iPhone Príručka užívateľa

Pre softvér iOS 4.2 a 4.3

Obsah

9 9 9 11 14 17 20 20 21 21 22 22 23 23 27 31 31 35 39 44 46 47 49 50 52 53 55 55 56 56 56
2

Kapitola 1: iPhone na prvý pohľad
O tejto príručke iPhone - celkový prehľad Tlačidlá iPhone Aplikácie Stavové ikony

Kapitola 2: Začíname
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Čo budete potrebovať Inštalácia SIM karty Aktivácia iPhone Nastavenie iPhone Odpojenie iPhone od počítača Pripájanie sa na internet Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre

Kapitola 3: Základy
Používanie aplikácií Úprava plochy Písanie Tlačenie Vyhľadávanie Ovládanie hlasom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Bluetooth zariadenia Batéria Bezpečnostné funkcie Čistenie iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone

Kapitola 4: Synchronizácia a zdieľanie súborov
O synchronizácii Synchronizácia účtov

57 58 61 62 63 63 64 64 72 75 75 76 77 78 81 81 81 84 85 86 86 88 90 91 91 95 95 95 96 97 98 98 99 109 114 114 115

Synchronizácia s iTunes Panely nastavení iPhone v iTunes Automatická synchronizácia iTunes Manuálne spravovanie obsahu Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač Zdieľanie súborov

Kapitola 5: Telefón
Telefonické hovory Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Kontakty Obľúbené Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho Medzinárodné hovory

Kapitola 6: Mail
Nastavenie emailových účtov Prezeranie a čítanie emailových správ Používanie odkazov a detekcia dát Zobrazenie príloh Tlačenie správ a príloh Odosielanie emailových správ Triedenie emailových správ Vyhľadávanie v emailoch

Kapitola 7: Safari
Prezeranie webových stránok Vyhľadávanie Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov Prehrávanie videí z webových stránok na TV Záložky Web clips

Kapitola 8: iPod
Získanie hudby, videí a ďalších médií Hudba a iné audio Videá Domáce zdieľanie Nastavenie automatického vypnutia Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

116 Kapitola 9: Správy 116 Odosielanie a prijímanie správ
Obsah 3

118 119 119 120 120 121 122 122 122 123 124 125 126 128 128 128 129 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 138 139 141 141 142 143 143 144 145 145 146

Vyhľadávanie správ Zdieľanie fotografií a videí Odosielanie hlasových poznámok Upravovanie konverzácií Používanie odkazov a informácií o kontakte Správa náhľadov a pripomienok

Kapitola 10: Kalendár
O aplikácii Kalendár Synchronizácia kalendárov Prezeranie kalendárov Vyhľadávanie v kalendároch Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Odpovedanie na pozvánky Odoberanie kalendárov Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Pripomienky

Kapitola 11: Fotky
O aplikácii Fotky Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Prezeranie fotografií a videí Vymazanie fotografií a videí Prezentácie Prezeranie fotiek, prezentácií a videí na TV Zdieľanie fotografií a videí Tlačenie fotografií Priradenie fotografie ku kontaktu Pozadie

Kapitola 12: Fotoaparát
O aplikácii Fotoaparát Fotografovanie a natáčanie videí Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Orezávanie videí Prenos fotografií a videí do počítača

Kapitola 13: YouTube
Vyhľadávanie a prehrávanie videí Ovládanie prehrávania Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Spravovanie videí Zobrazenie ďalších informácií

4

Obsah

147 Používanie funkcií YouTube účtu 148 Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami 148 Odosielanie videí na YouTube 149 Kapitola 14: Akcie 149 Prezeranie cien akcií 150 Zobrazenie ďalších informácií 151 151 156 158 158 159 160

Kapitola 15: Mapy
Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Stanovenie trás Zobrazenie dopravnej situácie Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Zdieľanie informácií o polohe Vytváranie záložiek pre lokality

161 Kapitola 16: Počasie 161 Zobrazenie súhrnných informácií o počasí 162 Zobrazenie ďalších informácií o počasí 163 163 163 163 165 165 166 166 167 168 168

Kapitola 17: Poznámky
Aplikácia Poznámky Synchronizácia poznámok Písanie a čítanie poznámok Vyhľadávanie v poznámkach Odosielanie poznámok emailom

Kapitola 18: Hodiny
Svetový čas Budíky Stopky Časovač

169 Kapitola 19: Kalkulačka 169 Používanie aplikácie Kalkulačka 169 Štandardné pamäťové funkcie 170 Funkcie vedeckej kalkulačky 172 Kapitola 20: Kompas 172 Používanie digitálneho kompasu 173 Kompas a aplikácia Mapy 175 Kapitola 21: Diktafón 175 Nahrávanie hlasových poznámok

Obsah

5

176 177 177 178 179 180 180 181 182 185 185 186 188 188 189 189 190 190 191 191 191 193 194 195 196 196 197 198 198 198 200 202 204 205 205 206 207 208 208 Počúvanie hlasových poznámok Spravovanie hlasových poznámok Orezávanie hlasových poznámok Zdieľanie hlasových poznámok Synchronizácia hlasových poznámok Kapitola 22: iTunes Store O aplikácii iTunes Store Vyhľadávanie hudby. videí a ďalších médií Sledovanie interpretov a priateľov Nakupovanie zvonení Nakupovanie hudby a audiokníh Kupovanie a požičiavanie videí Prezeranie a sťahovanie podcastov Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Synchronizácia zakúpeného obsahu Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Zobrazenie informácií o účte Overenie stiahnutého obsahu Kapitola 23: App Store (obchod s aplikáciami) O aplikácii App Store Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií Obrazovka „Info“ Sťahovanie aplikácií Vymazávanie aplikácií Písanie recenzií Aktualizácia aplikácií Synchronizácia zakúpených aplikácií Kapitola 24: Game Center O Game Center Nastavenie Game Center Hry Priatelia Informácie o vašom stave a účte Kapitola 25: Nastavenia Režim Lietadlo Wi-Fi VPN Zdieľanie internetu Hlásenia 6 Obsah .

208 209 210 210 210 221 225 227 229 229 231 232 232 232 233 233 233 234 235 236 238 240 240 241 241 242 242 243 244 244 245 245 246 247 248 248 248 249 249 249 Operátor Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Jas Pozadie Všeobecné Mail. kontakty. kalendáre Telefón Safari Správy iPod Fotky Poznámky Store Nike + iPod Kapitola 26: Kontakty O aplikácii Kontakty Pridávanie kontaktov Vyhľadávanie kontaktov Spravovanie kontaktov na iPhone Používanie informácií o kontaktoch Jednotné kontakty Kapitola 27: Nike + iPod Aktivácia Nike + iPod Pripojenie senzora Tréning s Nike + iPod Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus.com Kalibrácia Nike + iPod Nastavenia Nike + iPod Kapitola 28: iBooks O aplikácii iBooks Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Používanie iBookstore Čítanie kníh Čítanie PDF dokumentov Zmena vzhľadu knihy Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Vyhľadanie významu slova Predčítanie knihy Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Usporiadanie Knižnice Obsah 7 .

250 Synchronizácia záložiek a poznámok 251 251 252 266 267 267 268 268 268 268 270 272 272 272 273 275 276 276 277 278 278 278 278 280 282 283 283 283 285 285 Kapitola 29: Prístupnosť Funkcie univerzálneho prístupu VoiceOver Zväčšovanie Veľký text Biela na čiernej Mono zvuk Funkcia Rozprávať auto text Trojité stlačenie tlačidla Domov Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Príloha A: Medzinárodné klávesnice Pridávanie klávesníc Prepínanie medzi klávesnicami Čínština Japončina Kórejčina Vietnamčina Vytváranie slovníkov Príloha B: Podpora a ďalšie informácie Webová stránka podpory Apple pre iPhone Reštartovanie a resetovanie iPhone Zálohovanie iPhone Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Informácie o bezpečnosti. softvéry a servise Používanie iPhone vo firemnom prostredí Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Informácie o likvidácii a recyklácii Apple a životné prostredie Prevádzková teplota iPhone 8 Obsah .

3 na modeli iPhone 3GS alebo na iPhone 4 GSM modeli iPhone .celkový prehľad iPhone 4 Konektor slúchadiel Vrchný mikrofón Prepínač Zvoniť/Ticho Tlačidlá hlasitosti Predná kamera Apple Retina displej Tlačidlo Domov Spodný mikrofón Vyp. Spánok/Zobudiť Slúchadlo Stavový riadok Hlavná kamera LED blesk Ikony aplikácií SIM dvierka (GSM model) Dock konektor Reproduktor iPhone 9 .2./Zap.x na CDMA modeli iPhone 4 Â iOS 4.iPhone na prvý pohľad 1 O tejto príručke Táto príručka popisuje funkcie: Â iOS 4.

Príslušenstvo iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Kábel Dock konektor – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty Poznámka: Nástroj na vysúvanie SIM karty nie je súčasťou príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach. 10 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . sa plocha vášho iPhone môže líšiť od obrázkov v tejto príručke. či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche./Zap.iPhone 3GS Konektor slúchadiel Slúchadlo Prepínač Zvoniť/Ticho Vyp. Spánok/Zobudiť SIM dvierka Kamera Tlačidlá hlasitosti Stavový riadok Dotykový displej Tlačidlo Domov Ikony aplikácií iPhone Dock konektor Reproduktor Mikrofón V závislosti od modelu. ktorý vlastníte a od toho.

prípadne ovládať prehrávanie zvuku pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách (viac v časti „Ovládanie prehrávania zvuku“ na strane 100) Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 11 . Ak je iPhone zamknutý. Stlačením stredného tlačidla môžete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. príslušenstva vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Tlačidlá Niekoľko tlačidiel vám umožňuje jednoducho vypnínať a zapínať iPhone a prepínať medzi zvonením a tichým režimom.Príslušenstvo Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Spôsob využitia Počúvanie hudby. Ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu. ak chcete nabíjať iPhone. a Spať/Zobudiť Ak práve nepoužívate váš iPhone. Môžete tiež:  počúvať hudbu  upraviť hlasitosť pomocou bočných tlačidiel iPhone (alebo na slúchadlách iPhone) počas telefonického hovoru alebo počúvania hudby  zdvihnúť alebo ukončiť hovor. iPhone však naďalej bude prijímať hovory. alebo pokračovať v jej prehrávaní. stlačte tlačidlo. Tlačidlo Zap. vypnúť jeho displej a šetriť tak batériu. stlačte a podržte stredné tlačidlo. textové správy a ďalšie aktualizácie. Na reguláciu hlasitosti použite tlačidlá + a – . alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho iPhone. Pripojte sieťový adaptér k iPhone pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky. Ak chcete použiť funkciu Ovládanie hlasom./Vyp. môžete ho zamknúť. Ak chcete počas počúvania hudby v aplikácii iPod pozastaviť skladbu. videí a telefonických hovorov. Použite tento kábel na pripojenie iPhone k vášmu počítaču kvôli synchronizácii a nabíjaniu. displej nebude reagovať na dotyk prstov. stlačte toto tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. Na rozprávanie využite vstavaný mikrofón. Kábel Dock connector – USB USB sieťový adaptér Nástroj na vysúvanie SIM karty (nie je súčasťou Vysúvanie SIM karty. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou dockovou stanicou.

Viac informácií o používaní hesla na odomknutie iPhone nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214. a Spať/Zobudiť. Tlačidlá hlasitosti Ak práve telefonujete. zamkne sa po jednej minúte./Vyp./Vyp. 12 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Stlačte tlačidlo Domov alebo Zap.com/sk_SK/ manuals/iphone./Vyp.apple. Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. Zapnutie iPhone Viac informácií o nastavení doby./Vyp. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. ktorá obsahuje vaše aplikácie. a Spať/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač. nájdete v časti „Uzamykanie“ na strane 213. Keď je iPhone vypnutý. Pre zobrazenie naposledy používaných aplikácií stlačte tlačidlo Domov dvakrát. pripomienok a ďalších zvukových efektov. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia. Tlačidlo Zap. tlačidlá na bočnej strane iPhone menia úroveň hlasitosti. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. počúvate hudbu. a Spať/ Zobudiť. prichádzajúce hovory sú presmerované priamo do odkazovej schránky. a Spánok/Zobudiť Zamknutie iPhone Odomknutie iPhone Úplné vypnutie iPhone Stlačte tlačidlo Zap. a Spať/ Zobudiť na niekoľko sekúnd. Tlačidlo Domov Stlačením tlačidla Domov sa kedykoľvek môžete vrátiť na plochu iPhone. po ktorej sa má iPhone zamknúť./Vyp. Toto štandardné nastavenie je možné upraviť. Stlačte a podržte tlačidlo Zap.Ak iPhone nezaregistruje žiadny dotyk na displeji. Stlačte a podržte tlačidlo Zap. alebo pozeráte film. či iné médiá. kým sa nezobrazí červený prepínač. ktorý následne potiahnite prstom.

aj keď je iPhone v tichom režime.Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá na bočnej strane iPhone. iPhone prehráva všetky zvuky. iPhone nezvoní. Prepínač Zvoniť/Ticho Prepínačom Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom režimom . zvukové aplikácie ako iPod a množstvo hier. Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. a tichým Hlasný režim Tichý režim Ak je nastavený hlasný režim. Ak je na iPhone nastavený hlasný režim. alebo niektorého z tlačidiel hlasitosti. Zvýšiť hlasitosť Znížiť hlasitosť Viac informácií o nastavení obmedzenia hlasitosti pri prehrávaní hudby a videa na iPhone nájdete v časti „Hudba“ na strane 229. budú aj naďalej prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora. neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty. Druhé stlačenie tlačidla presmeruje hovor do odkazovej schránky. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 13 . môžete zvonenie telefónu vypnúť jedným stlačením tlačidla Zap. Pôvodne je iPhone nastavený tak. Dôležité: Budíky. aby vibroval pri prijatí hovoru v oboch režimoch. a Spať/Zobudiť./Vyp. Ak je nastavený tichý režim.

zobrazte prijaté a odoslané správy klepnutím na konverzáciu. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. videoklipy. Nastavte si pripomienky. Vytvorte si playlisty. Viac v časti kapitola 10. „Kalendár. Otvorte viacero stránok naraz.“ na strane 98. ktoré ste spravili pomocou iPhone. Pridajte udalosti priamo na iPhone a tieto budú synchronizované s kalendárom vo vašom počítači. Viac v časti kapitola 7. Viac v časti kapitola 11. PDF súbory a ďalšie dokumenty. alebo ich použite ako pozadie. Odoberajte kalendáre. Odosielajte a prijímajte SMS správy. Priraďte fotografie ku kontaktom.“ na strane 122. Odosielajte fotografie. iCal. audioknihy a podcasty. Prezerajte si narodeniny. „iPod. Tlačte webové stránky. Dvojitým klepnutím zväčšíte alebo zmenšíte stránku – pre uľahčenie čítania vám Safari automaticky upraví veľkosť stĺpca na šírku obrazovky vášho iPhone. kontaktné údaje a hlasové nahrávky na zariadenia podporujúce MMS. Pridajte na plochu Safari web clips a získate rýchly prístup k vašim obľúbeným webovým stránkam. alebo si ich prehrajte v prezentácii. čím zobrazíte stránku na šírku. iPhone spolupracuje s MobileMe. Otočte iPhone naležato. Odosielajte fotografie a videá emailom alebo v MMS správach. Synchronizujte záložky so Safari. „Fotky. „Safari. uložte si ich z prichádzajúcich správ. Viac v časti kapitola 8. prípadne ich zverejnite v galérii na MobileMe.“ na strane 129. Poznámka: Funkčnosť a dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Vytáčajte čísla pomocou numerickej klávesnice.“ na strane 116. Zväčšujte si fotky. Prezerajte si fotky podľa miest a ak ich synchronizujete s iPhoto 8. Jednoduchým klepnutím si vypočujte ktorýkoľvek odkaz. Telefonujte a využite rýchly prístup k číslam posledných volajúcich. Prezerajte si a tlačte PDF súbory a ďalšie prílohy. Uložte si obrázky z webových stránok do vášho „Fotoarchívu“. Prezerajte si fotky a videá. „Mail. Viac v časti kapitola 9. Prezerajte si a prehľadávajte kalendáre synchronizované so službami a aplikáciami MobileMe. kde ste zakúpili a používate váš iPhone. Viac v časti kapitola 5. Telefón Mail Safari iPod Správy Kalendár Fotky 14 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Počúvajte Genius Mixy skladieb z vašej knižnice. Uskutočnite FaceTime video hovory. „Správy.“ na strane 64. Prezerajte si webové stránky cez mobilnú dátovú sieť alebo sieť Wi-Fi. Google a AOL – ako aj s bežnými emailovými systémami typu POP3 a IMAP. k obľúbeným číslam a všetkým vašim kontaktom. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov – vrátane Yahoo!. Použite AirPlay na bezdrôtové prehrávanie hudby alebo videí na Apple TV. Prípadne použite Hlasové vytáčanie.“ na strane 81. Služba „Visual voicemail“ zobrazí zoznam vašich odkazov. alebo ich synchronizujte z vášho počítača. alebo použite na ich vytvorenie funkciu Genius.“ na strane 91. ktoré vás upozornia na blížiace sa udalosti. Počúvajte skladby. Prehrávajte videá na výšku alebo na šírku. schôdzky a termíny. alebo na kompatibilných audio systémoch. Sledujte filmy a video podcasty na šírku. môžete si ich prezerať podľa udalostí a tvárí. ktoré ste zadali v aplikácii Kontakty.iPhone Aplikácie iPhone sa dodáva s aplikáciami uvedenými v nasledujúcej tabuľke. Microsoft Entourage. Vyltačte si ich. Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Viac v časti kapitola 6. „Telefón.0 (súčasť balíka iLife ‘09) alebo novšou verziou. Uložte si priložené fotografie a obrázky do albumu Fotoaparát. Prezerajte si zoznam predošlých konverzácií. alebo s Microsoft Internet Explorerom na vašom počítači.

“ na strane 143. Pozrite sa. koľko je hodín v ktoromkoľvek meste na svete – vytvorte si hodiny pre obľúbené lokality. „Fotoaparát. Orezávajte a ukladajte videá. Značte si poznámky za chodu – pripomienky. Odošlite vaše vlastné videá natočené pomocou iPhone.“ na strane 163. zobraziť odoberania a vykonávať mnoho ďalších činností.“ na strane 151. Sledujte informácie týkajúce sa vybraných akcií. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie podrobných grafov na šírku. Zväčšite si mapu pre podrobnejšie zobrazenie. odčítavajte. Použite AirPlay na prehrávanie videí z YouTube na Apple TV. prípadne získajte aktuálne informácie o premávke. prípadne použite dva prsty pre zobrazenie rozpätia hodnôt medzi dvoma bodmi. V priečinku Utility. Použite stopky alebo časovač. Bezdrôtovo synchronizujte poznámky s MobileMe. Prejdite prstom po grafe pre zobrazenie hodnôt. „Počasie. odosielajte ich emailom alebo v textovej správe. keď vám zavolá. ktorým smerom ste otočený. či skvelé nápady. „Poznámky. aby zobrazil jeho fotku.“ na strane 149. Nastavte jeden alebo viac budíkov. „YouTube. YouTube Akcie Mapy Počasie Poznámky Hodiny Kalkulačka Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 15 . Odosielajte videá priamo na YouTube. Odfoťte si svojho kamaráta a nastavte iPhone tak. najnovšie alebo najlepšie hodnotené videá. Viac v časti kapitola 15. Vyhľadajte firmy vo vašom okolí a zavolajte im jediným klepnutím. alebo si pozrite Google obrazy ulíc. Nastavte si účet na YouTube a prihláste sa naň – môžete hodnotiť videá. Viac v časti kapitola 14. Google. násobte a deľte. synchronizovať vaše obľúbené. Zaostrite klepnutím na vybraný objekt alebo oblasť. V priečinku Utility. ako napríklad otváraciu a priemernú cenu akcií. Pridajte si obľúbené mestá a získajte stručný prehľad o stave počasia v nich. satelitné mapy alebo kombinované mapy lokalít na celom svete. Viac v časti kapitola 13. Yahoo! alebo IMAP účtami. Pre použitie rozšírených vedeckých funkcií otočte iPhone naležato.Fotoaparát Fotografujte a nahrávajte videá. alebo si prezerajte vybrané. Prezerajte si mapy ulíc. verejnou dopravou alebo pešie trasy.“ na strane 169. „Akcie. automaticky aktualizované podľa údajov na internete. Získajte prehľad o aktuálnych poveternostných podmienkach a predpoveď počasia na šesť dní. alebo s aplikáciami Microsoft Outlook či Outlook Express na vašom PC. Synchronizujte poznámky s aplikáciou Mail na vašom Macu. Prehrávajte videá. „Kalkulačka. Prezerajte a prehrávajte ich na iPhone. uložené na populárnej službe YouTube. Pomocou vstavaného kompasu zistite. Vyhľadajte video. Sčítavajte. Prezerajte si novinky a obchodné informácie týkajúce sa rôznych spoločností. Viac v časti kapitola 16. „Hodiny. Viac v časti kapitola 12. Viac v časti kapitola 17.“ na strane 138. priemerný denný objem obchodov alebo trhovú kapitalizáciu. „Mapy. Viac v časti kapitola 19. najprezeranejšie. Odošlite ich emailom. Hľadajte a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu. Vyhľadajte podrobné trasy pre cestu autom. Viac v časti kapitola 18.“ na strane 166. nákupné zoznamy. prípadne ich odošlite na iný počítač.“ na strane 161.

Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Stiahnite a nainštalujte si aplikácie na plochu. aký druh hudby ich zaujíma. fotografie a iné. web. ktoré sú spätne synchronizované s vaším počítačom. Viac v časti kapitola 26. Získajte informácie o kontaktoch synchronizovaných z aplikácií MobileMe. Prehľadávajte. „Game Center. hudbu. alebo si prezerajte najpopulárnejšie položky v rebríčkoch. Viac v časti kapitola 28. Použite nastavenia Lokalizačných služieb na nastavenie prístupu aplikácií Mapy.“ na strane 205. Použite vstavaný digitálny kompas na stanovenie vášho kurzu. Viac v časti kapitola 22. „Kontakty. prezerajte a sťahujte si novinky. alebo ich synchronizujte s iTunes a prehrávajte na vašom počítači. Pozvite priateľa na spoločnú hru. Požičiavajte si filmy a TV seriály a prehrávajte ich na iPhone. TV seriály. alebo vyzvite iných primeraných protivníkov. V priečinku Utility. Objavte nové hry a zdieľajte vaše herné zážitky s priateľmi po celom svete.) Viac v časti kapitola 27. „Nastavenia. Získajte geografické súradnice miesta. Viac v časti kapitola 20. Prezerajte a sťahujte si podcasty. Obmedzte prístup k mládeži neprístupnému obsahu v iTunes a k vybraným aplikáciám. Vyhľadávajte aplikácie pre iPhone v App Store. prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených aplikácií. Prečítajte si recenzie.“ na strane 175. telefón. pridávajte. Fotoaparát. prinášajúcu skvelý spôsob čítania a kupovania kníh.“ na strane 198. Nike + iPod (zobrazí sa po aktivácii v Nastaveniach) spraví z iPhone vášho tréningového spoločníka. audioknihy a ďalšie na iTunes Store. „Nike + iPod. pozadie. Tlačte PDF súbory. Viac v časti kapitola 24. „Kompas. filmy. Viac v časti kapitola 25. Nastavte si zvonenia. Pridajte ePub a PDF knihy do knižnice pomocou iTunes.Kompas V priečinku Utility. jas obrazovky a upravujte nastavenia pre sieť. získajte odporúčania Genius. Sledujte vaše tempo. Vyberte si medzi skutočným severom a magnetickým severom. „Diktafón. Mac OS X Address Book. Sledujte vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistite. video. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks. Vo vstavanej službe iBookstore môžete získať všetko od klasiky až po najpredávanejšie tituly. zakúpte alebo stiahnite si ich prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia. Viac v časti kapitola 23. „App Store (obchod s aplikáciami). Odošlite nahrávku v prílohe emailovej alebo MMS správy. „iTunes Store. Vyhľadávajte hudbu. Kompas a ďalších aplikácií výrobcov tretích strán lokalizačným dátam. Vyžaduje špeciálnu obuv Nike a Nike + iPod senzor. predávané samostatne. kde sa práve nachádzate. Vytvorte účty a upravte všetky nastavenia vášho iPhone pohodlne na jednom mieste.“ na strane 244.“ na strane 180. Prehľadávajte. Získavajte výsledky za extra body. Pre lepšie zabezpečenie si nastavte uzamykanie a heslo.“ na strane 191. Google Contacts. „iBooks. Skontrolujte umiestnenia hráčov vo výsledkových tabuľkách. čas a vzdialenosť v jednotlivých tréningoch a vyberte si skladbu. Prehrávajte ich na iPhone. Nastavte si obmedzenie hlasitosti pre pohodlné počúvanie.“ na strane 233. Yahoo! Address Book. upravujte alebo vymazávajte kontakty. Obnovte iPhone. Diktafón iTunes App Store (obchod s aplikáciami) Game Center Nastavenia Kontakty Nike + iPod iBooks 16 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad .“ na strane 172. ktorá vás popoženie k lepším výkonom. Nahrávajte pomocou iPhone hlasové nahrávky. Viac v časti kapitola 21. email.“ na strane 240. Windows Address Book (Outlook Express).

či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. tým je signál silnejší. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií. Indikuje. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Čím viac paličiek je zobrazených. Viac v časti „Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi“ na strane 24. tým je signál silnejší. že je 3G UTMS (GSM) alebo EVDO (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet.Stavové ikony Stavová ikona Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhone: Význam Signál mobilnej siete* Indikuje. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. ktoré používajú bezdrôtové siete. pripájať sa na internet. Indikuje. že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť vášho operátora v dosahu iPhone a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Zobrazuje. že je režim „lietadlo“ aktívny – nie je možné používať telefón. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Ak nie je v dosahu žiadny signál. že sieť EDGE vášho operátora je v dosahu iPhone (GSM modely) a môžete sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Režim „lietadlo“ UMTS/EV-DO EDGE GPRS/1xRTT Wi-Fi* Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 17 . Čím viac paličiek je zobrazených. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 24. Zobrazuje. alebo používať Bluetooth® zariadenia. Zobrazuje.

Viac v časti „Tlačidlo Zap.Stavová ikona Zdieľanie internetu Význam Zobrazuje. že je iPhone nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). a Spať/ Zobudiť“ na strane 11. Viac v časti „Batéria“ na strane 52. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. že je na iPhone zapnuté Presmerovanie hovorov (GSM modely). Zobrazuje. Zobrazuje. že je orientácia obrazovky iPhone zamknutá na výšku. že sa práve prehráva skladba. že niektorá z aplikácií používa lokalizačné služby./Vyp. žiadne príslušenstvo nie je pripojené. Sivá ikona: Bluetooth je zapnutý. že máte nastavený budík. Aktivita siete Presmerovanie hovorov VPN Zámok TTY Prehrávanie Zamknutie orientácie na výšku Budík Lokalizačné služby Bluetooth* Batéria 18 Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad . Viac v časti „Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 99. Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 50. Zobrazuje. že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN. Zobrazuje. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na strane 225. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnutý a príslušenstvo je pripojené. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. Zobrazuje. Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. že je iPhone zamknutý. Zobrazuje. Viac v časti „Budíky“ na strane 167. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán. Žiadna ikona: Bluetooth je vypnutý. Zobrazuje. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. že je iPhone pripojený k inému zariadeniu iPhone a poskytuje mu pripojenie na internet (GSM modely). audiokniha alebo podcast. Signalizuje bezdrôtovú synchronizáciu alebo inú sieťovú aktivitu. Zobrazuje.

* Použitie určitého príslušenstva s iPhone môže mať vplyv na výkon v bezdrôtovej sieti. Kapitola 1 iPhone na prvý pohľad 19 .

apple. prečítajte si pozorne návod na použitie v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support.Začíname 2 · UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam. alebo si môžete nainštalovať bezplatnú aplikáciu iBooks a stiahnuť príručku z iBookstore. 4 Klepnite na Zdarma a potom na Získať knihu. 2 Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na Store. Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 28. 20 . 3 Vyhľadajte „užívateľ iPhone“ a vo výsledkoch vyhľadávania klepnite na príručku užívateľa. klepnite na „Zmeniť jazyk“ v spodnej časti strany s obsahom. vyhľadajte „iBooks“ a klepnite na ňu vo výsledkoch vyhľadávania. „iBooks. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: V aplikácii Safari klepnite na potom klepnite na záložku Príručka užívateľa iPhone. a Ak chcete pridať ikonu príručky užívateľa na plochu. ako začnete používať iPhone.“ na strane 244. Prezeranie príručky užívateľa na iPhone Príručku užívateľa iPhone si môžete prezerať priamo na iPhone klepnutím na záložku Príručky užívateľa iPhone v aplikácii Safari. Ak chcete zobraziť príručku užívateľa v inom jazyku.com/sk_SK/manuals/iphone predtým. klepnite na a potom na „Pridať na plochu“. otvorte App Store. Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: 1 Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks. Klepnite na Zdarma a potom na Inštalovať.

apple.2 alebo novší (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone na vašom počítači)  Apple ID (ako je iTunes Store účet alebo MobileMe účet) pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store  Pripojenie vášho počítača na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie) Inštalácia SIM karty Ak vaša SIM karta (GSM modely) nebola predinštalovaná. prípadne Windows XP Home alebo Professional (SP3)  Rozlíšenie displeja vášho počítača nastavené na 1024 x 768 alebo vyššie  iTunes 10. Windows Vista. Inštalácia SIM karty do iPhone 4 Micro SIM dvierka Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM karta Inštalácia SIM karty do iPhone 3GS Spinka na papier alebo nástroj na vysúvanie SIM Micro SIM dvierka Micro SIM karta Kapitola 2 Začíname 21 .2 alebo novšie verzie sú dostupné na www.5.Čo budete potrebovať Na používanie iPhone potrebujete:  Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone  Mac alebo PC s USB 2.com/sk/itunes/ download  QuickTime 7. musíte ju pred použitím iPhone nainštalovať.1.6.8 alebo novší  Windows 7.0 portom a jedným z nasledujúcich operačných systémov:  Mac OS X v10.

ktorý dostanete spolu s iPhone. kontaktujte vášho mobilného operátora. 3 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke.com/sk/itunes/ download.0 portu na vašom Macu alebo PC. Ak iPhone nie je aktivovaný. pripojte iPhone do USB 2.Inštalácia SIM karty: 1 Zasuňte koniec spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM karty do otvoru na SIM dvierkach.apple. Nastavenie iPhone: 1 Stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu iTunes z www. Viac informácií o iPhone nájdete na adrese www. že aktivácia vášho iPhone už prebehla pri jeho zakúpení. alebo špecifikovať existujúce Apple ID.) iTunes taktiež pre prípad potreby uchová sériové číslo vášho iPhone. ako vidíte na obrázku. Je možné.com/sk/iphone. 22 Kapitola 2 Začíname . Aktivácia iPhone iPhone je pred používaním potrebné aktivovať predplatením volacieho programu pre iPhone u vybraného operátora vo vašej oblasti a registráciou iPhone v sieti. (iTunes Store nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach. až kým dvierka nevyskočia. ako je to znázornené na obrázku. Nastavenie iPhone Pred použitím je potrebné nastaviť iPhone v aplikácii iTunes. 3 SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto tak. 2 Pomocou kábla. 2 Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak. Počas nastavovania si môžete kvôli nakupovaniu pomocou iPhone vytvoriť nové Apple ID. Pevne zatlačte smerom dovnútra.apple.

že iektoré dáta nebudú prenesené. kalendáre a záložky) na obrazovke „Set Up Your iPhone“ (Nastavte svoj iPhone). môže sa stať. iPhone zobrazuje na displeji oznam „Prebieha synchronizácia“. dôjde k automatickému prerušeniu synchronizácie. môže sa stať. Akcie. takže môžete odpojiť iPhone a odpovedať na hovor. Keď sa iPhone synchronizuje s vaším počítačom. funkcia VoiceOver vám umožní nastaviť iPhone bez cudzej pomoci. kalendárov a záložiek po pripojení iPhone k počítaču aktivujete voľbou „Automatically sync contacts. Poznámka: Ak ste zrakovo postihnutý. Kapitola 2 Začíname 23 . Prípadne môže iná osoba spustiť VoiceOver na iPhone za vás pomocou nastavení prístupnosti.Automatickú synchronizáciu kontaktov. či používate aplikáciu na pomoc zrakovo postihnutým. VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. že sa časť dát nestihne synchronizovať a prenos bude dokončený pri najbližšom pripojení iPhone k vášmu počítaču. takže môžete používať iPhone bez toho. Ak ho však odpojíte počas synchronizácie. Nastavenia synchronizácie môžete neskôr meniť v iTunes.) Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. YouTube. Po ukončení hovoru pripojte iPhone späť k počítaču pre dokončenie synchronizácie. Mapy. Pripájanie sa na internet iPhone sa automaticky pripája na internet pri používaní aplikácií Mail. Ak odpojíte iPhone od počítača pred dokončením synchronizácie. Odpojenie iPhone od počítača iPhone môžete kedykoľvek odpojiť od počítača. Safari. calendars and bookmarks“ (Automaticky synchronizovať kontakty. Po pripojení iPhone k počítaču aplikácia iTunes zistí. Ak vám počas synchronizácie príde hovor. (Funkcia VoiceOver nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch. ako napríklad Voice Over na Macu alebo GW-Micro Window-Eyes na PC a automaticky spustí VoiceOver na iPhone. Zrušenie synchronizácie: Potiahnite prepínač na iPhone. Po dokončení synchronizácie zobrazí aplikácia iTunes oznam „Synchronizácia iPhone je dokončená“. Počasie a App Store alebo iTunes Store. aby ste sa naň pozerali.

Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi Na aktiváciu Wi-Fi a pripojenie na Wi-Fi sieť slúžia nastavenia Wi-Fi v aplikácii Nastavenia. ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky zobrazuje intenzitu signálu. V iPhone je možné zakázať automatické zobrazovanie dostupných sietí. alebo ). V Nastaveniach iPhone je možné zakázať používanie mobilných dát. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. že otvoríte Safari a zobrazí sa vám stránka pre registráciu tejto služby. kým iPhone nenájde všetky siete v dosahu. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Pripojiť sa k sieti Wi-Fi cez platený prístupový bod je obvykle možné tak. iPhone sa nemôže pripojiť na internet. Siete. Ak je to potrebné. alebo ste sa rozhodli. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. majú vedľa názvu zobrazenú ikonu zámku . zadajte prihlasovacie heslo. Keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. Pripojenie k sieti Wi-Fi:Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a počkajte. vrátane prístupových bodov zabezpečených mobilným operátorom. Čím viac paličiek vidíte. pripojí sa iPhone na internet pomocou mobilného dátového pripojenia ( . iPhone zobrazí zoznam sietí. Â Ak nie sú dostupné žiadne už použité Wi-Fi siete. 24 Kapitola 2 Začíname . Niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené. Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. Â Ak nie sú dostupné žiadne Wi-Fi siete. Ak nie je dostupná žiadna Wi-Fi sieť a ani mobilná dátová sieť. Potom vyberte požadovanú sieť (niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené). Viac v časti „WiFi“ na strane 206. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. ktoré vyžadujú heslo. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. u ktorého ste zakúpili váš iPhone (dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach). Zapnutie Wi-Fi: Vyberte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a zapnite Wi-Fi. keď bude v dosahu. Klepnite na sieť a ak je to potrebné.Ako sa iPhone pripája na internet iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilnej dátovej siete. tým je signál silnejší. iPhone vykoná pri pripájaní sa na internet nasledovné kroky: Â Pripojí sa k naposledy použitej dostupnej Wi-Fi sieti . Množstvo Wi-Fi sietí je možné použiť bezplatne. že sa k žiadnej nepripojíte. zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“ (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámku ). ktoré sú v dosahu.

Viac informácií o zmene nastavení Wi-Fi sietí nájdete v časti „Wi-Fi“ na strane 206. zobrazí sa v stavovom riadku ikona UMTS/EV-DO ( ). Aktivácia dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a zapnite „Dátový roaming“. V závislosti od modelu iPhone a pripojenia k sieti je možné. Ak ste mimo dosahu siete vášho operátora. Dostupnosť pokrytia sieťou vo vašej oblasti zistíte u vášho operátora. že nebudete môcť prijímať telefónne hovory. CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy pozastavené. Týmto zakážete niektoré funkcie vášho iPhone. môžete zapnúť Wi-Fi aj v režime „lietadlo“ a používať tieto funkcie:  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky  Bezdrôtovo synchronizovať vaše kontakty. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. Wi-Fi. že je dátový roaming vypnutý. EDGE ( ) alebo GPRS/1xRTT ( ). záložky prehliadača a poznámky Kapitola 2 Začíname 25 . webovým stránkam a iným dátovým službám aktivujete zapnutím funkcie dátový roaming. Pripojenie prostredníctvom mobilnej dátovej siete iPhone sa môže pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete vášho operátora. GSM: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. V krajinách alebo oblastiach. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. Bluetooth a GPS. Zapnutie 3G (GSM modely): V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Povoliť 3G“. Prístup na internet v lietadle Režim „lietadlo“ vypne na vašom iPhone vysielače mobilnej siete. Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať. kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky. na ktoré sa rozhodnete odpovedať. kalendáre. uistite sa. kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia. môžete sa na internet pripojiť pomocou iného operátora. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov. čím sa zabráni možnému rušeniu kritických zariadení lietadla. Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované priamo do odkazovej schránky. Prístup k emailu. Dôležité: Táto služba bude zrejme spoplatnená.

S vaším operátorom sa spojíte klepnutím na dané tlačidlo. Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové pripojenie aj s počítačom.  USB: Pripojte váš počítač k iPhone pomocou kábla Dock konektor . ak nastavenia zdieľania internetu nie sú dostupné v najvyššej úrovni nastavení). Služba môže byť spoplatnená. 2 Zapnite Zdieľanie internetu. Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Nakupovať hudbu a aplikácie Je možné. Po zobrazení výzvy zadajte heslo Wi-Fi pre iPhone. iPad alebo iný iPhone) pripojeným k vášmu iPhone cez Wi-Fi. Ak sa tlačidlo Nastaviť zdieľanie internetu zobrazí v nastaveniach Všeobecné > Sieť. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. Zdieľanie internetového pripojenia: 1 V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu (prípadne vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu.USB. Viac informácií (napríklad množstvo zariadení. že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. 26 Kapitola 2 Začíname . 3 Pripojenie počítača alebo iného zariadenia k iPhone:  Wi-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí iPhone. Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. s ktorými môžete zdieľať internetové pripojenie) získate u vášho operátora. Prístup na VPN VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup k privátnym sieťam (ako napríklad sieť na pracovisku alebo v škole) cez internet. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. Viac informácií nájdete v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. Zdieľanie internetu funguje len v prípade. musíte najprv nastaviť túto službu u vášho operátora. Pre konfiguráciu a zapnutie VPN použite nastavenia siete. ktorý je pripojený k vášmu iPhone cez Bluetooth alebo USB. Zdieľanie internetu Zdieľanie internetu (iPhone 4) môžete použiť na zdieľanie internetového pripojenia s iným počítačom alebo Wi-Fi zariadením (iPod. V nastaveniach siete na počítači vyberte iPhone.

Ak ešte nemáte emailový účet. zadajte nastavenia siete pre iPhone a kliknite na Apply (Použiť). Môžete pridať kalendárový účet CardDAV. Ak je zariadenie pripojené. Viac v časti „Synchronizácia kalendárov“ na strane 122. Kliknite na Network Preferences (Nastavenia siete). alebo ich importovať z aplikácie Mail. Viac v časti „Odoberanie kalendárov“ a „Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail“ na strane 128.google. zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhone modrý pás. www. Potom sa riaďte dokumentáciou dodanou k vášmu počítaču a prepojte iPhone s počítačom. Â Bluetooth: Na iPhone vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Kontakty a Kalendáre Účty iPhone spolupracuje s MobileMe. Kontrola využívania mobilnej dátovej siete: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Používanie“. ktorý využíva zdieľanie internetu iného iPhone. Poznámka: Ikona zdieľania internetu sa zobrazí v stavovom riadku iPhone (GSM modely). aj keď ho aktívne nepoužívate. ktoré na internete poskytujú email.yahoo. že túto službu podporuje vaša firma alebo organizácia. Na PC použite „Network Control Panel“ (Ovládací panel sietí) pre výber a konfiguráciu pripojenia iPhone. Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone: V Nastaveniach vyberte Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov. Môžete si tiež na 60 dní zdarma vyskúšať službu MobileMe na adrese www.com. Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami. Ak zmeníte heslo. môžete si ho zadarmo vytvoriť na www.Na počítači Mac sa pri prvom pripojení zobrazí vyskakovacie okno s oznamom „A new network interface has been detected“ (Našlo sa nové sieťové rozhranie). Môžete odoberať kalendáre typu iCal (.ics). Zdieľanie internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté.aol.com alebo www. Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade.com. kontakty a kalendáre. Kapitola 2 Začíname 27 . Viac v časti „Pridávanie kontaktov“ na strane 233.com. budú všetky zariadenia zdieľajúce pripojenie na internet odpojené.me.

Nastavenie bezplatného MobileMe účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. funkciu. 5 Uistite sa. alebo ak chcete pre váš MobileMe účet použiť iné Apple ID). záložiek a poznámok  Galériu MobileMe na zdieľanie fotiek a videí  MobileMe iDisk na ukladanie a zdieľanie súborov Tieto funkcie si môžete zdarma vyskúšať vďaka 60-dňovému bezplatnému účtu www. MobileMe iDisk a Nájsť môj iPhone.com  Bezdrôtovú synchronizáciu kontaktov. Platený MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone a nasledujúce funkcie:  Emailový účet na me. Synchronizovať kontakty. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „MobileMe“. môžete toto Apple ID použiť aj pre váš bezplatný MobileMe účet.apple. stiahnite si z App Store bezplatné aplikácie MobileMe galéria. kalendárov. 4 Riaďte sa inštrukciami na obrazovke. ktoré obsahuje. Ak chcete na vašom iPhone používať Galériu. 28 Kapitola 2 Začíname . Bezplatný MobileMe účet vám umožňuje používať Nájsť môj iPhone (funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). Môžete si taktiež vytvoriť nové Apple ID (ak zatiaľ žiadne nemáte. záložky a poznámky a používať Nájsť môj iPhone môžete naraz len s jedným MobileMe účtom. Bezplatný MobileMe účet je dostupný pre všetkých užívateľov zariadenia iPhone 4 so systémom iOS 4. 3 Zadajte vaše Apple ID alebo heslo.Nastavenie účtov na MobileMe Ak chcete na iPhone používať MobileMe.2 alebo novším. musíte si nastaviť bezplatný alebo platený MobileMe účet. kalendáre“. kalendáre. kontakty. Ak ste si už vytvorili účet pre App Store alebo Game Center. iDisk alebo funkciu Nájsť môj iPhone. prípadne klepnite na Vytvoriť bezplatné Apple ID. Ak je to potrebné.com/mobileme. ktorá vám pomôže nájsť váš stratený alebo ukradnutý iPhone a ochrániť informácie. že je funkcia Nájsť môj iPhone zapnutá. overte vašu emailovú adresu.

Kapitola 2 Začíname 29 . aby ste ju zadali (zadajte úplnú adresu servera do poľa „Server“). 4 Klepnutím vyberte položky. Nastavenie Exchange účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. ktoré chcete používať na iPhone (email. Môžete si nastaviť viacero Exchange účtov. budete požiadaný. užívateľské meno. ktoré služby Exchange budete používať na vašom iPhone:  Mail  Kontakty  Kalendáre Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Microsoft Exchange“. Po pripojení sa k Exchange serveru budete možno vyzvaný na zmenu hesla tak. ktorá na základe vášho užívateľského mena a hesla nastaví adresu Exchange servera. aké staré správy (počet dní) sa majú synchronizovať s iPhone. kalendáre“. heslo a popis. kontakty. iPhone podporuje službu Microsoft Autodiscovery. aby bolo v súlade s pravidlami servera. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. kalendárov a kontaktov s nasledujúcimi verziami Microsoft Exchange:  Exchange Server 2003 Service Pack 2  Exchange Server 2007 Service Pack 1  Exchange Server 2010 Pri nastavovaní tohto účtu si môžete vybrať. musíte pridať účet s vašimi nastaveniami Microsoft Exchange. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. 3 Zadajte vašu úplnú emailovú adresu. iPhone používa protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu emailov.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču. Tieto nastavenia získate od vášho poskytovateľa služby alebo správcu systému. doménu (voliteľná). Ak sa nepodarí nastaviť adresu servera.Nastavenie účtov Microsoft Exchange Ak chcete na iPhone používať Microsoft Exchange. kontakty a kalendáre) a nastavte.

Nastavenie iného účtu Vyberte „Iný“ pre nastavenie iného účtu pre emaily (POP). Yahoo!. ktorý chcete pridať (Mail. Dostupné položky závisia od poskytovateľa služby. Yahoo! a AOL Pre väčšinu z populárnych účtov (Google. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom na „Iný“. Kontakty alebo Kalendáre). Vybrané služby budú automaticky bezdrôtovo synchronizované . „Yahoo!“ alebo „Google“. 4 Zadajte informácie o vašom účte a klepnite na „Uložiť“. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. kalendáre“.bez potreby pripájať váš iPhone k počítaču.Nastavenie účtov Google. 2 Klepnite na „Pridať účet“ a potom klepnite na „Google“. Nastavenie účtu: 1 V Nastaveniach klepnite na „Mail. kontakty. Viac v časti „Synchronizácia účtov“ na strane 56. ktoré chcete používať na iPhone. úplnú emailovú adresu. ktoré služby účtu budete používať na vašom iPhone. 3 Zadajte vaše meno. Potrebné nastavenia účtu vám poskytne váš správca systému alebo poskytovateľ služby. AOL) zadá iPhone údaje automaticky za vás. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby. kalendáre“. 30 Kapitola 2 Začíname . kontakty. Pri nastavovaní účtu si môžete vybrať. 3 Vyberte typ účtu. 4 Klepnutím vyberte položky. heslo a popis. kontakty (LDAP alebo CardDAV) alebo kalendáre (CalDAV).

Zobrazenie naposledy používaných aplikácií: Stlačte tlačidlo Domov 31 . Prechod na vedľajšiu plochu: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava. alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek.Základy 3 Používanie aplikácií Multifunkčný dotykový displej s vysokým rozlíšením a jednoduché pohyby prstov zjednodušujú používanie aplikácií na vašom iPhone. Otváranie a prepínanie aplikácií Aplikáciu na iPhone otvoríte klepnutím na jej ikonu na ploche. ktoré sa nachádza pod displejom. Prechod na prvú plochu: Stlačte tlačidlo Domov ešte raz. Návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov . dvakrát.

Ak zo zoznamu naposledy používaných aplikácií odstránite aplikáciu. Aplikácia bude pri najbližšom otvorení opäť pridaná do zoznamu naposledy používaných aplikácií. až kým sa nezačne chvieť a potom klepnite na . napríklad pri prezeraní webových stránok. Rolovanie Pre rolovanie potiahnite prst po displeji nahor alebo nadol. 32 Kapitola 3 Základy . Prepnutie na inú aplikáciu: V zozname naposledy používaných aplikácií klepnite na ikonu aplikácie. Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať ani aktivovať žiadny prvok na displeji. Odstránenie aplikácie zo zoznamu naposledy používaných aplikácií: Klepnite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst.V spodnej časti obrazovky sa zobrazia naposledy používané aplikácie usporiadané smerom zľava doprava. Švihnutím prsta zobrazíte ďalšie aplikácie. zároveň vynútite jej ukončenie. V niektorých aplikáciách. je možné rolovať obraz aj do strán.

otvoriť email. V zozname môžete rýchlo listovať pohybom prsta po registri. Kapitola 3 Základy 33 . ani aktivovať žiadny prvok na displeji. prehrať skladbu. tým je rolovanie rýchlejšie. Môžete počkať. V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie vykonať rôzne akcie. ktorým chcete zastaviť rolovanie. napríklad môžete otvoriť nový zoznam. Pri klepnutí prsta. Vyhľadávanie položiek v zozname s registrom: Klepnutím na ľubovoľné písmeno v registri zobrazíte položky. Register Výber položky: Klepnite na položku v zozname. ktorých názov začína týmto písmenom. ktorej chcete zavolať. nie je možné vybrať. stránky alebo emailu docielite klepnutím na stavový riadok v hornej časti obrazovky.Čím rýchlejšie posúvate prst po obrazovke. kým sa pohyb obrazovky zastaví. alebo zobraziť kontaktné údaje osoby. Rýchly presun na začiatok zoznamu. alebo okamžite zastaviť rolovanie klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Používanie orientácie na šírku: Â Webové stránky sa automaticky prispôsobia širšej obrazovke. takže text aj obrázky budú väčšie. Otočte iPhone a zároveň sa otočí aj obrazovka. Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari.Zväčšovanie a zmenšovanie Pri prezeraní fotografií. Pri fotografiách a webových stránkach môžete rýchlo dvakrát klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako pre spätné zmenšenie. Viac v časti „Zväčšovanie“ na strane 266. 34 Kapitola 3 Základy . ktorá vám umožňuje zväčšiť obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe alebo od seba. emailov alebo máp si môžete zväčšiť alebo zmenšiť ich zobrazený detail. čo vám umožní rýchlejšie písanie s menším počtom preklepov. alebo pri zadávaní textu. Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje použiť zobrazenie na šírku alebo na výšku. V mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie. Zobrazený obsah sa zároveň prispôsobí orientácii obrazovky. pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami. Â Podobne sa zväčší aj dotyková klávesnica. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. webových stránok.

2 Ikony presúvajte ťahaním.doprava a potom klepnite na . môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. Úprava plochy Rozmiestnenie ikon na vašej ploche vrátane ikon v Docku. zobrazí sa v stavovej lište ikona zámku orientácie ( ). švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava . je možné upraviť. Úprava rozmiestnenia ikon Rozmiestnenie ikon na ploche môžete ľubovoľne upravovať. Na plochu môžete pridať aj odkazy na vaše obľúbené webové stránky. Ikony na ploche a poradie obrazoviek môžete upravovať aj po pripojení iPhone k vášmu počítaču. čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon. 3 Stlačte tlačidlo Domov .Nasledujúce aplikácie podporujú orientáciu displeja na šírku aj na výšku:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty  Akcie  iPod  Fotky  Fotoaparát  Kalkulačka Filmy a videá prehrávané pomocou iPodu a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku. Môžete si tiež usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov. Úprava rozmiestnenia ikon: 1 Dotknite sa akejkoľvek ikony na ploche a podržte na nej prst. Ak chcete. Zamknutie orientácie obrazovky na výšku: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. v spodnej časti obrazovky. Viac v časti „Web clips“ na strane 97. Kapitola 3 Základy 35 . Obrazy ulíc v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú len na šírku. Keď je orientácia obrazovky zamknutá. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. až kým sa nezačne chvieť.

Môžete vytvoriť až 11 plôch. až kým sa nezobrazí nová plocha. iPhone automaticky pomenuje priečinok podľa ikon.Presun ikony na ďalšiu plochu: Počas presúvania potiahnite ikonu na okraj obrazovky. ktoré ste použili na jeho vytvorenie. Priečinky môžete presunúť na novú plochu alebo do docku. Názov priečinka však môžete kedykoľvek zmeniť. Počet bodiek nad Dockom zobrazuje množstvo vytvorených plôch a indikuje práve zobrazenú plochu. Umiestnenie priečinka na ploche je možné meniť ťahaním podobne ako rozmiestnenie ikon. Vytvorenie priečinka: Dotknite sa ikony a podržte na nej prst. Potom potiahnite ikonu na inú ikonu. Obnovenie pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“. Vytvorenie ďalších plôch: Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite ikonu smerom k pravému okraju tejto plochy. Do priečinka môžete umiestniť maximálne 12 ikon. Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche. 36 Kapitola 3 Základy . až kým sa ikony na ploche nezačnú chvieť. Usporadúvanie pomocou priečinkov Priečinky vám umožňujú usporiadať ikony na ploche.

Môžete klepnúť na pole s menom a zadať iné meno. Počas úpravy rozmiestnenia klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite ikonu von z priečinka. Klepnite mimo priečinka. Pridanie ikony do priečinka Odstránenie ikony z priečinka Počas úpravy rozmiestnenia potiahnite ikonu na priečinok. Priečinky môžete vytvárať aj v aplikácii iTunes. Klepnite na priečinok. Vytváranie priečinkov v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a kliknite na ikonu iPhone v postrannom paneli iTunes. a uložíte Kapitola 3 Základy 37 . ktorý bude obsahovať tieto dve ikony a zobrazí jeho meno. Kliknutím na ikonu aplikácie potom otvoríte danú aplikáciu. alebo stlačte tlačidlo Domov. Počas presúvania klepnutím otvorte priečinok. Potiahnite všetky ikony von z priečinka. klepnite na meno priečinka v hornej časti a pomocou klávesnice zadajte nové meno.iPhone vytvorí nový priečinok. Prázdny priečinok bude automaticky vymazaný. Otvorenie priečinka Zatvorenie priečinka Vymazanie priečinka Premenovanie priečinka Po dokončení úprav rozmiestnenia ikon na Ploche stlačte tlačidlo Domov tak vykonané zmeny. Kliknite na položku Aplikácie v hornej časti obrazovky a na ploche v hornej časti okna potiahnite jednu aplikáciu na druhú. Stlačte tlačidlo Domov a uložte tak vaše zmeny.

textové správy a aktualizované aplikácie určené na stiahnutie. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov. ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory. Pozadie zo zamknutej obrazovky sa zobrazí aj pri telefonovaní s kontaktom. Mail a App Store. Správy. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. na ploche alebo na oboch. ktorý nemá priradenú fotografiu. potiahnite ju na požadované miesto.Množstvo aplikácií. Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek. Nastavenie pozadia: 1 V Nastaveniach vyberte „Pozadie“. Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku. zobrazuje na ikone na ploche odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom (indikuje problém). Pridanie pozadia Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. klepnite na obrázok zamknutej obrazovky alebo plochy a potom klepnite na pozadie alebo na album. 38 Kapitola 3 Základy . ktoré boli dodané s iPhone. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. ako napríklad Telefón. ktorým ste sa zatiaľ nevenovali. Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou. 2 Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Takisto je možné nastaviť aj pozadie na vašej ploche. odznak sa zobrazí na ikone priečinka. Môžete si vybrať jednu z fotografií. Ak vyberiete fotku.fotku z albumu Fotoaparát alebo fotku synchronizovanú na iPhone z vášho počítača. emailové správy.

Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. 2 Na klávesnici píšete klepnutím na vybrané znaky. Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift . V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb.) Rýchle vloženie bodky a medzery Kapitola 3 Základy 39 . odhaduje. napríklad do poznámky alebo nového kontaktu. Vymazanie predchádzajúceho znaku Písanie veľkých písmen Klepnite na . Ak sa dotknete neželaného klávesu.Písanie Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy. čo práve píšete a učí sa nové slová počas používania. bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. emaily. keď potrebujete písať. Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník. Prípadne sa dotknite tlačidla Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na požadované písmeno. Písať začnite najprv len pomocou ukazováka. kým nezdvihnete prst z klávesu. Zadávanie textu Klávesnicu použite na zadávanie textu. textové správy alebo adresy webových stránok. môžete písať rýchlejšie použitím dvoch palcov. Vybraný znak nebude zadaný. Zadávanie textu: 1 Klávesnicu zobrazíte klepnutím do textového poľa. ako sú napríklad kontaktné údaje. Klávesnica opravuje preklepy. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. Keď získate v písaní prax.

Ďalšie interpunkčné znaky a symboly zobrazíte klepnutím na kláves symbolov . m Navrhovaný výraz prijmete klepnutím na medzeru. Poznámka: Ak zadávate čínske alebo japonské znaky. Potom pokračujte ďalej v zadávaní požadovaného výrazu.apple.html. 40 Kapitola 3 Základy . Ak zadáte výraz viackrát. Slovník iPhone obsahuje slovníky uľahčujúce písanie v mnohých jazykoch. Kláves Shift zmení farbu na modrú a všetky zadané znaky budú veľké (napísané verzálkami). Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“. ktoré nie sú na klávesnici Podržte prst na súvisiacom písmene alebo znaku a potom ho presuňte na požadované písmeno alebo znak. interpunkčné znamienko alebo znak enter. Po zamietnutí navrhovaného výrazu uloží iPhone do slovníka vami zadaný výraz. iPhone používa na opravovanie a dopĺňanie zadávaných výrazov aktívny slovník. iPhone vám ho pri ďalšom písaní v budúcnosti automaticky navrhne. Navrhované slovo Prijatie alebo odmietnutie navrhnutých slov: m Navrhovaný výraz odmietnete klepnutím na znak „x“.) Zobrazenie číslic.Zapnutie funkcie „caps lock“ Klepnite dvakrát na kláves Shift . Zadávanie písmen alebo symbolov. Funkciu „caps lock“ vypnete opätovným klepnutím na kláves Shift. nemusíte prerušiť písanie. interpunkcie alebo symbolov Stlačte kláves pre číslice . klepnite na jednu z navrhovaných alternatív. ktoré považuje za preklepy. iPhone taktiež podčiarkuje zadané slová. Príslušný slovník sa aktivuje automaticky pri zvolení podporovanej klávesnice. Ak chcete prijať navrhované slovo.com/iphone/specs.

Štandardne sú auto opravy zapnuté. Úpravy — vystrihovanie. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Skontrolovať pravopis“. klepnite kdekoľvek do oblasti správy. Môžete tiež vystrihnúť. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“. kopírovanie a vkladanie Dotyková obrazovka uľahčuje upravovanie zadaného textu. Krajné body v označenom texte umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu. Kapitola 3 Základy 41 . ktorá sa zobrazí na obrazovke.Použitie kontroly pravopisu na nahradenie preklepu: Klepnite na podčiarknuté slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv. že ho znovu zadáte. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. alebo navzájom medzi viacerými aplikáciami. Ak chcete slovo ponechať v pôvodnom tvare. môžete upraviť pravopis vybraného slova tak. kopírovať a vložiť text a fotky v rámci aplikácie. Ak žiadne z navrhovaných slov nie je správne. Presné umiestnenie kurzora na požadované miesto uľahčuje lupa.

Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa. Dvojitým klepnutím označíte slovo. ktorý chcete nahradiť a klepnite na „Vložiť“. Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu. Vystrihnutie a kopírovanie textu: Označte text a potom klepnite na „Vystrihnúť“ alebo „Kopírovať“. 42 Kapitola 3 Základy . Klepnite na „Označiť“ pre výber príslušného slova. Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania. V dokumentoch určených len na čítanie. Vkladanie textu: Klepnite na kurzor a potom klepnite na „Vložiť“. Vložený bude text. ako sú webové stránky alebo prijaté emaily či textové správy. Obnovenie poslednej úpravy: Zatraste iPhone a klepnite na „Späť“. ktorý ste naposledy vystrihli alebo kopírovali. klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie. pomocou ktorej nasmerujte kurzor na požadované miesto. Môžete tiež označiť text. alebo klepnite na „Označiť všetko“ pre označenie celého textu.

Opätovným klepnutím na medzerník vyberiete iný jazyk. môžete použiť bezdrôtovú klávesnicu Apple (dostupná osobitne). Viac v časti Príloha A. Rozpárovanie bezdrôtovej klávesnice a iPhone: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth. klepnite na vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“. iPhone odpojí klávesnicu.“ na strane 272 a „Rozloženia klávesnice“ na strane 43. takže ju musíte spárovať s vaším iPhone. keď je táto mimo dosahu. Po spárovaní klávesnice s iPhone sa táto bude pripájať vždy.Rozloženia klávesnice Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete nastaviť v Nastaveniach. Dostupné rozloženia závisia od jazyka klávesnice. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice Ak si chcete zjednodušiť písanie. Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája pomocou Bluetooth. Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice. ak sa po klepnutí na textové pole nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. Bezdrôtovej klávesnici môžete priradiť rozličné rozloženia. „Medzinárodné klávesnice. až kým nezhasne zelené svetlo. Odpojenie bezdrôtovej klávesnice od iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na klávesnici. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. Výber rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“ a potom vyberte klávesnicu. keď bude v dosahu (do 10 metrov). Prepínanie jazykov pna hardvérovej klávesnici: Stlačte a podržte kláves Command a klepnite na medzerník pre zobrazenie zoznamu dostupných jazykov. Kapitola 3 Základy 43 . Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k vášmu iPhone. Klávesnica je pripojená vtedy.

či vaša tlačiareň podporuje AirPrint. 44 Kapitola 3 Základy . Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju pripojte k tej istej Wi-Fi sieti. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  iBooks—PDF dokumenty AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store.apple. iPhone musí byť pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako AirPrint tlačiareň. 3 Nastavte možnosti tlačiarne. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look  Fotky—fotky  Safari—webové stránky. Niektoré tlačiarne umožňujú nastaviť rozsah tlačených strán. pozrite si jej dokumentáciu.com/kb/HT4356.Tlačenie O funkcii AirPrint AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint.) Ďalšie informácie nájdete na adrese support. (Ak si nie ste istý. PDF dokumenty a ďalšie prílohy. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Tlačenie dokumentu: 1 Klepnite na alebo na tlačiť. Tlačiť môžete priamo z nasledujúcich iOS aplikácií:  Mail—emailové správy a prílohy. ku ktorej je pripojený váš iPhone. Tlač dokumentu Funkcia AirPrint využíva Wi-Fi sieť na bezdrôtové odosielanie tlačových úloh do vašej tlačiarne. (v závislosti od používanej aplikácie) a potom klepnite na 2 Pre výber tlačiarne klepnite na Vybrať tlačiareň.

Zobrazenie stavu tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov klepnite na Centrum tlače. Odznak na ikone aplikácie zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na vytlačenie.4 Klepnite na Tlačiť. dvakrát a potom Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými aplikáciami. vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu. Ak tlačíte viac ako jeden dokument. Kapitola 3 Základy 45 .

Poznámky. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. 46 Kapitola 3 Základy . Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie. Vyhľadávanie na iPhone: Na ploche Vyhľadávania zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Pomocou funkcie Vyhľadať môžete vyhľadávať len vo vybranej aplikácii. klepnite na Centrum tlače. Správy a Kontakty. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť vo vrchnej časti zoznamu Naj výsledok. Zobrazenie Vyhľadávania: Na hlavnej ploche švihnite prstom smerom zľava doprava. Kalendár. Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu.Zrušenie tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát. alebo stlačte tlačidlo Domov . alebo vo všetkých aplikáciách zároveň. Vyhľadávanie Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone. Na obrazovke Vyhľadávanie stlačte tlačidlo Domov pre návrat na hlavnú plochu. vrátane aplikácií Mail. iPod. vyberte tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na Zrušiť tlač. Výsledky vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii. z ktorej pochádzajú výsledky.

Pre a Predmet v správach vo všetkých účtoch (text správ nie je prehľadávaný) Všetky názvy udalostí. videí a audiokníh Mená a text správ Text poznámok Správy Poznámky Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií. Spúšťanie aplikácií pomocou Vyhľadávania: Zadajte meno aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch vyhľadávania. miesta a poznámky Hudba (názvy skladieb a albumov.Aplikácia Kontakty Mail Kalendár iPod Spotlight vyhľadáva Mená. priezviská a názvy spoločností Polia Od. takže ak máte vo vašom iPhone veľa aplikácií. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight “ na strane 213. môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Kapitola 3 Základy 47 . Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru alebo prehrávanie skladieb. Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . čím ju spustíte. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. mená interpretov) a názvy podcastov. Použite nastavenia Vyhľadávania Spotlight na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov. pozvánky.

Slová vyslovujte s krátkymi pauzami. 48 Kapitola 3 Základy . „aká je to skladba“. Â Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy či mená alebo čísla. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. vrátane informácií o používaní hlasového ovládania v rôznych jazykoch. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Môžete použiť aj mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta. Nastavenia Ovládania hlasom vám umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku. Uskutočnenie FaceTime hovoru s niektorým z kontaktov (iPhone 4) Vytočenie čísla Ovládanie prehrávania hudby Prehrávanie albumu.Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. potom povedzte „album“. Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy a nárečia.com/kb/ HT3597. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. Â Používajte celé mená. Povedzte „FaceTime“ a potom vyslovte meno osoby. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. Povedzte „koľko je hodín“ alebo „aký je čas“? Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Â Hovorte prirodzene a zrozumiteľne. ako by ste telefonovali. Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Zistenie aktuálneho času Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania. Povedzte „Genius“. nájdete na adrese support. môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. aký je nastavený pre iPhone (nastavenie „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“).apple. Povedzte „čo hrá“. Pre správne fungovanie Ovládania hlasom: Â Hovorte do mikrofónu iPhone tak.

Kapitola 3 Základy 49 .Zmena krajiny alebo jazyka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho. obsahujú mikrofón. dodávané s vaším iPhone. Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Stlačte tlačidlá „+“ alebo „–“. Ovládanie hlasom je pre aplikáciu iPod vždy zapnuté. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie. odomknite iPhone. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho. ale z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť Hlasové vytáčanie. Stlačte stredné tlačidlo. Pozastavenie skladby alebo videa Skok na ďalšiu skladbu Návrat na predchádzajúcu skladbu Rýchle prevíjanie dopredu Prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti Odpovedanie na prichádzajúci hovor Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo. Stlačením stredného tlačidla slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade. Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe. ak je iPhone zamknutý. Stredné tlačidlo Po zapojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Vypnutie Hlasového vytáčania. tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa. keď je iPhone zamknutý. Stlačte stredné tlačidlo. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe.

ktorý je súčasťou zariadenia. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor. Bluetooth zariadenia S iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia.Zamietnutie prichádzajúceho hovoru Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Heslo alebo PIN kód zariadenia nájdete v návode na použitie. musí mať toto zariadenie pre funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším iPhone. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru. Podporované profily Bluetooth nájdete na adrese support. Stlačte a podržte stredné tlačidlo.com/sk_SK/manuals/iphone. Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru Používanie ovládania hlasom Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá. 50 Kapitola 3 Základy . Stlačte stredné tlačidlo. 3 Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším iPhone. ako ste spárovali Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. Viac v časti „Ovládanie hlasom“ na strane 47. Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru. ale aj v slúchadlách. alebo ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení. 2 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Bluetooth slúchadlá výrobcov tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. Po tom.apple.com/kb/HT3647. Nastavte ho ako objaviteľné. Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora vášho iPhone.apple. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením. sady do auta alebo iného zariadenia s iPhone: 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu. ako sú Bluetooth náhlavné sady. sady do auta a stereo slúchadlá. Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite.

Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou. Zrušenie párovania medzi Bluetooth zariadením a iPhone Ak Bluetooth zariadenie viac nebudete používať. (Táto farba závisí od aktuálnej farby stavového riadku. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia. môže sa stať. ak odpovedáte použitím iPhone. odchádzajúce hovory sú smerované cez toto zariadenie. ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. Stav Bluetooth Ikona Bluetooth sa na iPhone zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky: Â alebo : Bluetooth je zapnutý a k iPhone je pripojené zariadenie. 2 Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania. 2 Klepnite na zariadenie“. Ak s vaším iPhone spárujete nejaké zariadenie. Zrušenie párovania bluetooth zariadenia: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. môžete zrušiť jeho spárovanie s vaším iPhone. Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice s vaším iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Poznámka: S iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple klávesnicu. že je mimo dosah alebo vypnuté. vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto Kapitola 3 Základy 51 .Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta. Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43.) Â : Bluetooth je zapnutý. Â Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnutý. 3 Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú medzi zariadeniami. 4 Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter. ak odpovedáte na hovor a do vášho iPhone.

0 port.USB.0 portu na vašom počítači. Nabíjanie batérie a synchronizácia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla Dock konektor .apple.com/sk_SK/ manuals/iphone. Nabíjanie batérie UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. 52 Kapitola 3 Základy . musíte iPhone pripojiť k USB 2. Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2. Viac v časti „Štatistiky používania“ na strane 210. Nabíja sa Nabíjanie dokončené Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla a USB sieťového adaptéra. Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky.Batéria Súčasťou iPhone je interná nabíjateľná batéria. Stav nabíjania batérie môžete zobraziť aj v percentách. Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne).

alebo Zvýšenie výdrže batérie V iPhone je použitá batéria typu li-ion. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ. Bezpečnostné funkcie Heslá a ochrana dát Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone. Kapitola 3 Základy 53 .apple. môže sa zobraziť jeden z nasledujúcich obrázkov. kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov signalizujúcich vybitie batérie. ak je iPhone pripojený k počítaču. ale len pracovník autorizovaného servisu. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. že budete musieť batériu po čase vymeniť. Môžete nastaviť heslo. ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení iPhone.apple. Výmena batérie Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. Ak nabíjate batériu počas synchronizácie vášho iPhone.com/batteries. prípadne sa nachádza v režime spánku alebo úspornom režime. jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie vášho iPhone nájdete na www.Dôležité: Batéria iPhone sa môže vybiť. Tieto obrázky signalizujú. môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu.com/ support/iphone/service/battery/country. ktorý je vypnutý. Ak je iPhone takmer úplne vybitý. že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Dôležité: Ak je batéria iPhone takmer úplne vybitá. Viac informácií nájdete na adrese www.

písmen. aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim. ktorá sa zobrazí na obrazovke iPhone. interpunkcie a špeciálnych znakov. prípadne pomocou Macu alebo PC s webovým prehliadačom. Dôležité: Ak chcete povoliť ochranu dát na iPhone 3GS. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. Poznámka: Funkcia Nájsť môj iPhone vyžaduje MobileMe účet. Vypnutie Hlasového vytáčania. alebo na webovej stránke www. Služba MobileMe nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.  Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť 4-miestne heslo. alebo sa vo webovom prehliadači na Macu alebo PC prihláste na me. ktoré tvorý kombinácia číslic. vypnite funkciu Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. Nájsť môj iPhone Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť váš iPhone pomocou bezplatnej aplikácie Nájsť môj iPhone na inom iPhone. Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom v nastaveniach indikuje. Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:  Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu vášho iPhone na mape  Zobrazenie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu. MobileMe je online služba spoločnosti Apple. ktorý nebol dodaný so systémom iOS 4 alebo novšou verziou. Ak chcete nájsť váš stratený iPhone a použiť niektorú z ďalších funkcií Nájsť môj iPhone. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút. kedy je ochrana dát zapnutá. Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 214.Nastavením hesla zapnete ochranu dát. ktorá majiteľom iPhone bezplatne poskytuje funkciu Nájsť môj iPhone 4 a za poplatok aj ďalšie funkcie. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. ak ste ho už nemali nastavené  Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií a dát na iPhone. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho iPhone. 54 Kapitola 3 Základy .com/mobileme. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia Používanie funkcie Nájsť môj iPhone: Pred použitím týchto funkcií musíte najprv zapnúť Nájsť môj iPhone na iPhone.com. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré aplikácie dostupné na App Store). stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu Nájsť môj iPhone na inom iOS zariadení. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie. musíte na ňom obnoviť iOS. odomknite iPhone.apple. iPade alebo iPode touch.

prípadne poškriabať sklo. Zabráňte tomu.“ na strane 278. ako napríklad atrament. navlhčenú handričku. Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak. amoniak alebo abrazívne látky. rozpúšťadlá. Na čistenie iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade./Vyp. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. Predný kryt iPhone 3GS a predný a zadný kryt iPhone 4 sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou úpravou. Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B. a Spánok/Zobudiť a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. Ak chcete iPhone vyčistiť. Použite mäkkú. ktorá neuvoľňuje vlákna. ktoré spôsobujú fľaky. ktorá neuvoľňuje vlákna. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov . Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. Tieto povrchy jednoducho očistíte mäkkou tkaninou. make-up./Vyp. až kým sa nezobrazí červený prepínač. jedlo. farbivá. stlačený vzduch. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap. oleje a kozmetické vody. okamžite ho vyčistite. alkohol. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte tlačidlo Zap. špina. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap. Kapitola 3 Základy 55 . a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple./Vyp. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. ktorá odpudzuje mastnotu./Vyp. a Spať/Zobudiť. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.com/sk_SK/manuals/iphone. až kým sa aplikácia neukončí. Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhone nájdete v príručke iPhone Dôležité informácie o produkte na adrese support. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. aby sa do otvorov dostala voda. a Spať/Zobudiť. „Podpora a ďalšie informácie. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva. aerosólové spreje.Čistenie iPhone Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami. reštartovaním alebo obnovením iPhone. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť.apple.

Google. Informácie o nastavení účtov na iPhone nájdete v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Znamená to. iOS aplikácií. Microsoft Exchange. V predvolenom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k počítaču. kalendárov a ďalších informácií. iPhone môžete tiež nastaviť tak. Frekvenciu načítavania dát pomocou funkcie „Fetch“ môžete upraviť v Nastaveniach načítavania. Yahoo! a ďalší poskytovatelia online služieb synchronizujú informácie (ako sú kontakty. iTunes na vašom počítači používate na synchronizáciu kontaktov. Google. Tieto informácie sú neustále synchronizované kopírovaním zmien vykonaných na jednom mieste do druhého. takže iPhone nemusíte pripájať k počítaču. hudby a ďalšieho obsahu iTunes.Synchronizácia a zdieľanie súborov 4 O synchronizácii Pri synchronizácii dochádza ku kopírovaniu informácií z počítača alebo online účtu na iPhone. Microsoft Exchange. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. záložky prehliadača a poznámky) bezdrôtovo. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. kalendáre. Iní poskytovatelia synchronizujú informácie pravidelným načítaním zmien. Niektorí poskytovatelia služieb (vrátane služieb MobileMe a Microsoft Exchange) využívajú funkciu push a „tlačia“ aktualizované informácie. Yahoo! a ďalších. Nastavenie „Push“ v možnosti Načítanie dát musí byť zapnuté (štandardne je zapnuté). fotiek a videí. ktoré medzitým nastali. Bezdrôtové internetové pripojenie môže byť nadviazané cez mobilnú sieť alebo prostredníctvom lokálnej Wi-Fi siete. Informácie z týchto služieb sa synchronizujú bezdrôtovo. že sa synchronizácia spustí vždy. 56 . keď dôjde k zmene informácií. Synchronizácia účtov MobileMe. aby pristupoval na účty poskytovateľov online služieb ako MobileMe.

Kontakty. knihy. iTunes vám taktiež umožňuje synchronizovať fotky a videá z aplikáciou alebo priečinkom. keď je iPhone pripojený k vášmu počítaču. Zvonenia. audio knihy. Viac informácií o iTunes a iTunes Store získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnej ponuke aplikácie iTunes. video obsah a aplikácie môžete synchronizovať s vašou knižnicou iTunes. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 57 . Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. kalendáre. môžete si ho jednoducho prezerať a sťahovať do iTunes prostredníctvom iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). emailové adresy a ďalšie  Kalendáre — stretnutia a udalosti  Nastavenia emailových účtov  Záložky webových stránok  Poznámky  Zvonenia  Hudbu  Fotky a videá (s priečinkom alebo aplikáciou na správu fotiek na vašom počítači)  iTunes U zbierky  Podcasty  Knihy a audioknihy  Filmy. Ak vo vašej knižnici iTunes zatiaľ nemáte žiadny obsah. podcasty. Poznámka: Emailové účty je možné nastavovať priamo v iPhone. Hudbu do vašej knižnice iTunes si môžete nahrať aj z vašich CD nosičov. telefónne čísla. poznámky a záložky webových stránok sa synchronizujú s aplikáciami vo vašom počítači tak. adresy. ako je to popísané v nasledujúcej časti príručky. iTunes U zbierky. hudbu. Nové záznamy alebo zmeny vykonané v iPhone sú synchronizované s tými vo vašom počítači a naopak. TV seriály a hudobné videá  Aplikácie stiahnuté z App Store Nastavenia synchronizácie je možné meniť vždy. To umožňuje upravovať vaše emailové účty v iPhone bez toho.Synchronizácia s iTunes iTunes môže s iPhonom synchronizovať vybrané alebo všetky nasledujúce položky:  Kontakty — mená. Nastavenia emailových účtov sa synchronizujú len v smere z emailovej aplikácie vášho počítača do iPhone. aby ste ovplyvnily nastavenia emailových účtov vo vašom počítači. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail.

Panely nastavení iPhone v iTunes V tejto časti nájdete popis všetkých panelov nastavení pre iPhone. 3 Nastavte synchronizáciu v každom z panelov nastavení.Produkty zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do vašej knižnice iTunes. 4 Kliknite na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu obrazovky. Dôležité: Pred pripojením vášho iPhone k počítaču by ste mali byť prihlásený na váš užívateľský účet. keď chcete synchronizovať len vybranú skupinu kontaktov z vášho adresára. Využijete to napríklad vtedy. 58 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . Obsah a aplikácie si môžete zakúpiť alebo stiahnuť aj v iTunes Store na vašom počítači a potom ich synchronizovať s vaším iPhone. Viac informácií získate kliknutím na Pomocník > Pomocník iTunes v hlavnom menu aplikácie iTunes. V predvolených nastaveniach je položka „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ zaškrtnutá. iPhone môžete nastaviť tak. Nastavenie synchronizácie v iTunes: 1 Pripojte iPhone k počítaču a otvorte iTunes. Popis panelov nájdete v nasledujúcej časti. alebo len zatiaľ neprezerané video podcasty. aby sa synchronizoval len s určitou časťou dát na vašom počítači. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. Poznámka: Tlačidlá ďalších panelov sa môžu zobraziť v aplikácii iTunes v závislosti od typu obsahu vo vašej knižnici iTunes.

Možnosť „Sync only checked songs and videos“ (Synchronizovať len označené skladby a videá) zvoľte v prípade. Viac informácií nájdete v časti „Automatická synchronizácia iTunes“ na strane 61. Automatickú synchronizáciu vypnete zaškrtnutím možnosti „Manuálne spravovať hudbu a videá“ v paneloch nastavení Hudba a Video.) Ak synchronizujete s Yahoo! a po nastavení synchronizácie chcete zmeniť ID alebo heslo vášho Yahoo! účtu. aby aplikácia iTunes pri synchronizácii preskočila nezaškrtnuté položky v iTunes knižnici. Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti. odškrtnite túto možnosť. aby aplikácia iTunes pri vytváraní záloh v počítači automaticky šifrovala zálohované dáta. Windows Address Book (Outlook Express). emailových účtov a webového prehliadača. Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a obnova informácií na iPhone z týchto záloh vyžaduje zadanie hesla.“ na strane 251. aby aplikácia iTunes počas synchronizácie konvertovala väčšie zvukové súbory do štandardného zvukového formátu iTunes. Ak chcete. Viac v časti „Manuálne spravovanie obsahu“ na strane 62. pre zadanie nových prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Configure“ (Konfigurovať). vyberte možnosť „Zašifrovať zálohu iPhone>“.Panel Zhrnutie Ak zaškrtnete možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ . Ak chcete synchronizovať len pomocou tlačidla Synchronizovať v iTunes. 2007 alebo 2010 na PC. Ak chcete namiesto videí vo vysokom rozlíšení synchronizovať videá v štandardnom rozlíšení. Viac v časti kapitola 29. pri každom pripojení tohto iPhone k počítaču sa otvorí aplikácia iTunes a spustí sa synchromizácia. vyberte možnosť „Konvertovať vyšší dátový tok na 128 kbps AAC“. Google Contacts. Na PC je možné synchronizovať kontakty len s jednou aplikáciou naraz. Ak chcete. Windows Contacts (Vista a Windows 7) a Microsoft Outlook 2003. kalendárov. Yahoo! Address Book a Google Contacts na Macu alebo s Yahoo! Address Book. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 59 . Viac v časti „Zálohovanie iPhone“ na strane 278. ak si želáte. Â Kontakty Kontakty je možné synchronizovať s aplikáciami ako Mac OS X Address Book. „Prístupnosť. Panel Info Panel Info vám umožňuje meniť nastavenia synchronizácie kontaktov. (Na Macu je možné synchronizovať kontakty s viacerými aplikáciami. kliknite na Konfigurovať univerzálny prístup. vyberte možnosť „Preferovať videá v štandardnom rozlíšení“ (iPhone 4).

2007 alebo 2010 alebo Outlook Express na PC.  Webový prehliadač Záložky v iPhone je možné synchronizovať s aplikáciou Safari na Macu. ktoré chcete synchronizovať s iPhone. ktoré podporujú zdieľanie súborov. Zmeny. nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači. aby boli na iPhone synchronizované všetky nové (stiahnuté alebo synchronizované z iného zariadenia) aplikácie. môžete ju pomocou panelu Aplikácie znovu nainštalovať (ak ste ju predtým synchronizovali). Panel Aplikácie Pomocou panela Aplikácie môžete synchronizovať aplikácie z App Store. Dokumenty môžete tiež kopírovať z počítača na iPhone a použiť ich v aplikáciách. meniť usporiadanie ikon na ploche iPhone. Na PC je možné synchronizovať kalendáre len s jednou aplikáciou naraz. Poznámka: Heslo emailového účtu Yahoo! sa v počítači neukladá. V Nastaveniach vyberte „Mail. kontakty. Kalendáre Kalendáre je možné synchronizovať z aplikácií ako iCal na Macu alebo Microsoft Outlook 2003. 60 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . alebo so Safari resp. kalendáre“. S aplikáciami podporujúcimi zdieľanie súborov môžete na iPhone vytvárať dokumenty a potom ich kopírovať na váš počítač. vyberte možnosť „Automaticky synchronizovať nové aplikácie“.  Rozšírené Tieto nastavenia vám umožnia nahradiť údaje vo vašom iPhone údajmi z vášho počítača pri nasledujúcej synchronizácii.)  Emailové účty Nastavenia emailových účtov je možné synchronizovať s aplikáciou Mail na Macu a s aplikáciami Microsoft Outlook 2003. alebo kopírovať dokumenty medzi iPhone a počítačom. (Na Macu je možné synchronizovať kalendáre s viacerými aplikáciami. 2007 alebo 2010 na PC. Nastavenia účtov sa prenášajú len z vášho počítača do iPhone. ktoré vykonáte v emailovom účte na iPhone. Ak vymažete niektorú z aplikácií na iPhone. Ak chcete. Viac v časti „Zdieľanie súborov“ na strane 63. klepnite Yahoo! účet a zadajte heslo. preto ho nie je možné synchronizovať a treba ho zadávať priamo v iPhone. Panel Zvonenia Panel Zvonenia sa používa na výber zvonení. Microsoft Internet Explorerom na PC. 2007 alebo 2010 na PC.  Poznámky Synchronizujte poznámky z aplikácie Poznámky na iPhone s poznámkami v aplikácii Mail na Macu alebo Microsoft Outlook 2003.

3 Odznačte možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone “. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 61 . s ktorým ho obvykle synchronizujete.6. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky.3 alebo novšej verzie a videá s aplikáciou iPhoto 6. TV seriály. Miesto.Panely Hudba. knihy a audioknihy. alebo novšími verziami.0. Vypnutie automatickej synchronizácie iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Ak je automatická synchronizácia vypnutá. Podcasty. iTunes U a Knihy Tieto panely slúžia na výber médií. Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom obsahujúcim obrázky na Macu alebo PC.apple. Filmy. Ak v iTunes vytvoríte priečinok s playlistami (zbierku playlistov). filmy.0. synchronizujte ho s iPhone pomocou panela Filmy v iTunes. TV seriály. priečinok a playlisty v ňom budú synchronizované s iPhone. Ak chcete na iPhone sledovať požičaný film z počítača. Automatická synchronizácia iTunes V pôvodnom nastavení sa synchronizácia spustí pri každom pripojení iPhone k iTunes. ktoré chcete synchronizovať. Panel Fotografie Na Macu môžete synchronizovať fotografie s aplikáciami Aperture alebo iPhoto 4. môžete ju spustiť kliknutím na tlačidlo Synchronizovať.com/iphone/specs. Môžete synchronizovať všetku hudbu. ktoré sú vo formáte podporovanom iPhone.0 a novšími verziami. bude táto pri najbližšej synchronizácii vymazaná aj z iPhone. Na váš iPhone budú synchronizované len skladby a videá.html. môžete po synchronizácii pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak. kde ste prerušili prehrávanie podcastu alebo audioknihy je súčasťou synchronizácie s obsahom iTunes. Na PC môžete fotografie synchronizovať s aplikáciou Adobe Photoshop Elements 8. ak pripájate iPhone k inému počítaču než je ten. podcasty. Dôležité: Ak vymažete položku v iTunes. Informácie o formátoch podporovaných iPhone nájdete na adrese www. iTunes U zbierky. alebo si vybrať požadovaný obsah. Automatickej synchronizácii iPhone môžete zabrániť v prípade. Priečinky s playlistami nie je možné vytvárať priamo na iPhone.

3 Kliknite na položku Zhrnutie v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Manuálne spravovať hudbu a videá“. pripojte iPhone k vášmu počítaču a súčasne stlačte a podržte klávesy Command-Option (na Macu) alebo Shift-Control (na PC). Ak chcete naraz pridať viacero položiek. Prenos položiek na iPhone: Chyťte a potiahnite skladbu. prípadne Control (Windows). že obsah spravujete manuálne. Manuálne spravovanie obsahu Manuálne spravovanie obsahu vám umožňuje preniesť na iPhone len vybranú hudbu. video. Ak je táto možnosť zaškrtnutá. videá a podcasty. ak je zapnutá možnosť „Otvoriť iTunes po pripojení tohto iPhone“ v paneli Zhrnutie. ako napríklad Hudba alebo Filmy a potom vyberte položky. Nastavenie manuálneho spravovania obsahu na iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Vymazaním položiek v iPhone ich nevymažete z vašej knižnice iTunes. kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť). Manuálna synchronizácia: V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na tlačidlo Synchronizovať v pravom dolnom rohu obrazovky. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. iPhone a iPad: 1 V aplikácii iTunes vyberte iTunes > Nastavenia (na Macu) alebo Upraviť > Nastavenia (na PC). podcast alebo playlist z vašej knižnice iTunes na iPhone (v postrannom paneli). až kým sa v postrannom paneli nezobrazí iPhone. 4 Kliknite na Použiť. Ak ste zmenili niektoré z nastavení synchronizácie. Jednorázové vypnutie automatickej synchronizácie bez zásahu do nastavení: Spustite iTunes. iPhone sa nebude synchronizovať ani v prípade. Vyberte druh obsahu. ktoré chcete vymazať a na klávesnici stlačte kláves Delete. Poznámka: Funkcia Genius nebude fungovať v prípade. obsah. ktorý ste manuálne pridali. vyberte iPhone v postrannom paneli iTunes a kliknutím na trojuholník zobrazte obsah. podržte pri ich výbere stlačené klávesy Shift alebo Command (Mac). 2 Kliknite na Zariadenia a vyberte možnosť „Zakázať automatickú synchronizáciu iPodov. 62 Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov . 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone. Vymazanie položiek z iPhone: S iPhone pripojeným k počítaču. Ak zrušíte voľbu „Manuálne spravovať hudbu a videá“. bude vymazaný z vášho iPhone pri nasledujúcej synchronizácii s obsahom iTunes. Aplikácia iTunes okamžite synchronizuje obsah.Vypnutie automatickej synchronizácie pre všetky zariadenia iPod. iPhonov a iPadov“.

Ak chcete preniesť viac ako jeden súbor. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. kliknite na „Uložiť do“ a vyberte cieľové umiestnenie na vašom počítači. nájdete v dokumentácii príslušnej aplikácie. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie. ktorý chcete preniesť. 4 Vpravo vyberte súbor. Spôsob. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky. Vymazanie súboru z iPhone: V zozname súborov vyberte súbor a klepnite na Vymazať. Prenos súborov z počítača na iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes vyberte Súbor > Preniesť zakúpené z iPhone. ktorá podporuje tento typ súboru. Prenos súborov z iPhone do počítača. 4 Vyberte súbor a kliknite na Vybrať (Mac) alebo OK (PC). Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie súborov“ v iTunes. označte ďalšie súbory. akým sú súbory zdieľané. Súbor sa prenesie do zariadenia. Autorizovanie počítača: Otvorte iTunes na vašom počítači a vyberte Store > Autorizovať počítač. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. do knižnice iTunes iného autorizovaného počítača. 3 V časti Zdieľanie súborov kliknite na Pridať. Zoznam súborov zobrazuje pre každú aplikáciu dostupné dokumenty na iPhone. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a uložené v podporovanom formáte. 3 V časti Zdieľanie súborov vyberte zo zoznamu vľavo aplikáciu.Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač iPhone môžete použiť na prenos obsahu zakúpeného v iTunes na jednom počítači. Kapitola 4 Synchronizácia a zdieľanie súborov 63 . Prenos zakúpeného obsahu: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Počítač musí byť autorizovaný na prehrávanie obsahu zakúpeného pomocou vášho Apple ID. Zdieľanie súborov Zdieľanie súborov umožňuje prenos súborov medzi iPhone a počítačom. kde ho môžete otvoriť pomocou aplikácie.

kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne vytáčanie čísel. UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support.Telefón 5 Telefonické hovory Hovor pomocou iPhone uskutočníte jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch. Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. Klepnite na Posledné a klepnutím vyberte meno alebo číslo v zozname.apple. Uskutočňovanie hovorov Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným položkám. klepnutím na niektorú z vašich obľúbených položiek. klepnutím na položku uskutočníte nový video hovor. Ak sa jednalo o FaceTime video hovor (ikona ).com/ sk_SK/manuals/iphone. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Volanie na čísla zo zoznamu kontaktov Volanie na čísla z obľúbených položiek Odpovedanie na posledný hovor Klepnite na Kontakty. alebo na niektorý z posledných uskutočnených hovorov. vyberte kontakt a klepnite na telefónne číslo. posledným telefonátom. 64 .

alebo dlhú pauzu. Pokiaľ ste do schránky (clipboard) skopírovali telefónne číslo. Vytočenie čísla: Klepnite na Klávesnica. Volanie niektorému z kontaktov Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Klepnite ešte raz na Zavolať pre vytočenie čísla. špecifikujte.Manuálne vytáčanie Telefónne čísla môžete manuálne vytáčať pomocou klávesnice. Vloženie čísla na obrazovke s klávesnicou: Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť. Vytočenie čísla Kapitola 5 Telefón 65 . Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru. Uskutočňovanie hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel. Ak vkladané telefónne číslo obsahuje písmená. Ovládanie hlasom môžete tiež spustiť stlačením a podržaním stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. zadajte číslo a klepnite na Zavolať. Pauzy sa vám môžu hodiť napríklad pri vytáčaní konferenčných hovorov. Opätovné vytočenie posledného vytáčaného čísla: Klepnite na Klávesnica a potom na Zavolať. Vloženie dlhej pauzy: Stlačte a podržte kláves „#“. až kým nestlačíte tlačidlo Vytočiť. Príklady:  Zavolať Janko Hraško  Zavolať Janko Hraško domov  Zavolať Janko Hraško mobil Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Hlasové vytáčanie Ovládanie hlasom môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla z kontaktov. Počas vytáčania môžete do čísla vložiť krátku pauzu (približne dve sekundy). až kým sa v čísle nezobrazí čiarka. môžete ho vložiť na obrazovke s numerickou klávesnicou telefónu a následne vytočiť. iPhone ich skonvertuje na príslušné číslice. až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka. Vloženie krátkej pauzy: Stlačte a podržte kláves „*“. alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla. na ktoré chcete volať. ktorá pozastaví vytáčanie.

a Spánok/Zobudiť Â Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách na približne dve sekundy. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie./Vyp. a Spať/Zobudiť. ktorej chcete zavolať. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyry. klepnite na tlačidlo Zdvihnúť. Prijímanie hovorov Ak chcete prijať hovor. päť. Odmietnutie hovoru: Presmerovanie hovoru do odkazovej schránky vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov. jeden. Ak vyslovíte len krstné meno volanej osoby a máte viacero kontaktov s rovnakým menom. Tlačidlo Zap. Stíšený hovor môžete prijať. Ak má volaná osoba viac ako jedno telefónne číslo. a Spať/Zobudiť. až kým nebude presmerovaný do odkazovej schránky./Vyp. že bol hovor odmietnutý. osem“. ktoré chcete použiť. keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Stredné tlačidlo Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Zap. iPhone sa opýta. Vypnutie Hlasového vytáčania. Na hovor môžete odpovedať aj stlačením stredného tlačidla na iPhone slúchadlách. Ak je iPhone zamknutý. ktorému z týchto kontaktov chcete zavolať. alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“. odomknite iPhone. ak vyslovíte celé meno osoby. prstom potiahnite prepínač.Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie. päť. vyslovte to. V opačnom prípade sa vás na to iPhone opýta. dva./Vyp. Â Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave). päť. Dve hlboké pípnutia potvrdia. sedem. 66 Kapitola 5 Telefón . tri. Â Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo Zap.

tlačidlo je označené ako Zdroj zvuku a umožňuje vám vybrať si medzi Bluetooth zariadením iPhone alebo hlasným odposluchom. Používanie ďalších aplikácií počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. Počas hovoru Ak práve telefonujete. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Možnosti hovoru sa môžu líšiť v závislosti od použitého iPhone. opätovným klepnutím na Podržať sa vrátite späť k hovoru.Blokovanie hovorov bez prerušenia Wi-Fi pripojenia na internet: V Nastaveniach zapnite Režim lietadlo a potom klepnutím vypnite Wi-Fi. Použitie hlasného odposluchu alebo Bluetooth Klepnite na Reproduktor. iPhone 3GS: Klepnite na Podržať. Ak sa chcete vrátiť k hovoru. Klepnite na Pridať hovor. Uskutočnenie konferenčného hovoru Počas hovoru môžete používať ostatné aplikácie. iPhone 4: Dotknite sa a podržte prst na tlačidle Stíšiť. obrazovka zobrazuje možnosti hovoru. napríklad kontrolovať váš časový rozvrh v Kalendári. ale on vás nie. Ak je dostupné zariadenia Bluetooth zariadenie. Klepnite na Klávesnica. Zobrazenie kontaktných údajov Podržanie telefónneho hovoru Klepnite na Kontakty. Stále budete počuť volajúceho. Účastníci hovoru sa nebudú navzájom počuť. Ak je hovor podržaný. Stlmenie zvuku vašej linky Zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice Klepnite na Stíšiť. Kapitola 5 Telefón 67 .

ak je druhý hovor odchádzajúci. ak bol druhý hovor prichádzajúci. iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností. Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor: Â Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky: Klepnite na Ignorovať. Â Pre ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Zložiť + Zdvihnúť. prípadne EV-DO či 1xRTT na CDMA modely) neumožňujú využívanie internetových služieb počas telefonovania. Ak ste vo video hovore FaceTime. Zlúčenie hovorov: Klepnite na Zlúčiť hovory. Všetky ostatné sieťové pripojenia (EDGE alebo GPRS na GSM modeloch. Prvý hovor bude podržaný. môžete buď zložiť video hovor a zdvihnúť prichádzajúci hovor. klepnite na Odpovedať. Prepínanie medzi hovormi: Klepnite na Prepnúť. Môžete ich však zlúčiť. Ďalšie hovory Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. pokiaľ iPhone nie je zároveň pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Na CDMA modeli nemôžete zlúčiť hovory. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený hovor. alebo odmietnuť prichádzajúci hovor. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Na CDMA modeli nemôžete prepínať medzi hovormi. Poznámka: Uskutočnenie a prijatie druhého hovoru je v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. Uskutočnenie ďalšieho hovoru: Klepnite na Pridať hovor.Poznámka: Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje na GSM modeloch možnosť simultánneho dátového prenosu a telefonického hovoru. Prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. Na CDMA modeli klepnite na Zložiť a keď vám druhý hovor zavolá späť. Ak prijmete druhý hovor. Ukončenie hovoru: Klepnite na Zložiť. 68 Kapitola 5 Telefón . prípadne odomknite telefón potiahnutím prepínača (ak je zamknutý). budú ukončené oba hovory. Aktívny hovor bude podržaný. Â Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť.

kto má zariadenie podporujúce FaceTime. Nie je potrebné nič nastavovať. ktoré daná osoba používa s FaceTime. Prvý hovor bude podržaný. Poznámka: Počas konferenčného hovoru nie je možné uskutočniť video hovor FaceTime. Potom klepnite na Zložiť. Ak chcete zavolať niekomu.Konferenčné hovory Na GSM modeloch môžete v závislosti od vášho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi naraz. 3 Klepnite na Zlúčiť hovory. potom klepnite na Súkromie vedľa hovoru. takže volaná osoba vidí vašu tvár. 4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov. s ktorou sa rozprávate. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú navzájom počuť. Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých krajinách alebo oblastiach voliteľná služba. Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory. vedľa Klepnite na Konferencia. FaceTime FaceTime video hovory (iPhone 4) vám umožňujú počuť aj vidieť osobu. Klepnite na Zlúčiť hovory. kto má iPhone 4. FaceTime využíva prednú kameru. Video hovor môžete uskutočniť s hocikým. potom klepnite na FaceTime a nakoniec klepnite na emailovú adresu alebo telefónne číslo. Ukončenie jedného z hovorov Súkromný rozhovor v rámci konferencie Klepnite na „Konferencia“ a potom na hovoru. musíte však byť pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. ak chcete pokračovať v konferencii. Vykonanie FaceTime video hovoru: V kontaktoch vyberte meno. Môžete však použiť aj hlavnú kameru a zdieľať s účastníkom FaceTime hovoru obraz vášho okolia. Poznámka: Funkcia FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. 2 Klepnite na Pridať hovor a uskutočnite ďalší hovor. Viac informácií získate od svojho mobilného operátora. iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru k dispozícii ďalšiu voľnú linku. Vytvorenie konferenčného hovoru: 1 Uskutočnite hovor. môžete najprv uskutočniť telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime. Kapitola 5 Telefón 69 . Pridanie prichádzajúceho hovoru Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory.

Spustiť FaceTime videohovor Vykonanie FaceTime hovoru pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov. Po vytvorení video hovoru uvidíte obraz z iPhone druhej osoby. ktorej chcete zavolať. môžete s ňou znovu nadviazať ďalší video hovor klepnutím na záznam daného volania v časti Posledné. Predchádzajúce FaceTime video hovory spoznáte podľa ikony . zobrazí sa na tlačidle FaceTime a na použitej emailovej adrese alebo telefónnom čísle . 70 Kapitola 5 Telefón . Obraz v obraze zobrazuje obraz snímaný vaším iPhone . Ak ste už predtým uskutočnili video hovor FaceTime s inou osobou. Potom povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby. Funkciu FaceTime môžete používať v orientácii na šírku alebo na výšku.to. čo vidí druhá osoba. až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Okno môžete potiahnuť do ktoréhokoľvek rohu.Ak ste už s niekým uskutočnili FaceTime hovor. Video hovory využívajú horný mikrofón na iPhone.

vzdialenosť medzi nimi by nemala prekročiť 9 metrov (30 stôp). V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite Bluetooth. Ak má Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu iPhone. Prepínanie medzi prednou a hlavnou kamerou Klepnite na Používanie ďalších aplikácií počas video hovoru FaceTime Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu vybranej aplikácie. ak chcete počúvať hovory cez iPhone. Informácie o používaní Bluetooth zariadenia na uskutočňovanie a prijímanie hovorov nájdete v dokumentácii k danému zariadeniu. Â Vypnite Bluetooth zariadenie. Počúvanie hovorov cez iPhone. Zloženie FaceTime video hovoru Ak chcete blokovať video hovory FaceTime. v spodnej časti obrazovky. ak je pripojené Bluetooth zariadenie: Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Odpovedajte na hovor klepnutím prstom na dotykový displej iPhone. Â Vypnite Bluetooth. Ak sa chcete vrátiť k video hovoru. Volajúceho budete aj naďalej počuť a vidieť. Stíšenie FaceTime video hovoru Klepnite na v spodnej časti obrazovky. Vypnutie alebo zapnutie funkcie FaceTime: V Nastaveniach vyberte Telefón a klepnite na prepínač FaceTime. alebo Reproduktor. vypnite funkciu FaceTime v Nastaveniach. ale nebude vás počuť. Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov Hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou Bluetooth zariadenia spárovaného s iPhone. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhone“ na strane 50. bude vám ponúknutá možnosť opätovného vytočenia čísla pre hlasový hovor. Klepnite na v spodnej časti obrazovky. alebo ho presuňte mimo dosahu signálu Bluetooth. nebudete sa však vidieť. klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky. Volajúci vás bude môcť vidieť. aj ak je funkcia zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Â Počas hovoru klepnite na Zvuk na iPhone. Funkcia FaceTime je v pôvodnom nastavení zapnutá. Prijatie FaceTime video hovoru: Klepnite na Prijať. Vyberte iPhone.Ak sa dostanete mimo dosah siete Wi-Fi. ak chcete používať hlasný odposluch. alebo s ňou stratíte spojenie. Kapitola 5 Telefón 71 . Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Naďalej sa môžete rozprávať. Funkciu FaceTime môžete vypnúť aj v Obmedzeniach. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené.

Vykonanie tiesňového volania v prípade. Vytáčať je možné len tiesňové čísla platné v krajine alebo oblasti. so zablokovanou SIM kartou (GSM modely) alebo z iPhone. napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti. klepnite na Tiesňové volanie a vytočte číslo pomocou numerickej klávesnice. Â Stlačte tlačidlo Zap. Použitie mobilného telefónu pre uskutočnenie tiesňového volania nemusí fungovať v každej lokalite. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhone bez SIM karty. V niektorých prípadoch nie je kvôli nedostupnosti siete alebo rušeniu prostredia možné vykonávať tiesňové volania. Na CDMA modeli aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania Režim tiesňového volania. Čísla tiesňových liniek a služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líšia. 72 Kapitola 5 Telefón . že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo. ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo predchádzajúce odkazy. musíte ho pred vytočením tiesňového čísla ukončiť. Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Služba „Visual Voicemail“ vám v rámci vášho iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov a vybrať si. Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA model): Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: Â Klepnite na tlačidlo späť. ktorý umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky. V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra. a Spať/Zobudiť Â Vytočte iné číslo pomocou klávesnice./Vyp. ktorý nie je aktivovaný. že ide o naliehavú komunikáciu. Režim tiesňového volania bude po niekoľkých minútach automaticky ukončený (v závislosti od operátora). Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade. že je iPhone zamknutý pomocou hesla.Tiesňové volania Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade. Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime blokované. kde sa práve nachádzate. . Ak máte aktívny video hovor FaceTime.

Zmena uvítania: 1 Klepnite na Odkazy. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Ak nie je služba „Visual Voicemail“ dostupná. 4 Klepnite na Uložiť. Počet nevypočutých odkazov v schránke Počet neprijatých hovorov Kapitola 5 Telefón 73 . Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať. prípadne sa môže jednať o voliteľnú službu. 3 Po skončení klepnite na Zastaviť. Počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov sa zobrazí na ikone Telefónu na ploche. potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný. iPhone vás nebude upozorňovať na nový odkaz. Zmena hesla do odkazovej schránky Kontrola odkazovej schránky Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov. 2 Keď ste pripravený nahrávať. Nastavenie odkazovej služby Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát. Pre opätovné nahrávanie opakujte kroky 2 a 3. Použitie predvoleného pozdravu od operátora Nastavenie upozornenia na nový odkaz Klepnite na Voicemail. Toto upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu. potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný. vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na „Odkazy“ a nasledovaním hlasových pokynov operátora. iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu. V Nastaveniach vyberte Zvuky a zapnite položku Nový odkaz. klepnite na „Nahrať“. Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. V Nastaveniach vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky.Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu). Vypočutie vymazaného odkazu Obnovenie vymazaného odkazu Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný odkaz. Odkaz bude po vypočutí uložený. až kým ho nevymaže váš operátor. Vymazanie odkazu Vyberte si odkaz a klepnite na Vymazať. (Ak ste si odkaz už vypočuli. Kontrola odkazovej služby z iného telefónu: Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený prístup. že je pripojené Bluetooth zariadenie. Trvalé vymazanie odkazov Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu byť vymazané správy služby Visual voicemail odstránené vašim operátorom natrvalo. Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať všetky. potom klepnite na vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť. Klepnite naň pre výber zvukového výstupu. je toto tlačidlo označené ako Zvuk. Nevypočuté odkazy Prehrávať/Pozastaviť Hlasitý odposluch (V prípade. klepnite naň pre opätovné prehrávanie.) Kontaktné údaje Indikátor priebehu Skok na ľubovoľné miesto v odkaze: Potiahnite posuvník. 74 Kapitola 5 Telefón .) Pomocou tlačidiel a môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie. Zavolať späť Vypočutie odkazu: Klepnite na vybraný odkaz.Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy.

Vymazanie kontaktu z obľúbených Preusporiadanie zoznamu obľúbených Kapitola 5 Telefón 75 . Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Tieto údaje môžete použiť pre odoslanie emailu alebo textovej správy volajúcemu. Ak je vedľa mena zobrazená ikona . Pridanie kontaktu medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov: Klepnite na Posledné. Viac v časti „Vyhľadávanie kontaktov“ na strane 234“ Obľúbené Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam. Vytočenie čísla z obľúbených Klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt. Potom potiahnite vedľa kontaktu na nové miesto v zozname. alebo môžete aktualizovať údaje o tomto kontakte. Ak kontakt uložíte ako hovor FaceTime. zobrazí sa v zozname obľúbených položiek pri jeho mene ikona . Kontakty Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor. môžete jeho meno pridať medzi obľúbené zo zoznamu posledných hovorov. Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. potom klepnite na vedľa mena kontaktu a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“. ktorú chcete pridať. vytvoriť novú emailovú správu. Ak vám niektorý z vašich kontaktov zavolá. dĺžku odkazu a všetky dostupné kontaktné údaje. Zobrazenie kontaktných údajov volajúceho: Klepnite na vedľa správy. Potom klepnite na položku „Pridať k obľúbeným“ a vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu. nájsť lokalitu adresy kontaktu a ďalšie. môžete klepnutím na meno uskutočniť hovor FaceTime. či chcete obľúbenú položku uložiť ako hlasový hovor alebo ako hovor FaceTime.Získavanie kontaktných údajov Služba Visual Voicemail ukladá dátum a čas uskutočnenia hovoru. Potom klepnite na vedľa čísla alebo kontaktu a nakoniec na „Vymazať“. Na iPhone 4 vyberte. Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt.

aby presmerovával prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo. budú prichádzajúce hovory počas telefonovania presunuté do odkazovej schránky.Presmerovanie hovorov. Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 V Nastaveniach vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. Čakanie hovorov a funkciu Zobraziť moje číslo. Ak je Presmerovanie hovorov zapnuté. inak vaše hovory nebudú presmerované. kde vás bude možné zastihnúť. Potom klepnite na Zavolať. Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať. na ktoré chcete presmerovať hovory. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. za ktorou bude nasledovať telefónne číslo. 76 Kapitola 5 Telefón . Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *72. na ktoré budú hovory presmerované. prípadne ukončiť prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. Pri nastavovaní presmerovania hovorov v iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete. Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie čakania hovorov nastavenie čakania hovorov. Na CDMA modeli zapnete alebo vypnete presmerovanie hovorov vytočením špeciálnych kódov. Ak je funkcia Čakanie hovorov vypnutá. podržať prebiehajúci hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor. Vypnutie presmerovania hovorov (CDMA model): Na klávesnici telefónu zadajte *73 a potom klepnite na Zavolať. Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo iPhone podporuje Presmerovanie hovorov. Čakanie hovorov Čakanie hovorov vám umožňuje prijímať počas telefonického hovoru ďalšie hovory. Presmerovanie hovorov iPhone môžete nastaviť tak. bude pre vás vhodné presmerovať vaše hovory na číslo. Zapnutie čakania hovorov (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol (GSM modely). Na GSM modeloch použite na presmerovanie hovorov na iné číslo nastavenie Presmerovanie. Môžete ignorovať prichádzajúci hovor. Ak napríklad idete do oblasti bez pokrytia signálom mobilnej siete.

Na GSM modeloch použite na zapnutie alebo vypnutie funkcie Zobraziť moje číslo nastavenie Zobraziť moje číslo. Na CDMA modeli je funkcia Zobraziť moje číslo štandardne zapnutá. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. Prepínač Zvoniť/Ticho a režimy vibrovania Prepínač na boku iPhone slúži na jednoduché prepínanie medzi hlasným a tichým režimom. Ak chcete zakázať čakanie hovorov aj pre nasledujúce hovory. Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM modely): V Nastaveniach vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory. Čakanie hovorov môžete zakázať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Zakázanie zobrazenia môjho čísla (CDMA model): Zadajte *67 a potom vytočte číslo. či ako melódiu budíka a časovača. Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho iPhone obsahuje zvonenia. musíte pred každé vytáčané číslo zadať *70. aj ak je funkcia Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá. Zobraziť moje číslo Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali túto funkciu vo vašej telefónnej službe). Kapitola 5 Telefón 77 . Zobrazenie vášho čísla môžete zablokovať zadaním špeciálneho kódu pred vytáčané telefónne číslo. Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené. Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA model): Zadajte *70 a potom vytočte číslo.Na CDMA modeli je čakanie hovorov štandardne zapnuté.

Hlasný režim Tichý režim Dôležité: Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade. kto vám volá. 78 Kapitola 5 Telefón . Nastavenie globálneho zvonenia: V Nastaveniach vyberte Zvuky > Zvonenie a vyberte si zvonenie. že máte nastavený tichý režim. Priradenie zvonenia kontaktu: Na obrazovke Telefón klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. aby ste vedeli. Klepnite na Upraviť a potom klepnite na Zvonenie a vyberte si zvonenie. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. budíky a časovače. alebo tieto údaje nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora. Nakupovanie zvonení Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. Zároveň môžete jednotlivým kontaktom priradiť individuálne zvonenie. Nastavenie zvonení Zvonenie si môžete nastaviť globálne pre telefonické hovory. Oddelené ovládacie prvky vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim. Nastavenie vibrovania na iPhone: V Nastaveniach vyberte Zvuky.Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhone. Medzinárodné hovory Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor.

vyhnete sa tak neočakávaným poplatkom za dátový roaming v zahraničí. že nie je spoplatnená.Používanie iPhone v zahraničí iPhone je spravidla možné používať na telefonovanie v krajinách na celom svete (v závislosti od dostupných sietí). kalendáre a záložky s MobileMe alebo Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Kupovať hudbu alebo aplikácie Aplikácie tretích strán používajúce dátový roaming môžu byť nefunkčné. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. môžete tomu zabrániť vypnutím Dátového roamingu. Ak nemáte prístup k Wi-Fi sieti. Hlasový roaming môže byť spoplatnený. Kapitola 5 Telefón 79 . Na internet sa môžete pripojiť pomocou Wi-Fi. Ak je dátový roaming vypnutý. ako aj za doručenie odkazov v rámci služby „Visual Voicemail“. môžete vypnúť mobilné dáta. Dôležité: Hlasový a dátový roaming môže byť spoplatnený. Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. je možné. posielať a prijímať textové správy. Dôležité: Ak je dátový roaming zapnutý a nachádzate sa mimo pokrytia vášho mobilného operátora. Aby ste zabránili akémukoľvek využívaniu dát mobilom. Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte vášho mobilného operátora. Zapnutie dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím zapnite alebo vypnite Dátový roaming. nebude možné:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať vaše kontakty. Ak váš operátor spoplatňuje doručovanie odkazov visual voicemail do zahraničia. Ak vypnete Dátový roaming. vypnite túto funkciu. Služba Visual voicemail bude funkčná len v prípade. Vypnutie dátového roamingu znemožní prenos dát mimo siete vášho mobilného operátora. môžete aj naďalej uskutočňovať a prijímať hovory. Informácie o roamingových poplatkoch získate u svojho mobilného operátora. že budete musieť uhradiť poplatky za použitie ľubovoľnej z funkcií z uvedeného zoznamu.

80 Kapitola 5 Telefón . až kým váš hovor nebude prepojený.Vypnutie mobilných dát: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Sieť a klepnutím na Mobilné dáta túto možnosť vypnite. Táto možnosť je dostupná len v prípade.. že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora. Telefonovať môžete len u tých operátorov. ktorí majú dohodu o roamingu s vaším operátorom . Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Môžete tiež vypnúť mobilné služby pomocou režimu „lietadlo“ a zapnúť Wi-Fi pre prístup na internet bez potreby platenia poplatkov za službu Visual Voicemail. vypnite režim lietadlo. Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. Výber mobilného operátora: V Nastaveniach klepnite na Operátor a vyberte ľubovoľného operátora.“.poskytovateľom vášho iPhone. Získavanie odkazov z bežnej odkazovej služby. Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na strane 208. Viac v časti „Režim Lietadlo“ na strane 205. keď nie je prístupná služba „Visual Voicemail“: Vytočte svoje vlastné číslo (na CDMA modeli vytočte svoje číslo nasledované znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici. Poznámka: Funkcia Medzinárodný asistent nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Obľúbených bez toho. Ak vytáčate čísla pomocou medzinárodného asistenta. Ak chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy. Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky.. zobrazí sa na obrazovke iPhonu nápis „Medzinárodný asistent“. Vypnutie mobilných služieb pomocou režimu lietadlo: V Nastaveniach zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi a zapnite Wi-Fi. Tento sa bude striedať s nápisom „vytáča sa.

videá a obrázky. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.Mail 6 Aplikácia Mail spolupracuje s MobileMe. Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov — vrátane Yahoo!. Môžete tiež tlačiť správy a prílohy. V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Prezeranie a čítanie emailových správ Ikona aplikácie Mail na ploche zobrazuje celkový počet neprečítaných správ vo vašich schránkach prijatých správ. Â Na synchronizáciu nastavení emailových účtov z vášho počítača použite panel nastavení iPhone v iTunes. V iných schránkach môžete aj naďalej mať neprečítané správy. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Google a AOL — ako aj s ďalšími emailovými systémami typu POP3 a IMAP. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. Nastavenie emailových účtov Na iPhone môžete nastaviť emailové účty jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Nastavte účet priamo v iPhone. Počet neprečítaných správ v schránkach prijatých správ 81 . prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy.

Počet sťahovaných správ je možné meniť v nastaveniach aplikácie Mail. ktoré udáva počet správ vo vlákne. Ak správy zoraďujete do vlákien. kalendáre“ a klepnutím na prepínač zapnite alebo vypnite zoraďovanie do vlákien. Čítanie správy: Klepnite na správu. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Vlákna majú pri šípke doprava číslo. zobrazí sa na obrazovke Schránky len schránka prijatých správ tohto účtu. Ak máte nastavený len jeden emailový účet. Klepnutím na alebo zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu. Zobrazená správa je najstaršou neprečítanou správou. 82 Kapitola 6 Mail . alebo najnovšou správou. Počet správ vo vlákne Neprečítané správy Zobrazenie správ vo vlákne: Klepnite na vlákno v schránke. Prichádzajúce správy zo všetkých účtov Počet neprečítaných správ Po otvorení schránky aplikácia Mail stiahne a zobrazí najnovšie správy a v hornej časti obrazovky zobrazí počet neprečítaných správ. pokiaľ sú všetky správy prečítané. kontakty. klepnite na Všetky prijaté. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . zobrazia sa súvisiace správy v schránke ako jedna položka. Klepnutím na schránku zobrazíte prichádzajúce správy daného účtu. Modrá bodka znamená jednu alebo viac neprečítaných správ vo vlákne. Viac v časti „Mail“ na strane 222. Ak chcete zobraziť prichádzajúce správy pre všetky účty. v zobrazení správy Zapnutie alebo vypnutie možnosti „Zoradiť do vlákien“: V Nastaveniach vyberte položku „Mail.Obrazovka Schránky v aplikácii Mail vám umožňuje rýchly prístup ku všetkým schránkam prijatých správ a ďalším schránkam.

Klepnite. Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu a klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. Klepnite na Skryť. Zmena veľkosti stĺpca textu tak. aby sa roztiahol na celú obrazovku Zobrazenie všetkých príjemcov správy Pridanie príjemcu medzi kontakty Označenie správy ako neprečítanej Otvorenie pozvánky na stretnutie: Klepnite na pozvánku. Klepnite dvakrát na text správy. ak chcete zobraziť všetky vaše emailové účty Počet neprečítaných správ Kontrola nových správ: Vyberte schránku alebo kedykoľvek klepnite na . Priblíženie časti správy Dvakrát klepnite do oblasti správy. Vedľa správy v schránke sa zobrazí modrá bodka . môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke Schránky. Otvorte správu a klepnite na „Neprečítaná“. Ak máte nastavený len jeden účet. až kým správu znovu neotvoríte. klepnite na telefónne číslo. Klepnite na Detaily. Načítanie dodatočných správ: Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na Načítať viac správ. Rozsah zväčšenia môžete meniť aj pomocou dvoch prstov. ak chcete skryť príjemcov. Klepnite na meno alebo emailovú adresu pre zobrazenie kontaktných informácií príjemcu. Klepnite dvakrát znovu. klepnite na položku Detaily. ak chcete správu zmenšiť. Klepnite na správu a ak je to potrebné. Kapitola 6 Mail 83 . Klepnutím na účet zobrazíte jeho priečinky a schránky vrátane schránky prichádzajúcich správ. Ak chcete kontaktovať danú osobu.Ak máte nastavený viac ako jeden účet. zobrazia sa priečinky a schránky tohto účtu na obrazovke Schránky. emailovú adresu alebo textovú správu. čím zobrazíte všetkých príjemcov.

Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na strane 126. Dotknite sa a podržte pre:  Vytvorenie novej emailovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Telefónne číslo Adresa Emailová adresa 84 Kapitola 6 Mail . vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie ďalších akcií. Pozvánku môžete prijať. vytvorenie kontaktu. Dotknite sa a podržte pre:  Zobrazenie polohy v aplikácii Mapy  Vytvorenie nového kontaktu s danou adresou  Pridanie adresy k existujúcemu kontaktu  Kopírovanie adresy Klepnutím vytvorte novú emailovú správu s zadanou adresou. Používanie odkazov a detekcia dát iPhone automaticky zdetekuje webové odkazy. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 222. pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej užitočnej akcie.Môžete získať kontaktné údaje organizátora a ostatných účastníkov. kalendáre > Načítanie dát a zapnite alebo vypnite funkciu Push. emailové adresy a ďalšie informácie. telefónne čísla. Dotknite sa a podržte pre:  Vytočenie čísla  Odoslanie textovej správy  Vytvorenie nového kontaktu s daným číslom  Pridanie čísla k existujúcemu kontaktu Klepnutím zobrazte polohu v aplikácii Mapy. Dotknite sa a podržte pre:  Otvorenie webovej stránky v prehliadači Safari  Kopírovanie odkazu Klepnite na číslo a potom klepnutím na Hovor vytočte dané číslo. Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím. ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky. kontakty. ktorý bude súčasťou vašej odpovede organizátorovi stretnutia. vytvoriť pripomienku. Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu. Odkaz alebo obrázok Klepnutím otvorte webovú stránku v prehliadači Safari. Zapnutie a vypnutie funkcie "push": V Nastaveniach vyberte Mail. pridať k udalosti poznámku a komentár. vykonanie telefonického hovoru. dočasne prijať alebo odmietnuť.

htm . iPhone dokáže prehrávať mnoho typov audio príloh. WAV a AIFF. Prílohy (napríklad PDF dokumenty. GIF a TIFF) v texte emailovej správy.docx . Klepnutím na prílohu ju stiahnete Prílohy si môžete prezerať na šírku alebo na výšku.numbers .doc .key . ale nebude možné ho otvoriť. Klepnutím otvoríte webovú stránku dodávateľa s informáciami o stave zásielky. text. napríklad formáty MP3. Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look.Deň. dokumenty aplikácií Pages. Zobrazenie príloh iPhone zobrazí väčšinu obrázkov v bežne používaných formátoch (JPEG. Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete stiahnuť a prezerať. Numbers alebo dokumenty Microsoft Word. zobrazí sa názov súboru.html . Ak iPhone nepodporuje formát priloženého súboru. Vytvoríte tak udalosť v Kalendári. AAC.pages Microsoft Word Microsoft Word (XML) Webová stránka Webová stránka Keynote Numbers Pages Kapitola 6 Mail 85 . Keynote. dátum alebo čas Sledovacie číslo (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Klepnite na položku a potom na Vytvoriť položku. Je možné. webové stránky. iPhone podporuje nasledovné typy dokumentov: . že prílohu bude potrebné najprv stiahnuť klepnutím na (ak sa zobrazí na konci správy v prerušovanom obdĺžniku spolu s názvom dokumentu).

Odosielanie emailových správ Emailovú správu môžete odoslať komukoľvek. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44.pdf . klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Potom klepnite na Tlačiť.ppt . môžete otvoriť prílohu pomocou funkcie Quick Look. Tlačenie emailovej správy: Klepnite na a potom na Tlačiť. Tlačenie správ a príloh Tlačiť môžete emailové správy a prílohy. klepnite na a nakoniec klepnite na Tlačiť. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. Uloženie fotografie z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. otvorte aplikáciu Fotky alebo Fotoaparát a vylačte ho z albumu Fotoaparát. Uloženie videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. Potom vyberte aplikáciu.. Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie. ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look.txt . ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne.pptx . 86 Kapitola 6 Mail . kto má emailovú adresu. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. Tlačenie prílohy: Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie.rtf . ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Adobe Acrobat Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint (XML) Formátovaný text Text Informácie o kontakte Microsoft Excel Microsoft Excel (XML) Otvorenie priloženého súboru pomocou inej aplikácie: Klepnite a podržte prst na prílohe. uložte ho (klepnite na obrázok a potom na Uložiť obrázok). Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté.vcf .xls . Potom klepnite na Tlačiť.xlsx Preview. Ak chcete samostatne vytlačiť obrázok z tela emailovej správy.

Poznámka: Ak píšete správu z vášho Microsoft Exchange účtu a máte prístup k firemnému zoznamu adries (Global Address List – GAL). Vloženie a odoslanie fotografie alebo videa do emailovej správy Uloženie rozpísanej správy pre neskoršie dokončenie Otvorenie naposledy uloženej rozpísanej správy Kapitola 6 Mail 87 . Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. ak Počas písania emailovej adresy sa pod ňou zobrazujú adresy zodpovedajúce zadávanému textu. Klepnutím vyberte fotky a videá. Ak máte viac než jeden emailový účet. 3 Klepnite na Cc/Bcc/Od. 2 Do poľa „Pre“ napíšte meno alebo emailovú adresu. ktorú chcete pridať. čím otvoríte naposledy uloženú rozpísanú správu z posledného účtu. až potom zodpovedajúce mená a adresy z GAL.Vytvorenie a odoslanie emailovej správy: 1 Klepnite na . V priečinku Fotky sa dotknite a podržte prst na fotografii alebo videu. klepnite na . alebo ak máte pre účet MobileMe emailové aliasy. môžete klepnutím na pole Od zmeniť účet alebo alias. Klepnite na adresu. klepnite počas prezerania miniatúr v albume na . Potom klepnite na kurzor pre zobrazenie príkazov na kopírovanie a klepnite na Vložiť. Medzi jednotlivými poliami sa pohybujete klepnutím na kláves Enter. až kým sa nezobrazí príkaz Kopírovať. Ak chcete pridať viacero mien. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. kam chcete vložiť video. Spustite aplikáciu Mail a vytvorte novú správu. z ktorého bude správa odoslaná. Ak chcete skopírovať viac videí. alebo zmeniť emailový účet. prípadne klepnite na chcete pridať meno z vašich kontaktov. z ktorého odosielate email. klepnite na a potom klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. zobrazia sa najprv zodpovedajúce mená alebo adresy z vášho iPhone. Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe V aplikácii Fotky vyberte fotografiu alebo video. Správa sa uloží do schránky Rozpísané. klepnite na Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom. v ktorom ste pracovali. Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí. 4 Najprv zadajte predmet a potom text správy. Dotknite sa a podržte prst na . ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy. otvorte v aplikácii Fotky album. . Klepnite na Kopírovať. klepnite na kláves „Enter“ alebo na . klepnutím vyberte fotografie a videá a nakoniec klepnite na Kopírovať. 5 Klepnite na Odoslať.

Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na . V aplikácii Kontakty vyberte kontakt.Odpovedanie na správu Klepnite na . ak chcete odpovedať len odosielateľovi. Klepnite na Odpovedať. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky s informáciami a potom klepnite na Email. Správy môžete vymazávať po jednej alebo po skupinách. Súbory alebo obrázky priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. Preposlanie správy Zdieľanie kontaktných údajov Triedenie emailových správ Správy v akejkoľvek schránke. môžete k nej pripojiť súbory alebo obrázky. Ak preposielate správu. potom klepnite na Preposlať. že prejdete prstom po názve správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať. priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť. alebo medzi rôznymi účtami. Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať. a to v rovnakom účte. ale presunuté do archívu účtu. Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. Otvorte správu a klepnite na . Poznámka: V Google účtoch klepnite na Archivovať. ak chcete odpovedať odosielateľovi a ostatným príjemcom. napíšte text správy a klepnite na Odoslať. Správy môžete tiež presúvať z jednej schránky alebo priečinka do iného. Správy nebudú vymazané. 88 Kapitola 6 Mail . Pridajte jednu alebo viac emailových adries. alebo klepnite na Odpovedať všetkým. ktoré boli v prílohe pôvodnej správy.

Presunutie správ do inej schránky alebo priečinka: Počas prezerania správy klepnite na a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. Kapitola 6 Mail 89 . ktoré chcete vymazať a klepnite na Vymazať. ktoré chcete presunúť. vyberte správy.Vymazanie viacerých správ naraz: Pri prezeraní zoznamu správ klepnite na Upraviť. vyberte správy. Presunutie viacerých správ naraz: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na „Upraviť“. klepnite na „Presunúť“ a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok. Klepnutím na Účty vyberte schránku alebo priečinok iného účtu.

Niektoré servery podporujú len vyhľadávanie celých slov.Vyhľadávanie v emailoch Vyhľadávať môžete v poliach Pre. Predmet alebo Všetky pre výber polí. ktoré máte stiahnuté v iPhone sa budú automaticky zobrazovať počas písania. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Vyhľadávanie v emailových správach: Otvorte schránku. Mail vyhľadáva v stiahnutých správach aktuálne otvorenej emailovej schránky. Poznámka: Výsledky vyhľadávania v správach na serveri sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého účtu. Klepnite na „Vyhľadať“. Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu klepnite na stavový riadok. Vyhľadávanie v správach na serveri: Klepnite na „Pokračovať v hľadaní na serveri“ na konci výsledkov vyhľadávania. ktoré chcete prehľadávať. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. Pre. Klepnite na Od. Od a Predmet emailovej správy. V účtoch MobileMe. Exchange a v niektorých IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri. 90 Kapitola 6 Mail . prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Vyhľadávanie v emailových správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Výsledky vyhľadávania v správach.

Safari 7 Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerať si webové stránky na iPhone rovnakým spôsobom ako na počítači. 91 . Otváranie webových stránok Otvorenie webovej stránky: Klepnite na pole adresy (v ľavej časti lišty s názvom). čím zobrazíte toto pole umiestnené v hornej časti webovej stránky. klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Ak pole adresy nie je zobrazené. Vytvárajte záložky na vašom iPhone a synchronizujte ich s vaším počítačom. Prezeranie webových stránok Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku. Otočte iPhone naležato a webové stránky sa tiež otočia a automaticky prispôsobia veľkosti obrazovky. zadajte adresu webovej stránky a klepnite na Otvoriť. PDF súbory a ďalšie dokumenty. Pre rýchly prístup k webovým stránkam priamo z plochy si vytvorte web clips. Tlačte webové stránky.

ktorú chcete zväčšiť. ktoré začínajú rovnakými písmenami. zobrazenie polohy v aplikácii Mapy. ktorá nie je v zozname. Zväčšovanie a rolovanie webových stránok Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na tú časť (stĺpec) webovej stránky. Pre rolovanie v ráme (frame) stránky použite dva prsty. prehranie streamovaného zvuku či vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou. Vymazanie adresy z poľa adresy: Klepnite na pole s adresou a potom klepnite na . nadol alebo do strán. Webové odkazy môžete použť aj na vytočenie telefónneho čísla. Ak odkaz otvorí inú aplikáciu a vy sa chcete vrátiť do Safari. Jedná sa o stránky označené záložkami a naposledy otvorené stránky. Rolovanie v ráme (frame) na webovej stránke Prechod na hornú časť webovej stránky Navigácia medzi webovými stránkami Odkazy na webových stránkach spravidla otvárajú ďalšie webové stránky. ak chcete zobraziť danú stránku. ak ju chcete zmenšiť. Klepnite na adresu. Rolovanie webovej stránky Potiahnite stránku nahor. 92 Kapitola 7 Safari . stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu Safari. Ak chcete zadať adresu. Stránky môžete zväčšovať a zmenšovať aj pomocou dvoch prstov.Počas zadávania adresy sa zobrazujú adresy webových stránok. Počas rolovania nie je možné aktivovať žiadne odkazy. Klepnite dvakrát znovu. Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz. Pre rolovanie celej webovej stránky použite jeden prst. Klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky iPhone. pokračujte v písaní.

Číslo na ikone stránok v spodnej časti obrazovky zobrazuje počet otvorených stránok. Klepnite na emailom“. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. a v zozname vyberte Po skončení klepnite na iPhone. Klepnite na Klepnite na obrazovky. Kapitola 7 Safari 93 . Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze s kontaktnými údajmi a potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo Pridať ku kontaktu. či je obrázok zároveň aj odkaz. Ak sa na ikone nenachádza žiadne číslo.Zobrazenie adresy odkazu Klepnite a podržte prst na odkaze. Niektoré odkazy automaticky otvoria webovú stránku v novom okne namiesto otvorenia na mieste pôvodnej stránky. Dotknite sa a podržte prst na webovom odkaze na email a klepnite na Nová správa. Ak chcete zistiť. Ak tlačidlo nie je zobrazené. klepnite na Vymazať. a potom na „Odoslať odkaz Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok. podržte prst na obrázku. Adresa sa zobrazí vedľa vášho prsta. je otvorená len jedna stránka. Klepnite na . alebo v spodnej časti Zastavenie načítavania webovej stránky Obnovenie webovej stránky Návrat na predchádzajúcu stránku Návrat na nedávno otvorenú stránku Vytvorenie emailovej správy so zadanou adresou Vytvorenie nového kontaktu alebo pridanie k existujúcemu kontaktu Odoslanie emailu s adresou webovej stránky Uloženie obrázku alebo fotografie do albumu Fotoaparát Prehrávanie videí z webových stránok na Apple TV a potom na História. Napríklad: = je otvorená len jedna stránka = sú otvorené tri stránky Otvorenie novej stránky: Klepnite na a potom klepnite na Nová stránka. uistite sa. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. . Otváranie viacerých webových stránok naraz Naraz môžete mať otvorených až osem webových stránok. Ak chcete Klepnite na vymazať históriu. Po spustení videa klepnite na a vyberte Apple TV.

aby si pamätalo mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vypĺňalo textové polia na stránkach na základe informácií z aplikácie Kontakty. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. 94 Kapitola 7 Safari .Zobrazenie inej otvorenej stránky: Klepnite na a potom švihnite prstom doľava alebo doprava. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. Â Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. Ak je táto funkcia zapnutá. Viac v časti „Safari“ na strane 227. Klepnite na stránku. ktoré je potrebné vyplniť. klepnite na Vymazať všetky. ktorým odošlete formulár. ktorú chcete zobraziť. Safari môžete nastaviť tak. ktorý chcete použiť. Väčšina stránok obsahuje odkaz. Skrytie klávesnice bez odosielania formulára Povolenie funkcie AutoFill na automatické vypĺňanie formulárov na webových stránkach: V Nastaveniach vyberte Safari > AutoFill a potom máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. Zatvorenie stránky: Klepnite na a potom klepnite na . Klepnite na „Hotovo“. zapnite Použiť moje info. Písanie textu a vypĺňanie formulárov Niektoré webové stránky obsahujú textové polia alebo formuláre. alebo klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo Predošlé. zapnite Mená a Heslá. Zobrazenie klávesnice Prechod na ďalšie textové okno Vyplnenie formulára Klepnite na textové pole. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. Klepnite na iné textové okno. Po vyplnení okna formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať.

Môžete však používať iné vyhľadávače. Vyhľadávanie na webe: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole (v pravej časti lišty s názvom stránky). Tlačenie webových stránok. čo hľadáte a potom klepnite na návrh zo zoznamu. Navrhované a nedávne vyhľadávania sa zobrazia počas písania. V Safari je predvolené vyhľadávanie pomocou Google. 3 Ak chcete otvoriť webovú stránku. Pre zobrazenie ďalších výskytov klepnite na Ďalej. klepnite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). kábla Apple Composite AV. Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň a potom nastavte možnosti tlačiarne. prejdite na spodnú časť zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na záznam pod „Na tejto stránke“. PDF súbory a ďalšie dokumenty. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. PDF súborov a ďalších dokumentov Tlačiť môžete webové stránky. Nastavenie iného vyhľadávacieho nástroja v prehliadači Safari: V Nastaveniach vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte iný vyhľadávač. Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112.Vyhľadávanie Zadajte do vyhľadávacieho poľa slová alebo frázy pre vyhľadávanie na webe a aj na aktuálnej webovej stránke. prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. alebo klepnite na Hľadať. ktoré je možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look. Prehrávanie videí z webových stránok na TV Videá vo formáte QuickTime a v ďalších podporovaných formátoch si môžete prehrávať na TV po pripojení vášho iPhone k TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. Kapitola 7 Safari 95 . ktorá opisuje to. ktoré chcete vytlačiť. PDF súboru alebo QuickLook dokumentu: Klepnite na a potom na Tlačiť. Potom klepnite na Tlačiť. 2 Zadajte slovo alebo frázu. ako napríklad počet kópií alebo obojstranná tlač (ak ju tlačiareň podporuje). Tlačenie webovej stránky. Pri tlačení PDF súboru alebo Quick Look dokumentu bude zrejme možné zadať rozsah strán. Vyhľadanie slova alebo frázy na aktuálnej webovej stránke: Ak chcete zobraziť prvý výskyt slova alebo frázy na webovej stránke.

ak chcete záložky ukladať do iného priečinka.Záložky Webové stránky. Synchronizácia záložiek s MobileMe: V Nastaveniach iPhone vyberte Záložky vo vašom MobileMe účte. 96 Kapitola 7 Safari . resp. vyberte priečinok. ktoré tento obsahuje. Potom klepnite Po vytvorení záložky na webovú stránku môžete upraviť jej názov. ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť. Máte na výber z nasledujúcich možností:  Nový priečinok vytvoríte klepnutím na Nový priečinok. Ak ste skončili s úpravami.  Ak chcete vymazať záložku alebo priečinok. ku ktorým sa neskôr chcete vrátiť. Ak používate Safari na Macu alebo Safari. alebo priečinok. Klepnite na Záložky. ich presunúť do iného priečinka. ktorý obsahuje záložku. záložky“ a kliknite na Použiť. v možnosti Iné vyberte možnosť „Synchronizovať . Úprava záložky alebo priečinka so záložkami: Klepnite na . Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku a klepnite na na Pridať záložku. prípadne klepnutím na priečinok zobrazte záložky. Synchronizácia záložiek s vaším počítačom: 1 Pripojte iPhone k počítaču. či Microsoft Internet Explorer na PC. Záložky sa automaticky ukladajú do najvyššej úrovne záložiek.  Ak chcete zmeniť umiestnenie záložky alebo priečinka. klepnite na a potom na „Vymazať“.. 3 Kliknite na Info v hornej časti obrazovky. môžete označiť záložkami. klepnite na „Hotovo“. klepnite na záložku alebo priečinok. . potiahnite  Ak chcete upraviť mená alebo adresy. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28. môžete synchronizovať záložky s webovým prehliadačom na vašom počítači.. Otvorenie webovej stránky označenej záložkou: Klepnite na a potom vyberte záložku. .

ktorý chcete vymazať. 3 Klepnite na Vymazať a potom stlačte tlačidlo Domov . Vymazávanie web clips: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu na ploche. ktorá bola zobrazená pri pridávaní web clipu na plochu. Kapitola 7 Safari 97 . môže sa na ploche zobraziť skrátený. až kým sa ikony nezačnú chvieť. Potom klepnite na Po otvorení web clipu Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky. Web clips sa zobrazia ako ikony na ploche a ich polohu môžete rovnako ako polohu ostatných ikon meniť. ktoré majú vlastnú ikonu.Web clips Pridaním web clips na plochu budete mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. 2 Klepnite na symbol v rohu web clipu. Ak je názov príliš dlhý (viac ako 10 znakov). Viac v časti „Úprava plochy“ na strane 35. . čím uložíte nové rozvrhnutie. Web clips nie sú záložky a nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes. Zobrazená časť stránky zároveň tvorí podklad pre ikonu web clipu na ploche s výnimkou stránok. Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na „Pridať na plochu“. Pri pridávaní web clipu môžete upraviť jeho názov.

skladieb. alebo len vybrané skladby. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. Prehrávajte vašu hudbu na reproduktoroch alebo zvukových systémoch s podporou AirPlay. TV seriálov. Viac v časti kapitola 22. zvonení a audiokníh priamo na iPhone. videá a ďalšie médiá na iPhone synchronizáciou s obsahom iTunes na vašom počítači. Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. „iTunes Store. Môžete si tiež prezerať a sťahovať videá. interpretov. Získanie hudby. Po vypočutí si podcastu alebo dopozeraní TV seriálu môžete klepnúť na vstavaný odkaz a získať viac epizód z iTunes Store.iPod 8 Na počúvanie vašej obľúbenej hudby. videí a ďalších kategórií. Â Použite iTunes Store na iPhone na nákup a stiahnutie skladieb. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. Synchronizovať môžete všetky médiá. videá. videí a ďalších médií Hudbu. pozeranie širokouhlých videí a ďalších médií použite aplikáciu iPod. filmov. prípadne si prehrávajte videá na TV pomocou AirPlay a Apple TV.“ na strane 180. albumov. podcasty a obsah iTunes U. 98 . videá a ďalší obsah môžete na iPhone dostať dvoma spôsobmi: Â Preneste hudbu. podcasty a iTunes U zbierky. hudobných videí.

Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. interpretov. Zatrasením zamiešať: Zatraste iPhone. ktoré používate najčastejšie. Môžete si prezerať vaše playlisty. klepnite na „Viac epizód. alebo listovať v obaloch albumov pomocou Cover Flow. Klepnite na „Viac“ a prezerajte si kategórie „Albumy“.Hudba a iné audio Vďaka dotykovému displeju s vysokým rozlíšením sa počúvanie hudby na vašom iPhone stáva vizuálnym aj hudobným zážitkom. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na support. „Podcasty“ alebo „Videá“. klepnite najprv na Viac). Skladbu môžete kedykoľvek zmeniť opätovným zatrasením. Ak tlačidlo „Genius“ nie je zobrazené. musíte v aplikácii iTunes zapnúť funkciu Genius a potom synchronizovať iPhone s iTunes.com/sk_SK/manuals/ iphone. alebo listujte v obaloch albumov pomocou funkcie Cover Flow. vám umožňujú usporiadať playlisty do skupín. Kapitola 8 iPod 99 . „Žánre“. „Skladatelia“. „Kompilácie“. Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. „iTunes U“. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 115. skladieb. „Audioknihy“. Získanie ďalších epizód podcastu: Klepnite na Podcasty (ak Podcasty nie sú zobrazené. Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast zobrazte zoznam epizód. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód.“. „Interpreti“ alebo „Skladby“. Prezeranie zbierky skladieb: Klepnite na „Playlisty“. Funkciu „Zatrasením zamiešať“ môžete zapnúť v Nastaveniach.apple. ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb a zmeniť skladby.. Prehrávanie skladieb: Klepnite na skladbu. Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu Prechádzajte obsah vášho iPhone podľa playlistov. videí a ďalších kategórií. Priečinky s playlistami. v časti iPod (funkcia je štandardne zapnutá). ktoré môžete synchronizovať s iTunes.. Viac v časti „Hudba“ na strane 229.

alebo nemôžete nájsť váš AirPlay systém. Prehrávanie hudby na reproduktoroch s podporou AirPlay alebo na Apple TV Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Spustenie skladby. Klepnite na . alebo použite tlačidlá na boku iPhone. Klepnite na a vyberte reproduktory alebo Apple TV.Ovládanie prehrávania zvuku Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrazovka „Práve hrá“. Späť Zoznam skladieb Prehrávať/Pozastaviť Nasledujúca skladba/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Predchádzajúca Hlasitosť skladba/Prevíjanie dozadu Pozastavenie prehrávania Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . uistite sa. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. audioknihy alebo podcastu Klepnite na od začiatku Prechod na nasledujúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Prechod na predchádzajúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste Klepnite na . alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite dvakrát na . a v zozname vyberte iPhone. Klepnite na . Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. 100 Kapitola 8 iPod . alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené.

stlačte tlačidlo Domov dvakrát. funkcie Genius. Pomocou zobrazeného ovládania kontrolujete práve hrajúcu aplikáciu. ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby. Ak je iPhone zamknutý a hrá hudba. že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami o skladbe v aplikácii iTunes. Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky. Kapitola 8 iPod 101 . tým je prevíjanie rýchlejšie. Text skladby sa vám zobrazí v prípade. že bol pridaný ku skladbe v iTunes. Na slúchadlách iPhone stlačte a podržte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe pre rýchle prevíjanie dopredu alebo trikrát rýchlo po sebe pre prevíjanie dozadu.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Dotknite sa a podržte prst na alebo . Klepnite na „Práve hrá“. Vpravo sa zobrazí ikona aktívnej aplikácie. Čím dlhšie držíte ovládací prvok. náhodného výberu skladieb a indikátor prehrávania. Klepnite na . klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá. alebo prejdite prstom po obale albumu smerom doprava. ktorá hrala pred pozastavením prehrávania. Klepnite počas prehrávania skladby na obal albumu. alebo ak je prehrávanie pozastavené tak aplikáciu. Môžete tiež vidieť čas. Kliknutím na ikonu môžete túto aplikáciu otvoriť. zostávajúci čas a číslo skladby. (Texty sa zobrazia v prípade.) Návrat na zoznam skladieb Návrat na obrazovku „Práve hrá“ Zobrazenie textu skladby Zobrazenie ovládania prehrávania zvuku z inej aplikácie alebo zo zamknutej obrazovky: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom švihnite prstom v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava. Zobrazí sa ovládanie opakovania.

Poloha prehrávania Genius Indikátor priebehu Zamiešať Opakovať Ping páči sa Ping zverejniť Opakované prehrávanie skladieb na iPhone Klepnite na .Indikátor prehrávania umožňuje skok na ľubovoľnú časť prehrávaného média. = iPhone bude opakovane prehrávať všetky skladby z aktuálneho albumu alebo zoznamu. Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. aby iPhone opakoval iba práve prehrávanú skladbu. Čím nižšie posuniete prst. ktorá sa vám páči. Klepnite na . ktoré vám umožňujú vytvoriť nový Genius playlist. Viac v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 106. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. = iPhone bude opakovane prehrávať aktuálnu skladbu. obnoviť aktuálny alebo uložiť playlist. = iPhone nie je nastavený na opakované prehrávanie skladieb. ktorá sa vám páči. vašim sledovateľom v službe Ping Vytvorenie Genius playlistu 102 Kapitola 8 iPod . = Táto skladba už bola označená ako skladba. Klepnite na ešte raz. Skok na ktorékoľvek miesto v prehrávanej skladbe Oznámenie skladby. Zobrazí sa Genius playlist spolu s tlačidlami. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. ak chcete. Klepnite na . Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania.

Zverejnenie komentára o skladbe v službe Ping Nastavenie náhodného prehrávania skladieb na iPhone Klepnite na . ovládanie rýchlosti prehrávania. Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. ak klepnete na Zamiešať v hornej časti ľubovoľného zoznamu skladieb. Môžete tiež vidieť čas. Prehrávanie skladieb z ľubovoľného playlistu. ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie skladieb na iPhone. = iPhone bude prehrávať skladby v normálnom poradí. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol zároveň s posúvaním ovládacieho prvku na indikátore prehrávania. = iPhone bude prehrávať skladby v náhodnom poradí. iPhone bude v náhodnom poradí prehrávať skladby práve z tohto zoznamu. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Zobrazí sa ikona mailu. ktorý uplynul od začiatku prehrávania. Klepnite na ešte raz. zostávajúci čas a číslo epizódy alebo kapitoly. alebo nie je vo vašom iPhone zapnuté prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. pretočenie o 30 sekúnd dozadu a indikátor prehrávania. Klepnite na . Klepnite na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu. Či už je. albumu alebo iného zoznamu v náhodnom poradí Skrytie textov skladieb Ovládanie podcastov a audiokníh Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky a informácie. Napríklad pre prehrávanie všetkých skladieb vo vašom iPhone v náhodnom poradí vyberte Skladby > Zamiešať. Poslať emailom Prehrať znovu posledných 30 sekúnd Rýchlosť prehrávania Indikátor priebehu Posuvník Kapitola 8 iPod 103 .

potom povedzte „album“. Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. až kým sa nezobrazí obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Ovládanie hlasom môžete tiež aktivovať stlačením a podržaním stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. Prehrávanie skladieb môžete ovládať pomocou nasledujúcich príkazov. Čím nižšie posuniete prst. V Nastaveniach vyberte iPod a vypnite funkciu „Info (texty/podcasty)“. Povedzte „Genius“. Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“. Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. Povedzte „čo hrá“. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov. „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“. Prehrávanie albumu. „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“. interpreta alebo playlistu Povedzte „prehrávať“. Zamiešanie aktuálneho playlistu Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb Vypnutie Ovládania hlasom Povedzte „zamiešať“. 104 Kapitola 8 iPod .Odoslanie odkazu na podcast emailom Skok na ľubovoľnú časť prehrávaného súboru Klepnite na . Klepnite na . Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . „aká je to skladba“. Zobrazenie a skrytie ovládacích prvkov Skrytie informácií o podcaste Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod Ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na iPhone. = Prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou. Prehranie posledných 30 sekúnd Nastavenie rýchlosti prehrávania Klepnite na . Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“. Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania. Ovládanie prehrávania hudby Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Klepnite do stredu obrazovky. = Prehrávať normálnou rýchlosťou. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. = Prehrávať polovičnou rýchlosťou.

Prípadne znovu klepnite na . Prehratie vybranej skladby Klepnite na skladbu. Návrat na obal albumu Spustenie prehrávania alebo pozastavenie aktuálnej skladby Kapitola 8 iPod 105 . V zozname skladieb môžete rolovať ťahaním prsta smerom nahor alebo nadol. Klepnite na obal albumu alebo na . Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na názov albumu. Klepnite na alebo . Listovanie v obaloch albumov Zobrazenie zoznamu skladieb v albume Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava.Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow Pri prezeraní hudby môžete otočiť iPhone naležato a prechádzať obsah iTunes pomocou funkcie Cover Flow – listovať v hudbe prostredníctvom obalov albumov.

Vyhľadávanie hudby: Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb. Genius playlist je zbierka skladieb. ktoré sa hodia k vami vybranej skladbe z knižnice. Hodnotenie môžete využiť napríklad pri vytváraní živých playlistov v iTunes. interpretov. ktoré sa k sebe hodia. ktorý ste synchronizovali s iPhone. Hodnotenie Späť na obrazovku „Práve hrá“ Ďalšie skladby z albumu V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby. Genius playlisty môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich s iPhone. Pre návrat späť na obrazovku „Práve hrá“ klepnite na obal albumu. alebo v inom zobrazení obsahu iPodu zadajte hľadaný text. Tieto sa dynamicky aktualizujú napríklad na základe vášho hodnotenia. interpretov. Genius playlisty môžete vytvárať aj priamo na iPhone.Zobrazenie všetkých skladieb v albume Zobrazenie všetkých skladieb z albumu. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. playlistov. Vyhľadávanie zvukového obsahu je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Hodnotenie skladby: Potiahnite prst po lište s hodnotením a prideľte skladbe jednu až päť hviezdičiek. Klepnite na skladbu pre spustenie jej prehrávania. 106 Kapitola 8 iPod . Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby. albumy a skladateľov skladieb. z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke Práve hrá klepnite na . Vyhľadávanie zvukového obsahu Vyhľadávať môžete názvy. Genius Mixy sú znovu vytvárané pri každom spustení. (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok. Používanie funkcie Genius na iPhone Funkcia Genius automaticky vyhľadá také skladby z vašej knižnice. podcastov a iného obsahu. takže sa nikdy neopakujú. Klepnite na „Vyhľadať“.) Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania.

iTunes vytvorí rôzne mixy v závislosti od druhov hudby. Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix. Genius vytvorí playlist s ďalšími skladbami vybranými na základe tejto skladby. Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. klepnite najprv na Viac) a potom na Genius Playlist. Kapitola 8 iPod 107 . ktorá však vyžaduje Apple ID. klepnite najprv na Viac). Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená. ktoré chcete synchronizovať s iTunes. 2 Klepnite na skladbu v zozname. Vytvorenie Genius playlistu na iPhone: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. ktoré máte uložené vo vašej knižnici iTunes.Genius Mixy sú automaticky vytvárané v iTunes. ktoré neboli vybrané na synchronizáciu. Uloženie Genius playlistu: Klepnite na „Uložiť“ v playliste. ktoré se synchronizovali z iTunes a znázorňuje práve prezeraný mix. pokiaľ ste v iTunes nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy. Počet bodiek v spodnej časti obrazovky zodpovedá počtu mixov. Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone. Môžete mať napríklad Genius Mixy s výberom skladieb žánru R&B alebo Alternatívny rock. čím zobrazíte dodatočné ovládacie prvky a potom klepnite na . musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Prehrávanie Genius Mixu: Klepnite na mix alebo na . Genius Mixy sa synchronizujú automaticky. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží medzi Playlisty. Genius je bezplatná služba. iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby z vašej knižnice. Na obrazovke Práve hrá klepnite na obal albumu. Môžete tiež vytvoriť Genius playlist na základe práve prehrávanej skladby.

Klepnite na „Pridať všetky skladby“ v hornej časti akéhokoľvek zoznamu a pridáte všetky skladby z daného zoznamu. Genius playlist vytvorený a uložený v iPhone bude pri najbližšom pripojení synchronizovaný s iTunes. nebudete ho môcť vymazať priamo z vášho iPhone. Obnovenie Genius playlistu: Klepnite na „Obnoviť“ v playliste. Vytvorenie Genius playlistu na základe inej skladby: Klepnite na Genius playlist. alebo vytvorený priamo na iPhone. Môžete obnoviť ktorýkoľvek Genius playlist. koľko len budete chcieť. použite iTunes. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. čím ju pridáte do playlistu. potom klepnite na „Nový“ a vyberte skladbu. Obnovením playlistu vytvoríte na základe vybranej skladby nový playlist zložený z iných skladieb. Ak chcete upraviť názov playlistu.“ 2 Zadajte meno playlistu a klepnite na „Uložiť“. zastaviť jeho synchronizáciu alebo ho vymazať. Po tom.. Vytvorenie playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. či už bol vytvorený v iTunes a synchronizovaný s iPhone. Vytváranie playlistov Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vlastné playlisty. ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes.. Vymazanie uloženého Genius playlistu: Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na „Vymazať“. Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. klepnite najprv na Viac) a potom na „Pridať playlist. 4 Ak ste skončili s úpravami. klepnite na „Hotovo“.Môžete vytvoriť a uložiť toľko Genius playlistov. 3 Vyhľadajte skladby pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky. Klepnite na akúkoľvek skladbu alebo video. 108 Kapitola 8 iPod . Môžete tiež upravovať playlisty synchronizované z iTunes na vašom počítači.

. Získanie ďalších epizód podcastu alebo TV seriálu: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Vymazanie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vymazať a potom klepnite na „Vymazať“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. napríklad filmov. Zobrazenie ovládania prehrávaného videa: Klepnite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.“. Ak sa video skladá z kapitol. Potvrďte vymazanie klepnutím na „Vymazať playlist“. Prehrávanie videí Prehrávanie videa: Klepnite na Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na video.. nebude vymazaná z iPhone. Ak upravíte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom. Potvrďte voľbu klepnutím na „Vyčistiť playlist“. Videá iPhone umožňuje prehrávanie videí. playlist bude synchronizovaný s knižnicou iTunes. Kapitola 8 iPod 109 . klepnite najprv na Viac) a potom na playlist. . potiahnite vedľa názvu skladby. klepnite na „Viac epizód. Ak video obsahuje viacero jazykových verzií. Â Pre pridanie ďalších skladieb klepnite na 3 Ak ste skončili s úpravami.Úprava playlistu: 1 Klepnite na Playlisty (ak možnosť Playlisty nie je zobrazená. alebo zobraziť zoznam kapitol a prehrať ktorúkoľvek z nich. hudobných videoklipov alebo video podcastov. Ak vymažete skladbu z playlistu. ktorý chcete upraviť 2 Klepnite na „Upraviť“ a môžete vykonať jednu z nasledovných činností: Â Pre posunutie skladby v zozname vyššie alebo nižšie. Â Pre vymazanie skladby z playlistu klepnite na vedľa názvu skladby a potom klepnite na „Vymazať“. môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu. môžete si vybrať jazyk alebo zobraziť titulky. Ak chcete v iTunes Store zobraziť zoznam ďalších epizód. klepnite najprv na Viac) a potom klepnutím na podcast alebo TV seriál zobrazíte zoznam epizód. Vyčistenie playlistu: V Playlistoch klepnite na playlist ktorý chcete vyčistiť a potom klepnite na „Vyčistiť“ (tlačidlo sa nachádza v hornej časti zoznamu). klepnite na „Hotovo“.

Ovládanie prehrávania Aby bol naplno využitý potenciál širokouhlého displeja. alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Klepnite na tlačidlo kapitolu. alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti. Klepnite dvakrát na . Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. a zo zoznamu vyberte alebo . Indikátor prehrávania umožňuje prechod na ľubovoľnú časť prehrávaného média. Klepnite na a v zozname vyberte iPhone. alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania. že video obsahuje kapitoly) Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Klepnite na . Klepnite na . Prepnutie z AirPlay späť na iPhone Prechod na nasledujúcu kapitolu (ak je dostupná) Prechod na predchádzajúcu kapitolu (ak je dostupná) Spustenie prehrávania vybranej kapitoly (v prípade. Indikátor priebehu Posuvník Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť AirPlay Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu Hlasitosť Spustiť od začiatku/Prevíjanie dozadu Pozastavenie videa Obnovenie prehrávania Zvýšenie a zníženie hlasitosti Klepnite na . alebo stlačte stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. Dotknite sa a podržte prst na 110 Kapitola 8 iPod . sú videá prehrávané v režime na šírku.

ktoré ste synchronizovali s iPhone. Vyhľadávanie videí: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu videí. Klepnite na a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk. Klepnite na „Vyhľadať“. môžu sa po stranách alebo v hornej. Kapitola 8 iPod 111 . Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na .“ zo zoznamu „Titulky“. Klepnite na . Klepnutím na video dvakrát prepínate medzi týmito dvoma spôsobmi zobrazenia. Ak zobrazíte video na šírku obrazovky. Zastavenie prehrávania videa Roztiahnutie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky Výber alternatívnej jazykovej verzie (ak je k dispozícii) Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú k dispozícii) Vyhľadávanie videí Vyhľadávať môžete názvy filmov. Ak roztiahnete video na celú obrazovku. ak chcete roztiahnuť video na celú obrazovku. jeho horná alebo bočné časti môžu byť orezané. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Klepnite na „Hotovo“. Čím nižšie posuniete prst.Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Potiahnite ovládací prvok na indikátore priebehu prehrávania. tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia. TV seriálov a video podcastov. Vyhľadávanie videí je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. ak chcete roztiahnuť video na šírku obrazovky. či dolnej časti obrazovky zobraziť čierne pruhy. Prípadne stlačte tlačidlo Domov . Klepnite na a vyberte jazyk alebo „Vyp. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania.

alebo ich do iPhone preniesť z knižnice iTunes na vašom počítači. ktoré sú úplne stiahnuté.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). ktorú chcete presunúť a potom kliknite na Použiť. (Požičané filmy a TV seriály nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. vyberte iPod > Videá (ak možnosť Videá nie je zobrazená. Videá môžete taktiež bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. Prehrávanie videí v TV prijímači Videá z aplikácie iPod si môžete prehrávať na vašom TV prijímači prostredníctvom: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. Prehrávanie požičaného filmu či TV seriálu: Na iPhone. Sťahovanie môžete pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať. 112 Kapitola 8 iPod . Pred požičaním filmu či TV seriálu si pozrite v iTunes jeho výpožičnú dobu. adaptéry a docky sú dostupné osobitne. Navštívte www. Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom. Prehrávať sa dajú len filmy či TV seriály. klepnite najprv na Viac) a vyberte film alebo TV seriál. Platnosť požičaných filmov a TV seriálov po určitej dobe vyprší a po začatí pozerania filmu či TV seriálu máte na jeho dopozeranie obmedzený čas. Po vypršaní tohto času budú požičané položky automaticky vymazané. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu.Prehrávanie požičaných filmov a seriálov Filmy požičané na iTunes Store si môžete prezerať na vašom iPhone. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Váš počítač musí byť pripojený na internet.apple. 3 Kliknite na Presunúť vedľa položky. Prenášanie požičaných filmov medzi iPhone a vašim počítačom: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi iPhone a vaším počítačom len v prípade. že boli požičané v iTunes na vašom počítači. Filmy požičané na iPhone 4 nie je možné prenášať do počítača.) Viac v časti „“ na strane 186. Požičané filmy a TV seriály si môžete stiahnuť priamo do iPhone. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a kliknite na Filmy. Poznámka: Apple káble.

Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo doprava a klepnite na „Vymazať“. Prehrávanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. že ho na iPhone nie je možné prehrať. Apple Composite AV Cable. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. alebo videá stiahnuté z internetu a pridané do iTunes. môžete vymazať niektoré videá. že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone. napríklad tie. môžete toto video konvertovať. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone. môže sa znovu objaviť na iPhone. bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. Ak je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu. Dôležité: Ak z iPhone vymažete požičaný film či TV seriál. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. Vymazávanie videí z iPhone Ak chcete na iPhone získať voľné miesto. Konvertovanie videí pre iPhone Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete na iPhone prehrávať aj iné videá. Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej iTunes knižnici a zvoľte možnosť „Advanced“ (Ostatné) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť pre iPod alebo iPhone verziu).Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. Potom preneste konvertované video na iPhone. Vymazaním videa z iPhone (s výnimkou požičaného filmu či TV seriálu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky. uistite sa. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Kapitola 8 iPod 113 . Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to. ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu. znovu klepnite na a v zozname vyberte iPhone. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. Ak nechcete. projektoru alebo VGA displeju.

filmy a TV seriály na vašom iPhone v knižnici iTunes na vašom Macu alebo PC. potom klepnite na Zdieľané a vyberte vašu knižnicu iTunes. aké ste použili pri zapínaní domáceho zdieľania v iTunes. 3 V aplikácii iPod klepnite na Viac. Domáce zdieľanie musí byť navyše prihlásené k tomu istému Apple účtu ako Domáce zdieľanie na iPhone. Na vašom počítači musí byť spustená aplikácia iTunes a zapnuté Domáce zdieľanie. Playlisty. Bonusový obsah. nie je možné zdieľať. Nastavenie automatického vypnutia: Na ploche vyberte „Hodiny“ > „Časovač“ a pohybom prsta nastavte počet hodín a minút. 114 Kapitola 8 iPod . 2 V Nastaveniach vyberte iPod a potom v domácom zdieľaní zadajte rovnaké Apple ID a heslo.2 alebo novšiu verziu dostupnú na www.apple. ako napríklad digitálne brožúry dodávané s CD a iTunes Extras.com/sk/itunes/download.3) vám umožňuje prehrávať hudbu. Poznámka: Domáce zdieľanie vyžaduje iTunes 10. Prehrávanie hudby alebo videí na vašom iPhone v knižnici iTunes: 1 V iTunes na vašom Macu alebo PC vyberte Rozšírené > Zapnúť domáce zdieľanie. Zadajte vaše Apple ID a heslo a potom kliknite na Vytvoriť domáce zdieľanie. interpreti. Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí. na „Štart“.Domáce zdieľanie Domáce zdieľanie (iOS 4. Klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo videí. iPhone a váš počítač musia byť pripojení k rovnakej Wi-Fi sieti. potom klepnite na Zdieľané a vo vrchnej časti zoznamu vyberte iPhone. klepnite na „Nastaviť“ a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite. zatvoria sa všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne. Návrat k obsahu na vašom iPhone: V aplikácii iPod klepnite na Viac. skladby a ďalšie záložky v aplikácii iPod budú namiesto obsahu vášho iPhone zobrazovať obsah vašej knižnice iTunes. Nastavenie automatického vypnutia iPhone môžete nastaviť tak.

ktoré chcete nahradiť. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Kapitola 8 iPod 115 . ktoré používate najčastejšie. na miesto tlačidla. Klepnutím na „Viac“ môžete kedykoľvek zobraziť všetky tlačidlá. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Ak napríklad často počúvate podcasty. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. môžete nahradiť tlačidlo „Skladby“ tlačidlom „Podcasty“.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými.

Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Jednu správu môžete odoslať viacerým ľuďom tak. takže môžete posielať fotografie. kontaktné údaje a hlasové poznámky iným zariadeniam s podporou MMS.com/sk_SK/manuals/iphone. Klepnite do textového poľa nad klávesnicou.apple. Počet neprečítaných správ Aplikáciu Správy môžete použiť vždy. Aplikácia Správy podporuje aj MMS. Používanie aplikácie Správy môže byť dodatočne spoplatnené. Pokiaľ môžete uskutočniť hovor. prípadne klepnite na a zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt. napíšte správu a klepnite na Odoslať. Poznámka: Podpora SMS a MMS nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. 116 . môžete posielať aj správy.Správy 9 Odosielanie a prijímanie správ UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support. Odosielanie a prijímanie textových správ môže byť spoplatnené v závislosti od predplateného volacieho programu. na ktoré bude odoslaná. Aplikácia Správy umožňuje odosielanie správ každému vlastníkovi telefónu alebo iného zariadenia s podporou SMS. Ikona aplikácie Správy na ploche zobrazuje počet neprečítaných správ. keď sa nachádzate v dosahu mobilnej siete. videá. že zadáte viacero adries. Odoslanie správy: Klepnite na a zadajte telefónne číslo alebo meno.

Ak je aplikácia Správy v priečinku. odpovede neuvidia. Staršie správy zobrazíte klepnutím na Načítať staršie správy v hornej časti obrazovky. že zadávate telefónne číslo manuálne (namiesto výberu z kontaktov). Odznak s výstrahou Vaše konverzácie sa ukladajú do zoznamu správ. zobrazí sa na ikone aplikácie Správy na ploche výstražný odznak. Odpovedanie na správu a odoslanie správy osobe alebo skupine. alebo odoslanie ďalšej správy v rámci konverzácie. potom v konverzácii napíšte novú správu a klepnite na Odoslať. Odpovede od prijímateľov týchto správ sú odosielané len vám. V prípade.Ak správu nie je možné odoslať (ak ste napríklad mimo dosahu mobilnej siete). musíte pred zadaním ďalšieho čísla klepnúť na kláves Enter. Klepnite na konverzáciu v zozname pre jej zobrazenie. že je v časti Nastavenia > Správy zapnuté skupinové odosielanie správ. Odoslanie správy skupine ľudí: Klepnite na a potom pridajte príjemcov. Konverzácie. Kapitola 9 Správy 117 . ktorým ste správu odoslali. Ostatní ľudia. Skupinové odosielanie správ (nie je dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach) vám umožňuje odoslať správu viacerým adresátom. Poznámka: Uistite sa. sú označené modrou bodkou . zobrazí sa výstražný odznak na ikone priečinka. ktoré obsahujú neprečítané správy. Vami odoslané textové správy Textové správy odoslané druhou stranou iPhone zobrazuje 50 najnovších správ z danej konverzácie. ktorej ste už správu posielali: Klepnite na meno alebo telefónne číslo v zozname správ.

alebo po priložení fotografie či videa. 3 Ak sa zobrazí viacero telefónnych čísiel. 2 Klepnite na vedľa mena alebo čísla a potom klepnite na Textová správa. 118 Kapitola 9 Správy . Vypínanie a zapínanie počítania znakov: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na prepínač Počítať znaky. Vyhľadávanie správ Obsah správ v zozname správ môžete prehľadávať. klepnite na to. keď je odosielanie a prijímanie príloh spoplatnené. Poznámka: Nastavenie služby MMS sa nezobrazí v prípade.Odoslanie správy obľúbenému alebo poslednému číslu: 1 Na ploche klepnite na ikonu aplikácie Telefón a potom klepnite na Obľúbené alebo Posledné. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach správ. Vypnutie a zapnutie MMS: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Správy MMS. Klepnite na pole a zadajte hľadaný text. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. že váš operátor nepodporuje MMS. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. môžete textovým správam priradiť predmet. Vyhľadávanie zoznamu správ: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazíte vyhľadávacie pole. Poznámka: Počet zadaných znakov nebude zobrazený počas zadávania textu do poľa s predmetom. Zobrazenie poľa pre predmet správy: V Nastaveniach klepnite na Správy a potom klepnite na Zobraziť predmet. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. že váš operátor nepodporuje MMS. Poznámka: Pole pre predmet a nastavenie jeho zobrazenia nebudú zobrazené v prípade. Službu MMS môžete vypnúť napríklad vtedy. V prípade. Počítanie znakov sa vám môže hodiť napríklad v prípade (vtedy). na ktoré chcete správu odoslať. ak sú spoplatnené operátorom. Vyhľadávanie v správach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. že je dostupná služba MMS.

Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. alebo klepnite na „Vybrať existujúce“ a potom vyberte položku z albumu fotografií. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete spraviť priamo v aplikácii Správy a odoslať ich v rámci konverzácie s iným zariadením podporujúcim MMS. klepnutím vyberte nahrávku. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. iPhone v prípade potreby skomprimuje fotografiu alebo video. sa nezobrazí. Fotografiu alebo video môžete vložiť do Mailovej správy alebo do inej MMS správy. Odoslanie hlasovej poznámky: V aplikácii Diktafón klepnite na . Nakoniec klepnite na Vybrať. Odosielanie hlasových poznámok Hlasové poznámky (nahrávky) môžete odosielať v správach do iných zariadení (len do zariadení podporujúcich MMS).“ na strane 138. ktorú chcete odoslať. Uloženie fotografie alebo videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu alebo video v konverzácii. Potom klepnite na Kopírovať. Kapitola 9 Správy 119 . potom klepnite na Zdieľať a nakoniec na MMS. „Fotoaparát. Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. Potom klepnite na „Odfotiť alebo nahrať video“. Odoslanie fotografie a videa: Klepnite na . Ak váš operátor nepodporuje odosielanie fotografií a videí v MMS správach a takéto správy nemôžete odosielať. Fotografie a videá prijaté v aplikácii Správy môžete ukladať do albumu Fotoaparát. Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst.

Potom zadajte jedného alebo viacerých adresátov a klepnite na Odoslať. ktoré chcete preposlať. Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“. vytočiť telefónne číslo. Aktivovanie odkazu v správe: Klepnite na odkaz. Klepnite na Preposlať. Odkaz môže otvoriť webovú stránku v Safari. môžete vymazať neželané správy. Â Ak chcete danej osobe poslať email. Pre návrat do zoznamu textových správ stlačte tlačidlo Domov a potom klepnite na ikonu aplikácie Správy. Â Ak chcete danej osobe zavolať použitím funkcie FaceTime. 120 Kapitola 9 Správy . potom na vedľa konverzácie a nakoniec na „Vymazať“. klepnite na Zavolať. (Pre rýchly presun na hornú časť obrazovky klepnite na stavový riadok) Â Ak chcete danej osobe zavolať. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie. Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť.Upravovanie konverzácií Ak chcete uchovať len časť konverzácie. Vymazanie všetkých správ z konverzácie. Potvrďte voľbu klepnutím na Vymazať konverzáciu. konverzácia zostane zachovaná: Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky. V prípade potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie. klepnite na FaceTime. otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. komu ste posielali textovú správu: Klepnite na správu v zozname textových správ a presuňte sa do hornej časti konverzácie. Môžete tiež švihnúť prstom po displeji smerom doprava alebo doľava a klepnúť na Vymazať. klepnite na Kontaktné údaje a potom klepnite na emailovú adresu. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Používanie odkazov a informácií o kontakte Zavolanie. prejdite prstom po správe zo strany na stranu. Vymazanie konverzácie: Klepnite na „Upraviť“. ktoré chcete vymazať. Preposlanie konverzácie: Vyberte konverzáciu a klepnite na Upraviť. alebo zobraziť polohu na mape. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberte časti konverzácie. vykonanie FaceTime hovoru alebo odoslanie emailu niekomu. Klepnite na Vymazať.

ktorej kontaktné údaje chcete zdieľať. Kapitola 9 Správy 121 . Zadajte adresáta správy a klepnite na Odoslať. alebo používate inú aplikáciu. Zapínanie a vypínanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na Správy a na Zobraziť náhľad. Nastavenie prehrávania pripomienok pri prijatí novej textovej správy alebo náhľadu: V Nastaveniach vyberte Zvuky a potom klepnite na Nová textová správa. že zobrazuje náhľady nových správ. Môžete tiež povoliť pripomienky textových správ. ak nechete prehrávať hlasové pripomienky. Uloženie prijatých kontaktných údajov: Klepnite na obláčik s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Priradiť ku kontaktu“ Správa náhľadov a pripomienok iPhone je z štandardne nastavený tak. upozornenia na prijatie textovej správy nebudú prehrávané.3): V Nastaveniach vyberte Správy. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. alebo klepnite na „Žiadny“.Pridanie adresáta správy do kontaktov: Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na Pridať do kontaktov. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. Zobrazovanie náhľadov môžete vypnúť v Nastaveniach. keď je iPhone zamknutý. Zobrazenie pripomienok viacerých správ (iOS 4. Klepnite na Zdieľať kontakt v dolnej časti obrazovky a potom na MMS. Vyberte si jeden zo zvukov pripomienok. Odoslanie kontaktných informácií: V kontaktoch klepnite na osobu.

Ak ste ku kontaktom priradili narodeniny. Synchronizácia kalendárov Aplikáciu Kalendár môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciami iCal alebo Microsoft Entourage na Macu. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.ics). lokality a poznámky udalostí. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. Yahoo! alebo CalDAV účet. aplikáciami Microsoft Outlook 2003. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. Môžete odoberať kalendáre iCalendar (. môžete prijímať a odpovedať na pozvánky od ostatných a pozývať ľudí na vami naplánované udalosti. iPhone môžete synchronizovať s kalendármi na vašom počítači a so službami ako MobileMe. Môžete prehľadávať názvy. alebo niekoľko kalendárov naraz. resp. 122 . Rovnako je možné s iPhone synchronizovať zdieľané kalendáre MobileMe. ku ktorým ste sa pripojili z vášho počítača. Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. Ak máte účet MobileMe. Vytvorte. určené len na čítanie. môžete si ich prezerať v aplikácii Kalendár. Microsoft Exchange. Google. pozvánky. Microsoft Exchange. 2007 alebo 2010 na PC. Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. alebo importovať . vaše kalendáre sa môžu synchronizovať bezdrôtovo.ics súbory z emailu.Kalendár 10 O aplikácii Kalendár Aplikácia Kalendár vám poskytuje okamžitý prístup k vašim kalendárom a udalostiam. Yahoo! a Google. upravte alebo zrušte stretnutia na iPhone a synchronizujte ich spätne s počítačom alebo kalendárovým účtom.

Pridať udalosť Dni označené bodkou majú naplánovanú udalosť Udalosti vybraného dňa Odpovedať na pozvánku Zobraziť dnešný deň Prepínanie medzi zobrazeniami Kapitola 10 Kalendár 123 . Výber kalendárov na prezeranie: Klepnite na „Kalendáre“ a potom vyberte kalendáre. alebo všetky kalendáre naraz. Prepínanie zobrazení: Klepnite na „Zoznam“. ktoré si chcete prezerať. Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia v jedinom kalendári na vašom iPhone. vybrané kalendáre. Kontakty a Kalendáre“ na strane 27. klepnite na „Narodeniny“ v spodnej časti obrazovky. Pre zobrazenie vybraných kalendárov klepnite na „Hotovo“.  Zobrazenie Zoznam: Všetky vaše pripomienky a udalosti sa zobrazia v jednom zozname. Klepnutím na alebo nasledujúceho dňa. alebo alebo zobrazíte udalosti z predchádzajúceho  Zobrazenie Mesiac: Klepnite na deň pre zobrazenie jeho udalostí. alebo nastavte CalDAV účet. Pre rýchle označenie alebo odznačenie všetkých kalendárov klepnite na „Zobraziť všetky kalendáre“ alebo „Skryť všetky kalendáre“. Microsoft Exchange. V Nastaveniach na vašom iPhone zapnite kalendáre vo vašich účtoch MobileMe. ak ho podporuje vaša firma alebo organizácia. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail. Prezeranie kalendárov Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre. „Deň“ alebo „Mesiac“. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov.  Zobrazenie Deň: Rolovaním smerom nahor alebo nadol môžete prezerať udalosti z jedného dňa. Klepnutím na zobrazíte udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca. Ak chcete zobraziť narodeniny vašich kontaktov. Google alebo Yahoo! pre bezdrôtovú synchronizáciu kalendárov.

kontakty. Upravenie časov udalostí na základe časových pásiem nastavených na iPhone: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. Vyhľadávanie v kalendároch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. lokalitách a poznámkach udalostí vo vašich kalendároch. 2 V časti „Kalendáre“ klepnite na „Podpora čas.Zobrazenie informácií o udalosti: Klepnite na udalosť. 3 Klepnite na „Časové pásmo“ a vyhľadajte mesto nachádzajúce sa vo vybranom časovom pásme. Vyhľadávanie udalostí: V zobrazení Zoznam zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Vyhľadávanie v kalendároch Vyhľadávať môžete v názvoch. Kalendár vyhľadáva len v udalostiach. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. ktoré práve prezeráte. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov. pásiem“ a zapnite podporu časových pásiem. 124 Kapitola 10 Kalendár . kalendáre“. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. pozvánkach.

Pridávanie a aktualizácia udalostí na iPhone Kalendár môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. iPhone zobrazí správu. Keď nastane čas udalosti. klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať udalosť“ v dolnej časti obrazovky. Viac v časti „Kalendáre“ na strane 224. Aktualizácia udalosti: Klepnite na „Upraviť“. Vymazanie udalosti: Klepnite na udalosť. Ak cestujete. Zadať môžete nasledovné informácie:  Názov  Lokalitu  Začiatok a koniec udalosti (alebo „Celodenná udalosť“. môžete pozývať ostatných na vaše udalosti alebo stretnutia. dva týždne. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 84. zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na „Hotovo“. Udalosti môžete vytvoriť aj klepnutím na deň. každý deň. ak chcete zmeniť informácie udalosti. nemusí iPhone zobraziť pripomienku v správny lokálny čas. týždeň. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Kapitola 10 Kalendár 125 .  Poznámky Kalendáru určenému len na čítanie nemôžete priradiť udalosť. dátum alebo čas v emailovej správe. aby zároveň prehral zvuk (viac v časti „Pripomienky“ na strane 128). Ak máte účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. mesiac alebo rok  Pozvánky (ak sú podporované vaším kalendárovým serverom)  Pripomienku — v čase päť minút až dva dni pred udalosťou Ak nastavíte jednu pripomienku. iPhone môžete nastaviť tak. zobrazí sa vám možnosť nastaviť ďalšie pripomienky. ak sa jedná o celodennú udalosť)  Opakovanie udalosti — žiadne. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. Pridanie udalosti: Klepnite na .  Kalendár Predvolený kalendár môžete meniť pomocou nastavenia „Predvolený kalendár“.

môžete prijímať pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne. Ak sa usporiadateľ nachádza v zozname vašich kontaktov. Po prijatí pozvánky sa stretnutie zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara). ktorý indikuje celkový počet nových pozvánok. prípadne klepnite na „Udalosť“ s pozvánkami a klepnite na pozvánku.Odpovedanie na pozvánky Ak máte účet Microsoft Exchange alebo MobileMe s povolenými kalendármi alebo podporovaný CalDAV účet. môžete mu klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí s odznakom. 126 Kapitola 10 Kalendár . Počet nových pozvánok sa takisto zobrazí na ikone aplikácie Kalendár na ploche. pre zobrazenie obrazovky  Klepnutím na „Pozvánka od“ získate kontaktné údaje usporiadateľa stretnutia. Počet pozvánok na stretnutie Odpovedanie na pozvánku v Kalendári: 1 Klepnite na pozvánku v kalendári. Klepnutím na emailovú adresu odošlete usporiadateľovi email.

Kapitola 10 Kalendár 127 . bude usporiadateľovi odoslaný email s komentármi.  Klepnite na „Pridať komentár“. Poznámky vytvára usporiadateľ stretnutia. aby iPhone prehral pred stretnutím zvukovú pripomienku. ktorá vám umožňuje prejsť na obrazovku „Info“ priamo z aplikácie Mail. 2 Klepnite na „Prijať“. klepnite na „Pripomienka“. alebo poslať textovú správu. dočasne prijmete alebo zamietnete pozvánku. ak chcete pridať komentár do emailovej správy určenej usporiadateľovi stretnutia. Pokiaľ prijmete. ak chcete upraviť vaše komentáre. Klepnutím na emailovú adresu odošlete pozvanej osobe email. Otvorenie pozvánky v emailovej správe: Klepnite na pozvánku. môžete vašu odpoveď neskôr zmeniť. Ak ste prijali alebo dočasne prijali pozvánku. Klepnutím na „Účastníci“ zobrazíte zoznam osôb pozvaných na stretnutie. „Možno“ alebo „Zamietnuť“. Pozvánky na stretnutia sú zároveň odoslané v emailovej správe.  Ak chcete. ktoré ste k pozvánke pridali. Klepnutím na meno osoby zobrazíte informácie o pozvanej osobe. Vaše komentáre sa zároveň zobrazia na obrazovke „Info“ k danému stretnutiu. Klepnite na „Pridať komentár“. Ak sa pozvaná osoba nachádza v zozname vašich kontaktov. môžete jej klepnutím zavolať.

iCal (prípadne iný kalendár formátu . Importovanie udalostí z kalendárového súboru: V aplikácii Mail otvorte správu a klepnite na kalendárový súbor. Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté. vrátane Yahoo!. Odoberanie kalendára: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail.ics. kontakty. 4 Klepnite na Uložiť.Odoberanie kalendárov Odoberať môžete kalendáre. V časti „Kalendáre“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“. 128 Kapitola 10 Kalendár . ktorý vám príde v emailovej alebo textovej správe na iPhone. Ak sú pripomienky kalendára vypnuté a má dôjsť k udalosti. 3 Zadajte informácie o serveri a klepnite na „Ďalej“ pre overenie odoberania. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone môžete prezerať. pripomienky udalostí nebudú prehrané. ani v nich vytvárať nové udalosti. Zvukové pripomienky pozvánok: V Nastavenia vyberte „Mail. Naimportovať môžete štandardný kalendárový súbor s koncovkou . Importovanie kalendárových súborov z aplikácie Mail Udalosti do kalendára môžete pridať aj importovaním kalendárového súboru z emailovej správy. ktoré používajú formát iCalendar (. Odoberanie kalendárov podporuje množstvo kalendárových služieb. Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. kontakty. kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. nie je však možné ich upravovať. iPhone zobrazí správu.ics). 2 Vyberte „Iný“ a potom vyberte „Pridať odoberaný kalendár“. Google a aplikácie iCal na Mac OS X.ics) zverejnený na internete môžete odoberať jednoduchým klepnutím na odkaz. avšak neprehrá žiadny zvuk. vyberte kalendár do ktorého chcete pridať dané udalosti a nakoniec klepnite na Hotovo. kalendáre”. Po zobrazení zoznamu udalostí klepnite na Pridať všetky. Pripomienky Nastavenie pripomienok udalostí v kalendári: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite „Pripomienky kalendára“.

Fotografie a videá môžete tiež odosielať v emailových správach.3 alebo novšia verzia (synchronizácia videí vyžaduje iPhoto 6.0. použiť ich ako pozadie.3). budete zrejme musieť pomocou iTunes vytvoriť verziu tohto videa určenú pre iPhone. Poznámka: Služba MMS je k dispozícii vtedy. Služba môže byť spoplatnená.0.6 alebo novšiu verziu). Fotky a videá si môžete prezerať na vašom iPhone. alebo ich priradiť ku kontaktu kvôli ľahšej identifikácii volajúceho. alebo môžete použiť AirPlay a Apple TV na ich prehrávanie na TV (iOS 4. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57.Fotky 11 O aplikácii Fotky iPhone vám umožňuje nosiť vaše fotografie a videá všade so sebou.0 alebo novšia verzia (iba fotografie) Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom vo vašom počítači obsahujúcim obrázky. ak ju podporuje váš operátor. v MMS správach. Fotografie a videá môžete synchronizovať s vaším počítačom. priateľmi alebo kolegami.264 a MPEG-4 s AAC audiom. takže sa o ne môžete kedykoľvek podeliť s vašou rodinou. že nie je možné synchronizovať video do iPhone. iPhone podporuje formáty videa H. odosielať ich do galérií na MobileMe a tlačiť (fotky). V prípade. môžete si prezerať fotografie a videá nasnímané s iPhone. Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom Aplikácia iTunes umožňuje synchronizovať vaše fotografie a videá s nasledujúcimi aplikáciami: Â Mac: iPhoto 4. prípadne Aperture (iba fotografie) Â PC: Adobe Photoshop Elements 8. 129 .

2 V iTunes vyberte Filmy a potom vyberte video.Vytvorenie verzie videa určenej pre iPhone: 1 Skopírujte video do knižnice iTunes. Ak symbol nie je zobrazený. Ďalšie informácie nájdete na adrese support. Prezeranie fotografií a videí: 1 V aplikácii Fotky klepnite na album fotografií. Zobrazenie ovládania: Pre zobrazenie ovládania klepnite na fotografiu alebo video zobrazené na celej obrazovke.apple. Prehrávanie videa: Klepnite na v strednej časti obrazovky. pokiaľ je to možné.0 (súčasť balíka iLife '09) alebo novšej.com/kb/HT1211. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete. 3 Vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. 130 Kapitola 11 Fotky . synchronizované z počítača alebo uložené z emailu či MMS správ si môžete prezerať v aplikácii Fotky. Klepnite na zapichovaciu značku a potom klepnutím na zobrazíte fotografie a videá z danej lokality. zobrazí sa mapa so všetkými lokalitami. ktoré chcete synchronizovať. Klepnutím na tlačidlá v spodnej časti obrazovky zobrazíte fotografie a videá podľa albumov. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Prezeranie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou iPhone. Ak klepnete na Miesta. môžete si tiež zobraziť fotografie a videá podľa miesta. klepnite na v dolnej časti obrazovky. na ktorých sú fotografie s informáciou o polohe. Ak fotografie synchronizujete pomocou aplikácie iPhoto 8. Ak obsahujú informácie o polohe. 2 Klepnutím na miniatúru zobrazíte fotografiu alebo video na celej obrazovke. tvárí alebo miest. môžete vaše fotografie a videá zobraziť podľa udalostí alebo podľa identifikovaných tvárí. udalostí. Ak chcete znovu prehrať video. kde boli nasnímané. Fotografie sú zoradené podľa dátumu vytvorenia.

Prehrávanie videí na celú obrazovku a na šírku obrazovky: Klepnite na video dvakrát. roztiahne sa na celú obrazovku. Posúvanie výrezu fotografie: Potiahnite fotografiu prstom.Prezeranie fotografií a videí na šírku: Otočte iPhone naležato. ak ho chcete zobraziť na celej obrazovke. Opätovným dvojitým klepnutím fotografiu oddialite. ak ho chcete zobraziť na šírku obrazovky. Fotografia alebo video sa automaticky otočí a ak je spravené na šírku. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj pomocou dvoch prstov. Kapitola 11 Fotky 131 . Zväčšenie časti fotografie: Dvakrát klepnite na miesto. Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie alebo videa: Prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava. Prípadne zobrazte ovládacie prvky klepnutím na obrazovku a potom klepnite na alebo . ktoré chcete zväčšiť. Klepnite naň dvakrát ešte raz.

 Pre nastavenie opakovania prezentácie zapnite alebo vypnite „Opakovať“. Ak je iPhone pripojený k TV alebo projektoru pomocou AV kábla. Dostupnosť prechodov závisí od toho. zapnite možnosť Prehrávať hudbu.  Pre nastavenie zobrazovania fotografií a videí v náhodnom poradí zapnite alebo vypnite funkciu Zamiešať.  Ak chcete zmeniť typ prechodu. prezentácií a videí na TV. Prehratie prezentácie (iOS 4. vyberte prechod Prelínať. Videá v prezentáciách sa začnú prehrávať automaticky. Ak ste pripojený k Apple TV. Prezentácie Albumy fotografií si môžete prezerať aj ako prezentácie s hudbou hrajúcou na pozadí a s prechodmi (iOS 4. vyberte si jednu z dostupných tém. 3 Klepnite na Spustiť prezentáciu. 3 Klepnite na Vymazať.2) klepnite na „Prechod“ a vyberte typ prechodu.3): 1 Klepnutím otvorte album. Zastavenie prezentácie: Klepnite na obrazovku.  Pre nastavenie prechodu medzi fotografiami (iOS 4. Prehratie prezentácie (iOS 4.3). ktoré chcete vymazať. akým spôsobom prehrávate prezentáciu.2): Klepnutím otvorte album. potom klepnite na Hudba a vyberte skladbu. 2 Výber možností prezentácie.“  Ak chcete. aby počas prezentácie hrala hudba. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. Nastavenia prezentácií: V Nastaveniach vyberte Fotky a nastavte nasledujúce možnosti:  Pre nastavenie času zobrazenia jednotlivých snímok prezentácie klepnite na Zobraziť fotku na a vyberte čas.Vymazanie fotografií a videí Fotografie a videá z albumu Fotoaparát na iPhone môžete vymazať. potom klepnite na fotku a nakoniec na . potom klepnite na fotku a nakoniec na . Vymazanie fotografií a videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. Tlačidlo Vymazať zobrazuje počet vybraných položiek. Viac informácií nájdete v nasledujúcej časti „Prezeranie fotiek. 132 Kapitola 11 Fotky . klepnite na Prechody a vyberte prechod.

Prehrávanie hudby počas prezentácie (iOS 4. aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil. alebo v zozname AirPlay zariadení nemôžete nájsť vaše Apple TV. Apple Composite AV Cable. prezentácie alebo videa (iOS 4. prípadne iné kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie s iPhone. potom klepnite na a v zozname vyberte Apple TV. Ak chcete obnoviť prehrávanie na iPhone. Prezeranie fotiek. Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite HDMI kábel. pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru zapojenému do elektrickej zásuvky.com/ipodstore (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach).3) si taktiež môžete bezdrôtovo prehrávať na vašom TV pomocou Airplay a Apple TV. znovu klepnite na av zozname vyberte iPhone. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Fotky. Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV prijímaču. Kapitola 11 Fotky 133 . že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš iPhone.apple. uistite sa. Navštívte www.3) na vašom TV pomocou: Â Kábla Apple Component AV Â Kábla Apple Composite AV Â Adaptéra Apple Digital AV a HDMI kábla (iPhone 4) Â Adaptéra Apple VGA a VGA kábla Adaptér Digital AV podporuje HD 720p video so zvukom. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču. projektoru alebo VGA displeju. Poznámka: Apple káble. prezentácie a videá (iOS 4. Pripojenie pomocou AV kábla: Použite káble Apple Component AV Cable. Ak nechcete. Prehrávanie (streaming) obsahu pomocou AirPlay a Apple TV:Spustite prehrávanie fotky. pomocou ktorého môžete ovládať prehrávanie. prezentácií a videí na TV Aplikáciu Fotky môžete použiť na prezeranie fotiek a prehrávanie prezentácií a videí (iOS 4. Pripojenie pomocou adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4): Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru vášho iPhone.3). adaptéry a docky sú dostupné osobitne.2): Spustite prehrávanie hudby v iPode. Súčasťou Apple Univerzálneho docku je aj diaľkový ovládač. na ploche vyberte aplikáciu Fotky a spustite prezentáciu. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Pripojenie pomocou VGA adaptéra:Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho iPhone.

potom klepnite na kurzor a nakoniec na Vložiť. Klepnite na veľkosť.Zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete odosielať v emailových a MMS správach. Odoslanie fotografie a videa pomocou správy MMS: Vyberte fotografiu alebo video. Fotografia alebo video sa zobrazí v okne novej emailovej správy. ktoré chcete skopírovať. 4 Pri odosielaní fotografie môžete byť požiadaný o zníženie veľkosti správy zmenou veľkosti obrázku. kam chcete vložiť fotografiu alebo video. V prípade potreby iPhone skomprimuje fotografiu alebo video. potom klepnutím vyberte fotografie alebo videá. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať. prípadne ukladať obrázky a videá z emailových správ a webových stránok do aplikácie Fotky. Niektoré aplikácie tretích strán môžu tiež podporovať kopírovanie a vkladanie fotografií a videí. 3 Vytvorte správu a klepnite na Odoslať. 134 Kapitola 11 Fotky . Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 12. nie je zobrazený. až kým sa nezobrazí tlačidlo Kopírovať a klepnite naň. Odosielanie viacerých fotografií alebo videí súčasne: V zobrazení miniatúr v albume klepnite na . Tlačidlo Kopírovať zobrazuje počet označených položiek. Kopírovanie viacerých fotografií alebo videí: 1 Klepnite na v pravom hornom rohu obrazovky. Odosielanie fotografií a videí v emailovej alebo MMS správe Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej správe: 1 Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na . Kopírovanie a vkladanie fotografií a videí Fotografie a videá môžete z aplikácie Fotky kopírovať a vkladať do emailových alebo MMS správ.“ na strane 138. Ak symbol klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. „Fotoaparát. 2 Klepnutím vyberte fotografie a videá. klepnite na Zdieľať a nakoniec na Email. pridávať fotografie a videá do galérií na MobileMe a zverejňovať videá na YouTube. klepnite na a potom klepnite na MMS. ktorú chcete použiť. Vkladanie fotografie alebo videa: Klepnutím umiestnite kurzor na miesto. ktoré chcete odoslať. Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. 3 Klepnite na Kopírovať. Kopírovanie fotografie alebo videa: Podržte prst na obrazovke. 2 Klepnite na Odoslať emailom/Odoslať video emailom.

klepnite na a potom klepnite na „Odoslať na MobileMe“. Nie všetky videá je možné preniesť v závislosti od ich dĺžky a ďalších faktorov. vyberte album. že majú túto funkciu povolenú. než budete môcť pridávať fotografie alebo videá do galérie na MobileMe. Pridávanie fotografií alebo videí do galérie iného užívateľa: Vyberte fotografiu alebo video. Zadajte názov a popis. alebo odoslať odkaz naň známemu. Zadajte emailovú adresu albumu a klepnite na „Odoslať“. Ak symbol nie je zobrazený.Pridávanie fotografií alebo videí do galérie na MobileMe V prípade. do ktorého budú fotografie alebo videá pridané a klepnite na Zverejniť. 5 Klepnite na Zverejniť. a potom na „Odoslať na YouTube“. 3 Zadajte informácie ako Názov. klepnite na a potom klepnite na „Odoslať emailom/Odoslať video emailom“. Kapitola 11 Fotky 135 . iPhone vám oznámi zverejnenie fotografie alebo videa a ponúkne vám možnosť zobraziť súbor zverejnený na MobileMe. 4 Klepnite na Kategória pre výber kategórie. Zverejňovanie videa na YouTube V prípade. môžete do galérie MobileMe pridávať fotografie a videá priamo z iPhone. Popis a Tagy. že máte účet na YouTube. Zverejnenie videa na YouTube: 1 Počas prezerania videa klepnite na 2 Prihláste sa na váš YouTube účet. môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z vášho iPhone. Pridávanie fotografií a videí do galérie: Vyberte fotografiu alebo video. Predtým. Fotografie a videá môžete pridávať aj do galérií iných užívateľov MobileMe v prípade. že máte MobileMe účet. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. musíte najprv:  Nastaviť MobileMe účet na iPhone  Vytvoriť galériu na MobileMe a povoliť pridávanie fotografií prostredníctvom emailu alebo pomocou iPhone Viac informácií o vytváraní galérií a pridávaní fotografií a videí nájdete v Pomocníkovi služby MobileMe s názvom MobileMe Help.

Ukladanie fotografií a videí z emailových správ. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté. 136 Kapitola 11 Fotky . Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Uloženie videa z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na Uložiť video. podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť obrázok. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. Fotografie a videá z albumu Fotoaparát môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií v počítači po pripojení iPhone k počítaču. Ak symbol nie je zobrazený. MMS správ a webových stránok Uloženie fotografie z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na Uložiť obrázok. Uloženie fotografie alebo videa z MMS správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na obrázok v konverzácii. klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládanie. Uloženie fotografie z webovej stránky do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu. Tlačenie fotografie: Klepnite na a potom na Tlačiť. Vyberte fotografie. nastavte počet kópií a potom klepnite na Tlačiť. ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na . Vyberte tlačiareň klepnutím na Vybrať tlačiareň. Tlačenie fotografií Fotografie na iPhone môžete tlačiť pomocou funkcie AirPrint. klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie. klepnite na a potom klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video.

2 Klepnite na „Priradiť ku kontaktu“ a vyberte kontakt. 2 Fotografiu potiahnite na požadované miesto. až kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Pozadie Fotografiu môžete nastaviť ako pozadie na zamknutej obrazovke a aj na ploche. 3 Klepnite na „Nastaviť“ a potom vyberte. Fotografiu môžete priradiť ku kontaktu priamo v aplikácii Kontakty klepnutím na Upraviť a potom na „Pridať fotku“. 3 Fotografiu môžete zväčšiť/zmenšiť a umiestniť tak. Môžete si tiež vybrať z niekoľkých pozadí dodávaných spolu s iPhone a to tak. potom klepnite na Použiť ako pozadie. na ploche alebo na oboch. Kapitola 11 Fotky 137 . ktorú už máte na iPhone a klepnite na . Ak vám takáto osoba zavolá. či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke. že na ploche vyberiete Nastavenia > Pozadie. 4 Klepnite na Priradiť fotografiu. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. prípadne vyberte akúkoľvek fotografiu. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na ikonu aplikácie Fotoaparát na ploche a spravte fotografiu. Potiahnite fotografiu a zväčšite alebo zmenšite ju pomocou dvoch prstov. iPhone zobrazí jej fotografiu.Priradenie fotografie ku kontaktu Kontaktu môžete priradiť fotografiu. Nastavenie pozadia s fotografiou: 1 Vyberte ľubovoľnú fotografiu a klepnite na . ako vám to vyhovuje. prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov.

aby boli k fotografiám a videám priraďované informácie o polohe. Pokiaľ nechcete. snímať fotografie a nahrávať videá samých seba. Zároveň dôjde k automatickému upraveniu expozície. 138 .Fotoaparát 12 O aplikácii Fotoaparát S iPhone máte. Napríklad aplikácia Fotky organizuje fotografie podľa miest. Tieto geografické súradnice môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach na označenie miesta. vždy poruke vynikajúci fotoaparát a videokameru. Ak sú zapnuté lokalizačné služby. ktorý dokáže snímať fotografie a videá vo vysokom rozlíšení. ktorým môžete uskutočňovať FaceTime video hovory. Fotoaparát ovládate pomocou obrazovky. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. môžete aplikáciu Fotoaparát používať bez zapínania lokalizačných služieb. Wi-Fi alebo zo siete mobilného operátora. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté. LED blesk na snímanie fotografií a videí hlavným fotoaparátom a predný fotoaparát. Hlavný fotoaparát sa nachádza na zadnej časti iPhone. k fotografiám a videám budú priradené značky s údajmi o polohe — vrátane aktuálnych geografických súradníc podľa informácií z GPS. iPhone 4 má hlavný fotoaparát. na ktorej zároveň vidíte snímanú fotografiu alebo natáčané video. Funkcia zaostrenie klepnutím vám umožňuje zaostriť na akýkoľvek objekt alebo oblasť jednoduchým klepnutím na ne. Funkcia makro (približne 10 cm) a 5x digitálny zoom vám umožňujú fotiť skvelé detailné zábery. kde ste fotografiu spravili. nech už sa nachádzate kdekoľvek.

Najlepšie výsledky získate. Uistite sa. že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. Tento zvuk nebude prehrávaný v prípade.) Poznámka: Ak je funkcia HDR zapnutá. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. (Funkcia HDR je štandardne vypnutá. Kapitola 12 Fotoaparát 139 . iPhone prehrá zvuk uzávierky.Fotografovanie a natáčanie videí Fotografie a videá získate jednoduchým namierením iPhone na objekt a klepnutím na obrazovku. Nastavenie režimu Zapnúť alebo vypnúť HDR LED blesku Prepínanie medzi kamerami Oblasť ostrenia Zväčšenie Prepínač medzi fotoaparátom a videokamerou Miniatúra poslednej fotky Klepnite pre fotografovanie Fotografovanie: Zacieľte iPhone a klepnite na . . Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. či je funkcia HDR zapnutá alebo vypnutá. ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho. blesk je vypnutý. Na iPhone 4 môžete zapnúť funkciu HDR a snímať tak HDR fotografie (fotografie s vysokým dynamickým rozsahom). Tlačidlo indikuje. Pomocou tlačidiel hlasitosti na bočnej strane iPhone môžete ovládať hlasitosť zvuku uzávierky. ak bude iPhone a snímaný predmet nehybný. Vypnutie alebo zapnutie funkcie HDR: Klepnite na tlačidlo HDR v hornej časti obrazovky. Poznámka: V niektorých krajinách bude tento zvuk prehrávaný aj vtedy. Funkcia HDR spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do jednej fotografie.

Počas nahrávania videa bude tlačidlo nahrávania blikať.verziu s normálnou expozíciou a aj HDR verziu fotografie. Ak uložíte obidve verzie.“. Ak symbol klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládanie. „Auto“ alebo „Zap. Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky fotoaparátu alebo videokamery. Obdĺžnik na obrazovke označuje miesto ostrenia fotoaparátu alebo videokamery. Ak ovládanie nie je zobrazené./Vyp. že bola spravená jej fotografia. iba v režime fotoaparátu) pomocou ovládacieho prvku v jej spodnej časti. Na prezeranie ďalších fotiek a videí v albume Fotoaparát použite šípky v spodnej časti obrazovky.“. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Nahrávanie videa: Posuňte prepínač Fotoaparát/Videokamera do polohy a klepnutím na spustite nahrávanie. Nahrávanie môžete taktiež spustiť alebo zastaviť stlačením stredného tlačidla na slúchadlách iPhone. Vymazanie fotografie a videa: Klepnite na . Fotografovanie: Naraz rýchlo stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap. nie je zobrazený. Fotografia bude pridaná do albumu Fotoaparát. prípadne uložiť iba HDR verziu. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . Záblesk na obrazovke znamená. vyvoláte ho klepnutím na obrazovku. alebo jednoducho švihnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava. Zmena oblasti ostrenia a nastavenie expozície: Klepnutím na ľubovoľné miesto zaostríte fotoaparát alebo videokameru a upravíte expozíciu pre zvolenú oblasť. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku a potom zväčšujte alebo zmenšujte obraz (hlavný fotoaparát.HDR aj normálnej): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. v pravom hornom Prezeranie fotografií a videí po nasnímaní: Klepnite na ikonu miniatúry posledného záberu v ľavom dolnom rohu obrazovky. Pre návrat do fotoaparátu alebo videokamery klepnite na „Hotovo“. Ak je toto nastavenie vypnuté. Pre zastavenie nahrávania znovu klepnite na . Nastavenie režimu LED blesku: Klepnite na tlačidlo blesku v ľavom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na „Vyp. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou: Klepnite na rohu obrazovky. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie v albume Fotoaparát symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). 140 Kapitola 12 Fotoaparát . Štandardne sa ukladajú obidve verzie.Pomocou funkcie HDR môžete do albumu Fotoaparát uložiť obe verzie . a Spať/ Zobudiť a Domov.

Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do albumu Fotoaparát na vašom iPhone. Ak ukladáte normálnu aj HDR verziu fotografie. Môžete nahradiť pôvodné video. 3 Klepnite na „Orezať originál“ alebo na „Uložiť výrez“. Ovládacie prvky pri prezeraní fotografií a videí v albume Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku. Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“. alebo švihnutím prsta po displeji smerom doprava alebo doľava. Prezeranie fotografií a videí v albume Fotoaparát: V aplikácii Fotoaparát klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú zobrazené ovládacie prvky). Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál. ktoré sa nachádza v albume Fotoaparát. 2 Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom klepnite na „Orezať“. alebo akéhokoľvek videa. Kapitola 12 Fotoaparát 141 . alebo uložiť orezanú verziu ako nový videoklip. Orezanie videa: 1 Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky. Album Fotoaparát si môžete prezerať v aplikáciách Fotoaparát alebo Fotky. budú orezané snímky natrvalo vymazané z pôvodného videa. Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií nájdete v časti: Â „Prezeranie fotografií a videí“ na strane 130 Â „Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 134 Orezávanie videí Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa. V aplikácii Fotky klepnite na album Fotoaparát. Obrázky a videá si môžete prezerať pomocou tlačidiel. bude v albume Fotoaparát uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené.

Prenos fotografií a videí do počítača Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači. budú odstránené z albumu Fotoaparát. Â PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií. 142 Kapitola 12 Fotoaparát . Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k počítaču. Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá z iPhone. Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné synchronizovať len s počítačmi Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“ v iTunes. alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58. Â Mac: Vyberte fotografie a kliknite na „Import“ (Importovať) alebo „Download“ (Stiahnuť) v aplikácii iPhoto.

YouTube 13 Vyhľadávanie a prehrávanie videí YouTube obsahuje krátke videá od ľudí z celého sveta. Využívanie niektorých funkcií iPhone vyžaduje prihlásenie sa na YouTube účet.com po vytvorení užívateľského účtu. Â Najlepšie: Videá s najvyšším hodnotením od užívateľov YouTube. Prípadne klepnite na Viac. Â História: Videá.youtube. História. Najlepšie.com. ktoré ste pridali do playlistov. Klepnite na Všetky pre najčastejšie prehrávané videá všetkých čias. Akékoľvek obľúbené videá môžete synchronizovať so svojim účtom. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. ktoré ste nedávno prezerali. 143 . Videá môžete ohodnotiť na stránkach www. Â Obľúbené: Videá. Â Vybrané: Videá vybrané tímom služby YouTube. Viac informácií týkajúcich sa vytvorenia YouTube účtu nájdete na adrese www. čím zobrazíte kategórie ako Najnovšie. Poznámka: Služba YouTube nemusí byť dostupná pre všetky jazyky a oblasti. Prezeranie videí: Klepnite na Vybrané. prípadne na Dnes alebo Tento týždeň pre najprezeranejšie videá dňa či týždňa. Â Najnovšie: Naposledy pridané videá na YouTube. Populárne alebo Obľúbené. Odoberané alebo Playlisty. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.youtube. ktoré ste pridali medzi Obľúbené. Â Populárne: Najčastejšie prehrávané videá užívateľmi YouTube. Â Odoberané: Videá z odoberaných YouTube účtov. Po prihlásení sa na účet YouTube budú zobrazené vaše obľúbené videá. Â Playlisty: Videá.

Preskočenie na nasledujúce alebo predchádzajúce video v zozname 144 Kapitola 13 YouTube . Vyhľadávanie videí: 1 Klepnite na Vyhľadať (ak táto možnosť nie je zobrazená. klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na vyhľadávacie pole YouTube. ich popisu. Klepnite na dvakrát. Video sa začne sťahovať do vášho iPhone a zobrazí sa indikátor priebehu sťahovania. Ovládanie prehrávania Pri prehrávaní videa sú ovládacie prvky skryté. dĺžku trvania videa a účet. Viac v časti „Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami“ na strane 148. ak chcete skočiť na predchádzajúce video. počet prezeraní. spustí sa jeho prehrávanie. Prehrávanie videa: Klepnite na video. Klepnite na dvakrát. Akonáhle sa stiahne dostatočne veľká časť videa. aby vás nerušili pri pozeraní. ktoré používate najčastejšie. tagov a užívateľských mien. 2 Zadajte slovo alebo frázu. Prehrávanie videa môžete tiež spustiť klepnutím na . V zozname videí môžete vidieť názov. Posuvník Priebeh sťahovania Indikátor priebehu Veľkosť Prehrávať/ Pozastaviť Nasledujúce video/Rýchle prevíjanie dopredu AirPlay Odoslať emailom Záložka Predchádzajúce video/ Prevíjanie dozadu Hlasitosť Prehrávanie a pozastavenie videa Nastavenie hlasitosti Klepnite na alebo . Môžete tiež použiť tlačidlá ovládania hlasitosti na slúchadlách iPhone. z ktorého bolo video odoslané na YouTube. čo hľadáte a potom klepnite na „Vyhľadať“. ak chcete prejsť na nasledujúce video.Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji. YouTube zobrazí výsledky vyhľadávania na základe názvov videí. alebo použite tlačidlá na boku iPhone. ktorá opisuje to. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. hodnotenie. Zobrazenie ovládacích prvkov videa: Klepnite na obrazovku.

čím zobrazíte súvisiace videá a ďalšie ovládacie prvky určené na spravovanie videí. Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Môžete tiež klepnúť na . Odoslanie odkazu na video emailom pomocou Spustite prehrávanie videa a klepnite na ovládacích prvkov Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači Videá z YouTube. adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4). alebo stlačte tlačidlo Domov . Viac v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Kapitola 13 YouTube 145 . Klepnite na Hotovo.Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu Zastavenie prehrávania videa Prepínanie medzi roztiahnutím videa na celú obrazovku a zobrazením videa na šírku obrazovky Pridanie videa medzi Obľúbené pomocou ovládacích prvkov Dotknite sa a podržte prst na alebo . prípadne bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. že pripojíte iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV. kábla Apple Composite AV. alebo klepnúť na a roztiahnuť ho na šírku obrazovky. . čím zobrazíte video na celú obrazovku. Spravovanie videí Klepnite na vedľa videa. Spustite prehrávanie videa a klepnite na . môžete prehrávať na TV prijímači tak. vrátane videí v HD formáte (iPhone 4). Klepnite dvakrát na video.

čím zobrazíte komentáre. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. čím vytvoríte nový playlist. Hodnotenie a komentovanie videa Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Hodnotiť/Komentovať/Označiť“ a potom vyberte „Hodnotiť/Komentovať“. popis. ak chcete zobraziť viac informácií. Zobrazenie ďalších videí vybraného účtu Odoberanie videí vybraného YouTube účtu 146 Kapitola 13 YouTube . Klepnite na video v zozname súvisiacich videí. Odoslanie odkazu na video v emailovej správe Prezeranie súvisiacich videí Zobrazenie ďalších informácií Klepnite na vedľa videa. dátum pridania a ďalšie informácie týkajúce sa videa.Pridanie videa medzi Obľúbené Pridanie videa do playlistu Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet. alebo klepnite na vedľa videa. alebo klepnite na . Klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte existujúci playlist. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí a potom klepnite na „Odoberať <účet>“ v dolnej časti zoznamu videí. Klepnite na Zdieľať video. Na obrazovke Viac informácií klepnite na Viac videí.

ktoré ste pridali. YouTube účet si môžete vytvoriť na adrese www. vedľa videa. môžete pristupovať k funkciám. Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na Upraviť a máte na výber jednu z nasledujúcich činností:  Ak chcete vymazať celý playlist. Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu. klepnite na vedľa playlistu a potom na „Vymazať“. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. a zadajte názov playlistu. čím zobrazíte zoznam videí. Akékoľvek videá.Používanie funkcií YouTube účtu Ak máte účet na YouTube. klepnite na  Ak chcete vytvoriť nový playlist. Vymazanie videa z playlistu: 1 V playlistoch klepnite na playlist a potom na Upraviť. Kapitola 13 YouTube 147 . ktoré ste pridali do svojho účtu: Vyberte Obľúbené.youtube.com. Zobrazenie odoberaných účtov: Vyberte Odoberané. čím zobrazíte všetky videá z daného účtu. Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist. môžu byť zlúčené s obľúbenými videami vo vašom YouTube účte. klepnite na „Upraviť“. Zobrazenie obľúbených. potom klepnite na „Pridať Pridanie videa do playlistu: Klepnite na do playlistu“ a vyberte playlist. Vymazanie videa z obľúbených: Vyberte „Obľúbené“. potom klepnite na vedľa videa a nakoniec na „Vymazať“. hodnotenia a playlisty. Zrušiť odoberanie YouTube účtu: V Odoberané klepnite na vybraný účet v zozname a potom na Neodoberať. 2 Klepnite na vedľa playlistu a nakoniec na „Vymazať“. ako napríklad odoberania. ktoré ste pridali medzi obľúbené v iPhone. Klepnite na účet v zozname. komentáre. klepnite na Prihlásiť sa a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu.

môžete nahradiť tlačidlo Vybrané tlačidlom Najlepšie. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“. na miesto tlačidla.Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami V dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tlačidlá Vybrané. Ak ste skončili s úpravami. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Viac v časti „Zverejňovanie videa na YouTube“ na strane 135. 148 Kapitola 13 YouTube . Odosielanie videí na YouTube V prípade. môžete odosielať videá priamo na YouTube. klepnite na „Hotovo“. Populárne a Záložky. že máte účet na YouTube. potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. ktoré používate najčastejšie. alebo tlačidlá pre vyhľadávanie tými. ktoré chcete nahradiť. Ak napríklad často pozeráte videá s najvyšším hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube. Počas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlačidlo „Viac“ zobrazíte ostatné. skryté tlačidlá.

Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby). prípadne troch či šiestich mesiacov alebo jedného či dvoch rokov.Akcie 14 Prezeranie cien akcií S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií. 149 . mesiaca. fond alebo index v zozname a potom klepnite na 1d. 2 Zadajte symbol. fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu. Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo vybranom časovom okamihu. 1t. Ceny sú aktualizované vždy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súčasne pripojený na internet). 1m. Na grafe sa zobrazí vývoj ceny v priebehu jedného dňa. fondov a indexov. čím zobrazíte ostatné grafy v aplikácii. 1r alebo 2r. Pridávanie akcií. 3 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na Hotovo. fondov a indexov do aplikácie Akcie: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 3m. Švihnite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. 6m. názov spoločnosti. fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať. Prezeranie grafov na šírku: Otočte iPhone naležato. Zobrazenie vývoja cien akcií. týždňa.

. Prípadne klepnite na a potom na %. grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie.com: V zozname vyberte akciu. Klepnutím ešte raz prepnete zobrazenie. fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami. 150 Kapitola 14 Akcie . Zobrazenie ďalších informácií na Yahoo. Vymazanie akcie: Klepnite na klepnite na Vymazať. alebo klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari.Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období. Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom dolu pre zobrazenie titulkov. fondu alebo indexu: Vyberte akciu. zmeny ceny a trhovej kapitalizácie: Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. . Zobrazenie ďalších informácií Zobrazenie súhrnných informácií. fond alebo index a klepnite na . Potom potiahnite Prepínanie medzi zobrazením percentuálnej zmeny. Cena alebo Trh kap a nakoniec na Hotovo. potom klepnite na vedľa akcie a nekoniec vedľa akcie alebo Zmena poradia v zozname: Klepnite na indexu na nové miesto v zozname.

Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté. Aplikácia Mapy tiež zobrazuje informácie o stave dopravy a podrobné mapy pre cestu autom. smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb. Mapy môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. verejnou dopravou či pešie trasy. Vyhľadávanie a prezeranie lokalít Môžete vyhľadávať miesta. ktorým smerom ste otočený. označiť lokalitu značkou a získať satelitné zobrazenie alebo Google obrazy ulíc. Vďaka vstavanému kompasu môžete ľahko zistiť. čo môže spôsobiť. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné na všetkých geografických lokalitách. budete zrejme požiadaný o ich zapnutie. že mapy. prípadne obrazy ulíc z mnohých miest a regiónov na zemi. Nájdite a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu a použite ju pre vytvorenie trasy na alebo z určitého miesta. zistiť vašu aktuálnu polohu. nepresné alebo neúplné. Dôležité: Mapy. satelitné fotky a hybridné (kombinované) mapy. Aplikácia Mapy zobrazuje mapy ulíc. Porovnajte informácie získané pomocou iPhone so svojím okolím a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti. smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné.Mapy 15 UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/ sk_SK/manuals/iphone. 151 .

Lokality môžu obsahovať body záujmu pridané užívateľmi Google My Maps („Obsah vytvorený užívateľmi“) a sponzorské odkazy. stanovíte trasu. prípadne dvakrát klepnite na tú časť mapy. Potiahnite mapu nahor. ktorú chcete zväčšiť. oblasti. nadol. prípadne klepnite na mapu dvoma prstami naraz. križovatky. Klepnutím na získate informácie o danej lokalite. Zväčšenie časti mapy Použite dva prsty (priložte ich na displej a roztiahnite). Vyhľadanie lokality a jej zobrazenie na mape: 1 Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. kontaktu alebo smerového čísla. Pre ďalšie zmenšenie klepnite znovu dvoma prstami. Na lokalite sa zobrazí značka.Vyhľadávanie lokalít Lokality môžete vyhľadávať mnohými spôsobmi — napríklad podľa adresy. Pre ďalšie zväčšenie znovu klepnite dvakrát. záložky. 2 Napíšte adresu alebo inú informáciu. alebo odošlete emailom odkaz na Google Maps. 3 Klepnite na Hľadať. Zmenšenie mapy Presun na iné miesto na mape Zobrazenie adresy kontaktu: Klepnite na klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. doľava alebo doprava. orientačného bodu. ktoré sa zobrazia ako špeciálne ikony (napríklad ). Klepnutím na značku zobrazíte názov a popis lokality. pridáte lokalitu medzi záložky alebo kontakty. vo vyhľadávacom poli a potom 152 Kapitola 15 Mapy . ktorá súvisí s vyhľadávaním. Použite dva prsty (priložte ich na displej a spojte).

Kapitola 15 Mapy 153 . aby bolo možné ju zobraziť takýmto spôsobom. ale prestane centrovať mapu. v stavovom riadku sa zobrazí . Lokalizačné služby využívajú dostupné informácie z mobilnej siete. aby bol indikátor vašej polohy stále v strede. tým je stanovená poloha presnejšia. Ak kontakt obsahuje viac ako jednu adresu. musíte vybrať tú. takže sa informácie o polohe môžu posunúť za hranice obrazovky. iPhone bude naďalej aktualizovať vašu polohu. Nájdenie aktuálnej polohy Vašu aktuálnu (približnú) polohu nájdete rýchlym klepnutím. Ak sú lokalizačné služby vypnuté. takže už nebude aktívne. iPhone aktualizuje vašu polohu a mení zobrazenie mapy tak. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. Ak klepnete na ešte raz. zobrazí sa okolo značky modrý kruh. Určenie aktuálnej polohy a zapnutie sledovania polohy: Klepnite na . Veľkosť kruhu závisí od presnosti. že vašu polohu nie je možné presne stanoviť. ak sú lokalizačné služby vypnuté. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Ak sa pohybujete. Adresu môžete zobraziť na mape klepnutím priamo na ňu v aplikácii Kontakty. V prípade. aby ste ich zapli. Vašu aktuálnu polohu nemôžete určiť a sledovať.Kontakt musí obsahovať aspoň jednu adresu. Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. Lokalizačné služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. ktorú chcete zobraziť. iPhone používa na zistenie vašej polohy lokalizačné služby. budete vyzvaný. s akou je možné určiť vašu polohu — čím je kruh menší. miestnych Wi-Fi sietí (pokiaľ máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). prípadne potiahnete mapu prstom.

154 Kapitola 15 Mapy . aby ste sa od neho vzdialily. Presúvanie značky: Dotknite sa a podržte prst. Ak sa nachádzate v blízkosti zdroja rušenia.) Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru. V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby. tým je presnosť väčšia. budete vyzvaný. (Ikona sa zmení na . Označenie lokality značkou. „Kompas.Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. iPhone zobrazí adresu vašej aktuálnej polohy (ak je dostupná). Ak je potrebné kompas skalibrovať. aj keď máte v nastaveniach kompasu zvolený magnetický sever. Viac v časti kapitola 20. Označenie lokality: Dotknite sa a podržte prst na lokalite na mape. až kým sa nezobrazí nová značka. Aplikácia Mapy používa na stanovenie kurzu skutočný sever. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší.“ na strane 172. Predĺžite tak výdrž batérie. V mieste dotyku sa zobrazí značka. Tieto informácie môžete použiť na:  Stanovenie trasy do cieľa  Pridanie lokality medzi kontakty  Odoslanie adresy prostredníctvom emailu alebo MMS  Označenie lokality záložkou Zobrazenie smeru. Získanie informácií o aktuálnej polohe: Klepnite na modrú značku a potom klepnite na . vypnite ju. Značkou môžete manuálne označiť lokalitu. ktorým ste otočený: Klepnite znovu na . iPhone vás vyzve na skalibrovanie pohybom iPhone po dráhe v tvare číslice osem. potom ju potiahnite na novú lokalitu. ktorým ste otočený. ktorá nahradí predchádzajúcu. alebo sa dotknite a podržte prst na novej lokalite.

alebo hybridné (kombinované) zobrazenie satelitných snímok a máp ulíc. Kapitola 15 Mapy 155 . klepnite na Mapa. alebo na Hybridné pre zobrazenie satelitnej snímky. Môžete si tiež prezerať Google obrazy ulíc. Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na a potom na Satelit. prípadne kombinácie satelitnej snímky s mapou. Ak sa chcete vrátiť k mapovému zobrazeniu.Satelitné zobrazenie a zobrazenia ulíc Môžete zobraziť satelitné zobrazenie mapy.

Dostupné možnosti cestovania závisia od trasy. klepnite na . ak sú k dispozícii).Google obrazy ulíc: Klepnite na . Stanovenie trasy do cieľa: 1 Klepnite na Navigovať. Stanovenie trás Táto funkcia umožňuje vytvoriť trasy pre cestu autom. 2 Zadajte počiatočný a koncový bod vašej trasy v poliach Štart a Cieľ. Ak chcete obrátiť smer trasy. Klepnite na v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej polohy alebo značky na mape. 3 Klepnite na Trasa (ak ste lokality zadali manuálne) a vyberte trasu pre auto ( ). iPhone automaticky stanoví za počiatočný bod vašu aktuálnu polohu (pokiaľ je k dispozícii). Klepnutím sa vrátite na mapové zobrazenie Obrazy ulíc nemusia byť dostupné pre všetky oblasti. 4 Vykonajte niektorú z nasledovných akcií: 156 Kapitola 15 Mapy . 360° panoramatický obraz môžete otáčať pomocou prstov. vymažte obsah poľa.) Pre pohyb po ulici klepnite na šípku. Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre návrat na mapové zobrazenie. verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ). Ak napríklad máte adresu priateľa v zozname kontaktov. (Vložený obrázok znázorňuje smer vášho pohľadu. verejnou dopravou alebo pešie trasy do vybraného cieľa. môžete klepnúť na „Kontakty“ a potom klepnúť na meno známeho namiesto zadávania adresy. Ak nie je zobrazené. Posledné alebo Kontakty.

zobrazí sa vám každý úsek trasy a dopravný prostriedok. príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. vo vyhľadávacom poli a . Pokiaľ cestujete verejnou dopravou. že na mape vyhľadáte lokalitu. čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné informácie. Kapitola 15 Mapy 157 . Prehodenie začiatku a konca trasy: Klepnite na Ak tlačidlo nie je zobrazené. Zobrazenie nedávno zobrazených trás: Klepnite na potom klepnite na Posledné. klepnete na a potom na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. V prípade. zobrazuje sa približná vzdialenosť a čas cesty v hornej časti obrazovky. Trasu tiež môžete stanoviť tak. bude čas potrebný na presun do cieľa náležite upravený. Klepnite na pre nastavenie času odchodu. Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. Klepnutím na sa dostanete naspäť. klepnite na Upraviť. Pokiaľ šoférujete alebo kráčate. vrátane úsekov. približný čas príchodu a celkové náklady na cestu. zobrazí sa vám cesta a v hornej časti obrazovky nájdete informácie o každej etape tejto cesty. V hornej časti obrazovky nájdete čas autobusu alebo vlaku na prvej zastávke. klepnete na jej značku. Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na a potom klepnite na Zoznam. Keď klepnete na Štart. Klepnite na Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam. že sú dostupné informácie o premávke. kde musíte ísť peši.  Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na .

zobrazíte názov firmy a jej popis. Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem Vyhľadanie firmy v danej oblasti: 1 Vyhľadajte lokalitu (napríklad mesto. prípadne adresu ulice). je možné. Napríklad. zadáte „filmy“ a potom klepnete na Hľadať. že budete musieť zmenšiť mapu na úroveň.Zobrazenie dopravnej situácie V prípade. Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na a potom klepnite na Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu. Dopravná situácia nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. 158 Kapitola 15 Mapy . kedy sa zobrazia hlavné cesty. ak vyhľadáte na mape vaše mesto. ktorá označuje firmu a potom klepnite na vedľa názvu. štát alebo krajinu. Klepnutím na značku. 2 Do textového poľa zadajte typ firmy a klepnite na Hľadať. alebo prejdite na lokalitu na mape. že sú k dispozícii. Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami: Sivá = nie sú dostupné žiadne údaje Zelená = rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť Žltá = rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť Červená = premávka sa pohybuje krokom Ak informácie o doprave nie sú zobrazené. Vyhľadanie firmy bez predchádzajúceho vyhľadania lokality: Zadajte do vyhľadávania reťazce typu:  pizzeria bratislava slovakia  autoservis bratislava slovakia Kontaktovanie firmy alebo stanovenie trasy k firme: Klepnite na značku. ktorá označuje firmu. Vyhovujúce lokality budú označené značkami. budú označené kiná vo vašom meste. môžete na mape zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch a diaľniciach.

Prípadne klepnite na pre zobrazenie ďalších informácií. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps v MMS správe: Nájdite lokalitu. Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps: Nájdite lokalitu. klepnite na značku. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na MMS. Â Zdieľanie polohy firmy emailom alebo v textovej správe. vedľa firmy Zavolať Navštíviť webovú stránku Stanoviť trasu Klepnutím na zobrazíte informácie o kontakte Zdieľanie informácií o polohe Nájdenú lokalitu môžete pridať do zoznamu kontaktov. Kapitola 15 Mapy 159 . Pridanie lokality medzi kontakty Nájdite lokalitu. Potom klepnite na Zdieľať lokalitu v spodnej časti obrazovky a klepnite na Email. klepnite na značku. klepnite na vedľa mena alebo popisu. klepnite na „Pridať do kontaktov“ a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ v spodnej časti obrazovky. Môžete tiež odoslať odkazy na polohu v službe Google Maps pomocou emailu alebo MMS. Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania firiem: Na obrazovke Mapa klepnite na Zoznam. na emailovú adresu pre odoslanie emailu a na webovú stránku pre jej otvorenie. klepnite na značku. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. ktorou je označená a potom na vedľa názvu alebo popisu. ktorou je označená. Klepnite na firmu.Ďalej máte na výber jednu z nasledujúcich možností: Â Klepnite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru. Â Pre získanie trasy klepnite na Trasy smerujúce sem alebo Trasy smerujúce odtiaľto. Â Ak chcete pridať firmu do vášho zoznamu kontaktov. klepnite na tlačidlo „Pridať do kontaktov“ v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. ak chcete zobraziť jej polohu.

Vytváranie záložiek pre lokality

Lokality, ktoré budete chcieť neskôr znovu vyhľadať, môžete označiť záložkami. Označenie lokality záložkou: Nájdite lokalitu na mape, klepnite na značku, ktorou je označená, klepnite na vedľa názvu alebo popisu a potom klepnite na Pridať do záložiek v dolnej časti Info obrazovky. Zobrazenie lokality zo záložiek alebo nedávno zobrazenej lokality: Klepnite na vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na Záložky alebo Posledné.

160

Kapitola 15 Mapy

Počasie

16

Zobrazenie súhrnných informácií o počasí

Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.
Dnešné maximum a minium Aktuálne poveternostné podmienky Aktuálna teplota

Predpoveď na 6 dní

Pridať a odobrať mestá

Počet uložených miest

Ak má panel s počasím svetlomodrú farbu, je v danom meste deň — teda čas medzi 6:00 a 18:00. Ak je panel tmavofialový, je v danom meste noc — teda čas medzi 18:00 a 6:00. Pridávanie miest: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 2 Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na Vyhľadať. 3 Vyberte mesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

161

Prepínanie medzi mestami: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Počet bodiek pod panelom s počasím zodpovedá počtu uložených miest. Zmena poradia miest: Klepnite na miesto v zozname. Vymazanie mesta: Klepnite na Vymazať. a potom potiahnite vedľa mesta na nové

, potom klepnite na

vedľa mesta a nakoniec na a potom

Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia: Klepnite na klepnite na °F alebo °C.

Zobrazenie ďalších informácií o počasí

Môžete si zobraziť detailnejšie informácie o počasí, správy alebo webové stránky súvisiace s mestami a ďalšie informácie. Zobrazenie informácií o meste na Yahoo.com: Klepnite na .

162

Kapitola 16 Počasie

Poznámky

17

Aplikácia Poznámky

Priamo na iPhone môžete vytvárať poznámky a synchronizovať ich s podporovanými aplikáciami na počítači a online účtoch. V zozname poznámok môžete vyhľadávať text.

Synchronizácia poznámok

Aplikáciu Poznámky môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov: Â Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panel nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciou Mail na Macu alebo aplikáciami Microsoft Outlook 2003, 2007 alebo 2010 na PC. Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58.
 Ak chcete bezdrôtovo synchronizovať poznámky s účtami MobileMe, Google,

Yahoo! alebo iným IMAP účtom, zapnite Poznámky v nastaveniach týchto účtov. Viac v časti „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27.

Písanie a čítanie poznámok

Pri synchronizácii Poznámok s aplikáciou na počítači alebo s online účtami sa na obrazovke Účty zobrazia jednotlivé účty a navyše aj tlačidlo pre zobrazenie všetkých poznámok v jednom zozname. Zobrazenie všetkých poznámok: Klepnite na Všetky poznámky.

163

Zobrazenie poznámok konkrétneho účtu: Klepnite na názov účtu.

Zmena písma poznámok: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. Poznámky sú v zozname usporiadané podľa dátumu poslednej úpravy. Naposledy upravené poznámky sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname poznámok je zobrazených niekoľko prvých slov z každej poznámky. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie poznámok na šírku a používanie väčšej klávesnice. Pridávanie poznámok: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo. Nové poznámky sú pridávané do predvoleného účtu, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach aplikácie Poznámky. Viac v časti „Poznámky“ na strane 232. Čítanie poznámok: Klepnite na poznámku. Klepnutím na nasledujúcu alebo predchádzajúcu poznámku. alebo zobrazíte

Úprava poznámok: Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica. Vymazanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .

164

Kapitola 17 Poznámky

Viac v časti „Nastavenie emailových účtov“ na strane 81. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Odosielanie poznámok emailom Odoslanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na . Kapitola 17 Poznámky 165 . Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania. 2 Zadajte text do vyhľadávacieho poľa. na iPhone musí byť nastavený emailový účet. Vyhľadávanie v poznámkach je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu. Klepnite na „Vyhľadať“. Vyhľadanie poznámky: 1 Pre rýchly presun na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu poznámok klepnite na stavový riadok.Vyhľadávanie v poznámkach Vyhľadávať môžete v textoch poznámok.

je v ňom noc.Hodiny 18 Svetový čas Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín. Ak ste do zoznamu pridali viac ako štvoro hodín. Potom potiahnite vedľa hodín na nové miesto v zozname. 2 Klepnite na a zadajte názov mesta. Zobrazenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“. Pokiaľ sa mesto. Vymazanie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a potom na „Upraviť“. Zobrazia sa mestá zodpovedajúce vami zadanému názvu. 3 Klepnutím na mesto pridáte hodiny zobrazujúce čas v danom meste. ktoré hľadáte nenašlo. 166 . je v danom meste deň. Ak je ciferník čierny. Potom klepnite na vedľa hodín a nakoniec na „Vymazať“. Ak je ciferník hodín biely. Pridávanie hodín: 1 Klepnite na „Svetový čas“. môžete medzi nimi rolovať pohybom prsta nadol alebo nahor. skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme. Preskupenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a klepnite na „Upraviť“.

Vypínanie a zapínanie budíka: Klepnite na Budík a vypnite alebo zapnite požadovaný budík. iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. Ak je budík nastavený tak. iPhone zobrazí tento popis počas zvonenie budíka. zvonenie sa preruší a bude pokračovať po desiatich minútach. alebo zazvoniť len raz. Nastavenie budíka: 1 Klepnite na Budík a potom na . Vymazanie budíka: Klepnite na „Budík“ a na „Upraviť“. vedľa Kapitola 18 Hodiny 167 .Budíky Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. Ak je funkcia Prerušiť zapnutá a počas zvonenia budíka stlačíte „Driemať“. potom na „Upraviť“ a nakoniec na vedľa budíka. Viac v časti „Dátum a čas“ na strane 217. Každý z budíkov môže zvoniť len počas určitého dňa. Vypnutý budík nebude zvoniť. Â Ak chcete pomenovať budík. Potom klepnite na budíka a nakoniec na „Vymazať“. Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík. Ak cestujete. automaticky sa po zvonení vypne. Â Pre prerušenie zvonenia (driemať) zapnite alebo vypnite funkciu „Prerušiť“. aby zazvonil len raz. klepnite na „Popis“. ikona v hornej časti obrazovky iPhone. ktorý chcete upraviť. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť. Zmena nastavení budíka: Klepnite na „Budík“. 2 Upravte nasledujúce nastavenia: Â Pre nastavenie budíka len pre určité dni klepnite na „Opakovať“ a vyberte dni. Â Pre výber zvonenia budíka klepnite na „Zvuk“. sa zobrazí v stavovom riadku Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. kým ho znovu nezapnete.

Klepnutím na „Štart“ spustíte odpočítavanie času. stopky budú naďalej bežať na pozadí. 2 Klepnutím na „Štart“ spustite stopky. Â Pre meranie časov v jednotlivých kolách klepnite na „Kolo“ po každom kole. časovač bude naďalej bežať na pozadí. Ak nastavíte časovač. Ak spustíte časovač a potom na iPhone otvoríte inú aplikáciu. Výber zvuku: Klepnite na „Po uplynutí času“. Ak spustíte stopky a potom otvoríte inú aplikáciu.Stopky Meranie času pomocou stopiek: 1 Klepnite na „Stopky“. iPhone po uplynutí zadaného času zastaví prehrávanie hudby alebo videa. Nastavenie automatického vypnutia: Nastavte odpočítavanie. Â Pre vynulovanie stopiek klepnite na „Reset“ vtedy. Klepnutím na „Štart“ stopky znova spustíte. 168 Kapitola 18 Hodiny . klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“. Â Pre zastavenie stopiek klepnite na „Stop“. keď sú stopky zastavené. Časovač Nastavenie časovača: Klepnite na „Časovač“ a prstom nastavte počet hodín a minút.

Kalkulačka 19 Používanie aplikácie Kalkulačka Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom. Otočte iPhone naležato pre vedeckú kalkulačku s väčším počtom funkcií. Číslo zostane uložené v pamäti aj pri prepínaní medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou. Po klepnutí na plus. ak chcete nahradiť zobrazené číslo číslom z pamäte.  MC: Klepnite pre vymazanie pamäte. ak chcete odpočítať zobrazené číslo od čísla v pamäti. klepnite pre uloženie zobrazeného čísla do pamäte. krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh. Ak je tlačidlo označené bielym krúžkom. Štandardné pamäťové funkcie  C: Klepnite pre vymazanie zobrazeného čísla.  M+: Klepnite. v pamäti sa nachádza číslo. akým používate štandardnú kalkulačku.  M–: Klepnite. ktorý znamená. 169 . ak chcete pripočítať zobrazené číslo k číslu uloženému v pamäti.  MR: Klepnite. že bude vykonaná daná operácia. mínus. Ak sa v pamäti nenachádza žiadne číslo.

( ) % 1/x x 2 x3 yx x! √ x √y 170 Kapitola 19 Kalkulačka . pripočíta a odčíta percentá. Používa sa na uzavretie vložených výrazov. Napríklad pre výpočet 8 % z 500 zadajte 500 x 8 % = čo sa rovná 40.Funkcie vedeckej kalkulačky Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato. napríklad pre výpočet celkovej ceny položky o hodnote $500 s 8% daňou zadajte 500 + 8 % = čo sa rovná 540. sinh. tan-1. and tanh-1). 2nd Mení trigonometrické tlačidlá (sin. cos. Ak chcete napríklad vypočítať 4√81. tan. Použite počas písania dvoch čísiel pre výpočet x-tej odmocniny z y. Vypočíta faktoriál čísla. sinh-1. Pre výpočet percentuálneho podielu použite spolu s tlačidlom násobenia (x). zadajte 3 yx 4 = čo sa rovná 81. Klepnite počas zadávania dvoch čísiel pre umocnenie prvého čísla druhým. Druhá mocnina čísla. cosh a tanh) na ich inverzné funkcie (sin-1. cosh-1. Používa sa na začiatku vložených výrazov. Vráti druhú odmocninu čísla. Napríklad pre výpočet 34. Tretia mocnina čísla. Vráti obrátenú hodnotu ako desatinné číslo. zadajte 81 81 x√y 4 = čo sa rovná 3. Mení tiež ln na log2 a ex na 2x. Pre pripočítanie a odpočítanie percent použite % s tlačidlami plus (+) alebo mínus (–). cos-1. Výrazy môžu byť vložené jeden do druhého. Vypočíta percentuálny podiel. Klepnite na „2nd“ ešte raz pre obnovenie pôvodných funkcií tlačidiel.

cosh cosh -1 tanh tanh-1 ex 2x Rad Deg π EE Rand Kapitola 19 Kalkulačka 171 . Operátor. Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) Vypočíta kosínus daného čísla.) Vypočíta prirodzený logaritmus čísla. (Funkcia dostupná.). ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v stupňoch.. Vypočíta inverznú hodnotu tangensu daného čísla. Napríklad 10 2x = 1024. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického kosínusu daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) Vypočíta hyperbolický kosínus daného čísla.) Klepnite po zadaní čísla pre umocnenie základu prirodzeného logaritmu „e“ (2.718281828459045.. Umocní číslo 2 zobrazeným číslom.) Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v radiánoch. (Funkcia dostupná. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. (Funkcia dostupná.log sin sin-1 cos cos-1 tan tan-1 ln log2 sinh sinh -1 Vráti logaritmus čísla so základom 10. (Funkcia dostupná. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta logaritmus so základom 2. Vypočíta inverznú hodnotu sínusu daného čísla.) Vypočíta hyperbolický sínus daného čísla.) Vypočíta hyperbolický tangens daného čísla. Zadá hodnotu konštanty π (3. (Funkcia dostupná. (Funkcia dostupná. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického sínusu daného čísla..141592653589793.) Vypočíta tangens daného čísla. ktorý násobí zobrazené číslo číslom 10 umocneným hodnotou zadaného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“. Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického tangensu daného čísla. Vypočíta inverznú hodnotu kosínusu daného čísla.. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.) daným číslom. Vypočíta sínus daného čísla. ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.

Môžete sa riadiť magnetickým severom. 172 . ktorým ste otočený a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy.Kompas 20 Používanie digitálneho kompasu Vstavaný kompas zobrazuje smer. vrátane rušenia spôsobeného magnetmi. iPhone vás na potrebu kalibrácie upozorní. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 212. ktoré obsahujú slúchadlá iPhone. Pred prvým použitím bude nevyhnutné skalibrovať kompas. alebo nastaviť kompas tak. môžete byť požiadaný o ich zapnutie. Poznámka: Ak sú pri zapnutí kompasu lokalizačné služby vypnuté. Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Kalibráciu je potrebné z času na čas zopakovať. Dôležité: Presnosť digitálneho kompasu môže byť negatívne ovplyvnená magnetickým a iným rušením prostredia. aby automaticky upravil deklináciu a ukazoval skutočný sever. Digitálny kompas by mal byť použitý len na základnú navigáciu a v žiadnom prípade by ste sa naň nemali spoliehať pri presnom určovaní polohy. vzdialenosti alebo smeru.

Váš kurz sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Geografické súradnice vašej polohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Je možné. Zobrazenie smeru. ktorým ste otočený. ktorým ste otočený: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe. Aplikácia Mapy zároveň využíva vstavaný kompas na určenie smeru. Prepínanie medzi skutočným a magnetickým severom: Klepnite na požadované nastavenie.Kalibrácia iPhone: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem. Kapitola 20 Kompas 173 . aby ste odstúpili od zdroja rušenia. že budete požiadaný. Strelka kompasu sa natočí smerom na sever. a vyberte Kompas a aplikácia Mapy Aplikácia Kompas vám umožňuje nájsť vašu aktuálnu polohu v aplikácii Mapy.

Ikona sa zmení na .Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v spodnej časti obrazovky aplikácie Kompas. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší. 174 Kapitola 20 Kompas . Viac v časti „Vyhľadávanie a prezeranie lokalít“ na strane 151. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. Zobrazenie smeru. ktorým ste otočený: V aplikácii Mapy dvakrát klepnite na . tým je presnosť väčšia.

Indikátor úrovne hlasitosti Zobraziť hlasové poznámky Tlačidlo Nahrávať 175 . mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať medzi – 3dB a 0 dB. prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Úroveň hlasitosti nahrávania môžete meniť priblížením alebo oddialením mikrofónu od nahrávaného objektu. Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady iPhone alebo pre dock konektor. mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej sady. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone). Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania.Diktafón 21 Nahrávanie hlasových poznámok Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu.

Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209. Prehratie práve nahratej poznámky: Klepnite na . . 2 Pre pozastavenie nahrávania klepnite na a pre zastavenie nahrávania klepnite na Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na slúchadlách iPhone. ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho.Nahrávanie hlasovej poznámky: 1 Pre spustenie nahrávania klepnite na slúchadlách iPhone. Po spustení nahrávania prehrá iPhone krátky zvuk zvonenia. pomocou externého stereo mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na . s najnovšími na začiatku zoznamu. Počúvanie hlasových poznámok Posuvník Indikátor priebehu Prehratie nahratej poznámky: 1 Klepnite na . Tento zvuk nebude prehraný v prípade. prehrávanie 176 Kapitola 21 Diktafón . Pomocou vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky. 2 Klepnite na nahrávku a potom klepnite na . Ak chcete počas nahrávania poznámok používať iné aplikácie môžete zamknúť iPhone. Klepnutím na prehrávanie zastavíte. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj vtedy. alebo stlačiť tlačidlo Domov . Poznámky sú zoradené v chronologickom poradí. keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. opätovným klepnutím na obnovíte.

Skok na ktorúkoľvek časť hlasovej poznámky: Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Počúvanie poznámok prostredníctvom vstavaného reproduktora: Klepnite na Reproduktor.

Spravovanie hlasových poznámok
Vymazanie hlasovej poznámky: Klepnite na poznámku v zozname a potom na Vymazať. Zobrazenie ďalších informácií: Klepnite na tlačidlo vedľa nahrávky. Obrazovka Info zobrazuje informácie o dĺžke trvania nahrávky, dátume a čase nahrávania a poskytuje ďalšie funkcie na spravovanie a úpravu nahrávky.

Pridanie menovky k hlasovej poznámke: Na obrazovke Info klepnite na a vyberte menovku zo zoznamu na obrazovke Menovka. Ak chcete vytvoriť vlastnú menovku, klepnite na Vlastná v dolnej časti zoznamu a potom zadajte jej meno.

Orezávanie hlasových poznámok
Orezanie hlasovej nahrávky: 1 Na obrazovke s nahrávkami klepnite na 2 Klepnite na Orezať poznámku.

Začiatok a koniec nahrávky môžete orezať a zbaviť sa tak neželaných medzier či rušenia. vedľa nahrávky, ktorú chcete orezať.

Kapitola 21 Diktafón

177

3 Začiatok a koniec hlasovej poznámky upravíte potiahnutím okrajov označeného výberu. Ako pomôcka vám poslúžia časové značky. Ak si chcete vypočuť ukážku upravenej nahrávky, klepnite na .

4 Klepnite na Orezať hlasovú poznámku. Dôležité: Úpravy hlasových poznámok nie je možné vrátiť späť.

Zdieľanie hlasových poznámok

Nahrávky môžete zdieľať prostredníctvom emailových správ alebo MMS správ. Zdieľanie hlasovej poznámky: 1 Na obrazovke Nahrávky vyberte hlasovú poznámku a klepnite na Zdieľať. Hlasovú poznámku môžete zdieľať aj klepnutím na Zdieľať na Info obrazovke hlasovej poznámky. 2 Vyberte Odoslať email, ak chcete otvoriť novú správu v aplikácii Mail s hlasovou poznámkou v prílohe, alebo MMS, ak chcete otvoriť správu v aplikácii Správy. V prípade, že je súbor, ktorý chcete odoslať príliš veľký, zobrazí sa na displeji správa.

178

Kapitola 21 Diktafón

Synchronizácia hlasových poznámok

Aplikácia iTunes synchronizuje hlasové poznámky do vašej knižnice iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Takto si môžete prehrávať nahrávky na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú ich zálohu pre prípad, že ich vymažete z iPhone. Hlasové poznámky sú synchronizované s playlistom Diktafón. Ak tento playlist neexistuje, aplikácia iTunes ho automaticky vytvorí. Hlasové poznámky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich nevymažete. Ak vymažete hlasovú poznámku z iPhone, nebude vymazaná z playlistu Diktafón v iTunes. Ak však vymažete hlasovú poznámku z iTunes, táto bude vymazaná z iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Playlist Diktafón v iTunes môžete synchronizovať s aplikáciou iPod na iPhone použitím panela Hudba v iTunes. Synchronizácia playlistu Diktafón s iPhone: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone. 3 Vyberte možnosť Hudba v hornej časti obrazovky. 4 Zaškrtnite možnosť „Include voice memos“ (Zahrnúť hlasové poznámky) a kliknite na „Apply“ (Použiť).

Kapitola 21 Diktafón

179

iTunes Store

22

O aplikácii iTunes Store

Aplikácia iTunes Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, vypočuť si ukážky, nakupovať a sťahovať hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, filmy a hudobné videá z iTunes Store priamo do vášho iPhone. V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať si video podcasty buď priamo z internetu (streaming) alebo po ich stiahnutí priamo do iPhone. Môžete taktiež sledovať vašich obľúbených interpretov a priateľov a zistiť, akú hudbu počúvajú a o akej hudbe hovoria, zistiť, ktorí vaši obľúbení interpreti majú turné vo vašom okolí, kto tam plánuje ísť a ďalšie informácie. Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. Zmena funkcií je vyhradená. Využívanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Na nakupovanie položiek a písanie recenzií potrebujete Apple ID. iPhone automaticky preberie informácie o vašom Apple ID z iTunes. Ak zatiaľ nemáte Apple ID, alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID, vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac v časti „Store“ na strane 232. Na prehrávanie a sťahovanie podcastov nepotrebujete Apple ID.

180

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Prezeranie obsahu: Klepnite na jednu z kategórií v spodnej časti obrazovky, ako je Hudba či Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na Viac. V hornej časti obrazovky vyberte spôsob triedenia — napríklad novinky alebo žánre (kategórie sa môžu líšiť).

Vyhľadávanie obsahu: Klepnite na Vyhľadať (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac), klepnite na pole vyhľadávania, zadajte jedno alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa kategórií, napríklad Filmy, Albumy alebo Podcasty.

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej obrazovke Info. Môžete tiež čítať recenzie, resp. písať vlastné recenzie, alebo odoslať odkaz na informácie o položke emailom. V závislosti od toho, o akú položku sa jedná, si ju môžete kúpiť, stiahnuť alebo požičať.

Kapitola 22 iTunes Store

181

Vytvorenie profilu iTunes Ping:Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC. pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte informácie o hudbe. vyjadrite svoj hudobný vkus a píšte komentáre pre ľudí. ktorých sledujete. ktorá ich ovplyvnila.Poznámka: Ak sa pripojíte k Starbucks Wi-Fi sieti vo vybranej kaviarni Starbucks (táto služba je dostupná len v USA). Preskúmajte službu iTunes Ping na vašom iPhone: Otvorte aplikáciu iTunes. čo je nové u vašich obľúbených interpretov. klepnite najprv na Viac) a potom: Â Klepnutím na „Activity“ (Aktivita) zobrazíte najnovšie informácie o ľuďoch. ktorá sa páči vašim priateľom. prípadne môžete hľadať interpretov alebo priateľov. Ak si chcete vytvoriť a skúmať hudobné kontakty. Môžete si vypočuť ukážku skladby. zobrazí sa v dolnej časti obrazovky ikona Starbucks. označení sympatií. ktorí vás sledujú. kliknite na Ping a postupujte podľa pokynov na obrazovke.“ Získanie Genius odporúčaní:Klepnite na Viac a potom klepnite na Genius. Aktualizácie sa týkajú nákupov. Â Klepnutím na „People“ (Ľudia) zobrazíte ľudí. musíte si vytvoriť profil. 182 Kapitola 22 iTunes Store . čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. A nakoniec. ktorých sledujete a ktorý sledujú vás. ktorú počúvajú a pozrite sa. Sledujte obľúbených interpretov a zistite. Informácie nájdete v nasledujúcej časti „Sledovanie interpretov a priateľov. Sledovanie interpretov a priateľov Vďaka službe iTunes Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete. Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa hudby. prípadne zobrazíte hudbu. či vydali niečo nové. či sa nechystajú koncerty alebo turné. komentárov a príspevkov. ktorá práve hrá a kúpiť si ju aj s ďalšími skladbami z vybraných zbierok Starbucks. recenzií. Prezrite si odporúčania interpretov a priateľov: Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená. klepnite najskôr na Viac) zistíte.

V zozname výsledkov klepnite na interpreta a potom na „Follow“ (Sledovať). V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na meno priateľa a potom na „Follow“ (Sledovať). Sledovanie priateľa:Vyberte si počiatočnú skupinu priateľov pri vytváraní profilu pomocou aplikácie iTunes na vašom Macu alebo PC.  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia).  Počas prezerania: Klepnite na „Profile“ (Profil) v spodnej časti ľubovoľnej strany albumu a potom klepnite na „Follow“ (Sledovať). do vyhľadávacieho poľa vo vrchnej časti obrazovky zadajte meno interpreta a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať). Klepnutím na „My Profile“ (Môj profil) si môžete prezerať informácie vo vašom profile. Kapitola 22 iTunes Store 183 .  Vyhľadávajte: Klepnite na „People“ (Ľudia). Potom môžete pomocou služby Ping na iPhone sledovať priateľov vašich priateľov. Sledujte interpreta:Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta. do vyhľadávacieho poľa zadajte meno priateľa a potom klepnite na „Search“ (Vyhľadať).

ktorých sledujete a zároveň uvidíte. alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez posúdenia (predvolená možnosť). 184 Kapitola 22 iTunes Store . Počas prezerania funkcie Ping: Klepnite na meno osoby a potom na „Follow“ (Sledovať). Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si môžete kúpiť lístok.) Ping môže odoslať textovú pripomienku. prehrať zvuk. alebo klepnutím na Páči sa mi vyjadriť. že sa vám páči. Vaši priatelia uvidia tieto myšlienky vo svojich informačných kanáloch aktivity iTunes Ping. ktoré bude Ping odosielať:V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Ping. Skladbu môžete komentovať alebo označiť. že:  Niekto vás začal sledovať  Niekto vyžaduje vaše potvrdenie na sledovanie  Niekto komentoval jednu z vašich aktivít  Niekto potvrdil vašu žiadosť na sledovanie Špecifikácia typu hlásenia. že sa vám páči aj počas jej počúvania na iPhone. že sa tam chystáte. Zdieľajte vaše myšlienky:Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na Komentovať vložiť komentár k hudobnému dielu. Viac v časti „Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku“ na strane 101. že vás automaticky sleduje aj on. Ak niekoho sledujete. Vo svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na sledovanie. alebo pridať výstražný odznak na ikonu aplikácie iTunes na vašom iPhone v prípade. Zdieľajte plány na koncerty:Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte blížiace sa vystúpenia interpretov. prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť ostatným. neznamená to. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú.

prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. že na ňu klepnete dvakrát. že kupujete tú položku. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 209.Nakupovanie zvonení Na iTunes Store si môžete vypočuť ukážky zvonení. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. Zakúpené zvonenia môžete synchronizovať s viac ako jedným iPhone. môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. alebo ho priradiť ku kontaktu. Poznámka: Zvonenia nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Vlastné zvonenia si môžete vytvárať v aplikácii Garage Band. albumu alebo audioknihy: 1 Klepnite na cenu a potom klepnite na Kúpiť. ktorá sa vám páči. Nakupovanie hudby a audiokníh Ak v iTunes Store nájdete skladbu. Vypočutie si ukážky zvonenia: Ukážku spustíte klepnutím na položku. klepnite najprv na Viac) alebo pomocou vyhľadávania nájdite konkrétnu skladbu v obchode iTunes Store. Zvonenia zakúpené na iTunes Store nie je možné upravovať. 2 Ak je to potrebné. o ktorú máte záujem. pokiaľ sú synchronizované použitím rovnakého Apple ID. alebo priradiť kontaktom individuálne zvonenia v Nastavenia > Zvuky. potom klepnite na Kúpiť. Ďalšie informácie o položke získate tak. album alebo audioknihu. Kapitola 22 iTunes Store 185 . Aby ste sa uistili. Po zakúpení zvonenia ho môžete nastaviť ako predvolené zvonenie. Zvonenia zakúpené priamo na iPhone sú po pripojení iPhone k počítaču synchronizované s knižnicou iTunes. Môžete zmeniť predvolené zvonenie. Zakúpenie a stiahnutie skladby. aké bolo použité na zakúpenie zvonení. Vyhľadávanie zvonení: Klepnutím na položku Zvonenia (ak táto možnosť nie je zobrazená. Vypočutie ukážky skladby alebo audioknihy: Klepnite na položku. Zakúpenie a stiahnutie zvonenia: 1 Klepnite na cenu. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Viac informácií nájdete v pomocníkovi aplikácie Garage Band. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. zakúpiť a stiahnuť ich priamo do iPhone. nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“.

Prezeranie ukážky videa: Klepnite na Ukážka. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. že je iPhone pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti. iTunes vytvorí nový po zakúpení položky z iTunes Store. Ak tlačidlo nie je zobrazené. Kupovanie a požičiavanie videí V aplikácii iTunes Store si môžete zakúpiť a stiahnuť filmy. vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. Prehratie ukážky na TV použitím AirPlay a Apple TV (iOS 4. klepnite na Hudba a potom na Ponuky na kompletizáciu mojich albumov (v spodnej časti). nastavte si ho klepnutím na „Vytvoriť nové Apple ID“. vysokom rozlíšení (HD. Funkcia „Complete My Album“ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Bonusové skladby a hudobné videá sú stiahnuté do iPhone pri zakúpení albumu. alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch.Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Ak chcete stiahnuť tieto položky do vašej knižnice iTunes. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. uistite sa. Ak tento playlist vymažete. Niektoré filmy a TV seriály je tiež možné zapožičať si na obmedzený čas. Niektoré albumy obsahujú bonusový obsah. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo.3): Po spustení ukážky klepnite na a vyberte Apple TV. Ak chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov. alebo nemôžete nájsť vaše Apple TV. klepnite najprv na Viac). Kompletizácia albumu:Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre zostávajúce sklaby pod nápisom Skompletizovať môj album. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. Ak už máte zakúpené skladby z daného albumu. Zakúpené skladby budú pridané do playlistu Zakúpené na vašom iPhone. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). iTunes LP a digitálne brožúry z CD — je možné sťahovať a prezerať len na vašom počítači. 186 Kapitola 22 iTunes Store . Ďalší bonusový obsah — iTunes Extras. alebo 480p). cena bude nižšia v závislosti od počtu zakúpených skladieb. TV seriály a hudobné videá (nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch).

darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. alebo aby ste v iPhone ušetrili miesto. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na Hudba (ak táto možnosť nie je zobrazená. ktoré chcete synchronizovať a kliknite na Synchronizovať. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS. Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke Sťahovania. klepnite najprv na Viac). alebo kliknite pravým tlačidlom na video s označením „HD-SD“ a z menu Verzia vyberte možnosť Štandardné rozlíšenie alebo Vysoké rozlíšenie. prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. kliknite na príslušné tlačidlo (filmy. Synchronizácia videí zakúpených v iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. musíte byť prihlásený pomocou vášho Apple ID. Vaše nákupy sú účtované na vaše Apple ID. Vyberte SD alebo HD formát: V aplikácii iTunes kliknite s podržaným tlačidlom Control. Viac v časti „Synchronizácia zakúpeného obsahu“ na strane 189. Po dokončení sťahovania sa v iPhone zakúpené videá pridajú do playlistu Zakúpené. kým nebudú celé stiahnuté. Po prihlásení sa váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store. Môžete chcieť synchronizovať HD video vo formáte SD kvôli rýchlejšiemu sťahovaniu. Kapitola 22 iTunes Store 187 . môžete si vybrať jeho synchronizáciu buď v SD alebo HD formáte. Viac v časti „Prehrávanie požičaných filmov a seriálov“ na strane 112.Zakúpenie alebo požičanie videa: 1 Klepnite na Kúpiť alebo na Požičať. potom klepnite na Uplatniť v dolnej časti obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný formát). ak hľadáte hudobné videá). vyberte položky. Požičané filmy a TV seriály nie je možné prehrávať. Ak si zakúpite video vo formáte HD. V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone. Zakúpený obsah sa pri najbližšom pripojení iPhone k počítaču synchronizuje s playlistom Zakúpené pre váš iPhone v iTunes. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. 2 Ak je to potrebné. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 188. Ak chcete v iTunes na počítači prehrávať alebo synchronizovať videá z playlistu Zakúpené. TV seriály alebo hudba.

klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. Akonáhle je položka dostupná na stiahnutie. Sťahovanie môžete pozastaviť klepnutím na symbol . zobrazí sa vedľa nej v zozname ikona sťahovania . Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Zobrazenie stavu predplatených položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Prehrajte si podcast: Klepnite na názov podcastu. Stiahnutie predplatenej položky: Klepnite na položku a potom klepnite na . Predplatené položky budú až do dňa vydania zobrazené v zozname. Stiahnuté podcasty sa zobrazia v zozname podcastov v aplikácii iPod. že otvoríte iTunes na vašom počítači. klepnite najprv na Viac). ak chcete spustiť sťahovanie položky. V prípade. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na Stiahnuté (ak táto možnosť nie je zobrazená. Vymazanie podcastu: V zozname podcastov v iPode prejdite prstom po podcaste zo strany na stranu a potom klepnite na Vymazať. Podcasty stiahnuté do iPhone budú synchronizované s knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená. Môžete si taktiež stiahnuť akýkoľvek podcast do vášho iPhone. Ak bolo sťahovanie prerušené. Zobrazenie stavu sťahovaných položiek Na obrazovke „Sťahovania“ je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované sťahovania. Vráťte sa na obrazovku Sťahovania. klepnite najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. vrátane predplatených položiek. 188 Kapitola 22 iTunes Store . Pre zobrazenie zoznamu epizód klepnite na podcast.Prezeranie a sťahovanie podcastov V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (streaming). Video podcasty sa zobrazia medzi videami. Klepnutím na položku zobrazíte dátum jej vydania. klepnite najprv na Viac). Videopodcasty sú označené ikonou videa . bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). Vypočutie a prezeranie stiahnutého podcastu: V aplikácii iPod klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená. Stiahnutie podcastu: Klepnite na tlačidlo Zdarma a potom klepnite na položku Stiahnuť. Stiahnutie ďalších epizód podcastu: V zozname podcastov v iPode klepnite na podcast a potom klepnite na Viac epizód.

Ak napríklad často sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá. Tento playlist používa iTunes pre nákupy uskutočnené na počítači. Počas prezerania môžete klepnúť na Viac a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie.). Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Podcasty. na miesto tlačidla. ktoré často používate. Ak ste skončili s úpravami... Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky. Videá a Vyhľadávanie v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými. ktoré práve nie sú zobrazené.Synchronizácia zakúpeného obsahu Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje všetky položky stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou knižnicou iTunes po pripojení iPhone k počítaču. môžete nahradiť tlačidlo „Videá“ tlačidlom „Audioknihy“. že vymažete zakúpený obsah z iPhone. iTunes zároveň prekopíruje zakúpené položky do playlistu Zakúpené na iPhone (ak existuje a je nastavený na synchronizáciu s iPhone). Vďaka tomu môžete k týmto položkám pristupovať na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú zálohu dát pre prípad. Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na Viac a na Upraviť. klepnite na „Hotovo“. Zakúpený obsah sa synchronizuje s playlistom „Purchased on <meno vášho iPhone>“ (Zakúpené na. ktoré chcete nahradiť. Stiahnuté podcasty sú synchronizované so zoznamom podcastov vo vašej knižnici iTunes. Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami Tlačidlá Hudba. Ak tento playlist neexistuje. iTunes ho vytvorí. Kapitola 22 iTunes Store 189 .

Viac v časti „Store“ na strane 232. sú aj vo vašej knižnici iTunes. Pre prezeranie informácií o účte musíte byť prihlásený. Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky. či všetka hudba. 3 Zadajte ID a heslo vášho účtu Apple a potom kliknite na Skontrolovať. Overenie zakúpených položiek: 1 Uistite sa. budú stiahnuté. vyberte Store > Zobraziť môj účet a kliknite na položku História nákupov. ktoré zatiaľ nemáte v počítači. 190 Kapitola 22 iTunes Store . Zakúpené položky. Prípadne otvorte Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID. Keďže však máte možnosť pridávať alebo odstraňovať položky z tohto zoznamu. Playlist Zakúpené zobrazuje zakúpené položky. klepnite na vaše Apple ID (v dolnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). Overenie stiahnutého obsahu V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si. aplikácie a ostatné položky. videá. 2 V iTunes vyberte Store > Skontrolovať dostupné sťahovania. ktoré ste zakúpili pomocou prostredníctvom iTunes Store a App Store. že váš počítač je pripojený na internet. Môžete to využiť po prerušení sťahovania. nemusí byť presný. prihláste sa pomocou vášho Apple ID.Zobrazenie informácií o účte Ak si chcete na iPhone prezrieť informácie pre vaše Apple ID na iTunes Store.

Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu. praktické alebo odporúčané aplikácie. vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Aplikácie. Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. alebo ak chcete nakupovať použitím iného Apple ID. sa budú pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom zálohovať do knižnice iTunes. prezerať. kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. Viac v časti „Store“ na strane 232. použite vyhľadávanie („Search“). recenzovať. 191 . Zmena funkcií je vyhradená. ktoré do iPhone stiahnete a nainštalujete z App Store. Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií V časti „Featured“ (Populárne) si prezerajte nové.App Store (obchod s aplikáciami) 23 O aplikácii App Store Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať. prípadne si pozrite „Top 25“. musí byť iPhone pripojený na internet. ktoré ste si kúpili alebo stiahli z iTunes Store na vašom počítači. Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jej obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. kupovať a sťahovať aplikácie z App Store priamo do vášho iPhone. Pri synchronizácii iPhone môžete inštalovať aj aplikácie. Na sťahovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach). iPhone automaticky preberie vaše Apple ID z iTunes. Ak chcete používať App Store.

Vyberte si kategóriu alebo spôsob radenia v hornej časti obrazovky.Prezeranie aplikácií: Klepnite na Obľúbené. ktorá však vyžaduje Apple ID. Prechádzanie pomocou funkcie Genius: Klepnite na „Genius“ a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií. Ak chcete zapnúť funkciu Genius. Tento je zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií. Genius je bezplatná služba. „Top Paid“ (Najlepšie platené) alebo „Top Free“ (Najlepšie zdarma). Potom klepnite na „Hľadať“. riaďte sa pokynmi na obrazovke. Vyhľadávanie aplikácií: Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov. 192 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Na výber máte z možností „New“ (Nové). „What’s Hot“ (Horúce novinky). Kategórie alebo Top 25. „Genius“.

Švihnutím prsta doprava lebo doľava zobrazíte ďalšie snímky. Klepnutím dvakrát snímky zväčšíte. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú. Odoslanie odkazu na stránku s informáciami o aplikácii v iTunes prostredníctvom emailu: Klepnite na „Tell a Friend“ (Povedať známemu) v dolnej časti „Info“ obrazovky. namiesto ceny sa na obrazovke s informáciami zobrazí nápis „Installed“ (Nainštalované). ako sú cena. hodnotenia a iné. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 193 . klepnite na ľubovoľnú aplikáciu v zozname. Zobrazenie snímok aplikácií: Prejdite na spodnú časť obrazovky „Info“.Obrazovka „Info“ Pre bližšie informácie o aplikácii. snímky obrazovky. Čítanie recenzií a prezeranie hodnotení: Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky.

môžete si ju zdarma stiahnuť. Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Redeem“ (Kúpiť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi (Featured) aplikáciami a riaďte sa pokynmi na obrazovke. keď aplikácia nie je spustená. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 208. klepnite na „Vytvoriť nové Apple ID“ a nastavte si ho. Aplikácia je okamžite po stiahnutí nainštalovaná na iPhone. 194 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . Sťahovanie aplikácií Ak v App Store nájdete aplikáciu. Pre ďalšie sťahovania vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Darovanie aplikácie: Klepnite na „Gift This App“ (Darovať túto aplikáciu) v spodnej časti „Info“ obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Ak sa jedná o bezplatnú aplikáciu. Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky alebo odznak na ikone aplikácie na ploche. Platené sťahovania sú účtované na vaše Apple ID. môžete si ju kúpiť a stiahnuť do vášho iPhone. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. potom klepnite na „Buy Now“ (Kúpiť). Ak zatiaľ nemáte Apple ID. Po prihlásení sa zobrazuje váš zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie App Store. darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. 2 Ak je to potrebné prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na „OK“. alebo napíšte nepovinný komentár a klepnite na „Report“ (Nahlásiť). Niektoré aplikácie využívajú „push“ hlásenia. Vyberte problém zo zoznamu. Nakupovanie v rámci aplikácie môžete zakázať v Nastaveniach. Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes). Niektoré aplikácie umožňujú nakupovanie v rámci aplikácie. o ktorú máte záujem. Môžu vás tak upozorniť na nové informácie aj vtedy. Zakúpenie a stiahnutie aplikácie: 1 Klepnite na cenu (alebo na tlačidlo „Free“ (Zdarma)).Nahlásenie problému: Klepnite na „Nahlásiť problém“ v dolnej časti „Info“ obrazovky. Zobrazenie priebehu sťahovania aplikácií: Po spustení sťahovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom priebehu sťahovania.

jej dáta viac nebudú dostupné na vašom iPhone. Aplikáciu môžete preinštalovať a dáta obnoviť len v prípade. ktorú ste si zakúpili v App Store. Ak sa na ikone aplikácie nezobrazí . ktorá tieto dáta obsahuje. v zozname zariadení vyberte iPhone. V prípade. Obnovenie vymazanej aplikácie: Â Na iPhone: Znovu si kúpte aplikáciu (nebude spoplatnená). alebo je vymazávanie aplikácií obmedzené. Viac informácií o vymazávaní celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v častistrana 220. Akúkoľvek aplikáciu. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. pokiaľ ju znovu nenainštalujete a neobnovíte tieto dáta zo zálohy. Ak vymažete aplikáciu. kliknite na „Aplikácie“ a zaškrtnite políčko vedľa aplikácie. ktorú chcete vymazať.) Ak chcete obnoviť dáta aplikácie.Ak bolo sťahovanie prerušené. Â V iTunes: pripojte váš iPhone k vášmu počítaču. ktorá zatiaľ nebola zálohovaná na vašom počítači. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. musíte obnoviť iPhone zo zálohy. Vymazávanie aplikácií Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. (Ak sa pokúsite vymazať aplikáciu. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 195 . ak bol iPhone zálohovaný v iTunes na vašom počítači. nebude však úplne odstránená z iPhone. 3 Klepnite na „Hotovo“. alebo stlačte tlačidlo Domov . jej dáta viac nebudú dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone. Potom kliknite na „Použiť“. Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu aplikácie na ploche. si môžete znovu bezplatne stiahnuť. 2 Klepnite na symbol v rohu aplikácie. Ak vymažete aplikáciu. iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení na internet. zobrazí sa upozornenie. že otvoríte iTunes na vašom počítači. kým sa nezačne triasť. bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID). zrejme nebola stiahnutá z App Store.

3 Vyberte počet hviezdičiek (1–5) podľa toho. vašu prezývku. Aktualizácie aplikácií sa automaticky stiahnu a nainštalujú po tom. ako sa rozhodnete aplikáciu aktualizovať. Ak spustíte aplikáciu App Store a je dostupná aktualizácia. Ináč budete požiadaný o vytvorenie prezývky hodnotiteľa. musíte byť prihlásený na váš účet Apple a zároveň musíte mať recenzovanú položku stiahnutú.Písanie recenzií Priamo na iPhone môžete písať a odosielať vlastné recenzie aplikácií. 4 Klepnite na Odoslať. ktoré sa dajú kúpiť alebo stiahnuť cez App Store na vašom iPhone alebo cez iTunes Store na vašom počítači. Písanie recenzie: 1 Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti „Info“ obrazovky. Aktualizácia aplikácií Pri každom prístupe k App Store dochádza ku kontrole aktualizácií aplikácií. 196 Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) . okamžite sa zobrazí obrazovka s aktualizáciami. nadpis recenzie a voliteľné komentáre k recenzii. ktoré máte nainštalované. 2 Na obrazovke s recenziami klepnite na „Napísať recenziu“. Ak ste už predtým písali recenzie. Ak chcete odoslať recenziu. Aktualizácie sú nové verzie aplikácií. Aplikácia App Store zároveň každý týždeň automaticky kontroluje aktualizácie. ako hodnotíte aplikáciu. pole s prezývkou bude vopred vyplnené. Ikona aplikácie App Store na ploche zobrazuje celkový počet dostupných aktualizácií.

že vymažete aplikácie z vášho iPhone. Kapitola 23 App Store (obchod s aplikáciami) 197 . Ak chcete aktualizovať aplikácie zakúpené z iného Apple účtu. ktoré ste si stiahli alebo zakúpili do iPhone s knižnicou iTunes.Aktualizácia aplikácie: 1 Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. potom klepnite na „Update All“ (Aktualizovať všetky). budete pred stiahnutím aktualizácií požiadaný o ID a heslo tohto účtu. 3 Klepnite na „Update“ (Aktualizácia). 2 Klepnutím na aktualizáciu aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o aktualizácii. že tento zoznam neexistuje. Synchronizácia zakúpených aplikácií Po pripojení iPhone k počítaču iTunes synchronizuje aplikácie. V prípade. iTunes ho vytvorí. Takto môžete pristupovať k stiahnutým položkám aj na vašom počítači a zároveň získate zálohu pre prípad. Aplikácie sa synchronizujú do zoznamu „Applications“ (Aplikácie) vo vašej knižnici iTunes. Aktualizácia všetkých aplikácií: Klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) v dolnej časti obrazovky. Stiahnuté aplikácie sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta.

MobileMe alebo iný Apple účet. alebo nájdite iných vhodných protivníkov pomocou funkcie Auto spoluhráč.Game Center 24 O Game Center Objavte nové hry a zdieľajte herné zážitky s priateľmi po celom svete pomocou aplikácie Game Center. Napríklad môžete prijať upozornenie. môžete si nový vytvoriť v Game Center podľa postupu popísaného nižšie. že budete najprv požiadaný o zapnutie Hlásení. Povolenie hlásení: Klepnite na OK. Poznámka: Game Center nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach a jeho obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny či oblasti. 198 . môžete v Game Center použiť toto ID Apple. Vypnutie a zapnutie hlásení: V Nastaveniach vyberte Hlásenia. Ak už máte účet služby iTunes Store. Získajte bonusové body dosiahnutím konkrétnych cieľov v hre.) Hlásenia môžu zahŕňať upozornenia. Pozvite do hry priateľa. (Je možné. Ak klepnete na Nepovoliť. Ak chcete použiť Game Center. ktoré vám oznamujú udalosti Game Center aj vtedy. že vás priateľ vyzval na hranie hry. aké typy hlásení chcete prijímať. ak Game Center práve nepoužívate. Vypnutím hlásení vypnete všetky hlásenia pre všetky aplikácie. či chcete povoliť „push“ hlásenia. zvuky a odznaky ikon. kto sú najlepší hráči. nebudete prijímať hlásenia pre Game Center. Nastavenie Game Center Pri prvom otvorení sa vás Game Center opýta. potrebujete pripojenie na internet a Apple ID. Ak účet Apple ešte nemáte. Vo výsledkových tabuľkách si pozrite. V prípade potreby môžete hlásenia zapnúť neskôr a môžete určiť.

Ak nemáte Apple ID. Â Overenie emailu účtu. 4 Úprava nastavení Game Center: Â Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok do hry od iných užívateľov. 2 Klepnutím na položku Súhlasím prijmite zmluvné podmienky Game Center. že budete požiadaný o zadanie dodatočných informácií. 2 Klepnite na Odhlásiť sa. upozornenia a odznaky. Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na banner vášho účtu. 3 Vykonajte zmeny a klepnite na Hotovo. ktoré budú ostatní vidieť a podľa ktorého vás budú poznať. ktoré hlásenia chcete prijímať v Game Center: V Nastaveniach vyberte Hlásenia > Game Center a nastavte zvuky. Pre potvrdenie tejto novej adresy budete musieť odpovedať na email zaslaný na túto adresu. Je možné. Â Ak chcete pridať ďalšie emailové adresy.Vyberte. nechajte možnosť Nájsť podľa emailu zapnutú. nechajte možnosť Povoliť pozvánky zapnutú. 3 Zadajte prezývku—meno. Ak sa Game Center nezobrazí. Â Ak chcete. môžete zadať inú adresu. 5 Po nakonfigurovaní účtu klepnite na Ďalej. zapnite Hlásenia. klepnite na položku Pridať ďalší email. 2 Klepnite na Zobraziť účet. 3 Zadajte nové Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. Prihlásenie použitím iného Apple ID: 1 Klepnite na položku Ja a potom klepnite na banner účtu v spodnej časti obrazovky. Ak nechcete používať adresu Apple účtu používanú pri prihlasovaní. môžete si ho vytvoriť klepnutím na Vytvoriť nový účet. V opačnom prípade ju vypnite. V opačnom prípade ju vypnite. aby vás ostatní užívatelia mohli nájsť podľa emailovej adresy. Nastavenie informácií o Game Center pre vaše Apple ID: 1 Zadajte Apple ID a heslo a klepnite na Prihlásiť. pomocou ktorých vás môžu ostatní kontaktovať v Game Center. Kapitola 24 Game Center 199 .

Hry

Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.

Kupovanie a sťahovanie hier
Časť Game Center služby App Store zobrazuje hry, ktoré spolupracujú s Game Center. Kupovanie a sťahovanie hier: Klepnite na Hry a potom klepnite na Nájsť Game Center hry. V tejto časti si môžete prezerať, kupovať a sťahovať hry. Ak ste nezadali informácie o kreditnej karte pre vaše Apple ID, budete pred zakúpením a stiahnutím hier vyzvaný zadať tieto informácie. Viac v časti kapitola 23, „App Store (obchod s aplikáciami),“ na strane 191. Ak si chcete kúpiť hru, ktorú má váš priateľ, klepnite na hru na „info“ obrazovke vášho priateľa a prejdete priamo na túto hru v App Store.

Hranie hier
Na obrazovke Hry sa zobrazia hry, ktoré ste si stiahli z App Store. Pri každej z týchto hier sú uvedené vaše výsledky a umiestnenie medzi všetkými hráčmi tejto hry. Získanie informácií o hre: Klepnite na Hry a potom klepnite na hru. Ak sú k dispozícii, môžete si zobraziť výsledkové tabuľky, pozrieť si svoje výsledky pre danú hru a zistiť, kto hral túto hru naposledy.

Hranie hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a klepnite na Hrať. V závislosti od hry sa na ploche môžu zobraziť pokyny alebo iné informácie, prípadne si tu môžete pozrieť výsledkové tabuľky a výsledky, nastaviť možnosti hry a spustiť hru pre jedného alebo viacerých hráčov. Ak chcete hrať proti iným, môžete buď pozvať priateľa, alebo použiť funkciu Auto spoluhráč, vďaka ktorej vám Game Center automaticky vyhľadá spoluhráčov. Informácie o vytváraní priateľov v Game Center nájdete v časti „Priatelia“ na strane 202.

200

Kapitola 24 Game Center

Pri hrách pre viacero hráčov môžete odoslať pozvánku na hru z obrazovky Priatelia. Pozvanie priateľa na hru pre viacerých hráčov z obrazovky Priatelia: 1 Klepnite na Priatelia v dolnej časti obrazovky. 2 Vyberte priateľa. 3 Vyberte hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, môžete si vybrať, ktorých hráčov chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. 4 Zadajte a odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá ostatnými. 5 Spustite hru. Ak priateľ nie je dostupný, alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť Auto spoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa. Ostatní hráči môžu na hranie hier pozvať vás. Odpovedanie na pozvánku na hranie hry: V zobrazenom upozornení klepnite na Prijať alebo Zamietnuť. Hry pre viacero hráčov môžete zakázať v nastaveniach Obmedzení. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214. Vypnutím možnosti Povoliť pozvánky v nastaveniach Game Center môžete zabrániť pozývaniu na hranie hier ostatnými spoluhráčmi. Viac v časti „Informácie o vašom stave a účte“ na strane 204. Návrat do Game Center: Stlačte tlačidlo Domov a na ploche klepnite na Game Center. Môžete tiež dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo Domov a v zozname naposledy používaných aplikácií klepnúť na ikonu Game Center.

Výsledkové tabuľky
Niektoré hry ponúkajú jednu alebo viac výsledkových tabuliek s umiestneniami hráčov danej hry spolu s bodmi, časmi alebo inými mierami herného úspechu. Zobrazenie výsledkovej tabuľky hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Tabuľka. Výsledkové tabuľky môžete niekedy zobraziť aj v rámci hry. Ak má hra obmeny (napríklad Ľahká, Normálna a Ťažká), na obrazovke Kategórie môžete vybrať výsledkovú tabuľku pre hru ako takú, alebo pre jednu z týchto obmien. Výsledková tabuľka obsahuje umiestnenie vašich priateľov a všetkých hráčov. Niekedy môžete zobraziť štatistiky výsledkovej tabuľky za určité časové obdobie, napríklad dnes, tento týždeň, alebo všetky. Otočte iPhone naležato a zobrazíte výsledkovú tabuľku na šírku. Spustenie hry z výsledkovej tabuľky: Klepnite na Hrať v pravom hornom rohu.
Kapitola 24 Game Center 201

Výsledky
V niektorých hrách získate za dosiahnutie špecifických výsledkov bonusové body. Zobrazenie možných výsledkov pre hru: Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Výsledky. Pre každý výsledok zobrazí Game Center počet udeľovaných bonusových bodov a či ste daný výsledok dosiahli alebo nie. Celkový počet bodov získaných za výsledky sa nachádza v hornej časti. Bonusové body za každý konkrétny výsledok môžete získať iba raz. Výsledky je niekedy možné zobraziť aj v rámci hry.

Naposledy hrané
Niektoré hry vám umožňujú zobraziť vašich priateľov, ktorí danú hru nedávno hrali. Zobrazenie priateľov, ktorí nedávno hrali hru: Klepnite na Hry, klepnite na hru a potom klepnite na Naposledy hrané. Získanie informácií o hráčovi: Klepnite na meno hráča v zozname.

Priatelia

Vďaka Game Center budete v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča. Pridanie priateľa do Game Center: 1 Klepnite na Priatelia alebo Žiadosti. 2 Klepnite na + a zadajte emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Počas písania sa zobrazujú zhodné adresy a mená z vašich kontaktov. Klepnutím na kontakt pridáte danú osobu do vašej žiadosti. Klepnutím na môžete prezerať vaše kontakty. Ak chcete pridať niekoľko priateľov naraz, zadajte ďalšie kontakty. 3 Napíšte správu žiadosti a klepnite na Odoslať. Aby sa osoba stala vaším priateľom, musí prijať vašu žiadosť. Iní hráči môžu poslať žiadosť vám. Po prijatí upozornenia môžete žiadosť prijať priamo z upozornenia, alebo ho môžete zatvoriť a odpovedať neskôr z obrazovky Žiadosti. Odznak na tlačidle Žiadosti zobrazuje počet nevybavených žiadostí o priateľstvo.

202

Kapitola 24 Game Center

Odpovedanie na žiadosť o priateľstvo: Klepnite na Žiadosti, klepnite na meno osoby, ktorá vám žiadosť poslala a potom klepnite na Prijať, Ignorovať alebo Nahlásiť problém. Ak hráč prijme žiadosť od iného hráča, stávajú sa priateľmi. Mená priateľov sa zobrazia na obrazovke Priatelia. Získanie informácií o priateľovi: Klepnite na meno priateľa. Vyhľadávanie priateľov: Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na pole vyhľadávania a začnite písať. Počas písania sa vám budú zobrazovať priatelia, ktorí sa zhodujú so zadaným textom. Stránka s informáciami o priateľovi zobrazuje informácie o počte jeho priateľov (vrátane vás), počte rôznych hier, ktoré priateľ hral a výsledky, ktoré už v hrách dosiahol. Obrazovka s informáciami môže tiež obsahovať: Â Hry, ktoré ste hrali spolu
 Hry, ktoré máte spoločné  Iné hry, ktoré má váš priateľ

Klepnutím na hru v ľubovoľnom zozname zobrazíte vašu pozíciu a pozíciu priateľa v celkovej výsledkovej tabuľke a dosiahnuté úspechy v danej hre. Pozvanie priateľa na hranie hry: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a na hru a nakoniec na Hrať. Viac v časti „Hranie hier“ na strane 200. Odstránenie priateľa: Klepnite na Priatelia, klepnite na meno, potom klepnite na Zrušiť priateľstvo a nakoniec na Odstrániť. Ak sa hráč začal správať urážlivo, alebo sa iným spôsobom správa nevhodne, môžete nahlásiť problém. Nahlásiť problém s priateľom: Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na „Nahlásiť problém“. Popíšte problém a klepnutím na Nahlásiť odošlite správu. Ak v nastaveniach vypnete možnosť Hry pre viac hráčov, nebudete môcť odosielať ani prijímať pozvánky na hranie hier. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 214.

Kapitola 24 Game Center

203

Informácie o vašom stave a účte

Obrazovka Ja obsahuje súhrn informácií o vašich priateľoch, hrách a výsledkoch. Do textového poľa v strede obrazovky môžete zadať správu o vašom aktuálnom stave. Váš stav sa spolu s vašou prezývkou zobrazí na obrazovke Priatelia ostatných hráčov. Zmena stavu: Klepnite na stavové pole a pomocou klávesnice zadajte alebo aktualizujte váš stav. Zobrazenie informácií o vašom účte: Klepnite na banner účtu a potom na Zobraziť účet. Môžete meniť alebo aktualizovať nasledujúce nastavenia:
 Prezývka  Povoliť pozvánky  Nájsť ma podľa emailu  Vaša emailová adresa pre Game Center  Ďalšie emailové adresy

Po dokončení klepnite na „Hotovo“. Môžete sa tiež odhlásiť a prihlásiť na iný účet, alebo si vytvoriť nový účet. Odhlásenie: Klepnite na banner účtu a potom na Odhlásiť sa. Ak sa chcete prihlásiť na iný účet, zadajte prihlasovacie meno a heslo a klepnite na Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nový účet, klepnite na položku Vytvoriť nový účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

204

Kapitola 24 Game Center

Wi-Fi. Aktivácia režimu Lietadlo: Klepnite na Nastavenia a zapnite Režim lietadlo. v dôsledku čoho nebudú prístupné mnohé funkcie iPhone. V režime „lietadlo“ nie je možné:  Uskutočňovať alebo prijímať telefonické hovory  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Počúvať odkazy v službe „Visual Voicemail“  Odosielať alebo prijímať emaily  Prezerať si webové stránky  Synchronizovať kontakty. konfigurovať sieťové pripojenie a meniť ďalšie nastavenia iPhone. Režim Lietadlo Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie iPhone tak. iPhone nebude vysielať žiadny telefonický. Ak je režim lietadlo spustený. rádiový. ani Bluetooth signál a ani nebude prijímať GPS signál. v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol . aby sa znížili možné interferencie s prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením.Nastavenia 25 Nastavenia vám umožňujú meniť nastavenia aplikácií vo vašom iPhone. kalendáre a záložky (len pre MobileMe) s MobileMe alebo Microsoft Exchange  Posielať a prijímať textové a MMS správy  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center 205 . nastaviť dátum a čas.

Wi-Fi Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie iPhone na internet pomocou miestnych WiFi sietí v okolí. alebo máte Wi-Fi vypnuté. Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi: V Nastaveniach vyberte Wi-Fi a zapnite alebo vypnite ho. že vám tiež bude umožnené zapnúť Bluetooth a používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone. iPhone sa pripojí na internet cez vašu mobilnú dátovú sieť (v prípade.Ak to letecká spoločnosť povoľuje. je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a nariadeniami. Ak nie sú v oblasti dostupné žiadne Wi-Fi siete. môžete vo vašom iPhone:  Počúvať hudbu a pozerať videá  Prehrávať už doručené odkazy služby „Visual Voicemail“  Prezerať si váš kalendár  Snímať alebo prehrávať fotografie a videá (iPhone 4 alebo novšie modely)  Používať budík  Používať stopky alebo časovač  Používať kalkulačku  Písať si poznámky  Nahrávať hlasové poznámky  Používať kompas  Čítať textové a emailové správy uložené vo vašom iPhone Ak je dostupná Wi-Fi sieť. že je dostupná). 206 Kapitola 25 Nastavenia . môžete znovu zapnúť Wi-Fi a:  Vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime  Prijímať a odosielať emaily  Prezerať si webové stránky na internete  Synchronizovať svoje kontakty. kalendáre a záložky (len u MobileMe) s kontami MobileMe alebo Microsoft Exchange  Prehrávať videá na YouTube  Získavať informácie o akciách  Sledovať svoju polohu na mape  Sťahovať informácie o počasí  Používať iTunes Store alebo App Store  Používať Game Center Je možné.

klepnite na Zabezpečenie.Pripojenie k sieti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi. Informácie o potrebných nastaveniach získate od správcu siete. Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete. Upravenie nastavení pre pripájanie sa k Wi-Fi sieti: Vyberte Wi-Fi. týmto nastavením zabezpečíte. Čím viac paličiek vidíte. aby vyžadoval vaše potvrdenie pri pripájaní sa k novej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť pripojenie“. ktoré vyžadujú heslo. potom klepnite na symbol vedľa siete. Nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť VPN. aby iPhone vyhľadával ďalšie siete. heslo a typ zabezpečenia danej siete. Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“. Po manuálnom pripojení k Wi-Fi sieti sa bude iPhone automaticky pripájať k tejto sieti vždy. chvíľu počkajte. sú označené ikonou zámky . musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi manuálne. zobrazuje ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej časti obrazovky intenzitu signálu Wi-Fi. iPhone zobrazí zoznam všetkých dostupných Wi-Fi sietí. z ktorých si môžete vybrať. potom klepnite na typ zabezpečenia siete a zadajte heslo. ak máte na vašom iPhone nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). ku ktorej ste už boli pripojený. ktorá nie je zobrazená v zozname nájdených sietí. Ak sa pokúšate pripojiť na internet. Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi.) Ak je funkcia „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť alebo mobilná dátová sieť nie je v dosahu. Vypnutie pripájania iPhone k už použitej sieti: Vyberte Wi-Fi a klepnite na symbol vedľa siete. Niektoré Wi-Fi siete môžu vyžadovať zadanie alebo zmenu ďalších nastavení. kým iPhone vyhľadá všetky dostupné siete a potom vyberte sieť. napríklad pri používaní aplikácií ako Safari alebo Mail a súčasne nie ste v dosahu už používanej Wi-Fi siete. VPN Toto nastavenie sa zobrazí. iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. ako napríklad ID klienta alebo statickú IP adresu. Ak je to potrebné. Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti: Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti. zadajte heslo a klepnite na Pripojiť (siete vyžadujúce heslo sú označené ikonou zámky ). tým je signál silnejší. zvoľte „Wi-Fi“ > „Iná“ a zadajte meno siete. Kapitola 25 Nastavenia 207 . Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť. Nastavenie iPhone tak. keď bude v jej dosahu. (Siete. Ak vybraná sieť vyžaduje heslo.

môžete hlásenia vypnúť. Operátor Táto položka sa zobrazí na GSM modeloch v prípade.Zdieľanie internetu Nastavenia zdieľania internetu sa zobrazia v najvyššej úrovni nastavení a aj v časti Všeobecné > Sieť. Viac v časti „Sieť“ na strane 211. ktorá využíva službu hlásení Apple Push. Poznámka: V závislosti od vášho operátora bude zrejme potrebé aktivovať Zdieľanie internetu predtým. ktoré je možné použiť na telefonovanie. Telefonovať môžete len u tých operátorov. ak aplikácia nie je spustená. prípadne odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche. ktoré chcete vypnúť alebo zapnúť. alebo chcete predĺžiť výdrž batérie. že ste mimo dosahu siete vášho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete. ako sa nastavenia služby zobrazia na tomto mieste. Služba môže byť spoplatnená. Ak nechcete byť upozorňovaný na nové informácie. Zapínanie a vypínanie všetkých hlásení: Klepnite na Hlásenia a vypnite alebo zapnite hlásenia. Hlásenia Toto nastavenie sa zobrazí po otvorení aplikácie (napr. službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. 208 Kapitola 25 Nastavenia . Hlásenia „push“ vás upozornia na nové informácie aj vtedy. alebo navštívte jeho webovú stránku. vyberte zo zoznamu niektorú aplikáciu a typy hlásení. Výber operátora: Vyberte Operátor a vyberte sieť. pripomienok alebo odznakov v jednotlivých aplikáciách: Klepnite na Hlásenia. Pre informácie o mimosieťovom pokrytí a aktivácii služby roaming sa informujte u vášho mobilného operátora. Game Center). Hlásenia závisia od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom vášho operátora. ktorú chcete používať. ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. Vypínanie a zapínanie zvukov.

Ak chcete. Ak je iPhone v tichom režime. Ak vybraná sieť nie je dostupná. aby sieť za vás vyberal iPhone. Zmena hlasitosti vyzváňania a upozornení: Vyberte Zvuky a nastavte intenzitu potiahnutím posuvníka. Nastavenie vibrovania iPhone pri prichádzajúcom hovore: Vyberte Zvuky. Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Stlačte prepínač Zvoniť/Ticho na boku vášho iPhone. aby iPhone vibroval v hlasnom režime. Za každých okolností však prehráva zvuk budíka nastavený v aplikácii Hodiny. Poznámka: V niektorých krajinách alebo oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho. Nastavenie zvukov upozornení a zvukových efektov: Vyberte Zvuky. V prípade.Akonáhle vyberiete sieť. Ak chcete. ak práve počúvate hudbu. neprehráva žiadne zvonenia. prehrávate video alebo telefonujete. iPhone prehráva zvuky upozornení a zapnuté zvukové efekty. klepnite na Zvonenie a vypnite alebo zapnite jednotlivé položky . vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom Tichý režim . na obrazovke vášho iPhone sa objaví nápis „Žiadna sieť“ a nebude možné uskutočňovať a prijímať hovory či odkazy. Nastavenie zvonenia: Vyberte Zvuky > Zvonenie. Tlačidlá hlasitosti nemajú vplyv na hlasitosť vyzváňania alebo upozornení. Ak chcete. vypnite alebo zapnite Vibrovať pod nadpisom Zvonenie . Povolenie úprav hlasitosti vyzváňania a upozornení použitím tlačidiel hlasitosti: Vyberte Zvuky a zapnite možnosť „Upravovať tlačidlami“. vyberte v Nastaveniach siete Automaticky. aby iPhone vibroval v tichom režime. použite tlačidlá na boku iPhone. Ak je tlačidlom Zvoniť/Ticho nastavený hlasný režim. Na iPhone môžete nastaviť zvuky pre:  Prichádzajúci hovor  Prichádzajúcu textovú správu  Prichádzajúci odkaz  Prichádzajúcu emailovú správu  Odchádzajúcu emailovú správu  Upozornenie na stretnutie  Zamknutie iPhone  Písanie na klávesnici Kapitola 25 Nastavenia 209 . upozornenia ani zvukové efekty. že je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“. iPhone bude používať už len túto sieť. alebo sa pripájať na internet cez mobilnú dátovú sieť.

Všeobecné Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete. Pre predĺženie času. bezpečnosti a ďalšie nastavenia systému iOS. Nastavenie jasu obrazovky: Vyberte Jas a prstom potiahnite ovládací prvok. videí. Ak je funkcia Automatický jas zapnutá. hodnotu ktorého získava pomocou vstavaného senzora. fotografií a aplikácií  Celkovú kapacitu pamäte  Kapacitu voľného miesta  Verziu softvéru  Operátora  Model a sériové čísla  Adresy Wi-Fi a Bluetooth  GSM modely: IMEI (International Mobile Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card)  CDMA model: MEID (Mobile Equipment Identifier)  Verziu firmvéru modemu mobilného vysielača  Právne informácie  Regulačné informácie Štatistiky používania Zobrazenie percentuálneho stavu nabitia batérie: Vyberte Všeobecné > Použitie a zapnite funkciu Percentá batérie. Pozadie Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre plochu. 210 Kapitola 25 Nastavenia . počas ktorého nebude nutné iPhone nabíjať. zdieľania. Automatické nastavovanie jasu na iPhone: Vyberte Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. iPhone sám nastavuje jas obrazovky podľa aktuálneho osvetlenia.Jas Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a vynulovať rôzne nastavenia iPhone Informácie Pre informácie o iPhone vyberte Všeobecné > Informácie a dozviete sa:  Názov siete mobilného operátora  Počet skladieb. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 38. stlmte jas obrazovky. alebo použite funkciu Automatický jas.

Zapnutie alebo vypnutie 3G (GSM modely): Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite funkciu 3G. Štatistiky týkajúce sa toho. Sieť V Nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie. Â Pohotovostný režim – Čas od posledného úplného nabitia. nebudú vynulované. počúvania hudby. prehliadania webu alebo používania iných funkcií iPhone. čím vynulujete dátové a časové štatistiky. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý. V pôvodnom nastavení sú Mobilné dáta zapnuté. alebo vypnúť a zapnúť dátový roaming. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Zdieľanie internetu: Vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Dátový roaming si vypnite napríklad vtedy. počas ktorého bol iPhone zapnutý. kedy bol iPhone v režime spánku. pristupovať k nastaveniam Wi-Fi. vrátane času. že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora. že vypnete 3G. ale môže znížiť výdrž batérie. Vynulovanie štatistík používania: Klepnite na Všeobecné > Štatistiky a ďalej na Vynulovať štatistiky. Pokiaľ často telefonujete. keď ho používate. Â Množstvo dát odoslaných a prijatých cez mobilnú dátovú sieť. Tu môžete vidieť: Â Použitie . Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Mobilné dáta. Použitie 3G vedie v mnohých prípadoch k rýchlejšiemu sťahovaniu dát z internetu. odosielania a prijímania textových správ. až kým sa nepripojíte k Wi-Fi sieti. keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. iPhone je aktívny aj vtedy. počas ktorej bol iPhone aktívny a používaný od posledného plného nabitia.Dobu. ako dlho bol iPhone odomknutý alebo v pohotovostnom režime. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 26. iPhone je aktívny vždy. nebudete mať prístup na internet.Zobrazenie štatistík používania: Vyberte Všeobecné > Štatistiky. Dátový roaming umožňuje prístup na internet a k odkazom služby „Visual Voicemail“ cez mobilnú dátovú sieť v prípade. Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: Vyberte Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Dátový roaming. ako je načítavanie emailových správ. Â Prevolaný čas pre aktuálne obdobie a pre celú dobu používania. používania emailov. Kapitola 25 Nastavenia 211 . môžete predĺžiť výdrž batérie tak. keď sa na ňom vykonávajú úlohy na pozadí. Ak je funkcia Mobilné dáta vypnutá. vrátane vytáčania alebo prijímania hovorov.

miestnych Wi-Fi sietí (v prípade. že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). Dáta získané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte. Fotoaparát. týkajúcich sa nastavení. Potom klepnite na Vymazať VPN v dolnej časti obrazovky. získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. 212 Kapitola 25 Nastavenia . ak chcete cez iPhone pristupovať k vašim pracovným emailom. Bluetooth iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami. Väčšinou je možné pre iPhone použiť tie isté nastavenia pre VPN ako na vašom počítači. Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple. Viac v časti „Používanie Bluetooth zariadení na uskutočňovanie hovorov “ na strane 71. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 23. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy. sa poraďte s vaším správcom siete. Lokalizačné služby Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Mapy. ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu. Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth: Vyberte Všeobecné > Bluetooth a vypnite alebo zapnite Bluetooth. VPN funguje cez Wi-Fi aj cez mobilné dátové pripojenie. založených na určovaní polohy. Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií cez verejnú sieť. Vymazanie VPN konfigurácie: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím na modrú šípku pri názve konfigurácie prejdite na obrazovku danej konfigurácie. ako sú napríklad náhlavné sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free telefonovanie. O informáciách.Pridanie novej konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu VPN. iPhone je schopný pripojiť sa k sieťam VPN používajúcim protokoly L2TP. Zmena konfigurácie VPN: Vyberte Všeobecné > Sieť > VPN a klepnutím vyberte konfiguráciu. Ak aplikácia používa lokalizačné služby. Po zadaní nastavení VPN sa v Nastaveniach zobrazí prepínač. Vypnutie alebo zapnutie VPN: Vyberte VPN a klepnutím vypnite alebo zapnite VPN. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. v stavovom riadku sa zobrazí . ktorým môžete vypnúť a zapnúť VPN. VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu. Kompas a aplikáciám tretích strán. ktorú chcete aktualizovať. PPTP alebo Cisco IPSec.

môžete túto funkciu vypnúť. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre všetky aplikácie: Vyberte Všeobecné > Lokalizačné služby a vypnite alebo zapnite túto službu. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a textové správy. V pôvodnom nastavení sú všetky kategórie vyhľadávania zapnuté. Zistíte tak. Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate. Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb pre vybrané aplikácie: Vypnite alebo zapnite lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie. v ktorom prebehne vyhľadávanie: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. Ak nechcete povoliť používanie lokalizačných služieb pre niektoré z aplikácií alebo pre žiadnu z nich. akým spôsobom tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe. 2 Klepnutím na položku ju označíte alebo zrušíte jej označenie. Predĺžite tak výdrž batérie. Nastavenie poradia zobrazenia kategórií pri vyhľadávaní: 1 Vyberte Všeobecné > Vyhľadávanie. budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v prípade.Každá aplikácia. či sú pre danú aplikáciu lokalizačné služby zapnuté alebo vypnuté. Táto obrazovka zobrazuje. Ikona sa zobrazí pri každej aplikácii. Nastavenie času. ktorá využíva lokalizačné služby. po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie a vyberte čas. že sa ju nejaká aplikácia pokúsi použiť. znamená to. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete. ktorý bude prehľadávaný a meniť usporiadanie výsledkov vyhľadávania. sa zobrazí na obrazovke nastavení lokalizačných služieb. nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne slúchadiel iPhone počas počúvania hudby alebo telefonovania. vypnite ju. Vyhľadávanie Spotlight V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah. Uzamykanie Keď sa iPhone zamkne. Nastavenie obsahu. Kapitola 25 Nastavenia 213 . že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou manipuláciou vypne displej iPhone. 2 Dotknite sa tlačidla vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol. Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán. mali by ste si prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. ktoré používajú lokalizačné služby. ktorá si za posledných 24 hodín vyžiadala vašu polohu.

počas ktorého bude musieť byť iPhone zamknutý. iPhone bude vyžadovať heslo pri každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla. Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované všetky nastavenia. písmen. Obmedzenia Na iPhone je možné nastaviť obmedzenie používania niektorých aplikácií a obsahu prehrávača iPod. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Nastavením hesla zapnete ochranu dát. Toto napríklad umožňuje rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch. Zmena hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. klepnite na Vypnúť heslo a potom znovu zadajte heslo. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. zadajte vaše heslo a klepnite na Vymazať dáta pre zapnutie tejto funkcie. Ak heslo zabudnete. Dôležité: Na iPhone 3GS musíte pri zapnutí ochrany dát obnoviť softvér iOS. musíte obnoviť softvér vášho iPhone. alebo úplne zakázať prístup na YouTube. Znovu zadajte vaše staré heslo a potom dvakrát zadajte nové heslo. Nastavenie hesla: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte 4-miestne heslo. zadajte vaše heslo a klepnite na Zmeniť heslo. zadajte vaše heslo. Vypnutie uzamykania heslom: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom.Uzamykanie heslom iPhone je pri kúpe nastavený tak. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. tvorené kombináciou číslic. aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla. Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. 214 Kapitola 25 Nastavenia . Ak chcete zlepšiť zabezpečenie. Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom. Nastavenie času. Vypínanie a zapínanie hlasového vytáčania: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Hlasové vytáčanie. po ktorom sa bude pre odomknutie vyžadovať heslo: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše heslo. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 53. Klepnite na Vyžadovať heslo a potom zvoľte čas. aby vyžadoval heslo pre odomknutie. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. Zapínanie a vypínanie jednoduchého hesla: Vyberte Všeobecné > Uzamykanie heslom a vypnite alebo zapnite Jednoduché heslo. vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo. interpunkcie a špeciálnych znakov.

Prezerať si obsah na internete je stále možné prostredníctvom iných aplikácií tretích strán. Nie je možné prezerať. Inštalácia aplikácií Safari Kapitola 25 Nastavenia 215 . 3 Znovu zadajte štvormiestne heslo. YouTube Fotoaparát je vypnutý a jeho ikona je odstránená z plochy. FaceTime Služba iTunes Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. 2 Zadajte štvormiestne heslo. musíte obnoviť softvér vášho iPhone pomocou iTunes. Fotoaparát Nemôžete vytáčať ani prijímať video hovory FaceTime (iPhone 4). Nemôžete fotografovať. Nastavenie obmedzenia aplikácií: Klepnutím na jednotlivé položky vypnete a zapnete ich obmedzenia. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. Pri prvom zapnutí sú všetky položky zapnuté (nie sú obmedzené). Dôležité: Ak zabudnete heslo. Klepnite na položku pre jej zapnutie alebo vypnutie a obmedzenie jej používania. Safari je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy. Nemôžete inštalovať aplikácie na iPhone. Nie je možné prezerať si obsah na internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips.Zapnutie obmedzení: 1 Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a klepnite na Povoliť obmedzenia. Ping Služba App Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Vypnutie obmedzení: Vyberte Všeobecné > Obmedzenia a zadajte heslo. Klepnite na Zakázať obmedzenia a znovu zadajte heslo. aj keď je Safari zakázané. YouTube je zakázané a ikona YouTube je odstránená z plochy. kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah. iTunes Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií.

nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať priateľské žiadosti. Účty Obmedzenie nakupovania v rámci aplikácií: Vypnite Nakupovanie v aplikáciách. odosielať či prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center. kontakty.klepnite na Filmy a zo zoznamu vyberte PG. Ak je Pridávanie priateľov vypnuté. Nastavenie obmedzení obsahu: Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu. Nastavte obmedzenia použitím hodnotiaceho systému tej ktorej krajiny pre nasledujúce kategórie obsahu:  Hudba a podcasty  Filmy  TV seriály  Aplikácie Napríklad v USA môžete povoliť len filmy s hodnotením PG a nižším .Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone. Ak je Pridávanie priateľov zapnuté. môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi. nie je možné odosielať žiadosti na hry. Poznámka: Nie všetky krajiny alebo oblasti majú takýto hodnotiaci systém. 216 Kapitola 25 Nastavenia . kalendáre“) sú zamknuté a nie je možné ich meniť. kalendáre sú zamknuté a nie je možné pridávať. Obmedzenie hier pre viacerých hráčov: Vypnite Hry pre viac hráčov. kontakty. upravovať alebo vymazávať účty. Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté. Ak je táto funkcia zapnutá. Obmedzenie pridávania priateľov: Vypnite Pridávanie priateľov. Vymazávanie aplikácií Aktuálne nastavenia lokalizačných služieb a nastavenia Nájsť môj iPhone (v MobileMe účtoch v časti „Mail. Obmedzený obsah sa nezobrazí na iPhone. Lokalizačné služby Aktuálne nastavenia Mail. môžete nakupovať dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store. Počas upravovania plochy sa na ikonách aplikácií nezobrazí .

Dátum a čas
Tieto nastavenia sa vzťahujú na čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky, svetový čas a kalendáre. Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach.) Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a času v iPhone: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a zapnite Nastaviť automaticky. Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas. Manuálne nastavenie dátumu a času: Vyberte Všeobecné > Dátum a čas a vypnite Nastaviť automaticky. Klepnite na Časové pásmo a zadajte meno hlavného mesta vášho časového pásma. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.

Klávesnica
Vypnutie alebo zapnutie funkcie Auto kapitalizácia (veľké písmená za interpunkčným znamienkom): Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite funkciu Auto kapitalizácia. Štandardne je iPhone nastavený tak, aby menil prvé písmená slov na veľké v prípade, že napíšete interpunkčné znamienko, ktoré znamená koniec vety alebo nový riadok. Vypnutie alebo zapnutie auto opráv: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Auto opravy. iPhone je prednastavený tak, že ak má predvolená klávesnica jazyka, ktorý ste vybrali, k dispozícii slovník, iPhone bude počas písania navrhovať opravy alebo celé slová. Vypínanie alebo zapínanie kontroly pravopisu: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Skontrolovať pravopis. Kontrola pravopisu podčiarkuje počas písania slová s preklepmi. Pre zobrazenie navrhovaných opráv klepnite na podčiarknuté slovo. Pri aktivácii iPhonu je kontrola pravopisu zapnutá. Nastavenie používania klávesu Caps lock: Vyberte Všeobecné > Klávesnica a vypnite alebo zapnite Povoliť Caps lock. Ak aktivujete Caps lock a počas písania na klávesnici dvakrát klepnete na kláves Shift , všetky ďalšie zadané písmená budú veľké. Ak je Caps lock zapnutý, kláves Shift zmení farbu na modrú. Zapnutie alebo vypnutie skratky „.“: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite skratku „.“ .

Kapitola 25 Nastavenia

217

Skratka „.“ vám umožňuje počas písania klepnutím dvakrát na medzerník vložiť na koniec vety bodku nasledovanú medzerou. Pôvodne je táto funkcia zapnutá. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a zo zoznamu vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných klávesniciach, pozrite si časť Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“, potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie Upraviť slovník užívateľa sa zobrazí v prípade, že máte zapnutú ktorúkoľvek z nasledujúcich klávesníc: Â Čínska - zjednodušená (Pinyin)
 Čínska - tradičná (Pinyin)  Čínska - tradičná (Zhuyin)  Japonská (Romaji)  Japonská (Ten Key)

Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Klepnite na +, klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Potom klepnite na pole Yomi, Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup. V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Viac v časti Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272.

Medzinárodné
Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel vašej krajiny alebo oblasti.
218 Kapitola 25 Nastavenia

Nastavenie jazyka iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Potom klepnite na Hotovo. Nastavenie jazyka funkcie Ovládanie hlasom na iPhone: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom a vyberte jazyk. Pridávanie medzinárodných klávesníc: 1 Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice. Pri šípke doprava sa zobrazí počet aktívnych klávesníc. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu...“ a potom vyberte klávesnicu. Môžete pridať ľubovoľný počet klávesníc. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní medzinárodných klávesníc, pozrite si Príloha A, „Medzinárodné klávesnice,“ na strane 272. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Medzinárodné klávesnice, potom klepnite na Upraviť a vyberte si jednu z činností:
 Ak chcete vymazať klávesnicu, klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam, potiahnite

a potom na „Vymazať“. vedľa klávesnice na nové miesto v

zozname. Zmena rozloženia klávesnice: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice a potom vyberte klávesnicu. Môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke a pre externé hardvérové klávesnice pre každý jazyk. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov na klávesnici na obrazovke vášho iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje virtuálne rozloženie znakov na bezdrôtovej Apple klávesnici pripojenej k vášmu iPhone. Nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a nastavte lokalitu. Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy dní a mesiacov v natívnych iPhone aplikáciách. Nastavenie formátu kalendára: Vyberte Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte formát.

Prístupnosť
Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete používať. Viac v časti kapitola 29, „Prístupnosť,“ na strane 251.

Profily
Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.

Kapitola 25 Nastavenia

219

Obnova iPhone
Obnovenie všetkých nastavení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť všetky nastavenia. Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné. Informácie (napríklad kontakty a kalendáre) a médiá (napríklad skladby a videá) nebudú ovplyvnené. Vymazanie celého obsahu iPhone a všetkých nastavení: Pripojte iPhone k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na „Vymazať celý obsah a nastavenia“. Týmto budú vynulované všetky nastavenia a všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES šifrovania). Obnova nastavení siete: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť nastavenia siete. Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a položka „Potvrdiť pripojenie“ zostanú zapnuté. Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, vyberte Nastavenia > Všeobecné > Profil, klepnite na profil a potom na Odstrániť. Obnova slovníka klávesnice: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť slovník klávesnice. Do slovníka klávesnice sa slová pridávajú v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice. Obnova tohto slovníka vymaže všetky slová, ktoré boli doň pridané. Obnova pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť rozloženie plochy. Vynulovanie zobrazovania lokalizačných upozornení: Vyberte Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia. Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácií (napríklad Fotoaparát, Kompas alebo Mapy) na používanie lokalizačných služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie o používanie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné upozornenia (znovu sa budú zobrazovať žiadosti pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť lokalizačné upozornenia.

220

Kapitola 25 Nastavenia

Mail, kontakty, kalendáre

Pomocou nastavení pre aplikácie Mail, kontakty, kalendáre nastavíte účty a zapnete v iPhone účty a zapnete konkrétne služby vybraných účtov (ako je pošta, kontakty, kalendáre, záložky alebo poznámky): Â Microsoft Exchange (pošta, kontakty a kalendáre)
 MobileMe (pošta, kontakty, kalendáre, záložky, poznámky a Nájsť môj iPhone)  Google (pošta, kalendáre a poznámky)  Yahoo! (pošta, kalendáre a poznámky)  AOL (pošta a poznámky)  Ďalšie emailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP  Účty LDAP alebo CardDAV pre Kontakty  Účty typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) pre aplikáciu Kalendár

Účty
Časť Účty vám umožňuje vytvárať na vašom iPhone účty. Po klepnutí na túto sekciu sa zobrazia nastavenia špecifické pre typ zakladaného účtu. Informácie potrebné na vytvorenie emailového účtu získate u poskytovateľa služby alebo správcu siete. Viac informácií nájdete v časti: Â „Pridávanie účtov v aplikáciách Mail, Kontakty a Kalendáre“ na strane 27
 „Pridávanie kontaktov“ na strane 233  „Odoberanie kalendárov“ na strane 128

Zmena nastavení účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vykonajte potrebné zmeny. Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone nie sú synchronizované s počítačom, takže môžete prispôsobiť svoje účty na prácu s iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili nastavenia účtov vo vašom počítači. Vypnutie služby účtu: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, vyberte účet a vypnite službu účtu (napríklad Mail, Kalendáre alebo Poznámky). Ak je služba účtu vypnutá, iPhone nebude zobrazovať ani synchronizovať informácie s touto službou účtu až do jej opätovného zapnutia. Zmena rozšírených nastavení: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a urobte jeden z nasledujúcich úkonov:
 Ukladanie rozpísaných, odoslaných a vymazaných správ na iPhone alebo vzdialene

na serveri (len účty IMAP) nastavíte klepnutím na Rozšírené a výberom Rozpísané správy, Odoslané správy alebo Vymazané správy. Ak sa rozhodnete ukladať správy na váš iPhone, budete si ich môcť prezerať aj v prípade, že iPhone nebude pripojený na internet.

Kapitola 25 Nastavenia

221

Vymazanie účtu z iPhone: Zvoľte „Mail.j. Všetky emaily a informácie o kontaktoch. môžete naďalej prijímať dáta . Ak chcete zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií. Ak niektorý účet vymažete. Vymazaním účtu však neodstránite účet alebo s ním súvisiace informácie z počítača. jeden deň. Potom nastavte časový interval: Nikdy. Načítanie dát Nastavenie Push vám na iPhone umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu push pre MobileMe. kalendároch a záložkách. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. ktoré ju nepodporujú. „Push“ účty automaticky doručia do iPhone nové informácie. Ak je funkcia „Push“ vypnutá. kontakty. Mail Nastavenia Mailu sa okrem výnimiek vzťahujú na všetky účty. získané synchronizáciou s účtom. môžete funkciu „Push“ vypnúť. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. Ak chcete. nebudete mať naň prístup z vášho iPhone. kontakty. v ktorom bude táto kontrola prebiehať. nastavíte klepnutím na Rozšírené a potom klepnutím na Odstrániť.  Nastavenia emailového servera zmeníte klepnutím na Host. nevykonávajte túto kontrolu príliš často. kalendáre“. (alebo funkcie Fetch na Manuálne na obrazovke Načítanie dát) je nadradené nastaveniam jednotlivých účtov. ktoré máte nastavené na iPhone.t. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a vyberte. kalendáre“ > „Načítanie dát“ a klepnutím zapnite funkciu „Push“. použite položku „Načítanie dát“. týždeň alebo mesiac. Microsoft Exchange. Zapnutie funkcie „push“: Vyberte „Mail. Nastavenie intervalu pre sťahovanie a kontrolu dát: Zvoľte „Mail. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. Yahoo! alebo akýkoľvek iný „push“ účet. Ak chcete. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete. klepnutím vyberte požadovaný účet a klepnite na „Vymazať účet“ v dolnej časti obrazovky.  Úprava nastavenia SSL a hesla. 222 Kapitola 25 Nastavenia . nenastavujte tento interval na príliš krátky. prípadne používate účty. akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym oneskorením). Meno a Heslo pod nadpisom Server prichádzajúcej pošty alebo Server odchádzajúcej pošty. kontakty. po ktorom budú správy odstránené z aplikácie Mail v iPhone. klepnite na Rozšírené. Nastavenie funkcie Push na Vyp. alebo predĺžiť výdrž batérie. budú z vášho iPhone vymazané. Čas. ako často chcete sťahovať dáta pre všetky účty. aby vám batéria vydržala čo najdlhšie. Pre určenie intervalu.

kontakty. kontakty. 50. 75. Môžete si vybrať zobrazovanie až piatich riadkov správy. Nastavenie. 100 alebo 200 správ. titul a telefónne číslo. Takto môžete rýchlo získať prehľad o obsahu správ vo vašej schránke. kontakty. či vám bude iPhone posielať kópiu každej odoslanej správy: Vyberte „Mail. napríklad váš obľúbený citát alebo vaše meno. kontakty. aby sa na koniec každej odoslanej správy pridával váš podpis. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite funkciu Skrytú kópiu sebe. Poznámka: Nastavenia účtu Microsoft Exchange zmeníte v nastaveniach „Mail. Nastavenie minimálnej veľkosti písma v správach: Vyberte „Mail.Zvukové upozornenia na nové alebo odoslané emaily nastavíte v paneli Zvuky. „Stredné“. kontakty. „Veľké“. Pridanie podpisu do vašich správ: Vyberte „Mail. z ktorého z vašich účtov budú odosielané emailové správy vytvorené v inej aplikácii na iPhone. v zozname správ sa vedľa každej správy zobrazí symbol alebo . Nastavenie predvoleného emailového účtu: Vyberte „Mail. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. kalendáre“ > „Náhľad“ a potom vyberte nastavenie. Nastavenie počtu riadkov správy zobrazovaných v zozname náhľadov: Vyberte “Mail. napríklad pri odosielaní fotografií z aplikácie Fotky alebo po klepnutí na emailovú adresu firmy zobrazenej v aplikácii Mapy. kontakty. kalendáre“ > „Predvolený účet“. kontakty. iPhone je možné nastaviť tak. Toto nastavenie určuje. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite zapnite Zoradiť do vlákien. kalendáre“ a výberom účtu Exchange. Nastavenie potvrdzovania vymazávania správ v iPhone: Vyberte „Mail. Nastavenie zobrazovania položiek Pre a Cc v zozname správ v iPhone: Vyberte „Mail. kalendáre“ > „Zobraziť“ a potom vyberte nastavenie. Kapitola 25 Nastavenia 223 . kontakty. Nastavenie automatického načítavania obrázkov na iPhone: Vyberte „Mail. ktoré má iPhone zobrazovať: Zvoľte „Mail. či bola správa poslaná priamo vám. kalendáre“ > „Veľkosť písma“ a potom vyberte „Malé“. kontakty. Klepnutím na „Synchronizovať“ vyberte vek správ (počet dní). kontakty. alebo ste dostali kópiu. kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Zobraziť Pre/Cc“. kalendáre“ a v nastaveniach aplikácie Mail vypnite alebo zapnite Potvrdiť vymazanie. Ďalšie správy v aplikácii Mail získate rolovaním na koniec zoznamu prijatých správ a klepnutím na “Načítať viac správ“. Ak je možnosť Zobraziť Pre/Cc zapnutá. kontakty. kalendáre“ a vypnite alebo zapnite Načítať obrázky. potom si vyberte niektorý z účtov. Nastavenie počtu správ. Vyberte najnovších 25. ktoré sa majú synchronizovať so serverom. kalendáre“ > „Podpis“ a zadajte podpis. Nastavenie zoraďovania správ do vlákien: Vyberte „Mail. Pre odoslanie správy z iného účtu klepnite v správe na pole Od a vyberte si iný účet. Podľa tohto symbolu viete určiť.

kalendáre“. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. meno. Ak máte v účtoch MobileMe. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vybraného časového pásma. kontakty. Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Vyberte „Mail. priezvisko. Toto nastavenie sa zobrazí. kalendáre“. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Nastavenie zobrazovania kontaktov: Vyberte „Mail. kalendáre“ a klepnite na „Importovať zo SIM karty“. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá. kontakty. Vyberte časové pásmo pre kalendáre klepnutím na Časové pásmo a výberom hlavného mesta.Kontakty Nastavenie poradia kontaktov: Vyberte „Mail. meno. kalendáre“ > „Synchronizovať“ a potom nastavte vybraný časový interval. kalendáre“ a pod položkou Kalendár klepnite na „Pripomínať pozvánky“. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne. Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom. kontakty. kalendáre“ > „Podpora čas. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 217. Â Triedenie podľa priezviska aktivujete klepnutím na Priezvisko. Ak cestujete iPhone nemusí zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. v Kalendári klepnite na Predvolený kalendár a vyberte predvolený kalendár pre nové udalosti. Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti vo všetkých oblastiach. Microsoft Exchange alebo CardDAV povolené kontakty. kontakty. ak je s iPhone synchronizovaný viac než jeden kalendár. pásiem“ a zapnite túto funkciu. ku ktorému budú priradené kontakty zo SIM karty. v menu „Kontakty“ klepnite na „Zoradiť podľa“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Triedenie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. Nastavenie predvoleného kalendára: Vyberte „Mail. kontakty. kalendáre“. budete si musieť vybrať účet. kontakty. Kalendáre Nastavenie zvukového upozornenia pri prijatí pozvánky: Vyberte „Mail. v menu „Kontakty“ klepnite na „Poradie zobrazenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností: Â Zobrazovanie podľa krstného mena aktivujete klepnutím na Meno. Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá. 224 Kapitola 25 Nastavenia . priezvisko. kontakty. Nastavenie časového intervalu pre zobrazovanie minulých kalendárových udalostí v iPhone: Vyberte „Mail. Nastavenie podpory časových pásiem v aplikácii Kalendár: Vyberte „Mail.

vrátane informácií o aktivácii/deaktivácii na CDMA modeli. Zobrazenie vlastného čísla pri volaní Zobrazenie alebo skrytie vlastného čísla . O cenách a dostupnosti sa informujte u svojho operátora. Čakanie hovorov Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Čakanie hovorov (GSM modely): Vyberte Telefón > Čakanie hovorov a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Presmerovanie hovorov Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (GSM modely): 1 Vyberte Telefón > Presmerovanie a zapnite túto funkciu. nájdete v „Zobraziť moje číslo“ na strane 77. Viac informácií o presmerovaní hovorov. nájdete v „Presmerovanie hovorov“ na strane 76. vaše telefónne číslo bude zdieľané s volanými osobami. Niektoré nastavenia sú dostupné len na GSM modeloch. Viac informácií o skrytí vlastného čísla. Kapitola 25 Nastavenia 225 . vrátane presmerovania na CDMA modeli. ku ktorému sa má nová poznámka priradiť: Vyberte „Mail. zmenu hesla a iných nastavení. Nastavenie účtu. vrátane informácií o skrytí čísla na CDMA modeli. Viac informácií o čakaní hovorov. vypnutie alebo zapnutie funkcie čakania hovorov. zobrazí sa nastavenie Predvolený účet. FaceTime Aktivácia alebo deaktivácia funkcie FaceTime (iPhone 4): Zapnite alebo vypnite funkciu FaceTime. 2 Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte telefónne číslo. Telefón Panel nastavení Telefón môžete použiť na presmerovanie prichádzajúcich hovorov.Zobraziť moje číslo (GSM modely): Vyberte Telefón > Zobraziť moje číslo a vypnite alebo zapnite túto funkciu. v Poznámkach klepnite na Predvolený účet a vyberte niektorý z účtov. Služba môže byť spoplatnená. na ktoré sa majú hovory presmerovať. kalendáre“. Ak je funkcia FaceTime zapnutá.Poznámky Ak na synchronizáciu poznámok nastavíte viac než jeden účet. kontakty. nájdete v „Čakanie hovorov“ na strane 76.

226 Kapitola 25 Nastavenia . že je SIM karta zamknutá.Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY) V niektorých krajinách alebo regiónoch sú ďalekopisné stroje (TTY) často využívané nepočujúcimi a sluchovo postihnutými osobami na písomnú komunikáciu. Zamknutie SIM karty Môžete zamknúť vašu SIM kartu (GSM modely) tak. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich kontaktoch a obľúbených položkách bez toho. Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód. Potom pripojte váš iPhone do ďalekopisného stroja pomocou TTY adaptéra pre iPhone. alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple. Telefonovanie zo zahraničia Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísiel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na Telefón a zapnite funkciu Medzinárodný asistent. keď iPhone vypnete a znovu zapnete. aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Toto heslo nemusíte zadávať pri volaní odkazovej schránky z vášho iPhone. alebo kontaktujte vášho operátora. Pripojenie iPhone k ďalekopisnému stroju: Vyberte Telefón a zapnite TTY. Toto heslo potrebujete len v prípade. Zmena hesla do odkazovej schránky: Vyberte Telefón > Heslo do odkazovej schránky. Niektoré mobilné siete nebudú akceptovať tiesňové hovory z iPhone v prípade. že ju nebude možné použiť bez PIN kódu. ktorý je dostupný v mnohých krajinách.com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). že získavate svoje odkazy volaním do odkazovej schránky z iného telefónu. Zmena hesla odkazovej schránky Heslo pre odkazovú schránku vám pomáha ochrániť vaše odkazy pred prístupom iných ľudí. Viac informácií nájdete v časti „Používanie iPhone v zahraničí“ na strane 79. budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať Personal Unlocking Key (PUK). Informácie o ďalších funkciách dostupnosti iPhone nájdete v časti kapitola 29.apple. Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu. Navštívte www. iPhone môžete použiť s ďalekopisným strojom v prípade. PIN kód budete musieť zadať vždy. „Prístupnosť. Niektorí operátori vyžadujú pre používanie iPhone PIN kód.“ na strane 251. že máte k dispozícii kábel iPhone TTY Adapter. Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte.

mien a hesiel. Všeobecné Výber internetového vyhľadávača: Vyberte Safari > Vyhľadávať pomocou a vyberte si vyhľadávač. 4 Znova zadajte nový PIN kód pre potvrdenie a klepnite na Hotovo. Zapnutie funkcie AutoFill: Vyberte Safari > AutoFill a máte na výber z nasledujúcich možností: Â Ak chcete použiť kontaktné údaje. zapnite Mená a Heslá. alebo zobraziť počet zostávajúcich neprevolaných minút. Prístup k službám vášho mobilného operátora V závislosti od operátora je možné v iPhone pristupovať k niektorým ďalším službám. Zmena PIN kódu SIM karty: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty. Môžete si napríklad skontrolovať stav vašej faktúry. Rolovaním sa posuňte nadol a klepnite na tlačidlo pre služby vášho operátora. Kapitola 25 Nastavenia 227 . informácia vám môže prísť vo forme textovej správy. Safari Panel nastavení Safari vám umožňuje zvoliť si internetový vyhľadávač. 2 Zadajte PIN kód pre potvrdenie volieb. že bude automaticky vypĺňať webové formuláre použitím kontaktných údajov. ktorý chcete použiť. 2 Zapnite PIN kód karty a klepnite na Zmeniť PIN. zavolať službu directory assistance. Použite PIN kód priradený vašim operátorom alebo prednastavený PIN kód. Safari môžete nastaviť tak. ktorý chcete používať. Prístup k službám mobilného operátora: Vyberte Telefón. potom klepnite na Moje info a vyberte kontakt. alebo použitím obidvoch spôsobov. ktoré ste už zadali. zapnite Použiť moje info. Ak si napríklad vyžiadate stav vašej faktúry. Informácie o poplatkoch za tieto služby získate u svojho mobilného operátora. 3 Zadajte aktuálny PIN kód a potom váš nový PIN. nastaviť zabezpečenie a vypnúť alebo zapnúť funkciu hľadanie chýb pre vývojárov.Vypnutie alebo zapnutie požadovania PIN kódu pre SIM kartu: 1 Vyberte Telefón > PIN kód karty a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Â Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel. Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári.

 Všetky cookies zo Safari vymažete klepnutím na Vymazať cookies.Ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré webové aplikácie používajú na ukladanie informácií o aplikáciách do iPhone databázy. Ak chcete.  Zablokovanie alebo povolenie vyskakovacích (pop-up) okien nastavíte prepínačom Blokovať pop-upy. môžete upraviť zabezpečenie Safari tak. animácie a webové aplikácie. Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky. Z navštívených stránok alebo Vždy.  Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill. ktoré sa objavujú pri zatvorení stránky alebo pri jej otvorení pomocou priameho zadania jej adresy. Potom klepnite na vedľa databázy a nakoniec na „Vymazať“. ak iPhone nie je nastavený tak. Funkcia nebude blokovať okná. aby vás pri ďalšej návšteve rozpoznala. Zmena bezpečnostných nastavení: Vyberte Safari a zmeňte niektoré z nasledujúcich nastavení:  Upozornenie na potenciálne nebezpečné (falošné) stránky nastavíte prepínačom Falošná stránka.  Ak chcete vymazať databázu. kde vyberte z možností Nikdy. aby prijímal cookies. Zabezpečenie Safari je štandardne nastavené tak. Upozornenie pred falošnými stránkami vás chráni pred potenciálne nebezpečnými internetovými stránkami.  Akceptovanie cookies (koláčikov) prehliadačom Safari nastavíte pomocou možnosti Prijímať cookies. klepnite na Databázy a potom na Upraviť. ako napríklad filmy. Webové stránky sa tak môžu prispôsobovať vašim požiadavkám. Cookie je súbor pre skladovanie informácií. Niektoré stránky nebudú správne fungovať. Pri otváraní podozrivej webovej stránky ju Safari zablokuje a zobrazí upozornenie. 228 Kapitola 25 Nastavenia . ktoré otvoríte klepnutím na odkaz.  Povolenie alebo blokovanie JavaScriptu zapnete alebo vypnete pomocou možnosti JavaScript. klepnite na Vymazať všetky. že zobrazuje všetky webové prvky.  Históriu navštívených webových stránok vymažete klepnutím na Vymazať históriu. Zablokovaním vyskakovacích (pop-up) okien zamedzíte otváraniu len tých vyskakovacích okien. aby ste chránili iPhone pred možnými bezpečnostnými rizikami na internete. Stránky používajúce JavaScript môžu napríklad zobrazovať aktuálny dátum a čas alebo otvárať odkazy vo vyskakovacích (pop-up) oknách. ktoré stránka potrebuje zanechať v iPhone. JavaScript umožňuje dynamicky riadiť prvky na webovej stránke.

Kapitola 25 Nastavenia 229 . podcastov a audiokníh. ako napríklad obrázky alebo zvuky. nebude možné prijímať prílohy MMS správ. Vývojár Nástroj Chybová konzola vám môže pomôcť pri riešení chýb na webových stránkach.3): V Nastaveniach vyberte Správy. Ak sú MMS správy vypnuté. Nastavenie zobrazovania náhľadu správy na ploche: Vyberte Správy a klepnutím na Zobraziť náhľad zapnite alebo vypnite túto funkciu. použite nastavenia správ. interpunkcie a zalomení — a zobrazí sa ak zadáte viac ako dva riadky textu. zobrazí sa pri výskyte chyby na webovej stránke. Nastavenie počtu prehraní upozornenia na správu (iOS 4. potom klepnite na Prehrať pripomienku a nastavte počet opakovaní prehrania pripomienky. Vypnutie a zapnutie skupinového odosielania správ: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite Skupinové správy. Ak stránka. nezobrazuje žiaden obsah. ktorú ste otvorili. Zobrazenie počtu znakov v prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Počet znakov. Správy Ak chcete upraviť nastavenia SMS a MMS správ. (Skupinové odosielanie správ nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach) Zobrazenie poľa predmet prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte Správy a zapnite Zobraziť predmet. Poznámka: Ak služba MMS nie je podporovaná vaším operátorom. Vyrovnávacia pamäť prehliadača (cache) uchováva obsah webových stránok kvôli urýchleniu ich otvárania. iPod Nastavenia iPodu slúžia na zmenu nastavení prehrávania hudby a videa v aplikácii iPod. možnosť odosielania MMS správ a nastavenie Zobraziť predmet nebudú zobrazené. Počet znakov zahŕňa všetky znaky — vrátane medzier. môžete tento problém vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte prehliadača (cache). Vypnutie alebo zapnutie Chybovej konzoly: Vyberte Safari > Vývojár a vypnite alebo zapnite funkciu Chybová konzola. Vypnutie a zapnutie MMS: Vyberte Správy a vypnite alebo zapnite MMS správy. Hudba Nastavenia v paneli Hudba sa týkajú skladieb. Ak je konzola zapnutá. Vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache) vymažete klepnutím na Vymazať cache.

Používanie ekvalizéra na úpravu zvuku iPhone: Vyberte iPod > Ekvalizér a vyberte ekvalizér. v ktorom ste prehrávanie prerušili. 230 Kapitola 25 Nastavenia .Vyrovnanie hlasitosti) na vašom iPhone: Vyberte iPod a zapnite funkciu Vyrovnanie hlasitosti. alebo od miesta. môžete zatrasením iPhone zapnúť náhodné prehrávanie skladieb (Zamiešať) a okamžite zmeniť práve prehrávanú skladbu. či sa majú nedopozerané videá prehrávať od bodu. zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie skrytých titulkov (pre nepočujúcich) a nastaviť parametre prehrávania videí z iPhone na vašom TV prijímači. Nastavenie obmedzenia hlasitosti pre hudbu a videá: Vyberte iPod > Obmedzenie hlasitosti a potiahnutím posuvníka nastavte maximálnu úroveň hlasitosti.apple. Zobrazenie textov skladieb a informácií o podcaste: Vyberte iPod a zapnite funkciu Info (texty/podcasty).com/sk_SK/ manuals/iphone. vrátane požičaných filmov a TV seriálov. Klepnutím na Zamknúť obmedzenie hlasitosti zabránite zmene tohto nastavenia použitím kódu. v ktorom ste prehrávanie ukončili. alebo Upraviť > Nastavenia na PC. Prehrávanie skladieb na rovnakej úrovni hlasitosti v iTunes: V menu aplikácie iTunes vyberte iTunes > Nastavenia na Macu. UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support. Zapnutie alebo vypnutie skrytých titulkov: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Skryté titulky. Používanie nastavení hlasitosti z iTunes (Sound Check . Nastavenie obmedzenia hlasitosti obmedzí len hlasitosť hudby (vrátane podcastov a audiokníh) a videí (vrátane požičaných filmov a TV seriálov) a to len v prípade. Video Nastavenia Videa platia pre všetky video súbory. Potom klepnite na prehrávanie a vyberte Vyrovnanie hlasitosti. že sú do konektora slúchadiel na iPhone pripojené slúchadlá alebo reproduktory. Nastavenie obnovenia prehrávania videí: Vyberte iPod > Prehrávať a nastavte. V tejto časti môžete nastaviť. či sa rozpozerané videá majú prehrávať od začiatku. Ak je táto funkcia zapnutá. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky.Zapnutie alebo vypnutie funkcie Zatrasením zamiešať: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Zatrasením zamiešať.

Fotky Prezentácia Pomocou nastavení Prezentácie môžete upraviť spôsob. ktoré nastavenie použiť. iPhone zobrazí pri pripojení k TV prijímaču pomocou kábla pre komponentné video (Component AV) NTSC 480p/PAL 576p a po pripojení pomocou kábla pre kompozitné video (Composite AV) NTSC 480i/PAL 576i. kde ste ho kúpili. Kapitola 25 Nastavenia 231 .TV výstup Pomocou týchto nastavení zmeníte spôsob prehrávania videa z iPhone na vašom TV prijímači. NTSC a PAL sú štandardy TV vysielania. HDR Nastavenie HDR na iPhone 4 vám umožňuje zvoliť. Ak je toto nastavenie vypnuté. Výber spôsobu ukladania fotografií (ukladanie oboch verzií fotografie . akým budú vaše fotografie zobrazované v prezentácii. používať jednu z noriem NTSC alebo PAL. Nastavenie zobrazovania fotografií v náhodnom poradí: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite Zamiešať. bude sa ukladať iba HDR verzia fotografie. Nastavenie televízneho signálu na NTSC alebo PAL: Vyberte iPod > TV signál a nastavte normu NTSC alebo PAL. Váš televízor môže v závislosti od krajiny. Viac informácií o používaní iPhone na prehrávanie v TV prijímači nájdete v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 112. Nastavenie dĺžky zobrazovania jednej fotky: Zvoľte Fotky > Zobraziť fotku na a vyberte si ľubovoľný časový interval.HDR aj normálnej) (iPhone 4): V nastaveniach vyberte Fotky a zapnite alebo vypnite možnosť Zachovať normálnu. Nastavenie opakovania prezentácie: Vyberte Fotky a vypnite alebo zapnite funkciu Opakovať. či chcete okrem HDR verzie fotografie ukladať aj verziu fotografie s normálnou expozíciou (ak je zapnutá funkcia HDR). Zapnutie alebo vypnutie širokouhlého obrazu: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite Širokouhlý. pozrite sa do dokumentácie priloženej k vášmu TV prijímaču. Nastavenie efektu prechodu medzi fotografiami: Zvoľte Fotky > Prechod a vyberte si efekt prechodu. Viac v časti „Fotografovanie a natáčanie videí“ na strane 139. Ak neviete.

„Nike + iPod. Potom vyberte účet. Ak chcete zmeniť heslo účtu. klepnite na Prihlásiť sa a potom na Vytvoriť nové Apple ID. Poznámky Na zmenu písma používaného v poznámkach a na nastavenie predvoleného účtu pre poznámky vytvorené na iPhone použite nastavenia poznámok. Nike + iPod Použite nastavenia Nike + iPod na aktiváciu a úpravu aplikácie Nike + iPod. Zobrazenie informácií o vašom účte a ich úprava: Vyberte Store. Štandardne sa v nastaveniach Store zobrazí Apple účet. môžete použiť nastavenia Store na odlhásenie sa z jedného účtu a prihlásenie sa na druhý. Nastavenie predvoleného účtu pre nové poznámky: Vyberte Poznámky a klepnite na Predvolený účet. Vytvorenie nového Apple ID: Vyberte Store. 232 Kapitola 25 Nastavenia . Ak máte viac ako jeden Apple účet. vytvorenie nového Apple účtu a upravenie existujúceho účtu. Prihlásenie sa na Apple účet: Vyberte Store. Položky upravíte klepnutím na ne.Ak uložíte obidve verzie. potom klepnite na Použiť existujúce Apple ID a nakoniec zadajte vaše Apple ID a heslo. klepnite na vaše Apple ID a potom klepnite na Zobraziť Apple ID. Zmena písma: V Nastaveniach vyberte Poznámky a potom vyberte požadované písmo. klepnite na Prihlásiť sa. Riaďte sa pokynmi na obrazovke. klepnite na pole Apple ID.“ na strane 240. Viac v časti kapitola 27. Ak nechcete. zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotografie symbol (ak sú ovládacie prvky zobrazené). klepnite na Odhlásiť sa a potom klepnite na Prihlásiť sa. aby boli poznámky vytvorené na iPhone synchronizované s účtom. na ktorý ste sa prihlásili pri synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Store Použite nastavenia Store na prihlásenie sa na Apple účet. Prihlásenie použitím iného Apple ID: Vyberte Store. vyberte Na mojom iPhone.

prípadne ich synchronizujte s aplikáciami na vašom počítači (Viac v časti „Panely nastavení iPhone v iTunes“ na strane 58)  Nastavte si na vašom iPhone účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi (Viac v časti „Nastavenie účtov na MobileMe“ na strane 28 alebo „Nastavenie účtov Microsoft Exchange“ na strane 29)  Nainštalujte si profil.com/iphone/business)  Nastavte si na iPhone LDAP alebo CardDAV účet  Pridajte kontakt priamo na iPhone  Importovanie kontaktov zo SIM karty (GSM modely): Počet kontaktov. 233 . ktoré môžete pridať.Kontakty 26 O aplikácii Kontakty Aplikácia Kontakty zjednodušuje telefonovanie a písanie emailov či textových správ vašim priateľom a ostatným kontaktom. alebo ich môžete synchronizovať z aplikácií na vašom počítači. Aplikáciu Kontakty môžete spustiť z plochy alebo z aplikácie Telefón. je obmedzený len kapacitou pamäte iPhone. bez potreby pripájať iPhone k vášmu počítaču. Pridávanie kontaktov Kontakty môžete do vášho iPhone pridať nasledovnými spôsobmi:  V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!. Kontakty môžete pridávať priamo na vašom iPhone. ktorý nastaví Exchange účet s povolenými kontaktmi (pozrite www. môžete kontakty synchronizovať bezdrôtovo. Ak máte účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kalendármi alebo podporovaný CardDAV účet.apple.

kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“. potom klepnite na „Adresáre“ v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Po nastavení LDAP účtu môžete prezerať a prehľadávať kontakty na LDAP serveri vašej firmy alebo organizácie. Vyhľadávanie kontaktov: V Kontaktoch klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo. Špecifické nastavenia účtu a ďalšie požiadavky (ako napríklad VPN) si overte u správcu systému. 234 Kapitola 26 Kontakty . takže pre ich prezeranie musíte byť pripojený na internet. Po nastavení CardDAV účtu budú kontakty z vášho účtu bezdrôtovo synchronizované s iPhone. kontakty. Importovanie kontaktov zo SIM karty iného telefónu (len na GSM modeloch): V Nastaveniach klepnite na „Mail.Nastavenie LDAP alebo CardDAV účtu: 1 V Nastaveniach vyberte „Mail. 3 Zadajte informácie o účte a klepnite na „Ďalej“ pre jeho overenie. Ak máte CardDAV účet. (Pre rýchly presun na hornú časť zoznamu klepnite na stavový riadok. Ak máte na iPhone nastavený LDAP účet. priezviská a názvy firiem. LDAP kontakty nie sú sťahované do vášho iPhone. Ak máte na iPhone nastavený účet Microsoft Exchange. priezviská a názvy firiem.) Vyhľadávanie kontaktov v GAL: Klepnite na „Skupiny“. 4 Klepnite na Uložiť. budete si musieť vybrať účet. Dôležité: iPhone neuchováva kontakty na SIM karte. môžete tiež vyhľadávať kontakty v zozname Global Address List (GAL) vašej organizácie (ak je k dispozícii). Môžete tiež vyhľadávať kontakty na CardDAV serveri vašej firmy alebo organizácie za predpokladu. že je táto funkcia podporovaná. môžete vyhľadávať kontakty na LDAP serveri vašej organizácie. 2 Klepnite na „Iný“ a potom na „Pridať LDAP účet“. Kontakty z GAL nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. kontakty. môžete vyhľadávať kontakty synchronizované s iPhone. kalendáre“ a potom klepnite na „Importovať zo SIM karty“. Informácie o kontaktoch zo SIM budú naimportované do vášho iPhone. Ak máte kontakty povolené v MobileMe a aj v Microsoft Exchange. Vyhľadávať môžete krstné mená. Vyhľadávanie kontaktov V Kontaktoch na iPhone môžete vyhľadávať mená. ku ktorému budú kontakty zo SIM karty priradené. Počas zadávania kontaktu do vyhľadávacieho poľa sa budú automaticky zobrazovať kontakty vyhovujúce zadanému slovu. Server sa v Kontaktoch zobrazí ako nová skupina. alebo vyhľadávateľné kontakty na podporovanom CardDAV serveri.

Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 46. Kontakty z LDAP servera nemôžete upravovať a ukladať na váš iPhone. kým klepnete na tlačidlo Vytočiť. Â Pridanie poľa. ktoré sa nezobrazuje: Klepnite na Kapitola 26 Kontakty 235 .Vyhľadávanie na LDAP serveri: Klepnite na „Skupiny“. Â Pridanie adresy: Klepnite na Pridať novú adresu. Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt. Klepnite na „Vymazať kontakt“ v spodnej časti obrazovky. Telefónne systémy môžu vyžadovať jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle. Vyhľadávateľné CardDAV kontakty zo servera nemôžete upravovať. Vymazanie kontaktu V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Spravovanie kontaktov na iPhone Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na „Kontakty“ a potom na . Pauza sa pri ukladaní čísla zobrazí ako čiarka. potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo. Pridanie kontaktu pomocou numerickej klávesnice Vloženie krátkej pauzy (dve sekundy) do čísla Vloženie dlhej pauzy do telefónneho čísla Pridanie čísla nedávno prijatého hovoru medzi Klepnite na „Posledné“ a na vedľa čísla. Vyhľadávanie v kontaktoch je zahrnuté aj vo vyhľadávaní dostupnom z hlavnej plochy. Â Pridanie informácie: Vyplňte prázdne pole. Klepnite na a potom klepnite na Pauza. potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte hľadané slovo. Vyhľadávanie na CardDAV serveri: Klepnite na „Skupiny“. Klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ a zadajte informácie o volajúcom. napríklad pri vytáčaní čísla s klapkou. kontakty Potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“. Klepnite na klávesnicu. zadajte číslo a klepnite na . môžete však upravovať synchronizované CardDAV kontakty na vašom iPhone. Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká. Pridať pole. Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera zobrazí vo forme dvojbodky. Klepnite na a potom klepnite na „Čakať“. alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt.

Popisy polí môžete zmeniť klepnutím na ne a zadaním iného popisu. vyberte možnosť Predvolené. 5 Klepnite na „Použiť“ (nová fotka) alebo „Vybrať“ (existujúca fotka). Prepojenie kontaktu: V režime úprav klepnite na kontakt. 4 Upravte polohu a veľkosť fotografie. Ak chcete použiť predvolené zvonenie určené v nastavení Zvukov. 2 Klepnite na „Upraviť“ a klepnite na „Pridať fotku“. Priradenie fotografie ku kontaktu: 1 Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt. Zmena zvonenia pre daný kontakt: Klepníte na pole zvonenia a vyberte požadované zvonenie. Viac v časti „Jednotné kontakty“ na strane 238. Prípadne klepnite na „Vybrať fotku“ a vyberte fotografiu. 3 Klepnite na Odfotiť a spravte fotografiu. alebo klepnite na existujúcu fotografiu. môžete prepojiť kontakty a vytvoriť tak jeden jednotný kontakt.  Vymazanie položky: Klepnite na a potom klepnite na Vymazať. Ak synchronizujete kontakty z počítača a aj bezdrôtovo. Ak chcete vytvoriť vlastný popis. Prepojiť kontakt a vyberte Používanie informácií o kontaktoch Informácie z „Info“ obrazovky kontaktu môžete využiť na:  Zavolanie kontaktu  Vytvorenie emailovej správy v aplikácii Mail adresovanej kontaktu  Otvorenie domovskej stránky kontaktu v aplikácii Safari  Vyhľadanie adresy kontaktu v aplikácii Mapy a určenie trasy  Odoslanie textovej správy kontaktu  Zdieľanie kontaktných údajov s ostatnými  Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené  Spustenie FaceTime video hovoru 236 Kapitola 26 Kontakty . prejdite na koniec zoznamu a klepnite na položku Pridať popis.

(Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach. že toto číslo sa nachádza v zozname obľúbených. Zobrazenie vlastného telefónneho čísla: Klepnite na „Kontakty“ a prejdite do hornej časti zoznamu. na tlačidle FaceTime sa zobrazí symbol . Ak ste s týmto kontaktom niekedy uskutočnili FaceTime hovor.) Kapitola 26 Kontakty 237 .Použitie obrazovky s informáciami o kontakte: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Zavolať Poslať email Navštíviť webovú stránku Zobraziť mapu a stanoviť trasu k cieľu Spustiť FaceTime videohovor Pridať telefónne číslo medzi obľúbené Poslať textovú správu Hviezdička vedľa telefónneho čísla znamená. Klepnite na položku.

Aby sa predišlo zobrazovaniu prebytočných kontaktov v zozname všetkých kontaktov na vašom iPhone. Rozpojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt (s výnimkou kontaktov. Zobrazenie kontaktných údajov zo zdrojového účtu: Klepnite na jeden zo zdrojových účtov. a nakoniec na 238 Kapitola 26 Kontakty . Jednotné kontakty sa zobrazia len v zozname všetkých kontaktov. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis „Jednotné info“. že jedna osoba bude mať viacero záznamov vo viacerých účtoch. ktoré sa líšia stredným menom). Zdrojové účty jednotného kontaktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky ako Prepojené vizitky. potom klepnite na „Rozpojiť“.Jednotné kontakty Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať.

potom klepnite na a vyberte kontakt. ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky. Ak pridáte informácie do jednotného kontaktu. klepnite na prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na „Použiť toto meno pre jednotnú vizitku“. v ktorom tieto informácie existujú. zmeny budú prekopírované do každého zdrojového účtu. Kapitola 26 Kontakty 239 . ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko. Informácie o jednotnom kontakte sa pri prezeraní zo špecifického účtu taktiež zobrazia v spodnej časti „Info“ obrazovky každého kontaktu (na rozdiel od zoznamu všetkých kontaktov). Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte. Ak chcete vybrať meno. Pokiaľ neupravíte jednotný kontakt. jednotlivé kontakty v zdrojových účtoch zostanú nezmenené a samostatné.Prepojenie kontaktu: Klepnite na „Upraviť“. Prepojené kontakty nie sú zlúčené. Ak prepojíte kontakty. budú tieto pridané do kontaktu v každom zdrojovom účte. mená individuálnych kontaktov nebudú zmenené. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno meno. čo vám umožňuje prezerať si „Info“ obrazovku a prepojený kontakt z ľubovoľného zo zdrojových účtov.

Informácie o tréningu môžete odoslať na nikeplus. Ak je aplikácia Nike + iPod zapnutá. prebehnutú vzdialenosť. kde môžete sledovať vaše pokroky.com. Viac informácií týkajúcich sa nastavenia a používania Nike + iPod nájdete v dokumentácii dodanej spolu s Nike + iPod. jej ikona sa zobrazí na ploche. Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť. stanoviť si ciele a prijímať výzvy. čas a spálené kalórie počas prechádzky alebo behu. Zapínanie a vypínanie Nike + iPod: V Nastaveniach zapnite alebo vypnite Nike + iPod.Nike + iPod 27 Aktivácia Nike + iPod Po zapnutí v nastaveniach sa ikona aplikácie Nike + iPod zobrazí na ploche. 240 .

4 Po pripojení senzora klepnite na Hotovo. 2 V závislosti od typu tréningu bude zrejme potrebné nastaviť čas.Pripojenie senzora Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu vášho senzora. Tréning s Nike + iPod Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete využívať funkciu Nike + iPod pri tréningu. Pripojenie senzora k iPhone: 1 Vložte senzor Nike + iPod do vašej topánky. pozrite si časť „Nastavenia Nike + iPod“ na strane 243. 4 Po dokončení tréningu klepnite na Skončiť tréning. 3 Vyberte si playlist alebo iný hudobný (audio) výber a začnite s tréningom. Kapitola 27 Nike + iPod 241 . čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhone. Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor. použite na jeho pripojenie nastavenia Nike + iPod. Trénovanie s Nike + iPod: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na Tréningy a vyberte si typ tréningu. Ak chcete zapnúť hovorenú odozvu alebo nastaviť ďalšie možnosti. ako vám kážu pokyny. 3 Klepnite na Pripojiť nový a potom spravte niekoľko krokov tak. Ak chcete použiť iný senzor. Na pripojenie senzora k iPhone môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod. vzdialenosť alebo kalórie. 2 V Nastaveniach iPhone vyberte Nike + iPod > Senzor.

com bezdrôtovo: 1 V Nike + iPod na iPhone klepnite na História. Kliknutím na Odoslať odošlete aktuálny tréning na stránku nikeplus. 2 Klepnite na „Odoslať do Nike+“.com“. zadajte vzdialenosť a potom klepnite na Hotovo. Ak kliknete na Neodosielať. aby boli budúce tréningy pri synchronizácii iPhone s iTunes automaticky odosielané na stránku.Odosielanie tréningov na stránku Nikeplus. Kalibrácia Nike + iPod Nike + iPod skalibrujete pomocou práve dokončeného tréningu. 2 Klepnite na Kalibrovať. Uistite sa. alebo sa zaregistrujte (ak zatiaľ nie ste prihlásený). Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: V Nastaveniach vyberte Nike + iPod a klepnite na Obnoviť kalibráciu. Ak zatiaľ nemáte účet na nikeplus. aby odoslala informácie neskôr.com. 4 Kliknite na Uložiť vaše behy a prihláste sa. či chcete pri synchronizácii iPhone automaticky zasielať vaše tréningové dáta na stránku Nike+.com pri synchronizácii iPhone s iTunes. že je váš iPhone pripojený na internet. Kalibrovať môžete len tréningy s dĺžkou aspoň 400 metrov (štvrť míle). Odoslanie tréningových dát z iPhone na nikeplus. 2 V iTunes kliknite na Nike + iPod v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Automaticky odosielať tréningové dáta na nikeplus.com zobraziť vaše tréningy. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Kalibrácia iPhone: 1 Prebehnite alebo prejdite známu vzdialenosť a klepnite na Skončiť tréning. Uistite sa. alebo kliknite na Navštíviť v zobrazenom okne.com Pri prvom pripojení iPhone k iTunes po tréningu sa vás iTunes opýta. 3 Zadajte vašu emailovú adresu a heslo účtu nikeplus. Ak chcete na stránke nikeplus.com a nastavíte iTunes tak. môžete nastaviť aplikáciu iTunes tak.com a klepnite na „Prihlásiť sa na Nike +“. 242 Kapitola 27 Nike + iPod . vytvorte si ho klepnutím na „Pripojiť sa k Nike+“. že váš počítač je pripojený na internet. Nastavenie iTunes na automatické odosielanie tréningov na nikeplus.com.“ 3 Kliknite na „Navštíviť nikeplus. prihláste sa na účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na bezdrôtové ovládanie Nike + iPod môžete použiť Nike+ kompatibilný diaľkový ovládač (predávané samostatne). Nastavenie jednotiek dĺžky: Vyberte Vzdialenosť a potom klepnite na V míľach alebo V kilometroch. Nastavenie Nike + iPod senzora: Vyberte Senzor a riaďte sa pokynmi na obrazovke.Nastavenia Nike + iPod V Nastaveniach vyberte Nike + iPod pre aktiváciu a úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod. Pred prvým použitím musíte diaľkový ovládač nastaviť na iPhone. Nastavenie hmotnosti: Vyberte Hmotnosť a zadajte vašu hmotnosť. Výber PowerSong (skladby prehrávanej počas tréningu): Klepnite na PowerSong a vyberte skladbu z hudobnej knižnice. Nastavenie orientácie obrazovky: Vyberte Zamknúť obrazovku a potom nastavte požadovanú orientáciu. alebo vypnite hovorenú odozvu. Obnovenie predvolenej kalibrácie Nike + iPod: Klepnite na Obnoviť kalibráciu. Vypínanie a zapínanie hovorenej odozvy: Klepnite na Hovorená odozva a vyberte mužský či ženský hlas. Kapitola 27 Nike + iPod 243 . Nastavenie diaľkového ovládača Nike + iPod: Vyberte Ovládač a riaďte sa pokynmi na obrazovke.

Kniha sa po stiahnutí zobrazí vo vašej knižnici. kde ste skončili. Aplikácia iBooks si zapamätá miesto. Dostupnosť titulov sa môže meniť. 244 . Pridajte ePub knihy a PDF dokumenty do knižnice pomocou iTunes. Dostupné na iBookstore. vrátane klasiky a bestselerov. Potom začnite čítať klepnutím na knihu alebo PDF dokument. Stiahnite si z App Store bezplatnú aplikáciu iBooks a potom si vo vstavanom obchode iBookstore sťahujte akékoľvek knihy. Poznámka: Aplikácia iBooks a obchod iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo oblastiach. takže sa naň môžete jednoducho vrátiť. Množstvo rôznych nastavení displeja umožňuje pohodlné čítanie kníh.iBooks 28 O aplikácii iBooks iBooks je skvelá aplikácia určená na čítanie a nakupovanie kníh.

Do vašej knižnice iTunes môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty. Keď je iPhone pripojený k počítaču. Ak nájdete knihu. Viac v časti „Store“ na strane 232. Používanie iBookstore iBookstore otvoríte klepnutím na „Store“ (Obchod) v aplikácii iBooks. alebo ak chcete nakupovať z iného účtu Apple. vyberte „Nastavenia“ > „Store“.Ak si chcete stiahnuť aplikáciu iBooks a používať službu iBookstore. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať vaše heslo. Synchronizácia kníh a PDF dokumentov Na synchronizáciu vašich kníh a PDF dokumentov medzi iPhone a vaším počítačom použite iTunes. môžete si ju zakúpiť a stiahnuť. Potom v iTunes vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor. Ak sa PDF nezobrazí v paneli Knihy. Ak si chcete znovu stiahnuť už zakúpenú knihu. potrebujete pripojenie na internet a účet Apple. Získanie ďalších informácií: V iBookstore si môžete prečítať súhrnné informácie o knihe. klepnite na cenu a potom na „Kúpiť“. Niektoré knihy je možné sťahovať bezplatne. Pripojte váš iPhone k počítaču. Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov s iPhone: Stiahnite na vašom počítači knihu alebo PDF dokument. Kapitola 28 iBooks 245 . Klepnite na „Redownload“ (Znovu stiahnuť). musíte v iTunes zmeniť jeho typ. Ak zatiaľ nemáte účet Apple. Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach. Synchronizovať môžete knihy stiahnuté alebo zakúpené v iBookstore. klepnite v iBookstore na „Purchases“ (Zakúpené) a nájdite knihu v zozname. v paneli Knihy v iTunes vyberte knihu alebo PDF dokument a potom synchronizujte iPhone. označte ho a vyberte „Súbor“ > „Informácie“. Nájdite PDF dokument vo vašej knižnici iTunes. Prihláste sa na účet Apple a klepnite na „OK“. V okne s informáciami o súbore vo vyskakovacom menu „Druh média“ vyberte „Kniha“ a potom kliknite na Potvrdiť. ktorá sa vám zapáči. Knihy vo formáte ePub alebo PDF ponúka množstvo webových stránok. čítať alebo písať recenzie a stiahnuť si pred zakúpením ukážku z knihy. Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet Apple. Môžete si tu prezerať populárne alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy. panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky určené na synchronizáciu. Zakúpenie knihy: Nájdite požadovanú knihu.

potom klepnite na Farby a vyberte farbu. odstraňovanie alebo upravovanie ozačenia textu: Označte ľubovoľné slovo tak. prípadne švihnite prstom smerom doprava alebo doľava. 246 Kapitola 28 iBooks . Môžete pridať viacero záložiek. zobrazte si ostatné zbierky klepnutím na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Potiahnite ovládací prvok navigácie medzi stránkami v spodnej časti obrazovky na požadovanú stránku a potom ho pustite. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v knihe. Prejdite do knižnice a klepnite na knihu. Ak chcete odstrániť zvýraznenie. že vymažete knihu z iPhone. Takto máte vytvorenú zálohu pre prípad. Pri zatvorení knihy nie je potrebné vkladať záložku. ktorú si chcete prečítať. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia. Záložku odstránite klepnutím na ňu. Čítanie kníh Čítanie kníh je jednoduché. Otáčanie strán: Klepnite prstom na ľavý alebo pravý okraj strany. Ak chcete zmeniť smer. klepnite na zvýraznený text a potom klepnite na Odstrániť zvýraznenie. že na ňom podržíte prst. aplikácia iBooks si totiž zapamätá miesto. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. klepnite na zvýraznený text. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . vyberte „Nastavenia“ > „iBooks“. Ak nevidíte knihu.Zakúpené knihy budú automaticky synchronizované s vašou knižnicou iTunes pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Zvýrazniť. o ktorú máte záujem. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku vložíte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Pridávanie. ktorým sa strana otáča pri klepnutí na ľavý okraj.

Čítanie PDF dokumentov Aplikáciu iBooks môžete použiť na čítanie PDF dokumentov. klepnite na vybraný text a potom klepnite na Odstrániť poznámku. Vyberte zbierku a potom klepnite na PDF dokument. potom klepnite na Farby a vyberte farbu. ktorý si chcete prečítať. Ak chcete odstrániť poznámku. Zadajte text a klepnite na Hotovo. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku“ na strane 34. použite zámok orientácie displeja na výšku.Pridávanie. Tento zabraňuje otáčaniu obrazovky keď otočíte váš iPhone. Otáčanie strán: Prejdite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava. Ak pri čítaní knihy ležíte. Zobrazenie obsahu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na . zvýrazneného textu a poznámok: Ak chcete zobraziť pridané záložky. Pre zobrazenie poznámky klepnite na jej indikátor. Pri zatvorení knihy do nej nemusíte vkladať záložku. klepnite na indikátor na okraji strany v blízkosti zvýrazneného textu. Zobrazenie všetkých záložiek. zvýraznené časti textu a poznámky. Zväčšenie stránky: Stranu zväčšite pomocou dvoch prstov a potom rolovaním zobrazte požadovanú časť. Ak chcete zmeniť farbu poznámky. Kapitola 28 iBooks 247 . odstraňovanie alebo upravovanie poznámok: Označte ľubovoľné slovo tak. Pomocou krajných bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Poznámka. Ovládanie navigácie medzi dvoma stranami sa nachádza v spodnej časti obrazovky a umožňuje prechod na požadovanú stranu dvoma spôsobmi. Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto v dokumente. Pridanie alebo odstránenie záložky: Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. klepnite na ňu. alebo klepnúť na miniatúru strany. Klepnutím na „Pokračovať“ sa vrátite na aktuálnu stranu. Zväčšenie obrázka: Dvakrát klepnite na obrázok. kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti. klepnite na a potom na Záložky. Choďte do knižnice a klepnite na Zbierky. môžete prejsť na konkrétnu stranu aj klepnutím na jej ikonu. Ak chcete odstrániť záložku. iBooks si automaticky zapamätá miesto. že na ňom podržíte prst. Prechod na špecifickú stranu: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Pridať môžete viacero záložiek. Ak autor nevytvoril obsah. Ak chcete zobraziť poznámku. Môžete potiahnuť číslo strany. klepnite na zvýraznený text.

Upravenie veľkosti a typu písma: Klepnite na a v zobrazenom zozname klepnite na alebo pre zmenšenie alebo zväčšenie písma. ktorú chcete prehľadať. akým iBooks zarovnáva text v odstavcoch môžete upraviť v Nastavenia > iBooks. 248 Kapitola 28 iBooks . Ak chcete zmeniť písmo. Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky. Požadované slová alebo frázy môžete vyhľadávať aj v obsahu kníh. Výsledky sa zobrazia v aplikácii Safari. zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete na danú stranu knihy. zmení sa zároveň aj formátovanie textu. Upravenie farby papiera a písma: Klepnite na a potom zapnite možnosť Sépia. Vyhľadanie významu slova Význam slova môžete vyhľadať v slovníku. klepnite na Písma a v zozname vyberte požadovaný typ. Vyhľadávanie v knihe: Otvorte knihu a klepnutím do stredu strany zobrazte ovládanie. ktoré sa nachádza v názve knihy. Klepnite na lupu. podržte na ňom prst a potom klepnite na „Vyhľadať“. Táto slúži na úpravu farby papiera a písma. Ak je to potrebné. Upravenie jasu: Klepnite na a potom upravte jas. Zadajte slovo. Vyhľadávanie kníh: Prejdite do knižnice. Spôsob. Vyhľadanie slova: V knihe označte slovo a v zobrazenom menu klepnite na „Slovník“. klepnite na „Vyhľadať na Google“ alebo „Vyhľadať vo Wikipedii“. Ak chcete rýchlo vyhľadať slovo v knihe. Toto nastavenie sa vzťahuje všetky knihy. Vyhľadávanie môžete tiež odoslať na Wikipédiu alebo Google a nájsť tak ďalšie súvisiace informácie. Ak chcete vyhľadávať vo Wikipedii alebo pomocou Google. V knižnici sa zobrazia knihy vyhovujúce kritériám vyhľadávania. Vyhľadávanie kníh a PDF súborov Knihu v knižnici môžete rýchlo nájsť podľa názvu alebo autora. Ak upravíte typ a veľkosť písma. Slovníky nemusia byť dostupné pre všetky jazyky. prejdite na zbierku. Potom klepnite na lupu. alebo meno autora a klepnite na Hľadať.Zmena vzhľadu knihy Ak chcete upraviť vzhľad kníh. zadajte hľadanú frázu a potom klepnite na Hľadať.

Ak chcete pridať novú zbierku. klepnite na Upraviť. Tlačenie PDF: Otvorte PDF. Vymazanie položky z knižnice: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 44. ktorá vám nahlas prečíta knihu. Ak ste pred vymazaním synchronizovali vaše zariadenie s počítačom. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na vymazanie a potom klepnite na Vymazať. Usporiadanie Knižnice Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov. Usporiadanie knižnice: Choďte do knižnice. Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani vymazávať. Vyberte tlačiareň. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo spôsobov radenia. Preusporiadanie položiek v knižnici: Podržte prst na knihe alebo PDF dokumente a potiahnite ho na nové miesto v knižnici. klepnite na a vyberte Tlačiť. premenovanie a vymazanie zbierky: Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na meno aktuálnej zbierky. Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni. môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore. potom na a nakoniec na Vymazať. klepnite na a vyberte Odoslať dokument. Ak chcete upraviť meno zbierky. Tlačiť a odosielať emailom sa dajú len PDF dokumenty. Po zadaní adresy a dopísaní správy klepnite na Odoslať. Po dokončení úprav klepnite na „Hotovo“. Niektoré knihy nemusia byť kompatibilné s funkciou VoiceOver. Viac v časti „VoiceOver“ na strane 252.Predčítanie knihy Ak ste zrakovo postihnutý. Položky je taktiež možné usporiadať do zbierok. Ak chcete vymazať zbierku. Ak ste skončili s vymazávaním. Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. Ak vymažete zakúpenú knihu. Pre ePub knihy tieto možnosti nie sú dostupné. klepnite na „Hotovo“. Vytvorenie. rozsah tlačených strán a počet kópií a klepnite na Tlačiť. Kapitola 28 iBooks 249 . Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF. môžete využiť funkciu VoiceOver. klepnutím na stavový riadok prejdite do hornej časti obrazovky a klepnite na . klepnite na jej meno. bude kniha uložená aj vo vašej knižnici iTunes. v časti „Purchases“ (Zakúpené). klepnite na Nová.

V prípade PDF dokumentov sú synchronizované len záložky a informácie o aktuálnej strane. Zapínanie a vypínanie synchronizácie záložiek: Vyberte „Nastavenia“ >„iBooks“ a zapnite alebo vypnite Synchronizáciu záložiek. Pri prvom pridaní sa kniha alebo PDF dokument automaticky presunie do zbierky Knihy a PDF dokumenty. Navyše dochádza aj k synchronizácii jednotlivých kníh pri ich otvorení alebo zatvorení. Klepnutím označte knihy alebo PDF dokumenty určené na presunutie a potom klepnite na Presunúť. 250 Kapitola 28 iBooks . Synchronizácia nastavení vyžaduje pripojenie na internet. Položky sa nemôžu naraz nachádzať vo viacerých zbierkach. Zobrazenie zbierky: Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v zozname vyberte zbierku. iBook synchronizuje informácie všetkých kníh pri otvorení a ukončení aplikácie. napríklad škola alebo práca. poznámky a informácie o aktuálnej strane vo vašom účte Apple.Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Choďte do vašej knižnice a klepnite na „Upraviť“. Synchronizácia záložiek a poznámok Aplikácia iBooks ukladá vaše záložky. prípadne zbierku určenú na váš voľný čas. takže sú vždy aktuálne a môžete tak pohodlne čítať knihu na viacerých zariadeniach. Odtiaľ ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Môžete si vytvoriť rôzne druhy zbierok.

v časti Prístupnosť. môžete funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v aplikácii iTunes. Tieto funkcie prístupnosti zahŕňajú:  VoiceOver  Zväčšovanie  Veľký text  Biela na čiernej  Mono zvuk  Funkcia Rozprávať auto text  Podpora braillových displejov S výnimkou funkcie VoiceOver budú všetky ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať so všetkými aplikáciami na iPhone. Keď je váš iPhone pripojený k počítaču. Funkcia VoiceOver funguje so všetkými aplikáciami predinštalovanými na iPhone a s mnohými aplikáciami tretích strán. Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPhone.apple. vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. sluchu a inými postihnutiami jednoduchšie ovládanie zariadenia. 251 . Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www. Vypnutie a zapnutie funkcií prístupnosti v iTunes: 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.com/accessibility. ktoré uľahčujú osobám s postihnutím zraku. 2 V zozname zariadení vyberte iPhone.Prístupnosť 29 Funkcie univerzálneho prístupu Okrem mnohých funkcií uľahčujúcich používanie iPhone obsahuje tento aj funkcie prístupnosti. 3 V paneli „Zhrnutie“ kliknite na „Konfigurovať univerzálny prístup“ v časti „Možnosti“.

VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení „Medzinárodné“. akú funkciu plní prvok.napríklad „Otvorte dvojitým klepnutím“. Akonáhle je funkcia VoiceOver zapnutá. aby ste ho videli. Skryté titulky môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPodu. VoiceOver ho prečíta. Ak označíte text. Nastavenie funkcie VoiceOver Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá. 252 Kapitola 29 Prístupnosť . musíte na ovládanie iPhone používať gestá VoiceOver. takže môžete používať iPhone bez toho. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu. ktorý označíte. Čierny obdĺžnik je označovaný ako kurzor VoiceOver. nie však pre všetky. VoiceOver popíše. Viac v časti „Veľký text“ na strane 267. Ak prejdete na inú obrazovku. ktorí obrazovku vidia) a VoiceOver vysloví názov položky a popíše ju. alebo poskytne inštrukcie . uzamknutí obrazovky. Funkcia VoiceOver popisuje každý prvok na obrazovke. ktoré chcete používať a kliknite na „Potvrdiť“. Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone. dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime. VoiceOver Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke. ktorými ovládate iPhone. VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). Ak vyberiete ovládací prvok (napríklad tlačidlo alebo prepínač) a je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy.4 Vyberte tie funkcie prístupnosti. Pri výbere prvku na obrazovke je tento označený čiernym obdĺžnikom (čo pomáha orientovať sa tým užívateľom. Poznámka: Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky. VoiceOver vás tiež informuje o zmene orientácie displeja a odomknutí resp. Viac v časti „Videá“ na strane 109.

Ak je zapnutá funkcia Hlasové nápovedy. alebo ani jednu z nich. VoiceOver bude počas písania vyslovovať jednotlivé znaky a po dokončení písania slova (po vložení medzery alebo interpunkčného znamienka za slovo) vysloví celé slovo. Znaky a slová alebo Nič (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). Výber typu odozvy na písanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Odozba písania“. Pre softvérové klávesnice a pre bezdrôtovú klávesnicu Apple môžete vybrať jednu z možností: Znaky. Slová. slová. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší tón pri vymazávaní písmena. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. Funkcia Meniť výšky Kapitola 29 Prístupnosť 253 . obe tieto možnosti. Viac v časti „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 268. VoiceOver môže vysloviť akciu pre danú položku. Ak je funkcia Použiť fonetiku zapnutá. Vypnutie alebo zapnutie funkcie Hlasové nápovedy: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „Hlasové nápovedy“. VoiceOver môže vyslovovať znaky. Vyslovované znaky tak bude jednoduchšie rozpoznať. Pridanie rýchlosti rozprávania na rotor: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na „Zahrnúť v rotore“. Túto funkciu použite pri zadávaní alebo čítaní po jednotlivých znakoch. VoiceOver povie „f“ a vzápätí vysloví „foxtrot“. alebo poskytnúť nápovedu .napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Môžete tiež vybrať nastavenie typu odozvy na písanie. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Meniť výšky“. Funkcia Hlasové nápovedy je v predvolených nastaveniach zapnutá. Ak napríklad napíšete znak „f“. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov.Vypnutie a zapnutie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „VoiceOver“. Použiť fonetiku V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a potom klepnite na „Použiť fonetiku“. Nastavenie rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a upravte Rýchlosť rozprávania. VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší tón pri vyslovovaní poslednej položky. funkcia VoiceOver najprv vysloví znak a potom povie slovo začínajúce sa daným znakom. Ak sa rozhodnete pre vyslovovanie znakov aj slov.

Tieto gestá spolu s niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov. 254 Kapitola 29 Prístupnosť . Nastavenie možností rotora pre prehliadanie webu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Webový rotor“. Gestá funkcie VoiceOver Ak je funkcia VoiceOver zapnutá. že používa jazyk nastavený pre iPhone. Séria tónov vás upozorní na to. Štandardné gestá môžete používať až do okamihu. Klepnutím označte alebo zrušte možnosti. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. Výber jazykov dostupných v Jazykovom rotore: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Jazykový rotor“ a klepnutím vyberte jazyk alebo jazyky. Niektoré jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname. že môžete používať štandardné gestá. Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. vyberte jazyk zo zoznamu a klepnite na „OK“. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá. s ktorou sa vám pracuje najlepšie. ak sú označené. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú spoľahlivejšie. Množstvo užívateľov považuje za mimoriadne efektívnu funkciu „Rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. ktoré sa majú zobraziť na Jazykovom rotore. Môžete však použiť aj iný jazyk. Nastavenie jazyka iPhone: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“. Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú. ak sa uvoľníte a necháte počas dotyku obrazovky dostatočne veľké medzery medzi prstami. Ak zmeníte jazyk pre váš iPhone. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a zvoľte formát. môžete používať aj štandardné gestá. Ak chcete zmeniť polohu položky v zozname. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk funkcie VoiceOver. Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. Jazykový rotor je dostupný vždy. štandardné dotykové gestá sa zmenia. Pre použitie štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. kedy zdvihnete prst z displeja. keď máte zvolený viac ako jeden jazyk. klepnite na vedľa jazyka a potiahnite ho nahor alebo nadol.Funkcia VoiceOver je prednastavená tak. Rovnako môžete použiť aj palce. klepnite na vedľa položky a potiahnite ju nahor alebo nadol.

 Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Ísť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako napríklad plocha.  Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora.  Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko počnúc hornou časťou obrazovky. Prehľad dôležitých gest VoiceOver: Navigácia a čítanie  Klepnutie: Vysloviť názov položky.  Švihnutie nadol štyrmi prstami: Označiť posledný prvok na obrazovke. ktoré používate nefungujú.  Švihnutie nahor štyrmi prstami: Označiť prvý prvok na obrazovke.  Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po stranách. uistite sa. skúste zrýchliť vaše pohyby. prstami. Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené. Kapitola 29 Prístupnosť 255 . Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver.  Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať predošlú alebo ďalšiu položku. Platí to najmä pre gestá využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov.  „Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte „z“ ). Precvičovanie gest: V Nastaveniach vyberte Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiceOver. že je funkcia VoiceOver zapnutá. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp.  Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na stránke. vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver.  Klepnutie troma prstami: Informovať o stave rolovania (ktorá strana alebo riadok je zobrazený). Ak ste skončili s precvičovaním.  Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na stránke.  Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko smerom nadol od aktuálnej polohy kurzora. Viac v časti „Ovládanie pomocou rotora“ na strane 256. alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku. ak chcete zrušiť pripomienku. Akcie alebo Safari).  Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie názvu alebo popisu aktuálnej položky. klepnite na „Hotovo“.Ak gestá.

 Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač. Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke iPhone. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji. odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý. Ovládanie pomocou rotora Rotor je virtuálny ovládací prvok. môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách pri švihnutí nahor alebo nadol.Aktivácia  Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku.  Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku. aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné.  Klepnutie troma prstami dvakrát: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver. YouTube.  Klepnutie troma prstami trikrát: Vypnúť alebo zapnúť clonu obrazovky. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách iPod.  Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto.  Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom („rozdelené klepnutie“): Aktivovať položku. 256 Kapitola 29 Prístupnosť . ak chcete otočiť rotor a zvoliť tak rôzne možnosti. Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone. Aktuálne nastavenie sa zobrazí na obrazovke a bude nahlas prečítané. alebo prechod z jedného prvku (ako sú napr. ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol. Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón.  Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom pre jej aktiváciu. Odfotiť (Fotoaparát). Funkcia rotora pritom závisí od toho. Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch). ak je zapnutá funkcia VoiceOver. Spustiť alebo zastaviť stopky. Ak napríklad čítate text v prijatej emailovej správe. čo práve robíte. Diktafón alebo Fotky.

Čítanie textu Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Prezeranie webovej stránky Označiť a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch  Hlavičkách  Odkazoch  Navštívených odkazov  Nenavštívených odkazoch  Vnorených odkazoch  Ovládanie formulárov  Tabuliek  Riadkoch (pri prechádzaní tabuliek)  Zoznamov  Orientačných bodov  Obrázkov  Statického textu Zväčšovanie a zmenšovanie Zadávanie textu Presunúť kurzor a vypočuť si text po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Vybrať úpravu funkcie Vybrať jazyk Kapitola 29 Prístupnosť 257 .Nasledujúce zoznamy obsahujú dostupné možnosti rotora v závislosti od kontextu.

VoiceOver pri dotyku identifikuje každý prvok. 258 Kapitola 29 Prístupnosť . ktoré sa zobrazia pre prezeranie webu a upraviť ich poradie. ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať . ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke. Použite gestá využívajúce štyri prsty na označenie prvého alebo posledného prvku na obrazovke. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252.Používanie ovládacích prvkov (ako napríklad nastavovanie času v aplikácii Hodiny) Označiť a vypočuť si hodnoty po:  Znakoch  Slovách  Riadkoch Upraviť hodnotu ovládacieho prvku Rozprávanie (dostupné len s bezdrôtovou klávesnicou Apple) Úprava rozprávania funkcie VoiceOver:  Hlasitosť  Rýchlosť  Odozva písania  Funkcia Meniť výšky  Použiť fonetiku Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple “ na strane 263. Môžete vybrať možnosti rotora.švihnutím jedným prstom doľava alebo doprava.  Označenie prvého prvku na obrazovke: Švihnutie nahor štyrmi prstami. Švihnutím smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok. Používanie funkcie VoiceOver Výber položky na obrazovke: Prejdite prstom po displeji.  Označenie posledného prvku na obrazovke: Švihnutie nadol štyrmi prstami. „Klepnutie“ na označenú položku. „Klepnutie dvakrát“ na vybranú položku. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol.

Čítanie názvu a popisu prvku po slovách alebo po znakoch: Označte požadovaný prvok a švihnite jedným prstom nahor alebo nadol. Používanie registrov Preusporiadanie zoznamu Odomknutie iPhone: Označte prepínač „Odomknúť“ a klepnite dvakrát na obrazovku. Ak posúvate stránky zoznamu. Označte položku v pravej časti zoznamu. Švihnite smerom nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu vyššie. Ovládanie posuvníkov: Pohybom jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a pohybom nadol jeho hodnotu znižujete. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol. v závislosti od smeru. klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke. aby VoiceOver vyslovil slovo začínajúce vysloveným znakom. Poradie v niektorých zoznamoch. ak chcete. V registri sa pohybujete švihnutím prsta smerom nahor alebo nadol. Otočte rotor. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. bude plynulé rolovanie ukončené. VoiceOver informuje o hodnote nastavenia počas nastavovania. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule rolovať v zozname. Švihnutím nahor prečítate nasledujúci znak a švihnutím nadol predchádzajúci. Dá sa označiť len priamym dotykom. Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj plynule rolovať. Rolovanie v zozname alebo na obrazovke Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. ktorým ju presúvate. až kým nezaznie zvuk. Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. Kapitola 29 Prístupnosť 259 . Ak chcete. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol. V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register. Akonáhle zdvihnete prst z displeja. funkcia VoiceOver vás bude informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú riadky 5 až 10“). použite fonetiku. VoiceOver prečíta meno položky nad alebo pod presúvanou položkou. Ak sa ozve séria tónov. ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a Webový alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. aby VoiceOver vyslovoval po slovách.

Ak máte pripojenú externú klávesnicu. Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu obrazovky a klepnite dvakrát. môžete na zadávanie textu použiť klávesnicu na displeji alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone.Úprava plochy: Na ploche označte ikonu. Klepnite raz dvoma prstami. Tieto informácie môžu zahŕňať čas. Klepnite trikrát tromi prstami. Potom potiahnite ikonu. Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Ak je clona obrazovky zapnutá. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo Domov . Rozprávanie bude po označení ďalšej položky automaticky pokračovať. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver. v pravom dolnom rohu a klepnite dvakrát. silu signálu Wi-Fi a ďalšie informácie. potiahnite ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. Zastavenie rozprávania informácií o položke Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Čítanie celej obrazovky od vrchu Čítanie od aktuálnej položky až na spodok obrazovky Informácie o stave iPhone si môžete vypočuť tak. môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením klávesu Control. Stíšenie funkcie VoiceOver Klepnite dvakrát troma prstami. prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. Ak nadviažete telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá. Klepnite dvakrát na ikonu a podržte na nej prst. ktoré je možné upravovať. Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. Môžete presúvať ďalšie ikony. stav batérie. ktorú chcete presunúť. že je displej vypnutý. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy. Ak chcete. na obrazovke sa namiesto možností hovoru zobrazí numerická klávesnica. v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza. že sa dotknete hornej časti obrazovky. VoiceOver vás počas presúvania ikony bude informovať. Švihnite smerom nahor dvoma prstami. znovu klepnite dvoma prstami. Znovu klepnite dvakrát troma prstami a zapnete rozprávanie. aby rozprávanie pokračovalo. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na možnosti pri volaní s automatickými systémami. Švihnite smerom nadol dvoma prstami. klepnite na obrazovku dvakrát. Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Zadávanie a úprava textu Ak vstúpite do textového poľa. je obsah obrazovky aktívny aj napriek tomu. 260 Kapitola 29 Prístupnosť .

ako je Shift. VoiceOver je prednastavený tak. ktoré zadávajú text. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku vložíte znak. VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie iPhone určené na úpravu textu na vystrihovanie. podržte ho na požadovanom klávese a klepnutím na obrazovku iným prstom zadajte znak. slovách alebo po riadkoch použite rotor. 2 Použitie klávesnice na zadávanie textu: Â Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho. Ak sa klávesnica nezobrazí automaticky. VoiceOver vám oznámi. Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu v texte. Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi. použite štandardné písanie. Ak spravíte pri písaní preklep. VoiceOver vám to oznámi. čo zdvihnete prst z obrazovky. Zadávanie textu: 1 Pre zobrazenie klávesnice označte textové pole. Výber štandardného alebo dotykového písania: So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici použite rotor pre výber Režimu písania a potom švihnite prstami smerom nahor alebo nadol. Delete alebo Enter. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu. ak chcete presunúť kurzor na opačný koniec textu. VoiceOver vás bude informovať o polohe kurzora. VoiceOver vysloví znak každého klávesu. Pre použitie ostatných klávesov. cez ktorý sa kurzor posunul. že kurzor presúva po znakoch. Klepnite dvakrát ešte raz. alebo či musíte „klepnúť dvakrát pre úpravu“.Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a „dotykové“ písanie. môže však vyžadovať viac tréningu ako štandardné písanie. ktorého sa dotknete. či je textové pole v stave „upravuje sa“. Â Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak. kopírovanie a vkladanie textu do textových polí. Kapitola 29 Prístupnosť 261 . VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho zadaní. VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak. budete ju zrejme musieť vyvolať klepnutím dvakrát. Ak pole už obsahuje text. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky po tom. Prípadne potiahnite prst po klávesnici. kurzor bude umiestnený na začiatok alebo na koniec tohto textu. Presúvanie kurzora: Pre výber presúvania kurzora po znakoch. Dotykové písanie je rýchlejšie. znak však zadá až po zdvihnutí prsta.

ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát. jedenkrát pre každý znak. klepnite dvakrát a podržte prst. Označenie textu: Nastavte rotor na Upraviť. Vloženie znaku s diakritikou: V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky. Pri presúvaní kurzora po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok. bude označené slovo. ktoré za ním nasleduje. VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predchádzajúceho slova. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 252. Tento postup musíte zachovať aj v prípade. Zmena jazyka. Ak vyberiete „Označiť“. Ak chcete vymazať naraz viacero znakov. švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. prepnite späť na režim znaky pomocou rotora. bude označený celý text. až kým sa neprehrá zvuk. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak. pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. že je rotor nastavený na úpravy. Ak máte označený text. Vymazanie znaku: Označte kláves a klepnite dvakrát. Ak vyberiete „Označiť všetko“. švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu. 262 Kapitola 29 Prístupnosť . pred medzeru alebo interpunkčné znamienko. Späť: Zatraste s iPhone. Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát. Poznámka: Jazykový rotor sa vám zobrazí len v prípade. cez ktorý ho presuniete. podržte prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na obrazovku. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach. Ak máte zapnutú funkciu Meniť výšky. kopírovanie alebo vkladanie: Uistite sa. že máte v nastavení Jazykového rotora VoiceOver zvolený viac ako jeden jazyk. Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov. ktorý chcete vymazať. alebo použite rozdelené klepnutie. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na koniec preskočeného slova. kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). VoiceOver vysloví znak počas jeho vymazávania. Vystrihovanie. ktoré za ním nasleduje.Pri presúvaní kurzora po slovách vyslovuje VoiceOver každé slovo. že používate dotykové písanie. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku. Potiahnite prst smerom doprava alebo doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát. cez ktoré ho presuniete. v ktorom zadávate text: Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo nadol. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za slovom alebo na konci vety. švihnite prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť. ktorý upozorňuje na zobrazenie alternatívnych znakov. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného riadku odstavca.

Klávesové príkazy VoiceOver vám umožňujú pohybovať sa po obrazovke. Kláesové príkazy VoiceOver VO = Control-Option Čítať všetko počnúc aktuálnou polohou kurzora Čítať od vrchu Presunúť sa na stavový riadok Stlačiť tlačidlo Domov Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Klepnúť na položku Klepnúť dvakrát dvomi prstami Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rotora Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku rečového rotora Upraviť položku rečového rotora Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky Zapnúť Pomocníka VoiceOver Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku. Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43. čítať obsah obrazovky. Prostredníctvom pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku klávesovým kombináciám. nastaviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. vyberať položky. Tieto sú v tabuľko označené ako „VO“. Všetky klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option. alebo vypnúť Pomocníka VoiceOver VO–A VO–B VO–M VO–H VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo VO–medzerník VO–„-“ VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol VO–Command-šípka vľavo alebo VO–Commandšípka vpravo VO–Command-šípka nahor alebo VO– Command-šípka nadol VO–S VO–Shift-S VO–K Escape (ESC) Kapitola 29 Prístupnosť 263 .Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple Funkciu VoiceOver môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple spárovanou s iPhone.

alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka.Rýchla navigácia Zapnutím Rýchlej navigácie môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok. umiestňovať značky a získavať informácie o lokalitách. nadol. Výber značky: Klepnite na značku. doľava alebo doprava. Vyhľadávanie na webe: 1 Označte vyhľadávacie pole a zadajte hľadané slovo. 264 Kapitola 29 Prístupnosť . 3 Švihnutím nahor alebo nadol prechádzate zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. Option–šípka nadol. Používanie aplikácie Mapy Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu. Option–šípka vľavo alebo Option–šípka vpravo Šípka nahor-šípka vľavo alebo šípka nahor-šípka vpravo Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych čísiel v aplikácii Telefón. Švihnutím doprava alebo doľava vyberte značku a klepnutím dvakrát zobrazíte obrazovku s informáciami. prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte predošlú alebo ďalšiu položku. 4 Klepnutím na obrazovku dvakrát vyhľadáte na webe aktuálne zvolenú frázu. Tieto budú nahlas prečítané. Získanie informácií o lokalite: Ak máte zvolenú značku. klepnutím dvakrát zobrazíte informácie. Zapnutie alebo vypnutie Rýchlej navigácie Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku Vybrať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku určenú nastavením rotora Vybrať prvú alebo poslednú položku „Klepnúť“ na položku Rolovať nahor. 2 Pomocou rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. Používanie aplikácie Safari Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz. Zmeniť rotor Šípka vľavo-šípka vpravo Šípka vpravo alebo šípka vľavo Šípka nahor alebo šípka nadol Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol Šípka nahor-šípka nadol Option–šípka nahor. Rýchla navigácia je štandardne vypnutá. Zväčšovanie a zmenšovanie: Použite rotor pre výber režimu zväčšovania a potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu.

V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete nastaviť iný jazyk funkcie VoiceOver a braillovho displeja. 2 Zapnite Bluetooth na vašom iPhone. budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre Ovládanie hlasom a pre braillov displej.Upravovanie videí a hlasových nahrávok Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých hlasových nahrávok. Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver Nastavenie braillovho displeja Na čítanie výstupu VoiceOver v Braillovom písme môžete použiť Bluetooth braillov displej. Nastavenie braillovho displeja: 1 Zapnite braillov displej. Štandardne je to jazyk nastavený na iPhone v menu Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk.apple. označte „Orezať nahrávku“ a klepnite dvakrát. 3 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a vyberte braillov displej. označte „Orezať“ a klepnite dvakrát.com/ accessibility. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. ktorý bude orezaný z videa. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. Zoznam podporovaných braillových displejov nájdete na adrese www. Orezanie videa: Počas prezerania videa klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov. ktorú chcete orezať a klepnite dvakrát. VoiceOver vás bude informovať o čase. Ak chcete video orezať. Ak zmeníte jazyk pre iPhone. iPhone spolupracuje s mnohými najpoužívanejšími braillovými displejmi. Kapitola 29 Prístupnosť 265 . Vypínanie a zapínanie skratkopisu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ a klepnite na prepínač „Skratkopis“. V nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Nastavenie jazyka VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. Označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Výber jazyka Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. ktorý bude orezaný z videa. VoiceOver vás bude informovať o čase. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a klepnite na prepínač Bluetooth. Orezanie hlasovej nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky. Ak chcete orezať nahrávku. Na ovládanie vášho iPhone so zapnutou funkciou VoiceOver môžete dokonca použiť aj braillov displej so vstupnými klávesmi a ďalšími možnosťami ovládania.

že sa obrazovka zväčší o 200 percent. ale potiahnete ich po obrazovke. Ak manuálne zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta). Funkcia Zväčšovanie je prednastavená tak. Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti. Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát. Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz. Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty. Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami.Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou braillovho displeja Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak. 266 Kapitola 29 Prístupnosť . ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo smerovača stavovej bunky. Zmena zväčšenia: Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor (zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). Zväčšovanie Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na obrazovke. že budú zobrazovať stav systému alebo ďalšie informácie:  História oznamov obsahuje neprečítanú správu  Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná  Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené  Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)  iPhone je orientovaný na šírku  Obrazovka je vypnutá  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo  Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Slepecké písmo“ > „Stavová bunka“ a klepnite na „Vľavo“ alebo „Vpravo“. Akonáhle začnete ťahať. Zapnutie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Zväčšovanie“ a klepnite na prepínač „Zväčšovanie“. môžete používať len jeden prst. iPhone automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí troma prstami dvakrát.

Po otvorení novej obrazovky sa zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky. Biela na čiernej Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji iPhone. Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou klávesnicou Apple (viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 43). takže vidíte väčšiu časť obrazovky. 24 bodov. Kontakty. 40 bodov. 48 bodov alebo 56 bodov. Môžete si vybrať text veľkosti 20 bodov. pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurozorom tak. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá. Do strán sa môžete pohybovať aj tak. Nastavenie veľkosti textu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“. čo uľahčuje čítanie informácií na obrazovke. 32 bodov. obrazovka vyzerá ako fotografický negatív. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky. že sa tento neustále nachádza v jej strede. Mail.Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke troma prstami. že podržíte prst na príslušnom okraji obrazovky. tým je rolovanie rýchlejšie. klepnite na „Veľký text“ a potom vyberte požadovanú veľkosť textu. Obrátenie farieb obrazovky: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a potom klepnite na prepínač „Biela na čiernej“. Akonáhle začnete ťahať. Správy a Poznámky. Kapitola 29 Prístupnosť 267 . Veľký text Funkcia Veľký text vám umožňuje zväčšiť text v pripomienkach a aplikáciách Kalendár. môžete používať už len jeden prst.

Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo Zväčšovanie. Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ a priraďte mu vybranú funkciu. Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej. 268 Kapitola 29 Prístupnosť .Mono zvuk Mono zvuk kombinuje zvuk z ľavého a pravého kanála do jedného signálu. akým môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie prístupnosti. To umožňuje užívateľom s postihnutím sluchu na jednom uchu počúvať zvukový výstup druhým uchom. Trojité stlačenie tlačidla Domov Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob. Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Mono zvuk“. Poznámka: Nie všetok video obsah je kódovaný pre skryté titulky. Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať auto text: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Rozprávať auto text“. Viac v časti „Video“ na strane 230. ktorý je potom prehrávaný na oboch stranách. Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie Množstvo funkcií iPhone uľahčuje používanie iPhone všetkým užívateľom vrátane užívateľov s postihnutím zraku alebo sluchu. prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich funkcií:  Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver  Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej  Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté. Skryté titulky Skryté titulky pre videá môžete zapnúť v Nastaveniach prehrávača iPod. Funkcia Rozprávať auto text Funkcia Rozprávať auto text číta počas písania na klávesnici iPhone navrhované slová a opravy.

Minimálna veľkosť písma emailov Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov. Kapitola 29 Prístupnosť 269 . Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 185. Instant Messaging (IM) Chat V aplikácii App Store môžete získať množstvo aplikácií podporujúcich Internet Messaging (IM). Viac v časti „Mail“ na strane 222. Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica iPhone. BeejiveIM. Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. ako napríklad AIM. Viac v časti „Kontrola odkazovej schránky“ na strane 73. ktorá vám nie je zrozumiteľná. nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na „Veľké“. Klávesnica orientovaná na šírku Niektoré aplikácie vám umožňujú otočiť počas písania iPhone na šírku a použiť tak väčšiu klávesnicu:  Mail  Safari  Správy  Poznámky  Kontakty Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“ vám umožňujú ovládať prehrávanie správ. „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. Priraditeľné zvonenia Pre zvukovú identifikáciu jednotlivých kontaktov im môžete priradiť osobitné zvonenia. Viac v časti „Telefonické hovory“ na strane 64. Veľká klávesnica telefónu Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek.Ovládanie hlasom Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPode pomocou hlasových príkazov. ICQ a Yahoo! Messenger a optimalizovaných pre iPhone. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 65 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 104.

že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s konkrétnym načúvacím zariadením. ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie s načúvacími prístrojmi.com/accessibility. Štandard ANSI pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“ (obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načuvacimí prístrojmi. kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. otestujte ich spolu pred zakúpením. ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3 alebo T4 pri indukčnom spojení.TTY (dostupná v niektorých oblastiach) Použitie iPhone v režime TTY s TTY adaptérom pre iPhone (dostupným zvlášť) umožňuje použitie ďalekopisu.apple.19.apple. Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na adrese www. Viac informácií o funkciách prístupnosti iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www. ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi.HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI) C63.html. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 226.Podpora ďalekopisu . Tieto hodnotenia však nezaručujú. Podľa pravidiel FCC sa telefón považuje za kompatibilný. ktoré pracujú v režime telecoil). Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a načúvacieho zariadenia. V aplikácii Finder vyberte „Help“ (Pomocník) > „Mac Help“ (Pomocník Mac) a hľadajte „Universal access“ (Univerzálny prístup). Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi. využite funkcie služby Univerzálny prístup v Mac OS X.com/iphone/specs. 270 Kapitola 29 Prístupnosť . Hodnotenie prebieha na stupnici od jedna do štyri. Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility . Služba Univerzálny prístup v Mac OS X Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej knižnice iTunes s iPhone. ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia.

Kapitola 29 Prístupnosť 271 . boli testované a hodnotené pre použitie s načúvacími prístrojmi. ktorých kompatibilita s načúvacími prístrojmi zatiaľ nebola testovaná. či nedochádza k rušeniu vášho načúvacieho zariadenia alebo kochleárneho implantátu týmto telefónom. ktoré používa tento telefón. je potrebné ich dôkladne otestovať v rôznych podmienkach. Ak chcete zistiť.Bezdrôtové technológie. Napriek tomu môže tento telefón obsahovať aj nové bezdrôtové technológie. Otázky ohľadom vrátenia alebo výmeny tovaru konzultujte s vaším poskytovateľom služby alebo predajcom telefónu. Informácie o kompatibilite tohto telefónu s načúvacími prístrojmi získate od výrobcu telefónu alebo poskytovateľa služby.

272 Príloha Medzinárodné klávesnice A . Číslo pred šípkou zobrazuje počet aktuálne povolených klávesníc. Pridávanie klávesnice: 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“. Pre niektoré jazyky je dostupných viacero klávesníc. klepnite na  Ak chcete preusporiadať zoznam. Po klepnutí na symbol sa na krátku dobu zobrazí názov práve aktivovanej klávesnice. potom klepnite na „Upraviť“ a vyberte si jednu z možností:  Ak chcete vymazať klávesnicu.html.apple. Pre pridanie klávesníc ďalších jazykov použite nastavenia klávesnice. Pridávanie klávesníc Pomocou rôznych klávesníc môžete na iPhone zadávať text v rôznych jazykoch. Prepínanie klávesníc počas písania: Klepnite na . Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento postup. 2 Klepnite na „Pridať novú klávesnicu“ a potom vyberte zo zoznamu klávesnicu. Štandardne je na iPhone dostupná len klávesnica jazyka nastaveného v medzinárodných nastaveniach. vedľa klávesnice na nové miesto v zozname.Medzinárodné klávesnice umožňujú zadávanie textu v rôznych jazykoch. prepnite klávesnice. potiahnite a potom na „Vymazať“. vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava doľava. Úprava zoznamu klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Medzinárodné klávesnice“.com/ iphone/specs. Prepínanie medzi klávesnicami Ak chcete zadávať text v inom jazyku. Zoznam klávesníc podporovaných iPhone nájdete na adrese www.

Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier. Wubi Hua a Zhuyin. zobrazia sa návrhy pre vetu. Písanie zjednodušených čínskych ťahov (Wubui Hua) Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom poradí: zľava doprava. Cangjie. Pre výber klávesnice zo zoznamu presuňte prst na meno klávesnice a potom ho zdvihnite. číslic alebo symbolov.Zoznam dostupných klávesníc môžete zobraziť tak. Zadávanie písmen. Čínština Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov. ktorý uzatvára znak (napríklad čínsky znak 圈 (kruh) by mal začínať vertikálnym ťahom 丨). zhora nadol. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. číslici alebo znaku a presuňte ho na požadované písmeno alebo znak. Vyberte znak klepnutím. Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. zvonku dovnútra a zvnútra k ťahu. Klepnite alebo podržte prst pre prepínanie klávesníc Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen. ktoré nie sú na klávesnici: Podržte prst na súvisiacom písmene. číslic a symbolov. Príloha A Medzinárodné klávesnice 273 . Písanie čínskych Cangjie znakov Pomocou klávesnice skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves. vrátane Pinyin. Navrhovaný znak vyberte klepnutím. prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov pre zobrazenie ďalších možností znakov. Písanie čínskych zjednodušených alebo tradičných Pinyin znakov Použite QWERTY klávesnicu pre zadávanie čínskych pinyin znakov. Napríklad na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka klepnutím a podržaním prsta na arabskej číslici. ktoré nie sú zobrazené na klávesnici. že sa dotknete a podržíte prst na . prípadne pokračujte v zadávaní pinyin znakov pre zobrazenie ďalších možností.

ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu. zobrazí sa ako priamy návrh menej často používaný znak 二 (dva). ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. ktorý bude v zozname znakov označený šípkou. Klepnite na kláves 匹配. zadajte ďalší ťah. Písanie tradičných čínskych Zhuyin znakov Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. zadajte hviezdičku (*). ktorý za ním pravdepodobne nasleduje.Počas písania sa budú zobrazovať navrhované čínske znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie znaky). Klepnite na znak pre jeho výber. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas písania. Ak budete zadávať Zhuyin znaky bez medzier. Ak napríklad zadáte 一一 (jedna jedna) a klepnete na 匹配 . Pri ručnom zadávaní zjednodušených čínskych znakov sa rozpoznáva aj latinka. zobrazia sa návrhy pre vetu. Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi Vyberte znak alebo znaky. prípadne pokračujte v zadávaní zhuyin znakov pre zobrazenie ďalších možností. Keď si vyberiete nejaký znak. čo zadáte úvodné písmeno. Ak si nie ste istý správnosťou ťahu. Komplexné znaky môžete písať napísaním dvoch alebo viacerých čiastkových znakov. iPhone bude rozpoznávať písmená počas písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené vo vrchnej časti zoznamu). 274 Príloha A Medzinárodné klávesnice . Viac v časti „Úpravy — vystrihovanie. kopírovanie a vkladanie“ na strane 41. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti znakov. Klepnite na znak pre nahradenie zadaných znakov. Vyberte návrh klepnutím. sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky. Písanie v zjednodušenej alebo tradičnej čínštine Čínske znaky píšte prstom priamo na obrazovku. alebo ho vyberte v zozname znakov. čo ste napísali. zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov znak. Po tom. Zadajte napríklad znak 魚 (ryba) a 巤 (štetina) a získate 鱲 (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu).

japonské rozloženie) klepnite na kláves Číslica a potom klepnite na kláves „^_^“. Slabiku zvolíte klepnutím na ňu. V japonskej Romaji klávesnici (QWERTY . Zadávanie emotikonov V japonskej Kana klávesnici klepnite na kláves „^_^“.Písanie čínskych znakov prstom Keď sú zapnuté formáty písanej zjednodušenej alebo tradičnej čínštiny. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo. Dostupná len na zariadeniach iPhone zakúpených v Japonsku. QWERTY alebo Emoji. Zadávanie obrazových znakov Emoji Použite Emoji klávesnicu. Pinyin (tradičnej) alebo Zhuyin klávesnici klepnite na kláves Symbol a potom klepnite na kláves „^_^“. Navrhované slabiky sa zobrazia počas písania. Príloha A Medzinárodné klávesnice 275 . Písanie v japonskej QWERTY Použite QWERTY klávesnicu na vkladanie kódu pre japonské slabiky. môžete zadávať čínske znaky prstom podobne ako na obrázku: Touchpad Japončina Japonské znaky môžete zadávať pomocou klávesníc Kana. Môžete taktiež zadávať emotikony. Písanie v japonskej Kane Použite Kana klávesnicu pre výber slabík. V čínskej (zjednodušenej alebo tradičnej).

Vietnamčina Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok a pohybom prsta vyberte požadované znamienko.Kórejčina Použite 2-set kórejskú klávesnicu pre písanie hangulských písmen. Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií: Â aa—â (a so strieškou) Â aw—ă (e s mäkčeňom) Â ee—ê (e so strieškou) Â oo—ô (o so strieškou) Â ow—ơ (o s háčikom) Â w—ư (u s háčikom) Â dd—đ (d s čiarou) Â as—á (a s dĺžňom) Â af—à (a s opačným dĺžňom) Â ar—ả (a s otáznikom) Â ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom) Â aj—ạ (a s poklesom tónu) 276 Príloha A Medzinárodné klávesnice . Pre písanie dvojitých spoluhlások alebo zložených samohlások podržte prst na písmene a posunutím vyberte dvojité písmeno.

Príloha A Medzinárodné klávesnice 277 . Potom klepnite na pole Yomi. bude priradený vstup nahradený slovom. Vymazanie slova zo slovníka: Klepnite na slovo v zozname slov a potom klepnite na Vymazať slovo.zjednodušená (Pinyin) Â Čínska .tradičná (Pinyin) Â Čínska . V závislosti od zapnutých klávesníc môžete mať pre každé slovo viacero vstupov. Pinyin alebo Zhuyin a zadajte vstup.tradičná (Zhuyin) Â Japonská (Romaji) Â Japonská (Ten Key) Pridanie slova do slovíka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ > „Upraviť slovník užívateľa“. Slovník je dostupný pre nasledujúce klávesnice: Â Čínska . Ak zadáte slovo zo slovníka a zároveň používate podporovanú klávesnicu.Vytváranie slovníkov Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť slovník párov slov a vstupov. klepnite na pole Slovo a zadajte slovo. Klepnite na +.

278 Príloha Podpora a ďalšie informácie B . a Spať/Zobudiť.Webová stránka podpory Apple pre iPhone Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www. reštartovaním alebo obnovením iPhone./Vyp./Vyp. kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple. až kým sa nezobrazí červený prepínač.com. a Spať/ Zobudiť naraz s tlačidlom Domov./Vyp. Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd držte tlačidlo Zap. alebo na prenos informácií do iného iPhone. Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 31. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap.apple. Zálohovanie iPhone iTunes vytvorí zálohu nastavení. Môžete využiť aj personalizovanú podporu Express Lane (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach). iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov . a Spať/Zobudiť vo vrchnej časti niekoľko sekúnd.com/sk/ support/iphone. Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap. stiahnutých aplikácií a ich dát a ďalších informácií na vášom iPhone. až kým sa aplikácia neukončí. Reštartovanie a resetovanie iPhone Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť vynúteným ukončením aplikácie. Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva./Vyp. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade. Vynútiť ukončenie aplikácie môžete aj tak. Navštívte expresslane. že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných aplikácií. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone“ na strane 280. až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.apple. že sa vypnutím a zapnutím iPhone váš problém nevyriešil. a Spať/Zobudiť. pravdepodobne bude potrebný reset iPhone. Zálohu môžete využiť na obnovu týchto položiek vo vašom iPhone po obnovení (restore) softvéru.

kliknutím na Synchronizovať v iTunes. Všimnite si. Vytvorenie zálohy iTunes vytvorí zálohu iPhone pri nasledujúcich aktivitách: Â Synchronizácia s iTunes V pôvodnom nastavení synchronizuje iTunes iPhone pri každom pripojení iPhone k počítaču. nájdete na adrese support. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 279 . Aplikácie stiahnuté z App Store sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. 2 Kliknite na Zariadenia (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes). aplikácie a ďalší obsah iPhone. ak bola vaša záloha vytvorená na inom počítači. 3 Vyberte zálohu. že iTunes vytvorí zálohu iba raz pri každom pripojení iPhone k počítaču.Zálohovanie iPhone a obnova zo zálohy nie to isté ako synchronizácia obsahu a ďalších položiek (ako napríklad hudby. ktorú chcete vymazať a klepnite na Vymazať zálohu. Â Windows: Vyberte Upraviť > Nastavenia. Â Obnovenie iPhone (ak si zvolíte zálohu) iTunes sa vás opýta. podcastov.apple. či chcete pre obnovou iPhone zálohovať. Synchronizovať môžete aj manuálne. stiahnuté aplikácie a ich dáta a ďalšie informácie na vášom iPhone. Pri opätovnej synchronizácii iTunes nevytvorí ďalšiu zálohu. fotografie. ktorý nie je nastavený na synchronizáciu s týmto počítačom. 4 Potvrďte vymazanie kliknutím na Vymazať zálohu. zvonení. Viac informácií týkajúcich sa zálohovania. pred prvou synchronizáciou. vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe. Pri každej ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 57. 5 Kliknutím na Potvrdiť zatvorte okno s nastaveniami iTunes.com/kb/HT1766. Â Aktualizácia iPhone iTunes zálohuje iPhone pred jeho aktualizáciou aj vtedy. videá. Zálohujú sa nastavenia. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 281. Po obnovení iPhone je potrebné znovu synchronizovať vašu hudbu. Aplikácia iTunes nebude automaticky zálohovať iPhone. Odstránenie zálohy Zálohu iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. fotografií. Túto funkciu je vhodné využiť napríklad v prípade. ak iPhone na tomto počítači nie je nakonfigurovaný na synchronizáciu s iTunes. Odstránenie zálohy: 1 V iTunes otvorte Nastavenia iTunes. Â Mac: Vyberte iTunes > Nastavenia. videí a aplikácií stiahnutých cez iTunes) s vašou knižnicou iTunes.

obnovia sa pôvodné nastavenia a vymažú sa všetky dáta z iPhone. fotografií. Â Pri obnove sa preinštaluje softvér na iPhone na najnovšiu verziu. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. 280 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . informácií z kalendárov a akékoľvek ďalšie dáta. kontaktov. skladieb. videí. Aktualizácia iPhone Uistite sa. môžete obnoviť dáta zo zálohy na konci procesu obnovovania. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky.apple. 4 Kliknutím na „Aktualizovať“ nainštalujte najnovšiu verziu softvéru. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania iPhone no nie sú natrvalo vymazané z vášho iPhone. Ak s iPhone používate Bluetooth slúchadlá s mikrofónom alebo sadu do auta a obnovíte nastavenia. Ak ste zálohovali iPhone v iTunes na vašom počítači. vrátane stiahnutých aplikácií. iTunes vám oznámi. Poznámka: V niektorých prípadoch môže pri aktualizácii dôjsť aj k obnove iPhone. Stiahnuté aplikácie. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. Â Pri aktualizácii. nastavenia a dáta nebudú ovplyvnené.apple. musíte pred ďalším použitím znovu spárovať Bluetooth zariadenie s vaším iPhone. sa softvér na iPhone aktualizuje. Aktualizácia iPhone 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.com/itunes.Aktualizácia a obnova softvéru na iPhone Pomocou iTunes môžete aktualizovať alebo obnoviť softvér v iPhone. 3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru v iPhone nájdete nasupport.com/kb/HT1414.

3 Kliknite na „Skontrolovať aktualizácie“. ako obnova iPhone z panela Zhrnutie v iTunes. Po obnove zo zálohy nie sú predchádzajúce dáta dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone.) Viac informácií týkajúcich sa nastavení a informácií uložených v zálohe. aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy.com/kb/HT1766. Dôležité: Obnovenie zo zálohy nie je to isté. Obnova zo zálohy Nastavenia. Uistite sa. 3 Vyberte zálohu. Ak je záloha šifrovaná. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču.Obnova iPhone Uistite sa. niektoré heslá a nastavenia sa nemusia obnoviť. stále sa však nachádzajú na iPhone. s ktorým ho bežne synchronizujete. (Ďalšie heslá a nastavenia sa môžu obnoviť. aplikačné dáta môžu byť nahradené neaktuálnymi dátami. Po obnovení softvéru iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone.apple. Pri obnovovaní sa odporúča zálohovať iPhone po zobrazení upozornenia. či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone. Obnova iPhone. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 281 .com/itunes. Pri obnove zo zálohy nedôjde k úplnému obnoveniu softvéru iPhone. Nemusia sa ale obnoviť všetky. prípadne použiť obnovu na prenos týchto položiek na iný iPhone. Ak sa rozhodnete pre obnovu zo staršej zálohy.com/itunes.apple. zadajte heslo. alebo obnoviť vašu hudbu. 2 V iTunes vyberte v zozname zariadení iPhone a kliknite na Zhrnutie v hornej časti obrazovky. Ak obnovujete iPhone zo zálohy nejakého iPhone alebo iPodu. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 281. 4 Kliknite na Obnoviť. vrátane aplikačných dát. iTunes vám oznámi.apple. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite obnovu. Obnova iPhone zo zálohy: 1 Pripojte iPhone k počítaču. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 220. Obnovením iPhone zo zálohy obnovíte tiež všetky dáta zo zálohy. nájdete na adrese support. z ktorej chcete obnoviť a kliknite na Obnoviť. že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www. ak je záloha šifrovaná. videá. 2 V zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone a v menu ktoré sa následné zobrazí vyberte Obnoviť zo zálohy. aplikačné dáta alebo ďalšie informácie je možné obnoviť zo zálohy.

softvéru a servisu pre iPhone. Windows Address Book alebo Adobe Photoshop Elements Sériové číslo vášho iPhone a aj IMEI (GSM Vyhľadanie sériového čísla iPhone. (Pre pozastavenie rolovania stačte medzerník. iPhone Servis a podpora.apple. softvéry a servise Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby.apple. čísla International Mobile Equipment Identity (IMEI) modely) alebo MEID (CDMA model) nájdete na krabici iPhone. Pre informácie o Bezpečné používanie iPhone Urobte toto Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support.apple. Potom navštívte www. Navštívte stránky www.com/support/iphone/ service/battery/country.apple.com/sk/support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie o produkte na support.com/sk_SK/manuals/iphone. Navštívte www. alebo navštívte jeho webovú stránku. V iTunes podržte kláves Control a vyberte Pomocník > O iTunes (Windows) alebo iTunes > O aplikácii iTunes (Mac) a potom pustite kláves Control. tipy. Výmena batérie 282 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Navštívte appleid. Prípadne v iPhone vyberte alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami. Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník iTunes. Otvorte Address Book a vyberte Pomocník > Pomocník Address Book. Navštívte www. Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník iCal.apple.com/sk/iphone. Navštívte stránky www. diskusné fóra a Apple softvér určený na stiahnutie Služby a podpora od vášho operátora Najnovšie informácie o iPhone Používanie iTunes Vytváranie Apple ID MobileMe Používanie iPhoto na Mac OS X Používanie Address Booku na Mac OS X Používanie iCalu na Mac OS X Microsoft Outlook.com/sk_SK/manuals/iphone pre najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení.com/sk/support/ iphone.apple.com/emea/support/itunes.apple.com.Informácie o bezpečnosti. Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a oblastiach) na adrese www.me.apple.) Záručný servis Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na online zdrojoch. Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník iPhoto. akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti.com. Kontaktujte svojho operátora.

Viac informácií nájdete v časti: www. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom.com/kb/HT1937.apple.Používanie iPhone vo firemnom prostredí Na adrese www.com/recycling Príloha B Podpora a ďalšie informácie 283 .com/recycling iPhone Likvidácia a recyklácia: iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a nariadeniami.apple. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu. kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie. Služba môže byť spoplatnená. Informácie o likvidácii a recyklácii Program na recykláciu použitých mobilov spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese: www. preto musíte váš iPhone likvidovať oddelene od domového odpadu.apple. Ak chcete zistiť. Pre dokončenie procesu bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes.apple. využiteľných vo firemnom prostredí:  Microsoft Exchange  Inštalácia konfiguračných profilov  CalDAV  CardDAV  IMAP  LDAP  VPN Používanie iPhone v sieťach iných operátorov Niektorí operátori vám odomknú iPhone. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu. choďte na support. Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách iPhone. alebo ho jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple. či vráťte do Apple. Vyžiadajte od vášho operátora autorizáciu a informácie o nastavení.com/kb/TS3198. aby ste ho mohli používať v ich sieti. či váš operátor túto možnosť ponúka.apple.

Brazília — Informácie týkajúce sa likvidácie: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie iPhone nájdete na adrese: www.html Výmena batérie iPhone: Nabíjateľnú batériu iPhone by mal vymieňať iba pracovník autorizovaného servisu.apple. Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple.com/support/iphone/service/battery/country Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.apple. faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.com/recycling/nationalservices/europe. že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu. pontos de coleta e telefone de informações. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom. zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení.com/br/environment. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu.apple. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen. 284 Príloha B Podpora a ďalšie informácie . Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná pokutou. ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Bitte nicht in den Hausmüll werfen.Európska únia — Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená. visite www. Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese: www. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria.

Apple a životné prostredie V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie.com/ environment Prevádzková teplota iPhone Ak vnútorná teplota iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu. Príloha B Podpora a ďalšie informácie 285 . nemôžete váš iPhone používať na nič iné okrem núdzových hovorov. Kým je iPhone v tomto režime. Viac informácií nájdete v časti: www. Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím iPhone. môže sa snaha o reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:  iPhone sa prestane dobíjať  obrazovka stmavne  zoslabne mobilný signál  zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote. nemôžete vykonávať ani núdzové hovory. prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom. Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu. až kým nevychladne.apple.

iPhone.298. Pages. Aperture. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové alebo administratívne chyby. registrované v USA a ďalších krajinách. Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha licencii. AirPrint. Apple. iDisk a iTunes Store sú značky služieb spoločnosti Apple Inc. 6. Numbers. patentami číslo 6. iCal. Cover Flow.. 6.. Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách.K Apple Inc.493.705. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. iTunes Extra a MobileMe sú registrované značky služieb spoločnosti Apple Inc. Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG. AirPlay. iMovie.S. Apple.955.789. či už osobitne. Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie.052. 6. logo Made for iPhone.611. Mac. iBooks. © 2011 Apple Inc. QuickTime. FaceTime. iPod. Inc.652.882. iPod touch. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie podlieha licencii. Všetky práva vyhradené. Apple TV. Tento manuál bol vytvorený tak. 6. alebo pri použití v kombinácii s prehrávačom podporujúcim Nike + iPod alebo iPhone 3GSa novšími verziami. Spotlight a logo Works with iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.947 a 6. Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných spoločností. Keynote. Apple Store. Akékoľvek dohody alebo záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych zákazníkov. SL019-2024/2011-03 .876.314. Safari. aby informácie v ňom boli presné. Finder. Macintosh. iBookstore. Nike + iPod Sport Kit je chránený jedným alebo viacerými U. podlieha licencii. Mac OS. iTunes. Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie a používanie týchto produktov. logo Apple. Retina a Shuffle sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. 6. iPhoto. iPad.018. App Store.654. Multi-Touch. registrované v USA a ďalších krajinách.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful