iPhone Príručka užívateľa

Pre softvér iOS 4.2 a 4.3

Obsah

9 9 9 11 14 17 20 20 21 21 22 22 23 23 27 31 31 35 39 44 46 47 49 50 52 53 55 55 56 56 56
2

Kapitola 1: iPhone na prvý pohľad
O tejto príručke iPhone - celkový prehľad Tlačidlá iPhone Aplikácie Stavové ikony

Kapitola 2: Začíname
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Čo budete potrebovať Inštalácia SIM karty Aktivácia iPhone Nastavenie iPhone Odpojenie iPhone od počítača Pripájanie sa na internet Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre

Kapitola 3: Základy
Používanie aplikácií Úprava plochy Písanie Tlačenie Vyhľadávanie Ovládanie hlasom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Bluetooth zariadenia Batéria Bezpečnostné funkcie Čistenie iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone

Kapitola 4: Synchronizácia a zdieľanie súborov
O synchronizácii Synchronizácia účtov

57 58 61 62 63 63 64 64 72 75 75 76 77 78 81 81 81 84 85 86 86 88 90 91 91 95 95 95 96 97 98 98 99 109 114 114 115

Synchronizácia s iTunes Panely nastavení iPhone v iTunes Automatická synchronizácia iTunes Manuálne spravovanie obsahu Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač Zdieľanie súborov

Kapitola 5: Telefón
Telefonické hovory Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Kontakty Obľúbené Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho Medzinárodné hovory

Kapitola 6: Mail
Nastavenie emailových účtov Prezeranie a čítanie emailových správ Používanie odkazov a detekcia dát Zobrazenie príloh Tlačenie správ a príloh Odosielanie emailových správ Triedenie emailových správ Vyhľadávanie v emailoch

Kapitola 7: Safari
Prezeranie webových stránok Vyhľadávanie Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov Prehrávanie videí z webových stránok na TV Záložky Web clips

Kapitola 8: iPod
Získanie hudby, videí a ďalších médií Hudba a iné audio Videá Domáce zdieľanie Nastavenie automatického vypnutia Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

116 Kapitola 9: Správy 116 Odosielanie a prijímanie správ
Obsah 3

118 119 119 120 120 121 122 122 122 123 124 125 126 128 128 128 129 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 138 139 141 141 142 143 143 144 145 145 146

Vyhľadávanie správ Zdieľanie fotografií a videí Odosielanie hlasových poznámok Upravovanie konverzácií Používanie odkazov a informácií o kontakte Správa náhľadov a pripomienok

Kapitola 10: Kalendár
O aplikácii Kalendár Synchronizácia kalendárov Prezeranie kalendárov Vyhľadávanie v kalendároch Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Odpovedanie na pozvánky Odoberanie kalendárov Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Pripomienky

Kapitola 11: Fotky
O aplikácii Fotky Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Prezeranie fotografií a videí Vymazanie fotografií a videí Prezentácie Prezeranie fotiek, prezentácií a videí na TV Zdieľanie fotografií a videí Tlačenie fotografií Priradenie fotografie ku kontaktu Pozadie

Kapitola 12: Fotoaparát
O aplikácii Fotoaparát Fotografovanie a natáčanie videí Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Orezávanie videí Prenos fotografií a videí do počítača

Kapitola 13: YouTube
Vyhľadávanie a prehrávanie videí Ovládanie prehrávania Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Spravovanie videí Zobrazenie ďalších informácií

4

Obsah

147 Používanie funkcií YouTube účtu 148 Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami 148 Odosielanie videí na YouTube 149 Kapitola 14: Akcie 149 Prezeranie cien akcií 150 Zobrazenie ďalších informácií 151 151 156 158 158 159 160

Kapitola 15: Mapy
Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Stanovenie trás Zobrazenie dopravnej situácie Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Zdieľanie informácií o polohe Vytváranie záložiek pre lokality

161 Kapitola 16: Počasie 161 Zobrazenie súhrnných informácií o počasí 162 Zobrazenie ďalších informácií o počasí 163 163 163 163 165 165 166 166 167 168 168

Kapitola 17: Poznámky
Aplikácia Poznámky Synchronizácia poznámok Písanie a čítanie poznámok Vyhľadávanie v poznámkach Odosielanie poznámok emailom

Kapitola 18: Hodiny
Svetový čas Budíky Stopky Časovač

169 Kapitola 19: Kalkulačka 169 Používanie aplikácie Kalkulačka 169 Štandardné pamäťové funkcie 170 Funkcie vedeckej kalkulačky 172 Kapitola 20: Kompas 172 Používanie digitálneho kompasu 173 Kompas a aplikácia Mapy 175 Kapitola 21: Diktafón 175 Nahrávanie hlasových poznámok

Obsah

5

176 177 177 178 179 180 180 181 182 185 185 186 188 188 189 189 190 190 191 191 191 193 194 195 196 196 197 198 198 198 200 202 204 205 205 206 207 208 208 Počúvanie hlasových poznámok Spravovanie hlasových poznámok Orezávanie hlasových poznámok Zdieľanie hlasových poznámok Synchronizácia hlasových poznámok Kapitola 22: iTunes Store O aplikácii iTunes Store Vyhľadávanie hudby. videí a ďalších médií Sledovanie interpretov a priateľov Nakupovanie zvonení Nakupovanie hudby a audiokníh Kupovanie a požičiavanie videí Prezeranie a sťahovanie podcastov Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Synchronizácia zakúpeného obsahu Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Zobrazenie informácií o účte Overenie stiahnutého obsahu Kapitola 23: App Store (obchod s aplikáciami) O aplikácii App Store Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií Obrazovka „Info“ Sťahovanie aplikácií Vymazávanie aplikácií Písanie recenzií Aktualizácia aplikácií Synchronizácia zakúpených aplikácií Kapitola 24: Game Center O Game Center Nastavenie Game Center Hry Priatelia Informácie o vašom stave a účte Kapitola 25: Nastavenia Režim Lietadlo Wi-Fi VPN Zdieľanie internetu Hlásenia 6 Obsah .

com Kalibrácia Nike + iPod Nastavenia Nike + iPod Kapitola 28: iBooks O aplikácii iBooks Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Používanie iBookstore Čítanie kníh Čítanie PDF dokumentov Zmena vzhľadu knihy Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Vyhľadanie významu slova Predčítanie knihy Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Usporiadanie Knižnice Obsah 7 .208 209 210 210 210 221 225 227 229 229 231 232 232 232 233 233 233 234 235 236 238 240 240 241 241 242 242 243 244 244 245 245 246 247 248 248 248 249 249 249 Operátor Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Jas Pozadie Všeobecné Mail. kontakty. kalendáre Telefón Safari Správy iPod Fotky Poznámky Store Nike + iPod Kapitola 26: Kontakty O aplikácii Kontakty Pridávanie kontaktov Vyhľadávanie kontaktov Spravovanie kontaktov na iPhone Používanie informácií o kontaktoch Jednotné kontakty Kapitola 27: Nike + iPod Aktivácia Nike + iPod Pripojenie senzora Tréning s Nike + iPod Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus.

softvéry a servise Používanie iPhone vo firemnom prostredí Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Informácie o likvidácii a recyklácii Apple a životné prostredie Prevádzková teplota iPhone 8 Obsah .250 Synchronizácia záložiek a poznámok 251 251 252 266 267 267 268 268 268 268 270 272 272 272 273 275 276 276 277 278 278 278 278 280 282 283 283 283 285 285 Kapitola 29: Prístupnosť Funkcie univerzálneho prístupu VoiceOver Zväčšovanie Veľký text Biela na čiernej Mono zvuk Funkcia Rozprávať auto text Trojité stlačenie tlačidla Domov Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Príloha A: Medzinárodné klávesnice Pridávanie klávesníc Prepínanie medzi klávesnicami Čínština Japončina Kórejčina Vietnamčina Vytváranie slovníkov Príloha B: Podpora a ďalšie informácie Webová stránka podpory Apple pre iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone Zálohovanie iPhone Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Informácie o bezpečnosti.

celkový prehľad iPhone 4 Konektor slúchadiel Vrchný mikrofón Prepínač Zvoniť/Ticho Tlačidlá hlasitosti Predná kamera Apple Retina displej Tlačidlo Domov Spodný mikrofón Vyp.x na CDMA modeli iPhone 4 Â iOS 4./Zap.2. Spánok/Zobudiť Slúchadlo Stavový riadok Hlavná kamera LED blesk Ikony aplikácií SIM dvierka (GSM model) Dock konektor Reproduktor iPhone 9 .iPhone na prvý pohľad 1 O tejto príručke Táto príručka popisuje funkcie: Â iOS 4.3 na modeli iPhone 3GS alebo na iPhone 4 GSM modeli iPhone .

iPhone 3GS Konektor slúchadiel Slúchadlo Prepínač Zvoniť/Ticho Vyp. 10 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Spánok/Zobudiť SIM dvierka Kamera Tlačidlá hlasitosti Stavový riadok Dotykový displej Tlačidlo Domov Ikony aplikácií iPhone Dock konektor Reproduktor Mikrofón V závislosti od modelu./Zap. Príslušenstvo iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Kábel Dock konektor – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty Poznámka: Nástroj na vysúvanie SIM karty nie je súčasťou príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach. ktorý vlastníte a od toho. či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche. sa plocha vášho iPhone môže líšiť od obrázkov v tejto príručke.

Ak chcete počas počúvania hudby v aplikácii iPod pozastaviť skladbu. alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho iPhone. textové správy a ďalšie aktualizácie. Na rozprávanie využite vstavaný mikrofón. stlačte tlačidlo. Stlačením stredného tlačidla môžete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. ak chcete nabíjať iPhone. a Spať/Zobudiť Ak práve nepoužívate váš iPhone. stlačte a podržte stredné tlačidlo. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou dockovou stanicou. alebo pokračovať v jej prehrávaní. stlačte toto tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. Na reguláciu hlasitosti použite tlačidlá + a – . vypnúť jeho displej a šetriť tak batériu. príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Tlačidlá Niekoľko tlačidiel vám umožňuje jednoducho vypnínať a zapínať iPhone a prepínať medzi zvonením a tichým režimom. iPhone však naďalej bude prijímať hovory. Ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu./Vyp. Ak chcete použiť funkciu Ovládanie hlasom. prípadne ovládať prehrávanie zvuku pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách (viac v časti „Ovládanie prehrávania zvuku“ na strane 100) Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 11 .Príslušenstvo Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Spôsob využitia Počúvanie hudby. videí a telefonických hovorov. displej nebude reagovať na dotyk prstov. môžete ho zamknúť. Kábel Dock connector – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty (nie je súčasťou Vysúvanie SIM karty. Môžete tiež:  počúvať hudbu  upraviť hlasitosť pomocou bočných tlačidiel iPhone (alebo na slúchadlách iPhone) počas telefonického hovoru alebo počúvania hudby  zdvihnúť alebo ukončiť hovor. Použite tento kábel na pripojenie iPhone k vášmu počítaču kvôli synchronizácii a nabíjaniu. Tlačidlo Zap. Ak je iPhone zamknutý. Pripojte sieťový adaptér k iPhone pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky.

/Vyp. počúvate hudbu. pripomienok a ďalších zvukových efektov. nájdete v časti „Uzamykanie“ na strane 213. kým sa nezobrazí červený prepínač. Keď je iPhone vypnutý. Pre zobrazenie naposledy používaných aplikácií stlačte tlačidlo Domov dvakrát. Viac informácií o používaní hesla na odomknutie iPhone nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. tlačidlá na bočnej strane iPhone menia úroveň hlasitosti. Toto štandardné nastavenie je možné upraviť. Stlačte tlačidlo Domov alebo Zap. či iné médiá. Tlačidlá hlasitosti Ak práve telefonujete. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. prichádzajúce hovory sú presmerované priamo do odkazovej schránky. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. a Spať/Zobudiť. a Spať/ Zobudiť.com/sk_SK/ manuals/iphone. Zapnutie iPhone Viac informácií o nastavení doby. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. a Spať/ Zobudiť na niekoľko sekúnd. Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu./Vyp. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia. ktorá obsahuje vaše aplikácie. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. ktorý následne potiahnite prstom. po ktorej sa má iPhone zamknúť. alebo pozeráte film. zamkne sa po jednej minúte.Ak iPhone nezaregistruje žiadny dotyk na displeji./Vyp./Vyp. Tlačidlo Domov Stlačením tlačidla Domov sa kedykoľvek môžete vrátiť na plochu iPhone. 12 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . a Spánok/Zobudiť Zamknutie iPhone Odomknutie iPhone Úplné vypnutie iPhone Stlačte tlačidlo Zap.apple./Vyp. a Spať/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač. Tlačidlo Zap.

Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. aby vibroval pri prijatí hovoru v oboch režimoch. Ak je nastavený tichý režim. Dôležité: Budíky. iPhone nezvoní. budú aj naďalej prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora. Zvýšiť hlasitosť Znížiť hlasitosť Viac informácií o nastavení obmedzenia hlasitosti pri prehrávaní hudby a videa na iPhone nájdete v časti „Hudba“ na strane 229. môžete zvonenie telefónu vypnúť jedným stlačením tlačidla Zap. a Spať/Zobudiť. a tichým Hlasný režim Tichý režim Ak je nastavený hlasný režim. Pôvodne je iPhone nastavený tak./Vyp. alebo niektorého z tlačidiel hlasitosti. Prepínač Zvoniť/Ticho Prepínačom Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom režimom . zvukové aplikácie ako iPod a množstvo hier.Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá na bočnej strane iPhone. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 13 . neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty. Ak je na iPhone nastavený hlasný režim. aj keď je iPhone v tichom režime. iPhone prehráva všetky zvuky. Druhé stlačenie tlačidla presmeruje hovor do odkazovej schránky.

Telefón Mail Safari iPod Správy Kalendár Fotky 14 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . videoklipy.0 (súčasť balíka iLife ‘09) alebo novšou verziou. Viac v časti kapitola 10.“ na strane 81. Vytvorte si playlisty. Poznámka: Funkčnosť a dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. ktoré ste zadali v aplikácii Kontakty. Uskutočnite FaceTime video hovory. alebo na kompatibilných audio systémoch. Odosielajte fotografie a videá emailom alebo v MMS správach.iPhone Aplikácie iPhone sa dodáva s aplikáciami uvedenými v nasledujúcej tabuľke. Prezerajte si fotky podľa miest a ak ich synchronizujete s iPhoto 8. Pridajte na plochu Safari web clips a získate rýchly prístup k vašim obľúbeným webovým stránkam.“ na strane 91. Synchronizujte záložky so Safari. Dvojitým klepnutím zväčšíte alebo zmenšíte stránku – pre uľahčenie čítania vám Safari automaticky upraví veľkosť stĺpca na šírku obrazovky vášho iPhone. môžete si ich prezerať podľa udalostí a tvárí. Prezerajte si a tlačte PDF súbory a ďalšie prílohy. Google a AOL – ako aj s bežnými emailovými systémami typu POP3 a IMAP. alebo ich synchronizujte z vášho počítača. Služba „Visual voicemail“ zobrazí zoznam vašich odkazov. Microsoft Entourage. Odosielajte fotografie. Viac v časti kapitola 8. Jednoduchým klepnutím si vypočujte ktorýkoľvek odkaz. kontaktné údaje a hlasové nahrávky na zariadenia podporujúce MMS. Uložte si priložené fotografie a obrázky do albumu Fotoaparát. prípadne ich zverejnite v galérii na MobileMe. „Kalendár. Prezerajte si a prehľadávajte kalendáre synchronizované so službami a aplikáciami MobileMe. Prezerajte si webové stránky cez mobilnú dátovú sieť alebo sieť Wi-Fi. „Fotky. Viac v časti kapitola 5. Tlačte webové stránky. alebo použite na ich vytvorenie funkciu Genius. Sledujte filmy a video podcasty na šírku. Viac v časti kapitola 11. Prípadne použite Hlasové vytáčanie. ktoré ste spravili pomocou iPhone. Otvorte viacero stránok naraz. alebo s Microsoft Internet Explorerom na vašom počítači. zobrazte prijaté a odoslané správy klepnutím na konverzáciu. uložte si ich z prichádzajúcich správ. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov – vrátane Yahoo!. Počúvajte Genius Mixy skladieb z vašej knižnice. Nastavte si pripomienky. schôdzky a termíny.“ na strane 98. „Telefón. iCal. Telefonujte a využite rýchly prístup k číslam posledných volajúcich. Otočte iPhone naležato. Pridajte udalosti priamo na iPhone a tieto budú synchronizované s kalendárom vo vašom počítači. „Mail. Priraďte fotografie ku kontaktom. ktoré vás upozornia na blížiace sa udalosti. Uložte si obrázky z webových stránok do vášho „Fotoarchívu“. Odosielajte a prijímajte SMS správy. iPhone spolupracuje s MobileMe. Viac v časti kapitola 9. Počúvajte skladby. Zväčšujte si fotky. „Správy.“ na strane 116. Prezerajte si narodeniny. Prehrávajte videá na výšku alebo na šírku. alebo si ich prehrajte v prezentácii. alebo ich použite ako pozadie. „Safari.“ na strane 129.“ na strane 122. „iPod. Vyltačte si ich. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. čím zobrazíte stránku na šírku. Prezerajte si fotky a videá. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. k obľúbeným číslam a všetkým vašim kontaktom. Odoberajte kalendáre. Prezerajte si zoznam predošlých konverzácií. audioknihy a podcasty.“ na strane 64. Vytáčajte čísla pomocou numerickej klávesnice. Viac v časti kapitola 6. PDF súbory a ďalšie dokumenty. Použite AirPlay na bezdrôtové prehrávanie hudby alebo videí na Apple TV. Viac v časti kapitola 7. kde ste zakúpili a používate váš iPhone.

Použite stopky alebo časovač. či skvelé nápady. Yahoo! alebo IMAP účtami. Zväčšite si mapu pre podrobnejšie zobrazenie. násobte a deľte.“ na strane 161.“ na strane 149. alebo si prezerajte vybrané.“ na strane 163. najnovšie alebo najlepšie hodnotené videá. koľko je hodín v ktoromkoľvek meste na svete – vytvorte si hodiny pre obľúbené lokality. Nastavte jeden alebo viac budíkov. priemerný denný objem obchodov alebo trhovú kapitalizáciu. „Kalkulačka. Pozrite sa. Viac v časti kapitola 17. Prezerajte si novinky a obchodné informácie týkajúce sa rôznych spoločností.“ na strane 143. automaticky aktualizované podľa údajov na internete. alebo si pozrite Google obrazy ulíc.“ na strane 138. Odosielajte videá priamo na YouTube. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie podrobných grafov na šírku. verejnou dopravou alebo pešie trasy. alebo s aplikáciami Microsoft Outlook či Outlook Express na vašom PC. Viac v časti kapitola 12. Google. Orezávajte a ukladajte videá. Odfoťte si svojho kamaráta a nastavte iPhone tak. Odošlite ich emailom. Viac v časti kapitola 14. Bezdrôtovo synchronizujte poznámky s MobileMe. „Počasie. Zaostrite klepnutím na vybraný objekt alebo oblasť. Pridajte si obľúbené mestá a získajte stručný prehľad o stave počasia v nich.“ na strane 169. Prezerajte si mapy ulíc. Prejdite prstom po grafe pre zobrazenie hodnôt. Nastavte si účet na YouTube a prihláste sa naň – môžete hodnotiť videá. Vyhľadajte video. V priečinku Utility. odosielajte ich emailom alebo v textovej správe. Viac v časti kapitola 15. Pre použitie rozšírených vedeckých funkcií otočte iPhone naležato. Získajte prehľad o aktuálnych poveternostných podmienkach a predpoveď počasia na šesť dní. V priečinku Utility. prípadne ich odošlite na iný počítač. synchronizovať vaše obľúbené. satelitné mapy alebo kombinované mapy lokalít na celom svete. Synchronizujte poznámky s aplikáciou Mail na vašom Macu. Značte si poznámky za chodu – pripomienky. nákupné zoznamy. Prezerajte a prehrávajte ich na iPhone. Viac v časti kapitola 16. „Mapy. prípadne použite dva prsty pre zobrazenie rozpätia hodnôt medzi dvoma bodmi. Vyhľadajte podrobné trasy pre cestu autom. Odošlite vaše vlastné videá natočené pomocou iPhone. „YouTube. keď vám zavolá. Hľadajte a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu. „Akcie. Viac v časti kapitola 13.“ na strane 151. zobraziť odoberania a vykonávať mnoho ďalších činností.Fotoaparát Fotografujte a nahrávajte videá. „Fotoaparát. ako napríklad otváraciu a priemernú cenu akcií.“ na strane 166. Viac v časti kapitola 19. Použite AirPlay na prehrávanie videí z YouTube na Apple TV. „Hodiny. odčítavajte. prípadne získajte aktuálne informácie o premávke. Pomocou vstavaného kompasu zistite. „Poznámky. YouTube Akcie Mapy Počasie Poznámky Hodiny Kalkulačka Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 15 . Sčítavajte. uložené na populárnej službe YouTube. Vyhľadajte firmy vo vašom okolí a zavolajte im jediným klepnutím. Prehrávajte videá. aby zobrazil jeho fotku. ktorým smerom ste otočený. najprezeranejšie. Viac v časti kapitola 18. Sledujte informácie týkajúce sa vybraných akcií.

Viac v časti kapitola 20.) Viac v časti kapitola 27. Nahrávajte pomocou iPhone hlasové nahrávky. Prezerajte a sťahujte si podcasty. Získajte geografické súradnice miesta. Skontrolujte umiestnenia hráčov vo výsledkových tabuľkách. jas obrazovky a upravujte nastavenia pre sieť. „Diktafón. ktorá vás popoženie k lepším výkonom. Yahoo! Address Book. Google Contacts. „Kontakty. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks. prezerajte a sťahujte si novinky.“ na strane 198. Nastavte si obmedzenie hlasitosti pre pohodlné počúvanie. alebo vyzvite iných primeraných protivníkov. Objavte nové hry a zdieľajte vaše herné zážitky s priateľmi po celom svete.“ na strane 240. Kompas a ďalších aplikácií výrobcov tretích strán lokalizačným dátam. telefón.“ na strane 244. email. „Game Center.“ na strane 205. získajte odporúčania Genius. predávané samostatne. Viac v časti kapitola 21. prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených aplikácií. Prehľadávajte. „iBooks. V priečinku Utility. Nike + iPod (zobrazí sa po aktivácii v Nastaveniach) spraví z iPhone vášho tréningového spoločníka. Získavajte výsledky za extra body. Pridajte ePub a PDF knihy do knižnice pomocou iTunes. aký druh hudby ich zaujíma. „Nastavenia. Sledujte vaše tempo. „Nike + iPod. prinášajúcu skvelý spôsob čítania a kupovania kníh. Obmedzte prístup k mládeži neprístupnému obsahu v iTunes a k vybraným aplikáciám. Obnovte iPhone.“ na strane 180. zakúpte alebo stiahnite si ich prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia. alebo si prezerajte najpopulárnejšie položky v rebríčkoch. „Kompas. Fotoaparát.“ na strane 191. Prehrávajte ich na iPhone. Windows Address Book (Outlook Express). Odošlite nahrávku v prílohe emailovej alebo MMS správy. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Viac v časti kapitola 28. Viac v časti kapitola 26. Viac v časti kapitola 24. hudbu. TV seriály. alebo ich synchronizujte s iTunes a prehrávajte na vašom počítači.“ na strane 233. Pozvite priateľa na spoločnú hru. Viac v časti kapitola 23.“ na strane 172. audioknihy a ďalšie na iTunes Store. pridávajte. Tlačte PDF súbory. Viac v časti kapitola 25.“ na strane 175. filmy. Vyhľadávajte aplikácie pre iPhone v App Store. Sledujte vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistite. Prečítajte si recenzie. Stiahnite a nainštalujte si aplikácie na plochu. Vytvorte účty a upravte všetky nastavenia vášho iPhone pohodlne na jednom mieste. Vyhľadávajte hudbu. Pre lepšie zabezpečenie si nastavte uzamykanie a heslo. Prehľadávajte. Mac OS X Address Book. ktoré sú spätne synchronizované s vaším počítačom. „iTunes Store. čas a vzdialenosť v jednotlivých tréningoch a vyberte si skladbu. Vo vstavanej službe iBookstore môžete získať všetko od klasiky až po najpredávanejšie tituly. fotografie a iné. kde sa práve nachádzate. video. Diktafón iTunes App Store (obchod s aplikáciami) Game Center Nastavenia Kontakty Nike + iPod iBooks 16 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . upravujte alebo vymazávajte kontakty. Použite vstavaný digitálny kompas na stanovenie vášho kurzu. „App Store (obchod s aplikáciami). Viac v časti kapitola 22. Vyžaduje špeciálnu obuv Nike a Nike + iPod senzor. Použite nastavenia Lokalizačných služieb na nastavenie prístupu aplikácií Mapy. Vyberte si medzi skutočným severom a magnetickým severom. pozadie. Požičiavajte si filmy a TV seriály a prehrávajte ich na iPhone.Kompas V priečinku Utility. Získajte informácie o kontaktoch synchronizovaných z aplikácií MobileMe. Nastavte si zvonenia. web.

Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. alebo používať Bluetooth® zariadenia. že sieť EDGE vášho operátora je v dosahu iPhone (GSM modely) a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Zobrazuje. pripájať sa na internet. ktoré používajú bezdrôtové siete. tým je signál silnejší. že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Režim „lietadlo“ UMTS/EV-DO EDGE GPRS/1xRTT Wi-Fi* Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 17 . Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. tým je signál silnejší. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Viac v časti „Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi“ na strane 24. Indikuje. Indikuje. Zobrazuje. Zobrazuje. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií. Čím viac paličiek je zobrazených. Ak nie je v dosahu žiadny signál. že je 3G UTMS (GSM) alebo EVDO (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. že je režim „lietadlo“ aktívny – nie je možné používať telefón.Stavové ikony Stavová ikona Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhone: Význam Signál mobilnej siete* Indikuje. Čím viac paličiek je zobrazených.

že je iPhone zamknutý. Zobrazuje. že je iPhone pripojený k inému zariadeniu iPhone a poskytuje mu pripojenie na internet (GSM modely). že je orientácia obrazovky iPhone zamknutá na výšku.Stavová ikona Zdieľanie internetu Význam Zobrazuje. Signalizuje bezdrôtovú synchronizáciu alebo inú sieťovú aktivitu. žiadne príslušenstvo nie je pripojené. Sivá ikona: Bluetooth je zapnutý. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. že niektorá z aplikácií používa lokalizačné služby. Zobrazuje. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN. Viac v časti „Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 99. Viac v časti „Tlačidlo Zap. Aktivita siete Presmerovanie hovorov VPN Zámok TTY Prehrávanie Zamknutie orientácie na výšku Budík Lokalizačné služby Bluetooth* Batéria 18 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na strane 225. Zobrazuje. Viac v časti „Batéria“ na strane 52. Viac v časti „Budíky“ na strane 167. Zobrazuje. a Spať/ Zobudiť“ na strane 11. Žiadna ikona: Bluetooth je vypnutý. Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania./Vyp. Zobrazuje. Zobrazuje. Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnutý a príslušenstvo je pripojené. že je iPhone nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). Zobrazuje. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. že máte nastavený budík. že je na iPhone zapnuté Presmerovanie hovorov (GSM modely). Zobrazuje. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. audiokniha alebo podcast. že sa práve prehráva skladba. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán. Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 50.

* Použitie určitého príslušenstva s iPhone môže mať vplyv na výkon v bezdrôtovej sieti. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 19 .

Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: V aplikácii Safari klepnite na potom klepnite na záložku Príručka užívateľa iPhone. 3 Vyhľadajte „užívateľ iPhone“ a vo výsledkoch vyhľadávania klepnite na príručku užívateľa.Začíname 2 · UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam. 4 Klepnite na Zdarma a potom na Získať knihu. alebo si môžete nainštalovať bezplatnú aplikáciu iBooks a stiahnuť príručku z iBookstore. Ak chcete zobraziť príručku užívateľa v inom jazyku. Klepnite na Zdarma a potom na Inštalovať. klepnite na a potom na „Pridať na plochu“. „iBooks. vyhľadajte „iBooks“ a klepnite na ňu vo výsledkoch vyhľadávania. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: 1 Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks.“ na strane 244. klepnite na „Zmeniť jazyk“ v spodnej časti strany s obsahom.com/sk_SK/manuals/iphone predtým. a Ak chcete pridať ikonu príručky užívateľa na plochu. otvorte App Store. ako začnete používať iPhone. Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Príručku užívateľa iPhone si môžete prezerať priamo na iPhone klepnutím na záložku Príručky užívateľa iPhone v aplikácii Safari. Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 28. 20 . 2 Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na Store. prečítajte si pozorne návod na použitie v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.

Inštalácia SIM karty do iPhone 4 Micro SIM dvierka Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM karta Inštalácia SIM karty do iPhone 3GS Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM dvierka Micro SIM karta Kapitola 2 Začíname 21 .6.1.com/sk/itunes/ download  QuickTime 7.Čo budete potrebovať Na používanie iPhone potrebujete:  Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone  Mac alebo PC s USB 2.apple.2 alebo novší (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone na vašom počítači)  Apple ID (ako je iTunes Store účet alebo MobileMe účet) pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store  Pripojenie vášho počítača na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie) Inštalácia SIM karty Ak vaša SIM karta (GSM modely) nebola predinštalovaná. musíte ju pred použitím iPhone nainštalovať.0 portom a jedným z nasledujúcich operačných systémov:  Mac OS X v10.8 alebo novší  Windows 7. Windows Vista.2 alebo novšie verzie sú dostupné na www.5. prípadne Windows XP Home alebo Professional (SP3)  Rozlíšenie displeja vášho počítača nastavené na 1024 x 768 alebo vyššie  iTunes 10.

alebo špecifikovať existujúce Apple ID.0 portu na vašom Macu alebo PC. 3 SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto tak. Ak iPhone nie je aktivovaný. 3 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. Nastavenie iPhone Pred použitím je potrebné nastaviť iPhone v aplikácii iTunes. Viac informácií o iPhone nájdete na adrese www. 2 Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak.apple. ktorý dostanete spolu s iPhone. Aktivácia iPhone iPhone je pred používaním potrebné aktivovať predplatením volacieho programu pre iPhone u vybraného operátora vo vašej oblasti a registráciou iPhone v sieti.com/sk/itunes/ download.com/sk/iphone. ako vidíte na obrázku. ako je to znázornené na obrázku.apple. Je možné. Počas nastavovania si môžete kvôli nakupovaniu pomocou iPhone vytvoriť nové Apple ID. že aktivácia vášho iPhone už prebehla pri jeho zakúpení. kontaktujte vášho mobilného operátora. Pevne zatlačte smerom dovnútra. až kým dvierka nevyskočia. (iTunes Store nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach. 22 Kapitola 2 Začíname . pripojte iPhone do USB 2. Nastavenie iPhone: 1 Stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu iTunes z www. 2 Pomocou kábla.Inštalácia SIM karty: 1 Zasuňte koniec spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM karty do otvoru na SIM dvierkach.) iTunes taktiež pre prípad potreby uchová sériové číslo vášho iPhone.

dôjde k automatickému prerušeniu synchronizácie. Odpojenie iPhone od počítača iPhone môžete kedykoľvek odpojiť od počítača. funkcia VoiceOver vám umožní nastaviť iPhone bez cudzej pomoci. (Funkcia VoiceOver nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch. YouTube.) Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. kalendáre a záložky) na obrazovke „Set Up Your iPhone“ (Nastavte svoj iPhone). ako napríklad Voice Over na Macu alebo GW-Micro Window-Eyes na PC a automaticky spustí VoiceOver na iPhone. že iektoré dáta nebudú prenesené. Počasie a App Store alebo iTunes Store. VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. Keď sa iPhone synchronizuje s vaším počítačom. môže sa stať. Po dokončení synchronizácie zobrazí aplikácia iTunes oznam „Synchronizácia iPhone je dokončená“. kalendárov a záložiek po pripojení iPhone k počítaču aktivujete voľbou „Automatically sync contacts. Po pripojení iPhone k počítaču aplikácia iTunes zistí. Prípadne môže iná osoba spustiť VoiceOver na iPhone za vás pomocou nastavení prístupnosti. môže sa stať. Safari. Kapitola 2 Začíname 23 . calendars and bookmarks“ (Automaticky synchronizovať kontakty. Mapy. takže môžete odpojiť iPhone a odpovedať na hovor. že sa časť dát nestihne synchronizovať a prenos bude dokončený pri najbližšom pripojení iPhone k vášmu počítaču. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. iPhone zobrazuje na displeji oznam „Prebieha synchronizácia“. Poznámka: Ak ste zrakovo postihnutý. Ak odpojíte iPhone od počítača pred dokončením synchronizácie. či používate aplikáciu na pomoc zrakovo postihnutým. Ak ho však odpojíte počas synchronizácie. Pripájanie sa na internet iPhone sa automaticky pripája na internet pri používaní aplikácií Mail. Zrušenie synchronizácie: Potiahnite prepínač na iPhone. Nastavenia synchronizácie môžete neskôr meniť v iTunes. Akcie. Ak vám počas synchronizácie príde hovor. Po ukončení hovoru pripojte iPhone späť k počítaču pre dokončenie synchronizácie.Automatickú synchronizáciu kontaktov. takže môžete používať iPhone bez toho. aby ste sa naň pozerali.

Množstvo Wi-Fi sietí je možné použiť bezplatne. ktoré sú v dosahu.Ako sa iPhone pripája na internet iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilnej dátovej siete. alebo ). ktoré vyžadujú heslo. pripojí sa iPhone na internet pomocou mobilného dátového pripojenia ( . keď bude v dosahu. iPhone sa nemôže pripojiť na internet. alebo ste sa rozhodli. Niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené. u ktorého ste zakúpili váš iPhone (dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach). Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi Na aktiváciu Wi-Fi a pripojenie na Wi-Fi sieť slúžia nastavenia Wi-Fi v aplikácii Nastavenia. Čím viac paličiek vidíte. Â Ak nie sú dostupné žiadne už použité Wi-Fi siete. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. tým je signál silnejší. iPhone zobrazí zoznam sietí. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. V Nastaveniach iPhone je možné zakázať používanie mobilných dát. majú vedľa názvu zobrazenú ikonu zámku . zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“ (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámku ). zadajte prihlasovacie heslo. Zapnutie Wi-Fi: Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a zapnite Wi-Fi. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. iPhone vykoná pri pripájaní sa na internet nasledovné kroky: Â Pripojí sa k naposledy použitej dostupnej Wi-Fi sieti . ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje intenzitu signálu. Keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. Pripojenie k sieti Wi-Fi:Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a počkajte. vrátane prístupových bodov zabezpečených mobilným operátorom. Pripojiť sa k sieti Wi-Fi cez platený prístupový bod je obvykle možné tak. že otvoríte Safari a zobrazí sa vám stránka pre registráciu tejto služby. Viac v časti „WiFi“ na strane 206. že sa k žiadnej nepripojíte. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. Ak nie je dostupná žiadna Wi-Fi sieť a ani mobilná dátová sieť. Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. Siete. Ak je to potrebné. Â Ak nie sú dostupné žiadne Wi-Fi siete. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Klepnite na sieť a ak je to potrebné. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. 24 Kapitola 2 Začíname . kým iPhone nenájde všetky siete v dosahu. V iPhone je možné zakázať automatické zobrazovanie dostupných sietí. Potom vyberte požadovanú sieť (niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené).

Dostupnosť pokrytia sieťou vo vašej oblasti zistíte u vášho operátora. že je dátový roaming vypnutý. Ak ste mimo dosahu siete vášho operátora. Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať. Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. V krajinách alebo oblastiach. CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy pozastavené. Dôležité: Táto služba bude zrejme spoplatnená. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. Bluetooth a GPS. záložky prehliadača a poznámky Kapitola 2 Začíname 25 . Pripojenie prostredníctvom mobilnej dátovej siete iPhone sa môže pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete vášho operátora. Aktivácia dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a zapnite „Dátový roaming“. Týmto zakážete niektoré funkcie vášho iPhone. zobrazí sa v stavovom riadku ikona UMTS/EV-DO ( ).Viac informácií o zmene nastavení Wi-Fi sietí nájdete v časti „Wi-Fi“ na strane 206. GSM: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. EDGE ( ) alebo GPRS/1xRTT ( ). môžete zapnúť Wi-Fi aj v režime „lietadlo“ a používať tieto funkcie:  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky  Bezdrôtovo synchronizovať vaše kontakty. Wi-Fi. že nebudete môcť prijímať telefónne hovory. kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia. kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky. uistite sa. webovým stránkam a iným dátovým službám aktivujete zapnutím funkcie dátový roaming. Prístup k emailu. čím sa zabráni možnému rušeniu kritických zariadení lietadla. môžete sa na internet pripojiť pomocou iného operátora. Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. V závislosti od modelu iPhone a pripojenia k sieti je možné. Zapnutie 3G (GSM modely): V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Povoliť 3G“. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. kalendáre. Prístup na internet v lietadle Režim „lietadlo“ vypne na vašom iPhone vysielače mobilnej siete.

Viac informácií nájdete v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Viac informácií (napríklad množstvo zariadení. 2 Zapnite Zdieľanie internetu. ktorý je pripojený k vášmu iPhone cez Bluetooth alebo USB. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. 3 Pripojenie počítača alebo iného zariadenia k iPhone:  Wi-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí iPhone. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Nakupovať hudbu a aplikácie Je možné. s ktorými môžete zdieľať internetové pripojenie) získate u vášho operátora. Pre konfiguráciu a zapnutie VPN použite nastavenia siete. V nastaveniach siete na počítači vyberte iPhone. Zdieľanie internetu funguje len v prípade. iPad alebo iný iPhone) pripojeným k vášmu iPhone cez Wi-Fi. Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Prístup na VPN VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup k privátnym sieťam (ako napríklad sieť na pracovisku alebo v škole) cez internet. Služba môže byť spoplatnená. Zdieľanie internetového pripojenia: 1 V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu (prípadne vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu. S vaším operátorom sa spojíte klepnutím na dané tlačidlo.USB. Ak sa tlačidlo Nastaviť zdieľanie internetu zobrazí v nastaveniach Všeobecné > Sieť. Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové pripojenie aj s počítačom. Zdieľanie internetu Zdieľanie internetu (iPhone 4) môžete použiť na zdieľanie internetového pripojenia s iným počítačom alebo Wi-Fi zariadením (iPod.  USB: Pripojte váš počítač k iPhone pomocou kábla Dock konektor . ak nastavenia zdieľania internetu nie sú dostupné v najvyššej úrovni nastavení). musíte najprv nastaviť túto službu u vášho operátora. Po zobrazení výzvy zadajte heslo Wi-Fi pre iPhone. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. 26 Kapitola 2 Začíname .

zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhone modrý pás. Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami. kontakty a kalendáre.google. Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Viac v časti „Pridávanie kontaktov“ na strane 233. alebo ich importovať z aplikácie Mail. Zdieľanie internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté. Â Bluetooth: Na iPhone vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth.com. www.ics). aj keď ho aktívne nepoužívate. Viac v časti „Synchronizácia kalendárov“ na strane 122. Na PC použite „Network Control Panel“ (Ovládací panel sietí) pre výber a konfiguráciu pripojenia iPhone. Kontakty a Kalendáre Účty iPhone spolupracuje s MobileMe.com. Môžete pridať kalendárový účet CardDAV.com alebo www. zadajte nastavenia siete pre iPhone a kliknite na Apply (Použiť). Poznámka: Ikona zdieľania internetu sa zobrazí v stavovom riadku iPhone (GSM modely). môžete si ho zadarmo vytvoriť na www. Kontrola využívania mobilnej dátovej siete: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Používanie“. Kapitola 2 Začíname 27 . Kliknite na Network Preferences (Nastavenia siete). Môžete si tiež na 60 dní zdarma vyskúšať službu MobileMe na adrese www. Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade. ktorý využíva zdieľanie internetu iného iPhone. Ak zmeníte heslo. Viac v časti „Odoberanie kalendárov“ a „Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail“ na strane 128. Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone: V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov.me. Môžete odoberať kalendáre typu iCal (.aol. že túto službu podporuje vaša firma alebo organizácia.com. budú všetky zariadenia zdieľajúce pripojenie na internet odpojené. Ak je zariadenie pripojené. ktoré na internete poskytujú email.yahoo. Ak ešte nemáte emailový účet.Na počítači Mac sa pri prvom pripojení zobrazí vyskakovacie okno s oznamom „A new network interface has been detected“ (Našlo sa nové sieťové rozhranie). Potom sa riaďte dokumentáciou dodanou k vášmu počítaču a prepojte iPhone s počítačom.

Ak chcete na vašom iPhone používať Galériu. prípadne klepnite na Vytvoriť bezplatné Apple ID. overte vašu emailovú adresu. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. že je funkcia Nájsť môj iPhone zapnutá. musíte si nastaviť bezplatný alebo platený MobileMe účet. ktoré obsahuje. 3 Zadajte vaše Apple ID alebo heslo. Ak je to potrebné. 5 Uistite sa. 4 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke.apple. Synchronizovať kontakty. 28 Kapitola 2 Začíname . alebo ak chcete pre váš MobileMe účet použiť iné Apple ID). Bezplatný MobileMe účet je dostupný pre všetkých užívateľov zariadenia iPhone 4 so systémom iOS 4. kontakty. MobileMe iDisk a Nájsť môj iPhone. Platený MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone a nasledujúce funkcie:  Emailový účet na me. Môžete si taktiež vytvoriť nové Apple ID (ak zatiaľ žiadne nemáte. kalendárov. Nastavenie bezplatného MobileMe účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail.com/mobileme. funkciu. ktorá vám pomôže nájsť váš stratený alebo ukradnutý iPhone a ochrániť informácie. iDisk alebo funkciu Nájsť môj iPhone. kalendáre. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „MobileMe“. stiahnite si z App Store bezplatné aplikácie MobileMe galéria. Ak ste si už vytvorili účet pre App Store alebo Game Center. záložiek a poznámok  Galériu MobileMe na zdieľanie fotiek a videí  MobileMe iDisk na ukladanie a zdieľanie súborov Tieto funkcie si môžete zdarma vyskúšať vďaka 60-dňovému bezplatnému účtu www. môžete toto Apple ID použiť aj pre váš bezplatný MobileMe účet. Bezplatný MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone (funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). kalendáre“.2 alebo novším. záložky a poznámky a používať Nájsť môj iPhone môžete naraz len s jedným MobileMe účtom.com  Bezdrôtovú synchronizáciu kontaktov.Nastavenie účtov na MobileMe Ak chcete na iPhone používať MobileMe.

aby bolo v súlade s pravidlami servera. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. heslo a popis. 3 Zadajte vašu úplnú emailovú adresu. iPhone používa protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu emailov. musíte pridať účet s vašimi nastaveniami Microsoft Exchange. 4 Klepnutím vyberte položky. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Microsoft Exchange“. budete požiadaný. Kapitola 2 Začíname 29 . Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. Po pripojení sa k Exchange serveru budete možno vyzvaný na zmenu hesla tak. aby ste ju zadali (zadajte úplnú adresu servera do poľa „Server“).Nastavenie účtov Microsoft Exchange Ak chcete na iPhone používať Microsoft Exchange. doménu (voliteľná). ktorá na základe vášho užívateľského mena a hesla nastaví adresu Exchange servera. ktoré služby Exchange budete používať na vašom iPhone:  Mail  Kontakty  Kalendáre Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . Tieto nastavenia získate od vášho poskytovateľa služby alebo správcu systému. iPhone podporuje službu Microsoft Autodiscovery. Nastavenie Exchange účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. kalendárov a kontaktov s nasledujúcimi verziami Microsoft Exchange:  Exchange Server 2003 Service Pack 2  Exchange Server 2007 Service Pack 1  Exchange Server 2010 Pri nastavovaní tohto účtu si môžete vybrať. Môžete si nastaviť viacero Exchange účtov. aké staré správy (počet dní) sa majú synchronizovať s iPhone. Ak sa nepodarí nastaviť adresu servera. užívateľské meno. kontakty a kalendáre) a nastavte. kalendáre“. ktoré chcete používať na iPhone (email. kontakty.

Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. heslo a popis. 3 Vyberte typ účtu. 4 Klepnutím vyberte položky. kontakty. Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . Potrebné nastavenia účtu vám poskytne váš správca systému alebo poskytovateľ služby. 4 Zadajte informácie o vašom účte a klepnite na „Uložiť“. „Yahoo!“ alebo „Google“. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. 3 Zadajte vaše meno.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. úplnú emailovú adresu. Dostupné položky závisia od poskytovateľa služby. kalendáre“. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. ktorý chcete pridať (Mail. AOL) zadá iPhone údaje automaticky za vás. Nastavenie iného účtu Vyberte „Iný“ pre nastavenie iného účtu pre emaily (POP). Pri nastavovaní účtu si môžete vybrať. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Iný“. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. kontakty. Yahoo!.Nastavenie účtov Google. Yahoo! a AOL Pre väčšinu z populárnych účtov (Google. kontakty (LDAP alebo CardDAV) alebo kalendáre (CalDAV). kalendáre“. ktoré služby účtu budete používať na vašom iPhone. 30 Kapitola 2 Začíname . Kontakty alebo Kalendáre). 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom klepnite na „Google“. ktoré chcete používať na iPhone.

alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Zobrazenie naposledy používaných aplikácií: Stlačte tlačidlo Domov 31 . ktoré sa nachádza pod displejom. Prechod na vedľajšiu plochu: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava. dvakrát.Základy 3 Používanie aplikácií Multifunkčný dotykový displej s vysokým rozlíšením a jednoduché pohyby prstov zjednodušujú používanie aplikácií na vašom iPhone. Prechod na prvú plochu: Stlačte tlačidlo Domov ešte raz. Otváranie a prepínanie aplikácií Aplikáciu na iPhone otvoríte klepnutím na jej ikonu na ploche. Návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov .

32 Kapitola 3 Základy . Prepnutie na inú aplikáciu: V zozname naposledy používaných aplikácií klepnite na ikonu aplikácie.V spodnej časti obrazovky sa zobrazia naposledy používané aplikácie usporiadané smerom zľava doprava. Rolovanie Pre rolovanie potiahnite prst po displeji nahor alebo nadol. je možné rolovať obraz aj do strán. V niektorých aplikáciách. zároveň vynútite jej ukončenie. Aplikácia bude pri najbližšom otvorení opäť pridaná do zoznamu naposledy používaných aplikácií. Odstránenie aplikácie zo zoznamu naposledy používaných aplikácií: Klepnite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst. Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať ani aktivovať žiadny prvok na displeji. Ak zo zoznamu naposledy používaných aplikácií odstránite aplikáciu. Švihnutím prsta zobrazíte ďalšie aplikácie. až kým sa nezačne chvieť a potom klepnite na . napríklad pri prezeraní webových stránok.

ani aktivovať žiadny prvok na displeji. tým je rolovanie rýchlejšie. Kapitola 3 Základy 33 . Vyhľadávanie položiek v zozname s registrom: Klepnutím na ľubovoľné písmeno v registri zobrazíte položky. stránky alebo emailu docielite klepnutím na stavový riadok v hornej časti obrazovky. V zozname môžete rýchlo listovať pohybom prsta po registri. V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie vykonať rôzne akcie.Čím rýchlejšie posúvate prst po obrazovke. alebo zobraziť kontaktné údaje osoby. ktorej chcete zavolať. Pri klepnutí prsta. Môžete počkať. prehrať skladbu. ktorých názov začína týmto písmenom. otvoriť email. ktorým chcete zastaviť rolovanie. nie je možné vybrať. napríklad môžete otvoriť nový zoznam. kým sa pohyb obrazovky zastaví. alebo okamžite zastaviť rolovanie klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke. Rýchly presun na začiatok zoznamu. Register Výber položky: Klepnite na položku v zozname.

Zväčšovanie a zmenšovanie Pri prezeraní fotografií. pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami. takže text aj obrázky budú väčšie. webových stránok. V mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie. Pri fotografiách a webových stránkach môžete rýchlo dvakrát klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako pre spätné zmenšenie. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe alebo od seba. Viac v časti „Zväčšovanie“ na strane 266. Â Podobne sa zväčší aj dotyková klávesnica. Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje použiť zobrazenie na šírku alebo na výšku. Zobrazený obsah sa zároveň prispôsobí orientácii obrazovky. alebo pri zadávaní textu. Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari. emailov alebo máp si môžete zväčšiť alebo zmenšiť ich zobrazený detail. 34 Kapitola 3 Základy . Používanie orientácie na šírku: Â Webové stránky sa automaticky prispôsobia širšej obrazovke. ktorá vám umožňuje zväčšiť obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Otočte iPhone a zároveň sa otočí aj obrazovka. čo vám umožní rýchlejšie písanie s menším počtom preklepov.

Viac v časti „Web clips“ na strane 97. až kým sa nezačne chvieť. 3 Stlačte tlačidlo Domov . Keď je orientácia obrazovky zamknutá. zobrazí sa v stavovej lište ikona zámku orientácie ( ). Môžete si tiež usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov. Úprava rozmiestnenia ikon: 1 Dotknite sa akejkoľvek ikony na ploche a podržte na nej prst. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. je možné upraviť. Ikony na ploche a poradie obrazoviek môžete upravovať aj po pripojení iPhone k vášmu počítaču. 2 Ikony presúvajte ťahaním. Ak chcete. Úprava plochy Rozmiestnenie ikon na vašej ploche vrátane ikon v Docku. švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava . môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. Na plochu môžete pridať aj odkazy na vaše obľúbené webové stránky. v spodnej časti obrazovky.Nasledujúce aplikácie podporujú orientáciu displeja na šírku aj na výšku:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty  Akcie  iPod  Fotky  Fotoaparát  Kalkulačka Filmy a videá prehrávané pomocou iPodu a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku.doprava a potom klepnite na . Kapitola 3 Základy 35 . Zamknutie orientácie obrazovky na výšku: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. Úprava rozmiestnenia ikon Rozmiestnenie ikon na ploche môžete ľubovoľne upravovať. Obrazy ulíc v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú len na šírku. čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon.

Do priečinka môžete umiestniť maximálne 12 ikon. Môžete vytvoriť až 11 plôch.Presun ikony na ďalšiu plochu: Počas presúvania potiahnite ikonu na okraj obrazovky. Obnovenie pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“. Usporadúvanie pomocou priečinkov Priečinky vám umožňujú usporiadať ikony na ploche. Vytvorenie priečinka: Dotknite sa ikony a podržte na nej prst. Umiestnenie priečinka na ploche je možné meniť ťahaním podobne ako rozmiestnenie ikon. ktoré ste použili na jeho vytvorenie. až kým sa ikony na ploche nezačnú chvieť. 36 Kapitola 3 Základy . Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche. Vytvorenie ďalších plôch: Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite ikonu smerom k pravému okraju tejto plochy. až kým sa nezobrazí nová plocha. Počet bodiek nad Dockom zobrazuje množstvo vytvorených plôch a indikuje práve zobrazenú plochu. Priečinky môžete presunúť na novú plochu alebo do docku. iPhone automaticky pomenuje priečinok podľa ikon. Názov priečinka však môžete kedykoľvek zmeniť. Potom potiahnite ikonu na inú ikonu.

Kliknite na položku Aplikácie v hornej časti obrazovky a na ploche v hornej časti okna potiahnite jednu aplikáciu na druhú. Môžete klepnúť na pole s menom a zadať iné meno. Pridanie ikony do priečinka Odstránenie ikony z priečinka Počas úpravy rozmiestnenia potiahnite ikonu na priečinok. Stlačte tlačidlo Domov a uložte tak vaše zmeny. Klepnite mimo priečinka. a uložíte Kapitola 3 Základy 37 . klepnite na meno priečinka v hornej časti a pomocou klávesnice zadajte nové meno. Klepnite na priečinok. Potiahnite všetky ikony von z priečinka. alebo stlačte tlačidlo Domov. Prázdny priečinok bude automaticky vymazaný. Otvorenie priečinka Zatvorenie priečinka Vymazanie priečinka Premenovanie priečinka Po dokončení úprav rozmiestnenia ikon na Ploche stlačte tlačidlo Domov tak vykonané zmeny. Počas presúvania klepnutím otvorte priečinok. ktorý bude obsahovať tieto dve ikony a zobrazí jeho meno. Vytváranie priečinkov v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a kliknite na ikonu iPhone v postrannom paneli iTunes. Priečinky môžete vytvárať aj v aplikácii iTunes. Počas úpravy rozmiestnenia klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite ikonu von z priečinka. Kliknutím na ikonu aplikácie potom otvoríte danú aplikáciu.iPhone vytvorí nový priečinok.

ktorým ste sa zatiaľ nevenovali.Množstvo aplikácií. Správy. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. klepnite na obrázok zamknutej obrazovky alebo plochy a potom klepnite na pozadie alebo na album. potiahnite ju na požadované miesto. Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek. Pridanie pozadia Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. na ploche alebo na oboch. Mail a App Store. Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku. Pozadie zo zamknutej obrazovky sa zobrazí aj pri telefonovaní s kontaktom. 2 Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. 38 Kapitola 3 Základy . Takisto je možné nastaviť aj pozadie na vašej ploche. ako napríklad Telefón. Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou. zobrazuje na ikone na ploche odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom (indikuje problém). odznak sa zobrazí na ikone priečinka. Môžete si vybrať jednu z fotografií. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. ktoré boli dodané s iPhone. textové správy a aktualizované aplikácie určené na stiahnutie. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. ktorý nemá priradenú fotografiu. Ak vyberiete fotku. ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory. Nastavenie pozadia: 1 V Nastaveniach vyberte „Pozadie“.fotku z albumu Fotoaparát alebo fotku synchronizovanú na iPhone z vášho počítača. emailové správy.

Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. odhaduje. keď potrebujete písať. textové správy alebo adresy webových stránok. čo práve píšete a učí sa nové slová počas používania. Ak sa dotknete neželaného klávesu.) Rýchle vloženie bodky a medzery Kapitola 3 Základy 39 . Keď získate v písaní prax. Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift .Písanie Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy. V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb. Vymazanie predchádzajúceho znaku Písanie veľkých písmen Klepnite na . ako sú napríklad kontaktné údaje. Klávesnica opravuje preklepy. emaily. kým nezdvihnete prst z klávesu. 2 Na klávesnici píšete klepnutím na vybrané znaky. Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník. Zadávanie textu Klávesnicu použite na zadávanie textu. môžete písať rýchlejšie použitím dvoch palcov. Vybraný znak nebude zadaný. Prípadne sa dotknite tlačidla Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na požadované písmeno. bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. napríklad do poznámky alebo nového kontaktu. Písať začnite najprv len pomocou ukazováka. Zadávanie textu: 1 Klávesnicu zobrazíte klepnutím do textového poľa.

40 Kapitola 3 Základy . Slovník iPhone obsahuje slovníky uľahčujúce písanie v mnohých jazykoch. Ak chcete prijať navrhované slovo. Navrhované slovo Prijatie alebo odmietnutie navrhnutých slov: m Navrhovaný výraz odmietnete klepnutím na znak „x“.html. nemusíte prerušiť písanie. iPhone taktiež podčiarkuje zadané slová.) Zobrazenie číslic. Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www. Poznámka: Ak zadávate čínske alebo japonské znaky. interpunkčné znamienko alebo znak enter.apple. m Navrhovaný výraz prijmete klepnutím na medzeru.com/iphone/specs. Zadávanie písmen alebo symbolov. Po zamietnutí navrhovaného výrazu uloží iPhone do slovníka vami zadaný výraz. Ďalšie interpunkčné znaky a symboly zobrazíte klepnutím na kláves symbolov . ktoré nie sú na klávesnici Podržte prst na súvisiacom písmene alebo znaku a potom ho presuňte na požadované písmeno alebo znak. ktoré považuje za preklepy. klepnite na jednu z navrhovaných alternatív. Ak zadáte výraz viackrát. interpunkcie alebo symbolov Stlačte kláves pre číslice . (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. Kláves Shift zmení farbu na modrú a všetky zadané znaky budú veľké (napísané verzálkami). Potom pokračujte ďalej v zadávaní požadovaného výrazu. iPhone vám ho pri ďalšom písaní v budúcnosti automaticky navrhne. Príslušný slovník sa aktivuje automaticky pri zvolení podporovanej klávesnice.Zapnutie funkcie „caps lock“ Klepnite dvakrát na kláves Shift . Funkciu „caps lock“ vypnete opätovným klepnutím na kláves Shift. iPhone používa na opravovanie a dopĺňanie zadávaných výrazov aktívny slovník.

Môžete tiež vystrihnúť. Ak chcete slovo ponechať v pôvodnom tvare. Úpravy — vystrihovanie. ktorá sa zobrazí na obrazovke. Štandardne sú auto opravy zapnuté. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Kapitola 3 Základy 41 . že ho znovu zadáte. kopírovanie a vkladanie Dotyková obrazovka uľahčuje upravovanie zadaného textu. klepnite kdekoľvek do oblasti správy. Krajné body v označenom texte umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu.Použitie kontroly pravopisu na nahradenie preklepu: Klepnite na podčiarknuté slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Skontrolovať pravopis“. Presné umiestnenie kurzora na požadované miesto uľahčuje lupa. môžete upraviť pravopis vybraného slova tak. kopírovať a vložiť text a fotky v rámci aplikácie. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“. Ak žiadne z navrhovaných slov nie je správne. alebo navzájom medzi viacerými aplikáciami.

klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie. ako sú webové stránky alebo prijaté emaily či textové správy. alebo klepnite na „Označiť všetko“ pre označenie celého textu. Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu. Vystrihnutie a kopírovanie textu: Označte text a potom klepnite na „Vystrihnúť“ alebo „Kopírovať“. ktorý ste naposledy vystrihli alebo kopírovali. Vložený bude text.Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa. Dvojitým klepnutím označíte slovo. pomocou ktorej nasmerujte kurzor na požadované miesto. Obnovenie poslednej úpravy: Zatraste iPhone a klepnite na „Späť“. Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania. 42 Kapitola 3 Základy . V dokumentoch určených len na čítanie. ktorý chcete nahradiť a klepnite na „Vložiť“. Vkladanie textu: Klepnite na kurzor a potom klepnite na „Vložiť“. Môžete tiež označiť text. Klepnite na „Označiť“ pre výber príslušného slova.

iPhone odpojí klávesnicu. keď je táto mimo dosahu. Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája pomocou Bluetooth. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. „Medzinárodné klávesnice. ak sa po klepnutí na textové pole nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. Prepínanie jazykov pna hardvérovej klávesnici: Stlačte a podržte kláves Command a klepnite na medzerník pre zobrazenie zoznamu dostupných jazykov. Bezdrôtovej klávesnici môžete priradiť rozličné rozloženia. Výber rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“ a potom vyberte klávesnicu. takže ju musíte spárovať s vaším iPhone. Rozpárovanie bezdrôtovej klávesnice a iPhone: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k vášmu iPhone. môžete použiť bezdrôtovú klávesnicu Apple (dostupná osobitne).“ na strane 272 a „Rozloženia klávesnice“ na strane 43. keď bude v dosahu (do 10 metrov). Opätovným klepnutím na medzerník vyberiete iný jazyk. Klávesnica je pripojená vtedy. Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice Ak si chcete zjednodušiť písanie. Viac v časti Príloha A. Odpojenie bezdrôtovej klávesnice od iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na klávesnici.Rozloženia klávesnice Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete nastaviť v Nastaveniach. klepnite na vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“. až kým nezhasne zelené svetlo. Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice. Dostupné rozloženia závisia od jazyka klávesnice. Po spárovaní klávesnice s iPhone sa táto bude pripájať vždy. Kapitola 3 Základy 43 .

iPhone musí byť pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako AirPrint tlačiareň. 44 Kapitola 3 Základy . Niektoré tlačiarne umožňujú nastaviť rozsah tlačených strán. pozrite si jej dokumentáciu. Tlač dokumentu Funkcia AirPrint využíva Wi-Fi sieť na bezdrôtové odosielanie tlačových úloh do vašej tlačiarne. PDF dokumenty a ďalšie prílohy. Tlačenie dokumentu: 1 Klepnite na alebo na tlačiť. Tlačiť môžete priamo z nasledujúcich iOS aplikácií:  Mail—emailové správy a prílohy. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju pripojte k tej istej Wi-Fi sieti. ku ktorej je pripojený váš iPhone. či vaša tlačiareň podporuje AirPrint.com/kb/HT4356. (Ak si nie ste istý. (v závislosti od používanej aplikácie) a potom klepnite na 2 Pre výber tlačiarne klepnite na Vybrať tlačiareň.) Ďalšie informácie nájdete na adrese support.apple. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  Fotky—fotky  Safari—webové stránky. 3 Nastavte možnosti tlačiarne. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  iBooks—PDF dokumenty AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store.Tlačenie O funkcii AirPrint AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint.

Zobrazenie stavu tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov klepnite na Centrum tlače. Odznak na ikone aplikácie zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na vytlačenie.4 Klepnite na Tlačiť. vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu. Ak tlačíte viac ako jeden dokument. dvakrát a potom Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými aplikáciami. Kapitola 3 Základy 45 .

Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. 46 Kapitola 3 Základy . Poznámky. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. alebo vo všetkých aplikáciách zároveň. vrátane aplikácií Mail. Vyhľadávanie Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone. iPod. Vyhľadávanie na iPhone: Na ploche Vyhľadávania zadajte text do vyhľadávacieho poľa. vyberte tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na Zrušiť tlač. Pomocou funkcie Vyhľadať môžete vyhľadávať len vo vybranej aplikácii. Správy a Kontakty.Zrušenie tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. alebo stlačte tlačidlo Domov . z ktorej pochádzajú výsledky. Výsledky vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii. Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu. Na obrazovke Vyhľadávanie stlačte tlačidlo Domov pre návrat na hlavnú plochu. Kalendár. klepnite na Centrum tlače. iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť vo vrchnej časti zoznamu Naj výsledok. Zobrazenie Vyhľadávania: Na hlavnej ploche švihnite prstom smerom zľava doprava.

Pre a Predmet v správach vo všetkých účtoch (text správ nie je prehľadávaný) Všetky názvy udalostí. môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. videí a audiokníh Mená a text správ Text poznámok Správy Poznámky Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . takže ak máte vo vašom iPhone veľa aplikácií. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight “ na strane 213. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Kapitola 3 Základy 47 .Aplikácia Kontakty Mail Kalendár iPod Spotlight vyhľadáva Mená. čím ju spustíte. pozvánky. Použite nastavenia Vyhľadávania Spotlight na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru alebo prehrávanie skladieb. priezviská a názvy spoločností Polia Od. Spúšťanie aplikácií pomocou Vyhľadávania: Zadajte meno aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch vyhľadávania. mená interpretov) a názvy podcastov. miesta a poznámky Hudba (názvy skladieb a albumov. Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov.

Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy a nárečia. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Uskutočnenie FaceTime hovoru s niektorým z kontaktov (iPhone 4) Vytočenie čísla Ovládanie prehrávania hudby Prehrávanie albumu. Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Zistenie aktuálneho času Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. aký je nastavený pre iPhone (nastavenie „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“). Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“.Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku. Povedzte „koľko je hodín“ alebo „aký je čas“? Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. vrátane informácií o používaní hlasového ovládania v rôznych jazykoch. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. „aká je to skladba“. Â Používajte celé mená. ako by ste telefonovali. Nastavenia Ovládania hlasom vám umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. Slová vyslovujte s krátkymi pauzami. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. nájdete na adrese support. Môžete použiť aj mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta. Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania. Povedzte „FaceTime“ a potom vyslovte meno osoby. Povedzte „Genius“. Â Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy či mená alebo čísla. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. potom povedzte „album“.com/kb/ HT3597.apple. Â Hovorte prirodzene a zrozumiteľne. Povedzte „čo hrá“. 48 Kapitola 3 Základy . „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Pre správne fungovanie Ovládania hlasom: Â Hovorte do mikrofónu iPhone tak.

ale z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť Hlasové vytáčanie. Pozastavenie skladby alebo videa Skok na ďalšiu skladbu Návrat na predchádzajúcu skladbu Rýchle prevíjanie dopredu Prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti Odpovedanie na prichádzajúci hovor Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo. dodávané s vaším iPhone. Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom. Kapitola 3 Základy 49 .Zmena krajiny alebo jazyka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. odomknite iPhone. Vypnutie Hlasového vytáčania. Stlačte stredné tlačidlo. Stlačte stredné tlačidlo. obsahujú mikrofón. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. keď je iPhone zamknutý. Stredné tlačidlo Po zapojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Stlačením stredného tlačidla slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade. Ovládanie hlasom je pre aplikáciu iPod vždy zapnuté. tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie. ak je iPhone zamknutý. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho. Stlačte tlačidlá „+“ alebo „–“. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho.

sady do auta alebo iného zariadenia s iPhone: 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu. ktorý je súčasťou zariadenia. ako sú Bluetooth náhlavné sady. Heslo alebo PIN kód zariadenia nájdete v návode na použitie. Stlačte a podržte stredné tlačidlo. ale aj v slúchadlách. Podporované profily Bluetooth nájdete na adrese support. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru. alebo ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru. 3 Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením. sady do auta a stereo slúchadlá.apple. vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora vášho iPhone. Po tom.com/kb/HT3647. Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru Používanie ovládania hlasom Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá. Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami. 50 Kapitola 3 Základy . Stlačte stredné tlačidlo. Nastavte ho ako objaviteľné. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor. 2 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Viac v časti „Ovládanie hlasom“ na strane 47.apple.com/sk_SK/manuals/iphone. Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Bluetooth zariadenia S iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia.Zamietnutie prichádzajúceho hovoru Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Bluetooth slúchadlá výrobcov tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. ako ste spárovali Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším iPhone. musí mať toto zariadenie pre funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším iPhone.

odchádzajúce hovory sú smerované cez toto zariadenie. Â Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnutý. (Táto farba závisí od aktuálnej farby stavového riadku. 2 Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania. 3 Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú medzi zariadeniami. Zrušenie párovania bluetooth zariadenia: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth.Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta. Stav Bluetooth Ikona Bluetooth sa na iPhone zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky: Â alebo : Bluetooth je zapnutý a k iPhone je pripojené zariadenie.) Â : Bluetooth je zapnutý. ak odpovedáte použitím iPhone. 4 Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter. Zrušenie párovania medzi Bluetooth zariadením a iPhone Ak Bluetooth zariadenie viac nebudete používať. že je mimo dosah alebo vypnuté. Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou. môže sa stať. vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto Kapitola 3 Základy 51 . Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia. môžete zrušiť jeho spárovanie s vaším iPhone. Poznámka: S iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple klávesnicu. Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice s vaším iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. Ak s vaším iPhone spárujete nejaké zariadenie. 2 Klepnite na zariadenie“. ak odpovedáte na hovor a do vášho iPhone.

Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne). Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2.Batéria Súčasťou iPhone je interná nabíjateľná batéria. Nabíja sa Nabíjanie dokončené Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla a USB sieťového adaptéra. musíte iPhone pripojiť k USB 2. Nabíjanie batérie a synchronizácia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla Dock konektor .USB. Stav nabíjania batérie môžete zobraziť aj v percentách. Viac v časti „Štatistiky používania“ na strane 210. 52 Kapitola 3 Základy . Nabíjanie batérie UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky.0 portu na vašom počítači.apple.0 port.com/sk_SK/ manuals/iphone.

Ak nabíjate batériu počas synchronizácie vášho iPhone. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla.Dôležité: Batéria iPhone sa môže vybiť. môže sa zobraziť jeden z nasledujúcich obrázkov.apple. že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Kapitola 3 Základy 53 . Viac informácií o predĺžení životnosti batérie vášho iPhone nájdete na www. Bezpečnostné funkcie Heslá a ochrana dát Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone. Výmena batérie Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné. Tieto obrázky signalizujú. ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení iPhone. Môžete nastaviť heslo. Viac informácií nájdete na adrese www. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. Ak je iPhone takmer úplne vybitý. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ. Dôležité: Ak je batéria iPhone takmer úplne vybitá.com/ support/iphone/service/battery/country. kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov signalizujúcich vybitie batérie. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz.apple. alebo Zvýšenie výdrže batérie V iPhone je použitá batéria typu li-ion. prípadne sa nachádza v režime spánku alebo úspornom režime. ale len pracovník autorizovaného servisu. ktorý je vypnutý. jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút. ak je iPhone pripojený k počítaču. že budete musieť batériu po čase vymeniť.com/batteries. môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu.

ktoré tvorý kombinácia číslic. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. interpunkcie a špeciálnych znakov.  Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť 4-miestne heslo. vypnite funkciu Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. 54 Kapitola 3 Základy . musíte na ňom obnoviť iOS. Nájsť môj iPhone Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť váš iPhone pomocou bezplatnej aplikácie Nájsť môj iPhone na inom iPhone.apple. prípadne pomocou Macu alebo PC s webovým prehliadačom.Nastavením hesla zapnete ochranu dát. Služba MobileMe nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Vypnutie Hlasového vytáčania.com. ak ste ho už nemali nastavené  Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií a dát na iPhone. alebo na webovej stránke www. aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim. Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho iPhone. Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:  Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu vášho iPhone na mape  Zobrazenie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu. Poznámka: Funkcia Nájsť môj iPhone vyžaduje MobileMe účet.com/mobileme. ktorý nebol dodaný so systémom iOS 4 alebo novšou verziou. kedy je ochrana dát zapnutá. ktorá majiteľom iPhone bezplatne poskytuje funkciu Nájsť môj iPhone 4 a za poplatok aj ďalšie funkcie. Ak chcete nájsť váš stratený iPhone a použiť niektorú z ďalších funkcií Nájsť môj iPhone. alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút. ktorá sa zobrazí na obrazovke iPhone. MobileMe je online služba spoločnosti Apple. stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu Nájsť môj iPhone na inom iOS zariadení. písmen. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. odomknite iPhone. Dôležité: Ak chcete povoliť ochranu dát na iPhone 3GS. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré aplikácie dostupné na App Store). iPade alebo iPode touch. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. alebo sa vo webovom prehliadači na Macu alebo PC prihláste na me. Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom v nastaveniach indikuje. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia Používanie funkcie Nájsť môj iPhone: Pred použitím týchto funkcií musíte najprv zapnúť Nájsť môj iPhone na iPhone.

ako napríklad atrament. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov . Ak chcete iPhone vyčistiť. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. ktorá neuvoľňuje vlákna. špina. až kým sa nezobrazí červený prepínač./Vyp. a Spánok/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). Kapitola 3 Základy 55 ./Vyp. Použite mäkkú. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade./Vyp. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. ktorá odpudzuje mastnotu. make-up. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak. Zabráňte tomu.com/sk_SK/manuals/iphone. amoniak alebo abrazívne látky. Na čistenie iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť./Vyp. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap. „Podpora a ďalšie informácie. reštartovaním alebo obnovením iPhone. ktorá neuvoľňuje vlákna. až kým sa aplikácia neukončí. a Spať/Zobudiť. Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhone nájdete v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support.“ na strane 278. jedlo. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . farbivá. ktoré spôsobujú fľaky. prípadne poškriabať sklo. aerosólové spreje. oleje a kozmetické vody. Predný kryt iPhone 3GS a predný a zadný kryt iPhone 4 sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou úpravou. aby sa do otvorov dostala voda.apple. rozpúšťadlá. odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte tlačidlo Zap. a Spať/Zobudiť./Vyp. navlhčenú handričku. alkohol. okamžite ho vyčistite. stlačený vzduch. Tieto povrchy jednoducho očistíte mäkkou tkaninou. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.Čistenie iPhone Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap.

iTunes na vašom počítači používate na synchronizáciu kontaktov. iOS aplikácií. Znamená to. Microsoft Exchange. iPhone môžete tiež nastaviť tak. 56 .Synchronizácia a zdieľanie súborov 4 O synchronizácii Pri synchronizácii dochádza ku kopírovaniu informácií z počítača alebo online účtu na iPhone. Yahoo! a ďalší poskytovatelia online služieb synchronizujú informácie (ako sú kontakty. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. Informácie z týchto služieb sa synchronizujú bezdrôtovo. aby pristupoval na účty poskytovateľov online služieb ako MobileMe. ktoré medzitým nastali. V predvolenom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k počítaču. kalendárov a ďalších informácií. Iní poskytovatelia synchronizujú informácie pravidelným načítaním zmien. Nastavenie „Push“ v možnosti Načítanie dát musí byť zapnuté (štandardne je zapnuté). Bezdrôtové internetové pripojenie môže byť nadviazané cez mobilnú sieť alebo prostredníctvom lokálnej Wi-Fi siete. kalendáre. Yahoo! a ďalších. Informácie o nastavení účtov na iPhone nájdete v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Google. Tieto informácie sú neustále synchronizované kopírovaním zmien vykonaných na jednom mieste do druhého. Niektorí poskytovatelia služieb (vrátane služieb MobileMe a Microsoft Exchange) využívajú funkciu push a „tlačia“ aktualizované informácie. záložky prehliadača a poznámky) bezdrôtovo. Frekvenciu načítavania dát pomocou funkcie „Fetch“ môžete upraviť v Nastaveniach načítavania. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Google. fotiek a videí. keď dôjde k zmene informácií. Microsoft Exchange. Synchronizácia účtov MobileMe. takže iPhone nemusíte pripájať k počítaču. že sa synchronizácia spustí vždy. hudby a ďalšieho obsahu iTunes.

telefónne čísla. Zvonenia. knihy. emailové adresy a ďalšie  Kalendáre — stretnutia a udalosti  Nastavenia emailových účtov  Záložky webových stránok  Poznámky  Zvonenia  Hudbu  Fotky a videá (s priečinkom alebo aplikáciou na správu fotiek na vašom počítači)  iTunes U zbierky  Podcasty  Knihy a audioknihy  Filmy. adresy. Nastavenia emailových účtov sa synchronizujú len v smere z emailovej aplikácie vášho počítača do iPhone. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 57 . keď je iPhone pripojený k vášmu počítaču. ako je to popísané v nasledujúcej časti príručky. iTunes U zbierky. podcasty. iTunes vám taktiež umožňuje synchronizovať fotky a videá z aplikáciou alebo priečinkom. Hudbu do vašej knižnice iTunes si môžete nahrať aj z vašich CD nosičov. Poznámka: Emailové účty je možné nastavovať priamo v iPhone. To umožňuje upravovať vaše emailové účty v iPhone bez toho. TV seriály a hudobné videá  Aplikácie stiahnuté z App Store Nastavenia synchronizácie je možné meniť vždy. môžete si ho jednoducho prezerať a sťahovať do iTunes prostredníctvom iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Ak vo vašej knižnici iTunes zatiaľ nemáte žiadny obsah. Viac informácií o iTunes a iTunes Store získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnej ponuke aplikácie iTunes. poznámky a záložky webových stránok sa synchronizujú s aplikáciami vo vašom počítači tak. Nové záznamy alebo zmeny vykonané v iPhone sú synchronizované s tými vo vašom počítači a naopak. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail.Synchronizácia s iTunes iTunes môže s iPhonom synchronizovať vybrané alebo všetky nasledujúce položky:  Kontakty — mená. Kontakty. kalendáre. audio knihy. hudbu. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. aby ste ovplyvnily nastavenia emailových účtov vo vašom počítači. video obsah a aplikácie môžete synchronizovať s vašou knižnicou iTunes.

Poznámka: Tlačidlá ďalších panelov sa môžu zobraziť v aplikácii iTunes v závislosti od typu obsahu vo vašej knižnici iTunes. keď chcete synchronizovať len vybranú skupinu kontaktov z vášho adresára. 58 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov .Produkty zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do vašej knižnice iTunes. Nastavenie synchronizácie v iTunes: 1 Pripojte iPhone k počítaču a otvorte iTunes. 4 Kliknite na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu obrazovky. V predvolených nastaveniach je položka „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ zaškrtnutá. Viac informácií získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnom menu aplikácie iTunes. Panely nastavení iPhone v iTunes V tejto časti nájdete popis všetkých panelov nastavení pre iPhone. Dôležité: Pred pripojením vášho iPhone k počítaču by ste mali byť prihlásený na váš užívateľský účet. Využijete to napríklad vtedy. alebo len zatiaľ neprezerané video podcasty. iPhone môžete nastaviť tak. 3 Nastavte synchronizáciu v každom z panelov nastavení. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. Popis panelov nájdete v nasledujúcej časti. Obsah a aplikácie si môžete zakúpiť alebo stiahnuť aj v iTunes Store na vašom počítači a potom ich synchronizovať s vaším iPhone. aby sa synchronizoval len s určitou časťou dát na vašom počítači.

Viac v časti kapitola 29. odškrtnite túto možnosť. ak si želáte. Ak chcete. Ak chcete. (Na Macu je možné synchronizovať kontakty s viacerými aplikáciami. Windows Contacts (Vista a Windows 7) a Microsoft Outlook 2003.) Ak synchronizujete s Yahoo! a po nastavení synchronizácie chcete zmeniť ID alebo heslo vášho Yahoo! účtu. Viac v časti „Manuálne spravovanie obsahu“ na strane 62. Viac informácií nájdete v časti „Automatická synchronizácia iTunes“ na strane 61. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 59 . Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti. Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a obnova informácií na iPhone z týchto záloh vyžaduje zadanie hesla. pre zadanie nových prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Configure“ (Konfigurovať). 2007 alebo 2010 na PC. vyberte možnosť „Preferovať videá v štandardnom rozlíšení“ (iPhone 4). Google Contacts. Windows Address Book (Outlook Express). pri každom pripojení tohto iPhone k počítaču sa otvorí aplikácia iTunes a spustí sa synchromizácia. „Prístupnosť. aby aplikácia iTunes počas synchronizácie konvertovala väčšie zvukové súbory do štandardného zvukového formátu iTunes. vyberte možnosť „Konvertovať vyšší dátový tok na 128 kbps AAC“. emailových účtov a webového prehliadača. kliknite na Konfigurovať univerzálny prístup. Automatickú synchronizáciu vypnete zaškrtnutím možnosti „Manuálne spravovať hudbu a videá“ v paneloch nastavení Hudba a Video. Panel Info Panel Info vám umožňuje meniť nastavenia synchronizácie kontaktov. Možnosť „Sync only checked songs and videos“ (Synchronizovať len označené skladby a videá) zvoľte v prípade.Panel Zhrnutie Ak zaškrtnete možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ . Ak chcete namiesto videí vo vysokom rozlíšení synchronizovať videá v štandardnom rozlíšení. aby aplikácia iTunes pri synchronizácii preskočila nezaškrtnuté položky v iTunes knižnici. kalendárov.“ na strane 251. Viac v časti „Zálohovanie iPhone“ na strane 278. vyberte možnosť „Zašifrovať zálohu iPhone>“. Na PC je možné synchronizovať kontakty len s jednou aplikáciou naraz. Ak chcete synchronizovať len pomocou tlačidla Synchronizovať v iTunes. Yahoo! Address Book a Google Contacts na Macu alebo s Yahoo! Address Book. aby aplikácia iTunes pri vytváraní záloh v počítači automaticky šifrovala zálohované dáta. Â Kontakty Kontakty je možné synchronizovať s aplikáciami ako Mac OS X Address Book.

ktoré chcete synchronizovať s iPhone. Nastavenia účtov sa prenášajú len z vášho počítača do iPhone. Zmeny. 2007 alebo 2010 na PC.  Poznámky Synchronizujte poznámky z aplikácie Poznámky na iPhone s poznámkami v aplikácii Mail na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. alebo kopírovať dokumenty medzi iPhone a počítačom. Microsoft Internet Explorerom na PC. 60 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Panel Zvonenia Panel Zvonenia sa používa na výber zvonení. Ak vymažete niektorú z aplikácií na iPhone. nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači.)  Emailové účty Nastavenia emailových účtov je možné synchronizovať s aplikáciou Mail na Macu a s aplikáciami Microsoft Outlook 2003. Poznámka: Heslo emailového účtu Yahoo! sa v počítači neukladá. Viac v časti „Zdieľanie súborov“ na strane 63. Kalendáre Kalendáre je možné synchronizovať z aplikácií ako iCal na Macu alebo Microsoft Outlook 2003.  Rozšírené Tieto nastavenia vám umožnia nahradiť údaje vo vašom iPhone údajmi z vášho počítača pri nasledujúcej synchronizácii. V Nastaveniach vyberte „Mail. Na PC je možné synchronizovať kalendáre len s jednou aplikáciou naraz. kalendáre“. Dokumenty môžete tiež kopírovať z počítača na iPhone a použiť ich v aplikáciách. alebo so Safari resp. 2007 alebo 2010 na PC.  Webový prehliadač Záložky v iPhone je možné synchronizovať s aplikáciou Safari na Macu. ktoré vykonáte v emailovom účte na iPhone. (Na Macu je možné synchronizovať kalendáre s viacerými aplikáciami. kontakty. môžete ju pomocou panelu Aplikácie znovu nainštalovať (ak ste ju predtým synchronizovali). klepnite Yahoo! účet a zadajte heslo. 2007 alebo 2010 alebo Outlook Express na PC. ktoré podporujú zdieľanie súborov. vyberte možnosť „Automaticky synchronizovať nové aplikácie“. Panel Aplikácie Pomocou panela Aplikácie môžete synchronizovať aplikácie z App Store. preto ho nie je možné synchronizovať a treba ho zadávať priamo v iPhone. S aplikáciami podporujúcimi zdieľanie súborov môžete na iPhone vytvárať dokumenty a potom ich kopírovať na váš počítač. Ak chcete. aby boli na iPhone synchronizované všetky nové (stiahnuté alebo synchronizované z iného zariadenia) aplikácie. meniť usporiadanie ikon na ploche iPhone.

Môžete synchronizovať všetku hudbu. ktoré chcete synchronizovať. TV seriály. synchronizujte ho s iPhone pomocou panela Filmy v iTunes. iTunes U a Knihy Tieto panely slúžia na výber médií.0. Panel Fotografie Na Macu môžete synchronizovať fotografie s aplikáciami Aperture alebo iPhoto 4. alebo novšími verziami. Ak chcete na iPhone sledovať požičaný film z počítača. Ak je automatická synchronizácia vypnutá. Informácie o formátoch podporovaných iPhone nájdete na adrese www. Na PC môžete fotografie synchronizovať s aplikáciou Adobe Photoshop Elements 8. Filmy. s ktorým ho obvykle synchronizujete.apple. ktoré sú vo formáte podporovanom iPhone. Priečinky s playlistami nie je možné vytvárať priamo na iPhone.0 a novšími verziami. Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom obsahujúcim obrázky na Macu alebo PC. Automatickej synchronizácii iPhone môžete zabrániť v prípade. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 61 . Ak v iTunes vytvoríte priečinok s playlistami (zbierku playlistov). Na váš iPhone budú synchronizované len skladby a videá. bude táto pri najbližšej synchronizácii vymazaná aj z iPhone. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. priečinok a playlisty v ňom budú synchronizované s iPhone. Vypnutie automatickej synchronizácie iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.0.html. iTunes U zbierky. Podcasty. filmy. alebo si vybrať požadovaný obsah. knihy a audioknihy.com/iphone/specs. môžete ju spustiť kliknutím na tlačidlo Synchronizovať.Panely Hudba. ak pripájate iPhone k inému počítaču než je ten. Dôležité: Ak vymažete položku v iTunes. Miesto. môžete po synchronizácii pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak. TV seriály. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone. Automatická synchronizácia iTunes V pôvodnom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k iTunes. podcasty. 3 Odznačte možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone “.3 alebo novšej verzie a videá s aplikáciou iPhoto 6.6. kde ste prerušili prehrávanie podcastu alebo audioknihy je súčasťou synchronizácie s obsahom iTunes.

až kým sa v postrannom paneli nezobrazí iPhone. že obsah spravujete manuálne. Ak je táto možnosť zaškrtnutá. iPhone sa nebude synchronizovať ani v prípade. Ak zrušíte voľbu „Manuálne spravovať hudbu a videá“. bude vymazaný z vášho iPhone pri nasledujúcej synchronizácii s obsahom iTunes. ktorý ste manuálne pridali. iPhone a iPad: 1 V aplikácii iTunes vyberte iTunes > Nastavenia (na Macu) alebo Upraviť > Nastavenia (na PC). obsah. 3 Kliknite na položku Zhrnutie v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Manuálne spravovať hudbu a videá“. Ak ste zmenili niektoré z nastavení synchronizácie. kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť). Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. vyberte iPhone v postrannom paneli iTunes a kliknutím na trojuholník zobrazte obsah. 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone. pripojte iPhone k vášmu počítaču a súčasne stlačte a podržte klávesy Command-Option (na Macu) alebo Shift-Control (na PC). Prenos položiek na iPhone: Chyťte a potiahnite skladbu.Vypnutie automatickej synchronizácie pre všetky zariadenia iPod. prípadne Control (Windows). ako napríklad Hudba alebo Filmy a potom vyberte položky. Ak chcete naraz pridať viacero položiek. iPhonov a iPadov“. podržte pri ich výbere stlačené klávesy Shift alebo Command (Mac). Vymazaním položiek v iPhone ich nevymažete z vašej knižnice iTunes. Jednorázové vypnutie automatickej synchronizácie bez zásahu do nastavení: Spustite iTunes. 2 Kliknite na Zariadenia a vyberte možnosť „Zakázať automatickú synchronizáciu iPodov. Aplikácia iTunes okamžite synchronizuje obsah. podcast alebo playlist z vašej knižnice iTunes na iPhone (v postrannom paneli). ak je zapnutá možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ v paneli Zhrnutie. Vymazanie položiek z iPhone: S iPhone pripojeným k počítaču. Manuálna synchronizácia: V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na tlačidlo Synchronizovať v pravom dolnom rohu obrazovky. ktoré chcete vymazať a na klávesnici stlačte kláves Delete. Nastavenie manuálneho spravovania obsahu na iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. video. 4 Kliknite na Použiť. Poznámka: Funkcia Genius nebude fungovať v prípade. Manuálne spravovanie obsahu Manuálne spravovanie obsahu vám umožňuje preniesť na iPhone len vybranú hudbu. Vyberte druh obsahu. 62 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . videá a podcasty.

Súbor sa prenesie do zariadenia. Prenos zakúpeného obsahu: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 3 V časti Zdieľanie súborov vyberte zo zoznamu vľavo aplikáciu. Autorizovanie počítača: Otvorte iTunes na vašom počítači a vyberte Store > Autorizovať počítač. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 63 . Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie. Vymazanie súboru z iPhone: V zozname súborov vyberte súbor a klepnite na Vymazať. nájdete v dokumentácii príslušnej aplikácie. kde ho môžete otvoriť pomocou aplikácie. Prenos súborov z iPhone do počítača. 4 Vyberte súbor a kliknite na Vybrať (Mac) alebo OK (PC). 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Počítač musí byť autorizovaný na prehrávanie obsahu zakúpeného pomocou vášho Apple ID. Zdieľanie súborov Zdieľanie súborov umožňuje prenos súborov medzi iPhone a počítačom. 4 Vpravo vyberte súbor. Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie súborov“ v iTunes. 3 V časti Zdieľanie súborov kliknite na Pridať. akým sú súbory zdieľané. Ak chcete preniesť viac ako jeden súbor. Prenos súborov z počítača na iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a uložené v podporovanom formáte. kliknite na „Uložiť do“ a vyberte cieľové umiestnenie na vašom počítači. označte ďalšie súbory. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. ktorá podporuje tento typ súboru. Zoznam súborov zobrazuje pre každú aplikáciu dostupné dokumenty na iPhone. do knižnice iTunes iného autorizovaného počítača. Spôsob.Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač iPhone môžete použiť na prenos obsahu zakúpeného v iTunes na jednom počítači. ktorý chcete preniesť. V iTunes vyberte Súbor > Preniesť zakúpené z iPhone.

apple. posledným telefonátom. Klepnite na Posledné a klepnutím vyberte meno alebo číslo v zozname. Ak sa jednalo o FaceTime video hovor (ikona ). UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. Uskutočňovanie hovorov Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným položkám. klepnutím na položku uskutočníte nový video hovor.Telefón 5 Telefonické hovory Hovor pomocou iPhone uskutočníte jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch. vyberte kontakt a klepnite na telefónne číslo. alebo na niektorý z posledných uskutočnených hovorov. 64 . Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne vytáčanie čísel.com/ sk_SK/manuals/iphone. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Volanie na čísla zo zoznamu kontaktov Volanie na čísla z obľúbených položiek Odpovedanie na posledný hovor Klepnite na Kontakty. klepnutím na niektorú z vašich obľúbených položiek.

iPhone ich skonvertuje na príslušné číslice. Vytočenie čísla Kapitola 5 Telefón 65 . Opätovné vytočenie posledného vytáčaného čísla: Klepnite na Klávesnica a potom na Zavolať. Príklady:  Zavolať Janko Hraško  Zavolať Janko Hraško domov  Zavolať Janko Hraško mobil Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. až kým sa v čísle nezobrazí čiarka. až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka. Ak vkladané telefónne číslo obsahuje písmená. Ovládanie hlasom môžete tiež spustiť stlačením a podržaním stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. až kým nestlačíte tlačidlo Vytočiť. môžete ho vložiť na obrazovke s numerickou klávesnicou telefónu a následne vytočiť. Vloženie čísla na obrazovke s klávesnicou: Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť. Uskutočňovanie hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Vloženie dlhej pauzy: Stlačte a podržte kláves „#“. Počas vytáčania môžete do čísla vložiť krátku pauzu (približne dve sekundy). Pokiaľ ste do schránky (clipboard) skopírovali telefónne číslo. alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla. Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Vytočenie čísla: Klepnite na Klávesnica. zadajte číslo a klepnite na Zavolať. špecifikujte. Hlasové vytáčanie Ovládanie hlasom môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla z kontaktov. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru.Manuálne vytáčanie Telefónne čísla môžete manuálne vytáčať pomocou klávesnice. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. alebo dlhú pauzu. Pauzy sa vám môžu hodiť napríklad pri vytáčaní konferenčných hovorov. ktorá pozastaví vytáčanie. Klepnite ešte raz na Zavolať pre vytočenie čísla. na ktoré chcete volať. Vloženie krátkej pauzy: Stlačte a podržte kláves „*“.

odomknite iPhone. alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. a Spať/Zobudiť. Prijímanie hovorov Ak chcete prijať hovor./Vyp./Vyp. Â Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave). päť. päť. päť. sedem. Ak má volaná osoba viac ako jedno telefónne číslo. jeden. že bol hovor odmietnutý. až kým nebude presmerovaný do odkazovej schránky. ktorému z týchto kontaktov chcete zavolať. V opačnom prípade sa vás na to iPhone opýta. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyry. osem“. Tlačidlo Zap. Dve hlboké pípnutia potvrdia. Odmietnutie hovoru: Presmerovanie hovoru do odkazovej schránky vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov. dva. vyslovte to. prstom potiahnite prepínač./Vyp.Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie. iPhone sa opýta. Vypnutie Hlasového vytáčania. Na hovor môžete odpovedať aj stlačením stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. Stredné tlačidlo Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Zap. ktorej chcete zavolať. Stíšený hovor môžete prijať. klepnite na tlačidlo Zdvihnúť. Ak je iPhone zamknutý. Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“. Ak vyslovíte len krstné meno volanej osoby a máte viacero kontaktov s rovnakým menom. 66 Kapitola 5 Telefón . keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. ak vyslovíte celé meno osoby. tri. ktoré chcete použiť. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. a Spánok/Zobudiť Â Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách na približne dve sekundy. Â Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo Zap. a Spať/Zobudiť.

Zobrazenie kontaktných údajov Podržanie telefónneho hovoru Klepnite na Kontakty. Stlmenie zvuku vašej linky Zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice Klepnite na Stíšiť. tlačidlo je označené ako Zdroj zvuku a umožňuje vám vybrať si medzi Bluetooth zariadením iPhone alebo hlasným odposluchom. Ak je hovor podržaný. Možnosti hovoru sa môžu líšiť v závislosti od použitého iPhone. Stále budete počuť volajúceho. opätovným klepnutím na Podržať sa vrátite späť k hovoru. Počas hovoru Ak práve telefonujete. Klepnite na Pridať hovor. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Kapitola 5 Telefón 67 . iPhone 3GS: Klepnite na Podržať. Uskutočnenie konferenčného hovoru Počas hovoru môžete používať ostatné aplikácie. iPhone 4: Dotknite sa a podržte prst na tlačidle Stíšiť. ale on vás nie. Klepnite na Klávesnica. napríklad kontrolovať váš časový rozvrh v Kalendári. Použitie hlasného odposluchu alebo Bluetooth Klepnite na Reproduktor. Ak je dostupné zariadenia Bluetooth zariadenie. obrazovka zobrazuje možnosti hovoru. Účastníci hovoru sa nebudú navzájom počuť. Ak sa chcete vrátiť k hovoru.Blokovanie hovorov bez prerušenia Wi-Fi pripojenia na internet: V Nastaveniach zapnite Režim lietadlo a potom klepnutím vypnite Wi-Fi. Používanie ďalších aplikácií počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie.

 Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť. Ukončenie hovoru: Klepnite na Zložiť. môžete buď zložiť video hovor a zdvihnúť prichádzajúci hovor. Môžete ich však zlúčiť. Aktívny hovor bude podržaný. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor:  Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky: Klepnite na Ignorovať.Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania.  Pre ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Zložiť + Zdvihnúť. budú ukončené oba hovory. Prepínanie medzi hovormi: Klepnite na Prepnúť. ak bol druhý hovor prichádzajúci. klepnite na Odpovedať. ak je druhý hovor odchádzajúci. Poznámka: Uskutočnenie a prijatie druhého hovoru je v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. 68 Kapitola 5 Telefón . Uskutočnenie ďalšieho hovoru: Klepnite na Pridať hovor. Ak ste vo video hovore FaceTime. Ďalšie hovory Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností. alebo odmietnuť prichádzajúci hovor. Zlúčenie hovorov: Klepnite na Zlúčiť hovory. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Na CDMA modeli nemôžete prepínať medzi hovormi. prípadne odomknite telefón potiahnutím prepínača (ak je zamknutý). Na CDMA modeli nemôžete zlúčiť hovory. Ak prijmete druhý hovor. Na CDMA modeli klepnite na Zložiť a keď vám druhý hovor zavolá späť. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený hovor. Prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. Prvý hovor bude podržaný.

Viac informácií získate od svojho mobilného operátora. Vykonanie FaceTime video hovoru: V kontaktoch vyberte meno. iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru k dispozícii ďalšiu voľnú linku. ak chcete pokračovať v konferencii. 3 Klepnite na Zlúčiť hovory. Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory. s ktorou sa rozprávate. 2 Klepnite na Pridať hovor a uskutočnite ďalší hovor. Nie je potrebné nič nastavovať. 4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov. Video hovor môžete uskutočniť s hocikým. Môžete však použiť aj hlavnú kameru a zdieľať s účastníkom FaceTime hovoru obraz vášho okolia. takže volaná osoba vidí vašu tvár. Poznámka: Funkcia FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Kapitola 5 Telefón 69 . musíte však byť pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete.Konferenčné hovory Na GSM modeloch môžete v závislosti od vášho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi naraz. ktoré daná osoba používa s FaceTime. Prvý hovor bude podržaný. Potom klepnite na Zložiť. Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. Poznámka: Počas konferenčného hovoru nie je možné uskutočniť video hovor FaceTime. FaceTime FaceTime video hovory (iPhone 4) vám umožňujú počuť aj vidieť osobu. potom klepnite na Súkromie vedľa hovoru. potom klepnite na FaceTime a nakoniec klepnite na emailovú adresu alebo telefónne číslo. Vytvorenie konferenčného hovoru: 1 Uskutočnite hovor. kto má zariadenie podporujúce FaceTime. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú navzájom počuť. Ak chcete zavolať niekomu. vedľa Klepnite na Konferencia. Pridanie prichádzajúceho hovoru Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory. Klepnite na Zlúčiť hovory. Ukončenie jedného z hovorov Súkromný rozhovor v rámci konferencie Klepnite na „Konferencia“ a potom na hovoru. môžete najprv uskutočniť telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime. FaceTime využíva prednú kameru. kto má iPhone 4.

Ak ste už s niekým uskutočnili FaceTime hovor. Potom povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby. Funkciu FaceTime môžete používať v orientácii na šírku alebo na výšku. Ak ste už predtým uskutočnili video hovor FaceTime s inou osobou. Predchádzajúce FaceTime video hovory spoznáte podľa ikony . môžete s ňou znovu nadviazať ďalší video hovor klepnutím na záznam daného volania v časti Posledné. ktorej chcete zavolať. Video hovory využívajú horný mikrofón na iPhone. Spustiť FaceTime videohovor Vykonanie FaceTime hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov. čo vidí druhá osoba. Po vytvorení video hovoru uvidíte obraz z iPhone druhej osoby. zobrazí sa na tlačidle FaceTime a na použitej emailovej adrese alebo telefónnom čísle .to. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Obraz v obraze zobrazuje obraz snímaný vaším iPhone . 70 Kapitola 5 Telefón . Okno môžete potiahnuť do ktoréhokoľvek rohu.

Stíšenie FaceTime video hovoru Klepnite na v spodnej časti obrazovky. Volajúci vás bude môcť vidieť. Počúvanie hovorov cez iPhone. vypnite funkciu FaceTime v Nastaveniach. Â Vypnite Bluetooth zariadenie. alebo Reproduktor. alebo ho presuňte mimo dosahu signálu Bluetooth. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Funkcia FaceTime je v pôvodnom nastavení zapnutá. Zloženie FaceTime video hovoru Ak chcete blokovať video hovory FaceTime. ak je pripojené Bluetooth zariadenie: Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Odpovedajte na hovor klepnutím prstom na dotykový displej iPhone. Prepínanie medzi prednou a hlavnou kamerou Klepnite na Používanie ďalších aplikácií počas video hovoru FaceTime Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. ak chcete počúvať hovory cez iPhone. ale nebude vás počuť. nebudete sa však vidieť. Ak sa chcete vrátiť k video hovoru. v spodnej časti obrazovky. Vypnutie alebo zapnutie funkcie FaceTime: V Nastaveniach vyberte Telefón a klepnite na prepínač FaceTime. Volajúceho budete aj naďalej počuť a vidieť. Kapitola 5 Telefón 71 . Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené.Ak sa dostanete mimo dosah siete Wi-Fi. bude vám ponúknutá možnosť opätovného vytočenia čísla pre hlasový hovor. Naďalej sa môžete rozprávať. Â Počas hovoru klepnite na Zvuk na iPhone. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Klepnite na v spodnej časti obrazovky. alebo s ňou stratíte spojenie. aj ak je funkcia zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov Hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou Bluetooth zariadenia spárovaného s iPhone. Vyberte iPhone. Informácie o používaní Bluetooth zariadenia na uskutočňovanie a prijímanie hovorov nájdete v dokumentácii k danému zariadeniu. Ak má Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu iPhone. Â Vypnite Bluetooth. Funkciu FaceTime môžete vypnúť aj v Obmedzeniach. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite Bluetooth. Prijatie FaceTime video hovoru: Klepnite na Prijať. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. ak chcete používať hlasný odposluch. vzdialenosť medzi nimi by nemala prekročiť 9 metrov (30 stôp).

Režim tiesňového volania bude po niekoľkých minútach automaticky ukončený (v závislosti od operátora). Vykonanie tiesňového volania v prípade. Â Stlačte tlačidlo Zap. Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA model): Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Klepnite na tlačidlo späť. Ak máte aktívny video hovor FaceTime. so zablokovanou SIM kartou (GSM modely) alebo z iPhone. ktorý nie je aktivovaný. kde sa práve nachádzate. ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo predchádzajúce odkazy./Vyp. 72 Kapitola 5 Telefón . napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti. že ide o naliehavú komunikáciu. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhone bez SIM karty. že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo. musíte ho pred vytočením tiesňového čísla ukončiť. a Spať/Zobudiť Â Vytočte iné číslo pomocou klávesnice. Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade. Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime blokované. Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Služba „Visual Voicemail“ vám v rámci vášho iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov a vybrať si. V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra. Čísla tiesňových liniek a služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líšia. . Použitie mobilného telefónu pre uskutočnenie tiesňového volania nemusí fungovať v každej lokalite. Na CDMA modeli aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania Režim tiesňového volania.Tiesňové volania Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade. V niektorých prípadoch nie je kvôli nedostupnosti siete alebo rušeniu prostredia možné vykonávať tiesňové volania. Vytáčať je možné len tiesňové čísla platné v krajine alebo oblasti. že je iPhone zamknutý pomocou hesla. klepnite na Tiesňové volanie a vytočte číslo pomocou numerickej klávesnice. ktorý umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky.

Počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov sa zobrazí na ikone Telefónu na ploche. iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu. 2 Keď ste pripravený nahrávať. vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na „Odkazy“ a nasledovaním hlasových pokynov operátora. Ak nie je služba „Visual Voicemail“ dostupná. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Kapitola 5 Telefón 73 . Použitie predvoleného pozdravu od operátora Nastavenie upozornenia na nový odkaz Klepnite na Voicemail. Nastavenie odkazovej služby Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát. Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať. potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný. Pre opätovné nahrávanie opakujte kroky 2 a 3.Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. klepnite na „Nahrať“. iPhone vás nebude upozorňovať na nový odkaz. potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný. prípadne sa môže jednať o voliteľnú službu. Zmena uvítania: 1 Klepnite na Odkazy. Toto upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu. Zmena hesla do odkazovej schránky Kontrola odkazovej schránky Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov. V Nastaveniach vyberte Zvuky a zapnite položku Nový odkaz. 4 Klepnite na Uložiť. Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. 3 Po skončení klepnite na Zastaviť. V Nastaveniach vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.

Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu).) Kontaktné údaje Indikátor priebehu Skok na ľubovoľné miesto v odkaze: Potiahnite posuvník. je toto tlačidlo označené ako Zvuk. až kým ho nevymaže váš operátor. Zavolať späť Vypočutie odkazu: Klepnite na vybraný odkaz. 74 Kapitola 5 Telefón . (Ak ste si odkaz už vypočuli.) Pomocou tlačidiel a môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie. Vymazanie odkazu Vyberte si odkaz a klepnite na Vymazať. že je pripojené Bluetooth zariadenie. Kontrola odkazovej služby z iného telefónu: Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený prístup. Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať všetky. Trvalé vymazanie odkazov Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu byť vymazané správy služby Visual voicemail odstránené vašim operátorom natrvalo. Vypočutie vymazaného odkazu Obnovenie vymazaného odkazu Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný odkaz. klepnite naň pre opätovné prehrávanie.Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy. Odkaz bude po vypočutí uložený. Nevypočuté odkazy Prehrávať/Pozastaviť Hlasitý odposluch (V prípade. potom klepnite na vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť. Klepnite naň pre výber zvukového výstupu.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov: Klepnite na Posledné. môžete jeho meno pridať medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov. Potom klepnite na vedľa čísla alebo kontaktu a nakoniec na „Vymazať“. Kontakty Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor. Ak je vedľa mena zobrazená ikona . Na iPhone 4 vyberte. môžete klepnutím na meno uskutočniť hovor FaceTime. dĺžku odkazu a všetky dostupné kontaktné údaje. nájsť lokalitu adresy kontaktu a ďalšie. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Vytočenie čísla z obľúbených Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. zobrazí sa v zozname obľúbených položiek pri jeho mene ikona .Získavanie kontaktných údajov Služba Visual Voicemail ukladá dátum a čas uskutočnenia hovoru. Potom potiahnite vedľa kontaktu na nové miesto v zozname. Zobrazenie kontaktných údajov volajúceho: Klepnite na vedľa správy. Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. alebo môžete aktualizovať údaje o tomto kontakte. Ak vám niektorý z vašich kontaktov zavolá. potom klepnite na vedľa mena kontaktu a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“. vytvoriť novú emailovú správu. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Vymazanie kontaktu z obľúbených Preusporiadanie zoznamu obľúbených Kapitola 5 Telefón 75 . Potom klepnite na položku „Pridať k obľúbeným“ a vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu. Ak kontakt uložíte ako hovor FaceTime. Tieto údaje môžete použiť pre odoslanie emailu alebo textovej správy volajúcemu. či chcete obľúbenú položku uložiť ako hlasový hovor alebo ako hovor FaceTime. Viac v časti „Vyhľadávanie kontaktov“ na strane 234“ Obľúbené Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam. ktorú chcete pridať.

prípadne ukončiť prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. Môžete ignorovať prichádzajúci hovor. podržať prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. aby presmerovával prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo. budú prichádzajúce hovory počas telefonovania presunuté do odkazovej schránky. Na CDMA modeli zapnete alebo vypnete presmerovanie hovorov vytočením špeciálnych kódov. Potom klepnite na Zavolať. Čakanie hovorov Čakanie hovorov vám umožňuje prijímať počas telefonického hovoru ďalšie hovory. Na GSM modeloch použite na presmerovanie hovorov na iné číslo nastavenie Presmerovanie. inak vaše hovory nebudú presmerované. Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo iPhone podporuje Presmerovanie hovorov. Čakanie hovorov a funkciu Zobraziť moje číslo. Ak napríklad idete do oblasti bez pokrytia signálom mobilnej siete. Ak je Presmerovanie hovorov zapnuté. Zapnutie čakania hovorov (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Vypnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *73 a potom klepnite na Zavolať.Presmerovanie hovorov. na ktoré chcete presmerovať hovory. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol (GSM modely). Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať. Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 V Nastaveniach vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. na ktoré budú hovory presmerované. bude pre vás vhodné presmerovať vaše hovory na číslo. Pri nastavovaní presmerovania hovorov v iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie čakania hovorov nastavenie čakania hovorov. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. za ktorou bude nasledovať telefónne číslo. 76 Kapitola 5 Telefón . kde vás bude možné zastihnúť. Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *72. Presmerovanie hovorov iPhone môžete nastaviť tak. Ak je funkcia Čakanie hovorov vypnutá.

Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory. Prepínač Zvoniť/Ticho a režimy vibrovania Prepínač na boku iPhone slúži na jednoduché prepínanie medzi hlasným a tichým režimom. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie funkcie Zobraziť moje číslo nastavenie Zobraziť moje číslo. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. musíte pred každé vytáčané číslo zadať *70. Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Kapitola 5 Telefón 77 . Ak chcete zakázať čakanie hovorov aj pre nasledujúce hovory. Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA model): Zadajte *70 a potom vytočte číslo. Na CDMA modeli je funkcia Zobraziť moje číslo štandardne zapnutá. Čakanie hovorov môžete zakázať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Zobraziť moje číslo Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali túto funkciu vo vašej telefónnej službe). Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho iPhone obsahuje zvonenia.Na CDMA modeli je čakanie hovorov štandardne zapnuté. aj ak je funkcia Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Zobrazenie vášho čísla môžete zablokovať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. či ako melódiu budíka a časovača. Zakázanie zobrazenia môjho čísla (CDMA model): Zadajte *67 a potom vytočte číslo.

Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Hlasný režim Tichý režim Dôležité: Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade. Zároveň môžete jednotlivým kontaktom priradiť individuálne zvonenie. Nastavenie vibrovania na iPhone: V Nastaveniach vyberte Zvuky. budíky a časovače. Klepnite na Upraviť a potom klepnite na Zvonenie a vyberte si zvonenie. Nastavenie globálneho zvonenia: V Nastaveniach vyberte Zvuky > Zvonenie a vyberte si zvonenie. Oddelené ovládacie prvky vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim. aby ste vedeli. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. 78 Kapitola 5 Telefón . Priradenie zvonenia kontaktu: Na obrazovke Telefón klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. Nakupovanie zvonení Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. kto vám volá. Nastavenie zvonení Zvonenie si môžete nastaviť globálne pre telefonické hovory. Medzinárodné hovory Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor. že máte nastavený tichý režim.Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhone. alebo tieto údaje nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora.

Ak vypnete Dátový roaming. je možné. Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. Dôležité: Hlasový a dátový roaming môže byť spoplatnený. kalendáre a záložky s MobileMe alebo Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Kupovať hudbu alebo aplikácie Aplikácie tretích strán používajúce dátový roaming môžu byť nefunkčné. posielať a prijímať textové správy. môžete tomu zabrániť vypnutím Dátového roamingu. Dôležité: Ak je dátový roaming zapnutý a nachádzate sa mimo pokrytia vášho mobilného operátora. môžete vypnúť mobilné dáta. vypnite túto funkciu. Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte vášho mobilného operátora. že budete musieť uhradiť poplatky za použitie ľubovoľnej z funkcií z uvedeného zoznamu. Ak váš operátor spoplatňuje doručovanie odkazov visual voicemail do zahraničia. Informácie o roamingových poplatkoch získate u svojho mobilného operátora. Ak je dátový roaming vypnutý. že nie je spoplatnená. Na internet sa môžete pripojiť pomocou Wi-Fi. ako aj za doručenie odkazov v rámci služby „Visual Voicemail“. Kapitola 5 Telefón 79 . Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. nebude možné:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať vaše kontakty.Používanie iPhone v zahraničí iPhone je spravidla možné používať na telefonovanie v krajinách na celom svete (v závislosti od dostupných sietí). Ak nemáte prístup k Wi-Fi sieti. Služba Visual voicemail bude funkčná len v prípade. môžete aj naďalej uskutočňovať a prijímať hovory. Hlasový roaming môže byť spoplatnený. vyhnete sa tak neočakávaným poplatkom za dátový roaming v zahraničí. Vypnutie dátového roamingu znemožní prenos dát mimo siete vášho mobilného operátora. Aby ste zabránili akémukoľvek využívaniu dát mobilom. Zapnutie dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím zapnite alebo vypnite Dátový roaming.

Telefonovať môžete len u tých operátorov. že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora. 80 Kapitola 5 Telefón . zobrazí sa na obrazovke iPhonu nápis „Medzinárodný asistent“. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. keď nie je prístupná služba „Visual Voicemail“: Vytočte svoje vlastné číslo (na CDMA modeli vytočte svoje číslo nasledované znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici. Táto možnosť je dostupná len v prípade.“. Môžete tiež vypnúť mobilné služby pomocou režimu „lietadlo“ a zapnúť Wi-Fi pre prístup na internet bez potreby platenia poplatkov za službu Visual Voicemail. Ak chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Obľúbených bez toho. Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent..Vypnutie mobilných dát: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím na Mobilné dáta túto možnosť vypnite. Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Poznámka: Funkcia Medzinárodný asistent nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. vypnite režim lietadlo. Vypnutie mobilných služieb pomocou režimu lietadlo: V Nastaveniach zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi a zapnite Wi-Fi. Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na strane 208.. Získavanie odkazov z bežnej odkazovej služby. Tento sa bude striedať s nápisom „vytáča sa. ktorí majú dohodu o roamingu s vaším operátorom . Výber mobilného operátora: V Nastaveniach klepnite na Operátor a vyberte ľubovoľného operátora. až kým váš hovor nebude prepojený. Ak vytáčate čísla pomocou medzinárodného asistenta. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny.poskytovateľom vášho iPhone.

V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie. Nastavenie emailových účtov Na iPhone môžete nastaviť emailové účty jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Nastavte účet priamo v iPhone. Môžete tiež tlačiť správy a prílohy. prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy. Â Na synchronizáciu nastavení emailových účtov z vášho počítača použite panel nastavení iPhone v iTunes. V iných schránkach môžete aj naďalej mať neprečítané správy. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. videá a obrázky. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov — vrátane Yahoo!. Počet neprečítaných správ v schránkach prijatých správ 81 . Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look.Mail 6 Aplikácia Mail spolupracuje s MobileMe. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Prezeranie a čítanie emailových správ Ikona aplikácie Mail na ploche zobrazuje celkový počet neprečítaných správ vo vašich schránkach prijatých správ. Google a AOL — ako aj s ďalšími emailovými systémami typu POP3 a IMAP.

Klepnutím na schránku zobrazíte prichádzajúce správy daného účtu. zobrazia sa súvisiace správy v schránke ako jedna položka. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . zobrazí sa na obrazovke Schránky len schránka prijatých správ tohto účtu. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Modrá bodka znamená jednu alebo viac neprečítaných správ vo vlákne. ktoré udáva počet správ vo vlákne. kontakty. pokiaľ sú všetky správy prečítané. Čítanie správy: Klepnite na správu. 82 Kapitola 6 Mail . alebo najnovšou správou. klepnite na Všetky prijaté. kalendáre“ a klepnutím na prepínač zapnite alebo vypnite zoraďovanie do vlákien. Ak máte nastavený len jeden emailový účet. Počet správ vo vlákne Neprečítané správy Zobrazenie správ vo vlákne: Klepnite na vlákno v schránke. Klepnutím na alebo zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu. v zobrazení správy Zapnutie alebo vypnutie možnosti „Zoradiť do vlákien“: V Nastaveniach vyberte položku „Mail. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Vlákna majú pri šípke doprava číslo. Prichádzajúce správy zo všetkých účtov Počet neprečítaných správ Po otvorení schránky aplikácia Mail stiahne a zobrazí najnovšie správy a v hornej časti obrazovky zobrazí počet neprečítaných správ. Ak chcete zobraziť prichádzajúce správy pre všetky účty. Ak správy zoraďujete do vlákien. Počet sťahovaných správ je možné meniť v nastaveniach aplikácie Mail.Obrazovka Schránky v aplikácii Mail vám umožňuje rýchly prístup ku všetkým schránkam prijatých správ a ďalším schránkam. Zobrazená správa je najstaršou neprečítanou správou.

čím zobrazíte všetkých príjemcov. ak chcete správu zmenšiť. Klepnite na správu a ak je to potrebné. ak chcete zobraziť všetky vaše emailové účty Počet neprečítaných správ Kontrola nových správ: Vyberte schránku alebo kedykoľvek klepnite na . Kapitola 6 Mail 83 . Klepnite na meno alebo emailovú adresu pre zobrazenie kontaktných informácií príjemcu. aby sa roztiahol na celú obrazovku Zobrazenie všetkých príjemcov správy Pridanie príjemcu medzi kontakty Označenie správy ako neprečítanej Otvorenie pozvánky na stretnutie: Klepnite na pozvánku. Klepnite dvakrát na text správy. Priblíženie časti správy Dvakrát klepnite do oblasti správy. Klepnite dvakrát znovu. Klepnite na Skryť. Klepnite. Ak chcete kontaktovať danú osobu. ak chcete skryť príjemcov. emailovú adresu alebo textovú správu. klepnite na telefónne číslo. môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke Schránky. Načítanie dodatočných správ: Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na Načítať viac správ. Ak máte nastavený len jeden účet. až kým správu znovu neotvoríte. Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu a klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“.Ak máte nastavený viac ako jeden účet. zobrazia sa priečinky a schránky tohto účtu na obrazovke Schránky. Klepnutím na účet zobrazíte jeho priečinky a schránky vrátane schránky prichádzajúcich správ. Klepnite na Detaily. Zmena veľkosti stĺpca textu tak. Rozsah zväčšenia môžete meniť aj pomocou dvoch prstov. Otvorte správu a klepnite na „Neprečítaná“. klepnite na položku Detaily. Vedľa správy v schránke sa zobrazí modrá bodka .

Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím. Zapnutie a vypnutie funkcie "push": V Nastaveniach vyberte Mail. ktorý bude súčasťou vašej odpovede organizátorovi stretnutia. ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky. telefónne čísla. Dotknite sa a podržte pre:  Otvorenie webovej stránky v prehliadači Safari  Kopírovanie odkazu Klepnite na číslo a potom klepnutím na Hovor vytočte dané číslo. vytvoriť pripomienku.Môžete získať kontaktné údaje organizátora a ostatných účastníkov. kontakty. Používanie odkazov a detekcia dát iPhone automaticky zdetekuje webové odkazy. kalendáre > Načítanie dát a zapnite alebo vypnite funkciu Push. dočasne prijať alebo odmietnuť. pridať k udalosti poznámku a komentár. Odkaz alebo obrázok Klepnutím otvorte webovú stránku v prehliadači Safari. vykonanie telefonického hovoru. emailové adresy a ďalšie informácie. vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu. Dotknite sa a podržte pre:  Vytvorenie novej emailovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Telefónne číslo Adresa Emailová adresa 84 Kapitola 6 Mail . Pozvánku môžete prijať. prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie ďalších akcií. pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej užitočnej akcie. Dotknite sa a podržte pre:  Vytočenie čísla  Odoslanie textovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s daným číslom  Pridanie čísla k existujúcemu kontaktu Klepnutím zobrazte polohu v aplikácii Mapy. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na strane 126. Dotknite sa a podržte pre:  Zobrazenie polohy v aplikácii Mapy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Klepnutím vytvorte novú emailovú správu s zadanou adresou. vytvorenie kontaktu.

že prílohu bude potrebné najprv stiahnuť klepnutím na (ak sa zobrazí na konci správy v prerušovanom obdĺžniku spolu s názvom dokumentu).docx .key . Numbers alebo dokumenty Microsoft Word. Ak iPhone nepodporuje formát priloženého súboru.pages Microsoft Word Microsoft Word (XML) Webová stránka Webová stránka Keynote Numbers Pages Kapitola 6 Mail 85 . iPhone podporuje nasledovné typy dokumentov: . Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete stiahnuť a prezerať.htm . zobrazí sa názov súboru. Vytvoríte tak udalosť v Kalendári. Klepnutím na prílohu ju stiahnete Prílohy si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look.numbers . napríklad formáty MP3. Prílohy (napríklad PDF dokumenty.Deň. Klepnutím otvoríte webovú stránku dodávateľa s informáciami o stave zásielky. WAV a AIFF. dokumenty aplikácií Pages. Zobrazenie príloh iPhone zobrazí väčšinu obrázkov v bežne používaných formátoch (JPEG. text. ale nebude možné ho otvoriť.html . GIF a TIFF) v texte emailovej správy. webové stránky. dátum alebo čas Sledovacie číslo (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Klepnite na položku a potom na Vytvoriť položku. iPhone dokáže prehrávať mnoho typov audio príloh. Keynote. Je možné. AAC.doc .

Ak chcete samostatne vytlačiť obrázok z tela emailovej správy.xls . môžete otvoriť prílohu pomocou funkcie Quick Look. uložte ho (klepnite na obrázok a potom na Uložiť obrázok). 86 Kapitola 6 Mail . klepnite na a nakoniec klepnite na Tlačiť. Potom klepnite na Tlačiť.ppt .pdf . Uloženie fotografie z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. kto má emailovú adresu. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look.rtf . Tlačenie prílohy: Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Adobe Acrobat Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint (XML) Formátovaný text Text Informácie o kontakte Microsoft Excel Microsoft Excel (XML) Otvorenie priloženého súboru pomocou inej aplikácie: Klepnite a podržte prst na prílohe.txt . Odosielanie emailových správ Emailovú správu môžete odoslať komukoľvek.xlsx Preview. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Potom vyberte aplikáciu. otvorte aplikáciu Fotky alebo Fotoaparát a vylačte ho z albumu Fotoaparát. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Uloženie videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie. Potom klepnite na Tlačiť. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté.vcf . Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne.pptx . ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Tlačenie emailovej správy: Klepnite na a potom na Tlačiť. Tlačenie správ a príloh Tlačiť môžete emailové správy a prílohy. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá..

alebo zmeniť emailový účet. alebo ak máte pre účet MobileMe emailové aliasy. ak Počas písania emailovej adresy sa pod ňou zobrazujú adresy zodpovedajúce zadávanému textu. kam chcete vložiť video. až kým sa nezobrazí príkaz Kopírovať. Vloženie a odoslanie fotografie alebo videa do emailovej správy Uloženie rozpísanej správy pre neskoršie dokončenie Otvorenie naposledy uloženej rozpísanej správy Kapitola 6 Mail 87 . prípadne klepnite na chcete pridať meno z vašich kontaktov. V priečinku Fotky sa dotknite a podržte prst na fotografii alebo videu. Potom klepnite na kurzor pre zobrazenie príkazov na kopírovanie a klepnite na Vložiť. 4 Najprv zadajte predmet a potom text správy. klepnite počas prezerania miniatúr v albume na . Ak chcete pridať viacero mien. Klepnutím vyberte fotky a videá. z ktorého bude správa odoslaná. Poznámka: Ak píšete správu z vášho Microsoft Exchange účtu a máte prístup k firemnému zoznamu adries (Global Address List – GAL). Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. 3 Klepnite na Cc/Bcc/Od. Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí. . klepnite na kláves „Enter“ alebo na . v ktorom ste pracovali. Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. klepnutím vyberte fotografie a videá a nakoniec klepnite na Kopírovať. Dotknite sa a podržte prst na . klepnite na Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom. z ktorého odosielate email. 2 Do poľa „Pre“ napíšte meno alebo emailovú adresu. klepnite na .Vytvorenie a odoslanie emailovej správy: 1 Klepnite na . ktorú chcete pridať. Medzi jednotlivými poliami sa pohybujete klepnutím na kláves Enter. 5 Klepnite na Odoslať. Správa sa uloží do schránky Rozpísané. Spustite aplikáciu Mail a vytvorte novú správu. čím otvoríte naposledy uloženú rozpísanú správu z posledného účtu. Ak máte viac než jeden emailový účet. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. môžete klepnutím na pole Od zmeniť účet alebo alias. Klepnite na adresu. Klepnite na Kopírovať. až potom zodpovedajúce mená a adresy z GAL. Ak chcete skopírovať viac videí. otvorte v aplikácii Fotky album. klepnite na a potom klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy. zobrazia sa najprv zodpovedajúce mená alebo adresy z vášho iPhone. Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe V aplikácii Fotky vyberte fotografiu alebo video.

Klepnite na Odpovedať. Správy môžete tiež presúvať z jednej schránky alebo priečinka do iného. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. ale presunuté do archívu účtu. ak chcete odpovedať len odosielateľovi. klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky s informáciami a potom klepnite na Email. že prejdete prstom po názve správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať. Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak. Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať. a to v rovnakom účte. Správy môžete vymazávať po jednej alebo po skupinách. 88 Kapitola 6 Mail . Súbory alebo obrázky priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. Poznámka: V Google účtoch klepnite na Archivovať. ak chcete odpovedať odosielateľovi a ostatným príjemcom. môžete k nej pripojiť súbory alebo obrázky. potom klepnite na Preposlať. Pridajte jednu alebo viac emailových adries. napíšte text správy a klepnite na Odoslať. alebo klepnite na Odpovedať všetkým. ktoré boli v prílohe pôvodnej správy. Preposlanie správy Zdieľanie kontaktných údajov Triedenie emailových správ Správy v akejkoľvek schránke. priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť. Ak preposielate správu.Odpovedanie na správu Klepnite na . alebo medzi rôznymi účtami. Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na . Otvorte správu a klepnite na . V aplikácii Kontakty vyberte kontakt. Správy nebudú vymazané.

Klepnutím na Účty vyberte schránku alebo priečinok iného účtu. Presunutie správ do inej schránky alebo priečinka: Počas prezerania správy klepnite na a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. ktoré chcete presunúť. ktoré chcete vymazať a klepnite na Vymazať. vyberte správy. vyberte správy.Vymazanie viacerých správ naraz: Pri prezeraní zoznamu správ klepnite na Upraviť. Kapitola 6 Mail 89 . klepnite na „Presunúť“ a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. Presunutie viacerých správ naraz: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na „Upraviť“.

V účtoch MobileMe. Niektoré servery podporujú len vyhľadávanie celých slov. Exchange a v niektorých IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Vyhľadávanie v správach na serveri: Klepnite na „Pokračovať v hľadaní na serveri“ na konci výsledkov vyhľadávania. Pre. ktoré máte stiahnuté v iPhone sa budú automaticky zobrazovať počas písania. Vyhľadávanie v emailových správach: Otvorte schránku. Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu klepnite na stavový riadok. Mail vyhľadáva v stiahnutých správach aktuálne otvorenej emailovej schránky.Vyhľadávanie v emailoch Vyhľadávať môžete v poliach Pre. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadávanie v emailových správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Poznámka: Výsledky vyhľadávania v správach na serveri sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého účtu. Od a Predmet emailovej správy. Výsledky vyhľadávania v správach. 90 Kapitola 6 Mail . Klepnite na Od. prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Klepnite na „Vyhľadať“. ktoré chcete prehľadávať. Predmet alebo Všetky pre výber polí.

ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. čím zobrazíte toto pole umiestnené v hornej časti webovej stránky. klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky.Safari 7 Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerať si webové stránky na iPhone rovnakým spôsobom ako na počítači. Pre rýchly prístup k webovým stránkam priamo z plochy si vytvorte web clips. Tlačte webové stránky. Ak pole adresy nie je zobrazené. Otočte iPhone naležato a webové stránky sa tiež otočia a automaticky prispôsobia veľkosti obrazovky. 91 . Prezeranie webových stránok Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. Otváranie webových stránok Otvorenie webovej stránky: Klepnite na pole adresy (v ľavej časti lišty s názvom). Vytvárajte záložky na vašom iPhone a synchronizujte ich s vaším počítačom. PDF súbory a ďalšie dokumenty. zadajte adresu webovej stránky a klepnite na Otvoriť.

Klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky iPhone. Vymazanie adresy z poľa adresy: Klepnite na pole s adresou a potom klepnite na . ktorú chcete zväčšiť. ak chcete zobraziť danú stránku. Rolovanie v ráme (frame) na webovej stránke Prechod na hornú časť webovej stránky Navigácia medzi webovými stránkami Odkazy na webových stránkach spravidla otvárajú ďalšie webové stránky.Počas zadávania adresy sa zobrazujú adresy webových stránok. 92 Kapitola 7 Safari . ktorá nie je v zozname. Pre rolovanie celej webovej stránky použite jeden prst. prehranie streamovaného zvuku či vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. zobrazenie polohy v aplikácii Mapy. Webové odkazy môžete použť aj na vytočenie telefónneho čísla. Jedná sa o stránky označené záložkami a naposledy otvorené stránky. Rolovanie webovej stránky Potiahnite stránku nahor. Ak chcete zadať adresu. stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu Safari. nadol alebo do strán. Počas rolovania nie je možné aktivovať žiadne odkazy. Ak odkaz otvorí inú aplikáciu a vy sa chcete vrátiť do Safari. Klepnite dvakrát znovu. ktoré začínajú rovnakými písmenami. Stránky môžete zväčšovať a zmenšovať aj pomocou dvoch prstov. Klepnite na adresu. pokračujte v písaní. ak ju chcete zmenšiť. Pre rolovanie v ráme (frame) stránky použite dva prsty. Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz. Zväčšovanie a rolovanie webových stránok Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na tú časť (stĺpec) webovej stránky.

Napríklad: = je otvorená len jedna stránka = sú otvorené tri stránky Otvorenie novej stránky: Klepnite na a potom klepnite na Nová stránka. Ak chcete Klepnite na vymazať históriu. Klepnite na emailom“. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. Klepnite na Klepnite na obrazovky. . a v zozname vyberte Po skončení klepnite na iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené. a potom na „Odoslať odkaz Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze s kontaktnými údajmi a potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo Pridať ku kontaktu. či je obrázok zároveň aj odkaz. Ak chcete zistiť. Ak sa na ikone nenachádza žiadne číslo. Niektoré odkazy automaticky otvoria webovú stránku v novom okne namiesto otvorenia na mieste pôvodnej stránky. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze na email a klepnite na Nová správa. Otváranie viacerých webových stránok naraz Naraz môžete mať otvorených až osem webových stránok. klepnite na Vymazať. je otvorená len jedna stránka. Číslo na ikone stránok v spodnej časti obrazovky zobrazuje počet otvorených stránok.Zobrazenie adresy odkazu Klepnite a podržte prst na odkaze. Po spustení videa klepnite na a vyberte Apple TV. Kapitola 7 Safari 93 . Adresa sa zobrazí vedľa vášho prsta. Klepnite na . podržte prst na obrázku. uistite sa. alebo v spodnej časti Zastavenie načítavania webovej stránky Obnovenie webovej stránky Návrat na predchádzajúcu stránku Návrat na nedávno otvorenú stránku Vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou Vytvorenie nového kontaktu alebo pridanie k existujúcemu kontaktu Odoslanie emailu s adresou webovej stránky Uloženie obrázku alebo fotografie do albumu Fotoaparát Prehrávanie videí z webových stránok na Apple TV a potom na História.

aby si pamätalo mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vypĺňalo textové polia na stránkach na základe informácií z aplikácie Kontakty. Po vyplnení okna formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill.Zobrazenie inej otvorenej stránky: Klepnite na a potom švihnite prstom doľava alebo doprava. Klepnite na „Hotovo“. ktorú chcete zobraziť. ktorý chcete použiť. Zobrazenie klávesnice Prechod na ďalšie textové okno Vyplnenie formulára Klepnite na textové pole. Viac v časti „Safari“ na strane 227. Klepnite na iné textové okno. klepnite na Vymazať všetky. Safari môžete nastaviť tak. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Písanie textu a vypĺňanie formulárov Niektoré webové stránky obsahujú textové polia alebo formuláre. Klepnite na stránku. ktoré je potrebné vyplniť. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. Ak je táto funkcia zapnutá. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. alebo klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo Predošlé. Zatvorenie stránky: Klepnite na a potom klepnite na . zapnite Mená a Heslá. Väčšina stránok obsahuje odkaz. ktorým odošlete formulár. zapnite Použiť moje info. Skrytie klávesnice bez odosielania formulára Povolenie funkcie AutoFill na automatické vypĺňanie formulárov na webových stránkach: V Nastaveniach vyberte Safari > AutoFill a potom máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. 94 Kapitola 7 Safari .

Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Pri tlačení PDF súboru alebo Quick Look dokumentu bude zrejme možné zadať rozsah strán. Vyhľadávanie na webe: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole (v pravej časti lišty s názvom stránky). Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Navrhované a nedávne vyhľadávania sa zobrazia počas písania. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Nastavenie iného vyhľadávacieho nástroja v prehliadači Safari: V Nastaveniach vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte iný vyhľadávač. PDF súborov a ďalších dokumentov Tlačiť môžete webové stránky. klepnite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania. 3 Ak chcete otvoriť webovú stránku. PDF súbory a ďalšie dokumenty. Prehrávanie videí z webových stránok na TV Videá vo formáte QuickTime a v ďalších podporovaných formátoch si môžete prehrávať na TV po pripojení vášho iPhone k TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. Potom klepnite na Tlačiť. Tlačenie webovej stránky. Pre zobrazenie ďalších výskytov klepnite na Ďalej. PDF súboru alebo QuickLook dokumentu: Klepnite na a potom na Tlačiť. kábla Apple Composite AV. 2 Zadajte slovo alebo frázu.Vyhľadávanie Zadajte do vyhľadávacieho poľa slová alebo frázy pre vyhľadávanie na webe a aj na aktuálnej webovej stránke. ktorá opisuje to. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Kapitola 7 Safari 95 . Tlačenie webových stránok. alebo klepnite na Hľadať. čo hľadáte a potom klepnite na návrh zo zoznamu. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). V Safari je predvolené vyhľadávanie pomocou Google. Môžete však používať iné vyhľadávače. ktoré chcete vytlačiť. prejdite na spodnú časť zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na záznam pod „Na tejto stránke“. Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Vyhľadanie slova alebo frázy na aktuálnej webovej stránke: Ak chcete zobraziť prvý výskyt slova alebo frázy na webovej stránke.

Potom klepnite Po vytvorení záložky na webovú stránku môžete upraviť jej názov. v možnosti Iné vyberte možnosť „Synchronizovať . Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. či Microsoft Internet Explorer na PC. Záložky sa automaticky ukladajú do najvyššej úrovne záložiek. Synchronizácia záložiek s vaším počítačom: 1 Pripojte iPhone k počítaču. vyberte priečinok. Ak ste skončili s úpravami.  Ak chcete vymazať záložku alebo priečinok. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. klepnite na a potom na „Vymazať“. ak chcete záložky ukladať do iného priečinka.. ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť. alebo priečinok. prípadne klepnutím na priečinok zobrazte záložky. ich presunúť do iného priečinka. môžete synchronizovať záložky s webovým prehliadačom na vašom počítači. potiahnite  Ak chcete upraviť mená alebo adresy. záložky“ a kliknite na Použiť. ktorý obsahuje záložku.. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. môžete označiť záložkami. 3 Kliknite na Info v hornej časti obrazovky. .Záložky Webové stránky. . ktoré tento obsahuje. Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku a klepnite na na Pridať záložku.  Ak chcete zmeniť umiestnenie záložky alebo priečinka. Otvorenie webovej stránky označenej záložkou: Klepnite na a potom vyberte záložku. resp. klepnite na „Hotovo“. Klepnite na Záložky. Ak používate Safari na Macu alebo Safari. klepnite na záložku alebo priečinok. Úprava záložky alebo priečinka so záložkami: Klepnite na . Synchronizácia záložiek s MobileMe: V Nastaveniach iPhone vyberte Záložky vo vašom MobileMe účte. Máte na výber z nasledujúcich možností:  Nový priečinok vytvoríte klepnutím na Nový priečinok. ku ktorým sa neskôr chcete vrátiť. 96 Kapitola 7 Safari .

Zobrazená časť stránky zároveň tvorí podklad pre ikonu web clipu na ploche s výnimkou stránok. Ak je názov príliš dlhý (viac ako 10 znakov). 3 Klepnite na Vymazať a potom stlačte tlačidlo Domov . až kým sa ikony nezačnú chvieť. ktorá bola zobrazená pri pridávaní web clipu na plochu. Pri pridávaní web clipu môžete upraviť jeho názov. čím uložíte nové rozvrhnutie. Potom klepnite na Po otvorení web clipu Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky. Web clips sa zobrazia ako ikony na ploche a ich polohu môžete rovnako ako polohu ostatných ikon meniť. . ktoré majú vlastnú ikonu. Vymazávanie web clips: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu na ploche. Kapitola 7 Safari 97 . ktorý chcete vymazať.Web clips Pridaním web clips na plochu budete mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. Web clips nie sú záložky a nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes. Viac v časti „Úprava plochy“ na strane 35. Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na „Pridať na plochu“. môže sa na ploche zobraziť skrátený. 2 Klepnite na symbol v rohu web clipu.

Viac v časti kapitola 22.“ na strane 180. Získanie hudby. Prehrávajte vašu hudbu na reproduktoroch alebo zvukových systémoch s podporou AirPlay. videá a ďalší obsah môžete na iPhone dostať dvoma spôsobmi: Â Preneste hudbu. Synchronizovať môžete všetky médiá. albumov. podcasty a iTunes U zbierky. hudobných videí. 98 . videí a ďalších kategórií.iPod 8 Na počúvanie vašej obľúbenej hudby. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. zvonení a audiokníh priamo na iPhone. alebo len vybrané skladby. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. Â Použite iTunes Store na iPhone na nákup a stiahnutie skladieb. TV seriálov. Môžete si tiež prezerať a sťahovať videá. Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. „iTunes Store. Po vypočutí si podcastu alebo dopozeraní TV seriálu môžete klepnúť na vstavaný odkaz a získať viac epizód z iTunes Store. pozeranie širokouhlých videí a ďalších médií použite aplikáciu iPod. videá. podcasty a obsah iTunes U. videá a ďalšie médiá na iPhone synchronizáciou s obsahom iTunes na vašom počítači. interpretov. filmov. skladieb. videí a ďalších médií Hudbu. prípadne si prehrávajte videá na TV pomocou AirPlay a Apple TV.

. Môžete si prezerať vaše playlisty.apple. v časti iPod (funkcia je štandardne zapnutá). alebo listovať v obaloch albumov pomocou Cover Flow. klepnite na „Viac epizód. Prezeranie zbierky skladieb: Klepnite na „Playlisty“. ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb a zmeniť skladby. Skladbu môžete kedykoľvek zmeniť opätovným zatrasením. Funkciu „Zatrasením zamiešať“ môžete zapnúť v Nastaveniach. „Žánre“. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. Zatrasením zamiešať: Zatraste iPhone.. „Skladatelia“.com/sk_SK/manuals/ iphone. „Interpreti“ alebo „Skladby“. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 115. Získanie ďalších epizód podcastu: Klepnite na Podcasty (ak Podcasty nie sú zobrazené. ktoré používate najčastejšie. Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. Ak tlačidlo „Genius“ nie je zobrazené. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast zobrazte zoznam epizód.Hudba a iné audio Vďaka dotykovému displeju s vysokým rozlíšením sa počúvanie hudby na vašom iPhone stáva vizuálnym aj hudobným zážitkom. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106.“. Klepnite na „Viac“ a prezerajte si kategórie „Albumy“. Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. „iTunes U“. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac). Kapitola 8 iPod 99 . „Kompilácie“. „Audioknihy“. Priečinky s playlistami. vám umožňujú usporiadať playlisty do skupín. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na support. skladieb. ktoré môžete synchronizovať s iTunes. Viac v časti „Hudba“ na strane 229. Prehrávanie skladieb: Klepnite na skladbu. videí a ďalších kategórií. „Podcasty“ alebo „Videá“. musíte v aplikácii iTunes zapnúť funkciu Genius a potom synchronizovať iPhone s iTunes. interpretov.

100 Kapitola 8 iPod . Späť Zoznam skladieb Prehrávať/Pozastaviť Nasledujúca skladba/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Predchádzajúca Hlasitosť skladba/Prevíjanie dozadu Pozastavenie prehrávania Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . alebo použite tlačidlá na boku iPhone. Klepnite dvakrát na . alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na . Prehrávanie hudby na reproduktoroch s podporou AirPlay alebo na Apple TV Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Spustenie skladby. Klepnite na a vyberte reproduktory alebo Apple TV. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. uistite sa. alebo nemôžete nájsť váš AirPlay systém. audioknihy alebo podcastu Klepnite na od začiatku Prechod na nasledujúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Prechod na predchádzajúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Klepnite na . alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na . alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.Ovládanie prehrávania zvuku Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrazovka „Práve hrá“. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. a v zozname vyberte iPhone.

že bol pridaný ku skladbe v iTunes. (Texty sa zobrazia v prípade. Čím dlhšie držíte ovládací prvok. alebo ak je prehrávanie pozastavené tak aplikáciu. Môžete tiež vidieť čas. alebo prejdite prstom po obale albumu smerom doprava. ktorá hrala pred pozastavením prehrávania.) Návrat na zoznam skladieb Návrat na obrazovku „Práve hrá“ Zobrazenie textu skladby Zobrazenie ovládania prehrávania zvuku z inej aplikácie alebo zo zamknutej obrazovky: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava. Zobrazí sa ovládanie opakovania. že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami o skladbe v aplikácii iTunes. stlačte tlačidlo Domov dvakrát.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Dotknite sa a podržte prst na alebo . Text skladby sa vám zobrazí v prípade. zostávajúci čas a číslo skladby. funkcie Genius. Klepnite počas prehrávania skladby na obal albumu. Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky. klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá. Kapitola 8 iPod 101 . Vpravo sa zobrazí ikona aktívnej aplikácie. Klepnite na . Ak je iPhone zamknutý a hrá hudba. ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby. náhodného výberu skladieb a indikátor prehrávania. Kliknutím na ikonu môžete túto aplikáciu otvoriť. Pomocou zobrazeného ovládania kontrolujete práve hrajúcu aplikáciu. Na slúchadlách iPhone stlačte a podržte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe pre rýchle prevíjanie dopredu alebo trikrát rýchlo po sebe pre prevíjanie dozadu. Klepnite na „Práve hrá“. tým je prevíjanie rýchlejšie.

Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. ak chcete. Skok na ktorékoľvek miesto v prehrávanej skladbe Oznámenie skladby.Indikátor prehrávania umožňuje skok na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Klepnite na . Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. ktoré vám umožňujú vytvoriť nový Genius playlist. = Táto skladba už bola označená ako skladba. = iPhone bude opakovane prehrávať aktuálnu skladbu. = iPhone nie je nastavený na opakované prehrávanie skladieb. Zobrazí sa Genius playlist spolu s tlačidlami. vašim sledovateľom v službe Ping Vytvorenie Genius playlistu 102 Kapitola 8 iPod . obnoviť aktuálny alebo uložiť playlist. ktorá sa vám páči. aby iPhone opakoval iba práve prehrávanú skladbu. Klepnite na ešte raz. Klepnite na . = iPhone bude opakovane prehrávať všetky skladby z aktuálneho albumu alebo zoznamu. Poloha prehrávania Genius Indikátor priebehu Zamiešať Opakovať Ping páči sa Ping zverejniť Opakované prehrávanie skladieb na iPhone Klepnite na . ktorá sa vám páči. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. Čím nižšie posuniete prst. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia.

iPhone bude v náhodnom poradí prehrávať skladby práve z tohto zoznamu. Zobrazí sa ikona mailu. Môžete tiež vidieť čas. ovládanie rýchlosti prehrávania. albumu alebo iného zoznamu v náhodnom poradí Skrytie textov skladieb Ovládanie podcastov a audiokníh Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky a informácie. Prehrávanie skladieb z ľubovoľného playlistu. Klepnite na ešte raz. ktorý uplynul od začiatku prehrávania. zostávajúci čas a číslo epizódy alebo kapitoly. Klepnite na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu. = iPhone bude prehrávať skladby v náhodnom poradí. = iPhone bude prehrávať skladby v normálnom poradí. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol zároveň s posúvaním ovládacieho prvku na indikátore prehrávania. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie skladieb na iPhone. alebo nie je vo vašom iPhone zapnuté prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. Poslať emailom Prehrať znovu posledných 30 sekúnd Rýchlosť prehrávania Indikátor priebehu Posuvník Kapitola 8 iPod 103 . Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Či už je.Zverejnenie komentára o skladbe v službe Ping Nastavenie náhodného prehrávania skladieb na iPhone Klepnite na . Klepnite na . pretočenie o 30 sekúnd dozadu a indikátor prehrávania. ak klepnete na Zamiešať v hornej časti ľubovoľného zoznamu skladieb. Napríklad pre prehrávanie všetkých skladieb vo vašom iPhone v náhodnom poradí vyberte Skladby > Zamiešať.

potom povedzte „album“. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. Čím nižšie posuniete prst. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. Prehranie posledných 30 sekúnd Nastavenie rýchlosti prehrávania Klepnite na . = Prehrávať normálnou rýchlosťou. Zobrazenie a skrytie ovládacích prvkov Skrytie informácií o podcaste Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod Ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na iPhone. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania. „aká je to skladba“. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. = Prehrávať polovičnou rýchlosťou. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Klepnite do stredu obrazovky. Ovládanie prehrávania hudby Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. Prehrávanie albumu. = Prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Ovládanie hlasom môžete tiež aktivovať stlačením a podržaním stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. 104 Kapitola 8 iPod . Prehrávanie skladieb môžete ovládať pomocou nasledujúcich príkazov. Povedzte „čo hrá“. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Povedzte „Genius“. Klepnite na .Odoslanie odkazu na podcast emailom Skok na ľubovoľnú časť prehrávaného súboru Klepnite na .

V zozname skladieb môžete rolovať ťahaním prsta smerom nahor alebo nadol. Listovanie v obaloch albumov Zobrazenie zoznamu skladieb v albume Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava. Prípadne znovu klepnite na . Klepnite na obal albumu alebo na . Návrat na obal albumu Spustenie prehrávania alebo pozastavenie aktuálnej skladby Kapitola 8 iPod 105 . Prehratie vybranej skladby Klepnite na skladbu. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow Pri prezeraní hudby môžete otočiť iPhone naležato a prechádzať obsah iTunes pomocou funkcie Cover Flow – listovať v hudbe prostredníctvom obalov albumov. Klepnite na názov albumu. Klepnite na alebo .

playlistov. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. podcastov a iného obsahu.) Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Vyhľadávanie hudby: Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb. Hodnotenie môžete využiť napríklad pri vytváraní živých playlistov v iTunes. Pre návrat späť na obrazovku „Práve hrá“ klepnite na obal albumu. z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke Práve hrá klepnite na . Genius Mixy sú znovu vytvárané pri každom spustení.Zobrazenie všetkých skladieb v albume Zobrazenie všetkých skladieb z albumu. interpretov. ktoré sa hodia k vami vybranej skladbe z knižnice. Vyhľadávanie zvukového obsahu je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. albumy a skladateľov skladieb. Genius playlist je zbierka skladieb. takže sa nikdy neopakujú. (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok. Tieto sa dynamicky aktualizujú napríklad na základe vášho hodnotenia. Používanie funkcie Genius na iPhone Funkcia Genius automaticky vyhľadá také skladby z vašej knižnice. Genius playlisty môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich s iPhone. Hodnotenie Späť na obrazovku „Práve hrá“ Ďalšie skladby z albumu V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby. Klepnite na skladbu pre spustenie jej prehrávania. ktorý ste synchronizovali s iPhone. Vyhľadávanie zvukového obsahu Vyhľadávať môžete názvy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Hodnotenie skladby: Potiahnite prst po lište s hodnotením a prideľte skladbe jednu až päť hviezdičiek. interpretov. 106 Kapitola 8 iPod . Klepnite na „Vyhľadať“. Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby. Genius playlisty môžete vytvárať aj priamo na iPhone. ktoré sa k sebe hodia. alebo v inom zobrazení obsahu iPodu zadajte hľadaný text.

Genius je bezplatná služba. Vytvorenie Genius playlistu na iPhone: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. Môžete tiež vytvoriť Genius playlist na základe práve prehrávanej skladby. Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone. ktoré neboli vybrané na synchronizáciu. iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby z vašej knižnice.Genius Mixy sú automaticky vytvárané v iTunes. Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix. čím zobrazíte dodatočné ovládacie prvky a potom klepnite na . pokiaľ ste v iTunes nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy. musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Počet bodiek v spodnej časti obrazovky zodpovedá počtu mixov. 2 Klepnite na skladbu v zozname. ktoré chcete synchronizovať s iTunes. klepnite najprv na Viac). Na obrazovke Práve hrá klepnite na obal albumu. Môžete mať napríklad Genius Mixy s výberom skladieb žánru R&B alebo Alternatívny rock. iTunes vytvorí rôzne mixy v závislosti od druhov hudby. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky. klepnite najprv na Viac) a potom na Genius Playlist. ktorá však vyžaduje Apple ID. Uloženie Genius playlistu: Klepnite na „Uložiť“ v playliste. Genius vytvorí playlist s ďalšími skladbami vybranými na základe tejto skladby. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží medzi Playlisty. Kapitola 8 iPod 107 . ktoré máte uložené vo vašej knižnici iTunes. ktoré se synchronizovali z iTunes a znázorňuje práve prezeraný mix. Prehrávanie Genius Mixu: Klepnite na mix alebo na . Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená.

nebudete ho môcť vymazať priamo z vášho iPhone. Vytváranie playlistov Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vlastné playlisty. Vymazanie uloženého Genius playlistu: Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na „Vymazať“. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. Po tom. Klepnite na „Pridať všetky skladby“ v hornej časti akéhokoľvek zoznamu a pridáte všetky skladby z daného zoznamu. 108 Kapitola 8 iPod .. Môžete tiež upravovať playlisty synchronizované z iTunes na vašom počítači. Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Genius playlist vytvorený a uložený v iPhone bude pri najbližšom pripojení synchronizovaný s iTunes. Vytvorenie Genius playlistu na základe inej skladby: Klepnite na Genius playlist. 4 Ak ste skončili s úpravami. čím ju pridáte do playlistu. klepnite najprv na Viac) a potom na „Pridať playlist.. Obnovením playlistu vytvoríte na základe vybranej skladby nový playlist zložený z iných skladieb. 3 Vyhľadajte skladby pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky. Môžete obnoviť ktorýkoľvek Genius playlist. použite iTunes. Ak chcete upraviť názov playlistu. ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes.“ 2 Zadajte meno playlistu a klepnite na „Uložiť“. alebo vytvorený priamo na iPhone. klepnite na „Hotovo“. či už bol vytvorený v iTunes a synchronizovaný s iPhone.Môžete vytvoriť a uložiť toľko Genius playlistov. koľko len budete chcieť. Vytvorenie playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. Obnovenie Genius playlistu: Klepnite na „Obnoviť“ v playliste. potom klepnite na „Nový“ a vyberte skladbu. zastaviť jeho synchronizáciu alebo ho vymazať. Klepnite na akúkoľvek skladbu alebo video.

hudobných videoklipov alebo video podcastov.. Ak video obsahuje viacero jazykových verzií.. ktorý chcete upraviť 2 Klepnite na „Upraviť“ a môžete vykonať jednu z nasledovných činností: Â Pre posunutie skladby v zozname vyššie alebo nižšie. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast alebo TV seriál zobrazíte zoznam epizód. Prehrávanie videí Prehrávanie videa: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Â Pre pridanie ďalších skladieb klepnite na 3 Ak ste skončili s úpravami. Videá iPhone umožňuje prehrávanie videí. Ak vymažete skladbu z playlistu. . klepnite na „Hotovo“. Zobrazenie ovládania prehrávaného videa: Klepnite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky. Ak upravíte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. napríklad filmov. Kapitola 8 iPod 109 . môžete si vybrať jazyk alebo zobraziť titulky. Â Pre vymazanie skladby z playlistu klepnite na vedľa názvu skladby a potom klepnite na „Vymazať“. klepnite na „Viac epizód. Vyčistenie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vyčistiť a potom klepnite na „Vyčistiť“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. klepnite najprv na Viac) a potom na playlist.Úprava playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. nebude vymazaná z iPhone. Vymazanie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vymazať a potom klepnite na „Vymazať“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). alebo zobraziť zoznam kapitol a prehrať ktorúkoľvek z nich. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. potiahnite vedľa názvu skladby. Ak sa video skladá z kapitol. Získanie ďalších epizód podcastu alebo TV seriálu: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na video. Potvrďte vymazanie klepnutím na „Vymazať playlist“. môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu. Potvrďte voľbu klepnutím na „Vyčistiť playlist“.“.

Ovládanie prehrávania Aby bol naplno využitý potenciál širokouhlého displeja. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Dotknite sa a podržte prst na 110 Kapitola 8 iPod . sú videá prehrávané v režime na šírku. Klepnite na a v zozname vyberte iPhone. Klepnite na tlačidlo kapitolu. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Klepnite na . Klepnite dvakrát na . Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Prechod na nasledujúcu kapitolu (ak je dostupná) Prechod na predchádzajúcu kapitolu (ak je dostupná) Spustenie prehrávania vybranej kapitoly (v prípade. a zo zoznamu vyberte alebo . Indikátor priebehu Posuvník Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť AirPlay Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu Hlasitosť Spustiť od začiatku/Prevíjanie dozadu Pozastavenie videa Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. že video obsahuje kapitoly) Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Klepnite na . alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.

Klepnite na a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Zastavenie prehrávania videa Roztiahnutie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky Výber alternatívnej jazykovej verzie (ak je k dispozícii) Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú k dispozícii) Vyhľadávanie videí Vyhľadávať môžete názvy filmov. Čím nižšie posuniete prst. môžu sa po stranách alebo v hornej. ak chcete roztiahnuť video na celú obrazovku. či dolnej časti obrazovky zobraziť čierne pruhy. Ak roztiahnete video na celú obrazovku. jeho horná alebo bočné časti môžu byť orezané. Klepnite na a vyberte jazyk alebo „Vyp. ktoré ste synchronizovali s iPhone.Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. Klepnite na „Vyhľadať“. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. TV seriálov a video podcastov. Klepnite na „Hotovo“. Vyhľadávanie videí je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Prípadne stlačte tlačidlo Domov . Ak zobrazíte video na šírku obrazovky. Klepnite na .“ zo zoznamu „Titulky“. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Klepnite na . Kapitola 8 iPod 111 . Klepnutím na video dvakrát prepínate medzi týmito dvoma spôsobmi zobrazenia. Vyhľadávanie videí: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu videí. ak chcete roztiahnuť video na šírku obrazovky.

(Požičané filmy a TV seriály nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.apple. Poznámka: Apple káble. Videá môžete taktiež bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a kliknite na Filmy. 112 Kapitola 8 iPod . Po vypršaní tohto času budú požičané položky automaticky vymazané. Sťahovanie môžete pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom. Prehrávanie požičaného filmu či TV seriálu: Na iPhone. že boli požičané v iTunes na vašom počítači.) Viac v časti „“ na strane 186. Váš počítač musí byť pripojený na internet. alebo ich do iPhone preniesť z knižnice iTunes na vašom počítači. Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom len v prípade. vyberte iPod > Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Filmy požičané na iPhone 4 nie je možné prenášať do počítača. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Prenášanie požičaných filmov medzi iPhone a vašim počítačom: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). 3 Kliknite na Presunúť vedľa položky. Prehrávanie videí v TV prijímači Videá z aplikácie iPod si môžete prehrávať na vašom TV prijímači prostredníctvom: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom.Prehrávanie požičaných filmov a seriálov Filmy požičané na iTunes Store si môžete prezerať na vašom iPhone. Požičané filmy a TV seriály si môžete stiahnuť priamo do iPhone. ktoré sú úplne stiahnuté. Pred požičaním filmu či TV seriálu si pozrite v iTunes jeho výpožičnú dobu. klepnite najprv na Viac) a vyberte film alebo TV seriál. Platnosť požičaných filmov a TV seriálov po určitej dobe vyprší a po začatí pozerania filmu či TV seriálu máte na jeho dopozeranie obmedzený čas. Prehrávať sa dajú len filmy či TV seriály. Navštívte www. ktorú chcete presunúť a potom kliknite na Použiť.

aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. môžete vymazať niektoré videá. Ak nechcete. Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej iTunes knižnici a zvoľte možnosť „Advanced“ (Ostatné) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť pre iPod alebo iPhone verziu). Prehrávanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. že ho na iPhone nie je možné prehrať.Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Ak tlačidlo nie je zobrazené. alebo videá stiahnuté z internetu a pridané do iTunes. Vymazávanie videí z iPhone Ak chcete na iPhone získať voľné miesto. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. znovu klepnite na a v zozname vyberte iPhone. Potom preneste konvertované video na iPhone. Apple Composite AV Cable. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. Vymazaním videa z iPhone (s výnimkou požičaného filmu či TV seriálu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. Ak je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. Konvertovanie videí pre iPhone Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete na iPhone prehrávať aj iné videá. napríklad tie. môže sa znovu objaviť na iPhone. Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo doprava a klepnite na „Vymazať“. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. uistite sa. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Kapitola 8 iPod 113 . projektoru alebo VGA displeju. Dôležité: Ak z iPhone vymažete požičaný film či TV seriál. Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to. ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. môžete toto video konvertovať. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone.

apple. Klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. na „Štart“. Zadajte vaše Apple ID a heslo a potom kliknite na Vytvoriť domáce zdieľanie. klepnite na „Nastaviť“ a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite. Na vašom počítači musí byť spustená aplikácia iTunes a zapnuté Domáce zdieľanie. 114 Kapitola 8 iPod . potom klepnite na Zdieľané a vyberte vašu knižnicu iTunes. iPhone a váš počítač musia byť pripojení k rovnakej Wi-Fi sieti.2 alebo novšiu verziu dostupnú na www. Bonusový obsah. aké ste použili pri zapínaní domáceho zdieľania v iTunes. filmy a TV seriály na vašom iPhone v knižnici iTunes na vašom Macu alebo PC. aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo videí. skladby a ďalšie záložky v aplikácii iPod budú namiesto obsahu vášho iPhone zobrazovať obsah vašej knižnice iTunes.3) vám umožňuje prehrávať hudbu.Domáce zdieľanie Domáce zdieľanie (iOS 4. zatvoria sa všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne. Playlisty. interpreti. ako napríklad digitálne brožúry dodávané s CD a iTunes Extras. Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí. Domáce zdieľanie musí byť navyše prihlásené k tomu istému Apple účtu ako Domáce zdieľanie na iPhone. Nastavenie automatického vypnutia iPhone môžete nastaviť tak. Návrat k obsahu na vašom iPhone: V aplikácii iPod klepnite na Viac. potom klepnite na Zdieľané a vo vrchnej časti zoznamu vyberte iPhone. 3 V aplikácii iPod klepnite na Viac. Poznámka: Domáce zdieľanie vyžaduje iTunes 10. Prehrávanie hudby alebo videí na vašom iPhone v knižnici iTunes: 1 V iTunes na vašom Macu alebo PC vyberte Rozšírené > Zapnúť domáce zdieľanie. Nastavenie automatického vypnutia: Na ploche vyberte „Hodiny“ > „Časovač“ a pohybom prsta nastavte počet hodín a minút. nie je možné zdieľať.com/sk/itunes/download. 2 V Nastaveniach vyberte iPod a potom v domácom zdieľaní zadajte rovnaké Apple ID a heslo.

na miesto tlačidla. ktoré chcete nahradiť. ktoré používate najčastejšie. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Ak napríklad často počúvate podcasty.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. Kapitola 8 iPod 115 . Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Po skončení klepnite na „Hotovo“. môžete nahradiť tlačidlo „Skladby“ tlačidlom „Podcasty“. Klepnutím na „Viac“ môžete kedykoľvek zobraziť všetky tlačidlá.

môžete posielať aj správy. Poznámka: Podpora SMS a MMS nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. že zadáte viacero adries. Pokiaľ môžete uskutočniť hovor. Klepnite do textového poľa nad klávesnicou. na ktoré bude odoslaná. Ikona aplikácie Správy na ploche zobrazuje počet neprečítaných správ. videá. napíšte správu a klepnite na Odoslať. Používanie aplikácie Správy môže byť dodatočne spoplatnené. prípadne klepnite na a zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt. 116 .apple. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Odoslanie správy: Klepnite na a zadajte telefónne číslo alebo meno.Správy 9 Odosielanie a prijímanie správ UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. Odosielanie a prijímanie textových správ môže byť spoplatnené v závislosti od predplateného volacieho programu.com/sk_SK/manuals/iphone. Počet neprečítaných správ Aplikáciu Správy môžete použiť vždy. kontaktné údaje a hlasové poznámky iným zariadeniam s podporou MMS. takže môžete posielať fotografie. Aplikácia Správy umožňuje odosielanie správ každému vlastníkovi telefónu alebo iného zariadenia s podporou SMS. Aplikácia Správy podporuje aj MMS. Jednu správu môžete odoslať viacerým ľuďom tak. keď sa nachádzate v dosahu mobilnej siete.

potom v konverzácii napíšte novú správu a klepnite na Odoslať.Ak správu nie je možné odoslať (ak ste napríklad mimo dosahu mobilnej siete). že je v časti Nastavenia > Správy zapnuté skupinové odosielanie správ. Odpovedanie na správu a odoslanie správy osobe alebo skupine. zobrazí sa výstražný odznak na ikone priečinka. Odznak s výstrahou Vaše konverzácie sa ukladajú do zoznamu správ. Poznámka: Uistite sa. zobrazí sa na ikone aplikácie Správy na ploche výstražný odznak. V prípade. sú označené modrou bodkou . Vami odoslané textové správy Textové správy odoslané druhou stranou iPhone zobrazuje 50 najnovších správ z danej konverzácie. Ak je aplikácia Správy v priečinku. ktoré obsahujú neprečítané správy. Staršie správy zobrazíte klepnutím na Načítať staršie správy v hornej časti obrazovky. Konverzácie. ktorej ste už správu posielali: Klepnite na meno alebo telefónne číslo v zozname správ. Kapitola 9 Správy 117 . Klepnite na konverzáciu v zozname pre jej zobrazenie. odpovede neuvidia. že zadávate telefónne číslo manuálne (namiesto výberu z kontaktov). Odpovede od prijímateľov týchto správ sú odosielané len vám. alebo odoslanie ďalšej správy v rámci konverzácie. Skupinové odosielanie správ (nie je dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach) vám umožňuje odoslať správu viacerým adresátom. Odoslanie správy skupine ľudí: Klepnite na a potom pridajte príjemcov. musíte pred zadaním ďalšieho čísla klepnúť na kláves Enter. ktorým ste správu odoslali. Ostatní ľudia.

Poznámka: Pole pre predmet a nastavenie jeho zobrazenia nebudú zobrazené v prípade. Poznámka: Počet zadaných znakov nebude zobrazený počas zadávania textu do poľa s predmetom. Počítanie znakov sa vám môže hodiť napríklad v prípade (vtedy). 2 Klepnite na vedľa mena alebo čísla a potom klepnite na Textová správa. klepnite na to. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. môžete textovým správam priradiť predmet. alebo po priložení fotografie či videa. Zobrazenie poľa pre predmet správy: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Zobraziť predmet. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. Vypínanie a zapínanie počítania znakov: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na prepínač Počítať znaky. keď je odosielanie a prijímanie príloh spoplatnené.Odoslanie správy obľúbenému alebo poslednému číslu: 1 Na ploche klepnite na ikonu aplikácie Telefón a potom klepnite na Obľúbené alebo Posledné. že váš operátor nepodporuje MMS. Poznámka: Nastavenie služby MMS sa nezobrazí v prípade. Vypnutie a zapnutie MMS: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Správy MMS. na ktoré chcete správu odoslať. V prípade. Klepnite na pole a zadajte hľadaný text. ak sú spoplatnené operátorom. 118 Kapitola 9 Správy . Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. Vyhľadávanie v správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadávanie zoznamu správ: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazíte vyhľadávacie pole. že je dostupná služba MMS. že váš operátor nepodporuje MMS. Službu MMS môžete vypnúť napríklad vtedy. 3 Ak sa zobrazí viacero telefónnych čísiel. Vyhľadávanie správ Obsah správ v zozname správ môžete prehľadávať. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach správ.

Odoslanie hlasovej poznámky: V aplikácii Diktafón klepnite na . Odosielanie hlasových poznámok Hlasové poznámky (nahrávky) môžete odosielať v správach do iných zariadení (len do zariadení podporujúcich MMS). alebo klepnite na „Vybrať existujúce“ a potom vyberte položku z albumu fotografií. Nakoniec klepnite na Vybrať. klepnutím vyberte nahrávku. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. Potom klepnite na Kopírovať. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. Potom klepnite na „Odfotiť alebo nahrať video“. Odoslanie fotografie a videa: Klepnite na . Ak váš operátor nepodporuje odosielanie fotografií a videí v MMS správach a takéto správy nemôžete odosielať. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. potom klepnite na Zdieľať a nakoniec na MMS. ktorú chcete odoslať. Fotografiu alebo video môžete vložiť do Mailovej správy alebo do inej MMS správy. Uloženie fotografie alebo videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu alebo video v konverzácii. Kapitola 9 Správy 119 . iPhone v prípade potreby skomprimuje fotografiu alebo video.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete spraviť priamo v aplikácii Správy a odoslať ich v rámci konverzácie s iným zariadením podporujúcim MMS. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom.“ na strane 138. „Fotoaparát. sa nezobrazí. Fotografie a videá prijaté v aplikácii Správy môžete ukladať do albumu Fotoaparát. Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst.

Preposlanie konverzácie: Vyberte konverzáciu a klepnite na Upraviť. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie. Môžete tiež švihnúť prstom po displeji smerom doprava alebo doľava a klepnúť na Vymazať. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberte časti konverzácie. Odkaz môže otvoriť webovú stránku v Safari. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. V prípade potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie. Â Ak chcete danej osobe poslať email. klepnite na Kontaktné údaje a potom klepnite na emailovú adresu. Â Ak chcete danej osobe zavolať použitím funkcie FaceTime. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. (Pre rýchly presun na hornú časť obrazovky klepnite na stavový riadok) Â Ak chcete danej osobe zavolať. ktoré chcete vymazať. Potvrďte voľbu klepnutím na Vymazať konverzáciu. klepnite na Zavolať. klepnite na FaceTime. Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť. alebo zobraziť polohu na mape. potom na vedľa konverzácie a nakoniec na „Vymazať“. konverzácia zostane zachovaná: Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky. Používanie odkazov a informácií o kontakte Zavolanie. Pre návrat do zoznamu textových správ stlačte tlačidlo Domov a potom klepnite na ikonu aplikácie Správy. otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. Klepnite na Preposlať. ktoré chcete preposlať. Vymazanie všetkých správ z konverzácie. Klepnite na Vymazať. vytočiť telefónne číslo. 120 Kapitola 9 Správy . môžete vymazať neželané správy. Po skončení klepnite na „Hotovo“. vykonanie FaceTime hovoru alebo odoslanie emailu niekomu.Upravovanie konverzácií Ak chcete uchovať len časť konverzácie. Aktivovanie odkazu v správe: Klepnite na odkaz. Vymazanie konverzácie: Klepnite na „Upraviť“. komu ste posielali textovú správu: Klepnite na správu v zozname textových správ a presuňte sa do hornej časti konverzácie. Potom zadajte jedného alebo viacerých adresátov a klepnite na Odoslať.

Klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky a potom na MMS. upozornenia na prijatie textovej správy nebudú prehrávané. ktorej kontaktné údaje chcete zdieľať. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. že zobrazuje náhľady nových správ. alebo klepnite na „Žiadny“. Zapínanie a vypínanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na Správy a na Zobraziť náhľad. Zobrazovanie náhľadov môžete vypnúť v Nastaveniach. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať.Pridanie adresáta správy do kontaktov: Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na Pridať do kontaktov. Môžete tiež povoliť pripomienky textových správ.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Nastavenie prehrávania pripomienok pri prijatí novej textovej správy alebo náhľadu: V Nastaveniach vyberte Zvuky a potom klepnite na Nová textová správa. keď je iPhone zamknutý. Vyberte si jeden zo zvukov pripomienok. Kapitola 9 Správy 121 . Zobrazenie pripomienok viacerých správ (iOS 4. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Uloženie prijatých kontaktných údajov: Klepnite na obláčik s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Priradiť ku kontaktu“ Správa náhľadov a pripomienok iPhone je z štandardne nastavený tak. ak nechete prehrávať hlasové pripomienky. alebo používate inú aplikáciu. Odoslanie kontaktných informácií: V kontaktoch klepnite na osobu.

Môžete prehľadávať názvy. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet.Kalendár 10 O aplikácii Kalendár Aplikácia Kalendár vám poskytuje okamžitý prístup k vašim kalendárom a udalostiam. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciami iCal alebo Microsoft Entourage na Macu. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. resp. Microsoft Exchange. Yahoo! alebo CalDAV účet. 122 . Google. Môžete odoberať kalendáre iCalendar (. upravte alebo zrušte stretnutia na iPhone a synchronizujte ich spätne s počítačom alebo kalendárovým účtom. môžete prijímať a odpovedať na pozvánky od ostatných a pozývať ľudí na vami naplánované udalosti. vaše kalendáre sa môžu synchronizovať bezdrôtovo. iPhone môžete synchronizovať s kalendármi na vašom počítači a so službami ako MobileMe. pozvánky. môžete si ich prezerať v aplikácii Kalendár. alebo importovať . Ak ste ku kontaktom priradili narodeniny. Microsoft Exchange. Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. alebo niekoľko kalendárov naraz. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. Ak máte účet MobileMe. určené len na čítanie. ku ktorým ste sa pripojili z vášho počítača.ics). Yahoo! a Google. Vytvorte. aplikáciami Microsoft Outlook 2003. Rovnako je možné s iPhone synchronizovať zdieľané kalendáre MobileMe.ics súbory z emailu. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. lokality a poznámky udalostí. 2007 alebo 2010 na PC. Synchronizácia kalendárov Aplikáciu Kalendár môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču.

Pre zobrazenie vybraných kalendárov klepnite na „Hotovo“. V Nastaveniach na vašom iPhone zapnite kalendáre vo vašich účtoch MobileMe. Pridať udalosť Dni označené bodkou majú naplánovanú udalosť Udalosti vybraného dňa Odpovedať na pozvánku Zobraziť dnešný deň Prepínanie medzi zobrazeniami Kapitola 10 Kalendár 123 . alebo všetky kalendáre naraz. ktoré si chcete prezerať. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. alebo nastavte CalDAV účet. Google alebo Yahoo! pre bezdrôtovú synchronizáciu kalendárov. Prepínanie zobrazení: Klepnite na „Zoznam“. Klepnutím na zobrazíte udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca. Klepnutím na alebo nasledujúceho dňa. klepnite na „Narodeniny“ v spodnej časti obrazovky.  Zobrazenie Deň: Rolovaním smerom nahor alebo nadol môžete prezerať udalosti z jedného dňa. Ak chcete zobraziť narodeniny vašich kontaktov. Microsoft Exchange. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. vybrané kalendáre. ak ho podporuje vaša firma alebo organizácia. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Výber kalendárov na prezeranie: Klepnite na „Kalendáre“ a potom vyberte kalendáre. Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia v jedinom kalendári na vašom iPhone. Pre rýchle označenie alebo odznačenie všetkých kalendárov klepnite na „Zobraziť všetky kalendáre“ alebo „Skryť všetky kalendáre“. „Deň“ alebo „Mesiac“. alebo alebo zobrazíte udalosti z predchádzajúceho  Zobrazenie Mesiac: Klepnite na deň pre zobrazenie jeho udalostí. Prezeranie kalendárov Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre.  Zobrazenie Zoznam: Všetky vaše pripomienky a udalosti sa zobrazia v jednom zozname.

pásiem“ a zapnite podporu časových pásiem. 2 V časti „Kalendáre“ klepnite na „Podpora čas.Zobrazenie informácií o udalosti: Klepnite na udalosť. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Vyhľadávanie udalostí: V zobrazení Zoznam zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. kalendáre“. kontakty. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. lokalitách a poznámkach udalostí vo vašich kalendároch. Upravenie časov udalostí na základe časových pásiem nastavených na iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. 124 Kapitola 10 Kalendár . Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. Vyhľadávanie v kalendároch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. pozvánkach. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. ktoré práve prezeráte. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. Kalendár vyhľadáva len v udalostiach. Vyhľadávanie v kalendároch Vyhľadávať môžete v názvoch. 3 Klepnite na „Časové pásmo“ a vyhľadajte mesto nachádzajúce sa vo vybranom časovom pásme.

Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. nemusí iPhone zobraziť pripomienku v správny lokálny čas. Vymazanie udalosti: Klepnite na udalosť.  Poznámky Kalendáru určenému len na čítanie nemôžete priradiť udalosť. aby zároveň prehral zvuk (viac v časti „Pripomienky“ na strane 128). môžete pozývať ostatných na vaše udalosti alebo stretnutia. iPhone môžete nastaviť tak.  Kalendár Predvolený kalendár môžete meniť pomocou nastavenia „Predvolený kalendár“. klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať udalosť“ v dolnej časti obrazovky. Pridanie udalosti: Klepnite na . Viac v časti „Kalendáre“ na strane 224. ak sa jedná o celodennú udalosť)  Opakovanie udalosti — žiadne. týždeň. dátum alebo čas v emailovej správe. Ak cestujete. Zadať môžete nasledovné informácie:  Názov  Lokalitu  Začiatok a koniec udalosti (alebo „Celodenná udalosť“. zobrazí sa vám možnosť nastaviť ďalšie pripomienky. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. ak chcete zmeniť informácie udalosti. Kapitola 10 Kalendár 125 . dva týždne. Udalosti môžete vytvoriť aj klepnutím na deň.Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Kalendár môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone. zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na „Hotovo“. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. mesiac alebo rok  Pozvánky (ak sú podporované vaším kalendárovým serverom)  Pripomienku — v čase päť minút až dva dni pred udalosťou Ak nastavíte jednu pripomienku. Aktualizácia udalosti: Klepnite na „Upraviť“. iPhone zobrazí správu. Keď nastane čas udalosti. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 84. každý deň.

Po prijatí pozvánky sa stretnutie zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara). ktorý indikuje celkový počet nových pozvánok.Odpovedanie na pozvánky Ak máte účet Microsoft Exchange alebo MobileMe s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. prípadne klepnite na „Udalosť“ s pozvánkami a klepnite na pozvánku. pre zobrazenie obrazovky  Klepnutím na „Pozvánka od“ získate kontaktné údaje usporiadateľa stretnutia. Počet nových pozvánok sa takisto zobrazí na ikone aplikácie Kalendár na ploche. 126 Kapitola 10 Kalendár . Počet pozvánok na stretnutie Odpovedanie na pozvánku v Kalendári: 1 Klepnite na pozvánku v kalendári. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí s odznakom. Klepnutím na emailovú adresu odošlete usporiadateľovi email. Ak sa usporiadateľ nachádza v zozname vašich kontaktov. môžete prijímať pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne. môžete mu klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu.

klepnite na „Pripomienka“. Vaše komentáre sa zároveň zobrazia na obrazovke „Info“ k danému stretnutiu. môžete vašu odpoveď neskôr zmeniť. Ak ste prijali alebo dočasne prijali pozvánku. dočasne prijmete alebo zamietnete pozvánku. Poznámky vytvára usporiadateľ stretnutia. Pozvánky na stretnutia sú zároveň odoslané v emailovej správe. môžete jej klepnutím zavolať. Klepnutím na meno osoby zobrazíte informácie o pozvanej osobe. Pokiaľ prijmete. alebo poslať textovú správu. Kapitola 10 Kalendár 127 . Klepnite na „Pridať komentár“. Otvorenie pozvánky v emailovej správe: Klepnite na pozvánku.  Ak chcete. aby iPhone prehral pred stretnutím zvukovú pripomienku. 2 Klepnite na „Prijať“. ktorá vám umožňuje prejsť na obrazovku „Info“ priamo z aplikácie Mail. ak chcete pridať komentár do emailovej správy určenej usporiadateľovi stretnutia. Klepnutím na „Účastníci“ zobrazíte zoznam osôb pozvaných na stretnutie. Ak sa pozvaná osoba nachádza v zozname vašich kontaktov.  Klepnite na „Pridať komentár“. „Možno“ alebo „Zamietnuť“. Klepnutím na emailovú adresu odošlete pozvanej osobe email. bude usporiadateľovi odoslaný email s komentármi. ak chcete upraviť vaše komentáre. ktoré ste k pozvánke pridali.

Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté.Odoberanie kalendárov Odoberať môžete kalendáre. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. 128 Kapitola 10 Kalendár . 3 Zadajte informácie o serveri a klepnite na „Ďalej“ pre overenie odoberania. iPhone zobrazí správu. pripomienky udalostí nebudú prehrané. ktorý vám príde v emailovej alebo textovej správe na iPhone. 2 Vyberte „Iný“ a potom vyberte „Pridať odoberaný kalendár“.ics) zverejnený na internete môžete odoberať jednoduchým klepnutím na odkaz.ics). vyberte kalendár do ktorého chcete pridať dané udalosti a nakoniec klepnite na Hotovo. Google a aplikácie iCal na Mac OS X. iCal (prípadne iný kalendár formátu . ktoré používajú formát iCalendar (. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone môžete prezerať. Odoberanie kalendára: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. avšak neprehrá žiadny zvuk. kontakty. kontakty. ani v nich vytvárať nové udalosti. Po zobrazení zoznamu udalostí klepnite na Pridať všetky. Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Udalosti do kalendára môžete pridať aj importovaním kalendárového súboru z emailovej správy. Pripomienky Nastavenie pripomienok udalostí v kalendári: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite „Pripomienky kalendára“. 4 Klepnite na Uložiť. kalendáre”. V časti „Kalendáre“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“.ics. Naimportovať môžete štandardný kalendárový súbor s koncovkou . Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. Odoberanie kalendárov podporuje množstvo kalendárových služieb. vrátane Yahoo!. nie je však možné ich upravovať. Importovanie udalostí z kalendárového súboru: V aplikácii Mail otvorte správu a klepnite na kalendárový súbor. Zvukové pripomienky pozvánok: V Nastavenia vyberte „Mail. Ak sú pripomienky kalendára vypnuté a má dôjsť k udalosti.

0 alebo novšia verzia (iba fotografie) Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom vo vašom počítači obsahujúcim obrázky. 129 . Poznámka: Služba MMS je k dispozícii vtedy.6 alebo novšiu verziu).3 alebo novšia verzia (synchronizácia videí vyžaduje iPhoto 6. odosielať ich do galérií na MobileMe a tlačiť (fotky). Služba môže byť spoplatnená. priateľmi alebo kolegami. môžete si prezerať fotografie a videá nasnímané s iPhone. V prípade. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57.Fotky 11 O aplikácii Fotky iPhone vám umožňuje nosiť vaše fotografie a videá všade so sebou. alebo ich priradiť ku kontaktu kvôli ľahšej identifikácii volajúceho. v MMS správach. Fotky a videá si môžete prezerať na vašom iPhone. prípadne Aperture (iba fotografie) Â PC: Adobe Photoshop Elements 8. iPhone podporuje formáty videa H.3). alebo môžete použiť AirPlay a Apple TV na ich prehrávanie na TV (iOS 4. Fotografie a videá môžete tiež odosielať v emailových správach. ak ju podporuje váš operátor.0. Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Aplikácia iTunes umožňuje synchronizovať vaše fotografie a videá s nasledujúcimi aplikáciami: Â Mac: iPhoto 4. použiť ich ako pozadie. takže sa o ne môžete kedykoľvek podeliť s vašou rodinou.264 a MPEG-4 s AAC audiom. že nie je možné synchronizovať video do iPhone.0. budete zrejme musieť pomocou iTunes vytvoriť verziu tohto videa určenú pre iPhone. Fotografie a videá môžete synchronizovať s vaším počítačom.

0 (súčasť balíka iLife '09) alebo novšej. tvárí alebo miest. kde boli nasnímané. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Klepnutím na tlačidlá v spodnej časti obrazovky zobrazíte fotografie a videá podľa albumov. zobrazí sa mapa so všetkými lokalitami. klepnite na v dolnej časti obrazovky. Prezeranie fotografií a videí: 1 V aplikácii Fotky klepnite na album fotografií. Ak klepnete na Miesta. Ak symbol nie je zobrazený. Fotografie sú zoradené podľa dátumu vytvorenia. Prehrávanie videa: Klepnite na v strednej časti obrazovky. môžete vaše fotografie a videá zobraziť podľa udalostí alebo podľa identifikovaných tvárí. synchronizované z počítača alebo uložené z emailu či MMS správ si môžete prezerať v aplikácii Fotky. 130 Kapitola 11 Fotky . Ak obsahujú informácie o polohe. Ak chcete znovu prehrať video. Ak fotografie synchronizujete pomocou aplikácie iPhoto 8. 2 Klepnutím na miniatúru zobrazíte fotografiu alebo video na celej obrazovke. Prezeranie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou iPhone. môžete si tiež zobraziť fotografie a videá podľa miesta.Vytvorenie verzie videa určenej pre iPhone: 1 Skopírujte video do knižnice iTunes. Ďalšie informácie nájdete na adrese support. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete.apple. pokiaľ je to možné. 3 Vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. 2 V iTunes vyberte Filmy a potom vyberte video.com/kb/HT1211. Zobrazenie ovládania: Pre zobrazenie ovládania klepnite na fotografiu alebo video zobrazené na celej obrazovke. ktoré chcete synchronizovať. udalostí. Klepnite na zapichovaciu značku a potom klepnutím na zobrazíte fotografie a videá z danej lokality. na ktorých sú fotografie s informáciou o polohe.

Opätovným dvojitým klepnutím fotografiu oddialite. ak ho chcete zobraziť na šírku obrazovky. roztiahne sa na celú obrazovku. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj pomocou dvoch prstov.Prezeranie fotografií a videí na šírku: Otočte iPhone naležato. Fotografia alebo video sa automaticky otočí a ak je spravené na šírku. Posúvanie výrezu fotografie: Potiahnite fotografiu prstom. Kapitola 11 Fotky 131 . Zväčšenie časti fotografie: Dvakrát klepnite na miesto. Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie alebo videa: Prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava. Prípadne zobrazte ovládacie prvky klepnutím na obrazovku a potom klepnite na alebo . Klepnite naň dvakrát ešte raz. Prehrávanie videí na celú obrazovku a na šírku obrazovky: Klepnite na video dvakrát. ak ho chcete zobraziť na celej obrazovke. ktoré chcete zväčšiť.

klepnite na Prechody a vyberte prechod. akým spôsobom prehrávate prezentáciu.3): 1 Klepnutím otvorte album. zapnite možnosť Prehrávať hudbu.2) klepnite na „Prechod“ a vyberte typ prechodu.Vymazanie fotografií a videí Fotografie a videá z albumu Fotoaparát na iPhone môžete vymazať. Vymazanie fotografií a videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. Â Ak chcete zmeniť typ prechodu. Prehratie prezentácie (iOS 4. Â Pre nastavenie opakovania prezentácie zapnite alebo vypnite „Opakovať“. 132 Kapitola 11 Fotky . prezentácií a videí na TV. potom klepnite na fotku a nakoniec na . ktoré chcete vymazať. Nastavenia prezentácií: V Nastaveniach vyberte Fotky a nastavte nasledujúce možnosti: Â Pre nastavenie času zobrazenia jednotlivých snímok prezentácie klepnite na Zobraziť fotku na a vyberte čas. Â Pre nastavenie zobrazovania fotografií a videí v náhodnom poradí zapnite alebo vypnite funkciu Zamiešať.2): Klepnutím otvorte album. 3 Klepnite na Vymazať. potom klepnite na fotku a nakoniec na . 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. Prehratie prezentácie (iOS 4. Â Pre nastavenie prechodu medzi fotografiami (iOS 4. potom klepnite na Hudba a vyberte skladbu. Prezentácie Albumy fotografií si môžete prezerať aj ako prezentácie s hudbou hrajúcou na pozadí a s prechodmi (iOS 4.3). Videá v prezentáciách sa začnú prehrávať automaticky. Ak je iPhone pripojený k TV alebo projektoru pomocou AV kábla. 3 Klepnite na Spustiť prezentáciu. 2 Výber možností prezentácie. vyberte si jednu z dostupných tém. aby počas prezentácie hrala hudba. Tlačidlo Vymazať zobrazuje počet vybraných položiek. Viac informácií nájdete v nasledujúcej časti „Prezeranie fotiek. Zastavenie prezentácie: Klepnite na obrazovku. Ak ste pripojený k Apple TV. Dostupnosť prechodov závisí od toho. vyberte prechod Prelínať.“ Â Ak chcete.

Navštívte www. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. Prehrávanie (streaming) obsahu pomocou AirPlay a Apple TV:Spustite prehrávanie fotky. uistite sa. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV.apple.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Poznámka: Apple káble. na ploche vyberte aplikáciu Fotky a spustite prezentáciu. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. prezentácií a videí na TV Aplikáciu Fotky môžete použiť na prezeranie fotiek a prehrávanie prezentácií a videí (iOS 4.3). adaptéry a docky sú dostupné osobitne.2): Spustite prehrávanie hudby v iPode. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. Kapitola 11 Fotky 133 . Fotky.3) si taktiež môžete bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. Apple Composite AV Cable.Prehrávanie hudby počas prezentácie (iOS 4. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. prezentácie a videá (iOS 4. Ak tlačidlo nie je zobrazené. prezentácie alebo videa (iOS 4. znovu klepnite na av zozname vyberte iPhone. Prezeranie fotiek.3) na vašom TV pomocou: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Ak nechcete. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču. Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. projektoru alebo VGA displeju.

ktorú chcete použiť. klepnite na a potom klepnite na MMS. Odosielanie viacerých fotografií alebo videí súčasne: V zobrazení miniatúr v albume klepnite na . Tlačidlo Kopírovať zobrazuje počet označených položiek. ktoré chcete odoslať. Niektoré aplikácie tretích strán môžu tiež podporovať kopírovanie a vkladanie fotografií a videí. Odoslanie fotografie a videa pomocou správy MMS: Vyberte fotografiu alebo video. Vkladanie fotografie alebo videa: Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. Kopírovanie fotografie alebo videa: Podržte prst na obrazovke. V prípade potreby iPhone skomprimuje fotografiu alebo video. ktoré chcete skopírovať.“ na strane 138. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. 2 Klepnite na Odoslať emailom/Odoslať video emailom. klepnite na Zdieľať a nakoniec na Email. až kým sa nezobrazí tlačidlo Kopírovať a klepnite naň. potom klepnutím vyberte fotografie alebo videá. Ak symbol klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. pridávať fotografie a videá do galérií na MobileMe a zverejňovať videá na YouTube. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. potom klepnite na kurzor a nakoniec na Vložiť. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. 3 Klepnite na Kopírovať. 3 Vytvorte správu a klepnite na Odoslať. Klepnite na veľkosť. Kopírovanie a vkladanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete z aplikácie Fotky kopírovať a vkladať do emailových alebo MMS správ. „Fotoaparát. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete odosielať v emailových a MMS správach. kam chcete vložiť fotografiu alebo video. 134 Kapitola 11 Fotky . Fotografia alebo video sa zobrazí v okne novej emailovej správy. prípadne ukladať obrázky a videá z emailových správ a webových stránok do aplikácie Fotky. Odosielanie fotografií a videí v emailovej alebo MMS správe Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe: 1 Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na . 4 Pri odosielaní fotografie môžete byť požiadaný o zníženie veľkosti správy zmenou veľkosti obrázku. nie je zobrazený. Kopírovanie viacerých fotografií alebo videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky.

alebo odoslať odkaz naň známemu. do ktorého budú fotografie alebo videá pridané a klepnite na Zverejniť. že máte účet na YouTube. vyberte album. Zverejňovanie videa na YouTube V prípade. môžete do galérie MobileMe pridávať fotografie a videá priamo z iPhone. Zadajte emailovú adresu albumu a klepnite na „Odoslať“. Pridávanie fotografií a videí do galérie: Vyberte fotografiu alebo video. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Predtým. môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z vášho iPhone. iPhone vám oznámi zverejnenie fotografie alebo videa a ponúkne vám možnosť zobraziť súbor zverejnený na MobileMe. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať na MobileMe“.Pridávanie fotografií alebo videí do galérie na MobileMe V prípade. Pridávanie fotografií alebo videí do galérie iného užívateľa: Vyberte fotografiu alebo video. Nie všetky videá je možné preniesť v závislosti od ich dĺžky a ďalších faktorov. Kapitola 11 Fotky 135 . Fotografie a videá môžete pridávať aj do galérií iných užívateľov MobileMe v prípade. 3 Zadajte informácie ako Názov. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať emailom/Odoslať video emailom“. že majú túto funkciu povolenú. že máte MobileMe účet. Zadajte názov a popis. musíte najprv:  Nastaviť MobileMe účet na iPhone  Vytvoriť galériu na MobileMe a povoliť pridávanie fotografií prostredníctvom emailu alebo pomocou iPhone Viac informácií o vytváraní galérií a pridávaní fotografií a videí nájdete v Pomocníkovi služby MobileMe s názvom MobileMe Help. 5 Klepnite na Zverejniť. a potom na „Odoslať na YouTube“. Ak symbol nie je zobrazený. Popis a Tagy. Zverejnenie videa na YouTube: 1 Počas prezerania videa klepnite na 2 Prihláste sa na váš YouTube účet. 4 Klepnite na Kategória pre výber kategórie. než budete môcť pridávať fotografie alebo videá do galérie na MobileMe.

Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Ak symbol nie je zobrazený. MMS správ a webových stránok Uloženie fotografie z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. Uloženie fotografie alebo videa z MMS správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na obrázok v konverzácii. 136 Kapitola 11 Fotky . Tlačenie fotografie: Klepnite na a potom na Tlačiť. Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na . Fotografie a videá z albumu Fotoaparát môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií v počítači po pripojení iPhone k počítaču. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté.Ukladanie fotografií a videí z emailových správ. Uloženie fotografie z webovej stránky do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu. Vyberte fotografie. podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť obrázok. Tlačenie fotografií Fotografie na iPhone môžete tlačiť pomocou funkcie AirPrint. Uloženie videa z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá.

Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. že na ploche vyberiete Nastavenia > Pozadie. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na ikonu aplikácie Fotoaparát na ploche a spravte fotografiu. Fotografiu môžete priradiť ku kontaktu priamo v aplikácii Kontakty klepnutím na Upraviť a potom na „Pridať fotku“. iPhone zobrazí jej fotografiu. 4 Klepnite na Priradiť fotografiu. na ploche alebo na oboch.Priradenie fotografie ku kontaktu Kontaktu môžete priradiť fotografiu. 2 Fotografiu potiahnite na požadované miesto. Kapitola 11 Fotky 137 . ktorú už máte na iPhone a klepnite na . Môžete si tiež vybrať z niekoľkých pozadí dodávaných spolu s iPhone a to tak. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. ako vám to vyhovuje. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Potiahnite fotografiu a zväčšite alebo zmenšite ju pomocou dvoch prstov. Pozadie Fotografiu môžete nastaviť ako pozadie na zamknutej obrazovke a aj na ploche. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. Ak vám takáto osoba zavolá. 3 Fotografiu môžete zväčšiť/zmenšiť a umiestniť tak. 2 Klepnite na „Priradiť ku kontaktu“ a vyberte kontakt. prípadne vyberte akúkoľvek fotografiu. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. potom klepnite na Použiť ako pozadie. Nastavenie pozadia s fotografiou: 1 Vyberte ľubovoľnú fotografiu a klepnite na .

Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Pokiaľ nechcete. Tieto geografické súradnice môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach na označenie miesta. Zároveň dôjde k automatickému upraveniu expozície. k fotografiám a videám budú priradené značky s údajmi o polohe — vrátane aktuálnych geografických súradníc podľa informácií z GPS. vždy poruke vynikajúci fotoaparát a videokameru. aby boli k fotografiám a videám priraďované informácie o polohe. ktorý dokáže snímať fotografie a videá vo vysokom rozlíšení. Ak sú zapnuté lokalizačné služby.Fotoaparát 12 O aplikácii Fotoaparát S iPhone máte. Fotoaparát ovládate pomocou obrazovky. Wi-Fi alebo zo siete mobilného operátora. Napríklad aplikácia Fotky organizuje fotografie podľa miest. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté. snímať fotografie a nahrávať videá samých seba. kde ste fotografiu spravili. Funkcia zaostrenie klepnutím vám umožňuje zaostriť na akýkoľvek objekt alebo oblasť jednoduchým klepnutím na ne. ktorým môžete uskutočňovať FaceTime video hovory. na ktorej zároveň vidíte snímanú fotografiu alebo natáčané video. 138 . môžete aplikáciu Fotoaparát používať bez zapínania lokalizačných služieb. nech už sa nachádzate kdekoľvek. Funkcia makro (približne 10 cm) a 5x digitálny zoom vám umožňujú fotiť skvelé detailné zábery. Hlavný fotoaparát sa nachádza na zadnej časti iPhone. LED blesk na snímanie fotografií a videí hlavným fotoaparátom a predný fotoaparát. iPhone 4 má hlavný fotoaparát.

ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Tento zvuk nebude prehrávaný v prípade. Najlepšie výsledky získate.) Poznámka: Ak je funkcia HDR zapnutá. blesk je vypnutý. iPhone prehrá zvuk uzávierky. Nastavenie režimu Zapnúť alebo vypnúť HDR LED blesku Prepínanie medzi kamerami Oblasť ostrenia Zväčšenie Prepínač medzi fotoaparátom a videokamerou Miniatúra poslednej fotky Klepnite pre fotografovanie Fotografovanie: Zacieľte iPhone a klepnite na . Uistite sa. či je funkcia HDR zapnutá alebo vypnutá. Funkcia HDR spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do jednej fotografie. (Funkcia HDR je štandardne vypnutá. Kapitola 12 Fotoaparát 139 .Fotografovanie a natáčanie videí Fotografie a videá získate jednoduchým namierením iPhone na objekt a klepnutím na obrazovku. že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. Na iPhone 4 môžete zapnúť funkciu HDR a snímať tak HDR fotografie (fotografie s vysokým dynamickým rozsahom). ak bude iPhone a snímaný predmet nehybný. Pomocou tlačidiel hlasitosti na bočnej strane iPhone môžete ovládať hlasitosť zvuku uzávierky. Poznámka: V niektorých krajinách bude tento zvuk prehrávaný aj vtedy. . Tlačidlo indikuje. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Vypnutie alebo zapnutie funkcie HDR: Klepnite na tlačidlo HDR v hornej časti obrazovky. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209.

v pravom hornom Prezeranie fotografií a videí po nasnímaní: Klepnite na ikonu miniatúry posledného záberu v ľavom dolnom rohu obrazovky.“.“. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku a potom zväčšujte alebo zmenšujte obraz (hlavný fotoaparát. 140 Kapitola 12 Fotoaparát . alebo jednoducho švihnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava. vyvoláte ho klepnutím na obrazovku. prípadne uložiť iba HDR verziu. nie je zobrazený. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . Nahrávanie videa: Posuňte prepínač Fotoaparát/Videokamera do polohy a klepnutím na spustite nahrávanie. Ak je toto nastavenie vypnuté. Počas nahrávania videa bude tlačidlo nahrávania blikať. Pre návrat do fotoaparátu alebo videokamery klepnite na „Hotovo“. Fotografovanie: Naraz rýchlo stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap.verziu s normálnou expozíciou a aj HDR verziu fotografie. Ak ovládanie nie je zobrazené. Ak symbol klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládanie. „Auto“ alebo „Zap. Ak uložíte obidve verzie. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou: Klepnite na rohu obrazovky. Pre zastavenie nahrávania znovu klepnite na .Pomocou funkcie HDR môžete do albumu Fotoaparát uložiť obe verzie . že bola spravená jej fotografia. Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky fotoaparátu alebo videokamery. Obdĺžnik na obrazovke označuje miesto ostrenia fotoaparátu alebo videokamery. a Spať/ Zobudiť a Domov./Vyp. Nahrávanie môžete taktiež spustiť alebo zastaviť stlačením stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. Vymazanie fotografie a videa: Klepnite na . Fotografia bude pridaná do albumu Fotoaparát. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie v albume Fotoaparát symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Zmena oblasti ostrenia a nastavenie expozície: Klepnutím na ľubovoľné miesto zaostríte fotoaparát alebo videokameru a upravíte expozíciu pre zvolenú oblasť. Záblesk na obrazovke znamená. Na prezeranie ďalších fotiek a videí v albume Fotoaparát použite šípky v spodnej časti obrazovky. iba v režime fotoaparátu) pomocou ovládacieho prvku v jej spodnej časti. Štandardne sa ukladajú obidve verzie. Nastavenie režimu LED blesku: Klepnite na tlačidlo blesku v ľavom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na „Vyp.HDR aj normálnej): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu.

bude v albume Fotoaparát uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené. ktoré sa nachádza v albume Fotoaparát. alebo uložiť orezanú verziu ako nový videoklip. Prezeranie fotografií a videí v albume Fotoaparát: V aplikácii Fotoaparát klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. Ak ukladáte normálnu aj HDR verziu fotografie.Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do albumu Fotoaparát na vašom iPhone. Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál. alebo švihnutím prsta po displeji smerom doprava alebo doľava. Orezanie videa: 1 Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky. Obrázky a videá si môžete prezerať pomocou tlačidiel. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Ovládacie prvky pri prezeraní fotografií a videí v albume Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku. Kapitola 12 Fotoaparát 141 . Album Fotoaparát si môžete prezerať v aplikáciách Fotoaparát alebo Fotky. alebo akéhokoľvek videa. 3 Klepnite na „Orezať originál“ alebo na „Uložiť výrez“. 2 Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom klepnite na „Orezať“. V aplikácii Fotky klepnite na album Fotoaparát. Môžete nahradiť pôvodné video. Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií nájdete v časti: Â „Prezeranie fotografií a videí“ na strane 130 Â „Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 134 Orezávanie videí Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa. budú orezané snímky natrvalo vymazané z pôvodného videa. Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“.

alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači. budú odstránené z albumu Fotoaparát. Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k počítaču.Prenos fotografií a videí do počítača Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači. Â PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií. Â Mac: Vyberte fotografie a kliknite na „Import“ (Importovať) alebo „Download“ (Stiahnuť) v aplikácii iPhoto. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. 142 Kapitola 12 Fotoaparát . Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné synchronizovať len s počítačmi Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“ v iTunes. Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá z iPhone.

Populárne alebo Obľúbené. Â Obľúbené: Videá. Â Najnovšie: Naposledy pridané videá na YouTube.youtube. 143 . Poznámka: Služba YouTube nemusí byť dostupná pre všetky jazyky a oblasti. ktoré ste nedávno prezerali. Najlepšie.com po vytvorení užívateľského účtu. Prípadne klepnite na Viac. Videá môžete ohodnotiť na stránkach www.youtube. Â Playlisty: Videá. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Â Odoberané: Videá z odoberaných YouTube účtov. Využívanie niektorých funkcií iPhone vyžaduje prihlásenie sa na YouTube účet. História. čím zobrazíte kategórie ako Najnovšie. ktoré ste pridali medzi Obľúbené. Â Najlepšie: Videá s najvyšším hodnotením od užívateľov YouTube. Viac informácií týkajúcich sa vytvorenia YouTube účtu nájdete na adrese www.com. ktoré ste pridali do playlistov. Â História: Videá.YouTube 13 Vyhľadávanie a prehrávanie videí YouTube obsahuje krátke videá od ľudí z celého sveta. Klepnite na Všetky pre najčastejšie prehrávané videá všetkých čias. Â Vybrané: Videá vybrané tímom služby YouTube. Akékoľvek obľúbené videá môžete synchronizovať so svojim účtom. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. prípadne na Dnes alebo Tento týždeň pre najprezeranejšie videá dňa či týždňa. Â Populárne: Najčastejšie prehrávané videá užívateľmi YouTube. Odoberané alebo Playlisty. Prezeranie videí: Klepnite na Vybrané. Po prihlásení sa na účet YouTube budú zobrazené vaše obľúbené videá.

Posuvník Priebeh sťahovania Indikátor priebehu Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Odoslať emailom Záložka Predchádzajúce video/ Prevíjanie dozadu Hlasitosť Prehrávanie a pozastavenie videa Nastavenie hlasitosti Klepnite na alebo . počet prezeraní. Klepnite na dvakrát. dĺžku trvania videa a účet. aby vás nerušili pri pozeraní.Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Prehrávanie videa môžete tiež spustiť klepnutím na . z ktorého bolo video odoslané na YouTube. Vyhľadávanie videí: 1 Klepnite na Vyhľadať (ak táto možnosť nie je zobrazená. Klepnite na dvakrát. spustí sa jeho prehrávanie. ktorá opisuje to. YouTube zobrazí výsledky vyhľadávania na základe názvov videí. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. hodnotenie. Zobrazenie ovládacích prvkov videa: Klepnite na obrazovku. Prehrávanie videa: Klepnite na video. Akonáhle sa stiahne dostatočne veľká časť videa. tagov a užívateľských mien. čo hľadáte a potom klepnite na „Vyhľadať“. 2 Zadajte slovo alebo frázu. ak chcete skočiť na predchádzajúce video. Preskočenie na nasledujúce alebo predchádzajúce video v zozname 144 Kapitola 13 YouTube . V zozname videí môžete vidieť názov. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na vyhľadávacie pole YouTube. Môžete tiež použiť tlačidlá ovládania hlasitosti na slúchadlách iPhone. Video sa začne sťahovať do vášho iPhone a zobrazí sa indikátor priebehu sťahovania. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 148. Ovládanie prehrávania Pri prehrávaní videa sú ovládacie prvky skryté. alebo použite tlačidlá na boku iPhone. ak chcete prejsť na nasledujúce video. ich popisu. ktoré používate najčastejšie.

alebo stlačte tlačidlo Domov . Spravovanie videí Klepnite na vedľa videa. prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Odoslanie odkazu na video emailom pomocou Spustite prehrávanie videa a klepnite na ovládacích prvkov Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Videá z YouTube. Spustite prehrávanie videa a klepnite na . čím zobrazíte súvisiace videá a ďalšie ovládacie prvky určené na spravovanie videí. Môžete tiež klepnúť na . vrátane videí v HD formáte (iPhone 4). kábla Apple Composite AV. alebo klepnúť na a roztiahnuť ho na šírku obrazovky.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Zastavenie prehrávania videa Prepínanie medzi roztiahnutím videa na celú obrazovku a zobrazením videa na šírku obrazovky Pridanie videa medzi Obľúbené pomocou ovládacích prvkov Dotknite sa a podržte prst na alebo . Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Kapitola 13 YouTube 145 . Klepnite na Hotovo. čím zobrazíte video na celú obrazovku. že pripojíte iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. môžete prehrávať na TV prijímači tak. . Klepnite dvakrát na video. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112.

dátum pridania a ďalšie informácie týkajúce sa videa. ak chcete zobraziť viac informácií. Klepnite na Zdieľať video. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí. čím vytvoríte nový playlist. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí a potom klepnite na „Odoberať <účet>“ v dolnej časti zoznamu videí. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Klepnite na video v zozname súvisiacich videí. popis. alebo klepnite na vedľa videa. alebo klepnite na . Odoslanie odkazu na video v emailovej správe Prezeranie súvisiacich videí Zobrazenie ďalších informácií Klepnite na vedľa videa. Zobrazenie ďalších videí vybraného účtu Odoberanie videí vybraného YouTube účtu 146 Kapitola 13 YouTube . Hodnotenie a komentovanie videa Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Hodnotiť/Komentovať/Označiť“ a potom vyberte „Hodnotiť/Komentovať“.Pridanie videa medzi Obľúbené Pridanie videa do playlistu Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. čím zobrazíte komentáre. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte existujúci playlist.

ktoré ste pridali. môžete pristupovať k funkciám. Zrušiť odoberanie YouTube účtu: V Odoberané klepnite na vybraný účet v zozname a potom na Neodoberať. potom klepnite na vedľa videa a nakoniec na „Vymazať“. 2 Klepnite na vedľa playlistu a nakoniec na „Vymazať“. Vymazanie videa z playlistu: 1 V playlistoch klepnite na playlist a potom na Upraviť. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. Zobrazenie obľúbených. vedľa videa. Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist. čím zobrazíte všetky videá z daného účtu.Používanie funkcií YouTube účtu Ak máte účet na YouTube. hodnotenia a playlisty. klepnite na vedľa playlistu a potom na „Vymazať“. čím zobrazíte zoznam videí. Zobrazenie odoberaných účtov: Vyberte Odoberané.com. ako napríklad odoberania. Kapitola 13 YouTube 147 . klepnite na  Ak chcete vytvoriť nový playlist. Klepnite na účet v zozname.youtube. ktoré ste pridali medzi obľúbené v iPhone. komentáre. klepnite na „Upraviť“. ktoré ste pridali do svojho účtu: Vyberte Obľúbené. a zadajte názov playlistu. Vymazanie videa z obľúbených: Vyberte „Obľúbené“. potom klepnite na „Pridať Pridanie videa do playlistu: Klepnite na do playlistu“ a vyberte playlist. Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na Upraviť a máte na výber jednu z nasledujúcich činností:  Ak chcete vymazať celý playlist. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu. YouTube účet si môžete vytvoriť na adrese www. Akékoľvek videá. môžu byť zlúčené s obľúbenými videami vo vašom YouTube účte.

môžete odosielať videá priamo na YouTube. Ak ste skončili s úpravami. 148 Kapitola 13 YouTube . ktoré používate najčastejšie. Viac v časti „Zverejňovanie videa na YouTube“ na strane 135. môžete nahradiť tlačidlo Vybrané tlačidlom Najlepšie. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. na miesto tlačidla. alebo tlačidlá pre vyhľadávanie tými. Počas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlačidlo „Viac“ zobrazíte ostatné. skryté tlačidlá. ktoré chcete nahradiť.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami V dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tlačidlá Vybrané. Populárne a Záložky. že máte účet na YouTube. Ak napríklad často pozeráte videá s najvyšším hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. klepnite na „Hotovo“. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. Odosielanie videí na YouTube V prípade.

1t. 6m. Prezeranie grafov na šírku: Otočte iPhone naležato. fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu.Akcie 14 Prezeranie cien akcií S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií. mesiaca. 149 . fond alebo index v zozname a potom klepnite na 1d. fondov a indexov. Švihnite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. Pridávanie akcií. Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo vybranom časovom okamihu. prípadne troch či šiestich mesiacov alebo jedného či dvoch rokov. 2 Zadajte symbol. Zobrazenie vývoja cien akcií. fondov a indexov do aplikácie Akcie: 1 Klepnite na a potom klepnite na . názov spoločnosti. fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať. Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby). čím zobrazíte ostatné grafy v aplikácii. 3m. 1m. 3 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na Hotovo. Ceny sú aktualizované vždy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súčasne pripojený na internet). Na grafe sa zobrazí vývoj ceny v priebehu jedného dňa. týždňa. 1r alebo 2r.

150 Kapitola 14 Akcie . grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie. Zobrazenie ďalších informácií na Yahoo. . Cena alebo Trh kap a nakoniec na Hotovo. fondu alebo indexu: Vyberte akciu. Klepnutím ešte raz prepnete zobrazenie. Zobrazenie ďalších informácií Zobrazenie súhrnných informácií. fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami. fond alebo index a klepnite na . Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom dolu pre zobrazenie titulkov.Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období. zmeny ceny a trhovej kapitalizácie: Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. . potom klepnite na vedľa akcie a nekoniec vedľa akcie alebo Zmena poradia v zozname: Klepnite na indexu na nové miesto v zozname. alebo klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari. Prípadne klepnite na a potom na %.com: V zozname vyberte akciu. Vymazanie akcie: Klepnite na klepnite na Vymazať. Potom potiahnite Prepínanie medzi zobrazením percentuálnej zmeny.

Aplikácia Mapy zobrazuje mapy ulíc. čo môže spôsobiť. Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté. prípadne obrazy ulíc z mnohých miest a regiónov na zemi. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné na všetkých geografických lokalitách. že mapy. Porovnajte informácie získané pomocou iPhone so svojím okolím a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti. nepresné alebo neúplné. zistiť vašu aktuálnu polohu.Mapy 15 UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple. smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné. Mapy môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Aplikácia Mapy tiež zobrazuje informácie o stave dopravy a podrobné mapy pre cestu autom. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. ktorým smerom ste otočený. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb. Nájdite a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu a použite ju pre vytvorenie trasy na alebo z určitého miesta. Dôležité: Mapy.com/ sk_SK/manuals/iphone. satelitné fotky a hybridné (kombinované) mapy. 151 . verejnou dopravou či pešie trasy. Vďaka vstavanému kompasu môžete ľahko zistiť. označiť lokalitu značkou a získať satelitné zobrazenie alebo Google obrazy ulíc. Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Môžete vyhľadávať miesta.

doľava alebo doprava. nadol. oblasti. Vyhľadanie lokality a jej zobrazenie na mape: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. orientačného bodu. Klepnutím na získate informácie o danej lokalite. Pre ďalšie zmenšenie klepnite znovu dvoma prstami. kontaktu alebo smerového čísla. stanovíte trasu. pridáte lokalitu medzi záložky alebo kontakty.Vyhľadávanie lokalít Lokality môžete vyhľadávať mnohými spôsobmi — napríklad podľa adresy. Zväčšenie časti mapy Použite dva prsty (priložte ich na displej a roztiahnite). prípadne dvakrát klepnite na tú časť mapy. alebo odošlete emailom odkaz na Google Maps. križovatky. Pre ďalšie zväčšenie znovu klepnite dvakrát. ktorá súvisí s vyhľadávaním. 3 Klepnite na Hľadať. 2 Napíšte adresu alebo inú informáciu. Lokality môžu obsahovať body záujmu pridané užívateľmi Google My Maps („Obsah vytvorený užívateľmi“) a sponzorské odkazy. Klepnutím na značku zobrazíte názov a popis lokality. Použite dva prsty (priložte ich na displej a spojte). Potiahnite mapu nahor. záložky. vo vyhľadávacom poli a potom 152 Kapitola 15 Mapy . Na lokalite sa zobrazí značka. prípadne klepnite na mapu dvoma prstami naraz. ktoré sa zobrazia ako špeciálne ikony (napríklad ). Zmenšenie mapy Presun na iné miesto na mape Zobrazenie adresy kontaktu: Klepnite na klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. ktorú chcete zväčšiť.

že vašu polohu nie je možné presne stanoviť. miestnych Wi-Fi sietí (pokiaľ máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). iPhone bude naďalej aktualizovať vašu polohu. Vašu aktuálnu polohu nemôžete určiť a sledovať. Kapitola 15 Mapy 153 . Adresu môžete zobraziť na mape klepnutím priamo na ňu v aplikácii Kontakty. Ak klepnete na ešte raz. takže už nebude aktívne. iPhone aktualizuje vašu polohu a mení zobrazenie mapy tak. aby ste ich zapli. Ak sa pohybujete. Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. prípadne potiahnete mapu prstom. Lokalizačné služby využívajú dostupné informácie z mobilnej siete. takže sa informácie o polohe môžu posunúť za hranice obrazovky. Ak sú lokalizačné služby vypnuté. V prípade. zobrazí sa okolo značky modrý kruh. ktorú chcete zobraziť. tým je stanovená poloha presnejšia. Lokalizačné služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Nájdenie aktuálnej polohy Vašu aktuálnu (približnú) polohu nájdete rýchlym klepnutím. musíte vybrať tú. s akou je možné určiť vašu polohu — čím je kruh menší. v stavovom riadku sa zobrazí . budete vyzvaný. ak sú lokalizačné služby vypnuté. Ak aplikácia používa lokalizačné služby.Kontakt musí obsahovať aspoň jednu adresu. iPhone používa na zistenie vašej polohy lokalizačné služby. aby bolo možné ju zobraziť takýmto spôsobom. Veľkosť kruhu závisí od presnosti. aby bol indikátor vašej polohy stále v strede. ale prestane centrovať mapu. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Určenie aktuálnej polohy a zapnutie sledovania polohy: Klepnite na . Ak kontakt obsahuje viac ako jednu adresu.

) Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru. V mieste dotyku sa zobrazí značka. Ak je potrebné kompas skalibrovať. Označenie lokality: Dotknite sa a podržte prst na lokalite na mape. Označenie lokality značkou. ktorým ste otočený. Tieto informácie môžete použiť na:  Stanovenie trasy do cieľa  Pridanie lokality medzi kontakty  Odoslanie adresy prostredníctvom emailu alebo MMS  Označenie lokality záložkou Zobrazenie smeru. Predĺžite tak výdrž batérie. Presúvanie značky: Dotknite sa a podržte prst. potom ju potiahnite na novú lokalitu. až kým sa nezobrazí nová značka. aby ste sa od neho vzdialily. Ak sa nachádzate v blízkosti zdroja rušenia. alebo sa dotknite a podržte prst na novej lokalite. iPhone zobrazí adresu vašej aktuálnej polohy (ak je dostupná).Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. (Ikona sa zmení na . vypnite ju. Viac v časti kapitola 20. iPhone vás vyzve na skalibrovanie pohybom iPhone po dráhe v tvare číslice osem. 154 Kapitola 15 Mapy . Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. tým je presnosť väčšia.“ na strane 172. aj keď máte v nastaveniach kompasu zvolený magnetický sever. Získanie informácií o aktuálnej polohe: Klepnite na modrú značku a potom klepnite na . Aplikácia Mapy používa na stanovenie kurzu skutočný sever. Značkou môžete manuálne označiť lokalitu. ktorým ste otočený: Klepnite znovu na . „Kompas. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby. budete vyzvaný. ktorá nahradí predchádzajúcu.

alebo hybridné (kombinované) zobrazenie satelitných snímok a máp ulíc. Kapitola 15 Mapy 155 . alebo na Hybridné pre zobrazenie satelitnej snímky. Ak sa chcete vrátiť k mapovému zobrazeniu. klepnite na Mapa.Satelitné zobrazenie a zobrazenia ulíc Môžete zobraziť satelitné zobrazenie mapy. Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na a potom na Satelit. Môžete si tiež prezerať Google obrazy ulíc. prípadne kombinácie satelitnej snímky s mapou.

vymažte obsah poľa. 3 Klepnite na Trasa (ak ste lokality zadali manuálne) a vyberte trasu pre auto ( ). 2 Zadajte počiatočný a koncový bod vašej trasy v poliach Štart a Cieľ. Ak chcete obrátiť smer trasy. Klepnite na v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej polohy alebo značky na mape. Ak napríklad máte adresu priateľa v zozname kontaktov. Ak nie je zobrazené. 4 Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: 156 Kapitola 15 Mapy . Klepnutím sa vrátite na mapové zobrazenie Obrazy ulíc nemusia byť dostupné pre všetky oblasti. Posledné alebo Kontakty. iPhone automaticky stanoví za počiatočný bod vašu aktuálnu polohu (pokiaľ je k dispozícii). ak sú k dispozícii). Stanovenie trasy do cieľa: 1 Klepnite na Navigovať. (Vložený obrázok znázorňuje smer vášho pohľadu. verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ).) Pre pohyb po ulici klepnite na šípku. Dostupné možnosti cestovania závisia od trasy. klepnite na . Stanovenie trás Táto funkcia umožňuje vytvoriť trasy pre cestu autom. Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre návrat na mapové zobrazenie. môžete klepnúť na „Kontakty“ a potom klepnúť na meno známeho namiesto zadávania adresy. verejnou dopravou alebo pešie trasy do vybraného cieľa. 360° panoramatický obraz môžete otáčať pomocou prstov.Google obrazy ulíc: Klepnite na .

klepnete na a potom na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. Klepnutím na sa dostanete naspäť.  Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na . Keď klepnete na Štart. príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. že na mape vyhľadáte lokalitu. kde musíte ísť peši. že sú dostupné informácie o premávke. približný čas príchodu a celkové náklady na cestu. zobrazí sa vám každý úsek trasy a dopravný prostriedok. vrátane úsekov. Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. vo vyhľadávacom poli a . Pokiaľ cestujete verejnou dopravou. zobrazuje sa približná vzdialenosť a čas cesty v hornej časti obrazovky. Pokiaľ šoférujete alebo kráčate. Zobrazenie nedávno zobrazených trás: Klepnite na potom klepnite na Posledné. V hornej časti obrazovky nájdete čas autobusu alebo vlaku na prvej zastávke. bude čas potrebný na presun do cieľa náležite upravený. čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné informácie. klepnite na Upraviť. Kapitola 15 Mapy 157 . Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na a potom klepnite na Zoznam. zobrazí sa vám cesta a v hornej časti obrazovky nájdete informácie o každej etape tejto cesty. Prehodenie začiatku a konca trasy: Klepnite na Ak tlačidlo nie je zobrazené. Trasu tiež môžete stanoviť tak. Klepnite na pre nastavenie času odchodu. V prípade. klepnete na jej značku. Klepnite na Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam.

ktorá označuje firmu a potom klepnite na vedľa názvu. ktorá označuje firmu. 158 Kapitola 15 Mapy . kedy sa zobrazia hlavné cesty. štát alebo krajinu. Napríklad. Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na a potom klepnite na Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu. Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Vyhľadanie firmy v danej oblasti: 1 Vyhľadajte lokalitu (napríklad mesto. Vyhovujúce lokality budú označené značkami. je možné. že budete musieť zmenšiť mapu na úroveň. Vyhľadanie firmy bez predchádzajúceho vyhľadania lokality: Zadajte do vyhľadávania reťazce typu:  pizzeria bratislava slovakia  autoservis bratislava slovakia Kontaktovanie firmy alebo stanovenie trasy k firme: Klepnite na značku. prípadne adresu ulice). Dopravná situácia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Klepnutím na značku. ak vyhľadáte na mape vaše mesto. alebo prejdite na lokalitu na mape. budú označené kiná vo vašom meste. že sú k dispozícii. zadáte „filmy“ a potom klepnete na Hľadať. môžete na mape zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch a diaľniciach.Zobrazenie dopravnej situácie V prípade. 2 Do textového poľa zadajte typ firmy a klepnite na Hľadať. zobrazíte názov firmy a jej popis. Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami: Sivá = nie sú dostupné žiadne údaje Zelená = rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť Žltá = rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť Červená = premávka sa pohybuje krokom Ak informácie o doprave nie sú zobrazené.

klepnite na značku. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na MMS. Pridanie lokality medzi kontakty Nájdite lokalitu. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na Email. Môžete tiež odoslať odkazy na polohu v službe Google Maps pomocou emailu alebo MMS. klepnite na značku. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps v MMS správe: Nájdite lokalitu. Â Zdieľanie polohy firmy emailom alebo v textovej správe. Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania firiem: Na obrazovke Mapa klepnite na Zoznam.Ďalej máte na výber jednu z nasledujúcich možností: Â Klepnite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru. klepnite na tlačidlo „Pridať do kontaktov“ v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. klepnite na vedľa mena alebo popisu. vedľa firmy Zavolať Navštíviť webovú stránku Stanoviť trasu Klepnutím na zobrazíte informácie o kontakte Zdieľanie informácií o polohe Nájdenú lokalitu môžete pridať do zoznamu kontaktov. Â Ak chcete pridať firmu do vášho zoznamu kontaktov. ktorou je označená. klepnite na značku. Klepnite na firmu. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps: Nájdite lokalitu. klepnite na „Pridať do kontaktov“ a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ v spodnej časti obrazovky. na emailovú adresu pre odoslanie emailu a na webovú stránku pre jej otvorenie. ak chcete zobraziť jej polohu. Â Pre získanie trasy klepnite na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. Prípadne klepnite na pre zobrazenie ďalších informácií. Kapitola 15 Mapy 159 .

Vytváranie záložiek pre lokality

Lokality, ktoré budete chcieť neskôr znovu vyhľadať, môžete označiť záložkami. Označenie lokality záložkou: Nájdite lokalitu na mape, klepnite na značku, ktorou je označená, klepnite na vedľa názvu alebo popisu a potom klepnite na Pridať do záložiek v dolnej časti Info obrazovky. Zobrazenie lokality zo záložiek alebo nedávno zobrazenej lokality: Klepnite na vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na Záložky alebo Posledné.

160

Kapitola 15 Mapy

Počasie

16

Zobrazenie súhrnných informácií o počasí

Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.
Dnešné maximum a minium Aktuálne poveternostné podmienky Aktuálna teplota

Predpoveď na 6 dní

Pridať a odobrať mestá

Počet uložených miest

Ak má panel s počasím svetlomodrú farbu, je v danom meste deň — teda čas medzi 6:00 a 18:00. Ak je panel tmavofialový, je v danom meste noc — teda čas medzi 18:00 a 6:00. Pridávanie miest: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 2 Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na Vyhľadať. 3 Vyberte mesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

161

Prepínanie medzi mestami: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Počet bodiek pod panelom s počasím zodpovedá počtu uložených miest. Zmena poradia miest: Klepnite na miesto v zozname. Vymazanie mesta: Klepnite na Vymazať. a potom potiahnite vedľa mesta na nové

, potom klepnite na

vedľa mesta a nakoniec na a potom

Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia: Klepnite na klepnite na °F alebo °C.

Zobrazenie ďalších informácií o počasí

Môžete si zobraziť detailnejšie informácie o počasí, správy alebo webové stránky súvisiace s mestami a ďalšie informácie. Zobrazenie informácií o meste na Yahoo.com: Klepnite na .

162

Kapitola 16 Počasie

Poznámky

17

Aplikácia Poznámky

Priamo na iPhone môžete vytvárať poznámky a synchronizovať ich s podporovanými aplikáciami na počítači a online účtoch. V zozname poznámok môžete vyhľadávať text.

Synchronizácia poznámok

Aplikáciu Poznámky môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciou Mail na Macu alebo aplikáciami Microsoft Outlook 2003, 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.
 Ak chcete bezdrôtovo synchronizovať poznámky s účtami MobileMe, Google,

Yahoo! alebo iným IMAP účtom, zapnite Poznámky v nastaveniach týchto účtov. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27.

Písanie a čítanie poznámok

Pri synchronizácii Poznámok s aplikáciou na počítači alebo s online účtami sa na obrazovke Účty zobrazia jednotlivé účty a navyše aj tlačidlo pre zobrazenie všetkých poznámok v jednom zozname. Zobrazenie všetkých poznámok: Klepnite na Všetky poznámky.

163

Zobrazenie poznámok konkrétneho účtu: Klepnite na názov účtu.

Zmena písma poznámok: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Poznámky sú v zozname usporiadané podľa dátumu poslednej úpravy. Naposledy upravené poznámky sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname poznámok je zobrazených niekoľko prvých slov z každej poznámky. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie poznámok na šírku a používanie väčšej klávesnice. Pridávanie poznámok: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo. Nové poznámky sú pridávané do predvoleného účtu, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach aplikácie Poznámky. Viac v časti „Poznámky“ na strane 232. Čítanie poznámok: Klepnite na poznámku. Klepnutím na nasledujúcu alebo predchádzajúcu poznámku. alebo zobrazíte

Úprava poznámok: Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica. Vymazanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .

164

Kapitola 17 Poznámky

Vyhľadanie poznámky: 1 Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu poznámok klepnite na stavový riadok. Kapitola 17 Poznámky 165 . Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu. Vyhľadávanie v poznámkach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Viac v časti „Nastavenie emailových účtov“ na strane 81. Odosielanie poznámok emailom Odoslanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na . Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. 2 Zadajte text do vyhľadávacieho poľa. na iPhone musí byť nastavený emailový účet.Vyhľadávanie v poznámkach Vyhľadávať môžete v textoch poznámok. Klepnite na „Vyhľadať“. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46.

Pokiaľ sa mesto. ktoré hľadáte nenašlo. Potom potiahnite vedľa hodín na nové miesto v zozname. Zobrazia sa mestá zodpovedajúce vami zadanému názvu. Pridávanie hodín: 1 Klepnite na „Svetový čas“. Ak je ciferník čierny.Hodiny 18 Svetový čas Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín. môžete medzi nimi rolovať pohybom prsta nadol alebo nahor. je v ňom noc. Preskupenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a klepnite na „Upraviť“. Potom klepnite na vedľa hodín a nakoniec na „Vymazať“. 2 Klepnite na a zadajte názov mesta. Ak je ciferník hodín biely. skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme. je v danom meste deň. 3 Klepnutím na mesto pridáte hodiny zobrazujúce čas v danom meste. Ak ste do zoznamu pridali viac ako štvoro hodín. 166 . Vymazanie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a potom na „Upraviť“. Zobrazenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“.

Ak je funkcia Prerušiť zapnutá a počas zvonenia budíka stlačíte „Driemať“. iPhone zobrazí tento popis počas zvonenie budíka. zvonenie sa preruší a bude pokračovať po desiatich minútach. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť. Ak cestujete. Viac v časti „Dátum a čas“ na strane 217. klepnite na „Popis“. Potom klepnite na budíka a nakoniec na „Vymazať“. Vymazanie budíka: Klepnite na „Budík“ a na „Upraviť“. Â Pre výber zvonenia budíka klepnite na „Zvuk“. vedľa Kapitola 18 Hodiny 167 . Â Pre prerušenie zvonenia (driemať) zapnite alebo vypnite funkciu „Prerušiť“. Â Ak chcete pomenovať budík. Nastavenie budíka: 1 Klepnite na Budík a potom na . kým ho znovu nezapnete. sa zobrazí v stavovom riadku Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. alebo zazvoniť len raz. Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík. ktorý chcete upraviť. ikona v hornej časti obrazovky iPhone. Vypínanie a zapínanie budíka: Klepnite na Budík a vypnite alebo zapnite požadovaný budík.Budíky Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. Vypnutý budík nebude zvoniť. aby zazvonil len raz. Ak je budík nastavený tak. Zmena nastavení budíka: Klepnite na „Budík“. automaticky sa po zvonení vypne. Každý z budíkov môže zvoniť len počas určitého dňa. iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. potom na „Upraviť“ a nakoniec na vedľa budíka. 2 Upravte nasledujúce nastavenia: Â Pre nastavenie budíka len pre určité dni klepnite na „Opakovať“ a vyberte dni.

Ak nastavíte časovač. Â Pre vynulovanie stopiek klepnite na „Reset“ vtedy. stopky budú naďalej bežať na pozadí. Nastavenie automatického vypnutia: Nastavte odpočítavanie. Klepnutím na „Štart“ spustíte odpočítavanie času. keď sú stopky zastavené. klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. Časovač Nastavenie časovača: Klepnite na „Časovač“ a prstom nastavte počet hodín a minút. Â Pre zastavenie stopiek klepnite na „Stop“. časovač bude naďalej bežať na pozadí. Ak spustíte časovač a potom na iPhone otvoríte inú aplikáciu. Výber zvuku: Klepnite na „Po uplynutí času“. iPhone po uplynutí zadaného času zastaví prehrávanie hudby alebo videa. 2 Klepnutím na „Štart“ spustite stopky.Stopky Meranie času pomocou stopiek: 1 Klepnite na „Stopky“. Â Pre meranie časov v jednotlivých kolách klepnite na „Kolo“ po každom kole. Ak spustíte stopky a potom otvoríte inú aplikáciu. 168 Kapitola 18 Hodiny . Klepnutím na „Štart“ stopky znova spustíte.

Číslo zostane uložené v pamäti aj pri prepínaní medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou. 169 .  MC: Klepnite pre vymazanie pamäte. Po klepnutí na plus. v pamäti sa nachádza číslo. krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh. ktorý znamená.  M+: Klepnite.  M–: Klepnite. Ak je tlačidlo označené bielym krúžkom.  MR: Klepnite. akým používate štandardnú kalkulačku. ak chcete nahradiť zobrazené číslo číslom z pamäte. Ak sa v pamäti nenachádza žiadne číslo. Otočte iPhone naležato pre vedeckú kalkulačku s väčším počtom funkcií. Štandardné pamäťové funkcie  C: Klepnite pre vymazanie zobrazeného čísla.Kalkulačka 19 Používanie aplikácie Kalkulačka Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom. ak chcete odpočítať zobrazené číslo od čísla v pamäti. klepnite pre uloženie zobrazeného čísla do pamäte. že bude vykonaná daná operácia. mínus. ak chcete pripočítať zobrazené číslo k číslu uloženému v pamäti.

zadajte 81 81 x√y 4 = čo sa rovná 3. Mení tiež ln na log2 a ex na 2x. zadajte 3 yx 4 = čo sa rovná 81.Funkcie vedeckej kalkulačky Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato. Vypočíta faktoriál čísla. ( ) % 1/x x 2 x3 yx x! √ x √y 170 Kapitola 19 Kalkulačka . sinh. Tretia mocnina čísla. tan-1. napríklad pre výpočet celkovej ceny položky o hodnote $500 s 8% daňou zadajte 500 + 8 % = čo sa rovná 540. Napríklad pre výpočet 8 % z 500 zadajte 500 x 8 % = čo sa rovná 40. tan. 2nd Mení trigonometrické tlačidlá (sin. Použite počas písania dvoch čísiel pre výpočet x-tej odmocniny z y. Napríklad pre výpočet 34. Pre pripočítanie a odpočítanie percent použite % s tlačidlami plus (+) alebo mínus (–). Používa sa na začiatku vložených výrazov. Výrazy môžu byť vložené jeden do druhého. cosh a tanh) na ich inverzné funkcie (sin-1. Vráti obrátenú hodnotu ako desatinné číslo. Ak chcete napríklad vypočítať 4√81. Klepnite počas zadávania dvoch čísiel pre umocnenie prvého čísla druhým. Druhá mocnina čísla. Klepnite na „2nd“ ešte raz pre obnovenie pôvodných funkcií tlačidiel. Používa sa na uzavretie vložených výrazov. cos. and tanh-1). cosh-1. Pre výpočet percentuálneho podielu použite spolu s tlačidlom násobenia (x). cos-1. Vráti druhú odmocninu čísla. sinh-1. pripočíta a odčíta percentá. Vypočíta percentuálny podiel.

) Vypočíta hyperbolický sínus daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.. Zadá hodnotu konštanty π (3. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. (Funkcia dostupná..) Vypočíta hyperbolický tangens daného čísla.). ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) Vypočíta hyperbolický kosínus daného čísla.) Klepnite po zadaní čísla pre umocnenie základu prirodzeného logaritmu „e“ (2. Umocní číslo 2 zobrazeným číslom. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického kosínusu daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. ktorý násobí zobrazené číslo číslom 10 umocneným hodnotou zadaného čísla. Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1. Vypočíta sínus daného čísla. Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v stupňoch. Napríklad 10 2x = 1024.) Vypočíta kosínus daného čísla.. (Funkcia dostupná.) Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v radiánoch.) Vypočíta prirodzený logaritmus čísla. (Funkcia dostupná. (Funkcia dostupná. Vypočíta inverznú hodnotu kosínusu daného čísla. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického sínusu daného čísla.) Vypočíta tangens daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.log sin sin-1 cos cos-1 tan tan-1 ln log2 sinh sinh -1 Vráti logaritmus čísla so základom 10. Vypočíta inverznú hodnotu sínusu daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. cosh cosh -1 tanh tanh-1 ex 2x Rad Deg π EE Rand Kapitola 19 Kalkulačka 171 . (Funkcia dostupná.) daným číslom. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického tangensu daného čísla.. Vypočíta logaritmus so základom 2.141592653589793. (Funkcia dostupná. Operátor. (Funkcia dostupná.718281828459045. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu tangensu daného čísla.

Dôležité: Presnosť digitálneho kompasu môže byť negatívne ovplyvnená magnetickým a iným rušením prostredia. ktoré obsahujú slúchadlá iPhone.Kompas 20 Používanie digitálneho kompasu Vstavaný kompas zobrazuje smer. môžete byť požiadaný o ich zapnutie. Pred prvým použitím bude nevyhnutné skalibrovať kompas. vzdialenosti alebo smeru. ktorým ste otočený a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy. vrátane rušenia spôsobeného magnetmi. aby automaticky upravil deklináciu a ukazoval skutočný sever. Môžete sa riadiť magnetickým severom. Digitálny kompas by mal byť použitý len na základnú navigáciu a v žiadnom prípade by ste sa naň nemali spoliehať pri presnom určovaní polohy. iPhone vás na potrebu kalibrácie upozorní. Poznámka: Ak sú pri zapnutí kompasu lokalizačné služby vypnuté. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. alebo nastaviť kompas tak. 172 . Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Kalibráciu je potrebné z času na čas zopakovať.

Kapitola 20 Kompas 173 .Kalibrácia iPhone: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem. Je možné. a vyberte Kompas a aplikácia Mapy Aplikácia Kompas vám umožňuje nájsť vašu aktuálnu polohu v aplikácii Mapy. ktorým ste otočený. ktorým ste otočený: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe. Strelka kompasu sa natočí smerom na sever. že budete požiadaný. Zobrazenie smeru. Aplikácia Mapy zároveň využíva vstavaný kompas na určenie smeru. Geografické súradnice vašej polohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. aby ste odstúpili od zdroja rušenia. Prepínanie medzi skutočným a magnetickým severom: Klepnite na požadované nastavenie. Váš kurz sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

174 Kapitola 20 Kompas . tým je presnosť väčšia. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. Zobrazenie smeru. ktorým ste otočený: V aplikácii Mapy dvakrát klepnite na . Viac v časti „Vyhľadávanie a prezeranie lokalít“ na strane 151. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. Ikona sa zmení na .Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v spodnej časti obrazovky aplikácie Kompas.

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania. Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady iPhone alebo pre dock konektor. prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone). Úroveň hlasitosti nahrávania môžete meniť priblížením alebo oddialením mikrofónu od nahrávaného objektu. mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej sady. Indikátor úrovne hlasitosti Zobraziť hlasové poznámky Tlačidlo Nahrávať 175 .Diktafón 21 Nahrávanie hlasových poznámok Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu. mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať medzi – 3dB a 0 dB.

Po spustení nahrávania prehrá iPhone krátky zvuk zvonenia. 2 Pre pozastavenie nahrávania klepnite na a pre zastavenie nahrávania klepnite na Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Poznámky sú zoradené v chronologickom poradí. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj vtedy. Klepnutím na prehrávanie zastavíte.Nahrávanie hlasovej poznámky: 1 Pre spustenie nahrávania klepnite na slúchadlách iPhone. Pomocou vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky. 2 Klepnite na nahrávku a potom klepnite na . ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho. . Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. alebo stlačiť tlačidlo Domov . Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na . pomocou externého stereo mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo. Ak chcete počas nahrávania poznámok používať iné aplikácie môžete zamknúť iPhone. opätovným klepnutím na obnovíte. Tento zvuk nebude prehraný v prípade. Prehratie práve nahratej poznámky: Klepnite na . s najnovšími na začiatku zoznamu. keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. prehrávanie 176 Kapitola 21 Diktafón . Počúvanie hlasových poznámok Posuvník Indikátor priebehu Prehratie nahratej poznámky: 1 Klepnite na .

Skok na ktorúkoľvek časť hlasovej poznámky: Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Počúvanie poznámok prostredníctvom vstavaného reproduktora: Klepnite na Reproduktor.

Spravovanie hlasových poznámok
Vymazanie hlasovej poznámky: Klepnite na poznámku v zozname a potom na Vymazať. Zobrazenie ďalších informácií: Klepnite na tlačidlo vedľa nahrávky. Obrazovka Info zobrazuje informácie o dĺžke trvania nahrávky, dátume a čase nahrávania a poskytuje ďalšie funkcie na spravovanie a úpravu nahrávky.

Pridanie menovky k hlasovej poznámke: Na obrazovke Info klepnite na a vyberte menovku zo zoznamu na obrazovke Menovka. Ak chcete vytvoriť vlastnú menovku, klepnite na Vlastná v dolnej časti zoznamu a potom zadajte jej meno.

Orezávanie hlasových poznámok
Orezanie hlasovej nahrávky: 1 Na obrazovke s nahrávkami klepnite na 2 Klepnite na Orezať poznámku.

Začiatok a koniec nahrávky môžete orezať a zbaviť sa tak neželaných medzier či rušenia. vedľa nahrávky, ktorú chcete orezať.

Kapitola 21 Diktafón

177

3 Začiatok a koniec hlasovej poznámky upravíte potiahnutím okrajov označeného výberu. Ako pomôcka vám poslúžia časové značky. Ak si chcete vypočuť ukážku upravenej nahrávky, klepnite na .

4 Klepnite na Orezať hlasovú poznámku. Dôležité: Úpravy hlasových poznámok nie je možné vrátiť späť.

Zdieľanie hlasových poznámok

Nahrávky môžete zdieľať prostredníctvom emailových správ alebo MMS správ. Zdieľanie hlasovej poznámky: 1 Na obrazovke Nahrávky vyberte hlasovú poznámku a klepnite na Zdieľať. Hlasovú poznámku môžete zdieľať aj klepnutím na Zdieľať na Info obrazovke hlasovej poznámky. 2 Vyberte Odoslať email, ak chcete otvoriť novú správu v aplikácii Mail s hlasovou poznámkou v prílohe, alebo MMS, ak chcete otvoriť správu v aplikácii Správy. V prípade, že je súbor, ktorý chcete odoslať príliš veľký, zobrazí sa na displeji správa.

178

Kapitola 21 Diktafón

Synchronizácia hlasových poznámok

Aplikácia iTunes synchronizuje hlasové poznámky do vašej knižnice iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Takto si môžete prehrávať nahrávky na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú ich zálohu pre prípad, že ich vymažete z iPhone. Hlasové poznámky sú synchronizované s playlistom Diktafón. Ak tento playlist neexistuje, aplikácia iTunes ho automaticky vytvorí. Hlasové poznámky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich nevymažete. Ak vymažete hlasovú poznámku z iPhone, nebude vymazaná z playlistu Diktafón v iTunes. Ak však vymažete hlasovú poznámku z iTunes, táto bude vymazaná z iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Playlist Diktafón v iTunes môžete synchronizovať s aplikáciou iPod na iPhone použitím panela Hudba v iTunes. Synchronizácia playlistu Diktafón s iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. 3 Vyberte možnosť Hudba v hornej časti obrazovky. 4 Zaškrtnite možnosť „Include voice memos“ (Zahrnúť hlasové poznámky) a kliknite na „Apply“ (Použiť).

Kapitola 21 Diktafón

179

iTunes Store

22

O aplikácii iTunes Store

Aplikácia iTunes Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, vypočuť si ukážky, nakupovať a sťahovať hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, filmy a hudobné videá z iTunes Store priamo do vášho iPhone. V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať si video podcasty buď priamo z internetu (streaming) alebo po ich stiahnutí priamo do iPhone. Môžete taktiež sledovať vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistiť, akú hudbu počúvajú a o akej hudbe hovoria, zistiť, ktorí vaši obľúbení interpreti majú turné vo vašom okolí, kto tam plánuje ísť a ďalšie informácie. Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Zmena funkcií je vyhradená. Využívanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Na nakupovanie položiek a písanie recenzií potrebujete Apple ID. iPhone automaticky preberie informácie o vašom Apple ID z iTunes. Ak zatiaľ nemáte Apple ID, alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID, vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac v časti „Store“ na strane 232. Na prehrávanie a sťahovanie podcastov nepotrebujete Apple ID.

180

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Prezeranie obsahu: Klepnite na jednu z kategórií v spodnej časti obrazovky, ako je Hudba či Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na Viac. V hornej časti obrazovky vyberte spôsob triedenia — napríklad novinky alebo žánre (kategórie sa môžu líšiť).

Vyhľadávanie obsahu: Klepnite na Vyhľadať (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac), klepnite na pole vyhľadávania, zadajte jedno alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa kategórií, napríklad Filmy, Albumy alebo Podcasty.

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej obrazovke Info. Môžete tiež čítať recenzie, resp. písať vlastné recenzie, alebo odoslať odkaz na informácie o položke emailom. V závislosti od toho, o akú položku sa jedná, si ju môžete kúpiť, stiahnuť alebo požičať.

Kapitola 22 iTunes Store

181

Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa hudby. A nakoniec. prípadne zobrazíte hudbu. Sledujte obľúbených interpretov a zistite. čo je nové u vašich obľúbených interpretov. ktorých sledujete. ktorá práve hrá a kúpiť si ju aj s ďalšími skladbami z vybraných zbierok Starbucks. recenzií. klepnite najprv na Viac) a potom: Â Klepnutím na „Activity“ (Aktivita) zobrazíte najnovšie informácie o ľuďoch. musíte si vytvoriť profil. prípadne môžete hľadať interpretov alebo priateľov. Vytvorenie profilu iTunes Ping:Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC.Poznámka: Ak sa pripojíte k Starbucks Wi-Fi sieti vo vybranej kaviarni Starbucks (táto služba je dostupná len v USA). ktorá sa páči vašim priateľom. zobrazí sa v dolnej časti obrazovky ikona Starbucks. Informácie nájdete v nasledujúcej časti „Sledovanie interpretov a priateľov. 182 Kapitola 22 iTunes Store . pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte informácie o hudbe. klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. Â Klepnutím na „People“ (Ľudia) zobrazíte ľudí. Môžete si vypočuť ukážku skladby.“ Získanie Genius odporúčaní:Klepnite na Viac a potom klepnite na Genius. vyjadrite svoj hudobný vkus a píšte komentáre pre ľudí. Preskúmajte službu iTunes Ping na vašom iPhone: Otvorte aplikáciu iTunes. Ak si chcete vytvoriť a skúmať hudobné kontakty. označení sympatií. klepnite najskôr na Viac) zistíte. Sledovanie interpretov a priateľov Vďaka službe iTunes Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete. či sa nechystajú koncerty alebo turné. Aktualizácie sa týkajú nákupov. komentárov a príspevkov. ktorých sledujete a ktorý sledujú vás. ktorú počúvajú a pozrite sa. či vydali niečo nové. Prezrite si odporúčania interpretov a priateľov: Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. kliknite na Ping a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ktorá ich ovplyvnila. ktorí vás sledujú.

V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na meno priateľa a potom na „Follow“ (Sledovať). Sledujte interpreta:Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta. do vyhľadávacieho poľa vo vrchnej časti obrazovky zadajte meno interpreta a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať).  Počas prezerania: Klepnite na „Profile“ (Profil) v spodnej časti ľubovoľnej strany albumu a potom klepnite na „Follow“ (Sledovať). Kapitola 22 iTunes Store 183 . Klepnutím na „My Profile“ (Môj profil) si môžete prezerať informácie vo vašom profile.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia). Potom môžete pomocou služby Ping na iPhone sledovať priateľov vašich priateľov. do vyhľadávacieho poľa zadajte meno priateľa a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). V zozname výsledkov klepnite na interpreta a potom na „Follow“ (Sledovať). Sledovanie priateľa:Vyberte si počiatočnú skupinu priateľov pri vytváraní profilu pomocou aplikácie iTunes na vašom Macu alebo PC.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia).

prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť ostatným. Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si môžete kúpiť lístok. Viac v časti „Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku“ na strane 101. alebo klepnutím na Páči sa mi vyjadriť. Počas prezerania funkcie Ping: Klepnite na meno osoby a potom na „Follow“ (Sledovať). (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. neznamená to. že:  Niekto vás začal sledovať  Niekto vyžaduje vaše potvrdenie na sledovanie  Niekto komentoval jednu z vašich aktivít  Niekto potvrdil vašu žiadosť na sledovanie Špecifikácia typu hlásenia. že sa vám páči aj počas jej počúvania na iPhone. Vo svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na sledovanie. prehrať zvuk. že sa vám páči. alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez posúdenia (predvolená možnosť). Vaši priatelia uvidia tieto myšlienky vo svojich informačných kanáloch aktivity iTunes Ping. Zdieľajte plány na koncerty:Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte blížiace sa vystúpenia interpretov. že vás automaticky sleduje aj on. ktoré bude Ping odosielať:V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Ping. alebo pridať výstražný odznak na ikonu aplikácie iTunes na vašom iPhone v prípade. Ak niekoho sledujete. Zdieľajte vaše myšlienky:Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na Komentovať vložiť komentár k hudobnému dielu. Skladbu môžete komentovať alebo označiť. že sa tam chystáte. ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú.) Ping môže odoslať textovú pripomienku. ktorých sledujete a zároveň uvidíte. 184 Kapitola 22 iTunes Store .

Môžete zmeniť predvolené zvonenie. Zvonenia zakúpené priamo na iPhone sú po pripojení iPhone k počítaču synchronizované s knižnicou iTunes. Zvonenia zakúpené na iTunes Store nie je možné upravovať. Nakupovanie hudby a audiokníh Ak v iTunes Store nájdete skladbu. Zakúpenie a stiahnutie skladby. Aby ste sa uistili. zakúpiť a stiahnuť ich priamo do iPhone. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. Poznámka: Zvonenia nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. o ktorú máte záujem. albumu alebo audioknihy: 1 Klepnite na cenu a potom klepnite na Kúpiť. Po zakúpení zvonenia ho môžete nastaviť ako predvolené zvonenie. Kapitola 22 iTunes Store 185 . nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. že na ňu klepnete dvakrát. alebo priradiť kontaktom individuálne zvonenia v Nastavenia > Zvuky. Ďalšie informácie o položke získate tak. aké bolo použité na zakúpenie zvonení. Viac informácií nájdete v pomocníkovi aplikácie Garage Band.Nakupovanie zvonení Na iTunes Store si môžete vypočuť ukážky zvonení. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Zakúpenie a stiahnutie zvonenia: 1 Klepnite na cenu. Zakúpené zvonenia môžete synchronizovať s viac ako jedným iPhone. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. ktorá sa vám páči. potom klepnite na Kúpiť. pokiaľ sú synchronizované použitím rovnakého Apple ID. môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku. Vypočutie si ukážky zvonenia: Ukážku spustíte klepnutím na položku. 2 Ak je to potrebné. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. album alebo audioknihu. Vlastné zvonenia si môžete vytvárať v aplikácii Garage Band. že kupujete tú položku. klepnite najprv na Viac) alebo pomocou vyhľadávania nájdite konkrétnu skladbu v obchode iTunes Store. Vypočutie ukážky skladby alebo audioknihy: Klepnite na položku. alebo ho priradiť ku kontaktu. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Vyhľadávanie zvonení: Klepnutím na položku Zvonenia (ak táto možnosť nie je zobrazená.

Ak chcete stiahnuť tieto položky do vašej knižnice iTunes. Ak tlačidlo nie je zobrazené. 186 Kapitola 22 iTunes Store . alebo 480p). nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch. Kompletizácia albumu:Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre zostávajúce sklaby pod nápisom Skompletizovať môj album. Bonusové skladby a hudobné videá sú stiahnuté do iPhone pri zakúpení albumu. Prezeranie ukážky videa: Klepnite na Ukážka. vysokom rozlíšení (HD. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. TV seriály a hudobné videá (nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch). Funkcia „Complete My Album“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. iTunes vytvorí nový po zakúpení položky z iTunes Store. Kupovanie a požičiavanie videí V aplikácii iTunes Store si môžete zakúpiť a stiahnuť filmy. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. Niektoré albumy obsahujú bonusový obsah. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Ďalší bonusový obsah — iTunes Extras. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. Ak chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov. cena bude nižšia v závislosti od počtu zakúpených skladieb. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. klepnite na Hudba a potom na Ponuky na kompletizáciu mojich albumov (v spodnej časti). klepnite najprv na Viac).Ak zatiaľ nemáte Apple ID. uistite sa. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Ak už máte zakúpené skladby z daného albumu.3): Po spustení ukážky klepnite na a vyberte Apple TV. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. iTunes LP a digitálne brožúry z CD — je možné sťahovať a prezerať len na vašom počítači. Prehratie ukážky na TV použitím AirPlay a Apple TV (iOS 4. Ak tento playlist vymažete. Niektoré filmy a TV seriály je tiež možné zapožičať si na obmedzený čas. Zakúpené skladby budú pridané do playlistu Zakúpené na vašom iPhone.

Vyberte SD alebo HD formát: V aplikácii iTunes kliknite s podržaným tlačidlom Control. Viac v časti „Prehrávanie požičaných filmov a seriálov“ na strane 112. Môžete chcieť synchronizovať HD video vo formáte SD kvôli rýchlejšiemu sťahovaniu. bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný formát). Kapitola 22 iTunes Store 187 . darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. 2 Ak je to potrebné. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania.Zakúpenie alebo požičanie videa: 1 Klepnite na Kúpiť alebo na Požičať. ak hľadáte hudobné videá). Ak chcete v iTunes na počítači prehrávať alebo synchronizovať videá z playlistu Zakúpené. Zakúpený obsah sa pri najbližšom pripojení iPhone k počítaču synchronizuje s playlistom Zakúpené pre váš iPhone v iTunes. Po prihlásení sa váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Po dokončení sťahovania sa v iPhone zakúpené videá pridajú do playlistu Zakúpené. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. ktoré chcete synchronizovať a kliknite na Synchronizovať. alebo kliknite pravým tlačidlom na video s označením „HD-SD“ a z menu Verzia vyberte možnosť Štandardné rozlíšenie alebo Vysoké rozlíšenie. kým nebudú celé stiahnuté. Ak si zakúpite video vo formáte HD. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. alebo aby ste v iPhone ušetrili miesto. Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS. klepnite najprv na Viac). kliknite na príslušné tlačidlo (filmy. musíte byť prihlásený pomocou vášho Apple ID. Synchronizácia videí zakúpených v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone. vyberte položky. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Viac v časti „Synchronizácia zakúpeného obsahu“ na strane 189. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. TV seriály alebo hudba. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). môžete si vybrať jeho synchronizáciu buď v SD alebo HD formáte. Požičané filmy a TV seriály nie je možné prehrávať.

Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená.Prezeranie a sťahovanie podcastov V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (streaming). Vymazanie podcastu: V zozname podcastov v iPode prejdite prstom po podcaste zo strany na stranu a potom klepnite na Vymazať. Vypočutie a prezeranie stiahnutého podcastu: V aplikácii iPod klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená. že otvoríte iTunes na vašom počítači. Vráťte sa na obrazovku Sťahovania. Podcasty stiahnuté do iPhone budú synchronizované s knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Ak bolo sťahovanie prerušené. 188 Kapitola 22 iTunes Store . klepnite najprv na Viac). Stiahnutie predplatenej položky: Klepnite na položku a potom klepnite na . V prípade. Klepnutím na položku zobrazíte dátum jej vydania. Pre zobrazenie zoznamu epizód klepnite na podcast. Sťahovanie môžete pozastaviť klepnutím na symbol . Stiahnuté podcasty sa zobrazia v zozname podcastov v aplikácii iPod. Videopodcasty sú označené ikonou videa . Stiahnutie ďalších epizód podcastu: V zozname podcastov v iPode klepnite na podcast a potom klepnite na Viac epizód. Môžete si taktiež stiahnuť akýkoľvek podcast do vášho iPhone. Predplatené položky budú až do dňa vydania zobrazené v zozname. zobrazí sa vedľa nej v zozname ikona sťahovania . klepnite najprv na Viac). Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Zobrazenie stavu predplatených položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Stiahnutie podcastu: Klepnite na tlačidlo Zdarma a potom klepnite na položku Stiahnuť. ak chcete spustiť sťahovanie položky. Akonáhle je položka dostupná na stiahnutie. Prehrajte si podcast: Klepnite na názov podcastu. vrátane predplatených položiek. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. Video podcasty sa zobrazia medzi videami. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. klepnite najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Na obrazovke „Sťahovania“ je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované sťahovania.

iTunes ho vytvorí. iTunes zároveň prekopíruje zakúpené položky do playlistu Zakúpené na iPhone (ak existuje a je nastavený na synchronizáciu s iPhone). na miesto tlačidla. Zakúpený obsah sa synchronizuje s playlistom „Purchased on <meno vášho iPhone>“ (Zakúpené na.. Ak tento playlist neexistuje. Ak napríklad často sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá. Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá Hudba. Stiahnuté podcasty sú synchronizované so zoznamom podcastov vo vašej knižnici iTunes. Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Podcasty. Počas prezerania môžete klepnúť na Viac a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie. ktoré práve nie sú zobrazené. Ak ste skončili s úpravami. môžete nahradiť tlačidlo „Videá“ tlačidlom „Audioknihy“. Videá a Vyhľadávanie v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. ktoré chcete nahradiť. ktoré často používate. Kapitola 22 iTunes Store 189 . Tento playlist používa iTunes pre nákupy uskutočnené na počítači. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na Viac a na Upraviť.Synchronizácia zakúpeného obsahu Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje všetky položky stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču.). Vďaka tomu môžete k týmto položkám pristupovať na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú zálohu dát pre prípad. že vymažete zakúpený obsah z iPhone. klepnite na „Hotovo“.. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu.

že váš počítač je pripojený na internet. aplikácie a ostatné položky. budú stiahnuté. Playlist Zakúpené zobrazuje zakúpené položky.Zobrazenie informácií o účte Ak si chcete na iPhone prezrieť informácie pre vaše Apple ID na iTunes Store. Zakúpené položky. nemusí byť presný. prihláste sa pomocou vášho Apple ID. ktoré ste zakúpili pomocou prostredníctvom iTunes Store a App Store. či všetka hudba. Môžete to využiť po prerušení sťahovania. 190 Kapitola 22 iTunes Store . sú aj vo vašej knižnici iTunes. Prípadne otvorte Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID. Overenie stiahnutého obsahu V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si. Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky. klepnite na vaše Apple ID (v dolnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). videá. Viac v časti „Store“ na strane 232. Pre prezeranie informácií o účte musíte byť prihlásený. ktoré zatiaľ nemáte v počítači. 2 V iTunes vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. 3 Zadajte ID a heslo vášho účtu Apple a potom kliknite na Skontrolovať. Keďže však máte možnosť pridávať alebo odstraňovať položky z tohto zoznamu. Overenie zakúpených položiek: 1 Uistite sa. vyberte Store > Zobraziť môj účet a kliknite na položku História nákupov.

Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu. Zmena funkcií je vyhradená. prezerať. Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. prípadne si pozrite „Top 25“. ktoré ste si kúpili alebo stiahli z iTunes Store na vašom počítači. použite vyhľadávanie („Search“). Ak zatiaľ nemáte Apple ID. praktické alebo odporúčané aplikácie. Viac v časti „Store“ na strane 232. musí byť iPhone pripojený na internet. Na sťahovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach).App Store (obchod s aplikáciami) 23 O aplikácii App Store Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. 191 . alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID. Aplikácie. Pri synchronizácii iPhone môžete inštalovať aj aplikácie. iPhone automaticky preberie vaše Apple ID z iTunes. Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií V časti „Featured“ (Populárne) si prezerajte nové. recenzovať. kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. sa budú pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom zálohovať do knižnice iTunes. kupovať a sťahovať aplikácie z App Store priamo do vášho iPhone. ktoré do iPhone stiahnete a nainštalujete z App Store. Ak chcete používať App Store.

„Genius“. Ak chcete zapnúť funkciu Genius. „What’s Hot“ (Horúce novinky). „Top Paid“ (Najlepšie platené) alebo „Top Free“ (Najlepšie zdarma). Vyberte si kategóriu alebo spôsob radenia v hornej časti obrazovky. Na výber máte z možností „New“ (Nové). riaďte sa pokynmi na obrazovke. Kategórie alebo Top 25. 192 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . ktorá však vyžaduje Apple ID. Potom klepnite na „Hľadať“. Prechádzanie pomocou funkcie Genius: Klepnite na „Genius“ a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií.Prezeranie aplikácií: Klepnite na Obľúbené. Genius je bezplatná služba. Tento je zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií. Vyhľadávanie aplikácií: Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov.

Ak už máte aplikáciu nainštalovanú. Klepnutím dvakrát snímky zväčšíte. hodnotenia a iné. Odoslanie odkazu na stránku s informáciami o aplikácii v iTunes prostredníctvom emailu: Klepnite na „Tell a Friend“ (Povedať známemu) v dolnej časti „Info“ obrazovky. Čítanie recenzií a prezeranie hodnotení: Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 193 .Obrazovka „Info“ Pre bližšie informácie o aplikácii. snímky obrazovky. ako sú cena. namiesto ceny sa na obrazovke s informáciami zobrazí nápis „Installed“ (Nainštalované). Švihnutím prsta doprava lebo doľava zobrazíte ďalšie snímky. Zobrazenie snímok aplikácií: Prejdite na spodnú časť obrazovky „Info“. klepnite na ľubovoľnú aplikáciu v zozname.

2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Niektoré aplikácie využívajú „push“ hlásenia. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 208. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Niektoré aplikácie umožňujú nakupovanie v rámci aplikácie. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie App Store. keď aplikácia nie je spustená. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. Aplikácia je okamžite po stiahnutí nainštalovaná na iPhone. Pre ďalšie sťahovania vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Ak sa jedná o bezplatnú aplikáciu. Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky alebo odznak na ikone aplikácie na ploche. potom klepnite na „Buy Now“ (Kúpiť). alebo napíšte nepovinný komentár a klepnite na „Report“ (Nahlásiť). môžete si ju kúpiť a stiahnuť do vášho iPhone. Darovanie aplikácie: Klepnite na „Gift This App“ (Darovať túto aplikáciu) v spodnej časti „Info“ obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. môžete si ju zdarma stiahnuť. Platené sťahovania sú účtované na vaše Apple ID. 194 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Môžu vás tak upozorniť na nové informácie aj vtedy. o ktorú máte záujem. Zobrazenie priebehu sťahovania aplikácií: Po spustení sťahovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom priebehu sťahovania. Sťahovanie aplikácií Ak v App Store nájdete aplikáciu. Vyberte problém zo zoznamu. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Redeem“ (Kúpiť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi (Featured) aplikáciami a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Nakupovanie v rámci aplikácie môžete zakázať v Nastaveniach. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes).Nahlásenie problému: Klepnite na „Nahlásiť problém“ v dolnej časti „Info“ obrazovky. Zakúpenie a stiahnutie aplikácie: 1 Klepnite na cenu (alebo na tlačidlo „Free“ (Zdarma)).

nebude však úplne odstránená z iPhone. alebo je vymazávanie aplikácií obmedzené. Obnovenie vymazanej aplikácie: Â Na iPhone: Znovu si kúpte aplikáciu (nebude spoplatnená). jej dáta viac nebudú dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. ktorá zatiaľ nebola zálohovaná na vašom počítači.Ak bolo sťahovanie prerušené. ktorá tieto dáta obsahuje. V prípade. alebo stlačte tlačidlo Domov .) Ak chcete obnoviť dáta aplikácie. ktorú ste si zakúpili v App Store. ak bol iPhone zálohovaný v iTunes na vašom počítači. zrejme nebola stiahnutá z App Store. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). kliknite na „Aplikácie“ a zaškrtnite políčko vedľa aplikácie. 2 Klepnite na symbol v rohu aplikácie. Akúkoľvek aplikáciu. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. v zozname zariadení vyberte iPhone. Ak vymažete aplikáciu. Ak sa na ikone aplikácie nezobrazí . kým sa nezačne triasť. ktorú chcete vymazať. Ak vymažete aplikáciu. si môžete znovu bezplatne stiahnuť. 3 Klepnite na „Hotovo“. Vymazávanie aplikácií Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. zobrazí sa upozornenie. Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu aplikácie na ploche. Â V iTunes: pripojte váš iPhone k vášmu počítaču. Aplikáciu môžete preinštalovať a dáta obnoviť len v prípade. Potom kliknite na „Použiť“. že otvoríte iTunes na vašom počítači. musíte obnoviť iPhone zo zálohy. Viac informácií o vymazávaní celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v častistrana 220. pokiaľ ju znovu nenainštalujete a neobnovíte tieto dáta zo zálohy. (Ak sa pokúsite vymazať aplikáciu. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 195 . Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. jej dáta viac nebudú dostupné na vašom iPhone.

okamžite sa zobrazí obrazovka s aktualizáciami. pole s prezývkou bude vopred vyplnené. nadpis recenzie a voliteľné komentáre k recenzii. Aplikácia App Store zároveň každý týždeň automaticky kontroluje aktualizácie. 2 Na obrazovke s recenziami klepnite na „Napísať recenziu“. Aktualizácia aplikácií Pri každom prístupe k App Store dochádza ku kontrole aktualizácií aplikácií. Ak chcete odoslať recenziu. 3 Vyberte počet hviezdičiek (1–5) podľa toho. ako sa rozhodnete aplikáciu aktualizovať. ktoré máte nainštalované. Aktualizácie sú nové verzie aplikácií. Písanie recenzie: 1 Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. ako hodnotíte aplikáciu.Písanie recenzií Priamo na iPhone môžete písať a odosielať vlastné recenzie aplikácií. Ak spustíte aplikáciu App Store a je dostupná aktualizácia. Ak ste už predtým písali recenzie. Aktualizácie aplikácií sa automaticky stiahnu a nainštalujú po tom. Ináč budete požiadaný o vytvorenie prezývky hodnotiteľa. ktoré sa dajú kúpiť alebo stiahnuť cez App Store na vašom iPhone alebo cez iTunes Store na vašom počítači. Ikona aplikácie App Store na ploche zobrazuje celkový počet dostupných aktualizácií. vašu prezývku. 196 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . 4 Klepnite na Odoslať. musíte byť prihlásený na váš účet Apple a zároveň musíte mať recenzovanú položku stiahnutú.

že tento zoznam neexistuje. Synchronizácia zakúpených aplikácií Po pripojení iPhone k počítaču iTunes synchronizuje aplikácie. Aktualizácia všetkých aplikácií: Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 197 . Stiahnuté aplikácie sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. budete pred stiahnutím aktualizácií požiadaný o ID a heslo tohto účtu. potom klepnite na „Update All“ (Aktualizovať všetky). že vymažete aplikácie z vášho iPhone. ktoré ste si stiahli alebo zakúpili do iPhone s knižnicou iTunes. Ak chcete aktualizovať aplikácie zakúpené z iného Apple účtu. Aplikácie sa synchronizujú do zoznamu „Applications“ (Aplikácie) vo vašej knižnici iTunes. 2 Klepnutím na aktualizáciu aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o aktualizácii. Takto môžete pristupovať k stiahnutým položkám aj na vašom počítači a zároveň získate zálohu pre prípad.Aktualizácia aplikácie: 1 Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. 3 Klepnite na „Update“ (Aktualizácia). V prípade. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. iTunes ho vytvorí.

Získajte bonusové body dosiahnutím konkrétnych cieľov v hre. Povolenie hlásení: Klepnite na OK. Ak už máte účet služby iTunes Store. (Je možné. Vo výsledkových tabuľkách si pozrite. V prípade potreby môžete hlásenia zapnúť neskôr a môžete určiť.Game Center 24 O Game Center Objavte nové hry a zdieľajte herné zážitky s priateľmi po celom svete pomocou aplikácie Game Center. kto sú najlepší hráči. môžete si nový vytvoriť v Game Center podľa postupu popísaného nižšie. Pozvite do hry priateľa. Napríklad môžete prijať upozornenie. Vypnutie a zapnutie hlásení: V Nastaveniach vyberte Hlásenia. Vypnutím hlásení vypnete všetky hlásenia pre všetky aplikácie. môžete v Game Center použiť toto ID Apple. či chcete povoliť „push“ hlásenia. aké typy hlásení chcete prijímať. nebudete prijímať hlásenia pre Game Center. Nastavenie Game Center Pri prvom otvorení sa vás Game Center opýta. ktoré vám oznamujú udalosti Game Center aj vtedy. Ak účet Apple ešte nemáte. MobileMe alebo iný Apple účet. Poznámka: Game Center nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jeho obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. že budete najprv požiadaný o zapnutie Hlásení. zvuky a odznaky ikon. potrebujete pripojenie na internet a Apple ID. ak Game Center práve nepoužívate.) Hlásenia môžu zahŕňať upozornenia. Ak klepnete na Nepovoliť. Ak chcete použiť Game Center. že vás priateľ vyzval na hranie hry. 198 . alebo nájdite iných vhodných protivníkov pomocou funkcie Auto spoluhráč.

2 Klepnite na Odhlásiť sa. 4 Úprava nastavení Game Center: Â Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok do hry od iných užívateľov. klepnite na položku Pridať ďalší email. 2 Klepnutím na položku Súhlasím prijmite zmluvné podmienky Game Center. Ak nechcete používať adresu Apple účtu používanú pri prihlasovaní. Â Ak chcete pridať ďalšie emailové adresy. Nastavenie informácií o Game Center pre vaše Apple ID: 1 Zadajte Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. 3 Zadajte prezývku—meno. ktoré budú ostatní vidieť a podľa ktorého vás budú poznať. 3 Zadajte nové Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. 3 Vykonajte zmeny a klepnite na Hotovo. nechajte možnosť Nájsť podľa emailu zapnutú. Ak sa Game Center nezobrazí. Prihlásenie použitím iného Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja a potom klepnite na banner účtu v spodnej časti obrazovky. 5 Po nakonfigurovaní účtu klepnite na Ďalej.Vyberte. že budete požiadaný o zadanie dodatočných informácií. V opačnom prípade ju vypnite. aby vás ostatní užívatelia mohli nájsť podľa emailovej adresy. pomocou ktorých vás môžu ostatní kontaktovať v Game Center. Pre potvrdenie tejto novej adresy budete musieť odpovedať na email zaslaný na túto adresu. nechajte možnosť Povoliť pozvánky zapnutú. zapnite Hlásenia. môžete si ho vytvoriť klepnutím na Vytvoriť nový účet. môžete zadať inú adresu. Ak nemáte Apple ID. Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na banner vášho účtu. Â Ak chcete. Kapitola 24 Game Center 199 . V opačnom prípade ju vypnite. 2 Klepnite na Zobraziť účet. Je možné. Â Overenie emailu účtu. ktoré hlásenia chcete prijímať v Game Center: V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Game Center a nastavte zvuky. upozornenia a odznaky.

Hry

Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.

Kupovanie a sťahovanie hier
Časť Game Center služby App Store zobrazuje hry, ktoré spolupracujú s Game Center. Kupovanie a sťahovanie hier: Klepnite na Hry a potom klepnite na Nájsť Game Center hry. V tejto časti si môžete prezerať, kupovať a sťahovať hry. Ak ste nezadali informácie o kreditnej karte pre vaše Apple ID, budete pred zakúpením a stiahnutím hier vyzvaný zadať tieto informácie. Viac v časti kapitola 23, „App Store (obchod s aplikáciami),“ na strane 191. Ak si chcete kúpiť hru, ktorú má váš priateľ, klepnite na hru na „info“ obrazovke vášho priateľa a prejdete priamo na túto hru v App Store.

Hranie hier
Na obrazovke Hry sa zobrazia hry, ktoré ste si stiahli z App Store. Pri každej z týchto hier sú uvedené vaše výsledky a umiestnenie medzi všetkými hráčmi tejto hry. Získanie informácií o hre: Klepnite na Hry a potom klepnite na hru. Ak sú k dispozícii, môžete si zobraziť výsledkové tabuľky, pozrieť si svoje výsledky pre danú hru a zistiť, kto hral túto hru naposledy.

Hranie hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a klepnite na Hrať. V závislosti od hry sa na ploche môžu zobraziť pokyny alebo iné informácie, prípadne si tu môžete pozrieť výsledkové tabuľky a výsledky, nastaviť možnosti hry a spustiť hru pre jedného alebo viacerých hráčov. Ak chcete hrať proti iným, môžete buď pozvať priateľa, alebo použiť funkciu Auto spoluhráč, vďaka ktorej vám Game Center automaticky vyhľadá spoluhráčov. Informácie o vytváraní priateľov v Game Center nájdete v časti „Priatelia“ na strane 202.

200

Kapitola 24 Game Center

Pri hrách pre viacero hráčov môžete odoslať pozvánku na hru z obrazovky Priatelia. Pozvanie priateľa na hru pre viacerých hráčov z obrazovky Priatelia: 1 Klepnite na Priatelia v dolnej časti obrazovky. 2 Vyberte priateľa. 3 Vyberte hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, môžete si vybrať, ktorých hráčov chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. 4 Zadajte a odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá ostatnými. 5 Spustite hru. Ak priateľ nie je dostupný, alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť Auto spoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa. Ostatní hráči môžu na hranie hier pozvať vás. Odpovedanie na pozvánku na hranie hry: V zobrazenom upozornení klepnite na Prijať alebo Zamietnuť. Hry pre viacero hráčov môžete zakázať v nastaveniach Obmedzení. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Vypnutím možnosti Povoliť pozvánky v nastaveniach Game Center môžete zabrániť pozývaniu na hranie hier ostatnými spoluhráčmi. Viac v časti „Informácie o vašom stave a účte“ na strane 204. Návrat do Game Center: Stlačte tlačidlo Domov a na ploche klepnite na Game Center. Môžete tiež dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo Domov a v zozname naposledy používaných aplikácií klepnúť na ikonu Game Center.

Výsledkové tabuľky
Niektoré hry ponúkajú jednu alebo viac výsledkových tabuliek s umiestneniami hráčov danej hry spolu s bodmi, časmi alebo inými mierami herného úspechu. Zobrazenie výsledkovej tabuľky hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Tabuľka. Výsledkové tabuľky môžete niekedy zobraziť aj v rámci hry. Ak má hra obmeny (napríklad Ľahká, Normálna a Ťažká), na obrazovke Kategórie môžete vybrať výsledkovú tabuľku pre hru ako takú, alebo pre jednu z týchto obmien. Výsledková tabuľka obsahuje umiestnenie vašich priateľov a všetkých hráčov. Niekedy môžete zobraziť štatistiky výsledkovej tabuľky za určité časové obdobie, napríklad dnes, tento týždeň, alebo všetky. Otočte iPhone naležato a zobrazíte výsledkovú tabuľku na šírku. Spustenie hry z výsledkovej tabuľky: Klepnite na Hrať v pravom hornom rohu.
Kapitola 24 Game Center 201

Výsledky
V niektorých hrách získate za dosiahnutie špecifických výsledkov bonusové body. Zobrazenie možných výsledkov pre hru: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Výsledky. Pre každý výsledok zobrazí Game Center počet udeľovaných bonusových bodov a či ste daný výsledok dosiahli alebo nie. Celkový počet bodov získaných za výsledky sa nachádza v hornej časti. Bonusové body za každý konkrétny výsledok môžete získať iba raz. Výsledky je niekedy možné zobraziť aj v rámci hry.

Naposledy hrané
Niektoré hry vám umožňujú zobraziť vašich priateľov, ktorí danú hru nedávno hrali. Zobrazenie priateľov, ktorí nedávno hrali hru: Klepnite na Hry, klepnite na hru a potom klepnite na Naposledy hrané. Získanie informácií o hráčovi: Klepnite na meno hráča v zozname.

Priatelia

Vďaka Game Center budete v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča. Pridanie priateľa do Game Center: 1 Klepnite na Priatelia alebo Žiadosti. 2 Klepnite na + a zadajte emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Počas písania sa zobrazujú zhodné adresy a mená z vašich kontaktov. Klepnutím na kontakt pridáte danú osobu do vašej žiadosti. Klepnutím na môžete prezerať vaše kontakty. Ak chcete pridať niekoľko priateľov naraz, zadajte ďalšie kontakty. 3 Napíšte správu žiadosti a klepnite na Odoslať. Aby sa osoba stala vaším priateľom, musí prijať vašu žiadosť. Iní hráči môžu poslať žiadosť vám. Po prijatí upozornenia môžete žiadosť prijať priamo z upozornenia, alebo ho môžete zatvoriť a odpovedať neskôr z obrazovky Žiadosti. Odznak na tlačidle Žiadosti zobrazuje počet nevybavených žiadostí o priateľstvo.

202

Kapitola 24 Game Center

Odpovedanie na žiadosť o priateľstvo: Klepnite na Žiadosti, klepnite na meno osoby, ktorá vám žiadosť poslala a potom klepnite na Prijať, Ignorovať alebo Nahlásiť problém. Ak hráč prijme žiadosť od iného hráča, stávajú sa priateľmi. Mená priateľov sa zobrazia na obrazovke Priatelia. Získanie informácií o priateľovi: Klepnite na meno priateľa. Vyhľadávanie priateľov: Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na pole vyhľadávania a začnite písať. Počas písania sa vám budú zobrazovať priatelia, ktorí sa zhodujú so zadaným textom. Stránka s informáciami o priateľovi zobrazuje informácie o počte jeho priateľov (vrátane vás), počte rôznych hier, ktoré priateľ hral a výsledky, ktoré už v hrách dosiahol. Obrazovka s informáciami môže tiež obsahovať: Â Hry, ktoré ste hrali spolu
 Hry, ktoré máte spoločné  Iné hry, ktoré má váš priateľ

Klepnutím na hru v ľubovoľnom zozname zobrazíte vašu pozíciu a pozíciu priateľa v celkovej výsledkovej tabuľke a dosiahnuté úspechy v danej hre. Pozvanie priateľa na hranie hry: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a na hru a nakoniec na Hrať. Viac v časti „Hranie hier“ na strane 200. Odstránenie priateľa: Klepnite na Priatelia, klepnite na meno, potom klepnite na Zrušiť priateľstvo a nakoniec na Odstrániť. Ak sa hráč začal správať urážlivo, alebo sa iným spôsobom správa nevhodne, môžete nahlásiť problém. Nahlásiť problém s priateľom: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na „Nahlásiť problém“. Popíšte problém a klepnutím na Nahlásiť odošlite správu. Ak v nastaveniach vypnete možnosť Hry pre viac hráčov, nebudete môcť odosielať ani prijímať pozvánky na hranie hier. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214.

Kapitola 24 Game Center

203

Informácie o vašom stave a účte

Obrazovka Ja obsahuje súhrn informácií o vašich priateľoch, hrách a výsledkoch. Do textového poľa v strede obrazovky môžete zadať správu o vašom aktuálnom stave. Váš stav sa spolu s vašou prezývkou zobrazí na obrazovke Priatelia ostatných hráčov. Zmena stavu: Klepnite na stavové pole a pomocou klávesnice zadajte alebo aktualizujte váš stav. Zobrazenie informácií o vašom účte: Klepnite na banner účtu a potom na Zobraziť účet. Môžete meniť alebo aktualizovať nasledujúce nastavenia:
 Prezývka  Povoliť pozvánky  Nájsť ma podľa emailu  Vaša emailová adresa pre Game Center  Ďalšie emailové adresy

Po dokončení klepnite na „Hotovo“. Môžete sa tiež odhlásiť a prihlásiť na iný účet, alebo si vytvoriť nový účet. Odhlásenie: Klepnite na banner účtu a potom na Odhlásiť sa. Ak sa chcete prihlásiť na iný účet, zadajte prihlasovacie meno a heslo a klepnite na Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nový účet, klepnite na položku Vytvoriť nový účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

204

Kapitola 24 Game Center

ani Bluetooth signál a ani nebude prijímať GPS signál. iPhone nebude vysielať žiadny telefonický. v dôsledku čoho nebudú prístupné mnohé funkcie iPhone. aby sa znížili možné interferencie s prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením. konfigurovať sieťové pripojenie a meniť ďalšie nastavenia iPhone. nastaviť dátum a čas. Wi-Fi. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol . Režim Lietadlo Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie iPhone tak. rádiový. V režime „lietadlo“ nie je možné:  Uskutočňovať alebo prijímať telefonické hovory  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Počúvať odkazy v službe „Visual Voicemail“  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať kontakty. kalendáre a záložky (len pre MobileMe) s MobileMe alebo Microsoft Exchange  Posielať a prijímať textové a MMS správy  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center 205 . Ak je režim lietadlo spustený.Nastavenia 25 Nastavenia vám umožňujú meniť nastavenia aplikácií vo vašom iPhone. Aktivácia režimu Lietadlo: Klepnite na Nastavenia a zapnite Režim lietadlo.

iPhone sa pripojí na internet cez vašu mobilnú dátovú sieť (v prípade. kalendáre a záložky (len u MobileMe) s kontami MobileMe alebo Microsoft Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center Je možné. Ak nie sú v oblasti dostupné žiadne Wi-Fi siete. že je dostupná). že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. môžete vo vašom iPhone:  Počúvať hudbu a pozerať videá  Prehrávať už doručené odkazy služby „Visual Voicemail“  Prezerať si váš kalendár  Snímať alebo prehrávať fotografie a videá (iPhone 4 alebo novšie modely)  Používať budík  Používať stopky alebo časovač  Používať kalkulačku  Písať si poznámky  Nahrávať hlasové poznámky  Používať kompas  Čítať textové a emailové správy uložené vo vašom iPhone Ak je dostupná Wi-Fi sieť. Wi-Fi Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie iPhone na internet pomocou miestnych WiFi sietí v okolí. môžete znovu zapnúť Wi-Fi a:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky na internete  Synchronizovať svoje kontakty.Ak to letecká spoločnosť povoľuje. Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi: V Nastaveniach vyberte Wi-Fi a zapnite alebo vypnite ho. je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a nariadeniami. alebo máte Wi-Fi vypnuté. 206 Kapitola 25 Nastavenia .

Informácie o potrebných nastaveniach získate od správcu siete. klepnite na Zabezpečenie. sú označené ikonou zámky .) Ak je funkcia „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť alebo mobilná dátová sieť nie je v dosahu. ako napríklad ID klienta alebo statickú IP adresu. aby vyžadoval vaše potvrdenie pri pripájaní sa k novej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť pripojenie“. Nastavenie iPhone tak. Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. potom klepnite na symbol vedľa siete. z ktorých si môžete vybrať. Upravenie nastavení pre pripájanie sa k Wi-Fi sieti: Vyberte Wi-Fi. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete. ak máte na vašom iPhone nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. napríklad pri používaní aplikácií ako Safari alebo Mail a súčasne nie ste v dosahu už používanej Wi-Fi siete. (Siete. Kapitola 25 Nastavenia 207 . Vypnutie pripájania iPhone k už použitej sieti: Vyberte Wi-Fi a klepnite na symbol vedľa siete. Ak vybraná sieť vyžaduje heslo. týmto nastavením zabezpečíte. VPN Toto nastavenie sa zobrazí. Čím viac paličiek vidíte. Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“. iPhone zobrazí zoznam všetkých dostupných Wi-Fi sietí. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. zvoľte „Wi-Fi“ > „Iná“ a zadajte meno siete. keď bude v jej dosahu. aby iPhone vyhľadával ďalšie siete. Ak je to potrebné. chvíľu počkajte. musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi manuálne. ktoré vyžadujú heslo. tým je signál silnejší. ktorá nie je zobrazená v zozname nájdených sietí. Niektoré Wi-Fi siete môžu vyžadovať zadanie alebo zmenu ďalších nastavení. potom klepnite na typ zabezpečenia siete a zadajte heslo. Nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť VPN. zobrazuje ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky intenzitu signálu Wi-Fi.Pripojenie k sieti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi. Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti: Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti. heslo a typ zabezpečenia danej siete. ku ktorej ste už boli pripojený. kým iPhone vyhľadá všetky dostupné siete a potom vyberte sieť. zadajte heslo a klepnite na Pripojiť (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámky ). Ak sa pokúšate pripojiť na internet.

Zdieľanie internetu Nastavenia zdieľania internetu sa zobrazia v najvyššej úrovni nastavení a aj v časti Všeobecné > Sieť. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom vášho operátora. ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. Hlásenia Toto nastavenie sa zobrazí po otvorení aplikácie (napr. môžete hlásenia vypnúť. Game Center). ak aplikácia nie je spustená. Vypínanie a zapínanie zvukov. pripomienok alebo odznakov v jednotlivých aplikáciách: Klepnite na Hlásenia. Pre informácie o mimosieťovom pokrytí a aktivácii služby roaming sa informujte u vášho mobilného operátora. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Hlásenia „push“ vás upozornia na nové informácie aj vtedy. ktorá využíva službu hlásení Apple Push. ktoré je možné použiť na telefonovanie. alebo navštívte jeho webovú stránku. Operátor Táto položka sa zobrazí na GSM modeloch v prípade. vyberte zo zoznamu niektorú aplikáciu a typy hlásení. že ste mimo dosahu siete vášho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete. Telefonovať môžete len u tých operátorov. Služba môže byť spoplatnená. ktoré chcete vypnúť alebo zapnúť. Hlásenia závisia od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky. Poznámka: V závislosti od vášho operátora bude zrejme potrebé aktivovať Zdieľanie internetu predtým. alebo chcete predĺžiť výdrž batérie. Zapínanie a vypínanie všetkých hlásení: Klepnite na Hlásenia a vypnite alebo zapnite hlásenia. prípadne odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche. Ak nechcete byť upozorňovaný na nové informácie. 208 Kapitola 25 Nastavenia . Výber operátora: Vyberte Operátor a vyberte sieť. ako sa nastavenia služby zobrazia na tomto mieste. ktorú chcete používať. službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť.

vypnite alebo zapnite Vibrovať pod nadpisom Zvonenie . aby sieť za vás vyberal iPhone. vyberte v Nastaveniach siete Automaticky. Tlačidlá hlasitosti nemajú vplyv na hlasitosť vyzváňania alebo upozornení. že je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“. Povolenie úprav hlasitosti vyzváňania a upozornení použitím tlačidiel hlasitosti: Vyberte Zvuky a zapnite možnosť „Upravovať tlačidlami“. prehrávate video alebo telefonujete. neprehráva žiadne zvonenia. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. upozornenia ani zvukové efekty. Ak chcete. na obrazovke vášho iPhone sa objaví nápis „Žiadna sieť“ a nebude možné uskutočňovať a prijímať hovory či odkazy. klepnite na Zvonenie a vypnite alebo zapnite jednotlivé položky .Akonáhle vyberiete sieť. alebo sa pripájať na internet cez mobilnú dátovú sieť. Ak chcete. použite tlačidlá na boku iPhone. aby iPhone vibroval v hlasnom režime. vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom Tichý režim . Ak chcete. aby iPhone vibroval v tichom režime. Zmena hlasitosti vyzváňania a upozornení: Vyberte Zvuky a nastavte intenzitu potiahnutím posuvníka. Za každých okolností však prehráva zvuk budíka nastavený v aplikácii Hodiny. Ak je tlačidlom Zvoniť/Ticho nastavený hlasný režim. iPhone prehráva zvuky upozornení a zapnuté zvukové efekty. V prípade. iPhone bude používať už len túto sieť. Ak je iPhone v tichom režime. ak práve počúvate hudbu. Na iPhone môžete nastaviť zvuky pre:  Prichádzajúci hovor  Prichádzajúcu textovú správu  Prichádzajúci odkaz  Prichádzajúcu emailovú správu  Odchádzajúcu emailovú správu  Upozornenie na stretnutie  Zamknutie iPhone  Písanie na klávesnici Kapitola 25 Nastavenia 209 . Nastavenie zvonenia: Vyberte Zvuky > Zvonenie. Nastavenie vibrovania iPhone pri prichádzajúcom hovore: Vyberte Zvuky. Ak vybraná sieť nie je dostupná. Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Stlačte prepínač Zvoniť/Ticho na boku vášho iPhone. Nastavenie zvukov upozornení a zvukových efektov: Vyberte Zvuky.

Jas Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. hodnotu ktorého získava pomocou vstavaného senzora. bezpečnosti a ďalšie nastavenia systému iOS. fotografií a aplikácií  Celkovú kapacitu pamäte  Kapacitu voľného miesta  Verziu softvéru  Operátora  Model a sériové čísla  Adresy Wi-Fi a Bluetooth  GSM modely: IMEI (International Mobile Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card)  CDMA model: MEID (Mobile Equipment Identifier)  Verziu firmvéru modemu mobilného vysielača  Právne informácie  Regulačné informácie Štatistiky používania Zobrazenie percentuálneho stavu nabitia batérie: Vyberte Všeobecné > Použitie a zapnite funkciu Percentá batérie. Pre predĺženie času. videí. Nastavenie jasu obrazovky: Vyberte Jas a prstom potiahnite ovládací prvok. Pozadie Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre plochu. Ak je funkcia Automatický jas zapnutá. Všeobecné Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete. iPhone sám nastavuje jas obrazovky podľa aktuálneho osvetlenia. stlmte jas obrazovky. zdieľania. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. počas ktorého nebude nutné iPhone nabíjať. alebo použite funkciu Automatický jas. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a vynulovať rôzne nastavenia iPhone Informácie Pre informácie o iPhone vyberte Všeobecné > Informácie a dozviete sa:  Názov siete mobilného operátora  Počet skladieb. Automatické nastavovanie jasu na iPhone: Vyberte Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. 210 Kapitola 25 Nastavenia .

ako dlho bol iPhone odomknutý alebo v pohotovostnom režime. Vynulovanie štatistík používania: Klepnite na Všeobecné > Štatistiky a ďalej na Vynulovať štatistiky. počúvania hudby. vrátane vytáčania alebo prijímania hovorov. Ak je funkcia Mobilné dáta vypnutá. Dátový roaming si vypnite napríklad vtedy. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Zdieľanie internetu: Vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu a vypnite alebo zapnite túto funkciu.Dobu. V pôvodnom nastavení sú Mobilné dáta zapnuté. až kým sa nepripojíte k Wi-Fi sieti. Â Prevolaný čas pre aktuálne obdobie a pre celú dobu používania. prehliadania webu alebo používania iných funkcií iPhone. keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Mobilné dáta. pristupovať k nastaveniam Wi-Fi. keď ho používate. nebudú vynulované. Použitie 3G vedie v mnohých prípadoch k rýchlejšiemu sťahovaniu dát z internetu. Tu môžete vidieť: Â Použitie . alebo vypnúť a zapnúť dátový roaming. môžete predĺžiť výdrž batérie tak. Kapitola 25 Nastavenia 211 . Sieť V Nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie. keď sa na ňom vykonávajú úlohy na pozadí.Zobrazenie štatistík používania: Vyberte Všeobecné > Štatistiky. Zapnutie alebo vypnutie 3G (GSM modely): Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite funkciu 3G. iPhone je aktívny vždy. nebudete mať prístup na internet. Â Pohotovostný režim – Čas od posledného úplného nabitia. počas ktorého bol iPhone zapnutý. Pokiaľ často telefonujete. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora. vrátane času. ako je načítavanie emailových správ. počas ktorej bol iPhone aktívny a používaný od posledného plného nabitia. Â Množstvo dát odoslaných a prijatých cez mobilnú dátovú sieť. Dátový roaming umožňuje prístup na internet a k odkazom služby „Visual Voicemail“ cez mobilnú dátovú sieť v prípade. kedy bol iPhone v režime spánku. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. že vypnete 3G. Štatistiky týkajúce sa toho. iPhone je aktívny aj vtedy. ale môže znížiť výdrž batérie. Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Dátový roaming. odosielania a prijímania textových správ. používania emailov. čím vynulujete dátové a časové štatistiky.

VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy. v stavovom riadku sa zobrazí . Kompas a aplikáciám tretích strán. týkajúcich sa nastavení. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. 212 Kapitola 25 Nastavenia . iPhone je schopný pripojiť sa k sieťam VPN používajúcim protokoly L2TP. Potom klepnite na Vymazať VPN v dolnej časti obrazovky. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete. ktorým môžete vypnúť a zapnúť VPN. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Po zadaní nastavení VPN sa v Nastaveniach zobrazí prepínač. VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu. Lokalizačné služby Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Mapy. Vymazanie VPN konfigurácie: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím na modrú šípku pri názve konfigurácie prejdite na obrazovku danej konfigurácie.Pridanie novej konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu VPN. Väčšinou je možné pre iPhone použiť tie isté nastavenia pre VPN ako na vašom počítači. ktorú chcete aktualizovať. Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií cez verejnú sieť. ak chcete cez iPhone pristupovať k vašim pracovným emailom. Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple. Bluetooth iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. ako sú napríklad náhlavné sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free telefonovanie. miestnych Wi-Fi sietí (v prípade. PPTP alebo Cisco IPSec. založených na určovaní polohy. sa poraďte s vaším správcom siete. O informáciách. Zmena konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím vyberte konfiguráciu. Vypnutie alebo zapnutie VPN: Vyberte VPN a klepnutím vypnite alebo zapnite VPN. získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. VPN funguje cez Wi-Fi aj cez mobilné dátové pripojenie. Viac v časti „Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov “ na strane 71. ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu. Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth: Vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite alebo zapnite Bluetooth. Dáta získané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte. že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). Fotoaparát.

Kapitola 25 Nastavenia 213 . v ktorom prebehne vyhľadávanie: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou manipuláciou vypne displej iPhone. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a textové správy. Ak nechcete povoliť používanie lokalizačných služieb pre niektoré z aplikácií alebo pre žiadnu z nich. Nastavenie času. ktorá využíva lokalizačné služby. vypnite ju. Vyhľadávanie Spotlight V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre všetky aplikácie: Vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby a vypnite alebo zapnite túto službu. Zistíte tak. akým spôsobom tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe. ktoré používajú lokalizačné služby. Nastavenie poradia zobrazenia kategórií pri vyhľadávaní: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. sa zobrazí na obrazovke nastavení lokalizačných služieb. po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie a vyberte čas. 2 Klepnutím na položku ju označíte alebo zrušíte jej označenie. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre vybrané aplikácie: Vypnite alebo zapnite lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie. môžete túto funkciu vypnúť. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete. Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán. Nastavenie obsahu. Táto obrazovka zobrazuje. mali by ste si prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. 2 Dotknite sa tlačidla vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol. či sú pre danú aplikáciu lokalizačné služby zapnuté alebo vypnuté. ktorá si za posledných 24 hodín vyžiadala vašu polohu. Predĺžite tak výdrž batérie. Uzamykanie Keď sa iPhone zamkne. V pôvodnom nastavení sú všetky kategórie vyhľadávania zapnuté. že sa ju nejaká aplikácia pokúsi použiť. budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v prípade. ktorý bude prehľadávaný a meniť usporiadanie výsledkov vyhľadávania. Ikona sa zobrazí pri každej aplikácii.Každá aplikácia. znamená to. Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne slúchadiel iPhone počas počúvania hudby alebo telefonovania.

počas ktorého bude musieť byť iPhone zamknutý. Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). musíte obnoviť softvér vášho iPhone. Zmena hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. po ktorom sa bude pre odomknutie vyžadovať heslo: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše heslo. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Nastavenie času. Nastavením hesla zapnete ochranu dát. zadajte vaše heslo a klepnite na Vymazať dáta pre zapnutie tejto funkcie. alebo úplne zakázať prístup na YouTube. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. zadajte vaše heslo a klepnite na Zmeniť heslo. Obmedzenia Na iPhone je možné nastaviť obmedzenie používania niektorých aplikácií a obsahu prehrávača iPod. aby vyžadoval heslo pre odomknutie. Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované všetky nastavenia. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie. tvorené kombináciou číslic. Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Ak heslo zabudnete.Uzamykanie heslom iPhone je pri kúpe nastavený tak. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. Dôležité: Na iPhone 3GS musíte pri zapnutí ochrany dát obnoviť softvér iOS. Vypnutie uzamykania heslom: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla. Klepnite na Vyžadovať heslo a potom zvoľte čas. písmen. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. klepnite na Vypnúť heslo a potom znovu zadajte heslo. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. Toto napríklad umožňuje rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch. Vypínanie a zapínanie hlasového vytáčania: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Hlasové vytáčanie. Zapínanie a vypínanie jednoduchého hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Jednoduché heslo. zadajte vaše heslo. Znovu zadajte vaše staré heslo a potom dvakrát zadajte nové heslo. interpunkcie a špeciálnych znakov. vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. 214 Kapitola 25 Nastavenia .

Vypnutie obmedzení: Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a zadajte heslo. Ping Služba App Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Pri prvom zapnutí sú všetky položky zapnuté (nie sú obmedzené). YouTube je zakázané a ikona YouTube je odstránená z plochy. Fotoaparát Nemôžete vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime (iPhone 4). Nie je možné prezerať. Prezerať si obsah na internete je stále možné prostredníctvom iných aplikácií tretích strán. Dôležité: Ak zabudnete heslo. Nemôžete inštalovať aplikácie na iPhone. iTunes Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií. Nie je možné prezerať si obsah na internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips. 2 Zadajte štvormiestne heslo. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. Klepnite na Zakázať obmedzenia a znovu zadajte heslo. Nastavenie obmedzenia aplikácií: Klepnutím na jednotlivé položky vypnete a zapnete ich obmedzenia. 3 Znovu zadajte štvormiestne heslo.Zapnutie obmedzení: 1 Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a klepnite na Povoliť obmedzenia. aj keď je Safari zakázané. FaceTime Služba iTunes Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Safari je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy. Nemôžete fotografovať. Inštalácia aplikácií Safari Kapitola 25 Nastavenia 215 . YouTube Fotoaparát je vypnutý a jeho ikona je odstránená z plochy. kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah. Klepnite na položku pre jej zapnutie alebo vypnutie a obmedzenie jej používania. musíte obnoviť softvér vášho iPhone pomocou iTunes.

kontakty.klepnite na Filmy a zo zoznamu vyberte PG. kontakty. 216 Kapitola 25 Nastavenia . Ak je táto funkcia zapnutá. môžete nakupovať dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store. nie je možné odosielať žiadosti na hry. Počas upravovania plochy sa na ikonách aplikácií nezobrazí . Nastavte obmedzenia použitím hodnotiaceho systému tej ktorej krajiny pre nasledujúce kategórie obsahu:  Hudba a podcasty  Filmy  TV seriály  Aplikácie Napríklad v USA môžete povoliť len filmy s hodnotením PG a nižším . upravovať alebo vymazávať účty. Lokalizačné služby Aktuálne nastavenia Mail. Poznámka: Nie všetky krajiny alebo oblasti majú takýto hodnotiaci systém. môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi. odosielať či prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center. kalendáre“) sú zamknuté a nie je možné ich meniť. Účty Obmedzenie nakupovania v rámci aplikácií: Vypnite Nakupovanie v aplikáciách. Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté. kalendáre sú zamknuté a nie je možné pridávať. Vymazávanie aplikácií Aktuálne nastavenia lokalizačných služieb a nastavenia Nájsť môj iPhone (v MobileMe účtoch v časti „Mail. Nastavenie obmedzení obsahu: Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu.Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone. Obmedzený obsah sa nezobrazí na iPhone. nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať priateľské žiadosti. Ak je Pridávanie priateľov vypnuté. Obmedzenie pridávania priateľov: Vypnite Pridávanie priateľov. Ak je Pridávanie priateľov zapnuté. Obmedzenie hier pre viacerých hráčov: Vypnite Hry pre viac hráčov.

Dátum a čas
Tieto nastavenia sa vzťahujú na čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky, svetový čas a kalendáre. Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach.) Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a času v iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a zapnite Nastaviť automaticky. Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas. Manuálne nastavenie dátumu a času: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite Nastaviť automaticky. Klepnite na Časové pásmo a zadajte meno hlavného mesta vášho časového pásma. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.

Klávesnica
Vypnutie alebo zapnutie funkcie Auto kapitalizácia (veľké písmená za interpunkčným znamienkom): Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite funkciu Auto kapitalizácia. Štandardne je iPhone nastavený tak, aby menil prvé písmená slov na veľké v prípade, že napíšete interpunkčné znamienko, ktoré znamená koniec vety alebo nový riadok. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Auto opravy. iPhone je prednastavený tak, že ak má predvolená klávesnica jazyka, ktorý ste vybrali, k dispozícii slovník, iPhone bude počas písania navrhovať opravy alebo celé slová. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Skontrolovať pravopis. Kontrola pravopisu podčiarkuje počas písania slová s preklepmi. Pre zobrazenie navrhovaných opráv klepnite na podčiarknuté slovo. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Nastavenie používania klávesu Caps lock: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Povoliť Caps lock. Ak aktivujete Caps lock a počas písania na klávesnici dvakrát klepnete na kláves Shift , všetky ďalšie zadané písmená budú veľké. Ak je Caps lock zapnutý, kláves Shift zmení farbu na modrú. Zapnutie alebo vypnutie skratky „.“: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite skratku „.“ .

Kapitola 25 Nastavenia

217

Skratka „.“ vám umožňuje počas písania klepnutím dvakrát na medzerník vložiť na koniec vety bodku nasledovanú medzerou. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a zo zoznamu vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných klávesniciach, pozrite si časť Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“, potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie Upraviť slovník užívateľa sa zobrazí v prípade, že máte zapnutú ktorúkoľvek z nasledujúcich klávesníc: Â Čínska - zjednodušená (Pinyin)
 Čínska - tradičná (Pinyin)  Čínska - tradičná (Zhuyin)  Japonská (Romaji)  Japonská (Ten Key)

Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Klepnite na +, klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Potom klepnite na pole Yomi, Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Viac v časti Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272.

Medzinárodné
Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel vašej krajiny alebo oblasti.
218 Kapitola 25 Nastavenia

Nastavenie jazyka iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Potom klepnite na Hotovo. Nastavenie jazyka funkcie Ovládanie hlasom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom a vyberte jazyk. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a potom vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní medzinárodných klávesníc, pozrite si Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Medzinárodné klávesnice, potom klepnite na Upraviť a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje virtuálne rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a nastavte lokalitu. Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy dní a mesiacov v natívnych iPhone aplikáciách. Nastavenie formátu kalendára: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte formát.

Prístupnosť
Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete používať. Viac v časti kapitola 29, „Prístupnosť,“ na strane 251.

Profily
Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.

Kapitola 25 Nastavenia

219

Obnova iPhone
Obnovenie všetkých nastavení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť všetky nastavenia. Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné. Informácie (napríklad kontakty a kalendáre) a médiá (napríklad skladby a videá) nebudú ovplyvnené. Vymazanie celého obsahu iPhone a všetkých nastavení: Pripojte iPhone k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na „Vymazať celý obsah a nastavenia“. Týmto budú vynulované všetky nastavenia a všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Obnova nastavení siete: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť nastavenia siete. Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a položka „Potvrdiť pripojenie“ zostanú zapnuté. Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, vyberte Nastavenia > Všeobecné > Profil, klepnite na profil a potom na Odstrániť. Obnova slovníka klávesnice: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť slovník klávesnice. Do slovníka klávesnice sa slová pridávajú v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice. Obnova tohto slovníka vymaže všetky slová, ktoré boli doň pridané. Obnova pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť rozloženie plochy. Vynulovanie zobrazovania lokalizačných upozornení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia. Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácií (napríklad Fotoaparát, Kompas alebo Mapy) na používanie lokalizačných služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie o používanie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné upozornenia (znovu sa budú zobrazovať žiadosti pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia.

220

Kapitola 25 Nastavenia

Mail, kontakty, kalendáre

Pomocou nastavení pre aplikácie Mail, kontakty, kalendáre nastavíte účty a zapnete v iPhone účty a zapnete konkrétne služby vybraných účtov (ako je pošta, kontakty, kalendáre, záložky alebo poznámky): Â Microsoft Exchange (pošta, kontakty a kalendáre)
 MobileMe (pošta, kontakty, kalendáre, záložky, poznámky a Nájsť môj iPhone)  Google (pošta, kalendáre a poznámky)  Yahoo! (pošta, kalendáre a poznámky)  AOL (pošta a poznámky)  Ďalšie emailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP  Účty LDAP alebo CardDAV pre Kontakty  Účty typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) pre aplikáciu Kalendár

Účty
Časť Účty vám umožňuje vytvárať na vašom iPhone účty. Po klepnutí na túto sekciu sa zobrazia nastavenia špecifické pre typ zakladaného účtu. Informácie potrebné na vytvorenie emailového účtu získate u poskytovateľa služby alebo správcu siete. Viac informácií nájdete v časti: Â „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27
 „Pridávanie kontaktov“ na strane 233  „Odoberanie kalendárov“ na strane 128

Zmena nastavení účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vykonajte potrebné zmeny. Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone nie sú synchronizované s počítačom, takže môžete prispôsobiť svoje účty na prácu s iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili nastavenia účtov vo vašom počítači. Vypnutie služby účtu: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, vyberte účet a vypnite službu účtu (napríklad Mail, Kalendáre alebo Poznámky). Ak je služba účtu vypnutá, iPhone nebude zobrazovať ani synchronizovať informácie s touto službou účtu až do jej opätovného zapnutia. Zmena rozšírených nastavení: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a urobte jeden z nasledujúcich úkonov:
 Ukladanie rozpísaných, odoslaných a vymazaných správ na iPhone alebo vzdialene

na serveri (len účty IMAP) nastavíte klepnutím na Rozšírené a výberom Rozpísané správy, Odoslané správy alebo Vymazané správy. Ak sa rozhodnete ukladať správy na váš iPhone, budete si ich môcť prezerať aj v prípade, že iPhone nebude pripojený na internet.

Kapitola 25 Nastavenia

221

kalendáre“. Všetky emaily a informácie o kontaktoch. nevykonávajte túto kontrolu príliš často. ktoré máte nastavené na iPhone. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. Meno a Heslo pod nadpisom Server prichádzajúcej pošty alebo Server odchádzajúcej pošty. Mail Nastavenia Mailu sa okrem výnimiek vzťahujú na všetky účty. Nastavenie funkcie Push na Vyp. Ak chcete. Ak niektorý účet vymažete. môžete naďalej prijímať dáta . Yahoo! alebo akýkoľvek iný „push“ účet. akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym oneskorením). kontakty. týždeň alebo mesiac. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. kalendároch a záložkách. Vymazaním účtu však neodstránite účet alebo s ním súvisiace informácie z počítača.j. Microsoft Exchange. „Push“ účty automaticky doručia do iPhone nové informácie. Ak je funkcia „Push“ vypnutá. kontakty. nenastavujte tento interval na príliš krátky. jeden deň. Zapnutie funkcie „push“: Vyberte „Mail. po ktorom budú správy odstránené z aplikácie Mail v iPhone.  Nastavenia emailového servera zmeníte klepnutím na Host.t. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a klepnutím zapnite funkciu „Push“. použite položku „Načítanie dát“. Načítanie dát Nastavenie Push vám na iPhone umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu push pre MobileMe. Ak chcete. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. nebudete mať naň prístup z vášho iPhone. klepnite na Rozšírené. Vymazanie účtu z iPhone: Zvoľte „Mail. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. budú z vášho iPhone vymazané. Čas. Ak chcete zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií. v ktorom bude táto kontrola prebiehať. Nastavenie intervalu pre sťahovanie a kontrolu dát: Zvoľte „Mail. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. ako často chcete sťahovať dáta pre všetky účty. prípadne používate účty.  Úprava nastavenia SSL a hesla. Pre určenie intervalu. ktoré ju nepodporujú. alebo predĺžiť výdrž batérie. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a vyberte. Potom nastavte časový interval: Nikdy. nastavíte klepnutím na Rozšírené a potom klepnutím na Odstrániť. klepnutím vyberte požadovaný účet a klepnite na „Vymazať účet“ v dolnej časti obrazovky. kontakty. môžete funkciu „Push“ vypnúť. (alebo funkcie Fetch na Manuálne na obrazovke Načítanie dát) je nadradené nastaveniam jednotlivých účtov. získané synchronizáciou s účtom. 222 Kapitola 25 Nastavenia .

či bola správa poslaná priamo vám. Nastavenie. kontakty. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. ktoré má iPhone zobrazovať: Zvoľte „Mail. kontakty. Vyberte najnovších 25. potom si vyberte niektorý z účtov. kalendáre“ > „Predvolený účet“. titul a telefónne číslo. Nastavenie predvoleného emailového účtu: Vyberte „Mail. Môžete si vybrať zobrazovanie až piatich riadkov správy. aby sa na koniec každej odoslanej správy pridával váš podpis. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite Načítať obrázky. Ďalšie správy v aplikácii Mail získate rolovaním na koniec zoznamu prijatých správ a klepnutím na “Načítať viac správ“. „Veľké“. kontakty. či vám bude iPhone posielať kópiu každej odoslanej správy: Vyberte „Mail. 75. kalendáre“ a výberom účtu Exchange. Pridanie podpisu do vašich správ: Vyberte „Mail.Zvukové upozornenia na nové alebo odoslané emaily nastavíte v paneli Zvuky. kontakty. ktoré sa majú synchronizovať so serverom. z ktorého z vašich účtov budú odosielané emailové správy vytvorené v inej aplikácii na iPhone. Nastavenie počtu správ. Podľa tohto symbolu viete určiť. Kapitola 25 Nastavenia 223 . kalendáre“ > „Náhľad“ a potom vyberte nastavenie. alebo ste dostali kópiu. Poznámka: Nastavenia účtu Microsoft Exchange zmeníte v nastaveniach „Mail. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite funkciu Skrytú kópiu sebe. kontakty. napríklad váš obľúbený citát alebo vaše meno. kalendáre“ > „Veľkosť písma“ a potom vyberte „Malé“. kontakty. kontakty. kontakty. Toto nastavenie určuje. Nastavenie potvrdzovania vymazávania správ v iPhone: Vyberte „Mail. kontakty. 50. Nastavenie zobrazovania položiek Pre a Cc v zozname správ v iPhone: Vyberte „Mail. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite zapnite Zoradiť do vlákien. Nastavenie počtu riadkov správy zobrazovaných v zozname náhľadov: Vyberte “Mail. „Stredné“. Nastavenie automatického načítavania obrázkov na iPhone: Vyberte „Mail. kontakty. Pre odoslanie správy z iného účtu klepnite v správe na pole Od a vyberte si iný účet. kalendáre“ a v nastaveniach aplikácie Mail vypnite alebo zapnite Potvrdiť vymazanie. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Zobraziť Pre/Cc“. kontakty. kalendáre“ > „Zobraziť“ a potom vyberte nastavenie. Nastavenie zoraďovania správ do vlákien: Vyberte „Mail. Ak je možnosť Zobraziť Pre/Cc zapnutá. Klepnutím na „Synchronizovať“ vyberte vek správ (počet dní). napríklad pri odosielaní fotografií z aplikácie Fotky alebo po klepnutí na emailovú adresu firmy zobrazenej v aplikácii Mapy. 100 alebo 200 správ. v zozname správ sa vedľa každej správy zobrazí symbol alebo . Nastavenie minimálnej veľkosti písma v správach: Vyberte „Mail. kalendáre“ > „Podpis“ a zadajte podpis. Takto môžete rýchlo získať prehľad o obsahu správ vo vašej schránke. iPhone je možné nastaviť tak.

kontakty. kalendáre“ a pod položkou Kalendár klepnite na „Pripomínať pozvánky“. kontakty. kontakty. kalendáre“. pásiem“ a zapnite túto funkciu. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. Vyberte časové pásmo pre kalendáre klepnutím na Časové pásmo a výberom hlavného mesta. kalendáre“ a klepnite na „Importovať zo SIM karty“. Ak cestujete iPhone nemusí zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. kontakty.Kontakty Nastavenie poradia kontaktov: Vyberte „Mail. meno. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. kontakty. kalendáre“. Nastavenie podpory časových pásiem v aplikácii Kalendár: Vyberte „Mail. v menu „Kontakty“ klepnite na „Zoradiť podľa“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Triedenie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. Microsoft Exchange alebo CardDAV povolené kontakty. v menu „Kontakty“ klepnite na „Poradie zobrazenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Zobrazovanie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. budete si musieť vybrať účet. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Kalendáre Nastavenie zvukového upozornenia pri prijatí pozvánky: Vyberte „Mail. kontakty. ku ktorému budú priradené kontakty zo SIM karty. Nastavenie predvoleného kalendára: Vyberte „Mail. kalendáre“ > „Synchronizovať“ a potom nastavte vybraný časový interval. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. Nastavenie zobrazovania kontaktov: Vyberte „Mail. kalendáre“. priezvisko. kalendáre“ > „Podpora čas. ak je s iPhone synchronizovaný viac než jeden kalendár. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. kontakty. Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Vyberte „Mail. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. 224 Kapitola 25 Nastavenia . Ak máte v účtoch MobileMe. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne. priezvisko. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. Toto nastavenie sa zobrazí. Nastavenie časového intervalu pre zobrazovanie minulých kalendárových udalostí v iPhone: Vyberte „Mail. meno. v Kalendári klepnite na Predvolený kalendár a vyberte predvolený kalendár pre nové udalosti. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá.

vrátane informácií o skrytí čísla na CDMA modeli. Presmerovanie hovorov Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 Vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. Služba môže byť spoplatnená.Zobraziť moje číslo (GSM modely): Vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. vypnutie alebo zapnutie funkcie čakania hovorov. nájdete v „Čakanie hovorov“ na strane 76. Telefón Panel nastavení Telefón môžete použiť na presmerovanie prichádzajúcich hovorov. nájdete v „Zobraziť moje číslo“ na strane 77. Čakanie hovorov Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Čakanie hovorov (GSM modely): Vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Viac informácií o skrytí vlastného čísla. Niektoré nastavenia sú dostupné len na GSM modeloch.Poznámky Ak na synchronizáciu poznámok nastavíte viac než jeden účet. Kapitola 25 Nastavenia 225 . kalendáre“. vaše telefónne číslo bude zdieľané s volanými osobami. O cenách a dostupnosti sa informujte u svojho operátora. vrátane informácií o aktivácii/deaktivácii na CDMA modeli. Viac informácií o presmerovaní hovorov. Nastavenie účtu. Zobrazenie vlastného čísla pri volaní Zobrazenie alebo skrytie vlastného čísla . Ak je funkcia FaceTime zapnutá. zmenu hesla a iných nastavení. nájdete v „Presmerovanie hovorov“ na strane 76. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. Viac informácií o čakaní hovorov. FaceTime Aktivácia alebo deaktivácia funkcie FaceTime (iPhone 4): Zapnite alebo vypnite funkciu FaceTime. ku ktorému sa má nová poznámka priradiť: Vyberte „Mail. zobrazí sa nastavenie Predvolený účet. kontakty. na ktoré sa majú hovory presmerovať. v Poznámkach klepnite na Predvolený účet a vyberte niektorý z účtov. vrátane presmerovania na CDMA modeli.

Viac informácií nájdete v časti „Používanie iPhone v zahraničí“ na strane 79. Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód. PIN kód budete musieť zadať vždy. Navštívte www. Zamknutie SIM karty Môžete zamknúť vašu SIM kartu (GSM modely) tak. keď iPhone vypnete a znovu zapnete. alebo kontaktujte vášho operátora. Informácie o ďalších funkciách dostupnosti iPhone nájdete v časti kapitola 29.apple. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich kontaktoch a obľúbených položkách bez toho. Niektorí operátori vyžadujú pre používanie iPhone PIN kód. 226 Kapitola 25 Nastavenia . aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Pripojenie iPhone k ďalekopisnému stroju: Vyberte Telefón a zapnite TTY. Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte. Telefonovanie zo zahraničia Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent.Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY) V niektorých krajinách alebo regiónoch sú ďalekopisné stroje (TTY) často využívané nepočujúcimi a sluchovo postihnutými osobami na písomnú komunikáciu. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. že získavate svoje odkazy volaním do odkazovej schránky z iného telefónu. že ju nebude možné použiť bez PIN kódu. Niektoré mobilné siete nebudú akceptovať tiesňové hovory z iPhone v prípade. Toto heslo potrebujete len v prípade.“ na strane 251. Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu. Potom pripojte váš iPhone do ďalekopisného stroja pomocou TTY adaptéra pre iPhone. „Prístupnosť. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Zmena hesla do odkazovej schránky: Vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky.com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). iPhone môžete použiť s ďalekopisným strojom v prípade. že je SIM karta zamknutá. ktorý je dostupný v mnohých krajinách. že máte k dispozícii kábel iPhone TTY Adapter. Toto heslo nemusíte zadávať pri volaní odkazovej schránky z vášho iPhone. Zmena hesla odkazovej schránky Heslo pre odkazovú schránku vám pomáha ochrániť vaše odkazy pred prístupom iných ľudí. budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať Personal Unlocking Key (PUK).

Vypnutie alebo zapnutie požadovania PIN kódu pre SIM kartu: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty a vypnite alebo zapnite túto funkciu. zapnite Mená a Heslá. ktoré ste už zadali. 3 Zadajte aktuálny PIN kód a potom váš nový PIN. Zapnutie funkcie AutoFill: Vyberte Safari > AutoFill a máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. ktorý chcete používať. zavolať službu directory assistance. Rolovaním sa posuňte nadol a klepnite na tlačidlo pre služby vášho operátora. nastaviť zabezpečenie a vypnúť alebo zapnúť funkciu hľadanie chýb pre vývojárov. Môžete si napríklad skontrolovať stav vašej faktúry. Prístup k službám vášho mobilného operátora V závislosti od operátora je možné v iPhone pristupovať k niektorým ďalším službám. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. ktorý chcete použiť. Ak si napríklad vyžiadate stav vašej faktúry. Prístup k službám mobilného operátora: Vyberte Telefón. alebo zobraziť počet zostávajúcich neprevolaných minút. Kapitola 25 Nastavenia 227 . informácia vám môže prísť vo forme textovej správy. Použite PIN kód priradený vašim operátorom alebo prednastavený PIN kód. že bude automaticky vypĺňať webové formuláre použitím kontaktných údajov. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Informácie o poplatkoch za tieto služby získate u svojho mobilného operátora. zapnite Použiť moje info. Všeobecné Výber internetového vyhľadávača: Vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte si vyhľadávač. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. 2 Zapnite PIN kód karty a klepnite na Zmeniť PIN. mien a hesiel. 2 Zadajte PIN kód pre potvrdenie volieb. Zmena PIN kódu SIM karty: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty. 4 Znova zadajte nový PIN kód pre potvrdenie a klepnite na Hotovo. Safari môžete nastaviť tak. alebo použitím obidvoch spôsobov. Safari Panel nastavení Safari vám umožňuje zvoliť si internetový vyhľadávač.

aby ste chránili iPhone pred možnými bezpečnostnými rizikami na internete. Zabezpečenie Safari je štandardne nastavené tak. ak iPhone nie je nastavený tak. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. kde vyberte z možností Nikdy. Potom klepnite na vedľa databázy a nakoniec na „Vymazať“. Â Všetky cookies zo Safari vymažete klepnutím na Vymazať cookies. Cookie je súbor pre skladovanie informácií. že zobrazuje všetky webové prvky. ako napríklad filmy. ktoré otvoríte klepnutím na odkaz. Â Zablokovanie alebo povolenie vyskakovacích (pop-up) okien nastavíte prepínačom Blokovať pop-upy. Funkcia nebude blokovať okná. Â Akceptovanie cookies (koláčikov) prehliadačom Safari nastavíte pomocou možnosti Prijímať cookies. Upozornenie pred falošnými stránkami vás chráni pred potenciálne nebezpečnými internetovými stránkami. aby prijímal cookies. Stránky používajúce JavaScript môžu napríklad zobrazovať aktuálny dátum a čas alebo otvárať odkazy vo vyskakovacích (pop-up) oknách. klepnite na Vymazať všetky. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. Â Povolenie alebo blokovanie JavaScriptu zapnete alebo vypnete pomocou možnosti JavaScript. Â Ak chcete vymazať databázu. ktoré sa objavujú pri zatvorení stránky alebo pri jej otvorení pomocou priameho zadania jej adresy. Â Históriu navštívených webových stránok vymažete klepnutím na Vymazať históriu. Webové stránky sa tak môžu prispôsobovať vašim požiadavkám. Z navštívených stránok alebo Vždy. animácie a webové aplikácie. Niektoré stránky nebudú správne fungovať. klepnite na Databázy a potom na Upraviť. Pri otváraní podozrivej webovej stránky ju Safari zablokuje a zobrazí upozornenie. Ak chcete.Ak je táto funkcia zapnutá. 228 Kapitola 25 Nastavenia . JavaScript umožňuje dynamicky riadiť prvky na webovej stránke. Zablokovaním vyskakovacích (pop-up) okien zamedzíte otváraniu len tých vyskakovacích okien. môžete upraviť zabezpečenie Safari tak. aby vás pri ďalšej návšteve rozpoznala. Niektoré webové aplikácie používajú na ukladanie informácií o aplikáciách do iPhone databázy. ktoré stránka potrebuje zanechať v iPhone. Zmena bezpečnostných nastavení: Vyberte Safari a zmeňte niektoré z nasledujúcich nastavení: Â Upozornenie na potenciálne nebezpečné (falošné) stránky nastavíte prepínačom Falošná stránka.

Vyrovnávacia pamäť prehliadača (cache) uchováva obsah webových stránok kvôli urýchleniu ich otvárania. Kapitola 25 Nastavenia 229 . Vypnutie a zapnutie MMS: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite MMS správy. Hudba Nastavenia v paneli Hudba sa týkajú skladieb. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. podcastov a audiokníh. zobrazí sa pri výskyte chyby na webovej stránke. ktorú ste otvorili. Vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache) vymažete klepnutím na Vymazať cache. Ak je konzola zapnutá. možnosť odosielania MMS správ a nastavenie Zobraziť predmet nebudú zobrazené. môžete tento problém vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte prehliadača (cache).3): V Nastaveniach vyberte Správy. použite nastavenia správ. Vypnutie a zapnutie skupinového odosielania správ: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite Skupinové správy. iPod Nastavenia iPodu slúžia na zmenu nastavení prehrávania hudby a videa v aplikácii iPod. Správy Ak chcete upraviť nastavenia SMS a MMS správ. nezobrazuje žiaden obsah. Ak sú MMS správy vypnuté. Zobrazenie počtu znakov v prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Počet znakov. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Vývojár Nástroj Chybová konzola vám môže pomôcť pri riešení chýb na webových stránkach. (Skupinové odosielanie správ nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Zobrazenie poľa predmet prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Zobraziť predmet. Ak stránka. Poznámka: Ak služba MMS nie je podporovaná vaším operátorom. Nastavenie zobrazovania náhľadu správy na ploche: Vyberte Správy a klepnutím na Zobraziť náhľad zapnite alebo vypnite túto funkciu. Nastavenie počtu prehraní upozornenia na správu (iOS 4. ako napríklad obrázky alebo zvuky. nebude možné prijímať prílohy MMS správ. Vypnutie alebo zapnutie Chybovej konzoly: Vyberte Safari > Vývojár a vypnite alebo zapnite funkciu Chybová konzola.

Nastavenie obmedzenia hlasitosti obmedzí len hlasitosť hudby (vrátane podcastov a audiokníh) a videí (vrátane požičaných filmov a TV seriálov) a to len v prípade. Nastavenie obnovenia prehrávania videí: Vyberte iPod > Prehrávať a nastavte. Video Nastavenia Videa platia pre všetky video súbory. v ktorom ste prehrávanie prerušili. Používanie ekvalizéra na úpravu zvuku iPhone: Vyberte iPod > Ekvalizér a vyberte ekvalizér. zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie skrytých titulkov (pre nepočujúcich) a nastaviť parametre prehrávania videí z iPhone na vašom TV prijímači. vrátane požičaných filmov a TV seriálov. Prehrávanie skladieb na rovnakej úrovni hlasitosti v iTunes: V menu aplikácie iTunes vyberte iTunes > Nastavenia na Macu.Zapnutie alebo vypnutie funkcie Zatrasením zamiešať: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Zatrasením zamiešať.Vyrovnanie hlasitosti) na vašom iPhone: Vyberte iPod a zapnite funkciu Vyrovnanie hlasitosti. alebo od miesta. Ak je táto funkcia zapnutá. či sa majú nedopozerané videá prehrávať od bodu. môžete zatrasením iPhone zapnúť náhodné prehrávanie skladieb (Zamiešať) a okamžite zmeniť práve prehrávanú skladbu. alebo Upraviť > Nastavenia na PC. Potom klepnite na prehrávanie a vyberte Vyrovnanie hlasitosti. Používanie nastavení hlasitosti z iTunes (Sound Check . v ktorom ste prehrávanie ukončili. Nastavenie obmedzenia hlasitosti pre hudbu a videá: Vyberte iPod > Obmedzenie hlasitosti a potiahnutím posuvníka nastavte maximálnu úroveň hlasitosti. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Klepnutím na Zamknúť obmedzenie hlasitosti zabránite zmene tohto nastavenia použitím kódu. Zobrazenie textov skladieb a informácií o podcaste: Vyberte iPod a zapnite funkciu Info (texty/podcasty). V tejto časti môžete nastaviť.apple. Zapnutie alebo vypnutie skrytých titulkov: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Skryté titulky. že sú do konektora slúchadiel na iPhone pripojené slúchadlá alebo reproduktory.com/sk_SK/ manuals/iphone. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. 230 Kapitola 25 Nastavenia . či sa rozpozerané videá majú prehrávať od začiatku.

Ak neviete. Nastavenie opakovania prezentácie: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite funkciu Opakovať. používať jednu z noriem NTSC alebo PAL. Zapnutie alebo vypnutie širokouhlého obrazu: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Širokouhlý. NTSC a PAL sú štandardy TV vysielania. ktoré nastavenie použiť. pozrite sa do dokumentácie priloženej k vášmu TV prijímaču. Nastavenie zobrazovania fotografií v náhodnom poradí: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite Zamiešať.TV výstup Pomocou týchto nastavení zmeníte spôsob prehrávania videa z iPhone na vašom TV prijímači. Váš televízor môže v závislosti od krajiny. Fotky Prezentácia Pomocou nastavení Prezentácie môžete upraviť spôsob. Kapitola 25 Nastavenia 231 . Nastavenie efektu prechodu medzi fotografiami: Zvoľte Fotky > Prechod a vyberte si efekt prechodu. kde ste ho kúpili. Ak je toto nastavenie vypnuté. či chcete okrem HDR verzie fotografie ukladať aj verziu fotografie s normálnou expozíciou (ak je zapnutá funkcia HDR). Viac informácií o používaní iPhone na prehrávanie v TV prijímači nájdete v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. HDR Nastavenie HDR na iPhone 4 vám umožňuje zvoliť.HDR aj normálnej) (iPhone 4): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. akým budú vaše fotografie zobrazované v prezentácii. Nastavenie dĺžky zobrazovania jednej fotky: Zvoľte Fotky > Zobraziť fotku na a vyberte si ľubovoľný časový interval. Viac v časti „Fotografovanie a natáčanie videí“ na strane 139. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Nastavenie televízneho signálu na NTSC alebo PAL: Vyberte iPod > TV signál a nastavte normu NTSC alebo PAL. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . iPhone zobrazí pri pripojení k TV prijímaču pomocou kábla pre komponentné video (Component AV) NTSC 480p/PAL 576p a po pripojení pomocou kábla pre kompozitné video (Composite AV) NTSC 480i/PAL 576i.

na ktorý ste sa prihlásili pri synchronizácii iPhone s vaším počítačom. môžete použiť nastavenia Store na odlhásenie sa z jedného účtu a prihlásenie sa na druhý. Viac v časti kapitola 27. vyberte Na mojom iPhone. Nastavenie predvoleného účtu pre nové poznámky: Vyberte Poznámky a klepnite na Predvolený účet. Poznámky Na zmenu písma používaného v poznámkach a na nastavenie predvoleného účtu pre poznámky vytvorené na iPhone použite nastavenia poznámok. Zobrazenie informácií o vašom účte a ich úprava: Vyberte Store. aby boli poznámky vytvorené na iPhone synchronizované s účtom. Nike + iPod Použite nastavenia Nike + iPod na aktiváciu a úpravu aplikácie Nike + iPod. Položky upravíte klepnutím na ne. Štandardne sa v nastaveniach Store zobrazí Apple účet. Prihlásenie použitím iného Apple ID: Vyberte Store. 232 Kapitola 25 Nastavenia . klepnite na pole Apple ID. „Nike + iPod. potom klepnite na Použiť existujúce Apple ID a nakoniec zadajte vaše Apple ID a heslo. Ak chcete zmeniť heslo účtu. klepnite na Odhlásiť sa a potom klepnite na Prihlásiť sa. Zmena písma: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo.Ak uložíte obidve verzie. Potom vyberte účet.“ na strane 240. klepnite na Prihlásiť sa a potom na Vytvoriť nové Apple ID. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú ovládacie prvky zobrazené). Vytvorenie nového Apple ID: Vyberte Store. Store Použite nastavenia Store na prihlásenie sa na Apple účet. Prihlásenie sa na Apple účet: Vyberte Store. Ak máte viac ako jeden Apple účet. klepnite na Prihlásiť sa. vytvorenie nového Apple účtu a upravenie existujúceho účtu. Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Ak nechcete. klepnite na vaše Apple ID a potom klepnite na Zobraziť Apple ID.

Aplikáciu Kontakty môžete spustiť z plochy alebo z aplikácie Telefón. 233 . Pridávanie kontaktov Kontakty môžete do vášho iPhone pridať nasledovnými spôsobmi:  V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!. Kontakty môžete pridávať priamo na vašom iPhone. ktoré môžete pridať.com/iphone/business)  Nastavte si na iPhone LDAP alebo CardDAV účet  Pridajte kontakt priamo na iPhone  Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Počet kontaktov. je obmedzený len kapacitou pamäte iPhone. ktorý nastaví Exchange účet s povolenými kontaktmi (pozrite www. alebo ich môžete synchronizovať z aplikácií na vašom počítači.apple. Ak máte účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CardDAV účet. môžete kontakty synchronizovať bezdrôtovo. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. prípadne ich synchronizujte s aplikáciami na vašom počítači (Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58)  Nastavte si na vašom iPhone účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi (Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28 alebo „Nastavenie účtov Microsoft Exchange“ na strane 29)  Nainštalujte si profil.Kontakty 26 O aplikácii Kontakty Aplikácia Kontakty zjednodušuje telefonovanie a písanie emailov či textových správ vašim priateľom a ostatným kontaktom.

budete si musieť vybrať účet. 2 Klepnite na „Iný“ a potom na „Pridať LDAP účet“. ku ktorému budú kontakty zo SIM karty priradené. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. 3 Zadajte informácie o účte a klepnite na „Ďalej“ pre jeho overenie. Ak máte CardDAV účet. Server sa v Kontaktoch zobrazí ako nová skupina. Ak máte na iPhone nastavený LDAP účet. Kontakty z GAL nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. Vyhľadávanie kontaktov V Kontaktoch na iPhone môžete vyhľadávať mená. priezviská a názvy firiem. Ak máte kontakty povolené v MobileMe a aj v Microsoft Exchange. takže pre ich prezeranie musíte byť pripojený na internet. kontakty. Vyhľadávať môžete krstné mená. že je táto funkcia podporovaná. kalendáre“ a potom klepnite na „Importovať zo SIM karty“. môžete vyhľadávať kontakty na LDAP serveri vašej organizácie. môžete tiež vyhľadávať kontakty v zozname Global Address List (GAL) vašej organizácie (ak je k dispozícii). Po nastavení CardDAV účtu budú kontakty z vášho účtu bezdrôtovo synchronizované s iPhone.Nastavenie LDAP alebo CardDAV účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. priezviská a názvy firiem. Špecifické nastavenia účtu a ďalšie požiadavky (ako napríklad VPN) si overte u správcu systému.) Vyhľadávanie kontaktov v GAL: Klepnite na „Skupiny“. potom klepnite na „Adresáre“ v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. alebo vyhľadávateľné kontakty na podporovanom CardDAV serveri. 4 Klepnite na Uložiť. môžete vyhľadávať kontakty synchronizované s iPhone. Počas zadávania kontaktu do vyhľadávacieho poľa sa budú automaticky zobrazovať kontakty vyhovujúce zadanému slovu. Dôležité: iPhone neuchováva kontakty na SIM karte. kontakty. 234 Kapitola 26 Kontakty . Vyhľadávanie kontaktov: V Kontaktoch klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo. LDAP kontakty nie sú sťahované do vášho iPhone. Ak máte na iPhone nastavený účet Microsoft Exchange. (Pre rýchly presun na hornú časť zoznamu klepnite na stavový riadok. Môžete tiež vyhľadávať kontakty na CardDAV serveri vašej firmy alebo organizácie za predpokladu. Importovanie kontaktov zo SIM karty iného telefónu (len na GSM modeloch): V Nastaveniach klepnite na „Mail. Po nastavení LDAP účtu môžete prezerať a prehľadávať kontakty na LDAP serveri vašej firmy alebo organizácie.

Klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ a zadajte informácie o volajúcom. môžete však upravovať synchronizované CardDAV kontakty na vašom iPhone. Â Pridanie adresy: Klepnite na Pridať novú adresu. ktoré sa nezobrazuje: Klepnite na Kapitola 26 Kontakty 235 . Klepnite na klávesnicu. Â Pridanie poľa. zadajte číslo a klepnite na . Vyhľadávateľné CardDAV kontakty zo servera nemôžete upravovať. potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte hľadané slovo. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Â Pridanie informácie: Vyplňte prázdne pole. Klepnite na a potom klepnite na „Čakať“. Pridať pole. Klepnite na „Vymazať kontakt“ v spodnej časti obrazovky. Pridanie kontaktu pomocou numerickej klávesnice Vloženie krátkej pauzy (dve sekundy) do čísla Vloženie dlhej pauzy do telefónneho čísla Pridanie čísla nedávno prijatého hovoru medzi Klepnite na „Posledné“ a na vedľa čísla. Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Kontakty z LDAP servera nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. kým klepnete na tlačidlo Vytočiť. Vymazanie kontaktu V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera zobrazí vo forme dvojbodky. Klepnite na a potom klepnite na Pauza.Vyhľadávanie na LDAP serveri: Klepnite na „Skupiny“. Pauza sa pri ukladaní čísla zobrazí ako čiarka. Vyhľadávanie na CardDAV serveri: Klepnite na „Skupiny“. kontakty Potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. Spravovanie kontaktov na iPhone Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na „Kontakty“ a potom na . Vyhľadávanie v kontaktoch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Telefónne systémy môžu vyžadovať jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle. Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká. napríklad pri vytáčaní čísla s klapkou.

môžete prepojiť kontakty a vytvoriť tak jeden jednotný kontakt. Zmena zvonenia pre daný kontakt: Klepníte na pole zvonenia a vyberte požadované zvonenie. prejdite na koniec zoznamu a klepnite na položku Pridať popis. 2 Klepnite na „Upraviť“ a klepnite na „Pridať fotku“. Ak synchronizujete kontakty z počítača a aj bezdrôtovo. 3 Klepnite na Odfotiť a spravte fotografiu. vyberte možnosť Predvolené. Prípadne klepnite na „Vybrať fotku“ a vyberte fotografiu. Viac v časti „Jednotné kontakty“ na strane 238.  Vymazanie položky: Klepnite na a potom klepnite na Vymazať. Prepojenie kontaktu: V režime úprav klepnite na kontakt. Popisy polí môžete zmeniť klepnutím na ne a zadaním iného popisu. 5 Klepnite na „Použiť“ (nová fotka) alebo „Vybrať“ (existujúca fotka). alebo klepnite na existujúcu fotografiu. 4 Upravte polohu a veľkosť fotografie. Ak chcete vytvoriť vlastný popis. Prepojiť kontakt a vyberte Používanie informácií o kontaktoch Informácie z „Info“ obrazovky kontaktu môžete využiť na:  Zavolanie kontaktu  Vytvorenie emailovej správy v aplikácii Mail adresovanej kontaktu  Otvorenie domovskej stránky kontaktu v aplikácii Safari  Vyhľadanie adresy kontaktu v aplikácii Mapy a určenie trasy  Odoslanie textovej správy kontaktu  Zdieľanie kontaktných údajov s ostatnými  Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené  Spustenie FaceTime video hovoru 236 Kapitola 26 Kontakty . Ak chcete použiť predvolené zvonenie určené v nastavení Zvukov. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt.

že toto číslo sa nachádza v zozname obľúbených.) Kapitola 26 Kontakty 237 .Použitie obrazovky s informáciami o kontakte: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Ak ste s týmto kontaktom niekedy uskutočnili FaceTime hovor. na tlačidle FaceTime sa zobrazí symbol . (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Zavolať Poslať email Navštíviť webovú stránku Zobraziť mapu a stanoviť trasu k cieľu Spustiť FaceTime videohovor Pridať telefónne číslo medzi obľúbené Poslať textovú správu Hviezdička vedľa telefónneho čísla znamená. Klepnite na položku. Zobrazenie vlastného telefónneho čísla: Klepnite na „Kontakty“ a prejdite do hornej časti zoznamu.

potom klepnite na „Rozpojiť“. Rozpojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. ktoré sa líšia stredným menom). a nakoniec na 238 Kapitola 26 Kontakty . Aby sa predišlo zobrazovaniu prebytočných kontaktov v zozname všetkých kontaktov na vašom iPhone. Zobrazenie kontaktných údajov zo zdrojového účtu: Klepnite na jeden zo zdrojových účtov. sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt (s výnimkou kontaktov. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis „Jednotné info“. Zdrojové účty jednotného kontaktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky ako Prepojené vizitky.Jednotné kontakty Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať. že jedna osoba bude mať viacero záznamov vo viacerých účtoch. Jednotné kontakty sa zobrazia len v zozname všetkých kontaktov.

jednotlivé kontakty v zdrojových účtoch zostanú nezmenené a samostatné. Prepojené kontakty nie sú zlúčené. klepnite na prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na „Použiť toto meno pre jednotnú vizitku“. Pokiaľ neupravíte jednotný kontakt.Prepojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko. mená individuálnych kontaktov nebudú zmenené. v ktorom tieto informácie existujú. čo vám umožňuje prezerať si „Info“ obrazovku a prepojený kontakt z ľubovoľného zo zdrojových účtov. Ak prepojíte kontakty. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte. Ak pridáte informácie do jednotného kontaktu. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno meno. Kapitola 26 Kontakty 239 . ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky. Ak chcete vybrať meno. potom klepnite na a vyberte kontakt. Informácie o jednotnom kontakte sa pri prezeraní zo špecifického účtu taktiež zobrazia v spodnej časti „Info“ obrazovky každého kontaktu (na rozdiel od zoznamu všetkých kontaktov). zmeny budú prekopírované do každého zdrojového účtu. budú tieto pridané do kontaktu v každom zdrojovom účte.

čas a spálené kalórie počas prechádzky alebo behu. stanoviť si ciele a prijímať výzvy. prebehnutú vzdialenosť. 240 . Ak je aplikácia Nike + iPod zapnutá.Nike + iPod 27 Aktivácia Nike + iPod Po zapnutí v nastaveniach sa ikona aplikácie Nike + iPod zobrazí na ploche. Zapínanie a vypínanie Nike + iPod: V Nastaveniach zapnite alebo vypnite Nike + iPod.com. Informácie o tréningu môžete odoslať na nikeplus. Viac informácií týkajúcich sa nastavenia a používania Nike + iPod nájdete v dokumentácii dodanej spolu s Nike + iPod. Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť. jej ikona sa zobrazí na ploche. kde môžete sledovať vaše pokroky.

Pripojenie senzora k iPhone: 1 Vložte senzor Nike + iPod do vašej topánky. pozrite si časť „Nastavenia Nike + iPod“ na strane 243. Ak chcete použiť iný senzor. použite na jeho pripojenie nastavenia Nike + iPod. 4 Po pripojení senzora klepnite na Hotovo. čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhone. 4 Po dokončení tréningu klepnite na Skončiť tréning. Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor. 2 V Nastaveniach iPhone vyberte Nike + iPod > Senzor. Na pripojenie senzora k iPhone môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod.Pripojenie senzora Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu vášho senzora. vzdialenosť alebo kalórie. 3 Vyberte si playlist alebo iný hudobný (audio) výber a začnite s tréningom. Trénovanie s Nike + iPod: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na Tréningy a vyberte si typ tréningu. Kapitola 27 Nike + iPod 241 . 2 V závislosti od typu tréningu bude zrejme potrebné nastaviť čas. 3 Klepnite na Pripojiť nový a potom spravte niekoľko krokov tak. Ak chcete zapnúť hovorenú odozvu alebo nastaviť ďalšie možnosti. ako vám kážu pokyny. Tréning s Nike + iPod Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete využívať funkciu Nike + iPod pri tréningu.

Uistite sa.com. 2 Klepnite na Kalibrovať. Kliknutím na Odoslať odošlete aktuálny tréning na stránku nikeplus. prihláste sa na účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Kalibrovať môžete len tréningy s dĺžkou aspoň 400 metrov (štvrť míle). 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.com“.Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus. Nastavenie iTunes na automatické odosielanie tréningov na nikeplus.com a nastavíte iTunes tak. 3 Zadajte vašu emailovú adresu a heslo účtu nikeplus. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: V Nastaveniach vyberte Nike + iPod a klepnite na Obnoviť kalibráciu. 2 Klepnite na „Odoslať do Nike+“. či chcete pri synchronizácii iPhone automaticky zasielať vaše tréningové dáta na stránku Nike+.com zobraziť vaše tréningy. alebo kliknite na Navštíviť v zobrazenom okne. 4 Kliknite na Uložiť vaše behy a prihláste sa.com Pri prvom pripojení iPhone k iTunes po tréningu sa vás iTunes opýta. Ak chcete na stránke nikeplus.com a klepnite na „Prihlásiť sa na Nike +“. môžete nastaviť aplikáciu iTunes tak. vytvorte si ho klepnutím na „Pripojiť sa k Nike+“. Kalibrácia Nike + iPod Nike + iPod skalibrujete pomocou práve dokončeného tréningu. Uistite sa. Ak kliknete na Neodosielať. 242 Kapitola 27 Nike + iPod . že je váš iPhone pripojený na internet.com pri synchronizácii iPhone s iTunes. Ak zatiaľ nemáte účet na nikeplus. alebo sa zaregistrujte (ak zatiaľ nie ste prihlásený). zadajte vzdialenosť a potom klepnite na Hotovo.com. aby boli budúce tréningy pri synchronizácii iPhone s iTunes automaticky odosielané na stránku. aby odoslala informácie neskôr.“ 3 Kliknite na „Navštíviť nikeplus.com bezdrôtovo: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na História. že váš počítač je pripojený na internet. Odoslanie tréningových dát z iPhone na nikeplus. 2 V iTunes kliknite na Nike + iPod v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Automaticky odosielať tréningové dáta na nikeplus. Kalibrácia iPhone: 1 Prebehnite alebo prejdite známu vzdialenosť a klepnite na Skončiť tréning.

Pred prvým použitím musíte diaľkový ovládač nastaviť na iPhone. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: Klepnite na Obnoviť kalibráciu. Nastavenie orientácie obrazovky: Vyberte Zamknúť obrazovku a potom nastavte požadovanú orientáciu. Na bezdrôtové ovládanie Nike + iPod môžete použiť Nike+ kompatibilný diaľkový ovládač (predávané samostatne). alebo vypnite hovorenú odozvu. Nastavenie hmotnosti: Vyberte Hmotnosť a zadajte vašu hmotnosť.Nastavenia Nike + iPod V Nastaveniach vyberte Nike + iPod pre aktiváciu a úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod. Kapitola 27 Nike + iPod 243 . Nastavenie Nike + iPod senzora: Vyberte Senzor a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Nastavenie jednotiek dĺžky: Vyberte Vzdialenosť a potom klepnite na V míľach alebo V kilometroch. Nastavenie diaľkového ovládača Nike + iPod: Vyberte Ovládač a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Výber PowerSong (skladby prehrávanej počas tréningu): Klepnite na PowerSong a vyberte skladbu z hudobnej knižnice. Vypínanie a zapínanie hovorenej odozvy: Klepnite na Hovorená odozva a vyberte mužský či ženský hlas.

Kniha sa po stiahnutí zobrazí vo vašej knižnici.iBooks 28 O aplikácii iBooks iBooks je skvelá aplikácia určená na čítanie a nakupovanie kníh. Pridajte ePub knihy a PDF dokumenty do knižnice pomocou iTunes. Dostupnosť titulov sa môže meniť. Aplikácia iBooks si zapamätá miesto. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks a potom si vo vstavanom obchode iBookstore sťahujte akékoľvek knihy. vrátane klasiky a bestselerov. takže sa naň môžete jednoducho vrátiť. 244 . Poznámka: Aplikácia iBooks a obchod iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo oblastiach. kde ste skončili. Dostupné na iBookstore. Potom začnite čítať klepnutím na knihu alebo PDF dokument. Množstvo rôznych nastavení displeja umožňuje pohodlné čítanie kníh.

Prihláste sa na účet Apple a klepnite na „OK“. Zakúpenie knihy: Nájdite požadovanú knihu. panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky určené na synchronizáciu. Klepnite na „Redownload“ (Znovu stiahnuť). musíte v iTunes zmeniť jeho typ. Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach. Ak sa PDF nezobrazí v paneli Knihy. Do vašej knižnice iTunes môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty. Môžete si tu prezerať populárne alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy.Ak si chcete stiahnuť aplikáciu iBooks a používať službu iBookstore. Viac v časti „Store“ na strane 232. Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov s iPhone: Stiahnite na vašom počítači knihu alebo PDF dokument. Získanie ďalších informácií: V iBookstore si môžete prečítať súhrnné informácie o knihe. potrebujete pripojenie na internet a účet Apple. alebo ak chcete nakupovať z iného účtu Apple. Ak nájdete knihu. klepnite na cenu a potom na „Kúpiť“. ktorá sa vám zapáči. Potom v iTunes vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor. Keď je iPhone pripojený k počítaču. Používanie iBookstore iBookstore otvoríte klepnutím na „Store“ (Obchod) v aplikácii iBooks. označte ho a vyberte „Súbor“ > „Informácie“. Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Na synchronizáciu vašich kníh a PDF dokumentov medzi iPhone a vaším počítačom použite iTunes. klepnite v iBookstore na „Purchases“ (Zakúpené) a nájdite knihu v zozname. Synchronizovať môžete knihy stiahnuté alebo zakúpené v iBookstore. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Niektoré knihy je možné sťahovať bezplatne. v paneli Knihy v iTunes vyberte knihu alebo PDF dokument a potom synchronizujte iPhone. Pripojte váš iPhone k počítaču. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Ak si chcete znovu stiahnuť už zakúpenú knihu. Ak zatiaľ nemáte účet Apple. môžete si ju zakúpiť a stiahnuť. Kapitola 28 iBooks 245 . čítať alebo písať recenzie a stiahnuť si pred zakúpením ukážku z knihy. Knihy vo formáte ePub alebo PDF ponúka množstvo webových stránok. Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet Apple. Nájdite PDF dokument vo vašej knižnici iTunes. V okne s informáciami o súbore vo vyskakovacom menu „Druh média“ vyberte „Kniha“ a potom kliknite na Potvrdiť.

zobrazte si ostatné zbierky klepnutím na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Zvýrazniť. ktorú si chcete prečítať. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. 246 Kapitola 28 iBooks . odstraňovanie alebo upravovanie ozačenia textu: Označte ľubovoľné slovo tak. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku vložíte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Môžete pridať viacero záložiek. vyberte „Nastavenia“ > „iBooks“. ktorým sa strana otáča pri klepnutí na ľavý okraj. aplikácia iBooks si totiž zapamätá miesto.Zakúpené knihy budú automaticky synchronizované s vašou knižnicou iTunes pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Potiahnite ovládací prvok navigácie medzi stránkami v spodnej časti obrazovky na požadovanú stránku a potom ho pustite. Pridávanie. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v knihe. Ak chcete zmeniť smer. Ak chcete odstrániť zvýraznenie. Prejdite do knižnice a klepnite na knihu. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . že vymažete knihu z iPhone. Otáčanie strán: Klepnite prstom na ľavý alebo pravý okraj strany. Pri zatvorení knihy nie je potrebné vkladať záložku. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia. o ktorú máte záujem. klepnite na zvýraznený text a potom klepnite na Odstrániť zvýraznenie. Ak nevidíte knihu. Záložku odstránite klepnutím na ňu. prípadne švihnite prstom smerom doprava alebo doľava. klepnite na zvýraznený text. Takto máte vytvorenú zálohu pre prípad. že na ňom podržíte prst. Čítanie kníh Čítanie kníh je jednoduché.

Otáčanie strán: Prejdite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. Pridať môžete viacero záložiek. zvýraznené časti textu a poznámky. odstraňovanie alebo upravovanie poznámok: Označte ľubovoľné slovo tak. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. klepnite na zvýraznený text. iBooks si automaticky zapamätá miesto. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Ovládanie navigácie medzi dvoma stranami sa nachádza v spodnej časti obrazovky a umožňuje prechod na požadovanú stranu dvoma spôsobmi. Ak chcete odstrániť záložku. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Poznámka. že na ňom podržíte prst. Ak autor nevytvoril obsah. Pri zatvorení knihy do nej nemusíte vkladať záložku. klepnite na ňu. klepnite na a potom na Záložky. Vyberte zbierku a potom klepnite na PDF dokument. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany.Pridávanie. Choďte do knižnice a klepnite na Zbierky. klepnite na indikátor na okraji strany v blízkosti zvýrazneného textu. Zadajte text a klepnite na Hotovo. Kapitola 28 iBooks 247 . Pre zobrazenie poznámky klepnite na jej indikátor. klepnite na vybraný text a potom klepnite na Odstrániť poznámku. ktorý si chcete prečítať. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v dokumente. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. Čítanie PDF dokumentov Aplikáciu iBooks môžete použiť na čítanie PDF dokumentov. Ak chcete odstrániť poznámku. použite zámok orientácie displeja na výšku. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. Ak chcete zmeniť farbu poznámky. alebo klepnúť na miniatúru strany. môžete prejsť na konkrétnu stranu aj klepnutím na jej ikonu. zvýrazneného textu a poznámok: Ak chcete zobraziť pridané záložky. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . Zväčšenie obrázka: Dvakrát klepnite na obrázok. Tento zabraňuje otáčaniu obrazovky keď otočíte váš iPhone. Zobrazenie všetkých záložiek. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Môžete potiahnuť číslo strany. Ak pri čítaní knihy ležíte. Ak chcete zobraziť poznámku. Zväčšenie stránky: Stranu zväčšite pomocou dvoch prstov a potom rolovaním zobrazte požadovanú časť.

Upravenie farby papiera a písma: Klepnite na a potom zapnite možnosť Sépia. Ak upravíte typ a veľkosť písma. Vyhľadávanie kníh: Prejdite do knižnice. zmení sa zároveň aj formátovanie textu. prejdite na zbierku. Vyhľadanie slova: V knihe označte slovo a v zobrazenom menu klepnite na „Slovník“. Toto nastavenie sa vzťahuje všetky knihy. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete na danú stranu knihy. Slovníky nemusia byť dostupné pre všetky jazyky. akým iBooks zarovnáva text v odstavcoch môžete upraviť v Nastavenia > iBooks. Ak chcete rýchlo vyhľadať slovo v knihe. Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky. Spôsob. Klepnite na lupu. zadajte hľadanú frázu a potom klepnite na Hľadať. klepnite na „Vyhľadať na Google“ alebo „Vyhľadať vo Wikipedii“. Vyhľadávanie v knihe: Otvorte knihu a klepnutím do stredu strany zobrazte ovládanie. 248 Kapitola 28 iBooks . Zadajte slovo.Zmena vzhľadu knihy Ak chcete upraviť vzhľad kníh. Ak je to potrebné. alebo meno autora a klepnite na Hľadať. ktoré sa nachádza v názve knihy. Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Knihu v knižnici môžete rýchlo nájsť podľa názvu alebo autora. Upravenie jasu: Klepnite na a potom upravte jas. V knižnici sa zobrazia knihy vyhovujúce kritériám vyhľadávania. Potom klepnite na lupu. zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. ktorú chcete prehľadať. klepnite na Písma a v zozname vyberte požadovaný typ. Vyhľadanie významu slova Význam slova môžete vyhľadať v slovníku. Upravenie veľkosti a typu písma: Klepnite na a v zobrazenom zozname klepnite na alebo pre zmenšenie alebo zväčšenie písma. Výsledky sa zobrazia v aplikácii Safari. Vyhľadávanie môžete tiež odoslať na Wikipédiu alebo Google a nájsť tak ďalšie súvisiace informácie. Táto slúži na úpravu farby papiera a písma. Ak chcete vyhľadávať vo Wikipedii alebo pomocou Google. podržte na ňom prst a potom klepnite na „Vyhľadať“. Ak chcete zmeniť písmo. Požadované slová alebo frázy môžete vyhľadávať aj v obsahu kníh.

potom na a nakoniec na Vymazať. Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. Pre ePub knihy tieto možnosti nie sú dostupné. ktorá vám nahlas prečíta knihu. Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF. bude kniha uložená aj vo vašej knižnici iTunes. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na vymazanie a potom klepnite na Vymazať. Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni. Po dokončení úprav klepnite na „Hotovo“. Tlačenie PDF: Otvorte PDF. Preusporiadanie položiek v knižnici: Podržte prst na knihe alebo PDF dokumente a potiahnite ho na nové miesto v knižnici. klepnite na Upraviť. Položky je taktiež možné usporiadať do zbierok. Vyberte tlačiareň. Po zadaní adresy a dopísaní správy klepnite na Odoslať. Usporiadanie knižnice: Choďte do knižnice. Vymazanie položky z knižnice: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. môžete využiť funkciu VoiceOver. môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore. Tlačiť a odosielať emailom sa dajú len PDF dokumenty. Ak chcete upraviť meno zbierky. Ak vymažete zakúpenú knihu. klepnite na jej meno. klepnite na a vyberte Tlačiť. Ak ste pred vymazaním synchronizovali vaše zariadenie s počítačom. premenovanie a vymazanie zbierky: Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na meno aktuálnej zbierky. Ak chcete pridať novú zbierku. klepnite na „Hotovo“. klepnite na a vyberte Odoslať dokument. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo spôsobov radenia. klepnutím na stavový riadok prejdite do hornej časti obrazovky a klepnite na .Predčítanie knihy Ak ste zrakovo postihnutý. v časti „Purchases“ (Zakúpené). rozsah tlačených strán a počet kópií a klepnite na Tlačiť. Ak ste skončili s vymazávaním. Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. Kapitola 28 iBooks 249 . klepnite na Nová. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Niektoré knihy nemusia byť kompatibilné s funkciou VoiceOver. Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani vymazávať. Usporiadanie Knižnice Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov. Ak chcete vymazať zbierku. Vytvorenie.

napríklad škola alebo práca. Zobrazenie zbierky: Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v zozname vyberte zbierku. V prípade PDF dokumentov sú synchronizované len záložky a informácie o aktuálnej strane. iBook synchronizuje informácie všetkých kníh pri otvorení a ukončení aplikácie. 250 Kapitola 28 iBooks . Odtiaľ ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Položky sa nemôžu naraz nachádzať vo viacerých zbierkach. Môžete si vytvoriť rôzne druhy zbierok. prípadne zbierku určenú na váš voľný čas. takže sú vždy aktuálne a môžete tak pohodlne čítať knihu na viacerých zariadeniach.Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na presunutie a potom klepnite na Presunúť. Zapínanie a vypínanie synchronizácie záložiek: Vyberte „Nastavenia“ >„iBooks“ a zapnite alebo vypnite Synchronizáciu záložiek. poznámky a informácie o aktuálnej strane vo vašom účte Apple. Synchronizácia nastavení vyžaduje pripojenie na internet. Synchronizácia záložiek a poznámok Aplikácia iBooks ukladá vaše záložky. Pri prvom pridaní sa kniha alebo PDF dokument automaticky presunie do zbierky Knihy a PDF dokumenty. Navyše dochádza aj k synchronizácii jednotlivých kníh pri ich otvorení alebo zatvorení.

2 V zozname zariadení vyberte iPhone.apple.Prístupnosť 29 Funkcie univerzálneho prístupu Okrem mnohých funkcií uľahčujúcich používanie iPhone obsahuje tento aj funkcie prístupnosti. ktoré uľahčujú osobám s postihnutím zraku. vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. Tieto funkcie prístupnosti zahŕňajú:  VoiceOver  Zväčšovanie  Veľký text  Biela na čiernej  Mono zvuk  Funkcia Rozprávať auto text  Podpora braillových displejov S výnimkou funkcie VoiceOver budú všetky ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať so všetkými aplikáciami na iPhone. Vypnutie a zapnutie funkcií prístupnosti v iTunes: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 251 . sluchu a inými postihnutiami jednoduchšie ovládanie zariadenia. Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www.com/accessibility. v časti Prístupnosť. 3 V paneli „Zhrnutie“ kliknite na „Konfigurovať univerzálny prístup“ v časti „Možnosti“. Funkcia VoiceOver funguje so všetkými aplikáciami predinštalovanými na iPhone a s mnohými aplikáciami tretích strán. Keď je váš iPhone pripojený k počítaču. Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPhone. môžete funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v aplikácii iTunes.

ktoré chcete používať a kliknite na „Potvrdiť“. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu. Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone. VoiceOver vás tiež informuje o zmene orientácie displeja a odomknutí resp. Viac v časti „Veľký text“ na strane 267. ktorý označíte. takže môžete používať iPhone bez toho. VoiceOver Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. Poznámka: Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky. 252 Kapitola 29 Prístupnosť . musíte na ovládanie iPhone používať gestá VoiceOver. Ak vyberiete ovládací prvok (napríklad tlačidlo alebo prepínač) a je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime. VoiceOver ho prečíta. nie však pre všetky.napríklad „Otvorte dvojitým klepnutím“. Ak prejdete na inú obrazovku. VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení „Medzinárodné“. ktorými ovládate iPhone. akú funkciu plní prvok. VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). Čierny obdĺžnik je označovaný ako kurzor VoiceOver.4 Vyberte tie funkcie prístupnosti. Funkcia VoiceOver popisuje každý prvok na obrazovke. uzamknutí obrazovky. ktorí obrazovku vidia) a VoiceOver vysloví názov položky a popíše ju. aby ste ho videli. Skryté titulky môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPodu. Viac v časti „Videá“ na strane 109. Pri výbere prvku na obrazovke je tento označený čiernym obdĺžnikom (čo pomáha orientovať sa tým užívateľom. Nastavenie funkcie VoiceOver Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá. Akonáhle je funkcia VoiceOver zapnutá. VoiceOver popíše. Ak označíte text. alebo poskytne inštrukcie .

VoiceOver povie „f“ a vzápätí vysloví „foxtrot“. Ak je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. alebo ani jednu z nich. VoiceOver bude počas písania vyslovovať jednotlivé znaky a po dokončení písania slova (po vložení medzery alebo interpunkčného znamienka za slovo) vysloví celé slovo. Viac v časti „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 268. Ak je funkcia Použiť fonetiku zapnutá. Vyslovované znaky tak bude jednoduchšie rozpoznať. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Meniť výšky“. Ak napríklad napíšete znak „f“. slová.napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Slová. Môžete tiež vybrať nastavenie typu odozvy na písanie. Túto funkciu použite pri zadávaní alebo čítaní po jednotlivých znakoch. Funkcia Hlasové nápovedy je v predvolených nastaveniach zapnutá. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Hlasové nápovedy: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „Hlasové nápovedy“. Výber typu odozvy na písanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Odozba písania“. Funkcia Meniť výšky Kapitola 29 Prístupnosť 253 . funkcia VoiceOver najprv vysloví znak a potom povie slovo začínajúce sa daným znakom. Použiť fonetiku V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Použiť fonetiku“. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší tón pri vymazávaní písmena. alebo poskytnúť nápovedu . Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov. Znaky a slová alebo Nič (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). Nastavenie rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a upravte Rýchlosť rozprávania. VoiceOver môže vysloviť akciu pre danú položku. VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší tón pri vyslovovaní poslednej položky. Ak sa rozhodnete pre vyslovovanie znakov aj slov. Pridanie rýchlosti rozprávania na rotor: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na „Zahrnúť v rotore“. VoiceOver môže vyslovovať znaky. obe tieto možnosti.Vypnutie a zapnutie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „VoiceOver“. Pre softvérové klávesnice a pre bezdrôtovú klávesnicu Apple môžete vybrať jednu z možností: Znaky.

budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk funkcie VoiceOver. Štandardné gestá môžete používať až do okamihu. Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. s ktorou sa vám pracuje najlepšie. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá. Klepnutím označte alebo zrušte možnosti. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. Rovnako môžete použiť aj palce. Nastavenie jazyka iPhone: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“. keď máte zvolený viac ako jeden jazyk. Gestá funkcie VoiceOver Ak je funkcia VoiceOver zapnutá. že používa jazyk nastavený pre iPhone. kedy zdvihnete prst z displeja. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú spoľahlivejšie. Ak zmeníte jazyk pre váš iPhone. Jazykový rotor je dostupný vždy. že môžete používať štandardné gestá. štandardné dotykové gestá sa zmenia. klepnite na vedľa jazyka a potiahnite ho nahor alebo nadol. Séria tónov vás upozorní na to. Ak chcete zmeniť polohu položky v zozname. Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a zvoľte formát. môžete používať aj štandardné gestá. Množstvo užívateľov považuje za mimoriadne efektívnu funkciu „Rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. klepnite na vedľa položky a potiahnite ju nahor alebo nadol. ak sa uvoľníte a necháte počas dotyku obrazovky dostatočne veľké medzery medzi prstami. Môžete však použiť aj iný jazyk. Tieto gestá spolu s niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov. Nastavenie možností rotora pre prehliadanie webu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Webový rotor“. 254 Kapitola 29 Prístupnosť . Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. vyberte jazyk zo zoznamu a klepnite na „OK“. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname.Funkcia VoiceOver je prednastavená tak. Pre použitie štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú. Výber jazykov dostupných v Jazykovom rotore: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Jazykový rotor“ a klepnutím vyberte jazyk alebo jazyky. ak sú označené. ktoré sa majú zobraziť na Jazykovom rotore. Niektoré jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu.

Viac v časti „Ovládanie pomocou rotora“ na strane 256.  „Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte „z“ ).  Klepnutie troma prstami: Informovať o stave rolovania (ktorá strana alebo riadok je zobrazený). Ak ste skončili s precvičovaním.  Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po stranách. prstami. Platí to najmä pre gestá využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov. Precvičovanie gest: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiceOver. Akcie alebo Safari).  Švihnutie nahor štyrmi prstami: Označiť prvý prvok na obrazovke. klepnite na „Hotovo“.  Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie názvu alebo popisu aktuálnej položky. uistite sa. Kapitola 29 Prístupnosť 255 . Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp.  Švihnutie nadol štyrmi prstami: Označiť posledný prvok na obrazovke. vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver. Prehľad dôležitých gest VoiceOver: Navigácia a čítanie  Klepnutie: Vysloviť názov položky.  Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko smerom nadol od aktuálnej polohy kurzora.  Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko počnúc hornou časťou obrazovky. ak chcete zrušiť pripomienku. skúste zrýchliť vaše pohyby. ktoré používate nefungujú.Ak gestá.  Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Ísť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako napríklad plocha. že je funkcia VoiceOver zapnutá.  Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na stránke. Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené. alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku. Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver.  Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať predošlú alebo ďalšiu položku.  Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na stránke.  Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora.

 Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom pre jej aktiváciu. potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač. Spustiť alebo zastaviť stopky. ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol. 256 Kapitola 29 Prístupnosť . čo práve robíte. Funkcia rotora pritom závisí od toho.  Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku. alebo prechod z jedného prvku (ako sú napr. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji. ak chcete otočiť rotor a zvoliť tak rôzne možnosti. Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke iPhone.  Klepnutie troma prstami trikrát: Vypnúť alebo zapnúť clonu obrazovky.  Klepnutie troma prstami dvakrát: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver.Aktivácia  Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku. Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch). Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón. ak je zapnutá funkcia VoiceOver. Aktuálne nastavenie sa zobrazí na obrazovke a bude nahlas prečítané. Ak napríklad čítate text v prijatej emailovej správe. Diktafón alebo Fotky. Odfotiť (Fotoaparát). YouTube.  Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto. Ovládanie pomocou rotora Rotor je virtuálny ovládací prvok.  Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách pri švihnutí nahor alebo nadol. Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone.  Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom („rozdelené klepnutie“): Aktivovať položku. odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách iPod.

Nasledujúce zoznamy obsahujú dostupné možnosti rotora v závislosti od kontextu. Čítanie textu Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Prezeranie webovej stránky Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch  Hlavičkách  Odkazoch  Navštívených odkazov  Nenavštívených odkazoch  Vnorených odkazoch  Ovládanie formulárov  Tabuliek  Riadkoch (pri prechádzaní tabuliek)  Zoznamov  Orientačných bodov  Obrázkov  Statického textu Zväčšovanie a zmenšovanie Zadávanie textu Presunúť kurzor a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Vybrať úpravu funkcie Vybrať jazyk Kapitola 29 Prístupnosť 257 .

„Klepnutie dvakrát“ na vybranú položku. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. VoiceOver pri dotyku identifikuje každý prvok.  Označenie prvého prvku na obrazovke: Švihnutie nahor štyrmi prstami. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke.švihnutím jedným prstom doľava alebo doprava. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. ktoré sa zobrazia pre prezeranie webu a upraviť ich poradie. 258 Kapitola 29 Prístupnosť .Používanie ovládacích prvkov (ako napríklad nastavovanie času v aplikácii Hodiny) Označiť a vypočuť si hodnoty po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Upraviť hodnotu ovládacieho prvku Rozprávanie (dostupné len s bezdrôtovou klávesnicou Apple) Úprava rozprávania funkcie VoiceOver:  Hlasitosť  Rýchlosť  Odozva písania  Funkcia Meniť výšky  Použiť fonetiku Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple “ na strane 263. Používanie funkcie VoiceOver Výber položky na obrazovke: Prejdite prstom po displeji. „Klepnutie“ na označenú položku. Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať .  Označenie posledného prvku na obrazovke: Švihnutie nadol štyrmi prstami. Použite gestá využívajúce štyri prsty na označenie prvého alebo posledného prvku na obrazovke. Môžete vybrať možnosti rotora. Švihnutím smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok.

bude plynulé rolovanie ukončené. až kým nezaznie zvuk. ak chcete. Švihnutím nahor prečítate nasledujúci znak a švihnutím nadol predchádzajúci. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol. Akonáhle zdvihnete prst z displeja. V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register. Ak chcete. ktorým ju presúvate. aby VoiceOver vyslovoval po slovách. VoiceOver informuje o hodnote nastavenia počas nastavovania. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. Dá sa označiť len priamym dotykom. ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a Webový alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. funkcia VoiceOver vás bude informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú riadky 5 až 10“). použite fonetiku. klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke. Rolovanie v zozname alebo na obrazovke Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. Používanie registrov Preusporiadanie zoznamu Odomknutie iPhone: Označte prepínač „Odomknúť“ a klepnite dvakrát na obrazovku. Otočte rotor. Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol. Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj plynule rolovať. Ovládanie posuvníkov: Pohybom jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a pohybom nadol jeho hodnotu znižujete. Kapitola 29 Prístupnosť 259 . VoiceOver prečíta meno položky nad alebo pod presúvanou položkou. Švihnite smerom nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu vyššie. Ak posúvate stránky zoznamu. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. Ak sa ozve séria tónov.Čítanie názvu a popisu prvku po slovách alebo po znakoch: Označte požadovaný prvok a švihnite jedným prstom nahor alebo nadol. aby VoiceOver vyslovil slovo začínajúce vysloveným znakom. Poradie v niektorých zoznamoch. v závislosti od smeru. môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule rolovať v zozname. V registri sa pohybujete švihnutím prsta smerom nahor alebo nadol. Označte položku v pravej časti zoznamu.

Klepnite trikrát tromi prstami. prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na možnosti pri volaní s automatickými systémami. Stíšenie funkcie VoiceOver Klepnite dvakrát troma prstami. klepnite na obrazovku dvakrát. Ak máte pripojenú externú klávesnicu. Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo Domov . Môžete presúvať ďalšie ikony. Klepnite raz dvoma prstami. Švihnite smerom nahor dvoma prstami. Ak chcete. VoiceOver vás počas presúvania ikony bude informovať. ktorú chcete presunúť. môžete na zadávanie textu použiť klávesnicu na displeji alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver. Zastavenie rozprávania informácií o položke Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Čítanie celej obrazovky od vrchu Čítanie od aktuálnej položky až na spodok obrazovky Informácie o stave iPhone si môžete vypočuť tak. v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza. Potom potiahnite ikonu. ktoré je možné upravovať. na obrazovke sa namiesto možností hovoru zobrazí numerická klávesnica. Znovu klepnite dvakrát troma prstami a zapnete rozprávanie. že je displej vypnutý. Klepnite dvakrát na ikonu a podržte na nej prst. Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu obrazovky a klepnite dvakrát. Tieto informácie môžu zahŕňať čas. znovu klepnite dvoma prstami. silu signálu Wi-Fi a ďalšie informácie. v pravom dolnom rohu a klepnite dvakrát.Úprava plochy: Na ploche označte ikonu. potiahnite ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením klávesu Control. Zadávanie a úprava textu Ak vstúpite do textového poľa. stav batérie. Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Švihnite smerom nadol dvoma prstami. je obsah obrazovky aktívny aj napriek tomu. aby rozprávanie pokračovalo. Rozprávanie bude po označení ďalšej položky automaticky pokračovať. že sa dotknete hornej časti obrazovky. Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Ak nadviažete telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá. Ak je clona obrazovky zapnutá. 260 Kapitola 29 Prístupnosť . Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy.

či je textové pole v stave „upravuje sa“. Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku vložíte znak. alebo či musíte „klepnúť dvakrát pre úpravu“. 2 Použitie klávesnice na zadávanie textu: Â Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu v texte. Presúvanie kurzora: Pre výber presúvania kurzora po znakoch. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu. ktorého sa dotknete. Dotykové písanie je rýchlejšie. ako je Shift. Delete alebo Enter. že kurzor presúva po znakoch. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky po tom. budete ju zrejme musieť vyvolať klepnutím dvakrát. VoiceOver je prednastavený tak. Ak spravíte pri písaní preklep. Ak sa klávesnica nezobrazí automaticky. cez ktorý sa kurzor posunul. VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie iPhone určené na úpravu textu na vystrihovanie. Výber štandardného alebo dotykového písania: So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici použite rotor pre výber Režimu písania a potom švihnite prstami smerom nahor alebo nadol. VoiceOver vám oznámi. slovách alebo po riadkoch použite rotor. podržte ho na požadovanom klávese a klepnutím na obrazovku iným prstom zadajte znak. Klepnite dvakrát ešte raz. ak chcete presunúť kurzor na opačný koniec textu. VoiceOver vám to oznámi. kopírovanie a vkladanie textu do textových polí. Kapitola 29 Prístupnosť 261 . VoiceOver vysloví znak každého klávesu. čo zdvihnete prst z obrazovky. VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak. VoiceOver vás bude informovať o polohe kurzora. môže však vyžadovať viac tréningu ako štandardné písanie. VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho zadaní. použite štandardné písanie. znak však zadá až po zdvihnutí prsta.Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a „dotykové“ písanie. Zadávanie textu: 1 Pre zobrazenie klávesnice označte textové pole. ktoré zadávajú text. Â Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak. kurzor bude umiestnený na začiatok alebo na koniec tohto textu. Ak pole už obsahuje text. presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho. Pre použitie ostatných klávesov. Prípadne potiahnite prst po klávesnici.

cez ktoré ho presuniete. že je rotor nastavený na úpravy. jedenkrát pre každý znak. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach. prepnite späť na režim znaky pomocou rotora. Pri presúvaní kurzora po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok. Späť: Zatraste s iPhone. ktorý chcete vymazať. ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát.Pri presúvaní kurzora po slovách vyslovuje VoiceOver každé slovo. Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného riadku odstavca. Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov. Zmena jazyka. kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. Vymazanie znaku: Označte kláves a klepnite dvakrát. švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu. kopírovanie alebo vkladanie: Uistite sa. bude označené slovo. ktoré za ním nasleduje. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za slovom alebo na konci vety. 262 Kapitola 29 Prístupnosť . že máte v nastavení Jazykového rotora VoiceOver zvolený viac ako jeden jazyk. Vloženie znaku s diakritikou: V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky. švihnite prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť. v ktorom zadávate text: Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo nadol. Ak vyberiete „Označiť“. Potiahnite prst smerom doprava alebo doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. klepnite dvakrát a podržte prst. Ak máte označený text. podržte prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na obrazovku. Ak chcete vymazať naraz viacero znakov. VoiceOver vysloví znak počas jeho vymazávania. Poznámka: Jazykový rotor sa vám zobrazí len v prípade. Ak vyberiete „Označiť všetko“. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predchádzajúceho slova. Tento postup musíte zachovať aj v prípade. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na koniec preskočeného slova. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku. ktorý upozorňuje na zobrazenie alternatívnych znakov. že používate dotykové písanie. Ak máte zapnutú funkciu Meniť výšky. cez ktorý ho presuniete. vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. Vystrihovanie. ktoré za ním nasleduje. Označenie textu: Nastavte rotor na Upraviť. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát. bude označený celý text. až kým sa neprehrá zvuk. alebo použite rozdelené klepnutie.

Tieto sú v tabuľko označené ako „VO“. Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple Funkciu VoiceOver môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple spárovanou s iPhone. Prostredníctvom pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku klávesovým kombináciám. Klávesové príkazy VoiceOver vám umožňujú pohybovať sa po obrazovke. Kláesové príkazy VoiceOver VO = Control-Option Čítať všetko počnúc aktuálnou polohou kurzora Čítať od vrchu Presunúť sa na stavový riadok Stlačiť tlačidlo Domov Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Klepnúť na položku Klepnúť dvakrát dvomi prstami Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rotora Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rečového rotora Upraviť položku rečového rotora Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Zapnúť Pomocníka VoiceOver Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku. alebo vypnúť Pomocníka VoiceOver VO–A VO–B VO–M VO–H VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo VO–medzerník VO–„-“ VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol VO–Command-šípka vľavo alebo VO–Commandšípka vpravo VO–Command-šípka nahor alebo VO– Command-šípka nadol VO–S VO–Shift-S VO–K Escape (ESC) Kapitola 29 Prístupnosť 263 . nastaviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. vyberať položky. čítať obsah obrazovky. Všetky klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option.

2 Pomocou rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. Získanie informácií o lokalite: Ak máte zvolenú značku. Rýchla navigácia je štandardne vypnutá. Výber značky: Klepnite na značku. Tieto budú nahlas prečítané. doľava alebo doprava. klepnutím dvakrát zobrazíte informácie. nadol. 264 Kapitola 29 Prístupnosť . 3 Švihnutím nahor alebo nadol prechádzate zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka. Option–šípka vľavo alebo Option–šípka vpravo Šípka nahor-šípka vľavo alebo šípka nahor-šípka vpravo Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych čísiel v aplikácii Telefón. Zväčšovanie a zmenšovanie: Použite rotor pre výber režimu zväčšovania a potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu. Zmeniť rotor Šípka vľavo-šípka vpravo Šípka vpravo alebo šípka vľavo Šípka nahor alebo šípka nadol Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol Šípka nahor-šípka nadol Option–šípka nahor.Rýchla navigácia Zapnutím Rýchlej navigácie môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok. Švihnutím doprava alebo doľava vyberte značku a klepnutím dvakrát zobrazíte obrazovku s informáciami. Zapnutie alebo vypnutie Rýchlej navigácie Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku určenú nastavením rotora Vybrať prvú alebo poslednú položku „Klepnúť“ na položku Rolovať nahor. Option–šípka nadol. 4 Klepnutím na obrazovku dvakrát vyhľadáte na webe aktuálne zvolenú frázu. Používanie aplikácie Mapy Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu. umiestňovať značky a získavať informácie o lokalitách. Vyhľadávanie na webe: 1 Označte vyhľadávacie pole a zadajte hľadané slovo. prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte predošlú alebo ďalšiu položku. Používanie aplikácie Safari Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz.

Označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Orezanie hlasovej nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre Ovládanie hlasom a pre braillov displej. ktorý bude orezaný z videa. ktorú chcete orezať a klepnite dvakrát. 2 Zapnite Bluetooth na vašom iPhone. Ak chcete video orezať. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu.apple. VoiceOver vás bude informovať o čase. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a klepnite na prepínač Bluetooth.Upravovanie videí a hlasových nahrávok Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých hlasových nahrávok. V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete nastaviť iný jazyk funkcie VoiceOver a braillovho displeja. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. označte „Orezať nahrávku“ a klepnite dvakrát. Výber jazyka Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. ktorý bude orezaný z videa. Ak zmeníte jazyk pre iPhone. Nastavenie braillovho displeja: 1 Zapnite braillov displej. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. Kapitola 29 Prístupnosť 265 . V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Vypínanie a zapínanie skratkopisu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a klepnite na prepínač „Skratkopis“. Orezanie videa: Počas prezerania videa klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov. Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver Nastavenie braillovho displeja Na čítanie výstupu VoiceOver v Braillovom písme môžete použiť Bluetooth braillov displej. Na ovládanie vášho iPhone so zapnutou funkciou VoiceOver môžete dokonca použiť aj braillov displej so vstupnými klávesmi a ďalšími možnosťami ovládania.com/ accessibility. Ak chcete orezať nahrávku. iPhone spolupracuje s mnohými najpoužívanejšími braillovými displejmi. označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. VoiceOver vás bude informovať o čase. Štandardne je to jazyk nastavený na iPhone v menu Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. Zoznam podporovaných braillových displejov nájdete na adrese www. 3 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a vyberte braillov displej.

Akonáhle začnete ťahať. Zväčšovanie Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na obrazovke. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. ale potiahnete ich po obrazovke. Zmena zväčšenia: Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor (zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát. Zapnutie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Zväčšovanie“ a klepnite na prepínač „Zväčšovanie“.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou braillovho displeja Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak. 266 Kapitola 29 Prístupnosť . ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Funkcia Zväčšovanie je prednastavená tak. môžete používať len jeden prst. Ak manuálne zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta). Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. že sa obrazovka zväčší o 200 percent. že budú zobrazovať stav systému alebo ďalšie informácie:  História oznamov obsahuje neprečítanú správu  Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná  Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené  Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)  iPhone je orientovaný na šírku  Obrazovka je vypnutá  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ > „Stavová bunka“ a klepnite na „Vľavo“ alebo „Vpravo“. Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo smerovača stavovej bunky. avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty. iPhone automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí troma prstami dvakrát. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti.

Do strán sa môžete pohybovať aj tak. 48 bodov alebo 56 bodov. Biela na čiernej Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji iPhone. že sa tento neustále nachádza v jej strede. Správy a Poznámky. Kontakty. Po otvorení novej obrazovky sa zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky. čo uľahčuje čítanie informácií na obrazovke. tým je rolovanie rýchlejšie. Obrátenie farieb obrazovky: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a potom klepnite na prepínač „Biela na čiernej“. Môžete si vybrať text veľkosti 20 bodov. Mail. pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurozorom tak. Akonáhle začnete ťahať. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá. 32 bodov.Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke troma prstami. Veľký text Funkcia Veľký text vám umožňuje zväčšiť text v pripomienkach a aplikáciách Kalendár. že podržíte prst na príslušnom okraji obrazovky. Nastavenie veľkosti textu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“. 24 bodov. obrazovka vyzerá ako fotografický negatív. takže vidíte väčšiu časť obrazovky. Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou klávesnicou Apple (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). môžete používať už len jeden prst. 40 bodov. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky. Kapitola 29 Prístupnosť 267 . klepnite na „Veľký text“ a potom vyberte požadovanú veľkosť textu.

Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Množstvo funkcií iPhone uľahčuje používanie iPhone všetkým užívateľom vrátane užívateľov s postihnutím zraku alebo sluchu.Mono zvuk Mono zvuk kombinuje zvuk z ľavého a pravého kanála do jedného signálu. Viac v časti „Video“ na strane 230. prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich funkcií:  Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver  Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej  Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté. Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať auto text: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Rozprávať auto text“. To umožňuje užívateľom s postihnutím sluchu na jednom uchu počúvať zvukový výstup druhým uchom. akým môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie prístupnosti. Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ a priraďte mu vybranú funkciu. Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej. Trojité stlačenie tlačidla Domov Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob. Skryté titulky Skryté titulky pre videá môžete zapnúť v Nastaveniach prehrávača iPod. ktorý je potom prehrávaný na oboch stranách. Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Mono zvuk“. Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo Zväčšovanie. Funkcia Rozprávať auto text Funkcia Rozprávať auto text číta počas písania na klávesnici iPhone navrhované slová a opravy. 268 Kapitola 29 Prístupnosť .

BeejiveIM. ICQ a Yahoo! Messenger a optimalizovaných pre iPhone. Instant Messaging (IM) Chat V aplikácii App Store môžete získať množstvo aplikácií podporujúcich Internet Messaging (IM). Klávesnica orientovaná na šírku Niektoré aplikácie vám umožňujú otočiť počas písania iPhone na šírku a použiť tak väčšiu klávesnicu:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“ vám umožňujú ovládať prehrávanie správ. Minimálna veľkosť písma emailov Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Kapitola 29 Prístupnosť 269 . Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy. Priraditeľné zvonenia Pre zvukovú identifikáciu jednotlivých kontaktov im môžete priradiť osobitné zvonenia.Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. Veľká klávesnica telefónu Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek. nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na „Veľké“. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. Viac v časti „Kontrola odkazovej schránky“ na strane 73. ako napríklad AIM. Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica iPhone. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. ktorá vám nie je zrozumiteľná. Viac v časti „Telefonické hovory“ na strane 64. Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone.

Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility .TTY (dostupná v niektorých oblastiach) Použitie iPhone v režime TTY s TTY adaptérom pre iPhone (dostupným zvlášť) umožňuje použitie ďalekopisu.com/accessibility. Podľa pravidiel FCC sa telefón považuje za kompatibilný. že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s konkrétnym načúvacím zariadením. Služba Univerzálny prístup v Mac OS X Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej knižnice iTunes s iPhone. ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3 alebo T4 pri indukčnom spojení. ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia. kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na adrese www.html. využite funkcie služby Univerzálny prístup v Mac OS X.Podpora ďalekopisu . ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie s načúvacími prístrojmi.apple. otestujte ich spolu pred zakúpením. Viac informácií o funkciách prístupnosti iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www.com/iphone/specs. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226.HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny.19. ktoré pracujú v režime telecoil). Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi. Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a načúvacieho zariadenia.apple. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI) C63. Štandard ANSI pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“ (obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načuvacimí prístrojmi. V aplikácii Finder vyberte „Help“ (Pomocník) > „Mac Help“ (Pomocník Mac) a hľadajte „Universal access“ (Univerzálny prístup). Tieto hodnotenia však nezaručujú. ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. 270 Kapitola 29 Prístupnosť . Hodnotenie prebieha na stupnici od jedna do štyri.

Ak chcete zistiť. ktorých kompatibilita s načúvacími prístrojmi zatiaľ nebola testovaná. Kapitola 29 Prístupnosť 271 . boli testované a hodnotené pre použitie s načúvacími prístrojmi. či nedochádza k rušeniu vášho načúvacieho zariadenia alebo kochleárneho implantátu týmto telefónom. Otázky ohľadom vrátenia alebo výmeny tovaru konzultujte s vaším poskytovateľom služby alebo predajcom telefónu. Napriek tomu môže tento telefón obsahovať aj nové bezdrôtové technológie. je potrebné ich dôkladne otestovať v rôznych podmienkach.Bezdrôtové technológie. Informácie o kompatibilite tohto telefónu s načúvacími prístrojmi získate od výrobcu telefónu alebo poskytovateľa služby. ktoré používa tento telefón.

prepnite klávesnice. Pre niektoré jazyky je dostupných viacero klávesníc. potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z možností:  Ak chcete vymazať klávesnicu. Štandardne je na iPhone dostupná len klávesnica jazyka nastaveného v medzinárodných nastaveniach. potiahnite a potom na „Vymazať“. Pridávanie klávesnice: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. vedľa klávesnice na nové miesto v zozname.html. Pre pridanie klávesníc ďalších jazykov použite nastavenia klávesnice. vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava doľava. Pridávanie klávesníc Pomocou rôznych klávesníc môžete na iPhone zadávať text v rôznych jazykoch. Po klepnutí na symbol sa na krátku dobu zobrazí názov práve aktivovanej klávesnice. Prepínanie medzi klávesnicami Ak chcete zadávať text v inom jazyku.com/ iphone/specs. Zoznam klávesníc podporovaných iPhone nájdete na adrese www. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu“ a potom vyberte zo zoznamu klávesnicu.apple. Prepínanie klávesníc počas písania: Klepnite na . Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento postup. klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. Číslo pred šípkou zobrazuje počet aktuálne povolených klávesníc.Medzinárodné klávesnice umožňujú zadávanie textu v rôznych jazykoch. 272 Príloha Medzinárodné klávesnice A .

Čínština Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov. číslic alebo symbolov. Wubi Hua a Zhuyin. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Cangjie. ktoré nie sú na klávesnici: Podržte prst na súvisiacom písmene. Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier. Písanie čínskych Cangjie znakov Pomocou klávesnice skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves. prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov pre zobrazenie ďalších možností znakov.Zoznam dostupných klávesníc môžete zobraziť tak. Pre výber klávesnice zo zoznamu presuňte prst na meno klávesnice a potom ho zdvihnite. Písanie zjednodušených čínskych ťahov (Wubui Hua) Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom poradí: zľava doprava. zobrazia sa návrhy pre vetu. ktorý uzatvára znak (napríklad čínsky znak 圈 (kruh) by mal začínať vertikálnym ťahom 丨). číslic a symbolov. Klepnite alebo podržte prst pre prepínanie klávesníc Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen. číslici alebo znaku a presuňte ho na požadované písmeno alebo znak. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Písanie čínskych zjednodušených alebo tradičných Pinyin znakov Použite QWERTY klávesnicu pre zadávanie čínskych pinyin znakov. zvonku dovnútra a zvnútra k ťahu. Vyberte znak klepnutím. ktoré nie sú zobrazené na klávesnici. Zadávanie písmen. prípadne pokračujte v zadávaní pinyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Napríklad na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka klepnutím a podržaním prsta na arabskej číslici. vrátane Pinyin. Navrhovaný znak vyberte klepnutím. zhora nadol. že sa dotknete a podržíte prst na . Príloha A Medzinárodné klávesnice 273 . Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke.

ktorý bude v zozname znakov označený šípkou. ktorý za ním pravdepodobne nasleduje. Klepnite na znak pre jeho výber. ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. Zadajte napríklad znak 魚 (ryba) a 巤 (štetina) a získate 鱲 (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu). alebo ho vyberte v zozname znakov. iPhone bude rozpoznávať písmená počas písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené vo vrchnej časti zoznamu). Keď si vyberiete nejaký znak. zobrazí sa ako priamy návrh menej často používaný znak 二 (dva). Písanie v zjednodušenej alebo tradičnej čínštine Čínske znaky píšte prstom priamo na obrazovku. Klepnite na kláves 匹配. Klepnite na znak pre nahradenie zadaných znakov. zadajte ďalší ťah. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Ak napríklad zadáte 一一 (jedna jedna) a klepnete na 匹配 . Ak si nie ste istý správnosťou ťahu. Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi Vyberte znak alebo znaky. zadajte hviezdičku (*). 274 Príloha A Medzinárodné klávesnice . Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti znakov. kopírovanie a vkladanie“ na strane 41. Pri ručnom zadávaní zjednodušených čínskych znakov sa rozpoznáva aj latinka. sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky. čo ste napísali. zobrazia sa návrhy pre vetu.Počas písania sa budú zobrazovať navrhované čínske znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie znaky). Vyberte návrh klepnutím. Písanie tradičných čínskych Zhuyin znakov Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. Ak budete zadávať Zhuyin znaky bez medzier. prípadne pokračujte v zadávaní zhuyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Viac v časti „Úpravy — vystrihovanie. Po tom. zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov znak. ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu. čo zadáte úvodné písmeno. Komplexné znaky môžete písať napísaním dvoch alebo viacerých čiastkových znakov.

Zadávanie obrazových znakov Emoji Použite Emoji klávesnicu. Dostupná len na zariadeniach iPhone zakúpených v Japonsku. QWERTY alebo Emoji. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo. Príloha A Medzinárodné klávesnice 275 . Písanie v japonskej Kane Použite Kana klávesnicu pre výber slabík. môžete zadávať čínske znaky prstom podobne ako na obrázku: Touchpad Japončina Japonské znaky môžete zadávať pomocou klávesníc Kana. Slabiku zvolíte klepnutím na ňu. V čínskej (zjednodušenej alebo tradičnej). Pinyin (tradičnej) alebo Zhuyin klávesnici klepnite na kláves Symbol a potom klepnite na kláves „^_^“. V japonskej Romaji klávesnici (QWERTY . Navrhované slabiky sa zobrazia počas písania. Môžete taktiež zadávať emotikony.Písanie čínskych znakov prstom Keď sú zapnuté formáty písanej zjednodušenej alebo tradičnej čínštiny. Zadávanie emotikonov V japonskej Kana klávesnici klepnite na kláves „^_^“. Písanie v japonskej QWERTY Použite QWERTY klávesnicu na vkladanie kódu pre japonské slabiky.japonské rozloženie) klepnite na kláves Číslica a potom klepnite na kláves „^_^“.

Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií: Â aa—â (a so strieškou) Â aw—ă (e s mäkčeňom) Â ee—ê (e so strieškou) Â oo—ô (o so strieškou) Â ow—ơ (o s háčikom) Â w—ư (u s háčikom) Â dd—đ (d s čiarou) Â as—á (a s dĺžňom) Â af—à (a s opačným dĺžňom) Â ar—ả (a s otáznikom) Â ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom) Â aj—ạ (a s poklesom tónu) 276 Príloha A Medzinárodné klávesnice . Vietnamčina Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok a pohybom prsta vyberte požadované znamienko. Pre písanie dvojitých spoluhlások alebo zložených samohlások podržte prst na písmene a posunutím vyberte dvojité písmeno.Kórejčina Použite 2-set kórejskú klávesnicu pre písanie hangulských písmen.

zjednodušená (Pinyin) Â Čínska . Príloha A Medzinárodné klávesnice 277 .Vytváranie slovníkov Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť slovník párov slov a vstupov.tradičná (Zhuyin) Â Japonská (Romaji) Â Japonská (Ten Key) Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Upraviť slovník užívateľa“. klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Vymazanie slova zo slovníka: Klepnite na slovo v zozname slov a potom klepnite na Vymazať slovo. Potom klepnite na pole Yomi. Slovník je dostupný pre nasledujúce klávesnice: Â Čínska . bude priradený vstup nahradený slovom. Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov.tradičná (Pinyin) Â Čínska . Ak zadáte slovo zo slovníka a zároveň používate podporovanú klávesnicu. Klepnite na +.

Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. 278 Príloha Podpora a ďalšie informácie B . až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd držte tlačidlo Zap./Vyp. stiahnutých aplikácií a ich dát a ďalších informácií na vášom iPhone. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. Zálohovanie iPhone iTunes vytvorí zálohu nastavení.apple./Vyp. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31./Vyp. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií.com. Vynútiť ukončenie aplikácie môžete aj tak. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. a Spať/Zobudiť. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva.Webová stránka podpory Apple pre iPhone Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www. Zálohu môžete využiť na obnovu týchto položiek vo vašom iPhone po obnovení (restore) softvéru.com/sk/ support/iphone.apple. alebo na prenos informácií do iného iPhone. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov. Navštívte expresslane. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. až kým sa aplikácia neukončí. reštartovaním alebo obnovením iPhone./Vyp. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. a Spať/Zobudiť. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Môžete využiť aj personalizovanú podporu Express Lane (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. až kým sa nezobrazí červený prepínač.

Po obnovení iPhone je potrebné znovu synchronizovať vašu hudbu. Zálohujú sa nastavenia. zvonení. Odstránenie zálohy Zálohu iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. fotografie. Â Windows: Vyberte Upraviť > Nastavenia.apple. Â Obnovenie iPhone (ak si zvolíte zálohu) iTunes sa vás opýta. ktorú chcete vymazať a klepnite na Vymazať zálohu. ak iPhone na tomto počítači nie je nakonfigurovaný na synchronizáciu s iTunes. aplikácie a ďalší obsah iPhone. Â Mac: Vyberte iTunes > Nastavenia.Zálohovanie iPhone a obnova zo zálohy nie to isté ako synchronizácia obsahu a ďalších položiek (ako napríklad hudby. Aplikácia iTunes nebude automaticky zálohovať iPhone. ktorý nie je nastavený na synchronizáciu s týmto počítačom. 2 Kliknite na Zariadenia (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes). Odstránenie zálohy: 1 V iTunes otvorte Nastavenia iTunes. Vytvorenie zálohy iTunes vytvorí zálohu iPhone pri nasledujúcich aktivitách: Â Synchronizácia s iTunes V pôvodnom nastavení synchronizuje iTunes iPhone pri každom pripojení iPhone k počítaču. Â Aktualizácia iPhone iTunes zálohuje iPhone pred jeho aktualizáciou aj vtedy. 4 Potvrďte vymazanie kliknutím na Vymazať zálohu. stiahnuté aplikácie a ich dáta a ďalšie informácie na vášom iPhone. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. že iTunes vytvorí zálohu iba raz pri každom pripojení iPhone k počítaču. 3 Vyberte zálohu. 5 Kliknutím na Potvrdiť zatvorte okno s nastaveniami iTunes. nájdete na adrese support. Všimnite si. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 279 . Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. či chcete pre obnovou iPhone zálohovať.com/kb/HT1766. pred prvou synchronizáciou. videí a aplikácií stiahnutých cez iTunes) s vašou knižnicou iTunes. vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe. kliknutím na Synchronizovať v iTunes. Pri opätovnej synchronizácii iTunes nevytvorí ďalšiu zálohu. videá. Synchronizovať môžete aj manuálne. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. ak bola vaša záloha vytvorená na inom počítači. Aplikácie stiahnuté z App Store sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Viac informácií týkajúcich sa zálohovania. podcastov. Túto funkciu je vhodné využiť napríklad v prípade. fotografií.

apple. 4 Kliknutím na „Aktualizovať“ nainštalujte najnovšiu verziu softvéru. Stiahnuté aplikácie.apple. sa softvér na iPhone aktualizuje. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. fotografií. môžete obnoviť dáta zo zálohy na konci procesu obnovovania. informácií z kalendárov a akékoľvek ďalšie dáta. Aktualizácia iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. kontaktov. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. Aktualizácia iPhone Uistite sa. videí. skladieb.com/kb/HT1414. musíte pred ďalším použitím znovu spárovať Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania iPhone no nie sú natrvalo vymazané z vášho iPhone. Ak s iPhone používate Bluetooth slúchadlá s mikrofónom alebo sadu do auta a obnovíte nastavenia. Poznámka: V niektorých prípadoch môže pri aktualizácii dôjsť aj k obnove iPhone. iTunes vám oznámi. Ak ste zálohovali iPhone v iTunes na vašom počítači.com/itunes. Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru v iPhone nájdete nasupport. obnovia sa pôvodné nastavenia a vymažú sa všetky dáta z iPhone. vrátane stiahnutých aplikácií. 280 Príloha B Podpora a ďalšie informácie .Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Pomocou iTunes môžete aktualizovať alebo obnoviť softvér v iPhone. Â Pri obnove sa preinštaluje softvér na iPhone na najnovšiu verziu. nastavenia a dáta nebudú ovplyvnené. Â Pri aktualizácii. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone.

Pri obnovovaní sa odporúča zálohovať iPhone po zobrazení upozornenia. Po obnovení softvéru iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a v menu ktoré sa následné zobrazí vyberte Obnoviť zo zálohy. prípadne použiť obnovu na prenos týchto položiek na iný iPhone. 4 Kliknite na Obnoviť. nájdete na adrese support. aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy. alebo obnoviť vašu hudbu.com/itunes. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone.com/itunes.apple. Dôležité: Obnovenie zo zálohy nie je to isté.Obnova iPhone Uistite sa. (Ďalšie heslá a nastavenia sa môžu obnoviť. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky.com/kb/HT1766. vrátane aplikačných dát. aplikačné dáta môžu byť nahradené neaktuálnymi dátami. Ak obnovujete iPhone zo zálohy nejakého iPhone alebo iPodu. Obnova iPhone zo zálohy: 1 Pripojte iPhone k počítaču. Obnova zo zálohy Nastavenia. 3 Vyberte zálohu. niektoré heslá a nastavenia sa nemusia obnoviť. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. ak je záloha šifrovaná. s ktorým ho bežne synchronizujete. ako obnova iPhone z panela Zhrnutie v iTunes.) Viac informácií týkajúcich sa nastavení a informácií uložených v zálohe. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Uistite sa. Pri obnove zo zálohy nedôjde k úplnému obnoveniu softvéru iPhone. iTunes vám oznámi. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. z ktorej chcete obnoviť a kliknite na Obnoviť. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite obnovu. Obnovením iPhone zo zálohy obnovíte tiež všetky dáta zo zálohy. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Nemusia sa ale obnoviť všetky. Ak je záloha šifrovaná. videá. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Ak sa rozhodnete pre obnovu zo staršej zálohy.apple. aplikačné dáta alebo ďalšie informácie je možné obnoviť zo zálohy.apple. zadajte heslo. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 281 . Obnova iPhone. Po obnove zo zálohy nie sú predchádzajúce dáta dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. stále sa však nachádzajú na iPhone.

Navštívte appleid. Výmena batérie 282 Príloha B Podpora a ďalšie informácie .apple. čísla International Mobile Equipment Identity (IMEI) modely) alebo MEID (CDMA model) nájdete na krabici iPhone. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami. Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník iPhoto.com/sk/support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie o produkte na support.apple.apple. (Pre pozastavenie rolovania stačte medzerník.com.com.com/sk_SK/manuals/iphone pre najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení.com/emea/support/itunes.apple.apple.) Záručný servis Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na online zdrojoch. Potom navštívte www. alebo navštívte jeho webovú stránku. softvéry a servise Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby. Navštívte stránky www. Otvorte Address Book a vyberte Pomocník > Pomocník Address Book. Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník iCal. Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach) na adrese www. Windows Address Book alebo Adobe Photoshop Elements Sériové číslo vášho iPhone a aj IMEI (GSM Vyhľadanie sériového čísla iPhone.com/sk_SK/manuals/iphone. Prípadne v iPhone vyberte alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) Nastavenia > Všeobecné > Informácie.apple. iPhone Servis a podpora. V iTunes podržte kláves Control a vyberte Pomocník > O iTunes (Windows) alebo iTunes > O aplikácii iTunes (Mac) a potom pustite kláves Control.Informácie o bezpečnosti.com/support/iphone/ service/battery/country. diskusné fóra a Apple softvér určený na stiahnutie Služby a podpora od vášho operátora Najnovšie informácie o iPhone Používanie iTunes Vytváranie Apple ID MobileMe Používanie iPhoto na Mac OS X Používanie Address Booku na Mac OS X Používanie iCalu na Mac OS X Microsoft Outlook. tipy.com/sk/support/ iphone. softvéru a servisu pre iPhone. Navštívte stránky www.me.apple. Kontaktujte svojho operátora.com/sk/iphone. Navštívte www. Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník iTunes. Pre informácie o Bezpečné používanie iPhone Urobte toto Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support. Navštívte www. akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti.apple.

preto musíte váš iPhone likvidovať oddelene od domového odpadu.com/recycling iPhone Likvidácia a recyklácia: iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a nariadeniami. Služba môže byť spoplatnená.apple. Vyžiadajte od vášho operátora autorizáciu a informácie o nastavení.apple. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu.com/kb/TS3198. kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie. využiteľných vo firemnom prostredí:  Microsoft Exchange  Inštalácia konfiguračných profilov  CalDAV  CardDAV  IMAP  LDAP  VPN Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Niektorí operátori vám odomknú iPhone.apple. alebo ho jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple.com/recycling Príloha B Podpora a ďalšie informácie 283 . Pre dokončenie procesu bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes.com/kb/HT1937. či vráťte do Apple.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách iPhone.Používanie iPhone vo firemnom prostredí Na adrese www. Viac informácií nájdete v časti: www. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. aby ste ho mohli používať v ich sieti. Ak chcete zistiť. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu. choďte na support. Informácie o likvidácii a recyklácii Program na recykláciu použitých mobilov spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese: www. či váš operátor túto možnosť ponúka. Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support.apple.apple.

Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná pokutou. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria. Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie iPhone nájdete na adrese: www. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple. faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. 284 Príloha B Podpora a ďalšie informácie .html Výmena batérie iPhone: Nabíjateľnú batériu iPhone by mal vymieňať iba pracovník autorizovaného servisu. Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur. Brazília — Informácie týkajúce sa likvidácie: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese: www. že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu.apple. Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd. zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení.com/support/iphone/service/battery/country Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen. pontos de coleta e telefone de informações.com/br/environment. ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.com/recycling/nationalservices/europe.Európska únia — Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená. visite www. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu.apple. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom.apple. Bitte nicht in den Hausmüll werfen.

com/ environment Prevádzková teplota iPhone Ak vnútorná teplota iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu. prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom. môže sa snaha o reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:  iPhone sa prestane dobíjať  obrazovka stmavne  zoslabne mobilný signál  zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote. Kým je iPhone v tomto režime. Viac informácií nájdete v časti: www. nemôžete váš iPhone používať na nič iné okrem núdzových hovorov. Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím iPhone. až kým nevychladne. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 285 . Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu.apple.Apple a životné prostredie V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie. nemôžete vykonávať ani núdzové hovory.

© 2011 Apple Inc..314. Aperture.654.947 a 6. Finder.955.882. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie podlieha licencii. QuickTime.789. iPod. alebo pri použití v kombinácii s prehrávačom podporujúcim Nike + iPod alebo iPhone 3GSa novšími verziami. logo Made for iPhone. či už osobitne. Pages. iBookstore. registrované v USA a ďalších krajinách. Akékoľvek dohody alebo záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych zákazníkov.652. Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie. Cover Flow. podlieha licencii. Numbers. iTunes. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové alebo administratívne chyby. 6.705. Keynote. Nike + iPod Sport Kit je chránený jedným alebo viacerými U. iPhoto.052. iPhone. iBooks. FaceTime.K Apple Inc. 6. Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie a používanie týchto produktov. Inc. Apple. AirPlay. Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách. App Store. registrované v USA a ďalších krajinách. Retina a Shuffle sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Multi-Touch. iTunes Extra a MobileMe sú registrované značky služieb spoločnosti Apple Inc.S. Macintosh. iPad. Apple Store. Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných spoločností. Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG.611. Apple. iMovie. iPod touch. Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha licencii. Všetky práva vyhradené. Apple TV. iCal. Tento manuál bol vytvorený tak.018. logo Apple. 6. 6.876. AirPrint. 6. Spotlight a logo Works with iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. iDisk a iTunes Store sú značky služieb spoločnosti Apple Inc. Mac. Mac OS. SL019-2024/2011-03 .493. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. Safari.. aby informácie v ňom boli presné.298. patentami číslo 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful