PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA POLJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

ADRESAR

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu

Projekt finansira Evropska unija

Izdavač: Privredna komora Kantona Sarajevo Centar za energetsku efikasnost Za izdavača: Munevera Pahor Urednik: Rusmira Mandić Saradnik: Šemso Šurković Tehnički urednik: Elvira Baždar

DTP: Privredna komora Kantona Sarajevo Štampa: Bemust, Sarajevo Tiraž: 600 Sarajevo, juni 2009.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj adresara je isključiva odgovornost Privredne komore Kantona Sarajevo i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Privredna komora Kantona Sarajevo

UVOD Ova publikacija je dio aktivnosti Komore u realizaciji projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti". Projekat pruža podršku sektoru MSP-a, doprinosi regionalom razvoju i razvoju politike okoliša i njene integracije u sektorsku politiku. Sredstva za realizaciju projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti" obezbijedila je Evropska unija. Partner Privredne komore Kantona Sarajevo u realizaciji projekta je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu - REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE). U okviru projekta pri Komori je formiran Centar za energetsku efikasnost (www.energetska-efikasnost.ba), koji uvezuje i stvara mrežu firmi i eksperata, pruža usluge konsaltinga, informisanja i educiranja, s ciljem povećanja konkurentnosti, odnosno poboljišanja kvaliteta usluga i proizvoda malih i srednjih preduzeća (MSP). Privredna komora Kantona Sarajevo pripremila je adresar firmi s ciljem da omogući brže uspostavljanje kontakata među kompanijama i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) na polju povećanja energetske efikasnosti, što je jedan od glavnih dugoročnih ciljeva ekonomskih reformi i strategije integriranja Bosne i Hercegovine u EU. Adresar sadrži podatke za 605 privrednih subjekata sa Kantona Sarajevo; projektantske i građevinske firme, proizvođače građevinskog materijala i opreme, firme koje se bave trgovinom građevinskih materijala i opreme i ostale firme čija je djelatnost vezana za oblast građevinarstva. Svi podaci o firmama su sakupljeni direktnim kontaktom sa svakom pojedinom firmom i obuhvataju: naziv firme, adresu, telefon, fax, e-mail adresu, ime direktora firme, kontakt osobu, godinu osnivanja, broj zaposlenih, standardnu klasifikaciju djelatnosti firme i detaljniji opis aktuelnog proizvoda/usluge. Adresar je koncipiran po standardnoj klasifikaciji djelatnosti, sa dva indexa na početku: po SKD-u i po abecednom redu. Rusmira Mandić,dipl.ing. vođa tima Komore za implementaciju Projekta *** EU u svom sastavu ima 27 država članica, s više od 450 miliona građana i čini četvrtinu svjetskog BNP. U EU govori se više od 20 jezika, povezanih u želji za podršku miru, demokratiji, napretku, stabilnosti i vladavini prava. EU obuhvata temeljne vrijednosti koje dijele njene države članice širom raznih kultura, jezika i tradicija. Države članice slažu se da je demokratija najbolji oblik vladavine. One vjeruju u društva koja potiču pluralističku političku misao i podupiru slobodu govora i vjere. One podržavaju ekonomiju sa slobodnim tržištem – u kojima su privredni razvitak i rast podstaknuti privatnim sektorom i olakšani radom vlada. One vjeruju da napredne države imaju obavezu pomagati siromašnijima te manje razvijenim regijama i narodima. One vrednuju zajednički život u miru, kao i podsticanje tih načela uopšte.

Privredna komora Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo .

110 28.220 28.240 26.211 45.200 31.100 31.200 40.500 32. ispitivanje.200 25. Proizvodnja metalnih konstrukcija Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Proizvodnja metalne građevinske stolarije Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.230 Naziv Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Hladno oblikovanje profila Proizvodnja industrijskih gasova Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa Proizvodnja ploča.210 45. crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo Proizvodnja gotove betonske smjese Proizvodnja maltera Sječenje.120 29.300 23.120 28.230 25.200 40.100 45. osim za domaćinstvo Proizvodnja elektromotora.700 26.220 29. niskogradnje i njihovih dijelova Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica.630 26. d.000 33. za upravljanje i druge namjene. izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje Visokogradnja Niskogradnja Održavanje objekata visokogradnje.620 28. aerodromskih pista i sportskih terena Stranica 1 1 2 2 2 2 3 4 92 4 5 5 6 6 6 7 7 92 7 9 11 11 12 11 93 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 21 24 25 25 Privredna komora Kantona Sarajevo . osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja alata Proizvodnja žičanih proizvoda PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA Proizvodnja pumpi i kompresora Proizvodnja slavina i ventila Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.810 26. listova.330 24.120 26.110 25.230 31.640 26.400 26.820 28. distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom Snabdjevanje parom i toplom vodom GRAĐEVINARSTVO Pripremni radovi na gradilištu Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju Visokogradnja i niskogradnja.220 45.210 25.000 45.300 45.INDEX KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI FIRMI SKD 20.610 26.100 28. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu Proizvodnja i distribucija električne energije Proizvodnja gasa. cijevi i profila od plastičnih masa Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA Oblikovanje i obrada ravnog stakla Proizvodnja cigle.220 25. oblikovanje i obrada kamena Proizvodnja brusnih proizvoda Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda.213 45.730 29. kontrolu.212 45.130 29. generatora i transformatora Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki PROIZVODNJA RADIOTELEVIZIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH APARATA I OPREME Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje.120 45.000 26.000 29.300 28.n.100 40.200 45.

staklom i ostalim građevinskim materijalom Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Poslovanje nekretninama.422 85. ventilaciju i hlađenje Ostali instalacioni radovi Završni građevinski radovi Fasaderski i štukaturni radovi Ugradnja stolarije Postavljanje podnih i zidnih obloga Farbarski i staklarski radovi Ostali završni radovi TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI. OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA Prodaja privrednih vozila Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom Posredništvo u trgovini mašinama.120 74.300 45. knjigovodstveni i kontrolni poslovi.310 45.460 70.200 72.440 45.140 74.200 74.420 45. savjetodavni poslovi u vezi poreza Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Tehničko ispitivanje i analiza Obrazovanje odraslih. uz naplatu ili po ugovoru Savjetovanje i ponuda programske opreme (software) Obrada podataka Izrada i upravljanje bazama podataka Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Računovodstveni. d.190 51.442 52.241 45.330 45. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko željeznom robom.45.550 51.520 51. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 26 27 27 28 32 33 41 41 43 44 44 47 47 52 52 52 53 53 53 53 54 60 67 67 67 68 68 68 69 97 69 100 100 100 100 71 100 100 100 91 100 91 Privredna komora Kantona Sarajevo .300 71. d.300 72.102 51.130 74. grijanje. bojama.400 45.530 51.000 Izgradnja hidrograđevinskih objekata Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu Instalacioni radovi Elektroinstalacioni radovi Izolacioni radovi Postavljanje instalacija za vodu.320 72.620 51.000 51. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Trgovina na veliko građevinskim mašinama Ostala trgovina na veliko Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo.400 73.102 74. gas.n.200 70.140 51.430 45.300 80.340 45.410 45.130 51. Trgovina na malo željeznom robom.320 45.700 51.n.540 51.532 51. industrijskom opremom.900 52. brodovima i avionima Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Trgovina na veliko metalima i rudama metala Trgovina na veliko drvetom.250 45.450 51. uz naplatu ili po ugovoru Upravljanje nekretninama.

o.o.ALUMIL ALPROM d. 18.o.o.o. 69. 28.o.o.o. 50. 21. ASSA d.BA d.o.o. AALKONTI d. ARTA d. 7.o.o. ARHITEKT-USLUGE d. 52.o. ALBA UNIPROM d. 81. 77.o.o.o. 6. 5. AD PROJEKT d.o.o.o.o.o. ALBERA d.o. BREZA DOM d. 4. 72. Naziv firme 2M INŽINJERING d.o. 13. 43.o.o.o.o.o.o.o. ALBAT d.o.o. CETEOR d.o. 53.o. 88. 33 66 54 16 72 54 93 60 72 15 72 41 72 41 6 60 9 41 9 33 95 101 43 9 7 67 55 9 72 72 28 25 55 73 73 45.o.o.o.o.o. 62.H. 42.o.o. BAU&GARTEN d.o. 1. BH LIFT d. 84.o. 34. ALUFINAL d.o. 73 73 55 73 73 47 61 2 52 B.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. ALADŽA KOMERC d. BELKOS d.o. 48.o. 63. 26. 25. 56. BITUMENKA d.o.o.o. ART-E d.o. 71. ADE 5 ADRIAPROM d.o.d.o. 91. BAGS ENERGOTEHNIKA d.o.o.o. BELVE-HAN d.o.o.o.o. AKL d.o. 44.o. AKTER d. BAU BETON d. BEN-BAU d. 55. 22.o. 40. 48 94 16 32 21 33 74 6 52 48 55 21 17 55 41 5 74 12 61 55 15 98 99 48 69 74 22 2 97 53 92 1 4 17 74 74 25 6 12 61 74 17 75 26 96 75 17 Privredna komora Kantona Sarajevo . BOSNAPLAST d.o. ADAZAL d.o.o. ALTERNATIVA d.o.o. 30.o.o.o.o.o. C&G d.o.o. 60. 74. 35. 79.o.o.o. CHENCO d. BH TEHNA d.o. 39. 14. ARMEX ARMATURE d. BIHOVO d. CARGO INTERNATIONAL d.o. ARHAZ d. 75.o.o.o.d.o. 41. AIDIA INŽINJERING d.o. AVDIĆ d. 2.o. 3.o. 49. 86.o. 68. BUTMIR d. 32. BULJŠAĆ d. BAUUNTERNEHMUNGS d.o. AKI d. ANES d. ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d. BAUMIT d. CAD PLUS d. CHEVRON AG d.o.o. 73. BOSMAL d.o.o.o. BALLIAN d. BOSMAN d. CEDES. 20. 83. ARCUS AUTOMATIKA d. 61.o.o.o. CGP d.o.o. 64.o.o. BALKAN COMPANY d. 47. ARENA RIVERNE d.o. CET BAH d.o.o. 36. 10.o.o. 54. BOGER d.o.o. 38. 80.o.o. BUTIL-PROM d.o.o. BAUFINAL d. 85.o. ABOS d. ALBA d.o.o. ARCH DESIGN d. ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU . ADS STUDIO d. 33. ARHING d.o.o.o.o.o.o. 66. 19. BIHEXO d. BBM d. ACING d. BAHEN GRADNJA d. 37.o. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d.o.o. 11.o.o. 16. 51. BAŠIĆ UNIVERSAL d. Str.o. CANBOS d. BERSIA d. 12. ASMT PROMET d.o. 78. BRAMAC-KROVNI SISTEMI d. INSTITUT ZA ARHITEKTURU.o.o. 15. 23.o. 17.o.o.o. BAGER EXPORT-IMPORT d. 87.o. 82. 76. BIKAVAC d.o. 31. 57. 59. 29.o.o.o.o.o. 8. CITADELA d. BE&HA STAN d.o.o.o. CASH d. 89. 67.o. AHYDRON GRAĐENJE d.o.o.o.o.o. 24.o.o.SPISAK FIRMI PO ABECEDI Br. 46. 58. ANS DRIVE d.o.o. 70. CARKOPRODUKT d. AS-DUGA SISTEM d. 90.o. ALIANS 3A COMPANY ALPINE INVESTMENT ALPRO .o. ALUKOENIGSTAHL d. BOSKRAN d. BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.o. 65.o. 27. 9.

o.o.o.o.o.o. ELECTRA d.o. CONDOR TOOLS CONSULT ING d.o. 134.o. 120.o.o.o. 187. COMMEWAY d.o.o.o DŽEKOS d.o.o. ENERGOINVEST . 195.o.92.o. 165. ČIP .o. ELMAX INŽINJERING d. 93.o.o.o. 77 62 29 29 54 97 34 101 14 77 34 8 10 10 56 77 77 77 77 78 30 41 18 78 100 14 34 68 1 62 24 30 30 98 45 30 56 78 78 18 11 78 62 63 3 96 70 63 78 79 7 56 Privredna komora Kantona Sarajevo .o. 173. ELEKTRO-PRAKTIKER d. EGW d. 137.o.o. COLOR PALETA d. 140. EMNA d. CONTI PRO d.o.o.o. ENERGOCENTAR d. 177. 186. ELMONT ELMUOM d. EOSPECIAL d. 142.o.o. 178. ČENGA d.o.o. EDNIL d. ELDIS TEHNIKA d. 105. EURODIS d.o. 114. 171. 121.o.o. EL-TE 3 d.o. 168.o. ETEL-INŽINJERING d.o.d. 175. 123. ENERGOINVEST . 111. EXTREM INŽINJERING d. ETA ENG COMPANY d.o. DIONIX d.o. ENERGOREKORD d.o.o. EKO TEH d.d. DIVECO-ENERGO d.o.o. EURO M d.o. 124.o. FABULAS d. 101.o.o. DIODA . 109. ES HYDROTECHNICS d. ELGRIV d.o.o. 154.d.o.o.o. 130. ERGAS d.o.o.o.SISTEMI d. E-TAT d.o.o.o. FABRA d. DOM SPI DD DOMAVIJA d. 150. 95. EURO-ASFALT d.o. 160. 108. 136.o.o. 104.o.o.o.o.o. 166.o.o. 135. DIZALO d.o.o. 176. 125.o.o. ELSA TRADE d.o.d. 183.o.o. 164.o.o. EKOVENT d. DŽEN-ING d. 182.o. ERDGAS & INŽINJERING d.o. ELZAS d.o.o.o. 102.o. ELTHING d.o. COMEL d. 118. 113.o.o. DIZDAREL d.LEX-ELEKTRON d.o. 158. CLIMA TRADE d. 163.o. ELGRAD d.o. ELEKTROFORCE d. 131.o. 107. 129.o.o.o. 169.o. DVOKUT PRO d.o. 127. ELNET d.o. DOMOTEH d. DOMINO d. 138.o.o.o. 132.o.o. 149.o. DOXAT INŽINJERING d. ELEKTROKONTAKT SA d. ELEKTING d.KOMERC d. 172. 153. DOMOINVEST d. EĐA d. 133. 143.o.o. 141.o. 184.o. ENERGO DESIGN d. 145. DOMES BH d.o. ESHER EZO ARHITEKT d.o.o.o.o.o. DEGE d. 100.o. ELEKTROUNION ELEKTROKOVINA d. 98.o.o. FABING d.o.o.o.COMET d.o.o.o.o. DEPOLIS d. 188.o. 179.o.o. 156. 159.o. EPIS MONT d.o. CRONIX d.o.o.o.o.o.o.o. 94.o. ENTERING d.o. 97.o.o. 151. 180. DIMONT d. ERVENA d.o.o.o. 110. ENERGOINVEST d.o.o.o. EL KIK d.o. 112. ERING d.o. 103. ERLANG d. DVG ALM COMPANY d. ELKOMONT d.o.o.o. DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d. 181. ELING-S d. 162. EG ENERGOGROUP d.o. 192. EUROAL d. 190.o. 117. 189.o.o.o.o. DEKORAD d.o. 157.o. 185.o. E+E+E .o. EPTA d.o. ENERGOMONT . ENERGOINVEST SUE d. DULJEVIĆ d.o. 99. DŽEMOTRANS d.o. 152.o.o.o.o. 193.o.o. 106. 116. EURO DEMS d.o. 119. 170.o. 147.o. EUROBIT d. 128.o.o. ENERGOINVEST-TDI d.o. ELOKSIR d. 155.o.o. DUDUKIĆ d. 33 42 75 61 48 75 56 17 61 3 98 28 15 61 62 48 29 12 13 99 75 29 62 75 53 52 48 76 56 76 76 94 43 29 76 96 94 9 17 49 44 62 44 76 98 49 13 91 45 93 76 29 144. 167. ELDING d.o. 146. 148.o. 174. DOOR-DESIGN d. 96.o.ENERGY d.o.o.DVI d. 115. 126. 161.d. DŽINDO COMPANY d.o.o. COSMOS CREDIBIL COMPANY d. 191. 139. 194. ELOX BH d.o.o.o. DŽENEMI d. 122.

HERZ d.o. ING KAKTUS INŽINJERINGKONSALTING d. INEA BH d.o. 249.o.o.o. 251.o.o.o. GRADBENIK d.o.o. 287. 256.E. INTERINVEST d. 257.o. IN d. HING d. INTERGEOSS d. ISKRAEMECO SARAJEVO d.o. HARYSCO d.o.d.o.o.o.o. HIBOR d.o.o.materijala 229.o. GEOLOŠKO BUŠENJE d. HAKE d.o. HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d.o. HALKOMEX d. 278. IKT d.o.d.o.o.o. 207.M.o.o.o. INVEL d.d.o. GP BOSNAPUTEVI d. INTERENERGO d.NET d. INOTEHNA d.o.o. 268. 220. 226.o.o. FORMA 77 d.o. 283.d. 209. 263. 198. GRAMAS d. 227. FAMOS GRADNJA d.o. 285. GRADIZ d.o.o. HANO d. FARIDOO d.o. 243. 228.o. 281. 206.d. HUMAČKIĆ d.o.o.o. ICCO .o.o. INTERMER d. INGFOREST d.o. 221. 214. 201. 213. 235. HAEMES d. 219. INOCSA d. 212. HM TENAX d. 265. GRAZANT EXPORT-IMPORT d. d. H.o.o.o. 286. 275.o. 217.o.o. GREEN PROJEKT d. GRADEN d.o. 210. FALE d. 35 35 26 93 57 35 6 57 26 95 92 80 80 35 35 19 63 27 80 63 43 36 80 19 80 70 70 70 25 80 14 3 69 57 64 36 64 81 93 100 13 81 . I.o. 288. 231. 271. 216. HVAC DESIGN d. 253. 245. GRADNJA UNION RADOVI d. GEOTEHNOS d.o.o. INTERMING d.o. 272.o. GEOWILD d. HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.o.o.o.o. GVG INŽINJERING d. IGMAN d.o. 205. 267. F-PROMEX d.o. 258.o. 269.o.o.o.o. 284. 236.o.o.d. 239. GAS-PROCESING d.o. 273.Stovarište građ. 208. 254. INTELS d.o. 266.o.o. 274. 238.o. GMC .o.o.o.o. FILLING d.o. 234. HERMI d.o. HELKOS BOJE I LAKOVI d.o. 218. GP GRADNJA d. 261.A.d.I. ITG d.o.o.o. INGRAP d. ITM CONTROLS d. HEAT & COOL d.o.o.o. 255. 199.o. 18 79 18 56 8 79 10 63 32 79 68 34 45 79 94 95 91 100 43 27 24 58 98 18 19 26 22 24 34 67 54 42 54 34 6 45 16 35 19 49 49 4 10 22 3 79 57 57 63 70 12 93 SARAJEVO 248.o. 270. 222. 279.o. FORSHER EXPORT-IMPORT d.d.o. GP PUT d.o. INTAS d. 247. HERCING d.o. ICE .o. IPSA-INSTITUT d.d.o.o. 252.o. INTERMERKUR d. 230. GP ŽGP d.d. .o.o.o.d.o.o.FAIN INŽEINJERING d.o.o. GRAMEL d.o. 197.o. 262. 211. 225.o. 242. FITUS d. FINEPORT d. HIDROGRADNJA d. 240. 215.o.o.o.o. 203. ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU IGT 289.o. 244.o.o. INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO 276.o. INELEX d.o.o. 264.o. 204.o.o.INŽENJERING d. 246. HIMEX-TRGOVINA d.o. HDI d. INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d. HIDROMONTAŽA d. GRADITELJ-OPREMA d.KAPA d. INŽENJERING d.o.d.o.o. 241.o. 224. HILTI SYSTEMS d. GP HERCEGOVINA d.o. Privredna komora Kantona Sarajevo 196. FERBA INTERNATIONAL d. 282.o. 232.o. GP BOSNA d.o. 290.o. GIPSAL d. HIDROMETAL d.o.o.o. 237.o.o.d. INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE 277.o.o.o.o. FLOORING d.o.o. 223. GINKO d.o.o.o. HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" 259.o.o. 200. HODŽEKS d.o.o.o.o.o. GALBOLS d. 280. 250. 202. ING PROJEKT MONTAŽA d.o.o.o. GRAMER-STUP d. 233. GOLDING d.D. 260.

348.o. MOUNTAIN d. MZT PUMPI d. 383. LABOR d.o. 333. LIGNUM d.o. MEDMARK d. METBOJ d.o. NEW WAY d.o.o. 373.o.o.o.o. METRIK d.o.o.o.I. MASMARKT d.o. LJOLJIĆ d.o.o.o.o. MEGAKOP d. 386.o.o.o. LUK d.o.o. 376. MODUL-INŽINJERING d. 382.o. KOLINVEST d. MONTING d. 322. 321.o. 349.o.o. 319. 352. 363. 368. 327.o.o. 361. 318.o. LINDAB Kft Predstavništvo u BiH 342. METALIS d.o.o.o.o. 393. 99 83 1 45 68 64 46 69 50 71 95 7 67 83 5 46 37 50 64 101 2 99 92 64 65 68 46 22 97 16 25 65 37 99 42 97 50 37 12 19 11 11 27 11 42 19 65 83 83 83 52 22 . 377. 394. 302.o. 384.o. NEBI d. 351.o.o. 359. KAMENICA-COM d. KERMEK BH d.o. KIG. LIP-DOM d.O.o. MINERSKO d. KJKP TOPLANE-SARAJEVO 310.o.o. 337.o. KLADNIK d. LIGHTING TECHNOLOGY d. 300. METALKA TRADE d. MIBRAL d.o. MARMEX d. MISSAL INŽINJERING d.o.o. 374. MONT GRADNJA d. 331.o. 366. 304. 385.d.o. KLIMOTEHNA d. 317. 357.o.o.o.o.o.o. 371. KLESAR HADŽIĆI D.o.o. MAHER d.o.o. 325.o.o.o.o.o.o.o.o.o. 314.o. 81 94 36 53 45 81 92 57 81 30 58 36 67 49 58 81 26 15 15 82 7 92 36 13 64 49 82 58 36 82 82 15 37 101 50 91 14 30 82 50 37 31 50 42 31 82 53 100 10 31 99 67 343.o.o.IZINGPROM d.o.o.o. MEDICO INŽINJERING d. MEDIXON d. 339.o.o. 296.o.o. JANNIK d. Privredna komora Kantona Sarajevo 291. MAKER ING d.o.o. Tarčin NEIMAR d. 355.o. 334. LAKE d. KEMOS d. 297. 306. HUMKIĆ JONUZ COMPANY d.o.o. 305.o.o.o. MANJO d.o. 328. 378. MEGA CENTAR d. 295.o.o. 350.o. MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d.o. JELKOMERC d. 391. LIBOS d. LIFTOVI d.o.o.o. 294. KOLORELIKSIR d. NEW DESIGN d.o.o. NARODNO GRIJANJE d. 324. 365.o. 344.o. 346.o. MOS INŽINJERING d.o. LIGO-ING d. KGI-KONSTRUKT d.o.o. MIV-TRADE d.o. NESING d. NISKOGRADNJA d.o.o. M -STEEL d.o.o.o. 387. KJKP SARAJEVO-GAS 309. 390.o. 330.o.o.o. LEAF CONSULTING d.o. 340.o.o.o.o. 356.o.o. 307.o. 381. 299. KV TEAM d.o.o.o. 389.O.o. 388. KENDŽI d.o. 341. LBM d. KLIMA . 292. 315. 308. 345. 293.D. KONEXPERT d.o. KARBON NOVA d. MEFA-BALKAN / EUROGRAND MEFAS d.o.o. 360. 301.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d.o.o.o. METALIK d.o. 353. 372.o.o. NEIMARI d. MESSER SARAJEVO PLIN d. 392.o.o.o. JUB d.o.o. NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d. JH d. KOTA d.o.o.o.o. K BIRO d. KOLPA LINE d.o. KONKRIT d. 313.o.o. 367.o.o.o.o. MAGNETIC d.o.o. 358. KURTAGIĆ-INŽINJERING d. IZOLATER d.o. 380.o.o. 354.o.o. NEDIMA d. NAPREDAK-INŽINJERING d.o. 369.ŽUPA d. KARIĆ d.o. MLAZ d.o.o. d. 312. 329.o.o.o.o. 336. IZOOPTIK d. NEXE d.o. KRIVAJA-TMK d.o. 347.o. 298. 362. MAGROS-METAL d.o.o. KLIMAVENT d. M. 303.o. LIGNOPRO d.o.o. 364.o.o. KLESARSTVO ZAMAK d.o. 375. 326.o.o.o.o.o.o.o. METAL-EXPORT d. NELMA TRADE d.o. 335.o. MIDDLE POINT ELECTRONIC d. 320. 338. 316.o.o. LD GROUP d.o.o. 379.o. 311. KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO 323.o. KSS CORTEGA INŽINJERING d. LIMAS TRADE d.o. KOMPAKT d.o.o. LIBRAG d.o. 370. MAL d. 332.

o.o.o. RICOINVEST d. SMT-COMPANY d.o. 412.o.o.o.o.o.o.o.o.o.S. TRACEST d.o.o. NOX-BIRO d. REMONT PRUGA d.o.o.o. 426. POZDER-NEKROPOLING d. 425.o.o. PLASTAL d.o. SIJA d.o.d. PRODIG d.o.o.o.o. 398. 490. 413. 467. 479. 459.o.R. 407. SIJERČIĆ ESTRICH d. SELA d.o.o.o. SBM d. SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o. 444. 450. SANSEL d.o. PRUNUS d.o. STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d. PODORAD d. RASNO-MEKA COMPANY d. 399. PRIMUS BALKAN d. NORMAL ARHITEKTURA d. 417. 442. 402. OSDIN d.o. 405. REXOM d. SAGRIT d. 397.o. PARKET ŠLJIVO d. 482.o. PROJEKTNI BIRO BP d.o. 406. OPES d.o.o.o.B. 468.o.o.o.o.o.PROM d. 447. PENNY PLUS d.MAXIMUM d.o.o. 423.o. 424. 478.o. 470. 473.o.d.o. PRONET d.o.o. PARTNER d.o.o. S.o.o.o.o. PANIS-KA d. 431. SATELIT d.o.o. SIKRA d.o.o. 489. SET INVEST d. SB-TEHNIKA d.o. 461.o.o. PLAVING d. RUDIS BH d.GRADNJA d. SKALA d. OMNITECH d. 494. 418. SAPLAST d.o.o.o.o.o.o. 469.o. PINEX CO d. PARKET . REDING d. GRADNJA d. 446. SARFO d.o.o.o.o.Z.o.o.o.o.o.o. 419. RAMA-GLAS d.o. 493.o.o. 404. 400. POWER TEAM d.o.o. SARAJEVOPUTEVI d. 475.o.o.o. SANEX d. 492.395.d.o.o. SIMETRAL d. 483. 481. 439. 408.o. 456. 434.o.o.o.o. P.o. 495.o. 440. 401. 433. POROVIĆ GROUP d. 465.o.o. 455. PATERS d.o. 484. PROVEN d. 432. 411. 453. 477.o.o. SAMOS d. 437. 428. 458.o. SKAPI d. 497. 486. STAMBENA ZADRUGA 46 26 47 20 42 65 7 20 8 86 24 95 1 47 86 8 87 58 97 51 3 87 87 23 59 71 69 28 87 1 8 1 16 51 59 24 28 97 87 51 21 38 38 4 87 66 4 39 96 Privredna komora Kantona Sarajevo . SELMING d.o. 480. 427. 445. POSITIVE PARTNERS d.o.o. SAJTING d. SIGENX d. PORR d. PROKLIMA d. 460. SABOSS d.o. 452.o.o.o.o.o.o.o. SARTUS d. REGIONALNI CENTAR ZA 27 37 83 84 96 52 84 20 71 84 25 84 38 65 46 46 44 68 84 31 54 38 58 3 43 20 58 38 84 20 20 85 31 7 44 5 65 85 85 85 85 85 86 2 70 38 86 22 4 44 24 86 86 449.o.o. PUBLICUM d.o.o.o.o.o. SINTAL d.o.o. 485. 410. 464. PET .o. 496. 472. SOREA d. 443.o. 441.o.o.o.o.o. ROLL-STAR d.o.o. 448. 454.o.o.o.o. RENING d.o. PRAXIS ENGINEERING d. 420.HIDROSTAN d.o. SARAJ CITY d. 435. 438.o. SARAJ-TAŠ d. 476. OBI BAU&GARTEN d.o. PARKET PAKET d.o. 429.o SARAJ INŽENJERING d.o. SALIX d. 409. SENIGOR d.o. 416. NUMEN d.o.o.o. 466.o. PROVING d.o.o. 474. 436. 430.o. 462.o.o. 415. 451. PRIMA-T-INŽINJERING d. REJTING INŽINJERING d.o. 421.o. SAUTEL d.o.o. NOBILIS d.o.o.o. SEGMENT d.o. 457.o.o.o. RAMSEN .o.o.o. PERCON d. OIKOS d. PROJEKT d.o. NIVAL d. 491. POLYPLAN BH d. 471.o.o. PAPILON d. OKI d.o.o. SPOEL d. PLASTIFAS d. SA HASAN EXPORT-IMPORT d. PLAVO OKO d.o.o.o.o.o.o. PROJEKT INVEST d. REDESIGN d. R.o.o.o. 403.o. 396.o.o. 488.o.o.o. 463.o.o.o. 422. 487. SANBIH COMPANY d. 414. RIGIPS AUSTRIJA GESMBH PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU ROFIX ROLLING d.o.

587.o. 522.o.o. UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d.o. STRABAG d.o.o.o. UNIPROMET d.o. TENEX d.o. VOLTA d.o. URBANISTIČKI ZAVOD BIH d.o. VAILLANT d. URBING d. 560. 550.o. 517.o. 535. 586.o.o. 504. 520. TERMOELEKTRO d.o.o.IZGRADNJA OBJEKATA d.o. 536. STEP d. UNIKLIMA d. TINMEN d. 552. 556. WOLF KOMERC d.o. 579. UNIONIZGRADNJA-ŠIP d. 589. 515. 539. 544. TZI-INŽINJERING d. TEHNOMOBIL d.o.o.o. STOGAS d. 551. 514.o.o.o. TECHNO CONSULTING BH d. UNIGRADNJA d.o. 572. 510. UNIMONT d.o.o.o.o. VIKLER PROMET d. TVORNICA OPEKE d.o. SUPER ECONOMIC GROUP d.d. 596. 525.o.o.o. TIP-ELVOD d. 575.o.o. TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o.o. 569. 568. 499.o.o. TEPI INŽINJERING d. Privredna komora Kantona Sarajevo 23 88 23 44 39 21 8 47 88 43 23 98 39 39 94 88 88 51 88 5 59 100 31 39 23 88 23 95 14 39 89 33 32 40 89 66 67 32 71 89 52 53 40 32 89 59 59 28 40 547. 561.o.o. TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.o. 558.o.o. 571. TVRĐAVA COMMERCE d.o.o. 588. 528. TVRTKOVIĆ .o. 594. STAN PRODUKTINTERNATIONAL d. 564.o.o. TERMO-GAS d.o. TINK d.o.o. VEDDI INVEST d.o.o.o. 595.o. VEP d.o.o.o.o. ŠUMAPROJEKT d.o.o.o.d. 567. 542. 513. STROJAL d. ŠUMENS d. 534.o. TEO d.d. 581. TKK d.o.o.o.o. UNIONINVEST.o.o.o. TOPLOTING d. 540. TIMBER TRADE d.o. TELENET d.o.o.o.o. TERMOVOD d.o.o. 509.d. 582. 507.d. 570.o.o. STEFAN COMERCE d.o. WINDOW ARCH DESIGN d.o.o. TESTIGELEKTRO d.o.o.o. 578. 562. 593.d.o. SUDEL d. STILLES d. VMS GROUP d. 591. 500. TELEFONGRADNJA d.o. 512. 557. 554. 508.o.o. SVJETLICA M d. TRABUS d. 519.o. WELT GRADNJA d. VINITEL d. 565. W RTH BH d. UNIONINVEST d. 101 89 2 89 92 5 5 90 90 21 13 32 90 9 2 27 90 40 66 28 14 90 90 59 66 60 40 27 16 60 60 51 13 91 51 33 11 21 40 6 69 25 53 52 60 91 69 66 11 4 .o. VD BOSNA d. 576.o.o.o. TECASI SIMRAD d.d.o.o. 532.o. 537.o. UNIONINVEST PLASTIKA d.o.o.d. 566.o. VRANICA d.o. VINDI TIP d.o.o.o.o.o. 543. 505. TRGOPLASTIK d. 583. 530.d.o. ŠTUKAN d. 592. 559. 524.d.o.o. 585.o. STUDIO NONSTOP d.o. 533. WEISHAUPT d.o. 516.o. 553. ŠIPAD KOMERC d. TRIMO BH d. URSA NOVOTERM d.o. TETRA CO d.o.o. 538. 523. ZAK d.o. TERMORAD d.d.o. TIM lighting sistem d. 577. XYLON CORPORATION d.o.o. 527.o. 541.o.o. 548. TERMIKA d. VERTICAL d.o. SUBA d.o. TERRA BIH d.o. 511. ŠENN d.o.o.o. 555.o. TEHNOPOLIS d. 526. TERAT d. 501. 549.o.o. W&P MILOS WARELL d.o. UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.o. TRASA d. 521.o.o.o. UNIONŽEP d. TTO d. WASP d.o. 584. 563. VALM d.d. 580.o.o.o. 574.o. STROPING d. VELUX KROVNI PROZORI d. TOPLOTNI SISTEMI d.d. 529.ŽELJEZNIČARA 498.o. 518.o.d.o. 506.SANITARIJE I GRIJANJE d. UNIS ENERGETIKA d.o. 573. 503.o.o.o. 590.o 502. 531.o.o.o. VARINGS d.o.d. TAURUS d.o.o.o.d. VYKON d.o. TELINVEST d. TBG EUROBETON d. 546. WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d. 545.o.o.

597.o.o. 601. ŽICA d. 91 71 47 47 71 41 93 96 12 Privredna komora Kantona Sarajevo .o.O. ZZ GROS-COMP P. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM 600. ZISTEN INS d.o.d.o.o. 604. ŽEPA INŽINJERING d.o. ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d. 605.o.d. 603.o. ZRAK d. ZARKA d.o. 602. 598. ZUKAE d. 599.

300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Amira Bošković Kontakt osoba: Senad Bošković Telefon kontakt osobe: 061 137 877 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 235 062. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 ENTERING d.o. 29/IV. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 20. 061 268 584 Fax.BULJŠAĆ d.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 SBM d.net. 691 447 Fax.net. 35.o.o.o.330 Djelatnost: Hladno oblikovanje limova i pratećih elemenata i galanterije Privredna komora Kantona Sarajevo 1 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 23. Adresa: Rakovička cesta br. 250 080 Fax.o. 514 056 Fax.m-steel.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Ismar Galijašević Kontakt osoba: Hasena Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71210 Ilidža Tel. E-mail: Web: SKD: 20.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mirsad Šišić Kontakt osoba: Mirsad Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Patriotske lige br. Fadil Ćatović Tel.o. Adresa: Magistrala br. Adresa: Put Famosa 38.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 SABOSS d.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Šaćir Buljubašić Kontakt osoba: Šaćir Buljubašić Telefon kontakt osobe: 061 133 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1993.o. 235 062 E-mail: muriadi@bih.o.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Hasagić Sabahudin Kontakt osoba: Hasagić Sabahudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel. 061 132 043 Fax. 061 215 503 Fax.o.ba 1999. Adresa: Skenderija-Terezije bb.sabos. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 M -STEEL d. 71210 Ilidža Direktor: Igbala Gudžević Kontakt osoba: Igbala Gudžević. E-mail: Web: SKD: 20. 691 447 E-mail: Web: SKD: 20.o.ba Web: SKD: 20. 250 094 E-mail: saboss@bih. 102. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.net. 514 058 Telefon kontakt osobe: E-mail: m-profil@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 SEGMENT d.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www. Adresa: Maršala Tita br. 18.

450 517 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 210 PROVEN d.ba Web: www.info@union. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 71000 Sarajevo Tel.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Semir Prguda Kontakt osoba: Semir Prguda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: www. 475 250 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 34 TRGOPLASTIK d.ba SKD: 25. 711 305 Fax. 84.ba Direktor: Andrej Dremelj Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 453 562. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 80 24.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Asim Hadžović Kontakt osoba: Asim Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.110 Djelatnost: Snadbijevanje električnom energijom. 61.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Huso Ćesir Kontakt osoba: Huso Ćesir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.proven. 645 366 Fax.ba SKD: 25.d.ba Web: www.o. 450 517 E-mail: bosnaplast. 452 406 Fax.com.pl. 71000 Sarajevo Tel.messer.ba Web: SKD: 25. Adresa: Reljevo bb. osnivanja: Broj zaposlenih: 45 UNIONINVEST PLASTIKA d. 642 031.ba Web: www.sa@bih.o.o. 651 407.o.assa. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 Privredna komora Kantona Sarajevo 2 .o.o. 667 220 E-mail: assadoo@lol. 667 220 Fax. 7. parom i toplom vodom ASSA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BOSNAPLAST d.o. 475 251 E-mail: unioninvestplastika.o.MESSER SARAJEVO PLIN d. 718 671 E-mail: proven@bih. Adresa: Semizovac bb.ba SKD: 25.net. 71000 Sarajevo Tel. 452 406 E-mail: Web: SKD: 25. Adresa: Fetaha Bećirbegovića br. 8.200 Djelatnost: Proizvodnja plastičnih masa za elektriku Direktor: Muamir Sirbubalo Kontakt osoba: Hazim Saračević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.bosnaplast. 435 563. 642 031 E-mail: info@messersarajevo.lol. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Safeta Zajke br.net. Adresa: Kranjčevićeva br.o.o.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: JasminTerović Kontakt osoba: JasminTerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 71320 Vogošća Tel. gasom.

230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo SAPLAST d.o.ba Direktor: Amir Kadić Kontakt osoba: Amir Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Web: SKD: 25. 760 840 Fax.com SKD: 25. 650 735 E-mail: senad_cronix@hotmail. 457 744.com Web: SKD: 25.o. 14.ba Direktor: Senad Preljević Kontakt osoba: Sanela Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 766 210 Fax.com Web: www.230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Raza Bikić Kontakt osoba: Haris Djana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.plastal.o. Adresa: Nikole Šopa 245. Adresa: Humska br.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije za građevinarstvo PLASTAL d.230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Senad Bajrović Kontakt osoba: Senad Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. Adresa: Srednje bb. 664 200 Fax. 629 494 Fax. 3. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INTERGEOSS d.ba Web: www.230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Privredna komora Kantona Sarajevo 3 . 71000 Sarajevo Tel.hdi-bh.o.intergeoss.o. 71210 Ilidža Tel. 546. 489 139 E-mail: info@hdi-bh. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 HDI d. 637 941 E-mail: plastal@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 25.o. 637 961 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 EUROAL d.com Direktor: Bahtijarević Samir Kontakt osoba: Ivana Ramekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 760 841.o.ba Web: www. Adresa: Dobroševićka 7a.o.com Web: www. 71330 Ilijaš Tel. 489 139. 71210 Ilidža Tel. 061 170 391 Fax.o.net.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije Direktor: Mirsad Mešić Kontakt osoba: Mešić Jadranka Telefon kontakt osobe: 061 182 771 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Kovačevac br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 25.o.CRONIX d.saplast. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 40 25. 638 366 E-mail: info@intergeoss. Adresa: Tvornička br. 71000 Sarajevo Tel. 460 113 E-mail: saplast@saplast. 629 494 E-mail: euroals@gmail.

222 391 E-mail: osman@sorea. Adresa: Tvornička br.zaksarajevo.SKALA d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Avde Jabučice br.rama-glas.sorea.o. Adresa: Kolodvorska br. Dinka Delić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 HALKOMEX d.ba Web: www.o.o. 210 585. Adresa: Put Famosa br.o. 061 470 538 Fax. 71380 Ilijaš Tel. 38. 511 470 E-mail: Web: SKD: 25.com Direktor: Jasmin Avdagić.o.com SKD: 25.o. 71000 Sarajevo Tel.5u. proizvodnja raljenog i termoizolacionog stakla Privredna komora Kantona Sarajevo 4 . osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SOREA d. 526 072 Fax. 727 310 Fax. 401 881 E-mail: skaladoo@hotmail.com SKD: 25.o. 401 770 Fax. Adresa: Lješevo br. 29. 727 311 E-mail: info@rama-glas.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Nihad Halilbegović Kontakt osoba: Nihad Halilbegović Telefon kontakt osobe: 061 899 214 E-mail kontakt osobe: Godina 1975.ba SKD: 25. Adresa: Paromlinska 25/8. 526 072 E-mail: zaksarajevo@gmail. 12/b.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Samra Kučuk Kontakt osoba: Osman Kučuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.120 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda RAMA-GLAS d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BUTIL-PROM d.skaladoo. 497 448.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 101 26.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 26.com Web: www. Kontakt osoba: Jasmin Avdagić. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Adem Zajko Kontakt osoba: Adem Zajko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.230 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske i PVC bravarije Direktor: Halil Muratović Kontakt osoba: Halil Muratović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.o. 20. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZAK d.120 Djelatnost: Oblikovanje i obrada ravnog stakla. 637 421 E-mail: Web: Direktor: Srpko Plakalović Kontakt osoba: Srpko Plakalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 281. 637 421 Fax. 222 391 Fax.

55. 511 266. 71215 Ilidža Tel. 71210 Sarajevo Tel. 194. 511 266 E-mail: medixon. Adresa: Moševićka br.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 5 . Adresa: Vlakovo br.400 Djelatnost: Proizvodnja cigle i crijepa Direktor: Adnan Aganović Kontakt osoba: Aida Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.bhizlog.o. Adresa: Ibrahima Ljubovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 26.com SKD: 26.610 Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja betonske galanterije Direktor: Mervan Grbović Kontakt osoba: Mervan Grbović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o.o.ba Web: www.o.ba Web: Direktor: Šepo Ismet Kontakt osoba: Šepo Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 401 569 E-mail: Web: Direktor: Adil Kubat Kontakt osoba: Adil Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.o. 159.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda PRIMA-T-INŽINJERING d. 772 681 E-mail: adnan.net. 061 266 944 Fax.o.nexe. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 26. 71210 Ilidža Tel.o.o.doo@bih.net. 764 861 E-mail: Web: SKD: 26.610 Djelatnost: Transport betona Direktor: Željko Ćurćić Kontakt osoba: Slađana Bajkuša Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MEDIXON d. Adresa: Doglodi bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 26.hr SKD: 26.aganovic@tos.ba Web: www. 764 860 Fax. 623 388 E-mail: prima_t@hotmail. 623 944 E-mail: g. 310.com Web: Direktor: Goran Todić Kontakt osoba: Goran Todić Telefon kontakt osobe: 061 500 682 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 623 388 Fax. 71380 Ilijaš Tel.TVORNICA OPEKE d. osnivanja: Broj zaposlenih: 76 BEN-BAU d. 401 569 Fax. 511 263 Fax. Adresa: Put Famosa br. 71210 Ilidža Tel.o. 38.mervan@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TVRĐAVA COMMERCE d. Adresa: Rajlovačka cesta br.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda TBG EUROBETON d. 772 680 Fax.o.

762 641 E-mail: Web: Direktor: Hodžić Mirsad Kontakt osoba: Hodžić Mirsad Telefon kontakt osobe: 061 130 724 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 636 440.ba Direktor: Hubert Cicerbaher Kontakt osoba: Merima Ljubas. 463 300 Fax.o. 762 640 Fax.net. 638 109. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 HM TENAX d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 26. 15. Adresa: Juraja Najhorta br. 212 104 E-mail: cargo@bih. 234 443.ba Web: www.o. 71210 Ilidža Tel.o.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena Direktor: Sadiković Muharem Kontakt osoba: Sadiković Muharem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 158. 251.BAU BETON d. 638 020 E-mail: Web: SKD: 26. 234 443 E-mail: aladza@bih. 770 550 Fax.wpmilos. Adresa: Dobroševići br. 770 555 E-mail: m.o.ljubas@wpmilos.co.ba Web: www.o. 71210 Ilidža Tel.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 CARGO INTERNATIONAL d.ba Web: SKD: 26. Luka Ilak Telefon kontakt osobe: 061 890 381 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 12-14. Adresa: Vlakovo br. 457 639 E-mail: Web: SKD: 26. 212 104. 061 131 812 Fax.o.640 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ALADŽA KOMERC d. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Doglodi bb.630 Djelatnost: Proizvodnja gotovog betona.630 Djelatnost: Proizvodnja i isporuka betona Direktor: Esad Omerbašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 W&P MILOS Adresa: Rudnik br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 26. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića br. trgovina i transport Direktor: Kirlić Arijana Kontakt osoba: Kirlić Arijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena/ unutrašnja i spoljna trgovina i usluge Privredna komora Kantona Sarajevo 6 . 121. 638 110 Fax.o.ba SKD: 26.cargobeton. 620 222 Fax.o.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 GRAMER-STUP d.700 Djelatnost: Prerada i ugradnja mermera i granita Direktor: Amela Durmišević Kontakt osoba: Mirsada Drljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 28. 71000 Sarajevo Tel.o.762 095 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 FABRA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 ALUFINAL d.ba Web: www.700 Djelatnost: Sječenje. oblikovanje i obrada kamena Direktor: Krčalo Elbedina Kontakt osoba: Krčalo Elbedina Telefon kontakt osobe: 061 107 823 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.KLESAR HADŽIĆI D. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MARMEX d. 2. promet i usluge Direktor: Ramo Pozder Kontakt osoba: Ramo Pozder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 776 942 E-mail: alufinal@lol.O. Adresa: Brezanička br.ba Direktor: Katica Senad Kontakt osoba: Katica Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.700 Djelatnost: Obrada kamena. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Vlakovo br.o. 444 588 Fax.o. 61. 638 574 E-mail: Web: SKD: 26.pozder. Adresa: Trešnje br.net. 764 031 E-mail: info@marmex.820 Djelatnost: Ostali nemetalni mineralni proizvodi Direktor: Damir Petninić Kontakt osoba: Namik Musić Telefon kontakt osobe: 062 330 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 420 303 Fax. 71240 Hadžići Tel. 71210 Ilidža Tel.net SKD: 26. 444 588 E-mail: pozder@bih.o. 302. 7. 420 303 E-mail: Web: SKD: 26. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ROFIX Adresa: Stupska bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 26.ba Web: www. Adresa: Adema Buće br.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Zahir Zukić Kontakt osoba: Zahir Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 674 203 E-mail: Web: SKD: 26. 764 030 Fax. 776 940 Fax. 71210 Ilidža Tel. 674 203 Fax. Adresa: Jukićeva br. 43.110 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske bravarije i protupožarnih vrata Privredna komora Kantona Sarajevo 7 .810 Djelatnost: Konfencioniranje brusnog materijala Direktor: Jaganjac Safet Kontakt osoba: Pehilj Amir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.700 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda POZDER-NEKROPOLING d.o.marmex.O.o.

Adresa: Kolodvorska 11. Adresa: Hadžići PC Zujevina bb.net.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SB-TEHNIKA d.o.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SALIX d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 28. osnivanja: Broj zaposlenih: 41 Privredna komora Kantona Sarajevo 8 . Adresa: Put Famosa br. 71000 Sarajevo Tel. 515 810 E-mail: strojaldoo@bih.ba Web: Direktor: Ferid Bajrović Kontakt osoba: Dženita Bijelonja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Igmanska bb. 71000 Sarajevo Tel. 71380 Ilijaš Tel. 120.o.o.net.o.o. 203 324 E-mail: rollstarbih@hotmail. 422 966 Fax.110 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja i alata Direktor: Ćamil Alić Kontakt osoba: Ćamil Alić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 418 906. 422 966 E-mail: Web: Direktor: Amel Jadalek Kontakt osoba: Amel Jadalek Telefon kontakt osobe: 061 214 637 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Web: Direktor: Armin Žutić Kontakt osoba: Armin Žutić Telefon kontakt osobe: 061 241 888 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova ROLL-STAR d. 71240 Hadžići Tel. 71320 Vogošća Tel.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije FERBA INTERNATIONAL d.ELNET d. 515 810 Fax.ba Web: SKD: 28. 203 324 Fax.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova STROJAL d. 061 500 099 Fax. 660 963 E-mail: ferba@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 28.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28.o.o. 489 157 E-mail: Web: Direktor: Mališević Elmedin Kontakt osoba: Mališević Elmedin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Srednje bb. 660 962 Fax. Adresa: Antuna Hangija br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 28. 424 665 E-mail: Web: Direktor: Sabit Beširović Kontakt osoba: Ruzmira Numić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 424 665 Fax. 38.o.o.

71212 Hrasnica Tel.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Butmirska cesta 24.ba Web: Direktor: Muhamed Obhodžaš Kontakt osoba: Muhamed Obhodžaš Telefon kontakt osobe: 061 132 049 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.d. Adresa: Put Famosa 38. Adresa: Put Famosa 38. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 28. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 45 28. 777 770 Fax.ba Direktor: Salih Lemeš Kontakt osoba: Salih Lemeš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.net. 626 298 E-mail: albaunip@bih. 626 326 Fax.120 Djelatnost: Metalne kontrukcije. osnivanja: Broj zaposlenih: 200 DŽENEMI d.ba Web: SKD: 28. Trgovina na veliko drvetom ALBERA d.o.o. 511 876 Fax. 71210 Ilidža Tel.ba Web: Direktor: Reuf Smajlović Kontakt osoba: Reuf Smajlović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 Privredna komora Kantona Sarajevo 9 . Limarija-montaža ALTERNATIVA d.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi.o.o.alternativa. kontejneri.IZGRADNJA OBJEKATA d.120 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja krovnih i fasadnih limova i termoizolacionih panela ANS DRIVE d.com SKD: 28. Adresa: Dobroševićka do broja 7. Kontakt osoba: Samir Sitnić Telefon kontakt osobe: 061 263 263 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71210 Ilidža Tel. 762 915 Fax. 627 690 E-mail: ansdrive@bih.110 Djelatnost: Montažni objekti.o.UNIONINVEST. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 23 28. 71000 Sarajevo Tel. hale. Adresa: Mratnjevače 2. hladno oblikovanje materijala ALBA UNIPROM d. Metalne konstrukcije. oblaganje i krovopokrivački radovi na objektima. 541 932 E-mail: info@alternativa.com Web: www.net. 650 227 Fax.nadstrešnice. 71215 Blažuj Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 27 28. crna i aluminijska bravarija. čelična zaštitna odbojna ograda za puteve.o.ba Web: Direktor: Ibrahim Jusufranić Kontakt osoba: Hamdija Zvrko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973.120 Djelatnost: Prerada drveta: krovna konstrukcija-grede. skladišta. metalna stolarija.o. 515 502 E-mail: albera@bih. metalna stolarija Direktor: Samir Sitnić.o. 650 307 E-mail: uinizgob@bih.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Alija Gadžo Kontakt osoba: Kenan Gadžo Telefon kontakt osobe: 061 143 536 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Zmaja od Bosne 13. 762 916 E-mail: samirsitnic82@yahoo.ba Web: www. 514 931 Fax.net. antenski stubovi.net.dzenemi.

osnivanja: Broj zaposlenih: 20 FINEPORT d.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Adem Ligata Kontakt osoba: Adem Ligata Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.120 Djelatnost: Proizvodnja i montaža automackih vrata Direktor: Držac Branko Kontakt osoba: Cokoja Ćerim Telefon kontakt osobe: 061 207 501 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 91 28. crne bravarije Direktor: Amila Ćutuk Kontakt osoba: Nazif Ćutuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 727 333 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. al fasade. 537 281 E-mail: Web: Direktor: Muris Kupusović Kontakt osoba: Muris Kupusović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba SKD: 28. Adresa: Ferde Hauptmana br.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mulaosmanović Hamid Kontakt osoba: Ćemo Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.o. 71000 Sarajevo Tel. 38. Adresa: Put famosa br. 510 619 E-mail: Web: SKD: 28.com Direktor: Hasanbegović Nahid Kontakt osoba: Avdić Razija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 727 312 E-mail: info@hano-bih. 107. 672 254. metalne stolarije. Adresa: Kolodvorska br. 061 183 579 Fax. Adresa: Tvornička br.o.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije HANO d.o.o.o.com Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ELOX BH d.inotehna. 672 254 E-mail: Web: SKD: 28. 767 170 Fax. 061 205 107 Fax.o. Adresa: Briješće brdo br.o.ELOKSIR d. 28. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 28. 7. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 10 . 767 171 E-mail: inotehna@bih. 666 994 E-mail: Web: SKD: 28.o. 12/a.o.hano-bih. 513 860 Fax. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Mehmedagina br.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 LIGO-ING d. 767 171.o. bravarija INOTEHNA d.ba Web: www.net.o. 71000 Sarajevo Tel.120 Djelatnost: Proizvodnja kovane. 71000 Sarajevo Tel. 537 281 Fax. 3.

120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Sead Nikšić Kontakt osoba: Sead Nikšić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979.net.o. 419 010 Fax.com SKD: 28.ba Web: www.com SKD: 28.ba Web: SKD: 28.narodnogrijanje.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Enisa Grozdanić Kontakt osoba: Enisa Grozdanić Telefon kontakt osobe: 061 106 846 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 28.o. Marta bb/Remontni zavod. 418 234 E-mail: nermin83@hih. Adresa: 6.NEDIMA d.o. 446 540 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 11 . 763 900 Fax.ba SKD: 28.tat. 422 162 E-mail: Web: www. masivni-hrastovi podovi NARODNO GRIJANJE d. 71240 Tarčin Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Besim Grozdanić Kontakt osoba: Besim Grozdanić Telefon kontakt osobe: 066 266 244 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Mustajpašin mejdan 15.o. 234 745. Adresa: Tvornička br. 71240 Hadžići Tel. Adresa: Podlugovi bb. 763 901 E-mail: Web: www.o.xyloncorp.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata.com Web: www. 234 755 Fax. 71240 Hadžići Tel.o.com Direktor: Amer Šabić Kontakt osoba: Amer Šabić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 71210 Ilidža Tel.o. Marta bb/Remontni zavod. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VOLTA d. 71380 Podlugovi Tel.d. 234 745 E-mail: info@tat. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 E-TAT d. 763 901 Fax. 401 002 E-mail: info@xyloncorp. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 XYLON CORPORATION d.o.300 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja/procesna oprema Direktor: Nijaz Ćustović Kontakt osoba: Nijaz Ćustović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nijazcustovic@tat. 71000 Sarajevo Tel. 446 540 E-mail: Web: SKD: 28.narodnogrijanje.ba Godina 1968.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Muharem Mehremić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 401 001 Fax. Tarčin Adresa: Duranovići 15. Adresa: 6. 3.

o.130 Djelatnost: Proizvodnja dijelova za mašine i uređaje / Hidrotehnika BH LIFT d. 71000 Sarajevo Tel.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 HIBOR d.o. marta bb.730 Djelatnost: Proizvodnja iz oblasti metalne industrije .boschrexroth. Adresa: Hamdije Čemerlića br.com Web: www.ba SKD: 29. 71240 Hadžići Tel.bhlift. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 250 28. 2.620 Djelatnost: Proizvodnja alata za obradu drveta Direktor: Esad Hadžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.220 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mihajlo Čizmić Kontakt osoba: Balhodžić Vernes Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.de Direktor: Dejan Martić Kontakt osoba: Dejan Martić Telefon kontakt osobe: 061 483 082 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 703 683 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ŽICA d. 716 250 Fax.ba Direktor: Hrusto Tupeković Kontakt osoba: Hrusto Tupeković Telefon kontakt osobe: 033 461 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1950.ba Web: www. 710 340 E-mail: hibor@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 29.net.co.120 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Zehra Obarčanin Kontakt osoba: Adnan Kreso Telefon kontakt osobe: 061 352 786 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 468 988 E-mail: carkoprodukt@bih. 461 905 E-mail: arif@zica. E-mail: Web: www. 468 988 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DIMONT d. 71000 Sarajevo Tel.pumpi.mk SKD: 29.ba Web: www. 611 094 Fax. 71210 Sarajevo Tel. 9. Adresa: 6.o.CARKOPRODUKT d. Adresa: Džemala Bijedića 160.žica svih profila MZT PUMPI d.com. 703 683 E-mail: mztpumpisa@hotmail.ba SKD: 29.dimont. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Milana Preloga br. 716 251 E-mail: dimont@bih.net.o.o.o. 061 192 098 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 Privredna komora Kantona Sarajevo 12 . 10. Adresa: Aleja Bosne Srebrene 129.220 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Sead Dupovac Kontakt osoba: Sead Dupovac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ba Web: www.o. 775 100 Fax.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Kolodvorska br.ba Web: SKD: 28.d.zica.

ba.o.com.230 Djelatnost: Proizvodnja ventilatora i silosa Direktor: Emir Kapidžić Kontakt osoba: Emir Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 513 019 E-mail: Web: SKD: 31. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 97 29. Adresa: Hifzi Bjelavca br.o.itgkotao. 71000 Sarajevo Tel. uniklima@hidria. 639 319 E-mail: Web: SKD: 29. 639 320 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 KLIMAVENT d. 57.230 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Hedija Čaušević Kontakt osoba: Hedija Čaušević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osim za domaćinstvo VIKLER PROMET d.Mostarsko raskršće bb.110 Djelatnost: Proizvodnja termo-energetske opreme Direktor: Tomislav Grizelj Kontakt osoba: Krumić Nina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 461 358 E-mail: dioda.com Direktor: Dijana Kozadra Kontakt osoba: Nermin Osmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 53 UNIKLIMA d. Adresa: Džemala Bijedića 129.o.2.o. 468 269 E-mail: itg@itgkotao.o.ba SKD: 29.100 Djelatnost: Viklovanje i remont motora i elektroaparata Direktor: Hilmija Nalović Kontakt osoba: Hilmija Nalović Telefon kontakt osobe: 061 205 647 E-mail kontakt osobe: Godina 1991. Adresa: Francuske revolucije br. 513 019 Fax. Adresa: Hadžići br.hidria. 663 528 E-mail: info@uniklima.com Web: Direktor: Jusuf Mujkić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ITG d. 544 080 Fax. Adresa: Hamdije Čemerlića 37/a. Adresa: Tvornička 3.ekovent. 456 166 Fax. i mjerna oprema Privredna komora Kantona Sarajevo 13 .com Web: www. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 DIODA . 3. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www.d.com Web: www.o.lexelektron@gmail. 061-147-045 Fax.71240 Hadžići Tel.EKOVENT d.d. 468 267 Fax.LEX-ELEKTRON d.200 Djelatnost: Metalne konstrukcije i metalna stolarija / elektr. 624-914. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 31.230 Djelatnost: Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. 624-914 E-mail: ekovent66@hotmail.com SKD: 31.o.

629 114.o.ba Web: SKD: 31.poteza. 235 395 Fax.ENERGOINVEST-TDI d.200 Djelatnost: Proizvodnja i promet električne i optičke opreme Direktor: Miroslav Janjić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1977.d. Adresa: Binježevo bb.ba Web: www.200 Djelatnost: Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje. 061 170 461. 541 295 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Pavla Lukača 5. investiranje u energetske objekte Privredna komora Kantona Sarajevo 14 .000 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Kenan Lipa Kontakt osoba: Kenan Lipa Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ba Web: www.hadzijusufovic@interenergo.500 Djelatnost: Proizvodnja i projektovanje svjetlećih reklama Direktor: Mehmed Karadža Kontakt osoba: Mehmed Karadža Telefon kontakt osobe: 061 836 915 E-mail kontakt osobe: Godina 1986. 69/a.kvteam@gmail.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KV TEAM d.200 Djelatnost: Proizvodnja dalekovodnih stubova Direktor: Sead Kečo Kontakt osoba: Sead Kečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953. 71240 Blažuj Tel. 296 613 Fax.130 Djelatnost: Trgovina električnom energijom. kontrolu.fagas. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www.com SKD: 31. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 40.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 33.si Direktor: Midhat Hadžijusufović Kontakt osoba: Midhat Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 296 559 E-mail: midhat.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 223 TEO d. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Rajlovačka bb.net. 235 397 E-mail: info@fagas.d.o.si Web: www. 441 933 E-mail: reklama_elmax@gnet. Adresa: Džemala Bijedića br.energoinvest-tds.o.o. 164.com SKD: 31. ispitivanje za upravljanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ELMAX INŽINJERING d. 441 999 Fax.B. 629 119 E-mail: teo-sa@bih.com. Adresa: S. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Sead Gradaščević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.com Web: SKD: 32. 614 333 E-mail: kenan. 468 475 E-mail: info@energoinvest-tds. 71000 Sarajevo Tel. 629 115 Fax. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu INTERENERGO d.com.teo-sarajevo.Bašagića br. 614 333 Fax.

445 525 E-mail: sarajevogas@sarajevogas.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 BIHOVO d. 6. 4.com Godina 2006.ba Web: www.danfoss.000 Djelatnost: Građevinarstvo Direktor: Safet Busuladžić Kontakt osoba: Safet Busuladžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.KJKP SARAJEVO-GAS Adresa: Muhameda ef.dzomba@danf oss.sarajevogas. 638 020 E-mail: jasminaahydron@gmail. 211 230 E-mail: samir. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 KJKP TOPLANE-SARAJEVO Adresa: Semira Frašte 22. Pandže br. 657 109 Fax. info@toplane-sa. osnivanja: Broj zaposlenih: 214 DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH Adresa: ĆamilaSijarića 45. 71210 Ilidža Tel. 638 110 Fax.200 Djelatnost: Distribucija gasa Direktor: Selmanović Salih Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1975. 638 111. 355 AHYDRON GRAĐENJE d. 71000 Sarajevo Tel.ba .ba SKD: 40. 450-047 Fax. 445 120 Fax. 450-527 E-mail: toplspin@bih. 466 256 E-mail: busuladzicsafet@yahoo. Adresa: Bosanska br. 71000 Sarajevo Tel.dzomba@danfoss.o. 644 463 E-mail: infokig@bih.ba. 211 230 Fax.com. 638 109.o. 71000 Sarajevo Tel.100 Djelatnost: Specijalni građevinski radovi Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1949. Adresa: Doglodi bb.300 Djelatnost: Proizvodnja toplotnih kotlova i infragasnih grijalica Direktor: Samir Džomba Kontakt osoba: Samir Džomba Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: samir.000 Djelatnost: Društvo za građevinsko zanatske djelatnosti Direktor: Zijad Dučić Kontakt osoba: Jasmina Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.net. 71000 Sarajevo Tel.com Web: SKD: 45. 061 106 585 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO Adresa: Azize Šaćirbegović 8.o.ba SKD: 40.co.ba Web: SKD: 45. 466 258.com Web: http://grijanje.ba Web: www.co. toplane-sop@pksa.com Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 15 .com SKD: 40.toplane-sa. 71000 Sarajevo Tel.net.300 Djelatnost: Snadbjevanje parom i toplom vodom Direktor: Suad Zeljković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1977.

71320 Vogošća Tel.o. 659 588 Fax.o. 639 701 Fax.o.o. 651 587 E-mail: minersko@hs-hkb.o.120 Djelatnost: Bušenje i miniranje u građevinarstvu i rudarstvu Direktor: Božić Dragica Kontakt osoba: Božić Dragica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Šefika Durića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 55 MINERSKO d.SELA d. 659 588 E-mail: amela_bostandzija@hotmail.210 Djelatnost: Adaptacija Direktor: Fadil Budnjo Kontakt osoba: Fadil Budnjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 639 701 E-mail: greenp@bih.net. 2. Adresa: Ustanička bb. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 VEDDI INVEST d. 8.com Web: SKD: 45.com SKD: 45. 432 611 E-mail: bagseta@lsinter.100 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu Direktor: Sead Tutić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Nedima Filipovića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BAGS ENERGOTEHNIKA d.o.minersko.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Kemo Mangafić Kontakt osoba: Kemo Mangafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 Privredna komora Kantona Sarajevo 16 .o. 776 898 E-mail: info@sela. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.net. 112. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 GREEN PROJEKT d.o.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Visokogradnja / Niskogradnja Direktor: Avdo Bostandžija Kontakt osoba: Avdo Bostandžija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ACING d. 4. 712 155 Fax. Adresa: Igmanska bb.d. 650 421 Fax.ba Web: SKD: 45. 432 632 Fax.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Raifa Turko Kontakt osoba: Raifa Turko Telefon kontakt osobe: 061 183 784 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. Adresa: Orahovička br. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 776 897 Fax. 712 156 E-mail: acing@bih.ba Web: SKD: 45.o.net Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.o.ba Web: SKD: 45.

ba Web: SKD: 45. 614 106 Fax.cosmos.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Zijad Ćosić Kontakt osoba: Zijad Ćosić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 710 312 E-mail: cetbah@epn.211 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja građevinskog materijala. 774 153 Fax. 774 158 E-mail: but.o.o.net. krovna izolacija DŽEN-ING d.ba.ba Direktor: Muhidin Zelić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.ba Web: www. viskogradnja. 71000 Sarajevo Tel. 164 CET BAH d. Adresa: Igmanska cesta br.o.ba butmir@smartnet. 776 950 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 COSMOS Adresa: Lužansko polje 7. Azra Bajraktarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1990. Adresa: Butmirska cesta br.o. Adresa: Trg Heroja 8. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 BUTMIR d. 710 310 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 17 . 512 882 Fax. 774 150. 45. 71210 Ilidža Tel. 512 882 E-mail: Web: SKD: 45.com SKD: 45. ferabeton.o. Adresa: Azize Šaćirbegović bb.net. 17.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Abdulah Potogija Kontakt osoba: Abdulah Potogija.211 Djelatnost: Visokogradnja i inžinjering Direktor: Hamed Ademović Kontakt osoba: Hamed Ademović Telefon kontakt osobe: 061 130 433 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 59. 061 320 195 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. Adresa: Vreoca br.o.211 Djelatnost: Izgradnja poslovnih i privatnih zgrada Direktor: Besim Duljević Kontakt osoba: Sanin Dautbegović Telefon kontakt osobe: 066 614 182. 71210 Ilidža Tel.com@bih.ba Web: www.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Sadiković Refik Kontakt osoba: Sadiković Refik Telefon kontakt osobe: 061 565 256 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. c.com Web: SKD: 45.o.group@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 45.o. 614 106 E-mail: armin_1979@hotmail. 71210 Ilidža Tel. 763 125 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 763 126 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 58 CITADELA d. 71210 Ilidža Tel. 776 960 E-mail: info@cosmos.butmir.BE&HA STAN d.

osnivanja: Broj zaposlenih: 30 Privredna komora Kantona Sarajevo 18 . 664 093 Fax. 71210 Ilidža Tel. 660 773 E-mail: Web: SKD: 45.ba Godina 1947. 209 770. 16/b.d. 654 666 Fax.ba Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 FAIN INŽEINJERING d. 761 385 Fax.com. 206 524.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Muhidin Behlulović Kontakt osoba: Nermina Spasojević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nermina.com.03. 512 554 Fax. 514 001.net.d.DVI d. 71000 Sarajevo Tel. 444 424 E-mail: faindoo@bih. 514 001 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Zujevinska 6. 636 168 E-mail: jasenkot@bihnet.ba SKD: 45.o.d.ba Web: www.spasojevic @gmail. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 91 ETA ENG COMPANY d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Enver Muharemović Kontakt osoba: Jasmina Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šahman Dževad Kontakt osoba: Šahman Dževad Telefon kontakt osobe: 061 486 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 339 GP GRADNJA d.gpbosna.apr.211 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Edin Delalić Kontakt osoba: Edin Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 216 786 E-mail: marketing@gpbosna. 440 611. Adresa: Pavla Lukača br.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Tarakčija Esad Kontakt osoba: Tarakčija Esad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.ENERGOINVEST . osnivanja: Broj zaposlenih: 43 FAMOS GRADNJA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 GP BOSNA d. Adresa: Behdžeta Mutevelića 2b. 660 773 Fax.o.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Uglješa Kisić Kontakt osoba: Jadranka Turbić Telefon kontakt osobe: 440 610 E-mail kontakt osobe: turbic@gpbosna.com Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Mehmeda Spahe 3. Adresa: Ferde Hauptmana bb.ba Web: www. 651 019 E-mail: etaeng@gmail.ba SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel. 206 523.fain. 440 879 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: 6.com Godina 1999.

211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Goran Dizdar Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.o.ba Web: SKD: 45. 772 499 E-mail: hmi@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 64 772 499. 420 127 E-mail: Web: SKD: 45.neimari. 420 126 Fax.d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Eniz Skejić Kontakt osoba: Eniz Skejić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963. 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 NEIMARI d.ba Web: SKD: 45.o.o. 420 157.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šemso Imamović Kontakt osoba: Šemso Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 661 028 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 56 Privredna komora Kantona Sarajevo 19 . 420 137. Adresa: Hadželi 118. 622 853 Fax.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 38 H.d. 061 130 595 IGMAN d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 629 180.I. 626 204 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 138 INGRAP d. 523 205 E-mail: Web: SKD: 45.o. 661 802 E-mail: gphercsa@bih.ba Web: www. Adresa: Butmirska cesta br.o. Adresa: Hamdije Čemerlića 37. 71210 Ilidža Tel.ba SKD: 45. 23/d. 70. Adresa: Pijačna br. 626 204 E-mail: info@neimari. 772 490 Fax.M.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vlado Zubac Kontakt osoba: 661 028 Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1946. 622 853 E-mail: Web: SKD: 45. 661 822.GP HERCEGOVINA d.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Ibro Hodžić Kontakt osoba: Ibro Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 139 388 E-mail kontakt osobe: Godina 1990. Adresa: Malta br. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 12a. 523 205 Fax.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Djedović Adisa Kontakt osoba: Ramiz Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 71 NAPREDAK-INŽINJERING d. 71210 Ilidža Tel.net. 661 822.o. 71240 Hadžići Tel. 71000 Sarajevo Tel. INŽENJERING d.

71000 Sarajevo Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Avdo Drkić Kontakt osoba: Avdo Drkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 16. 711 700 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 160 PLAVING d.net.rolling.ba SKD: 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Saudin Porović Kontakt osoba: Mersad Porović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: podrska@porovicgro up. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 PORR d.com Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Mirsad Solak Kontakt osoba: Emina Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.o.o. info@porovic.ba Web: www. 5.com. 469 054 Fax. Adresa: Jahijela Fincija br. 611 210 Fax. 469 054 E-mail: rexom@bih.o.ba Web: SKD: 45. 259 141 E-mail: info@rolling. 71000 Sarajevo Tel.OKISarajevo.o.o. 259 140 Fax. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/XV. 629 918 Fax.ba Web: www. Adresa: Alipašina 11.o.ba Web: www. 663 613 E-mail: info@porovic. 659 858 E-mail: porrbh@porrbih. 663 613 Fax.porr.ba SKD: 45.o.ba Godina 2004. Adresa: Hifzi Bjelavca br. Adresa: Radenka Abazovića 18.com Web: www.211 Djelatnost: Projektovanje i izgradnja u visokogradnji Direktor: Fazlija Lalić Kontakt osoba: Fazlija Lalić Telefon kontakt osobe: 061 157 772 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 711 725 E-mail: oki@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 ROLLING d. 71000 Sarajevo Tel. 629 918 E-mail: jasmin_lalic@hotmail.net.o.porovic.ba SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 Privredna komora Kantona Sarajevo 20 .o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edhem Okerić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. Adresa: Olovska 38.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Hamdo Hasanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 POROVIĆ GROUP d.OKI d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 REXOM d.ba SKD: 45.o.

71000 Sarajevo Tel.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 423 Privredna komora Kantona Sarajevo 21 .com SKD: 45. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/14. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 550 45. 563 050 Fax.211 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BALKAN COMPANY d. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www. 211 118 E-mail: sikra@bih.ba SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 BBM d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sead Operta Kontakt osoba: Lutvija Softić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel.com.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edin Zekić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.com.SIKRA d.net.o. 638 113 E-mail: Web: SKD: 45.d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vehid Adilović Kontakt osoba: Jasmina Kurto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973. Adresa: Antuna Branka Šimića 8.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sefedin Hasanović Kontakt osoba: Sefedin Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 378 229 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 UNIGRADNJA d. 659 036 E-mail: strabag. 703 840 Fax. Adresa: Branislava Đurđeva br. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 STRABAG d. 211 118 Fax.o. 563 051 E-mail: opertabbm@bih.o.o.bih@strabag.ba Web: www. 40.unigradnja.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Nedim Stambol Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.ba Web: SKD: 45.vranica.ba Web: SKD: 45.o. 212 827 E-mail: uniggr@unigradnja. 71210 Ilidža Tel. 715 221 E-mail: vranicag@bih. Adresa: Barska do br.net.o.d. 253 300 Fax.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 270 VRANICA d. 638 113 Fax.ba Web: www. 6. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 10. 71000 Sarajevo Tel.strabag.o.ba Direktor: Naser Daca Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948. Adresa: Kalemova br. 715 220 Fax. 45.

71000 Sarajevo Tel.BOSMAN d. 200 517 Fax. 656 680. 652 363 Fax.ba SKD: 45.ba Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 34 MIBRAL d. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 Privredna komora Kantona Sarajevo 22 . 1.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ramiz Dervišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Srebrenička br. 71000 Sarajevo Tel.net Web: www.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sunija Jahić Kontakt osoba: Alihodžić Mevludin Telefon kontakt osobe: 061 145 541 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.net. 71000 Sarajevo Tel.o. 200 517 E-mail: Web: SKD: 45.o.bosman.R. Adresa: Rakovička cesta br. 7. 762 061 E-mail: bosman@lsinter. 71000 Sarajevo Tel. 651 604 Fax.ba Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.ba Web: SKD: 45.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Nusuf Grebović Kontakt osoba: Nusuf Grebović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1957.o.o.o. 664 595 Fax. Adresa: Ferde Hauptmana br. Adresa: Bihaćka br. 664 285. 205 826 E-mail: zgp@bih. 461 855 E-mail: haryscoi@bih. 762 061 Fax.212 Djelatnost: Visokogradnja/Niskogradnja Direktor: Šahzudin Jahaefendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 394 HARYSCO d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zećo Mujo Kontakt osoba: Zećo Nermina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.S.net. Adresa: Halida Kajtaza br. 652 435 E-mail: Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Bralović Milan Kontakt osoba: Vujkovac Nada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 652 436 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 GP ŽGP d. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 NISKOGRADNJA d. 11. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 R.d. 656 680 E-mail: mibral@bih.net. 18. GRADNJA d. 1.o. Adresa: Dolina 11.

212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Midhat Hajrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 STEP d.o. Adresa: Rizaha Štetića 2. 667 599 E-mail: mirzacelik@yahoo.o. 71000 Sarajevo Tel.SARAJEVOPUTEVI d.net.com Web: SKD: 45.d.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TELINVEST d.net. 471 390 Fax.ba Web: SKD: 45.sa@bih.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Dragan Trebović Kontakt osoba: Nataša Fazlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.INTERNATIONAL d. Adresa: Azize Šaćirbegović br.ba SKD: 45. Adresa: Halilovići 2. 642 871 E-mail: Web: SKD: 45. 128.ba Web: www. Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Kenan Fazlić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 667 499 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 12.telinvest. 71000 Sarajevo Tel. 622 741 Fax.o.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 135 SUDEL d. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 23 . osnivanja: Broj zaposlenih: 123 STAN PRODUKT. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TELEFONGRADNJA d. 542 377 E-mail: step. Adresa: Zdenka Markulja br.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Suvad Hasanbegović Kontakt osoba: Suvad Hasanbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 622 741 E-mail: Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Mirza Čelik Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 667 500 E-mail: info@saputevi. 664 522 Fax.o. 3.o. Adresa: Omladinskih radnih brigada br. 776 850 Fax.o.ba Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel. 617 757 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zeynel Turkouglu Kontakt osoba: Midhat Hinić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 471 390 E-mail: telinv@bih. 71000 Sarajevo Tel.o.

o. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GOLDING d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. 556 701 E-mail: sud@bih.o. 458 196 Fax. 450 258 E-mail: Web: Direktor: Ramiz Zahirović Kontakt osoba: Ramiz Zahirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 450 258 Fax.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova S. 10. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45. 610 940 E-mail: Web: Direktor: Faruk Hasanović Kontakt osoba: Esad Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 597 722 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Ferde Hauptmana br. Adresa: Branilaca Sarajeva br. 710 786 E-mail: gradbenik@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. 710 785. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 71000 Sarajevo Tel.golding.o. 19. 610 940 Fax. 20.ba Web: www.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GRADBENIK d.HIDROSTAN d.o.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova Privredna komora Kantona Sarajevo 24 .net.co. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Esada Pašalića br. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.EPIS MONT d. 650 263 Fax.net. 458 196 E-mail: Web: Direktor: Pršeš Nusret Kontakt osoba: Hota Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 67 45. 556 701 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 45. 7.o.o. 19.ba Direktor: Vojislavka Lizdek Pivljaković Kontakt osoba: Senada Fazlinović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 650 263 E-mail: Web: www. Adresa: Topal Osman Paše br. 15. 556 700.o.Z. 710786 Fax.o.sud.ba Web: Direktor: Štrafela Andrej Kontakt osoba: Štrafela Andrej Telefon kontakt osobe: 061 130 522 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova RASNO-MEKA COMPANY d. Adresa: Glasnička br.com Direktor: Suljević Munib Kontakt osoba: Suljević Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.

71210 Ilidža Tel.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova OSDIN d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45.o.ba Web: SKD: 45.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica. 761 586 Fax.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MISSAL INŽINJERING d.ba Direktor: Mustafa Gujić Kontakt osoba: Melisa Ćurevac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Franjevačka br. Adresa: Herceg Stjepana 4. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova CANBOS d. 649 043 Fax. 537 454 E-mail: missal@lol.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 45. 638-301 E-mail: osdin@bih. 2.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ARENA RIVERNE d.net. 638 301 Fax. 71000 Sarajevo Tel.net.o. 71000 Sarajevo Tel.o.o. Adresa: Lužansko polje bb. Avde Sućeske 1.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. Adresa: Put famosa br. 12.o. 649 043 E-mail: wasp@bih. 71000 Sarajevo Tel. 761 775 E-mail: info@vrtoviriverine.o.o.ba Web: Direktor: Faruk Strojil Kontakt osoba: Faruk Strojil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 061 109 236 Fax. 761 585.o.WASP d.ba Web: Direktor: Hadžimuratović Senad Kontakt osoba: Hadžimuratović Senad Telefon kontakt osobe: 061 181 375 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: Direktor: Nekšibedin Memišević Kontakt osoba: Sabiha Gušić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 INTAS d. 537 454 Fax.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.o. Adresa: Dr.220 Djelatnost: Izolacije i obloge Direktor: Želimir Šatni Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985.220 Djelatnost: Krovne konstrukcije i pokrivanje krovova Direktor: Zakir Jamak Kontakt osoba: Zakir Jamak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 38.vrtoviriverine. aerodromskih pista i sportskih terena Privredna komora Kantona Sarajevo 25 . Adresa: Azize Šaćirbegović br. 71210 Ilidža Tel. E-mail: canbos@bih.o. 668 076 Fax. 656 240 E-mail: Web: SKD: 45.

d.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zlatan Selesković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.241 Djelatnost: Hidrograđevinski objekti. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Topal Osman Pašina 32/b.net.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ademir Eminović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1952. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. 8/b. Adresa: Hamdije Čemerlića br.o. 644 463 E-mail: infokig@bih.d.ba Web: Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac-Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Maršala Tita 30/1. 580 141 E-mail: uprava@put. 71000 Sarajevo Tel. 2. 654 031 E-mail: Web: SKD: 45. Specijalni građevinski radovi Privredna komora Kantona Sarajevo 26 .ba Web: SKD: 45.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d.net. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 654 031 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d. E-mail: Web: Direktor: Aleksandar Špilar Kontakt osoba: Aleksandar Špilar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.o.o. 061 171 198 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.o. 655 109 Fax. Adresa: Put života 4/c. 71000 Sarajevo Tel. 655 109.d.CGP d. 655 958 E-mail: rempruga@bih.o. 71000 sarajevo Tel. 659 116 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 REMONT PRUGA d. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 45. Jusuf Tirović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1962.d.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: v. 580 140 Fax. Adresa: Franjevačka 6/e.nexegrupa. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 KIG.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Admir Ibrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 263 HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica. 667 714 E-mail: Web: SKD: 45. aerodromskih pista i sportskih terena GP PUT d. 667 716 Fax.

net. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.com. Adresa: Vitomira Lukića br.o. Adresa: Radićeva 14.doo@bih. 619 999 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 637 719 Fax.o.o. 71000 Sarajevo Tel.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mustafa Džonlagić Kontakt osoba: Nedžad Mulahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.doo@bih. Adresa: Zagrebačka br.net. 663 278 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 IN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 27 . 71210 Ilidža Tel. 450 484 E-mail: Web: SKD: 45. 205-457 Fax.241 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Jasmin Omerbegović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 NEBI d.250 Djelatnost: Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu GMC . 637 718 E-mail: vdbosna@bih.o. Adresa: Džemala Bijedića 160. 459 412 Fax. 6.ba Direktor: Nedim Ćehajić Kontakt osoba: Nedim Ćehajić Amra Ćehajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: in.ba Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel.d.net. 641 969 Fax.o. 205-463 E-mail: in. Adresa: Velika Drveta 2.d.NIVAL d. 278 500 Fax. 51.ba Web: SKD: 45.INŽENJERING d.o. 619 999 E-mail: sanebi@bih.o.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 VD BOSNA d.in.ba Godina 1991.241 Djelatnost: Izgradnja hidrograđevinskih objekata Direktor: Izeta Hrvat Kontakt osoba: Izeta Hrvat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Goran Žagovec Kontakt osoba: Goran Žagovec Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 651 075 E-mail: gmc@bih.241 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kenan Čengić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Put života 16.ba Web: www.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: cca 100 45.ba Web: SKD: 45.

467 366 E-mail: satelit_doo@yahoo. Adresa: Nedima Filipovića br. 713 345 Fax. Adresa: Oraščka br. Adresa: Zmaja od Bosne br. 1. 71000 Sarajevo Tel.net.net.o. 9.net. klimatizacija.300 Djelatnost: Izvođenje telekomunikacijskih instalacija Direktor: Mustafa Burtović Kontakt osoba: Jasmin Goralija Telefon kontakt osobe: 063 883 196 E-mail kontakt osobe: Godina 1992.o.300 Djelatnost: Proizvodnja i distribucija toplotne energije Direktor: Adil Pašić Kontakt osoba: Senad Sofić Telefon kontakt osobe: 033 216 076 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. 713 346 E-mail: arcusautomatika@bih.ba Web: www. 619 471 E-mail: Web: SKD: 45. 718 350 E-mail: setinvest@smartnet. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 SET INVEST d. Adresa: Trg heroja br.ba Web: SKD: 45.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi. 651-058 E-mail: cip-sis@bih.o.o.ba Direktor: Fuad Tufo Kontakt osoba: Fuad Tufo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 ARCUS AUTOMATIKA d.o. 718 350 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TOPLOTING d. montažerske usluge Direktor: Hasan Džihanić Kontakt osoba: Džihanić Hasan Telefon kontakt osobe: 061 131 095 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.cipsistemi. 619 471 Fax. 81. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. 71000 Sarajevo Tel.SATELIT d.300 Djelatnost: Grijanje i gasna instalacija. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 14. 71000 Sarajevo Tel. grijanje ČIP .o.ba Web: SKD: 45. 216 075 E-mail: enering@bih. 216 076 Fax. ventilacija. Adresa: Kolodvorska 3.com Web: SKD: 45. 25/e. 467 366 Fax. Adresa: Milinkladska br.310 Djelatnost: Sistemi automatike i upravljanja u zgradarstvu.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Vlado Zirojević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o. prodaja interfonskih sistema Privredna komora Kantona Sarajevo 28 .o.co. 714-900 Fax.SISTEMI d.ba Web: Direktor: Adnan Rapa Kontakt osoba: Adnan Rapa Telefon kontakt osobe: 061 173 300 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 UNIS ENERGETIKA d.

ba Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ELEKTROUNION .o.o. 429 576 E-mail: elektro-hasanovic@hotmail. 429 575 Fax.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1982.com Web: SKD: 45. 651 262 Direktor: Hazim Džinalija Kontakt osoba: Medina Melica Telefon kontakt osobe: 061 130 116/ 061 337 056 E-mail: el-el@lol. Adresa: Nova 2. 211 334 E-mail: dizalo@yahoo.ba Web: SKD: 45. 18/a. 71000 Sarajevo Tel. 652 080 / 061 147 432 Fax.DEPOLIS d.o.com Web: www. Adresa: Azize Šaćirbegović bb/II. 71000 Sarajevo Tel.ELEKTROKOVINA d.o.o. 644 228 E-mail: depolis@lol.310 Djelatnost: Montaža. 71000 Sarajevo Tel. 715 815 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 ELEKTING d. proizvodnja i montaža liftova i pokretnih stepenica DVG ALM COMPANY d.310 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje elektro instalacija slabe i jake struje. servis i prodaja elektro motora Privredna komora Kantona Sarajevo 29 .com Direktor: Ahmet Suljević Kontakt osoba: Izudin Suljević Telefon kontakt osobe: 062 331 009 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: SKD: 45. Adresa: Put famosa bb.dizalo. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Projektovanje. prodaja i sevisiranje liftova Direktor: Fetahović Nihad Kontakt osoba: Podrug Ahmed Telefon kontakt osobe: 061 132 427 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje liftova Direktor: Rotgiser Dinko Kontakt osoba: Rotgiser Dinko Telefon kontakt osobe: 061 145 530 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. Adresa: Topal Osman Paše br. 644 228 Fax.net.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Hamid Merdžanić Kontakt osoba: Hamid Merdžanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 DIZALO d. 660 136/ 660 137 Fax. 71210 Ilidža Tel.o.o.net.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 ELEKTRO-PRAKTIKER d. 207-653 E-mail: elekting@bih.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Zlatko Hasanović Kontakt osoba: Zlatko Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 101 996 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 200 677 Fax. Adresa: Paromlinska 23. 715 816 E-mail: dvgalmcompany@bih. Adresa: Nedima Filipovića bb.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45.

Adresa: Kolodvorska 5. 622 840 Fax.o. Adresa: Edhema Eke Džubura 13.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mulahmetović Ibrahim Kontakt osoba: Memić Aida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 30 . gas. 208 580 Fax.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Šatara Sanela Kontakt osoba: Šatara Sanela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com Web: SKD: 45. 2.net.o.ba Web: SKD: 45. 716 001 E-mail: erlang@bih. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 20. Adresa: 12.o. 773 350 Fax. grijanje Direktor: Adilagić Darko Kontakt osoba: Adilagić Darko Telefon kontakt osobe: 061 147 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.Mart br.com Web: SKD: 45. 626 391/ 062 334 944 Fax.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Salem Hadžiahmetović Kontakt osoba: Halim Husković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 LABOR d. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ERLANG d. 656 284 Fax.ba SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 EPTA d. 773 355 E-mail: epta@bih. 71210 Ilidža Tel. 208 580 E-mail: erdg-ing@hotmail. 221 567 Fax. Adresa: Zujevinska br. 656 284 E-mail: labor.310 Djelatnost: Mašinsko-energetske instalacije. 61. Adresa: Dola br.o.o.o. 622 840 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 6.doo@gmail.o. 71210 Ilidža Tel. 71210 Ilidža Tel.epta.net.o.ENERGOCENTAR d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KAMENICA-COM d.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kamenica Edin Kontakt osoba: Kamenica Edin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / Završni građevinski radovi Direktor: Enes Kadić Kontakt osoba: Enes Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ERDGAS & INŽINJERING d. 625 467 E-mail: kamenicae@lol.o.o.

o. 471 758 Fax.o. 218 645 E-mail: brankica.net. 658 744 E-mail: Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 31 .310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Brankica Ibrišimović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. 216 704 E-mail: info@tehnomobil. Adresa: Džemala Bijedića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 45. 467-820 E-mail: penny997@bih.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Mesud Hrbat Kontakt osoba: Sanin Hrbat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 471 758 E-mail: powerteam@bih. 295 210 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.o.com Web: Direktor: Primož Juvan Kontakt osoba: Ražanica Samira Telefon kontakt osobe: 061 925 461 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.hcleaf@epn.o.tehnomobil. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TEHNOMOBIL d.pennyplus. 27.o.LEAF CONSULTING d. 71000 Sarajevo Tel.o.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / elektroizolacioni radovi Direktor: Rabija Kozinc Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 467-918 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 LIFTOVI d.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića br.o. Adresa: Gornjevakufska 44. 216 703 Fax. 71000 Sarajevo Tel. prodaja i sevisiranje liftova.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje i montaža liftova Direktor: Mersad Kovačević Kontakt osoba: Mersad Kovačević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 80 POWER TEAM d. 295 209 E-mail: primozjuvan@gmail.ba SKD: 45.o. 160. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 LIMAS TRADE d. 1.o. pokretnih traka i pokretnih stepenica PENNY PLUS d. 71000 Sarajevo Tel. 7. 218 644 Fax. 71210 Ilidža Tel. 658 744 Fax. Adresa: Munira Gavrankapetanovića 1. Adresa: Zagrebačka br.net.310 Djelatnost: Instaliranje video nadzora Direktor: Šabanović Ćamil Kontakt osoba: Šabanović Ćamil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.310 Djelatnost: Montaža.ba Web: www. Adresa: Kupreška br.

ba Web: SKD: 45. 18. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 465 109 E-mail: azembujak@hotmail. 654 072 E-mail: tipelvod@hotmail. transformatori TESTIGELEKTRO d.o. 654 073 Fax. 210 938 Fax.310 Djelatnost: Instalacioni i elektroinstalacioni radovi Direktor: Sead Berbić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. Broj zaposlenih: 25 FLOORING d.net.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Taib Bujak Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 1996.310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sadija Polimac Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947. reformatori. 467 641 Fax. Adresa: Kolodvorska 12. 210 938 E-mail: unimont@bih. 71215 Blažuj Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 102 BAHEN GRADNJA d.o. 71000 Sarajevo Tel.net. 1. Adresa: Adila Grebe 6.o.d.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Marka Marulića br. 2. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 TIP-ELVOD d.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 618 090/061 489 525 Fax. 465 109 Fax. Adresa: Dobrinjske bolnice br.TERMOELEKTRO d.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi/ elektromotori.com Web: SKD: 45. Adresa: Mali kiseljak br.o. Adresa: Senada Poturka Senčija 131. 764 300 Fax.net. Broj zaposlenih: 16 Privredna komora Kantona Sarajevo 32 . 764 301 E-mail: berina@bih.320 Djelatnost: Izolaconi radovi Direktor: Dragan Ćerić Kontakt osoba: Marija Đekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 2005.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 UNIMONT d.o.com Web: SKD: 45. 618 090 E-mail: flooringsa@bih. 467 641 E-mail: Web: Direktor: Izet Kapa Kontakt osoba: Izet Kapa Telefon kontakt osobe: 061 148 162 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.310 Djelatnost: Elektroinstalacije Direktor: Nevzeta Kujović Kontakt osoba: Sead Kujović Telefon kontakt osobe: 061 207 392 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.

com Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 17 Privredna komora Kantona Sarajevo 33 .330 Djelatnost: Klima uređaji Direktor: Akif Gačanović Kontakt osoba: Nihad Cepić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 628 199 E-mail: climat@bih. centralnog grijanja. 611 404 E-mail: 2minzinjering@bih.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Selma Efendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacije gasa. 717 170 E-mail: vmsgroup@bih. Adresa: Topal Osman Paše 18/a.o. Ušteda toplotne energije. Adresa: Fra Matije Divkovića 57a.o.o.330 Djelatnost: Instalacija grijanja Direktor: Taib Ćorović Kontakt osoba: Taib Ćorović Telefon kontakt osobe: 061 100 322 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o.TERMIKA d.320 Djelatnost: Prodaja i ugradnja vodomjera. softversko.o.o. 634 454 E-mail: alians3a@yahoo.o.net. Adresa: Džemala Bijedića 301. Limarski i bravarski radovi Direktor: Halim Mujkić Kontakt osoba: Halim Mujkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.net.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. 610 979 E-mail: termika_sarajevo@.330 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje gasnih kotlovnica i kombinovanih kotlovnica velikih snaga.com Web: SKD: 45.ba Web: 2M INŽINJERING d. 634 454 Fax. servisiranje opreme. 71000 Sarajevo Tel. 717 170 Fax. izrada atestne dokumentacije CLIMA TRADE d. 761 490 Fax. 524 352 E-mail: info@ballian. 610 979 Fax. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 ALIANS 3A COMPANY Adresa: Hifzi Bjelevca 98. 640 820 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45. oderžavanje vitalne opreme. Adresa: Nedima Filipovića br.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45.o.com Web: www.net. 12. vode. radijsko očitavanje potrošnje protokola VMS GROUP d. 526 660 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 BALLIAN d.ballian.ba Web: SKD: 45.com Direktor: Ivan Ballian Kontakt osoba: Vedran Ballian Telefon kontakt osobe: 061 147 168 E-mail kontakt osobe: Godina 1991.ba Web: SKD: 45. 614 057. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Direktor: Muhamed Ajanović Kontakt osoba: Muhamed Ajanović Telefon kontakt osobe: 061 131 468 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Trebinjska 6.

330 Djelatnost: Instalacije gasa. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ENERGOMONT .o. 656 097 Fax.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fatima Đapo Kontakt osoba: Fatima Đapo Telefon kontakt osobe: 061 162 677 E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 470 185 E-mail: gradendoo@gmail.com Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 656 097 E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ELMUOM d.o.KOMERC d. 445 910 E-mail: Web: SKD: 45.o. 441 262 E-mail: habulel@hotmail.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Elvedin Habul Kontakt osoba: Elvedin Habul Telefon kontakt osobe: 062 925 361 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 485 130 Fax. Vodovod i kanalizacija Direktor: Nedžad Hodžić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 215 240 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 474 126 Fax.o. Adresa: Azići do broja 85.o. ventilacije i klimatizacije Direktor: Kemal Ramić Kontakt osoba: Kemal Ramić Telefon kontakt osobe: 061 143 024 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Završni radovi u građevinarstvu GRAMEL d.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Pašić Kontakt osoba: Abid Pašić Telefon kontakt osobe: 061 218 967 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Samira Ćatovića Kobre 7. 474 126 E-mail: Web: SKD: 45. Visokogradnja.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 34 .ELING-S d. Instalacioni radovi.com Web: Direktor: Emir Nikočević Kontakt osoba: Emir Nikočević Telefon kontakt osobe: 061 841 411 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 441 262 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 F-PROMEX d. 445 910 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADEN d. 470 185 Fax.o. Niskogradnja.o. Adresa: Novi rezervoar 30. Adresa: Paromlinska 55.o. Adresa: Jaroslava Černija 1/1. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. 485 130 E-mail: Web: SKD: 45. 71320 Vogošća Tel.o. Adresa: Hajrudina Šabanije 31. grijanja.330 Djelatnost: Instalacioni radovi.

o. 650 655 Fax. Adresa: Dobrinjske bolnice 16.d.ba Web: www. 556 167 E-mail: info@hing.ba SKD: 45. Adresa: Ferde Hauptmana 7.o. Adresa: Mehmeda ef. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 455 944 E-mail: Web: SKD: 45.com Web: SKD: 45. 655 913 E-mail: hidromontaza_upravitelj@yahoo.d.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đana Kabahija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 213 456 Fax.o.ba Web: www. 468 888 Fax.o. 455 944 Fax. info@icenet. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 HING d. 655 358 E-mail: hidrometal@bih. 235 555 E-mail: abdulah@icenet.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Huzeir Prašović Kontakt osoba: Lejla Karagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 40 ICCO .o.GVG INŽINJERING d. 655 843. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ICE .ba Direktor: Abdulah Hajrić.o.KAPA d. 556 165 Fax. Dino Hajrić Kontakt osoba: Abdulah Hajrić Telefon kontakt osobe: 061 803 700 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 650 655 E-mail: icco. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HIDROMETAL d. 652 815 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 Direktor: Suada Polan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.ba. instalacija i održavanje Privredna komora Kantona Sarajevo 35 .net.NET d. Pandže 15.330 Djelatnost: Instalacioni radovi HIDROMONTAŽA d. Adresa: Josipa Stadlera 6.hing.net. 71000 Sarajevo Tel.icenet. Adresa: Akifa Šeremeta 19.ba Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Plinske i elektro instalacije.kapa@bih. Adresa: Igmanska b8. 71000 Sarajevo Tel.o. Održavanje Direktor: Hamza Đozo Kontakt osoba: Hamza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 210 171 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 655 913.o.330 Djelatnost: Klimatizacija i rashladna tehnika.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Omerović Amra Kontakt osoba: Omerović Amra Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.

o. Adresa: Džemala Bijedića 60. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 INTERMING d. 71000 Sarajevo Tel.o.o.o. 213 160 Fax. 26/II.o.330 Djelatnost: Limarski radovi u građevinarstvu Direktor: Bavčić Omer Kontakt osoba: Bavčić Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Web: SKD: 45. Adresa: Envera Šehovića 16/IV. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 36 .o.330 Djelatnost: Ventilacija i klimatizacija Direktor: Muhamed Bešlija Kontakt osoba: Muhamed Bešlija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 452 480 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Završni građevinski radovi Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: 061 170 897 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu. 631 228 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 461 413. klimatizaciju. Adresa: Josipa Slavenskog br.o. 226 883 Fax.ING PROJEKT MONTAŽA d.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. Adresa: Velešići 104. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 IZOOPTIK d.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Kukan Kontakt osoba: Abid Kukan Telefon kontakt osobe: 061 150 570 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. ventilaciju KLIMA . osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KARIĆ d. 523 101 E-mail: ljubicazubica@hotmail. Adresa: Safeta Zajke 554.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 KOMPAKT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. Adresa: Braće Mulić 183.o.o. grijanje.o. gas. 71000 Sarajevo Tel. 213 160 E-mail: Web: SKD: 45.ba Web: Direktor: Senada Karić Kontakt osoba: Ramiz Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 226 883 E-mail: Web: SKD: 45. E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Slobodan Alagić Kontakt osoba: Slobodan Alagić Telefon kontakt osobe: 061 146 147 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ŽUPA d. 061 248 171 Fax. 523 101 Fax.o. 452 480 E-mail: Web: SKD: 45. 461 413. 631 228 E-mail: korado@bih.net.

o. 770 320 Fax. 061 203 536 Fax.com Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Korjenić Sead Kontakt osoba: Korjenić Sead Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.net. Rashladni sistemi.ba Web: www.ba SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.ba SKD: 45.mefa.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zekerijah Čurtić Kontakt osoba: Zekerijah Čurtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Tvornička 3. Adresa: Bare kod Stupa 89.o.KOTA d.net. 627 658 E-mail: nobilis@bih.ba Web: www. 217 276 Fax.o. Adresa: Omladinskih radnih brigada 5. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 MLAZ d.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Samir Masulji Kontakt osoba: Nikočević Nusera Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. 710 936 E-mail: Idgroup@bih. E-mail: kota@lsinter. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 MEFA-BALKAN / EUROGRAND Adresa: Sakiba Nišića br. 710 935/ 710 936 Fax. Adresa: Džemala Bijedića br. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Ferde Hauptmana br.o. 627 220 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 LD GROUP d. 10.mountain. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Murat Džinić Kontakt osoba: Murat Džinić Telefon kontakt osobe: 061 219 544 E-mail kontakt osobe: Godina 1989.330 Djelatnost: Instalacioni radovi opreme i tehnologija prečišćavanja voda Privredna komora Kantona Sarajevo 37 .330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Bego Begić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 770 321 E-mail: info@mountain. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MOUNTAIN d.o. 71210 Ilidža Tel. 444 491 E-mail: info@mefa.kota. 71000 Sarajevo Tel. 162. hlađenje Direktor: Elvedin Mišković Kontakt osoba: Elvedin Mišković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o.o. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 84 NOBILIS d.si SKD: 45.net Web: www. 767 625 E-mail: Web: SKD: 45. 7. 767 625 Fax.

petprom.net.ba Godina 2002.o.ba Web: SKD: 45. 762 966. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br.o.PANIS-KA d.ba SKD: 45.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mumin Lučkin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 Privredna komora Kantona Sarajevo 38 .o.net.d@bih. 762 965 E-mail: prunus.330 Djelatnost: Instalacija i održavanje gasnih postrojenja Direktor: Almir Čengić Kontakt osoba: Almir Čengić Telefon kontakt osobe: 061 160 128 E-mail kontakt osobe: almircengic@petprom. Adresa: Kolodvorska 12.com Web: www. 469 226 Fax.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.330 Djelatnost: Instalacija. 445 463 Fax. 445 463 E-mail: petprom@petprom.o. E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Tale Sinanović Kontakt osoba: Tale Sinanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šefika Mahmutović Kontakt osoba: Hajrudin Mahmutović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 627 440 Fax.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kemal Bijelić Kontakt osoba: Kemal Bijelić Telefon kontakt osobe: 061 175 082 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.podorad. 219 828 Fax.sa@bih. Adresa: Kasindolska 87/ Nikole Kolumbića Šake 125.com SKD: 45.o. Adresa: Džemala Bijedića 164. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 PET .o. 7/b.net.o.o. 636 307 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 24 SIMETRAL d. ventilacija i klimatizacija Direktor: Mugdim Škaljić Kontakt osoba: Mugdim Škaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1986.o. 220 110 E-mail: sintal.@bih. 629 144 Fax. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Fadila Hadžića 4.o. 470 650 E-mail: simetral. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PRUNUS d.PROM d. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 PODORAD d.o. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. 636 307 E-mail: podorad@yahoo.doo.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SINTAL d. Adresa: Željeznička bb do broja 20.

o.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Eniz Spahić Kontakt osoba: Eniz Spahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Hifzi Bjelavca 11a. 71000 Sarajevo Tel. 061 107 499 Fax.net.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 523 535 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 STOGAS d. Adresa: Velešići 18.o. 236 039 E-mail: delalic@nes. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ŠENN d.ba Web: SKD: 45. grijanje i hlađenje TEHNOPOLIS d. Adresa: Milana Preloga 27.net. 441-306 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Nermina Zoronjić Kontakt osoba: Esad Šabanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zrinko Sigel Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992. Adresa: Trg zlatnih ljiljana 31.o.o. Adresa: Hrvatin 12. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TEPI INŽINJERING d. E-mail: Web: SKD: 45. gas.ba Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.o. 523 535 E-mail: tepi@bih. 236 039 Fax.unsa.330 Djelatnost: Konsultantske usluge u oblasti energetike Direktor: Nijaz Delalić Kontakt osoba: Nijaz Delalić Telefon kontakt osobe: 061 137 812 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 39 . Adresa: Hošin brijeg 82. 452 739. 226 899 Fax. 226 899 E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ramiz Murtić Kontakt osoba: Ramiz Murtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o.o.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu. 441-306 E-mail: senn@bih. 453 739 Fax.330 Djelatnost: Termoinstalacije. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 SVJETLICA M d. 637 690 E-mail: tehnopolis@bih.o. projektovanje i izvođenje Direktor: Stovrag Munib Kontakt osoba: Stovrag Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.SPOEL d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.o.o.net.

234 994 Fax.o.330 Djelatnost: Instalacija grijanja (termo i vodo instalacije) Direktor: Ejub Čavčić Kontakt osoba: Ejub Čavčić Telefon kontakt osobe: 061 210 312 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Bana Borića 38. Adresa: Drinska 28. Adresa: Braće Mulić 75.o.ba Web: www. 234 994 E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Instalacioni radovi.o. Adresa: Jukićeva br. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 UNIONŽEP d.groma. Adresa: Bojnička 132. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 TINMEN d. 061 247 356 Fax.330 Djelatnost: Instalacija grijanja i hlađenja Direktor: Amer Džanko Kontakt osoba: Amer Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 208 722 E-mail: Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 VYKON d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 25. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 467 201 E-mail: Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TOPLOTNI SISTEMI d. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 40 . 445 547 E-mail: vykon@lol. E-mail: varings@lol.o. Adresa: Envera Šehovića 54. 061 210 312 Fax.TERMO-GAS d. 445 547 Fax.330 Djelatnost: Instalacija i sevisiranje gasa i centralnog grijanja Direktor: Asmir Hamzić Kontakt osoba: Asmir Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 167 727 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel.o.o.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šaban Avdagić Kontakt osoba: Edin Salihspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 625 423 E-mail: mujanovic.haris@gmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VARINGS d.o.330 Djelatnost: Geodetska uslužna djelatnost Direktor: Izudin Fehimović Kontakt osoba: Izudin Fehimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 625 423 Fax.com Web: SKD: 45. 061 147 959 Fax.ba SKD: 45. Završni građevinski radovi Direktor: Haris Mujanović Kontakt osoba: Haris Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 132 584 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.

764 076 E-mail: albat@albat. Adresa: Nazifa Hadžovića 26. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALBAT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.ba E-mail kontakt osobe: Godina 1992.o.d.330 Djelatnost: Projektovanje.o. 63. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BELVE-HAN d. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.ZUKAE d. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Tvornička 3.o. 618 576 E-mail: Web: SKD: 45.co.ba Direktor: Jasmin Đozić Kontakt osoba: Jasmin Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 AKI d.o.comet.COMET d. 767 180 Fax.o. 672 506 Fax. Adresa: Briješće brdo br.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Završni građ. 764 075 Fax.340 Djelatnost: Prodaja i servis rezervnih izvora napajanja el.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 41 .o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 767 181 E-mail: info@energoinvest-comet.energoinvest.radovi Direktor: Vehid Mujagić Kontakt osoba: Vehid Mujagić Telefon kontakt osobe: 061 137 806 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.albat. Adresa: Tvornička 3. 648 778 E-mail: Web: Direktor: Edin Zukić Kontakt osoba: Edin Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.energije ENERGOINVEST . Adresa: Fadila Jahića Španca br. 71000 Sarajevo Tel. 672 506 E-mail: Web: SKD: 45.340 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Erol Redžepović Kontakt osoba: Enis Begović Telefon kontakt osobe: enis@energoinvestcomet.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Alma Kapmann Kontakt osoba: Hasna Sinanović Telefon kontakt osobe: 061 504 735 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71210 Ilidža Tel. prodaja i izvođenje instalacija grijanja AKTER d.ba SKD: 45.ba Web: www.o.o.o. 13. 473 058. 618 576 Fax. 648 778 Fax.co. 062 139 771 Fax.ba Web: www. 473 058 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Lužansko polje 7.340 Djelatnost: Instalacije vode i kanalizacije Direktor: Senad Palić Kontakt osoba: Senad Palić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 486 243/ 061 191 759 Fax.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kovržan Snježana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 9. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Kolodvorska 11.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ahmed Tanković Kontakt osoba: Ahmed Tanković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. 234 299 Fax. 664 357 Fax. 466 165 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Ismeta Mujezinovića bb. Visokogradnja. 73.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 RICOINVEST d.o.o. 446 165/ 225 763 Fax. Adresa: Alipašina br. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 GRADNJA UNION RADOVI d. Završni radovi u građevinarstvu LIBRAG d. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 MONT GRADNJA d.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sinanović Selver Kontakt osoba: Mirsad Guska Telefon kontakt osobe: 061 148 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 543 011 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 NEIMAR d.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Jasminka Karahasanović Kontakt osoba: Jasminka Karahasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: SKD: 45. 543 011 E-mail: montgradnja@bih. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Sagrdžije br.o.net.o.o. 551 755 Fax. Adresa: Rajlovačka 55. 664 357 E-mail: cpaleta@gmail. 473 037 E-mail: gradnjaunionradovi@bih.o.net. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 42 . Adresa: Trg nezavisnosti br. Niskogradnja. 137/a.o. Instalacioni radovi.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu.ba Web: SKD: 45.com Web: SKD: 45.ba Web: Direktor: Mustafa Hećo Kontakt osoba: Vesna Pijević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o. 551 756 E-mail: rikovic@bih.COLOR PALETA d.o.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Riković Kontakt osoba: Sead Riković Telefon kontakt osobe: 061 106 424 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.net.ba Web: SKD: 45. 486 236 E-mail: nemar@smartnet.

o.ba Web: SKD: 45.o. Adresa: Paromlinska br. 761-515 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 DULJEVIĆ d.o. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 PLASTIFAS d. 719 251. 649 682 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 GIPSAL d. Adresa: Safeta Hadžića 37. 71000 Sarajevo Tel.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Esma Pavica Kontakt osoba: Esma Pavica Telefon kontakt osobe: 061 512 646 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.com SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPROM d. 71000 Sarajevo Tel. 214 060 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 43 . Adresa: Vreoca 59. 71000 Sarajevo Tel.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi/ Fasaderski radovi Direktor: Medisa Abaz Kontakt osoba: Huso Tucak/Vlasnik Telefon kontakt osobe: 061 160 253 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.400 Djelatnost: Završni zanatski radovi Direktor: Bakir Muharemović Kontakt osoba: Bakir Muharemović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Alipašina br. 207 839 E-mail: Web: SKD: 45. 458 480 Fax.ba Web: SKD: 45. 160.SUBA d. 45. 458 480 E-mail: gipsal@bih. 719 250 E-mail: suba-ba@bih.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Smajović Zaim Kontakt osoba: Smajović Zaim Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.410 Djelatnost: Fasaderni i štrukturni radovi Direktor: Hako Duljević Kontakt osoba: Elvir Duljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.bih. 061 199 890 Fax. 18. 2/a. 649 682 E-mail: Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ING KAKTUS INŽINJERING-KONSALTING d.o.com Web: www.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hasnija Alić Kontakt osoba: Nermina Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 207 839 Fax. 623-414 E-mail: info@duljevic.duljevic.o. Adresa: Ljubljanska br. 214 060 E-mail: Web: SKD: 45.net. Adresa: Džemala Bijedića br.o.net.

RAMSEN - GRADNJA d.o.o. Adresa: Alipašina br. 225, 71000 Sarajevo Tel. 426 870/ 061 156 908 Fax. 766 681 E-mail: Web: SKD: 45.410 Djelatnost: Fasaderski i štrukaturni radovi

Direktor: Ramiz Pekmez Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

PARKET ŠLJIVO d.o.o. Adresa: Trg Heroja do br. 32, 71000 Sarajevo Tel. 663 502 Fax. 663 502 E-mail: parketsljivo@yahoo.com Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Idriz Šljivo Kontakt osoba: Idriz Šljivo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PRAXIS ENGINEERING d.o.o. Adresa: Koste Hermana br. 5, 71000 Sarajevo Tel. 258 261 Fax. 258 260 E-mail: praxiseng@bih.net.ba Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Majid Rudić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

STILLES d.o.o Adresa: Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo Tel. 461-189 Fax. 461-189 E-mail: stilles@lsinter.net Web: www.sogal.com SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Miroslav Rojs Kontakt osoba: Miroslav Rojs Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: miroslav@lol.ba Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 21

E+E+E - ENERGY d.o.o. Adresa: Hamida Svrze 8, 71000 Sarajevo Tel. 535-778 Fax. 535-778 E-mail: firma-3e@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga

Direktor: Anes Hadžijusufović Kontakt osoba: Anes Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

EĐA d.o.o. Adresa: Geteova 2, 71000 Sarajevo Tel. 358 536, 061 131 213 Fax. 658 536 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Visokogradnja

Direktor: Halida Đozić Kontakt osoba: Ešref Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 1

Privredna komora Kantona Sarajevo

44

ELDING d.o.o. Adresa: Mišćina 34, 71000 Sarajevo Tel. 061 262 815 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Tarik Hadžibegović Kontakt osoba: Tarik Hadžibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Kamenarsko završni radovi

ERING d.o.o. Adresa: Tuzlanska 16, 71000 Sarajevo Tel. 617 183, 061 141 890 Fax. 617 183 E-mail: ering-arh@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Ismair Imamović Kontakt osoba: Ismair Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

GALBOLS d.o.o. Adresa: Milana Preloga 19, 71000 Sarajevo Tel. 061 130 904, 653 000 Fax. 653 000 E-mail: galbols@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Visokogradnja

Direktor: Džemo Karačić Kontakt osoba: Džemo Karačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 20

GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o.o. Adresa: Adema Buće 56, 71000 Sarajevo Tel. 642 968, 061 136 134 Fax. 642 968 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Podne obloge

Direktor: Fehim Voloder Kontakt osoba: Fehim Voloder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

JELKOMERC d.o.o. Adresa: Džamijska 4, 71000 Sarajevo Tel. 061 107 931 Fax. 717 595 E-mail: Web:

Direktor: Ensar Jelko Kontakt osoba: Muamer Jelko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Projektovanje enterijera banaka

M.D.I. d.o.o. Adresa: Trg 22. Aprila 114, 71210 Ilidža Tel. 429 770 Fax. 429 771 E-mail: mdi@bih.net.ba Web: www.mdibih.com SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Eso Bajramović Kontakt osoba: Hamdija Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 42

Privredna komora Kantona Sarajevo

45

MAHER d.o.o. Adresa: Koševo 2, 71000 Sarajevo Tel. 659 396, 218 373, 061 147 550 Fax. 218 374 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Nađa Talić Kontakt osoba: MirzaTalić, Rašid Talić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 17

MEDMARK d.o.o. Adresa: Danijela Ozme 13, 71000 Sarajevo Tel. 209 016 Fax. 209 016 E-mail: medmark@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Suad Pašić Kontakt osoba: Suad Pašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

METRIK d.o.o. Adresa: Muse Ćazima Ćatića br. 4, 71000 Sarajevo Tel. 273 150 Fax. 273 151 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Zubača Džemo Kontakt osoba: Zubača Džemo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PARKET - MAXIMUM d.o.o. Adresa: Kolodvorska br. 12, 71000 Sarajevo Tel. 712 395 Fax. 712 396 E-mail: parketmaximum@bih.net.ba Web: www.parketmaximum.com.ba SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Vukomir Šarović Kontakt osoba: Ajla Hajrović / Mirela Sokolović Telefon kontakt osobe: 061 540 661 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 7

PARKET PAKET d.o.o. Adresa: Trg heroja do br. 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 106 556 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Rasim Kabahija Kontakt osoba: Rasim Kabahija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Veleprodaja i ugradnja vlastitim materijalima svih vrsta podnih obloga, posebno parketa

REJTING INŽINJERING d.o.o. Adresa: Paromlinska 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 540, 652 995 Fax. 652 787 E-mail: rejting@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Jasminka Ganović Kontakt osoba: Jasminka Ganović Telefon kontakt osobe: 061 893 540 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

Privredna komora Kantona Sarajevo

46

o. 762-055 E-mail: stroping@bih. Adresa: Alipašina 8.o. 400 984 E-mail: Web: SKD: 45. 71380 Vogošća Tel. 436 364 E-mail: rening2002@gmail.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Alagić Kontakt osoba: Sead Alagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Topal Osman Paše 20. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ZISTEN INS d. Adresa: Aleja lipa 59.o.net.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi.o.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Refik Ademović Kontakt osoba: Refik Ademović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 672 136 / 061 170 459 Fax. Adresa: Jošanička 39. 714 235 Fax.o. 400 984 Fax. Termofasade. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 STROPING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 AS-DUGA SISTEM d.com Web: SKD: 45.o. 71210 Ilidža Tel.440 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mirsad Kadić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 SAGRIT d.RENING d.430 Djelatnost: Mašinski radovi Direktor: Zijad Brodić Kontakt osoba: Zijad Brodić Telefon kontakt osobe: 061 188 280 E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o. 714 235 E-mail: sagrit@bih. 71000 Sarajevo Tel. 436 364. 672 136 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM Adresa: Omera Šabića 19.o. rigips Direktor: Azem Svraka Kontakt osoba: Azem Svraka Telefon kontakt osobe: 061 246 107 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 716-070 Fax. 259 451 E-mail: Web: SKD: 45. 061 202 582 Fax.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga Direktor: Zijad Pašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 259 450 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71380 Ilijaš Tel.ba Web: SKD: 45. Adresa: Kakanjska 17.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 47 .net.

bh-bauu. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Bosanski put bb. 71000 Sarajevo Tel. epoxidi CONDOR TOOLS Adresa: Mekote 28.ba Web: www.o. tapetarija Direktor: Adil Žiga Kontakt osoba: Fadil Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. BAUUNTERNEHMUNGS d.o. kermaički radovi. Niskogradnja Direktor: Juso Hasanović Kontakt osoba: Bedro Hasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Senad Jašarević Kontakt osoba: Senad Jašarević Telefon kontakt osobe: 061 593 239 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 627-627/061 147-546 Fax.o. tremoizolacija.ba SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 71210 Ilidža Tel. 403 977. 403 977 E-mail: bh-bau@hotmail. 619 810 E-mail: bogerbh@bih. 061 161 645 Fax. 210 868 E-mail: Web: SKD: 45.o.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hajrudin Andelija Kontakt osoba: Hajrudin Andelija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.H.o. E-mail: Web: SKD: 45. Aida Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71380 Ilijaš Tel. 061 184 954 Fax. 71210 Ilidža Tel. 464 470 E-mail: Web: SKD: 45.o. 061 138 093 Fax.com. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 70 45. 95. 627-627 E-mail: condor_bih@yahoo. Adresa: Ćemaluša. Adresa: Kasima Hadžića 13. Adresa: Osik do br. info@bh-bauu.o. hidroizolacija. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 BOGER d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 DOMINO d.450 Djelatnost: Završni garđevinski radovi. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: Direktor: Ljerka Germović Kontakt osoba: Anesa Hadžić. osnivanja: Broj zaposlenih: 35 BAUFINAL d.B.net.450 Djelatnost: Visokogrdanja.B 8. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 48 . 716-215 Fax.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Ukrasni radovi Direktor: Erol Šehavdić Kontakt osoba: Erol Šehavdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DEKORAD d.o. Adresa: Paromlinska 34 . 210 868 Fax.

456 471 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: 126. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HAKE d. 061 143 958. 661 063.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 71000 Sarajevo Tel. 661 374 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 KOLINVEST d.o. Iljaške brigade 92.o. Grubi i fini radovi Direktor: Jasminka Pindžo Kontakt osoba: Jasminka Pindžo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KENDŽI d.o.o.com Web: SKD: 45. 71380 Ilijaš Tel.DŽINDO COMPANY d. Adresa: Bjelave 36. 209 491 E-mail: Web: SKD: 45. 673 992 E-mail: Web: SKD: 45. 661 063 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 49 .o.o. 71320 Vogošća Tel. 401 702 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Igmanska 36.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi.o.450 Djelatnost: Ostali završni radovi Direktor: Latif Kolak Kontakt osoba: Latif Kolak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Haso Nezirović Kontakt osoba: Haso Nezirović Telefon kontakt osobe: 061 131 200 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fahrudin Buza Kontakt osoba: Fahrudin Buza Telefon kontakt osobe: 061 227 866 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 456 471 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Adema Buće 168.o. 559 741 E-mail: kolinvest@hotmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 HAEMES d. Adresa: Hakije Kulenovića 5. 559 740 Fax. Bravarija i limarija Direktor: Kenan Džanko Kontakt osoba: Kenan Džanko Telefon kontakt osobe: 061 130 951 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Nenad Džindo Kontakt osoba: Nenad Džindo Telefon kontakt osobe: 061 210 933 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EKO TEH d. 673 992 Fax. 209 491 Fax.o. 401 702 Fax. Adresa: Safeta Zajke 360.o.o. 71000 Sarajevo Tel.

KSS CORTEGA INŽINJERING d.o.o. Adresa: Željeznička 25 – Pejton, 71210 Ilidža Tel. 638 184 Fax. 638 184 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Muzaferović Arijana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

LBM d.o.o. Adresa: Safeta Hadžića bb, 71000 Sarajevo Tel. 663 587 Fax. 663 587 E-mail: lbmdoo@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Damir Maredski Kontakt osoba: Damir Maredski Telefon kontakt osobe: 061 175 814 E-mail kontakt osobe: Godina 1992. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

LIBOS d.o.o. Adresa: Branislava Nušića do br.47, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 993 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Adem Bajramović Kontakt osoba: Adem Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

MAL d.o.o. Adresa: Paromlinska 34, 71000 Sarajevo Tel. 710 210 Fax. 710 211 E-mail: maldoo@bih.net.ba Web: www.mal.ba

Direktor: Sead Delihasanović Kontakt osoba: Sead Delihasanović Telefon kontakt osobe: 061 145 380 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 38 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Aluminijske fasade,montaža

MEFAS d.o.o. Adresa: Rudija Alvađa br. 13, 71000 Sarajevo Tel. 627 025 Fax. 627 025 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Fadil Mešanović Kontakt osoba: Fadil Mešanović Telefon kontakt osobe: 061 132 371 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

MOS INŽINJERING d.o.o. Adresa: Bulevar Meše Selimovića 3, 71000 Sarajevo Tel. 270 830 Fax. 270 830 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

Privredna komora Kantona Sarajevo

50

SANSEL d.o.o. Adresa: Trg heroja 17, 71000 Sarajevo Tel. 446 663, 640 405 Fax. 640 405 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Trgovina tekstilom na malo

Direktor: Akif Demir Kontakt osoba: Akif Demir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1983. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

SELMING d.o.o. Adresa: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo Tel. 631 161 Fax. 631 161 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi

Direktor: Nusret Balaš Kontakt osoba: Nusret Balaš Telefon kontakt osobe: 061 130 748 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o. Adresa: Gornji Velešići 70, 71000 Sarajevo Tel. 222 133 Fax. 222 133 E-mail: Web:

Direktor: Ismet Sijerčić Kontakt osoba: Ismet Sijerčić Telefon kontakt osobe: 061 150 232 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi, Polaganje cementnog i suhog estriha kao podne obloge

ŠUMENS d.o.o. Adresa: Hošin brijeg 72, 71000 Sarajevo Tel. 571 120 Fax. 571 121 E-mail: sumens@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mensud Šurković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. osnivanja: Broj zaposlenih: 16

VERTICAL d.o.o. Adresa: Husrefa Redžića 9, 71000 Sarajevo Tel. 223 133 Fax. 223 133 E-mail: mirza-vertical@hotmail.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mirza Mašnić Kontakt osoba: Mirza Mašnić Telefon kontakt osobe: 061 504 177 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

VINITEL d.o.o. Adresa: Kasima Hadžića 67, 71000 Sarajevo Tel. 061 158 230 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Asim Hodžić Kontakt osoba: Asim Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

Privredna komora Kantona Sarajevo

51

WELT GRADNJA d.o.o. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb, 71000 Sarajevo Tel. 766 856 Fax. 766 856 E-mail: adelkopic@yahoo.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Šukrija Ramić Kontakt osoba: Adel Kopić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

AVDIĆ d.o.o. Adresa: Andreja Andrejevića br. 94, 71000 Sarajevo Tel. 455 968 Fax. 455 968 E-mail: magus@lol.ba Web: SKD: 45.530 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Azem Avdić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. osnivanja: Broj zaposlenih: 11

OBI BAU&GARTEN d.o.o. Adresa: Lužansko polje br. 9, 71210 Ilidža Tel. 777 600 Fax. 777 601 E-mail: info@luk.ba Web: www.obi.ba

Direktor: Avdagić Faruk Kontakt osoba: Lejla Hadžić Telefon kontakt osobe: 777 612 E-mail kontakt osobe: lejla.hadzic@luka.ba Godina 2002. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 102 51.000 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.materijalom, projektovanje, istraživanje

DOMES BH d.o.o. Adresa: Zagrebačka 47, 71000 Sarajevo Tel. 653 541 Fax. 653 541 E-mail: domesbh@yahoo.com Web: SKD: 51.102 Djelatnost: Prodaja privrednih vozila

Direktor: Dervo Harbinja Kontakt osoba: Dervo Harbinja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

NEXE d.o.o. Adresa: Zelenih beretki br. 20/II, 71000 Sarajevo Tel. 279 380 Fax. 279 381 E-mail: nexe@nexe.ba Web: www.nexe.ba

Direktor: Admir Eminović Kontakt osoba: Admir Eminović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.130 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.materijalom i građ.drvetom

TIMBER TRADE d.o.o. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 1/a, 71000 Sarajevo Tel. 217 657 Fax. 217 657 E-mail: timbertrade_bih@yahoo.com Web:

Direktor: Goran Brkić Kontakt osoba: Goran Brkić Telefon kontakt osobe: 061 175 816 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.130 Djelatnost: Prodaja sistema uštede električne energije po sistemu "Opremi i projektuj"

Privredna komora Kantona Sarajevo

52

Adresa: Marka Marulića br. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 51.530 Djelatnost: Prodaja i uvoz namještaja i bijele tehnike na veliko i malo Privredna komora Kantona Sarajevo 53 .o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.LIGNOPRO d. 71000 Sarajevo Tel.net. 514 212 E-mail: domavija@bih.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 WEISHAUPT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51.o. 41. 554 631 E-mail: lingopro@bih. 769 930/470 853 Fax.net.190 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đerkez Rifat Kontakt osoba: Šorlija Mirza Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel.ba Direktor: Adnan Verem Kontakt osoba: Blaženka Mijatović Telefon kontakt osobe: 710 400 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 710 400 Fax. 554 630 Fax.o.ba Web: www. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.o.o.ba Web: SKD: 51. 769 342 E-mail: jannik@bih.mašinama / crna i obojena metalurgija BRAMAC-KROVNI SISTEMI d. 115. 612 256 E-mail: tink@bih.bramac. Adresa: Ragiba Džinde br. 213 211 E-mail: bramacbih@bramac. 296 387 E-mail: info@weishaupt.materijalom i građ.140 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 51.ba Web: Direktor: Saudin Crnčalo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 71000 Sarajevo Tel.net. crijep. 296 383 Fax. 612 256 Fax.o.190 Djelatnost: Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Direktor: Adnan Bajrović Kontakt osoba: Adnan Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Huseina Đoze 22.domavija.520 Djelatnost: Trgovina na veliko građ.o. Adresa: Patriotske lige br.weishaupt.530 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom.o. 769 341/ 061 490 523 Fax.o.ba Direktor: Nedim Kolašinac Kontakt osoba: Hajvazović Sejda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TINK d.net.weinig.co. 2/3.o.ba Direktor: Behija Pašić Kontakt osoba: Sabina Glušac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Skenderija 5/3.drvetom JANNIK d.com Web: www. krovni prozori DOMAVIJA d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.

o.ba SKD: 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 51.o.o.ELGRAD d. 513 884 Fax.530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.net. 628 792 E-mail: abos@bih.ba Web: www.materijala Adresa: Safeta Zajke br.532 Djelatnost: Visokogradnja. 452 701 E-mail: info@adazal. 71210 Ilidža Tel. 513 884 E-mail: sarajevo@elgrad. Završni građevinski radovi Direktor: Mustafa Abazović Kontakt osoba: Mustafa Abazović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 061 520 923. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 452 769 Fax. Adresa: Ivana Brkića 11. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Halida Kajtaza 1.o.o.adazal. 179. 765 581 E-mail: gramas@lsinter.o.net.elgrad.com Direktor: Amel Begić Kontakt osoba: Amel Begić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o.Stovarište građ. 628 792 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ADAZAL d. 215-569 Fax.o.530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.net.ba Web: SKD: 51.ba Web: Direktor: Bahrudin Zjajo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.gradiz.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 26 51. 69.530 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom PERCON d. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Put Famosa 38.o. Adresa: Džemala Bijedića 162.o.530 Djelatnost: Distribucija eger oplemenjenih ploča iverica Direktor: Vjećeslav Blaž Kontakt osoba: Vjećeslav Blaž Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 777 790 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Ramo Bajrić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 334 197 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADIZ d. 71000 Sarajevo Tel. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 54 . 777 796 E-mail: bhpercon@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51. 765 585/ 765 587 Fax. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom GRAMAS d. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ABOS d.ba Web: www. 206-594 E-mail: gradiz@bih. Adresa: Braće Mulić br.o. .net Web: Direktor: Nedžad Sudić Kontakt osoba: Nedžad Sudić Telefon kontakt osobe: 765 587 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba Web: www.

o. 672 623 Fax. spojnice.com Direktor: Hazim Arnaut Kontakt osoba: Senada Hadžimehmedagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom i bojama Direktor: Huso Redžić Kontakt osoba: Huso Redžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.net.o. Adresa: Gazi Mehmed paše Fidahića 18.ba Web: Direktor: Adnan Šaković Kontakt osoba: Adnan Šaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.532 Djelatnost: Trgovina na veliko materijalom i sanitarnom opremom BAUMIT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 51. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.baumit. zasuni.ba Web: Direktor: Mirsad Berberović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. E-mail: Web: SKD: 51. Adresa: Igmanska bb.o.o.net.com Web: www.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Ismet Zupčević Kontakt osoba: Evelin Šabanija Telefon kontakt osobe: 776 809 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51. priključne armature.o. 776 801 E-mail: info@baumit. 202 486. 71210 Ilidža Tel.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom Direktor: Mirsad Hodžić Kontakt osoba: Mirsad Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 433 960 Fax. hidranti za vodu i gas Privredna komora Kantona Sarajevo 55 .net. 672 623 E-mail: belkos@bih.o.o. 400 440 Fax. 71387 Ilijaš Tel. 433 961 E-mail: armex_sa@bih. 71210 Ilidža Tel. 400 445 E-mail: info@arhaz. Adresa: Osik do br.ANES d.o.o.arhaz.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ARMEX ARMATURE d. Adresa: Obala Kulina Bana 25.ba Web: SKD: 51. 061 554 104 Fax. 776 800 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ARHAZ d. 71000 Sarajevo Tel. 660 681 E-mail: bihexobh@bih. 48. 665 387 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 BELKOS d. Adresa: Moševićka 115. Adresa: Osik 2b.ba SKD: 51.532 Djelatnost: Trgovina vodovodne opreme.o.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BIHEXO d. ventili.

o. 764 206 E-mail: ervena@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 FABULAS d.net Web: www.fabulas.o. 475 718 E-mail: Web: www. 455 860.faridoo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51. 475 700.o. Adresa: Safeta Zajke bb. 468 124 Fax.ba Direktor: Faruk Dizdar Kontakt osoba: Rifet Obradović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Direktor: Deović Nerman Kontakt osoba: Uzunović Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. Adresa: Paromlinska 18. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 51. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko sanitarnom opremom i kućanskim potrepštinama ELSA TRADE d. 475 712 Fax.ba Web: www.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Sabahudin Kajević Kontakt osoba: Damir Skopak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 ERVENA d.o. 546 377 E-mail: Web: Direktor: Mirza Đozo Kontakt osoba: Mirza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 203 881 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.elsatrade.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 56 .net. 71000 Sarajevo Tel. 674 205 E-mail: fabulas@fabulas.o. Igmanska bb. 71000 Sarajevo Tel. 546 377 Fax. 764 216.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskom opremom.ba Web: SKD: 51.ba Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 634 386 E-mail: mirela@gnet.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom DOMOTEH d.o. 455 837 E-mail: faridoo@lsinter. 634 386 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hifzi Bjelevca 110. Adresa: Bojnička 166. 475 711. 71320 Vogošća Tel.ba Direktor: Mirela Mašala Kontakt osoba: Mirela Mašala Telefon kontakt osobe: 061 811 691 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 674 205 Fax.o. lakovi FARIDOO d. Adresa: Džemala Bijedića. boje. Adresa: Halilovići 7.ba SKD: 51.CONTI PRO d.o. 71000 Sarajevo. 455 837 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 51. Emerika Bluma 3.domoteh.532 Djelatnost: Elektroenergetski materijal i oprema Direktor: Marijan Hrkaš Kontakt osoba: Mladen Hrkaš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.

Adresa: Naselje Dvor do br.532 Djelatnost: Veleprodaja za crnu industriju Direktor: Melčija Mulaosmanović Kontakt osoba: Melčija Mulaosmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Butmirska cesta bb.o.hercing.net.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51.ba Web: Direktor: Esad Bezdrob Kontakt osoba: Esad Bezdrob Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom. 401 056 Telefon kontakt osobe: E-mail: E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2000. 468 879 E-mail: helkos. Adresa: Kolodvorska br. lakovi.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Emir Sadžak Kontakt osoba: Emir Sadžak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. 11/a. vodo i elektro materijalom INTERMER d. 716 570 Fax.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom JUB d. 424 680 Fax.o.o. 424 681 E-mail: opekabh@bih. 661-878 Fax.com SKD: 51. 71210 Ilidža Tel.net. 71000 Sarajevo Tel. 209 825 E-mail: jub@jub.o.HELKOS BOJE I LAKOVI d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 HIMEX-TRGOVINA d. građ.1@bih. Adresa: Radnička bb.o.o. 468 879 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51.ba Web: www. 71387 Podlugovi Direktor: Elvis Hodžurda Kontakt osoba: Samir Fejzić.ba Web: Direktor: Dedić Halid Kontakt osoba: Sulejmanović Samira Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o. Adresa: Aleja Bosne srebrene 16. 401 056 Fax. 781 306 E-mail: hercing@bih. Osman Hodžurda Tel.ljepila Privredna komora Kantona Sarajevo 57 . 661-878 E-mail: info@intermer. boje.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim matreijalom.o. Adresa: Moševićka 5. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom HODŽEKS d.o. 71210 Ilidža Tel.jub. fasade.ba Web: SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HERCING d. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Muhidin Hrapović Kontakt osoba: Muhidin Hrapović Telefon kontakt osobe: 263 010 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net. 781 305 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 7.o.

432 521 E-mail: kerrock@kolpa.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ. Adresa: Radićeva br.drvetom Privredna komora Kantona Sarajevo 58 . Adresa: Blažuj br. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SANBIH COMPANY d.ba Web: Direktor: Huseinbegović Hajrudin Kontakt osoba: Huseinbegović Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 71000 Sarajevo Tel.u@bih. 639 209 E-mail: sanbih@bih.ba Direktor: Nedžad Pinjo Kontakt osoba: Nedžad Pinjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.ba Web: Direktor: Rafet Radončić Kontakt osoba: Rafet Radončić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 626 103 Fax.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KOLPA LINE d.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 PINEX CO d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51. 230 253. 660 523 Fax. 432 521/ 424 195/ 424 196 Fax.o.ba Web: www. Adresa: Lukavička cesta br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.materijalom i građ. 550 851 Fax. 25.o.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom PLAVO OKO d. Adresa: Jukićeva br.o.o.o. 557 466 E-mail: karmek@karmek.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo podnim oblogama Direktor: Nermana Alispahić Kontakt osoba: Nešad Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.pinjo. 71000 Sarajevo Tel.o. 550 850 E-mail: pinjo.com SKD: 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Nedžad Resulović Kontakt osoba: Jasmina Alagić Telefon kontakt osobe: 432 521 E-mail kontakt osobe: jasmina@kolpa. 116.si SKD: 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51. 454 122 E-mail: karbon-nova@epn.KARBON NOVA d.o.kolpa.o. 660 253 E-mail: Web: SKD: 51. Adresa: Igmanska bb.ba Web: www. 71320 Vogošća Tel. 766 045 Fax.ba Godina 2003.materijalom i sanitarnom opremom KERMEK BH d. 71000 Sarajevo Tel. 557 466/ 557 467 Fax. Adresa: Zvornička 41.com Web: www.karmek. 2.532 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ. 71215 Blažuj Tel. 8.net. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kukuljac Ilda Kontakt osoba: Kukuljac Ilda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.

71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SENIGOR d.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.tecasibh.o. Adresa: Ferhadija 19. Adresa: Tvornička br.ursa. 468 903 E-mail: tkk@bih.com Web: www.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51.o. 71000 Sarajevo Tel. 3. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TKK d. 762 685 E-mail: senigor@senigor. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.tondach.532 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 59 .ba SKD: 51.o. 1. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 URSA NOVOTERM d.o. 262 822 E-mail: hoso.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crijepom / uvoz i tranzit Direktor: Jasmin Hošo Kontakt osoba: Jasmin Hošo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 262 820 Fax. 457 153 Fax.com Web: www. 9. 204 602 E-mail: sarajtas@yahoo.ba Web: www. 11.ba Web: Direktor: Mesud Čolić Kontakt osoba: Mesud Čolić Telefon kontakt osobe: 061 208 193 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 214 988 E-mail: enver. 71210 Ilidža Tel.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TECASI SIMRAD d.hasagic@uralita.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko hemijskim proizvodima i proizvodnja TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.SARAJ-TAŠ d. 768 903 Fax. 762 685 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 457 153 E-mail: tecasisimrad@gmail. Adresa: Tešanjska br. 204 602 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Edin Baručija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o.o. Adresa: Osik do br.ba Direktor: Enver Hasagić Kontakt osoba: Enver Hasagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. Adresa: Nusreta Šišića Dede br. 71210 Ilidža Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.com Web: Direktor: Anis Uzunović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.com Direktor: Smajić Mevludin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.jasmin@tondach. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 51. 214 988 Fax.senigor. Adresa: Halilovići 12.

71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: www.o.ba Direktor: Šerif Kajević Kontakt osoba: Šerif Kajević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996 osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51. 781 521 E-mail: info@vep.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 71000 Sarajevo Tel. 760 411 E-mail: valmdoo@bih.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crnom i obojenom metalurgijom Privredna komora Kantona Sarajevo 60 .alba.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom VELUX KROVNI PROZORI d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko plastičnim masama Direktor: Edin Kantardžić Kontakt osoba: Edin Kantardžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 711 290.o.o. Adresa: Behdžeta Mutevelića 61. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d. Adresa: Nedima Filipovića 2.com Web: SKD: 51.ba Web: Direktor: Amra Marijanović Kontakt osoba: Vojo Marijanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 711 291 E-mail: albadoo@bih. Adresa: Butmirska cesta 293. 71210 Ilidža Tel.com Direktor: Sanela Tarančić Kontakt osoba: Dragana Đokić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.o. 232 550 E-mail: edinadria@gmail.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarom opremom.o.bubic@wienerberger. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ADRIAPROM d. 760 412/ 760 410 Fax. 626-492 E-mail: dragana. 711 292 Fax.o.VALM d.com Web: www.ba SKD: 51.com Web: www. 781 520 Fax.532 Djelatnost: Proizvodnja i trgovina podnim oblogama Direktor: Pašaga Vejzović Kontakt osoba: Pašaga Vejzović Telefon kontakt osobe: 061 540 659 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.532 Djelatnost: Uvoz i prodaja Direktor: Velimir Gojnić Kontakt osoba: Samir Bubić Telefon kontakt osobe: 061 194 850 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba SKD: 51.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića 295. krovni prozori VEP d. 618 416 Fax.djokic@velux. 9. Adresa: Envera Čolakovića 6.net.net. 469 039 E-mail: samir.ba Web: www.wieneberger.o. Adresa: Halilovići br. 232 550 Fax.vep. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ALBA d. 626-420/626-493 Fax.velux. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.

o.o. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje COMMEWAY d. 660 751 Fax. 212 266 Fax.o.net. 71000 Sarajevo Tel.ASMT PROMET d. Adresa: Trg Heroja 7.ba. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. 451-781 E-mail: Web: Direktor: Ejub Šatara Kontakt osoba: Fatima Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom Direktor: Hikmet Koš Kontakt osoba: Hikmet Koš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o.o. Adresa: Teheranski trg bb. 760 426 E-mail: divtvik@bih. Adresa: Sulejmana Filipovića 2. 760 425 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na malo spojnim elementima Direktor: Almir Žujo Kontakt osoba: Almir Žujo Telefon kontakt osobe: 061 490130 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BH TEHNA d. Adresa: Lužansko polje 7.com Direktor: Sead Ruhotina Kontakt osoba: Sead Ruhotina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i repromaterijalima Direktor: Amra Sadović Kontakt osoba: Amra Sadović Telefon kontakt osobe: 061 139 366 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 767 230 Fax.o.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i mjernim instrumentima CASH d.o. 71210 Ilidža Tel. 451-781 Fax.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 61 .540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo i elektro materijalom DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d. 71000 Sarajevo Tel. 467 098. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ferde Hauptmana bb.com Web: SKD: 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CREDIBIL COMPANY d.ba Web: SKD: 51.ba Web: Direktor: Senad Vejzagić Kontakt osoba: Senad Vejzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 767 231 E-mail: commeway@bih. 776 374 Fax.o. 776 371 E-mail: muhamed@bhtehna.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. 660 751 E-mail: Web: SKD: 51.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51. divtvik@yahoo. 212 266 E-mail: cash@hs-hkb.bhtehna. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. Adresa: Braće Mulića 20.o.o.

ba Web: www. 636 884 E-mail: Web: Direktor: Emir Bešić Kontakt osoba: Emir Bešić Telefon kontakt osobe: 061 136 309 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 767 970.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EURO DEMS d.o. 71210 Ilidža Tel. 664 841 E-mail: Web: Direktor: Šaćir Smailagić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: SKD: 51.o.ednil.o. 205-026 E-mail: ljesa@bih.DEGE d.com SKD: 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51. 715-631 E-mail: eksa@bih.ba SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 EDNIL d.eksabh. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje DIZDAREL d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Mirela Halilović Kontakt osoba: Jasenko Dizdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.540 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Mesud Rizvo Kontakt osoba: Mesud Rizvo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Plandište 76. 767 972 E-mail: office@ednil.o. 205 752 E-mail: Web: SKD: 51.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 ELEKTROKONTAKT SA d. 205-026 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. Adresa: Paromlinska 68. 71000 Sarajevo Tel.net. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Alipašina bb. 205 752 Fax. Adresa: Zaima Šarca 46. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima Direktor: Šefik Bajrović Kontakt osoba: Šefik Bajrović Telefon kontakt osobe: 061 191 683 E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o. 715-630 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 62 .o. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 EOSPECIAL d. 636 883.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: www.o.o. 767 971 Fax. Adresa: Zvornička bb. 639 052 Fax. 664 841 Fax.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Muzafer Kaljić Kontakt osoba: Nafa Beća Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. Adresa: Kurta Schorka 8.

ba Web: www.si SKD: 51. 713 850 Fax. Adresa: Hakije Kulenovića 24.o.hermi.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom FITUS d. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 EURODIS d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. 13.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 HERMI d. 71210 Ilidža Tel. 473 955 Fax.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51. Adresa: Nikole Šopa br. 71210 Ilidža Tel.EURO M d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 63 . 638 082 E-mail: hermi@bih.540 Djelatnost: Inženjering iz oblasti gromobranske instalacije Direktor: Adnan Brajlović Kontakt osoba: Adnan Brajlović Telefon kontakt osobe: 061 838 098 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.540 Djelatnost: Trgovina na veliko: materijali od čelika.o. 637 082 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. 556 491 E-mail: vildanas. 71000 Sarajevo Tel. 453 542 E-mail: Inelex@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.o. 457 257 E-mail: Web: Direktor: Kurbegović Dino Kontakt osoba: Sadija Kurbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net.net. radijatori.o. slavine INELEX d.o. Adresa: Rajlovačka bb.o. 713 851 E-mail: euro-m@bih.o.fitus@bih.ba Web: SKD: 51.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Vildana Sekavić Kontakt osoba: Vildana Sekavić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: Direktor: Esad Šahbegović Kontakt osoba: Esad Šahbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 457 257 Fax.ba Web: SKD: 51.net. 453 666 E-mail: Web: Direktor: Nedžad Šarkić Kontakt osoba: Nedžad Šarkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. Adresa: Lužansko polje 7.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Ismet Hasanbegović Kontakt osoba: Zlatko Šarac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 556 490/061 132 283 Fax. Adresa: Put života 12.o. Adresa: Rudija Alvađa br. 237. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 IKT d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 061 138 173 Fax.

454 352 E-mail: info@magros-metal.en Direktor: Lipanović Igor Kontakt osoba: Deniza Šahinagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: Direktor: Amir Žiga Kontakt osoba: Amir Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 454 127 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom Direktor: Turković Abdulah Kontakt osoba: Turković Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 635 666 E-mail: hammer@bih. 457 305 E-mail: metalis@bih.o.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.540 Djelatnost: Prodaja blindiranih vrata Direktor: Damir Boros Kontakt osoba: Damir Boros Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 496 019 E-mail: intermerkur@merkur.merkur.INTERMERKUR d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 MAGROS-METAL d.foto2@gmail. 71000 Sarajevo Tel. 496 000 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. 258 255 E-mail: zeka.540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.com Web: SKD: 51.o.megacentar.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KLIMOTEHNA d. Adresa: Hiseta 19. 71210 Ilidža Tel.co.en Web: www.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo metalom. 267.540 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi / Opremanje enterijera MEGA CENTAR d.o. 767 075/ 467 919 E-mail: Web: SKD: 51.materijalom i sanitarnom opremom INVEL d.net.magros-metal.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 63 51. Adresa: Halilovići 6. 202 544 Fax. Adresa: Halilovići bb.o. Adresa: Hifzi Bjelevca 6.net. Adresa: Safeta Zajke br. građ. alatima i opremom METALIS d. Adresa: Velika Drveta br. 457 305 Fax.ba Direktor: Asim Omerspahić Kontakt osoba: Asim Omerspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1956/2002transformascija osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 41 51. 71000 Sarajevo Tel. 635 888 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.ba Direktor: Radomir Lozić Kontakt osoba: Radomir Lozić Telefon kontakt osobe: 061 157 204 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 767 075/ 767 076 Fax. instalacionim materijalom i opremom za grijanje Privredna komora Kantona Sarajevo 64 .o. 6.

661 271. 660 380 Fax.METALKA TRADE d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.ba Web: SKD: 51.ba Web: www.ba Direktor: Sead Hamzagić Kontakt osoba: Sead Hamzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.com Direktor: Amir Smječanin Kontakt osoba: Amir Katana / Dina Kordić Telefon kontakt osobe: 717 730 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo-elektro materijalom. Adresa: Azize Šaćirbegović br. Adresa: Grbavička bb. 661 272 Fax. 661 273 E-mail: primblk@smartnet. 644 355 Fax. 061 219 035. Adresa: Ferde Hauptmana 7. boje i lakovi PAPILON d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom NELMA TRADE d. 612 578/ 061 144 578 Fax. 128. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.primus-balkan.o.o.o. 612 578 E-mail: Web: Direktor: Slavica Černi Kontakt osoba: Slavica Černi Telefon kontakt osobe: 061 144 898 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zmaja od Bosne 58. 644 355 E-mail: papilon2003@bih.PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU Adresa: Kolodvorska 12. 615 455 E-mail: Web: Direktor: Enver Nikšić Kontakt osoba: Enver Nikšić Telefon kontakt osobe: 061 219 035 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 615 455 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 714 135 E-mail: metalkatrade@metalkatrade.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo repromaterijalom/ Prodaja namještaja RIGIPS AUSTRIJA GESMBH . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.540 Djelatnost: Prodaja repromaterijala Direktor: Alen Alihodžić Kontakt osoba: Dženana Hadžiahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 PRIMUS BALKAN d. 714 136/714-137 Fax.metalkatrade. 660 380 E-mail: Web: SKD: 51.net.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom MIV-TRADE d. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko metalom Direktor: Mirsad Zeljković Kontakt osoba: Mirsad Zeljković Telefon kontakt osobe: 061 177 713 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 65 .o. Adresa: Brčanska 16. 71000 Sarajevo Tel.

540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskog materijala i srodnih proizvoda/ Usluge VAILLANT d. 9.ba Web: Direktor: Amina Durmić Kontakt osoba: Senad Durmić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o. 71210 Ilidža Tel. 775 019 E-mail: info@wurth. 614 433 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 66 . 71320 Vogošća Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 UNIPROMET d.ba Direktor: Semir Botić Kontakt osoba: Melisa Tolja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o. 71240 Hadžići Tel. Adresa: Marka Marulića 2.net. 764 020 Fax.o.541 Djelatnost: Stovarište građevinskog materijala Direktor: Arif Kodrić Kontakt osoba: Arif Kodrić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 51. Adresa: Novi rezervoar do br.com 1950.o. 487 471 E-mail: Web: SKD: 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom WÜRTH BH d. 210 409 E-mail: vaillant@bih.unipromet.com Web: Godina www.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 120 AALKONTI d. 470-623/061-137-855 Fax.o.d.o.1.ba Web: www.540 Djelatnost: Trgovina na veliko maaterijalom za grijanje Direktor: Azra Korač Kontakt osoba: Azra Korač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.ba SKD: 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo montažnom opremom Direktor: Adnan Topčagić Kontakt osoba: Merima Švrakić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Senada Mandića Dende 7.SMT-COMPANY d.relations@uniprom et. 210 407 Fax. 764 020 E-mail: poliko@bih.ba Web: www.net. 470-623 E-mail: smtcompany@bih.o.vaillant. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. opremom za vodovod i grijanje TERMOVOD d.com Direktor: Muhamed Pilav Kontakt osoba: Engin Obučić Telefon kontakt osobe: 234 182 E-mail kontakt osobe: int. 71000 Sarajevo Tel. 485 471 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zvornička br. 775 000 Fax. Adresa: Binježevo bb.relations@unipromet. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 121 51.wurth. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51. 234 182 E-mail: int. instalacionim materijalom.net.o. Adresa: Bojnička 105.

net Web: www.620 Djelatnost: Trgovina građevinskom opremom i alatima Direktor: Zlatan Rončević Kontakt osoba: Armin Hamidović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. 6/I.700 Djelatnost: Trgovina aluminijskim profilima Direktor: Adnan Velić Kontakt osoba: Sumela Medanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.ba SKD: 51. 651 243 E-mail: goprema@lsinter.graditeljoprema. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 GRADITELJ-OPREMA d. Adresa: Kranjčevićeva 36.net. 206 575 Fax.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 TERRA BIH d. Adresa: Vrelo Bosne a.ba SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel.malesic@terrabih. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 LIP-DOM d. 664 911 E-mail: lipdom@bih.o. Adresa: Binježevo 137. 423 131 Fax.o.o.o. 203 505 E-mail: kemos.550 Djelatnost: Trgovina na malo građ. 252 460 Fax.kemos.KEMOS d.com Web: Direktor: Hasna Ljubović Kontakt osoba: Hasna Ljubović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. Adresa: Valtera Perića br.info@alukoenigstahl Web: SKD: 51.620 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Tarik Kamenjašević Kontakt osoba: Tarik Kamenjašević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. 664 911/ 664 912 Fax. 26. 71240 Hadžići Tel. 651 243 Fax.terra-world. 252 463 E-mail: aks. Adresa: Olovska br.o. 764 550 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALUKOENIGSTAHL d. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MASMARKT d.o. 71000 Sarajevo Tel.doo@bih. 764 550 E-mail: mas_2001@yahoo. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 67 .ba Web: SKD: 51. 423 132 E-mail: k.700 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Namik Mulahusić Kontakt osoba: Slaviša Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 19. 423 130.o.com SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.materijalom / boje i lakovi Direktor: Adnan Arslanagić Kontakt osoba: Adnan Arslanagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979.700 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Zvornička br.

460 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom METBOJ d. Adresa: Lužansko polje br.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.442 Djelatnost: dekorativna rasvjeta Direktor: Saliha Pleho Kontakt osoba: Renat Pleho Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 766 520 E-mail: magnetic-bih@hotmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 BAU&GARTEN d. 9.MAGNETIC d. drvetom. staklom FORSHER EXPORT-IMPORT d.ba Web: www.materijalom. 71000 Sarajevo Tel. 777 600 Fax. 211 910 E-mail: serif-rudanja@yahoo. 713 810 Fax. 3. 197.o. 205 956 E-mail: energorekord@hotmail.luk.com Web: SKD: 52.com Web: Direktor: Jelena Baškarada Kontakt osoba: Ljiljana Baškarada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. staklom i ostalim građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 68 .460 Djelatnost: Izvođenje građevinskih radova. 451 425 Fax.900 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.o. Adresa: Mustafe Latifića br.o.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Faruk Avdagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.materijalom / boje i lakovi Direktor: Mulović Zufer Kontakt osoba: Mulović Zufer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. bojama. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PARTNER d.o. Adresa: Trg heroja 37. Adresa: Tešanjska do br. 71000 Sarajevo Tel. trgovina građ.o. 713 811 E-mail: Web: Direktor: Esad Begtašević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom. 9. 451 425 E-mail: Web: SKD: 52. 471 018 Fax. Adresa: Vladslava Škarića 8. 211 910 Fax. građ. 777 601 E-mail: info@luk. 222 974/061 488 056 Fax.o.o. Adresa: Džemala Bijedića br.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 52.460 Djelatnost: Trgovina na malo građ.o. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 52. 71000 Sarajevo Tel.materijalom ENERGOREKORD d.materijalom i sanitarnom opremom/ Trgovina na malo građ. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52.com Web: Direktor: Šerif Rudanja Kontakt osoba: Šerif Rudanja Telefon kontakt osobe: 061 134 931 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.

staklom i ostalim građevinskim materijalom MAKER ING d.net.com.WARELL d. 252 331 E-mail: Web: Direktor: Nešad Tinić Kontakt osoba: Čardaklija Ešref Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 471 285 E-mail: boskran@bih.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o. 71243 Pazarić Tel. bojama. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Gornji zovik 1. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 53. staklom i ostalim građevinskim materijalom WOLF KOMERC d. 656 332 Fax. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52. 713 020/713 030 Fax.320 Djelatnost: Iznajmljivanje građevinske skele Direktor: Alma Rizvo Kontakt osoba: Alma Rizvo Telefon kontakt osobe: 061 130 523 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. bojama.200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom. investiranje u polju projektovanja i arhitekture INTERINVEST d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 52. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 70. 551 610 Fax. Adresa: Trg heroja 41.o.o.sartus. 1.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSKRAN d.com Web: www. 416 160 E-mail: almasartus@yahoo.o. Adresa: Safeta Zajke br. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Dino Vuk Kontakt osoba: Dino Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 061 130 523 Fax. 269. 713 021 E-mail: wolf@bih.o.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 69 . 656 332 E-mail: warel@lol.boskran.net SKD: 71. 27.ba Web: Direktor: Krupalija Mirsada Kontakt osoba: Krupalija Mirsada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 71.o. Adresa: Nedima Filipovića br.ba Direktor: Mirza Šaković Kontakt osoba: Mirza Šaković Telefon kontakt osobe: 061 217 598 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 432 384/ 433 387 Fax. 416 150.o. 471 285 Fax.o.o. 432 385 E-mail: interinvest@lol.net.o. 71000 Sarajevo Tel.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom.ba Web: Direktor: Jasmin Variz Kontakt osoba: Jasmin Variz Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Koševo br.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom.320 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građevinskim materijalom i građevinskim drvetom SARTUS d.

net.207 949 E-mail: heis@heis. 656 012 Fax. 665 338 E-mail: imkaf@bih.com.ba Direktor: Prof.herz-si.ba Web: www.ba Web: www.ba Direktor: Edin Garaplija Kontakt osoba: Senija Pezo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 522 897 Fax. 71000 Sarajevo Tel.fejzibegovic@h eis. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 73. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 25 73.102 Djelatnost: Naučno-istraživački radovi Direktor: Muhamed Madžarević Kontakt osoba: Muhamed Madžarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1961. 557 296 E-mail: prodaja@eurobit. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 73. Adresa: Stjepana Tomića 1.d.heis.ba Web: Direktor: Fahrudin Krečo Kontakt osoba: Fahrudin Krečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 557 295 Fax.ba Web: www.gf.102 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. Adresa: Milana Preloga bb.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama PROVING d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Marka Marulića 17. projektovanje informacionih sistema HERZ d. 71000 Sarajevo Tel. Tarik Kupusović Kontakt osoba: Semra Fejzibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: semra.EUROBIT d.com. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Nusreta Šišića Dede 14.dr. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 44 73. 538 557 Fax.ba SKD: 73.net. 71000 Sarajevo Tel. 538 355 E-mail: jmkelectronic@gmail. 71000 Sarajevo Tel.o.net.d.ba Web: Godina www.com Direktor: Aldin Tufo Kontakt osoba: Sabrina Srkalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Tehničko ispitivanje i analiza INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d. 663 390 Fax.102 Djelatnost: Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Privredna komora Kantona Sarajevo 70 .o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Adresa: Edhema Mulabdića 10. 522 897 E-mail: herzdd@bih.eurobit. 663 100 E-mail: proving@bih.ba Direktor: Hasib Hadžibulić Kontakt osoba: Tranko Tica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o.102 Djelatnost: Softverski inžinjering.unsa.inza.com. 212 466 Fax.ba 1954. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 73.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO Adresa: Stjepana Tomića 1. 212 467.com Web: www.

102 Djelatnost: Inžinjering.ba Web: www.mdcon. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 71 . 440 012 E-mail: sarfo@bih.d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 73.o.o.ba Web: Direktor: Nebojša Perić Kontakt osoba: Nebojša Perić Telefon kontakt osobe: 061 263 923 E-mail kontakt osobe: Godina 1993. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 73. Adresa: Karpuzova br.102 Djelatnost: Transfer informacionih tehnologija. 650 724 E-mail: Web: Direktor: Fuad Osmović Kontakt osoba: Fuad Osmović Telefon kontakt osobe: 061 473 188 E-mail kontakt osobe: Godina 1970. 061 263 923 Fax.SARFO d.zrak. osnivanja: Broj zaposlenih: 110 OMNITECH d.net.120 Djelatnost: Prodaja računarskih programa i knjigovodstvo Direktor: Emina Hasanović Kontakt osoba: Ragib Karamehmedović Telefon kontakt osobe: 061 107 574 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Zmaja od Bosne 34. 22. Adresa: Adema Buće 102.ba SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel.140 Djelatnost: Konsalting usmjeren ka stranim investitorima Direktor: Sefo Edin Kontakt osoba: Sefo Edin Telefon kontakt osobe: 061 199 822 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. 212 632 E-mail: Web: SKD: 74. projektovanje i proizvodnja kontrolera i aplikacija za industriju TETRA CO d.net. 212 632 Fax. 650 955 Fax. Adresa: Edhema Mulabdića br. 619 807 Fax. 440 012 Fax. 71000 Sarajevo Tel. zaštita okoline. E-mail: tetra. zaštita od požara. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 73. Adresa: Crni vrh 4.o.net.ba Web: www.102 Djelatnost: Električna i optička oprema Direktor: Remzo Lukač Kontakt osoba: Remzo Lukač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948.o.o. uslužna djelatnost ZRAK d. 537 360 Fax. 537 360 E-mail: info@mdcon.102 Djelatnost: Zaštita na radu. 71000 Sarajevo Tel. 3.o. turizam i ugostiteljstvo ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.1929@bih.o. 658 472 E-mail: zrak@bih.ba SKD: 73. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Nedžad Kreso Kontakt osoba: Nedžad Kreso Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992. Adresa: Zmaja od Bosne 68.o.

com Web: SKD: 74.o. Adresa: Azize Šaćirbegović bb.200 Djelatnost: Instalaciono tehnička dokumnetacija i praćenje realizacije AIDIA INŽINJERING d. 14.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ADS STUDIO d. Adresa: Moševićka br. grijanja i ventilacije Direktor: Mirna Ćesović Kontakt osoba: Mirna Ćesović Telefon kontakt osobe: 061 511 706 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 440 930 Fax. nadzor nad izvođenjem objekata ARCH DESIGN d. 71210 Ilidža Tel.o.courad.o. 19/ Antuna Hangija 59. 259 580 Fax. 259 581 E-mail: info@ads. 661 873 E-mail: archdesign@lol. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.AD PROJEKT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 712 391 Direktor: Nešad Filipović Kontakt osoba: Dijana Filipović Telefon kontakt osobe: 061 167 377/ 061 167 377 E-mail: ags71arh@bih. Adresa: Omera Stupca br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.archdesign. 712 390 Fax.o. Adresa: Hasna Kikića 15. 661 873 Fax. 71000 Sarajevo Tel.net. 401 491 E-mail: info@aidia.ba Direktor: Ahmet Kapidžić Kontakt osoba: Faruk Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje građevinskih radova Direktor: Redžep Ukić Kontakt osoba: Mirsad Sidran Telefon kontakt osobe: 061 868 171 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. nadzor i prodaja Couradovih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 72 .o.o. Adresa: Patriotske lige br. 061 245 840 Fax.o. 401 965 Fax.200 Djelatnost: Projektovanje i konsalting u oblasti gasa.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.o. E-mail: sidransulejman@yahoo. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 AKL d. 440 930 E-mail: Web: Direktor: Adnan Kukuruzović Kontakt osoba: Adnan Kukuruzović Telefon kontakt osobe: 061 190 219 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Rekonstrukcija željeznica Direktor: Amir Perviz Kontakt osoba: Azra Ciraj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. urbanističko projektovanje. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Projektovanje. 28.ba ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d.ba Web: www. 71380 Ilijaš Tel.ba 1997.ba Web: www. 22.o.ba Web: SKD: 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o. Adresa: Ilirska br.ads.

200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU .ARHING d.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKT-USLUGE d. Adresa: Terezije bb.com Web: Direktor: Dželadin Kojić Kontakt osoba: Dželadin Kojić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: Direktor: Muhamed Karić Kontakt osoba: Muhamed Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 73 .200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ART-E d.o. 30. 444 723 Telefon kontakt osobe: 444 723 E-mail: iaupp@bih. INSTITUT ZA ARHITEKTURU.o.net.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1962. E-mail: arhing_bih@live.o. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 71000 Sarajevo Direktor: Dr. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 6. Amir Polić-Rukovodilac Inst. 061 912 764 Fax. urbanističko projektovanje i planiranje Kontakt osoba: ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d. 6.o. Adresa: Mustajpašin mejdan br. Ahmet Hadrović/dekan Prof. 71000 Sarajevo Tel. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Adresa: Patriotske lige br./Nermina CrnčaloSekretarica Inst. 238 177 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARTA d. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74. 664 201 Fax.net. 238 177 E-mail: arta@bih. 664 096 E-mail: Web: Direktor: Ranko Bošković Kontakt osoba: Bašić Dijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.com Web: Direktor: Dragan Bijedić Kontakt osoba: Dragan Bijedić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.net. 200 665 Fax. 664 201 E-mail: art_e@bih. 3. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: Direktor: Elmina Bravić Kontakt osoba: Emina Muminbašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Grbavička br.200 Djelatnost: Arhitektonsko projektovanje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o.o. 664 096 E-mail: arhitektdoo@yahoo. 14/c. Tel. 200 667 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. 444 723/ 202 066 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o.

71000 Sarajevo Tel. 212 352 E-mail: info@cg-sa.ba Direktor: Đemil Berbić Kontakt osoba: Đemil Berbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Jukićeva br.net.o. 203 057 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 74 .bosmal.com. 212 352 Fax.ba Web: www.o.ba Direktor: Adila Hamzić Kontakt osoba: Salih Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 133 868 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje C&G d.200 Djelatnost: Inžinjering u oblasti elektroenergetike i trgovine Direktor: Malik Kulender Kontakt osoba: Malik Kulender Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net.ba Web: www.o. 654 429 E-mail: bersia@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 15.com. Adresa: Gabelina br.net. 71000 Sarajevo Tel.cadplus. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.ba Web: www. Adresa: Milana Preloga bb.o. Adresa: Sime Milutinovića br.o.o. 554 905 Fax. Adresa: Merhemića trg bb.cg-sa. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 668 757 E-mail: cadplus@bih. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Grbavička 40 d. 554 906 E-mail: cedes@bih.o. 130.com Direktor: Mevnun Zečić Kontakt osoba: Mevnun Zečić Telefon kontakt osobe: 062 330 522 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba SKD: 74.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CAD PLUS d.o.ba Web: Direktor: Ahmet Bašić Kontakt osoba: Ahmet Bašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 654 408 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSMAL d.net.200 Djelatnost: Konsultantske usluge. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje CEDES. 725 196/715 000 Fax.cedes. zatupanje i posredovanje u oblasti rudarstva i energije BERSIA d.ba Web: www. 25/II. 715 001 E-mail: Web: www.BAŠIĆ UNIVERSAL d.BA d. 668 757 Fax. 203 057 E-mail: basicsa@bih.bersia.ba Direktor: Haris Ćatić Kontakt osoba: Haris Ćatić Telefon kontakt osobe: 061 212 244 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.

71000 Sarajevo Tel.o. mjeriteljstvo. 205 725 E-mail: info@ceteor. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 212 709 Fax.200 Djelatnost: Zastupanje ino.o.domspi.ba Web: Direktor: Ferid Ibrahimović Kontakt osoba: Ferid Ibrahimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o.o.ba Web: www. 563 580 Fax.o.ceteor. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Sead Jahić Kontakt osoba: Sead Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.divecoenergo.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje COMEL d.o. 71000 Sarajevo Tel. 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Marka Marulića 2.net.kompanija Direktor: Zoran Dujković Kontakt osoba: Goran Dujković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: Direktor: Sead Zeković Kontakt osoba: Sead Zeković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.200 Djelatnost: Projekti i konsalting u oblasti zaštite okoliša i povećanja EE.o. Adresa: Dolina 12. 061 145 188. 763 215 E-mail: spi@domspi. Adresa: Radićeva 10. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 74. puštanje pod napon dalekovoda. Adresa: Avde Smajlovića 37.o.net. 71210 Ilidža Tel. 667 833 Fax.net.ba Web: www.net. trafostanica i niskonaponskih energetskih objekata CONSULT ING d. Adresa: Put života bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 75 . 214 929 Fax.ba Web: www.200 Djelatnost: Projektovanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 DOM SPI DD Adresa: Butmirska cesta do br. 212 709 E-mail: chevron@bih.o.com. 763 215 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. ispitivanje.com. 645 516 Fax. 205 639 E-mail: divecoenergo@bih.CETEOR d. 214 929 E-mail: consult_ing@bih.ba Direktor: Dragan Ajanović Kontakt osoba: Jasmina Čomić Telefon kontakt osobe: 033 563 580 E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba Direktor: Edin Hadžiomerović Kontakt osoba: Edin Hadžiomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. montaža.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje DIVECO-ENERGO d.ba SKD: 74. 614 448 E-mail: comelsz@bih. edukacija. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. procjena uticaja na okoliš CHEVRON AG d.

200 Djelatnost: Inžinjering u građevinarstvu Direktor: Zada Džafić Kontakt osoba: Hana Horbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.200 Djelatnost: Projektovanje. 646-340 E-mail: electra.o.ba Direktor: Hamdija Torlak Kontakt osoba: Hamdija Torlak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 71000 Sarajevo Tel.sarajevo@bih. 71000 Sarajevo Tel. dizajn i modeliranje Direktor: Rijad Drino Kontakt osoba: Jasmin Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 71000 Sarajevo Tel. 558-000 Fax. 558-001 E-mail: almind@doordesign.o. Adresa: Vrazova 8.ba Web: www.doxat.ba SKD: 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DVOKUT PRO d.doordesign.ba Web: SKD: 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 74.o.ba Godina 1996.ba Web: www.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.o Adresa: Avde Hume 11. 274-305 E-mail: info@domoinvest. Adresa: Porodice Ribar 43.o. 274-306 Fax.200 Djelatnost: Projektovanje zaštite okoliša i povećanja E.o. 71000 Sarajevo Tel. 723 081 E-mail: info@energogroup.ba Direktor: Sabin Babić Kontakt osoba: Rok Kovač.electra.ba SKD: 74.energogroup. 447-881 E-mail: dvokut@bih.o.DOMOINVEST d. 711 870 Fax. Adresa: Kemala Kapetanovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. Adresa: Gabelina 3.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 76 . 447-875 Fax.ba 1999.200 Djelatnost: 3D. Direktor: Erna Alihodžić Kontakt osoba: Vanja Ćurin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: dvokut@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELECTRA d.net. 723 080/ 723 082 Fax.b a Web: Godina www. 239-918/061-183-525 Fax.ba Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel.net. 71000 Sarajevo Tel. doxat@lsinter.o. izvođenje i nadzor građevinskih objekata DOXAT INŽINJERING d.net. 239-918 E-mail: doxat@lol. Adresa: Fadila Paše Šerifovića 6/b.E. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 EG ENERGOGROUP d. 45.o.ba Direktor: Durut Almin Kontakt osoba: Admir Šaljaj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.net Web: www.ba. Edisa Bogilović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: edisa@energogroup. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 DOOR-DESIGN d.dvokut.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. Adresa: Sumbula Avde br.ba Web: Direktor: Hodžić Hajrudin Kontakt osoba: Hodžić Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Projektovanje i montaža u oblasti telekomunikacija Direktor: Mašić Željko Kontakt osoba: Mašić Željko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 209 234 E-mail: el. Adresa: Ferhadija br. 200-296 E-mail: elte3@el-te3.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Derviša Numića br. Adresa: Avde Smajlovića br.ba Web: www.el-te3.o.elzas.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELMONT Adresa: Mali Čurčiluk 26. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 71000 Sarajevo Tel. 445-541 Fax.o.o. 665 834 Fax. 19.ba Web: www.net. 1.co.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL-TE 3 d.ELEKTROFORCE d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 722 240 Fax.ba Direktor: Hasan Efendić Abdulah Kontakt osoba: Hasan Efendić Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba SKD: 74.o. 665 835 E-mail: Web: Direktor: Menduh Sahačić Kontakt osoba: Menduh Sahačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 7. 1. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 78 74.o. Adresa: Silvije Strahimira Kranjčevića 16. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 EMNA d. 656 602 Fax.ha@bih. 533 800 E-mail: Web: Direktor: Midhat Memišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: 061 272 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1981. 535 056 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 722 242 E-mail: elzas@bih. 71000 Sarajevo Tel.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELTHING d.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELZAS d. 209 234 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 77 .co. 656 602 E-mail: Web: Direktor: Muharemović Suada Kontakt osoba: Muharemović Suada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.

ba Web: www. konsalting i inžinjering Direktor: Esher Sadagić Kontakt osoba: Esher Sadagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 703 301 Fax.o.o.ba Direktor: Vlahovljak Džemail Kontakt osoba: Ibrahim Bosto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1951.net.eshydrotechnics. 71000 Sarajevo Tel.com SKD: 74. Adresa: Antuna Hangija br. konsalting Direktor: Emin Gološ Kontakt osoba: Emin Gološ Telefon kontakt osobe: 648 354 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.com Web: Direktor: Dragomir Bulajić Kontakt osoba: Dragomir Bulajić Telefon kontakt osobe: 061 169 824 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. Adresa: Pofalička 3.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 78 .net. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ESHER EZO ARHITEKT d. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 4. 223 216 E-mail: Web: Direktor: Zdenko Decovski Kontakt osoba: Kenan Cerić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: telekomunikacijske mreže Direktor: Sokol Gutić Kontakt osoba: Sami Babajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 619 254 E-mail: eshydro@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ES HYDROTECHNICS d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ENERGOINVEST d. 714 706 E-mail: bulajicdr@yahoo.200 Djelatnost: Projektovanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ETEL-INŽINJERING d.o. 619 253 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.o.babaic@bih.200 Djelatnost: Projektovanje. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.o. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 659 618 E-mail: generalmenager@energoinvest. 223 216 Fax.d. 220 074 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 EXTREM INŽINJERING d. nadzor.o. Adresa: Mehmed paše Sokolovića do br. 613 039 Fax. 12.com Web: SKD: 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 834 74.ENERGO DESIGN d. 85. nadzor.com Web: www. 220 074 E-mail: esheir_arh@yahoo. 717 405 E-mail: sami. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: SKD: 74. 714 705 Fax.energoinvest. 2. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Kolodvorska br.128.

o.FABING d.ba Web: Direktor: Zlatko Huskić Kontakt osoba: Zlatko Huskić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 213 840 Fax.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.net. 213 840 E-mail: Web: Direktor: Edin Šehbajraktarević Kontakt osoba: Fadil Biberkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o.o. E-mail: Web: Direktor: Korin Zoran Kontakt osoba: Korin Zoran Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net. Snabijevanje električnom energijom. Adresa: Zelenih beretki br.o.o. 10. 761 635 E-mail: mufale@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HEAT & COOL d.o. 535 645 Fax.ba Web: SKD: 74. E-mail: heat-cool@lol.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FILLING d.o.ba Web: Direktor: Muhović Munira Kontakt osoba: Muhović Šefko Telefon kontakt osobe: 061 190 546 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. parom i toplom vodom Privredna komora Kantona Sarajevo 79 . Adresa: Envera Šehovića 3. 444 500 Fax. 444 543 E-mail: forma77@bih.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 FORMA 77 d.200 Djelatnost: Projektovanje javnih objekata i opremanje exterijera i enterijera GAS-PROCESING d. 761 636 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 74. 532 972 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 61. Adresa: Uglješe Uzelca br.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 061 165 955 Fax. 16. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o.200 Djelatnost: Sigurnosni konsalting i inžinjering Direktor: Muderizović Fuad Kontakt osoba: Muderizović Fuad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.net. 532 972 E-mail: filling@bih. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FALE d. 71000 Sarajevo Tel. 153. Adresa: Sagrdžije br.forma77. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Omerović Faruk Kontakt osoba: Huzbašić Dubravko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. gasom. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Edhema Mulabdića br. Adresa: Gabrielle Moreno Locatelli 23.

o.inocsa. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.E. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 524 539 E-mail: info@inea. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.200 Djelatnost: Arhitektonsko savjetovanje u oblasti telefonskih instalacija Privredna komora Kantona Sarajevo 80 .o.o.ba Direktor: Halko Sarajlić Kontakt osoba: Halko Sarajlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008.o.ingforest. Adresa: Aleja Lipa 56. 71000 Sarajevo Tel. projektovanje I.net. 573 101 E-mail: intels@bih. ventilacija.HVAC DESIGN d.o. 719 910 Fax.ba Web: Direktor: Borčak Salem Kontakt osoba: Borčak Salem Telefon kontakt osobe: 061 140 399 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 264 621 E-mail: Web: Direktor: Omer Puško Kontakt osoba: Omer Puško Telefon kontakt osobe: 061 268 230 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.es Web: www. 719 911 E-mail: ingforest@ingforest.ba Web: Direktor: Dejan Tadić Kontakt osoba: Dejan Tadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INGFOREST d.ba Web: www.o. 222 003 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INTELS d. Adresa: Derviša Numića 4. d.o.o.inea. 614 394 Fax.o.o. Adresa: Curak br.net. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 264 620 Fax.o. Adresa: Breka br.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti drvne industrije i industrije namještaja INOCSA d. Adresa: Marka Marulića br. 2. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INEA BH d.D.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Grijanje. Adresa: Trampina 10. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 2.A. 216 234.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.es Direktor: Hector Martinez Kontakt osoba: Meliha Krupić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 614 370 E-mail: hector@inocsa. 573 100 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 57. 621 164 Fax.o. 554 121 E-mail: idea@bih.ba Direktor: Oglečevac Selver Kontakt osoba: Oglečevac Selver Telefon kontakt osobe: 061 172 958 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.

o. Kontakt osoba: Amra Poljak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Put života bb.ba Web: www.ipsa-institut.Ešref Gačanin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1958.humkic@smartnet. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje IZINGPROM d.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 71 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.IPSA-INSTITUT d. 276-355 E-mail: info@ipsa-institut.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KGI-KONSTRUKT d.com ipsage@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i finansijski inžinjering Privredna komora Kantona Sarajevo 81 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.itm. 441 694 Fax. Adresa: Ferhadija br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje K BIRO d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Remzija Pramenković/ Šerif P.com Direktor: Prof.o.o.ba Direktor: Vedran Salihodžić Kontakt osoba: Nijaz Salihodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Marka Marulića br. 716 125 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Jusuf Humkić Kontakt osoba: Jusuf Humkić Telefon kontakt osobe: 061 167 277 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ITM CONTROLS d. 270 260 Fax. 651 014 E-mail: Web: Direktor: Izet Hadžović Kontakt osoba: Izet Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Hamdije Čemerlića br.net.net.o.o. 2/X.o.o. HUMKIĆ Adresa: Drinska 78. 660 545 E-mail: j. 39.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje JH d. 71000 Sarajevo Tel. 716 126 E-mail: kgidm@bih. Adresa: Bakarevića br.ba Web: www.cntr@bih. 276-320 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.kgikonstrukt.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.o. 651 014 Fax. E-mail: Web: Direktor: Čaušević Omer Kontakt osoba: Čaušević Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.dr. 39.o.ba Web: www. 061 201 112 Fax. 570 681 E-mail: itm. 71000 Sarajevo Tel. 9.

Adresa: Nedima Filipovića br.net. 208 816 Fax. 717 160 Fax. 467 796 E-mail: hadzic@bih. 652 671 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje/ Hidro termo izolacioni radovi/ Završni građevinski radovi KOLORELIKSIR d. 71000 Sarajevo Tel.o. 6.o. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Marka Marulića 2/VI.at Direktor: Mirojević Mersija Kontakt osoba: Mirojević Mersija Telefon kontakt osobe: 061 485 164 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONEXPERT d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.net.o.o.KLADNIK d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Nedžad Bubica Kontakt osoba: Nedžad Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 238 154 Fax.net. Adresa: Džidžikovac br. 652 671 E-mail: concrete@bih.ba Web: Direktor: Edhem Hodžić Kontakt osoba: Edhem Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 200-479 E-mail: lake@bih.o.ba Web: www.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.ba Web: Direktor: Bojan Kladnik Kontakt osoba: Bojan Kladnik Telefon kontakt osobe: 061 244 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o.o. 444 720 Fax. 208 816 E-mail: kladnik@bih. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Bistrik 22. 514 697 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti rasvjete Privredna komora Kantona Sarajevo 82 . 717 161 E-mail: ltvdoo@bih.ltv.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LAKE d. 514 697 E-mail: Web: Direktor: Kupus Suad Kontakt osoba: Kupus Suad Telefon kontakt osobe: 061 133 588 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LIGHTING TECHNOLOGY d. 4/a.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. Adresa: Nerkeza Smajlagića br.ba Web: Direktor: Enver Hadžić Kontakt osoba: Enver Hadžić Telefon kontakt osobe: 061 183 873 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Husrefa Redžića 7.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONKRIT d. 6.

200 Djelatnost: Projektovanje i prodaja nekretninama Direktor: Kolašinac Nezir Kontakt osoba: Kolašinac Nezir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 208 107 E-mail: newway@gnet. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74. 061 210 444 Fax. inženjering.com Web: Direktor: Eldin Neslan Kontakt osoba: Husein Neslan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Triglavska 4. 71000 Sarajevo Tel. 208 107 Fax. Adresa: Derebent br. 71000 Sarajevo Tel. konsalting Direktor: Muhamed Serdarević Kontakt osoba: Muhamed Serdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: muhamed@normal.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Marka Marulića br. Adresa: Velikih Drveta br. Adresa: Ferhadija br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.ba SKD: 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 83 . 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 716 970 E-mail: medico@lol. 23. 19/I.com Web: SKD: 74.o.200 Djelatnost: Projektovanje u niskogradnji Direktor: Ljoljić Aleksandar Kontakt osoba: Ljoljić Aleksandar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: Direktor: Vukmirović Milan Kontakt osoba: Vukmirović Milan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 715 611 Fax.o.ba Godina 2006.LJOLJIĆ d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Amir Vuk Kontakt osoba: Amir Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 061 165 092/ 061 218 866 Fax.normal. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.o. E-mail: Web: SKD: 74. 1.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NESING d. 452 749 E-mail: nesing_doo@yahoo. 26. 2.o.o.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 NEW WAY d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 MEDICO INŽINJERING d.o. 715 611 E-mail: nk@unipromet.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NEW DESIGN d. 206 122 E-mail: nml@normal. 716 971 Fax.200 Djelatnost: projektovanje.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NORMAL ARHITEKTURA d. 206 122/ 061 310 284 Fax.

o.opes.polyplan.o.o. Adresa: Dženetića Čikma br. konsalting. OPES d.o. 2. 712 955 Fax. 712 956 E-mail: info@opes. Adresa: Marka Marulića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje POLYPLAN BH d.ba Web: Direktor: Pavo Čavar Kontakt osoba: Pavo Čavar Telefon kontakt osobe: 061 130 107 E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PATERS d.o.o.NOX-BIRO d. 13.200 Djelatnost: Projektovanje objekata niskogradnje Direktor: Zdenko Mlikota Kontakt osoba: Zdenko Mlikota Telefon kontakt osobe: 061 303 075 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. gasom. 213 248 E-mail: paters@bih. 663 749 E-mail: aidakapetanovic@yahoo.o. 663 749 Fax.ba Web: www.o.o. Adresa: Kolodvorska br. 663 828 Fax.200 Djelatnost: Energetski inžinjering. 71000 Sarajevo Tel.net.tracest@bih. usluge / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Tehničko ispitivanje i analiza / Električna i optička oprema / Snabdijevanje električnom energijom. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.ba SKD: 74. 554 435 E-mail: noxbiro@bih. TRACEST d.200 Djelatnost: Projektovanje i nadzor mašinskih instalacija Direktor: Adem Hajrović Kontakt osoba: Adem Hajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: www.o.com Web: Direktor: Kapetanović Aida Kontakt osoba: Dizdarević Jasmina Telefon kontakt osobe: 061 176 134 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba P.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i reciklaža Direktor: Mensud Pekmez Kontakt osoba: Mensud Pekmez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: mensudp@opes. Adresa: Hamdije Ćemerlića 2/X. 213 248 Fax. 71000 Sarajevo Tel.net. parom i toplom vodom.o. 522 530 E-mail: pb. 10. 559 570 Fax. Adresa: Zagrebačka br.o.ba Web: SKD: 74. 522 530 Fax.200 Djelatnost: Prijektovanje elektroinstalacija u objektima visokogranje i niskogradnje OIKOS d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.B. 71000 Sarajevo Tel.ba Godina 2006.net. Adresa: Avde Hume br. 663 829 E-mail: adem@polyplan.ba Web: Direktor: Hadžibegović Senad Kontakt osoba: Hadžibegović Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 20. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 84 . 6.

200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROKLIMA d. 71000 Sarajevo Tel. 062 257 033 Fax. Adresa: Ferhadija 11.o.o.o.ba Direktor: Halid Berhamović Kontakt osoba: Halid Berhamović Telefon kontakt osobe: 200 396 E-mail kontakt osobe: Godina 1956. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o. 56. Adresa: Asima Ferhatovića br. 667 846 Fax.com. E-mail: isnn. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT d.o. Adresa: Azize Šaćirbegović bb. Adresa: Behdžeta Mutavelića br.200 Djelatnost: Savjetovanje i inžinjering u oblasti klimatizacije / Grijanje i hlađenje Privredna komora Kantona Sarajevo 85 .ba Web: Direktor: Sejdo Babović Kontakt osoba: Sejdo Babović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o.com Web: Direktor: Beriz Povlaković Kontakt osoba: Beriz Povlaković Telefon kontakt osobe: 061 171 451 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.net. 27. 24.o.d.POSITIVE PARTNERS d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. E-mail: babovics@bih.kubat@gnet. 233 825 E-mail: projektnibiro_bp@yahoo. Adresa: Aleja Lipa br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKTNI BIRO BP d. 71000 Sarajevo Tel.net. 061 199 167 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Planinko Puhta Kontakt osoba: Planinko Puhta Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 200 396 E-mail: projekt@bih. 6.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PRODIG d. 233 825 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 646 627 E-mail: proklima@lol. 200 397 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Kenan Hadžović Kontakt osoba: Kenan Hadžović Telefon kontakt osobe: 062 332 746 E-mail kontakt osobe: Godina 2001.net. 667 846 E-mail: prodigdoo@bih.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT INVEST d.ba Web: Direktor: Senad Kubat Kontakt osoba: Senad Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.projekt. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 74. 646 627 Fax.ba Web: www. Adresa: Antuna Hangija br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.

ba Web: Direktor: Elvedin Bečić Kontakt osoba: Elvedin Bečić Telefon kontakt osobe: 061 390 490 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. Adresa: Toromanova br.ba SKD: 74. 239 030 Fax. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Projektovanje i inžinjering u oblasti efernet tehnologije. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br.o.pronet.o.o. 440 407 Fax.si Direktor: Ahmet Gazija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.ba Web: www.o.net.net.o.com Direktor: Mirza Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 295 167 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 RUDIS BH d. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REDESIGN d.ba Direktor: Fijad Gabula Kontakt osoba: Fijad Gabula Telefon kontakt osobe: 061 345 559 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.ba Web: www. 664 770 Fax.ba Web: www.o.ric. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.rudis.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.200 Djelatnost: Menadžment u investicijama Direktor: Šaćir Šošević Kontakt osoba: Šaćir Šošević Telefon kontakt osobe: 061 150 126 E-mail kontakt osobe: Godina 1986. telekomunikacija PUBLICUM d. 664 770 E-mail: info@pronet. 223 387 E-mail: sajting@bih. radiolinkova. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1. Adresa: Hadži Sulejmanova br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74. 2. Adresa: Bjelave br.PRONET d. 239 030 E-mail: redesign@bih.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REGIONALNI CENTAR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d. 2. 71000 Sarajevo Tel. 207 510/ 225 830 Fax. 295 170 E-mail: rudis@rudisbih. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Vesna Karačić Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 86 . 4. 222 375 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAJTING d. 71000 Sarajevo Tel.sajting. Adresa: Jovana Bijelića br.c@bih. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 19. 223 189 E-mail: public.o. 225 830 E-mail: ric@lol. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. 31.o.net.

prekidača i sl. 656 400/656 110 E-mail: samos@lsinter.o Adresa: Dženetića Čikma br.net Web: Direktor: Dijana Posavac Kontakt osoba: Franjo Posavac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Web: www. 715 431.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SARAJ CITY d.net. 14/V. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 87 . consalting i projektovanje Direktor: Mujesira Žiga Kontakt osoba: Mujesira Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti sigurnosti Direktor: Zlatko Šaćiragić Kontakt osoba: Zlatko Šaćiragić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: www.SAMOS d. Adresa: Hamdije Čemerlića 33. Adresa: Envera Šehovića br.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti energetici SKAPI d. 71000 Sarajevo Tel. 212 236 E-mail: info@sarajcity. 650 611 E-mail: sarajevo@skapi.o. 48.o. Adresa: Topal Osman Paše br. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Danijela Ozme br.o. 71000 Sarajevo Tel. 223 729 E-mail: sarajing@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.skapi. 061 102 282 Fax. 7.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.sarajcity. Adresa: Olimpijska br.o.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Nekretnine. 2/a. 650 611 Fax.sija@bih. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Ismail Ajanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 715 430 E-mail: sautel@sautel.o. 656 400 Fax. SIJA d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.ba SKD: 74. 223 729 Fax. Servisiranje visokonaponske opreme.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAUTEL d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 212 236 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SARAJ INŽENJERING d. 061 173 233 Fax.net Web: Direktor: Ognjen Knežević Kontakt osoba: Ognjen Knežević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 42.com SKD: 74.ba Web: Direktor: Armin Selimović Kontakt osoba: Armin Selimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 453 650 E-mail: armin.

233 189 E-mail: public.net.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TELENET d.studiononstop.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. Adresa: Vilsonovo šetalište 10.o.o. 222 204/ 222 205 Fax.o. Adresa: Kaptol 18. 665 095 Fax.com. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.STEFAN COMERCE d.telenet.net.ba Web: Godina www. urbanističko projektovanje i planiranje ŠTUKAN d.c@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 88 . 2.ba Direktor: Igor Grozdanić Kontakt osoba: Igor Grozdanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: studiononstop@bih.d. 215 412 E-mail: studiononstop@bih. 205 018 E-mail: sales@telenet. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hamdije Čemerlića 35. 215 412 Fax.200 Djelatnost: Telekomunikacije Direktor: Mirsad Kukuruzović Kontakt osoba: Mirsad Kukuruzović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.com Web: Direktor: Nurija Jusupović Kontakt osoba: Zlatko Jusupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 440 407.com Web: Direktor: Karanoć Ninoslav Kontakt osoba: Karanoć Ninoslav Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.ba SKD: 74. 226 080 E-mail: taurusdoo@gmail.ba Web: Direktor: Mustafa Štukan Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: 061 161 145 E-mail kontakt osobe: Godina 1981.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠUMAPROJEKT d.o. 71000 Sarajevo Tel.sumaprojekt. 226 080 Fax. 536 040 Fax. 720 750 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje STUDIO NONSTOP d. 222 206 E-mail: stefan_comerce@yahoo.ba 1999.o.200 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Mesud Đozić Kontakt osoba: Mesud Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1950 osnivanja: Broj zaposlenih: 12 TAURUS d. Adresa: Sime Milutinovića 10. Adresa: Dubrovačka br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.ba Web: www. Adresa: Augusta Brauna 6.o.ba SKD: 74. 660 891 E-mail: info@sumaprojekt.200 Djelatnost: arhitektonsko projektovanje.n et.

654 514 Fax.ba Web: SKD: 74. 769 228 E-mail: tisarajevo@hotmail. 206 541 Fax. 3. 661 596 Fax.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TERMORAD d. 5/b.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o. 205 046 Fax.@bih. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TRASA d.ba Web: Direktor: Predrag Petrović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića br.net. Adresa: Hifzi Bjelavca br.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija Direktor: Zijad Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 205 046 E-mail: Web: SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Ševćet Rahić Kontakt osoba: Ševćet Rahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.trimo.doo@bih. 21. Adresa: Džemala Bijedića br.o. Adresa: Travnička br. izvođenje i nadzor TIM lighting sistem d.tim.o.com Web: SKD: 74.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 89 . 71000 Sarajevo Tel. 769 225 / 769 226 Fax. 206 541 E-mail: tim. 661 597 E-mail: info@trimo.200 Djelatnost: Geotehnička i geološka ispitivanja Direktor: Zvonimir Biršl Kontakt osoba: Zvonimir Biršl Telefon kontakt osobe: 061 389 283 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 473 543 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 74.o.ba Web: www. 162.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Inžinjering. Adresa: Ćemaluša br. Adresa: Marka Marulića br.o.ba Direktor: Marjana Svilan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. 71000 Sarajevo Tel. 2/II.TERAT d.200 Djelatnost: Projektovanje cesta i mostova Direktor: Alen Gabela Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 TRIMO BH d. 2.o. 473 429 E-mail: termorad.s.l.d. 654 881 E-mail: trasa@bih.

200 Djelatnost: Završne instalacije / Adaptacija Direktor: Mirko Tvrtković Kontakt osoba: Mirko Tvrtković Telefon kontakt osobe: 061 156 397 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net. 666 513 Fax. Adresa: Bjelave 8.o.ba Web: www. Adresa: Grbavička br.net Direktor: Faruk Gabela Kontakt osoba: Faruk Gabela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 71000 Sarajevo Tel. 12/1.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBANISTIČKI ZAVOD BIH d. 668 456 E-mail: uzbih@bih.o. Adresa: Zelenih beretki br. 649 743 E-mail: sarasit@bih. 668 937 Fax. Adresa: Aleja Lipa br. Adresa: Vrazova br.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 90 . 71000 Sarajevo Tel. 206 393 E-mail: urbing. 4.ba Web: Direktor: Mugdim Čukle Kontakt osoba: Zlatan Lazarevski Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 56. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TZI-INŽINJERING d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 74.d. 13. 71000 Sarajevo Tel.o. 661 473/ 652 566 Fax. Adresa: Banjalučka br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONINVEST d.d.ba Web: Direktor: Amela Gilić Kontakt osoba: Irfan Selman Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979.o.o.ba Direktor: Zoran Trobok Kontakt osoba: Zoran Trobok Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 525 363/ 643 757 Fax.TVRTKOVIĆ . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 74.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONIZGRADNJA-ŠIP d. 652 647 E-mail: unioninvest@unioninvest. 14. 445 537 Fax.SANITARIJE I GRIJANJE d. 445 537 E-mail: Web: SKD: 74.o.tzi. 220 153/ 442 687 Fax.unioninvest. 661 475 E-mail: tzi@tzi.studio@gmail.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 74. 71000 Sarajevo Tel.com Web: Direktor: Nedžad Mulaomerović Kontakt osoba: Smajo Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBING d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 74.

osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GEOWILD d.o.ba Web: SKD: 74.ba Direktor: Selesković Mirza Kontakt osoba: Selesković Mirza Telefon kontakt osobe: 061 157 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o. 71000 Sarajevo Tel.geowild.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Projektovanje i izrada enterijera Direktor: Senada Brkan Kontakt osoba: Senada Brkan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. ispitivanje i verificiranje geodetske opreme / Trgovina geodetskom opremom KURTAGIĆ-INŽINJERING d. 444 130 E-mail: Web: SKD: 74. 443 130 Fax.o.o. Adresa: Balibegovica 4/a. Adresa: Zagrebačka 53/II. 440 489 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL KIK d.k-ing.300 Djelatnost: Istraživanje. Adresa: Patriotske lige br. 30.300 Djelatnost: Programska rješenja za upravljanje prostornim podacima/ Auto-desk centar Privredna komora Kantona Sarajevo 91 . 444 822 E-mail: vinditip@gnet.net.ba Direktor: Karahasan Fuad Kontakt osoba: Aida Čerkez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 440 489 E-mail: Web: Direktor: Zijad Imamović Kontakt osoba: Zijad Imamović Telefon kontakt osobe: 061 133 723 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Patriotske lige br. 71000 Sarajevo Tel. 444 822/638 486 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o. 712 015 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o. 278 465 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 278 465 E-mail: geowild@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZARKA d.o. 71000 Sarajevo Tel. 614 256 E-mail: brkan@bih.net.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 WINDOW ARCH DESIGN d.ba Web: SKD: 74.o.o.VINDI TIP d. Adresa: Trg heroja 30. 710 435/ 659 104 Fax.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje radova Direktor: Darko Adrečenko Kontakt osoba: Darko Adrečenko Telefon kontakt osobe: 061 101 020 E-mail kontakt osobe: Godina 1993.o. Adresa: Tepebašina 12. 659 104 E-mail: aida@k-ing. 14.300 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Muminović Nizama Kontakt osoba: Džeko Alija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.

71387 Podlugovi Tel. 431 152 E-mail: Web: SKD: 26. 663 276 E-mail: tto@bih. 768 475 E-mail: Web: BREZA DOM d. 87. 210 704 Fax.110/ 45.net. ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda. metalne konstrukcije i metalne stolarije METALIK d.ba Web: SKD: 85.120 / 45.net. Adresa: Džemala Bijedića br.o. Adresa: Moševačka bb.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Direktor: Džemal Pljevo Kontakt osoba: Džemal Pljevo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 400 390 Fax. 1.HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" Adresa: Sime Milutinovića 1. 71000 Sarajevo Tel.000/28. 45.o. proizvodnja.00 Djelatnost: Građevinarstvo. Adresa: Velikih Drveta br. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TTO d.300/26. 156.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 KLESARSTVO ZAMAK d.o. 71320 Vogošća Tel. 668 185. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 92 . projektovanje Direktor: Ikić Ibrima Kontakt osoba: Ikić Mehmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 421 708 Fax. 400 391 E-mail: Web: SKD: 26. Adresa: Igmanska br.com Web: SKD: 28.ba Web: Direktor: Edin Dedović Kontakt osoba: Edin Dedović Telefon kontakt osobe: 061 212 854 E-mail kontakt osobe: Godina 1962. Blažuj.300 Djelatnost: Spomeničarstvo / Instalacioni radovi Direktor: Karović Mustafa Kontakt osoba: Karović Mustafa Telefon kontakt osobe: 061 207 475 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 454 188 Fax. Niskogradnja Direktor: Ajnija Omerhodžić Kontakt osoba: Ajnija Omerhodžić. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 20.430 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i metalne stolarije/ Završni građ. 434 954 Fax. 668 184 E-mail: casuisse@bih.o.radovi JONUZ COMPANY d.o. 639 441 E-mail: jonuz-company@gmail.000 Djelatnost: Socijalna i zdravstvena skrb Direktor: Petar Amhof Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.630. Nijaz Omerhodžić Telefon kontakt osobe: 061 145 666 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 640 397 Fax. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 47 28. Adresa: Blažujski drum bb. 71000 Sarajevo Tel.o.100 Djelatnost: Proizvodnja garđevinske stolarije i elemenata.700/45.o. 71000 Sarajevo Tel.212 Djelatnost: Proizvodnja svježeg betona.

000. hidrotehnički projekti.HILTI SYSTEMS d.net.000/45.O. 761 101 E-mail: info@hilti.com Web: Direktor: Sead Musić Kontakt osoba: Sead Musić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.kamber@hilti. 420 018 E-mail: zzgros@yahoo. 13. 420 018/ 061 188 760 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 36 ADE 5 Adresa: Zagrebačka 47.o. SARAJEVO Adresa: Hamdije Kreševljakovića 19.o.iskrameco.o. 214-352 Fax.200 Djelatnost: Građevinarstvo. 775 260 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45.o.620 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja.200 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Josip Franjčić Kontakt osoba: Ivana Bjelan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 762 720 Fax. Trgovina na veliko građevinskim mašinama ELDIS TEHNIKA d. zgradarstvo ZZ GROS-COMP P.000. 521 232 E-mail: Web: Direktor: Dino Muhić Kontakt osoba: Dino Muhić.ba Direktor: Ismet Kamber Kontakt osoba: Ismet Kamber Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: ismet.direktor Kontakt osoba: Silvana Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: hidrogra@bih.d. 762 722 Direktor: Zlatan Gafić Kontakt osoba: Zijad Islamović Telefon kontakt osobe: 061 473 044/ 061 171 174 E-mail: eldis@bih. proizvodnja građ. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 31. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: www. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HIDROGRADNJA d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. Hamdija Smajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Dobrinjska 7. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 29.d. Adresa: Blažujski drum bb.co m Web: Godina www.stolarije i elemenata Privredna komora Kantona Sarajevo 93 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1350 45. Adresa: Hadželi bb.ba Direktor: Semin Mašić v.ba SKD: 33. 521 232 Fax.hidrogradnja. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Elektro-energetski projekti.100 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije/montaža trafo stanica ISKRAEMECO SARAJEVO d.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2002.ba Web: www.net.o. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 51. 71210 Ilidža Tel.212. 71240 Hadžići Tel. niskogradnja.ba 2006.211 Djelatnost: Građevinarstvo.ba Godina 1947. 235 389 E-mail: iskrameco@iskrameco. 71000 Sarajevo Tel.net. 74. 214-352 E-mail: hidrogra@bih.200/28.com.206/33. 71210 Ilidža Tel. 74. 761 100 Fax. 45.000.hilti.

061 205 657 Fax. 45.o.100/ 45. Adresa: Paromlinska br. 71000 Sarajevo Tel.sipadkomerc.211. 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45. 74. 420 030 E-mail: Web: Direktor: Horman Sulejman Kontakt osoba: Fatima Paljanin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.net. 460 340 E-mail: izolaterdoo@bih. 614 818 Fax. 062 255 044 Fax.ba Web: Direktor: Alihodžić Muharem Kontakt osoba: Alihodžić Muharem Telefon kontakt osobe: 061 131 169 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 32.100. 71000 Sarajevo Tel. 468 281 Fax. završni građevinski radovi DŽEMOTRANS d.300. arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠIPAD KOMERC d.110/45. 202 330 E-mail: info@sipadkomerc. Adresa: Zovik br.110/45. 614 242 E-mail: Web: SKD: 45.o.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Zolj Senad Kontakt osoba: Zolj Senad Telefon kontakt osobe: 061 509 154 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. instalacioni radovi. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45.d.211/45.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Dudukić Emsad Kontakt osoba: Dudukić Emsad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 94 . Adresa: Trampina 12/4. završni građevinski radovi.Direktor: Hamza Kazazić Kontakt osoba: Amer Mudželet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: amer. Adresa: Hadželi bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 45.com 1975.com IZOLATER d. 45. 71240 Hadžići Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 GEOLOŠKO BUŠENJE d. E-mail: Web: SKD: 45.com Web: Godina www. 404 444 E-mail: Web: SKD: 45. 216 460 Fax. 8. 71000 Sarajevo Tel.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Halid Jamaković Kontakt osoba: Halid Jamaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1980.o.o.100/45.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. Adresa: Bistrički put br.o.mudzelet@gmai l. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DUDUKIĆ d. 67.o.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Visokogradnja/Niskogradnja BAGER EXPORT-IMPORT d.400. 71240 Hadžići Tel. Adresa: Lukavička cesta br. Viskogradnja i niskogradnja.o. 420 030/ 061 150 315 Fax.110/45. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. 2.

618 372/ 061 141 505 Fax.110/45. 442 172 E-mail: Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Velić Ismet Kontakt osoba: Velić Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 223 636/ 061 167 353 Fax. 43. 251 291 E-mail: alpine@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 HUMAČKIĆ d.o. 222 263 E-mail: Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.GEOTEHNOS d.com Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPINE INVESTMENT Adresa: Skenderija 5. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 95 . osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANJO d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 223 636 E-mail: geotehnos@gmail.ba Web: SKD: 45. 28.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Manjić Ibro Kontakt osoba: Jasmina Manjić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.110/45.212 Djelatnost: Proizvodnja betona Direktor: Jusuf Bubica Kontakt osoba: Jusuf Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: jusuf. 472 014 E-mail: Web: SKD: 45.o. Fetaha Bećirbegovića br. 71000 Sarajevo Tel. 222 263/061 202 846 Fax. 45. 458 330/061 139 637 Fax. Adresa: Patriotske lige br. Adresa: Višnjik br. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TENEX d.bubica@alpineinvestment. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 SA HASAN EXPORT-IMPORT d. 65.o.110/45.110/45.ba Godina 2005.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Šukrija Kulagić Kontakt osoba: Aida Kulagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.net.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Humačkić Mujo Kontakt osoba: Humačkić Mujo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Senad Sarić Kontakt osoba: Senad Sarić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 251 290 Fax. Adresa: Dr. 618 372 E-mail: Web: SKD: 45.211. Adresa: Velešići br. Adresa: Gatačka br.o.o.o.o. 71000 Sarajevo Tel. 23/a.110/45. 11.o. 061 131 649 Fax.

766-061 /766-062 Fax. Adresa: Rajlovačka cesta bb. 716 183/213 254/ 442 015 Fax. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Upravljanje i održavanje EURO-ASFALT d. 442 015 E-mail: info@szz. 774 280 Fax. 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 45. Adresa: Avde Hume 19. Adresa: Gladno polje bb. hidroizolacija. niskogradnja.ba Web: www. 465 575 E-mail: anesska@hotmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 Privredna komora Kantona Sarajevo 96 . 524 498 E-mail: Web: SKD: 45. 200 001. krovni prozori NUMEN d.ba Web: www.chencosarajevo.211/ 45.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Hasib Memišević Kontakt osoba: Hasib Memišević Telefon kontakt osobe: 061 130 646 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 524 498 Fax. 254 338 E-mail: kontakt@chencosarajevo.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Enver Štitkovac Kontakt osoba: Osman Padžić Telefon kontakt osobe: 061 212 632/ 061 228 941 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.212 Djelatnost: Visokogradnja i niskogradnja Direktor: Džemal Hasković Kontakt osoba: Mersiha Husejnović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA Adresa: Augusta Brauna br. 4.211/45.211/ 45.212 / 45. 71000 Sarajevo Tel.o.szz. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 17 DŽEKOS d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ŽEPA INŽINJERING d.com SKD: 45. 638 301 Fax.320 Djelatnost: Izolacija / Niskogradnja Direktor: Ramić Hamed Kontakt osoba: Anes Hasečić Telefon kontakt osobe: 061 247 804 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.com Web: www. 766-061 E-mail: dzekos@bih.dzekos.o. 254 330 Fax.o. 71210 Ilidža Tel.o.211/45.CHENCO d. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 16. Avde Sućeske br. 638 301 E-mail: Web: SKD: 45.com Direktor: Anes Memić Kontakt osoba: Dalila Jakupović Memić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: chenco@bih.net.o. 1. Adresa: Dr.ba Direktor: Šemsija Alibegović Kontakt osoba: Alica Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1909.com Web: SKD: 45.211.33 Djelatnost: Visokogradnja. 71210 Ilidža Tel.net.o.o.ba Godina 1993.

300 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova/ Promet nekretninama SIGENX d.o. tehničko ispitivanje i analiza Privredna komora Kantona Sarajevo 97 .212/ 45. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. Adresa: Ive Andrića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 542 681 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 45. 154. E-mail: info@sigenx. 200 074 E-mail: info@bosna-s.250/ 74.o. Adresa: Azići br. 061 170 254 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. 278 040 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.o.o.com MONTING d. 35.o.211 Djelatnost: Visokogradnja/ Niskogradnja Direktor: Selman Zukorlić Kontakt osoba: Ćazim Mučić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.ba Direktor: Veledar Maida Kontakt osoba: Veledar Maida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 463 849 Fax.ba Web: www. elektroinstalacioni radovi. E-mail: Web: SKD: 45.ba Direktor: Ismet Hrnjica Kontakt osoba: Adnan Ibišević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.ELGRIV d. 214 500/ 661 871 E-mail: info@mpoint.310/ 45. E-mail: Web: Direktor: Tafić Izet Kontakt osoba: Tafić Izet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1978.ba Web: www.o.mpoint. Adresa: Plato Skenderija H-41. 542 681 E-mail: Web: Direktor: Mustafa Drljević Kontakt osoba: Mustafa Drljević Telefon kontakt osobe: 061 203 793 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. 26. 71000 Sarajevo Tel.400 Djelatnost: Niskogradnja.213 / 70. 12.200 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova/ inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d. Adresa: Džemala Bijedića br. Adresa: Nova br.300 Djelatnost: Ostali građevinski radovi. 71000 Sarajevo Tel.bosna-s.sigenx.o.o.212/29. 061 183 243 Fax.o.o.212/45.220 /74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 32 45.com Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 Direktor: Spaho Ljaljić Kontakt osoba: Spaho Ljaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. završni građevinski radovi MIDDLE POINT ELECTRONIC d.220 / 74. 2.o.o. 214 500/ 661 871 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.200 Djelatnost: Niskogradnja / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SANEX d.

ba Direktor: Vahid Tanović Kontakt osoba: Sead Aganović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. gas. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 81 45. 774 222 E-mail: cengadoo@bih. Adresa: Pehlivanuša 3/III.Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Kamenolom 10.200/51. 208 000 E-mail: ergas@bih. Adresa: Put Famosa 38. keramičke pločice Privredna komora Kantona Sarajevo 98 . 71000 Sarajevo Tel. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EGW d.400. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 45.GP BOSNAPUTEVI d. 71210 Ilidža Tel.ba ČENGA d. grijanje i hlađenje BIKAVAC d.egw.300. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SUPER ECONOMIC GROUP d. 71210 Ilidža Tel. Instalacioni radovi. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 45.530. 232 737 Fax.400.cenga.o. 51. 627-960 E-mail: ndizdar@egw. 71210 Ilidža Tel.ba Web: www.o. 542 128. 28. 74. Ostali nemetalni mineralni proizvodi ERGAS d.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.o.532 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu.o.o.d.o.ba Direktor: Erol Sarvan Kontakt osoba: Ernes Jukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 208 000 Fax.ba Web: www. 45.net. 717 672 E-mail: supereconomic@bih.212 Djelatnost: Niskogradnja.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45.ba Web: www. 532 480 E-mail: bosnaput@bih. Adresa: Hrasnička cesta 94. Adresa: Husrefa Redžića 10. 514 869 E-mail: Web: Direktor: Azra Selimović Kontakt osoba: Osman Džafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.200 Djelatnost: Instalacioni radovi.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi.o.400.net. Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Džafer Zerem Kontakt osoba: Džafer Zerem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 717 670 Fax. Adresa: Prnjavorska 2.ba Web: Direktor: Ferid Dautović Kontakt osoba: Ferid Dautović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.300. 061 130 934 Fax.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi.o.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 130 45. 51.ba Direktor: Ahmo Čengić Kontakt osoba: Ahmo Čengić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom.o.330/74. 627-960 Fax.net.bosnaputevi. 71000 Sarajevo Tel.supereconomic. 514 869 Fax. 51.

71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Nebeel Alyan Kontakt osoba: Arijana Varešanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. 777 801 E-mail: info@luk. 542 961 E-mail: bitumenk@bih.bitumenka.com Web: Direktor: Kemal Selman Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.200 Djelatnost: Trgovina na veliko i proizvodnja crne i obojene metalurgije Direktor: Zoran Popović Kontakt osoba: Zoran Popović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba Web: www.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 715 130/ 657 133 Fax. 650-238/650-239 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 53. 715 130 E-mail: metalex@bih. 71210 Ilidža Tel.o. 663-006 E-mail: dejan@dionix-doo.310/ 45.o.200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. instalacionim materijalom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45.o. Adresa: Aleja Bosne Srebrene br. 424 211 Fax.o. Tehničko ispitivanje i analiza DIONIX d.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi / Građevinska stolarija i elementi LUK d. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje METAL-EXPORT d.com SKD: 45.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.net.450 / 28.532/74. 71000 Sarajevo Tel. Hidroizolacija Direktor: Sead Jugo Kontakt osoba: Sead Jugo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1912. Adresa: Zagrebačka 4D.200 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi.net.com Web: www. 2/a. Završni građevinski radovi.dionix-doo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 51.ba Web: www.530.net. 51. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom.532. 71320 Vogošća Tel.lindab.BITUMENKA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 MODUL-INŽINJERING d.ba Web: Privredna komora Kantona Sarajevo 99 . opremom za vodovod i grijanje LINDAB Kft Predstavništvo u BiH Adresa: Lužansko polje 40. Adresa: Džemala Bijedića 60. 2. Adresa: Igmanska 1. 74.com Direktor: Enes Muhić Kontakt osoba: Enes Muhić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 55 51. 777 800 Fax. 424 212 E-mail: modul2000ba@yahoo. 542 954 Fax.o. 762 361 E-mail: lindab@bih.212 Djelatnost: Niskogradnja PmB.400/ 45.400/ 74. 762 360 Fax.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Amer Hebib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985.d.o. Adresa: Antuna Branka Šimića br. željeznom robom.luk.

o.ba Direktor: Samir Zeničanin Kontakt osoba: Samir Zeničanin Telefon kontakt osobe: 063 891 324 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. Adresa: Josipa Vancaša br. 261 392 E-mail: tecobih@yahoo. 74. 703 803 E-mail: Web: Direktor: Šurković Abudin Kontakt osoba: Šurković Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.lignum.net.net. 71000 Sarajevo Tel.doo@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 650 593 E-mail: igt@bih.o.sue.com Web: www. istraživanje i ekperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 74. Adresa: Tvornička 3. 610 651 Fax. 74. Adresa: Alipašina br.200.422 Djelatnost: Ponuda programske opreme.310 Djelatnost: Elektroinžinjering i Projektovanje Direktor: Edina Velić Kontakt osoba: Šeta Ahmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 72.o.200/ 45.ba Web: SKD: Direktor: Faruk Jakupović Kontakt osoba: Faruk Jakupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.o.140. 610 600. Adresa: Pruščakova br. 2/IX. 23/a. 208 428 E-mail: reding.300.200 Djelatnost: Konsalting i održavanje naftnih postrojenja Direktor: Kapetanović Jasmina Kontakt osoba: Kapetanović Jasmina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.400.ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU . osnivanja: Broj zaposlenih: 14 72.o. savjetovanje u poslovanju LIGNUM d. 71000 Sarajevo Tel.o. 5/I. 71000 Sarajevo Tel.o. 208 428 Fax. 80.teco.o. ispitivanje javnog mnenja.ba Web: www.120 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata REDING d. 464-054 E-mail: info@sue.200/73.IGT Adresa: Gradačačka 142. 47. 555 966 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ENERGOINVEST SUE d. 71000 Sarajevo Tel. 555 965 E-mail: lignum@bih. 71210 Ilidža Tel. Obrada podataka i izrada baza podataka.200 / 28.o. 703 803 Fax.net.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TECHNO CONSULTING BH d. 637-015 Fax.300. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 73.ba Direktor: Nebojša Marijanović Kontakt osoba: Selimir Prašo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.130. 72. 261 392 Fax.102. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 39 74. 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GINKO d.102 Djelatnost: Projektovanje i inženjering u oblasti elektronske energetike Privredna komora Kantona Sarajevo 100 .ba SKD: 74.

Adresa: Soukbunar 48.ba Web: www. 211 497 Fax.net.ba Web: SKD: Djelatnost: Projektovanje. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.alpro-vl.ba Direktor: Azra Barakovac Kontakt osoba: Azra Barakovac Telefon kontakt osobe: 061 526 190 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.ALUMIL Adresa: Halilovići 6.o. www. 766 275 Fax. Adresa: Dola 9a.com Web: www.ALPRO .elkomont. Adresa: Džemala Bijedića 216. 71000 Sarajevo Tel. 766 276 E-mail: office@alpro-vl.o. 032 878 067 Fax. Adresa: Zavidovići Tel. 032 878 064. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 101 . inženjering. 222 443 Fax.com SKD: Djelatnost: Proizvodnja aluminijskih profila Direktor: Miloš Savić Kontakt osoba: Vladan Nastić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1982.o. trgovina. 714 219 E-mail: Web: SKD: Djelatnost: Trgovina Direktor: Joso Oršolić Kontakt osoba: Sadrudin Nezirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 555 516 E-mail: azra@elkomont. 032 878 065 E-mail: inzenjering@krivaja-tkm. 71000 Sarajevo Tel. 714 214 Fax.o.com. 222 673 E-mail: trabus@bih. Instalacija gasnih uređaja KRIVAJA-TMK d. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 TRABUS d. konsalting Direktor: Mustafa Guso Kontakt osoba: Alma Varatanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 165 ELKOMONT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza.o.com Web: www.alumil.o.com SKD: Djelatnost: Proizvodnja montažnih kuća Direktor: Adis Mujanović Kontakt osoba: Adis Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 703 230 E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: MEGAKOP d.o.krivaja-tmk.

energetska-efikasnost.com.ba .Privredna komora Kantona Sarajevo La Benevolencija 8 71000 Sarajevo Tel: +387 33 250 106 Tel: +387 33 250 159 Fax: +387 33 210 727 www.ba e-mail: cee@pksa.