iPhone Príručka užívateľa

Pre softvér iOS 4.2 a 4.3

Obsah

9 9 9 11 14 17 20 20 21 21 22 22 23 23 27 31 31 35 39 44 46 47 49 50 52 53 55 55 56 56 56
2

Kapitola 1: iPhone na prvý pohľad
O tejto príručke iPhone - celkový prehľad Tlačidlá iPhone Aplikácie Stavové ikony

Kapitola 2: Začíname
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Čo budete potrebovať Inštalácia SIM karty Aktivácia iPhone Nastavenie iPhone Odpojenie iPhone od počítača Pripájanie sa na internet Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre

Kapitola 3: Základy
Používanie aplikácií Úprava plochy Písanie Tlačenie Vyhľadávanie Ovládanie hlasom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Bluetooth zariadenia Batéria Bezpečnostné funkcie Čistenie iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone

Kapitola 4: Synchronizácia a zdieľanie súborov
O synchronizácii Synchronizácia účtov

57 58 61 62 63 63 64 64 72 75 75 76 77 78 81 81 81 84 85 86 86 88 90 91 91 95 95 95 96 97 98 98 99 109 114 114 115

Synchronizácia s iTunes Panely nastavení iPhone v iTunes Automatická synchronizácia iTunes Manuálne spravovanie obsahu Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač Zdieľanie súborov

Kapitola 5: Telefón
Telefonické hovory Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Kontakty Obľúbené Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho Medzinárodné hovory

Kapitola 6: Mail
Nastavenie emailových účtov Prezeranie a čítanie emailových správ Používanie odkazov a detekcia dát Zobrazenie príloh Tlačenie správ a príloh Odosielanie emailových správ Triedenie emailových správ Vyhľadávanie v emailoch

Kapitola 7: Safari
Prezeranie webových stránok Vyhľadávanie Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov Prehrávanie videí z webových stránok na TV Záložky Web clips

Kapitola 8: iPod
Získanie hudby, videí a ďalších médií Hudba a iné audio Videá Domáce zdieľanie Nastavenie automatického vypnutia Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

116 Kapitola 9: Správy 116 Odosielanie a prijímanie správ
Obsah 3

118 119 119 120 120 121 122 122 122 123 124 125 126 128 128 128 129 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 138 139 141 141 142 143 143 144 145 145 146

Vyhľadávanie správ Zdieľanie fotografií a videí Odosielanie hlasových poznámok Upravovanie konverzácií Používanie odkazov a informácií o kontakte Správa náhľadov a pripomienok

Kapitola 10: Kalendár
O aplikácii Kalendár Synchronizácia kalendárov Prezeranie kalendárov Vyhľadávanie v kalendároch Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Odpovedanie na pozvánky Odoberanie kalendárov Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Pripomienky

Kapitola 11: Fotky
O aplikácii Fotky Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Prezeranie fotografií a videí Vymazanie fotografií a videí Prezentácie Prezeranie fotiek, prezentácií a videí na TV Zdieľanie fotografií a videí Tlačenie fotografií Priradenie fotografie ku kontaktu Pozadie

Kapitola 12: Fotoaparát
O aplikácii Fotoaparát Fotografovanie a natáčanie videí Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Orezávanie videí Prenos fotografií a videí do počítača

Kapitola 13: YouTube
Vyhľadávanie a prehrávanie videí Ovládanie prehrávania Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Spravovanie videí Zobrazenie ďalších informácií

4

Obsah

147 Používanie funkcií YouTube účtu 148 Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami 148 Odosielanie videí na YouTube 149 Kapitola 14: Akcie 149 Prezeranie cien akcií 150 Zobrazenie ďalších informácií 151 151 156 158 158 159 160

Kapitola 15: Mapy
Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Stanovenie trás Zobrazenie dopravnej situácie Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Zdieľanie informácií o polohe Vytváranie záložiek pre lokality

161 Kapitola 16: Počasie 161 Zobrazenie súhrnných informácií o počasí 162 Zobrazenie ďalších informácií o počasí 163 163 163 163 165 165 166 166 167 168 168

Kapitola 17: Poznámky
Aplikácia Poznámky Synchronizácia poznámok Písanie a čítanie poznámok Vyhľadávanie v poznámkach Odosielanie poznámok emailom

Kapitola 18: Hodiny
Svetový čas Budíky Stopky Časovač

169 Kapitola 19: Kalkulačka 169 Používanie aplikácie Kalkulačka 169 Štandardné pamäťové funkcie 170 Funkcie vedeckej kalkulačky 172 Kapitola 20: Kompas 172 Používanie digitálneho kompasu 173 Kompas a aplikácia Mapy 175 Kapitola 21: Diktafón 175 Nahrávanie hlasových poznámok

Obsah

5

videí a ďalších médií Sledovanie interpretov a priateľov Nakupovanie zvonení Nakupovanie hudby a audiokníh Kupovanie a požičiavanie videí Prezeranie a sťahovanie podcastov Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Synchronizácia zakúpeného obsahu Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Zobrazenie informácií o účte Overenie stiahnutého obsahu Kapitola 23: App Store (obchod s aplikáciami) O aplikácii App Store Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií Obrazovka „Info“ Sťahovanie aplikácií Vymazávanie aplikácií Písanie recenzií Aktualizácia aplikácií Synchronizácia zakúpených aplikácií Kapitola 24: Game Center O Game Center Nastavenie Game Center Hry Priatelia Informácie o vašom stave a účte Kapitola 25: Nastavenia Režim Lietadlo Wi-Fi VPN Zdieľanie internetu Hlásenia 6 Obsah .176 177 177 178 179 180 180 181 182 185 185 186 188 188 189 189 190 190 191 191 191 193 194 195 196 196 197 198 198 198 200 202 204 205 205 206 207 208 208 Počúvanie hlasových poznámok Spravovanie hlasových poznámok Orezávanie hlasových poznámok Zdieľanie hlasových poznámok Synchronizácia hlasových poznámok Kapitola 22: iTunes Store O aplikácii iTunes Store Vyhľadávanie hudby.

kontakty.com Kalibrácia Nike + iPod Nastavenia Nike + iPod Kapitola 28: iBooks O aplikácii iBooks Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Používanie iBookstore Čítanie kníh Čítanie PDF dokumentov Zmena vzhľadu knihy Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Vyhľadanie významu slova Predčítanie knihy Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Usporiadanie Knižnice Obsah 7 .208 209 210 210 210 221 225 227 229 229 231 232 232 232 233 233 233 234 235 236 238 240 240 241 241 242 242 243 244 244 245 245 246 247 248 248 248 249 249 249 Operátor Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Jas Pozadie Všeobecné Mail. kalendáre Telefón Safari Správy iPod Fotky Poznámky Store Nike + iPod Kapitola 26: Kontakty O aplikácii Kontakty Pridávanie kontaktov Vyhľadávanie kontaktov Spravovanie kontaktov na iPhone Používanie informácií o kontaktoch Jednotné kontakty Kapitola 27: Nike + iPod Aktivácia Nike + iPod Pripojenie senzora Tréning s Nike + iPod Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus.

softvéry a servise Používanie iPhone vo firemnom prostredí Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Informácie o likvidácii a recyklácii Apple a životné prostredie Prevádzková teplota iPhone 8 Obsah .250 Synchronizácia záložiek a poznámok 251 251 252 266 267 267 268 268 268 268 270 272 272 272 273 275 276 276 277 278 278 278 278 280 282 283 283 283 285 285 Kapitola 29: Prístupnosť Funkcie univerzálneho prístupu VoiceOver Zväčšovanie Veľký text Biela na čiernej Mono zvuk Funkcia Rozprávať auto text Trojité stlačenie tlačidla Domov Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Príloha A: Medzinárodné klávesnice Pridávanie klávesníc Prepínanie medzi klávesnicami Čínština Japončina Kórejčina Vietnamčina Vytváranie slovníkov Príloha B: Podpora a ďalšie informácie Webová stránka podpory Apple pre iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone Zálohovanie iPhone Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Informácie o bezpečnosti.

3 na modeli iPhone 3GS alebo na iPhone 4 GSM modeli iPhone .celkový prehľad iPhone 4 Konektor slúchadiel Vrchný mikrofón Prepínač Zvoniť/Ticho Tlačidlá hlasitosti Predná kamera Apple Retina displej Tlačidlo Domov Spodný mikrofón Vyp. Spánok/Zobudiť Slúchadlo Stavový riadok Hlavná kamera LED blesk Ikony aplikácií SIM dvierka (GSM model) Dock konektor Reproduktor iPhone 9 .iPhone na prvý pohľad 1 O tejto príručke Táto príručka popisuje funkcie: Â iOS 4.2.x na CDMA modeli iPhone 4 Â iOS 4./Zap.

či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche. ktorý vlastníte a od toho. 10 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad ./Zap. Príslušenstvo iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Kábel Dock konektor – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty Poznámka: Nástroj na vysúvanie SIM karty nie je súčasťou príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Spánok/Zobudiť SIM dvierka Kamera Tlačidlá hlasitosti Stavový riadok Dotykový displej Tlačidlo Domov Ikony aplikácií iPhone Dock konektor Reproduktor Mikrofón V závislosti od modelu. sa plocha vášho iPhone môže líšiť od obrázkov v tejto príručke.iPhone 3GS Konektor slúchadiel Slúchadlo Prepínač Zvoniť/Ticho Vyp.

a Spať/Zobudiť Ak práve nepoužívate váš iPhone. ak chcete nabíjať iPhone. iPhone však naďalej bude prijímať hovory.Príslušenstvo Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Spôsob využitia Počúvanie hudby. Tlačidlo Zap. displej nebude reagovať na dotyk prstov. vypnúť jeho displej a šetriť tak batériu. alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho iPhone. Kábel Dock connector – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty (nie je súčasťou Vysúvanie SIM karty. stlačte toto tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe./Vyp. prípadne ovládať prehrávanie zvuku pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách (viac v časti „Ovládanie prehrávania zvuku“ na strane 100) Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 11 . Ak je iPhone zamknutý. stlačte a podržte stredné tlačidlo. príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Tlačidlá Niekoľko tlačidiel vám umožňuje jednoducho vypnínať a zapínať iPhone a prepínať medzi zvonením a tichým režimom. Stlačením stredného tlačidla môžete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. stlačte tlačidlo. Na rozprávanie využite vstavaný mikrofón. Ak chcete počas počúvania hudby v aplikácii iPod pozastaviť skladbu. alebo pokračovať v jej prehrávaní. videí a telefonických hovorov. Môžete tiež:  počúvať hudbu  upraviť hlasitosť pomocou bočných tlačidiel iPhone (alebo na slúchadlách iPhone) počas telefonického hovoru alebo počúvania hudby  zdvihnúť alebo ukončiť hovor. Ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu. Ak chcete použiť funkciu Ovládanie hlasom. Na reguláciu hlasitosti použite tlačidlá + a – . textové správy a ďalšie aktualizácie. môžete ho zamknúť. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou dockovou stanicou. Použite tento kábel na pripojenie iPhone k vášmu počítaču kvôli synchronizácii a nabíjaniu. Pripojte sieťový adaptér k iPhone pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky.

a Spať/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač. 12 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . ktorý následne potiahnite prstom. nájdete v časti „Uzamykanie“ na strane 213.Ak iPhone nezaregistruje žiadny dotyk na displeji. zamkne sa po jednej minúte. Zapnutie iPhone Viac informácií o nastavení doby. Tlačidlá hlasitosti Ak práve telefonujete./Vyp. a Spať/ Zobudiť./Vyp. prichádzajúce hovory sú presmerované priamo do odkazovej schránky.com/sk_SK/ manuals/iphone./Vyp. Tlačidlo Domov Stlačením tlačidla Domov sa kedykoľvek môžete vrátiť na plochu iPhone. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Keď je iPhone vypnutý. Tlačidlo Zap. alebo pozeráte film. a Spať/ Zobudiť na niekoľko sekúnd. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia. ktorá obsahuje vaše aplikácie./Vyp. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple./Vyp. Stlačte a podržte tlačidlo Zap.apple. kým sa nezobrazí červený prepínač. Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu. či iné médiá. počúvate hudbu. po ktorej sa má iPhone zamknúť. Stlačte tlačidlo Domov alebo Zap. pripomienok a ďalších zvukových efektov. a Spánok/Zobudiť Zamknutie iPhone Odomknutie iPhone Úplné vypnutie iPhone Stlačte tlačidlo Zap. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Pre zobrazenie naposledy používaných aplikácií stlačte tlačidlo Domov dvakrát. tlačidlá na bočnej strane iPhone menia úroveň hlasitosti. a Spať/Zobudiť. Viac informácií o používaní hesla na odomknutie iPhone nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. Toto štandardné nastavenie je možné upraviť.

Prepínač Zvoniť/Ticho Prepínačom Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom režimom . neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty. aj keď je iPhone v tichom režime. Zvýšiť hlasitosť Znížiť hlasitosť Viac informácií o nastavení obmedzenia hlasitosti pri prehrávaní hudby a videa na iPhone nájdete v časti „Hudba“ na strane 229.Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá na bočnej strane iPhone. Dôležité: Budíky. iPhone prehráva všetky zvuky./Vyp. Pôvodne je iPhone nastavený tak. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 13 . iPhone nezvoní. alebo niektorého z tlačidiel hlasitosti. a tichým Hlasný režim Tichý režim Ak je nastavený hlasný režim. a Spať/Zobudiť. môžete zvonenie telefónu vypnúť jedným stlačením tlačidla Zap. budú aj naďalej prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora. Ak je na iPhone nastavený hlasný režim. Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Ak je nastavený tichý režim. zvukové aplikácie ako iPod a množstvo hier. Druhé stlačenie tlačidla presmeruje hovor do odkazovej schránky. aby vibroval pri prijatí hovoru v oboch režimoch.

„Správy. Prezerajte si fotky podľa miest a ak ich synchronizujete s iPhoto 8. Pridajte udalosti priamo na iPhone a tieto budú synchronizované s kalendárom vo vašom počítači. alebo na kompatibilných audio systémoch. „Safari. Uložte si priložené fotografie a obrázky do albumu Fotoaparát. alebo ich použite ako pozadie. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look.“ na strane 122. audioknihy a podcasty.“ na strane 91. Viac v časti kapitola 5. k obľúbeným číslam a všetkým vašim kontaktom.“ na strane 129. Uskutočnite FaceTime video hovory. alebo s Microsoft Internet Explorerom na vašom počítači. Viac v časti kapitola 9. Tlačte webové stránky. videoklipy. Otvorte viacero stránok naraz. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. prípadne ich zverejnite v galérii na MobileMe. Služba „Visual voicemail“ zobrazí zoznam vašich odkazov. „iPod. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov – vrátane Yahoo!.“ na strane 81. Priraďte fotografie ku kontaktom. Vytáčajte čísla pomocou numerickej klávesnice. uložte si ich z prichádzajúcich správ. môžete si ich prezerať podľa udalostí a tvárí. Uložte si obrázky z webových stránok do vášho „Fotoarchívu“. kde ste zakúpili a používate váš iPhone. čím zobrazíte stránku na šírku. alebo použite na ich vytvorenie funkciu Genius. Zväčšujte si fotky. Viac v časti kapitola 11. Google a AOL – ako aj s bežnými emailovými systémami typu POP3 a IMAP. Odoberajte kalendáre. Prezerajte si a tlačte PDF súbory a ďalšie prílohy. Počúvajte skladby. alebo ich synchronizujte z vášho počítača. alebo si ich prehrajte v prezentácii. Prezerajte si a prehľadávajte kalendáre synchronizované so službami a aplikáciami MobileMe. iPhone spolupracuje s MobileMe. Viac v časti kapitola 10. „Kalendár. Prehrávajte videá na výšku alebo na šírku. Počúvajte Genius Mixy skladieb z vašej knižnice. Odosielajte fotografie. Vytvorte si playlisty. Poznámka: Funkčnosť a dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Vyltačte si ich. Microsoft Entourage. Prezerajte si webové stránky cez mobilnú dátovú sieť alebo sieť Wi-Fi. Telefonujte a využite rýchly prístup k číslam posledných volajúcich. ktoré vás upozornia na blížiace sa udalosti. Pridajte na plochu Safari web clips a získate rýchly prístup k vašim obľúbeným webovým stránkam. Použite AirPlay na bezdrôtové prehrávanie hudby alebo videí na Apple TV. Odosielajte a prijímajte SMS správy. iCal. zobrazte prijaté a odoslané správy klepnutím na konverzáciu. ktoré ste zadali v aplikácii Kontakty.iPhone Aplikácie iPhone sa dodáva s aplikáciami uvedenými v nasledujúcej tabuľke.“ na strane 98. „Mail. „Telefón. Nastavte si pripomienky. Viac v časti kapitola 7. Viac v časti kapitola 6. Dvojitým klepnutím zväčšíte alebo zmenšíte stránku – pre uľahčenie čítania vám Safari automaticky upraví veľkosť stĺpca na šírku obrazovky vášho iPhone. Prípadne použite Hlasové vytáčanie. Jednoduchým klepnutím si vypočujte ktorýkoľvek odkaz. „Fotky. Sledujte filmy a video podcasty na šírku.“ na strane 116. kontaktné údaje a hlasové nahrávky na zariadenia podporujúce MMS. ktoré ste spravili pomocou iPhone. Prezerajte si zoznam predošlých konverzácií. Viac v časti kapitola 8. PDF súbory a ďalšie dokumenty. Prezerajte si fotky a videá. schôdzky a termíny. Synchronizujte záložky so Safari. Otočte iPhone naležato.“ na strane 64.0 (súčasť balíka iLife ‘09) alebo novšou verziou. Prezerajte si narodeniny. Telefón Mail Safari iPod Správy Kalendár Fotky 14 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Odosielajte fotografie a videá emailom alebo v MMS správach.

Viac v časti kapitola 13. Vyhľadajte video. Nastavte si účet na YouTube a prihláste sa naň – môžete hodnotiť videá. Viac v časti kapitola 15. „Fotoaparát.“ na strane 166. alebo si pozrite Google obrazy ulíc. „Poznámky. odosielajte ich emailom alebo v textovej správe. Orezávajte a ukladajte videá. Viac v časti kapitola 14. uložené na populárnej službe YouTube. Google.“ na strane 151.“ na strane 143. Odosielajte videá priamo na YouTube. Prehrávajte videá. prípadne získajte aktuálne informácie o premávke.“ na strane 163. Pozrite sa. Prejdite prstom po grafe pre zobrazenie hodnôt. Nastavte jeden alebo viac budíkov. „YouTube.“ na strane 149. Odošlite ich emailom. Zväčšite si mapu pre podrobnejšie zobrazenie. ktorým smerom ste otočený. Odošlite vaše vlastné videá natočené pomocou iPhone. Vyhľadajte podrobné trasy pre cestu autom. prípadne ich odošlite na iný počítač. Sčítavajte. či skvelé nápady. Bezdrôtovo synchronizujte poznámky s MobileMe. Vyhľadajte firmy vo vašom okolí a zavolajte im jediným klepnutím. Odfoťte si svojho kamaráta a nastavte iPhone tak. „Hodiny. Pridajte si obľúbené mestá a získajte stručný prehľad o stave počasia v nich. „Mapy. prípadne použite dva prsty pre zobrazenie rozpätia hodnôt medzi dvoma bodmi. priemerný denný objem obchodov alebo trhovú kapitalizáciu. alebo s aplikáciami Microsoft Outlook či Outlook Express na vašom PC.“ na strane 138. Sledujte informácie týkajúce sa vybraných akcií. Yahoo! alebo IMAP účtami.Fotoaparát Fotografujte a nahrávajte videá. V priečinku Utility. Pre použitie rozšírených vedeckých funkcií otočte iPhone naležato. Viac v časti kapitola 16. nákupné zoznamy. Získajte prehľad o aktuálnych poveternostných podmienkach a predpoveď počasia na šesť dní. Použite stopky alebo časovač. Prezerajte si mapy ulíc. najprezeranejšie. automaticky aktualizované podľa údajov na internete. satelitné mapy alebo kombinované mapy lokalít na celom svete. Použite AirPlay na prehrávanie videí z YouTube na Apple TV.“ na strane 169. Prezerajte a prehrávajte ich na iPhone.“ na strane 161. Viac v časti kapitola 17. zobraziť odoberania a vykonávať mnoho ďalších činností. najnovšie alebo najlepšie hodnotené videá. Pomocou vstavaného kompasu zistite. „Akcie. Synchronizujte poznámky s aplikáciou Mail na vašom Macu. Značte si poznámky za chodu – pripomienky. „Kalkulačka. Prezerajte si novinky a obchodné informácie týkajúce sa rôznych spoločností. odčítavajte. keď vám zavolá. Viac v časti kapitola 19. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie podrobných grafov na šírku. Viac v časti kapitola 12. koľko je hodín v ktoromkoľvek meste na svete – vytvorte si hodiny pre obľúbené lokality. ako napríklad otváraciu a priemernú cenu akcií. násobte a deľte. Hľadajte a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu. synchronizovať vaše obľúbené. V priečinku Utility. verejnou dopravou alebo pešie trasy. aby zobrazil jeho fotku. Viac v časti kapitola 18. alebo si prezerajte vybrané. Zaostrite klepnutím na vybraný objekt alebo oblasť. „Počasie. YouTube Akcie Mapy Počasie Poznámky Hodiny Kalkulačka Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 15 .

“ na strane 233. zakúpte alebo stiahnite si ich prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia. získajte odporúčania Genius. „Nastavenia. Viac v časti kapitola 28. Pozvite priateľa na spoločnú hru. „App Store (obchod s aplikáciami). ktorá vás popoženie k lepším výkonom. pridávajte. Windows Address Book (Outlook Express). Prehľadávajte. prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených aplikácií. „Nike + iPod. Vytvorte účty a upravte všetky nastavenia vášho iPhone pohodlne na jednom mieste.“ na strane 205.“ na strane 175. Prečítajte si recenzie. audioknihy a ďalšie na iTunes Store. pozadie. Skontrolujte umiestnenia hráčov vo výsledkových tabuľkách.“ na strane 198.“ na strane 240. Kompas a ďalších aplikácií výrobcov tretích strán lokalizačným dátam. Získavajte výsledky za extra body. Získajte informácie o kontaktoch synchronizovaných z aplikácií MobileMe. „Kontakty. Viac v časti kapitola 26. Mac OS X Address Book. Nike + iPod (zobrazí sa po aktivácii v Nastaveniach) spraví z iPhone vášho tréningového spoločníka. čas a vzdialenosť v jednotlivých tréningoch a vyberte si skladbu. Sledujte vaše tempo. Vyberte si medzi skutočným severom a magnetickým severom. Nastavte si zvonenia. Požičiavajte si filmy a TV seriály a prehrávajte ich na iPhone. „iBooks. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Diktafón iTunes App Store (obchod s aplikáciami) Game Center Nastavenia Kontakty Nike + iPod iBooks 16 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . prinášajúcu skvelý spôsob čítania a kupovania kníh. Google Contacts.Kompas V priečinku Utility. Pre lepšie zabezpečenie si nastavte uzamykanie a heslo.“ na strane 191. Yahoo! Address Book.“ na strane 180. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks. jas obrazovky a upravujte nastavenia pre sieť. Nastavte si obmedzenie hlasitosti pre pohodlné počúvanie. Tlačte PDF súbory. filmy. telefón. Sledujte vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistite. TV seriály. „Diktafón. Stiahnite a nainštalujte si aplikácie na plochu. Vyhľadávajte aplikácie pre iPhone v App Store. web.) Viac v časti kapitola 27.“ na strane 244. Prehľadávajte. fotografie a iné. predávané samostatne. Použite vstavaný digitálny kompas na stanovenie vášho kurzu. Fotoaparát. „Kompas. „iTunes Store. Vyžaduje špeciálnu obuv Nike a Nike + iPod senzor. alebo ich synchronizujte s iTunes a prehrávajte na vašom počítači. Viac v časti kapitola 24. upravujte alebo vymazávajte kontakty. ktoré sú spätne synchronizované s vaším počítačom. Odošlite nahrávku v prílohe emailovej alebo MMS správy. alebo vyzvite iných primeraných protivníkov. Objavte nové hry a zdieľajte vaše herné zážitky s priateľmi po celom svete. Viac v časti kapitola 20. Obnovte iPhone. Prezerajte a sťahujte si podcasty. Vo vstavanej službe iBookstore môžete získať všetko od klasiky až po najpredávanejšie tituly. Získajte geografické súradnice miesta. Použite nastavenia Lokalizačných služieb na nastavenie prístupu aplikácií Mapy. video. kde sa práve nachádzate. V priečinku Utility. „Game Center. hudbu. Viac v časti kapitola 23.“ na strane 172. Viac v časti kapitola 22. Prehrávajte ich na iPhone. email. Nahrávajte pomocou iPhone hlasové nahrávky. Vyhľadávajte hudbu. prezerajte a sťahujte si novinky. alebo si prezerajte najpopulárnejšie položky v rebríčkoch. Viac v časti kapitola 25. Pridajte ePub a PDF knihy do knižnice pomocou iTunes. aký druh hudby ich zaujíma. Viac v časti kapitola 21. Obmedzte prístup k mládeži neprístupnému obsahu v iTunes a k vybraným aplikáciám.

alebo používať Bluetooth® zariadenia. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií. že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. že je 3G UTMS (GSM) alebo EVDO (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. že je režim „lietadlo“ aktívny – nie je možné používať telefón. Zobrazuje.Stavové ikony Stavová ikona Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhone: Význam Signál mobilnej siete* Indikuje. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Režim „lietadlo“ UMTS/EV-DO EDGE GPRS/1xRTT Wi-Fi* Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 17 . tým je signál silnejší. Zobrazuje. Viac v časti „Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi“ na strane 24. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. že sieť EDGE vášho operátora je v dosahu iPhone (GSM modely) a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Čím viac paličiek je zobrazených. Indikuje. Indikuje. tým je signál silnejší. Ak nie je v dosahu žiadny signál. Čím viac paličiek je zobrazených. paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“. Zobrazuje. či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. ktoré používajú bezdrôtové siete. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. pripájať sa na internet.

audiokniha alebo podcast. že je orientácia obrazovky iPhone zamknutá na výšku. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. Zobrazuje. že máte nastavený budík. Zobrazuje. Zobrazuje. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán. Žiadna ikona: Bluetooth je vypnutý. Zobrazuje. Viac v časti „Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 99.Stavová ikona Zdieľanie internetu Význam Zobrazuje. že sa práve prehráva skladba. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na strane 225. žiadne príslušenstvo nie je pripojené./Vyp. že je iPhone zamknutý. Zobrazuje. že je na iPhone zapnuté Presmerovanie hovorov (GSM modely). Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. a Spať/ Zobudiť“ na strane 11. Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnutý a príslušenstvo je pripojené. Zobrazuje. Signalizuje bezdrôtovú synchronizáciu alebo inú sieťovú aktivitu. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. Aktivita siete Presmerovanie hovorov VPN Zámok TTY Prehrávanie Zamknutie orientácie na výšku Budík Lokalizačné služby Bluetooth* Batéria 18 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 50. že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN. že je iPhone nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Zobrazuje. že niektorá z aplikácií používa lokalizačné služby. že je iPhone pripojený k inému zariadeniu iPhone a poskytuje mu pripojenie na internet (GSM modely). Viac v časti „Budíky“ na strane 167. Zobrazuje. Sivá ikona: Bluetooth je zapnutý. Viac v časti „Tlačidlo Zap. Viac v časti „Batéria“ na strane 52.

Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 19 .* Použitie určitého príslušenstva s iPhone môže mať vplyv na výkon v bezdrôtovej sieti.

klepnite na „Zmeniť jazyk“ v spodnej časti strany s obsahom. Klepnite na Zdarma a potom na Inštalovať. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: 1 Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks. Ak chcete zobraziť príručku užívateľa v inom jazyku. vyhľadajte „iBooks“ a klepnite na ňu vo výsledkoch vyhľadávania. ako začnete používať iPhone. klepnite na a potom na „Pridať na plochu“. a Ak chcete pridať ikonu príručky užívateľa na plochu. 3 Vyhľadajte „užívateľ iPhone“ a vo výsledkoch vyhľadávania klepnite na príručku užívateľa. 4 Klepnite na Zdarma a potom na Získať knihu. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: V aplikácii Safari klepnite na potom klepnite na záložku Príručka užívateľa iPhone.apple. 20 .com/sk_SK/manuals/iphone predtým. „iBooks. Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Príručku užívateľa iPhone si môžete prezerať priamo na iPhone klepnutím na záložku Príručky užívateľa iPhone v aplikácii Safari.“ na strane 244. alebo si môžete nainštalovať bezplatnú aplikáciu iBooks a stiahnuť príručku z iBookstore. Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 28. 2 Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na Store. prečítajte si pozorne návod na použitie v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support.Začíname 2 · UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam. otvorte App Store.

Windows Vista.6.apple.2 alebo novší (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone na vašom počítači)  Apple ID (ako je iTunes Store účet alebo MobileMe účet) pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store  Pripojenie vášho počítača na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie) Inštalácia SIM karty Ak vaša SIM karta (GSM modely) nebola predinštalovaná.2 alebo novšie verzie sú dostupné na www.5.0 portom a jedným z nasledujúcich operačných systémov:  Mac OS X v10. prípadne Windows XP Home alebo Professional (SP3)  Rozlíšenie displeja vášho počítača nastavené na 1024 x 768 alebo vyššie  iTunes 10. musíte ju pred použitím iPhone nainštalovať.1. Inštalácia SIM karty do iPhone 4 Micro SIM dvierka Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM karta Inštalácia SIM karty do iPhone 3GS Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM dvierka Micro SIM karta Kapitola 2 Začíname 21 .com/sk/itunes/ download  QuickTime 7.8 alebo novší  Windows 7.Čo budete potrebovať Na používanie iPhone potrebujete:  Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone  Mac alebo PC s USB 2.

Počas nastavovania si môžete kvôli nakupovaniu pomocou iPhone vytvoriť nové Apple ID.apple. 22 Kapitola 2 Začíname . až kým dvierka nevyskočia. (iTunes Store nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Aktivácia iPhone iPhone je pred používaním potrebné aktivovať predplatením volacieho programu pre iPhone u vybraného operátora vo vašej oblasti a registráciou iPhone v sieti. Viac informácií o iPhone nájdete na adrese www. 3 SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto tak.0 portu na vašom Macu alebo PC. ako je to znázornené na obrázku.com/sk/iphone. Nastavenie iPhone: 1 Stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu iTunes z www. 2 Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak. 3 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. Ak iPhone nie je aktivovaný. Je možné.com/sk/itunes/ download. pripojte iPhone do USB 2.) iTunes taktiež pre prípad potreby uchová sériové číslo vášho iPhone. Nastavenie iPhone Pred použitím je potrebné nastaviť iPhone v aplikácii iTunes. že aktivácia vášho iPhone už prebehla pri jeho zakúpení. ako vidíte na obrázku. alebo špecifikovať existujúce Apple ID. Pevne zatlačte smerom dovnútra. ktorý dostanete spolu s iPhone.apple. kontaktujte vášho mobilného operátora. 2 Pomocou kábla.Inštalácia SIM karty: 1 Zasuňte koniec spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM karty do otvoru na SIM dvierkach.

Počasie a App Store alebo iTunes Store. Po ukončení hovoru pripojte iPhone späť k počítaču pre dokončenie synchronizácie. Mapy. že sa časť dát nestihne synchronizovať a prenos bude dokončený pri najbližšom pripojení iPhone k vášmu počítaču. Ak ho však odpojíte počas synchronizácie. VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. že iektoré dáta nebudú prenesené. dôjde k automatickému prerušeniu synchronizácie. Nastavenia synchronizácie môžete neskôr meniť v iTunes. Safari. môže sa stať. Zrušenie synchronizácie: Potiahnite prepínač na iPhone. Poznámka: Ak ste zrakovo postihnutý. Ak vám počas synchronizácie príde hovor. calendars and bookmarks“ (Automaticky synchronizovať kontakty. kalendárov a záložiek po pripojení iPhone k počítaču aktivujete voľbou „Automatically sync contacts. Prípadne môže iná osoba spustiť VoiceOver na iPhone za vás pomocou nastavení prístupnosti. (Funkcia VoiceOver nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch. Keď sa iPhone synchronizuje s vaším počítačom.Automatickú synchronizáciu kontaktov. Pripájanie sa na internet iPhone sa automaticky pripája na internet pri používaní aplikácií Mail. kalendáre a záložky) na obrazovke „Set Up Your iPhone“ (Nastavte svoj iPhone). Kapitola 2 Začíname 23 . Odpojenie iPhone od počítača iPhone môžete kedykoľvek odpojiť od počítača. či používate aplikáciu na pomoc zrakovo postihnutým. môže sa stať. Po dokončení synchronizácie zobrazí aplikácia iTunes oznam „Synchronizácia iPhone je dokončená“. takže môžete používať iPhone bez toho. Ak odpojíte iPhone od počítača pred dokončením synchronizácie. funkcia VoiceOver vám umožní nastaviť iPhone bez cudzej pomoci. YouTube. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. ako napríklad Voice Over na Macu alebo GW-Micro Window-Eyes na PC a automaticky spustí VoiceOver na iPhone. takže môžete odpojiť iPhone a odpovedať na hovor. Po pripojení iPhone k počítaču aplikácia iTunes zistí. iPhone zobrazuje na displeji oznam „Prebieha synchronizácia“. Akcie. aby ste sa naň pozerali.) Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252.

Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Ak nie je dostupná žiadna Wi-Fi sieť a ani mobilná dátová sieť. Pripojiť sa k sieti Wi-Fi cez platený prístupový bod je obvykle možné tak. zadajte prihlasovacie heslo. iPhone vykoná pri pripájaní sa na internet nasledovné kroky: Â Pripojí sa k naposledy použitej dostupnej Wi-Fi sieti . pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. ktoré sú v dosahu. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. majú vedľa názvu zobrazenú ikonu zámku . zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“ (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámku ). V iPhone je možné zakázať automatické zobrazovanie dostupných sietí. tým je signál silnejší. že otvoríte Safari a zobrazí sa vám stránka pre registráciu tejto služby. Â Ak nie sú dostupné žiadne už použité Wi-Fi siete. Potom vyberte požadovanú sieť (niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené). 24 Kapitola 2 Začíname . Čím viac paličiek vidíte. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi Na aktiváciu Wi-Fi a pripojenie na Wi-Fi sieť slúžia nastavenia Wi-Fi v aplikácii Nastavenia. ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje intenzitu signálu. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. alebo ). Zapnutie Wi-Fi: Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a zapnite Wi-Fi. Pripojenie k sieti Wi-Fi:Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a počkajte. V Nastaveniach iPhone je možné zakázať používanie mobilných dát. že sa k žiadnej nepripojíte. pripojí sa iPhone na internet pomocou mobilného dátového pripojenia ( .Ako sa iPhone pripája na internet iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilnej dátovej siete. Klepnite na sieť a ak je to potrebné. Keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. kým iPhone nenájde všetky siete v dosahu. alebo ste sa rozhodli. u ktorého ste zakúpili váš iPhone (dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach). iPhone zobrazí zoznam sietí. Viac v časti „WiFi“ na strane 206. Siete. iPhone sa nemôže pripojiť na internet. ktoré vyžadujú heslo. keď bude v dosahu. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. Ak je to potrebné. Množstvo Wi-Fi sietí je možné použiť bezplatne. Â Ak nie sú dostupné žiadne Wi-Fi siete. vrátane prístupových bodov zabezpečených mobilným operátorom. Niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené.

Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. uistite sa. môžete sa na internet pripojiť pomocou iného operátora. Bluetooth a GPS. Dostupnosť pokrytia sieťou vo vašej oblasti zistíte u vášho operátora. Zapnutie 3G (GSM modely): V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Povoliť 3G“. Wi-Fi. EDGE ( ) alebo GPRS/1xRTT ( ). Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať. čím sa zabráni možnému rušeniu kritických zariadení lietadla. Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom. CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy pozastavené. že nebudete môcť prijímať telefónne hovory. V krajinách alebo oblastiach. kalendáre. Pripojenie prostredníctvom mobilnej dátovej siete iPhone sa môže pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete vášho operátora. môžete zapnúť Wi-Fi aj v režime „lietadlo“ a používať tieto funkcie:  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky  Bezdrôtovo synchronizovať vaše kontakty. Týmto zakážete niektoré funkcie vášho iPhone. webovým stránkam a iným dátovým službám aktivujete zapnutím funkcie dátový roaming. kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky. Prístup na internet v lietadle Režim „lietadlo“ vypne na vašom iPhone vysielače mobilnej siete. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. V závislosti od modelu iPhone a pripojenia k sieti je možné. záložky prehliadača a poznámky Kapitola 2 Začíname 25 . Ak ste mimo dosahu siete vášho operátora.Viac informácií o zmene nastavení Wi-Fi sietí nájdete v časti „Wi-Fi“ na strane 206. GSM: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Aktivácia dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a zapnite „Dátový roaming“. Prístup k emailu. zobrazí sa v stavovom riadku ikona UMTS/EV-DO ( ). že je dátový roaming vypnutý. Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia. Dôležité: Táto služba bude zrejme spoplatnená.

Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové pripojenie aj s počítačom. 3 Pripojenie počítača alebo iného zariadenia k iPhone:  Wi-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí iPhone. Zdieľanie internetového pripojenia: 1 V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu (prípadne vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu. 26 Kapitola 2 Začíname . s ktorými môžete zdieľať internetové pripojenie) získate u vášho operátora. musíte najprv nastaviť túto službu u vášho operátora. Ak sa tlačidlo Nastaviť zdieľanie internetu zobrazí v nastaveniach Všeobecné > Sieť. ak nastavenia zdieľania internetu nie sú dostupné v najvyššej úrovni nastavení). Pre konfiguráciu a zapnutie VPN použite nastavenia siete. Zdieľanie internetu funguje len v prípade. Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Nakupovať hudbu a aplikácie Je možné. Po zobrazení výzvy zadajte heslo Wi-Fi pre iPhone. Zdieľanie internetu Zdieľanie internetu (iPhone 4) môžete použiť na zdieľanie internetového pripojenia s iným počítačom alebo Wi-Fi zariadením (iPod. 2 Zapnite Zdieľanie internetu.  USB: Pripojte váš počítač k iPhone pomocou kábla Dock konektor . že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. ktorý je pripojený k vášmu iPhone cez Bluetooth alebo USB. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. V nastaveniach siete na počítači vyberte iPhone. Viac informácií nájdete v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.USB. Služba môže byť spoplatnená. Viac informácií (napríklad množstvo zariadení. iPad alebo iný iPhone) pripojeným k vášmu iPhone cez Wi-Fi. S vaším operátorom sa spojíte klepnutím na dané tlačidlo. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Prístup na VPN VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup k privátnym sieťam (ako napríklad sieť na pracovisku alebo v škole) cez internet.

aj keď ho aktívne nepoužívate.ics).com. môžete si ho zadarmo vytvoriť na www. Ak ešte nemáte emailový účet. ktorý využíva zdieľanie internetu iného iPhone.google. zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhone modrý pás. Poznámka: Ikona zdieľania internetu sa zobrazí v stavovom riadku iPhone (GSM modely).Na počítači Mac sa pri prvom pripojení zobrazí vyskakovacie okno s oznamom „A new network interface has been detected“ (Našlo sa nové sieťové rozhranie).com alebo www. Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami. Môžete odoberať kalendáre typu iCal (. Viac v časti „Odoberanie kalendárov“ a „Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail“ na strane 128. Â Bluetooth: Na iPhone vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Kontrola využívania mobilnej dátovej siete: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Používanie“. Potom sa riaďte dokumentáciou dodanou k vášmu počítaču a prepojte iPhone s počítačom. kontakty a kalendáre. že túto službu podporuje vaša firma alebo organizácia.yahoo. Môžete pridať kalendárový účet CardDAV. ktoré na internete poskytujú email. Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone: V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov. Kliknite na Network Preferences (Nastavenia siete). Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade. www. Kontakty a Kalendáre Účty iPhone spolupracuje s MobileMe.com. Môžete si tiež na 60 dní zdarma vyskúšať službu MobileMe na adrese www. Na PC použite „Network Control Panel“ (Ovládací panel sietí) pre výber a konfiguráciu pripojenia iPhone. Kapitola 2 Začíname 27 . zadajte nastavenia siete pre iPhone a kliknite na Apply (Použiť). Viac v časti „Synchronizácia kalendárov“ na strane 122. Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Zdieľanie internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté.me.com. Viac v časti „Pridávanie kontaktov“ na strane 233. Ak je zariadenie pripojené. alebo ich importovať z aplikácie Mail.aol. budú všetky zariadenia zdieľajúce pripojenie na internet odpojené. Ak zmeníte heslo.

Nastavenie účtov na MobileMe Ak chcete na iPhone používať MobileMe. kalendáre. Bezplatný MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone (funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). stiahnite si z App Store bezplatné aplikácie MobileMe galéria. ktorá vám pomôže nájsť váš stratený alebo ukradnutý iPhone a ochrániť informácie. musíte si nastaviť bezplatný alebo platený MobileMe účet. kontakty.com/mobileme. záložky a poznámky a používať Nájsť môj iPhone môžete naraz len s jedným MobileMe účtom. alebo ak chcete pre váš MobileMe účet použiť iné Apple ID). Platený MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone a nasledujúce funkcie:  Emailový účet na me. Bezplatný MobileMe účet je dostupný pre všetkých užívateľov zariadenia iPhone 4 so systémom iOS 4.com  Bezdrôtovú synchronizáciu kontaktov. iDisk alebo funkciu Nájsť môj iPhone. 5 Uistite sa.2 alebo novším. MobileMe iDisk a Nájsť môj iPhone. Ak je to potrebné. 28 Kapitola 2 Začíname . ktoré obsahuje. kalendárov. že je funkcia Nájsť môj iPhone zapnutá.apple. overte vašu emailovú adresu. 4 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. Synchronizovať kontakty. funkciu. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „MobileMe“. 3 Zadajte vaše Apple ID alebo heslo. Nastavenie bezplatného MobileMe účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. záložiek a poznámok  Galériu MobileMe na zdieľanie fotiek a videí  MobileMe iDisk na ukladanie a zdieľanie súborov Tieto funkcie si môžete zdarma vyskúšať vďaka 60-dňovému bezplatnému účtu www. Môžete si taktiež vytvoriť nové Apple ID (ak zatiaľ žiadne nemáte. Ak chcete na vašom iPhone používať Galériu. kalendáre“. prípadne klepnite na Vytvoriť bezplatné Apple ID. Ak ste si už vytvorili účet pre App Store alebo Game Center. môžete toto Apple ID použiť aj pre váš bezplatný MobileMe účet. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53.

aby ste ju zadali (zadajte úplnú adresu servera do poľa „Server“). Môžete si nastaviť viacero Exchange účtov.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. Kapitola 2 Začíname 29 . kontakty. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. iPhone používa protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu emailov. aké staré správy (počet dní) sa majú synchronizovať s iPhone. musíte pridať účet s vašimi nastaveniami Microsoft Exchange. ktoré služby Exchange budete používať na vašom iPhone:  Mail  Kontakty  Kalendáre Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . kontakty a kalendáre) a nastavte. heslo a popis. kalendárov a kontaktov s nasledujúcimi verziami Microsoft Exchange:  Exchange Server 2003 Service Pack 2  Exchange Server 2007 Service Pack 1  Exchange Server 2010 Pri nastavovaní tohto účtu si môžete vybrať. budete požiadaný. Nastavenie Exchange účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. ktorá na základe vášho užívateľského mena a hesla nastaví adresu Exchange servera. doménu (voliteľná). 3 Zadajte vašu úplnú emailovú adresu. Po pripojení sa k Exchange serveru budete možno vyzvaný na zmenu hesla tak. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Microsoft Exchange“. Ak sa nepodarí nastaviť adresu servera. iPhone podporuje službu Microsoft Autodiscovery.Nastavenie účtov Microsoft Exchange Ak chcete na iPhone používať Microsoft Exchange. aby bolo v súlade s pravidlami servera. Tieto nastavenia získate od vášho poskytovateľa služby alebo správcu systému. užívateľské meno. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. kalendáre“. ktoré chcete používať na iPhone (email. 4 Klepnutím vyberte položky.

Dostupné položky závisia od poskytovateľa služby. Kontakty alebo Kalendáre). 3 Vyberte typ účtu.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom klepnite na „Google“. „Yahoo!“ alebo „Google“. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Iný“. ktoré služby účtu budete používať na vašom iPhone. úplnú emailovú adresu. Yahoo! a AOL Pre väčšinu z populárnych účtov (Google. kontakty (LDAP alebo CardDAV) alebo kalendáre (CalDAV). 30 Kapitola 2 Začíname . 4 Klepnutím vyberte položky. kontakty. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. 3 Zadajte vaše meno. AOL) zadá iPhone údaje automaticky za vás. Yahoo!. kontakty. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. ktoré chcete používať na iPhone. Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . Nastavenie iného účtu Vyberte „Iný“ pre nastavenie iného účtu pre emaily (POP). Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. Potrebné nastavenia účtu vám poskytne váš správca systému alebo poskytovateľ služby. Pri nastavovaní účtu si môžete vybrať. 4 Zadajte informácie o vašom účte a klepnite na „Uložiť“. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. kalendáre“. ktorý chcete pridať (Mail.Nastavenie účtov Google. kalendáre“. heslo a popis.

ktoré sa nachádza pod displejom. Prechod na prvú plochu: Stlačte tlačidlo Domov ešte raz. Prechod na vedľajšiu plochu: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava. dvakrát. Otváranie a prepínanie aplikácií Aplikáciu na iPhone otvoríte klepnutím na jej ikonu na ploche. Zobrazenie naposledy používaných aplikácií: Stlačte tlačidlo Domov 31 . Návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov .Základy 3 Používanie aplikácií Multifunkčný dotykový displej s vysokým rozlíšením a jednoduché pohyby prstov zjednodušujú používanie aplikácií na vašom iPhone. alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek.

je možné rolovať obraz aj do strán. 32 Kapitola 3 Základy .V spodnej časti obrazovky sa zobrazia naposledy používané aplikácie usporiadané smerom zľava doprava. napríklad pri prezeraní webových stránok. Ak zo zoznamu naposledy používaných aplikácií odstránite aplikáciu. Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať ani aktivovať žiadny prvok na displeji. Prepnutie na inú aplikáciu: V zozname naposledy používaných aplikácií klepnite na ikonu aplikácie. až kým sa nezačne chvieť a potom klepnite na . V niektorých aplikáciách. Aplikácia bude pri najbližšom otvorení opäť pridaná do zoznamu naposledy používaných aplikácií. Odstránenie aplikácie zo zoznamu naposledy používaných aplikácií: Klepnite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst. Rolovanie Pre rolovanie potiahnite prst po displeji nahor alebo nadol. Švihnutím prsta zobrazíte ďalšie aplikácie. zároveň vynútite jej ukončenie.

otvoriť email. kým sa pohyb obrazovky zastaví. napríklad môžete otvoriť nový zoznam. ktorej chcete zavolať. alebo okamžite zastaviť rolovanie klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke. alebo zobraziť kontaktné údaje osoby. ktorých názov začína týmto písmenom. Vyhľadávanie položiek v zozname s registrom: Klepnutím na ľubovoľné písmeno v registri zobrazíte položky. V zozname môžete rýchlo listovať pohybom prsta po registri. nie je možné vybrať.Čím rýchlejšie posúvate prst po obrazovke. prehrať skladbu. Rýchly presun na začiatok zoznamu. V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie vykonať rôzne akcie. Môžete počkať. tým je rolovanie rýchlejšie. ktorým chcete zastaviť rolovanie. Pri klepnutí prsta. Kapitola 3 Základy 33 . stránky alebo emailu docielite klepnutím na stavový riadok v hornej časti obrazovky. Register Výber položky: Klepnite na položku v zozname. ani aktivovať žiadny prvok na displeji.

Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. ktorá vám umožňuje zväčšiť obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. alebo pri zadávaní textu. V mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie. Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari.Zväčšovanie a zmenšovanie Pri prezeraní fotografií. 34 Kapitola 3 Základy . Pri fotografiách a webových stránkach môžete rýchlo dvakrát klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako pre spätné zmenšenie. Viac v časti „Zväčšovanie“ na strane 266. webových stránok. takže text aj obrázky budú väčšie. Â Podobne sa zväčší aj dotyková klávesnica. Otočte iPhone a zároveň sa otočí aj obrazovka. pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami. emailov alebo máp si môžete zväčšiť alebo zmenšiť ich zobrazený detail. Používanie orientácie na šírku: Â Webové stránky sa automaticky prispôsobia širšej obrazovke. čo vám umožní rýchlejšie písanie s menším počtom preklepov. Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje použiť zobrazenie na šírku alebo na výšku. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe alebo od seba. Zobrazený obsah sa zároveň prispôsobí orientácii obrazovky.

Môžete si tiež usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov.Nasledujúce aplikácie podporujú orientáciu displeja na šírku aj na výšku:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty  Akcie  iPod  Fotky  Fotoaparát  Kalkulačka Filmy a videá prehrávané pomocou iPodu a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku. Úprava plochy Rozmiestnenie ikon na vašej ploche vrátane ikon v Docku. 3 Stlačte tlačidlo Domov . čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Viac v časti „Web clips“ na strane 97. 2 Ikony presúvajte ťahaním. švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava . môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. Na plochu môžete pridať aj odkazy na vaše obľúbené webové stránky. Obrazy ulíc v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú len na šírku. Zamknutie orientácie obrazovky na výšku: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. je možné upraviť. zobrazí sa v stavovej lište ikona zámku orientácie ( ). Ikony na ploche a poradie obrazoviek môžete upravovať aj po pripojení iPhone k vášmu počítaču.doprava a potom klepnite na . v spodnej časti obrazovky. Úprava rozmiestnenia ikon Rozmiestnenie ikon na ploche môžete ľubovoľne upravovať. Ak chcete. až kým sa nezačne chvieť. Úprava rozmiestnenia ikon: 1 Dotknite sa akejkoľvek ikony na ploche a podržte na nej prst. Keď je orientácia obrazovky zamknutá. Kapitola 3 Základy 35 .

Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche. Do priečinka môžete umiestniť maximálne 12 ikon. Môžete vytvoriť až 11 plôch. Názov priečinka však môžete kedykoľvek zmeniť. Usporadúvanie pomocou priečinkov Priečinky vám umožňujú usporiadať ikony na ploche. Umiestnenie priečinka na ploche je možné meniť ťahaním podobne ako rozmiestnenie ikon. iPhone automaticky pomenuje priečinok podľa ikon. Potom potiahnite ikonu na inú ikonu. Počet bodiek nad Dockom zobrazuje množstvo vytvorených plôch a indikuje práve zobrazenú plochu. ktoré ste použili na jeho vytvorenie. Vytvorenie priečinka: Dotknite sa ikony a podržte na nej prst. Priečinky môžete presunúť na novú plochu alebo do docku. Obnovenie pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“. až kým sa ikony na ploche nezačnú chvieť.Presun ikony na ďalšiu plochu: Počas presúvania potiahnite ikonu na okraj obrazovky. 36 Kapitola 3 Základy . až kým sa nezobrazí nová plocha. Vytvorenie ďalších plôch: Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite ikonu smerom k pravému okraju tejto plochy.

Priečinky môžete vytvárať aj v aplikácii iTunes. alebo stlačte tlačidlo Domov. Kliknutím na ikonu aplikácie potom otvoríte danú aplikáciu. Vytváranie priečinkov v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a kliknite na ikonu iPhone v postrannom paneli iTunes. Stlačte tlačidlo Domov a uložte tak vaše zmeny. a uložíte Kapitola 3 Základy 37 . Klepnite na priečinok. Počas úpravy rozmiestnenia klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite ikonu von z priečinka. ktorý bude obsahovať tieto dve ikony a zobrazí jeho meno. Počas presúvania klepnutím otvorte priečinok. Kliknite na položku Aplikácie v hornej časti obrazovky a na ploche v hornej časti okna potiahnite jednu aplikáciu na druhú.iPhone vytvorí nový priečinok. Potiahnite všetky ikony von z priečinka. Môžete klepnúť na pole s menom a zadať iné meno. Klepnite mimo priečinka. Prázdny priečinok bude automaticky vymazaný. Pridanie ikony do priečinka Odstránenie ikony z priečinka Počas úpravy rozmiestnenia potiahnite ikonu na priečinok. klepnite na meno priečinka v hornej časti a pomocou klávesnice zadajte nové meno. Otvorenie priečinka Zatvorenie priečinka Vymazanie priečinka Premenovanie priečinka Po dokončení úprav rozmiestnenia ikon na Ploche stlačte tlačidlo Domov tak vykonané zmeny.

Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku. Správy. Mail a App Store.Množstvo aplikácií. Nastavenie pozadia: 1 V Nastaveniach vyberte „Pozadie“. emailové správy.fotku z albumu Fotoaparát alebo fotku synchronizovanú na iPhone z vášho počítača. Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek. textové správy a aktualizované aplikácie určené na stiahnutie. ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory. ktorým ste sa zatiaľ nevenovali. 2 Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku. na ploche alebo na oboch. Môžete si vybrať jednu z fotografií. ktorý nemá priradenú fotografiu. Pozadie zo zamknutej obrazovky sa zobrazí aj pri telefonovaní s kontaktom. Takisto je možné nastaviť aj pozadie na vašej ploche. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou. Ak vyberiete fotku. ako napríklad Telefón. klepnite na obrázok zamknutej obrazovky alebo plochy a potom klepnite na pozadie alebo na album. 38 Kapitola 3 Základy . ktoré boli dodané s iPhone. Pridanie pozadia Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. odznak sa zobrazí na ikone priečinka. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. zobrazuje na ikone na ploche odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom (indikuje problém). potiahnite ju na požadované miesto.

môžete písať rýchlejšie použitím dvoch palcov. Zadávanie textu: 1 Klávesnicu zobrazíte klepnutím do textového poľa. V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb. kým nezdvihnete prst z klávesu. napríklad do poznámky alebo nového kontaktu. ako sú napríklad kontaktné údaje.) Rýchle vloženie bodky a medzery Kapitola 3 Základy 39 . emaily. Vybraný znak nebude zadaný. Písať začnite najprv len pomocou ukazováka. Vymazanie predchádzajúceho znaku Písanie veľkých písmen Klepnite na . Klávesnica opravuje preklepy. 2 Na klávesnici píšete klepnutím na vybrané znaky. Zadávanie textu Klávesnicu použite na zadávanie textu. čo práve píšete a učí sa nové slová počas používania. Ak sa dotknete neželaného klávesu. Prípadne sa dotknite tlačidla Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na požadované písmeno. Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift .Písanie Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy. bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. textové správy alebo adresy webových stránok. Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. odhaduje. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. keď potrebujete písať. Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník. Keď získate v písaní prax.

interpunkčné znamienko alebo znak enter. iPhone používa na opravovanie a dopĺňanie zadávaných výrazov aktívny slovník. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. Poznámka: Ak zadávate čínske alebo japonské znaky. Ak zadáte výraz viackrát. Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www. Kláves Shift zmení farbu na modrú a všetky zadané znaky budú veľké (napísané verzálkami). klepnite na jednu z navrhovaných alternatív. Potom pokračujte ďalej v zadávaní požadovaného výrazu. ktoré nie sú na klávesnici Podržte prst na súvisiacom písmene alebo znaku a potom ho presuňte na požadované písmeno alebo znak.Zapnutie funkcie „caps lock“ Klepnite dvakrát na kláves Shift . Funkciu „caps lock“ vypnete opätovným klepnutím na kláves Shift. 40 Kapitola 3 Základy . m Navrhovaný výraz prijmete klepnutím na medzeru. ktoré považuje za preklepy. Ak chcete prijať navrhované slovo. Príslušný slovník sa aktivuje automaticky pri zvolení podporovanej klávesnice. Zadávanie písmen alebo symbolov.apple. iPhone taktiež podčiarkuje zadané slová. interpunkcie alebo symbolov Stlačte kláves pre číslice .html.com/iphone/specs. Po zamietnutí navrhovaného výrazu uloží iPhone do slovníka vami zadaný výraz. Navrhované slovo Prijatie alebo odmietnutie navrhnutých slov: m Navrhovaný výraz odmietnete klepnutím na znak „x“. Ďalšie interpunkčné znaky a symboly zobrazíte klepnutím na kláves symbolov . Slovník iPhone obsahuje slovníky uľahčujúce písanie v mnohých jazykoch. nemusíte prerušiť písanie. iPhone vám ho pri ďalšom písaní v budúcnosti automaticky navrhne.) Zobrazenie číslic.

kopírovanie a vkladanie Dotyková obrazovka uľahčuje upravovanie zadaného textu. alebo navzájom medzi viacerými aplikáciami. ktorá sa zobrazí na obrazovke. Presné umiestnenie kurzora na požadované miesto uľahčuje lupa. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Skontrolovať pravopis“. Ak chcete slovo ponechať v pôvodnom tvare. môžete upraviť pravopis vybraného slova tak. Kapitola 3 Základy 41 . Štandardne sú auto opravy zapnuté. klepnite kdekoľvek do oblasti správy. Úpravy — vystrihovanie. Ak žiadne z navrhovaných slov nie je správne. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Môžete tiež vystrihnúť.Použitie kontroly pravopisu na nahradenie preklepu: Klepnite na podčiarknuté slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv. Krajné body v označenom texte umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“. kopírovať a vložiť text a fotky v rámci aplikácie. že ho znovu zadáte.

Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu.Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa. pomocou ktorej nasmerujte kurzor na požadované miesto. Vložený bude text. ktorý ste naposledy vystrihli alebo kopírovali. Obnovenie poslednej úpravy: Zatraste iPhone a klepnite na „Späť“. Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania. ako sú webové stránky alebo prijaté emaily či textové správy. V dokumentoch určených len na čítanie. Vkladanie textu: Klepnite na kurzor a potom klepnite na „Vložiť“. Klepnite na „Označiť“ pre výber príslušného slova. Vystrihnutie a kopírovanie textu: Označte text a potom klepnite na „Vystrihnúť“ alebo „Kopírovať“. Môžete tiež označiť text. 42 Kapitola 3 Základy . Dvojitým klepnutím označíte slovo. klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie. alebo klepnite na „Označiť všetko“ pre označenie celého textu. ktorý chcete nahradiť a klepnite na „Vložiť“.

“ na strane 272 a „Rozloženia klávesnice“ na strane 43. keď bude v dosahu (do 10 metrov). Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája pomocou Bluetooth. keď je táto mimo dosahu. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k vášmu iPhone. Klávesnica je pripojená vtedy. Viac v časti Príloha A. ak sa po klepnutí na textové pole nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. môžete použiť bezdrôtovú klávesnicu Apple (dostupná osobitne). klepnite na vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Dostupné rozloženia závisia od jazyka klávesnice. Opätovným klepnutím na medzerník vyberiete iný jazyk. „Medzinárodné klávesnice.Rozloženia klávesnice Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete nastaviť v Nastaveniach. Po spárovaní klávesnice s iPhone sa táto bude pripájať vždy. Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice Ak si chcete zjednodušiť písanie. Kapitola 3 Základy 43 . Bezdrôtovej klávesnici môžete priradiť rozličné rozloženia. Odpojenie bezdrôtovej klávesnice od iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na klávesnici. Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice. iPhone odpojí klávesnicu. Rozpárovanie bezdrôtovej klávesnice a iPhone: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth. takže ju musíte spárovať s vaším iPhone. Výber rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“ a potom vyberte klávesnicu. až kým nezhasne zelené svetlo. Prepínanie jazykov pna hardvérovej klávesnici: Stlačte a podržte kláves Command a klepnite na medzerník pre zobrazenie zoznamu dostupných jazykov. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50.

Tlač dokumentu Funkcia AirPrint využíva Wi-Fi sieť na bezdrôtové odosielanie tlačových úloh do vašej tlačiarne. pozrite si jej dokumentáciu.apple. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  Fotky—fotky  Safari—webové stránky. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Niektoré tlačiarne umožňujú nastaviť rozsah tlačených strán. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  iBooks—PDF dokumenty AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store. PDF dokumenty a ďalšie prílohy. 3 Nastavte možnosti tlačiarne. Tlačiť môžete priamo z nasledujúcich iOS aplikácií:  Mail—emailové správy a prílohy.com/kb/HT4356. či vaša tlačiareň podporuje AirPrint. ku ktorej je pripojený váš iPhone. Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju pripojte k tej istej Wi-Fi sieti. 44 Kapitola 3 Základy .) Ďalšie informácie nájdete na adrese support. (v závislosti od používanej aplikácie) a potom klepnite na 2 Pre výber tlačiarne klepnite na Vybrať tlačiareň. (Ak si nie ste istý.Tlačenie O funkcii AirPrint AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint. iPhone musí byť pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako AirPrint tlačiareň. Tlačenie dokumentu: 1 Klepnite na alebo na tlačiť.

vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu. Odznak na ikone aplikácie zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na vytlačenie.4 Klepnite na Tlačiť. Ak tlačíte viac ako jeden dokument. Zobrazenie stavu tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov klepnite na Centrum tlače. dvakrát a potom Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými aplikáciami. Kapitola 3 Základy 45 .

Zrušenie tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. klepnite na Centrum tlače. vyberte tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na Zrušiť tlač. alebo stlačte tlačidlo Domov . Na obrazovke Vyhľadávanie stlačte tlačidlo Domov pre návrat na hlavnú plochu. Zobrazenie Vyhľadávania: Na hlavnej ploche švihnite prstom smerom zľava doprava. Poznámky. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Vyhľadávanie na iPhone: Na ploche Vyhľadávania zadajte text do vyhľadávacieho poľa. iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť vo vrchnej časti zoznamu Naj výsledok. 46 Kapitola 3 Základy . Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu. Výsledky vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii. Správy a Kontakty. z ktorej pochádzajú výsledky. iPod. Kalendár. vrátane aplikácií Mail. Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie. Pomocou funkcie Vyhľadať môžete vyhľadávať len vo vybranej aplikácii. alebo vo všetkých aplikáciách zároveň. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. Vyhľadávanie Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone.

až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Kapitola 3 Základy 47 . takže ak máte vo vašom iPhone veľa aplikácií. Pre a Predmet v správach vo všetkých účtoch (text správ nie je prehľadávaný) Všetky názvy udalostí. priezviská a názvy spoločností Polia Od. môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií. mená interpretov) a názvy podcastov. miesta a poznámky Hudba (názvy skladieb a albumov. Použite nastavenia Vyhľadávania Spotlight na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. čím ju spustíte. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Spúšťanie aplikácií pomocou Vyhľadávania: Zadajte meno aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch vyhľadávania.Aplikácia Kontakty Mail Kalendár iPod Spotlight vyhľadáva Mená. Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. videí a audiokníh Mená a text správ Text poznámok Správy Poznámky Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru alebo prehrávanie skladieb. pozvánky. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight “ na strane 213.

aký je nastavený pre iPhone (nastavenie „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“).com/kb/ HT3597. potom povedzte „album“. Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy a nárečia. Â Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy či mená alebo čísla. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Povedzte „Genius“. Nastavenia Ovládania hlasom vám umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov.Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. „aká je to skladba“. Â Používajte celé mená. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. 48 Kapitola 3 Základy .apple. Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania. nájdete na adrese support. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Povedzte „čo hrá“. Povedzte „FaceTime“ a potom vyslovte meno osoby. Uskutočnenie FaceTime hovoru s niektorým z kontaktov (iPhone 4) Vytočenie čísla Ovládanie prehrávania hudby Prehrávanie albumu. Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Povedzte „koľko je hodín“ alebo „aký je čas“? Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku. Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. Pre správne fungovanie Ovládania hlasom: Â Hovorte do mikrofónu iPhone tak. ako by ste telefonovali. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. Slová vyslovujte s krátkymi pauzami. vrátane informácií o používaní hlasového ovládania v rôznych jazykoch. Môžete použiť aj mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta. Â Hovorte prirodzene a zrozumiteľne. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Zistenie aktuálneho času Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel.

Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho. Stlačte stredné tlačidlo. Pozastavenie skladby alebo videa Skok na ďalšiu skladbu Návrat na predchádzajúcu skladbu Rýchle prevíjanie dopredu Prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti Odpovedanie na prichádzajúci hovor Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo. obsahujú mikrofón. tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa. Ovládanie hlasom je pre aplikáciu iPod vždy zapnuté.Zmena krajiny alebo jazyka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu. Kapitola 3 Základy 49 . keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Stlačte stredné tlačidlo. odomknite iPhone. Stlačením stredného tlačidla slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade. Stredné tlačidlo Po zapojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. ak je iPhone zamknutý. Vypnutie Hlasového vytáčania. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho. keď je iPhone zamknutý. ale z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť Hlasové vytáčanie. Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. dodávané s vaším iPhone. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie. Stlačte tlačidlá „+“ alebo „–“.

alebo ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení. Stlačte a podržte stredné tlačidlo. Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami. Heslo alebo PIN kód zariadenia nájdete v návode na použitie. Stlačte stredné tlačidlo.Zamietnutie prichádzajúceho hovoru Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. 2 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth.com/sk_SK/manuals/iphone. musí mať toto zariadenie pre funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším iPhone. sady do auta a stereo slúchadlá. Po tom. Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru. Viac v časti „Ovládanie hlasom“ na strane 47. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením. ktorý je súčasťou zariadenia. vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora vášho iPhone.apple. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor. ale aj v slúchadlách.apple. Podporované profily Bluetooth nájdete na adrese support. Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru Používanie ovládania hlasom Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá. ako sú Bluetooth náhlavné sady. ako ste spárovali Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. Nastavte ho ako objaviteľné. Bluetooth zariadenia S iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia. sady do auta alebo iného zariadenia s iPhone: 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu. 50 Kapitola 3 Základy .com/kb/HT3647. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru. Bluetooth slúchadlá výrobcov tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. 3 Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším iPhone.

Stav Bluetooth Ikona Bluetooth sa na iPhone zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky: Â alebo : Bluetooth je zapnutý a k iPhone je pripojené zariadenie. ak odpovedáte na hovor a do vášho iPhone. Ak s vaším iPhone spárujete nejaké zariadenie. 2 Klepnite na zariadenie“. Zrušenie párovania bluetooth zariadenia: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. odchádzajúce hovory sú smerované cez toto zariadenie. Zrušenie párovania medzi Bluetooth zariadením a iPhone Ak Bluetooth zariadenie viac nebudete používať. 3 Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú medzi zariadeniami. ak odpovedáte použitím iPhone. Poznámka: S iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple klávesnicu. Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice s vaším iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. (Táto farba závisí od aktuálnej farby stavového riadku. môžete zrušiť jeho spárovanie s vaším iPhone. môže sa stať. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia. vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto Kapitola 3 Základy 51 . ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou.Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta. Â Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnutý. 4 Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter.) Â : Bluetooth je zapnutý. že je mimo dosah alebo vypnuté. 2 Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania.

Nabíjanie batérie a synchronizácia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla Dock konektor . Viac v časti „Štatistiky používania“ na strane 210. musíte iPhone pripojiť k USB 2. Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne). Stav nabíjania batérie môžete zobraziť aj v percentách. Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2.0 port.Batéria Súčasťou iPhone je interná nabíjateľná batéria. Nabíjanie batérie UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky. Nabíja sa Nabíjanie dokončené Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla a USB sieťového adaptéra.0 portu na vašom počítači.USB.com/sk_SK/ manuals/iphone.apple. 52 Kapitola 3 Základy .

prípadne sa nachádza v režime spánku alebo úspornom režime.apple. alebo Zvýšenie výdrže batérie V iPhone je použitá batéria typu li-ion. ak je iPhone pripojený k počítaču. Kapitola 3 Základy 53 . Viac informácií nájdete na adrese www. jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút.com/ support/iphone/service/battery/country. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Ak nabíjate batériu počas synchronizácie vášho iPhone. Tieto obrázky signalizujú. Dôležité: Ak je batéria iPhone takmer úplne vybitá. Výmena batérie Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné.Dôležité: Batéria iPhone sa môže vybiť. Bezpečnostné funkcie Heslá a ochrana dát Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone. že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. ktorý je vypnutý.apple. ale len pracovník autorizovaného servisu. môže sa zobraziť jeden z nasledujúcich obrázkov. Môžete nastaviť heslo. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie vášho iPhone nájdete na www. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo.com/batteries. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení iPhone. môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu. že budete musieť batériu po čase vymeniť. Ak je iPhone takmer úplne vybitý. kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov signalizujúcich vybitie batérie.

Dôležité: Ak chcete povoliť ochranu dát na iPhone 3GS. stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu Nájsť môj iPhone na inom iOS zariadení.com/mobileme. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho iPhone. 54 Kapitola 3 Základy . ktorý nebol dodaný so systémom iOS 4 alebo novšou verziou. Vypnutie Hlasového vytáčania. Poznámka: Funkcia Nájsť môj iPhone vyžaduje MobileMe účet. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. ktoré tvorý kombinácia číslic. alebo sa vo webovom prehliadači na Macu alebo PC prihláste na me. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. ktorá sa zobrazí na obrazovke iPhone. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim. MobileMe je online služba spoločnosti Apple. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. odomknite iPhone. alebo na webovej stránke www. prípadne pomocou Macu alebo PC s webovým prehliadačom.  Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť 4-miestne heslo. vypnite funkciu Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom v nastaveniach indikuje. Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia Používanie funkcie Nájsť môj iPhone: Pred použitím týchto funkcií musíte najprv zapnúť Nájsť môj iPhone na iPhone. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré aplikácie dostupné na App Store). ktorá majiteľom iPhone bezplatne poskytuje funkciu Nájsť môj iPhone 4 a za poplatok aj ďalšie funkcie. kedy je ochrana dát zapnutá.Nastavením hesla zapnete ochranu dát. Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:  Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu vášho iPhone na mape  Zobrazenie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu. Služba MobileMe nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. interpunkcie a špeciálnych znakov.com. písmen. Ak chcete nájsť váš stratený iPhone a použiť niektorú z ďalších funkcií Nájsť môj iPhone. musíte na ňom obnoviť iOS.apple. alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút. ak ste ho už nemali nastavené  Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií a dát na iPhone. Nájsť môj iPhone Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť váš iPhone pomocou bezplatnej aplikácie Nájsť môj iPhone na inom iPhone. iPade alebo iPode touch.

Kapitola 3 Základy 55 . ktoré spôsobujú fľaky. stlačený vzduch. prípadne poškriabať sklo. ktorá odpudzuje mastnotu.apple. aby sa do otvorov dostala voda. okamžite ho vyčistite. ktorá neuvoľňuje vlákna.“ na strane 278. reštartovaním alebo obnovením iPhone. a Spánok/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií.com/sk_SK/manuals/iphone. navlhčenú handričku./Vyp. rozpúšťadlá. Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B. ktorá neuvoľňuje vlákna. Na čistenie iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť. až kým sa nezobrazí červený prepínač. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade. Predný kryt iPhone 3GS a predný a zadný kryt iPhone 4 sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou úpravou. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap. ako napríklad atrament. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. alkohol. Tieto povrchy jednoducho očistíte mäkkou tkaninou. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. Použite mäkkú. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhone nájdete v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. Ak chcete iPhone vyčistiť. farbivá. a Spať/Zobudiť. „Podpora a ďalšie informácie. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil.Čistenie iPhone Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami. make-up./Vyp. oleje a kozmetické vody./Vyp. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. a Spať/Zobudiť. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov ./Vyp. odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte tlačidlo Zap. amoniak alebo abrazívne látky. Zabráňte tomu. jedlo. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. až kým sa aplikácia neukončí. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť. aerosólové spreje./Vyp. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. špina. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov .

Tieto informácie sú neustále synchronizované kopírovaním zmien vykonaných na jednom mieste do druhého. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Znamená to. aby pristupoval na účty poskytovateľov online služieb ako MobileMe. takže iPhone nemusíte pripájať k počítaču. Nastavenie „Push“ v možnosti Načítanie dát musí byť zapnuté (štandardne je zapnuté). Bezdrôtové internetové pripojenie môže byť nadviazané cez mobilnú sieť alebo prostredníctvom lokálnej Wi-Fi siete. V predvolenom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k počítaču. kalendáre. že sa synchronizácia spustí vždy. fotiek a videí. keď dôjde k zmene informácií. Microsoft Exchange. Iní poskytovatelia synchronizujú informácie pravidelným načítaním zmien. Microsoft Exchange. Niektorí poskytovatelia služieb (vrátane služieb MobileMe a Microsoft Exchange) využívajú funkciu push a „tlačia“ aktualizované informácie. iOS aplikácií. iPhone môžete tiež nastaviť tak. 56 .Synchronizácia a zdieľanie súborov 4 O synchronizácii Pri synchronizácii dochádza ku kopírovaniu informácií z počítača alebo online účtu na iPhone. iTunes na vašom počítači používate na synchronizáciu kontaktov. Frekvenciu načítavania dát pomocou funkcie „Fetch“ môžete upraviť v Nastaveniach načítavania. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. Google. ktoré medzitým nastali. kalendárov a ďalších informácií. Yahoo! a ďalších. Informácie o nastavení účtov na iPhone nájdete v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Google. Synchronizácia účtov MobileMe. záložky prehliadača a poznámky) bezdrôtovo. hudby a ďalšieho obsahu iTunes. Informácie z týchto služieb sa synchronizujú bezdrôtovo. Yahoo! a ďalší poskytovatelia online služieb synchronizujú informácie (ako sú kontakty.

keď je iPhone pripojený k vášmu počítaču. podcasty. Zvonenia.Synchronizácia s iTunes iTunes môže s iPhonom synchronizovať vybrané alebo všetky nasledujúce položky:  Kontakty — mená. TV seriály a hudobné videá  Aplikácie stiahnuté z App Store Nastavenia synchronizácie je možné meniť vždy. Kontakty. ako je to popísané v nasledujúcej časti príručky. hudbu. video obsah a aplikácie môžete synchronizovať s vašou knižnicou iTunes. iTunes vám taktiež umožňuje synchronizovať fotky a videá z aplikáciou alebo priečinkom. aby ste ovplyvnily nastavenia emailových účtov vo vašom počítači. audio knihy. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 57 . Hudbu do vašej knižnice iTunes si môžete nahrať aj z vašich CD nosičov. Nastavenia emailových účtov sa synchronizujú len v smere z emailovej aplikácie vášho počítača do iPhone. Ak vo vašej knižnici iTunes zatiaľ nemáte žiadny obsah. knihy. iTunes U zbierky. telefónne čísla. poznámky a záložky webových stránok sa synchronizujú s aplikáciami vo vašom počítači tak. môžete si ho jednoducho prezerať a sťahovať do iTunes prostredníctvom iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). adresy. To umožňuje upravovať vaše emailové účty v iPhone bez toho. emailové adresy a ďalšie  Kalendáre — stretnutia a udalosti  Nastavenia emailových účtov  Záložky webových stránok  Poznámky  Zvonenia  Hudbu  Fotky a videá (s priečinkom alebo aplikáciou na správu fotiek na vašom počítači)  iTunes U zbierky  Podcasty  Knihy a audioknihy  Filmy. Poznámka: Emailové účty je možné nastavovať priamo v iPhone. kalendáre. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Viac informácií o iTunes a iTunes Store získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnej ponuke aplikácie iTunes. Nové záznamy alebo zmeny vykonané v iPhone sú synchronizované s tými vo vašom počítači a naopak. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail.

3 Nastavte synchronizáciu v každom z panelov nastavení. alebo len zatiaľ neprezerané video podcasty. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone.Produkty zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do vašej knižnice iTunes. Viac informácií získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnom menu aplikácie iTunes. aby sa synchronizoval len s určitou časťou dát na vašom počítači. 4 Kliknite na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu obrazovky. Popis panelov nájdete v nasledujúcej časti. keď chcete synchronizovať len vybranú skupinu kontaktov z vášho adresára. Poznámka: Tlačidlá ďalších panelov sa môžu zobraziť v aplikácii iTunes v závislosti od typu obsahu vo vašej knižnici iTunes. Nastavenie synchronizácie v iTunes: 1 Pripojte iPhone k počítaču a otvorte iTunes. 58 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Využijete to napríklad vtedy. Panely nastavení iPhone v iTunes V tejto časti nájdete popis všetkých panelov nastavení pre iPhone. Dôležité: Pred pripojením vášho iPhone k počítaču by ste mali byť prihlásený na váš užívateľský účet. V predvolených nastaveniach je položka „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ zaškrtnutá. iPhone môžete nastaviť tak. Obsah a aplikácie si môžete zakúpiť alebo stiahnuť aj v iTunes Store na vašom počítači a potom ich synchronizovať s vaším iPhone.

Windows Contacts (Vista a Windows 7) a Microsoft Outlook 2003. vyberte možnosť „Zašifrovať zálohu iPhone>“. Možnosť „Sync only checked songs and videos“ (Synchronizovať len označené skladby a videá) zvoľte v prípade. Na PC je možné synchronizovať kontakty len s jednou aplikáciou naraz. Ak chcete. pre zadanie nových prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Configure“ (Konfigurovať). odškrtnite túto možnosť. Ak chcete namiesto videí vo vysokom rozlíšení synchronizovať videá v štandardnom rozlíšení. aby aplikácia iTunes pri vytváraní záloh v počítači automaticky šifrovala zálohované dáta. Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a obnova informácií na iPhone z týchto záloh vyžaduje zadanie hesla. kliknite na Konfigurovať univerzálny prístup. Viac v časti „Manuálne spravovanie obsahu“ na strane 62. Ak chcete synchronizovať len pomocou tlačidla Synchronizovať v iTunes. aby aplikácia iTunes pri synchronizácii preskočila nezaškrtnuté položky v iTunes knižnici. Panel Info Panel Info vám umožňuje meniť nastavenia synchronizácie kontaktov. kalendárov. Viac v časti kapitola 29. ak si želáte. Viac informácií nájdete v časti „Automatická synchronizácia iTunes“ na strane 61.) Ak synchronizujete s Yahoo! a po nastavení synchronizácie chcete zmeniť ID alebo heslo vášho Yahoo! účtu. „Prístupnosť. Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti. emailových účtov a webového prehliadača. vyberte možnosť „Preferovať videá v štandardnom rozlíšení“ (iPhone 4). pri každom pripojení tohto iPhone k počítaču sa otvorí aplikácia iTunes a spustí sa synchromizácia. Viac v časti „Zálohovanie iPhone“ na strane 278. Yahoo! Address Book a Google Contacts na Macu alebo s Yahoo! Address Book.“ na strane 251. 2007 alebo 2010 na PC. Â Kontakty Kontakty je možné synchronizovať s aplikáciami ako Mac OS X Address Book. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 59 . Google Contacts. Windows Address Book (Outlook Express). Ak chcete. Automatickú synchronizáciu vypnete zaškrtnutím možnosti „Manuálne spravovať hudbu a videá“ v paneloch nastavení Hudba a Video. vyberte možnosť „Konvertovať vyšší dátový tok na 128 kbps AAC“. (Na Macu je možné synchronizovať kontakty s viacerými aplikáciami. aby aplikácia iTunes počas synchronizácie konvertovala väčšie zvukové súbory do štandardného zvukového formátu iTunes.Panel Zhrnutie Ak zaškrtnete možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ .

Na PC je možné synchronizovať kalendáre len s jednou aplikáciou naraz. klepnite Yahoo! účet a zadajte heslo. V Nastaveniach vyberte „Mail. Ak vymažete niektorú z aplikácií na iPhone.)  Emailové účty Nastavenia emailových účtov je možné synchronizovať s aplikáciou Mail na Macu a s aplikáciami Microsoft Outlook 2003. alebo kopírovať dokumenty medzi iPhone a počítačom. kalendáre“. nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači.  Webový prehliadač Záložky v iPhone je možné synchronizovať s aplikáciou Safari na Macu. 2007 alebo 2010 alebo Outlook Express na PC. Panel Zvonenia Panel Zvonenia sa používa na výber zvonení. aby boli na iPhone synchronizované všetky nové (stiahnuté alebo synchronizované z iného zariadenia) aplikácie. (Na Macu je možné synchronizovať kalendáre s viacerými aplikáciami. Kalendáre Kalendáre je možné synchronizovať z aplikácií ako iCal na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. Ak chcete. ktoré chcete synchronizovať s iPhone. 60 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . 2007 alebo 2010 na PC. meniť usporiadanie ikon na ploche iPhone. Microsoft Internet Explorerom na PC. Viac v časti „Zdieľanie súborov“ na strane 63. Nastavenia účtov sa prenášajú len z vášho počítača do iPhone. Zmeny. kontakty. Dokumenty môžete tiež kopírovať z počítača na iPhone a použiť ich v aplikáciách. alebo so Safari resp. Panel Aplikácie Pomocou panela Aplikácie môžete synchronizovať aplikácie z App Store. Poznámka: Heslo emailového účtu Yahoo! sa v počítači neukladá. 2007 alebo 2010 na PC. S aplikáciami podporujúcimi zdieľanie súborov môžete na iPhone vytvárať dokumenty a potom ich kopírovať na váš počítač. vyberte možnosť „Automaticky synchronizovať nové aplikácie“.  Rozšírené Tieto nastavenia vám umožnia nahradiť údaje vo vašom iPhone údajmi z vášho počítača pri nasledujúcej synchronizácii. preto ho nie je možné synchronizovať a treba ho zadávať priamo v iPhone.  Poznámky Synchronizujte poznámky z aplikácie Poznámky na iPhone s poznámkami v aplikácii Mail na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. ktoré vykonáte v emailovom účte na iPhone. môžete ju pomocou panelu Aplikácie znovu nainštalovať (ak ste ju predtým synchronizovali). ktoré podporujú zdieľanie súborov.

filmy. Podcasty.com/iphone/specs. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone. Panel Fotografie Na Macu môžete synchronizovať fotografie s aplikáciami Aperture alebo iPhoto 4. Ak je automatická synchronizácia vypnutá. Informácie o formátoch podporovaných iPhone nájdete na adrese www. priečinok a playlisty v ňom budú synchronizované s iPhone. iTunes U zbierky. ak pripájate iPhone k inému počítaču než je ten. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 61 . Na váš iPhone budú synchronizované len skladby a videá. podcasty. kde ste prerušili prehrávanie podcastu alebo audioknihy je súčasťou synchronizácie s obsahom iTunes. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. 3 Odznačte možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone “.apple. s ktorým ho obvykle synchronizujete. ktoré sú vo formáte podporovanom iPhone.3 alebo novšej verzie a videá s aplikáciou iPhoto 6. Ak chcete na iPhone sledovať požičaný film z počítača.0. Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom obsahujúcim obrázky na Macu alebo PC. Môžete synchronizovať všetku hudbu. TV seriály. Ak v iTunes vytvoríte priečinok s playlistami (zbierku playlistov). Priečinky s playlistami nie je možné vytvárať priamo na iPhone. Dôležité: Ak vymažete položku v iTunes. Filmy. ktoré chcete synchronizovať.0 a novšími verziami. môžete ju spustiť kliknutím na tlačidlo Synchronizovať. Miesto.html. Na PC môžete fotografie synchronizovať s aplikáciou Adobe Photoshop Elements 8. môžete po synchronizácii pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak.Panely Hudba. Automatickej synchronizácii iPhone môžete zabrániť v prípade. bude táto pri najbližšej synchronizácii vymazaná aj z iPhone.6. alebo novšími verziami. Vypnutie automatickej synchronizácie iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. synchronizujte ho s iPhone pomocou panela Filmy v iTunes. Automatická synchronizácia iTunes V pôvodnom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k iTunes.0. knihy a audioknihy. TV seriály. iTunes U a Knihy Tieto panely slúžia na výber médií. alebo si vybrať požadovaný obsah.

Jednorázové vypnutie automatickej synchronizácie bez zásahu do nastavení: Spustite iTunes. videá a podcasty. 4 Kliknite na Použiť. Ak je táto možnosť zaškrtnutá. 2 Kliknite na Zariadenia a vyberte možnosť „Zakázať automatickú synchronizáciu iPodov. Manuálne spravovanie obsahu Manuálne spravovanie obsahu vám umožňuje preniesť na iPhone len vybranú hudbu. Vyberte druh obsahu. prípadne Control (Windows). ktoré chcete vymazať a na klávesnici stlačte kláves Delete. Prenos položiek na iPhone: Chyťte a potiahnite skladbu. vyberte iPhone v postrannom paneli iTunes a kliknutím na trojuholník zobrazte obsah. 3 Kliknite na položku Zhrnutie v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Manuálne spravovať hudbu a videá“. až kým sa v postrannom paneli nezobrazí iPhone. podcast alebo playlist z vašej knižnice iTunes na iPhone (v postrannom paneli). kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť). pripojte iPhone k vášmu počítaču a súčasne stlačte a podržte klávesy Command-Option (na Macu) alebo Shift-Control (na PC). iPhone a iPad: 1 V aplikácii iTunes vyberte iTunes > Nastavenia (na Macu) alebo Upraviť > Nastavenia (na PC). ako napríklad Hudba alebo Filmy a potom vyberte položky. Vymazanie položiek z iPhone: S iPhone pripojeným k počítaču. bude vymazaný z vášho iPhone pri nasledujúcej synchronizácii s obsahom iTunes. Ak ste zmenili niektoré z nastavení synchronizácie. obsah. Nastavenie manuálneho spravovania obsahu na iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Vymazaním položiek v iPhone ich nevymažete z vašej knižnice iTunes. ak je zapnutá možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ v paneli Zhrnutie. 62 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Ak chcete naraz pridať viacero položiek. Aplikácia iTunes okamžite synchronizuje obsah. 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. Poznámka: Funkcia Genius nebude fungovať v prípade. video. že obsah spravujete manuálne. Manuálna synchronizácia: V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na tlačidlo Synchronizovať v pravom dolnom rohu obrazovky. iPhone sa nebude synchronizovať ani v prípade. Ak zrušíte voľbu „Manuálne spravovať hudbu a videá“. iPhonov a iPadov“. podržte pri ich výbere stlačené klávesy Shift alebo Command (Mac).Vypnutie automatickej synchronizácie pre všetky zariadenia iPod. ktorý ste manuálne pridali.

Prenos súborov z iPhone do počítača.Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač iPhone môžete použiť na prenos obsahu zakúpeného v iTunes na jednom počítači. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 3 V časti Zdieľanie súborov kliknite na Pridať. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a uložené v podporovanom formáte. akým sú súbory zdieľané. kliknite na „Uložiť do“ a vyberte cieľové umiestnenie na vašom počítači. 4 Vyberte súbor a kliknite na Vybrať (Mac) alebo OK (PC). 4 Vpravo vyberte súbor. Spôsob. Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie súborov“ v iTunes. Ak chcete preniesť viac ako jeden súbor. Autorizovanie počítača: Otvorte iTunes na vašom počítači a vyberte Store > Autorizovať počítač. kde ho môžete otvoriť pomocou aplikácie. V iTunes vyberte Súbor > Preniesť zakúpené z iPhone. Súbor sa prenesie do zariadenia. nájdete v dokumentácii príslušnej aplikácie. označte ďalšie súbory. 3 V časti Zdieľanie súborov vyberte zo zoznamu vľavo aplikáciu. Počítač musí byť autorizovaný na prehrávanie obsahu zakúpeného pomocou vášho Apple ID. Zdieľanie súborov Zdieľanie súborov umožňuje prenos súborov medzi iPhone a počítačom. do knižnice iTunes iného autorizovaného počítača. ktorá podporuje tento typ súboru. Vymazanie súboru z iPhone: V zozname súborov vyberte súbor a klepnite na Vymazať. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 63 . Prenos zakúpeného obsahu: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie. Zoznam súborov zobrazuje pre každú aplikáciu dostupné dokumenty na iPhone. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. ktorý chcete preniesť. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Prenos súborov z počítača na iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.

klepnutím na niektorú z vašich obľúbených položiek.com/ sk_SK/manuals/iphone. vyberte kontakt a klepnite na telefónne číslo. klepnutím na položku uskutočníte nový video hovor. 64 . kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne vytáčanie čísel.Telefón 5 Telefonické hovory Hovor pomocou iPhone uskutočníte jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch. alebo na niektorý z posledných uskutočnených hovorov. UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. posledným telefonátom.apple. Klepnite na Posledné a klepnutím vyberte meno alebo číslo v zozname. Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. Uskutočňovanie hovorov Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným položkám. Ak sa jednalo o FaceTime video hovor (ikona ). Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Volanie na čísla zo zoznamu kontaktov Volanie na čísla z obľúbených položiek Odpovedanie na posledný hovor Klepnite na Kontakty.

až kým sa v čísle nezobrazí čiarka. Klepnite ešte raz na Zavolať pre vytočenie čísla. alebo dlhú pauzu. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Pauzy sa vám môžu hodiť napríklad pri vytáčaní konferenčných hovorov. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Ak vkladané telefónne číslo obsahuje písmená. Počas vytáčania môžete do čísla vložiť krátku pauzu (približne dve sekundy). ktorá pozastaví vytáčanie. Uskutočňovanie hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Ovládanie hlasom môžete tiež spustiť stlačením a podržaním stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. Vytočenie čísla Kapitola 5 Telefón 65 . Vytočenie čísla: Klepnite na Klávesnica. Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. na ktoré chcete volať. zadajte číslo a klepnite na Zavolať. Pokiaľ ste do schránky (clipboard) skopírovali telefónne číslo.Manuálne vytáčanie Telefónne čísla môžete manuálne vytáčať pomocou klávesnice. Vloženie krátkej pauzy: Stlačte a podržte kláves „*“. až kým nestlačíte tlačidlo Vytočiť. Opätovné vytočenie posledného vytáčaného čísla: Klepnite na Klávesnica a potom na Zavolať. Príklady:  Zavolať Janko Hraško  Zavolať Janko Hraško domov  Zavolať Janko Hraško mobil Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. Vloženie dlhej pauzy: Stlačte a podržte kláves „#“. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Vloženie čísla na obrazovke s klávesnicou: Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť. alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla. až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka. môžete ho vložiť na obrazovke s numerickou klávesnicou telefónu a následne vytočiť. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru. špecifikujte. iPhone ich skonvertuje na príslušné číslice. Hlasové vytáčanie Ovládanie hlasom môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla z kontaktov.

Na hovor môžete odpovedať aj stlačením stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. ktorému z týchto kontaktov chcete zavolať. a Spánok/Zobudiť Â Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách na približne dve sekundy./Vyp. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. a Spať/Zobudiť. päť. ktorej chcete zavolať. osem“. Odmietnutie hovoru: Presmerovanie hovoru do odkazovej schránky vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov. V opačnom prípade sa vás na to iPhone opýta. Ak je iPhone zamknutý. päť. Ak vyslovíte len krstné meno volanej osoby a máte viacero kontaktov s rovnakým menom. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyry. vyslovte to. iPhone sa opýta. klepnite na tlačidlo Zdvihnúť. Stíšený hovor môžete prijať. alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. dva. Ak má volaná osoba viac ako jedno telefónne číslo. až kým nebude presmerovaný do odkazovej schránky. ktoré chcete použiť. 66 Kapitola 5 Telefón . ak vyslovíte celé meno osoby. prstom potiahnite prepínač./Vyp. Prijímanie hovorov Ak chcete prijať hovor. Vypnutie Hlasového vytáčania. Dve hlboké pípnutia potvrdia. jeden. Â Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo Zap. odomknite iPhone./Vyp. sedem. Tlačidlo Zap. Stredné tlačidlo Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Zap.Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie. že bol hovor odmietnutý. tri. Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“. Â Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave). päť. a Spať/Zobudiť. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie.

tlačidlo je označené ako Zdroj zvuku a umožňuje vám vybrať si medzi Bluetooth zariadením iPhone alebo hlasným odposluchom. Klepnite na Pridať hovor. ale on vás nie. Zobrazenie kontaktných údajov Podržanie telefónneho hovoru Klepnite na Kontakty.Blokovanie hovorov bez prerušenia Wi-Fi pripojenia na internet: V Nastaveniach zapnite Režim lietadlo a potom klepnutím vypnite Wi-Fi. Ak je dostupné zariadenia Bluetooth zariadenie. Klepnite na Klávesnica. Uskutočnenie konferenčného hovoru Počas hovoru môžete používať ostatné aplikácie. Kapitola 5 Telefón 67 . Stále budete počuť volajúceho. iPhone 3GS: Klepnite na Podržať. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Počas hovoru Ak práve telefonujete. Ak sa chcete vrátiť k hovoru. Možnosti hovoru sa môžu líšiť v závislosti od použitého iPhone. Používanie ďalších aplikácií počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. Použitie hlasného odposluchu alebo Bluetooth Klepnite na Reproduktor. opätovným klepnutím na Podržať sa vrátite späť k hovoru. obrazovka zobrazuje možnosti hovoru. Účastníci hovoru sa nebudú navzájom počuť. Stlmenie zvuku vašej linky Zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice Klepnite na Stíšiť. iPhone 4: Dotknite sa a podržte prst na tlačidle Stíšiť. napríklad kontrolovať váš časový rozvrh v Kalendári. Ak je hovor podržaný.

Uskutočnenie ďalšieho hovoru: Klepnite na Pridať hovor. prípadne odomknite telefón potiahnutím prepínača (ak je zamknutý). Ukončenie hovoru: Klepnite na Zložiť. Â Pre ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Zložiť + Zdvihnúť. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený hovor. budú ukončené oba hovory. Poznámka: Uskutočnenie a prijatie druhého hovoru je v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. alebo odmietnuť prichádzajúci hovor. ak bol druhý hovor prichádzajúci. Na CDMA modeli nemôžete zlúčiť hovory. Prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. Prepínanie medzi hovormi: Klepnite na Prepnúť. klepnite na Odpovedať. Na CDMA modeli klepnite na Zložiť a keď vám druhý hovor zavolá späť. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Ďalšie hovory Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností. Aktívny hovor bude podržaný. Na CDMA modeli nemôžete prepínať medzi hovormi. môžete buď zložiť video hovor a zdvihnúť prichádzajúci hovor. 68 Kapitola 5 Telefón . Prvý hovor bude podržaný.Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. ak je druhý hovor odchádzajúci. Ak prijmete druhý hovor. Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor: Â Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky: Klepnite na Ignorovať. Zlúčenie hovorov: Klepnite na Zlúčiť hovory. Môžete ich však zlúčiť. Â Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť. Ak ste vo video hovore FaceTime.

Ak chcete zavolať niekomu. FaceTime využíva prednú kameru. 3 Klepnite na Zlúčiť hovory. Môžete však použiť aj hlavnú kameru a zdieľať s účastníkom FaceTime hovoru obraz vášho okolia. Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory. Viac informácií získate od svojho mobilného operátora. 2 Klepnite na Pridať hovor a uskutočnite ďalší hovor. ak chcete pokračovať v konferencii. Poznámka: Funkcia FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Nie je potrebné nič nastavovať.Konferenčné hovory Na GSM modeloch môžete v závislosti od vášho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi naraz. Pridanie prichádzajúceho hovoru Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory. kto má zariadenie podporujúce FaceTime. Potom klepnite na Zložiť. Vykonanie FaceTime video hovoru: V kontaktoch vyberte meno. 4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú navzájom počuť. s ktorou sa rozprávate. potom klepnite na Súkromie vedľa hovoru. vedľa Klepnite na Konferencia. Prvý hovor bude podržaný. iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru k dispozícii ďalšiu voľnú linku. ktoré daná osoba používa s FaceTime. FaceTime FaceTime video hovory (iPhone 4) vám umožňujú počuť aj vidieť osobu. kto má iPhone 4. Vytvorenie konferenčného hovoru: 1 Uskutočnite hovor. Poznámka: Počas konferenčného hovoru nie je možné uskutočniť video hovor FaceTime. Kapitola 5 Telefón 69 . potom klepnite na FaceTime a nakoniec klepnite na emailovú adresu alebo telefónne číslo. Klepnite na Zlúčiť hovory. Ukončenie jedného z hovorov Súkromný rozhovor v rámci konferencie Klepnite na „Konferencia“ a potom na hovoru. Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. Video hovor môžete uskutočniť s hocikým. takže volaná osoba vidí vašu tvár. môžete najprv uskutočniť telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime. musíte však byť pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete.

až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. zobrazí sa na tlačidle FaceTime a na použitej emailovej adrese alebo telefónnom čísle .Ak ste už s niekým uskutočnili FaceTime hovor. Obraz v obraze zobrazuje obraz snímaný vaším iPhone . Potom povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby. Predchádzajúce FaceTime video hovory spoznáte podľa ikony . môžete s ňou znovu nadviazať ďalší video hovor klepnutím na záznam daného volania v časti Posledné. ktorej chcete zavolať. 70 Kapitola 5 Telefón . Spustiť FaceTime videohovor Vykonanie FaceTime hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov. Ak ste už predtým uskutočnili video hovor FaceTime s inou osobou. Video hovory využívajú horný mikrofón na iPhone. Okno môžete potiahnuť do ktoréhokoľvek rohu. Funkciu FaceTime môžete používať v orientácii na šírku alebo na výšku. čo vidí druhá osoba. Po vytvorení video hovoru uvidíte obraz z iPhone druhej osoby.to.

vypnite funkciu FaceTime v Nastaveniach. alebo Reproduktor. Prijatie FaceTime video hovoru: Klepnite na Prijať. Kapitola 5 Telefón 71 . Â Počas hovoru klepnite na Zvuk na iPhone. vzdialenosť medzi nimi by nemala prekročiť 9 metrov (30 stôp). aj ak je funkcia zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov Hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou Bluetooth zariadenia spárovaného s iPhone. Vyberte iPhone. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. alebo s ňou stratíte spojenie. Naďalej sa môžete rozprávať. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. Ak má Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu iPhone. v spodnej časti obrazovky. Â Vypnite Bluetooth zariadenie. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite Bluetooth. Počúvanie hovorov cez iPhone. alebo ho presuňte mimo dosahu signálu Bluetooth. Volajúceho budete aj naďalej počuť a vidieť. Zloženie FaceTime video hovoru Ak chcete blokovať video hovory FaceTime. ak je pripojené Bluetooth zariadenie: Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Odpovedajte na hovor klepnutím prstom na dotykový displej iPhone. Â Vypnite Bluetooth. Ak sa chcete vrátiť k video hovoru. ak chcete používať hlasný odposluch. Klepnite na v spodnej časti obrazovky. Funkciu FaceTime môžete vypnúť aj v Obmedzeniach.Ak sa dostanete mimo dosah siete Wi-Fi. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Volajúci vás bude môcť vidieť. Stíšenie FaceTime video hovoru Klepnite na v spodnej časti obrazovky. ale nebude vás počuť. Funkcia FaceTime je v pôvodnom nastavení zapnutá. Vypnutie alebo zapnutie funkcie FaceTime: V Nastaveniach vyberte Telefón a klepnite na prepínač FaceTime. bude vám ponúknutá možnosť opätovného vytočenia čísla pre hlasový hovor. Informácie o používaní Bluetooth zariadenia na uskutočňovanie a prijímanie hovorov nájdete v dokumentácii k danému zariadeniu. Prepínanie medzi prednou a hlavnou kamerou Klepnite na Používanie ďalších aplikácií počas video hovoru FaceTime Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. ak chcete počúvať hovory cez iPhone. nebudete sa však vidieť.

so zablokovanou SIM kartou (GSM modely) alebo z iPhone. Použitie mobilného telefónu pre uskutočnenie tiesňového volania nemusí fungovať v každej lokalite. ktorý nie je aktivovaný. a Spať/Zobudiť Â Vytočte iné číslo pomocou klávesnice. Režim tiesňového volania bude po niekoľkých minútach automaticky ukončený (v závislosti od operátora). Vytáčať je možné len tiesňové čísla platné v krajine alebo oblasti. klepnite na Tiesňové volanie a vytočte číslo pomocou numerickej klávesnice. Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade. Â Stlačte tlačidlo Zap.Tiesňové volania Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade. ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo predchádzajúce odkazy. ktorý umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky. že ide o naliehavú komunikáciu. Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA model): Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Klepnite na tlačidlo späť. Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Služba „Visual Voicemail“ vám v rámci vášho iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov a vybrať si. musíte ho pred vytočením tiesňového čísla ukončiť. Vykonanie tiesňového volania v prípade. 72 Kapitola 5 Telefón . že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo. že je iPhone zamknutý pomocou hesla. Čísla tiesňových liniek a služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líšia. Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime blokované. ./Vyp. napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti. V niektorých prípadoch nie je kvôli nedostupnosti siete alebo rušeniu prostredia možné vykonávať tiesňové volania. Ak máte aktívny video hovor FaceTime. Na CDMA modeli aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania Režim tiesňového volania. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhone bez SIM karty. kde sa práve nachádzate. V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra.

V Nastaveniach vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. 4 Klepnite na Uložiť. iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu. Toto upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu. Ak nie je služba „Visual Voicemail“ dostupná.Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Použitie predvoleného pozdravu od operátora Nastavenie upozornenia na nový odkaz Klepnite na Voicemail. Zmena hesla do odkazovej schránky Kontrola odkazovej schránky Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov. vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na „Odkazy“ a nasledovaním hlasových pokynov operátora. Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Pre opätovné nahrávanie opakujte kroky 2 a 3. prípadne sa môže jednať o voliteľnú službu. Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať. V Nastaveniach vyberte Zvuky a zapnite položku Nový odkaz. potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný. Počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov sa zobrazí na ikone Telefónu na ploche. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Kapitola 5 Telefón 73 . Nastavenie odkazovej služby Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát. iPhone vás nebude upozorňovať na nový odkaz. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Zmena uvítania: 1 Klepnite na Odkazy. klepnite na „Nahrať“. 2 Keď ste pripravený nahrávať. 3 Po skončení klepnite na Zastaviť. potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný.

Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy. je toto tlačidlo označené ako Zvuk.) Pomocou tlačidiel a môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie.) Kontaktné údaje Indikátor priebehu Skok na ľubovoľné miesto v odkaze: Potiahnite posuvník. Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu). Vypočutie vymazaného odkazu Obnovenie vymazaného odkazu Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný odkaz. Trvalé vymazanie odkazov Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu byť vymazané správy služby Visual voicemail odstránené vašim operátorom natrvalo. až kým ho nevymaže váš operátor. klepnite naň pre opätovné prehrávanie. Klepnite naň pre výber zvukového výstupu. (Ak ste si odkaz už vypočuli. 74 Kapitola 5 Telefón . Odkaz bude po vypočutí uložený. Zavolať späť Vypočutie odkazu: Klepnite na vybraný odkaz. Nevypočuté odkazy Prehrávať/Pozastaviť Hlasitý odposluch (V prípade. potom klepnite na vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť. Kontrola odkazovej služby z iného telefónu: Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený prístup. Vymazanie odkazu Vyberte si odkaz a klepnite na Vymazať. že je pripojené Bluetooth zariadenie. Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať všetky.

Kontakty Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor. Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Pridanie kontaktu medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov: Klepnite na Posledné. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. zobrazí sa v zozname obľúbených položiek pri jeho mene ikona .Získavanie kontaktných údajov Služba Visual Voicemail ukladá dátum a čas uskutočnenia hovoru. či chcete obľúbenú položku uložiť ako hlasový hovor alebo ako hovor FaceTime. Viac v časti „Vyhľadávanie kontaktov“ na strane 234“ Obľúbené Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam. Zobrazenie kontaktných údajov volajúceho: Klepnite na vedľa správy. Na iPhone 4 vyberte. Potom klepnite na položku „Pridať k obľúbeným“ a vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu. Ak vám niektorý z vašich kontaktov zavolá. ktorú chcete pridať. dĺžku odkazu a všetky dostupné kontaktné údaje. nájsť lokalitu adresy kontaktu a ďalšie. môžete jeho meno pridať medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov. Potom potiahnite vedľa kontaktu na nové miesto v zozname. Potom klepnite na vedľa čísla alebo kontaktu a nakoniec na „Vymazať“. potom klepnite na vedľa mena kontaktu a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“. môžete klepnutím na meno uskutočniť hovor FaceTime. vytvoriť novú emailovú správu. Tieto údaje môžete použiť pre odoslanie emailu alebo textovej správy volajúcemu. Vytočenie čísla z obľúbených Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Vymazanie kontaktu z obľúbených Preusporiadanie zoznamu obľúbených Kapitola 5 Telefón 75 . Ak kontakt uložíte ako hovor FaceTime. Ak je vedľa mena zobrazená ikona . alebo môžete aktualizovať údaje o tomto kontakte.

Čakanie hovorov Čakanie hovorov vám umožňuje prijímať počas telefonického hovoru ďalšie hovory. prípadne ukončiť prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *72. inak vaše hovory nebudú presmerované. Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 V Nastaveniach vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. Čakanie hovorov a funkciu Zobraziť moje číslo. budú prichádzajúce hovory počas telefonovania presunuté do odkazovej schránky. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. na ktoré budú hovory presmerované. Na CDMA modeli zapnete alebo vypnete presmerovanie hovorov vytočením špeciálnych kódov. Pri nastavovaní presmerovania hovorov v iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete. Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol (GSM modely). Ak napríklad idete do oblasti bez pokrytia signálom mobilnej siete. Môžete ignorovať prichádzajúci hovor. 76 Kapitola 5 Telefón . Presmerovanie hovorov iPhone môžete nastaviť tak. Vypnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *73 a potom klepnite na Zavolať. Ak je funkcia Čakanie hovorov vypnutá. bude pre vás vhodné presmerovať vaše hovory na číslo. Na GSM modeloch použite na presmerovanie hovorov na iné číslo nastavenie Presmerovanie. kde vás bude možné zastihnúť. Potom klepnite na Zavolať. Zapnutie čakania hovorov (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. za ktorou bude nasledovať telefónne číslo. Ak je Presmerovanie hovorov zapnuté.Presmerovanie hovorov. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie čakania hovorov nastavenie čakania hovorov. na ktoré chcete presmerovať hovory. Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo iPhone podporuje Presmerovanie hovorov. podržať prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. aby presmerovával prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo.

Prepínač Zvoniť/Ticho a režimy vibrovania Prepínač na boku iPhone slúži na jednoduché prepínanie medzi hlasným a tichým režimom.Na CDMA modeli je čakanie hovorov štandardne zapnuté. Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho iPhone obsahuje zvonenia. ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory. Zakázanie zobrazenia môjho čísla (CDMA model): Zadajte *67 a potom vytočte číslo. Na CDMA modeli je funkcia Zobraziť moje číslo štandardne zapnutá. Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA model): Zadajte *70 a potom vytočte číslo. Ak chcete zakázať čakanie hovorov aj pre nasledujúce hovory. Zobraziť moje číslo Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali túto funkciu vo vašej telefónnej službe). aj ak je funkcia Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Čakanie hovorov môžete zakázať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. Kapitola 5 Telefón 77 . musíte pred každé vytáčané číslo zadať *70. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie funkcie Zobraziť moje číslo nastavenie Zobraziť moje číslo. či ako melódiu budíka a časovača. Zobrazenie vášho čísla môžete zablokovať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené.

Zároveň môžete jednotlivým kontaktom priradiť individuálne zvonenie. Nastavenie vibrovania na iPhone: V Nastaveniach vyberte Zvuky. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. alebo tieto údaje nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora. Klepnite na Upraviť a potom klepnite na Zvonenie a vyberte si zvonenie. kto vám volá.Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhone. Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Hlasný režim Tichý režim Dôležité: Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade. Oddelené ovládacie prvky vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim. Nastavenie zvonení Zvonenie si môžete nastaviť globálne pre telefonické hovory. budíky a časovače. 78 Kapitola 5 Telefón . Nastavenie globálneho zvonenia: V Nastaveniach vyberte Zvuky > Zvonenie a vyberte si zvonenie. aby ste vedeli. Medzinárodné hovory Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor. Priradenie zvonenia kontaktu: Na obrazovke Telefón klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. Nakupovanie zvonení Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. že máte nastavený tichý režim.

Vypnutie dátového roamingu znemožní prenos dát mimo siete vášho mobilného operátora. že nie je spoplatnená. môžete aj naďalej uskutočňovať a prijímať hovory. Na internet sa môžete pripojiť pomocou Wi-Fi. je možné. nebude možné:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať vaše kontakty. že budete musieť uhradiť poplatky za použitie ľubovoľnej z funkcií z uvedeného zoznamu. Ak nemáte prístup k Wi-Fi sieti. Kapitola 5 Telefón 79 . Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. vyhnete sa tak neočakávaným poplatkom za dátový roaming v zahraničí. kalendáre a záložky s MobileMe alebo Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Kupovať hudbu alebo aplikácie Aplikácie tretích strán používajúce dátový roaming môžu byť nefunkčné. Dôležité: Ak je dátový roaming zapnutý a nachádzate sa mimo pokrytia vášho mobilného operátora. Zapnutie dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím zapnite alebo vypnite Dátový roaming. ako aj za doručenie odkazov v rámci služby „Visual Voicemail“. Ak vypnete Dátový roaming. Aby ste zabránili akémukoľvek využívaniu dát mobilom.Používanie iPhone v zahraničí iPhone je spravidla možné používať na telefonovanie v krajinách na celom svete (v závislosti od dostupných sietí). Hlasový roaming môže byť spoplatnený. môžete vypnúť mobilné dáta. Služba Visual voicemail bude funkčná len v prípade. Ak je dátový roaming vypnutý. Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte vášho mobilného operátora. Dôležité: Hlasový a dátový roaming môže byť spoplatnený. Ak váš operátor spoplatňuje doručovanie odkazov visual voicemail do zahraničia. môžete tomu zabrániť vypnutím Dátového roamingu. posielať a prijímať textové správy. vypnite túto funkciu. Informácie o roamingových poplatkoch získate u svojho mobilného operátora.

Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. keď nie je prístupná služba „Visual Voicemail“: Vytočte svoje vlastné číslo (na CDMA modeli vytočte svoje číslo nasledované znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici.poskytovateľom vášho iPhone. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Tento sa bude striedať s nápisom „vytáča sa. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. zobrazí sa na obrazovke iPhonu nápis „Medzinárodný asistent“. Ak chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy.. Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na strane 208. vypnite režim lietadlo. Môžete tiež vypnúť mobilné služby pomocou režimu „lietadlo“ a zapnúť Wi-Fi pre prístup na internet bez potreby platenia poplatkov za službu Visual Voicemail. Telefonovať môžete len u tých operátorov.“. Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. 80 Kapitola 5 Telefón . Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Obľúbených bez toho.. Táto možnosť je dostupná len v prípade.Vypnutie mobilných dát: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím na Mobilné dáta túto možnosť vypnite. že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora. Výber mobilného operátora: V Nastaveniach klepnite na Operátor a vyberte ľubovoľného operátora. ktorí majú dohodu o roamingu s vaším operátorom . Poznámka: Funkcia Medzinárodný asistent nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. až kým váš hovor nebude prepojený. Ak vytáčate čísla pomocou medzinárodného asistenta. Vypnutie mobilných služieb pomocou režimu lietadlo: V Nastaveniach zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi a zapnite Wi-Fi. Získavanie odkazov z bežnej odkazovej služby. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205.

ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Â Na synchronizáciu nastavení emailových účtov z vášho počítača použite panel nastavení iPhone v iTunes.Mail 6 Aplikácia Mail spolupracuje s MobileMe. Google a AOL — ako aj s ďalšími emailovými systémami typu POP3 a IMAP. Môžete tiež tlačiť správy a prílohy. Počet neprečítaných správ v schránkach prijatých správ 81 . V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Prezeranie a čítanie emailových správ Ikona aplikácie Mail na ploche zobrazuje celkový počet neprečítaných správ vo vašich schránkach prijatých správ. Nastavenie emailových účtov Na iPhone môžete nastaviť emailové účty jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Nastavte účet priamo v iPhone. prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy. V iných schránkach môžete aj naďalej mať neprečítané správy. videá a obrázky. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov — vrátane Yahoo!.

v zobrazení správy Zapnutie alebo vypnutie možnosti „Zoradiť do vlákien“: V Nastaveniach vyberte položku „Mail. alebo najnovšou správou. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Čítanie správy: Klepnite na správu. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Klepnutím na alebo zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu. Klepnutím na schránku zobrazíte prichádzajúce správy daného účtu.Obrazovka Schránky v aplikácii Mail vám umožňuje rýchly prístup ku všetkým schránkam prijatých správ a ďalším schránkam. pokiaľ sú všetky správy prečítané. Ak máte nastavený len jeden emailový účet. ktoré udáva počet správ vo vlákne. Počet sťahovaných správ je možné meniť v nastaveniach aplikácie Mail. Zobrazená správa je najstaršou neprečítanou správou. Prichádzajúce správy zo všetkých účtov Počet neprečítaných správ Po otvorení schránky aplikácia Mail stiahne a zobrazí najnovšie správy a v hornej časti obrazovky zobrazí počet neprečítaných správ. kontakty. kalendáre“ a klepnutím na prepínač zapnite alebo vypnite zoraďovanie do vlákien. klepnite na Všetky prijaté. zobrazia sa súvisiace správy v schránke ako jedna položka. zobrazí sa na obrazovke Schránky len schránka prijatých správ tohto účtu. Ak chcete zobraziť prichádzajúce správy pre všetky účty. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . 82 Kapitola 6 Mail . Počet správ vo vlákne Neprečítané správy Zobrazenie správ vo vlákne: Klepnite na vlákno v schránke. Vlákna majú pri šípke doprava číslo. Modrá bodka znamená jednu alebo viac neprečítaných správ vo vlákne. Ak správy zoraďujete do vlákien.

ak chcete správu zmenšiť. čím zobrazíte všetkých príjemcov. Klepnite dvakrát znovu. Ak chcete kontaktovať danú osobu. Klepnutím na účet zobrazíte jeho priečinky a schránky vrátane schránky prichádzajúcich správ. zobrazia sa priečinky a schránky tohto účtu na obrazovke Schránky. Ak máte nastavený len jeden účet. Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu a klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. Otvorte správu a klepnite na „Neprečítaná“. Načítanie dodatočných správ: Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na Načítať viac správ. Priblíženie časti správy Dvakrát klepnite do oblasti správy. ak chcete skryť príjemcov. Klepnite. klepnite na telefónne číslo. ak chcete zobraziť všetky vaše emailové účty Počet neprečítaných správ Kontrola nových správ: Vyberte schránku alebo kedykoľvek klepnite na . Kapitola 6 Mail 83 . emailovú adresu alebo textovú správu. Klepnite na Detaily. až kým správu znovu neotvoríte. Rozsah zväčšenia môžete meniť aj pomocou dvoch prstov. Klepnite na správu a ak je to potrebné. aby sa roztiahol na celú obrazovku Zobrazenie všetkých príjemcov správy Pridanie príjemcu medzi kontakty Označenie správy ako neprečítanej Otvorenie pozvánky na stretnutie: Klepnite na pozvánku. klepnite na položku Detaily. Klepnite na meno alebo emailovú adresu pre zobrazenie kontaktných informácií príjemcu.Ak máte nastavený viac ako jeden účet. Zmena veľkosti stĺpca textu tak. Klepnite dvakrát na text správy. môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke Schránky. Klepnite na Skryť. Vedľa správy v schránke sa zobrazí modrá bodka .

Môžete získať kontaktné údaje organizátora a ostatných účastníkov. emailové adresy a ďalšie informácie. Zapnutie a vypnutie funkcie "push": V Nastaveniach vyberte Mail. Používanie odkazov a detekcia dát iPhone automaticky zdetekuje webové odkazy. Dotknite sa a podržte pre:  Zobrazenie polohy v aplikácii Mapy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Klepnutím vytvorte novú emailovú správu s zadanou adresou. vytvoriť pripomienku. telefónne čísla. ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky. Dotknite sa a podržte pre:  Vytočenie čísla  Odoslanie textovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s daným číslom  Pridanie čísla k existujúcemu kontaktu Klepnutím zobrazte polohu v aplikácii Mapy. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. Pozvánku môžete prijať. kalendáre > Načítanie dát a zapnite alebo vypnite funkciu Push. Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím. prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie ďalších akcií. Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na strane 126. ktorý bude súčasťou vašej odpovede organizátorovi stretnutia. vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. kontakty. pridať k udalosti poznámku a komentár. vytvorenie kontaktu. Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu. vykonanie telefonického hovoru. Odkaz alebo obrázok Klepnutím otvorte webovú stránku v prehliadači Safari. Dotknite sa a podržte pre:  Vytvorenie novej emailovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Telefónne číslo Adresa Emailová adresa 84 Kapitola 6 Mail . pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej užitočnej akcie. dočasne prijať alebo odmietnuť. Dotknite sa a podržte pre:  Otvorenie webovej stránky v prehliadači Safari  Kopírovanie odkazu Klepnite na číslo a potom klepnutím na Hovor vytočte dané číslo.

html . webové stránky. Keynote. zobrazí sa názov súboru. Je možné. Vytvoríte tak udalosť v Kalendári. Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look. dátum alebo čas Sledovacie číslo (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Klepnite na položku a potom na Vytvoriť položku.htm . ale nebude možné ho otvoriť. napríklad formáty MP3. Klepnutím otvoríte webovú stránku dodávateľa s informáciami o stave zásielky. WAV a AIFF. AAC. Ak iPhone nepodporuje formát priloženého súboru. Prílohy (napríklad PDF dokumenty.numbers . GIF a TIFF) v texte emailovej správy. iPhone dokáže prehrávať mnoho typov audio príloh. Zobrazenie príloh iPhone zobrazí väčšinu obrázkov v bežne používaných formátoch (JPEG. že prílohu bude potrebné najprv stiahnuť klepnutím na (ak sa zobrazí na konci správy v prerušovanom obdĺžniku spolu s názvom dokumentu).key . Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete stiahnuť a prezerať.pages Microsoft Word Microsoft Word (XML) Webová stránka Webová stránka Keynote Numbers Pages Kapitola 6 Mail 85 .doc . Numbers alebo dokumenty Microsoft Word. iPhone podporuje nasledovné typy dokumentov: . dokumenty aplikácií Pages.Deň. text. Klepnutím na prílohu ju stiahnete Prílohy si môžete prezerať na šírku alebo na výšku.docx .

Ak chcete samostatne vytlačiť obrázok z tela emailovej správy. Adobe Acrobat Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint (XML) Formátovaný text Text Informácie o kontakte Microsoft Excel Microsoft Excel (XML) Otvorenie priloženého súboru pomocou inej aplikácie: Klepnite a podržte prst na prílohe. Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie. uložte ho (klepnite na obrázok a potom na Uložiť obrázok). Uloženie fotografie z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok.xlsx Preview. môžete otvoriť prílohu pomocou funkcie Quick Look. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. klepnite na a nakoniec klepnite na Tlačiť. 86 Kapitola 6 Mail . Potom klepnite na Tlačiť. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne.vcf . klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie.xls . Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Potom klepnite na Tlačiť.rtf . otvorte aplikáciu Fotky alebo Fotoaparát a vylačte ho z albumu Fotoaparát. Potom vyberte aplikáciu.txt . Tlačenie emailovej správy: Klepnite na a potom na Tlačiť. Tlačenie správ a príloh Tlačiť môžete emailové správy a prílohy. Uloženie videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. Odosielanie emailových správ Emailovú správu môžete odoslať komukoľvek. Tlačenie prílohy: Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look. kto má emailovú adresu.pptx . Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne.ppt ..pdf .

5 Klepnite na Odoslať. Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. 3 Klepnite na Cc/Bcc/Od. . klepnite na a potom klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. prípadne klepnite na chcete pridať meno z vašich kontaktov. čím otvoríte naposledy uloženú rozpísanú správu z posledného účtu. až kým sa nezobrazí príkaz Kopírovať. Poznámka: Ak píšete správu z vášho Microsoft Exchange účtu a máte prístup k firemnému zoznamu adries (Global Address List – GAL). klepnite na Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom. 4 Najprv zadajte predmet a potom text správy. kam chcete vložiť video. klepnite na . Ak máte viac než jeden emailový účet. klepnite počas prezerania miniatúr v albume na . ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy. otvorte v aplikácii Fotky album. Ak chcete skopírovať viac videí. V priečinku Fotky sa dotknite a podržte prst na fotografii alebo videu. Potom klepnite na kurzor pre zobrazenie príkazov na kopírovanie a klepnite na Vložiť. zobrazia sa najprv zodpovedajúce mená alebo adresy z vášho iPhone. v ktorom ste pracovali. Ak chcete pridať viacero mien. Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. Vloženie a odoslanie fotografie alebo videa do emailovej správy Uloženie rozpísanej správy pre neskoršie dokončenie Otvorenie naposledy uloženej rozpísanej správy Kapitola 6 Mail 87 . ak Počas písania emailovej adresy sa pod ňou zobrazujú adresy zodpovedajúce zadávanému textu. ktorú chcete pridať. klepnite na kláves „Enter“ alebo na . Dotknite sa a podržte prst na . Spustite aplikáciu Mail a vytvorte novú správu. Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí. až potom zodpovedajúce mená a adresy z GAL. alebo ak máte pre účet MobileMe emailové aliasy. alebo zmeniť emailový účet. Klepnutím vyberte fotky a videá. Správa sa uloží do schránky Rozpísané. Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe V aplikácii Fotky vyberte fotografiu alebo video. Klepnite na adresu. Klepnite na Kopírovať. z ktorého bude správa odoslaná. z ktorého odosielate email. klepnutím vyberte fotografie a videá a nakoniec klepnite na Kopírovať. 2 Do poľa „Pre“ napíšte meno alebo emailovú adresu. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať.Vytvorenie a odoslanie emailovej správy: 1 Klepnite na . môžete klepnutím na pole Od zmeniť účet alebo alias. Medzi jednotlivými poliami sa pohybujete klepnutím na kláves Enter.

napíšte text správy a klepnite na Odoslať. Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na . Ak preposielate správu. a to v rovnakom účte. priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť. Správy môžete vymazávať po jednej alebo po skupinách. Súbory alebo obrázky priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. Klepnite na Odpovedať. Poznámka: V Google účtoch klepnite na Archivovať. potom klepnite na Preposlať. že prejdete prstom po názve správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať. ktoré boli v prílohe pôvodnej správy.Odpovedanie na správu Klepnite na . Správy môžete tiež presúvať z jednej schránky alebo priečinka do iného. Správy nebudú vymazané. Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak. Otvorte správu a klepnite na . Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. Preposlanie správy Zdieľanie kontaktných údajov Triedenie emailových správ Správy v akejkoľvek schránke. V aplikácii Kontakty vyberte kontakt. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. ale presunuté do archívu účtu. môžete k nej pripojiť súbory alebo obrázky. 88 Kapitola 6 Mail . Pridajte jednu alebo viac emailových adries. klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky s informáciami a potom klepnite na Email. ak chcete odpovedať odosielateľovi a ostatným príjemcom. ak chcete odpovedať len odosielateľovi. alebo medzi rôznymi účtami. alebo klepnite na Odpovedať všetkým.

ktoré chcete vymazať a klepnite na Vymazať. ktoré chcete presunúť. vyberte správy. Presunutie správ do inej schránky alebo priečinka: Počas prezerania správy klepnite na a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. Klepnutím na Účty vyberte schránku alebo priečinok iného účtu. klepnite na „Presunúť“ a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. Presunutie viacerých správ naraz: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na „Upraviť“. vyberte správy. Kapitola 6 Mail 89 .Vymazanie viacerých správ naraz: Pri prezeraní zoznamu správ klepnite na Upraviť.

Od a Predmet emailovej správy. Vyhľadávanie v správach na serveri: Klepnite na „Pokračovať v hľadaní na serveri“ na konci výsledkov vyhľadávania. Predmet alebo Všetky pre výber polí. ktoré máte stiahnuté v iPhone sa budú automaticky zobrazovať počas písania. Exchange a v niektorých IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri. Vyhľadávanie v emailových správach: Otvorte schránku. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Mail vyhľadáva v stiahnutých správach aktuálne otvorenej emailovej schránky.Vyhľadávanie v emailoch Vyhľadávať môžete v poliach Pre. Klepnite na „Vyhľadať“. prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Vyhľadávanie v emailových správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Niektoré servery podporujú len vyhľadávanie celých slov. Výsledky vyhľadávania v správach. Pre. Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu klepnite na stavový riadok. Klepnite na Od. V účtoch MobileMe. Poznámka: Výsledky vyhľadávania v správach na serveri sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého účtu. ktoré chcete prehľadávať. 90 Kapitola 6 Mail .

Vytvárajte záložky na vašom iPhone a synchronizujte ich s vaším počítačom. 91 . Ak pole adresy nie je zobrazené. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Prezeranie webových stránok Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. zadajte adresu webovej stránky a klepnite na Otvoriť. PDF súbory a ďalšie dokumenty.Safari 7 Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerať si webové stránky na iPhone rovnakým spôsobom ako na počítači. Pre rýchly prístup k webovým stránkam priamo z plochy si vytvorte web clips. čím zobrazíte toto pole umiestnené v hornej časti webovej stránky. klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky. Otočte iPhone naležato a webové stránky sa tiež otočia a automaticky prispôsobia veľkosti obrazovky. Tlačte webové stránky. Otváranie webových stránok Otvorenie webovej stránky: Klepnite na pole adresy (v ľavej časti lišty s názvom).

Pre rolovanie v ráme (frame) stránky použite dva prsty. Webové odkazy môžete použť aj na vytočenie telefónneho čísla.Počas zadávania adresy sa zobrazujú adresy webových stránok. 92 Kapitola 7 Safari . Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz. Zväčšovanie a rolovanie webových stránok Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na tú časť (stĺpec) webovej stránky. nadol alebo do strán. Pre rolovanie celej webovej stránky použite jeden prst. Stránky môžete zväčšovať a zmenšovať aj pomocou dvoch prstov. stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu Safari. Rolovanie webovej stránky Potiahnite stránku nahor. prehranie streamovaného zvuku či vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. Ak odkaz otvorí inú aplikáciu a vy sa chcete vrátiť do Safari. ktorú chcete zväčšiť. Vymazanie adresy z poľa adresy: Klepnite na pole s adresou a potom klepnite na . Klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky iPhone. Klepnite na adresu. zobrazenie polohy v aplikácii Mapy. Jedná sa o stránky označené záložkami a naposledy otvorené stránky. ktorá nie je v zozname. Klepnite dvakrát znovu. Ak chcete zadať adresu. Rolovanie v ráme (frame) na webovej stránke Prechod na hornú časť webovej stránky Navigácia medzi webovými stránkami Odkazy na webových stránkach spravidla otvárajú ďalšie webové stránky. pokračujte v písaní. ktoré začínajú rovnakými písmenami. Počas rolovania nie je možné aktivovať žiadne odkazy. ak chcete zobraziť danú stránku. ak ju chcete zmenšiť.

Niektoré odkazy automaticky otvoria webovú stránku v novom okne namiesto otvorenia na mieste pôvodnej stránky. Otváranie viacerých webových stránok naraz Naraz môžete mať otvorených až osem webových stránok. alebo v spodnej časti Zastavenie načítavania webovej stránky Obnovenie webovej stránky Návrat na predchádzajúcu stránku Návrat na nedávno otvorenú stránku Vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou Vytvorenie nového kontaktu alebo pridanie k existujúcemu kontaktu Odoslanie emailu s adresou webovej stránky Uloženie obrázku alebo fotografie do albumu Fotoaparát Prehrávanie videí z webových stránok na Apple TV a potom na História. Adresa sa zobrazí vedľa vášho prsta. Po spustení videa klepnite na a vyberte Apple TV. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. či je obrázok zároveň aj odkaz. Ak chcete Klepnite na vymazať históriu. Číslo na ikone stránok v spodnej časti obrazovky zobrazuje počet otvorených stránok. je otvorená len jedna stránka. Klepnite na Klepnite na obrazovky. Ak sa na ikone nenachádza žiadne číslo. Klepnite na . a potom na „Odoslať odkaz Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze s kontaktnými údajmi a potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo Pridať ku kontaktu. uistite sa.Zobrazenie adresy odkazu Klepnite a podržte prst na odkaze. Klepnite na emailom“. a v zozname vyberte Po skončení klepnite na iPhone. Napríklad: = je otvorená len jedna stránka = sú otvorené tri stránky Otvorenie novej stránky: Klepnite na a potom klepnite na Nová stránka. Kapitola 7 Safari 93 . Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze na email a klepnite na Nová správa. klepnite na Vymazať. Ak chcete zistiť. podržte prst na obrázku. .

zapnite Použiť moje info.Zobrazenie inej otvorenej stránky: Klepnite na a potom švihnite prstom doľava alebo doprava. zapnite Mená a Heslá. aby si pamätalo mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vypĺňalo textové polia na stránkach na základe informácií z aplikácie Kontakty. klepnite na Vymazať všetky. Klepnite na iné textové okno. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. alebo klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo Predošlé. Väčšina stránok obsahuje odkaz. Viac v časti „Safari“ na strane 227. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. Klepnite na „Hotovo“. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. Klepnite na stránku. Ak je táto funkcia zapnutá. Písanie textu a vypĺňanie formulárov Niektoré webové stránky obsahujú textové polia alebo formuláre. ktorým odošlete formulár. ktorú chcete zobraziť. Skrytie klávesnice bez odosielania formulára Povolenie funkcie AutoFill na automatické vypĺňanie formulárov na webových stránkach: V Nastaveniach vyberte Safari > AutoFill a potom máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. Safari môžete nastaviť tak. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. Zatvorenie stránky: Klepnite na a potom klepnite na . ktoré je potrebné vyplniť. ktorý chcete použiť. 94 Kapitola 7 Safari . Po vyplnení okna formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať. Zobrazenie klávesnice Prechod na ďalšie textové okno Vyplnenie formulára Klepnite na textové pole.

prejdite na spodnú časť zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na záznam pod „Na tejto stránke“. alebo klepnite na Hľadať. Prehrávanie videí z webových stránok na TV Videá vo formáte QuickTime a v ďalších podporovaných formátoch si môžete prehrávať na TV po pripojení vášho iPhone k TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. Vyhľadanie slova alebo frázy na aktuálnej webovej stránke: Ak chcete zobraziť prvý výskyt slova alebo frázy na webovej stránke. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). 2 Zadajte slovo alebo frázu. prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Vyhľadávanie na webe: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole (v pravej časti lišty s názvom stránky). ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. V Safari je predvolené vyhľadávanie pomocou Google. Môžete však používať iné vyhľadávače. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. PDF súborov a ďalších dokumentov Tlačiť môžete webové stránky. PDF súbory a ďalšie dokumenty. Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Pre zobrazenie ďalších výskytov klepnite na Ďalej. Tlačenie webových stránok. Navrhované a nedávne vyhľadávania sa zobrazia počas písania. 3 Ak chcete otvoriť webovú stránku. klepnite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Kapitola 7 Safari 95 .Vyhľadávanie Zadajte do vyhľadávacieho poľa slová alebo frázy pre vyhľadávanie na webe a aj na aktuálnej webovej stránke. Potom klepnite na Tlačiť. Tlačenie webovej stránky. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. ktorá opisuje to. ktoré chcete vytlačiť. PDF súboru alebo QuickLook dokumentu: Klepnite na a potom na Tlačiť. kábla Apple Composite AV. čo hľadáte a potom klepnite na návrh zo zoznamu. Nastavenie iného vyhľadávacieho nástroja v prehliadači Safari: V Nastaveniach vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte iný vyhľadávač. Pri tlačení PDF súboru alebo Quick Look dokumentu bude zrejme možné zadať rozsah strán.

v možnosti Iné vyberte možnosť „Synchronizovať . potiahnite  Ak chcete upraviť mená alebo adresy. klepnite na „Hotovo“. Ak používate Safari na Macu alebo Safari.. Záložky sa automaticky ukladajú do najvyššej úrovne záložiek. Máte na výber z nasledujúcich možností:  Nový priečinok vytvoríte klepnutím na Nový priečinok. Potom klepnite Po vytvorení záložky na webovú stránku môžete upraviť jej názov. klepnite na a potom na „Vymazať“. Úprava záložky alebo priečinka so záložkami: Klepnite na . vyberte priečinok. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku a klepnite na na Pridať záložku. ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť. Synchronizácia záložiek s vaším počítačom: 1 Pripojte iPhone k počítaču. . Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. 3 Kliknite na Info v hornej časti obrazovky. Klepnite na Záložky. ich presunúť do iného priečinka. klepnite na záložku alebo priečinok. resp. či Microsoft Internet Explorer na PC. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. ktoré tento obsahuje.. ku ktorým sa neskôr chcete vrátiť. ktorý obsahuje záložku. Synchronizácia záložiek s MobileMe: V Nastaveniach iPhone vyberte Záložky vo vašom MobileMe účte. Ak ste skončili s úpravami. prípadne klepnutím na priečinok zobrazte záložky. alebo priečinok. môžete synchronizovať záložky s webovým prehliadačom na vašom počítači. .  Ak chcete vymazať záložku alebo priečinok. ak chcete záložky ukladať do iného priečinka. 96 Kapitola 7 Safari .Záložky Webové stránky. Otvorenie webovej stránky označenej záložkou: Klepnite na a potom vyberte záložku.  Ak chcete zmeniť umiestnenie záložky alebo priečinka. záložky“ a kliknite na Použiť. môžete označiť záložkami.

Zobrazená časť stránky zároveň tvorí podklad pre ikonu web clipu na ploche s výnimkou stránok. Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na „Pridať na plochu“. Kapitola 7 Safari 97 .Web clips Pridaním web clips na plochu budete mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. ktorá bola zobrazená pri pridávaní web clipu na plochu. môže sa na ploche zobraziť skrátený. 3 Klepnite na Vymazať a potom stlačte tlačidlo Domov . Potom klepnite na Po otvorení web clipu Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky. čím uložíte nové rozvrhnutie. ktorý chcete vymazať. 2 Klepnite na symbol v rohu web clipu. Ak je názov príliš dlhý (viac ako 10 znakov). Web clips nie sú záložky a nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes. až kým sa ikony nezačnú chvieť. Vymazávanie web clips: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu na ploche. Viac v časti „Úprava plochy“ na strane 35. . ktoré majú vlastnú ikonu. Web clips sa zobrazia ako ikony na ploche a ich polohu môžete rovnako ako polohu ostatných ikon meniť. Pri pridávaní web clipu môžete upraviť jeho názov.

98 . pozeranie širokouhlých videí a ďalších médií použite aplikáciu iPod. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. videá a ďalšie médiá na iPhone synchronizáciou s obsahom iTunes na vašom počítači. Prehrávajte vašu hudbu na reproduktoroch alebo zvukových systémoch s podporou AirPlay.iPod 8 Na počúvanie vašej obľúbenej hudby. alebo len vybrané skladby. interpretov. Synchronizovať môžete všetky médiá. Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. videí a ďalších médií Hudbu. „iTunes Store. albumov. podcasty a obsah iTunes U. prípadne si prehrávajte videá na TV pomocou AirPlay a Apple TV. skladieb. Získanie hudby. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. videí a ďalších kategórií. videá. Môžete si tiež prezerať a sťahovať videá. podcasty a iTunes U zbierky. filmov. videá a ďalší obsah môžete na iPhone dostať dvoma spôsobmi: Â Preneste hudbu. Â Použite iTunes Store na iPhone na nákup a stiahnutie skladieb. Po vypočutí si podcastu alebo dopozeraní TV seriálu môžete klepnúť na vstavaný odkaz a získať viac epizód z iTunes Store.“ na strane 180. zvonení a audiokníh priamo na iPhone. TV seriálov. Viac v časti kapitola 22. hudobných videí.

Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 115. Skladbu môžete kedykoľvek zmeniť opätovným zatrasením. „Kompilácie“.. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb a zmeniť skladby. „Podcasty“ alebo „Videá“. Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. alebo listovať v obaloch albumov pomocou Cover Flow. Získanie ďalších epizód podcastu: Klepnite na Podcasty (ak Podcasty nie sú zobrazené. Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. Funkciu „Zatrasením zamiešať“ môžete zapnúť v Nastaveniach. „Skladatelia“. „Audioknihy“. ktoré používate najčastejšie. Prezeranie zbierky skladieb: Klepnite na „Playlisty“. musíte v aplikácii iTunes zapnúť funkciu Genius a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. interpretov. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. „iTunes U“. vám umožňujú usporiadať playlisty do skupín. ktoré môžete synchronizovať s iTunes.“.. skladieb. Kapitola 8 iPod 99 . „Interpreti“ alebo „Skladby“. v časti iPod (funkcia je štandardne zapnutá).Hudba a iné audio Vďaka dotykovému displeju s vysokým rozlíšením sa počúvanie hudby na vašom iPhone stáva vizuálnym aj hudobným zážitkom. Viac v časti „Hudba“ na strane 229. „Žánre“.apple. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na support. Prehrávanie skladieb: Klepnite na skladbu. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. Môžete si prezerať vaše playlisty. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast zobrazte zoznam epizód. videí a ďalších kategórií. klepnite najprv na Viac). Klepnite na „Viac“ a prezerajte si kategórie „Albumy“. klepnite na „Viac epizód. Priečinky s playlistami. Ak tlačidlo „Genius“ nie je zobrazené.com/sk_SK/manuals/ iphone. Zatrasením zamiešať: Zatraste iPhone.

Späť Zoznam skladieb Prehrávať/Pozastaviť Nasledujúca skladba/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Predchádzajúca Hlasitosť skladba/Prevíjanie dozadu Pozastavenie prehrávania Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . Prehrávanie hudby na reproduktoroch s podporou AirPlay alebo na Apple TV Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Spustenie skladby. Ak tlačidlo nie je zobrazené. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite dvakrát na . alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. a v zozname vyberte iPhone. alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. alebo nemôžete nájsť váš AirPlay systém. alebo použite tlačidlá na boku iPhone. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji.Ovládanie prehrávania zvuku Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrazovka „Práve hrá“. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. uistite sa. Klepnite na . Klepnite na a vyberte reproduktory alebo Apple TV. 100 Kapitola 8 iPod . Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na . audioknihy alebo podcastu Klepnite na od začiatku Prechod na nasledujúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Prechod na predchádzajúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Klepnite na .

funkcie Genius. ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby. stlačte tlačidlo Domov dvakrát. alebo prejdite prstom po obale albumu smerom doprava.) Návrat na zoznam skladieb Návrat na obrazovku „Práve hrá“ Zobrazenie textu skladby Zobrazenie ovládania prehrávania zvuku z inej aplikácie alebo zo zamknutej obrazovky: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava. náhodného výberu skladieb a indikátor prehrávania. Môžete tiež vidieť čas. Pomocou zobrazeného ovládania kontrolujete práve hrajúcu aplikáciu. Klepnite na .Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Dotknite sa a podržte prst na alebo . Na slúchadlách iPhone stlačte a podržte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe pre rýchle prevíjanie dopredu alebo trikrát rýchlo po sebe pre prevíjanie dozadu. Klepnite na „Práve hrá“. Kapitola 8 iPod 101 . Text skladby sa vám zobrazí v prípade. zostávajúci čas a číslo skladby. Zobrazí sa ovládanie opakovania. Klepnite počas prehrávania skladby na obal albumu. Čím dlhšie držíte ovládací prvok. Kliknutím na ikonu môžete túto aplikáciu otvoriť. klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá. (Texty sa zobrazia v prípade. ktorá hrala pred pozastavením prehrávania. tým je prevíjanie rýchlejšie. Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky. že bol pridaný ku skladbe v iTunes. Ak je iPhone zamknutý a hrá hudba. že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami o skladbe v aplikácii iTunes. alebo ak je prehrávanie pozastavené tak aplikáciu. Vpravo sa zobrazí ikona aktívnej aplikácie.

vašim sledovateľom v službe Ping Vytvorenie Genius playlistu 102 Kapitola 8 iPod . = Táto skladba už bola označená ako skladba. = iPhone bude opakovane prehrávať všetky skladby z aktuálneho albumu alebo zoznamu. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. ktoré vám umožňujú vytvoriť nový Genius playlist. Klepnite na . = iPhone nie je nastavený na opakované prehrávanie skladieb. ktorá sa vám páči. obnoviť aktuálny alebo uložiť playlist. = iPhone bude opakovane prehrávať aktuálnu skladbu. Čím nižšie posuniete prst. Poloha prehrávania Genius Indikátor priebehu Zamiešať Opakovať Ping páči sa Ping zverejniť Opakované prehrávanie skladieb na iPhone Klepnite na .Indikátor prehrávania umožňuje skok na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Skok na ktorékoľvek miesto v prehrávanej skladbe Oznámenie skladby. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. Zobrazí sa Genius playlist spolu s tlačidlami. Klepnite na . ktorá sa vám páči. Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Klepnite na ešte raz. ak chcete. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. aby iPhone opakoval iba práve prehrávanú skladbu.

Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol zároveň s posúvaním ovládacieho prvku na indikátore prehrávania.Zverejnenie komentára o skladbe v službe Ping Nastavenie náhodného prehrávania skladieb na iPhone Klepnite na . iPhone bude v náhodnom poradí prehrávať skladby práve z tohto zoznamu. Môžete tiež vidieť čas. Klepnite na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu. Či už je. alebo nie je vo vašom iPhone zapnuté prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. = iPhone bude prehrávať skladby v náhodnom poradí. Napríklad pre prehrávanie všetkých skladieb vo vašom iPhone v náhodnom poradí vyberte Skladby > Zamiešať. ovládanie rýchlosti prehrávania. Poslať emailom Prehrať znovu posledných 30 sekúnd Rýchlosť prehrávania Indikátor priebehu Posuvník Kapitola 8 iPod 103 . Klepnite na . = iPhone bude prehrávať skladby v normálnom poradí. Zobrazí sa ikona mailu. ak klepnete na Zamiešať v hornej časti ľubovoľného zoznamu skladieb. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. albumu alebo iného zoznamu v náhodnom poradí Skrytie textov skladieb Ovládanie podcastov a audiokníh Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky a informácie. ktorý uplynul od začiatku prehrávania. zostávajúci čas a číslo epizódy alebo kapitoly. Prehrávanie skladieb z ľubovoľného playlistu. Klepnite na ešte raz. ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie skladieb na iPhone. pretočenie o 30 sekúnd dozadu a indikátor prehrávania.

Ovládanie prehrávania hudby Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. = Prehrávať polovičnou rýchlosťou. Povedzte „Genius“. = Prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. Prehranie posledných 30 sekúnd Nastavenie rýchlosti prehrávania Klepnite na . Klepnite na . Ovládanie hlasom môžete tiež aktivovať stlačením a podržaním stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania.Odoslanie odkazu na podcast emailom Skok na ľubovoľnú časť prehrávaného súboru Klepnite na . Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. = Prehrávať normálnou rýchlosťou. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. Čím nižšie posuniete prst. Povedzte „čo hrá“. „aká je to skladba“. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. Prehrávanie albumu. Prehrávanie skladieb môžete ovládať pomocou nasledujúcich príkazov. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. 104 Kapitola 8 iPod . „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Zobrazenie a skrytie ovládacích prvkov Skrytie informácií o podcaste Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod Ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na iPhone. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Klepnite do stredu obrazovky. potom povedzte „album“.

Prehratie vybranej skladby Klepnite na skladbu. Klepnite na alebo . Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na obal albumu alebo na . Klepnite na názov albumu. V zozname skladieb môžete rolovať ťahaním prsta smerom nahor alebo nadol.Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow Pri prezeraní hudby môžete otočiť iPhone naležato a prechádzať obsah iTunes pomocou funkcie Cover Flow – listovať v hudbe prostredníctvom obalov albumov. Návrat na obal albumu Spustenie prehrávania alebo pozastavenie aktuálnej skladby Kapitola 8 iPod 105 . Prípadne znovu klepnite na . Listovanie v obaloch albumov Zobrazenie zoznamu skladieb v albume Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava.

alebo v inom zobrazení obsahu iPodu zadajte hľadaný text. Genius Mixy sú znovu vytvárané pri každom spustení. ktoré sa hodia k vami vybranej skladbe z knižnice. interpretov. playlistov. Klepnite na skladbu pre spustenie jej prehrávania.Zobrazenie všetkých skladieb v albume Zobrazenie všetkých skladieb z albumu. Používanie funkcie Genius na iPhone Funkcia Genius automaticky vyhľadá také skladby z vašej knižnice. Hodnotenie Späť na obrazovku „Práve hrá“ Ďalšie skladby z albumu V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby. Genius playlist je zbierka skladieb. Tieto sa dynamicky aktualizujú napríklad na základe vášho hodnotenia. Pre návrat späť na obrazovku „Práve hrá“ klepnite na obal albumu. Hodnotenie skladby: Potiahnite prst po lište s hodnotením a prideľte skladbe jednu až päť hviezdičiek. podcastov a iného obsahu. ktoré sa k sebe hodia. Vyhľadávanie hudby: Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. ktorý ste synchronizovali s iPhone. Genius playlisty môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich s iPhone. Vyhľadávanie zvukového obsahu je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke Práve hrá klepnite na .) Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. takže sa nikdy neopakujú. interpretov. Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadávanie zvukového obsahu Vyhľadávať môžete názvy. Genius playlisty môžete vytvárať aj priamo na iPhone. 106 Kapitola 8 iPod . (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok. Hodnotenie môžete využiť napríklad pri vytváraní živých playlistov v iTunes. Klepnite na „Vyhľadať“. albumy a skladateľov skladieb.

iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby z vašej knižnice. iTunes vytvorí rôzne mixy v závislosti od druhov hudby. klepnite najprv na Viac). Môžete mať napríklad Genius Mixy s výberom skladieb žánru R&B alebo Alternatívny rock. Uloženie Genius playlistu: Klepnite na „Uložiť“ v playliste. Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží medzi Playlisty. Vytvorenie Genius playlistu na iPhone: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. ktoré neboli vybrané na synchronizáciu. musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom synchronizovať iPhone s iTunes. 2 Klepnite na skladbu v zozname. Genius je bezplatná služba. pokiaľ ste v iTunes nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy. Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. Prehrávanie Genius Mixu: Klepnite na mix alebo na .Genius Mixy sú automaticky vytvárané v iTunes. Na obrazovke Práve hrá klepnite na obal albumu. ktorá však vyžaduje Apple ID. Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone. čím zobrazíte dodatočné ovládacie prvky a potom klepnite na . ktoré chcete synchronizovať s iTunes. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. Kapitola 8 iPod 107 . Počet bodiek v spodnej časti obrazovky zodpovedá počtu mixov. Môžete tiež vytvoriť Genius playlist na základe práve prehrávanej skladby. klepnite najprv na Viac) a potom na Genius Playlist. ktoré se synchronizovali z iTunes a znázorňuje práve prezeraný mix. Genius vytvorí playlist s ďalšími skladbami vybranými na základe tejto skladby. ktoré máte uložené vo vašej knižnici iTunes.

Môžete tiež upravovať playlisty synchronizované z iTunes na vašom počítači. Môžete obnoviť ktorýkoľvek Genius playlist. potom klepnite na „Nový“ a vyberte skladbu.. alebo vytvorený priamo na iPhone. koľko len budete chcieť. či už bol vytvorený v iTunes a synchronizovaný s iPhone. Vytvorenie Genius playlistu na základe inej skladby: Klepnite na Genius playlist. Po tom. Genius playlist vytvorený a uložený v iPhone bude pri najbližšom pripojení synchronizovaný s iTunes. použite iTunes. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. Obnovením playlistu vytvoríte na základe vybranej skladby nový playlist zložený z iných skladieb. zastaviť jeho synchronizáciu alebo ho vymazať. Klepnite na „Pridať všetky skladby“ v hornej časti akéhokoľvek zoznamu a pridáte všetky skladby z daného zoznamu. klepnite na „Hotovo“. čím ju pridáte do playlistu.. Vytváranie playlistov Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vlastné playlisty. Ak chcete upraviť názov playlistu.Môžete vytvoriť a uložiť toľko Genius playlistov. ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes. Obnovenie Genius playlistu: Klepnite na „Obnoviť“ v playliste. Vymazanie uloženého Genius playlistu: Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na „Vymazať“. klepnite najprv na Viac) a potom na „Pridať playlist. 3 Vyhľadajte skladby pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky. Klepnite na akúkoľvek skladbu alebo video. Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Vytvorenie playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. nebudete ho môcť vymazať priamo z vášho iPhone. 4 Ak ste skončili s úpravami.“ 2 Zadajte meno playlistu a klepnite na „Uložiť“. 108 Kapitola 8 iPod .

Ak vymažete skladbu z playlistu. klepnite na „Hotovo“. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na video. . Zobrazenie ovládania prehrávaného videa: Klepnite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky. napríklad filmov. klepnite na „Viac epizód. hudobných videoklipov alebo video podcastov. Potvrďte vymazanie klepnutím na „Vymazať playlist“. potiahnite vedľa názvu skladby.Úprava playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená.. alebo zobraziť zoznam kapitol a prehrať ktorúkoľvek z nich. Získanie ďalších epizód podcastu alebo TV seriálu: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Vymazanie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vymazať a potom klepnite na „Vymazať“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). Prehrávanie videí Prehrávanie videa: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Kapitola 8 iPod 109 . klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast alebo TV seriál zobrazíte zoznam epizód.. Â Pre vymazanie skladby z playlistu klepnite na vedľa názvu skladby a potom klepnite na „Vymazať“. Ak video obsahuje viacero jazykových verzií. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. Â Pre pridanie ďalších skladieb klepnite na 3 Ak ste skončili s úpravami.“. Ak upravíte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Videá iPhone umožňuje prehrávanie videí. Potvrďte voľbu klepnutím na „Vyčistiť playlist“. môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu. Ak sa video skladá z kapitol. nebude vymazaná z iPhone. ktorý chcete upraviť 2 Klepnite na „Upraviť“ a môžete vykonať jednu z nasledovných činností: Â Pre posunutie skladby v zozname vyššie alebo nižšie. Vyčistenie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vyčistiť a potom klepnite na „Vyčistiť“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). môžete si vybrať jazyk alebo zobraziť titulky. klepnite najprv na Viac) a potom na playlist.

Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Prechod na nasledujúcu kapitolu (ak je dostupná) Prechod na predchádzajúcu kapitolu (ak je dostupná) Spustenie prehrávania vybranej kapitoly (v prípade. Indikátor priebehu Posuvník Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť AirPlay Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu Hlasitosť Spustiť od začiatku/Prevíjanie dozadu Pozastavenie videa Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. sú videá prehrávané v režime na šírku. Klepnite na tlačidlo kapitolu. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na . alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti. a zo zoznamu vyberte alebo . Klepnite dvakrát na . Dotknite sa a podržte prst na 110 Kapitola 8 iPod . Klepnite na a v zozname vyberte iPhone. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.Ovládanie prehrávania Aby bol naplno využitý potenciál širokouhlého displeja. že video obsahuje kapitoly) Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Klepnite na .

jeho horná alebo bočné časti môžu byť orezané. Kapitola 8 iPod 111 . môžu sa po stranách alebo v hornej.Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. ak chcete roztiahnuť video na šírku obrazovky. Vyhľadávanie videí: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu videí. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Klepnite na . Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Klepnutím na video dvakrát prepínate medzi týmito dvoma spôsobmi zobrazenia. Ak zobrazíte video na šírku obrazovky. Ak roztiahnete video na celú obrazovku. ak chcete roztiahnuť video na celú obrazovku. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Klepnite na „Vyhľadať“. ktoré ste synchronizovali s iPhone. Klepnite na . Vyhľadávanie videí je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Prípadne stlačte tlačidlo Domov . Zastavenie prehrávania videa Roztiahnutie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky Výber alternatívnej jazykovej verzie (ak je k dispozícii) Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú k dispozícii) Vyhľadávanie videí Vyhľadávať môžete názvy filmov. TV seriálov a video podcastov. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Čím nižšie posuniete prst. či dolnej časti obrazovky zobraziť čierne pruhy. Klepnite na a vyberte jazyk alebo „Vyp. Klepnite na a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk.“ zo zoznamu „Titulky“. Klepnite na „Hotovo“.

Prehrávanie videí v TV prijímači Videá z aplikácie iPod si môžete prehrávať na vašom TV prijímači prostredníctvom: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. ktoré sú úplne stiahnuté. že boli požičané v iTunes na vašom počítači. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Prehrávanie požičaného filmu či TV seriálu: Na iPhone. Požičané filmy a TV seriály si môžete stiahnuť priamo do iPhone.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). klepnite najprv na Viac) a vyberte film alebo TV seriál. Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom len v prípade. Poznámka: Apple káble. alebo ich do iPhone preniesť z knižnice iTunes na vašom počítači. Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom. Videá môžete taktiež bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV.apple. Sťahovanie môžete pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať. (Požičané filmy a TV seriály nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu. Filmy požičané na iPhone 4 nie je možné prenášať do počítača. Navštívte www. Váš počítač musí byť pripojený na internet. Platnosť požičaných filmov a TV seriálov po určitej dobe vyprší a po začatí pozerania filmu či TV seriálu máte na jeho dopozeranie obmedzený čas. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a kliknite na Filmy. vyberte iPod > Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Pred požičaním filmu či TV seriálu si pozrite v iTunes jeho výpožičnú dobu.) Viac v časti „“ na strane 186. Prehrávať sa dajú len filmy či TV seriály. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Po vypršaní tohto času budú požičané položky automaticky vymazané. 3 Kliknite na Presunúť vedľa položky.Prehrávanie požičaných filmov a seriálov Filmy požičané na iTunes Store si môžete prezerať na vašom iPhone. ktorú chcete presunúť a potom kliknite na Použiť. Prenášanie požičaných filmov medzi iPhone a vašim počítačom: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 112 Kapitola 8 iPod .

Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. projektoru alebo VGA displeju. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. Prehrávanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa. Vymazávanie videí z iPhone Ak chcete na iPhone získať voľné miesto. Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej iTunes knižnici a zvoľte možnosť „Advanced“ (Ostatné) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť pre iPod alebo iPhone verziu). znovu klepnite na a v zozname vyberte iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. Potom preneste konvertované video na iPhone. môže sa znovu objaviť na iPhone. ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu. Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to. Kapitola 8 iPod 113 . Ak nechcete. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. Ak je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu. bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. môžete toto video konvertovať. Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo doprava a klepnite na „Vymazať“. Dôležité: Ak z iPhone vymažete požičaný film či TV seriál. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. môžete vymazať niektoré videá. alebo videá stiahnuté z internetu a pridané do iTunes. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. že ho na iPhone nie je možné prehrať. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. uistite sa. Vymazaním videa z iPhone (s výnimkou požičaného filmu či TV seriálu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Apple Composite AV Cable. Konvertovanie videí pre iPhone Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete na iPhone prehrávať aj iné videá. napríklad tie. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel.

Domáce zdieľanie Domáce zdieľanie (iOS 4. potom klepnite na Zdieľané a vyberte vašu knižnicu iTunes. Návrat k obsahu na vašom iPhone: V aplikácii iPod klepnite na Viac. skladby a ďalšie záložky v aplikácii iPod budú namiesto obsahu vášho iPhone zobrazovať obsah vašej knižnice iTunes. Na vašom počítači musí byť spustená aplikácia iTunes a zapnuté Domáce zdieľanie. klepnite na „Nastaviť“ a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite. nie je možné zdieľať. Zadajte vaše Apple ID a heslo a potom kliknite na Vytvoriť domáce zdieľanie. ako napríklad digitálne brožúry dodávané s CD a iTunes Extras.2 alebo novšiu verziu dostupnú na www.apple. Playlisty. iPhone a váš počítač musia byť pripojení k rovnakej Wi-Fi sieti.com/sk/itunes/download. 114 Kapitola 8 iPod . Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí. Nastavenie automatického vypnutia: Na ploche vyberte „Hodiny“ > „Časovač“ a pohybom prsta nastavte počet hodín a minút. 3 V aplikácii iPod klepnite na Viac. interpreti. 2 V Nastaveniach vyberte iPod a potom v domácom zdieľaní zadajte rovnaké Apple ID a heslo. zatvoria sa všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne. aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo videí. Poznámka: Domáce zdieľanie vyžaduje iTunes 10.3) vám umožňuje prehrávať hudbu. potom klepnite na Zdieľané a vo vrchnej časti zoznamu vyberte iPhone. Nastavenie automatického vypnutia iPhone môžete nastaviť tak. Bonusový obsah. filmy a TV seriály na vašom iPhone v knižnici iTunes na vašom Macu alebo PC. Prehrávanie hudby alebo videí na vašom iPhone v knižnici iTunes: 1 V iTunes na vašom Macu alebo PC vyberte Rozšírené > Zapnúť domáce zdieľanie. Klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. na „Štart“. Domáce zdieľanie musí byť navyše prihlásené k tomu istému Apple účtu ako Domáce zdieľanie na iPhone. aké ste použili pri zapínaní domáceho zdieľania v iTunes.

ktoré chcete nahradiť. ktoré používate najčastejšie.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Klepnutím na „Viac“ môžete kedykoľvek zobraziť všetky tlačidlá. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Ak napríklad často počúvate podcasty. môžete nahradiť tlačidlo „Skladby“ tlačidlom „Podcasty“. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Kapitola 8 iPod 115 . na miesto tlačidla. Po skončení klepnite na „Hotovo“.

že zadáte viacero adries. videá. Ikona aplikácie Správy na ploche zobrazuje počet neprečítaných správ. takže môžete posielať fotografie.Správy 9 Odosielanie a prijímanie správ UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. Odoslanie správy: Klepnite na a zadajte telefónne číslo alebo meno. prípadne klepnite na a zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt. napíšte správu a klepnite na Odoslať.apple. Aplikácia Správy podporuje aj MMS. Poznámka: Podpora SMS a MMS nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. keď sa nachádzate v dosahu mobilnej siete.com/sk_SK/manuals/iphone. Jednu správu môžete odoslať viacerým ľuďom tak. môžete posielať aj správy. Používanie aplikácie Správy môže byť dodatočne spoplatnené. Klepnite do textového poľa nad klávesnicou. na ktoré bude odoslaná. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. 116 . kontaktné údaje a hlasové poznámky iným zariadeniam s podporou MMS. Pokiaľ môžete uskutočniť hovor. Odosielanie a prijímanie textových správ môže byť spoplatnené v závislosti od predplateného volacieho programu. Aplikácia Správy umožňuje odosielanie správ každému vlastníkovi telefónu alebo iného zariadenia s podporou SMS. Počet neprečítaných správ Aplikáciu Správy môžete použiť vždy.

Kapitola 9 Správy 117 .Ak správu nie je možné odoslať (ak ste napríklad mimo dosahu mobilnej siete). alebo odoslanie ďalšej správy v rámci konverzácie. sú označené modrou bodkou . ktorým ste správu odoslali. odpovede neuvidia. ktoré obsahujú neprečítané správy. že zadávate telefónne číslo manuálne (namiesto výberu z kontaktov). zobrazí sa výstražný odznak na ikone priečinka. Ostatní ľudia. Odpovede od prijímateľov týchto správ sú odosielané len vám. potom v konverzácii napíšte novú správu a klepnite na Odoslať. že je v časti Nastavenia > Správy zapnuté skupinové odosielanie správ. zobrazí sa na ikone aplikácie Správy na ploche výstražný odznak. Odoslanie správy skupine ľudí: Klepnite na a potom pridajte príjemcov. Vami odoslané textové správy Textové správy odoslané druhou stranou iPhone zobrazuje 50 najnovších správ z danej konverzácie. Staršie správy zobrazíte klepnutím na Načítať staršie správy v hornej časti obrazovky. Klepnite na konverzáciu v zozname pre jej zobrazenie. musíte pred zadaním ďalšieho čísla klepnúť na kláves Enter. V prípade. Skupinové odosielanie správ (nie je dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach) vám umožňuje odoslať správu viacerým adresátom. Ak je aplikácia Správy v priečinku. Odznak s výstrahou Vaše konverzácie sa ukladajú do zoznamu správ. ktorej ste už správu posielali: Klepnite na meno alebo telefónne číslo v zozname správ. Poznámka: Uistite sa. Konverzácie. Odpovedanie na správu a odoslanie správy osobe alebo skupine.

2 Klepnite na vedľa mena alebo čísla a potom klepnite na Textová správa. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach správ. Službu MMS môžete vypnúť napríklad vtedy. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. 118 Kapitola 9 Správy . Poznámka: Nastavenie služby MMS sa nezobrazí v prípade. V prípade. že váš operátor nepodporuje MMS. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. môžete textovým správam priradiť predmet. klepnite na to. Počítanie znakov sa vám môže hodiť napríklad v prípade (vtedy). Vyhľadávanie zoznamu správ: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazíte vyhľadávacie pole. Vyhľadávanie v správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. alebo po priložení fotografie či videa. na ktoré chcete správu odoslať. ak sú spoplatnené operátorom. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. Vyhľadávanie správ Obsah správ v zozname správ môžete prehľadávať. Zobrazenie poľa pre predmet správy: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Zobraziť predmet. že je dostupná služba MMS. 3 Ak sa zobrazí viacero telefónnych čísiel. Poznámka: Počet zadaných znakov nebude zobrazený počas zadávania textu do poľa s predmetom. keď je odosielanie a prijímanie príloh spoplatnené. že váš operátor nepodporuje MMS. Vypínanie a zapínanie počítania znakov: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na prepínač Počítať znaky. Poznámka: Pole pre predmet a nastavenie jeho zobrazenia nebudú zobrazené v prípade. Klepnite na pole a zadajte hľadaný text.Odoslanie správy obľúbenému alebo poslednému číslu: 1 Na ploche klepnite na ikonu aplikácie Telefón a potom klepnite na Obľúbené alebo Posledné. Vypnutie a zapnutie MMS: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Správy MMS.

alebo klepnite na „Vybrať existujúce“ a potom vyberte položku z albumu fotografií. „Fotoaparát. Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. ktorú chcete odoslať. Nakoniec klepnite na Vybrať. potom klepnite na Zdieľať a nakoniec na MMS. Ak váš operátor nepodporuje odosielanie fotografií a videí v MMS správach a takéto správy nemôžete odosielať. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom.“ na strane 138. Potom klepnite na Kopírovať. Odosielanie hlasových poznámok Hlasové poznámky (nahrávky) môžete odosielať v správach do iných zariadení (len do zariadení podporujúcich MMS). sa nezobrazí. klepnutím vyberte nahrávku.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete spraviť priamo v aplikácii Správy a odoslať ich v rámci konverzácie s iným zariadením podporujúcim MMS. Fotografie a videá prijaté v aplikácii Správy môžete ukladať do albumu Fotoaparát. Kapitola 9 Správy 119 . Fotografiu alebo video môžete vložiť do Mailovej správy alebo do inej MMS správy. Potom klepnite na „Odfotiť alebo nahrať video“. iPhone v prípade potreby skomprimuje fotografiu alebo video. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. Odoslanie fotografie a videa: Klepnite na . Uloženie fotografie alebo videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu alebo video v konverzácii. Odoslanie hlasovej poznámky: V aplikácii Diktafón klepnite na .

Potom zadajte jedného alebo viacerých adresátov a klepnite na Odoslať. klepnite na Zavolať. V prípade potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie. ktoré chcete vymazať. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberte časti konverzácie. Potvrďte voľbu klepnutím na Vymazať konverzáciu. konverzácia zostane zachovaná: Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky. ktoré chcete preposlať. vykonanie FaceTime hovoru alebo odoslanie emailu niekomu. vytočiť telefónne číslo. Vymazanie konverzácie: Klepnite na „Upraviť“. Preposlanie konverzácie: Vyberte konverzáciu a klepnite na Upraviť. alebo zobraziť polohu na mape. Používanie odkazov a informácií o kontakte Zavolanie. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie. Môžete tiež švihnúť prstom po displeji smerom doprava alebo doľava a klepnúť na Vymazať. klepnite na Kontaktné údaje a potom klepnite na emailovú adresu. otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. Odkaz môže otvoriť webovú stránku v Safari. komu ste posielali textovú správu: Klepnite na správu v zozname textových správ a presuňte sa do hornej časti konverzácie. klepnite na FaceTime. (Pre rýchly presun na hornú časť obrazovky klepnite na stavový riadok) Â Ak chcete danej osobe zavolať. Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť. Po skončení klepnite na „Hotovo“. môžete vymazať neželané správy. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. Klepnite na Preposlať. Klepnite na Vymazať.Upravovanie konverzácií Ak chcete uchovať len časť konverzácie. potom na vedľa konverzácie a nakoniec na „Vymazať“. Vymazanie všetkých správ z konverzácie. Aktivovanie odkazu v správe: Klepnite na odkaz. 120 Kapitola 9 Správy . Pre návrat do zoznamu textových správ stlačte tlačidlo Domov a potom klepnite na ikonu aplikácie Správy. Â Ak chcete danej osobe zavolať použitím funkcie FaceTime. Â Ak chcete danej osobe poslať email.

ak nechete prehrávať hlasové pripomienky. keď je iPhone zamknutý. Uloženie prijatých kontaktných údajov: Klepnite na obláčik s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Priradiť ku kontaktu“ Správa náhľadov a pripomienok iPhone je z štandardne nastavený tak. Nastavenie prehrávania pripomienok pri prijatí novej textovej správy alebo náhľadu: V Nastaveniach vyberte Zvuky a potom klepnite na Nová textová správa. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. že zobrazuje náhľady nových správ. Kapitola 9 Správy 121 . ktorej kontaktné údaje chcete zdieľať. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. alebo používate inú aplikáciu. Vyberte si jeden zo zvukov pripomienok. alebo klepnite na „Žiadny“. upozornenia na prijatie textovej správy nebudú prehrávané. Klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky a potom na MMS.Pridanie adresáta správy do kontaktov: Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na Pridať do kontaktov. Môžete tiež povoliť pripomienky textových správ. Zobrazenie pripomienok viacerých správ (iOS 4. Odoslanie kontaktných informácií: V kontaktoch klepnite na osobu.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Zobrazovanie náhľadov môžete vypnúť v Nastaveniach. Zapínanie a vypínanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na Správy a na Zobraziť náhľad. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať.

Microsoft Exchange. alebo niekoľko kalendárov naraz. pozvánky.Kalendár 10 O aplikácii Kalendár Aplikácia Kalendár vám poskytuje okamžitý prístup k vašim kalendárom a udalostiam. Vytvorte.ics súbory z emailu. Môžete odoberať kalendáre iCalendar (. Ak ste ku kontaktom priradili narodeniny. Ak máte účet MobileMe. Yahoo! a Google. 2007 alebo 2010 na PC. aplikáciami Microsoft Outlook 2003. Microsoft Exchange. ku ktorým ste sa pripojili z vášho počítača. resp. Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. môžete si ich prezerať v aplikácii Kalendár. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. iPhone môžete synchronizovať s kalendármi na vašom počítači a so službami ako MobileMe. vaše kalendáre sa môžu synchronizovať bezdrôtovo. lokality a poznámky udalostí. Synchronizácia kalendárov Aplikáciu Kalendár môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. 122 . Yahoo! alebo CalDAV účet. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču.ics). V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciami iCal alebo Microsoft Entourage na Macu. upravte alebo zrušte stretnutia na iPhone a synchronizujte ich spätne s počítačom alebo kalendárovým účtom. môžete prijímať a odpovedať na pozvánky od ostatných a pozývať ľudí na vami naplánované udalosti. Môžete prehľadávať názvy. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. určené len na čítanie. alebo importovať . Rovnako je možné s iPhone synchronizovať zdieľané kalendáre MobileMe. Google.

alebo alebo zobrazíte udalosti z predchádzajúceho  Zobrazenie Mesiac: Klepnite na deň pre zobrazenie jeho udalostí. klepnite na „Narodeniny“ v spodnej časti obrazovky. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Klepnutím na zobrazíte udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca. alebo nastavte CalDAV účet. vybrané kalendáre. Microsoft Exchange. Klepnutím na alebo nasledujúceho dňa. V Nastaveniach na vašom iPhone zapnite kalendáre vo vašich účtoch MobileMe. Google alebo Yahoo! pre bezdrôtovú synchronizáciu kalendárov. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. Ak chcete zobraziť narodeniny vašich kontaktov. Prepínanie zobrazení: Klepnite na „Zoznam“. Pre zobrazenie vybraných kalendárov klepnite na „Hotovo“. Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia v jedinom kalendári na vašom iPhone. Pridať udalosť Dni označené bodkou majú naplánovanú udalosť Udalosti vybraného dňa Odpovedať na pozvánku Zobraziť dnešný deň Prepínanie medzi zobrazeniami Kapitola 10 Kalendár 123 . ktoré si chcete prezerať.  Zobrazenie Deň: Rolovaním smerom nahor alebo nadol môžete prezerať udalosti z jedného dňa. ak ho podporuje vaša firma alebo organizácia. Prezeranie kalendárov Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. Pre rýchle označenie alebo odznačenie všetkých kalendárov klepnite na „Zobraziť všetky kalendáre“ alebo „Skryť všetky kalendáre“. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. „Deň“ alebo „Mesiac“.  Zobrazenie Zoznam: Všetky vaše pripomienky a udalosti sa zobrazia v jednom zozname. Výber kalendárov na prezeranie: Klepnite na „Kalendáre“ a potom vyberte kalendáre. alebo všetky kalendáre naraz.

pásiem“ a zapnite podporu časových pásiem. 124 Kapitola 10 Kalendár . ktoré práve prezeráte. kontakty. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. 3 Klepnite na „Časové pásmo“ a vyhľadajte mesto nachádzajúce sa vo vybranom časovom pásme. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. pozvánkach. Vyhľadávanie v kalendároch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. 2 V časti „Kalendáre“ klepnite na „Podpora čas. Vyhľadávanie udalostí: V zobrazení Zoznam zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. lokalitách a poznámkach udalostí vo vašich kalendároch. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. kalendáre“. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Vyhľadávanie v kalendároch Vyhľadávať môžete v názvoch. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Upravenie časov udalostí na základe časových pásiem nastavených na iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Kalendár vyhľadáva len v udalostiach.Zobrazenie informácií o udalosti: Klepnite na udalosť.

každý deň. zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na „Hotovo“. Aktualizácia udalosti: Klepnite na „Upraviť“. Udalosti môžete vytvoriť aj klepnutím na deň. ak chcete zmeniť informácie udalosti. dátum alebo čas v emailovej správe. Zadať môžete nasledovné informácie:  Názov  Lokalitu  Začiatok a koniec udalosti (alebo „Celodenná udalosť“. Ak cestujete. Viac v časti „Kalendáre“ na strane 224. aby zároveň prehral zvuk (viac v časti „Pripomienky“ na strane 128). zobrazí sa vám možnosť nastaviť ďalšie pripomienky. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 84. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. Kapitola 10 Kalendár 125 . nemusí iPhone zobraziť pripomienku v správny lokálny čas. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Vymazanie udalosti: Klepnite na udalosť. mesiac alebo rok  Pozvánky (ak sú podporované vaším kalendárovým serverom)  Pripomienku — v čase päť minút až dva dni pred udalosťou Ak nastavíte jednu pripomienku. iPhone môžete nastaviť tak. môžete pozývať ostatných na vaše udalosti alebo stretnutia. iPhone zobrazí správu. dva týždne.  Poznámky Kalendáru určenému len na čítanie nemôžete priradiť udalosť.Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Kalendár môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone.  Kalendár Predvolený kalendár môžete meniť pomocou nastavenia „Predvolený kalendár“. týždeň. klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať udalosť“ v dolnej časti obrazovky. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Keď nastane čas udalosti. Pridanie udalosti: Klepnite na . ak sa jedná o celodennú udalosť)  Opakovanie udalosti — žiadne. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217.

Počet pozvánok na stretnutie Odpovedanie na pozvánku v Kalendári: 1 Klepnite na pozvánku v kalendári. 126 Kapitola 10 Kalendár . ktorý indikuje celkový počet nových pozvánok. Ak sa usporiadateľ nachádza v zozname vašich kontaktov. Klepnutím na emailovú adresu odošlete usporiadateľovi email. môžete mu klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí s odznakom. pre zobrazenie obrazovky  Klepnutím na „Pozvánka od“ získate kontaktné údaje usporiadateľa stretnutia.Odpovedanie na pozvánky Ak máte účet Microsoft Exchange alebo MobileMe s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Po prijatí pozvánky sa stretnutie zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara). prípadne klepnite na „Udalosť“ s pozvánkami a klepnite na pozvánku. Počet nových pozvánok sa takisto zobrazí na ikone aplikácie Kalendár na ploche. môžete prijímať pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne.

dočasne prijmete alebo zamietnete pozvánku. alebo poslať textovú správu. Klepnite na „Pridať komentár“. „Možno“ alebo „Zamietnuť“. klepnite na „Pripomienka“. ak chcete upraviť vaše komentáre. Klepnutím na emailovú adresu odošlete pozvanej osobe email. aby iPhone prehral pred stretnutím zvukovú pripomienku. Vaše komentáre sa zároveň zobrazia na obrazovke „Info“ k danému stretnutiu. Ak sa pozvaná osoba nachádza v zozname vašich kontaktov. môžete jej klepnutím zavolať. ktoré ste k pozvánke pridali. Otvorenie pozvánky v emailovej správe: Klepnite na pozvánku. 2 Klepnite na „Prijať“. Pozvánky na stretnutia sú zároveň odoslané v emailovej správe. ak chcete pridať komentár do emailovej správy určenej usporiadateľovi stretnutia. Poznámky vytvára usporiadateľ stretnutia. Ak ste prijali alebo dočasne prijali pozvánku. Pokiaľ prijmete.  Ak chcete. ktorá vám umožňuje prejsť na obrazovku „Info“ priamo z aplikácie Mail. Klepnutím na meno osoby zobrazíte informácie o pozvanej osobe. môžete vašu odpoveď neskôr zmeniť. bude usporiadateľovi odoslaný email s komentármi.  Klepnite na „Pridať komentár“. Kapitola 10 Kalendár 127 . Klepnutím na „Účastníci“ zobrazíte zoznam osôb pozvaných na stretnutie.

kontakty.ics) zverejnený na internete môžete odoberať jednoduchým klepnutím na odkaz. kalendáre”. ani v nich vytvárať nové udalosti.Odoberanie kalendárov Odoberať môžete kalendáre. 128 Kapitola 10 Kalendár . iPhone zobrazí správu. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. pripomienky udalostí nebudú prehrané. avšak neprehrá žiadny zvuk. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone môžete prezerať. Naimportovať môžete štandardný kalendárový súbor s koncovkou . ktorý vám príde v emailovej alebo textovej správe na iPhone. Ak sú pripomienky kalendára vypnuté a má dôjsť k udalosti. vyberte kalendár do ktorého chcete pridať dané udalosti a nakoniec klepnite na Hotovo.ics). V časti „Kalendáre“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“. Pripomienky Nastavenie pripomienok udalostí v kalendári: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite „Pripomienky kalendára“. nie je však možné ich upravovať. Importovanie udalostí z kalendárového súboru: V aplikácii Mail otvorte správu a klepnite na kalendárový súbor. Odoberanie kalendárov podporuje množstvo kalendárových služieb. 4 Klepnite na Uložiť. Odoberanie kalendára: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Udalosti do kalendára môžete pridať aj importovaním kalendárového súboru z emailovej správy.ics. ktoré používajú formát iCalendar (. Po zobrazení zoznamu udalostí klepnite na Pridať všetky. kontakty. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Google a aplikácie iCal na Mac OS X. 3 Zadajte informácie o serveri a klepnite na „Ďalej“ pre overenie odoberania. Zvukové pripomienky pozvánok: V Nastavenia vyberte „Mail. iCal (prípadne iný kalendár formátu . vrátane Yahoo!. Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. 2 Vyberte „Iný“ a potom vyberte „Pridať odoberaný kalendár“.

Fotky a videá si môžete prezerať na vašom iPhone. Fotografie a videá môžete tiež odosielať v emailových správach.6 alebo novšiu verziu).0. 129 . Poznámka: Služba MMS je k dispozícii vtedy. použiť ich ako pozadie. že nie je možné synchronizovať video do iPhone. priateľmi alebo kolegami.3 alebo novšia verzia (synchronizácia videí vyžaduje iPhoto 6.0. takže sa o ne môžete kedykoľvek podeliť s vašou rodinou. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Fotografie a videá môžete synchronizovať s vaším počítačom.3).264 a MPEG-4 s AAC audiom. alebo ich priradiť ku kontaktu kvôli ľahšej identifikácii volajúceho. ak ju podporuje váš operátor. Služba môže byť spoplatnená. odosielať ich do galérií na MobileMe a tlačiť (fotky). prípadne Aperture (iba fotografie) Â PC: Adobe Photoshop Elements 8.0 alebo novšia verzia (iba fotografie) Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom vo vašom počítači obsahujúcim obrázky. budete zrejme musieť pomocou iTunes vytvoriť verziu tohto videa určenú pre iPhone. alebo môžete použiť AirPlay a Apple TV na ich prehrávanie na TV (iOS 4. môžete si prezerať fotografie a videá nasnímané s iPhone. v MMS správach. iPhone podporuje formáty videa H.Fotky 11 O aplikácii Fotky iPhone vám umožňuje nosiť vaše fotografie a videá všade so sebou. Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Aplikácia iTunes umožňuje synchronizovať vaše fotografie a videá s nasledujúcimi aplikáciami: Â Mac: iPhoto 4. V prípade.

apple. ktoré chcete synchronizovať. 130 Kapitola 11 Fotky .0 (súčasť balíka iLife '09) alebo novšej. kde boli nasnímané. 2 V iTunes vyberte Filmy a potom vyberte video. tvárí alebo miest. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Ak chcete znovu prehrať video. Prezeranie fotografií a videí: 1 V aplikácii Fotky klepnite na album fotografií. môžete si tiež zobraziť fotografie a videá podľa miesta. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. pokiaľ je to možné. Klepnutím na tlačidlá v spodnej časti obrazovky zobrazíte fotografie a videá podľa albumov.com/kb/HT1211. klepnite na v dolnej časti obrazovky.Vytvorenie verzie videa určenej pre iPhone: 1 Skopírujte video do knižnice iTunes. Ak fotografie synchronizujete pomocou aplikácie iPhoto 8. Prezeranie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou iPhone. 3 Vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. na ktorých sú fotografie s informáciou o polohe. Ak symbol nie je zobrazený. Klepnite na zapichovaciu značku a potom klepnutím na zobrazíte fotografie a videá z danej lokality. Prehrávanie videa: Klepnite na v strednej časti obrazovky. synchronizované z počítača alebo uložené z emailu či MMS správ si môžete prezerať v aplikácii Fotky. Zobrazenie ovládania: Pre zobrazenie ovládania klepnite na fotografiu alebo video zobrazené na celej obrazovke. Fotografie sú zoradené podľa dátumu vytvorenia. 2 Klepnutím na miniatúru zobrazíte fotografiu alebo video na celej obrazovke. zobrazí sa mapa so všetkými lokalitami. Ak obsahujú informácie o polohe. udalostí. môžete vaše fotografie a videá zobraziť podľa udalostí alebo podľa identifikovaných tvárí. Ak klepnete na Miesta. Ďalšie informácie nájdete na adrese support.

Fotografia alebo video sa automaticky otočí a ak je spravené na šírku. Klepnite naň dvakrát ešte raz. Zväčšenie časti fotografie: Dvakrát klepnite na miesto. roztiahne sa na celú obrazovku. ak ho chcete zobraziť na celej obrazovke.Prezeranie fotografií a videí na šírku: Otočte iPhone naležato. ak ho chcete zobraziť na šírku obrazovky. ktoré chcete zväčšiť. Prehrávanie videí na celú obrazovku a na šírku obrazovky: Klepnite na video dvakrát. Opätovným dvojitým klepnutím fotografiu oddialite. Posúvanie výrezu fotografie: Potiahnite fotografiu prstom. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj pomocou dvoch prstov. Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie alebo videa: Prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava. Kapitola 11 Fotky 131 . Prípadne zobrazte ovládacie prvky klepnutím na obrazovku a potom klepnite na alebo .

Prezentácie Albumy fotografií si môžete prezerať aj ako prezentácie s hudbou hrajúcou na pozadí a s prechodmi (iOS 4. Videá v prezentáciách sa začnú prehrávať automaticky. Ak je iPhone pripojený k TV alebo projektoru pomocou AV kábla. vyberte prechod Prelínať. potom klepnite na Hudba a vyberte skladbu. Â Pre nastavenie prechodu medzi fotografiami (iOS 4. aby počas prezentácie hrala hudba. Â Ak chcete zmeniť typ prechodu. Dostupnosť prechodov závisí od toho.“ Â Ak chcete. Vymazanie fotografií a videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. potom klepnite na fotku a nakoniec na . Tlačidlo Vymazať zobrazuje počet vybraných položiek.3).Vymazanie fotografií a videí Fotografie a videá z albumu Fotoaparát na iPhone môžete vymazať. potom klepnite na fotku a nakoniec na . Â Pre nastavenie opakovania prezentácie zapnite alebo vypnite „Opakovať“. 3 Klepnite na Vymazať. ktoré chcete vymazať.3): 1 Klepnutím otvorte album. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. Ak ste pripojený k Apple TV. Prehratie prezentácie (iOS 4. klepnite na Prechody a vyberte prechod. prezentácií a videí na TV. Viac informácií nájdete v nasledujúcej časti „Prezeranie fotiek. Zastavenie prezentácie: Klepnite na obrazovku. 132 Kapitola 11 Fotky . Â Pre nastavenie zobrazovania fotografií a videí v náhodnom poradí zapnite alebo vypnite funkciu Zamiešať. akým spôsobom prehrávate prezentáciu. vyberte si jednu z dostupných tém.2): Klepnutím otvorte album. 2 Výber možností prezentácie. zapnite možnosť Prehrávať hudbu.2) klepnite na „Prechod“ a vyberte typ prechodu. Nastavenia prezentácií: V Nastaveniach vyberte Fotky a nastavte nasledujúce možnosti: Â Pre nastavenie času zobrazenia jednotlivých snímok prezentácie klepnite na Zobraziť fotku na a vyberte čas. 3 Klepnite na Spustiť prezentáciu. Prehratie prezentácie (iOS 4.

2): Spustite prehrávanie hudby v iPode. Poznámka: Apple káble. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču. Prezeranie fotiek. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. prezentácie a videá (iOS 4. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. Ak nechcete.Prehrávanie hudby počas prezentácie (iOS 4. Navštívte www. prezentácie alebo videa (iOS 4. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Prehrávanie (streaming) obsahu pomocou AirPlay a Apple TV:Spustite prehrávanie fotky. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Apple Composite AV Cable. prezentácií a videí na TV Aplikáciu Fotky môžete použiť na prezeranie fotiek a prehrávanie prezentácií a videí (iOS 4. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. znovu klepnite na av zozname vyberte iPhone. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone.3) na vašom TV pomocou: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach).apple. Fotky.3) si taktiež môžete bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone.3). pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. projektoru alebo VGA displeju. na ploche vyberte aplikáciu Fotky a spustite prezentáciu. uistite sa. Kapitola 11 Fotky 133 .

3 Vytvorte správu a klepnite na Odoslať. Vkladanie fotografie alebo videa: Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. Odoslanie fotografie a videa pomocou správy MMS: Vyberte fotografiu alebo video. 3 Klepnite na Kopírovať. 4 Pri odosielaní fotografie môžete byť požiadaný o zníženie veľkosti správy zmenou veľkosti obrázku. ktorú chcete použiť. pridávať fotografie a videá do galérií na MobileMe a zverejňovať videá na YouTube. potom klepnite na kurzor a nakoniec na Vložiť. Ak symbol klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. nie je zobrazený. „Fotoaparát. V prípade potreby iPhone skomprimuje fotografiu alebo video. 2 Klepnite na Odoslať emailom/Odoslať video emailom. Odosielanie fotografií a videí v emailovej alebo MMS správe Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe: 1 Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na .“ na strane 138. Odosielanie viacerých fotografií alebo videí súčasne: V zobrazení miniatúr v albume klepnite na . až kým sa nezobrazí tlačidlo Kopírovať a klepnite naň. kam chcete vložiť fotografiu alebo video. klepnite na a potom klepnite na MMS. ktoré chcete skopírovať. Kopírovanie a vkladanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete z aplikácie Fotky kopírovať a vkladať do emailových alebo MMS správ. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. Kopírovanie viacerých fotografií alebo videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete odosielať v emailových a MMS správach. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. 134 Kapitola 11 Fotky . ktoré chcete odoslať. potom klepnutím vyberte fotografie alebo videá. Tlačidlo Kopírovať zobrazuje počet označených položiek. Niektoré aplikácie tretích strán môžu tiež podporovať kopírovanie a vkladanie fotografií a videí. prípadne ukladať obrázky a videá z emailových správ a webových stránok do aplikácie Fotky. Klepnite na veľkosť. klepnite na Zdieľať a nakoniec na Email. Kopírovanie fotografie alebo videa: Podržte prst na obrazovke. Fotografia alebo video sa zobrazí v okne novej emailovej správy.

3 Zadajte informácie ako Názov. musíte najprv:  Nastaviť MobileMe účet na iPhone  Vytvoriť galériu na MobileMe a povoliť pridávanie fotografií prostredníctvom emailu alebo pomocou iPhone Viac informácií o vytváraní galérií a pridávaní fotografií a videí nájdete v Pomocníkovi služby MobileMe s názvom MobileMe Help. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať na MobileMe“. že majú túto funkciu povolenú. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Zverejnenie videa na YouTube: 1 Počas prezerania videa klepnite na 2 Prihláste sa na váš YouTube účet. 4 Klepnite na Kategória pre výber kategórie. Zverejňovanie videa na YouTube V prípade. iPhone vám oznámi zverejnenie fotografie alebo videa a ponúkne vám možnosť zobraziť súbor zverejnený na MobileMe. Nie všetky videá je možné preniesť v závislosti od ich dĺžky a ďalších faktorov. Predtým. Pridávanie fotografií alebo videí do galérie iného užívateľa: Vyberte fotografiu alebo video. a potom na „Odoslať na YouTube“. že máte účet na YouTube. môžete do galérie MobileMe pridávať fotografie a videá priamo z iPhone. môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z vášho iPhone. alebo odoslať odkaz naň známemu. 5 Klepnite na Zverejniť. Fotografie a videá môžete pridávať aj do galérií iných užívateľov MobileMe v prípade. vyberte album. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať emailom/Odoslať video emailom“. než budete môcť pridávať fotografie alebo videá do galérie na MobileMe. Zadajte emailovú adresu albumu a klepnite na „Odoslať“. Zadajte názov a popis. že máte MobileMe účet.Pridávanie fotografií alebo videí do galérie na MobileMe V prípade. do ktorého budú fotografie alebo videá pridané a klepnite na Zverejniť. Kapitola 11 Fotky 135 . Popis a Tagy. Ak symbol nie je zobrazený. Pridávanie fotografií a videí do galérie: Vyberte fotografiu alebo video.

MMS správ a webových stránok Uloženie fotografie z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok.Ukladanie fotografií a videí z emailových správ. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. Uloženie fotografie alebo videa z MMS správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na obrázok v konverzácii. podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť obrázok. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Vyberte fotografie. Tlačenie fotografie: Klepnite na a potom na Tlačiť. Tlačenie fotografií Fotografie na iPhone môžete tlačiť pomocou funkcie AirPrint. Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na . Ak symbol nie je zobrazený. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. 136 Kapitola 11 Fotky . Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Uloženie fotografie z webovej stránky do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Fotografie a videá z albumu Fotoaparát môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií v počítači po pripojení iPhone k počítaču. Uloženie videa z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť.

že na ploche vyberiete Nastavenia > Pozadie. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na ikonu aplikácie Fotoaparát na ploche a spravte fotografiu. ako vám to vyhovuje. na ploche alebo na oboch. potom klepnite na Použiť ako pozadie. Fotografiu môžete priradiť ku kontaktu priamo v aplikácii Kontakty klepnutím na Upraviť a potom na „Pridať fotku“. 2 Klepnite na „Priradiť ku kontaktu“ a vyberte kontakt. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. Potiahnite fotografiu a zväčšite alebo zmenšite ju pomocou dvoch prstov. Pozadie Fotografiu môžete nastaviť ako pozadie na zamknutej obrazovke a aj na ploche. 4 Klepnite na Priradiť fotografiu.Priradenie fotografie ku kontaktu Kontaktu môžete priradiť fotografiu. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. ktorú už máte na iPhone a klepnite na . Ak vám takáto osoba zavolá. iPhone zobrazí jej fotografiu. 2 Fotografiu potiahnite na požadované miesto. Nastavenie pozadia s fotografiou: 1 Vyberte ľubovoľnú fotografiu a klepnite na . 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. prípadne vyberte akúkoľvek fotografiu. 3 Fotografiu môžete zväčšiť/zmenšiť a umiestniť tak. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. Môžete si tiež vybrať z niekoľkých pozadí dodávaných spolu s iPhone a to tak. Kapitola 11 Fotky 137 .

kde ste fotografiu spravili.Fotoaparát 12 O aplikácii Fotoaparát S iPhone máte. Zároveň dôjde k automatickému upraveniu expozície. Hlavný fotoaparát sa nachádza na zadnej časti iPhone. vždy poruke vynikajúci fotoaparát a videokameru. Ak sú zapnuté lokalizačné služby. Tieto geografické súradnice môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach na označenie miesta. Funkcia zaostrenie klepnutím vám umožňuje zaostriť na akýkoľvek objekt alebo oblasť jednoduchým klepnutím na ne. k fotografiám a videám budú priradené značky s údajmi o polohe — vrátane aktuálnych geografických súradníc podľa informácií z GPS. Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté. Napríklad aplikácia Fotky organizuje fotografie podľa miest. Pokiaľ nechcete. aby boli k fotografiám a videám priraďované informácie o polohe. ktorý dokáže snímať fotografie a videá vo vysokom rozlíšení. LED blesk na snímanie fotografií a videí hlavným fotoaparátom a predný fotoaparát. Wi-Fi alebo zo siete mobilného operátora. ktorým môžete uskutočňovať FaceTime video hovory. na ktorej zároveň vidíte snímanú fotografiu alebo natáčané video. môžete aplikáciu Fotoaparát používať bez zapínania lokalizačných služieb. Fotoaparát ovládate pomocou obrazovky. iPhone 4 má hlavný fotoaparát. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. Funkcia makro (približne 10 cm) a 5x digitálny zoom vám umožňujú fotiť skvelé detailné zábery. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. 138 . nech už sa nachádzate kdekoľvek. snímať fotografie a nahrávať videá samých seba.

blesk je vypnutý. že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. iPhone prehrá zvuk uzávierky.) Poznámka: Ak je funkcia HDR zapnutá. Tlačidlo indikuje. Tento zvuk nebude prehrávaný v prípade. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Nastavenie režimu Zapnúť alebo vypnúť HDR LED blesku Prepínanie medzi kamerami Oblasť ostrenia Zväčšenie Prepínač medzi fotoaparátom a videokamerou Miniatúra poslednej fotky Klepnite pre fotografovanie Fotografovanie: Zacieľte iPhone a klepnite na . Najlepšie výsledky získate. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Vypnutie alebo zapnutie funkcie HDR: Klepnite na tlačidlo HDR v hornej časti obrazovky. Kapitola 12 Fotoaparát 139 . Uistite sa. Funkcia HDR spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do jednej fotografie. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Na iPhone 4 môžete zapnúť funkciu HDR a snímať tak HDR fotografie (fotografie s vysokým dynamickým rozsahom). ak bude iPhone a snímaný predmet nehybný. Pomocou tlačidiel hlasitosti na bočnej strane iPhone môžete ovládať hlasitosť zvuku uzávierky. či je funkcia HDR zapnutá alebo vypnutá. (Funkcia HDR je štandardne vypnutá.Fotografovanie a natáčanie videí Fotografie a videá získate jednoduchým namierením iPhone na objekt a klepnutím na obrazovku. . Poznámka: V niektorých krajinách bude tento zvuk prehrávaný aj vtedy.

vyvoláte ho klepnutím na obrazovku. alebo jednoducho švihnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie v albume Fotoaparát symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky fotoaparátu alebo videokamery. Nahrávanie videa: Posuňte prepínač Fotoaparát/Videokamera do polohy a klepnutím na spustite nahrávanie. že bola spravená jej fotografia. 140 Kapitola 12 Fotoaparát . Nastavenie režimu LED blesku: Klepnite na tlačidlo blesku v ľavom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na „Vyp. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou: Klepnite na rohu obrazovky.verziu s normálnou expozíciou a aj HDR verziu fotografie. Nahrávanie môžete taktiež spustiť alebo zastaviť stlačením stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. Vymazanie fotografie a videa: Klepnite na . Fotografovanie: Naraz rýchlo stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap./Vyp. Obdĺžnik na obrazovke označuje miesto ostrenia fotoaparátu alebo videokamery. a Spať/ Zobudiť a Domov. Ak je toto nastavenie vypnuté.Pomocou funkcie HDR môžete do albumu Fotoaparát uložiť obe verzie .“.HDR aj normálnej): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. Ak symbol klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládanie. Štandardne sa ukladajú obidve verzie. Na prezeranie ďalších fotiek a videí v albume Fotoaparát použite šípky v spodnej časti obrazovky. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku a potom zväčšujte alebo zmenšujte obraz (hlavný fotoaparát. Fotografia bude pridaná do albumu Fotoaparát. v pravom hornom Prezeranie fotografií a videí po nasnímaní: Klepnite na ikonu miniatúry posledného záberu v ľavom dolnom rohu obrazovky. Ak ovládanie nie je zobrazené. iba v režime fotoaparátu) pomocou ovládacieho prvku v jej spodnej časti. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Zmena oblasti ostrenia a nastavenie expozície: Klepnutím na ľubovoľné miesto zaostríte fotoaparát alebo videokameru a upravíte expozíciu pre zvolenú oblasť.“. nie je zobrazený. Pre zastavenie nahrávania znovu klepnite na . Ak uložíte obidve verzie. Počas nahrávania videa bude tlačidlo nahrávania blikať. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . Pre návrat do fotoaparátu alebo videokamery klepnite na „Hotovo“. prípadne uložiť iba HDR verziu. Záblesk na obrazovke znamená. „Auto“ alebo „Zap.

Orezanie videa: 1 Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky. alebo akéhokoľvek videa. Môžete nahradiť pôvodné video. Kapitola 12 Fotoaparát 141 . Obrázky a videá si môžete prezerať pomocou tlačidiel. Album Fotoaparát si môžete prezerať v aplikáciách Fotoaparát alebo Fotky. ktoré sa nachádza v albume Fotoaparát. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Prezeranie fotografií a videí v albume Fotoaparát: V aplikácii Fotoaparát klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. alebo švihnutím prsta po displeji smerom doprava alebo doľava.Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do albumu Fotoaparát na vašom iPhone. 3 Klepnite na „Orezať originál“ alebo na „Uložiť výrez“. Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií nájdete v časti: Â „Prezeranie fotografií a videí“ na strane 130 Â „Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 134 Orezávanie videí Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa. Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“. V aplikácii Fotky klepnite na album Fotoaparát. bude v albume Fotoaparát uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené. 2 Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom klepnite na „Orezať“. budú orezané snímky natrvalo vymazané z pôvodného videa. alebo uložiť orezanú verziu ako nový videoklip. Ak ukladáte normálnu aj HDR verziu fotografie. Ovládacie prvky pri prezeraní fotografií a videí v albume Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku. Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál.

Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné synchronizovať len s počítačmi Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“ v iTunes. Â Mac: Vyberte fotografie a kliknite na „Import“ (Importovať) alebo „Download“ (Stiahnuť) v aplikácii iPhoto.Prenos fotografií a videí do počítača Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači. budú odstránené z albumu Fotoaparát. Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá z iPhone. 142 Kapitola 12 Fotoaparát . Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k počítaču. Â PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií.

Akékoľvek obľúbené videá môžete synchronizovať so svojim účtom. Viac informácií týkajúcich sa vytvorenia YouTube účtu nájdete na adrese www.com. Â Odoberané: Videá z odoberaných YouTube účtov. Â Najlepšie: Videá s najvyšším hodnotením od užívateľov YouTube. Klepnite na Všetky pre najčastejšie prehrávané videá všetkých čias.youtube. ktoré ste nedávno prezerali. Â Obľúbené: Videá. prípadne na Dnes alebo Tento týždeň pre najprezeranejšie videá dňa či týždňa. Â Najnovšie: Naposledy pridané videá na YouTube. 143 . Odoberané alebo Playlisty. História. ktoré ste pridali do playlistov. Prezeranie videí: Klepnite na Vybrané.youtube. Poznámka: Služba YouTube nemusí byť dostupná pre všetky jazyky a oblasti. ktoré ste pridali medzi Obľúbené. Â Vybrané: Videá vybrané tímom služby YouTube. Populárne alebo Obľúbené. Po prihlásení sa na účet YouTube budú zobrazené vaše obľúbené videá. Â Playlisty: Videá. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. čím zobrazíte kategórie ako Najnovšie. Videá môžete ohodnotiť na stránkach www.YouTube 13 Vyhľadávanie a prehrávanie videí YouTube obsahuje krátke videá od ľudí z celého sveta. Využívanie niektorých funkcií iPhone vyžaduje prihlásenie sa na YouTube účet. Prípadne klepnite na Viac. Â História: Videá. Â Populárne: Najčastejšie prehrávané videá užívateľmi YouTube. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Najlepšie.com po vytvorení užívateľského účtu.

Klepnite na dvakrát. čo hľadáte a potom klepnite na „Vyhľadať“. V zozname videí môžete vidieť názov. Akonáhle sa stiahne dostatočne veľká časť videa. Zobrazenie ovládacích prvkov videa: Klepnite na obrazovku. Môžete tiež použiť tlačidlá ovládania hlasitosti na slúchadlách iPhone. ktorá opisuje to. YouTube zobrazí výsledky vyhľadávania na základe názvov videí. Posuvník Priebeh sťahovania Indikátor priebehu Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Odoslať emailom Záložka Predchádzajúce video/ Prevíjanie dozadu Hlasitosť Prehrávanie a pozastavenie videa Nastavenie hlasitosti Klepnite na alebo . Video sa začne sťahovať do vášho iPhone a zobrazí sa indikátor priebehu sťahovania. tagov a užívateľských mien. spustí sa jeho prehrávanie. Klepnite na dvakrát. Prehrávanie videa: Klepnite na video. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. Prehrávanie videa môžete tiež spustiť klepnutím na . Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Vyhľadávanie videí: 1 Klepnite na Vyhľadať (ak táto možnosť nie je zobrazená. Preskočenie na nasledujúce alebo predchádzajúce video v zozname 144 Kapitola 13 YouTube . 2 Zadajte slovo alebo frázu. hodnotenie. ak chcete skočiť na predchádzajúce video. Ovládanie prehrávania Pri prehrávaní videa sú ovládacie prvky skryté. ktoré používate najčastejšie. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 148. ich popisu. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na vyhľadávacie pole YouTube. alebo použite tlačidlá na boku iPhone. počet prezeraní. ak chcete prejsť na nasledujúce video.Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. dĺžku trvania videa a účet. aby vás nerušili pri pozeraní. z ktorého bolo video odoslané na YouTube.

Klepnite dvakrát na video. môžete prehrávať na TV prijímači tak. čím zobrazíte súvisiace videá a ďalšie ovládacie prvky určené na spravovanie videí. Môžete tiež klepnúť na . adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). Odoslanie odkazu na video emailom pomocou Spustite prehrávanie videa a klepnite na ovládacích prvkov Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Videá z YouTube. Kapitola 13 YouTube 145 . alebo klepnúť na a roztiahnuť ho na šírku obrazovky. čím zobrazíte video na celú obrazovku. Spravovanie videí Klepnite na vedľa videa. vrátane videí v HD formáte (iPhone 4). kábla Apple Composite AV. . Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Spustite prehrávanie videa a klepnite na . alebo stlačte tlačidlo Domov . prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Klepnite na Hotovo.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Zastavenie prehrávania videa Prepínanie medzi roztiahnutím videa na celú obrazovku a zobrazením videa na šírku obrazovky Pridanie videa medzi Obľúbené pomocou ovládacích prvkov Dotknite sa a podržte prst na alebo . že pripojíte iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV.

Klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte existujúci playlist. Klepnite na video v zozname súvisiacich videí. Klepnite na Zdieľať video. Zobrazenie ďalších videí vybraného účtu Odoberanie videí vybraného YouTube účtu 146 Kapitola 13 YouTube . čím zobrazíte komentáre. čím vytvoríte nový playlist. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí. Hodnotenie a komentovanie videa Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Hodnotiť/Komentovať/Označiť“ a potom vyberte „Hodnotiť/Komentovať“. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí a potom klepnite na „Odoberať <účet>“ v dolnej časti zoznamu videí. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. dátum pridania a ďalšie informácie týkajúce sa videa. ak chcete zobraziť viac informácií. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.Pridanie videa medzi Obľúbené Pridanie videa do playlistu Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. alebo klepnite na . Odoslanie odkazu na video v emailovej správe Prezeranie súvisiacich videí Zobrazenie ďalších informácií Klepnite na vedľa videa. alebo klepnite na vedľa videa. popis.

Vymazanie videa z playlistu: 1 V playlistoch klepnite na playlist a potom na Upraviť. Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na Upraviť a máte na výber jednu z nasledujúcich činností:  Ak chcete vymazať celý playlist. Zrušiť odoberanie YouTube účtu: V Odoberané klepnite na vybraný účet v zozname a potom na Neodoberať. potom klepnite na „Pridať Pridanie videa do playlistu: Klepnite na do playlistu“ a vyberte playlist. Akékoľvek videá. čím zobrazíte všetky videá z daného účtu. ktoré ste pridali do svojho účtu: Vyberte Obľúbené.youtube.com. Zobrazenie obľúbených. čím zobrazíte zoznam videí. Vymazanie videa z obľúbených: Vyberte „Obľúbené“. klepnite na „Upraviť“. môžu byť zlúčené s obľúbenými videami vo vašom YouTube účte. komentáre. môžete pristupovať k funkciám. vedľa videa. klepnite na vedľa playlistu a potom na „Vymazať“. Kapitola 13 YouTube 147 . ktoré ste pridali medzi obľúbené v iPhone. ktoré ste pridali. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu. hodnotenia a playlisty. Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist. 2 Klepnite na vedľa playlistu a nakoniec na „Vymazať“. a zadajte názov playlistu. potom klepnite na vedľa videa a nakoniec na „Vymazať“. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. Zobrazenie odoberaných účtov: Vyberte Odoberané. klepnite na  Ak chcete vytvoriť nový playlist.Používanie funkcií YouTube účtu Ak máte účet na YouTube. ako napríklad odoberania. YouTube účet si môžete vytvoriť na adrese www. Klepnite na účet v zozname.

Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami V dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tlačidlá Vybrané. Počas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlačidlo „Viac“ zobrazíte ostatné. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. ktoré chcete nahradiť. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. 148 Kapitola 13 YouTube . môžete nahradiť tlačidlo Vybrané tlačidlom Najlepšie. na miesto tlačidla. Odosielanie videí na YouTube V prípade. Populárne a Záložky. že máte účet na YouTube. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. môžete odosielať videá priamo na YouTube. Ak ste skončili s úpravami. Ak napríklad často pozeráte videá s najvyšším hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube. klepnite na „Hotovo“. skryté tlačidlá. ktoré používate najčastejšie. alebo tlačidlá pre vyhľadávanie tými. Viac v časti „Zverejňovanie videa na YouTube“ na strane 135.

1t. fond alebo index v zozname a potom klepnite na 1d. 2 Zadajte symbol. čím zobrazíte ostatné grafy v aplikácii. Prezeranie grafov na šírku: Otočte iPhone naležato. fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať. Zobrazenie vývoja cien akcií. prípadne troch či šiestich mesiacov alebo jedného či dvoch rokov. Na grafe sa zobrazí vývoj ceny v priebehu jedného dňa. týždňa. 1m. 149 . Švihnite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu. fondov a indexov. mesiaca.Akcie 14 Prezeranie cien akcií S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií. fondov a indexov do aplikácie Akcie: 1 Klepnite na a potom klepnite na . názov spoločnosti. Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby). Pridávanie akcií. Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo vybranom časovom okamihu. 1r alebo 2r. 3 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na Hotovo. Ceny sú aktualizované vždy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súčasne pripojený na internet). 3m. 6m.

Klepnutím ešte raz prepnete zobrazenie. Cena alebo Trh kap a nakoniec na Hotovo. alebo klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari. Potom potiahnite Prepínanie medzi zobrazením percentuálnej zmeny. Zobrazenie ďalších informácií na Yahoo. fondu alebo indexu: Vyberte akciu. 150 Kapitola 14 Akcie . Zobrazenie ďalších informácií Zobrazenie súhrnných informácií. Vymazanie akcie: Klepnite na klepnite na Vymazať. . fond alebo index a klepnite na . potom klepnite na vedľa akcie a nekoniec vedľa akcie alebo Zmena poradia v zozname: Klepnite na indexu na nové miesto v zozname. Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom dolu pre zobrazenie titulkov. Prípadne klepnite na a potom na %.com: V zozname vyberte akciu. zmeny ceny a trhovej kapitalizácie: Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami. . grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie.Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období.

verejnou dopravou či pešie trasy. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. Nájdite a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu a použite ju pre vytvorenie trasy na alebo z určitého miesta. zistiť vašu aktuálnu polohu. Dôležité: Mapy. Mapy môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Môžete vyhľadávať miesta. Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté. ktorým smerom ste otočený. smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb. nepresné alebo neúplné. Aplikácia Mapy zobrazuje mapy ulíc.com/ sk_SK/manuals/iphone. satelitné fotky a hybridné (kombinované) mapy. Vďaka vstavanému kompasu môžete ľahko zistiť. čo môže spôsobiť. označiť lokalitu značkou a získať satelitné zobrazenie alebo Google obrazy ulíc. Porovnajte informácie získané pomocou iPhone so svojím okolím a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti.Mapy 15 UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné na všetkých geografických lokalitách.apple. že mapy. 151 . Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Aplikácia Mapy tiež zobrazuje informácie o stave dopravy a podrobné mapy pre cestu autom. smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné. prípadne obrazy ulíc z mnohých miest a regiónov na zemi.

2 Napíšte adresu alebo inú informáciu. Pre ďalšie zmenšenie klepnite znovu dvoma prstami. záložky. Vyhľadanie lokality a jej zobrazenie na mape: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. Lokality môžu obsahovať body záujmu pridané užívateľmi Google My Maps („Obsah vytvorený užívateľmi“) a sponzorské odkazy. Potiahnite mapu nahor. ktoré sa zobrazia ako špeciálne ikony (napríklad ). alebo odošlete emailom odkaz na Google Maps. Zmenšenie mapy Presun na iné miesto na mape Zobrazenie adresy kontaktu: Klepnite na klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. ktorá súvisí s vyhľadávaním. Pre ďalšie zväčšenie znovu klepnite dvakrát. prípadne klepnite na mapu dvoma prstami naraz. Klepnutím na značku zobrazíte názov a popis lokality. kontaktu alebo smerového čísla. stanovíte trasu. ktorú chcete zväčšiť. vo vyhľadávacom poli a potom 152 Kapitola 15 Mapy . Zväčšenie časti mapy Použite dva prsty (priložte ich na displej a roztiahnite). pridáte lokalitu medzi záložky alebo kontakty. prípadne dvakrát klepnite na tú časť mapy. Použite dva prsty (priložte ich na displej a spojte). nadol. Klepnutím na získate informácie o danej lokalite. križovatky. orientačného bodu. doľava alebo doprava. Na lokalite sa zobrazí značka. 3 Klepnite na Hľadať.Vyhľadávanie lokalít Lokality môžete vyhľadávať mnohými spôsobmi — napríklad podľa adresy. oblasti.

Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Lokalizačné služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.Kontakt musí obsahovať aspoň jednu adresu. aby bol indikátor vašej polohy stále v strede. Ak sa pohybujete. ale prestane centrovať mapu. V prípade. iPhone aktualizuje vašu polohu a mení zobrazenie mapy tak. Kapitola 15 Mapy 153 . v stavovom riadku sa zobrazí . Nájdenie aktuálnej polohy Vašu aktuálnu (približnú) polohu nájdete rýchlym klepnutím. iPhone bude naďalej aktualizovať vašu polohu. tým je stanovená poloha presnejšia. zobrazí sa okolo značky modrý kruh. Adresu môžete zobraziť na mape klepnutím priamo na ňu v aplikácii Kontakty. aby ste ich zapli. Lokalizačné služby využívajú dostupné informácie z mobilnej siete. ak sú lokalizačné služby vypnuté. miestnych Wi-Fi sietí (pokiaľ máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). Ak sú lokalizačné služby vypnuté. budete vyzvaný. že vašu polohu nie je možné presne stanoviť. takže už nebude aktívne. iPhone používa na zistenie vašej polohy lokalizačné služby. s akou je možné určiť vašu polohu — čím je kruh menší. musíte vybrať tú. Ak klepnete na ešte raz. Ak kontakt obsahuje viac ako jednu adresu. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. ktorú chcete zobraziť. Určenie aktuálnej polohy a zapnutie sledovania polohy: Klepnite na . aby bolo možné ju zobraziť takýmto spôsobom. prípadne potiahnete mapu prstom. Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. Vašu aktuálnu polohu nemôžete určiť a sledovať. Veľkosť kruhu závisí od presnosti. takže sa informácie o polohe môžu posunúť za hranice obrazovky.

Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. „Kompas.) Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru. vypnite ju. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby. Označenie lokality značkou. alebo sa dotknite a podržte prst na novej lokalite. Ak sa nachádzate v blízkosti zdroja rušenia. až kým sa nezobrazí nová značka. Ak je potrebné kompas skalibrovať. Presúvanie značky: Dotknite sa a podržte prst. potom ju potiahnite na novú lokalitu. V mieste dotyku sa zobrazí značka. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. ktorým ste otočený. Označenie lokality: Dotknite sa a podržte prst na lokalite na mape. 154 Kapitola 15 Mapy . Tieto informácie môžete použiť na:  Stanovenie trasy do cieľa  Pridanie lokality medzi kontakty  Odoslanie adresy prostredníctvom emailu alebo MMS  Označenie lokality záložkou Zobrazenie smeru.“ na strane 172. ktorým ste otočený: Klepnite znovu na . Viac v časti kapitola 20. iPhone vás vyzve na skalibrovanie pohybom iPhone po dráhe v tvare číslice osem. tým je presnosť väčšia. ktorá nahradí predchádzajúcu. Predĺžite tak výdrž batérie. Aplikácia Mapy používa na stanovenie kurzu skutočný sever. Značkou môžete manuálne označiť lokalitu. (Ikona sa zmení na . budete vyzvaný. iPhone zobrazí adresu vašej aktuálnej polohy (ak je dostupná). aby ste sa od neho vzdialily. Získanie informácií o aktuálnej polohe: Klepnite na modrú značku a potom klepnite na . aj keď máte v nastaveniach kompasu zvolený magnetický sever.

alebo na Hybridné pre zobrazenie satelitnej snímky. Kapitola 15 Mapy 155 . Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na a potom na Satelit. Môžete si tiež prezerať Google obrazy ulíc. Ak sa chcete vrátiť k mapovému zobrazeniu. alebo hybridné (kombinované) zobrazenie satelitných snímok a máp ulíc.Satelitné zobrazenie a zobrazenia ulíc Môžete zobraziť satelitné zobrazenie mapy. klepnite na Mapa. prípadne kombinácie satelitnej snímky s mapou.

môžete klepnúť na „Kontakty“ a potom klepnúť na meno známeho namiesto zadávania adresy. 360° panoramatický obraz môžete otáčať pomocou prstov. Klepnite na v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej polohy alebo značky na mape. verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ). Stanovenie trás Táto funkcia umožňuje vytvoriť trasy pre cestu autom. Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre návrat na mapové zobrazenie. Klepnutím sa vrátite na mapové zobrazenie Obrazy ulíc nemusia byť dostupné pre všetky oblasti. vymažte obsah poľa. iPhone automaticky stanoví za počiatočný bod vašu aktuálnu polohu (pokiaľ je k dispozícii). Dostupné možnosti cestovania závisia od trasy. klepnite na . 4 Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: 156 Kapitola 15 Mapy . verejnou dopravou alebo pešie trasy do vybraného cieľa. 2 Zadajte počiatočný a koncový bod vašej trasy v poliach Štart a Cieľ. Ak napríklad máte adresu priateľa v zozname kontaktov. Stanovenie trasy do cieľa: 1 Klepnite na Navigovať. ak sú k dispozícii).) Pre pohyb po ulici klepnite na šípku. Posledné alebo Kontakty. (Vložený obrázok znázorňuje smer vášho pohľadu. Ak chcete obrátiť smer trasy. 3 Klepnite na Trasa (ak ste lokality zadali manuálne) a vyberte trasu pre auto ( ).Google obrazy ulíc: Klepnite na . Ak nie je zobrazené.

bude čas potrebný na presun do cieľa náležite upravený. Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. Zobrazenie nedávno zobrazených trás: Klepnite na potom klepnite na Posledné. že na mape vyhľadáte lokalitu. zobrazí sa vám každý úsek trasy a dopravný prostriedok. V hornej časti obrazovky nájdete čas autobusu alebo vlaku na prvej zastávke. Pokiaľ šoférujete alebo kráčate. vo vyhľadávacom poli a . Klepnutím na sa dostanete naspäť. kde musíte ísť peši. Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na a potom klepnite na Zoznam. príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. zobrazuje sa približná vzdialenosť a čas cesty v hornej časti obrazovky. Kapitola 15 Mapy 157 . zobrazí sa vám cesta a v hornej časti obrazovky nájdete informácie o každej etape tejto cesty. že sú dostupné informácie o premávke.  Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na . čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy. Klepnite na pre nastavenie času odchodu. Klepnite na Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam. Trasu tiež môžete stanoviť tak. V prípade. vrátane úsekov. klepnite na Upraviť. približný čas príchodu a celkové náklady na cestu. Prehodenie začiatku a konca trasy: Klepnite na Ak tlačidlo nie je zobrazené. Keď klepnete na Štart. Pokiaľ cestujete verejnou dopravou. klepnete na a potom na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné informácie. klepnete na jej značku.

prípadne adresu ulice).Zobrazenie dopravnej situácie V prípade. Vyhovujúce lokality budú označené značkami. štát alebo krajinu. môžete na mape zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch a diaľniciach. 2 Do textového poľa zadajte typ firmy a klepnite na Hľadať. zadáte „filmy“ a potom klepnete na Hľadať. že sú k dispozícii. budú označené kiná vo vašom meste. ak vyhľadáte na mape vaše mesto. že budete musieť zmenšiť mapu na úroveň. Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Vyhľadanie firmy v danej oblasti: 1 Vyhľadajte lokalitu (napríklad mesto. alebo prejdite na lokalitu na mape. Dopravná situácia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami: Sivá = nie sú dostupné žiadne údaje Zelená = rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť Žltá = rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť Červená = premávka sa pohybuje krokom Ak informácie o doprave nie sú zobrazené. Napríklad. Vyhľadanie firmy bez predchádzajúceho vyhľadania lokality: Zadajte do vyhľadávania reťazce typu:  pizzeria bratislava slovakia  autoservis bratislava slovakia Kontaktovanie firmy alebo stanovenie trasy k firme: Klepnite na značku. Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na a potom klepnite na Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu. 158 Kapitola 15 Mapy . je možné. Klepnutím na značku. zobrazíte názov firmy a jej popis. kedy sa zobrazia hlavné cesty. ktorá označuje firmu. ktorá označuje firmu a potom klepnite na vedľa názvu.

ktorou je označená. Klepnite na firmu. Pridanie lokality medzi kontakty Nájdite lokalitu. Â Ak chcete pridať firmu do vášho zoznamu kontaktov. Kapitola 15 Mapy 159 . Â Zdieľanie polohy firmy emailom alebo v textovej správe. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. klepnite na značku. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu.Ďalej máte na výber jednu z nasledujúcich možností: Â Klepnite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru. klepnite na značku. ak chcete zobraziť jej polohu. klepnite na značku. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na MMS. klepnite na tlačidlo „Pridať do kontaktov“ v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. Prípadne klepnite na pre zobrazenie ďalších informácií. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps v MMS správe: Nájdite lokalitu. Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania firiem: Na obrazovke Mapa klepnite na Zoznam. vedľa firmy Zavolať Navštíviť webovú stránku Stanoviť trasu Klepnutím na zobrazíte informácie o kontakte Zdieľanie informácií o polohe Nájdenú lokalitu môžete pridať do zoznamu kontaktov. Môžete tiež odoslať odkazy na polohu v službe Google Maps pomocou emailu alebo MMS. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps: Nájdite lokalitu. Â Pre získanie trasy klepnite na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. na emailovú adresu pre odoslanie emailu a na webovú stránku pre jej otvorenie. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na Email. klepnite na vedľa mena alebo popisu. klepnite na „Pridať do kontaktov“ a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ v spodnej časti obrazovky.

Vytváranie záložiek pre lokality

Lokality, ktoré budete chcieť neskôr znovu vyhľadať, môžete označiť záložkami. Označenie lokality záložkou: Nájdite lokalitu na mape, klepnite na značku, ktorou je označená, klepnite na vedľa názvu alebo popisu a potom klepnite na Pridať do záložiek v dolnej časti Info obrazovky. Zobrazenie lokality zo záložiek alebo nedávno zobrazenej lokality: Klepnite na vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na Záložky alebo Posledné.

160

Kapitola 15 Mapy

Počasie

16

Zobrazenie súhrnných informácií o počasí

Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.
Dnešné maximum a minium Aktuálne poveternostné podmienky Aktuálna teplota

Predpoveď na 6 dní

Pridať a odobrať mestá

Počet uložených miest

Ak má panel s počasím svetlomodrú farbu, je v danom meste deň — teda čas medzi 6:00 a 18:00. Ak je panel tmavofialový, je v danom meste noc — teda čas medzi 18:00 a 6:00. Pridávanie miest: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 2 Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na Vyhľadať. 3 Vyberte mesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

161

Prepínanie medzi mestami: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Počet bodiek pod panelom s počasím zodpovedá počtu uložených miest. Zmena poradia miest: Klepnite na miesto v zozname. Vymazanie mesta: Klepnite na Vymazať. a potom potiahnite vedľa mesta na nové

, potom klepnite na

vedľa mesta a nakoniec na a potom

Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia: Klepnite na klepnite na °F alebo °C.

Zobrazenie ďalších informácií o počasí

Môžete si zobraziť detailnejšie informácie o počasí, správy alebo webové stránky súvisiace s mestami a ďalšie informácie. Zobrazenie informácií o meste na Yahoo.com: Klepnite na .

162

Kapitola 16 Počasie

Poznámky

17

Aplikácia Poznámky

Priamo na iPhone môžete vytvárať poznámky a synchronizovať ich s podporovanými aplikáciami na počítači a online účtoch. V zozname poznámok môžete vyhľadávať text.

Synchronizácia poznámok

Aplikáciu Poznámky môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciou Mail na Macu alebo aplikáciami Microsoft Outlook 2003, 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.
 Ak chcete bezdrôtovo synchronizovať poznámky s účtami MobileMe, Google,

Yahoo! alebo iným IMAP účtom, zapnite Poznámky v nastaveniach týchto účtov. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27.

Písanie a čítanie poznámok

Pri synchronizácii Poznámok s aplikáciou na počítači alebo s online účtami sa na obrazovke Účty zobrazia jednotlivé účty a navyše aj tlačidlo pre zobrazenie všetkých poznámok v jednom zozname. Zobrazenie všetkých poznámok: Klepnite na Všetky poznámky.

163

Zobrazenie poznámok konkrétneho účtu: Klepnite na názov účtu.

Zmena písma poznámok: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Poznámky sú v zozname usporiadané podľa dátumu poslednej úpravy. Naposledy upravené poznámky sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname poznámok je zobrazených niekoľko prvých slov z každej poznámky. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie poznámok na šírku a používanie väčšej klávesnice. Pridávanie poznámok: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo. Nové poznámky sú pridávané do predvoleného účtu, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach aplikácie Poznámky. Viac v časti „Poznámky“ na strane 232. Čítanie poznámok: Klepnite na poznámku. Klepnutím na nasledujúcu alebo predchádzajúcu poznámku. alebo zobrazíte

Úprava poznámok: Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica. Vymazanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .

164

Kapitola 17 Poznámky

ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. na iPhone musí byť nastavený emailový účet. Odosielanie poznámok emailom Odoslanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na . Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu. Viac v časti „Nastavenie emailových účtov“ na strane 81. Kapitola 17 Poznámky 165 .Vyhľadávanie v poznámkach Vyhľadávať môžete v textoch poznámok. Klepnite na „Vyhľadať“. 2 Zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadanie poznámky: 1 Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu poznámok klepnite na stavový riadok. Vyhľadávanie v poznámkach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy.

Pridávanie hodín: 1 Klepnite na „Svetový čas“. Ak je ciferník čierny. Pokiaľ sa mesto. Potom potiahnite vedľa hodín na nové miesto v zozname. Zobrazia sa mestá zodpovedajúce vami zadanému názvu. ktoré hľadáte nenašlo. Potom klepnite na vedľa hodín a nakoniec na „Vymazať“.Hodiny 18 Svetový čas Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín. 3 Klepnutím na mesto pridáte hodiny zobrazujúce čas v danom meste. Vymazanie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a potom na „Upraviť“. Ak ste do zoznamu pridali viac ako štvoro hodín. Zobrazenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“. môžete medzi nimi rolovať pohybom prsta nadol alebo nahor. je v danom meste deň. 166 . je v ňom noc. Ak je ciferník hodín biely. Preskupenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a klepnite na „Upraviť“. skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme. 2 Klepnite na a zadajte názov mesta.

vedľa Kapitola 18 Hodiny 167 . Vypínanie a zapínanie budíka: Klepnite na Budík a vypnite alebo zapnite požadovaný budík. Â Pre prerušenie zvonenia (driemať) zapnite alebo vypnite funkciu „Prerušiť“. ikona v hornej časti obrazovky iPhone. Zmena nastavení budíka: Klepnite na „Budík“. Ak je budík nastavený tak. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť. iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. zvonenie sa preruší a bude pokračovať po desiatich minútach. sa zobrazí v stavovom riadku Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti.Budíky Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. Každý z budíkov môže zvoniť len počas určitého dňa. ktorý chcete upraviť. Vymazanie budíka: Klepnite na „Budík“ a na „Upraviť“. Â Pre výber zvonenia budíka klepnite na „Zvuk“. Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík. automaticky sa po zvonení vypne. aby zazvonil len raz. klepnite na „Popis“. potom na „Upraviť“ a nakoniec na vedľa budíka. Vypnutý budík nebude zvoniť. Ak je funkcia Prerušiť zapnutá a počas zvonenia budíka stlačíte „Driemať“. kým ho znovu nezapnete. Ak cestujete. iPhone zobrazí tento popis počas zvonenie budíka. Â Ak chcete pomenovať budík. Viac v časti „Dátum a čas“ na strane 217. 2 Upravte nasledujúce nastavenia: Â Pre nastavenie budíka len pre určité dni klepnite na „Opakovať“ a vyberte dni. Potom klepnite na budíka a nakoniec na „Vymazať“. alebo zazvoniť len raz. Nastavenie budíka: 1 Klepnite na Budík a potom na .

 Pre meranie časov v jednotlivých kolách klepnite na „Kolo“ po každom kole. 2 Klepnutím na „Štart“ spustite stopky.Stopky Meranie času pomocou stopiek: 1 Klepnite na „Stopky“. Klepnutím na „Štart“ stopky znova spustíte. stopky budú naďalej bežať na pozadí. časovač bude naďalej bežať na pozadí. Nastavenie automatického vypnutia: Nastavte odpočítavanie. keď sú stopky zastavené. Ak spustíte stopky a potom otvoríte inú aplikáciu. 168 Kapitola 18 Hodiny .  Pre zastavenie stopiek klepnite na „Stop“. Ak nastavíte časovač. Ak spustíte časovač a potom na iPhone otvoríte inú aplikáciu. Časovač Nastavenie časovača: Klepnite na „Časovač“ a prstom nastavte počet hodín a minút.  Pre vynulovanie stopiek klepnite na „Reset“ vtedy. Výber zvuku: Klepnite na „Po uplynutí času“. klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. iPhone po uplynutí zadaného času zastaví prehrávanie hudby alebo videa. Klepnutím na „Štart“ spustíte odpočítavanie času.

 M+: Klepnite. mínus. akým používate štandardnú kalkulačku.  MC: Klepnite pre vymazanie pamäte. ktorý znamená. Číslo zostane uložené v pamäti aj pri prepínaní medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou. Otočte iPhone naležato pre vedeckú kalkulačku s väčším počtom funkcií. Po klepnutí na plus. klepnite pre uloženie zobrazeného čísla do pamäte.Kalkulačka 19 Používanie aplikácie Kalkulačka Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom. ak chcete nahradiť zobrazené číslo číslom z pamäte. Ak sa v pamäti nenachádza žiadne číslo. 169 . že bude vykonaná daná operácia. krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh. ak chcete pripočítať zobrazené číslo k číslu uloženému v pamäti.  M–: Klepnite. ak chcete odpočítať zobrazené číslo od čísla v pamäti. Štandardné pamäťové funkcie  C: Klepnite pre vymazanie zobrazeného čísla. v pamäti sa nachádza číslo. Ak je tlačidlo označené bielym krúžkom.  MR: Klepnite.

pripočíta a odčíta percentá. sinh-1. Vypočíta percentuálny podiel. Napríklad pre výpočet 8 % z 500 zadajte 500 x 8 % = čo sa rovná 40. Používa sa na začiatku vložených výrazov. cosh-1.Funkcie vedeckej kalkulačky Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato. sinh. tan. Výrazy môžu byť vložené jeden do druhého. cos. Napríklad pre výpočet 34. Druhá mocnina čísla. zadajte 3 yx 4 = čo sa rovná 81. Vráti obrátenú hodnotu ako desatinné číslo. tan-1. cosh a tanh) na ich inverzné funkcie (sin-1. Použite počas písania dvoch čísiel pre výpočet x-tej odmocniny z y. Vypočíta faktoriál čísla. and tanh-1). Vráti druhú odmocninu čísla. Používa sa na uzavretie vložených výrazov. Pre výpočet percentuálneho podielu použite spolu s tlačidlom násobenia (x). 2nd Mení trigonometrické tlačidlá (sin. Tretia mocnina čísla. cos-1. Klepnite počas zadávania dvoch čísiel pre umocnenie prvého čísla druhým. napríklad pre výpočet celkovej ceny položky o hodnote $500 s 8% daňou zadajte 500 + 8 % = čo sa rovná 540. Ak chcete napríklad vypočítať 4√81. Pre pripočítanie a odpočítanie percent použite % s tlačidlami plus (+) alebo mínus (–). zadajte 81 81 x√y 4 = čo sa rovná 3. Klepnite na „2nd“ ešte raz pre obnovenie pôvodných funkcií tlačidiel. Mení tiež ln na log2 a ex na 2x. ( ) % 1/x x 2 x3 yx x! √ x √y 170 Kapitola 19 Kalkulačka .

Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v stupňoch.) Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v radiánoch.718281828459045. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Napríklad 10 2x = 1024.) Klepnite po zadaní čísla pre umocnenie základu prirodzeného logaritmu „e“ (2. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického kosínusu daného čísla. Vypočíta logaritmus so základom 2. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického tangensu daného čísla. ktorý násobí zobrazené číslo číslom 10 umocneným hodnotou zadaného čísla.) Vypočíta hyperbolický tangens daného čísla. (Funkcia dostupná.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) Vypočíta hyperbolický sínus daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta sínus daného čísla.) Vypočíta kosínus daného čísla. Vypočíta inverznú hodnotu sínusu daného čísla.) Vypočíta hyperbolický kosínus daného čísla.) Vypočíta prirodzený logaritmus čísla. (Funkcia dostupná. Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1.) daným číslom. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Zadá hodnotu konštanty π (3. Operátor. Vypočíta inverznú hodnotu kosínusu daného čísla.log sin sin-1 cos cos-1 tan tan-1 ln log2 sinh sinh -1 Vráti logaritmus čísla so základom 10. (Funkcia dostupná. (Funkcia dostupná.. (Funkcia dostupná. Vypočíta inverznú hodnotu tangensu daného čísla. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického sínusu daného čísla. (Funkcia dostupná.141592653589793. cosh cosh -1 tanh tanh-1 ex 2x Rad Deg π EE Rand Kapitola 19 Kalkulačka 171 . Umocní číslo 2 zobrazeným číslom.. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) Vypočíta tangens daného čísla. (Funkcia dostupná.).

Poznámka: Ak sú pri zapnutí kompasu lokalizačné služby vypnuté. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Digitálny kompas by mal byť použitý len na základnú navigáciu a v žiadnom prípade by ste sa naň nemali spoliehať pri presnom určovaní polohy.Kompas 20 Používanie digitálneho kompasu Vstavaný kompas zobrazuje smer. Môžete sa riadiť magnetickým severom. Kalibráciu je potrebné z času na čas zopakovať. môžete byť požiadaný o ich zapnutie. aby automaticky upravil deklináciu a ukazoval skutočný sever. alebo nastaviť kompas tak. ktoré obsahujú slúchadlá iPhone. ktorým ste otočený a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy. vzdialenosti alebo smeru. iPhone vás na potrebu kalibrácie upozorní. 172 . Dôležité: Presnosť digitálneho kompasu môže byť negatívne ovplyvnená magnetickým a iným rušením prostredia. vrátane rušenia spôsobeného magnetmi. Pred prvým použitím bude nevyhnutné skalibrovať kompas.

Kalibrácia iPhone: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem. ktorým ste otočený: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe. Geografické súradnice vašej polohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. a vyberte Kompas a aplikácia Mapy Aplikácia Kompas vám umožňuje nájsť vašu aktuálnu polohu v aplikácii Mapy. Strelka kompasu sa natočí smerom na sever. Zobrazenie smeru. Váš kurz sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Prepínanie medzi skutočným a magnetickým severom: Klepnite na požadované nastavenie. že budete požiadaný. Je možné. aby ste odstúpili od zdroja rušenia. Kapitola 20 Kompas 173 . Aplikácia Mapy zároveň využíva vstavaný kompas na určenie smeru. ktorým ste otočený.

tým je presnosť väčšia. Viac v časti „Vyhľadávanie a prezeranie lokalít“ na strane 151. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. ktorým ste otočený: V aplikácii Mapy dvakrát klepnite na . Zobrazenie smeru. 174 Kapitola 20 Kompas . Ikona sa zmení na .Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v spodnej časti obrazovky aplikácie Kompas.

Indikátor úrovne hlasitosti Zobraziť hlasové poznámky Tlačidlo Nahrávať 175 . Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone).Diktafón 21 Nahrávanie hlasových poznámok Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu. mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať medzi – 3dB a 0 dB. mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej sady. prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Úroveň hlasitosti nahrávania môžete meniť priblížením alebo oddialením mikrofónu od nahrávaného objektu. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania. Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady iPhone alebo pre dock konektor.

Nahrávanie hlasovej poznámky: 1 Pre spustenie nahrávania klepnite na slúchadlách iPhone. Poznámky sú zoradené v chronologickom poradí. s najnovšími na začiatku zoznamu. Tento zvuk nebude prehraný v prípade. Klepnutím na prehrávanie zastavíte. prehrávanie 176 Kapitola 21 Diktafón . pomocou externého stereo mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo. opätovným klepnutím na obnovíte. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj vtedy. Ak chcete počas nahrávania poznámok používať iné aplikácie môžete zamknúť iPhone. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na . Počúvanie hlasových poznámok Posuvník Indikátor priebehu Prehratie nahratej poznámky: 1 Klepnite na . Prehratie práve nahratej poznámky: Klepnite na . 2 Klepnite na nahrávku a potom klepnite na . ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho. keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. alebo stlačiť tlačidlo Domov . 2 Pre pozastavenie nahrávania klepnite na a pre zastavenie nahrávania klepnite na Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Pomocou vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Po spustení nahrávania prehrá iPhone krátky zvuk zvonenia. .

Skok na ktorúkoľvek časť hlasovej poznámky: Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Počúvanie poznámok prostredníctvom vstavaného reproduktora: Klepnite na Reproduktor.

Spravovanie hlasových poznámok
Vymazanie hlasovej poznámky: Klepnite na poznámku v zozname a potom na Vymazať. Zobrazenie ďalších informácií: Klepnite na tlačidlo vedľa nahrávky. Obrazovka Info zobrazuje informácie o dĺžke trvania nahrávky, dátume a čase nahrávania a poskytuje ďalšie funkcie na spravovanie a úpravu nahrávky.

Pridanie menovky k hlasovej poznámke: Na obrazovke Info klepnite na a vyberte menovku zo zoznamu na obrazovke Menovka. Ak chcete vytvoriť vlastnú menovku, klepnite na Vlastná v dolnej časti zoznamu a potom zadajte jej meno.

Orezávanie hlasových poznámok
Orezanie hlasovej nahrávky: 1 Na obrazovke s nahrávkami klepnite na 2 Klepnite na Orezať poznámku.

Začiatok a koniec nahrávky môžete orezať a zbaviť sa tak neželaných medzier či rušenia. vedľa nahrávky, ktorú chcete orezať.

Kapitola 21 Diktafón

177

3 Začiatok a koniec hlasovej poznámky upravíte potiahnutím okrajov označeného výberu. Ako pomôcka vám poslúžia časové značky. Ak si chcete vypočuť ukážku upravenej nahrávky, klepnite na .

4 Klepnite na Orezať hlasovú poznámku. Dôležité: Úpravy hlasových poznámok nie je možné vrátiť späť.

Zdieľanie hlasových poznámok

Nahrávky môžete zdieľať prostredníctvom emailových správ alebo MMS správ. Zdieľanie hlasovej poznámky: 1 Na obrazovke Nahrávky vyberte hlasovú poznámku a klepnite na Zdieľať. Hlasovú poznámku môžete zdieľať aj klepnutím na Zdieľať na Info obrazovke hlasovej poznámky. 2 Vyberte Odoslať email, ak chcete otvoriť novú správu v aplikácii Mail s hlasovou poznámkou v prílohe, alebo MMS, ak chcete otvoriť správu v aplikácii Správy. V prípade, že je súbor, ktorý chcete odoslať príliš veľký, zobrazí sa na displeji správa.

178

Kapitola 21 Diktafón

Synchronizácia hlasových poznámok

Aplikácia iTunes synchronizuje hlasové poznámky do vašej knižnice iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Takto si môžete prehrávať nahrávky na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú ich zálohu pre prípad, že ich vymažete z iPhone. Hlasové poznámky sú synchronizované s playlistom Diktafón. Ak tento playlist neexistuje, aplikácia iTunes ho automaticky vytvorí. Hlasové poznámky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich nevymažete. Ak vymažete hlasovú poznámku z iPhone, nebude vymazaná z playlistu Diktafón v iTunes. Ak však vymažete hlasovú poznámku z iTunes, táto bude vymazaná z iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Playlist Diktafón v iTunes môžete synchronizovať s aplikáciou iPod na iPhone použitím panela Hudba v iTunes. Synchronizácia playlistu Diktafón s iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. 3 Vyberte možnosť Hudba v hornej časti obrazovky. 4 Zaškrtnite možnosť „Include voice memos“ (Zahrnúť hlasové poznámky) a kliknite na „Apply“ (Použiť).

Kapitola 21 Diktafón

179

iTunes Store

22

O aplikácii iTunes Store

Aplikácia iTunes Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, vypočuť si ukážky, nakupovať a sťahovať hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, filmy a hudobné videá z iTunes Store priamo do vášho iPhone. V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať si video podcasty buď priamo z internetu (streaming) alebo po ich stiahnutí priamo do iPhone. Môžete taktiež sledovať vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistiť, akú hudbu počúvajú a o akej hudbe hovoria, zistiť, ktorí vaši obľúbení interpreti majú turné vo vašom okolí, kto tam plánuje ísť a ďalšie informácie. Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Zmena funkcií je vyhradená. Využívanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Na nakupovanie položiek a písanie recenzií potrebujete Apple ID. iPhone automaticky preberie informácie o vašom Apple ID z iTunes. Ak zatiaľ nemáte Apple ID, alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID, vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac v časti „Store“ na strane 232. Na prehrávanie a sťahovanie podcastov nepotrebujete Apple ID.

180

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Prezeranie obsahu: Klepnite na jednu z kategórií v spodnej časti obrazovky, ako je Hudba či Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na Viac. V hornej časti obrazovky vyberte spôsob triedenia — napríklad novinky alebo žánre (kategórie sa môžu líšiť).

Vyhľadávanie obsahu: Klepnite na Vyhľadať (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac), klepnite na pole vyhľadávania, zadajte jedno alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa kategórií, napríklad Filmy, Albumy alebo Podcasty.

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej obrazovke Info. Môžete tiež čítať recenzie, resp. písať vlastné recenzie, alebo odoslať odkaz na informácie o položke emailom. V závislosti od toho, o akú položku sa jedná, si ju môžete kúpiť, stiahnuť alebo požičať.

Kapitola 22 iTunes Store

181

ktorá práve hrá a kúpiť si ju aj s ďalšími skladbami z vybraných zbierok Starbucks. Ak si chcete vytvoriť a skúmať hudobné kontakty. zobrazí sa v dolnej časti obrazovky ikona Starbucks. prípadne zobrazíte hudbu. musíte si vytvoriť profil. A nakoniec. pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte informácie o hudbe. označení sympatií. či sa nechystajú koncerty alebo turné. či vydali niečo nové. 182 Kapitola 22 iTunes Store . ktorých sledujete. klepnite najprv na Viac) a potom: Â Klepnutím na „Activity“ (Aktivita) zobrazíte najnovšie informácie o ľuďoch. Sledujte obľúbených interpretov a zistite. klepnite najskôr na Viac) zistíte. ktorá ich ovplyvnila. prípadne môžete hľadať interpretov alebo priateľov. ktorých sledujete a ktorý sledujú vás. ktorú počúvajú a pozrite sa. Prezrite si odporúčania interpretov a priateľov: Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená.“ Získanie Genius odporúčaní:Klepnite na Viac a potom klepnite na Genius. Informácie nájdete v nasledujúcej časti „Sledovanie interpretov a priateľov. Aktualizácie sa týkajú nákupov. Preskúmajte službu iTunes Ping na vašom iPhone: Otvorte aplikáciu iTunes. vyjadrite svoj hudobný vkus a píšte komentáre pre ľudí. kliknite na Ping a postupujte podľa pokynov na obrazovke.Poznámka: Ak sa pripojíte k Starbucks Wi-Fi sieti vo vybranej kaviarni Starbucks (táto služba je dostupná len v USA). Môžete si vypočuť ukážku skladby. čo je nové u vašich obľúbených interpretov. recenzií. Â Klepnutím na „People“ (Ľudia) zobrazíte ľudí. klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa hudby. Sledovanie interpretov a priateľov Vďaka službe iTunes Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete. ktorá sa páči vašim priateľom. komentárov a príspevkov. ktorí vás sledujú. čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. Vytvorenie profilu iTunes Ping:Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC.

do vyhľadávacieho poľa zadajte meno priateľa a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). V zozname výsledkov klepnite na interpreta a potom na „Follow“ (Sledovať). Sledovanie priateľa:Vyberte si počiatočnú skupinu priateľov pri vytváraní profilu pomocou aplikácie iTunes na vašom Macu alebo PC.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia). Potom môžete pomocou služby Ping na iPhone sledovať priateľov vašich priateľov. Sledujte interpreta:Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta. do vyhľadávacieho poľa vo vrchnej časti obrazovky zadajte meno interpreta a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). Kapitola 22 iTunes Store 183 . Klepnutím na „My Profile“ (Môj profil) si môžete prezerať informácie vo vašom profile.  Počas prezerania: Klepnite na „Profile“ (Profil) v spodnej časti ľubovoľnej strany albumu a potom klepnite na „Follow“ (Sledovať).  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia). V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na meno priateľa a potom na „Follow“ (Sledovať).

184 Kapitola 22 iTunes Store . neznamená to. ktoré bude Ping odosielať:V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Ping. že sa tam chystáte. Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si môžete kúpiť lístok. že vás automaticky sleduje aj on. že sa vám páči aj počas jej počúvania na iPhone. alebo pridať výstražný odznak na ikonu aplikácie iTunes na vašom iPhone v prípade. Vo svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na sledovanie. ktorých sledujete a zároveň uvidíte. Vaši priatelia uvidia tieto myšlienky vo svojich informačných kanáloch aktivity iTunes Ping. Ak niekoho sledujete. Zdieľajte plány na koncerty:Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte blížiace sa vystúpenia interpretov. Skladbu môžete komentovať alebo označiť. Zdieľajte vaše myšlienky:Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na Komentovať vložiť komentár k hudobnému dielu. Počas prezerania funkcie Ping: Klepnite na meno osoby a potom na „Follow“ (Sledovať). alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez posúdenia (predvolená možnosť). Viac v časti „Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku“ na strane 101.) Ping môže odoslať textovú pripomienku. alebo klepnutím na Páči sa mi vyjadriť. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. že:  Niekto vás začal sledovať  Niekto vyžaduje vaše potvrdenie na sledovanie  Niekto komentoval jednu z vašich aktivít  Niekto potvrdil vašu žiadosť na sledovanie Špecifikácia typu hlásenia. že sa vám páči. ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú. prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť ostatným. prehrať zvuk.

môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Zakúpenie a stiahnutie skladby. pokiaľ sú synchronizované použitím rovnakého Apple ID. Kapitola 22 iTunes Store 185 . prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Viac informácií nájdete v pomocníkovi aplikácie Garage Band. Nakupovanie hudby a audiokníh Ak v iTunes Store nájdete skladbu. Vlastné zvonenia si môžete vytvárať v aplikácii Garage Band. Zakúpenie a stiahnutie zvonenia: 1 Klepnite na cenu. aké bolo použité na zakúpenie zvonení. že na ňu klepnete dvakrát. Poznámka: Zvonenia nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.Nakupovanie zvonení Na iTunes Store si môžete vypočuť ukážky zvonení. ktorá sa vám páči. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku. Po zakúpení zvonenia ho môžete nastaviť ako predvolené zvonenie. 2 Ak je to potrebné. album alebo audioknihu. potom klepnite na Kúpiť. Vypočutie si ukážky zvonenia: Ukážku spustíte klepnutím na položku. že kupujete tú položku. Zvonenia zakúpené priamo na iPhone sú po pripojení iPhone k počítaču synchronizované s knižnicou iTunes. albumu alebo audioknihy: 1 Klepnite na cenu a potom klepnite na Kúpiť. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. Vypočutie ukážky skladby alebo audioknihy: Klepnite na položku. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Zakúpené zvonenia môžete synchronizovať s viac ako jedným iPhone. Aby ste sa uistili. Vyhľadávanie zvonení: Klepnutím na položku Zvonenia (ak táto možnosť nie je zobrazená. Ďalšie informácie o položke získate tak. klepnite najprv na Viac) alebo pomocou vyhľadávania nájdite konkrétnu skladbu v obchode iTunes Store. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Zvonenia zakúpené na iTunes Store nie je možné upravovať. o ktorú máte záujem. alebo ho priradiť ku kontaktu. Môžete zmeniť predvolené zvonenie. zakúpiť a stiahnuť ich priamo do iPhone. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. alebo priradiť kontaktom individuálne zvonenia v Nastavenia > Zvuky.

Prezeranie ukážky videa: Klepnite na Ukážka. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. cena bude nižšia v závislosti od počtu zakúpených skladieb. Bonusové skladby a hudobné videá sú stiahnuté do iPhone pri zakúpení albumu. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Niektoré filmy a TV seriály je tiež možné zapožičať si na obmedzený čas. 186 Kapitola 22 iTunes Store . Prehratie ukážky na TV použitím AirPlay a Apple TV (iOS 4. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. uistite sa.Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Niektoré albumy obsahujú bonusový obsah. Ak už máte zakúpené skladby z daného albumu. Zakúpené skladby budú pridané do playlistu Zakúpené na vašom iPhone. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. iTunes LP a digitálne brožúry z CD — je možné sťahovať a prezerať len na vašom počítači.3): Po spustení ukážky klepnite na a vyberte Apple TV. Funkcia „Complete My Album“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. klepnite najprv na Viac). Ak chcete stiahnuť tieto položky do vašej knižnice iTunes. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD. Ak tlačidlo nie je zobrazené. alebo 480p). TV seriály a hudobné videá (nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch). potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. iTunes vytvorí nový po zakúpení položky z iTunes Store. vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. Kompletizácia albumu:Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre zostávajúce sklaby pod nápisom Skompletizovať môj album. Ďalší bonusový obsah — iTunes Extras. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Ak tento playlist vymažete. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. klepnite na Hudba a potom na Ponuky na kompletizáciu mojich albumov (v spodnej časti). vysokom rozlíšení (HD. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. Kupovanie a požičiavanie videí V aplikácii iTunes Store si môžete zakúpiť a stiahnuť filmy. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Ak chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov.

Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. kým nebudú celé stiahnuté. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. Synchronizácia videí zakúpených v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Po dokončení sťahovania sa v iPhone zakúpené videá pridajú do playlistu Zakúpené. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. ak hľadáte hudobné videá). Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. musíte byť prihlásený pomocou vášho Apple ID. 2 Ak je to potrebné. Po prihlásení sa váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Kapitola 22 iTunes Store 187 . Ak chcete v iTunes na počítači prehrávať alebo synchronizovať videá z playlistu Zakúpené. bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný formát). Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). alebo aby ste v iPhone ušetrili miesto. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. ktoré chcete synchronizovať a kliknite na Synchronizovať. Požičané filmy a TV seriály nie je možné prehrávať.Zakúpenie alebo požičanie videa: 1 Klepnite na Kúpiť alebo na Požičať. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. Viac v časti „Synchronizácia zakúpeného obsahu“ na strane 189. Viac v časti „Prehrávanie požičaných filmov a seriálov“ na strane 112. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone. Môžete chcieť synchronizovať HD video vo formáte SD kvôli rýchlejšiemu sťahovaniu. Vyberte SD alebo HD formát: V aplikácii iTunes kliknite s podržaným tlačidlom Control. TV seriály alebo hudba. kliknite na príslušné tlačidlo (filmy. vyberte položky. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS. Zakúpený obsah sa pri najbližšom pripojení iPhone k počítaču synchronizuje s playlistom Zakúpené pre váš iPhone v iTunes. klepnite najprv na Viac). potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. Ak si zakúpite video vo formáte HD. môžete si vybrať jeho synchronizáciu buď v SD alebo HD formáte. alebo kliknite pravým tlačidlom na video s označením „HD-SD“ a z menu Verzia vyberte možnosť Štandardné rozlíšenie alebo Vysoké rozlíšenie.

Stiahnutie predplatenej položky: Klepnite na položku a potom klepnite na . Videopodcasty sú označené ikonou videa . Pre zobrazenie zoznamu epizód klepnite na podcast. Prehrajte si podcast: Klepnite na názov podcastu. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. Video podcasty sa zobrazia medzi videami. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. V prípade. že otvoríte iTunes na vašom počítači. Ak bolo sťahovanie prerušené. Sťahovanie môžete pozastaviť klepnutím na symbol . Zobrazenie stavu predplatených položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Akonáhle je položka dostupná na stiahnutie. Klepnutím na položku zobrazíte dátum jej vydania. Stiahnutie ďalších epizód podcastu: V zozname podcastov v iPode klepnite na podcast a potom klepnite na Viac epizód. Podcasty stiahnuté do iPhone budú synchronizované s knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Na obrazovke „Sťahovania“ je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované sťahovania. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). klepnite najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store. Stiahnutie podcastu: Klepnite na tlačidlo Zdarma a potom klepnite na položku Stiahnuť. klepnite najprv na Viac). Vypočutie a prezeranie stiahnutého podcastu: V aplikácii iPod klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená.Prezeranie a sťahovanie podcastov V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (streaming). 188 Kapitola 22 iTunes Store . Vráťte sa na obrazovku Sťahovania. zobrazí sa vedľa nej v zozname ikona sťahovania . iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. Môžete si taktiež stiahnuť akýkoľvek podcast do vášho iPhone. Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. vrátane predplatených položiek. Vymazanie podcastu: V zozname podcastov v iPode prejdite prstom po podcaste zo strany na stranu a potom klepnite na Vymazať. klepnite najprv na Viac). ak chcete spustiť sťahovanie položky. Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená. Predplatené položky budú až do dňa vydania zobrazené v zozname. Stiahnuté podcasty sa zobrazia v zozname podcastov v aplikácii iPod.

môžete nahradiť tlačidlo „Videá“ tlačidlom „Audioknihy“. Počas prezerania môžete klepnúť na Viac a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie. že vymažete zakúpený obsah z iPhone.Synchronizácia zakúpeného obsahu Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje všetky položky stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Zakúpený obsah sa synchronizuje s playlistom „Purchased on <meno vášho iPhone>“ (Zakúpené na. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na Viac a na Upraviť. ktoré často používate. ktoré chcete nahradiť. Ak napríklad často sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá.. Ak ste skončili s úpravami.). Podcasty. iTunes ho vytvorí. Ak tento playlist neexistuje. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu.. Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá Hudba. Vďaka tomu môžete k týmto položkám pristupovať na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú zálohu dát pre prípad. klepnite na „Hotovo“. Stiahnuté podcasty sú synchronizované so zoznamom podcastov vo vašej knižnici iTunes. Tento playlist používa iTunes pre nákupy uskutočnené na počítači. Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. na miesto tlačidla. ktoré práve nie sú zobrazené. Kapitola 22 iTunes Store 189 . Videá a Vyhľadávanie v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. iTunes zároveň prekopíruje zakúpené položky do playlistu Zakúpené na iPhone (ak existuje a je nastavený na synchronizáciu s iPhone).

Zobrazenie informácií o účte Ak si chcete na iPhone prezrieť informácie pre vaše Apple ID na iTunes Store. Môžete to využiť po prerušení sťahovania. či všetka hudba. Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky. prihláste sa pomocou vášho Apple ID. klepnite na vaše Apple ID (v dolnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). Pre prezeranie informácií o účte musíte byť prihlásený. že váš počítač je pripojený na internet. budú stiahnuté. Keďže však máte možnosť pridávať alebo odstraňovať položky z tohto zoznamu. Zakúpené položky. Overenie stiahnutého obsahu V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si. sú aj vo vašej knižnici iTunes. 190 Kapitola 22 iTunes Store . Viac v časti „Store“ na strane 232. Overenie zakúpených položiek: 1 Uistite sa. ktoré ste zakúpili pomocou prostredníctvom iTunes Store a App Store. nemusí byť presný. Playlist Zakúpené zobrazuje zakúpené položky. videá. Prípadne otvorte Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID. 2 V iTunes vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. aplikácie a ostatné položky. ktoré zatiaľ nemáte v počítači. vyberte Store > Zobraziť môj účet a kliknite na položku História nákupov. 3 Zadajte ID a heslo vášho účtu Apple a potom kliknite na Skontrolovať.

Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií V časti „Featured“ (Populárne) si prezerajte nové. kupovať a sťahovať aplikácie z App Store priamo do vášho iPhone. sa budú pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom zálohovať do knižnice iTunes. 191 . Pri synchronizácii iPhone môžete inštalovať aj aplikácie. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Na sťahovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach). kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. Aplikácie. prípadne si pozrite „Top 25“. Viac v časti „Store“ na strane 232.App Store (obchod s aplikáciami) 23 O aplikácii App Store Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať. praktické alebo odporúčané aplikácie. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. použite vyhľadávanie („Search“). ktoré do iPhone stiahnete a nainštalujete z App Store. Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Ak chcete používať App Store. Zmena funkcií je vyhradená. ktoré ste si kúpili alebo stiahli z iTunes Store na vašom počítači. iPhone automaticky preberie vaše Apple ID z iTunes. prezerať. alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID. Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu. musí byť iPhone pripojený na internet. recenzovať.

riaďte sa pokynmi na obrazovke. Na výber máte z možností „New“ (Nové). Kategórie alebo Top 25. Ak chcete zapnúť funkciu Genius. Vyhľadávanie aplikácií: Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov. ktorá však vyžaduje Apple ID. Potom klepnite na „Hľadať“. „Top Paid“ (Najlepšie platené) alebo „Top Free“ (Najlepšie zdarma). Tento je zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií. „What’s Hot“ (Horúce novinky). Genius je bezplatná služba. Vyberte si kategóriu alebo spôsob radenia v hornej časti obrazovky. Prechádzanie pomocou funkcie Genius: Klepnite na „Genius“ a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií. „Genius“. 192 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) .Prezeranie aplikácií: Klepnite na Obľúbené.

Čítanie recenzií a prezeranie hodnotení: Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. ako sú cena. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú. klepnite na ľubovoľnú aplikáciu v zozname. Klepnutím dvakrát snímky zväčšíte. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 193 . Odoslanie odkazu na stránku s informáciami o aplikácii v iTunes prostredníctvom emailu: Klepnite na „Tell a Friend“ (Povedať známemu) v dolnej časti „Info“ obrazovky. Zobrazenie snímok aplikácií: Prejdite na spodnú časť obrazovky „Info“. namiesto ceny sa na obrazovke s informáciami zobrazí nápis „Installed“ (Nainštalované).Obrazovka „Info“ Pre bližšie informácie o aplikácii. hodnotenia a iné. Švihnutím prsta doprava lebo doľava zobrazíte ďalšie snímky. snímky obrazovky.

Zakúpenie a stiahnutie aplikácie: 1 Klepnite na cenu (alebo na tlačidlo „Free“ (Zdarma)). Niektoré aplikácie využívajú „push“ hlásenia. Môžu vás tak upozorniť na nové informácie aj vtedy. Nakupovanie v rámci aplikácie môžete zakázať v Nastaveniach. Zobrazenie priebehu sťahovania aplikácií: Po spustení sťahovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom priebehu sťahovania. Ak zatiaľ nemáte Apple ID.Nahlásenie problému: Klepnite na „Nahlásiť problém“ v dolnej časti „Info“ obrazovky. Pre ďalšie sťahovania vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Niektoré aplikácie umožňujú nakupovanie v rámci aplikácie. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie App Store. Aplikácia je okamžite po stiahnutí nainštalovaná na iPhone. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky alebo odznak na ikone aplikácie na ploche. o ktorú máte záujem. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do vášho iPhone. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 208. Darovanie aplikácie: Klepnite na „Gift This App“ (Darovať túto aplikáciu) v spodnej časti „Info“ obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Platené sťahovania sú účtované na vaše Apple ID. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. keď aplikácia nie je spustená. 194 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . môžete si ju zdarma stiahnuť. alebo napíšte nepovinný komentár a klepnite na „Report“ (Nahlásiť). Ak sa jedná o bezplatnú aplikáciu. potom klepnite na „Buy Now“ (Kúpiť). Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Redeem“ (Kúpiť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi (Featured) aplikáciami a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Sťahovanie aplikácií Ak v App Store nájdete aplikáciu. Vyberte problém zo zoznamu.

Ak vymažete aplikáciu. ktorú ste si zakúpili v App Store. Akúkoľvek aplikáciu. jej dáta viac nebudú dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone.) Ak chcete obnoviť dáta aplikácie. kliknite na „Aplikácie“ a zaškrtnite políčko vedľa aplikácie. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 195 . jej dáta viac nebudú dostupné na vašom iPhone. ktorá tieto dáta obsahuje. zrejme nebola stiahnutá z App Store. Potom kliknite na „Použiť“. 2 Klepnite na symbol v rohu aplikácie. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). v zozname zariadení vyberte iPhone. Vymazávanie aplikácií Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. ktorú chcete vymazať. ktorá zatiaľ nebola zálohovaná na vašom počítači. nebude však úplne odstránená z iPhone. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. alebo stlačte tlačidlo Domov . musíte obnoviť iPhone zo zálohy. V prípade. Viac informácií o vymazávaní celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v častistrana 220. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Ak sa na ikone aplikácie nezobrazí .Ak bolo sťahovanie prerušené. Â V iTunes: pripojte váš iPhone k vášmu počítaču. Ak vymažete aplikáciu. si môžete znovu bezplatne stiahnuť. alebo je vymazávanie aplikácií obmedzené. Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu aplikácie na ploche. (Ak sa pokúsite vymazať aplikáciu. kým sa nezačne triasť. ak bol iPhone zálohovaný v iTunes na vašom počítači. Obnovenie vymazanej aplikácie: Â Na iPhone: Znovu si kúpte aplikáciu (nebude spoplatnená). Aplikáciu môžete preinštalovať a dáta obnoviť len v prípade. zobrazí sa upozornenie. 3 Klepnite na „Hotovo“. pokiaľ ju znovu nenainštalujete a neobnovíte tieto dáta zo zálohy. že otvoríte iTunes na vašom počítači.

ktoré máte nainštalované. pole s prezývkou bude vopred vyplnené. Aktualizácie sú nové verzie aplikácií. Aktualizácie aplikácií sa automaticky stiahnu a nainštalujú po tom. musíte byť prihlásený na váš účet Apple a zároveň musíte mať recenzovanú položku stiahnutú. ktoré sa dajú kúpiť alebo stiahnuť cez App Store na vašom iPhone alebo cez iTunes Store na vašom počítači. Aplikácia App Store zároveň každý týždeň automaticky kontroluje aktualizácie. 2 Na obrazovke s recenziami klepnite na „Napísať recenziu“.Písanie recenzií Priamo na iPhone môžete písať a odosielať vlastné recenzie aplikácií. Písanie recenzie: 1 Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. ako hodnotíte aplikáciu. Ak spustíte aplikáciu App Store a je dostupná aktualizácia. Ikona aplikácie App Store na ploche zobrazuje celkový počet dostupných aktualizácií. 4 Klepnite na Odoslať. Ak ste už predtým písali recenzie. Ak chcete odoslať recenziu. okamžite sa zobrazí obrazovka s aktualizáciami. vašu prezývku. ako sa rozhodnete aplikáciu aktualizovať. 196 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Aktualizácia aplikácií Pri každom prístupe k App Store dochádza ku kontrole aktualizácií aplikácií. Ináč budete požiadaný o vytvorenie prezývky hodnotiteľa. nadpis recenzie a voliteľné komentáre k recenzii. 3 Vyberte počet hviezdičiek (1–5) podľa toho.

budete pred stiahnutím aktualizácií požiadaný o ID a heslo tohto účtu. Takto môžete pristupovať k stiahnutým položkám aj na vašom počítači a zároveň získate zálohu pre prípad. iTunes ho vytvorí. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. že tento zoznam neexistuje. Stiahnuté aplikácie sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. že vymažete aplikácie z vášho iPhone. potom klepnite na „Update All“ (Aktualizovať všetky). ktoré ste si stiahli alebo zakúpili do iPhone s knižnicou iTunes. Aktualizácia všetkých aplikácií: Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. Ak chcete aktualizovať aplikácie zakúpené z iného Apple účtu.Aktualizácia aplikácie: 1 Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. Synchronizácia zakúpených aplikácií Po pripojení iPhone k počítaču iTunes synchronizuje aplikácie. 3 Klepnite na „Update“ (Aktualizácia). Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 197 . 2 Klepnutím na aktualizáciu aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o aktualizácii. Aplikácie sa synchronizujú do zoznamu „Applications“ (Aplikácie) vo vašej knižnici iTunes. V prípade.

Vypnutie a zapnutie hlásení: V Nastaveniach vyberte Hlásenia. V prípade potreby môžete hlásenia zapnúť neskôr a môžete určiť. ak Game Center práve nepoužívate. zvuky a odznaky ikon. MobileMe alebo iný Apple účet. môžete si nový vytvoriť v Game Center podľa postupu popísaného nižšie. Ak chcete použiť Game Center. potrebujete pripojenie na internet a Apple ID. kto sú najlepší hráči. nebudete prijímať hlásenia pre Game Center. že vás priateľ vyzval na hranie hry. alebo nájdite iných vhodných protivníkov pomocou funkcie Auto spoluhráč.Game Center 24 O Game Center Objavte nové hry a zdieľajte herné zážitky s priateľmi po celom svete pomocou aplikácie Game Center. môžete v Game Center použiť toto ID Apple. Povolenie hlásení: Klepnite na OK. aké typy hlásení chcete prijímať. Vo výsledkových tabuľkách si pozrite. Pozvite do hry priateľa. Ak klepnete na Nepovoliť. Získajte bonusové body dosiahnutím konkrétnych cieľov v hre. že budete najprv požiadaný o zapnutie Hlásení. (Je možné. či chcete povoliť „push“ hlásenia. ktoré vám oznamujú udalosti Game Center aj vtedy. Vypnutím hlásení vypnete všetky hlásenia pre všetky aplikácie.) Hlásenia môžu zahŕňať upozornenia. Ak už máte účet služby iTunes Store. Poznámka: Game Center nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jeho obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Ak účet Apple ešte nemáte. Nastavenie Game Center Pri prvom otvorení sa vás Game Center opýta. 198 . Napríklad môžete prijať upozornenie.

 Ak chcete pridať ďalšie emailové adresy. Prihlásenie použitím iného Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja a potom klepnite na banner účtu v spodnej časti obrazovky. nechajte možnosť Povoliť pozvánky zapnutú. V opačnom prípade ju vypnite. Nastavenie informácií o Game Center pre vaše Apple ID: 1 Zadajte Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. ktoré hlásenia chcete prijímať v Game Center: V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Game Center a nastavte zvuky. pomocou ktorých vás môžu ostatní kontaktovať v Game Center. Je možné. zapnite Hlásenia. že budete požiadaný o zadanie dodatočných informácií.Vyberte. môžete si ho vytvoriť klepnutím na Vytvoriť nový účet. Ak sa Game Center nezobrazí.  Ak chcete. aby vás ostatní užívatelia mohli nájsť podľa emailovej adresy. 2 Klepnutím na položku Súhlasím prijmite zmluvné podmienky Game Center. Ak nemáte Apple ID. upozornenia a odznaky. 2 Klepnite na Zobraziť účet. klepnite na položku Pridať ďalší email. Pre potvrdenie tejto novej adresy budete musieť odpovedať na email zaslaný na túto adresu. ktoré budú ostatní vidieť a podľa ktorého vás budú poznať. Kapitola 24 Game Center 199 . 3 Vykonajte zmeny a klepnite na Hotovo. nechajte možnosť Nájsť podľa emailu zapnutú. môžete zadať inú adresu. 3 Zadajte prezývku—meno.  Overenie emailu účtu. Ak nechcete používať adresu Apple účtu používanú pri prihlasovaní. V opačnom prípade ju vypnite. 3 Zadajte nové Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na banner vášho účtu. 4 Úprava nastavení Game Center:  Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok do hry od iných užívateľov. 5 Po nakonfigurovaní účtu klepnite na Ďalej. 2 Klepnite na Odhlásiť sa.

Hry

Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.

Kupovanie a sťahovanie hier
Časť Game Center služby App Store zobrazuje hry, ktoré spolupracujú s Game Center. Kupovanie a sťahovanie hier: Klepnite na Hry a potom klepnite na Nájsť Game Center hry. V tejto časti si môžete prezerať, kupovať a sťahovať hry. Ak ste nezadali informácie o kreditnej karte pre vaše Apple ID, budete pred zakúpením a stiahnutím hier vyzvaný zadať tieto informácie. Viac v časti kapitola 23, „App Store (obchod s aplikáciami),“ na strane 191. Ak si chcete kúpiť hru, ktorú má váš priateľ, klepnite na hru na „info“ obrazovke vášho priateľa a prejdete priamo na túto hru v App Store.

Hranie hier
Na obrazovke Hry sa zobrazia hry, ktoré ste si stiahli z App Store. Pri každej z týchto hier sú uvedené vaše výsledky a umiestnenie medzi všetkými hráčmi tejto hry. Získanie informácií o hre: Klepnite na Hry a potom klepnite na hru. Ak sú k dispozícii, môžete si zobraziť výsledkové tabuľky, pozrieť si svoje výsledky pre danú hru a zistiť, kto hral túto hru naposledy.

Hranie hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a klepnite na Hrať. V závislosti od hry sa na ploche môžu zobraziť pokyny alebo iné informácie, prípadne si tu môžete pozrieť výsledkové tabuľky a výsledky, nastaviť možnosti hry a spustiť hru pre jedného alebo viacerých hráčov. Ak chcete hrať proti iným, môžete buď pozvať priateľa, alebo použiť funkciu Auto spoluhráč, vďaka ktorej vám Game Center automaticky vyhľadá spoluhráčov. Informácie o vytváraní priateľov v Game Center nájdete v časti „Priatelia“ na strane 202.

200

Kapitola 24 Game Center

Pri hrách pre viacero hráčov môžete odoslať pozvánku na hru z obrazovky Priatelia. Pozvanie priateľa na hru pre viacerých hráčov z obrazovky Priatelia: 1 Klepnite na Priatelia v dolnej časti obrazovky. 2 Vyberte priateľa. 3 Vyberte hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, môžete si vybrať, ktorých hráčov chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. 4 Zadajte a odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá ostatnými. 5 Spustite hru. Ak priateľ nie je dostupný, alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť Auto spoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa. Ostatní hráči môžu na hranie hier pozvať vás. Odpovedanie na pozvánku na hranie hry: V zobrazenom upozornení klepnite na Prijať alebo Zamietnuť. Hry pre viacero hráčov môžete zakázať v nastaveniach Obmedzení. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Vypnutím možnosti Povoliť pozvánky v nastaveniach Game Center môžete zabrániť pozývaniu na hranie hier ostatnými spoluhráčmi. Viac v časti „Informácie o vašom stave a účte“ na strane 204. Návrat do Game Center: Stlačte tlačidlo Domov a na ploche klepnite na Game Center. Môžete tiež dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo Domov a v zozname naposledy používaných aplikácií klepnúť na ikonu Game Center.

Výsledkové tabuľky
Niektoré hry ponúkajú jednu alebo viac výsledkových tabuliek s umiestneniami hráčov danej hry spolu s bodmi, časmi alebo inými mierami herného úspechu. Zobrazenie výsledkovej tabuľky hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Tabuľka. Výsledkové tabuľky môžete niekedy zobraziť aj v rámci hry. Ak má hra obmeny (napríklad Ľahká, Normálna a Ťažká), na obrazovke Kategórie môžete vybrať výsledkovú tabuľku pre hru ako takú, alebo pre jednu z týchto obmien. Výsledková tabuľka obsahuje umiestnenie vašich priateľov a všetkých hráčov. Niekedy môžete zobraziť štatistiky výsledkovej tabuľky za určité časové obdobie, napríklad dnes, tento týždeň, alebo všetky. Otočte iPhone naležato a zobrazíte výsledkovú tabuľku na šírku. Spustenie hry z výsledkovej tabuľky: Klepnite na Hrať v pravom hornom rohu.
Kapitola 24 Game Center 201

Výsledky
V niektorých hrách získate za dosiahnutie špecifických výsledkov bonusové body. Zobrazenie možných výsledkov pre hru: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Výsledky. Pre každý výsledok zobrazí Game Center počet udeľovaných bonusových bodov a či ste daný výsledok dosiahli alebo nie. Celkový počet bodov získaných za výsledky sa nachádza v hornej časti. Bonusové body za každý konkrétny výsledok môžete získať iba raz. Výsledky je niekedy možné zobraziť aj v rámci hry.

Naposledy hrané
Niektoré hry vám umožňujú zobraziť vašich priateľov, ktorí danú hru nedávno hrali. Zobrazenie priateľov, ktorí nedávno hrali hru: Klepnite na Hry, klepnite na hru a potom klepnite na Naposledy hrané. Získanie informácií o hráčovi: Klepnite na meno hráča v zozname.

Priatelia

Vďaka Game Center budete v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča. Pridanie priateľa do Game Center: 1 Klepnite na Priatelia alebo Žiadosti. 2 Klepnite na + a zadajte emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Počas písania sa zobrazujú zhodné adresy a mená z vašich kontaktov. Klepnutím na kontakt pridáte danú osobu do vašej žiadosti. Klepnutím na môžete prezerať vaše kontakty. Ak chcete pridať niekoľko priateľov naraz, zadajte ďalšie kontakty. 3 Napíšte správu žiadosti a klepnite na Odoslať. Aby sa osoba stala vaším priateľom, musí prijať vašu žiadosť. Iní hráči môžu poslať žiadosť vám. Po prijatí upozornenia môžete žiadosť prijať priamo z upozornenia, alebo ho môžete zatvoriť a odpovedať neskôr z obrazovky Žiadosti. Odznak na tlačidle Žiadosti zobrazuje počet nevybavených žiadostí o priateľstvo.

202

Kapitola 24 Game Center

Odpovedanie na žiadosť o priateľstvo: Klepnite na Žiadosti, klepnite na meno osoby, ktorá vám žiadosť poslala a potom klepnite na Prijať, Ignorovať alebo Nahlásiť problém. Ak hráč prijme žiadosť od iného hráča, stávajú sa priateľmi. Mená priateľov sa zobrazia na obrazovke Priatelia. Získanie informácií o priateľovi: Klepnite na meno priateľa. Vyhľadávanie priateľov: Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na pole vyhľadávania a začnite písať. Počas písania sa vám budú zobrazovať priatelia, ktorí sa zhodujú so zadaným textom. Stránka s informáciami o priateľovi zobrazuje informácie o počte jeho priateľov (vrátane vás), počte rôznych hier, ktoré priateľ hral a výsledky, ktoré už v hrách dosiahol. Obrazovka s informáciami môže tiež obsahovať: Â Hry, ktoré ste hrali spolu
 Hry, ktoré máte spoločné  Iné hry, ktoré má váš priateľ

Klepnutím na hru v ľubovoľnom zozname zobrazíte vašu pozíciu a pozíciu priateľa v celkovej výsledkovej tabuľke a dosiahnuté úspechy v danej hre. Pozvanie priateľa na hranie hry: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a na hru a nakoniec na Hrať. Viac v časti „Hranie hier“ na strane 200. Odstránenie priateľa: Klepnite na Priatelia, klepnite na meno, potom klepnite na Zrušiť priateľstvo a nakoniec na Odstrániť. Ak sa hráč začal správať urážlivo, alebo sa iným spôsobom správa nevhodne, môžete nahlásiť problém. Nahlásiť problém s priateľom: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na „Nahlásiť problém“. Popíšte problém a klepnutím na Nahlásiť odošlite správu. Ak v nastaveniach vypnete možnosť Hry pre viac hráčov, nebudete môcť odosielať ani prijímať pozvánky na hranie hier. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214.

Kapitola 24 Game Center

203

Informácie o vašom stave a účte

Obrazovka Ja obsahuje súhrn informácií o vašich priateľoch, hrách a výsledkoch. Do textového poľa v strede obrazovky môžete zadať správu o vašom aktuálnom stave. Váš stav sa spolu s vašou prezývkou zobrazí na obrazovke Priatelia ostatných hráčov. Zmena stavu: Klepnite na stavové pole a pomocou klávesnice zadajte alebo aktualizujte váš stav. Zobrazenie informácií o vašom účte: Klepnite na banner účtu a potom na Zobraziť účet. Môžete meniť alebo aktualizovať nasledujúce nastavenia:
 Prezývka  Povoliť pozvánky  Nájsť ma podľa emailu  Vaša emailová adresa pre Game Center  Ďalšie emailové adresy

Po dokončení klepnite na „Hotovo“. Môžete sa tiež odhlásiť a prihlásiť na iný účet, alebo si vytvoriť nový účet. Odhlásenie: Klepnite na banner účtu a potom na Odhlásiť sa. Ak sa chcete prihlásiť na iný účet, zadajte prihlasovacie meno a heslo a klepnite na Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nový účet, klepnite na položku Vytvoriť nový účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

204

Kapitola 24 Game Center

Ak je režim lietadlo spustený.Nastavenia 25 Nastavenia vám umožňujú meniť nastavenia aplikácií vo vašom iPhone. V režime „lietadlo“ nie je možné:  Uskutočňovať alebo prijímať telefonické hovory  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Počúvať odkazy v službe „Visual Voicemail“  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať kontakty. Aktivácia režimu Lietadlo: Klepnite na Nastavenia a zapnite Režim lietadlo. kalendáre a záložky (len pre MobileMe) s MobileMe alebo Microsoft Exchange  Posielať a prijímať textové a MMS správy  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center 205 . Režim Lietadlo Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie iPhone tak. konfigurovať sieťové pripojenie a meniť ďalšie nastavenia iPhone. v dôsledku čoho nebudú prístupné mnohé funkcie iPhone. aby sa znížili možné interferencie s prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením. rádiový. iPhone nebude vysielať žiadny telefonický. nastaviť dátum a čas. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol . ani Bluetooth signál a ani nebude prijímať GPS signál. Wi-Fi.

Ak to letecká spoločnosť povoľuje. Ak nie sú v oblasti dostupné žiadne Wi-Fi siete. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. že je dostupná). alebo máte Wi-Fi vypnuté. môžete znovu zapnúť Wi-Fi a:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky na internete  Synchronizovať svoje kontakty. 206 Kapitola 25 Nastavenia . môžete vo vašom iPhone:  Počúvať hudbu a pozerať videá  Prehrávať už doručené odkazy služby „Visual Voicemail“  Prezerať si váš kalendár  Snímať alebo prehrávať fotografie a videá (iPhone 4 alebo novšie modely)  Používať budík  Používať stopky alebo časovač  Používať kalkulačku  Písať si poznámky  Nahrávať hlasové poznámky  Používať kompas  Čítať textové a emailové správy uložené vo vašom iPhone Ak je dostupná Wi-Fi sieť. Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi: V Nastaveniach vyberte Wi-Fi a zapnite alebo vypnite ho. kalendáre a záložky (len u MobileMe) s kontami MobileMe alebo Microsoft Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center Je možné. Wi-Fi Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie iPhone na internet pomocou miestnych WiFi sietí v okolí. iPhone sa pripojí na internet cez vašu mobilnú dátovú sieť (v prípade. je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a nariadeniami.

Upravenie nastavení pre pripájanie sa k Wi-Fi sieti: Vyberte Wi-Fi. potom klepnite na symbol vedľa siete. Čím viac paličiek vidíte. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. tým je signál silnejší.) Ak je funkcia „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť alebo mobilná dátová sieť nie je v dosahu. sú označené ikonou zámky .Pripojenie k sieti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi. VPN Toto nastavenie sa zobrazí. Informácie o potrebných nastaveniach získate od správcu siete. ak máte na vašom iPhone nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). heslo a typ zabezpečenia danej siete. musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi manuálne. aby iPhone vyhľadával ďalšie siete. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. Kapitola 25 Nastavenia 207 . kým iPhone vyhľadá všetky dostupné siete a potom vyberte sieť. ako napríklad ID klienta alebo statickú IP adresu. ktoré vyžadujú heslo. ku ktorej ste už boli pripojený. Ak vybraná sieť vyžaduje heslo. zvoľte „Wi-Fi“ > „Iná“ a zadajte meno siete. zobrazuje ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky intenzitu signálu Wi-Fi. Niektoré Wi-Fi siete môžu vyžadovať zadanie alebo zmenu ďalších nastavení. Nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť VPN. aby vyžadoval vaše potvrdenie pri pripájaní sa k novej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť pripojenie“. týmto nastavením zabezpečíte. potom klepnite na typ zabezpečenia siete a zadajte heslo. iPhone zobrazí zoznam všetkých dostupných Wi-Fi sietí. chvíľu počkajte. klepnite na Zabezpečenie. Ak je to potrebné. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. napríklad pri používaní aplikácií ako Safari alebo Mail a súčasne nie ste v dosahu už používanej Wi-Fi siete. Ak sa pokúšate pripojiť na internet. zadajte heslo a klepnite na Pripojiť (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámky ). ktorá nie je zobrazená v zozname nájdených sietí. Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“. Vypnutie pripájania iPhone k už použitej sieti: Vyberte Wi-Fi a klepnite na symbol vedľa siete. z ktorých si môžete vybrať. Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. Nastavenie iPhone tak. Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti: Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti. (Siete. Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi. keď bude v jej dosahu.

pripomienok alebo odznakov v jednotlivých aplikáciách: Klepnite na Hlásenia. ako sa nastavenia služby zobrazia na tomto mieste. službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. Poznámka: V závislosti od vášho operátora bude zrejme potrebé aktivovať Zdieľanie internetu predtým. že ste mimo dosahu siete vášho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete. Telefonovať môžete len u tých operátorov. Hlásenia závisia od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky. Služba môže byť spoplatnená. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. alebo chcete predĺžiť výdrž batérie. Operátor Táto položka sa zobrazí na GSM modeloch v prípade. môžete hlásenia vypnúť. vyberte zo zoznamu niektorú aplikáciu a typy hlásení. ktoré je možné použiť na telefonovanie. ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. prípadne odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche.Zdieľanie internetu Nastavenia zdieľania internetu sa zobrazia v najvyššej úrovni nastavení a aj v časti Všeobecné > Sieť. ktoré chcete vypnúť alebo zapnúť. Zapínanie a vypínanie všetkých hlásení: Klepnite na Hlásenia a vypnite alebo zapnite hlásenia. Game Center). Vypínanie a zapínanie zvukov. alebo navštívte jeho webovú stránku. Hlásenia „push“ vás upozornia na nové informácie aj vtedy. Výber operátora: Vyberte Operátor a vyberte sieť. Pre informácie o mimosieťovom pokrytí a aktivácii služby roaming sa informujte u vášho mobilného operátora. ak aplikácia nie je spustená. 208 Kapitola 25 Nastavenia . ktorú chcete používať. Hlásenia Toto nastavenie sa zobrazí po otvorení aplikácie (napr. Ak nechcete byť upozorňovaný na nové informácie. ktorá využíva službu hlásení Apple Push. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom vášho operátora.

Ak je iPhone v tichom režime. V prípade. Ak vybraná sieť nie je dostupná. iPhone prehráva zvuky upozornení a zapnuté zvukové efekty. vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom Tichý režim . ak práve počúvate hudbu. alebo sa pripájať na internet cez mobilnú dátovú sieť. vyberte v Nastaveniach siete Automaticky. Nastavenie vibrovania iPhone pri prichádzajúcom hovore: Vyberte Zvuky. upozornenia ani zvukové efekty. Na iPhone môžete nastaviť zvuky pre:  Prichádzajúci hovor  Prichádzajúcu textovú správu  Prichádzajúci odkaz  Prichádzajúcu emailovú správu  Odchádzajúcu emailovú správu  Upozornenie na stretnutie  Zamknutie iPhone  Písanie na klávesnici Kapitola 25 Nastavenia 209 . prehrávate video alebo telefonujete. Ak chcete. Ak je tlačidlom Zvoniť/Ticho nastavený hlasný režim. Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Stlačte prepínač Zvoniť/Ticho na boku vášho iPhone. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. Nastavenie zvonenia: Vyberte Zvuky > Zvonenie. vypnite alebo zapnite Vibrovať pod nadpisom Zvonenie . aby iPhone vibroval v tichom režime. Ak chcete. Tlačidlá hlasitosti nemajú vplyv na hlasitosť vyzváňania alebo upozornení. Nastavenie zvukov upozornení a zvukových efektov: Vyberte Zvuky. Ak chcete. použite tlačidlá na boku iPhone.Akonáhle vyberiete sieť. aby sieť za vás vyberal iPhone. Za každých okolností však prehráva zvuk budíka nastavený v aplikácii Hodiny. aby iPhone vibroval v hlasnom režime. Zmena hlasitosti vyzváňania a upozornení: Vyberte Zvuky a nastavte intenzitu potiahnutím posuvníka. klepnite na Zvonenie a vypnite alebo zapnite jednotlivé položky . že je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“. na obrazovke vášho iPhone sa objaví nápis „Žiadna sieť“ a nebude možné uskutočňovať a prijímať hovory či odkazy. iPhone bude používať už len túto sieť. Povolenie úprav hlasitosti vyzváňania a upozornení použitím tlačidiel hlasitosti: Vyberte Zvuky a zapnite možnosť „Upravovať tlačidlami“. neprehráva žiadne zvonenia.

Pre predĺženie času. 210 Kapitola 25 Nastavenia . Ak je funkcia Automatický jas zapnutá. Nastavenie jasu obrazovky: Vyberte Jas a prstom potiahnite ovládací prvok. stlmte jas obrazovky.Jas Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. zdieľania. fotografií a aplikácií  Celkovú kapacitu pamäte  Kapacitu voľného miesta  Verziu softvéru  Operátora  Model a sériové čísla  Adresy Wi-Fi a Bluetooth  GSM modely: IMEI (International Mobile Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card)  CDMA model: MEID (Mobile Equipment Identifier)  Verziu firmvéru modemu mobilného vysielača  Právne informácie  Regulačné informácie Štatistiky používania Zobrazenie percentuálneho stavu nabitia batérie: Vyberte Všeobecné > Použitie a zapnite funkciu Percentá batérie. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a vynulovať rôzne nastavenia iPhone Informácie Pre informácie o iPhone vyberte Všeobecné > Informácie a dozviete sa:  Názov siete mobilného operátora  Počet skladieb. Pozadie Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre plochu. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. hodnotu ktorého získava pomocou vstavaného senzora. alebo použite funkciu Automatický jas. iPhone sám nastavuje jas obrazovky podľa aktuálneho osvetlenia. Automatické nastavovanie jasu na iPhone: Vyberte Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. počas ktorého nebude nutné iPhone nabíjať. Všeobecné Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete. bezpečnosti a ďalšie nastavenia systému iOS. videí.

Zapnutie alebo vypnutie 3G (GSM modely): Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite funkciu 3G. počas ktorej bol iPhone aktívny a používaný od posledného plného nabitia. Dátový roaming si vypnite napríklad vtedy. Ak je funkcia Mobilné dáta vypnutá.Zobrazenie štatistík používania: Vyberte Všeobecné > Štatistiky. keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. iPhone je aktívny aj vtedy. V pôvodnom nastavení sú Mobilné dáta zapnuté. Pokiaľ často telefonujete. Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Mobilné dáta. Vynulovanie štatistík používania: Klepnite na Všeobecné > Štatistiky a ďalej na Vynulovať štatistiky. vrátane vytáčania alebo prijímania hovorov. že vypnete 3G.Dobu. môžete predĺžiť výdrž batérie tak. nebudú vynulované. odosielania a prijímania textových správ. keď ho používate. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. Použitie 3G vedie v mnohých prípadoch k rýchlejšiemu sťahovaniu dát z internetu. Kapitola 25 Nastavenia 211 . pristupovať k nastaveniam Wi-Fi. kedy bol iPhone v režime spánku. Tu môžete vidieť: Â Použitie . Vypnutie alebo zapnutie funkcie Zdieľanie internetu: Vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Dátový roaming umožňuje prístup na internet a k odkazom služby „Visual Voicemail“ cez mobilnú dátovú sieť v prípade. Â Množstvo dát odoslaných a prijatých cez mobilnú dátovú sieť. vrátane času. Â Prevolaný čas pre aktuálne obdobie a pre celú dobu používania. ako dlho bol iPhone odomknutý alebo v pohotovostnom režime. nebudete mať prístup na internet. alebo vypnúť a zapnúť dátový roaming. prehliadania webu alebo používania iných funkcií iPhone. keď sa na ňom vykonávajú úlohy na pozadí. používania emailov. až kým sa nepripojíte k Wi-Fi sieti. ale môže znížiť výdrž batérie. že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora. počas ktorého bol iPhone zapnutý. Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Dátový roaming. čím vynulujete dátové a časové štatistiky. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. iPhone je aktívny vždy. Sieť V Nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie. počúvania hudby. Štatistiky týkajúce sa toho. ako je načítavanie emailových správ. Â Pohotovostný režim – Čas od posledného úplného nabitia.

týkajúcich sa nastavení. Fotoaparát. Vymazanie VPN konfigurácie: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím na modrú šípku pri názve konfigurácie prejdite na obrazovku danej konfigurácie. O informáciách. Lokalizačné služby Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Mapy. Kompas a aplikáciám tretích strán. PPTP alebo Cisco IPSec. Vypnutie alebo zapnutie VPN: Vyberte VPN a klepnutím vypnite alebo zapnite VPN. Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple. iPhone je schopný pripojiť sa k sieťam VPN používajúcim protokoly L2TP. že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). VPN funguje cez Wi-Fi aj cez mobilné dátové pripojenie. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Viac v časti „Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov “ na strane 71. ktorým môžete vypnúť a zapnúť VPN. Bluetooth iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami. Dáta získané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte. Zmena konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím vyberte konfiguráciu. ako sú napríklad náhlavné sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free telefonovanie. Po zadaní nastavení VPN sa v Nastaveniach zobrazí prepínač. miestnych Wi-Fi sietí (v prípade. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. sa poraďte s vaším správcom siete. ktorú chcete aktualizovať. Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií cez verejnú sieť. založených na určovaní polohy. získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. Väčšinou je možné pre iPhone použiť tie isté nastavenia pre VPN ako na vašom počítači. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. v stavovom riadku sa zobrazí . Potom klepnite na Vymazať VPN v dolnej časti obrazovky. VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu.Pridanie novej konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu VPN. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy. 212 Kapitola 25 Nastavenia . ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu. Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth: Vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite alebo zapnite Bluetooth. ak chcete cez iPhone pristupovať k vašim pracovným emailom.

Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a textové správy. Nastavenie času. Ikona sa zobrazí pri každej aplikácii. V pôvodnom nastavení sú všetky kategórie vyhľadávania zapnuté. Nastavenie poradia zobrazenia kategórií pri vyhľadávaní: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete. mali by ste si prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.Každá aplikácia. že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou manipuláciou vypne displej iPhone. budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v prípade. Táto obrazovka zobrazuje. že sa ju nejaká aplikácia pokúsi použiť. môžete túto funkciu vypnúť. ktorá využíva lokalizačné služby. akým spôsobom tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre všetky aplikácie: Vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby a vypnite alebo zapnite túto službu. Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán. 2 Klepnutím na položku ju označíte alebo zrušíte jej označenie. v ktorom prebehne vyhľadávanie: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. Ak nechcete povoliť používanie lokalizačných služieb pre niektoré z aplikácií alebo pre žiadnu z nich. ktorá si za posledných 24 hodín vyžiadala vašu polohu. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre vybrané aplikácie: Vypnite alebo zapnite lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie. Kapitola 25 Nastavenia 213 . znamená to. Vyhľadávanie Spotlight V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah. Predĺžite tak výdrž batérie. 2 Dotknite sa tlačidla vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol. nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne slúchadiel iPhone počas počúvania hudby alebo telefonovania. Zistíte tak. Uzamykanie Keď sa iPhone zamkne. či sú pre danú aplikáciu lokalizačné služby zapnuté alebo vypnuté. sa zobrazí na obrazovke nastavení lokalizačných služieb. Nastavenie obsahu. vypnite ju. po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie a vyberte čas. ktorý bude prehľadávaný a meniť usporiadanie výsledkov vyhľadávania. ktoré používajú lokalizačné služby.

Uzamykanie heslom iPhone je pri kúpe nastavený tak. Znovu zadajte vaše staré heslo a potom dvakrát zadajte nové heslo. interpunkcie a špeciálnych znakov. Nastavením hesla zapnete ochranu dát. alebo úplne zakázať prístup na YouTube. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Klepnite na Vyžadovať heslo a potom zvoľte čas. Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované všetky nastavenia. Zmena hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Vypnutie uzamykania heslom: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. Nastavenie času. Toto napríklad umožňuje rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch. Zapínanie a vypínanie jednoduchého hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Jednoduché heslo. aby vyžadoval heslo pre odomknutie. Dôležité: Na iPhone 3GS musíte pri zapnutí ochrany dát obnoviť softvér iOS. zadajte vaše heslo a klepnite na Vymazať dáta pre zapnutie tejto funkcie. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. 214 Kapitola 25 Nastavenia . Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. tvorené kombináciou číslic. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. počas ktorého bude musieť byť iPhone zamknutý. Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. zadajte vaše heslo. Ak heslo zabudnete. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie. zadajte vaše heslo a klepnite na Zmeniť heslo. klepnite na Vypnúť heslo a potom znovu zadajte heslo. po ktorom sa bude pre odomknutie vyžadovať heslo: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše heslo. Obmedzenia Na iPhone je možné nastaviť obmedzenie používania niektorých aplikácií a obsahu prehrávača iPod. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla. musíte obnoviť softvér vášho iPhone. písmen. Vypínanie a zapínanie hlasového vytáčania: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Hlasové vytáčanie.

Klepnite na Zakázať obmedzenia a znovu zadajte heslo. YouTube je zakázané a ikona YouTube je odstránená z plochy. Klepnite na položku pre jej zapnutie alebo vypnutie a obmedzenie jej používania. FaceTime Služba iTunes Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. 3 Znovu zadajte štvormiestne heslo. Inštalácia aplikácií Safari Kapitola 25 Nastavenia 215 . Ping Služba App Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. musíte obnoviť softvér vášho iPhone pomocou iTunes. kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah. Nie je možné prezerať. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. Nemôžete fotografovať. Nastavenie obmedzenia aplikácií: Klepnutím na jednotlivé položky vypnete a zapnete ich obmedzenia. Vypnutie obmedzení: Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a zadajte heslo. 2 Zadajte štvormiestne heslo. Safari je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy. iTunes Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií. Fotoaparát Nemôžete vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime (iPhone 4). Nie je možné prezerať si obsah na internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips. aj keď je Safari zakázané. Prezerať si obsah na internete je stále možné prostredníctvom iných aplikácií tretích strán. YouTube Fotoaparát je vypnutý a jeho ikona je odstránená z plochy. Nemôžete inštalovať aplikácie na iPhone. Dôležité: Ak zabudnete heslo. Pri prvom zapnutí sú všetky položky zapnuté (nie sú obmedzené).Zapnutie obmedzení: 1 Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a klepnite na Povoliť obmedzenia.

kalendáre“) sú zamknuté a nie je možné ich meniť. odosielať či prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center. 216 Kapitola 25 Nastavenia . kontakty. Ak je Pridávanie priateľov vypnuté. nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať priateľské žiadosti. Ak je táto funkcia zapnutá. Nastavte obmedzenia použitím hodnotiaceho systému tej ktorej krajiny pre nasledujúce kategórie obsahu:  Hudba a podcasty  Filmy  TV seriály  Aplikácie Napríklad v USA môžete povoliť len filmy s hodnotením PG a nižším . Ak je Pridávanie priateľov zapnuté.klepnite na Filmy a zo zoznamu vyberte PG. Účty Obmedzenie nakupovania v rámci aplikácií: Vypnite Nakupovanie v aplikáciách. Vymazávanie aplikácií Aktuálne nastavenia lokalizačných služieb a nastavenia Nájsť môj iPhone (v MobileMe účtoch v časti „Mail. Poznámka: Nie všetky krajiny alebo oblasti majú takýto hodnotiaci systém. Obmedzenie pridávania priateľov: Vypnite Pridávanie priateľov. upravovať alebo vymazávať účty. môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi. Nastavenie obmedzení obsahu: Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu.Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone. Obmedzený obsah sa nezobrazí na iPhone. Obmedzenie hier pre viacerých hráčov: Vypnite Hry pre viac hráčov. nie je možné odosielať žiadosti na hry. Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté. môžete nakupovať dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store. kontakty. kalendáre sú zamknuté a nie je možné pridávať. Počas upravovania plochy sa na ikonách aplikácií nezobrazí . Lokalizačné služby Aktuálne nastavenia Mail.

Dátum a čas
Tieto nastavenia sa vzťahujú na čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky, svetový čas a kalendáre. Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach.) Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a času v iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a zapnite Nastaviť automaticky. Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas. Manuálne nastavenie dátumu a času: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite Nastaviť automaticky. Klepnite na Časové pásmo a zadajte meno hlavného mesta vášho časového pásma. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.

Klávesnica
Vypnutie alebo zapnutie funkcie Auto kapitalizácia (veľké písmená za interpunkčným znamienkom): Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite funkciu Auto kapitalizácia. Štandardne je iPhone nastavený tak, aby menil prvé písmená slov na veľké v prípade, že napíšete interpunkčné znamienko, ktoré znamená koniec vety alebo nový riadok. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Auto opravy. iPhone je prednastavený tak, že ak má predvolená klávesnica jazyka, ktorý ste vybrali, k dispozícii slovník, iPhone bude počas písania navrhovať opravy alebo celé slová. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Skontrolovať pravopis. Kontrola pravopisu podčiarkuje počas písania slová s preklepmi. Pre zobrazenie navrhovaných opráv klepnite na podčiarknuté slovo. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Nastavenie používania klávesu Caps lock: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Povoliť Caps lock. Ak aktivujete Caps lock a počas písania na klávesnici dvakrát klepnete na kláves Shift , všetky ďalšie zadané písmená budú veľké. Ak je Caps lock zapnutý, kláves Shift zmení farbu na modrú. Zapnutie alebo vypnutie skratky „.“: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite skratku „.“ .

Kapitola 25 Nastavenia

217

Skratka „.“ vám umožňuje počas písania klepnutím dvakrát na medzerník vložiť na koniec vety bodku nasledovanú medzerou. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a zo zoznamu vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných klávesniciach, pozrite si časť Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“, potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie Upraviť slovník užívateľa sa zobrazí v prípade, že máte zapnutú ktorúkoľvek z nasledujúcich klávesníc: Â Čínska - zjednodušená (Pinyin)
 Čínska - tradičná (Pinyin)  Čínska - tradičná (Zhuyin)  Japonská (Romaji)  Japonská (Ten Key)

Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Klepnite na +, klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Potom klepnite na pole Yomi, Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Viac v časti Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272.

Medzinárodné
Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel vašej krajiny alebo oblasti.
218 Kapitola 25 Nastavenia

Nastavenie jazyka iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Potom klepnite na Hotovo. Nastavenie jazyka funkcie Ovládanie hlasom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom a vyberte jazyk. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a potom vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní medzinárodných klávesníc, pozrite si Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Medzinárodné klávesnice, potom klepnite na Upraviť a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje virtuálne rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a nastavte lokalitu. Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy dní a mesiacov v natívnych iPhone aplikáciách. Nastavenie formátu kalendára: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte formát.

Prístupnosť
Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete používať. Viac v časti kapitola 29, „Prístupnosť,“ na strane 251.

Profily
Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.

Kapitola 25 Nastavenia

219

Obnova iPhone
Obnovenie všetkých nastavení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť všetky nastavenia. Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné. Informácie (napríklad kontakty a kalendáre) a médiá (napríklad skladby a videá) nebudú ovplyvnené. Vymazanie celého obsahu iPhone a všetkých nastavení: Pripojte iPhone k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na „Vymazať celý obsah a nastavenia“. Týmto budú vynulované všetky nastavenia a všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Obnova nastavení siete: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť nastavenia siete. Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a položka „Potvrdiť pripojenie“ zostanú zapnuté. Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, vyberte Nastavenia > Všeobecné > Profil, klepnite na profil a potom na Odstrániť. Obnova slovníka klávesnice: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť slovník klávesnice. Do slovníka klávesnice sa slová pridávajú v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice. Obnova tohto slovníka vymaže všetky slová, ktoré boli doň pridané. Obnova pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť rozloženie plochy. Vynulovanie zobrazovania lokalizačných upozornení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia. Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácií (napríklad Fotoaparát, Kompas alebo Mapy) na používanie lokalizačných služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie o používanie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné upozornenia (znovu sa budú zobrazovať žiadosti pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia.

220

Kapitola 25 Nastavenia

Mail, kontakty, kalendáre

Pomocou nastavení pre aplikácie Mail, kontakty, kalendáre nastavíte účty a zapnete v iPhone účty a zapnete konkrétne služby vybraných účtov (ako je pošta, kontakty, kalendáre, záložky alebo poznámky): Â Microsoft Exchange (pošta, kontakty a kalendáre)
 MobileMe (pošta, kontakty, kalendáre, záložky, poznámky a Nájsť môj iPhone)  Google (pošta, kalendáre a poznámky)  Yahoo! (pošta, kalendáre a poznámky)  AOL (pošta a poznámky)  Ďalšie emailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP  Účty LDAP alebo CardDAV pre Kontakty  Účty typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) pre aplikáciu Kalendár

Účty
Časť Účty vám umožňuje vytvárať na vašom iPhone účty. Po klepnutí na túto sekciu sa zobrazia nastavenia špecifické pre typ zakladaného účtu. Informácie potrebné na vytvorenie emailového účtu získate u poskytovateľa služby alebo správcu siete. Viac informácií nájdete v časti: Â „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27
 „Pridávanie kontaktov“ na strane 233  „Odoberanie kalendárov“ na strane 128

Zmena nastavení účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vykonajte potrebné zmeny. Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone nie sú synchronizované s počítačom, takže môžete prispôsobiť svoje účty na prácu s iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili nastavenia účtov vo vašom počítači. Vypnutie služby účtu: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, vyberte účet a vypnite službu účtu (napríklad Mail, Kalendáre alebo Poznámky). Ak je služba účtu vypnutá, iPhone nebude zobrazovať ani synchronizovať informácie s touto službou účtu až do jej opätovného zapnutia. Zmena rozšírených nastavení: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a urobte jeden z nasledujúcich úkonov:
 Ukladanie rozpísaných, odoslaných a vymazaných správ na iPhone alebo vzdialene

na serveri (len účty IMAP) nastavíte klepnutím na Rozšírené a výberom Rozpísané správy, Odoslané správy alebo Vymazané správy. Ak sa rozhodnete ukladať správy na váš iPhone, budete si ich môcť prezerať aj v prípade, že iPhone nebude pripojený na internet.

Kapitola 25 Nastavenia

221

Všetky emaily a informácie o kontaktoch. získané synchronizáciou s účtom. kontakty. Mail Nastavenia Mailu sa okrem výnimiek vzťahujú na všetky účty.  Úprava nastavenia SSL a hesla. kontakty.  Nastavenia emailového servera zmeníte klepnutím na Host. kalendároch a záložkách. nenastavujte tento interval na príliš krátky. Meno a Heslo pod nadpisom Server prichádzajúcej pošty alebo Server odchádzajúcej pošty. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. použite položku „Načítanie dát“. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a klepnutím zapnite funkciu „Push“. klepnutím vyberte požadovaný účet a klepnite na „Vymazať účet“ v dolnej časti obrazovky. prípadne používate účty. Yahoo! alebo akýkoľvek iný „push“ účet. „Push“ účty automaticky doručia do iPhone nové informácie. po ktorom budú správy odstránené z aplikácie Mail v iPhone. jeden deň. môžete funkciu „Push“ vypnúť. Ak je funkcia „Push“ vypnutá. klepnite na Rozšírené. alebo predĺžiť výdrž batérie. Načítanie dát Nastavenie Push vám na iPhone umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu push pre MobileMe. Ak chcete. Potom nastavte časový interval: Nikdy. akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym oneskorením). týždeň alebo mesiac. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. nevykonávajte túto kontrolu príliš často. Nastavenie funkcie Push na Vyp. ako často chcete sťahovať dáta pre všetky účty. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a vyberte. kalendáre“. Čas. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. v ktorom bude táto kontrola prebiehať. kontakty. nebudete mať naň prístup z vášho iPhone. ktoré máte nastavené na iPhone. môžete naďalej prijímať dáta . Vymazanie účtu z iPhone: Zvoľte „Mail. Vymazaním účtu však neodstránite účet alebo s ním súvisiace informácie z počítača. Zapnutie funkcie „push“: Vyberte „Mail. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. budú z vášho iPhone vymazané. Ak chcete. Ak chcete zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií. 222 Kapitola 25 Nastavenia . Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete.t. Nastavenie intervalu pre sťahovanie a kontrolu dát: Zvoľte „Mail. nastavíte klepnutím na Rozšírené a potom klepnutím na Odstrániť. Ak niektorý účet vymažete.j. Microsoft Exchange. Pre určenie intervalu. (alebo funkcie Fetch na Manuálne na obrazovke Načítanie dát) je nadradené nastaveniam jednotlivých účtov. ktoré ju nepodporujú.

Nastavenie potvrdzovania vymazávania správ v iPhone: Vyberte „Mail. kalendáre“ > „Zobraziť“ a potom vyberte nastavenie. kontakty. kalendáre“ a v nastaveniach aplikácie Mail vypnite alebo zapnite Potvrdiť vymazanie. kalendáre“ a výberom účtu Exchange. kontakty. ktoré sa majú synchronizovať so serverom. Ak je možnosť Zobraziť Pre/Cc zapnutá. kalendáre“ > „Predvolený účet“. Toto nastavenie určuje. napríklad pri odosielaní fotografií z aplikácie Fotky alebo po klepnutí na emailovú adresu firmy zobrazenej v aplikácii Mapy. kalendáre“ > „Veľkosť písma“ a potom vyberte „Malé“. z ktorého z vašich účtov budú odosielané emailové správy vytvorené v inej aplikácii na iPhone. kontakty. kontakty. Podľa tohto symbolu viete určiť. aby sa na koniec každej odoslanej správy pridával váš podpis. či bola správa poslaná priamo vám. potom si vyberte niektorý z účtov. kalendáre“ > „Náhľad“ a potom vyberte nastavenie. Takto môžete rýchlo získať prehľad o obsahu správ vo vašej schránke. Kapitola 25 Nastavenia 223 . kalendáre“ > „Podpis“ a zadajte podpis. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite funkciu Skrytú kópiu sebe. titul a telefónne číslo. kontakty. kontakty. „Stredné“. 75. v zozname správ sa vedľa každej správy zobrazí symbol alebo . iPhone je možné nastaviť tak. kontakty. kontakty. Môžete si vybrať zobrazovanie až piatich riadkov správy. Pre odoslanie správy z iného účtu klepnite v správe na pole Od a vyberte si iný účet. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. Nastavenie. Nastavenie zoraďovania správ do vlákien: Vyberte „Mail. „Veľké“. Nastavenie počtu správ. Poznámka: Nastavenia účtu Microsoft Exchange zmeníte v nastaveniach „Mail. či vám bude iPhone posielať kópiu každej odoslanej správy: Vyberte „Mail. kontakty. 50. napríklad váš obľúbený citát alebo vaše meno. Nastavenie automatického načítavania obrázkov na iPhone: Vyberte „Mail. alebo ste dostali kópiu. Nastavenie predvoleného emailového účtu: Vyberte „Mail. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite zapnite Zoradiť do vlákien. Pridanie podpisu do vašich správ: Vyberte „Mail. kontakty. kontakty. Nastavenie počtu riadkov správy zobrazovaných v zozname náhľadov: Vyberte “Mail. Nastavenie minimálnej veľkosti písma v správach: Vyberte „Mail. Ďalšie správy v aplikácii Mail získate rolovaním na koniec zoznamu prijatých správ a klepnutím na “Načítať viac správ“. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Zobraziť Pre/Cc“.Zvukové upozornenia na nové alebo odoslané emaily nastavíte v paneli Zvuky. 100 alebo 200 správ. ktoré má iPhone zobrazovať: Zvoľte „Mail. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite Načítať obrázky. Nastavenie zobrazovania položiek Pre a Cc v zozname správ v iPhone: Vyberte „Mail. Klepnutím na „Synchronizovať“ vyberte vek správ (počet dní). Vyberte najnovších 25.

ak je s iPhone synchronizovaný viac než jeden kalendár. Ak cestujete iPhone nemusí zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. Nastavenie časového intervalu pre zobrazovanie minulých kalendárových udalostí v iPhone: Vyberte „Mail. kalendáre“ > „Synchronizovať“ a potom nastavte vybraný časový interval. pásiem“ a zapnite túto funkciu. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. Ak máte v účtoch MobileMe. budete si musieť vybrať účet. Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Vyberte „Mail. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. kalendáre“ > „Podpora čas. meno. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. priezvisko. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Vyberte časové pásmo pre kalendáre klepnutím na Časové pásmo a výberom hlavného mesta. Toto nastavenie sa zobrazí. 224 Kapitola 25 Nastavenia . kalendáre“ a pod položkou Kalendár klepnite na „Pripomínať pozvánky“. Nastavenie predvoleného kalendára: Vyberte „Mail. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. kalendáre“. v menu „Kontakty“ klepnite na „Poradie zobrazenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Zobrazovanie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. Kalendáre Nastavenie zvukového upozornenia pri prijatí pozvánky: Vyberte „Mail. Microsoft Exchange alebo CardDAV povolené kontakty. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá.Kontakty Nastavenie poradia kontaktov: Vyberte „Mail. v Kalendári klepnite na Predvolený kalendár a vyberte predvolený kalendár pre nové udalosti. kontakty. priezvisko. ku ktorému budú priradené kontakty zo SIM karty. kalendáre“. kontakty. kalendáre“ a klepnite na „Importovať zo SIM karty“. Nastavenie zobrazovania kontaktov: Vyberte „Mail. kontakty. meno. kalendáre“. kontakty. kontakty. v menu „Kontakty“ klepnite na „Zoradiť podľa“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Triedenie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. kontakty. kontakty. Nastavenie podpory časových pásiem v aplikácii Kalendár: Vyberte „Mail. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne.

nájdete v „Zobraziť moje číslo“ na strane 77. ku ktorému sa má nová poznámka priradiť: Vyberte „Mail. kalendáre“. Kapitola 25 Nastavenia 225 . v Poznámkach klepnite na Predvolený účet a vyberte niektorý z účtov.Poznámky Ak na synchronizáciu poznámok nastavíte viac než jeden účet. vrátane informácií o aktivácii/deaktivácii na CDMA modeli. FaceTime Aktivácia alebo deaktivácia funkcie FaceTime (iPhone 4): Zapnite alebo vypnite funkciu FaceTime. Telefón Panel nastavení Telefón môžete použiť na presmerovanie prichádzajúcich hovorov. vrátane presmerovania na CDMA modeli. zmenu hesla a iných nastavení. Niektoré nastavenia sú dostupné len na GSM modeloch. zobrazí sa nastavenie Predvolený účet. kontakty. O cenách a dostupnosti sa informujte u svojho operátora. Viac informácií o skrytí vlastného čísla. Viac informácií o presmerovaní hovorov.Zobraziť moje číslo (GSM modely): Vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Čakanie hovorov Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Čakanie hovorov (GSM modely): Vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. Nastavenie účtu. vrátane informácií o skrytí čísla na CDMA modeli. vaše telefónne číslo bude zdieľané s volanými osobami. Služba môže byť spoplatnená. Zobrazenie vlastného čísla pri volaní Zobrazenie alebo skrytie vlastného čísla . nájdete v „Presmerovanie hovorov“ na strane 76. Ak je funkcia FaceTime zapnutá. nájdete v „Čakanie hovorov“ na strane 76. na ktoré sa majú hovory presmerovať. Presmerovanie hovorov Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 Vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. vypnutie alebo zapnutie funkcie čakania hovorov. Viac informácií o čakaní hovorov.

alebo kontaktujte vášho operátora. Toto heslo nemusíte zadávať pri volaní odkazovej schránky z vášho iPhone. Informácie o ďalších funkciách dostupnosti iPhone nájdete v časti kapitola 29.com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Niektorí operátori vyžadujú pre používanie iPhone PIN kód.apple. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Niektoré mobilné siete nebudú akceptovať tiesňové hovory z iPhone v prípade. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple.Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY) V niektorých krajinách alebo regiónoch sú ďalekopisné stroje (TTY) často využívané nepočujúcimi a sluchovo postihnutými osobami na písomnú komunikáciu. Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte. Pripojenie iPhone k ďalekopisnému stroju: Vyberte Telefón a zapnite TTY. iPhone môžete použiť s ďalekopisným strojom v prípade. Telefonovanie zo zahraničia Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. Zmena hesla do odkazovej schránky: Vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich kontaktoch a obľúbených položkách bez toho. že ju nebude možné použiť bez PIN kódu. „Prístupnosť. keď iPhone vypnete a znovu zapnete. že je SIM karta zamknutá. Toto heslo potrebujete len v prípade. Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu. Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód. že získavate svoje odkazy volaním do odkazovej schránky z iného telefónu. ktorý je dostupný v mnohých krajinách. Navštívte www. PIN kód budete musieť zadať vždy.“ na strane 251. Potom pripojte váš iPhone do ďalekopisného stroja pomocou TTY adaptéra pre iPhone. Zamknutie SIM karty Môžete zamknúť vašu SIM kartu (GSM modely) tak. Zmena hesla odkazovej schránky Heslo pre odkazovú schránku vám pomáha ochrániť vaše odkazy pred prístupom iných ľudí. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. že máte k dispozícii kábel iPhone TTY Adapter. Viac informácií nájdete v časti „Používanie iPhone v zahraničí“ na strane 79. budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať Personal Unlocking Key (PUK). 226 Kapitola 25 Nastavenia .

Všeobecné Výber internetového vyhľadávača: Vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte si vyhľadávač. Ak si napríklad vyžiadate stav vašej faktúry.Vypnutie alebo zapnutie požadovania PIN kódu pre SIM kartu: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty a vypnite alebo zapnite túto funkciu. mien a hesiel. zapnite Použiť moje info. Kapitola 25 Nastavenia 227 . Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Zapnutie funkcie AutoFill: Vyberte Safari > AutoFill a máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. že bude automaticky vypĺňať webové formuláre použitím kontaktných údajov. Rolovaním sa posuňte nadol a klepnite na tlačidlo pre služby vášho operátora. Safari Panel nastavení Safari vám umožňuje zvoliť si internetový vyhľadávač. informácia vám môže prísť vo forme textovej správy. ktorý chcete použiť. 2 Zapnite PIN kód karty a klepnite na Zmeniť PIN. Použite PIN kód priradený vašim operátorom alebo prednastavený PIN kód. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. zapnite Mená a Heslá. alebo zobraziť počet zostávajúcich neprevolaných minút. nastaviť zabezpečenie a vypnúť alebo zapnúť funkciu hľadanie chýb pre vývojárov. Zmena PIN kódu SIM karty: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty. Informácie o poplatkoch za tieto služby získate u svojho mobilného operátora. alebo použitím obidvoch spôsobov. Prístup k službám vášho mobilného operátora V závislosti od operátora je možné v iPhone pristupovať k niektorým ďalším službám. ktorý chcete používať. 2 Zadajte PIN kód pre potvrdenie volieb. ktoré ste už zadali. Prístup k službám mobilného operátora: Vyberte Telefón. zavolať službu directory assistance. Môžete si napríklad skontrolovať stav vašej faktúry. Safari môžete nastaviť tak. 3 Zadajte aktuálny PIN kód a potom váš nový PIN. 4 Znova zadajte nový PIN kód pre potvrdenie a klepnite na Hotovo.

aby vás pri ďalšej návšteve rozpoznala. ktoré stránka potrebuje zanechať v iPhone. Pri otváraní podozrivej webovej stránky ju Safari zablokuje a zobrazí upozornenie. Â Povolenie alebo blokovanie JavaScriptu zapnete alebo vypnete pomocou možnosti JavaScript. Zabezpečenie Safari je štandardne nastavené tak. kde vyberte z možností Nikdy. Stránky používajúce JavaScript môžu napríklad zobrazovať aktuálny dátum a čas alebo otvárať odkazy vo vyskakovacích (pop-up) oknách. Â Zablokovanie alebo povolenie vyskakovacích (pop-up) okien nastavíte prepínačom Blokovať pop-upy. Niektoré webové aplikácie používajú na ukladanie informácií o aplikáciách do iPhone databázy. Â Akceptovanie cookies (koláčikov) prehliadačom Safari nastavíte pomocou možnosti Prijímať cookies. JavaScript umožňuje dynamicky riadiť prvky na webovej stránke. že zobrazuje všetky webové prvky. Z navštívených stránok alebo Vždy. aby prijímal cookies. Upozornenie pred falošnými stránkami vás chráni pred potenciálne nebezpečnými internetovými stránkami. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. Â Históriu navštívených webových stránok vymažete klepnutím na Vymazať históriu. ako napríklad filmy. animácie a webové aplikácie. Cookie je súbor pre skladovanie informácií. Â Ak chcete vymazať databázu. 228 Kapitola 25 Nastavenia . aby ste chránili iPhone pred možnými bezpečnostnými rizikami na internete. Ak chcete. klepnite na Databázy a potom na Upraviť. Zablokovaním vyskakovacích (pop-up) okien zamedzíte otváraniu len tých vyskakovacích okien. Funkcia nebude blokovať okná. Niektoré stránky nebudú správne fungovať. Webové stránky sa tak môžu prispôsobovať vašim požiadavkám. ak iPhone nie je nastavený tak. Â Všetky cookies zo Safari vymažete klepnutím na Vymazať cookies. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. ktoré otvoríte klepnutím na odkaz. klepnite na Vymazať všetky. môžete upraviť zabezpečenie Safari tak.Ak je táto funkcia zapnutá. ktoré sa objavujú pri zatvorení stránky alebo pri jej otvorení pomocou priameho zadania jej adresy. Zmena bezpečnostných nastavení: Vyberte Safari a zmeňte niektoré z nasledujúcich nastavení: Â Upozornenie na potenciálne nebezpečné (falošné) stránky nastavíte prepínačom Falošná stránka. Potom klepnite na vedľa databázy a nakoniec na „Vymazať“.

Vypnutie a zapnutie skupinového odosielania správ: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite Skupinové správy. Vyrovnávacia pamäť prehliadača (cache) uchováva obsah webových stránok kvôli urýchleniu ich otvárania. zobrazí sa pri výskyte chyby na webovej stránke. Ak je konzola zapnutá. Ak sú MMS správy vypnuté. Vypnutie a zapnutie MMS: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite MMS správy. (Skupinové odosielanie správ nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Zobrazenie poľa predmet prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Zobraziť predmet. ako napríklad obrázky alebo zvuky. Kapitola 25 Nastavenia 229 . interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. Vypnutie alebo zapnutie Chybovej konzoly: Vyberte Safari > Vývojár a vypnite alebo zapnite funkciu Chybová konzola. použite nastavenia správ. môžete tento problém vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte prehliadača (cache). Zobrazenie počtu znakov v prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Počet znakov. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. podcastov a audiokníh. Poznámka: Ak služba MMS nie je podporovaná vaším operátorom. iPod Nastavenia iPodu slúžia na zmenu nastavení prehrávania hudby a videa v aplikácii iPod. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. Správy Ak chcete upraviť nastavenia SMS a MMS správ. Hudba Nastavenia v paneli Hudba sa týkajú skladieb. Vývojár Nástroj Chybová konzola vám môže pomôcť pri riešení chýb na webových stránkach. Ak stránka. ktorú ste otvorili.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache) vymažete klepnutím na Vymazať cache. nezobrazuje žiaden obsah. Nastavenie počtu prehraní upozornenia na správu (iOS 4. možnosť odosielania MMS správ a nastavenie Zobraziť predmet nebudú zobrazené. Nastavenie zobrazovania náhľadu správy na ploche: Vyberte Správy a klepnutím na Zobraziť náhľad zapnite alebo vypnite túto funkciu. nebude možné prijímať prílohy MMS správ.

alebo Upraviť > Nastavenia na PC. Používanie nastavení hlasitosti z iTunes (Sound Check . zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie skrytých titulkov (pre nepočujúcich) a nastaviť parametre prehrávania videí z iPhone na vašom TV prijímači. Zobrazenie textov skladieb a informácií o podcaste: Vyberte iPod a zapnite funkciu Info (texty/podcasty). či sa rozpozerané videá majú prehrávať od začiatku. Nastavenie obmedzenia hlasitosti pre hudbu a videá: Vyberte iPod > Obmedzenie hlasitosti a potiahnutím posuvníka nastavte maximálnu úroveň hlasitosti. Klepnutím na Zamknúť obmedzenie hlasitosti zabránite zmene tohto nastavenia použitím kódu. V tejto časti môžete nastaviť. Potom klepnite na prehrávanie a vyberte Vyrovnanie hlasitosti. 230 Kapitola 25 Nastavenia . Video Nastavenia Videa platia pre všetky video súbory. Zapnutie alebo vypnutie skrytých titulkov: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Skryté titulky.Vyrovnanie hlasitosti) na vašom iPhone: Vyberte iPod a zapnite funkciu Vyrovnanie hlasitosti. že sú do konektora slúchadiel na iPhone pripojené slúchadlá alebo reproduktory. či sa majú nedopozerané videá prehrávať od bodu. Nastavenie obnovenia prehrávania videí: Vyberte iPod > Prehrávať a nastavte. môžete zatrasením iPhone zapnúť náhodné prehrávanie skladieb (Zamiešať) a okamžite zmeniť práve prehrávanú skladbu.apple. v ktorom ste prehrávanie ukončili. Nastavenie obmedzenia hlasitosti obmedzí len hlasitosť hudby (vrátane podcastov a audiokníh) a videí (vrátane požičaných filmov a TV seriálov) a to len v prípade. v ktorom ste prehrávanie prerušili.com/sk_SK/ manuals/iphone. alebo od miesta.Zapnutie alebo vypnutie funkcie Zatrasením zamiešať: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Zatrasením zamiešať. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. vrátane požičaných filmov a TV seriálov. Prehrávanie skladieb na rovnakej úrovni hlasitosti v iTunes: V menu aplikácie iTunes vyberte iTunes > Nastavenia na Macu. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. Ak je táto funkcia zapnutá. Používanie ekvalizéra na úpravu zvuku iPhone: Vyberte iPod > Ekvalizér a vyberte ekvalizér.

Nastavenie zobrazovania fotografií v náhodnom poradí: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite Zamiešať. Viac v časti „Fotografovanie a natáčanie videí“ na strane 139. Nastavenie televízneho signálu na NTSC alebo PAL: Vyberte iPod > TV signál a nastavte normu NTSC alebo PAL. Nastavenie dĺžky zobrazovania jednej fotky: Zvoľte Fotky > Zobraziť fotku na a vyberte si ľubovoľný časový interval. kde ste ho kúpili. Nastavenie efektu prechodu medzi fotografiami: Zvoľte Fotky > Prechod a vyberte si efekt prechodu. Ak je toto nastavenie vypnuté.HDR aj normálnej) (iPhone 4): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. Zapnutie alebo vypnutie širokouhlého obrazu: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Širokouhlý. Kapitola 25 Nastavenia 231 . používať jednu z noriem NTSC alebo PAL. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . akým budú vaše fotografie zobrazované v prezentácii. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Ak neviete. HDR Nastavenie HDR na iPhone 4 vám umožňuje zvoliť.TV výstup Pomocou týchto nastavení zmeníte spôsob prehrávania videa z iPhone na vašom TV prijímači. Fotky Prezentácia Pomocou nastavení Prezentácie môžete upraviť spôsob. iPhone zobrazí pri pripojení k TV prijímaču pomocou kábla pre komponentné video (Component AV) NTSC 480p/PAL 576p a po pripojení pomocou kábla pre kompozitné video (Composite AV) NTSC 480i/PAL 576i. NTSC a PAL sú štandardy TV vysielania. Viac informácií o používaní iPhone na prehrávanie v TV prijímači nájdete v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. pozrite sa do dokumentácie priloženej k vášmu TV prijímaču. Váš televízor môže v závislosti od krajiny. Nastavenie opakovania prezentácie: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite funkciu Opakovať. ktoré nastavenie použiť. či chcete okrem HDR verzie fotografie ukladať aj verziu fotografie s normálnou expozíciou (ak je zapnutá funkcia HDR).

“ na strane 240. Zobrazenie informácií o vašom účte a ich úprava: Vyberte Store. Viac v časti kapitola 27. Ak nechcete. vytvorenie nového Apple účtu a upravenie existujúceho účtu. Ak chcete zmeniť heslo účtu. Položky upravíte klepnutím na ne. klepnite na Odhlásiť sa a potom klepnite na Prihlásiť sa. aby boli poznámky vytvorené na iPhone synchronizované s účtom. Store Použite nastavenia Store na prihlásenie sa na Apple účet. potom klepnite na Použiť existujúce Apple ID a nakoniec zadajte vaše Apple ID a heslo. Prihlásenie sa na Apple účet: Vyberte Store. Poznámky Na zmenu písma používaného v poznámkach a na nastavenie predvoleného účtu pre poznámky vytvorené na iPhone použite nastavenia poznámok. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú ovládacie prvky zobrazené). Nike + iPod Použite nastavenia Nike + iPod na aktiváciu a úpravu aplikácie Nike + iPod. vyberte Na mojom iPhone. „Nike + iPod. Nastavenie predvoleného účtu pre nové poznámky: Vyberte Poznámky a klepnite na Predvolený účet. klepnite na Prihlásiť sa. Zmena písma: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Ak máte viac ako jeden Apple účet. Potom vyberte účet. Vytvorenie nového Apple ID: Vyberte Store. klepnite na pole Apple ID. 232 Kapitola 25 Nastavenia . Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Štandardne sa v nastaveniach Store zobrazí Apple účet. klepnite na vaše Apple ID a potom klepnite na Zobraziť Apple ID. Prihlásenie použitím iného Apple ID: Vyberte Store. môžete použiť nastavenia Store na odlhásenie sa z jedného účtu a prihlásenie sa na druhý.Ak uložíte obidve verzie. klepnite na Prihlásiť sa a potom na Vytvoriť nové Apple ID. na ktorý ste sa prihlásili pri synchronizácii iPhone s vaším počítačom.

alebo ich môžete synchronizovať z aplikácií na vašom počítači. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. je obmedzený len kapacitou pamäte iPhone. prípadne ich synchronizujte s aplikáciami na vašom počítači (Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58)  Nastavte si na vašom iPhone účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi (Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28 alebo „Nastavenie účtov Microsoft Exchange“ na strane 29)  Nainštalujte si profil.Kontakty 26 O aplikácii Kontakty Aplikácia Kontakty zjednodušuje telefonovanie a písanie emailov či textových správ vašim priateľom a ostatným kontaktom. Pridávanie kontaktov Kontakty môžete do vášho iPhone pridať nasledovnými spôsobmi:  V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!.apple.com/iphone/business)  Nastavte si na iPhone LDAP alebo CardDAV účet  Pridajte kontakt priamo na iPhone  Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Počet kontaktov. Aplikáciu Kontakty môžete spustiť z plochy alebo z aplikácie Telefón. ktoré môžete pridať. ktorý nastaví Exchange účet s povolenými kontaktmi (pozrite www. Kontakty môžete pridávať priamo na vašom iPhone. 233 . môžete kontakty synchronizovať bezdrôtovo. Ak máte účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CardDAV účet.

kontakty. Ak máte na iPhone nastavený účet Microsoft Exchange. Dôležité: iPhone neuchováva kontakty na SIM karte. Ak máte CardDAV účet. môžete vyhľadávať kontakty synchronizované s iPhone. ku ktorému budú kontakty zo SIM karty priradené. Vyhľadávanie kontaktov V Kontaktoch na iPhone môžete vyhľadávať mená. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. LDAP kontakty nie sú sťahované do vášho iPhone.Nastavenie LDAP alebo CardDAV účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Vyhľadávanie kontaktov: V Kontaktoch klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo. Vyhľadávať môžete krstné mená. môžete tiež vyhľadávať kontakty v zozname Global Address List (GAL) vašej organizácie (ak je k dispozícii).) Vyhľadávanie kontaktov v GAL: Klepnite na „Skupiny“. že je táto funkcia podporovaná. takže pre ich prezeranie musíte byť pripojený na internet. potom klepnite na „Adresáre“ v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Kontakty z GAL nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. (Pre rýchly presun na hornú časť zoznamu klepnite na stavový riadok. kalendáre“ a potom klepnite na „Importovať zo SIM karty“. môžete vyhľadávať kontakty na LDAP serveri vašej organizácie. priezviská a názvy firiem. Počas zadávania kontaktu do vyhľadávacieho poľa sa budú automaticky zobrazovať kontakty vyhovujúce zadanému slovu. Po nastavení CardDAV účtu budú kontakty z vášho účtu bezdrôtovo synchronizované s iPhone. Ak máte na iPhone nastavený LDAP účet. Server sa v Kontaktoch zobrazí ako nová skupina. 234 Kapitola 26 Kontakty . 4 Klepnite na Uložiť. Ak máte kontakty povolené v MobileMe a aj v Microsoft Exchange. Môžete tiež vyhľadávať kontakty na CardDAV serveri vašej firmy alebo organizácie za predpokladu. alebo vyhľadávateľné kontakty na podporovanom CardDAV serveri. 2 Klepnite na „Iný“ a potom na „Pridať LDAP účet“. 3 Zadajte informácie o účte a klepnite na „Ďalej“ pre jeho overenie. Importovanie kontaktov zo SIM karty iného telefónu (len na GSM modeloch): V Nastaveniach klepnite na „Mail. Po nastavení LDAP účtu môžete prezerať a prehľadávať kontakty na LDAP serveri vašej firmy alebo organizácie. kontakty. priezviská a názvy firiem. budete si musieť vybrať účet. Špecifické nastavenia účtu a ďalšie požiadavky (ako napríklad VPN) si overte u správcu systému.

ktoré sa nezobrazuje: Klepnite na Kapitola 26 Kontakty 235 . Vymazanie kontaktu V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. napríklad pri vytáčaní čísla s klapkou. Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká. potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Klepnite na a potom klepnite na Pauza. Telefónne systémy môžu vyžadovať jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle. Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera zobrazí vo forme dvojbodky. potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte hľadané slovo. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. Pridať pole. Vyhľadávateľné CardDAV kontakty zo servera nemôžete upravovať. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. kým klepnete na tlačidlo Vytočiť. Klepnite na klávesnicu. môžete však upravovať synchronizované CardDAV kontakty na vašom iPhone. Klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ a zadajte informácie o volajúcom. Â Pridanie poľa. Vyhľadávanie v kontaktoch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Vyhľadávanie na CardDAV serveri: Klepnite na „Skupiny“. zadajte číslo a klepnite na . Â Pridanie adresy: Klepnite na Pridať novú adresu. Spravovanie kontaktov na iPhone Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na „Kontakty“ a potom na . kontakty Potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“. Klepnite na „Vymazať kontakt“ v spodnej časti obrazovky.Vyhľadávanie na LDAP serveri: Klepnite na „Skupiny“. Kontakty z LDAP servera nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. Pridanie kontaktu pomocou numerickej klávesnice Vloženie krátkej pauzy (dve sekundy) do čísla Vloženie dlhej pauzy do telefónneho čísla Pridanie čísla nedávno prijatého hovoru medzi Klepnite na „Posledné“ a na vedľa čísla. Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Pauza sa pri ukladaní čísla zobrazí ako čiarka. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Klepnite na a potom klepnite na „Čakať“. Â Pridanie informácie: Vyplňte prázdne pole.

4 Upravte polohu a veľkosť fotografie. prejdite na koniec zoznamu a klepnite na položku Pridať popis. 5 Klepnite na „Použiť“ (nová fotka) alebo „Vybrať“ (existujúca fotka). Ak chcete použiť predvolené zvonenie určené v nastavení Zvukov. 3 Klepnite na Odfotiť a spravte fotografiu. Ak chcete vytvoriť vlastný popis. môžete prepojiť kontakty a vytvoriť tak jeden jednotný kontakt. Prepojenie kontaktu: V režime úprav klepnite na kontakt. 2 Klepnite na „Upraviť“ a klepnite na „Pridať fotku“. Prepojiť kontakt a vyberte Používanie informácií o kontaktoch Informácie z „Info“ obrazovky kontaktu môžete využiť na:  Zavolanie kontaktu  Vytvorenie emailovej správy v aplikácii Mail adresovanej kontaktu  Otvorenie domovskej stránky kontaktu v aplikácii Safari  Vyhľadanie adresy kontaktu v aplikácii Mapy a určenie trasy  Odoslanie textovej správy kontaktu  Zdieľanie kontaktných údajov s ostatnými  Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené  Spustenie FaceTime video hovoru 236 Kapitola 26 Kontakty . Prípadne klepnite na „Vybrať fotku“ a vyberte fotografiu.  Vymazanie položky: Klepnite na a potom klepnite na Vymazať. Ak synchronizujete kontakty z počítača a aj bezdrôtovo. alebo klepnite na existujúcu fotografiu. vyberte možnosť Predvolené. Viac v časti „Jednotné kontakty“ na strane 238. Zmena zvonenia pre daný kontakt: Klepníte na pole zvonenia a vyberte požadované zvonenie. Popisy polí môžete zmeniť klepnutím na ne a zadaním iného popisu. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt.

Ak ste s týmto kontaktom niekedy uskutočnili FaceTime hovor.Použitie obrazovky s informáciami o kontakte: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Klepnite na položku. že toto číslo sa nachádza v zozname obľúbených. na tlačidle FaceTime sa zobrazí symbol .) Kapitola 26 Kontakty 237 . Zavolať Poslať email Navštíviť webovú stránku Zobraziť mapu a stanoviť trasu k cieľu Spustiť FaceTime videohovor Pridať telefónne číslo medzi obľúbené Poslať textovú správu Hviezdička vedľa telefónneho čísla znamená. Zobrazenie vlastného telefónneho čísla: Klepnite na „Kontakty“ a prejdite do hornej časti zoznamu. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Jednotné kontakty sa zobrazia len v zozname všetkých kontaktov. a nakoniec na 238 Kapitola 26 Kontakty . potom klepnite na „Rozpojiť“. Rozpojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. ktoré sa líšia stredným menom).Jednotné kontakty Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať. Aby sa predišlo zobrazovaniu prebytočných kontaktov v zozname všetkých kontaktov na vašom iPhone. že jedna osoba bude mať viacero záznamov vo viacerých účtoch. Zobrazenie kontaktných údajov zo zdrojového účtu: Klepnite na jeden zo zdrojových účtov. sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt (s výnimkou kontaktov. Zdrojové účty jednotného kontaktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky ako Prepojené vizitky. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis „Jednotné info“.

Ak pridáte informácie do jednotného kontaktu. Kapitola 26 Kontakty 239 . Pokiaľ neupravíte jednotný kontakt. Ak chcete vybrať meno. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte. jednotlivé kontakty v zdrojových účtoch zostanú nezmenené a samostatné. potom klepnite na a vyberte kontakt. mená individuálnych kontaktov nebudú zmenené. zmeny budú prekopírované do každého zdrojového účtu.Prepojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. budú tieto pridané do kontaktu v každom zdrojovom účte. ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky. čo vám umožňuje prezerať si „Info“ obrazovku a prepojený kontakt z ľubovoľného zo zdrojových účtov. Ak prepojíte kontakty. Informácie o jednotnom kontakte sa pri prezeraní zo špecifického účtu taktiež zobrazia v spodnej časti „Info“ obrazovky každého kontaktu (na rozdiel od zoznamu všetkých kontaktov). v ktorom tieto informácie existujú. klepnite na prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na „Použiť toto meno pre jednotnú vizitku“. ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko. Prepojené kontakty nie sú zlúčené. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno meno.

čas a spálené kalórie počas prechádzky alebo behu. Viac informácií týkajúcich sa nastavenia a používania Nike + iPod nájdete v dokumentácii dodanej spolu s Nike + iPod. stanoviť si ciele a prijímať výzvy.Nike + iPod 27 Aktivácia Nike + iPod Po zapnutí v nastaveniach sa ikona aplikácie Nike + iPod zobrazí na ploche. Zapínanie a vypínanie Nike + iPod: V Nastaveniach zapnite alebo vypnite Nike + iPod. kde môžete sledovať vaše pokroky. jej ikona sa zobrazí na ploche. Ak je aplikácia Nike + iPod zapnutá. Informácie o tréningu môžete odoslať na nikeplus.com. prebehnutú vzdialenosť. 240 . Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť.

2 V závislosti od typu tréningu bude zrejme potrebné nastaviť čas. ako vám kážu pokyny. 3 Klepnite na Pripojiť nový a potom spravte niekoľko krokov tak. Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor. vzdialenosť alebo kalórie. Trénovanie s Nike + iPod: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na Tréningy a vyberte si typ tréningu. Tréning s Nike + iPod Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete využívať funkciu Nike + iPod pri tréningu. pozrite si časť „Nastavenia Nike + iPod“ na strane 243. Ak chcete zapnúť hovorenú odozvu alebo nastaviť ďalšie možnosti. 4 Po dokončení tréningu klepnite na Skončiť tréning. 3 Vyberte si playlist alebo iný hudobný (audio) výber a začnite s tréningom. použite na jeho pripojenie nastavenia Nike + iPod. 2 V Nastaveniach iPhone vyberte Nike + iPod > Senzor. Kapitola 27 Nike + iPod 241 . Pripojenie senzora k iPhone: 1 Vložte senzor Nike + iPod do vašej topánky. Ak chcete použiť iný senzor. Na pripojenie senzora k iPhone môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod. čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhone.Pripojenie senzora Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu vášho senzora. 4 Po pripojení senzora klepnite na Hotovo.

Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: V Nastaveniach vyberte Nike + iPod a klepnite na Obnoviť kalibráciu. Ak chcete na stránke nikeplus. Ak kliknete na Neodosielať. Kalibrovať môžete len tréningy s dĺžkou aspoň 400 metrov (štvrť míle).Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus. Uistite sa. 2 Klepnite na Kalibrovať. alebo kliknite na Navštíviť v zobrazenom okne. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Ak zatiaľ nemáte účet na nikeplus.com.“ 3 Kliknite na „Navštíviť nikeplus.com pri synchronizácii iPhone s iTunes. aby boli budúce tréningy pri synchronizácii iPhone s iTunes automaticky odosielané na stránku. alebo sa zaregistrujte (ak zatiaľ nie ste prihlásený). 3 Zadajte vašu emailovú adresu a heslo účtu nikeplus. môžete nastaviť aplikáciu iTunes tak.com Pri prvom pripojení iPhone k iTunes po tréningu sa vás iTunes opýta. že váš počítač je pripojený na internet. zadajte vzdialenosť a potom klepnite na Hotovo.com bezdrôtovo: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na História. či chcete pri synchronizácii iPhone automaticky zasielať vaše tréningové dáta na stránku Nike+. 4 Kliknite na Uložiť vaše behy a prihláste sa. vytvorte si ho klepnutím na „Pripojiť sa k Nike+“.com.com“. prihláste sa na účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 242 Kapitola 27 Nike + iPod . 2 V iTunes kliknite na Nike + iPod v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Automaticky odosielať tréningové dáta na nikeplus.com a klepnite na „Prihlásiť sa na Nike +“.com zobraziť vaše tréningy. Kalibrácia Nike + iPod Nike + iPod skalibrujete pomocou práve dokončeného tréningu. Nastavenie iTunes na automatické odosielanie tréningov na nikeplus.com a nastavíte iTunes tak. 2 Klepnite na „Odoslať do Nike+“. Uistite sa. Kalibrácia iPhone: 1 Prebehnite alebo prejdite známu vzdialenosť a klepnite na Skončiť tréning. že je váš iPhone pripojený na internet. aby odoslala informácie neskôr. Odoslanie tréningových dát z iPhone na nikeplus. Kliknutím na Odoslať odošlete aktuálny tréning na stránku nikeplus.

Nastavenie Nike + iPod senzora: Vyberte Senzor a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Nastavenie hmotnosti: Vyberte Hmotnosť a zadajte vašu hmotnosť. Na bezdrôtové ovládanie Nike + iPod môžete použiť Nike+ kompatibilný diaľkový ovládač (predávané samostatne). Vypínanie a zapínanie hovorenej odozvy: Klepnite na Hovorená odozva a vyberte mužský či ženský hlas. Nastavenie orientácie obrazovky: Vyberte Zamknúť obrazovku a potom nastavte požadovanú orientáciu. Pred prvým použitím musíte diaľkový ovládač nastaviť na iPhone. Nastavenie jednotiek dĺžky: Vyberte Vzdialenosť a potom klepnite na V míľach alebo V kilometroch. Kapitola 27 Nike + iPod 243 . Nastavenie diaľkového ovládača Nike + iPod: Vyberte Ovládač a riaďte sa pokynmi na obrazovke. alebo vypnite hovorenú odozvu. Výber PowerSong (skladby prehrávanej počas tréningu): Klepnite na PowerSong a vyberte skladbu z hudobnej knižnice.Nastavenia Nike + iPod V Nastaveniach vyberte Nike + iPod pre aktiváciu a úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: Klepnite na Obnoviť kalibráciu.

Potom začnite čítať klepnutím na knihu alebo PDF dokument. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks a potom si vo vstavanom obchode iBookstore sťahujte akékoľvek knihy. kde ste skončili. Dostupnosť titulov sa môže meniť. Poznámka: Aplikácia iBooks a obchod iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo oblastiach. Aplikácia iBooks si zapamätá miesto. Dostupné na iBookstore.iBooks 28 O aplikácii iBooks iBooks je skvelá aplikácia určená na čítanie a nakupovanie kníh. Kniha sa po stiahnutí zobrazí vo vašej knižnici. Množstvo rôznych nastavení displeja umožňuje pohodlné čítanie kníh. Pridajte ePub knihy a PDF dokumenty do knižnice pomocou iTunes. takže sa naň môžete jednoducho vrátiť. vrátane klasiky a bestselerov. 244 .

môžete si ju zakúpiť a stiahnuť. Knihy vo formáte ePub alebo PDF ponúka množstvo webových stránok. Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet Apple. Kapitola 28 iBooks 245 . klepnite na cenu a potom na „Kúpiť“. ktorá sa vám zapáči. Do vašej knižnice iTunes môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty. Ak sa PDF nezobrazí v paneli Knihy. Klepnite na „Redownload“ (Znovu stiahnuť). Potom v iTunes vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor.Ak si chcete stiahnuť aplikáciu iBooks a používať službu iBookstore. Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach. Používanie iBookstore iBookstore otvoríte klepnutím na „Store“ (Obchod) v aplikácii iBooks. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Zakúpenie knihy: Nájdite požadovanú knihu. Ak nájdete knihu. označte ho a vyberte „Súbor“ > „Informácie“. musíte v iTunes zmeniť jeho typ. Synchronizovať môžete knihy stiahnuté alebo zakúpené v iBookstore. Nájdite PDF dokument vo vašej knižnici iTunes. klepnite v iBookstore na „Purchases“ (Zakúpené) a nájdite knihu v zozname. Niektoré knihy je možné sťahovať bezplatne. Viac v časti „Store“ na strane 232. v paneli Knihy v iTunes vyberte knihu alebo PDF dokument a potom synchronizujte iPhone. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Ak zatiaľ nemáte účet Apple. Keď je iPhone pripojený k počítaču. Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Na synchronizáciu vašich kníh a PDF dokumentov medzi iPhone a vaším počítačom použite iTunes. Môžete si tu prezerať populárne alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy. alebo ak chcete nakupovať z iného účtu Apple. Pripojte váš iPhone k počítaču. V okne s informáciami o súbore vo vyskakovacom menu „Druh média“ vyberte „Kniha“ a potom kliknite na Potvrdiť. Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov s iPhone: Stiahnite na vašom počítači knihu alebo PDF dokument. Prihláste sa na účet Apple a klepnite na „OK“. čítať alebo písať recenzie a stiahnuť si pred zakúpením ukážku z knihy. Ak si chcete znovu stiahnuť už zakúpenú knihu. panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky určené na synchronizáciu. potrebujete pripojenie na internet a účet Apple. Získanie ďalších informácií: V iBookstore si môžete prečítať súhrnné informácie o knihe.

Pridávanie. Potiahnite ovládací prvok navigácie medzi stránkami v spodnej časti obrazovky na požadovanú stránku a potom ho pustite.Zakúpené knihy budú automaticky synchronizované s vašou knižnicou iTunes pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom. prípadne švihnite prstom smerom doprava alebo doľava. klepnite na zvýraznený text. Čítanie kníh Čítanie kníh je jednoduché. Môžete pridať viacero záložiek. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia. ktorú si chcete prečítať. Ak nevidíte knihu. Prejdite do knižnice a klepnite na knihu. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v knihe. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku vložíte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. Takto máte vytvorenú zálohu pre prípad. Ak chcete zmeniť smer. zobrazte si ostatné zbierky klepnutím na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky. Pri zatvorení knihy nie je potrebné vkladať záložku. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. vyberte „Nastavenia“ > „iBooks“. 246 Kapitola 28 iBooks . Záložku odstránite klepnutím na ňu. odstraňovanie alebo upravovanie ozačenia textu: Označte ľubovoľné slovo tak. klepnite na zvýraznený text a potom klepnite na Odstrániť zvýraznenie. ktorým sa strana otáča pri klepnutí na ľavý okraj. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . Ak chcete odstrániť zvýraznenie. Otáčanie strán: Klepnite prstom na ľavý alebo pravý okraj strany. že vymažete knihu z iPhone. o ktorú máte záujem. aplikácia iBooks si totiž zapamätá miesto. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Zvýrazniť. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. že na ňom podržíte prst.

klepnite na a potom na Záložky. že na ňom podržíte prst. Ovládanie navigácie medzi dvoma stranami sa nachádza v spodnej časti obrazovky a umožňuje prechod na požadovanú stranu dvoma spôsobmi. zvýraznené časti textu a poznámky. Ak chcete zobraziť poznámku. Ak chcete zmeniť farbu poznámky. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. klepnite na zvýraznený text. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Ak chcete odstrániť záložku. alebo klepnúť na miniatúru strany. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Tento zabraňuje otáčaniu obrazovky keď otočíte váš iPhone. Zobrazenie všetkých záložiek. klepnite na ňu.Pridávanie. klepnite na indikátor na okraji strany v blízkosti zvýrazneného textu. Ak chcete odstrániť poznámku. Pridať môžete viacero záložiek. Pre zobrazenie poznámky klepnite na jej indikátor. Môžete potiahnuť číslo strany. Zadajte text a klepnite na Hotovo. môžete prejsť na konkrétnu stranu aj klepnutím na jej ikonu. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . Otáčanie strán: Prejdite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. zvýrazneného textu a poznámok: Ak chcete zobraziť pridané záložky. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Ak pri čítaní knihy ležíte. Zväčšenie stránky: Stranu zväčšite pomocou dvoch prstov a potom rolovaním zobrazte požadovanú časť. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Poznámka. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v dokumente. iBooks si automaticky zapamätá miesto. ktorý si chcete prečítať. klepnite na vybraný text a potom klepnite na Odstrániť poznámku. Ak autor nevytvoril obsah. odstraňovanie alebo upravovanie poznámok: Označte ľubovoľné slovo tak. Vyberte zbierku a potom klepnite na PDF dokument. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. Zväčšenie obrázka: Dvakrát klepnite na obrázok. použite zámok orientácie displeja na výšku. Choďte do knižnice a klepnite na Zbierky. Pri zatvorení knihy do nej nemusíte vkladať záložku. Kapitola 28 iBooks 247 . Čítanie PDF dokumentov Aplikáciu iBooks môžete použiť na čítanie PDF dokumentov.

ktorú chcete prehľadať. Upravenie veľkosti a typu písma: Klepnite na a v zobrazenom zozname klepnite na alebo pre zmenšenie alebo zväčšenie písma. zmení sa zároveň aj formátovanie textu. Vyhľadanie významu slova Význam slova môžete vyhľadať v slovníku. Ak chcete zmeniť písmo. Výsledky sa zobrazia v aplikácii Safari. Slovníky nemusia byť dostupné pre všetky jazyky. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete na danú stranu knihy. Spôsob. Zadajte slovo. Požadované slová alebo frázy môžete vyhľadávať aj v obsahu kníh. podržte na ňom prst a potom klepnite na „Vyhľadať“. Vyhľadanie slova: V knihe označte slovo a v zobrazenom menu klepnite na „Slovník“. prejdite na zbierku. Vyhľadávanie v knihe: Otvorte knihu a klepnutím do stredu strany zobrazte ovládanie. Ak chcete vyhľadávať vo Wikipedii alebo pomocou Google. 248 Kapitola 28 iBooks . Potom klepnite na lupu. Klepnite na lupu. alebo meno autora a klepnite na Hľadať. Ak chcete rýchlo vyhľadať slovo v knihe. Toto nastavenie sa vzťahuje všetky knihy. klepnite na „Vyhľadať na Google“ alebo „Vyhľadať vo Wikipedii“. Upravenie jasu: Klepnite na a potom upravte jas. Ak upravíte typ a veľkosť písma. Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky. Vyhľadávanie môžete tiež odoslať na Wikipédiu alebo Google a nájsť tak ďalšie súvisiace informácie. Táto slúži na úpravu farby papiera a písma. Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Knihu v knižnici môžete rýchlo nájsť podľa názvu alebo autora. V knižnici sa zobrazia knihy vyhovujúce kritériám vyhľadávania. Vyhľadávanie kníh: Prejdite do knižnice. klepnite na Písma a v zozname vyberte požadovaný typ. zadajte hľadanú frázu a potom klepnite na Hľadať. ktoré sa nachádza v názve knihy.Zmena vzhľadu knihy Ak chcete upraviť vzhľad kníh. Ak je to potrebné. zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Upravenie farby papiera a písma: Klepnite na a potom zapnite možnosť Sépia. akým iBooks zarovnáva text v odstavcoch môžete upraviť v Nastavenia > iBooks.

v časti „Purchases“ (Zakúpené). Vyberte tlačiareň. klepnite na „Hotovo“. Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo spôsobov radenia. Položky je taktiež možné usporiadať do zbierok. Tlačiť a odosielať emailom sa dajú len PDF dokumenty. Usporiadanie Knižnice Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na vymazanie a potom klepnite na Vymazať. ktorá vám nahlas prečíta knihu. Ak ste skončili s vymazávaním. Ak chcete pridať novú zbierku. Preusporiadanie položiek v knižnici: Podržte prst na knihe alebo PDF dokumente a potiahnite ho na nové miesto v knižnici. klepnutím na stavový riadok prejdite do hornej časti obrazovky a klepnite na . potom na a nakoniec na Vymazať. Vytvorenie. bude kniha uložená aj vo vašej knižnici iTunes. Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. Po zadaní adresy a dopísaní správy klepnite na Odoslať. klepnite na a vyberte Tlačiť. Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni. Ak vymažete zakúpenú knihu. Vymazanie položky z knižnice: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. premenovanie a vymazanie zbierky: Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na meno aktuálnej zbierky. môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore. Ak ste pred vymazaním synchronizovali vaše zariadenie s počítačom. Tlačenie PDF: Otvorte PDF. Niektoré knihy nemusia byť kompatibilné s funkciou VoiceOver. Ak chcete vymazať zbierku. klepnite na Upraviť. Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani vymazávať. Pre ePub knihy tieto možnosti nie sú dostupné.Predčítanie knihy Ak ste zrakovo postihnutý. Po dokončení úprav klepnite na „Hotovo“. Usporiadanie knižnice: Choďte do knižnice. Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF. môžete využiť funkciu VoiceOver. Ak chcete upraviť meno zbierky. klepnite na jej meno. Kapitola 28 iBooks 249 . klepnite na Nová. klepnite na a vyberte Odoslať dokument. rozsah tlačených strán a počet kópií a klepnite na Tlačiť.

prípadne zbierku určenú na váš voľný čas. Odtiaľ ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Pri prvom pridaní sa kniha alebo PDF dokument automaticky presunie do zbierky Knihy a PDF dokumenty. napríklad škola alebo práca. Môžete si vytvoriť rôzne druhy zbierok. V prípade PDF dokumentov sú synchronizované len záložky a informácie o aktuálnej strane. takže sú vždy aktuálne a môžete tak pohodlne čítať knihu na viacerých zariadeniach.Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. 250 Kapitola 28 iBooks . Zapínanie a vypínanie synchronizácie záložiek: Vyberte „Nastavenia“ >„iBooks“ a zapnite alebo vypnite Synchronizáciu záložiek. Položky sa nemôžu naraz nachádzať vo viacerých zbierkach. poznámky a informácie o aktuálnej strane vo vašom účte Apple. iBook synchronizuje informácie všetkých kníh pri otvorení a ukončení aplikácie. Synchronizácia záložiek a poznámok Aplikácia iBooks ukladá vaše záložky. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na presunutie a potom klepnite na Presunúť. Navyše dochádza aj k synchronizácii jednotlivých kníh pri ich otvorení alebo zatvorení. Zobrazenie zbierky: Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v zozname vyberte zbierku. Synchronizácia nastavení vyžaduje pripojenie na internet.

com/accessibility. môžete funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v aplikácii iTunes. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. Tieto funkcie prístupnosti zahŕňajú:  VoiceOver  Zväčšovanie  Veľký text  Biela na čiernej  Mono zvuk  Funkcia Rozprávať auto text  Podpora braillových displejov S výnimkou funkcie VoiceOver budú všetky ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať so všetkými aplikáciami na iPhone. 251 . 3 V paneli „Zhrnutie“ kliknite na „Konfigurovať univerzálny prístup“ v časti „Možnosti“. Vypnutie a zapnutie funkcií prístupnosti v iTunes: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.apple.Prístupnosť 29 Funkcie univerzálneho prístupu Okrem mnohých funkcií uľahčujúcich používanie iPhone obsahuje tento aj funkcie prístupnosti. sluchu a inými postihnutiami jednoduchšie ovládanie zariadenia. Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPhone. Funkcia VoiceOver funguje so všetkými aplikáciami predinštalovanými na iPhone a s mnohými aplikáciami tretích strán. Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www. vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. v časti Prístupnosť. ktoré uľahčujú osobám s postihnutím zraku. Keď je váš iPhone pripojený k počítaču.

VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení „Medzinárodné“. ktorými ovládate iPhone. Ak vyberiete ovládací prvok (napríklad tlačidlo alebo prepínač) a je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. VoiceOver popíše. VoiceOver vás tiež informuje o zmene orientácie displeja a odomknutí resp. VoiceOver ho prečíta. Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone. Akonáhle je funkcia VoiceOver zapnutá. Nastavenie funkcie VoiceOver Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá. Viac v časti „Videá“ na strane 109. Funkcia VoiceOver popisuje každý prvok na obrazovke. ktorý označíte. musíte na ovládanie iPhone používať gestá VoiceOver. Skryté titulky môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPodu.4 Vyberte tie funkcie prístupnosti. Pri výbere prvku na obrazovke je tento označený čiernym obdĺžnikom (čo pomáha orientovať sa tým užívateľom. VoiceOver Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. 252 Kapitola 29 Prístupnosť . Ak označíte text. alebo poskytne inštrukcie . VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime. aby ste ho videli. ktorí obrazovku vidia) a VoiceOver vysloví názov položky a popíše ju. Ak prejdete na inú obrazovku. takže môžete používať iPhone bez toho. nie však pre všetky. akú funkciu plní prvok. Čierny obdĺžnik je označovaný ako kurzor VoiceOver.napríklad „Otvorte dvojitým klepnutím“. ktoré chcete používať a kliknite na „Potvrdiť“. Viac v časti „Veľký text“ na strane 267. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu. uzamknutí obrazovky. Poznámka: Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky.

Ak sa rozhodnete pre vyslovovanie znakov aj slov. Ak je funkcia Použiť fonetiku zapnutá. alebo poskytnúť nápovedu . VoiceOver bude počas písania vyslovovať jednotlivé znaky a po dokončení písania slova (po vložení medzery alebo interpunkčného znamienka za slovo) vysloví celé slovo. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. VoiceOver môže vyslovovať znaky. Ak napríklad napíšete znak „f“. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Meniť výšky“. VoiceOver môže vysloviť akciu pre danú položku.Vypnutie a zapnutie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „VoiceOver“. Výber typu odozvy na písanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Odozba písania“. Pridanie rýchlosti rozprávania na rotor: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na „Zahrnúť v rotore“. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Hlasové nápovedy: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „Hlasové nápovedy“. Vyslovované znaky tak bude jednoduchšie rozpoznať. Túto funkciu použite pri zadávaní alebo čítaní po jednotlivých znakoch. Funkcia Hlasové nápovedy je v predvolených nastaveniach zapnutá. Znaky a slová alebo Nič (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). alebo ani jednu z nich. Nastavenie rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a upravte Rýchlosť rozprávania. Slová. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší tón pri vymazávaní písmena. funkcia VoiceOver najprv vysloví znak a potom povie slovo začínajúce sa daným znakom. slová. VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší tón pri vyslovovaní poslednej položky. Ak je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. Viac v časti „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 268. Použiť fonetiku V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Použiť fonetiku“. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov. Môžete tiež vybrať nastavenie typu odozvy na písanie. Funkcia Meniť výšky Kapitola 29 Prístupnosť 253 . obe tieto možnosti. Pre softvérové klávesnice a pre bezdrôtovú klávesnicu Apple môžete vybrať jednu z možností: Znaky. VoiceOver povie „f“ a vzápätí vysloví „foxtrot“.napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“.

Ak zmeníte jazyk pre váš iPhone. kedy zdvihnete prst z displeja. Pre použitie štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. s ktorou sa vám pracuje najlepšie. Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. ktoré sa majú zobraziť na Jazykovom rotore. Gestá funkcie VoiceOver Ak je funkcia VoiceOver zapnutá. Niektoré jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk funkcie VoiceOver. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú spoľahlivejšie. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname. 254 Kapitola 29 Prístupnosť . môžete používať aj štandardné gestá. Jazykový rotor je dostupný vždy. klepnite na vedľa jazyka a potiahnite ho nahor alebo nadol. Nastavenie možností rotora pre prehliadanie webu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Webový rotor“. štandardné dotykové gestá sa zmenia. že používa jazyk nastavený pre iPhone. Séria tónov vás upozorní na to. že môžete používať štandardné gestá.Funkcia VoiceOver je prednastavená tak. Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. keď máte zvolený viac ako jeden jazyk. Množstvo užívateľov považuje za mimoriadne efektívnu funkciu „Rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver. Klepnutím označte alebo zrušte možnosti. Výber jazykov dostupných v Jazykovom rotore: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Jazykový rotor“ a klepnutím vyberte jazyk alebo jazyky. Rovnako môžete použiť aj palce. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. ak sú označené. vyberte jazyk zo zoznamu a klepnite na „OK“. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a zvoľte formát. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá. Štandardné gestá môžete používať až do okamihu. Ak chcete zmeniť polohu položky v zozname. Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú. Nastavenie jazyka iPhone: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“. Môžete však použiť aj iný jazyk. Tieto gestá spolu s niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov. klepnite na vedľa položky a potiahnite ju nahor alebo nadol. ak sa uvoľníte a necháte počas dotyku obrazovky dostatočne veľké medzery medzi prstami.

že je funkcia VoiceOver zapnutá. klepnite na „Hotovo“. Viac v časti „Ovládanie pomocou rotora“ na strane 256.  Klepnutie troma prstami: Informovať o stave rolovania (ktorá strana alebo riadok je zobrazený). ktoré používate nefungujú.  Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na stránke. skúste zrýchliť vaše pohyby.  Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Ísť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako napríklad plocha.  Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora.  Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať predošlú alebo ďalšiu položku. Precvičovanie gest: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiceOver.  „Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte „z“ ).  Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie názvu alebo popisu aktuálnej položky.  Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko počnúc hornou časťou obrazovky.Ak gestá. uistite sa. alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku. Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené. ak chcete zrušiť pripomienku.  Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po stranách.  Švihnutie nadol štyrmi prstami: Označiť posledný prvok na obrazovke. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp. Kapitola 29 Prístupnosť 255 . prstami. Akcie alebo Safari). vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver.  Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na stránke. Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver. Platí to najmä pre gestá využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov. Ak ste skončili s precvičovaním.  Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko smerom nadol od aktuálnej polohy kurzora. Prehľad dôležitých gest VoiceOver: Navigácia a čítanie  Klepnutie: Vysloviť názov položky.  Švihnutie nahor štyrmi prstami: Označiť prvý prvok na obrazovke.

Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón.  Klepnutie troma prstami dvakrát: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver. Spustiť alebo zastaviť stopky.  Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom pre jej aktiváciu. alebo prechod z jedného prvku (ako sú napr.  Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto.  Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku. Diktafón alebo Fotky. ak je zapnutá funkcia VoiceOver. Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke iPhone. odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý. ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol. Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone. ak chcete otočiť rotor a zvoliť tak rôzne možnosti. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách iPod. Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch). Ak napríklad čítate text v prijatej emailovej správe. aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji. potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač.  Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. 256 Kapitola 29 Prístupnosť . YouTube. Ovládanie pomocou rotora Rotor je virtuálny ovládací prvok. Aktuálne nastavenie sa zobrazí na obrazovke a bude nahlas prečítané.Aktivácia  Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku. čo práve robíte. môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách pri švihnutí nahor alebo nadol. Funkcia rotora pritom závisí od toho.  Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom („rozdelené klepnutie“): Aktivovať položku. Odfotiť (Fotoaparát).  Klepnutie troma prstami trikrát: Vypnúť alebo zapnúť clonu obrazovky.

Nasledujúce zoznamy obsahujú dostupné možnosti rotora v závislosti od kontextu. Čítanie textu Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Prezeranie webovej stránky Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch  Hlavičkách  Odkazoch  Navštívených odkazov  Nenavštívených odkazoch  Vnorených odkazoch  Ovládanie formulárov  Tabuliek  Riadkoch (pri prechádzaní tabuliek)  Zoznamov  Orientačných bodov  Obrázkov  Statického textu Zväčšovanie a zmenšovanie Zadávanie textu Presunúť kurzor a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Vybrať úpravu funkcie Vybrať jazyk Kapitola 29 Prístupnosť 257 .

Používanie ovládacích prvkov (ako napríklad nastavovanie času v aplikácii Hodiny) Označiť a vypočuť si hodnoty po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Upraviť hodnotu ovládacieho prvku Rozprávanie (dostupné len s bezdrôtovou klávesnicou Apple) Úprava rozprávania funkcie VoiceOver:  Hlasitosť  Rýchlosť  Odozva písania  Funkcia Meniť výšky  Použiť fonetiku Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple “ na strane 263.  Označenie posledného prvku na obrazovke: Švihnutie nadol štyrmi prstami. 258 Kapitola 29 Prístupnosť . Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke.švihnutím jedným prstom doľava alebo doprava. Použite gestá využívajúce štyri prsty na označenie prvého alebo posledného prvku na obrazovke. VoiceOver pri dotyku identifikuje každý prvok. „Klepnutie“ na označenú položku. „Klepnutie dvakrát“ na vybranú položku.  Označenie prvého prvku na obrazovke: Švihnutie nahor štyrmi prstami. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. Používanie funkcie VoiceOver Výber položky na obrazovke: Prejdite prstom po displeji. ktoré sa zobrazia pre prezeranie webu a upraviť ich poradie. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať . Môžete vybrať možnosti rotora. Švihnutím smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok.

Švihnutím nahor prečítate nasledujúci znak a švihnutím nadol predchádzajúci. funkcia VoiceOver vás bude informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú riadky 5 až 10“). Ovládanie posuvníkov: Pohybom jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a pohybom nadol jeho hodnotu znižujete. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a Webový alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. Rolovanie v zozname alebo na obrazovke Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. aby VoiceOver vyslovil slovo začínajúce vysloveným znakom. V registri sa pohybujete švihnutím prsta smerom nahor alebo nadol. ktorým ju presúvate. bude plynulé rolovanie ukončené. až kým nezaznie zvuk. Ak chcete. Kapitola 29 Prístupnosť 259 . Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. ak chcete. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj plynule rolovať. Ak sa ozve séria tónov. Švihnite smerom nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu vyššie. Používanie registrov Preusporiadanie zoznamu Odomknutie iPhone: Označte prepínač „Odomknúť“ a klepnite dvakrát na obrazovku.Čítanie názvu a popisu prvku po slovách alebo po znakoch: Označte požadovaný prvok a švihnite jedným prstom nahor alebo nadol. v závislosti od smeru. použite fonetiku. Dá sa označiť len priamym dotykom. Označte položku v pravej časti zoznamu. Ak posúvate stránky zoznamu. klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke. VoiceOver prečíta meno položky nad alebo pod presúvanou položkou. aby VoiceOver vyslovoval po slovách. Poradie v niektorých zoznamoch. V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register. VoiceOver informuje o hodnote nastavenia počas nastavovania. môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule rolovať v zozname. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol. Otočte rotor. Akonáhle zdvihnete prst z displeja.

Ak máte pripojenú externú klávesnicu. 260 Kapitola 29 Prístupnosť . Švihnite smerom nahor dvoma prstami. Zadávanie a úprava textu Ak vstúpite do textového poľa. klepnite na obrazovku dvakrát. Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu obrazovky a klepnite dvakrát. je obsah obrazovky aktívny aj napriek tomu. Klepnite trikrát tromi prstami. Stíšenie funkcie VoiceOver Klepnite dvakrát troma prstami. silu signálu Wi-Fi a ďalšie informácie. že je displej vypnutý. Ak je clona obrazovky zapnutá. Rozprávanie bude po označení ďalšej položky automaticky pokračovať. aby rozprávanie pokračovalo. v pravom dolnom rohu a klepnite dvakrát. ktoré je možné upravovať. Švihnite smerom nadol dvoma prstami. Ak chcete. Klepnite raz dvoma prstami. ktorú chcete presunúť. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na možnosti pri volaní s automatickými systémami. Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Ak nadviažete telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá. že sa dotknete hornej časti obrazovky. stav batérie. znovu klepnite dvoma prstami. Potom potiahnite ikonu. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo Domov . potiahnite ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver. môžete na zadávanie textu použiť klávesnicu na displeji alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone. môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením klávesu Control.Úprava plochy: Na ploche označte ikonu. Znovu klepnite dvakrát troma prstami a zapnete rozprávanie. Tieto informácie môžu zahŕňať čas. prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza. Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. VoiceOver vás počas presúvania ikony bude informovať. na obrazovke sa namiesto možností hovoru zobrazí numerická klávesnica. Zastavenie rozprávania informácií o položke Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Čítanie celej obrazovky od vrchu Čítanie od aktuálnej položky až na spodok obrazovky Informácie o stave iPhone si môžete vypočuť tak. Klepnite dvakrát na ikonu a podržte na nej prst. Môžete presúvať ďalšie ikony.

VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak. kopírovanie a vkladanie textu do textových polí. Delete alebo Enter. Presúvanie kurzora: Pre výber presúvania kurzora po znakoch. Zadávanie textu: 1 Pre zobrazenie klávesnice označte textové pole. Klepnite dvakrát ešte raz. ktorého sa dotknete. budete ju zrejme musieť vyvolať klepnutím dvakrát. Výber štandardného alebo dotykového písania: So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici použite rotor pre výber Režimu písania a potom švihnite prstami smerom nahor alebo nadol. Ak pole už obsahuje text. ktoré zadávajú text. Ak spravíte pri písaní preklep. ako je Shift. Dotykové písanie je rýchlejšie. Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi. Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu v texte. VoiceOver je prednastavený tak. kurzor bude umiestnený na začiatok alebo na koniec tohto textu. Prípadne potiahnite prst po klávesnici. VoiceOver vám to oznámi. VoiceOver vám oznámi. alebo či musíte „klepnúť dvakrát pre úpravu“. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku vložíte znak. Kapitola 29 Prístupnosť 261 . môže však vyžadovať viac tréningu ako štandardné písanie. podržte ho na požadovanom klávese a klepnutím na obrazovku iným prstom zadajte znak. cez ktorý sa kurzor posunul. ak chcete presunúť kurzor na opačný koniec textu. 2 Použitie klávesnice na zadávanie textu: Â Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. či je textové pole v stave „upravuje sa“. presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho. znak však zadá až po zdvihnutí prsta. čo zdvihnete prst z obrazovky. Ak sa klávesnica nezobrazí automaticky. VoiceOver vysloví znak každého klávesu. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu. VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho zadaní. použite štandardné písanie. Â Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak. VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie iPhone určené na úpravu textu na vystrihovanie. VoiceOver vás bude informovať o polohe kurzora. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky po tom. že kurzor presúva po znakoch. slovách alebo po riadkoch použite rotor.Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a „dotykové“ písanie. Pre použitie ostatných klávesov.

Vloženie znaku s diakritikou: V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky. Ak máte zapnutú funkciu Meniť výšky. VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom. Tento postup musíte zachovať aj v prípade. ktorý chcete vymazať. že je rotor nastavený na úpravy. cez ktoré ho presuniete. že používate dotykové písanie. až kým sa neprehrá zvuk. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach. Ak máte označený text. alebo použite rozdelené klepnutie. Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov. Pri presúvaní kurzora po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok. Označenie textu: Nastavte rotor na Upraviť. ktoré za ním nasleduje. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na koniec preskočeného slova. švihnite prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť. Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát. ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát. Ak vyberiete „Označiť všetko“. VoiceOver vysloví znak počas jeho vymazávania. švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu. v ktorom zadávate text: Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo nadol. švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predchádzajúceho slova. jedenkrát pre každý znak. Vystrihovanie. ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát. Vymazanie znaku: Označte kláves a klepnite dvakrát. bude označené slovo. 262 Kapitola 29 Prístupnosť . pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku. ktoré za ním nasleduje. Potiahnite prst smerom doprava alebo doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. ktorý upozorňuje na zobrazenie alternatívnych znakov. prepnite späť na režim znaky pomocou rotora. kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). podržte prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na obrazovku. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného riadku odstavca. kopírovanie alebo vkladanie: Uistite sa. Ak vyberiete „Označiť“. klepnite dvakrát a podržte prst.Pri presúvaní kurzora po slovách vyslovuje VoiceOver každé slovo. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak. vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. že máte v nastavení Jazykového rotora VoiceOver zvolený viac ako jeden jazyk. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za slovom alebo na konci vety. bude označený celý text. Poznámka: Jazykový rotor sa vám zobrazí len v prípade. Ak chcete vymazať naraz viacero znakov. cez ktorý ho presuniete. Zmena jazyka. Späť: Zatraste s iPhone.

čítať obsah obrazovky. Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. Kláesové príkazy VoiceOver VO = Control-Option Čítať všetko počnúc aktuálnou polohou kurzora Čítať od vrchu Presunúť sa na stavový riadok Stlačiť tlačidlo Domov Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Klepnúť na položku Klepnúť dvakrát dvomi prstami Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rotora Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rečového rotora Upraviť položku rečového rotora Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Zapnúť Pomocníka VoiceOver Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku. Prostredníctvom pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku klávesovým kombináciám. Klávesové príkazy VoiceOver vám umožňujú pohybovať sa po obrazovke. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple Funkciu VoiceOver môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple spárovanou s iPhone. Tieto sú v tabuľko označené ako „VO“. nastaviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. alebo vypnúť Pomocníka VoiceOver VO–A VO–B VO–M VO–H VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo VO–medzerník VO–„-“ VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol VO–Command-šípka vľavo alebo VO–Commandšípka vpravo VO–Command-šípka nahor alebo VO– Command-šípka nadol VO–S VO–Shift-S VO–K Escape (ESC) Kapitola 29 Prístupnosť 263 . vyberať položky. Všetky klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option.

2 Pomocou rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. Rýchla navigácia je štandardne vypnutá. Získanie informácií o lokalite: Ak máte zvolenú značku. Tieto budú nahlas prečítané. 264 Kapitola 29 Prístupnosť . Zmeniť rotor Šípka vľavo-šípka vpravo Šípka vpravo alebo šípka vľavo Šípka nahor alebo šípka nadol Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol Šípka nahor-šípka nadol Option–šípka nahor. alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka. Zväčšovanie a zmenšovanie: Použite rotor pre výber režimu zväčšovania a potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu. Používanie aplikácie Mapy Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu. 3 Švihnutím nahor alebo nadol prechádzate zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte predošlú alebo ďalšiu položku. Výber značky: Klepnite na značku. klepnutím dvakrát zobrazíte informácie. Vyhľadávanie na webe: 1 Označte vyhľadávacie pole a zadajte hľadané slovo. umiestňovať značky a získavať informácie o lokalitách. nadol. Švihnutím doprava alebo doľava vyberte značku a klepnutím dvakrát zobrazíte obrazovku s informáciami. Zapnutie alebo vypnutie Rýchlej navigácie Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku určenú nastavením rotora Vybrať prvú alebo poslednú položku „Klepnúť“ na položku Rolovať nahor. Používanie aplikácie Safari Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. doľava alebo doprava. Option–šípka vľavo alebo Option–šípka vpravo Šípka nahor-šípka vľavo alebo šípka nahor-šípka vpravo Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych čísiel v aplikácii Telefón.Rýchla navigácia Zapnutím Rýchlej navigácie môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok. 4 Klepnutím na obrazovku dvakrát vyhľadáte na webe aktuálne zvolenú frázu. Option–šípka nadol.

V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete nastaviť iný jazyk funkcie VoiceOver a braillovho displeja. Ak chcete video orezať. ktorý bude orezaný z videa. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a klepnite na prepínač Bluetooth. Ak chcete orezať nahrávku. VoiceOver vás bude informovať o čase. Na ovládanie vášho iPhone so zapnutou funkciou VoiceOver môžete dokonca použiť aj braillov displej so vstupnými klávesmi a ďalšími možnosťami ovládania. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. Zoznam podporovaných braillových displejov nájdete na adrese www. VoiceOver vás bude informovať o čase. Nastavenie braillovho displeja: 1 Zapnite braillov displej. Označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Orezanie videa: Počas prezerania videa klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov. Výber jazyka Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Orezanie hlasovej nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky. iPhone spolupracuje s mnohými najpoužívanejšími braillovými displejmi. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. označte „Orezať nahrávku“ a klepnite dvakrát. Kapitola 29 Prístupnosť 265 . Ak zmeníte jazyk pre iPhone. 3 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a vyberte braillov displej.apple.com/ accessibility. Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver Nastavenie braillovho displeja Na čítanie výstupu VoiceOver v Braillovom písme môžete použiť Bluetooth braillov displej. Štandardne je to jazyk nastavený na iPhone v menu Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. Vypínanie a zapínanie skratkopisu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a klepnite na prepínač „Skratkopis“. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. 2 Zapnite Bluetooth na vašom iPhone. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre Ovládanie hlasom a pre braillov displej. ktorý bude orezaný z videa.Upravovanie videí a hlasových nahrávok Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých hlasových nahrávok. ktorú chcete orezať a klepnite dvakrát.

Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami. Zväčšovanie Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na obrazovke. ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. že budú zobrazovať stav systému alebo ďalšie informácie:  História oznamov obsahuje neprečítanú správu  Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná  Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené  Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)  iPhone je orientovaný na šírku  Obrazovka je vypnutá  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ > „Stavová bunka“ a klepnite na „Vľavo“ alebo „Vpravo“. Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát. ale potiahnete ich po obrazovke. že sa obrazovka zväčší o 200 percent. iPhone automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí troma prstami dvakrát. 266 Kapitola 29 Prístupnosť . Funkcia Zväčšovanie je prednastavená tak. Akonáhle začnete ťahať. Zapnutie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Zväčšovanie“ a klepnite na prepínač „Zväčšovanie“.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou braillovho displeja Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak. Zmena zväčšenia: Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor (zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). môžete používať len jeden prst. Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo smerovača stavovej bunky. Ak manuálne zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta). avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty.

pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurozorom tak. 40 bodov. 24 bodov. Kapitola 29 Prístupnosť 267 . Do strán sa môžete pohybovať aj tak. že podržíte prst na príslušnom okraji obrazovky. Mail. môžete používať už len jeden prst. tým je rolovanie rýchlejšie. 32 bodov. Akonáhle začnete ťahať. takže vidíte väčšiu časť obrazovky. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá. klepnite na „Veľký text“ a potom vyberte požadovanú veľkosť textu. Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou klávesnicou Apple (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). Biela na čiernej Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji iPhone. čo uľahčuje čítanie informácií na obrazovke.Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke troma prstami. obrazovka vyzerá ako fotografický negatív. Kontakty. Veľký text Funkcia Veľký text vám umožňuje zväčšiť text v pripomienkach a aplikáciách Kalendár. 48 bodov alebo 56 bodov. Po otvorení novej obrazovky sa zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky. Obrátenie farieb obrazovky: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a potom klepnite na prepínač „Biela na čiernej“. Správy a Poznámky. že sa tento neustále nachádza v jej strede. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky. Nastavenie veľkosti textu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“. Môžete si vybrať text veľkosti 20 bodov.

Funkcia Rozprávať auto text Funkcia Rozprávať auto text číta počas písania na klávesnici iPhone navrhované slová a opravy.Mono zvuk Mono zvuk kombinuje zvuk z ľavého a pravého kanála do jedného signálu. Trojité stlačenie tlačidla Domov Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob. Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej. ktorý je potom prehrávaný na oboch stranách. Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Mono zvuk“. Skryté titulky Skryté titulky pre videá môžete zapnúť v Nastaveniach prehrávača iPod. prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich funkcií:  Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver  Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej  Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté. To umožňuje užívateľom s postihnutím sluchu na jednom uchu počúvať zvukový výstup druhým uchom. Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo Zväčšovanie. 268 Kapitola 29 Prístupnosť . Viac v časti „Video“ na strane 230. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. akým môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie prístupnosti. Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Množstvo funkcií iPhone uľahčuje používanie iPhone všetkým užívateľom vrátane užívateľov s postihnutím zraku alebo sluchu. Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ a priraďte mu vybranú funkciu. Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať auto text: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Rozprávať auto text“.

Veľká klávesnica telefónu Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek. Minimálna veľkosť písma emailov Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov. Viac v časti „Kontrola odkazovej schránky“ na strane 73. ktorá vám nie je zrozumiteľná. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica iPhone. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Instant Messaging (IM) Chat V aplikácii App Store môžete získať množstvo aplikácií podporujúcich Internet Messaging (IM). Priraditeľné zvonenia Pre zvukovú identifikáciu jednotlivých kontaktov im môžete priradiť osobitné zvonenia. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. ako napríklad AIM. Viac v časti „Telefonické hovory“ na strane 64. ICQ a Yahoo! Messenger a optimalizovaných pre iPhone. Kapitola 29 Prístupnosť 269 . Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na „Veľké“. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy. Klávesnica orientovaná na šírku Niektoré aplikácie vám umožňujú otočiť počas písania iPhone na šírku a použiť tak väčšiu klávesnicu:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“ vám umožňujú ovládať prehrávanie správ.Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. BeejiveIM.

otestujte ich spolu pred zakúpením.html. Tieto hodnotenia však nezaručujú. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie s načúvacími prístrojmi. Podľa pravidiel FCC sa telefón považuje za kompatibilný. Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a načúvacieho zariadenia. Viac informácií o funkciách prístupnosti iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www. ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. ktoré pracujú v režime telecoil).HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny. V aplikácii Finder vyberte „Help“ (Pomocník) > „Mac Help“ (Pomocník Mac) a hľadajte „Universal access“ (Univerzálny prístup). Hodnotenie prebieha na stupnici od jedna do štyri. Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na adrese www.apple.apple.Podpora ďalekopisu . Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility . kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu.19.com/iphone/specs. ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3 alebo T4 pri indukčnom spojení. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI) C63. Služba Univerzálny prístup v Mac OS X Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej knižnice iTunes s iPhone. že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s konkrétnym načúvacím zariadením. ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia. 270 Kapitola 29 Prístupnosť . Štandard ANSI pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“ (obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načuvacimí prístrojmi.com/accessibility.TTY (dostupná v niektorých oblastiach) Použitie iPhone v režime TTY s TTY adaptérom pre iPhone (dostupným zvlášť) umožňuje použitie ďalekopisu. Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi. využite funkcie služby Univerzálny prístup v Mac OS X.

je potrebné ich dôkladne otestovať v rôznych podmienkach. Informácie o kompatibilite tohto telefónu s načúvacími prístrojmi získate od výrobcu telefónu alebo poskytovateľa služby. ktoré používa tento telefón. Napriek tomu môže tento telefón obsahovať aj nové bezdrôtové technológie. či nedochádza k rušeniu vášho načúvacieho zariadenia alebo kochleárneho implantátu týmto telefónom.Bezdrôtové technológie. Kapitola 29 Prístupnosť 271 . Ak chcete zistiť. ktorých kompatibilita s načúvacími prístrojmi zatiaľ nebola testovaná. Otázky ohľadom vrátenia alebo výmeny tovaru konzultujte s vaším poskytovateľom služby alebo predajcom telefónu. boli testované a hodnotené pre použitie s načúvacími prístrojmi.

klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam. Číslo pred šípkou zobrazuje počet aktuálne povolených klávesníc. Prepínanie klávesníc počas písania: Klepnite na . Pridávanie klávesnice: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z možností:  Ak chcete vymazať klávesnicu.Medzinárodné klávesnice umožňujú zadávanie textu v rôznych jazykoch. Pre niektoré jazyky je dostupných viacero klávesníc. prepnite klávesnice. Prepínanie medzi klávesnicami Ak chcete zadávať text v inom jazyku. Po klepnutí na symbol sa na krátku dobu zobrazí názov práve aktivovanej klávesnice. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento postup. vedľa klávesnice na nové miesto v zozname. potiahnite a potom na „Vymazať“. Pridávanie klávesníc Pomocou rôznych klávesníc môžete na iPhone zadávať text v rôznych jazykoch.html. Pre pridanie klávesníc ďalších jazykov použite nastavenia klávesnice. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu“ a potom vyberte zo zoznamu klávesnicu.apple.com/ iphone/specs. Zoznam klávesníc podporovaných iPhone nájdete na adrese www. Štandardne je na iPhone dostupná len klávesnica jazyka nastaveného v medzinárodných nastaveniach. 272 Príloha Medzinárodné klávesnice A . vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava doľava.

Navrhovaný znak vyberte klepnutím. číslic alebo symbolov. číslici alebo znaku a presuňte ho na požadované písmeno alebo znak. prípadne pokračujte v zadávaní pinyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Vyberte znak klepnutím. vrátane Pinyin. Cangjie. Wubi Hua a Zhuyin. Zadávanie písmen. Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier. ktoré nie sú na klávesnici: Podržte prst na súvisiacom písmene. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Písanie čínskych zjednodušených alebo tradičných Pinyin znakov Použite QWERTY klávesnicu pre zadávanie čínskych pinyin znakov. že sa dotknete a podržíte prst na .Zoznam dostupných klávesníc môžete zobraziť tak. ktorý uzatvára znak (napríklad čínsky znak 圈 (kruh) by mal začínať vertikálnym ťahom 丨). Príloha A Medzinárodné klávesnice 273 . zobrazia sa návrhy pre vetu. Čínština Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov. Pre výber klávesnice zo zoznamu presuňte prst na meno klávesnice a potom ho zdvihnite. číslic a symbolov. Písanie čínskych Cangjie znakov Pomocou klávesnice skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves. Písanie zjednodušených čínskych ťahov (Wubui Hua) Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom poradí: zľava doprava. Napríklad na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka klepnutím a podržaním prsta na arabskej číslici. Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke. Klepnite alebo podržte prst pre prepínanie klávesníc Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. zvonku dovnútra a zvnútra k ťahu. zhora nadol. prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov pre zobrazenie ďalších možností znakov. ktoré nie sú zobrazené na klávesnici.

ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu. iPhone bude rozpoznávať písmená počas písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené vo vrchnej časti zoznamu).Počas písania sa budú zobrazovať navrhované čínske znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie znaky). Zadajte napríklad znak 魚 (ryba) a 巤 (štetina) a získate 鱲 (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu). Klepnite na znak pre jeho výber. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Ak budete zadávať Zhuyin znaky bez medzier. zadajte ďalší ťah. zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov znak. zadajte hviezdičku (*). Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti znakov. Komplexné znaky môžete písať napísaním dvoch alebo viacerých čiastkových znakov. ktorý za ním pravdepodobne nasleduje. Vyberte návrh klepnutím. Keď si vyberiete nejaký znak. zobrazí sa ako priamy návrh menej často používaný znak 二 (dva). alebo ho vyberte v zozname znakov. Písanie v zjednodušenej alebo tradičnej čínštine Čínske znaky píšte prstom priamo na obrazovku. ktorý bude v zozname znakov označený šípkou. Po tom. sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky. kopírovanie a vkladanie“ na strane 41. ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. Viac v časti „Úpravy — vystrihovanie. Písanie tradičných čínskych Zhuyin znakov Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. Ak si nie ste istý správnosťou ťahu. Klepnite na kláves 匹配. Ak napríklad zadáte 一一 (jedna jedna) a klepnete na 匹配 . Pri ručnom zadávaní zjednodušených čínskych znakov sa rozpoznáva aj latinka. prípadne pokračujte v zadávaní zhuyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. zobrazia sa návrhy pre vetu. čo zadáte úvodné písmeno. 274 Príloha A Medzinárodné klávesnice . Klepnite na znak pre nahradenie zadaných znakov. Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi Vyberte znak alebo znaky. čo ste napísali.

môžete zadávať čínske znaky prstom podobne ako na obrázku: Touchpad Japončina Japonské znaky môžete zadávať pomocou klávesníc Kana. Slabiku zvolíte klepnutím na ňu. Písanie v japonskej Kane Použite Kana klávesnicu pre výber slabík. Dostupná len na zariadeniach iPhone zakúpených v Japonsku. Navrhované slabiky sa zobrazia počas písania. Môžete taktiež zadávať emotikony. Pinyin (tradičnej) alebo Zhuyin klávesnici klepnite na kláves Symbol a potom klepnite na kláves „^_^“.Písanie čínskych znakov prstom Keď sú zapnuté formáty písanej zjednodušenej alebo tradičnej čínštiny. Písanie v japonskej QWERTY Použite QWERTY klávesnicu na vkladanie kódu pre japonské slabiky. Príloha A Medzinárodné klávesnice 275 . QWERTY alebo Emoji. V japonskej Romaji klávesnici (QWERTY . Zadávanie obrazových znakov Emoji Použite Emoji klávesnicu.japonské rozloženie) klepnite na kláves Číslica a potom klepnite na kláves „^_^“. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo. Zadávanie emotikonov V japonskej Kana klávesnici klepnite na kláves „^_^“. V čínskej (zjednodušenej alebo tradičnej).

Vietnamčina Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok a pohybom prsta vyberte požadované znamienko. Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií: Â aa—â (a so strieškou) Â aw—ă (e s mäkčeňom) Â ee—ê (e so strieškou) Â oo—ô (o so strieškou) Â ow—ơ (o s háčikom) Â w—ư (u s háčikom) Â dd—đ (d s čiarou) Â as—á (a s dĺžňom) Â af—à (a s opačným dĺžňom) Â ar—ả (a s otáznikom) Â ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom) Â aj—ạ (a s poklesom tónu) 276 Príloha A Medzinárodné klávesnice .Kórejčina Použite 2-set kórejskú klávesnicu pre písanie hangulských písmen. Pre písanie dvojitých spoluhlások alebo zložených samohlások podržte prst na písmene a posunutím vyberte dvojité písmeno.

klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Príloha A Medzinárodné klávesnice 277 .tradičná (Zhuyin) Â Japonská (Romaji) Â Japonská (Ten Key) Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Upraviť slovník užívateľa“.tradičná (Pinyin) Â Čínska . Slovník je dostupný pre nasledujúce klávesnice: Â Čínska . Potom klepnite na pole Yomi. Klepnite na +.Vytváranie slovníkov Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť slovník párov slov a vstupov. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Vymazanie slova zo slovníka: Klepnite na slovo v zozname slov a potom klepnite na Vymazať slovo. Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. Ak zadáte slovo zo slovníka a zároveň používate podporovanú klávesnicu.zjednodušená (Pinyin) Â Čínska . bude priradený vstup nahradený slovom.

Vynútiť ukončenie aplikácie môžete aj tak. až kým sa aplikácia neukončí. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280.Webová stránka podpory Apple pre iPhone Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov. stiahnutých aplikácií a ich dát a ďalších informácií na vášom iPhone. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. 278 Príloha Podpora a ďalšie informácie B . Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. a Spať/Zobudiť. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd držte tlačidlo Zap. Zálohovanie iPhone iTunes vytvorí zálohu nastavení. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Zálohu môžete využiť na obnovu týchto položiek vo vašom iPhone po obnovení (restore) softvéru./Vyp. a Spať/Zobudiť./Vyp. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta./Vyp.apple.com. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade.com/sk/ support/iphone. alebo na prenos informácií do iného iPhone./Vyp. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. Môžete využiť aj personalizovanú podporu Express Lane (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach).apple. reštartovaním alebo obnovením iPhone. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. Navštívte expresslane. až kým sa nezobrazí červený prepínač. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií.

videá. Všimnite si. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta.apple. vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe. aplikácie a ďalší obsah iPhone. fotografie. Aplikácia iTunes nebude automaticky zálohovať iPhone. pred prvou synchronizáciou. Viac informácií týkajúcich sa zálohovania. že iTunes vytvorí zálohu iba raz pri každom pripojení iPhone k počítaču. Aplikácie stiahnuté z App Store sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. Po obnovení iPhone je potrebné znovu synchronizovať vašu hudbu. podcastov. Synchronizovať môžete aj manuálne. ak iPhone na tomto počítači nie je nakonfigurovaný na synchronizáciu s iTunes. Odstránenie zálohy Zálohu iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. Túto funkciu je vhodné využiť napríklad v prípade. videí a aplikácií stiahnutých cez iTunes) s vašou knižnicou iTunes. Zálohujú sa nastavenia. Â Obnovenie iPhone (ak si zvolíte zálohu) iTunes sa vás opýta. kliknutím na Synchronizovať v iTunes. 5 Kliknutím na Potvrdiť zatvorte okno s nastaveniami iTunes. ktorý nie je nastavený na synchronizáciu s týmto počítačom. fotografií. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. 4 Potvrďte vymazanie kliknutím na Vymazať zálohu.com/kb/HT1766. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 279 . Â Aktualizácia iPhone iTunes zálohuje iPhone pred jeho aktualizáciou aj vtedy. Pri opätovnej synchronizácii iTunes nevytvorí ďalšiu zálohu. Odstránenie zálohy: 1 V iTunes otvorte Nastavenia iTunes. Â Windows: Vyberte Upraviť > Nastavenia. 2 Kliknite na Zariadenia (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes). zvonení. Â Mac: Vyberte iTunes > Nastavenia. stiahnuté aplikácie a ich dáta a ďalšie informácie na vášom iPhone. 3 Vyberte zálohu. nájdete na adrese support.Zálohovanie iPhone a obnova zo zálohy nie to isté ako synchronizácia obsahu a ďalších položiek (ako napríklad hudby. Vytvorenie zálohy iTunes vytvorí zálohu iPhone pri nasledujúcich aktivitách: Â Synchronizácia s iTunes V pôvodnom nastavení synchronizuje iTunes iPhone pri každom pripojení iPhone k počítaču. či chcete pre obnovou iPhone zálohovať. ak bola vaša záloha vytvorená na inom počítači. ktorú chcete vymazať a klepnite na Vymazať zálohu.

Ak s iPhone používate Bluetooth slúchadlá s mikrofónom alebo sadu do auta a obnovíte nastavenia.apple.Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Pomocou iTunes môžete aktualizovať alebo obnoviť softvér v iPhone. Poznámka: V niektorých prípadoch môže pri aktualizácii dôjsť aj k obnove iPhone. Â Pri obnove sa preinštaluje softvér na iPhone na najnovšiu verziu. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone.com/kb/HT1414. Stiahnuté aplikácie. fotografií. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru v iPhone nájdete nasupport. iTunes vám oznámi. obnovia sa pôvodné nastavenia a vymažú sa všetky dáta z iPhone. Ak ste zálohovali iPhone v iTunes na vašom počítači. kontaktov. môžete obnoviť dáta zo zálohy na konci procesu obnovovania. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. Aktualizácia iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 280 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania iPhone no nie sú natrvalo vymazané z vášho iPhone. 4 Kliknutím na „Aktualizovať“ nainštalujte najnovšiu verziu softvéru. skladieb.com/itunes. sa softvér na iPhone aktualizuje. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Aktualizácia iPhone Uistite sa. videí. nastavenia a dáta nebudú ovplyvnené. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220.apple. Â Pri aktualizácii. vrátane stiahnutých aplikácií. informácií z kalendárov a akékoľvek ďalšie dáta. musíte pred ďalším použitím znovu spárovať Bluetooth zariadenie s vaším iPhone.

apple. niektoré heslá a nastavenia sa nemusia obnoviť. iTunes vám oznámi. vrátane aplikačných dát. ako obnova iPhone z panela Zhrnutie v iTunes. Ak sa rozhodnete pre obnovu zo staršej zálohy. z ktorej chcete obnoviť a kliknite na Obnoviť. prípadne použiť obnovu na prenos týchto položiek na iný iPhone. Pri obnovovaní sa odporúča zálohovať iPhone po zobrazení upozornenia.Obnova iPhone Uistite sa. 4 Kliknite na Obnoviť. videá. Obnovením iPhone zo zálohy obnovíte tiež všetky dáta zo zálohy. ak je záloha šifrovaná. Ak obnovujete iPhone zo zálohy nejakého iPhone alebo iPodu. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite obnovu. aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy. Pri obnove zo zálohy nedôjde k úplnému obnoveniu softvéru iPhone. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 281 . Nemusia sa ale obnoviť všetky. Ak je záloha šifrovaná. Obnova iPhone zo zálohy: 1 Pripojte iPhone k počítaču. aplikačné dáta môžu byť nahradené neaktuálnymi dátami. (Ďalšie heslá a nastavenia sa môžu obnoviť. 3 Vyberte zálohu. Dôležité: Obnovenie zo zálohy nie je to isté. Po obnovení softvéru iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone. s ktorým ho bežne synchronizujete. alebo obnoviť vašu hudbu. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.com/itunes. Uistite sa. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a v menu ktoré sa následné zobrazí vyberte Obnoviť zo zálohy. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www.com/itunes.com/kb/HT1766.) Viac informácií týkajúcich sa nastavení a informácií uložených v zálohe. Obnova iPhone. zadajte heslo.apple. nájdete na adrese support.apple. Obnova zo zálohy Nastavenia. aplikačné dáta alebo ďalšie informácie je možné obnoviť zo zálohy. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. Po obnove zo zálohy nie sú predchádzajúce dáta dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. stále sa však nachádzajú na iPhone.

me. Kontaktujte svojho operátora.apple.apple. alebo navštívte jeho webovú stránku. Windows Address Book alebo Adobe Photoshop Elements Sériové číslo vášho iPhone a aj IMEI (GSM Vyhľadanie sériového čísla iPhone.apple. (Pre pozastavenie rolovania stačte medzerník. Navštívte www. Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník iTunes. iPhone Servis a podpora. Prípadne v iPhone vyberte alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) Nastavenia > Všeobecné > Informácie.Informácie o bezpečnosti. Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach) na adrese www.com/sk/support/ iphone. Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník iPhoto.com/sk_SK/manuals/iphone pre najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení.com. Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník iCal.apple. čísla International Mobile Equipment Identity (IMEI) modely) alebo MEID (CDMA model) nájdete na krabici iPhone. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami. softvéry a servise Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby. Navštívte stránky www. Navštívte appleid. tipy.com/support/iphone/ service/battery/country.apple. V iTunes podržte kláves Control a vyberte Pomocník > O iTunes (Windows) alebo iTunes > O aplikácii iTunes (Mac) a potom pustite kláves Control.com/sk_SK/manuals/iphone. Navštívte www.com/emea/support/itunes. akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti.apple. Pre informácie o Bezpečné používanie iPhone Urobte toto Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support.com. Navštívte stránky www. Výmena batérie 282 Príloha B Podpora a ďalšie informácie .apple. diskusné fóra a Apple softvér určený na stiahnutie Služby a podpora od vášho operátora Najnovšie informácie o iPhone Používanie iTunes Vytváranie Apple ID MobileMe Používanie iPhoto na Mac OS X Používanie Address Booku na Mac OS X Používanie iCalu na Mac OS X Microsoft Outlook.com/sk/support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie o produkte na support. softvéru a servisu pre iPhone. Potom navštívte www. Otvorte Address Book a vyberte Pomocník > Pomocník Address Book.) Záručný servis Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na online zdrojoch.apple.com/sk/iphone.

využiteľných vo firemnom prostredí:  Microsoft Exchange  Inštalácia konfiguračných profilov  CalDAV  CardDAV  IMAP  LDAP  VPN Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Niektorí operátori vám odomknú iPhone. Služba môže byť spoplatnená. Viac informácií nájdete v časti: www. Vyžiadajte od vášho operátora autorizáciu a informácie o nastavení.apple. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu.com/kb/TS3198. či váš operátor túto možnosť ponúka. Pre dokončenie procesu bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes.apple. kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie. Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom.com/recycling Príloha B Podpora a ďalšie informácie 283 .com/recycling iPhone Likvidácia a recyklácia: iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a nariadeniami.com/kb/HT1937. preto musíte váš iPhone likvidovať oddelene od domového odpadu.apple. choďte na support. Ak chcete zistiť.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách iPhone.apple.Používanie iPhone vo firemnom prostredí Na adrese www. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu.apple. alebo ho jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple. aby ste ho mohli používať v ich sieti. Informácie o likvidácii a recyklácii Program na recykláciu použitých mobilov spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese: www. či vráťte do Apple.

apple. Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná pokutou. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria. faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. 284 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese: www. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple. zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení.apple.com/support/iphone/service/battery/country Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien.apple. Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie iPhone nájdete na adrese: www. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.com/recycling/nationalservices/europe.com/br/environment. Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom. pontos de coleta e telefone de informações.Európska únia — Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená. ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur. Brazília — Informácie týkajúce sa likvidácie: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu. visite www.html Výmena batérie iPhone: Nabíjateľnú batériu iPhone by mal vymieňať iba pracovník autorizovaného servisu.

môže sa snaha o reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:  iPhone sa prestane dobíjať  obrazovka stmavne  zoslabne mobilný signál  zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote. Viac informácií nájdete v časti: www.Apple a životné prostredie V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie. prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom. až kým nevychladne.com/ environment Prevádzková teplota iPhone Ak vnútorná teplota iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu. Kým je iPhone v tomto režime. Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím iPhone. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 285 . nemôžete váš iPhone používať na nič iné okrem núdzových hovorov.apple. Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu. nemôžete vykonávať ani núdzové hovory.

iCal. AirPlay. Cover Flow.652. Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie a používanie týchto produktov. aby informácie v ňom boli presné. Retina a Shuffle sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Spotlight a logo Works with iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. App Store.882. Apple Store. Tento manuál bol vytvorený tak. Pages. Safari.K Apple Inc.493.018. FaceTime. iPad.876. logo Made for iPhone.705. Keynote. podlieha licencii.298.314. 6. iPod touch. Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie. Mac OS. iPhone. AirPrint. Macintosh. patentami číslo 6. Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných spoločností. Akékoľvek dohody alebo záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych zákazníkov. SL019-2024/2011-03 . Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG. Nike + iPod Sport Kit je chránený jedným alebo viacerými U. iPhoto.955. Numbers. iBookstore. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové alebo administratívne chyby. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie podlieha licencii.. Multi-Touch. iDisk a iTunes Store sú značky služieb spoločnosti Apple Inc.611. iMovie. či už osobitne. Aperture. 6. Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách. Mac. Inc. alebo pri použití v kombinácii s prehrávačom podporujúcim Nike + iPod alebo iPhone 3GSa novšími verziami.654. registrované v USA a ďalších krajinách. 6. iTunes.789. Apple. 6. iTunes Extra a MobileMe sú registrované značky služieb spoločnosti Apple Inc. Finder.947 a 6. 6.. © 2011 Apple Inc.S. QuickTime. Apple TV. Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha licencii. Apple.052. iPod. registrované v USA a ďalších krajinách. Všetky práva vyhradené. iBooks. logo Apple.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful