iPhone Príručka užívateľa

Pre softvér iOS 4.2 a 4.3

Obsah

9 9 9 11 14 17 20 20 21 21 22 22 23 23 27 31 31 35 39 44 46 47 49 50 52 53 55 55 56 56 56
2

Kapitola 1: iPhone na prvý pohľad
O tejto príručke iPhone - celkový prehľad Tlačidlá iPhone Aplikácie Stavové ikony

Kapitola 2: Začíname
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Čo budete potrebovať Inštalácia SIM karty Aktivácia iPhone Nastavenie iPhone Odpojenie iPhone od počítača Pripájanie sa na internet Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre

Kapitola 3: Základy
Používanie aplikácií Úprava plochy Písanie Tlačenie Vyhľadávanie Ovládanie hlasom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Bluetooth zariadenia Batéria Bezpečnostné funkcie Čistenie iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone

Kapitola 4: Synchronizácia a zdieľanie súborov
O synchronizácii Synchronizácia účtov

57 58 61 62 63 63 64 64 72 75 75 76 77 78 81 81 81 84 85 86 86 88 90 91 91 95 95 95 96 97 98 98 99 109 114 114 115

Synchronizácia s iTunes Panely nastavení iPhone v iTunes Automatická synchronizácia iTunes Manuálne spravovanie obsahu Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač Zdieľanie súborov

Kapitola 5: Telefón
Telefonické hovory Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Kontakty Obľúbené Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho Medzinárodné hovory

Kapitola 6: Mail
Nastavenie emailových účtov Prezeranie a čítanie emailových správ Používanie odkazov a detekcia dát Zobrazenie príloh Tlačenie správ a príloh Odosielanie emailových správ Triedenie emailových správ Vyhľadávanie v emailoch

Kapitola 7: Safari
Prezeranie webových stránok Vyhľadávanie Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov Prehrávanie videí z webových stránok na TV Záložky Web clips

Kapitola 8: iPod
Získanie hudby, videí a ďalších médií Hudba a iné audio Videá Domáce zdieľanie Nastavenie automatického vypnutia Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

116 Kapitola 9: Správy 116 Odosielanie a prijímanie správ
Obsah 3

118 119 119 120 120 121 122 122 122 123 124 125 126 128 128 128 129 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 138 139 141 141 142 143 143 144 145 145 146

Vyhľadávanie správ Zdieľanie fotografií a videí Odosielanie hlasových poznámok Upravovanie konverzácií Používanie odkazov a informácií o kontakte Správa náhľadov a pripomienok

Kapitola 10: Kalendár
O aplikácii Kalendár Synchronizácia kalendárov Prezeranie kalendárov Vyhľadávanie v kalendároch Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Odpovedanie na pozvánky Odoberanie kalendárov Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Pripomienky

Kapitola 11: Fotky
O aplikácii Fotky Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Prezeranie fotografií a videí Vymazanie fotografií a videí Prezentácie Prezeranie fotiek, prezentácií a videí na TV Zdieľanie fotografií a videí Tlačenie fotografií Priradenie fotografie ku kontaktu Pozadie

Kapitola 12: Fotoaparát
O aplikácii Fotoaparát Fotografovanie a natáčanie videí Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Orezávanie videí Prenos fotografií a videí do počítača

Kapitola 13: YouTube
Vyhľadávanie a prehrávanie videí Ovládanie prehrávania Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Spravovanie videí Zobrazenie ďalších informácií

4

Obsah

147 Používanie funkcií YouTube účtu 148 Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami 148 Odosielanie videí na YouTube 149 Kapitola 14: Akcie 149 Prezeranie cien akcií 150 Zobrazenie ďalších informácií 151 151 156 158 158 159 160

Kapitola 15: Mapy
Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Stanovenie trás Zobrazenie dopravnej situácie Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Zdieľanie informácií o polohe Vytváranie záložiek pre lokality

161 Kapitola 16: Počasie 161 Zobrazenie súhrnných informácií o počasí 162 Zobrazenie ďalších informácií o počasí 163 163 163 163 165 165 166 166 167 168 168

Kapitola 17: Poznámky
Aplikácia Poznámky Synchronizácia poznámok Písanie a čítanie poznámok Vyhľadávanie v poznámkach Odosielanie poznámok emailom

Kapitola 18: Hodiny
Svetový čas Budíky Stopky Časovač

169 Kapitola 19: Kalkulačka 169 Používanie aplikácie Kalkulačka 169 Štandardné pamäťové funkcie 170 Funkcie vedeckej kalkulačky 172 Kapitola 20: Kompas 172 Používanie digitálneho kompasu 173 Kompas a aplikácia Mapy 175 Kapitola 21: Diktafón 175 Nahrávanie hlasových poznámok

Obsah

5

176 177 177 178 179 180 180 181 182 185 185 186 188 188 189 189 190 190 191 191 191 193 194 195 196 196 197 198 198 198 200 202 204 205 205 206 207 208 208 Počúvanie hlasových poznámok Spravovanie hlasových poznámok Orezávanie hlasových poznámok Zdieľanie hlasových poznámok Synchronizácia hlasových poznámok Kapitola 22: iTunes Store O aplikácii iTunes Store Vyhľadávanie hudby. videí a ďalších médií Sledovanie interpretov a priateľov Nakupovanie zvonení Nakupovanie hudby a audiokníh Kupovanie a požičiavanie videí Prezeranie a sťahovanie podcastov Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Synchronizácia zakúpeného obsahu Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Zobrazenie informácií o účte Overenie stiahnutého obsahu Kapitola 23: App Store (obchod s aplikáciami) O aplikácii App Store Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií Obrazovka „Info“ Sťahovanie aplikácií Vymazávanie aplikácií Písanie recenzií Aktualizácia aplikácií Synchronizácia zakúpených aplikácií Kapitola 24: Game Center O Game Center Nastavenie Game Center Hry Priatelia Informácie o vašom stave a účte Kapitola 25: Nastavenia Režim Lietadlo Wi-Fi VPN Zdieľanie internetu Hlásenia 6 Obsah .

kontakty.com Kalibrácia Nike + iPod Nastavenia Nike + iPod Kapitola 28: iBooks O aplikácii iBooks Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Používanie iBookstore Čítanie kníh Čítanie PDF dokumentov Zmena vzhľadu knihy Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Vyhľadanie významu slova Predčítanie knihy Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Usporiadanie Knižnice Obsah 7 . kalendáre Telefón Safari Správy iPod Fotky Poznámky Store Nike + iPod Kapitola 26: Kontakty O aplikácii Kontakty Pridávanie kontaktov Vyhľadávanie kontaktov Spravovanie kontaktov na iPhone Používanie informácií o kontaktoch Jednotné kontakty Kapitola 27: Nike + iPod Aktivácia Nike + iPod Pripojenie senzora Tréning s Nike + iPod Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus.208 209 210 210 210 221 225 227 229 229 231 232 232 232 233 233 233 234 235 236 238 240 240 241 241 242 242 243 244 244 245 245 246 247 248 248 248 249 249 249 Operátor Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Jas Pozadie Všeobecné Mail.

softvéry a servise Používanie iPhone vo firemnom prostredí Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Informácie o likvidácii a recyklácii Apple a životné prostredie Prevádzková teplota iPhone 8 Obsah .250 Synchronizácia záložiek a poznámok 251 251 252 266 267 267 268 268 268 268 270 272 272 272 273 275 276 276 277 278 278 278 278 280 282 283 283 283 285 285 Kapitola 29: Prístupnosť Funkcie univerzálneho prístupu VoiceOver Zväčšovanie Veľký text Biela na čiernej Mono zvuk Funkcia Rozprávať auto text Trojité stlačenie tlačidla Domov Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Príloha A: Medzinárodné klávesnice Pridávanie klávesníc Prepínanie medzi klávesnicami Čínština Japončina Kórejčina Vietnamčina Vytváranie slovníkov Príloha B: Podpora a ďalšie informácie Webová stránka podpory Apple pre iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone Zálohovanie iPhone Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Informácie o bezpečnosti.

celkový prehľad iPhone 4 Konektor slúchadiel Vrchný mikrofón Prepínač Zvoniť/Ticho Tlačidlá hlasitosti Predná kamera Apple Retina displej Tlačidlo Domov Spodný mikrofón Vyp.x na CDMA modeli iPhone 4 Â iOS 4.2. Spánok/Zobudiť Slúchadlo Stavový riadok Hlavná kamera LED blesk Ikony aplikácií SIM dvierka (GSM model) Dock konektor Reproduktor iPhone 9 ./Zap.3 na modeli iPhone 3GS alebo na iPhone 4 GSM modeli iPhone .iPhone na prvý pohľad 1 O tejto príručke Táto príručka popisuje funkcie: Â iOS 4.

sa plocha vášho iPhone môže líšiť od obrázkov v tejto príručke./Zap. 10 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . ktorý vlastníte a od toho. či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche. Príslušenstvo iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Kábel Dock konektor – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty Poznámka: Nástroj na vysúvanie SIM karty nie je súčasťou príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Spánok/Zobudiť SIM dvierka Kamera Tlačidlá hlasitosti Stavový riadok Dotykový displej Tlačidlo Domov Ikony aplikácií iPhone Dock konektor Reproduktor Mikrofón V závislosti od modelu.iPhone 3GS Konektor slúchadiel Slúchadlo Prepínač Zvoniť/Ticho Vyp.

iPhone však naďalej bude prijímať hovory. Použite tento kábel na pripojenie iPhone k vášmu počítaču kvôli synchronizácii a nabíjaniu. ak chcete nabíjať iPhone. videí a telefonických hovorov. displej nebude reagovať na dotyk prstov. alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho iPhone. stlačte a podržte stredné tlačidlo. stlačte tlačidlo. Na reguláciu hlasitosti použite tlačidlá + a – ./Vyp. Ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu. Kábel Dock connector – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty (nie je súčasťou Vysúvanie SIM karty. alebo pokračovať v jej prehrávaní.Príslušenstvo Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Spôsob využitia Počúvanie hudby. vypnúť jeho displej a šetriť tak batériu. príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Tlačidlá Niekoľko tlačidiel vám umožňuje jednoducho vypnínať a zapínať iPhone a prepínať medzi zvonením a tichým režimom. textové správy a ďalšie aktualizácie. a Spať/Zobudiť Ak práve nepoužívate váš iPhone. Stlačením stredného tlačidla môžete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Ak chcete počas počúvania hudby v aplikácii iPod pozastaviť skladbu. Môžete tiež:  počúvať hudbu  upraviť hlasitosť pomocou bočných tlačidiel iPhone (alebo na slúchadlách iPhone) počas telefonického hovoru alebo počúvania hudby  zdvihnúť alebo ukončiť hovor. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou dockovou stanicou. Pripojte sieťový adaptér k iPhone pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky. Na rozprávanie využite vstavaný mikrofón. stlačte toto tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. Ak je iPhone zamknutý. môžete ho zamknúť. prípadne ovládať prehrávanie zvuku pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách (viac v časti „Ovládanie prehrávania zvuku“ na strane 100) Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 11 . Ak chcete použiť funkciu Ovládanie hlasom. Tlačidlo Zap.

prichádzajúce hovory sú presmerované priamo do odkazovej schránky. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. či iné médiá. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. alebo pozeráte film. po ktorej sa má iPhone zamknúť. pripomienok a ďalších zvukových efektov. Toto štandardné nastavenie je možné upraviť. nájdete v časti „Uzamykanie“ na strane 213. Stlačte tlačidlo Domov alebo Zap. kým sa nezobrazí červený prepínač./Vyp. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia./Vyp. tlačidlá na bočnej strane iPhone menia úroveň hlasitosti. zamkne sa po jednej minúte./Vyp. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. a Spať/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač.com/sk_SK/ manuals/iphone. ktorý následne potiahnite prstom. Tlačidlo Zap. 12 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Tlačidlá hlasitosti Ak práve telefonujete. a Spať/Zobudiť. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Pre zobrazenie naposledy používaných aplikácií stlačte tlačidlo Domov dvakrát. a Spať/ Zobudiť.apple. Keď je iPhone vypnutý. Viac informácií o používaní hesla na odomknutie iPhone nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214./Vyp./Vyp. ktorá obsahuje vaše aplikácie. Zapnutie iPhone Viac informácií o nastavení doby. Tlačidlo Domov Stlačením tlačidla Domov sa kedykoľvek môžete vrátiť na plochu iPhone. Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu. a Spať/ Zobudiť na niekoľko sekúnd. počúvate hudbu. a Spánok/Zobudiť Zamknutie iPhone Odomknutie iPhone Úplné vypnutie iPhone Stlačte tlačidlo Zap.Ak iPhone nezaregistruje žiadny dotyk na displeji. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31.

Druhé stlačenie tlačidla presmeruje hovor do odkazovej schránky. Zvýšiť hlasitosť Znížiť hlasitosť Viac informácií o nastavení obmedzenia hlasitosti pri prehrávaní hudby a videa na iPhone nájdete v časti „Hudba“ na strane 229. Ak je nastavený tichý režim. zvukové aplikácie ako iPod a množstvo hier. a Spať/Zobudiť. a tichým Hlasný režim Tichý režim Ak je nastavený hlasný režim. Pôvodne je iPhone nastavený tak. iPhone prehráva všetky zvuky./Vyp. aj keď je iPhone v tichom režime. Prepínač Zvoniť/Ticho Prepínačom Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom režimom . neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty. Dôležité: Budíky. Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 13 . môžete zvonenie telefónu vypnúť jedným stlačením tlačidla Zap.Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá na bočnej strane iPhone. aby vibroval pri prijatí hovoru v oboch režimoch. iPhone nezvoní. budú aj naďalej prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora. alebo niektorého z tlačidiel hlasitosti. Ak je na iPhone nastavený hlasný režim.

Viac v časti kapitola 9. Uložte si priložené fotografie a obrázky do albumu Fotoaparát. Použite AirPlay na bezdrôtové prehrávanie hudby alebo videí na Apple TV. Otočte iPhone naležato. Odosielajte a prijímajte SMS správy. zobrazte prijaté a odoslané správy klepnutím na konverzáciu. Telefonujte a využite rýchly prístup k číslam posledných volajúcich. „Fotky. iCal. videoklipy. Vyltačte si ich. Dvojitým klepnutím zväčšíte alebo zmenšíte stránku – pre uľahčenie čítania vám Safari automaticky upraví veľkosť stĺpca na šírku obrazovky vášho iPhone. prípadne ich zverejnite v galérii na MobileMe. ktoré ste zadali v aplikácii Kontakty. Odosielajte fotografie. „Správy.“ na strane 116.“ na strane 98. Uskutočnite FaceTime video hovory. Prezerajte si a prehľadávajte kalendáre synchronizované so službami a aplikáciami MobileMe. „Kalendár.“ na strane 129. Viac v časti kapitola 7. uložte si ich z prichádzajúcich správ. Viac v časti kapitola 8. alebo použite na ich vytvorenie funkciu Genius. schôdzky a termíny. Tlačte webové stránky. k obľúbeným číslam a všetkým vašim kontaktom. kontaktné údaje a hlasové nahrávky na zariadenia podporujúce MMS. Synchronizujte záložky so Safari. Odoberajte kalendáre. kde ste zakúpili a používate váš iPhone. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Google a AOL – ako aj s bežnými emailovými systémami typu POP3 a IMAP. alebo ich synchronizujte z vášho počítača. Prípadne použite Hlasové vytáčanie.“ na strane 64. alebo si ich prehrajte v prezentácii. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov – vrátane Yahoo!. Počúvajte skladby. Priraďte fotografie ku kontaktom. Viac v časti kapitola 10.“ na strane 81. audioknihy a podcasty. Uložte si obrázky z webových stránok do vášho „Fotoarchívu“. Prezerajte si zoznam predošlých konverzácií. ktoré ste spravili pomocou iPhone. Prezerajte si fotky a videá. Vytáčajte čísla pomocou numerickej klávesnice. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Pridajte na plochu Safari web clips a získate rýchly prístup k vašim obľúbeným webovým stránkam. Poznámka: Funkčnosť a dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti.“ na strane 91. PDF súbory a ďalšie dokumenty.0 (súčasť balíka iLife ‘09) alebo novšou verziou. Prehrávajte videá na výšku alebo na šírku. Prezerajte si fotky podľa miest a ak ich synchronizujete s iPhoto 8. Otvorte viacero stránok naraz. môžete si ich prezerať podľa udalostí a tvárí. „iPod. Služba „Visual voicemail“ zobrazí zoznam vašich odkazov. Prezerajte si a tlačte PDF súbory a ďalšie prílohy.iPhone Aplikácie iPhone sa dodáva s aplikáciami uvedenými v nasledujúcej tabuľke.“ na strane 122. Microsoft Entourage. Telefón Mail Safari iPod Správy Kalendár Fotky 14 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . alebo ich použite ako pozadie. „Safari. Viac v časti kapitola 5. Prezerajte si narodeniny. ktoré vás upozornia na blížiace sa udalosti. Zväčšujte si fotky. Viac v časti kapitola 6. alebo na kompatibilných audio systémoch. Prezerajte si webové stránky cez mobilnú dátovú sieť alebo sieť Wi-Fi. Odosielajte fotografie a videá emailom alebo v MMS správach. Počúvajte Genius Mixy skladieb z vašej knižnice. „Telefón. Nastavte si pripomienky. Pridajte udalosti priamo na iPhone a tieto budú synchronizované s kalendárom vo vašom počítači. Jednoduchým klepnutím si vypočujte ktorýkoľvek odkaz. „Mail. iPhone spolupracuje s MobileMe. Viac v časti kapitola 11. Sledujte filmy a video podcasty na šírku. Vytvorte si playlisty. alebo s Microsoft Internet Explorerom na vašom počítači. čím zobrazíte stránku na šírku.

priemerný denný objem obchodov alebo trhovú kapitalizáciu. uložené na populárnej službe YouTube. Pomocou vstavaného kompasu zistite. Zväčšite si mapu pre podrobnejšie zobrazenie. satelitné mapy alebo kombinované mapy lokalít na celom svete. Pridajte si obľúbené mestá a získajte stručný prehľad o stave počasia v nich. nákupné zoznamy. prípadne získajte aktuálne informácie o premávke. odčítavajte.“ na strane 163.“ na strane 169. Sčítavajte. Prezerajte si novinky a obchodné informácie týkajúce sa rôznych spoločností. „Hodiny. Vyhľadajte video. Viac v časti kapitola 12. Viac v časti kapitola 14.“ na strane 149. aby zobrazil jeho fotku. prípadne ich odošlite na iný počítač. Odošlite ich emailom. alebo si prezerajte vybrané. „Poznámky. či skvelé nápady. Použite AirPlay na prehrávanie videí z YouTube na Apple TV. najnovšie alebo najlepšie hodnotené videá. Hľadajte a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu. Použite stopky alebo časovač. násobte a deľte. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie podrobných grafov na šírku. YouTube Akcie Mapy Počasie Poznámky Hodiny Kalkulačka Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 15 .Fotoaparát Fotografujte a nahrávajte videá. verejnou dopravou alebo pešie trasy. Prezerajte si mapy ulíc. Viac v časti kapitola 18. Viac v časti kapitola 15. keď vám zavolá. Viac v časti kapitola 13. Viac v časti kapitola 19. „Kalkulačka.“ na strane 166.“ na strane 143. Získajte prehľad o aktuálnych poveternostných podmienkach a predpoveď počasia na šesť dní.“ na strane 151. Vyhľadajte podrobné trasy pre cestu autom. najprezeranejšie. „YouTube. „Mapy. ktorým smerom ste otočený. Odfoťte si svojho kamaráta a nastavte iPhone tak. Prezerajte a prehrávajte ich na iPhone. Nastavte si účet na YouTube a prihláste sa naň – môžete hodnotiť videá. Bezdrôtovo synchronizujte poznámky s MobileMe. automaticky aktualizované podľa údajov na internete. Odošlite vaše vlastné videá natočené pomocou iPhone. V priečinku Utility. Prejdite prstom po grafe pre zobrazenie hodnôt. alebo si pozrite Google obrazy ulíc. Google. Pozrite sa. ako napríklad otváraciu a priemernú cenu akcií. koľko je hodín v ktoromkoľvek meste na svete – vytvorte si hodiny pre obľúbené lokality. Vyhľadajte firmy vo vašom okolí a zavolajte im jediným klepnutím. „Počasie. prípadne použite dva prsty pre zobrazenie rozpätia hodnôt medzi dvoma bodmi. Yahoo! alebo IMAP účtami. Odosielajte videá priamo na YouTube. Viac v časti kapitola 16.“ na strane 161. zobraziť odoberania a vykonávať mnoho ďalších činností. Sledujte informácie týkajúce sa vybraných akcií. Značte si poznámky za chodu – pripomienky. Pre použitie rozšírených vedeckých funkcií otočte iPhone naležato. Orezávajte a ukladajte videá. synchronizovať vaše obľúbené. Synchronizujte poznámky s aplikáciou Mail na vašom Macu. alebo s aplikáciami Microsoft Outlook či Outlook Express na vašom PC. odosielajte ich emailom alebo v textovej správe. „Fotoaparát. V priečinku Utility. Nastavte jeden alebo viac budíkov.“ na strane 138. Zaostrite klepnutím na vybraný objekt alebo oblasť. „Akcie. Prehrávajte videá. Viac v časti kapitola 17.

„App Store (obchod s aplikáciami). predávané samostatne. Windows Address Book (Outlook Express). Vyžaduje špeciálnu obuv Nike a Nike + iPod senzor. Viac v časti kapitola 26. Diktafón iTunes App Store (obchod s aplikáciami) Game Center Nastavenia Kontakty Nike + iPod iBooks 16 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Viac v časti kapitola 23. fotografie a iné. získajte odporúčania Genius. ktorá vás popoženie k lepším výkonom. Viac v časti kapitola 20. „iBooks. Mac OS X Address Book. alebo ich synchronizujte s iTunes a prehrávajte na vašom počítači. „Game Center. web. Viac v časti kapitola 25. Obmedzte prístup k mládeži neprístupnému obsahu v iTunes a k vybraným aplikáciám. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks. prinášajúcu skvelý spôsob čítania a kupovania kníh. Vo vstavanej službe iBookstore môžete získať všetko od klasiky až po najpredávanejšie tituly. pridávajte. Stiahnite a nainštalujte si aplikácie na plochu. Skontrolujte umiestnenia hráčov vo výsledkových tabuľkách.“ na strane 233. Sledujte vaše tempo.“ na strane 172. Pre lepšie zabezpečenie si nastavte uzamykanie a heslo. Vytvorte účty a upravte všetky nastavenia vášho iPhone pohodlne na jednom mieste. Použite nastavenia Lokalizačných služieb na nastavenie prístupu aplikácií Mapy. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. telefón. „Kontakty. Objavte nové hry a zdieľajte vaše herné zážitky s priateľmi po celom svete. Obnovte iPhone. „Nastavenia. Získavajte výsledky za extra body. Pozvite priateľa na spoločnú hru. email. Viac v časti kapitola 24.“ na strane 205. alebo si prezerajte najpopulárnejšie položky v rebríčkoch. upravujte alebo vymazávajte kontakty. Použite vstavaný digitálny kompas na stanovenie vášho kurzu. Viac v časti kapitola 21. Pridajte ePub a PDF knihy do knižnice pomocou iTunes. „Diktafón. „iTunes Store. pozadie. prezerajte a sťahujte si novinky. prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených aplikácií. audioknihy a ďalšie na iTunes Store.“ na strane 240. Viac v časti kapitola 28. jas obrazovky a upravujte nastavenia pre sieť. „Kompas. Google Contacts. Nastavte si obmedzenie hlasitosti pre pohodlné počúvanie. Kompas a ďalších aplikácií výrobcov tretích strán lokalizačným dátam. video. Tlačte PDF súbory. Prehrávajte ich na iPhone. aký druh hudby ich zaujíma.“ na strane 244. V priečinku Utility. hudbu. ktoré sú spätne synchronizované s vaším počítačom. Vyhľadávajte aplikácie pre iPhone v App Store. Prehľadávajte. Požičiavajte si filmy a TV seriály a prehrávajte ich na iPhone. Yahoo! Address Book.“ na strane 198.“ na strane 175. Prečítajte si recenzie. TV seriály. Nastavte si zvonenia. čas a vzdialenosť v jednotlivých tréningoch a vyberte si skladbu. zakúpte alebo stiahnite si ich prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia.“ na strane 191. Nike + iPod (zobrazí sa po aktivácii v Nastaveniach) spraví z iPhone vášho tréningového spoločníka. Vyhľadávajte hudbu. Odošlite nahrávku v prílohe emailovej alebo MMS správy. Prezerajte a sťahujte si podcasty.) Viac v časti kapitola 27.Kompas V priečinku Utility. Získajte geografické súradnice miesta. „Nike + iPod.“ na strane 180. Vyberte si medzi skutočným severom a magnetickým severom. Fotoaparát. Sledujte vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistite. Prehľadávajte. Nahrávajte pomocou iPhone hlasové nahrávky. Viac v časti kapitola 22. Získajte informácie o kontaktoch synchronizovaných z aplikácií MobileMe. filmy. kde sa práve nachádzate. alebo vyzvite iných primeraných protivníkov.

že sieť EDGE vášho operátora je v dosahu iPhone (GSM modely) a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet.Stavové ikony Stavová ikona Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhone: Význam Signál mobilnej siete* Indikuje. Čím viac paličiek je zobrazených. Čím viac paličiek je zobrazených. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. alebo používať Bluetooth® zariadenia. tým je signál silnejší. pripájať sa na internet. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií. Zobrazuje. Zobrazuje. paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“. Indikuje. Indikuje. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Zobrazuje. Viac v časti „Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi“ na strane 24. tým je signál silnejší. Ak nie je v dosahu žiadny signál. že je režim „lietadlo“ aktívny – nie je možné používať telefón. že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. že je 3G UTMS (GSM) alebo EVDO (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. ktoré používajú bezdrôtové siete. Režim „lietadlo“ UMTS/EV-DO EDGE GPRS/1xRTT Wi-Fi* Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 17 . či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory.

Viac v časti „Batéria“ na strane 52. že je iPhone zamknutý. a Spať/ Zobudiť“ na strane 11. že máte nastavený budík. Zobrazuje. Aktivita siete Presmerovanie hovorov VPN Zámok TTY Prehrávanie Zamknutie orientácie na výšku Budík Lokalizačné služby Bluetooth* Batéria 18 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad .Stavová ikona Zdieľanie internetu Význam Zobrazuje. Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnutý a príslušenstvo je pripojené. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na strane 225. Zobrazuje. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Zobrazuje. Viac v časti „Tlačidlo Zap. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. Sivá ikona: Bluetooth je zapnutý. Zobrazuje. audiokniha alebo podcast. Zobrazuje. že je iPhone pripojený k inému zariadeniu iPhone a poskytuje mu pripojenie na internet (GSM modely). že niektorá z aplikácií používa lokalizačné služby. že je orientácia obrazovky iPhone zamknutá na výšku. Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 50. že je iPhone nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). že je na iPhone zapnuté Presmerovanie hovorov (GSM modely)./Vyp. že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN. Zobrazuje. Zobrazuje. Signalizuje bezdrôtovú synchronizáciu alebo inú sieťovú aktivitu. žiadne príslušenstvo nie je pripojené. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Žiadna ikona: Bluetooth je vypnutý. Viac v časti „Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 99. Viac v časti „Budíky“ na strane 167. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. Zobrazuje. že sa práve prehráva skladba.

* Použitie určitého príslušenstva s iPhone môže mať vplyv na výkon v bezdrôtovej sieti. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 19 .

Ak chcete zobraziť príručku užívateľa v inom jazyku. „iBooks. klepnite na „Zmeniť jazyk“ v spodnej časti strany s obsahom. 4 Klepnite na Zdarma a potom na Získať knihu. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: 1 Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks. a Ak chcete pridať ikonu príručky užívateľa na plochu. Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 28. otvorte App Store. 20 . vyhľadajte „iBooks“ a klepnite na ňu vo výsledkoch vyhľadávania.“ na strane 244. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: V aplikácii Safari klepnite na potom klepnite na záložku Príručka užívateľa iPhone. alebo si môžete nainštalovať bezplatnú aplikáciu iBooks a stiahnuť príručku z iBookstore. klepnite na a potom na „Pridať na plochu“. 3 Vyhľadajte „užívateľ iPhone“ a vo výsledkoch vyhľadávania klepnite na príručku užívateľa. Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Príručku užívateľa iPhone si môžete prezerať priamo na iPhone klepnutím na záložku Príručky užívateľa iPhone v aplikácii Safari.com/sk_SK/manuals/iphone predtým. Klepnite na Zdarma a potom na Inštalovať. prečítajte si pozorne návod na použitie v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple. 2 Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na Store. ako začnete používať iPhone.Začíname 2 · UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam.

1.2 alebo novší (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone na vašom počítači)  Apple ID (ako je iTunes Store účet alebo MobileMe účet) pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store  Pripojenie vášho počítača na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie) Inštalácia SIM karty Ak vaša SIM karta (GSM modely) nebola predinštalovaná.com/sk/itunes/ download  QuickTime 7.apple. Windows Vista.Čo budete potrebovať Na používanie iPhone potrebujete:  Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone  Mac alebo PC s USB 2.2 alebo novšie verzie sú dostupné na www. prípadne Windows XP Home alebo Professional (SP3)  Rozlíšenie displeja vášho počítača nastavené na 1024 x 768 alebo vyššie  iTunes 10. musíte ju pred použitím iPhone nainštalovať.6.5. Inštalácia SIM karty do iPhone 4 Micro SIM dvierka Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM karta Inštalácia SIM karty do iPhone 3GS Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM dvierka Micro SIM karta Kapitola 2 Začíname 21 .8 alebo novší  Windows 7.0 portom a jedným z nasledujúcich operačných systémov:  Mac OS X v10.

22 Kapitola 2 Začíname . ktorý dostanete spolu s iPhone. pripojte iPhone do USB 2. 3 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. kontaktujte vášho mobilného operátora. Aktivácia iPhone iPhone je pred používaním potrebné aktivovať predplatením volacieho programu pre iPhone u vybraného operátora vo vašej oblasti a registráciou iPhone v sieti.0 portu na vašom Macu alebo PC. že aktivácia vášho iPhone už prebehla pri jeho zakúpení. 2 Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak.com/sk/iphone. 3 SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto tak. Nastavenie iPhone Pred použitím je potrebné nastaviť iPhone v aplikácii iTunes. Viac informácií o iPhone nájdete na adrese www.apple. ako je to znázornené na obrázku. Počas nastavovania si môžete kvôli nakupovaniu pomocou iPhone vytvoriť nové Apple ID. Nastavenie iPhone: 1 Stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu iTunes z www. (iTunes Store nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach. až kým dvierka nevyskočia. alebo špecifikovať existujúce Apple ID. ako vidíte na obrázku.com/sk/itunes/ download. 2 Pomocou kábla. Je možné.Inštalácia SIM karty: 1 Zasuňte koniec spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM karty do otvoru na SIM dvierkach. Pevne zatlačte smerom dovnútra.) iTunes taktiež pre prípad potreby uchová sériové číslo vášho iPhone. Ak iPhone nie je aktivovaný.apple.

Zrušenie synchronizácie: Potiahnite prepínač na iPhone. calendars and bookmarks“ (Automaticky synchronizovať kontakty. Keď sa iPhone synchronizuje s vaším počítačom. môže sa stať. Po dokončení synchronizácie zobrazí aplikácia iTunes oznam „Synchronizácia iPhone je dokončená“. ako napríklad Voice Over na Macu alebo GW-Micro Window-Eyes na PC a automaticky spustí VoiceOver na iPhone. takže môžete odpojiť iPhone a odpovedať na hovor. či používate aplikáciu na pomoc zrakovo postihnutým. Pripájanie sa na internet iPhone sa automaticky pripája na internet pri používaní aplikácií Mail. že iektoré dáta nebudú prenesené. Kapitola 2 Začíname 23 . môže sa stať. Po pripojení iPhone k počítaču aplikácia iTunes zistí. YouTube. Počasie a App Store alebo iTunes Store. Poznámka: Ak ste zrakovo postihnutý. funkcia VoiceOver vám umožní nastaviť iPhone bez cudzej pomoci.Automatickú synchronizáciu kontaktov. Akcie. aby ste sa naň pozerali. dôjde k automatickému prerušeniu synchronizácie. kalendáre a záložky) na obrazovke „Set Up Your iPhone“ (Nastavte svoj iPhone). VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke.) Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. Ak ho však odpojíte počas synchronizácie. kalendárov a záložiek po pripojení iPhone k počítaču aktivujete voľbou „Automatically sync contacts. Ak vám počas synchronizácie príde hovor. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Po ukončení hovoru pripojte iPhone späť k počítaču pre dokončenie synchronizácie. Mapy. že sa časť dát nestihne synchronizovať a prenos bude dokončený pri najbližšom pripojení iPhone k vášmu počítaču. iPhone zobrazuje na displeji oznam „Prebieha synchronizácia“. (Funkcia VoiceOver nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch. Odpojenie iPhone od počítača iPhone môžete kedykoľvek odpojiť od počítača. takže môžete používať iPhone bez toho. Ak odpojíte iPhone od počítača pred dokončením synchronizácie. Nastavenia synchronizácie môžete neskôr meniť v iTunes. Prípadne môže iná osoba spustiť VoiceOver na iPhone za vás pomocou nastavení prístupnosti. Safari.

Čím viac paličiek vidíte. Klepnite na sieť a ak je to potrebné. tým je signál silnejší. Zapnutie Wi-Fi: Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a zapnite Wi-Fi. iPhone zobrazí zoznam sietí. Â Ak nie sú dostupné žiadne už použité Wi-Fi siete. zadajte prihlasovacie heslo. Niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené. vrátane prístupových bodov zabezpečených mobilným operátorom. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. že sa k žiadnej nepripojíte. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. Pripojenie k sieti Wi-Fi:Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a počkajte. Viac v časti „WiFi“ na strane 206. zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“ (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámku ). že otvoríte Safari a zobrazí sa vám stránka pre registráciu tejto služby. Keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. pripojí sa iPhone na internet pomocou mobilného dátového pripojenia ( . Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. Potom vyberte požadovanú sieť (niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené). iPhone vykoná pri pripájaní sa na internet nasledovné kroky: Â Pripojí sa k naposledy použitej dostupnej Wi-Fi sieti . prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. Â Ak nie sú dostupné žiadne Wi-Fi siete. V iPhone je možné zakázať automatické zobrazovanie dostupných sietí. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje intenzitu signálu.Ako sa iPhone pripája na internet iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilnej dátovej siete. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi Na aktiváciu Wi-Fi a pripojenie na Wi-Fi sieť slúžia nastavenia Wi-Fi v aplikácii Nastavenia. Siete. ktoré vyžadujú heslo. Pripojiť sa k sieti Wi-Fi cez platený prístupový bod je obvykle možné tak. Množstvo Wi-Fi sietí je možné použiť bezplatne. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. alebo ste sa rozhodli. ktoré sú v dosahu. keď bude v dosahu. Ak je to potrebné. u ktorého ste zakúpili váš iPhone (dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach). iPhone sa nemôže pripojiť na internet. 24 Kapitola 2 Začíname . Ak nie je dostupná žiadna Wi-Fi sieť a ani mobilná dátová sieť. kým iPhone nenájde všetky siete v dosahu. alebo ). Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. V Nastaveniach iPhone je možné zakázať používanie mobilných dát. majú vedľa názvu zobrazenú ikonu zámku .

môžete sa na internet pripojiť pomocou iného operátora. Týmto zakážete niektoré funkcie vášho iPhone. čím sa zabráni možnému rušeniu kritických zariadení lietadla. že nebudete môcť prijímať telefónne hovory. Dôležité: Táto služba bude zrejme spoplatnená. Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať. Pripojenie prostredníctvom mobilnej dátovej siete iPhone sa môže pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete vášho operátora. Aktivácia dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a zapnite „Dátový roaming“. Dostupnosť pokrytia sieťou vo vašej oblasti zistíte u vášho operátora. V krajinách alebo oblastiach. Zapnutie 3G (GSM modely): V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Povoliť 3G“. môžete zapnúť Wi-Fi aj v režime „lietadlo“ a používať tieto funkcie:  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky  Bezdrôtovo synchronizovať vaše kontakty. Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom. Ak ste mimo dosahu siete vášho operátora. Prístup k emailu. kalendáre. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy pozastavené. uistite sa. kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia. V závislosti od modelu iPhone a pripojenia k sieti je možné. GSM: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Bluetooth a GPS. webovým stránkam a iným dátovým službám aktivujete zapnutím funkcie dátový roaming. kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky.Viac informácií o zmene nastavení Wi-Fi sietí nájdete v časti „Wi-Fi“ na strane 206. EDGE ( ) alebo GPRS/1xRTT ( ). Prístup na internet v lietadle Režim „lietadlo“ vypne na vašom iPhone vysielače mobilnej siete. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. Wi-Fi. záložky prehliadača a poznámky Kapitola 2 Začíname 25 . na ktoré sa rozhodnete odpovedať. že je dátový roaming vypnutý. zobrazí sa v stavovom riadku ikona UMTS/EV-DO ( ). na ktoré sa rozhodnete odpovedať.

USB. V nastaveniach siete na počítači vyberte iPhone. 3 Pripojenie počítača alebo iného zariadenia k iPhone:  Wi-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí iPhone. s ktorými môžete zdieľať internetové pripojenie) získate u vášho operátora. Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Nakupovať hudbu a aplikácie Je možné. 2 Zapnite Zdieľanie internetu. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. Pre konfiguráciu a zapnutie VPN použite nastavenia siete. Zdieľanie internetového pripojenia: 1 V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu (prípadne vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu. Zdieľanie internetu Zdieľanie internetu (iPhone 4) môžete použiť na zdieľanie internetového pripojenia s iným počítačom alebo Wi-Fi zariadením (iPod. 26 Kapitola 2 Začíname . S vaším operátorom sa spojíte klepnutím na dané tlačidlo. Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové pripojenie aj s počítačom. Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. ak nastavenia zdieľania internetu nie sú dostupné v najvyššej úrovni nastavení). Po zobrazení výzvy zadajte heslo Wi-Fi pre iPhone. Služba môže byť spoplatnená. ktorý je pripojený k vášmu iPhone cez Bluetooth alebo USB.  USB: Pripojte váš počítač k iPhone pomocou kábla Dock konektor . Ak sa tlačidlo Nastaviť zdieľanie internetu zobrazí v nastaveniach Všeobecné > Sieť. Viac informácií (napríklad množstvo zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Zdieľanie internetu funguje len v prípade. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. iPad alebo iný iPhone) pripojeným k vášmu iPhone cez Wi-Fi. musíte najprv nastaviť túto službu u vášho operátora. Prístup na VPN VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup k privátnym sieťam (ako napríklad sieť na pracovisku alebo v škole) cez internet. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete.

Ak ešte nemáte emailový účet. že túto službu podporuje vaša firma alebo organizácia.me.com alebo www. Viac v časti „Pridávanie kontaktov“ na strane 233. zadajte nastavenia siete pre iPhone a kliknite na Apply (Použiť).com. Kontrola využívania mobilnej dátovej siete: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Používanie“. alebo ich importovať z aplikácie Mail. Na PC použite „Network Control Panel“ (Ovládací panel sietí) pre výber a konfiguráciu pripojenia iPhone. ktoré na internete poskytujú email. Kontakty a Kalendáre Účty iPhone spolupracuje s MobileMe.com. ktorý využíva zdieľanie internetu iného iPhone. Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone: V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov. Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami. kontakty a kalendáre. Â Bluetooth: Na iPhone vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Kapitola 2 Začíname 27 . Môžete odoberať kalendáre typu iCal (.com. Môžete pridať kalendárový účet CardDAV. Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Viac v časti „Odoberanie kalendárov“ a „Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail“ na strane 128. Viac v časti „Synchronizácia kalendárov“ na strane 122.google.Na počítači Mac sa pri prvom pripojení zobrazí vyskakovacie okno s oznamom „A new network interface has been detected“ (Našlo sa nové sieťové rozhranie). Môžete si tiež na 60 dní zdarma vyskúšať službu MobileMe na adrese www. zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhone modrý pás.yahoo.ics). môžete si ho zadarmo vytvoriť na www. Potom sa riaďte dokumentáciou dodanou k vášmu počítaču a prepojte iPhone s počítačom. Zdieľanie internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté. Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade. Kliknite na Network Preferences (Nastavenia siete). www. budú všetky zariadenia zdieľajúce pripojenie na internet odpojené.aol. Poznámka: Ikona zdieľania internetu sa zobrazí v stavovom riadku iPhone (GSM modely). Ak zmeníte heslo. aj keď ho aktívne nepoužívate. Ak je zariadenie pripojené.

Môžete si taktiež vytvoriť nové Apple ID (ak zatiaľ žiadne nemáte. alebo ak chcete pre váš MobileMe účet použiť iné Apple ID). kalendárov.com  Bezdrôtovú synchronizáciu kontaktov. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „MobileMe“. overte vašu emailovú adresu. Ak je to potrebné.2 alebo novším. Ak chcete na vašom iPhone používať Galériu. 5 Uistite sa. kalendáre. MobileMe iDisk a Nájsť môj iPhone. 3 Zadajte vaše Apple ID alebo heslo. záložky a poznámky a používať Nájsť môj iPhone môžete naraz len s jedným MobileMe účtom. môžete toto Apple ID použiť aj pre váš bezplatný MobileMe účet. Nastavenie bezplatného MobileMe účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. 28 Kapitola 2 Začíname . Ak ste si už vytvorili účet pre App Store alebo Game Center. Synchronizovať kontakty.Nastavenie účtov na MobileMe Ak chcete na iPhone používať MobileMe. kontakty.com/mobileme. iDisk alebo funkciu Nájsť môj iPhone. funkciu. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53.apple. Bezplatný MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone (funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). stiahnite si z App Store bezplatné aplikácie MobileMe galéria. musíte si nastaviť bezplatný alebo platený MobileMe účet. 4 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. ktorá vám pomôže nájsť váš stratený alebo ukradnutý iPhone a ochrániť informácie. prípadne klepnite na Vytvoriť bezplatné Apple ID. záložiek a poznámok  Galériu MobileMe na zdieľanie fotiek a videí  MobileMe iDisk na ukladanie a zdieľanie súborov Tieto funkcie si môžete zdarma vyskúšať vďaka 60-dňovému bezplatnému účtu www. Platený MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone a nasledujúce funkcie:  Emailový účet na me. Bezplatný MobileMe účet je dostupný pre všetkých užívateľov zariadenia iPhone 4 so systémom iOS 4. ktoré obsahuje. kalendáre“. že je funkcia Nájsť môj iPhone zapnutá.

kontakty a kalendáre) a nastavte. budete požiadaný. 4 Klepnutím vyberte položky. Tieto nastavenia získate od vášho poskytovateľa služby alebo správcu systému. heslo a popis. aby ste ju zadali (zadajte úplnú adresu servera do poľa „Server“). ktorá na základe vášho užívateľského mena a hesla nastaví adresu Exchange servera. ktoré chcete používať na iPhone (email. Po pripojení sa k Exchange serveru budete možno vyzvaný na zmenu hesla tak. kalendárov a kontaktov s nasledujúcimi verziami Microsoft Exchange:  Exchange Server 2003 Service Pack 2  Exchange Server 2007 Service Pack 1  Exchange Server 2010 Pri nastavovaní tohto účtu si môžete vybrať. iPhone podporuje službu Microsoft Autodiscovery. Nastavenie Exchange účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. musíte pridať účet s vašimi nastaveniami Microsoft Exchange. aby bolo v súlade s pravidlami servera. doménu (voliteľná).Nastavenie účtov Microsoft Exchange Ak chcete na iPhone používať Microsoft Exchange. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. Ak sa nepodarí nastaviť adresu servera. Kapitola 2 Začíname 29 . 3 Zadajte vašu úplnú emailovú adresu. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Microsoft Exchange“. iPhone používa protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu emailov. Môžete si nastaviť viacero Exchange účtov. užívateľské meno. aké staré správy (počet dní) sa majú synchronizovať s iPhone. ktoré služby Exchange budete používať na vašom iPhone:  Mail  Kontakty  Kalendáre Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované .bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. kalendáre“. kontakty.

bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. kontakty. kontakty. Yahoo!. heslo a popis. Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. kalendáre“. Yahoo! a AOL Pre väčšinu z populárnych účtov (Google. 30 Kapitola 2 Začíname . Pri nastavovaní účtu si môžete vybrať. Kontakty alebo Kalendáre). Potrebné nastavenia účtu vám poskytne váš správca systému alebo poskytovateľ služby. ktorý chcete pridať (Mail. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. kontakty (LDAP alebo CardDAV) alebo kalendáre (CalDAV). 4 Klepnutím vyberte položky. ktoré služby účtu budete používať na vašom iPhone. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom klepnite na „Google“. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. Dostupné položky závisia od poskytovateľa služby. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Iný“. 4 Zadajte informácie o vašom účte a klepnite na „Uložiť“.Nastavenie účtov Google. Nastavenie iného účtu Vyberte „Iný“ pre nastavenie iného účtu pre emaily (POP). AOL) zadá iPhone údaje automaticky za vás. ktoré chcete používať na iPhone. kalendáre“. „Yahoo!“ alebo „Google“. úplnú emailovú adresu. 3 Zadajte vaše meno. 3 Vyberte typ účtu.

Základy 3 Používanie aplikácií Multifunkčný dotykový displej s vysokým rozlíšením a jednoduché pohyby prstov zjednodušujú používanie aplikácií na vašom iPhone. Prechod na prvú plochu: Stlačte tlačidlo Domov ešte raz. ktoré sa nachádza pod displejom. dvakrát. Zobrazenie naposledy používaných aplikácií: Stlačte tlačidlo Domov 31 . alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov . Prechod na vedľajšiu plochu: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava. Otváranie a prepínanie aplikácií Aplikáciu na iPhone otvoríte klepnutím na jej ikonu na ploche.

Ak zo zoznamu naposledy používaných aplikácií odstránite aplikáciu. Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať ani aktivovať žiadny prvok na displeji. Odstránenie aplikácie zo zoznamu naposledy používaných aplikácií: Klepnite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst. Aplikácia bude pri najbližšom otvorení opäť pridaná do zoznamu naposledy používaných aplikácií. až kým sa nezačne chvieť a potom klepnite na . napríklad pri prezeraní webových stránok. 32 Kapitola 3 Základy . Rolovanie Pre rolovanie potiahnite prst po displeji nahor alebo nadol. Prepnutie na inú aplikáciu: V zozname naposledy používaných aplikácií klepnite na ikonu aplikácie.V spodnej časti obrazovky sa zobrazia naposledy používané aplikácie usporiadané smerom zľava doprava. je možné rolovať obraz aj do strán. Švihnutím prsta zobrazíte ďalšie aplikácie. zároveň vynútite jej ukončenie. V niektorých aplikáciách.

prehrať skladbu. ktorej chcete zavolať. Kapitola 3 Základy 33 . V zozname môžete rýchlo listovať pohybom prsta po registri. Vyhľadávanie položiek v zozname s registrom: Klepnutím na ľubovoľné písmeno v registri zobrazíte položky. V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie vykonať rôzne akcie. alebo zobraziť kontaktné údaje osoby. ani aktivovať žiadny prvok na displeji. nie je možné vybrať. Register Výber položky: Klepnite na položku v zozname.Čím rýchlejšie posúvate prst po obrazovke. Rýchly presun na začiatok zoznamu. stránky alebo emailu docielite klepnutím na stavový riadok v hornej časti obrazovky. ktorých názov začína týmto písmenom. napríklad môžete otvoriť nový zoznam. otvoriť email. Pri klepnutí prsta. ktorým chcete zastaviť rolovanie. tým je rolovanie rýchlejšie. alebo okamžite zastaviť rolovanie klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke. kým sa pohyb obrazovky zastaví. Môžete počkať.

V mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie. pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami. Viac v časti „Zväčšovanie“ na strane 266. alebo pri zadávaní textu. čo vám umožní rýchlejšie písanie s menším počtom preklepov. Otočte iPhone a zároveň sa otočí aj obrazovka. Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe alebo od seba. Zobrazený obsah sa zároveň prispôsobí orientácii obrazovky.Zväčšovanie a zmenšovanie Pri prezeraní fotografií. Pri fotografiách a webových stránkach môžete rýchlo dvakrát klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako pre spätné zmenšenie. takže text aj obrázky budú väčšie. Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje použiť zobrazenie na šírku alebo na výšku. ktorá vám umožňuje zväčšiť obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. emailov alebo máp si môžete zväčšiť alebo zmenšiť ich zobrazený detail. Používanie orientácie na šírku: Â Webové stránky sa automaticky prispôsobia širšej obrazovke. webových stránok. Â Podobne sa zväčší aj dotyková klávesnica. 34 Kapitola 3 Základy .

Kapitola 3 Základy 35 . Úprava plochy Rozmiestnenie ikon na vašej ploche vrátane ikon v Docku. švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava . Úprava rozmiestnenia ikon: 1 Dotknite sa akejkoľvek ikony na ploche a podržte na nej prst. v spodnej časti obrazovky. Obrazy ulíc v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú len na šírku. 2 Ikony presúvajte ťahaním. čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon. Ak chcete. Úprava rozmiestnenia ikon Rozmiestnenie ikon na ploche môžete ľubovoľne upravovať. môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. Na plochu môžete pridať aj odkazy na vaše obľúbené webové stránky. je možné upraviť.Nasledujúce aplikácie podporujú orientáciu displeja na šírku aj na výšku:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty  Akcie  iPod  Fotky  Fotoaparát  Kalkulačka Filmy a videá prehrávané pomocou iPodu a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku. Keď je orientácia obrazovky zamknutá. Môžete si tiež usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov.doprava a potom klepnite na . Ikony na ploche a poradie obrazoviek môžete upravovať aj po pripojení iPhone k vášmu počítaču. Viac v časti „Web clips“ na strane 97. zobrazí sa v stavovej lište ikona zámku orientácie ( ). až kým sa nezačne chvieť. 3 Stlačte tlačidlo Domov . Zamknutie orientácie obrazovky na výšku: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky.

iPhone automaticky pomenuje priečinok podľa ikon. Vytvorenie ďalších plôch: Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite ikonu smerom k pravému okraju tejto plochy. Môžete vytvoriť až 11 plôch. Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche. Do priečinka môžete umiestniť maximálne 12 ikon. Vytvorenie priečinka: Dotknite sa ikony a podržte na nej prst. Obnovenie pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“. až kým sa nezobrazí nová plocha. Počet bodiek nad Dockom zobrazuje množstvo vytvorených plôch a indikuje práve zobrazenú plochu. Umiestnenie priečinka na ploche je možné meniť ťahaním podobne ako rozmiestnenie ikon. Usporadúvanie pomocou priečinkov Priečinky vám umožňujú usporiadať ikony na ploche.Presun ikony na ďalšiu plochu: Počas presúvania potiahnite ikonu na okraj obrazovky. Priečinky môžete presunúť na novú plochu alebo do docku. Potom potiahnite ikonu na inú ikonu. až kým sa ikony na ploche nezačnú chvieť. ktoré ste použili na jeho vytvorenie. Názov priečinka však môžete kedykoľvek zmeniť. 36 Kapitola 3 Základy .

Počas presúvania klepnutím otvorte priečinok. Klepnite na priečinok. Stlačte tlačidlo Domov a uložte tak vaše zmeny. Môžete klepnúť na pole s menom a zadať iné meno. Priečinky môžete vytvárať aj v aplikácii iTunes. klepnite na meno priečinka v hornej časti a pomocou klávesnice zadajte nové meno. a uložíte Kapitola 3 Základy 37 . Kliknutím na ikonu aplikácie potom otvoríte danú aplikáciu. Pridanie ikony do priečinka Odstránenie ikony z priečinka Počas úpravy rozmiestnenia potiahnite ikonu na priečinok. Vytváranie priečinkov v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a kliknite na ikonu iPhone v postrannom paneli iTunes. Potiahnite všetky ikony von z priečinka. Kliknite na položku Aplikácie v hornej časti obrazovky a na ploche v hornej časti okna potiahnite jednu aplikáciu na druhú. Klepnite mimo priečinka. Prázdny priečinok bude automaticky vymazaný. alebo stlačte tlačidlo Domov.iPhone vytvorí nový priečinok. Počas úpravy rozmiestnenia klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite ikonu von z priečinka. ktorý bude obsahovať tieto dve ikony a zobrazí jeho meno. Otvorenie priečinka Zatvorenie priečinka Vymazanie priečinka Premenovanie priečinka Po dokončení úprav rozmiestnenia ikon na Ploche stlačte tlačidlo Domov tak vykonané zmeny.

Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek. Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku. na ploche alebo na oboch. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. ktoré boli dodané s iPhone. textové správy a aktualizované aplikácie určené na stiahnutie. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory. odznak sa zobrazí na ikone priečinka. klepnite na obrázok zamknutej obrazovky alebo plochy a potom klepnite na pozadie alebo na album. Ak vyberiete fotku. ktorým ste sa zatiaľ nevenovali. 2 Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku.fotku z albumu Fotoaparát alebo fotku synchronizovanú na iPhone z vášho počítača. emailové správy. ako napríklad Telefón. Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou. Takisto je možné nastaviť aj pozadie na vašej ploche. Pridanie pozadia Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. Pozadie zo zamknutej obrazovky sa zobrazí aj pri telefonovaní s kontaktom. Môžete si vybrať jednu z fotografií. ktorý nemá priradenú fotografiu. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. potiahnite ju na požadované miesto. Nastavenie pozadia: 1 V Nastaveniach vyberte „Pozadie“. Mail a App Store. 38 Kapitola 3 Základy . Správy.Množstvo aplikácií. zobrazuje na ikone na ploche odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom (indikuje problém). až kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

ako sú napríklad kontaktné údaje. Ak sa dotknete neželaného klávesu.) Rýchle vloženie bodky a medzery Kapitola 3 Základy 39 . Vybraný znak nebude zadaný. Klávesnica opravuje preklepy. Zadávanie textu: 1 Klávesnicu zobrazíte klepnutím do textového poľa. Zadávanie textu Klávesnicu použite na zadávanie textu. Prípadne sa dotknite tlačidla Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na požadované písmeno. odhaduje. kým nezdvihnete prst z klávesu. Keď získate v písaní prax. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“.Písanie Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy. bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. napríklad do poznámky alebo nového kontaktu. Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. keď potrebujete písať. emaily. 2 Na klávesnici píšete klepnutím na vybrané znaky. Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift . Vymazanie predchádzajúceho znaku Písanie veľkých písmen Klepnite na . V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb. môžete písať rýchlejšie použitím dvoch palcov. Písať začnite najprv len pomocou ukazováka. textové správy alebo adresy webových stránok. čo práve píšete a učí sa nové slová počas používania. Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník.

Ak zadáte výraz viackrát. Navrhované slovo Prijatie alebo odmietnutie navrhnutých slov: m Navrhovaný výraz odmietnete klepnutím na znak „x“. Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www. Poznámka: Ak zadávate čínske alebo japonské znaky. Zadávanie písmen alebo symbolov. Po zamietnutí navrhovaného výrazu uloží iPhone do slovníka vami zadaný výraz. ktoré nie sú na klávesnici Podržte prst na súvisiacom písmene alebo znaku a potom ho presuňte na požadované písmeno alebo znak. interpunkcie alebo symbolov Stlačte kláves pre číslice .Zapnutie funkcie „caps lock“ Klepnite dvakrát na kláves Shift .apple.) Zobrazenie číslic. Potom pokračujte ďalej v zadávaní požadovaného výrazu. iPhone vám ho pri ďalšom písaní v budúcnosti automaticky navrhne. nemusíte prerušiť písanie. m Navrhovaný výraz prijmete klepnutím na medzeru. Slovník iPhone obsahuje slovníky uľahčujúce písanie v mnohých jazykoch. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. iPhone taktiež podčiarkuje zadané slová. Funkciu „caps lock“ vypnete opätovným klepnutím na kláves Shift. interpunkčné znamienko alebo znak enter. Príslušný slovník sa aktivuje automaticky pri zvolení podporovanej klávesnice. iPhone používa na opravovanie a dopĺňanie zadávaných výrazov aktívny slovník. Kláves Shift zmení farbu na modrú a všetky zadané znaky budú veľké (napísané verzálkami). ktoré považuje za preklepy. klepnite na jednu z navrhovaných alternatív.com/iphone/specs. Ak chcete prijať navrhované slovo.html. 40 Kapitola 3 Základy . Ďalšie interpunkčné znaky a symboly zobrazíte klepnutím na kláves symbolov .

kopírovanie a vkladanie Dotyková obrazovka uľahčuje upravovanie zadaného textu. Úpravy — vystrihovanie. Ak žiadne z navrhovaných slov nie je správne. kopírovať a vložiť text a fotky v rámci aplikácie. môžete upraviť pravopis vybraného slova tak. klepnite kdekoľvek do oblasti správy. Kapitola 3 Základy 41 . Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Skontrolovať pravopis“. ktorá sa zobrazí na obrazovke. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“. Štandardne sú auto opravy zapnuté. Presné umiestnenie kurzora na požadované miesto uľahčuje lupa.Použitie kontroly pravopisu na nahradenie preklepu: Klepnite na podčiarknuté slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv. alebo navzájom medzi viacerými aplikáciami. Krajné body v označenom texte umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. že ho znovu zadáte. Môžete tiež vystrihnúť. Ak chcete slovo ponechať v pôvodnom tvare.

Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania. ako sú webové stránky alebo prijaté emaily či textové správy. Môžete tiež označiť text. Klepnite na „Označiť“ pre výber príslušného slova. klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie. Obnovenie poslednej úpravy: Zatraste iPhone a klepnite na „Späť“. Dvojitým klepnutím označíte slovo.Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa. pomocou ktorej nasmerujte kurzor na požadované miesto. Vystrihnutie a kopírovanie textu: Označte text a potom klepnite na „Vystrihnúť“ alebo „Kopírovať“. Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu. Vkladanie textu: Klepnite na kurzor a potom klepnite na „Vložiť“. 42 Kapitola 3 Základy . alebo klepnite na „Označiť všetko“ pre označenie celého textu. Vložený bude text. ktorý ste naposledy vystrihli alebo kopírovali. ktorý chcete nahradiť a klepnite na „Vložiť“. V dokumentoch určených len na čítanie.

keď je táto mimo dosahu. Bezdrôtovej klávesnici môžete priradiť rozličné rozloženia. Výber rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“ a potom vyberte klávesnicu. Klávesnica je pripojená vtedy. Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice. až kým nezhasne zelené svetlo. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice Ak si chcete zjednodušiť písanie. Dostupné rozloženia závisia od jazyka klávesnice. „Medzinárodné klávesnice. Po spárovaní klávesnice s iPhone sa táto bude pripájať vždy. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. môžete použiť bezdrôtovú klávesnicu Apple (dostupná osobitne). Odpojenie bezdrôtovej klávesnice od iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na klávesnici. takže ju musíte spárovať s vaším iPhone. iPhone odpojí klávesnicu.“ na strane 272 a „Rozloženia klávesnice“ na strane 43. Rozpárovanie bezdrôtovej klávesnice a iPhone: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth. Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája pomocou Bluetooth. Kapitola 3 Základy 43 . Viac v časti Príloha A. keď bude v dosahu (do 10 metrov). klepnite na vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k vášmu iPhone. ak sa po klepnutí na textové pole nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. Prepínanie jazykov pna hardvérovej klávesnici: Stlačte a podržte kláves Command a klepnite na medzerník pre zobrazenie zoznamu dostupných jazykov. Opätovným klepnutím na medzerník vyberiete iný jazyk.Rozloženia klávesnice Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete nastaviť v Nastaveniach.

Niektoré tlačiarne umožňujú nastaviť rozsah tlačených strán. ku ktorej je pripojený váš iPhone.com/kb/HT4356. (Ak si nie ste istý. či vaša tlačiareň podporuje AirPrint. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje).) Ďalšie informácie nájdete na adrese support. PDF dokumenty a ďalšie prílohy.Tlačenie O funkcii AirPrint AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint. (v závislosti od používanej aplikácie) a potom klepnite na 2 Pre výber tlačiarne klepnite na Vybrať tlačiareň. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  iBooks—PDF dokumenty AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store. Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju pripojte k tej istej Wi-Fi sieti. 3 Nastavte možnosti tlačiarne. pozrite si jej dokumentáciu.apple. Tlačenie dokumentu: 1 Klepnite na alebo na tlačiť. iPhone musí byť pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako AirPrint tlačiareň. Tlačiť môžete priamo z nasledujúcich iOS aplikácií:  Mail—emailové správy a prílohy. 44 Kapitola 3 Základy . ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  Fotky—fotky  Safari—webové stránky. Tlač dokumentu Funkcia AirPrint využíva Wi-Fi sieť na bezdrôtové odosielanie tlačových úloh do vašej tlačiarne.

dvakrát a potom Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými aplikáciami. Odznak na ikone aplikácie zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na vytlačenie. Kapitola 3 Základy 45 . Ak tlačíte viac ako jeden dokument. Zobrazenie stavu tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov klepnite na Centrum tlače.4 Klepnite na Tlačiť. vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu.

Pomocou funkcie Vyhľadať môžete vyhľadávať len vo vybranej aplikácii. vyberte tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na Zrušiť tlač. Kalendár. Výsledky vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii. Správy a Kontakty. Na obrazovke Vyhľadávanie stlačte tlačidlo Domov pre návrat na hlavnú plochu. alebo vo všetkých aplikáciách zároveň.Zrušenie tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. Vyhľadávanie na iPhone: Na ploche Vyhľadávania zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu. Vyhľadávanie Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone. klepnite na Centrum tlače. alebo stlačte tlačidlo Domov . 46 Kapitola 3 Základy . Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. Zobrazenie Vyhľadávania: Na hlavnej ploche švihnite prstom smerom zľava doprava. iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť vo vrchnej časti zoznamu Naj výsledok. vrátane aplikácií Mail. iPod. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie. Poznámky. z ktorej pochádzajú výsledky.

až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. priezviská a názvy spoločností Polia Od.Aplikácia Kontakty Mail Kalendár iPod Spotlight vyhľadáva Mená. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight “ na strane 213. videí a audiokníh Mená a text správ Text poznámok Správy Poznámky Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. čím ju spustíte. môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií. takže ak máte vo vašom iPhone veľa aplikácií. pozvánky. mená interpretov) a názvy podcastov. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru alebo prehrávanie skladieb. Použite nastavenia Vyhľadávania Spotlight na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Spúšťanie aplikácií pomocou Vyhľadávania: Zadajte meno aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch vyhľadávania. Kapitola 3 Základy 47 . Pre a Predmet v správach vo všetkých účtoch (text správ nie je prehľadávaný) Všetky názvy udalostí. miesta a poznámky Hudba (názvy skladieb a albumov.

Povedzte „koľko je hodín“ alebo „aký je čas“? Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. „aká je to skladba“. Povedzte „FaceTime“ a potom vyslovte meno osoby. Môžete použiť aj mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta.apple. vrátane informácií o používaní hlasového ovládania v rôznych jazykoch. potom povedzte „album“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. Â Hovorte prirodzene a zrozumiteľne. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. 48 Kapitola 3 Základy . môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Zistenie aktuálneho času Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. ako by ste telefonovali. Uskutočnenie FaceTime hovoru s niektorým z kontaktov (iPhone 4) Vytočenie čísla Ovládanie prehrávania hudby Prehrávanie albumu. nájdete na adrese support. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“.Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania. Slová vyslovujte s krátkymi pauzami. Pre správne fungovanie Ovládania hlasom: Â Hovorte do mikrofónu iPhone tak. Â Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy či mená alebo čísla.com/kb/ HT3597. Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy a nárečia. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. aký je nastavený pre iPhone (nastavenie „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“). Povedzte „Genius“. Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku. Povedzte „čo hrá“. Â Používajte celé mená. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Nastavenia Ovládania hlasom vám umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov.

Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. odomknite iPhone. Vypnutie Hlasového vytáčania. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa. Stlačte stredné tlačidlo.Zmena krajiny alebo jazyka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu. Ovládanie hlasom je pre aplikáciu iPod vždy zapnuté. dodávané s vaším iPhone. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho. keď je iPhone zamknutý. Stlačte stredné tlačidlo. ak je iPhone zamknutý. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie. Stlačte tlačidlá „+“ alebo „–“. ale z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť Hlasové vytáčanie. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Kapitola 3 Základy 49 . obsahujú mikrofón. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho. Pozastavenie skladby alebo videa Skok na ďalšiu skladbu Návrat na predchádzajúcu skladbu Rýchle prevíjanie dopredu Prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti Odpovedanie na prichádzajúci hovor Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo. Stredné tlačidlo Po zapojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom. Stlačením stredného tlačidla slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104.

Heslo alebo PIN kód zariadenia nájdete v návode na použitie. Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady. vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora vášho iPhone. 50 Kapitola 3 Základy . alebo ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení. Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Podporované profily Bluetooth nájdete na adrese support. Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším iPhone. ktorý je súčasťou zariadenia. musí mať toto zariadenie pre funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším iPhone. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami.apple. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru. Viac v časti „Ovládanie hlasom“ na strane 47. 2 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. ako sú Bluetooth náhlavné sady. Nastavte ho ako objaviteľné. ale aj v slúchadlách. sady do auta a stereo slúchadlá. Bluetooth slúchadlá výrobcov tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. sady do auta alebo iného zariadenia s iPhone: 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu. ako ste spárovali Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. Po tom. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením. Bluetooth zariadenia S iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia.com/kb/HT3647. Stlačte stredné tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor. Stlačte a podržte stredné tlačidlo.apple.Zamietnutie prichádzajúceho hovoru Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite.com/sk_SK/manuals/iphone. Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru Používanie ovládania hlasom Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá. 3 Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru.

odchádzajúce hovory sú smerované cez toto zariadenie. Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice s vaším iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. (Táto farba závisí od aktuálnej farby stavového riadku. 4 Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter.Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta. môžete zrušiť jeho spárovanie s vaším iPhone. vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto Kapitola 3 Základy 51 . Zrušenie párovania bluetooth zariadenia: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. že je mimo dosah alebo vypnuté. Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. Â Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnutý. ak odpovedáte použitím iPhone. Ak s vaším iPhone spárujete nejaké zariadenie.) Â : Bluetooth je zapnutý. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia. 2 Klepnite na zariadenie“. Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou. môže sa stať. Poznámka: S iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple klávesnicu. 3 Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú medzi zariadeniami. ak odpovedáte na hovor a do vášho iPhone. Stav Bluetooth Ikona Bluetooth sa na iPhone zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky: Â alebo : Bluetooth je zapnutý a k iPhone je pripojené zariadenie. 2 Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania. Zrušenie párovania medzi Bluetooth zariadením a iPhone Ak Bluetooth zariadenie viac nebudete používať.

Nabíjanie batérie UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support.0 port. Nabíja sa Nabíjanie dokončené Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla a USB sieťového adaptéra. musíte iPhone pripojiť k USB 2. Nabíjanie batérie a synchronizácia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla Dock konektor . Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne).0 portu na vašom počítači.com/sk_SK/ manuals/iphone.USB. Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2. Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky. Stav nabíjania batérie môžete zobraziť aj v percentách. 52 Kapitola 3 Základy .apple.Batéria Súčasťou iPhone je interná nabíjateľná batéria. Viac v časti „Štatistiky používania“ na strane 210.

Viac informácií nájdete na adrese www. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie vášho iPhone nájdete na www. môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu. že budete musieť batériu po čase vymeniť. prípadne sa nachádza v režime spánku alebo úspornom režime. ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení iPhone. ak je iPhone pripojený k počítaču.apple. alebo Zvýšenie výdrže batérie V iPhone je použitá batéria typu li-ion. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. môže sa zobraziť jeden z nasledujúcich obrázkov. Môžete nastaviť heslo.Dôležité: Batéria iPhone sa môže vybiť. Bezpečnostné funkcie Heslá a ochrana dát Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone. Kapitola 3 Základy 53 . ale len pracovník autorizovaného servisu. ktorý je vypnutý. Výmena batérie Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné. Tieto obrázky signalizujú. Ak je iPhone takmer úplne vybitý. Dôležité: Ak je batéria iPhone takmer úplne vybitá.com/batteries. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Ak nabíjate batériu počas synchronizácie vášho iPhone.com/ support/iphone/service/battery/country. jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút.apple. že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ. kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov signalizujúcich vybitie batérie.

Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. písmen. Ak chcete nájsť váš stratený iPhone a použiť niektorú z ďalších funkcií Nájsť môj iPhone.com/mobileme. prípadne pomocou Macu alebo PC s webovým prehliadačom.Nastavením hesla zapnete ochranu dát. alebo na webovej stránke www.apple. interpunkcie a špeciálnych znakov.  Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť 4-miestne heslo. odomknite iPhone. ktoré tvorý kombinácia číslic. ktorá sa zobrazí na obrazovke iPhone. alebo sa vo webovom prehliadači na Macu alebo PC prihláste na me. Nájsť môj iPhone Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť váš iPhone pomocou bezplatnej aplikácie Nájsť môj iPhone na inom iPhone. ktorá majiteľom iPhone bezplatne poskytuje funkciu Nájsť môj iPhone 4 a za poplatok aj ďalšie funkcie. aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. MobileMe je online služba spoločnosti Apple. ktorý nebol dodaný so systémom iOS 4 alebo novšou verziou. iPade alebo iPode touch. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom v nastaveniach indikuje. Vypnutie Hlasového vytáčania. stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu Nájsť môj iPhone na inom iOS zariadení. Dôležité: Ak chcete povoliť ochranu dát na iPhone 3GS. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. kedy je ochrana dát zapnutá. ak ste ho už nemali nastavené  Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií a dát na iPhone. Služba MobileMe nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia Používanie funkcie Nájsť môj iPhone: Pred použitím týchto funkcií musíte najprv zapnúť Nájsť môj iPhone na iPhone.com. Poznámka: Funkcia Nájsť môj iPhone vyžaduje MobileMe účet. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho iPhone. Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:  Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu vášho iPhone na mape  Zobrazenie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu. musíte na ňom obnoviť iOS. 54 Kapitola 3 Základy . alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré aplikácie dostupné na App Store). vypnite funkciu Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo.

ktorá neuvoľňuje vlákna. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. a Spať/Zobudiť. ktorá odpudzuje mastnotu. Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B. jedlo. odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte tlačidlo Zap. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov ./Vyp. rozpúšťadlá. a Spať/Zobudiť. špina./Vyp. aerosólové spreje. a Spánok/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). okamžite ho vyčistite.apple. ktorá neuvoľňuje vlákna. Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak. reštartovaním alebo obnovením iPhone. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Tieto povrchy jednoducho očistíte mäkkou tkaninou. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. navlhčenú handričku. Na čistenie iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť. Použite mäkkú. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť./Vyp. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Kapitola 3 Základy 55 .com/sk_SK/manuals/iphone. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. „Podpora a ďalšie informácie. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap. prípadne poškriabať sklo. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov . make-up. ako napríklad atrament. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie.“ na strane 278. stlačený vzduch. až kým sa aplikácia neukončí. amoniak alebo abrazívne látky. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. Predný kryt iPhone 3GS a predný a zadný kryt iPhone 4 sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou úpravou. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. až kým sa nezobrazí červený prepínač. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. Zabráňte tomu.Čistenie iPhone Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. oleje a kozmetické vody. aby sa do otvorov dostala voda. ktoré spôsobujú fľaky. Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhone nájdete v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support. alkohol./Vyp. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple./Vyp. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. farbivá. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade. Ak chcete iPhone vyčistiť.

Bezdrôtové internetové pripojenie môže byť nadviazané cez mobilnú sieť alebo prostredníctvom lokálnej Wi-Fi siete.Synchronizácia a zdieľanie súborov 4 O synchronizácii Pri synchronizácii dochádza ku kopírovaniu informácií z počítača alebo online účtu na iPhone. hudby a ďalšieho obsahu iTunes. Microsoft Exchange. Microsoft Exchange. Frekvenciu načítavania dát pomocou funkcie „Fetch“ môžete upraviť v Nastaveniach načítavania. aby pristupoval na účty poskytovateľov online služieb ako MobileMe. Informácie o nastavení účtov na iPhone nájdete v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Niektorí poskytovatelia služieb (vrátane služieb MobileMe a Microsoft Exchange) využívajú funkciu push a „tlačia“ aktualizované informácie. iOS aplikácií. Iní poskytovatelia synchronizujú informácie pravidelným načítaním zmien. Synchronizácia účtov MobileMe. takže iPhone nemusíte pripájať k počítaču. V predvolenom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k počítaču. Znamená to. že sa synchronizácia spustí vždy. iPhone môžete tiež nastaviť tak. kalendárov a ďalších informácií. keď dôjde k zmene informácií. 56 . ktoré medzitým nastali. Tieto informácie sú neustále synchronizované kopírovaním zmien vykonaných na jednom mieste do druhého. Google. fotiek a videí. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. Yahoo! a ďalší poskytovatelia online služieb synchronizujú informácie (ako sú kontakty. Google. iTunes na vašom počítači používate na synchronizáciu kontaktov. Informácie z týchto služieb sa synchronizujú bezdrôtovo. Yahoo! a ďalších. záložky prehliadača a poznámky) bezdrôtovo. kalendáre. Nastavenie „Push“ v možnosti Načítanie dát musí byť zapnuté (štandardne je zapnuté). Kontakty a Kalendáre“ na strane 27.

hudbu. video obsah a aplikácie môžete synchronizovať s vašou knižnicou iTunes. iTunes vám taktiež umožňuje synchronizovať fotky a videá z aplikáciou alebo priečinkom. audio knihy.Synchronizácia s iTunes iTunes môže s iPhonom synchronizovať vybrané alebo všetky nasledujúce položky:  Kontakty — mená. Viac informácií o iTunes a iTunes Store získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnej ponuke aplikácie iTunes. knihy. Nové záznamy alebo zmeny vykonané v iPhone sú synchronizované s tými vo vašom počítači a naopak. môžete si ho jednoducho prezerať a sťahovať do iTunes prostredníctvom iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Nastavenia emailových účtov sa synchronizujú len v smere z emailovej aplikácie vášho počítača do iPhone. aby ste ovplyvnily nastavenia emailových účtov vo vašom počítači. To umožňuje upravovať vaše emailové účty v iPhone bez toho. Poznámka: Emailové účty je možné nastavovať priamo v iPhone. podcasty. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 57 . emailové adresy a ďalšie  Kalendáre — stretnutia a udalosti  Nastavenia emailových účtov  Záložky webových stránok  Poznámky  Zvonenia  Hudbu  Fotky a videá (s priečinkom alebo aplikáciou na správu fotiek na vašom počítači)  iTunes U zbierky  Podcasty  Knihy a audioknihy  Filmy. adresy. Kontakty. poznámky a záložky webových stránok sa synchronizujú s aplikáciami vo vašom počítači tak. Hudbu do vašej knižnice iTunes si môžete nahrať aj z vašich CD nosičov. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. kalendáre. TV seriály a hudobné videá  Aplikácie stiahnuté z App Store Nastavenia synchronizácie je možné meniť vždy. keď je iPhone pripojený k vášmu počítaču. iTunes U zbierky. telefónne čísla. Zvonenia. Ak vo vašej knižnici iTunes zatiaľ nemáte žiadny obsah. ako je to popísané v nasledujúcej časti príručky. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail.

3 Nastavte synchronizáciu v každom z panelov nastavení. aby sa synchronizoval len s určitou časťou dát na vašom počítači. V predvolených nastaveniach je položka „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ zaškrtnutá. iPhone môžete nastaviť tak.Produkty zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do vašej knižnice iTunes. Popis panelov nájdete v nasledujúcej časti. 58 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. Obsah a aplikácie si môžete zakúpiť alebo stiahnuť aj v iTunes Store na vašom počítači a potom ich synchronizovať s vaším iPhone. 4 Kliknite na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu obrazovky. Dôležité: Pred pripojením vášho iPhone k počítaču by ste mali byť prihlásený na váš užívateľský účet. Viac informácií získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnom menu aplikácie iTunes. Nastavenie synchronizácie v iTunes: 1 Pripojte iPhone k počítaču a otvorte iTunes. Poznámka: Tlačidlá ďalších panelov sa môžu zobraziť v aplikácii iTunes v závislosti od typu obsahu vo vašej knižnici iTunes. Využijete to napríklad vtedy. Panely nastavení iPhone v iTunes V tejto časti nájdete popis všetkých panelov nastavení pre iPhone. alebo len zatiaľ neprezerané video podcasty. keď chcete synchronizovať len vybranú skupinu kontaktov z vášho adresára.

vyberte možnosť „Preferovať videá v štandardnom rozlíšení“ (iPhone 4). Na PC je možné synchronizovať kontakty len s jednou aplikáciou naraz. ak si želáte. (Na Macu je možné synchronizovať kontakty s viacerými aplikáciami. odškrtnite túto možnosť. pri každom pripojení tohto iPhone k počítaču sa otvorí aplikácia iTunes a spustí sa synchromizácia. Ak chcete namiesto videí vo vysokom rozlíšení synchronizovať videá v štandardnom rozlíšení. Ak chcete. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 59 . kalendárov. vyberte možnosť „Konvertovať vyšší dátový tok na 128 kbps AAC“. Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti. Windows Address Book (Outlook Express). Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a obnova informácií na iPhone z týchto záloh vyžaduje zadanie hesla. Windows Contacts (Vista a Windows 7) a Microsoft Outlook 2003. Ak chcete. Možnosť „Sync only checked songs and videos“ (Synchronizovať len označené skladby a videá) zvoľte v prípade.Panel Zhrnutie Ak zaškrtnete možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ . Yahoo! Address Book a Google Contacts na Macu alebo s Yahoo! Address Book. Â Kontakty Kontakty je možné synchronizovať s aplikáciami ako Mac OS X Address Book. aby aplikácia iTunes pri synchronizácii preskočila nezaškrtnuté položky v iTunes knižnici. Viac v časti „Zálohovanie iPhone“ na strane 278. Viac v časti kapitola 29.) Ak synchronizujete s Yahoo! a po nastavení synchronizácie chcete zmeniť ID alebo heslo vášho Yahoo! účtu. kliknite na Konfigurovať univerzálny prístup. „Prístupnosť. Viac v časti „Manuálne spravovanie obsahu“ na strane 62. pre zadanie nových prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Configure“ (Konfigurovať). Ak chcete synchronizovať len pomocou tlačidla Synchronizovať v iTunes. Panel Info Panel Info vám umožňuje meniť nastavenia synchronizácie kontaktov.“ na strane 251. aby aplikácia iTunes počas synchronizácie konvertovala väčšie zvukové súbory do štandardného zvukového formátu iTunes. Automatickú synchronizáciu vypnete zaškrtnutím možnosti „Manuálne spravovať hudbu a videá“ v paneloch nastavení Hudba a Video. vyberte možnosť „Zašifrovať zálohu iPhone>“. Google Contacts. Viac informácií nájdete v časti „Automatická synchronizácia iTunes“ na strane 61. 2007 alebo 2010 na PC. aby aplikácia iTunes pri vytváraní záloh v počítači automaticky šifrovala zálohované dáta. emailových účtov a webového prehliadača.

 Rozšírené Tieto nastavenia vám umožnia nahradiť údaje vo vašom iPhone údajmi z vášho počítača pri nasledujúcej synchronizácii. Dokumenty môžete tiež kopírovať z počítača na iPhone a použiť ich v aplikáciách. ktoré podporujú zdieľanie súborov. 60 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Ak chcete. klepnite Yahoo! účet a zadajte heslo. Nastavenia účtov sa prenášajú len z vášho počítača do iPhone. ktoré chcete synchronizovať s iPhone. alebo so Safari resp. alebo kopírovať dokumenty medzi iPhone a počítačom. ktoré vykonáte v emailovom účte na iPhone. Panel Zvonenia Panel Zvonenia sa používa na výber zvonení. vyberte možnosť „Automaticky synchronizovať nové aplikácie“. preto ho nie je možné synchronizovať a treba ho zadávať priamo v iPhone. môžete ju pomocou panelu Aplikácie znovu nainštalovať (ak ste ju predtým synchronizovali). Viac v časti „Zdieľanie súborov“ na strane 63. Zmeny. S aplikáciami podporujúcimi zdieľanie súborov môžete na iPhone vytvárať dokumenty a potom ich kopírovať na váš počítač. 2007 alebo 2010 alebo Outlook Express na PC. Poznámka: Heslo emailového účtu Yahoo! sa v počítači neukladá. Microsoft Internet Explorerom na PC.)  Emailové účty Nastavenia emailových účtov je možné synchronizovať s aplikáciou Mail na Macu a s aplikáciami Microsoft Outlook 2003. nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači.  Webový prehliadač Záložky v iPhone je možné synchronizovať s aplikáciou Safari na Macu. meniť usporiadanie ikon na ploche iPhone.  Poznámky Synchronizujte poznámky z aplikácie Poznámky na iPhone s poznámkami v aplikácii Mail na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. aby boli na iPhone synchronizované všetky nové (stiahnuté alebo synchronizované z iného zariadenia) aplikácie. (Na Macu je možné synchronizovať kalendáre s viacerými aplikáciami. 2007 alebo 2010 na PC. V Nastaveniach vyberte „Mail. Na PC je možné synchronizovať kalendáre len s jednou aplikáciou naraz. Kalendáre Kalendáre je možné synchronizovať z aplikácií ako iCal na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. Ak vymažete niektorú z aplikácií na iPhone. 2007 alebo 2010 na PC. Panel Aplikácie Pomocou panela Aplikácie môžete synchronizovať aplikácie z App Store. kontakty. kalendáre“.

alebo si vybrať požadovaný obsah. kde ste prerušili prehrávanie podcastu alebo audioknihy je súčasťou synchronizácie s obsahom iTunes. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 61 .apple. filmy. synchronizujte ho s iPhone pomocou panela Filmy v iTunes. ak pripájate iPhone k inému počítaču než je ten. Ak v iTunes vytvoríte priečinok s playlistami (zbierku playlistov).com/iphone/specs. Panel Fotografie Na Macu môžete synchronizovať fotografie s aplikáciami Aperture alebo iPhoto 4.0.0 a novšími verziami. TV seriály. Miesto. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. môžete po synchronizácii pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak. TV seriály. alebo novšími verziami. ktoré sú vo formáte podporovanom iPhone. bude táto pri najbližšej synchronizácii vymazaná aj z iPhone. Na PC môžete fotografie synchronizovať s aplikáciou Adobe Photoshop Elements 8. Filmy. priečinok a playlisty v ňom budú synchronizované s iPhone.Panely Hudba. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone. Automatickej synchronizácii iPhone môžete zabrániť v prípade. Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom obsahujúcim obrázky na Macu alebo PC. knihy a audioknihy. Môžete synchronizovať všetku hudbu.0.6. s ktorým ho obvykle synchronizujete. Priečinky s playlistami nie je možné vytvárať priamo na iPhone. iTunes U zbierky. ktoré chcete synchronizovať. Vypnutie automatickej synchronizácie iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Dôležité: Ak vymažete položku v iTunes.html. Na váš iPhone budú synchronizované len skladby a videá. Informácie o formátoch podporovaných iPhone nájdete na adrese www. Ak je automatická synchronizácia vypnutá. podcasty. Ak chcete na iPhone sledovať požičaný film z počítača. 3 Odznačte možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone “.3 alebo novšej verzie a videá s aplikáciou iPhoto 6. Podcasty. iTunes U a Knihy Tieto panely slúžia na výber médií. Automatická synchronizácia iTunes V pôvodnom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k iTunes. môžete ju spustiť kliknutím na tlačidlo Synchronizovať.

až kým sa v postrannom paneli nezobrazí iPhone. Vymazanie položiek z iPhone: S iPhone pripojeným k počítaču. obsah. kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť). 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone. Ak zrušíte voľbu „Manuálne spravovať hudbu a videá“. ktorý ste manuálne pridali. 2 Kliknite na Zariadenia a vyberte možnosť „Zakázať automatickú synchronizáciu iPodov. Aplikácia iTunes okamžite synchronizuje obsah. 3 Kliknite na položku Zhrnutie v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Manuálne spravovať hudbu a videá“. 62 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Jednorázové vypnutie automatickej synchronizácie bez zásahu do nastavení: Spustite iTunes. 4 Kliknite na Použiť. že obsah spravujete manuálne. iPhone sa nebude synchronizovať ani v prípade. bude vymazaný z vášho iPhone pri nasledujúcej synchronizácii s obsahom iTunes. Manuálne spravovanie obsahu Manuálne spravovanie obsahu vám umožňuje preniesť na iPhone len vybranú hudbu. podcast alebo playlist z vašej knižnice iTunes na iPhone (v postrannom paneli). video. Prenos položiek na iPhone: Chyťte a potiahnite skladbu. Poznámka: Funkcia Genius nebude fungovať v prípade. ktoré chcete vymazať a na klávesnici stlačte kláves Delete. iPhone a iPad: 1 V aplikácii iTunes vyberte iTunes > Nastavenia (na Macu) alebo Upraviť > Nastavenia (na PC). Nastavenie manuálneho spravovania obsahu na iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Vymazaním položiek v iPhone ich nevymažete z vašej knižnice iTunes. ako napríklad Hudba alebo Filmy a potom vyberte položky. videá a podcasty. Manuálna synchronizácia: V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na tlačidlo Synchronizovať v pravom dolnom rohu obrazovky.Vypnutie automatickej synchronizácie pre všetky zariadenia iPod. Ak je táto možnosť zaškrtnutá. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. ak je zapnutá možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ v paneli Zhrnutie. prípadne Control (Windows). Ak ste zmenili niektoré z nastavení synchronizácie. vyberte iPhone v postrannom paneli iTunes a kliknutím na trojuholník zobrazte obsah. pripojte iPhone k vášmu počítaču a súčasne stlačte a podržte klávesy Command-Option (na Macu) alebo Shift-Control (na PC). podržte pri ich výbere stlačené klávesy Shift alebo Command (Mac). Ak chcete naraz pridať viacero položiek. iPhonov a iPadov“. Vyberte druh obsahu.

ktorá podporuje tento typ súboru. Zoznam súborov zobrazuje pre každú aplikáciu dostupné dokumenty na iPhone. 4 Vyberte súbor a kliknite na Vybrať (Mac) alebo OK (PC). kliknite na „Uložiť do“ a vyberte cieľové umiestnenie na vašom počítači. 3 V časti Zdieľanie súborov kliknite na Pridať. Počítač musí byť autorizovaný na prehrávanie obsahu zakúpeného pomocou vášho Apple ID. Autorizovanie počítača: Otvorte iTunes na vašom počítači a vyberte Store > Autorizovať počítač. nájdete v dokumentácii príslušnej aplikácie. Spôsob. Prenos zakúpeného obsahu: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. označte ďalšie súbory. Zdieľanie súborov Zdieľanie súborov umožňuje prenos súborov medzi iPhone a počítačom. 4 Vpravo vyberte súbor. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie súborov“ v iTunes. Prenos súborov z počítača na iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Vymazanie súboru z iPhone: V zozname súborov vyberte súbor a klepnite na Vymazať. kde ho môžete otvoriť pomocou aplikácie. Súbor sa prenesie do zariadenia. Ak chcete preniesť viac ako jeden súbor. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. 3 V časti Zdieľanie súborov vyberte zo zoznamu vľavo aplikáciu.Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač iPhone môžete použiť na prenos obsahu zakúpeného v iTunes na jednom počítači. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a uložené v podporovanom formáte. V iTunes vyberte Súbor > Preniesť zakúpené z iPhone. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 63 . Prenos súborov z iPhone do počítača. akým sú súbory zdieľané. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. ktorý chcete preniesť. do knižnice iTunes iného autorizovaného počítača. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie.

64 . Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. klepnutím na položku uskutočníte nový video hovor. posledným telefonátom. Uskutočňovanie hovorov Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným položkám. Klepnite na Posledné a klepnutím vyberte meno alebo číslo v zozname. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Volanie na čísla zo zoznamu kontaktov Volanie na čísla z obľúbených položiek Odpovedanie na posledný hovor Klepnite na Kontakty. alebo na niektorý z posledných uskutočnených hovorov. klepnutím na niektorú z vašich obľúbených položiek. UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. vyberte kontakt a klepnite na telefónne číslo. Ak sa jednalo o FaceTime video hovor (ikona ).Telefón 5 Telefonické hovory Hovor pomocou iPhone uskutočníte jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch.apple. kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne vytáčanie čísel.com/ sk_SK/manuals/iphone.

špecifikujte. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru. môžete ho vložiť na obrazovke s numerickou klávesnicou telefónu a následne vytočiť. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Príklady:  Zavolať Janko Hraško  Zavolať Janko Hraško domov  Zavolať Janko Hraško mobil Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. alebo dlhú pauzu. ktorá pozastaví vytáčanie. Vloženie dlhej pauzy: Stlačte a podržte kláves „#“. Pokiaľ ste do schránky (clipboard) skopírovali telefónne číslo. Počas vytáčania môžete do čísla vložiť krátku pauzu (približne dve sekundy). Opätovné vytočenie posledného vytáčaného čísla: Klepnite na Klávesnica a potom na Zavolať. Hlasové vytáčanie Ovládanie hlasom môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla z kontaktov. na ktoré chcete volať. Ovládanie hlasom môžete tiež spustiť stlačením a podržaním stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. zadajte číslo a klepnite na Zavolať.Manuálne vytáčanie Telefónne čísla môžete manuálne vytáčať pomocou klávesnice. až kým sa v čísle nezobrazí čiarka. Pauzy sa vám môžu hodiť napríklad pri vytáčaní konferenčných hovorov. Ak vkladané telefónne číslo obsahuje písmená. iPhone ich skonvertuje na príslušné číslice. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. až kým nestlačíte tlačidlo Vytočiť. Vloženie čísla na obrazovke s klávesnicou: Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť. Klepnite ešte raz na Zavolať pre vytočenie čísla. Vytočenie čísla Kapitola 5 Telefón 65 . až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka. Vloženie krátkej pauzy: Stlačte a podržte kláves „*“. Vytočenie čísla: Klepnite na Klávesnica. alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla. Uskutočňovanie hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov .

alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. klepnite na tlačidlo Zdvihnúť. iPhone sa opýta. Prijímanie hovorov Ak chcete prijať hovor. Ak je iPhone zamknutý. Â Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave). sedem. ktorému z týchto kontaktov chcete zavolať. 66 Kapitola 5 Telefón . Na hovor môžete odpovedať aj stlačením stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. Vypnutie Hlasového vytáčania. a Spánok/Zobudiť Â Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách na približne dve sekundy. ktoré chcete použiť. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyry. Odmietnutie hovoru: Presmerovanie hovoru do odkazovej schránky vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov. Tlačidlo Zap. Ak vyslovíte len krstné meno volanej osoby a máte viacero kontaktov s rovnakým menom.Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie. ak vyslovíte celé meno osoby. a Spať/Zobudiť. Dve hlboké pípnutia potvrdia. Stredné tlačidlo Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Zap. päť. prstom potiahnite prepínač. vyslovte to. Â Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo Zap./Vyp./Vyp. že bol hovor odmietnutý. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Ak má volaná osoba viac ako jedno telefónne číslo. Stíšený hovor môžete prijať. ktorej chcete zavolať. až kým nebude presmerovaný do odkazovej schránky./Vyp. odomknite iPhone. jeden. osem“. V opačnom prípade sa vás na to iPhone opýta. Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. päť. dva. tri. päť. a Spať/Zobudiť.

Zobrazenie kontaktných údajov Podržanie telefónneho hovoru Klepnite na Kontakty. Ak je hovor podržaný. Kapitola 5 Telefón 67 . opätovným klepnutím na Podržať sa vrátite späť k hovoru. Klepnite na Pridať hovor. iPhone 4: Dotknite sa a podržte prst na tlačidle Stíšiť. Stlmenie zvuku vašej linky Zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice Klepnite na Stíšiť. obrazovka zobrazuje možnosti hovoru. Účastníci hovoru sa nebudú navzájom počuť. Použitie hlasného odposluchu alebo Bluetooth Klepnite na Reproduktor. Stále budete počuť volajúceho. ale on vás nie. napríklad kontrolovať váš časový rozvrh v Kalendári. Ak je dostupné zariadenia Bluetooth zariadenie. Uskutočnenie konferenčného hovoru Počas hovoru môžete používať ostatné aplikácie. Ak sa chcete vrátiť k hovoru. Používanie ďalších aplikácií počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. Možnosti hovoru sa môžu líšiť v závislosti od použitého iPhone. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky.Blokovanie hovorov bez prerušenia Wi-Fi pripojenia na internet: V Nastaveniach zapnite Režim lietadlo a potom klepnutím vypnite Wi-Fi. iPhone 3GS: Klepnite na Podržať. Počas hovoru Ak práve telefonujete. tlačidlo je označené ako Zdroj zvuku a umožňuje vám vybrať si medzi Bluetooth zariadením iPhone alebo hlasným odposluchom. Klepnite na Klávesnica.

Ak ste vo video hovore FaceTime. 68 Kapitola 5 Telefón .Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností. Ak prijmete druhý hovor. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor: Â Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky: Klepnite na Ignorovať. môžete buď zložiť video hovor a zdvihnúť prichádzajúci hovor. ak je druhý hovor odchádzajúci. budú ukončené oba hovory. Aktívny hovor bude podržaný. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. Prepínanie medzi hovormi: Klepnite na Prepnúť. Môžete ich však zlúčiť. alebo odmietnuť prichádzajúci hovor. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený hovor. Na CDMA modeli klepnite na Zložiť a keď vám druhý hovor zavolá späť. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. Poznámka: Uskutočnenie a prijatie druhého hovoru je v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. Uskutočnenie ďalšieho hovoru: Klepnite na Pridať hovor. Zlúčenie hovorov: Klepnite na Zlúčiť hovory. Na CDMA modeli nemôžete zlúčiť hovory. Ďalšie hovory Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. Â Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť. klepnite na Odpovedať. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Prvý hovor bude podržaný. prípadne odomknite telefón potiahnutím prepínača (ak je zamknutý). Na CDMA modeli nemôžete prepínať medzi hovormi. Â Pre ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Zložiť + Zdvihnúť. Ukončenie hovoru: Klepnite na Zložiť. ak bol druhý hovor prichádzajúci.

Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory. 3 Klepnite na Zlúčiť hovory.Konferenčné hovory Na GSM modeloch môžete v závislosti od vášho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi naraz. Nie je potrebné nič nastavovať. Vykonanie FaceTime video hovoru: V kontaktoch vyberte meno. potom klepnite na FaceTime a nakoniec klepnite na emailovú adresu alebo telefónne číslo. FaceTime FaceTime video hovory (iPhone 4) vám umožňujú počuť aj vidieť osobu. FaceTime využíva prednú kameru. Video hovor môžete uskutočniť s hocikým. Poznámka: Počas konferenčného hovoru nie je možné uskutočniť video hovor FaceTime. iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru k dispozícii ďalšiu voľnú linku. ktoré daná osoba používa s FaceTime. musíte však byť pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Vytvorenie konferenčného hovoru: 1 Uskutočnite hovor. kto má iPhone 4. Poznámka: Funkcia FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. takže volaná osoba vidí vašu tvár. ak chcete pokračovať v konferencii. Môžete však použiť aj hlavnú kameru a zdieľať s účastníkom FaceTime hovoru obraz vášho okolia. potom klepnite na Súkromie vedľa hovoru. môžete najprv uskutočniť telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime. kto má zariadenie podporujúce FaceTime. s ktorou sa rozprávate. Kapitola 5 Telefón 69 . Ukončenie jedného z hovorov Súkromný rozhovor v rámci konferencie Klepnite na „Konferencia“ a potom na hovoru. Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. 4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov. Viac informácií získate od svojho mobilného operátora. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú navzájom počuť. 2 Klepnite na Pridať hovor a uskutočnite ďalší hovor. Ak chcete zavolať niekomu. Potom klepnite na Zložiť. Pridanie prichádzajúceho hovoru Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory. Klepnite na Zlúčiť hovory. vedľa Klepnite na Konferencia. Prvý hovor bude podržaný.

môžete s ňou znovu nadviazať ďalší video hovor klepnutím na záznam daného volania v časti Posledné. Funkciu FaceTime môžete používať v orientácii na šírku alebo na výšku. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Ak ste už predtým uskutočnili video hovor FaceTime s inou osobou. Okno môžete potiahnuť do ktoréhokoľvek rohu. Video hovory využívajú horný mikrofón na iPhone. ktorej chcete zavolať.Ak ste už s niekým uskutočnili FaceTime hovor. čo vidí druhá osoba. zobrazí sa na tlačidle FaceTime a na použitej emailovej adrese alebo telefónnom čísle . Obraz v obraze zobrazuje obraz snímaný vaším iPhone . Po vytvorení video hovoru uvidíte obraz z iPhone druhej osoby. Potom povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby. 70 Kapitola 5 Telefón . Predchádzajúce FaceTime video hovory spoznáte podľa ikony . Spustiť FaceTime videohovor Vykonanie FaceTime hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov.to.

ak je pripojené Bluetooth zariadenie: Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Odpovedajte na hovor klepnutím prstom na dotykový displej iPhone. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. v spodnej časti obrazovky. Počúvanie hovorov cez iPhone. alebo s ňou stratíte spojenie. Kapitola 5 Telefón 71 . vzdialenosť medzi nimi by nemala prekročiť 9 metrov (30 stôp). Zloženie FaceTime video hovoru Ak chcete blokovať video hovory FaceTime. nebudete sa však vidieť. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Â Vypnite Bluetooth zariadenie. Volajúceho budete aj naďalej počuť a vidieť. vypnite funkciu FaceTime v Nastaveniach. ale nebude vás počuť. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Funkcia FaceTime je v pôvodnom nastavení zapnutá. ak chcete používať hlasný odposluch. alebo ho presuňte mimo dosahu signálu Bluetooth. Â Počas hovoru klepnite na Zvuk na iPhone. Prepínanie medzi prednou a hlavnou kamerou Klepnite na Používanie ďalších aplikácií počas video hovoru FaceTime Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov Hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou Bluetooth zariadenia spárovaného s iPhone. Â Vypnite Bluetooth. alebo Reproduktor. Ak má Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu iPhone.Ak sa dostanete mimo dosah siete Wi-Fi. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite Bluetooth. Volajúci vás bude môcť vidieť. Klepnite na v spodnej časti obrazovky. Vypnutie alebo zapnutie funkcie FaceTime: V Nastaveniach vyberte Telefón a klepnite na prepínač FaceTime. Naďalej sa môžete rozprávať. bude vám ponúknutá možnosť opätovného vytočenia čísla pre hlasový hovor. Informácie o používaní Bluetooth zariadenia na uskutočňovanie a prijímanie hovorov nájdete v dokumentácii k danému zariadeniu. aj ak je funkcia zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. ak chcete počúvať hovory cez iPhone. Vyberte iPhone. Funkciu FaceTime môžete vypnúť aj v Obmedzeniach. Stíšenie FaceTime video hovoru Klepnite na v spodnej časti obrazovky. Prijatie FaceTime video hovoru: Klepnite na Prijať. Ak sa chcete vrátiť k video hovoru.

Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Služba „Visual Voicemail“ vám v rámci vášho iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov a vybrať si. Režim tiesňového volania bude po niekoľkých minútach automaticky ukončený (v závislosti od operátora). Na CDMA modeli aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania Režim tiesňového volania.Tiesňové volania Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade. Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime blokované. ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo predchádzajúce odkazy. V niektorých prípadoch nie je kvôli nedostupnosti siete alebo rušeniu prostredia možné vykonávať tiesňové volania. Použitie mobilného telefónu pre uskutočnenie tiesňového volania nemusí fungovať v každej lokalite. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhone bez SIM karty. Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA model): Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Klepnite na tlačidlo späť. ktorý umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky. že je iPhone zamknutý pomocou hesla. Čísla tiesňových liniek a služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líšia. ktorý nie je aktivovaný. klepnite na Tiesňové volanie a vytočte číslo pomocou numerickej klávesnice. musíte ho pred vytočením tiesňového čísla ukončiť. Vykonanie tiesňového volania v prípade. Vytáčať je možné len tiesňové čísla platné v krajine alebo oblasti. 72 Kapitola 5 Telefón . V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra. so zablokovanou SIM kartou (GSM modely) alebo z iPhone. Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade. že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo. kde sa práve nachádzate. a Spať/Zobudiť Â Vytočte iné číslo pomocou klávesnice. . že ide o naliehavú komunikáciu. Ak máte aktívny video hovor FaceTime. Â Stlačte tlačidlo Zap. napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti./Vyp.

prípadne sa môže jednať o voliteľnú službu. Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Nastavenie odkazovej služby Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát. Použitie predvoleného pozdravu od operátora Nastavenie upozornenia na nový odkaz Klepnite na Voicemail. iPhone vás nebude upozorňovať na nový odkaz. Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať. Zmena uvítania: 1 Klepnite na Odkazy. klepnite na „Nahrať“. 4 Klepnite na Uložiť. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. 3 Po skončení klepnite na Zastaviť. Ak nie je služba „Visual Voicemail“ dostupná. V Nastaveniach vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. Pre opätovné nahrávanie opakujte kroky 2 a 3.Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu. Zmena hesla do odkazovej schránky Kontrola odkazovej schránky Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Kapitola 5 Telefón 73 . 2 Keď ste pripravený nahrávať. Toto upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu. vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na „Odkazy“ a nasledovaním hlasových pokynov operátora. V Nastaveniach vyberte Zvuky a zapnite položku Nový odkaz. Počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov sa zobrazí na ikone Telefónu na ploche. potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný. potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný.

klepnite naň pre opätovné prehrávanie. 74 Kapitola 5 Telefón . Trvalé vymazanie odkazov Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu byť vymazané správy služby Visual voicemail odstránené vašim operátorom natrvalo. Vymazanie odkazu Vyberte si odkaz a klepnite na Vymazať. Klepnite naň pre výber zvukového výstupu. (Ak ste si odkaz už vypočuli. Nevypočuté odkazy Prehrávať/Pozastaviť Hlasitý odposluch (V prípade. Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať všetky. Kontrola odkazovej služby z iného telefónu: Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený prístup. Zavolať späť Vypočutie odkazu: Klepnite na vybraný odkaz. Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu). je toto tlačidlo označené ako Zvuk.) Kontaktné údaje Indikátor priebehu Skok na ľubovoľné miesto v odkaze: Potiahnite posuvník. Vypočutie vymazaného odkazu Obnovenie vymazaného odkazu Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný odkaz.Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy. že je pripojené Bluetooth zariadenie. až kým ho nevymaže váš operátor. potom klepnite na vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť. Odkaz bude po vypočutí uložený.) Pomocou tlačidiel a môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie.

Vytočenie čísla z obľúbených Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. potom klepnite na vedľa mena kontaktu a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“. môžete jeho meno pridať medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov. Ak vám niektorý z vašich kontaktov zavolá. zobrazí sa v zozname obľúbených položiek pri jeho mene ikona . nájsť lokalitu adresy kontaktu a ďalšie. Potom potiahnite vedľa kontaktu na nové miesto v zozname. Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. vytvoriť novú emailovú správu. Kontakty Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor. Na iPhone 4 vyberte. Ak kontakt uložíte ako hovor FaceTime. Viac v časti „Vyhľadávanie kontaktov“ na strane 234“ Obľúbené Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam. Vymazanie kontaktu z obľúbených Preusporiadanie zoznamu obľúbených Kapitola 5 Telefón 75 . ktorú chcete pridať. Ak je vedľa mena zobrazená ikona . Pridanie kontaktu medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov: Klepnite na Posledné. Zobrazenie kontaktných údajov volajúceho: Klepnite na vedľa správy. či chcete obľúbenú položku uložiť ako hlasový hovor alebo ako hovor FaceTime.Získavanie kontaktných údajov Služba Visual Voicemail ukladá dátum a čas uskutočnenia hovoru. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. môžete klepnutím na meno uskutočniť hovor FaceTime. alebo môžete aktualizovať údaje o tomto kontakte. dĺžku odkazu a všetky dostupné kontaktné údaje. Potom klepnite na položku „Pridať k obľúbeným“ a vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu. Tieto údaje môžete použiť pre odoslanie emailu alebo textovej správy volajúcemu. Potom klepnite na vedľa čísla alebo kontaktu a nakoniec na „Vymazať“.

Ak napríklad idete do oblasti bez pokrytia signálom mobilnej siete. Vypnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *73 a potom klepnite na Zavolať. Presmerovanie hovorov iPhone môžete nastaviť tak. Zapnutie čakania hovorov (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu.Presmerovanie hovorov. podržať prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. kde vás bude možné zastihnúť. inak vaše hovory nebudú presmerované. Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo iPhone podporuje Presmerovanie hovorov. Môžete ignorovať prichádzajúci hovor. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol (GSM modely). Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *72. prípadne ukončiť prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. Čakanie hovorov Čakanie hovorov vám umožňuje prijímať počas telefonického hovoru ďalšie hovory. Na GSM modeloch použite na presmerovanie hovorov na iné číslo nastavenie Presmerovanie. Potom klepnite na Zavolať. Čakanie hovorov a funkciu Zobraziť moje číslo. Ak je funkcia Čakanie hovorov vypnutá. aby presmerovával prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo. Ak je Presmerovanie hovorov zapnuté. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie čakania hovorov nastavenie čakania hovorov. Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 V Nastaveniach vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. Pri nastavovaní presmerovania hovorov v iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. budú prichádzajúce hovory počas telefonovania presunuté do odkazovej schránky. na ktoré budú hovory presmerované. bude pre vás vhodné presmerovať vaše hovory na číslo. za ktorou bude nasledovať telefónne číslo. 76 Kapitola 5 Telefón . na ktoré chcete presmerovať hovory. Na CDMA modeli zapnete alebo vypnete presmerovanie hovorov vytočením špeciálnych kódov. Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať.

Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA model): Zadajte *70 a potom vytočte číslo. ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory. Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Zakázanie zobrazenia môjho čísla (CDMA model): Zadajte *67 a potom vytočte číslo. Čakanie hovorov môžete zakázať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Prepínač Zvoniť/Ticho a režimy vibrovania Prepínač na boku iPhone slúži na jednoduché prepínanie medzi hlasným a tichým režimom. či ako melódiu budíka a časovača. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. Ak chcete zakázať čakanie hovorov aj pre nasledujúce hovory.Na CDMA modeli je čakanie hovorov štandardne zapnuté. Kapitola 5 Telefón 77 . aj ak je funkcia Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie funkcie Zobraziť moje číslo nastavenie Zobraziť moje číslo. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. Zobrazenie vášho čísla môžete zablokovať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho iPhone obsahuje zvonenia. Na CDMA modeli je funkcia Zobraziť moje číslo štandardne zapnutá. musíte pred každé vytáčané číslo zadať *70. Zobraziť moje číslo Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali túto funkciu vo vašej telefónnej službe).

že máte nastavený tichý režim. Priradenie zvonenia kontaktu: Na obrazovke Telefón klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. Hlasný režim Tichý režim Dôležité: Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade. Klepnite na Upraviť a potom klepnite na Zvonenie a vyberte si zvonenie. kto vám volá. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. alebo tieto údaje nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora. aby ste vedeli. Medzinárodné hovory Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor. 78 Kapitola 5 Telefón . Oddelené ovládacie prvky vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim. Nastavenie zvonení Zvonenie si môžete nastaviť globálne pre telefonické hovory. Zároveň môžete jednotlivým kontaktom priradiť individuálne zvonenie. budíky a časovače. Nastavenie vibrovania na iPhone: V Nastaveniach vyberte Zvuky. Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Nastavenie globálneho zvonenia: V Nastaveniach vyberte Zvuky > Zvonenie a vyberte si zvonenie. Nakupovanie zvonení Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone.Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhone.

Používanie iPhone v zahraničí iPhone je spravidla možné používať na telefonovanie v krajinách na celom svete (v závislosti od dostupných sietí). Služba Visual voicemail bude funkčná len v prípade. vyhnete sa tak neočakávaným poplatkom za dátový roaming v zahraničí. je možné. že nie je spoplatnená. Ak vypnete Dátový roaming. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. Ak váš operátor spoplatňuje doručovanie odkazov visual voicemail do zahraničia. Ak nemáte prístup k Wi-Fi sieti. že budete musieť uhradiť poplatky za použitie ľubovoľnej z funkcií z uvedeného zoznamu. Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte vášho mobilného operátora. nebude možné:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať vaše kontakty. kalendáre a záložky s MobileMe alebo Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Kupovať hudbu alebo aplikácie Aplikácie tretích strán používajúce dátový roaming môžu byť nefunkčné. Dôležité: Ak je dátový roaming zapnutý a nachádzate sa mimo pokrytia vášho mobilného operátora. ako aj za doručenie odkazov v rámci služby „Visual Voicemail“. posielať a prijímať textové správy. Zapnutie dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím zapnite alebo vypnite Dátový roaming. Vypnutie dátového roamingu znemožní prenos dát mimo siete vášho mobilného operátora. Aby ste zabránili akémukoľvek využívaniu dát mobilom. Na internet sa môžete pripojiť pomocou Wi-Fi. môžete aj naďalej uskutočňovať a prijímať hovory. vypnite túto funkciu. Ak je dátový roaming vypnutý. Dôležité: Hlasový a dátový roaming môže byť spoplatnený. Kapitola 5 Telefón 79 . môžete tomu zabrániť vypnutím Dátového roamingu. Informácie o roamingových poplatkoch získate u svojho mobilného operátora. môžete vypnúť mobilné dáta. Hlasový roaming môže byť spoplatnený. Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming.

Tento sa bude striedať s nápisom „vytáča sa. Táto možnosť je dostupná len v prípade. Ak chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy. keď nie je prístupná služba „Visual Voicemail“: Vytočte svoje vlastné číslo (na CDMA modeli vytočte svoje číslo nasledované znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici. 80 Kapitola 5 Telefón .poskytovateľom vášho iPhone.Vypnutie mobilných dát: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím na Mobilné dáta túto možnosť vypnite. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Telefonovať môžete len u tých operátorov. Vypnutie mobilných služieb pomocou režimu lietadlo: V Nastaveniach zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi a zapnite Wi-Fi. Poznámka: Funkcia Medzinárodný asistent nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach.. Výber mobilného operátora: V Nastaveniach klepnite na Operátor a vyberte ľubovoľného operátora. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora. Získavanie odkazov z bežnej odkazovej služby. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Obľúbených bez toho. Ak vytáčate čísla pomocou medzinárodného asistenta. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205.. vypnite režim lietadlo. Môžete tiež vypnúť mobilné služby pomocou režimu „lietadlo“ a zapnúť Wi-Fi pre prístup na internet bez potreby platenia poplatkov za službu Visual Voicemail. až kým váš hovor nebude prepojený.“. zobrazí sa na obrazovke iPhonu nápis „Medzinárodný asistent“. ktorí majú dohodu o roamingu s vaším operátorom . Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na strane 208.

V iných schránkach môžete aj naďalej mať neprečítané správy.Mail 6 Aplikácia Mail spolupracuje s MobileMe. Počet neprečítaných správ v schránkach prijatých správ 81 . Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Môžete tiež tlačiť správy a prílohy. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov — vrátane Yahoo!. Â Na synchronizáciu nastavení emailových účtov z vášho počítača použite panel nastavení iPhone v iTunes. V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie. videá a obrázky. prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Prezeranie a čítanie emailových správ Ikona aplikácie Mail na ploche zobrazuje celkový počet neprečítaných správ vo vašich schránkach prijatých správ. Nastavenie emailových účtov Na iPhone môžete nastaviť emailové účty jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Nastavte účet priamo v iPhone. Google a AOL — ako aj s ďalšími emailovými systémami typu POP3 a IMAP.

kalendáre“ a klepnutím na prepínač zapnite alebo vypnite zoraďovanie do vlákien. zobrazia sa súvisiace správy v schránke ako jedna položka. Ak chcete zobraziť prichádzajúce správy pre všetky účty. 82 Kapitola 6 Mail . alebo najnovšou správou. Prichádzajúce správy zo všetkých účtov Počet neprečítaných správ Po otvorení schránky aplikácia Mail stiahne a zobrazí najnovšie správy a v hornej časti obrazovky zobrazí počet neprečítaných správ. Čítanie správy: Klepnite na správu. Klepnutím na schránku zobrazíte prichádzajúce správy daného účtu. v zobrazení správy Zapnutie alebo vypnutie možnosti „Zoradiť do vlákien“: V Nastaveniach vyberte položku „Mail. Počet sťahovaných správ je možné meniť v nastaveniach aplikácie Mail. Modrá bodka znamená jednu alebo viac neprečítaných správ vo vlákne.Obrazovka Schránky v aplikácii Mail vám umožňuje rýchly prístup ku všetkým schránkam prijatých správ a ďalším schránkam. kontakty. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Počet správ vo vlákne Neprečítané správy Zobrazenie správ vo vlákne: Klepnite na vlákno v schránke. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . pokiaľ sú všetky správy prečítané. Ak správy zoraďujete do vlákien. Klepnutím na alebo zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu. Vlákna majú pri šípke doprava číslo. Viac v časti „Mail“ na strane 222. klepnite na Všetky prijaté. Zobrazená správa je najstaršou neprečítanou správou. zobrazí sa na obrazovke Schránky len schránka prijatých správ tohto účtu. Ak máte nastavený len jeden emailový účet. ktoré udáva počet správ vo vlákne.

Klepnite na správu a ak je to potrebné. emailovú adresu alebo textovú správu. môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke Schránky. ak chcete zobraziť všetky vaše emailové účty Počet neprečítaných správ Kontrola nových správ: Vyberte schránku alebo kedykoľvek klepnite na . Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu a klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. Načítanie dodatočných správ: Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na Načítať viac správ.Ak máte nastavený viac ako jeden účet. aby sa roztiahol na celú obrazovku Zobrazenie všetkých príjemcov správy Pridanie príjemcu medzi kontakty Označenie správy ako neprečítanej Otvorenie pozvánky na stretnutie: Klepnite na pozvánku. ak chcete správu zmenšiť. Klepnite na Detaily. Vedľa správy v schránke sa zobrazí modrá bodka . Klepnite dvakrát na text správy. Ak máte nastavený len jeden účet. Rozsah zväčšenia môžete meniť aj pomocou dvoch prstov. Ak chcete kontaktovať danú osobu. Klepnite dvakrát znovu. zobrazia sa priečinky a schránky tohto účtu na obrazovke Schránky. Klepnite na Skryť. Klepnite na meno alebo emailovú adresu pre zobrazenie kontaktných informácií príjemcu. čím zobrazíte všetkých príjemcov. Kapitola 6 Mail 83 . klepnite na položku Detaily. Otvorte správu a klepnite na „Neprečítaná“. Klepnutím na účet zobrazíte jeho priečinky a schránky vrátane schránky prichádzajúcich správ. Zmena veľkosti stĺpca textu tak. klepnite na telefónne číslo. až kým správu znovu neotvoríte. Klepnite. Priblíženie časti správy Dvakrát klepnite do oblasti správy. ak chcete skryť príjemcov.

vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou.Môžete získať kontaktné údaje organizátora a ostatných účastníkov. kalendáre > Načítanie dát a zapnite alebo vypnite funkciu Push. kontakty. Dotknite sa a podržte pre:  Otvorenie webovej stránky v prehliadači Safari  Kopírovanie odkazu Klepnite na číslo a potom klepnutím na Hovor vytočte dané číslo. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. vytvorenie kontaktu. Používanie odkazov a detekcia dát iPhone automaticky zdetekuje webové odkazy. Zapnutie a vypnutie funkcie "push": V Nastaveniach vyberte Mail. Dotknite sa a podržte pre:  Zobrazenie polohy v aplikácii Mapy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Klepnutím vytvorte novú emailovú správu s zadanou adresou. Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na strane 126. Dotknite sa a podržte pre:  Vytočenie čísla  Odoslanie textovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s daným číslom  Pridanie čísla k existujúcemu kontaktu Klepnutím zobrazte polohu v aplikácii Mapy. prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie ďalších akcií. ktorý bude súčasťou vašej odpovede organizátorovi stretnutia. dočasne prijať alebo odmietnuť. telefónne čísla. pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej užitočnej akcie. vykonanie telefonického hovoru. Dotknite sa a podržte pre:  Vytvorenie novej emailovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Telefónne číslo Adresa Emailová adresa 84 Kapitola 6 Mail . ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky. Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu. Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím. Pozvánku môžete prijať. Odkaz alebo obrázok Klepnutím otvorte webovú stránku v prehliadači Safari. pridať k udalosti poznámku a komentár. vytvoriť pripomienku. emailové adresy a ďalšie informácie.

Je možné. že prílohu bude potrebné najprv stiahnuť klepnutím na (ak sa zobrazí na konci správy v prerušovanom obdĺžniku spolu s názvom dokumentu). GIF a TIFF) v texte emailovej správy. Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look. Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete stiahnuť a prezerať. ale nebude možné ho otvoriť. Zobrazenie príloh iPhone zobrazí väčšinu obrázkov v bežne používaných formátoch (JPEG. Klepnutím otvoríte webovú stránku dodávateľa s informáciami o stave zásielky.Deň. dátum alebo čas Sledovacie číslo (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Klepnite na položku a potom na Vytvoriť položku.doc . Klepnutím na prílohu ju stiahnete Prílohy si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. Vytvoríte tak udalosť v Kalendári. text.html .htm .numbers . webové stránky. Keynote.pages Microsoft Word Microsoft Word (XML) Webová stránka Webová stránka Keynote Numbers Pages Kapitola 6 Mail 85 . napríklad formáty MP3. dokumenty aplikácií Pages.key . AAC. WAV a AIFF.docx . iPhone dokáže prehrávať mnoho typov audio príloh. Prílohy (napríklad PDF dokumenty. Numbers alebo dokumenty Microsoft Word. iPhone podporuje nasledovné typy dokumentov: . Ak iPhone nepodporuje formát priloženého súboru. zobrazí sa názov súboru.

kto má emailovú adresu. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). klepnite na a nakoniec klepnite na Tlačiť.xls . Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look.ppt . klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie.txt . Potom klepnite na Tlačiť.pptx . Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. Potom klepnite na Tlačiť.rtf . 86 Kapitola 6 Mail . Tlačenie prílohy: Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look. Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie.pdf . Potom vyberte aplikáciu. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44.vcf .. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. môžete otvoriť prílohu pomocou funkcie Quick Look. uložte ho (klepnite na obrázok a potom na Uložiť obrázok). Odosielanie emailových správ Emailovú správu môžete odoslať komukoľvek. Adobe Acrobat Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint (XML) Formátovaný text Text Informácie o kontakte Microsoft Excel Microsoft Excel (XML) Otvorenie priloženého súboru pomocou inej aplikácie: Klepnite a podržte prst na prílohe. Tlačenie emailovej správy: Klepnite na a potom na Tlačiť. Uloženie fotografie z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. Tlačenie správ a príloh Tlačiť môžete emailové správy a prílohy. otvorte aplikáciu Fotky alebo Fotoaparát a vylačte ho z albumu Fotoaparát. Ak chcete samostatne vytlačiť obrázok z tela emailovej správy. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Uloženie videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video.xlsx Preview.

. Dotknite sa a podržte prst na . Správa sa uloží do schránky Rozpísané. klepnite na kláves „Enter“ alebo na . alebo ak máte pre účet MobileMe emailové aliasy. Ak chcete pridať viacero mien. Potom klepnite na kurzor pre zobrazenie príkazov na kopírovanie a klepnite na Vložiť. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. ak Počas písania emailovej adresy sa pod ňou zobrazujú adresy zodpovedajúce zadávanému textu. Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. z ktorého odosielate email. až potom zodpovedajúce mená a adresy z GAL. Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe V aplikácii Fotky vyberte fotografiu alebo video. Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí. klepnutím vyberte fotografie a videá a nakoniec klepnite na Kopírovať. 4 Najprv zadajte predmet a potom text správy. 3 Klepnite na Cc/Bcc/Od. z ktorého bude správa odoslaná. ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy. alebo zmeniť emailový účet. Medzi jednotlivými poliami sa pohybujete klepnutím na kláves Enter. klepnite počas prezerania miniatúr v albume na . 2 Do poľa „Pre“ napíšte meno alebo emailovú adresu. až kým sa nezobrazí príkaz Kopírovať. Vloženie a odoslanie fotografie alebo videa do emailovej správy Uloženie rozpísanej správy pre neskoršie dokončenie Otvorenie naposledy uloženej rozpísanej správy Kapitola 6 Mail 87 . v ktorom ste pracovali. Spustite aplikáciu Mail a vytvorte novú správu. kam chcete vložiť video. čím otvoríte naposledy uloženú rozpísanú správu z posledného účtu. Poznámka: Ak píšete správu z vášho Microsoft Exchange účtu a máte prístup k firemnému zoznamu adries (Global Address List – GAL). ktorú chcete pridať. 5 Klepnite na Odoslať. klepnite na a potom klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. otvorte v aplikácii Fotky album. klepnite na . môžete klepnutím na pole Od zmeniť účet alebo alias. Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. prípadne klepnite na chcete pridať meno z vašich kontaktov. Klepnite na Kopírovať. zobrazia sa najprv zodpovedajúce mená alebo adresy z vášho iPhone. V priečinku Fotky sa dotknite a podržte prst na fotografii alebo videu. Klepnutím vyberte fotky a videá. Klepnite na adresu. Ak chcete skopírovať viac videí. Ak máte viac než jeden emailový účet.Vytvorenie a odoslanie emailovej správy: 1 Klepnite na . klepnite na Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom.

ak chcete odpovedať odosielateľovi a ostatným príjemcom. Preposlanie správy Zdieľanie kontaktných údajov Triedenie emailových správ Správy v akejkoľvek schránke. že prejdete prstom po názve správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať. V aplikácii Kontakty vyberte kontakt. a to v rovnakom účte. klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky s informáciami a potom klepnite na Email. Poznámka: V Google účtoch klepnite na Archivovať. Správy nebudú vymazané. Pridajte jednu alebo viac emailových adries. Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať. napíšte text správy a klepnite na Odoslať.Odpovedanie na správu Klepnite na . môžete k nej pripojiť súbory alebo obrázky. alebo medzi rôznymi účtami. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. ak chcete odpovedať len odosielateľovi. priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť. potom klepnite na Preposlať. ktoré boli v prílohe pôvodnej správy. Otvorte správu a klepnite na . 88 Kapitola 6 Mail . Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak. alebo klepnite na Odpovedať všetkým. Správy môžete vymazávať po jednej alebo po skupinách. Správy môžete tiež presúvať z jednej schránky alebo priečinka do iného. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. ale presunuté do archívu účtu. Súbory alebo obrázky priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na . Ak preposielate správu. Klepnite na Odpovedať.

Presunutie viacerých správ naraz: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na „Upraviť“. Kapitola 6 Mail 89 . ktoré chcete vymazať a klepnite na Vymazať.Vymazanie viacerých správ naraz: Pri prezeraní zoznamu správ klepnite na Upraviť. Klepnutím na Účty vyberte schránku alebo priečinok iného účtu. vyberte správy. klepnite na „Presunúť“ a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. ktoré chcete presunúť. Presunutie správ do inej schránky alebo priečinka: Počas prezerania správy klepnite na a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. vyberte správy.

ktoré máte stiahnuté v iPhone sa budú automaticky zobrazovať počas písania. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Od a Predmet emailovej správy. 90 Kapitola 6 Mail . V účtoch MobileMe.Vyhľadávanie v emailoch Vyhľadávať môžete v poliach Pre. Predmet alebo Všetky pre výber polí. Niektoré servery podporujú len vyhľadávanie celých slov. Výsledky vyhľadávania v správach. Vyhľadávanie v emailových správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu klepnite na stavový riadok. Klepnite na Od. Mail vyhľadáva v stiahnutých správach aktuálne otvorenej emailovej schránky. ktoré chcete prehľadávať. prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Vyhľadávanie v správach na serveri: Klepnite na „Pokračovať v hľadaní na serveri“ na konci výsledkov vyhľadávania. Exchange a v niektorých IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri. Vyhľadávanie v emailových správach: Otvorte schránku. Poznámka: Výsledky vyhľadávania v správach na serveri sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého účtu. Klepnite na „Vyhľadať“. Pre.

PDF súbory a ďalšie dokumenty. klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky. Prezeranie webových stránok Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. čím zobrazíte toto pole umiestnené v hornej časti webovej stránky. Vytvárajte záložky na vašom iPhone a synchronizujte ich s vaším počítačom. Otočte iPhone naležato a webové stránky sa tiež otočia a automaticky prispôsobia veľkosti obrazovky. Pre rýchly prístup k webovým stránkam priamo z plochy si vytvorte web clips. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Ak pole adresy nie je zobrazené. zadajte adresu webovej stránky a klepnite na Otvoriť. 91 .Safari 7 Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerať si webové stránky na iPhone rovnakým spôsobom ako na počítači. Otváranie webových stránok Otvorenie webovej stránky: Klepnite na pole adresy (v ľavej časti lišty s názvom). Tlačte webové stránky.

ak ju chcete zmenšiť. Klepnite dvakrát znovu. Ak odkaz otvorí inú aplikáciu a vy sa chcete vrátiť do Safari. Stránky môžete zväčšovať a zmenšovať aj pomocou dvoch prstov. Rolovanie v ráme (frame) na webovej stránke Prechod na hornú časť webovej stránky Navigácia medzi webovými stránkami Odkazy na webových stránkach spravidla otvárajú ďalšie webové stránky. Ak chcete zadať adresu. Klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky iPhone. Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz. ak chcete zobraziť danú stránku. Zväčšovanie a rolovanie webových stránok Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na tú časť (stĺpec) webovej stránky. stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu Safari. Klepnite na adresu. Pre rolovanie v ráme (frame) stránky použite dva prsty. Rolovanie webovej stránky Potiahnite stránku nahor. Webové odkazy môžete použť aj na vytočenie telefónneho čísla. zobrazenie polohy v aplikácii Mapy. pokračujte v písaní. 92 Kapitola 7 Safari . ktorú chcete zväčšiť.Počas zadávania adresy sa zobrazujú adresy webových stránok. nadol alebo do strán. Vymazanie adresy z poľa adresy: Klepnite na pole s adresou a potom klepnite na . Jedná sa o stránky označené záložkami a naposledy otvorené stránky. ktoré začínajú rovnakými písmenami. prehranie streamovaného zvuku či vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. Počas rolovania nie je možné aktivovať žiadne odkazy. ktorá nie je v zozname. Pre rolovanie celej webovej stránky použite jeden prst.

Klepnite na . Napríklad: = je otvorená len jedna stránka = sú otvorené tri stránky Otvorenie novej stránky: Klepnite na a potom klepnite na Nová stránka. . je otvorená len jedna stránka. Adresa sa zobrazí vedľa vášho prsta. alebo v spodnej časti Zastavenie načítavania webovej stránky Obnovenie webovej stránky Návrat na predchádzajúcu stránku Návrat na nedávno otvorenú stránku Vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou Vytvorenie nového kontaktu alebo pridanie k existujúcemu kontaktu Odoslanie emailu s adresou webovej stránky Uloženie obrázku alebo fotografie do albumu Fotoaparát Prehrávanie videí z webových stránok na Apple TV a potom na História. Číslo na ikone stránok v spodnej časti obrazovky zobrazuje počet otvorených stránok. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze s kontaktnými údajmi a potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo Pridať ku kontaktu.Zobrazenie adresy odkazu Klepnite a podržte prst na odkaze. Ak chcete Klepnite na vymazať históriu. Ak sa na ikone nenachádza žiadne číslo. podržte prst na obrázku. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. Klepnite na Klepnite na obrazovky. Ak tlačidlo nie je zobrazené. a v zozname vyberte Po skončení klepnite na iPhone. Otváranie viacerých webových stránok naraz Naraz môžete mať otvorených až osem webových stránok. Po spustení videa klepnite na a vyberte Apple TV. či je obrázok zároveň aj odkaz. Klepnite na emailom“. uistite sa. klepnite na Vymazať. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze na email a klepnite na Nová správa. Niektoré odkazy automaticky otvoria webovú stránku v novom okne namiesto otvorenia na mieste pôvodnej stránky. Kapitola 7 Safari 93 . Ak chcete zistiť. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. a potom na „Odoslať odkaz Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok.

Zobrazenie inej otvorenej stránky: Klepnite na a potom švihnite prstom doľava alebo doprava. Zobrazenie klávesnice Prechod na ďalšie textové okno Vyplnenie formulára Klepnite na textové pole. Väčšina stránok obsahuje odkaz. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. Klepnite na iné textové okno. Písanie textu a vypĺňanie formulárov Niektoré webové stránky obsahujú textové polia alebo formuláre. Viac v časti „Safari“ na strane 227. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. 94 Kapitola 7 Safari . zapnite Mená a Heslá. Safari môžete nastaviť tak. zapnite Použiť moje info. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. ktorý chcete použiť. ktorú chcete zobraziť. Skrytie klávesnice bez odosielania formulára Povolenie funkcie AutoFill na automatické vypĺňanie formulárov na webových stránkach: V Nastaveniach vyberte Safari > AutoFill a potom máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. Ak je táto funkcia zapnutá. Klepnite na stránku. ktoré je potrebné vyplniť. ktorým odošlete formulár. klepnite na Vymazať všetky. alebo klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo Predošlé. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. Po vyplnení okna formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať. Zatvorenie stránky: Klepnite na a potom klepnite na . aby si pamätalo mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vypĺňalo textové polia na stránkach na základe informácií z aplikácie Kontakty. Klepnite na „Hotovo“.

Prehrávanie videí z webových stránok na TV Videá vo formáte QuickTime a v ďalších podporovaných formátoch si môžete prehrávať na TV po pripojení vášho iPhone k TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. PDF súboru alebo QuickLook dokumentu: Klepnite na a potom na Tlačiť. Vyhľadávanie na webe: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole (v pravej časti lišty s názvom stránky). prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Kapitola 7 Safari 95 . 2 Zadajte slovo alebo frázu. klepnite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Navrhované a nedávne vyhľadávania sa zobrazia počas písania. ktorá opisuje to. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). čo hľadáte a potom klepnite na návrh zo zoznamu. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. PDF súborov a ďalších dokumentov Tlačiť môžete webové stránky. Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. ktoré chcete vytlačiť. prejdite na spodnú časť zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na záznam pod „Na tejto stránke“. Potom klepnite na Tlačiť. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). alebo klepnite na Hľadať. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. 3 Ak chcete otvoriť webovú stránku. Môžete však používať iné vyhľadávače. Tlačenie webových stránok. V Safari je predvolené vyhľadávanie pomocou Google. Vyhľadanie slova alebo frázy na aktuálnej webovej stránke: Ak chcete zobraziť prvý výskyt slova alebo frázy na webovej stránke.Vyhľadávanie Zadajte do vyhľadávacieho poľa slová alebo frázy pre vyhľadávanie na webe a aj na aktuálnej webovej stránke. Pri tlačení PDF súboru alebo Quick Look dokumentu bude zrejme možné zadať rozsah strán. Nastavenie iného vyhľadávacieho nástroja v prehliadači Safari: V Nastaveniach vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte iný vyhľadávač. kábla Apple Composite AV. Pre zobrazenie ďalších výskytov klepnite na Ďalej. Tlačenie webovej stránky. PDF súbory a ďalšie dokumenty.

96 Kapitola 7 Safari . 3 Kliknite na Info v hornej časti obrazovky. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Úprava záložky alebo priečinka so záložkami: Klepnite na . Záložky sa automaticky ukladajú do najvyššej úrovne záložiek. ich presunúť do iného priečinka. ak chcete záložky ukladať do iného priečinka. Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku a klepnite na na Pridať záložku. Synchronizácia záložiek s vaším počítačom: 1 Pripojte iPhone k počítaču. Synchronizácia záložiek s MobileMe: V Nastaveniach iPhone vyberte Záložky vo vašom MobileMe účte. záložky“ a kliknite na Použiť. ku ktorým sa neskôr chcete vrátiť. prípadne klepnutím na priečinok zobrazte záložky. ktorý obsahuje záložku. Máte na výber z nasledujúcich možností:  Nový priečinok vytvoríte klepnutím na Nový priečinok.  Ak chcete zmeniť umiestnenie záložky alebo priečinka. . Ak používate Safari na Macu alebo Safari. klepnite na a potom na „Vymazať“. v možnosti Iné vyberte možnosť „Synchronizovať . klepnite na záložku alebo priečinok. Potom klepnite Po vytvorení záložky na webovú stránku môžete upraviť jej názov. ktoré tento obsahuje. klepnite na „Hotovo“.  Ak chcete vymazať záložku alebo priečinok. potiahnite  Ak chcete upraviť mená alebo adresy. či Microsoft Internet Explorer na PC. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. alebo priečinok. resp.Záložky Webové stránky. ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť. Ak ste skončili s úpravami. môžete synchronizovať záložky s webovým prehliadačom na vašom počítači. vyberte priečinok. .. môžete označiť záložkami. Otvorenie webovej stránky označenej záložkou: Klepnite na a potom vyberte záložku. Klepnite na Záložky.. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone.

môže sa na ploche zobraziť skrátený. Kapitola 7 Safari 97 . Ak je názov príliš dlhý (viac ako 10 znakov). Web clips nie sú záložky a nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes. až kým sa ikony nezačnú chvieť. Pri pridávaní web clipu môžete upraviť jeho názov. čím uložíte nové rozvrhnutie. ktoré majú vlastnú ikonu. . ktorá bola zobrazená pri pridávaní web clipu na plochu. ktorý chcete vymazať. Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na „Pridať na plochu“. 3 Klepnite na Vymazať a potom stlačte tlačidlo Domov . Vymazávanie web clips: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu na ploche. Potom klepnite na Po otvorení web clipu Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky. 2 Klepnite na symbol v rohu web clipu. Web clips sa zobrazia ako ikony na ploche a ich polohu môžete rovnako ako polohu ostatných ikon meniť. Zobrazená časť stránky zároveň tvorí podklad pre ikonu web clipu na ploche s výnimkou stránok.Web clips Pridaním web clips na plochu budete mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. Viac v časti „Úprava plochy“ na strane 35.

podcasty a obsah iTunes U. Môžete si tiež prezerať a sťahovať videá. filmov. zvonení a audiokníh priamo na iPhone. alebo len vybrané skladby. Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. Získanie hudby. pozeranie širokouhlých videí a ďalších médií použite aplikáciu iPod. „iTunes Store. Viac v časti kapitola 22. prípadne si prehrávajte videá na TV pomocou AirPlay a Apple TV. 98 . podcasty a iTunes U zbierky. interpretov. videá a ďalšie médiá na iPhone synchronizáciou s obsahom iTunes na vašom počítači. albumov.“ na strane 180. videí a ďalších médií Hudbu. TV seriálov. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. videí a ďalších kategórií. videá. Po vypočutí si podcastu alebo dopozeraní TV seriálu môžete klepnúť na vstavaný odkaz a získať viac epizód z iTunes Store. skladieb.iPod 8 Na počúvanie vašej obľúbenej hudby. videá a ďalší obsah môžete na iPhone dostať dvoma spôsobmi: Â Preneste hudbu. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Prehrávajte vašu hudbu na reproduktoroch alebo zvukových systémoch s podporou AirPlay. hudobných videí. Â Použite iTunes Store na iPhone na nákup a stiahnutie skladieb. Synchronizovať môžete všetky médiá.

klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast zobrazte zoznam epizód. Získanie ďalších epizód podcastu: Klepnite na Podcasty (ak Podcasty nie sú zobrazené.. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac). klepnite na „Viac epizód. vám umožňujú usporiadať playlisty do skupín. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. alebo listovať v obaloch albumov pomocou Cover Flow. Prezeranie zbierky skladieb: Klepnite na „Playlisty“. ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb a zmeniť skladby. interpretov.“. Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. „iTunes U“. musíte v aplikácii iTunes zapnúť funkciu Genius a potom synchronizovať iPhone s iTunes. v časti iPod (funkcia je štandardne zapnutá). Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 115. Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. „Skladatelia“. videí a ďalších kategórií. Prehrávanie skladieb: Klepnite na skladbu. Ak tlačidlo „Genius“ nie je zobrazené. „Podcasty“ alebo „Videá“. Priečinky s playlistami. skladieb.Hudba a iné audio Vďaka dotykovému displeju s vysokým rozlíšením sa počúvanie hudby na vašom iPhone stáva vizuálnym aj hudobným zážitkom. Funkciu „Zatrasením zamiešať“ môžete zapnúť v Nastaveniach. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. „Kompilácie“. ktoré môžete synchronizovať s iTunes. Môžete si prezerať vaše playlisty.apple.com/sk_SK/manuals/ iphone. „Interpreti“ alebo „Skladby“. Kapitola 8 iPod 99 . Skladbu môžete kedykoľvek zmeniť opätovným zatrasením.. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na support. „Audioknihy“. Zatrasením zamiešať: Zatraste iPhone. Klepnite na „Viac“ a prezerajte si kategórie „Albumy“. Viac v časti „Hudba“ na strane 229. „Žánre“. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. ktoré používate najčastejšie.

alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. a v zozname vyberte iPhone. Klepnite na . Klepnite na a vyberte reproduktory alebo Apple TV. alebo použite tlačidlá na boku iPhone. 100 Kapitola 8 iPod . Klepnite na . Späť Zoznam skladieb Prehrávať/Pozastaviť Nasledujúca skladba/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Predchádzajúca Hlasitosť skladba/Prevíjanie dozadu Pozastavenie prehrávania Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na .Ovládanie prehrávania zvuku Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrazovka „Práve hrá“. Ak tlačidlo nie je zobrazené. uistite sa. audioknihy alebo podcastu Klepnite na od začiatku Prechod na nasledujúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Prechod na predchádzajúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Klepnite na . Prehrávanie hudby na reproduktoroch s podporou AirPlay alebo na Apple TV Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Spustenie skladby. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo nemôžete nájsť váš AirPlay systém. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite dvakrát na .

Vpravo sa zobrazí ikona aktívnej aplikácie. tým je prevíjanie rýchlejšie. stlačte tlačidlo Domov dvakrát. funkcie Genius. klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá. Kliknutím na ikonu môžete túto aplikáciu otvoriť. Text skladby sa vám zobrazí v prípade. zostávajúci čas a číslo skladby. Kapitola 8 iPod 101 . alebo prejdite prstom po obale albumu smerom doprava. Pomocou zobrazeného ovládania kontrolujete práve hrajúcu aplikáciu. náhodného výberu skladieb a indikátor prehrávania. ktorá hrala pred pozastavením prehrávania. Čím dlhšie držíte ovládací prvok. Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Dotknite sa a podržte prst na alebo . Zobrazí sa ovládanie opakovania. ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby. že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami o skladbe v aplikácii iTunes. Klepnite na „Práve hrá“. Na slúchadlách iPhone stlačte a podržte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe pre rýchle prevíjanie dopredu alebo trikrát rýchlo po sebe pre prevíjanie dozadu.) Návrat na zoznam skladieb Návrat na obrazovku „Práve hrá“ Zobrazenie textu skladby Zobrazenie ovládania prehrávania zvuku z inej aplikácie alebo zo zamknutej obrazovky: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava. (Texty sa zobrazia v prípade. alebo ak je prehrávanie pozastavené tak aplikáciu. Klepnite na . Môžete tiež vidieť čas. že bol pridaný ku skladbe v iTunes. Ak je iPhone zamknutý a hrá hudba. Klepnite počas prehrávania skladby na obal albumu.

Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. ktorá sa vám páči. obnoviť aktuálny alebo uložiť playlist. aby iPhone opakoval iba práve prehrávanú skladbu. = Táto skladba už bola označená ako skladba. = iPhone bude opakovane prehrávať aktuálnu skladbu. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. ktoré vám umožňujú vytvoriť nový Genius playlist. Klepnite na . Čím nižšie posuniete prst. Poloha prehrávania Genius Indikátor priebehu Zamiešať Opakovať Ping páči sa Ping zverejniť Opakované prehrávanie skladieb na iPhone Klepnite na . = iPhone nie je nastavený na opakované prehrávanie skladieb. ak chcete.Indikátor prehrávania umožňuje skok na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Skok na ktorékoľvek miesto v prehrávanej skladbe Oznámenie skladby. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. vašim sledovateľom v službe Ping Vytvorenie Genius playlistu 102 Kapitola 8 iPod . = iPhone bude opakovane prehrávať všetky skladby z aktuálneho albumu alebo zoznamu. Zobrazí sa Genius playlist spolu s tlačidlami. Klepnite na ešte raz. Klepnite na . tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. ktorá sa vám páči.

Poslať emailom Prehrať znovu posledných 30 sekúnd Rýchlosť prehrávania Indikátor priebehu Posuvník Kapitola 8 iPod 103 . ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie skladieb na iPhone. ak klepnete na Zamiešať v hornej časti ľubovoľného zoznamu skladieb. Zobrazí sa ikona mailu. Môžete tiež vidieť čas. alebo nie je vo vašom iPhone zapnuté prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol zároveň s posúvaním ovládacieho prvku na indikátore prehrávania. Napríklad pre prehrávanie všetkých skladieb vo vašom iPhone v náhodnom poradí vyberte Skladby > Zamiešať. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. pretočenie o 30 sekúnd dozadu a indikátor prehrávania. ovládanie rýchlosti prehrávania. = iPhone bude prehrávať skladby v normálnom poradí.Zverejnenie komentára o skladbe v službe Ping Nastavenie náhodného prehrávania skladieb na iPhone Klepnite na . Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. ktorý uplynul od začiatku prehrávania. Klepnite na ešte raz. albumu alebo iného zoznamu v náhodnom poradí Skrytie textov skladieb Ovládanie podcastov a audiokníh Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky a informácie. zostávajúci čas a číslo epizódy alebo kapitoly. Či už je. iPhone bude v náhodnom poradí prehrávať skladby práve z tohto zoznamu. Klepnite na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu. Prehrávanie skladieb z ľubovoľného playlistu. Klepnite na . = iPhone bude prehrávať skladby v náhodnom poradí.

Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Prehrávanie skladieb môžete ovládať pomocou nasledujúcich príkazov. potom povedzte „album“. = Prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Čím nižšie posuniete prst. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. Prehranie posledných 30 sekúnd Nastavenie rýchlosti prehrávania Klepnite na . „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. 104 Kapitola 8 iPod . Zobrazenie a skrytie ovládacích prvkov Skrytie informácií o podcaste Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod Ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na iPhone. Klepnite na . Ovládanie hlasom môžete tiež aktivovať stlačením a podržaním stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. Prehrávanie albumu. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Ovládanie prehrávania hudby Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. „aká je to skladba“. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. = Prehrávať polovičnou rýchlosťou. Povedzte „Genius“. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. = Prehrávať normálnou rýchlosťou. Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“.Odoslanie odkazu na podcast emailom Skok na ľubovoľnú časť prehrávaného súboru Klepnite na . až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Klepnite do stredu obrazovky. Povedzte „čo hrá“.

V zozname skladieb môžete rolovať ťahaním prsta smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na obal albumu alebo na .Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow Pri prezeraní hudby môžete otočiť iPhone naležato a prechádzať obsah iTunes pomocou funkcie Cover Flow – listovať v hudbe prostredníctvom obalov albumov. Klepnite na názov albumu. Klepnite na alebo . Návrat na obal albumu Spustenie prehrávania alebo pozastavenie aktuálnej skladby Kapitola 8 iPod 105 . Prípadne znovu klepnite na . Listovanie v obaloch albumov Zobrazenie zoznamu skladieb v albume Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava. Prehratie vybranej skladby Klepnite na skladbu.

Genius playlisty môžete vytvárať aj priamo na iPhone. Genius playlist je zbierka skladieb. interpretov. 106 Kapitola 8 iPod . Vyhľadávanie zvukového obsahu je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Pre návrat späť na obrazovku „Práve hrá“ klepnite na obal albumu. ktoré sa k sebe hodia. ktorý ste synchronizovali s iPhone. podcastov a iného obsahu. takže sa nikdy neopakujú. albumy a skladateľov skladieb.) Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Genius playlisty môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich s iPhone. Používanie funkcie Genius na iPhone Funkcia Genius automaticky vyhľadá také skladby z vašej knižnice. z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke Práve hrá klepnite na . Tieto sa dynamicky aktualizujú napríklad na základe vášho hodnotenia. Vyhľadávanie zvukového obsahu Vyhľadávať môžete názvy. Genius Mixy sú znovu vytvárané pri každom spustení. alebo v inom zobrazení obsahu iPodu zadajte hľadaný text. playlistov. Klepnite na „Vyhľadať“. Hodnotenie môžete využiť napríklad pri vytváraní živých playlistov v iTunes. ktoré sa hodia k vami vybranej skladbe z knižnice. Hodnotenie skladby: Potiahnite prst po lište s hodnotením a prideľte skladbe jednu až päť hviezdičiek. interpretov.Zobrazenie všetkých skladieb v albume Zobrazenie všetkých skladieb z albumu. Klepnite na skladbu pre spustenie jej prehrávania. Vyhľadávanie hudby: Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb. Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby. (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok. Hodnotenie Späť na obrazovku „Práve hrá“ Ďalšie skladby z albumu V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby.

pokiaľ ste v iTunes nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy. Prehrávanie Genius Mixu: Klepnite na mix alebo na . Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone. ktoré máte uložené vo vašej knižnici iTunes. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. iTunes vytvorí rôzne mixy v závislosti od druhov hudby. musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží medzi Playlisty. Uloženie Genius playlistu: Klepnite na „Uložiť“ v playliste. ktoré se synchronizovali z iTunes a znázorňuje práve prezeraný mix. 2 Klepnite na skladbu v zozname. ktorá však vyžaduje Apple ID. Kapitola 8 iPod 107 .Genius Mixy sú automaticky vytvárané v iTunes. klepnite najprv na Viac). Môžete tiež vytvoriť Genius playlist na základe práve prehrávanej skladby. Môžete mať napríklad Genius Mixy s výberom skladieb žánru R&B alebo Alternatívny rock. Na obrazovke Práve hrá klepnite na obal albumu. Genius vytvorí playlist s ďalšími skladbami vybranými na základe tejto skladby. Vytvorenie Genius playlistu na iPhone: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac) a potom na Genius Playlist. ktoré chcete synchronizovať s iTunes. Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. Genius je bezplatná služba. Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix. čím zobrazíte dodatočné ovládacie prvky a potom klepnite na . Počet bodiek v spodnej časti obrazovky zodpovedá počtu mixov. iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby z vašej knižnice. ktoré neboli vybrané na synchronizáciu. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky.

Obnovenie Genius playlistu: Klepnite na „Obnoviť“ v playliste. Klepnite na akúkoľvek skladbu alebo video. čím ju pridáte do playlistu. 4 Ak ste skončili s úpravami. Vytvorenie playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. koľko len budete chcieť. alebo vytvorený priamo na iPhone. 108 Kapitola 8 iPod . Môžete tiež upravovať playlisty synchronizované z iTunes na vašom počítači.“ 2 Zadajte meno playlistu a klepnite na „Uložiť“. Obnovením playlistu vytvoríte na základe vybranej skladby nový playlist zložený z iných skladieb. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. Klepnite na „Pridať všetky skladby“ v hornej časti akéhokoľvek zoznamu a pridáte všetky skladby z daného zoznamu. 3 Vyhľadajte skladby pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky. ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes. Genius playlist vytvorený a uložený v iPhone bude pri najbližšom pripojení synchronizovaný s iTunes. Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Ak chcete upraviť názov playlistu. použite iTunes. Môžete obnoviť ktorýkoľvek Genius playlist. Po tom. klepnite na „Hotovo“. zastaviť jeho synchronizáciu alebo ho vymazať. Vytváranie playlistov Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vlastné playlisty. či už bol vytvorený v iTunes a synchronizovaný s iPhone. nebudete ho môcť vymazať priamo z vášho iPhone. Vymazanie uloženého Genius playlistu: Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na „Vymazať“.. potom klepnite na „Nový“ a vyberte skladbu.. Vytvorenie Genius playlistu na základe inej skladby: Klepnite na Genius playlist. klepnite najprv na Viac) a potom na „Pridať playlist.Môžete vytvoriť a uložiť toľko Genius playlistov.

klepnite na „Hotovo“. Â Pre pridanie ďalších skladieb klepnite na 3 Ak ste skončili s úpravami.“. Potvrďte voľbu klepnutím na „Vyčistiť playlist“. Potvrďte vymazanie klepnutím na „Vymazať playlist“. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. Získanie ďalších epizód podcastu alebo TV seriálu: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. hudobných videoklipov alebo video podcastov. môžete si vybrať jazyk alebo zobraziť titulky. napríklad filmov. môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu.. alebo zobraziť zoznam kapitol a prehrať ktorúkoľvek z nich. Â Pre vymazanie skladby z playlistu klepnite na vedľa názvu skladby a potom klepnite na „Vymazať“. Ak sa video skladá z kapitol. Ak upravíte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na video. Ak vymažete skladbu z playlistu. . Zobrazenie ovládania prehrávaného videa: Klepnite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky. klepnite na „Viac epizód. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast alebo TV seriál zobrazíte zoznam epizód. Vymazanie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vymazať a potom klepnite na „Vymazať“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). Kapitola 8 iPod 109 . nebude vymazaná z iPhone. ktorý chcete upraviť 2 Klepnite na „Upraviť“ a môžete vykonať jednu z nasledovných činností: Â Pre posunutie skladby v zozname vyššie alebo nižšie. Prehrávanie videí Prehrávanie videa: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená.Úprava playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac) a potom na playlist. Vyčistenie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vyčistiť a potom klepnite na „Vyčistiť“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). potiahnite vedľa názvu skladby.. Ak video obsahuje viacero jazykových verzií. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. Videá iPhone umožňuje prehrávanie videí.

sú videá prehrávané v režime na šírku. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Indikátor priebehu Posuvník Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť AirPlay Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu Hlasitosť Spustiť od začiatku/Prevíjanie dozadu Pozastavenie videa Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . Dotknite sa a podržte prst na 110 Kapitola 8 iPod . Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Prechod na nasledujúcu kapitolu (ak je dostupná) Prechod na predchádzajúcu kapitolu (ak je dostupná) Spustenie prehrávania vybranej kapitoly (v prípade. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na a v zozname vyberte iPhone. alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. a zo zoznamu vyberte alebo . Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti. Klepnite na tlačidlo kapitolu.Ovládanie prehrávania Aby bol naplno využitý potenciál širokouhlého displeja. Klepnite na . že video obsahuje kapitoly) Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Klepnite na . Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Klepnite dvakrát na . Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone.

Čím nižšie posuniete prst. Klepnite na . ak chcete roztiahnuť video na šírku obrazovky. Ak zobrazíte video na šírku obrazovky. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Klepnite na . Zastavenie prehrávania videa Roztiahnutie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky Výber alternatívnej jazykovej verzie (ak je k dispozícii) Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú k dispozícii) Vyhľadávanie videí Vyhľadávať môžete názvy filmov. Vyhľadávanie videí: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu videí. ak chcete roztiahnuť video na celú obrazovku.“ zo zoznamu „Titulky“. TV seriálov a video podcastov. Vyhľadávanie videí je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. môžu sa po stranách alebo v hornej. Klepnite na „Hotovo“. Klepnutím na video dvakrát prepínate medzi týmito dvoma spôsobmi zobrazenia. Klepnite na a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk.Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Ak roztiahnete video na celú obrazovku. Prípadne stlačte tlačidlo Domov . Klepnite na a vyberte jazyk alebo „Vyp. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Kapitola 8 iPod 111 . či dolnej časti obrazovky zobraziť čierne pruhy. Klepnite na „Vyhľadať“. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. ktoré ste synchronizovali s iPhone. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. jeho horná alebo bočné časti môžu byť orezané.

ktoré sú úplne stiahnuté. Sťahovanie môžete pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať. 3 Kliknite na Presunúť vedľa položky. ktorú chcete presunúť a potom kliknite na Použiť. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Pred požičaním filmu či TV seriálu si pozrite v iTunes jeho výpožičnú dobu. klepnite najprv na Viac) a vyberte film alebo TV seriál. Prehrávanie požičaného filmu či TV seriálu: Na iPhone. Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom.Prehrávanie požičaných filmov a seriálov Filmy požičané na iTunes Store si môžete prezerať na vašom iPhone.) Viac v časti „“ na strane 186.apple. vyberte iPod > Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Navštívte www. Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom len v prípade. alebo ich do iPhone preniesť z knižnice iTunes na vašom počítači. 112 Kapitola 8 iPod . Platnosť požičaných filmov a TV seriálov po určitej dobe vyprší a po začatí pozerania filmu či TV seriálu máte na jeho dopozeranie obmedzený čas. Videá môžete taktiež bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Filmy požičané na iPhone 4 nie je možné prenášať do počítača.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Poznámka: Apple káble. Váš počítač musí byť pripojený na internet. Prehrávať sa dajú len filmy či TV seriály. že boli požičané v iTunes na vašom počítači. (Požičané filmy a TV seriály nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a kliknite na Filmy. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu. Po vypršaní tohto času budú požičané položky automaticky vymazané. Prenášanie požičaných filmov medzi iPhone a vašim počítačom: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Požičané filmy a TV seriály si môžete stiahnuť priamo do iPhone. Prehrávanie videí v TV prijímači Videá z aplikácie iPod si môžete prehrávať na vašom TV prijímači prostredníctvom: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom.

Prehrávanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. Ak tlačidlo nie je zobrazené. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. Vymazávanie videí z iPhone Ak chcete na iPhone získať voľné miesto. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač.Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. napríklad tie. môžete vymazať niektoré videá. Vymazaním videa z iPhone (s výnimkou požičaného filmu či TV seriálu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to. Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo doprava a klepnite na „Vymazať“. Apple Composite AV Cable. alebo videá stiahnuté z internetu a pridané do iTunes. ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu. Ak je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Ak nechcete. môže sa znovu objaviť na iPhone. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Potom preneste konvertované video na iPhone. Dôležité: Ak z iPhone vymažete požičaný film či TV seriál. znovu klepnite na a v zozname vyberte iPhone. uistite sa. môžete toto video konvertovať. Kapitola 8 iPod 113 . prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej iTunes knižnici a zvoľte možnosť „Advanced“ (Ostatné) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť pre iPod alebo iPhone verziu). projektoru alebo VGA displeju. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. Konvertovanie videí pre iPhone Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete na iPhone prehrávať aj iné videá. že ho na iPhone nie je možné prehrať.

3 V aplikácii iPod klepnite na Viac. aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo videí.Domáce zdieľanie Domáce zdieľanie (iOS 4. zatvoria sa všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne. Nastavenie automatického vypnutia: Na ploche vyberte „Hodiny“ > „Časovač“ a pohybom prsta nastavte počet hodín a minút. klepnite na „Nastaviť“ a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite. Na vašom počítači musí byť spustená aplikácia iTunes a zapnuté Domáce zdieľanie. aké ste použili pri zapínaní domáceho zdieľania v iTunes. skladby a ďalšie záložky v aplikácii iPod budú namiesto obsahu vášho iPhone zobrazovať obsah vašej knižnice iTunes. Domáce zdieľanie musí byť navyše prihlásené k tomu istému Apple účtu ako Domáce zdieľanie na iPhone. Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí. nie je možné zdieľať. Prehrávanie hudby alebo videí na vašom iPhone v knižnici iTunes: 1 V iTunes na vašom Macu alebo PC vyberte Rozšírené > Zapnúť domáce zdieľanie. interpreti. na „Štart“.2 alebo novšiu verziu dostupnú na www. Zadajte vaše Apple ID a heslo a potom kliknite na Vytvoriť domáce zdieľanie.com/sk/itunes/download. potom klepnite na Zdieľané a vo vrchnej časti zoznamu vyberte iPhone. iPhone a váš počítač musia byť pripojení k rovnakej Wi-Fi sieti. Návrat k obsahu na vašom iPhone: V aplikácii iPod klepnite na Viac. Poznámka: Domáce zdieľanie vyžaduje iTunes 10.3) vám umožňuje prehrávať hudbu. Klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. Bonusový obsah. ako napríklad digitálne brožúry dodávané s CD a iTunes Extras. filmy a TV seriály na vašom iPhone v knižnici iTunes na vašom Macu alebo PC.apple. Playlisty. Nastavenie automatického vypnutia iPhone môžete nastaviť tak. 2 V Nastaveniach vyberte iPod a potom v domácom zdieľaní zadajte rovnaké Apple ID a heslo. potom klepnite na Zdieľané a vyberte vašu knižnicu iTunes. 114 Kapitola 8 iPod .

ktoré používate najčastejšie. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. ktoré chcete nahradiť. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Klepnutím na „Viac“ môžete kedykoľvek zobraziť všetky tlačidlá. môžete nahradiť tlačidlo „Skladby“ tlačidlom „Podcasty“.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Ak napríklad často počúvate podcasty. Kapitola 8 iPod 115 . Po skončení klepnite na „Hotovo“. na miesto tlačidla.

na ktoré bude odoslaná. Počet neprečítaných správ Aplikáciu Správy môžete použiť vždy. Aplikácia Správy podporuje aj MMS. napíšte správu a klepnite na Odoslať.com/sk_SK/manuals/iphone. Pokiaľ môžete uskutočniť hovor. Odosielanie a prijímanie textových správ môže byť spoplatnené v závislosti od predplateného volacieho programu. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.Správy 9 Odosielanie a prijímanie správ UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. takže môžete posielať fotografie. Ikona aplikácie Správy na ploche zobrazuje počet neprečítaných správ. Jednu správu môžete odoslať viacerým ľuďom tak. Poznámka: Podpora SMS a MMS nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Aplikácia Správy umožňuje odosielanie správ každému vlastníkovi telefónu alebo iného zariadenia s podporou SMS. kontaktné údaje a hlasové poznámky iným zariadeniam s podporou MMS. keď sa nachádzate v dosahu mobilnej siete. videá. Odoslanie správy: Klepnite na a zadajte telefónne číslo alebo meno. 116 .apple. Používanie aplikácie Správy môže byť dodatočne spoplatnené. že zadáte viacero adries. môžete posielať aj správy. prípadne klepnite na a zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt. Klepnite do textového poľa nad klávesnicou.

zobrazí sa na ikone aplikácie Správy na ploche výstražný odznak. Staršie správy zobrazíte klepnutím na Načítať staršie správy v hornej časti obrazovky. potom v konverzácii napíšte novú správu a klepnite na Odoslať. ktoré obsahujú neprečítané správy. ktorej ste už správu posielali: Klepnite na meno alebo telefónne číslo v zozname správ. musíte pred zadaním ďalšieho čísla klepnúť na kláves Enter. alebo odoslanie ďalšej správy v rámci konverzácie. Klepnite na konverzáciu v zozname pre jej zobrazenie. Vami odoslané textové správy Textové správy odoslané druhou stranou iPhone zobrazuje 50 najnovších správ z danej konverzácie. odpovede neuvidia. že je v časti Nastavenia > Správy zapnuté skupinové odosielanie správ. V prípade. sú označené modrou bodkou . ktorým ste správu odoslali. Odoslanie správy skupine ľudí: Klepnite na a potom pridajte príjemcov. zobrazí sa výstražný odznak na ikone priečinka. Poznámka: Uistite sa. Ostatní ľudia. Odpovede od prijímateľov týchto správ sú odosielané len vám. Ak je aplikácia Správy v priečinku. Konverzácie. Odpovedanie na správu a odoslanie správy osobe alebo skupine. Skupinové odosielanie správ (nie je dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach) vám umožňuje odoslať správu viacerým adresátom.Ak správu nie je možné odoslať (ak ste napríklad mimo dosahu mobilnej siete). Odznak s výstrahou Vaše konverzácie sa ukladajú do zoznamu správ. že zadávate telefónne číslo manuálne (namiesto výberu z kontaktov). Kapitola 9 Správy 117 .

že váš operátor nepodporuje MMS. Zobrazenie poľa pre predmet správy: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Zobraziť predmet. ak sú spoplatnené operátorom. klepnite na to. Vypnutie a zapnutie MMS: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Správy MMS. 3 Ak sa zobrazí viacero telefónnych čísiel. Počítanie znakov sa vám môže hodiť napríklad v prípade (vtedy). že je dostupná služba MMS. alebo po priložení fotografie či videa. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. 118 Kapitola 9 Správy . Vyhľadávanie v správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. 2 Klepnite na vedľa mena alebo čísla a potom klepnite na Textová správa. Poznámka: Pole pre predmet a nastavenie jeho zobrazenia nebudú zobrazené v prípade. Vyhľadávanie správ Obsah správ v zozname správ môžete prehľadávať. Službu MMS môžete vypnúť napríklad vtedy.Odoslanie správy obľúbenému alebo poslednému číslu: 1 Na ploche klepnite na ikonu aplikácie Telefón a potom klepnite na Obľúbené alebo Posledné. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. že váš operátor nepodporuje MMS. Vyhľadávanie zoznamu správ: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazíte vyhľadávacie pole. V prípade. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach správ. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. na ktoré chcete správu odoslať. Vypínanie a zapínanie počítania znakov: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na prepínač Počítať znaky. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. Poznámka: Počet zadaných znakov nebude zobrazený počas zadávania textu do poľa s predmetom. Klepnite na pole a zadajte hľadaný text. keď je odosielanie a prijímanie príloh spoplatnené. môžete textovým správam priradiť predmet. Poznámka: Nastavenie služby MMS sa nezobrazí v prípade.

Nakoniec klepnite na Vybrať. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video.“ na strane 138. Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. Fotografie a videá prijaté v aplikácii Správy môžete ukladať do albumu Fotoaparát. Potom klepnite na Kopírovať. ktorú chcete odoslať. Odoslanie hlasovej poznámky: V aplikácii Diktafón klepnite na . „Fotoaparát. Odoslanie fotografie a videa: Klepnite na . Fotografiu alebo video môžete vložiť do Mailovej správy alebo do inej MMS správy. potom klepnite na Zdieľať a nakoniec na MMS. Potom klepnite na „Odfotiť alebo nahrať video“. Odosielanie hlasových poznámok Hlasové poznámky (nahrávky) môžete odosielať v správach do iných zariadení (len do zariadení podporujúcich MMS). Kapitola 9 Správy 119 . alebo klepnite na „Vybrať existujúce“ a potom vyberte položku z albumu fotografií. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete spraviť priamo v aplikácii Správy a odoslať ich v rámci konverzácie s iným zariadením podporujúcim MMS. klepnutím vyberte nahrávku. sa nezobrazí. iPhone v prípade potreby skomprimuje fotografiu alebo video. Uloženie fotografie alebo videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu alebo video v konverzácii. Ak váš operátor nepodporuje odosielanie fotografií a videí v MMS správach a takéto správy nemôžete odosielať. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom.

klepnite na Zavolať. alebo zobraziť polohu na mape. Môžete tiež švihnúť prstom po displeji smerom doprava alebo doľava a klepnúť na Vymazať. Klepnite na Vymazať. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie. komu ste posielali textovú správu: Klepnite na správu v zozname textových správ a presuňte sa do hornej časti konverzácie. Používanie odkazov a informácií o kontakte Zavolanie. môžete vymazať neželané správy. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. vykonanie FaceTime hovoru alebo odoslanie emailu niekomu. Â Ak chcete danej osobe zavolať použitím funkcie FaceTime. Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť. Vymazanie konverzácie: Klepnite na „Upraviť“. V prípade potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie. Preposlanie konverzácie: Vyberte konverzáciu a klepnite na Upraviť. Potom zadajte jedného alebo viacerých adresátov a klepnite na Odoslať. konverzácia zostane zachovaná: Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky. Odkaz môže otvoriť webovú stránku v Safari. vytočiť telefónne číslo. ktoré chcete preposlať. Klepnite na Preposlať. ktoré chcete vymazať.Upravovanie konverzácií Ak chcete uchovať len časť konverzácie. klepnite na FaceTime. (Pre rýchly presun na hornú časť obrazovky klepnite na stavový riadok) Â Ak chcete danej osobe zavolať. klepnite na Kontaktné údaje a potom klepnite na emailovú adresu. Potvrďte voľbu klepnutím na Vymazať konverzáciu. 120 Kapitola 9 Správy . Vymazanie všetkých správ z konverzácie. potom na vedľa konverzácie a nakoniec na „Vymazať“. otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. Aktivovanie odkazu v správe: Klepnite na odkaz. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberte časti konverzácie. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. Â Ak chcete danej osobe poslať email. Pre návrat do zoznamu textových správ stlačte tlačidlo Domov a potom klepnite na ikonu aplikácie Správy.

Vyberte si jeden zo zvukov pripomienok. alebo klepnite na „Žiadny“. ak nechete prehrávať hlasové pripomienky. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Kapitola 9 Správy 121 . alebo používate inú aplikáciu. Zobrazenie pripomienok viacerých správ (iOS 4.3): V Nastaveniach vyberte Správy. ktorej kontaktné údaje chcete zdieľať. Zapínanie a vypínanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na Správy a na Zobraziť náhľad. Môžete tiež povoliť pripomienky textových správ. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky a potom na MMS. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. keď je iPhone zamknutý. Nastavenie prehrávania pripomienok pri prijatí novej textovej správy alebo náhľadu: V Nastaveniach vyberte Zvuky a potom klepnite na Nová textová správa. Odoslanie kontaktných informácií: V kontaktoch klepnite na osobu.Pridanie adresáta správy do kontaktov: Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na Pridať do kontaktov. Zobrazovanie náhľadov môžete vypnúť v Nastaveniach. že zobrazuje náhľady nových správ. Uloženie prijatých kontaktných údajov: Klepnite na obláčik s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Priradiť ku kontaktu“ Správa náhľadov a pripomienok iPhone je z štandardne nastavený tak. upozornenia na prijatie textovej správy nebudú prehrávané.

V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciami iCal alebo Microsoft Entourage na Macu. iPhone môžete synchronizovať s kalendármi na vašom počítači a so službami ako MobileMe. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. určené len na čítanie. alebo niekoľko kalendárov naraz. alebo importovať . Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. aplikáciami Microsoft Outlook 2003. môžete si ich prezerať v aplikácii Kalendár.ics súbory z emailu. lokality a poznámky udalostí. 2007 alebo 2010 na PC. Môžete prehľadávať názvy. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. Microsoft Exchange. 122 . Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. resp. vaše kalendáre sa môžu synchronizovať bezdrôtovo. upravte alebo zrušte stretnutia na iPhone a synchronizujte ich spätne s počítačom alebo kalendárovým účtom. Ak máte účet MobileMe. Rovnako je možné s iPhone synchronizovať zdieľané kalendáre MobileMe. môžete prijímať a odpovedať na pozvánky od ostatných a pozývať ľudí na vami naplánované udalosti. Microsoft Exchange. Google. Yahoo! alebo CalDAV účet.Kalendár 10 O aplikácii Kalendár Aplikácia Kalendár vám poskytuje okamžitý prístup k vašim kalendárom a udalostiam. Synchronizácia kalendárov Aplikáciu Kalendár môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. ku ktorým ste sa pripojili z vášho počítača. Ak ste ku kontaktom priradili narodeniny.ics). pozvánky. Vytvorte. Môžete odoberať kalendáre iCalendar (. Yahoo! a Google.

Prepínanie zobrazení: Klepnite na „Zoznam“. Pre rýchle označenie alebo odznačenie všetkých kalendárov klepnite na „Zobraziť všetky kalendáre“ alebo „Skryť všetky kalendáre“. alebo všetky kalendáre naraz. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. ak ho podporuje vaša firma alebo organizácia. Prezeranie kalendárov Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. alebo alebo zobrazíte udalosti z predchádzajúceho  Zobrazenie Mesiac: Klepnite na deň pre zobrazenie jeho udalostí.  Zobrazenie Zoznam: Všetky vaše pripomienky a udalosti sa zobrazia v jednom zozname. „Deň“ alebo „Mesiac“. Microsoft Exchange. ktoré si chcete prezerať. V Nastaveniach na vašom iPhone zapnite kalendáre vo vašich účtoch MobileMe.  Zobrazenie Deň: Rolovaním smerom nahor alebo nadol môžete prezerať udalosti z jedného dňa. Pre zobrazenie vybraných kalendárov klepnite na „Hotovo“. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia v jedinom kalendári na vašom iPhone. vybrané kalendáre. klepnite na „Narodeniny“ v spodnej časti obrazovky. Google alebo Yahoo! pre bezdrôtovú synchronizáciu kalendárov. Pridať udalosť Dni označené bodkou majú naplánovanú udalosť Udalosti vybraného dňa Odpovedať na pozvánku Zobraziť dnešný deň Prepínanie medzi zobrazeniami Kapitola 10 Kalendár 123 . Ak chcete zobraziť narodeniny vašich kontaktov. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Výber kalendárov na prezeranie: Klepnite na „Kalendáre“ a potom vyberte kalendáre. alebo nastavte CalDAV účet. Klepnutím na alebo nasledujúceho dňa. Klepnutím na zobrazíte udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca.

Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. 124 Kapitola 10 Kalendár .Zobrazenie informácií o udalosti: Klepnite na udalosť. lokalitách a poznámkach udalostí vo vašich kalendároch. 3 Klepnite na „Časové pásmo“ a vyhľadajte mesto nachádzajúce sa vo vybranom časovom pásme. kontakty. Vyhľadávanie udalostí: V zobrazení Zoznam zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. ktoré práve prezeráte. Kalendár vyhľadáva len v udalostiach. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. pozvánkach. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadávanie v kalendároch Vyhľadávať môžete v názvoch. 2 V časti „Kalendáre“ klepnite na „Podpora čas. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. Vyhľadávanie v kalendároch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Upravenie časov udalostí na základe časových pásiem nastavených na iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. pásiem“ a zapnite podporu časových pásiem. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. kalendáre“.

Zadať môžete nasledovné informácie:  Názov  Lokalitu  Začiatok a koniec udalosti (alebo „Celodenná udalosť“. Keď nastane čas udalosti. dva týždne. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. mesiac alebo rok  Pozvánky (ak sú podporované vaším kalendárovým serverom)  Pripomienku — v čase päť minút až dva dni pred udalosťou Ak nastavíte jednu pripomienku. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. iPhone zobrazí správu. Pridanie udalosti: Klepnite na . nemusí iPhone zobraziť pripomienku v správny lokálny čas. zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na „Hotovo“. klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať udalosť“ v dolnej časti obrazovky. týždeň. Udalosti môžete vytvoriť aj klepnutím na deň. dátum alebo čas v emailovej správe. Vymazanie udalosti: Klepnite na udalosť. Kapitola 10 Kalendár 125 . Viac v časti „Kalendáre“ na strane 224. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Aktualizácia udalosti: Klepnite na „Upraviť“. ak chcete zmeniť informácie udalosti.  Kalendár Predvolený kalendár môžete meniť pomocou nastavenia „Predvolený kalendár“.Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Kalendár môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone. Ak cestujete.  Poznámky Kalendáru určenému len na čítanie nemôžete priradiť udalosť. aby zároveň prehral zvuk (viac v časti „Pripomienky“ na strane 128). iPhone môžete nastaviť tak. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 84. Po skončení klepnite na „Hotovo“. každý deň. zobrazí sa vám možnosť nastaviť ďalšie pripomienky. ak sa jedná o celodennú udalosť)  Opakovanie udalosti — žiadne. môžete pozývať ostatných na vaše udalosti alebo stretnutia.

pre zobrazenie obrazovky  Klepnutím na „Pozvánka od“ získate kontaktné údaje usporiadateľa stretnutia. Po prijatí pozvánky sa stretnutie zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara). 126 Kapitola 10 Kalendár . môžete prijímať pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí s odznakom. Klepnutím na emailovú adresu odošlete usporiadateľovi email. Počet pozvánok na stretnutie Odpovedanie na pozvánku v Kalendári: 1 Klepnite na pozvánku v kalendári. Počet nových pozvánok sa takisto zobrazí na ikone aplikácie Kalendár na ploche. Ak sa usporiadateľ nachádza v zozname vašich kontaktov. ktorý indikuje celkový počet nových pozvánok. môžete mu klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu.Odpovedanie na pozvánky Ak máte účet Microsoft Exchange alebo MobileMe s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. prípadne klepnite na „Udalosť“ s pozvánkami a klepnite na pozvánku.

ak chcete pridať komentár do emailovej správy určenej usporiadateľovi stretnutia. Klepnutím na meno osoby zobrazíte informácie o pozvanej osobe. alebo poslať textovú správu. ktoré ste k pozvánke pridali. môžete vašu odpoveď neskôr zmeniť. Poznámky vytvára usporiadateľ stretnutia.  Klepnite na „Pridať komentár“. Otvorenie pozvánky v emailovej správe: Klepnite na pozvánku. 2 Klepnite na „Prijať“. Ak sa pozvaná osoba nachádza v zozname vašich kontaktov. ktorá vám umožňuje prejsť na obrazovku „Info“ priamo z aplikácie Mail. Vaše komentáre sa zároveň zobrazia na obrazovke „Info“ k danému stretnutiu. Kapitola 10 Kalendár 127 . Pozvánky na stretnutia sú zároveň odoslané v emailovej správe. Ak ste prijali alebo dočasne prijali pozvánku. môžete jej klepnutím zavolať. „Možno“ alebo „Zamietnuť“. klepnite na „Pripomienka“. bude usporiadateľovi odoslaný email s komentármi.  Ak chcete. Klepnite na „Pridať komentár“. Klepnutím na emailovú adresu odošlete pozvanej osobe email. aby iPhone prehral pred stretnutím zvukovú pripomienku. Pokiaľ prijmete. dočasne prijmete alebo zamietnete pozvánku. ak chcete upraviť vaše komentáre. Klepnutím na „Účastníci“ zobrazíte zoznam osôb pozvaných na stretnutie.

ics). nie je však možné ich upravovať. Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. Importovanie udalostí z kalendárového súboru: V aplikácii Mail otvorte správu a klepnite na kalendárový súbor. iCal (prípadne iný kalendár formátu . iPhone zobrazí správu. Odoberanie kalendárov podporuje množstvo kalendárových služieb. ktorý vám príde v emailovej alebo textovej správe na iPhone. Naimportovať môžete štandardný kalendárový súbor s koncovkou . 4 Klepnite na Uložiť. vyberte kalendár do ktorého chcete pridať dané udalosti a nakoniec klepnite na Hotovo.Odoberanie kalendárov Odoberať môžete kalendáre.ics) zverejnený na internete môžete odoberať jednoduchým klepnutím na odkaz. 2 Vyberte „Iný“ a potom vyberte „Pridať odoberaný kalendár“. Odoberanie kalendára: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Zvukové pripomienky pozvánok: V Nastavenia vyberte „Mail. vrátane Yahoo!. 3 Zadajte informácie o serveri a klepnite na „Ďalej“ pre overenie odoberania. ktoré používajú formát iCalendar (. 128 Kapitola 10 Kalendár .ics. Google a aplikácie iCal na Mac OS X. Ak sú pripomienky kalendára vypnuté a má dôjsť k udalosti. avšak neprehrá žiadny zvuk. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone môžete prezerať. ani v nich vytvárať nové udalosti. kontakty. pripomienky udalostí nebudú prehrané. kalendáre”. Pripomienky Nastavenie pripomienok udalostí v kalendári: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite „Pripomienky kalendára“. V časti „Kalendáre“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“. Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Udalosti do kalendára môžete pridať aj importovaním kalendárového súboru z emailovej správy. Po zobrazení zoznamu udalostí klepnite na Pridať všetky. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. kontakty.

3). takže sa o ne môžete kedykoľvek podeliť s vašou rodinou. 129 . alebo ich priradiť ku kontaktu kvôli ľahšej identifikácii volajúceho.Fotky 11 O aplikácii Fotky iPhone vám umožňuje nosiť vaše fotografie a videá všade so sebou. priateľmi alebo kolegami. Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Aplikácia iTunes umožňuje synchronizovať vaše fotografie a videá s nasledujúcimi aplikáciami: Â Mac: iPhoto 4. Poznámka: Služba MMS je k dispozícii vtedy. Fotky a videá si môžete prezerať na vašom iPhone. v MMS správach. môžete si prezerať fotografie a videá nasnímané s iPhone.264 a MPEG-4 s AAC audiom.0.3 alebo novšia verzia (synchronizácia videí vyžaduje iPhoto 6.0 alebo novšia verzia (iba fotografie) Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom vo vašom počítači obsahujúcim obrázky. použiť ich ako pozadie. prípadne Aperture (iba fotografie) Â PC: Adobe Photoshop Elements 8. ak ju podporuje váš operátor. alebo môžete použiť AirPlay a Apple TV na ich prehrávanie na TV (iOS 4.6 alebo novšiu verziu). iPhone podporuje formáty videa H. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Fotografie a videá môžete tiež odosielať v emailových správach.0. odosielať ich do galérií na MobileMe a tlačiť (fotky). V prípade. budete zrejme musieť pomocou iTunes vytvoriť verziu tohto videa určenú pre iPhone. že nie je možné synchronizovať video do iPhone. Fotografie a videá môžete synchronizovať s vaším počítačom. Služba môže byť spoplatnená.

Ak obsahujú informácie o polohe.com/kb/HT1211. môžete vaše fotografie a videá zobraziť podľa udalostí alebo podľa identifikovaných tvárí. klepnite na v dolnej časti obrazovky. 130 Kapitola 11 Fotky . 2 Klepnutím na miniatúru zobrazíte fotografiu alebo video na celej obrazovke.0 (súčasť balíka iLife '09) alebo novšej. Fotografie sú zoradené podľa dátumu vytvorenia. tvárí alebo miest. pokiaľ je to možné. Prezeranie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou iPhone. Ak symbol nie je zobrazený.apple. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. Prezeranie fotografií a videí: 1 V aplikácii Fotky klepnite na album fotografií. Zobrazenie ovládania: Pre zobrazenie ovládania klepnite na fotografiu alebo video zobrazené na celej obrazovke. Ak fotografie synchronizujete pomocou aplikácie iPhoto 8. ktoré chcete synchronizovať. Klepnite na zapichovaciu značku a potom klepnutím na zobrazíte fotografie a videá z danej lokality. Ak chcete znovu prehrať video. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. udalostí. Prehrávanie videa: Klepnite na v strednej časti obrazovky. 2 V iTunes vyberte Filmy a potom vyberte video. zobrazí sa mapa so všetkými lokalitami. Klepnutím na tlačidlá v spodnej časti obrazovky zobrazíte fotografie a videá podľa albumov. na ktorých sú fotografie s informáciou o polohe.Vytvorenie verzie videa určenej pre iPhone: 1 Skopírujte video do knižnice iTunes. kde boli nasnímané. Ak klepnete na Miesta. Ďalšie informácie nájdete na adrese support. synchronizované z počítača alebo uložené z emailu či MMS správ si môžete prezerať v aplikácii Fotky. 3 Vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. môžete si tiež zobraziť fotografie a videá podľa miesta.

Fotografia alebo video sa automaticky otočí a ak je spravené na šírku.Prezeranie fotografií a videí na šírku: Otočte iPhone naležato. ktoré chcete zväčšiť. Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie alebo videa: Prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava. Klepnite naň dvakrát ešte raz. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj pomocou dvoch prstov. ak ho chcete zobraziť na celej obrazovke. Posúvanie výrezu fotografie: Potiahnite fotografiu prstom. Prípadne zobrazte ovládacie prvky klepnutím na obrazovku a potom klepnite na alebo . Prehrávanie videí na celú obrazovku a na šírku obrazovky: Klepnite na video dvakrát. ak ho chcete zobraziť na šírku obrazovky. Opätovným dvojitým klepnutím fotografiu oddialite. Kapitola 11 Fotky 131 . Zväčšenie časti fotografie: Dvakrát klepnite na miesto. roztiahne sa na celú obrazovku.

 Pre nastavenie prechodu medzi fotografiami (iOS 4. Videá v prezentáciách sa začnú prehrávať automaticky. Nastavenia prezentácií: V Nastaveniach vyberte Fotky a nastavte nasledujúce možnosti:  Pre nastavenie času zobrazenia jednotlivých snímok prezentácie klepnite na Zobraziť fotku na a vyberte čas. potom klepnite na Hudba a vyberte skladbu. 3 Klepnite na Spustiť prezentáciu. Tlačidlo Vymazať zobrazuje počet vybraných položiek. Ak ste pripojený k Apple TV. vyberte si jednu z dostupných tém. Prehratie prezentácie (iOS 4. potom klepnite na fotku a nakoniec na . aby počas prezentácie hrala hudba. prezentácií a videí na TV.Vymazanie fotografií a videí Fotografie a videá z albumu Fotoaparát na iPhone môžete vymazať. Dostupnosť prechodov závisí od toho.2): Klepnutím otvorte album. Viac informácií nájdete v nasledujúcej časti „Prezeranie fotiek. Ak je iPhone pripojený k TV alebo projektoru pomocou AV kábla. ktoré chcete vymazať.3).  Pre nastavenie zobrazovania fotografií a videí v náhodnom poradí zapnite alebo vypnite funkciu Zamiešať. Zastavenie prezentácie: Klepnite na obrazovku. zapnite možnosť Prehrávať hudbu. Prezentácie Albumy fotografií si môžete prezerať aj ako prezentácie s hudbou hrajúcou na pozadí a s prechodmi (iOS 4. 3 Klepnite na Vymazať. Vymazanie fotografií a videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky.  Pre nastavenie opakovania prezentácie zapnite alebo vypnite „Opakovať“.“  Ak chcete.2) klepnite na „Prechod“ a vyberte typ prechodu. Prehratie prezentácie (iOS 4. 2 Výber možností prezentácie. akým spôsobom prehrávate prezentáciu. vyberte prechod Prelínať. klepnite na Prechody a vyberte prechod.3): 1 Klepnutím otvorte album. 132 Kapitola 11 Fotky . potom klepnite na fotku a nakoniec na . 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá.  Ak chcete zmeniť typ prechodu.

2): Spustite prehrávanie hudby v iPode. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. prezentácií a videí na TV Aplikáciu Fotky môžete použiť na prezeranie fotiek a prehrávanie prezentácií a videí (iOS 4. prezentácie alebo videa (iOS 4. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču. Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. Prehrávanie (streaming) obsahu pomocou AirPlay a Apple TV:Spustite prehrávanie fotky. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone.Prehrávanie hudby počas prezentácie (iOS 4. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Apple Composite AV Cable. projektoru alebo VGA displeju. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. znovu klepnite na av zozname vyberte iPhone. Kapitola 11 Fotky 133 . potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. Fotky. na ploche vyberte aplikáciu Fotky a spustite prezentáciu. Poznámka: Apple káble. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču.apple.3). Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky.3) si taktiež môžete bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. Navštívte www.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Ak nechcete. prezentácie a videá (iOS 4. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené.3) na vašom TV pomocou: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. uistite sa. Prezeranie fotiek. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil.

až kým sa nezobrazí tlačidlo Kopírovať a klepnite naň. 2 Klepnite na Odoslať emailom/Odoslať video emailom. Kopírovanie fotografie alebo videa: Podržte prst na obrazovke. Niektoré aplikácie tretích strán môžu tiež podporovať kopírovanie a vkladanie fotografií a videí. ktoré chcete odoslať. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. Odosielanie viacerých fotografií alebo videí súčasne: V zobrazení miniatúr v albume klepnite na . 134 Kapitola 11 Fotky . ktorú chcete použiť. Fotografia alebo video sa zobrazí v okne novej emailovej správy.“ na strane 138. ktoré chcete skopírovať. Odoslanie fotografie a videa pomocou správy MMS: Vyberte fotografiu alebo video. Kopírovanie a vkladanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete z aplikácie Fotky kopírovať a vkladať do emailových alebo MMS správ. Ak symbol klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. 4 Pri odosielaní fotografie môžete byť požiadaný o zníženie veľkosti správy zmenou veľkosti obrázku. prípadne ukladať obrázky a videá z emailových správ a webových stránok do aplikácie Fotky. kam chcete vložiť fotografiu alebo video. klepnite na Zdieľať a nakoniec na Email. Odosielanie fotografií a videí v emailovej alebo MMS správe Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe: 1 Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na . potom klepnutím vyberte fotografie alebo videá. pridávať fotografie a videá do galérií na MobileMe a zverejňovať videá na YouTube. Tlačidlo Kopírovať zobrazuje počet označených položiek. potom klepnite na kurzor a nakoniec na Vložiť. Kopírovanie viacerých fotografií alebo videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. 3 Klepnite na Kopírovať. „Fotoaparát. V prípade potreby iPhone skomprimuje fotografiu alebo video. 3 Vytvorte správu a klepnite na Odoslať.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete odosielať v emailových a MMS správach. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. klepnite na a potom klepnite na MMS. Klepnite na veľkosť. Vkladanie fotografie alebo videa: Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. nie je zobrazený.

4 Klepnite na Kategória pre výber kategórie. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať emailom/Odoslať video emailom“. Nie všetky videá je možné preniesť v závislosti od ich dĺžky a ďalších faktorov. Pridávanie fotografií a videí do galérie: Vyberte fotografiu alebo video. a potom na „Odoslať na YouTube“. že máte MobileMe účet. alebo odoslať odkaz naň známemu. môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z vášho iPhone. že majú túto funkciu povolenú. než budete môcť pridávať fotografie alebo videá do galérie na MobileMe. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. vyberte album.Pridávanie fotografií alebo videí do galérie na MobileMe V prípade. Zverejňovanie videa na YouTube V prípade. Fotografie a videá môžete pridávať aj do galérií iných užívateľov MobileMe v prípade. musíte najprv:  Nastaviť MobileMe účet na iPhone  Vytvoriť galériu na MobileMe a povoliť pridávanie fotografií prostredníctvom emailu alebo pomocou iPhone Viac informácií o vytváraní galérií a pridávaní fotografií a videí nájdete v Pomocníkovi služby MobileMe s názvom MobileMe Help. do ktorého budú fotografie alebo videá pridané a klepnite na Zverejniť. iPhone vám oznámi zverejnenie fotografie alebo videa a ponúkne vám možnosť zobraziť súbor zverejnený na MobileMe. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať na MobileMe“. môžete do galérie MobileMe pridávať fotografie a videá priamo z iPhone. Zverejnenie videa na YouTube: 1 Počas prezerania videa klepnite na 2 Prihláste sa na váš YouTube účet. Zadajte názov a popis. Pridávanie fotografií alebo videí do galérie iného užívateľa: Vyberte fotografiu alebo video. 3 Zadajte informácie ako Názov. Popis a Tagy. Zadajte emailovú adresu albumu a klepnite na „Odoslať“. že máte účet na YouTube. Predtým. 5 Klepnite na Zverejniť. Ak symbol nie je zobrazený. Kapitola 11 Fotky 135 .

Vyberte fotografie.Ukladanie fotografií a videí z emailových správ. Uloženie videa z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. 136 Kapitola 11 Fotky . Uloženie fotografie z webovej stránky do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Tlačenie fotografií Fotografie na iPhone môžete tlačiť pomocou funkcie AirPrint. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video. Ak symbol nie je zobrazený. ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť. Tlačenie fotografie: Klepnite na a potom na Tlačiť. podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť obrázok. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na . Fotografie a videá z albumu Fotoaparát môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií v počítači po pripojení iPhone k počítaču. Uloženie fotografie alebo videa z MMS správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na obrázok v konverzácii. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. MMS správ a webových stránok Uloženie fotografie z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44.

ako vám to vyhovuje. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. potom klepnite na Použiť ako pozadie. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. 2 Fotografiu potiahnite na požadované miesto. 3 Fotografiu môžete zväčšiť/zmenšiť a umiestniť tak. Potiahnite fotografiu a zväčšite alebo zmenšite ju pomocou dvoch prstov. prípadne vyberte akúkoľvek fotografiu. iPhone zobrazí jej fotografiu. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte.Priradenie fotografie ku kontaktu Kontaktu môžete priradiť fotografiu. Ak vám takáto osoba zavolá. Pozadie Fotografiu môžete nastaviť ako pozadie na zamknutej obrazovke a aj na ploche. Fotografiu môžete priradiť ku kontaktu priamo v aplikácii Kontakty klepnutím na Upraviť a potom na „Pridať fotku“. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na ikonu aplikácie Fotoaparát na ploche a spravte fotografiu. že na ploche vyberiete Nastavenia > Pozadie. Kapitola 11 Fotky 137 . či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. Môžete si tiež vybrať z niekoľkých pozadí dodávaných spolu s iPhone a to tak. 4 Klepnite na Priradiť fotografiu. 2 Klepnite na „Priradiť ku kontaktu“ a vyberte kontakt. ktorú už máte na iPhone a klepnite na . Nastavenie pozadia s fotografiou: 1 Vyberte ľubovoľnú fotografiu a klepnite na . na ploche alebo na oboch.

k fotografiám a videám budú priradené značky s údajmi o polohe — vrátane aktuálnych geografických súradníc podľa informácií z GPS. kde ste fotografiu spravili. ktorým môžete uskutočňovať FaceTime video hovory. iPhone 4 má hlavný fotoaparát. Funkcia makro (približne 10 cm) a 5x digitálny zoom vám umožňujú fotiť skvelé detailné zábery. vždy poruke vynikajúci fotoaparát a videokameru. na ktorej zároveň vidíte snímanú fotografiu alebo natáčané video. Tieto geografické súradnice môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach na označenie miesta. nech už sa nachádzate kdekoľvek. Pokiaľ nechcete. Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté. snímať fotografie a nahrávať videá samých seba.Fotoaparát 12 O aplikácii Fotoaparát S iPhone máte. Hlavný fotoaparát sa nachádza na zadnej časti iPhone. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Fotoaparát ovládate pomocou obrazovky. Ak sú zapnuté lokalizačné služby. LED blesk na snímanie fotografií a videí hlavným fotoaparátom a predný fotoaparát. Napríklad aplikácia Fotky organizuje fotografie podľa miest. ktorý dokáže snímať fotografie a videá vo vysokom rozlíšení. aby boli k fotografiám a videám priraďované informácie o polohe. Wi-Fi alebo zo siete mobilného operátora. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. 138 . môžete aplikáciu Fotoaparát používať bez zapínania lokalizačných služieb. Funkcia zaostrenie klepnutím vám umožňuje zaostriť na akýkoľvek objekt alebo oblasť jednoduchým klepnutím na ne. Zároveň dôjde k automatickému upraveniu expozície.

iPhone prehrá zvuk uzávierky. Vypnutie alebo zapnutie funkcie HDR: Klepnite na tlačidlo HDR v hornej časti obrazovky.Fotografovanie a natáčanie videí Fotografie a videá získate jednoduchým namierením iPhone na objekt a klepnutím na obrazovku. Tento zvuk nebude prehrávaný v prípade. Nastavenie režimu Zapnúť alebo vypnúť HDR LED blesku Prepínanie medzi kamerami Oblasť ostrenia Zväčšenie Prepínač medzi fotoaparátom a videokamerou Miniatúra poslednej fotky Klepnite pre fotografovanie Fotografovanie: Zacieľte iPhone a klepnite na . .) Poznámka: Ak je funkcia HDR zapnutá. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. ak bude iPhone a snímaný predmet nehybný. Tlačidlo indikuje. Na iPhone 4 môžete zapnúť funkciu HDR a snímať tak HDR fotografie (fotografie s vysokým dynamickým rozsahom). Funkcia HDR spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do jednej fotografie. Kapitola 12 Fotoaparát 139 . ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. (Funkcia HDR je štandardne vypnutá. Uistite sa. Poznámka: V niektorých krajinách bude tento zvuk prehrávaný aj vtedy. či je funkcia HDR zapnutá alebo vypnutá. že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. Pomocou tlačidiel hlasitosti na bočnej strane iPhone môžete ovládať hlasitosť zvuku uzávierky. blesk je vypnutý. Najlepšie výsledky získate.

že bola spravená jej fotografia.Pomocou funkcie HDR môžete do albumu Fotoaparát uložiť obe verzie .“.verziu s normálnou expozíciou a aj HDR verziu fotografie. Vymazanie fotografie a videa: Klepnite na . Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . Nastavenie režimu LED blesku: Klepnite na tlačidlo blesku v ľavom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na „Vyp. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku a potom zväčšujte alebo zmenšujte obraz (hlavný fotoaparát. Záblesk na obrazovke znamená. vyvoláte ho klepnutím na obrazovku. alebo jednoducho švihnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava. Nahrávanie videa: Posuňte prepínač Fotoaparát/Videokamera do polohy a klepnutím na spustite nahrávanie. Počas nahrávania videa bude tlačidlo nahrávania blikať. 140 Kapitola 12 Fotoaparát . Na prezeranie ďalších fotiek a videí v albume Fotoaparát použite šípky v spodnej časti obrazovky. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie v albume Fotoaparát symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Obdĺžnik na obrazovke označuje miesto ostrenia fotoaparátu alebo videokamery. Ak ovládanie nie je zobrazené. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou: Klepnite na rohu obrazovky. Ak uložíte obidve verzie. prípadne uložiť iba HDR verziu. nie je zobrazený. Zmena oblasti ostrenia a nastavenie expozície: Klepnutím na ľubovoľné miesto zaostríte fotoaparát alebo videokameru a upravíte expozíciu pre zvolenú oblasť. a Spať/ Zobudiť a Domov. Pre návrat do fotoaparátu alebo videokamery klepnite na „Hotovo“. Ak je toto nastavenie vypnuté. Fotografia bude pridaná do albumu Fotoaparát. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Štandardne sa ukladajú obidve verzie. Pre zastavenie nahrávania znovu klepnite na .HDR aj normálnej): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu.“. Fotografovanie: Naraz rýchlo stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap./Vyp. Ak symbol klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládanie. iba v režime fotoaparátu) pomocou ovládacieho prvku v jej spodnej časti. „Auto“ alebo „Zap. v pravom hornom Prezeranie fotografií a videí po nasnímaní: Klepnite na ikonu miniatúry posledného záberu v ľavom dolnom rohu obrazovky. Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky fotoaparátu alebo videokamery. Nahrávanie môžete taktiež spustiť alebo zastaviť stlačením stredného tlačidla na slúchadlách iPhone.

budú orezané snímky natrvalo vymazané z pôvodného videa. alebo uložiť orezanú verziu ako nový videoklip. Ovládacie prvky pri prezeraní fotografií a videí v albume Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku. 2 Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom klepnite na „Orezať“. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). 3 Klepnite na „Orezať originál“ alebo na „Uložiť výrez“. Obrázky a videá si môžete prezerať pomocou tlačidiel. Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál. Môžete nahradiť pôvodné video. Prezeranie fotografií a videí v albume Fotoaparát: V aplikácii Fotoaparát klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky.Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do albumu Fotoaparát na vašom iPhone. bude v albume Fotoaparát uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené. V aplikácii Fotky klepnite na album Fotoaparát. Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií nájdete v časti: Â „Prezeranie fotografií a videí“ na strane 130 Â „Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 134 Orezávanie videí Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa. Ak ukladáte normálnu aj HDR verziu fotografie. ktoré sa nachádza v albume Fotoaparát. Orezanie videa: 1 Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky. Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“. alebo švihnutím prsta po displeji smerom doprava alebo doľava. Album Fotoaparát si môžete prezerať v aplikáciách Fotoaparát alebo Fotky. Kapitola 12 Fotoaparát 141 . alebo akéhokoľvek videa.

alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači. Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné synchronizovať len s počítačmi Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“ v iTunes. Â Mac: Vyberte fotografie a kliknite na „Import“ (Importovať) alebo „Download“ (Stiahnuť) v aplikácii iPhoto.Prenos fotografií a videí do počítača Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači. Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá z iPhone. 142 Kapitola 12 Fotoaparát . budú odstránené z albumu Fotoaparát. Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k počítaču. Â PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.

prípadne na Dnes alebo Tento týždeň pre najprezeranejšie videá dňa či týždňa. História.com po vytvorení užívateľského účtu. Odoberané alebo Playlisty. Â Populárne: Najčastejšie prehrávané videá užívateľmi YouTube. Â História: Videá. Využívanie niektorých funkcií iPhone vyžaduje prihlásenie sa na YouTube účet. Â Odoberané: Videá z odoberaných YouTube účtov. Poznámka: Služba YouTube nemusí byť dostupná pre všetky jazyky a oblasti. čím zobrazíte kategórie ako Najnovšie. Videá môžete ohodnotiť na stránkach www. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.YouTube 13 Vyhľadávanie a prehrávanie videí YouTube obsahuje krátke videá od ľudí z celého sveta. Prezeranie videí: Klepnite na Vybrané. Po prihlásení sa na účet YouTube budú zobrazené vaše obľúbené videá.youtube. 143 .youtube.com. Klepnite na Všetky pre najčastejšie prehrávané videá všetkých čias. Â Najnovšie: Naposledy pridané videá na YouTube. Prípadne klepnite na Viac. Â Playlisty: Videá. Populárne alebo Obľúbené. Najlepšie. Â Najlepšie: Videá s najvyšším hodnotením od užívateľov YouTube. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Viac informácií týkajúcich sa vytvorenia YouTube účtu nájdete na adrese www. ktoré ste pridali medzi Obľúbené. Â Vybrané: Videá vybrané tímom služby YouTube. Â Obľúbené: Videá. ktoré ste pridali do playlistov. ktoré ste nedávno prezerali. Akékoľvek obľúbené videá môžete synchronizovať so svojim účtom.

počet prezeraní. ktorá opisuje to. Vyhľadávanie videí: 1 Klepnite na Vyhľadať (ak táto možnosť nie je zobrazená. dĺžku trvania videa a účet. aby vás nerušili pri pozeraní. Akonáhle sa stiahne dostatočne veľká časť videa. Posuvník Priebeh sťahovania Indikátor priebehu Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Odoslať emailom Záložka Predchádzajúce video/ Prevíjanie dozadu Hlasitosť Prehrávanie a pozastavenie videa Nastavenie hlasitosti Klepnite na alebo . tagov a užívateľských mien. V zozname videí môžete vidieť názov. spustí sa jeho prehrávanie. Klepnite na dvakrát. ktoré používate najčastejšie. 2 Zadajte slovo alebo frázu. Video sa začne sťahovať do vášho iPhone a zobrazí sa indikátor priebehu sťahovania. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 148. ich popisu. Prehrávanie videa: Klepnite na video. Preskočenie na nasledujúce alebo predchádzajúce video v zozname 144 Kapitola 13 YouTube . Môžete tiež použiť tlačidlá ovládania hlasitosti na slúchadlách iPhone. YouTube zobrazí výsledky vyhľadávania na základe názvov videí. Prehrávanie videa môžete tiež spustiť klepnutím na . ak chcete prejsť na nasledujúce video. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. Zobrazenie ovládacích prvkov videa: Klepnite na obrazovku. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Ovládanie prehrávania Pri prehrávaní videa sú ovládacie prvky skryté. hodnotenie.Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. ak chcete skočiť na predchádzajúce video. čo hľadáte a potom klepnite na „Vyhľadať“. z ktorého bolo video odoslané na YouTube. Klepnite na dvakrát. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na vyhľadávacie pole YouTube. alebo použite tlačidlá na boku iPhone.

že pripojíte iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. Klepnite na Hotovo. môžete prehrávať na TV prijímači tak. kábla Apple Composite AV. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). Spustite prehrávanie videa a klepnite na . Odoslanie odkazu na video emailom pomocou Spustite prehrávanie videa a klepnite na ovládacích prvkov Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Videá z YouTube. Spravovanie videí Klepnite na vedľa videa. vrátane videí v HD formáte (iPhone 4). Klepnite dvakrát na video. alebo stlačte tlačidlo Domov . . Kapitola 13 YouTube 145 . prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. čím zobrazíte súvisiace videá a ďalšie ovládacie prvky určené na spravovanie videí.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Zastavenie prehrávania videa Prepínanie medzi roztiahnutím videa na celú obrazovku a zobrazením videa na šírku obrazovky Pridanie videa medzi Obľúbené pomocou ovládacích prvkov Dotknite sa a podržte prst na alebo . Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Môžete tiež klepnúť na . čím zobrazíte video na celú obrazovku. alebo klepnúť na a roztiahnuť ho na šírku obrazovky.

Hodnotenie a komentovanie videa Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Hodnotiť/Komentovať/Označiť“ a potom vyberte „Hodnotiť/Komentovať“. Zobrazenie ďalších videí vybraného účtu Odoberanie videí vybraného YouTube účtu 146 Kapitola 13 YouTube . Klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte existujúci playlist. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí. alebo klepnite na . Klepnite na video v zozname súvisiacich videí. ak chcete zobraziť viac informácií. popis. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí a potom klepnite na „Odoberať <účet>“ v dolnej časti zoznamu videí. alebo klepnite na vedľa videa. dátum pridania a ďalšie informácie týkajúce sa videa. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. čím zobrazíte komentáre. Odoslanie odkazu na video v emailovej správe Prezeranie súvisiacich videí Zobrazenie ďalších informácií Klepnite na vedľa videa. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. Klepnite na Zdieľať video.Pridanie videa medzi Obľúbené Pridanie videa do playlistu Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. čím vytvoríte nový playlist.

Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu. komentáre. Vymazanie videa z obľúbených: Vyberte „Obľúbené“. Akékoľvek videá. klepnite na „Upraviť“. Zobrazenie obľúbených. hodnotenia a playlisty. Klepnite na účet v zozname. môžete pristupovať k funkciám. YouTube účet si môžete vytvoriť na adrese www. ktoré ste pridali. môžu byť zlúčené s obľúbenými videami vo vašom YouTube účte. Zrušiť odoberanie YouTube účtu: V Odoberané klepnite na vybraný účet v zozname a potom na Neodoberať. ktoré ste pridali medzi obľúbené v iPhone. Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist. klepnite na  Ak chcete vytvoriť nový playlist. klepnite na vedľa playlistu a potom na „Vymazať“. Vymazanie videa z playlistu: 1 V playlistoch klepnite na playlist a potom na Upraviť.youtube. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. vedľa videa. Kapitola 13 YouTube 147 . a zadajte názov playlistu. ktoré ste pridali do svojho účtu: Vyberte Obľúbené. ako napríklad odoberania. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. čím zobrazíte zoznam videí. čím zobrazíte všetky videá z daného účtu. potom klepnite na vedľa videa a nakoniec na „Vymazať“. potom klepnite na „Pridať Pridanie videa do playlistu: Klepnite na do playlistu“ a vyberte playlist. 2 Klepnite na vedľa playlistu a nakoniec na „Vymazať“.Používanie funkcií YouTube účtu Ak máte účet na YouTube. Zobrazenie odoberaných účtov: Vyberte Odoberané.com. Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na Upraviť a máte na výber jednu z nasledujúcich činností:  Ak chcete vymazať celý playlist.

Viac v časti „Zverejňovanie videa na YouTube“ na strane 135. že máte účet na YouTube. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. môžete nahradiť tlačidlo Vybrané tlačidlom Najlepšie. na miesto tlačidla. Počas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlačidlo „Viac“ zobrazíte ostatné. skryté tlačidlá.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami V dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tlačidlá Vybrané. ktoré chcete nahradiť. klepnite na „Hotovo“. ktoré používate najčastejšie. môžete odosielať videá priamo na YouTube. alebo tlačidlá pre vyhľadávanie tými. Odosielanie videí na YouTube V prípade. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. 148 Kapitola 13 YouTube . Populárne a Záložky. Ak napríklad často pozeráte videá s najvyšším hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube. Ak ste skončili s úpravami. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky.

prípadne troch či šiestich mesiacov alebo jedného či dvoch rokov. 1t. 6m. Švihnite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. Ceny sú aktualizované vždy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súčasne pripojený na internet). názov spoločnosti. 1r alebo 2r. fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu. 3 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na Hotovo. fondov a indexov. Prezeranie grafov na šírku: Otočte iPhone naležato. Na grafe sa zobrazí vývoj ceny v priebehu jedného dňa. týždňa. fondov a indexov do aplikácie Akcie: 1 Klepnite na a potom klepnite na . Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo vybranom časovom okamihu. 3m. Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby). čím zobrazíte ostatné grafy v aplikácii. 2 Zadajte symbol. fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať.Akcie 14 Prezeranie cien akcií S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií. 149 . Zobrazenie vývoja cien akcií. fond alebo index v zozname a potom klepnite na 1d. 1m. Pridávanie akcií. mesiaca.

. Zobrazenie ďalších informácií na Yahoo. Potom potiahnite Prepínanie medzi zobrazením percentuálnej zmeny. Zobrazenie ďalších informácií Zobrazenie súhrnných informácií. zmeny ceny a trhovej kapitalizácie: Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. alebo klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari. grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie. fond alebo index a klepnite na . . Prípadne klepnite na a potom na %. 150 Kapitola 14 Akcie .com: V zozname vyberte akciu. Vymazanie akcie: Klepnite na klepnite na Vymazať. Cena alebo Trh kap a nakoniec na Hotovo. fondu alebo indexu: Vyberte akciu.Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období. Klepnutím ešte raz prepnete zobrazenie. Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom dolu pre zobrazenie titulkov. potom klepnite na vedľa akcie a nekoniec vedľa akcie alebo Zmena poradia v zozname: Klepnite na indexu na nové miesto v zozname. fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami.

že mapy. nepresné alebo neúplné. Vďaka vstavanému kompasu môžete ľahko zistiť. Dôležité: Mapy.apple. smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb. 151 . Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté.Mapy 15 UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. verejnou dopravou či pešie trasy. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. zistiť vašu aktuálnu polohu. čo môže spôsobiť. Mapy môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné. Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Môžete vyhľadávať miesta. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné na všetkých geografických lokalitách. Aplikácia Mapy tiež zobrazuje informácie o stave dopravy a podrobné mapy pre cestu autom. prípadne obrazy ulíc z mnohých miest a regiónov na zemi.com/ sk_SK/manuals/iphone. ktorým smerom ste otočený. Nájdite a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu a použite ju pre vytvorenie trasy na alebo z určitého miesta. Aplikácia Mapy zobrazuje mapy ulíc. označiť lokalitu značkou a získať satelitné zobrazenie alebo Google obrazy ulíc. Porovnajte informácie získané pomocou iPhone so svojím okolím a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti. satelitné fotky a hybridné (kombinované) mapy.

Na lokalite sa zobrazí značka. Zmenšenie mapy Presun na iné miesto na mape Zobrazenie adresy kontaktu: Klepnite na klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. prípadne dvakrát klepnite na tú časť mapy. Zväčšenie časti mapy Použite dva prsty (priložte ich na displej a roztiahnite). stanovíte trasu. ktorú chcete zväčšiť. doľava alebo doprava. prípadne klepnite na mapu dvoma prstami naraz. oblasti. nadol. alebo odošlete emailom odkaz na Google Maps. Potiahnite mapu nahor. 3 Klepnite na Hľadať. Použite dva prsty (priložte ich na displej a spojte). križovatky. Klepnutím na získate informácie o danej lokalite.Vyhľadávanie lokalít Lokality môžete vyhľadávať mnohými spôsobmi — napríklad podľa adresy. Vyhľadanie lokality a jej zobrazenie na mape: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. Lokality môžu obsahovať body záujmu pridané užívateľmi Google My Maps („Obsah vytvorený užívateľmi“) a sponzorské odkazy. pridáte lokalitu medzi záložky alebo kontakty. orientačného bodu. kontaktu alebo smerového čísla. Klepnutím na značku zobrazíte názov a popis lokality. Pre ďalšie zväčšenie znovu klepnite dvakrát. ktoré sa zobrazia ako špeciálne ikony (napríklad ). vo vyhľadávacom poli a potom 152 Kapitola 15 Mapy . 2 Napíšte adresu alebo inú informáciu. ktorá súvisí s vyhľadávaním. Pre ďalšie zmenšenie klepnite znovu dvoma prstami. záložky.

Ak sú lokalizačné služby vypnuté. iPhone aktualizuje vašu polohu a mení zobrazenie mapy tak. ktorú chcete zobraziť. ale prestane centrovať mapu. Lokalizačné služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. V prípade. Lokalizačné služby využívajú dostupné informácie z mobilnej siete. budete vyzvaný. musíte vybrať tú. s akou je možné určiť vašu polohu — čím je kruh menší. aby bolo možné ju zobraziť takýmto spôsobom. Ak sa pohybujete. Ak kontakt obsahuje viac ako jednu adresu. tým je stanovená poloha presnejšia. Určenie aktuálnej polohy a zapnutie sledovania polohy: Klepnite na . aby ste ich zapli. Vašu aktuálnu polohu nemôžete určiť a sledovať. Adresu môžete zobraziť na mape klepnutím priamo na ňu v aplikácii Kontakty. Kapitola 15 Mapy 153 . Veľkosť kruhu závisí od presnosti. prípadne potiahnete mapu prstom. iPhone používa na zistenie vašej polohy lokalizačné služby. aby bol indikátor vašej polohy stále v strede.Kontakt musí obsahovať aspoň jednu adresu. Ak klepnete na ešte raz. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. takže sa informácie o polohe môžu posunúť za hranice obrazovky. miestnych Wi-Fi sietí (pokiaľ máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). zobrazí sa okolo značky modrý kruh. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. že vašu polohu nie je možné presne stanoviť. iPhone bude naďalej aktualizovať vašu polohu. ak sú lokalizačné služby vypnuté. v stavovom riadku sa zobrazí . takže už nebude aktívne. Nájdenie aktuálnej polohy Vašu aktuálnu (približnú) polohu nájdete rýchlym klepnutím.

Aplikácia Mapy používa na stanovenie kurzu skutočný sever. potom ju potiahnite na novú lokalitu. „Kompas. Označenie lokality: Dotknite sa a podržte prst na lokalite na mape. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby. iPhone vás vyzve na skalibrovanie pohybom iPhone po dráhe v tvare číslice osem. alebo sa dotknite a podržte prst na novej lokalite.“ na strane 172. ktorým ste otočený: Klepnite znovu na . Ak je potrebné kompas skalibrovať. Tieto informácie môžete použiť na:  Stanovenie trasy do cieľa  Pridanie lokality medzi kontakty  Odoslanie adresy prostredníctvom emailu alebo MMS  Označenie lokality záložkou Zobrazenie smeru. tým je presnosť väčšia. ktorá nahradí predchádzajúcu. Značkou môžete manuálne označiť lokalitu. ktorým ste otočený.) Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru. budete vyzvaný. Viac v časti kapitola 20. Ak sa nachádzate v blízkosti zdroja rušenia. aby ste sa od neho vzdialily. (Ikona sa zmení na . iPhone zobrazí adresu vašej aktuálnej polohy (ak je dostupná). až kým sa nezobrazí nová značka. V mieste dotyku sa zobrazí značka. Získanie informácií o aktuálnej polohe: Klepnite na modrú značku a potom klepnite na . Predĺžite tak výdrž batérie. Označenie lokality značkou. Presúvanie značky: Dotknite sa a podržte prst.Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. aj keď máte v nastaveniach kompasu zvolený magnetický sever. 154 Kapitola 15 Mapy . vypnite ju.

Môžete si tiež prezerať Google obrazy ulíc. alebo na Hybridné pre zobrazenie satelitnej snímky. prípadne kombinácie satelitnej snímky s mapou. Ak sa chcete vrátiť k mapovému zobrazeniu. alebo hybridné (kombinované) zobrazenie satelitných snímok a máp ulíc.Satelitné zobrazenie a zobrazenia ulíc Môžete zobraziť satelitné zobrazenie mapy. Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na a potom na Satelit. klepnite na Mapa. Kapitola 15 Mapy 155 .

Stanovenie trasy do cieľa: 1 Klepnite na Navigovať. klepnite na . iPhone automaticky stanoví za počiatočný bod vašu aktuálnu polohu (pokiaľ je k dispozícii). Klepnite na v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej polohy alebo značky na mape. Dostupné možnosti cestovania závisia od trasy. Ak napríklad máte adresu priateľa v zozname kontaktov.Google obrazy ulíc: Klepnite na . verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ). Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre návrat na mapové zobrazenie. Ak nie je zobrazené. (Vložený obrázok znázorňuje smer vášho pohľadu. vymažte obsah poľa. Ak chcete obrátiť smer trasy. 4 Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: 156 Kapitola 15 Mapy . 3 Klepnite na Trasa (ak ste lokality zadali manuálne) a vyberte trasu pre auto ( ).) Pre pohyb po ulici klepnite na šípku. Stanovenie trás Táto funkcia umožňuje vytvoriť trasy pre cestu autom. 360° panoramatický obraz môžete otáčať pomocou prstov. Posledné alebo Kontakty. môžete klepnúť na „Kontakty“ a potom klepnúť na meno známeho namiesto zadávania adresy. 2 Zadajte počiatočný a koncový bod vašej trasy v poliach Štart a Cieľ. Klepnutím sa vrátite na mapové zobrazenie Obrazy ulíc nemusia byť dostupné pre všetky oblasti. ak sú k dispozícii). verejnou dopravou alebo pešie trasy do vybraného cieľa.

klepnete na a potom na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. zobrazí sa vám každý úsek trasy a dopravný prostriedok. zobrazí sa vám cesta a v hornej časti obrazovky nájdete informácie o každej etape tejto cesty. čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy. Keď klepnete na Štart. príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné informácie. klepnite na Upraviť. že na mape vyhľadáte lokalitu. vo vyhľadávacom poli a .  Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na . Trasu tiež môžete stanoviť tak. Pokiaľ šoférujete alebo kráčate. V hornej časti obrazovky nájdete čas autobusu alebo vlaku na prvej zastávke. klepnete na jej značku. Klepnutím na sa dostanete naspäť. Klepnite na pre nastavenie času odchodu. Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na a potom klepnite na Zoznam. Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. kde musíte ísť peši. V prípade. Zobrazenie nedávno zobrazených trás: Klepnite na potom klepnite na Posledné. že sú dostupné informácie o premávke. približný čas príchodu a celkové náklady na cestu. zobrazuje sa približná vzdialenosť a čas cesty v hornej časti obrazovky. bude čas potrebný na presun do cieľa náležite upravený. Pokiaľ cestujete verejnou dopravou. Prehodenie začiatku a konca trasy: Klepnite na Ak tlačidlo nie je zobrazené. vrátane úsekov. Kapitola 15 Mapy 157 . Klepnite na Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam.

zadáte „filmy“ a potom klepnete na Hľadať. že budete musieť zmenšiť mapu na úroveň. Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami: Sivá = nie sú dostupné žiadne údaje Zelená = rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť Žltá = rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť Červená = premávka sa pohybuje krokom Ak informácie o doprave nie sú zobrazené. prípadne adresu ulice). kedy sa zobrazia hlavné cesty. ktorá označuje firmu a potom klepnite na vedľa názvu. že sú k dispozícii. štát alebo krajinu.Zobrazenie dopravnej situácie V prípade. môžete na mape zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch a diaľniciach. Klepnutím na značku. Vyhľadanie firmy bez predchádzajúceho vyhľadania lokality: Zadajte do vyhľadávania reťazce typu:  pizzeria bratislava slovakia  autoservis bratislava slovakia Kontaktovanie firmy alebo stanovenie trasy k firme: Klepnite na značku. 2 Do textového poľa zadajte typ firmy a klepnite na Hľadať. Napríklad. 158 Kapitola 15 Mapy . Dopravná situácia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. alebo prejdite na lokalitu na mape. ktorá označuje firmu. budú označené kiná vo vašom meste. Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na a potom klepnite na Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu. Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Vyhľadanie firmy v danej oblasti: 1 Vyhľadajte lokalitu (napríklad mesto. je možné. zobrazíte názov firmy a jej popis. Vyhovujúce lokality budú označené značkami. ak vyhľadáte na mape vaše mesto.

Ďalej máte na výber jednu z nasledujúcich možností: Â Klepnite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. klepnite na tlačidlo „Pridať do kontaktov“ v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. Kapitola 15 Mapy 159 . Pridanie lokality medzi kontakty Nájdite lokalitu. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na Email. Prípadne klepnite na pre zobrazenie ďalších informácií. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps v MMS správe: Nájdite lokalitu. klepnite na značku. klepnite na značku. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps: Nájdite lokalitu. klepnite na značku. ktorou je označená. Â Pre získanie trasy klepnite na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. Â Zdieľanie polohy firmy emailom alebo v textovej správe. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na MMS. Â Ak chcete pridať firmu do vášho zoznamu kontaktov. vedľa firmy Zavolať Navštíviť webovú stránku Stanoviť trasu Klepnutím na zobrazíte informácie o kontakte Zdieľanie informácií o polohe Nájdenú lokalitu môžete pridať do zoznamu kontaktov. Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania firiem: Na obrazovke Mapa klepnite na Zoznam. klepnite na „Pridať do kontaktov“ a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ v spodnej časti obrazovky. klepnite na vedľa mena alebo popisu. Môžete tiež odoslať odkazy na polohu v službe Google Maps pomocou emailu alebo MMS. Klepnite na firmu. ak chcete zobraziť jej polohu. na emailovú adresu pre odoslanie emailu a na webovú stránku pre jej otvorenie.

Vytváranie záložiek pre lokality

Lokality, ktoré budete chcieť neskôr znovu vyhľadať, môžete označiť záložkami. Označenie lokality záložkou: Nájdite lokalitu na mape, klepnite na značku, ktorou je označená, klepnite na vedľa názvu alebo popisu a potom klepnite na Pridať do záložiek v dolnej časti Info obrazovky. Zobrazenie lokality zo záložiek alebo nedávno zobrazenej lokality: Klepnite na vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na Záložky alebo Posledné.

160

Kapitola 15 Mapy

Počasie

16

Zobrazenie súhrnných informácií o počasí

Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.
Dnešné maximum a minium Aktuálne poveternostné podmienky Aktuálna teplota

Predpoveď na 6 dní

Pridať a odobrať mestá

Počet uložených miest

Ak má panel s počasím svetlomodrú farbu, je v danom meste deň — teda čas medzi 6:00 a 18:00. Ak je panel tmavofialový, je v danom meste noc — teda čas medzi 18:00 a 6:00. Pridávanie miest: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 2 Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na Vyhľadať. 3 Vyberte mesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

161

Prepínanie medzi mestami: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Počet bodiek pod panelom s počasím zodpovedá počtu uložených miest. Zmena poradia miest: Klepnite na miesto v zozname. Vymazanie mesta: Klepnite na Vymazať. a potom potiahnite vedľa mesta na nové

, potom klepnite na

vedľa mesta a nakoniec na a potom

Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia: Klepnite na klepnite na °F alebo °C.

Zobrazenie ďalších informácií o počasí

Môžete si zobraziť detailnejšie informácie o počasí, správy alebo webové stránky súvisiace s mestami a ďalšie informácie. Zobrazenie informácií o meste na Yahoo.com: Klepnite na .

162

Kapitola 16 Počasie

Poznámky

17

Aplikácia Poznámky

Priamo na iPhone môžete vytvárať poznámky a synchronizovať ich s podporovanými aplikáciami na počítači a online účtoch. V zozname poznámok môžete vyhľadávať text.

Synchronizácia poznámok

Aplikáciu Poznámky môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciou Mail na Macu alebo aplikáciami Microsoft Outlook 2003, 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.
 Ak chcete bezdrôtovo synchronizovať poznámky s účtami MobileMe, Google,

Yahoo! alebo iným IMAP účtom, zapnite Poznámky v nastaveniach týchto účtov. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27.

Písanie a čítanie poznámok

Pri synchronizácii Poznámok s aplikáciou na počítači alebo s online účtami sa na obrazovke Účty zobrazia jednotlivé účty a navyše aj tlačidlo pre zobrazenie všetkých poznámok v jednom zozname. Zobrazenie všetkých poznámok: Klepnite na Všetky poznámky.

163

Zobrazenie poznámok konkrétneho účtu: Klepnite na názov účtu.

Zmena písma poznámok: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Poznámky sú v zozname usporiadané podľa dátumu poslednej úpravy. Naposledy upravené poznámky sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname poznámok je zobrazených niekoľko prvých slov z každej poznámky. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie poznámok na šírku a používanie väčšej klávesnice. Pridávanie poznámok: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo. Nové poznámky sú pridávané do predvoleného účtu, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach aplikácie Poznámky. Viac v časti „Poznámky“ na strane 232. Čítanie poznámok: Klepnite na poznámku. Klepnutím na nasledujúcu alebo predchádzajúcu poznámku. alebo zobrazíte

Úprava poznámok: Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica. Vymazanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .

164

Kapitola 17 Poznámky

Viac v časti „Nastavenie emailových účtov“ na strane 81. Odosielanie poznámok emailom Odoslanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .Vyhľadávanie v poznámkach Vyhľadávať môžete v textoch poznámok. na iPhone musí byť nastavený emailový účet. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na „Vyhľadať“. Kapitola 17 Poznámky 165 . Vyhľadanie poznámky: 1 Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu poznámok klepnite na stavový riadok. Vyhľadávanie v poznámkach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. 2 Zadajte text do vyhľadávacieho poľa.

2 Klepnite na a zadajte názov mesta. Zobrazia sa mestá zodpovedajúce vami zadanému názvu. Vymazanie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a potom na „Upraviť“. skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme. Ak ste do zoznamu pridali viac ako štvoro hodín. Preskupenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a klepnite na „Upraviť“. ktoré hľadáte nenašlo. je v danom meste deň. 3 Klepnutím na mesto pridáte hodiny zobrazujúce čas v danom meste. môžete medzi nimi rolovať pohybom prsta nadol alebo nahor. Zobrazenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“. 166 . Potom potiahnite vedľa hodín na nové miesto v zozname.Hodiny 18 Svetový čas Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín. Ak je ciferník hodín biely. Potom klepnite na vedľa hodín a nakoniec na „Vymazať“. Pokiaľ sa mesto. Ak je ciferník čierny. Pridávanie hodín: 1 Klepnite na „Svetový čas“. je v ňom noc.

vedľa Kapitola 18 Hodiny 167 . ikona v hornej časti obrazovky iPhone. potom na „Upraviť“ a nakoniec na vedľa budíka. alebo zazvoniť len raz. Ak cestujete. kým ho znovu nezapnete. Vypínanie a zapínanie budíka: Klepnite na Budík a vypnite alebo zapnite požadovaný budík. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť. 2 Upravte nasledujúce nastavenia: Â Pre nastavenie budíka len pre určité dni klepnite na „Opakovať“ a vyberte dni.Budíky Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. Nastavenie budíka: 1 Klepnite na Budík a potom na . klepnite na „Popis“. Â Ak chcete pomenovať budík. Â Pre prerušenie zvonenia (driemať) zapnite alebo vypnite funkciu „Prerušiť“. iPhone zobrazí tento popis počas zvonenie budíka. Ak je funkcia Prerušiť zapnutá a počas zvonenia budíka stlačíte „Driemať“. Viac v časti „Dátum a čas“ na strane 217. Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík. Potom klepnite na budíka a nakoniec na „Vymazať“. zvonenie sa preruší a bude pokračovať po desiatich minútach. Â Pre výber zvonenia budíka klepnite na „Zvuk“. Vypnutý budík nebude zvoniť. ktorý chcete upraviť. automaticky sa po zvonení vypne. Vymazanie budíka: Klepnite na „Budík“ a na „Upraviť“. Ak je budík nastavený tak. iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. Zmena nastavení budíka: Klepnite na „Budík“. sa zobrazí v stavovom riadku Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. aby zazvonil len raz. Každý z budíkov môže zvoniť len počas určitého dňa.

iPhone po uplynutí zadaného času zastaví prehrávanie hudby alebo videa. Ak spustíte stopky a potom otvoríte inú aplikáciu. stopky budú naďalej bežať na pozadí. Ak spustíte časovač a potom na iPhone otvoríte inú aplikáciu. Časovač Nastavenie časovača: Klepnite na „Časovač“ a prstom nastavte počet hodín a minút. Â Pre zastavenie stopiek klepnite na „Stop“.Stopky Meranie času pomocou stopiek: 1 Klepnite na „Stopky“. časovač bude naďalej bežať na pozadí. Výber zvuku: Klepnite na „Po uplynutí času“. 168 Kapitola 18 Hodiny . klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. keď sú stopky zastavené. Â Pre vynulovanie stopiek klepnite na „Reset“ vtedy. Â Pre meranie časov v jednotlivých kolách klepnite na „Kolo“ po každom kole. 2 Klepnutím na „Štart“ spustite stopky. Klepnutím na „Štart“ spustíte odpočítavanie času. Ak nastavíte časovač. Nastavenie automatického vypnutia: Nastavte odpočítavanie. Klepnutím na „Štart“ stopky znova spustíte.

Otočte iPhone naležato pre vedeckú kalkulačku s väčším počtom funkcií. v pamäti sa nachádza číslo. 169 . Číslo zostane uložené v pamäti aj pri prepínaní medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou. akým používate štandardnú kalkulačku.  MR: Klepnite. ktorý znamená.  MC: Klepnite pre vymazanie pamäte. ak chcete pripočítať zobrazené číslo k číslu uloženému v pamäti. mínus.Kalkulačka 19 Používanie aplikácie Kalkulačka Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom.  M+: Klepnite. ak chcete nahradiť zobrazené číslo číslom z pamäte. Ak sa v pamäti nenachádza žiadne číslo. Po klepnutí na plus. Štandardné pamäťové funkcie  C: Klepnite pre vymazanie zobrazeného čísla.  M–: Klepnite. Ak je tlačidlo označené bielym krúžkom. krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh. že bude vykonaná daná operácia. ak chcete odpočítať zobrazené číslo od čísla v pamäti. klepnite pre uloženie zobrazeného čísla do pamäte.

Pre pripočítanie a odpočítanie percent použite % s tlačidlami plus (+) alebo mínus (–). Pre výpočet percentuálneho podielu použite spolu s tlačidlom násobenia (x). 2nd Mení trigonometrické tlačidlá (sin. cos. napríklad pre výpočet celkovej ceny položky o hodnote $500 s 8% daňou zadajte 500 + 8 % = čo sa rovná 540. sinh. Vráti obrátenú hodnotu ako desatinné číslo. cosh a tanh) na ich inverzné funkcie (sin-1. ( ) % 1/x x 2 x3 yx x! √ x √y 170 Kapitola 19 Kalkulačka . Druhá mocnina čísla. Napríklad pre výpočet 34. cos-1. Tretia mocnina čísla. Vypočíta faktoriál čísla. Použite počas písania dvoch čísiel pre výpočet x-tej odmocniny z y. Ak chcete napríklad vypočítať 4√81. pripočíta a odčíta percentá. Používa sa na začiatku vložených výrazov. Vráti druhú odmocninu čísla. sinh-1. Výrazy môžu byť vložené jeden do druhého. Klepnite na „2nd“ ešte raz pre obnovenie pôvodných funkcií tlačidiel. tan. zadajte 3 yx 4 = čo sa rovná 81. and tanh-1). Vypočíta percentuálny podiel.Funkcie vedeckej kalkulačky Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato. tan-1. zadajte 81 81 x√y 4 = čo sa rovná 3. cosh-1. Napríklad pre výpočet 8 % z 500 zadajte 500 x 8 % = čo sa rovná 40. Používa sa na uzavretie vložených výrazov. Klepnite počas zadávania dvoch čísiel pre umocnenie prvého čísla druhým. Mení tiež ln na log2 a ex na 2x.

(Funkcia dostupná.) Vypočíta hyperbolický tangens daného čísla. (Funkcia dostupná.141592653589793.. Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického sínusu daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. (Funkcia dostupná. (Funkcia dostupná. Napríklad 10 2x = 1024.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického kosínusu daného čísla.. (Funkcia dostupná. Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v stupňoch. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu sínusu daného čísla.) Vypočíta kosínus daného čísla.) Vypočíta hyperbolický sínus daného čísla.) Vypočíta prirodzený logaritmus čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v radiánoch. Vypočíta sínus daného čísla. (Funkcia dostupná. Vypočíta inverznú hodnotu tangensu daného čísla. Umocní číslo 2 zobrazeným číslom. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu kosínusu daného čísla.). cosh cosh -1 tanh tanh-1 ex 2x Rad Deg π EE Rand Kapitola 19 Kalkulačka 171 . ktorý násobí zobrazené číslo číslom 10 umocneným hodnotou zadaného čísla.) Vypočíta hyperbolický kosínus daného čísla. (Funkcia dostupná. Vypočíta logaritmus so základom 2. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického tangensu daného čísla. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.. Zadá hodnotu konštanty π (3. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) daným číslom.) Vypočíta tangens daného čísla.718281828459045. Operátor.) Klepnite po zadaní čísla pre umocnenie základu prirodzeného logaritmu „e“ (2. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.log sin sin-1 cos cos-1 tan tan-1 ln log2 sinh sinh -1 Vráti logaritmus čísla so základom 10.

Kalibráciu je potrebné z času na čas zopakovať. ktorým ste otočený a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy. vrátane rušenia spôsobeného magnetmi. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Dôležité: Presnosť digitálneho kompasu môže byť negatívne ovplyvnená magnetickým a iným rušením prostredia. Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. ktoré obsahujú slúchadlá iPhone. alebo nastaviť kompas tak. môžete byť požiadaný o ich zapnutie. iPhone vás na potrebu kalibrácie upozorní. Môžete sa riadiť magnetickým severom. aby automaticky upravil deklináciu a ukazoval skutočný sever.Kompas 20 Používanie digitálneho kompasu Vstavaný kompas zobrazuje smer. Digitálny kompas by mal byť použitý len na základnú navigáciu a v žiadnom prípade by ste sa naň nemali spoliehať pri presnom určovaní polohy. vzdialenosti alebo smeru. Poznámka: Ak sú pri zapnutí kompasu lokalizačné služby vypnuté. 172 . Pred prvým použitím bude nevyhnutné skalibrovať kompas.

Zobrazenie smeru. Aplikácia Mapy zároveň využíva vstavaný kompas na určenie smeru. Váš kurz sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Geografické súradnice vašej polohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Kapitola 20 Kompas 173 . Strelka kompasu sa natočí smerom na sever. a vyberte Kompas a aplikácia Mapy Aplikácia Kompas vám umožňuje nájsť vašu aktuálnu polohu v aplikácii Mapy. Je možné. Prepínanie medzi skutočným a magnetickým severom: Klepnite na požadované nastavenie. aby ste odstúpili od zdroja rušenia. že budete požiadaný.Kalibrácia iPhone: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem. ktorým ste otočený. ktorým ste otočený: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe.

Viac v časti „Vyhľadávanie a prezeranie lokalít“ na strane 151. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší.Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v spodnej časti obrazovky aplikácie Kompas. Ikona sa zmení na . tým je presnosť väčšia. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. 174 Kapitola 20 Kompas . ktorým ste otočený: V aplikácii Mapy dvakrát klepnite na . Zobrazenie smeru.

mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej sady. mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať medzi – 3dB a 0 dB. Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady iPhone alebo pre dock konektor.Diktafón 21 Nahrávanie hlasových poznámok Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania. prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Úroveň hlasitosti nahrávania môžete meniť priblížením alebo oddialením mikrofónu od nahrávaného objektu. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone). Indikátor úrovne hlasitosti Zobraziť hlasové poznámky Tlačidlo Nahrávať 175 .

Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na . Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj vtedy. ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho. s najnovšími na začiatku zoznamu. pomocou externého stereo mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo.Nahrávanie hlasovej poznámky: 1 Pre spustenie nahrávania klepnite na slúchadlách iPhone. Poznámky sú zoradené v chronologickom poradí. alebo stlačiť tlačidlo Domov . keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. Klepnutím na prehrávanie zastavíte. prehrávanie 176 Kapitola 21 Diktafón . Prehratie práve nahratej poznámky: Klepnite na . Pomocou vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky. Po spustení nahrávania prehrá iPhone krátky zvuk zvonenia. opätovným klepnutím na obnovíte. Počúvanie hlasových poznámok Posuvník Indikátor priebehu Prehratie nahratej poznámky: 1 Klepnite na . . Ak chcete počas nahrávania poznámok používať iné aplikácie môžete zamknúť iPhone. 2 Pre pozastavenie nahrávania klepnite na a pre zastavenie nahrávania klepnite na Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. 2 Klepnite na nahrávku a potom klepnite na . Tento zvuk nebude prehraný v prípade.

Skok na ktorúkoľvek časť hlasovej poznámky: Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Počúvanie poznámok prostredníctvom vstavaného reproduktora: Klepnite na Reproduktor.

Spravovanie hlasových poznámok
Vymazanie hlasovej poznámky: Klepnite na poznámku v zozname a potom na Vymazať. Zobrazenie ďalších informácií: Klepnite na tlačidlo vedľa nahrávky. Obrazovka Info zobrazuje informácie o dĺžke trvania nahrávky, dátume a čase nahrávania a poskytuje ďalšie funkcie na spravovanie a úpravu nahrávky.

Pridanie menovky k hlasovej poznámke: Na obrazovke Info klepnite na a vyberte menovku zo zoznamu na obrazovke Menovka. Ak chcete vytvoriť vlastnú menovku, klepnite na Vlastná v dolnej časti zoznamu a potom zadajte jej meno.

Orezávanie hlasových poznámok
Orezanie hlasovej nahrávky: 1 Na obrazovke s nahrávkami klepnite na 2 Klepnite na Orezať poznámku.

Začiatok a koniec nahrávky môžete orezať a zbaviť sa tak neželaných medzier či rušenia. vedľa nahrávky, ktorú chcete orezať.

Kapitola 21 Diktafón

177

3 Začiatok a koniec hlasovej poznámky upravíte potiahnutím okrajov označeného výberu. Ako pomôcka vám poslúžia časové značky. Ak si chcete vypočuť ukážku upravenej nahrávky, klepnite na .

4 Klepnite na Orezať hlasovú poznámku. Dôležité: Úpravy hlasových poznámok nie je možné vrátiť späť.

Zdieľanie hlasových poznámok

Nahrávky môžete zdieľať prostredníctvom emailových správ alebo MMS správ. Zdieľanie hlasovej poznámky: 1 Na obrazovke Nahrávky vyberte hlasovú poznámku a klepnite na Zdieľať. Hlasovú poznámku môžete zdieľať aj klepnutím na Zdieľať na Info obrazovke hlasovej poznámky. 2 Vyberte Odoslať email, ak chcete otvoriť novú správu v aplikácii Mail s hlasovou poznámkou v prílohe, alebo MMS, ak chcete otvoriť správu v aplikácii Správy. V prípade, že je súbor, ktorý chcete odoslať príliš veľký, zobrazí sa na displeji správa.

178

Kapitola 21 Diktafón

Synchronizácia hlasových poznámok

Aplikácia iTunes synchronizuje hlasové poznámky do vašej knižnice iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Takto si môžete prehrávať nahrávky na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú ich zálohu pre prípad, že ich vymažete z iPhone. Hlasové poznámky sú synchronizované s playlistom Diktafón. Ak tento playlist neexistuje, aplikácia iTunes ho automaticky vytvorí. Hlasové poznámky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich nevymažete. Ak vymažete hlasovú poznámku z iPhone, nebude vymazaná z playlistu Diktafón v iTunes. Ak však vymažete hlasovú poznámku z iTunes, táto bude vymazaná z iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Playlist Diktafón v iTunes môžete synchronizovať s aplikáciou iPod na iPhone použitím panela Hudba v iTunes. Synchronizácia playlistu Diktafón s iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. 3 Vyberte možnosť Hudba v hornej časti obrazovky. 4 Zaškrtnite možnosť „Include voice memos“ (Zahrnúť hlasové poznámky) a kliknite na „Apply“ (Použiť).

Kapitola 21 Diktafón

179

iTunes Store

22

O aplikácii iTunes Store

Aplikácia iTunes Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, vypočuť si ukážky, nakupovať a sťahovať hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, filmy a hudobné videá z iTunes Store priamo do vášho iPhone. V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať si video podcasty buď priamo z internetu (streaming) alebo po ich stiahnutí priamo do iPhone. Môžete taktiež sledovať vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistiť, akú hudbu počúvajú a o akej hudbe hovoria, zistiť, ktorí vaši obľúbení interpreti majú turné vo vašom okolí, kto tam plánuje ísť a ďalšie informácie. Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Zmena funkcií je vyhradená. Využívanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Na nakupovanie položiek a písanie recenzií potrebujete Apple ID. iPhone automaticky preberie informácie o vašom Apple ID z iTunes. Ak zatiaľ nemáte Apple ID, alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID, vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac v časti „Store“ na strane 232. Na prehrávanie a sťahovanie podcastov nepotrebujete Apple ID.

180

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Prezeranie obsahu: Klepnite na jednu z kategórií v spodnej časti obrazovky, ako je Hudba či Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na Viac. V hornej časti obrazovky vyberte spôsob triedenia — napríklad novinky alebo žánre (kategórie sa môžu líšiť).

Vyhľadávanie obsahu: Klepnite na Vyhľadať (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac), klepnite na pole vyhľadávania, zadajte jedno alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa kategórií, napríklad Filmy, Albumy alebo Podcasty.

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej obrazovke Info. Môžete tiež čítať recenzie, resp. písať vlastné recenzie, alebo odoslať odkaz na informácie o položke emailom. V závislosti od toho, o akú položku sa jedná, si ju môžete kúpiť, stiahnuť alebo požičať.

Kapitola 22 iTunes Store

181

182 Kapitola 22 iTunes Store . čo je nové u vašich obľúbených interpretov. Sledovanie interpretov a priateľov Vďaka službe iTunes Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete. zobrazí sa v dolnej časti obrazovky ikona Starbucks. Prezrite si odporúčania interpretov a priateľov: Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. musíte si vytvoriť profil. ktorí vás sledujú. Ak si chcete vytvoriť a skúmať hudobné kontakty.Poznámka: Ak sa pripojíte k Starbucks Wi-Fi sieti vo vybranej kaviarni Starbucks (táto služba je dostupná len v USA). klepnite najprv na Viac) a potom: Â Klepnutím na „Activity“ (Aktivita) zobrazíte najnovšie informácie o ľuďoch. označení sympatií. Informácie nájdete v nasledujúcej časti „Sledovanie interpretov a priateľov. ktorých sledujete a ktorý sledujú vás. vyjadrite svoj hudobný vkus a píšte komentáre pre ľudí. Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa hudby. Sledujte obľúbených interpretov a zistite. klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. klepnite najskôr na Viac) zistíte. či vydali niečo nové. ktorú počúvajú a pozrite sa. ktorá práve hrá a kúpiť si ju aj s ďalšími skladbami z vybraných zbierok Starbucks. kliknite na Ping a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Â Klepnutím na „People“ (Ľudia) zobrazíte ľudí. Vytvorenie profilu iTunes Ping:Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC. Preskúmajte službu iTunes Ping na vašom iPhone: Otvorte aplikáciu iTunes. ktorých sledujete.“ Získanie Genius odporúčaní:Klepnite na Viac a potom klepnite na Genius. pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte informácie o hudbe. A nakoniec. prípadne zobrazíte hudbu. prípadne môžete hľadať interpretov alebo priateľov. či sa nechystajú koncerty alebo turné. ktorá ich ovplyvnila. Aktualizácie sa týkajú nákupov. recenzií. Môžete si vypočuť ukážku skladby. ktorá sa páči vašim priateľom. komentárov a príspevkov.

Kapitola 22 iTunes Store 183 . Potom môžete pomocou služby Ping na iPhone sledovať priateľov vašich priateľov. do vyhľadávacieho poľa vo vrchnej časti obrazovky zadajte meno interpreta a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). V zozname výsledkov klepnite na interpreta a potom na „Follow“ (Sledovať).  Počas prezerania: Klepnite na „Profile“ (Profil) v spodnej časti ľubovoľnej strany albumu a potom klepnite na „Follow“ (Sledovať). Sledujte interpreta:Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta. Klepnutím na „My Profile“ (Môj profil) si môžete prezerať informácie vo vašom profile. V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na meno priateľa a potom na „Follow“ (Sledovať). do vyhľadávacieho poľa zadajte meno priateľa a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). Sledovanie priateľa:Vyberte si počiatočnú skupinu priateľov pri vytváraní profilu pomocou aplikácie iTunes na vašom Macu alebo PC.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia).  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia).

že:  Niekto vás začal sledovať  Niekto vyžaduje vaše potvrdenie na sledovanie  Niekto komentoval jednu z vašich aktivít  Niekto potvrdil vašu žiadosť na sledovanie Špecifikácia typu hlásenia. že sa vám páči aj počas jej počúvania na iPhone.) Ping môže odoslať textovú pripomienku. Vo svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na sledovanie. Počas prezerania funkcie Ping: Klepnite na meno osoby a potom na „Follow“ (Sledovať). 184 Kapitola 22 iTunes Store . že sa vám páči. Ak niekoho sledujete. Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si môžete kúpiť lístok. prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť ostatným. ktoré bude Ping odosielať:V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Ping. alebo klepnutím na Páči sa mi vyjadriť. alebo pridať výstražný odznak na ikonu aplikácie iTunes na vašom iPhone v prípade. Skladbu môžete komentovať alebo označiť. ktorých sledujete a zároveň uvidíte. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac v časti „Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku“ na strane 101. alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez posúdenia (predvolená možnosť). Vaši priatelia uvidia tieto myšlienky vo svojich informačných kanáloch aktivity iTunes Ping. že vás automaticky sleduje aj on. neznamená to. Zdieľajte plány na koncerty:Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte blížiace sa vystúpenia interpretov. prehrať zvuk. že sa tam chystáte. ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú. Zdieľajte vaše myšlienky:Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na Komentovať vložiť komentár k hudobnému dielu.

Vypočutie ukážky skladby alebo audioknihy: Klepnite na položku. albumu alebo audioknihy: 1 Klepnite na cenu a potom klepnite na Kúpiť. ktorá sa vám páči. klepnite najprv na Viac) alebo pomocou vyhľadávania nájdite konkrétnu skladbu v obchode iTunes Store. alebo ho priradiť ku kontaktu. Zvonenia zakúpené priamo na iPhone sú po pripojení iPhone k počítaču synchronizované s knižnicou iTunes. potom klepnite na Kúpiť. Po zakúpení zvonenia ho môžete nastaviť ako predvolené zvonenie. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. že kupujete tú položku. Ďalšie informácie o položke získate tak. môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Zakúpenie a stiahnutie zvonenia: 1 Klepnite na cenu.Nakupovanie zvonení Na iTunes Store si môžete vypočuť ukážky zvonení. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Kapitola 22 iTunes Store 185 . 2 Ak je to potrebné. Poznámka: Zvonenia nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Aby ste sa uistili. alebo priradiť kontaktom individuálne zvonenia v Nastavenia > Zvuky. o ktorú máte záujem. Vyhľadávanie zvonení: Klepnutím na položku Zvonenia (ak táto možnosť nie je zobrazená. Vlastné zvonenia si môžete vytvárať v aplikácii Garage Band. Zvonenia zakúpené na iTunes Store nie je možné upravovať. album alebo audioknihu. Vypočutie si ukážky zvonenia: Ukážku spustíte klepnutím na položku. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. Nakupovanie hudby a audiokníh Ak v iTunes Store nájdete skladbu. Môžete zmeniť predvolené zvonenie. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. zakúpiť a stiahnuť ich priamo do iPhone. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Viac informácií nájdete v pomocníkovi aplikácie Garage Band. aké bolo použité na zakúpenie zvonení. Zakúpené zvonenia môžete synchronizovať s viac ako jedným iPhone. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. pokiaľ sú synchronizované použitím rovnakého Apple ID. že na ňu klepnete dvakrát. Zakúpenie a stiahnutie skladby.

Ak chcete stiahnuť tieto položky do vašej knižnice iTunes. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Kompletizácia albumu:Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre zostávajúce sklaby pod nápisom Skompletizovať môj album. uistite sa. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store.Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Funkcia „Complete My Album“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Ak tlačidlo nie je zobrazené. TV seriály a hudobné videá (nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch). Ak už máte zakúpené skladby z daného albumu. Bonusové skladby a hudobné videá sú stiahnuté do iPhone pri zakúpení albumu. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Ak tento playlist vymažete. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. cena bude nižšia v závislosti od počtu zakúpených skladieb. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. alebo 480p). iTunes LP a digitálne brožúry z CD — je možné sťahovať a prezerať len na vašom počítači. Prehratie ukážky na TV použitím AirPlay a Apple TV (iOS 4. Kupovanie a požičiavanie videí V aplikácii iTunes Store si môžete zakúpiť a stiahnuť filmy. iTunes vytvorí nový po zakúpení položky z iTunes Store. alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch.3): Po spustení ukážky klepnite na a vyberte Apple TV. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD. Niektoré filmy a TV seriály je tiež možné zapožičať si na obmedzený čas. klepnite najprv na Viac). nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. Ak chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Zakúpené skladby budú pridané do playlistu Zakúpené na vašom iPhone. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. vysokom rozlíšení (HD. Niektoré albumy obsahujú bonusový obsah. klepnite na Hudba a potom na Ponuky na kompletizáciu mojich albumov (v spodnej časti). alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. Prezeranie ukážky videa: Klepnite na Ukážka. Ďalší bonusový obsah — iTunes Extras. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. 186 Kapitola 22 iTunes Store .

Ak si zakúpite video vo formáte HD. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone. Po prihlásení sa váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Viac v časti „Synchronizácia zakúpeného obsahu“ na strane 189. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Kapitola 22 iTunes Store 187 . Synchronizácia videí zakúpených v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Vyberte SD alebo HD formát: V aplikácii iTunes kliknite s podržaným tlačidlom Control. Požičané filmy a TV seriály nie je možné prehrávať. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. kým nebudú celé stiahnuté. vyberte položky. Môžete chcieť synchronizovať HD video vo formáte SD kvôli rýchlejšiemu sťahovaniu. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Viac v časti „Prehrávanie požičaných filmov a seriálov“ na strane 112. kliknite na príslušné tlačidlo (filmy. alebo aby ste v iPhone ušetrili miesto. alebo kliknite pravým tlačidlom na video s označením „HD-SD“ a z menu Verzia vyberte možnosť Štandardné rozlíšenie alebo Vysoké rozlíšenie. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. Po dokončení sťahovania sa v iPhone zakúpené videá pridajú do playlistu Zakúpené. 2 Ak je to potrebné. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. môžete si vybrať jeho synchronizáciu buď v SD alebo HD formáte. ktoré chcete synchronizovať a kliknite na Synchronizovať.Zakúpenie alebo požičanie videa: 1 Klepnite na Kúpiť alebo na Požičať. bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný formát). Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). klepnite najprv na Viac). Zakúpený obsah sa pri najbližšom pripojení iPhone k počítaču synchronizuje s playlistom Zakúpené pre váš iPhone v iTunes. Ak chcete v iTunes na počítači prehrávať alebo synchronizovať videá z playlistu Zakúpené. Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS. ak hľadáte hudobné videá). musíte byť prihlásený pomocou vášho Apple ID. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. TV seriály alebo hudba.

Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. klepnite najprv na Viac). Klepnutím na položku zobrazíte dátum jej vydania. Prehrajte si podcast: Klepnite na názov podcastu. že otvoríte iTunes na vašom počítači. Vypočutie a prezeranie stiahnutého podcastu: V aplikácii iPod klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená. Videopodcasty sú označené ikonou videa . Stiahnutie ďalších epizód podcastu: V zozname podcastov v iPode klepnite na podcast a potom klepnite na Viac epizód. Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac). bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). ak chcete spustiť sťahovanie položky. Podcasty stiahnuté do iPhone budú synchronizované s knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. 188 Kapitola 22 iTunes Store . Vymazanie podcastu: V zozname podcastov v iPode prejdite prstom po podcaste zo strany na stranu a potom klepnite na Vymazať. zobrazí sa vedľa nej v zozname ikona sťahovania . vrátane predplatených položiek. Stiahnutie podcastu: Klepnite na tlačidlo Zdarma a potom klepnite na položku Stiahnuť. Stiahnuté podcasty sa zobrazia v zozname podcastov v aplikácii iPod. Predplatené položky budú až do dňa vydania zobrazené v zozname.Prezeranie a sťahovanie podcastov V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (streaming). Pre zobrazenie zoznamu epizód klepnite na podcast. Vráťte sa na obrazovku Sťahovania. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. Zobrazenie stavu predplatených položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Na obrazovke „Sťahovania“ je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované sťahovania. Ak bolo sťahovanie prerušené. Akonáhle je položka dostupná na stiahnutie. Stiahnutie predplatenej položky: Klepnite na položku a potom klepnite na . Sťahovanie môžete pozastaviť klepnutím na symbol . klepnite najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store. Video podcasty sa zobrazia medzi videami. Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Môžete si taktiež stiahnuť akýkoľvek podcast do vášho iPhone. V prípade.

ktoré chcete nahradiť. iTunes ho vytvorí. Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. ktoré často používate. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na Viac a na Upraviť. Ak tento playlist neexistuje. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Ak napríklad často sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá. ktoré práve nie sú zobrazené. že vymažete zakúpený obsah z iPhone. Stiahnuté podcasty sú synchronizované so zoznamom podcastov vo vašej knižnici iTunes.). Počas prezerania môžete klepnúť na Viac a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie. Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá Hudba. Vďaka tomu môžete k týmto položkám pristupovať na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú zálohu dát pre prípad. Podcasty.Synchronizácia zakúpeného obsahu Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje všetky položky stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Videá a Vyhľadávanie v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. na miesto tlačidla. Zakúpený obsah sa synchronizuje s playlistom „Purchased on <meno vášho iPhone>“ (Zakúpené na. Tento playlist používa iTunes pre nákupy uskutočnené na počítači. Ak ste skončili s úpravami... môžete nahradiť tlačidlo „Videá“ tlačidlom „Audioknihy“. klepnite na „Hotovo“. iTunes zároveň prekopíruje zakúpené položky do playlistu Zakúpené na iPhone (ak existuje a je nastavený na synchronizáciu s iPhone). Kapitola 22 iTunes Store 189 .

ktoré zatiaľ nemáte v počítači. klepnite na vaše Apple ID (v dolnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). Viac v časti „Store“ na strane 232. Prípadne otvorte Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID. Overenie zakúpených položiek: 1 Uistite sa. či všetka hudba. prihláste sa pomocou vášho Apple ID. budú stiahnuté. Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky. 3 Zadajte ID a heslo vášho účtu Apple a potom kliknite na Skontrolovať. Môžete to využiť po prerušení sťahovania. aplikácie a ostatné položky. sú aj vo vašej knižnici iTunes. Playlist Zakúpené zobrazuje zakúpené položky. Overenie stiahnutého obsahu V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si. nemusí byť presný. ktoré ste zakúpili pomocou prostredníctvom iTunes Store a App Store. 2 V iTunes vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. videá. že váš počítač je pripojený na internet. 190 Kapitola 22 iTunes Store . Keďže však máte možnosť pridávať alebo odstraňovať položky z tohto zoznamu.Zobrazenie informácií o účte Ak si chcete na iPhone prezrieť informácie pre vaše Apple ID na iTunes Store. vyberte Store > Zobraziť môj účet a kliknite na položku História nákupov. Pre prezeranie informácií o účte musíte byť prihlásený. Zakúpené položky.

Na sťahovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach). vyberte „Nastavenia“ > „Store“. kupovať a sťahovať aplikácie z App Store priamo do vášho iPhone. Aplikácie. kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. prezerať. ktoré do iPhone stiahnete a nainštalujete z App Store. Ak chcete používať App Store. 191 . ktoré ste si kúpili alebo stiahli z iTunes Store na vašom počítači. alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID. musí byť iPhone pripojený na internet. Zmena funkcií je vyhradená. iPhone automaticky preberie vaše Apple ID z iTunes.App Store (obchod s aplikáciami) 23 O aplikácii App Store Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať. Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií V časti „Featured“ (Populárne) si prezerajte nové. prípadne si pozrite „Top 25“. Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu. Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. recenzovať. Pri synchronizácii iPhone môžete inštalovať aj aplikácie. sa budú pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom zálohovať do knižnice iTunes. praktické alebo odporúčané aplikácie. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Viac v časti „Store“ na strane 232. použite vyhľadávanie („Search“).

riaďte sa pokynmi na obrazovke. Potom klepnite na „Hľadať“. „Genius“. Kategórie alebo Top 25. Vyberte si kategóriu alebo spôsob radenia v hornej časti obrazovky. „Top Paid“ (Najlepšie platené) alebo „Top Free“ (Najlepšie zdarma). Prechádzanie pomocou funkcie Genius: Klepnite na „Genius“ a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií. ktorá však vyžaduje Apple ID. Ak chcete zapnúť funkciu Genius. Tento je zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií.Prezeranie aplikácií: Klepnite na Obľúbené. „What’s Hot“ (Horúce novinky). Genius je bezplatná služba. Vyhľadávanie aplikácií: Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov. Na výber máte z možností „New“ (Nové). 192 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) .

namiesto ceny sa na obrazovke s informáciami zobrazí nápis „Installed“ (Nainštalované). Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 193 . Klepnutím dvakrát snímky zväčšíte. Švihnutím prsta doprava lebo doľava zobrazíte ďalšie snímky.Obrazovka „Info“ Pre bližšie informácie o aplikácii. ako sú cena. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú. Odoslanie odkazu na stránku s informáciami o aplikácii v iTunes prostredníctvom emailu: Klepnite na „Tell a Friend“ (Povedať známemu) v dolnej časti „Info“ obrazovky. snímky obrazovky. Zobrazenie snímok aplikácií: Prejdite na spodnú časť obrazovky „Info“. hodnotenia a iné. klepnite na ľubovoľnú aplikáciu v zozname. Čítanie recenzií a prezeranie hodnotení: Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky.

Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). alebo napíšte nepovinný komentár a klepnite na „Report“ (Nahlásiť). Vyberte problém zo zoznamu. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Aplikácia je okamžite po stiahnutí nainštalovaná na iPhone. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. môžete si ju zdarma stiahnuť. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 208. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Redeem“ (Kúpiť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi (Featured) aplikáciami a riaďte sa pokynmi na obrazovke. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do vášho iPhone. Niektoré aplikácie umožňujú nakupovanie v rámci aplikácie. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. 194 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Zakúpenie a stiahnutie aplikácie: 1 Klepnite na cenu (alebo na tlačidlo „Free“ (Zdarma)). Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky alebo odznak na ikone aplikácie na ploche. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Pre ďalšie sťahovania vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Zobrazenie priebehu sťahovania aplikácií: Po spustení sťahovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom priebehu sťahovania. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie App Store. Niektoré aplikácie využívajú „push“ hlásenia. keď aplikácia nie je spustená. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. potom klepnite na „Buy Now“ (Kúpiť). Ak sa jedná o bezplatnú aplikáciu. Môžu vás tak upozorniť na nové informácie aj vtedy. Sťahovanie aplikácií Ak v App Store nájdete aplikáciu. Platené sťahovania sú účtované na vaše Apple ID.Nahlásenie problému: Klepnite na „Nahlásiť problém“ v dolnej časti „Info“ obrazovky. o ktorú máte záujem. Darovanie aplikácie: Klepnite na „Gift This App“ (Darovať túto aplikáciu) v spodnej časti „Info“ obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Nakupovanie v rámci aplikácie môžete zakázať v Nastaveniach.

V prípade. Obnovenie vymazanej aplikácie: Â Na iPhone: Znovu si kúpte aplikáciu (nebude spoplatnená). Akúkoľvek aplikáciu. 2 Klepnite na symbol v rohu aplikácie. ktorú ste si zakúpili v App Store. Ak sa na ikone aplikácie nezobrazí . zrejme nebola stiahnutá z App Store.Ak bolo sťahovanie prerušené. nebude však úplne odstránená z iPhone.) Ak chcete obnoviť dáta aplikácie. ktorá zatiaľ nebola zálohovaná na vašom počítači. Vymazávanie aplikácií Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. ak bol iPhone zálohovaný v iTunes na vašom počítači. 3 Klepnite na „Hotovo“. jej dáta viac nebudú dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. Aplikáciu môžete preinštalovať a dáta obnoviť len v prípade. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). jej dáta viac nebudú dostupné na vašom iPhone. zobrazí sa upozornenie. Viac informácií o vymazávaní celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v častistrana 220. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. že otvoríte iTunes na vašom počítači. kliknite na „Aplikácie“ a zaškrtnite políčko vedľa aplikácie. v zozname zariadení vyberte iPhone. Ak vymažete aplikáciu. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 195 . ktorá tieto dáta obsahuje. Â V iTunes: pripojte váš iPhone k vášmu počítaču. ktorú chcete vymazať. alebo stlačte tlačidlo Domov . alebo je vymazávanie aplikácií obmedzené. musíte obnoviť iPhone zo zálohy. pokiaľ ju znovu nenainštalujete a neobnovíte tieto dáta zo zálohy. (Ak sa pokúsite vymazať aplikáciu. Potom kliknite na „Použiť“. si môžete znovu bezplatne stiahnuť. Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu aplikácie na ploche. Ak vymažete aplikáciu. kým sa nezačne triasť. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281.

ako hodnotíte aplikáciu. pole s prezývkou bude vopred vyplnené. Ak spustíte aplikáciu App Store a je dostupná aktualizácia. Aplikácia App Store zároveň každý týždeň automaticky kontroluje aktualizácie. musíte byť prihlásený na váš účet Apple a zároveň musíte mať recenzovanú položku stiahnutú. nadpis recenzie a voliteľné komentáre k recenzii. Aktualizácie sú nové verzie aplikácií. Ináč budete požiadaný o vytvorenie prezývky hodnotiteľa. ako sa rozhodnete aplikáciu aktualizovať.Písanie recenzií Priamo na iPhone môžete písať a odosielať vlastné recenzie aplikácií. ktoré máte nainštalované. Písanie recenzie: 1 Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. 196 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Aktualizácie aplikácií sa automaticky stiahnu a nainštalujú po tom. ktoré sa dajú kúpiť alebo stiahnuť cez App Store na vašom iPhone alebo cez iTunes Store na vašom počítači. okamžite sa zobrazí obrazovka s aktualizáciami. 2 Na obrazovke s recenziami klepnite na „Napísať recenziu“. 4 Klepnite na Odoslať. Ikona aplikácie App Store na ploche zobrazuje celkový počet dostupných aktualizácií. vašu prezývku. Ak chcete odoslať recenziu. 3 Vyberte počet hviezdičiek (1–5) podľa toho. Ak ste už predtým písali recenzie. Aktualizácia aplikácií Pri každom prístupe k App Store dochádza ku kontrole aktualizácií aplikácií.

2 Klepnutím na aktualizáciu aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o aktualizácii. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 197 . iTunes ho vytvorí. že tento zoznam neexistuje. že vymažete aplikácie z vášho iPhone. ktoré ste si stiahli alebo zakúpili do iPhone s knižnicou iTunes. Aktualizácia všetkých aplikácií: Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. V prípade. Ak chcete aktualizovať aplikácie zakúpené z iného Apple účtu. Aplikácie sa synchronizujú do zoznamu „Applications“ (Aplikácie) vo vašej knižnici iTunes. Stiahnuté aplikácie sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes.Aktualizácia aplikácie: 1 Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. budete pred stiahnutím aktualizácií požiadaný o ID a heslo tohto účtu. Synchronizácia zakúpených aplikácií Po pripojení iPhone k počítaču iTunes synchronizuje aplikácie. 3 Klepnite na „Update“ (Aktualizácia). potom klepnite na „Update All“ (Aktualizovať všetky). Takto môžete pristupovať k stiahnutým položkám aj na vašom počítači a zároveň získate zálohu pre prípad.

Vo výsledkových tabuľkách si pozrite. nebudete prijímať hlásenia pre Game Center.) Hlásenia môžu zahŕňať upozornenia. MobileMe alebo iný Apple účet. môžete si nový vytvoriť v Game Center podľa postupu popísaného nižšie. Získajte bonusové body dosiahnutím konkrétnych cieľov v hre. (Je možné. alebo nájdite iných vhodných protivníkov pomocou funkcie Auto spoluhráč. Napríklad môžete prijať upozornenie. Ak účet Apple ešte nemáte. Vypnutie a zapnutie hlásení: V Nastaveniach vyberte Hlásenia. Ak klepnete na Nepovoliť. Poznámka: Game Center nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jeho obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. ktoré vám oznamujú udalosti Game Center aj vtedy. Ak chcete použiť Game Center. môžete v Game Center použiť toto ID Apple. Pozvite do hry priateľa. Ak už máte účet služby iTunes Store. potrebujete pripojenie na internet a Apple ID. V prípade potreby môžete hlásenia zapnúť neskôr a môžete určiť. kto sú najlepší hráči. zvuky a odznaky ikon. že budete najprv požiadaný o zapnutie Hlásení. či chcete povoliť „push“ hlásenia. ak Game Center práve nepoužívate. že vás priateľ vyzval na hranie hry. 198 . Povolenie hlásení: Klepnite na OK. Vypnutím hlásení vypnete všetky hlásenia pre všetky aplikácie. aké typy hlásení chcete prijímať. Nastavenie Game Center Pri prvom otvorení sa vás Game Center opýta.Game Center 24 O Game Center Objavte nové hry a zdieľajte herné zážitky s priateľmi po celom svete pomocou aplikácie Game Center.

nechajte možnosť Povoliť pozvánky zapnutú. že budete požiadaný o zadanie dodatočných informácií. ktoré hlásenia chcete prijímať v Game Center: V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Game Center a nastavte zvuky. V opačnom prípade ju vypnite. 2 Klepnutím na položku Súhlasím prijmite zmluvné podmienky Game Center. pomocou ktorých vás môžu ostatní kontaktovať v Game Center. Ak nemáte Apple ID. môžete si ho vytvoriť klepnutím na Vytvoriť nový účet. 3 Vykonajte zmeny a klepnite na Hotovo. upozornenia a odznaky. 5 Po nakonfigurovaní účtu klepnite na Ďalej. 2 Klepnite na Zobraziť účet. 3 Zadajte prezývku—meno. Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na banner vášho účtu. klepnite na položku Pridať ďalší email. Ak sa Game Center nezobrazí. zapnite Hlásenia. Je možné. Kapitola 24 Game Center 199 . Pre potvrdenie tejto novej adresy budete musieť odpovedať na email zaslaný na túto adresu. 2 Klepnite na Odhlásiť sa. Â Overenie emailu účtu. ktoré budú ostatní vidieť a podľa ktorého vás budú poznať. Ak nechcete používať adresu Apple účtu používanú pri prihlasovaní. V opačnom prípade ju vypnite. nechajte možnosť Nájsť podľa emailu zapnutú. Prihlásenie použitím iného Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja a potom klepnite na banner účtu v spodnej časti obrazovky. môžete zadať inú adresu. Â Ak chcete. Â Ak chcete pridať ďalšie emailové adresy. Nastavenie informácií o Game Center pre vaše Apple ID: 1 Zadajte Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. aby vás ostatní užívatelia mohli nájsť podľa emailovej adresy.Vyberte. 3 Zadajte nové Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. 4 Úprava nastavení Game Center: Â Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok do hry od iných užívateľov.

Hry

Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.

Kupovanie a sťahovanie hier
Časť Game Center služby App Store zobrazuje hry, ktoré spolupracujú s Game Center. Kupovanie a sťahovanie hier: Klepnite na Hry a potom klepnite na Nájsť Game Center hry. V tejto časti si môžete prezerať, kupovať a sťahovať hry. Ak ste nezadali informácie o kreditnej karte pre vaše Apple ID, budete pred zakúpením a stiahnutím hier vyzvaný zadať tieto informácie. Viac v časti kapitola 23, „App Store (obchod s aplikáciami),“ na strane 191. Ak si chcete kúpiť hru, ktorú má váš priateľ, klepnite na hru na „info“ obrazovke vášho priateľa a prejdete priamo na túto hru v App Store.

Hranie hier
Na obrazovke Hry sa zobrazia hry, ktoré ste si stiahli z App Store. Pri každej z týchto hier sú uvedené vaše výsledky a umiestnenie medzi všetkými hráčmi tejto hry. Získanie informácií o hre: Klepnite na Hry a potom klepnite na hru. Ak sú k dispozícii, môžete si zobraziť výsledkové tabuľky, pozrieť si svoje výsledky pre danú hru a zistiť, kto hral túto hru naposledy.

Hranie hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a klepnite na Hrať. V závislosti od hry sa na ploche môžu zobraziť pokyny alebo iné informácie, prípadne si tu môžete pozrieť výsledkové tabuľky a výsledky, nastaviť možnosti hry a spustiť hru pre jedného alebo viacerých hráčov. Ak chcete hrať proti iným, môžete buď pozvať priateľa, alebo použiť funkciu Auto spoluhráč, vďaka ktorej vám Game Center automaticky vyhľadá spoluhráčov. Informácie o vytváraní priateľov v Game Center nájdete v časti „Priatelia“ na strane 202.

200

Kapitola 24 Game Center

Pri hrách pre viacero hráčov môžete odoslať pozvánku na hru z obrazovky Priatelia. Pozvanie priateľa na hru pre viacerých hráčov z obrazovky Priatelia: 1 Klepnite na Priatelia v dolnej časti obrazovky. 2 Vyberte priateľa. 3 Vyberte hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, môžete si vybrať, ktorých hráčov chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. 4 Zadajte a odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá ostatnými. 5 Spustite hru. Ak priateľ nie je dostupný, alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť Auto spoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa. Ostatní hráči môžu na hranie hier pozvať vás. Odpovedanie na pozvánku na hranie hry: V zobrazenom upozornení klepnite na Prijať alebo Zamietnuť. Hry pre viacero hráčov môžete zakázať v nastaveniach Obmedzení. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Vypnutím možnosti Povoliť pozvánky v nastaveniach Game Center môžete zabrániť pozývaniu na hranie hier ostatnými spoluhráčmi. Viac v časti „Informácie o vašom stave a účte“ na strane 204. Návrat do Game Center: Stlačte tlačidlo Domov a na ploche klepnite na Game Center. Môžete tiež dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo Domov a v zozname naposledy používaných aplikácií klepnúť na ikonu Game Center.

Výsledkové tabuľky
Niektoré hry ponúkajú jednu alebo viac výsledkových tabuliek s umiestneniami hráčov danej hry spolu s bodmi, časmi alebo inými mierami herného úspechu. Zobrazenie výsledkovej tabuľky hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Tabuľka. Výsledkové tabuľky môžete niekedy zobraziť aj v rámci hry. Ak má hra obmeny (napríklad Ľahká, Normálna a Ťažká), na obrazovke Kategórie môžete vybrať výsledkovú tabuľku pre hru ako takú, alebo pre jednu z týchto obmien. Výsledková tabuľka obsahuje umiestnenie vašich priateľov a všetkých hráčov. Niekedy môžete zobraziť štatistiky výsledkovej tabuľky za určité časové obdobie, napríklad dnes, tento týždeň, alebo všetky. Otočte iPhone naležato a zobrazíte výsledkovú tabuľku na šírku. Spustenie hry z výsledkovej tabuľky: Klepnite na Hrať v pravom hornom rohu.
Kapitola 24 Game Center 201

Výsledky
V niektorých hrách získate za dosiahnutie špecifických výsledkov bonusové body. Zobrazenie možných výsledkov pre hru: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Výsledky. Pre každý výsledok zobrazí Game Center počet udeľovaných bonusových bodov a či ste daný výsledok dosiahli alebo nie. Celkový počet bodov získaných za výsledky sa nachádza v hornej časti. Bonusové body za každý konkrétny výsledok môžete získať iba raz. Výsledky je niekedy možné zobraziť aj v rámci hry.

Naposledy hrané
Niektoré hry vám umožňujú zobraziť vašich priateľov, ktorí danú hru nedávno hrali. Zobrazenie priateľov, ktorí nedávno hrali hru: Klepnite na Hry, klepnite na hru a potom klepnite na Naposledy hrané. Získanie informácií o hráčovi: Klepnite na meno hráča v zozname.

Priatelia

Vďaka Game Center budete v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča. Pridanie priateľa do Game Center: 1 Klepnite na Priatelia alebo Žiadosti. 2 Klepnite na + a zadajte emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Počas písania sa zobrazujú zhodné adresy a mená z vašich kontaktov. Klepnutím na kontakt pridáte danú osobu do vašej žiadosti. Klepnutím na môžete prezerať vaše kontakty. Ak chcete pridať niekoľko priateľov naraz, zadajte ďalšie kontakty. 3 Napíšte správu žiadosti a klepnite na Odoslať. Aby sa osoba stala vaším priateľom, musí prijať vašu žiadosť. Iní hráči môžu poslať žiadosť vám. Po prijatí upozornenia môžete žiadosť prijať priamo z upozornenia, alebo ho môžete zatvoriť a odpovedať neskôr z obrazovky Žiadosti. Odznak na tlačidle Žiadosti zobrazuje počet nevybavených žiadostí o priateľstvo.

202

Kapitola 24 Game Center

Odpovedanie na žiadosť o priateľstvo: Klepnite na Žiadosti, klepnite na meno osoby, ktorá vám žiadosť poslala a potom klepnite na Prijať, Ignorovať alebo Nahlásiť problém. Ak hráč prijme žiadosť od iného hráča, stávajú sa priateľmi. Mená priateľov sa zobrazia na obrazovke Priatelia. Získanie informácií o priateľovi: Klepnite na meno priateľa. Vyhľadávanie priateľov: Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na pole vyhľadávania a začnite písať. Počas písania sa vám budú zobrazovať priatelia, ktorí sa zhodujú so zadaným textom. Stránka s informáciami o priateľovi zobrazuje informácie o počte jeho priateľov (vrátane vás), počte rôznych hier, ktoré priateľ hral a výsledky, ktoré už v hrách dosiahol. Obrazovka s informáciami môže tiež obsahovať: Â Hry, ktoré ste hrali spolu
 Hry, ktoré máte spoločné  Iné hry, ktoré má váš priateľ

Klepnutím na hru v ľubovoľnom zozname zobrazíte vašu pozíciu a pozíciu priateľa v celkovej výsledkovej tabuľke a dosiahnuté úspechy v danej hre. Pozvanie priateľa na hranie hry: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a na hru a nakoniec na Hrať. Viac v časti „Hranie hier“ na strane 200. Odstránenie priateľa: Klepnite na Priatelia, klepnite na meno, potom klepnite na Zrušiť priateľstvo a nakoniec na Odstrániť. Ak sa hráč začal správať urážlivo, alebo sa iným spôsobom správa nevhodne, môžete nahlásiť problém. Nahlásiť problém s priateľom: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na „Nahlásiť problém“. Popíšte problém a klepnutím na Nahlásiť odošlite správu. Ak v nastaveniach vypnete možnosť Hry pre viac hráčov, nebudete môcť odosielať ani prijímať pozvánky na hranie hier. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214.

Kapitola 24 Game Center

203

Informácie o vašom stave a účte

Obrazovka Ja obsahuje súhrn informácií o vašich priateľoch, hrách a výsledkoch. Do textového poľa v strede obrazovky môžete zadať správu o vašom aktuálnom stave. Váš stav sa spolu s vašou prezývkou zobrazí na obrazovke Priatelia ostatných hráčov. Zmena stavu: Klepnite na stavové pole a pomocou klávesnice zadajte alebo aktualizujte váš stav. Zobrazenie informácií o vašom účte: Klepnite na banner účtu a potom na Zobraziť účet. Môžete meniť alebo aktualizovať nasledujúce nastavenia:
 Prezývka  Povoliť pozvánky  Nájsť ma podľa emailu  Vaša emailová adresa pre Game Center  Ďalšie emailové adresy

Po dokončení klepnite na „Hotovo“. Môžete sa tiež odhlásiť a prihlásiť na iný účet, alebo si vytvoriť nový účet. Odhlásenie: Klepnite na banner účtu a potom na Odhlásiť sa. Ak sa chcete prihlásiť na iný účet, zadajte prihlasovacie meno a heslo a klepnite na Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nový účet, klepnite na položku Vytvoriť nový účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

204

Kapitola 24 Game Center

Režim Lietadlo Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie iPhone tak. Wi-Fi. Aktivácia režimu Lietadlo: Klepnite na Nastavenia a zapnite Režim lietadlo. konfigurovať sieťové pripojenie a meniť ďalšie nastavenia iPhone. Ak je režim lietadlo spustený. iPhone nebude vysielať žiadny telefonický. aby sa znížili možné interferencie s prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením. v dôsledku čoho nebudú prístupné mnohé funkcie iPhone. V režime „lietadlo“ nie je možné:  Uskutočňovať alebo prijímať telefonické hovory  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Počúvať odkazy v službe „Visual Voicemail“  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať kontakty. ani Bluetooth signál a ani nebude prijímať GPS signál.Nastavenia 25 Nastavenia vám umožňujú meniť nastavenia aplikácií vo vašom iPhone. kalendáre a záložky (len pre MobileMe) s MobileMe alebo Microsoft Exchange  Posielať a prijímať textové a MMS správy  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center 205 . nastaviť dátum a čas. rádiový. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol .

je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a nariadeniami. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone.Ak to letecká spoločnosť povoľuje. 206 Kapitola 25 Nastavenia . Wi-Fi Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie iPhone na internet pomocou miestnych WiFi sietí v okolí. kalendáre a záložky (len u MobileMe) s kontami MobileMe alebo Microsoft Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center Je možné. alebo máte Wi-Fi vypnuté. Ak nie sú v oblasti dostupné žiadne Wi-Fi siete. Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi: V Nastaveniach vyberte Wi-Fi a zapnite alebo vypnite ho. môžete vo vašom iPhone:  Počúvať hudbu a pozerať videá  Prehrávať už doručené odkazy služby „Visual Voicemail“  Prezerať si váš kalendár  Snímať alebo prehrávať fotografie a videá (iPhone 4 alebo novšie modely)  Používať budík  Používať stopky alebo časovač  Používať kalkulačku  Písať si poznámky  Nahrávať hlasové poznámky  Používať kompas  Čítať textové a emailové správy uložené vo vašom iPhone Ak je dostupná Wi-Fi sieť. môžete znovu zapnúť Wi-Fi a:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky na internete  Synchronizovať svoje kontakty. že je dostupná). iPhone sa pripojí na internet cez vašu mobilnú dátovú sieť (v prípade.

klepnite na Zabezpečenie. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. zvoľte „Wi-Fi“ > „Iná“ a zadajte meno siete. sú označené ikonou zámky . heslo a typ zabezpečenia danej siete. Informácie o potrebných nastaveniach získate od správcu siete. aby vyžadoval vaše potvrdenie pri pripájaní sa k novej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť pripojenie“. z ktorých si môžete vybrať. kým iPhone vyhľadá všetky dostupné siete a potom vyberte sieť. Čím viac paličiek vidíte. tým je signál silnejší. Nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť VPN. (Siete. Niektoré Wi-Fi siete môžu vyžadovať zadanie alebo zmenu ďalších nastavení. napríklad pri používaní aplikácií ako Safari alebo Mail a súčasne nie ste v dosahu už používanej Wi-Fi siete. aby iPhone vyhľadával ďalšie siete. Ak vybraná sieť vyžaduje heslo.) Ak je funkcia „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť alebo mobilná dátová sieť nie je v dosahu. Upravenie nastavení pre pripájanie sa k Wi-Fi sieti: Vyberte Wi-Fi. ku ktorej ste už boli pripojený. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete. Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi. Vypnutie pripájania iPhone k už použitej sieti: Vyberte Wi-Fi a klepnite na symbol vedľa siete. Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“. Kapitola 25 Nastavenia 207 . ako napríklad ID klienta alebo statickú IP adresu. Ak je to potrebné. ktoré vyžadujú heslo. ktorá nie je zobrazená v zozname nájdených sietí. Ak sa pokúšate pripojiť na internet. musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi manuálne. VPN Toto nastavenie sa zobrazí. chvíľu počkajte. iPhone zobrazí zoznam všetkých dostupných Wi-Fi sietí. potom klepnite na symbol vedľa siete. keď bude v jej dosahu. zobrazuje ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky intenzitu signálu Wi-Fi. Nastavenie iPhone tak. zadajte heslo a klepnite na Pripojiť (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámky ). Viac v časti „Sieť“ na strane 211.Pripojenie k sieti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. týmto nastavením zabezpečíte. Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti: Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti. ak máte na vašom iPhone nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). potom klepnite na typ zabezpečenia siete a zadajte heslo.

ktoré chcete vypnúť alebo zapnúť. ktoré je možné použiť na telefonovanie. službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. môžete hlásenia vypnúť. Hlásenia „push“ vás upozornia na nové informácie aj vtedy. pripomienok alebo odznakov v jednotlivých aplikáciách: Klepnite na Hlásenia. Poznámka: V závislosti od vášho operátora bude zrejme potrebé aktivovať Zdieľanie internetu predtým.Zdieľanie internetu Nastavenia zdieľania internetu sa zobrazia v najvyššej úrovni nastavení a aj v časti Všeobecné > Sieť. že ste mimo dosahu siete vášho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete. 208 Kapitola 25 Nastavenia . alebo chcete predĺžiť výdrž batérie. Pre informácie o mimosieťovom pokrytí a aktivácii služby roaming sa informujte u vášho mobilného operátora. ktorá využíva službu hlásení Apple Push. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom vášho operátora. Game Center). alebo navštívte jeho webovú stránku. Hlásenia Toto nastavenie sa zobrazí po otvorení aplikácie (napr. Vypínanie a zapínanie zvukov. Operátor Táto položka sa zobrazí na GSM modeloch v prípade. Telefonovať môžete len u tých operátorov. Hlásenia závisia od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky. ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. ak aplikácia nie je spustená. Výber operátora: Vyberte Operátor a vyberte sieť. Ak nechcete byť upozorňovaný na nové informácie. Zapínanie a vypínanie všetkých hlásení: Klepnite na Hlásenia a vypnite alebo zapnite hlásenia. vyberte zo zoznamu niektorú aplikáciu a typy hlásení. ktorú chcete používať. ako sa nastavenia služby zobrazia na tomto mieste. Služba môže byť spoplatnená. prípadne odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche. Viac v časti „Sieť“ na strane 211.

Ak je iPhone v tichom režime. V prípade. na obrazovke vášho iPhone sa objaví nápis „Žiadna sieť“ a nebude možné uskutočňovať a prijímať hovory či odkazy.Akonáhle vyberiete sieť. Povolenie úprav hlasitosti vyzváňania a upozornení použitím tlačidiel hlasitosti: Vyberte Zvuky a zapnite možnosť „Upravovať tlačidlami“. klepnite na Zvonenie a vypnite alebo zapnite jednotlivé položky . Tlačidlá hlasitosti nemajú vplyv na hlasitosť vyzváňania alebo upozornení. Ak chcete. Ak chcete. Nastavenie zvonenia: Vyberte Zvuky > Zvonenie. ak práve počúvate hudbu. upozornenia ani zvukové efekty. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Stlačte prepínač Zvoniť/Ticho na boku vášho iPhone. Zmena hlasitosti vyzváňania a upozornení: Vyberte Zvuky a nastavte intenzitu potiahnutím posuvníka. aby iPhone vibroval v tichom režime. použite tlačidlá na boku iPhone. Za každých okolností však prehráva zvuk budíka nastavený v aplikácii Hodiny. neprehráva žiadne zvonenia. že je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“. aby iPhone vibroval v hlasnom režime. Ak vybraná sieť nie je dostupná. prehrávate video alebo telefonujete. vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom Tichý režim . aby sieť za vás vyberal iPhone. Na iPhone môžete nastaviť zvuky pre:  Prichádzajúci hovor  Prichádzajúcu textovú správu  Prichádzajúci odkaz  Prichádzajúcu emailovú správu  Odchádzajúcu emailovú správu  Upozornenie na stretnutie  Zamknutie iPhone  Písanie na klávesnici Kapitola 25 Nastavenia 209 . iPhone bude používať už len túto sieť. iPhone prehráva zvuky upozornení a zapnuté zvukové efekty. Ak je tlačidlom Zvoniť/Ticho nastavený hlasný režim. Nastavenie vibrovania iPhone pri prichádzajúcom hovore: Vyberte Zvuky. Nastavenie zvukov upozornení a zvukových efektov: Vyberte Zvuky. alebo sa pripájať na internet cez mobilnú dátovú sieť. Ak chcete. vyberte v Nastaveniach siete Automaticky. vypnite alebo zapnite Vibrovať pod nadpisom Zvonenie .

stlmte jas obrazovky. hodnotu ktorého získava pomocou vstavaného senzora. bezpečnosti a ďalšie nastavenia systému iOS. Ak je funkcia Automatický jas zapnutá. 210 Kapitola 25 Nastavenia . iPhone sám nastavuje jas obrazovky podľa aktuálneho osvetlenia. zdieľania. videí. Nastavenie jasu obrazovky: Vyberte Jas a prstom potiahnite ovládací prvok. alebo použite funkciu Automatický jas. počas ktorého nebude nutné iPhone nabíjať. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a vynulovať rôzne nastavenia iPhone Informácie Pre informácie o iPhone vyberte Všeobecné > Informácie a dozviete sa:  Názov siete mobilného operátora  Počet skladieb. fotografií a aplikácií  Celkovú kapacitu pamäte  Kapacitu voľného miesta  Verziu softvéru  Operátora  Model a sériové čísla  Adresy Wi-Fi a Bluetooth  GSM modely: IMEI (International Mobile Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card)  CDMA model: MEID (Mobile Equipment Identifier)  Verziu firmvéru modemu mobilného vysielača  Právne informácie  Regulačné informácie Štatistiky používania Zobrazenie percentuálneho stavu nabitia batérie: Vyberte Všeobecné > Použitie a zapnite funkciu Percentá batérie. Automatické nastavovanie jasu na iPhone: Vyberte Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. Pre predĺženie času. Pozadie Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre plochu. Všeobecné Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete.Jas Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38.

 Množstvo dát odoslaných a prijatých cez mobilnú dátovú sieť.Dobu. keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. ako je načítavanie emailových správ. Ak je funkcia Mobilné dáta vypnutá. Sieť V Nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie. vrátane času. Dátový roaming si vypnite napríklad vtedy. čím vynulujete dátové a časové štatistiky. keď sa na ňom vykonávajú úlohy na pozadí. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. Vynulovanie štatistík používania: Klepnite na Všeobecné > Štatistiky a ďalej na Vynulovať štatistiky. počas ktorého bol iPhone zapnutý. ako dlho bol iPhone odomknutý alebo v pohotovostnom režime. Tu môžete vidieť:  Použitie . pristupovať k nastaveniam Wi-Fi.  Prevolaný čas pre aktuálne obdobie a pre celú dobu používania. kedy bol iPhone v režime spánku. Pokiaľ často telefonujete.Zobrazenie štatistík používania: Vyberte Všeobecné > Štatistiky. až kým sa nepripojíte k Wi-Fi sieti. iPhone je aktívny vždy. počas ktorej bol iPhone aktívny a používaný od posledného plného nabitia. môžete predĺžiť výdrž batérie tak. nebudete mať prístup na internet. že vypnete 3G. vrátane vytáčania alebo prijímania hovorov. ale môže znížiť výdrž batérie. iPhone je aktívny aj vtedy. používania emailov. V pôvodnom nastavení sú Mobilné dáta zapnuté. Použitie 3G vedie v mnohých prípadoch k rýchlejšiemu sťahovaniu dát z internetu. že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora. alebo vypnúť a zapnúť dátový roaming.  Pohotovostný režim – Čas od posledného úplného nabitia. Dátový roaming umožňuje prístup na internet a k odkazom služby „Visual Voicemail“ cez mobilnú dátovú sieť v prípade. Štatistiky týkajúce sa toho. Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Dátový roaming. Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Mobilné dáta. Kapitola 25 Nastavenia 211 . keď ho používate. Zapnutie alebo vypnutie 3G (GSM modely): Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite funkciu 3G. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. nebudú vynulované. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Zdieľanie internetu: Vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu a vypnite alebo zapnite túto funkciu. prehliadania webu alebo používania iných funkcií iPhone. odosielania a prijímania textových správ. počúvania hudby.

Bluetooth iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Potom klepnite na Vymazať VPN v dolnej časti obrazovky. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. Kompas a aplikáciám tretích strán. sa poraďte s vaším správcom siete. miestnych Wi-Fi sietí (v prípade. získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. ktorým môžete vypnúť a zapnúť VPN. ktorú chcete aktualizovať. Dáta získané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy. PPTP alebo Cisco IPSec. Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií cez verejnú sieť. Vypnutie alebo zapnutie VPN: Vyberte VPN a klepnutím vypnite alebo zapnite VPN. že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Vymazanie VPN konfigurácie: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím na modrú šípku pri názve konfigurácie prejdite na obrazovku danej konfigurácie. ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu. týkajúcich sa nastavení. v stavovom riadku sa zobrazí .Pridanie novej konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu VPN. založených na určovaní polohy. iPhone je schopný pripojiť sa k sieťam VPN používajúcim protokoly L2TP. ak chcete cez iPhone pristupovať k vašim pracovným emailom. VPN funguje cez Wi-Fi aj cez mobilné dátové pripojenie. Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth: Vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite alebo zapnite Bluetooth. Väčšinou je možné pre iPhone použiť tie isté nastavenia pre VPN ako na vašom počítači. Viac v časti „Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov “ na strane 71. ako sú napríklad náhlavné sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free telefonovanie. Fotoaparát. Zmena konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím vyberte konfiguráciu. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete. VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu. Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple. 212 Kapitola 25 Nastavenia . Po zadaní nastavení VPN sa v Nastaveniach zobrazí prepínač. Lokalizačné služby Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Mapy. O informáciách.

akým spôsobom tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe. Nastavenie obsahu. nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne slúchadiel iPhone počas počúvania hudby alebo telefonovania. znamená to. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a textové správy. v ktorom prebehne vyhľadávanie: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. mali by ste si prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. 2 Dotknite sa tlačidla vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol. Ikona sa zobrazí pri každej aplikácii. 2 Klepnutím na položku ju označíte alebo zrušíte jej označenie. Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán. Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate.Každá aplikácia. že sa ju nejaká aplikácia pokúsi použiť. Predĺžite tak výdrž batérie. že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou manipuláciou vypne displej iPhone. ktorá využíva lokalizačné služby. či sú pre danú aplikáciu lokalizačné služby zapnuté alebo vypnuté. Kapitola 25 Nastavenia 213 . V pôvodnom nastavení sú všetky kategórie vyhľadávania zapnuté. vypnite ju. Nastavenie poradia zobrazenia kategórií pri vyhľadávaní: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre vybrané aplikácie: Vypnite alebo zapnite lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete. Ak nechcete povoliť používanie lokalizačných služieb pre niektoré z aplikácií alebo pre žiadnu z nich. Vyhľadávanie Spotlight V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah. Zistíte tak. ktorý bude prehľadávaný a meniť usporiadanie výsledkov vyhľadávania. po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie a vyberte čas. ktoré používajú lokalizačné služby. sa zobrazí na obrazovke nastavení lokalizačných služieb. Táto obrazovka zobrazuje. Nastavenie času. môžete túto funkciu vypnúť. ktorá si za posledných 24 hodín vyžiadala vašu polohu. Uzamykanie Keď sa iPhone zamkne. budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v prípade. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre všetky aplikácie: Vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby a vypnite alebo zapnite túto službu.

Ak heslo zabudnete. alebo úplne zakázať prístup na YouTube. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Vypnutie uzamykania heslom: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. Toto napríklad umožňuje rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch. tvorené kombináciou číslic. Nastavenie času. Klepnite na Vyžadovať heslo a potom zvoľte čas. Zmena hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. Obmedzenia Na iPhone je možné nastaviť obmedzenie používania niektorých aplikácií a obsahu prehrávača iPod. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. počas ktorého bude musieť byť iPhone zamknutý. zadajte vaše heslo. klepnite na Vypnúť heslo a potom znovu zadajte heslo. zadajte vaše heslo a klepnite na Vymazať dáta pre zapnutie tejto funkcie. písmen.Uzamykanie heslom iPhone je pri kúpe nastavený tak. musíte obnoviť softvér vášho iPhone. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie. Zapínanie a vypínanie jednoduchého hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Jednoduché heslo. zadajte vaše heslo a klepnite na Zmeniť heslo. Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. 214 Kapitola 25 Nastavenia . aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). interpunkcie a špeciálnych znakov. Znovu zadajte vaše staré heslo a potom dvakrát zadajte nové heslo. vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. aby vyžadoval heslo pre odomknutie. po ktorom sa bude pre odomknutie vyžadovať heslo: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše heslo. Vypínanie a zapínanie hlasového vytáčania: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Hlasové vytáčanie. Nastavením hesla zapnete ochranu dát. Dôležité: Na iPhone 3GS musíte pri zapnutí ochrany dát obnoviť softvér iOS. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované všetky nastavenia.

Nie je možné prezerať. Pri prvom zapnutí sú všetky položky zapnuté (nie sú obmedzené). Vypnutie obmedzení: Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a zadajte heslo. 2 Zadajte štvormiestne heslo. 3 Znovu zadajte štvormiestne heslo. Nastavenie obmedzenia aplikácií: Klepnutím na jednotlivé položky vypnete a zapnete ich obmedzenia. FaceTime Služba iTunes Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Safari je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy. Klepnite na Zakázať obmedzenia a znovu zadajte heslo. Klepnite na položku pre jej zapnutie alebo vypnutie a obmedzenie jej používania. Prezerať si obsah na internete je stále možné prostredníctvom iných aplikácií tretích strán. musíte obnoviť softvér vášho iPhone pomocou iTunes. Inštalácia aplikácií Safari Kapitola 25 Nastavenia 215 . Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. YouTube Fotoaparát je vypnutý a jeho ikona je odstránená z plochy. Fotoaparát Nemôžete vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime (iPhone 4). aj keď je Safari zakázané. Nie je možné prezerať si obsah na internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips. Dôležité: Ak zabudnete heslo. Nemôžete fotografovať.Zapnutie obmedzení: 1 Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a klepnite na Povoliť obmedzenia. Nemôžete inštalovať aplikácie na iPhone. iTunes Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií. kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah. Ping Služba App Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. YouTube je zakázané a ikona YouTube je odstránená z plochy.

Nastavte obmedzenia použitím hodnotiaceho systému tej ktorej krajiny pre nasledujúce kategórie obsahu:  Hudba a podcasty  Filmy  TV seriály  Aplikácie Napríklad v USA môžete povoliť len filmy s hodnotením PG a nižším . 216 Kapitola 25 Nastavenia . Obmedzenie hier pre viacerých hráčov: Vypnite Hry pre viac hráčov. Ak je Pridávanie priateľov vypnuté. kontakty. kontakty. upravovať alebo vymazávať účty.Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone. Vymazávanie aplikácií Aktuálne nastavenia lokalizačných služieb a nastavenia Nájsť môj iPhone (v MobileMe účtoch v časti „Mail. Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté. kalendáre sú zamknuté a nie je možné pridávať. kalendáre“) sú zamknuté a nie je možné ich meniť. Ak je táto funkcia zapnutá.klepnite na Filmy a zo zoznamu vyberte PG. Počas upravovania plochy sa na ikonách aplikácií nezobrazí . Účty Obmedzenie nakupovania v rámci aplikácií: Vypnite Nakupovanie v aplikáciách. Lokalizačné služby Aktuálne nastavenia Mail. nie je možné odosielať žiadosti na hry. Poznámka: Nie všetky krajiny alebo oblasti majú takýto hodnotiaci systém. Obmedzenie pridávania priateľov: Vypnite Pridávanie priateľov. môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi. Obmedzený obsah sa nezobrazí na iPhone. Ak je Pridávanie priateľov zapnuté. nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať priateľské žiadosti. odosielať či prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center. môžete nakupovať dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store. Nastavenie obmedzení obsahu: Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu.

Dátum a čas
Tieto nastavenia sa vzťahujú na čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky, svetový čas a kalendáre. Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach.) Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a času v iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a zapnite Nastaviť automaticky. Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas. Manuálne nastavenie dátumu a času: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite Nastaviť automaticky. Klepnite na Časové pásmo a zadajte meno hlavného mesta vášho časového pásma. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.

Klávesnica
Vypnutie alebo zapnutie funkcie Auto kapitalizácia (veľké písmená za interpunkčným znamienkom): Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite funkciu Auto kapitalizácia. Štandardne je iPhone nastavený tak, aby menil prvé písmená slov na veľké v prípade, že napíšete interpunkčné znamienko, ktoré znamená koniec vety alebo nový riadok. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Auto opravy. iPhone je prednastavený tak, že ak má predvolená klávesnica jazyka, ktorý ste vybrali, k dispozícii slovník, iPhone bude počas písania navrhovať opravy alebo celé slová. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Skontrolovať pravopis. Kontrola pravopisu podčiarkuje počas písania slová s preklepmi. Pre zobrazenie navrhovaných opráv klepnite na podčiarknuté slovo. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Nastavenie používania klávesu Caps lock: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Povoliť Caps lock. Ak aktivujete Caps lock a počas písania na klávesnici dvakrát klepnete na kláves Shift , všetky ďalšie zadané písmená budú veľké. Ak je Caps lock zapnutý, kláves Shift zmení farbu na modrú. Zapnutie alebo vypnutie skratky „.“: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite skratku „.“ .

Kapitola 25 Nastavenia

217

Skratka „.“ vám umožňuje počas písania klepnutím dvakrát na medzerník vložiť na koniec vety bodku nasledovanú medzerou. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a zo zoznamu vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných klávesniciach, pozrite si časť Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“, potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie Upraviť slovník užívateľa sa zobrazí v prípade, že máte zapnutú ktorúkoľvek z nasledujúcich klávesníc: Â Čínska - zjednodušená (Pinyin)
 Čínska - tradičná (Pinyin)  Čínska - tradičná (Zhuyin)  Japonská (Romaji)  Japonská (Ten Key)

Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Klepnite na +, klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Potom klepnite na pole Yomi, Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Viac v časti Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272.

Medzinárodné
Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel vašej krajiny alebo oblasti.
218 Kapitola 25 Nastavenia

Nastavenie jazyka iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Potom klepnite na Hotovo. Nastavenie jazyka funkcie Ovládanie hlasom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom a vyberte jazyk. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a potom vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní medzinárodných klávesníc, pozrite si Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Medzinárodné klávesnice, potom klepnite na Upraviť a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje virtuálne rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a nastavte lokalitu. Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy dní a mesiacov v natívnych iPhone aplikáciách. Nastavenie formátu kalendára: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte formát.

Prístupnosť
Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete používať. Viac v časti kapitola 29, „Prístupnosť,“ na strane 251.

Profily
Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.

Kapitola 25 Nastavenia

219

Obnova iPhone
Obnovenie všetkých nastavení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť všetky nastavenia. Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné. Informácie (napríklad kontakty a kalendáre) a médiá (napríklad skladby a videá) nebudú ovplyvnené. Vymazanie celého obsahu iPhone a všetkých nastavení: Pripojte iPhone k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na „Vymazať celý obsah a nastavenia“. Týmto budú vynulované všetky nastavenia a všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Obnova nastavení siete: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť nastavenia siete. Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a položka „Potvrdiť pripojenie“ zostanú zapnuté. Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, vyberte Nastavenia > Všeobecné > Profil, klepnite na profil a potom na Odstrániť. Obnova slovníka klávesnice: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť slovník klávesnice. Do slovníka klávesnice sa slová pridávajú v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice. Obnova tohto slovníka vymaže všetky slová, ktoré boli doň pridané. Obnova pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť rozloženie plochy. Vynulovanie zobrazovania lokalizačných upozornení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia. Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácií (napríklad Fotoaparát, Kompas alebo Mapy) na používanie lokalizačných služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie o používanie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné upozornenia (znovu sa budú zobrazovať žiadosti pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia.

220

Kapitola 25 Nastavenia

Mail, kontakty, kalendáre

Pomocou nastavení pre aplikácie Mail, kontakty, kalendáre nastavíte účty a zapnete v iPhone účty a zapnete konkrétne služby vybraných účtov (ako je pošta, kontakty, kalendáre, záložky alebo poznámky): Â Microsoft Exchange (pošta, kontakty a kalendáre)
 MobileMe (pošta, kontakty, kalendáre, záložky, poznámky a Nájsť môj iPhone)  Google (pošta, kalendáre a poznámky)  Yahoo! (pošta, kalendáre a poznámky)  AOL (pošta a poznámky)  Ďalšie emailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP  Účty LDAP alebo CardDAV pre Kontakty  Účty typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) pre aplikáciu Kalendár

Účty
Časť Účty vám umožňuje vytvárať na vašom iPhone účty. Po klepnutí na túto sekciu sa zobrazia nastavenia špecifické pre typ zakladaného účtu. Informácie potrebné na vytvorenie emailového účtu získate u poskytovateľa služby alebo správcu siete. Viac informácií nájdete v časti: Â „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27
 „Pridávanie kontaktov“ na strane 233  „Odoberanie kalendárov“ na strane 128

Zmena nastavení účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vykonajte potrebné zmeny. Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone nie sú synchronizované s počítačom, takže môžete prispôsobiť svoje účty na prácu s iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili nastavenia účtov vo vašom počítači. Vypnutie služby účtu: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, vyberte účet a vypnite službu účtu (napríklad Mail, Kalendáre alebo Poznámky). Ak je služba účtu vypnutá, iPhone nebude zobrazovať ani synchronizovať informácie s touto službou účtu až do jej opätovného zapnutia. Zmena rozšírených nastavení: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a urobte jeden z nasledujúcich úkonov:
 Ukladanie rozpísaných, odoslaných a vymazaných správ na iPhone alebo vzdialene

na serveri (len účty IMAP) nastavíte klepnutím na Rozšírené a výberom Rozpísané správy, Odoslané správy alebo Vymazané správy. Ak sa rozhodnete ukladať správy na váš iPhone, budete si ich môcť prezerať aj v prípade, že iPhone nebude pripojený na internet.

Kapitola 25 Nastavenia

221

nebudete mať naň prístup z vášho iPhone. Zapnutie funkcie „push“: Vyberte „Mail. Všetky emaily a informácie o kontaktoch. Mail Nastavenia Mailu sa okrem výnimiek vzťahujú na všetky účty. nevykonávajte túto kontrolu príliš často. 222 Kapitola 25 Nastavenia . Čas. kontakty.  Nastavenia emailového servera zmeníte klepnutím na Host. ako často chcete sťahovať dáta pre všetky účty. Yahoo! alebo akýkoľvek iný „push“ účet. získané synchronizáciou s účtom. Potom nastavte časový interval: Nikdy. Pre určenie intervalu. kontakty. Ak niektorý účet vymažete. v ktorom bude táto kontrola prebiehať. ktoré ju nepodporujú. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. môžete naďalej prijímať dáta . kalendároch a záložkách. klepnite na Rozšírené. Ak chcete. Ak chcete zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií. Nastavenie intervalu pre sťahovanie a kontrolu dát: Zvoľte „Mail. Nastavenie funkcie Push na Vyp. jeden deň.t. ktoré máte nastavené na iPhone. po ktorom budú správy odstránené z aplikácie Mail v iPhone. budú z vášho iPhone vymazané. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie.  Úprava nastavenia SSL a hesla. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. „Push“ účty automaticky doručia do iPhone nové informácie. Vymazaním účtu však neodstránite účet alebo s ním súvisiace informácie z počítača. akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym oneskorením). alebo predĺžiť výdrž batérie. kalendáre“.j. Meno a Heslo pod nadpisom Server prichádzajúcej pošty alebo Server odchádzajúcej pošty. Vymazanie účtu z iPhone: Zvoľte „Mail. týždeň alebo mesiac. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a vyberte. kontakty. prípadne používate účty. Ak chcete. (alebo funkcie Fetch na Manuálne na obrazovke Načítanie dát) je nadradené nastaveniam jednotlivých účtov. nenastavujte tento interval na príliš krátky. nastavíte klepnutím na Rozšírené a potom klepnutím na Odstrániť. môžete funkciu „Push“ vypnúť. použite položku „Načítanie dát“. klepnutím vyberte požadovaný účet a klepnite na „Vymazať účet“ v dolnej časti obrazovky. Ak je funkcia „Push“ vypnutá. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. Načítanie dát Nastavenie Push vám na iPhone umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu push pre MobileMe. Microsoft Exchange. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a klepnutím zapnite funkciu „Push“.

napríklad pri odosielaní fotografií z aplikácie Fotky alebo po klepnutí na emailovú adresu firmy zobrazenej v aplikácii Mapy. Nastavenie zobrazovania položiek Pre a Cc v zozname správ v iPhone: Vyberte „Mail. Ďalšie správy v aplikácii Mail získate rolovaním na koniec zoznamu prijatých správ a klepnutím na “Načítať viac správ“. Kapitola 25 Nastavenia 223 . „Stredné“. Vyberte najnovších 25. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite Načítať obrázky. kontakty. Nastavenie automatického načítavania obrázkov na iPhone: Vyberte „Mail. aby sa na koniec každej odoslanej správy pridával váš podpis. kontakty. kalendáre“ > „Podpis“ a zadajte podpis. kontakty. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite zapnite Zoradiť do vlákien. kalendáre“ a výberom účtu Exchange. 75. kontakty. Pridanie podpisu do vašich správ: Vyberte „Mail. Nastavenie počtu riadkov správy zobrazovaných v zozname náhľadov: Vyberte “Mail. ktoré má iPhone zobrazovať: Zvoľte „Mail. 100 alebo 200 správ. kalendáre“ > „Zobraziť“ a potom vyberte nastavenie. Takto môžete rýchlo získať prehľad o obsahu správ vo vašej schránke. Nastavenie potvrdzovania vymazávania správ v iPhone: Vyberte „Mail. v zozname správ sa vedľa každej správy zobrazí symbol alebo . kontakty. Nastavenie zoraďovania správ do vlákien: Vyberte „Mail. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Zobraziť Pre/Cc“. z ktorého z vašich účtov budú odosielané emailové správy vytvorené v inej aplikácii na iPhone. kontakty.Zvukové upozornenia na nové alebo odoslané emaily nastavíte v paneli Zvuky. kontakty. kontakty. „Veľké“. alebo ste dostali kópiu. Podľa tohto symbolu viete určiť. kontakty. Nastavenie predvoleného emailového účtu: Vyberte „Mail. iPhone je možné nastaviť tak. Ak je možnosť Zobraziť Pre/Cc zapnutá. kontakty. titul a telefónne číslo. kalendáre“ > „Predvolený účet“. či bola správa poslaná priamo vám. Nastavenie. Klepnutím na „Synchronizovať“ vyberte vek správ (počet dní). napríklad váš obľúbený citát alebo vaše meno. potom si vyberte niektorý z účtov. či vám bude iPhone posielať kópiu každej odoslanej správy: Vyberte „Mail. kalendáre“ > „Náhľad“ a potom vyberte nastavenie. Toto nastavenie určuje. 50. Poznámka: Nastavenia účtu Microsoft Exchange zmeníte v nastaveniach „Mail. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. Nastavenie minimálnej veľkosti písma v správach: Vyberte „Mail. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite funkciu Skrytú kópiu sebe. kalendáre“ a v nastaveniach aplikácie Mail vypnite alebo zapnite Potvrdiť vymazanie. kalendáre“ > „Veľkosť písma“ a potom vyberte „Malé“. Nastavenie počtu správ. kontakty. Môžete si vybrať zobrazovanie až piatich riadkov správy. ktoré sa majú synchronizovať so serverom. Pre odoslanie správy z iného účtu klepnite v správe na pole Od a vyberte si iný účet.

kontakty. kontakty. Nastavenie predvoleného kalendára: Vyberte „Mail. v Kalendári klepnite na Predvolený kalendár a vyberte predvolený kalendár pre nové udalosti. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. v menu „Kontakty“ klepnite na „Poradie zobrazenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Zobrazovanie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno.Kontakty Nastavenie poradia kontaktov: Vyberte „Mail. meno. Kalendáre Nastavenie zvukového upozornenia pri prijatí pozvánky: Vyberte „Mail. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. kontakty. 224 Kapitola 25 Nastavenia . kalendáre“ > „Podpora čas. Microsoft Exchange alebo CardDAV povolené kontakty. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. kontakty. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. Ak cestujete iPhone nemusí zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. ku ktorému budú priradené kontakty zo SIM karty. priezvisko. kontakty. pásiem“ a zapnite túto funkciu. Nastavenie časového intervalu pre zobrazovanie minulých kalendárových udalostí v iPhone: Vyberte „Mail. Toto nastavenie sa zobrazí. kalendáre“. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Ak máte v účtoch MobileMe. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne. Vyberte časové pásmo pre kalendáre klepnutím na Časové pásmo a výberom hlavného mesta. kalendáre“. kalendáre“ a pod položkou Kalendár klepnite na „Pripomínať pozvánky“. kalendáre“ a klepnite na „Importovať zo SIM karty“. kalendáre“. kalendáre“ > „Synchronizovať“ a potom nastavte vybraný časový interval. Nastavenie podpory časových pásiem v aplikácii Kalendár: Vyberte „Mail. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. priezvisko. ak je s iPhone synchronizovaný viac než jeden kalendár. budete si musieť vybrať účet. Nastavenie zobrazovania kontaktov: Vyberte „Mail. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. kontakty. kontakty. Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Vyberte „Mail. v menu „Kontakty“ klepnite na „Zoradiť podľa“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Triedenie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. meno.

na ktoré sa majú hovory presmerovať. O cenách a dostupnosti sa informujte u svojho operátora. nájdete v „Presmerovanie hovorov“ na strane 76. Viac informácií o presmerovaní hovorov. kontakty. Viac informácií o skrytí vlastného čísla. vypnutie alebo zapnutie funkcie čakania hovorov. FaceTime Aktivácia alebo deaktivácia funkcie FaceTime (iPhone 4): Zapnite alebo vypnite funkciu FaceTime. ku ktorému sa má nová poznámka priradiť: Vyberte „Mail. kalendáre“. Kapitola 25 Nastavenia 225 . vaše telefónne číslo bude zdieľané s volanými osobami.Poznámky Ak na synchronizáciu poznámok nastavíte viac než jeden účet. Nastavenie účtu. nájdete v „Čakanie hovorov“ na strane 76. Niektoré nastavenia sú dostupné len na GSM modeloch. vrátane informácií o aktivácii/deaktivácii na CDMA modeli. nájdete v „Zobraziť moje číslo“ na strane 77. Ak je funkcia FaceTime zapnutá. Viac informácií o čakaní hovorov. zobrazí sa nastavenie Predvolený účet. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. Telefón Panel nastavení Telefón môžete použiť na presmerovanie prichádzajúcich hovorov. vrátane informácií o skrytí čísla na CDMA modeli. Čakanie hovorov Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Čakanie hovorov (GSM modely): Vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Zobrazenie vlastného čísla pri volaní Zobrazenie alebo skrytie vlastného čísla . Služba môže byť spoplatnená. zmenu hesla a iných nastavení. Presmerovanie hovorov Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 Vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu.Zobraziť moje číslo (GSM modely): Vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. vrátane presmerovania na CDMA modeli. v Poznámkach klepnite na Predvolený účet a vyberte niektorý z účtov.

keď iPhone vypnete a znovu zapnete. 226 Kapitola 25 Nastavenia . že je SIM karta zamknutá. že máte k dispozícii kábel iPhone TTY Adapter. Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód. budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať Personal Unlocking Key (PUK). že získavate svoje odkazy volaním do odkazovej schránky z iného telefónu. PIN kód budete musieť zadať vždy. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich kontaktoch a obľúbených položkách bez toho. Toto heslo nemusíte zadávať pri volaní odkazovej schránky z vášho iPhone.apple. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. „Prístupnosť. Zmena hesla odkazovej schránky Heslo pre odkazovú schránku vám pomáha ochrániť vaše odkazy pred prístupom iných ľudí. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Telefonovanie zo zahraničia Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. že ju nebude možné použiť bez PIN kódu.Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY) V niektorých krajinách alebo regiónoch sú ďalekopisné stroje (TTY) často využívané nepočujúcimi a sluchovo postihnutými osobami na písomnú komunikáciu. ktorý je dostupný v mnohých krajinách. alebo kontaktujte vášho operátora. Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte. Zmena hesla do odkazovej schránky: Vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. Navštívte www. Niektorí operátori vyžadujú pre používanie iPhone PIN kód. Potom pripojte váš iPhone do ďalekopisného stroja pomocou TTY adaptéra pre iPhone. Zamknutie SIM karty Môžete zamknúť vašu SIM kartu (GSM modely) tak.com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Informácie o ďalších funkciách dostupnosti iPhone nájdete v časti kapitola 29. Pripojenie iPhone k ďalekopisnému stroju: Vyberte Telefón a zapnite TTY. Niektoré mobilné siete nebudú akceptovať tiesňové hovory z iPhone v prípade. Toto heslo potrebujete len v prípade. Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu. iPhone môžete použiť s ďalekopisným strojom v prípade.“ na strane 251. Viac informácií nájdete v časti „Používanie iPhone v zahraničí“ na strane 79. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple.

zapnite Použiť moje info. informácia vám môže prísť vo forme textovej správy. alebo použitím obidvoch spôsobov. Safari môžete nastaviť tak. 4 Znova zadajte nový PIN kód pre potvrdenie a klepnite na Hotovo. Prístup k službám mobilného operátora: Vyberte Telefón. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. alebo zobraziť počet zostávajúcich neprevolaných minút. Kapitola 25 Nastavenia 227 . nastaviť zabezpečenie a vypnúť alebo zapnúť funkciu hľadanie chýb pre vývojárov. 2 Zapnite PIN kód karty a klepnite na Zmeniť PIN. Všeobecné Výber internetového vyhľadávača: Vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte si vyhľadávač. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Môžete si napríklad skontrolovať stav vašej faktúry. ktorý chcete použiť. Zapnutie funkcie AutoFill: Vyberte Safari > AutoFill a máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. Informácie o poplatkoch za tieto služby získate u svojho mobilného operátora. ktorý chcete používať. Zmena PIN kódu SIM karty: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty. Rolovaním sa posuňte nadol a klepnite na tlačidlo pre služby vášho operátora. 2 Zadajte PIN kód pre potvrdenie volieb. Použite PIN kód priradený vašim operátorom alebo prednastavený PIN kód. zapnite Mená a Heslá. že bude automaticky vypĺňať webové formuláre použitím kontaktných údajov. Safari Panel nastavení Safari vám umožňuje zvoliť si internetový vyhľadávač. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. Ak si napríklad vyžiadate stav vašej faktúry.Vypnutie alebo zapnutie požadovania PIN kódu pre SIM kartu: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty a vypnite alebo zapnite túto funkciu. mien a hesiel. ktoré ste už zadali. zavolať službu directory assistance. Prístup k službám vášho mobilného operátora V závislosti od operátora je možné v iPhone pristupovať k niektorým ďalším službám. 3 Zadajte aktuálny PIN kód a potom váš nový PIN.

Cookie je súbor pre skladovanie informácií. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. aby ste chránili iPhone pred možnými bezpečnostnými rizikami na internete. Â Ak chcete vymazať databázu. ak iPhone nie je nastavený tak. Pri otváraní podozrivej webovej stránky ju Safari zablokuje a zobrazí upozornenie. Z navštívených stránok alebo Vždy. kde vyberte z možností Nikdy. môžete upraviť zabezpečenie Safari tak. Potom klepnite na vedľa databázy a nakoniec na „Vymazať“. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill.Ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré stránky nebudú správne fungovať. Â Povolenie alebo blokovanie JavaScriptu zapnete alebo vypnete pomocou možnosti JavaScript. JavaScript umožňuje dynamicky riadiť prvky na webovej stránke. Â Históriu navštívených webových stránok vymažete klepnutím na Vymazať históriu. Zablokovaním vyskakovacích (pop-up) okien zamedzíte otváraniu len tých vyskakovacích okien. Niektoré webové aplikácie používajú na ukladanie informácií o aplikáciách do iPhone databázy. Zabezpečenie Safari je štandardne nastavené tak. Stránky používajúce JavaScript môžu napríklad zobrazovať aktuálny dátum a čas alebo otvárať odkazy vo vyskakovacích (pop-up) oknách. že zobrazuje všetky webové prvky. ktoré otvoríte klepnutím na odkaz. aby vás pri ďalšej návšteve rozpoznala. Ak chcete. ktoré stránka potrebuje zanechať v iPhone. ako napríklad filmy. Â Zablokovanie alebo povolenie vyskakovacích (pop-up) okien nastavíte prepínačom Blokovať pop-upy. 228 Kapitola 25 Nastavenia . klepnite na Vymazať všetky. animácie a webové aplikácie. Upozornenie pred falošnými stránkami vás chráni pred potenciálne nebezpečnými internetovými stránkami. ktoré sa objavujú pri zatvorení stránky alebo pri jej otvorení pomocou priameho zadania jej adresy. Â Všetky cookies zo Safari vymažete klepnutím na Vymazať cookies. klepnite na Databázy a potom na Upraviť. Webové stránky sa tak môžu prispôsobovať vašim požiadavkám. Funkcia nebude blokovať okná. Zmena bezpečnostných nastavení: Vyberte Safari a zmeňte niektoré z nasledujúcich nastavení: Â Upozornenie na potenciálne nebezpečné (falošné) stránky nastavíte prepínačom Falošná stránka. aby prijímal cookies. Â Akceptovanie cookies (koláčikov) prehliadačom Safari nastavíte pomocou možnosti Prijímať cookies.

Hudba Nastavenia v paneli Hudba sa týkajú skladieb. nezobrazuje žiaden obsah. iPod Nastavenia iPodu slúžia na zmenu nastavení prehrávania hudby a videa v aplikácii iPod. použite nastavenia správ. ktorú ste otvorili. podcastov a audiokníh. Ak je konzola zapnutá. možnosť odosielania MMS správ a nastavenie Zobraziť predmet nebudú zobrazené. Nastavenie zobrazovania náhľadu správy na ploche: Vyberte Správy a klepnutím na Zobraziť náhľad zapnite alebo vypnite túto funkciu. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Vyrovnávacia pamäť prehliadača (cache) uchováva obsah webových stránok kvôli urýchleniu ich otvárania. Správy Ak chcete upraviť nastavenia SMS a MMS správ. Vypnutie a zapnutie MMS: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite MMS správy. Vypnutie alebo zapnutie Chybovej konzoly: Vyberte Safari > Vývojár a vypnite alebo zapnite funkciu Chybová konzola. Zobrazenie počtu znakov v prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Počet znakov. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. Poznámka: Ak služba MMS nie je podporovaná vaším operátorom. Vypnutie a zapnutie skupinového odosielania správ: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite Skupinové správy. Nastavenie počtu prehraní upozornenia na správu (iOS 4. Kapitola 25 Nastavenia 229 . (Skupinové odosielanie správ nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Zobrazenie poľa predmet prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Zobraziť predmet. Ak sú MMS správy vypnuté. Vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache) vymažete klepnutím na Vymazať cache. Ak stránka. nebude možné prijímať prílohy MMS správ. zobrazí sa pri výskyte chyby na webovej stránke. môžete tento problém vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte prehliadača (cache). ako napríklad obrázky alebo zvuky.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Vývojár Nástroj Chybová konzola vám môže pomôcť pri riešení chýb na webových stránkach.

230 Kapitola 25 Nastavenia . v ktorom ste prehrávanie prerušili. Používanie ekvalizéra na úpravu zvuku iPhone: Vyberte iPod > Ekvalizér a vyberte ekvalizér. Ak je táto funkcia zapnutá. Prehrávanie skladieb na rovnakej úrovni hlasitosti v iTunes: V menu aplikácie iTunes vyberte iTunes > Nastavenia na Macu. Nastavenie obmedzenia hlasitosti pre hudbu a videá: Vyberte iPod > Obmedzenie hlasitosti a potiahnutím posuvníka nastavte maximálnu úroveň hlasitosti. Klepnutím na Zamknúť obmedzenie hlasitosti zabránite zmene tohto nastavenia použitím kódu. vrátane požičaných filmov a TV seriálov.apple. že sú do konektora slúchadiel na iPhone pripojené slúchadlá alebo reproduktory. Nastavenie obnovenia prehrávania videí: Vyberte iPod > Prehrávať a nastavte. Zobrazenie textov skladieb a informácií o podcaste: Vyberte iPod a zapnite funkciu Info (texty/podcasty). UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support.Vyrovnanie hlasitosti) na vašom iPhone: Vyberte iPod a zapnite funkciu Vyrovnanie hlasitosti.Zapnutie alebo vypnutie funkcie Zatrasením zamiešať: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Zatrasením zamiešať. alebo Upraviť > Nastavenia na PC. Video Nastavenia Videa platia pre všetky video súbory. zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie skrytých titulkov (pre nepočujúcich) a nastaviť parametre prehrávania videí z iPhone na vašom TV prijímači. či sa majú nedopozerané videá prehrávať od bodu. môžete zatrasením iPhone zapnúť náhodné prehrávanie skladieb (Zamiešať) a okamžite zmeniť práve prehrávanú skladbu. alebo od miesta. Nastavenie obmedzenia hlasitosti obmedzí len hlasitosť hudby (vrátane podcastov a audiokníh) a videí (vrátane požičaných filmov a TV seriálov) a to len v prípade. či sa rozpozerané videá majú prehrávať od začiatku. Používanie nastavení hlasitosti z iTunes (Sound Check . Zapnutie alebo vypnutie skrytých titulkov: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Skryté titulky. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. Potom klepnite na prehrávanie a vyberte Vyrovnanie hlasitosti. V tejto časti môžete nastaviť. v ktorom ste prehrávanie ukončili.com/sk_SK/ manuals/iphone.

Ak je toto nastavenie vypnuté. Nastavenie zobrazovania fotografií v náhodnom poradí: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite Zamiešať. kde ste ho kúpili. pozrite sa do dokumentácie priloženej k vášmu TV prijímaču. Viac informácií o používaní iPhone na prehrávanie v TV prijímači nájdete v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . Nastavenie televízneho signálu na NTSC alebo PAL: Vyberte iPod > TV signál a nastavte normu NTSC alebo PAL. akým budú vaše fotografie zobrazované v prezentácii.TV výstup Pomocou týchto nastavení zmeníte spôsob prehrávania videa z iPhone na vašom TV prijímači. NTSC a PAL sú štandardy TV vysielania. HDR Nastavenie HDR na iPhone 4 vám umožňuje zvoliť. iPhone zobrazí pri pripojení k TV prijímaču pomocou kábla pre komponentné video (Component AV) NTSC 480p/PAL 576p a po pripojení pomocou kábla pre kompozitné video (Composite AV) NTSC 480i/PAL 576i. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Fotky Prezentácia Pomocou nastavení Prezentácie môžete upraviť spôsob. Nastavenie efektu prechodu medzi fotografiami: Zvoľte Fotky > Prechod a vyberte si efekt prechodu. Kapitola 25 Nastavenia 231 . Viac v časti „Fotografovanie a natáčanie videí“ na strane 139. Nastavenie opakovania prezentácie: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite funkciu Opakovať. používať jednu z noriem NTSC alebo PAL. Nastavenie dĺžky zobrazovania jednej fotky: Zvoľte Fotky > Zobraziť fotku na a vyberte si ľubovoľný časový interval. Váš televízor môže v závislosti od krajiny.HDR aj normálnej) (iPhone 4): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. či chcete okrem HDR verzie fotografie ukladať aj verziu fotografie s normálnou expozíciou (ak je zapnutá funkcia HDR). Zapnutie alebo vypnutie širokouhlého obrazu: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Širokouhlý. Ak neviete. ktoré nastavenie použiť.

“ na strane 240. aby boli poznámky vytvorené na iPhone synchronizované s účtom. na ktorý ste sa prihlásili pri synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Zobrazenie informácií o vašom účte a ich úprava: Vyberte Store. klepnite na Prihlásiť sa a potom na Vytvoriť nové Apple ID. Nike + iPod Použite nastavenia Nike + iPod na aktiváciu a úpravu aplikácie Nike + iPod. Ak máte viac ako jeden Apple účet. 232 Kapitola 25 Nastavenia . klepnite na Prihlásiť sa. „Nike + iPod.Ak uložíte obidve verzie. Poznámky Na zmenu písma používaného v poznámkach a na nastavenie predvoleného účtu pre poznámky vytvorené na iPhone použite nastavenia poznámok. Store Použite nastavenia Store na prihlásenie sa na Apple účet. potom klepnite na Použiť existujúce Apple ID a nakoniec zadajte vaše Apple ID a heslo. Ak chcete zmeniť heslo účtu. Zmena písma: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Ak nechcete. Potom vyberte účet. Nastavenie predvoleného účtu pre nové poznámky: Vyberte Poznámky a klepnite na Predvolený účet. môžete použiť nastavenia Store na odlhásenie sa z jedného účtu a prihlásenie sa na druhý. vyberte Na mojom iPhone. Viac v časti kapitola 27. Vytvorenie nového Apple ID: Vyberte Store. klepnite na pole Apple ID. Položky upravíte klepnutím na ne. klepnite na vaše Apple ID a potom klepnite na Zobraziť Apple ID. klepnite na Odhlásiť sa a potom klepnite na Prihlásiť sa. Prihlásenie použitím iného Apple ID: Vyberte Store. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú ovládacie prvky zobrazené). Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Štandardne sa v nastaveniach Store zobrazí Apple účet. vytvorenie nového Apple účtu a upravenie existujúceho účtu. Prihlásenie sa na Apple účet: Vyberte Store.

je obmedzený len kapacitou pamäte iPhone. Pridávanie kontaktov Kontakty môžete do vášho iPhone pridať nasledovnými spôsobmi:  V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!. 233 . môžete kontakty synchronizovať bezdrôtovo.apple. Ak máte účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CardDAV účet.Kontakty 26 O aplikácii Kontakty Aplikácia Kontakty zjednodušuje telefonovanie a písanie emailov či textových správ vašim priateľom a ostatným kontaktom.com/iphone/business)  Nastavte si na iPhone LDAP alebo CardDAV účet  Pridajte kontakt priamo na iPhone  Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Počet kontaktov. prípadne ich synchronizujte s aplikáciami na vašom počítači (Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58)  Nastavte si na vašom iPhone účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi (Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28 alebo „Nastavenie účtov Microsoft Exchange“ na strane 29)  Nainštalujte si profil. ktorý nastaví Exchange účet s povolenými kontaktmi (pozrite www. Kontakty môžete pridávať priamo na vašom iPhone. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. Aplikáciu Kontakty môžete spustiť z plochy alebo z aplikácie Telefón. alebo ich môžete synchronizovať z aplikácií na vašom počítači. ktoré môžete pridať.

kalendáre“ a potom klepnite na „Importovať zo SIM karty“. kontakty. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. Ak máte na iPhone nastavený LDAP účet. Importovanie kontaktov zo SIM karty iného telefónu (len na GSM modeloch): V Nastaveniach klepnite na „Mail. 234 Kapitola 26 Kontakty . Kontakty z GAL nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. Server sa v Kontaktoch zobrazí ako nová skupina. 2 Klepnite na „Iný“ a potom na „Pridať LDAP účet“. Po nastavení CardDAV účtu budú kontakty z vášho účtu bezdrôtovo synchronizované s iPhone. kontakty. priezviská a názvy firiem. ku ktorému budú kontakty zo SIM karty priradené.) Vyhľadávanie kontaktov v GAL: Klepnite na „Skupiny“. Vyhľadávanie kontaktov V Kontaktoch na iPhone môžete vyhľadávať mená. (Pre rýchly presun na hornú časť zoznamu klepnite na stavový riadok. môžete vyhľadávať kontakty synchronizované s iPhone. takže pre ich prezeranie musíte byť pripojený na internet. Ak máte na iPhone nastavený účet Microsoft Exchange. Ak máte kontakty povolené v MobileMe a aj v Microsoft Exchange. 4 Klepnite na Uložiť. potom klepnite na „Adresáre“ v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Vyhľadávať môžete krstné mená. Vyhľadávanie kontaktov: V Kontaktoch klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo. Ak máte CardDAV účet. alebo vyhľadávateľné kontakty na podporovanom CardDAV serveri. Môžete tiež vyhľadávať kontakty na CardDAV serveri vašej firmy alebo organizácie za predpokladu. Počas zadávania kontaktu do vyhľadávacieho poľa sa budú automaticky zobrazovať kontakty vyhovujúce zadanému slovu. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“.Nastavenie LDAP alebo CardDAV účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. LDAP kontakty nie sú sťahované do vášho iPhone. Špecifické nastavenia účtu a ďalšie požiadavky (ako napríklad VPN) si overte u správcu systému. Dôležité: iPhone neuchováva kontakty na SIM karte. budete si musieť vybrať účet. priezviská a názvy firiem. môžete tiež vyhľadávať kontakty v zozname Global Address List (GAL) vašej organizácie (ak je k dispozícii). 3 Zadajte informácie o účte a klepnite na „Ďalej“ pre jeho overenie. že je táto funkcia podporovaná. Po nastavení LDAP účtu môžete prezerať a prehľadávať kontakty na LDAP serveri vašej firmy alebo organizácie. môžete vyhľadávať kontakty na LDAP serveri vašej organizácie.

Klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ a zadajte informácie o volajúcom. Vyhľadávateľné CardDAV kontakty zo servera nemôžete upravovať. Klepnite na klávesnicu. Vymazanie kontaktu V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Spravovanie kontaktov na iPhone Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na „Kontakty“ a potom na . Â Pridanie adresy: Klepnite na Pridať novú adresu. Â Pridanie informácie: Vyplňte prázdne pole. Pridanie kontaktu pomocou numerickej klávesnice Vloženie krátkej pauzy (dve sekundy) do čísla Vloženie dlhej pauzy do telefónneho čísla Pridanie čísla nedávno prijatého hovoru medzi Klepnite na „Posledné“ a na vedľa čísla. Kontakty z LDAP servera nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. Telefónne systémy môžu vyžadovať jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle. kontakty Potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“. kým klepnete na tlačidlo Vytočiť. potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte hľadané slovo. Pridať pole. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. Â Pridanie poľa. Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. zadajte číslo a klepnite na . Klepnite na a potom klepnite na „Čakať“. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. môžete však upravovať synchronizované CardDAV kontakty na vašom iPhone. Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera zobrazí vo forme dvojbodky. Klepnite na „Vymazať kontakt“ v spodnej časti obrazovky. Pauza sa pri ukladaní čísla zobrazí ako čiarka. Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká.Vyhľadávanie na LDAP serveri: Klepnite na „Skupiny“. Vyhľadávanie v kontaktoch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Vyhľadávanie na CardDAV serveri: Klepnite na „Skupiny“. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. ktoré sa nezobrazuje: Klepnite na Kapitola 26 Kontakty 235 . potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Klepnite na a potom klepnite na Pauza. napríklad pri vytáčaní čísla s klapkou.

môžete prepojiť kontakty a vytvoriť tak jeden jednotný kontakt. Ak chcete použiť predvolené zvonenie určené v nastavení Zvukov. 5 Klepnite na „Použiť“ (nová fotka) alebo „Vybrať“ (existujúca fotka). alebo klepnite na existujúcu fotografiu. Prípadne klepnite na „Vybrať fotku“ a vyberte fotografiu. prejdite na koniec zoznamu a klepnite na položku Pridať popis. Ak synchronizujete kontakty z počítača a aj bezdrôtovo. Zmena zvonenia pre daný kontakt: Klepníte na pole zvonenia a vyberte požadované zvonenie. vyberte možnosť Predvolené. Prepojenie kontaktu: V režime úprav klepnite na kontakt. Popisy polí môžete zmeniť klepnutím na ne a zadaním iného popisu. 3 Klepnite na Odfotiť a spravte fotografiu. Viac v časti „Jednotné kontakty“ na strane 238. 2 Klepnite na „Upraviť“ a klepnite na „Pridať fotku“.  Vymazanie položky: Klepnite na a potom klepnite na Vymazať. Prepojiť kontakt a vyberte Používanie informácií o kontaktoch Informácie z „Info“ obrazovky kontaktu môžete využiť na:  Zavolanie kontaktu  Vytvorenie emailovej správy v aplikácii Mail adresovanej kontaktu  Otvorenie domovskej stránky kontaktu v aplikácii Safari  Vyhľadanie adresy kontaktu v aplikácii Mapy a určenie trasy  Odoslanie textovej správy kontaktu  Zdieľanie kontaktných údajov s ostatnými  Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené  Spustenie FaceTime video hovoru 236 Kapitola 26 Kontakty . Ak chcete vytvoriť vlastný popis. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. 4 Upravte polohu a veľkosť fotografie.

na tlačidle FaceTime sa zobrazí symbol . že toto číslo sa nachádza v zozname obľúbených.Použitie obrazovky s informáciami o kontakte: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt.) Kapitola 26 Kontakty 237 . Ak ste s týmto kontaktom niekedy uskutočnili FaceTime hovor. Zavolať Poslať email Navštíviť webovú stránku Zobraziť mapu a stanoviť trasu k cieľu Spustiť FaceTime videohovor Pridať telefónne číslo medzi obľúbené Poslať textovú správu Hviezdička vedľa telefónneho čísla znamená. Zobrazenie vlastného telefónneho čísla: Klepnite na „Kontakty“ a prejdite do hornej časti zoznamu. Klepnite na položku. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Aby sa predišlo zobrazovaniu prebytočných kontaktov v zozname všetkých kontaktov na vašom iPhone. že jedna osoba bude mať viacero záznamov vo viacerých účtoch. potom klepnite na „Rozpojiť“. sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt (s výnimkou kontaktov. Jednotné kontakty sa zobrazia len v zozname všetkých kontaktov.Jednotné kontakty Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať. Zdrojové účty jednotného kontaktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky ako Prepojené vizitky. ktoré sa líšia stredným menom). Zobrazenie kontaktných údajov zo zdrojového účtu: Klepnite na jeden zo zdrojových účtov. Rozpojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis „Jednotné info“. a nakoniec na 238 Kapitola 26 Kontakty .

ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky. Ak chcete vybrať meno. ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko.Prepojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte. Ak prepojíte kontakty. jednotlivé kontakty v zdrojových účtoch zostanú nezmenené a samostatné. potom klepnite na a vyberte kontakt. Ak pridáte informácie do jednotného kontaktu. v ktorom tieto informácie existujú. zmeny budú prekopírované do každého zdrojového účtu. Prepojené kontakty nie sú zlúčené. čo vám umožňuje prezerať si „Info“ obrazovku a prepojený kontakt z ľubovoľného zo zdrojových účtov. budú tieto pridané do kontaktu v každom zdrojovom účte. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno meno. klepnite na prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na „Použiť toto meno pre jednotnú vizitku“. mená individuálnych kontaktov nebudú zmenené. Kapitola 26 Kontakty 239 . Informácie o jednotnom kontakte sa pri prezeraní zo špecifického účtu taktiež zobrazia v spodnej časti „Info“ obrazovky každého kontaktu (na rozdiel od zoznamu všetkých kontaktov). Pokiaľ neupravíte jednotný kontakt.

Viac informácií týkajúcich sa nastavenia a používania Nike + iPod nájdete v dokumentácii dodanej spolu s Nike + iPod. Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť.com. čas a spálené kalórie počas prechádzky alebo behu. kde môžete sledovať vaše pokroky. jej ikona sa zobrazí na ploche. Informácie o tréningu môžete odoslať na nikeplus.Nike + iPod 27 Aktivácia Nike + iPod Po zapnutí v nastaveniach sa ikona aplikácie Nike + iPod zobrazí na ploche. Ak je aplikácia Nike + iPod zapnutá. prebehnutú vzdialenosť. 240 . stanoviť si ciele a prijímať výzvy. Zapínanie a vypínanie Nike + iPod: V Nastaveniach zapnite alebo vypnite Nike + iPod.

čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhone. vzdialenosť alebo kalórie. 2 V závislosti od typu tréningu bude zrejme potrebné nastaviť čas. použite na jeho pripojenie nastavenia Nike + iPod. 3 Vyberte si playlist alebo iný hudobný (audio) výber a začnite s tréningom. Ak chcete zapnúť hovorenú odozvu alebo nastaviť ďalšie možnosti. Trénovanie s Nike + iPod: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na Tréningy a vyberte si typ tréningu. pozrite si časť „Nastavenia Nike + iPod“ na strane 243. Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor. Tréning s Nike + iPod Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete využívať funkciu Nike + iPod pri tréningu. 4 Po dokončení tréningu klepnite na Skončiť tréning. 4 Po pripojení senzora klepnite na Hotovo. 3 Klepnite na Pripojiť nový a potom spravte niekoľko krokov tak. Kapitola 27 Nike + iPod 241 . Na pripojenie senzora k iPhone môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod. Ak chcete použiť iný senzor. Pripojenie senzora k iPhone: 1 Vložte senzor Nike + iPod do vašej topánky. 2 V Nastaveniach iPhone vyberte Nike + iPod > Senzor. ako vám kážu pokyny.Pripojenie senzora Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu vášho senzora.

4 Kliknite na Uložiť vaše behy a prihláste sa. Kalibrácia iPhone: 1 Prebehnite alebo prejdite známu vzdialenosť a klepnite na Skončiť tréning.“ 3 Kliknite na „Navštíviť nikeplus. že váš počítač je pripojený na internet. aby odoslala informácie neskôr. môžete nastaviť aplikáciu iTunes tak. vytvorte si ho klepnutím na „Pripojiť sa k Nike+“. že je váš iPhone pripojený na internet. Kliknutím na Odoslať odošlete aktuálny tréning na stránku nikeplus.com“. 3 Zadajte vašu emailovú adresu a heslo účtu nikeplus. 2 Klepnite na „Odoslať do Nike+“.com pri synchronizácii iPhone s iTunes. Ak zatiaľ nemáte účet na nikeplus.com bezdrôtovo: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na História. 2 Klepnite na Kalibrovať.com zobraziť vaše tréningy.com Pri prvom pripojení iPhone k iTunes po tréningu sa vás iTunes opýta.com a klepnite na „Prihlásiť sa na Nike +“.com. Nastavenie iTunes na automatické odosielanie tréningov na nikeplus. zadajte vzdialenosť a potom klepnite na Hotovo. Kalibrovať môžete len tréningy s dĺžkou aspoň 400 metrov (štvrť míle). prihláste sa na účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Kalibrácia Nike + iPod Nike + iPod skalibrujete pomocou práve dokončeného tréningu. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: V Nastaveniach vyberte Nike + iPod a klepnite na Obnoviť kalibráciu. Odoslanie tréningových dát z iPhone na nikeplus.com. 2 V iTunes kliknite na Nike + iPod v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Automaticky odosielať tréningové dáta na nikeplus. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. aby boli budúce tréningy pri synchronizácii iPhone s iTunes automaticky odosielané na stránku.com a nastavíte iTunes tak. alebo sa zaregistrujte (ak zatiaľ nie ste prihlásený).Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus. Uistite sa. Ak chcete na stránke nikeplus. alebo kliknite na Navštíviť v zobrazenom okne. 242 Kapitola 27 Nike + iPod . Uistite sa. či chcete pri synchronizácii iPhone automaticky zasielať vaše tréningové dáta na stránku Nike+. Ak kliknete na Neodosielať.

Nastavenie jednotiek dĺžky: Vyberte Vzdialenosť a potom klepnite na V míľach alebo V kilometroch. Výber PowerSong (skladby prehrávanej počas tréningu): Klepnite na PowerSong a vyberte skladbu z hudobnej knižnice. Na bezdrôtové ovládanie Nike + iPod môžete použiť Nike+ kompatibilný diaľkový ovládač (predávané samostatne). alebo vypnite hovorenú odozvu. Nastavenie diaľkového ovládača Nike + iPod: Vyberte Ovládač a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Pred prvým použitím musíte diaľkový ovládač nastaviť na iPhone. Nastavenie orientácie obrazovky: Vyberte Zamknúť obrazovku a potom nastavte požadovanú orientáciu. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: Klepnite na Obnoviť kalibráciu. Vypínanie a zapínanie hovorenej odozvy: Klepnite na Hovorená odozva a vyberte mužský či ženský hlas.Nastavenia Nike + iPod V Nastaveniach vyberte Nike + iPod pre aktiváciu a úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod. Kapitola 27 Nike + iPod 243 . Nastavenie Nike + iPod senzora: Vyberte Senzor a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Nastavenie hmotnosti: Vyberte Hmotnosť a zadajte vašu hmotnosť.

Aplikácia iBooks si zapamätá miesto. Poznámka: Aplikácia iBooks a obchod iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo oblastiach. Dostupné na iBookstore. kde ste skončili. Dostupnosť titulov sa môže meniť. takže sa naň môžete jednoducho vrátiť. vrátane klasiky a bestselerov. Pridajte ePub knihy a PDF dokumenty do knižnice pomocou iTunes. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks a potom si vo vstavanom obchode iBookstore sťahujte akékoľvek knihy.iBooks 28 O aplikácii iBooks iBooks je skvelá aplikácia určená na čítanie a nakupovanie kníh. Kniha sa po stiahnutí zobrazí vo vašej knižnici. Množstvo rôznych nastavení displeja umožňuje pohodlné čítanie kníh. Potom začnite čítať klepnutím na knihu alebo PDF dokument. 244 .

Viac v časti „Store“ na strane 232. Ak nájdete knihu. Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.Ak si chcete stiahnuť aplikáciu iBooks a používať službu iBookstore. Klepnite na „Redownload“ (Znovu stiahnuť). Nájdite PDF dokument vo vašej knižnici iTunes. panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky určené na synchronizáciu. Potom v iTunes vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. V okne s informáciami o súbore vo vyskakovacom menu „Druh média“ vyberte „Kniha“ a potom kliknite na Potvrdiť. Ak si chcete znovu stiahnuť už zakúpenú knihu. Keď je iPhone pripojený k počítaču. Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet Apple. Synchronizovať môžete knihy stiahnuté alebo zakúpené v iBookstore. Zakúpenie knihy: Nájdite požadovanú knihu. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. môžete si ju zakúpiť a stiahnuť. potrebujete pripojenie na internet a účet Apple. Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov s iPhone: Stiahnite na vašom počítači knihu alebo PDF dokument. Kapitola 28 iBooks 245 . klepnite v iBookstore na „Purchases“ (Zakúpené) a nájdite knihu v zozname. klepnite na cenu a potom na „Kúpiť“. Niektoré knihy je možné sťahovať bezplatne. v paneli Knihy v iTunes vyberte knihu alebo PDF dokument a potom synchronizujte iPhone. Pripojte váš iPhone k počítaču. alebo ak chcete nakupovať z iného účtu Apple. Knihy vo formáte ePub alebo PDF ponúka množstvo webových stránok. Používanie iBookstore iBookstore otvoríte klepnutím na „Store“ (Obchod) v aplikácii iBooks. Získanie ďalších informácií: V iBookstore si môžete prečítať súhrnné informácie o knihe. ktorá sa vám zapáči. označte ho a vyberte „Súbor“ > „Informácie“. Do vašej knižnice iTunes môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty. Prihláste sa na účet Apple a klepnite na „OK“. Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Na synchronizáciu vašich kníh a PDF dokumentov medzi iPhone a vaším počítačom použite iTunes. Ak zatiaľ nemáte účet Apple. Môžete si tu prezerať populárne alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy. čítať alebo písať recenzie a stiahnuť si pred zakúpením ukážku z knihy. Ak sa PDF nezobrazí v paneli Knihy. musíte v iTunes zmeniť jeho typ.

Pridávanie. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. 246 Kapitola 28 iBooks . že na ňom podržíte prst. Záložku odstránite klepnutím na ňu. Ak chcete odstrániť zvýraznenie.Zakúpené knihy budú automaticky synchronizované s vašou knižnicou iTunes pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku vložíte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Ak chcete zmeniť smer. Čítanie kníh Čítanie kníh je jednoduché. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. ktorú si chcete prečítať. Potiahnite ovládací prvok navigácie medzi stránkami v spodnej časti obrazovky na požadovanú stránku a potom ho pustite. o ktorú máte záujem. Pri zatvorení knihy nie je potrebné vkladať záložku. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Otáčanie strán: Klepnite prstom na ľavý alebo pravý okraj strany. Môžete pridať viacero záložiek. vyberte „Nastavenia“ > „iBooks“. odstraňovanie alebo upravovanie ozačenia textu: Označte ľubovoľné slovo tak. Takto máte vytvorenú zálohu pre prípad. Prejdite do knižnice a klepnite na knihu. ktorým sa strana otáča pri klepnutí na ľavý okraj. že vymažete knihu z iPhone. klepnite na zvýraznený text a potom klepnite na Odstrániť zvýraznenie. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v knihe. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Zvýrazniť. zobrazte si ostatné zbierky klepnutím na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. prípadne švihnite prstom smerom doprava alebo doľava. Ak nevidíte knihu. klepnite na zvýraznený text. aplikácia iBooks si totiž zapamätá miesto.

klepnite na indikátor na okraji strany v blízkosti zvýrazneného textu. Ak chcete zmeniť farbu poznámky. zvýrazneného textu a poznámok: Ak chcete zobraziť pridané záložky.Pridávanie. Zadajte text a klepnite na Hotovo. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . klepnite na ňu. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Choďte do knižnice a klepnite na Zbierky. Ak pri čítaní knihy ležíte. Pre zobrazenie poznámky klepnite na jej indikátor. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Ak chcete zobraziť poznámku. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v dokumente. Ak chcete odstrániť záložku. klepnite na a potom na Záložky. Otáčanie strán: Prejdite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. odstraňovanie alebo upravovanie poznámok: Označte ľubovoľné slovo tak. Pridať môžete viacero záložiek. Pri zatvorení knihy do nej nemusíte vkladať záložku. Zväčšenie obrázka: Dvakrát klepnite na obrázok. Zobrazenie všetkých záložiek. Ovládanie navigácie medzi dvoma stranami sa nachádza v spodnej časti obrazovky a umožňuje prechod na požadovanú stranu dvoma spôsobmi. Ak chcete odstrániť poznámku. Ak autor nevytvoril obsah. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. klepnite na vybraný text a potom klepnite na Odstrániť poznámku. že na ňom podržíte prst. Vyberte zbierku a potom klepnite na PDF dokument. Môžete potiahnuť číslo strany. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Poznámka. Čítanie PDF dokumentov Aplikáciu iBooks môžete použiť na čítanie PDF dokumentov. Zväčšenie stránky: Stranu zväčšite pomocou dvoch prstov a potom rolovaním zobrazte požadovanú časť. ktorý si chcete prečítať. zvýraznené časti textu a poznámky. Tento zabraňuje otáčaniu obrazovky keď otočíte váš iPhone. alebo klepnúť na miniatúru strany. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Kapitola 28 iBooks 247 . klepnite na zvýraznený text. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. môžete prejsť na konkrétnu stranu aj klepnutím na jej ikonu. použite zámok orientácie displeja na výšku. iBooks si automaticky zapamätá miesto.

Zmena vzhľadu knihy Ak chcete upraviť vzhľad kníh. Ak je to potrebné. Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky. alebo meno autora a klepnite na Hľadať. Spôsob. Upravenie farby papiera a písma: Klepnite na a potom zapnite možnosť Sépia. Vyhľadávanie môžete tiež odoslať na Wikipédiu alebo Google a nájsť tak ďalšie súvisiace informácie. Upravenie veľkosti a typu písma: Klepnite na a v zobrazenom zozname klepnite na alebo pre zmenšenie alebo zväčšenie písma. Táto slúži na úpravu farby papiera a písma. Toto nastavenie sa vzťahuje všetky knihy. Potom klepnite na lupu. zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Ak chcete vyhľadávať vo Wikipedii alebo pomocou Google. Vyhľadávanie v knihe: Otvorte knihu a klepnutím do stredu strany zobrazte ovládanie. 248 Kapitola 28 iBooks . Ak upravíte typ a veľkosť písma. ktorú chcete prehľadať. Vyhľadanie významu slova Význam slova môžete vyhľadať v slovníku. prejdite na zbierku. akým iBooks zarovnáva text v odstavcoch môžete upraviť v Nastavenia > iBooks. podržte na ňom prst a potom klepnite na „Vyhľadať“. V knižnici sa zobrazia knihy vyhovujúce kritériám vyhľadávania. Upravenie jasu: Klepnite na a potom upravte jas. zadajte hľadanú frázu a potom klepnite na Hľadať. Požadované slová alebo frázy môžete vyhľadávať aj v obsahu kníh. Ak chcete zmeniť písmo. Vyhľadávanie kníh: Prejdite do knižnice. Výsledky sa zobrazia v aplikácii Safari. klepnite na Písma a v zozname vyberte požadovaný typ. ktoré sa nachádza v názve knihy. Zadajte slovo. Vyhľadanie slova: V knihe označte slovo a v zobrazenom menu klepnite na „Slovník“. Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Knihu v knižnici môžete rýchlo nájsť podľa názvu alebo autora. Klepnite na lupu. Slovníky nemusia byť dostupné pre všetky jazyky. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete na danú stranu knihy. zmení sa zároveň aj formátovanie textu. Ak chcete rýchlo vyhľadať slovo v knihe. klepnite na „Vyhľadať na Google“ alebo „Vyhľadať vo Wikipedii“.

Usporiadanie knižnice: Choďte do knižnice. môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore. Ak vymažete zakúpenú knihu. v časti „Purchases“ (Zakúpené). Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni. rozsah tlačených strán a počet kópií a klepnite na Tlačiť. klepnite na Upraviť. Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na vymazanie a potom klepnite na Vymazať. Ak chcete vymazať zbierku. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo spôsobov radenia. klepnite na Nová. klepnite na a vyberte Odoslať dokument. Položky je taktiež možné usporiadať do zbierok. Tlačenie PDF: Otvorte PDF. Usporiadanie Knižnice Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov. Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. Ak ste pred vymazaním synchronizovali vaše zariadenie s počítačom. Vytvorenie. potom na a nakoniec na Vymazať. Pre ePub knihy tieto možnosti nie sú dostupné. Ak chcete pridať novú zbierku. Kapitola 28 iBooks 249 . klepnite na „Hotovo“. Po zadaní adresy a dopísaní správy klepnite na Odoslať. klepnite na jej meno. bude kniha uložená aj vo vašej knižnici iTunes. Ak chcete upraviť meno zbierky. Vyberte tlačiareň.Predčítanie knihy Ak ste zrakovo postihnutý. ktorá vám nahlas prečíta knihu. Ak ste skončili s vymazávaním. Preusporiadanie položiek v knižnici: Podržte prst na knihe alebo PDF dokumente a potiahnite ho na nové miesto v knižnici. Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF. Vymazanie položky z knižnice: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani vymazávať. premenovanie a vymazanie zbierky: Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na meno aktuálnej zbierky. klepnutím na stavový riadok prejdite do hornej časti obrazovky a klepnite na . Po dokončení úprav klepnite na „Hotovo“. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. Tlačiť a odosielať emailom sa dajú len PDF dokumenty. môžete využiť funkciu VoiceOver. klepnite na a vyberte Tlačiť. Niektoré knihy nemusia byť kompatibilné s funkciou VoiceOver.

Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na presunutie a potom klepnite na Presunúť. poznámky a informácie o aktuálnej strane vo vašom účte Apple. Zapínanie a vypínanie synchronizácie záložiek: Vyberte „Nastavenia“ >„iBooks“ a zapnite alebo vypnite Synchronizáciu záložiek. 250 Kapitola 28 iBooks . Synchronizácia nastavení vyžaduje pripojenie na internet. Položky sa nemôžu naraz nachádzať vo viacerých zbierkach. takže sú vždy aktuálne a môžete tak pohodlne čítať knihu na viacerých zariadeniach. Môžete si vytvoriť rôzne druhy zbierok. Synchronizácia záložiek a poznámok Aplikácia iBooks ukladá vaše záložky. Pri prvom pridaní sa kniha alebo PDF dokument automaticky presunie do zbierky Knihy a PDF dokumenty. prípadne zbierku určenú na váš voľný čas. napríklad škola alebo práca. Navyše dochádza aj k synchronizácii jednotlivých kníh pri ich otvorení alebo zatvorení. V prípade PDF dokumentov sú synchronizované len záložky a informácie o aktuálnej strane.Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Odtiaľ ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Zobrazenie zbierky: Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v zozname vyberte zbierku. iBook synchronizuje informácie všetkých kníh pri otvorení a ukončení aplikácie.

251 . 3 V paneli „Zhrnutie“ kliknite na „Konfigurovať univerzálny prístup“ v časti „Možnosti“.Prístupnosť 29 Funkcie univerzálneho prístupu Okrem mnohých funkcií uľahčujúcich používanie iPhone obsahuje tento aj funkcie prístupnosti. sluchu a inými postihnutiami jednoduchšie ovládanie zariadenia.com/accessibility. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. Keď je váš iPhone pripojený k počítaču. Tieto funkcie prístupnosti zahŕňajú:  VoiceOver  Zväčšovanie  Veľký text  Biela na čiernej  Mono zvuk  Funkcia Rozprávať auto text  Podpora braillových displejov S výnimkou funkcie VoiceOver budú všetky ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať so všetkými aplikáciami na iPhone. Vypnutie a zapnutie funkcií prístupnosti v iTunes: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www. Funkcia VoiceOver funguje so všetkými aplikáciami predinštalovanými na iPhone a s mnohými aplikáciami tretích strán. ktoré uľahčujú osobám s postihnutím zraku. Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPhone.apple. v časti Prístupnosť. môžete funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v aplikácii iTunes.

VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení „Medzinárodné“. VoiceOver Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. 252 Kapitola 29 Prístupnosť . musíte na ovládanie iPhone používať gestá VoiceOver. Nastavenie funkcie VoiceOver Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá. VoiceOver popíše. Čierny obdĺžnik je označovaný ako kurzor VoiceOver. takže môžete používať iPhone bez toho. akú funkciu plní prvok. alebo poskytne inštrukcie . dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime. VoiceOver ho prečíta. Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone.4 Vyberte tie funkcie prístupnosti. Poznámka: Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky. Viac v časti „Videá“ na strane 109. uzamknutí obrazovky. VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). aby ste ho videli. Ak prejdete na inú obrazovku. Funkcia VoiceOver popisuje každý prvok na obrazovke. ktoré chcete používať a kliknite na „Potvrdiť“. ktorými ovládate iPhone.napríklad „Otvorte dvojitým klepnutím“. Skryté titulky môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPodu. Pri výbere prvku na obrazovke je tento označený čiernym obdĺžnikom (čo pomáha orientovať sa tým užívateľom. ktorí obrazovku vidia) a VoiceOver vysloví názov položky a popíše ju. Viac v časti „Veľký text“ na strane 267. Ak vyberiete ovládací prvok (napríklad tlačidlo alebo prepínač) a je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. Ak označíte text. nie však pre všetky. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu. ktorý označíte. Akonáhle je funkcia VoiceOver zapnutá. VoiceOver vás tiež informuje o zmene orientácie displeja a odomknutí resp.

VoiceOver bude počas písania vyslovovať jednotlivé znaky a po dokončení písania slova (po vložení medzery alebo interpunkčného znamienka za slovo) vysloví celé slovo. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov. VoiceOver môže vyslovovať znaky. Použiť fonetiku V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Použiť fonetiku“. Funkcia Meniť výšky Kapitola 29 Prístupnosť 253 . V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Meniť výšky“. Ak je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. obe tieto možnosti. Ak napríklad napíšete znak „f“. Výber typu odozvy na písanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Odozba písania“. VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší tón pri vyslovovaní poslednej položky. VoiceOver povie „f“ a vzápätí vysloví „foxtrot“. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší tón pri vymazávaní písmena. Nastavenie rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a upravte Rýchlosť rozprávania. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Hlasové nápovedy: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „Hlasové nápovedy“.Vypnutie a zapnutie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „VoiceOver“. slová. VoiceOver môže vysloviť akciu pre danú položku. Pre softvérové klávesnice a pre bezdrôtovú klávesnicu Apple môžete vybrať jednu z možností: Znaky.napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Ak je funkcia Použiť fonetiku zapnutá. Viac v časti „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 268. Túto funkciu použite pri zadávaní alebo čítaní po jednotlivých znakoch. Môžete tiež vybrať nastavenie typu odozvy na písanie. Pridanie rýchlosti rozprávania na rotor: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na „Zahrnúť v rotore“. Funkcia Hlasové nápovedy je v predvolených nastaveniach zapnutá. Vyslovované znaky tak bude jednoduchšie rozpoznať. Ak sa rozhodnete pre vyslovovanie znakov aj slov. Slová. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. alebo poskytnúť nápovedu . alebo ani jednu z nich. Znaky a slová alebo Nič (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). funkcia VoiceOver najprv vysloví znak a potom povie slovo začínajúce sa daným znakom.

Pre použitie štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. kedy zdvihnete prst z displeja. Jazykový rotor je dostupný vždy. Výber jazykov dostupných v Jazykovom rotore: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Jazykový rotor“ a klepnutím vyberte jazyk alebo jazyky. ktoré sa majú zobraziť na Jazykovom rotore. Ak chcete zmeniť polohu položky v zozname. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú spoľahlivejšie. štandardné dotykové gestá sa zmenia. Môžete však použiť aj iný jazyk. Rovnako môžete použiť aj palce. Niektoré jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu. 254 Kapitola 29 Prístupnosť . Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. že môžete používať štandardné gestá. Nastavenie jazyka iPhone: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“. Séria tónov vás upozorní na to. Nastavenie možností rotora pre prehliadanie webu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Webový rotor“. vyberte jazyk zo zoznamu a klepnite na „OK“. Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú. Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver.Funkcia VoiceOver je prednastavená tak. klepnite na vedľa jazyka a potiahnite ho nahor alebo nadol. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a zvoľte formát. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. Štandardné gestá môžete používať až do okamihu. Gestá funkcie VoiceOver Ak je funkcia VoiceOver zapnutá. keď máte zvolený viac ako jeden jazyk. Tieto gestá spolu s niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov. že používa jazyk nastavený pre iPhone. ak sa uvoľníte a necháte počas dotyku obrazovky dostatočne veľké medzery medzi prstami. ak sú označené. Klepnutím označte alebo zrušte možnosti. s ktorou sa vám pracuje najlepšie. Množstvo užívateľov považuje za mimoriadne efektívnu funkciu „Rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. môžete používať aj štandardné gestá. Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. Ak zmeníte jazyk pre váš iPhone. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk funkcie VoiceOver. klepnite na vedľa položky a potiahnite ju nahor alebo nadol.

 Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora.  Švihnutie nahor štyrmi prstami: Označiť prvý prvok na obrazovke. Prehľad dôležitých gest VoiceOver: Navigácia a čítanie  Klepnutie: Vysloviť názov položky. uistite sa.  Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po stranách.  „Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte „z“ ). Kapitola 29 Prístupnosť 255 . Platí to najmä pre gestá využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov.  Švihnutie nadol štyrmi prstami: Označiť posledný prvok na obrazovke. Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver.  Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko počnúc hornou časťou obrazovky. klepnite na „Hotovo“.  Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Ísť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako napríklad plocha. prstami. Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené. Precvičovanie gest: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiceOver. alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku.Ak gestá.  Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko smerom nadol od aktuálnej polohy kurzora. vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp. ak chcete zrušiť pripomienku. Ak ste skončili s precvičovaním. Viac v časti „Ovládanie pomocou rotora“ na strane 256.  Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie názvu alebo popisu aktuálnej položky.  Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať predošlú alebo ďalšiu položku.  Klepnutie troma prstami: Informovať o stave rolovania (ktorá strana alebo riadok je zobrazený). ktoré používate nefungujú. že je funkcia VoiceOver zapnutá. skúste zrýchliť vaše pohyby.  Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na stránke. Akcie alebo Safari).  Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na stránke.

čo práve robíte. ak je zapnutá funkcia VoiceOver. Aktuálne nastavenie sa zobrazí na obrazovke a bude nahlas prečítané. Diktafón alebo Fotky. ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol.  Klepnutie troma prstami dvakrát: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách iPod. Ak napríklad čítate text v prijatej emailovej správe.  Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto. YouTube. 256 Kapitola 29 Prístupnosť . odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý. alebo prechod z jedného prvku (ako sú napr. Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke iPhone.  Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku. Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone.  Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom pre jej aktiváciu.  Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch).  Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom („rozdelené klepnutie“): Aktivovať položku. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji. aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. Funkcia rotora pritom závisí od toho. potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač. Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón. Ovládanie pomocou rotora Rotor je virtuálny ovládací prvok. ak chcete otočiť rotor a zvoliť tak rôzne možnosti. Odfotiť (Fotoaparát).Aktivácia  Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku.  Klepnutie troma prstami trikrát: Vypnúť alebo zapnúť clonu obrazovky. Spustiť alebo zastaviť stopky. môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách pri švihnutí nahor alebo nadol.

Čítanie textu Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Prezeranie webovej stránky Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch  Hlavičkách  Odkazoch  Navštívených odkazov  Nenavštívených odkazoch  Vnorených odkazoch  Ovládanie formulárov  Tabuliek  Riadkoch (pri prechádzaní tabuliek)  Zoznamov  Orientačných bodov  Obrázkov  Statického textu Zväčšovanie a zmenšovanie Zadávanie textu Presunúť kurzor a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Vybrať úpravu funkcie Vybrať jazyk Kapitola 29 Prístupnosť 257 .Nasledujúce zoznamy obsahujú dostupné možnosti rotora v závislosti od kontextu.

Švihnutím smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok. VoiceOver pri dotyku identifikuje každý prvok. „Klepnutie dvakrát“ na vybranú položku. Použite gestá využívajúce štyri prsty na označenie prvého alebo posledného prvku na obrazovke. ktoré sa zobrazia pre prezeranie webu a upraviť ich poradie. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol. Používanie funkcie VoiceOver Výber položky na obrazovke: Prejdite prstom po displeji. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. „Klepnutie“ na označenú položku.švihnutím jedným prstom doľava alebo doprava. 258 Kapitola 29 Prístupnosť . Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať .  Označenie prvého prvku na obrazovke: Švihnutie nahor štyrmi prstami.Používanie ovládacích prvkov (ako napríklad nastavovanie času v aplikácii Hodiny) Označiť a vypočuť si hodnoty po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Upraviť hodnotu ovládacieho prvku Rozprávanie (dostupné len s bezdrôtovou klávesnicou Apple) Úprava rozprávania funkcie VoiceOver:  Hlasitosť  Rýchlosť  Odozva písania  Funkcia Meniť výšky  Použiť fonetiku Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple “ na strane 263. Môžete vybrať možnosti rotora.  Označenie posledného prvku na obrazovke: Švihnutie nadol štyrmi prstami. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252.

V registri sa pohybujete švihnutím prsta smerom nahor alebo nadol. použite fonetiku. Kapitola 29 Prístupnosť 259 . aby VoiceOver vyslovoval po slovách. Dá sa označiť len priamym dotykom. ktorým ju presúvate. Ovládanie posuvníkov: Pohybom jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a pohybom nadol jeho hodnotu znižujete. Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. Švihnite smerom nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu vyššie. VoiceOver informuje o hodnote nastavenia počas nastavovania. ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a Webový alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol. Poradie v niektorých zoznamoch. Rolovanie v zozname alebo na obrazovke Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. Ak posúvate stránky zoznamu. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol. funkcia VoiceOver vás bude informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú riadky 5 až 10“). ak chcete. Otočte rotor. V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register. bude plynulé rolovanie ukončené. môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule rolovať v zozname. až kým nezaznie zvuk. v závislosti od smeru.Čítanie názvu a popisu prvku po slovách alebo po znakoch: Označte požadovaný prvok a švihnite jedným prstom nahor alebo nadol. Akonáhle zdvihnete prst z displeja. Ak sa ozve séria tónov. Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj plynule rolovať. Ak chcete. Označte položku v pravej časti zoznamu. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. Švihnutím nahor prečítate nasledujúci znak a švihnutím nadol predchádzajúci. VoiceOver prečíta meno položky nad alebo pod presúvanou položkou. aby VoiceOver vyslovil slovo začínajúce vysloveným znakom. klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke. Používanie registrov Preusporiadanie zoznamu Odomknutie iPhone: Označte prepínač „Odomknúť“ a klepnite dvakrát na obrazovku.

Znovu klepnite dvakrát troma prstami a zapnete rozprávanie. v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza. Stíšenie funkcie VoiceOver Klepnite dvakrát troma prstami. potiahnite ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. Ak je clona obrazovky zapnutá. Zastavenie rozprávania informácií o položke Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Čítanie celej obrazovky od vrchu Čítanie od aktuálnej položky až na spodok obrazovky Informácie o stave iPhone si môžete vypočuť tak. Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Môžete presúvať ďalšie ikony. na obrazovke sa namiesto možností hovoru zobrazí numerická klávesnica. prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. Klepnite raz dvoma prstami. VoiceOver vás počas presúvania ikony bude informovať. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy. klepnite na obrazovku dvakrát. že sa dotknete hornej časti obrazovky. Ak máte pripojenú externú klávesnicu. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na možnosti pri volaní s automatickými systémami. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo Domov . znovu klepnite dvoma prstami. môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením klávesu Control. Ak chcete. Tieto informácie môžu zahŕňať čas. Ak nadviažete telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá. Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. Zadávanie a úprava textu Ak vstúpite do textového poľa. že je displej vypnutý.Úprava plochy: Na ploche označte ikonu. ktorú chcete presunúť. Rozprávanie bude po označení ďalšej položky automaticky pokračovať. Klepnite dvakrát na ikonu a podržte na nej prst. aby rozprávanie pokračovalo. v pravom dolnom rohu a klepnite dvakrát. 260 Kapitola 29 Prístupnosť . Švihnite smerom nahor dvoma prstami. môžete na zadávanie textu použiť klávesnicu na displeji alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone. Švihnite smerom nadol dvoma prstami. silu signálu Wi-Fi a ďalšie informácie. Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu obrazovky a klepnite dvakrát. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver. je obsah obrazovky aktívny aj napriek tomu. Klepnite trikrát tromi prstami. ktoré je možné upravovať. stav batérie. Potom potiahnite ikonu.

slovách alebo po riadkoch použite rotor. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky po tom. Prípadne potiahnite prst po klávesnici. Pre použitie ostatných klávesov. Zadávanie textu: 1 Pre zobrazenie klávesnice označte textové pole. Klepnite dvakrát ešte raz. alebo či musíte „klepnúť dvakrát pre úpravu“. podržte ho na požadovanom klávese a klepnutím na obrazovku iným prstom zadajte znak. Delete alebo Enter. cez ktorý sa kurzor posunul. VoiceOver vám oznámi. kopírovanie a vkladanie textu do textových polí. kurzor bude umiestnený na začiatok alebo na koniec tohto textu.Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a „dotykové“ písanie. Â Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak. Výber štandardného alebo dotykového písania: So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici použite rotor pre výber Režimu písania a potom švihnite prstami smerom nahor alebo nadol. VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak. znak však zadá až po zdvihnutí prsta. Dotykové písanie je rýchlejšie. VoiceOver je prednastavený tak. ak chcete presunúť kurzor na opačný koniec textu. Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu v texte. VoiceOver vysloví znak každého klávesu. Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi. Kapitola 29 Prístupnosť 261 . 2 Použitie klávesnice na zadávanie textu: Â Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. že kurzor presúva po znakoch. ako je Shift. ktorého sa dotknete. presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho. použite štandardné písanie. VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho zadaní. môže však vyžadovať viac tréningu ako štandardné písanie. VoiceOver vás bude informovať o polohe kurzora. VoiceOver vám to oznámi. Ak sa klávesnica nezobrazí automaticky. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu. ktoré zadávajú text. Ak pole už obsahuje text. budete ju zrejme musieť vyvolať klepnutím dvakrát. čo zdvihnete prst z obrazovky. Presúvanie kurzora: Pre výber presúvania kurzora po znakoch. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku vložíte znak. či je textové pole v stave „upravuje sa“. Ak spravíte pri písaní preklep. VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie iPhone určené na úpravu textu na vystrihovanie.

Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov. Tento postup musíte zachovať aj v prípade. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. prepnite späť na režim znaky pomocou rotora. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na koniec preskočeného slova. Ak vyberiete „Označiť“. ktoré za ním nasleduje. cez ktoré ho presuniete. švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu. Zmena jazyka. Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát. ktoré za ním nasleduje. Ak máte označený text. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predchádzajúceho slova. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. Ak máte zapnutú funkciu Meniť výšky. Potiahnite prst smerom doprava alebo doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. klepnite dvakrát a podržte prst. kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). Ak vyberiete „Označiť všetko“. švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. bude označený celý text. ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát. vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku. kopírovanie alebo vkladanie: Uistite sa. Späť: Zatraste s iPhone. Vloženie znaku s diakritikou: V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky. bude označené slovo. VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom. v ktorom zadávate text: Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo nadol. Vystrihovanie. ktorý chcete vymazať. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach. Ak chcete vymazať naraz viacero znakov. jedenkrát pre každý znak. ktorý upozorňuje na zobrazenie alternatívnych znakov.Pri presúvaní kurzora po slovách vyslovuje VoiceOver každé slovo. Poznámka: Jazykový rotor sa vám zobrazí len v prípade. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za slovom alebo na konci vety. alebo použite rozdelené klepnutie. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného riadku odstavca. Označenie textu: Nastavte rotor na Upraviť. švihnite prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť. Vymazanie znaku: Označte kláves a klepnite dvakrát. VoiceOver vysloví znak počas jeho vymazávania. Pri presúvaní kurzora po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok. podržte prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na obrazovku. cez ktorý ho presuniete. že máte v nastavení Jazykového rotora VoiceOver zvolený viac ako jeden jazyk. že používate dotykové písanie. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. až kým sa neprehrá zvuk. 262 Kapitola 29 Prístupnosť . že je rotor nastavený na úpravy. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak. ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát.

Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. nastaviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. alebo vypnúť Pomocníka VoiceOver VO–A VO–B VO–M VO–H VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo VO–medzerník VO–„-“ VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol VO–Command-šípka vľavo alebo VO–Commandšípka vpravo VO–Command-šípka nahor alebo VO– Command-šípka nadol VO–S VO–Shift-S VO–K Escape (ESC) Kapitola 29 Prístupnosť 263 . Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. Klávesové príkazy VoiceOver vám umožňujú pohybovať sa po obrazovke. Kláesové príkazy VoiceOver VO = Control-Option Čítať všetko počnúc aktuálnou polohou kurzora Čítať od vrchu Presunúť sa na stavový riadok Stlačiť tlačidlo Domov Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Klepnúť na položku Klepnúť dvakrát dvomi prstami Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rotora Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rečového rotora Upraviť položku rečového rotora Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Zapnúť Pomocníka VoiceOver Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku. vyberať položky. čítať obsah obrazovky. Tieto sú v tabuľko označené ako „VO“. Všetky klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple Funkciu VoiceOver môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple spárovanou s iPhone. Prostredníctvom pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku klávesovým kombináciám.

Option–šípka nadol.Rýchla navigácia Zapnutím Rýchlej navigácie môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok. umiestňovať značky a získavať informácie o lokalitách. Vyhľadávanie na webe: 1 Označte vyhľadávacie pole a zadajte hľadané slovo. prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte predošlú alebo ďalšiu položku. nadol. Zapnutie alebo vypnutie Rýchlej navigácie Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku určenú nastavením rotora Vybrať prvú alebo poslednú položku „Klepnúť“ na položku Rolovať nahor. Tieto budú nahlas prečítané. Švihnutím doprava alebo doľava vyberte značku a klepnutím dvakrát zobrazíte obrazovku s informáciami. 2 Pomocou rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. 264 Kapitola 29 Prístupnosť . 3 Švihnutím nahor alebo nadol prechádzate zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. 4 Klepnutím na obrazovku dvakrát vyhľadáte na webe aktuálne zvolenú frázu. doľava alebo doprava. Rýchla navigácia je štandardne vypnutá. Získanie informácií o lokalite: Ak máte zvolenú značku. Zmeniť rotor Šípka vľavo-šípka vpravo Šípka vpravo alebo šípka vľavo Šípka nahor alebo šípka nadol Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol Šípka nahor-šípka nadol Option–šípka nahor. Výber značky: Klepnite na značku. Používanie aplikácie Safari Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. Používanie aplikácie Mapy Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu. klepnutím dvakrát zobrazíte informácie. alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka. Zväčšovanie a zmenšovanie: Použite rotor pre výber režimu zväčšovania a potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu. Option–šípka vľavo alebo Option–šípka vpravo Šípka nahor-šípka vľavo alebo šípka nahor-šípka vpravo Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych čísiel v aplikácii Telefón.

Ak zmeníte jazyk pre iPhone. VoiceOver vás bude informovať o čase.Upravovanie videí a hlasových nahrávok Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých hlasových nahrávok. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre Ovládanie hlasom a pre braillov displej. VoiceOver vás bude informovať o čase. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. 3 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a vyberte braillov displej. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. ktorý bude orezaný z videa. Štandardne je to jazyk nastavený na iPhone v menu Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a klepnite na prepínač Bluetooth. Ak chcete orezať nahrávku. Orezanie hlasovej nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky. Zoznam podporovaných braillových displejov nájdete na adrese www. Označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. ktorú chcete orezať a klepnite dvakrát. 2 Zapnite Bluetooth na vašom iPhone. iPhone spolupracuje s mnohými najpoužívanejšími braillovými displejmi. Ak chcete video orezať. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver Nastavenie braillovho displeja Na čítanie výstupu VoiceOver v Braillovom písme môžete použiť Bluetooth braillov displej. Orezanie videa: Počas prezerania videa klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov. označte „Orezať nahrávku“ a klepnite dvakrát. Na ovládanie vášho iPhone so zapnutou funkciou VoiceOver môžete dokonca použiť aj braillov displej so vstupnými klávesmi a ďalšími možnosťami ovládania. Kapitola 29 Prístupnosť 265 . Výber jazyka Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. Nastavenie braillovho displeja: 1 Zapnite braillov displej.apple. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. ktorý bude orezaný z videa.com/ accessibility. označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete nastaviť iný jazyk funkcie VoiceOver a braillovho displeja. Vypínanie a zapínanie skratkopisu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a klepnite na prepínač „Skratkopis“.

Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. že sa obrazovka zväčší o 200 percent. ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Zväčšovanie Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na obrazovke. Zapnutie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Zväčšovanie“ a klepnite na prepínač „Zväčšovanie“. Ak manuálne zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta). iPhone automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí troma prstami dvakrát. môžete používať len jeden prst. Zmena zväčšenia: Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor (zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. Akonáhle začnete ťahať. 266 Kapitola 29 Prístupnosť . Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami. že budú zobrazovať stav systému alebo ďalšie informácie:  História oznamov obsahuje neprečítanú správu  Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná  Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené  Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)  iPhone je orientovaný na šírku  Obrazovka je vypnutá  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ > „Stavová bunka“ a klepnite na „Vľavo“ alebo „Vpravo“. Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo smerovača stavovej bunky. ale potiahnete ich po obrazovke. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou braillovho displeja Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak. avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty. Funkcia Zväčšovanie je prednastavená tak.

takže vidíte väčšiu časť obrazovky. Biela na čiernej Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji iPhone. čo uľahčuje čítanie informácií na obrazovke. Do strán sa môžete pohybovať aj tak. Po otvorení novej obrazovky sa zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky. Nastavenie veľkosti textu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“. Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou klávesnicou Apple (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). že podržíte prst na príslušnom okraji obrazovky. Môžete si vybrať text veľkosti 20 bodov. 40 bodov. Kontakty. klepnite na „Veľký text“ a potom vyberte požadovanú veľkosť textu. obrazovka vyzerá ako fotografický negatív. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky. Kapitola 29 Prístupnosť 267 . že sa tento neustále nachádza v jej strede. 24 bodov. pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurozorom tak. 48 bodov alebo 56 bodov. Akonáhle začnete ťahať. 32 bodov. Obrátenie farieb obrazovky: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a potom klepnite na prepínač „Biela na čiernej“. Veľký text Funkcia Veľký text vám umožňuje zväčšiť text v pripomienkach a aplikáciách Kalendár. Správy a Poznámky. môžete používať už len jeden prst.Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke troma prstami. Mail. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá. tým je rolovanie rýchlejšie.

Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej. Funkcia Rozprávať auto text Funkcia Rozprávať auto text číta počas písania na klávesnici iPhone navrhované slová a opravy. Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať auto text: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Rozprávať auto text“. akým môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie prístupnosti. Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Mono zvuk“.Mono zvuk Mono zvuk kombinuje zvuk z ľavého a pravého kanála do jedného signálu. prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich funkcií:  Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver  Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej  Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté. Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo Zväčšovanie. To umožňuje užívateľom s postihnutím sluchu na jednom uchu počúvať zvukový výstup druhým uchom. ktorý je potom prehrávaný na oboch stranách. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. 268 Kapitola 29 Prístupnosť . Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ a priraďte mu vybranú funkciu. Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Množstvo funkcií iPhone uľahčuje používanie iPhone všetkým užívateľom vrátane užívateľov s postihnutím zraku alebo sluchu. Trojité stlačenie tlačidla Domov Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob. Viac v časti „Video“ na strane 230. Skryté titulky Skryté titulky pre videá môžete zapnúť v Nastaveniach prehrávača iPod.

„Extra veľké“ alebo „Obrovské“. ICQ a Yahoo! Messenger a optimalizovaných pre iPhone. ako napríklad AIM. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy.Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica iPhone. Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. Veľká klávesnica telefónu Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. Minimálna veľkosť písma emailov Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov. BeejiveIM. nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na „Veľké“. Kapitola 29 Prístupnosť 269 . Viac v časti „Telefonické hovory“ na strane 64. Priraditeľné zvonenia Pre zvukovú identifikáciu jednotlivých kontaktov im môžete priradiť osobitné zvonenia. Instant Messaging (IM) Chat V aplikácii App Store môžete získať množstvo aplikácií podporujúcich Internet Messaging (IM). ktorá vám nie je zrozumiteľná. Klávesnica orientovaná na šírku Niektoré aplikácie vám umožňujú otočiť počas písania iPhone na šírku a použiť tak väčšiu klávesnicu:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“ vám umožňujú ovládať prehrávanie správ. Viac v časti „Kontrola odkazovej schránky“ na strane 73.

Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi. Štandard ANSI pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“ (obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načuvacimí prístrojmi. ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3 alebo T4 pri indukčnom spojení.TTY (dostupná v niektorých oblastiach) Použitie iPhone v režime TTY s TTY adaptérom pre iPhone (dostupným zvlášť) umožňuje použitie ďalekopisu. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI) C63. Viac informácií o funkciách prístupnosti iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www. V aplikácii Finder vyberte „Help“ (Pomocník) > „Mac Help“ (Pomocník Mac) a hľadajte „Universal access“ (Univerzálny prístup). Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a načúvacieho zariadenia. Hodnotenie prebieha na stupnici od jedna do štyri. Služba Univerzálny prístup v Mac OS X Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej knižnice iTunes s iPhone. kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. využite funkcie služby Univerzálny prístup v Mac OS X.com/accessibility. Podľa pravidiel FCC sa telefón považuje za kompatibilný. ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie s načúvacími prístrojmi.html. že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s konkrétnym načúvacím zariadením.HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny. Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility . Tieto hodnotenia však nezaručujú. Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na adrese www. ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia.apple. 270 Kapitola 29 Prístupnosť . ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. otestujte ich spolu pred zakúpením.apple.19.Podpora ďalekopisu .com/iphone/specs. ktoré pracujú v režime telecoil).

Informácie o kompatibilite tohto telefónu s načúvacími prístrojmi získate od výrobcu telefónu alebo poskytovateľa služby. boli testované a hodnotené pre použitie s načúvacími prístrojmi. Ak chcete zistiť.Bezdrôtové technológie. Napriek tomu môže tento telefón obsahovať aj nové bezdrôtové technológie. ktoré používa tento telefón. je potrebné ich dôkladne otestovať v rôznych podmienkach. ktorých kompatibilita s načúvacími prístrojmi zatiaľ nebola testovaná. Otázky ohľadom vrátenia alebo výmeny tovaru konzultujte s vaším poskytovateľom služby alebo predajcom telefónu. či nedochádza k rušeniu vášho načúvacieho zariadenia alebo kochleárneho implantátu týmto telefónom. Kapitola 29 Prístupnosť 271 .

potiahnite a potom na „Vymazať“.com/ iphone/specs. Prepínanie klávesníc počas písania: Klepnite na . klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam. vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava doľava. Pre pridanie klávesníc ďalších jazykov použite nastavenia klávesnice.Medzinárodné klávesnice umožňujú zadávanie textu v rôznych jazykoch.html. Pridávanie klávesníc Pomocou rôznych klávesníc môžete na iPhone zadávať text v rôznych jazykoch. potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z možností:  Ak chcete vymazať klávesnicu. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu“ a potom vyberte zo zoznamu klávesnicu. Zoznam klávesníc podporovaných iPhone nájdete na adrese www. vedľa klávesnice na nové miesto v zozname. Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento postup. Pridávanie klávesnice: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“.apple. Pre niektoré jazyky je dostupných viacero klávesníc. Číslo pred šípkou zobrazuje počet aktuálne povolených klávesníc. 272 Príloha Medzinárodné klávesnice A . prepnite klávesnice. Štandardne je na iPhone dostupná len klávesnica jazyka nastaveného v medzinárodných nastaveniach. Prepínanie medzi klávesnicami Ak chcete zadávať text v inom jazyku. Po klepnutí na symbol sa na krátku dobu zobrazí názov práve aktivovanej klávesnice.

Písanie čínskych zjednodušených alebo tradičných Pinyin znakov Použite QWERTY klávesnicu pre zadávanie čínskych pinyin znakov. ktoré nie sú zobrazené na klávesnici. Príloha A Medzinárodné klávesnice 273 . Písanie čínskych Cangjie znakov Pomocou klávesnice skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves. ktorý uzatvára znak (napríklad čínsky znak 圈 (kruh) by mal začínať vertikálnym ťahom 丨). Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Čínština Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov. prípadne pokračujte v zadávaní pinyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. vrátane Pinyin. Navrhovaný znak vyberte klepnutím. zhora nadol. Cangjie. Vyberte znak klepnutím. Písanie zjednodušených čínskych ťahov (Wubui Hua) Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom poradí: zľava doprava. Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier. zobrazia sa návrhy pre vetu. Klepnite alebo podržte prst pre prepínanie klávesníc Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen. Napríklad na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka klepnutím a podržaním prsta na arabskej číslici. že sa dotknete a podržíte prst na . prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov pre zobrazenie ďalších možností znakov. Wubi Hua a Zhuyin. Zadávanie písmen. Pre výber klávesnice zo zoznamu presuňte prst na meno klávesnice a potom ho zdvihnite. číslic a symbolov. zvonku dovnútra a zvnútra k ťahu. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. ktoré nie sú na klávesnici: Podržte prst na súvisiacom písmene. číslici alebo znaku a presuňte ho na požadované písmeno alebo znak.Zoznam dostupných klávesníc môžete zobraziť tak. číslic alebo symbolov. Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke.

zadajte hviezdičku (*). alebo ho vyberte v zozname znakov. čo ste napísali. Písanie v zjednodušenej alebo tradičnej čínštine Čínske znaky píšte prstom priamo na obrazovku. Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi Vyberte znak alebo znaky. Viac v časti „Úpravy — vystrihovanie. Zadajte napríklad znak 魚 (ryba) a 巤 (štetina) a získate 鱲 (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu). Klepnite na kláves 匹配. sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky. kopírovanie a vkladanie“ na strane 41. Klepnite na znak pre nahradenie zadaných znakov. ktorý bude v zozname znakov označený šípkou. Ak napríklad zadáte 一一 (jedna jedna) a klepnete na 匹配 . čo zadáte úvodné písmeno. zadajte ďalší ťah. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Ak si nie ste istý správnosťou ťahu. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti znakov. Vyberte návrh klepnutím. prípadne pokračujte v zadávaní zhuyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Pri ručnom zadávaní zjednodušených čínskych znakov sa rozpoznáva aj latinka. 274 Príloha A Medzinárodné klávesnice . ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. Klepnite na znak pre jeho výber. ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu. zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov znak. zobrazí sa ako priamy návrh menej často používaný znak 二 (dva). Po tom.Počas písania sa budú zobrazovať navrhované čínske znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie znaky). Písanie tradičných čínskych Zhuyin znakov Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. Ak budete zadávať Zhuyin znaky bez medzier. ktorý za ním pravdepodobne nasleduje. zobrazia sa návrhy pre vetu. Komplexné znaky môžete písať napísaním dvoch alebo viacerých čiastkových znakov. iPhone bude rozpoznávať písmená počas písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené vo vrchnej časti zoznamu). Keď si vyberiete nejaký znak.

Príloha A Medzinárodné klávesnice 275 . V japonskej Romaji klávesnici (QWERTY . môžete zadávať čínske znaky prstom podobne ako na obrázku: Touchpad Japončina Japonské znaky môžete zadávať pomocou klávesníc Kana. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo. Zadávanie obrazových znakov Emoji Použite Emoji klávesnicu. Zadávanie emotikonov V japonskej Kana klávesnici klepnite na kláves „^_^“. Navrhované slabiky sa zobrazia počas písania.Písanie čínskych znakov prstom Keď sú zapnuté formáty písanej zjednodušenej alebo tradičnej čínštiny.japonské rozloženie) klepnite na kláves Číslica a potom klepnite na kláves „^_^“. Pinyin (tradičnej) alebo Zhuyin klávesnici klepnite na kláves Symbol a potom klepnite na kláves „^_^“. Slabiku zvolíte klepnutím na ňu. Môžete taktiež zadávať emotikony. Dostupná len na zariadeniach iPhone zakúpených v Japonsku. V čínskej (zjednodušenej alebo tradičnej). QWERTY alebo Emoji. Písanie v japonskej QWERTY Použite QWERTY klávesnicu na vkladanie kódu pre japonské slabiky. Písanie v japonskej Kane Použite Kana klávesnicu pre výber slabík.

Vietnamčina Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok a pohybom prsta vyberte požadované znamienko. Pre písanie dvojitých spoluhlások alebo zložených samohlások podržte prst na písmene a posunutím vyberte dvojité písmeno.Kórejčina Použite 2-set kórejskú klávesnicu pre písanie hangulských písmen. Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií: Â aa—â (a so strieškou) Â aw—ă (e s mäkčeňom) Â ee—ê (e so strieškou) Â oo—ô (o so strieškou) Â ow—ơ (o s háčikom) Â w—ư (u s háčikom) Â dd—đ (d s čiarou) Â as—á (a s dĺžňom) Â af—à (a s opačným dĺžňom) Â ar—ả (a s otáznikom) Â ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom) Â aj—ạ (a s poklesom tónu) 276 Príloha A Medzinárodné klávesnice .

tradičná (Pinyin) Â Čínska . Vymazanie slova zo slovníka: Klepnite na slovo v zozname slov a potom klepnite na Vymazať slovo. Ak zadáte slovo zo slovníka a zároveň používate podporovanú klávesnicu. bude priradený vstup nahradený slovom. Slovník je dostupný pre nasledujúce klávesnice: Â Čínska . V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Príloha A Medzinárodné klávesnice 277 .zjednodušená (Pinyin) Â Čínska .Vytváranie slovníkov Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť slovník párov slov a vstupov. Klepnite na +.tradičná (Zhuyin) Â Japonská (Romaji) Â Japonská (Ten Key) Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. Potom klepnite na pole Yomi.

Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. a Spať/Zobudiť. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd držte tlačidlo Zap. Môžete využiť aj personalizovanú podporu Express Lane (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple./Vyp. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade.Webová stránka podpory Apple pre iPhone Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www. 278 Príloha Podpora a ďalšie informácie B .com. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. Zálohovanie iPhone iTunes vytvorí zálohu nastavení./Vyp. Zálohu môžete využiť na obnovu týchto položiek vo vašom iPhone po obnovení (restore) softvéru./Vyp.apple. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií.com/sk/ support/iphone. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. až kým sa nezobrazí červený prepínač. stiahnutých aplikácií a ich dát a ďalších informácií na vášom iPhone. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. reštartovaním alebo obnovením iPhone. Vynútiť ukončenie aplikácie môžete aj tak. Navštívte expresslane.apple. a Spať/Zobudiť. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. alebo na prenos informácií do iného iPhone. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie./Vyp. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . až kým sa aplikácia neukončí.

4 Potvrďte vymazanie kliknutím na Vymazať zálohu.Zálohovanie iPhone a obnova zo zálohy nie to isté ako synchronizácia obsahu a ďalších položiek (ako napríklad hudby. že iTunes vytvorí zálohu iba raz pri každom pripojení iPhone k počítaču. Â Obnovenie iPhone (ak si zvolíte zálohu) iTunes sa vás opýta. zvonení. Po obnovení iPhone je potrebné znovu synchronizovať vašu hudbu. Â Windows: Vyberte Upraviť > Nastavenia. Túto funkciu je vhodné využiť napríklad v prípade. aplikácie a ďalší obsah iPhone.apple. Vytvorenie zálohy iTunes vytvorí zálohu iPhone pri nasledujúcich aktivitách: Â Synchronizácia s iTunes V pôvodnom nastavení synchronizuje iTunes iPhone pri každom pripojení iPhone k počítaču. fotografií. ktorú chcete vymazať a klepnite na Vymazať zálohu. 5 Kliknutím na Potvrdiť zatvorte okno s nastaveniami iTunes. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. podcastov. fotografie. Viac informácií týkajúcich sa zálohovania. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. ak bola vaša záloha vytvorená na inom počítači. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 279 . pred prvou synchronizáciou. Všimnite si. Â Mac: Vyberte iTunes > Nastavenia. videí a aplikácií stiahnutých cez iTunes) s vašou knižnicou iTunes. Â Aktualizácia iPhone iTunes zálohuje iPhone pred jeho aktualizáciou aj vtedy. Odstránenie zálohy Zálohu iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. nájdete na adrese support. videá. stiahnuté aplikácie a ich dáta a ďalšie informácie na vášom iPhone. Odstránenie zálohy: 1 V iTunes otvorte Nastavenia iTunes. kliknutím na Synchronizovať v iTunes. Synchronizovať môžete aj manuálne. Pri opätovnej synchronizácii iTunes nevytvorí ďalšiu zálohu.com/kb/HT1766. 3 Vyberte zálohu. Aplikácia iTunes nebude automaticky zálohovať iPhone. Zálohujú sa nastavenia. ktorý nie je nastavený na synchronizáciu s týmto počítačom. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. 2 Kliknite na Zariadenia (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes). či chcete pre obnovou iPhone zálohovať. ak iPhone na tomto počítači nie je nakonfigurovaný na synchronizáciu s iTunes. Aplikácie stiahnuté z App Store sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe.

Ak s iPhone používate Bluetooth slúchadlá s mikrofónom alebo sadu do auta a obnovíte nastavenia. skladieb. kontaktov. Stiahnuté aplikácie. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. nastavenia a dáta nebudú ovplyvnené. fotografií. Â Pri obnove sa preinštaluje softvér na iPhone na najnovšiu verziu. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www.apple.com/itunes.apple. informácií z kalendárov a akékoľvek ďalšie dáta. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. Aktualizácia iPhone Uistite sa. 280 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . obnovia sa pôvodné nastavenia a vymažú sa všetky dáta z iPhone.com/kb/HT1414. musíte pred ďalším použitím znovu spárovať Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. sa softvér na iPhone aktualizuje. Aktualizácia iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Poznámka: V niektorých prípadoch môže pri aktualizácii dôjsť aj k obnove iPhone.Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Pomocou iTunes môžete aktualizovať alebo obnoviť softvér v iPhone. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. Â Pri aktualizácii. iTunes vám oznámi. môžete obnoviť dáta zo zálohy na konci procesu obnovovania. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. 4 Kliknutím na „Aktualizovať“ nainštalujte najnovšiu verziu softvéru. Ak ste zálohovali iPhone v iTunes na vašom počítači. videí. Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania iPhone no nie sú natrvalo vymazané z vášho iPhone. Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru v iPhone nájdete nasupport. vrátane stiahnutých aplikácií.

Po obnovení softvéru iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone. prípadne použiť obnovu na prenos týchto položiek na iný iPhone. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a v menu ktoré sa následné zobrazí vyberte Obnoviť zo zálohy. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky.com/itunes. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite obnovu. Obnova iPhone. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. niektoré heslá a nastavenia sa nemusia obnoviť.com/kb/HT1766. aplikačné dáta môžu byť nahradené neaktuálnymi dátami. Ak obnovujete iPhone zo zálohy nejakého iPhone alebo iPodu. Obnova zo zálohy Nastavenia. Ak sa rozhodnete pre obnovu zo staršej zálohy. ak je záloha šifrovaná. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“.) Viac informácií týkajúcich sa nastavení a informácií uložených v zálohe. aplikačné dáta alebo ďalšie informácie je možné obnoviť zo zálohy. Obnova iPhone zo zálohy: 1 Pripojte iPhone k počítaču.Obnova iPhone Uistite sa. videá. alebo obnoviť vašu hudbu. z ktorej chcete obnoviť a kliknite na Obnoviť. zadajte heslo. ako obnova iPhone z panela Zhrnutie v iTunes. stále sa však nachádzajú na iPhone. Obnovením iPhone zo zálohy obnovíte tiež všetky dáta zo zálohy. aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. Nemusia sa ale obnoviť všetky.apple. Pri obnove zo zálohy nedôjde k úplnému obnoveniu softvéru iPhone. nájdete na adrese support.apple. Po obnove zo zálohy nie sú predchádzajúce dáta dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. iTunes vám oznámi. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 281 . Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. 4 Kliknite na Obnoviť. Pri obnovovaní sa odporúča zálohovať iPhone po zobrazení upozornenia.apple. Uistite sa. Ak je záloha šifrovaná.com/itunes. vrátane aplikačných dát. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. 3 Vyberte zálohu. s ktorým ho bežne synchronizujete. Dôležité: Obnovenie zo zálohy nie je to isté. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. (Ďalšie heslá a nastavenia sa môžu obnoviť. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www.

softvéru a servisu pre iPhone.apple. čísla International Mobile Equipment Identity (IMEI) modely) alebo MEID (CDMA model) nájdete na krabici iPhone.) Záručný servis Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na online zdrojoch. diskusné fóra a Apple softvér určený na stiahnutie Služby a podpora od vášho operátora Najnovšie informácie o iPhone Používanie iTunes Vytváranie Apple ID MobileMe Používanie iPhoto na Mac OS X Používanie Address Booku na Mac OS X Používanie iCalu na Mac OS X Microsoft Outlook. Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník iPhoto. Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník iTunes. Navštívte www. Prípadne v iPhone vyberte alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) Nastavenia > Všeobecné > Informácie.com. Windows Address Book alebo Adobe Photoshop Elements Sériové číslo vášho iPhone a aj IMEI (GSM Vyhľadanie sériového čísla iPhone. Kontaktujte svojho operátora. Navštívte www.com/emea/support/itunes. Otvorte Address Book a vyberte Pomocník > Pomocník Address Book. V iTunes podržte kláves Control a vyberte Pomocník > O iTunes (Windows) alebo iTunes > O aplikácii iTunes (Mac) a potom pustite kláves Control. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami. Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník iCal.com/sk/support/ iphone. iPhone Servis a podpora.com/sk/support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie o produkte na support. Potom navštívte www.apple. Navštívte stránky www. Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach) na adrese www.apple.me. alebo navštívte jeho webovú stránku. tipy.apple. Navštívte stránky www. (Pre pozastavenie rolovania stačte medzerník.apple.com/sk_SK/manuals/iphone.apple.Informácie o bezpečnosti. Výmena batérie 282 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . softvéry a servise Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby. Navštívte appleid.apple.com/support/iphone/ service/battery/country.com/sk_SK/manuals/iphone pre najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení.com.com/sk/iphone. Pre informácie o Bezpečné používanie iPhone Urobte toto Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support. akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti.apple.

či váš operátor túto možnosť ponúka. Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support. preto musíte váš iPhone likvidovať oddelene od domového odpadu. kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie. či vráťte do Apple.com/kb/HT1937.Používanie iPhone vo firemnom prostredí Na adrese www. Pre dokončenie procesu bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes.apple. aby ste ho mohli používať v ich sieti. Služba môže byť spoplatnená.apple.apple. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu.com/recycling Príloha B Podpora a ďalšie informácie 283 .com/recycling iPhone Likvidácia a recyklácia: iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a nariadeniami. Vyžiadajte od vášho operátora autorizáciu a informácie o nastavení.apple. Viac informácií nájdete v časti: www. Informácie o likvidácii a recyklácii Program na recykláciu použitých mobilov spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese: www.apple. Ak chcete zistiť.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách iPhone. alebo ho jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple. choďte na support. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu. využiteľných vo firemnom prostredí:  Microsoft Exchange  Inštalácia konfiguračných profilov  CalDAV  CardDAV  IMAP  LDAP  VPN Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Niektorí operátori vám odomknú iPhone.com/kb/TS3198.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.apple.Európska únia — Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená. Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná pokutou. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu. zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení. Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese: www.apple. Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie iPhone nájdete na adrese: www.apple.com/br/environment. pontos de coleta e telefone de informações. Brazília — Informácie týkajúce sa likvidácie: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. 284 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple. visite www. že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu.com/support/iphone/service/battery/country Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.html Výmena batérie iPhone: Nabíjateľnú batériu iPhone by mal vymieňať iba pracovník autorizovaného servisu.com/recycling/nationalservices/europe. ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Príloha B Podpora a ďalšie informácie 285 . až kým nevychladne. Viac informácií nájdete v časti: www.apple. prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom. Kým je iPhone v tomto režime. Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu. nemôžete vykonávať ani núdzové hovory.com/ environment Prevádzková teplota iPhone Ak vnútorná teplota iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu.Apple a životné prostredie V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie. môže sa snaha o reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:  iPhone sa prestane dobíjať  obrazovka stmavne  zoslabne mobilný signál  zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote. Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím iPhone. nemôžete váš iPhone používať na nič iné okrem núdzových hovorov.

314. Apple TV. Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha licencii. Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie.876. Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG. iMovie. Inc. QuickTime. © 2011 Apple Inc. AirPlay. FaceTime.611. logo Made for iPhone. Numbers. Mac. Keynote.K Apple Inc. alebo pri použití v kombinácii s prehrávačom podporujúcim Nike + iPod alebo iPhone 3GSa novšími verziami. iTunes Extra a MobileMe sú registrované značky služieb spoločnosti Apple Inc. iPhone.S. Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných spoločností.052. Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie a používanie týchto produktov. Macintosh.018.947 a 6. Nike + iPod Sport Kit je chránený jedným alebo viacerými U. Apple. iPod touch. Multi-Touch. patentami číslo 6. iPhoto.. iPad. Akékoľvek dohody alebo záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych zákazníkov. Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách. 6. Pages. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové alebo administratívne chyby.493. Apple.298. AirPrint. Safari.705.652. iDisk a iTunes Store sú značky služieb spoločnosti Apple Inc. 6. Retina a Shuffle sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Aperture. iPod. Mac OS. registrované v USA a ďalších krajinách. iBookstore. Finder. Spotlight a logo Works with iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. iCal. Apple Store. SL019-2024/2011-03 . App Store. 6. logo Apple. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. Všetky práva vyhradené.789. 6.. registrované v USA a ďalších krajinách.882. aby informácie v ňom boli presné.955. podlieha licencii. Cover Flow. 6. Tento manuál bol vytvorený tak. či už osobitne. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie podlieha licencii. iTunes.654. iBooks.