iPhone Príručka užívateľa

Pre softvér iOS 4.2 a 4.3

Obsah

9 9 9 11 14 17 20 20 21 21 22 22 23 23 27 31 31 35 39 44 46 47 49 50 52 53 55 55 56 56 56
2

Kapitola 1: iPhone na prvý pohľad
O tejto príručke iPhone - celkový prehľad Tlačidlá iPhone Aplikácie Stavové ikony

Kapitola 2: Začíname
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Čo budete potrebovať Inštalácia SIM karty Aktivácia iPhone Nastavenie iPhone Odpojenie iPhone od počítača Pripájanie sa na internet Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre

Kapitola 3: Základy
Používanie aplikácií Úprava plochy Písanie Tlačenie Vyhľadávanie Ovládanie hlasom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Bluetooth zariadenia Batéria Bezpečnostné funkcie Čistenie iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone

Kapitola 4: Synchronizácia a zdieľanie súborov
O synchronizácii Synchronizácia účtov

57 58 61 62 63 63 64 64 72 75 75 76 77 78 81 81 81 84 85 86 86 88 90 91 91 95 95 95 96 97 98 98 99 109 114 114 115

Synchronizácia s iTunes Panely nastavení iPhone v iTunes Automatická synchronizácia iTunes Manuálne spravovanie obsahu Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač Zdieľanie súborov

Kapitola 5: Telefón
Telefonické hovory Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Kontakty Obľúbené Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho Medzinárodné hovory

Kapitola 6: Mail
Nastavenie emailových účtov Prezeranie a čítanie emailových správ Používanie odkazov a detekcia dát Zobrazenie príloh Tlačenie správ a príloh Odosielanie emailových správ Triedenie emailových správ Vyhľadávanie v emailoch

Kapitola 7: Safari
Prezeranie webových stránok Vyhľadávanie Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov Prehrávanie videí z webových stránok na TV Záložky Web clips

Kapitola 8: iPod
Získanie hudby, videí a ďalších médií Hudba a iné audio Videá Domáce zdieľanie Nastavenie automatického vypnutia Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

116 Kapitola 9: Správy 116 Odosielanie a prijímanie správ
Obsah 3

118 119 119 120 120 121 122 122 122 123 124 125 126 128 128 128 129 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 138 139 141 141 142 143 143 144 145 145 146

Vyhľadávanie správ Zdieľanie fotografií a videí Odosielanie hlasových poznámok Upravovanie konverzácií Používanie odkazov a informácií o kontakte Správa náhľadov a pripomienok

Kapitola 10: Kalendár
O aplikácii Kalendár Synchronizácia kalendárov Prezeranie kalendárov Vyhľadávanie v kalendároch Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Odpovedanie na pozvánky Odoberanie kalendárov Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Pripomienky

Kapitola 11: Fotky
O aplikácii Fotky Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Prezeranie fotografií a videí Vymazanie fotografií a videí Prezentácie Prezeranie fotiek, prezentácií a videí na TV Zdieľanie fotografií a videí Tlačenie fotografií Priradenie fotografie ku kontaktu Pozadie

Kapitola 12: Fotoaparát
O aplikácii Fotoaparát Fotografovanie a natáčanie videí Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Orezávanie videí Prenos fotografií a videí do počítača

Kapitola 13: YouTube
Vyhľadávanie a prehrávanie videí Ovládanie prehrávania Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Spravovanie videí Zobrazenie ďalších informácií

4

Obsah

147 Používanie funkcií YouTube účtu 148 Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami 148 Odosielanie videí na YouTube 149 Kapitola 14: Akcie 149 Prezeranie cien akcií 150 Zobrazenie ďalších informácií 151 151 156 158 158 159 160

Kapitola 15: Mapy
Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Stanovenie trás Zobrazenie dopravnej situácie Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Zdieľanie informácií o polohe Vytváranie záložiek pre lokality

161 Kapitola 16: Počasie 161 Zobrazenie súhrnných informácií o počasí 162 Zobrazenie ďalších informácií o počasí 163 163 163 163 165 165 166 166 167 168 168

Kapitola 17: Poznámky
Aplikácia Poznámky Synchronizácia poznámok Písanie a čítanie poznámok Vyhľadávanie v poznámkach Odosielanie poznámok emailom

Kapitola 18: Hodiny
Svetový čas Budíky Stopky Časovač

169 Kapitola 19: Kalkulačka 169 Používanie aplikácie Kalkulačka 169 Štandardné pamäťové funkcie 170 Funkcie vedeckej kalkulačky 172 Kapitola 20: Kompas 172 Používanie digitálneho kompasu 173 Kompas a aplikácia Mapy 175 Kapitola 21: Diktafón 175 Nahrávanie hlasových poznámok

Obsah

5

176 177 177 178 179 180 180 181 182 185 185 186 188 188 189 189 190 190 191 191 191 193 194 195 196 196 197 198 198 198 200 202 204 205 205 206 207 208 208 Počúvanie hlasových poznámok Spravovanie hlasových poznámok Orezávanie hlasových poznámok Zdieľanie hlasových poznámok Synchronizácia hlasových poznámok Kapitola 22: iTunes Store O aplikácii iTunes Store Vyhľadávanie hudby. videí a ďalších médií Sledovanie interpretov a priateľov Nakupovanie zvonení Nakupovanie hudby a audiokníh Kupovanie a požičiavanie videí Prezeranie a sťahovanie podcastov Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Synchronizácia zakúpeného obsahu Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Zobrazenie informácií o účte Overenie stiahnutého obsahu Kapitola 23: App Store (obchod s aplikáciami) O aplikácii App Store Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií Obrazovka „Info“ Sťahovanie aplikácií Vymazávanie aplikácií Písanie recenzií Aktualizácia aplikácií Synchronizácia zakúpených aplikácií Kapitola 24: Game Center O Game Center Nastavenie Game Center Hry Priatelia Informácie o vašom stave a účte Kapitola 25: Nastavenia Režim Lietadlo Wi-Fi VPN Zdieľanie internetu Hlásenia 6 Obsah .

208 209 210 210 210 221 225 227 229 229 231 232 232 232 233 233 233 234 235 236 238 240 240 241 241 242 242 243 244 244 245 245 246 247 248 248 248 249 249 249 Operátor Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Jas Pozadie Všeobecné Mail. kontakty. kalendáre Telefón Safari Správy iPod Fotky Poznámky Store Nike + iPod Kapitola 26: Kontakty O aplikácii Kontakty Pridávanie kontaktov Vyhľadávanie kontaktov Spravovanie kontaktov na iPhone Používanie informácií o kontaktoch Jednotné kontakty Kapitola 27: Nike + iPod Aktivácia Nike + iPod Pripojenie senzora Tréning s Nike + iPod Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus.com Kalibrácia Nike + iPod Nastavenia Nike + iPod Kapitola 28: iBooks O aplikácii iBooks Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Používanie iBookstore Čítanie kníh Čítanie PDF dokumentov Zmena vzhľadu knihy Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Vyhľadanie významu slova Predčítanie knihy Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Usporiadanie Knižnice Obsah 7 .

250 Synchronizácia záložiek a poznámok 251 251 252 266 267 267 268 268 268 268 270 272 272 272 273 275 276 276 277 278 278 278 278 280 282 283 283 283 285 285 Kapitola 29: Prístupnosť Funkcie univerzálneho prístupu VoiceOver Zväčšovanie Veľký text Biela na čiernej Mono zvuk Funkcia Rozprávať auto text Trojité stlačenie tlačidla Domov Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Príloha A: Medzinárodné klávesnice Pridávanie klávesníc Prepínanie medzi klávesnicami Čínština Japončina Kórejčina Vietnamčina Vytváranie slovníkov Príloha B: Podpora a ďalšie informácie Webová stránka podpory Apple pre iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone Zálohovanie iPhone Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Informácie o bezpečnosti. softvéry a servise Používanie iPhone vo firemnom prostredí Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Informácie o likvidácii a recyklácii Apple a životné prostredie Prevádzková teplota iPhone 8 Obsah .

/Zap.3 na modeli iPhone 3GS alebo na iPhone 4 GSM modeli iPhone .2.iPhone na prvý pohľad 1 O tejto príručke Táto príručka popisuje funkcie: Â iOS 4.celkový prehľad iPhone 4 Konektor slúchadiel Vrchný mikrofón Prepínač Zvoniť/Ticho Tlačidlá hlasitosti Predná kamera Apple Retina displej Tlačidlo Domov Spodný mikrofón Vyp.x na CDMA modeli iPhone 4 Â iOS 4. Spánok/Zobudiť Slúchadlo Stavový riadok Hlavná kamera LED blesk Ikony aplikácií SIM dvierka (GSM model) Dock konektor Reproduktor iPhone 9 .

iPhone 3GS Konektor slúchadiel Slúchadlo Prepínač Zvoniť/Ticho Vyp. Spánok/Zobudiť SIM dvierka Kamera Tlačidlá hlasitosti Stavový riadok Dotykový displej Tlačidlo Domov Ikony aplikácií iPhone Dock konektor Reproduktor Mikrofón V závislosti od modelu. Príslušenstvo iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Kábel Dock konektor – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty Poznámka: Nástroj na vysúvanie SIM karty nie je súčasťou príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach. 10 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . sa plocha vášho iPhone môže líšiť od obrázkov v tejto príručke./Zap. ktorý vlastníte a od toho. či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche.

Ak chcete počas počúvania hudby v aplikácii iPod pozastaviť skladbu. alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho iPhone./Vyp. stlačte toto tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. Použite tento kábel na pripojenie iPhone k vášmu počítaču kvôli synchronizácii a nabíjaniu. iPhone však naďalej bude prijímať hovory. ak chcete nabíjať iPhone. Kábel Dock connector – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty (nie je súčasťou Vysúvanie SIM karty. stlačte tlačidlo.Príslušenstvo Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Spôsob využitia Počúvanie hudby. alebo pokračovať v jej prehrávaní. Tlačidlo Zap. stlačte a podržte stredné tlačidlo. Ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu. Ak je iPhone zamknutý. displej nebude reagovať na dotyk prstov. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou dockovou stanicou. a Spať/Zobudiť Ak práve nepoužívate váš iPhone. príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Tlačidlá Niekoľko tlačidiel vám umožňuje jednoducho vypnínať a zapínať iPhone a prepínať medzi zvonením a tichým režimom. Stlačením stredného tlačidla môžete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Môžete tiež:  počúvať hudbu  upraviť hlasitosť pomocou bočných tlačidiel iPhone (alebo na slúchadlách iPhone) počas telefonického hovoru alebo počúvania hudby  zdvihnúť alebo ukončiť hovor. Na reguláciu hlasitosti použite tlačidlá + a – . Pripojte sieťový adaptér k iPhone pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky. vypnúť jeho displej a šetriť tak batériu. textové správy a ďalšie aktualizácie. videí a telefonických hovorov. môžete ho zamknúť. prípadne ovládať prehrávanie zvuku pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách (viac v časti „Ovládanie prehrávania zvuku“ na strane 100) Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 11 . Na rozprávanie využite vstavaný mikrofón. Ak chcete použiť funkciu Ovládanie hlasom.

ktorý následne potiahnite prstom. Stlačte tlačidlo Domov alebo Zap.com/sk_SK/ manuals/iphone. Pre zobrazenie naposledy používaných aplikácií stlačte tlačidlo Domov dvakrát.Ak iPhone nezaregistruje žiadny dotyk na displeji. Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. alebo pozeráte film. a Spať/ Zobudiť na niekoľko sekúnd. a Spať/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač. Tlačidlo Domov Stlačením tlačidla Domov sa kedykoľvek môžete vrátiť na plochu iPhone. Toto štandardné nastavenie je možné upraviť./Vyp. prichádzajúce hovory sú presmerované priamo do odkazovej schránky./Vyp. pripomienok a ďalších zvukových efektov. Zapnutie iPhone Viac informácií o nastavení doby. ktorá obsahuje vaše aplikácie. kým sa nezobrazí červený prepínač./Vyp.apple. počúvate hudbu. a Spať/ Zobudiť./Vyp. Keď je iPhone vypnutý. nájdete v časti „Uzamykanie“ na strane 213. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. 12 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . po ktorej sa má iPhone zamknúť. Tlačidlo Zap. Tlačidlá hlasitosti Ak práve telefonujete. a Spať/Zobudiť. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Viac informácií o používaní hesla na odomknutie iPhone nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. či iné médiá. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. a Spánok/Zobudiť Zamknutie iPhone Odomknutie iPhone Úplné vypnutie iPhone Stlačte tlačidlo Zap. tlačidlá na bočnej strane iPhone menia úroveň hlasitosti. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. zamkne sa po jednej minúte./Vyp.

Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 13 . Ak je na iPhone nastavený hlasný režim. alebo niektorého z tlačidiel hlasitosti. aby vibroval pri prijatí hovoru v oboch režimoch. iPhone nezvoní. zvukové aplikácie ako iPod a množstvo hier. a Spať/Zobudiť. budú aj naďalej prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora. Ak je nastavený tichý režim. Druhé stlačenie tlačidla presmeruje hovor do odkazovej schránky. Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Pôvodne je iPhone nastavený tak. neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty. môžete zvonenie telefónu vypnúť jedným stlačením tlačidla Zap./Vyp. Dôležité: Budíky. Zvýšiť hlasitosť Znížiť hlasitosť Viac informácií o nastavení obmedzenia hlasitosti pri prehrávaní hudby a videa na iPhone nájdete v časti „Hudba“ na strane 229. iPhone prehráva všetky zvuky. a tichým Hlasný režim Tichý režim Ak je nastavený hlasný režim.Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá na bočnej strane iPhone. aj keď je iPhone v tichom režime. Prepínač Zvoniť/Ticho Prepínačom Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom režimom .

uložte si ich z prichádzajúcich správ. Prezerajte si webové stránky cez mobilnú dátovú sieť alebo sieť Wi-Fi. ktoré ste zadali v aplikácii Kontakty. Poznámka: Funkčnosť a dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti.0 (súčasť balíka iLife ‘09) alebo novšou verziou. Telefón Mail Safari iPod Správy Kalendár Fotky 14 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . „Safari. zobrazte prijaté a odoslané správy klepnutím na konverzáciu.“ na strane 116. Prezerajte si narodeniny. Priraďte fotografie ku kontaktom.“ na strane 91. Prezerajte si fotky a videá. kde ste zakúpili a používate váš iPhone. Viac v časti kapitola 10. Prezerajte si zoznam predošlých konverzácií. schôdzky a termíny. alebo s Microsoft Internet Explorerom na vašom počítači. ktoré ste spravili pomocou iPhone. čím zobrazíte stránku na šírku. Uložte si obrázky z webových stránok do vášho „Fotoarchívu“. Viac v časti kapitola 9. Prehrávajte videá na výšku alebo na šírku. Telefonujte a využite rýchly prístup k číslam posledných volajúcich. PDF súbory a ďalšie dokumenty. Prezerajte si fotky podľa miest a ak ich synchronizujete s iPhoto 8. Vytáčajte čísla pomocou numerickej klávesnice. prípadne ich zverejnite v galérii na MobileMe.“ na strane 64. alebo ich synchronizujte z vášho počítača. Uskutočnite FaceTime video hovory. Uložte si priložené fotografie a obrázky do albumu Fotoaparát. Odosielajte fotografie. iCal. ktoré vás upozornia na blížiace sa udalosti. Synchronizujte záložky so Safari. Použite AirPlay na bezdrôtové prehrávanie hudby alebo videí na Apple TV. Prípadne použite Hlasové vytáčanie. Viac v časti kapitola 7. Počúvajte Genius Mixy skladieb z vašej knižnice. Zväčšujte si fotky. audioknihy a podcasty.“ na strane 129. alebo na kompatibilných audio systémoch. Sledujte filmy a video podcasty na šírku. alebo ich použite ako pozadie. Prezerajte si a tlačte PDF súbory a ďalšie prílohy. Viac v časti kapitola 6. Odoberajte kalendáre. Google a AOL – ako aj s bežnými emailovými systémami typu POP3 a IMAP. alebo si ich prehrajte v prezentácii. „Telefón.“ na strane 122. Služba „Visual voicemail“ zobrazí zoznam vašich odkazov.“ na strane 98. Otočte iPhone naležato. Prezerajte si a prehľadávajte kalendáre synchronizované so službami a aplikáciami MobileMe. videoklipy. Viac v časti kapitola 11. Otvorte viacero stránok naraz. Vytvorte si playlisty. Počúvajte skladby.“ na strane 81. Pridajte na plochu Safari web clips a získate rýchly prístup k vašim obľúbeným webovým stránkam. Tlačte webové stránky. môžete si ich prezerať podľa udalostí a tvárí. „Kalendár. Viac v časti kapitola 8. „iPod. „Fotky. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov – vrátane Yahoo!. „Mail. Odosielajte fotografie a videá emailom alebo v MMS správach. kontaktné údaje a hlasové nahrávky na zariadenia podporujúce MMS. alebo použite na ich vytvorenie funkciu Genius. k obľúbeným číslam a všetkým vašim kontaktom. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Dvojitým klepnutím zväčšíte alebo zmenšíte stránku – pre uľahčenie čítania vám Safari automaticky upraví veľkosť stĺpca na šírku obrazovky vášho iPhone. Viac v časti kapitola 5. Vyltačte si ich. „Správy. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Odosielajte a prijímajte SMS správy. Pridajte udalosti priamo na iPhone a tieto budú synchronizované s kalendárom vo vašom počítači. Jednoduchým klepnutím si vypočujte ktorýkoľvek odkaz.iPhone Aplikácie iPhone sa dodáva s aplikáciami uvedenými v nasledujúcej tabuľke. Nastavte si pripomienky. iPhone spolupracuje s MobileMe. Microsoft Entourage.

„Počasie. Viac v časti kapitola 15. Vyhľadajte video. prípadne získajte aktuálne informácie o premávke. „Hodiny. „Fotoaparát. Pridajte si obľúbené mestá a získajte stručný prehľad o stave počasia v nich. Zväčšite si mapu pre podrobnejšie zobrazenie. automaticky aktualizované podľa údajov na internete. Viac v časti kapitola 16. Značte si poznámky za chodu – pripomienky.“ na strane 149. uložené na populárnej službe YouTube.“ na strane 169. Sledujte informácie týkajúce sa vybraných akcií. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie podrobných grafov na šírku. Použite stopky alebo časovač. Google. Pomocou vstavaného kompasu zistite. Odošlite ich emailom. Zaostrite klepnutím na vybraný objekt alebo oblasť. „Kalkulačka.“ na strane 161. prípadne použite dva prsty pre zobrazenie rozpätia hodnôt medzi dvoma bodmi. Odfoťte si svojho kamaráta a nastavte iPhone tak. odosielajte ich emailom alebo v textovej správe. Prezerajte a prehrávajte ich na iPhone. Bezdrôtovo synchronizujte poznámky s MobileMe. alebo si prezerajte vybrané. Prezerajte si novinky a obchodné informácie týkajúce sa rôznych spoločností. Použite AirPlay na prehrávanie videí z YouTube na Apple TV. ktorým smerom ste otočený. Prejdite prstom po grafe pre zobrazenie hodnôt. Yahoo! alebo IMAP účtami. Viac v časti kapitola 19. násobte a deľte. V priečinku Utility. koľko je hodín v ktoromkoľvek meste na svete – vytvorte si hodiny pre obľúbené lokality. „Akcie. či skvelé nápady. „YouTube.“ na strane 163. zobraziť odoberania a vykonávať mnoho ďalších činností. aby zobrazil jeho fotku.“ na strane 138. Získajte prehľad o aktuálnych poveternostných podmienkach a predpoveď počasia na šesť dní.“ na strane 143. najnovšie alebo najlepšie hodnotené videá. Hľadajte a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu. Odosielajte videá priamo na YouTube.“ na strane 151. alebo s aplikáciami Microsoft Outlook či Outlook Express na vašom PC. Viac v časti kapitola 17.“ na strane 166. Viac v časti kapitola 14. Vyhľadajte firmy vo vašom okolí a zavolajte im jediným klepnutím. najprezeranejšie. nákupné zoznamy. Pre použitie rozšírených vedeckých funkcií otočte iPhone naležato. Prezerajte si mapy ulíc. Viac v časti kapitola 13. verejnou dopravou alebo pešie trasy. YouTube Akcie Mapy Počasie Poznámky Hodiny Kalkulačka Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 15 . Odošlite vaše vlastné videá natočené pomocou iPhone. Pozrite sa. keď vám zavolá. Viac v časti kapitola 18. Nastavte si účet na YouTube a prihláste sa naň – môžete hodnotiť videá. „Mapy. Sčítavajte. ako napríklad otváraciu a priemernú cenu akcií. priemerný denný objem obchodov alebo trhovú kapitalizáciu. Viac v časti kapitola 12. V priečinku Utility. satelitné mapy alebo kombinované mapy lokalít na celom svete. Nastavte jeden alebo viac budíkov. synchronizovať vaše obľúbené. Synchronizujte poznámky s aplikáciou Mail na vašom Macu. alebo si pozrite Google obrazy ulíc. „Poznámky. Vyhľadajte podrobné trasy pre cestu autom. Prehrávajte videá. odčítavajte.Fotoaparát Fotografujte a nahrávajte videá. prípadne ich odošlite na iný počítač. Orezávajte a ukladajte videá.

“ na strane 198. aký druh hudby ich zaujíma. Vyhľadávajte aplikácie pre iPhone v App Store. pridávajte. Yahoo! Address Book. prezerajte a sťahujte si novinky. „Kontakty. Mac OS X Address Book.“ na strane 244. alebo si prezerajte najpopulárnejšie položky v rebríčkoch. získajte odporúčania Genius. V priečinku Utility. prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených aplikácií. jas obrazovky a upravujte nastavenia pre sieť. Získavajte výsledky za extra body. Nastavte si zvonenia. video. Vo vstavanej službe iBookstore môžete získať všetko od klasiky až po najpredávanejšie tituly. telefón. Tlačte PDF súbory. „Kompas. „iBooks. pozadie. „Nastavenia. Sledujte vaše tempo. filmy. Windows Address Book (Outlook Express). Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. hudbu. Obmedzte prístup k mládeži neprístupnému obsahu v iTunes a k vybraným aplikáciám.“ na strane 205. Vyžaduje špeciálnu obuv Nike a Nike + iPod senzor. zakúpte alebo stiahnite si ich prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia. Získajte informácie o kontaktoch synchronizovaných z aplikácií MobileMe.Kompas V priečinku Utility.“ na strane 175. Viac v časti kapitola 28. Prehľadávajte. Pozvite priateľa na spoločnú hru. ktorá vás popoženie k lepším výkonom. „Game Center. „Diktafón. Stiahnite a nainštalujte si aplikácie na plochu.“ na strane 180. fotografie a iné. Viac v časti kapitola 22. Vyhľadávajte hudbu. čas a vzdialenosť v jednotlivých tréningoch a vyberte si skladbu. Pre lepšie zabezpečenie si nastavte uzamykanie a heslo. Viac v časti kapitola 24. Prečítajte si recenzie. Nastavte si obmedzenie hlasitosti pre pohodlné počúvanie. Objavte nové hry a zdieľajte vaše herné zážitky s priateľmi po celom svete. prinášajúcu skvelý spôsob čítania a kupovania kníh. „App Store (obchod s aplikáciami).“ na strane 240. Odošlite nahrávku v prílohe emailovej alebo MMS správy. Viac v časti kapitola 21.“ na strane 191. Pridajte ePub a PDF knihy do knižnice pomocou iTunes. Prezerajte a sťahujte si podcasty. Viac v časti kapitola 20. Vyberte si medzi skutočným severom a magnetickým severom. „iTunes Store. Použite nastavenia Lokalizačných služieb na nastavenie prístupu aplikácií Mapy. Požičiavajte si filmy a TV seriály a prehrávajte ich na iPhone. „Nike + iPod. kde sa práve nachádzate.“ na strane 172.) Viac v časti kapitola 27. Diktafón iTunes App Store (obchod s aplikáciami) Game Center Nastavenia Kontakty Nike + iPod iBooks 16 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks. alebo vyzvite iných primeraných protivníkov. audioknihy a ďalšie na iTunes Store.“ na strane 233. Fotoaparát. Nahrávajte pomocou iPhone hlasové nahrávky. Viac v časti kapitola 26. Skontrolujte umiestnenia hráčov vo výsledkových tabuľkách. Získajte geografické súradnice miesta. ktoré sú spätne synchronizované s vaším počítačom. alebo ich synchronizujte s iTunes a prehrávajte na vašom počítači. upravujte alebo vymazávajte kontakty. Prehrávajte ich na iPhone. Viac v časti kapitola 23. Sledujte vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistite. Google Contacts. Použite vstavaný digitálny kompas na stanovenie vášho kurzu. Viac v časti kapitola 25. Prehľadávajte. Nike + iPod (zobrazí sa po aktivácii v Nastaveniach) spraví z iPhone vášho tréningového spoločníka. Vytvorte účty a upravte všetky nastavenia vášho iPhone pohodlne na jednom mieste. Obnovte iPhone. web. email. Kompas a ďalších aplikácií výrobcov tretích strán lokalizačným dátam. predávané samostatne. TV seriály.

Stavové ikony Stavová ikona Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhone: Význam Signál mobilnej siete* Indikuje. Zobrazuje. alebo používať Bluetooth® zariadenia. Indikuje. tým je signál silnejší. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Čím viac paličiek je zobrazených. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. že je 3G UTMS (GSM) alebo EVDO (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“. Ak nie je v dosahu žiadny signál. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Viac v časti „Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi“ na strane 24. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií. Indikuje. Režim „lietadlo“ UMTS/EV-DO EDGE GPRS/1xRTT Wi-Fi* Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 17 . ktoré používajú bezdrôtové siete. že sieť EDGE vášho operátora je v dosahu iPhone (GSM modely) a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. že je režim „lietadlo“ aktívny – nie je možné používať telefón. Čím viac paličiek je zobrazených. či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. pripájať sa na internet. Zobrazuje. tým je signál silnejší. Zobrazuje.

že je iPhone pripojený k inému zariadeniu iPhone a poskytuje mu pripojenie na internet (GSM modely). Zobrazuje. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na strane 225. Zobrazuje. Sivá ikona: Bluetooth je zapnutý. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Aktivita siete Presmerovanie hovorov VPN Zámok TTY Prehrávanie Zamknutie orientácie na výšku Budík Lokalizačné služby Bluetooth* Batéria 18 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . žiadne príslušenstvo nie je pripojené. že máte nastavený budík. Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. že je na iPhone zapnuté Presmerovanie hovorov (GSM modely). audiokniha alebo podcast. Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 50. Viac v časti „Sieť“ na strane 211./Vyp. Viac v časti „Batéria“ na strane 52. Viac v časti „Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 99. Zobrazuje. Zobrazuje. Žiadna ikona: Bluetooth je vypnutý. Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnutý a príslušenstvo je pripojené. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. že je iPhone nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). že sa práve prehráva skladba. že niektorá z aplikácií používa lokalizačné služby. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. a Spať/ Zobudiť“ na strane 11. Zobrazuje. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán. Zobrazuje. Zobrazuje. Viac v časti „Budíky“ na strane 167.Stavová ikona Zdieľanie internetu Význam Zobrazuje. Zobrazuje. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Viac v časti „Tlačidlo Zap. že je iPhone zamknutý. Signalizuje bezdrôtovú synchronizáciu alebo inú sieťovú aktivitu. že je orientácia obrazovky iPhone zamknutá na výšku. že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN.

* Použitie určitého príslušenstva s iPhone môže mať vplyv na výkon v bezdrôtovej sieti. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 19 .

„iBooks. vyhľadajte „iBooks“ a klepnite na ňu vo výsledkoch vyhľadávania. 20 . 3 Vyhľadajte „užívateľ iPhone“ a vo výsledkoch vyhľadávania klepnite na príručku užívateľa. 2 Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na Store. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: V aplikácii Safari klepnite na potom klepnite na záložku Príručka užívateľa iPhone. prečítajte si pozorne návod na použitie v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support. klepnite na „Zmeniť jazyk“ v spodnej časti strany s obsahom.“ na strane 244.Začíname 2 · UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam. klepnite na a potom na „Pridať na plochu“. 4 Klepnite na Zdarma a potom na Získať knihu.apple.com/sk_SK/manuals/iphone predtým. alebo si môžete nainštalovať bezplatnú aplikáciu iBooks a stiahnuť príručku z iBookstore. otvorte App Store. ako začnete používať iPhone. Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Príručku užívateľa iPhone si môžete prezerať priamo na iPhone klepnutím na záložku Príručky užívateľa iPhone v aplikácii Safari. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: 1 Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks. Ak chcete zobraziť príručku užívateľa v inom jazyku. a Ak chcete pridať ikonu príručky užívateľa na plochu. Klepnite na Zdarma a potom na Inštalovať. Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 28.

Windows Vista.6.5. musíte ju pred použitím iPhone nainštalovať.2 alebo novší (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone na vašom počítači)  Apple ID (ako je iTunes Store účet alebo MobileMe účet) pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store  Pripojenie vášho počítača na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie) Inštalácia SIM karty Ak vaša SIM karta (GSM modely) nebola predinštalovaná.Čo budete potrebovať Na používanie iPhone potrebujete:  Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone  Mac alebo PC s USB 2. Inštalácia SIM karty do iPhone 4 Micro SIM dvierka Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM karta Inštalácia SIM karty do iPhone 3GS Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM dvierka Micro SIM karta Kapitola 2 Začíname 21 .apple.com/sk/itunes/ download  QuickTime 7.0 portom a jedným z nasledujúcich operačných systémov:  Mac OS X v10. prípadne Windows XP Home alebo Professional (SP3)  Rozlíšenie displeja vášho počítača nastavené na 1024 x 768 alebo vyššie  iTunes 10.2 alebo novšie verzie sú dostupné na www.1.8 alebo novší  Windows 7.

Je možné. ktorý dostanete spolu s iPhone. 22 Kapitola 2 Začíname .0 portu na vašom Macu alebo PC. Nastavenie iPhone: 1 Stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu iTunes z www. ako je to znázornené na obrázku.apple.) iTunes taktiež pre prípad potreby uchová sériové číslo vášho iPhone. 2 Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak. Nastavenie iPhone Pred použitím je potrebné nastaviť iPhone v aplikácii iTunes. Počas nastavovania si môžete kvôli nakupovaniu pomocou iPhone vytvoriť nové Apple ID. že aktivácia vášho iPhone už prebehla pri jeho zakúpení. 3 SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto tak. Pevne zatlačte smerom dovnútra. alebo špecifikovať existujúce Apple ID. (iTunes Store nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach. kontaktujte vášho mobilného operátora.Inštalácia SIM karty: 1 Zasuňte koniec spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM karty do otvoru na SIM dvierkach. 3 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. 2 Pomocou kábla.com/sk/iphone. Ak iPhone nie je aktivovaný. pripojte iPhone do USB 2. Aktivácia iPhone iPhone je pred používaním potrebné aktivovať predplatením volacieho programu pre iPhone u vybraného operátora vo vašej oblasti a registráciou iPhone v sieti.apple.com/sk/itunes/ download. Viac informácií o iPhone nájdete na adrese www. ako vidíte na obrázku. až kým dvierka nevyskočia.

iPhone zobrazuje na displeji oznam „Prebieha synchronizácia“. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Ak odpojíte iPhone od počítača pred dokončením synchronizácie. Po dokončení synchronizácie zobrazí aplikácia iTunes oznam „Synchronizácia iPhone je dokončená“. Prípadne môže iná osoba spustiť VoiceOver na iPhone za vás pomocou nastavení prístupnosti. kalendárov a záložiek po pripojení iPhone k počítaču aktivujete voľbou „Automatically sync contacts. či používate aplikáciu na pomoc zrakovo postihnutým.Automatickú synchronizáciu kontaktov. môže sa stať. takže môžete odpojiť iPhone a odpovedať na hovor. calendars and bookmarks“ (Automaticky synchronizovať kontakty. (Funkcia VoiceOver nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch. YouTube. Mapy. ako napríklad Voice Over na Macu alebo GW-Micro Window-Eyes na PC a automaticky spustí VoiceOver na iPhone. Ak vám počas synchronizácie príde hovor. kalendáre a záložky) na obrazovke „Set Up Your iPhone“ (Nastavte svoj iPhone). aby ste sa naň pozerali. Nastavenia synchronizácie môžete neskôr meniť v iTunes.) Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. že sa časť dát nestihne synchronizovať a prenos bude dokončený pri najbližšom pripojení iPhone k vášmu počítaču. Akcie. Zrušenie synchronizácie: Potiahnite prepínač na iPhone. takže môžete používať iPhone bez toho. Ak ho však odpojíte počas synchronizácie. Safari. Poznámka: Ak ste zrakovo postihnutý. Pripájanie sa na internet iPhone sa automaticky pripája na internet pri používaní aplikácií Mail. že iektoré dáta nebudú prenesené. Po pripojení iPhone k počítaču aplikácia iTunes zistí. Počasie a App Store alebo iTunes Store. dôjde k automatickému prerušeniu synchronizácie. funkcia VoiceOver vám umožní nastaviť iPhone bez cudzej pomoci. Odpojenie iPhone od počítača iPhone môžete kedykoľvek odpojiť od počítača. Kapitola 2 Začíname 23 . Keď sa iPhone synchronizuje s vaším počítačom. môže sa stať. Po ukončení hovoru pripojte iPhone späť k počítaču pre dokončenie synchronizácie.

Klepnite na sieť a ak je to potrebné. iPhone zobrazí zoznam sietí. že sa k žiadnej nepripojíte. Čím viac paličiek vidíte. Â Ak nie sú dostupné žiadne už použité Wi-Fi siete. ktoré vyžadujú heslo. ktoré sú v dosahu. Pripojiť sa k sieti Wi-Fi cez platený prístupový bod je obvykle možné tak. ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje intenzitu signálu. zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“ (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámku ).Ako sa iPhone pripája na internet iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilnej dátovej siete. u ktorého ste zakúpili váš iPhone (dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach). prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. Â Ak nie sú dostupné žiadne Wi-Fi siete. tým je signál silnejší. že otvoríte Safari a zobrazí sa vám stránka pre registráciu tejto služby. 24 Kapitola 2 Začíname . Ak je to potrebné. keď bude v dosahu. pripojí sa iPhone na internet pomocou mobilného dátového pripojenia ( . iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. Pripojenie k sieti Wi-Fi:Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a počkajte. V Nastaveniach iPhone je možné zakázať používanie mobilných dát. Viac v časti „WiFi“ na strane 206. Niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené. V iPhone je možné zakázať automatické zobrazovanie dostupných sietí. Potom vyberte požadovanú sieť (niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené). Keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. vrátane prístupových bodov zabezpečených mobilným operátorom. alebo ). majú vedľa názvu zobrazenú ikonu zámku . iPhone sa nemôže pripojiť na internet. Zapnutie Wi-Fi: Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a zapnite Wi-Fi. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. iPhone vykoná pri pripájaní sa na internet nasledovné kroky: Â Pripojí sa k naposledy použitej dostupnej Wi-Fi sieti . kým iPhone nenájde všetky siete v dosahu. Množstvo Wi-Fi sietí je možné použiť bezplatne. Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi Na aktiváciu Wi-Fi a pripojenie na Wi-Fi sieť slúžia nastavenia Wi-Fi v aplikácii Nastavenia. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Ak nie je dostupná žiadna Wi-Fi sieť a ani mobilná dátová sieť. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. alebo ste sa rozhodli. Siete. zadajte prihlasovacie heslo. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy.

Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. kalendáre. Pripojenie prostredníctvom mobilnej dátovej siete iPhone sa môže pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete vášho operátora. Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať. EDGE ( ) alebo GPRS/1xRTT ( ). GSM: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy pozastavené. čím sa zabráni možnému rušeniu kritických zariadení lietadla. Prístup na internet v lietadle Režim „lietadlo“ vypne na vašom iPhone vysielače mobilnej siete. Aktivácia dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a zapnite „Dátový roaming“. záložky prehliadača a poznámky Kapitola 2 Začíname 25 . môžete sa na internet pripojiť pomocou iného operátora. V závislosti od modelu iPhone a pripojenia k sieti je možné. uistite sa. môžete zapnúť Wi-Fi aj v režime „lietadlo“ a používať tieto funkcie:  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky  Bezdrôtovo synchronizovať vaše kontakty. Zapnutie 3G (GSM modely): V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Povoliť 3G“. kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia. Bluetooth a GPS. Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. webovým stránkam a iným dátovým službám aktivujete zapnutím funkcie dátový roaming. Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. že nebudete môcť prijímať telefónne hovory. V krajinách alebo oblastiach. Ak ste mimo dosahu siete vášho operátora. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. že je dátový roaming vypnutý. Prístup k emailu. Týmto zakážete niektoré funkcie vášho iPhone. Wi-Fi. Dôležité: Táto služba bude zrejme spoplatnená. zobrazí sa v stavovom riadku ikona UMTS/EV-DO ( ). kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. Dostupnosť pokrytia sieťou vo vašej oblasti zistíte u vášho operátora.Viac informácií o zmene nastavení Wi-Fi sietí nájdete v časti „Wi-Fi“ na strane 206. na ktoré sa rozhodnete odpovedať.

Viac informácií nájdete v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. 2 Zapnite Zdieľanie internetu. Prístup na VPN VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup k privátnym sieťam (ako napríklad sieť na pracovisku alebo v škole) cez internet. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. V nastaveniach siete na počítači vyberte iPhone. s ktorými môžete zdieľať internetové pripojenie) získate u vášho operátora. iPad alebo iný iPhone) pripojeným k vášmu iPhone cez Wi-Fi. musíte najprv nastaviť túto službu u vášho operátora.  USB: Pripojte váš počítač k iPhone pomocou kábla Dock konektor . Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.USB. Zdieľanie internetového pripojenia: 1 V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu (prípadne vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. S vaším operátorom sa spojíte klepnutím na dané tlačidlo. Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Nakupovať hudbu a aplikácie Je možné. Zdieľanie internetu Zdieľanie internetu (iPhone 4) môžete použiť na zdieľanie internetového pripojenia s iným počítačom alebo Wi-Fi zariadením (iPod. Pre konfiguráciu a zapnutie VPN použite nastavenia siete. Zdieľanie internetu funguje len v prípade. Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové pripojenie aj s počítačom. 3 Pripojenie počítača alebo iného zariadenia k iPhone:  Wi-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí iPhone. Ak sa tlačidlo Nastaviť zdieľanie internetu zobrazí v nastaveniach Všeobecné > Sieť. Služba môže byť spoplatnená. ktorý je pripojený k vášmu iPhone cez Bluetooth alebo USB. ak nastavenia zdieľania internetu nie sú dostupné v najvyššej úrovni nastavení). 26 Kapitola 2 Začíname . Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Viac informácií (napríklad množstvo zariadení. Po zobrazení výzvy zadajte heslo Wi-Fi pre iPhone.

Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Ak ešte nemáte emailový účet.google. alebo ich importovať z aplikácie Mail. Viac v časti „Synchronizácia kalendárov“ na strane 122. že túto službu podporuje vaša firma alebo organizácia. Môžete odoberať kalendáre typu iCal (. Zdieľanie internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté.com. Na PC použite „Network Control Panel“ (Ovládací panel sietí) pre výber a konfiguráciu pripojenia iPhone.yahoo.Na počítači Mac sa pri prvom pripojení zobrazí vyskakovacie okno s oznamom „A new network interface has been detected“ (Našlo sa nové sieťové rozhranie).aol. Môžete si tiež na 60 dní zdarma vyskúšať službu MobileMe na adrese www.me. aj keď ho aktívne nepoužívate. Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone: V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov. zadajte nastavenia siete pre iPhone a kliknite na Apply (Použiť).com.com alebo www. www. Potom sa riaďte dokumentáciou dodanou k vášmu počítaču a prepojte iPhone s počítačom. Kontakty a Kalendáre Účty iPhone spolupracuje s MobileMe. Ak je zariadenie pripojené. budú všetky zariadenia zdieľajúce pripojenie na internet odpojené. ktorý využíva zdieľanie internetu iného iPhone.ics). Viac v časti „Odoberanie kalendárov“ a „Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail“ na strane 128. Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade. Â Bluetooth: Na iPhone vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. kontakty a kalendáre. Ak zmeníte heslo. Viac v časti „Pridávanie kontaktov“ na strane 233. ktoré na internete poskytujú email.com. Kliknite na Network Preferences (Nastavenia siete). Poznámka: Ikona zdieľania internetu sa zobrazí v stavovom riadku iPhone (GSM modely). zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhone modrý pás. Môžete pridať kalendárový účet CardDAV. Kontrola využívania mobilnej dátovej siete: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Používanie“. Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami. môžete si ho zadarmo vytvoriť na www. Kapitola 2 Začíname 27 .

Ak chcete na vašom iPhone používať Galériu. Môžete si taktiež vytvoriť nové Apple ID (ak zatiaľ žiadne nemáte. kontakty. Bezplatný MobileMe účet je dostupný pre všetkých užívateľov zariadenia iPhone 4 so systémom iOS 4. 3 Zadajte vaše Apple ID alebo heslo. kalendáre. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „MobileMe“. Ak ste si už vytvorili účet pre App Store alebo Game Center.com/mobileme. iDisk alebo funkciu Nájsť môj iPhone. záložky a poznámky a používať Nájsť môj iPhone môžete naraz len s jedným MobileMe účtom.com  Bezdrôtovú synchronizáciu kontaktov. alebo ak chcete pre váš MobileMe účet použiť iné Apple ID). kalendárov. Synchronizovať kontakty. Platený MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone a nasledujúce funkcie:  Emailový účet na me. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. ktoré obsahuje. musíte si nastaviť bezplatný alebo platený MobileMe účet. záložiek a poznámok  Galériu MobileMe na zdieľanie fotiek a videí  MobileMe iDisk na ukladanie a zdieľanie súborov Tieto funkcie si môžete zdarma vyskúšať vďaka 60-dňovému bezplatnému účtu www. môžete toto Apple ID použiť aj pre váš bezplatný MobileMe účet. stiahnite si z App Store bezplatné aplikácie MobileMe galéria. overte vašu emailovú adresu.2 alebo novším.apple. 28 Kapitola 2 Začíname . kalendáre“. MobileMe iDisk a Nájsť môj iPhone. že je funkcia Nájsť môj iPhone zapnutá. ktorá vám pomôže nájsť váš stratený alebo ukradnutý iPhone a ochrániť informácie. Bezplatný MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone (funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach).Nastavenie účtov na MobileMe Ak chcete na iPhone používať MobileMe. Ak je to potrebné. prípadne klepnite na Vytvoriť bezplatné Apple ID. 4 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. Nastavenie bezplatného MobileMe účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. 5 Uistite sa. funkciu.

3 Zadajte vašu úplnú emailovú adresu. aké staré správy (počet dní) sa majú synchronizovať s iPhone. aby bolo v súlade s pravidlami servera. iPhone podporuje službu Microsoft Autodiscovery. 4 Klepnutím vyberte položky. ktoré služby Exchange budete používať na vašom iPhone:  Mail  Kontakty  Kalendáre Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . Ak sa nepodarí nastaviť adresu servera. ktorá na základe vášho užívateľského mena a hesla nastaví adresu Exchange servera. ktoré chcete používať na iPhone (email. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. aby ste ju zadali (zadajte úplnú adresu servera do poľa „Server“). musíte pridať účet s vašimi nastaveniami Microsoft Exchange. Tieto nastavenia získate od vášho poskytovateľa služby alebo správcu systému. kalendáre“.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. Môžete si nastaviť viacero Exchange účtov. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. doménu (voliteľná). Po pripojení sa k Exchange serveru budete možno vyzvaný na zmenu hesla tak. budete požiadaný. kontakty a kalendáre) a nastavte. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Microsoft Exchange“. kalendárov a kontaktov s nasledujúcimi verziami Microsoft Exchange:  Exchange Server 2003 Service Pack 2  Exchange Server 2007 Service Pack 1  Exchange Server 2010 Pri nastavovaní tohto účtu si môžete vybrať. kontakty.Nastavenie účtov Microsoft Exchange Ak chcete na iPhone používať Microsoft Exchange. Kapitola 2 Začíname 29 . Nastavenie Exchange účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. heslo a popis. iPhone používa protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu emailov. užívateľské meno.

bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. ktorý chcete pridať (Mail. Dostupné položky závisia od poskytovateľa služby. Yahoo! a AOL Pre väčšinu z populárnych účtov (Google. kontakty. 4 Klepnutím vyberte položky. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom klepnite na „Google“. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Iný“. 3 Zadajte vaše meno. AOL) zadá iPhone údaje automaticky za vás. 30 Kapitola 2 Začíname . Yahoo!. 4 Zadajte informácie o vašom účte a klepnite na „Uložiť“. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. Kontakty alebo Kalendáre). kontakty (LDAP alebo CardDAV) alebo kalendáre (CalDAV). 3 Vyberte typ účtu. ktoré služby účtu budete používať na vašom iPhone. Nastavenie iného účtu Vyberte „Iný“ pre nastavenie iného účtu pre emaily (POP). Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. kontakty.Nastavenie účtov Google. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. kalendáre“. „Yahoo!“ alebo „Google“. ktoré chcete používať na iPhone. heslo a popis. Potrebné nastavenia účtu vám poskytne váš správca systému alebo poskytovateľ služby. kalendáre“. Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . úplnú emailovú adresu. Pri nastavovaní účtu si môžete vybrať.

Otváranie a prepínanie aplikácií Aplikáciu na iPhone otvoríte klepnutím na jej ikonu na ploche. Návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov .Základy 3 Používanie aplikácií Multifunkčný dotykový displej s vysokým rozlíšením a jednoduché pohyby prstov zjednodušujú používanie aplikácií na vašom iPhone. dvakrát. ktoré sa nachádza pod displejom. alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Prechod na vedľajšiu plochu: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava. Prechod na prvú plochu: Stlačte tlačidlo Domov ešte raz. Zobrazenie naposledy používaných aplikácií: Stlačte tlačidlo Domov 31 .

Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať ani aktivovať žiadny prvok na displeji.V spodnej časti obrazovky sa zobrazia naposledy používané aplikácie usporiadané smerom zľava doprava. zároveň vynútite jej ukončenie. Ak zo zoznamu naposledy používaných aplikácií odstránite aplikáciu. Švihnutím prsta zobrazíte ďalšie aplikácie. Rolovanie Pre rolovanie potiahnite prst po displeji nahor alebo nadol. 32 Kapitola 3 Základy . Aplikácia bude pri najbližšom otvorení opäť pridaná do zoznamu naposledy používaných aplikácií. V niektorých aplikáciách. napríklad pri prezeraní webových stránok. Prepnutie na inú aplikáciu: V zozname naposledy používaných aplikácií klepnite na ikonu aplikácie. Odstránenie aplikácie zo zoznamu naposledy používaných aplikácií: Klepnite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst. je možné rolovať obraz aj do strán. až kým sa nezačne chvieť a potom klepnite na .

ktorej chcete zavolať. kým sa pohyb obrazovky zastaví. stránky alebo emailu docielite klepnutím na stavový riadok v hornej časti obrazovky. otvoriť email. Vyhľadávanie položiek v zozname s registrom: Klepnutím na ľubovoľné písmeno v registri zobrazíte položky. ktorých názov začína týmto písmenom. alebo zobraziť kontaktné údaje osoby. V zozname môžete rýchlo listovať pohybom prsta po registri. V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie vykonať rôzne akcie. ktorým chcete zastaviť rolovanie. Kapitola 3 Základy 33 . napríklad môžete otvoriť nový zoznam. alebo okamžite zastaviť rolovanie klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke. ani aktivovať žiadny prvok na displeji. Pri klepnutí prsta. Môžete počkať. Rýchly presun na začiatok zoznamu. Register Výber položky: Klepnite na položku v zozname. nie je možné vybrať. prehrať skladbu. tým je rolovanie rýchlejšie.Čím rýchlejšie posúvate prst po obrazovke.

Pri fotografiách a webových stránkach môžete rýchlo dvakrát klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako pre spätné zmenšenie.Zväčšovanie a zmenšovanie Pri prezeraní fotografií. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe alebo od seba. webových stránok. Viac v časti „Zväčšovanie“ na strane 266. pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami. čo vám umožní rýchlejšie písanie s menším počtom preklepov. 34 Kapitola 3 Základy . takže text aj obrázky budú väčšie. Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari. Otočte iPhone a zároveň sa otočí aj obrazovka. emailov alebo máp si môžete zväčšiť alebo zmenšiť ich zobrazený detail. Používanie orientácie na šírku: Â Webové stránky sa automaticky prispôsobia širšej obrazovke. alebo pri zadávaní textu. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. Zobrazený obsah sa zároveň prispôsobí orientácii obrazovky. V mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie. Â Podobne sa zväčší aj dotyková klávesnica. ktorá vám umožňuje zväčšiť obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje použiť zobrazenie na šírku alebo na výšku.

v spodnej časti obrazovky. Môžete si tiež usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov. švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava . Ikony na ploche a poradie obrazoviek môžete upravovať aj po pripojení iPhone k vášmu počítaču. Úprava plochy Rozmiestnenie ikon na vašej ploche vrátane ikon v Docku. Zamknutie orientácie obrazovky na výšku: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát.doprava a potom klepnite na . Keď je orientácia obrazovky zamknutá. Obrazy ulíc v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú len na šírku. 3 Stlačte tlačidlo Domov . Ak chcete. Viac v časti „Web clips“ na strane 97. je možné upraviť. môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. Kapitola 3 Základy 35 . Na plochu môžete pridať aj odkazy na vaše obľúbené webové stránky. až kým sa nezačne chvieť. zobrazí sa v stavovej lište ikona zámku orientácie ( ). čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon. 2 Ikony presúvajte ťahaním. Úprava rozmiestnenia ikon: 1 Dotknite sa akejkoľvek ikony na ploche a podržte na nej prst.Nasledujúce aplikácie podporujú orientáciu displeja na šírku aj na výšku:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty  Akcie  iPod  Fotky  Fotoaparát  Kalkulačka Filmy a videá prehrávané pomocou iPodu a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Úprava rozmiestnenia ikon Rozmiestnenie ikon na ploche môžete ľubovoľne upravovať.

Vytvorenie priečinka: Dotknite sa ikony a podržte na nej prst. Usporadúvanie pomocou priečinkov Priečinky vám umožňujú usporiadať ikony na ploche. Môžete vytvoriť až 11 plôch. až kým sa ikony na ploche nezačnú chvieť. iPhone automaticky pomenuje priečinok podľa ikon. 36 Kapitola 3 Základy .Presun ikony na ďalšiu plochu: Počas presúvania potiahnite ikonu na okraj obrazovky. Umiestnenie priečinka na ploche je možné meniť ťahaním podobne ako rozmiestnenie ikon. ktoré ste použili na jeho vytvorenie. Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche. Vytvorenie ďalších plôch: Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite ikonu smerom k pravému okraju tejto plochy. Potom potiahnite ikonu na inú ikonu. Priečinky môžete presunúť na novú plochu alebo do docku. Obnovenie pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“. až kým sa nezobrazí nová plocha. Počet bodiek nad Dockom zobrazuje množstvo vytvorených plôch a indikuje práve zobrazenú plochu. Názov priečinka však môžete kedykoľvek zmeniť. Do priečinka môžete umiestniť maximálne 12 ikon.

Kliknite na položku Aplikácie v hornej časti obrazovky a na ploche v hornej časti okna potiahnite jednu aplikáciu na druhú. Priečinky môžete vytvárať aj v aplikácii iTunes. Stlačte tlačidlo Domov a uložte tak vaše zmeny. Počas úpravy rozmiestnenia klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite ikonu von z priečinka.iPhone vytvorí nový priečinok. Môžete klepnúť na pole s menom a zadať iné meno. ktorý bude obsahovať tieto dve ikony a zobrazí jeho meno. Klepnite mimo priečinka. Kliknutím na ikonu aplikácie potom otvoríte danú aplikáciu. Prázdny priečinok bude automaticky vymazaný. Počas presúvania klepnutím otvorte priečinok. Klepnite na priečinok. klepnite na meno priečinka v hornej časti a pomocou klávesnice zadajte nové meno. Vytváranie priečinkov v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a kliknite na ikonu iPhone v postrannom paneli iTunes. a uložíte Kapitola 3 Základy 37 . Otvorenie priečinka Zatvorenie priečinka Vymazanie priečinka Premenovanie priečinka Po dokončení úprav rozmiestnenia ikon na Ploche stlačte tlačidlo Domov tak vykonané zmeny. alebo stlačte tlačidlo Domov. Pridanie ikony do priečinka Odstránenie ikony z priečinka Počas úpravy rozmiestnenia potiahnite ikonu na priečinok. Potiahnite všetky ikony von z priečinka.

Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku. 2 Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku. Ak vyberiete fotku.Množstvo aplikácií. Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek. Správy. odznak sa zobrazí na ikone priečinka. Mail a App Store. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. zobrazuje na ikone na ploche odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom (indikuje problém). ktorý nemá priradenú fotografiu. ktoré boli dodané s iPhone. klepnite na obrázok zamknutej obrazovky alebo plochy a potom klepnite na pozadie alebo na album. Takisto je možné nastaviť aj pozadie na vašej ploche.fotku z albumu Fotoaparát alebo fotku synchronizovanú na iPhone z vášho počítača. na ploche alebo na oboch. ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory. Pridanie pozadia Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. ktorým ste sa zatiaľ nevenovali. 38 Kapitola 3 Základy . Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou. textové správy a aktualizované aplikácie určené na stiahnutie. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. Môžete si vybrať jednu z fotografií. emailové správy. Pozadie zo zamknutej obrazovky sa zobrazí aj pri telefonovaní s kontaktom. potiahnite ju na požadované miesto. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. ako napríklad Telefón. Nastavenie pozadia: 1 V Nastaveniach vyberte „Pozadie“.

Ak sa dotknete neželaného klávesu. môžete písať rýchlejšie použitím dvoch palcov. Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. Vymazanie predchádzajúceho znaku Písanie veľkých písmen Klepnite na . Zadávanie textu: 1 Klávesnicu zobrazíte klepnutím do textového poľa. ako sú napríklad kontaktné údaje. V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb. 2 Na klávesnici píšete klepnutím na vybrané znaky. bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník. Prípadne sa dotknite tlačidla Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na požadované písmeno. Klávesnica opravuje preklepy. Vybraný znak nebude zadaný. Keď získate v písaní prax.) Rýchle vloženie bodky a medzery Kapitola 3 Základy 39 .Písanie Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy. keď potrebujete písať. Písať začnite najprv len pomocou ukazováka. textové správy alebo adresy webových stránok. čo práve píšete a učí sa nové slová počas používania. kým nezdvihnete prst z klávesu. Zadávanie textu Klávesnicu použite na zadávanie textu. emaily. napríklad do poznámky alebo nového kontaktu. odhaduje. Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift .

Slovník iPhone obsahuje slovníky uľahčujúce písanie v mnohých jazykoch.) Zobrazenie číslic. Kláves Shift zmení farbu na modrú a všetky zadané znaky budú veľké (napísané verzálkami). m Navrhovaný výraz prijmete klepnutím na medzeru. iPhone používa na opravovanie a dopĺňanie zadávaných výrazov aktívny slovník. iPhone taktiež podčiarkuje zadané slová. Navrhované slovo Prijatie alebo odmietnutie navrhnutých slov: m Navrhovaný výraz odmietnete klepnutím na znak „x“. Ak chcete prijať navrhované slovo.Zapnutie funkcie „caps lock“ Klepnite dvakrát na kláves Shift . Zadávanie písmen alebo symbolov. Poznámka: Ak zadávate čínske alebo japonské znaky. 40 Kapitola 3 Základy . Príslušný slovník sa aktivuje automaticky pri zvolení podporovanej klávesnice. iPhone vám ho pri ďalšom písaní v budúcnosti automaticky navrhne. Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www. nemusíte prerušiť písanie. klepnite na jednu z navrhovaných alternatív. Ak zadáte výraz viackrát. interpunkcie alebo symbolov Stlačte kláves pre číslice . (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. Funkciu „caps lock“ vypnete opätovným klepnutím na kláves Shift.com/iphone/specs. Po zamietnutí navrhovaného výrazu uloží iPhone do slovníka vami zadaný výraz.html. ktoré považuje za preklepy. interpunkčné znamienko alebo znak enter.apple. ktoré nie sú na klávesnici Podržte prst na súvisiacom písmene alebo znaku a potom ho presuňte na požadované písmeno alebo znak. Ďalšie interpunkčné znaky a symboly zobrazíte klepnutím na kláves symbolov . Potom pokračujte ďalej v zadávaní požadovaného výrazu.

Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Kapitola 3 Základy 41 . Ak chcete slovo ponechať v pôvodnom tvare. Ak žiadne z navrhovaných slov nie je správne. ktorá sa zobrazí na obrazovke. Krajné body v označenom texte umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu. že ho znovu zadáte. alebo navzájom medzi viacerými aplikáciami. Môžete tiež vystrihnúť. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“.Použitie kontroly pravopisu na nahradenie preklepu: Klepnite na podčiarknuté slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv. Presné umiestnenie kurzora na požadované miesto uľahčuje lupa. Štandardne sú auto opravy zapnuté. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Skontrolovať pravopis“. Úpravy — vystrihovanie. kopírovanie a vkladanie Dotyková obrazovka uľahčuje upravovanie zadaného textu. kopírovať a vložiť text a fotky v rámci aplikácie. klepnite kdekoľvek do oblasti správy. môžete upraviť pravopis vybraného slova tak.

klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie. ako sú webové stránky alebo prijaté emaily či textové správy. Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu. Vkladanie textu: Klepnite na kurzor a potom klepnite na „Vložiť“. Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania.Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa. Dvojitým klepnutím označíte slovo. V dokumentoch určených len na čítanie. Klepnite na „Označiť“ pre výber príslušného slova. Obnovenie poslednej úpravy: Zatraste iPhone a klepnite na „Späť“. alebo klepnite na „Označiť všetko“ pre označenie celého textu. pomocou ktorej nasmerujte kurzor na požadované miesto. Môžete tiež označiť text. 42 Kapitola 3 Základy . ktorý ste naposledy vystrihli alebo kopírovali. Vložený bude text. ktorý chcete nahradiť a klepnite na „Vložiť“. Vystrihnutie a kopírovanie textu: Označte text a potom klepnite na „Vystrihnúť“ alebo „Kopírovať“.

Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. klepnite na vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“. Kapitola 3 Základy 43 . ak sa po klepnutí na textové pole nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. keď je táto mimo dosahu. „Medzinárodné klávesnice. Viac v časti Príloha A. Po spárovaní klávesnice s iPhone sa táto bude pripájať vždy. Klávesnica je pripojená vtedy. Rozpárovanie bezdrôtovej klávesnice a iPhone: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k vášmu iPhone.“ na strane 272 a „Rozloženia klávesnice“ na strane 43. Odpojenie bezdrôtovej klávesnice od iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na klávesnici. Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice Ak si chcete zjednodušiť písanie. Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice. keď bude v dosahu (do 10 metrov). môžete použiť bezdrôtovú klávesnicu Apple (dostupná osobitne). Dostupné rozloženia závisia od jazyka klávesnice. takže ju musíte spárovať s vaším iPhone. Bezdrôtovej klávesnici môžete priradiť rozličné rozloženia. až kým nezhasne zelené svetlo. Výber rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“ a potom vyberte klávesnicu.Rozloženia klávesnice Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete nastaviť v Nastaveniach. Prepínanie jazykov pna hardvérovej klávesnici: Stlačte a podržte kláves Command a klepnite na medzerník pre zobrazenie zoznamu dostupných jazykov. Opätovným klepnutím na medzerník vyberiete iný jazyk. iPhone odpojí klávesnicu. Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája pomocou Bluetooth.

Tlačiť môžete priamo z nasledujúcich iOS aplikácií:  Mail—emailové správy a prílohy. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  Fotky—fotky  Safari—webové stránky. iPhone musí byť pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako AirPrint tlačiareň. Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju pripojte k tej istej Wi-Fi sieti. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). ku ktorej je pripojený váš iPhone. Niektoré tlačiarne umožňujú nastaviť rozsah tlačených strán. (v závislosti od používanej aplikácie) a potom klepnite na 2 Pre výber tlačiarne klepnite na Vybrať tlačiareň. či vaša tlačiareň podporuje AirPrint. Tlačenie dokumentu: 1 Klepnite na alebo na tlačiť. 44 Kapitola 3 Základy .apple. 3 Nastavte možnosti tlačiarne. PDF dokumenty a ďalšie prílohy. pozrite si jej dokumentáciu. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  iBooks—PDF dokumenty AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store. Tlač dokumentu Funkcia AirPrint využíva Wi-Fi sieť na bezdrôtové odosielanie tlačových úloh do vašej tlačiarne.com/kb/HT4356. (Ak si nie ste istý.) Ďalšie informácie nájdete na adrese support.Tlačenie O funkcii AirPrint AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint.

Kapitola 3 Základy 45 . Zobrazenie stavu tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov klepnite na Centrum tlače. Odznak na ikone aplikácie zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na vytlačenie. vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu. Ak tlačíte viac ako jeden dokument. dvakrát a potom Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými aplikáciami.4 Klepnite na Tlačiť.

Správy a Kontakty. vrátane aplikácií Mail. Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu. z ktorej pochádzajú výsledky. Vyhľadávanie Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone. Zobrazenie Vyhľadávania: Na hlavnej ploche švihnite prstom smerom zľava doprava. 46 Kapitola 3 Základy . alebo stlačte tlačidlo Domov . Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. Kalendár. iPod. alebo vo všetkých aplikáciách zároveň. klepnite na Centrum tlače. Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie.Zrušenie tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. Na obrazovke Vyhľadávanie stlačte tlačidlo Domov pre návrat na hlavnú plochu. Pomocou funkcie Vyhľadať môžete vyhľadávať len vo vybranej aplikácii. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť vo vrchnej časti zoznamu Naj výsledok. vyberte tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na Zrušiť tlač. Poznámky. Výsledky vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii. Vyhľadávanie na iPhone: Na ploche Vyhľadávania zadajte text do vyhľadávacieho poľa.

Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. takže ak máte vo vašom iPhone veľa aplikácií. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . miesta a poznámky Hudba (názvy skladieb a albumov. pozvánky. mená interpretov) a názvy podcastov. Pre a Predmet v správach vo všetkých účtoch (text správ nie je prehľadávaný) Všetky názvy udalostí.Aplikácia Kontakty Mail Kalendár iPod Spotlight vyhľadáva Mená. môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight “ na strane 213. Kapitola 3 Základy 47 . Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru alebo prehrávanie skladieb. čím ju spustíte. Použite nastavenia Vyhľadávania Spotlight na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov. priezviská a názvy spoločností Polia Od. Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Spúšťanie aplikácií pomocou Vyhľadávania: Zadajte meno aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch vyhľadávania. videí a audiokníh Mená a text správ Text poznámok Správy Poznámky Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií.

Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania.Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Povedzte „FaceTime“ a potom vyslovte meno osoby. nájdete na adrese support. Môžete použiť aj mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta. Povedzte „čo hrá“. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Slová vyslovujte s krátkymi pauzami. Uskutočnenie FaceTime hovoru s niektorým z kontaktov (iPhone 4) Vytočenie čísla Ovládanie prehrávania hudby Prehrávanie albumu. Pre správne fungovanie Ovládania hlasom: Â Hovorte do mikrofónu iPhone tak. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Nastavenia Ovládania hlasom vám umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. Povedzte „Genius“. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov.com/kb/ HT3597. potom povedzte „album“. ako by ste telefonovali. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Zistenie aktuálneho času Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. Â Hovorte prirodzene a zrozumiteľne. aký je nastavený pre iPhone (nastavenie „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“). Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy a nárečia. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Â Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy či mená alebo čísla. „aká je to skladba“. vrátane informácií o používaní hlasového ovládania v rôznych jazykoch. Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku.apple. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. Povedzte „koľko je hodín“ alebo „aký je čas“? Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. 48 Kapitola 3 Základy . Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Â Používajte celé mená.

obsahujú mikrofón. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho. Kapitola 3 Základy 49 .Zmena krajiny alebo jazyka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie. Ovládanie hlasom je pre aplikáciu iPod vždy zapnuté. Stredné tlačidlo Po zapojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. Stlačte stredné tlačidlo. Stlačením stredného tlačidla slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade. Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Pozastavenie skladby alebo videa Skok na ďalšiu skladbu Návrat na predchádzajúcu skladbu Rýchle prevíjanie dopredu Prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti Odpovedanie na prichádzajúci hovor Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo. odomknite iPhone. tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa. dodávané s vaším iPhone. Stlačte stredné tlačidlo. Vypnutie Hlasového vytáčania. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. Stlačte tlačidlá „+“ alebo „–“. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho. ak je iPhone zamknutý. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. keď je iPhone zamknutý. ale z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť Hlasové vytáčanie. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe.

vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora vášho iPhone. Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple. Viac v časti „Ovládanie hlasom“ na strane 47. sady do auta alebo iného zariadenia s iPhone: 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu. ako sú Bluetooth náhlavné sady. Nastavte ho ako objaviteľné. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru. Podporované profily Bluetooth nájdete na adrese support. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami. Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady. Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším iPhone. 50 Kapitola 3 Základy . Stlačte a podržte stredné tlačidlo. musí mať toto zariadenie pre funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším iPhone. Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru Používanie ovládania hlasom Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru.Zamietnutie prichádzajúceho hovoru Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. alebo ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení. Stlačte stredné tlačidlo. ktorý je súčasťou zariadenia. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením.apple. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor. Bluetooth zariadenia S iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia.com/kb/HT3647. 2 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. sady do auta a stereo slúchadlá. Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Bluetooth slúchadlá výrobcov tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. Po tom. ako ste spárovali Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. ale aj v slúchadlách. 3 Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia.com/sk_SK/manuals/iphone. Heslo alebo PIN kód zariadenia nájdete v návode na použitie.

môžete zrušiť jeho spárovanie s vaším iPhone. 2 Klepnite na zariadenie“. Zrušenie párovania bluetooth zariadenia: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. že je mimo dosah alebo vypnuté. Stav Bluetooth Ikona Bluetooth sa na iPhone zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky: Â alebo : Bluetooth je zapnutý a k iPhone je pripojené zariadenie. Poznámka: S iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple klávesnicu.Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta. Zrušenie párovania medzi Bluetooth zariadením a iPhone Ak Bluetooth zariadenie viac nebudete používať. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia. Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice s vaším iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto Kapitola 3 Základy 51 . Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou. (Táto farba závisí od aktuálnej farby stavového riadku. ak odpovedáte na hovor a do vášho iPhone. odchádzajúce hovory sú smerované cez toto zariadenie. Â Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnutý. ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. 4 Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter. Ak s vaším iPhone spárujete nejaké zariadenie. môže sa stať.) Â : Bluetooth je zapnutý. 2 Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania. 3 Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú medzi zariadeniami. ak odpovedáte použitím iPhone.

com/sk_SK/ manuals/iphone.apple. 52 Kapitola 3 Základy . Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2.USB. Stav nabíjania batérie môžete zobraziť aj v percentách. musíte iPhone pripojiť k USB 2. Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne). Viac v časti „Štatistiky používania“ na strane 210.0 port.0 portu na vašom počítači. Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky. Nabíja sa Nabíjanie dokončené Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla a USB sieťového adaptéra. Nabíjanie batérie a synchronizácia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla Dock konektor . Nabíjanie batérie UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support.Batéria Súčasťou iPhone je interná nabíjateľná batéria.

Bezpečnostné funkcie Heslá a ochrana dát Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone. Kapitola 3 Základy 53 . ktorý je vypnutý.apple.com/ support/iphone/service/battery/country. Výmena batérie Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné. Môžete nastaviť heslo. Ak nabíjate batériu počas synchronizácie vášho iPhone. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ.apple. Viac informácií nájdete na adrese www. prípadne sa nachádza v režime spánku alebo úspornom režime. že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie vášho iPhone nájdete na www. alebo Zvýšenie výdrže batérie V iPhone je použitá batéria typu li-ion. Ak je iPhone takmer úplne vybitý.Dôležité: Batéria iPhone sa môže vybiť. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. môže sa zobraziť jeden z nasledujúcich obrázkov. ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení iPhone. ak je iPhone pripojený k počítaču. ale len pracovník autorizovaného servisu. kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov signalizujúcich vybitie batérie. môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu. Dôležité: Ak je batéria iPhone takmer úplne vybitá. Tieto obrázky signalizujú. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. že budete musieť batériu po čase vymeniť.com/batteries.

Ak chcete nájsť váš stratený iPhone a použiť niektorú z ďalších funkcií Nájsť môj iPhone. odomknite iPhone. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Poznámka: Funkcia Nájsť môj iPhone vyžaduje MobileMe účet. 54 Kapitola 3 Základy . Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. Služba MobileMe nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Dôležité: Ak chcete povoliť ochranu dát na iPhone 3GS. ktoré tvorý kombinácia číslic. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. Nájsť môj iPhone Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť váš iPhone pomocou bezplatnej aplikácie Nájsť môj iPhone na inom iPhone.  Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť 4-miestne heslo. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho iPhone. ktorá majiteľom iPhone bezplatne poskytuje funkciu Nájsť môj iPhone 4 a za poplatok aj ďalšie funkcie. alebo na webovej stránke www. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. alebo sa vo webovom prehliadači na Macu alebo PC prihláste na me. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré aplikácie dostupné na App Store). prípadne pomocou Macu alebo PC s webovým prehliadačom. písmen. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. ktorý nebol dodaný so systémom iOS 4 alebo novšou verziou. iPade alebo iPode touch.apple. kedy je ochrana dát zapnutá. alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút. ktorá sa zobrazí na obrazovke iPhone. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:  Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu vášho iPhone na mape  Zobrazenie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu. Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom v nastaveniach indikuje. stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu Nájsť môj iPhone na inom iOS zariadení. interpunkcie a špeciálnych znakov. Vypnutie Hlasového vytáčania. aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia Používanie funkcie Nájsť môj iPhone: Pred použitím týchto funkcií musíte najprv zapnúť Nájsť môj iPhone na iPhone.Nastavením hesla zapnete ochranu dát. musíte na ňom obnoviť iOS. vypnite funkciu Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo.com/mobileme. ak ste ho už nemali nastavené  Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií a dát na iPhone.com. MobileMe je online služba spoločnosti Apple.

ako napríklad atrament. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. ktorá neuvoľňuje vlákna. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. stlačený vzduch. Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhone nájdete v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support. okamžite ho vyčistite. a Spánok/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). navlhčenú handričku. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31.apple./Vyp. farbivá. a Spať/Zobudiť. Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Zabráňte tomu./Vyp. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť. ktorá neuvoľňuje vlákna. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. make-up.Čistenie iPhone Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. aby sa do otvorov dostala voda. ktoré spôsobujú fľaky. amoniak alebo abrazívne látky./Vyp. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade.“ na strane 278. aerosólové spreje. odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte tlačidlo Zap. prípadne poškriabať sklo.com/sk_SK/manuals/iphone. Predný kryt iPhone 3GS a predný a zadný kryt iPhone 4 sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou úpravou. Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B. Tieto povrchy jednoducho očistíte mäkkou tkaninou. Kapitola 3 Základy 55 . a Spať/Zobudiť. jedlo. až kým sa aplikácia neukončí. Použite mäkkú. ktorá odpudzuje mastnotu. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. „Podpora a ďalšie informácie. až kým sa nezobrazí červený prepínač. alkohol. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. Ak chcete iPhone vyčistiť. rozpúšťadlá. oleje a kozmetické vody./Vyp. Na čistenie iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov . reštartovaním alebo obnovením iPhone./Vyp. špina.

Microsoft Exchange. hudby a ďalšieho obsahu iTunes.Synchronizácia a zdieľanie súborov 4 O synchronizácii Pri synchronizácii dochádza ku kopírovaniu informácií z počítača alebo online účtu na iPhone. Frekvenciu načítavania dát pomocou funkcie „Fetch“ môžete upraviť v Nastaveniach načítavania. Iní poskytovatelia synchronizujú informácie pravidelným načítaním zmien. ktoré medzitým nastali. V predvolenom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k počítaču. záložky prehliadača a poznámky) bezdrôtovo. iTunes na vašom počítači používate na synchronizáciu kontaktov. keď dôjde k zmene informácií. Yahoo! a ďalších. kalendárov a ďalších informácií. Niektorí poskytovatelia služieb (vrátane služieb MobileMe a Microsoft Exchange) využívajú funkciu push a „tlačia“ aktualizované informácie. Tieto informácie sú neustále synchronizované kopírovaním zmien vykonaných na jednom mieste do druhého. Google. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. Znamená to. aby pristupoval na účty poskytovateľov online služieb ako MobileMe. Informácie z týchto služieb sa synchronizujú bezdrôtovo. Microsoft Exchange. fotiek a videí. 56 . takže iPhone nemusíte pripájať k počítaču. iPhone môžete tiež nastaviť tak. Synchronizácia účtov MobileMe. Bezdrôtové internetové pripojenie môže byť nadviazané cez mobilnú sieť alebo prostredníctvom lokálnej Wi-Fi siete. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Google. Informácie o nastavení účtov na iPhone nájdete v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. že sa synchronizácia spustí vždy. Nastavenie „Push“ v možnosti Načítanie dát musí byť zapnuté (štandardne je zapnuté). Yahoo! a ďalší poskytovatelia online služieb synchronizujú informácie (ako sú kontakty. iOS aplikácií. kalendáre.

Hudbu do vašej knižnice iTunes si môžete nahrať aj z vašich CD nosičov. Ak vo vašej knižnici iTunes zatiaľ nemáte žiadny obsah. knihy. môžete si ho jednoducho prezerať a sťahovať do iTunes prostredníctvom iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). telefónne čísla. emailové adresy a ďalšie  Kalendáre — stretnutia a udalosti  Nastavenia emailových účtov  Záložky webových stránok  Poznámky  Zvonenia  Hudbu  Fotky a videá (s priečinkom alebo aplikáciou na správu fotiek na vašom počítači)  iTunes U zbierky  Podcasty  Knihy a audioknihy  Filmy. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 57 . Zvonenia. aby ste ovplyvnily nastavenia emailových účtov vo vašom počítači. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. keď je iPhone pripojený k vášmu počítaču. audio knihy. TV seriály a hudobné videá  Aplikácie stiahnuté z App Store Nastavenia synchronizácie je možné meniť vždy. iTunes vám taktiež umožňuje synchronizovať fotky a videá z aplikáciou alebo priečinkom. Poznámka: Emailové účty je možné nastavovať priamo v iPhone. Nastavenia emailových účtov sa synchronizujú len v smere z emailovej aplikácie vášho počítača do iPhone. To umožňuje upravovať vaše emailové účty v iPhone bez toho. ako je to popísané v nasledujúcej časti príručky. adresy. kalendáre. hudbu. Kontakty. Viac informácií o iTunes a iTunes Store získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnej ponuke aplikácie iTunes. iTunes U zbierky. Nové záznamy alebo zmeny vykonané v iPhone sú synchronizované s tými vo vašom počítači a naopak. podcasty.Synchronizácia s iTunes iTunes môže s iPhonom synchronizovať vybrané alebo všetky nasledujúce položky:  Kontakty — mená. video obsah a aplikácie môžete synchronizovať s vašou knižnicou iTunes. poznámky a záložky webových stránok sa synchronizujú s aplikáciami vo vašom počítači tak.

Poznámka: Tlačidlá ďalších panelov sa môžu zobraziť v aplikácii iTunes v závislosti od typu obsahu vo vašej knižnici iTunes. Nastavenie synchronizácie v iTunes: 1 Pripojte iPhone k počítaču a otvorte iTunes. Dôležité: Pred pripojením vášho iPhone k počítaču by ste mali byť prihlásený na váš užívateľský účet. Využijete to napríklad vtedy. alebo len zatiaľ neprezerané video podcasty. V predvolených nastaveniach je položka „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ zaškrtnutá. 3 Nastavte synchronizáciu v každom z panelov nastavení. Viac informácií získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnom menu aplikácie iTunes. aby sa synchronizoval len s určitou časťou dát na vašom počítači. keď chcete synchronizovať len vybranú skupinu kontaktov z vášho adresára. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone.Produkty zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do vašej knižnice iTunes. iPhone môžete nastaviť tak. Panely nastavení iPhone v iTunes V tejto časti nájdete popis všetkých panelov nastavení pre iPhone. 58 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . 4 Kliknite na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu obrazovky. Popis panelov nájdete v nasledujúcej časti. Obsah a aplikácie si môžete zakúpiť alebo stiahnuť aj v iTunes Store na vašom počítači a potom ich synchronizovať s vaším iPhone.

 Kontakty Kontakty je možné synchronizovať s aplikáciami ako Mac OS X Address Book. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 59 . Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a obnova informácií na iPhone z týchto záloh vyžaduje zadanie hesla. vyberte možnosť „Zašifrovať zálohu iPhone>“. kalendárov. Možnosť „Sync only checked songs and videos“ (Synchronizovať len označené skladby a videá) zvoľte v prípade. Windows Address Book (Outlook Express). (Na Macu je možné synchronizovať kontakty s viacerými aplikáciami. vyberte možnosť „Preferovať videá v štandardnom rozlíšení“ (iPhone 4). aby aplikácia iTunes pri synchronizácii preskočila nezaškrtnuté položky v iTunes knižnici.Panel Zhrnutie Ak zaškrtnete možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ . Windows Contacts (Vista a Windows 7) a Microsoft Outlook 2003. Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti. Viac v časti kapitola 29. Panel Info Panel Info vám umožňuje meniť nastavenia synchronizácie kontaktov. Na PC je možné synchronizovať kontakty len s jednou aplikáciou naraz. Ak chcete synchronizovať len pomocou tlačidla Synchronizovať v iTunes. kliknite na Konfigurovať univerzálny prístup. emailových účtov a webového prehliadača. aby aplikácia iTunes počas synchronizácie konvertovala väčšie zvukové súbory do štandardného zvukového formátu iTunes.) Ak synchronizujete s Yahoo! a po nastavení synchronizácie chcete zmeniť ID alebo heslo vášho Yahoo! účtu. aby aplikácia iTunes pri vytváraní záloh v počítači automaticky šifrovala zálohované dáta. Ak chcete. 2007 alebo 2010 na PC. „Prístupnosť. odškrtnite túto možnosť. Ak chcete namiesto videí vo vysokom rozlíšení synchronizovať videá v štandardnom rozlíšení. Google Contacts. Viac informácií nájdete v časti „Automatická synchronizácia iTunes“ na strane 61. ak si želáte. Viac v časti „Zálohovanie iPhone“ na strane 278. Yahoo! Address Book a Google Contacts na Macu alebo s Yahoo! Address Book. Viac v časti „Manuálne spravovanie obsahu“ na strane 62. Automatickú synchronizáciu vypnete zaškrtnutím možnosti „Manuálne spravovať hudbu a videá“ v paneloch nastavení Hudba a Video. vyberte možnosť „Konvertovať vyšší dátový tok na 128 kbps AAC“. pre zadanie nových prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Configure“ (Konfigurovať). Ak chcete.“ na strane 251. pri každom pripojení tohto iPhone k počítaču sa otvorí aplikácia iTunes a spustí sa synchromizácia.

alebo kopírovať dokumenty medzi iPhone a počítačom. S aplikáciami podporujúcimi zdieľanie súborov môžete na iPhone vytvárať dokumenty a potom ich kopírovať na váš počítač. aby boli na iPhone synchronizované všetky nové (stiahnuté alebo synchronizované z iného zariadenia) aplikácie.  Webový prehliadač Záložky v iPhone je možné synchronizovať s aplikáciou Safari na Macu. Panel Zvonenia Panel Zvonenia sa používa na výber zvonení. ktoré chcete synchronizovať s iPhone. kontakty. ktoré podporujú zdieľanie súborov. Microsoft Internet Explorerom na PC.  Poznámky Synchronizujte poznámky z aplikácie Poznámky na iPhone s poznámkami v aplikácii Mail na Macu alebo Microsoft Outlook 2003.  Rozšírené Tieto nastavenia vám umožnia nahradiť údaje vo vašom iPhone údajmi z vášho počítača pri nasledujúcej synchronizácii.)  Emailové účty Nastavenia emailových účtov je možné synchronizovať s aplikáciou Mail na Macu a s aplikáciami Microsoft Outlook 2003. kalendáre“. Zmeny. 2007 alebo 2010 na PC. (Na Macu je možné synchronizovať kalendáre s viacerými aplikáciami. Dokumenty môžete tiež kopírovať z počítača na iPhone a použiť ich v aplikáciách. 2007 alebo 2010 na PC. V Nastaveniach vyberte „Mail. Ak chcete. 2007 alebo 2010 alebo Outlook Express na PC. Panel Aplikácie Pomocou panela Aplikácie môžete synchronizovať aplikácie z App Store. Na PC je možné synchronizovať kalendáre len s jednou aplikáciou naraz. preto ho nie je možné synchronizovať a treba ho zadávať priamo v iPhone. nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači. 60 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Poznámka: Heslo emailového účtu Yahoo! sa v počítači neukladá. Kalendáre Kalendáre je možné synchronizovať z aplikácií ako iCal na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. alebo so Safari resp. Nastavenia účtov sa prenášajú len z vášho počítača do iPhone. vyberte možnosť „Automaticky synchronizovať nové aplikácie“. môžete ju pomocou panelu Aplikácie znovu nainštalovať (ak ste ju predtým synchronizovali). Viac v časti „Zdieľanie súborov“ na strane 63. meniť usporiadanie ikon na ploche iPhone. Ak vymažete niektorú z aplikácií na iPhone. klepnite Yahoo! účet a zadajte heslo. ktoré vykonáte v emailovom účte na iPhone.

iTunes U a Knihy Tieto panely slúžia na výber médií. 3 Odznačte možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone “. Panel Fotografie Na Macu môžete synchronizovať fotografie s aplikáciami Aperture alebo iPhoto 4. priečinok a playlisty v ňom budú synchronizované s iPhone. Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom obsahujúcim obrázky na Macu alebo PC.0. bude táto pri najbližšej synchronizácii vymazaná aj z iPhone. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 61 . Na PC môžete fotografie synchronizovať s aplikáciou Adobe Photoshop Elements 8. alebo si vybrať požadovaný obsah.apple. Informácie o formátoch podporovaných iPhone nájdete na adrese www. iTunes U zbierky. Automatickej synchronizácii iPhone môžete zabrániť v prípade. ak pripájate iPhone k inému počítaču než je ten. knihy a audioknihy.html. Filmy. Priečinky s playlistami nie je možné vytvárať priamo na iPhone. TV seriály. Ak v iTunes vytvoríte priečinok s playlistami (zbierku playlistov). kde ste prerušili prehrávanie podcastu alebo audioknihy je súčasťou synchronizácie s obsahom iTunes. Vypnutie automatickej synchronizácie iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.0.com/iphone/specs. Automatická synchronizácia iTunes V pôvodnom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k iTunes. synchronizujte ho s iPhone pomocou panela Filmy v iTunes. Môžete synchronizovať všetku hudbu. Dôležité: Ak vymažete položku v iTunes.3 alebo novšej verzie a videá s aplikáciou iPhoto 6. ktoré sú vo formáte podporovanom iPhone. alebo novšími verziami. ktoré chcete synchronizovať. Na váš iPhone budú synchronizované len skladby a videá. Ak je automatická synchronizácia vypnutá.6. podcasty. Miesto. s ktorým ho obvykle synchronizujete. môžete ju spustiť kliknutím na tlačidlo Synchronizovať. filmy. TV seriály.0 a novšími verziami. môžete po synchronizácii pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak. Ak chcete na iPhone sledovať požičaný film z počítača.Panely Hudba. Podcasty.

ktorý ste manuálne pridali. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. pripojte iPhone k vášmu počítaču a súčasne stlačte a podržte klávesy Command-Option (na Macu) alebo Shift-Control (na PC). až kým sa v postrannom paneli nezobrazí iPhone. video. Manuálna synchronizácia: V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na tlačidlo Synchronizovať v pravom dolnom rohu obrazovky. iPhone sa nebude synchronizovať ani v prípade. podržte pri ich výbere stlačené klávesy Shift alebo Command (Mac). Poznámka: Funkcia Genius nebude fungovať v prípade. bude vymazaný z vášho iPhone pri nasledujúcej synchronizácii s obsahom iTunes. obsah. že obsah spravujete manuálne. Ak zrušíte voľbu „Manuálne spravovať hudbu a videá“. 62 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov .Vypnutie automatickej synchronizácie pre všetky zariadenia iPod. prípadne Control (Windows). iPhone a iPad: 1 V aplikácii iTunes vyberte iTunes > Nastavenia (na Macu) alebo Upraviť > Nastavenia (na PC). ako napríklad Hudba alebo Filmy a potom vyberte položky. Jednorázové vypnutie automatickej synchronizácie bez zásahu do nastavení: Spustite iTunes. 2 Kliknite na Zariadenia a vyberte možnosť „Zakázať automatickú synchronizáciu iPodov. 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone. iPhonov a iPadov“. Vyberte druh obsahu. ak je zapnutá možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ v paneli Zhrnutie. Aplikácia iTunes okamžite synchronizuje obsah. Nastavenie manuálneho spravovania obsahu na iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť). Ak chcete naraz pridať viacero položiek. Vymazaním položiek v iPhone ich nevymažete z vašej knižnice iTunes. vyberte iPhone v postrannom paneli iTunes a kliknutím na trojuholník zobrazte obsah. ktoré chcete vymazať a na klávesnici stlačte kláves Delete. Manuálne spravovanie obsahu Manuálne spravovanie obsahu vám umožňuje preniesť na iPhone len vybranú hudbu. Vymazanie položiek z iPhone: S iPhone pripojeným k počítaču. podcast alebo playlist z vašej knižnice iTunes na iPhone (v postrannom paneli). Ak je táto možnosť zaškrtnutá. 4 Kliknite na Použiť. 3 Kliknite na položku Zhrnutie v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Manuálne spravovať hudbu a videá“. videá a podcasty. Ak ste zmenili niektoré z nastavení synchronizácie. Prenos položiek na iPhone: Chyťte a potiahnite skladbu.

Autorizovanie počítača: Otvorte iTunes na vašom počítači a vyberte Store > Autorizovať počítač. Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie súborov“ v iTunes. V iTunes vyberte Súbor > Preniesť zakúpené z iPhone. 3 V časti Zdieľanie súborov kliknite na Pridať. Súbor sa prenesie do zariadenia. 4 Vyberte súbor a kliknite na Vybrať (Mac) alebo OK (PC). 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. ktorý chcete preniesť. nájdete v dokumentácii príslušnej aplikácie. 3 V časti Zdieľanie súborov vyberte zo zoznamu vľavo aplikáciu. do knižnice iTunes iného autorizovaného počítača. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 63 . kde ho môžete otvoriť pomocou aplikácie. kliknite na „Uložiť do“ a vyberte cieľové umiestnenie na vašom počítači. 4 Vpravo vyberte súbor.Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač iPhone môžete použiť na prenos obsahu zakúpeného v iTunes na jednom počítači. Počítač musí byť autorizovaný na prehrávanie obsahu zakúpeného pomocou vášho Apple ID. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Spôsob. Prenos súborov z iPhone do počítača. Ak chcete preniesť viac ako jeden súbor. Vymazanie súboru z iPhone: V zozname súborov vyberte súbor a klepnite na Vymazať. Prenos zakúpeného obsahu: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Zoznam súborov zobrazuje pre každú aplikáciu dostupné dokumenty na iPhone. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a uložené v podporovanom formáte. označte ďalšie súbory. Prenos súborov z počítača na iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. ktorá podporuje tento typ súboru. akým sú súbory zdieľané. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie. Zdieľanie súborov Zdieľanie súborov umožňuje prenos súborov medzi iPhone a počítačom.

Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Volanie na čísla zo zoznamu kontaktov Volanie na čísla z obľúbených položiek Odpovedanie na posledný hovor Klepnite na Kontakty.com/ sk_SK/manuals/iphone. Uskutočňovanie hovorov Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným položkám. klepnutím na položku uskutočníte nový video hovor. Ak sa jednalo o FaceTime video hovor (ikona ). Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt.apple. UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. vyberte kontakt a klepnite na telefónne číslo. alebo na niektorý z posledných uskutočnených hovorov. klepnutím na niektorú z vašich obľúbených položiek. 64 . kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne vytáčanie čísel. posledným telefonátom. Klepnite na Posledné a klepnutím vyberte meno alebo číslo v zozname.Telefón 5 Telefonické hovory Hovor pomocou iPhone uskutočníte jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch.

až kým nestlačíte tlačidlo Vytočiť. Vloženie dlhej pauzy: Stlačte a podržte kláves „#“. Opätovné vytočenie posledného vytáčaného čísla: Klepnite na Klávesnica a potom na Zavolať. zadajte číslo a klepnite na Zavolať. Vytočenie čísla Kapitola 5 Telefón 65 . Klepnite ešte raz na Zavolať pre vytočenie čísla. Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Ak vkladané telefónne číslo obsahuje písmená. Vloženie čísla na obrazovke s klávesnicou: Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť. Ovládanie hlasom môžete tiež spustiť stlačením a podržaním stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. Hlasové vytáčanie Ovládanie hlasom môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla z kontaktov. Uskutočňovanie hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . ktorá pozastaví vytáčanie. Počas vytáčania môžete do čísla vložiť krátku pauzu (približne dve sekundy). až kým sa v čísle nezobrazí čiarka. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Príklady:  Zavolať Janko Hraško  Zavolať Janko Hraško domov  Zavolať Janko Hraško mobil Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. na ktoré chcete volať. alebo dlhú pauzu. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie.Manuálne vytáčanie Telefónne čísla môžete manuálne vytáčať pomocou klávesnice. alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla. Vytočenie čísla: Klepnite na Klávesnica. iPhone ich skonvertuje na príslušné číslice. Pokiaľ ste do schránky (clipboard) skopírovali telefónne číslo. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Vloženie krátkej pauzy: Stlačte a podržte kláves „*“. môžete ho vložiť na obrazovke s numerickou klávesnicou telefónu a následne vytočiť. špecifikujte. až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka. Pauzy sa vám môžu hodiť napríklad pri vytáčaní konferenčných hovorov.

Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. a Spať/Zobudiť. alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. Odmietnutie hovoru: Presmerovanie hovoru do odkazovej schránky vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov./Vyp. ak vyslovíte celé meno osoby. Ak vyslovíte len krstné meno volanej osoby a máte viacero kontaktov s rovnakým menom. odomknite iPhone. a Spať/Zobudiť. iPhone sa opýta. ktorému z týchto kontaktov chcete zavolať. ktoré chcete použiť. až kým nebude presmerovaný do odkazovej schránky. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. dva. Na hovor môžete odpovedať aj stlačením stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. a Spánok/Zobudiť Â Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách na približne dve sekundy.Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie. Tlačidlo Zap. ktorej chcete zavolať./Vyp. päť./Vyp. V opačnom prípade sa vás na to iPhone opýta. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyry. Ak je iPhone zamknutý. tri. päť. Â Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo Zap. klepnite na tlačidlo Zdvihnúť. Stíšený hovor môžete prijať. prstom potiahnite prepínač. Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“. jeden. Dve hlboké pípnutia potvrdia. Stredné tlačidlo Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Zap. Prijímanie hovorov Ak chcete prijať hovor. osem“. päť. Ak má volaná osoba viac ako jedno telefónne číslo. 66 Kapitola 5 Telefón . sedem. vyslovte to. Â Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave). Vypnutie Hlasového vytáčania. že bol hovor odmietnutý.

iPhone 4: Dotknite sa a podržte prst na tlačidle Stíšiť. tlačidlo je označené ako Zdroj zvuku a umožňuje vám vybrať si medzi Bluetooth zariadením iPhone alebo hlasným odposluchom. Uskutočnenie konferenčného hovoru Počas hovoru môžete používať ostatné aplikácie. ale on vás nie. Používanie ďalších aplikácií počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. Použitie hlasného odposluchu alebo Bluetooth Klepnite na Reproduktor. Možnosti hovoru sa môžu líšiť v závislosti od použitého iPhone. Účastníci hovoru sa nebudú navzájom počuť. Kapitola 5 Telefón 67 . obrazovka zobrazuje možnosti hovoru. napríklad kontrolovať váš časový rozvrh v Kalendári. Klepnite na Klávesnica. Počas hovoru Ak práve telefonujete. Ak je dostupné zariadenia Bluetooth zariadenie. Klepnite na Pridať hovor. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Ak sa chcete vrátiť k hovoru. Stále budete počuť volajúceho. iPhone 3GS: Klepnite na Podržať. Ak je hovor podržaný. opätovným klepnutím na Podržať sa vrátite späť k hovoru. Stlmenie zvuku vašej linky Zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice Klepnite na Stíšiť. Zobrazenie kontaktných údajov Podržanie telefónneho hovoru Klepnite na Kontakty.Blokovanie hovorov bez prerušenia Wi-Fi pripojenia na internet: V Nastaveniach zapnite Režim lietadlo a potom klepnutím vypnite Wi-Fi.

 Pre ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Zložiť + Zdvihnúť. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený hovor. Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor:  Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky: Klepnite na Ignorovať. 68 Kapitola 5 Telefón . iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností. Na CDMA modeli nemôžete prepínať medzi hovormi. Ukončenie hovoru: Klepnite na Zložiť. budú ukončené oba hovory. ak bol druhý hovor prichádzajúci.  Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť. Ďalšie hovory Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Môžete ich však zlúčiť. prípadne odomknite telefón potiahnutím prepínača (ak je zamknutý). ak je druhý hovor odchádzajúci. Aktívny hovor bude podržaný. Prepínanie medzi hovormi: Klepnite na Prepnúť. Ak ste vo video hovore FaceTime. Zlúčenie hovorov: Klepnite na Zlúčiť hovory. môžete buď zložiť video hovor a zdvihnúť prichádzajúci hovor.Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. Na CDMA modeli nemôžete zlúčiť hovory. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Uskutočnenie ďalšieho hovoru: Klepnite na Pridať hovor. alebo odmietnuť prichádzajúci hovor. klepnite na Odpovedať. Na CDMA modeli klepnite na Zložiť a keď vám druhý hovor zavolá späť. Ak prijmete druhý hovor. Prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Poznámka: Uskutočnenie a prijatie druhého hovoru je v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. Prvý hovor bude podržaný.

potom klepnite na FaceTime a nakoniec klepnite na emailovú adresu alebo telefónne číslo. môžete najprv uskutočniť telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime. Video hovor môžete uskutočniť s hocikým. Ak chcete zavolať niekomu. s ktorou sa rozprávate. Viac informácií získate od svojho mobilného operátora. Poznámka: Funkcia FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. kto má zariadenie podporujúce FaceTime. Poznámka: Počas konferenčného hovoru nie je možné uskutočniť video hovor FaceTime. 2 Klepnite na Pridať hovor a uskutočnite ďalší hovor.Konferenčné hovory Na GSM modeloch môžete v závislosti od vášho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi naraz. Prvý hovor bude podržaný. musíte však byť pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. Klepnite na Zlúčiť hovory. Nie je potrebné nič nastavovať. Potom klepnite na Zložiť. FaceTime FaceTime video hovory (iPhone 4) vám umožňujú počuť aj vidieť osobu. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú navzájom počuť. 4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov. iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru k dispozícii ďalšiu voľnú linku. Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory. Vykonanie FaceTime video hovoru: V kontaktoch vyberte meno. Pridanie prichádzajúceho hovoru Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory. Kapitola 5 Telefón 69 . potom klepnite na Súkromie vedľa hovoru. Môžete však použiť aj hlavnú kameru a zdieľať s účastníkom FaceTime hovoru obraz vášho okolia. Vytvorenie konferenčného hovoru: 1 Uskutočnite hovor. FaceTime využíva prednú kameru. 3 Klepnite na Zlúčiť hovory. takže volaná osoba vidí vašu tvár. kto má iPhone 4. vedľa Klepnite na Konferencia. ak chcete pokračovať v konferencii. ktoré daná osoba používa s FaceTime. Ukončenie jedného z hovorov Súkromný rozhovor v rámci konferencie Klepnite na „Konferencia“ a potom na hovoru.

Ak ste už predtým uskutočnili video hovor FaceTime s inou osobou. zobrazí sa na tlačidle FaceTime a na použitej emailovej adrese alebo telefónnom čísle . Predchádzajúce FaceTime video hovory spoznáte podľa ikony .Ak ste už s niekým uskutočnili FaceTime hovor. Video hovory využívajú horný mikrofón na iPhone. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Okno môžete potiahnuť do ktoréhokoľvek rohu. Spustiť FaceTime videohovor Vykonanie FaceTime hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov.to. Po vytvorení video hovoru uvidíte obraz z iPhone druhej osoby. Funkciu FaceTime môžete používať v orientácii na šírku alebo na výšku. 70 Kapitola 5 Telefón . môžete s ňou znovu nadviazať ďalší video hovor klepnutím na záznam daného volania v časti Posledné. čo vidí druhá osoba. ktorej chcete zavolať. Potom povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby. Obraz v obraze zobrazuje obraz snímaný vaším iPhone .

 Počas hovoru klepnite na Zvuk na iPhone.  Vypnite Bluetooth. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. Ak sa chcete vrátiť k video hovoru. Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov Hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou Bluetooth zariadenia spárovaného s iPhone. ale nebude vás počuť. Informácie o používaní Bluetooth zariadenia na uskutočňovanie a prijímanie hovorov nájdete v dokumentácii k danému zariadeniu. Volajúci vás bude môcť vidieť. Zloženie FaceTime video hovoru Ak chcete blokovať video hovory FaceTime. alebo s ňou stratíte spojenie. ak chcete počúvať hovory cez iPhone. alebo Reproduktor. Klepnite na v spodnej časti obrazovky. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. aj ak je funkcia zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Funkcia FaceTime je v pôvodnom nastavení zapnutá. Volajúceho budete aj naďalej počuť a vidieť. Vyberte iPhone. v spodnej časti obrazovky. Ak má Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu iPhone. Stíšenie FaceTime video hovoru Klepnite na v spodnej časti obrazovky. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite Bluetooth. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. ak je pripojené Bluetooth zariadenie: Vykonajte niektorú z nasledovných akcií:  Odpovedajte na hovor klepnutím prstom na dotykový displej iPhone. bude vám ponúknutá možnosť opätovného vytočenia čísla pre hlasový hovor. Naďalej sa môžete rozprávať. Funkciu FaceTime môžete vypnúť aj v Obmedzeniach. nebudete sa však vidieť. Prijatie FaceTime video hovoru: Klepnite na Prijať. Prepínanie medzi prednou a hlavnou kamerou Klepnite na Používanie ďalších aplikácií počas video hovoru FaceTime Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. vypnite funkciu FaceTime v Nastaveniach. ak chcete používať hlasný odposluch. Vypnutie alebo zapnutie funkcie FaceTime: V Nastaveniach vyberte Telefón a klepnite na prepínač FaceTime. Kapitola 5 Telefón 71 . Počúvanie hovorov cez iPhone. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. alebo ho presuňte mimo dosahu signálu Bluetooth.Ak sa dostanete mimo dosah siete Wi-Fi. vzdialenosť medzi nimi by nemala prekročiť 9 metrov (30 stôp).  Vypnite Bluetooth zariadenie.

Použitie mobilného telefónu pre uskutočnenie tiesňového volania nemusí fungovať v každej lokalite. že ide o naliehavú komunikáciu. Čísla tiesňových liniek a služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líšia. Vykonanie tiesňového volania v prípade. Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime blokované. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhone bez SIM karty. Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade. že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo. napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti. Režim tiesňového volania bude po niekoľkých minútach automaticky ukončený (v závislosti od operátora). Ak máte aktívny video hovor FaceTime. Vytáčať je možné len tiesňové čísla platné v krajine alebo oblasti. Na CDMA modeli aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania Režim tiesňového volania. a Spať/Zobudiť Â Vytočte iné číslo pomocou klávesnice. V niektorých prípadoch nie je kvôli nedostupnosti siete alebo rušeniu prostredia možné vykonávať tiesňové volania. ktorý nie je aktivovaný. klepnite na Tiesňové volanie a vytočte číslo pomocou numerickej klávesnice. V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra. . musíte ho pred vytočením tiesňového čísla ukončiť. ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo predchádzajúce odkazy. že je iPhone zamknutý pomocou hesla. 72 Kapitola 5 Telefón . Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Služba „Visual Voicemail“ vám v rámci vášho iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov a vybrať si. ktorý umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky. so zablokovanou SIM kartou (GSM modely) alebo z iPhone.Tiesňové volania Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade./Vyp. kde sa práve nachádzate. Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA model): Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Klepnite na tlačidlo späť. Â Stlačte tlačidlo Zap.

Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Kapitola 5 Telefón 73 . V Nastaveniach vyberte Zvuky a zapnite položku Nový odkaz. V Nastaveniach vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. Použitie predvoleného pozdravu od operátora Nastavenie upozornenia na nový odkaz Klepnite na Voicemail. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Pre opätovné nahrávanie opakujte kroky 2 a 3. 3 Po skončení klepnite na Zastaviť. Ak nie je služba „Visual Voicemail“ dostupná. Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať.Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Zmena hesla do odkazovej schránky Kontrola odkazovej schránky Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov. 2 Keď ste pripravený nahrávať. iPhone vás nebude upozorňovať na nový odkaz. klepnite na „Nahrať“. Počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov sa zobrazí na ikone Telefónu na ploche. iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu. potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný. Toto upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu. Nastavenie odkazovej služby Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát. potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný. Zmena uvítania: 1 Klepnite na Odkazy. vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na „Odkazy“ a nasledovaním hlasových pokynov operátora. 4 Klepnite na Uložiť. prípadne sa môže jednať o voliteľnú službu.

Trvalé vymazanie odkazov Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu byť vymazané správy služby Visual voicemail odstránené vašim operátorom natrvalo. je toto tlačidlo označené ako Zvuk. potom klepnite na vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť. klepnite naň pre opätovné prehrávanie. Odkaz bude po vypočutí uložený. (Ak ste si odkaz už vypočuli. Nevypočuté odkazy Prehrávať/Pozastaviť Hlasitý odposluch (V prípade.) Kontaktné údaje Indikátor priebehu Skok na ľubovoľné miesto v odkaze: Potiahnite posuvník. Zavolať späť Vypočutie odkazu: Klepnite na vybraný odkaz. Kontrola odkazovej služby z iného telefónu: Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený prístup. Klepnite naň pre výber zvukového výstupu.) Pomocou tlačidiel a môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie. Vymazanie odkazu Vyberte si odkaz a klepnite na Vymazať. až kým ho nevymaže váš operátor. Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu). že je pripojené Bluetooth zariadenie. Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať všetky. Vypočutie vymazaného odkazu Obnovenie vymazaného odkazu Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný odkaz. 74 Kapitola 5 Telefón .Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy.

Ak vám niektorý z vašich kontaktov zavolá. či chcete obľúbenú položku uložiť ako hlasový hovor alebo ako hovor FaceTime. môžete klepnutím na meno uskutočniť hovor FaceTime. Potom klepnite na položku „Pridať k obľúbeným“ a vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu. Pridanie kontaktu medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov: Klepnite na Posledné. Viac v časti „Vyhľadávanie kontaktov“ na strane 234“ Obľúbené Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam.Získavanie kontaktných údajov Služba Visual Voicemail ukladá dátum a čas uskutočnenia hovoru. Ak kontakt uložíte ako hovor FaceTime. Na iPhone 4 vyberte. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. dĺžku odkazu a všetky dostupné kontaktné údaje. Potom potiahnite vedľa kontaktu na nové miesto v zozname. alebo môžete aktualizovať údaje o tomto kontakte. ktorú chcete pridať. Tieto údaje môžete použiť pre odoslanie emailu alebo textovej správy volajúcemu. nájsť lokalitu adresy kontaktu a ďalšie. potom klepnite na vedľa mena kontaktu a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“. Potom klepnite na vedľa čísla alebo kontaktu a nakoniec na „Vymazať“. Vymazanie kontaktu z obľúbených Preusporiadanie zoznamu obľúbených Kapitola 5 Telefón 75 . Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Vytočenie čísla z obľúbených Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. Kontakty Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor. zobrazí sa v zozname obľúbených položiek pri jeho mene ikona . Ak je vedľa mena zobrazená ikona . môžete jeho meno pridať medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov. vytvoriť novú emailovú správu. Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Zobrazenie kontaktných údajov volajúceho: Klepnite na vedľa správy.

za ktorou bude nasledovať telefónne číslo. Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 V Nastaveniach vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. Ak je funkcia Čakanie hovorov vypnutá. Čakanie hovorov Čakanie hovorov vám umožňuje prijímať počas telefonického hovoru ďalšie hovory. Vypnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *73 a potom klepnite na Zavolať. na ktoré chcete presmerovať hovory. budú prichádzajúce hovory počas telefonovania presunuté do odkazovej schránky. Na GSM modeloch použite na presmerovanie hovorov na iné číslo nastavenie Presmerovanie. Zapnutie čakania hovorov (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. kde vás bude možné zastihnúť. Ak je Presmerovanie hovorov zapnuté. Ak napríklad idete do oblasti bez pokrytia signálom mobilnej siete. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie čakania hovorov nastavenie čakania hovorov. bude pre vás vhodné presmerovať vaše hovory na číslo. Presmerovanie hovorov iPhone môžete nastaviť tak. inak vaše hovory nebudú presmerované. Pri nastavovaní presmerovania hovorov v iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete.Presmerovanie hovorov. Na CDMA modeli zapnete alebo vypnete presmerovanie hovorov vytočením špeciálnych kódov. podržať prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. 76 Kapitola 5 Telefón . Môžete ignorovať prichádzajúci hovor. Potom klepnite na Zavolať. Čakanie hovorov a funkciu Zobraziť moje číslo. prípadne ukončiť prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. na ktoré budú hovory presmerované. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol (GSM modely). Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo iPhone podporuje Presmerovanie hovorov. Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *72. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. aby presmerovával prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo. Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať.

Prepínač Zvoniť/Ticho a režimy vibrovania Prepínač na boku iPhone slúži na jednoduché prepínanie medzi hlasným a tichým režimom. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie funkcie Zobraziť moje číslo nastavenie Zobraziť moje číslo. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. aj ak je funkcia Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Ak chcete zakázať čakanie hovorov aj pre nasledujúce hovory. Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA model): Zadajte *70 a potom vytočte číslo. Na CDMA modeli je funkcia Zobraziť moje číslo štandardne zapnutá. Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho iPhone obsahuje zvonenia. Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. či ako melódiu budíka a časovača. musíte pred každé vytáčané číslo zadať *70. Zobrazenie vášho čísla môžete zablokovať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Čakanie hovorov môžete zakázať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Kapitola 5 Telefón 77 . ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory.Na CDMA modeli je čakanie hovorov štandardne zapnuté. Zakázanie zobrazenia môjho čísla (CDMA model): Zadajte *67 a potom vytočte číslo. Zobraziť moje číslo Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali túto funkciu vo vašej telefónnej službe).

Klepnite na Upraviť a potom klepnite na Zvonenie a vyberte si zvonenie. Medzinárodné hovory Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor. Priradenie zvonenia kontaktu: Na obrazovke Telefón klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. aby ste vedeli. alebo tieto údaje nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora. Nastavenie globálneho zvonenia: V Nastaveniach vyberte Zvuky > Zvonenie a vyberte si zvonenie. Zároveň môžete jednotlivým kontaktom priradiť individuálne zvonenie. Nastavenie zvonení Zvonenie si môžete nastaviť globálne pre telefonické hovory. budíky a časovače. Oddelené ovládacie prvky vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim. Hlasný režim Tichý režim Dôležité: Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade. kto vám volá.Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhone. 78 Kapitola 5 Telefón . že máte nastavený tichý režim. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Nastavenie vibrovania na iPhone: V Nastaveniach vyberte Zvuky. Nakupovanie zvonení Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone.

nebude možné:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať vaše kontakty. Aby ste zabránili akémukoľvek využívaniu dát mobilom. Informácie o roamingových poplatkoch získate u svojho mobilného operátora. kalendáre a záložky s MobileMe alebo Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Kupovať hudbu alebo aplikácie Aplikácie tretích strán používajúce dátový roaming môžu byť nefunkčné. je možné. Kapitola 5 Telefón 79 . môžete aj naďalej uskutočňovať a prijímať hovory. že budete musieť uhradiť poplatky za použitie ľubovoľnej z funkcií z uvedeného zoznamu. Zapnutie dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím zapnite alebo vypnite Dátový roaming. Vypnutie dátového roamingu znemožní prenos dát mimo siete vášho mobilného operátora. ako aj za doručenie odkazov v rámci služby „Visual Voicemail“. Ak je dátový roaming vypnutý. Ak vypnete Dátový roaming. Dôležité: Hlasový a dátový roaming môže byť spoplatnený. môžete tomu zabrániť vypnutím Dátového roamingu. Služba Visual voicemail bude funkčná len v prípade. Hlasový roaming môže byť spoplatnený.Používanie iPhone v zahraničí iPhone je spravidla možné používať na telefonovanie v krajinách na celom svete (v závislosti od dostupných sietí). vyhnete sa tak neočakávaným poplatkom za dátový roaming v zahraničí. môžete vypnúť mobilné dáta. Ak nemáte prístup k Wi-Fi sieti. Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte vášho mobilného operátora. Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. Dôležité: Ak je dátový roaming zapnutý a nachádzate sa mimo pokrytia vášho mobilného operátora. vypnite túto funkciu. že nie je spoplatnená. Na internet sa môžete pripojiť pomocou Wi-Fi. posielať a prijímať textové správy. Ak váš operátor spoplatňuje doručovanie odkazov visual voicemail do zahraničia. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý.

aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Tento sa bude striedať s nápisom „vytáča sa. Výber mobilného operátora: V Nastaveniach klepnite na Operátor a vyberte ľubovoľného operátora. Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Obľúbených bez toho. Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. Ak vytáčate čísla pomocou medzinárodného asistenta.Vypnutie mobilných dát: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím na Mobilné dáta túto možnosť vypnite. Ak chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy. že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora. Telefonovať môžete len u tých operátorov. zobrazí sa na obrazovke iPhonu nápis „Medzinárodný asistent“. Môžete tiež vypnúť mobilné služby pomocou režimu „lietadlo“ a zapnúť Wi-Fi pre prístup na internet bez potreby platenia poplatkov za službu Visual Voicemail. Vypnutie mobilných služieb pomocou režimu lietadlo: V Nastaveniach zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi a zapnite Wi-Fi. 80 Kapitola 5 Telefón . Táto možnosť je dostupná len v prípade. ktorí majú dohodu o roamingu s vaším operátorom . Získavanie odkazov z bežnej odkazovej služby.“. Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na strane 208. Poznámka: Funkcia Medzinárodný asistent nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. vypnite režim lietadlo.. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. keď nie je prístupná služba „Visual Voicemail“: Vytočte svoje vlastné číslo (na CDMA modeli vytočte svoje číslo nasledované znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici. až kým váš hovor nebude prepojený.poskytovateľom vášho iPhone..

Prezeranie a čítanie emailových správ Ikona aplikácie Mail na ploche zobrazuje celkový počet neprečítaných správ vo vašich schránkach prijatých správ. Počet neprečítaných správ v schránkach prijatých správ 81 . Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov — vrátane Yahoo!. Google a AOL — ako aj s ďalšími emailovými systémami typu POP3 a IMAP. V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. videá a obrázky. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Nastavenie emailových účtov Na iPhone môžete nastaviť emailové účty jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Nastavte účet priamo v iPhone. Môžete tiež tlačiť správy a prílohy.Mail 6 Aplikácia Mail spolupracuje s MobileMe. Â Na synchronizáciu nastavení emailových účtov z vášho počítača použite panel nastavení iPhone v iTunes. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. V iných schránkach môžete aj naďalej mať neprečítané správy. prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy.

Ak máte nastavený len jeden emailový účet. alebo najnovšou správou. Zobrazená správa je najstaršou neprečítanou správou. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . klepnite na Všetky prijaté. Ak chcete zobraziť prichádzajúce správy pre všetky účty. Počet správ vo vlákne Neprečítané správy Zobrazenie správ vo vlákne: Klepnite na vlákno v schránke.Obrazovka Schránky v aplikácii Mail vám umožňuje rýchly prístup ku všetkým schránkam prijatých správ a ďalším schránkam. Modrá bodka znamená jednu alebo viac neprečítaných správ vo vlákne. Viac v časti „Mail“ na strane 222. zobrazí sa na obrazovke Schránky len schránka prijatých správ tohto účtu. Vlákna majú pri šípke doprava číslo. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Počet sťahovaných správ je možné meniť v nastaveniach aplikácie Mail. Klepnutím na alebo zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu. kontakty. Klepnutím na schránku zobrazíte prichádzajúce správy daného účtu. Čítanie správy: Klepnite na správu. Prichádzajúce správy zo všetkých účtov Počet neprečítaných správ Po otvorení schránky aplikácia Mail stiahne a zobrazí najnovšie správy a v hornej časti obrazovky zobrazí počet neprečítaných správ. pokiaľ sú všetky správy prečítané. Ak správy zoraďujete do vlákien. kalendáre“ a klepnutím na prepínač zapnite alebo vypnite zoraďovanie do vlákien. 82 Kapitola 6 Mail . zobrazia sa súvisiace správy v schránke ako jedna položka. v zobrazení správy Zapnutie alebo vypnutie možnosti „Zoradiť do vlákien“: V Nastaveniach vyberte položku „Mail. ktoré udáva počet správ vo vlákne.

Klepnutím na účet zobrazíte jeho priečinky a schránky vrátane schránky prichádzajúcich správ. Klepnite dvakrát znovu. Kapitola 6 Mail 83 . Klepnite dvakrát na text správy. Klepnite na Detaily. Klepnite na Skryť. klepnite na položku Detaily. Klepnite na meno alebo emailovú adresu pre zobrazenie kontaktných informácií príjemcu. emailovú adresu alebo textovú správu. Klepnite na správu a ak je to potrebné. zobrazia sa priečinky a schránky tohto účtu na obrazovke Schránky. ak chcete skryť príjemcov. Ak máte nastavený len jeden účet. ak chcete zobraziť všetky vaše emailové účty Počet neprečítaných správ Kontrola nových správ: Vyberte schránku alebo kedykoľvek klepnite na . Vedľa správy v schránke sa zobrazí modrá bodka . čím zobrazíte všetkých príjemcov. ak chcete správu zmenšiť.Ak máte nastavený viac ako jeden účet. Rozsah zväčšenia môžete meniť aj pomocou dvoch prstov. Priblíženie časti správy Dvakrát klepnite do oblasti správy. Klepnite. aby sa roztiahol na celú obrazovku Zobrazenie všetkých príjemcov správy Pridanie príjemcu medzi kontakty Označenie správy ako neprečítanej Otvorenie pozvánky na stretnutie: Klepnite na pozvánku. Otvorte správu a klepnite na „Neprečítaná“. až kým správu znovu neotvoríte. Načítanie dodatočných správ: Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na Načítať viac správ. klepnite na telefónne číslo. Ak chcete kontaktovať danú osobu. Zmena veľkosti stĺpca textu tak. môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke Schránky. Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu a klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“.

Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na strane 126. dočasne prijať alebo odmietnuť. emailové adresy a ďalšie informácie. vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím. Používanie odkazov a detekcia dát iPhone automaticky zdetekuje webové odkazy. Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu. vytvorenie kontaktu. pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej užitočnej akcie. ktorý bude súčasťou vašej odpovede organizátorovi stretnutia. Pozvánku môžete prijať. ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky. vytvoriť pripomienku. telefónne čísla. Dotknite sa a podržte pre:  Otvorenie webovej stránky v prehliadači Safari  Kopírovanie odkazu Klepnite na číslo a potom klepnutím na Hovor vytočte dané číslo. Dotknite sa a podržte pre:  Zobrazenie polohy v aplikácii Mapy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Klepnutím vytvorte novú emailovú správu s zadanou adresou. prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie ďalších akcií. vykonanie telefonického hovoru. Dotknite sa a podržte pre:  Vytvorenie novej emailovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Telefónne číslo Adresa Emailová adresa 84 Kapitola 6 Mail . Odkaz alebo obrázok Klepnutím otvorte webovú stránku v prehliadači Safari. pridať k udalosti poznámku a komentár. kontakty.Môžete získať kontaktné údaje organizátora a ostatných účastníkov. Zapnutie a vypnutie funkcie "push": V Nastaveniach vyberte Mail. kalendáre > Načítanie dát a zapnite alebo vypnite funkciu Push. Dotknite sa a podržte pre:  Vytočenie čísla  Odoslanie textovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s daným číslom  Pridanie čísla k existujúcemu kontaktu Klepnutím zobrazte polohu v aplikácii Mapy. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222.

Je možné. Keynote. Klepnutím otvoríte webovú stránku dodávateľa s informáciami o stave zásielky. Vytvoríte tak udalosť v Kalendári.html .htm . WAV a AIFF. webové stránky. Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look. AAC. Klepnutím na prílohu ju stiahnete Prílohy si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. Numbers alebo dokumenty Microsoft Word.pages Microsoft Word Microsoft Word (XML) Webová stránka Webová stránka Keynote Numbers Pages Kapitola 6 Mail 85 . iPhone dokáže prehrávať mnoho typov audio príloh.numbers . zobrazí sa názov súboru.doc . Zobrazenie príloh iPhone zobrazí väčšinu obrázkov v bežne používaných formátoch (JPEG. Ak iPhone nepodporuje formát priloženého súboru. dátum alebo čas Sledovacie číslo (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Klepnite na položku a potom na Vytvoriť položku. iPhone podporuje nasledovné typy dokumentov: . text. GIF a TIFF) v texte emailovej správy. Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete stiahnuť a prezerať. napríklad formáty MP3. že prílohu bude potrebné najprv stiahnuť klepnutím na (ak sa zobrazí na konci správy v prerušovanom obdĺžniku spolu s názvom dokumentu).key . dokumenty aplikácií Pages. Prílohy (napríklad PDF dokumenty.docx . ale nebude možné ho otvoriť.Deň.

Adobe Acrobat Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint (XML) Formátovaný text Text Informácie o kontakte Microsoft Excel Microsoft Excel (XML) Otvorenie priloženého súboru pomocou inej aplikácie: Klepnite a podržte prst na prílohe. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Potom vyberte aplikáciu.xls . kto má emailovú adresu. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Potom klepnite na Tlačiť.ppt . uložte ho (klepnite na obrázok a potom na Uložiť obrázok).rtf . môžete otvoriť prílohu pomocou funkcie Quick Look. Uloženie fotografie z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. Potom klepnite na Tlačiť. Odosielanie emailových správ Emailovú správu môžete odoslať komukoľvek. 86 Kapitola 6 Mail .pptx . Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie. Uloženie videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. Tlačenie emailovej správy: Klepnite na a potom na Tlačiť. klepnite na a nakoniec klepnite na Tlačiť.txt .pdf . ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá.vcf . Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Tlačenie prílohy: Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté.. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look. otvorte aplikáciu Fotky alebo Fotoaparát a vylačte ho z albumu Fotoaparát.xlsx Preview. Tlačenie správ a príloh Tlačiť môžete emailové správy a prílohy. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Ak chcete samostatne vytlačiť obrázok z tela emailovej správy.

alebo zmeniť emailový účet. klepnite počas prezerania miniatúr v albume na . 4 Najprv zadajte predmet a potom text správy. Dotknite sa a podržte prst na . môžete klepnutím na pole Od zmeniť účet alebo alias. prípadne klepnite na chcete pridať meno z vašich kontaktov. Vloženie a odoslanie fotografie alebo videa do emailovej správy Uloženie rozpísanej správy pre neskoršie dokončenie Otvorenie naposledy uloženej rozpísanej správy Kapitola 6 Mail 87 . klepnite na Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom. klepnite na . Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. Spustite aplikáciu Mail a vytvorte novú správu. alebo ak máte pre účet MobileMe emailové aliasy. čím otvoríte naposledy uloženú rozpísanú správu z posledného účtu. klepnite na kláves „Enter“ alebo na . Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí. z ktorého odosielate email. Ak máte viac než jeden emailový účet. klepnutím vyberte fotografie a videá a nakoniec klepnite na Kopírovať. 5 Klepnite na Odoslať. v ktorom ste pracovali. Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. 2 Do poľa „Pre“ napíšte meno alebo emailovú adresu. kam chcete vložiť video. ktorú chcete pridať. otvorte v aplikácii Fotky album. Ak chcete skopírovať viac videí.Vytvorenie a odoslanie emailovej správy: 1 Klepnite na . Správa sa uloží do schránky Rozpísané. Poznámka: Ak píšete správu z vášho Microsoft Exchange účtu a máte prístup k firemnému zoznamu adries (Global Address List – GAL). V priečinku Fotky sa dotknite a podržte prst na fotografii alebo videu. ak Počas písania emailovej adresy sa pod ňou zobrazujú adresy zodpovedajúce zadávanému textu. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe V aplikácii Fotky vyberte fotografiu alebo video. až kým sa nezobrazí príkaz Kopírovať. z ktorého bude správa odoslaná. Medzi jednotlivými poliami sa pohybujete klepnutím na kláves Enter. Potom klepnite na kurzor pre zobrazenie príkazov na kopírovanie a klepnite na Vložiť. klepnite na a potom klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. Klepnutím vyberte fotky a videá. až potom zodpovedajúce mená a adresy z GAL. ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy. zobrazia sa najprv zodpovedajúce mená alebo adresy z vášho iPhone. Ak chcete pridať viacero mien. . Klepnite na adresu. Klepnite na Kopírovať. 3 Klepnite na Cc/Bcc/Od.

88 Kapitola 6 Mail . alebo klepnite na Odpovedať všetkým. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. potom klepnite na Preposlať. klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky s informáciami a potom klepnite na Email. môžete k nej pripojiť súbory alebo obrázky. Správy nebudú vymazané. Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať. Súbory alebo obrázky priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. ale presunuté do archívu účtu. Ak preposielate správu.Odpovedanie na správu Klepnite na . priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť. ak chcete odpovedať len odosielateľovi. a to v rovnakom účte. Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak. napíšte text správy a klepnite na Odoslať. že prejdete prstom po názve správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať. ak chcete odpovedať odosielateľovi a ostatným príjemcom. Pridajte jednu alebo viac emailových adries. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. Preposlanie správy Zdieľanie kontaktných údajov Triedenie emailových správ Správy v akejkoľvek schránke. alebo medzi rôznymi účtami. Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na . Klepnite na Odpovedať. Správy môžete vymazávať po jednej alebo po skupinách. Poznámka: V Google účtoch klepnite na Archivovať. Správy môžete tiež presúvať z jednej schránky alebo priečinka do iného. Otvorte správu a klepnite na . V aplikácii Kontakty vyberte kontakt. ktoré boli v prílohe pôvodnej správy.

klepnite na „Presunúť“ a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. ktoré chcete presunúť. Klepnutím na Účty vyberte schránku alebo priečinok iného účtu. vyberte správy.Vymazanie viacerých správ naraz: Pri prezeraní zoznamu správ klepnite na Upraviť. ktoré chcete vymazať a klepnite na Vymazať. vyberte správy. Presunutie správ do inej schránky alebo priečinka: Počas prezerania správy klepnite na a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. Kapitola 6 Mail 89 . Presunutie viacerých správ naraz: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na „Upraviť“.

ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Klepnite na Od. V účtoch MobileMe. Klepnite na „Vyhľadať“. Niektoré servery podporujú len vyhľadávanie celých slov. Poznámka: Výsledky vyhľadávania v správach na serveri sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého účtu. Vyhľadávanie v emailových správach: Otvorte schránku.Vyhľadávanie v emailoch Vyhľadávať môžete v poliach Pre. Od a Predmet emailovej správy. ktoré máte stiahnuté v iPhone sa budú automaticky zobrazovať počas písania. 90 Kapitola 6 Mail . Exchange a v niektorých IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri. Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu klepnite na stavový riadok. prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Mail vyhľadáva v stiahnutých správach aktuálne otvorenej emailovej schránky. ktoré chcete prehľadávať. Vyhľadávanie v správach na serveri: Klepnite na „Pokračovať v hľadaní na serveri“ na konci výsledkov vyhľadávania. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Výsledky vyhľadávania v správach. Vyhľadávanie v emailových správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Pre. Predmet alebo Všetky pre výber polí.

Prezeranie webových stránok Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. zadajte adresu webovej stránky a klepnite na Otvoriť. Otváranie webových stránok Otvorenie webovej stránky: Klepnite na pole adresy (v ľavej časti lišty s názvom). PDF súbory a ďalšie dokumenty. Otočte iPhone naležato a webové stránky sa tiež otočia a automaticky prispôsobia veľkosti obrazovky. Tlačte webové stránky.Safari 7 Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerať si webové stránky na iPhone rovnakým spôsobom ako na počítači. Ak pole adresy nie je zobrazené. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Vytvárajte záložky na vašom iPhone a synchronizujte ich s vaším počítačom. Pre rýchly prístup k webovým stránkam priamo z plochy si vytvorte web clips. 91 . klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky. čím zobrazíte toto pole umiestnené v hornej časti webovej stránky.

92 Kapitola 7 Safari . Ak chcete zadať adresu. zobrazenie polohy v aplikácii Mapy. Pre rolovanie v ráme (frame) stránky použite dva prsty.Počas zadávania adresy sa zobrazujú adresy webových stránok. ktoré začínajú rovnakými písmenami. Stránky môžete zväčšovať a zmenšovať aj pomocou dvoch prstov. prehranie streamovaného zvuku či vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. Pre rolovanie celej webovej stránky použite jeden prst. Klepnite dvakrát znovu. ak chcete zobraziť danú stránku. Klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky iPhone. Zväčšovanie a rolovanie webových stránok Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na tú časť (stĺpec) webovej stránky. Rolovanie webovej stránky Potiahnite stránku nahor. nadol alebo do strán. Vymazanie adresy z poľa adresy: Klepnite na pole s adresou a potom klepnite na . Rolovanie v ráme (frame) na webovej stránke Prechod na hornú časť webovej stránky Navigácia medzi webovými stránkami Odkazy na webových stránkach spravidla otvárajú ďalšie webové stránky. ktorú chcete zväčšiť. pokračujte v písaní. Jedná sa o stránky označené záložkami a naposledy otvorené stránky. stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu Safari. Klepnite na adresu. ktorá nie je v zozname. ak ju chcete zmenšiť. Ak odkaz otvorí inú aplikáciu a vy sa chcete vrátiť do Safari. Počas rolovania nie je možné aktivovať žiadne odkazy. Webové odkazy môžete použť aj na vytočenie telefónneho čísla. Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz.

Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze s kontaktnými údajmi a potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo Pridať ku kontaktu. či je obrázok zároveň aj odkaz. podržte prst na obrázku. Napríklad: = je otvorená len jedna stránka = sú otvorené tri stránky Otvorenie novej stránky: Klepnite na a potom klepnite na Nová stránka. Číslo na ikone stránok v spodnej časti obrazovky zobrazuje počet otvorených stránok. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze na email a klepnite na Nová správa. Ak chcete Klepnite na vymazať históriu. a v zozname vyberte Po skončení klepnite na iPhone. Adresa sa zobrazí vedľa vášho prsta. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. Otváranie viacerých webových stránok naraz Naraz môžete mať otvorených až osem webových stránok. a potom na „Odoslať odkaz Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok. Klepnite na Klepnite na obrazovky. Po spustení videa klepnite na a vyberte Apple TV. Ak chcete zistiť. Kapitola 7 Safari 93 . . Ak sa na ikone nenachádza žiadne číslo.Zobrazenie adresy odkazu Klepnite a podržte prst na odkaze. Niektoré odkazy automaticky otvoria webovú stránku v novom okne namiesto otvorenia na mieste pôvodnej stránky. Ak tlačidlo nie je zobrazené. alebo v spodnej časti Zastavenie načítavania webovej stránky Obnovenie webovej stránky Návrat na predchádzajúcu stránku Návrat na nedávno otvorenú stránku Vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou Vytvorenie nového kontaktu alebo pridanie k existujúcemu kontaktu Odoslanie emailu s adresou webovej stránky Uloženie obrázku alebo fotografie do albumu Fotoaparát Prehrávanie videí z webových stránok na Apple TV a potom na História. uistite sa. Klepnite na emailom“. je otvorená len jedna stránka. klepnite na Vymazať. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. Klepnite na .

zapnite Mená a Heslá. alebo klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo Predošlé. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. Písanie textu a vypĺňanie formulárov Niektoré webové stránky obsahujú textové polia alebo formuláre. ktoré je potrebné vyplniť. klepnite na Vymazať všetky. 94 Kapitola 7 Safari . Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. ktorým odošlete formulár. ktorý chcete použiť. Zatvorenie stránky: Klepnite na a potom klepnite na . Klepnite na „Hotovo“. Safari môžete nastaviť tak. Ak je táto funkcia zapnutá. Skrytie klávesnice bez odosielania formulára Povolenie funkcie AutoFill na automatické vypĺňanie formulárov na webových stránkach: V Nastaveniach vyberte Safari > AutoFill a potom máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. aby si pamätalo mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vypĺňalo textové polia na stránkach na základe informácií z aplikácie Kontakty. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. Po vyplnení okna formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky.Zobrazenie inej otvorenej stránky: Klepnite na a potom švihnite prstom doľava alebo doprava. Klepnite na iné textové okno. Klepnite na stránku. Zobrazenie klávesnice Prechod na ďalšie textové okno Vyplnenie formulára Klepnite na textové pole. ktorú chcete zobraziť. Väčšina stránok obsahuje odkaz. Viac v časti „Safari“ na strane 227. zapnite Použiť moje info.

Prehrávanie videí z webových stránok na TV Videá vo formáte QuickTime a v ďalších podporovaných formátoch si môžete prehrávať na TV po pripojení vášho iPhone k TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. 2 Zadajte slovo alebo frázu. V Safari je predvolené vyhľadávanie pomocou Google. 3 Ak chcete otvoriť webovú stránku. Tlačenie webových stránok. Vyhľadávanie na webe: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole (v pravej časti lišty s názvom stránky). Potom klepnite na Tlačiť. Pri tlačení PDF súboru alebo Quick Look dokumentu bude zrejme možné zadať rozsah strán. kábla Apple Composite AV.Vyhľadávanie Zadajte do vyhľadávacieho poľa slová alebo frázy pre vyhľadávanie na webe a aj na aktuálnej webovej stránke. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Nastavenie iného vyhľadávacieho nástroja v prehliadači Safari: V Nastaveniach vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte iný vyhľadávač. ktorá opisuje to. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. klepnite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania. alebo klepnite na Hľadať. Môžete však používať iné vyhľadávače. PDF súboru alebo QuickLook dokumentu: Klepnite na a potom na Tlačiť. Kapitola 7 Safari 95 . Tlačenie webovej stránky. PDF súbory a ďalšie dokumenty. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. prejdite na spodnú časť zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na záznam pod „Na tejto stránke“. čo hľadáte a potom klepnite na návrh zo zoznamu. Pre zobrazenie ďalších výskytov klepnite na Ďalej. Navrhované a nedávne vyhľadávania sa zobrazia počas písania. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. PDF súborov a ďalších dokumentov Tlačiť môžete webové stránky. Vyhľadanie slova alebo frázy na aktuálnej webovej stránke: Ak chcete zobraziť prvý výskyt slova alebo frázy na webovej stránke. ktoré chcete vytlačiť.

Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť. Otvorenie webovej stránky označenej záložkou: Klepnite na a potom vyberte záložku. vyberte priečinok. či Microsoft Internet Explorer na PC. prípadne klepnutím na priečinok zobrazte záložky. Synchronizácia záložiek s vaším počítačom: 1 Pripojte iPhone k počítaču. môžete synchronizovať záložky s webovým prehliadačom na vašom počítači. v možnosti Iné vyberte možnosť „Synchronizovať . Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku a klepnite na na Pridať záložku. Úprava záložky alebo priečinka so záložkami: Klepnite na . 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. ku ktorým sa neskôr chcete vrátiť. Potom klepnite Po vytvorení záložky na webovú stránku môžete upraviť jej názov. . potiahnite  Ak chcete upraviť mená alebo adresy..  Ak chcete zmeniť umiestnenie záložky alebo priečinka. záložky“ a kliknite na Použiť. Klepnite na Záložky. Ak používate Safari na Macu alebo Safari. resp. Ak ste skončili s úpravami.Záložky Webové stránky. 96 Kapitola 7 Safari . môžete označiť záložkami. ktorý obsahuje záložku. alebo priečinok. Synchronizácia záložiek s MobileMe: V Nastaveniach iPhone vyberte Záložky vo vašom MobileMe účte. klepnite na záložku alebo priečinok. ak chcete záložky ukladať do iného priečinka. ktoré tento obsahuje.  Ak chcete vymazať záložku alebo priečinok. Máte na výber z nasledujúcich možností:  Nový priečinok vytvoríte klepnutím na Nový priečinok. klepnite na „Hotovo“. klepnite na a potom na „Vymazať“. Záložky sa automaticky ukladajú do najvyššej úrovne záložiek. 3 Kliknite na Info v hornej časti obrazovky.. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. . ich presunúť do iného priečinka.

Web clips nie sú záložky a nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes. ktoré majú vlastnú ikonu. Vymazávanie web clips: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu na ploche. Zobrazená časť stránky zároveň tvorí podklad pre ikonu web clipu na ploche s výnimkou stránok. až kým sa ikony nezačnú chvieť. Web clips sa zobrazia ako ikony na ploche a ich polohu môžete rovnako ako polohu ostatných ikon meniť. Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na „Pridať na plochu“. Potom klepnite na Po otvorení web clipu Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky. čím uložíte nové rozvrhnutie. ktorý chcete vymazať. Viac v časti „Úprava plochy“ na strane 35. Kapitola 7 Safari 97 . 3 Klepnite na Vymazať a potom stlačte tlačidlo Domov . ktorá bola zobrazená pri pridávaní web clipu na plochu. . Pri pridávaní web clipu môžete upraviť jeho názov. Ak je názov príliš dlhý (viac ako 10 znakov). môže sa na ploche zobraziť skrátený.Web clips Pridaním web clips na plochu budete mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. 2 Klepnite na symbol v rohu web clipu.

Prehrávajte vašu hudbu na reproduktoroch alebo zvukových systémoch s podporou AirPlay. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. „iTunes Store. prípadne si prehrávajte videá na TV pomocou AirPlay a Apple TV. Môžete si tiež prezerať a sťahovať videá. zvonení a audiokníh priamo na iPhone. hudobných videí. 98 . Po vypočutí si podcastu alebo dopozeraní TV seriálu môžete klepnúť na vstavaný odkaz a získať viac epizód z iTunes Store. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. videí a ďalších kategórií. podcasty a iTunes U zbierky. Získanie hudby. Synchronizovať môžete všetky médiá. albumov. videí a ďalších médií Hudbu.“ na strane 180. Viac v časti kapitola 22. Â Použite iTunes Store na iPhone na nákup a stiahnutie skladieb. TV seriálov. skladieb. podcasty a obsah iTunes U. videá a ďalšie médiá na iPhone synchronizáciou s obsahom iTunes na vašom počítači. Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov.iPod 8 Na počúvanie vašej obľúbenej hudby. filmov. videá. alebo len vybrané skladby. videá a ďalší obsah môžete na iPhone dostať dvoma spôsobmi: Â Preneste hudbu. pozeranie širokouhlých videí a ďalších médií použite aplikáciu iPod. interpretov.

Prehrávanie skladieb: Klepnite na skladbu. „Audioknihy“.“. „Skladatelia“. „iTunes U“. skladieb. v časti iPod (funkcia je štandardne zapnutá). klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast zobrazte zoznam epizód.. „Interpreti“ alebo „Skladby“. „Podcasty“ alebo „Videá“. Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. vám umožňujú usporiadať playlisty do skupín. Prezeranie zbierky skladieb: Klepnite na „Playlisty“. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na support. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 115. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. Môžete si prezerať vaše playlisty. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. musíte v aplikácii iTunes zapnúť funkciu Genius a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Viac v časti „Hudba“ na strane 229.Hudba a iné audio Vďaka dotykovému displeju s vysokým rozlíšením sa počúvanie hudby na vašom iPhone stáva vizuálnym aj hudobným zážitkom. Zatrasením zamiešať: Zatraste iPhone. interpretov. Klepnite na „Viac“ a prezerajte si kategórie „Albumy“. klepnite na „Viac epizód. „Žánre“. ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb a zmeniť skladby.. Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. Ak tlačidlo „Genius“ nie je zobrazené. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. videí a ďalších kategórií. Skladbu môžete kedykoľvek zmeniť opätovným zatrasením. klepnite najprv na Viac).apple. Funkciu „Zatrasením zamiešať“ môžete zapnúť v Nastaveniach. „Kompilácie“. Získanie ďalších epizód podcastu: Klepnite na Podcasty (ak Podcasty nie sú zobrazené. alebo listovať v obaloch albumov pomocou Cover Flow. Kapitola 8 iPod 99 . ktoré používate najčastejšie. Priečinky s playlistami.com/sk_SK/manuals/ iphone. ktoré môžete synchronizovať s iTunes.

Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.Ovládanie prehrávania zvuku Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrazovka „Práve hrá“. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo nemôžete nájsť váš AirPlay systém. 100 Kapitola 8 iPod . Ak tlačidlo nie je zobrazené. Klepnite na a vyberte reproduktory alebo Apple TV. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. audioknihy alebo podcastu Klepnite na od začiatku Prechod na nasledujúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Prechod na predchádzajúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Klepnite na . uistite sa. Klepnite na . Prehrávanie hudby na reproduktoroch s podporou AirPlay alebo na Apple TV Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Spustenie skladby. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Späť Zoznam skladieb Prehrávať/Pozastaviť Nasledujúca skladba/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Predchádzajúca Hlasitosť skladba/Prevíjanie dozadu Pozastavenie prehrávania Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. Klepnite na . alebo použite tlačidlá na boku iPhone. a v zozname vyberte iPhone. Klepnite dvakrát na .

Klepnite na . klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá. Klepnite počas prehrávania skladby na obal albumu.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Dotknite sa a podržte prst na alebo . Klepnite na „Práve hrá“. alebo prejdite prstom po obale albumu smerom doprava. ktorá hrala pred pozastavením prehrávania. Pomocou zobrazeného ovládania kontrolujete práve hrajúcu aplikáciu. Text skladby sa vám zobrazí v prípade. náhodného výberu skladieb a indikátor prehrávania. funkcie Genius. Na slúchadlách iPhone stlačte a podržte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe pre rýchle prevíjanie dopredu alebo trikrát rýchlo po sebe pre prevíjanie dozadu. stlačte tlačidlo Domov dvakrát. (Texty sa zobrazia v prípade. Kapitola 8 iPod 101 . Zobrazí sa ovládanie opakovania. Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky. Ak je iPhone zamknutý a hrá hudba. tým je prevíjanie rýchlejšie. že bol pridaný ku skladbe v iTunes. alebo ak je prehrávanie pozastavené tak aplikáciu. že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami o skladbe v aplikácii iTunes. Môžete tiež vidieť čas. zostávajúci čas a číslo skladby. ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby. Kliknutím na ikonu môžete túto aplikáciu otvoriť. Čím dlhšie držíte ovládací prvok. Vpravo sa zobrazí ikona aktívnej aplikácie.) Návrat na zoznam skladieb Návrat na obrazovku „Práve hrá“ Zobrazenie textu skladby Zobrazenie ovládania prehrávania zvuku z inej aplikácie alebo zo zamknutej obrazovky: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava.

Indikátor prehrávania umožňuje skok na ľubovoľnú časť prehrávaného média. aby iPhone opakoval iba práve prehrávanú skladbu. obnoviť aktuálny alebo uložiť playlist. vašim sledovateľom v službe Ping Vytvorenie Genius playlistu 102 Kapitola 8 iPod . Poloha prehrávania Genius Indikátor priebehu Zamiešať Opakovať Ping páči sa Ping zverejniť Opakované prehrávanie skladieb na iPhone Klepnite na . ktorá sa vám páči. Klepnite na . Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. Skok na ktorékoľvek miesto v prehrávanej skladbe Oznámenie skladby. Zobrazí sa Genius playlist spolu s tlačidlami. Čím nižšie posuniete prst. = iPhone bude opakovane prehrávať aktuálnu skladbu. ak chcete. ktoré vám umožňujú vytvoriť nový Genius playlist. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. = iPhone nie je nastavený na opakované prehrávanie skladieb. = Táto skladba už bola označená ako skladba. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Klepnite na ešte raz. ktorá sa vám páči. Klepnite na . = iPhone bude opakovane prehrávať všetky skladby z aktuálneho albumu alebo zoznamu.

Napríklad pre prehrávanie všetkých skladieb vo vašom iPhone v náhodnom poradí vyberte Skladby > Zamiešať. iPhone bude v náhodnom poradí prehrávať skladby práve z tohto zoznamu. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Prehrávanie skladieb z ľubovoľného playlistu. Klepnite na ešte raz. ovládanie rýchlosti prehrávania. = iPhone bude prehrávať skladby v náhodnom poradí. ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie skladieb na iPhone. Klepnite na . Môžete tiež vidieť čas. ak klepnete na Zamiešať v hornej časti ľubovoľného zoznamu skladieb. Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. pretočenie o 30 sekúnd dozadu a indikátor prehrávania. Klepnite na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu. = iPhone bude prehrávať skladby v normálnom poradí. Zobrazí sa ikona mailu. albumu alebo iného zoznamu v náhodnom poradí Skrytie textov skladieb Ovládanie podcastov a audiokníh Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky a informácie. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol zároveň s posúvaním ovládacieho prvku na indikátore prehrávania. zostávajúci čas a číslo epizódy alebo kapitoly. Poslať emailom Prehrať znovu posledných 30 sekúnd Rýchlosť prehrávania Indikátor priebehu Posuvník Kapitola 8 iPod 103 . ktorý uplynul od začiatku prehrávania. alebo nie je vo vašom iPhone zapnuté prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.Zverejnenie komentára o skladbe v službe Ping Nastavenie náhodného prehrávania skladieb na iPhone Klepnite na . Či už je.

Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania. = Prehrávať polovičnou rýchlosťou. Zobrazenie a skrytie ovládacích prvkov Skrytie informácií o podcaste Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod Ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na iPhone. Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Klepnite do stredu obrazovky. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. = Prehrávať normálnou rýchlosťou. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Čím nižšie posuniete prst. Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Ovládanie prehrávania hudby Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. „aká je to skladba“. Povedzte „čo hrá“. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Klepnite na . Prehranie posledných 30 sekúnd Nastavenie rýchlosti prehrávania Klepnite na . V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Povedzte „Genius“.Odoslanie odkazu na podcast emailom Skok na ľubovoľnú časť prehrávaného súboru Klepnite na . až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. = Prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Ovládanie hlasom môžete tiež aktivovať stlačením a podržaním stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. 104 Kapitola 8 iPod . potom povedzte „album“. Prehrávanie skladieb môžete ovládať pomocou nasledujúcich príkazov. Prehrávanie albumu.

Prehratie vybranej skladby Klepnite na skladbu. Listovanie v obaloch albumov Zobrazenie zoznamu skladieb v albume Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava. Klepnite na obal albumu alebo na . V zozname skladieb môžete rolovať ťahaním prsta smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Návrat na obal albumu Spustenie prehrávania alebo pozastavenie aktuálnej skladby Kapitola 8 iPod 105 . Prípadne znovu klepnite na .Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow Pri prezeraní hudby môžete otočiť iPhone naležato a prechádzať obsah iTunes pomocou funkcie Cover Flow – listovať v hudbe prostredníctvom obalov albumov. Klepnite na alebo . Klepnite na názov albumu.

Genius Mixy sú znovu vytvárané pri každom spustení. Genius playlist je zbierka skladieb. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadávanie zvukového obsahu je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. interpretov. Klepnite na skladbu pre spustenie jej prehrávania. Vyhľadávanie hudby: Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb. Hodnotenie môžete využiť napríklad pri vytváraní živých playlistov v iTunes.) Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Pre návrat späť na obrazovku „Práve hrá“ klepnite na obal albumu. podcastov a iného obsahu. Hodnotenie skladby: Potiahnite prst po lište s hodnotením a prideľte skladbe jednu až päť hviezdičiek. Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok. Klepnite na „Vyhľadať“. z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke Práve hrá klepnite na . Genius playlisty môžete vytvárať aj priamo na iPhone. Hodnotenie Späť na obrazovku „Práve hrá“ Ďalšie skladby z albumu V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby. takže sa nikdy neopakujú. ktoré sa hodia k vami vybranej skladbe z knižnice.Zobrazenie všetkých skladieb v albume Zobrazenie všetkých skladieb z albumu. Genius playlisty môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich s iPhone. ktoré sa k sebe hodia. alebo v inom zobrazení obsahu iPodu zadajte hľadaný text. albumy a skladateľov skladieb. Tieto sa dynamicky aktualizujú napríklad na základe vášho hodnotenia. ktorý ste synchronizovali s iPhone. interpretov. Vyhľadávanie zvukového obsahu Vyhľadávať môžete názvy. 106 Kapitola 8 iPod . Používanie funkcie Genius na iPhone Funkcia Genius automaticky vyhľadá také skladby z vašej knižnice. playlistov.

čím zobrazíte dodatočné ovládacie prvky a potom klepnite na . ktorá však vyžaduje Apple ID. ktoré máte uložené vo vašej knižnici iTunes. 2 Klepnite na skladbu v zozname. musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Počet bodiek v spodnej časti obrazovky zodpovedá počtu mixov. Kapitola 8 iPod 107 . klepnite najprv na Viac). ktoré se synchronizovali z iTunes a znázorňuje práve prezeraný mix. klepnite najprv na Viac) a potom na Genius Playlist. Vytvorenie Genius playlistu na iPhone: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. pokiaľ ste v iTunes nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží medzi Playlisty. Prehrávanie Genius Mixu: Klepnite na mix alebo na . iTunes vytvorí rôzne mixy v závislosti od druhov hudby. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky. Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix. Na obrazovke Práve hrá klepnite na obal albumu. iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby z vašej knižnice. Uloženie Genius playlistu: Klepnite na „Uložiť“ v playliste. Genius je bezplatná služba. Môžete mať napríklad Genius Mixy s výberom skladieb žánru R&B alebo Alternatívny rock.Genius Mixy sú automaticky vytvárané v iTunes. Môžete tiež vytvoriť Genius playlist na základe práve prehrávanej skladby. Genius vytvorí playlist s ďalšími skladbami vybranými na základe tejto skladby. ktoré neboli vybrané na synchronizáciu. Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. ktoré chcete synchronizovať s iTunes.

Môžete tiež upravovať playlisty synchronizované z iTunes na vašom počítači. ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes. zastaviť jeho synchronizáciu alebo ho vymazať. potom klepnite na „Nový“ a vyberte skladbu. Po tom. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. 3 Vyhľadajte skladby pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky. alebo vytvorený priamo na iPhone. Vytváranie playlistov Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vlastné playlisty. Klepnite na akúkoľvek skladbu alebo video. nebudete ho môcť vymazať priamo z vášho iPhone. Obnovením playlistu vytvoríte na základe vybranej skladby nový playlist zložený z iných skladieb. Obnovenie Genius playlistu: Klepnite na „Obnoviť“ v playliste. Vytvorenie Genius playlistu na základe inej skladby: Klepnite na Genius playlist. či už bol vytvorený v iTunes a synchronizovaný s iPhone. Klepnite na „Pridať všetky skladby“ v hornej časti akéhokoľvek zoznamu a pridáte všetky skladby z daného zoznamu. čím ju pridáte do playlistu. koľko len budete chcieť. 108 Kapitola 8 iPod . Ak chcete upraviť názov playlistu. Môžete obnoviť ktorýkoľvek Genius playlist. klepnite na „Hotovo“. použite iTunes.Môžete vytvoriť a uložiť toľko Genius playlistov. 4 Ak ste skončili s úpravami.. klepnite najprv na Viac) a potom na „Pridať playlist.. Vytvorenie playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená.“ 2 Zadajte meno playlistu a klepnite na „Uložiť“. Genius playlist vytvorený a uložený v iPhone bude pri najbližšom pripojení synchronizovaný s iTunes. Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Vymazanie uloženého Genius playlistu: Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na „Vymazať“.

potiahnite vedľa názvu skladby. Vymazanie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vymazať a potom klepnite na „Vymazať“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). Videá iPhone umožňuje prehrávanie videí. Â Pre vymazanie skladby z playlistu klepnite na vedľa názvu skladby a potom klepnite na „Vymazať“. hudobných videoklipov alebo video podcastov.. môžete si vybrať jazyk alebo zobraziť titulky. napríklad filmov. klepnite na „Viac epizód. Â Pre pridanie ďalších skladieb klepnite na 3 Ak ste skončili s úpravami. Potvrďte vymazanie klepnutím na „Vymazať playlist“. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. Ak video obsahuje viacero jazykových verzií. môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu. Kapitola 8 iPod 109 . alebo zobraziť zoznam kapitol a prehrať ktorúkoľvek z nich. Prehrávanie videí Prehrávanie videa: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Zobrazenie ovládania prehrávaného videa: Klepnite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky. Potvrďte voľbu klepnutím na „Vyčistiť playlist“. nebude vymazaná z iPhone. ktorý chcete upraviť 2 Klepnite na „Upraviť“ a môžete vykonať jednu z nasledovných činností: Â Pre posunutie skladby v zozname vyššie alebo nižšie. Vyčistenie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vyčistiť a potom klepnite na „Vyčistiť“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu).“. klepnite najprv na Viac) a potom na playlist. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes.Úprava playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast alebo TV seriál zobrazíte zoznam epizód. Ak vymažete skladbu z playlistu. Získanie ďalších epizód podcastu alebo TV seriálu: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Ak upravíte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Ak sa video skladá z kapitol.. klepnite na „Hotovo“. . klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na video.

Ovládanie prehrávania Aby bol naplno využitý potenciál širokouhlého displeja. Klepnite na . Klepnite na tlačidlo kapitolu. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Prechod na nasledujúcu kapitolu (ak je dostupná) Prechod na predchádzajúcu kapitolu (ak je dostupná) Spustenie prehrávania vybranej kapitoly (v prípade. Klepnite na a v zozname vyberte iPhone. Indikátor priebehu Posuvník Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť AirPlay Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu Hlasitosť Spustiť od začiatku/Prevíjanie dozadu Pozastavenie videa Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . sú videá prehrávané v režime na šírku. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti. a zo zoznamu vyberte alebo . že video obsahuje kapitoly) Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Klepnite na . Klepnite dvakrát na . Dotknite sa a podržte prst na 110 Kapitola 8 iPod . Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.

Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Klepnite na „Vyhľadať“. Vyhľadávanie videí: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu videí. Čím nižšie posuniete prst. Klepnutím na video dvakrát prepínate medzi týmito dvoma spôsobmi zobrazenia.Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. Ak roztiahnete video na celú obrazovku. Kapitola 8 iPod 111 . Klepnite na a vyberte jazyk alebo „Vyp. Ak zobrazíte video na šírku obrazovky. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. ak chcete roztiahnuť video na šírku obrazovky. ktoré ste synchronizovali s iPhone. Klepnite na . môžu sa po stranách alebo v hornej. Klepnite na . jeho horná alebo bočné časti môžu byť orezané. Prípadne stlačte tlačidlo Domov . tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania.“ zo zoznamu „Titulky“. či dolnej časti obrazovky zobraziť čierne pruhy. ak chcete roztiahnuť video na celú obrazovku. Vyhľadávanie videí je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Klepnite na „Hotovo“. Klepnite na a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk. Zastavenie prehrávania videa Roztiahnutie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky Výber alternatívnej jazykovej verzie (ak je k dispozícii) Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú k dispozícii) Vyhľadávanie videí Vyhľadávať môžete názvy filmov. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. TV seriálov a video podcastov.

Pred požičaním filmu či TV seriálu si pozrite v iTunes jeho výpožičnú dobu. 112 Kapitola 8 iPod . Navštívte www. Prehrávať sa dajú len filmy či TV seriály. Váš počítač musí byť pripojený na internet.apple. ktorú chcete presunúť a potom kliknite na Použiť. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Sťahovanie môžete pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať. vyberte iPod > Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Prenášanie požičaných filmov medzi iPhone a vašim počítačom: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Videá môžete taktiež bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. klepnite najprv na Viac) a vyberte film alebo TV seriál. alebo ich do iPhone preniesť z knižnice iTunes na vašom počítači. Prehrávanie požičaného filmu či TV seriálu: Na iPhone. Platnosť požičaných filmov a TV seriálov po určitej dobe vyprší a po začatí pozerania filmu či TV seriálu máte na jeho dopozeranie obmedzený čas. že boli požičané v iTunes na vašom počítači. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu. Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom len v prípade. 3 Kliknite na Presunúť vedľa položky. ktoré sú úplne stiahnuté. Filmy požičané na iPhone 4 nie je možné prenášať do počítača. Prehrávanie videí v TV prijímači Videá z aplikácie iPod si môžete prehrávať na vašom TV prijímači prostredníctvom: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. (Požičané filmy a TV seriály nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.Prehrávanie požičaných filmov a seriálov Filmy požičané na iTunes Store si môžete prezerať na vašom iPhone. Po vypršaní tohto času budú požičané položky automaticky vymazané. Požičané filmy a TV seriály si môžete stiahnuť priamo do iPhone.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a kliknite na Filmy.) Viac v časti „“ na strane 186. Poznámka: Apple káble.

Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. uistite sa. môže sa znovu objaviť na iPhone. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. môžete vymazať niektoré videá. Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to. Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej iTunes knižnici a zvoľte možnosť „Advanced“ (Ostatné) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť pre iPod alebo iPhone verziu). alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Potom preneste konvertované video na iPhone. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. Vymazaním videa z iPhone (s výnimkou požičaného filmu či TV seriálu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču.Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. Dôležité: Ak z iPhone vymažete požičaný film či TV seriál. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. Apple Composite AV Cable. projektoru alebo VGA displeju. môžete toto video konvertovať. bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač. Prehrávanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa. Kapitola 8 iPod 113 . aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. že ho na iPhone nie je možné prehrať. Vymazávanie videí z iPhone Ak chcete na iPhone získať voľné miesto. Konvertovanie videí pre iPhone Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete na iPhone prehrávať aj iné videá. napríklad tie. alebo videá stiahnuté z internetu a pridané do iTunes. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. znovu klepnite na a v zozname vyberte iPhone. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo doprava a klepnite na „Vymazať“. Ak nechcete. Ak je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV.

filmy a TV seriály na vašom iPhone v knižnici iTunes na vašom Macu alebo PC. Zadajte vaše Apple ID a heslo a potom kliknite na Vytvoriť domáce zdieľanie. Návrat k obsahu na vašom iPhone: V aplikácii iPod klepnite na Viac. klepnite na „Nastaviť“ a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite. Poznámka: Domáce zdieľanie vyžaduje iTunes 10. 114 Kapitola 8 iPod . aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo videí. aké ste použili pri zapínaní domáceho zdieľania v iTunes. na „Štart“. zatvoria sa všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne. potom klepnite na Zdieľané a vyberte vašu knižnicu iTunes. Na vašom počítači musí byť spustená aplikácia iTunes a zapnuté Domáce zdieľanie. Nastavenie automatického vypnutia iPhone môžete nastaviť tak.apple. ako napríklad digitálne brožúry dodávané s CD a iTunes Extras.2 alebo novšiu verziu dostupnú na www. Domáce zdieľanie musí byť navyše prihlásené k tomu istému Apple účtu ako Domáce zdieľanie na iPhone. Klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. Nastavenie automatického vypnutia: Na ploche vyberte „Hodiny“ > „Časovač“ a pohybom prsta nastavte počet hodín a minút. Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí. Bonusový obsah. skladby a ďalšie záložky v aplikácii iPod budú namiesto obsahu vášho iPhone zobrazovať obsah vašej knižnice iTunes. potom klepnite na Zdieľané a vo vrchnej časti zoznamu vyberte iPhone. iPhone a váš počítač musia byť pripojení k rovnakej Wi-Fi sieti. interpreti.3) vám umožňuje prehrávať hudbu.Domáce zdieľanie Domáce zdieľanie (iOS 4. 3 V aplikácii iPod klepnite na Viac. 2 V Nastaveniach vyberte iPod a potom v domácom zdieľaní zadajte rovnaké Apple ID a heslo. Playlisty. nie je možné zdieľať.com/sk/itunes/download. Prehrávanie hudby alebo videí na vašom iPhone v knižnici iTunes: 1 V iTunes na vašom Macu alebo PC vyberte Rozšírené > Zapnúť domáce zdieľanie.

Klepnutím na „Viac“ môžete kedykoľvek zobraziť všetky tlačidlá. ktoré používate najčastejšie.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Kapitola 8 iPod 115 . ktoré chcete nahradiť. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. na miesto tlačidla. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. Ak napríklad často počúvate podcasty. Po skončení klepnite na „Hotovo“. môžete nahradiť tlačidlo „Skladby“ tlačidlom „Podcasty“.

kontaktné údaje a hlasové poznámky iným zariadeniam s podporou MMS. Jednu správu môžete odoslať viacerým ľuďom tak. Pokiaľ môžete uskutočniť hovor. 116 . Klepnite do textového poľa nad klávesnicou.Správy 9 Odosielanie a prijímanie správ UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. keď sa nachádzate v dosahu mobilnej siete. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. napíšte správu a klepnite na Odoslať. Aplikácia Správy podporuje aj MMS. takže môžete posielať fotografie. že zadáte viacero adries. videá. môžete posielať aj správy. Poznámka: Podpora SMS a MMS nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.apple. prípadne klepnite na a zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt. Aplikácia Správy umožňuje odosielanie správ každému vlastníkovi telefónu alebo iného zariadenia s podporou SMS. Počet neprečítaných správ Aplikáciu Správy môžete použiť vždy. Odosielanie a prijímanie textových správ môže byť spoplatnené v závislosti od predplateného volacieho programu.com/sk_SK/manuals/iphone. Odoslanie správy: Klepnite na a zadajte telefónne číslo alebo meno. Ikona aplikácie Správy na ploche zobrazuje počet neprečítaných správ. na ktoré bude odoslaná. Používanie aplikácie Správy môže byť dodatočne spoplatnené.

ktorej ste už správu posielali: Klepnite na meno alebo telefónne číslo v zozname správ. musíte pred zadaním ďalšieho čísla klepnúť na kláves Enter. zobrazí sa na ikone aplikácie Správy na ploche výstražný odznak. zobrazí sa výstražný odznak na ikone priečinka.Ak správu nie je možné odoslať (ak ste napríklad mimo dosahu mobilnej siete). odpovede neuvidia. Poznámka: Uistite sa. Odpovede od prijímateľov týchto správ sú odosielané len vám. Konverzácie. Vami odoslané textové správy Textové správy odoslané druhou stranou iPhone zobrazuje 50 najnovších správ z danej konverzácie. Ak je aplikácia Správy v priečinku. Ostatní ľudia. ktoré obsahujú neprečítané správy. Kapitola 9 Správy 117 . Odznak s výstrahou Vaše konverzácie sa ukladajú do zoznamu správ. že je v časti Nastavenia > Správy zapnuté skupinové odosielanie správ. ktorým ste správu odoslali. Klepnite na konverzáciu v zozname pre jej zobrazenie. alebo odoslanie ďalšej správy v rámci konverzácie. potom v konverzácii napíšte novú správu a klepnite na Odoslať. sú označené modrou bodkou . Odoslanie správy skupine ľudí: Klepnite na a potom pridajte príjemcov. Staršie správy zobrazíte klepnutím na Načítať staršie správy v hornej časti obrazovky. Odpovedanie na správu a odoslanie správy osobe alebo skupine. V prípade. Skupinové odosielanie správ (nie je dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach) vám umožňuje odoslať správu viacerým adresátom. že zadávate telefónne číslo manuálne (namiesto výberu z kontaktov).

môžete textovým správam priradiť predmet. Vypínanie a zapínanie počítania znakov: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na prepínač Počítať znaky. Vypnutie a zapnutie MMS: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Správy MMS. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. klepnite na to. Zobrazenie poľa pre predmet správy: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Zobraziť predmet. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier.Odoslanie správy obľúbenému alebo poslednému číslu: 1 Na ploche klepnite na ikonu aplikácie Telefón a potom klepnite na Obľúbené alebo Posledné. na ktoré chcete správu odoslať. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. 2 Klepnite na vedľa mena alebo čísla a potom klepnite na Textová správa. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. keď je odosielanie a prijímanie príloh spoplatnené. alebo po priložení fotografie či videa. 3 Ak sa zobrazí viacero telefónnych čísiel. Službu MMS môžete vypnúť napríklad vtedy. ak sú spoplatnené operátorom. Vyhľadávanie v správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Počítanie znakov sa vám môže hodiť napríklad v prípade (vtedy). že váš operátor nepodporuje MMS. V prípade. Vyhľadávanie správ Obsah správ v zozname správ môžete prehľadávať. že je dostupná služba MMS. Poznámka: Pole pre predmet a nastavenie jeho zobrazenia nebudú zobrazené v prípade. Poznámka: Počet zadaných znakov nebude zobrazený počas zadávania textu do poľa s predmetom. Poznámka: Nastavenie služby MMS sa nezobrazí v prípade. Vyhľadávanie zoznamu správ: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazíte vyhľadávacie pole. 118 Kapitola 9 Správy . Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach správ. Klepnite na pole a zadajte hľadaný text. že váš operátor nepodporuje MMS.

„Fotoaparát. Fotografiu alebo video môžete vložiť do Mailovej správy alebo do inej MMS správy. Nakoniec klepnite na Vybrať. Kapitola 9 Správy 119 .“ na strane 138. Fotografie a videá prijaté v aplikácii Správy môžete ukladať do albumu Fotoaparát. Potom klepnite na „Odfotiť alebo nahrať video“. Potom klepnite na Kopírovať. Odosielanie hlasových poznámok Hlasové poznámky (nahrávky) môžete odosielať v správach do iných zariadení (len do zariadení podporujúcich MMS). Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. iPhone v prípade potreby skomprimuje fotografiu alebo video. Uloženie fotografie alebo videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu alebo video v konverzácii. alebo klepnite na „Vybrať existujúce“ a potom vyberte položku z albumu fotografií. Odoslanie hlasovej poznámky: V aplikácii Diktafón klepnite na . sa nezobrazí.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete spraviť priamo v aplikácii Správy a odoslať ich v rámci konverzácie s iným zariadením podporujúcim MMS. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. ktorú chcete odoslať. Ak váš operátor nepodporuje odosielanie fotografií a videí v MMS správach a takéto správy nemôžete odosielať. klepnutím vyberte nahrávku. Odoslanie fotografie a videa: Klepnite na . potom klepnite na Zdieľať a nakoniec na MMS.

Vymazanie konverzácie: Klepnite na „Upraviť“. Pre návrat do zoznamu textových správ stlačte tlačidlo Domov a potom klepnite na ikonu aplikácie Správy.Upravovanie konverzácií Ak chcete uchovať len časť konverzácie. klepnite na Kontaktné údaje a potom klepnite na emailovú adresu. otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. vytočiť telefónne číslo. Odkaz môže otvoriť webovú stránku v Safari. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie. Potom zadajte jedného alebo viacerých adresátov a klepnite na Odoslať. Â Ak chcete danej osobe zavolať použitím funkcie FaceTime. klepnite na FaceTime. Aktivovanie odkazu v správe: Klepnite na odkaz. komu ste posielali textovú správu: Klepnite na správu v zozname textových správ a presuňte sa do hornej časti konverzácie. klepnite na Zavolať. V prípade potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. Preposlanie konverzácie: Vyberte konverzáciu a klepnite na Upraviť. vykonanie FaceTime hovoru alebo odoslanie emailu niekomu. Klepnite na Preposlať. konverzácia zostane zachovaná: Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky. Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť. môžete vymazať neželané správy. Po skončení klepnite na „Hotovo“. (Pre rýchly presun na hornú časť obrazovky klepnite na stavový riadok) Â Ak chcete danej osobe zavolať. Používanie odkazov a informácií o kontakte Zavolanie. ktoré chcete vymazať. alebo zobraziť polohu na mape. ktoré chcete preposlať. Môžete tiež švihnúť prstom po displeji smerom doprava alebo doľava a klepnúť na Vymazať. potom na vedľa konverzácie a nakoniec na „Vymazať“. Potvrďte voľbu klepnutím na Vymazať konverzáciu. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberte časti konverzácie. Â Ak chcete danej osobe poslať email. Klepnite na Vymazať. Vymazanie všetkých správ z konverzácie. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. 120 Kapitola 9 Správy .

Nastavenie prehrávania pripomienok pri prijatí novej textovej správy alebo náhľadu: V Nastaveniach vyberte Zvuky a potom klepnite na Nová textová správa. že zobrazuje náhľady nových správ. keď je iPhone zamknutý. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky a potom na MMS. Kapitola 9 Správy 121 . Zobrazovanie náhľadov môžete vypnúť v Nastaveniach. Zapínanie a vypínanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na Správy a na Zobraziť náhľad. alebo používate inú aplikáciu. ak nechete prehrávať hlasové pripomienky. alebo klepnite na „Žiadny“. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Môžete tiež povoliť pripomienky textových správ. ktorej kontaktné údaje chcete zdieľať.Pridanie adresáta správy do kontaktov: Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na Pridať do kontaktov. Odoslanie kontaktných informácií: V kontaktoch klepnite na osobu. Zobrazenie pripomienok viacerých správ (iOS 4.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Uloženie prijatých kontaktných údajov: Klepnite na obláčik s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Priradiť ku kontaktu“ Správa náhľadov a pripomienok iPhone je z štandardne nastavený tak. Vyberte si jeden zo zvukov pripomienok. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. upozornenia na prijatie textovej správy nebudú prehrávané.

ics súbory z emailu. Ak ste ku kontaktom priradili narodeniny. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. Google. Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. Microsoft Exchange. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. iPhone môžete synchronizovať s kalendármi na vašom počítači a so službami ako MobileMe. Yahoo! alebo CalDAV účet. môžete prijímať a odpovedať na pozvánky od ostatných a pozývať ľudí na vami naplánované udalosti. Rovnako je možné s iPhone synchronizovať zdieľané kalendáre MobileMe. Vytvorte. Yahoo! a Google. alebo niekoľko kalendárov naraz.Kalendár 10 O aplikácii Kalendár Aplikácia Kalendár vám poskytuje okamžitý prístup k vašim kalendárom a udalostiam. resp.ics). upravte alebo zrušte stretnutia na iPhone a synchronizujte ich spätne s počítačom alebo kalendárovým účtom. vaše kalendáre sa môžu synchronizovať bezdrôtovo. Ak máte účet MobileMe. pozvánky. Microsoft Exchange. lokality a poznámky udalostí. určené len na čítanie. môžete si ich prezerať v aplikácii Kalendár. 122 . Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. ku ktorým ste sa pripojili z vášho počítača. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciami iCal alebo Microsoft Entourage na Macu. alebo importovať . Synchronizácia kalendárov Aplikáciu Kalendár môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. aplikáciami Microsoft Outlook 2003. 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Môžete odoberať kalendáre iCalendar (. Môžete prehľadávať názvy.

Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia v jedinom kalendári na vašom iPhone. Ak chcete zobraziť narodeniny vašich kontaktov. alebo nastavte CalDAV účet. Prezeranie kalendárov Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. Výber kalendárov na prezeranie: Klepnite na „Kalendáre“ a potom vyberte kalendáre. ak ho podporuje vaša firma alebo organizácia. Prepínanie zobrazení: Klepnite na „Zoznam“. vybrané kalendáre. Google alebo Yahoo! pre bezdrôtovú synchronizáciu kalendárov. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. alebo alebo zobrazíte udalosti z predchádzajúceho  Zobrazenie Mesiac: Klepnite na deň pre zobrazenie jeho udalostí. Microsoft Exchange. ktoré si chcete prezerať. klepnite na „Narodeniny“ v spodnej časti obrazovky. „Deň“ alebo „Mesiac“.  Zobrazenie Zoznam: Všetky vaše pripomienky a udalosti sa zobrazia v jednom zozname. Pridať udalosť Dni označené bodkou majú naplánovanú udalosť Udalosti vybraného dňa Odpovedať na pozvánku Zobraziť dnešný deň Prepínanie medzi zobrazeniami Kapitola 10 Kalendár 123 . Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. Pre zobrazenie vybraných kalendárov klepnite na „Hotovo“. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Klepnutím na zobrazíte udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca. V Nastaveniach na vašom iPhone zapnite kalendáre vo vašich účtoch MobileMe. alebo všetky kalendáre naraz. Klepnutím na alebo nasledujúceho dňa. Pre rýchle označenie alebo odznačenie všetkých kalendárov klepnite na „Zobraziť všetky kalendáre“ alebo „Skryť všetky kalendáre“.  Zobrazenie Deň: Rolovaním smerom nahor alebo nadol môžete prezerať udalosti z jedného dňa.

kontakty. ktoré práve prezeráte. lokalitách a poznámkach udalostí vo vašich kalendároch. 124 Kapitola 10 Kalendár . Vyhľadávanie v kalendároch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. Vyhľadávanie v kalendároch Vyhľadávať môžete v názvoch. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. Upravenie časov udalostí na základe časových pásiem nastavených na iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. 2 V časti „Kalendáre“ klepnite na „Podpora čas. Kalendár vyhľadáva len v udalostiach. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. 3 Klepnite na „Časové pásmo“ a vyhľadajte mesto nachádzajúce sa vo vybranom časovom pásme. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. kalendáre“. pozvánkach. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46.Zobrazenie informácií o udalosti: Klepnite na udalosť. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. pásiem“ a zapnite podporu časových pásiem. Vyhľadávanie udalostí: V zobrazení Zoznam zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky.

môžete pozývať ostatných na vaše udalosti alebo stretnutia. dátum alebo čas v emailovej správe. Udalosti môžete vytvoriť aj klepnutím na deň. zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na „Hotovo“. Kapitola 10 Kalendár 125 . Aktualizácia udalosti: Klepnite na „Upraviť“.  Kalendár Predvolený kalendár môžete meniť pomocou nastavenia „Predvolený kalendár“. aby zároveň prehral zvuk (viac v časti „Pripomienky“ na strane 128). Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. iPhone zobrazí správu. nemusí iPhone zobraziť pripomienku v správny lokálny čas. Keď nastane čas udalosti.Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Kalendár môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone. iPhone môžete nastaviť tak. Zadať môžete nasledovné informácie:  Názov  Lokalitu  Začiatok a koniec udalosti (alebo „Celodenná udalosť“. dva týždne. Ak cestujete. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 84. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. každý deň. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Pridanie udalosti: Klepnite na . mesiac alebo rok  Pozvánky (ak sú podporované vaším kalendárovým serverom)  Pripomienku — v čase päť minút až dva dni pred udalosťou Ak nastavíte jednu pripomienku. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. Viac v časti „Kalendáre“ na strane 224. týždeň.  Poznámky Kalendáru určenému len na čítanie nemôžete priradiť udalosť. Vymazanie udalosti: Klepnite na udalosť. zobrazí sa vám možnosť nastaviť ďalšie pripomienky. ak chcete zmeniť informácie udalosti. ak sa jedná o celodennú udalosť)  Opakovanie udalosti — žiadne. klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať udalosť“ v dolnej časti obrazovky.

Klepnutím na emailovú adresu odošlete usporiadateľovi email. môžete mu klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu. ktorý indikuje celkový počet nových pozvánok. Po prijatí pozvánky sa stretnutie zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara). V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí s odznakom. Ak sa usporiadateľ nachádza v zozname vašich kontaktov. prípadne klepnite na „Udalosť“ s pozvánkami a klepnite na pozvánku. môžete prijímať pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne. 126 Kapitola 10 Kalendár . Počet pozvánok na stretnutie Odpovedanie na pozvánku v Kalendári: 1 Klepnite na pozvánku v kalendári.Odpovedanie na pozvánky Ak máte účet Microsoft Exchange alebo MobileMe s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Počet nových pozvánok sa takisto zobrazí na ikone aplikácie Kalendár na ploche. pre zobrazenie obrazovky  Klepnutím na „Pozvánka od“ získate kontaktné údaje usporiadateľa stretnutia.

aby iPhone prehral pred stretnutím zvukovú pripomienku. dočasne prijmete alebo zamietnete pozvánku.  Klepnite na „Pridať komentár“. môžete jej klepnutím zavolať. Klepnite na „Pridať komentár“. Poznámky vytvára usporiadateľ stretnutia. klepnite na „Pripomienka“. Klepnutím na meno osoby zobrazíte informácie o pozvanej osobe. 2 Klepnite na „Prijať“. ak chcete pridať komentár do emailovej správy určenej usporiadateľovi stretnutia. „Možno“ alebo „Zamietnuť“. Klepnutím na „Účastníci“ zobrazíte zoznam osôb pozvaných na stretnutie. ak chcete upraviť vaše komentáre. Pozvánky na stretnutia sú zároveň odoslané v emailovej správe. bude usporiadateľovi odoslaný email s komentármi. môžete vašu odpoveď neskôr zmeniť. Vaše komentáre sa zároveň zobrazia na obrazovke „Info“ k danému stretnutiu. Ak sa pozvaná osoba nachádza v zozname vašich kontaktov. ktoré ste k pozvánke pridali. alebo poslať textovú správu. Klepnutím na emailovú adresu odošlete pozvanej osobe email. Otvorenie pozvánky v emailovej správe: Klepnite na pozvánku.  Ak chcete. Pokiaľ prijmete. Ak ste prijali alebo dočasne prijali pozvánku. ktorá vám umožňuje prejsť na obrazovku „Info“ priamo z aplikácie Mail. Kapitola 10 Kalendár 127 .

ics. iPhone zobrazí správu. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. kontakty. Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. nie je však možné ich upravovať. pripomienky udalostí nebudú prehrané. Ak sú pripomienky kalendára vypnuté a má dôjsť k udalosti. ktorý vám príde v emailovej alebo textovej správe na iPhone. 2 Vyberte „Iný“ a potom vyberte „Pridať odoberaný kalendár“. avšak neprehrá žiadny zvuk.ics). 3 Zadajte informácie o serveri a klepnite na „Ďalej“ pre overenie odoberania. Odoberanie kalendárov podporuje množstvo kalendárových služieb. Odoberanie kalendára: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. iCal (prípadne iný kalendár formátu . 4 Klepnite na Uložiť. V časti „Kalendáre“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“. ani v nich vytvárať nové udalosti. Po zobrazení zoznamu udalostí klepnite na Pridať všetky. Naimportovať môžete štandardný kalendárový súbor s koncovkou . kalendáre”. Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Udalosti do kalendára môžete pridať aj importovaním kalendárového súboru z emailovej správy. vrátane Yahoo!.Odoberanie kalendárov Odoberať môžete kalendáre. Google a aplikácie iCal na Mac OS X. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté.ics) zverejnený na internete môžete odoberať jednoduchým klepnutím na odkaz. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone môžete prezerať. kontakty. 128 Kapitola 10 Kalendár . Pripomienky Nastavenie pripomienok udalostí v kalendári: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite „Pripomienky kalendára“. ktoré používajú formát iCalendar (. vyberte kalendár do ktorého chcete pridať dané udalosti a nakoniec klepnite na Hotovo. Importovanie udalostí z kalendárového súboru: V aplikácii Mail otvorte správu a klepnite na kalendárový súbor. Zvukové pripomienky pozvánok: V Nastavenia vyberte „Mail.

použiť ich ako pozadie. môžete si prezerať fotografie a videá nasnímané s iPhone. takže sa o ne môžete kedykoľvek podeliť s vašou rodinou.3 alebo novšia verzia (synchronizácia videí vyžaduje iPhoto 6. alebo ich priradiť ku kontaktu kvôli ľahšej identifikácii volajúceho. Fotky a videá si môžete prezerať na vašom iPhone. Fotografie a videá môžete tiež odosielať v emailových správach.0 alebo novšia verzia (iba fotografie) Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom vo vašom počítači obsahujúcim obrázky. odosielať ich do galérií na MobileMe a tlačiť (fotky). že nie je možné synchronizovať video do iPhone.6 alebo novšiu verziu). iPhone podporuje formáty videa H. priateľmi alebo kolegami. Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Aplikácia iTunes umožňuje synchronizovať vaše fotografie a videá s nasledujúcimi aplikáciami: Â Mac: iPhoto 4. v MMS správach. prípadne Aperture (iba fotografie) Â PC: Adobe Photoshop Elements 8. Fotografie a videá môžete synchronizovať s vaším počítačom.0. V prípade. ak ju podporuje váš operátor.0. 129 .Fotky 11 O aplikácii Fotky iPhone vám umožňuje nosiť vaše fotografie a videá všade so sebou. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Služba môže byť spoplatnená.3).264 a MPEG-4 s AAC audiom. budete zrejme musieť pomocou iTunes vytvoriť verziu tohto videa určenú pre iPhone. alebo môžete použiť AirPlay a Apple TV na ich prehrávanie na TV (iOS 4. Poznámka: Služba MMS je k dispozícii vtedy.

2 V iTunes vyberte Filmy a potom vyberte video. môžete si tiež zobraziť fotografie a videá podľa miesta. Klepnutím na tlačidlá v spodnej časti obrazovky zobrazíte fotografie a videá podľa albumov. Prezeranie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou iPhone. Ďalšie informácie nájdete na adrese support. na ktorých sú fotografie s informáciou o polohe. Ak klepnete na Miesta. udalostí. ktoré chcete synchronizovať. Klepnite na zapichovaciu značku a potom klepnutím na zobrazíte fotografie a videá z danej lokality. Ak symbol nie je zobrazený. Prehrávanie videa: Klepnite na v strednej časti obrazovky. Zobrazenie ovládania: Pre zobrazenie ovládania klepnite na fotografiu alebo video zobrazené na celej obrazovke. môžete vaše fotografie a videá zobraziť podľa udalostí alebo podľa identifikovaných tvárí. Prezeranie fotografií a videí: 1 V aplikácii Fotky klepnite na album fotografií.Vytvorenie verzie videa určenej pre iPhone: 1 Skopírujte video do knižnice iTunes. tvárí alebo miest.apple. 2 Klepnutím na miniatúru zobrazíte fotografiu alebo video na celej obrazovke. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. 3 Vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. 130 Kapitola 11 Fotky . Ak obsahujú informácie o polohe. pokiaľ je to možné. Fotografie sú zoradené podľa dátumu vytvorenia. Ak fotografie synchronizujete pomocou aplikácie iPhoto 8. kde boli nasnímané. synchronizované z počítača alebo uložené z emailu či MMS správ si môžete prezerať v aplikácii Fotky. klepnite na v dolnej časti obrazovky. Ak chcete znovu prehrať video.com/kb/HT1211. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete.0 (súčasť balíka iLife '09) alebo novšej. zobrazí sa mapa so všetkými lokalitami.

Opätovným dvojitým klepnutím fotografiu oddialite. roztiahne sa na celú obrazovku. ak ho chcete zobraziť na šírku obrazovky. Kapitola 11 Fotky 131 . Fotografia alebo video sa automaticky otočí a ak je spravené na šírku. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj pomocou dvoch prstov. Prehrávanie videí na celú obrazovku a na šírku obrazovky: Klepnite na video dvakrát. Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie alebo videa: Prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava.Prezeranie fotografií a videí na šírku: Otočte iPhone naležato. Klepnite naň dvakrát ešte raz. Prípadne zobrazte ovládacie prvky klepnutím na obrazovku a potom klepnite na alebo . ktoré chcete zväčšiť. Zväčšenie časti fotografie: Dvakrát klepnite na miesto. Posúvanie výrezu fotografie: Potiahnite fotografiu prstom. ak ho chcete zobraziť na celej obrazovke.

Prehratie prezentácie (iOS 4.2): Klepnutím otvorte album. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. vyberte si jednu z dostupných tém.3): 1 Klepnutím otvorte album. Prezentácie Albumy fotografií si môžete prezerať aj ako prezentácie s hudbou hrajúcou na pozadí a s prechodmi (iOS 4. akým spôsobom prehrávate prezentáciu. Â Pre nastavenie prechodu medzi fotografiami (iOS 4. zapnite možnosť Prehrávať hudbu. Zastavenie prezentácie: Klepnite na obrazovku. vyberte prechod Prelínať.Vymazanie fotografií a videí Fotografie a videá z albumu Fotoaparát na iPhone môžete vymazať. Ak je iPhone pripojený k TV alebo projektoru pomocou AV kábla.“ Â Ak chcete. Â Ak chcete zmeniť typ prechodu. Nastavenia prezentácií: V Nastaveniach vyberte Fotky a nastavte nasledujúce možnosti: Â Pre nastavenie času zobrazenia jednotlivých snímok prezentácie klepnite na Zobraziť fotku na a vyberte čas. Dostupnosť prechodov závisí od toho. Videá v prezentáciách sa začnú prehrávať automaticky. prezentácií a videí na TV. ktoré chcete vymazať. Â Pre nastavenie opakovania prezentácie zapnite alebo vypnite „Opakovať“. 2 Výber možností prezentácie.3). 3 Klepnite na Spustiť prezentáciu. 132 Kapitola 11 Fotky . Â Pre nastavenie zobrazovania fotografií a videí v náhodnom poradí zapnite alebo vypnite funkciu Zamiešať. Vymazanie fotografií a videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. potom klepnite na fotku a nakoniec na . Prehratie prezentácie (iOS 4. 3 Klepnite na Vymazať. Ak ste pripojený k Apple TV. Viac informácií nájdete v nasledujúcej časti „Prezeranie fotiek. potom klepnite na fotku a nakoniec na . aby počas prezentácie hrala hudba. potom klepnite na Hudba a vyberte skladbu. Tlačidlo Vymazať zobrazuje počet vybraných položiek.2) klepnite na „Prechod“ a vyberte typ prechodu. klepnite na Prechody a vyberte prechod.

prezentácií a videí na TV Aplikáciu Fotky môžete použiť na prezeranie fotiek a prehrávanie prezentácií a videí (iOS 4. adaptéry a docky sú dostupné osobitne.apple. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. znovu klepnite na av zozname vyberte iPhone. projektoru alebo VGA displeju. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. Prezeranie fotiek.3). Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču. prezentácie a videá (iOS 4. Prehrávanie (streaming) obsahu pomocou AirPlay a Apple TV:Spustite prehrávanie fotky. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. na ploche vyberte aplikáciu Fotky a spustite prezentáciu. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču.Prehrávanie hudby počas prezentácie (iOS 4. Fotky.3) si taktiež môžete bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone.2): Spustite prehrávanie hudby v iPode. Ak nechcete. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Poznámka: Apple káble. Navštívte www. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable.3) na vašom TV pomocou: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. Apple Composite AV Cable. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. prezentácie alebo videa (iOS 4. uistite sa. Kapitola 11 Fotky 133 .

Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. „Fotoaparát. Niektoré aplikácie tretích strán môžu tiež podporovať kopírovanie a vkladanie fotografií a videí. kam chcete vložiť fotografiu alebo video. ktoré chcete odoslať. ktoré chcete skopírovať. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. prípadne ukladať obrázky a videá z emailových správ a webových stránok do aplikácie Fotky. klepnite na a potom klepnite na MMS. Kopírovanie viacerých fotografií alebo videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. 2 Klepnite na Odoslať emailom/Odoslať video emailom. Kopírovanie fotografie alebo videa: Podržte prst na obrazovke.“ na strane 138. Odoslanie fotografie a videa pomocou správy MMS: Vyberte fotografiu alebo video. klepnite na Zdieľať a nakoniec na Email. Odosielanie viacerých fotografií alebo videí súčasne: V zobrazení miniatúr v albume klepnite na . V prípade potreby iPhone skomprimuje fotografiu alebo video. 134 Kapitola 11 Fotky . 3 Vytvorte správu a klepnite na Odoslať. Vkladanie fotografie alebo videa: Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. potom klepnite na kurzor a nakoniec na Vložiť. nie je zobrazený. Klepnite na veľkosť. Kopírovanie a vkladanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete z aplikácie Fotky kopírovať a vkladať do emailových alebo MMS správ. Ak symbol klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Fotografia alebo video sa zobrazí v okne novej emailovej správy. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. potom klepnutím vyberte fotografie alebo videá. Tlačidlo Kopírovať zobrazuje počet označených položiek. ktorú chcete použiť. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. až kým sa nezobrazí tlačidlo Kopírovať a klepnite naň. 4 Pri odosielaní fotografie môžete byť požiadaný o zníženie veľkosti správy zmenou veľkosti obrázku. pridávať fotografie a videá do galérií na MobileMe a zverejňovať videá na YouTube. Odosielanie fotografií a videí v emailovej alebo MMS správe Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe: 1 Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na .Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete odosielať v emailových a MMS správach. 3 Klepnite na Kopírovať.

5 Klepnite na Zverejniť. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z vášho iPhone. Predtým. a potom na „Odoslať na YouTube“. že máte MobileMe účet. 4 Klepnite na Kategória pre výber kategórie. vyberte album. Zadajte názov a popis. že majú túto funkciu povolenú. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať na MobileMe“. môžete do galérie MobileMe pridávať fotografie a videá priamo z iPhone. Nie všetky videá je možné preniesť v závislosti od ich dĺžky a ďalších faktorov. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať emailom/Odoslať video emailom“. Pridávanie fotografií alebo videí do galérie iného užívateľa: Vyberte fotografiu alebo video. iPhone vám oznámi zverejnenie fotografie alebo videa a ponúkne vám možnosť zobraziť súbor zverejnený na MobileMe. Popis a Tagy. Pridávanie fotografií a videí do galérie: Vyberte fotografiu alebo video. do ktorého budú fotografie alebo videá pridané a klepnite na Zverejniť. Zadajte emailovú adresu albumu a klepnite na „Odoslať“. 3 Zadajte informácie ako Názov. musíte najprv:  Nastaviť MobileMe účet na iPhone  Vytvoriť galériu na MobileMe a povoliť pridávanie fotografií prostredníctvom emailu alebo pomocou iPhone Viac informácií o vytváraní galérií a pridávaní fotografií a videí nájdete v Pomocníkovi služby MobileMe s názvom MobileMe Help. Fotografie a videá môžete pridávať aj do galérií iných užívateľov MobileMe v prípade.Pridávanie fotografií alebo videí do galérie na MobileMe V prípade. Kapitola 11 Fotky 135 . alebo odoslať odkaz naň známemu. Zverejňovanie videa na YouTube V prípade. Zverejnenie videa na YouTube: 1 Počas prezerania videa klepnite na 2 Prihláste sa na váš YouTube účet. Ak symbol nie je zobrazený. že máte účet na YouTube. než budete môcť pridávať fotografie alebo videá do galérie na MobileMe.

Ukladanie fotografií a videí z emailových správ. Ak symbol nie je zobrazený. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. Tlačenie fotografií Fotografie na iPhone môžete tlačiť pomocou funkcie AirPrint. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Uloženie fotografie z webovej stránky do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Uloženie fotografie alebo videa z MMS správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na obrázok v konverzácii. MMS správ a webových stránok Uloženie fotografie z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. Fotografie a videá z albumu Fotoaparát môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií v počítači po pripojení iPhone k počítaču. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. Uloženie videa z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť obrázok. Tlačenie fotografie: Klepnite na a potom na Tlačiť. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Vyberte fotografie. Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na . 136 Kapitola 11 Fotky . klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň.

Fotografiu môžete priradiť ku kontaktu priamo v aplikácii Kontakty klepnutím na Upraviť a potom na „Pridať fotku“. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov.Priradenie fotografie ku kontaktu Kontaktu môžete priradiť fotografiu. 2 Fotografiu potiahnite na požadované miesto. 2 Klepnite na „Priradiť ku kontaktu“ a vyberte kontakt. Potiahnite fotografiu a zväčšite alebo zmenšite ju pomocou dvoch prstov. ako vám to vyhovuje. Pozadie Fotografiu môžete nastaviť ako pozadie na zamknutej obrazovke a aj na ploche. 3 Fotografiu môžete zväčšiť/zmenšiť a umiestniť tak. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. prípadne vyberte akúkoľvek fotografiu. na ploche alebo na oboch. že na ploche vyberiete Nastavenia > Pozadie. iPhone zobrazí jej fotografiu. potom klepnite na Použiť ako pozadie. Môžete si tiež vybrať z niekoľkých pozadí dodávaných spolu s iPhone a to tak. Nastavenie pozadia s fotografiou: 1 Vyberte ľubovoľnú fotografiu a klepnite na . Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na ikonu aplikácie Fotoaparát na ploche a spravte fotografiu. 4 Klepnite na Priradiť fotografiu. Ak vám takáto osoba zavolá. ktorú už máte na iPhone a klepnite na . Kapitola 11 Fotky 137 . 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke.

LED blesk na snímanie fotografií a videí hlavným fotoaparátom a predný fotoaparát. Funkcia zaostrenie klepnutím vám umožňuje zaostriť na akýkoľvek objekt alebo oblasť jednoduchým klepnutím na ne. kde ste fotografiu spravili. Wi-Fi alebo zo siete mobilného operátora. aby boli k fotografiám a videám priraďované informácie o polohe. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. ktorý dokáže snímať fotografie a videá vo vysokom rozlíšení. Tieto geografické súradnice môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach na označenie miesta. na ktorej zároveň vidíte snímanú fotografiu alebo natáčané video. môžete aplikáciu Fotoaparát používať bez zapínania lokalizačných služieb. snímať fotografie a nahrávať videá samých seba. nech už sa nachádzate kdekoľvek. Hlavný fotoaparát sa nachádza na zadnej časti iPhone. Zároveň dôjde k automatickému upraveniu expozície. Pokiaľ nechcete. Napríklad aplikácia Fotky organizuje fotografie podľa miest.Fotoaparát 12 O aplikácii Fotoaparát S iPhone máte. Ak sú zapnuté lokalizačné služby. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. Funkcia makro (približne 10 cm) a 5x digitálny zoom vám umožňujú fotiť skvelé detailné zábery. vždy poruke vynikajúci fotoaparát a videokameru. 138 . Fotoaparát ovládate pomocou obrazovky. iPhone 4 má hlavný fotoaparát. ktorým môžete uskutočňovať FaceTime video hovory. k fotografiám a videám budú priradené značky s údajmi o polohe — vrátane aktuálnych geografických súradníc podľa informácií z GPS. Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté.

iPhone prehrá zvuk uzávierky. Kapitola 12 Fotoaparát 139 . blesk je vypnutý. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Tento zvuk nebude prehrávaný v prípade. že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. Najlepšie výsledky získate. Na iPhone 4 môžete zapnúť funkciu HDR a snímať tak HDR fotografie (fotografie s vysokým dynamickým rozsahom).Fotografovanie a natáčanie videí Fotografie a videá získate jednoduchým namierením iPhone na objekt a klepnutím na obrazovku. Funkcia HDR spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do jednej fotografie. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Nastavenie režimu Zapnúť alebo vypnúť HDR LED blesku Prepínanie medzi kamerami Oblasť ostrenia Zväčšenie Prepínač medzi fotoaparátom a videokamerou Miniatúra poslednej fotky Klepnite pre fotografovanie Fotografovanie: Zacieľte iPhone a klepnite na .) Poznámka: Ak je funkcia HDR zapnutá. ak bude iPhone a snímaný predmet nehybný. či je funkcia HDR zapnutá alebo vypnutá. (Funkcia HDR je štandardne vypnutá. Poznámka: V niektorých krajinách bude tento zvuk prehrávaný aj vtedy. Vypnutie alebo zapnutie funkcie HDR: Klepnite na tlačidlo HDR v hornej časti obrazovky. Tlačidlo indikuje. . ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Pomocou tlačidiel hlasitosti na bočnej strane iPhone môžete ovládať hlasitosť zvuku uzávierky. Uistite sa.

Ak symbol klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládanie. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku a potom zväčšujte alebo zmenšujte obraz (hlavný fotoaparát. Ak je toto nastavenie vypnuté. Fotografia bude pridaná do albumu Fotoaparát.HDR aj normálnej): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. 140 Kapitola 12 Fotoaparát . a Spať/ Zobudiť a Domov. Vymazanie fotografie a videa: Klepnite na . bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Ak uložíte obidve verzie. Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky fotoaparátu alebo videokamery. Záblesk na obrazovke znamená. prípadne uložiť iba HDR verziu. nie je zobrazený. Fotografovanie: Naraz rýchlo stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie v albume Fotoaparát symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky).“. Nahrávanie videa: Posuňte prepínač Fotoaparát/Videokamera do polohy a klepnutím na spustite nahrávanie. iba v režime fotoaparátu) pomocou ovládacieho prvku v jej spodnej časti.verziu s normálnou expozíciou a aj HDR verziu fotografie.“./Vyp. Počas nahrávania videa bude tlačidlo nahrávania blikať.Pomocou funkcie HDR môžete do albumu Fotoaparát uložiť obe verzie . v pravom hornom Prezeranie fotografií a videí po nasnímaní: Klepnite na ikonu miniatúry posledného záberu v ľavom dolnom rohu obrazovky. Pre návrat do fotoaparátu alebo videokamery klepnite na „Hotovo“. že bola spravená jej fotografia. Nahrávanie môžete taktiež spustiť alebo zastaviť stlačením stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. Na prezeranie ďalších fotiek a videí v albume Fotoaparát použite šípky v spodnej časti obrazovky. alebo jednoducho švihnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava. Ak ovládanie nie je zobrazené. Zmena oblasti ostrenia a nastavenie expozície: Klepnutím na ľubovoľné miesto zaostríte fotoaparát alebo videokameru a upravíte expozíciu pre zvolenú oblasť. Štandardne sa ukladajú obidve verzie. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou: Klepnite na rohu obrazovky. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . „Auto“ alebo „Zap. Nastavenie režimu LED blesku: Klepnite na tlačidlo blesku v ľavom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na „Vyp. Obdĺžnik na obrazovke označuje miesto ostrenia fotoaparátu alebo videokamery. Pre zastavenie nahrávania znovu klepnite na . vyvoláte ho klepnutím na obrazovku.

Album Fotoaparát si môžete prezerať v aplikáciách Fotoaparát alebo Fotky. bude v albume Fotoaparát uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené. Ovládacie prvky pri prezeraní fotografií a videí v albume Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku. V aplikácii Fotky klepnite na album Fotoaparát. alebo akéhokoľvek videa. Kapitola 12 Fotoaparát 141 . Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“. Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál. 2 Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom klepnite na „Orezať“.Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do albumu Fotoaparát na vašom iPhone. Obrázky a videá si môžete prezerať pomocou tlačidiel. alebo švihnutím prsta po displeji smerom doprava alebo doľava. Orezanie videa: 1 Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky. Prezeranie fotografií a videí v albume Fotoaparát: V aplikácii Fotoaparát klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. 3 Klepnite na „Orezať originál“ alebo na „Uložiť výrez“. ktoré sa nachádza v albume Fotoaparát. Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií nájdete v časti: Â „Prezeranie fotografií a videí“ na strane 130 Â „Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 134 Orezávanie videí Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). budú orezané snímky natrvalo vymazané z pôvodného videa. Ak ukladáte normálnu aj HDR verziu fotografie. Môžete nahradiť pôvodné video. alebo uložiť orezanú verziu ako nový videoklip.

Prenos fotografií a videí do počítača Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači. Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá z iPhone. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k počítaču. Â Mac: Vyberte fotografie a kliknite na „Import“ (Importovať) alebo „Download“ (Stiahnuť) v aplikácii iPhoto. Â PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií. alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači. 142 Kapitola 12 Fotoaparát . budú odstránené z albumu Fotoaparát. Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné synchronizovať len s počítačmi Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“ v iTunes.

143 . Â Obľúbené: Videá. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Po prihlásení sa na účet YouTube budú zobrazené vaše obľúbené videá. ktoré ste nedávno prezerali. Â Najnovšie: Naposledy pridané videá na YouTube. Populárne alebo Obľúbené. Videá môžete ohodnotiť na stránkach www. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. čím zobrazíte kategórie ako Najnovšie. prípadne na Dnes alebo Tento týždeň pre najprezeranejšie videá dňa či týždňa. Akékoľvek obľúbené videá môžete synchronizovať so svojim účtom.YouTube 13 Vyhľadávanie a prehrávanie videí YouTube obsahuje krátke videá od ľudí z celého sveta. Â Populárne: Najčastejšie prehrávané videá užívateľmi YouTube. Â Najlepšie: Videá s najvyšším hodnotením od užívateľov YouTube. Prípadne klepnite na Viac. ktoré ste pridali do playlistov. Využívanie niektorých funkcií iPhone vyžaduje prihlásenie sa na YouTube účet. Â História: Videá. Â Odoberané: Videá z odoberaných YouTube účtov.com po vytvorení užívateľského účtu.com. Najlepšie. Prezeranie videí: Klepnite na Vybrané.youtube. Â Vybrané: Videá vybrané tímom služby YouTube. História. Â Playlisty: Videá. Viac informácií týkajúcich sa vytvorenia YouTube účtu nájdete na adrese www. ktoré ste pridali medzi Obľúbené. Klepnite na Všetky pre najčastejšie prehrávané videá všetkých čias. Odoberané alebo Playlisty.youtube. Poznámka: Služba YouTube nemusí byť dostupná pre všetky jazyky a oblasti.

aby vás nerušili pri pozeraní. dĺžku trvania videa a účet. počet prezeraní. Ovládanie prehrávania Pri prehrávaní videa sú ovládacie prvky skryté. Zobrazenie ovládacích prvkov videa: Klepnite na obrazovku. tagov a užívateľských mien.Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Video sa začne sťahovať do vášho iPhone a zobrazí sa indikátor priebehu sťahovania. ak chcete prejsť na nasledujúce video. V zozname videí môžete vidieť názov. ktorá opisuje to. Posuvník Priebeh sťahovania Indikátor priebehu Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Odoslať emailom Záložka Predchádzajúce video/ Prevíjanie dozadu Hlasitosť Prehrávanie a pozastavenie videa Nastavenie hlasitosti Klepnite na alebo . Klepnite na dvakrát. Akonáhle sa stiahne dostatočne veľká časť videa. ktoré používate najčastejšie. Môžete tiež použiť tlačidlá ovládania hlasitosti na slúchadlách iPhone. Preskočenie na nasledujúce alebo predchádzajúce video v zozname 144 Kapitola 13 YouTube . Vyhľadávanie videí: 1 Klepnite na Vyhľadať (ak táto možnosť nie je zobrazená. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 148. ak chcete skočiť na predchádzajúce video. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Prehrávanie videa: Klepnite na video. z ktorého bolo video odoslané na YouTube. alebo použite tlačidlá na boku iPhone. spustí sa jeho prehrávanie. Klepnite na dvakrát. ich popisu. Prehrávanie videa môžete tiež spustiť klepnutím na . čo hľadáte a potom klepnite na „Vyhľadať“. YouTube zobrazí výsledky vyhľadávania na základe názvov videí. 2 Zadajte slovo alebo frázu. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. hodnotenie. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na vyhľadávacie pole YouTube.

Klepnite dvakrát na video. alebo stlačte tlačidlo Domov . . čím zobrazíte súvisiace videá a ďalšie ovládacie prvky určené na spravovanie videí. Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. že pripojíte iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. alebo klepnúť na a roztiahnuť ho na šírku obrazovky. Klepnite na Hotovo. vrátane videí v HD formáte (iPhone 4). kábla Apple Composite AV. prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Môžete tiež klepnúť na .Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Zastavenie prehrávania videa Prepínanie medzi roztiahnutím videa na celú obrazovku a zobrazením videa na šírku obrazovky Pridanie videa medzi Obľúbené pomocou ovládacích prvkov Dotknite sa a podržte prst na alebo . môžete prehrávať na TV prijímači tak. Spravovanie videí Klepnite na vedľa videa. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). Spustite prehrávanie videa a klepnite na . Odoslanie odkazu na video emailom pomocou Spustite prehrávanie videa a klepnite na ovládacích prvkov Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Videá z YouTube. čím zobrazíte video na celú obrazovku. Kapitola 13 YouTube 145 .

ak chcete zobraziť viac informácií. čím zobrazíte komentáre. Hodnotenie a komentovanie videa Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Hodnotiť/Komentovať/Označiť“ a potom vyberte „Hodnotiť/Komentovať“.Pridanie videa medzi Obľúbené Pridanie videa do playlistu Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. dátum pridania a ďalšie informácie týkajúce sa videa. Klepnite na Zdieľať video. Zobrazenie ďalších videí vybraného účtu Odoberanie videí vybraného YouTube účtu 146 Kapitola 13 YouTube . popis. Klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte existujúci playlist. Odoslanie odkazu na video v emailovej správe Prezeranie súvisiacich videí Zobrazenie ďalších informácií Klepnite na vedľa videa. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí. Klepnite na video v zozname súvisiacich videí. alebo klepnite na vedľa videa. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí a potom klepnite na „Odoberať <účet>“ v dolnej časti zoznamu videí. alebo klepnite na . čím vytvoríte nový playlist. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.

Vymazanie videa z obľúbených: Vyberte „Obľúbené“. potom klepnite na vedľa videa a nakoniec na „Vymazať“. môžu byť zlúčené s obľúbenými videami vo vašom YouTube účte. hodnotenia a playlisty. čím zobrazíte všetky videá z daného účtu. klepnite na vedľa playlistu a potom na „Vymazať“. Klepnite na účet v zozname. 2 Klepnite na vedľa playlistu a nakoniec na „Vymazať“.com. klepnite na „Upraviť“. Zobrazenie odoberaných účtov: Vyberte Odoberané. Zobrazenie obľúbených. YouTube účet si môžete vytvoriť na adrese www.Používanie funkcií YouTube účtu Ak máte účet na YouTube. ktoré ste pridali do svojho účtu: Vyberte Obľúbené. môžete pristupovať k funkciám. Vymazanie videa z playlistu: 1 V playlistoch klepnite na playlist a potom na Upraviť. Zrušiť odoberanie YouTube účtu: V Odoberané klepnite na vybraný účet v zozname a potom na Neodoberať. potom klepnite na „Pridať Pridanie videa do playlistu: Klepnite na do playlistu“ a vyberte playlist. čím zobrazíte zoznam videí. vedľa videa. Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu. Kapitola 13 YouTube 147 . ktoré ste pridali. komentáre. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. a zadajte názov playlistu. Akékoľvek videá. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. klepnite na  Ak chcete vytvoriť nový playlist.youtube. ako napríklad odoberania. ktoré ste pridali medzi obľúbené v iPhone. Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na Upraviť a máte na výber jednu z nasledujúcich činností:  Ak chcete vymazať celý playlist. Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist.

148 Kapitola 13 YouTube . Ak napríklad často pozeráte videá s najvyšším hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube. môžete nahradiť tlačidlo Vybrané tlačidlom Najlepšie. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. ktoré chcete nahradiť. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. že máte účet na YouTube. Ak ste skončili s úpravami. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami V dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tlačidlá Vybrané. na miesto tlačidla. Odosielanie videí na YouTube V prípade. klepnite na „Hotovo“. môžete odosielať videá priamo na YouTube. ktoré používate najčastejšie. Viac v časti „Zverejňovanie videa na YouTube“ na strane 135. Populárne a Záložky. skryté tlačidlá. Počas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlačidlo „Viac“ zobrazíte ostatné. alebo tlačidlá pre vyhľadávanie tými.

mesiaca. 1t. 1r alebo 2r. 3 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na Hotovo. 3m. 2 Zadajte symbol. Na grafe sa zobrazí vývoj ceny v priebehu jedného dňa. Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby). Švihnite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. 1m. fond alebo index v zozname a potom klepnite na 1d. čím zobrazíte ostatné grafy v aplikácii. Zobrazenie vývoja cien akcií. týždňa. 149 . fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať. 6m. Prezeranie grafov na šírku: Otočte iPhone naležato. Ceny sú aktualizované vždy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súčasne pripojený na internet). fondov a indexov do aplikácie Akcie: 1 Klepnite na a potom klepnite na . Pridávanie akcií. prípadne troch či šiestich mesiacov alebo jedného či dvoch rokov. fondov a indexov. fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu. Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo vybranom časovom okamihu.Akcie 14 Prezeranie cien akcií S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií. názov spoločnosti.

. potom klepnite na vedľa akcie a nekoniec vedľa akcie alebo Zmena poradia v zozname: Klepnite na indexu na nové miesto v zozname.com: V zozname vyberte akciu. fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami. Potom potiahnite Prepínanie medzi zobrazením percentuálnej zmeny. grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie. Zobrazenie ďalších informácií na Yahoo.Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období. Zobrazenie ďalších informácií Zobrazenie súhrnných informácií. Prípadne klepnite na a potom na %. . alebo klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari. Cena alebo Trh kap a nakoniec na Hotovo. Klepnutím ešte raz prepnete zobrazenie. fondu alebo indexu: Vyberte akciu. Vymazanie akcie: Klepnite na klepnite na Vymazať. zmeny ceny a trhovej kapitalizácie: Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. 150 Kapitola 14 Akcie . fond alebo index a klepnite na . Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom dolu pre zobrazenie titulkov.

Dôležité: Mapy. čo môže spôsobiť. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné na všetkých geografických lokalitách. Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Môžete vyhľadávať miesta.Mapy 15 UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. prípadne obrazy ulíc z mnohých miest a regiónov na zemi. označiť lokalitu značkou a získať satelitné zobrazenie alebo Google obrazy ulíc. Vďaka vstavanému kompasu môžete ľahko zistiť. verejnou dopravou či pešie trasy. zistiť vašu aktuálnu polohu. Porovnajte informácie získané pomocou iPhone so svojím okolím a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. Mapy môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. že mapy. Nájdite a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu a použite ju pre vytvorenie trasy na alebo z určitého miesta. Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté. Aplikácia Mapy zobrazuje mapy ulíc. smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb. nepresné alebo neúplné. ktorým smerom ste otočený.com/ sk_SK/manuals/iphone. Aplikácia Mapy tiež zobrazuje informácie o stave dopravy a podrobné mapy pre cestu autom. 151 . satelitné fotky a hybridné (kombinované) mapy. smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné.

Na lokalite sa zobrazí značka. prípadne dvakrát klepnite na tú časť mapy. 3 Klepnite na Hľadať. križovatky. vo vyhľadávacom poli a potom 152 Kapitola 15 Mapy . prípadne klepnite na mapu dvoma prstami naraz. 2 Napíšte adresu alebo inú informáciu. pridáte lokalitu medzi záložky alebo kontakty. Lokality môžu obsahovať body záujmu pridané užívateľmi Google My Maps („Obsah vytvorený užívateľmi“) a sponzorské odkazy. Zväčšenie časti mapy Použite dva prsty (priložte ich na displej a roztiahnite). Použite dva prsty (priložte ich na displej a spojte). stanovíte trasu. ktorú chcete zväčšiť. orientačného bodu. Pre ďalšie zväčšenie znovu klepnite dvakrát. doľava alebo doprava. kontaktu alebo smerového čísla. oblasti. ktorá súvisí s vyhľadávaním.Vyhľadávanie lokalít Lokality môžete vyhľadávať mnohými spôsobmi — napríklad podľa adresy. Klepnutím na značku zobrazíte názov a popis lokality. alebo odošlete emailom odkaz na Google Maps. Pre ďalšie zmenšenie klepnite znovu dvoma prstami. ktoré sa zobrazia ako špeciálne ikony (napríklad ). Potiahnite mapu nahor. Zmenšenie mapy Presun na iné miesto na mape Zobrazenie adresy kontaktu: Klepnite na klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. Vyhľadanie lokality a jej zobrazenie na mape: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. záložky. Klepnutím na získate informácie o danej lokalite. nadol.

Ak kontakt obsahuje viac ako jednu adresu. ale prestane centrovať mapu. budete vyzvaný. prípadne potiahnete mapu prstom. Ak sú lokalizačné služby vypnuté. takže už nebude aktívne. Určenie aktuálnej polohy a zapnutie sledovania polohy: Klepnite na . V prípade. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Adresu môžete zobraziť na mape klepnutím priamo na ňu v aplikácii Kontakty. Lokalizačné služby využívajú dostupné informácie z mobilnej siete. ak sú lokalizačné služby vypnuté. aby bolo možné ju zobraziť takýmto spôsobom. Vašu aktuálnu polohu nemôžete určiť a sledovať. Lokalizačné služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. iPhone aktualizuje vašu polohu a mení zobrazenie mapy tak. Ak klepnete na ešte raz. v stavovom riadku sa zobrazí . Veľkosť kruhu závisí od presnosti. Kapitola 15 Mapy 153 . Nájdenie aktuálnej polohy Vašu aktuálnu (približnú) polohu nájdete rýchlym klepnutím. že vašu polohu nie je možné presne stanoviť. iPhone bude naďalej aktualizovať vašu polohu. iPhone používa na zistenie vašej polohy lokalizačné služby. miestnych Wi-Fi sietí (pokiaľ máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). ktorú chcete zobraziť. Ak sa pohybujete. Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. tým je stanovená poloha presnejšia. takže sa informácie o polohe môžu posunúť za hranice obrazovky. s akou je možné určiť vašu polohu — čím je kruh menší. musíte vybrať tú.Kontakt musí obsahovať aspoň jednu adresu. aby ste ich zapli. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. zobrazí sa okolo značky modrý kruh. aby bol indikátor vašej polohy stále v strede.

Aplikácia Mapy používa na stanovenie kurzu skutočný sever. V mieste dotyku sa zobrazí značka. aj keď máte v nastaveniach kompasu zvolený magnetický sever. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby. Značkou môžete manuálne označiť lokalitu. Predĺžite tak výdrž batérie. Ak sa nachádzate v blízkosti zdroja rušenia. Tieto informácie môžete použiť na:  Stanovenie trasy do cieľa  Pridanie lokality medzi kontakty  Odoslanie adresy prostredníctvom emailu alebo MMS  Označenie lokality záložkou Zobrazenie smeru. vypnite ju. (Ikona sa zmení na . Viac v časti kapitola 20. až kým sa nezobrazí nová značka. budete vyzvaný. Označenie lokality: Dotknite sa a podržte prst na lokalite na mape.“ na strane 172.) Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru.Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. aby ste sa od neho vzdialily. iPhone zobrazí adresu vašej aktuálnej polohy (ak je dostupná). iPhone vás vyzve na skalibrovanie pohybom iPhone po dráhe v tvare číslice osem. 154 Kapitola 15 Mapy . Označenie lokality značkou. ktorá nahradí predchádzajúcu. alebo sa dotknite a podržte prst na novej lokalite. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. Získanie informácií o aktuálnej polohe: Klepnite na modrú značku a potom klepnite na . potom ju potiahnite na novú lokalitu. „Kompas. Presúvanie značky: Dotknite sa a podržte prst. tým je presnosť väčšia. ktorým ste otočený: Klepnite znovu na . Ak je potrebné kompas skalibrovať. ktorým ste otočený.

alebo hybridné (kombinované) zobrazenie satelitných snímok a máp ulíc. Kapitola 15 Mapy 155 . Ak sa chcete vrátiť k mapovému zobrazeniu. prípadne kombinácie satelitnej snímky s mapou. Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na a potom na Satelit. Môžete si tiež prezerať Google obrazy ulíc. klepnite na Mapa. alebo na Hybridné pre zobrazenie satelitnej snímky.Satelitné zobrazenie a zobrazenia ulíc Môžete zobraziť satelitné zobrazenie mapy.

verejnou dopravou alebo pešie trasy do vybraného cieľa. Dostupné možnosti cestovania závisia od trasy. 2 Zadajte počiatočný a koncový bod vašej trasy v poliach Štart a Cieľ.Google obrazy ulíc: Klepnite na . 3 Klepnite na Trasa (ak ste lokality zadali manuálne) a vyberte trasu pre auto ( ).) Pre pohyb po ulici klepnite na šípku. Ak napríklad máte adresu priateľa v zozname kontaktov. môžete klepnúť na „Kontakty“ a potom klepnúť na meno známeho namiesto zadávania adresy. Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre návrat na mapové zobrazenie. klepnite na . 360° panoramatický obraz môžete otáčať pomocou prstov. Stanovenie trás Táto funkcia umožňuje vytvoriť trasy pre cestu autom. ak sú k dispozícii). Klepnutím sa vrátite na mapové zobrazenie Obrazy ulíc nemusia byť dostupné pre všetky oblasti. iPhone automaticky stanoví za počiatočný bod vašu aktuálnu polohu (pokiaľ je k dispozícii). verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ). 4 Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: 156 Kapitola 15 Mapy . Posledné alebo Kontakty. Ak nie je zobrazené. Stanovenie trasy do cieľa: 1 Klepnite na Navigovať. Klepnite na v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej polohy alebo značky na mape. Ak chcete obrátiť smer trasy. vymažte obsah poľa. (Vložený obrázok znázorňuje smer vášho pohľadu.

približný čas príchodu a celkové náklady na cestu. čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy. Klepnite na Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam. Keď klepnete na Štart. vrátane úsekov. Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. Pokiaľ cestujete verejnou dopravou. Pokiaľ šoférujete alebo kráčate. vo vyhľadávacom poli a . Klepnite na pre nastavenie času odchodu. Zobrazenie nedávno zobrazených trás: Klepnite na potom klepnite na Posledné. bude čas potrebný na presun do cieľa náležite upravený. že na mape vyhľadáte lokalitu. Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na a potom klepnite na Zoznam. Trasu tiež môžete stanoviť tak. klepnete na jej značku. kde musíte ísť peši. zobrazí sa vám každý úsek trasy a dopravný prostriedok. klepnite na Upraviť. Klepnutím na sa dostanete naspäť. V hornej časti obrazovky nájdete čas autobusu alebo vlaku na prvej zastávke.  Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na . príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. V prípade. zobrazuje sa približná vzdialenosť a čas cesty v hornej časti obrazovky. zobrazí sa vám cesta a v hornej časti obrazovky nájdete informácie o každej etape tejto cesty. klepnete na a potom na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné informácie. Prehodenie začiatku a konca trasy: Klepnite na Ak tlačidlo nie je zobrazené. že sú dostupné informácie o premávke. Kapitola 15 Mapy 157 .

Dopravná situácia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. prípadne adresu ulice). je možné. alebo prejdite na lokalitu na mape. 2 Do textového poľa zadajte typ firmy a klepnite na Hľadať. že budete musieť zmenšiť mapu na úroveň. zobrazíte názov firmy a jej popis. ak vyhľadáte na mape vaše mesto. Vyhľadanie firmy bez predchádzajúceho vyhľadania lokality: Zadajte do vyhľadávania reťazce typu:  pizzeria bratislava slovakia  autoservis bratislava slovakia Kontaktovanie firmy alebo stanovenie trasy k firme: Klepnite na značku. 158 Kapitola 15 Mapy . môžete na mape zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch a diaľniciach. Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Vyhľadanie firmy v danej oblasti: 1 Vyhľadajte lokalitu (napríklad mesto. ktorá označuje firmu a potom klepnite na vedľa názvu. štát alebo krajinu. budú označené kiná vo vašom meste. že sú k dispozícii.Zobrazenie dopravnej situácie V prípade. Vyhovujúce lokality budú označené značkami. Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na a potom klepnite na Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu. kedy sa zobrazia hlavné cesty. Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami: Sivá = nie sú dostupné žiadne údaje Zelená = rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť Žltá = rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť Červená = premávka sa pohybuje krokom Ak informácie o doprave nie sú zobrazené. zadáte „filmy“ a potom klepnete na Hľadať. ktorá označuje firmu. Napríklad. Klepnutím na značku.

klepnite na „Pridať do kontaktov“ a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ v spodnej časti obrazovky. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. na emailovú adresu pre odoslanie emailu a na webovú stránku pre jej otvorenie. klepnite na tlačidlo „Pridať do kontaktov“ v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps v MMS správe: Nájdite lokalitu. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps: Nájdite lokalitu. klepnite na značku. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na Email. Pridanie lokality medzi kontakty Nájdite lokalitu. vedľa firmy Zavolať Navštíviť webovú stránku Stanoviť trasu Klepnutím na zobrazíte informácie o kontakte Zdieľanie informácií o polohe Nájdenú lokalitu môžete pridať do zoznamu kontaktov. Â Pre získanie trasy klepnite na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. Kapitola 15 Mapy 159 . Môžete tiež odoslať odkazy na polohu v službe Google Maps pomocou emailu alebo MMS. Prípadne klepnite na pre zobrazenie ďalších informácií. Â Ak chcete pridať firmu do vášho zoznamu kontaktov. ak chcete zobraziť jej polohu. klepnite na vedľa mena alebo popisu.Ďalej máte na výber jednu z nasledujúcich možností: Â Klepnite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na MMS. Â Zdieľanie polohy firmy emailom alebo v textovej správe. Klepnite na firmu. Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania firiem: Na obrazovke Mapa klepnite na Zoznam. klepnite na značku. klepnite na značku. ktorou je označená.

Vytváranie záložiek pre lokality

Lokality, ktoré budete chcieť neskôr znovu vyhľadať, môžete označiť záložkami. Označenie lokality záložkou: Nájdite lokalitu na mape, klepnite na značku, ktorou je označená, klepnite na vedľa názvu alebo popisu a potom klepnite na Pridať do záložiek v dolnej časti Info obrazovky. Zobrazenie lokality zo záložiek alebo nedávno zobrazenej lokality: Klepnite na vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na Záložky alebo Posledné.

160

Kapitola 15 Mapy

Počasie

16

Zobrazenie súhrnných informácií o počasí

Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.
Dnešné maximum a minium Aktuálne poveternostné podmienky Aktuálna teplota

Predpoveď na 6 dní

Pridať a odobrať mestá

Počet uložených miest

Ak má panel s počasím svetlomodrú farbu, je v danom meste deň — teda čas medzi 6:00 a 18:00. Ak je panel tmavofialový, je v danom meste noc — teda čas medzi 18:00 a 6:00. Pridávanie miest: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 2 Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na Vyhľadať. 3 Vyberte mesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

161

Prepínanie medzi mestami: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Počet bodiek pod panelom s počasím zodpovedá počtu uložených miest. Zmena poradia miest: Klepnite na miesto v zozname. Vymazanie mesta: Klepnite na Vymazať. a potom potiahnite vedľa mesta na nové

, potom klepnite na

vedľa mesta a nakoniec na a potom

Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia: Klepnite na klepnite na °F alebo °C.

Zobrazenie ďalších informácií o počasí

Môžete si zobraziť detailnejšie informácie o počasí, správy alebo webové stránky súvisiace s mestami a ďalšie informácie. Zobrazenie informácií o meste na Yahoo.com: Klepnite na .

162

Kapitola 16 Počasie

Poznámky

17

Aplikácia Poznámky

Priamo na iPhone môžete vytvárať poznámky a synchronizovať ich s podporovanými aplikáciami na počítači a online účtoch. V zozname poznámok môžete vyhľadávať text.

Synchronizácia poznámok

Aplikáciu Poznámky môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciou Mail na Macu alebo aplikáciami Microsoft Outlook 2003, 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.
 Ak chcete bezdrôtovo synchronizovať poznámky s účtami MobileMe, Google,

Yahoo! alebo iným IMAP účtom, zapnite Poznámky v nastaveniach týchto účtov. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27.

Písanie a čítanie poznámok

Pri synchronizácii Poznámok s aplikáciou na počítači alebo s online účtami sa na obrazovke Účty zobrazia jednotlivé účty a navyše aj tlačidlo pre zobrazenie všetkých poznámok v jednom zozname. Zobrazenie všetkých poznámok: Klepnite na Všetky poznámky.

163

Zobrazenie poznámok konkrétneho účtu: Klepnite na názov účtu.

Zmena písma poznámok: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Poznámky sú v zozname usporiadané podľa dátumu poslednej úpravy. Naposledy upravené poznámky sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname poznámok je zobrazených niekoľko prvých slov z každej poznámky. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie poznámok na šírku a používanie väčšej klávesnice. Pridávanie poznámok: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo. Nové poznámky sú pridávané do predvoleného účtu, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach aplikácie Poznámky. Viac v časti „Poznámky“ na strane 232. Čítanie poznámok: Klepnite na poznámku. Klepnutím na nasledujúcu alebo predchádzajúcu poznámku. alebo zobrazíte

Úprava poznámok: Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica. Vymazanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .

164

Kapitola 17 Poznámky

Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. 2 Zadajte text do vyhľadávacieho poľa. na iPhone musí byť nastavený emailový účet. Vyhľadanie poznámky: 1 Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu poznámok klepnite na stavový riadok. Klepnite na „Vyhľadať“. Odosielanie poznámok emailom Odoslanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na . Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46.Vyhľadávanie v poznámkach Vyhľadávať môžete v textoch poznámok. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Kapitola 17 Poznámky 165 . Vyhľadávanie v poznámkach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Viac v časti „Nastavenie emailových účtov“ na strane 81.

Zobrazenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“. Pridávanie hodín: 1 Klepnite na „Svetový čas“. je v danom meste deň.Hodiny 18 Svetový čas Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín. Ak ste do zoznamu pridali viac ako štvoro hodín. Vymazanie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a potom na „Upraviť“. môžete medzi nimi rolovať pohybom prsta nadol alebo nahor. je v ňom noc. Zobrazia sa mestá zodpovedajúce vami zadanému názvu. Pokiaľ sa mesto. Preskupenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a klepnite na „Upraviť“. ktoré hľadáte nenašlo. Potom potiahnite vedľa hodín na nové miesto v zozname. Ak je ciferník čierny. 2 Klepnite na a zadajte názov mesta. skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme. Potom klepnite na vedľa hodín a nakoniec na „Vymazať“. 3 Klepnutím na mesto pridáte hodiny zobrazujúce čas v danom meste. 166 . Ak je ciferník hodín biely.

V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť. Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík.Budíky Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. ikona v hornej časti obrazovky iPhone. Ak je budík nastavený tak. vedľa Kapitola 18 Hodiny 167 . ktorý chcete upraviť. Vypnutý budík nebude zvoniť. Ak je funkcia Prerušiť zapnutá a počas zvonenia budíka stlačíte „Driemať“. Každý z budíkov môže zvoniť len počas určitého dňa. Ak cestujete. Vymazanie budíka: Klepnite na „Budík“ a na „Upraviť“. Vypínanie a zapínanie budíka: Klepnite na Budík a vypnite alebo zapnite požadovaný budík. iPhone zobrazí tento popis počas zvonenie budíka. aby zazvonil len raz. Zmena nastavení budíka: Klepnite na „Budík“. 2 Upravte nasledujúce nastavenia: Â Pre nastavenie budíka len pre určité dni klepnite na „Opakovať“ a vyberte dni. potom na „Upraviť“ a nakoniec na vedľa budíka. Nastavenie budíka: 1 Klepnite na Budík a potom na . Â Pre prerušenie zvonenia (driemať) zapnite alebo vypnite funkciu „Prerušiť“. Viac v časti „Dátum a čas“ na strane 217. sa zobrazí v stavovom riadku Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Â Ak chcete pomenovať budík. Â Pre výber zvonenia budíka klepnite na „Zvuk“. Potom klepnite na budíka a nakoniec na „Vymazať“. kým ho znovu nezapnete. automaticky sa po zvonení vypne. alebo zazvoniť len raz. zvonenie sa preruší a bude pokračovať po desiatich minútach. iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. klepnite na „Popis“.

klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. Â Pre vynulovanie stopiek klepnite na „Reset“ vtedy. Ak nastavíte časovač. stopky budú naďalej bežať na pozadí. 2 Klepnutím na „Štart“ spustite stopky. časovač bude naďalej bežať na pozadí. Ak spustíte stopky a potom otvoríte inú aplikáciu. 168 Kapitola 18 Hodiny . keď sú stopky zastavené. Nastavenie automatického vypnutia: Nastavte odpočítavanie.Stopky Meranie času pomocou stopiek: 1 Klepnite na „Stopky“. iPhone po uplynutí zadaného času zastaví prehrávanie hudby alebo videa. Výber zvuku: Klepnite na „Po uplynutí času“. Klepnutím na „Štart“ stopky znova spustíte. Ak spustíte časovač a potom na iPhone otvoríte inú aplikáciu. Časovač Nastavenie časovača: Klepnite na „Časovač“ a prstom nastavte počet hodín a minút. Â Pre zastavenie stopiek klepnite na „Stop“. Klepnutím na „Štart“ spustíte odpočítavanie času. Â Pre meranie časov v jednotlivých kolách klepnite na „Kolo“ po každom kole.

Číslo zostane uložené v pamäti aj pri prepínaní medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou. ak chcete nahradiť zobrazené číslo číslom z pamäte. ak chcete odpočítať zobrazené číslo od čísla v pamäti. že bude vykonaná daná operácia. ktorý znamená.  M–: Klepnite.  MC: Klepnite pre vymazanie pamäte. mínus.Kalkulačka 19 Používanie aplikácie Kalkulačka Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom.  MR: Klepnite. ak chcete pripočítať zobrazené číslo k číslu uloženému v pamäti. Po klepnutí na plus. Otočte iPhone naležato pre vedeckú kalkulačku s väčším počtom funkcií. Ak sa v pamäti nenachádza žiadne číslo. 169 . klepnite pre uloženie zobrazeného čísla do pamäte. v pamäti sa nachádza číslo. krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh. Ak je tlačidlo označené bielym krúžkom.  M+: Klepnite. akým používate štandardnú kalkulačku. Štandardné pamäťové funkcie  C: Klepnite pre vymazanie zobrazeného čísla.

Napríklad pre výpočet 34. Výrazy môžu byť vložené jeden do druhého. zadajte 81 81 x√y 4 = čo sa rovná 3. Pre výpočet percentuálneho podielu použite spolu s tlačidlom násobenia (x). Používa sa na uzavretie vložených výrazov. cosh a tanh) na ich inverzné funkcie (sin-1. Použite počas písania dvoch čísiel pre výpočet x-tej odmocniny z y. Mení tiež ln na log2 a ex na 2x. Klepnite na „2nd“ ešte raz pre obnovenie pôvodných funkcií tlačidiel. Ak chcete napríklad vypočítať 4√81. Vráti obrátenú hodnotu ako desatinné číslo. cosh-1. tan-1. Vypočíta faktoriál čísla. Pre pripočítanie a odpočítanie percent použite % s tlačidlami plus (+) alebo mínus (–). 2nd Mení trigonometrické tlačidlá (sin. cos. Druhá mocnina čísla. and tanh-1). Tretia mocnina čísla. zadajte 3 yx 4 = čo sa rovná 81. Vráti druhú odmocninu čísla. Klepnite počas zadávania dvoch čísiel pre umocnenie prvého čísla druhým. Napríklad pre výpočet 8 % z 500 zadajte 500 x 8 % = čo sa rovná 40. Vypočíta percentuálny podiel. ( ) % 1/x x 2 x3 yx x! √ x √y 170 Kapitola 19 Kalkulačka . tan. sinh. sinh-1. pripočíta a odčíta percentá.Funkcie vedeckej kalkulačky Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato. Používa sa na začiatku vložených výrazov. cos-1. napríklad pre výpočet celkovej ceny položky o hodnote $500 s 8% daňou zadajte 500 + 8 % = čo sa rovná 540.

) Vypočíta hyperbolický kosínus daného čísla.. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. (Funkcia dostupná. Vypočíta inverznú hodnotu kosínusu daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Zadá hodnotu konštanty π (3. Vypočíta logaritmus so základom 2. (Funkcia dostupná. cosh cosh -1 tanh tanh-1 ex 2x Rad Deg π EE Rand Kapitola 19 Kalkulačka 171 . ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) Vypočíta hyperbolický tangens daného čísla.. (Funkcia dostupná. Umocní číslo 2 zobrazeným číslom. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického tangensu daného čísla.. (Funkcia dostupná. Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1.) Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v radiánoch. Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v stupňoch. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického sínusu daného čísla.log sin sin-1 cos cos-1 tan tan-1 ln log2 sinh sinh -1 Vráti logaritmus čísla so základom 10. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. (Funkcia dostupná. Vypočíta inverznú hodnotu sínusu daného čísla.) Vypočíta prirodzený logaritmus čísla. Operátor.) Vypočíta kosínus daného čísla. ktorý násobí zobrazené číslo číslom 10 umocneným hodnotou zadaného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu tangensu daného čísla.). (Funkcia dostupná. Napríklad 10 2x = 1024.141592653589793.) Vypočíta hyperbolický sínus daného čísla.) Vypočíta tangens daného čísla.) Klepnite po zadaní čísla pre umocnenie základu prirodzeného logaritmu „e“ (2.718281828459045.) daným číslom. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického kosínusu daného čísla. Vypočíta sínus daného čísla.

iPhone vás na potrebu kalibrácie upozorní. ktoré obsahujú slúchadlá iPhone. 172 . Poznámka: Ak sú pri zapnutí kompasu lokalizačné služby vypnuté. vzdialenosti alebo smeru. Môžete sa riadiť magnetickým severom. alebo nastaviť kompas tak. vrátane rušenia spôsobeného magnetmi. Pred prvým použitím bude nevyhnutné skalibrovať kompas. Digitálny kompas by mal byť použitý len na základnú navigáciu a v žiadnom prípade by ste sa naň nemali spoliehať pri presnom určovaní polohy. môžete byť požiadaný o ich zapnutie. ktorým ste otočený a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Dôležité: Presnosť digitálneho kompasu môže byť negatívne ovplyvnená magnetickým a iným rušením prostredia. Kalibráciu je potrebné z času na čas zopakovať.Kompas 20 Používanie digitálneho kompasu Vstavaný kompas zobrazuje smer. aby automaticky upravil deklináciu a ukazoval skutočný sever. Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami.

Kapitola 20 Kompas 173 . Geografické súradnice vašej polohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Zobrazenie smeru.Kalibrácia iPhone: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem. ktorým ste otočený: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe. Váš kurz sa zobrazí v hornej časti obrazovky. ktorým ste otočený. aby ste odstúpili od zdroja rušenia. Prepínanie medzi skutočným a magnetickým severom: Klepnite na požadované nastavenie. že budete požiadaný. Je možné. Strelka kompasu sa natočí smerom na sever. a vyberte Kompas a aplikácia Mapy Aplikácia Kompas vám umožňuje nájsť vašu aktuálnu polohu v aplikácii Mapy. Aplikácia Mapy zároveň využíva vstavaný kompas na určenie smeru.

Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. Ikona sa zmení na . ktorým ste otočený: V aplikácii Mapy dvakrát klepnite na . Zobrazenie smeru. tým je presnosť väčšia. Viac v časti „Vyhľadávanie a prezeranie lokalít“ na strane 151. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou.Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v spodnej časti obrazovky aplikácie Kompas. 174 Kapitola 20 Kompas .

mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať medzi – 3dB a 0 dB. Indikátor úrovne hlasitosti Zobraziť hlasové poznámky Tlačidlo Nahrávať 175 . Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone). Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady iPhone alebo pre dock konektor. prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Úroveň hlasitosti nahrávania môžete meniť priblížením alebo oddialením mikrofónu od nahrávaného objektu. mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej sady.Diktafón 21 Nahrávanie hlasových poznámok Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu.

Poznámky sú zoradené v chronologickom poradí. prehrávanie 176 Kapitola 21 Diktafón . Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. opätovným klepnutím na obnovíte. Klepnutím na prehrávanie zastavíte. 2 Pre pozastavenie nahrávania klepnite na a pre zastavenie nahrávania klepnite na Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Počúvanie hlasových poznámok Posuvník Indikátor priebehu Prehratie nahratej poznámky: 1 Klepnite na . Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj vtedy.Nahrávanie hlasovej poznámky: 1 Pre spustenie nahrávania klepnite na slúchadlách iPhone. . Pomocou vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky. 2 Klepnite na nahrávku a potom klepnite na . Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na . Tento zvuk nebude prehraný v prípade. Ak chcete počas nahrávania poznámok používať iné aplikácie môžete zamknúť iPhone. alebo stlačiť tlačidlo Domov . s najnovšími na začiatku zoznamu. pomocou externého stereo mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo. keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho. Po spustení nahrávania prehrá iPhone krátky zvuk zvonenia. Prehratie práve nahratej poznámky: Klepnite na .

Skok na ktorúkoľvek časť hlasovej poznámky: Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Počúvanie poznámok prostredníctvom vstavaného reproduktora: Klepnite na Reproduktor.

Spravovanie hlasových poznámok
Vymazanie hlasovej poznámky: Klepnite na poznámku v zozname a potom na Vymazať. Zobrazenie ďalších informácií: Klepnite na tlačidlo vedľa nahrávky. Obrazovka Info zobrazuje informácie o dĺžke trvania nahrávky, dátume a čase nahrávania a poskytuje ďalšie funkcie na spravovanie a úpravu nahrávky.

Pridanie menovky k hlasovej poznámke: Na obrazovke Info klepnite na a vyberte menovku zo zoznamu na obrazovke Menovka. Ak chcete vytvoriť vlastnú menovku, klepnite na Vlastná v dolnej časti zoznamu a potom zadajte jej meno.

Orezávanie hlasových poznámok
Orezanie hlasovej nahrávky: 1 Na obrazovke s nahrávkami klepnite na 2 Klepnite na Orezať poznámku.

Začiatok a koniec nahrávky môžete orezať a zbaviť sa tak neželaných medzier či rušenia. vedľa nahrávky, ktorú chcete orezať.

Kapitola 21 Diktafón

177

3 Začiatok a koniec hlasovej poznámky upravíte potiahnutím okrajov označeného výberu. Ako pomôcka vám poslúžia časové značky. Ak si chcete vypočuť ukážku upravenej nahrávky, klepnite na .

4 Klepnite na Orezať hlasovú poznámku. Dôležité: Úpravy hlasových poznámok nie je možné vrátiť späť.

Zdieľanie hlasových poznámok

Nahrávky môžete zdieľať prostredníctvom emailových správ alebo MMS správ. Zdieľanie hlasovej poznámky: 1 Na obrazovke Nahrávky vyberte hlasovú poznámku a klepnite na Zdieľať. Hlasovú poznámku môžete zdieľať aj klepnutím na Zdieľať na Info obrazovke hlasovej poznámky. 2 Vyberte Odoslať email, ak chcete otvoriť novú správu v aplikácii Mail s hlasovou poznámkou v prílohe, alebo MMS, ak chcete otvoriť správu v aplikácii Správy. V prípade, že je súbor, ktorý chcete odoslať príliš veľký, zobrazí sa na displeji správa.

178

Kapitola 21 Diktafón

Synchronizácia hlasových poznámok

Aplikácia iTunes synchronizuje hlasové poznámky do vašej knižnice iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Takto si môžete prehrávať nahrávky na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú ich zálohu pre prípad, že ich vymažete z iPhone. Hlasové poznámky sú synchronizované s playlistom Diktafón. Ak tento playlist neexistuje, aplikácia iTunes ho automaticky vytvorí. Hlasové poznámky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich nevymažete. Ak vymažete hlasovú poznámku z iPhone, nebude vymazaná z playlistu Diktafón v iTunes. Ak však vymažete hlasovú poznámku z iTunes, táto bude vymazaná z iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Playlist Diktafón v iTunes môžete synchronizovať s aplikáciou iPod na iPhone použitím panela Hudba v iTunes. Synchronizácia playlistu Diktafón s iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. 3 Vyberte možnosť Hudba v hornej časti obrazovky. 4 Zaškrtnite možnosť „Include voice memos“ (Zahrnúť hlasové poznámky) a kliknite na „Apply“ (Použiť).

Kapitola 21 Diktafón

179

iTunes Store

22

O aplikácii iTunes Store

Aplikácia iTunes Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, vypočuť si ukážky, nakupovať a sťahovať hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, filmy a hudobné videá z iTunes Store priamo do vášho iPhone. V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať si video podcasty buď priamo z internetu (streaming) alebo po ich stiahnutí priamo do iPhone. Môžete taktiež sledovať vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistiť, akú hudbu počúvajú a o akej hudbe hovoria, zistiť, ktorí vaši obľúbení interpreti majú turné vo vašom okolí, kto tam plánuje ísť a ďalšie informácie. Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Zmena funkcií je vyhradená. Využívanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Na nakupovanie položiek a písanie recenzií potrebujete Apple ID. iPhone automaticky preberie informácie o vašom Apple ID z iTunes. Ak zatiaľ nemáte Apple ID, alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID, vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac v časti „Store“ na strane 232. Na prehrávanie a sťahovanie podcastov nepotrebujete Apple ID.

180

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Prezeranie obsahu: Klepnite na jednu z kategórií v spodnej časti obrazovky, ako je Hudba či Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na Viac. V hornej časti obrazovky vyberte spôsob triedenia — napríklad novinky alebo žánre (kategórie sa môžu líšiť).

Vyhľadávanie obsahu: Klepnite na Vyhľadať (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac), klepnite na pole vyhľadávania, zadajte jedno alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa kategórií, napríklad Filmy, Albumy alebo Podcasty.

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej obrazovke Info. Môžete tiež čítať recenzie, resp. písať vlastné recenzie, alebo odoslať odkaz na informácie o položke emailom. V závislosti od toho, o akú položku sa jedná, si ju môžete kúpiť, stiahnuť alebo požičať.

Kapitola 22 iTunes Store

181

musíte si vytvoriť profil. Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa hudby. Ak si chcete vytvoriť a skúmať hudobné kontakty. ktorá práve hrá a kúpiť si ju aj s ďalšími skladbami z vybraných zbierok Starbucks. či vydali niečo nové. zobrazí sa v dolnej časti obrazovky ikona Starbucks. ktorá ich ovplyvnila. Môžete si vypočuť ukážku skladby. čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. ktorých sledujete. Informácie nájdete v nasledujúcej časti „Sledovanie interpretov a priateľov. 182 Kapitola 22 iTunes Store . prípadne zobrazíte hudbu. prípadne môžete hľadať interpretov alebo priateľov. kliknite na Ping a postupujte podľa pokynov na obrazovke. A nakoniec. či sa nechystajú koncerty alebo turné. Sledujte obľúbených interpretov a zistite. ktorí vás sledujú. recenzií. Prezrite si odporúčania interpretov a priateľov: Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. Vytvorenie profilu iTunes Ping:Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC. vyjadrite svoj hudobný vkus a píšte komentáre pre ľudí. ktorú počúvajú a pozrite sa. klepnite najprv na Viac) a potom: Â Klepnutím na „Activity“ (Aktivita) zobrazíte najnovšie informácie o ľuďoch. čo je nové u vašich obľúbených interpretov. označení sympatií. ktorých sledujete a ktorý sledujú vás. pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte informácie o hudbe.Poznámka: Ak sa pripojíte k Starbucks Wi-Fi sieti vo vybranej kaviarni Starbucks (táto služba je dostupná len v USA). klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená.“ Získanie Genius odporúčaní:Klepnite na Viac a potom klepnite na Genius. Â Klepnutím na „People“ (Ľudia) zobrazíte ľudí. klepnite najskôr na Viac) zistíte. ktorá sa páči vašim priateľom. Aktualizácie sa týkajú nákupov. Preskúmajte službu iTunes Ping na vašom iPhone: Otvorte aplikáciu iTunes. Sledovanie interpretov a priateľov Vďaka službe iTunes Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete. komentárov a príspevkov.

Sledovanie priateľa:Vyberte si počiatočnú skupinu priateľov pri vytváraní profilu pomocou aplikácie iTunes na vašom Macu alebo PC. Klepnutím na „My Profile“ (Môj profil) si môžete prezerať informácie vo vašom profile. V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na meno priateľa a potom na „Follow“ (Sledovať). Potom môžete pomocou služby Ping na iPhone sledovať priateľov vašich priateľov. Sledujte interpreta:Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia). do vyhľadávacieho poľa vo vrchnej časti obrazovky zadajte meno interpreta a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). Kapitola 22 iTunes Store 183 .  Počas prezerania: Klepnite na „Profile“ (Profil) v spodnej časti ľubovoľnej strany albumu a potom klepnite na „Follow“ (Sledovať).  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia). do vyhľadávacieho poľa zadajte meno priateľa a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). V zozname výsledkov klepnite na interpreta a potom na „Follow“ (Sledovať).

Vo svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na sledovanie. ktoré bude Ping odosielať:V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Ping. Počas prezerania funkcie Ping: Klepnite na meno osoby a potom na „Follow“ (Sledovať). že sa vám páči aj počas jej počúvania na iPhone. Zdieľajte plány na koncerty:Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte blížiace sa vystúpenia interpretov. Ak niekoho sledujete. že vás automaticky sleduje aj on. ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú. 184 Kapitola 22 iTunes Store . prehrať zvuk. alebo pridať výstražný odznak na ikonu aplikácie iTunes na vašom iPhone v prípade. Skladbu môžete komentovať alebo označiť. Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si môžete kúpiť lístok. alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez posúdenia (predvolená možnosť). alebo klepnutím na Páči sa mi vyjadriť. že sa vám páči.) Ping môže odoslať textovú pripomienku. prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť ostatným. že:  Niekto vás začal sledovať  Niekto vyžaduje vaše potvrdenie na sledovanie  Niekto komentoval jednu z vašich aktivít  Niekto potvrdil vašu žiadosť na sledovanie Špecifikácia typu hlásenia. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. neznamená to. že sa tam chystáte. Viac v časti „Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku“ na strane 101. Vaši priatelia uvidia tieto myšlienky vo svojich informačných kanáloch aktivity iTunes Ping. ktorých sledujete a zároveň uvidíte. Zdieľajte vaše myšlienky:Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na Komentovať vložiť komentár k hudobnému dielu.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi aplikácie Garage Band. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. 2 Ak je to potrebné. Kapitola 22 iTunes Store 185 . alebo ho priradiť ku kontaktu. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. že na ňu klepnete dvakrát. Ďalšie informácie o položke získate tak. zakúpiť a stiahnuť ich priamo do iPhone. alebo priradiť kontaktom individuálne zvonenia v Nastavenia > Zvuky. Vypočutie si ukážky zvonenia: Ukážku spustíte klepnutím na položku. Po zakúpení zvonenia ho môžete nastaviť ako predvolené zvonenie. albumu alebo audioknihy: 1 Klepnite na cenu a potom klepnite na Kúpiť. Zakúpenie a stiahnutie zvonenia: 1 Klepnite na cenu. Môžete zmeniť predvolené zvonenie. Vypočutie ukážky skladby alebo audioknihy: Klepnite na položku. Vyhľadávanie zvonení: Klepnutím na položku Zvonenia (ak táto možnosť nie je zobrazená. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Zvonenia zakúpené priamo na iPhone sú po pripojení iPhone k počítaču synchronizované s knižnicou iTunes. môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku. Aby ste sa uistili. o ktorú máte záujem. Vlastné zvonenia si môžete vytvárať v aplikácii Garage Band. Nakupovanie hudby a audiokníh Ak v iTunes Store nájdete skladbu. Zakúpené zvonenia môžete synchronizovať s viac ako jedným iPhone. Zvonenia zakúpené na iTunes Store nie je možné upravovať. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. potom klepnite na Kúpiť. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. Poznámka: Zvonenia nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. klepnite najprv na Viac) alebo pomocou vyhľadávania nájdite konkrétnu skladbu v obchode iTunes Store. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. ktorá sa vám páči. Zakúpenie a stiahnutie skladby.Nakupovanie zvonení Na iTunes Store si môžete vypočuť ukážky zvonení. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. pokiaľ sú synchronizované použitím rovnakého Apple ID. aké bolo použité na zakúpenie zvonení. album alebo audioknihu. že kupujete tú položku.

Ak tento playlist vymažete. Kupovanie a požičiavanie videí V aplikácii iTunes Store si môžete zakúpiť a stiahnuť filmy.3): Po spustení ukážky klepnite na a vyberte Apple TV. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Prehratie ukážky na TV použitím AirPlay a Apple TV (iOS 4. Niektoré filmy a TV seriály je tiež možné zapožičať si na obmedzený čas. Kompletizácia albumu:Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre zostávajúce sklaby pod nápisom Skompletizovať môj album. Ak už máte zakúpené skladby z daného albumu. Zakúpené skladby budú pridané do playlistu Zakúpené na vašom iPhone. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. cena bude nižšia v závislosti od počtu zakúpených skladieb. Prezeranie ukážky videa: Klepnite na Ukážka. iTunes vytvorí nový po zakúpení položky z iTunes Store. vysokom rozlíšení (HD. vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. klepnite na Hudba a potom na Ponuky na kompletizáciu mojich albumov (v spodnej časti). Ak tlačidlo nie je zobrazené. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch. 186 Kapitola 22 iTunes Store .Ak zatiaľ nemáte Apple ID. TV seriály a hudobné videá (nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch). klepnite najprv na Viac). že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. Ak chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov. Funkcia „Complete My Album“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Bonusové skladby a hudobné videá sú stiahnuté do iPhone pri zakúpení albumu. uistite sa. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). alebo 480p). Ďalší bonusový obsah — iTunes Extras. Niektoré albumy obsahujú bonusový obsah. iTunes LP a digitálne brožúry z CD — je možné sťahovať a prezerať len na vašom počítači. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. Ak chcete stiahnuť tieto položky do vašej knižnice iTunes. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188.

Zakúpený obsah sa pri najbližšom pripojení iPhone k počítaču synchronizuje s playlistom Zakúpené pre váš iPhone v iTunes. TV seriály alebo hudba. alebo kliknite pravým tlačidlom na video s označením „HD-SD“ a z menu Verzia vyberte možnosť Štandardné rozlíšenie alebo Vysoké rozlíšenie. bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný formát). klepnite najprv na Viac). Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Ak si zakúpite video vo formáte HD. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. 2 Ak je to potrebné. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. musíte byť prihlásený pomocou vášho Apple ID. Viac v časti „Synchronizácia zakúpeného obsahu“ na strane 189. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. ak hľadáte hudobné videá). Viac v časti „Prehrávanie požičaných filmov a seriálov“ na strane 112. Synchronizácia videí zakúpených v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. môžete si vybrať jeho synchronizáciu buď v SD alebo HD formáte. ktoré chcete synchronizovať a kliknite na Synchronizovať. Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS.Zakúpenie alebo požičanie videa: 1 Klepnite na Kúpiť alebo na Požičať. alebo aby ste v iPhone ušetrili miesto. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. kliknite na príslušné tlačidlo (filmy. Ak chcete v iTunes na počítači prehrávať alebo synchronizovať videá z playlistu Zakúpené. Kapitola 22 iTunes Store 187 . Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. Vyberte SD alebo HD formát: V aplikácii iTunes kliknite s podržaným tlačidlom Control. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Požičané filmy a TV seriály nie je možné prehrávať. Po dokončení sťahovania sa v iPhone zakúpené videá pridajú do playlistu Zakúpené. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. kým nebudú celé stiahnuté. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). vyberte položky. Môžete chcieť synchronizovať HD video vo formáte SD kvôli rýchlejšiemu sťahovaniu. Po prihlásení sa váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID.

klepnite najprv na Viac). Vráťte sa na obrazovku Sťahovania. Video podcasty sa zobrazia medzi videami. 188 Kapitola 22 iTunes Store . vrátane predplatených položiek. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Na obrazovke „Sťahovania“ je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované sťahovania. Stiahnutie ďalších epizód podcastu: V zozname podcastov v iPode klepnite na podcast a potom klepnite na Viac epizód. ak chcete spustiť sťahovanie položky. Môžete si taktiež stiahnuť akýkoľvek podcast do vášho iPhone.Prezeranie a sťahovanie podcastov V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (streaming). klepnite najprv na Viac). bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). Zobrazenie stavu predplatených položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. zobrazí sa vedľa nej v zozname ikona sťahovania . Klepnutím na položku zobrazíte dátum jej vydania. Pre zobrazenie zoznamu epizód klepnite na podcast. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. Stiahnuté podcasty sa zobrazia v zozname podcastov v aplikácii iPod. Vypočutie a prezeranie stiahnutého podcastu: V aplikácii iPod klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená. Stiahnutie podcastu: Klepnite na tlačidlo Zdarma a potom klepnite na položku Stiahnuť. Podcasty stiahnuté do iPhone budú synchronizované s knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Sťahovanie môžete pozastaviť klepnutím na symbol . Prehrajte si podcast: Klepnite na názov podcastu. Akonáhle je položka dostupná na stiahnutie. V prípade. Videopodcasty sú označené ikonou videa . Stiahnutie predplatenej položky: Klepnite na položku a potom klepnite na . klepnite najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store. Predplatené položky budú až do dňa vydania zobrazené v zozname. Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Ak bolo sťahovanie prerušené. Vymazanie podcastu: V zozname podcastov v iPode prejdite prstom po podcaste zo strany na stranu a potom klepnite na Vymazať. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. že otvoríte iTunes na vašom počítači.

na miesto tlačidla. Počas prezerania môžete klepnúť na Viac a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie. že vymažete zakúpený obsah z iPhone. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Ak ste skončili s úpravami. Tento playlist používa iTunes pre nákupy uskutočnené na počítači. Kapitola 22 iTunes Store 189 . ktoré práve nie sú zobrazené. klepnite na „Hotovo“. iTunes zároveň prekopíruje zakúpené položky do playlistu Zakúpené na iPhone (ak existuje a je nastavený na synchronizáciu s iPhone). ktoré často používate. ktoré chcete nahradiť. Videá a Vyhľadávanie v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Ak napríklad často sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá.. Vďaka tomu môžete k týmto položkám pristupovať na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú zálohu dát pre prípad. Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Stiahnuté podcasty sú synchronizované so zoznamom podcastov vo vašej knižnici iTunes. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na Viac a na Upraviť.). iTunes ho vytvorí. môžete nahradiť tlačidlo „Videá“ tlačidlom „Audioknihy“. Ak tento playlist neexistuje. Zakúpený obsah sa synchronizuje s playlistom „Purchased on <meno vášho iPhone>“ (Zakúpené na..Synchronizácia zakúpeného obsahu Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje všetky položky stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá Hudba. Podcasty.

ktoré ste zakúpili pomocou prostredníctvom iTunes Store a App Store. 2 V iTunes vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. Prípadne otvorte Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID.Zobrazenie informácií o účte Ak si chcete na iPhone prezrieť informácie pre vaše Apple ID na iTunes Store. Keďže však máte možnosť pridávať alebo odstraňovať položky z tohto zoznamu. Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky. vyberte Store > Zobraziť môj účet a kliknite na položku História nákupov. ktoré zatiaľ nemáte v počítači. klepnite na vaše Apple ID (v dolnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). Viac v časti „Store“ na strane 232. nemusí byť presný. Zakúpené položky. 190 Kapitola 22 iTunes Store . 3 Zadajte ID a heslo vášho účtu Apple a potom kliknite na Skontrolovať. či všetka hudba. budú stiahnuté. aplikácie a ostatné položky. Overenie stiahnutého obsahu V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si. Playlist Zakúpené zobrazuje zakúpené položky. sú aj vo vašej knižnici iTunes. Overenie zakúpených položiek: 1 Uistite sa. Pre prezeranie informácií o účte musíte byť prihlásený. videá. že váš počítač je pripojený na internet. prihláste sa pomocou vášho Apple ID. Môžete to využiť po prerušení sťahovania.

ktoré ste si kúpili alebo stiahli z iTunes Store na vašom počítači. iPhone automaticky preberie vaše Apple ID z iTunes. Pri synchronizácii iPhone môžete inštalovať aj aplikácie. ktoré do iPhone stiahnete a nainštalujete z App Store. Ak chcete používať App Store. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID. musí byť iPhone pripojený na internet. 191 . prezerať. Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií V časti „Featured“ (Populárne) si prezerajte nové. praktické alebo odporúčané aplikácie. kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. sa budú pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom zálohovať do knižnice iTunes. prípadne si pozrite „Top 25“. použite vyhľadávanie („Search“). Zmena funkcií je vyhradená. Aplikácie. recenzovať. kupovať a sťahovať aplikácie z App Store priamo do vášho iPhone. Viac v časti „Store“ na strane 232. Na sťahovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu.App Store (obchod s aplikáciami) 23 O aplikácii App Store Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať. Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti.

Ak chcete zapnúť funkciu Genius. Tento je zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií. Potom klepnite na „Hľadať“. „Genius“. Prechádzanie pomocou funkcie Genius: Klepnite na „Genius“ a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií. Genius je bezplatná služba. Kategórie alebo Top 25. Na výber máte z možností „New“ (Nové). 192 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . „Top Paid“ (Najlepšie platené) alebo „Top Free“ (Najlepšie zdarma). Vyberte si kategóriu alebo spôsob radenia v hornej časti obrazovky. Vyhľadávanie aplikácií: Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov.Prezeranie aplikácií: Klepnite na Obľúbené. ktorá však vyžaduje Apple ID. riaďte sa pokynmi na obrazovke. „What’s Hot“ (Horúce novinky).

Čítanie recenzií a prezeranie hodnotení: Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. Odoslanie odkazu na stránku s informáciami o aplikácii v iTunes prostredníctvom emailu: Klepnite na „Tell a Friend“ (Povedať známemu) v dolnej časti „Info“ obrazovky. Švihnutím prsta doprava lebo doľava zobrazíte ďalšie snímky.Obrazovka „Info“ Pre bližšie informácie o aplikácii. Zobrazenie snímok aplikácií: Prejdite na spodnú časť obrazovky „Info“. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 193 . namiesto ceny sa na obrazovke s informáciami zobrazí nápis „Installed“ (Nainštalované). Ak už máte aplikáciu nainštalovanú. hodnotenia a iné. snímky obrazovky. Klepnutím dvakrát snímky zväčšíte. ako sú cena. klepnite na ľubovoľnú aplikáciu v zozname.

Zobrazenie priebehu sťahovania aplikácií: Po spustení sťahovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom priebehu sťahovania. Darovanie aplikácie: Klepnite na „Gift This App“ (Darovať túto aplikáciu) v spodnej časti „Info“ obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Vyberte problém zo zoznamu. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do vášho iPhone. Platené sťahovania sú účtované na vaše Apple ID. Nakupovanie v rámci aplikácie môžete zakázať v Nastaveniach. môžete si ju zdarma stiahnuť. Ak sa jedná o bezplatnú aplikáciu. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. 194 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Zakúpenie a stiahnutie aplikácie: 1 Klepnite na cenu (alebo na tlačidlo „Free“ (Zdarma)). Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Ak zatiaľ nemáte Apple ID. alebo napíšte nepovinný komentár a klepnite na „Report“ (Nahlásiť). 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“.Nahlásenie problému: Klepnite na „Nahlásiť problém“ v dolnej časti „Info“ obrazovky. Sťahovanie aplikácií Ak v App Store nájdete aplikáciu. Niektoré aplikácie využívajú „push“ hlásenia. Niektoré aplikácie umožňujú nakupovanie v rámci aplikácie. o ktorú máte záujem. Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky alebo odznak na ikone aplikácie na ploche. Pre ďalšie sťahovania vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie App Store. potom klepnite na „Buy Now“ (Kúpiť). Viac v časti „Hlásenia“ na strane 208. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Redeem“ (Kúpiť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi (Featured) aplikáciami a riaďte sa pokynmi na obrazovke. keď aplikácia nie je spustená. Môžu vás tak upozorniť na nové informácie aj vtedy. Aplikácia je okamžite po stiahnutí nainštalovaná na iPhone.

jej dáta viac nebudú dostupné na vašom iPhone. ktorú ste si zakúpili v App Store. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). Ak vymažete aplikáciu. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 195 . že otvoríte iTunes na vašom počítači.) Ak chcete obnoviť dáta aplikácie. alebo stlačte tlačidlo Domov . 2 Klepnite na symbol v rohu aplikácie. ktorú chcete vymazať. nebude však úplne odstránená z iPhone. Ak sa na ikone aplikácie nezobrazí . pokiaľ ju znovu nenainštalujete a neobnovíte tieto dáta zo zálohy. jej dáta viac nebudú dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. ktorá tieto dáta obsahuje. Obnovenie vymazanej aplikácie: Â Na iPhone: Znovu si kúpte aplikáciu (nebude spoplatnená). zrejme nebola stiahnutá z App Store. v zozname zariadení vyberte iPhone. 3 Klepnite na „Hotovo“. Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu aplikácie na ploche. Aplikáciu môžete preinštalovať a dáta obnoviť len v prípade. si môžete znovu bezplatne stiahnuť. Viac informácií o vymazávaní celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v častistrana 220. zobrazí sa upozornenie. Akúkoľvek aplikáciu.Ak bolo sťahovanie prerušené. Ak vymažete aplikáciu. Potom kliknite na „Použiť“. V prípade. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. kliknite na „Aplikácie“ a zaškrtnite políčko vedľa aplikácie. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. Vymazávanie aplikácií Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. alebo je vymazávanie aplikácií obmedzené. Â V iTunes: pripojte váš iPhone k vášmu počítaču. musíte obnoviť iPhone zo zálohy. ak bol iPhone zálohovaný v iTunes na vašom počítači. ktorá zatiaľ nebola zálohovaná na vašom počítači. (Ak sa pokúsite vymazať aplikáciu. kým sa nezačne triasť. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281.

Ak spustíte aplikáciu App Store a je dostupná aktualizácia. Ikona aplikácie App Store na ploche zobrazuje celkový počet dostupných aktualizácií. pole s prezývkou bude vopred vyplnené. Aplikácia App Store zároveň každý týždeň automaticky kontroluje aktualizácie. Aktualizácie sú nové verzie aplikácií. ktoré máte nainštalované. okamžite sa zobrazí obrazovka s aktualizáciami. vašu prezývku. nadpis recenzie a voliteľné komentáre k recenzii. Písanie recenzie: 1 Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. Aktualizácia aplikácií Pri každom prístupe k App Store dochádza ku kontrole aktualizácií aplikácií. 2 Na obrazovke s recenziami klepnite na „Napísať recenziu“. Ináč budete požiadaný o vytvorenie prezývky hodnotiteľa. ako hodnotíte aplikáciu. Ak ste už predtým písali recenzie. 3 Vyberte počet hviezdičiek (1–5) podľa toho. musíte byť prihlásený na váš účet Apple a zároveň musíte mať recenzovanú položku stiahnutú.Písanie recenzií Priamo na iPhone môžete písať a odosielať vlastné recenzie aplikácií. ktoré sa dajú kúpiť alebo stiahnuť cez App Store na vašom iPhone alebo cez iTunes Store na vašom počítači. Ak chcete odoslať recenziu. Aktualizácie aplikácií sa automaticky stiahnu a nainštalujú po tom. 4 Klepnite na Odoslať. 196 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . ako sa rozhodnete aplikáciu aktualizovať.

Aktualizácia aplikácie: 1 Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. ktoré ste si stiahli alebo zakúpili do iPhone s knižnicou iTunes. že tento zoznam neexistuje. Aktualizácia všetkých aplikácií: Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. 3 Klepnite na „Update“ (Aktualizácia). 2 Klepnutím na aktualizáciu aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o aktualizácii. iTunes ho vytvorí. V prípade. Takto môžete pristupovať k stiahnutým položkám aj na vašom počítači a zároveň získate zálohu pre prípad. Aplikácie sa synchronizujú do zoznamu „Applications“ (Aplikácie) vo vašej knižnici iTunes. Synchronizácia zakúpených aplikácií Po pripojení iPhone k počítaču iTunes synchronizuje aplikácie. Stiahnuté aplikácie sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. že vymažete aplikácie z vášho iPhone. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. Ak chcete aktualizovať aplikácie zakúpené z iného Apple účtu. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 197 . potom klepnite na „Update All“ (Aktualizovať všetky). budete pred stiahnutím aktualizácií požiadaný o ID a heslo tohto účtu.

Ak účet Apple ešte nemáte. 198 . Nastavenie Game Center Pri prvom otvorení sa vás Game Center opýta. môžete v Game Center použiť toto ID Apple. Získajte bonusové body dosiahnutím konkrétnych cieľov v hre. Vypnutie a zapnutie hlásení: V Nastaveniach vyberte Hlásenia. Napríklad môžete prijať upozornenie. že budete najprv požiadaný o zapnutie Hlásení.) Hlásenia môžu zahŕňať upozornenia. (Je možné. Vypnutím hlásení vypnete všetky hlásenia pre všetky aplikácie.Game Center 24 O Game Center Objavte nové hry a zdieľajte herné zážitky s priateľmi po celom svete pomocou aplikácie Game Center. zvuky a odznaky ikon. Vo výsledkových tabuľkách si pozrite. môžete si nový vytvoriť v Game Center podľa postupu popísaného nižšie. V prípade potreby môžete hlásenia zapnúť neskôr a môžete určiť. či chcete povoliť „push“ hlásenia. nebudete prijímať hlásenia pre Game Center. Pozvite do hry priateľa. aké typy hlásení chcete prijímať. alebo nájdite iných vhodných protivníkov pomocou funkcie Auto spoluhráč. Ak chcete použiť Game Center. kto sú najlepší hráči. MobileMe alebo iný Apple účet. ktoré vám oznamujú udalosti Game Center aj vtedy. potrebujete pripojenie na internet a Apple ID. Povolenie hlásení: Klepnite na OK. že vás priateľ vyzval na hranie hry. Ak už máte účet služby iTunes Store. Ak klepnete na Nepovoliť. ak Game Center práve nepoužívate. Poznámka: Game Center nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jeho obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti.

upozornenia a odznaky. Prihlásenie použitím iného Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja a potom klepnite na banner účtu v spodnej časti obrazovky. že budete požiadaný o zadanie dodatočných informácií. Â Ak chcete pridať ďalšie emailové adresy. môžete si ho vytvoriť klepnutím na Vytvoriť nový účet. Ak nemáte Apple ID. V opačnom prípade ju vypnite. Nastavenie informácií o Game Center pre vaše Apple ID: 1 Zadajte Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. nechajte možnosť Povoliť pozvánky zapnutú. 3 Zadajte prezývku—meno. 4 Úprava nastavení Game Center: Â Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok do hry od iných užívateľov. 5 Po nakonfigurovaní účtu klepnite na Ďalej. Â Ak chcete. ktoré budú ostatní vidieť a podľa ktorého vás budú poznať. aby vás ostatní užívatelia mohli nájsť podľa emailovej adresy.Vyberte. Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na banner vášho účtu. 3 Zadajte nové Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. Ak nechcete používať adresu Apple účtu používanú pri prihlasovaní. 2 Klepnite na Odhlásiť sa. 3 Vykonajte zmeny a klepnite na Hotovo. Je možné. pomocou ktorých vás môžu ostatní kontaktovať v Game Center. zapnite Hlásenia. 2 Klepnite na Zobraziť účet. klepnite na položku Pridať ďalší email. Pre potvrdenie tejto novej adresy budete musieť odpovedať na email zaslaný na túto adresu. V opačnom prípade ju vypnite. Â Overenie emailu účtu. Kapitola 24 Game Center 199 . Ak sa Game Center nezobrazí. ktoré hlásenia chcete prijímať v Game Center: V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Game Center a nastavte zvuky. môžete zadať inú adresu. 2 Klepnutím na položku Súhlasím prijmite zmluvné podmienky Game Center. nechajte možnosť Nájsť podľa emailu zapnutú.

Hry

Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.

Kupovanie a sťahovanie hier
Časť Game Center služby App Store zobrazuje hry, ktoré spolupracujú s Game Center. Kupovanie a sťahovanie hier: Klepnite na Hry a potom klepnite na Nájsť Game Center hry. V tejto časti si môžete prezerať, kupovať a sťahovať hry. Ak ste nezadali informácie o kreditnej karte pre vaše Apple ID, budete pred zakúpením a stiahnutím hier vyzvaný zadať tieto informácie. Viac v časti kapitola 23, „App Store (obchod s aplikáciami),“ na strane 191. Ak si chcete kúpiť hru, ktorú má váš priateľ, klepnite na hru na „info“ obrazovke vášho priateľa a prejdete priamo na túto hru v App Store.

Hranie hier
Na obrazovke Hry sa zobrazia hry, ktoré ste si stiahli z App Store. Pri každej z týchto hier sú uvedené vaše výsledky a umiestnenie medzi všetkými hráčmi tejto hry. Získanie informácií o hre: Klepnite na Hry a potom klepnite na hru. Ak sú k dispozícii, môžete si zobraziť výsledkové tabuľky, pozrieť si svoje výsledky pre danú hru a zistiť, kto hral túto hru naposledy.

Hranie hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a klepnite na Hrať. V závislosti od hry sa na ploche môžu zobraziť pokyny alebo iné informácie, prípadne si tu môžete pozrieť výsledkové tabuľky a výsledky, nastaviť možnosti hry a spustiť hru pre jedného alebo viacerých hráčov. Ak chcete hrať proti iným, môžete buď pozvať priateľa, alebo použiť funkciu Auto spoluhráč, vďaka ktorej vám Game Center automaticky vyhľadá spoluhráčov. Informácie o vytváraní priateľov v Game Center nájdete v časti „Priatelia“ na strane 202.

200

Kapitola 24 Game Center

Pri hrách pre viacero hráčov môžete odoslať pozvánku na hru z obrazovky Priatelia. Pozvanie priateľa na hru pre viacerých hráčov z obrazovky Priatelia: 1 Klepnite na Priatelia v dolnej časti obrazovky. 2 Vyberte priateľa. 3 Vyberte hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, môžete si vybrať, ktorých hráčov chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. 4 Zadajte a odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá ostatnými. 5 Spustite hru. Ak priateľ nie je dostupný, alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť Auto spoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa. Ostatní hráči môžu na hranie hier pozvať vás. Odpovedanie na pozvánku na hranie hry: V zobrazenom upozornení klepnite na Prijať alebo Zamietnuť. Hry pre viacero hráčov môžete zakázať v nastaveniach Obmedzení. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Vypnutím možnosti Povoliť pozvánky v nastaveniach Game Center môžete zabrániť pozývaniu na hranie hier ostatnými spoluhráčmi. Viac v časti „Informácie o vašom stave a účte“ na strane 204. Návrat do Game Center: Stlačte tlačidlo Domov a na ploche klepnite na Game Center. Môžete tiež dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo Domov a v zozname naposledy používaných aplikácií klepnúť na ikonu Game Center.

Výsledkové tabuľky
Niektoré hry ponúkajú jednu alebo viac výsledkových tabuliek s umiestneniami hráčov danej hry spolu s bodmi, časmi alebo inými mierami herného úspechu. Zobrazenie výsledkovej tabuľky hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Tabuľka. Výsledkové tabuľky môžete niekedy zobraziť aj v rámci hry. Ak má hra obmeny (napríklad Ľahká, Normálna a Ťažká), na obrazovke Kategórie môžete vybrať výsledkovú tabuľku pre hru ako takú, alebo pre jednu z týchto obmien. Výsledková tabuľka obsahuje umiestnenie vašich priateľov a všetkých hráčov. Niekedy môžete zobraziť štatistiky výsledkovej tabuľky za určité časové obdobie, napríklad dnes, tento týždeň, alebo všetky. Otočte iPhone naležato a zobrazíte výsledkovú tabuľku na šírku. Spustenie hry z výsledkovej tabuľky: Klepnite na Hrať v pravom hornom rohu.
Kapitola 24 Game Center 201

Výsledky
V niektorých hrách získate za dosiahnutie špecifických výsledkov bonusové body. Zobrazenie možných výsledkov pre hru: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Výsledky. Pre každý výsledok zobrazí Game Center počet udeľovaných bonusových bodov a či ste daný výsledok dosiahli alebo nie. Celkový počet bodov získaných za výsledky sa nachádza v hornej časti. Bonusové body za každý konkrétny výsledok môžete získať iba raz. Výsledky je niekedy možné zobraziť aj v rámci hry.

Naposledy hrané
Niektoré hry vám umožňujú zobraziť vašich priateľov, ktorí danú hru nedávno hrali. Zobrazenie priateľov, ktorí nedávno hrali hru: Klepnite na Hry, klepnite na hru a potom klepnite na Naposledy hrané. Získanie informácií o hráčovi: Klepnite na meno hráča v zozname.

Priatelia

Vďaka Game Center budete v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča. Pridanie priateľa do Game Center: 1 Klepnite na Priatelia alebo Žiadosti. 2 Klepnite na + a zadajte emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Počas písania sa zobrazujú zhodné adresy a mená z vašich kontaktov. Klepnutím na kontakt pridáte danú osobu do vašej žiadosti. Klepnutím na môžete prezerať vaše kontakty. Ak chcete pridať niekoľko priateľov naraz, zadajte ďalšie kontakty. 3 Napíšte správu žiadosti a klepnite na Odoslať. Aby sa osoba stala vaším priateľom, musí prijať vašu žiadosť. Iní hráči môžu poslať žiadosť vám. Po prijatí upozornenia môžete žiadosť prijať priamo z upozornenia, alebo ho môžete zatvoriť a odpovedať neskôr z obrazovky Žiadosti. Odznak na tlačidle Žiadosti zobrazuje počet nevybavených žiadostí o priateľstvo.

202

Kapitola 24 Game Center

Odpovedanie na žiadosť o priateľstvo: Klepnite na Žiadosti, klepnite na meno osoby, ktorá vám žiadosť poslala a potom klepnite na Prijať, Ignorovať alebo Nahlásiť problém. Ak hráč prijme žiadosť od iného hráča, stávajú sa priateľmi. Mená priateľov sa zobrazia na obrazovke Priatelia. Získanie informácií o priateľovi: Klepnite na meno priateľa. Vyhľadávanie priateľov: Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na pole vyhľadávania a začnite písať. Počas písania sa vám budú zobrazovať priatelia, ktorí sa zhodujú so zadaným textom. Stránka s informáciami o priateľovi zobrazuje informácie o počte jeho priateľov (vrátane vás), počte rôznych hier, ktoré priateľ hral a výsledky, ktoré už v hrách dosiahol. Obrazovka s informáciami môže tiež obsahovať: Â Hry, ktoré ste hrali spolu
 Hry, ktoré máte spoločné  Iné hry, ktoré má váš priateľ

Klepnutím na hru v ľubovoľnom zozname zobrazíte vašu pozíciu a pozíciu priateľa v celkovej výsledkovej tabuľke a dosiahnuté úspechy v danej hre. Pozvanie priateľa na hranie hry: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a na hru a nakoniec na Hrať. Viac v časti „Hranie hier“ na strane 200. Odstránenie priateľa: Klepnite na Priatelia, klepnite na meno, potom klepnite na Zrušiť priateľstvo a nakoniec na Odstrániť. Ak sa hráč začal správať urážlivo, alebo sa iným spôsobom správa nevhodne, môžete nahlásiť problém. Nahlásiť problém s priateľom: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na „Nahlásiť problém“. Popíšte problém a klepnutím na Nahlásiť odošlite správu. Ak v nastaveniach vypnete možnosť Hry pre viac hráčov, nebudete môcť odosielať ani prijímať pozvánky na hranie hier. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214.

Kapitola 24 Game Center

203

Informácie o vašom stave a účte

Obrazovka Ja obsahuje súhrn informácií o vašich priateľoch, hrách a výsledkoch. Do textového poľa v strede obrazovky môžete zadať správu o vašom aktuálnom stave. Váš stav sa spolu s vašou prezývkou zobrazí na obrazovke Priatelia ostatných hráčov. Zmena stavu: Klepnite na stavové pole a pomocou klávesnice zadajte alebo aktualizujte váš stav. Zobrazenie informácií o vašom účte: Klepnite na banner účtu a potom na Zobraziť účet. Môžete meniť alebo aktualizovať nasledujúce nastavenia:
 Prezývka  Povoliť pozvánky  Nájsť ma podľa emailu  Vaša emailová adresa pre Game Center  Ďalšie emailové adresy

Po dokončení klepnite na „Hotovo“. Môžete sa tiež odhlásiť a prihlásiť na iný účet, alebo si vytvoriť nový účet. Odhlásenie: Klepnite na banner účtu a potom na Odhlásiť sa. Ak sa chcete prihlásiť na iný účet, zadajte prihlasovacie meno a heslo a klepnite na Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nový účet, klepnite na položku Vytvoriť nový účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

204

Kapitola 24 Game Center

aby sa znížili možné interferencie s prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením. iPhone nebude vysielať žiadny telefonický. konfigurovať sieťové pripojenie a meniť ďalšie nastavenia iPhone. Ak je režim lietadlo spustený. V režime „lietadlo“ nie je možné:  Uskutočňovať alebo prijímať telefonické hovory  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Počúvať odkazy v službe „Visual Voicemail“  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať kontakty. rádiový.Nastavenia 25 Nastavenia vám umožňujú meniť nastavenia aplikácií vo vašom iPhone. Režim Lietadlo Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie iPhone tak. Aktivácia režimu Lietadlo: Klepnite na Nastavenia a zapnite Režim lietadlo. kalendáre a záložky (len pre MobileMe) s MobileMe alebo Microsoft Exchange  Posielať a prijímať textové a MMS správy  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center 205 . Wi-Fi. v dôsledku čoho nebudú prístupné mnohé funkcie iPhone. ani Bluetooth signál a ani nebude prijímať GPS signál. nastaviť dátum a čas. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol .

kalendáre a záložky (len u MobileMe) s kontami MobileMe alebo Microsoft Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center Je možné. je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a nariadeniami. že je dostupná). Wi-Fi Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie iPhone na internet pomocou miestnych WiFi sietí v okolí. Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi: V Nastaveniach vyberte Wi-Fi a zapnite alebo vypnite ho. Ak nie sú v oblasti dostupné žiadne Wi-Fi siete.Ak to letecká spoločnosť povoľuje. iPhone sa pripojí na internet cez vašu mobilnú dátovú sieť (v prípade. 206 Kapitola 25 Nastavenia . môžete znovu zapnúť Wi-Fi a:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky na internete  Synchronizovať svoje kontakty. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. môžete vo vašom iPhone:  Počúvať hudbu a pozerať videá  Prehrávať už doručené odkazy služby „Visual Voicemail“  Prezerať si váš kalendár  Snímať alebo prehrávať fotografie a videá (iPhone 4 alebo novšie modely)  Používať budík  Používať stopky alebo časovač  Používať kalkulačku  Písať si poznámky  Nahrávať hlasové poznámky  Používať kompas  Čítať textové a emailové správy uložené vo vašom iPhone Ak je dostupná Wi-Fi sieť. alebo máte Wi-Fi vypnuté.

heslo a typ zabezpečenia danej siete. ku ktorej ste už boli pripojený. aby iPhone vyhľadával ďalšie siete. Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete. potom klepnite na typ zabezpečenia siete a zadajte heslo. ak máte na vašom iPhone nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). Vypnutie pripájania iPhone k už použitej sieti: Vyberte Wi-Fi a klepnite na symbol vedľa siete. Upravenie nastavení pre pripájanie sa k Wi-Fi sieti: Vyberte Wi-Fi. potom klepnite na symbol vedľa siete. Ak sa pokúšate pripojiť na internet. (Siete. Ak vybraná sieť vyžaduje heslo. napríklad pri používaní aplikácií ako Safari alebo Mail a súčasne nie ste v dosahu už používanej Wi-Fi siete. Ak je to potrebné. Informácie o potrebných nastaveniach získate od správcu siete.) Ak je funkcia „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť alebo mobilná dátová sieť nie je v dosahu. zobrazuje ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky intenzitu signálu Wi-Fi. musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi manuálne. zvoľte „Wi-Fi“ > „Iná“ a zadajte meno siete. týmto nastavením zabezpečíte. ktorá nie je zobrazená v zozname nájdených sietí. kým iPhone vyhľadá všetky dostupné siete a potom vyberte sieť. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. ako napríklad ID klienta alebo statickú IP adresu. Niektoré Wi-Fi siete môžu vyžadovať zadanie alebo zmenu ďalších nastavení. z ktorých si môžete vybrať. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. VPN Toto nastavenie sa zobrazí. ktoré vyžadujú heslo. Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti: Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti. Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi. klepnite na Zabezpečenie. keď bude v jej dosahu. sú označené ikonou zámky . aby vyžadoval vaše potvrdenie pri pripájaní sa k novej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť pripojenie“. Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“. zadajte heslo a klepnite na Pripojiť (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámky ). Nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť VPN. Kapitola 25 Nastavenia 207 . Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. iPhone zobrazí zoznam všetkých dostupných Wi-Fi sietí. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej.Pripojenie k sieti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi. tým je signál silnejší. chvíľu počkajte. Nastavenie iPhone tak. Čím viac paličiek vidíte.

Zdieľanie internetu Nastavenia zdieľania internetu sa zobrazia v najvyššej úrovni nastavení a aj v časti Všeobecné > Sieť. Vypínanie a zapínanie zvukov. Game Center). prípadne odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche. ak aplikácia nie je spustená. alebo navštívte jeho webovú stránku. Služba môže byť spoplatnená. ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. alebo chcete predĺžiť výdrž batérie. ktoré je možné použiť na telefonovanie. Hlásenia „push“ vás upozornia na nové informácie aj vtedy. ktoré chcete vypnúť alebo zapnúť. že ste mimo dosahu siete vášho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete. môžete hlásenia vypnúť. Poznámka: V závislosti od vášho operátora bude zrejme potrebé aktivovať Zdieľanie internetu predtým. Telefonovať môžete len u tých operátorov. 208 Kapitola 25 Nastavenia . ktorá využíva službu hlásení Apple Push. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Pre informácie o mimosieťovom pokrytí a aktivácii služby roaming sa informujte u vášho mobilného operátora. ktorú chcete používať. Hlásenia Toto nastavenie sa zobrazí po otvorení aplikácie (napr. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom vášho operátora. ako sa nastavenia služby zobrazia na tomto mieste. službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. Ak nechcete byť upozorňovaný na nové informácie. Výber operátora: Vyberte Operátor a vyberte sieť. Operátor Táto položka sa zobrazí na GSM modeloch v prípade. Zapínanie a vypínanie všetkých hlásení: Klepnite na Hlásenia a vypnite alebo zapnite hlásenia. vyberte zo zoznamu niektorú aplikáciu a typy hlásení. pripomienok alebo odznakov v jednotlivých aplikáciách: Klepnite na Hlásenia. Hlásenia závisia od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky.

Ak vybraná sieť nie je dostupná.Akonáhle vyberiete sieť. na obrazovke vášho iPhone sa objaví nápis „Žiadna sieť“ a nebude možné uskutočňovať a prijímať hovory či odkazy. alebo sa pripájať na internet cez mobilnú dátovú sieť. použite tlačidlá na boku iPhone. upozornenia ani zvukové efekty. neprehráva žiadne zvonenia. že je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“. prehrávate video alebo telefonujete. Nastavenie zvonenia: Vyberte Zvuky > Zvonenie. aby sieť za vás vyberal iPhone. iPhone prehráva zvuky upozornení a zapnuté zvukové efekty. vypnite alebo zapnite Vibrovať pod nadpisom Zvonenie . iPhone bude používať už len túto sieť. aby iPhone vibroval v tichom režime. Nastavenie zvukov upozornení a zvukových efektov: Vyberte Zvuky. Za každých okolností však prehráva zvuk budíka nastavený v aplikácii Hodiny. Ak chcete. Zmena hlasitosti vyzváňania a upozornení: Vyberte Zvuky a nastavte intenzitu potiahnutím posuvníka. Ak chcete. Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Stlačte prepínač Zvoniť/Ticho na boku vášho iPhone. Povolenie úprav hlasitosti vyzváňania a upozornení použitím tlačidiel hlasitosti: Vyberte Zvuky a zapnite možnosť „Upravovať tlačidlami“. Ak je tlačidlom Zvoniť/Ticho nastavený hlasný režim. vyberte v Nastaveniach siete Automaticky. aby iPhone vibroval v hlasnom režime. Na iPhone môžete nastaviť zvuky pre:  Prichádzajúci hovor  Prichádzajúcu textovú správu  Prichádzajúci odkaz  Prichádzajúcu emailovú správu  Odchádzajúcu emailovú správu  Upozornenie na stretnutie  Zamknutie iPhone  Písanie na klávesnici Kapitola 25 Nastavenia 209 . Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom Tichý režim . Ak je iPhone v tichom režime. Tlačidlá hlasitosti nemajú vplyv na hlasitosť vyzváňania alebo upozornení. klepnite na Zvonenie a vypnite alebo zapnite jednotlivé položky . Ak chcete. Nastavenie vibrovania iPhone pri prichádzajúcom hovore: Vyberte Zvuky. V prípade. ak práve počúvate hudbu.

Pozadie Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre plochu.Jas Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. počas ktorého nebude nutné iPhone nabíjať. Nastavenie jasu obrazovky: Vyberte Jas a prstom potiahnite ovládací prvok. iPhone sám nastavuje jas obrazovky podľa aktuálneho osvetlenia. alebo použite funkciu Automatický jas. bezpečnosti a ďalšie nastavenia systému iOS. fotografií a aplikácií  Celkovú kapacitu pamäte  Kapacitu voľného miesta  Verziu softvéru  Operátora  Model a sériové čísla  Adresy Wi-Fi a Bluetooth  GSM modely: IMEI (International Mobile Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card)  CDMA model: MEID (Mobile Equipment Identifier)  Verziu firmvéru modemu mobilného vysielača  Právne informácie  Regulačné informácie Štatistiky používania Zobrazenie percentuálneho stavu nabitia batérie: Vyberte Všeobecné > Použitie a zapnite funkciu Percentá batérie. Automatické nastavovanie jasu na iPhone: Vyberte Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. 210 Kapitola 25 Nastavenia . stlmte jas obrazovky. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a vynulovať rôzne nastavenia iPhone Informácie Pre informácie o iPhone vyberte Všeobecné > Informácie a dozviete sa:  Názov siete mobilného operátora  Počet skladieb. Všeobecné Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete. Pre predĺženie času. videí. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. Ak je funkcia Automatický jas zapnutá. hodnotu ktorého získava pomocou vstavaného senzora. zdieľania.

Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora.Dobu. pristupovať k nastaveniam Wi-Fi. používania emailov. odosielania a prijímania textových správ. Ak je funkcia Mobilné dáta vypnutá. Použitie 3G vedie v mnohých prípadoch k rýchlejšiemu sťahovaniu dát z internetu. Dátový roaming umožňuje prístup na internet a k odkazom služby „Visual Voicemail“ cez mobilnú dátovú sieť v prípade. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Zdieľanie internetu: Vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu a vypnite alebo zapnite túto funkciu. počas ktorého bol iPhone zapnutý. ale môže znížiť výdrž batérie. keď ho používate. ako dlho bol iPhone odomknutý alebo v pohotovostnom režime. vrátane času. že vypnete 3G. Zapnutie alebo vypnutie 3G (GSM modely): Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite funkciu 3G. Pokiaľ často telefonujete. keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. alebo vypnúť a zapnúť dátový roaming. počas ktorej bol iPhone aktívny a používaný od posledného plného nabitia. iPhone je aktívny vždy. Dátový roaming si vypnite napríklad vtedy. vrátane vytáčania alebo prijímania hovorov. Vynulovanie štatistík používania: Klepnite na Všeobecné > Štatistiky a ďalej na Vynulovať štatistiky. Sieť V Nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie. Â Množstvo dát odoslaných a prijatých cez mobilnú dátovú sieť. Kapitola 25 Nastavenia 211 . prehliadania webu alebo používania iných funkcií iPhone. Tu môžete vidieť: Â Použitie . môžete predĺžiť výdrž batérie tak. Štatistiky týkajúce sa toho. nebudú vynulované.Zobrazenie štatistík používania: Vyberte Všeobecné > Štatistiky. Â Pohotovostný režim – Čas od posledného úplného nabitia. nebudete mať prístup na internet. ako je načítavanie emailových správ. až kým sa nepripojíte k Wi-Fi sieti. počúvania hudby. iPhone je aktívny aj vtedy. Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Mobilné dáta. Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Dátový roaming. keď sa na ňom vykonávajú úlohy na pozadí. Â Prevolaný čas pre aktuálne obdobie a pre celú dobu používania. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. V pôvodnom nastavení sú Mobilné dáta zapnuté. kedy bol iPhone v režime spánku. čím vynulujete dátové a časové štatistiky.

212 Kapitola 25 Nastavenia . ktorú chcete aktualizovať. Fotoaparát. že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). O informáciách. Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple.Pridanie novej konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu VPN. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Väčšinou je možné pre iPhone použiť tie isté nastavenia pre VPN ako na vašom počítači. miestnych Wi-Fi sietí (v prípade. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. v stavovom riadku sa zobrazí . sa poraďte s vaším správcom siete. Dáta získané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte. ako sú napríklad náhlavné sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free telefonovanie. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy. Zmena konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím vyberte konfiguráciu. Vymazanie VPN konfigurácie: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím na modrú šípku pri názve konfigurácie prejdite na obrazovku danej konfigurácie. VPN funguje cez Wi-Fi aj cez mobilné dátové pripojenie. založených na určovaní polohy. Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth: Vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite alebo zapnite Bluetooth. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Lokalizačné služby Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Mapy. Vypnutie alebo zapnutie VPN: Vyberte VPN a klepnutím vypnite alebo zapnite VPN. Viac v časti „Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov “ na strane 71. týkajúcich sa nastavení. Bluetooth iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami. Po zadaní nastavení VPN sa v Nastaveniach zobrazí prepínač. Potom klepnite na Vymazať VPN v dolnej časti obrazovky. Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií cez verejnú sieť. VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu. ktorým môžete vypnúť a zapnúť VPN. PPTP alebo Cisco IPSec. Kompas a aplikáciám tretích strán. ak chcete cez iPhone pristupovať k vašim pracovným emailom. iPhone je schopný pripojiť sa k sieťam VPN používajúcim protokoly L2TP. ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu. získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete.

Nastavenie poradia zobrazenia kategórií pri vyhľadávaní: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. môžete túto funkciu vypnúť. ktorá využíva lokalizačné služby. Táto obrazovka zobrazuje. ktorá si za posledných 24 hodín vyžiadala vašu polohu. Vyhľadávanie Spotlight V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah. Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán. či sú pre danú aplikáciu lokalizačné služby zapnuté alebo vypnuté. 2 Klepnutím na položku ju označíte alebo zrušíte jej označenie. znamená to. Kapitola 25 Nastavenia 213 . Uzamykanie Keď sa iPhone zamkne. Nastavenie času. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre všetky aplikácie: Vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby a vypnite alebo zapnite túto službu. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete. mali by ste si prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. ktoré používajú lokalizačné služby. ktorý bude prehľadávaný a meniť usporiadanie výsledkov vyhľadávania. vypnite ju. že sa ju nejaká aplikácia pokúsi použiť. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a textové správy. akým spôsobom tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe. Nastavenie obsahu. V pôvodnom nastavení sú všetky kategórie vyhľadávania zapnuté. Ikona sa zobrazí pri každej aplikácii. v ktorom prebehne vyhľadávanie: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre vybrané aplikácie: Vypnite alebo zapnite lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie. 2 Dotknite sa tlačidla vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol. Ak nechcete povoliť používanie lokalizačných služieb pre niektoré z aplikácií alebo pre žiadnu z nich. nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne slúchadiel iPhone počas počúvania hudby alebo telefonovania. budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v prípade. po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie a vyberte čas. že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou manipuláciou vypne displej iPhone. Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate.Každá aplikácia. sa zobrazí na obrazovke nastavení lokalizačných služieb. Zistíte tak. Predĺžite tak výdrž batérie.

alebo úplne zakázať prístup na YouTube. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. Zmena hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. zadajte vaše heslo. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. Klepnite na Vyžadovať heslo a potom zvoľte čas. Znovu zadajte vaše staré heslo a potom dvakrát zadajte nové heslo. interpunkcie a špeciálnych znakov. tvorené kombináciou číslic. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie. Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované všetky nastavenia. Dôležité: Na iPhone 3GS musíte pri zapnutí ochrany dát obnoviť softvér iOS. musíte obnoviť softvér vášho iPhone. 214 Kapitola 25 Nastavenia . Nastavením hesla zapnete ochranu dát. aby vyžadoval heslo pre odomknutie. aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). klepnite na Vypnúť heslo a potom znovu zadajte heslo. Zapínanie a vypínanie jednoduchého hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Jednoduché heslo. Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. Obmedzenia Na iPhone je možné nastaviť obmedzenie používania niektorých aplikácií a obsahu prehrávača iPod. zadajte vaše heslo a klepnite na Vymazať dáta pre zapnutie tejto funkcie. Vypínanie a zapínanie hlasového vytáčania: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Hlasové vytáčanie. Ak heslo zabudnete. Toto napríklad umožňuje rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch. Vypnutie uzamykania heslom: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom.Uzamykanie heslom iPhone je pri kúpe nastavený tak. Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Nastavenie času. písmen. vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. zadajte vaše heslo a klepnite na Zmeniť heslo. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. po ktorom sa bude pre odomknutie vyžadovať heslo: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše heslo. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. počas ktorého bude musieť byť iPhone zamknutý. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281.

musíte obnoviť softvér vášho iPhone pomocou iTunes. Fotoaparát Nemôžete vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime (iPhone 4). Pri prvom zapnutí sú všetky položky zapnuté (nie sú obmedzené). aj keď je Safari zakázané. Vypnutie obmedzení: Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a zadajte heslo. Ping Služba App Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Inštalácia aplikácií Safari Kapitola 25 Nastavenia 215 . Nemôžete fotografovať. YouTube je zakázané a ikona YouTube je odstránená z plochy. Safari je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy. Dôležité: Ak zabudnete heslo. 2 Zadajte štvormiestne heslo. FaceTime Služba iTunes Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah.Zapnutie obmedzení: 1 Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a klepnite na Povoliť obmedzenia. Nie je možné prezerať si obsah na internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips. Prezerať si obsah na internete je stále možné prostredníctvom iných aplikácií tretích strán. Nastavenie obmedzenia aplikácií: Klepnutím na jednotlivé položky vypnete a zapnete ich obmedzenia. 3 Znovu zadajte štvormiestne heslo. Nie je možné prezerať. Klepnite na položku pre jej zapnutie alebo vypnutie a obmedzenie jej používania. Nemôžete inštalovať aplikácie na iPhone. Klepnite na Zakázať obmedzenia a znovu zadajte heslo. iTunes Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií. YouTube Fotoaparát je vypnutý a jeho ikona je odstránená z plochy.

Obmedzenie hier pre viacerých hráčov: Vypnite Hry pre viac hráčov. Ak je Pridávanie priateľov zapnuté. kalendáre sú zamknuté a nie je možné pridávať. Obmedzenie pridávania priateľov: Vypnite Pridávanie priateľov. Poznámka: Nie všetky krajiny alebo oblasti majú takýto hodnotiaci systém. Účty Obmedzenie nakupovania v rámci aplikácií: Vypnite Nakupovanie v aplikáciách. nie je možné odosielať žiadosti na hry. nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať priateľské žiadosti. Obmedzený obsah sa nezobrazí na iPhone.klepnite na Filmy a zo zoznamu vyberte PG. môžete nakupovať dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store. kontakty. upravovať alebo vymazávať účty. Vymazávanie aplikácií Aktuálne nastavenia lokalizačných služieb a nastavenia Nájsť môj iPhone (v MobileMe účtoch v časti „Mail. kontakty. Ak je táto funkcia zapnutá. kalendáre“) sú zamknuté a nie je možné ich meniť. Lokalizačné služby Aktuálne nastavenia Mail. Nastavte obmedzenia použitím hodnotiaceho systému tej ktorej krajiny pre nasledujúce kategórie obsahu:  Hudba a podcasty  Filmy  TV seriály  Aplikácie Napríklad v USA môžete povoliť len filmy s hodnotením PG a nižším . Nastavenie obmedzení obsahu: Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu. Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté. Počas upravovania plochy sa na ikonách aplikácií nezobrazí . Ak je Pridávanie priateľov vypnuté. môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi. odosielať či prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center. 216 Kapitola 25 Nastavenia .Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone.

Dátum a čas
Tieto nastavenia sa vzťahujú na čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky, svetový čas a kalendáre. Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach.) Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a času v iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a zapnite Nastaviť automaticky. Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas. Manuálne nastavenie dátumu a času: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite Nastaviť automaticky. Klepnite na Časové pásmo a zadajte meno hlavného mesta vášho časového pásma. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.

Klávesnica
Vypnutie alebo zapnutie funkcie Auto kapitalizácia (veľké písmená za interpunkčným znamienkom): Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite funkciu Auto kapitalizácia. Štandardne je iPhone nastavený tak, aby menil prvé písmená slov na veľké v prípade, že napíšete interpunkčné znamienko, ktoré znamená koniec vety alebo nový riadok. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Auto opravy. iPhone je prednastavený tak, že ak má predvolená klávesnica jazyka, ktorý ste vybrali, k dispozícii slovník, iPhone bude počas písania navrhovať opravy alebo celé slová. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Skontrolovať pravopis. Kontrola pravopisu podčiarkuje počas písania slová s preklepmi. Pre zobrazenie navrhovaných opráv klepnite na podčiarknuté slovo. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Nastavenie používania klávesu Caps lock: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Povoliť Caps lock. Ak aktivujete Caps lock a počas písania na klávesnici dvakrát klepnete na kláves Shift , všetky ďalšie zadané písmená budú veľké. Ak je Caps lock zapnutý, kláves Shift zmení farbu na modrú. Zapnutie alebo vypnutie skratky „.“: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite skratku „.“ .

Kapitola 25 Nastavenia

217

Skratka „.“ vám umožňuje počas písania klepnutím dvakrát na medzerník vložiť na koniec vety bodku nasledovanú medzerou. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a zo zoznamu vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných klávesniciach, pozrite si časť Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“, potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie Upraviť slovník užívateľa sa zobrazí v prípade, že máte zapnutú ktorúkoľvek z nasledujúcich klávesníc: Â Čínska - zjednodušená (Pinyin)
 Čínska - tradičná (Pinyin)  Čínska - tradičná (Zhuyin)  Japonská (Romaji)  Japonská (Ten Key)

Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Klepnite na +, klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Potom klepnite na pole Yomi, Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Viac v časti Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272.

Medzinárodné
Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel vašej krajiny alebo oblasti.
218 Kapitola 25 Nastavenia

Nastavenie jazyka iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Potom klepnite na Hotovo. Nastavenie jazyka funkcie Ovládanie hlasom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom a vyberte jazyk. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a potom vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní medzinárodných klávesníc, pozrite si Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Medzinárodné klávesnice, potom klepnite na Upraviť a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje virtuálne rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a nastavte lokalitu. Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy dní a mesiacov v natívnych iPhone aplikáciách. Nastavenie formátu kalendára: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte formát.

Prístupnosť
Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete používať. Viac v časti kapitola 29, „Prístupnosť,“ na strane 251.

Profily
Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.

Kapitola 25 Nastavenia

219

Obnova iPhone
Obnovenie všetkých nastavení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť všetky nastavenia. Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné. Informácie (napríklad kontakty a kalendáre) a médiá (napríklad skladby a videá) nebudú ovplyvnené. Vymazanie celého obsahu iPhone a všetkých nastavení: Pripojte iPhone k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na „Vymazať celý obsah a nastavenia“. Týmto budú vynulované všetky nastavenia a všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Obnova nastavení siete: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť nastavenia siete. Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a položka „Potvrdiť pripojenie“ zostanú zapnuté. Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, vyberte Nastavenia > Všeobecné > Profil, klepnite na profil a potom na Odstrániť. Obnova slovníka klávesnice: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť slovník klávesnice. Do slovníka klávesnice sa slová pridávajú v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice. Obnova tohto slovníka vymaže všetky slová, ktoré boli doň pridané. Obnova pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť rozloženie plochy. Vynulovanie zobrazovania lokalizačných upozornení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia. Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácií (napríklad Fotoaparát, Kompas alebo Mapy) na používanie lokalizačných služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie o používanie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné upozornenia (znovu sa budú zobrazovať žiadosti pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia.

220

Kapitola 25 Nastavenia

Mail, kontakty, kalendáre

Pomocou nastavení pre aplikácie Mail, kontakty, kalendáre nastavíte účty a zapnete v iPhone účty a zapnete konkrétne služby vybraných účtov (ako je pošta, kontakty, kalendáre, záložky alebo poznámky): Â Microsoft Exchange (pošta, kontakty a kalendáre)
 MobileMe (pošta, kontakty, kalendáre, záložky, poznámky a Nájsť môj iPhone)  Google (pošta, kalendáre a poznámky)  Yahoo! (pošta, kalendáre a poznámky)  AOL (pošta a poznámky)  Ďalšie emailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP  Účty LDAP alebo CardDAV pre Kontakty  Účty typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) pre aplikáciu Kalendár

Účty
Časť Účty vám umožňuje vytvárať na vašom iPhone účty. Po klepnutí na túto sekciu sa zobrazia nastavenia špecifické pre typ zakladaného účtu. Informácie potrebné na vytvorenie emailového účtu získate u poskytovateľa služby alebo správcu siete. Viac informácií nájdete v časti: Â „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27
 „Pridávanie kontaktov“ na strane 233  „Odoberanie kalendárov“ na strane 128

Zmena nastavení účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vykonajte potrebné zmeny. Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone nie sú synchronizované s počítačom, takže môžete prispôsobiť svoje účty na prácu s iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili nastavenia účtov vo vašom počítači. Vypnutie služby účtu: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, vyberte účet a vypnite službu účtu (napríklad Mail, Kalendáre alebo Poznámky). Ak je služba účtu vypnutá, iPhone nebude zobrazovať ani synchronizovať informácie s touto službou účtu až do jej opätovného zapnutia. Zmena rozšírených nastavení: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a urobte jeden z nasledujúcich úkonov:
 Ukladanie rozpísaných, odoslaných a vymazaných správ na iPhone alebo vzdialene

na serveri (len účty IMAP) nastavíte klepnutím na Rozšírené a výberom Rozpísané správy, Odoslané správy alebo Vymazané správy. Ak sa rozhodnete ukladať správy na váš iPhone, budete si ich môcť prezerať aj v prípade, že iPhone nebude pripojený na internet.

Kapitola 25 Nastavenia

221

týždeň alebo mesiac. ktoré máte nastavené na iPhone. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a klepnutím zapnite funkciu „Push“. Meno a Heslo pod nadpisom Server prichádzajúcej pošty alebo Server odchádzajúcej pošty. kontakty. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a vyberte. prípadne používate účty. kalendároch a záložkách. Pre určenie intervalu.t. Ak chcete. môžete naďalej prijímať dáta . Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete.  Nastavenia emailového servera zmeníte klepnutím na Host. nenastavujte tento interval na príliš krátky. Potom nastavte časový interval: Nikdy. akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym oneskorením). kontakty.  Úprava nastavenia SSL a hesla. ako často chcete sťahovať dáta pre všetky účty. Mail Nastavenia Mailu sa okrem výnimiek vzťahujú na všetky účty. Všetky emaily a informácie o kontaktoch. v ktorom bude táto kontrola prebiehať. Vymazanie účtu z iPhone: Zvoľte „Mail. Načítanie dát Nastavenie Push vám na iPhone umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu push pre MobileMe. kontakty. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. jeden deň. nebudete mať naň prístup z vášho iPhone. môžete funkciu „Push“ vypnúť. 222 Kapitola 25 Nastavenia . ktoré ju nepodporujú. (alebo funkcie Fetch na Manuálne na obrazovke Načítanie dát) je nadradené nastaveniam jednotlivých účtov. „Push“ účty automaticky doručia do iPhone nové informácie. Nastavenie intervalu pre sťahovanie a kontrolu dát: Zvoľte „Mail. Zapnutie funkcie „push“: Vyberte „Mail. klepnite na Rozšírené. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. budú z vášho iPhone vymazané. Ak je funkcia „Push“ vypnutá. kalendáre“. Microsoft Exchange. alebo predĺžiť výdrž batérie. po ktorom budú správy odstránené z aplikácie Mail v iPhone. Yahoo! alebo akýkoľvek iný „push“ účet. Nastavenie funkcie Push na Vyp. Čas. klepnutím vyberte požadovaný účet a klepnite na „Vymazať účet“ v dolnej časti obrazovky. nevykonávajte túto kontrolu príliš často.j. Ak chcete. Vymazaním účtu však neodstránite účet alebo s ním súvisiace informácie z počítača. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. použite položku „Načítanie dát“. Ak niektorý účet vymažete. Ak chcete zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií. získané synchronizáciou s účtom. nastavíte klepnutím na Rozšírené a potom klepnutím na Odstrániť.

napríklad pri odosielaní fotografií z aplikácie Fotky alebo po klepnutí na emailovú adresu firmy zobrazenej v aplikácii Mapy. titul a telefónne číslo. či bola správa poslaná priamo vám. Ak je možnosť Zobraziť Pre/Cc zapnutá. Podľa tohto symbolu viete určiť. kalendáre“ > „Náhľad“ a potom vyberte nastavenie. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite funkciu Skrytú kópiu sebe. kontakty. ktoré sa majú synchronizovať so serverom. „Veľké“. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite Načítať obrázky.Zvukové upozornenia na nové alebo odoslané emaily nastavíte v paneli Zvuky. Nastavenie predvoleného emailového účtu: Vyberte „Mail. Vyberte najnovších 25. Kapitola 25 Nastavenia 223 . kontakty. Nastavenie zobrazovania položiek Pre a Cc v zozname správ v iPhone: Vyberte „Mail. Pre odoslanie správy z iného účtu klepnite v správe na pole Od a vyberte si iný účet. či vám bude iPhone posielať kópiu každej odoslanej správy: Vyberte „Mail. kalendáre“ > „Veľkosť písma“ a potom vyberte „Malé“. alebo ste dostali kópiu. Nastavenie automatického načítavania obrázkov na iPhone: Vyberte „Mail. v zozname správ sa vedľa každej správy zobrazí symbol alebo . „Stredné“. Pridanie podpisu do vašich správ: Vyberte „Mail. 50. kalendáre“ a v nastaveniach aplikácie Mail vypnite alebo zapnite Potvrdiť vymazanie. Ďalšie správy v aplikácii Mail získate rolovaním na koniec zoznamu prijatých správ a klepnutím na “Načítať viac správ“. kontakty. kalendáre“ > „Zobraziť“ a potom vyberte nastavenie. kontakty. potom si vyberte niektorý z účtov. ktoré má iPhone zobrazovať: Zvoľte „Mail. Nastavenie. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. kalendáre“ > „Predvolený účet“. z ktorého z vašich účtov budú odosielané emailové správy vytvorené v inej aplikácii na iPhone. Takto môžete rýchlo získať prehľad o obsahu správ vo vašej schránke. kontakty. napríklad váš obľúbený citát alebo vaše meno. 100 alebo 200 správ. Klepnutím na „Synchronizovať“ vyberte vek správ (počet dní). kontakty. kontakty. Toto nastavenie určuje. kontakty. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite zapnite Zoradiť do vlákien. kontakty. 75. kalendáre“ a výberom účtu Exchange. Môžete si vybrať zobrazovanie až piatich riadkov správy. Nastavenie potvrdzovania vymazávania správ v iPhone: Vyberte „Mail. Poznámka: Nastavenia účtu Microsoft Exchange zmeníte v nastaveniach „Mail. iPhone je možné nastaviť tak. kontakty. Nastavenie počtu správ. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Zobraziť Pre/Cc“. Nastavenie počtu riadkov správy zobrazovaných v zozname náhľadov: Vyberte “Mail. Nastavenie minimálnej veľkosti písma v správach: Vyberte „Mail. kontakty. kalendáre“ > „Podpis“ a zadajte podpis. aby sa na koniec každej odoslanej správy pridával váš podpis. Nastavenie zoraďovania správ do vlákien: Vyberte „Mail.

v menu „Kontakty“ klepnite na „Zoradiť podľa“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Triedenie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. Kalendáre Nastavenie zvukového upozornenia pri prijatí pozvánky: Vyberte „Mail. kalendáre“. Toto nastavenie sa zobrazí. Ak máte v účtoch MobileMe. priezvisko. kontakty. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne. kalendáre“ a klepnite na „Importovať zo SIM karty“. Nastavenie zobrazovania kontaktov: Vyberte „Mail. kalendáre“. kontakty. v Kalendári klepnite na Predvolený kalendár a vyberte predvolený kalendár pre nové udalosti. meno. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. kontakty. meno.Kontakty Nastavenie poradia kontaktov: Vyberte „Mail. priezvisko. Vyberte časové pásmo pre kalendáre klepnutím na Časové pásmo a výberom hlavného mesta. Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Vyberte „Mail. ku ktorému budú priradené kontakty zo SIM karty. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Nastavenie podpory časových pásiem v aplikácii Kalendár: Vyberte „Mail. kontakty. kalendáre“ a pod položkou Kalendár klepnite na „Pripomínať pozvánky“. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. budete si musieť vybrať účet. Nastavenie časového intervalu pre zobrazovanie minulých kalendárových udalostí v iPhone: Vyberte „Mail. ak je s iPhone synchronizovaný viac než jeden kalendár. kalendáre“. kontakty. kalendáre“ > „Podpora čas. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. 224 Kapitola 25 Nastavenia . Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. Ak cestujete iPhone nemusí zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. v menu „Kontakty“ klepnite na „Poradie zobrazenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Zobrazovanie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. pásiem“ a zapnite túto funkciu. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. Microsoft Exchange alebo CardDAV povolené kontakty. kalendáre“ > „Synchronizovať“ a potom nastavte vybraný časový interval. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. kontakty. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. Nastavenie predvoleného kalendára: Vyberte „Mail. kontakty.

O cenách a dostupnosti sa informujte u svojho operátora. na ktoré sa majú hovory presmerovať. ku ktorému sa má nová poznámka priradiť: Vyberte „Mail. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. Telefón Panel nastavení Telefón môžete použiť na presmerovanie prichádzajúcich hovorov. nájdete v „Presmerovanie hovorov“ na strane 76. Nastavenie účtu. Niektoré nastavenia sú dostupné len na GSM modeloch. nájdete v „Čakanie hovorov“ na strane 76. Služba môže byť spoplatnená.Poznámky Ak na synchronizáciu poznámok nastavíte viac než jeden účet. nájdete v „Zobraziť moje číslo“ na strane 77. Ak je funkcia FaceTime zapnutá. Zobrazenie vlastného čísla pri volaní Zobrazenie alebo skrytie vlastného čísla . v Poznámkach klepnite na Predvolený účet a vyberte niektorý z účtov. vypnutie alebo zapnutie funkcie čakania hovorov. vaše telefónne číslo bude zdieľané s volanými osobami. Presmerovanie hovorov Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 Vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. Čakanie hovorov Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Čakanie hovorov (GSM modely): Vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu.Zobraziť moje číslo (GSM modely): Vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. zmenu hesla a iných nastavení. Viac informácií o čakaní hovorov. vrátane presmerovania na CDMA modeli. Viac informácií o presmerovaní hovorov. zobrazí sa nastavenie Predvolený účet. Viac informácií o skrytí vlastného čísla. Kapitola 25 Nastavenia 225 . FaceTime Aktivácia alebo deaktivácia funkcie FaceTime (iPhone 4): Zapnite alebo vypnite funkciu FaceTime. kalendáre“. vrátane informácií o skrytí čísla na CDMA modeli. vrátane informácií o aktivácii/deaktivácii na CDMA modeli. kontakty.

Niektorí operátori vyžadujú pre používanie iPhone PIN kód. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich kontaktoch a obľúbených položkách bez toho.“ na strane 251. Telefonovanie zo zahraničia Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. iPhone môžete použiť s ďalekopisným strojom v prípade. „Prístupnosť. Zmena hesla odkazovej schránky Heslo pre odkazovú schránku vám pomáha ochrániť vaše odkazy pred prístupom iných ľudí. budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať Personal Unlocking Key (PUK).com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Informácie o ďalších funkciách dostupnosti iPhone nájdete v časti kapitola 29. 226 Kapitola 25 Nastavenia . Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód. Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu. že ju nebude možné použiť bez PIN kódu. Zmena hesla do odkazovej schránky: Vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. PIN kód budete musieť zadať vždy. že získavate svoje odkazy volaním do odkazovej schránky z iného telefónu. že máte k dispozícii kábel iPhone TTY Adapter. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. alebo kontaktujte vášho operátora. Potom pripojte váš iPhone do ďalekopisného stroja pomocou TTY adaptéra pre iPhone. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Pripojenie iPhone k ďalekopisnému stroju: Vyberte Telefón a zapnite TTY.apple. že je SIM karta zamknutá. Zamknutie SIM karty Môžete zamknúť vašu SIM kartu (GSM modely) tak. Viac informácií nájdete v časti „Používanie iPhone v zahraničí“ na strane 79. ktorý je dostupný v mnohých krajinách. Niektoré mobilné siete nebudú akceptovať tiesňové hovory z iPhone v prípade.Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY) V niektorých krajinách alebo regiónoch sú ďalekopisné stroje (TTY) často využívané nepočujúcimi a sluchovo postihnutými osobami na písomnú komunikáciu. keď iPhone vypnete a znovu zapnete. Toto heslo nemusíte zadávať pri volaní odkazovej schránky z vášho iPhone. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte. Navštívte www. Toto heslo potrebujete len v prípade.

zavolať službu directory assistance. Použite PIN kód priradený vašim operátorom alebo prednastavený PIN kód. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Informácie o poplatkoch za tieto služby získate u svojho mobilného operátora. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. 2 Zapnite PIN kód karty a klepnite na Zmeniť PIN. informácia vám môže prísť vo forme textovej správy. Kapitola 25 Nastavenia 227 . Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. alebo použitím obidvoch spôsobov. že bude automaticky vypĺňať webové formuláre použitím kontaktných údajov. ktoré ste už zadali.Vypnutie alebo zapnutie požadovania PIN kódu pre SIM kartu: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty a vypnite alebo zapnite túto funkciu. zapnite Použiť moje info. Ak si napríklad vyžiadate stav vašej faktúry. 4 Znova zadajte nový PIN kód pre potvrdenie a klepnite na Hotovo. Zmena PIN kódu SIM karty: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty. Safari môžete nastaviť tak. zapnite Mená a Heslá. Zapnutie funkcie AutoFill: Vyberte Safari > AutoFill a máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. nastaviť zabezpečenie a vypnúť alebo zapnúť funkciu hľadanie chýb pre vývojárov. 2 Zadajte PIN kód pre potvrdenie volieb. ktorý chcete používať. mien a hesiel. Rolovaním sa posuňte nadol a klepnite na tlačidlo pre služby vášho operátora. 3 Zadajte aktuálny PIN kód a potom váš nový PIN. Prístup k službám mobilného operátora: Vyberte Telefón. ktorý chcete použiť. alebo zobraziť počet zostávajúcich neprevolaných minút. Safari Panel nastavení Safari vám umožňuje zvoliť si internetový vyhľadávač. Môžete si napríklad skontrolovať stav vašej faktúry. Všeobecné Výber internetového vyhľadávača: Vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte si vyhľadávač. Prístup k službám vášho mobilného operátora V závislosti od operátora je možné v iPhone pristupovať k niektorým ďalším službám.

ak iPhone nie je nastavený tak. Webové stránky sa tak môžu prispôsobovať vašim požiadavkám. Niektoré stránky nebudú správne fungovať. Potom klepnite na vedľa databázy a nakoniec na „Vymazať“. klepnite na Databázy a potom na Upraviť. Â Akceptovanie cookies (koláčikov) prehliadačom Safari nastavíte pomocou možnosti Prijímať cookies. aby prijímal cookies. že zobrazuje všetky webové prvky. môžete upraviť zabezpečenie Safari tak. Pri otváraní podozrivej webovej stránky ju Safari zablokuje a zobrazí upozornenie. kde vyberte z možností Nikdy. Â Ak chcete vymazať databázu. 228 Kapitola 25 Nastavenia .Ak je táto funkcia zapnutá. ako napríklad filmy. Funkcia nebude blokovať okná. animácie a webové aplikácie. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. Zablokovaním vyskakovacích (pop-up) okien zamedzíte otváraniu len tých vyskakovacích okien. Z navštívených stránok alebo Vždy. Â Zablokovanie alebo povolenie vyskakovacích (pop-up) okien nastavíte prepínačom Blokovať pop-upy. Ak chcete. Â Históriu navštívených webových stránok vymažete klepnutím na Vymazať históriu. klepnite na Vymazať všetky. aby vás pri ďalšej návšteve rozpoznala. ktoré sa objavujú pri zatvorení stránky alebo pri jej otvorení pomocou priameho zadania jej adresy. Upozornenie pred falošnými stránkami vás chráni pred potenciálne nebezpečnými internetovými stránkami. Stránky používajúce JavaScript môžu napríklad zobrazovať aktuálny dátum a čas alebo otvárať odkazy vo vyskakovacích (pop-up) oknách. Zmena bezpečnostných nastavení: Vyberte Safari a zmeňte niektoré z nasledujúcich nastavení: Â Upozornenie na potenciálne nebezpečné (falošné) stránky nastavíte prepínačom Falošná stránka. ktoré stránka potrebuje zanechať v iPhone. Zabezpečenie Safari je štandardne nastavené tak. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. JavaScript umožňuje dynamicky riadiť prvky na webovej stránke. Â Povolenie alebo blokovanie JavaScriptu zapnete alebo vypnete pomocou možnosti JavaScript. Cookie je súbor pre skladovanie informácií. Niektoré webové aplikácie používajú na ukladanie informácií o aplikáciách do iPhone databázy. aby ste chránili iPhone pred možnými bezpečnostnými rizikami na internete. Â Všetky cookies zo Safari vymažete klepnutím na Vymazať cookies. ktoré otvoríte klepnutím na odkaz.

Nastavenie zobrazovania náhľadu správy na ploche: Vyberte Správy a klepnutím na Zobraziť náhľad zapnite alebo vypnite túto funkciu. ako napríklad obrázky alebo zvuky. Ak je konzola zapnutá. môžete tento problém vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte prehliadača (cache). Vypnutie a zapnutie MMS: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite MMS správy.3): V Nastaveniach vyberte Správy. nebude možné prijímať prílohy MMS správ. Ak stránka. podcastov a audiokníh. Vypnutie alebo zapnutie Chybovej konzoly: Vyberte Safari > Vývojár a vypnite alebo zapnite funkciu Chybová konzola. možnosť odosielania MMS správ a nastavenie Zobraziť predmet nebudú zobrazené. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. Ak sú MMS správy vypnuté. Poznámka: Ak služba MMS nie je podporovaná vaším operátorom. nezobrazuje žiaden obsah. Zobrazenie počtu znakov v prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Počet znakov. Vyrovnávacia pamäť prehliadača (cache) uchováva obsah webových stránok kvôli urýchleniu ich otvárania. Nastavenie počtu prehraní upozornenia na správu (iOS 4. Hudba Nastavenia v paneli Hudba sa týkajú skladieb. Vývojár Nástroj Chybová konzola vám môže pomôcť pri riešení chýb na webových stránkach. iPod Nastavenia iPodu slúžia na zmenu nastavení prehrávania hudby a videa v aplikácii iPod. použite nastavenia správ. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Kapitola 25 Nastavenia 229 . zobrazí sa pri výskyte chyby na webovej stránke. Vypnutie a zapnutie skupinového odosielania správ: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite Skupinové správy. Vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache) vymažete klepnutím na Vymazať cache. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. ktorú ste otvorili. Správy Ak chcete upraviť nastavenia SMS a MMS správ. (Skupinové odosielanie správ nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Zobrazenie poľa predmet prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Zobraziť predmet.

Používanie nastavení hlasitosti z iTunes (Sound Check . Nastavenie obmedzenia hlasitosti obmedzí len hlasitosť hudby (vrátane podcastov a audiokníh) a videí (vrátane požičaných filmov a TV seriálov) a to len v prípade. Nastavenie obnovenia prehrávania videí: Vyberte iPod > Prehrávať a nastavte. Prehrávanie skladieb na rovnakej úrovni hlasitosti v iTunes: V menu aplikácie iTunes vyberte iTunes > Nastavenia na Macu. alebo od miesta. zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie skrytých titulkov (pre nepočujúcich) a nastaviť parametre prehrávania videí z iPhone na vašom TV prijímači. že sú do konektora slúchadiel na iPhone pripojené slúchadlá alebo reproduktory. vrátane požičaných filmov a TV seriálov.com/sk_SK/ manuals/iphone.Vyrovnanie hlasitosti) na vašom iPhone: Vyberte iPod a zapnite funkciu Vyrovnanie hlasitosti. alebo Upraviť > Nastavenia na PC. Klepnutím na Zamknúť obmedzenie hlasitosti zabránite zmene tohto nastavenia použitím kódu. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. či sa majú nedopozerané videá prehrávať od bodu. Nastavenie obmedzenia hlasitosti pre hudbu a videá: Vyberte iPod > Obmedzenie hlasitosti a potiahnutím posuvníka nastavte maximálnu úroveň hlasitosti. Potom klepnite na prehrávanie a vyberte Vyrovnanie hlasitosti. 230 Kapitola 25 Nastavenia .Zapnutie alebo vypnutie funkcie Zatrasením zamiešať: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Zatrasením zamiešať. V tejto časti môžete nastaviť. v ktorom ste prehrávanie prerušili. môžete zatrasením iPhone zapnúť náhodné prehrávanie skladieb (Zamiešať) a okamžite zmeniť práve prehrávanú skladbu. či sa rozpozerané videá majú prehrávať od začiatku. Zobrazenie textov skladieb a informácií o podcaste: Vyberte iPod a zapnite funkciu Info (texty/podcasty). Ak je táto funkcia zapnutá.apple. v ktorom ste prehrávanie ukončili. Zapnutie alebo vypnutie skrytých titulkov: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Skryté titulky. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Video Nastavenia Videa platia pre všetky video súbory. Používanie ekvalizéra na úpravu zvuku iPhone: Vyberte iPod > Ekvalizér a vyberte ekvalizér.

Nastavenie zobrazovania fotografií v náhodnom poradí: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite Zamiešať. Viac v časti „Fotografovanie a natáčanie videí“ na strane 139. Ak je toto nastavenie vypnuté. akým budú vaše fotografie zobrazované v prezentácii. HDR Nastavenie HDR na iPhone 4 vám umožňuje zvoliť. Nastavenie opakovania prezentácie: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite funkciu Opakovať. používať jednu z noriem NTSC alebo PAL. či chcete okrem HDR verzie fotografie ukladať aj verziu fotografie s normálnou expozíciou (ak je zapnutá funkcia HDR). Nastavenie televízneho signálu na NTSC alebo PAL: Vyberte iPod > TV signál a nastavte normu NTSC alebo PAL. ktoré nastavenie použiť. NTSC a PAL sú štandardy TV vysielania. Zapnutie alebo vypnutie širokouhlého obrazu: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Širokouhlý. Ak neviete. Nastavenie dĺžky zobrazovania jednej fotky: Zvoľte Fotky > Zobraziť fotku na a vyberte si ľubovoľný časový interval. Nastavenie efektu prechodu medzi fotografiami: Zvoľte Fotky > Prechod a vyberte si efekt prechodu. Viac informácií o používaní iPhone na prehrávanie v TV prijímači nájdete v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112.HDR aj normálnej) (iPhone 4): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. Kapitola 25 Nastavenia 231 . pozrite sa do dokumentácie priloženej k vášmu TV prijímaču. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . Váš televízor môže v závislosti od krajiny. iPhone zobrazí pri pripojení k TV prijímaču pomocou kábla pre komponentné video (Component AV) NTSC 480p/PAL 576p a po pripojení pomocou kábla pre kompozitné video (Composite AV) NTSC 480i/PAL 576i. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie.TV výstup Pomocou týchto nastavení zmeníte spôsob prehrávania videa z iPhone na vašom TV prijímači. kde ste ho kúpili. Fotky Prezentácia Pomocou nastavení Prezentácie môžete upraviť spôsob.

potom klepnite na Použiť existujúce Apple ID a nakoniec zadajte vaše Apple ID a heslo. klepnite na vaše Apple ID a potom klepnite na Zobraziť Apple ID. 232 Kapitola 25 Nastavenia . Prihlásenie sa na Apple účet: Vyberte Store. Viac v časti kapitola 27. klepnite na Prihlásiť sa a potom na Vytvoriť nové Apple ID. vyberte Na mojom iPhone. „Nike + iPod. Zobrazenie informácií o vašom účte a ich úprava: Vyberte Store. aby boli poznámky vytvorené na iPhone synchronizované s účtom. Vytvorenie nového Apple ID: Vyberte Store. Prihlásenie použitím iného Apple ID: Vyberte Store. môžete použiť nastavenia Store na odlhásenie sa z jedného účtu a prihlásenie sa na druhý. vytvorenie nového Apple účtu a upravenie existujúceho účtu. Store Použite nastavenia Store na prihlásenie sa na Apple účet. Nike + iPod Použite nastavenia Nike + iPod na aktiváciu a úpravu aplikácie Nike + iPod. Zmena písma: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. klepnite na Odhlásiť sa a potom klepnite na Prihlásiť sa. na ktorý ste sa prihlásili pri synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Ak máte viac ako jeden Apple účet. klepnite na pole Apple ID. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú ovládacie prvky zobrazené). Potom vyberte účet.“ na strane 240. klepnite na Prihlásiť sa.Ak uložíte obidve verzie. Položky upravíte klepnutím na ne. Poznámky Na zmenu písma používaného v poznámkach a na nastavenie predvoleného účtu pre poznámky vytvorené na iPhone použite nastavenia poznámok. Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Nastavenie predvoleného účtu pre nové poznámky: Vyberte Poznámky a klepnite na Predvolený účet. Štandardne sa v nastaveniach Store zobrazí Apple účet. Ak nechcete. Ak chcete zmeniť heslo účtu.

Kontakty môžete pridávať priamo na vašom iPhone. Ak máte účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CardDAV účet. Aplikáciu Kontakty môžete spustiť z plochy alebo z aplikácie Telefón.Kontakty 26 O aplikácii Kontakty Aplikácia Kontakty zjednodušuje telefonovanie a písanie emailov či textových správ vašim priateľom a ostatným kontaktom. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. ktorý nastaví Exchange účet s povolenými kontaktmi (pozrite www.apple. Pridávanie kontaktov Kontakty môžete do vášho iPhone pridať nasledovnými spôsobmi:  V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!. ktoré môžete pridať. 233 .com/iphone/business)  Nastavte si na iPhone LDAP alebo CardDAV účet  Pridajte kontakt priamo na iPhone  Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Počet kontaktov. prípadne ich synchronizujte s aplikáciami na vašom počítači (Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58)  Nastavte si na vašom iPhone účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi (Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28 alebo „Nastavenie účtov Microsoft Exchange“ na strane 29)  Nainštalujte si profil. je obmedzený len kapacitou pamäte iPhone. môžete kontakty synchronizovať bezdrôtovo. alebo ich môžete synchronizovať z aplikácií na vašom počítači.

budete si musieť vybrať účet. Špecifické nastavenia účtu a ďalšie požiadavky (ako napríklad VPN) si overte u správcu systému. Importovanie kontaktov zo SIM karty iného telefónu (len na GSM modeloch): V Nastaveniach klepnite na „Mail. Dôležité: iPhone neuchováva kontakty na SIM karte. Vyhľadávanie kontaktov V Kontaktoch na iPhone môžete vyhľadávať mená. (Pre rýchly presun na hornú časť zoznamu klepnite na stavový riadok.Nastavenie LDAP alebo CardDAV účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. 3 Zadajte informácie o účte a klepnite na „Ďalej“ pre jeho overenie. priezviská a názvy firiem. Vyhľadávanie kontaktov: V Kontaktoch klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo. môžete vyhľadávať kontakty na LDAP serveri vašej organizácie. Počas zadávania kontaktu do vyhľadávacieho poľa sa budú automaticky zobrazovať kontakty vyhovujúce zadanému slovu. takže pre ich prezeranie musíte byť pripojený na internet. Ak máte kontakty povolené v MobileMe a aj v Microsoft Exchange. Kontakty z GAL nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. 4 Klepnite na Uložiť. Po nastavení LDAP účtu môžete prezerať a prehľadávať kontakty na LDAP serveri vašej firmy alebo organizácie. kontakty. kontakty. potom klepnite na „Adresáre“ v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. LDAP kontakty nie sú sťahované do vášho iPhone.) Vyhľadávanie kontaktov v GAL: Klepnite na „Skupiny“. môžete vyhľadávať kontakty synchronizované s iPhone. Po nastavení CardDAV účtu budú kontakty z vášho účtu bezdrôtovo synchronizované s iPhone. Ak máte CardDAV účet. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. Vyhľadávať môžete krstné mená. kalendáre“ a potom klepnite na „Importovať zo SIM karty“. Ak máte na iPhone nastavený účet Microsoft Exchange. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. 234 Kapitola 26 Kontakty . ku ktorému budú kontakty zo SIM karty priradené. môžete tiež vyhľadávať kontakty v zozname Global Address List (GAL) vašej organizácie (ak je k dispozícii). Môžete tiež vyhľadávať kontakty na CardDAV serveri vašej firmy alebo organizácie za predpokladu. priezviská a názvy firiem. Server sa v Kontaktoch zobrazí ako nová skupina. 2 Klepnite na „Iný“ a potom na „Pridať LDAP účet“. že je táto funkcia podporovaná. alebo vyhľadávateľné kontakty na podporovanom CardDAV serveri. Ak máte na iPhone nastavený LDAP účet.

 Pridanie adresy: Klepnite na Pridať novú adresu.  Pridanie poľa. Telefónne systémy môžu vyžadovať jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle. Vymazanie kontaktu V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Spravovanie kontaktov na iPhone Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na „Kontakty“ a potom na . kontakty Potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“. Vyhľadávanie v kontaktoch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera zobrazí vo forme dvojbodky.  Pridanie informácie: Vyplňte prázdne pole. Pridať pole. Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Klepnite na a potom klepnite na Pauza. Pridanie kontaktu pomocou numerickej klávesnice Vloženie krátkej pauzy (dve sekundy) do čísla Vloženie dlhej pauzy do telefónneho čísla Pridanie čísla nedávno prijatého hovoru medzi Klepnite na „Posledné“ a na vedľa čísla. Klepnite na klávesnicu. zadajte číslo a klepnite na . Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká. môžete však upravovať synchronizované CardDAV kontakty na vašom iPhone.Vyhľadávanie na LDAP serveri: Klepnite na „Skupiny“. Kontakty z LDAP servera nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. Klepnite na „Vymazať kontakt“ v spodnej časti obrazovky. napríklad pri vytáčaní čísla s klapkou. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte hľadané slovo. Vyhľadávanie na CardDAV serveri: Klepnite na „Skupiny“. Vyhľadávateľné CardDAV kontakty zo servera nemôžete upravovať. Pauza sa pri ukladaní čísla zobrazí ako čiarka. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ a zadajte informácie o volajúcom. Klepnite na a potom klepnite na „Čakať“. kým klepnete na tlačidlo Vytočiť. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. ktoré sa nezobrazuje: Klepnite na Kapitola 26 Kontakty 235 .

vyberte možnosť Predvolené. Ak chcete použiť predvolené zvonenie určené v nastavení Zvukov. Prípadne klepnite na „Vybrať fotku“ a vyberte fotografiu. 3 Klepnite na Odfotiť a spravte fotografiu. 2 Klepnite na „Upraviť“ a klepnite na „Pridať fotku“. môžete prepojiť kontakty a vytvoriť tak jeden jednotný kontakt. 5 Klepnite na „Použiť“ (nová fotka) alebo „Vybrať“ (existujúca fotka). Viac v časti „Jednotné kontakty“ na strane 238. alebo klepnite na existujúcu fotografiu. Ak synchronizujete kontakty z počítača a aj bezdrôtovo. Popisy polí môžete zmeniť klepnutím na ne a zadaním iného popisu. Zmena zvonenia pre daný kontakt: Klepníte na pole zvonenia a vyberte požadované zvonenie.  Vymazanie položky: Klepnite na a potom klepnite na Vymazať. Prepojenie kontaktu: V režime úprav klepnite na kontakt. 4 Upravte polohu a veľkosť fotografie. Prepojiť kontakt a vyberte Používanie informácií o kontaktoch Informácie z „Info“ obrazovky kontaktu môžete využiť na:  Zavolanie kontaktu  Vytvorenie emailovej správy v aplikácii Mail adresovanej kontaktu  Otvorenie domovskej stránky kontaktu v aplikácii Safari  Vyhľadanie adresy kontaktu v aplikácii Mapy a určenie trasy  Odoslanie textovej správy kontaktu  Zdieľanie kontaktných údajov s ostatnými  Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené  Spustenie FaceTime video hovoru 236 Kapitola 26 Kontakty . Ak chcete vytvoriť vlastný popis. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. prejdite na koniec zoznamu a klepnite na položku Pridať popis.

na tlačidle FaceTime sa zobrazí symbol . Zobrazenie vlastného telefónneho čísla: Klepnite na „Kontakty“ a prejdite do hornej časti zoznamu.Použitie obrazovky s informáciami o kontakte: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt.) Kapitola 26 Kontakty 237 . Ak ste s týmto kontaktom niekedy uskutočnili FaceTime hovor. Klepnite na položku. Zavolať Poslať email Navštíviť webovú stránku Zobraziť mapu a stanoviť trasu k cieľu Spustiť FaceTime videohovor Pridať telefónne číslo medzi obľúbené Poslať textovú správu Hviezdička vedľa telefónneho čísla znamená. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. že toto číslo sa nachádza v zozname obľúbených.

Zdrojové účty jednotného kontaktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky ako Prepojené vizitky. Zobrazenie kontaktných údajov zo zdrojového účtu: Klepnite na jeden zo zdrojových účtov. a nakoniec na 238 Kapitola 26 Kontakty . ktoré sa líšia stredným menom). potom klepnite na „Rozpojiť“. Aby sa predišlo zobrazovaniu prebytočných kontaktov v zozname všetkých kontaktov na vašom iPhone. Rozpojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. že jedna osoba bude mať viacero záznamov vo viacerých účtoch. sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt (s výnimkou kontaktov. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis „Jednotné info“.Jednotné kontakty Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať. Jednotné kontakty sa zobrazia len v zozname všetkých kontaktov.

ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky. Pokiaľ neupravíte jednotný kontakt. klepnite na prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na „Použiť toto meno pre jednotnú vizitku“.Prepojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. jednotlivé kontakty v zdrojových účtoch zostanú nezmenené a samostatné. Informácie o jednotnom kontakte sa pri prezeraní zo špecifického účtu taktiež zobrazia v spodnej časti „Info“ obrazovky každého kontaktu (na rozdiel od zoznamu všetkých kontaktov). v ktorom tieto informácie existujú. potom klepnite na a vyberte kontakt. zmeny budú prekopírované do každého zdrojového účtu. ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko. čo vám umožňuje prezerať si „Info“ obrazovku a prepojený kontakt z ľubovoľného zo zdrojových účtov. budú tieto pridané do kontaktu v každom zdrojovom účte. mená individuálnych kontaktov nebudú zmenené. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno meno. Kapitola 26 Kontakty 239 . Ak pridáte informácie do jednotného kontaktu. Ak chcete vybrať meno. Prepojené kontakty nie sú zlúčené. Ak prepojíte kontakty. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte.

com. stanoviť si ciele a prijímať výzvy.Nike + iPod 27 Aktivácia Nike + iPod Po zapnutí v nastaveniach sa ikona aplikácie Nike + iPod zobrazí na ploche. Informácie o tréningu môžete odoslať na nikeplus. Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť. jej ikona sa zobrazí na ploche. 240 . kde môžete sledovať vaše pokroky. Ak je aplikácia Nike + iPod zapnutá. Zapínanie a vypínanie Nike + iPod: V Nastaveniach zapnite alebo vypnite Nike + iPod. čas a spálené kalórie počas prechádzky alebo behu. Viac informácií týkajúcich sa nastavenia a používania Nike + iPod nájdete v dokumentácii dodanej spolu s Nike + iPod. prebehnutú vzdialenosť.

pozrite si časť „Nastavenia Nike + iPod“ na strane 243. 2 V Nastaveniach iPhone vyberte Nike + iPod > Senzor. vzdialenosť alebo kalórie.Pripojenie senzora Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu vášho senzora. 2 V závislosti od typu tréningu bude zrejme potrebné nastaviť čas. 4 Po pripojení senzora klepnite na Hotovo. Ak chcete zapnúť hovorenú odozvu alebo nastaviť ďalšie možnosti. Ak chcete použiť iný senzor. Na pripojenie senzora k iPhone môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod. Pripojenie senzora k iPhone: 1 Vložte senzor Nike + iPod do vašej topánky. Trénovanie s Nike + iPod: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na Tréningy a vyberte si typ tréningu. ako vám kážu pokyny. Tréning s Nike + iPod Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete využívať funkciu Nike + iPod pri tréningu. použite na jeho pripojenie nastavenia Nike + iPod. 3 Vyberte si playlist alebo iný hudobný (audio) výber a začnite s tréningom. čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhone. 3 Klepnite na Pripojiť nový a potom spravte niekoľko krokov tak. Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor. 4 Po dokončení tréningu klepnite na Skončiť tréning. Kapitola 27 Nike + iPod 241 .

Kalibrovať môžete len tréningy s dĺžkou aspoň 400 metrov (štvrť míle). prihláste sa na účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.com.com. aby boli budúce tréningy pri synchronizácii iPhone s iTunes automaticky odosielané na stránku.com a klepnite na „Prihlásiť sa na Nike +“. Ak kliknete na Neodosielať. že je váš iPhone pripojený na internet. že váš počítač je pripojený na internet. Kliknutím na Odoslať odošlete aktuálny tréning na stránku nikeplus. Ak chcete na stránke nikeplus.com bezdrôtovo: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na História. či chcete pri synchronizácii iPhone automaticky zasielať vaše tréningové dáta na stránku Nike+. 242 Kapitola 27 Nike + iPod . 2 Klepnite na „Odoslať do Nike+“. Uistite sa.com pri synchronizácii iPhone s iTunes.com“. 3 Zadajte vašu emailovú adresu a heslo účtu nikeplus. zadajte vzdialenosť a potom klepnite na Hotovo. Kalibrácia Nike + iPod Nike + iPod skalibrujete pomocou práve dokončeného tréningu. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: V Nastaveniach vyberte Nike + iPod a klepnite na Obnoviť kalibráciu. 2 Klepnite na Kalibrovať.com a nastavíte iTunes tak.com Pri prvom pripojení iPhone k iTunes po tréningu sa vás iTunes opýta. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.com zobraziť vaše tréningy. Odoslanie tréningových dát z iPhone na nikeplus. 4 Kliknite na Uložiť vaše behy a prihláste sa. alebo sa zaregistrujte (ak zatiaľ nie ste prihlásený). Kalibrácia iPhone: 1 Prebehnite alebo prejdite známu vzdialenosť a klepnite na Skončiť tréning. aby odoslala informácie neskôr.Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus. alebo kliknite na Navštíviť v zobrazenom okne. môžete nastaviť aplikáciu iTunes tak. Ak zatiaľ nemáte účet na nikeplus. vytvorte si ho klepnutím na „Pripojiť sa k Nike+“. Nastavenie iTunes na automatické odosielanie tréningov na nikeplus. Uistite sa.“ 3 Kliknite na „Navštíviť nikeplus. 2 V iTunes kliknite na Nike + iPod v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Automaticky odosielať tréningové dáta na nikeplus.

Výber PowerSong (skladby prehrávanej počas tréningu): Klepnite na PowerSong a vyberte skladbu z hudobnej knižnice. Nastavenie orientácie obrazovky: Vyberte Zamknúť obrazovku a potom nastavte požadovanú orientáciu. Vypínanie a zapínanie hovorenej odozvy: Klepnite na Hovorená odozva a vyberte mužský či ženský hlas. Nastavenie jednotiek dĺžky: Vyberte Vzdialenosť a potom klepnite na V míľach alebo V kilometroch. Pred prvým použitím musíte diaľkový ovládač nastaviť na iPhone. Na bezdrôtové ovládanie Nike + iPod môžete použiť Nike+ kompatibilný diaľkový ovládač (predávané samostatne). Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: Klepnite na Obnoviť kalibráciu. Nastavenie hmotnosti: Vyberte Hmotnosť a zadajte vašu hmotnosť. Nastavenie diaľkového ovládača Nike + iPod: Vyberte Ovládač a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Nastavenie Nike + iPod senzora: Vyberte Senzor a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Kapitola 27 Nike + iPod 243 .Nastavenia Nike + iPod V Nastaveniach vyberte Nike + iPod pre aktiváciu a úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod. alebo vypnite hovorenú odozvu.

iBooks 28 O aplikácii iBooks iBooks je skvelá aplikácia určená na čítanie a nakupovanie kníh. Množstvo rôznych nastavení displeja umožňuje pohodlné čítanie kníh. Kniha sa po stiahnutí zobrazí vo vašej knižnici. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks a potom si vo vstavanom obchode iBookstore sťahujte akékoľvek knihy. Dostupnosť titulov sa môže meniť. takže sa naň môžete jednoducho vrátiť. kde ste skončili. Poznámka: Aplikácia iBooks a obchod iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo oblastiach. Potom začnite čítať klepnutím na knihu alebo PDF dokument. Dostupné na iBookstore. Pridajte ePub knihy a PDF dokumenty do knižnice pomocou iTunes. Aplikácia iBooks si zapamätá miesto. 244 . vrátane klasiky a bestselerov.

Knihy vo formáte ePub alebo PDF ponúka množstvo webových stránok. Získanie ďalších informácií: V iBookstore si môžete prečítať súhrnné informácie o knihe. Potom v iTunes vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor. Niektoré knihy je možné sťahovať bezplatne. označte ho a vyberte „Súbor“ > „Informácie“. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Ak nájdete knihu. Používanie iBookstore iBookstore otvoríte klepnutím na „Store“ (Obchod) v aplikácii iBooks. Môžete si tu prezerať populárne alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy. Ak si chcete znovu stiahnuť už zakúpenú knihu. Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Na synchronizáciu vašich kníh a PDF dokumentov medzi iPhone a vaším počítačom použite iTunes. V okne s informáciami o súbore vo vyskakovacom menu „Druh média“ vyberte „Kniha“ a potom kliknite na Potvrdiť. Viac v časti „Store“ na strane 232. v paneli Knihy v iTunes vyberte knihu alebo PDF dokument a potom synchronizujte iPhone. panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky určené na synchronizáciu. klepnite na cenu a potom na „Kúpiť“. Zakúpenie knihy: Nájdite požadovanú knihu. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Pripojte váš iPhone k počítaču. Nájdite PDF dokument vo vašej knižnici iTunes. Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov s iPhone: Stiahnite na vašom počítači knihu alebo PDF dokument. Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet Apple. Do vašej knižnice iTunes môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty. môžete si ju zakúpiť a stiahnuť. Kapitola 28 iBooks 245 . alebo ak chcete nakupovať z iného účtu Apple. Keď je iPhone pripojený k počítaču. čítať alebo písať recenzie a stiahnuť si pred zakúpením ukážku z knihy.Ak si chcete stiahnuť aplikáciu iBooks a používať službu iBookstore. musíte v iTunes zmeniť jeho typ. Synchronizovať môžete knihy stiahnuté alebo zakúpené v iBookstore. ktorá sa vám zapáči. Prihláste sa na účet Apple a klepnite na „OK“. Ak zatiaľ nemáte účet Apple. Ak sa PDF nezobrazí v paneli Knihy. Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach. potrebujete pripojenie na internet a účet Apple. klepnite v iBookstore na „Purchases“ (Zakúpené) a nájdite knihu v zozname. Klepnite na „Redownload“ (Znovu stiahnuť).

prípadne švihnite prstom smerom doprava alebo doľava. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v knihe. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. Čítanie kníh Čítanie kníh je jednoduché. Otáčanie strán: Klepnite prstom na ľavý alebo pravý okraj strany. Potiahnite ovládací prvok navigácie medzi stránkami v spodnej časti obrazovky na požadovanú stránku a potom ho pustite. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Pridávanie. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku vložíte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Ak nevidíte knihu. Pri zatvorení knihy nie je potrebné vkladať záložku. vyberte „Nastavenia“ > „iBooks“. Ak chcete zmeniť smer. Prejdite do knižnice a klepnite na knihu. Môžete pridať viacero záložiek. odstraňovanie alebo upravovanie ozačenia textu: Označte ľubovoľné slovo tak. Takto máte vytvorenú zálohu pre prípad. ktorú si chcete prečítať. aplikácia iBooks si totiž zapamätá miesto. Záložku odstránite klepnutím na ňu. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia. Ak chcete odstrániť zvýraznenie. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Zvýrazniť. že na ňom podržíte prst. klepnite na zvýraznený text a potom klepnite na Odstrániť zvýraznenie. klepnite na zvýraznený text. zobrazte si ostatné zbierky klepnutím na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky. že vymažete knihu z iPhone. o ktorú máte záujem. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. 246 Kapitola 28 iBooks . ktorým sa strana otáča pri klepnutí na ľavý okraj.Zakúpené knihy budú automaticky synchronizované s vašou knižnicou iTunes pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom.

Ovládanie navigácie medzi dvoma stranami sa nachádza v spodnej časti obrazovky a umožňuje prechod na požadovanú stranu dvoma spôsobmi. Ak chcete odstrániť poznámku. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Ak pri čítaní knihy ležíte. Ak autor nevytvoril obsah. Ak chcete zobraziť poznámku. Vyberte zbierku a potom klepnite na PDF dokument. že na ňom podržíte prst. odstraňovanie alebo upravovanie poznámok: Označte ľubovoľné slovo tak. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. klepnite na a potom na Záložky. Môžete potiahnuť číslo strany. klepnite na ňu. Čítanie PDF dokumentov Aplikáciu iBooks môžete použiť na čítanie PDF dokumentov. zvýrazneného textu a poznámok: Ak chcete zobraziť pridané záložky. Zväčšenie stránky: Stranu zväčšite pomocou dvoch prstov a potom rolovaním zobrazte požadovanú časť. klepnite na zvýraznený text. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Pre zobrazenie poznámky klepnite na jej indikátor. Zadajte text a klepnite na Hotovo. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Poznámka. ktorý si chcete prečítať. Zobrazenie všetkých záložiek. Pridať môžete viacero záložiek. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. môžete prejsť na konkrétnu stranu aj klepnutím na jej ikonu. Tento zabraňuje otáčaniu obrazovky keď otočíte váš iPhone. Pri zatvorení knihy do nej nemusíte vkladať záložku. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v dokumente. Otáčanie strán: Prejdite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. klepnite na indikátor na okraji strany v blízkosti zvýrazneného textu. Kapitola 28 iBooks 247 . klepnite na vybraný text a potom klepnite na Odstrániť poznámku. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . Choďte do knižnice a klepnite na Zbierky. použite zámok orientácie displeja na výšku. zvýraznené časti textu a poznámky. Ak chcete odstrániť záložku.Pridávanie. iBooks si automaticky zapamätá miesto. Ak chcete zmeniť farbu poznámky. Zväčšenie obrázka: Dvakrát klepnite na obrázok. alebo klepnúť na miniatúru strany.

Ak upravíte typ a veľkosť písma. Upravenie farby papiera a písma: Klepnite na a potom zapnite možnosť Sépia. Toto nastavenie sa vzťahuje všetky knihy. Vyhľadávanie kníh: Prejdite do knižnice. Požadované slová alebo frázy môžete vyhľadávať aj v obsahu kníh. Vyhľadanie významu slova Význam slova môžete vyhľadať v slovníku. zmení sa zároveň aj formátovanie textu. ktoré sa nachádza v názve knihy. Upravenie veľkosti a typu písma: Klepnite na a v zobrazenom zozname klepnite na alebo pre zmenšenie alebo zväčšenie písma.Zmena vzhľadu knihy Ak chcete upraviť vzhľad kníh. 248 Kapitola 28 iBooks . Vyhľadávanie môžete tiež odoslať na Wikipédiu alebo Google a nájsť tak ďalšie súvisiace informácie. Zadajte slovo. Vyhľadávanie v knihe: Otvorte knihu a klepnutím do stredu strany zobrazte ovládanie. prejdite na zbierku. podržte na ňom prst a potom klepnite na „Vyhľadať“. Spôsob. Ak je to potrebné. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete na danú stranu knihy. klepnite na Písma a v zozname vyberte požadovaný typ. akým iBooks zarovnáva text v odstavcoch môžete upraviť v Nastavenia > iBooks. Slovníky nemusia byť dostupné pre všetky jazyky. Táto slúži na úpravu farby papiera a písma. Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Knihu v knižnici môžete rýchlo nájsť podľa názvu alebo autora. Vyhľadanie slova: V knihe označte slovo a v zobrazenom menu klepnite na „Slovník“. Ak chcete zmeniť písmo. zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. zadajte hľadanú frázu a potom klepnite na Hľadať. Ak chcete vyhľadávať vo Wikipedii alebo pomocou Google. Potom klepnite na lupu. Klepnite na lupu. V knižnici sa zobrazia knihy vyhovujúce kritériám vyhľadávania. alebo meno autora a klepnite na Hľadať. klepnite na „Vyhľadať na Google“ alebo „Vyhľadať vo Wikipedii“. Upravenie jasu: Klepnite na a potom upravte jas. ktorú chcete prehľadať. Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky. Ak chcete rýchlo vyhľadať slovo v knihe. Výsledky sa zobrazia v aplikácii Safari.

Preusporiadanie položiek v knižnici: Podržte prst na knihe alebo PDF dokumente a potiahnite ho na nové miesto v knižnici. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Niektoré knihy nemusia byť kompatibilné s funkciou VoiceOver. klepnite na jej meno. Vyberte tlačiareň. Vytvorenie. potom na a nakoniec na Vymazať. klepnite na „Hotovo“. Vymazanie položky z knižnice: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Usporiadanie Knižnice Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov. Tlačiť a odosielať emailom sa dajú len PDF dokumenty. Ak chcete vymazať zbierku. Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. ktorá vám nahlas prečíta knihu.Predčítanie knihy Ak ste zrakovo postihnutý. Položky je taktiež možné usporiadať do zbierok. bude kniha uložená aj vo vašej knižnici iTunes. Ak chcete upraviť meno zbierky. klepnite na a vyberte Odoslať dokument. Ak ste pred vymazaním synchronizovali vaše zariadenie s počítačom. Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani vymazávať. premenovanie a vymazanie zbierky: Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na meno aktuálnej zbierky. klepnite na Upraviť. Ak ste skončili s vymazávaním. rozsah tlačených strán a počet kópií a klepnite na Tlačiť. môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore. Usporiadanie knižnice: Choďte do knižnice. Kapitola 28 iBooks 249 . v časti „Purchases“ (Zakúpené). Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na vymazanie a potom klepnite na Vymazať. Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni. Ak chcete pridať novú zbierku. Tlačenie PDF: Otvorte PDF. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo spôsobov radenia. Pre ePub knihy tieto možnosti nie sú dostupné. klepnutím na stavový riadok prejdite do hornej časti obrazovky a klepnite na . klepnite na a vyberte Tlačiť. Po dokončení úprav klepnite na „Hotovo“. môžete využiť funkciu VoiceOver. Ak vymažete zakúpenú knihu. Po zadaní adresy a dopísaní správy klepnite na Odoslať. klepnite na Nová. Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF.

Zapínanie a vypínanie synchronizácie záložiek: Vyberte „Nastavenia“ >„iBooks“ a zapnite alebo vypnite Synchronizáciu záložiek. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na presunutie a potom klepnite na Presunúť. 250 Kapitola 28 iBooks . Pri prvom pridaní sa kniha alebo PDF dokument automaticky presunie do zbierky Knihy a PDF dokumenty. Synchronizácia nastavení vyžaduje pripojenie na internet. V prípade PDF dokumentov sú synchronizované len záložky a informácie o aktuálnej strane. Zobrazenie zbierky: Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v zozname vyberte zbierku. poznámky a informácie o aktuálnej strane vo vašom účte Apple. napríklad škola alebo práca. Navyše dochádza aj k synchronizácii jednotlivých kníh pri ich otvorení alebo zatvorení. Synchronizácia záložiek a poznámok Aplikácia iBooks ukladá vaše záložky. Položky sa nemôžu naraz nachádzať vo viacerých zbierkach. iBook synchronizuje informácie všetkých kníh pri otvorení a ukončení aplikácie. Odtiaľ ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Môžete si vytvoriť rôzne druhy zbierok.Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. takže sú vždy aktuálne a môžete tak pohodlne čítať knihu na viacerých zariadeniach. prípadne zbierku určenú na váš voľný čas.

ktoré uľahčujú osobám s postihnutím zraku. Vypnutie a zapnutie funkcií prístupnosti v iTunes: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store.apple. Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPhone. môžete funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v aplikácii iTunes. Tieto funkcie prístupnosti zahŕňajú:  VoiceOver  Zväčšovanie  Veľký text  Biela na čiernej  Mono zvuk  Funkcia Rozprávať auto text  Podpora braillových displejov S výnimkou funkcie VoiceOver budú všetky ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať so všetkými aplikáciami na iPhone. Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www. 251 . Funkcia VoiceOver funguje so všetkými aplikáciami predinštalovanými na iPhone a s mnohými aplikáciami tretích strán. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. v časti Prístupnosť.com/accessibility. sluchu a inými postihnutiami jednoduchšie ovládanie zariadenia.Prístupnosť 29 Funkcie univerzálneho prístupu Okrem mnohých funkcií uľahčujúcich používanie iPhone obsahuje tento aj funkcie prístupnosti. Keď je váš iPhone pripojený k počítaču. 3 V paneli „Zhrnutie“ kliknite na „Konfigurovať univerzálny prístup“ v časti „Možnosti“.

musíte na ovládanie iPhone používať gestá VoiceOver. takže môžete používať iPhone bez toho. ktorí obrazovku vidia) a VoiceOver vysloví názov položky a popíše ju. VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). Ak vyberiete ovládací prvok (napríklad tlačidlo alebo prepínač) a je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. ktorými ovládate iPhone. Poznámka: Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky. Funkcia VoiceOver popisuje každý prvok na obrazovke. Pri výbere prvku na obrazovke je tento označený čiernym obdĺžnikom (čo pomáha orientovať sa tým užívateľom. VoiceOver vás tiež informuje o zmene orientácie displeja a odomknutí resp. Čierny obdĺžnik je označovaný ako kurzor VoiceOver. Ak označíte text. VoiceOver ho prečíta. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu. ktorý označíte. VoiceOver Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. alebo poskytne inštrukcie . nie však pre všetky. 252 Kapitola 29 Prístupnosť . aby ste ho videli. Viac v časti „Videá“ na strane 109. Akonáhle je funkcia VoiceOver zapnutá. Skryté titulky môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPodu. Viac v časti „Veľký text“ na strane 267.4 Vyberte tie funkcie prístupnosti. ktoré chcete používať a kliknite na „Potvrdiť“.napríklad „Otvorte dvojitým klepnutím“. uzamknutí obrazovky. VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení „Medzinárodné“. Nastavenie funkcie VoiceOver Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá. akú funkciu plní prvok. Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone. Ak prejdete na inú obrazovku. dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime. VoiceOver popíše.

obe tieto možnosti. Slová. Funkcia Hlasové nápovedy je v predvolených nastaveniach zapnutá. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz.Vypnutie a zapnutie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „VoiceOver“. Pridanie rýchlosti rozprávania na rotor: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na „Zahrnúť v rotore“. Ak je funkcia Použiť fonetiku zapnutá. VoiceOver povie „f“ a vzápätí vysloví „foxtrot“. Nastavenie rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a upravte Rýchlosť rozprávania. Znaky a slová alebo Nič (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). funkcia VoiceOver najprv vysloví znak a potom povie slovo začínajúce sa daným znakom. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Meniť výšky“. VoiceOver môže vyslovovať znaky. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Hlasové nápovedy: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „Hlasové nápovedy“.napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Výber typu odozvy na písanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Odozba písania“. Funkcia Meniť výšky Kapitola 29 Prístupnosť 253 . VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší tón pri vyslovovaní poslednej položky. alebo ani jednu z nich. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší tón pri vymazávaní písmena. Túto funkciu použite pri zadávaní alebo čítaní po jednotlivých znakoch. Vyslovované znaky tak bude jednoduchšie rozpoznať. Pre softvérové klávesnice a pre bezdrôtovú klávesnicu Apple môžete vybrať jednu z možností: Znaky. Môžete tiež vybrať nastavenie typu odozvy na písanie. slová. Ak napríklad napíšete znak „f“. alebo poskytnúť nápovedu . VoiceOver bude počas písania vyslovovať jednotlivé znaky a po dokončení písania slova (po vložení medzery alebo interpunkčného znamienka za slovo) vysloví celé slovo. Viac v časti „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 268. Ak sa rozhodnete pre vyslovovanie znakov aj slov. VoiceOver môže vysloviť akciu pre danú položku. Použiť fonetiku V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Použiť fonetiku“. Ak je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy.

keď máte zvolený viac ako jeden jazyk. ak sú označené. Pre použitie štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. kedy zdvihnete prst z displeja. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú spoľahlivejšie. Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. Tieto gestá spolu s niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov. Ak chcete zmeniť polohu položky v zozname. Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú. Séria tónov vás upozorní na to. Rovnako môžete použiť aj palce. Štandardné gestá môžete používať až do okamihu. klepnite na vedľa jazyka a potiahnite ho nahor alebo nadol. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a zvoľte formát. klepnite na vedľa položky a potiahnite ju nahor alebo nadol. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. 254 Kapitola 29 Prístupnosť . vyberte jazyk zo zoznamu a klepnite na „OK“. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver. ktoré sa majú zobraziť na Jazykovom rotore. Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. Môžete však použiť aj iný jazyk. že používa jazyk nastavený pre iPhone. Ak zmeníte jazyk pre váš iPhone. Jazykový rotor je dostupný vždy. Niektoré jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu. že môžete používať štandardné gestá. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname. ak sa uvoľníte a necháte počas dotyku obrazovky dostatočne veľké medzery medzi prstami. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá. Gestá funkcie VoiceOver Ak je funkcia VoiceOver zapnutá.Funkcia VoiceOver je prednastavená tak. štandardné dotykové gestá sa zmenia. môžete používať aj štandardné gestá. Nastavenie jazyka iPhone: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“. Klepnutím označte alebo zrušte možnosti. Nastavenie možností rotora pre prehliadanie webu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Webový rotor“. Výber jazykov dostupných v Jazykovom rotore: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Jazykový rotor“ a klepnutím vyberte jazyk alebo jazyky. s ktorou sa vám pracuje najlepšie. Množstvo užívateľov považuje za mimoriadne efektívnu funkciu „Rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk funkcie VoiceOver.

 Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie názvu alebo popisu aktuálnej položky. Ak ste skončili s precvičovaním. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp.  Švihnutie nadol štyrmi prstami: Označiť posledný prvok na obrazovke. prstami. skúste zrýchliť vaše pohyby. vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver. Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené. ak chcete zrušiť pripomienku.  Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na stránke.  Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko smerom nadol od aktuálnej polohy kurzora. Akcie alebo Safari). uistite sa.  Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať predošlú alebo ďalšiu položku.  Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko počnúc hornou časťou obrazovky.Ak gestá. Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver.  Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora.  Klepnutie troma prstami: Informovať o stave rolovania (ktorá strana alebo riadok je zobrazený). Precvičovanie gest: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiceOver. ktoré používate nefungujú. Viac v časti „Ovládanie pomocou rotora“ na strane 256. Kapitola 29 Prístupnosť 255 .  Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na stránke.  Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po stranách. klepnite na „Hotovo“.  Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Ísť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako napríklad plocha. že je funkcia VoiceOver zapnutá.  „Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte „z“ ). Prehľad dôležitých gest VoiceOver: Navigácia a čítanie  Klepnutie: Vysloviť názov položky. alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku.  Švihnutie nahor štyrmi prstami: Označiť prvý prvok na obrazovke. Platí to najmä pre gestá využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov.

Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone.  Klepnutie troma prstami trikrát: Vypnúť alebo zapnúť clonu obrazovky. Ovládanie pomocou rotora Rotor je virtuálny ovládací prvok. Aktuálne nastavenie sa zobrazí na obrazovke a bude nahlas prečítané. alebo prechod z jedného prvku (ako sú napr. Ak napríklad čítate text v prijatej emailovej správe. Spustiť alebo zastaviť stopky. Odfotiť (Fotoaparát). Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón.  Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku. čo práve robíte. Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch). odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý. potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač. 256 Kapitola 29 Prístupnosť . ak je zapnutá funkcia VoiceOver. Funkcia rotora pritom závisí od toho. ak chcete otočiť rotor a zvoliť tak rôzne možnosti.  Klepnutie troma prstami dvakrát: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver.  Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom pre jej aktiváciu.Aktivácia  Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku.  Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom („rozdelené klepnutie“): Aktivovať položku. YouTube. môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách pri švihnutí nahor alebo nadol. Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke iPhone. ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji. aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné.  Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách iPod.  Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Diktafón alebo Fotky.

Nasledujúce zoznamy obsahujú dostupné možnosti rotora v závislosti od kontextu. Čítanie textu Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Prezeranie webovej stránky Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch  Hlavičkách  Odkazoch  Navštívených odkazov  Nenavštívených odkazoch  Vnorených odkazoch  Ovládanie formulárov  Tabuliek  Riadkoch (pri prechádzaní tabuliek)  Zoznamov  Orientačných bodov  Obrázkov  Statického textu Zväčšovanie a zmenšovanie Zadávanie textu Presunúť kurzor a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Vybrať úpravu funkcie Vybrať jazyk Kapitola 29 Prístupnosť 257 .

Švihnutím smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok. „Klepnutie“ na označenú položku. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. „Klepnutie dvakrát“ na vybranú položku. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. Použite gestá využívajúce štyri prsty na označenie prvého alebo posledného prvku na obrazovke.  Označenie prvého prvku na obrazovke: Švihnutie nahor štyrmi prstami. Môžete vybrať možnosti rotora. ktoré sa zobrazia pre prezeranie webu a upraviť ich poradie.  Označenie posledného prvku na obrazovke: Švihnutie nadol štyrmi prstami.Používanie ovládacích prvkov (ako napríklad nastavovanie času v aplikácii Hodiny) Označiť a vypočuť si hodnoty po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Upraviť hodnotu ovládacieho prvku Rozprávanie (dostupné len s bezdrôtovou klávesnicou Apple) Úprava rozprávania funkcie VoiceOver:  Hlasitosť  Rýchlosť  Odozva písania  Funkcia Meniť výšky  Použiť fonetiku Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple “ na strane 263. Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať . ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. Používanie funkcie VoiceOver Výber položky na obrazovke: Prejdite prstom po displeji.švihnutím jedným prstom doľava alebo doprava. VoiceOver pri dotyku identifikuje každý prvok. 258 Kapitola 29 Prístupnosť .

funkcia VoiceOver vás bude informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú riadky 5 až 10“). Poradie v niektorých zoznamoch.Čítanie názvu a popisu prvku po slovách alebo po znakoch: Označte požadovaný prvok a švihnite jedným prstom nahor alebo nadol. VoiceOver prečíta meno položky nad alebo pod presúvanou položkou. Otočte rotor. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. Ak sa ozve séria tónov. použite fonetiku. Akonáhle zdvihnete prst z displeja. môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule rolovať v zozname. aby VoiceOver vyslovoval po slovách. až kým nezaznie zvuk. ak chcete. Švihnutím nahor prečítate nasledujúci znak a švihnutím nadol predchádzajúci. Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj plynule rolovať. Ovládanie posuvníkov: Pohybom jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a pohybom nadol jeho hodnotu znižujete. Švihnite smerom nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu vyššie. klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a Webový alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol. Ak chcete. ktorým ju presúvate. V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register. Dá sa označiť len priamym dotykom. VoiceOver informuje o hodnote nastavenia počas nastavovania. Používanie registrov Preusporiadanie zoznamu Odomknutie iPhone: Označte prepínač „Odomknúť“ a klepnite dvakrát na obrazovku. aby VoiceOver vyslovil slovo začínajúce vysloveným znakom. Ak posúvate stránky zoznamu. Kapitola 29 Prístupnosť 259 . Označte položku v pravej časti zoznamu. Rolovanie v zozname alebo na obrazovke Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. bude plynulé rolovanie ukončené. v závislosti od smeru. V registri sa pohybujete švihnutím prsta smerom nahor alebo nadol.

Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. Ak máte pripojenú externú klávesnicu. môžete na zadávanie textu použiť klávesnicu na displeji alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone. ktorú chcete presunúť. prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. Rozprávanie bude po označení ďalšej položky automaticky pokračovať. Tieto informácie môžu zahŕňať čas. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo Domov . na obrazovke sa namiesto možností hovoru zobrazí numerická klávesnica. klepnite na obrazovku dvakrát. Švihnite smerom nadol dvoma prstami. Potom potiahnite ikonu. Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. je obsah obrazovky aktívny aj napriek tomu. VoiceOver vás počas presúvania ikony bude informovať. v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza.Úprava plochy: Na ploche označte ikonu. silu signálu Wi-Fi a ďalšie informácie. Ak chcete. stav batérie. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver. aby rozprávanie pokračovalo. v pravom dolnom rohu a klepnite dvakrát. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy. Môžete presúvať ďalšie ikony. Klepnite trikrát tromi prstami. že sa dotknete hornej časti obrazovky. 260 Kapitola 29 Prístupnosť . Klepnite raz dvoma prstami. že je displej vypnutý. Ak je clona obrazovky zapnutá. Klepnite dvakrát na ikonu a podržte na nej prst. Zadávanie a úprava textu Ak vstúpite do textového poľa. môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením klávesu Control. Ak nadviažete telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá. Stíšenie funkcie VoiceOver Klepnite dvakrát troma prstami. Zastavenie rozprávania informácií o položke Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Čítanie celej obrazovky od vrchu Čítanie od aktuálnej položky až na spodok obrazovky Informácie o stave iPhone si môžete vypočuť tak. ktoré je možné upravovať. Znovu klepnite dvakrát troma prstami a zapnete rozprávanie. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na možnosti pri volaní s automatickými systémami. Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu obrazovky a klepnite dvakrát. znovu klepnite dvoma prstami. potiahnite ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. Švihnite smerom nahor dvoma prstami.

2 Použitie klávesnice na zadávanie textu: Â Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. že kurzor presúva po znakoch. čo zdvihnete prst z obrazovky. Presúvanie kurzora: Pre výber presúvania kurzora po znakoch. znak však zadá až po zdvihnutí prsta. ktorého sa dotknete. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky po tom. VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak. VoiceOver vám to oznámi. Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu v texte. Â Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak. Zadávanie textu: 1 Pre zobrazenie klávesnice označte textové pole. slovách alebo po riadkoch použite rotor. cez ktorý sa kurzor posunul. použite štandardné písanie. VoiceOver je prednastavený tak. podržte ho na požadovanom klávese a klepnutím na obrazovku iným prstom zadajte znak. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu. Dotykové písanie je rýchlejšie. Klepnite dvakrát ešte raz. VoiceOver vysloví znak každého klávesu. budete ju zrejme musieť vyvolať klepnutím dvakrát. Prípadne potiahnite prst po klávesnici. Pre použitie ostatných klávesov. alebo či musíte „klepnúť dvakrát pre úpravu“. Výber štandardného alebo dotykového písania: So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici použite rotor pre výber Režimu písania a potom švihnite prstami smerom nahor alebo nadol. VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie iPhone určené na úpravu textu na vystrihovanie. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku vložíte znak. ktoré zadávajú text. Ak spravíte pri písaní preklep. Kapitola 29 Prístupnosť 261 . VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho zadaní. ako je Shift. Delete alebo Enter.Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a „dotykové“ písanie. Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi. Ak sa klávesnica nezobrazí automaticky. kurzor bude umiestnený na začiatok alebo na koniec tohto textu. presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho. môže však vyžadovať viac tréningu ako štandardné písanie. ak chcete presunúť kurzor na opačný koniec textu. kopírovanie a vkladanie textu do textových polí. Ak pole už obsahuje text. VoiceOver vám oznámi. VoiceOver vás bude informovať o polohe kurzora. či je textové pole v stave „upravuje sa“.

vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. alebo použite rozdelené klepnutie. klepnite dvakrát a podržte prst. podržte prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na obrazovku. ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát. Vymazanie znaku: Označte kláves a klepnite dvakrát. Vystrihovanie. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak. že máte v nastavení Jazykového rotora VoiceOver zvolený viac ako jeden jazyk. ktorý chcete vymazať. cez ktoré ho presuniete. až kým sa neprehrá zvuk. Ak vyberiete „Označiť všetko“. v ktorom zadávate text: Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo nadol. prepnite späť na režim znaky pomocou rotora. VoiceOver vysloví znak počas jeho vymazávania. Späť: Zatraste s iPhone. Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov. Ak vyberiete „Označiť“. že používate dotykové písanie. Ak máte zapnutú funkciu Meniť výšky. Pri presúvaní kurzora po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok. Označenie textu: Nastavte rotor na Upraviť. švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu. Ak máte označený text. Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na koniec preskočeného slova. 262 Kapitola 29 Prístupnosť . Vloženie znaku s diakritikou: V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky. Tento postup musíte zachovať aj v prípade. Potiahnite prst smerom doprava alebo doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach. švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za slovom alebo na konci vety. bude označený celý text. jedenkrát pre každý znak. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného riadku odstavca. bude označené slovo.Pri presúvaní kurzora po slovách vyslovuje VoiceOver každé slovo. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predchádzajúceho slova. Poznámka: Jazykový rotor sa vám zobrazí len v prípade. kopírovanie alebo vkladanie: Uistite sa. ktoré za ním nasleduje. ktoré za ním nasleduje. Ak chcete vymazať naraz viacero znakov. ktorý upozorňuje na zobrazenie alternatívnych znakov. švihnite prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť. kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. cez ktorý ho presuniete. VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom. že je rotor nastavený na úpravy. ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát. Zmena jazyka. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252.

Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple Funkciu VoiceOver môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple spárovanou s iPhone. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. Klávesové príkazy VoiceOver vám umožňujú pohybovať sa po obrazovke. Kláesové príkazy VoiceOver VO = Control-Option Čítať všetko počnúc aktuálnou polohou kurzora Čítať od vrchu Presunúť sa na stavový riadok Stlačiť tlačidlo Domov Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Klepnúť na položku Klepnúť dvakrát dvomi prstami Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rotora Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rečového rotora Upraviť položku rečového rotora Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Zapnúť Pomocníka VoiceOver Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku. Prostredníctvom pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku klávesovým kombináciám. nastaviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. Tieto sú v tabuľko označené ako „VO“. vyberať položky. Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. alebo vypnúť Pomocníka VoiceOver VO–A VO–B VO–M VO–H VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo VO–medzerník VO–„-“ VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol VO–Command-šípka vľavo alebo VO–Commandšípka vpravo VO–Command-šípka nahor alebo VO– Command-šípka nadol VO–S VO–Shift-S VO–K Escape (ESC) Kapitola 29 Prístupnosť 263 . čítať obsah obrazovky. Všetky klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option.

Zapnutie alebo vypnutie Rýchlej navigácie Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku určenú nastavením rotora Vybrať prvú alebo poslednú položku „Klepnúť“ na položku Rolovať nahor. Option–šípka nadol.Rýchla navigácia Zapnutím Rýchlej navigácie môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok. alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka. Tieto budú nahlas prečítané. Rýchla navigácia je štandardne vypnutá. 3 Švihnutím nahor alebo nadol prechádzate zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. Zmeniť rotor Šípka vľavo-šípka vpravo Šípka vpravo alebo šípka vľavo Šípka nahor alebo šípka nadol Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol Šípka nahor-šípka nadol Option–šípka nahor. nadol. Používanie aplikácie Mapy Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu. Švihnutím doprava alebo doľava vyberte značku a klepnutím dvakrát zobrazíte obrazovku s informáciami. Vyhľadávanie na webe: 1 Označte vyhľadávacie pole a zadajte hľadané slovo. 4 Klepnutím na obrazovku dvakrát vyhľadáte na webe aktuálne zvolenú frázu. Option–šípka vľavo alebo Option–šípka vpravo Šípka nahor-šípka vľavo alebo šípka nahor-šípka vpravo Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych čísiel v aplikácii Telefón. 264 Kapitola 29 Prístupnosť . Používanie aplikácie Safari Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte predošlú alebo ďalšiu položku. Výber značky: Klepnite na značku. 2 Pomocou rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. Získanie informácií o lokalite: Ak máte zvolenú značku. umiestňovať značky a získavať informácie o lokalitách. Zväčšovanie a zmenšovanie: Použite rotor pre výber režimu zväčšovania a potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu. doľava alebo doprava. klepnutím dvakrát zobrazíte informácie.

budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre Ovládanie hlasom a pre braillov displej. iPhone spolupracuje s mnohými najpoužívanejšími braillovými displejmi. Vypínanie a zapínanie skratkopisu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a klepnite na prepínač „Skratkopis“. označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Štandardne je to jazyk nastavený na iPhone v menu Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver Nastavenie braillovho displeja Na čítanie výstupu VoiceOver v Braillovom písme môžete použiť Bluetooth braillov displej. označte „Orezať nahrávku“ a klepnite dvakrát. Kapitola 29 Prístupnosť 265 .Upravovanie videí a hlasových nahrávok Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých hlasových nahrávok. V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete nastaviť iný jazyk funkcie VoiceOver a braillovho displeja. ktorý bude orezaný z videa. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a klepnite na prepínač Bluetooth. Označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Na ovládanie vášho iPhone so zapnutou funkciou VoiceOver môžete dokonca použiť aj braillov displej so vstupnými klávesmi a ďalšími možnosťami ovládania. ktorý bude orezaný z videa. Ak chcete video orezať.apple. Orezanie videa: Počas prezerania videa klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Ak zmeníte jazyk pre iPhone. 2 Zapnite Bluetooth na vašom iPhone. ktorú chcete orezať a klepnite dvakrát. Orezanie hlasovej nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky. VoiceOver vás bude informovať o čase. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. Zoznam podporovaných braillových displejov nájdete na adrese www. VoiceOver vás bude informovať o čase. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Nastavenie braillovho displeja: 1 Zapnite braillov displej. Výber jazyka Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk.com/ accessibility. Ak chcete orezať nahrávku. 3 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a vyberte braillov displej.

Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. Funkcia Zväčšovanie je prednastavená tak. Zapnutie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Zväčšovanie“ a klepnite na prepínač „Zväčšovanie“. Ak manuálne zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta). Zmena zväčšenia: Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor (zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). môžete používať len jeden prst. ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty. Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát. že sa obrazovka zväčší o 200 percent. Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo smerovača stavovej bunky. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami. ale potiahnete ich po obrazovke. 266 Kapitola 29 Prístupnosť . iPhone automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí troma prstami dvakrát. že budú zobrazovať stav systému alebo ďalšie informácie:  História oznamov obsahuje neprečítanú správu  Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná  Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené  Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)  iPhone je orientovaný na šírku  Obrazovka je vypnutá  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ > „Stavová bunka“ a klepnite na „Vľavo“ alebo „Vpravo“.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou braillovho displeja Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. Zväčšovanie Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na obrazovke. Akonáhle začnete ťahať.

Nastavenie veľkosti textu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky. Kapitola 29 Prístupnosť 267 . môžete používať už len jeden prst. Správy a Poznámky. Mail. že sa tento neustále nachádza v jej strede. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá. Kontakty. Obrátenie farieb obrazovky: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a potom klepnite na prepínač „Biela na čiernej“.Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke troma prstami. Biela na čiernej Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji iPhone. 48 bodov alebo 56 bodov. obrazovka vyzerá ako fotografický negatív. tým je rolovanie rýchlejšie. Môžete si vybrať text veľkosti 20 bodov. Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou klávesnicou Apple (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). Akonáhle začnete ťahať. že podržíte prst na príslušnom okraji obrazovky. klepnite na „Veľký text“ a potom vyberte požadovanú veľkosť textu. 40 bodov. 24 bodov. Do strán sa môžete pohybovať aj tak. čo uľahčuje čítanie informácií na obrazovke. Veľký text Funkcia Veľký text vám umožňuje zväčšiť text v pripomienkach a aplikáciách Kalendár. takže vidíte väčšiu časť obrazovky. 32 bodov. Po otvorení novej obrazovky sa zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky. pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurozorom tak.

Skryté titulky Skryté titulky pre videá môžete zapnúť v Nastaveniach prehrávača iPod. Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Množstvo funkcií iPhone uľahčuje používanie iPhone všetkým užívateľom vrátane užívateľov s postihnutím zraku alebo sluchu. akým môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie prístupnosti. Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Mono zvuk“. Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ a priraďte mu vybranú funkciu. Funkcia Rozprávať auto text Funkcia Rozprávať auto text číta počas písania na klávesnici iPhone navrhované slová a opravy. prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich funkcií:  Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver  Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej  Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté. Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo Zväčšovanie. 268 Kapitola 29 Prístupnosť . Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky.Mono zvuk Mono zvuk kombinuje zvuk z ľavého a pravého kanála do jedného signálu. ktorý je potom prehrávaný na oboch stranách. Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať auto text: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Rozprávať auto text“. To umožňuje užívateľom s postihnutím sluchu na jednom uchu počúvať zvukový výstup druhým uchom. Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej. Viac v časti „Video“ na strane 230. Trojité stlačenie tlačidla Domov Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob.

Viac v časti „Telefonické hovory“ na strane 64. Veľká klávesnica telefónu Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek. Viac v časti „Kontrola odkazovej schránky“ na strane 73. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy. Priraditeľné zvonenia Pre zvukovú identifikáciu jednotlivých kontaktov im môžete priradiť osobitné zvonenia. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Instant Messaging (IM) Chat V aplikácii App Store môžete získať množstvo aplikácií podporujúcich Internet Messaging (IM). nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na „Veľké“. Minimálna veľkosť písma emailov Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Kapitola 29 Prístupnosť 269 . Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica iPhone. ICQ a Yahoo! Messenger a optimalizovaných pre iPhone. ako napríklad AIM. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185.Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. BeejiveIM. ktorá vám nie je zrozumiteľná. Klávesnica orientovaná na šírku Niektoré aplikácie vám umožňujú otočiť počas písania iPhone na šírku a použiť tak väčšiu klávesnicu:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“ vám umožňujú ovládať prehrávanie správ.

Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a načúvacieho zariadenia. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie s načúvacími prístrojmi. Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility . ktoré pracujú v režime telecoil). Hodnotenie prebieha na stupnici od jedna do štyri.apple. využite funkcie služby Univerzálny prístup v Mac OS X.Podpora ďalekopisu . ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3 alebo T4 pri indukčnom spojení. kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. Štandard ANSI pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“ (obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načuvacimí prístrojmi. Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na adrese www. Viac informácií o funkciách prístupnosti iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www. otestujte ich spolu pred zakúpením. V aplikácii Finder vyberte „Help“ (Pomocník) > „Mac Help“ (Pomocník Mac) a hľadajte „Universal access“ (Univerzálny prístup). Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi. že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s konkrétnym načúvacím zariadením.TTY (dostupná v niektorých oblastiach) Použitie iPhone v režime TTY s TTY adaptérom pre iPhone (dostupným zvlášť) umožňuje použitie ďalekopisu.com/accessibility. Služba Univerzálny prístup v Mac OS X Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej knižnice iTunes s iPhone.19. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI) C63.HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny.apple. 270 Kapitola 29 Prístupnosť . ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia.com/iphone/specs. Tieto hodnotenia však nezaručujú.html. Podľa pravidiel FCC sa telefón považuje za kompatibilný. ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi.

či nedochádza k rušeniu vášho načúvacieho zariadenia alebo kochleárneho implantátu týmto telefónom. boli testované a hodnotené pre použitie s načúvacími prístrojmi. ktorých kompatibilita s načúvacími prístrojmi zatiaľ nebola testovaná. Informácie o kompatibilite tohto telefónu s načúvacími prístrojmi získate od výrobcu telefónu alebo poskytovateľa služby. Otázky ohľadom vrátenia alebo výmeny tovaru konzultujte s vaším poskytovateľom služby alebo predajcom telefónu. Ak chcete zistiť. je potrebné ich dôkladne otestovať v rôznych podmienkach.Bezdrôtové technológie. ktoré používa tento telefón. Kapitola 29 Prístupnosť 271 . Napriek tomu môže tento telefón obsahovať aj nové bezdrôtové technológie.

272 Príloha Medzinárodné klávesnice A . Prepínanie klávesníc počas písania: Klepnite na . prepnite klávesnice.com/ iphone/specs. Číslo pred šípkou zobrazuje počet aktuálne povolených klávesníc. klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam. Pridávanie klávesnice: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. Pridávanie klávesníc Pomocou rôznych klávesníc môžete na iPhone zadávať text v rôznych jazykoch.Medzinárodné klávesnice umožňujú zadávanie textu v rôznych jazykoch. Po klepnutí na symbol sa na krátku dobu zobrazí názov práve aktivovanej klávesnice.html. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu“ a potom vyberte zo zoznamu klávesnicu. Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento postup. potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z možností:  Ak chcete vymazať klávesnicu. vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava doľava. Prepínanie medzi klávesnicami Ak chcete zadávať text v inom jazyku. Pre niektoré jazyky je dostupných viacero klávesníc. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. vedľa klávesnice na nové miesto v zozname. Štandardne je na iPhone dostupná len klávesnica jazyka nastaveného v medzinárodných nastaveniach. Zoznam klávesníc podporovaných iPhone nájdete na adrese www. potiahnite a potom na „Vymazať“.apple. Pre pridanie klávesníc ďalších jazykov použite nastavenia klávesnice.

prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov pre zobrazenie ďalších možností znakov. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke. prípadne pokračujte v zadávaní pinyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. zvonku dovnútra a zvnútra k ťahu. Wubi Hua a Zhuyin. že sa dotknete a podržíte prst na . zobrazia sa návrhy pre vetu. zhora nadol. ktorý uzatvára znak (napríklad čínsky znak 圈 (kruh) by mal začínať vertikálnym ťahom 丨). Písanie čínskych zjednodušených alebo tradičných Pinyin znakov Použite QWERTY klávesnicu pre zadávanie čínskych pinyin znakov. Čínština Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov. ktoré nie sú na klávesnici: Podržte prst na súvisiacom písmene. číslic alebo symbolov. Príloha A Medzinárodné klávesnice 273 . Písanie zjednodušených čínskych ťahov (Wubui Hua) Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom poradí: zľava doprava. Písanie čínskych Cangjie znakov Pomocou klávesnice skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves.Zoznam dostupných klávesníc môžete zobraziť tak. Zadávanie písmen. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Napríklad na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka klepnutím a podržaním prsta na arabskej číslici. Cangjie. Vyberte znak klepnutím. Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier. Pre výber klávesnice zo zoznamu presuňte prst na meno klávesnice a potom ho zdvihnite. Navrhovaný znak vyberte klepnutím. číslici alebo znaku a presuňte ho na požadované písmeno alebo znak. vrátane Pinyin. ktoré nie sú zobrazené na klávesnici. číslic a symbolov. Klepnite alebo podržte prst pre prepínanie klávesníc Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen.

sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky. zobrazia sa návrhy pre vetu. Ak si nie ste istý správnosťou ťahu. Komplexné znaky môžete písať napísaním dvoch alebo viacerých čiastkových znakov. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Písanie tradičných čínskych Zhuyin znakov Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. čo ste napísali. Zadajte napríklad znak 魚 (ryba) a 巤 (štetina) a získate 鱲 (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu). Viac v časti „Úpravy — vystrihovanie. Klepnite na kláves 匹配. ktorý bude v zozname znakov označený šípkou. Pri ručnom zadávaní zjednodušených čínskych znakov sa rozpoznáva aj latinka. zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov znak. Keď si vyberiete nejaký znak. alebo ho vyberte v zozname znakov. Klepnite na znak pre jeho výber. zobrazí sa ako priamy návrh menej často používaný znak 二 (dva). Vyberte návrh klepnutím. zadajte ďalší ťah. Klepnite na znak pre nahradenie zadaných znakov. zadajte hviezdičku (*). ktorý za ním pravdepodobne nasleduje. ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu. Ak napríklad zadáte 一一 (jedna jedna) a klepnete na 匹配 . 274 Príloha A Medzinárodné klávesnice . kopírovanie a vkladanie“ na strane 41. Písanie v zjednodušenej alebo tradičnej čínštine Čínske znaky píšte prstom priamo na obrazovku. prípadne pokračujte v zadávaní zhuyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi Vyberte znak alebo znaky. ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. iPhone bude rozpoznávať písmená počas písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené vo vrchnej časti zoznamu).Počas písania sa budú zobrazovať navrhované čínske znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie znaky). Po tom. Ak budete zadávať Zhuyin znaky bez medzier. čo zadáte úvodné písmeno. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti znakov.

QWERTY alebo Emoji. V čínskej (zjednodušenej alebo tradičnej). môžete zadávať čínske znaky prstom podobne ako na obrázku: Touchpad Japončina Japonské znaky môžete zadávať pomocou klávesníc Kana. Pinyin (tradičnej) alebo Zhuyin klávesnici klepnite na kláves Symbol a potom klepnite na kláves „^_^“. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo.japonské rozloženie) klepnite na kláves Číslica a potom klepnite na kláves „^_^“. Príloha A Medzinárodné klávesnice 275 . Písanie v japonskej QWERTY Použite QWERTY klávesnicu na vkladanie kódu pre japonské slabiky. Slabiku zvolíte klepnutím na ňu. Môžete taktiež zadávať emotikony. Dostupná len na zariadeniach iPhone zakúpených v Japonsku. Písanie v japonskej Kane Použite Kana klávesnicu pre výber slabík.Písanie čínskych znakov prstom Keď sú zapnuté formáty písanej zjednodušenej alebo tradičnej čínštiny. Zadávanie emotikonov V japonskej Kana klávesnici klepnite na kláves „^_^“. Zadávanie obrazových znakov Emoji Použite Emoji klávesnicu. V japonskej Romaji klávesnici (QWERTY . Navrhované slabiky sa zobrazia počas písania.

Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií: Â aa—â (a so strieškou) Â aw—ă (e s mäkčeňom) Â ee—ê (e so strieškou) Â oo—ô (o so strieškou) Â ow—ơ (o s háčikom) Â w—ư (u s háčikom) Â dd—đ (d s čiarou) Â as—á (a s dĺžňom) Â af—à (a s opačným dĺžňom) Â ar—ả (a s otáznikom) Â ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom) Â aj—ạ (a s poklesom tónu) 276 Príloha A Medzinárodné klávesnice .Kórejčina Použite 2-set kórejskú klávesnicu pre písanie hangulských písmen. Vietnamčina Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok a pohybom prsta vyberte požadované znamienko. Pre písanie dvojitých spoluhlások alebo zložených samohlások podržte prst na písmene a posunutím vyberte dvojité písmeno.

zjednodušená (Pinyin) Â Čínska .tradičná (Zhuyin) Â Japonská (Romaji) Â Japonská (Ten Key) Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Upraviť slovník užívateľa“. klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Ak zadáte slovo zo slovníka a zároveň používate podporovanú klávesnicu.Vytváranie slovníkov Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť slovník párov slov a vstupov. Slovník je dostupný pre nasledujúce klávesnice: Â Čínska . bude priradený vstup nahradený slovom.tradičná (Pinyin) Â Čínska . Klepnite na +. Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. Príloha A Medzinárodné klávesnice 277 . Potom klepnite na pole Yomi. Vymazanie slova zo slovníka: Klepnite na slovo v zozname slov a potom klepnite na Vymazať slovo. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov.

Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade. a Spať/Zobudiť. alebo na prenos informácií do iného iPhone. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. reštartovaním alebo obnovením iPhone. až kým sa aplikácia neukončí. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd držte tlačidlo Zap.com/sk/ support/iphone. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. stiahnutých aplikácií a ich dát a ďalších informácií na vášom iPhone.apple. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Navštívte expresslane./Vyp. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap.Webová stránka podpory Apple pre iPhone Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.apple./Vyp. 278 Príloha Podpora a ďalšie informácie B . Zálohovanie iPhone iTunes vytvorí zálohu nastavení. Vynútiť ukončenie aplikácie môžete aj tak. Môžete využiť aj personalizovanú podporu Express Lane (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach).com. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. a Spať/Zobudiť. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd./Vyp./Vyp. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. až kým sa nezobrazí červený prepínač. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Zálohu môžete využiť na obnovu týchto položiek vo vašom iPhone po obnovení (restore) softvéru.

ktorú chcete vymazať a klepnite na Vymazať zálohu. 4 Potvrďte vymazanie kliknutím na Vymazať zálohu. Túto funkciu je vhodné využiť napríklad v prípade. Viac informácií týkajúcich sa zálohovania.Zálohovanie iPhone a obnova zo zálohy nie to isté ako synchronizácia obsahu a ďalších položiek (ako napríklad hudby. Aplikácie stiahnuté z App Store sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. videá. Všimnite si. aplikácie a ďalší obsah iPhone. Pri opätovnej synchronizácii iTunes nevytvorí ďalšiu zálohu.com/kb/HT1766. podcastov. Vytvorenie zálohy iTunes vytvorí zálohu iPhone pri nasledujúcich aktivitách: Â Synchronizácia s iTunes V pôvodnom nastavení synchronizuje iTunes iPhone pri každom pripojení iPhone k počítaču. fotografií. ktorý nie je nastavený na synchronizáciu s týmto počítačom. ak bola vaša záloha vytvorená na inom počítači. zvonení. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. Po obnovení iPhone je potrebné znovu synchronizovať vašu hudbu. nájdete na adrese support. Aplikácia iTunes nebude automaticky zálohovať iPhone. stiahnuté aplikácie a ich dáta a ďalšie informácie na vášom iPhone. Odstránenie zálohy: 1 V iTunes otvorte Nastavenia iTunes.apple. či chcete pre obnovou iPhone zálohovať. videí a aplikácií stiahnutých cez iTunes) s vašou knižnicou iTunes. Odstránenie zálohy Zálohu iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. 3 Vyberte zálohu. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. Â Mac: Vyberte iTunes > Nastavenia. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Â Windows: Vyberte Upraviť > Nastavenia. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 279 . 5 Kliknutím na Potvrdiť zatvorte okno s nastaveniami iTunes. kliknutím na Synchronizovať v iTunes. Synchronizovať môžete aj manuálne. 2 Kliknite na Zariadenia (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes). Â Aktualizácia iPhone iTunes zálohuje iPhone pred jeho aktualizáciou aj vtedy. fotografie. ak iPhone na tomto počítači nie je nakonfigurovaný na synchronizáciu s iTunes. že iTunes vytvorí zálohu iba raz pri každom pripojení iPhone k počítaču. vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe. pred prvou synchronizáciou. Â Obnovenie iPhone (ak si zvolíte zálohu) iTunes sa vás opýta. Zálohujú sa nastavenia.

 Pri obnove sa preinštaluje softvér na iPhone na najnovšiu verziu. 280 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . kontaktov. Ak s iPhone používate Bluetooth slúchadlá s mikrofónom alebo sadu do auta a obnovíte nastavenia. Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru v iPhone nájdete nasupport. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Aktualizácia iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. musíte pred ďalším použitím znovu spárovať Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky.apple. fotografií. Stiahnuté aplikácie. obnovia sa pôvodné nastavenia a vymažú sa všetky dáta z iPhone. Poznámka: V niektorých prípadoch môže pri aktualizácii dôjsť aj k obnove iPhone.com/kb/HT1414. skladieb. môžete obnoviť dáta zo zálohy na konci procesu obnovovania. vrátane stiahnutých aplikácií.  Pri aktualizácii. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. Ak ste zálohovali iPhone v iTunes na vašom počítači.Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Pomocou iTunes môžete aktualizovať alebo obnoviť softvér v iPhone.apple. iTunes vám oznámi. 4 Kliknutím na „Aktualizovať“ nainštalujte najnovšiu verziu softvéru. videí. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. Aktualizácia iPhone Uistite sa. Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania iPhone no nie sú natrvalo vymazané z vášho iPhone. informácií z kalendárov a akékoľvek ďalšie dáta. sa softvér na iPhone aktualizuje.com/itunes. nastavenia a dáta nebudú ovplyvnené.

Obnova iPhone Uistite sa. stále sa však nachádzajú na iPhone. Ak obnovujete iPhone zo zálohy nejakého iPhone alebo iPodu. Obnova zo zálohy Nastavenia. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. vrátane aplikačných dát. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. alebo obnoviť vašu hudbu. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite obnovu. Obnovením iPhone zo zálohy obnovíte tiež všetky dáta zo zálohy.apple. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. (Ďalšie heslá a nastavenia sa môžu obnoviť. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. Obnova iPhone. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281.com/itunes. aplikačné dáta alebo ďalšie informácie je možné obnoviť zo zálohy. videá. z ktorej chcete obnoviť a kliknite na Obnoviť. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. Nemusia sa ale obnoviť všetky. prípadne použiť obnovu na prenos týchto položiek na iný iPhone. Po obnove zo zálohy nie sú predchádzajúce dáta dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. Ak je záloha šifrovaná. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. 4 Kliknite na Obnoviť. aplikačné dáta môžu byť nahradené neaktuálnymi dátami. ak je záloha šifrovaná.apple. Uistite sa. Ak sa rozhodnete pre obnovu zo staršej zálohy. nájdete na adrese support. Obnova iPhone zo zálohy: 1 Pripojte iPhone k počítaču. iTunes vám oznámi. aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 281 . 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a v menu ktoré sa následné zobrazí vyberte Obnoviť zo zálohy.com/kb/HT1766. 3 Vyberte zálohu. s ktorým ho bežne synchronizujete.com/itunes. niektoré heslá a nastavenia sa nemusia obnoviť.) Viac informácií týkajúcich sa nastavení a informácií uložených v zálohe. Pri obnove zo zálohy nedôjde k úplnému obnoveniu softvéru iPhone. Pri obnovovaní sa odporúča zálohovať iPhone po zobrazení upozornenia. Dôležité: Obnovenie zo zálohy nie je to isté. zadajte heslo. ako obnova iPhone z panela Zhrnutie v iTunes.apple. Po obnovení softvéru iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone.

apple. alebo navštívte jeho webovú stránku. Pre informácie o Bezpečné používanie iPhone Urobte toto Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support.com.com/sk_SK/manuals/iphone pre najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení. Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník iCal. Navštívte appleid. Potom navštívte www. Navštívte stránky www. Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník iTunes.apple.com. Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach) na adrese www. softvéru a servisu pre iPhone.com/sk/iphone.com/sk_SK/manuals/iphone. diskusné fóra a Apple softvér určený na stiahnutie Služby a podpora od vášho operátora Najnovšie informácie o iPhone Používanie iTunes Vytváranie Apple ID MobileMe Používanie iPhoto na Mac OS X Používanie Address Booku na Mac OS X Používanie iCalu na Mac OS X Microsoft Outlook. V iTunes podržte kláves Control a vyberte Pomocník > O iTunes (Windows) alebo iTunes > O aplikácii iTunes (Mac) a potom pustite kláves Control.apple.com/emea/support/itunes. softvéry a servise Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby.apple. Výmena batérie 282 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník iPhoto. iPhone Servis a podpora. Otvorte Address Book a vyberte Pomocník > Pomocník Address Book. Navštívte www. Windows Address Book alebo Adobe Photoshop Elements Sériové číslo vášho iPhone a aj IMEI (GSM Vyhľadanie sériového čísla iPhone. Navštívte stránky www. akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami. Navštívte www. tipy. Prípadne v iPhone vyberte alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) Nastavenia > Všeobecné > Informácie.apple. čísla International Mobile Equipment Identity (IMEI) modely) alebo MEID (CDMA model) nájdete na krabici iPhone.) Záručný servis Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na online zdrojoch.com/sk/support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie o produkte na support. (Pre pozastavenie rolovania stačte medzerník.apple.apple.com/sk/support/ iphone.com/support/iphone/ service/battery/country.apple.Informácie o bezpečnosti.me. Kontaktujte svojho operátora.

choďte na support.apple. Viac informácií nájdete v časti: www.Používanie iPhone vo firemnom prostredí Na adrese www. Vyžiadajte od vášho operátora autorizáciu a informácie o nastavení.com/recycling Príloha B Podpora a ďalšie informácie 283 .com/recycling iPhone Likvidácia a recyklácia: iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a nariadeniami.apple. či vráťte do Apple. preto musíte váš iPhone likvidovať oddelene od domového odpadu.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách iPhone. či váš operátor túto možnosť ponúka. alebo ho jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple.com/kb/HT1937.com/kb/TS3198.apple. využiteľných vo firemnom prostredí:  Microsoft Exchange  Inštalácia konfiguračných profilov  CalDAV  CardDAV  IMAP  LDAP  VPN Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Niektorí operátori vám odomknú iPhone. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu. Pre dokončenie procesu bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes. Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support. Informácie o likvidácii a recyklácii Program na recykláciu použitých mobilov spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese: www. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom.apple. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu. aby ste ho mohli používať v ich sieti.apple. kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie. Služba môže byť spoplatnená. Ak chcete zistiť.

Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese: www. pontos de coleta e telefone de informações. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria.Európska únia — Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená. Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie iPhone nájdete na adrese: www. ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. visite www.apple.apple. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple. zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení. Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná pokutou.com/recycling/nationalservices/europe. že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu. Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd. Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.apple.com/br/environment. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu. faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.html Výmena batérie iPhone: Nabíjateľnú batériu iPhone by mal vymieňať iba pracovník autorizovaného servisu. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom.com/support/iphone/service/battery/country Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Brazília — Informácie týkajúce sa likvidácie: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. 284 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu. prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom.com/ environment Prevádzková teplota iPhone Ak vnútorná teplota iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 285 . Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím iPhone.apple. nemôžete vykonávať ani núdzové hovory.Apple a životné prostredie V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie. až kým nevychladne. Viac informácií nájdete v časti: www. môže sa snaha o reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:  iPhone sa prestane dobíjať  obrazovka stmavne  zoslabne mobilný signál  zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote. nemôžete váš iPhone používať na nič iné okrem núdzových hovorov. Kým je iPhone v tomto režime.

iTunes Extra a MobileMe sú registrované značky služieb spoločnosti Apple Inc. či už osobitne.. registrované v USA a ďalších krajinách. Apple Store. 6. 6. Aperture. Nike + iPod Sport Kit je chránený jedným alebo viacerými U. iPhone.955. Cover Flow. Macintosh. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc.314. registrované v USA a ďalších krajinách. iBookstore.705. iTunes. logo Apple. iPad. iBooks. Apple.052. podlieha licencii. 6. Retina a Shuffle sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných spoločností. patentami číslo 6. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie podlieha licencii. Mac. Inc. AirPrint. Apple.K Apple Inc.652. alebo pri použití v kombinácii s prehrávačom podporujúcim Nike + iPod alebo iPhone 3GSa novšími verziami. Numbers. iPhoto. Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie a používanie týchto produktov. iPod. Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha licencii. Safari. Mac OS. iMovie. Pages.493. Spotlight a logo Works with iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. © 2011 Apple Inc. QuickTime.S. iDisk a iTunes Store sú značky služieb spoločnosti Apple Inc. iPod touch.. Apple TV. logo Made for iPhone. aby informácie v ňom boli presné.018. Finder.654. Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG.947 a 6. 6. FaceTime. SL019-2024/2011-03 .298.789. Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách.611. iCal. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové alebo administratívne chyby. AirPlay. Tento manuál bol vytvorený tak. App Store. Keynote.882. Akékoľvek dohody alebo záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych zákazníkov. Všetky práva vyhradené. Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie. Multi-Touch.876. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful