PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA POLJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

ADRESAR

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu

Projekt finansira Evropska unija

Izdavač: Privredna komora Kantona Sarajevo Centar za energetsku efikasnost Za izdavača: Munevera Pahor Urednik: Rusmira Mandić Saradnik: Šemso Šurković Tehnički urednik: Elvira Baždar

DTP: Privredna komora Kantona Sarajevo Štampa: Bemust, Sarajevo Tiraž: 600 Sarajevo, juni 2009.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj adresara je isključiva odgovornost Privredne komore Kantona Sarajevo i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Privredna komora Kantona Sarajevo

UVOD Ova publikacija je dio aktivnosti Komore u realizaciji projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti". Projekat pruža podršku sektoru MSP-a, doprinosi regionalom razvoju i razvoju politike okoliša i njene integracije u sektorsku politiku. Sredstva za realizaciju projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti" obezbijedila je Evropska unija. Partner Privredne komore Kantona Sarajevo u realizaciji projekta je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu - REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE). U okviru projekta pri Komori je formiran Centar za energetsku efikasnost (www.energetska-efikasnost.ba), koji uvezuje i stvara mrežu firmi i eksperata, pruža usluge konsaltinga, informisanja i educiranja, s ciljem povećanja konkurentnosti, odnosno poboljišanja kvaliteta usluga i proizvoda malih i srednjih preduzeća (MSP). Privredna komora Kantona Sarajevo pripremila je adresar firmi s ciljem da omogući brže uspostavljanje kontakata među kompanijama i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) na polju povećanja energetske efikasnosti, što je jedan od glavnih dugoročnih ciljeva ekonomskih reformi i strategije integriranja Bosne i Hercegovine u EU. Adresar sadrži podatke za 605 privrednih subjekata sa Kantona Sarajevo; projektantske i građevinske firme, proizvođače građevinskog materijala i opreme, firme koje se bave trgovinom građevinskih materijala i opreme i ostale firme čija je djelatnost vezana za oblast građevinarstva. Svi podaci o firmama su sakupljeni direktnim kontaktom sa svakom pojedinom firmom i obuhvataju: naziv firme, adresu, telefon, fax, e-mail adresu, ime direktora firme, kontakt osobu, godinu osnivanja, broj zaposlenih, standardnu klasifikaciju djelatnosti firme i detaljniji opis aktuelnog proizvoda/usluge. Adresar je koncipiran po standardnoj klasifikaciji djelatnosti, sa dva indexa na početku: po SKD-u i po abecednom redu. Rusmira Mandić,dipl.ing. vođa tima Komore za implementaciju Projekta *** EU u svom sastavu ima 27 država članica, s više od 450 miliona građana i čini četvrtinu svjetskog BNP. U EU govori se više od 20 jezika, povezanih u želji za podršku miru, demokratiji, napretku, stabilnosti i vladavini prava. EU obuhvata temeljne vrijednosti koje dijele njene države članice širom raznih kultura, jezika i tradicija. Države članice slažu se da je demokratija najbolji oblik vladavine. One vjeruju u društva koja potiču pluralističku političku misao i podupiru slobodu govora i vjere. One podržavaju ekonomiju sa slobodnim tržištem – u kojima su privredni razvitak i rast podstaknuti privatnim sektorom i olakšani radom vlada. One vjeruju da napredne države imaju obavezu pomagati siromašnijima te manje razvijenim regijama i narodima. One vrednuju zajednički život u miru, kao i podsticanje tih načela uopšte.

Privredna komora Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo .

730 29. listova.820 28. za upravljanje i druge namjene. Proizvodnja metalnih konstrukcija Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Proizvodnja metalne građevinske stolarije Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.300 45.210 25.000 26.100 31.230 31.INDEX KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI FIRMI SKD 20. d. niskogradnje i njihovih dijelova Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu Proizvodnja i distribucija električne energije Proizvodnja gasa.300 28.220 25.400 26. crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo Proizvodnja gotove betonske smjese Proizvodnja maltera Sječenje.211 45.220 45.130 29. kontrolu.212 45.200 25.500 32.000 33.220 29.200 31.n.120 29.230 25.300 23.120 45.120 26. ispitivanje.220 28.700 26.213 45.000 45. generatora i transformatora Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki PROIZVODNJA RADIOTELEVIZIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH APARATA I OPREME Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje.210 45. aerodromskih pista i sportskih terena Stranica 1 1 2 2 2 2 3 4 92 4 5 5 6 6 6 7 7 92 7 9 11 11 12 11 93 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 21 24 25 25 Privredna komora Kantona Sarajevo . distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom Snabdjevanje parom i toplom vodom GRAĐEVINARSTVO Pripremni radovi na gradilištu Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju Visokogradnja i niskogradnja. oblikovanje i obrada kamena Proizvodnja brusnih proizvoda Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda.110 28. izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje Visokogradnja Niskogradnja Održavanje objekata visokogradnje. osim za domaćinstvo Proizvodnja elektromotora. cijevi i profila od plastičnih masa Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA Oblikovanje i obrada ravnog stakla Proizvodnja cigle.200 45.330 24. osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja alata Proizvodnja žičanih proizvoda PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA Proizvodnja pumpi i kompresora Proizvodnja slavina i ventila Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.120 28.810 26.000 29.100 40.200 40.230 Naziv Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Hladno oblikovanje profila Proizvodnja industrijskih gasova Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa Proizvodnja ploča.100 45.110 25.610 26.630 26.620 28.200 40.240 26.640 26.100 28.

d. knjigovodstveni i kontrolni poslovi. uz naplatu ili po ugovoru Savjetovanje i ponuda programske opreme (software) Obrada podataka Izrada i upravljanje bazama podataka Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Računovodstveni.540 51.130 51.140 51. bojama.450 51. savjetodavni poslovi u vezi poreza Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Tehničko ispitivanje i analiza Obrazovanje odraslih.460 70.442 52. uz naplatu ili po ugovoru Upravljanje nekretninama.422 85.310 45.300 80.440 45.300 45.102 51.130 74. ventilaciju i hlađenje Ostali instalacioni radovi Završni građevinski radovi Fasaderski i štukaturni radovi Ugradnja stolarije Postavljanje podnih i zidnih obloga Farbarski i staklarski radovi Ostali završni radovi TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI.190 51.300 71.200 72.340 45. grijanje.200 70.400 45. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko željeznom robom. staklom i ostalim građevinskim materijalom Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Poslovanje nekretninama. d.250 45.900 52.320 72.420 45. brodovima i avionima Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Trgovina na veliko metalima i rudama metala Trgovina na veliko drvetom.530 51.300 72.200 74. Trgovina na malo željeznom robom.550 51.532 51.410 45.140 74.400 73.330 45.700 51. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 26 27 27 28 32 33 41 41 43 44 44 47 47 52 52 52 53 53 53 53 54 60 67 67 67 68 68 68 69 97 69 100 100 100 100 71 100 100 100 91 100 91 Privredna komora Kantona Sarajevo . OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA Prodaja privrednih vozila Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom Posredništvo u trgovini mašinama.45.n.000 51.000 Izgradnja hidrograđevinskih objekata Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu Instalacioni radovi Elektroinstalacioni radovi Izolacioni radovi Postavljanje instalacija za vodu. industrijskom opremom.320 45.n.620 51.430 45.102 74.120 74. gas.241 45. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Trgovina na veliko građevinskim mašinama Ostala trgovina na veliko Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo.520 51.

35.o. 43.o.o. 89.o. BIHOVO d. 85.o.o.o.o.o.o.o.o.o. 9.o.o.o.o. BOSMAL d. 61. ARCUS AUTOMATIKA d. 36. 87.o.o.o.o. ASMT PROMET d. CITADELA d. ARMEX ARMATURE d.o. 39. 30.o.o.o.o.o.o. CASH d. CGP d. 37.o. 60. 42. 86. BAUUNTERNEHMUNGS d. 6.o. BOSNAPLAST d.o.o. 75. ADE 5 ADRIAPROM d. ALADŽA KOMERC d.o.o.o.o. ARHITEKT-USLUGE d. 3. 81.o.o. BUTMIR d.o. ALBA UNIPROM d.o. ABOS d.o.o. 27.o. AKI d.o.o.o. BBM d. 17. 32.o. BULJŠAĆ d. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d.o.o. 29.o.o. 24. ANS DRIVE d.o.o.o. BUTIL-PROM d.o.BA d. 59.o. CETEOR d.o. BAGS ENERGOTEHNIKA d. 7.o.o. BIKAVAC d.o.o.o.d.o. 90. CEDES. ACING d. 38. BALKAN COMPANY d.o. BERSIA d.o.o. 72.o. 15. 34. BOSMAN d.o.o.o.o.o. ARCH DESIGN d. 18.o. 8. 62.o.o.o. ANES d. AVDIĆ d.o.o.o. 73.o.o.o.o. 82.o.o. 16. 33 66 54 16 72 54 93 60 72 15 72 41 72 41 6 60 9 41 9 33 95 101 43 9 7 67 55 9 72 72 28 25 55 73 73 45.o.o. CARGO INTERNATIONAL d. 91. 33. 80. 19.o.o. BITUMENKA d.o.o. ALBA d.o. AD PROJEKT d.o. 50. BALLIAN d.o. 66.o. BAU&GARTEN d. 26. 51.o. 20. 44.o.o. BH TEHNA d. ALBAT d. 1.o.o.o. 67. CARKOPRODUKT d.o. BAU BETON d. BAGER EXPORT-IMPORT d. 77.o. 64.o. CAD PLUS d.o. 57. BE&HA STAN d. ALUFINAL d.o.o. ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d. ALTERNATIVA d. AHYDRON GRAĐENJE d. BREZA DOM d.o. 71. BH LIFT d.o. 21.o. CHEVRON AG d.o. BAHEN GRADNJA d. 48 94 16 32 21 33 74 6 52 48 55 21 17 55 41 5 74 12 61 55 15 98 99 48 69 74 22 2 97 53 92 1 4 17 74 74 25 6 12 61 74 17 75 26 96 75 17 Privredna komora Kantona Sarajevo .o.o. BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.o.o. 2. 84.o. BOSKRAN d.o. Naziv firme 2M INŽINJERING d.o. 83.o.o. AALKONTI d. CHENCO d. ARHAZ d. 25. 47. 14.o. 52. 69. 40.o.o. BAŠIĆ UNIVERSAL d. 54.o.o.o. BAUMIT d.o.o. BAUFINAL d. 49. Str. 76. 56.o.o.d.o. 5.o. ALUKOENIGSTAHL d.o. 10. 53.o. ADAZAL d.o. 31. 41. CANBOS d. ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU . 11. 48. ALBERA d.o.o. AS-DUGA SISTEM d.o. 70.o. 58.o.o.o.o.o. 63.o.o.o.o. 13. INSTITUT ZA ARHITEKTURU. 74.H. 46.o. ART-E d. 78. 73 73 55 73 73 47 61 2 52 B.ALUMIL ALPROM d.o. CET BAH d.o. BELVE-HAN d.o. BOGER d.o.o. AKL d. 22.o.o. C&G d.o. ARHING d. 4. AIDIA INŽINJERING d. AKTER d.o. ARTA d.o.o. BIHEXO d. ADS STUDIO d. BRAMAC-KROVNI SISTEMI d. ASSA d. 88. 55.SPISAK FIRMI PO ABECEDI Br. 23. BEN-BAU d. 12.o.o.o. 28.o. 65.o.o.o. 79. ALIANS 3A COMPANY ALPINE INVESTMENT ALPRO . 68.o. ARENA RIVERNE d. BELKOS d.

o.o. 177.o.o. 120.o.o. 116.o. ELEKTROUNION ELEKTROKOVINA d.o. 190.o. 104. DOOR-DESIGN d. CLIMA TRADE d.o. 98. ENERGOCENTAR d.o. 127.o. ELOX BH d.o.o.o.o. 181.o. EDNIL d.o.o.o. 97.o. 154. ENERGO DESIGN d. 157.o. EOSPECIAL d. EGW d.o.o. CRONIX d. EUROBIT d.o.o.o.d. DVOKUT PRO d.o. FABULAS d.o.o.o.o. ČIP . 160. 192. 133.o.o. DOMOTEH d. 95. 178. E+E+E . 194. DIMONT d.o.o.o.o. DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d. DOMOINVEST d. 110. EPIS MONT d. ERDGAS & INŽINJERING d. 151.o. ELEKTROFORCE d.o. COLOR PALETA d. EĐA d.o.o.o. 163.o. ETEL-INŽINJERING d.o. 159. ČENGA d.DVI d.o.o.o.o.o. DIZDAREL d.o. 137. ELDING d.o.o.o.o. ELMONT ELMUOM d. 118. 165.o.o. 162.o. 132.o.o.o.o. 94.o. 129. ENERGOINVEST SUE d. DUDUKIĆ d. DIVECO-ENERGO d.o. CONTI PRO d.d.o.o.o. 142.o.o.o.o. DOMINO d.o.o.o. DVG ALM COMPANY d. 113.o.o.o.o. 173. 183. 143. ENERGOINVEST d.o.o. EXTREM INŽINJERING d. 115.o. 158.o. ERLANG d.o DŽEKOS d. ELECTRA d. DIZALO d.o. ELSA TRADE d.o.o. DULJEVIĆ d. 191.o.o. DIONIX d. EL-TE 3 d.o. 101.o.o. 102. 176.o.o.o. ES HYDROTECHNICS d. 193. ESHER EZO ARHITEKT d.o. 182. ELDIS TEHNIKA d.o.o.o.o. 174.d.o.o. 124. 153.o. 161.o.o. 185. 117. 135. 123. 179.o. FABRA d.o. 167.COMET d.o. DOMES BH d. FABING d. ELTHING d.o.92.o. 166.o.o.o. 121. EURODIS d. COMEL d.o.o.o.d.o. EKO TEH d.o.o. 145. ELMAX INŽINJERING d.o.ENERGY d.o. ENERGOINVEST .o. ELNET d.o.o. 119.o.o. ELEKTING d. 146.o. 156. 126.o. 93. 175. DŽEN-ING d.o.o. ELKOMONT d.o. 164. EPTA d. 112. 103.o.o. ELZAS d. ELEKTRO-PRAKTIKER d. 168. ELGRAD d.o.o.o.o. DEKORAD d. 33 42 75 61 48 75 56 17 61 3 98 28 15 61 62 48 29 12 13 99 75 29 62 75 53 52 48 76 56 76 76 94 43 29 76 96 94 9 17 49 44 62 44 76 98 49 13 91 45 93 76 29 144.o.o. ELGRIV d.o. 140.o.d.o. DOXAT INŽINJERING d.o. CONDOR TOOLS CONSULT ING d.KOMERC d. ENERGOINVEST-TDI d.o. DEPOLIS d. E-TAT d. ERGAS d. ERING d. 195. 128. 148.o.o. 169.SISTEMI d.o.o. 77 62 29 29 54 97 34 101 14 77 34 8 10 10 56 77 77 77 77 78 30 41 18 78 100 14 34 68 1 62 24 30 30 98 45 30 56 78 78 18 11 78 62 63 3 96 70 63 78 79 7 56 Privredna komora Kantona Sarajevo . 150. EURO-ASFALT d.o. DŽENEMI d.LEX-ELEKTRON d.o. COSMOS CREDIBIL COMPANY d.o. ETA ENG COMPANY d. 105.o. 99. 170. ELING-S d.o. EMNA d.o. 130. 108.o. EG ENERGOGROUP d. DIODA .o. 136. 152.o.o. EURO DEMS d. DŽINDO COMPANY d. 114.o.o. ENTERING d.o. ENERGOREKORD d.o. 189. 141. 149. DEGE d. ENERGOINVEST . 186.o. COMMEWAY d. EKOVENT d.o. 139.o.o. 180.o. ELEKTROKONTAKT SA d.o. ELOKSIR d.o. EURO M d. 138. 188.o.o. 134.o.o.o. 109.o. 111. 171.o. ERVENA d. 147. 187. ENERGOMONT . 125.o. 96. 184.o. 107. 122. EUROAL d.o.o. DOM SPI DD DOMAVIJA d. DŽEMOTRANS d.o.o. 172.o.o. 100.o.o.o. 106. 131. 155. EL KIK d.o.o.

o.o. 234.o. 212. GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o. FORMA 77 d.o. INOTEHNA d.o. GP BOSNAPUTEVI d.o.o. HIBOR d.o. 222.o. FINEPORT d.d.o. GVG INŽINJERING d.o. 269. I. 270. HIMEX-TRGOVINA d.o. 223. INGRAP d. 210. 287.o.o.o.o.o.o. HIDROMONTAŽA d. 279. 258. GRADIZ d.E. ICCO . 278.d. HERCING d.o. 282.o.o. 217.o. d.o.o. HIDROGRADNJA d. 288.d.o.o. HVAC DESIGN d.o. FITUS d.o. HARYSCO d. GREEN PROJEKT d. GRADBENIK d. 268.o.o. 227. 18 79 18 56 8 79 10 63 32 79 68 34 45 79 94 95 91 100 43 27 24 58 98 18 19 26 22 24 34 67 54 42 54 34 6 45 16 35 19 49 49 4 10 22 3 79 57 57 63 70 12 93 SARAJEVO 248.d. GP PUT d. 209. 281.d.d.o.FAIN INŽEINJERING d. 216.o.o.o.o. 230.o.o.o. GRAMAS d.o.o.o.o. F-PROMEX d.o.o. 286.o.o. GOLDING d.o.o. GEOLOŠKO BUŠENJE d.o. 35 35 26 93 57 35 6 57 26 95 92 80 80 35 35 19 63 27 80 63 43 36 80 19 80 70 70 70 25 80 14 3 69 57 64 36 64 81 93 100 13 81 .o. 253.o.o. GMC . INTERMING d.o.o.o.KAPA d.d.o.o.o. 237. 283. GP HERCEGOVINA d.o.o. 238. 207. 197. HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d. HERMI d. GEOWILD d. 199.D.o. 285.o.o.d.o. IKT d.Stovarište građ. 252. ICE . 274. 220. 198. 265.o. 251. HALKOMEX d. GRADITELJ-OPREMA d. 228. INTAS d.o. HELKOS BOJE I LAKOVI d. HM TENAX d. HAEMES d. H. 241. 221.o. 215.o.o.o. GP GRADNJA d.o. ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU IGT 289. HERZ d.d. 218. 255.o. GRADNJA UNION RADOVI d.A.d. GIPSAL d. 240.o.o.o. GP ŽGP d.o. 244.o.o. 224. FARIDOO d.o.o.o. HIDROMETAL d.M. 242.o.materijala 229. 205.o. 213.o. 247. ISKRAEMECO SARAJEVO d.o. FILLING d. 233. 266.o. 284.o.o.o. GRADEN d.d. INOCSA d.o. 211.o.o. GINKO d.I. 232.o.o. INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO 276. 290.o.o. GEOTEHNOS d.o. HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.o. 272. INTELS d.o. ITG d. INTERENERGO d. HEAT & COOL d. INTERMER d. 262.o.o.o.o. FORSHER EXPORT-IMPORT d. GRAMER-STUP d.o.o.o.o. ING KAKTUS INŽINJERINGKONSALTING d.o. 206.o. HANO d.o. 231.o.o.o. 271.o. 200.o.o.o.o. FALE d.o.o. 226. 219. HODŽEKS d. 202.o.o.o. 203. FLOORING d.o. FAMOS GRADNJA d.o. 246. 225. ING PROJEKT MONTAŽA d.o. INVEL d. GALBOLS d.o.o.o. HING d.o.o.o.o. INŽENJERING d. IPSA-INSTITUT d. HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" 259. FERBA INTERNATIONAL d. HUMAČKIĆ d.o.o. GAS-PROCESING d.o.o. 204. INELEX d. HAKE d. 267. IGMAN d. . INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE 277. 273. 254. 239. 264. 280. 256. INEA BH d. 260. ITM CONTROLS d.o.NET d.d. INTERMERKUR d.o. INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d.o.d. 263. GP BOSNA d.o.o. 214. 249.o. INTERGEOSS d.o.o. 243.o.INŽENJERING d. HDI d. Privredna komora Kantona Sarajevo 196. 208. 235.o. 275. 250. INGFOREST d.o.o. 257. 236.o.o. 201. INTERINVEST d.o.o. HILTI SYSTEMS d. 261. GRAMEL d. IN d.o. 245.o.

o.o. NEXE d.o. MEDIXON d.o.IZINGPROM d. LEAF CONSULTING d.o.o.o. KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO 323. 368.o. 378. LABOR d. NEDIMA d. 379. 322. 356.o.o.o.o.o.o. MAL d.o. 321.o.o. LIGHTING TECHNOLOGY d.o.o.o.o. MAGROS-METAL d. KIG. KOLPA LINE d. MOS INŽINJERING d.o.o. MODUL-INŽINJERING d.o.o. 302. 330. KENDŽI d.o. LIBOS d.o. MAHER d. 381.o.o.o.o. KEMOS d. LJOLJIĆ d.o. 389. 331.o. KLIMA .o.o.o.o.o.o.o. KLADNIK d.o.o. MONT GRADNJA d.o.o. MARMEX d.o.o.o. 364. NISKOGRADNJA d. 385.o. 329.o. 328.o.o.o. LIGO-ING d. 318. NEBI d. 341.o.o.o.o. 292. 312.o. 388. 336. KSS CORTEGA INŽINJERING d.o.o. 347.o. 315. MIDDLE POINT ELECTRONIC d.o.o. NARODNO GRIJANJE d.o. MEDICO INŽINJERING d. KGI-KONSTRUKT d. KONEXPERT d. K BIRO d. 319. d. 316. KV TEAM d. IZOOPTIK d.o. 296. 307.o. LD GROUP d.o.o. 303.o. 325.o. 363.o.o. 332. M. 352.o. 335.o.o. 357. MEFA-BALKAN / EUROGRAND MEFAS d. LINDAB Kft Predstavništvo u BiH 342.o. 346.o.o. 305. MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d. 313.o. 390. 355. MAKER ING d. 326.o.o.o. KLIMAVENT d. MONTING d.O.o. LIFTOVI d. 306. JANNIK d. METALIS d. 353. 293.o.o.o.o.o.o.o. 99 83 1 45 68 64 46 69 50 71 95 7 67 83 5 46 37 50 64 101 2 99 92 64 65 68 46 22 97 16 25 65 37 99 42 97 50 37 12 19 11 11 27 11 42 19 65 83 83 83 52 22 . 294. 334.o. 300.o. KAMENICA-COM d. MEDMARK d. MIBRAL d. LIGNOPRO d. MEGA CENTAR d. 362.o. NEW WAY d.o. 391. 384.o. KURTAGIĆ-INŽINJERING d. MLAZ d.o.o.o. 311. 380.o.o.o.o. MESSER SARAJEVO PLIN d. 387.o. MISSAL INŽINJERING d. KONKRIT d.o. KOMPAKT d.o. 367. 295.o. 337. 358.o.o.o.o.o.o.o. LIMAS TRADE d.o. Privredna komora Kantona Sarajevo 291.o. 360.o.o.o. KOTA d.o. LUK d. 373. KARIĆ d. 345.o.o.o. 344.D.o. MAGNETIC d. 372. LIP-DOM d. 301. KJKP TOPLANE-SARAJEVO 310. 365.o.o.o.o. LIGNUM d.o.o. 297. 308. LIBRAG d.o.o.O. IZOLATER d. LAKE d. LBM d.o. KJKP SARAJEVO-GAS 309. 333.o. MANJO d. 338.o.o.o.o. METALKA TRADE d.o. NEIMARI d.ŽUPA d. KLESAR HADŽIĆI D. MEGAKOP d. 392. 377.o.o.o.o.o.o.o.o. 369.o.o.o.o.o.o. NEW DESIGN d.o. METAL-EXPORT d.o. KOLORELIKSIR d. 371. 366.o.o. 370. 324.o. JH d. 359.o.o.o.o. 383. 382. METBOJ d.o.o. 304.o. 393. JELKOMERC d. 314. HUMKIĆ JONUZ COMPANY d.o. 320.o.o. 340. 375. 394.o. KRIVAJA-TMK d. KLIMOTEHNA d. KLESARSTVO ZAMAK d. 327. 376.o. KARBON NOVA d.o. NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.o.o.o.o.o. METALIK d. 350. 354. METRIK d.o.o.o.o. NAPREDAK-INŽINJERING d. MOUNTAIN d. 339.o. M -STEEL d. 374. 351.o.o. Tarčin NEIMAR d.o. 348.o. 361.d. NELMA TRADE d. 298. JUB d. 349.o. MZT PUMPI d. KERMEK BH d. KOLINVEST d.o. MINERSKO d.o.o. 386. 81 94 36 53 45 81 92 57 81 30 58 36 67 49 58 81 26 15 15 82 7 92 36 13 64 49 82 58 36 82 82 15 37 101 50 91 14 30 82 50 37 31 50 42 31 82 53 100 10 31 99 67 343. MASMARKT d.I. NESING d.o.o. 317.o.o.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d.o.o. MIV-TRADE d. 299.o.

o. SET INVEST d.o.o. 422.o. S.o. 405.o. SPOEL d. 463. 495. 491. 454. 415.o. NIVAL d.o.o. OMNITECH d.o.MAXIMUM d. PINEX CO d. PLASTAL d.o.o. PROVEN d.o. PARKET PAKET d.o. SMT-COMPANY d. OIKOS d. SENIGOR d.o.o. RASNO-MEKA COMPANY d.o.o. SANSEL d. 416. POSITIVE PARTNERS d.o. SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o. 451.o. 489. NUMEN d. 418. 474.o.o.o.o.o. PRIMA-T-INŽINJERING d.o. 490. ROLL-STAR d.o. RENING d.GRADNJA d.o.o.o. SKALA d. SATELIT d.o. POWER TEAM d.o. OKI d.o. 492. GRADNJA d. SINTAL d.o. 481. OSDIN d. PARTNER d.B.o.o. 400. PRODIG d. 429.o.o.o.o. 493. POROVIĆ GROUP d.o.o.o. 484.o. 414. R. SIMETRAL d.o.o. 421.o. SAUTEL d.o.o.o.o.o. PERCON d. 404.o. SARAJ-TAŠ d. REGIONALNI CENTAR ZA 27 37 83 84 96 52 84 20 71 84 25 84 38 65 46 46 44 68 84 31 54 38 58 3 43 20 58 38 84 20 20 85 31 7 44 5 65 85 85 85 85 85 86 2 70 38 86 22 4 44 24 86 86 449.o.o.o. 434.o.o.o. REDESIGN d. 456.o. 455. SAGRIT d. SAMOS d.o.o. REDING d. 420. 485. SEGMENT d.o. POZDER-NEKROPOLING d.o.o. 409. PORR d. RIGIPS AUSTRIJA GESMBH PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU ROFIX ROLLING d.PROM d.d. RAMSEN . PRIMUS BALKAN d. 408. 469. 436. 477. 437.o.o. PODORAD d. SARAJEVOPUTEVI d. 401. POLYPLAN BH d.o.o. SIJA d.o. 417.o.o. 403.o.o. 475.o.o.o. 472.o. STAMBENA ZADRUGA 46 26 47 20 42 65 7 20 8 86 24 95 1 47 86 8 87 58 97 51 3 87 87 23 59 71 69 28 87 1 8 1 16 51 59 24 28 97 87 51 21 38 38 4 87 66 4 39 96 Privredna komora Kantona Sarajevo .o. NORMAL ARHITEKTURA d.o. 446.o.o.o. 406. PLASTIFAS d.o. 465.o. 441. 466. 396.o. 423. RICOINVEST d. 452.o.o. SARAJ CITY d.o. 476.o.o.o.o.o. PUBLICUM d.o.o. 462.S.o.o.o. 459.o.o.o. 458. PLAVO OKO d.o.o.o.HIDROSTAN d. 411.o.o. SANEX d.o. 407. 486.o. SELA d.o. 399. SOREA d. NOX-BIRO d.o. OPES d.o.o. PLAVING d. 457.395. RAMA-GLAS d. SIKRA d. 424. 497.o. PRAXIS ENGINEERING d. 444.o. REJTING INŽINJERING d.o.o.o.o.o.o.o.o.o. SB-TEHNIKA d.o. 410.o. SALIX d. 397.o.o. PRONET d.o.o.o. 467.o.o.o. PROJEKT INVEST d. PRUNUS d. 433.d. 445. 435.o. PROKLIMA d. 412. SKAPI d. REMONT PRUGA d.o. 453.o. NOBILIS d. 460. 487.o. 432.o.o.o. 471. 473.o.o.o. 479. 419.o.d. SARTUS d. PROJEKTNI BIRO BP d.o.o.o. 438. 450.o. SELMING d.o. 425.o.o. SA HASAN EXPORT-IMPORT d. 431. 448.o.R. 413. SANBIH COMPANY d.o. 494.Z.o.o. 426. PARKET . PARKET ŠLJIVO d.o.o.o. 442. 402.o. SAPLAST d.o. PENNY PLUS d.o.o.o. 478. 496. SBM d. 440. 443.o. 483.o. PET .o.o.o. PANIS-KA d.o.o. 480. 468.o. SAJTING d.o. 470. OBI BAU&GARTEN d. 464.o.o. P. 428.o.o. REXOM d.o. PAPILON d.o.o.o.o SARAJ INŽENJERING d. 482. 427.o. RUDIS BH d. SARFO d. 430. 398. 439. 488. PATERS d.o. 447. SIGENX d.o. STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d.o.o. SABOSS d. TRACEST d. PROVING d.o.o. PROJEKT d.o.o. SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o. 461.

o.o. TINMEN d. TERMOVOD d.o.d.o.o.o.o. 507. ŠIPAD KOMERC d. ŠUMENS d. VD BOSNA d. VAILLANT d. 574.o.d.o.o.o.o. VARINGS d. URBING d.o.o. 563.o.ŽELJEZNIČARA 498.o. UNIMONT d.o. UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d.o. SUPER ECONOMIC GROUP d. 579. 594. 504. STOGAS d. STILLES d.o. ZAK d.o. TEHNOPOLIS d. UNIPROMET d.o. ŠTUKAN d.o.o.o.o. 576. 506. 558. 531. TVRĐAVA COMMERCE d. TZI-INŽINJERING d.o.d.o.o. 550.o. 596.IZGRADNJA OBJEKATA d.o. 565.o.o.o. 560.o. TKK d.o. 517. 553. 589.o.o. 584.o.o. 581. 570.o. 588. TENEX d.o. 539.o. 567.o. 595.SANITARIJE I GRIJANJE d.o.o. 505. WOLF KOMERC d. VRANICA d. 551.d. SUDEL d.o.o.o. 540. URSA NOVOTERM d. 524.o.o. 499. 564.o.o. TOPLOTING d.d.d. VELUX KROVNI PROZORI d.o.o.o.o. TBG EUROBETON d.d. 532. 562. 543. SVJETLICA M d. TERMIKA d. 548.o.o.o. WEISHAUPT d.o. 580.o. 545.o. XYLON CORPORATION d.o. 530. 572. Privredna komora Kantona Sarajevo 23 88 23 44 39 21 8 47 88 43 23 98 39 39 94 88 88 51 88 5 59 100 31 39 23 88 23 95 14 39 89 33 32 40 89 66 67 32 71 89 52 53 40 32 89 59 59 28 40 547. TESTIGELEKTRO d. 582. TELEFONGRADNJA d.o. STUDIO NONSTOP d. SUBA d. 509.o.o. 546.o. 569. VALM d.o.d. URBANISTIČKI ZAVOD BIH d. 561. 533.o.o. STEP d.o.o. 519. 587. UNIS ENERGETIKA d. 537. STROPING d.o.o. UNIONINVEST d.o. WASP d. 566. TELINVEST d. TIMBER TRADE d. TECASI SIMRAD d. 512.o. UNIGRADNJA d. 571.o.o.o. TRIMO BH d.o.d. TEO d. 513. 515.o. 575. 568. 528. 527.o.o.o. 521. TAURUS d. VYKON d. 529. W RTH BH d.o. 526. TRGOPLASTIK d. UNIONŽEP d.o. TERMO-GAS d.o.o.o. 536.d.o. TERMOELEKTRO d. TEPI INŽINJERING d. 501.o. STEFAN COMERCE d.o. VEP d.o. 516. TVORNICA OPEKE d. 557. 593. 500. ŠUMAPROJEKT d. 520. 508. VMS GROUP d.o.o.o. TECHNO CONSULTING BH d.o. TTO d. 518. 591. VOLTA d. 592.o. 549.o.o. VIKLER PROMET d.o.o. 510. 544.o.o.o.o. TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o. VINDI TIP d.d. WINDOW ARCH DESIGN d.o.o.o. 554.o. TINK d. 538.o. 525. VEDDI INVEST d. 585. TRABUS d.o.o.o.o 502.o. UNIONINVEST PLASTIKA d. UNIONIZGRADNJA-ŠIP d. W&P MILOS WARELL d. 590. STROJAL d. TERMORAD d.o.o. TETRA CO d. 583.o. TVRTKOVIĆ .o. 577.o.o. TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.o. 522. TIM lighting sistem d. 534. 552.d. UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d. TEHNOMOBIL d. 586. TELENET d. 535.o.d.o.o. 573. 511.o. UNIKLIMA d. STRABAG d.o.o. UNIONINVEST.o.o.d.d.o.o.o. 556.o. 101 89 2 89 92 5 5 90 90 21 13 32 90 9 2 27 90 40 66 28 14 90 90 59 66 60 40 27 16 60 60 51 13 91 51 33 11 21 40 6 69 25 53 52 60 91 69 66 11 4 .o.o.o.o. 514.o. STAN PRODUKTINTERNATIONAL d. 541.o.o.o.o. ŠENN d. 578.o. 559. TERRA BIH d.o.o. 555.o.o. TRASA d. WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d. TOPLOTNI SISTEMI d.o.o. TIP-ELVOD d. VERTICAL d.o.o.o. WELT GRADNJA d.o. 503.o. TERAT d.o. 523. VINITEL d.o.o.o.o.o. 542.d.o.

o. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM 600. 603.o.o. 601. ZRAK d. ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d. ZARKA d. 605. 602. 598.o.597.o. ZISTEN INS d.O. 604.d. ZZ GROS-COMP P.o. ZUKAE d. ŽICA d.d.o.o. 599. 91 71 47 47 71 41 93 96 12 Privredna komora Kantona Sarajevo .o. ŽEPA INŽINJERING d.o.

o. 71000 Sarajevo Tel.m-steel. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 ENTERING d.330 Djelatnost: Hladno oblikovanje limova i pratećih elemenata i galanterije Privredna komora Kantona Sarajevo 1 .net. E-mail: Web: SKD: 20. 691 447 Fax.net.o.ba 1999.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Amira Bošković Kontakt osoba: Senad Bošković Telefon kontakt osobe: 061 137 877 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.o.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www. 29/IV. E-mail: Web: SKD: 20. Adresa: Put Famosa 38. 71210 Ilidža Tel. 250 094 E-mail: saboss@bih.ba Web: www. Fadil Ćatović Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 M -STEEL d.o.sabos. 71210 Ilidža Tel. 102. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 SBM d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 23.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Šaćir Buljubašić Kontakt osoba: Šaćir Buljubašić Telefon kontakt osobe: 061 133 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1993.o. 061 268 584 Fax. 35. Adresa: Maršala Tita br.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mirsad Šišić Kontakt osoba: Mirsad Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 20. 514 058 Telefon kontakt osobe: E-mail: m-profil@bih. 235 062.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 SEGMENT d. Adresa: Patriotske lige br. 061 215 503 Fax.o. 691 447 E-mail: Web: SKD: 20.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Ismar Galijašević Kontakt osoba: Hasena Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Rakovička cesta br.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Hasagić Sabahudin Kontakt osoba: Hasagić Sabahudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 71210 Ilidža Direktor: Igbala Gudžević Kontakt osoba: Igbala Gudžević. 250 080 Fax.ba SKD: 20.BULJŠAĆ d. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 SABOSS d. Adresa: Skenderija-Terezije bb.net.o. 18. 061 132 043 Fax.o.o. 71000 Sarajevo Tel. 235 062 E-mail: muriadi@bih. Adresa: Magistrala br. 514 056 Fax.

osnivanja: Broj zaposlenih: 34 TRGOPLASTIK d.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.lol. 452 406 Fax.messer. 667 220 Fax.d. Adresa: Reljevo bb. 452 406 E-mail: Web: SKD: 25.o. gasom. parom i toplom vodom ASSA d.200 Djelatnost: Proizvodnja plastičnih masa za elektriku Direktor: Muamir Sirbubalo Kontakt osoba: Hazim Saračević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: JasminTerović Kontakt osoba: JasminTerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 8.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 642 031.assa. Adresa: Semizovac bb.ba Web: SKD: 25. 61. 450 517 E-mail: bosnaplast.o. Adresa: Kranjčevićeva br.o. 71320 Vogošća Tel. Adresa: Azize Šaćirbegović br.info@union.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Asim Hadžović Kontakt osoba: Asim Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 Privredna komora Kantona Sarajevo 2 .com. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 80 24.bosnaplast.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Huso Ćesir Kontakt osoba: Huso Ćesir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: www.o. 645 366 Fax.pl.ba SKD: 25. Adresa: Fetaha Bećirbegovića br. Adresa: Safeta Zajke br. 7.o.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 210 PROVEN d.ba Direktor: Andrej Dremelj Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: www.o. 84.110 Djelatnost: Snadbijevanje električnom energijom. 711 305 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 435 563. 475 251 E-mail: unioninvestplastika. 453 562.o.MESSER SARAJEVO PLIN d.net. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BOSNAPLAST d.ba SKD: 25.o. 475 250 Fax.proven. 651 407. 667 220 E-mail: assadoo@lol. 718 671 E-mail: proven@bih.sa@bih.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Semir Prguda Kontakt osoba: Semir Prguda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 450 517 Fax.ba SKD: 25.o. 642 031 E-mail: info@messersarajevo. osnivanja: Broj zaposlenih: 45 UNIONINVEST PLASTIKA d.

com SKD: 25. 637 941 E-mail: plastal@bih. 629 494 E-mail: euroals@gmail. 760 840 Fax. 460 113 E-mail: saplast@saplast.230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Senad Bajrović Kontakt osoba: Senad Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.net. Adresa: Humska br. Adresa: Nikole Šopa 245.com Direktor: Bahtijarević Samir Kontakt osoba: Ivana Ramekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Direktor: Senad Preljević Kontakt osoba: Sanela Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 629 494 Fax. Adresa: Kovačevac br.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 25. 71210 Ilidža Tel. 71330 Ilijaš Tel.230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Raza Bikić Kontakt osoba: Haris Djana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. 3. 664 200 Fax. 760 841.o. 546.com Web: SKD: 25.ba Web: www.o. 14. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 HDI d.ba Direktor: Amir Kadić Kontakt osoba: Amir Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 766 210 Fax.com Web: SKD: 25. 71000 Sarajevo Tel. 457 744. 489 139 E-mail: info@hdi-bh.intergeoss. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 EUROAL d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 40 25. Adresa: Tvornička br.com Web: www. 638 366 E-mail: info@intergeoss.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INTERGEOSS d. 489 139.o.o. 650 735 E-mail: senad_cronix@hotmail.CRONIX d. 637 961 Fax. 061 170 391 Fax.o. Adresa: Dobroševićka 7a.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije Direktor: Mirsad Mešić Kontakt osoba: Mešić Jadranka Telefon kontakt osobe: 061 182 771 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo SAPLAST d.o. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Srednje bb.saplast.o.com Web: www.o.plastal.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije za građevinarstvo PLASTAL d.230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Privredna komora Kantona Sarajevo 3 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 25.o.hdi-bh.

71000 Sarajevo Tel. 637 421 E-mail: Web: Direktor: Srpko Plakalović Kontakt osoba: Srpko Plakalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 222 391 E-mail: osman@sorea. Adresa: Paromlinska 25/8. 12/b. Dinka Delić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 281. Adresa: Avde Jabučice br. 71000 Sarajevo Tel.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Samra Kučuk Kontakt osoba: Osman Kučuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. Kontakt osoba: Jasmin Avdagić. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 HALKOMEX d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BUTIL-PROM d.com Web: www. 71380 Ilijaš Tel.o. 401 770 Fax. 29. 38. Adresa: Lješevo br. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZAK d.sorea.com Direktor: Jasmin Avdagić.o.ba SKD: 25. Adresa: Tvornička br. 71210 Ilidža Tel.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Nihad Halilbegović Kontakt osoba: Nihad Halilbegović Telefon kontakt osobe: 061 899 214 E-mail kontakt osobe: Godina 1975. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SOREA d.rama-glas.o.120 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda RAMA-GLAS d.o.o. Adresa: Kolodvorska br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 26. 727 310 Fax.o. 511 470 E-mail: Web: SKD: 25. 222 391 Fax.com Web: www. Adresa: Put Famosa br.com Web: www. 401 881 E-mail: skaladoo@hotmail.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 101 26. 497 448. proizvodnja raljenog i termoizolacionog stakla Privredna komora Kantona Sarajevo 4 . 526 072 Fax. 210 585. 20.o.120 Djelatnost: Oblikovanje i obrada ravnog stakla.230 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske i PVC bravarije Direktor: Halil Muratović Kontakt osoba: Halil Muratović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 727 311 E-mail: info@rama-glas.o. 637 421 Fax.o.com SKD: 25. 061 470 538 Fax.zaksarajevo. 526 072 E-mail: zaksarajevo@gmail.SKALA d.5u.com SKD: 25.o.o.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Adem Zajko Kontakt osoba: Adem Zajko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel.skaladoo.

o.com SKD: 26. 71380 Ilijaš Tel. 623 944 E-mail: g.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda PRIMA-T-INŽINJERING d.com Web: Direktor: Goran Todić Kontakt osoba: Goran Todić Telefon kontakt osobe: 061 500 682 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: www.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 5 . 772 681 E-mail: adnan. 511 263 Fax.o.o.hr SKD: 26. 310. 159. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 26. 623 388 E-mail: prima_t@hotmail. 511 266 E-mail: medixon. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MEDIXON d. 71210 Ilidža Tel.bhizlog.mervan@bih. 71215 Ilidža Tel. 71210 Ilidža Tel. 772 680 Fax.TVORNICA OPEKE d.o. Adresa: Rajlovačka cesta br.610 Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja betonske galanterije Direktor: Mervan Grbović Kontakt osoba: Mervan Grbović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.aganovic@tos. 623 388 Fax.o. 401 569 E-mail: Web: Direktor: Adil Kubat Kontakt osoba: Adil Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 764 861 E-mail: Web: SKD: 26. 71210 Ilidža Tel.o. 55. Adresa: Doglodi bb. 194. 71210 Sarajevo Tel.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 76 BEN-BAU d.o.o.ba Web: Direktor: Šepo Ismet Kontakt osoba: Šepo Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.o.doo@bih.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TVRĐAVA COMMERCE d. 511 266.ba Web: www. Adresa: Moševićka br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 26. 401 569 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 26. Adresa: Put Famosa br. Adresa: Vlakovo br. 38.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda TBG EUROBETON d. 764 860 Fax.400 Djelatnost: Proizvodnja cigle i crijepa Direktor: Adnan Aganović Kontakt osoba: Aida Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.net. 061 266 944 Fax.nexe.610 Djelatnost: Transport betona Direktor: Željko Ćurćić Kontakt osoba: Slađana Bajkuša Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Ibrahima Ljubovića br.

630 Djelatnost: Proizvodnja gotovog betona.ba Web: www. 12-14. Adresa: Dobroševići br. 463 300 Fax. 638 020 E-mail: Web: SKD: 26. 770 555 E-mail: m. 762 641 E-mail: Web: Direktor: Hodžić Mirsad Kontakt osoba: Hodžić Mirsad Telefon kontakt osobe: 061 130 724 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Luka Ilak Telefon kontakt osobe: 061 890 381 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.ba SKD: 26. Adresa: Vlakovo br.o. 770 550 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.630 Djelatnost: Proizvodnja i isporuka betona Direktor: Esad Omerbašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 212 104. 061 131 812 Fax.net.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.BAU BETON d. 121. trgovina i transport Direktor: Kirlić Arijana Kontakt osoba: Kirlić Arijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 620 222 Fax.wpmilos. 15. 234 443 E-mail: aladza@bih.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 26. Adresa: Džemala Bijedića br. Adresa: Doglodi bb. 457 639 E-mail: Web: SKD: 26. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 26.o.o.ljubas@wpmilos. 638 109. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 W&P MILOS Adresa: Rudnik br. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 CARGO INTERNATIONAL d.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena Direktor: Sadiković Muharem Kontakt osoba: Sadiković Muharem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Direktor: Hubert Cicerbaher Kontakt osoba: Merima Ljubas. 158.co. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 HM TENAX d.o. 234 443. 762 640 Fax. 638 110 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 GRAMER-STUP d.o. 71000 Sarajevo Tel.o.o.ba Web: SKD: 26. Adresa: Juraja Najhorta br.700 Djelatnost: Prerada i ugradnja mermera i granita Direktor: Amela Durmišević Kontakt osoba: Mirsada Drljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 636 440.640 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ALADŽA KOMERC d.o.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena/ unutrašnja i spoljna trgovina i usluge Privredna komora Kantona Sarajevo 6 .net. 212 104 E-mail: cargo@bih. 71210 Ilidža Tel. 251.cargobeton.

osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MARMEX d.810 Djelatnost: Konfencioniranje brusnog materijala Direktor: Jaganjac Safet Kontakt osoba: Pehilj Amir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba Web: www. 764 030 Fax.700 Djelatnost: Obrada kamena. 71000 Sarajevo Tel.o.820 Djelatnost: Ostali nemetalni mineralni proizvodi Direktor: Damir Petninić Kontakt osoba: Namik Musić Telefon kontakt osobe: 062 330 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. oblikovanje i obrada kamena Direktor: Krčalo Elbedina Kontakt osoba: Krčalo Elbedina Telefon kontakt osobe: 061 107 823 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Vlakovo br.o. 776 940 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 28.O. 71210 Ilidža Tel. 444 588 Fax.ba Direktor: Katica Senad Kontakt osoba: Katica Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net SKD: 26.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 FABRA d. Adresa: Jukićeva br. 420 303 Fax.700 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda POZDER-NEKROPOLING d. 302.o. 2. 71210 Ilidža Tel. 776 942 E-mail: alufinal@lol.KLESAR HADŽIĆI D. Adresa: Adema Buće br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 26. 71000 Sarajevo Tel. 7.net.110 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske bravarije i protupožarnih vrata Privredna komora Kantona Sarajevo 7 .700 Djelatnost: Sječenje.o. 444 588 E-mail: pozder@bih. Adresa: Brezanička br. promet i usluge Direktor: Ramo Pozder Kontakt osoba: Ramo Pozder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 674 203 Fax. 43.marmex. 420 303 E-mail: Web: SKD: 26.o. 674 203 E-mail: Web: SKD: 26. 71240 Hadžići Tel.o. 764 031 E-mail: info@marmex.pozder. 638 574 E-mail: Web: SKD: 26. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 ALUFINAL d.ba Web: Direktor: Zahir Zukić Kontakt osoba: Zahir Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Trešnje br. 61.O. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ROFIX Adresa: Stupska bb.o.762 095 Fax.

o. 418 906. 422 966 E-mail: Web: Direktor: Amel Jadalek Kontakt osoba: Amel Jadalek Telefon kontakt osobe: 061 214 637 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 489 157 E-mail: Web: Direktor: Mališević Elmedin Kontakt osoba: Mališević Elmedin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 28. 424 665 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SB-TEHNIKA d.o. 203 324 E-mail: rollstarbih@hotmail. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.o. 422 966 Fax. Adresa: Kolodvorska 11.com Web: Direktor: Armin Žutić Kontakt osoba: Armin Žutić Telefon kontakt osobe: 061 241 888 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 424 665 E-mail: Web: Direktor: Sabit Beširović Kontakt osoba: Ruzmira Numić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Antuna Hangija br. 71380 Ilijaš Tel. 203 324 Fax. 660 963 E-mail: ferba@bih. Adresa: Hadžići PC Zujevina bb. 515 810 E-mail: strojaldoo@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 28.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 28. 061 500 099 Fax. 660 962 Fax. 71240 Hadžići Tel.o. Adresa: Srednje bb.o.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SALIX d.o. Adresa: Put Famosa br.o. 38.110 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja i alata Direktor: Ćamil Alić Kontakt osoba: Ćamil Alić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova ROLL-STAR d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 41 Privredna komora Kantona Sarajevo 8 .net.ELNET d.o.ba Web: Direktor: Ferid Bajrović Kontakt osoba: Dženita Bijelonja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Igmanska bb.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije FERBA INTERNATIONAL d.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova STROJAL d. 515 810 Fax.o. 71320 Vogošća Tel. 120.ba Web: SKD: 28.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28.

d. 71000 Sarajevo Tel. 514 931 Fax. skladišta. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 45 28. 541 932 E-mail: info@alternativa.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Mratnjevače 2.o. 777 770 Fax.120 Djelatnost: Metalne kontrukcije.net. Limarija-montaža ALTERNATIVA d. 626 298 E-mail: albaunip@bih.ba Web: Direktor: Muhamed Obhodžaš Kontakt osoba: Muhamed Obhodžaš Telefon kontakt osobe: 061 132 049 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Trgovina na veliko drvetom ALBERA d. 762 915 Fax.o. čelična zaštitna odbojna ograda za puteve. metalna stolarija. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 23 28. crna i aluminijska bravarija. 650 227 Fax.net.o.dzenemi.ba Web: Direktor: Ibrahim Jusufranić Kontakt osoba: Hamdija Zvrko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973.o. oblaganje i krovopokrivački radovi na objektima.o.120 Djelatnost: Prerada drveta: krovna konstrukcija-grede. 650 307 E-mail: uinizgob@bih. 71210 Ilidža Tel.ba Web: Direktor: Reuf Smajlović Kontakt osoba: Reuf Smajlović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.net. Metalne konstrukcije.ba Direktor: Salih Lemeš Kontakt osoba: Salih Lemeš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71212 Hrasnica Tel.o. kontejneri.120 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja krovnih i fasadnih limova i termoizolacionih panela ANS DRIVE d.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Alija Gadžo Kontakt osoba: Kenan Gadžo Telefon kontakt osobe: 061 143 536 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 27 28. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 Privredna komora Kantona Sarajevo 9 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 28.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi.o. hladno oblikovanje materijala ALBA UNIPROM d.ba Web: SKD: 28. Adresa: Zmaja od Bosne 13.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel.com SKD: 28. metalna stolarija Direktor: Samir Sitnić.UNIONINVEST. Adresa: Dobroševićka do broja 7.o. hale. osnivanja: Broj zaposlenih: 200 DŽENEMI d. 626 326 Fax. 71215 Blažuj Tel. Adresa: Butmirska cesta 24.nadstrešnice.net.o.com Web: www. 762 916 E-mail: samirsitnic82@yahoo. 627 690 E-mail: ansdrive@bih. antenski stubovi.110 Djelatnost: Montažni objekti.alternativa. Adresa: Put Famosa 38.IZGRADNJA OBJEKATA d. 515 502 E-mail: albera@bih. 511 876 Fax. Kontakt osoba: Samir Sitnić Telefon kontakt osobe: 061 263 263 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Put Famosa 38.

ELOKSIR d.ba SKD: 28.com Web: www.o. 38.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Adem Ligata Kontakt osoba: Adem Ligata Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: www. 672 254. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ELOX BH d.120 Djelatnost: Proizvodnja kovane.120 Djelatnost: Proizvodnja i montaža automackih vrata Direktor: Držac Branko Kontakt osoba: Cokoja Ćerim Telefon kontakt osobe: 061 207 501 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. crne bravarije Direktor: Amila Ćutuk Kontakt osoba: Nazif Ćutuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 LIGO-ING d.o. Adresa: Mehmedagina br. 71000 Sarajevo Tel.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mulaosmanović Hamid Kontakt osoba: Ćemo Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 767 170 Fax.o.o. Adresa: Put famosa br.o.o. 727 333 Fax. Adresa: Tvornička br. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Kolodvorska br. 513 860 Fax. Adresa: Briješće brdo br.o. 061 205 107 Fax. 7. 767 171 E-mail: inotehna@bih.com Direktor: Hasanbegović Nahid Kontakt osoba: Avdić Razija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. 537 281 Fax.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije.net. 71000 Sarajevo Tel. 727 312 E-mail: info@hano-bih. metalne stolarije. 107. 510 619 E-mail: Web: SKD: 28. 3. 71210 Ilidža Tel.o. bravarija INOTEHNA d. 666 994 E-mail: Web: SKD: 28. 767 171. 672 254 E-mail: Web: SKD: 28. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 28.hano-bih.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 91 28. al fasade.inotehna.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije HANO d. Adresa: Ferde Hauptmana br. 71210 Ilidža Tel. 12/a. 061 183 579 Fax. 28.o. 537 281 E-mail: Web: Direktor: Muris Kupusović Kontakt osoba: Muris Kupusović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 10 .o. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 FINEPORT d.

419 010 Fax. 422 162 E-mail: Web: www. Marta bb/Remontni zavod.NEDIMA d. 71240 Hadžići Tel.300 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja/procesna oprema Direktor: Nijaz Ćustović Kontakt osoba: Nijaz Ćustović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nijazcustovic@tat.o.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Sead Nikšić Kontakt osoba: Sead Nikšić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979. 3.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata. 446 540 Fax.o. Adresa: 6. 71240 Hadžići Tel.o. Adresa: Mustajpašin mejdan 15.xyloncorp.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Enisa Grozdanić Kontakt osoba: Enisa Grozdanić Telefon kontakt osobe: 061 106 846 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 E-TAT d.o.d. 418 234 E-mail: nermin83@hih.com SKD: 28. 401 001 Fax. Adresa: 6.tat.ba Godina 1968. 234 745 E-mail: info@tat.o. 71210 Ilidža Tel. 234 745. 234 755 Fax. 446 540 E-mail: Web: SKD: 28.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 28. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 28. 401 002 E-mail: info@xyloncorp. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 XYLON CORPORATION d.com Web: www.o. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 11 .com Direktor: Amer Šabić Kontakt osoba: Amer Šabić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. masivni-hrastovi podovi NARODNO GRIJANJE d. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VOLTA d. Adresa: Tvornička br.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Muharem Mehremić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.narodnogrijanje.narodnogrijanje. Marta bb/Remontni zavod. Adresa: Podlugovi bb.o.ba SKD: 28. 71240 Tarčin Tel.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Besim Grozdanić Kontakt osoba: Besim Grozdanić Telefon kontakt osobe: 066 266 244 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Tarčin Adresa: Duranovići 15.o.ba Web: www. 763 901 E-mail: Web: www. 71380 Podlugovi Tel. 763 901 Fax. 763 900 Fax.com SKD: 28.

o. 716 250 Fax.ba Web: SKD: 28.d. 71210 Sarajevo Tel. marta bb.ba SKD: 29.ba Web: www.ba Web: www. 461 905 E-mail: arif@zica. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: 6.o. Adresa: Džemala Bijedića 160.boschrexroth.net.220 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Sead Dupovac Kontakt osoba: Sead Dupovac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.com.dimont. 775 100 Fax. 2. 468 988 E-mail: carkoprodukt@bih. 10.CARKOPRODUKT d.o. Adresa: Kolodvorska br.620 Djelatnost: Proizvodnja alata za obradu drveta Direktor: Esad Hadžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net.o. 9.mk SKD: 29.120 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Zehra Obarčanin Kontakt osoba: Adnan Kreso Telefon kontakt osobe: 061 352 786 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.220 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mihajlo Čizmić Kontakt osoba: Balhodžić Vernes Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 29.130 Djelatnost: Proizvodnja dijelova za mašine i uređaje / Hidrotehnika BH LIFT d. 716 251 E-mail: dimont@bih.de Direktor: Dejan Martić Kontakt osoba: Dejan Martić Telefon kontakt osobe: 061 483 082 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o. 71000 Sarajevo Tel.co.o.o. 71000 Sarajevo Tel. 061 192 098 Fax. 611 094 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DIMONT d. 71000 Sarajevo Tel. 703 683 E-mail: mztpumpisa@hotmail.zica.žica svih profila MZT PUMPI d. Adresa: Milana Preloga br. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 HIBOR d. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 71240 Hadžići Tel.730 Djelatnost: Proizvodnja iz oblasti metalne industrije .ba Direktor: Hrusto Tupeković Kontakt osoba: Hrusto Tupeković Telefon kontakt osobe: 033 461 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1950. 710 340 E-mail: hibor@bih.ba SKD: 29.com Web: www. 703 683 Fax.pumpi.o.net.o. Adresa: Aleja Bosne Srebrene 129. E-mail: Web: www. 468 988 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ŽICA d.bhlift. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 Privredna komora Kantona Sarajevo 12 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 250 28.ba Web: www.o.

468 269 E-mail: itg@itgkotao. 639 319 E-mail: Web: SKD: 29. Adresa: Hadžići br. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 DIODA .hidria.com SKD: 31. 71000 Sarajevo Tel. 624-914 E-mail: ekovent66@hotmail.o.ba. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 31.100 Djelatnost: Viklovanje i remont motora i elektroaparata Direktor: Hilmija Nalović Kontakt osoba: Hilmija Nalović Telefon kontakt osobe: 061 205 647 E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 513 019 E-mail: Web: SKD: 31.71240 Hadžići Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 97 29.230 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Hedija Čaušević Kontakt osoba: Hedija Čaušević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ITG d.LEX-ELEKTRON d.d.com Web: www. Adresa: Tvornička 3.com. Adresa: Džemala Bijedića 129. i mjerna oprema Privredna komora Kantona Sarajevo 13 . osnivanja: Broj zaposlenih: 10 KLIMAVENT d.o. 71000 Sarajevo Tel.lexelektron@gmail.ekovent. 468 267 Fax. Adresa: Hamdije Čemerlića 37/a. 461 358 E-mail: dioda.o. Adresa: Francuske revolucije br. 3.o. 71210 Ilidža Tel.o. 456 166 Fax. uniklima@hidria. osim za domaćinstvo VIKLER PROMET d.com Web: www.200 Djelatnost: Metalne konstrukcije i metalna stolarija / elektr. 71000 Sarajevo Tel. 624-914.o.o. 639 320 Fax.com Direktor: Dijana Kozadra Kontakt osoba: Nermin Osmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www. 663 528 E-mail: info@uniklima.230 Djelatnost: Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.110 Djelatnost: Proizvodnja termo-energetske opreme Direktor: Tomislav Grizelj Kontakt osoba: Krumić Nina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.Mostarsko raskršće bb. 544 080 Fax.itgkotao. 061-147-045 Fax.2.ba SKD: 29. 57.EKOVENT d.com Web: Direktor: Jusuf Mujkić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o. Adresa: Hifzi Bjelavca br. osnivanja: Broj zaposlenih: 53 UNIKLIMA d.d.230 Djelatnost: Proizvodnja ventilatora i silosa Direktor: Emir Kapidžić Kontakt osoba: Emir Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 513 019 Fax.

71000 Sarajevo Tel. 235 397 E-mail: info@fagas. 468 475 E-mail: info@energoinvest-tds. osnivanja: Broj zaposlenih: 223 TEO d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 40. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.si Web: www. 71000 Sarajevo Tel.d. 629 119 E-mail: teo-sa@bih.o.B. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Pavla Lukača 5.ENERGOINVEST-TDI d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KV TEAM d. 541 295 Fax.teo-sarajevo.130 Djelatnost: Trgovina električnom energijom. 296 613 Fax. 296 559 E-mail: midhat. ispitivanje za upravljanje.com SKD: 31.ba Web: www. 441 933 E-mail: reklama_elmax@gnet.200 Djelatnost: Proizvodnja i promet električne i optičke opreme Direktor: Miroslav Janjić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1977. 614 333 E-mail: kenan.o.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 614 333 Fax. investiranje u energetske objekte Privredna komora Kantona Sarajevo 14 .com.200 Djelatnost: Proizvodnja dalekovodnih stubova Direktor: Sead Kečo Kontakt osoba: Sead Kečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953.ba Web: SKD: 31.o. kontrolu. 164.000 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Kenan Lipa Kontakt osoba: Kenan Lipa Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.hadzijusufovic@interenergo.energoinvest-tds. Adresa: S. Adresa: Rajlovačka bb. 71240 Blažuj Tel.ba Web: www.200 Djelatnost: Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje. 629 114. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ELMAX INŽINJERING d. 061 170 461. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu INTERENERGO d.si Direktor: Midhat Hadžijusufović Kontakt osoba: Midhat Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d.o. 69/a. Adresa: Džemala Bijedića br.d.o. 441 999 Fax.500 Djelatnost: Proizvodnja i projektovanje svjetlećih reklama Direktor: Mehmed Karadža Kontakt osoba: Mehmed Karadža Telefon kontakt osobe: 061 836 915 E-mail kontakt osobe: Godina 1986. Adresa: Binježevo bb.Bašagića br.poteza.o. 235 395 Fax.com. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 33.com SKD: 31.net.ba Direktor: Sead Gradaščević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.kvteam@gmail. 629 115 Fax. 71000 Sarajevo Tel.fagas.com Web: SKD: 32.

com. 71000 Sarajevo Tel. 450-527 E-mail: toplspin@bih. 638 109.com Godina 2006.ba Web: www. 450-047 Fax.o. 466 256 E-mail: busuladzicsafet@yahoo.KJKP SARAJEVO-GAS Adresa: Muhameda ef. 71000 Sarajevo Tel. 638 110 Fax. 638 020 E-mail: jasminaahydron@gmail. 71000 Sarajevo Tel. info@toplane-sa. 355 AHYDRON GRAĐENJE d. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 KJKP TOPLANE-SARAJEVO Adresa: Semira Frašte 22. 4.toplane-sa.com Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45.ba . 644 463 E-mail: infokig@bih. 445 120 Fax. 466 258. 445 525 E-mail: sarajevogas@sarajevogas.dzomba@danfoss. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 15 . toplane-sop@pksa.net. 71000 Sarajevo Tel.300 Djelatnost: Snadbjevanje parom i toplom vodom Direktor: Suad Zeljković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1977. 211 230 E-mail: samir.ba Web: www.o.ba.100 Djelatnost: Specijalni građevinski radovi Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1949.200 Djelatnost: Distribucija gasa Direktor: Selmanović Salih Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1975. Adresa: Bosanska br. 061 106 585 Fax. 71000 Sarajevo Tel.net.ba SKD: 40.000 Djelatnost: Društvo za građevinsko zanatske djelatnosti Direktor: Zijad Dučić Kontakt osoba: Jasmina Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. Pandže br.sarajevogas.ba SKD: 40. Adresa: Doglodi bb. 657 109 Fax.dzomba@danf oss.com SKD: 40. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO Adresa: Azize Šaćirbegović 8. 6.co.com Web: http://grijanje. 211 230 Fax.300 Djelatnost: Proizvodnja toplotnih kotlova i infragasnih grijalica Direktor: Samir Džomba Kontakt osoba: Samir Džomba Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: samir.com Web: SKD: 45. 638 111. osnivanja: Broj zaposlenih: 214 DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH Adresa: ĆamilaSijarića 45.o.000 Djelatnost: Građevinarstvo Direktor: Safet Busuladžić Kontakt osoba: Safet Busuladžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.danfoss.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 BIHOVO d.co.

o.o. Adresa: Ustanička bb.120 Djelatnost: Bušenje i miniranje u građevinarstvu i rudarstvu Direktor: Božić Dragica Kontakt osoba: Božić Dragica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 VEDDI INVEST d. 651 587 E-mail: minersko@hs-hkb. 112. 639 701 E-mail: greenp@bih. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Orahovička br. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ACING d.com SKD: 45. Adresa: Šefika Durića br. 71000 Sarajevo Tel. 2.com Web: SKD: 45.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel. 432 611 E-mail: bagseta@lsinter.ba Web: SKD: 45.net.minersko. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 GREEN PROJEKT d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Raifa Turko Kontakt osoba: Raifa Turko Telefon kontakt osobe: 061 183 784 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 Privredna komora Kantona Sarajevo 16 . 71000 Sarajevo Tel. 712 155 Fax.net Web: SKD: 45.o. 8.ba Web: SKD: 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Kemo Mangafić Kontakt osoba: Kemo Mangafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974. 712 156 E-mail: acing@bih.o.SELA d. 4. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 776 897 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.o.o. 659 588 E-mail: amela_bostandzija@hotmail.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 55 MINERSKO d.o. Adresa: Nedima Filipovića br. 432 632 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BAGS ENERGOTEHNIKA d. Adresa: Igmanska bb. 71320 Vogošća Tel. 639 701 Fax.d. 776 898 E-mail: info@sela.ba Web: SKD: 45. 659 588 Fax. 650 421 Fax.210 Djelatnost: Adaptacija Direktor: Fadil Budnjo Kontakt osoba: Fadil Budnjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.100 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu Direktor: Sead Tutić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.200 Djelatnost: Visokogradnja / Niskogradnja Direktor: Avdo Bostandžija Kontakt osoba: Avdo Bostandžija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.

BE&HA STAN d. 71210 Ilidža Tel.net. 614 106 E-mail: armin_1979@hotmail. c. 164 CET BAH d.net. 512 882 E-mail: Web: SKD: 45. ferabeton. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 774 158 E-mail: but.o.211 Djelatnost: Visokogradnja i inžinjering Direktor: Hamed Ademović Kontakt osoba: Hamed Ademović Telefon kontakt osobe: 061 130 433 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.group@bih.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Zijad Ćosić Kontakt osoba: Zijad Ćosić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.ba Web: www.o.ba butmir@smartnet. 763 126 E-mail: Web: SKD: 45.o.com Web: SKD: 45. Adresa: Vreoca br.o. 061 320 195 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 58 CITADELA d. 763 125 Fax. 59. Adresa: Trg Heroja 8.cosmos. 774 153 Fax. 614 106 Fax.211 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja građevinskog materijala.ba Web: www. 45. 71210 Ilidža Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Abdulah Potogija Kontakt osoba: Abdulah Potogija. 512 882 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 BUTMIR d.butmir.o. krovna izolacija DŽEN-ING d. Adresa: Butmirska cesta br. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 COSMOS Adresa: Lužansko polje 7.ba Web: SKD: 45.com SKD: 45. Adresa: Azize Šaćirbegović bb.o.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Sadiković Refik Kontakt osoba: Sadiković Refik Telefon kontakt osobe: 061 565 256 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 774 150.211 Djelatnost: Izgradnja poslovnih i privatnih zgrada Direktor: Besim Duljević Kontakt osoba: Sanin Dautbegović Telefon kontakt osobe: 066 614 182. 71000 Sarajevo Tel. Azra Bajraktarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1990. 17.o. 776 950 Fax. 71210 Ilidža Tel. viskogradnja.o.ba. 776 960 E-mail: info@cosmos. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 45. 710 312 E-mail: cetbah@epn.o. Adresa: Igmanska cesta br. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 17 . 710 310 Fax.com@bih.ba Direktor: Muhidin Zelić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.

206 523. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 GP BOSNA d.com Web: SKD: 45. 660 773 E-mail: Web: SKD: 45.d.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o.DVI d.gpbosna. 444 424 E-mail: faindoo@bih.fain.ba Godina 1947. 209 770. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 Privredna komora Kantona Sarajevo 18 . Adresa: Ferde Hauptmana bb. 216 786 E-mail: marketing@gpbosna.o.211 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Edin Delalić Kontakt osoba: Edin Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ENERGOINVEST . 16/b. 651 019 E-mail: etaeng@gmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 FAIN INŽEINJERING d. Adresa: Mehmeda Spahe 3.d. 71000 Sarajevo Tel.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 91 ETA ENG COMPANY d.com Godina 1999. Adresa: Behdžeta Mutevelića 2b.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Enver Muharemović Kontakt osoba: Jasmina Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 206 524. Adresa: Zujevinska 6.03.ba Web: www. 636 168 E-mail: jasenkot@bihnet.apr. 71210 Ilidža Tel. Adresa: 6.ba SKD: 45.ba SKD: 45. 440 879 Fax. 514 001 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 339 GP GRADNJA d. 664 093 Fax. 660 773 Fax. 654 666 Fax.d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Muhidin Behlulović Kontakt osoba: Nermina Spasojević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nermina.o.com.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šahman Dževad Kontakt osoba: Šahman Dževad Telefon kontakt osobe: 061 486 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 71000 Sarajevo Tel. 514 001.o.spasojevic @gmail.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Uglješa Kisić Kontakt osoba: Jadranka Turbić Telefon kontakt osobe: 440 610 E-mail kontakt osobe: turbic@gpbosna.o.net.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Tarakčija Esad Kontakt osoba: Tarakčija Esad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 761 385 Fax.o. Adresa: Pavla Lukača br. 512 554 Fax. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 43 FAMOS GRADNJA d. 440 611.

211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Ibro Hodžić Kontakt osoba: Ibro Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 139 388 E-mail kontakt osobe: Godina 1990. osnivanja: Broj zaposlenih: 138 INGRAP d. Adresa: Pijačna br.d.ba SKD: 45. 661 822. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 71 NAPREDAK-INŽINJERING d. 71240 Hadžići Tel. 523 205 Fax.net. 626 204 E-mail: info@neimari. 420 157.neimari.I. 70.d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Malta br.o.o. 420 137.o.o. 061 130 595 IGMAN d. 629 180.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šemso Imamović Kontakt osoba: Šemso Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. 661 802 E-mail: gphercsa@bih.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vlado Zubac Kontakt osoba: 661 028 Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1946. 420 127 E-mail: Web: SKD: 45. 523 205 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Hadželi 118. osnivanja: Broj zaposlenih: 56 Privredna komora Kantona Sarajevo 19 . Adresa: Hamdije Čemerlića 37. osnivanja: Broj zaposlenih: 38 H.o.o.o. 772 499 E-mail: hmi@bih.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Djedović Adisa Kontakt osoba: Ramiz Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Goran Dizdar Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 23/d. 772 490 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 NEIMARI d.ba Web: SKD: 45. 420 126 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 64 772 499. 661 028 Fax. 661 822. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 12a. 626 204 Fax. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Eniz Skejić Kontakt osoba: Eniz Skejić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963.o.M.net. 622 853 Fax. 622 853 E-mail: Web: SKD: 45.ba Web: www. Adresa: Butmirska cesta br. 45. INŽENJERING d.ba Web: SKD: 45.GP HERCEGOVINA d.

rolling. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 REXOM d. 71000 Sarajevo Tel. 663 613 E-mail: info@porovic. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 POROVIĆ GROUP d. 711 700 Fax.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edhem Okerić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.ba SKD: 45.o. 259 140 Fax. 659 858 E-mail: porrbh@porrbih. 71000 Sarajevo Tel.o.o.ba SKD: 45. Adresa: Olovska 38.o.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 ROLLING d.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Saudin Porović Kontakt osoba: Mersad Porović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: podrska@porovicgro up.OKISarajevo. info@porovic. 5. 469 054 Fax. 611 210 Fax.com Web: SKD: 45. 663 613 Fax.o.ba SKD: 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Hamdo Hasanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Mirsad Solak Kontakt osoba: Emina Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.com Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 PORR d. 469 054 E-mail: rexom@bih.ba Web: www.o.211 Djelatnost: Projektovanje i izgradnja u visokogradnji Direktor: Fazlija Lalić Kontakt osoba: Fazlija Lalić Telefon kontakt osobe: 061 157 772 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Jahijela Fincija br. 711 725 E-mail: oki@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 Privredna komora Kantona Sarajevo 20 . 71000 Sarajevo Tel. 629 918 E-mail: jasmin_lalic@hotmail.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Avdo Drkić Kontakt osoba: Avdo Drkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Godina 2004. Adresa: Alipašina 11.porr. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/XV. Adresa: Radenka Abazovića 18.ba SKD: 45.net.o.ba Web: www.OKI d.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 160 PLAVING d.o. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 629 918 Fax.porovic. 71210 Ilidža Tel.net. 259 141 E-mail: info@rolling.ba Web: SKD: 45.o. 16.

com. Adresa: Barska do br.com.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 270 VRANICA d. 703 840 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sefedin Hasanović Kontakt osoba: Sefedin Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 378 229 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: SKD: 45.com Web: www.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edin Zekić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 45. 638 113 E-mail: Web: SKD: 45.com.ba Direktor: Naser Daca Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Nedim Stambol Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.strabag.SIKRA d. Adresa: Kalemova br.net. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/14.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 550 45. 40.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sead Operta Kontakt osoba: Lutvija Softić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 638 113 Fax.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 BBM d.o.net.211 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BALKAN COMPANY d. 253 300 Fax.unigradnja.com SKD: 45. 563 050 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 211 118 E-mail: sikra@bih. Adresa: Branislava Đurđeva br.o. 211 118 Fax.ba SKD: 45.ba Web: SKD: 45.vranica. 715 220 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vehid Adilović Kontakt osoba: Jasmina Kurto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 715 221 E-mail: vranicag@bih.ba Web: www. 563 051 E-mail: opertabbm@bih. 659 036 E-mail: strabag.o. 212 827 E-mail: uniggr@unigradnja. 71000 Sarajevo Tel.o.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 UNIGRADNJA d. 6. Adresa: Antuna Branka Šimića 8. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 STRABAG d. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 10.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 423 Privredna komora Kantona Sarajevo 21 .bih@strabag.

461 855 E-mail: haryscoi@bih. 1. GRADNJA d. Adresa: Halida Kajtaza br. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 GP ŽGP d. 71000 Sarajevo Tel. 656 680 E-mail: mibral@bih.o. 71000 Sarajevo Tel.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sunija Jahić Kontakt osoba: Alihodžić Mevludin Telefon kontakt osobe: 061 145 541 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Nusuf Grebović Kontakt osoba: Nusuf Grebović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1957. 652 435 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 R.o. 651 604 Fax.net. Adresa: Bihaćka br.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ramiz Dervišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 394 HARYSCO d. Adresa: Ferde Hauptmana br. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 Privredna komora Kantona Sarajevo 22 .o. 71000 Sarajevo Tel. 652 363 Fax.ba Web: SKD: 45.R. 11. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45.bosman. 762 061 E-mail: bosman@lsinter. 200 517 E-mail: Web: SKD: 45.o. 664 595 Fax.net Web: www.ba SKD: 45. 664 285. 656 680.o.212 Djelatnost: Visokogradnja/Niskogradnja Direktor: Šahzudin Jahaefendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947. Adresa: Srebrenička br.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zećo Mujo Kontakt osoba: Zećo Nermina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 652 436 Fax. Adresa: Rakovička cesta br. 200 517 Fax. 7. Adresa: Dolina 11.S.ba Web: SKD: 45.o.o.BOSMAN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 34 MIBRAL d.d. 762 061 Fax. 205 826 E-mail: zgp@bih.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 NISKOGRADNJA d. 18.o.net. 1.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Bralović Milan Kontakt osoba: Vujkovac Nada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.net.

d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Mirza Čelik Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 STEP d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Kenan Fazlić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.sa@bih. 642 871 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Halilovići 2. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 664 522 Fax.o. 617 757 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Dragan Trebović Kontakt osoba: Nataša Fazlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 542 377 E-mail: step. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.telinvest.o. Adresa: Zdenka Markulja br. Adresa: Omladinskih radnih brigada br. 71000 Sarajevo Tel. 3.o.ba SKD: 45. 12.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 135 SUDEL d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Midhat Hajrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. 471 390 E-mail: telinv@bih. 622 741 E-mail: Web: SKD: 45.net. 471 390 Fax.com Web: SKD: 45. 667 499 Fax.INTERNATIONAL d. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TELINVEST d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Suvad Hasanbegović Kontakt osoba: Suvad Hasanbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 667 500 E-mail: info@saputevi.net. 622 741 Fax. Adresa: Rizaha Štetića 2. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 23 . 71210 Ilidža Tel.ba Web: www.SARAJEVOPUTEVI d. 776 850 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TELEFONGRADNJA d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 123 STAN PRODUKT. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 667 599 E-mail: mirzacelik@yahoo.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zeynel Turkouglu Kontakt osoba: Midhat Hinić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 128.d.o.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.sud. Adresa: Branilaca Sarajeva br. Adresa: Ferde Hauptmana br. 71000 Sarajevo Tel.o.golding. 450 258 Fax. 450 258 E-mail: Web: Direktor: Ramiz Zahirović Kontakt osoba: Ramiz Zahirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45.o.com Direktor: Suljević Munib Kontakt osoba: Suljević Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45.o. 556 701 Fax. 556 701 E-mail: sud@bih. Adresa: Esada Pašalića br.Z. 650 263 Fax. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br.EPIS MONT d. 19. 15. 610 940 E-mail: Web: Direktor: Faruk Hasanović Kontakt osoba: Esad Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 597 722 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o. 710 786 E-mail: gradbenik@bih.net. Adresa: Glasnička br. 556 700. 20.o.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova RASNO-MEKA COMPANY d.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GRADBENIK d. 710786 Fax.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova Privredna komora Kantona Sarajevo 24 .o.ba Web: Direktor: Štrafela Andrej Kontakt osoba: Štrafela Andrej Telefon kontakt osobe: 061 130 522 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d. 71000 Sarajevo Tel. 610 940 Fax. 650 263 E-mail: Web: www. 710 785.o. 458 196 Fax.co. 19. 71000 Sarajevo Tel. 7.o.o.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GOLDING d.ba Direktor: Vojislavka Lizdek Pivljaković Kontakt osoba: Senada Fazlinović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 71000 Sarajevo Tel. 10.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova S.ba Web: www.HIDROSTAN d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 67 45.net. Adresa: Topal Osman Paše br. 458 196 E-mail: Web: Direktor: Pršeš Nusret Kontakt osoba: Hota Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel.o.o.

o. E-mail: canbos@bih.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova CANBOS d.ba Direktor: Mustafa Gujić Kontakt osoba: Melisa Ćurevac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.220 Djelatnost: Krovne konstrukcije i pokrivanje krovova Direktor: Zakir Jamak Kontakt osoba: Zakir Jamak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. Adresa: Herceg Stjepana 4. 71210 Ilidža Tel.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova OSDIN d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 45. 668 076 Fax. 761 586 Fax.o. 656 240 E-mail: Web: SKD: 45.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ARENA RIVERNE d.o.net. 761 585. 537 454 E-mail: missal@lol.o. 649 043 Fax. 2.vrtoviriverine. Adresa: Put famosa br.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Franjevačka br.ba Web: Direktor: Nekšibedin Memišević Kontakt osoba: Sabiha Gušić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MISSAL INŽINJERING d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. 71000 Sarajevo Tel.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica.net. 761 775 E-mail: info@vrtoviriverine.o.WASP d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. aerodromskih pista i sportskih terena Privredna komora Kantona Sarajevo 25 . 38. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.net. Avde Sućeske 1. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 INTAS d.o.ba Web: Direktor: Hadžimuratović Senad Kontakt osoba: Hadžimuratović Senad Telefon kontakt osobe: 061 181 375 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Dr. 638 301 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 649 043 E-mail: wasp@bih.ba Web: Direktor: Faruk Strojil Kontakt osoba: Faruk Strojil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. Adresa: Lužansko polje bb.220 Djelatnost: Izolacije i obloge Direktor: Želimir Šatni Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985. 061 109 236 Fax.o. 638-301 E-mail: osdin@bih. 537 454 Fax.ba Web: www.o. Adresa: Azize Šaćirbegović br.o.o.ba Web: SKD: 45. 12.

Adresa: Franjevačka 6/e.ba Web: SKD: 45.d.nexegrupa. 061 171 198 Fax. 580 141 E-mail: uprava@put. 654 031 Fax.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d. 659 116 Fax.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: v. E-mail: Web: Direktor: Aleksandar Špilar Kontakt osoba: Aleksandar Špilar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.ba Web: www.d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Admir Ibrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 655 109. aerodromskih pista i sportskih terena GP PUT d. osnivanja: Broj zaposlenih: 263 HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d. 71000 Sarajevo Tel.CGP d. Adresa: Put života 4/c. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 KIG. 644 463 E-mail: infokig@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. 71000 Sarajevo Tel. 667 716 Fax.net.241 Djelatnost: Hidrograđevinski objekti.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ademir Eminović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1952.o. 71000 sarajevo Tel.d. 71000 Sarajevo Tel.d. 71000 Sarajevo Tel.o.o. Specijalni građevinski radovi Privredna komora Kantona Sarajevo 26 . Adresa: Maršala Tita 30/1.net. 655 958 E-mail: rempruga@bih. 655 109 Fax. 71000 Sarajevo Tel.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica.o. 654 031 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Azize Šaćirbegović br. Jusuf Tirović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1962. 667 714 E-mail: Web: SKD: 45.o. Adresa: Hamdije Čemerlića br.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zlatan Selesković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ba Web: Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac-Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 580 140 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.o. Adresa: Topal Osman Pašina 32/b. 2. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 REMONT PRUGA d. 8/b.ba SKD: 45.

ba Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45.o. 6. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zagrebačka br. Adresa: Put života 16. 71000 Sarajevo Tel.net.NIVAL d. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 NEBI d. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 VD BOSNA d.in.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d. 205-457 Fax. 51.d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: cca 100 45.INŽENJERING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 27 .o.o. Adresa: Vitomira Lukića br. Adresa: Radićeva 14.ba Godina 1991. 205-463 E-mail: in.net. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Nedim Ćehajić Kontakt osoba: Nedim Ćehajić Amra Ćehajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: in. 637 718 E-mail: vdbosna@bih. 663 278 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Džemala Bijedića 160. 641 969 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.net. 459 412 Fax.250 Djelatnost: Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu GMC .300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mustafa Džonlagić Kontakt osoba: Nedžad Mulahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.241 Djelatnost: Izgradnja hidrograđevinskih objekata Direktor: Izeta Hrvat Kontakt osoba: Izeta Hrvat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963.com. 619 999 Fax.doo@bih. 278 500 Fax.o. 637 719 Fax.o.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Goran Žagovec Kontakt osoba: Goran Žagovec Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: SKD: 45. Adresa: Velika Drveta 2.doo@bih.241 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Jasmin Omerbegović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 450 484 E-mail: Web: SKD: 45.o.net.241 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kenan Čengić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba Web: www.o.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 IN d. 619 999 E-mail: sanebi@bih. 651 075 E-mail: gmc@bih.o.

o. ventilacija.300 Djelatnost: Grijanje i gasna instalacija. 713 345 Fax. Adresa: Zmaja od Bosne br.o.ba Web: Direktor: Adnan Rapa Kontakt osoba: Adnan Rapa Telefon kontakt osobe: 061 173 300 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 216 076 Fax. 651-058 E-mail: cip-sis@bih. 14. grijanje ČIP . prodaja interfonskih sistema Privredna komora Kantona Sarajevo 28 . Adresa: Kolodvorska 3. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 UNIS ENERGETIKA d.o. 714-900 Fax.o. Adresa: Trg heroja br. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TOPLOTING d. 713 346 E-mail: arcusautomatika@bih.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi. 71000 Sarajevo Tel. 9. 25/e. 71000 Sarajevo Tel.o.o. montažerske usluge Direktor: Hasan Džihanić Kontakt osoba: Džihanić Hasan Telefon kontakt osobe: 061 131 095 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Sistemi automatike i upravljanja u zgradarstvu. 1.net.o.ba Direktor: Fuad Tufo Kontakt osoba: Fuad Tufo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Milinkladska br.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Vlado Zirojević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.co. 619 471 Fax.com Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.300 Djelatnost: Izvođenje telekomunikacijskih instalacija Direktor: Mustafa Burtović Kontakt osoba: Jasmin Goralija Telefon kontakt osobe: 063 883 196 E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba Web: www. 467 366 Fax.net.o.SATELIT d.300 Djelatnost: Proizvodnja i distribucija toplotne energije Direktor: Adil Pašić Kontakt osoba: Senad Sofić Telefon kontakt osobe: 033 216 076 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 ARCUS AUTOMATIKA d.o.o. klimatizacija. Adresa: Nedima Filipovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. 467 366 E-mail: satelit_doo@yahoo. 718 350 E-mail: setinvest@smartnet.SISTEMI d. Adresa: Oraščka br. 71000 Sarajevo Tel.cipsistemi. 216 075 E-mail: enering@bih. 619 471 E-mail: Web: SKD: 45. 81. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 SET INVEST d.net. 718 350 Fax.ba Web: SKD: 45.

211 334 E-mail: dizalo@yahoo.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Zlatko Hasanović Kontakt osoba: Zlatko Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 101 996 E-mail kontakt osobe: Godina 2001.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Hamid Merdžanić Kontakt osoba: Hamid Merdžanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Paromlinska 23.310 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje elektro instalacija slabe i jake struje.o. 652 080 / 061 147 432 Fax.ELEKTROKOVINA d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45.o. prodaja i sevisiranje liftova Direktor: Fetahović Nihad Kontakt osoba: Podrug Ahmed Telefon kontakt osobe: 061 132 427 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.dizalo.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 715 816 E-mail: dvgalmcompany@bih.net. 660 136/ 660 137 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 ELEKTING d.o.ba Web: SKD: 45. Adresa: Nedima Filipovića bb.310 Djelatnost: Projektovanje. 200 677 Fax.com Direktor: Ahmet Suljević Kontakt osoba: Izudin Suljević Telefon kontakt osobe: 062 331 009 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 715 815 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45. 429 576 E-mail: elektro-hasanovic@hotmail. 429 575 Fax. 644 228 E-mail: depolis@lol.o. 207-653 E-mail: elekting@bih. Adresa: Topal Osman Paše br.310 Djelatnost: Montaža. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 ELEKTRO-PRAKTIKER d. Adresa: Azize Šaćirbegović bb/II.o. Adresa: Put famosa bb.ba Web: SKD: 45.com Web: www.o.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje liftova Direktor: Rotgiser Dinko Kontakt osoba: Rotgiser Dinko Telefon kontakt osobe: 061 145 530 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.net. 644 228 Fax.com Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ELEKTROUNION . proizvodnja i montaža liftova i pokretnih stepenica DVG ALM COMPANY d. 651 262 Direktor: Hazim Džinalija Kontakt osoba: Medina Melica Telefon kontakt osobe: 061 130 116/ 061 337 056 E-mail: el-el@lol.o.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1982. 71000 Sarajevo Tel.DEPOLIS d. servis i prodaja elektro motora Privredna komora Kantona Sarajevo 29 .o. 18/a. Adresa: Nova 2. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 DIZALO d. 71000 Sarajevo Tel.

osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 30 . 20. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 622 840 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KAMENICA-COM d.net. 61.com Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.o. Adresa: Zujevinska br. grijanje Direktor: Adilagić Darko Kontakt osoba: Adilagić Darko Telefon kontakt osobe: 061 147 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 622 840 Fax.o.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Salem Hadžiahmetović Kontakt osoba: Halim Husković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. Adresa: Edhema Eke Džubura 13. 625 467 E-mail: kamenicae@lol. 656 284 E-mail: labor.o.310 Djelatnost: Mašinsko-energetske instalacije.ba SKD: 45.ba Web: SKD: 45.o. Adresa: 12.net.o.o. 773 350 Fax. 656 284 Fax.o.Mart br.ba Web: www.epta. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 LABOR d. 221 567 Fax. gas.com Web: SKD: 45.o. 2.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ERLANG d. Adresa: Kolodvorska 5.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ERDGAS & INŽINJERING d. 626 391/ 062 334 944 Fax. 71210 Ilidža Tel.ba Web: SKD: 45. Adresa: Dola br.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / Završni građevinski radovi Direktor: Enes Kadić Kontakt osoba: Enes Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Šatara Sanela Kontakt osoba: Šatara Sanela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 6.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mulahmetović Ibrahim Kontakt osoba: Memić Aida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.ENERGOCENTAR d.o.doo@gmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 EPTA d. 208 580 E-mail: erdg-ing@hotmail. 208 580 Fax. 716 001 E-mail: erlang@bih. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kamenica Edin Kontakt osoba: Kamenica Edin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel. 773 355 E-mail: epta@bih. 71210 Ilidža Tel.

7.ba Web: www. 467-820 E-mail: penny997@bih. 471 758 Fax. 658 744 Fax.net.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje i montaža liftova Direktor: Mersad Kovačević Kontakt osoba: Mersad Kovačević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.o.ba Web: SKD: 45.com Web: Direktor: Primož Juvan Kontakt osoba: Ražanica Samira Telefon kontakt osobe: 061 925 461 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića br.com SKD: 45. 1.o.LEAF CONSULTING d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 45.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / elektroizolacioni radovi Direktor: Rabija Kozinc Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o.o. 216 704 E-mail: info@tehnomobil.o.ba Web: www. 295 209 E-mail: primozjuvan@gmail. prodaja i sevisiranje liftova.tehnomobil. Adresa: Gornjevakufska 44. 218 644 Fax. Adresa: Munira Gavrankapetanovića 1.o. 467-918 Fax. 71210 Ilidža Tel.310 Djelatnost: Montaža. 27. 471 758 E-mail: powerteam@bih. 295 210 Fax.o.net. Adresa: Džemala Bijedića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 LIMAS TRADE d.310 Djelatnost: Instaliranje video nadzora Direktor: Šabanović Ćamil Kontakt osoba: Šabanović Ćamil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 218 645 E-mail: brankica. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TEHNOMOBIL d. 71000 Sarajevo Tel.hcleaf@epn. 160. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 31 . 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 LIFTOVI d. 658 744 E-mail: Web: SKD: 45.o. Adresa: Zagrebačka br.o. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 45.pennyplus. pokretnih traka i pokretnih stepenica PENNY PLUS d.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Mesud Hrbat Kontakt osoba: Sanin Hrbat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Brankica Ibrišimović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 216 703 Fax. Adresa: Kupreška br. osnivanja: Broj zaposlenih: 80 POWER TEAM d.o.

654 072 E-mail: tipelvod@hotmail.310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sadija Polimac Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947.310 Djelatnost: Instalacioni i elektroinstalacioni radovi Direktor: Sead Berbić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.310 Djelatnost: Elektroinstalacije Direktor: Nevzeta Kujović Kontakt osoba: Sead Kujović Telefon kontakt osobe: 061 207 392 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. reformatori.net.ba Web: SKD: 45.net.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi/ elektromotori. 764 301 E-mail: berina@bih.o. 654 073 Fax. 2. Adresa: Dobrinjske bolnice br. 465 109 E-mail: azembujak@hotmail. 71215 Blažuj Tel.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 618 090/061 489 525 Fax. 210 938 E-mail: unimont@bih. 18. Adresa: Marka Marulića br.d.320 Djelatnost: Izolaconi radovi Direktor: Dragan Ćerić Kontakt osoba: Marija Đekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 2005. Broj zaposlenih: 16 Privredna komora Kantona Sarajevo 32 . osnivanja: Broj zaposlenih: 8 UNIMONT d. 71000 Sarajevo Tel.com Web: SKD: 45.o.TERMOELEKTRO d. Adresa: Kolodvorska 12. 210 938 Fax. 467 641 E-mail: Web: Direktor: Izet Kapa Kontakt osoba: Izet Kapa Telefon kontakt osobe: 061 148 162 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. Broj zaposlenih: 25 FLOORING d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 102 BAHEN GRADNJA d. Adresa: Mali kiseljak br. 618 090 E-mail: flooringsa@bih.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 TIP-ELVOD d. 1. 71000 Sarajevo Tel. 764 300 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Taib Bujak Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 1996. Adresa: Adila Grebe 6.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Senada Poturka Senčija 131.o. 467 641 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 465 109 Fax.ba Web: SKD: 45. transformatori TESTIGELEKTRO d.com Web: SKD: 45.o.

osnivanja: Broj zaposlenih: 17 Privredna komora Kantona Sarajevo 33 . 610 979 E-mail: termika_sarajevo@.320 Djelatnost: Prodaja i ugradnja vodomjera.com Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje gasnih kotlovnica i kombinovanih kotlovnica velikih snaga.ballian.net. 524 352 E-mail: info@ballian. Adresa: Topal Osman Paše 18/a.o.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Selma Efendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. vode. 628 199 E-mail: climat@bih.o. Limarski i bravarski radovi Direktor: Halim Mujkić Kontakt osoba: Halim Mujkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45.330 Djelatnost: Instalacija grijanja Direktor: Taib Ćorović Kontakt osoba: Taib Ćorović Telefon kontakt osobe: 061 100 322 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 634 454 Fax. 611 404 E-mail: 2minzinjering@bih.net. 12.com Web: SKD: 45.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45.net. 717 170 E-mail: vmsgroup@bih.ba Web: SKD: 45. servisiranje opreme. Adresa: Džemala Bijedića 301.TERMIKA d.com Direktor: Ivan Ballian Kontakt osoba: Vedran Ballian Telefon kontakt osobe: 061 147 168 E-mail kontakt osobe: Godina 1991.com Web: www. softversko.o. izrada atestne dokumentacije CLIMA TRADE d.ba Web: SKD: 45. 717 170 Fax. 634 454 E-mail: alians3a@yahoo. 640 820 Fax. Adresa: Fra Matije Divkovića 57a. Adresa: Nedima Filipovića br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 BALLIAN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Direktor: Muhamed Ajanović Kontakt osoba: Muhamed Ajanović Telefon kontakt osobe: 061 131 468 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o. oderžavanje vitalne opreme.o.o. radijsko očitavanje potrošnje protokola VMS GROUP d. 761 490 Fax. 614 057. centralnog grijanja. Ušteda toplotne energije.o.330 Djelatnost: Instalacije gasa. 610 979 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 ALIANS 3A COMPANY Adresa: Hifzi Bjelevca 98. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: 2M INŽINJERING d. 71210 Ilidža Tel.o. 526 660 Fax.o.330 Djelatnost: Klima uređaji Direktor: Akif Gačanović Kontakt osoba: Nihad Cepić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Trebinjska 6.

330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Elvedin Habul Kontakt osoba: Elvedin Habul Telefon kontakt osobe: 062 925 361 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 470 185 E-mail: gradendoo@gmail. Adresa: Jaroslava Černija 1/1. 71210 Ilidža Tel. ventilacije i klimatizacije Direktor: Kemal Ramić Kontakt osoba: Kemal Ramić Telefon kontakt osobe: 061 143 024 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 441 262 Fax. Adresa: Samira Ćatovića Kobre 7. 470 185 Fax.ELING-S d. 656 097 E-mail: Web: SKD: 45. 474 126 E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu.o. 485 130 Fax. Adresa: Paromlinska 55.o.330 Djelatnost: Instalacije gasa. Adresa: Novi rezervoar 30.o. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 34 . Visokogradnja. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADEN d. 71000 Sarajevo Tel. 445 910 Fax. 485 130 E-mail: Web: SKD: 45. 656 097 Fax.o.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Pašić Kontakt osoba: Abid Pašić Telefon kontakt osobe: 061 218 967 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Završni radovi u građevinarstvu GRAMEL d.o.o. 445 910 E-mail: Web: SKD: 45.o.o. Vodovod i kanalizacija Direktor: Nedžad Hodžić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 215 240 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Niskogradnja. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.o. Adresa: Azići do broja 85.com Web: Direktor: Emir Nikočević Kontakt osoba: Emir Nikočević Telefon kontakt osobe: 061 841 411 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 441 262 E-mail: habulel@hotmail. 71000 Sarajevo Tel. 474 126 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 F-PROMEX d. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ELMUOM d. 71000 Sarajevo Tel.o. Instalacioni radovi. 71320 Vogošća Tel.330 Djelatnost: Instalacioni radovi.com Web: SKD: 45.KOMERC d. Adresa: Hajrudina Šabanije 31.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ENERGOMONT .330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fatima Đapo Kontakt osoba: Fatima Đapo Telefon kontakt osobe: 061 162 677 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.o. grijanja.

info@icenet. Adresa: Igmanska b8.330 Djelatnost: Plinske i elektro instalacije. Adresa: Akifa Šeremeta 19. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HIDROMETAL d.ba Web: SKD: 45. 655 358 E-mail: hidrometal@bih. Dino Hajrić Kontakt osoba: Abdulah Hajrić Telefon kontakt osobe: 061 803 700 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 235 555 E-mail: abdulah@icenet.d.o. 455 944 Fax. 213 456 Fax. instalacija i održavanje Privredna komora Kantona Sarajevo 35 .330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Huzeir Prašović Kontakt osoba: Lejla Karagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 40 ICCO .330 Djelatnost: Instalacioni radovi HIDROMONTAŽA d.ba SKD: 45.d. 655 843.hing.ba. Adresa: Mehmeda ef.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o. Pandže 15. 650 655 E-mail: icco. 71000 Sarajevo Tel.o. 652 815 Fax.o.ba Web: SKD: 45.o. Adresa: Josipa Stadlera 6. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Abdulah Hajrić. 468 888 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.NET d. 556 167 E-mail: info@hing.net. Održavanje Direktor: Hamza Đozo Kontakt osoba: Hamza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 210 171 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.330 Djelatnost: Klimatizacija i rashladna tehnika. 650 655 Fax.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Omerović Amra Kontakt osoba: Omerović Amra Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.o. 455 944 E-mail: Web: SKD: 45.o.ba Web: www. 655 913 E-mail: hidromontaza_upravitelj@yahoo.GVG INŽINJERING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 HING d.icenet. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ICE . 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ferde Hauptmana 7. 655 913.com Web: SKD: 45.KAPA d. 556 165 Fax.net.kapa@bih. Adresa: Dobrinjske bolnice 16. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 Direktor: Suada Polan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đana Kabahija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 71000 Sarajevo Tel.

461 413.330 Djelatnost: Ventilacija i klimatizacija Direktor: Muhamed Bešlija Kontakt osoba: Muhamed Bešlija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.330 Djelatnost: Instalacioni radovi.o.o.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu.o. 452 480 E-mail: Web: SKD: 45. klimatizaciju.ING PROJEKT MONTAŽA d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 461 413. Završni građevinski radovi Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: 061 170 897 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 INTERMING d. 631 228 E-mail: korado@bih.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Kukan Kontakt osoba: Abid Kukan Telefon kontakt osobe: 061 150 570 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. grijanje.330 Djelatnost: Limarski radovi u građevinarstvu Direktor: Bavčić Omer Kontakt osoba: Bavčić Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Safeta Zajke 554. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KARIĆ d.o.ŽUPA d. 71000 Sarajevo Tel.o.o. Adresa: Džemala Bijedića 60. gas. Adresa: Braće Mulić 183.o. 523 101 Fax.o.o.net. 631 228 Fax.ba Web: Direktor: Senada Karić Kontakt osoba: Ramiz Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 061 248 171 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. 26/II.o. Adresa: Envera Šehovića 16/IV. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 KOMPAKT d. 213 160 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Josipa Slavenskog br. ventilaciju KLIMA .330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Slobodan Alagić Kontakt osoba: Slobodan Alagić Telefon kontakt osobe: 061 146 147 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com Web: SKD: 45. 226 883 Fax. E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 IZOOPTIK d. Adresa: Velešići 104. 213 160 Fax. 226 883 E-mail: Web: SKD: 45. 452 480 Fax. 523 101 E-mail: ljubicazubica@hotmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 36 .

71000 Sarajevo Tel. Rashladni sistemi.mefa. hlađenje Direktor: Elvedin Mišković Kontakt osoba: Elvedin Mišković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 LD GROUP d. 217 276 Fax. 767 625 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Tvornička 3.mountain.net. 71000 Sarajevo Tel. 627 658 E-mail: nobilis@bih.KOTA d.o.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. 10.ba SKD: 45.o. 162.net Web: www.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zekerijah Čurtić Kontakt osoba: Zekerijah Čurtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. E-mail: kota@lsinter. 770 320 Fax.o. 770 321 E-mail: info@mountain.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 MLAZ d. 444 491 E-mail: info@mefa. 71000 Sarajevo Tel. 767 625 Fax. Adresa: Ferde Hauptmana br.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Samir Masulji Kontakt osoba: Nikočević Nusera Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.kota. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.330 Djelatnost: Instalacioni radovi opreme i tehnologija prečišćavanja voda Privredna komora Kantona Sarajevo 37 . 71210 Ilidža Tel. 710 936 E-mail: Idgroup@bih.si SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 84 NOBILIS d.ba Web: Direktor: Murat Džinić Kontakt osoba: Murat Džinić Telefon kontakt osobe: 061 219 544 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 7.ba Web: www. Adresa: Omladinskih radnih brigada 5.ba SKD: 45. 627 220 Fax. Adresa: Džemala Bijedića br. Adresa: Bare kod Stupa 89. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MOUNTAIN d.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Korjenić Sead Kontakt osoba: Korjenić Sead Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 MEFA-BALKAN / EUROGRAND Adresa: Sakiba Nišića br.com Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Bego Begić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.o. 710 935/ 710 936 Fax. 061 203 536 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.

osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SINTAL d.net.o. 762 966. 71000 Sarajevo Tel. 470 650 E-mail: simetral. E-mail: Web: SKD: 45.ba Godina 2002.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 Privredna komora Kantona Sarajevo 38 .net. 762 965 E-mail: prunus.o.o.@bih.o. Adresa: Željeznička bb do broja 20. 445 463 Fax.o.PANIS-KA d.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Tale Sinanović Kontakt osoba: Tale Sinanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Kasindolska 87/ Nikole Kolumbića Šake 125.com SKD: 45. 220 110 E-mail: sintal. 636 307 E-mail: podorad@yahoo.o.ba Web: www.o. Adresa: Kolodvorska 12.PROM d.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 24 SIMETRAL d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PRUNUS d. 71000 Sarajevo Tel.o.o.doo.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kemal Bijelić Kontakt osoba: Kemal Bijelić Telefon kontakt osobe: 061 175 082 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 PET . 71210 Ilidža Tel.podorad. Adresa: Fadila Hadžića 4. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 PODORAD d. ventilacija i klimatizacija Direktor: Mugdim Škaljić Kontakt osoba: Mugdim Škaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1986.330 Djelatnost: Instalacija.ba Web: SKD: 45.ba SKD: 45. 445 463 E-mail: petprom@petprom. 627 440 Fax.o. 7/b. 469 226 Fax. 636 307 Fax.com Web: www. 219 828 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacija i održavanje gasnih postrojenja Direktor: Almir Čengić Kontakt osoba: Almir Čengić Telefon kontakt osobe: 061 160 128 E-mail kontakt osobe: almircengic@petprom. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Džemala Bijedića 164.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šefika Mahmutović Kontakt osoba: Hajrudin Mahmutović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 629 144 Fax.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mumin Lučkin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.net.d@bih.petprom.sa@bih.

ba Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel. E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Hošin brijeg 82.net. 523 535 E-mail: tepi@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.o. 441-306 Fax. 71210 Ilidža Tel.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Eniz Spahić Kontakt osoba: Eniz Spahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Velešići 18. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Trg zlatnih ljiljana 31. 226 899 Fax.o. grijanje i hlađenje TEHNOPOLIS d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ŠENN d. Adresa: Hifzi Bjelavca 11a.330 Djelatnost: Termoinstalacije.o. 226 899 E-mail: Web: SKD: 45.net.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ramiz Murtić Kontakt osoba: Ramiz Murtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. projektovanje i izvođenje Direktor: Stovrag Munib Kontakt osoba: Stovrag Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.o. 061 107 499 Fax. gas. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TEPI INŽINJERING d.ba Web: Direktor: Nermina Zoronjić Kontakt osoba: Esad Šabanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.ba Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 STOGAS d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 39 . osnivanja: Broj zaposlenih: 2 SVJETLICA M d. Adresa: Milana Preloga 27.o. 453 739 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 452 739. Adresa: Hrvatin 12.unsa.o.o. 637 690 E-mail: tehnopolis@bih.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zrinko Sigel Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992. 441-306 E-mail: senn@bih.net. 236 039 E-mail: delalic@nes.SPOEL d.330 Djelatnost: Konsultantske usluge u oblasti energetike Direktor: Nijaz Delalić Kontakt osoba: Nijaz Delalić Telefon kontakt osobe: 061 137 812 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 523 535 Fax. 236 039 Fax.o.o.

234 994 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Jukićeva br.o. Adresa: Drinska 28. E-mail: varings@lol. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TOPLOTNI SISTEMI d.haris@gmail. 445 547 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 TINMEN d. 71210 Ilidža Tel.ba SKD: 45.groma. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 UNIONŽEP d. 625 423 Fax. Adresa: Braće Mulić 75.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. 234 994 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 VYKON d. 061 210 312 Fax.TERMO-GAS d. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šaban Avdagić Kontakt osoba: Edin Salihspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. Adresa: Envera Šehovića 54.com Web: SKD: 45. 061 247 356 Fax.o.o.330 Djelatnost: Geodetska uslužna djelatnost Direktor: Izudin Fehimović Kontakt osoba: Izudin Fehimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. Završni građevinski radovi Direktor: Haris Mujanović Kontakt osoba: Haris Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 132 584 E-mail kontakt osobe: Godina 1994. Adresa: Bojnička 132. Adresa: Bana Borića 38. 467 201 E-mail: Web: SKD: 45.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VARINGS d.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 40 .o.o. 061 147 959 Fax. 445 547 E-mail: vykon@lol. 625 423 E-mail: mujanovic.330 Djelatnost: Instalacija grijanja i hlađenja Direktor: Amer Džanko Kontakt osoba: Amer Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.ba Web: www. 25.330 Djelatnost: Instalacija grijanja (termo i vodo instalacije) Direktor: Ejub Čavčić Kontakt osoba: Ejub Čavčić Telefon kontakt osobe: 061 210 312 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 208 722 E-mail: Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacija i sevisiranje gasa i centralnog grijanja Direktor: Asmir Hamzić Kontakt osoba: Asmir Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 167 727 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.

71210 Ilidža Tel.o.ZUKAE d. Adresa: Lužansko polje 7.ba Direktor: Jasmin Đozić Kontakt osoba: Jasmin Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.COMET d. 764 076 E-mail: albat@albat. 764 075 Fax. 767 180 Fax.o.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Završni građ.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALBAT d. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 41 . 13. 71000 Sarajevo Tel. 767 181 E-mail: info@energoinvest-comet. 63.340 Djelatnost: Instalacije vode i kanalizacije Direktor: Senad Palić Kontakt osoba: Senad Palić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.330 Djelatnost: Projektovanje. 672 506 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.ba SKD: 45.ba Web: www. 648 778 Fax. 473 058. 062 139 771 Fax.340 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Erol Redžepović Kontakt osoba: Enis Begović Telefon kontakt osobe: enis@energoinvestcomet.co.radovi Direktor: Vehid Mujagić Kontakt osoba: Vehid Mujagić Telefon kontakt osobe: 061 137 806 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71000 Sarajevo Tel.co. Adresa: Nazifa Hadžovića 26.ba Web: www. Adresa: Tvornička 3.o. Adresa: Fadila Jahića Španca br.o. 71000 Sarajevo Tel.o.comet. 473 058 E-mail: Web: SKD: 45.energoinvest. 648 778 E-mail: Web: Direktor: Edin Zukić Kontakt osoba: Edin Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.energije ENERGOINVEST .o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BELVE-HAN d. Adresa: Tvornička 3.ba E-mail kontakt osobe: Godina 1992.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 AKI d.d. prodaja i izvođenje instalacija grijanja AKTER d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.o. 71210 Ilidža Tel.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Alma Kapmann Kontakt osoba: Hasna Sinanović Telefon kontakt osobe: 061 504 735 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. 618 576 Fax. Adresa: Briješće brdo br. 672 506 E-mail: Web: SKD: 45. 618 576 E-mail: Web: SKD: 45.340 Djelatnost: Prodaja i servis rezervnih izvora napajanja el.albat.

o. 73.o.o.net. 551 756 E-mail: rikovic@bih. 71000 Sarajevo Tel.COLOR PALETA d. Adresa: Kolodvorska 11.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ahmed Tanković Kontakt osoba: Ahmed Tanković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 466 165 E-mail: Web: SKD: 45.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Jasminka Karahasanović Kontakt osoba: Jasminka Karahasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 486 236 E-mail: nemar@smartnet.o. Adresa: Rajlovačka 55. 9. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 RICOINVEST d.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sinanović Selver Kontakt osoba: Mirsad Guska Telefon kontakt osobe: 061 148 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 543 011 E-mail: montgradnja@bih. Adresa: Alipašina br. Instalacioni radovi.o.o. 446 165/ 225 763 Fax.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kovržan Snježana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Niskogradnja.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 NEIMAR d.o. Adresa: Trg nezavisnosti br. 234 299 Fax. 664 357 E-mail: cpaleta@gmail. 473 037 E-mail: gradnjaunionradovi@bih.ba Web: SKD: 45. Visokogradnja. 137/a. 664 357 Fax. Završni radovi u građevinarstvu LIBRAG d.o.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.o.o.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 GRADNJA UNION RADOVI d. Adresa: Ismeta Mujezinovića bb.net.com Web: SKD: 45. Adresa: Sagrdžije br.ba Web: Direktor: Mustafa Hećo Kontakt osoba: Vesna Pijević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 71000 Sarajevo Tel. 486 243/ 061 191 759 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 MONT GRADNJA d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 543 011 Fax.net. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 551 755 Fax.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Riković Kontakt osoba: Sead Riković Telefon kontakt osobe: 061 106 424 E-mail kontakt osobe: Godina 1990. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 42 .

ba Web: SKD: 45.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi/ Fasaderski radovi Direktor: Medisa Abaz Kontakt osoba: Huso Tucak/Vlasnik Telefon kontakt osobe: 061 160 253 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.SUBA d. 719 250 E-mail: suba-ba@bih. 761-515 Fax.net.410 Djelatnost: Fasaderni i štrukturni radovi Direktor: Hako Duljević Kontakt osoba: Elvir Duljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Vreoca 59. 71000 Sarajevo Tel. 207 839 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Džemala Bijedića br. 45.o.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 GIPSAL d. 623-414 E-mail: info@duljevic.net.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 43 . Adresa: Alipašina br. 719 251.o.o. Adresa: Paromlinska br.com Web: www. 2/a. 649 682 Fax. 160.bih. 458 480 Fax.400 Djelatnost: Završni zanatski radovi Direktor: Bakir Muharemović Kontakt osoba: Bakir Muharemović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 649 682 E-mail: Web: SKD: 45. 18. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 DULJEVIĆ d.duljevic.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPROM d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ING KAKTUS INŽINJERING-KONSALTING d.ba Web: SKD: 45.o.com SKD: 45. 458 480 E-mail: gipsal@bih. Adresa: Safeta Hadžića 37.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Smajović Zaim Kontakt osoba: Smajović Zaim Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 207 839 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 PLASTIFAS d.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Esma Pavica Kontakt osoba: Esma Pavica Telefon kontakt osobe: 061 512 646 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. 214 060 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. 061 199 890 Fax.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hasnija Alić Kontakt osoba: Nermina Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 214 060 Fax. Adresa: Ljubljanska br.

RAMSEN - GRADNJA d.o.o. Adresa: Alipašina br. 225, 71000 Sarajevo Tel. 426 870/ 061 156 908 Fax. 766 681 E-mail: Web: SKD: 45.410 Djelatnost: Fasaderski i štrukaturni radovi

Direktor: Ramiz Pekmez Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

PARKET ŠLJIVO d.o.o. Adresa: Trg Heroja do br. 32, 71000 Sarajevo Tel. 663 502 Fax. 663 502 E-mail: parketsljivo@yahoo.com Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Idriz Šljivo Kontakt osoba: Idriz Šljivo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PRAXIS ENGINEERING d.o.o. Adresa: Koste Hermana br. 5, 71000 Sarajevo Tel. 258 261 Fax. 258 260 E-mail: praxiseng@bih.net.ba Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Majid Rudić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

STILLES d.o.o Adresa: Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo Tel. 461-189 Fax. 461-189 E-mail: stilles@lsinter.net Web: www.sogal.com SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Miroslav Rojs Kontakt osoba: Miroslav Rojs Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: miroslav@lol.ba Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 21

E+E+E - ENERGY d.o.o. Adresa: Hamida Svrze 8, 71000 Sarajevo Tel. 535-778 Fax. 535-778 E-mail: firma-3e@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga

Direktor: Anes Hadžijusufović Kontakt osoba: Anes Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

EĐA d.o.o. Adresa: Geteova 2, 71000 Sarajevo Tel. 358 536, 061 131 213 Fax. 658 536 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Visokogradnja

Direktor: Halida Đozić Kontakt osoba: Ešref Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 1

Privredna komora Kantona Sarajevo

44

ELDING d.o.o. Adresa: Mišćina 34, 71000 Sarajevo Tel. 061 262 815 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Tarik Hadžibegović Kontakt osoba: Tarik Hadžibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Kamenarsko završni radovi

ERING d.o.o. Adresa: Tuzlanska 16, 71000 Sarajevo Tel. 617 183, 061 141 890 Fax. 617 183 E-mail: ering-arh@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Ismair Imamović Kontakt osoba: Ismair Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

GALBOLS d.o.o. Adresa: Milana Preloga 19, 71000 Sarajevo Tel. 061 130 904, 653 000 Fax. 653 000 E-mail: galbols@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Visokogradnja

Direktor: Džemo Karačić Kontakt osoba: Džemo Karačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 20

GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o.o. Adresa: Adema Buće 56, 71000 Sarajevo Tel. 642 968, 061 136 134 Fax. 642 968 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Podne obloge

Direktor: Fehim Voloder Kontakt osoba: Fehim Voloder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

JELKOMERC d.o.o. Adresa: Džamijska 4, 71000 Sarajevo Tel. 061 107 931 Fax. 717 595 E-mail: Web:

Direktor: Ensar Jelko Kontakt osoba: Muamer Jelko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Projektovanje enterijera banaka

M.D.I. d.o.o. Adresa: Trg 22. Aprila 114, 71210 Ilidža Tel. 429 770 Fax. 429 771 E-mail: mdi@bih.net.ba Web: www.mdibih.com SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Eso Bajramović Kontakt osoba: Hamdija Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 42

Privredna komora Kantona Sarajevo

45

MAHER d.o.o. Adresa: Koševo 2, 71000 Sarajevo Tel. 659 396, 218 373, 061 147 550 Fax. 218 374 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Nađa Talić Kontakt osoba: MirzaTalić, Rašid Talić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 17

MEDMARK d.o.o. Adresa: Danijela Ozme 13, 71000 Sarajevo Tel. 209 016 Fax. 209 016 E-mail: medmark@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Suad Pašić Kontakt osoba: Suad Pašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

METRIK d.o.o. Adresa: Muse Ćazima Ćatića br. 4, 71000 Sarajevo Tel. 273 150 Fax. 273 151 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Zubača Džemo Kontakt osoba: Zubača Džemo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PARKET - MAXIMUM d.o.o. Adresa: Kolodvorska br. 12, 71000 Sarajevo Tel. 712 395 Fax. 712 396 E-mail: parketmaximum@bih.net.ba Web: www.parketmaximum.com.ba SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Vukomir Šarović Kontakt osoba: Ajla Hajrović / Mirela Sokolović Telefon kontakt osobe: 061 540 661 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 7

PARKET PAKET d.o.o. Adresa: Trg heroja do br. 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 106 556 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Rasim Kabahija Kontakt osoba: Rasim Kabahija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Veleprodaja i ugradnja vlastitim materijalima svih vrsta podnih obloga, posebno parketa

REJTING INŽINJERING d.o.o. Adresa: Paromlinska 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 540, 652 995 Fax. 652 787 E-mail: rejting@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Jasminka Ganović Kontakt osoba: Jasminka Ganović Telefon kontakt osobe: 061 893 540 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

Privredna komora Kantona Sarajevo

46

440 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mirsad Kadić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 400 984 Fax.net.o.o. rigips Direktor: Azem Svraka Kontakt osoba: Azem Svraka Telefon kontakt osobe: 061 246 107 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 71000 Sarajevo Tel.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi.RENING d. 061 202 582 Fax.o. Termofasade. 762-055 E-mail: stroping@bih.o. Adresa: Kakanjska 17.net. 716-070 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 AS-DUGA SISTEM d. 71000 Sarajevo Tel. 436 364 E-mail: rening2002@gmail. 672 136 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Jošanička 39. 259 451 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Refik Ademović Kontakt osoba: Refik Ademović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM Adresa: Omera Šabića 19.o. 71210 Ilidža Tel.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Alagić Kontakt osoba: Sead Alagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Aleja lipa 59. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ZISTEN INS d.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga Direktor: Zijad Pašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71380 Ilijaš Tel.com Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 SAGRIT d. 436 364. Adresa: Topal Osman Paše 20.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 47 . 400 984 E-mail: Web: SKD: 45. 714 235 E-mail: sagrit@bih. 672 136 / 061 170 459 Fax.ba Web: SKD: 45. Adresa: Alipašina 8. 714 235 Fax.o.o.430 Djelatnost: Mašinski radovi Direktor: Zijad Brodić Kontakt osoba: Zijad Brodić Telefon kontakt osobe: 061 188 280 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 STROPING d. 71000 Sarajevo Tel.o. 71380 Vogošća Tel.o. 259 450 Fax.

net.o. 403 977. Niskogradnja Direktor: Juso Hasanović Kontakt osoba: Bedro Hasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 BOGER d.ba SKD: 45.450 Djelatnost: Visokogrdanja. E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Osik do br. 95. hidroizolacija.o.o. 210 868 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. BAUUNTERNEHMUNGS d.o.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hajrudin Andelija Kontakt osoba: Hajrudin Andelija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 70 45. Aida Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Ćemaluša.ba Web: www.o. 061 184 954 Fax. 716-215 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 48 . 71000 Sarajevo Tel.o. 71380 Ilijaš Tel. tremoizolacija.ba Web: Direktor: Ljerka Germović Kontakt osoba: Anesa Hadžić.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Senad Jašarević Kontakt osoba: Senad Jašarević Telefon kontakt osobe: 061 593 239 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 210 868 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 35 BAUFINAL d. 71210 Ilidža Tel.com Web: SKD: 45. Adresa: Paromlinska 34 .com.o. 71210 Ilidža Tel.bh-bauu. 464 470 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni garđevinski radovi.o. Adresa: Kasima Hadžića 13. 061 161 645 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 403 977 E-mail: bh-bau@hotmail. Adresa: Bosanski put bb.B.H. epoxidi CONDOR TOOLS Adresa: Mekote 28. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DEKORAD d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 DOMINO d. info@bh-bauu. 627-627 E-mail: condor_bih@yahoo. tapetarija Direktor: Adil Žiga Kontakt osoba: Fadil Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.B 8. kermaički radovi.450 Djelatnost: Ukrasni radovi Direktor: Erol Šehavdić Kontakt osoba: Erol Šehavdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 627-627/061 147-546 Fax. 619 810 E-mail: bogerbh@bih.o. 061 138 093 Fax.

DŽINDO COMPANY d. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 KOLINVEST d. 673 992 Fax.o. 71320 Vogošća Tel. 559 740 Fax. 401 702 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 HAEMES d. Adresa: Adema Buće 168.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Haso Nezirović Kontakt osoba: Haso Nezirović Telefon kontakt osobe: 061 131 200 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel. 661 374 Fax.o. 209 491 E-mail: Web: SKD: 45.o. 661 063 E-mail: Web: SKD: 45. 209 491 Fax. Adresa: Igmanska 36.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fahrudin Buza Kontakt osoba: Fahrudin Buza Telefon kontakt osobe: 061 227 866 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Bjelave 36.450 Djelatnost: Ostali završni radovi Direktor: Latif Kolak Kontakt osoba: Latif Kolak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 401 702 E-mail: Web: SKD: 45. 673 992 E-mail: Web: SKD: 45.o. Adresa: Hakije Kulenovića 5. 661 063. Grubi i fini radovi Direktor: Jasminka Pindžo Kontakt osoba: Jasminka Pindžo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 49 .o.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Bravarija i limarija Direktor: Kenan Džanko Kontakt osoba: Kenan Džanko Telefon kontakt osobe: 061 130 951 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Iljaške brigade 92. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KENDŽI d. 559 741 E-mail: kolinvest@hotmail.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EKO TEH d. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HAKE d. 456 471 Fax.o. Adresa: 126. Adresa: Safeta Zajke 360.o.o. 71380 Ilijaš Tel. 71000 Sarajevo Tel.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Nenad Džindo Kontakt osoba: Nenad Džindo Telefon kontakt osobe: 061 210 933 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 456 471 E-mail: Web: SKD: 45. 061 143 958.o.com Web: SKD: 45.o.

KSS CORTEGA INŽINJERING d.o.o. Adresa: Željeznička 25 – Pejton, 71210 Ilidža Tel. 638 184 Fax. 638 184 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Muzaferović Arijana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

LBM d.o.o. Adresa: Safeta Hadžića bb, 71000 Sarajevo Tel. 663 587 Fax. 663 587 E-mail: lbmdoo@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Damir Maredski Kontakt osoba: Damir Maredski Telefon kontakt osobe: 061 175 814 E-mail kontakt osobe: Godina 1992. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

LIBOS d.o.o. Adresa: Branislava Nušića do br.47, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 993 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Adem Bajramović Kontakt osoba: Adem Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

MAL d.o.o. Adresa: Paromlinska 34, 71000 Sarajevo Tel. 710 210 Fax. 710 211 E-mail: maldoo@bih.net.ba Web: www.mal.ba

Direktor: Sead Delihasanović Kontakt osoba: Sead Delihasanović Telefon kontakt osobe: 061 145 380 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 38 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Aluminijske fasade,montaža

MEFAS d.o.o. Adresa: Rudija Alvađa br. 13, 71000 Sarajevo Tel. 627 025 Fax. 627 025 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Fadil Mešanović Kontakt osoba: Fadil Mešanović Telefon kontakt osobe: 061 132 371 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

MOS INŽINJERING d.o.o. Adresa: Bulevar Meše Selimovića 3, 71000 Sarajevo Tel. 270 830 Fax. 270 830 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

Privredna komora Kantona Sarajevo

50

SANSEL d.o.o. Adresa: Trg heroja 17, 71000 Sarajevo Tel. 446 663, 640 405 Fax. 640 405 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Trgovina tekstilom na malo

Direktor: Akif Demir Kontakt osoba: Akif Demir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1983. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

SELMING d.o.o. Adresa: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo Tel. 631 161 Fax. 631 161 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi

Direktor: Nusret Balaš Kontakt osoba: Nusret Balaš Telefon kontakt osobe: 061 130 748 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o. Adresa: Gornji Velešići 70, 71000 Sarajevo Tel. 222 133 Fax. 222 133 E-mail: Web:

Direktor: Ismet Sijerčić Kontakt osoba: Ismet Sijerčić Telefon kontakt osobe: 061 150 232 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi, Polaganje cementnog i suhog estriha kao podne obloge

ŠUMENS d.o.o. Adresa: Hošin brijeg 72, 71000 Sarajevo Tel. 571 120 Fax. 571 121 E-mail: sumens@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mensud Šurković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. osnivanja: Broj zaposlenih: 16

VERTICAL d.o.o. Adresa: Husrefa Redžića 9, 71000 Sarajevo Tel. 223 133 Fax. 223 133 E-mail: mirza-vertical@hotmail.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mirza Mašnić Kontakt osoba: Mirza Mašnić Telefon kontakt osobe: 061 504 177 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

VINITEL d.o.o. Adresa: Kasima Hadžića 67, 71000 Sarajevo Tel. 061 158 230 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Asim Hodžić Kontakt osoba: Asim Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

Privredna komora Kantona Sarajevo

51

WELT GRADNJA d.o.o. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb, 71000 Sarajevo Tel. 766 856 Fax. 766 856 E-mail: adelkopic@yahoo.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Šukrija Ramić Kontakt osoba: Adel Kopić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

AVDIĆ d.o.o. Adresa: Andreja Andrejevića br. 94, 71000 Sarajevo Tel. 455 968 Fax. 455 968 E-mail: magus@lol.ba Web: SKD: 45.530 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Azem Avdić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. osnivanja: Broj zaposlenih: 11

OBI BAU&GARTEN d.o.o. Adresa: Lužansko polje br. 9, 71210 Ilidža Tel. 777 600 Fax. 777 601 E-mail: info@luk.ba Web: www.obi.ba

Direktor: Avdagić Faruk Kontakt osoba: Lejla Hadžić Telefon kontakt osobe: 777 612 E-mail kontakt osobe: lejla.hadzic@luka.ba Godina 2002. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 102 51.000 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.materijalom, projektovanje, istraživanje

DOMES BH d.o.o. Adresa: Zagrebačka 47, 71000 Sarajevo Tel. 653 541 Fax. 653 541 E-mail: domesbh@yahoo.com Web: SKD: 51.102 Djelatnost: Prodaja privrednih vozila

Direktor: Dervo Harbinja Kontakt osoba: Dervo Harbinja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

NEXE d.o.o. Adresa: Zelenih beretki br. 20/II, 71000 Sarajevo Tel. 279 380 Fax. 279 381 E-mail: nexe@nexe.ba Web: www.nexe.ba

Direktor: Admir Eminović Kontakt osoba: Admir Eminović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.130 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.materijalom i građ.drvetom

TIMBER TRADE d.o.o. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 1/a, 71000 Sarajevo Tel. 217 657 Fax. 217 657 E-mail: timbertrade_bih@yahoo.com Web:

Direktor: Goran Brkić Kontakt osoba: Goran Brkić Telefon kontakt osobe: 061 175 816 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.130 Djelatnost: Prodaja sistema uštede električne energije po sistemu "Opremi i projektuj"

Privredna komora Kantona Sarajevo

52

71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 514 212 E-mail: domavija@bih. 71000 Sarajevo Tel. 115. 213 211 E-mail: bramacbih@bramac.ba Web: www.ba Web: SKD: 51.weishaupt. Adresa: Ragiba Džinde br. 41.o.o.o.co. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 WEISHAUPT d.net.ba Direktor: Nedim Kolašinac Kontakt osoba: Hajvazović Sejda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.190 Djelatnost: Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Direktor: Adnan Bajrović Kontakt osoba: Adnan Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.bramac. Adresa: Huseina Đoze 22.530 Djelatnost: Prodaja i uvoz namještaja i bijele tehnike na veliko i malo Privredna komora Kantona Sarajevo 53 .com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51. 71000 Sarajevo Tel. 612 256 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TINK d. 296 383 Fax.ba Web: www.drvetom JANNIK d. 554 631 E-mail: lingopro@bih. 769 930/470 853 Fax.o.o.net. 769 342 E-mail: jannik@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. 612 256 E-mail: tink@bih. Adresa: Patriotske lige br.mašinama / crna i obojena metalurgija BRAMAC-KROVNI SISTEMI d. krovni prozori DOMAVIJA d. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.o. Adresa: Skenderija 5/3. 769 341/ 061 490 523 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 51. 2/3.ba Direktor: Adnan Verem Kontakt osoba: Blaženka Mijatović Telefon kontakt osobe: 710 400 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba SKD: 51.ba Direktor: Behija Pašić Kontakt osoba: Sabina Glušac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.materijalom i građ.net. 710 400 Fax.o. 296 387 E-mail: info@weishaupt.LIGNOPRO d.o.520 Djelatnost: Trgovina na veliko građ.ba Web: Direktor: Saudin Crnčalo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.domavija.530 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom.190 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đerkez Rifat Kontakt osoba: Šorlija Mirza Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.weinig. crijep.net.o. 71210 Ilidža Tel.o.140 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ. 554 630 Fax. Adresa: Marka Marulića br.

71210 Ilidža Tel.532 Djelatnost: Visokogradnja.ba Web: Direktor: Bahrudin Zjajo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom GRAMAS d.o.ba Web: SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel.adazal.materijala Adresa: Safeta Zajke br.gradiz.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADIZ d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 26 51.o. 765 581 E-mail: gramas@lsinter.o.530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.elgrad. 71210 Ilidža Tel. . 628 792 Fax.o. 452 701 E-mail: info@adazal. 513 884 E-mail: sarajevo@elgrad.net Web: Direktor: Nedžad Sudić Kontakt osoba: Nedžad Sudić Telefon kontakt osobe: 765 587 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.530 Djelatnost: Distribucija eger oplemenjenih ploča iverica Direktor: Vjećeslav Blaž Kontakt osoba: Vjećeslav Blaž Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel.ELGRAD d.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 54 .net. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ABOS d.net.net. 513 884 Fax. 179.o.530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Put Famosa 38. 69. Završni građevinski radovi Direktor: Mustafa Abazović Kontakt osoba: Mustafa Abazović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Džemala Bijedića 162. 628 792 E-mail: abos@bih.ba Direktor: Ramo Bajrić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 334 197 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: www.o. 765 585/ 765 587 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ADAZAL d. 777 796 E-mail: bhpercon@bih. 206-594 E-mail: gradiz@bih.530 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom PERCON d.ba Web: www.Stovarište građ. 061 520 923. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Braće Mulić br. 215-569 Fax.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Halida Kajtaza 1.o. 452 769 Fax.ba Web: www.o.o.ba SKD: 51. Adresa: Ivana Brkića 11. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51.com Direktor: Amel Begić Kontakt osoba: Amel Begić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 777 790 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 51.

o. 202 486. Adresa: Moševićka 115.net.net. 71210 Ilidža Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Ismet Zupčević Kontakt osoba: Evelin Šabanija Telefon kontakt osobe: 776 809 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net. 400 440 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51. 433 961 E-mail: armex_sa@bih. 776 801 E-mail: info@baumit.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BIHEXO d.o. zasuni.532 Djelatnost: Trgovina vodovodne opreme.arhaz. 061 554 104 Fax. ventili. 48. 672 623 E-mail: belkos@bih. Adresa: Gazi Mehmed paše Fidahića 18. 665 387 Fax. priključne armature. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 51. 433 960 Fax. E-mail: Web: SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Osik do br. spojnice.o.baumit.o.o.ANES d. 672 623 Fax. 776 800 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.o.ba Web: Direktor: Mirsad Berberović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.ba SKD: 51. Adresa: Igmanska bb.o. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Osik 2b.o.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom i bojama Direktor: Huso Redžić Kontakt osoba: Huso Redžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.ba Web: SKD: 51. 660 681 E-mail: bihexobh@bih.com Direktor: Hazim Arnaut Kontakt osoba: Senada Hadžimehmedagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. hidranti za vodu i gas Privredna komora Kantona Sarajevo 55 .532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ARMEX ARMATURE d. 71387 Ilijaš Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ARHAZ d.ba Web: www.ba Web: Direktor: Adnan Šaković Kontakt osoba: Adnan Šaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom Direktor: Mirsad Hodžić Kontakt osoba: Mirsad Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.com Web: www.o. 400 445 E-mail: info@arhaz. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 BELKOS d. Adresa: Obala Kulina Bana 25. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko materijalom i sanitarnom opremom BAUMIT d.

o.ba Direktor: Faruk Dizdar Kontakt osoba: Rifet Obradović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel. 475 712 Fax. boje. 674 205 E-mail: fabulas@fabulas. Adresa: Hifzi Bjelevca 110. 475 718 E-mail: Web: www.ba Direktor: Deović Nerman Kontakt osoba: Uzunović Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 71000 Sarajevo Tel.o. 475 700.o. Adresa: Halilovići 7.net Web: www. 674 205 Fax.ba Web: www.o.elsatrade. lakovi FARIDOO d. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 ERVENA d.fabulas.532 Djelatnost: Elektroenergetski materijal i oprema Direktor: Marijan Hrkaš Kontakt osoba: Mladen Hrkaš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o. 71000 Sarajevo Tel. Emerika Bluma 3. 468 124 Fax.ba Direktor: Mirela Mašala Kontakt osoba: Mirela Mašala Telefon kontakt osobe: 061 811 691 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Safeta Zajke bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 455 860.o. 71320 Vogošća Tel. 475 711. 764 216. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 51. Adresa: Bojnička 166. Adresa: Džemala Bijedića.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko sanitarnom opremom i kućanskim potrepštinama ELSA TRADE d.net. 634 386 Fax.ba SKD: 51.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 51. 764 206 E-mail: ervena@bih.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 56 . 455 837 Fax. Igmanska bb. 71000 Sarajevo Tel. 455 837 E-mail: faridoo@lsinter. 546 377 Fax.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Sabahudin Kajević Kontakt osoba: Damir Skopak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.CONTI PRO d.faridoo. Adresa: Paromlinska 18. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 FABULAS d. 71000 Sarajevo.domoteh.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskom opremom.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom DOMOTEH d. 546 377 E-mail: Web: Direktor: Mirza Đozo Kontakt osoba: Mirza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 203 881 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. 634 386 E-mail: mirela@gnet.

1@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51. 716 570 Fax. Adresa: Aleja Bosne srebrene 16.com SKD: 51.o. fasade. 71210 Ilidža Tel.532 Djelatnost: Veleprodaja za crnu industriju Direktor: Melčija Mulaosmanović Kontakt osoba: Melčija Mulaosmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.o.o. Adresa: Radnička bb.ba Web: Direktor: Esad Bezdrob Kontakt osoba: Esad Bezdrob Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 401 056 Telefon kontakt osobe: E-mail: E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2000.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 HIMEX-TRGOVINA d.HELKOS BOJE I LAKOVI d.ba Web: Direktor: Dedić Halid Kontakt osoba: Sulejmanović Samira Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 661-878 Fax.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim matreijalom.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HERCING d. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom HODŽEKS d. Adresa: Naselje Dvor do br.ba Web: www. 209 825 E-mail: jub@jub. 71387 Podlugovi Direktor: Elvis Hodžurda Kontakt osoba: Samir Fejzić.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 51. lakovi. 424 680 Fax. 781 306 E-mail: hercing@bih. 468 879 Fax.jub. 401 056 Fax. Adresa: Kolodvorska br.o.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom JUB d. 424 681 E-mail: opekabh@bih. boje. građ. 71210 Ilidža Tel.o.o.hercing. 661-878 E-mail: info@intermer. Adresa: Butmirska cesta bb. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Emir Sadžak Kontakt osoba: Emir Sadžak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.net. 781 305 Fax. Adresa: Moševićka 5.ba Web: SKD: 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51.ba Direktor: Muhidin Hrapović Kontakt osoba: Muhidin Hrapović Telefon kontakt osobe: 263 010 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ljepila Privredna komora Kantona Sarajevo 57 . Osman Hodžurda Tel. 468 879 E-mail: helkos. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. 71000 Sarajevo Tel. vodo i elektro materijalom INTERMER d. 11/a. 7.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.

o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom PLAVO OKO d. 639 209 E-mail: sanbih@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 PINEX CO d.o. 2. 766 045 Fax. 230 253.net.ba Web: www.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51.o.materijalom i sanitarnom opremom KERMEK BH d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Nedžad Resulović Kontakt osoba: Jasmina Alagić Telefon kontakt osobe: 432 521 E-mail kontakt osobe: jasmina@kolpa.net.ba Godina 2003.KARBON NOVA d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Huseinbegović Hajrudin Kontakt osoba: Huseinbegović Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 454 122 E-mail: karbon-nova@epn. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SANBIH COMPANY d. Adresa: Lukavička cesta br. 660 523 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Jukićeva br.drvetom Privredna komora Kantona Sarajevo 58 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.com SKD: 51.kolpa.com Web: www. 432 521 E-mail: kerrock@kolpa.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.o.o.ba Web: www.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kukuljac Ilda Kontakt osoba: Kukuljac Ilda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 550 850 E-mail: pinjo. 557 466/ 557 467 Fax. 116.pinjo. 8. 71215 Blažuj Tel.o. 557 466 E-mail: karmek@karmek.si SKD: 51. Adresa: Igmanska bb.ba Direktor: Nedžad Pinjo Kontakt osoba: Nedžad Pinjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.u@bih. Adresa: Blažuj br.materijalom i građ.ba Web: Direktor: Rafet Radončić Kontakt osoba: Rafet Radončić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 626 103 Fax.o.532 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ. 71000 Sarajevo Tel. 71320 Vogošća Tel. 432 521/ 424 195/ 424 196 Fax. 660 253 E-mail: Web: SKD: 51.o.karmek. 550 851 Fax. Adresa: Radićeva br. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KOLPA LINE d.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo podnim oblogama Direktor: Nermana Alispahić Kontakt osoba: Nešad Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 25. Adresa: Zvornička 41.

762 685 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 51. 71000 Sarajevo Tel.jasmin@tondach.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. 262 820 Fax.ba Web: www. 214 988 E-mail: enver. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51.o. 11. Adresa: Osik do br. Adresa: Ferhadija 19.o. 71000 Sarajevo Tel.com Web: Direktor: Anis Uzunović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko hemijskim proizvodima i proizvodnja TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.com Direktor: Smajić Mevludin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Halilovići 12.senigor. 214 988 Fax. 468 903 E-mail: tkk@bih.o.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 URSA NOVOTERM d. 762 685 E-mail: senigor@senigor. 768 903 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.ba Web: Direktor: Mesud Čolić Kontakt osoba: Mesud Čolić Telefon kontakt osobe: 061 208 193 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o.ba Direktor: Edin Baručija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 71210 Ilidža Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.ba SKD: 51.tondach. Adresa: Tešanjska br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51. Adresa: Nusreta Šišića Dede br.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 59 .ursa.tecasibh.o.net. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SENIGOR d. 71000 Sarajevo Tel. 262 822 E-mail: hoso. Adresa: Tvornička br. 204 602 Fax. 457 153 E-mail: tecasisimrad@gmail.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crijepom / uvoz i tranzit Direktor: Jasmin Hošo Kontakt osoba: Jasmin Hošo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 457 153 Fax. 204 602 E-mail: sarajtas@yahoo.o.o.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.hasagic@uralita. 1.SARAJ-TAŠ d. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TECASI SIMRAD d.ba Direktor: Enver Hasagić Kontakt osoba: Enver Hasagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TKK d. 9.o. 3.com Web: www.

ba SKD: 51.VALM d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d.o.o. 71210 Ilidža Tel.o.com Web: www. 711 290.o. 71210 Ilidža Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko plastičnim masama Direktor: Edin Kantardžić Kontakt osoba: Edin Kantardžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 626-492 E-mail: dragana. 626-420/626-493 Fax. Adresa: Envera Čolakovića 6.alba.o.ba Web: www.o. 711 291 E-mail: albadoo@bih. 71000 Sarajevo Tel. 469 039 E-mail: samir. Adresa: Halilovići br.com Direktor: Sanela Tarančić Kontakt osoba: Dragana Đokić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51. 781 520 Fax.532 Djelatnost: Proizvodnja i trgovina podnim oblogama Direktor: Pašaga Vejzović Kontakt osoba: Pašaga Vejzović Telefon kontakt osobe: 061 540 659 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.bubic@wienerberger.ba Web: www.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarom opremom. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom VELUX KROVNI PROZORI d. Adresa: Nedima Filipovića 2. krovni prozori VEP d.ba SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel. 711 292 Fax.o.o.o. 232 550 E-mail: edinadria@gmail. 9. 760 411 E-mail: valmdoo@bih.o. Adresa: Behdžeta Mutevelića 61. 781 521 E-mail: info@vep.com Web: SKD: 51.o.net.ba Direktor: Šerif Kajević Kontakt osoba: Šerif Kajević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996 osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51.djokic@velux.com Web: www. 232 550 Fax. 618 416 Fax.532 Djelatnost: Uvoz i prodaja Direktor: Velimir Gojnić Kontakt osoba: Samir Bubić Telefon kontakt osobe: 061 194 850 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.velux. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crnom i obojenom metalurgijom Privredna komora Kantona Sarajevo 60 . Adresa: Džemala Bijedića 295. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ADRIAPROM d.vep. Adresa: Butmirska cesta 293. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51.ba Web: Direktor: Amra Marijanović Kontakt osoba: Vojo Marijanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 760 412/ 760 410 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ALBA d.wieneberger.net. 71000 Sarajevo Tel.

760 426 E-mail: divtvik@bih.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom Direktor: Hikmet Koš Kontakt osoba: Hikmet Koš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. divtvik@yahoo.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo i elektro materijalom DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d. 451-781 E-mail: Web: Direktor: Ejub Šatara Kontakt osoba: Fatima Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Sulejmana Filipovića 2. 760 425 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 212 266 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i mjernim instrumentima CASH d.ba. Adresa: Ferde Hauptmana bb.o.o. 660 751 E-mail: Web: SKD: 51.com Direktor: Sead Ruhotina Kontakt osoba: Sead Ruhotina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.ASMT PROMET d.o. 776 374 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CREDIBIL COMPANY d. 767 231 E-mail: commeway@bih.540 Djelatnost: Trgovina na malo spojnim elementima Direktor: Almir Žujo Kontakt osoba: Almir Žujo Telefon kontakt osobe: 061 490130 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 767 230 Fax.com Web: SKD: 51. 451-781 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 61 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 212 266 E-mail: cash@hs-hkb.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51. Adresa: Braće Mulića 20. Adresa: Trg Heroja 7. 71210 Ilidža Tel.o. Adresa: Lužansko polje 7. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje COMMEWAY d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i repromaterijalima Direktor: Amra Sadović Kontakt osoba: Amra Sadović Telefon kontakt osobe: 061 139 366 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 467 098.net. 660 751 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BH TEHNA d.o.ba Web: SKD: 51.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.o.bhtehna.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Teheranski trg bb.o. 776 371 E-mail: muhamed@bhtehna. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.o.o.ba Web: Direktor: Senad Vejzagić Kontakt osoba: Senad Vejzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.

205 752 Fax.ba SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 ELEKTROKONTAKT SA d.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima Direktor: Šefik Bajrović Kontakt osoba: Šefik Bajrović Telefon kontakt osobe: 061 191 683 E-mail kontakt osobe: Godina 1991. Adresa: Alipašina bb.ba Web: www. 636 883. Adresa: Kurta Schorka 8. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51.com SKD: 51. 639 052 Fax. 71000 Sarajevo Tel.net.o. 71000 Sarajevo Tel.eksabh.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 62 . Adresa: Paromlinska 68.o.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Mirela Halilović Kontakt osoba: Jasenko Dizdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.ba Web: SKD: 51.o. Adresa: Zaima Šarca 46. 205-026 Fax. 205 752 E-mail: Web: SKD: 51. 767 972 E-mail: office@ednil. 664 841 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EURO DEMS d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Mesud Rizvo Kontakt osoba: Mesud Rizvo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.ednil. 205-026 E-mail: ljesa@bih. 71000 Sarajevo Tel.DEGE d. 715-631 E-mail: eksa@bih. 715-630 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. 767 970. Adresa: Zvornička bb.o. 664 841 E-mail: Web: Direktor: Šaćir Smailagić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 EDNIL d.o. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje DIZDAREL d.net.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Muzafer Kaljić Kontakt osoba: Nafa Beća Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 767 971 Fax. Adresa: Plandište 76.o. 71210 Ilidža Tel.o.o.o. 636 884 E-mail: Web: Direktor: Emir Bešić Kontakt osoba: Emir Bešić Telefon kontakt osobe: 061 136 309 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 EOSPECIAL d.ba Web: www.

net. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.net. 453 542 E-mail: Inelex@bih.EURO M d. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Vildana Sekavić Kontakt osoba: Vildana Sekavić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: www. 713 851 E-mail: euro-m@bih. 457 257 Fax.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 EURODIS d. Adresa: Rajlovačka bb.o. 71210 Ilidža Tel.o.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko: materijali od čelika.540 Djelatnost: Inženjering iz oblasti gromobranske instalacije Direktor: Adnan Brajlović Kontakt osoba: Adnan Brajlović Telefon kontakt osobe: 061 838 098 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.net. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. Adresa: Hakije Kulenovića 24.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Ismet Hasanbegović Kontakt osoba: Zlatko Šarac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 556 491 E-mail: vildanas.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 IKT d. 638 082 E-mail: hermi@bih.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom FITUS d. Adresa: Nikole Šopa br.o. 637 082 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51.fitus@bih.o. Adresa: Put života 12.ba Web: Direktor: Esad Šahbegović Kontakt osoba: Esad Šahbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 457 257 E-mail: Web: Direktor: Kurbegović Dino Kontakt osoba: Sadija Kurbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. slavine INELEX d. radijatori. 71000 Sarajevo Tel. 453 666 E-mail: Web: Direktor: Nedžad Šarkić Kontakt osoba: Nedžad Šarkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 63 . 473 955 Fax. Adresa: Rudija Alvađa br.ba Web: SKD: 51. 556 490/061 132 283 Fax. 061 138 173 Fax.o. Adresa: Lužansko polje 7. 71000 Sarajevo Tel.hermi.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 HERMI d. 237. 713 850 Fax. 13.si SKD: 51.o.ba Web: SKD: 51.

457 305 E-mail: metalis@bih. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Velika Drveta br.o.merkur.540 Djelatnost: Prodaja blindiranih vrata Direktor: Damir Boros Kontakt osoba: Damir Boros Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 71210 Ilidža Tel.ba Web: www.540 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi / Opremanje enterijera MEGA CENTAR d. 496 019 E-mail: intermerkur@merkur.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom Direktor: Turković Abdulah Kontakt osoba: Turković Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.foto2@gmail. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 63 51. 267. 767 075/ 767 076 Fax.net. građ. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 457 305 Fax. Adresa: Safeta Zajke br. instalacionim materijalom i opremom za grijanje Privredna komora Kantona Sarajevo 64 .ba Direktor: Radomir Lozić Kontakt osoba: Radomir Lozić Telefon kontakt osobe: 061 157 204 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 71000 Sarajevo Tel.magros-metal. Adresa: Halilovići 6.ba Direktor: Asim Omerspahić Kontakt osoba: Asim Omerspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1956/2002transformascija osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 41 51. Adresa: Hiseta 19. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 MAGROS-METAL d.o.net.ba Web: Direktor: Amir Žiga Kontakt osoba: Amir Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o.com Web: SKD: 51. 202 544 Fax. Adresa: Hifzi Bjelevca 6. 454 127 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.megacentar. Adresa: Halilovići bb.o.co. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo metalom. 767 075/ 467 919 E-mail: Web: SKD: 51.o.o.o. 71000 Sarajevo Tel.INTERMERKUR d.o.en Direktor: Lipanović Igor Kontakt osoba: Deniza Šahinagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 635 888 Fax. 635 666 E-mail: hammer@bih. 496 000 Fax.en Web: www. 454 352 E-mail: info@magros-metal.o.o.ba Web: www. 258 255 E-mail: zeka. alatima i opremom METALIS d.materijalom i sanitarnom opremom INVEL d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KLIMOTEHNA d. 6.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.

Adresa: Ferde Hauptmana 7.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom NELMA TRADE d.o. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko metalom Direktor: Mirsad Zeljković Kontakt osoba: Mirsad Zeljković Telefon kontakt osobe: 061 177 713 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. boje i lakovi PAPILON d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.metalkatrade. 714 136/714-137 Fax.ba Web: www.ba Web: SKD: 51. 615 455 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo repromaterijalom/ Prodaja namještaja RIGIPS AUSTRIJA GESMBH . 661 272 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 612 578 E-mail: Web: Direktor: Slavica Černi Kontakt osoba: Slavica Černi Telefon kontakt osobe: 061 144 898 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 644 355 Fax.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo-elektro materijalom. Adresa: Zmaja od Bosne 58. 660 380 Fax.ba Direktor: Sead Hamzagić Kontakt osoba: Sead Hamzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 615 455 E-mail: Web: Direktor: Enver Nikšić Kontakt osoba: Enver Nikšić Telefon kontakt osobe: 061 219 035 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. 71000 Sarajevo Tel. 660 380 E-mail: Web: SKD: 51.PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU Adresa: Kolodvorska 12. 714 135 E-mail: metalkatrade@metalkatrade.o.o.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom MIV-TRADE d.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 PRIMUS BALKAN d.METALKA TRADE d. Adresa: Grbavička bb. Adresa: Brčanska 16.540 Djelatnost: Prodaja repromaterijala Direktor: Alen Alihodžić Kontakt osoba: Dženana Hadžiahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 644 355 E-mail: papilon2003@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.com Direktor: Amir Smječanin Kontakt osoba: Amir Katana / Dina Kordić Telefon kontakt osobe: 717 730 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 612 578/ 061 144 578 Fax. 128. 661 273 E-mail: primblk@smartnet. 71000 Sarajevo Tel.o. 661 271. 061 219 035.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 65 . Adresa: Azize Šaćirbegović br. 71000 Sarajevo Tel.primus-balkan.

opremom za vodovod i grijanje TERMOVOD d.ba SKD: 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskog materijala i srodnih proizvoda/ Usluge VAILLANT d. Adresa: Marka Marulića 2. Adresa: Bojnička 105. 775 000 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom WÜRTH BH d.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 UNIPROMET d.o.ba Web: Direktor: Amina Durmić Kontakt osoba: Senad Durmić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o.541 Djelatnost: Stovarište građevinskog materijala Direktor: Arif Kodrić Kontakt osoba: Arif Kodrić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71210 Ilidža Tel. 71240 Hadžići Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko maaterijalom za grijanje Direktor: Azra Korač Kontakt osoba: Azra Korač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.com 1950.net.o.unipromet.ba Direktor: Semir Botić Kontakt osoba: Melisa Tolja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o. 470-623/061-137-855 Fax.vaillant.o. 470-623 E-mail: smtcompany@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.com Web: Godina www.relations@unipromet.com Direktor: Muhamed Pilav Kontakt osoba: Engin Obučić Telefon kontakt osobe: 234 182 E-mail kontakt osobe: int.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. Adresa: Zvornička br. 485 471 Fax. 487 471 E-mail: Web: SKD: 51.o.ba Web: SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel. 234 182 E-mail: int. Adresa: Novi rezervoar do br. instalacionim materijalom.SMT-COMPANY d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 120 AALKONTI d. 71000 Sarajevo Tel. 210 407 Fax.o.relations@uniprom et. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 121 51. 9. 210 409 E-mail: vaillant@bih. Adresa: Senada Mandića Dende 7.o.wurth. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 66 . 775 019 E-mail: info@wurth. 614 433 Fax. 71320 Vogošća Tel.ba Web: www.o.ba Web: www.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo montažnom opremom Direktor: Adnan Topčagić Kontakt osoba: Merima Švrakić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.1. 71000 Sarajevo Tel. 764 020 E-mail: poliko@bih. 764 020 Fax. Adresa: Binježevo bb.d.

o.620 Djelatnost: Trgovina građevinskom opremom i alatima Direktor: Zlatan Rončević Kontakt osoba: Armin Hamidović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. 206 575 Fax. 19.ba Web: www. 71240 Hadžići Tel. 651 243 E-mail: goprema@lsinter. 423 131 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALUKOENIGSTAHL d.o.net.o. 664 911/ 664 912 Fax. 203 505 E-mail: kemos.o.o.700 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Binježevo 137. 71000 Sarajevo Tel.o. 664 911 E-mail: lipdom@bih. Adresa: Vrelo Bosne a. 26.doo@bih. 764 550 Fax. 423 130. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 67 . 71210 Ilidža Tel.materijalom / boje i lakovi Direktor: Adnan Arslanagić Kontakt osoba: Adnan Arslanagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979. 71000 Sarajevo Tel.net Web: www. Adresa: Kranjčevićeva 36.o.com SKD: 51. 252 460 Fax.ba Web: www.620 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Tarik Kamenjašević Kontakt osoba: Tarik Kamenjašević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Zvornička br.700 Djelatnost: Trgovina aluminijskim profilima Direktor: Adnan Velić Kontakt osoba: Sumela Medanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.terra-world.net. 651 243 Fax.malesic@terrabih. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MASMARKT d. 252 463 E-mail: aks.graditeljoprema.o.ba SKD: 51. Adresa: Valtera Perića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 TERRA BIH d.o.kemos. 764 550 E-mail: mas_2001@yahoo. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 GRADITELJ-OPREMA d. Adresa: Olovska br.KEMOS d. 6/I. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 LIP-DOM d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. 423 132 E-mail: k. 71000 Sarajevo Tel.o.com Web: Direktor: Hasna Ljubović Kontakt osoba: Hasna Ljubović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: SKD: 51.o.o.550 Djelatnost: Trgovina na malo građ.700 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Namik Mulahusić Kontakt osoba: Slaviša Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.ba SKD: 51.info@alukoenigstahl Web: SKD: 51.

o.com Web: Direktor: Jelena Baškarada Kontakt osoba: Ljiljana Baškarada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.900 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.MAGNETIC d. 451 425 E-mail: Web: SKD: 52.com Web: SKD: 52. 71000 Sarajevo Tel.o. 205 956 E-mail: energorekord@hotmail. 777 601 E-mail: info@luk. staklom FORSHER EXPORT-IMPORT d.materijalom. 451 425 Fax. Adresa: Tešanjska do br. Adresa: Trg heroja 37. 766 520 E-mail: magnetic-bih@hotmail. Adresa: Lužansko polje br. 222 974/061 488 056 Fax. Adresa: Mustafe Latifića br.o.materijalom / boje i lakovi Direktor: Mulović Zufer Kontakt osoba: Mulović Zufer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PARTNER d. 71000 Sarajevo Tel.luk.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Faruk Avdagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51. Adresa: Džemala Bijedića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 52. 71000 Sarajevo Tel.com Web: Direktor: Šerif Rudanja Kontakt osoba: Šerif Rudanja Telefon kontakt osobe: 061 134 931 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. građ. 713 811 E-mail: Web: Direktor: Esad Begtašević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 713 810 Fax. 9.o. 211 910 Fax.o. staklom i ostalim građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 68 .o.materijalom i sanitarnom opremom/ Trgovina na malo građ. 71000 Sarajevo Tel.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom.460 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom METBOJ d.o. Adresa: Vladslava Škarića 8. 211 910 E-mail: serif-rudanja@yahoo.o. drvetom.o. 3.ba Web: www.o. 197.442 Djelatnost: dekorativna rasvjeta Direktor: Saliha Pleho Kontakt osoba: Renat Pleho Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. trgovina građ.460 Djelatnost: Trgovina na malo građ.materijalom ENERGOREKORD d. 471 018 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 52.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 BAU&GARTEN d. bojama.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52.460 Djelatnost: Izvođenje građevinskih radova. 71000 Sarajevo Tel. 9. 777 600 Fax.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 53. Adresa: Koševo br.320 Djelatnost: Iznajmljivanje građevinske skele Direktor: Alma Rizvo Kontakt osoba: Alma Rizvo Telefon kontakt osobe: 061 130 523 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.net. 551 610 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.boskran. Adresa: Trg heroja 41.net SKD: 71. 713 020/713 030 Fax.o.o.o.ba Web: Direktor: Krupalija Mirsada Kontakt osoba: Krupalija Mirsada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.ba Web: www. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 70. 416 150. 71000 Sarajevo Tel.o. 471 285 E-mail: boskran@bih.ba Web: Direktor: Dino Vuk Kontakt osoba: Dino Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 269. Adresa: Nedima Filipovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52.WARELL d. 713 021 E-mail: wolf@bih.sartus.o. 471 285 Fax. 432 384/ 433 387 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSKRAN d.320 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građevinskim materijalom i građevinskim drvetom SARTUS d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 71.o.ba Direktor: Mirza Šaković Kontakt osoba: Mirza Šaković Telefon kontakt osobe: 061 217 598 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom.ba Web: Direktor: Jasmin Variz Kontakt osoba: Jasmin Variz Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom. 416 160 E-mail: almasartus@yahoo.o. staklom i ostalim građevinskim materijalom WOLF KOMERC d. 656 332 Fax.com.o. 432 385 E-mail: interinvest@lol. 656 332 E-mail: warel@lol. investiranje u polju projektovanja i arhitekture INTERINVEST d. 061 130 523 Fax.net. 71243 Pazarić Tel. Adresa: Gornji zovik 1. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 52. bojama. 27. 252 331 E-mail: Web: Direktor: Nešad Tinić Kontakt osoba: Čardaklija Ešref Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. staklom i ostalim građevinskim materijalom MAKER ING d.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 69 .200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom. 1. bojama. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Safeta Zajke br.

heis. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 73.ba 1954.net.com. 663 390 Fax.ba Web: www.102 Djelatnost: Naučno-istraživački radovi Direktor: Muhamed Madžarević Kontakt osoba: Muhamed Madžarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1961. 522 897 E-mail: herzdd@bih.ba SKD: 73.gf. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 25 73.com Direktor: Aldin Tufo Kontakt osoba: Sabrina Srkalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.102 Djelatnost: Softverski inžinjering. 663 100 E-mail: proving@bih. 212 467.207 949 E-mail: heis@heis. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 44 73.net.o. 212 466 Fax. Adresa: Stjepana Tomića 1.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 73. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Adresa: Edhema Mulabdića 10. 656 012 Fax.com.o.ba Direktor: Edin Garaplija Kontakt osoba: Senija Pezo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.o.ba Web: www. 522 897 Fax. 538 557 Fax.ba Web: www.o. Adresa: Marka Marulića 17.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO Adresa: Stjepana Tomića 1.herz-si.EUROBIT d.dr.ba Direktor: Prof. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 73.com. 71000 Sarajevo Tel.d. projektovanje informacionih sistema HERZ d.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama PROVING d. 665 338 E-mail: imkaf@bih. Adresa: Nusreta Šišića Dede 14. 557 296 E-mail: prodaja@eurobit. Tarik Kupusović Kontakt osoba: Semra Fejzibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: semra.ba Web: Direktor: Fahrudin Krečo Kontakt osoba: Fahrudin Krečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Milana Preloga bb. 71000 Sarajevo Tel.inza.ba Web: Godina www. Tehničko ispitivanje i analiza INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d.unsa. 71000 Sarajevo Tel. 538 355 E-mail: jmkelectronic@gmail.eurobit.102 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.net. 557 295 Fax.102 Djelatnost: Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Privredna komora Kantona Sarajevo 70 .d.ba Direktor: Hasib Hadžibulić Kontakt osoba: Tranko Tica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.fejzibegovic@h eis. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.

102 Djelatnost: Transfer informacionih tehnologija. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 73.ba SKD: 74.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. turizam i ugostiteljstvo ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.SARFO d. 212 632 E-mail: Web: SKD: 74. zaštita od požara.zrak.o.102 Djelatnost: Električna i optička oprema Direktor: Remzo Lukač Kontakt osoba: Remzo Lukač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948.o.o.o. 71000 Sarajevo Tel.102 Djelatnost: Inžinjering. 71000 Sarajevo Tel. 061 263 923 Fax. 537 360 E-mail: info@mdcon. uslužna djelatnost ZRAK d.net. 650 724 E-mail: Web: Direktor: Fuad Osmović Kontakt osoba: Fuad Osmović Telefon kontakt osobe: 061 473 188 E-mail kontakt osobe: Godina 1970.d. Adresa: Adema Buće 102. E-mail: tetra.o. Adresa: Zmaja od Bosne 68. 537 360 Fax. 3. 71000 Sarajevo Tel. 658 472 E-mail: zrak@bih.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 73. zaštita okoline.102 Djelatnost: Zaštita na radu. 71000 Sarajevo Tel. 22.ba Web: Direktor: Nebojša Perić Kontakt osoba: Nebojša Perić Telefon kontakt osobe: 061 263 923 E-mail kontakt osobe: Godina 1993.140 Djelatnost: Konsalting usmjeren ka stranim investitorima Direktor: Sefo Edin Kontakt osoba: Sefo Edin Telefon kontakt osobe: 061 199 822 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Zmaja od Bosne 34.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 71 .o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d.1929@bih. 650 955 Fax. 440 012 Fax. 212 632 Fax.mdcon.ba SKD: 73. osnivanja: Broj zaposlenih: 110 OMNITECH d.ba Web: www. projektovanje i proizvodnja kontrolera i aplikacija za industriju TETRA CO d.net. 440 012 E-mail: sarfo@bih. 619 807 Fax.o. Adresa: Karpuzova br.ba Web: Direktor: Nedžad Kreso Kontakt osoba: Nedžad Kreso Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.o. Adresa: Edhema Mulabdića br.o. Adresa: Crni vrh 4. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 73.120 Djelatnost: Prodaja računarskih programa i knjigovodstvo Direktor: Emina Hasanović Kontakt osoba: Ragib Karamehmedović Telefon kontakt osobe: 061 107 574 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.

o. 440 930 E-mail: Web: Direktor: Adnan Kukuruzović Kontakt osoba: Adnan Kukuruzović Telefon kontakt osobe: 061 190 219 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.200 Djelatnost: Projektovanje. 712 390 Fax. Adresa: Patriotske lige br.ba 1997. 259 580 Fax. 259 581 E-mail: info@ads.archdesign.o.courad. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 AKL d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ADS STUDIO d. 661 873 E-mail: archdesign@lol.o.o. 28. E-mail: sidransulejman@yahoo.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje građevinskih radova Direktor: Redžep Ukić Kontakt osoba: Mirsad Sidran Telefon kontakt osobe: 061 868 171 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Web: SKD: 74. 712 391 Direktor: Nešad Filipović Kontakt osoba: Dijana Filipović Telefon kontakt osobe: 061 167 377/ 061 167 377 E-mail: ags71arh@bih.o. Adresa: Ilirska br.o. 71000 Sarajevo Tel.ba ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.o. 71000 Sarajevo Tel. 401 965 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 22. 71210 Ilidža Tel. grijanja i ventilacije Direktor: Mirna Ćesović Kontakt osoba: Mirna Ćesović Telefon kontakt osobe: 061 511 706 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 061 245 840 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. Adresa: Azize Šaćirbegović bb.o. 71380 Ilijaš Tel. 661 873 Fax.ads. nadzor i prodaja Couradovih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 72 .200 Djelatnost: Instalaciono tehnička dokumnetacija i praćenje realizacije AIDIA INŽINJERING d.net.AD PROJEKT d.200 Djelatnost: Projektovanje i konsalting u oblasti gasa.200 Djelatnost: Rekonstrukcija željeznica Direktor: Amir Perviz Kontakt osoba: Azra Ciraj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Omera Stupca br. 401 491 E-mail: info@aidia. Adresa: Moševićka br. 71000 Sarajevo Tel.o. 19/ Antuna Hangija 59. nadzor nad izvođenjem objekata ARCH DESIGN d.o. urbanističko projektovanje.ba Web: SKD: 74.ba Direktor: Ahmet Kapidžić Kontakt osoba: Faruk Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 440 930 Fax.ba Web: www.o. 14.ba Web: www. Adresa: Hasna Kikića 15.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www.

ba Web: Direktor: Elmina Bravić Kontakt osoba: Emina Muminbašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.net.o. E-mail: arhing_bih@live. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 71000 Sarajevo Tel.o. INSTITUT ZA ARHITEKTURU. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARTA d. 444 723 Telefon kontakt osobe: 444 723 E-mail: iaupp@bih.200 Djelatnost: Arhitektonsko projektovanje./Nermina CrnčaloSekretarica Inst. 14/c. urbanističko projektovanje i planiranje Kontakt osoba: ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1962. 3.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ART-E d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. 238 177 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 30. 664 201 Fax. Tel. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU . 71000 Sarajevo Tel. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Adresa: Patriotske lige br. 6. 664 201 E-mail: art_e@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.ba Web: Direktor: Muhamed Karić Kontakt osoba: Muhamed Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 061 912 764 Fax.o. Amir Polić-Rukovodilac Inst.com Web: Direktor: Dragan Bijedić Kontakt osoba: Dragan Bijedić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953. Ahmet Hadrović/dekan Prof. Adresa: Grbavička br. 664 096 E-mail: arhitektdoo@yahoo. 6.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.o. Adresa: Terezije bb. 664 096 E-mail: Web: Direktor: Ranko Bošković Kontakt osoba: Bašić Dijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Direktor: Dr. 200 665 Fax.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 238 177 E-mail: arta@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKT-USLUGE d.o.com Web: Direktor: Dželadin Kojić Kontakt osoba: Dželadin Kojić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 444 723/ 202 066 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 73 . Adresa: Mustajpašin mejdan br. 200 667 Fax.o.ARHING d.o.o.

654 429 E-mail: bersia@bih. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 668 757 Fax.ba Web: www.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.com Direktor: Mevnun Zečić Kontakt osoba: Mevnun Zečić Telefon kontakt osobe: 062 330 522 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Jukićeva br. 71000 Sarajevo Tel.cedes. zatupanje i posredovanje u oblasti rudarstva i energije BERSIA d. Adresa: Gabelina br. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CAD PLUS d.ba Direktor: Haris Ćatić Kontakt osoba: Haris Ćatić Telefon kontakt osobe: 061 212 244 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. 212 352 E-mail: info@cg-sa.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.o.cg-sa.net.cadplus.o. 203 057 Fax.BAŠIĆ UNIVERSAL d. Adresa: Merhemića trg bb.ba Web: www. 554 905 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje C&G d.o.ba Web: Direktor: Ahmet Bašić Kontakt osoba: Ahmet Bašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.bersia. 130. 668 757 E-mail: cadplus@bih.ba Direktor: Đemil Berbić Kontakt osoba: Đemil Berbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 554 906 E-mail: cedes@bih.o. 15. Adresa: Milana Preloga bb.200 Djelatnost: Inžinjering u oblasti elektroenergetike i trgovine Direktor: Malik Kulender Kontakt osoba: Malik Kulender Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.BA d. 212 352 Fax. Adresa: Sime Milutinovića br. 715 001 E-mail: Web: www. Adresa: Grbavička 40 d.com. 654 408 Fax.200 Djelatnost: Konsultantske usluge.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje CEDES.ba Direktor: Adila Hamzić Kontakt osoba: Salih Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 133 868 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: www.com. 203 057 E-mail: basicsa@bih. 725 196/715 000 Fax.ba Web: www. 25/II. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 71000 Sarajevo Tel.net.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSMAL d.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 74 .bosmal.ba SKD: 74.net.o.

71000 Sarajevo Tel. 45. mjeriteljstvo. edukacija. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Dragan Ajanović Kontakt osoba: Jasmina Čomić Telefon kontakt osobe: 033 563 580 E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba SKD: 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74. Adresa: Radićeva 10.ceteor. Adresa: Marka Marulića 2. 645 516 Fax. 614 448 E-mail: comelsz@bih. 71210 Ilidža Tel. procjena uticaja na okoliš CHEVRON AG d.o.domspi. ispitivanje. Adresa: Dolina 12. 763 215 Fax.o. 763 215 E-mail: spi@domspi.ba Web: Direktor: Sead Jahić Kontakt osoba: Sead Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje DIVECO-ENERGO d. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Zastupanje ino.net.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje COMEL d.kompanija Direktor: Zoran Dujković Kontakt osoba: Goran Dujković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. trafostanica i niskonaponskih energetskih objekata CONSULT ING d.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.net. 212 709 Fax.CETEOR d.net. 71000 Sarajevo Tel. 667 833 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. Adresa: Put života bb.o. 061 145 188.divecoenergo.ba Web: Direktor: Sead Zeković Kontakt osoba: Sead Zeković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 212 709 E-mail: chevron@bih.200 Djelatnost: Projektovanje.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 DOM SPI DD Adresa: Butmirska cesta do br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 75 .com. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 74.ba Web: www.com. 214 929 E-mail: consult_ing@bih. 214 929 Fax.o.ba Web: www.ba Web: Direktor: Ferid Ibrahimović Kontakt osoba: Ferid Ibrahimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o. Adresa: Avde Smajlovića 37.o.ba Direktor: Edin Hadžiomerović Kontakt osoba: Edin Hadžiomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 205 725 E-mail: info@ceteor. montaža. 205 639 E-mail: divecoenergo@bih. 563 580 Fax.o. puštanje pod napon dalekovoda.o.200 Djelatnost: Projekti i konsalting u oblasti zaštite okoliša i povećanja EE.

71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Inžinjering u građevinarstvu Direktor: Zada Džafić Kontakt osoba: Hana Horbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.net. 711 870 Fax. Adresa: Vrazova 8.b a Web: Godina www.o. Edisa Bogilović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: edisa@energogroup.ba SKD: 74. Direktor: Erna Alihodžić Kontakt osoba: Vanja Ćurin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: dvokut@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 EG ENERGOGROUP d.o.o. 723 081 E-mail: info@energogroup.dvokut.o.o.200 Djelatnost: Projektovanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 DOOR-DESIGN d. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: 3D.ba Direktor: Durut Almin Kontakt osoba: Admir Šaljaj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.ba Direktor: Sabin Babić Kontakt osoba: Rok Kovač.net.DOMOINVEST d.net Web: www.energogroup.ba Godina 1996. 274-306 Fax.o.ba Web: www.sarajevo@bih.200 Djelatnost: Projektovanje zaštite okoliša i povećanja E. 274-305 E-mail: info@domoinvest. dizajn i modeliranje Direktor: Rijad Drino Kontakt osoba: Jasmin Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Kemala Kapetanovića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 76 .net. 447-875 Fax. Adresa: Porodice Ribar 43.o Adresa: Avde Hume 11.E.o.ba SKD: 74.ba Direktor: Hamdija Torlak Kontakt osoba: Hamdija Torlak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. Adresa: Fadila Paše Šerifovića 6/b.doordesign.ba 1999.ba Web: SKD: 74.o. 239-918 E-mail: doxat@lol. doxat@lsinter. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 74.o. 558-001 E-mail: almind@doordesign.electra. Adresa: Gabelina 3. 71000 Sarajevo Tel. 723 080/ 723 082 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 239-918/061-183-525 Fax. 646-340 E-mail: electra. 447-881 E-mail: dvokut@bih.ba Web: www. 558-000 Fax.ba. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 45.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELECTRA d.doxat. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DVOKUT PRO d. izvođenje i nadzor građevinskih objekata DOXAT INŽINJERING d.

o. 71000 Sarajevo Tel.net. 656 602 E-mail: Web: Direktor: Muharemović Suada Kontakt osoba: Muharemović Suada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Hasan Efendić Abdulah Kontakt osoba: Hasan Efendić Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 EMNA d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 71000 Sarajevo Tel. 200-296 E-mail: elte3@el-te3.ELEKTROFORCE d. 665 835 E-mail: Web: Direktor: Menduh Sahačić Kontakt osoba: Menduh Sahačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.o.co.net.o. 533 800 E-mail: Web: Direktor: Midhat Memišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: 061 272 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1981.ba Web: www.o. 445-541 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL-TE 3 d.o. 535 056 Fax.o. Adresa: Silvije Strahimira Kranjčevića 16. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 78 74. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74. 209 234 E-mail: el. Adresa: Avde Smajlovića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELTHING d. 722 240 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELZAS d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.ba Web: Direktor: Hodžić Hajrudin Kontakt osoba: Hodžić Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 1.co. 7. Adresa: Derviša Numića br.o.ha@bih. 19.ba SKD: 74.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 77 . Adresa: Ferhadija br.elzas. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELMONT Adresa: Mali Čurčiluk 26. 722 242 E-mail: elzas@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. Adresa: Sumbula Avde br.o. 1.o.el-te3.200 Djelatnost: Projektovanje i montaža u oblasti telekomunikacija Direktor: Mašić Željko Kontakt osoba: Mašić Željko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 209 234 Fax. 656 602 Fax. 665 834 Fax.

200 Djelatnost: telekomunikacijske mreže Direktor: Sokol Gutić Kontakt osoba: Sami Babajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. konsalting i inžinjering Direktor: Esher Sadagić Kontakt osoba: Esher Sadagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ESHER EZO ARHITEKT d. konsalting Direktor: Emin Gološ Kontakt osoba: Emin Gološ Telefon kontakt osobe: 648 354 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71000 Sarajevo Tel. 220 074 E-mail: esheir_arh@yahoo.com Web: www.o. 223 216 E-mail: Web: Direktor: Zdenko Decovski Kontakt osoba: Kenan Cerić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.eshydrotechnics.o.net.net.o.o. Adresa: Antuna Hangija br. 223 216 Fax.energoinvest. 717 405 E-mail: sami.com SKD: 74. Adresa: Pofalička 3. nadzor. nadzor. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 EXTREM INŽINJERING d.ba Web: SKD: 74. 619 253 Fax.ba Web: www.200 Djelatnost: Projektovanje.o. 659 618 E-mail: generalmenager@energoinvest. 71000 Sarajevo Tel.128. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.com Web: SKD: 74. 703 301 Fax. 613 039 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Kolodvorska br.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ENERGOINVEST d. 4. 220 074 Fax.com Web: Direktor: Dragomir Bulajić Kontakt osoba: Dragomir Bulajić Telefon kontakt osobe: 061 169 824 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 834 74. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ES HYDROTECHNICS d. Adresa: Mehmed paše Sokolovića do br. 12.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 78 . 2. 714 706 E-mail: bulajicdr@yahoo. 619 254 E-mail: eshydro@bih. Adresa: Hamdije Čemerlića br.ba Direktor: Vlahovljak Džemail Kontakt osoba: Ibrahim Bosto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1951. 71000 Sarajevo Tel.o.o.o.babaic@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ETEL-INŽINJERING d.ENERGO DESIGN d. 714 705 Fax.200 Djelatnost: Projektovanje.o. 85. Adresa: Azize Šaćirbegović br.

Adresa: Uglješe Uzelca br.o.ba Direktor: Omerović Faruk Kontakt osoba: Huzbašić Dubravko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o. 71000 Sarajevo Tel. 213 840 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Sigurnosni konsalting i inžinjering Direktor: Muderizović Fuad Kontakt osoba: Muderizović Fuad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 10.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.ba Web: www. 761 635 E-mail: mufale@bih. 444 500 Fax.forma77. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 061 165 955 Fax. 444 543 E-mail: forma77@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HEAT & COOL d. Adresa: Envera Šehovića 3. 761 636 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.ba Web: Direktor: Zlatko Huskić Kontakt osoba: Zlatko Huskić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.net. E-mail: Web: Direktor: Korin Zoran Kontakt osoba: Korin Zoran Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 61. 213 840 E-mail: Web: Direktor: Edin Šehbajraktarević Kontakt osoba: Fadil Biberkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. E-mail: heat-cool@lol. 16. 153.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FALE d.ba Web: SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel. Snabijevanje električnom energijom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 532 972 Fax.FABING d.o.net.o.ba Web: Direktor: Muhović Munira Kontakt osoba: Muhović Šefko Telefon kontakt osobe: 061 190 546 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 532 972 E-mail: filling@bih. 535 645 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FILLING d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 74. gasom. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Projektovanje javnih objekata i opremanje exterijera i enterijera GAS-PROCESING d. Adresa: Edhema Mulabdića br. parom i toplom vodom Privredna komora Kantona Sarajevo 79 . Adresa: Zelenih beretki br. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 FORMA 77 d.o. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Gabrielle Moreno Locatelli 23. Adresa: Sagrdžije br.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.net.

HVAC DESIGN d.es Direktor: Hector Martinez Kontakt osoba: Meliha Krupić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 621 164 Fax.ingforest. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.200 Djelatnost: Arhitektonsko savjetovanje u oblasti telefonskih instalacija Privredna komora Kantona Sarajevo 80 .A.o.inocsa. 719 910 Fax. 71000 Sarajevo Tel.net.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INEA BH d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Grijanje. 573 101 E-mail: intels@bih. Adresa: Curak br. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Oglečevac Selver Kontakt osoba: Oglečevac Selver Telefon kontakt osobe: 061 172 958 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Breka br.o.o.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti drvne industrije i industrije namještaja INOCSA d. Adresa: Aleja Lipa 56. 222 003 Fax. Adresa: Marka Marulića br. 554 121 E-mail: idea@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.inea.o. 264 620 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.o.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INGFOREST d. 71000 Sarajevo Tel. 2. 614 370 E-mail: hector@inocsa.D.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INTELS d.ba Direktor: Halko Sarajlić Kontakt osoba: Halko Sarajlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. 524 539 E-mail: info@inea.o. 2. 57. projektovanje I. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. ventilacija.o.es Web: www. 614 394 Fax.ba Web: Direktor: Dejan Tadić Kontakt osoba: Dejan Tadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 264 621 E-mail: Web: Direktor: Omer Puško Kontakt osoba: Omer Puško Telefon kontakt osobe: 061 268 230 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 216 234.o. Adresa: Trampina 10.ba Web: Direktor: Borčak Salem Kontakt osoba: Borčak Salem Telefon kontakt osobe: 061 140 399 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 573 100 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.E. 719 911 E-mail: ingforest@ingforest.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Derviša Numića 4.ba Web: www.net.o.

net.o. 651 014 E-mail: Web: Direktor: Izet Hadžović Kontakt osoba: Izet Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 570 681 E-mail: itm.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje JH d. Adresa: Put života bb.Ešref Gačanin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1958.o.o.ba Web: www. 660 545 E-mail: j.o. Adresa: Bakarevića br. 651 014 Fax. 270 260 Fax. 276-320 Fax.o.o. 716 126 E-mail: kgidm@bih.kgikonstrukt. 716 125 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KGI-KONSTRUKT d.ba Web: www.net. 39. 276-355 E-mail: info@ipsa-institut.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje IZINGPROM d. 71000 Sarajevo Tel. 9. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.o.com ipsage@bih. 061 201 112 Fax. 71000 Sarajevo Tel. E-mail: Web: Direktor: Čaušević Omer Kontakt osoba: Čaušević Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. Adresa: Ferhadija br.dr. HUMKIĆ Adresa: Drinska 78. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.net. Kontakt osoba: Amra Poljak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.ba Web: Direktor: Jusuf Humkić Kontakt osoba: Jusuf Humkić Telefon kontakt osobe: 061 167 277 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ITM CONTROLS d.o.ba Direktor: Vedran Salihodžić Kontakt osoba: Nijaz Salihodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 39. 71000 Sarajevo Tel.itm.com Direktor: Prof.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.cntr@bih. 2/X.ipsa-institut. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 71 74.humkic@smartnet.ba Direktor: Remzija Pramenković/ Šerif P.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje K BIRO d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Marka Marulića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i finansijski inžinjering Privredna komora Kantona Sarajevo 81 . 441 694 Fax.IPSA-INSTITUT d.

Adresa: Bistrik 22.o.ltv. Adresa: Husrefa Redžića 7.ba Web: www.ba Web: Direktor: Nedžad Bubica Kontakt osoba: Nedžad Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONEXPERT d. 208 816 Fax. 444 720 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 74. Adresa: Nedima Filipovića br.net. 71000 Sarajevo Tel. 652 671 E-mail: concrete@bih. 238 154 Fax. 717 160 Fax.KLADNIK d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o. 200-479 E-mail: lake@bih. 652 671 Fax.o.o.ba Web: Direktor: Bojan Kladnik Kontakt osoba: Bojan Kladnik Telefon kontakt osobe: 061 244 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.net.o.ba Web: Direktor: Edhem Hodžić Kontakt osoba: Edhem Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 71000 Sarajevo Tel. 514 697 Fax.net. 208 816 E-mail: kladnik@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.net. Adresa: Nerkeza Smajlagića br. 514 697 E-mail: Web: Direktor: Kupus Suad Kontakt osoba: Kupus Suad Telefon kontakt osobe: 061 133 588 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje/ Hidro termo izolacioni radovi/ Završni građevinski radovi KOLORELIKSIR d.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 71000 Sarajevo Tel.o.o.ba Web: Direktor: Enver Hadžić Kontakt osoba: Enver Hadžić Telefon kontakt osobe: 061 183 873 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LIGHTING TECHNOLOGY d. 4/a.net. 6. 71000 Sarajevo Tel.at Direktor: Mirojević Mersija Kontakt osoba: Mirojević Mersija Telefon kontakt osobe: 061 485 164 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 467 796 E-mail: hadzic@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONKRIT d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Marka Marulića 2/VI.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 6.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti rasvjete Privredna komora Kantona Sarajevo 82 . 71000 Sarajevo Tel.o. 717 161 E-mail: ltvdoo@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LAKE d. Adresa: Džidžikovac br.

com Web: Direktor: Eldin Neslan Kontakt osoba: Husein Neslan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. E-mail: Web: SKD: 74.ba SKD: 74.o.200 Djelatnost: Projektovanje u niskogradnji Direktor: Ljoljić Aleksandar Kontakt osoba: Ljoljić Aleksandar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Godina 2006. Adresa: Velikih Drveta br. 71000 Sarajevo Tel. 206 122 E-mail: nml@normal. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74. 208 107 Fax. 23. 452 749 E-mail: nesing_doo@yahoo.o.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NEW DESIGN d. Adresa: Marka Marulića br. 061 165 092/ 061 218 866 Fax.ba Web: Direktor: Amir Vuk Kontakt osoba: Amir Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 2. inženjering. 1. Adresa: Triglavska 4. Adresa: Derebent br. 26. 716 970 E-mail: medico@lol. konsalting Direktor: Muhamed Serdarević Kontakt osoba: Muhamed Serdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: muhamed@normal. 715 611 Fax.com Web: SKD: 74. 208 107 E-mail: newway@gnet.ba Web: www. 19/I.200 Djelatnost: Projektovanje i prodaja nekretninama Direktor: Kolašinac Nezir Kontakt osoba: Kolašinac Nezir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 NEW WAY d. 206 122/ 061 310 284 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NORMAL ARHITEKTURA d. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 71000 Sarajevo Tel. 715 611 E-mail: nk@unipromet.o. Adresa: Ferhadija br. 061 210 444 Fax.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NESING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 83 .ba Web: Direktor: Vukmirović Milan Kontakt osoba: Vukmirović Milan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.normal.o. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 MEDICO INŽINJERING d. 716 971 Fax.o.LJOLJIĆ d. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: projektovanje. 71000 Sarajevo Tel.

Adresa: Zagrebačka br.ba Web: Direktor: Pavo Čavar Kontakt osoba: Pavo Čavar Telefon kontakt osobe: 061 130 107 E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 71000 Sarajevo Tel.B. 663 828 Fax. 71000 Sarajevo Tel.opes.net.ba Godina 2006.o. 2. OPES d.200 Djelatnost: Projektovanje i nadzor mašinskih instalacija Direktor: Adem Hajrović Kontakt osoba: Adem Hajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba P. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. Adresa: Marka Marulića br. 213 248 Fax. 522 530 E-mail: pb. 712 955 Fax.200 Djelatnost: Projektovanje objekata niskogradnje Direktor: Zdenko Mlikota Kontakt osoba: Zdenko Mlikota Telefon kontakt osobe: 061 303 075 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.ba Web: Direktor: Hadžibegović Senad Kontakt osoba: Hadžibegović Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.o.com Web: Direktor: Kapetanović Aida Kontakt osoba: Dizdarević Jasmina Telefon kontakt osobe: 061 176 134 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.polyplan. 213 248 E-mail: paters@bih. 712 956 E-mail: info@opes. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PATERS d. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i reciklaža Direktor: Mensud Pekmez Kontakt osoba: Mensud Pekmez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: mensudp@opes. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.NOX-BIRO d.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje POLYPLAN BH d. 522 530 Fax. TRACEST d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 84 .o. Adresa: Kolodvorska br. 20. 663 829 E-mail: adem@polyplan. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o.o. Adresa: Dženetića Čikma br. 554 435 E-mail: noxbiro@bih. Adresa: Hamdije Ćemerlića 2/X.ba Web: www. 6.o.tracest@bih.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 559 570 Fax. 13.o.o.200 Djelatnost: Energetski inžinjering. konsalting.o. Adresa: Avde Hume br. 663 749 Fax.ba Web: SKD: 74.o.o.200 Djelatnost: Prijektovanje elektroinstalacija u objektima visokogranje i niskogradnje OIKOS d. 663 749 E-mail: aidakapetanovic@yahoo.ba SKD: 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 10.net. gasom. parom i toplom vodom. usluge / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Tehničko ispitivanje i analiza / Električna i optička oprema / Snabdijevanje električnom energijom.

ba Web: Direktor: Sejdo Babović Kontakt osoba: Sejdo Babović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 646 627 Fax. Adresa: Azize Šaćirbegović bb.projekt.o.o. E-mail: babovics@bih. 200 397 Fax. Adresa: Aleja Lipa br.com. 646 627 E-mail: proklima@lol. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT INVEST d. 56.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKTNI BIRO BP d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT d.o. 667 846 Fax. 233 825 Fax.net. Adresa: Behdžeta Mutavelića br.ba Direktor: Halid Berhamović Kontakt osoba: Halid Berhamović Telefon kontakt osobe: 200 396 E-mail kontakt osobe: Godina 1956. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. 27.net.ba Web: Direktor: Senad Kubat Kontakt osoba: Senad Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.200 Djelatnost: Savjetovanje i inžinjering u oblasti klimatizacije / Grijanje i hlađenje Privredna komora Kantona Sarajevo 85 . 061 199 167 Fax.o.o. 062 257 033 Fax. 24.o. Adresa: Antuna Hangija br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PRODIG d. Adresa: Ferhadija 11. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.kubat@gnet. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. Adresa: Asima Ferhatovića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROKLIMA d.ba Web: Direktor: Kenan Hadžović Kontakt osoba: Kenan Hadžović Telefon kontakt osobe: 062 332 746 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel. 233 825 E-mail: projektnibiro_bp@yahoo.com Web: Direktor: Beriz Povlaković Kontakt osoba: Beriz Povlaković Telefon kontakt osobe: 061 171 451 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.POSITIVE PARTNERS d. 6. 71000 Sarajevo Tel. 667 846 E-mail: prodigdoo@bih. 71000 Sarajevo Tel.net.o. E-mail: isnn.o. 200 396 E-mail: projekt@bih.ba Web: Direktor: Planinko Puhta Kontakt osoba: Planinko Puhta Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.d.

239 030 Fax. 222 375 Fax.net. 239 030 E-mail: redesign@bih. radiolinkova. 2. 295 170 E-mail: rudis@rudisbih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REDESIGN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 RUDIS BH d. Adresa: Toromanova br.net. Adresa: Hadži Sulejmanova br. Adresa: Jovana Bijelića br. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.ric. 31.rudis.o. 207 510/ 225 830 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REGIONALNI CENTAR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d. 225 830 E-mail: ric@lol. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.si Direktor: Ahmet Gazija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.sajting.o.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.o.o.ba Web: Direktor: Elvedin Bečić Kontakt osoba: Elvedin Bečić Telefon kontakt osobe: 061 390 490 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o.net.o.com Direktor: Mirza Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAJTING d. 295 167 Fax. 664 770 Fax. telekomunikacija PUBLICUM d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.ba Web: Direktor: Vesna Karačić Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.c@bih.pronet.ba Web: www. 223 387 E-mail: sajting@bih. 19. Adresa: Bjelave br. 223 189 E-mail: public.ba Web: www.ba SKD: 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. 664 770 E-mail: info@pronet.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 86 .PRONET d. 4.200 Djelatnost: Menadžment u investicijama Direktor: Šaćir Šošević Kontakt osoba: Šaćir Šošević Telefon kontakt osobe: 061 150 126 E-mail kontakt osobe: Godina 1986.ba Direktor: Fijad Gabula Kontakt osoba: Fijad Gabula Telefon kontakt osobe: 061 345 559 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o. 2. 440 407 Fax.200 Djelatnost: Projektovanje i inžinjering u oblasti efernet tehnologije.

prekidača i sl. 71000 Sarajevo Tel. Servisiranje visokonaponske opreme.net.sarajcity. Adresa: Envera Šehovića br.o. Adresa: Danijela Ozme br.sija@bih.ba Web: Direktor: Ismail Ajanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. 212 236 Fax. 656 400 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti sigurnosti Direktor: Zlatko Šaćiragić Kontakt osoba: Zlatko Šaćiragić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.o. 48.ba Web: www. 650 611 E-mail: sarajevo@skapi.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.o. SIJA d. 42.200 Djelatnost: Nekretnine. 14/V.o. 2/a. 212 236 E-mail: info@sarajcity. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAUTEL d.SAMOS d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti energetici SKAPI d. 715 430 E-mail: sautel@sautel. 656 400/656 110 E-mail: samos@lsinter. 650 611 Fax. 061 173 233 Fax.o.net Web: Direktor: Dijana Posavac Kontakt osoba: Franjo Posavac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 453 650 E-mail: armin. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hamdije Čemerlića 33. 7.ba SKD: 74. 061 102 282 Fax. 715 431.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SARAJ CITY d. 223 729 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.o Adresa: Dženetića Čikma br.net Web: Direktor: Ognjen Knežević Kontakt osoba: Ognjen Knežević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SARAJ INŽENJERING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 87 . Adresa: Topal Osman Paše br.com SKD: 74.o.o. 223 729 E-mail: sarajing@bih.com Web: www.net.skapi.o.ba Web: Direktor: Armin Selimović Kontakt osoba: Armin Selimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Olimpijska br. consalting i projektovanje Direktor: Mujesira Žiga Kontakt osoba: Mujesira Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.

665 095 Fax. Adresa: Kaptol 18. Adresa: Sime Milutinovića 10.200 Djelatnost: Telekomunikacije Direktor: Mirsad Kukuruzović Kontakt osoba: Mirsad Kukuruzović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 222 206 E-mail: stefan_comerce@yahoo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. 440 407.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje STUDIO NONSTOP d.ba Web: Godina www. 536 040 Fax. Adresa: Augusta Brauna 6.o. 2. 222 204/ 222 205 Fax.STEFAN COMERCE d.ba Web: www.c@bih.o. 215 412 Fax. 71000 Sarajevo Tel.telenet. 71000 Sarajevo Tel.n et.ba Web: www.o.d.200 Djelatnost: arhitektonsko projektovanje. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 71000 Sarajevo Tel.sumaprojekt.ba SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.ba Web: Direktor: Mustafa Štukan Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: 061 161 145 E-mail kontakt osobe: Godina 1981.o. Adresa: Hamdije Čemerlića 35.ba SKD: 74. 226 080 E-mail: taurusdoo@gmail.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TELENET d.studiononstop.com Web: Direktor: Karanoć Ninoslav Kontakt osoba: Karanoć Ninoslav Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.ba Direktor: Igor Grozdanić Kontakt osoba: Igor Grozdanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: studiononstop@bih.o. Adresa: Vilsonovo šetalište 10. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 88 . urbanističko projektovanje i planiranje ŠTUKAN d. Adresa: Dubrovačka br.net. 205 018 E-mail: sales@telenet. 71000 Sarajevo Tel.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 226 080 Fax. 233 189 E-mail: public. 215 412 E-mail: studiononstop@bih.com.o. 720 750 Fax.o.o.com Web: Direktor: Nurija Jusupović Kontakt osoba: Zlatko Jusupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.200 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Mesud Đozić Kontakt osoba: Mesud Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1950 osnivanja: Broj zaposlenih: 12 TAURUS d.ba 1999. 660 891 E-mail: info@sumaprojekt.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠUMAPROJEKT d.

71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 TRIMO BH d.o. 71000 Sarajevo Tel.o.TERAT d.200 Djelatnost: Geotehnička i geološka ispitivanja Direktor: Zvonimir Biršl Kontakt osoba: Zvonimir Biršl Telefon kontakt osobe: 061 389 283 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 2.ba Web: www.net. Adresa: Hifzi Bjelavca br.ba Web: www.d.o. 473 429 E-mail: termorad.200 Djelatnost: Projektovanje cesta i mostova Direktor: Alen Gabela Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d. Adresa: Travnička br.l.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 89 .net. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 21. 71000 Sarajevo Tel.o.o.ba Web: SKD: 74. 654 881 E-mail: trasa@bih. izvođenje i nadzor TIM lighting sistem d. 769 225 / 769 226 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TERMORAD d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 661 596 Fax.net. 654 514 Fax.trimo. Adresa: Ćemaluša br.o. 205 046 E-mail: Web: SKD: 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Inžinjering. 2/II. 71000 Sarajevo Tel.tim. 205 046 Fax. 3. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 74. 206 541 Fax. 206 541 E-mail: tim.ba Web: Direktor: Predrag Petrović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 661 597 E-mail: info@trimo. 162. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.o.doo@bih.ba Direktor: Marjana Svilan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.com Web: SKD: 74. Adresa: Džemala Bijedića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TRASA d. 769 228 E-mail: tisarajevo@hotmail. 473 543 Fax.s.ba Direktor: Ševćet Rahić Kontakt osoba: Ševćet Rahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Marka Marulića br. 5/b.@bih.o.o. Adresa: Džemala Bijedića br.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija Direktor: Zijad Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.

649 743 E-mail: sarasit@bih. 666 513 Fax.tzi. 668 937 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 74. 445 537 Fax. 13. Adresa: Vrazova br. Adresa: Zelenih beretki br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONINVEST d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Grbavička br.com Web: Direktor: Nedžad Mulaomerović Kontakt osoba: Smajo Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 206 393 E-mail: urbing.o.200 Djelatnost: Završne instalacije / Adaptacija Direktor: Mirko Tvrtković Kontakt osoba: Mirko Tvrtković Telefon kontakt osobe: 061 156 397 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBANISTIČKI ZAVOD BIH d.ba Web: www. 661 473/ 652 566 Fax.d.d. 661 475 E-mail: tzi@tzi. 56.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONIZGRADNJA-ŠIP d.net Direktor: Faruk Gabela Kontakt osoba: Faruk Gabela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.TVRTKOVIĆ .ba Web: www.o. 14.ba Web: Direktor: Amela Gilić Kontakt osoba: Irfan Selman Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979.net.net.o.o. Adresa: Aleja Lipa br. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TZI-INŽINJERING d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Bjelave 8.unioninvest. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 74. 4. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 74.o.SANITARIJE I GRIJANJE d. 652 647 E-mail: unioninvest@unioninvest.ba Web: Direktor: Mugdim Čukle Kontakt osoba: Zlatan Lazarevski Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 74.studio@gmail. 668 456 E-mail: uzbih@bih.o. 71000 Sarajevo Tel. 12/1. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 445 537 E-mail: Web: SKD: 74.ba Direktor: Zoran Trobok Kontakt osoba: Zoran Trobok Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 90 .200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBING d. 220 153/ 442 687 Fax. 525 363/ 643 757 Fax. Adresa: Banjalučka br.o.

o. 440 489 E-mail: Web: Direktor: Zijad Imamović Kontakt osoba: Zijad Imamović Telefon kontakt osobe: 061 133 723 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 278 465 E-mail: geowild@bih. 71000 Sarajevo Tel. 712 015 Fax. 71000 Sarajevo Tel.300 Djelatnost: Istraživanje.ba Web: www.net.ba Direktor: Selesković Mirza Kontakt osoba: Selesković Mirza Telefon kontakt osobe: 061 157 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 WINDOW ARCH DESIGN d. Adresa: Tepebašina 12.o. 444 130 E-mail: Web: SKD: 74. 30.o.o. 71000 Sarajevo Tel.300 Djelatnost: Programska rješenja za upravljanje prostornim podacima/ Auto-desk centar Privredna komora Kantona Sarajevo 91 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL KIK d.200 Djelatnost: Projektovanje i izrada enterijera Direktor: Senada Brkan Kontakt osoba: Senada Brkan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o.300 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Muminović Nizama Kontakt osoba: Džeko Alija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 444 822 E-mail: vinditip@gnet. Adresa: Balibegovica 4/a. 443 130 Fax. 278 465 Fax.o. 659 104 E-mail: aida@k-ing. Adresa: Patriotske lige br.o.o. 440 489 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZARKA d. Adresa: Patriotske lige br.o.geowild. Adresa: Trg heroja 30.ba Web: SKD: 74. Adresa: Zagrebačka 53/II.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 14.ba Direktor: Karahasan Fuad Kontakt osoba: Aida Čerkez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje radova Direktor: Darko Adrečenko Kontakt osoba: Darko Adrečenko Telefon kontakt osobe: 061 101 020 E-mail kontakt osobe: Godina 1993. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GEOWILD d.o.k-ing. ispitivanje i verificiranje geodetske opreme / Trgovina geodetskom opremom KURTAGIĆ-INŽINJERING d. 614 256 E-mail: brkan@bih.VINDI TIP d. 444 822/638 486 Fax.ba Web: SKD: 74. 710 435/ 659 104 Fax.net.

o.o. 71320 Vogošća Tel. 668 184 E-mail: casuisse@bih.120 / 45. 1. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 92 . 421 708 Fax. 156. 668 185. Nijaz Omerhodžić Telefon kontakt osobe: 061 145 666 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.000 Djelatnost: Socijalna i zdravstvena skrb Direktor: Petar Amhof Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: Direktor: Edin Dedović Kontakt osoba: Edin Dedović Telefon kontakt osobe: 061 212 854 E-mail kontakt osobe: Godina 1962.100 Djelatnost: Proizvodnja garđevinske stolarije i elemenata. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 47 28.110/ 45.700/45. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Direktor: Džemal Pljevo Kontakt osoba: Džemal Pljevo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. Adresa: Blažujski drum bb. proizvodnja. 454 188 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 KLESARSTVO ZAMAK d.212 Djelatnost: Proizvodnja svježeg betona. 71210 Ilidža Tel. Blažuj. 663 276 E-mail: tto@bih.000/28. metalne konstrukcije i metalne stolarije METALIK d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TTO d. Adresa: Džemala Bijedića br. 71387 Podlugovi Tel.o. ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda. 45. Adresa: Moševačka bb.o. Adresa: Velikih Drveta br. 768 475 E-mail: Web: BREZA DOM d.ba Web: SKD: 85. Niskogradnja Direktor: Ajnija Omerhodžić Kontakt osoba: Ajnija Omerhodžić. 210 704 Fax.HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" Adresa: Sime Milutinovića 1. 431 152 E-mail: Web: SKD: 26. 640 397 Fax. 434 954 Fax. 400 390 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Igmanska br.00 Djelatnost: Građevinarstvo.o. projektovanje Direktor: Ikić Ibrima Kontakt osoba: Ikić Mehmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.radovi JONUZ COMPANY d.net. 87. 71000 Sarajevo Tel.630. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 20.com Web: SKD: 28.o.net.o.300/26.300 Djelatnost: Spomeničarstvo / Instalacioni radovi Direktor: Karović Mustafa Kontakt osoba: Karović Mustafa Telefon kontakt osobe: 061 207 475 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.430 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i metalne stolarije/ Završni građ. 639 441 E-mail: jonuz-company@gmail. 71000 Sarajevo Tel.o. 400 391 E-mail: Web: SKD: 26.

osnivanja: Broj zaposlenih: 36 ADE 5 Adresa: Zagrebačka 47. Hamdija Smajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.200 Djelatnost: Elektro-energetski projekti.000/45.com Web: Direktor: Sead Musić Kontakt osoba: Sead Musić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.d. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 762 720 Fax.206/33. 45.ba Web: www. 761 101 E-mail: info@hilti.ba Web: www. 71240 Hadžići Tel. 521 232 E-mail: Web: Direktor: Dino Muhić Kontakt osoba: Dino Muhić.000. hidrotehnički projekti.O.hidrogradnja.co m Web: Godina www. 762 722 Direktor: Zlatan Gafić Kontakt osoba: Zijad Islamović Telefon kontakt osobe: 061 473 044/ 061 171 174 E-mail: eldis@bih.ba Godina 1947.o.stolarije i elemenata Privredna komora Kantona Sarajevo 93 .200/28. proizvodnja građ. 71210 Ilidža Tel. 761 100 Fax.kamber@hilti.000.o. 775 260 Fax.ba 2006. 235 389 E-mail: iskrameco@iskrameco. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45.ba Direktor: Ismet Kamber Kontakt osoba: Ismet Kamber Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: ismet. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 31.iskrameco.com. 420 018/ 061 188 760 Fax.ba Direktor: Semin Mašić v.100 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije/montaža trafo stanica ISKRAEMECO SARAJEVO d. Adresa: Blažujski drum bb.net.HILTI SYSTEMS d.o. zgradarstvo ZZ GROS-COMP P. 420 018 E-mail: zzgros@yahoo.d. Adresa: Hadželi bb. 71000 Sarajevo Tel.net. 13. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HIDROGRADNJA d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 29.ba SKD: 33. 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1350 45.211 Djelatnost: Građevinarstvo.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2002.212.o. 71000 Sarajevo Tel. niskogradnja. 71000 Sarajevo Tel. 521 232 Fax.000.200 Djelatnost: Građevinarstvo. 214-352 Fax.hilti. 71210 Ilidža Tel. SARAJEVO Adresa: Hamdije Kreševljakovića 19.direktor Kontakt osoba: Silvana Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: hidrogra@bih. 74. Trgovina na veliko građevinskim mašinama ELDIS TEHNIKA d.net.200 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Josip Franjčić Kontakt osoba: Ivana Bjelan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o. Adresa: Dobrinjska 7.620 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja. 214-352 E-mail: hidrogra@bih.

400.211. Viskogradnja i niskogradnja.ba Web: Direktor: Alihodžić Muharem Kontakt osoba: Alihodžić Muharem Telefon kontakt osobe: 061 131 169 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 45. 420 030 E-mail: Web: Direktor: Horman Sulejman Kontakt osoba: Fatima Paljanin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 32.110/45. 71000 Sarajevo Tel. arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠIPAD KOMERC d.net.com 1975. 74. 45. 45.o.211/45.110/45. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DUDUKIĆ d. 420 030/ 061 150 315 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45. E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 45.o.200 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. 061 205 657 Fax. 202 330 E-mail: info@sipadkomerc. Adresa: Paromlinska br. 460 340 E-mail: izolaterdoo@bih.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Halid Jamaković Kontakt osoba: Halid Jamaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1980. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 GEOLOŠKO BUŠENJE d. 468 281 Fax. 67. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Dudukić Emsad Kontakt osoba: Dudukić Emsad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.sipadkomerc.o.100/45.com Web: Godina www.300.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 94 .o. 2. 404 444 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 216 460 Fax.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. Adresa: Lukavička cesta br.o.o. 614 242 E-mail: Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Visokogradnja/Niskogradnja BAGER EXPORT-IMPORT d. završni građevinski radovi DŽEMOTRANS d. Adresa: Zovik br.o. 614 818 Fax.com IZOLATER d. 062 255 044 Fax. Adresa: Trampina 12/4.100/ 45. instalacioni radovi. Adresa: Bistrički put br.Direktor: Hamza Kazazić Kontakt osoba: Amer Mudželet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: amer.d. 8.o. 71000 Sarajevo Tel.mudzelet@gmai l.o.110/45.100. 71240 Hadžići Tel. 71240 Hadžići Tel. završni građevinski radovi. Adresa: Hadželi bb.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Zolj Senad Kontakt osoba: Zolj Senad Telefon kontakt osobe: 061 509 154 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.

061 131 649 Fax.ba Web: SKD: 45. 472 014 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Velešići br. 28. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 HUMAČKIĆ d. 71000 Sarajevo Tel. 222 263/061 202 846 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.o.net.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Manjić Ibro Kontakt osoba: Jasmina Manjić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.110/45.110/45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Senad Sarić Kontakt osoba: Senad Sarić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Fetaha Bećirbegovića br.o. 442 172 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPINE INVESTMENT Adresa: Skenderija 5.110/45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Šukrija Kulagić Kontakt osoba: Aida Kulagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Humačkić Mujo Kontakt osoba: Humačkić Mujo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.211.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 95 .o.o. 71000 Sarajevo Tel. 223 636 E-mail: geotehnos@gmail.o. 65. 43.110/45. Adresa: Dr. 458 330/061 139 637 Fax.GEOTEHNOS d.ba Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANJO d. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 SA HASAN EXPORT-IMPORT d.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Velić Ismet Kontakt osoba: Velić Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 618 372 E-mail: Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Proizvodnja betona Direktor: Jusuf Bubica Kontakt osoba: Jusuf Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: jusuf. 251 290 Fax. 71000 Sarajevo Tel.110/45. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TENEX d. 618 372/ 061 141 505 Fax. 251 291 E-mail: alpine@bih. Adresa: Gatačka br.com Web: SKD: 45. Adresa: Višnjik br. 11. 223 636/ 061 167 353 Fax. Adresa: Patriotske lige br.o. 23/a. 222 263 E-mail: Web: SKD: 45.bubica@alpineinvestment. 45.

chencosarajevo. 774 280 Fax.o.212 Djelatnost: Visokogradnja i niskogradnja Direktor: Džemal Hasković Kontakt osoba: Mersiha Husejnović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. Avde Sućeske br. 1.net. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Šemsija Alibegović Kontakt osoba: Alica Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1909.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 17 DŽEKOS d.net.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA Adresa: Augusta Brauna br.o.213 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Upravljanje i održavanje EURO-ASFALT d. 638 301 Fax. 71210 Ilidža Tel. hidroizolacija.o. Adresa: Gladno polje bb. Adresa: Dr.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Hasib Memišević Kontakt osoba: Hasib Memišević Telefon kontakt osobe: 061 130 646 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.ba Web: www.dzekos.211/ 45.o.212 / 45. 465 575 E-mail: anesska@hotmail.com Direktor: Anes Memić Kontakt osoba: Dalila Jakupović Memić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: chenco@bih. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 16. niskogradnja. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ŽEPA INŽINJERING d. 4. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www. 766-061 /766-062 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45. 716 183/213 254/ 442 015 Fax. 254 330 Fax.o.o.33 Djelatnost: Visokogradnja. 254 338 E-mail: kontakt@chencosarajevo. 638 301 E-mail: Web: SKD: 45. 442 015 E-mail: info@szz. 45. 524 498 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Rajlovačka cesta bb.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 Privredna komora Kantona Sarajevo 96 .o. 71000 Sarajevo Tel.211/45. 524 498 Fax.211/45.320 Djelatnost: Izolacija / Niskogradnja Direktor: Ramić Hamed Kontakt osoba: Anes Hasečić Telefon kontakt osobe: 061 247 804 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.com SKD: 45.211/ 45.ba Godina 1993.211. 71210 Ilidža Tel.szz.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Enver Štitkovac Kontakt osoba: Osman Padžić Telefon kontakt osobe: 061 212 632/ 061 228 941 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Avde Hume 19. 200 001.CHENCO d. krovni prozori NUMEN d. 766-061 E-mail: dzekos@bih.

200 Djelatnost: Niskogradnja / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SANEX d. 061 170 254 Fax.213 / 70.o.o.ba Web: www. Adresa: Azići br.212/ 45.sigenx.300 Djelatnost: Ostali građevinski radovi. 200 074 E-mail: info@bosna-s.ba Direktor: Veledar Maida Kontakt osoba: Veledar Maida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.250/ 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 32 45. 542 681 E-mail: Web: Direktor: Mustafa Drljević Kontakt osoba: Mustafa Drljević Telefon kontakt osobe: 061 203 793 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Ismet Hrnjica Kontakt osoba: Adnan Ibišević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.com Web: www. 214 500/ 661 871 E-mail: info@mpoint. 71000 Sarajevo Tel. 12. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 45.o. Adresa: Džemala Bijedića br.o.212/29.o. 2. 71000 Sarajevo Tel. E-mail: Web: SKD: 45.300 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova/ Promet nekretninama SIGENX d. 26.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 Direktor: Spaho Ljaljić Kontakt osoba: Spaho Ljaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 278 040 Fax.mpoint. završni građevinski radovi MIDDLE POINT ELECTRONIC d.211 Djelatnost: Visokogradnja/ Niskogradnja Direktor: Selman Zukorlić Kontakt osoba: Ćazim Mučić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. E-mail: info@sigenx.212/45. elektroinstalacioni radovi. 061 183 243 Fax.ELGRIV d. 35.220 /74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. Adresa: Plato Skenderija H-41.o.220 / 74.o.o. 542 681 Fax. E-mail: Web: Direktor: Tafić Izet Kontakt osoba: Tafić Izet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1978. 463 849 Fax. tehničko ispitivanje i analiza Privredna komora Kantona Sarajevo 97 .o.com MONTING d. 154. 71210 Ilidža Tel.bosna-s. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 71000 Sarajevo Tel.400 Djelatnost: Niskogradnja. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. Adresa: Nova br.200 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova/ inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.o.310/ 45. Adresa: Ive Andrića br. 214 500/ 661 871 Fax. 71000 Sarajevo Tel.

o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 81 45.200 Djelatnost: Instalacioni radovi.Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Hrasnička cesta 94. 061 130 934 Fax. 45. gas. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EGW d. Instalacioni radovi.532 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu.o. 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 45.ba Direktor: Vahid Tanović Kontakt osoba: Sead Aganović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Direktor: Erol Sarvan Kontakt osoba: Ernes Jukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.o.cenga.o. 627-960 E-mail: ndizdar@egw.ba Web: www.200/51. 51. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SUPER ECONOMIC GROUP d. 232 737 Fax.o. 717 670 Fax. 514 869 E-mail: Web: Direktor: Azra Selimović Kontakt osoba: Osman Džafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Ostali nemetalni mineralni proizvodi ERGAS d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. Adresa: Pehlivanuša 3/III.o. 532 480 E-mail: bosnaput@bih. 71210 Ilidža Tel. 28.bosnaputevi.GP BOSNAPUTEVI d.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Husrefa Redžića 10. 774 222 E-mail: cengadoo@bih.330/74.300. 208 000 E-mail: ergas@bih.o. Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Džafer Zerem Kontakt osoba: Džafer Zerem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 514 869 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 130 45.300. 71000 Sarajevo Tel.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 74.o.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.212 Djelatnost: Niskogradnja.egw. 51. 627-960 Fax.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel.ba ČENGA d.net.ba Direktor: Ahmo Čengić Kontakt osoba: Ahmo Čengić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. Adresa: Kamenolom 10.400.400.530.o. Adresa: Put Famosa 38.ba Web: Direktor: Ferid Dautović Kontakt osoba: Ferid Dautović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net.supereconomic.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi.o. 542 128. grijanje i hlađenje BIKAVAC d.400.net.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45. 717 672 E-mail: supereconomic@bih. keramičke pločice Privredna komora Kantona Sarajevo 98 .d. 208 000 Fax. Adresa: Prnjavorska 2.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45.o.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Amer Hebib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985.com Web: Direktor: Kemal Selman Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ba Web: www.net.200 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi. 542 961 E-mail: bitumenk@bih. 715 130 E-mail: metalex@bih.net.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 53.BITUMENKA d.o.com Direktor: Enes Muhić Kontakt osoba: Enes Muhić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.200 Djelatnost: Trgovina na veliko i proizvodnja crne i obojene metalurgije Direktor: Zoran Popović Kontakt osoba: Zoran Popović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 MODUL-INŽINJERING d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 51.com Web: www. 51.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 424 211 Fax.ba Web: Privredna komora Kantona Sarajevo 99 .bitumenka.lindab.luk. Adresa: Aleja Bosne Srebrene br. 71210 Ilidža Tel. 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 55 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Hidroizolacija Direktor: Sead Jugo Kontakt osoba: Sead Jugo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1912.o.450 / 28. Tehničko ispitivanje i analiza DIONIX d. željeznom robom.400/ 74.net. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom.ba Direktor: Nebeel Alyan Kontakt osoba: Arijana Varešanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008.d. Adresa: Zagrebačka 4D. 715 130/ 657 133 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja PmB. 2/a.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi / Građevinska stolarija i elementi LUK d. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje METAL-EXPORT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.530. Adresa: Džemala Bijedića 60. 777 800 Fax.200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom. 542 954 Fax.400/ 45.o. instalacionim materijalom. 762 360 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 777 801 E-mail: info@luk. Adresa: Antuna Branka Šimića br.310/ 45.532/74. 650-238/650-239 Fax. 424 212 E-mail: modul2000ba@yahoo. opremom za vodovod i grijanje LINDAB Kft Predstavništvo u BiH Adresa: Lužansko polje 40. Završni građevinski radovi.532.o. 71320 Vogošća Tel.dionix-doo. Adresa: Igmanska 1. 762 361 E-mail: lindab@bih.o.com SKD: 45.ba Web: www. 2. 663-006 E-mail: dejan@dionix-doo.

400.doo@bih.net. 71210 Ilidža Tel.com Web: www.ba Direktor: Nebojša Marijanović Kontakt osoba: Selimir Prašo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.ba Direktor: Samir Zeničanin Kontakt osoba: Samir Zeničanin Telefon kontakt osobe: 063 891 324 E-mail kontakt osobe: Godina 1989.ba Web: SKD: 74. 47.140.200 / 28.IGT Adresa: Gradačačka 142.net. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 39 74. 637-015 Fax. 74.200 Djelatnost: Konsalting i održavanje naftnih postrojenja Direktor: Kapetanović Jasmina Kontakt osoba: Kapetanović Jasmina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Hamdije Čemerlića br.o.o.120 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata REDING d. 610 600.ba Web: www.200/ 45. Adresa: Tvornička 3. 650 593 E-mail: igt@bih.300.200. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GINKO d.102 Djelatnost: Projektovanje i inženjering u oblasti elektronske energetike Privredna komora Kantona Sarajevo 100 . 261 392 Fax. Obrada podataka i izrada baza podataka. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 72.o. 208 428 Fax. 703 803 Fax. Adresa: Josipa Vancaša br.o. savjetovanje u poslovanju LIGNUM d.ba Web: www. 80.310 Djelatnost: Elektroinžinjering i Projektovanje Direktor: Edina Velić Kontakt osoba: Šeta Ahmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 23/a. 74. 555 966 Fax.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TECHNO CONSULTING BH d.o. 261 392 E-mail: tecobih@yahoo. 73. 71000 Sarajevo Tel.300. 555 965 E-mail: lignum@bih.o.sue. 5/I.200/73. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 72. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ENERGOINVEST SUE d. 71000 Sarajevo Tel. ispitivanje javnog mnenja. 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Alipašina br. 208 428 E-mail: reding.422 Djelatnost: Ponuda programske opreme. Adresa: Pruščakova br. istraživanje i ekperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama. 703 803 E-mail: Web: Direktor: Šurković Abudin Kontakt osoba: Šurković Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.ba Web: SKD: Direktor: Faruk Jakupović Kontakt osoba: Faruk Jakupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 2/IX. 71000 Sarajevo Tel. 464-054 E-mail: info@sue.102.o. 72.lignum. 610 651 Fax.teco.net.ba SKD: 74.o.130.o.ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU .

elkomont.ALPRO .net.com SKD: Djelatnost: Proizvodnja aluminijskih profila Direktor: Miloš Savić Kontakt osoba: Vladan Nastić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1982. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Soukbunar 48. 766 276 E-mail: office@alpro-vl. 222 443 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza.alpro-vl.ba Web: www.ba Direktor: Azra Barakovac Kontakt osoba: Azra Barakovac Telefon kontakt osobe: 061 526 190 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.com Web: www.o. 714 214 Fax.ba Web: SKD: Djelatnost: Projektovanje.o.com SKD: Djelatnost: Proizvodnja montažnih kuća Direktor: Adis Mujanović Kontakt osoba: Adis Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 703 230 E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: MEGAKOP d. 71000 Sarajevo Tel.o. 032 878 067 Fax. Adresa: Dola 9a.com Web: www. 222 673 E-mail: trabus@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 TRABUS d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 101 . konsalting Direktor: Mustafa Guso Kontakt osoba: Alma Varatanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 555 516 E-mail: azra@elkomont.alumil.o.o. 211 497 Fax. 032 878 064.com. 766 275 Fax.o.ALUMIL Adresa: Halilovići 6. inženjering. Adresa: Zavidovići Tel.o. Adresa: Džemala Bijedića 216. 71000 Sarajevo Tel. Instalacija gasnih uređaja KRIVAJA-TMK d. 71000 Sarajevo Tel. www. trgovina. osnivanja: Broj zaposlenih: 165 ELKOMONT d. 032 878 065 E-mail: inzenjering@krivaja-tkm.krivaja-tmk. 714 219 E-mail: Web: SKD: Djelatnost: Trgovina Direktor: Joso Oršolić Kontakt osoba: Sadrudin Nezirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.

energetska-efikasnost.Privredna komora Kantona Sarajevo La Benevolencija 8 71000 Sarajevo Tel: +387 33 250 106 Tel: +387 33 250 159 Fax: +387 33 210 727 www.ba e-mail: cee@pksa.ba .com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful