iPhone Príručka užívateľa

Pre softvér iOS 4.2 a 4.3

Obsah

9 9 9 11 14 17 20 20 21 21 22 22 23 23 27 31 31 35 39 44 46 47 49 50 52 53 55 55 56 56 56
2

Kapitola 1: iPhone na prvý pohľad
O tejto príručke iPhone - celkový prehľad Tlačidlá iPhone Aplikácie Stavové ikony

Kapitola 2: Začíname
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Čo budete potrebovať Inštalácia SIM karty Aktivácia iPhone Nastavenie iPhone Odpojenie iPhone od počítača Pripájanie sa na internet Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre

Kapitola 3: Základy
Používanie aplikácií Úprava plochy Písanie Tlačenie Vyhľadávanie Ovládanie hlasom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Bluetooth zariadenia Batéria Bezpečnostné funkcie Čistenie iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone

Kapitola 4: Synchronizácia a zdieľanie súborov
O synchronizácii Synchronizácia účtov

57 58 61 62 63 63 64 64 72 75 75 76 77 78 81 81 81 84 85 86 86 88 90 91 91 95 95 95 96 97 98 98 99 109 114 114 115

Synchronizácia s iTunes Panely nastavení iPhone v iTunes Automatická synchronizácia iTunes Manuálne spravovanie obsahu Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač Zdieľanie súborov

Kapitola 5: Telefón
Telefonické hovory Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Kontakty Obľúbené Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho Medzinárodné hovory

Kapitola 6: Mail
Nastavenie emailových účtov Prezeranie a čítanie emailových správ Používanie odkazov a detekcia dát Zobrazenie príloh Tlačenie správ a príloh Odosielanie emailových správ Triedenie emailových správ Vyhľadávanie v emailoch

Kapitola 7: Safari
Prezeranie webových stránok Vyhľadávanie Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov Prehrávanie videí z webových stránok na TV Záložky Web clips

Kapitola 8: iPod
Získanie hudby, videí a ďalších médií Hudba a iné audio Videá Domáce zdieľanie Nastavenie automatického vypnutia Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

116 Kapitola 9: Správy 116 Odosielanie a prijímanie správ
Obsah 3

118 119 119 120 120 121 122 122 122 123 124 125 126 128 128 128 129 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 138 139 141 141 142 143 143 144 145 145 146

Vyhľadávanie správ Zdieľanie fotografií a videí Odosielanie hlasových poznámok Upravovanie konverzácií Používanie odkazov a informácií o kontakte Správa náhľadov a pripomienok

Kapitola 10: Kalendár
O aplikácii Kalendár Synchronizácia kalendárov Prezeranie kalendárov Vyhľadávanie v kalendároch Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Odpovedanie na pozvánky Odoberanie kalendárov Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Pripomienky

Kapitola 11: Fotky
O aplikácii Fotky Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Prezeranie fotografií a videí Vymazanie fotografií a videí Prezentácie Prezeranie fotiek, prezentácií a videí na TV Zdieľanie fotografií a videí Tlačenie fotografií Priradenie fotografie ku kontaktu Pozadie

Kapitola 12: Fotoaparát
O aplikácii Fotoaparát Fotografovanie a natáčanie videí Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Orezávanie videí Prenos fotografií a videí do počítača

Kapitola 13: YouTube
Vyhľadávanie a prehrávanie videí Ovládanie prehrávania Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Spravovanie videí Zobrazenie ďalších informácií

4

Obsah

147 Používanie funkcií YouTube účtu 148 Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami 148 Odosielanie videí na YouTube 149 Kapitola 14: Akcie 149 Prezeranie cien akcií 150 Zobrazenie ďalších informácií 151 151 156 158 158 159 160

Kapitola 15: Mapy
Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Stanovenie trás Zobrazenie dopravnej situácie Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Zdieľanie informácií o polohe Vytváranie záložiek pre lokality

161 Kapitola 16: Počasie 161 Zobrazenie súhrnných informácií o počasí 162 Zobrazenie ďalších informácií o počasí 163 163 163 163 165 165 166 166 167 168 168

Kapitola 17: Poznámky
Aplikácia Poznámky Synchronizácia poznámok Písanie a čítanie poznámok Vyhľadávanie v poznámkach Odosielanie poznámok emailom

Kapitola 18: Hodiny
Svetový čas Budíky Stopky Časovač

169 Kapitola 19: Kalkulačka 169 Používanie aplikácie Kalkulačka 169 Štandardné pamäťové funkcie 170 Funkcie vedeckej kalkulačky 172 Kapitola 20: Kompas 172 Používanie digitálneho kompasu 173 Kompas a aplikácia Mapy 175 Kapitola 21: Diktafón 175 Nahrávanie hlasových poznámok

Obsah

5

176 177 177 178 179 180 180 181 182 185 185 186 188 188 189 189 190 190 191 191 191 193 194 195 196 196 197 198 198 198 200 202 204 205 205 206 207 208 208 Počúvanie hlasových poznámok Spravovanie hlasových poznámok Orezávanie hlasových poznámok Zdieľanie hlasových poznámok Synchronizácia hlasových poznámok Kapitola 22: iTunes Store O aplikácii iTunes Store Vyhľadávanie hudby. videí a ďalších médií Sledovanie interpretov a priateľov Nakupovanie zvonení Nakupovanie hudby a audiokníh Kupovanie a požičiavanie videí Prezeranie a sťahovanie podcastov Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Synchronizácia zakúpeného obsahu Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Zobrazenie informácií o účte Overenie stiahnutého obsahu Kapitola 23: App Store (obchod s aplikáciami) O aplikácii App Store Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií Obrazovka „Info“ Sťahovanie aplikácií Vymazávanie aplikácií Písanie recenzií Aktualizácia aplikácií Synchronizácia zakúpených aplikácií Kapitola 24: Game Center O Game Center Nastavenie Game Center Hry Priatelia Informácie o vašom stave a účte Kapitola 25: Nastavenia Režim Lietadlo Wi-Fi VPN Zdieľanie internetu Hlásenia 6 Obsah .

kontakty.com Kalibrácia Nike + iPod Nastavenia Nike + iPod Kapitola 28: iBooks O aplikácii iBooks Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Používanie iBookstore Čítanie kníh Čítanie PDF dokumentov Zmena vzhľadu knihy Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Vyhľadanie významu slova Predčítanie knihy Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Usporiadanie Knižnice Obsah 7 . kalendáre Telefón Safari Správy iPod Fotky Poznámky Store Nike + iPod Kapitola 26: Kontakty O aplikácii Kontakty Pridávanie kontaktov Vyhľadávanie kontaktov Spravovanie kontaktov na iPhone Používanie informácií o kontaktoch Jednotné kontakty Kapitola 27: Nike + iPod Aktivácia Nike + iPod Pripojenie senzora Tréning s Nike + iPod Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus.208 209 210 210 210 221 225 227 229 229 231 232 232 232 233 233 233 234 235 236 238 240 240 241 241 242 242 243 244 244 245 245 246 247 248 248 248 249 249 249 Operátor Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Jas Pozadie Všeobecné Mail.

softvéry a servise Používanie iPhone vo firemnom prostredí Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Informácie o likvidácii a recyklácii Apple a životné prostredie Prevádzková teplota iPhone 8 Obsah .250 Synchronizácia záložiek a poznámok 251 251 252 266 267 267 268 268 268 268 270 272 272 272 273 275 276 276 277 278 278 278 278 280 282 283 283 283 285 285 Kapitola 29: Prístupnosť Funkcie univerzálneho prístupu VoiceOver Zväčšovanie Veľký text Biela na čiernej Mono zvuk Funkcia Rozprávať auto text Trojité stlačenie tlačidla Domov Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Príloha A: Medzinárodné klávesnice Pridávanie klávesníc Prepínanie medzi klávesnicami Čínština Japončina Kórejčina Vietnamčina Vytváranie slovníkov Príloha B: Podpora a ďalšie informácie Webová stránka podpory Apple pre iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone Zálohovanie iPhone Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Informácie o bezpečnosti.

x na CDMA modeli iPhone 4 Â iOS 4.2. Spánok/Zobudiť Slúchadlo Stavový riadok Hlavná kamera LED blesk Ikony aplikácií SIM dvierka (GSM model) Dock konektor Reproduktor iPhone 9 .celkový prehľad iPhone 4 Konektor slúchadiel Vrchný mikrofón Prepínač Zvoniť/Ticho Tlačidlá hlasitosti Predná kamera Apple Retina displej Tlačidlo Domov Spodný mikrofón Vyp.iPhone na prvý pohľad 1 O tejto príručke Táto príručka popisuje funkcie: Â iOS 4.3 na modeli iPhone 3GS alebo na iPhone 4 GSM modeli iPhone ./Zap.

Spánok/Zobudiť SIM dvierka Kamera Tlačidlá hlasitosti Stavový riadok Dotykový displej Tlačidlo Domov Ikony aplikácií iPhone Dock konektor Reproduktor Mikrofón V závislosti od modelu.iPhone 3GS Konektor slúchadiel Slúchadlo Prepínač Zvoniť/Ticho Vyp. sa plocha vášho iPhone môže líšiť od obrázkov v tejto príručke. ktorý vlastníte a od toho./Zap. Príslušenstvo iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Kábel Dock konektor – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty Poznámka: Nástroj na vysúvanie SIM karty nie je súčasťou príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach. či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche. 10 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad .

môžete ho zamknúť. Na rozprávanie využite vstavaný mikrofón. alebo pokračovať v jej prehrávaní. stlačte toto tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. iPhone však naďalej bude prijímať hovory. Ak je iPhone zamknutý. ak chcete nabíjať iPhone. Použite tento kábel na pripojenie iPhone k vášmu počítaču kvôli synchronizácii a nabíjaniu. Môžete tiež:  počúvať hudbu  upraviť hlasitosť pomocou bočných tlačidiel iPhone (alebo na slúchadlách iPhone) počas telefonického hovoru alebo počúvania hudby  zdvihnúť alebo ukončiť hovor. textové správy a ďalšie aktualizácie. prípadne ovládať prehrávanie zvuku pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách (viac v časti „Ovládanie prehrávania zvuku“ na strane 100) Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 11 . Na reguláciu hlasitosti použite tlačidlá + a – . alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho iPhone. Ak chcete použiť funkciu Ovládanie hlasom. displej nebude reagovať na dotyk prstov. Ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu./Vyp. stlačte tlačidlo. Ak chcete počas počúvania hudby v aplikácii iPod pozastaviť skladbu. a Spať/Zobudiť Ak práve nepoužívate váš iPhone. videí a telefonických hovorov.Príslušenstvo Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Spôsob využitia Počúvanie hudby. Tlačidlo Zap. Kábel Dock connector – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty (nie je súčasťou Vysúvanie SIM karty. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou dockovou stanicou. príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Tlačidlá Niekoľko tlačidiel vám umožňuje jednoducho vypnínať a zapínať iPhone a prepínať medzi zvonením a tichým režimom. Stlačením stredného tlačidla môžete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. stlačte a podržte stredné tlačidlo. vypnúť jeho displej a šetriť tak batériu. Pripojte sieťový adaptér k iPhone pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky.

apple. a Spať/Zobudiť./Vyp. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Tlačidlo Zap. a Spať/ Zobudiť na niekoľko sekúnd.Ak iPhone nezaregistruje žiadny dotyk na displeji. a Spať/ Zobudiť. Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. Tlačidlo Domov Stlačením tlačidla Domov sa kedykoľvek môžete vrátiť na plochu iPhone. ktorý následne potiahnite prstom. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. Toto štandardné nastavenie je možné upraviť. Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. alebo pozeráte film. Tlačidlá hlasitosti Ak práve telefonujete. nájdete v časti „Uzamykanie“ na strane 213. kým sa nezobrazí červený prepínač. ktorá obsahuje vaše aplikácie./Vyp. Viac informácií o používaní hesla na odomknutie iPhone nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214./Vyp. či iné médiá. Zapnutie iPhone Viac informácií o nastavení doby.com/sk_SK/ manuals/iphone. a Spánok/Zobudiť Zamknutie iPhone Odomknutie iPhone Úplné vypnutie iPhone Stlačte tlačidlo Zap. Keď je iPhone vypnutý. Pre zobrazenie naposledy používaných aplikácií stlačte tlačidlo Domov dvakrát. Stlačte tlačidlo Domov alebo Zap. zamkne sa po jednej minúte. po ktorej sa má iPhone zamknúť. prichádzajúce hovory sú presmerované priamo do odkazovej schránky./Vyp. pripomienok a ďalších zvukových efektov. a Spať/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač. tlačidlá na bočnej strane iPhone menia úroveň hlasitosti. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. počúvate hudbu. 12 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad .

Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá na bočnej strane iPhone. Prepínač Zvoniť/Ticho Prepínačom Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom režimom . Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. iPhone prehráva všetky zvuky. a Spať/Zobudiť. iPhone nezvoní. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 13 . Zvýšiť hlasitosť Znížiť hlasitosť Viac informácií o nastavení obmedzenia hlasitosti pri prehrávaní hudby a videa na iPhone nájdete v časti „Hudba“ na strane 229./Vyp. Druhé stlačenie tlačidla presmeruje hovor do odkazovej schránky. aj keď je iPhone v tichom režime. môžete zvonenie telefónu vypnúť jedným stlačením tlačidla Zap. budú aj naďalej prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora. aby vibroval pri prijatí hovoru v oboch režimoch. a tichým Hlasný režim Tichý režim Ak je nastavený hlasný režim. Pôvodne je iPhone nastavený tak. neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty. alebo niektorého z tlačidiel hlasitosti. zvukové aplikácie ako iPod a množstvo hier. Dôležité: Budíky. Ak je nastavený tichý režim. Ak je na iPhone nastavený hlasný režim.

Viac v časti kapitola 10. Otočte iPhone naležato. iPhone spolupracuje s MobileMe. Prezerajte si narodeniny. Telefonujte a využite rýchly prístup k číslam posledných volajúcich.iPhone Aplikácie iPhone sa dodáva s aplikáciami uvedenými v nasledujúcej tabuľke. Pridajte na plochu Safari web clips a získate rýchly prístup k vašim obľúbeným webovým stránkam. Prezerajte si webové stránky cez mobilnú dátovú sieť alebo sieť Wi-Fi. videoklipy.“ na strane 116. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov – vrátane Yahoo!. Uskutočnite FaceTime video hovory. Sledujte filmy a video podcasty na šírku.“ na strane 98. Poznámka: Funkčnosť a dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. ktoré ste zadali v aplikácii Kontakty. alebo s Microsoft Internet Explorerom na vašom počítači. môžete si ich prezerať podľa udalostí a tvárí. uložte si ich z prichádzajúcich správ. iCal. Prípadne použite Hlasové vytáčanie. PDF súbory a ďalšie dokumenty. alebo ich použite ako pozadie. „Telefón. Uložte si obrázky z webových stránok do vášho „Fotoarchívu“. Viac v časti kapitola 6.“ na strane 129. Odosielajte fotografie a videá emailom alebo v MMS správach. alebo na kompatibilných audio systémoch. Odosielajte a prijímajte SMS správy.“ na strane 122. „Safari. Uložte si priložené fotografie a obrázky do albumu Fotoaparát. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Prezerajte si fotky podľa miest a ak ich synchronizujete s iPhoto 8. Viac v časti kapitola 11. Nastavte si pripomienky. čím zobrazíte stránku na šírku. Odosielajte fotografie. Počúvajte Genius Mixy skladieb z vašej knižnice. schôdzky a termíny. Viac v časti kapitola 9. Zväčšujte si fotky. ktoré vás upozornia na blížiace sa udalosti. Odoberajte kalendáre. prípadne ich zverejnite v galérii na MobileMe. Prehrávajte videá na výšku alebo na šírku. alebo použite na ich vytvorenie funkciu Genius. Viac v časti kapitola 8.“ na strane 64. „Mail. Použite AirPlay na bezdrôtové prehrávanie hudby alebo videí na Apple TV. Telefón Mail Safari iPod Správy Kalendár Fotky 14 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad .“ na strane 91. zobrazte prijaté a odoslané správy klepnutím na konverzáciu. Prezerajte si a prehľadávajte kalendáre synchronizované so službami a aplikáciami MobileMe. alebo ich synchronizujte z vášho počítača.0 (súčasť balíka iLife ‘09) alebo novšou verziou. ktoré ste spravili pomocou iPhone. Microsoft Entourage.“ na strane 81. kde ste zakúpili a používate váš iPhone. „Fotky. Otvorte viacero stránok naraz. Počúvajte skladby. „iPod. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Pridajte udalosti priamo na iPhone a tieto budú synchronizované s kalendárom vo vašom počítači. Prezerajte si fotky a videá. Vytáčajte čísla pomocou numerickej klávesnice. audioknihy a podcasty. Tlačte webové stránky. Viac v časti kapitola 5. kontaktné údaje a hlasové nahrávky na zariadenia podporujúce MMS. Prezerajte si zoznam predošlých konverzácií. k obľúbeným číslam a všetkým vašim kontaktom. Dvojitým klepnutím zväčšíte alebo zmenšíte stránku – pre uľahčenie čítania vám Safari automaticky upraví veľkosť stĺpca na šírku obrazovky vášho iPhone. Služba „Visual voicemail“ zobrazí zoznam vašich odkazov. Viac v časti kapitola 7. Prezerajte si a tlačte PDF súbory a ďalšie prílohy. „Kalendár. Synchronizujte záložky so Safari. Vyltačte si ich. alebo si ich prehrajte v prezentácii. Priraďte fotografie ku kontaktom. Google a AOL – ako aj s bežnými emailovými systémami typu POP3 a IMAP. Vytvorte si playlisty. Jednoduchým klepnutím si vypočujte ktorýkoľvek odkaz. „Správy.

“ na strane 166. Viac v časti kapitola 16. zobraziť odoberania a vykonávať mnoho ďalších činností.“ na strane 161. Synchronizujte poznámky s aplikáciou Mail na vašom Macu. Prezerajte si mapy ulíc. Odfoťte si svojho kamaráta a nastavte iPhone tak. Odošlite ich emailom. Google. „Mapy. uložené na populárnej službe YouTube. „Hodiny. YouTube Akcie Mapy Počasie Poznámky Hodiny Kalkulačka Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 15 . „Fotoaparát.“ na strane 143. Viac v časti kapitola 15. odčítavajte. nákupné zoznamy. Viac v časti kapitola 17. Prejdite prstom po grafe pre zobrazenie hodnôt. Odošlite vaše vlastné videá natočené pomocou iPhone. Yahoo! alebo IMAP účtami. Sčítavajte.“ na strane 169. koľko je hodín v ktoromkoľvek meste na svete – vytvorte si hodiny pre obľúbené lokality. prípadne získajte aktuálne informácie o premávke. „Počasie. Použite AirPlay na prehrávanie videí z YouTube na Apple TV. aby zobrazil jeho fotku.“ na strane 138. Prezerajte si novinky a obchodné informácie týkajúce sa rôznych spoločností. Pozrite sa. Viac v časti kapitola 12. či skvelé nápady. V priečinku Utility. Prehrávajte videá. „Akcie. prípadne ich odošlite na iný počítač. najnovšie alebo najlepšie hodnotené videá. Orezávajte a ukladajte videá. verejnou dopravou alebo pešie trasy. „Poznámky. prípadne použite dva prsty pre zobrazenie rozpätia hodnôt medzi dvoma bodmi. Značte si poznámky za chodu – pripomienky. Pre použitie rozšírených vedeckých funkcií otočte iPhone naležato. Prezerajte a prehrávajte ich na iPhone. „Kalkulačka. ktorým smerom ste otočený. Odosielajte videá priamo na YouTube. Pomocou vstavaného kompasu zistite. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie podrobných grafov na šírku. „YouTube. Viac v časti kapitola 19. Nastavte si účet na YouTube a prihláste sa naň – môžete hodnotiť videá. Použite stopky alebo časovač.Fotoaparát Fotografujte a nahrávajte videá. Vyhľadajte firmy vo vašom okolí a zavolajte im jediným klepnutím. keď vám zavolá. synchronizovať vaše obľúbené. ako napríklad otváraciu a priemernú cenu akcií. Vyhľadajte podrobné trasy pre cestu autom. Zaostrite klepnutím na vybraný objekt alebo oblasť. alebo si pozrite Google obrazy ulíc. Nastavte jeden alebo viac budíkov. Hľadajte a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu. alebo si prezerajte vybrané. najprezeranejšie.“ na strane 163. Viac v časti kapitola 14. Pridajte si obľúbené mestá a získajte stručný prehľad o stave počasia v nich. Sledujte informácie týkajúce sa vybraných akcií. V priečinku Utility.“ na strane 151. priemerný denný objem obchodov alebo trhovú kapitalizáciu. Vyhľadajte video. Získajte prehľad o aktuálnych poveternostných podmienkach a predpoveď počasia na šesť dní. Viac v časti kapitola 18. Zväčšite si mapu pre podrobnejšie zobrazenie.“ na strane 149. Bezdrôtovo synchronizujte poznámky s MobileMe. alebo s aplikáciami Microsoft Outlook či Outlook Express na vašom PC. Viac v časti kapitola 13. násobte a deľte. satelitné mapy alebo kombinované mapy lokalít na celom svete. automaticky aktualizované podľa údajov na internete. odosielajte ich emailom alebo v textovej správe.

filmy. Stiahnite a nainštalujte si aplikácie na plochu.“ na strane 175.“ na strane 198. predávané samostatne. Vyberte si medzi skutočným severom a magnetickým severom. „iTunes Store. „iBooks. Fotoaparát. Prehľadávajte. Nastavte si zvonenia. Viac v časti kapitola 26. jas obrazovky a upravujte nastavenia pre sieť. Vytvorte účty a upravte všetky nastavenia vášho iPhone pohodlne na jednom mieste. video.“ na strane 205. Požičiavajte si filmy a TV seriály a prehrávajte ich na iPhone. Prezerajte a sťahujte si podcasty. Objavte nové hry a zdieľajte vaše herné zážitky s priateľmi po celom svete. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks. Použite nastavenia Lokalizačných služieb na nastavenie prístupu aplikácií Mapy. Yahoo! Address Book. Google Contacts. „Kontakty. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. zakúpte alebo stiahnite si ich prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia. Prehľadávajte. aký druh hudby ich zaujíma.“ na strane 191. prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených aplikácií. telefón. Pre lepšie zabezpečenie si nastavte uzamykanie a heslo. prezerajte a sťahujte si novinky.“ na strane 172. „Nastavenia. Získajte informácie o kontaktoch synchronizovaných z aplikácií MobileMe. Sledujte vaše tempo.) Viac v časti kapitola 27.“ na strane 240. Vo vstavanej službe iBookstore môžete získať všetko od klasiky až po najpredávanejšie tituly. Pozvite priateľa na spoločnú hru. čas a vzdialenosť v jednotlivých tréningoch a vyberte si skladbu. Viac v časti kapitola 22. Viac v časti kapitola 24. Viac v časti kapitola 25. alebo ich synchronizujte s iTunes a prehrávajte na vašom počítači. Tlačte PDF súbory. Vyhľadávajte hudbu. audioknihy a ďalšie na iTunes Store.“ na strane 233. Získavajte výsledky za extra body. Prečítajte si recenzie. Sledujte vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistite. Získajte geografické súradnice miesta. získajte odporúčania Genius. Viac v časti kapitola 21. alebo si prezerajte najpopulárnejšie položky v rebríčkoch. ktoré sú spätne synchronizované s vaším počítačom. „Nike + iPod. web. Obnovte iPhone. Kompas a ďalších aplikácií výrobcov tretích strán lokalizačným dátam. Viac v časti kapitola 23. V priečinku Utility.“ na strane 244.“ na strane 180. Prehrávajte ich na iPhone.Kompas V priečinku Utility. Nahrávajte pomocou iPhone hlasové nahrávky. „Diktafón. pridávajte. Viac v časti kapitola 28. Nastavte si obmedzenie hlasitosti pre pohodlné počúvanie. hudbu. email. fotografie a iné. Použite vstavaný digitálny kompas na stanovenie vášho kurzu. Skontrolujte umiestnenia hráčov vo výsledkových tabuľkách. Odošlite nahrávku v prílohe emailovej alebo MMS správy. TV seriály. Viac v časti kapitola 20. Mac OS X Address Book. Nike + iPod (zobrazí sa po aktivácii v Nastaveniach) spraví z iPhone vášho tréningového spoločníka. Diktafón iTunes App Store (obchod s aplikáciami) Game Center Nastavenia Kontakty Nike + iPod iBooks 16 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . „Game Center. „Kompas. „App Store (obchod s aplikáciami). prinášajúcu skvelý spôsob čítania a kupovania kníh. Obmedzte prístup k mládeži neprístupnému obsahu v iTunes a k vybraným aplikáciám. Pridajte ePub a PDF knihy do knižnice pomocou iTunes. alebo vyzvite iných primeraných protivníkov. upravujte alebo vymazávajte kontakty. Vyžaduje špeciálnu obuv Nike a Nike + iPod senzor. Windows Address Book (Outlook Express). ktorá vás popoženie k lepším výkonom. kde sa práve nachádzate. pozadie. Vyhľadávajte aplikácie pre iPhone v App Store.

Indikuje. tým je signál silnejší. Čím viac paličiek je zobrazených. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Zobrazuje. ktoré používajú bezdrôtové siete. že je 3G UTMS (GSM) alebo EVDO (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. pripájať sa na internet. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Viac v časti „Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi“ na strane 24. že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Režim „lietadlo“ UMTS/EV-DO EDGE GPRS/1xRTT Wi-Fi* Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 17 . Čím viac paličiek je zobrazených. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete.Stavové ikony Stavová ikona Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhone: Význam Signál mobilnej siete* Indikuje. tým je signál silnejší. Indikuje. paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“. Ak nie je v dosahu žiadny signál. Zobrazuje. že je režim „lietadlo“ aktívny – nie je možné používať telefón. Zobrazuje. alebo používať Bluetooth® zariadenia. či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. že sieť EDGE vášho operátora je v dosahu iPhone (GSM modely) a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet.

Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. Aktivita siete Presmerovanie hovorov VPN Zámok TTY Prehrávanie Zamknutie orientácie na výšku Budík Lokalizačné služby Bluetooth* Batéria 18 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . že niektorá z aplikácií používa lokalizačné služby. Zobrazuje. že sa práve prehráva skladba. Žiadna ikona: Bluetooth je vypnutý. Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnutý a príslušenstvo je pripojené. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 50. Zobrazuje. že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN. že je iPhone zamknutý. Zobrazuje. Zobrazuje. a Spať/ Zobudiť“ na strane 11. Viac v časti „Batéria“ na strane 52. Viac v časti „Tlačidlo Zap. Zobrazuje. že je na iPhone zapnuté Presmerovanie hovorov (GSM modely). že je iPhone pripojený k inému zariadeniu iPhone a poskytuje mu pripojenie na internet (GSM modely). Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. audiokniha alebo podcast. že je orientácia obrazovky iPhone zamknutá na výšku. Zobrazuje. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. Viac v časti „Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 99. že je iPhone nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Signalizuje bezdrôtovú synchronizáciu alebo inú sieťovú aktivitu. Sivá ikona: Bluetooth je zapnutý.Stavová ikona Zdieľanie internetu Význam Zobrazuje./Vyp. žiadne príslušenstvo nie je pripojené. že máte nastavený budík. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na strane 225. Zobrazuje. Viac v časti „Budíky“ na strane 167. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán. Zobrazuje.

Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 19 .* Použitie určitého príslušenstva s iPhone môže mať vplyv na výkon v bezdrôtovej sieti.

alebo si môžete nainštalovať bezplatnú aplikáciu iBooks a stiahnuť príručku z iBookstore. a Ak chcete pridať ikonu príručky užívateľa na plochu. klepnite na „Zmeniť jazyk“ v spodnej časti strany s obsahom. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: V aplikácii Safari klepnite na potom klepnite na záložku Príručka užívateľa iPhone. klepnite na a potom na „Pridať na plochu“.apple. 3 Vyhľadajte „užívateľ iPhone“ a vo výsledkoch vyhľadávania klepnite na príručku užívateľa. „iBooks. Ak chcete zobraziť príručku užívateľa v inom jazyku. 2 Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na Store. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: 1 Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks. otvorte App Store.“ na strane 244.Začíname 2 · UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam. 4 Klepnite na Zdarma a potom na Získať knihu. ako začnete používať iPhone. Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 28. Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Príručku užívateľa iPhone si môžete prezerať priamo na iPhone klepnutím na záložku Príručky užívateľa iPhone v aplikácii Safari.com/sk_SK/manuals/iphone predtým. 20 . vyhľadajte „iBooks“ a klepnite na ňu vo výsledkoch vyhľadávania. Klepnite na Zdarma a potom na Inštalovať. prečítajte si pozorne návod na použitie v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support.

2 alebo novší (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone na vašom počítači)  Apple ID (ako je iTunes Store účet alebo MobileMe účet) pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store  Pripojenie vášho počítača na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie) Inštalácia SIM karty Ak vaša SIM karta (GSM modely) nebola predinštalovaná.apple.1.6.2 alebo novšie verzie sú dostupné na www.0 portom a jedným z nasledujúcich operačných systémov:  Mac OS X v10. Windows Vista. Inštalácia SIM karty do iPhone 4 Micro SIM dvierka Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM karta Inštalácia SIM karty do iPhone 3GS Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM dvierka Micro SIM karta Kapitola 2 Začíname 21 .5.com/sk/itunes/ download  QuickTime 7. prípadne Windows XP Home alebo Professional (SP3)  Rozlíšenie displeja vášho počítača nastavené na 1024 x 768 alebo vyššie  iTunes 10.Čo budete potrebovať Na používanie iPhone potrebujete:  Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone  Mac alebo PC s USB 2.8 alebo novší  Windows 7. musíte ju pred použitím iPhone nainštalovať.

0 portu na vašom Macu alebo PC. Nastavenie iPhone Pred použitím je potrebné nastaviť iPhone v aplikácii iTunes. 2 Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak. Aktivácia iPhone iPhone je pred používaním potrebné aktivovať predplatením volacieho programu pre iPhone u vybraného operátora vo vašej oblasti a registráciou iPhone v sieti. ktorý dostanete spolu s iPhone.apple. pripojte iPhone do USB 2.Inštalácia SIM karty: 1 Zasuňte koniec spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM karty do otvoru na SIM dvierkach. Ak iPhone nie je aktivovaný. Je možné.apple. až kým dvierka nevyskočia. ako je to znázornené na obrázku. (iTunes Store nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach. kontaktujte vášho mobilného operátora. 22 Kapitola 2 Začíname . ako vidíte na obrázku.com/sk/iphone. že aktivácia vášho iPhone už prebehla pri jeho zakúpení. Pevne zatlačte smerom dovnútra. Nastavenie iPhone: 1 Stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu iTunes z www. 3 SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto tak. Počas nastavovania si môžete kvôli nakupovaniu pomocou iPhone vytvoriť nové Apple ID.com/sk/itunes/ download. alebo špecifikovať existujúce Apple ID. 2 Pomocou kábla. 3 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke.) iTunes taktiež pre prípad potreby uchová sériové číslo vášho iPhone. Viac informácií o iPhone nájdete na adrese www.

Safari. Po dokončení synchronizácie zobrazí aplikácia iTunes oznam „Synchronizácia iPhone je dokončená“. Ak odpojíte iPhone od počítača pred dokončením synchronizácie. Nastavenia synchronizácie môžete neskôr meniť v iTunes. že iektoré dáta nebudú prenesené. ako napríklad Voice Over na Macu alebo GW-Micro Window-Eyes na PC a automaticky spustí VoiceOver na iPhone. iPhone zobrazuje na displeji oznam „Prebieha synchronizácia“. kalendárov a záložiek po pripojení iPhone k počítaču aktivujete voľbou „Automatically sync contacts. takže môžete používať iPhone bez toho.Automatickú synchronizáciu kontaktov. VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. Akcie. Prípadne môže iná osoba spustiť VoiceOver na iPhone za vás pomocou nastavení prístupnosti. Ak vám počas synchronizácie príde hovor. Zrušenie synchronizácie: Potiahnite prepínač na iPhone. Mapy. Počasie a App Store alebo iTunes Store. funkcia VoiceOver vám umožní nastaviť iPhone bez cudzej pomoci. calendars and bookmarks“ (Automaticky synchronizovať kontakty. Keď sa iPhone synchronizuje s vaším počítačom. kalendáre a záložky) na obrazovke „Set Up Your iPhone“ (Nastavte svoj iPhone). Odpojenie iPhone od počítača iPhone môžete kedykoľvek odpojiť od počítača. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. dôjde k automatickému prerušeniu synchronizácie. či používate aplikáciu na pomoc zrakovo postihnutým. Poznámka: Ak ste zrakovo postihnutý. Kapitola 2 Začíname 23 . Ak ho však odpojíte počas synchronizácie. takže môžete odpojiť iPhone a odpovedať na hovor. môže sa stať. Pripájanie sa na internet iPhone sa automaticky pripája na internet pri používaní aplikácií Mail. že sa časť dát nestihne synchronizovať a prenos bude dokončený pri najbližšom pripojení iPhone k vášmu počítaču.) Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. (Funkcia VoiceOver nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch. aby ste sa naň pozerali. Po ukončení hovoru pripojte iPhone späť k počítaču pre dokončenie synchronizácie. Po pripojení iPhone k počítaču aplikácia iTunes zistí. YouTube. môže sa stať.

 Ak nie sú dostupné žiadne Wi-Fi siete. u ktorého ste zakúpili váš iPhone (dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach). zadajte prihlasovacie heslo. Keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. alebo ste sa rozhodli. V iPhone je možné zakázať automatické zobrazovanie dostupných sietí. ktoré sú v dosahu.Ako sa iPhone pripája na internet iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilnej dátovej siete. iPhone vykoná pri pripájaní sa na internet nasledovné kroky:  Pripojí sa k naposledy použitej dostupnej Wi-Fi sieti . ktoré vyžadujú heslo. tým je signál silnejší. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje intenzitu signálu. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Siete. Pripojenie k sieti Wi-Fi:Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a počkajte. Klepnite na sieť a ak je to potrebné. pripojí sa iPhone na internet pomocou mobilného dátového pripojenia ( . Viac v časti „WiFi“ na strane 206. Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. Ak nie je dostupná žiadna Wi-Fi sieť a ani mobilná dátová sieť. iPhone sa nemôže pripojiť na internet. 24 Kapitola 2 Začíname . Niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené. že sa k žiadnej nepripojíte. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“ (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámku ). Potom vyberte požadovanú sieť (niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené). Čím viac paličiek vidíte. iPhone zobrazí zoznam sietí. Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi Na aktiváciu Wi-Fi a pripojenie na Wi-Fi sieť slúžia nastavenia Wi-Fi v aplikácii Nastavenia. majú vedľa názvu zobrazenú ikonu zámku . Množstvo Wi-Fi sietí je možné použiť bezplatne. že otvoríte Safari a zobrazí sa vám stránka pre registráciu tejto služby. keď bude v dosahu. vrátane prístupových bodov zabezpečených mobilným operátorom. Ak je to potrebné. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. alebo ). kým iPhone nenájde všetky siete v dosahu. Pripojiť sa k sieti Wi-Fi cez platený prístupový bod je obvykle možné tak. V Nastaveniach iPhone je možné zakázať používanie mobilných dát. Zapnutie Wi-Fi: Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a zapnite Wi-Fi.  Ak nie sú dostupné žiadne už použité Wi-Fi siete.

Týmto zakážete niektoré funkcie vášho iPhone. Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky. Prístup na internet v lietadle Režim „lietadlo“ vypne na vašom iPhone vysielače mobilnej siete. V krajinách alebo oblastiach. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Dôležité: Táto služba bude zrejme spoplatnená. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. čím sa zabráni možnému rušeniu kritických zariadení lietadla. kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia. môžete zapnúť Wi-Fi aj v režime „lietadlo“ a používať tieto funkcie:  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky  Bezdrôtovo synchronizovať vaše kontakty. záložky prehliadača a poznámky Kapitola 2 Začíname 25 . že je dátový roaming vypnutý. webovým stránkam a iným dátovým službám aktivujete zapnutím funkcie dátový roaming.Viac informácií o zmene nastavení Wi-Fi sietí nájdete v časti „Wi-Fi“ na strane 206. Aktivácia dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a zapnite „Dátový roaming“. Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom. V závislosti od modelu iPhone a pripojenia k sieti je možné. Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. zobrazí sa v stavovom riadku ikona UMTS/EV-DO ( ). Wi-Fi. EDGE ( ) alebo GPRS/1xRTT ( ). že nebudete môcť prijímať telefónne hovory. CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy pozastavené. Dostupnosť pokrytia sieťou vo vašej oblasti zistíte u vášho operátora. GSM: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Ak ste mimo dosahu siete vášho operátora. Zapnutie 3G (GSM modely): V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Povoliť 3G“. kalendáre. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. uistite sa. Prístup k emailu. Bluetooth a GPS. Pripojenie prostredníctvom mobilnej dátovej siete iPhone sa môže pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete vášho operátora. môžete sa na internet pripojiť pomocou iného operátora.

ktorý je pripojený k vášmu iPhone cez Bluetooth alebo USB. Viac informácií nájdete v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205.USB. s ktorými môžete zdieľať internetové pripojenie) získate u vášho operátora. Viac informácií (napríklad množstvo zariadení. Pre konfiguráciu a zapnutie VPN použite nastavenia siete. 26 Kapitola 2 Začíname . že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. Ak sa tlačidlo Nastaviť zdieľanie internetu zobrazí v nastaveniach Všeobecné > Sieť. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Prístup na VPN VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup k privátnym sieťam (ako napríklad sieť na pracovisku alebo v škole) cez internet.  USB: Pripojte váš počítač k iPhone pomocou kábla Dock konektor . 3 Pripojenie počítača alebo iného zariadenia k iPhone:  Wi-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí iPhone. S vaším operátorom sa spojíte klepnutím na dané tlačidlo. ak nastavenia zdieľania internetu nie sú dostupné v najvyššej úrovni nastavení). 2 Zapnite Zdieľanie internetu. Zdieľanie internetového pripojenia: 1 V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu (prípadne vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu. Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové pripojenie aj s počítačom. Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. iPad alebo iný iPhone) pripojeným k vášmu iPhone cez Wi-Fi. Služba môže byť spoplatnená. V nastaveniach siete na počítači vyberte iPhone. Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Nakupovať hudbu a aplikácie Je možné. Zdieľanie internetu funguje len v prípade. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. Zdieľanie internetu Zdieľanie internetu (iPhone 4) môžete použiť na zdieľanie internetového pripojenia s iným počítačom alebo Wi-Fi zariadením (iPod. Po zobrazení výzvy zadajte heslo Wi-Fi pre iPhone. musíte najprv nastaviť túto službu u vášho operátora.

com alebo www. Potom sa riaďte dokumentáciou dodanou k vášmu počítaču a prepojte iPhone s počítačom. Ak ešte nemáte emailový účet. Kontrola využívania mobilnej dátovej siete: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Používanie“. Môžete pridať kalendárový účet CardDAV. ktorý využíva zdieľanie internetu iného iPhone.com. Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone: V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov. že túto službu podporuje vaša firma alebo organizácia. Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade.google. zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhone modrý pás. www. Môžete odoberať kalendáre typu iCal (. Kontakty a Kalendáre Účty iPhone spolupracuje s MobileMe. kontakty a kalendáre. môžete si ho zadarmo vytvoriť na www.ics). ktoré na internete poskytujú email. budú všetky zariadenia zdieľajúce pripojenie na internet odpojené. alebo ich importovať z aplikácie Mail.Na počítači Mac sa pri prvom pripojení zobrazí vyskakovacie okno s oznamom „A new network interface has been detected“ (Našlo sa nové sieťové rozhranie). Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami. Zdieľanie internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté. aj keď ho aktívne nepoužívate. Kliknite na Network Preferences (Nastavenia siete).com. Na PC použite „Network Control Panel“ (Ovládací panel sietí) pre výber a konfiguráciu pripojenia iPhone. Viac v časti „Synchronizácia kalendárov“ na strane 122. Ak je zariadenie pripojené. Viac v časti „Pridávanie kontaktov“ na strane 233. Viac v časti „Odoberanie kalendárov“ a „Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail“ na strane 128.me. Môžete si tiež na 60 dní zdarma vyskúšať službu MobileMe na adrese www. Pridávanie účtov v aplikáciách Mail.aol. Â Bluetooth: Na iPhone vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth.yahoo. Ak zmeníte heslo.com. Poznámka: Ikona zdieľania internetu sa zobrazí v stavovom riadku iPhone (GSM modely). zadajte nastavenia siete pre iPhone a kliknite na Apply (Použiť). Kapitola 2 Začíname 27 .

iDisk alebo funkciu Nájsť môj iPhone. 28 Kapitola 2 Začíname . 3 Zadajte vaše Apple ID alebo heslo. kalendáre“. záložiek a poznámok  Galériu MobileMe na zdieľanie fotiek a videí  MobileMe iDisk na ukladanie a zdieľanie súborov Tieto funkcie si môžete zdarma vyskúšať vďaka 60-dňovému bezplatnému účtu www. kontakty. Platený MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone a nasledujúce funkcie:  Emailový účet na me. stiahnite si z App Store bezplatné aplikácie MobileMe galéria. Ak ste si už vytvorili účet pre App Store alebo Game Center. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53.apple. ktoré obsahuje. môžete toto Apple ID použiť aj pre váš bezplatný MobileMe účet.com/mobileme.Nastavenie účtov na MobileMe Ak chcete na iPhone používať MobileMe. Ak je to potrebné. prípadne klepnite na Vytvoriť bezplatné Apple ID. Ak chcete na vašom iPhone používať Galériu. Nastavenie bezplatného MobileMe účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. overte vašu emailovú adresu. že je funkcia Nájsť môj iPhone zapnutá. kalendáre. ktorá vám pomôže nájsť váš stratený alebo ukradnutý iPhone a ochrániť informácie. alebo ak chcete pre váš MobileMe účet použiť iné Apple ID). 5 Uistite sa. Môžete si taktiež vytvoriť nové Apple ID (ak zatiaľ žiadne nemáte. funkciu.com  Bezdrôtovú synchronizáciu kontaktov. Synchronizovať kontakty. Bezplatný MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone (funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). MobileMe iDisk a Nájsť môj iPhone. záložky a poznámky a používať Nájsť môj iPhone môžete naraz len s jedným MobileMe účtom.2 alebo novším. kalendárov. Bezplatný MobileMe účet je dostupný pre všetkých užívateľov zariadenia iPhone 4 so systémom iOS 4. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „MobileMe“. musíte si nastaviť bezplatný alebo platený MobileMe účet. 4 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke.

Po pripojení sa k Exchange serveru budete možno vyzvaný na zmenu hesla tak. Kapitola 2 Začíname 29 . kontakty a kalendáre) a nastavte.Nastavenie účtov Microsoft Exchange Ak chcete na iPhone používať Microsoft Exchange. doménu (voliteľná). Ak sa nepodarí nastaviť adresu servera. iPhone podporuje službu Microsoft Autodiscovery. Môžete si nastaviť viacero Exchange účtov. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Microsoft Exchange“. Nastavenie Exchange účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. ktoré chcete používať na iPhone (email. 4 Klepnutím vyberte položky. iPhone používa protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu emailov. Tieto nastavenia získate od vášho poskytovateľa služby alebo správcu systému. budete požiadaný. heslo a popis. kalendárov a kontaktov s nasledujúcimi verziami Microsoft Exchange:  Exchange Server 2003 Service Pack 2  Exchange Server 2007 Service Pack 1  Exchange Server 2010 Pri nastavovaní tohto účtu si môžete vybrať. musíte pridať účet s vašimi nastaveniami Microsoft Exchange. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. užívateľské meno. aké staré správy (počet dní) sa majú synchronizovať s iPhone. aby ste ju zadali (zadajte úplnú adresu servera do poľa „Server“). kalendáre“. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. ktoré služby Exchange budete používať na vašom iPhone:  Mail  Kontakty  Kalendáre Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . 3 Zadajte vašu úplnú emailovú adresu. kontakty. ktorá na základe vášho užívateľského mena a hesla nastaví adresu Exchange servera. aby bolo v súlade s pravidlami servera.

2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Iný“. 3 Zadajte vaše meno. 4 Klepnutím vyberte položky. Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . ktoré chcete používať na iPhone. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. kontakty (LDAP alebo CardDAV) alebo kalendáre (CalDAV). Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom klepnite na „Google“. Nastavenie iného účtu Vyberte „Iný“ pre nastavenie iného účtu pre emaily (POP). kalendáre“. úplnú emailovú adresu. AOL) zadá iPhone údaje automaticky za vás. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. 3 Vyberte typ účtu. kontakty. ktorý chcete pridať (Mail. ktoré služby účtu budete používať na vašom iPhone. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. 30 Kapitola 2 Začíname . heslo a popis. Dostupné položky závisia od poskytovateľa služby. „Yahoo!“ alebo „Google“. kalendáre“.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. Pri nastavovaní účtu si môžete vybrať. kontakty. Potrebné nastavenia účtu vám poskytne váš správca systému alebo poskytovateľ služby. Yahoo! a AOL Pre väčšinu z populárnych účtov (Google. Kontakty alebo Kalendáre). Yahoo!. 4 Zadajte informácie o vašom účte a klepnite na „Uložiť“.Nastavenie účtov Google.

alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. dvakrát. ktoré sa nachádza pod displejom. Prechod na prvú plochu: Stlačte tlačidlo Domov ešte raz. Zobrazenie naposledy používaných aplikácií: Stlačte tlačidlo Domov 31 .Základy 3 Používanie aplikácií Multifunkčný dotykový displej s vysokým rozlíšením a jednoduché pohyby prstov zjednodušujú používanie aplikácií na vašom iPhone. Otváranie a prepínanie aplikácií Aplikáciu na iPhone otvoríte klepnutím na jej ikonu na ploche. Prechod na vedľajšiu plochu: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava. Návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov .

V niektorých aplikáciách. napríklad pri prezeraní webových stránok. až kým sa nezačne chvieť a potom klepnite na . Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať ani aktivovať žiadny prvok na displeji. Švihnutím prsta zobrazíte ďalšie aplikácie. zároveň vynútite jej ukončenie. Prepnutie na inú aplikáciu: V zozname naposledy používaných aplikácií klepnite na ikonu aplikácie.V spodnej časti obrazovky sa zobrazia naposledy používané aplikácie usporiadané smerom zľava doprava. Odstránenie aplikácie zo zoznamu naposledy používaných aplikácií: Klepnite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst. Aplikácia bude pri najbližšom otvorení opäť pridaná do zoznamu naposledy používaných aplikácií. 32 Kapitola 3 Základy . Rolovanie Pre rolovanie potiahnite prst po displeji nahor alebo nadol. Ak zo zoznamu naposledy používaných aplikácií odstránite aplikáciu. je možné rolovať obraz aj do strán.

nie je možné vybrať. napríklad môžete otvoriť nový zoznam. alebo zobraziť kontaktné údaje osoby. ktorým chcete zastaviť rolovanie. otvoriť email. Vyhľadávanie položiek v zozname s registrom: Klepnutím na ľubovoľné písmeno v registri zobrazíte položky. Rýchly presun na začiatok zoznamu. kým sa pohyb obrazovky zastaví. prehrať skladbu. stránky alebo emailu docielite klepnutím na stavový riadok v hornej časti obrazovky. Môžete počkať.Čím rýchlejšie posúvate prst po obrazovke. V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie vykonať rôzne akcie. Register Výber položky: Klepnite na položku v zozname. Pri klepnutí prsta. Kapitola 3 Základy 33 . ktorých názov začína týmto písmenom. ktorej chcete zavolať. alebo okamžite zastaviť rolovanie klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke. ani aktivovať žiadny prvok na displeji. V zozname môžete rýchlo listovať pohybom prsta po registri. tým je rolovanie rýchlejšie.

webových stránok. pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami. Â Podobne sa zväčší aj dotyková klávesnica. Zobrazený obsah sa zároveň prispôsobí orientácii obrazovky. Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje použiť zobrazenie na šírku alebo na výšku. 34 Kapitola 3 Základy . Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari. V mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie. Používanie orientácie na šírku: Â Webové stránky sa automaticky prispôsobia širšej obrazovke. Viac v časti „Zväčšovanie“ na strane 266.Zväčšovanie a zmenšovanie Pri prezeraní fotografií. ktorá vám umožňuje zväčšiť obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. emailov alebo máp si môžete zväčšiť alebo zmenšiť ich zobrazený detail. Otočte iPhone a zároveň sa otočí aj obrazovka. takže text aj obrázky budú väčšie. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe alebo od seba. alebo pri zadávaní textu. Pri fotografiách a webových stránkach môžete rýchlo dvakrát klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako pre spätné zmenšenie. čo vám umožní rýchlejšie písanie s menším počtom preklepov.

3 Stlačte tlačidlo Domov . Ikony na ploche a poradie obrazoviek môžete upravovať aj po pripojení iPhone k vášmu počítaču. Ak chcete. môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon.doprava a potom klepnite na . švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava . Viac v časti „Web clips“ na strane 97. Obrazy ulíc v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú len na šírku. v spodnej časti obrazovky.Nasledujúce aplikácie podporujú orientáciu displeja na šírku aj na výšku:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty  Akcie  iPod  Fotky  Fotoaparát  Kalkulačka Filmy a videá prehrávané pomocou iPodu a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku. zobrazí sa v stavovej lište ikona zámku orientácie ( ). Môžete si tiež usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov. Úprava plochy Rozmiestnenie ikon na vašej ploche vrátane ikon v Docku. Keď je orientácia obrazovky zamknutá. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Úprava rozmiestnenia ikon: 1 Dotknite sa akejkoľvek ikony na ploche a podržte na nej prst. Zamknutie orientácie obrazovky na výšku: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. Kapitola 3 Základy 35 . až kým sa nezačne chvieť. 2 Ikony presúvajte ťahaním. je možné upraviť. Úprava rozmiestnenia ikon Rozmiestnenie ikon na ploche môžete ľubovoľne upravovať. Na plochu môžete pridať aj odkazy na vaše obľúbené webové stránky.

Do priečinka môžete umiestniť maximálne 12 ikon. Usporadúvanie pomocou priečinkov Priečinky vám umožňujú usporiadať ikony na ploche. ktoré ste použili na jeho vytvorenie. Vytvorenie ďalších plôch: Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite ikonu smerom k pravému okraju tejto plochy. Priečinky môžete presunúť na novú plochu alebo do docku. Umiestnenie priečinka na ploche je možné meniť ťahaním podobne ako rozmiestnenie ikon. až kým sa ikony na ploche nezačnú chvieť. Potom potiahnite ikonu na inú ikonu. Môžete vytvoriť až 11 plôch. iPhone automaticky pomenuje priečinok podľa ikon.Presun ikony na ďalšiu plochu: Počas presúvania potiahnite ikonu na okraj obrazovky. až kým sa nezobrazí nová plocha. Vytvorenie priečinka: Dotknite sa ikony a podržte na nej prst. 36 Kapitola 3 Základy . Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche. Obnovenie pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“. Názov priečinka však môžete kedykoľvek zmeniť. Počet bodiek nad Dockom zobrazuje množstvo vytvorených plôch a indikuje práve zobrazenú plochu.

Priečinky môžete vytvárať aj v aplikácii iTunes.iPhone vytvorí nový priečinok. Klepnite mimo priečinka. Počas presúvania klepnutím otvorte priečinok. Pridanie ikony do priečinka Odstránenie ikony z priečinka Počas úpravy rozmiestnenia potiahnite ikonu na priečinok. alebo stlačte tlačidlo Domov. Klepnite na priečinok. Prázdny priečinok bude automaticky vymazaný. ktorý bude obsahovať tieto dve ikony a zobrazí jeho meno. Vytváranie priečinkov v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a kliknite na ikonu iPhone v postrannom paneli iTunes. Počas úpravy rozmiestnenia klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite ikonu von z priečinka. a uložíte Kapitola 3 Základy 37 . Môžete klepnúť na pole s menom a zadať iné meno. Kliknite na položku Aplikácie v hornej časti obrazovky a na ploche v hornej časti okna potiahnite jednu aplikáciu na druhú. Stlačte tlačidlo Domov a uložte tak vaše zmeny. Otvorenie priečinka Zatvorenie priečinka Vymazanie priečinka Premenovanie priečinka Po dokončení úprav rozmiestnenia ikon na Ploche stlačte tlačidlo Domov tak vykonané zmeny. Potiahnite všetky ikony von z priečinka. Kliknutím na ikonu aplikácie potom otvoríte danú aplikáciu. klepnite na meno priečinka v hornej časti a pomocou klávesnice zadajte nové meno.

klepnite na obrázok zamknutej obrazovky alebo plochy a potom klepnite na pozadie alebo na album. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. ktoré boli dodané s iPhone. Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku.Množstvo aplikácií. Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou. Nastavenie pozadia: 1 V Nastaveniach vyberte „Pozadie“. na ploche alebo na oboch. Správy. textové správy a aktualizované aplikácie určené na stiahnutie. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. 38 Kapitola 3 Základy . odznak sa zobrazí na ikone priečinka. Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek.fotku z albumu Fotoaparát alebo fotku synchronizovanú na iPhone z vášho počítača. Takisto je možné nastaviť aj pozadie na vašej ploche. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. Mail a App Store. emailové správy. 2 Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku. Môžete si vybrať jednu z fotografií. Pozadie zo zamknutej obrazovky sa zobrazí aj pri telefonovaní s kontaktom. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. ktorým ste sa zatiaľ nevenovali. zobrazuje na ikone na ploche odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom (indikuje problém). Ak vyberiete fotku. potiahnite ju na požadované miesto. ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory. ktorý nemá priradenú fotografiu. Pridanie pozadia Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. ako napríklad Telefón.

Vymazanie predchádzajúceho znaku Písanie veľkých písmen Klepnite na . 2 Na klávesnici píšete klepnutím na vybrané znaky. textové správy alebo adresy webových stránok. Ak sa dotknete neželaného klávesu. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. Zadávanie textu Klávesnicu použite na zadávanie textu. Prípadne sa dotknite tlačidla Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na požadované písmeno. čo práve píšete a učí sa nové slová počas používania. môžete písať rýchlejšie použitím dvoch palcov. napríklad do poznámky alebo nového kontaktu. Písať začnite najprv len pomocou ukazováka. bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. Keď získate v písaní prax. ako sú napríklad kontaktné údaje. Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift .Písanie Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy.) Rýchle vloženie bodky a medzery Kapitola 3 Základy 39 . odhaduje. Klávesnica opravuje preklepy. Zadávanie textu: 1 Klávesnicu zobrazíte klepnutím do textového poľa. keď potrebujete písať. V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb. kým nezdvihnete prst z klávesu. emaily. Vybraný znak nebude zadaný. Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník.

iPhone taktiež podčiarkuje zadané slová. Slovník iPhone obsahuje slovníky uľahčujúce písanie v mnohých jazykoch. Funkciu „caps lock“ vypnete opätovným klepnutím na kláves Shift. Navrhované slovo Prijatie alebo odmietnutie navrhnutých slov: m Navrhovaný výraz odmietnete klepnutím na znak „x“.Zapnutie funkcie „caps lock“ Klepnite dvakrát na kláves Shift . 40 Kapitola 3 Základy . interpunkcie alebo symbolov Stlačte kláves pre číslice . Po zamietnutí navrhovaného výrazu uloží iPhone do slovníka vami zadaný výraz.apple. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. Príslušný slovník sa aktivuje automaticky pri zvolení podporovanej klávesnice. Potom pokračujte ďalej v zadávaní požadovaného výrazu. Zadávanie písmen alebo symbolov.) Zobrazenie číslic. ktoré považuje za preklepy. m Navrhovaný výraz prijmete klepnutím na medzeru. Kláves Shift zmení farbu na modrú a všetky zadané znaky budú veľké (napísané verzálkami). Ďalšie interpunkčné znaky a symboly zobrazíte klepnutím na kláves symbolov . Ak zadáte výraz viackrát.com/iphone/specs.html. Poznámka: Ak zadávate čínske alebo japonské znaky. interpunkčné znamienko alebo znak enter. iPhone používa na opravovanie a dopĺňanie zadávaných výrazov aktívny slovník. ktoré nie sú na klávesnici Podržte prst na súvisiacom písmene alebo znaku a potom ho presuňte na požadované písmeno alebo znak. Ak chcete prijať navrhované slovo. klepnite na jednu z navrhovaných alternatív. Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www. iPhone vám ho pri ďalšom písaní v budúcnosti automaticky navrhne. nemusíte prerušiť písanie.

klepnite kdekoľvek do oblasti správy. že ho znovu zadáte. kopírovať a vložiť text a fotky v rámci aplikácie. Ak žiadne z navrhovaných slov nie je správne. Úpravy — vystrihovanie. Kapitola 3 Základy 41 . Štandardne sú auto opravy zapnuté. Krajné body v označenom texte umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. ktorá sa zobrazí na obrazovke. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Skontrolovať pravopis“. kopírovanie a vkladanie Dotyková obrazovka uľahčuje upravovanie zadaného textu. Presné umiestnenie kurzora na požadované miesto uľahčuje lupa. Môžete tiež vystrihnúť. môžete upraviť pravopis vybraného slova tak. alebo navzájom medzi viacerými aplikáciami. Ak chcete slovo ponechať v pôvodnom tvare.Použitie kontroly pravopisu na nahradenie preklepu: Klepnite na podčiarknuté slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv.

Obnovenie poslednej úpravy: Zatraste iPhone a klepnite na „Späť“. ktorý ste naposledy vystrihli alebo kopírovali. Dvojitým klepnutím označíte slovo. ako sú webové stránky alebo prijaté emaily či textové správy. 42 Kapitola 3 Základy . Vystrihnutie a kopírovanie textu: Označte text a potom klepnite na „Vystrihnúť“ alebo „Kopírovať“. Môžete tiež označiť text. Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania. Klepnite na „Označiť“ pre výber príslušného slova. Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu. V dokumentoch určených len na čítanie. pomocou ktorej nasmerujte kurzor na požadované miesto. Vložený bude text. alebo klepnite na „Označiť všetko“ pre označenie celého textu. Vkladanie textu: Klepnite na kurzor a potom klepnite na „Vložiť“. ktorý chcete nahradiť a klepnite na „Vložiť“. klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie.Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa.

Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k vášmu iPhone. Klávesnica je pripojená vtedy. Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice.“ na strane 272 a „Rozloženia klávesnice“ na strane 43. klepnite na vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“. Prepínanie jazykov pna hardvérovej klávesnici: Stlačte a podržte kláves Command a klepnite na medzerník pre zobrazenie zoznamu dostupných jazykov. ak sa po klepnutí na textové pole nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. keď bude v dosahu (do 10 metrov). Rozpárovanie bezdrôtovej klávesnice a iPhone: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice Ak si chcete zjednodušiť písanie.Rozloženia klávesnice Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete nastaviť v Nastaveniach. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. takže ju musíte spárovať s vaším iPhone. „Medzinárodné klávesnice. Po spárovaní klávesnice s iPhone sa táto bude pripájať vždy. Dostupné rozloženia závisia od jazyka klávesnice. keď je táto mimo dosahu. Kapitola 3 Základy 43 . Viac v časti Príloha A. Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája pomocou Bluetooth. Opätovným klepnutím na medzerník vyberiete iný jazyk. Bezdrôtovej klávesnici môžete priradiť rozličné rozloženia. až kým nezhasne zelené svetlo. Výber rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“ a potom vyberte klávesnicu. môžete použiť bezdrôtovú klávesnicu Apple (dostupná osobitne). Odpojenie bezdrôtovej klávesnice od iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na klávesnici. iPhone odpojí klávesnicu.

3 Nastavte možnosti tlačiarne. 44 Kapitola 3 Základy . (v závislosti od používanej aplikácie) a potom klepnite na 2 Pre výber tlačiarne klepnite na Vybrať tlačiareň. Tlačenie dokumentu: 1 Klepnite na alebo na tlačiť.com/kb/HT4356. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  iBooks—PDF dokumenty AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store.apple. (Ak si nie ste istý. Niektoré tlačiarne umožňujú nastaviť rozsah tlačených strán. či vaša tlačiareň podporuje AirPrint. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). pozrite si jej dokumentáciu. Tlačiť môžete priamo z nasledujúcich iOS aplikácií:  Mail—emailové správy a prílohy. iPhone musí byť pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako AirPrint tlačiareň. Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju pripojte k tej istej Wi-Fi sieti. Tlač dokumentu Funkcia AirPrint využíva Wi-Fi sieť na bezdrôtové odosielanie tlačových úloh do vašej tlačiarne. PDF dokumenty a ďalšie prílohy.Tlačenie O funkcii AirPrint AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  Fotky—fotky  Safari—webové stránky.) Ďalšie informácie nájdete na adrese support. ku ktorej je pripojený váš iPhone.

dvakrát a potom Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými aplikáciami. vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu. Odznak na ikone aplikácie zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na vytlačenie. Kapitola 3 Základy 45 . Ak tlačíte viac ako jeden dokument.4 Klepnite na Tlačiť. Zobrazenie stavu tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov klepnite na Centrum tlače.

46 Kapitola 3 Základy . Poznámky. Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie. Správy a Kontakty. vrátane aplikácií Mail. z ktorej pochádzajú výsledky. alebo vo všetkých aplikáciách zároveň. Na obrazovke Vyhľadávanie stlačte tlačidlo Domov pre návrat na hlavnú plochu. alebo stlačte tlačidlo Domov . Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť vo vrchnej časti zoznamu Naj výsledok.Zrušenie tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. Kalendár. iPod. Vyhľadávanie na iPhone: Na ploche Vyhľadávania zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Vyhľadávanie Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone. Zobrazenie Vyhľadávania: Na hlavnej ploche švihnite prstom smerom zľava doprava. klepnite na Centrum tlače. Výsledky vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii. vyberte tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na Zrušiť tlač. Pomocou funkcie Vyhľadať môžete vyhľadávať len vo vybranej aplikácii.

Použite nastavenia Vyhľadávania Spotlight na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov. môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií. Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. Pre a Predmet v správach vo všetkých účtoch (text správ nie je prehľadávaný) Všetky názvy udalostí. pozvánky. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. priezviská a názvy spoločností Polia Od. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru alebo prehrávanie skladieb. takže ak máte vo vašom iPhone veľa aplikácií. videí a audiokníh Mená a text správ Text poznámok Správy Poznámky Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií.Aplikácia Kontakty Mail Kalendár iPod Spotlight vyhľadáva Mená. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . mená interpretov) a názvy podcastov. Kapitola 3 Základy 47 . Spúšťanie aplikácií pomocou Vyhľadávania: Zadajte meno aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch vyhľadávania. čím ju spustíte. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight “ na strane 213. miesta a poznámky Hudba (názvy skladieb a albumov.

Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku. Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy a nárečia. Povedzte „FaceTime“ a potom vyslovte meno osoby. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. „aká je to skladba“.com/kb/ HT3597. Povedzte „čo hrá“. Â Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy či mená alebo čísla. Povedzte „Genius“. Â Hovorte prirodzene a zrozumiteľne. ako by ste telefonovali. Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Slová vyslovujte s krátkymi pauzami. Nastavenia Ovládania hlasom vám umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. Â Používajte celé mená. 48 Kapitola 3 Základy .apple. aký je nastavený pre iPhone (nastavenie „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“). Môžete použiť aj mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta. Povedzte „koľko je hodín“ alebo „aký je čas“? Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. Uskutočnenie FaceTime hovoru s niektorým z kontaktov (iPhone 4) Vytočenie čísla Ovládanie prehrávania hudby Prehrávanie albumu. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Pre správne fungovanie Ovládania hlasom: Â Hovorte do mikrofónu iPhone tak. nájdete na adrese support. potom povedzte „album“. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Zistenie aktuálneho času Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. vrátane informácií o používaní hlasového ovládania v rôznych jazykoch.Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov.

Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho. Stredné tlačidlo Po zapojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. keď je iPhone zamknutý. ale z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť Hlasové vytáčanie. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. Pozastavenie skladby alebo videa Skok na ďalšiu skladbu Návrat na predchádzajúcu skladbu Rýchle prevíjanie dopredu Prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti Odpovedanie na prichádzajúci hovor Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo. Stlačte stredné tlačidlo. Stlačte tlačidlá „+“ alebo „–“. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie. Vypnutie Hlasového vytáčania. Kapitola 3 Základy 49 . Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. dodávané s vaším iPhone. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. ak je iPhone zamknutý. Ovládanie hlasom je pre aplikáciu iPod vždy zapnuté. odomknite iPhone. Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe. obsahujú mikrofón. Stlačením stredného tlačidla slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade. Stlačte stredné tlačidlo.Zmena krajiny alebo jazyka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho.

Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami. Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru Používanie ovládania hlasom Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá. Stlačte stredné tlačidlo. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru.com/kb/HT3647. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor. alebo ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení.apple.Zamietnutie prichádzajúceho hovoru Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším iPhone. Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady. Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. sady do auta a stereo slúchadlá. ale aj v slúchadlách. ako ste spárovali Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. Heslo alebo PIN kód zariadenia nájdete v návode na použitie.apple. 2 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. 50 Kapitola 3 Základy . musí mať toto zariadenie pre funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším iPhone. Bluetooth zariadenia S iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia. Podporované profily Bluetooth nájdete na adrese support. 3 Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením. ako sú Bluetooth náhlavné sady. sady do auta alebo iného zariadenia s iPhone: 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu.com/sk_SK/manuals/iphone. Bluetooth slúchadlá výrobcov tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. Po tom. ktorý je súčasťou zariadenia. Viac v časti „Ovládanie hlasom“ na strane 47. vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora vášho iPhone. Stlačte a podržte stredné tlačidlo. Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Nastavte ho ako objaviteľné.

Stav Bluetooth Ikona Bluetooth sa na iPhone zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky: Â alebo : Bluetooth je zapnutý a k iPhone je pripojené zariadenie. 4 Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter. ak odpovedáte použitím iPhone. môžete zrušiť jeho spárovanie s vaším iPhone. Â Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnutý. Poznámka: S iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple klávesnicu. ak odpovedáte na hovor a do vášho iPhone.) Â : Bluetooth je zapnutý. Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou. 2 Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania.Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta. odchádzajúce hovory sú smerované cez toto zariadenie. vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto Kapitola 3 Základy 51 . Zrušenie párovania bluetooth zariadenia: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. môže sa stať. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia. 3 Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú medzi zariadeniami. Zrušenie párovania medzi Bluetooth zariadením a iPhone Ak Bluetooth zariadenie viac nebudete používať. (Táto farba závisí od aktuálnej farby stavového riadku. 2 Klepnite na zariadenie“. Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice s vaším iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. že je mimo dosah alebo vypnuté. Ak s vaším iPhone spárujete nejaké zariadenie.

USB. Stav nabíjania batérie môžete zobraziť aj v percentách. Nabíja sa Nabíjanie dokončené Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla a USB sieťového adaptéra.apple. musíte iPhone pripojiť k USB 2.0 port. 52 Kapitola 3 Základy . Nabíjanie batérie UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support.com/sk_SK/ manuals/iphone. Viac v časti „Štatistiky používania“ na strane 210. Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne). Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky. Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2. Nabíjanie batérie a synchronizácia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla Dock konektor .Batéria Súčasťou iPhone je interná nabíjateľná batéria.0 portu na vašom počítači.

kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov signalizujúcich vybitie batérie. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. môže sa zobraziť jeden z nasledujúcich obrázkov.apple. ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení iPhone. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie vášho iPhone nájdete na www. Ak nabíjate batériu počas synchronizácie vášho iPhone.Dôležité: Batéria iPhone sa môže vybiť. alebo Zvýšenie výdrže batérie V iPhone je použitá batéria typu li-ion. Dôležité: Ak je batéria iPhone takmer úplne vybitá. ktorý je vypnutý. ale len pracovník autorizovaného servisu.apple.com/batteries. Kapitola 3 Základy 53 . Ak je iPhone takmer úplne vybitý. Môžete nastaviť heslo. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ. že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Tieto obrázky signalizujú. Viac informácií nájdete na adrese www.com/ support/iphone/service/battery/country. Bezpečnostné funkcie Heslá a ochrana dát Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone. ak je iPhone pripojený k počítaču. môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. prípadne sa nachádza v režime spánku alebo úspornom režime. Výmena batérie Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné. že budete musieť batériu po čase vymeniť. jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút.

Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom v nastaveniach indikuje. musíte na ňom obnoviť iOS.Nastavením hesla zapnete ochranu dát. iPade alebo iPode touch. prípadne pomocou Macu alebo PC s webovým prehliadačom. ktorý nebol dodaný so systémom iOS 4 alebo novšou verziou. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré aplikácie dostupné na App Store).  Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť 4-miestne heslo. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. odomknite iPhone. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. Nájsť môj iPhone Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť váš iPhone pomocou bezplatnej aplikácie Nájsť môj iPhone na inom iPhone. stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu Nájsť môj iPhone na inom iOS zariadení. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. interpunkcie a špeciálnych znakov. alebo sa vo webovom prehliadači na Macu alebo PC prihláste na me. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia Používanie funkcie Nájsť môj iPhone: Pred použitím týchto funkcií musíte najprv zapnúť Nájsť môj iPhone na iPhone.com/mobileme. ak ste ho už nemali nastavené  Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií a dát na iPhone.apple. Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. MobileMe je online služba spoločnosti Apple. písmen. alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho iPhone.com. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. alebo na webovej stránke www. Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:  Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu vášho iPhone na mape  Zobrazenie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu. Vypnutie Hlasového vytáčania. aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. ktoré tvorý kombinácia číslic. ktorá majiteľom iPhone bezplatne poskytuje funkciu Nájsť môj iPhone 4 a za poplatok aj ďalšie funkcie. kedy je ochrana dát zapnutá. 54 Kapitola 3 Základy . Dôležité: Ak chcete povoliť ochranu dát na iPhone 3GS. ktorá sa zobrazí na obrazovke iPhone. vypnite funkciu Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. Služba MobileMe nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Ak chcete nájsť váš stratený iPhone a použiť niektorú z ďalších funkcií Nájsť môj iPhone. Poznámka: Funkcia Nájsť môj iPhone vyžaduje MobileMe účet.

Kapitola 3 Základy 55 . Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. prípadne poškriabať sklo. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. špina. alkohol. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. a Spať/Zobudiť. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B./Vyp. oleje a kozmetické vody. ktorá neuvoľňuje vlákna. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. Tieto povrchy jednoducho očistíte mäkkou tkaninou.apple. make-up. okamžite ho vyčistite./Vyp. aerosólové spreje. reštartovaním alebo obnovením iPhone. Ak chcete iPhone vyčistiť. odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte tlačidlo Zap. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Použite mäkkú. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov . až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple./Vyp. farbivá. ako napríklad atrament. až kým sa nezobrazí červený prepínač.“ na strane 278. Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak. aby sa do otvorov dostala voda. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Zabráňte tomu./Vyp. jedlo. ktorá neuvoľňuje vlákna. ktoré spôsobujú fľaky. Na čistenie iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap. a Spať/Zobudiť.Čistenie iPhone Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami. ktorá odpudzuje mastnotu. stlačený vzduch. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť. až kým sa aplikácia neukončí. „Podpora a ďalšie informácie. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva.com/sk_SK/manuals/iphone./Vyp. Predný kryt iPhone 3GS a predný a zadný kryt iPhone 4 sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou úpravou. navlhčenú handričku. a Spánok/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhone nájdete v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support. rozpúšťadlá. amoniak alebo abrazívne látky. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov .

Microsoft Exchange. iOS aplikácií. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. Google. iTunes na vašom počítači používate na synchronizáciu kontaktov. iPhone môžete tiež nastaviť tak. záložky prehliadača a poznámky) bezdrôtovo. Frekvenciu načítavania dát pomocou funkcie „Fetch“ môžete upraviť v Nastaveniach načítavania. Bezdrôtové internetové pripojenie môže byť nadviazané cez mobilnú sieť alebo prostredníctvom lokálnej Wi-Fi siete. aby pristupoval na účty poskytovateľov online služieb ako MobileMe. keď dôjde k zmene informácií. Microsoft Exchange. ktoré medzitým nastali. kalendárov a ďalších informácií. Znamená to. Nastavenie „Push“ v možnosti Načítanie dát musí byť zapnuté (štandardne je zapnuté). Yahoo! a ďalší poskytovatelia online služieb synchronizujú informácie (ako sú kontakty. Niektorí poskytovatelia služieb (vrátane služieb MobileMe a Microsoft Exchange) využívajú funkciu push a „tlačia“ aktualizované informácie. Tieto informácie sú neustále synchronizované kopírovaním zmien vykonaných na jednom mieste do druhého. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. 56 . hudby a ďalšieho obsahu iTunes. Informácie o nastavení účtov na iPhone nájdete v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. fotiek a videí. kalendáre. Informácie z týchto služieb sa synchronizujú bezdrôtovo. takže iPhone nemusíte pripájať k počítaču.Synchronizácia a zdieľanie súborov 4 O synchronizácii Pri synchronizácii dochádza ku kopírovaniu informácií z počítača alebo online účtu na iPhone. Synchronizácia účtov MobileMe. Iní poskytovatelia synchronizujú informácie pravidelným načítaním zmien. že sa synchronizácia spustí vždy. V predvolenom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k počítaču. Google. Yahoo! a ďalších.

Poznámka: Emailové účty je možné nastavovať priamo v iPhone. audio knihy. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. To umožňuje upravovať vaše emailové účty v iPhone bez toho. Viac informácií o iTunes a iTunes Store získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnej ponuke aplikácie iTunes. Nastavenia emailových účtov sa synchronizujú len v smere z emailovej aplikácie vášho počítača do iPhone. Nové záznamy alebo zmeny vykonané v iPhone sú synchronizované s tými vo vašom počítači a naopak. ako je to popísané v nasledujúcej časti príručky. podcasty. emailové adresy a ďalšie  Kalendáre — stretnutia a udalosti  Nastavenia emailových účtov  Záložky webových stránok  Poznámky  Zvonenia  Hudbu  Fotky a videá (s priečinkom alebo aplikáciou na správu fotiek na vašom počítači)  iTunes U zbierky  Podcasty  Knihy a audioknihy  Filmy. keď je iPhone pripojený k vášmu počítaču. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. video obsah a aplikácie môžete synchronizovať s vašou knižnicou iTunes. telefónne čísla. Kontakty. knihy. Zvonenia. iTunes U zbierky. Ak vo vašej knižnici iTunes zatiaľ nemáte žiadny obsah. aby ste ovplyvnily nastavenia emailových účtov vo vašom počítači. kalendáre. iTunes vám taktiež umožňuje synchronizovať fotky a videá z aplikáciou alebo priečinkom.Synchronizácia s iTunes iTunes môže s iPhonom synchronizovať vybrané alebo všetky nasledujúce položky:  Kontakty — mená. adresy. hudbu. TV seriály a hudobné videá  Aplikácie stiahnuté z App Store Nastavenia synchronizácie je možné meniť vždy. môžete si ho jednoducho prezerať a sťahovať do iTunes prostredníctvom iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 57 . poznámky a záložky webových stránok sa synchronizujú s aplikáciami vo vašom počítači tak. Hudbu do vašej knižnice iTunes si môžete nahrať aj z vašich CD nosičov.

Obsah a aplikácie si môžete zakúpiť alebo stiahnuť aj v iTunes Store na vašom počítači a potom ich synchronizovať s vaším iPhone. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. V predvolených nastaveniach je položka „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ zaškrtnutá. Popis panelov nájdete v nasledujúcej časti. aby sa synchronizoval len s určitou časťou dát na vašom počítači. Viac informácií získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnom menu aplikácie iTunes. 58 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Panely nastavení iPhone v iTunes V tejto časti nájdete popis všetkých panelov nastavení pre iPhone.Produkty zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do vašej knižnice iTunes. 3 Nastavte synchronizáciu v každom z panelov nastavení. iPhone môžete nastaviť tak. Nastavenie synchronizácie v iTunes: 1 Pripojte iPhone k počítaču a otvorte iTunes. keď chcete synchronizovať len vybranú skupinu kontaktov z vášho adresára. Poznámka: Tlačidlá ďalších panelov sa môžu zobraziť v aplikácii iTunes v závislosti od typu obsahu vo vašej knižnici iTunes. alebo len zatiaľ neprezerané video podcasty. Dôležité: Pred pripojením vášho iPhone k počítaču by ste mali byť prihlásený na váš užívateľský účet. 4 Kliknite na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu obrazovky. Využijete to napríklad vtedy.

aby aplikácia iTunes pri synchronizácii preskočila nezaškrtnuté položky v iTunes knižnici. pre zadanie nových prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Configure“ (Konfigurovať). Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti. aby aplikácia iTunes pri vytváraní záloh v počítači automaticky šifrovala zálohované dáta. (Na Macu je možné synchronizovať kontakty s viacerými aplikáciami. Možnosť „Sync only checked songs and videos“ (Synchronizovať len označené skladby a videá) zvoľte v prípade. Â Kontakty Kontakty je možné synchronizovať s aplikáciami ako Mac OS X Address Book. „Prístupnosť. kalendárov. Windows Address Book (Outlook Express). Automatickú synchronizáciu vypnete zaškrtnutím možnosti „Manuálne spravovať hudbu a videá“ v paneloch nastavení Hudba a Video. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 59 . Viac v časti „Zálohovanie iPhone“ na strane 278. Windows Contacts (Vista a Windows 7) a Microsoft Outlook 2003. Ak chcete. Ak chcete. 2007 alebo 2010 na PC. pri každom pripojení tohto iPhone k počítaču sa otvorí aplikácia iTunes a spustí sa synchromizácia.Panel Zhrnutie Ak zaškrtnete možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ . Ak chcete namiesto videí vo vysokom rozlíšení synchronizovať videá v štandardnom rozlíšení. Viac informácií nájdete v časti „Automatická synchronizácia iTunes“ na strane 61. emailových účtov a webového prehliadača. Ak chcete synchronizovať len pomocou tlačidla Synchronizovať v iTunes. Yahoo! Address Book a Google Contacts na Macu alebo s Yahoo! Address Book. odškrtnite túto možnosť. Viac v časti „Manuálne spravovanie obsahu“ na strane 62. vyberte možnosť „Zašifrovať zálohu iPhone>“. Na PC je možné synchronizovať kontakty len s jednou aplikáciou naraz.“ na strane 251. vyberte možnosť „Konvertovať vyšší dátový tok na 128 kbps AAC“. vyberte možnosť „Preferovať videá v štandardnom rozlíšení“ (iPhone 4).) Ak synchronizujete s Yahoo! a po nastavení synchronizácie chcete zmeniť ID alebo heslo vášho Yahoo! účtu. aby aplikácia iTunes počas synchronizácie konvertovala väčšie zvukové súbory do štandardného zvukového formátu iTunes. ak si želáte. Google Contacts. kliknite na Konfigurovať univerzálny prístup. Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a obnova informácií na iPhone z týchto záloh vyžaduje zadanie hesla. Panel Info Panel Info vám umožňuje meniť nastavenia synchronizácie kontaktov. Viac v časti kapitola 29.

ktoré podporujú zdieľanie súborov. 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Zdieľanie súborov“ na strane 63. Na PC je možné synchronizovať kalendáre len s jednou aplikáciou naraz. preto ho nie je možné synchronizovať a treba ho zadávať priamo v iPhone. 2007 alebo 2010 alebo Outlook Express na PC. Dokumenty môžete tiež kopírovať z počítača na iPhone a použiť ich v aplikáciách. (Na Macu je možné synchronizovať kalendáre s viacerými aplikáciami. aby boli na iPhone synchronizované všetky nové (stiahnuté alebo synchronizované z iného zariadenia) aplikácie. meniť usporiadanie ikon na ploche iPhone. Microsoft Internet Explorerom na PC. klepnite Yahoo! účet a zadajte heslo. V Nastaveniach vyberte „Mail. kontakty. Nastavenia účtov sa prenášajú len z vášho počítača do iPhone. Zmeny.  Webový prehliadač Záložky v iPhone je možné synchronizovať s aplikáciou Safari na Macu. Poznámka: Heslo emailového účtu Yahoo! sa v počítači neukladá.  Poznámky Synchronizujte poznámky z aplikácie Poznámky na iPhone s poznámkami v aplikácii Mail na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. kalendáre“. alebo kopírovať dokumenty medzi iPhone a počítačom. Ak vymažete niektorú z aplikácií na iPhone. Kalendáre Kalendáre je možné synchronizovať z aplikácií ako iCal na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. 60 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Panel Zvonenia Panel Zvonenia sa používa na výber zvonení.  Rozšírené Tieto nastavenia vám umožnia nahradiť údaje vo vašom iPhone údajmi z vášho počítača pri nasledujúcej synchronizácii. Panel Aplikácie Pomocou panela Aplikácie môžete synchronizovať aplikácie z App Store. alebo so Safari resp.)  Emailové účty Nastavenia emailových účtov je možné synchronizovať s aplikáciou Mail na Macu a s aplikáciami Microsoft Outlook 2003. môžete ju pomocou panelu Aplikácie znovu nainštalovať (ak ste ju predtým synchronizovali). 2007 alebo 2010 na PC. vyberte možnosť „Automaticky synchronizovať nové aplikácie“. S aplikáciami podporujúcimi zdieľanie súborov môžete na iPhone vytvárať dokumenty a potom ich kopírovať na váš počítač. nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači. ktoré chcete synchronizovať s iPhone. ktoré vykonáte v emailovom účte na iPhone. Ak chcete.

Automatická synchronizácia iTunes V pôvodnom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k iTunes.apple. Ak je automatická synchronizácia vypnutá. Na PC môžete fotografie synchronizovať s aplikáciou Adobe Photoshop Elements 8. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. iTunes U zbierky. alebo si vybrať požadovaný obsah. Filmy. Informácie o formátoch podporovaných iPhone nájdete na adrese www.0 a novšími verziami. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 61 . alebo novšími verziami. kde ste prerušili prehrávanie podcastu alebo audioknihy je súčasťou synchronizácie s obsahom iTunes.html. TV seriály.0. Dôležité: Ak vymažete položku v iTunes. Vypnutie automatickej synchronizácie iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.3 alebo novšej verzie a videá s aplikáciou iPhoto 6.0. Na váš iPhone budú synchronizované len skladby a videá. môžete ju spustiť kliknutím na tlačidlo Synchronizovať. Miesto. Podcasty. Automatickej synchronizácii iPhone môžete zabrániť v prípade. Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom obsahujúcim obrázky na Macu alebo PC. Ak chcete na iPhone sledovať požičaný film z počítača. ktoré sú vo formáte podporovanom iPhone.6. filmy. Priečinky s playlistami nie je možné vytvárať priamo na iPhone. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone. 3 Odznačte možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone “. s ktorým ho obvykle synchronizujete. knihy a audioknihy. Môžete synchronizovať všetku hudbu. priečinok a playlisty v ňom budú synchronizované s iPhone. Panel Fotografie Na Macu môžete synchronizovať fotografie s aplikáciami Aperture alebo iPhoto 4. ktoré chcete synchronizovať. synchronizujte ho s iPhone pomocou panela Filmy v iTunes.Panely Hudba. môžete po synchronizácii pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak. TV seriály. Ak v iTunes vytvoríte priečinok s playlistami (zbierku playlistov). ak pripájate iPhone k inému počítaču než je ten.com/iphone/specs. bude táto pri najbližšej synchronizácii vymazaná aj z iPhone. podcasty. iTunes U a Knihy Tieto panely slúžia na výber médií.

Ak chcete naraz pridať viacero položiek. podcast alebo playlist z vašej knižnice iTunes na iPhone (v postrannom paneli). Nastavenie manuálneho spravovania obsahu na iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. video. Prenos položiek na iPhone: Chyťte a potiahnite skladbu. 62 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. ktorý ste manuálne pridali. 4 Kliknite na Použiť. obsah. Ak ste zmenili niektoré z nastavení synchronizácie. vyberte iPhone v postrannom paneli iTunes a kliknutím na trojuholník zobrazte obsah. 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone. Poznámka: Funkcia Genius nebude fungovať v prípade.Vypnutie automatickej synchronizácie pre všetky zariadenia iPod. Manuálna synchronizácia: V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na tlačidlo Synchronizovať v pravom dolnom rohu obrazovky. Aplikácia iTunes okamžite synchronizuje obsah. Vymazanie položiek z iPhone: S iPhone pripojeným k počítaču. videá a podcasty. až kým sa v postrannom paneli nezobrazí iPhone. 3 Kliknite na položku Zhrnutie v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Manuálne spravovať hudbu a videá“. kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť). Jednorázové vypnutie automatickej synchronizácie bez zásahu do nastavení: Spustite iTunes. Vymazaním položiek v iPhone ich nevymažete z vašej knižnice iTunes. ktoré chcete vymazať a na klávesnici stlačte kláves Delete. ako napríklad Hudba alebo Filmy a potom vyberte položky. že obsah spravujete manuálne. prípadne Control (Windows). iPhone sa nebude synchronizovať ani v prípade. pripojte iPhone k vášmu počítaču a súčasne stlačte a podržte klávesy Command-Option (na Macu) alebo Shift-Control (na PC). podržte pri ich výbere stlačené klávesy Shift alebo Command (Mac). Ak zrušíte voľbu „Manuálne spravovať hudbu a videá“. ak je zapnutá možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ v paneli Zhrnutie. 2 Kliknite na Zariadenia a vyberte možnosť „Zakázať automatickú synchronizáciu iPodov. iPhone a iPad: 1 V aplikácii iTunes vyberte iTunes > Nastavenia (na Macu) alebo Upraviť > Nastavenia (na PC). iPhonov a iPadov“. Vyberte druh obsahu. bude vymazaný z vášho iPhone pri nasledujúcej synchronizácii s obsahom iTunes. Manuálne spravovanie obsahu Manuálne spravovanie obsahu vám umožňuje preniesť na iPhone len vybranú hudbu. Ak je táto možnosť zaškrtnutá.

Súbor sa prenesie do zariadenia. 4 Vpravo vyberte súbor. Ak chcete preniesť viac ako jeden súbor. Prenos zakúpeného obsahu: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Zoznam súborov zobrazuje pre každú aplikáciu dostupné dokumenty na iPhone. Autorizovanie počítača: Otvorte iTunes na vašom počítači a vyberte Store > Autorizovať počítač. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a uložené v podporovanom formáte. Vymazanie súboru z iPhone: V zozname súborov vyberte súbor a klepnite na Vymazať. 3 V časti Zdieľanie súborov kliknite na Pridať. V iTunes vyberte Súbor > Preniesť zakúpené z iPhone. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. nájdete v dokumentácii príslušnej aplikácie. Spôsob. Prenos súborov z počítača na iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 3 V časti Zdieľanie súborov vyberte zo zoznamu vľavo aplikáciu. do knižnice iTunes iného autorizovaného počítača. akým sú súbory zdieľané. ktorý chcete preniesť. 4 Vyberte súbor a kliknite na Vybrať (Mac) alebo OK (PC). ktorá podporuje tento typ súboru. kliknite na „Uložiť do“ a vyberte cieľové umiestnenie na vašom počítači. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie súborov“ v iTunes. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 63 . kde ho môžete otvoriť pomocou aplikácie. Zdieľanie súborov Zdieľanie súborov umožňuje prenos súborov medzi iPhone a počítačom. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky.Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač iPhone môžete použiť na prenos obsahu zakúpeného v iTunes na jednom počítači. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie. Počítač musí byť autorizovaný na prehrávanie obsahu zakúpeného pomocou vášho Apple ID. Prenos súborov z iPhone do počítača. označte ďalšie súbory.

Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Volanie na čísla zo zoznamu kontaktov Volanie na čísla z obľúbených položiek Odpovedanie na posledný hovor Klepnite na Kontakty. Ak sa jednalo o FaceTime video hovor (ikona ). Uskutočňovanie hovorov Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným položkám.com/ sk_SK/manuals/iphone. 64 . posledným telefonátom.apple.Telefón 5 Telefonické hovory Hovor pomocou iPhone uskutočníte jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch. Klepnite na Posledné a klepnutím vyberte meno alebo číslo v zozname. klepnutím na niektorú z vašich obľúbených položiek. Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne vytáčanie čísel. klepnutím na položku uskutočníte nový video hovor. vyberte kontakt a klepnite na telefónne číslo. alebo na niektorý z posledných uskutočnených hovorov. UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support.

Opätovné vytočenie posledného vytáčaného čísla: Klepnite na Klávesnica a potom na Zavolať. zadajte číslo a klepnite na Zavolať. alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla. Príklady:  Zavolať Janko Hraško  Zavolať Janko Hraško domov  Zavolať Janko Hraško mobil Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Hlasové vytáčanie Ovládanie hlasom môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla z kontaktov. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Vloženie dlhej pauzy: Stlačte a podržte kláves „#“. Klepnite ešte raz na Zavolať pre vytočenie čísla. ktorá pozastaví vytáčanie. Pauzy sa vám môžu hodiť napríklad pri vytáčaní konferenčných hovorov. Vytočenie čísla Kapitola 5 Telefón 65 . Ak vkladané telefónne číslo obsahuje písmená. až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka. na ktoré chcete volať. Počas vytáčania môžete do čísla vložiť krátku pauzu (približne dve sekundy). Vloženie krátkej pauzy: Stlačte a podržte kláves „*“.Manuálne vytáčanie Telefónne čísla môžete manuálne vytáčať pomocou klávesnice. alebo dlhú pauzu. až kým nestlačíte tlačidlo Vytočiť. Pokiaľ ste do schránky (clipboard) skopírovali telefónne číslo. iPhone ich skonvertuje na príslušné číslice. až kým sa v čísle nezobrazí čiarka. špecifikujte. Uskutočňovanie hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Ovládanie hlasom môžete tiež spustiť stlačením a podržaním stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. Vytočenie čísla: Klepnite na Klávesnica. Vloženie čísla na obrazovke s klávesnicou: Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru. môžete ho vložiť na obrazovke s numerickou klávesnicou telefónu a následne vytočiť.

a Spať/Zobudiť. Stredné tlačidlo Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyry. päť. ak vyslovíte celé meno osoby. ktorej chcete zavolať. až kým nebude presmerovaný do odkazovej schránky. osem“./Vyp. Vypnutie Hlasového vytáčania./Vyp. ktoré chcete použiť. V opačnom prípade sa vás na to iPhone opýta. prstom potiahnite prepínač. klepnite na tlačidlo Zdvihnúť. Tlačidlo Zap. päť. Odmietnutie hovoru: Presmerovanie hovoru do odkazovej schránky vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov. Â Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo Zap. Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“. alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. vyslovte to.Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie. Stíšený hovor môžete prijať. a Spánok/Zobudiť Â Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách na približne dve sekundy. Na hovor môžete odpovedať aj stlačením stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Prijímanie hovorov Ak chcete prijať hovor. že bol hovor odmietnutý. tri. Ak je iPhone zamknutý. Â Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave). ktorému z týchto kontaktov chcete zavolať. a Spať/Zobudiť. Ak vyslovíte len krstné meno volanej osoby a máte viacero kontaktov s rovnakým menom. 66 Kapitola 5 Telefón . iPhone sa opýta. dva. Dve hlboké pípnutia potvrdia. päť. jeden. odomknite iPhone. Ak má volaná osoba viac ako jedno telefónne číslo. sedem.

Kapitola 5 Telefón 67 . Ak je hovor podržaný. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Klepnite na Pridať hovor. Počas hovoru Ak práve telefonujete. iPhone 3GS: Klepnite na Podržať.Blokovanie hovorov bez prerušenia Wi-Fi pripojenia na internet: V Nastaveniach zapnite Režim lietadlo a potom klepnutím vypnite Wi-Fi. Používanie ďalších aplikácií počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. Ak je dostupné zariadenia Bluetooth zariadenie. iPhone 4: Dotknite sa a podržte prst na tlačidle Stíšiť. Uskutočnenie konferenčného hovoru Počas hovoru môžete používať ostatné aplikácie. Klepnite na Klávesnica. Zobrazenie kontaktných údajov Podržanie telefónneho hovoru Klepnite na Kontakty. obrazovka zobrazuje možnosti hovoru. Stále budete počuť volajúceho. Účastníci hovoru sa nebudú navzájom počuť. Možnosti hovoru sa môžu líšiť v závislosti od použitého iPhone. opätovným klepnutím na Podržať sa vrátite späť k hovoru. Ak sa chcete vrátiť k hovoru. Stlmenie zvuku vašej linky Zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice Klepnite na Stíšiť. ale on vás nie. tlačidlo je označené ako Zdroj zvuku a umožňuje vám vybrať si medzi Bluetooth zariadením iPhone alebo hlasným odposluchom. Použitie hlasného odposluchu alebo Bluetooth Klepnite na Reproduktor. napríklad kontrolovať váš časový rozvrh v Kalendári.

Zlúčenie hovorov: Klepnite na Zlúčiť hovory. Prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. 68 Kapitola 5 Telefón . klepnite na Odpovedať. Prepínanie medzi hovormi: Klepnite na Prepnúť. Ak ste vo video hovore FaceTime. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. budú ukončené oba hovory. Poznámka: Uskutočnenie a prijatie druhého hovoru je v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený hovor. Na CDMA modeli klepnite na Zložiť a keď vám druhý hovor zavolá späť. Â Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť. ak bol druhý hovor prichádzajúci.Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. môžete buď zložiť video hovor a zdvihnúť prichádzajúci hovor. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Ukončenie hovoru: Klepnite na Zložiť. prípadne odomknite telefón potiahnutím prepínača (ak je zamknutý). Aktívny hovor bude podržaný. Na CDMA modeli nemôžete prepínať medzi hovormi. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. ak je druhý hovor odchádzajúci. Â Pre ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Zložiť + Zdvihnúť. Môžete ich však zlúčiť. Ďalšie hovory Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. Prvý hovor bude podržaný. Na CDMA modeli nemôžete zlúčiť hovory. iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností. Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor: Â Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky: Klepnite na Ignorovať. Ak prijmete druhý hovor. alebo odmietnuť prichádzajúci hovor. Uskutočnenie ďalšieho hovoru: Klepnite na Pridať hovor.

vedľa Klepnite na Konferencia. 4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov. Nie je potrebné nič nastavovať. 2 Klepnite na Pridať hovor a uskutočnite ďalší hovor. môžete najprv uskutočniť telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime. FaceTime FaceTime video hovory (iPhone 4) vám umožňujú počuť aj vidieť osobu. Ak chcete zavolať niekomu. Viac informácií získate od svojho mobilného operátora. Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory. Klepnite na Zlúčiť hovory. kto má zariadenie podporujúce FaceTime. Vytvorenie konferenčného hovoru: 1 Uskutočnite hovor. ak chcete pokračovať v konferencii. Pridanie prichádzajúceho hovoru Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory. Kapitola 5 Telefón 69 . Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. 3 Klepnite na Zlúčiť hovory. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú navzájom počuť. Vykonanie FaceTime video hovoru: V kontaktoch vyberte meno. Potom klepnite na Zložiť. iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru k dispozícii ďalšiu voľnú linku. Ukončenie jedného z hovorov Súkromný rozhovor v rámci konferencie Klepnite na „Konferencia“ a potom na hovoru. potom klepnite na Súkromie vedľa hovoru. Video hovor môžete uskutočniť s hocikým. ktoré daná osoba používa s FaceTime. Prvý hovor bude podržaný. kto má iPhone 4. Môžete však použiť aj hlavnú kameru a zdieľať s účastníkom FaceTime hovoru obraz vášho okolia.Konferenčné hovory Na GSM modeloch môžete v závislosti od vášho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi naraz. Poznámka: Funkcia FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. takže volaná osoba vidí vašu tvár. potom klepnite na FaceTime a nakoniec klepnite na emailovú adresu alebo telefónne číslo. s ktorou sa rozprávate. Poznámka: Počas konferenčného hovoru nie je možné uskutočniť video hovor FaceTime. FaceTime využíva prednú kameru. musíte však byť pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete.

Obraz v obraze zobrazuje obraz snímaný vaším iPhone . zobrazí sa na tlačidle FaceTime a na použitej emailovej adrese alebo telefónnom čísle .Ak ste už s niekým uskutočnili FaceTime hovor. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. čo vidí druhá osoba. Video hovory využívajú horný mikrofón na iPhone. Funkciu FaceTime môžete používať v orientácii na šírku alebo na výšku. Predchádzajúce FaceTime video hovory spoznáte podľa ikony . Ak ste už predtým uskutočnili video hovor FaceTime s inou osobou. ktorej chcete zavolať. Spustiť FaceTime videohovor Vykonanie FaceTime hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov. môžete s ňou znovu nadviazať ďalší video hovor klepnutím na záznam daného volania v časti Posledné. Po vytvorení video hovoru uvidíte obraz z iPhone druhej osoby. 70 Kapitola 5 Telefón . Potom povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby. Okno môžete potiahnuť do ktoréhokoľvek rohu.to.

ale nebude vás počuť. Â Vypnite Bluetooth. Prijatie FaceTime video hovoru: Klepnite na Prijať. Počúvanie hovorov cez iPhone. v spodnej časti obrazovky. Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov Hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou Bluetooth zariadenia spárovaného s iPhone. Informácie o používaní Bluetooth zariadenia na uskutočňovanie a prijímanie hovorov nájdete v dokumentácii k danému zariadeniu. Volajúci vás bude môcť vidieť. Kapitola 5 Telefón 71 . bude vám ponúknutá možnosť opätovného vytočenia čísla pre hlasový hovor. Volajúceho budete aj naďalej počuť a vidieť. ak je pripojené Bluetooth zariadenie: Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Odpovedajte na hovor klepnutím prstom na dotykový displej iPhone. Vypnutie alebo zapnutie funkcie FaceTime: V Nastaveniach vyberte Telefón a klepnite na prepínač FaceTime. ak chcete používať hlasný odposluch. Funkciu FaceTime môžete vypnúť aj v Obmedzeniach. ak chcete počúvať hovory cez iPhone. Â Vypnite Bluetooth zariadenie. Prepínanie medzi prednou a hlavnou kamerou Klepnite na Používanie ďalších aplikácií počas video hovoru FaceTime Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie.Ak sa dostanete mimo dosah siete Wi-Fi. Ak sa chcete vrátiť k video hovoru. Vyberte iPhone. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. vzdialenosť medzi nimi by nemala prekročiť 9 metrov (30 stôp). Klepnite na v spodnej časti obrazovky. alebo ho presuňte mimo dosahu signálu Bluetooth. aj ak je funkcia zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Â Počas hovoru klepnite na Zvuk na iPhone. Naďalej sa môžete rozprávať. Ak má Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu iPhone. alebo Reproduktor. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite Bluetooth. alebo s ňou stratíte spojenie. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. Zloženie FaceTime video hovoru Ak chcete blokovať video hovory FaceTime. Stíšenie FaceTime video hovoru Klepnite na v spodnej časti obrazovky. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. nebudete sa však vidieť. vypnite funkciu FaceTime v Nastaveniach. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Funkcia FaceTime je v pôvodnom nastavení zapnutá.

Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime blokované. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhone bez SIM karty. že ide o naliehavú komunikáciu. musíte ho pred vytočením tiesňového čísla ukončiť. Použitie mobilného telefónu pre uskutočnenie tiesňového volania nemusí fungovať v každej lokalite. Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA model): Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Klepnite na tlačidlo späť. že je iPhone zamknutý pomocou hesla. Â Stlačte tlačidlo Zap. . so zablokovanou SIM kartou (GSM modely) alebo z iPhone. Ak máte aktívny video hovor FaceTime. napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti. ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo predchádzajúce odkazy. klepnite na Tiesňové volanie a vytočte číslo pomocou numerickej klávesnice./Vyp. Vytáčať je možné len tiesňové čísla platné v krajine alebo oblasti. Vykonanie tiesňového volania v prípade. V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra. kde sa práve nachádzate. V niektorých prípadoch nie je kvôli nedostupnosti siete alebo rušeniu prostredia možné vykonávať tiesňové volania. Na CDMA modeli aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania Režim tiesňového volania. 72 Kapitola 5 Telefón .Tiesňové volania Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade. ktorý nie je aktivovaný. ktorý umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky. a Spať/Zobudiť Â Vytočte iné číslo pomocou klávesnice. Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade. Čísla tiesňových liniek a služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líšia. že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo. Režim tiesňového volania bude po niekoľkých minútach automaticky ukončený (v závislosti od operátora). Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Služba „Visual Voicemail“ vám v rámci vášho iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov a vybrať si.

Pre opätovné nahrávanie opakujte kroky 2 a 3. Nastavenie odkazovej služby Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát. 4 Klepnite na Uložiť. Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať. Ak nie je služba „Visual Voicemail“ dostupná. iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu. Toto upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu. vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na „Odkazy“ a nasledovaním hlasových pokynov operátora. potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný. V Nastaveniach vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky.Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Zmena hesla do odkazovej schránky Kontrola odkazovej schránky Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Kapitola 5 Telefón 73 . Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Použitie predvoleného pozdravu od operátora Nastavenie upozornenia na nový odkaz Klepnite na Voicemail. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. iPhone vás nebude upozorňovať na nový odkaz. klepnite na „Nahrať“. Počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov sa zobrazí na ikone Telefónu na ploche. prípadne sa môže jednať o voliteľnú službu. 3 Po skončení klepnite na Zastaviť. potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný. V Nastaveniach vyberte Zvuky a zapnite položku Nový odkaz. Zmena uvítania: 1 Klepnite na Odkazy. 2 Keď ste pripravený nahrávať.

) Kontaktné údaje Indikátor priebehu Skok na ľubovoľné miesto v odkaze: Potiahnite posuvník. až kým ho nevymaže váš operátor. Trvalé vymazanie odkazov Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu byť vymazané správy služby Visual voicemail odstránené vašim operátorom natrvalo. Klepnite naň pre výber zvukového výstupu. Vypočutie vymazaného odkazu Obnovenie vymazaného odkazu Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný odkaz. potom klepnite na vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť. Kontrola odkazovej služby z iného telefónu: Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený prístup. Odkaz bude po vypočutí uložený. klepnite naň pre opätovné prehrávanie. Vymazanie odkazu Vyberte si odkaz a klepnite na Vymazať. Zavolať späť Vypočutie odkazu: Klepnite na vybraný odkaz. 74 Kapitola 5 Telefón .) Pomocou tlačidiel a môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie. Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať všetky. Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu). je toto tlačidlo označené ako Zvuk. (Ak ste si odkaz už vypočuli. že je pripojené Bluetooth zariadenie. Nevypočuté odkazy Prehrávať/Pozastaviť Hlasitý odposluch (V prípade.Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy.

dĺžku odkazu a všetky dostupné kontaktné údaje. zobrazí sa v zozname obľúbených položiek pri jeho mene ikona . nájsť lokalitu adresy kontaktu a ďalšie. Kontakty Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor. Zobrazenie kontaktných údajov volajúceho: Klepnite na vedľa správy. môžete klepnutím na meno uskutočniť hovor FaceTime.Získavanie kontaktných údajov Služba Visual Voicemail ukladá dátum a čas uskutočnenia hovoru. Potom potiahnite vedľa kontaktu na nové miesto v zozname. Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. môžete jeho meno pridať medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov. Vymazanie kontaktu z obľúbených Preusporiadanie zoznamu obľúbených Kapitola 5 Telefón 75 . vytvoriť novú emailovú správu. Viac v časti „Vyhľadávanie kontaktov“ na strane 234“ Obľúbené Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam. Vytočenie čísla z obľúbených Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Pridanie kontaktu medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov: Klepnite na Posledné. Ak kontakt uložíte ako hovor FaceTime. alebo môžete aktualizovať údaje o tomto kontakte. Potom klepnite na vedľa čísla alebo kontaktu a nakoniec na „Vymazať“. Ak je vedľa mena zobrazená ikona . Potom klepnite na položku „Pridať k obľúbeným“ a vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu. ktorú chcete pridať. Tieto údaje môžete použiť pre odoslanie emailu alebo textovej správy volajúcemu. Na iPhone 4 vyberte. či chcete obľúbenú položku uložiť ako hlasový hovor alebo ako hovor FaceTime. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Ak vám niektorý z vašich kontaktov zavolá. potom klepnite na vedľa mena kontaktu a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“.

Čakanie hovorov Čakanie hovorov vám umožňuje prijímať počas telefonického hovoru ďalšie hovory. Na CDMA modeli zapnete alebo vypnete presmerovanie hovorov vytočením špeciálnych kódov. Môžete ignorovať prichádzajúci hovor. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo iPhone podporuje Presmerovanie hovorov. Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *72. budú prichádzajúce hovory počas telefonovania presunuté do odkazovej schránky. Vypnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *73 a potom klepnite na Zavolať. Presmerovanie hovorov iPhone môžete nastaviť tak. Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 V Nastaveniach vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol (GSM modely). inak vaše hovory nebudú presmerované. Čakanie hovorov a funkciu Zobraziť moje číslo. aby presmerovával prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo. na ktoré chcete presmerovať hovory.Presmerovanie hovorov. kde vás bude možné zastihnúť. Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať. Ak napríklad idete do oblasti bez pokrytia signálom mobilnej siete. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie čakania hovorov nastavenie čakania hovorov. na ktoré budú hovory presmerované. 76 Kapitola 5 Telefón . prípadne ukončiť prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. Na GSM modeloch použite na presmerovanie hovorov na iné číslo nastavenie Presmerovanie. Pri nastavovaní presmerovania hovorov v iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete. podržať prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. Ak je Presmerovanie hovorov zapnuté. Ak je funkcia Čakanie hovorov vypnutá. za ktorou bude nasledovať telefónne číslo. Potom klepnite na Zavolať. Zapnutie čakania hovorov (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. bude pre vás vhodné presmerovať vaše hovory na číslo.

musíte pred každé vytáčané číslo zadať *70. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie funkcie Zobraziť moje číslo nastavenie Zobraziť moje číslo. či ako melódiu budíka a časovača. Zobrazenie vášho čísla môžete zablokovať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA model): Zadajte *70 a potom vytočte číslo. Prepínač Zvoniť/Ticho a režimy vibrovania Prepínač na boku iPhone slúži na jednoduché prepínanie medzi hlasným a tichým režimom. Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Na CDMA modeli je funkcia Zobraziť moje číslo štandardne zapnutá. Zobraziť moje číslo Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali túto funkciu vo vašej telefónnej službe). Čakanie hovorov môžete zakázať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Zakázanie zobrazenia môjho čísla (CDMA model): Zadajte *67 a potom vytočte číslo. Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho iPhone obsahuje zvonenia. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory.Na CDMA modeli je čakanie hovorov štandardne zapnuté. Ak chcete zakázať čakanie hovorov aj pre nasledujúce hovory. aj ak je funkcia Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Kapitola 5 Telefón 77 .

Priradenie zvonenia kontaktu: Na obrazovke Telefón klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. budíky a časovače.Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhone. aby ste vedeli. Zároveň môžete jednotlivým kontaktom priradiť individuálne zvonenie. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. Medzinárodné hovory Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor. Nastavenie globálneho zvonenia: V Nastaveniach vyberte Zvuky > Zvonenie a vyberte si zvonenie. Nastavenie zvonení Zvonenie si môžete nastaviť globálne pre telefonické hovory. kto vám volá. 78 Kapitola 5 Telefón . že máte nastavený tichý režim. alebo tieto údaje nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora. Nastavenie vibrovania na iPhone: V Nastaveniach vyberte Zvuky. Hlasný režim Tichý režim Dôležité: Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade. Klepnite na Upraviť a potom klepnite na Zvonenie a vyberte si zvonenie. Oddelené ovládacie prvky vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim. Nakupovanie zvonení Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209.

je možné. Dôležité: Ak je dátový roaming zapnutý a nachádzate sa mimo pokrytia vášho mobilného operátora. Informácie o roamingových poplatkoch získate u svojho mobilného operátora. Kapitola 5 Telefón 79 . môžete aj naďalej uskutočňovať a prijímať hovory. nebude možné:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať vaše kontakty. že nie je spoplatnená. Ak je dátový roaming vypnutý.Používanie iPhone v zahraničí iPhone je spravidla možné používať na telefonovanie v krajinách na celom svete (v závislosti od dostupných sietí). vyhnete sa tak neočakávaným poplatkom za dátový roaming v zahraničí. Ak váš operátor spoplatňuje doručovanie odkazov visual voicemail do zahraničia. Ak vypnete Dátový roaming. Ak nemáte prístup k Wi-Fi sieti. Aby ste zabránili akémukoľvek využívaniu dát mobilom. môžete vypnúť mobilné dáta. Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. Služba Visual voicemail bude funkčná len v prípade. Vypnutie dátového roamingu znemožní prenos dát mimo siete vášho mobilného operátora. vypnite túto funkciu. Dôležité: Hlasový a dátový roaming môže byť spoplatnený. kalendáre a záložky s MobileMe alebo Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Kupovať hudbu alebo aplikácie Aplikácie tretích strán používajúce dátový roaming môžu byť nefunkčné. Hlasový roaming môže byť spoplatnený. Na internet sa môžete pripojiť pomocou Wi-Fi. môžete tomu zabrániť vypnutím Dátového roamingu. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. Zapnutie dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím zapnite alebo vypnite Dátový roaming. že budete musieť uhradiť poplatky za použitie ľubovoľnej z funkcií z uvedeného zoznamu. ako aj za doručenie odkazov v rámci služby „Visual Voicemail“. posielať a prijímať textové správy. Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte vášho mobilného operátora.

Telefonovať môžete len u tých operátorov. Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. Ak chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy. Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na strane 208. Ak vytáčate čísla pomocou medzinárodného asistenta.poskytovateľom vášho iPhone. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Obľúbených bez toho. Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. Táto možnosť je dostupná len v prípade. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. ktorí majú dohodu o roamingu s vaším operátorom .. vypnite režim lietadlo. Získavanie odkazov z bežnej odkazovej služby. keď nie je prístupná služba „Visual Voicemail“: Vytočte svoje vlastné číslo (na CDMA modeli vytočte svoje číslo nasledované znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici. 80 Kapitola 5 Telefón . Poznámka: Funkcia Medzinárodný asistent nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. Môžete tiež vypnúť mobilné služby pomocou režimu „lietadlo“ a zapnúť Wi-Fi pre prístup na internet bez potreby platenia poplatkov za službu Visual Voicemail.Vypnutie mobilných dát: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím na Mobilné dáta túto možnosť vypnite.. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny.“. až kým váš hovor nebude prepojený. zobrazí sa na obrazovke iPhonu nápis „Medzinárodný asistent“. Výber mobilného operátora: V Nastaveniach klepnite na Operátor a vyberte ľubovoľného operátora. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Tento sa bude striedať s nápisom „vytáča sa. Vypnutie mobilných služieb pomocou režimu lietadlo: V Nastaveniach zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi a zapnite Wi-Fi. že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora.

V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov — vrátane Yahoo!. Â Na synchronizáciu nastavení emailových účtov z vášho počítača použite panel nastavení iPhone v iTunes. Google a AOL — ako aj s ďalšími emailovými systémami typu POP3 a IMAP. prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Počet neprečítaných správ v schránkach prijatých správ 81 . videá a obrázky.Mail 6 Aplikácia Mail spolupracuje s MobileMe. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Nastavenie emailových účtov Na iPhone môžete nastaviť emailové účty jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Nastavte účet priamo v iPhone. Prezeranie a čítanie emailových správ Ikona aplikácie Mail na ploche zobrazuje celkový počet neprečítaných správ vo vašich schránkach prijatých správ. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Môžete tiež tlačiť správy a prílohy. V iných schránkach môžete aj naďalej mať neprečítané správy.

Prichádzajúce správy zo všetkých účtov Počet neprečítaných správ Po otvorení schránky aplikácia Mail stiahne a zobrazí najnovšie správy a v hornej časti obrazovky zobrazí počet neprečítaných správ. Ak chcete zobraziť prichádzajúce správy pre všetky účty. zobrazia sa súvisiace správy v schránke ako jedna položka. Vlákna majú pri šípke doprava číslo. kontakty.Obrazovka Schránky v aplikácii Mail vám umožňuje rýchly prístup ku všetkým schránkam prijatých správ a ďalším schránkam. v zobrazení správy Zapnutie alebo vypnutie možnosti „Zoradiť do vlákien“: V Nastaveniach vyberte položku „Mail. kalendáre“ a klepnutím na prepínač zapnite alebo vypnite zoraďovanie do vlákien. Klepnutím na alebo zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu. Počet správ vo vlákne Neprečítané správy Zobrazenie správ vo vlákne: Klepnite na vlákno v schránke. klepnite na Všetky prijaté. Ak máte nastavený len jeden emailový účet. zobrazí sa na obrazovke Schránky len schránka prijatých správ tohto účtu. Počet sťahovaných správ je možné meniť v nastaveniach aplikácie Mail. Modrá bodka znamená jednu alebo viac neprečítaných správ vo vlákne. Ak správy zoraďujete do vlákien. alebo najnovšou správou. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . Zobrazená správa je najstaršou neprečítanou správou. Viac v časti „Mail“ na strane 222. pokiaľ sú všetky správy prečítané. ktoré udáva počet správ vo vlákne. 82 Kapitola 6 Mail . Klepnutím na schránku zobrazíte prichádzajúce správy daného účtu. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Čítanie správy: Klepnite na správu.

Načítanie dodatočných správ: Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na Načítať viac správ. Klepnite na Skryť. Klepnutím na účet zobrazíte jeho priečinky a schránky vrátane schránky prichádzajúcich správ. Klepnite na správu a ak je to potrebné. Rozsah zväčšenia môžete meniť aj pomocou dvoch prstov. môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke Schránky. Ak chcete kontaktovať danú osobu. Zmena veľkosti stĺpca textu tak. klepnite na položku Detaily. Klepnite dvakrát znovu. aby sa roztiahol na celú obrazovku Zobrazenie všetkých príjemcov správy Pridanie príjemcu medzi kontakty Označenie správy ako neprečítanej Otvorenie pozvánky na stretnutie: Klepnite na pozvánku.Ak máte nastavený viac ako jeden účet. Kapitola 6 Mail 83 . čím zobrazíte všetkých príjemcov. klepnite na telefónne číslo. ak chcete zobraziť všetky vaše emailové účty Počet neprečítaných správ Kontrola nových správ: Vyberte schránku alebo kedykoľvek klepnite na . Klepnite na meno alebo emailovú adresu pre zobrazenie kontaktných informácií príjemcu. Priblíženie časti správy Dvakrát klepnite do oblasti správy. Vedľa správy v schránke sa zobrazí modrá bodka . Klepnite na Detaily. Ak máte nastavený len jeden účet. Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu a klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. emailovú adresu alebo textovú správu. ak chcete skryť príjemcov. zobrazia sa priečinky a schránky tohto účtu na obrazovke Schránky. Klepnite. až kým správu znovu neotvoríte. Otvorte správu a klepnite na „Neprečítaná“. ak chcete správu zmenšiť. Klepnite dvakrát na text správy.

kalendáre > Načítanie dát a zapnite alebo vypnite funkciu Push. ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky. Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na strane 126. Dotknite sa a podržte pre:  Zobrazenie polohy v aplikácii Mapy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Klepnutím vytvorte novú emailovú správu s zadanou adresou.Môžete získať kontaktné údaje organizátora a ostatných účastníkov. Pozvánku môžete prijať. Odkaz alebo obrázok Klepnutím otvorte webovú stránku v prehliadači Safari. vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu. dočasne prijať alebo odmietnuť. Zapnutie a vypnutie funkcie "push": V Nastaveniach vyberte Mail. Dotknite sa a podržte pre:  Vytočenie čísla  Odoslanie textovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s daným číslom  Pridanie čísla k existujúcemu kontaktu Klepnutím zobrazte polohu v aplikácii Mapy. ktorý bude súčasťou vašej odpovede organizátorovi stretnutia. Dotknite sa a podržte pre:  Vytvorenie novej emailovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Telefónne číslo Adresa Emailová adresa 84 Kapitola 6 Mail . Používanie odkazov a detekcia dát iPhone automaticky zdetekuje webové odkazy. vykonanie telefonického hovoru. telefónne čísla. pridať k udalosti poznámku a komentár. Dotknite sa a podržte pre:  Otvorenie webovej stránky v prehliadači Safari  Kopírovanie odkazu Klepnite na číslo a potom klepnutím na Hovor vytočte dané číslo. vytvorenie kontaktu. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. vytvoriť pripomienku. emailové adresy a ďalšie informácie. kontakty. pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej užitočnej akcie. Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím. prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie ďalších akcií.

Keynote. WAV a AIFF. dátum alebo čas Sledovacie číslo (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Klepnite na položku a potom na Vytvoriť položku.key . ale nebude možné ho otvoriť. že prílohu bude potrebné najprv stiahnuť klepnutím na (ak sa zobrazí na konci správy v prerušovanom obdĺžniku spolu s názvom dokumentu). webové stránky. Klepnutím na prílohu ju stiahnete Prílohy si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. Zobrazenie príloh iPhone zobrazí väčšinu obrázkov v bežne používaných formátoch (JPEG. iPhone dokáže prehrávať mnoho typov audio príloh.pages Microsoft Word Microsoft Word (XML) Webová stránka Webová stránka Keynote Numbers Pages Kapitola 6 Mail 85 .numbers . iPhone podporuje nasledovné typy dokumentov: . Prílohy (napríklad PDF dokumenty. Klepnutím otvoríte webovú stránku dodávateľa s informáciami o stave zásielky.html . napríklad formáty MP3. AAC. Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look. Numbers alebo dokumenty Microsoft Word. Je možné. Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete stiahnuť a prezerať. Ak iPhone nepodporuje formát priloženého súboru.htm .docx .Deň. Vytvoríte tak udalosť v Kalendári. GIF a TIFF) v texte emailovej správy. text. dokumenty aplikácií Pages. zobrazí sa názov súboru.doc .

Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje).txt .pdf .rtf . otvorte aplikáciu Fotky alebo Fotoaparát a vylačte ho z albumu Fotoaparát. Adobe Acrobat Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint (XML) Formátovaný text Text Informácie o kontakte Microsoft Excel Microsoft Excel (XML) Otvorenie priloženého súboru pomocou inej aplikácie: Klepnite a podržte prst na prílohe.. 86 Kapitola 6 Mail . klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Tlačenie prílohy: Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look. Odosielanie emailových správ Emailovú správu môžete odoslať komukoľvek. Uloženie fotografie z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. Potom klepnite na Tlačiť. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Potom klepnite na Tlačiť. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. Potom vyberte aplikáciu. Uloženie videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video.ppt .vcf . Ak chcete samostatne vytlačiť obrázok z tela emailovej správy. uložte ho (klepnite na obrázok a potom na Uložiť obrázok). kto má emailovú adresu. Tlačenie emailovej správy: Klepnite na a potom na Tlačiť.xlsx Preview.pptx . môžete otvoriť prílohu pomocou funkcie Quick Look. Tlačenie správ a príloh Tlačiť môžete emailové správy a prílohy.xls . klepnite na a nakoniec klepnite na Tlačiť.

až potom zodpovedajúce mená a adresy z GAL. Vloženie a odoslanie fotografie alebo videa do emailovej správy Uloženie rozpísanej správy pre neskoršie dokončenie Otvorenie naposledy uloženej rozpísanej správy Kapitola 6 Mail 87 . 2 Do poľa „Pre“ napíšte meno alebo emailovú adresu. v ktorom ste pracovali. kam chcete vložiť video. až kým sa nezobrazí príkaz Kopírovať. klepnite na kláves „Enter“ alebo na . Klepnutím vyberte fotky a videá. 5 Klepnite na Odoslať. Potom klepnite na kurzor pre zobrazenie príkazov na kopírovanie a klepnite na Vložiť. ktorú chcete pridať. Klepnite na adresu. čím otvoríte naposledy uloženú rozpísanú správu z posledného účtu. 4 Najprv zadajte predmet a potom text správy. V priečinku Fotky sa dotknite a podržte prst na fotografii alebo videu. Ak máte viac než jeden emailový účet. Poznámka: Ak píšete správu z vášho Microsoft Exchange účtu a máte prístup k firemnému zoznamu adries (Global Address List – GAL). Medzi jednotlivými poliami sa pohybujete klepnutím na kláves Enter. Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. alebo ak máte pre účet MobileMe emailové aliasy. otvorte v aplikácii Fotky album. alebo zmeniť emailový účet. Správa sa uloží do schránky Rozpísané. Klepnite na Kopírovať. ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy. z ktorého bude správa odoslaná. klepnite na a potom klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. Spustite aplikáciu Mail a vytvorte novú správu. Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe V aplikácii Fotky vyberte fotografiu alebo video. Ak chcete pridať viacero mien. ak Počas písania emailovej adresy sa pod ňou zobrazujú adresy zodpovedajúce zadávanému textu. . klepnutím vyberte fotografie a videá a nakoniec klepnite na Kopírovať. Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí. klepnite počas prezerania miniatúr v albume na . klepnite na . klepnite na Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom. Dotknite sa a podržte prst na . Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. prípadne klepnite na chcete pridať meno z vašich kontaktov. Ak chcete skopírovať viac videí. môžete klepnutím na pole Od zmeniť účet alebo alias. zobrazia sa najprv zodpovedajúce mená alebo adresy z vášho iPhone. 3 Klepnite na Cc/Bcc/Od.Vytvorenie a odoslanie emailovej správy: 1 Klepnite na . z ktorého odosielate email. Klepnutím umiestnite kurzor na miesto.

Správy môžete tiež presúvať z jednej schránky alebo priečinka do iného. Ak preposielate správu. môžete k nej pripojiť súbory alebo obrázky. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. alebo klepnite na Odpovedať všetkým. Správy môžete vymazávať po jednej alebo po skupinách. Poznámka: V Google účtoch klepnite na Archivovať.Odpovedanie na správu Klepnite na . klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky s informáciami a potom klepnite na Email. Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať. priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť. a to v rovnakom účte. napíšte text správy a klepnite na Odoslať. Klepnite na Odpovedať. ak chcete odpovedať odosielateľovi a ostatným príjemcom. Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na . Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak. Pridajte jednu alebo viac emailových adries. potom klepnite na Preposlať. Otvorte správu a klepnite na . ktoré boli v prílohe pôvodnej správy. ak chcete odpovedať len odosielateľovi. že prejdete prstom po názve správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať. 88 Kapitola 6 Mail . alebo medzi rôznymi účtami. ale presunuté do archívu účtu. V aplikácii Kontakty vyberte kontakt. Súbory alebo obrázky priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. Preposlanie správy Zdieľanie kontaktných údajov Triedenie emailových správ Správy v akejkoľvek schránke. Správy nebudú vymazané.

Kapitola 6 Mail 89 .Vymazanie viacerých správ naraz: Pri prezeraní zoznamu správ klepnite na Upraviť. klepnite na „Presunúť“ a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. ktoré chcete vymazať a klepnite na Vymazať. Presunutie správ do inej schránky alebo priečinka: Počas prezerania správy klepnite na a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. vyberte správy. ktoré chcete presunúť. vyberte správy. Klepnutím na Účty vyberte schránku alebo priečinok iného účtu. Presunutie viacerých správ naraz: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na „Upraviť“.

Vyhľadávanie v emailových správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Pre. Predmet alebo Všetky pre výber polí. V účtoch MobileMe. Poznámka: Výsledky vyhľadávania v správach na serveri sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého účtu. Vyhľadávanie v správach na serveri: Klepnite na „Pokračovať v hľadaní na serveri“ na konci výsledkov vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania v správach. prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Klepnite na „Vyhľadať“.Vyhľadávanie v emailoch Vyhľadávať môžete v poliach Pre. Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu klepnite na stavový riadok. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Exchange a v niektorých IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri. Mail vyhľadáva v stiahnutých správach aktuálne otvorenej emailovej schránky. 90 Kapitola 6 Mail . ktoré máte stiahnuté v iPhone sa budú automaticky zobrazovať počas písania. Vyhľadávanie v emailových správach: Otvorte schránku. Niektoré servery podporujú len vyhľadávanie celých slov. Klepnite na Od. ktoré chcete prehľadávať. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Od a Predmet emailovej správy.

Prezeranie webových stránok Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku.Safari 7 Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerať si webové stránky na iPhone rovnakým spôsobom ako na počítači. Vytvárajte záložky na vašom iPhone a synchronizujte ich s vaším počítačom. 91 . čím zobrazíte toto pole umiestnené v hornej časti webovej stránky. Otočte iPhone naležato a webové stránky sa tiež otočia a automaticky prispôsobia veľkosti obrazovky. Ak pole adresy nie je zobrazené. klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky. zadajte adresu webovej stránky a klepnite na Otvoriť. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Pre rýchly prístup k webovým stránkam priamo z plochy si vytvorte web clips. Tlačte webové stránky. Otváranie webových stránok Otvorenie webovej stránky: Klepnite na pole adresy (v ľavej časti lišty s názvom). PDF súbory a ďalšie dokumenty.

Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz. Jedná sa o stránky označené záložkami a naposledy otvorené stránky. 92 Kapitola 7 Safari . Stránky môžete zväčšovať a zmenšovať aj pomocou dvoch prstov. Zväčšovanie a rolovanie webových stránok Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na tú časť (stĺpec) webovej stránky. Pre rolovanie celej webovej stránky použite jeden prst. Rolovanie v ráme (frame) na webovej stránke Prechod na hornú časť webovej stránky Navigácia medzi webovými stránkami Odkazy na webových stránkach spravidla otvárajú ďalšie webové stránky. nadol alebo do strán. Klepnite dvakrát znovu. pokračujte v písaní.Počas zadávania adresy sa zobrazujú adresy webových stránok. Vymazanie adresy z poľa adresy: Klepnite na pole s adresou a potom klepnite na . Pre rolovanie v ráme (frame) stránky použite dva prsty. Počas rolovania nie je možné aktivovať žiadne odkazy. Ak chcete zadať adresu. Ak odkaz otvorí inú aplikáciu a vy sa chcete vrátiť do Safari. ak chcete zobraziť danú stránku. Rolovanie webovej stránky Potiahnite stránku nahor. ak ju chcete zmenšiť. ktorá nie je v zozname. zobrazenie polohy v aplikácii Mapy. Klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky iPhone. ktorú chcete zväčšiť. Klepnite na adresu. Webové odkazy môžete použť aj na vytočenie telefónneho čísla. stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu Safari. ktoré začínajú rovnakými písmenami. prehranie streamovaného zvuku či vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou.

Zobrazenie adresy odkazu Klepnite a podržte prst na odkaze. Napríklad: = je otvorená len jedna stránka = sú otvorené tri stránky Otvorenie novej stránky: Klepnite na a potom klepnite na Nová stránka. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. . Ak sa na ikone nenachádza žiadne číslo. Ak chcete zistiť. Klepnite na Klepnite na obrazovky. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze na email a klepnite na Nová správa. Klepnite na emailom“. Ak tlačidlo nie je zobrazené. a v zozname vyberte Po skončení klepnite na iPhone. je otvorená len jedna stránka. Otváranie viacerých webových stránok naraz Naraz môžete mať otvorených až osem webových stránok. Adresa sa zobrazí vedľa vášho prsta. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze s kontaktnými údajmi a potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo Pridať ku kontaktu. či je obrázok zároveň aj odkaz. Niektoré odkazy automaticky otvoria webovú stránku v novom okne namiesto otvorenia na mieste pôvodnej stránky. alebo v spodnej časti Zastavenie načítavania webovej stránky Obnovenie webovej stránky Návrat na predchádzajúcu stránku Návrat na nedávno otvorenú stránku Vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou Vytvorenie nového kontaktu alebo pridanie k existujúcemu kontaktu Odoslanie emailu s adresou webovej stránky Uloženie obrázku alebo fotografie do albumu Fotoaparát Prehrávanie videí z webových stránok na Apple TV a potom na História. uistite sa. a potom na „Odoslať odkaz Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok. Číslo na ikone stránok v spodnej časti obrazovky zobrazuje počet otvorených stránok. Klepnite na . alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. podržte prst na obrázku. Po spustení videa klepnite na a vyberte Apple TV. klepnite na Vymazať. Ak chcete Klepnite na vymazať históriu. Kapitola 7 Safari 93 .

Ak je táto funkcia zapnutá. ktorý chcete použiť. zapnite Použiť moje info. Po vyplnení okna formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať. Väčšina stránok obsahuje odkaz.Zobrazenie inej otvorenej stránky: Klepnite na a potom švihnite prstom doľava alebo doprava. Klepnite na iné textové okno. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. ktoré je potrebné vyplniť. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. zapnite Mená a Heslá. Safari môžete nastaviť tak. ktorú chcete zobraziť. Zatvorenie stránky: Klepnite na a potom klepnite na . 94 Kapitola 7 Safari . Písanie textu a vypĺňanie formulárov Niektoré webové stránky obsahujú textové polia alebo formuláre. Zobrazenie klávesnice Prechod na ďalšie textové okno Vyplnenie formulára Klepnite na textové pole. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. aby si pamätalo mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vypĺňalo textové polia na stránkach na základe informácií z aplikácie Kontakty. alebo klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo Predošlé. ktorým odošlete formulár. Klepnite na „Hotovo“. Viac v časti „Safari“ na strane 227. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. klepnite na Vymazať všetky. Skrytie klávesnice bez odosielania formulára Povolenie funkcie AutoFill na automatické vypĺňanie formulárov na webových stránkach: V Nastaveniach vyberte Safari > AutoFill a potom máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. Klepnite na stránku.

alebo klepnite na Hľadať. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. V Safari je predvolené vyhľadávanie pomocou Google. 3 Ak chcete otvoriť webovú stránku. Môžete však používať iné vyhľadávače. ktoré chcete vytlačiť. klepnite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania. PDF súbory a ďalšie dokumenty. kábla Apple Composite AV. prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Navrhované a nedávne vyhľadávania sa zobrazia počas písania. Pri tlačení PDF súboru alebo Quick Look dokumentu bude zrejme možné zadať rozsah strán. prejdite na spodnú časť zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na záznam pod „Na tejto stránke“. Tlačenie webových stránok. 2 Zadajte slovo alebo frázu. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Vyhľadávanie na webe: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole (v pravej časti lišty s názvom stránky). PDF súborov a ďalších dokumentov Tlačiť môžete webové stránky. Tlačenie webovej stránky. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. PDF súboru alebo QuickLook dokumentu: Klepnite na a potom na Tlačiť. Prehrávanie videí z webových stránok na TV Videá vo formáte QuickTime a v ďalších podporovaných formátoch si môžete prehrávať na TV po pripojení vášho iPhone k TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. Nastavenie iného vyhľadávacieho nástroja v prehliadači Safari: V Nastaveniach vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte iný vyhľadávač. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. čo hľadáte a potom klepnite na návrh zo zoznamu. Pre zobrazenie ďalších výskytov klepnite na Ďalej. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Kapitola 7 Safari 95 . Potom klepnite na Tlačiť. Vyhľadanie slova alebo frázy na aktuálnej webovej stránke: Ak chcete zobraziť prvý výskyt slova alebo frázy na webovej stránke.Vyhľadávanie Zadajte do vyhľadávacieho poľa slová alebo frázy pre vyhľadávanie na webe a aj na aktuálnej webovej stránke. ktorá opisuje to.

Záložky sa automaticky ukladajú do najvyššej úrovne záložiek. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. potiahnite  Ak chcete upraviť mená alebo adresy. Ak ste skončili s úpravami. resp.Záložky Webové stránky. ich presunúť do iného priečinka. . Ak používate Safari na Macu alebo Safari. ak chcete záložky ukladať do iného priečinka. ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť. Máte na výber z nasledujúcich možností:  Nový priečinok vytvoríte klepnutím na Nový priečinok.  Ak chcete vymazať záložku alebo priečinok. záložky“ a kliknite na Použiť. ku ktorým sa neskôr chcete vrátiť. môžete označiť záložkami. ktoré tento obsahuje.. klepnite na záložku alebo priečinok. v možnosti Iné vyberte možnosť „Synchronizovať . môžete synchronizovať záložky s webovým prehliadačom na vašom počítači. 96 Kapitola 7 Safari . Synchronizácia záložiek s MobileMe: V Nastaveniach iPhone vyberte Záložky vo vašom MobileMe účte. . ktorý obsahuje záložku. vyberte priečinok. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. či Microsoft Internet Explorer na PC.  Ak chcete zmeniť umiestnenie záložky alebo priečinka. Potom klepnite Po vytvorení záložky na webovú stránku môžete upraviť jej názov.. Klepnite na Záložky. Synchronizácia záložiek s vaším počítačom: 1 Pripojte iPhone k počítaču. Otvorenie webovej stránky označenej záložkou: Klepnite na a potom vyberte záložku. Úprava záložky alebo priečinka so záložkami: Klepnite na . klepnite na „Hotovo“. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku a klepnite na na Pridať záložku. klepnite na a potom na „Vymazať“. alebo priečinok. prípadne klepnutím na priečinok zobrazte záložky. 3 Kliknite na Info v hornej časti obrazovky.

Zobrazená časť stránky zároveň tvorí podklad pre ikonu web clipu na ploche s výnimkou stránok.Web clips Pridaním web clips na plochu budete mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. Web clips sa zobrazia ako ikony na ploche a ich polohu môžete rovnako ako polohu ostatných ikon meniť. Viac v časti „Úprava plochy“ na strane 35. 2 Klepnite na symbol v rohu web clipu. môže sa na ploche zobraziť skrátený. Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na „Pridať na plochu“. . Vymazávanie web clips: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu na ploche. Pri pridávaní web clipu môžete upraviť jeho názov. ktoré majú vlastnú ikonu. ktorá bola zobrazená pri pridávaní web clipu na plochu. Web clips nie sú záložky a nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes. čím uložíte nové rozvrhnutie. až kým sa ikony nezačnú chvieť. Kapitola 7 Safari 97 . ktorý chcete vymazať. Ak je názov príliš dlhý (viac ako 10 znakov). 3 Klepnite na Vymazať a potom stlačte tlačidlo Domov . Potom klepnite na Po otvorení web clipu Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky.

videí a ďalších kategórií. videí a ďalších médií Hudbu. pozeranie širokouhlých videí a ďalších médií použite aplikáciu iPod. Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. interpretov. prípadne si prehrávajte videá na TV pomocou AirPlay a Apple TV.“ na strane 180. TV seriálov. Viac v časti kapitola 22. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow.iPod 8 Na počúvanie vašej obľúbenej hudby. Môžete si tiež prezerať a sťahovať videá. Po vypočutí si podcastu alebo dopozeraní TV seriálu môžete klepnúť na vstavaný odkaz a získať viac epizód z iTunes Store. videá a ďalšie médiá na iPhone synchronizáciou s obsahom iTunes na vašom počítači. 98 . Prehrávajte vašu hudbu na reproduktoroch alebo zvukových systémoch s podporou AirPlay. alebo len vybrané skladby. Získanie hudby. albumov. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. hudobných videí. zvonení a audiokníh priamo na iPhone. Synchronizovať môžete všetky médiá. Â Použite iTunes Store na iPhone na nákup a stiahnutie skladieb. videá. videá a ďalší obsah môžete na iPhone dostať dvoma spôsobmi: Â Preneste hudbu. „iTunes Store. filmov. podcasty a obsah iTunes U. skladieb. podcasty a iTunes U zbierky.

. klepnite na „Viac epizód.com/sk_SK/manuals/ iphone. „Podcasty“ alebo „Videá“. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na support. „Skladatelia“. ktoré používate najčastejšie. klepnite najprv na Viac). Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov.. Klepnite na „Viac“ a prezerajte si kategórie „Albumy“. „Kompilácie“. videí a ďalších kategórií.Hudba a iné audio Vďaka dotykovému displeju s vysokým rozlíšením sa počúvanie hudby na vašom iPhone stáva vizuálnym aj hudobným zážitkom. interpretov. skladieb. Môžete si prezerať vaše playlisty. Prehrávanie skladieb: Klepnite na skladbu.“. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow.apple. Skladbu môžete kedykoľvek zmeniť opätovným zatrasením. vám umožňujú usporiadať playlisty do skupín. ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb a zmeniť skladby. alebo listovať v obaloch albumov pomocou Cover Flow. Získanie ďalších epizód podcastu: Klepnite na Podcasty (ak Podcasty nie sú zobrazené. Zatrasením zamiešať: Zatraste iPhone. musíte v aplikácii iTunes zapnúť funkciu Genius a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Kapitola 8 iPod 99 . Prezeranie zbierky skladieb: Klepnite na „Playlisty“. Funkciu „Zatrasením zamiešať“ môžete zapnúť v Nastaveniach. „Interpreti“ alebo „Skladby“. Viac v časti „Hudba“ na strane 229. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. „iTunes U“. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. „Žánre“. Priečinky s playlistami. v časti iPod (funkcia je štandardne zapnutá). Ak tlačidlo „Genius“ nie je zobrazené. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast zobrazte zoznam epizód. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 115. ktoré môžete synchronizovať s iTunes. „Audioknihy“.

Späť Zoznam skladieb Prehrávať/Pozastaviť Nasledujúca skladba/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Predchádzajúca Hlasitosť skladba/Prevíjanie dozadu Pozastavenie prehrávania Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na . alebo použite tlačidlá na boku iPhone. alebo nemôžete nájsť váš AirPlay systém. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na a vyberte reproduktory alebo Apple TV. uistite sa. a v zozname vyberte iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Klepnite na . 100 Kapitola 8 iPod . audioknihy alebo podcastu Klepnite na od začiatku Prechod na nasledujúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Prechod na predchádzajúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Klepnite na . Klepnite dvakrát na . Prehrávanie hudby na reproduktoroch s podporou AirPlay alebo na Apple TV Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Spustenie skladby.Ovládanie prehrávania zvuku Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrazovka „Práve hrá“.

ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby. Klepnite na . Čím dlhšie držíte ovládací prvok. náhodného výberu skladieb a indikátor prehrávania. stlačte tlačidlo Domov dvakrát. alebo prejdite prstom po obale albumu smerom doprava. Vpravo sa zobrazí ikona aktívnej aplikácie. že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami o skladbe v aplikácii iTunes. Na slúchadlách iPhone stlačte a podržte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe pre rýchle prevíjanie dopredu alebo trikrát rýchlo po sebe pre prevíjanie dozadu. ktorá hrala pred pozastavením prehrávania. zostávajúci čas a číslo skladby. Kapitola 8 iPod 101 . (Texty sa zobrazia v prípade. Klepnite na „Práve hrá“. Klepnite počas prehrávania skladby na obal albumu. Kliknutím na ikonu môžete túto aplikáciu otvoriť. alebo ak je prehrávanie pozastavené tak aplikáciu. Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky. Ak je iPhone zamknutý a hrá hudba. Text skladby sa vám zobrazí v prípade.) Návrat na zoznam skladieb Návrat na obrazovku „Práve hrá“ Zobrazenie textu skladby Zobrazenie ovládania prehrávania zvuku z inej aplikácie alebo zo zamknutej obrazovky: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Dotknite sa a podržte prst na alebo . Môžete tiež vidieť čas. Pomocou zobrazeného ovládania kontrolujete práve hrajúcu aplikáciu. funkcie Genius. Zobrazí sa ovládanie opakovania. že bol pridaný ku skladbe v iTunes. klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá. tým je prevíjanie rýchlejšie.

tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. ak chcete. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. Poloha prehrávania Genius Indikátor priebehu Zamiešať Opakovať Ping páči sa Ping zverejniť Opakované prehrávanie skladieb na iPhone Klepnite na . Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Čím nižšie posuniete prst. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. Skok na ktorékoľvek miesto v prehrávanej skladbe Oznámenie skladby. ktoré vám umožňujú vytvoriť nový Genius playlist. = Táto skladba už bola označená ako skladba. Klepnite na . ktorá sa vám páči. ktorá sa vám páči.Indikátor prehrávania umožňuje skok na ľubovoľnú časť prehrávaného média. obnoviť aktuálny alebo uložiť playlist. = iPhone bude opakovane prehrávať všetky skladby z aktuálneho albumu alebo zoznamu. Klepnite na . aby iPhone opakoval iba práve prehrávanú skladbu. vašim sledovateľom v službe Ping Vytvorenie Genius playlistu 102 Kapitola 8 iPod . Zobrazí sa Genius playlist spolu s tlačidlami. = iPhone bude opakovane prehrávať aktuálnu skladbu. Klepnite na ešte raz. = iPhone nie je nastavený na opakované prehrávanie skladieb. Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania.

= iPhone bude prehrávať skladby v náhodnom poradí. ktorý uplynul od začiatku prehrávania. Zobrazí sa ikona mailu. Napríklad pre prehrávanie všetkých skladieb vo vašom iPhone v náhodnom poradí vyberte Skladby > Zamiešať. albumu alebo iného zoznamu v náhodnom poradí Skrytie textov skladieb Ovládanie podcastov a audiokníh Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky a informácie. Či už je. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol zároveň s posúvaním ovládacieho prvku na indikátore prehrávania. ovládanie rýchlosti prehrávania. zostávajúci čas a číslo epizódy alebo kapitoly. Poslať emailom Prehrať znovu posledných 30 sekúnd Rýchlosť prehrávania Indikátor priebehu Posuvník Kapitola 8 iPod 103 . iPhone bude v náhodnom poradí prehrávať skladby práve z tohto zoznamu. Prehrávanie skladieb z ľubovoľného playlistu. ak klepnete na Zamiešať v hornej časti ľubovoľného zoznamu skladieb. alebo nie je vo vašom iPhone zapnuté prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. Klepnite na . V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Klepnite na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu. = iPhone bude prehrávať skladby v normálnom poradí. pretočenie o 30 sekúnd dozadu a indikátor prehrávania. Klepnite na ešte raz.Zverejnenie komentára o skladbe v službe Ping Nastavenie náhodného prehrávania skladieb na iPhone Klepnite na . Môžete tiež vidieť čas. ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie skladieb na iPhone.

Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Prehrávanie skladieb môžete ovládať pomocou nasledujúcich príkazov. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. Klepnite do stredu obrazovky. Zobrazenie a skrytie ovládacích prvkov Skrytie informácií o podcaste Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod Ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na iPhone. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. Prehranie posledných 30 sekúnd Nastavenie rýchlosti prehrávania Klepnite na . Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. 104 Kapitola 8 iPod . Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania. = Prehrávať normálnou rýchlosťou. Povedzte „čo hrá“.Odoslanie odkazu na podcast emailom Skok na ľubovoľnú časť prehrávaného súboru Klepnite na . „aká je to skladba“. Ovládanie prehrávania hudby Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Čím nižšie posuniete prst. = Prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou. potom povedzte „album“. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Ovládanie hlasom môžete tiež aktivovať stlačením a podržaním stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. Povedzte „Genius“. Prehrávanie albumu. Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. = Prehrávať polovičnou rýchlosťou. Klepnite na . Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“.

Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow Pri prezeraní hudby môžete otočiť iPhone naležato a prechádzať obsah iTunes pomocou funkcie Cover Flow – listovať v hudbe prostredníctvom obalov albumov. Listovanie v obaloch albumov Zobrazenie zoznamu skladieb v albume Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava. Klepnite na alebo . Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na obal albumu alebo na . Návrat na obal albumu Spustenie prehrávania alebo pozastavenie aktuálnej skladby Kapitola 8 iPod 105 . Prehratie vybranej skladby Klepnite na skladbu. Klepnite na názov albumu. V zozname skladieb môžete rolovať ťahaním prsta smerom nahor alebo nadol. Prípadne znovu klepnite na .

interpretov. Genius playlisty môžete vytvárať aj priamo na iPhone. Pre návrat späť na obrazovku „Práve hrá“ klepnite na obal albumu. Klepnite na „Vyhľadať“. Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby. interpretov.) Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Používanie funkcie Genius na iPhone Funkcia Genius automaticky vyhľadá také skladby z vašej knižnice. Vyhľadávanie zvukového obsahu je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Genius playlisty môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich s iPhone. albumy a skladateľov skladieb. Vyhľadávanie hudby: Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb. Tieto sa dynamicky aktualizujú napríklad na základe vášho hodnotenia. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. ktoré sa k sebe hodia. Vyhľadávanie zvukového obsahu Vyhľadávať môžete názvy. takže sa nikdy neopakujú. ktorý ste synchronizovali s iPhone. Genius Mixy sú znovu vytvárané pri každom spustení. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. podcastov a iného obsahu. (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok. 106 Kapitola 8 iPod .Zobrazenie všetkých skladieb v albume Zobrazenie všetkých skladieb z albumu. Hodnotenie skladby: Potiahnite prst po lište s hodnotením a prideľte skladbe jednu až päť hviezdičiek. Hodnotenie Späť na obrazovku „Práve hrá“ Ďalšie skladby z albumu V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby. alebo v inom zobrazení obsahu iPodu zadajte hľadaný text. Hodnotenie môžete využiť napríklad pri vytváraní živých playlistov v iTunes. Genius playlist je zbierka skladieb. z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke Práve hrá klepnite na . ktoré sa hodia k vami vybranej skladbe z knižnice. playlistov. Klepnite na skladbu pre spustenie jej prehrávania.

Genius Mixy sú automaticky vytvárané v iTunes. ktoré chcete synchronizovať s iTunes. Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix. klepnite najprv na Viac) a potom na Genius Playlist. Môžete mať napríklad Genius Mixy s výberom skladieb žánru R&B alebo Alternatívny rock. iTunes vytvorí rôzne mixy v závislosti od druhov hudby. ktoré se synchronizovali z iTunes a znázorňuje práve prezeraný mix. Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone. musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom synchronizovať iPhone s iTunes. iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby z vašej knižnice. Prehrávanie Genius Mixu: Klepnite na mix alebo na . Vytvorenie Genius playlistu na iPhone: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. Počet bodiek v spodnej časti obrazovky zodpovedá počtu mixov. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky. klepnite najprv na Viac). 2 Klepnite na skladbu v zozname. ktoré máte uložené vo vašej knižnici iTunes. Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. ktorá však vyžaduje Apple ID. Genius vytvorí playlist s ďalšími skladbami vybranými na základe tejto skladby. Na obrazovke Práve hrá klepnite na obal albumu. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. ktoré neboli vybrané na synchronizáciu. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží medzi Playlisty. Genius je bezplatná služba. čím zobrazíte dodatočné ovládacie prvky a potom klepnite na . Môžete tiež vytvoriť Genius playlist na základe práve prehrávanej skladby. Uloženie Genius playlistu: Klepnite na „Uložiť“ v playliste. pokiaľ ste v iTunes nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy. Kapitola 8 iPod 107 .

Genius playlist vytvorený a uložený v iPhone bude pri najbližšom pripojení synchronizovaný s iTunes. Klepnite na „Pridať všetky skladby“ v hornej časti akéhokoľvek zoznamu a pridáte všetky skladby z daného zoznamu. použite iTunes. 4 Ak ste skončili s úpravami. alebo vytvorený priamo na iPhone. Môžete tiež upravovať playlisty synchronizované z iTunes na vašom počítači.“ 2 Zadajte meno playlistu a klepnite na „Uložiť“. Vytváranie playlistov Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vlastné playlisty.. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. Vytvorenie playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. zastaviť jeho synchronizáciu alebo ho vymazať. Vytvorenie Genius playlistu na základe inej skladby: Klepnite na Genius playlist. koľko len budete chcieť. 3 Vyhľadajte skladby pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky. klepnite na „Hotovo“. klepnite najprv na Viac) a potom na „Pridať playlist.. 108 Kapitola 8 iPod . Vymazanie uloženého Genius playlistu: Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na „Vymazať“. čím ju pridáte do playlistu. potom klepnite na „Nový“ a vyberte skladbu. Obnovením playlistu vytvoríte na základe vybranej skladby nový playlist zložený z iných skladieb. Obnovenie Genius playlistu: Klepnite na „Obnoviť“ v playliste. nebudete ho môcť vymazať priamo z vášho iPhone. Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Klepnite na akúkoľvek skladbu alebo video. ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes. Po tom. Môžete obnoviť ktorýkoľvek Genius playlist. či už bol vytvorený v iTunes a synchronizovaný s iPhone. Ak chcete upraviť názov playlistu.Môžete vytvoriť a uložiť toľko Genius playlistov.

Ak video obsahuje viacero jazykových verzií. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na video. Získanie ďalších epizód podcastu alebo TV seriálu: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Videá iPhone umožňuje prehrávanie videí.“. Ak sa video skladá z kapitol. napríklad filmov.Úprava playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. ktorý chcete upraviť 2 Klepnite na „Upraviť“ a môžete vykonať jednu z nasledovných činností: Â Pre posunutie skladby v zozname vyššie alebo nižšie. potiahnite vedľa názvu skladby. Â Pre pridanie ďalších skladieb klepnite na 3 Ak ste skončili s úpravami. Prehrávanie videí Prehrávanie videa: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. klepnite na „Hotovo“. hudobných videoklipov alebo video podcastov. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. Vymazanie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vymazať a potom klepnite na „Vymazať“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). Zobrazenie ovládania prehrávaného videa: Klepnite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky. Â Pre vymazanie skladby z playlistu klepnite na vedľa názvu skladby a potom klepnite na „Vymazať“. Ak vymažete skladbu z playlistu.. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast alebo TV seriál zobrazíte zoznam epizód.. . Potvrďte vymazanie klepnutím na „Vymazať playlist“. Kapitola 8 iPod 109 . Potvrďte voľbu klepnutím na „Vyčistiť playlist“. klepnite najprv na Viac) a potom na playlist. klepnite na „Viac epizód. môžete si vybrať jazyk alebo zobraziť titulky. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. nebude vymazaná z iPhone. môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu. Ak upravíte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Vyčistenie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vyčistiť a potom klepnite na „Vyčistiť“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). alebo zobraziť zoznam kapitol a prehrať ktorúkoľvek z nich. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete.

Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. sú videá prehrávané v režime na šírku. Klepnite dvakrát na . Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.Ovládanie prehrávania Aby bol naplno využitý potenciál širokouhlého displeja. Klepnite na a v zozname vyberte iPhone. Klepnite na . že video obsahuje kapitoly) Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Klepnite na . Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Prechod na nasledujúcu kapitolu (ak je dostupná) Prechod na predchádzajúcu kapitolu (ak je dostupná) Spustenie prehrávania vybranej kapitoly (v prípade. a zo zoznamu vyberte alebo . Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Indikátor priebehu Posuvník Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť AirPlay Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu Hlasitosť Spustiť od začiatku/Prevíjanie dozadu Pozastavenie videa Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Klepnite na tlačidlo kapitolu. Dotknite sa a podržte prst na 110 Kapitola 8 iPod .

Klepnutím na video dvakrát prepínate medzi týmito dvoma spôsobmi zobrazenia. ak chcete roztiahnuť video na celú obrazovku. TV seriálov a video podcastov. Kapitola 8 iPod 111 . Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Klepnite na . Klepnite na . ak chcete roztiahnuť video na šírku obrazovky. Ak zobrazíte video na šírku obrazovky. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Klepnite na a vyberte jazyk alebo „Vyp. či dolnej časti obrazovky zobraziť čierne pruhy. jeho horná alebo bočné časti môžu byť orezané. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Ak roztiahnete video na celú obrazovku. ktoré ste synchronizovali s iPhone. Zastavenie prehrávania videa Roztiahnutie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky Výber alternatívnej jazykovej verzie (ak je k dispozícii) Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú k dispozícii) Vyhľadávanie videí Vyhľadávať môžete názvy filmov. môžu sa po stranách alebo v hornej. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Klepnite na „Vyhľadať“.Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania.“ zo zoznamu „Titulky“. Čím nižšie posuniete prst. Vyhľadávanie videí: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu videí. Prípadne stlačte tlačidlo Domov . Vyhľadávanie videí je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Klepnite na a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na „Hotovo“.

(Požičané filmy a TV seriály nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Videá môžete taktiež bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. Poznámka: Apple káble. 112 Kapitola 8 iPod . Pred požičaním filmu či TV seriálu si pozrite v iTunes jeho výpožičnú dobu.) Viac v časti „“ na strane 186. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a kliknite na Filmy. 3 Kliknite na Presunúť vedľa položky. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu.Prehrávanie požičaných filmov a seriálov Filmy požičané na iTunes Store si môžete prezerať na vašom iPhone. vyberte iPod > Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Platnosť požičaných filmov a TV seriálov po určitej dobe vyprší a po začatí pozerania filmu či TV seriálu máte na jeho dopozeranie obmedzený čas. Prehrávanie požičaného filmu či TV seriálu: Na iPhone. Prenášanie požičaných filmov medzi iPhone a vašim počítačom: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom len v prípade. Prehrávanie videí v TV prijímači Videá z aplikácie iPod si môžete prehrávať na vašom TV prijímači prostredníctvom: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Prehrávať sa dajú len filmy či TV seriály. klepnite najprv na Viac) a vyberte film alebo TV seriál.apple. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Navštívte www. Požičané filmy a TV seriály si môžete stiahnuť priamo do iPhone. Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom. Váš počítač musí byť pripojený na internet. alebo ich do iPhone preniesť z knižnice iTunes na vašom počítači. ktorú chcete presunúť a potom kliknite na Použiť. že boli požičané v iTunes na vašom počítači. Filmy požičané na iPhone 4 nie je možné prenášať do počítača. ktoré sú úplne stiahnuté. Po vypršaní tohto času budú požičané položky automaticky vymazané. Sťahovanie môžete pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach).

Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo doprava a klepnite na „Vymazať“. Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej iTunes knižnici a zvoľte možnosť „Advanced“ (Ostatné) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť pre iPod alebo iPhone verziu). Apple Composite AV Cable. že ho na iPhone nie je možné prehrať. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. projektoru alebo VGA displeju. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie.Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. môžete toto video konvertovať. Konvertovanie videí pre iPhone Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete na iPhone prehrávať aj iné videá. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to. Ak je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. Ak nechcete. Dôležité: Ak z iPhone vymažete požičaný film či TV seriál. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Vymazaním videa z iPhone (s výnimkou požičaného filmu či TV seriálu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. znovu klepnite na a v zozname vyberte iPhone. Prehrávanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. napríklad tie. Vymazávanie videí z iPhone Ak chcete na iPhone získať voľné miesto. Kapitola 8 iPod 113 . ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu. Ak tlačidlo nie je zobrazené. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. uistite sa. alebo videá stiahnuté z internetu a pridané do iTunes. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. môže sa znovu objaviť na iPhone. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Potom preneste konvertované video na iPhone. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. môžete vymazať niektoré videá. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač.

skladby a ďalšie záložky v aplikácii iPod budú namiesto obsahu vášho iPhone zobrazovať obsah vašej knižnice iTunes.apple. Klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. Playlisty. filmy a TV seriály na vašom iPhone v knižnici iTunes na vašom Macu alebo PC. Prehrávanie hudby alebo videí na vašom iPhone v knižnici iTunes: 1 V iTunes na vašom Macu alebo PC vyberte Rozšírené > Zapnúť domáce zdieľanie. Nastavenie automatického vypnutia: Na ploche vyberte „Hodiny“ > „Časovač“ a pohybom prsta nastavte počet hodín a minút. Bonusový obsah. Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí. potom klepnite na Zdieľané a vo vrchnej časti zoznamu vyberte iPhone. Domáce zdieľanie musí byť navyše prihlásené k tomu istému Apple účtu ako Domáce zdieľanie na iPhone. nie je možné zdieľať. Návrat k obsahu na vašom iPhone: V aplikácii iPod klepnite na Viac.3) vám umožňuje prehrávať hudbu. potom klepnite na Zdieľané a vyberte vašu knižnicu iTunes. interpreti. aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo videí. ako napríklad digitálne brožúry dodávané s CD a iTunes Extras. Poznámka: Domáce zdieľanie vyžaduje iTunes 10.com/sk/itunes/download. 2 V Nastaveniach vyberte iPod a potom v domácom zdieľaní zadajte rovnaké Apple ID a heslo.2 alebo novšiu verziu dostupnú na www. 114 Kapitola 8 iPod . Nastavenie automatického vypnutia iPhone môžete nastaviť tak. zatvoria sa všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne. iPhone a váš počítač musia byť pripojení k rovnakej Wi-Fi sieti. klepnite na „Nastaviť“ a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite. aké ste použili pri zapínaní domáceho zdieľania v iTunes. na „Štart“. 3 V aplikácii iPod klepnite na Viac. Na vašom počítači musí byť spustená aplikácia iTunes a zapnuté Domáce zdieľanie. Zadajte vaše Apple ID a heslo a potom kliknite na Vytvoriť domáce zdieľanie.Domáce zdieľanie Domáce zdieľanie (iOS 4.

Kapitola 8 iPod 115 . potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. na miesto tlačidla. Ak napríklad často počúvate podcasty. Po skončení klepnite na „Hotovo“. môžete nahradiť tlačidlo „Skladby“ tlačidlom „Podcasty“. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. ktoré chcete nahradiť. Klepnutím na „Viac“ môžete kedykoľvek zobraziť všetky tlačidlá. ktoré používate najčastejšie.

kontaktné údaje a hlasové poznámky iným zariadeniam s podporou MMS.Správy 9 Odosielanie a prijímanie správ UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. na ktoré bude odoslaná. Klepnite do textového poľa nad klávesnicou. prípadne klepnite na a zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt. Pokiaľ môžete uskutočniť hovor. takže môžete posielať fotografie. 116 . Odoslanie správy: Klepnite na a zadajte telefónne číslo alebo meno. napíšte správu a klepnite na Odoslať. videá. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. keď sa nachádzate v dosahu mobilnej siete. Používanie aplikácie Správy môže byť dodatočne spoplatnené. že zadáte viacero adries. Odosielanie a prijímanie textových správ môže byť spoplatnené v závislosti od predplateného volacieho programu. Poznámka: Podpora SMS a MMS nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Aplikácia Správy podporuje aj MMS. Ikona aplikácie Správy na ploche zobrazuje počet neprečítaných správ. môžete posielať aj správy. Jednu správu môžete odoslať viacerým ľuďom tak. Počet neprečítaných správ Aplikáciu Správy môžete použiť vždy. Aplikácia Správy umožňuje odosielanie správ každému vlastníkovi telefónu alebo iného zariadenia s podporou SMS.com/sk_SK/manuals/iphone.apple.

Vami odoslané textové správy Textové správy odoslané druhou stranou iPhone zobrazuje 50 najnovších správ z danej konverzácie. potom v konverzácii napíšte novú správu a klepnite na Odoslať. Odznak s výstrahou Vaše konverzácie sa ukladajú do zoznamu správ.Ak správu nie je možné odoslať (ak ste napríklad mimo dosahu mobilnej siete). Poznámka: Uistite sa. Skupinové odosielanie správ (nie je dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach) vám umožňuje odoslať správu viacerým adresátom. ktorým ste správu odoslali. odpovede neuvidia. Staršie správy zobrazíte klepnutím na Načítať staršie správy v hornej časti obrazovky. sú označené modrou bodkou . alebo odoslanie ďalšej správy v rámci konverzácie. zobrazí sa na ikone aplikácie Správy na ploche výstražný odznak. Konverzácie. V prípade. zobrazí sa výstražný odznak na ikone priečinka. Kapitola 9 Správy 117 . Odpovedanie na správu a odoslanie správy osobe alebo skupine. Ak je aplikácia Správy v priečinku. musíte pred zadaním ďalšieho čísla klepnúť na kláves Enter. ktorej ste už správu posielali: Klepnite na meno alebo telefónne číslo v zozname správ. že zadávate telefónne číslo manuálne (namiesto výberu z kontaktov). Klepnite na konverzáciu v zozname pre jej zobrazenie. Odoslanie správy skupine ľudí: Klepnite na a potom pridajte príjemcov. Ostatní ľudia. že je v časti Nastavenia > Správy zapnuté skupinové odosielanie správ. Odpovede od prijímateľov týchto správ sú odosielané len vám. ktoré obsahujú neprečítané správy.

Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Klepnite na pole a zadajte hľadaný text. Vyhľadávanie v správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Vypnutie a zapnutie MMS: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Správy MMS. môžete textovým správam priradiť predmet. ak sú spoplatnené operátorom. alebo po priložení fotografie či videa. Počítanie znakov sa vám môže hodiť napríklad v prípade (vtedy). Zobrazenie poľa pre predmet správy: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Zobraziť predmet. Poznámka: Nastavenie služby MMS sa nezobrazí v prípade. že váš operátor nepodporuje MMS. Vyhľadávanie správ Obsah správ v zozname správ môžete prehľadávať. Vyhľadávanie zoznamu správ: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazíte vyhľadávacie pole. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach správ. na ktoré chcete správu odoslať. Službu MMS môžete vypnúť napríklad vtedy. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. V prípade. že je dostupná služba MMS. 3 Ak sa zobrazí viacero telefónnych čísiel. Poznámka: Pole pre predmet a nastavenie jeho zobrazenia nebudú zobrazené v prípade. že váš operátor nepodporuje MMS. keď je odosielanie a prijímanie príloh spoplatnené. Poznámka: Počet zadaných znakov nebude zobrazený počas zadávania textu do poľa s predmetom. Vypínanie a zapínanie počítania znakov: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na prepínač Počítať znaky. 2 Klepnite na vedľa mena alebo čísla a potom klepnite na Textová správa. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier.Odoslanie správy obľúbenému alebo poslednému číslu: 1 Na ploche klepnite na ikonu aplikácie Telefón a potom klepnite na Obľúbené alebo Posledné. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. klepnite na to. 118 Kapitola 9 Správy .

„Fotoaparát. Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. alebo klepnite na „Vybrať existujúce“ a potom vyberte položku z albumu fotografií. ktorú chcete odoslať. iPhone v prípade potreby skomprimuje fotografiu alebo video. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. potom klepnite na Zdieľať a nakoniec na MMS. klepnutím vyberte nahrávku. sa nezobrazí. Odoslanie fotografie a videa: Klepnite na .“ na strane 138. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. Ak váš operátor nepodporuje odosielanie fotografií a videí v MMS správach a takéto správy nemôžete odosielať. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. Uloženie fotografie alebo videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu alebo video v konverzácii. Odoslanie hlasovej poznámky: V aplikácii Diktafón klepnite na . Kapitola 9 Správy 119 . Potom klepnite na Kopírovať.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete spraviť priamo v aplikácii Správy a odoslať ich v rámci konverzácie s iným zariadením podporujúcim MMS. Odosielanie hlasových poznámok Hlasové poznámky (nahrávky) môžete odosielať v správach do iných zariadení (len do zariadení podporujúcich MMS). Potom klepnite na „Odfotiť alebo nahrať video“. Nakoniec klepnite na Vybrať. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. Fotografiu alebo video môžete vložiť do Mailovej správy alebo do inej MMS správy. Fotografie a videá prijaté v aplikácii Správy môžete ukladať do albumu Fotoaparát.

vytočiť telefónne číslo. Aktivovanie odkazu v správe: Klepnite na odkaz. Vymazanie konverzácie: Klepnite na „Upraviť“. otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. Preposlanie konverzácie: Vyberte konverzáciu a klepnite na Upraviť. Vymazanie všetkých správ z konverzácie. klepnite na Kontaktné údaje a potom klepnite na emailovú adresu. Potom zadajte jedného alebo viacerých adresátov a klepnite na Odoslať. konverzácia zostane zachovaná: Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky.Upravovanie konverzácií Ak chcete uchovať len časť konverzácie. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie. Po skončení klepnite na „Hotovo“. môžete vymazať neželané správy. alebo zobraziť polohu na mape. V prípade potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie. komu ste posielali textovú správu: Klepnite na správu v zozname textových správ a presuňte sa do hornej časti konverzácie. klepnite na Zavolať. Klepnite na Preposlať. Odkaz môže otvoriť webovú stránku v Safari. vykonanie FaceTime hovoru alebo odoslanie emailu niekomu. klepnite na FaceTime. ktoré chcete preposlať. ktoré chcete vymazať. Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť. Používanie odkazov a informácií o kontakte Zavolanie. Â Ak chcete danej osobe poslať email. 120 Kapitola 9 Správy . (Pre rýchly presun na hornú časť obrazovky klepnite na stavový riadok) Â Ak chcete danej osobe zavolať. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberte časti konverzácie. Potvrďte voľbu klepnutím na Vymazať konverzáciu. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. Pre návrat do zoznamu textových správ stlačte tlačidlo Domov a potom klepnite na ikonu aplikácie Správy. Klepnite na Vymazať. Â Ak chcete danej osobe zavolať použitím funkcie FaceTime. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. Môžete tiež švihnúť prstom po displeji smerom doprava alebo doľava a klepnúť na Vymazať. potom na vedľa konverzácie a nakoniec na „Vymazať“.

ktorej kontaktné údaje chcete zdieľať. že zobrazuje náhľady nových správ. Zobrazenie pripomienok viacerých správ (iOS 4. keď je iPhone zamknutý. alebo používate inú aplikáciu. Vyberte si jeden zo zvukov pripomienok. Nastavenie prehrávania pripomienok pri prijatí novej textovej správy alebo náhľadu: V Nastaveniach vyberte Zvuky a potom klepnite na Nová textová správa. ak nechete prehrávať hlasové pripomienky. alebo klepnite na „Žiadny“.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Zobrazovanie náhľadov môžete vypnúť v Nastaveniach. Zapínanie a vypínanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na Správy a na Zobraziť náhľad. Kapitola 9 Správy 121 . Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. Klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky a potom na MMS. Uloženie prijatých kontaktných údajov: Klepnite na obláčik s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Priradiť ku kontaktu“ Správa náhľadov a pripomienok iPhone je z štandardne nastavený tak. Odoslanie kontaktných informácií: V kontaktoch klepnite na osobu. Môžete tiež povoliť pripomienky textových správ. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. upozornenia na prijatie textovej správy nebudú prehrávané.Pridanie adresáta správy do kontaktov: Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na Pridať do kontaktov.

Ak ste ku kontaktom priradili narodeniny. Vytvorte. určené len na čítanie. Ak máte účet MobileMe. ku ktorým ste sa pripojili z vášho počítača. Synchronizácia kalendárov Aplikáciu Kalendár môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Yahoo! alebo CalDAV účet.Kalendár 10 O aplikácii Kalendár Aplikácia Kalendár vám poskytuje okamžitý prístup k vašim kalendárom a udalostiam. vaše kalendáre sa môžu synchronizovať bezdrôtovo. pozvánky. môžete prijímať a odpovedať na pozvánky od ostatných a pozývať ľudí na vami naplánované udalosti. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Rovnako je možné s iPhone synchronizovať zdieľané kalendáre MobileMe. Môžete prehľadávať názvy. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. upravte alebo zrušte stretnutia na iPhone a synchronizujte ich spätne s počítačom alebo kalendárovým účtom. Yahoo! a Google. Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciami iCal alebo Microsoft Entourage na Macu.ics súbory z emailu. 122 . môžete si ich prezerať v aplikácii Kalendár. resp. alebo importovať . 2007 alebo 2010 na PC. lokality a poznámky udalostí. alebo niekoľko kalendárov naraz. iPhone môžete synchronizovať s kalendármi na vašom počítači a so službami ako MobileMe. Môžete odoberať kalendáre iCalendar (. Microsoft Exchange. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. Google. Microsoft Exchange. aplikáciami Microsoft Outlook 2003.ics). bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču.

alebo alebo zobrazíte udalosti z predchádzajúceho  Zobrazenie Mesiac: Klepnite na deň pre zobrazenie jeho udalostí. Microsoft Exchange. klepnite na „Narodeniny“ v spodnej časti obrazovky. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. alebo nastavte CalDAV účet. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. alebo všetky kalendáre naraz. „Deň“ alebo „Mesiac“. Výber kalendárov na prezeranie: Klepnite na „Kalendáre“ a potom vyberte kalendáre. ak ho podporuje vaša firma alebo organizácia. Google alebo Yahoo! pre bezdrôtovú synchronizáciu kalendárov. V Nastaveniach na vašom iPhone zapnite kalendáre vo vašich účtoch MobileMe. Klepnutím na zobrazíte udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca. Prepínanie zobrazení: Klepnite na „Zoznam“. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. ktoré si chcete prezerať. Klepnutím na alebo nasledujúceho dňa. Pre zobrazenie vybraných kalendárov klepnite na „Hotovo“. Prezeranie kalendárov Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. Pre rýchle označenie alebo odznačenie všetkých kalendárov klepnite na „Zobraziť všetky kalendáre“ alebo „Skryť všetky kalendáre“.  Zobrazenie Zoznam: Všetky vaše pripomienky a udalosti sa zobrazia v jednom zozname.  Zobrazenie Deň: Rolovaním smerom nahor alebo nadol môžete prezerať udalosti z jedného dňa. Ak chcete zobraziť narodeniny vašich kontaktov. vybrané kalendáre. Pridať udalosť Dni označené bodkou majú naplánovanú udalosť Udalosti vybraného dňa Odpovedať na pozvánku Zobraziť dnešný deň Prepínanie medzi zobrazeniami Kapitola 10 Kalendár 123 . Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia v jedinom kalendári na vašom iPhone.

2 V časti „Kalendáre“ klepnite na „Podpora čas. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma.Zobrazenie informácií o udalosti: Klepnite na udalosť. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. 3 Klepnite na „Časové pásmo“ a vyhľadajte mesto nachádzajúce sa vo vybranom časovom pásme. kalendáre“. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. Vyhľadávanie v kalendároch Vyhľadávať môžete v názvoch. ktoré práve prezeráte. Upravenie časov udalostí na základe časových pásiem nastavených na iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadávanie v kalendároch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. kontakty. 124 Kapitola 10 Kalendár . Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. pozvánkach. pásiem“ a zapnite podporu časových pásiem. lokalitách a poznámkach udalostí vo vašich kalendároch. Kalendár vyhľadáva len v udalostiach. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. Vyhľadávanie udalostí: V zobrazení Zoznam zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky.

mesiac alebo rok  Pozvánky (ak sú podporované vaším kalendárovým serverom)  Pripomienku — v čase päť minút až dva dni pred udalosťou Ak nastavíte jednu pripomienku. môžete pozývať ostatných na vaše udalosti alebo stretnutia. Vymazanie udalosti: Klepnite na udalosť. Kapitola 10 Kalendár 125 . Aktualizácia udalosti: Klepnite na „Upraviť“.  Poznámky Kalendáru určenému len na čítanie nemôžete priradiť udalosť. týždeň. ak sa jedná o celodennú udalosť)  Opakovanie udalosti — žiadne.Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Kalendár môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. dva týždne. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 84. Pridanie udalosti: Klepnite na . nemusí iPhone zobraziť pripomienku v správny lokálny čas. klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať udalosť“ v dolnej časti obrazovky. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. iPhone môžete nastaviť tak. Viac v časti „Kalendáre“ na strane 224. každý deň. dátum alebo čas v emailovej správe. ak chcete zmeniť informácie udalosti. zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na „Hotovo“.  Kalendár Predvolený kalendár môžete meniť pomocou nastavenia „Predvolený kalendár“. iPhone zobrazí správu. Zadať môžete nasledovné informácie:  Názov  Lokalitu  Začiatok a koniec udalosti (alebo „Celodenná udalosť“. Ak cestujete. aby zároveň prehral zvuk (viac v časti „Pripomienky“ na strane 128). Keď nastane čas udalosti. Po skončení klepnite na „Hotovo“. zobrazí sa vám možnosť nastaviť ďalšie pripomienky. Udalosti môžete vytvoriť aj klepnutím na deň.

126 Kapitola 10 Kalendár . Klepnutím na emailovú adresu odošlete usporiadateľovi email.Odpovedanie na pozvánky Ak máte účet Microsoft Exchange alebo MobileMe s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Po prijatí pozvánky sa stretnutie zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara). Počet pozvánok na stretnutie Odpovedanie na pozvánku v Kalendári: 1 Klepnite na pozvánku v kalendári. Ak sa usporiadateľ nachádza v zozname vašich kontaktov. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí s odznakom. môžete mu klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu. môžete prijímať pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne. pre zobrazenie obrazovky  Klepnutím na „Pozvánka od“ získate kontaktné údaje usporiadateľa stretnutia. ktorý indikuje celkový počet nových pozvánok. prípadne klepnite na „Udalosť“ s pozvánkami a klepnite na pozvánku. Počet nových pozvánok sa takisto zobrazí na ikone aplikácie Kalendár na ploche.

„Možno“ alebo „Zamietnuť“. 2 Klepnite na „Prijať“. Poznámky vytvára usporiadateľ stretnutia. Klepnutím na „Účastníci“ zobrazíte zoznam osôb pozvaných na stretnutie. Ak sa pozvaná osoba nachádza v zozname vašich kontaktov. Ak ste prijali alebo dočasne prijali pozvánku. ak chcete upraviť vaše komentáre. bude usporiadateľovi odoslaný email s komentármi. môžete vašu odpoveď neskôr zmeniť. Kapitola 10 Kalendár 127 . Pokiaľ prijmete. Klepnutím na emailovú adresu odošlete pozvanej osobe email. ktorá vám umožňuje prejsť na obrazovku „Info“ priamo z aplikácie Mail. ak chcete pridať komentár do emailovej správy určenej usporiadateľovi stretnutia. Otvorenie pozvánky v emailovej správe: Klepnite na pozvánku.  Ak chcete. Klepnutím na meno osoby zobrazíte informácie o pozvanej osobe. aby iPhone prehral pred stretnutím zvukovú pripomienku.  Klepnite na „Pridať komentár“. Klepnite na „Pridať komentár“. môžete jej klepnutím zavolať. Pozvánky na stretnutia sú zároveň odoslané v emailovej správe. alebo poslať textovú správu. Vaše komentáre sa zároveň zobrazia na obrazovke „Info“ k danému stretnutiu. klepnite na „Pripomienka“. ktoré ste k pozvánke pridali. dočasne prijmete alebo zamietnete pozvánku.

kontakty. vyberte kalendár do ktorého chcete pridať dané udalosti a nakoniec klepnite na Hotovo.ics). pripomienky udalostí nebudú prehrané. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Po zobrazení zoznamu udalostí klepnite na Pridať všetky. Odoberanie kalendára: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. 4 Klepnite na Uložiť. avšak neprehrá žiadny zvuk. iCal (prípadne iný kalendár formátu . Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone môžete prezerať.Odoberanie kalendárov Odoberať môžete kalendáre.ics. 2 Vyberte „Iný“ a potom vyberte „Pridať odoberaný kalendár“. 128 Kapitola 10 Kalendár . Zvukové pripomienky pozvánok: V Nastavenia vyberte „Mail. ktorý vám príde v emailovej alebo textovej správe na iPhone. 3 Zadajte informácie o serveri a klepnite na „Ďalej“ pre overenie odoberania. Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. Odoberanie kalendárov podporuje množstvo kalendárových služieb. V časti „Kalendáre“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“. vrátane Yahoo!. Google a aplikácie iCal na Mac OS X. Importovanie udalostí z kalendárového súboru: V aplikácii Mail otvorte správu a klepnite na kalendárový súbor. Ak sú pripomienky kalendára vypnuté a má dôjsť k udalosti. Naimportovať môžete štandardný kalendárový súbor s koncovkou . kalendáre”.ics) zverejnený na internete môžete odoberať jednoduchým klepnutím na odkaz. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. iPhone zobrazí správu. ani v nich vytvárať nové udalosti. Pripomienky Nastavenie pripomienok udalostí v kalendári: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite „Pripomienky kalendára“. kontakty. ktoré používajú formát iCalendar (. Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Udalosti do kalendára môžete pridať aj importovaním kalendárového súboru z emailovej správy. nie je však možné ich upravovať.

6 alebo novšiu verziu).264 a MPEG-4 s AAC audiom. Fotky a videá si môžete prezerať na vašom iPhone. alebo môžete použiť AirPlay a Apple TV na ich prehrávanie na TV (iOS 4. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. že nie je možné synchronizovať video do iPhone.Fotky 11 O aplikácii Fotky iPhone vám umožňuje nosiť vaše fotografie a videá všade so sebou. Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Aplikácia iTunes umožňuje synchronizovať vaše fotografie a videá s nasledujúcimi aplikáciami: Â Mac: iPhoto 4.0 alebo novšia verzia (iba fotografie) Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom vo vašom počítači obsahujúcim obrázky. V prípade. takže sa o ne môžete kedykoľvek podeliť s vašou rodinou. 129 .3). iPhone podporuje formáty videa H. budete zrejme musieť pomocou iTunes vytvoriť verziu tohto videa určenú pre iPhone. v MMS správach. ak ju podporuje váš operátor. alebo ich priradiť ku kontaktu kvôli ľahšej identifikácii volajúceho. použiť ich ako pozadie. Fotografie a videá môžete synchronizovať s vaším počítačom.0. prípadne Aperture (iba fotografie) Â PC: Adobe Photoshop Elements 8.0. môžete si prezerať fotografie a videá nasnímané s iPhone. Služba môže byť spoplatnená. priateľmi alebo kolegami.3 alebo novšia verzia (synchronizácia videí vyžaduje iPhoto 6. Poznámka: Služba MMS je k dispozícii vtedy. Fotografie a videá môžete tiež odosielať v emailových správach. odosielať ich do galérií na MobileMe a tlačiť (fotky).

udalostí. Ak fotografie synchronizujete pomocou aplikácie iPhoto 8. Prezeranie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou iPhone. Klepnite na zapichovaciu značku a potom klepnutím na zobrazíte fotografie a videá z danej lokality. Klepnutím na tlačidlá v spodnej časti obrazovky zobrazíte fotografie a videá podľa albumov. môžete si tiež zobraziť fotografie a videá podľa miesta. môžete vaše fotografie a videá zobraziť podľa udalostí alebo podľa identifikovaných tvárí. klepnite na v dolnej časti obrazovky. pokiaľ je to možné. Ak chcete znovu prehrať video. zobrazí sa mapa so všetkými lokalitami. Prehrávanie videa: Klepnite na v strednej časti obrazovky. synchronizované z počítača alebo uložené z emailu či MMS správ si môžete prezerať v aplikácii Fotky. Prezeranie fotografií a videí: 1 V aplikácii Fotky klepnite na album fotografií. tvárí alebo miest. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. na ktorých sú fotografie s informáciou o polohe.apple.com/kb/HT1211. Fotografie sú zoradené podľa dátumu vytvorenia. Ak klepnete na Miesta. Ďalšie informácie nájdete na adrese support. ktoré chcete synchronizovať. Ak symbol nie je zobrazený. 3 Vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone.0 (súčasť balíka iLife '09) alebo novšej. 2 V iTunes vyberte Filmy a potom vyberte video. kde boli nasnímané. Ak obsahujú informácie o polohe.Vytvorenie verzie videa určenej pre iPhone: 1 Skopírujte video do knižnice iTunes. Zobrazenie ovládania: Pre zobrazenie ovládania klepnite na fotografiu alebo video zobrazené na celej obrazovke. 130 Kapitola 11 Fotky . 2 Klepnutím na miniatúru zobrazíte fotografiu alebo video na celej obrazovke. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie.

Prezeranie fotografií a videí na šírku: Otočte iPhone naležato. Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie alebo videa: Prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava. Opätovným dvojitým klepnutím fotografiu oddialite. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj pomocou dvoch prstov. roztiahne sa na celú obrazovku. Prípadne zobrazte ovládacie prvky klepnutím na obrazovku a potom klepnite na alebo . ktoré chcete zväčšiť. Prehrávanie videí na celú obrazovku a na šírku obrazovky: Klepnite na video dvakrát. ak ho chcete zobraziť na šírku obrazovky. Kapitola 11 Fotky 131 . ak ho chcete zobraziť na celej obrazovke. Zväčšenie časti fotografie: Dvakrát klepnite na miesto. Fotografia alebo video sa automaticky otočí a ak je spravené na šírku. Klepnite naň dvakrát ešte raz. Posúvanie výrezu fotografie: Potiahnite fotografiu prstom.

132 Kapitola 11 Fotky . potom klepnite na fotku a nakoniec na .2) klepnite na „Prechod“ a vyberte typ prechodu.2): Klepnutím otvorte album. Nastavenia prezentácií: V Nastaveniach vyberte Fotky a nastavte nasledujúce možnosti: Â Pre nastavenie času zobrazenia jednotlivých snímok prezentácie klepnite na Zobraziť fotku na a vyberte čas. 3 Klepnite na Vymazať. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. vyberte prechod Prelínať. Ak je iPhone pripojený k TV alebo projektoru pomocou AV kábla. vyberte si jednu z dostupných tém. Prezentácie Albumy fotografií si môžete prezerať aj ako prezentácie s hudbou hrajúcou na pozadí a s prechodmi (iOS 4. potom klepnite na Hudba a vyberte skladbu. Prehratie prezentácie (iOS 4. Viac informácií nájdete v nasledujúcej časti „Prezeranie fotiek. ktoré chcete vymazať.3): 1 Klepnutím otvorte album. Zastavenie prezentácie: Klepnite na obrazovku. Â Pre nastavenie opakovania prezentácie zapnite alebo vypnite „Opakovať“. Tlačidlo Vymazať zobrazuje počet vybraných položiek. akým spôsobom prehrávate prezentáciu. 3 Klepnite na Spustiť prezentáciu. Videá v prezentáciách sa začnú prehrávať automaticky. Â Pre nastavenie zobrazovania fotografií a videí v náhodnom poradí zapnite alebo vypnite funkciu Zamiešať. Prehratie prezentácie (iOS 4. Ak ste pripojený k Apple TV. aby počas prezentácie hrala hudba. potom klepnite na fotku a nakoniec na . Dostupnosť prechodov závisí od toho.“ Â Ak chcete. Â Ak chcete zmeniť typ prechodu. klepnite na Prechody a vyberte prechod. zapnite možnosť Prehrávať hudbu. 2 Výber možností prezentácie. prezentácií a videí na TV. Â Pre nastavenie prechodu medzi fotografiami (iOS 4.3).Vymazanie fotografií a videí Fotografie a videá z albumu Fotoaparát na iPhone môžete vymazať. Vymazanie fotografií a videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky.

com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Navštívte www. prezentácie a videá (iOS 4. projektoru alebo VGA displeju.3) si taktiež môžete bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. Prehrávanie (streaming) obsahu pomocou AirPlay a Apple TV:Spustite prehrávanie fotky. prezentácie alebo videa (iOS 4. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Ak tlačidlo nie je zobrazené.2): Spustite prehrávanie hudby v iPode. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. na ploche vyberte aplikáciu Fotky a spustite prezentáciu. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. Fotky. Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV.3). Kapitola 11 Fotky 133 . Apple Composite AV Cable. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. prezentácií a videí na TV Aplikáciu Fotky môžete použiť na prezeranie fotiek a prehrávanie prezentácií a videí (iOS 4. Ak nechcete.Prehrávanie hudby počas prezentácie (iOS 4. uistite sa. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. Poznámka: Apple káble.3) na vašom TV pomocou: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. znovu klepnite na av zozname vyberte iPhone.apple. Prezeranie fotiek.

Niektoré aplikácie tretích strán môžu tiež podporovať kopírovanie a vkladanie fotografií a videí. 2 Klepnite na Odoslať emailom/Odoslať video emailom. Odosielanie viacerých fotografií alebo videí súčasne: V zobrazení miniatúr v albume klepnite na . ktoré chcete skopírovať. Fotografia alebo video sa zobrazí v okne novej emailovej správy. až kým sa nezobrazí tlačidlo Kopírovať a klepnite naň. potom klepnite na kurzor a nakoniec na Vložiť. Ak symbol klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. 134 Kapitola 11 Fotky . Klepnite na veľkosť.“ na strane 138. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. kam chcete vložiť fotografiu alebo video. 4 Pri odosielaní fotografie môžete byť požiadaný o zníženie veľkosti správy zmenou veľkosti obrázku. Kopírovanie fotografie alebo videa: Podržte prst na obrazovke. klepnite na Zdieľať a nakoniec na Email. V prípade potreby iPhone skomprimuje fotografiu alebo video. nie je zobrazený. 3 Vytvorte správu a klepnite na Odoslať. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. Odoslanie fotografie a videa pomocou správy MMS: Vyberte fotografiu alebo video. „Fotoaparát. Kopírovanie a vkladanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete z aplikácie Fotky kopírovať a vkladať do emailových alebo MMS správ. potom klepnutím vyberte fotografie alebo videá. klepnite na a potom klepnite na MMS. Kopírovanie viacerých fotografií alebo videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. Vkladanie fotografie alebo videa: Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. Odosielanie fotografií a videí v emailovej alebo MMS správe Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe: 1 Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na . ktorú chcete použiť. pridávať fotografie a videá do galérií na MobileMe a zverejňovať videá na YouTube. ktoré chcete odoslať. prípadne ukladať obrázky a videá z emailových správ a webových stránok do aplikácie Fotky. Tlačidlo Kopírovať zobrazuje počet označených položiek. 3 Klepnite na Kopírovať.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete odosielať v emailových a MMS správach.

Pridávanie fotografií alebo videí do galérie na MobileMe V prípade. vyberte album. 5 Klepnite na Zverejniť. že máte účet na YouTube. Pridávanie fotografií a videí do galérie: Vyberte fotografiu alebo video. 3 Zadajte informácie ako Názov. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Popis a Tagy. do ktorého budú fotografie alebo videá pridané a klepnite na Zverejniť. než budete môcť pridávať fotografie alebo videá do galérie na MobileMe. iPhone vám oznámi zverejnenie fotografie alebo videa a ponúkne vám možnosť zobraziť súbor zverejnený na MobileMe. Nie všetky videá je možné preniesť v závislosti od ich dĺžky a ďalších faktorov. a potom na „Odoslať na YouTube“. že majú túto funkciu povolenú. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať na MobileMe“. môžete do galérie MobileMe pridávať fotografie a videá priamo z iPhone. Pridávanie fotografií alebo videí do galérie iného užívateľa: Vyberte fotografiu alebo video. môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z vášho iPhone. Predtým. Kapitola 11 Fotky 135 . 4 Klepnite na Kategória pre výber kategórie. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať emailom/Odoslať video emailom“. že máte MobileMe účet. Zadajte názov a popis. Zverejnenie videa na YouTube: 1 Počas prezerania videa klepnite na 2 Prihláste sa na váš YouTube účet. musíte najprv:  Nastaviť MobileMe účet na iPhone  Vytvoriť galériu na MobileMe a povoliť pridávanie fotografií prostredníctvom emailu alebo pomocou iPhone Viac informácií o vytváraní galérií a pridávaní fotografií a videí nájdete v Pomocníkovi služby MobileMe s názvom MobileMe Help. Zverejňovanie videa na YouTube V prípade. Fotografie a videá môžete pridávať aj do galérií iných užívateľov MobileMe v prípade. Zadajte emailovú adresu albumu a klepnite na „Odoslať“. Ak symbol nie je zobrazený. alebo odoslať odkaz naň známemu.

Uloženie fotografie z webovej stránky do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu. Tlačenie fotografií Fotografie na iPhone môžete tlačiť pomocou funkcie AirPrint. 136 Kapitola 11 Fotky . Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Uloženie fotografie alebo videa z MMS správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na obrázok v konverzácii. Tlačenie fotografie: Klepnite na a potom na Tlačiť. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. Ak symbol nie je zobrazený. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na . Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. MMS správ a webových stránok Uloženie fotografie z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. Vyberte fotografie. podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť obrázok. Uloženie videa z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť.Ukladanie fotografií a videí z emailových správ. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. Fotografie a videá z albumu Fotoaparát môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií v počítači po pripojení iPhone k počítaču.

Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na ikonu aplikácie Fotoaparát na ploche a spravte fotografiu. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. 2 Klepnite na „Priradiť ku kontaktu“ a vyberte kontakt. 3 Fotografiu môžete zväčšiť/zmenšiť a umiestniť tak. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. prípadne vyberte akúkoľvek fotografiu. Kapitola 11 Fotky 137 . prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. ako vám to vyhovuje. že na ploche vyberiete Nastavenia > Pozadie. Môžete si tiež vybrať z niekoľkých pozadí dodávaných spolu s iPhone a to tak. iPhone zobrazí jej fotografiu. potom klepnite na Použiť ako pozadie. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Fotografiu môžete priradiť ku kontaktu priamo v aplikácii Kontakty klepnutím na Upraviť a potom na „Pridať fotku“. Ak vám takáto osoba zavolá. 4 Klepnite na Priradiť fotografiu. Nastavenie pozadia s fotografiou: 1 Vyberte ľubovoľnú fotografiu a klepnite na . Pozadie Fotografiu môžete nastaviť ako pozadie na zamknutej obrazovke a aj na ploche. ktorú už máte na iPhone a klepnite na . 2 Fotografiu potiahnite na požadované miesto. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. Potiahnite fotografiu a zväčšite alebo zmenšite ju pomocou dvoch prstov.Priradenie fotografie ku kontaktu Kontaktu môžete priradiť fotografiu. na ploche alebo na oboch.

vždy poruke vynikajúci fotoaparát a videokameru. ktorým môžete uskutočňovať FaceTime video hovory. Fotoaparát ovládate pomocou obrazovky. Funkcia makro (približne 10 cm) a 5x digitálny zoom vám umožňujú fotiť skvelé detailné zábery.Fotoaparát 12 O aplikácii Fotoaparát S iPhone máte. aby boli k fotografiám a videám priraďované informácie o polohe. Wi-Fi alebo zo siete mobilného operátora. ktorý dokáže snímať fotografie a videá vo vysokom rozlíšení. Pokiaľ nechcete. kde ste fotografiu spravili. Zároveň dôjde k automatickému upraveniu expozície. Funkcia zaostrenie klepnutím vám umožňuje zaostriť na akýkoľvek objekt alebo oblasť jednoduchým klepnutím na ne. snímať fotografie a nahrávať videá samých seba. LED blesk na snímanie fotografií a videí hlavným fotoaparátom a predný fotoaparát. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. k fotografiám a videám budú priradené značky s údajmi o polohe — vrátane aktuálnych geografických súradníc podľa informácií z GPS. Napríklad aplikácia Fotky organizuje fotografie podľa miest. Ak sú zapnuté lokalizačné služby. na ktorej zároveň vidíte snímanú fotografiu alebo natáčané video. môžete aplikáciu Fotoaparát používať bez zapínania lokalizačných služieb. 138 . nech už sa nachádzate kdekoľvek. Hlavný fotoaparát sa nachádza na zadnej časti iPhone. Tieto geografické súradnice môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach na označenie miesta. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. iPhone 4 má hlavný fotoaparát. Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté.

(Funkcia HDR je štandardne vypnutá. či je funkcia HDR zapnutá alebo vypnutá. Nastavenie režimu Zapnúť alebo vypnúť HDR LED blesku Prepínanie medzi kamerami Oblasť ostrenia Zväčšenie Prepínač medzi fotoaparátom a videokamerou Miniatúra poslednej fotky Klepnite pre fotografovanie Fotografovanie: Zacieľte iPhone a klepnite na . . Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209.Fotografovanie a natáčanie videí Fotografie a videá získate jednoduchým namierením iPhone na objekt a klepnutím na obrazovku. blesk je vypnutý. Poznámka: V niektorých krajinách bude tento zvuk prehrávaný aj vtedy.) Poznámka: Ak je funkcia HDR zapnutá. iPhone prehrá zvuk uzávierky. Funkcia HDR spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do jednej fotografie. Kapitola 12 Fotoaparát 139 . ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Najlepšie výsledky získate. Pomocou tlačidiel hlasitosti na bočnej strane iPhone môžete ovládať hlasitosť zvuku uzávierky. Vypnutie alebo zapnutie funkcie HDR: Klepnite na tlačidlo HDR v hornej časti obrazovky. Uistite sa. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. Tento zvuk nebude prehrávaný v prípade. Tlačidlo indikuje. Na iPhone 4 môžete zapnúť funkciu HDR a snímať tak HDR fotografie (fotografie s vysokým dynamickým rozsahom). ak bude iPhone a snímaný predmet nehybný.

Na prezeranie ďalších fotiek a videí v albume Fotoaparát použite šípky v spodnej časti obrazovky. Ak uložíte obidve verzie. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie v albume Fotoaparát symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Obdĺžnik na obrazovke označuje miesto ostrenia fotoaparátu alebo videokamery. Ak je toto nastavenie vypnuté. Pre návrat do fotoaparátu alebo videokamery klepnite na „Hotovo“. vyvoláte ho klepnutím na obrazovku. „Auto“ alebo „Zap. Fotografia bude pridaná do albumu Fotoaparát.HDR aj normálnej): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. Ak ovládanie nie je zobrazené. Ak symbol klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládanie. Záblesk na obrazovke znamená. nie je zobrazený.“. Nahrávanie videa: Posuňte prepínač Fotoaparát/Videokamera do polohy a klepnutím na spustite nahrávanie. alebo jednoducho švihnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou: Klepnite na rohu obrazovky. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . v pravom hornom Prezeranie fotografií a videí po nasnímaní: Klepnite na ikonu miniatúry posledného záberu v ľavom dolnom rohu obrazovky. Nastavenie režimu LED blesku: Klepnite na tlačidlo blesku v ľavom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na „Vyp. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie.“. Nahrávanie môžete taktiež spustiť alebo zastaviť stlačením stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku a potom zväčšujte alebo zmenšujte obraz (hlavný fotoaparát./Vyp.Pomocou funkcie HDR môžete do albumu Fotoaparát uložiť obe verzie . prípadne uložiť iba HDR verziu. a Spať/ Zobudiť a Domov. iba v režime fotoaparátu) pomocou ovládacieho prvku v jej spodnej časti. Štandardne sa ukladajú obidve verzie. Vymazanie fotografie a videa: Klepnite na .verziu s normálnou expozíciou a aj HDR verziu fotografie. Počas nahrávania videa bude tlačidlo nahrávania blikať. Zmena oblasti ostrenia a nastavenie expozície: Klepnutím na ľubovoľné miesto zaostríte fotoaparát alebo videokameru a upravíte expozíciu pre zvolenú oblasť. 140 Kapitola 12 Fotoaparát . Fotografovanie: Naraz rýchlo stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap. Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky fotoaparátu alebo videokamery. Pre zastavenie nahrávania znovu klepnite na . že bola spravená jej fotografia.

Kapitola 12 Fotoaparát 141 . budú orezané snímky natrvalo vymazané z pôvodného videa. ktoré sa nachádza v albume Fotoaparát. V aplikácii Fotky klepnite na album Fotoaparát. 3 Klepnite na „Orezať originál“ alebo na „Uložiť výrez“. Môžete nahradiť pôvodné video. alebo uložiť orezanú verziu ako nový videoklip. Obrázky a videá si môžete prezerať pomocou tlačidiel. alebo švihnutím prsta po displeji smerom doprava alebo doľava. 2 Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom klepnite na „Orezať“. Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál. bude v albume Fotoaparát uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené. Orezanie videa: 1 Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky. Album Fotoaparát si môžete prezerať v aplikáciách Fotoaparát alebo Fotky. Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií nájdete v časti: Â „Prezeranie fotografií a videí“ na strane 130 Â „Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 134 Orezávanie videí Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Ovládacie prvky pri prezeraní fotografií a videí v albume Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku. Ak ukladáte normálnu aj HDR verziu fotografie. Prezeranie fotografií a videí v albume Fotoaparát: V aplikácii Fotoaparát klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. alebo akéhokoľvek videa. Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“.Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do albumu Fotoaparát na vašom iPhone.

alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači. Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné synchronizovať len s počítačmi Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“ v iTunes. Â Mac: Vyberte fotografie a kliknite na „Import“ (Importovať) alebo „Download“ (Stiahnuť) v aplikácii iPhoto. 142 Kapitola 12 Fotoaparát .Prenos fotografií a videí do počítača Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá z iPhone. Â PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií. budú odstránené z albumu Fotoaparát. Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k počítaču.

Poznámka: Služba YouTube nemusí byť dostupná pre všetky jazyky a oblasti. Â História: Videá. Využívanie niektorých funkcií iPhone vyžaduje prihlásenie sa na YouTube účet. Najlepšie. Po prihlásení sa na účet YouTube budú zobrazené vaše obľúbené videá. Â Najlepšie: Videá s najvyšším hodnotením od užívateľov YouTube. História. Viac informácií týkajúcich sa vytvorenia YouTube účtu nájdete na adrese www. ktoré ste nedávno prezerali.YouTube 13 Vyhľadávanie a prehrávanie videí YouTube obsahuje krátke videá od ľudí z celého sveta.com po vytvorení užívateľského účtu.youtube.com. ktoré ste pridali do playlistov. Klepnite na Všetky pre najčastejšie prehrávané videá všetkých čias. Odoberané alebo Playlisty. Â Vybrané: Videá vybrané tímom služby YouTube. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Â Obľúbené: Videá. čím zobrazíte kategórie ako Najnovšie. ktoré ste pridali medzi Obľúbené.youtube. Â Playlisty: Videá. Â Najnovšie: Naposledy pridané videá na YouTube. Videá môžete ohodnotiť na stránkach www. 143 . Populárne alebo Obľúbené. Akékoľvek obľúbené videá môžete synchronizovať so svojim účtom. Â Odoberané: Videá z odoberaných YouTube účtov. Prípadne klepnite na Viac. prípadne na Dnes alebo Tento týždeň pre najprezeranejšie videá dňa či týždňa. Â Populárne: Najčastejšie prehrávané videá užívateľmi YouTube. Prezeranie videí: Klepnite na Vybrané. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.

Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 148. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na dvakrát. Klepnite na dvakrát. ich popisu. z ktorého bolo video odoslané na YouTube. ktoré používate najčastejšie. ak chcete prejsť na nasledujúce video. čo hľadáte a potom klepnite na „Vyhľadať“. YouTube zobrazí výsledky vyhľadávania na základe názvov videí. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na vyhľadávacie pole YouTube. Prehrávanie videa môžete tiež spustiť klepnutím na . alebo použite tlačidlá na boku iPhone. hodnotenie. Akonáhle sa stiahne dostatočne veľká časť videa. aby vás nerušili pri pozeraní. tagov a užívateľských mien.Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Ovládanie prehrávania Pri prehrávaní videa sú ovládacie prvky skryté. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. počet prezeraní. dĺžku trvania videa a účet. 2 Zadajte slovo alebo frázu. ktorá opisuje to. Prehrávanie videa: Klepnite na video. Posuvník Priebeh sťahovania Indikátor priebehu Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Odoslať emailom Záložka Predchádzajúce video/ Prevíjanie dozadu Hlasitosť Prehrávanie a pozastavenie videa Nastavenie hlasitosti Klepnite na alebo . Zobrazenie ovládacích prvkov videa: Klepnite na obrazovku. V zozname videí môžete vidieť názov. Môžete tiež použiť tlačidlá ovládania hlasitosti na slúchadlách iPhone. Preskočenie na nasledujúce alebo predchádzajúce video v zozname 144 Kapitola 13 YouTube . Video sa začne sťahovať do vášho iPhone a zobrazí sa indikátor priebehu sťahovania. spustí sa jeho prehrávanie. ak chcete skočiť na predchádzajúce video. Vyhľadávanie videí: 1 Klepnite na Vyhľadať (ak táto možnosť nie je zobrazená.

môžete prehrávať na TV prijímači tak. prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Môžete tiež klepnúť na . . Odoslanie odkazu na video emailom pomocou Spustite prehrávanie videa a klepnite na ovládacích prvkov Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Videá z YouTube. alebo stlačte tlačidlo Domov . alebo klepnúť na a roztiahnuť ho na šírku obrazovky. vrátane videí v HD formáte (iPhone 4). Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. čím zobrazíte video na celú obrazovku.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Zastavenie prehrávania videa Prepínanie medzi roztiahnutím videa na celú obrazovku a zobrazením videa na šírku obrazovky Pridanie videa medzi Obľúbené pomocou ovládacích prvkov Dotknite sa a podržte prst na alebo . že pripojíte iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. Kapitola 13 YouTube 145 . Spustite prehrávanie videa a klepnite na . kábla Apple Composite AV. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). Spravovanie videí Klepnite na vedľa videa. Klepnite na Hotovo. čím zobrazíte súvisiace videá a ďalšie ovládacie prvky určené na spravovanie videí. Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Klepnite dvakrát na video.

Klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte existujúci playlist. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí a potom klepnite na „Odoberať <účet>“ v dolnej časti zoznamu videí. Klepnite na Zdieľať video. Klepnite na video v zozname súvisiacich videí. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí. Hodnotenie a komentovanie videa Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Hodnotiť/Komentovať/Označiť“ a potom vyberte „Hodnotiť/Komentovať“.Pridanie videa medzi Obľúbené Pridanie videa do playlistu Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. Odoslanie odkazu na video v emailovej správe Prezeranie súvisiacich videí Zobrazenie ďalších informácií Klepnite na vedľa videa. dátum pridania a ďalšie informácie týkajúce sa videa. Zobrazenie ďalších videí vybraného účtu Odoberanie videí vybraného YouTube účtu 146 Kapitola 13 YouTube . alebo klepnite na vedľa videa. čím zobrazíte komentáre. popis. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. alebo klepnite na . ak chcete zobraziť viac informácií. čím vytvoríte nový playlist. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.

ktoré ste pridali do svojho účtu: Vyberte Obľúbené. komentáre. ako napríklad odoberania.youtube. čím zobrazíte všetky videá z daného účtu. môžu byť zlúčené s obľúbenými videami vo vašom YouTube účte. Kapitola 13 YouTube 147 . potom klepnite na „Pridať Pridanie videa do playlistu: Klepnite na do playlistu“ a vyberte playlist.Používanie funkcií YouTube účtu Ak máte účet na YouTube. klepnite na „Upraviť“. ktoré ste pridali. Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu. Zobrazenie odoberaných účtov: Vyberte Odoberané. vedľa videa. potom klepnite na vedľa videa a nakoniec na „Vymazať“. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. klepnite na  Ak chcete vytvoriť nový playlist. Zrušiť odoberanie YouTube účtu: V Odoberané klepnite na vybraný účet v zozname a potom na Neodoberať. Vymazanie videa z playlistu: 1 V playlistoch klepnite na playlist a potom na Upraviť. Zobrazenie obľúbených. Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. klepnite na vedľa playlistu a potom na „Vymazať“. Akékoľvek videá. 2 Klepnite na vedľa playlistu a nakoniec na „Vymazať“.com. Klepnite na účet v zozname. môžete pristupovať k funkciám. a zadajte názov playlistu. Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na Upraviť a máte na výber jednu z nasledujúcich činností:  Ak chcete vymazať celý playlist. YouTube účet si môžete vytvoriť na adrese www. hodnotenia a playlisty. Vymazanie videa z obľúbených: Vyberte „Obľúbené“. čím zobrazíte zoznam videí. ktoré ste pridali medzi obľúbené v iPhone.

skryté tlačidlá. že máte účet na YouTube. 148 Kapitola 13 YouTube . Ak napríklad často pozeráte videá s najvyšším hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube. Viac v časti „Zverejňovanie videa na YouTube“ na strane 135. môžete odosielať videá priamo na YouTube. ktoré chcete nahradiť. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. môžete nahradiť tlačidlo Vybrané tlačidlom Najlepšie. Ak ste skončili s úpravami.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami V dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tlačidlá Vybrané. Počas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlačidlo „Viac“ zobrazíte ostatné. alebo tlačidlá pre vyhľadávanie tými. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. na miesto tlačidla. Odosielanie videí na YouTube V prípade. klepnite na „Hotovo“. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. ktoré používate najčastejšie. Populárne a Záložky.

týždňa. názov spoločnosti. 6m. Zobrazenie vývoja cien akcií. 1m. 2 Zadajte symbol. fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať. Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby). 149 . fond alebo index v zozname a potom klepnite na 1d. fondov a indexov do aplikácie Akcie: 1 Klepnite na a potom klepnite na . Ceny sú aktualizované vždy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súčasne pripojený na internet). 3 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na Hotovo. čím zobrazíte ostatné grafy v aplikácii. mesiaca. Pridávanie akcií. prípadne troch či šiestich mesiacov alebo jedného či dvoch rokov. Švihnite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. Na grafe sa zobrazí vývoj ceny v priebehu jedného dňa. 1t. Prezeranie grafov na šírku: Otočte iPhone naležato. 3m.Akcie 14 Prezeranie cien akcií S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií. Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo vybranom časovom okamihu. fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu. fondov a indexov. 1r alebo 2r.

Klepnutím ešte raz prepnete zobrazenie. Zobrazenie ďalších informácií na Yahoo. . Vymazanie akcie: Klepnite na klepnite na Vymazať. Prípadne klepnite na a potom na %. Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom dolu pre zobrazenie titulkov. fond alebo index a klepnite na .Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období. Cena alebo Trh kap a nakoniec na Hotovo. . Zobrazenie ďalších informácií Zobrazenie súhrnných informácií. grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie. Potom potiahnite Prepínanie medzi zobrazením percentuálnej zmeny. alebo klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari.com: V zozname vyberte akciu. fondu alebo indexu: Vyberte akciu. potom klepnite na vedľa akcie a nekoniec vedľa akcie alebo Zmena poradia v zozname: Klepnite na indexu na nové miesto v zozname. 150 Kapitola 14 Akcie . fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami. zmeny ceny a trhovej kapitalizácie: Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky.

smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie.apple. Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté. označiť lokalitu značkou a získať satelitné zobrazenie alebo Google obrazy ulíc. 151 . Vďaka vstavanému kompasu môžete ľahko zistiť. Nájdite a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu a použite ju pre vytvorenie trasy na alebo z určitého miesta. ktorým smerom ste otočený. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné na všetkých geografických lokalitách. Dôležité: Mapy. čo môže spôsobiť. satelitné fotky a hybridné (kombinované) mapy. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb. Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Môžete vyhľadávať miesta. Mapy môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. že mapy. Aplikácia Mapy tiež zobrazuje informácie o stave dopravy a podrobné mapy pre cestu autom.Mapy 15 UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. zistiť vašu aktuálnu polohu. verejnou dopravou či pešie trasy.com/ sk_SK/manuals/iphone. Porovnajte informácie získané pomocou iPhone so svojím okolím a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti. nepresné alebo neúplné. Aplikácia Mapy zobrazuje mapy ulíc. prípadne obrazy ulíc z mnohých miest a regiónov na zemi.

vo vyhľadávacom poli a potom 152 Kapitola 15 Mapy . Pre ďalšie zmenšenie klepnite znovu dvoma prstami. záložky.Vyhľadávanie lokalít Lokality môžete vyhľadávať mnohými spôsobmi — napríklad podľa adresy. oblasti. stanovíte trasu. prípadne klepnite na mapu dvoma prstami naraz. orientačného bodu. Klepnutím na značku zobrazíte názov a popis lokality. Klepnutím na získate informácie o danej lokalite. pridáte lokalitu medzi záložky alebo kontakty. nadol. Lokality môžu obsahovať body záujmu pridané užívateľmi Google My Maps („Obsah vytvorený užívateľmi“) a sponzorské odkazy. alebo odošlete emailom odkaz na Google Maps. kontaktu alebo smerového čísla. prípadne dvakrát klepnite na tú časť mapy. Zväčšenie časti mapy Použite dva prsty (priložte ich na displej a roztiahnite). Pre ďalšie zväčšenie znovu klepnite dvakrát. Zmenšenie mapy Presun na iné miesto na mape Zobrazenie adresy kontaktu: Klepnite na klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. križovatky. ktorá súvisí s vyhľadávaním. Použite dva prsty (priložte ich na displej a spojte). 3 Klepnite na Hľadať. ktorú chcete zväčšiť. Potiahnite mapu nahor. Vyhľadanie lokality a jej zobrazenie na mape: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. 2 Napíšte adresu alebo inú informáciu. doľava alebo doprava. Na lokalite sa zobrazí značka. ktoré sa zobrazia ako špeciálne ikony (napríklad ).

Kontakt musí obsahovať aspoň jednu adresu. Ak sú lokalizačné služby vypnuté. miestnych Wi-Fi sietí (pokiaľ máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). tým je stanovená poloha presnejšia. v stavovom riadku sa zobrazí . musíte vybrať tú. takže už nebude aktívne. iPhone používa na zistenie vašej polohy lokalizačné služby. takže sa informácie o polohe môžu posunúť za hranice obrazovky. ktorú chcete zobraziť. s akou je možné určiť vašu polohu — čím je kruh menší. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. iPhone bude naďalej aktualizovať vašu polohu. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Veľkosť kruhu závisí od presnosti. Ak klepnete na ešte raz. že vašu polohu nie je možné presne stanoviť. Vašu aktuálnu polohu nemôžete určiť a sledovať. ak sú lokalizačné služby vypnuté. Ak kontakt obsahuje viac ako jednu adresu. V prípade. Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. zobrazí sa okolo značky modrý kruh. Nájdenie aktuálnej polohy Vašu aktuálnu (približnú) polohu nájdete rýchlym klepnutím. Lokalizačné služby využívajú dostupné informácie z mobilnej siete. budete vyzvaný. ale prestane centrovať mapu. Adresu môžete zobraziť na mape klepnutím priamo na ňu v aplikácii Kontakty. Určenie aktuálnej polohy a zapnutie sledovania polohy: Klepnite na . prípadne potiahnete mapu prstom. Kapitola 15 Mapy 153 . Ak sa pohybujete. aby ste ich zapli. aby bolo možné ju zobraziť takýmto spôsobom. iPhone aktualizuje vašu polohu a mení zobrazenie mapy tak. aby bol indikátor vašej polohy stále v strede. Lokalizačné služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

„Kompas. 154 Kapitola 15 Mapy . alebo sa dotknite a podržte prst na novej lokalite. aj keď máte v nastaveniach kompasu zvolený magnetický sever.“ na strane 172. V mieste dotyku sa zobrazí značka. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. (Ikona sa zmení na . vypnite ju. až kým sa nezobrazí nová značka. ktorým ste otočený: Klepnite znovu na . ktorým ste otočený. Získanie informácií o aktuálnej polohe: Klepnite na modrú značku a potom klepnite na . aby ste sa od neho vzdialily. Značkou môžete manuálne označiť lokalitu. Viac v časti kapitola 20. Tieto informácie môžete použiť na:  Stanovenie trasy do cieľa  Pridanie lokality medzi kontakty  Odoslanie adresy prostredníctvom emailu alebo MMS  Označenie lokality záložkou Zobrazenie smeru. Označenie lokality: Dotknite sa a podržte prst na lokalite na mape. iPhone vás vyzve na skalibrovanie pohybom iPhone po dráhe v tvare číslice osem. Predĺžite tak výdrž batérie. Označenie lokality značkou. ktorá nahradí predchádzajúcu.Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. Ak je potrebné kompas skalibrovať. Presúvanie značky: Dotknite sa a podržte prst. budete vyzvaný. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby. potom ju potiahnite na novú lokalitu. Ak sa nachádzate v blízkosti zdroja rušenia. tým je presnosť väčšia. iPhone zobrazí adresu vašej aktuálnej polohy (ak je dostupná).) Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru. Aplikácia Mapy používa na stanovenie kurzu skutočný sever.

Kapitola 15 Mapy 155 . alebo na Hybridné pre zobrazenie satelitnej snímky.Satelitné zobrazenie a zobrazenia ulíc Môžete zobraziť satelitné zobrazenie mapy. Ak sa chcete vrátiť k mapovému zobrazeniu. prípadne kombinácie satelitnej snímky s mapou. alebo hybridné (kombinované) zobrazenie satelitných snímok a máp ulíc. Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na a potom na Satelit. Môžete si tiež prezerať Google obrazy ulíc. klepnite na Mapa.

Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre návrat na mapové zobrazenie. Klepnite na v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej polohy alebo značky na mape.) Pre pohyb po ulici klepnite na šípku. Klepnutím sa vrátite na mapové zobrazenie Obrazy ulíc nemusia byť dostupné pre všetky oblasti. Posledné alebo Kontakty. 2 Zadajte počiatočný a koncový bod vašej trasy v poliach Štart a Cieľ. 3 Klepnite na Trasa (ak ste lokality zadali manuálne) a vyberte trasu pre auto ( ). vymažte obsah poľa. verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ). iPhone automaticky stanoví za počiatočný bod vašu aktuálnu polohu (pokiaľ je k dispozícii).Google obrazy ulíc: Klepnite na . Ak napríklad máte adresu priateľa v zozname kontaktov. (Vložený obrázok znázorňuje smer vášho pohľadu. ak sú k dispozícii). klepnite na . verejnou dopravou alebo pešie trasy do vybraného cieľa. 360° panoramatický obraz môžete otáčať pomocou prstov. Dostupné možnosti cestovania závisia od trasy. Stanovenie trasy do cieľa: 1 Klepnite na Navigovať. Ak nie je zobrazené. Stanovenie trás Táto funkcia umožňuje vytvoriť trasy pre cestu autom. 4 Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: 156 Kapitola 15 Mapy . Ak chcete obrátiť smer trasy. môžete klepnúť na „Kontakty“ a potom klepnúť na meno známeho namiesto zadávania adresy.

Zobrazenie nedávno zobrazených trás: Klepnite na potom klepnite na Posledné. Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné informácie. príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. Trasu tiež môžete stanoviť tak. kde musíte ísť peši. Klepnutím na sa dostanete naspäť. čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy. Prehodenie začiatku a konca trasy: Klepnite na Ak tlačidlo nie je zobrazené. Klepnite na Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam. zobrazí sa vám cesta a v hornej časti obrazovky nájdete informácie o každej etape tejto cesty. Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na a potom klepnite na Zoznam. zobrazí sa vám každý úsek trasy a dopravný prostriedok.  Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na . klepnite na Upraviť. Keď klepnete na Štart. zobrazuje sa približná vzdialenosť a čas cesty v hornej časti obrazovky. Kapitola 15 Mapy 157 . že sú dostupné informácie o premávke. približný čas príchodu a celkové náklady na cestu. vrátane úsekov. V hornej časti obrazovky nájdete čas autobusu alebo vlaku na prvej zastávke. Pokiaľ šoférujete alebo kráčate. že na mape vyhľadáte lokalitu. V prípade. Pokiaľ cestujete verejnou dopravou. vo vyhľadávacom poli a . klepnete na jej značku. klepnete na a potom na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. Klepnite na pre nastavenie času odchodu. bude čas potrebný na presun do cieľa náležite upravený.

2 Do textového poľa zadajte typ firmy a klepnite na Hľadať. ak vyhľadáte na mape vaše mesto. Dopravná situácia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. 158 Kapitola 15 Mapy . ktorá označuje firmu. zadáte „filmy“ a potom klepnete na Hľadať. štát alebo krajinu. Klepnutím na značku. kedy sa zobrazia hlavné cesty. že sú k dispozícii. Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na a potom klepnite na Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu. Vyhľadanie firmy bez predchádzajúceho vyhľadania lokality: Zadajte do vyhľadávania reťazce typu:  pizzeria bratislava slovakia  autoservis bratislava slovakia Kontaktovanie firmy alebo stanovenie trasy k firme: Klepnite na značku. zobrazíte názov firmy a jej popis. je možné. alebo prejdite na lokalitu na mape. že budete musieť zmenšiť mapu na úroveň. môžete na mape zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch a diaľniciach. Napríklad.Zobrazenie dopravnej situácie V prípade. prípadne adresu ulice). Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Vyhľadanie firmy v danej oblasti: 1 Vyhľadajte lokalitu (napríklad mesto. Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami: Sivá = nie sú dostupné žiadne údaje Zelená = rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť Žltá = rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť Červená = premávka sa pohybuje krokom Ak informácie o doprave nie sú zobrazené. ktorá označuje firmu a potom klepnite na vedľa názvu. Vyhovujúce lokality budú označené značkami. budú označené kiná vo vašom meste.

Môžete tiež odoslať odkazy na polohu v službe Google Maps pomocou emailu alebo MMS. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps v MMS správe: Nájdite lokalitu. Â Ak chcete pridať firmu do vášho zoznamu kontaktov. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na MMS. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps: Nájdite lokalitu. klepnite na tlačidlo „Pridať do kontaktov“ v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. vedľa firmy Zavolať Navštíviť webovú stránku Stanoviť trasu Klepnutím na zobrazíte informácie o kontakte Zdieľanie informácií o polohe Nájdenú lokalitu môžete pridať do zoznamu kontaktov. Â Pre získanie trasy klepnite na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania firiem: Na obrazovke Mapa klepnite na Zoznam. ktorou je označená. klepnite na značku. Kapitola 15 Mapy 159 . klepnite na značku. ak chcete zobraziť jej polohu. klepnite na „Pridať do kontaktov“ a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ v spodnej časti obrazovky. Prípadne klepnite na pre zobrazenie ďalších informácií. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. klepnite na vedľa mena alebo popisu. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. Pridanie lokality medzi kontakty Nájdite lokalitu.Ďalej máte na výber jednu z nasledujúcich možností: Â Klepnite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru. Â Zdieľanie polohy firmy emailom alebo v textovej správe. na emailovú adresu pre odoslanie emailu a na webovú stránku pre jej otvorenie. klepnite na značku. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na Email. Klepnite na firmu.

Vytváranie záložiek pre lokality

Lokality, ktoré budete chcieť neskôr znovu vyhľadať, môžete označiť záložkami. Označenie lokality záložkou: Nájdite lokalitu na mape, klepnite na značku, ktorou je označená, klepnite na vedľa názvu alebo popisu a potom klepnite na Pridať do záložiek v dolnej časti Info obrazovky. Zobrazenie lokality zo záložiek alebo nedávno zobrazenej lokality: Klepnite na vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na Záložky alebo Posledné.

160

Kapitola 15 Mapy

Počasie

16

Zobrazenie súhrnných informácií o počasí

Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.
Dnešné maximum a minium Aktuálne poveternostné podmienky Aktuálna teplota

Predpoveď na 6 dní

Pridať a odobrať mestá

Počet uložených miest

Ak má panel s počasím svetlomodrú farbu, je v danom meste deň — teda čas medzi 6:00 a 18:00. Ak je panel tmavofialový, je v danom meste noc — teda čas medzi 18:00 a 6:00. Pridávanie miest: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 2 Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na Vyhľadať. 3 Vyberte mesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

161

Prepínanie medzi mestami: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Počet bodiek pod panelom s počasím zodpovedá počtu uložených miest. Zmena poradia miest: Klepnite na miesto v zozname. Vymazanie mesta: Klepnite na Vymazať. a potom potiahnite vedľa mesta na nové

, potom klepnite na

vedľa mesta a nakoniec na a potom

Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia: Klepnite na klepnite na °F alebo °C.

Zobrazenie ďalších informácií o počasí

Môžete si zobraziť detailnejšie informácie o počasí, správy alebo webové stránky súvisiace s mestami a ďalšie informácie. Zobrazenie informácií o meste na Yahoo.com: Klepnite na .

162

Kapitola 16 Počasie

Poznámky

17

Aplikácia Poznámky

Priamo na iPhone môžete vytvárať poznámky a synchronizovať ich s podporovanými aplikáciami na počítači a online účtoch. V zozname poznámok môžete vyhľadávať text.

Synchronizácia poznámok

Aplikáciu Poznámky môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciou Mail na Macu alebo aplikáciami Microsoft Outlook 2003, 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.
 Ak chcete bezdrôtovo synchronizovať poznámky s účtami MobileMe, Google,

Yahoo! alebo iným IMAP účtom, zapnite Poznámky v nastaveniach týchto účtov. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27.

Písanie a čítanie poznámok

Pri synchronizácii Poznámok s aplikáciou na počítači alebo s online účtami sa na obrazovke Účty zobrazia jednotlivé účty a navyše aj tlačidlo pre zobrazenie všetkých poznámok v jednom zozname. Zobrazenie všetkých poznámok: Klepnite na Všetky poznámky.

163

Zobrazenie poznámok konkrétneho účtu: Klepnite na názov účtu.

Zmena písma poznámok: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Poznámky sú v zozname usporiadané podľa dátumu poslednej úpravy. Naposledy upravené poznámky sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname poznámok je zobrazených niekoľko prvých slov z každej poznámky. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie poznámok na šírku a používanie väčšej klávesnice. Pridávanie poznámok: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo. Nové poznámky sú pridávané do predvoleného účtu, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach aplikácie Poznámky. Viac v časti „Poznámky“ na strane 232. Čítanie poznámok: Klepnite na poznámku. Klepnutím na nasledujúcu alebo predchádzajúcu poznámku. alebo zobrazíte

Úprava poznámok: Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica. Vymazanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .

164

Kapitola 17 Poznámky

Viac v časti „Nastavenie emailových účtov“ na strane 81. na iPhone musí byť nastavený emailový účet. Klepnite na „Vyhľadať“. Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Kapitola 17 Poznámky 165 . Vyhľadanie poznámky: 1 Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu poznámok klepnite na stavový riadok. Vyhľadávanie v poznámkach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. 2 Zadajte text do vyhľadávacieho poľa.Vyhľadávanie v poznámkach Vyhľadávať môžete v textoch poznámok. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Odosielanie poznámok emailom Odoslanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na . ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania.

2 Klepnite na a zadajte názov mesta.Hodiny 18 Svetový čas Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín. skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme. Potom klepnite na vedľa hodín a nakoniec na „Vymazať“. Pridávanie hodín: 1 Klepnite na „Svetový čas“. Ak je ciferník hodín biely. Zobrazia sa mestá zodpovedajúce vami zadanému názvu. Ak ste do zoznamu pridali viac ako štvoro hodín. ktoré hľadáte nenašlo. 3 Klepnutím na mesto pridáte hodiny zobrazujúce čas v danom meste. Vymazanie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a potom na „Upraviť“. Pokiaľ sa mesto. Ak je ciferník čierny. Potom potiahnite vedľa hodín na nové miesto v zozname. môžete medzi nimi rolovať pohybom prsta nadol alebo nahor. Preskupenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a klepnite na „Upraviť“. Zobrazenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“. je v ňom noc. je v danom meste deň. 166 .

Vypínanie a zapínanie budíka: Klepnite na Budík a vypnite alebo zapnite požadovaný budík. potom na „Upraviť“ a nakoniec na vedľa budíka. ktorý chcete upraviť. Potom klepnite na budíka a nakoniec na „Vymazať“. vedľa Kapitola 18 Hodiny 167 . Nastavenie budíka: 1 Klepnite na Budík a potom na . Ak cestujete. klepnite na „Popis“. alebo zazvoniť len raz. ikona v hornej časti obrazovky iPhone. Viac v časti „Dátum a čas“ na strane 217. Vypnutý budík nebude zvoniť. Vymazanie budíka: Klepnite na „Budík“ a na „Upraviť“. kým ho znovu nezapnete. Â Ak chcete pomenovať budík. Ak je budík nastavený tak. Ak je funkcia Prerušiť zapnutá a počas zvonenia budíka stlačíte „Driemať“. Zmena nastavení budíka: Klepnite na „Budík“. iPhone zobrazí tento popis počas zvonenie budíka. zvonenie sa preruší a bude pokračovať po desiatich minútach. Â Pre prerušenie zvonenia (driemať) zapnite alebo vypnite funkciu „Prerušiť“.Budíky Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. Â Pre výber zvonenia budíka klepnite na „Zvuk“. sa zobrazí v stavovom riadku Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík. 2 Upravte nasledujúce nastavenia: Â Pre nastavenie budíka len pre určité dni klepnite na „Opakovať“ a vyberte dni. Každý z budíkov môže zvoniť len počas určitého dňa. aby zazvonil len raz. automaticky sa po zvonení vypne. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť.

2 Klepnutím na „Štart“ spustite stopky.Stopky Meranie času pomocou stopiek: 1 Klepnite na „Stopky“. Klepnutím na „Štart“ spustíte odpočítavanie času. Â Pre zastavenie stopiek klepnite na „Stop“. Výber zvuku: Klepnite na „Po uplynutí času“. časovač bude naďalej bežať na pozadí. Ak spustíte časovač a potom na iPhone otvoríte inú aplikáciu. stopky budú naďalej bežať na pozadí. Klepnutím na „Štart“ stopky znova spustíte. Ak spustíte stopky a potom otvoríte inú aplikáciu. keď sú stopky zastavené. 168 Kapitola 18 Hodiny . Nastavenie automatického vypnutia: Nastavte odpočítavanie. Â Pre vynulovanie stopiek klepnite na „Reset“ vtedy. Časovač Nastavenie časovača: Klepnite na „Časovač“ a prstom nastavte počet hodín a minút. Â Pre meranie časov v jednotlivých kolách klepnite na „Kolo“ po každom kole. Ak nastavíte časovač. klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. iPhone po uplynutí zadaného času zastaví prehrávanie hudby alebo videa.

mínus.  M+: Klepnite. ktorý znamená. ak chcete odpočítať zobrazené číslo od čísla v pamäti. Číslo zostane uložené v pamäti aj pri prepínaní medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou. akým používate štandardnú kalkulačku.  MC: Klepnite pre vymazanie pamäte. Ak sa v pamäti nenachádza žiadne číslo. Štandardné pamäťové funkcie  C: Klepnite pre vymazanie zobrazeného čísla.  M–: Klepnite. ak chcete nahradiť zobrazené číslo číslom z pamäte. Po klepnutí na plus. klepnite pre uloženie zobrazeného čísla do pamäte. v pamäti sa nachádza číslo. Ak je tlačidlo označené bielym krúžkom. Otočte iPhone naležato pre vedeckú kalkulačku s väčším počtom funkcií. 169 . krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh.  MR: Klepnite.Kalkulačka 19 Používanie aplikácie Kalkulačka Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom. že bude vykonaná daná operácia. ak chcete pripočítať zobrazené číslo k číslu uloženému v pamäti.

Tretia mocnina čísla. Druhá mocnina čísla. Pre výpočet percentuálneho podielu použite spolu s tlačidlom násobenia (x). and tanh-1). zadajte 81 81 x√y 4 = čo sa rovná 3. tan-1. pripočíta a odčíta percentá. napríklad pre výpočet celkovej ceny položky o hodnote $500 s 8% daňou zadajte 500 + 8 % = čo sa rovná 540. Vypočíta faktoriál čísla. cos-1. Pre pripočítanie a odpočítanie percent použite % s tlačidlami plus (+) alebo mínus (–). tan. sinh. Vráti druhú odmocninu čísla. Výrazy môžu byť vložené jeden do druhého. sinh-1. Ak chcete napríklad vypočítať 4√81. cosh-1. ( ) % 1/x x 2 x3 yx x! √ x √y 170 Kapitola 19 Kalkulačka . zadajte 3 yx 4 = čo sa rovná 81. Napríklad pre výpočet 8 % z 500 zadajte 500 x 8 % = čo sa rovná 40. Vypočíta percentuálny podiel. Použite počas písania dvoch čísiel pre výpočet x-tej odmocniny z y. Používa sa na začiatku vložených výrazov. Používa sa na uzavretie vložených výrazov. 2nd Mení trigonometrické tlačidlá (sin. cosh a tanh) na ich inverzné funkcie (sin-1. Vráti obrátenú hodnotu ako desatinné číslo. Klepnite počas zadávania dvoch čísiel pre umocnenie prvého čísla druhým. Mení tiež ln na log2 a ex na 2x. cos. Klepnite na „2nd“ ešte raz pre obnovenie pôvodných funkcií tlačidiel. Napríklad pre výpočet 34.Funkcie vedeckej kalkulačky Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato.

Napríklad 10 2x = 1024.). cosh cosh -1 tanh tanh-1 ex 2x Rad Deg π EE Rand Kapitola 19 Kalkulačka 171 . ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Zadá hodnotu konštanty π (3.) Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v radiánoch. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.718281828459045.) Vypočíta hyperbolický sínus daného čísla.) Vypočíta hyperbolický tangens daného čísla.) Vypočíta kosínus daného čísla. (Funkcia dostupná.. (Funkcia dostupná. Operátor.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) daným číslom. Vypočíta inverznú hodnotu kosínusu daného čísla. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického kosínusu daného čísla. Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v stupňoch. Vypočíta inverznú hodnotu tangensu daného čísla.) Klepnite po zadaní čísla pre umocnenie základu prirodzeného logaritmu „e“ (2. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického tangensu daného čísla.) Vypočíta prirodzený logaritmus čísla.141592653589793. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta sínus daného čísla. Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1. (Funkcia dostupná.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. (Funkcia dostupná.) Vypočíta hyperbolický kosínus daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Umocní číslo 2 zobrazeným číslom. Vypočíta inverznú hodnotu sínusu daného čísla. (Funkcia dostupná. (Funkcia dostupná.) Vypočíta tangens daného čísla. (Funkcia dostupná.log sin sin-1 cos cos-1 tan tan-1 ln log2 sinh sinh -1 Vráti logaritmus čísla so základom 10. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického sínusu daného čísla. ktorý násobí zobrazené číslo číslom 10 umocneným hodnotou zadaného čísla.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. (Funkcia dostupná. Vypočíta logaritmus so základom 2.

môžete byť požiadaný o ich zapnutie. Dôležité: Presnosť digitálneho kompasu môže byť negatívne ovplyvnená magnetickým a iným rušením prostredia. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. ktorým ste otočený a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy. Poznámka: Ak sú pri zapnutí kompasu lokalizačné služby vypnuté. vrátane rušenia spôsobeného magnetmi. Kalibráciu je potrebné z času na čas zopakovať. Pred prvým použitím bude nevyhnutné skalibrovať kompas. vzdialenosti alebo smeru. ktoré obsahujú slúchadlá iPhone.Kompas 20 Používanie digitálneho kompasu Vstavaný kompas zobrazuje smer. Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Digitálny kompas by mal byť použitý len na základnú navigáciu a v žiadnom prípade by ste sa naň nemali spoliehať pri presnom určovaní polohy. iPhone vás na potrebu kalibrácie upozorní. Môžete sa riadiť magnetickým severom. aby automaticky upravil deklináciu a ukazoval skutočný sever. 172 . alebo nastaviť kompas tak.

ktorým ste otočený.Kalibrácia iPhone: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem. Prepínanie medzi skutočným a magnetickým severom: Klepnite na požadované nastavenie. ktorým ste otočený: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe. Zobrazenie smeru. Váš kurz sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Geografické súradnice vašej polohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Je možné. aby ste odstúpili od zdroja rušenia. Kapitola 20 Kompas 173 . a vyberte Kompas a aplikácia Mapy Aplikácia Kompas vám umožňuje nájsť vašu aktuálnu polohu v aplikácii Mapy. že budete požiadaný. Strelka kompasu sa natočí smerom na sever. Aplikácia Mapy zároveň využíva vstavaný kompas na určenie smeru.

Zobrazenie smeru. Viac v časti „Vyhľadávanie a prezeranie lokalít“ na strane 151. tým je presnosť väčšia. 174 Kapitola 20 Kompas . Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou.Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v spodnej časti obrazovky aplikácie Kompas. Ikona sa zmení na . Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. ktorým ste otočený: V aplikácii Mapy dvakrát klepnite na .

prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone). Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady iPhone alebo pre dock konektor.Diktafón 21 Nahrávanie hlasových poznámok Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu. Indikátor úrovne hlasitosti Zobraziť hlasové poznámky Tlačidlo Nahrávať 175 . mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej sady. mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať medzi – 3dB a 0 dB. Úroveň hlasitosti nahrávania môžete meniť priblížením alebo oddialením mikrofónu od nahrávaného objektu. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania.

Ak chcete počas nahrávania poznámok používať iné aplikácie môžete zamknúť iPhone. keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na . ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho. pomocou externého stereo mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo. alebo stlačiť tlačidlo Domov . Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj vtedy. . Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Klepnutím na prehrávanie zastavíte. s najnovšími na začiatku zoznamu. 2 Klepnite na nahrávku a potom klepnite na . prehrávanie 176 Kapitola 21 Diktafón . 2 Pre pozastavenie nahrávania klepnite na a pre zastavenie nahrávania klepnite na Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. opätovným klepnutím na obnovíte. Po spustení nahrávania prehrá iPhone krátky zvuk zvonenia. Pomocou vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky. Poznámky sú zoradené v chronologickom poradí. Tento zvuk nebude prehraný v prípade.Nahrávanie hlasovej poznámky: 1 Pre spustenie nahrávania klepnite na slúchadlách iPhone. Prehratie práve nahratej poznámky: Klepnite na . Počúvanie hlasových poznámok Posuvník Indikátor priebehu Prehratie nahratej poznámky: 1 Klepnite na .

Skok na ktorúkoľvek časť hlasovej poznámky: Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Počúvanie poznámok prostredníctvom vstavaného reproduktora: Klepnite na Reproduktor.

Spravovanie hlasových poznámok
Vymazanie hlasovej poznámky: Klepnite na poznámku v zozname a potom na Vymazať. Zobrazenie ďalších informácií: Klepnite na tlačidlo vedľa nahrávky. Obrazovka Info zobrazuje informácie o dĺžke trvania nahrávky, dátume a čase nahrávania a poskytuje ďalšie funkcie na spravovanie a úpravu nahrávky.

Pridanie menovky k hlasovej poznámke: Na obrazovke Info klepnite na a vyberte menovku zo zoznamu na obrazovke Menovka. Ak chcete vytvoriť vlastnú menovku, klepnite na Vlastná v dolnej časti zoznamu a potom zadajte jej meno.

Orezávanie hlasových poznámok
Orezanie hlasovej nahrávky: 1 Na obrazovke s nahrávkami klepnite na 2 Klepnite na Orezať poznámku.

Začiatok a koniec nahrávky môžete orezať a zbaviť sa tak neželaných medzier či rušenia. vedľa nahrávky, ktorú chcete orezať.

Kapitola 21 Diktafón

177

3 Začiatok a koniec hlasovej poznámky upravíte potiahnutím okrajov označeného výberu. Ako pomôcka vám poslúžia časové značky. Ak si chcete vypočuť ukážku upravenej nahrávky, klepnite na .

4 Klepnite na Orezať hlasovú poznámku. Dôležité: Úpravy hlasových poznámok nie je možné vrátiť späť.

Zdieľanie hlasových poznámok

Nahrávky môžete zdieľať prostredníctvom emailových správ alebo MMS správ. Zdieľanie hlasovej poznámky: 1 Na obrazovke Nahrávky vyberte hlasovú poznámku a klepnite na Zdieľať. Hlasovú poznámku môžete zdieľať aj klepnutím na Zdieľať na Info obrazovke hlasovej poznámky. 2 Vyberte Odoslať email, ak chcete otvoriť novú správu v aplikácii Mail s hlasovou poznámkou v prílohe, alebo MMS, ak chcete otvoriť správu v aplikácii Správy. V prípade, že je súbor, ktorý chcete odoslať príliš veľký, zobrazí sa na displeji správa.

178

Kapitola 21 Diktafón

Synchronizácia hlasových poznámok

Aplikácia iTunes synchronizuje hlasové poznámky do vašej knižnice iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Takto si môžete prehrávať nahrávky na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú ich zálohu pre prípad, že ich vymažete z iPhone. Hlasové poznámky sú synchronizované s playlistom Diktafón. Ak tento playlist neexistuje, aplikácia iTunes ho automaticky vytvorí. Hlasové poznámky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich nevymažete. Ak vymažete hlasovú poznámku z iPhone, nebude vymazaná z playlistu Diktafón v iTunes. Ak však vymažete hlasovú poznámku z iTunes, táto bude vymazaná z iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Playlist Diktafón v iTunes môžete synchronizovať s aplikáciou iPod na iPhone použitím panela Hudba v iTunes. Synchronizácia playlistu Diktafón s iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. 3 Vyberte možnosť Hudba v hornej časti obrazovky. 4 Zaškrtnite možnosť „Include voice memos“ (Zahrnúť hlasové poznámky) a kliknite na „Apply“ (Použiť).

Kapitola 21 Diktafón

179

iTunes Store

22

O aplikácii iTunes Store

Aplikácia iTunes Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, vypočuť si ukážky, nakupovať a sťahovať hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, filmy a hudobné videá z iTunes Store priamo do vášho iPhone. V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať si video podcasty buď priamo z internetu (streaming) alebo po ich stiahnutí priamo do iPhone. Môžete taktiež sledovať vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistiť, akú hudbu počúvajú a o akej hudbe hovoria, zistiť, ktorí vaši obľúbení interpreti majú turné vo vašom okolí, kto tam plánuje ísť a ďalšie informácie. Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Zmena funkcií je vyhradená. Využívanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Na nakupovanie položiek a písanie recenzií potrebujete Apple ID. iPhone automaticky preberie informácie o vašom Apple ID z iTunes. Ak zatiaľ nemáte Apple ID, alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID, vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac v časti „Store“ na strane 232. Na prehrávanie a sťahovanie podcastov nepotrebujete Apple ID.

180

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Prezeranie obsahu: Klepnite na jednu z kategórií v spodnej časti obrazovky, ako je Hudba či Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na Viac. V hornej časti obrazovky vyberte spôsob triedenia — napríklad novinky alebo žánre (kategórie sa môžu líšiť).

Vyhľadávanie obsahu: Klepnite na Vyhľadať (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac), klepnite na pole vyhľadávania, zadajte jedno alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa kategórií, napríklad Filmy, Albumy alebo Podcasty.

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej obrazovke Info. Môžete tiež čítať recenzie, resp. písať vlastné recenzie, alebo odoslať odkaz na informácie o položke emailom. V závislosti od toho, o akú položku sa jedná, si ju môžete kúpiť, stiahnuť alebo požičať.

Kapitola 22 iTunes Store

181

182 Kapitola 22 iTunes Store . Vytvorenie profilu iTunes Ping:Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC. vyjadrite svoj hudobný vkus a píšte komentáre pre ľudí.“ Získanie Genius odporúčaní:Klepnite na Viac a potom klepnite na Genius. Môžete si vypočuť ukážku skladby.Poznámka: Ak sa pripojíte k Starbucks Wi-Fi sieti vo vybranej kaviarni Starbucks (táto služba je dostupná len v USA). pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte informácie o hudbe. Aktualizácie sa týkajú nákupov. klepnite najskôr na Viac) zistíte. Sledovanie interpretov a priateľov Vďaka službe iTunes Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete. ktorú počúvajú a pozrite sa. zobrazí sa v dolnej časti obrazovky ikona Starbucks. Preskúmajte službu iTunes Ping na vašom iPhone: Otvorte aplikáciu iTunes. ktorá sa páči vašim priateľom. či sa nechystajú koncerty alebo turné. musíte si vytvoriť profil. prípadne zobrazíte hudbu. komentárov a príspevkov. čo je nové u vašich obľúbených interpretov. prípadne môžete hľadať interpretov alebo priateľov. ktorá ich ovplyvnila. Informácie nájdete v nasledujúcej časti „Sledovanie interpretov a priateľov. ktorých sledujete. ktorá práve hrá a kúpiť si ju aj s ďalšími skladbami z vybraných zbierok Starbucks. ktorých sledujete a ktorý sledujú vás. Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa hudby. čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. kliknite na Ping a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Sledujte obľúbených interpretov a zistite. A nakoniec. recenzií. klepnite najprv na Viac) a potom: Â Klepnutím na „Activity“ (Aktivita) zobrazíte najnovšie informácie o ľuďoch. Prezrite si odporúčania interpretov a priateľov: Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. či vydali niečo nové. označení sympatií. ktorí vás sledujú. Ak si chcete vytvoriť a skúmať hudobné kontakty. Â Klepnutím na „People“ (Ľudia) zobrazíte ľudí.

do vyhľadávacieho poľa vo vrchnej časti obrazovky zadajte meno interpreta a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). Potom môžete pomocou služby Ping na iPhone sledovať priateľov vašich priateľov.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia). do vyhľadávacieho poľa zadajte meno priateľa a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). Klepnutím na „My Profile“ (Môj profil) si môžete prezerať informácie vo vašom profile. Kapitola 22 iTunes Store 183 . V zozname výsledkov klepnite na interpreta a potom na „Follow“ (Sledovať). V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na meno priateľa a potom na „Follow“ (Sledovať).  Počas prezerania: Klepnite na „Profile“ (Profil) v spodnej časti ľubovoľnej strany albumu a potom klepnite na „Follow“ (Sledovať). Sledovanie priateľa:Vyberte si počiatočnú skupinu priateľov pri vytváraní profilu pomocou aplikácie iTunes na vašom Macu alebo PC. Sledujte interpreta:Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia).

prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť ostatným. prehrať zvuk. že sa tam chystáte. ktorých sledujete a zároveň uvidíte. alebo pridať výstražný odznak na ikonu aplikácie iTunes na vašom iPhone v prípade. že vás automaticky sleduje aj on. alebo klepnutím na Páči sa mi vyjadriť. ktoré bude Ping odosielať:V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Ping. že sa vám páči aj počas jej počúvania na iPhone. Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si môžete kúpiť lístok. Ak niekoho sledujete. 184 Kapitola 22 iTunes Store . Vaši priatelia uvidia tieto myšlienky vo svojich informačných kanáloch aktivity iTunes Ping. Viac v časti „Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku“ na strane 101. že:  Niekto vás začal sledovať  Niekto vyžaduje vaše potvrdenie na sledovanie  Niekto komentoval jednu z vašich aktivít  Niekto potvrdil vašu žiadosť na sledovanie Špecifikácia typu hlásenia. neznamená to. Zdieľajte vaše myšlienky:Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na Komentovať vložiť komentár k hudobnému dielu. Počas prezerania funkcie Ping: Klepnite na meno osoby a potom na „Follow“ (Sledovať). (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú. alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez posúdenia (predvolená možnosť). Vo svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na sledovanie. že sa vám páči. Skladbu môžete komentovať alebo označiť.) Ping môže odoslať textovú pripomienku. Zdieľajte plány na koncerty:Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte blížiace sa vystúpenia interpretov.

aké bolo použité na zakúpenie zvonení. potom klepnite na Kúpiť. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Zakúpenie a stiahnutie skladby.Nakupovanie zvonení Na iTunes Store si môžete vypočuť ukážky zvonení. Kapitola 22 iTunes Store 185 . môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku. Nakupovanie hudby a audiokníh Ak v iTunes Store nájdete skladbu. albumu alebo audioknihy: 1 Klepnite na cenu a potom klepnite na Kúpiť. Aby ste sa uistili. Viac informácií nájdete v pomocníkovi aplikácie Garage Band. o ktorú máte záujem. album alebo audioknihu. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. ktorá sa vám páči. Môžete zmeniť predvolené zvonenie. alebo ho priradiť ku kontaktu. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. zakúpiť a stiahnuť ich priamo do iPhone. že kupujete tú položku. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. pokiaľ sú synchronizované použitím rovnakého Apple ID. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Ďalšie informácie o položke získate tak. Po zakúpení zvonenia ho môžete nastaviť ako predvolené zvonenie. Vypočutie ukážky skladby alebo audioknihy: Klepnite na položku. Zvonenia zakúpené priamo na iPhone sú po pripojení iPhone k počítaču synchronizované s knižnicou iTunes. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Vyhľadávanie zvonení: Klepnutím na položku Zvonenia (ak táto možnosť nie je zobrazená. Poznámka: Zvonenia nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. Zakúpené zvonenia môžete synchronizovať s viac ako jedným iPhone. 2 Ak je to potrebné. Vypočutie si ukážky zvonenia: Ukážku spustíte klepnutím na položku. Vlastné zvonenia si môžete vytvárať v aplikácii Garage Band. Zakúpenie a stiahnutie zvonenia: 1 Klepnite na cenu. alebo priradiť kontaktom individuálne zvonenia v Nastavenia > Zvuky. že na ňu klepnete dvakrát. klepnite najprv na Viac) alebo pomocou vyhľadávania nájdite konkrétnu skladbu v obchode iTunes Store. Zvonenia zakúpené na iTunes Store nie je možné upravovať.

Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Ak tento playlist vymažete.3): Po spustení ukážky klepnite na a vyberte Apple TV. Bonusové skladby a hudobné videá sú stiahnuté do iPhone pri zakúpení albumu. cena bude nižšia v závislosti od počtu zakúpených skladieb. Kompletizácia albumu:Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre zostávajúce sklaby pod nápisom Skompletizovať môj album. Niektoré filmy a TV seriály je tiež možné zapožičať si na obmedzený čas. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. klepnite najprv na Viac). Niektoré albumy obsahujú bonusový obsah. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). iTunes vytvorí nový po zakúpení položky z iTunes Store. Zakúpené skladby budú pridané do playlistu Zakúpené na vašom iPhone. Ak chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov. Ak už máte zakúpené skladby z daného albumu. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. Funkcia „Complete My Album“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. klepnite na Hudba a potom na Ponuky na kompletizáciu mojich albumov (v spodnej časti). TV seriály a hudobné videá (nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch).Ak zatiaľ nemáte Apple ID. alebo 480p). darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. uistite sa. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. iTunes LP a digitálne brožúry z CD — je možné sťahovať a prezerať len na vašom počítači. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. 186 Kapitola 22 iTunes Store . Kupovanie a požičiavanie videí V aplikácii iTunes Store si môžete zakúpiť a stiahnuť filmy. Prezeranie ukážky videa: Klepnite na Ukážka. alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Prehratie ukážky na TV použitím AirPlay a Apple TV (iOS 4. vysokom rozlíšení (HD. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Ak chcete stiahnuť tieto položky do vašej knižnice iTunes. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD. Ďalší bonusový obsah — iTunes Extras.

Kapitola 22 iTunes Store 187 . Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Po prihlásení sa váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone. Vyberte SD alebo HD formát: V aplikácii iTunes kliknite s podržaným tlačidlom Control. Viac v časti „Synchronizácia zakúpeného obsahu“ na strane 189. 2 Ak je to potrebné. Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS. klepnite najprv na Viac). môžete si vybrať jeho synchronizáciu buď v SD alebo HD formáte. TV seriály alebo hudba. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. vyberte položky. Môžete chcieť synchronizovať HD video vo formáte SD kvôli rýchlejšiemu sťahovaniu. bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný formát). kliknite na príslušné tlačidlo (filmy. ktoré chcete synchronizovať a kliknite na Synchronizovať. Ak chcete v iTunes na počítači prehrávať alebo synchronizovať videá z playlistu Zakúpené. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. kým nebudú celé stiahnuté. Ak si zakúpite video vo formáte HD. ak hľadáte hudobné videá). Viac v časti „Prehrávanie požičaných filmov a seriálov“ na strane 112. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. alebo aby ste v iPhone ušetrili miesto. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188.Zakúpenie alebo požičanie videa: 1 Klepnite na Kúpiť alebo na Požičať. Požičané filmy a TV seriály nie je možné prehrávať. Synchronizácia videí zakúpených v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Po dokončení sťahovania sa v iPhone zakúpené videá pridajú do playlistu Zakúpené. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. Zakúpený obsah sa pri najbližšom pripojení iPhone k počítaču synchronizuje s playlistom Zakúpené pre váš iPhone v iTunes. alebo kliknite pravým tlačidlom na video s označením „HD-SD“ a z menu Verzia vyberte možnosť Štandardné rozlíšenie alebo Vysoké rozlíšenie. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. musíte byť prihlásený pomocou vášho Apple ID. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav.

ak chcete spustiť sťahovanie položky.Prezeranie a sťahovanie podcastov V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (streaming). Vymazanie podcastu: V zozname podcastov v iPode prejdite prstom po podcaste zo strany na stranu a potom klepnite na Vymazať. Sťahovanie môžete pozastaviť klepnutím na symbol . Vráťte sa na obrazovku Sťahovania. Zobrazenie stavu predplatených položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Na obrazovke „Sťahovania“ je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované sťahovania. klepnite najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store. Video podcasty sa zobrazia medzi videami. Videopodcasty sú označené ikonou videa . 188 Kapitola 22 iTunes Store . Vypočutie a prezeranie stiahnutého podcastu: V aplikácii iPod klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. klepnite najprv na Viac). Stiahnutie predplatenej položky: Klepnite na položku a potom klepnite na . Predplatené položky budú až do dňa vydania zobrazené v zozname. klepnite najprv na Viac). Ak bolo sťahovanie prerušené. Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). V prípade. Stiahnutie ďalších epizód podcastu: V zozname podcastov v iPode klepnite na podcast a potom klepnite na Viac epizód. že otvoríte iTunes na vašom počítači. Akonáhle je položka dostupná na stiahnutie. Klepnutím na položku zobrazíte dátum jej vydania. Podcasty stiahnuté do iPhone budú synchronizované s knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Stiahnuté podcasty sa zobrazia v zozname podcastov v aplikácii iPod. Stiahnutie podcastu: Klepnite na tlačidlo Zdarma a potom klepnite na položku Stiahnuť. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. vrátane predplatených položiek. zobrazí sa vedľa nej v zozname ikona sťahovania . iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. Prehrajte si podcast: Klepnite na názov podcastu. Pre zobrazenie zoznamu epizód klepnite na podcast. Môžete si taktiež stiahnuť akýkoľvek podcast do vášho iPhone.

ktoré práve nie sú zobrazené. Tento playlist používa iTunes pre nákupy uskutočnené na počítači. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Ak tento playlist neexistuje. že vymažete zakúpený obsah z iPhone. môžete nahradiť tlačidlo „Videá“ tlačidlom „Audioknihy“. Vďaka tomu môžete k týmto položkám pristupovať na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú zálohu dát pre prípad. Kapitola 22 iTunes Store 189 . ktoré chcete nahradiť.. Zakúpený obsah sa synchronizuje s playlistom „Purchased on <meno vášho iPhone>“ (Zakúpené na. Ak napríklad často sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá. iTunes zároveň prekopíruje zakúpené položky do playlistu Zakúpené na iPhone (ak existuje a je nastavený na synchronizáciu s iPhone). Ak ste skončili s úpravami.Synchronizácia zakúpeného obsahu Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje všetky položky stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču.. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na Viac a na Upraviť. na miesto tlačidla. Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá Hudba. klepnite na „Hotovo“. Stiahnuté podcasty sú synchronizované so zoznamom podcastov vo vašej knižnici iTunes.). Počas prezerania môžete klepnúť na Viac a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie. Videá a Vyhľadávanie v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Podcasty. ktoré často používate. iTunes ho vytvorí.

Keďže však máte možnosť pridávať alebo odstraňovať položky z tohto zoznamu. 190 Kapitola 22 iTunes Store . 2 V iTunes vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. videá. či všetka hudba. Overenie zakúpených položiek: 1 Uistite sa. Prípadne otvorte Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID.Zobrazenie informácií o účte Ak si chcete na iPhone prezrieť informácie pre vaše Apple ID na iTunes Store. ktoré ste zakúpili pomocou prostredníctvom iTunes Store a App Store. aplikácie a ostatné položky. Pre prezeranie informácií o účte musíte byť prihlásený. klepnite na vaše Apple ID (v dolnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). prihláste sa pomocou vášho Apple ID. nemusí byť presný. že váš počítač je pripojený na internet. Môžete to využiť po prerušení sťahovania. vyberte Store > Zobraziť môj účet a kliknite na položku História nákupov. Viac v časti „Store“ na strane 232. Playlist Zakúpené zobrazuje zakúpené položky. Overenie stiahnutého obsahu V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si. 3 Zadajte ID a heslo vášho účtu Apple a potom kliknite na Skontrolovať. budú stiahnuté. sú aj vo vašej knižnici iTunes. ktoré zatiaľ nemáte v počítači. Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky. Zakúpené položky.

musí byť iPhone pripojený na internet. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. recenzovať. iPhone automaticky preberie vaše Apple ID z iTunes. kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. ktoré ste si kúpili alebo stiahli z iTunes Store na vašom počítači. Aplikácie.App Store (obchod s aplikáciami) 23 O aplikácii App Store Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať. Pri synchronizácii iPhone môžete inštalovať aj aplikácie. prezerať. sa budú pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom zálohovať do knižnice iTunes. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Viac v časti „Store“ na strane 232. alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID. Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií V časti „Featured“ (Populárne) si prezerajte nové. praktické alebo odporúčané aplikácie. použite vyhľadávanie („Search“). kupovať a sťahovať aplikácie z App Store priamo do vášho iPhone. 191 . ktoré do iPhone stiahnete a nainštalujete z App Store. Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu. Zmena funkcií je vyhradená. Na sťahovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach). prípadne si pozrite „Top 25“. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Ak chcete používať App Store.

„What’s Hot“ (Horúce novinky). „Top Paid“ (Najlepšie platené) alebo „Top Free“ (Najlepšie zdarma). Genius je bezplatná služba. Ak chcete zapnúť funkciu Genius. Tento je zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií.Prezeranie aplikácií: Klepnite na Obľúbené. Prechádzanie pomocou funkcie Genius: Klepnite na „Genius“ a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií. riaďte sa pokynmi na obrazovke. Vyhľadávanie aplikácií: Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov. Vyberte si kategóriu alebo spôsob radenia v hornej časti obrazovky. Kategórie alebo Top 25. 192 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Potom klepnite na „Hľadať“. „Genius“. ktorá však vyžaduje Apple ID. Na výber máte z možností „New“ (Nové).

snímky obrazovky. Odoslanie odkazu na stránku s informáciami o aplikácii v iTunes prostredníctvom emailu: Klepnite na „Tell a Friend“ (Povedať známemu) v dolnej časti „Info“ obrazovky. klepnite na ľubovoľnú aplikáciu v zozname. hodnotenia a iné. Čítanie recenzií a prezeranie hodnotení: Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. namiesto ceny sa na obrazovke s informáciami zobrazí nápis „Installed“ (Nainštalované).Obrazovka „Info“ Pre bližšie informácie o aplikácii. Klepnutím dvakrát snímky zväčšíte. Švihnutím prsta doprava lebo doľava zobrazíte ďalšie snímky. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú. ako sú cena. Zobrazenie snímok aplikácií: Prejdite na spodnú časť obrazovky „Info“. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 193 .

Pre ďalšie sťahovania vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do vášho iPhone. Nakupovanie v rámci aplikácie môžete zakázať v Nastaveniach. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Darovanie aplikácie: Klepnite na „Gift This App“ (Darovať túto aplikáciu) v spodnej časti „Info“ obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Niektoré aplikácie umožňujú nakupovanie v rámci aplikácie. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie App Store. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Sťahovanie aplikácií Ak v App Store nájdete aplikáciu. 194 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . môžete si ju zdarma stiahnuť. Niektoré aplikácie využívajú „push“ hlásenia. Aplikácia je okamžite po stiahnutí nainštalovaná na iPhone. Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky alebo odznak na ikone aplikácie na ploche. o ktorú máte záujem. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 208. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Zobrazenie priebehu sťahovania aplikácií: Po spustení sťahovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom priebehu sťahovania. Ak sa jedná o bezplatnú aplikáciu. Platené sťahovania sú účtované na vaše Apple ID. Vyberte problém zo zoznamu. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). potom klepnite na „Buy Now“ (Kúpiť).Nahlásenie problému: Klepnite na „Nahlásiť problém“ v dolnej časti „Info“ obrazovky. Zakúpenie a stiahnutie aplikácie: 1 Klepnite na cenu (alebo na tlačidlo „Free“ (Zdarma)). Môžu vás tak upozorniť na nové informácie aj vtedy. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Redeem“ (Kúpiť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi (Featured) aplikáciami a riaďte sa pokynmi na obrazovke. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. keď aplikácia nie je spustená. alebo napíšte nepovinný komentár a klepnite na „Report“ (Nahlásiť).

iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. Ak sa na ikone aplikácie nezobrazí . Akúkoľvek aplikáciu. Vymazávanie aplikácií Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. pokiaľ ju znovu nenainštalujete a neobnovíte tieto dáta zo zálohy. zobrazí sa upozornenie.) Ak chcete obnoviť dáta aplikácie. ktorá zatiaľ nebola zálohovaná na vašom počítači. zrejme nebola stiahnutá z App Store. musíte obnoviť iPhone zo zálohy. v zozname zariadení vyberte iPhone. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. kliknite na „Aplikácie“ a zaškrtnite políčko vedľa aplikácie. alebo je vymazávanie aplikácií obmedzené. Â V iTunes: pripojte váš iPhone k vášmu počítaču. že otvoríte iTunes na vašom počítači.Ak bolo sťahovanie prerušené. jej dáta viac nebudú dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. Aplikáciu môžete preinštalovať a dáta obnoviť len v prípade. nebude však úplne odstránená z iPhone. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). 3 Klepnite na „Hotovo“. ak bol iPhone zálohovaný v iTunes na vašom počítači. V prípade. Obnovenie vymazanej aplikácie: Â Na iPhone: Znovu si kúpte aplikáciu (nebude spoplatnená). kým sa nezačne triasť. Potom kliknite na „Použiť“. Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu aplikácie na ploche. Ak vymažete aplikáciu. ktorú ste si zakúpili v App Store. alebo stlačte tlačidlo Domov . ktorú chcete vymazať. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 195 . ktorá tieto dáta obsahuje. Viac informácií o vymazávaní celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v častistrana 220. 2 Klepnite na symbol v rohu aplikácie. si môžete znovu bezplatne stiahnuť. Ak vymažete aplikáciu. jej dáta viac nebudú dostupné na vašom iPhone. (Ak sa pokúsite vymazať aplikáciu.

pole s prezývkou bude vopred vyplnené. nadpis recenzie a voliteľné komentáre k recenzii. Ikona aplikácie App Store na ploche zobrazuje celkový počet dostupných aktualizácií. Aplikácia App Store zároveň každý týždeň automaticky kontroluje aktualizácie. musíte byť prihlásený na váš účet Apple a zároveň musíte mať recenzovanú položku stiahnutú. vašu prezývku. Aktualizácie sú nové verzie aplikácií. Aktualizácia aplikácií Pri každom prístupe k App Store dochádza ku kontrole aktualizácií aplikácií.Písanie recenzií Priamo na iPhone môžete písať a odosielať vlastné recenzie aplikácií. ako hodnotíte aplikáciu. ktoré sa dajú kúpiť alebo stiahnuť cez App Store na vašom iPhone alebo cez iTunes Store na vašom počítači. 196 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . ako sa rozhodnete aplikáciu aktualizovať. ktoré máte nainštalované. Ináč budete požiadaný o vytvorenie prezývky hodnotiteľa. Aktualizácie aplikácií sa automaticky stiahnu a nainštalujú po tom. Ak spustíte aplikáciu App Store a je dostupná aktualizácia. 2 Na obrazovke s recenziami klepnite na „Napísať recenziu“. 3 Vyberte počet hviezdičiek (1–5) podľa toho. okamžite sa zobrazí obrazovka s aktualizáciami. 4 Klepnite na Odoslať. Ak ste už predtým písali recenzie. Ak chcete odoslať recenziu. Písanie recenzie: 1 Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky.

že tento zoznam neexistuje. že vymažete aplikácie z vášho iPhone.Aktualizácia aplikácie: 1 Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. 3 Klepnite na „Update“ (Aktualizácia). Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 197 . Stiahnuté aplikácie sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. V prípade. Aktualizácia všetkých aplikácií: Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. Aplikácie sa synchronizujú do zoznamu „Applications“ (Aplikácie) vo vašej knižnici iTunes. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. Takto môžete pristupovať k stiahnutým položkám aj na vašom počítači a zároveň získate zálohu pre prípad. budete pred stiahnutím aktualizácií požiadaný o ID a heslo tohto účtu. potom klepnite na „Update All“ (Aktualizovať všetky). ktoré ste si stiahli alebo zakúpili do iPhone s knižnicou iTunes. Ak chcete aktualizovať aplikácie zakúpené z iného Apple účtu. Synchronizácia zakúpených aplikácií Po pripojení iPhone k počítaču iTunes synchronizuje aplikácie. 2 Klepnutím na aktualizáciu aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o aktualizácii. iTunes ho vytvorí.

V prípade potreby môžete hlásenia zapnúť neskôr a môžete určiť. Ak klepnete na Nepovoliť. alebo nájdite iných vhodných protivníkov pomocou funkcie Auto spoluhráč. potrebujete pripojenie na internet a Apple ID.) Hlásenia môžu zahŕňať upozornenia. aké typy hlásení chcete prijímať. že vás priateľ vyzval na hranie hry. (Je možné. Poznámka: Game Center nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jeho obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. či chcete povoliť „push“ hlásenia.Game Center 24 O Game Center Objavte nové hry a zdieľajte herné zážitky s priateľmi po celom svete pomocou aplikácie Game Center. Ak už máte účet služby iTunes Store. Napríklad môžete prijať upozornenie. kto sú najlepší hráči. môžete si nový vytvoriť v Game Center podľa postupu popísaného nižšie. Získajte bonusové body dosiahnutím konkrétnych cieľov v hre. ktoré vám oznamujú udalosti Game Center aj vtedy. zvuky a odznaky ikon. že budete najprv požiadaný o zapnutie Hlásení. 198 . Vo výsledkových tabuľkách si pozrite. môžete v Game Center použiť toto ID Apple. Vypnutie a zapnutie hlásení: V Nastaveniach vyberte Hlásenia. ak Game Center práve nepoužívate. Povolenie hlásení: Klepnite na OK. Ak účet Apple ešte nemáte. Vypnutím hlásení vypnete všetky hlásenia pre všetky aplikácie. Ak chcete použiť Game Center. Pozvite do hry priateľa. MobileMe alebo iný Apple účet. Nastavenie Game Center Pri prvom otvorení sa vás Game Center opýta. nebudete prijímať hlásenia pre Game Center.

2 Klepnite na Zobraziť účet. upozornenia a odznaky. môžete si ho vytvoriť klepnutím na Vytvoriť nový účet. Pre potvrdenie tejto novej adresy budete musieť odpovedať na email zaslaný na túto adresu. Ak nemáte Apple ID. 3 Zadajte prezývku—meno. nechajte možnosť Nájsť podľa emailu zapnutú. Kapitola 24 Game Center 199 . ktoré budú ostatní vidieť a podľa ktorého vás budú poznať. 3 Vykonajte zmeny a klepnite na Hotovo. V opačnom prípade ju vypnite. že budete požiadaný o zadanie dodatočných informácií. Â Ak chcete pridať ďalšie emailové adresy. Ak sa Game Center nezobrazí. klepnite na položku Pridať ďalší email. Je možné. 2 Klepnutím na položku Súhlasím prijmite zmluvné podmienky Game Center. Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na banner vášho účtu. nechajte možnosť Povoliť pozvánky zapnutú. Prihlásenie použitím iného Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja a potom klepnite na banner účtu v spodnej časti obrazovky. 4 Úprava nastavení Game Center: Â Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok do hry od iných užívateľov. 2 Klepnite na Odhlásiť sa.Vyberte. 3 Zadajte nové Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. ktoré hlásenia chcete prijímať v Game Center: V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Game Center a nastavte zvuky. Â Overenie emailu účtu. pomocou ktorých vás môžu ostatní kontaktovať v Game Center. aby vás ostatní užívatelia mohli nájsť podľa emailovej adresy. 5 Po nakonfigurovaní účtu klepnite na Ďalej. môžete zadať inú adresu. Nastavenie informácií o Game Center pre vaše Apple ID: 1 Zadajte Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. zapnite Hlásenia. Ak nechcete používať adresu Apple účtu používanú pri prihlasovaní. Â Ak chcete. V opačnom prípade ju vypnite.

Hry

Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.

Kupovanie a sťahovanie hier
Časť Game Center služby App Store zobrazuje hry, ktoré spolupracujú s Game Center. Kupovanie a sťahovanie hier: Klepnite na Hry a potom klepnite na Nájsť Game Center hry. V tejto časti si môžete prezerať, kupovať a sťahovať hry. Ak ste nezadali informácie o kreditnej karte pre vaše Apple ID, budete pred zakúpením a stiahnutím hier vyzvaný zadať tieto informácie. Viac v časti kapitola 23, „App Store (obchod s aplikáciami),“ na strane 191. Ak si chcete kúpiť hru, ktorú má váš priateľ, klepnite na hru na „info“ obrazovke vášho priateľa a prejdete priamo na túto hru v App Store.

Hranie hier
Na obrazovke Hry sa zobrazia hry, ktoré ste si stiahli z App Store. Pri každej z týchto hier sú uvedené vaše výsledky a umiestnenie medzi všetkými hráčmi tejto hry. Získanie informácií o hre: Klepnite na Hry a potom klepnite na hru. Ak sú k dispozícii, môžete si zobraziť výsledkové tabuľky, pozrieť si svoje výsledky pre danú hru a zistiť, kto hral túto hru naposledy.

Hranie hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a klepnite na Hrať. V závislosti od hry sa na ploche môžu zobraziť pokyny alebo iné informácie, prípadne si tu môžete pozrieť výsledkové tabuľky a výsledky, nastaviť možnosti hry a spustiť hru pre jedného alebo viacerých hráčov. Ak chcete hrať proti iným, môžete buď pozvať priateľa, alebo použiť funkciu Auto spoluhráč, vďaka ktorej vám Game Center automaticky vyhľadá spoluhráčov. Informácie o vytváraní priateľov v Game Center nájdete v časti „Priatelia“ na strane 202.

200

Kapitola 24 Game Center

Pri hrách pre viacero hráčov môžete odoslať pozvánku na hru z obrazovky Priatelia. Pozvanie priateľa na hru pre viacerých hráčov z obrazovky Priatelia: 1 Klepnite na Priatelia v dolnej časti obrazovky. 2 Vyberte priateľa. 3 Vyberte hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, môžete si vybrať, ktorých hráčov chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. 4 Zadajte a odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá ostatnými. 5 Spustite hru. Ak priateľ nie je dostupný, alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť Auto spoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa. Ostatní hráči môžu na hranie hier pozvať vás. Odpovedanie na pozvánku na hranie hry: V zobrazenom upozornení klepnite na Prijať alebo Zamietnuť. Hry pre viacero hráčov môžete zakázať v nastaveniach Obmedzení. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Vypnutím možnosti Povoliť pozvánky v nastaveniach Game Center môžete zabrániť pozývaniu na hranie hier ostatnými spoluhráčmi. Viac v časti „Informácie o vašom stave a účte“ na strane 204. Návrat do Game Center: Stlačte tlačidlo Domov a na ploche klepnite na Game Center. Môžete tiež dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo Domov a v zozname naposledy používaných aplikácií klepnúť na ikonu Game Center.

Výsledkové tabuľky
Niektoré hry ponúkajú jednu alebo viac výsledkových tabuliek s umiestneniami hráčov danej hry spolu s bodmi, časmi alebo inými mierami herného úspechu. Zobrazenie výsledkovej tabuľky hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Tabuľka. Výsledkové tabuľky môžete niekedy zobraziť aj v rámci hry. Ak má hra obmeny (napríklad Ľahká, Normálna a Ťažká), na obrazovke Kategórie môžete vybrať výsledkovú tabuľku pre hru ako takú, alebo pre jednu z týchto obmien. Výsledková tabuľka obsahuje umiestnenie vašich priateľov a všetkých hráčov. Niekedy môžete zobraziť štatistiky výsledkovej tabuľky za určité časové obdobie, napríklad dnes, tento týždeň, alebo všetky. Otočte iPhone naležato a zobrazíte výsledkovú tabuľku na šírku. Spustenie hry z výsledkovej tabuľky: Klepnite na Hrať v pravom hornom rohu.
Kapitola 24 Game Center 201

Výsledky
V niektorých hrách získate za dosiahnutie špecifických výsledkov bonusové body. Zobrazenie možných výsledkov pre hru: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Výsledky. Pre každý výsledok zobrazí Game Center počet udeľovaných bonusových bodov a či ste daný výsledok dosiahli alebo nie. Celkový počet bodov získaných za výsledky sa nachádza v hornej časti. Bonusové body za každý konkrétny výsledok môžete získať iba raz. Výsledky je niekedy možné zobraziť aj v rámci hry.

Naposledy hrané
Niektoré hry vám umožňujú zobraziť vašich priateľov, ktorí danú hru nedávno hrali. Zobrazenie priateľov, ktorí nedávno hrali hru: Klepnite na Hry, klepnite na hru a potom klepnite na Naposledy hrané. Získanie informácií o hráčovi: Klepnite na meno hráča v zozname.

Priatelia

Vďaka Game Center budete v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča. Pridanie priateľa do Game Center: 1 Klepnite na Priatelia alebo Žiadosti. 2 Klepnite na + a zadajte emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Počas písania sa zobrazujú zhodné adresy a mená z vašich kontaktov. Klepnutím na kontakt pridáte danú osobu do vašej žiadosti. Klepnutím na môžete prezerať vaše kontakty. Ak chcete pridať niekoľko priateľov naraz, zadajte ďalšie kontakty. 3 Napíšte správu žiadosti a klepnite na Odoslať. Aby sa osoba stala vaším priateľom, musí prijať vašu žiadosť. Iní hráči môžu poslať žiadosť vám. Po prijatí upozornenia môžete žiadosť prijať priamo z upozornenia, alebo ho môžete zatvoriť a odpovedať neskôr z obrazovky Žiadosti. Odznak na tlačidle Žiadosti zobrazuje počet nevybavených žiadostí o priateľstvo.

202

Kapitola 24 Game Center

Odpovedanie na žiadosť o priateľstvo: Klepnite na Žiadosti, klepnite na meno osoby, ktorá vám žiadosť poslala a potom klepnite na Prijať, Ignorovať alebo Nahlásiť problém. Ak hráč prijme žiadosť od iného hráča, stávajú sa priateľmi. Mená priateľov sa zobrazia na obrazovke Priatelia. Získanie informácií o priateľovi: Klepnite na meno priateľa. Vyhľadávanie priateľov: Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na pole vyhľadávania a začnite písať. Počas písania sa vám budú zobrazovať priatelia, ktorí sa zhodujú so zadaným textom. Stránka s informáciami o priateľovi zobrazuje informácie o počte jeho priateľov (vrátane vás), počte rôznych hier, ktoré priateľ hral a výsledky, ktoré už v hrách dosiahol. Obrazovka s informáciami môže tiež obsahovať: Â Hry, ktoré ste hrali spolu
 Hry, ktoré máte spoločné  Iné hry, ktoré má váš priateľ

Klepnutím na hru v ľubovoľnom zozname zobrazíte vašu pozíciu a pozíciu priateľa v celkovej výsledkovej tabuľke a dosiahnuté úspechy v danej hre. Pozvanie priateľa na hranie hry: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a na hru a nakoniec na Hrať. Viac v časti „Hranie hier“ na strane 200. Odstránenie priateľa: Klepnite na Priatelia, klepnite na meno, potom klepnite na Zrušiť priateľstvo a nakoniec na Odstrániť. Ak sa hráč začal správať urážlivo, alebo sa iným spôsobom správa nevhodne, môžete nahlásiť problém. Nahlásiť problém s priateľom: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na „Nahlásiť problém“. Popíšte problém a klepnutím na Nahlásiť odošlite správu. Ak v nastaveniach vypnete možnosť Hry pre viac hráčov, nebudete môcť odosielať ani prijímať pozvánky na hranie hier. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214.

Kapitola 24 Game Center

203

Informácie o vašom stave a účte

Obrazovka Ja obsahuje súhrn informácií o vašich priateľoch, hrách a výsledkoch. Do textového poľa v strede obrazovky môžete zadať správu o vašom aktuálnom stave. Váš stav sa spolu s vašou prezývkou zobrazí na obrazovke Priatelia ostatných hráčov. Zmena stavu: Klepnite na stavové pole a pomocou klávesnice zadajte alebo aktualizujte váš stav. Zobrazenie informácií o vašom účte: Klepnite na banner účtu a potom na Zobraziť účet. Môžete meniť alebo aktualizovať nasledujúce nastavenia:
 Prezývka  Povoliť pozvánky  Nájsť ma podľa emailu  Vaša emailová adresa pre Game Center  Ďalšie emailové adresy

Po dokončení klepnite na „Hotovo“. Môžete sa tiež odhlásiť a prihlásiť na iný účet, alebo si vytvoriť nový účet. Odhlásenie: Klepnite na banner účtu a potom na Odhlásiť sa. Ak sa chcete prihlásiť na iný účet, zadajte prihlasovacie meno a heslo a klepnite na Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nový účet, klepnite na položku Vytvoriť nový účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

204

Kapitola 24 Game Center

aby sa znížili možné interferencie s prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením.Nastavenia 25 Nastavenia vám umožňujú meniť nastavenia aplikácií vo vašom iPhone. rádiový. Ak je režim lietadlo spustený. Aktivácia režimu Lietadlo: Klepnite na Nastavenia a zapnite Režim lietadlo. konfigurovať sieťové pripojenie a meniť ďalšie nastavenia iPhone. ani Bluetooth signál a ani nebude prijímať GPS signál. v dôsledku čoho nebudú prístupné mnohé funkcie iPhone. nastaviť dátum a čas. V režime „lietadlo“ nie je možné:  Uskutočňovať alebo prijímať telefonické hovory  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Počúvať odkazy v službe „Visual Voicemail“  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať kontakty. Režim Lietadlo Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie iPhone tak. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol . iPhone nebude vysielať žiadny telefonický. kalendáre a záložky (len pre MobileMe) s MobileMe alebo Microsoft Exchange  Posielať a prijímať textové a MMS správy  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center 205 . Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi: V Nastaveniach vyberte Wi-Fi a zapnite alebo vypnite ho. kalendáre a záložky (len u MobileMe) s kontami MobileMe alebo Microsoft Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center Je možné. môžete vo vašom iPhone:  Počúvať hudbu a pozerať videá  Prehrávať už doručené odkazy služby „Visual Voicemail“  Prezerať si váš kalendár  Snímať alebo prehrávať fotografie a videá (iPhone 4 alebo novšie modely)  Používať budík  Používať stopky alebo časovač  Používať kalkulačku  Písať si poznámky  Nahrávať hlasové poznámky  Používať kompas  Čítať textové a emailové správy uložené vo vašom iPhone Ak je dostupná Wi-Fi sieť. 206 Kapitola 25 Nastavenia . Ak nie sú v oblasti dostupné žiadne Wi-Fi siete. iPhone sa pripojí na internet cez vašu mobilnú dátovú sieť (v prípade.Ak to letecká spoločnosť povoľuje. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. môžete znovu zapnúť Wi-Fi a:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky na internete  Synchronizovať svoje kontakty. alebo máte Wi-Fi vypnuté. Wi-Fi Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie iPhone na internet pomocou miestnych WiFi sietí v okolí. že je dostupná). je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a nariadeniami.

Kapitola 25 Nastavenia 207 . aby iPhone vyhľadával ďalšie siete. ako napríklad ID klienta alebo statickú IP adresu. Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti: Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti. zvoľte „Wi-Fi“ > „Iná“ a zadajte meno siete. heslo a typ zabezpečenia danej siete. ktoré vyžadujú heslo. (Siete. Čím viac paličiek vidíte. keď bude v jej dosahu. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. týmto nastavením zabezpečíte. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. ku ktorej ste už boli pripojený. tým je signál silnejší. Ak vybraná sieť vyžaduje heslo. potom klepnite na symbol vedľa siete. Upravenie nastavení pre pripájanie sa k Wi-Fi sieti: Vyberte Wi-Fi.) Ak je funkcia „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť alebo mobilná dátová sieť nie je v dosahu. zobrazuje ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky intenzitu signálu Wi-Fi. Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete. Nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť VPN. iPhone zobrazí zoznam všetkých dostupných Wi-Fi sietí. Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“. VPN Toto nastavenie sa zobrazí. Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi.Pripojenie k sieti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi. kým iPhone vyhľadá všetky dostupné siete a potom vyberte sieť. chvíľu počkajte. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. Informácie o potrebných nastaveniach získate od správcu siete. aby vyžadoval vaše potvrdenie pri pripájaní sa k novej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť pripojenie“. Niektoré Wi-Fi siete môžu vyžadovať zadanie alebo zmenu ďalších nastavení. napríklad pri používaní aplikácií ako Safari alebo Mail a súčasne nie ste v dosahu už používanej Wi-Fi siete. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. zadajte heslo a klepnite na Pripojiť (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámky ). potom klepnite na typ zabezpečenia siete a zadajte heslo. klepnite na Zabezpečenie. Ak sa pokúšate pripojiť na internet. sú označené ikonou zámky . Vypnutie pripájania iPhone k už použitej sieti: Vyberte Wi-Fi a klepnite na symbol vedľa siete. musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi manuálne. Nastavenie iPhone tak. ktorá nie je zobrazená v zozname nájdených sietí. z ktorých si môžete vybrať. Ak je to potrebné. ak máte na vašom iPhone nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť).

prípadne odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche. Pre informácie o mimosieťovom pokrytí a aktivácii služby roaming sa informujte u vášho mobilného operátora. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. ktoré je možné použiť na telefonovanie. Game Center). Ak nechcete byť upozorňovaný na nové informácie. alebo navštívte jeho webovú stránku. službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. ktoré chcete vypnúť alebo zapnúť.Zdieľanie internetu Nastavenia zdieľania internetu sa zobrazia v najvyššej úrovni nastavení a aj v časti Všeobecné > Sieť. pripomienok alebo odznakov v jednotlivých aplikáciách: Klepnite na Hlásenia. Hlásenia závisia od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky. že ste mimo dosahu siete vášho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete. 208 Kapitola 25 Nastavenia . Vypínanie a zapínanie zvukov. alebo chcete predĺžiť výdrž batérie. môžete hlásenia vypnúť. Služba môže byť spoplatnená. ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. ktorú chcete používať. Hlásenia „push“ vás upozornia na nové informácie aj vtedy. Poznámka: V závislosti od vášho operátora bude zrejme potrebé aktivovať Zdieľanie internetu predtým. vyberte zo zoznamu niektorú aplikáciu a typy hlásení. Telefonovať môžete len u tých operátorov. ak aplikácia nie je spustená. Hlásenia Toto nastavenie sa zobrazí po otvorení aplikácie (napr. Výber operátora: Vyberte Operátor a vyberte sieť. ako sa nastavenia služby zobrazia na tomto mieste. Zapínanie a vypínanie všetkých hlásení: Klepnite na Hlásenia a vypnite alebo zapnite hlásenia. ktorá využíva službu hlásení Apple Push. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom vášho operátora. Operátor Táto položka sa zobrazí na GSM modeloch v prípade.

vypnite alebo zapnite Vibrovať pod nadpisom Zvonenie . neprehráva žiadne zvonenia. Nastavenie vibrovania iPhone pri prichádzajúcom hovore: Vyberte Zvuky. Ak je tlačidlom Zvoniť/Ticho nastavený hlasný režim. Nastavenie zvonenia: Vyberte Zvuky > Zvonenie.Akonáhle vyberiete sieť. Tlačidlá hlasitosti nemajú vplyv na hlasitosť vyzváňania alebo upozornení. Ak vybraná sieť nie je dostupná. použite tlačidlá na boku iPhone. Zmena hlasitosti vyzváňania a upozornení: Vyberte Zvuky a nastavte intenzitu potiahnutím posuvníka. prehrávate video alebo telefonujete. klepnite na Zvonenie a vypnite alebo zapnite jednotlivé položky . vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom Tichý režim . iPhone prehráva zvuky upozornení a zapnuté zvukové efekty. Ak chcete. Ak chcete. Za každých okolností však prehráva zvuk budíka nastavený v aplikácii Hodiny. vyberte v Nastaveniach siete Automaticky. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. iPhone bude používať už len túto sieť. Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Stlačte prepínač Zvoniť/Ticho na boku vášho iPhone. že je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“. Povolenie úprav hlasitosti vyzváňania a upozornení použitím tlačidiel hlasitosti: Vyberte Zvuky a zapnite možnosť „Upravovať tlačidlami“. ak práve počúvate hudbu. aby iPhone vibroval v hlasnom režime. aby iPhone vibroval v tichom režime. Ak chcete. Na iPhone môžete nastaviť zvuky pre:  Prichádzajúci hovor  Prichádzajúcu textovú správu  Prichádzajúci odkaz  Prichádzajúcu emailovú správu  Odchádzajúcu emailovú správu  Upozornenie na stretnutie  Zamknutie iPhone  Písanie na klávesnici Kapitola 25 Nastavenia 209 . Nastavenie zvukov upozornení a zvukových efektov: Vyberte Zvuky. Ak je iPhone v tichom režime. aby sieť za vás vyberal iPhone. V prípade. upozornenia ani zvukové efekty. na obrazovke vášho iPhone sa objaví nápis „Žiadna sieť“ a nebude možné uskutočňovať a prijímať hovory či odkazy. alebo sa pripájať na internet cez mobilnú dátovú sieť.

Ak je funkcia Automatický jas zapnutá. Pozadie Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre plochu. Automatické nastavovanie jasu na iPhone: Vyberte Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. iPhone sám nastavuje jas obrazovky podľa aktuálneho osvetlenia. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a vynulovať rôzne nastavenia iPhone Informácie Pre informácie o iPhone vyberte Všeobecné > Informácie a dozviete sa:  Názov siete mobilného operátora  Počet skladieb. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. alebo použite funkciu Automatický jas. videí.Jas Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. stlmte jas obrazovky. hodnotu ktorého získava pomocou vstavaného senzora. Všeobecné Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete. bezpečnosti a ďalšie nastavenia systému iOS. Pre predĺženie času. 210 Kapitola 25 Nastavenia . fotografií a aplikácií  Celkovú kapacitu pamäte  Kapacitu voľného miesta  Verziu softvéru  Operátora  Model a sériové čísla  Adresy Wi-Fi a Bluetooth  GSM modely: IMEI (International Mobile Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card)  CDMA model: MEID (Mobile Equipment Identifier)  Verziu firmvéru modemu mobilného vysielača  Právne informácie  Regulačné informácie Štatistiky používania Zobrazenie percentuálneho stavu nabitia batérie: Vyberte Všeobecné > Použitie a zapnite funkciu Percentá batérie. počas ktorého nebude nutné iPhone nabíjať. zdieľania. Nastavenie jasu obrazovky: Vyberte Jas a prstom potiahnite ovládací prvok.

iPhone je aktívny vždy. Vynulovanie štatistík používania: Klepnite na Všeobecné > Štatistiky a ďalej na Vynulovať štatistiky. Zapnutie alebo vypnutie 3G (GSM modely): Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite funkciu 3G. až kým sa nepripojíte k Wi-Fi sieti. prehliadania webu alebo používania iných funkcií iPhone. Dátový roaming si vypnite napríklad vtedy. používania emailov. Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Mobilné dáta. čím vynulujete dátové a časové štatistiky. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. Použitie 3G vedie v mnohých prípadoch k rýchlejšiemu sťahovaniu dát z internetu. Tu môžete vidieť: Â Použitie . pristupovať k nastaveniam Wi-Fi.Zobrazenie štatistík používania: Vyberte Všeobecné > Štatistiky. nebudú vynulované. Â Prevolaný čas pre aktuálne obdobie a pre celú dobu používania. Kapitola 25 Nastavenia 211 . že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora. nebudete mať prístup na internet. ako je načítavanie emailových správ. že vypnete 3G. ako dlho bol iPhone odomknutý alebo v pohotovostnom režime. môžete predĺžiť výdrž batérie tak.Dobu. Ak je funkcia Mobilné dáta vypnutá. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Zdieľanie internetu: Vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Â Množstvo dát odoslaných a prijatých cez mobilnú dátovú sieť. kedy bol iPhone v režime spánku. vrátane vytáčania alebo prijímania hovorov. počas ktorého bol iPhone zapnutý. keď sa na ňom vykonávajú úlohy na pozadí. V pôvodnom nastavení sú Mobilné dáta zapnuté. Sieť V Nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie. počas ktorej bol iPhone aktívny a používaný od posledného plného nabitia. Štatistiky týkajúce sa toho. Dátový roaming umožňuje prístup na internet a k odkazom služby „Visual Voicemail“ cez mobilnú dátovú sieť v prípade. vrátane času. keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. keď ho používate. Pokiaľ často telefonujete. Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Dátový roaming. počúvania hudby. Â Pohotovostný režim – Čas od posledného úplného nabitia. alebo vypnúť a zapnúť dátový roaming. iPhone je aktívny aj vtedy. ale môže znížiť výdrž batérie. odosielania a prijímania textových správ.

ako sú napríklad náhlavné sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free telefonovanie. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Vymazanie VPN konfigurácie: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím na modrú šípku pri názve konfigurácie prejdite na obrazovku danej konfigurácie. Kompas a aplikáciám tretích strán. Väčšinou je možné pre iPhone použiť tie isté nastavenia pre VPN ako na vašom počítači. Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple. Potom klepnite na Vymazať VPN v dolnej časti obrazovky. ktorým môžete vypnúť a zapnúť VPN. Zmena konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím vyberte konfiguráciu. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií cez verejnú sieť. Po zadaní nastavení VPN sa v Nastaveniach zobrazí prepínač. O informáciách. ak chcete cez iPhone pristupovať k vašim pracovným emailom. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. Viac v časti „Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov “ na strane 71. Lokalizačné služby Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Mapy. založených na určovaní polohy. ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu. získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. Vypnutie alebo zapnutie VPN: Vyberte VPN a klepnutím vypnite alebo zapnite VPN.Pridanie novej konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu VPN. týkajúcich sa nastavení. Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth: Vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite alebo zapnite Bluetooth. VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete. Fotoaparát. PPTP alebo Cisco IPSec. miestnych Wi-Fi sietí (v prípade. 212 Kapitola 25 Nastavenia . že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). sa poraďte s vaším správcom siete. v stavovom riadku sa zobrazí . Dáta získané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte. ktorú chcete aktualizovať. Bluetooth iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami. VPN funguje cez Wi-Fi aj cez mobilné dátové pripojenie. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy. iPhone je schopný pripojiť sa k sieťam VPN používajúcim protokoly L2TP.

Vyhľadávanie Spotlight V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah. ktorá si za posledných 24 hodín vyžiadala vašu polohu. Ikona sa zobrazí pri každej aplikácii. Ak nechcete povoliť používanie lokalizačných služieb pre niektoré z aplikácií alebo pre žiadnu z nich. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete. že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou manipuláciou vypne displej iPhone. nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne slúchadiel iPhone počas počúvania hudby alebo telefonovania. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre všetky aplikácie: Vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby a vypnite alebo zapnite túto službu. akým spôsobom tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre vybrané aplikácie: Vypnite alebo zapnite lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie. v ktorom prebehne vyhľadávanie: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. Táto obrazovka zobrazuje. môžete túto funkciu vypnúť. znamená to. vypnite ju. sa zobrazí na obrazovke nastavení lokalizačných služieb. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a textové správy. ktorá využíva lokalizačné služby. po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie a vyberte čas. Nastavenie poradia zobrazenia kategórií pri vyhľadávaní: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. Zistíte tak. Predĺžite tak výdrž batérie. Uzamykanie Keď sa iPhone zamkne. 2 Klepnutím na položku ju označíte alebo zrušíte jej označenie. ktoré používajú lokalizačné služby. Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. V pôvodnom nastavení sú všetky kategórie vyhľadávania zapnuté. Nastavenie obsahu. budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v prípade. Nastavenie času. 2 Dotknite sa tlačidla vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol. mali by ste si prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Kapitola 25 Nastavenia 213 . Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán. ktorý bude prehľadávaný a meniť usporiadanie výsledkov vyhľadávania. či sú pre danú aplikáciu lokalizačné služby zapnuté alebo vypnuté.Každá aplikácia. že sa ju nejaká aplikácia pokúsi použiť.

zadajte vaše heslo. Znovu zadajte vaše staré heslo a potom dvakrát zadajte nové heslo. Zapínanie a vypínanie jednoduchého hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Jednoduché heslo. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. Zmena hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Vypínanie a zapínanie hlasového vytáčania: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Hlasové vytáčanie. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Dôležité: Na iPhone 3GS musíte pri zapnutí ochrany dát obnoviť softvér iOS. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. zadajte vaše heslo a klepnite na Zmeniť heslo. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. aby vyžadoval heslo pre odomknutie. Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované všetky nastavenia. alebo úplne zakázať prístup na YouTube. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. Ak heslo zabudnete. po ktorom sa bude pre odomknutie vyžadovať heslo: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše heslo. Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. tvorené kombináciou číslic. Klepnite na Vyžadovať heslo a potom zvoľte čas. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. písmen. 214 Kapitola 25 Nastavenia . Toto napríklad umožňuje rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania).Uzamykanie heslom iPhone je pri kúpe nastavený tak. zadajte vaše heslo a klepnite na Vymazať dáta pre zapnutie tejto funkcie. počas ktorého bude musieť byť iPhone zamknutý. Vypnutie uzamykania heslom: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Nastavenie času. klepnite na Vypnúť heslo a potom znovu zadajte heslo. interpunkcie a špeciálnych znakov. aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla. musíte obnoviť softvér vášho iPhone. Nastavením hesla zapnete ochranu dát. Obmedzenia Na iPhone je možné nastaviť obmedzenie používania niektorých aplikácií a obsahu prehrávača iPod. Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom.

YouTube Fotoaparát je vypnutý a jeho ikona je odstránená z plochy. Ping Služba App Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. 3 Znovu zadajte štvormiestne heslo. iTunes Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií. Fotoaparát Nemôžete vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime (iPhone 4). Inštalácia aplikácií Safari Kapitola 25 Nastavenia 215 . Nemôžete inštalovať aplikácie na iPhone. Klepnite na Zakázať obmedzenia a znovu zadajte heslo. Nie je možné prezerať si obsah na internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips. 2 Zadajte štvormiestne heslo. Nemôžete fotografovať. YouTube je zakázané a ikona YouTube je odstránená z plochy. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. aj keď je Safari zakázané. musíte obnoviť softvér vášho iPhone pomocou iTunes.Zapnutie obmedzení: 1 Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a klepnite na Povoliť obmedzenia. Nastavenie obmedzenia aplikácií: Klepnutím na jednotlivé položky vypnete a zapnete ich obmedzenia. FaceTime Služba iTunes Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Safari je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy. Dôležité: Ak zabudnete heslo. Nie je možné prezerať. kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah. Vypnutie obmedzení: Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a zadajte heslo. Pri prvom zapnutí sú všetky položky zapnuté (nie sú obmedzené). Klepnite na položku pre jej zapnutie alebo vypnutie a obmedzenie jej používania. Prezerať si obsah na internete je stále možné prostredníctvom iných aplikácií tretích strán.

kalendáre sú zamknuté a nie je možné pridávať. Obmedzenie hier pre viacerých hráčov: Vypnite Hry pre viac hráčov. Nastavenie obmedzení obsahu: Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu. Lokalizačné služby Aktuálne nastavenia Mail. Počas upravovania plochy sa na ikonách aplikácií nezobrazí . Vymazávanie aplikácií Aktuálne nastavenia lokalizačných služieb a nastavenia Nájsť môj iPhone (v MobileMe účtoch v časti „Mail. môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi. Obmedzený obsah sa nezobrazí na iPhone. kontakty. kalendáre“) sú zamknuté a nie je možné ich meniť. Nastavte obmedzenia použitím hodnotiaceho systému tej ktorej krajiny pre nasledujúce kategórie obsahu:  Hudba a podcasty  Filmy  TV seriály  Aplikácie Napríklad v USA môžete povoliť len filmy s hodnotením PG a nižším . Poznámka: Nie všetky krajiny alebo oblasti majú takýto hodnotiaci systém.klepnite na Filmy a zo zoznamu vyberte PG. Obmedzenie pridávania priateľov: Vypnite Pridávanie priateľov. Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté. môžete nakupovať dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store. odosielať či prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center. 216 Kapitola 25 Nastavenia . Ak je Pridávanie priateľov zapnuté. Ak je Pridávanie priateľov vypnuté. kontakty. Účty Obmedzenie nakupovania v rámci aplikácií: Vypnite Nakupovanie v aplikáciách. nie je možné odosielať žiadosti na hry. upravovať alebo vymazávať účty.Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone. nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať priateľské žiadosti. Ak je táto funkcia zapnutá.

Dátum a čas
Tieto nastavenia sa vzťahujú na čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky, svetový čas a kalendáre. Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach.) Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a času v iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a zapnite Nastaviť automaticky. Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas. Manuálne nastavenie dátumu a času: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite Nastaviť automaticky. Klepnite na Časové pásmo a zadajte meno hlavného mesta vášho časového pásma. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.

Klávesnica
Vypnutie alebo zapnutie funkcie Auto kapitalizácia (veľké písmená za interpunkčným znamienkom): Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite funkciu Auto kapitalizácia. Štandardne je iPhone nastavený tak, aby menil prvé písmená slov na veľké v prípade, že napíšete interpunkčné znamienko, ktoré znamená koniec vety alebo nový riadok. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Auto opravy. iPhone je prednastavený tak, že ak má predvolená klávesnica jazyka, ktorý ste vybrali, k dispozícii slovník, iPhone bude počas písania navrhovať opravy alebo celé slová. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Skontrolovať pravopis. Kontrola pravopisu podčiarkuje počas písania slová s preklepmi. Pre zobrazenie navrhovaných opráv klepnite na podčiarknuté slovo. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Nastavenie používania klávesu Caps lock: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Povoliť Caps lock. Ak aktivujete Caps lock a počas písania na klávesnici dvakrát klepnete na kláves Shift , všetky ďalšie zadané písmená budú veľké. Ak je Caps lock zapnutý, kláves Shift zmení farbu na modrú. Zapnutie alebo vypnutie skratky „.“: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite skratku „.“ .

Kapitola 25 Nastavenia

217

Skratka „.“ vám umožňuje počas písania klepnutím dvakrát na medzerník vložiť na koniec vety bodku nasledovanú medzerou. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a zo zoznamu vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných klávesniciach, pozrite si časť Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“, potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie Upraviť slovník užívateľa sa zobrazí v prípade, že máte zapnutú ktorúkoľvek z nasledujúcich klávesníc: Â Čínska - zjednodušená (Pinyin)
 Čínska - tradičná (Pinyin)  Čínska - tradičná (Zhuyin)  Japonská (Romaji)  Japonská (Ten Key)

Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Klepnite na +, klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Potom klepnite na pole Yomi, Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Viac v časti Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272.

Medzinárodné
Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel vašej krajiny alebo oblasti.
218 Kapitola 25 Nastavenia

Nastavenie jazyka iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Potom klepnite na Hotovo. Nastavenie jazyka funkcie Ovládanie hlasom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom a vyberte jazyk. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a potom vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní medzinárodných klávesníc, pozrite si Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Medzinárodné klávesnice, potom klepnite na Upraviť a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje virtuálne rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a nastavte lokalitu. Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy dní a mesiacov v natívnych iPhone aplikáciách. Nastavenie formátu kalendára: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte formát.

Prístupnosť
Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete používať. Viac v časti kapitola 29, „Prístupnosť,“ na strane 251.

Profily
Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.

Kapitola 25 Nastavenia

219

Obnova iPhone
Obnovenie všetkých nastavení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť všetky nastavenia. Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné. Informácie (napríklad kontakty a kalendáre) a médiá (napríklad skladby a videá) nebudú ovplyvnené. Vymazanie celého obsahu iPhone a všetkých nastavení: Pripojte iPhone k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na „Vymazať celý obsah a nastavenia“. Týmto budú vynulované všetky nastavenia a všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Obnova nastavení siete: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť nastavenia siete. Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a položka „Potvrdiť pripojenie“ zostanú zapnuté. Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, vyberte Nastavenia > Všeobecné > Profil, klepnite na profil a potom na Odstrániť. Obnova slovníka klávesnice: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť slovník klávesnice. Do slovníka klávesnice sa slová pridávajú v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice. Obnova tohto slovníka vymaže všetky slová, ktoré boli doň pridané. Obnova pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť rozloženie plochy. Vynulovanie zobrazovania lokalizačných upozornení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia. Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácií (napríklad Fotoaparát, Kompas alebo Mapy) na používanie lokalizačných služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie o používanie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné upozornenia (znovu sa budú zobrazovať žiadosti pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia.

220

Kapitola 25 Nastavenia

Mail, kontakty, kalendáre

Pomocou nastavení pre aplikácie Mail, kontakty, kalendáre nastavíte účty a zapnete v iPhone účty a zapnete konkrétne služby vybraných účtov (ako je pošta, kontakty, kalendáre, záložky alebo poznámky): Â Microsoft Exchange (pošta, kontakty a kalendáre)
 MobileMe (pošta, kontakty, kalendáre, záložky, poznámky a Nájsť môj iPhone)  Google (pošta, kalendáre a poznámky)  Yahoo! (pošta, kalendáre a poznámky)  AOL (pošta a poznámky)  Ďalšie emailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP  Účty LDAP alebo CardDAV pre Kontakty  Účty typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) pre aplikáciu Kalendár

Účty
Časť Účty vám umožňuje vytvárať na vašom iPhone účty. Po klepnutí na túto sekciu sa zobrazia nastavenia špecifické pre typ zakladaného účtu. Informácie potrebné na vytvorenie emailového účtu získate u poskytovateľa služby alebo správcu siete. Viac informácií nájdete v časti: Â „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27
 „Pridávanie kontaktov“ na strane 233  „Odoberanie kalendárov“ na strane 128

Zmena nastavení účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vykonajte potrebné zmeny. Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone nie sú synchronizované s počítačom, takže môžete prispôsobiť svoje účty na prácu s iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili nastavenia účtov vo vašom počítači. Vypnutie služby účtu: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, vyberte účet a vypnite službu účtu (napríklad Mail, Kalendáre alebo Poznámky). Ak je služba účtu vypnutá, iPhone nebude zobrazovať ani synchronizovať informácie s touto službou účtu až do jej opätovného zapnutia. Zmena rozšírených nastavení: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a urobte jeden z nasledujúcich úkonov:
 Ukladanie rozpísaných, odoslaných a vymazaných správ na iPhone alebo vzdialene

na serveri (len účty IMAP) nastavíte klepnutím na Rozšírené a výberom Rozpísané správy, Odoslané správy alebo Vymazané správy. Ak sa rozhodnete ukladať správy na váš iPhone, budete si ich môcť prezerať aj v prípade, že iPhone nebude pripojený na internet.

Kapitola 25 Nastavenia

221

nenastavujte tento interval na príliš krátky. Ak chcete zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií. Načítanie dát Nastavenie Push vám na iPhone umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu push pre MobileMe. Ak chcete. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. Ak je funkcia „Push“ vypnutá. nastavíte klepnutím na Rozšírené a potom klepnutím na Odstrániť. (alebo funkcie Fetch na Manuálne na obrazovke Načítanie dát) je nadradené nastaveniam jednotlivých účtov. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a vyberte. v ktorom bude táto kontrola prebiehať. nevykonávajte túto kontrolu príliš často. ktoré máte nastavené na iPhone. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a klepnutím zapnite funkciu „Push“. klepnite na Rozšírené. ako často chcete sťahovať dáta pre všetky účty.t. Ak chcete. môžete naďalej prijímať dáta . týždeň alebo mesiac. kontakty. kontakty. kalendároch a záložkách.j. Vymazanie účtu z iPhone: Zvoľte „Mail. Vymazaním účtu však neodstránite účet alebo s ním súvisiace informácie z počítača. nebudete mať naň prístup z vášho iPhone. kontakty. môžete funkciu „Push“ vypnúť. Yahoo! alebo akýkoľvek iný „push“ účet. ktoré ju nepodporujú. Ak niektorý účet vymažete. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. získané synchronizáciou s účtom. Nastavenie intervalu pre sťahovanie a kontrolu dát: Zvoľte „Mail. Meno a Heslo pod nadpisom Server prichádzajúcej pošty alebo Server odchádzajúcej pošty.  Úprava nastavenia SSL a hesla. Nastavenie funkcie Push na Vyp. „Push“ účty automaticky doručia do iPhone nové informácie.  Nastavenia emailového servera zmeníte klepnutím na Host. kalendáre“. Čas. Microsoft Exchange. budú z vášho iPhone vymazané. alebo predĺžiť výdrž batérie. akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym oneskorením). jeden deň. 222 Kapitola 25 Nastavenia . Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. Pre určenie intervalu. Zapnutie funkcie „push“: Vyberte „Mail. Všetky emaily a informácie o kontaktoch. klepnutím vyberte požadovaný účet a klepnite na „Vymazať účet“ v dolnej časti obrazovky. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. prípadne používate účty. Mail Nastavenia Mailu sa okrem výnimiek vzťahujú na všetky účty. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. Potom nastavte časový interval: Nikdy. použite položku „Načítanie dát“. po ktorom budú správy odstránené z aplikácie Mail v iPhone.

Pre odoslanie správy z iného účtu klepnite v správe na pole Od a vyberte si iný účet. kontakty. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Zobraziť Pre/Cc“. kontakty. napríklad pri odosielaní fotografií z aplikácie Fotky alebo po klepnutí na emailovú adresu firmy zobrazenej v aplikácii Mapy. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite Načítať obrázky. kontakty. kalendáre“ > „Zobraziť“ a potom vyberte nastavenie. z ktorého z vašich účtov budú odosielané emailové správy vytvorené v inej aplikácii na iPhone. Podľa tohto symbolu viete určiť. napríklad váš obľúbený citát alebo vaše meno. Nastavenie zobrazovania položiek Pre a Cc v zozname správ v iPhone: Vyberte „Mail. či bola správa poslaná priamo vám. Nastavenie. kontakty. „Veľké“. kontakty. Kapitola 25 Nastavenia 223 . 100 alebo 200 správ. kontakty. Vyberte najnovších 25. 50. kontakty. kalendáre“ > „Podpis“ a zadajte podpis. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. titul a telefónne číslo. Môžete si vybrať zobrazovanie až piatich riadkov správy. kontakty. Nastavenie predvoleného emailového účtu: Vyberte „Mail. Nastavenie zoraďovania správ do vlákien: Vyberte „Mail. či vám bude iPhone posielať kópiu každej odoslanej správy: Vyberte „Mail. Pridanie podpisu do vašich správ: Vyberte „Mail. ktoré má iPhone zobrazovať: Zvoľte „Mail. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite funkciu Skrytú kópiu sebe. kalendáre“ a výberom účtu Exchange. kontakty. kontakty. Toto nastavenie určuje. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite zapnite Zoradiť do vlákien. kalendáre“ > „Veľkosť písma“ a potom vyberte „Malé“. alebo ste dostali kópiu. Nastavenie počtu riadkov správy zobrazovaných v zozname náhľadov: Vyberte “Mail. Nastavenie potvrdzovania vymazávania správ v iPhone: Vyberte „Mail. Takto môžete rýchlo získať prehľad o obsahu správ vo vašej schránke. iPhone je možné nastaviť tak. Nastavenie minimálnej veľkosti písma v správach: Vyberte „Mail. aby sa na koniec každej odoslanej správy pridával váš podpis. Klepnutím na „Synchronizovať“ vyberte vek správ (počet dní). Nastavenie počtu správ. kalendáre“ a v nastaveniach aplikácie Mail vypnite alebo zapnite Potvrdiť vymazanie. v zozname správ sa vedľa každej správy zobrazí symbol alebo . 75. „Stredné“.Zvukové upozornenia na nové alebo odoslané emaily nastavíte v paneli Zvuky. Ak je možnosť Zobraziť Pre/Cc zapnutá. kalendáre“ > „Náhľad“ a potom vyberte nastavenie. potom si vyberte niektorý z účtov. kalendáre“ > „Predvolený účet“. Poznámka: Nastavenia účtu Microsoft Exchange zmeníte v nastaveniach „Mail. Nastavenie automatického načítavania obrázkov na iPhone: Vyberte „Mail. ktoré sa majú synchronizovať so serverom. Ďalšie správy v aplikácii Mail získate rolovaním na koniec zoznamu prijatých správ a klepnutím na “Načítať viac správ“. kontakty.

kalendáre“. Ak cestujete iPhone nemusí zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. ak je s iPhone synchronizovaný viac než jeden kalendár. kontakty. Kalendáre Nastavenie zvukového upozornenia pri prijatí pozvánky: Vyberte „Mail. v menu „Kontakty“ klepnite na „Zoradiť podľa“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Triedenie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. 224 Kapitola 25 Nastavenia . Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. Nastavenie časového intervalu pre zobrazovanie minulých kalendárových udalostí v iPhone: Vyberte „Mail. Toto nastavenie sa zobrazí. Nastavenie predvoleného kalendára: Vyberte „Mail. Nastavenie podpory časových pásiem v aplikácii Kalendár: Vyberte „Mail. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne. Microsoft Exchange alebo CardDAV povolené kontakty. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. kontakty. v menu „Kontakty“ klepnite na „Poradie zobrazenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Zobrazovanie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Vyberte „Mail. Nastavenie zobrazovania kontaktov: Vyberte „Mail. kalendáre“ a klepnite na „Importovať zo SIM karty“. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. kalendáre“ a pod položkou Kalendár klepnite na „Pripomínať pozvánky“. ku ktorému budú priradené kontakty zo SIM karty. priezvisko. kontakty. kontakty. meno. Ak máte v účtoch MobileMe. priezvisko. kontakty. v Kalendári klepnite na Predvolený kalendár a vyberte predvolený kalendár pre nové udalosti. kontakty.Kontakty Nastavenie poradia kontaktov: Vyberte „Mail. budete si musieť vybrať účet. meno. Vyberte časové pásmo pre kalendáre klepnutím na Časové pásmo a výberom hlavného mesta. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. kalendáre“ > „Podpora čas. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. kalendáre“ > „Synchronizovať“ a potom nastavte vybraný časový interval. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. kalendáre“. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. kalendáre“. kontakty. pásiem“ a zapnite túto funkciu.

Niektoré nastavenia sú dostupné len na GSM modeloch. nájdete v „Zobraziť moje číslo“ na strane 77. Ak je funkcia FaceTime zapnutá.Zobraziť moje číslo (GSM modely): Vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. kalendáre“. Presmerovanie hovorov Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 Vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. O cenách a dostupnosti sa informujte u svojho operátora. nájdete v „Čakanie hovorov“ na strane 76. kontakty. nájdete v „Presmerovanie hovorov“ na strane 76. Kapitola 25 Nastavenia 225 .Poznámky Ak na synchronizáciu poznámok nastavíte viac než jeden účet. Nastavenie účtu. vypnutie alebo zapnutie funkcie čakania hovorov. v Poznámkach klepnite na Predvolený účet a vyberte niektorý z účtov. Zobrazenie vlastného čísla pri volaní Zobrazenie alebo skrytie vlastného čísla . Viac informácií o presmerovaní hovorov. Viac informácií o skrytí vlastného čísla. Služba môže byť spoplatnená. na ktoré sa majú hovory presmerovať. ku ktorému sa má nová poznámka priradiť: Vyberte „Mail. vrátane informácií o skrytí čísla na CDMA modeli. Čakanie hovorov Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Čakanie hovorov (GSM modely): Vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. vaše telefónne číslo bude zdieľané s volanými osobami. vrátane presmerovania na CDMA modeli. Viac informácií o čakaní hovorov. vrátane informácií o aktivácii/deaktivácii na CDMA modeli. zmenu hesla a iných nastavení. zobrazí sa nastavenie Predvolený účet. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. FaceTime Aktivácia alebo deaktivácia funkcie FaceTime (iPhone 4): Zapnite alebo vypnite funkciu FaceTime. Telefón Panel nastavení Telefón môžete použiť na presmerovanie prichádzajúcich hovorov.

že získavate svoje odkazy volaním do odkazovej schránky z iného telefónu. iPhone môžete použiť s ďalekopisným strojom v prípade. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Zmena hesla do odkazovej schránky: Vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. 226 Kapitola 25 Nastavenia . Toto heslo nemusíte zadávať pri volaní odkazovej schránky z vášho iPhone. Informácie o ďalších funkciách dostupnosti iPhone nájdete v časti kapitola 29. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA.com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Zmena hesla odkazovej schránky Heslo pre odkazovú schránku vám pomáha ochrániť vaše odkazy pred prístupom iných ľudí. Navštívte www.apple. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich kontaktoch a obľúbených položkách bez toho. Pripojenie iPhone k ďalekopisnému stroju: Vyberte Telefón a zapnite TTY.Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY) V niektorých krajinách alebo regiónoch sú ďalekopisné stroje (TTY) často využívané nepočujúcimi a sluchovo postihnutými osobami na písomnú komunikáciu. že máte k dispozícii kábel iPhone TTY Adapter.“ na strane 251. ktorý je dostupný v mnohých krajinách. Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód. Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte. Viac informácií nájdete v časti „Používanie iPhone v zahraničí“ na strane 79. že ju nebude možné použiť bez PIN kódu. Telefonovanie zo zahraničia Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. „Prístupnosť. budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať Personal Unlocking Key (PUK). že je SIM karta zamknutá. Zamknutie SIM karty Môžete zamknúť vašu SIM kartu (GSM modely) tak. keď iPhone vypnete a znovu zapnete. Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Niektoré mobilné siete nebudú akceptovať tiesňové hovory z iPhone v prípade. Toto heslo potrebujete len v prípade. Niektorí operátori vyžadujú pre používanie iPhone PIN kód. Potom pripojte váš iPhone do ďalekopisného stroja pomocou TTY adaptéra pre iPhone. alebo kontaktujte vášho operátora. PIN kód budete musieť zadať vždy.

Zmena PIN kódu SIM karty: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty. Zapnutie funkcie AutoFill: Vyberte Safari > AutoFill a máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. Všeobecné Výber internetového vyhľadávača: Vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte si vyhľadávač. nastaviť zabezpečenie a vypnúť alebo zapnúť funkciu hľadanie chýb pre vývojárov. že bude automaticky vypĺňať webové formuláre použitím kontaktných údajov. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. ktoré ste už zadali. mien a hesiel. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Informácie o poplatkoch za tieto služby získate u svojho mobilného operátora. zapnite Použiť moje info. Rolovaním sa posuňte nadol a klepnite na tlačidlo pre služby vášho operátora. zapnite Mená a Heslá. Použite PIN kód priradený vašim operátorom alebo prednastavený PIN kód. Safari môžete nastaviť tak. 2 Zapnite PIN kód karty a klepnite na Zmeniť PIN.Vypnutie alebo zapnutie požadovania PIN kódu pre SIM kartu: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Prístup k službám mobilného operátora: Vyberte Telefón. Safari Panel nastavení Safari vám umožňuje zvoliť si internetový vyhľadávač. alebo zobraziť počet zostávajúcich neprevolaných minút. zavolať službu directory assistance. Kapitola 25 Nastavenia 227 . Ak si napríklad vyžiadate stav vašej faktúry. 3 Zadajte aktuálny PIN kód a potom váš nový PIN. informácia vám môže prísť vo forme textovej správy. 2 Zadajte PIN kód pre potvrdenie volieb. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. ktorý chcete použiť. alebo použitím obidvoch spôsobov. Môžete si napríklad skontrolovať stav vašej faktúry. 4 Znova zadajte nový PIN kód pre potvrdenie a klepnite na Hotovo. ktorý chcete používať. Prístup k službám vášho mobilného operátora V závislosti od operátora je možné v iPhone pristupovať k niektorým ďalším službám.

 Všetky cookies zo Safari vymažete klepnutím na Vymazať cookies. klepnite na Databázy a potom na Upraviť. ako napríklad filmy. Zabezpečenie Safari je štandardne nastavené tak. ak iPhone nie je nastavený tak. aby vás pri ďalšej návšteve rozpoznala. Funkcia nebude blokovať okná. Niektoré stránky nebudú správne fungovať. ktoré otvoríte klepnutím na odkaz. Webové stránky sa tak môžu prispôsobovať vašim požiadavkám. Z navštívených stránok alebo Vždy. Stránky používajúce JavaScript môžu napríklad zobrazovať aktuálny dátum a čas alebo otvárať odkazy vo vyskakovacích (pop-up) oknách. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. 228 Kapitola 25 Nastavenia .Ak je táto funkcia zapnutá. Zablokovaním vyskakovacích (pop-up) okien zamedzíte otváraniu len tých vyskakovacích okien.  Akceptovanie cookies (koláčikov) prehliadačom Safari nastavíte pomocou možnosti Prijímať cookies.  Povolenie alebo blokovanie JavaScriptu zapnete alebo vypnete pomocou možnosti JavaScript. Potom klepnite na vedľa databázy a nakoniec na „Vymazať“. Upozornenie pred falošnými stránkami vás chráni pred potenciálne nebezpečnými internetovými stránkami. aby prijímal cookies. môžete upraviť zabezpečenie Safari tak. Ak chcete. Pri otváraní podozrivej webovej stránky ju Safari zablokuje a zobrazí upozornenie.  Zablokovanie alebo povolenie vyskakovacích (pop-up) okien nastavíte prepínačom Blokovať pop-upy.  Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. animácie a webové aplikácie. aby ste chránili iPhone pred možnými bezpečnostnými rizikami na internete. klepnite na Vymazať všetky. Cookie je súbor pre skladovanie informácií. Niektoré webové aplikácie používajú na ukladanie informácií o aplikáciách do iPhone databázy. ktoré sa objavujú pri zatvorení stránky alebo pri jej otvorení pomocou priameho zadania jej adresy. že zobrazuje všetky webové prvky. Zmena bezpečnostných nastavení: Vyberte Safari a zmeňte niektoré z nasledujúcich nastavení:  Upozornenie na potenciálne nebezpečné (falošné) stránky nastavíte prepínačom Falošná stránka. ktoré stránka potrebuje zanechať v iPhone. kde vyberte z možností Nikdy.  Históriu navštívených webových stránok vymažete klepnutím na Vymazať históriu.  Ak chcete vymazať databázu. JavaScript umožňuje dynamicky riadiť prvky na webovej stránke.

Vyrovnávacia pamäť prehliadača (cache) uchováva obsah webových stránok kvôli urýchleniu ich otvárania. môžete tento problém vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte prehliadača (cache). zobrazí sa pri výskyte chyby na webovej stránke. nebude možné prijímať prílohy MMS správ. Vypnutie a zapnutie skupinového odosielania správ: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite Skupinové správy. Nastavenie počtu prehraní upozornenia na správu (iOS 4. ktorú ste otvorili. Vývojár Nástroj Chybová konzola vám môže pomôcť pri riešení chýb na webových stránkach. Ak sú MMS správy vypnuté. Hudba Nastavenia v paneli Hudba sa týkajú skladieb. Ak je konzola zapnutá. možnosť odosielania MMS správ a nastavenie Zobraziť predmet nebudú zobrazené. (Skupinové odosielanie správ nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Zobrazenie poľa predmet prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Zobraziť predmet. nezobrazuje žiaden obsah. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. Vypnutie alebo zapnutie Chybovej konzoly: Vyberte Safari > Vývojár a vypnite alebo zapnite funkciu Chybová konzola. Poznámka: Ak služba MMS nie je podporovaná vaším operátorom. použite nastavenia správ. Zobrazenie počtu znakov v prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Počet znakov. Ak stránka.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Správy Ak chcete upraviť nastavenia SMS a MMS správ. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. Nastavenie zobrazovania náhľadu správy na ploche: Vyberte Správy a klepnutím na Zobraziť náhľad zapnite alebo vypnite túto funkciu. Vypnutie a zapnutie MMS: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite MMS správy. podcastov a audiokníh. Vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache) vymažete klepnutím na Vymazať cache. ako napríklad obrázky alebo zvuky. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Kapitola 25 Nastavenia 229 . iPod Nastavenia iPodu slúžia na zmenu nastavení prehrávania hudby a videa v aplikácii iPod.

či sa rozpozerané videá majú prehrávať od začiatku. Prehrávanie skladieb na rovnakej úrovni hlasitosti v iTunes: V menu aplikácie iTunes vyberte iTunes > Nastavenia na Macu. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. Zapnutie alebo vypnutie skrytých titulkov: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Skryté titulky. Používanie ekvalizéra na úpravu zvuku iPhone: Vyberte iPod > Ekvalizér a vyberte ekvalizér. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Nastavenie obnovenia prehrávania videí: Vyberte iPod > Prehrávať a nastavte.Zapnutie alebo vypnutie funkcie Zatrasením zamiešať: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Zatrasením zamiešať. Klepnutím na Zamknúť obmedzenie hlasitosti zabránite zmene tohto nastavenia použitím kódu. Video Nastavenia Videa platia pre všetky video súbory. môžete zatrasením iPhone zapnúť náhodné prehrávanie skladieb (Zamiešať) a okamžite zmeniť práve prehrávanú skladbu. Ak je táto funkcia zapnutá. Potom klepnite na prehrávanie a vyberte Vyrovnanie hlasitosti. či sa majú nedopozerané videá prehrávať od bodu. Nastavenie obmedzenia hlasitosti pre hudbu a videá: Vyberte iPod > Obmedzenie hlasitosti a potiahnutím posuvníka nastavte maximálnu úroveň hlasitosti. alebo Upraviť > Nastavenia na PC. v ktorom ste prehrávanie ukončili.apple. že sú do konektora slúchadiel na iPhone pripojené slúchadlá alebo reproduktory. Zobrazenie textov skladieb a informácií o podcaste: Vyberte iPod a zapnite funkciu Info (texty/podcasty).Vyrovnanie hlasitosti) na vašom iPhone: Vyberte iPod a zapnite funkciu Vyrovnanie hlasitosti. v ktorom ste prehrávanie prerušili. zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie skrytých titulkov (pre nepočujúcich) a nastaviť parametre prehrávania videí z iPhone na vašom TV prijímači. V tejto časti môžete nastaviť.com/sk_SK/ manuals/iphone. alebo od miesta. 230 Kapitola 25 Nastavenia . Používanie nastavení hlasitosti z iTunes (Sound Check . vrátane požičaných filmov a TV seriálov. Nastavenie obmedzenia hlasitosti obmedzí len hlasitosť hudby (vrátane podcastov a audiokníh) a videí (vrátane požičaných filmov a TV seriálov) a to len v prípade.

akým budú vaše fotografie zobrazované v prezentácii. Ak je toto nastavenie vypnuté. iPhone zobrazí pri pripojení k TV prijímaču pomocou kábla pre komponentné video (Component AV) NTSC 480p/PAL 576p a po pripojení pomocou kábla pre kompozitné video (Composite AV) NTSC 480i/PAL 576i. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . Nastavenie zobrazovania fotografií v náhodnom poradí: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite Zamiešať. ktoré nastavenie použiť. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. HDR Nastavenie HDR na iPhone 4 vám umožňuje zvoliť. pozrite sa do dokumentácie priloženej k vášmu TV prijímaču. Kapitola 25 Nastavenia 231 . Váš televízor môže v závislosti od krajiny. Nastavenie dĺžky zobrazovania jednej fotky: Zvoľte Fotky > Zobraziť fotku na a vyberte si ľubovoľný časový interval. Ak neviete. Viac v časti „Fotografovanie a natáčanie videí“ na strane 139. Nastavenie televízneho signálu na NTSC alebo PAL: Vyberte iPod > TV signál a nastavte normu NTSC alebo PAL. kde ste ho kúpili. či chcete okrem HDR verzie fotografie ukladať aj verziu fotografie s normálnou expozíciou (ak je zapnutá funkcia HDR). Fotky Prezentácia Pomocou nastavení Prezentácie môžete upraviť spôsob. používať jednu z noriem NTSC alebo PAL. Nastavenie efektu prechodu medzi fotografiami: Zvoľte Fotky > Prechod a vyberte si efekt prechodu. Zapnutie alebo vypnutie širokouhlého obrazu: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Širokouhlý. NTSC a PAL sú štandardy TV vysielania. Nastavenie opakovania prezentácie: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite funkciu Opakovať.TV výstup Pomocou týchto nastavení zmeníte spôsob prehrávania videa z iPhone na vašom TV prijímači. Viac informácií o používaní iPhone na prehrávanie v TV prijímači nájdete v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112.HDR aj normálnej) (iPhone 4): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu.

klepnite na vaše Apple ID a potom klepnite na Zobraziť Apple ID. klepnite na pole Apple ID. Vytvorenie nového Apple ID: Vyberte Store. Zobrazenie informácií o vašom účte a ich úprava: Vyberte Store. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú ovládacie prvky zobrazené). klepnite na Prihlásiť sa a potom na Vytvoriť nové Apple ID. „Nike + iPod. klepnite na Odhlásiť sa a potom klepnite na Prihlásiť sa. Ak chcete zmeniť heslo účtu. Store Použite nastavenia Store na prihlásenie sa na Apple účet. aby boli poznámky vytvorené na iPhone synchronizované s účtom. Prihlásenie sa na Apple účet: Vyberte Store. Ak nechcete. Riaďte sa pokynmi na obrazovke. klepnite na Prihlásiť sa. Položky upravíte klepnutím na ne.“ na strane 240. Poznámky Na zmenu písma používaného v poznámkach a na nastavenie predvoleného účtu pre poznámky vytvorené na iPhone použite nastavenia poznámok. Zmena písma: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Viac v časti kapitola 27. môžete použiť nastavenia Store na odlhásenie sa z jedného účtu a prihlásenie sa na druhý. potom klepnite na Použiť existujúce Apple ID a nakoniec zadajte vaše Apple ID a heslo. vyberte Na mojom iPhone. Ak máte viac ako jeden Apple účet. Prihlásenie použitím iného Apple ID: Vyberte Store. vytvorenie nového Apple účtu a upravenie existujúceho účtu. na ktorý ste sa prihlásili pri synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Potom vyberte účet. Štandardne sa v nastaveniach Store zobrazí Apple účet. 232 Kapitola 25 Nastavenia . Nike + iPod Použite nastavenia Nike + iPod na aktiváciu a úpravu aplikácie Nike + iPod. Nastavenie predvoleného účtu pre nové poznámky: Vyberte Poznámky a klepnite na Predvolený účet.Ak uložíte obidve verzie.

ktoré môžete pridať. Aplikáciu Kontakty môžete spustiť z plochy alebo z aplikácie Telefón. prípadne ich synchronizujte s aplikáciami na vašom počítači (Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58)  Nastavte si na vašom iPhone účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi (Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28 alebo „Nastavenie účtov Microsoft Exchange“ na strane 29)  Nainštalujte si profil. Kontakty môžete pridávať priamo na vašom iPhone. môžete kontakty synchronizovať bezdrôtovo. Pridávanie kontaktov Kontakty môžete do vášho iPhone pridať nasledovnými spôsobmi:  V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. alebo ich môžete synchronizovať z aplikácií na vašom počítači. ktorý nastaví Exchange účet s povolenými kontaktmi (pozrite www.Kontakty 26 O aplikácii Kontakty Aplikácia Kontakty zjednodušuje telefonovanie a písanie emailov či textových správ vašim priateľom a ostatným kontaktom.com/iphone/business)  Nastavte si na iPhone LDAP alebo CardDAV účet  Pridajte kontakt priamo na iPhone  Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Počet kontaktov. Ak máte účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CardDAV účet. 233 .apple. je obmedzený len kapacitou pamäte iPhone.

Nastavenie LDAP alebo CardDAV účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Ak máte kontakty povolené v MobileMe a aj v Microsoft Exchange. Po nastavení CardDAV účtu budú kontakty z vášho účtu bezdrôtovo synchronizované s iPhone. alebo vyhľadávateľné kontakty na podporovanom CardDAV serveri. Po nastavení LDAP účtu môžete prezerať a prehľadávať kontakty na LDAP serveri vašej firmy alebo organizácie. Vyhľadávanie kontaktov: V Kontaktoch klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo. 3 Zadajte informácie o účte a klepnite na „Ďalej“ pre jeho overenie. Server sa v Kontaktoch zobrazí ako nová skupina. Môžete tiež vyhľadávať kontakty na CardDAV serveri vašej firmy alebo organizácie za predpokladu. môžete tiež vyhľadávať kontakty v zozname Global Address List (GAL) vašej organizácie (ak je k dispozícii). Špecifické nastavenia účtu a ďalšie požiadavky (ako napríklad VPN) si overte u správcu systému. Dôležité: iPhone neuchováva kontakty na SIM karte. (Pre rýchly presun na hornú časť zoznamu klepnite na stavový riadok. Kontakty z GAL nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. ku ktorému budú kontakty zo SIM karty priradené. budete si musieť vybrať účet. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. že je táto funkcia podporovaná. kalendáre“ a potom klepnite na „Importovať zo SIM karty“. potom klepnite na „Adresáre“ v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. takže pre ich prezeranie musíte byť pripojený na internet. kontakty.) Vyhľadávanie kontaktov v GAL: Klepnite na „Skupiny“. môžete vyhľadávať kontakty na LDAP serveri vašej organizácie. Ak máte na iPhone nastavený účet Microsoft Exchange. 4 Klepnite na Uložiť. kontakty. priezviská a názvy firiem. Počas zadávania kontaktu do vyhľadávacieho poľa sa budú automaticky zobrazovať kontakty vyhovujúce zadanému slovu. Vyhľadávanie kontaktov V Kontaktoch na iPhone môžete vyhľadávať mená. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. môžete vyhľadávať kontakty synchronizované s iPhone. Ak máte na iPhone nastavený LDAP účet. Ak máte CardDAV účet. LDAP kontakty nie sú sťahované do vášho iPhone. priezviská a názvy firiem. 2 Klepnite na „Iný“ a potom na „Pridať LDAP účet“. 234 Kapitola 26 Kontakty . Importovanie kontaktov zo SIM karty iného telefónu (len na GSM modeloch): V Nastaveniach klepnite na „Mail. Vyhľadávať môžete krstné mená.

môžete však upravovať synchronizované CardDAV kontakty na vašom iPhone. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká. potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Â Pridanie poľa. Klepnite na a potom klepnite na Pauza. kým klepnete na tlačidlo Vytočiť. Pridať pole. Vyhľadávanie na CardDAV serveri: Klepnite na „Skupiny“. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. Â Pridanie adresy: Klepnite na Pridať novú adresu. ktoré sa nezobrazuje: Klepnite na Kapitola 26 Kontakty 235 . Pridanie kontaktu pomocou numerickej klávesnice Vloženie krátkej pauzy (dve sekundy) do čísla Vloženie dlhej pauzy do telefónneho čísla Pridanie čísla nedávno prijatého hovoru medzi Klepnite na „Posledné“ a na vedľa čísla. napríklad pri vytáčaní čísla s klapkou. Â Pridanie informácie: Vyplňte prázdne pole. kontakty Potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“. Klepnite na „Vymazať kontakt“ v spodnej časti obrazovky. Klepnite na klávesnicu. potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte hľadané slovo. Vymazanie kontaktu V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Vyhľadávanie v kontaktoch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. zadajte číslo a klepnite na . Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera zobrazí vo forme dvojbodky. Klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ a zadajte informácie o volajúcom. Kontakty z LDAP servera nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. Pauza sa pri ukladaní čísla zobrazí ako čiarka. Spravovanie kontaktov na iPhone Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na „Kontakty“ a potom na . Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Klepnite na a potom klepnite na „Čakať“.Vyhľadávanie na LDAP serveri: Klepnite na „Skupiny“. Telefónne systémy môžu vyžadovať jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle. Vyhľadávateľné CardDAV kontakty zo servera nemôžete upravovať.

môžete prepojiť kontakty a vytvoriť tak jeden jednotný kontakt. Prepojiť kontakt a vyberte Používanie informácií o kontaktoch Informácie z „Info“ obrazovky kontaktu môžete využiť na:  Zavolanie kontaktu  Vytvorenie emailovej správy v aplikácii Mail adresovanej kontaktu  Otvorenie domovskej stránky kontaktu v aplikácii Safari  Vyhľadanie adresy kontaktu v aplikácii Mapy a určenie trasy  Odoslanie textovej správy kontaktu  Zdieľanie kontaktných údajov s ostatnými  Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené  Spustenie FaceTime video hovoru 236 Kapitola 26 Kontakty . 4 Upravte polohu a veľkosť fotografie. prejdite na koniec zoznamu a klepnite na položku Pridať popis. Ak chcete vytvoriť vlastný popis. Prepojenie kontaktu: V režime úprav klepnite na kontakt. Ak synchronizujete kontakty z počítača a aj bezdrôtovo. alebo klepnite na existujúcu fotografiu. 2 Klepnite na „Upraviť“ a klepnite na „Pridať fotku“. Viac v časti „Jednotné kontakty“ na strane 238. Prípadne klepnite na „Vybrať fotku“ a vyberte fotografiu.  Vymazanie položky: Klepnite na a potom klepnite na Vymazať. 3 Klepnite na Odfotiť a spravte fotografiu. Ak chcete použiť predvolené zvonenie určené v nastavení Zvukov. Zmena zvonenia pre daný kontakt: Klepníte na pole zvonenia a vyberte požadované zvonenie. 5 Klepnite na „Použiť“ (nová fotka) alebo „Vybrať“ (existujúca fotka). Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. Popisy polí môžete zmeniť klepnutím na ne a zadaním iného popisu. vyberte možnosť Predvolené.

Použitie obrazovky s informáciami o kontakte: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Klepnite na položku. Zavolať Poslať email Navštíviť webovú stránku Zobraziť mapu a stanoviť trasu k cieľu Spustiť FaceTime videohovor Pridať telefónne číslo medzi obľúbené Poslať textovú správu Hviezdička vedľa telefónneho čísla znamená. že toto číslo sa nachádza v zozname obľúbených.) Kapitola 26 Kontakty 237 . na tlačidle FaceTime sa zobrazí symbol . Zobrazenie vlastného telefónneho čísla: Klepnite na „Kontakty“ a prejdite do hornej časti zoznamu. Ak ste s týmto kontaktom niekedy uskutočnili FaceTime hovor. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Aby sa predišlo zobrazovaniu prebytočných kontaktov v zozname všetkých kontaktov na vašom iPhone.Jednotné kontakty Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať. potom klepnite na „Rozpojiť“. Jednotné kontakty sa zobrazia len v zozname všetkých kontaktov. že jedna osoba bude mať viacero záznamov vo viacerých účtoch. sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt (s výnimkou kontaktov. ktoré sa líšia stredným menom). Rozpojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. a nakoniec na 238 Kapitola 26 Kontakty . Zdrojové účty jednotného kontaktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky ako Prepojené vizitky. Zobrazenie kontaktných údajov zo zdrojového účtu: Klepnite na jeden zo zdrojových účtov. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis „Jednotné info“.

klepnite na prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na „Použiť toto meno pre jednotnú vizitku“. potom klepnite na a vyberte kontakt. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno meno. Kapitola 26 Kontakty 239 . Ak chcete vybrať meno.Prepojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. Informácie o jednotnom kontakte sa pri prezeraní zo špecifického účtu taktiež zobrazia v spodnej časti „Info“ obrazovky každého kontaktu (na rozdiel od zoznamu všetkých kontaktov). Pokiaľ neupravíte jednotný kontakt. jednotlivé kontakty v zdrojových účtoch zostanú nezmenené a samostatné. v ktorom tieto informácie existujú. Prepojené kontakty nie sú zlúčené. budú tieto pridané do kontaktu v každom zdrojovom účte. ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky. Ak pridáte informácie do jednotného kontaktu. mená individuálnych kontaktov nebudú zmenené. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte. zmeny budú prekopírované do každého zdrojového účtu. ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko. čo vám umožňuje prezerať si „Info“ obrazovku a prepojený kontakt z ľubovoľného zo zdrojových účtov. Ak prepojíte kontakty.

čas a spálené kalórie počas prechádzky alebo behu. Informácie o tréningu môžete odoslať na nikeplus. Ak je aplikácia Nike + iPod zapnutá.Nike + iPod 27 Aktivácia Nike + iPod Po zapnutí v nastaveniach sa ikona aplikácie Nike + iPod zobrazí na ploche. Zapínanie a vypínanie Nike + iPod: V Nastaveniach zapnite alebo vypnite Nike + iPod. stanoviť si ciele a prijímať výzvy. Viac informácií týkajúcich sa nastavenia a používania Nike + iPod nájdete v dokumentácii dodanej spolu s Nike + iPod. 240 .com. prebehnutú vzdialenosť. kde môžete sledovať vaše pokroky. Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť. jej ikona sa zobrazí na ploche.

2 V závislosti od typu tréningu bude zrejme potrebné nastaviť čas. Kapitola 27 Nike + iPod 241 . ako vám kážu pokyny. vzdialenosť alebo kalórie. čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhone. Trénovanie s Nike + iPod: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na Tréningy a vyberte si typ tréningu. 4 Po dokončení tréningu klepnite na Skončiť tréning. Ak chcete použiť iný senzor. 3 Klepnite na Pripojiť nový a potom spravte niekoľko krokov tak. použite na jeho pripojenie nastavenia Nike + iPod. Pripojenie senzora k iPhone: 1 Vložte senzor Nike + iPod do vašej topánky. Na pripojenie senzora k iPhone môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod. 2 V Nastaveniach iPhone vyberte Nike + iPod > Senzor. 3 Vyberte si playlist alebo iný hudobný (audio) výber a začnite s tréningom. pozrite si časť „Nastavenia Nike + iPod“ na strane 243.Pripojenie senzora Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu vášho senzora. Tréning s Nike + iPod Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete využívať funkciu Nike + iPod pri tréningu. Ak chcete zapnúť hovorenú odozvu alebo nastaviť ďalšie možnosti. 4 Po pripojení senzora klepnite na Hotovo. Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor.

1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. aby boli budúce tréningy pri synchronizácii iPhone s iTunes automaticky odosielané na stránku.com a klepnite na „Prihlásiť sa na Nike +“. 2 Klepnite na „Odoslať do Nike+“. či chcete pri synchronizácii iPhone automaticky zasielať vaše tréningové dáta na stránku Nike+. prihláste sa na účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak kliknete na Neodosielať. 3 Zadajte vašu emailovú adresu a heslo účtu nikeplus.com pri synchronizácii iPhone s iTunes.com. 242 Kapitola 27 Nike + iPod .com a nastavíte iTunes tak.com bezdrôtovo: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na História. alebo kliknite na Navštíviť v zobrazenom okne. Ak zatiaľ nemáte účet na nikeplus. 4 Kliknite na Uložiť vaše behy a prihláste sa. Uistite sa. 2 V iTunes kliknite na Nike + iPod v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Automaticky odosielať tréningové dáta na nikeplus. Kalibrácia iPhone: 1 Prebehnite alebo prejdite známu vzdialenosť a klepnite na Skončiť tréning. Ak chcete na stránke nikeplus. Odoslanie tréningových dát z iPhone na nikeplus. že je váš iPhone pripojený na internet. Kalibrácia Nike + iPod Nike + iPod skalibrujete pomocou práve dokončeného tréningu.com. zadajte vzdialenosť a potom klepnite na Hotovo. Nastavenie iTunes na automatické odosielanie tréningov na nikeplus. Uistite sa. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: V Nastaveniach vyberte Nike + iPod a klepnite na Obnoviť kalibráciu. že váš počítač je pripojený na internet. Kalibrovať môžete len tréningy s dĺžkou aspoň 400 metrov (štvrť míle).Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus. vytvorte si ho klepnutím na „Pripojiť sa k Nike+“. aby odoslala informácie neskôr. môžete nastaviť aplikáciu iTunes tak. Kliknutím na Odoslať odošlete aktuálny tréning na stránku nikeplus. 2 Klepnite na Kalibrovať.com“.com Pri prvom pripojení iPhone k iTunes po tréningu sa vás iTunes opýta. alebo sa zaregistrujte (ak zatiaľ nie ste prihlásený).com zobraziť vaše tréningy.“ 3 Kliknite na „Navštíviť nikeplus.

Kapitola 27 Nike + iPod 243 . Nastavenie Nike + iPod senzora: Vyberte Senzor a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Vypínanie a zapínanie hovorenej odozvy: Klepnite na Hovorená odozva a vyberte mužský či ženský hlas. Pred prvým použitím musíte diaľkový ovládač nastaviť na iPhone.Nastavenia Nike + iPod V Nastaveniach vyberte Nike + iPod pre aktiváciu a úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod. Nastavenie orientácie obrazovky: Vyberte Zamknúť obrazovku a potom nastavte požadovanú orientáciu. Nastavenie hmotnosti: Vyberte Hmotnosť a zadajte vašu hmotnosť. Nastavenie jednotiek dĺžky: Vyberte Vzdialenosť a potom klepnite na V míľach alebo V kilometroch. Výber PowerSong (skladby prehrávanej počas tréningu): Klepnite na PowerSong a vyberte skladbu z hudobnej knižnice. Nastavenie diaľkového ovládača Nike + iPod: Vyberte Ovládač a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Na bezdrôtové ovládanie Nike + iPod môžete použiť Nike+ kompatibilný diaľkový ovládač (predávané samostatne). Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: Klepnite na Obnoviť kalibráciu. alebo vypnite hovorenú odozvu.

Dostupné na iBookstore. Pridajte ePub knihy a PDF dokumenty do knižnice pomocou iTunes. Kniha sa po stiahnutí zobrazí vo vašej knižnici. Poznámka: Aplikácia iBooks a obchod iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo oblastiach. kde ste skončili. vrátane klasiky a bestselerov. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks a potom si vo vstavanom obchode iBookstore sťahujte akékoľvek knihy. Množstvo rôznych nastavení displeja umožňuje pohodlné čítanie kníh. 244 . takže sa naň môžete jednoducho vrátiť. Aplikácia iBooks si zapamätá miesto. Dostupnosť titulov sa môže meniť. Potom začnite čítať klepnutím na knihu alebo PDF dokument.iBooks 28 O aplikácii iBooks iBooks je skvelá aplikácia určená na čítanie a nakupovanie kníh.

Potom v iTunes vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor. Ak sa PDF nezobrazí v paneli Knihy. Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov s iPhone: Stiahnite na vašom počítači knihu alebo PDF dokument. Klepnite na „Redownload“ (Znovu stiahnuť). Keď je iPhone pripojený k počítaču. Synchronizovať môžete knihy stiahnuté alebo zakúpené v iBookstore. Používanie iBookstore iBookstore otvoríte klepnutím na „Store“ (Obchod) v aplikácii iBooks. alebo ak chcete nakupovať z iného účtu Apple. V okne s informáciami o súbore vo vyskakovacom menu „Druh média“ vyberte „Kniha“ a potom kliknite na Potvrdiť. musíte v iTunes zmeniť jeho typ. Kapitola 28 iBooks 245 . v paneli Knihy v iTunes vyberte knihu alebo PDF dokument a potom synchronizujte iPhone. Knihy vo formáte ePub alebo PDF ponúka množstvo webových stránok. Ak zatiaľ nemáte účet Apple. čítať alebo písať recenzie a stiahnuť si pred zakúpením ukážku z knihy. Zakúpenie knihy: Nájdite požadovanú knihu. Do vašej knižnice iTunes môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty. klepnite na cenu a potom na „Kúpiť“. Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Na synchronizáciu vašich kníh a PDF dokumentov medzi iPhone a vaším počítačom použite iTunes. Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach. klepnite v iBookstore na „Purchases“ (Zakúpené) a nájdite knihu v zozname. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Niektoré knihy je možné sťahovať bezplatne. Nájdite PDF dokument vo vašej knižnici iTunes. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky určené na synchronizáciu. Môžete si tu prezerať populárne alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy. Viac v časti „Store“ na strane 232. Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet Apple. potrebujete pripojenie na internet a účet Apple. označte ho a vyberte „Súbor“ > „Informácie“. Získanie ďalších informácií: V iBookstore si môžete prečítať súhrnné informácie o knihe. Ak nájdete knihu. ktorá sa vám zapáči. Prihláste sa na účet Apple a klepnite na „OK“. môžete si ju zakúpiť a stiahnuť.Ak si chcete stiahnuť aplikáciu iBooks a používať službu iBookstore. Ak si chcete znovu stiahnuť už zakúpenú knihu. Pripojte váš iPhone k počítaču.

prípadne švihnite prstom smerom doprava alebo doľava. že vymažete knihu z iPhone. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Zvýrazniť. ktorým sa strana otáča pri klepnutí na ľavý okraj. Záložku odstránite klepnutím na ňu. odstraňovanie alebo upravovanie ozačenia textu: Označte ľubovoľné slovo tak. Otáčanie strán: Klepnite prstom na ľavý alebo pravý okraj strany. 246 Kapitola 28 iBooks . Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Pri zatvorení knihy nie je potrebné vkladať záložku. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . Prejdite do knižnice a klepnite na knihu. aplikácia iBooks si totiž zapamätá miesto. Pridávanie. vyberte „Nastavenia“ > „iBooks“. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Potiahnite ovládací prvok navigácie medzi stránkami v spodnej časti obrazovky na požadovanú stránku a potom ho pustite. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku vložíte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. Takto máte vytvorenú zálohu pre prípad. Môžete pridať viacero záložiek.Zakúpené knihy budú automaticky synchronizované s vašou knižnicou iTunes pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Ak chcete odstrániť zvýraznenie. že na ňom podržíte prst. klepnite na zvýraznený text. Čítanie kníh Čítanie kníh je jednoduché. Ak nevidíte knihu. Ak chcete zmeniť smer. o ktorú máte záujem. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v knihe. ktorú si chcete prečítať. klepnite na zvýraznený text a potom klepnite na Odstrániť zvýraznenie. zobrazte si ostatné zbierky klepnutím na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky.

Kapitola 28 iBooks 247 . Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Poznámka. Zväčšenie obrázka: Dvakrát klepnite na obrázok. zvýraznené časti textu a poznámky. Pri zatvorení knihy do nej nemusíte vkladať záložku. Zadajte text a klepnite na Hotovo. klepnite na indikátor na okraji strany v blízkosti zvýrazneného textu. Ak chcete odstrániť poznámku. Zväčšenie stránky: Stranu zväčšite pomocou dvoch prstov a potom rolovaním zobrazte požadovanú časť. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Ak chcete odstrániť záložku. Otáčanie strán: Prejdite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. Ak chcete zobraziť poznámku. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. iBooks si automaticky zapamätá miesto. Ak autor nevytvoril obsah. Ak pri čítaní knihy ležíte. Ak chcete zmeniť farbu poznámky. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v dokumente. Pre zobrazenie poznámky klepnite na jej indikátor. Čítanie PDF dokumentov Aplikáciu iBooks môžete použiť na čítanie PDF dokumentov. odstraňovanie alebo upravovanie poznámok: Označte ľubovoľné slovo tak. ktorý si chcete prečítať. Zobrazenie všetkých záložiek. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. zvýrazneného textu a poznámok: Ak chcete zobraziť pridané záložky. Pridať môžete viacero záložiek. Vyberte zbierku a potom klepnite na PDF dokument. klepnite na ňu. Choďte do knižnice a klepnite na Zbierky. že na ňom podržíte prst. Ovládanie navigácie medzi dvoma stranami sa nachádza v spodnej časti obrazovky a umožňuje prechod na požadovanú stranu dvoma spôsobmi. klepnite na a potom na Záložky. klepnite na zvýraznený text. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. klepnite na vybraný text a potom klepnite na Odstrániť poznámku.Pridávanie. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Môžete potiahnuť číslo strany. môžete prejsť na konkrétnu stranu aj klepnutím na jej ikonu. Tento zabraňuje otáčaniu obrazovky keď otočíte váš iPhone. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. alebo klepnúť na miniatúru strany. použite zámok orientácie displeja na výšku.

Ak chcete rýchlo vyhľadať slovo v knihe. ktoré sa nachádza v názve knihy. 248 Kapitola 28 iBooks . Ak chcete vyhľadávať vo Wikipedii alebo pomocou Google. akým iBooks zarovnáva text v odstavcoch môžete upraviť v Nastavenia > iBooks. Táto slúži na úpravu farby papiera a písma. Spôsob. Vyhľadanie významu slova Význam slova môžete vyhľadať v slovníku. Slovníky nemusia byť dostupné pre všetky jazyky. klepnite na Písma a v zozname vyberte požadovaný typ. Upravenie farby papiera a písma: Klepnite na a potom zapnite možnosť Sépia. zmení sa zároveň aj formátovanie textu. zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Potom klepnite na lupu. Zadajte slovo. V knižnici sa zobrazia knihy vyhovujúce kritériám vyhľadávania. Ak upravíte typ a veľkosť písma. Vyhľadávanie kníh: Prejdite do knižnice. Toto nastavenie sa vzťahuje všetky knihy. Výsledky sa zobrazia v aplikácii Safari. Požadované slová alebo frázy môžete vyhľadávať aj v obsahu kníh. Vyhľadávanie môžete tiež odoslať na Wikipédiu alebo Google a nájsť tak ďalšie súvisiace informácie. Upravenie jasu: Klepnite na a potom upravte jas. Vyhľadávanie v knihe: Otvorte knihu a klepnutím do stredu strany zobrazte ovládanie. prejdite na zbierku. Klepnite na lupu. alebo meno autora a klepnite na Hľadať. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete na danú stranu knihy. klepnite na „Vyhľadať na Google“ alebo „Vyhľadať vo Wikipedii“. podržte na ňom prst a potom klepnite na „Vyhľadať“. Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Knihu v knižnici môžete rýchlo nájsť podľa názvu alebo autora. Vyhľadanie slova: V knihe označte slovo a v zobrazenom menu klepnite na „Slovník“. Upravenie veľkosti a typu písma: Klepnite na a v zobrazenom zozname klepnite na alebo pre zmenšenie alebo zväčšenie písma.Zmena vzhľadu knihy Ak chcete upraviť vzhľad kníh. Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky. zadajte hľadanú frázu a potom klepnite na Hľadať. Ak je to potrebné. ktorú chcete prehľadať. Ak chcete zmeniť písmo.

môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore. Vytvorenie. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo spôsobov radenia. Ak vymažete zakúpenú knihu. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Tlačenie PDF: Otvorte PDF. Ak chcete upraviť meno zbierky. Pre ePub knihy tieto možnosti nie sú dostupné. Ak chcete pridať novú zbierku. Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani vymazávať. Položky je taktiež možné usporiadať do zbierok. Ak ste skončili s vymazávaním. Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252.Predčítanie knihy Ak ste zrakovo postihnutý. Tlačiť a odosielať emailom sa dajú len PDF dokumenty. klepnite na a vyberte Tlačiť. klepnite na a vyberte Odoslať dokument. v časti „Purchases“ (Zakúpené). Niektoré knihy nemusia byť kompatibilné s funkciou VoiceOver. klepnutím na stavový riadok prejdite do hornej časti obrazovky a klepnite na . Vymazanie položky z knižnice: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Vyberte tlačiareň. klepnite na Upraviť. rozsah tlačených strán a počet kópií a klepnite na Tlačiť. ktorá vám nahlas prečíta knihu. Preusporiadanie položiek v knižnici: Podržte prst na knihe alebo PDF dokumente a potiahnite ho na nové miesto v knižnici. potom na a nakoniec na Vymazať. Ak ste pred vymazaním synchronizovali vaše zariadenie s počítačom. premenovanie a vymazanie zbierky: Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na meno aktuálnej zbierky. Kapitola 28 iBooks 249 . klepnite na jej meno. Po zadaní adresy a dopísaní správy klepnite na Odoslať. bude kniha uložená aj vo vašej knižnici iTunes. klepnite na Nová. Ak chcete vymazať zbierku. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na vymazanie a potom klepnite na Vymazať. Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni. Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF. klepnite na „Hotovo“. Po dokončení úprav klepnite na „Hotovo“. Usporiadanie knižnice: Choďte do knižnice. Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. môžete využiť funkciu VoiceOver. Usporiadanie Knižnice Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov.

Synchronizácia záložiek a poznámok Aplikácia iBooks ukladá vaše záložky. prípadne zbierku určenú na váš voľný čas. iBook synchronizuje informácie všetkých kníh pri otvorení a ukončení aplikácie. V prípade PDF dokumentov sú synchronizované len záložky a informácie o aktuálnej strane. Môžete si vytvoriť rôzne druhy zbierok. Navyše dochádza aj k synchronizácii jednotlivých kníh pri ich otvorení alebo zatvorení. Synchronizácia nastavení vyžaduje pripojenie na internet. Odtiaľ ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Pri prvom pridaní sa kniha alebo PDF dokument automaticky presunie do zbierky Knihy a PDF dokumenty.Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Zobrazenie zbierky: Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v zozname vyberte zbierku. poznámky a informácie o aktuálnej strane vo vašom účte Apple. takže sú vždy aktuálne a môžete tak pohodlne čítať knihu na viacerých zariadeniach. napríklad škola alebo práca. Zapínanie a vypínanie synchronizácie záložiek: Vyberte „Nastavenia“ >„iBooks“ a zapnite alebo vypnite Synchronizáciu záložiek. 250 Kapitola 28 iBooks . Položky sa nemôžu naraz nachádzať vo viacerých zbierkach. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na presunutie a potom klepnite na Presunúť.

sluchu a inými postihnutiami jednoduchšie ovládanie zariadenia. Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPhone. môžete funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v aplikácii iTunes.apple. 251 . vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. Keď je váš iPhone pripojený k počítaču. Tieto funkcie prístupnosti zahŕňajú:  VoiceOver  Zväčšovanie  Veľký text  Biela na čiernej  Mono zvuk  Funkcia Rozprávať auto text  Podpora braillových displejov S výnimkou funkcie VoiceOver budú všetky ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať so všetkými aplikáciami na iPhone. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. Vypnutie a zapnutie funkcií prístupnosti v iTunes: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 3 V paneli „Zhrnutie“ kliknite na „Konfigurovať univerzálny prístup“ v časti „Možnosti“.Prístupnosť 29 Funkcie univerzálneho prístupu Okrem mnohých funkcií uľahčujúcich používanie iPhone obsahuje tento aj funkcie prístupnosti. Funkcia VoiceOver funguje so všetkými aplikáciami predinštalovanými na iPhone a s mnohými aplikáciami tretích strán. ktoré uľahčujú osobám s postihnutím zraku. Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www.com/accessibility. v časti Prístupnosť.

takže môžete používať iPhone bez toho.4 Vyberte tie funkcie prístupnosti. VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu).napríklad „Otvorte dvojitým klepnutím“. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu. musíte na ovládanie iPhone používať gestá VoiceOver. ktorými ovládate iPhone. VoiceOver Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. 252 Kapitola 29 Prístupnosť . Nastavenie funkcie VoiceOver Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá. ktorí obrazovku vidia) a VoiceOver vysloví názov položky a popíše ju. aby ste ho videli. uzamknutí obrazovky. Pri výbere prvku na obrazovke je tento označený čiernym obdĺžnikom (čo pomáha orientovať sa tým užívateľom. VoiceOver popíše. Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone. Čierny obdĺžnik je označovaný ako kurzor VoiceOver. ktorý označíte. Funkcia VoiceOver popisuje každý prvok na obrazovke. VoiceOver ho prečíta. ktoré chcete používať a kliknite na „Potvrdiť“. Skryté titulky môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPodu. Poznámka: Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky. nie však pre všetky. Ak označíte text. VoiceOver vás tiež informuje o zmene orientácie displeja a odomknutí resp. akú funkciu plní prvok. VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení „Medzinárodné“. Ak vyberiete ovládací prvok (napríklad tlačidlo alebo prepínač) a je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime. Viac v časti „Videá“ na strane 109. alebo poskytne inštrukcie . Ak prejdete na inú obrazovku. Akonáhle je funkcia VoiceOver zapnutá. Viac v časti „Veľký text“ na strane 267.

VoiceOver bude počas písania vyslovovať jednotlivé znaky a po dokončení písania slova (po vložení medzery alebo interpunkčného znamienka za slovo) vysloví celé slovo. Ak napríklad napíšete znak „f“. Pre softvérové klávesnice a pre bezdrôtovú klávesnicu Apple môžete vybrať jednu z možností: Znaky. Ak je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy.Vypnutie a zapnutie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „VoiceOver“. obe tieto možnosti. VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší tón pri vyslovovaní poslednej položky. Pridanie rýchlosti rozprávania na rotor: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na „Zahrnúť v rotore“. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší tón pri vymazávaní písmena. Viac v časti „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 268. Ak sa rozhodnete pre vyslovovanie znakov aj slov. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Hlasové nápovedy: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „Hlasové nápovedy“. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. Nastavenie rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a upravte Rýchlosť rozprávania. Znaky a slová alebo Nič (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). VoiceOver môže vysloviť akciu pre danú položku. VoiceOver povie „f“ a vzápätí vysloví „foxtrot“. VoiceOver môže vyslovovať znaky. Túto funkciu použite pri zadávaní alebo čítaní po jednotlivých znakoch. Vyslovované znaky tak bude jednoduchšie rozpoznať. Môžete tiež vybrať nastavenie typu odozvy na písanie. Použiť fonetiku V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Použiť fonetiku“. alebo ani jednu z nich. Výber typu odozvy na písanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Odozba písania“. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Meniť výšky“. funkcia VoiceOver najprv vysloví znak a potom povie slovo začínajúce sa daným znakom. Ak je funkcia Použiť fonetiku zapnutá. slová. alebo poskytnúť nápovedu . Slová.napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Funkcia Hlasové nápovedy je v predvolených nastaveniach zapnutá. Funkcia Meniť výšky Kapitola 29 Prístupnosť 253 .

Niektoré jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu. môžete používať aj štandardné gestá. Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. Tieto gestá spolu s niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname. že môžete používať štandardné gestá. Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. že používa jazyk nastavený pre iPhone. štandardné dotykové gestá sa zmenia. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú spoľahlivejšie. ktoré sa majú zobraziť na Jazykovom rotore. Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a zvoľte formát. Výber jazykov dostupných v Jazykovom rotore: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Jazykový rotor“ a klepnutím vyberte jazyk alebo jazyky. Ak chcete zmeniť polohu položky v zozname. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. ak sú označené. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá. Môžete však použiť aj iný jazyk. Séria tónov vás upozorní na to. Klepnutím označte alebo zrušte možnosti. Ak zmeníte jazyk pre váš iPhone.Funkcia VoiceOver je prednastavená tak. klepnite na vedľa jazyka a potiahnite ho nahor alebo nadol. klepnite na vedľa položky a potiahnite ju nahor alebo nadol. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk funkcie VoiceOver. Štandardné gestá môžete používať až do okamihu. Gestá funkcie VoiceOver Ak je funkcia VoiceOver zapnutá. Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú. s ktorou sa vám pracuje najlepšie. Nastavenie možností rotora pre prehliadanie webu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Webový rotor“. Nastavenie jazyka iPhone: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“. vyberte jazyk zo zoznamu a klepnite na „OK“. Pre použitie štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. Množstvo užívateľov považuje za mimoriadne efektívnu funkciu „Rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. keď máte zvolený viac ako jeden jazyk. kedy zdvihnete prst z displeja. Rovnako môžete použiť aj palce. Jazykový rotor je dostupný vždy. 254 Kapitola 29 Prístupnosť . ak sa uvoľníte a necháte počas dotyku obrazovky dostatočne veľké medzery medzi prstami.

 Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po stranách. Precvičovanie gest: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiceOver. Akcie alebo Safari).  „Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte „z“ ).  Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na stránke. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp.  Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na stránke. vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver. klepnite na „Hotovo“. alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku.  Klepnutie troma prstami: Informovať o stave rolovania (ktorá strana alebo riadok je zobrazený). Ak ste skončili s precvičovaním. ak chcete zrušiť pripomienku. Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver. uistite sa.  Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko počnúc hornou časťou obrazovky.  Švihnutie nadol štyrmi prstami: Označiť posledný prvok na obrazovke. Prehľad dôležitých gest VoiceOver: Navigácia a čítanie  Klepnutie: Vysloviť názov položky.  Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora. Kapitola 29 Prístupnosť 255 . ktoré používate nefungujú.  Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Ísť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako napríklad plocha.Ak gestá.  Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať predošlú alebo ďalšiu položku. prstami. Viac v časti „Ovládanie pomocou rotora“ na strane 256.  Švihnutie nahor štyrmi prstami: Označiť prvý prvok na obrazovke.  Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko smerom nadol od aktuálnej polohy kurzora. Platí to najmä pre gestá využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov. že je funkcia VoiceOver zapnutá. skúste zrýchliť vaše pohyby.  Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie názvu alebo popisu aktuálnej položky. Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené.

Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch). aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke iPhone. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji. ak chcete otočiť rotor a zvoliť tak rôzne možnosti. Ovládanie pomocou rotora Rotor je virtuálny ovládací prvok. Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón.  Klepnutie troma prstami dvakrát: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver.  Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom („rozdelené klepnutie“): Aktivovať položku. potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač. Funkcia rotora pritom závisí od toho. Diktafón alebo Fotky. ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol. Odfotiť (Fotoaparát). 256 Kapitola 29 Prístupnosť .Aktivácia  Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku. odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý.  Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto. čo práve robíte.  Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť.  Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom pre jej aktiváciu. môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách pri švihnutí nahor alebo nadol. Spustiť alebo zastaviť stopky. Aktuálne nastavenie sa zobrazí na obrazovke a bude nahlas prečítané. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách iPod. Ak napríklad čítate text v prijatej emailovej správe. YouTube.  Klepnutie troma prstami trikrát: Vypnúť alebo zapnúť clonu obrazovky. ak je zapnutá funkcia VoiceOver.  Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku. Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone. alebo prechod z jedného prvku (ako sú napr.

Nasledujúce zoznamy obsahujú dostupné možnosti rotora v závislosti od kontextu. Čítanie textu Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Prezeranie webovej stránky Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch  Hlavičkách  Odkazoch  Navštívených odkazov  Nenavštívených odkazoch  Vnorených odkazoch  Ovládanie formulárov  Tabuliek  Riadkoch (pri prechádzaní tabuliek)  Zoznamov  Orientačných bodov  Obrázkov  Statického textu Zväčšovanie a zmenšovanie Zadávanie textu Presunúť kurzor a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Vybrať úpravu funkcie Vybrať jazyk Kapitola 29 Prístupnosť 257 .

Môžete vybrať možnosti rotora. VoiceOver pri dotyku identifikuje každý prvok. 258 Kapitola 29 Prístupnosť . Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať . Použite gestá využívajúce štyri prsty na označenie prvého alebo posledného prvku na obrazovke.  Označenie prvého prvku na obrazovke: Švihnutie nahor štyrmi prstami. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. „Klepnutie dvakrát“ na vybranú položku.  Označenie posledného prvku na obrazovke: Švihnutie nadol štyrmi prstami. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. ktoré sa zobrazia pre prezeranie webu a upraviť ich poradie. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol.Používanie ovládacích prvkov (ako napríklad nastavovanie času v aplikácii Hodiny) Označiť a vypočuť si hodnoty po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Upraviť hodnotu ovládacieho prvku Rozprávanie (dostupné len s bezdrôtovou klávesnicou Apple) Úprava rozprávania funkcie VoiceOver:  Hlasitosť  Rýchlosť  Odozva písania  Funkcia Meniť výšky  Použiť fonetiku Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple “ na strane 263. Švihnutím smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. „Klepnutie“ na označenú položku.švihnutím jedným prstom doľava alebo doprava. Používanie funkcie VoiceOver Výber položky na obrazovke: Prejdite prstom po displeji.

ak chcete. ktorým ju presúvate. Ak chcete. klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke. ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a Webový alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. Rolovanie v zozname alebo na obrazovke Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. použite fonetiku. Kapitola 29 Prístupnosť 259 . V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register. aby VoiceOver vyslovil slovo začínajúce vysloveným znakom. Ak posúvate stránky zoznamu. v závislosti od smeru. Otočte rotor. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. V registri sa pohybujete švihnutím prsta smerom nahor alebo nadol. môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule rolovať v zozname. Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj plynule rolovať. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol. aby VoiceOver vyslovoval po slovách. Švihnite smerom nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu vyššie. bude plynulé rolovanie ukončené. Ak sa ozve séria tónov. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. Akonáhle zdvihnete prst z displeja. VoiceOver informuje o hodnote nastavenia počas nastavovania. Dá sa označiť len priamym dotykom. VoiceOver prečíta meno položky nad alebo pod presúvanou položkou. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol. funkcia VoiceOver vás bude informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú riadky 5 až 10“).Čítanie názvu a popisu prvku po slovách alebo po znakoch: Označte požadovaný prvok a švihnite jedným prstom nahor alebo nadol. Ovládanie posuvníkov: Pohybom jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a pohybom nadol jeho hodnotu znižujete. Označte položku v pravej časti zoznamu. až kým nezaznie zvuk. Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. Švihnutím nahor prečítate nasledujúci znak a švihnutím nadol predchádzajúci. Poradie v niektorých zoznamoch. Používanie registrov Preusporiadanie zoznamu Odomknutie iPhone: Označte prepínač „Odomknúť“ a klepnite dvakrát na obrazovku.

aby rozprávanie pokračovalo. Ak chcete. Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. 260 Kapitola 29 Prístupnosť . Znovu klepnite dvakrát troma prstami a zapnete rozprávanie. klepnite na obrazovku dvakrát. Klepnite dvakrát na ikonu a podržte na nej prst. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na možnosti pri volaní s automatickými systémami. Ak je clona obrazovky zapnutá. že sa dotknete hornej časti obrazovky. Zastavenie rozprávania informácií o položke Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Čítanie celej obrazovky od vrchu Čítanie od aktuálnej položky až na spodok obrazovky Informácie o stave iPhone si môžete vypočuť tak. môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením klávesu Control. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo Domov .Úprava plochy: Na ploche označte ikonu. Zadávanie a úprava textu Ak vstúpite do textového poľa. v pravom dolnom rohu a klepnite dvakrát. môžete na zadávanie textu použiť klávesnicu na displeji alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy. prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. znovu klepnite dvoma prstami. že je displej vypnutý. Klepnite trikrát tromi prstami. v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza. Rozprávanie bude po označení ďalšej položky automaticky pokračovať. Potom potiahnite ikonu. Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu obrazovky a klepnite dvakrát. Klepnite raz dvoma prstami. Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Tieto informácie môžu zahŕňať čas. stav batérie. Ak máte pripojenú externú klávesnicu. ktoré je možné upravovať. ktorú chcete presunúť. Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. je obsah obrazovky aktívny aj napriek tomu. Švihnite smerom nadol dvoma prstami. silu signálu Wi-Fi a ďalšie informácie. VoiceOver vás počas presúvania ikony bude informovať. Môžete presúvať ďalšie ikony. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver. Ak nadviažete telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá. Stíšenie funkcie VoiceOver Klepnite dvakrát troma prstami. Švihnite smerom nahor dvoma prstami. na obrazovke sa namiesto možností hovoru zobrazí numerická klávesnica. potiahnite ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky.

 Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak. Dotykové písanie je rýchlejšie. VoiceOver vám to oznámi. ktoré zadávajú text. Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi. Ak pole už obsahuje text. Kapitola 29 Prístupnosť 261 . ako je Shift. VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie iPhone určené na úpravu textu na vystrihovanie. slovách alebo po riadkoch použite rotor. Delete alebo Enter. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku vložíte znak. VoiceOver je prednastavený tak. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu. podržte ho na požadovanom klávese a klepnutím na obrazovku iným prstom zadajte znak. použite štandardné písanie. Ak sa klávesnica nezobrazí automaticky. VoiceOver vám oznámi. cez ktorý sa kurzor posunul. presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho. či je textové pole v stave „upravuje sa“. kurzor bude umiestnený na začiatok alebo na koniec tohto textu. alebo či musíte „klepnúť dvakrát pre úpravu“. budete ju zrejme musieť vyvolať klepnutím dvakrát. VoiceOver vás bude informovať o polohe kurzora. znak však zadá až po zdvihnutí prsta. Prípadne potiahnite prst po klávesnici. Klepnite dvakrát ešte raz. čo zdvihnete prst z obrazovky. VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho zadaní. že kurzor presúva po znakoch. 2 Použitie klávesnice na zadávanie textu:  Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu v texte. môže však vyžadovať viac tréningu ako štandardné písanie. Výber štandardného alebo dotykového písania: So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici použite rotor pre výber Režimu písania a potom švihnite prstami smerom nahor alebo nadol. Pre použitie ostatných klávesov. Zadávanie textu: 1 Pre zobrazenie klávesnice označte textové pole. Ak spravíte pri písaní preklep. kopírovanie a vkladanie textu do textových polí. Presúvanie kurzora: Pre výber presúvania kurzora po znakoch. VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak. VoiceOver vysloví znak každého klávesu. ak chcete presunúť kurzor na opačný koniec textu.Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a „dotykové“ písanie. ktorého sa dotknete. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky po tom.

v ktorom zadávate text: Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo nadol. švihnite prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť. Ak chcete vymazať naraz viacero znakov. Ak vyberiete „Označiť“. Vystrihovanie. Poznámka: Jazykový rotor sa vám zobrazí len v prípade. ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát. Ak vyberiete „Označiť všetko“. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak. Tento postup musíte zachovať aj v prípade. jedenkrát pre každý znak.Pri presúvaní kurzora po slovách vyslovuje VoiceOver každé slovo. bude označené slovo. Označenie textu: Nastavte rotor na Upraviť. kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). až kým sa neprehrá zvuk. že je rotor nastavený na úpravy. ktorý chcete vymazať. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na koniec preskočeného slova. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. 262 Kapitola 29 Prístupnosť . že máte v nastavení Jazykového rotora VoiceOver zvolený viac ako jeden jazyk. ktorý upozorňuje na zobrazenie alternatívnych znakov. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach. Vloženie znaku s diakritikou: V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky. ktoré za ním nasleduje. klepnite dvakrát a podržte prst. kopírovanie alebo vkladanie: Uistite sa. že používate dotykové písanie. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za slovom alebo na konci vety. Vymazanie znaku: Označte kláves a klepnite dvakrát. Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. Zmena jazyka. Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát. vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. Ak máte označený text. cez ktoré ho presuniete. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predchádzajúceho slova. VoiceOver vysloví znak počas jeho vymazávania. Pri presúvaní kurzora po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku. švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu. ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát. ktoré za ním nasleduje. cez ktorý ho presuniete. alebo použite rozdelené klepnutie. Späť: Zatraste s iPhone. Ak máte zapnutú funkciu Meniť výšky. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného riadku odstavca. bude označený celý text. Potiahnite prst smerom doprava alebo doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom. podržte prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na obrazovku. prepnite späť na režim znaky pomocou rotora.

Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple Funkciu VoiceOver môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple spárovanou s iPhone. Prostredníctvom pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku klávesovým kombináciám. Klávesové príkazy VoiceOver vám umožňujú pohybovať sa po obrazovke. Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. nastaviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. Kláesové príkazy VoiceOver VO = Control-Option Čítať všetko počnúc aktuálnou polohou kurzora Čítať od vrchu Presunúť sa na stavový riadok Stlačiť tlačidlo Domov Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Klepnúť na položku Klepnúť dvakrát dvomi prstami Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rotora Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rečového rotora Upraviť položku rečového rotora Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Zapnúť Pomocníka VoiceOver Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku. čítať obsah obrazovky. Tieto sú v tabuľko označené ako „VO“. Všetky klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option. alebo vypnúť Pomocníka VoiceOver VO–A VO–B VO–M VO–H VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo VO–medzerník VO–„-“ VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol VO–Command-šípka vľavo alebo VO–Commandšípka vpravo VO–Command-šípka nahor alebo VO– Command-šípka nadol VO–S VO–Shift-S VO–K Escape (ESC) Kapitola 29 Prístupnosť 263 . Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. vyberať položky.

3 Švihnutím nahor alebo nadol prechádzate zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. Výber značky: Klepnite na značku. Získanie informácií o lokalite: Ak máte zvolenú značku. 2 Pomocou rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. Option–šípka nadol. nadol. Tieto budú nahlas prečítané. Používanie aplikácie Safari Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. 4 Klepnutím na obrazovku dvakrát vyhľadáte na webe aktuálne zvolenú frázu. umiestňovať značky a získavať informácie o lokalitách.Rýchla navigácia Zapnutím Rýchlej navigácie môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok. Rýchla navigácia je štandardne vypnutá. prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte predošlú alebo ďalšiu položku. 264 Kapitola 29 Prístupnosť . Zapnutie alebo vypnutie Rýchlej navigácie Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku určenú nastavením rotora Vybrať prvú alebo poslednú položku „Klepnúť“ na položku Rolovať nahor. Vyhľadávanie na webe: 1 Označte vyhľadávacie pole a zadajte hľadané slovo. alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka. Zmeniť rotor Šípka vľavo-šípka vpravo Šípka vpravo alebo šípka vľavo Šípka nahor alebo šípka nadol Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol Šípka nahor-šípka nadol Option–šípka nahor. Švihnutím doprava alebo doľava vyberte značku a klepnutím dvakrát zobrazíte obrazovku s informáciami. Zväčšovanie a zmenšovanie: Použite rotor pre výber režimu zväčšovania a potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu. Používanie aplikácie Mapy Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu. Option–šípka vľavo alebo Option–šípka vpravo Šípka nahor-šípka vľavo alebo šípka nahor-šípka vpravo Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych čísiel v aplikácii Telefón. doľava alebo doprava. klepnutím dvakrát zobrazíte informácie.

Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver Nastavenie braillovho displeja Na čítanie výstupu VoiceOver v Braillovom písme môžete použiť Bluetooth braillov displej. 2 Zapnite Bluetooth na vašom iPhone. V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete nastaviť iný jazyk funkcie VoiceOver a braillovho displeja. Kapitola 29 Prístupnosť 265 . ktorú chcete orezať a klepnite dvakrát. Orezanie videa: Počas prezerania videa klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov. ktorý bude orezaný z videa.apple. Orezanie hlasovej nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky. Výber jazyka Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. iPhone spolupracuje s mnohými najpoužívanejšími braillovými displejmi.com/ accessibility. VoiceOver vás bude informovať o čase. označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. Ak chcete video orezať. Označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. 3 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a vyberte braillov displej. Vypínanie a zapínanie skratkopisu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a klepnite na prepínač „Skratkopis“. VoiceOver vás bude informovať o čase. Ak zmeníte jazyk pre iPhone. Nastavenie braillovho displeja: 1 Zapnite braillov displej. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. ktorý bude orezaný z videa. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre Ovládanie hlasom a pre braillov displej.Upravovanie videí a hlasových nahrávok Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých hlasových nahrávok. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Štandardne je to jazyk nastavený na iPhone v menu Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Ak chcete orezať nahrávku. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a klepnite na prepínač Bluetooth. označte „Orezať nahrávku“ a klepnite dvakrát. Zoznam podporovaných braillových displejov nájdete na adrese www. Na ovládanie vášho iPhone so zapnutou funkciou VoiceOver môžete dokonca použiť aj braillov displej so vstupnými klávesmi a ďalšími možnosťami ovládania.

Zväčšovanie Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na obrazovke. Funkcia Zväčšovanie je prednastavená tak. Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát. ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Akonáhle začnete ťahať. Zapnutie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Zväčšovanie“ a klepnite na prepínač „Zväčšovanie“. Zmena zväčšenia: Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor (zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami. ale potiahnete ich po obrazovke. Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo smerovača stavovej bunky. avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty. 266 Kapitola 29 Prístupnosť . iPhone automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí troma prstami dvakrát. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. Ak manuálne zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta). že sa obrazovka zväčší o 200 percent. že budú zobrazovať stav systému alebo ďalšie informácie:  História oznamov obsahuje neprečítanú správu  Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná  Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené  Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)  iPhone je orientovaný na šírku  Obrazovka je vypnutá  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ > „Stavová bunka“ a klepnite na „Vľavo“ alebo „Vpravo“.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou braillovho displeja Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak. Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. môžete používať len jeden prst. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti.

Mail. Kapitola 29 Prístupnosť 267 . Akonáhle začnete ťahať. 40 bodov. takže vidíte väčšiu časť obrazovky. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá. môžete používať už len jeden prst.Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke troma prstami. obrazovka vyzerá ako fotografický negatív. Biela na čiernej Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji iPhone. tým je rolovanie rýchlejšie. Veľký text Funkcia Veľký text vám umožňuje zväčšiť text v pripomienkach a aplikáciách Kalendár. Obrátenie farieb obrazovky: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a potom klepnite na prepínač „Biela na čiernej“. Kontakty. 48 bodov alebo 56 bodov. Po otvorení novej obrazovky sa zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky. Správy a Poznámky. 32 bodov. že podržíte prst na príslušnom okraji obrazovky. že sa tento neustále nachádza v jej strede. Môžete si vybrať text veľkosti 20 bodov. Do strán sa môžete pohybovať aj tak. pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurozorom tak. Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou klávesnicou Apple (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). 24 bodov. klepnite na „Veľký text“ a potom vyberte požadovanú veľkosť textu. čo uľahčuje čítanie informácií na obrazovke. Nastavenie veľkosti textu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky.

Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ a priraďte mu vybranú funkciu. ktorý je potom prehrávaný na oboch stranách. Viac v časti „Video“ na strane 230. prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich funkcií:  Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver  Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej  Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté. Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Mono zvuk“. 268 Kapitola 29 Prístupnosť . Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Množstvo funkcií iPhone uľahčuje používanie iPhone všetkým užívateľom vrátane užívateľov s postihnutím zraku alebo sluchu. Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať auto text: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Rozprávať auto text“.Mono zvuk Mono zvuk kombinuje zvuk z ľavého a pravého kanála do jedného signálu. Funkcia Rozprávať auto text Funkcia Rozprávať auto text číta počas písania na klávesnici iPhone navrhované slová a opravy. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. Trojité stlačenie tlačidla Domov Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob. Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo Zväčšovanie. To umožňuje užívateľom s postihnutím sluchu na jednom uchu počúvať zvukový výstup druhým uchom. Skryté titulky Skryté titulky pre videá môžete zapnúť v Nastaveniach prehrávača iPod. Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej. akým môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie prístupnosti.

Klávesnica orientovaná na šírku Niektoré aplikácie vám umožňujú otočiť počas písania iPhone na šírku a použiť tak väčšiu klávesnicu:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“ vám umožňujú ovládať prehrávanie správ. Minimálna veľkosť písma emailov Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Kapitola 29 Prístupnosť 269 . Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy. BeejiveIM. ICQ a Yahoo! Messenger a optimalizovaných pre iPhone. Veľká klávesnica telefónu Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek. Instant Messaging (IM) Chat V aplikácii App Store môžete získať množstvo aplikácií podporujúcich Internet Messaging (IM). nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na „Veľké“. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Viac v časti „Telefonické hovory“ na strane 64. Viac v časti „Kontrola odkazovej schránky“ na strane 73. ako napríklad AIM. Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica iPhone. ktorá vám nie je zrozumiteľná. Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185.Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. Priraditeľné zvonenia Pre zvukovú identifikáciu jednotlivých kontaktov im môžete priradiť osobitné zvonenia.

ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na adrese www. Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi.com/accessibility. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. Viac informácií o funkciách prístupnosti iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www.apple.html. Tieto hodnotenia však nezaručujú. ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie s načúvacími prístrojmi. Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a načúvacieho zariadenia. ktoré pracujú v režime telecoil).Podpora ďalekopisu . Podľa pravidiel FCC sa telefón považuje za kompatibilný. Hodnotenie prebieha na stupnici od jedna do štyri.apple. kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. 270 Kapitola 29 Prístupnosť .19. ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia.HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny.TTY (dostupná v niektorých oblastiach) Použitie iPhone v režime TTY s TTY adaptérom pre iPhone (dostupným zvlášť) umožňuje použitie ďalekopisu. Služba Univerzálny prístup v Mac OS X Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej knižnice iTunes s iPhone. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI) C63. V aplikácii Finder vyberte „Help“ (Pomocník) > „Mac Help“ (Pomocník Mac) a hľadajte „Universal access“ (Univerzálny prístup). ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3 alebo T4 pri indukčnom spojení. využite funkcie služby Univerzálny prístup v Mac OS X. Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility . otestujte ich spolu pred zakúpením. Štandard ANSI pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“ (obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načuvacimí prístrojmi. že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s konkrétnym načúvacím zariadením.com/iphone/specs.

či nedochádza k rušeniu vášho načúvacieho zariadenia alebo kochleárneho implantátu týmto telefónom.Bezdrôtové technológie. Kapitola 29 Prístupnosť 271 . boli testované a hodnotené pre použitie s načúvacími prístrojmi. ktoré používa tento telefón. Otázky ohľadom vrátenia alebo výmeny tovaru konzultujte s vaším poskytovateľom služby alebo predajcom telefónu. Napriek tomu môže tento telefón obsahovať aj nové bezdrôtové technológie. Ak chcete zistiť. je potrebné ich dôkladne otestovať v rôznych podmienkach. ktorých kompatibilita s načúvacími prístrojmi zatiaľ nebola testovaná. Informácie o kompatibilite tohto telefónu s načúvacími prístrojmi získate od výrobcu telefónu alebo poskytovateľa služby.

potiahnite a potom na „Vymazať“.com/ iphone/specs. Pridávanie klávesnice: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento postup. prepnite klávesnice. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu“ a potom vyberte zo zoznamu klávesnicu. klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam. Zoznam klávesníc podporovaných iPhone nájdete na adrese www. potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z možností:  Ak chcete vymazať klávesnicu. Pridávanie klávesníc Pomocou rôznych klávesníc môžete na iPhone zadávať text v rôznych jazykoch. Pre pridanie klávesníc ďalších jazykov použite nastavenia klávesnice. Štandardne je na iPhone dostupná len klávesnica jazyka nastaveného v medzinárodných nastaveniach. Prepínanie klávesníc počas písania: Klepnite na . Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava doľava. Po klepnutí na symbol sa na krátku dobu zobrazí názov práve aktivovanej klávesnice. Číslo pred šípkou zobrazuje počet aktuálne povolených klávesníc.Medzinárodné klávesnice umožňujú zadávanie textu v rôznych jazykoch.html. Pre niektoré jazyky je dostupných viacero klávesníc.apple. vedľa klávesnice na nové miesto v zozname. 272 Príloha Medzinárodné klávesnice A . Prepínanie medzi klávesnicami Ak chcete zadávať text v inom jazyku.

Vyberte znak klepnutím. prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov pre zobrazenie ďalších možností znakov. číslici alebo znaku a presuňte ho na požadované písmeno alebo znak. Klepnite alebo podržte prst pre prepínanie klávesníc Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen. Wubi Hua a Zhuyin. Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke. zvonku dovnútra a zvnútra k ťahu. Navrhovaný znak vyberte klepnutím.Zoznam dostupných klávesníc môžete zobraziť tak. Cangjie. Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Čínština Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov. Pre výber klávesnice zo zoznamu presuňte prst na meno klávesnice a potom ho zdvihnite. ktoré nie sú zobrazené na klávesnici. číslic alebo symbolov. prípadne pokračujte v zadávaní pinyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Písanie čínskych zjednodušených alebo tradičných Pinyin znakov Použite QWERTY klávesnicu pre zadávanie čínskych pinyin znakov. zhora nadol. Písanie zjednodušených čínskych ťahov (Wubui Hua) Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom poradí: zľava doprava. Zadávanie písmen. zobrazia sa návrhy pre vetu. Napríklad na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka klepnutím a podržaním prsta na arabskej číslici. číslic a symbolov. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. ktorý uzatvára znak (napríklad čínsky znak 圈 (kruh) by mal začínať vertikálnym ťahom 丨). vrátane Pinyin. Príloha A Medzinárodné klávesnice 273 . ktoré nie sú na klávesnici: Podržte prst na súvisiacom písmene. že sa dotknete a podržíte prst na . Písanie čínskych Cangjie znakov Pomocou klávesnice skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves.

ktorý bude v zozname znakov označený šípkou. Pri ručnom zadávaní zjednodušených čínskych znakov sa rozpoznáva aj latinka. čo zadáte úvodné písmeno. zobrazia sa návrhy pre vetu. čo ste napísali. prípadne pokračujte v zadávaní zhuyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Ak budete zadávať Zhuyin znaky bez medzier. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Klepnite na znak pre jeho výber. Komplexné znaky môžete písať napísaním dvoch alebo viacerých čiastkových znakov.Počas písania sa budú zobrazovať navrhované čínske znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie znaky). Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti znakov. alebo ho vyberte v zozname znakov. ktorý za ním pravdepodobne nasleduje. zadajte hviezdičku (*). Písanie v zjednodušenej alebo tradičnej čínštine Čínske znaky píšte prstom priamo na obrazovku. Zadajte napríklad znak 魚 (ryba) a 巤 (štetina) a získate 鱲 (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu). zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov znak. sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky. iPhone bude rozpoznávať písmená počas písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené vo vrchnej časti zoznamu). zobrazí sa ako priamy návrh menej často používaný znak 二 (dva). ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu. Klepnite na znak pre nahradenie zadaných znakov. Klepnite na kláves 匹配. Ak napríklad zadáte 一一 (jedna jedna) a klepnete na 匹配 . Viac v časti „Úpravy — vystrihovanie. zadajte ďalší ťah. Keď si vyberiete nejaký znak. Po tom. Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi Vyberte znak alebo znaky. Vyberte návrh klepnutím. Ak si nie ste istý správnosťou ťahu. ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. Písanie tradičných čínskych Zhuyin znakov Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. 274 Príloha A Medzinárodné klávesnice . kopírovanie a vkladanie“ na strane 41.

Písanie čínskych znakov prstom Keď sú zapnuté formáty písanej zjednodušenej alebo tradičnej čínštiny. Písanie v japonskej Kane Použite Kana klávesnicu pre výber slabík. Navrhované slabiky sa zobrazia počas písania. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo. Pinyin (tradičnej) alebo Zhuyin klávesnici klepnite na kláves Symbol a potom klepnite na kláves „^_^“. Príloha A Medzinárodné klávesnice 275 . Zadávanie obrazových znakov Emoji Použite Emoji klávesnicu. Zadávanie emotikonov V japonskej Kana klávesnici klepnite na kláves „^_^“. Písanie v japonskej QWERTY Použite QWERTY klávesnicu na vkladanie kódu pre japonské slabiky. môžete zadávať čínske znaky prstom podobne ako na obrázku: Touchpad Japončina Japonské znaky môžete zadávať pomocou klávesníc Kana. Môžete taktiež zadávať emotikony. V japonskej Romaji klávesnici (QWERTY . V čínskej (zjednodušenej alebo tradičnej).japonské rozloženie) klepnite na kláves Číslica a potom klepnite na kláves „^_^“. Dostupná len na zariadeniach iPhone zakúpených v Japonsku. Slabiku zvolíte klepnutím na ňu. QWERTY alebo Emoji.

Pre písanie dvojitých spoluhlások alebo zložených samohlások podržte prst na písmene a posunutím vyberte dvojité písmeno. Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií: Â aa—â (a so strieškou) Â aw—ă (e s mäkčeňom) Â ee—ê (e so strieškou) Â oo—ô (o so strieškou) Â ow—ơ (o s háčikom) Â w—ư (u s háčikom) Â dd—đ (d s čiarou) Â as—á (a s dĺžňom) Â af—à (a s opačným dĺžňom) Â ar—ả (a s otáznikom) Â ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom) Â aj—ạ (a s poklesom tónu) 276 Príloha A Medzinárodné klávesnice . Vietnamčina Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok a pohybom prsta vyberte požadované znamienko.Kórejčina Použite 2-set kórejskú klávesnicu pre písanie hangulských písmen.

Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup.tradičná (Zhuyin) Â Japonská (Romaji) Â Japonská (Ten Key) Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Príloha A Medzinárodné klávesnice 277 . Potom klepnite na pole Yomi.Vytváranie slovníkov Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť slovník párov slov a vstupov.zjednodušená (Pinyin) Â Čínska . Ak zadáte slovo zo slovníka a zároveň používate podporovanú klávesnicu. Klepnite na +.tradičná (Pinyin) Â Čínska . Slovník je dostupný pre nasledujúce klávesnice: Â Čínska . Vymazanie slova zo slovníka: Klepnite na slovo v zozname slov a potom klepnite na Vymazať slovo. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. bude priradený vstup nahradený slovom.

Navštívte expresslane./Vyp. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. Zálohovanie iPhone iTunes vytvorí zálohu nastavení. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva.com. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. a Spať/Zobudiť. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. reštartovaním alebo obnovením iPhone. stiahnutých aplikácií a ich dát a ďalších informácií na vášom iPhone.apple. až kým sa aplikácia neukončí. Vynútiť ukončenie aplikácie môžete aj tak. alebo na prenos informácií do iného iPhone.apple. a Spať/Zobudiť. Zálohu môžete využiť na obnovu týchto položiek vo vašom iPhone po obnovení (restore) softvéru./Vyp. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap.com/sk/ support/iphone.Webová stránka podpory Apple pre iPhone Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. Môžete využiť aj personalizovanú podporu Express Lane (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280./Vyp. až kým sa nezobrazí červený prepínač. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple./Vyp. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd držte tlačidlo Zap. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. 278 Príloha Podpora a ďalšie informácie B . Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov.

videá. Zálohujú sa nastavenia. 5 Kliknutím na Potvrdiť zatvorte okno s nastaveniami iTunes. fotografie.apple. ak iPhone na tomto počítači nie je nakonfigurovaný na synchronizáciu s iTunes. Odstránenie zálohy Zálohu iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. Odstránenie zálohy: 1 V iTunes otvorte Nastavenia iTunes. Â Aktualizácia iPhone iTunes zálohuje iPhone pred jeho aktualizáciou aj vtedy. Aplikácia iTunes nebude automaticky zálohovať iPhone. kliknutím na Synchronizovať v iTunes. Â Mac: Vyberte iTunes > Nastavenia. aplikácie a ďalší obsah iPhone. podcastov. Â Obnovenie iPhone (ak si zvolíte zálohu) iTunes sa vás opýta. stiahnuté aplikácie a ich dáta a ďalšie informácie na vášom iPhone.com/kb/HT1766. ktorý nie je nastavený na synchronizáciu s týmto počítačom. Vytvorenie zálohy iTunes vytvorí zálohu iPhone pri nasledujúcich aktivitách: Â Synchronizácia s iTunes V pôvodnom nastavení synchronizuje iTunes iPhone pri každom pripojení iPhone k počítaču. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Aplikácie stiahnuté z App Store sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. ak bola vaša záloha vytvorená na inom počítači.Zálohovanie iPhone a obnova zo zálohy nie to isté ako synchronizácia obsahu a ďalších položiek (ako napríklad hudby. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. Synchronizovať môžete aj manuálne. Po obnovení iPhone je potrebné znovu synchronizovať vašu hudbu. vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe. Viac informácií týkajúcich sa zálohovania. Â Windows: Vyberte Upraviť > Nastavenia. 3 Vyberte zálohu. Pri opätovnej synchronizácii iTunes nevytvorí ďalšiu zálohu. že iTunes vytvorí zálohu iba raz pri každom pripojení iPhone k počítaču. Túto funkciu je vhodné využiť napríklad v prípade. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 279 . Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. ktorú chcete vymazať a klepnite na Vymazať zálohu. pred prvou synchronizáciou. videí a aplikácií stiahnutých cez iTunes) s vašou knižnicou iTunes. 2 Kliknite na Zariadenia (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes). 4 Potvrďte vymazanie kliknutím na Vymazať zálohu. zvonení. nájdete na adrese support. Všimnite si. či chcete pre obnovou iPhone zálohovať. fotografií.

kontaktov.com/kb/HT1414. vrátane stiahnutých aplikácií. Â Pri aktualizácii. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www.apple. Ak s iPhone používate Bluetooth slúchadlá s mikrofónom alebo sadu do auta a obnovíte nastavenia. Aktualizácia iPhone Uistite sa. 280 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. nastavenia a dáta nebudú ovplyvnené. fotografií. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. sa softvér na iPhone aktualizuje.com/itunes. Ak ste zálohovali iPhone v iTunes na vašom počítači. Aktualizácia iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Stiahnuté aplikácie. videí. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. skladieb. iTunes vám oznámi. obnovia sa pôvodné nastavenia a vymažú sa všetky dáta z iPhone. informácií z kalendárov a akékoľvek ďalšie dáta. Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru v iPhone nájdete nasupport. Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania iPhone no nie sú natrvalo vymazané z vášho iPhone. Poznámka: V niektorých prípadoch môže pri aktualizácii dôjsť aj k obnove iPhone. musíte pred ďalším použitím znovu spárovať Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. 4 Kliknutím na „Aktualizovať“ nainštalujte najnovšiu verziu softvéru.apple. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone.Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Pomocou iTunes môžete aktualizovať alebo obnoviť softvér v iPhone. Â Pri obnove sa preinštaluje softvér na iPhone na najnovšiu verziu. môžete obnoviť dáta zo zálohy na konci procesu obnovovania.

z ktorej chcete obnoviť a kliknite na Obnoviť.com/itunes. (Ďalšie heslá a nastavenia sa môžu obnoviť. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Po obnove zo zálohy nie sú predchádzajúce dáta dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. iTunes vám oznámi. aplikačné dáta alebo ďalšie informácie je možné obnoviť zo zálohy. prípadne použiť obnovu na prenos týchto položiek na iný iPhone. Nemusia sa ale obnoviť všetky. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a v menu ktoré sa následné zobrazí vyberte Obnoviť zo zálohy.apple. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. ak je záloha šifrovaná. Ak obnovujete iPhone zo zálohy nejakého iPhone alebo iPodu. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Dôležité: Obnovenie zo zálohy nie je to isté. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite obnovu. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. 3 Vyberte zálohu. Obnova iPhone. Ak je záloha šifrovaná. Pri obnovovaní sa odporúča zálohovať iPhone po zobrazení upozornenia. s ktorým ho bežne synchronizujete.Obnova iPhone Uistite sa. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. niektoré heslá a nastavenia sa nemusia obnoviť. Pri obnove zo zálohy nedôjde k úplnému obnoveniu softvéru iPhone. ako obnova iPhone z panela Zhrnutie v iTunes. aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy. Uistite sa. 4 Kliknite na Obnoviť. Obnova iPhone zo zálohy: 1 Pripojte iPhone k počítaču. Po obnovení softvéru iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone.com/itunes. Obnova zo zálohy Nastavenia. videá. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 281 . vrátane aplikačných dát.) Viac informácií týkajúcich sa nastavení a informácií uložených v zálohe. zadajte heslo. Ak sa rozhodnete pre obnovu zo staršej zálohy. alebo obnoviť vašu hudbu. nájdete na adrese support. stále sa však nachádzajú na iPhone. Obnovením iPhone zo zálohy obnovíte tiež všetky dáta zo zálohy. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“.com/kb/HT1766. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.apple.apple. aplikačné dáta môžu byť nahradené neaktuálnymi dátami.

Informácie o bezpečnosti. Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník iPhoto.apple. Výmena batérie 282 Príloha B Podpora a ďalšie informácie .com/sk/support/ iphone.com/emea/support/itunes. akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti.apple. Navštívte www. Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník iTunes. Windows Address Book alebo Adobe Photoshop Elements Sériové číslo vášho iPhone a aj IMEI (GSM Vyhľadanie sériového čísla iPhone. softvéry a servise Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby. Otvorte Address Book a vyberte Pomocník > Pomocník Address Book.) Záručný servis Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na online zdrojoch. čísla International Mobile Equipment Identity (IMEI) modely) alebo MEID (CDMA model) nájdete na krabici iPhone. Navštívte appleid. Kontaktujte svojho operátora.apple.com/sk/iphone. Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník iCal. iPhone Servis a podpora. Navštívte www.com/sk/support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie o produkte na support. Prípadne v iPhone vyberte alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) Nastavenia > Všeobecné > Informácie.me.com/sk_SK/manuals/iphone pre najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení. Navštívte stránky www. tipy.apple.com.com/support/iphone/ service/battery/country. (Pre pozastavenie rolovania stačte medzerník.apple. Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach) na adrese www. softvéru a servisu pre iPhone. diskusné fóra a Apple softvér určený na stiahnutie Služby a podpora od vášho operátora Najnovšie informácie o iPhone Používanie iTunes Vytváranie Apple ID MobileMe Používanie iPhoto na Mac OS X Používanie Address Booku na Mac OS X Používanie iCalu na Mac OS X Microsoft Outlook.apple.com.apple. alebo navštívte jeho webovú stránku.apple. V iTunes podržte kláves Control a vyberte Pomocník > O iTunes (Windows) alebo iTunes > O aplikácii iTunes (Mac) a potom pustite kláves Control. Navštívte stránky www. Pre informácie o Bezpečné používanie iPhone Urobte toto Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support. Potom navštívte www.com/sk_SK/manuals/iphone. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami.

Používanie iPhone vo firemnom prostredí Na adrese www. Viac informácií nájdete v časti: www. Vyžiadajte od vášho operátora autorizáciu a informácie o nastavení. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. Pre dokončenie procesu bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes. aby ste ho mohli používať v ich sieti. kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie.apple.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách iPhone. Informácie o likvidácii a recyklácii Program na recykláciu použitých mobilov spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese: www.apple. Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support.apple. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu. Ak chcete zistiť. Služba môže byť spoplatnená.com/recycling Príloha B Podpora a ďalšie informácie 283 .com/kb/TS3198. choďte na support. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu.com/kb/HT1937. či váš operátor túto možnosť ponúka. preto musíte váš iPhone likvidovať oddelene od domového odpadu.apple.apple. či vráťte do Apple. alebo ho jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple.com/recycling iPhone Likvidácia a recyklácia: iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a nariadeniami. využiteľných vo firemnom prostredí:  Microsoft Exchange  Inštalácia konfiguračných profilov  CalDAV  CardDAV  IMAP  LDAP  VPN Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Niektorí operátori vám odomknú iPhone.

com/recycling/nationalservices/europe. 284 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná pokutou. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom. že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu.com/support/iphone/service/battery/country Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien.com/br/environment. Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.html Výmena batérie iPhone: Nabíjateľnú batériu iPhone by mal vymieňať iba pracovník autorizovaného servisu. Brazília — Informácie týkajúce sa likvidácie: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico.apple. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen. Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie iPhone nájdete na adrese: www. visite www. zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení. ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria.Európska únia — Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená.apple.apple. Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese: www. pontos de coleta e telefone de informações. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

Apple a životné prostredie V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie. nemôžete váš iPhone používať na nič iné okrem núdzových hovorov.apple. Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 285 . prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom. Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím iPhone. môže sa snaha o reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:  iPhone sa prestane dobíjať  obrazovka stmavne  zoslabne mobilný signál  zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote. až kým nevychladne.com/ environment Prevádzková teplota iPhone Ak vnútorná teplota iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu. nemôžete vykonávať ani núdzové hovory. Kým je iPhone v tomto režime. Viac informácií nájdete v časti: www.

882.S. iPhone. Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG.314. Inc. iDisk a iTunes Store sú značky služieb spoločnosti Apple Inc. Nike + iPod Sport Kit je chránený jedným alebo viacerými U. iBooks. iTunes Extra a MobileMe sú registrované značky služieb spoločnosti Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Spotlight a logo Works with iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. FaceTime. Apple Store.652. Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie. Apple TV. či už osobitne. logo Made for iPhone. iCal. 6. 6. Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha licencii. iBookstore. iPod touch. patentami číslo 6. Finder.K Apple Inc.. Keynote. podlieha licencii. iPad.493. Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných spoločností.611. logo Apple. registrované v USA a ďalších krajinách. Multi-Touch. Pages. Safari. iPod.654. QuickTime. Apple.018. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie podlieha licencii. © 2011 Apple Inc. Tento manuál bol vytvorený tak. Retina a Shuffle sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové alebo administratívne chyby. registrované v USA a ďalších krajinách. AirPrint. aby informácie v ňom boli presné. Aperture. Akékoľvek dohody alebo záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych zákazníkov. Macintosh. iPhoto. AirPlay.. Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách. App Store. iTunes. 6.955.789. iMovie.298.947 a 6. Mac. Apple. Mac OS.052.876. Numbers. Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie a používanie týchto produktov. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. 6.705. 6. SL019-2024/2011-03 . Cover Flow. alebo pri použití v kombinácii s prehrávačom podporujúcim Nike + iPod alebo iPhone 3GSa novšími verziami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful