PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA POLJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

ADRESAR

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu

Projekt finansira Evropska unija

Izdavač: Privredna komora Kantona Sarajevo Centar za energetsku efikasnost Za izdavača: Munevera Pahor Urednik: Rusmira Mandić Saradnik: Šemso Šurković Tehnički urednik: Elvira Baždar

DTP: Privredna komora Kantona Sarajevo Štampa: Bemust, Sarajevo Tiraž: 600 Sarajevo, juni 2009.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj adresara je isključiva odgovornost Privredne komore Kantona Sarajevo i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Privredna komora Kantona Sarajevo

UVOD Ova publikacija je dio aktivnosti Komore u realizaciji projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti". Projekat pruža podršku sektoru MSP-a, doprinosi regionalom razvoju i razvoju politike okoliša i njene integracije u sektorsku politiku. Sredstva za realizaciju projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti" obezbijedila je Evropska unija. Partner Privredne komore Kantona Sarajevo u realizaciji projekta je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu - REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE). U okviru projekta pri Komori je formiran Centar za energetsku efikasnost (www.energetska-efikasnost.ba), koji uvezuje i stvara mrežu firmi i eksperata, pruža usluge konsaltinga, informisanja i educiranja, s ciljem povećanja konkurentnosti, odnosno poboljišanja kvaliteta usluga i proizvoda malih i srednjih preduzeća (MSP). Privredna komora Kantona Sarajevo pripremila je adresar firmi s ciljem da omogući brže uspostavljanje kontakata među kompanijama i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) na polju povećanja energetske efikasnosti, što je jedan od glavnih dugoročnih ciljeva ekonomskih reformi i strategije integriranja Bosne i Hercegovine u EU. Adresar sadrži podatke za 605 privrednih subjekata sa Kantona Sarajevo; projektantske i građevinske firme, proizvođače građevinskog materijala i opreme, firme koje se bave trgovinom građevinskih materijala i opreme i ostale firme čija je djelatnost vezana za oblast građevinarstva. Svi podaci o firmama su sakupljeni direktnim kontaktom sa svakom pojedinom firmom i obuhvataju: naziv firme, adresu, telefon, fax, e-mail adresu, ime direktora firme, kontakt osobu, godinu osnivanja, broj zaposlenih, standardnu klasifikaciju djelatnosti firme i detaljniji opis aktuelnog proizvoda/usluge. Adresar je koncipiran po standardnoj klasifikaciji djelatnosti, sa dva indexa na početku: po SKD-u i po abecednom redu. Rusmira Mandić,dipl.ing. vođa tima Komore za implementaciju Projekta *** EU u svom sastavu ima 27 država članica, s više od 450 miliona građana i čini četvrtinu svjetskog BNP. U EU govori se više od 20 jezika, povezanih u želji za podršku miru, demokratiji, napretku, stabilnosti i vladavini prava. EU obuhvata temeljne vrijednosti koje dijele njene države članice širom raznih kultura, jezika i tradicija. Države članice slažu se da je demokratija najbolji oblik vladavine. One vjeruju u društva koja potiču pluralističku političku misao i podupiru slobodu govora i vjere. One podržavaju ekonomiju sa slobodnim tržištem – u kojima su privredni razvitak i rast podstaknuti privatnim sektorom i olakšani radom vlada. One vjeruju da napredne države imaju obavezu pomagati siromašnijima te manje razvijenim regijama i narodima. One vrednuju zajednički život u miru, kao i podsticanje tih načela uopšte.

Privredna komora Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo .

d.120 26. osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja alata Proizvodnja žičanih proizvoda PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA Proizvodnja pumpi i kompresora Proizvodnja slavina i ventila Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom Snabdjevanje parom i toplom vodom GRAĐEVINARSTVO Pripremni radovi na gradilištu Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju Visokogradnja i niskogradnja.620 28.220 25.240 26.200 40.230 31.120 29.220 45. Proizvodnja metalnih konstrukcija Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Proizvodnja metalne građevinske stolarije Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.130 29.100 28.300 45.820 28.230 Naziv Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Hladno oblikovanje profila Proizvodnja industrijskih gasova Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa Proizvodnja ploča.212 45.330 24.500 32. za upravljanje i druge namjene.200 31.200 45.110 28.700 26.630 26.100 31.200 25. izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje Visokogradnja Niskogradnja Održavanje objekata visokogradnje. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu Proizvodnja i distribucija električne energije Proizvodnja gasa.400 26. generatora i transformatora Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki PROIZVODNJA RADIOTELEVIZIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH APARATA I OPREME Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje.640 26. cijevi i profila od plastičnih masa Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA Oblikovanje i obrada ravnog stakla Proizvodnja cigle. niskogradnje i njihovih dijelova Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica.100 40. listova.000 29.210 25.000 33.730 29. kontrolu.000 26.610 26.211 45.110 25.n.120 28.300 28.120 45. osim za domaćinstvo Proizvodnja elektromotora. ispitivanje.INDEX KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI FIRMI SKD 20. aerodromskih pista i sportskih terena Stranica 1 1 2 2 2 2 3 4 92 4 5 5 6 6 6 7 7 92 7 9 11 11 12 11 93 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 21 24 25 25 Privredna komora Kantona Sarajevo .200 40.000 45.213 45. crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo Proizvodnja gotove betonske smjese Proizvodnja maltera Sječenje.100 45.210 45.230 25.300 23.220 29. oblikovanje i obrada kamena Proizvodnja brusnih proizvoda Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda.810 26.220 28.

n.200 70.442 52.130 51.241 45.320 72. d.140 51. gas.900 52.190 51.310 45. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko željeznom robom.460 70.120 74.410 45.450 51.532 51.520 51.102 51.200 74. uz naplatu ili po ugovoru Upravljanje nekretninama. uz naplatu ili po ugovoru Savjetovanje i ponuda programske opreme (software) Obrada podataka Izrada i upravljanje bazama podataka Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Računovodstveni.130 74. staklom i ostalim građevinskim materijalom Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Poslovanje nekretninama.430 45.250 45.330 45.400 73. brodovima i avionima Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Trgovina na veliko metalima i rudama metala Trgovina na veliko drvetom.200 72.420 45. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Trgovina na veliko građevinskim mašinama Ostala trgovina na veliko Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo. ventilaciju i hlađenje Ostali instalacioni radovi Završni građevinski radovi Fasaderski i štukaturni radovi Ugradnja stolarije Postavljanje podnih i zidnih obloga Farbarski i staklarski radovi Ostali završni radovi TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI. knjigovodstveni i kontrolni poslovi. Trgovina na malo željeznom robom. grijanje.n.440 45. industrijskom opremom.530 51.400 45.300 71.000 51.320 45.340 45.140 74.620 51. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 26 27 27 28 32 33 41 41 43 44 44 47 47 52 52 52 53 53 53 53 54 60 67 67 67 68 68 68 69 97 69 100 100 100 100 71 100 100 100 91 100 91 Privredna komora Kantona Sarajevo . d. savjetodavni poslovi u vezi poreza Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Tehničko ispitivanje i analiza Obrazovanje odraslih. bojama.45.550 51. OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA Prodaja privrednih vozila Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom Posredništvo u trgovini mašinama.300 80.300 45.700 51.000 Izgradnja hidrograđevinskih objekata Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu Instalacioni radovi Elektroinstalacioni radovi Izolacioni radovi Postavljanje instalacija za vodu.422 85.102 74.540 51.300 72.

ARCUS AUTOMATIKA d.o. 68.o.o.o.o. 6.o. BELVE-HAN d.o.o. AVDIĆ d. BOSKRAN d.o.o.o.o.o. 54.o. ALBAT d.o. 89. BOSMAN d. BH TEHNA d.o. 35. 13.o.BA d.o.o.o.o. CARGO INTERNATIONAL d. BULJŠAĆ d.o. BOGER d.o.o. 85. 64.o. BUTIL-PROM d. ARENA RIVERNE d. ALTERNATIVA d.o.o.o. CARKOPRODUKT d. AKL d. BBM d. AD PROJEKT d. ALBERA d. BEN-BAU d. 3.o.o.o. 25.o.o. 46. BIHOVO d.o. ANS DRIVE d.d. CEDES.o. 60.o. BELKOS d. ASSA d. 12. BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.o.o. BIHEXO d.o. CITADELA d.o.o. 5. 9. 67. BITUMENKA d. 56.o. CAD PLUS d.o.o. CANBOS d.o.o.o.o.o. ALADŽA KOMERC d. BOSNAPLAST d.o.o.o.o. 62. 57.o.SPISAK FIRMI PO ABECEDI Br. 80. ABOS d. ART-E d.o.o. 30.o. 53.o. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d.o.o.o.o.o. 33. BH LIFT d. 66. 87. 77.d. 33 66 54 16 72 54 93 60 72 15 72 41 72 41 6 60 9 41 9 33 95 101 43 9 7 67 55 9 72 72 28 25 55 73 73 45.o. ADS STUDIO d. 58.o. INSTITUT ZA ARHITEKTURU. 49.o.o. BAGER EXPORT-IMPORT d. 86.o.o. 21. 51. 76.o.o. 55.o. 59.o. 31. ARHITEKT-USLUGE d. 79. BERSIA d.o.o. 65. 40. ALIANS 3A COMPANY ALPINE INVESTMENT ALPRO . 47.o. CHEVRON AG d.o.o.o. 72.o. 73.o.o. 83. ANES d.o. BALKAN COMPANY d.o.o.o.o. 15.o.o.o. 42. 90.o.o.o.ALUMIL ALPROM d. BAUMIT d. 70.o.o.o.o. 1. 81. ALUFINAL d.o.o.o.o.o.o.o. 44. 75. 22. 74. ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU . ARHAZ d. 91. AKTER d. 61. CASH d. AKI d.o. BALLIAN d.o.o.o.o. ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d.o.o.o.o. 36. CHENCO d. 69.o. 26.o. 50. BAUUNTERNEHMUNGS d. 63. BAU BETON d.o. ARCH DESIGN d.o.o. Naziv firme 2M INŽINJERING d.o. 41.o. 17. 2.o.o.o. 27. 4. 23. 37. ALBA UNIPROM d.o. C&G d. 71. ALUKOENIGSTAHL d. BIKAVAC d.o. 7. ACING d.o.o.o.o. Str.o. 14.o.o.o.o.o. BE&HA STAN d. 73 73 55 73 73 47 61 2 52 B. ADE 5 ADRIAPROM d.o. 8. BRAMAC-KROVNI SISTEMI d. 43.o. BAŠIĆ UNIVERSAL d. 28.o.o.o. 78.o. CET BAH d.o.o. 18.o. ALBA d. 24. BOSMAL d. CETEOR d. 48.o.o. 39. ADAZAL d. BREZA DOM d. 11. 34.o.o. 82. 19.o.o.o. 88. ARHING d. 20.o.o. 52.o.o.o. 38. BAUFINAL d.o.o. 48 94 16 32 21 33 74 6 52 48 55 21 17 55 41 5 74 12 61 55 15 98 99 48 69 74 22 2 97 53 92 1 4 17 74 74 25 6 12 61 74 17 75 26 96 75 17 Privredna komora Kantona Sarajevo . AALKONTI d.o.o. BAU&GARTEN d.H.o. BAGS ENERGOTEHNIKA d.o.o. ARTA d. BAHEN GRADNJA d.o. ARMEX ARMATURE d. 29.o. AIDIA INŽINJERING d. CGP d. 84.o. AHYDRON GRAĐENJE d. 16. BUTMIR d. AS-DUGA SISTEM d. 10. ASMT PROMET d. 32.o.o.

ELMONT ELMUOM d. 192.o. 165.o. 108. FABRA d. 102. ERGAS d. 140. ELING-S d. ENERGOREKORD d. 175.o.o. 139. DOOR-DESIGN d. 135. 157. 190. 168. ČENGA d. ERVENA d. 171. 134.o. DIODA . 114.o.o.o.o.o.o.o. ENERGOMONT .o. 173.o. COMEL d.o.o. 138. EMNA d.o.o. 194. 149.d. 101. EUROBIT d. 145.o.o.o. COMMEWAY d. 98.o.o.o. DUDUKIĆ d. DVG ALM COMPANY d. DŽEMOTRANS d.o. 160.o.o.o.o.o. 100. EGW d. EG ENERGOGROUP d.o. 178. 152. 110.o.o.o. 116.LEX-ELEKTRON d.o. ELMAX INŽINJERING d.o. ELEKTROKONTAKT SA d.o.o.o.o.o. 184.o. 172. 120. ELEKTRO-PRAKTIKER d.o. 113.o. EPTA d.o. 164.o.o. 170.o DŽEKOS d.o.o. 118. ENERGOINVEST .o. EURO-ASFALT d.o.o. 147.o.o. 174. ELEKTROUNION ELEKTROKOVINA d.o. 180.o. EKO TEH d.o.o. 156. 181.o. DEKORAD d.o.o.o.o.o. 146.o. 150.o.d. EL KIK d. DŽEN-ING d.o. DULJEVIĆ d.o. EURO M d. DIVECO-ENERGO d.o. ETEL-INŽINJERING d.o. 132. DEPOLIS d.o. DOMOTEH d.o. DIMONT d. ELOKSIR d.o. 77 62 29 29 54 97 34 101 14 77 34 8 10 10 56 77 77 77 77 78 30 41 18 78 100 14 34 68 1 62 24 30 30 98 45 30 56 78 78 18 11 78 62 63 3 96 70 63 78 79 7 56 Privredna komora Kantona Sarajevo .o.o. 179.o.o. EUROAL d.o. 183.o.o. ENERGOINVEST-TDI d.o.o.o.o.o. 106.COMET d. ENERGO DESIGN d.o. 136.o.o. 158. ERLANG d.o. FABING d. 167. DEGE d.92.o. 166. CONDOR TOOLS CONSULT ING d.o.o.o. ENTERING d.o. 176. 128.SISTEMI d.d.o. ETA ENG COMPANY d.o. 33 42 75 61 48 75 56 17 61 3 98 28 15 61 62 48 29 12 13 99 75 29 62 75 53 52 48 76 56 76 76 94 43 29 76 96 94 9 17 49 44 62 44 76 98 49 13 91 45 93 76 29 144. 124. 93.o. 161.o. CLIMA TRADE d. 162. ELTHING d.o.o.o.o. 155. 130.DVI d. EPIS MONT d. DOMES BH d.o. E-TAT d.o.o.o. 177.o.o. COSMOS CREDIBIL COMPANY d. 104. DŽINDO COMPANY d.o.o.o. 95. ČIP . EXTREM INŽINJERING d. ELEKTING d.o. 121.o.o.o.KOMERC d. 115.o. ERING d. EL-TE 3 d. ENERGOCENTAR d.o.o.o.o.o. ES HYDROTECHNICS d.o.o.o.o. COLOR PALETA d.o. DIZDAREL d.o. DŽENEMI d. 163.o.o.o.o.d.o. 195.o. 133.o.o.o. EDNIL d. ELOX BH d.o. ENERGOINVEST SUE d.o.o. 182. 153.o. 154. 111. 188. EKOVENT d. DOMOINVEST d. EOSPECIAL d. DOMINO d.o. E+E+E .o.o.o.o. 109.o.o. FABULAS d.o.o. 143. ENERGOINVEST d. ELKOMONT d.o. ELDIS TEHNIKA d. 191. 112. ENERGOINVEST .o. 189. ELNET d.o.o.o.o. 151. 123.o.o. 122.o. 186.o. CRONIX d. 131. 103.o. DOM SPI DD DOMAVIJA d. 107. ELDING d. 129. 127. 137. 148.o. ESHER EZO ARHITEKT d.o. 96. 193.o. ELGRIV d. DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d.o.o. CONTI PRO d.o. ELGRAD d. EĐA d. 105. 185.o. ELECTRA d.o.o. DIZALO d.o. 142. EURODIS d.o.o.o.o.o. ELZAS d. ELSA TRADE d.o. 169.o. DIONIX d. ELEKTROFORCE d.d.o.o. 119.o.o. 94. 141.o. EURO DEMS d. 99. DOXAT INŽINJERING d. DVOKUT PRO d. 159. 126. 117.o. 187. 125.ENERGY d.o. ERDGAS & INŽINJERING d.o.o.o. 97.

GEOTEHNOS d.o. 203. 260.o. 225. 35 35 26 93 57 35 6 57 26 95 92 80 80 35 35 19 63 27 80 63 43 36 80 19 80 70 70 70 25 80 14 3 69 57 64 36 64 81 93 100 13 81 . ITM CONTROLS d. GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o. 252. FALE d. 285. GRAMAS d. 280.o. GP PUT d. INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE 277.o.o. INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d. ING PROJEKT MONTAŽA d. INŽENJERING d. GP BOSNA d. INEA BH d.o.o.o.o. GP GRADNJA d.o. 223. 256. INOCSA d. HEAT & COOL d. GMC . FLOORING d. 234. 246. 204.o.o. 284.o.o. FORSHER EXPORT-IMPORT d.o.o.o.o.o.o.o. 240. GREEN PROJEKT d.o. GIPSAL d. 242.o.o. IGMAN d. 235.o.o. 238. 288.o.o. 207. HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" 259.o.d. GP ŽGP d.o.o. GEOLOŠKO BUŠENJE d. HERMI d. 262. 199. 239.o. 232. 202. 233.o.materijala 229. HAEMES d. 244.INŽENJERING d.o.o.o.o. 18 79 18 56 8 79 10 63 32 79 68 34 45 79 94 95 91 100 43 27 24 58 98 18 19 26 22 24 34 67 54 42 54 34 6 45 16 35 19 49 49 4 10 22 3 79 57 57 63 70 12 93 SARAJEVO 248.o.o. ISKRAEMECO SARAJEVO d. F-PROMEX d. FAMOS GRADNJA d. HVAC DESIGN d.o.o. 200. 247.Stovarište građ.d.o.o. 282. HIMEX-TRGOVINA d. 222. 266. 275.o. GRADNJA UNION RADOVI d. INOTEHNA d. 224.o.o.d. 206.o.o. 269.o.o. 213. HELKOS BOJE I LAKOVI d.o. HODŽEKS d. FERBA INTERNATIONAL d.o.o.o.o. FITUS d. 215. IPSA-INSTITUT d.o. 231. Privredna komora Kantona Sarajevo 196. IN d.o.E.o. HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d.o.o.A.d. INTAS d.o. 230.o.d.o. 226. GRADITELJ-OPREMA d. 255. GP BOSNAPUTEVI d.o. 198.D.o.o.o. HAKE d. 216. HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.o.o. INTERMERKUR d.o.d.o.d. INGFOREST d.o. 253. 228. HIDROMETAL d. FORMA 77 d.o.o. 254.o. GVG INŽINJERING d. 218. 263. GRADBENIK d.o.o.o.o.o.o.o.d. GRAMER-STUP d. 214. INVEL d. GRADEN d. GP HERCEGOVINA d.o. 251. 250.o. 210. ICE . INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO 276. HERCING d. HARYSCO d. 219.o.o.o. GRADIZ d. 212. HILTI SYSTEMS d. 267.o. INTELS d.o.o. INTERENERGO d. H.d.o. HIDROGRADNJA d. 273.o.o.o. 268. 209.o. HALKOMEX d.d.o. 220.o. HIDROMONTAŽA d.FAIN INŽEINJERING d.o. HERZ d.M. FARIDOO d.o. I. 279. 211.o.o. 245.o. GEOWILD d. HANO d.o.o. 241. 271. INTERGEOSS d.o.o. HM TENAX d.o.o.o.o. 205.o. ICCO .o.o.o.o. GAS-PROCESING d.NET d.d.o. HUMAČKIĆ d.o. 286. 272. 221. IKT d. 249. 274.o. HING d. 278.o.o.o. 257.o. INTERMING d. HIBOR d.o. HDI d. 283. ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU IGT 289. INTERMER d.o.o.o.o. . FINEPORT d. GALBOLS d. 201.o. d.o.o. INTERINVEST d.o. GRAMEL d.o.o. 264. 227. 290. 208.o.o.o.o.o.o.d.o. 265. 236.o.o.o. 237. ITG d.KAPA d. 270.o.I.o.o.o. 287. 217. 197. INGRAP d.o. 281. 258. INELEX d.o.o.o. GOLDING d. FILLING d.o.d. ING KAKTUS INŽINJERINGKONSALTING d.o. 243. 261.o. GINKO d.o.

METALIS d. NAPREDAK-INŽINJERING d.o. MIBRAL d.o. 332. KLADNIK d. METALIK d. 348. KOLINVEST d.o.o.o.o.o.o.o. LIGNOPRO d. KRIVAJA-TMK d. 374.o.o. K BIRO d.o. LIMAS TRADE d.o.o. KLESAR HADŽIĆI D.o.o. KEMOS d. 99 83 1 45 68 64 46 69 50 71 95 7 67 83 5 46 37 50 64 101 2 99 92 64 65 68 46 22 97 16 25 65 37 99 42 97 50 37 12 19 11 11 27 11 42 19 65 83 83 83 52 22 .o.D. LIP-DOM d.o. 81 94 36 53 45 81 92 57 81 30 58 36 67 49 58 81 26 15 15 82 7 92 36 13 64 49 82 58 36 82 82 15 37 101 50 91 14 30 82 50 37 31 50 42 31 82 53 100 10 31 99 67 343. MEFA-BALKAN / EUROGRAND MEFAS d.I.o. LEAF CONSULTING d. LINDAB Kft Predstavništvo u BiH 342.o. 363.o.o.o.o. MEGAKOP d.o. d. 325. 377.o.o.o. 380.o. MOS INŽINJERING d.o. M -STEEL d.o.o.o. LUK d.o. KOTA d.o. 330.o. 367. NEIMARI d.o. MIDDLE POINT ELECTRONIC d.o. NEW WAY d. 302. KONKRIT d. 354.o.o.o.o.o. 320. KENDŽI d.o. Privredna komora Kantona Sarajevo 291. LIGO-ING d.o.o.o.o.o. 345. MAKER ING d.o.o. KLIMOTEHNA d. 369. 296.o. KARBON NOVA d. 390. LABOR d. METRIK d. 318.o.o.o.o.o.o.o. 351.o.o. 292. 383. NELMA TRADE d. MLAZ d. KURTAGIĆ-INŽINJERING d. 359. KOMPAKT d. 303. 361. 389. 385.o. MESSER SARAJEVO PLIN d.o. METALKA TRADE d.o. KOLORELIKSIR d. MODUL-INŽINJERING d. JH d. 298.o. 305. 372. MOUNTAIN d. 301. 304.o.o. 340. KLIMAVENT d. 337. 335.o.o. 368.o. LIBOS d. 307.o.o. 375.o. IZOOPTIK d. 376.o. JANNIK d. MANJO d.o. MINERSKO d.o. NEXE d. NEBI d. JELKOMERC d. 349.o. KJKP SARAJEVO-GAS 309.o.o. 387.o.IZINGPROM d. MISSAL INŽINJERING d. LIBRAG d.o.o.o. MONT GRADNJA d.o. 295. LAKE d. 352. 293. 381.o. 360.o. KSS CORTEGA INŽINJERING d. 299. KV TEAM d. 364.o.o. MEDMARK d. 366.o. MAL d.o. NESING d. 386. Tarčin NEIMAR d. 392.o.o.o. METBOJ d. 350. NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.o. 327. 353. 394. 336. MAHER d.o.o.o.o. NARODNO GRIJANJE d. JUB d.o. NEDIMA d.o. LIGNUM d.o. 333. KLIMA . KONEXPERT d. 322. 382. NISKOGRADNJA d. 339.o.o.o.o. KJKP TOPLANE-SARAJEVO 310.O.o.o.o. KIG.o. MEDICO INŽINJERING d. MEDIXON d. 355.o.o.o.o. 346.o. 393.o.o. MASMARKT d.o.o.o.o. 344.o.o.o.o.o. 313.o.o.o.o.o.o. KAMENICA-COM d. 297. KOLPA LINE d. 326. MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d. MIV-TRADE d. 379. 312. 388. 373. MZT PUMPI d. KERMEK BH d.o.o.o.o. 371. KARIĆ d.o. 319.o. 341. MAGNETIC d. 334. 294. 391.o.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d. IZOLATER d. MEGA CENTAR d.O.o.o.o.o. 314. 315.o.o.o.d.o.o. 362. LBM d.o.o.o.o. 311. 356.o.o. M. MONTING d.o.o.o.o. LD GROUP d.o.o.o.o.o. 347.o. 378.o. 300. 317.o. 329. METAL-EXPORT d.o. KGI-KONSTRUKT d.o.o.o.o.o.o.o. 365. 308. 331. MARMEX d.o. KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO 323. HUMKIĆ JONUZ COMPANY d.o. 328.o. 370.o.o. 306.o.o.o. 384. 316. KLESARSTVO ZAMAK d.o.o.o.o.o. LJOLJIĆ d.o.o. LIFTOVI d.o.o. 324.ŽUPA d. MAGROS-METAL d.o. 338.o.o.o. NEW DESIGN d. 321. LIGHTING TECHNOLOGY d. 357. 358.

o.o.o.o.o.o. REMONT PRUGA d. PARKET ŠLJIVO d.o.o.o. SIMETRAL d. PLASTIFAS d. RAMA-GLAS d. 407.o.o. 452.o. 497. SA HASAN EXPORT-IMPORT d.o.o.o.o.o.o.o. 494.o.o. RENING d. 410. NORMAL ARHITEKTURA d.o.o.o. SIGENX d.o.o. SENIGOR d. 466.o. 455. 406. SELMING d.o. 425.o.o.o. 495.o. NOX-BIRO d.o.o.o. PROJEKT INVEST d.o.o.o.o.o. 416.o. 453. 438. 447. 441. 446. SAJTING d. 433. PERCON d.o.o.o. 397. PANIS-KA d.o. 424. TRACEST d.o. 427.o. 402. SANSEL d.o.d. SOREA d. 419.o.o. 460. SEGMENT d. 435. 470. PLAVING d. POROVIĆ GROUP d. 409. 465. 418. REDING d.d. PRUNUS d. 399.o. 459. SARFO d.o.o.S. 401.o. REXOM d. SB-TEHNIKA d. POSITIVE PARTNERS d.o. 487.o.R. 437.o.o. SIJERČIĆ ESTRICH d.o. 457. SABOSS d.o.o.o.o. RICOINVEST d. 451. SIJA d. 445. 411.o. PARKET .o. 456. 482.o. S.o. POWER TEAM d.o.o. 436.o. OPES d. SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d. PROJEKT d. OSDIN d. 415.o. 484. OMNITECH d.o. OIKOS d. 420. SIKRA d. PROVEN d. PARKET PAKET d.o. 400.o.o. NIVAL d. 496.o.o. SELA d.o.o.o.o. 481.o. PLASTAL d.o.o. PLAVO OKO d.o.o.GRADNJA d.o.o.o.o. RAMSEN .o. 432.o.o. 428.o. 493.o. PINEX CO d. 479.o.o. PATERS d.o.o.o. 488. 421.o.d.o.o.o. REJTING INŽINJERING d. REGIONALNI CENTAR ZA 27 37 83 84 96 52 84 20 71 84 25 84 38 65 46 46 44 68 84 31 54 38 58 3 43 20 58 38 84 20 20 85 31 7 44 5 65 85 85 85 85 85 86 2 70 38 86 22 4 44 24 86 86 449.o.o. 485.o.o. OBI BAU&GARTEN d.o.o. NUMEN d.o. SANEX d.o.o.o. PORR d. 429.o. 492.HIDROSTAN d.o.o. 431.o.o.o.o. SALIX d. PROJEKTNI BIRO BP d. STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d.o. 426.o. 480.o. 464. 461. 490. REDESIGN d. 412. ROLL-STAR d. 483. 408.o.o.o. SATELIT d.Z.PROM d. NOBILIS d. SAMOS d.o.o. RIGIPS AUSTRIJA GESMBH PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU ROFIX ROLLING d. 442. POLYPLAN BH d.o. GRADNJA d.o. 476. 450. RUDIS BH d. 404.o.o.o.o. SINTAL d.B. POZDER-NEKROPOLING d. 396.o. SBM d. SAPLAST d. SARAJ-TAŠ d.o.o.o.o. 414. 434.o. 478. 469.o. 462.o. SARAJEVOPUTEVI d. SPOEL d. 398. 439. SAGRIT d.o. PRAXIS ENGINEERING d. 423.o.o.o. SKALA d.MAXIMUM d. 472.o. 430.o.o. SARAJ CITY d. RASNO-MEKA COMPANY d. PROVING d. 463.o.o. 486. R. PRIMUS BALKAN d. 454. 471. OKI d.o. 417. SARTUS d. 474. 489.o. PAPILON d.o. SMT-COMPANY d. 491. PODORAD d.o.o.o. 403. STAMBENA ZADRUGA 46 26 47 20 42 65 7 20 8 86 24 95 1 47 86 8 87 58 97 51 3 87 87 23 59 71 69 28 87 1 8 1 16 51 59 24 28 97 87 51 21 38 38 4 87 66 4 39 96 Privredna komora Kantona Sarajevo .o.o. SAUTEL d. SET INVEST d. 405. 440.o.o.o.o. SANBIH COMPANY d. 475.o.o. 444.o. 473. 468.o.o. 467. 458. PRONET d.o.o. 448.o.o.o. PRIMA-T-INŽINJERING d. SKAPI d.o.o. 413.o.395.o.o.o.o.o.o.o.o.o. P. 477.o. 443. 422.o.o SARAJ INŽENJERING d. PARTNER d.o. PROKLIMA d. PUBLICUM d.o.o.o. PRODIG d. PET .o. PENNY PLUS d.

o. 510.o.o. 549. TERMIKA d.o. 508. STROJAL d. VELUX KROVNI PROZORI d.o.o. 505.o. TINK d. 535. 569.o. 594.o.o.d.o. 575. STEP d. 552.o. VYKON d.o.o. TERMOELEKTRO d.o. SVJETLICA M d. TOPLOTING d. 511. 518.o. 556. 544.o. 593.IZGRADNJA OBJEKATA d.o. WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d. TEPI INŽINJERING d.o.d. 574. 513.d.o. 588.o. 499.o. VMS GROUP d. TRIMO BH d. TKK d. 585.o.d.o. 587.o.o.o. 531.o.o.o. UNIONINVEST. 573. VIKLER PROMET d. STEFAN COMERCE d.o.o. TEHNOMOBIL d. ŠTUKAN d. ŠUMAPROJEKT d. 562. 543.o.o. 565.o.o. 528. STILLES d.o.d. UNIONIZGRADNJA-ŠIP d. VERTICAL d. VINDI TIP d.o.o. TOPLOTNI SISTEMI d.o.o. STROPING d. UNIS ENERGETIKA d.o.o. TEO d. TRABUS d.o.o. 512. TERAT d.o.o.o. 560.o. 581.o. 591.o.o.o.o. 550.o. ŠENN d. 501. TELINVEST d.o.o. 568.o. WOLF KOMERC d. 532.o 502. VARINGS d.o.o. UNIONINVEST PLASTIKA d.o.o.o. 507. TVORNICA OPEKE d.o. 583. 563.o. STAN PRODUKTINTERNATIONAL d.d. 580.o.o. ŠUMENS d. 571.o.o. 592.d.o.o.o. 509. 514.o.o. TECASI SIMRAD d.o. 582. 517.o.o. 578. TBG EUROBETON d.d.o. 557. 540. 520. TERRA BIH d.d.o. WELT GRADNJA d.o.o.o.o.o. 590. WINDOW ARCH DESIGN d.o.o. VINITEL d.o.o. 527.o.o. 526.d.d. 538. TETRA CO d. TRASA d.o.o. 523.o.o. TVRĐAVA COMMERCE d.o.o.o. 536.o.o. TIMBER TRADE d.o. VAILLANT d.o. TECHNO CONSULTING BH d. TERMO-GAS d. TTO d. XYLON CORPORATION d. TESTIGELEKTRO d. 541. 500.o. VD BOSNA d. TIM lighting sistem d.o.o. TIP-ELVOD d. URBANISTIČKI ZAVOD BIH d. 584.d.d.o.o.o. 561.ŽELJEZNIČARA 498.d.o.o. 595. 570. 542. 530. 564.o.o. TELEFONGRADNJA d. 515.o.o. UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d.o.o.o. UNIONINVEST d.o.o.o. WASP d.o.o. 546.o.o. SUPER ECONOMIC GROUP d.o. 554. SUBA d. 503. TAURUS d. W&P MILOS WARELL d. 559. TERMORAD d.o. 596.SANITARIJE I GRIJANJE d.o.o. UNIGRADNJA d.o.o.o. VOLTA d. TERMOVOD d.o. SUDEL d. URSA NOVOTERM d. UNIKLIMA d. 506. UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.o. 522. WEISHAUPT d.o.d.o.o.o. 577. 558. 567. VRANICA d. UNIMONT d.o. 534. TELENET d. TINMEN d. TVRTKOVIĆ . ZAK d. TENEX d.o. STRABAG d.o. Privredna komora Kantona Sarajevo 23 88 23 44 39 21 8 47 88 43 23 98 39 39 94 88 88 51 88 5 59 100 31 39 23 88 23 95 14 39 89 33 32 40 89 66 67 32 71 89 52 53 40 32 89 59 59 28 40 547. 519. 539. 572. TRGOPLASTIK d.o.o. 525. TZI-INŽINJERING d.o. 548.o. VALM d.o. 553. STUDIO NONSTOP d. VEDDI INVEST d.o. TEHNOPOLIS d.o.o. 537. 576. UNIPROMET d.o.o. URBING d.o.o.o.o.o. 586. 566.o. STOGAS d. 504. 555. 521. VEP d.o. 101 89 2 89 92 5 5 90 90 21 13 32 90 9 2 27 90 40 66 28 14 90 90 59 66 60 40 27 16 60 60 51 13 91 51 33 11 21 40 6 69 25 53 52 60 91 69 66 11 4 .d. 589.o. 529. 579. 524.o. ŠIPAD KOMERC d. 545.o. 516.o.o. W RTH BH d. TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o. TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d. UNIONŽEP d. 533.o. 551.

602. ZUKAE d. 91 71 47 47 71 41 93 96 12 Privredna komora Kantona Sarajevo .o. ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d. 601.d.o.o. 603.o.O. 599.o.d. ŽICA d.o.597. 604. 598. ZZ GROS-COMP P. 605.o. ZRAK d. ZARKA d. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM 600.o.o. ZISTEN INS d. ŽEPA INŽINJERING d.o.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 23.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 SEGMENT d.o. E-mail: Web: SKD: 20. Adresa: Skenderija-Terezije bb. 235 062. Adresa: Patriotske lige br. 18.ba 1999. 71000 Sarajevo Tel. 514 058 Telefon kontakt osobe: E-mail: m-profil@bih. Adresa: Rakovička cesta br. 691 447 E-mail: Web: SKD: 20.o. 514 056 Fax.o.o.BULJŠAĆ d. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 ENTERING d.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Hasagić Sabahudin Kontakt osoba: Hasagić Sabahudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 29/IV.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Ismar Galijašević Kontakt osoba: Hasena Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Maršala Tita br. 061 132 043 Fax. E-mail: Web: SKD: 20. Adresa: Magistrala br. 235 062 E-mail: muriadi@bih.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mirsad Šišić Kontakt osoba: Mirsad Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net.net.ba SKD: 20. 102.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www.net.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Šaćir Buljubašić Kontakt osoba: Šaćir Buljubašić Telefon kontakt osobe: 061 133 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 SABOSS d.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Amira Bošković Kontakt osoba: Senad Bošković Telefon kontakt osobe: 061 137 877 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Put Famosa 38.sabos. 71210 Ilidža Direktor: Igbala Gudžević Kontakt osoba: Igbala Gudžević.m-steel.ba Web: SKD: 20. 691 447 Fax.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 SBM d. 250 094 E-mail: saboss@bih. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.330 Djelatnost: Hladno oblikovanje limova i pratećih elemenata i galanterije Privredna komora Kantona Sarajevo 1 . 35. 71210 Ilidža Tel.o. 061 268 584 Fax. 250 080 Fax.o.o. 061 215 503 Fax. Fadil Ćatović Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 M -STEEL d.o.

8. 71320 Vogošća Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 45 UNIONINVEST PLASTIKA d.o.o. 71000 Sarajevo Tel.messer.o. 452 406 E-mail: Web: SKD: 25.ba SKD: 25.assa. 71000 Sarajevo Tel. 450 517 E-mail: bosnaplast.o.proven. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 80 24. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 Privredna komora Kantona Sarajevo 2 .ba Web: www.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Asim Hadžović Kontakt osoba: Asim Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com.200 Djelatnost: Proizvodnja plastičnih masa za elektriku Direktor: Muamir Sirbubalo Kontakt osoba: Hazim Saračević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba SKD: 25. 450 517 Fax. 642 031 E-mail: info@messersarajevo. 475 250 Fax. 452 406 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BOSNAPLAST d.ba Direktor: Andrej Dremelj Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. 71000 Sarajevo Tel.pl.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Semir Prguda Kontakt osoba: Semir Prguda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 718 671 E-mail: proven@bih. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 435 563. 7. 645 366 Fax.110 Djelatnost: Snadbijevanje električnom energijom.ba Web: www. Adresa: Fetaha Bećirbegovića br.o.info@union. 711 305 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 34 TRGOPLASTIK d. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: SKD: 25.sa@bih.lol. 71000 Sarajevo Tel.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Huso Ćesir Kontakt osoba: Huso Ćesir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 475 251 E-mail: unioninvestplastika.o. gasom. Adresa: Reljevo bb.ba Web: www. Adresa: Semizovac bb. 667 220 E-mail: assadoo@lol. 651 407.ba Web: www. 642 031. 61.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: JasminTerović Kontakt osoba: JasminTerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 84.net. 453 562. 667 220 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 210 PROVEN d.o.o.bosnaplast. Adresa: Safeta Zajke br. Adresa: Kranjčevićeva br.d.net.ba SKD: 25. parom i toplom vodom ASSA d.MESSER SARAJEVO PLIN d.

com SKD: 25.ba Web: www.230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Privredna komora Kantona Sarajevo 3 . 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 25.o. 71330 Ilijaš Tel.CRONIX d. 489 139. 650 735 E-mail: senad_cronix@hotmail. 760 840 Fax. 3. Adresa: Kovačevac br. Adresa: Tvornička br.o.com Web: www.230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Raza Bikić Kontakt osoba: Haris Djana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.hdi-bh. 629 494 Fax. Adresa: Dobroševićka 7a.ba Direktor: Senad Preljević Kontakt osoba: Sanela Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71210 Ilidža Tel.ba Web: www. 638 366 E-mail: info@intergeoss.com Direktor: Bahtijarević Samir Kontakt osoba: Ivana Ramekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 HDI d.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o. 629 494 E-mail: euroals@gmail.o.ba Direktor: Amir Kadić Kontakt osoba: Amir Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.intergeoss.saplast.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije za građevinarstvo PLASTAL d. 766 210 Fax. 71210 Ilidža Tel.o. 14. Adresa: Humska br.com Web: SKD: 25.230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Senad Bajrović Kontakt osoba: Senad Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.plastal. 061 170 391 Fax. 460 113 E-mail: saplast@saplast.o. 664 200 Fax.o. Adresa: Srednje bb.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije Direktor: Mirsad Mešić Kontakt osoba: Mešić Jadranka Telefon kontakt osobe: 061 182 771 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INTERGEOSS d.com Web: SKD: 25.o.230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo SAPLAST d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 25. 637 941 E-mail: plastal@bih. 489 139 E-mail: info@hdi-bh. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 EUROAL d.o. 546. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 40 25. 71000 Sarajevo Tel.net. Adresa: Nikole Šopa 245. 457 744.o. 637 961 Fax. 760 841.o.

281. Adresa: Paromlinska 25/8.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Adem Zajko Kontakt osoba: Adem Zajko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.zaksarajevo.o.com Direktor: Jasmin Avdagić. 71000 Sarajevo Tel. 29. Adresa: Put Famosa br. 12/b. 637 421 E-mail: Web: Direktor: Srpko Plakalović Kontakt osoba: Srpko Plakalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.5u. 20.rama-glas.o. 526 072 E-mail: zaksarajevo@gmail. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 26.com SKD: 25.sorea. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BUTIL-PROM d. 637 421 Fax. 401 770 Fax. Dinka Delić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 526 072 Fax. Adresa: Avde Jabučice br.o.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o.120 Djelatnost: Oblikovanje i obrada ravnog stakla. Adresa: Kolodvorska br.SKALA d. Adresa: Lješevo br.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZAK d. 71210 Ilidža Tel.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Samra Kučuk Kontakt osoba: Osman Kučuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Nihad Halilbegović Kontakt osoba: Nihad Halilbegović Telefon kontakt osobe: 061 899 214 E-mail kontakt osobe: Godina 1975.ba SKD: 25.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 HALKOMEX d. 497 448. 061 470 538 Fax.com Web: www.skaladoo.com SKD: 25.o. 727 311 E-mail: info@rama-glas. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SOREA d. proizvodnja raljenog i termoizolacionog stakla Privredna komora Kantona Sarajevo 4 . 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 38.230 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske i PVC bravarije Direktor: Halil Muratović Kontakt osoba: Halil Muratović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 727 310 Fax.120 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda RAMA-GLAS d. 511 470 E-mail: Web: SKD: 25. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 101 26.o.o.o. 401 881 E-mail: skaladoo@hotmail. 210 585. 71380 Ilijaš Tel. 222 391 Fax.o.o. Adresa: Tvornička br. 222 391 E-mail: osman@sorea. Kontakt osoba: Jasmin Avdagić.

o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Rajlovačka cesta br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 26. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 26.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 5 . Adresa: Moševićka br. 511 266 E-mail: medixon.ba Web: Direktor: Šepo Ismet Kontakt osoba: Šepo Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 26. 71210 Ilidža Tel.com SKD: 26. 55. Adresa: Doglodi bb. 061 266 944 Fax.o. 764 860 Fax.net. 71210 Ilidža Tel. 623 388 Fax.o.400 Djelatnost: Proizvodnja cigle i crijepa Direktor: Adnan Aganović Kontakt osoba: Aida Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 772 681 E-mail: adnan.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MEDIXON d. 623 388 E-mail: prima_t@hotmail. 310.o.610 Djelatnost: Transport betona Direktor: Željko Ćurćić Kontakt osoba: Slađana Bajkuša Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 511 266.doo@bih. 194. 772 680 Fax.o. 71210 Sarajevo Tel. Adresa: Put Famosa br. 401 569 E-mail: Web: Direktor: Adil Kubat Kontakt osoba: Adil Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 764 861 E-mail: Web: SKD: 26.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda TBG EUROBETON d. Adresa: Ibrahima Ljubovića br.o.bhizlog. Adresa: Vlakovo br.nexe. osnivanja: Broj zaposlenih: 76 BEN-BAU d. 401 569 Fax.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda PRIMA-T-INŽINJERING d.o.o.o. 159.mervan@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TVRĐAVA COMMERCE d.o.ba Web: www.TVORNICA OPEKE d.ba Web: www.net. 623 944 E-mail: g.com Web: Direktor: Goran Todić Kontakt osoba: Goran Todić Telefon kontakt osobe: 061 500 682 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71215 Ilidža Tel.o. 71380 Ilijaš Tel.610 Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja betonske galanterije Direktor: Mervan Grbović Kontakt osoba: Mervan Grbović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.aganovic@tos. 511 263 Fax.hr SKD: 26. 38.

638 109. 636 440.BAU BETON d. Adresa: Juraja Najhorta br. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Vlakovo br. 121. 762 640 Fax.630 Djelatnost: Proizvodnja i isporuka betona Direktor: Esad Omerbašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 638 020 E-mail: Web: SKD: 26. Adresa: Džemala Bijedića br. 457 639 E-mail: Web: SKD: 26.o.630 Djelatnost: Proizvodnja gotovog betona. Adresa: Dobroševići br.o.ba Web: www. 158. 15.o.o.700 Djelatnost: Prerada i ugradnja mermera i granita Direktor: Amela Durmišević Kontakt osoba: Mirsada Drljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.640 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ALADŽA KOMERC d.o.ba Web: www.ba Direktor: Hubert Cicerbaher Kontakt osoba: Merima Ljubas. 638 110 Fax. Luka Ilak Telefon kontakt osobe: 061 890 381 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Doglodi bb.o. 620 222 Fax. 212 104. 71000 Sarajevo Tel. 12-14. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 W&P MILOS Adresa: Rudnik br. 770 555 E-mail: m. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 HM TENAX d. 71210 Ilidža Tel.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena/ unutrašnja i spoljna trgovina i usluge Privredna komora Kantona Sarajevo 6 .cargobeton.ljubas@wpmilos. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 26.o.o. 251. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 GRAMER-STUP d. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 463 300 Fax. 762 641 E-mail: Web: Direktor: Hodžić Mirsad Kontakt osoba: Hodžić Mirsad Telefon kontakt osobe: 061 130 724 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 234 443.ba SKD: 26.o.net.ba Web: SKD: 26.net.wpmilos. 234 443 E-mail: aladza@bih. 212 104 E-mail: cargo@bih. 770 550 Fax. trgovina i transport Direktor: Kirlić Arijana Kontakt osoba: Kirlić Arijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.co.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena Direktor: Sadiković Muharem Kontakt osoba: Sadiković Muharem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 CARGO INTERNATIONAL d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 26. 061 131 812 Fax.

ba Web: www. 71210 Ilidža Tel.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 26. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ROFIX Adresa: Stupska bb.700 Djelatnost: Sječenje.O. 71000 Sarajevo Tel.pozder. 444 588 Fax. promet i usluge Direktor: Ramo Pozder Kontakt osoba: Ramo Pozder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71240 Hadžići Tel.KLESAR HADŽIĆI D. Adresa: Jukićeva br.o.ba Direktor: Katica Senad Kontakt osoba: Katica Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 674 203 E-mail: Web: SKD: 26. 302. 638 574 E-mail: Web: SKD: 26. 764 031 E-mail: info@marmex. 776 942 E-mail: alufinal@lol. 71000 Sarajevo Tel. 764 030 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. 444 588 E-mail: pozder@bih.o.o.700 Djelatnost: Obrada kamena. 420 303 E-mail: Web: SKD: 26.marmex. 43. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 28. oblikovanje i obrada kamena Direktor: Krčalo Elbedina Kontakt osoba: Krčalo Elbedina Telefon kontakt osobe: 061 107 823 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MARMEX d.820 Djelatnost: Ostali nemetalni mineralni proizvodi Direktor: Damir Petninić Kontakt osoba: Namik Musić Telefon kontakt osobe: 062 330 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 61. Adresa: Vlakovo br. 420 303 Fax.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Trešnje br. 674 203 Fax. 776 940 Fax.762 095 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 FABRA d.o.700 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda POZDER-NEKROPOLING d.O. Adresa: Adema Buće br. 7. 2.ba Web: Direktor: Zahir Zukić Kontakt osoba: Zahir Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 ALUFINAL d.110 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske bravarije i protupožarnih vrata Privredna komora Kantona Sarajevo 7 .o.810 Djelatnost: Konfencioniranje brusnog materijala Direktor: Jaganjac Safet Kontakt osoba: Pehilj Amir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.net SKD: 26.o.net. Adresa: Brezanička br.

061 500 099 Fax. 424 665 E-mail: Web: Direktor: Sabit Beširović Kontakt osoba: Ruzmira Numić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 28. 660 963 E-mail: ferba@bih. 489 157 E-mail: Web: Direktor: Mališević Elmedin Kontakt osoba: Mališević Elmedin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.ba Web: Direktor: Ferid Bajrović Kontakt osoba: Dženita Bijelonja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 28. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28.o. 422 966 Fax. 38. Adresa: Kolodvorska 11. Adresa: Srednje bb. 71210 Ilidža Tel.o. 120.o.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova STROJAL d.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SB-TEHNIKA d. Adresa: Put Famosa br.o.ba Web: SKD: 28.110 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja i alata Direktor: Ćamil Alić Kontakt osoba: Ćamil Alić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 660 962 Fax.o.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije FERBA INTERNATIONAL d.o. Adresa: Hadžići PC Zujevina bb. 71380 Ilijaš Tel. 515 810 E-mail: strojaldoo@bih. Adresa: Igmanska bb.o.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SALIX d. 418 906.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova ROLL-STAR d. osnivanja: Broj zaposlenih: 41 Privredna komora Kantona Sarajevo 8 . 71320 Vogošća Tel. 203 324 E-mail: rollstarbih@hotmail. 424 665 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 28.com Web: Direktor: Armin Žutić Kontakt osoba: Armin Žutić Telefon kontakt osobe: 061 241 888 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28. 422 966 E-mail: Web: Direktor: Amel Jadalek Kontakt osoba: Amel Jadalek Telefon kontakt osobe: 061 214 637 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 203 324 Fax. Adresa: Antuna Hangija br.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 515 810 Fax.net. 71240 Hadžići Tel.o.o.ELNET d.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 45 28.ba Direktor: Salih Lemeš Kontakt osoba: Salih Lemeš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.net. Kontakt osoba: Samir Sitnić Telefon kontakt osobe: 061 263 263 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.alternativa.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 27 28.com Web: www.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Alija Gadžo Kontakt osoba: Kenan Gadžo Telefon kontakt osobe: 061 143 536 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Metalne konstrukcije. Adresa: Put Famosa 38. 515 502 E-mail: albera@bih. 71210 Ilidža Tel. 762 915 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 28. 514 931 Fax. metalna stolarija. metalna stolarija Direktor: Samir Sitnić.net.nadstrešnice. Trgovina na veliko drvetom ALBERA d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 23 28. Adresa: Mratnjevače 2.120 Djelatnost: Prerada drveta: krovna konstrukcija-grede. 762 916 E-mail: samirsitnic82@yahoo.ba Web: Direktor: Ibrahim Jusufranić Kontakt osoba: Hamdija Zvrko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973.com SKD: 28.d. 71212 Hrasnica Tel.UNIONINVEST.dzenemi.o.o.IZGRADNJA OBJEKATA d.ba Web: Direktor: Muhamed Obhodžaš Kontakt osoba: Muhamed Obhodžaš Telefon kontakt osobe: 061 132 049 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. crna i aluminijska bravarija. oblaganje i krovopokrivački radovi na objektima. 626 298 E-mail: albaunip@bih. 541 932 E-mail: info@alternativa.o. 71215 Blažuj Tel. 650 227 Fax.120 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja krovnih i fasadnih limova i termoizolacionih panela ANS DRIVE d. Adresa: Zmaja od Bosne 13. hale.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi.o. 650 307 E-mail: uinizgob@bih. 511 876 Fax.net. kontejneri. 627 690 E-mail: ansdrive@bih.o. Limarija-montaža ALTERNATIVA d. Adresa: Dobroševićka do broja 7. osnivanja: Broj zaposlenih: 200 DŽENEMI d. Adresa: Butmirska cesta 24.net. antenski stubovi. 71210 Ilidža Tel.o.ba Web: www.ba Web: Direktor: Reuf Smajlović Kontakt osoba: Reuf Smajlović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. Adresa: Put Famosa 38. čelična zaštitna odbojna ograda za puteve. 71210 Ilidža Tel.110 Djelatnost: Montažni objekti. 777 770 Fax. 626 326 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 Privredna komora Kantona Sarajevo 9 . 71000 Sarajevo Tel.120 Djelatnost: Metalne kontrukcije. hladno oblikovanje materijala ALBA UNIPROM d.o.ba Web: SKD: 28. skladišta.

o.hano-bih. 7.o. bravarija INOTEHNA d.ba Web: www. 107. 672 254. 71000 Sarajevo Tel. 28.com Web: www.net. 71000 Sarajevo Tel.o. 666 994 E-mail: Web: SKD: 28. 71210 Ilidža Tel.ba SKD: 28. Adresa: Briješće brdo br.o. 061 205 107 Fax.o. 537 281 Fax. 513 860 Fax. 767 171.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 767 171 E-mail: inotehna@bih. 727 333 Fax. metalne stolarije. Adresa: Tvornička br. 537 281 E-mail: Web: Direktor: Muris Kupusović Kontakt osoba: Muris Kupusović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ELOX BH d.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije. 767 170 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 FINEPORT d. 38.ELOKSIR d. Adresa: Kolodvorska br.o. Adresa: Ferde Hauptmana br. al fasade.o. 727 312 E-mail: info@hano-bih. 510 619 E-mail: Web: SKD: 28.120 Djelatnost: Proizvodnja i montaža automackih vrata Direktor: Držac Branko Kontakt osoba: Cokoja Ćerim Telefon kontakt osobe: 061 207 501 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 061 183 579 Fax. Adresa: Mehmedagina br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 28.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mulaosmanović Hamid Kontakt osoba: Ćemo Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. crne bravarije Direktor: Amila Ćutuk Kontakt osoba: Nazif Ćutuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 91 28. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 LIGO-ING d.o. 672 254 E-mail: Web: SKD: 28. 71210 Ilidža Tel.inotehna.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Adem Ligata Kontakt osoba: Adem Ligata Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Direktor: Hasanbegović Nahid Kontakt osoba: Avdić Razija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 3. Adresa: Put famosa br.120 Djelatnost: Proizvodnja kovane.o.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije HANO d. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 10 . 12/a.

narodnogrijanje.o.o.ba Web: www.com SKD: 28.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Sead Nikšić Kontakt osoba: Sead Nikšić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979. 446 540 E-mail: Web: SKD: 28.o. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.com SKD: 28. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VOLTA d. 234 745 E-mail: info@tat. 446 540 Fax. 418 234 E-mail: nermin83@hih.o.net. 401 001 Fax. Adresa: 6. Marta bb/Remontni zavod.tat. 71380 Podlugovi Tel. Adresa: Tvornička br. 419 010 Fax.NEDIMA d.o.ba Godina 1968. 234 755 Fax.com Direktor: Amer Šabić Kontakt osoba: Amer Šabić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba Web: SKD: 28.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Muharem Mehremić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Besim Grozdanić Kontakt osoba: Besim Grozdanić Telefon kontakt osobe: 066 266 244 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba SKD: 28. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 28. 422 162 E-mail: Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 E-TAT d. 71240 Tarčin Tel.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Enisa Grozdanić Kontakt osoba: Enisa Grozdanić Telefon kontakt osobe: 061 106 846 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com Web: www. 763 901 E-mail: Web: www.d. 71240 Hadžići Tel.300 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja/procesna oprema Direktor: Nijaz Ćustović Kontakt osoba: Nijaz Ćustović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nijazcustovic@tat. 71240 Hadžići Tel. masivni-hrastovi podovi NARODNO GRIJANJE d.o. 763 901 Fax. Adresa: Podlugovi bb.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 XYLON CORPORATION d. Adresa: 6.o.xyloncorp. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 11 . Adresa: Mustajpašin mejdan 15. 234 745.o. 3. 401 002 E-mail: info@xyloncorp. 763 900 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Tarčin Adresa: Duranovići 15. Marta bb/Remontni zavod.narodnogrijanje.

o. 468 988 Fax. 775 100 Fax.620 Djelatnost: Proizvodnja alata za obradu drveta Direktor: Esad Hadžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com.ba SKD: 29.o.220 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mihajlo Čizmić Kontakt osoba: Balhodžić Vernes Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: www.zica. 468 988 E-mail: carkoprodukt@bih.d.120 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Zehra Obarčanin Kontakt osoba: Adnan Kreso Telefon kontakt osobe: 061 352 786 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o.žica svih profila MZT PUMPI d. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 Privredna komora Kantona Sarajevo 12 .o. 9. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 250 28. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DIMONT d.net. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.de Direktor: Dejan Martić Kontakt osoba: Dejan Martić Telefon kontakt osobe: 061 483 082 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 061 192 098 Fax. Adresa: Džemala Bijedića 160. 71000 Sarajevo Tel. 716 251 E-mail: dimont@bih.ba Web: www. 461 905 E-mail: arif@zica.130 Djelatnost: Proizvodnja dijelova za mašine i uređaje / Hidrotehnika BH LIFT d. 710 340 E-mail: hibor@bih. 10.co. 71240 Hadžići Tel.net. Adresa: Milana Preloga br. Adresa: 6.ba Web: www.o. 716 250 Fax.bhlift.o. 2. 71210 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 28.com Web: www.dimont. 703 683 E-mail: mztpumpisa@hotmail.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ŽICA d. marta bb.o.220 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Sead Dupovac Kontakt osoba: Sead Dupovac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ba SKD: 29.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 29. 71000 Sarajevo Tel.mk SKD: 29.o.CARKOPRODUKT d. E-mail: Web: www. 703 683 Fax. Adresa: Kolodvorska br. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 HIBOR d.ba Direktor: Hrusto Tupeković Kontakt osoba: Hrusto Tupeković Telefon kontakt osobe: 033 461 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1950.boschrexroth. Adresa: Aleja Bosne Srebrene 129.o. 611 094 Fax.pumpi.730 Djelatnost: Proizvodnja iz oblasti metalne industrije .

d. 461 358 E-mail: dioda.lexelektron@gmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 53 UNIKLIMA d. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 513 019 Fax. 544 080 Fax.EKOVENT d. 71210 Ilidža Tel.ba SKD: 29.o.com SKD: 31. Adresa: Džemala Bijedića 129. 639 320 Fax.o.com Web: www. 456 166 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ITG d. 624-914.2. Adresa: Hamdije Čemerlića 37/a. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 97 29. uniklima@hidria.230 Djelatnost: Proizvodnja ventilatora i silosa Direktor: Emir Kapidžić Kontakt osoba: Emir Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel.ba. 71000 Sarajevo Tel. 57.230 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Hedija Čaušević Kontakt osoba: Hedija Čaušević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Hadžići br. 663 528 E-mail: info@uniklima.Mostarsko raskršće bb.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 31. 71000 Sarajevo Tel. 639 319 E-mail: Web: SKD: 29. 624-914 E-mail: ekovent66@hotmail.71240 Hadžići Tel.o.200 Djelatnost: Metalne konstrukcije i metalna stolarija / elektr.d.hidria. Adresa: Francuske revolucije br. 513 019 E-mail: Web: SKD: 31.LEX-ELEKTRON d.o. 468 269 E-mail: itg@itgkotao. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 DIODA .o. 3.com Web: Direktor: Jusuf Mujkić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.com Web: www.ekovent. 061-147-045 Fax.com Direktor: Dijana Kozadra Kontakt osoba: Nermin Osmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974.230 Djelatnost: Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. 468 267 Fax. Adresa: Tvornička 3. 71000 Sarajevo Tel.itgkotao. osim za domaćinstvo VIKLER PROMET d. i mjerna oprema Privredna komora Kantona Sarajevo 13 .100 Djelatnost: Viklovanje i remont motora i elektroaparata Direktor: Hilmija Nalović Kontakt osoba: Hilmija Nalović Telefon kontakt osobe: 061 205 647 E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 KLIMAVENT d.com.110 Djelatnost: Proizvodnja termo-energetske opreme Direktor: Tomislav Grizelj Kontakt osoba: Krumić Nina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.

o.ba Web: www. 441 999 Fax.o.ENERGOINVEST-TDI d. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ELMAX INŽINJERING d.com.200 Djelatnost: Proizvodnja dalekovodnih stubova Direktor: Sead Kečo Kontakt osoba: Sead Kečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1. 614 333 E-mail: kenan. 69/a. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu INTERENERGO d.ba Web: www. 629 115 Fax.200 Djelatnost: Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje.o. kontrolu. 541 295 Fax. 235 397 E-mail: info@fagas.hadzijusufovic@interenergo. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KV TEAM d.net. 441 933 E-mail: reklama_elmax@gnet. 614 333 Fax.com SKD: 31.ba Direktor: Sead Gradaščević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 296 559 E-mail: midhat. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 40.500 Djelatnost: Proizvodnja i projektovanje svjetlećih reklama Direktor: Mehmed Karadža Kontakt osoba: Mehmed Karadža Telefon kontakt osobe: 061 836 915 E-mail kontakt osobe: Godina 1986.energoinvest-tds.ba Web: SKD: 31. 71240 Blažuj Tel.B.d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 223 TEO d. Adresa: Rajlovačka bb.com SKD: 31.o.si Direktor: Midhat Hadžijusufović Kontakt osoba: Midhat Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 061 170 461. Adresa: Pavla Lukača 5. 71000 Sarajevo Tel.poteza.com Web: www. 629 114. 296 613 Fax.o.kvteam@gmail. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 33.com.130 Djelatnost: Trgovina električnom energijom.000 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Kenan Lipa Kontakt osoba: Kenan Lipa Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Binježevo bb. 71000 Sarajevo Tel.o.com Web: SKD: 32. 164. Adresa: Džemala Bijedića br.200 Djelatnost: Proizvodnja i promet električne i optičke opreme Direktor: Miroslav Janjić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1977.Bašagića br. Adresa: S. 629 119 E-mail: teo-sa@bih. 235 395 Fax.teo-sarajevo.d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d. 468 475 E-mail: info@energoinvest-tds.fagas. investiranje u energetske objekte Privredna komora Kantona Sarajevo 14 .o. 71000 Sarajevo Tel.si Web: www. ispitivanje za upravljanje.

71210 Ilidža Tel.ba Web: SKD: 45.KJKP SARAJEVO-GAS Adresa: Muhameda ef. 71000 Sarajevo Tel. 211 230 E-mail: samir. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 KJKP TOPLANE-SARAJEVO Adresa: Semira Frašte 22. toplane-sop@pksa. info@toplane-sa.com Web: SKD: 45. 450-527 E-mail: toplspin@bih.000 Djelatnost: Građevinarstvo Direktor: Safet Busuladžić Kontakt osoba: Safet Busuladžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.200 Djelatnost: Distribucija gasa Direktor: Selmanović Salih Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1975. 6.300 Djelatnost: Snadbjevanje parom i toplom vodom Direktor: Suad Zeljković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1977. 71000 Sarajevo Tel.o.o.danfoss. 466 256 E-mail: busuladzicsafet@yahoo. 061 106 585 Fax. 211 230 Fax. 638 020 E-mail: jasminaahydron@gmail. 355 AHYDRON GRAĐENJE d.net.300 Djelatnost: Proizvodnja toplotnih kotlova i infragasnih grijalica Direktor: Samir Džomba Kontakt osoba: Samir Džomba Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: samir.000 Djelatnost: Društvo za građevinsko zanatske djelatnosti Direktor: Zijad Dučić Kontakt osoba: Jasmina Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.com. Pandže br.net.ba SKD: 40.100 Djelatnost: Specijalni građevinski radovi Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1949.ba Web: www. Adresa: Doglodi bb.dzomba@danf oss.com Godina 2006. 638 109.toplane-sa. 445 120 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 214 DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH Adresa: ĆamilaSijarića 45. 71000 Sarajevo Tel.ba . osnivanja: Broj zaposlenih: 60 BIHOVO d. 466 258.ba Web: www.co. 638 111.co. 71000 Sarajevo Tel.dzomba@danfoss. 657 109 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 15 . Adresa: Bosanska br.o.com Web: SKD: 45. 450-047 Fax.com SKD: 40.com Web: http://grijanje. 638 110 Fax. 644 463 E-mail: infokig@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO Adresa: Azize Šaćirbegović 8.ba. 4.sarajevogas.ba SKD: 40. 71000 Sarajevo Tel. 445 525 E-mail: sarajevogas@sarajevogas.

650 421 Fax. 71320 Vogošća Tel. 432 632 Fax. 8.o.210 Djelatnost: Adaptacija Direktor: Fadil Budnjo Kontakt osoba: Fadil Budnjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. osnivanja: Broj zaposlenih: 55 MINERSKO d. Adresa: Igmanska bb.ba Web: SKD: 45.o.SELA d.minersko.o.com Web: SKD: 45. 659 588 Fax. 639 701 Fax.200 Djelatnost: Visokogradnja / Niskogradnja Direktor: Avdo Bostandžija Kontakt osoba: Avdo Bostandžija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Azize Šaćirbegović br.com SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 VEDDI INVEST d. 112.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Kemo Mangafić Kontakt osoba: Kemo Mangafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974. 432 611 E-mail: bagseta@lsinter.d.net.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 GREEN PROJEKT d. 776 897 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 Privredna komora Kantona Sarajevo 16 .o. 4. Adresa: Ustanička bb. 776 898 E-mail: info@sela. 71000 Sarajevo Tel.net Web: SKD: 45. Adresa: Šefika Durića br.ba Web: SKD: 45.o.100 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu Direktor: Sead Tutić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: www. 659 588 E-mail: amela_bostandzija@hotmail. 71000 Sarajevo Tel. 651 587 E-mail: minersko@hs-hkb. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BAGS ENERGOTEHNIKA d. Adresa: Orahovička br. 2. 712 156 E-mail: acing@bih. 639 701 E-mail: greenp@bih.o. 712 155 Fax.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Raifa Turko Kontakt osoba: Raifa Turko Telefon kontakt osobe: 061 183 784 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.120 Djelatnost: Bušenje i miniranje u građevinarstvu i rudarstvu Direktor: Božić Dragica Kontakt osoba: Božić Dragica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 71210 Ilidža Tel.o.o.ba Web: SKD: 45. Adresa: Nedima Filipovića br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ACING d.

774 150. Adresa: Trg Heroja 8.ba. 512 882 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Azize Šaćirbegović bb. 774 158 E-mail: but. 71210 Ilidža Tel.ba butmir@smartnet. Adresa: Butmirska cesta br. 774 153 Fax.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Zijad Ćosić Kontakt osoba: Zijad Ćosić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o.ba Direktor: Muhidin Zelić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Igmanska cesta br. ferabeton.o. 71210 Ilidža Tel. 17. 614 106 Fax.211 Djelatnost: Visokogradnja i inžinjering Direktor: Hamed Ademović Kontakt osoba: Hamed Ademović Telefon kontakt osobe: 061 130 433 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Azra Bajraktarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1990.ba Web: www.com SKD: 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Abdulah Potogija Kontakt osoba: Abdulah Potogija.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 COSMOS Adresa: Lužansko polje 7.o. viskogradnja.o. Adresa: Vreoca br. 614 106 E-mail: armin_1979@hotmail.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Sadiković Refik Kontakt osoba: Sadiković Refik Telefon kontakt osobe: 061 565 256 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 58 CITADELA d. krovna izolacija DŽEN-ING d.BE&HA STAN d.cosmos. 776 960 E-mail: info@cosmos.o. 71000 Sarajevo Tel. 164 CET BAH d.ba Web: www.o.o. 512 882 Fax.o.211 Djelatnost: Izgradnja poslovnih i privatnih zgrada Direktor: Besim Duljević Kontakt osoba: Sanin Dautbegović Telefon kontakt osobe: 066 614 182.com@bih. 59.o. 71210 Ilidža Tel.group@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 BUTMIR d. 45. 061 320 195 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.net. c.com Web: SKD: 45. 710 312 E-mail: cetbah@epn. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 17 . 71210 Ilidža Tel.butmir. 710 310 Fax. 763 126 E-mail: Web: SKD: 45. 763 125 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 45.211 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja građevinskog materijala. 776 950 Fax.

71000 Sarajevo Tel. 216 786 E-mail: marketing@gpbosna. 664 093 Fax. 761 385 Fax.ba Web: www. Adresa: Behdžeta Mutevelića 2b.o. 444 424 E-mail: faindoo@bih.o. 209 770.com. 440 611.o.fain.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Uglješa Kisić Kontakt osoba: Jadranka Turbić Telefon kontakt osobe: 440 610 E-mail kontakt osobe: turbic@gpbosna.com Godina 1999. 512 554 Fax.d. 16/b. 654 666 Fax.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 43 FAMOS GRADNJA d. 71210 Ilidža Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Tarakčija Esad Kontakt osoba: Tarakčija Esad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: 6.d. 71000 Sarajevo Tel.net. 440 879 Fax. 71210 Ilidža Tel.ENERGOINVEST . osnivanja: Broj zaposlenih: 339 GP GRADNJA d.DVI d. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 FAIN INŽEINJERING d.03.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šahman Dževad Kontakt osoba: Šahman Dževad Telefon kontakt osobe: 061 486 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.com Web: SKD: 45.ba SKD: 45.o.ba Godina 1947. osnivanja: Broj zaposlenih: 91 ETA ENG COMPANY d. Adresa: Zujevinska 6.apr.spasojevic @gmail. 206 523.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Enver Muharemović Kontakt osoba: Jasmina Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.ba Web: www. 651 019 E-mail: etaeng@gmail.211 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Edin Delalić Kontakt osoba: Edin Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Mehmeda Spahe 3.ba Web: SKD: 45. 514 001. Adresa: Ferde Hauptmana bb. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 GP BOSNA d. 206 524. 660 773 Fax.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Muhidin Behlulović Kontakt osoba: Nermina Spasojević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nermina. Adresa: Pavla Lukača br. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 Privredna komora Kantona Sarajevo 18 .gpbosna. 660 773 E-mail: Web: SKD: 45.com. 636 168 E-mail: jasenkot@bihnet. 514 001 E-mail: Web: SKD: 45.ba SKD: 45.

71000 Sarajevo Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vlado Zubac Kontakt osoba: 661 028 Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1946.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šemso Imamović Kontakt osoba: Šemso Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.d. 420 137.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Djedović Adisa Kontakt osoba: Ramiz Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Goran Dizdar Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 772 499 E-mail: hmi@bih.o. 420 126 Fax. 661 802 E-mail: gphercsa@bih. 622 853 E-mail: Web: SKD: 45.o.ba SKD: 45. 772 490 Fax. 626 204 E-mail: info@neimari.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Ibro Hodžić Kontakt osoba: Ibro Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 139 388 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.I. INŽENJERING d. 661 028 Fax. 523 205 Fax. 23/d. 71240 Hadžići Tel. Adresa: Malta br. 420 127 E-mail: Web: SKD: 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Eniz Skejić Kontakt osoba: Eniz Skejić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963. 622 853 Fax.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 38 H. 70.M. Adresa: Pijačna br.neimari. 626 204 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 64 772 499. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 NEIMARI d. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 12a.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 71 NAPREDAK-INŽINJERING d.ba Web: SKD: 45.o.ba Web: SKD: 45.GP HERCEGOVINA d. 661 822. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 138 INGRAP d.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 56 Privredna komora Kantona Sarajevo 19 .o.o. Adresa: Butmirska cesta br. Adresa: Hamdije Čemerlića 37. 45.net. 061 130 595 IGMAN d. Adresa: Hadželi 118. 71000 Sarajevo Tel. 420 157. 661 822. 523 205 E-mail: Web: SKD: 45. 629 180.

osnivanja: Broj zaposlenih: 19 PORR d. Adresa: Radenka Abazovića 18.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Avdo Drkić Kontakt osoba: Avdo Drkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71210 Ilidža Tel. info@porovic.o.ba Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Mirsad Solak Kontakt osoba: Emina Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.ba SKD: 45.o. 711 725 E-mail: oki@bih.211 Djelatnost: Projektovanje i izgradnja u visokogradnji Direktor: Fazlija Lalić Kontakt osoba: Fazlija Lalić Telefon kontakt osobe: 061 157 772 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edhem Okerić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 659 858 E-mail: porrbh@porrbih. 469 054 Fax.OKISarajevo. 611 210 Fax.rolling. 259 141 E-mail: info@rolling. 5.o. 469 054 E-mail: rexom@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 ROLLING d.o.o. 711 700 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 45.com Web: www.porr. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Alipašina 11. osnivanja: Broj zaposlenih: 160 PLAVING d.o. 663 613 E-mail: info@porovic. 629 918 Fax. 259 140 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 REXOM d. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.net.ba SKD: 45.com Web: SKD: 45.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 Privredna komora Kantona Sarajevo 20 .ba Web: www.ba Web: www.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Hamdo Hasanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba SKD: 45.porovic.o. Adresa: Hifzi Bjelavca br.ba Godina 2004. 16.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Saudin Porović Kontakt osoba: Mersad Porović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: podrska@porovicgro up. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/XV. Adresa: Olovska 38. 663 613 Fax.net. 629 918 E-mail: jasmin_lalic@hotmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 POROVIĆ GROUP d.ba Web: www.OKI d. Adresa: Jahijela Fincija br.

ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 BBM d.o.211 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BALKAN COMPANY d.vranica. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 550 45. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/14.o. 638 113 E-mail: Web: SKD: 45.SIKRA d. 211 118 Fax. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 10. 6.d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sead Operta Kontakt osoba: Lutvija Softić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net.bih@strabag.com. 71000 Sarajevo Tel.o. 40.unigradnja. osnivanja: Broj zaposlenih: 270 VRANICA d. 563 051 E-mail: opertabbm@bih.d. Adresa: Antuna Branka Šimića 8. osnivanja: Broj zaposlenih: 423 Privredna komora Kantona Sarajevo 21 . 703 840 Fax.o. Adresa: Kalemova br.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Barska do br.net.o.com.strabag.net. 715 221 E-mail: vranicag@bih. 563 050 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 UNIGRADNJA d.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Branislava Đurđeva br. 45. 638 113 Fax.ba SKD: 45. 253 300 Fax. 715 220 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Naser Daca Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948.o.ba Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sefedin Hasanović Kontakt osoba: Sefedin Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 378 229 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 659 036 E-mail: strabag.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Nedim Stambol Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 71000 Sarajevo Tel.com. 211 118 E-mail: sikra@bih.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vehid Adilović Kontakt osoba: Jasmina Kurto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973. 212 827 E-mail: uniggr@unigradnja.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 STRABAG d.com SKD: 45.ba Web: www.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edin Zekić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.com Web: www. 71210 Ilidža Tel.

o. 664 285. 762 061 E-mail: bosman@lsinter. 71000 Sarajevo Tel. 11. 461 855 E-mail: haryscoi@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 NISKOGRADNJA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 394 HARYSCO d.d.R.S. 200 517 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 34 MIBRAL d.o. 652 435 E-mail: Web: SKD: 45.net Web: www. 652 436 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 1. Adresa: Srebrenička br.o.net. Adresa: Dolina 11.ba Web: SKD: 45. 762 061 Fax. 200 517 Fax.BOSMAN d.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 Privredna komora Kantona Sarajevo 22 . 652 363 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 R.ba SKD: 45. 1.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Bralović Milan Kontakt osoba: Vujkovac Nada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45.o. 651 604 Fax. 664 595 Fax.net. 656 680 E-mail: mibral@bih. 71210 Ilidža Tel.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Nusuf Grebović Kontakt osoba: Nusuf Grebović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1957. Adresa: Bihaćka br.o. 656 680. 205 826 E-mail: zgp@bih. GRADNJA d. 71000 Sarajevo Tel. 7.bosman.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 GP ŽGP d.212 Djelatnost: Visokogradnja/Niskogradnja Direktor: Šahzudin Jahaefendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947. 71000 Sarajevo Tel.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zećo Mujo Kontakt osoba: Zećo Nermina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ramiz Dervišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Rakovička cesta br. Adresa: Halida Kajtaza br. 18. Adresa: Ferde Hauptmana br.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sunija Jahić Kontakt osoba: Alihodžić Mevludin Telefon kontakt osobe: 061 145 541 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: SKD: 45.o.o.

667 499 Fax.telinvest.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Suvad Hasanbegović Kontakt osoba: Suvad Hasanbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Mirza Čelik Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 135 SUDEL d.o. Adresa: Zdenka Markulja br. osnivanja: Broj zaposlenih: 123 STAN PRODUKT.o. 667 599 E-mail: mirzacelik@yahoo. 642 871 E-mail: Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TELINVEST d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 STEP d.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zeynel Turkouglu Kontakt osoba: Midhat Hinić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o.sa@bih.SARAJEVOPUTEVI d.ba Web: SKD: 45. Adresa: Rizaha Štetića 2. 471 390 Fax.o. 471 390 E-mail: telinv@bih.ba Web: www.d.d. 71000 Sarajevo Tel. 3.o. 12. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TELEFONGRADNJA d. Adresa: Omladinskih radnih brigada br.net. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 23 .INTERNATIONAL d. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 667 500 E-mail: info@saputevi. Adresa: Halilovići 2. 71000 Sarajevo Tel. 622 741 E-mail: Web: SKD: 45.com Web: SKD: 45.o.ba SKD: 45.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Kenan Fazlić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 542 377 E-mail: step. 71000 Sarajevo Tel. 622 741 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Midhat Hajrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 664 522 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Dragan Trebović Kontakt osoba: Nataša Fazlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 128.net. 776 850 Fax. 617 757 Fax.

o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45.o. 15.net.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d. Adresa: Branilaca Sarajeva br.ba Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GOLDING d.co. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova RASNO-MEKA COMPANY d. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br.HIDROSTAN d. 710 786 E-mail: gradbenik@bih. 610 940 E-mail: Web: Direktor: Faruk Hasanović Kontakt osoba: Esad Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 597 722 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 450 258 E-mail: Web: Direktor: Ramiz Zahirović Kontakt osoba: Ramiz Zahirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 67 45. 650 263 Fax. 10. Adresa: Topal Osman Paše br. Adresa: Glasnička br.o. 610 940 Fax.o.ba Direktor: Vojislavka Lizdek Pivljaković Kontakt osoba: Senada Fazlinović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova S. 710786 Fax.com Direktor: Suljević Munib Kontakt osoba: Suljević Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 556 700.EPIS MONT d. 450 258 Fax.sud. 710 785.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 45.o.Z. 650 263 E-mail: Web: www. Adresa: Esada Pašalića br. 458 196 Fax.golding. Adresa: Ferde Hauptmana br. 19. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova Privredna komora Kantona Sarajevo 24 .o. 556 701 E-mail: sud@bih.o.o.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GRADBENIK d. 71000 Sarajevo Tel. 7. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Štrafela Andrej Kontakt osoba: Štrafela Andrej Telefon kontakt osobe: 061 130 522 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 20.o. 458 196 E-mail: Web: Direktor: Pršeš Nusret Kontakt osoba: Hota Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45.o. 19. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. 556 701 Fax.

o.o. 061 109 236 Fax.220 Djelatnost: Izolacije i obloge Direktor: Želimir Šatni Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985.WASP d.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova OSDIN d.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Herceg Stjepana 4. 656 240 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Lužansko polje bb.220 Djelatnost: Krovne konstrukcije i pokrivanje krovova Direktor: Zakir Jamak Kontakt osoba: Zakir Jamak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 638-301 E-mail: osdin@bih. 638 301 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 45. 649 043 E-mail: wasp@bih. E-mail: canbos@bih. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova CANBOS d. 12.ba Web: Direktor: Faruk Strojil Kontakt osoba: Faruk Strojil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o. 761 775 E-mail: info@vrtoviriverine. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MISSAL INŽINJERING d.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.net.o. aerodromskih pista i sportskih terena Privredna komora Kantona Sarajevo 25 .o. 761 585.ba Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Franjevačka br.o. Adresa: Dr.ba Web: Direktor: Nekšibedin Memišević Kontakt osoba: Sabiha Gušić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.net. 71000 Sarajevo Tel. 668 076 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 INTAS d. 2. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. 537 454 E-mail: missal@lol.vrtoviriverine.o. 537 454 Fax.o. 38. 71210 Ilidža Tel.ba Direktor: Mustafa Gujić Kontakt osoba: Melisa Ćurevac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Put famosa br.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica. 761 586 Fax.o. Avde Sućeske 1. 649 043 Fax.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ARENA RIVERNE d.ba Web: Direktor: Hadžimuratović Senad Kontakt osoba: Hadžimuratović Senad Telefon kontakt osobe: 061 181 375 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.

d.ba SKD: 45.o.o.net. 654 031 E-mail: Web: SKD: 45.o. 655 109.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica. 667 716 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45. 71000 Sarajevo Tel. 655 109 Fax. 654 031 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac-Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 KIG. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.241 Djelatnost: Hidrograđevinski objekti.CGP d. 659 116 Fax.ba Web: www. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 580 140 Fax.net.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Admir Ibrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ademir Eminović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1952. Specijalni građevinski radovi Privredna komora Kantona Sarajevo 26 .ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 263 HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d. 655 958 E-mail: rempruga@bih. aerodromskih pista i sportskih terena GP PUT d. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 REMONT PRUGA d. 667 714 E-mail: Web: SKD: 45.d. 2. 71000 sarajevo Tel.nexegrupa.d. Adresa: Put života 4/c.o.d. Adresa: Maršala Tita 30/1.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zlatan Selesković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d. 061 171 198 Fax.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: v. Jusuf Tirović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1962. 580 141 E-mail: uprava@put. 71000 Sarajevo Tel. 644 463 E-mail: infokig@bih.o. Adresa: Franjevačka 6/e. Adresa: Topal Osman Pašina 32/b. E-mail: Web: Direktor: Aleksandar Špilar Kontakt osoba: Aleksandar Špilar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 8/b.o. Adresa: Azize Šaćirbegović br.

osnivanja: Broj zaposlenih: 6 UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.241 Djelatnost: Izgradnja hidrograđevinskih objekata Direktor: Izeta Hrvat Kontakt osoba: Izeta Hrvat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mustafa Džonlagić Kontakt osoba: Nedžad Mulahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Zagrebačka br. 71000 Sarajevo Tel.o. 663 278 E-mail: Web: SKD: 45. 6.o.doo@bih. 71000 Sarajevo Tel.in.ba Web: www.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Goran Žagovec Kontakt osoba: Goran Žagovec Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 51.250 Djelatnost: Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu GMC . osnivanja: Broj zaposlenih: 20 IN d.241 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Jasmin Omerbegović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.net. Adresa: Radićeva 14. 641 969 Fax.241 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kenan Čengić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 VD BOSNA d.NIVAL d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 27 . Adresa: Put života 16. 619 999 Fax. 278 500 Fax.o. 637 718 E-mail: vdbosna@bih. 450 484 E-mail: Web: SKD: 45.net.com. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: cca 100 45. 637 719 Fax.o.o.net. 205-463 E-mail: in. 619 999 E-mail: sanebi@bih.ba Direktor: Nedim Ćehajić Kontakt osoba: Nedim Ćehajić Amra Ćehajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: in.o.net. 651 075 E-mail: gmc@bih. 71000 Sarajevo Tel. 459 412 Fax. Adresa: Džemala Bijedića 160.doo@bih.ba Godina 1991. Adresa: Velika Drveta 2. Adresa: Vitomira Lukića br. 71210 Ilidža Tel. 205-457 Fax.d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45.d.INŽENJERING d.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 NEBI d.

Adresa: Trg heroja br. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TOPLOTING d.ba Web: SKD: 45.ba Web: www.o.o.300 Djelatnost: Izvođenje telekomunikacijskih instalacija Direktor: Mustafa Burtović Kontakt osoba: Jasmin Goralija Telefon kontakt osobe: 063 883 196 E-mail kontakt osobe: Godina 1992. 467 366 Fax.ba Direktor: Fuad Tufo Kontakt osoba: Fuad Tufo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 718 350 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. Adresa: Zmaja od Bosne br. 713 346 E-mail: arcusautomatika@bih.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Vlado Zirojević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 216 075 E-mail: enering@bih. 216 076 Fax.o. 619 471 Fax.net.net. 467 366 E-mail: satelit_doo@yahoo.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 UNIS ENERGETIKA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 SET INVEST d.300 Djelatnost: Grijanje i gasna instalacija.o. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi. 713 345 Fax. 651-058 E-mail: cip-sis@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45.com Web: SKD: 45. Adresa: Kolodvorska 3. 71000 Sarajevo Tel. 1. 714-900 Fax.net. klimatizacija.o.o. 71000 Sarajevo Tel.o.co. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Milinkladska br. 14.o. Adresa: Nedima Filipovića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 ARCUS AUTOMATIKA d.o.SISTEMI d. 619 471 E-mail: Web: SKD: 45. ventilacija. 718 350 E-mail: setinvest@smartnet.ba Web: SKD: 45.ba Web: Direktor: Adnan Rapa Kontakt osoba: Adnan Rapa Telefon kontakt osobe: 061 173 300 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 25/e. grijanje ČIP . 81.SATELIT d. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Sistemi automatike i upravljanja u zgradarstvu. montažerske usluge Direktor: Hasan Džihanić Kontakt osoba: Džihanić Hasan Telefon kontakt osobe: 061 131 095 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.300 Djelatnost: Proizvodnja i distribucija toplotne energije Direktor: Adil Pašić Kontakt osoba: Senad Sofić Telefon kontakt osobe: 033 216 076 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. prodaja interfonskih sistema Privredna komora Kantona Sarajevo 28 .o. Adresa: Oraščka br.cipsistemi. 71000 Sarajevo Tel.o. 9.

com Direktor: Ahmet Suljević Kontakt osoba: Izudin Suljević Telefon kontakt osobe: 062 331 009 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 660 136/ 660 137 Fax.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Hamid Merdžanić Kontakt osoba: Hamid Merdžanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Nova 2. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 ELEKTING d. 715 815 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ELEKTROUNION . 71210 Ilidža Tel. prodaja i sevisiranje liftova Direktor: Fetahović Nihad Kontakt osoba: Podrug Ahmed Telefon kontakt osobe: 061 132 427 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.310 Djelatnost: Montaža. 211 334 E-mail: dizalo@yahoo.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45.ba Web: SKD: 45.com Web: SKD: 45. 651 262 Direktor: Hazim Džinalija Kontakt osoba: Medina Melica Telefon kontakt osobe: 061 130 116/ 061 337 056 E-mail: el-el@lol.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Zlatko Hasanović Kontakt osoba: Zlatko Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 101 996 E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o.DEPOLIS d. 644 228 Fax. 429 575 Fax.o.o.o. 200 677 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 DIZALO d. 429 576 E-mail: elektro-hasanovic@hotmail. 207-653 E-mail: elekting@bih.ELEKTROKOVINA d. 652 080 / 061 147 432 Fax. proizvodnja i montaža liftova i pokretnih stepenica DVG ALM COMPANY d. Adresa: Azize Šaćirbegović bb/II. Adresa: Nedima Filipovića bb. Adresa: Topal Osman Paše br. Adresa: Paromlinska 23.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1982. 644 228 E-mail: depolis@lol. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 ELEKTRO-PRAKTIKER d.dizalo.o. servis i prodaja elektro motora Privredna komora Kantona Sarajevo 29 .310 Djelatnost: Projektovanje.o. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje elektro instalacija slabe i jake struje.net. 715 816 E-mail: dvgalmcompany@bih.o.o.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje liftova Direktor: Rotgiser Dinko Kontakt osoba: Rotgiser Dinko Telefon kontakt osobe: 061 145 530 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Put famosa bb.o.net. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. 18/a.

osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 30 .o.o. 656 284 E-mail: labor.ba Web: SKD: 45. 656 284 Fax.ba Web: www. 773 350 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ERLANG d.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mulahmetović Ibrahim Kontakt osoba: Memić Aida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 LABOR d.ba Web: SKD: 45. Adresa: Zujevinska br.o.Mart br. 625 467 E-mail: kamenicae@lol.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Šatara Sanela Kontakt osoba: Šatara Sanela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 622 840 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Edhema Eke Džubura 13.o.net.o. gas. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 208 580 E-mail: erdg-ing@hotmail. 622 840 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 EPTA d. 71210 Ilidža Tel.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kamenica Edin Kontakt osoba: Kamenica Edin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Dola br. 2.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / Završni građevinski radovi Direktor: Enes Kadić Kontakt osoba: Enes Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. grijanje Direktor: Adilagić Darko Kontakt osoba: Adilagić Darko Telefon kontakt osobe: 061 147 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Kolodvorska 5. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 45.310 Djelatnost: Mašinsko-energetske instalacije.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ERDGAS & INŽINJERING d. Adresa: 12. 626 391/ 062 334 944 Fax.com Web: SKD: 45. 6. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KAMENICA-COM d. 20.o. 716 001 E-mail: erlang@bih. 71000 Sarajevo Tel.o. 61.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Salem Hadžiahmetović Kontakt osoba: Halim Husković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 71210 Ilidža Tel. 208 580 Fax.o. 71210 Ilidža Tel.epta.doo@gmail.com Web: SKD: 45. 773 355 E-mail: epta@bih. 221 567 Fax.o.net.ENERGOCENTAR d.o.

osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TEHNOMOBIL d.ba Web: SKD: 45. Adresa: Džemala Bijedića br. 71000 Sarajevo Tel.o. prodaja i sevisiranje liftova. 467-820 E-mail: penny997@bih. 295 210 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 80 POWER TEAM d. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 LIFTOVI d.310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Brankica Ibrišimović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje i montaža liftova Direktor: Mersad Kovačević Kontakt osoba: Mersad Kovačević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.pennyplus. 658 744 Fax. 295 209 E-mail: primozjuvan@gmail. 216 703 Fax. Adresa: Munira Gavrankapetanovića 1.hcleaf@epn. 7. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel.o.ba Web: SKD: 45. pokretnih traka i pokretnih stepenica PENNY PLUS d. 71000 Sarajevo Tel. 218 644 Fax. Adresa: Gornjevakufska 44. 160. 471 758 Fax. 471 758 E-mail: powerteam@bih.o.o.o.net. 467-918 Fax. 71000 Sarajevo Tel.com Web: Direktor: Primož Juvan Kontakt osoba: Ražanica Samira Telefon kontakt osobe: 061 925 461 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba Web: www. Adresa: Kupreška br. 216 704 E-mail: info@tehnomobil. 1.LEAF CONSULTING d. 71000 Sarajevo Tel.tehnomobil. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 31 . Adresa: Zagrebačka br.com SKD: 45.o.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Mesud Hrbat Kontakt osoba: Sanin Hrbat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.o. 218 645 E-mail: brankica.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / elektroizolacioni radovi Direktor: Rabija Kozinc Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.net. 658 744 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 LIMAS TRADE d.o.310 Djelatnost: Instaliranje video nadzora Direktor: Šabanović Ćamil Kontakt osoba: Šabanović Ćamil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 27.ba Web: www.ba SKD: 45.310 Djelatnost: Montaža.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 45.

net. 1.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 TIP-ELVOD d. 618 090 E-mail: flooringsa@bih. Adresa: Senada Poturka Senčija 131. 210 938 E-mail: unimont@bih. 467 641 E-mail: Web: Direktor: Izet Kapa Kontakt osoba: Izet Kapa Telefon kontakt osobe: 061 148 162 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 210 938 Fax.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Mali kiseljak br.o.o. 2.net. 18. 467 641 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. 71000 Sarajevo Tel.net.ba Web: SKD: 45. reformatori. Adresa: Marka Marulića br. Adresa: Dobrinjske bolnice br.310 Djelatnost: Elektroinstalacije Direktor: Nevzeta Kujović Kontakt osoba: Sead Kujović Telefon kontakt osobe: 061 207 392 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 764 301 E-mail: berina@bih. Broj zaposlenih: 25 FLOORING d.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Taib Bujak Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 1996.o.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi/ elektromotori. Broj zaposlenih: 16 Privredna komora Kantona Sarajevo 32 .o.o.o. 71215 Blažuj Tel.310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sadija Polimac Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947.d. Adresa: Adila Grebe 6.com Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 618 090/061 489 525 Fax.TERMOELEKTRO d. 465 109 Fax.o.320 Djelatnost: Izolaconi radovi Direktor: Dragan Ćerić Kontakt osoba: Marija Đekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 2005.o. 465 109 E-mail: azembujak@hotmail. 654 072 E-mail: tipelvod@hotmail. 764 300 Fax. 71000 Sarajevo Tel. transformatori TESTIGELEKTRO d.310 Djelatnost: Instalacioni i elektroinstalacioni radovi Direktor: Sead Berbić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.com Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 UNIMONT d. Adresa: Kolodvorska 12. 654 073 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 102 BAHEN GRADNJA d.ba Web: SKD: 45.

Ušteda toplotne energije. 761 490 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45. 640 820 Fax. Adresa: Topal Osman Paše 18/a. 610 979 E-mail: termika_sarajevo@.o. 611 404 E-mail: 2minzinjering@bih.ba Web: SKD: 45. izrada atestne dokumentacije CLIMA TRADE d. centralnog grijanja.330 Djelatnost: Instalacija grijanja Direktor: Taib Ćorović Kontakt osoba: Taib Ćorović Telefon kontakt osobe: 061 100 322 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 524 352 E-mail: info@ballian. 628 199 E-mail: climat@bih.o.330 Djelatnost: Instalacije gasa. 634 454 Fax.330 Djelatnost: Klima uređaji Direktor: Akif Gačanović Kontakt osoba: Nihad Cepić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Limarski i bravarski radovi Direktor: Halim Mujkić Kontakt osoba: Halim Mujkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.com Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 17 Privredna komora Kantona Sarajevo 33 .net. Adresa: Džemala Bijedića 301. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Selma Efendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Nedima Filipovića br.TERMIKA d.ballian.ba Web: SKD: 45. servisiranje opreme. Adresa: Fra Matije Divkovića 57a. Adresa: Trebinjska 6. 526 660 Fax. vode.com Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje gasnih kotlovnica i kombinovanih kotlovnica velikih snaga.o. 71210 Ilidža Tel.ba Web: 2M INŽINJERING d.320 Djelatnost: Prodaja i ugradnja vodomjera.o.net. 610 979 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 BALLIAN d.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Direktor: Muhamed Ajanović Kontakt osoba: Muhamed Ajanović Telefon kontakt osobe: 061 131 468 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45.o. 12.com Web: SKD: 45. 614 057. oderžavanje vitalne opreme. radijsko očitavanje potrošnje protokola VMS GROUP d.o. 717 170 E-mail: vmsgroup@bih. 71000 Sarajevo Tel. 717 170 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 ALIANS 3A COMPANY Adresa: Hifzi Bjelevca 98.o. softversko. 634 454 E-mail: alians3a@yahoo.o. 71000 Sarajevo Tel.com Direktor: Ivan Ballian Kontakt osoba: Vedran Ballian Telefon kontakt osobe: 061 147 168 E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o.

330 Djelatnost: Instalacije gasa. 441 262 Fax. 71320 Vogošća Tel.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Elvedin Habul Kontakt osoba: Elvedin Habul Telefon kontakt osobe: 062 925 361 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 474 126 Fax. 485 130 Fax.o. Adresa: Novi rezervoar 30. Adresa: Jaroslava Černija 1/1.o.com Web: Direktor: Emir Nikočević Kontakt osoba: Emir Nikočević Telefon kontakt osobe: 061 841 411 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fatima Đapo Kontakt osoba: Fatima Đapo Telefon kontakt osobe: 061 162 677 E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 71000 Sarajevo Tel. Visokogradnja. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 F-PROMEX d.com Web: SKD: 45.ELING-S d. Instalacioni radovi. Vodovod i kanalizacija Direktor: Nedžad Hodžić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 215 240 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.330 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. 656 097 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADEN d. 445 910 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.o.o. Adresa: Hajrudina Šabanije 31. 485 130 E-mail: Web: SKD: 45. 445 910 Fax. Završni radovi u građevinarstvu GRAMEL d. 441 262 E-mail: habulel@hotmail. 474 126 E-mail: Web: SKD: 45. 470 185 E-mail: gradendoo@gmail. Adresa: Paromlinska 55. Adresa: Samira Ćatovića Kobre 7.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Pašić Kontakt osoba: Abid Pašić Telefon kontakt osobe: 061 218 967 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.KOMERC d. Adresa: Azići do broja 85. grijanja.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. 71210 Ilidža Tel.o.o. Niskogradnja.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 34 .o.o. 656 097 E-mail: Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ENERGOMONT . osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ELMUOM d. 71000 Sarajevo Tel.o. ventilacije i klimatizacije Direktor: Kemal Ramić Kontakt osoba: Kemal Ramić Telefon kontakt osobe: 061 143 024 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 470 185 Fax.

650 655 E-mail: icco. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 Direktor: Suada Polan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.d.ba Direktor: Abdulah Hajrić.o. Adresa: Ferde Hauptmana 7. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacioni radovi HIDROMONTAŽA d. 71000 Sarajevo Tel.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HIDROMETAL d.net.o.d.com Web: SKD: 45.icenet. 652 815 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Mehmeda ef. 71000 Sarajevo Tel. Održavanje Direktor: Hamza Đozo Kontakt osoba: Hamza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 210 171 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 556 165 Fax. 213 456 Fax. Dino Hajrić Kontakt osoba: Abdulah Hajrić Telefon kontakt osobe: 061 803 700 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. 556 167 E-mail: info@hing.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Huzeir Prašović Kontakt osoba: Lejla Karagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 40 ICCO . 655 913 E-mail: hidromontaza_upravitelj@yahoo.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Omerović Amra Kontakt osoba: Omerović Amra Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.330 Djelatnost: Plinske i elektro instalacije.NET d.KAPA d. 455 944 Fax. 655 913.kapa@bih.ba Web: www. 235 555 E-mail: abdulah@icenet. 468 888 Fax.330 Djelatnost: Klimatizacija i rashladna tehnika. Adresa: Josipa Stadlera 6.o.ba Web: www. Pandže 15. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đana Kabahija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.ba SKD: 45. Adresa: Igmanska b8. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 HING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ICE .o. 650 655 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. 655 843.o. Adresa: Akifa Šeremeta 19.hing.o. Adresa: Dobrinjske bolnice 16.ba Web: SKD: 45. instalacija i održavanje Privredna komora Kantona Sarajevo 35 . 655 358 E-mail: hidrometal@bih.ba.GVG INŽINJERING d. 455 944 E-mail: Web: SKD: 45. info@icenet.

Adresa: Josipa Slavenskog br.o.o.o.com Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Limarski radovi u građevinarstvu Direktor: Bavčić Omer Kontakt osoba: Bavčić Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 26/II. 523 101 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 36 .o. 523 101 E-mail: ljubicazubica@hotmail. 226 883 E-mail: Web: SKD: 45. klimatizaciju.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Slobodan Alagić Kontakt osoba: Slobodan Alagić Telefon kontakt osobe: 061 146 147 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. grijanje.net. 213 160 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Braće Mulić 183. E-mail: Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 IZOOPTIK d.o.ŽUPA d. 061 248 171 Fax.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Kukan Kontakt osoba: Abid Kukan Telefon kontakt osobe: 061 150 570 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 226 883 Fax.o.o. Adresa: Safeta Zajke 554. Završni građevinski radovi Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: 061 170 897 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel. 631 228 E-mail: korado@bih. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 INTERMING d.o.330 Djelatnost: Ventilacija i klimatizacija Direktor: Muhamed Bešlija Kontakt osoba: Muhamed Bešlija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KARIĆ d. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu.ING PROJEKT MONTAŽA d.o. 452 480 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 213 160 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Velešići 104. 631 228 Fax. 461 413.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. 461 413. ventilaciju KLIMA .o. gas.o. 452 480 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Envera Šehovića 16/IV.ba Web: Direktor: Senada Karić Kontakt osoba: Ramiz Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 KOMPAKT d. Adresa: Džemala Bijedića 60.

Rashladni sistemi.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zekerijah Čurtić Kontakt osoba: Zekerijah Čurtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Korjenić Sead Kontakt osoba: Korjenić Sead Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. hlađenje Direktor: Elvedin Mišković Kontakt osoba: Elvedin Mišković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.kota.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Bego Begić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 7. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 MEFA-BALKAN / EUROGRAND Adresa: Sakiba Nišića br.o.o. 217 276 Fax. 627 220 Fax.mountain.o. 627 658 E-mail: nobilis@bih. Adresa: Tvornička 3.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Samir Masulji Kontakt osoba: Nikočević Nusera Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 710 936 E-mail: Idgroup@bih. 770 321 E-mail: info@mountain.com Web: SKD: 45.o.net Web: www. Adresa: Džemala Bijedića br. 061 203 536 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 MLAZ d.net. 767 625 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MOUNTAIN d.o.o. 71210 Ilidža Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. 767 625 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ferde Hauptmana br. Adresa: Bare kod Stupa 89.mefa.ba Web: www.net. Adresa: Omladinskih radnih brigada 5.ba SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: Direktor: Murat Džinić Kontakt osoba: Murat Džinić Telefon kontakt osobe: 061 219 544 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 770 320 Fax.ba SKD: 45.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 84 NOBILIS d.si SKD: 45.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. 10. 71000 Sarajevo Tel. 444 491 E-mail: info@mefa.KOTA d. E-mail: kota@lsinter.o. 710 935/ 710 936 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 LD GROUP d. 162.330 Djelatnost: Instalacioni radovi opreme i tehnologija prečišćavanja voda Privredna komora Kantona Sarajevo 37 .

o. 220 110 E-mail: sintal.o.o.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šefika Mahmutović Kontakt osoba: Hajrudin Mahmutović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71210 Ilidža Tel. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 PET .330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kemal Bijelić Kontakt osoba: Kemal Bijelić Telefon kontakt osobe: 061 175 082 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.net. Adresa: Kasindolska 87/ Nikole Kolumbića Šake 125.330 Djelatnost: Instalacija.ba Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mumin Lučkin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Željeznička bb do broja 20.doo.podorad.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 Privredna komora Kantona Sarajevo 38 . osnivanja: Broj zaposlenih: 1 PODORAD d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PRUNUS d. 629 144 Fax.petprom. 469 226 Fax. 7/b.ba Web: SKD: 45. 445 463 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 24 SIMETRAL d.ba SKD: 45.PROM d. 636 307 E-mail: podorad@yahoo.o. E-mail: Web: SKD: 45.o. 445 463 E-mail: petprom@petprom.ba Web: www.net.o. Adresa: Džemala Bijedića 164.PANIS-KA d.com Web: www. 219 828 Fax. ventilacija i klimatizacija Direktor: Mugdim Škaljić Kontakt osoba: Mugdim Škaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1986.d@bih. 762 965 E-mail: prunus. 636 307 Fax.o. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br.net.330 Djelatnost: Instalacija i održavanje gasnih postrojenja Direktor: Almir Čengić Kontakt osoba: Almir Čengić Telefon kontakt osobe: 061 160 128 E-mail kontakt osobe: almircengic@petprom. Adresa: Fadila Hadžića 4. 71000 Sarajevo Tel. 470 650 E-mail: simetral.o.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Tale Sinanović Kontakt osoba: Tale Sinanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.sa@bih.com SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SINTAL d. Adresa: Kolodvorska 12. 762 966.o.@bih.ba Godina 2002. 627 440 Fax.

061 107 499 Fax. 226 899 Fax. 523 535 E-mail: tepi@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ŠENN d. 236 039 E-mail: delalic@nes.ba Web: SKD: 45. Adresa: Trg zlatnih ljiljana 31. gas.o. 637 690 E-mail: tehnopolis@bih.o. 441-306 Fax.o. 226 899 E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Termoinstalacije.SPOEL d. Adresa: Milana Preloga 27.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Eniz Spahić Kontakt osoba: Eniz Spahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Hifzi Bjelavca 11a. E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 39 . osnivanja: Broj zaposlenih: 1 STOGAS d. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TEPI INŽINJERING d. 523 535 Fax.net. 441-306 E-mail: senn@bih.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ramiz Murtić Kontakt osoba: Ramiz Murtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zrinko Sigel Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992. Adresa: Hrvatin 12. 71210 Ilidža Tel.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45.o. projektovanje i izvođenje Direktor: Stovrag Munib Kontakt osoba: Stovrag Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.o. grijanje i hlađenje TEHNOPOLIS d. Adresa: Velešići 18.ba Web: Direktor: Nermina Zoronjić Kontakt osoba: Esad Šabanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 71000 Sarajevo Tel.net.o. Adresa: Hošin brijeg 82.unsa.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. 452 739. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 SVJETLICA M d.330 Djelatnost: Konsultantske usluge u oblasti energetike Direktor: Nijaz Delalić Kontakt osoba: Nijaz Delalić Telefon kontakt osobe: 061 137 812 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 453 739 Fax.ba Web: SKD: 45.net. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu. 236 039 Fax.o.

o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 TINMEN d. 061 210 312 Fax.ba Web: www. 625 423 E-mail: mujanovic. 234 994 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Envera Šehovića 54. Završni građevinski radovi Direktor: Haris Mujanović Kontakt osoba: Haris Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 132 584 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.groma.o. E-mail: varings@lol.o. 71000 Sarajevo Tel.o.330 Djelatnost: Instalacija i sevisiranje gasa i centralnog grijanja Direktor: Asmir Hamzić Kontakt osoba: Asmir Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 167 727 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Bana Borića 38. 445 547 E-mail: vykon@lol. 71000 Sarajevo Tel. 061 247 356 Fax.330 Djelatnost: Geodetska uslužna djelatnost Direktor: Izudin Fehimović Kontakt osoba: Izudin Fehimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.330 Djelatnost: Instalacija grijanja (termo i vodo instalacije) Direktor: Ejub Čavčić Kontakt osoba: Ejub Čavčić Telefon kontakt osobe: 061 210 312 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.o.o.TERMO-GAS d. Adresa: Braće Mulić 75.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VARINGS d. 71000 Sarajevo Tel.haris@gmail. 25. 71000 Sarajevo Tel.o. 061 147 959 Fax.o. 445 547 Fax. Adresa: Bojnička 132.o.com Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 VYKON d.330 Djelatnost: Instalacija grijanja i hlađenja Direktor: Amer Džanko Kontakt osoba: Amer Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 467 201 E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šaban Avdagić Kontakt osoba: Edin Salihspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. 625 423 Fax.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. Adresa: Drinska 28. 208 722 E-mail: Web: SKD: 45. 234 994 Fax. Adresa: Jukićeva br. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TOPLOTNI SISTEMI d.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 40 . osnivanja: Broj zaposlenih: 2 UNIONŽEP d.ba SKD: 45.

ba Web: www.comet.ba SKD: 45.o. Adresa: Lužansko polje 7.co. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Fadila Jahića Španca br.d. 473 058 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BELVE-HAN d.ba Web: www.o.340 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Erol Redžepović Kontakt osoba: Enis Begović Telefon kontakt osobe: enis@energoinvestcomet. 767 181 E-mail: info@energoinvest-comet.o. 062 139 771 Fax.co. 764 076 E-mail: albat@albat. 767 180 Fax. 672 506 Fax.radovi Direktor: Vehid Mujagić Kontakt osoba: Vehid Mujagić Telefon kontakt osobe: 061 137 806 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 AKI d. 672 506 E-mail: Web: SKD: 45.energoinvest.o. 618 576 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 41 . Adresa: Nazifa Hadžovića 26.o.o. Adresa: Briješće brdo br. 618 576 Fax.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Završni građ. 71210 Ilidža Tel. 648 778 Fax.ZUKAE d. 63. Adresa: Tvornička 3. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALBAT d.ba E-mail kontakt osobe: Godina 1992.energije ENERGOINVEST .400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Alma Kapmann Kontakt osoba: Hasna Sinanović Telefon kontakt osobe: 061 504 735 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. 764 075 Fax.COMET d. 71210 Ilidža Tel. prodaja i izvođenje instalacija grijanja AKTER d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 473 058.ba Direktor: Jasmin Đozić Kontakt osoba: Jasmin Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.340 Djelatnost: Prodaja i servis rezervnih izvora napajanja el. 13.340 Djelatnost: Instalacije vode i kanalizacije Direktor: Senad Palić Kontakt osoba: Senad Palić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Tvornička 3.o. 71000 Sarajevo Tel. 648 778 E-mail: Web: Direktor: Edin Zukić Kontakt osoba: Edin Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.albat.330 Djelatnost: Projektovanje.

486 236 E-mail: nemar@smartnet.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 MONT GRADNJA d.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kovržan Snježana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 73.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sinanović Selver Kontakt osoba: Mirsad Guska Telefon kontakt osobe: 061 148 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. Instalacioni radovi.ba Web: Direktor: Mustafa Hećo Kontakt osoba: Vesna Pijević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.net.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 RICOINVEST d. Adresa: Sagrdžije br. Adresa: Ismeta Mujezinovića bb. 543 011 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Jasminka Karahasanović Kontakt osoba: Jasminka Karahasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 664 357 Fax. 543 011 E-mail: montgradnja@bih. Završni radovi u građevinarstvu LIBRAG d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Rajlovačka 55.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 NEIMAR d. Adresa: Alipašina br.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Riković Kontakt osoba: Sead Riković Telefon kontakt osobe: 061 106 424 E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 486 243/ 061 191 759 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Niskogradnja.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 42 . 9. 551 755 Fax. 664 357 E-mail: cpaleta@gmail.net.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 GRADNJA UNION RADOVI d.o. Adresa: Kolodvorska 11.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ahmed Tanković Kontakt osoba: Ahmed Tanković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 466 165 E-mail: Web: SKD: 45. Visokogradnja.com Web: SKD: 45. Adresa: Trg nezavisnosti br. 446 165/ 225 763 Fax.o. 473 037 E-mail: gradnjaunionradovi@bih.o.ba Web: SKD: 45.COLOR PALETA d.o.ba Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45. 234 299 Fax. 551 756 E-mail: rikovic@bih. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 137/a.

SUBA d. 623-414 E-mail: info@duljevic.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPROM d. 649 682 Fax.bih.o.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 45.o.o. 649 682 E-mail: Web: SKD: 45.com Web: www. 160.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Esma Pavica Kontakt osoba: Esma Pavica Telefon kontakt osobe: 061 512 646 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.duljevic. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 PLASTIFAS d. Adresa: Vreoca 59. 719 251.410 Djelatnost: Fasaderni i štrukturni radovi Direktor: Hako Duljević Kontakt osoba: Elvir Duljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.net. 18. Adresa: Paromlinska br.o. 719 250 E-mail: suba-ba@bih.o.o. 458 480 Fax. 2/a.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi/ Fasaderski radovi Direktor: Medisa Abaz Kontakt osoba: Huso Tucak/Vlasnik Telefon kontakt osobe: 061 160 253 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. Adresa: Alipašina br. 214 060 Fax.ba Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 DULJEVIĆ d. 458 480 E-mail: gipsal@bih. 71210 Ilidža Tel.o.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Smajović Zaim Kontakt osoba: Smajović Zaim Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 207 839 Fax.o. Adresa: Džemala Bijedića br.com SKD: 45. 761-515 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 GIPSAL d. 061 199 890 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ING KAKTUS INŽINJERING-KONSALTING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 43 . Adresa: Ljubljanska br. Adresa: Safeta Hadžića 37. 71000 Sarajevo Tel. 207 839 E-mail: Web: SKD: 45.o.o. 71000 Sarajevo Tel.400 Djelatnost: Završni zanatski radovi Direktor: Bakir Muharemović Kontakt osoba: Bakir Muharemović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.net. 214 060 E-mail: Web: SKD: 45.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hasnija Alić Kontakt osoba: Nermina Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel.

RAMSEN - GRADNJA d.o.o. Adresa: Alipašina br. 225, 71000 Sarajevo Tel. 426 870/ 061 156 908 Fax. 766 681 E-mail: Web: SKD: 45.410 Djelatnost: Fasaderski i štrukaturni radovi

Direktor: Ramiz Pekmez Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

PARKET ŠLJIVO d.o.o. Adresa: Trg Heroja do br. 32, 71000 Sarajevo Tel. 663 502 Fax. 663 502 E-mail: parketsljivo@yahoo.com Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Idriz Šljivo Kontakt osoba: Idriz Šljivo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PRAXIS ENGINEERING d.o.o. Adresa: Koste Hermana br. 5, 71000 Sarajevo Tel. 258 261 Fax. 258 260 E-mail: praxiseng@bih.net.ba Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Majid Rudić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

STILLES d.o.o Adresa: Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo Tel. 461-189 Fax. 461-189 E-mail: stilles@lsinter.net Web: www.sogal.com SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Miroslav Rojs Kontakt osoba: Miroslav Rojs Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: miroslav@lol.ba Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 21

E+E+E - ENERGY d.o.o. Adresa: Hamida Svrze 8, 71000 Sarajevo Tel. 535-778 Fax. 535-778 E-mail: firma-3e@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga

Direktor: Anes Hadžijusufović Kontakt osoba: Anes Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

EĐA d.o.o. Adresa: Geteova 2, 71000 Sarajevo Tel. 358 536, 061 131 213 Fax. 658 536 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Visokogradnja

Direktor: Halida Đozić Kontakt osoba: Ešref Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 1

Privredna komora Kantona Sarajevo

44

ELDING d.o.o. Adresa: Mišćina 34, 71000 Sarajevo Tel. 061 262 815 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Tarik Hadžibegović Kontakt osoba: Tarik Hadžibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Kamenarsko završni radovi

ERING d.o.o. Adresa: Tuzlanska 16, 71000 Sarajevo Tel. 617 183, 061 141 890 Fax. 617 183 E-mail: ering-arh@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Ismair Imamović Kontakt osoba: Ismair Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

GALBOLS d.o.o. Adresa: Milana Preloga 19, 71000 Sarajevo Tel. 061 130 904, 653 000 Fax. 653 000 E-mail: galbols@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Visokogradnja

Direktor: Džemo Karačić Kontakt osoba: Džemo Karačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 20

GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o.o. Adresa: Adema Buće 56, 71000 Sarajevo Tel. 642 968, 061 136 134 Fax. 642 968 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Podne obloge

Direktor: Fehim Voloder Kontakt osoba: Fehim Voloder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

JELKOMERC d.o.o. Adresa: Džamijska 4, 71000 Sarajevo Tel. 061 107 931 Fax. 717 595 E-mail: Web:

Direktor: Ensar Jelko Kontakt osoba: Muamer Jelko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Projektovanje enterijera banaka

M.D.I. d.o.o. Adresa: Trg 22. Aprila 114, 71210 Ilidža Tel. 429 770 Fax. 429 771 E-mail: mdi@bih.net.ba Web: www.mdibih.com SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Eso Bajramović Kontakt osoba: Hamdija Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 42

Privredna komora Kantona Sarajevo

45

MAHER d.o.o. Adresa: Koševo 2, 71000 Sarajevo Tel. 659 396, 218 373, 061 147 550 Fax. 218 374 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Nađa Talić Kontakt osoba: MirzaTalić, Rašid Talić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 17

MEDMARK d.o.o. Adresa: Danijela Ozme 13, 71000 Sarajevo Tel. 209 016 Fax. 209 016 E-mail: medmark@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Suad Pašić Kontakt osoba: Suad Pašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

METRIK d.o.o. Adresa: Muse Ćazima Ćatića br. 4, 71000 Sarajevo Tel. 273 150 Fax. 273 151 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Zubača Džemo Kontakt osoba: Zubača Džemo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PARKET - MAXIMUM d.o.o. Adresa: Kolodvorska br. 12, 71000 Sarajevo Tel. 712 395 Fax. 712 396 E-mail: parketmaximum@bih.net.ba Web: www.parketmaximum.com.ba SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Vukomir Šarović Kontakt osoba: Ajla Hajrović / Mirela Sokolović Telefon kontakt osobe: 061 540 661 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 7

PARKET PAKET d.o.o. Adresa: Trg heroja do br. 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 106 556 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Rasim Kabahija Kontakt osoba: Rasim Kabahija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Veleprodaja i ugradnja vlastitim materijalima svih vrsta podnih obloga, posebno parketa

REJTING INŽINJERING d.o.o. Adresa: Paromlinska 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 540, 652 995 Fax. 652 787 E-mail: rejting@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Jasminka Ganović Kontakt osoba: Jasminka Ganović Telefon kontakt osobe: 061 893 540 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

Privredna komora Kantona Sarajevo

46

440 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mirsad Kadić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 SAGRIT d. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM Adresa: Omera Šabića 19. 714 235 Fax. 71380 Ilijaš Tel. Adresa: Topal Osman Paše 20. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Alipašina 8. Adresa: Aleja lipa 59. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 STROPING d.o.net.o.o.o.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 436 364.o.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Alagić Kontakt osoba: Sead Alagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: SKD: 45. 714 235 E-mail: sagrit@bih. 716-070 Fax. Adresa: Kakanjska 17.RENING d. 400 984 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Refik Ademović Kontakt osoba: Refik Ademović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Termofasade. 71380 Vogošća Tel. 061 202 582 Fax.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga Direktor: Zijad Pašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 762-055 E-mail: stroping@bih. 436 364 E-mail: rening2002@gmail.o.o.430 Djelatnost: Mašinski radovi Direktor: Zijad Brodić Kontakt osoba: Zijad Brodić Telefon kontakt osobe: 061 188 280 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 672 136 / 061 170 459 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 47 . osnivanja: Broj zaposlenih: 10 AS-DUGA SISTEM d. 259 450 Fax. 259 451 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. rigips Direktor: Azem Svraka Kontakt osoba: Azem Svraka Telefon kontakt osobe: 061 246 107 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.net.o. 71000 Sarajevo Tel. 400 984 Fax. 71210 Ilidža Tel. 672 136 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ZISTEN INS d.com Web: SKD: 45. Adresa: Jošanička 39.ba Web: SKD: 45.o.

450 Djelatnost: Završni građevinski radovi.B. 71000 Sarajevo Tel. hidroizolacija. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 DOMINO d. info@bh-bauu. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 70 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Senad Jašarević Kontakt osoba: Senad Jašarević Telefon kontakt osobe: 061 593 239 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.450 Djelatnost: Završni garđevinski radovi. kermaički radovi.com Web: SKD: 45. 95. 061 138 093 Fax. 464 470 E-mail: Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel. 71380 Ilijaš Tel. 627-627/061 147-546 Fax.o.450 Djelatnost: Visokogrdanja.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hajrudin Andelija Kontakt osoba: Hajrudin Andelija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. tremoizolacija.o.B 8.450 Djelatnost: Ukrasni radovi Direktor: Erol Šehavdić Kontakt osoba: Erol Šehavdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 619 810 E-mail: bogerbh@bih. 210 868 Fax. BAUUNTERNEHMUNGS d. 403 977.o. Aida Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o.o. Adresa: Ćemaluša. E-mail: Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 48 . 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. tapetarija Direktor: Adil Žiga Kontakt osoba: Fadil Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net. 061 184 954 Fax.bh-bauu. Adresa: Osik do br. osnivanja: Broj zaposlenih: 35 BAUFINAL d. 061 161 645 Fax. 210 868 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Bosanski put bb. epoxidi CONDOR TOOLS Adresa: Mekote 28. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 BOGER d.o.o.H. 627-627 E-mail: condor_bih@yahoo.o. Adresa: Kasima Hadžića 13. Niskogradnja Direktor: Juso Hasanović Kontakt osoba: Bedro Hasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. Adresa: Paromlinska 34 .ba SKD: 45. 716-215 Fax.ba Web: www.o.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DEKORAD d.ba Web: Direktor: Ljerka Germović Kontakt osoba: Anesa Hadžić. 403 977 E-mail: bh-bau@hotmail.

Adresa: Safeta Zajke 360. 209 491 Fax. 673 992 Fax. 71380 Ilijaš Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 HAEMES d. 456 471 Fax. Adresa: 126. 71000 Sarajevo Tel. 71320 Vogošća Tel.450 Djelatnost: Ostali završni radovi Direktor: Latif Kolak Kontakt osoba: Latif Kolak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 401 702 Fax. 401 702 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 673 992 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HAKE d.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 559 741 E-mail: kolinvest@hotmail.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. Adresa: Hakije Kulenovića 5. 559 740 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Igmanska 36.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fahrudin Buza Kontakt osoba: Fahrudin Buza Telefon kontakt osobe: 061 227 866 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Bjelave 36. 061 143 958. 456 471 E-mail: Web: SKD: 45.com Web: SKD: 45. 209 491 E-mail: Web: SKD: 45. 661 063 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KENDŽI d.o.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Haso Nezirović Kontakt osoba: Haso Nezirović Telefon kontakt osobe: 061 131 200 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Adema Buće 168. Iljaške brigade 92.o. 661 063.o.o.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi.o. 661 374 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 KOLINVEST d.o. Grubi i fini radovi Direktor: Jasminka Pindžo Kontakt osoba: Jasminka Pindžo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008.o.DŽINDO COMPANY d.o.o. Bravarija i limarija Direktor: Kenan Džanko Kontakt osoba: Kenan Džanko Telefon kontakt osobe: 061 130 951 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Nenad Džindo Kontakt osoba: Nenad Džindo Telefon kontakt osobe: 061 210 933 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 49 . osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EKO TEH d.

KSS CORTEGA INŽINJERING d.o.o. Adresa: Željeznička 25 – Pejton, 71210 Ilidža Tel. 638 184 Fax. 638 184 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Muzaferović Arijana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

LBM d.o.o. Adresa: Safeta Hadžića bb, 71000 Sarajevo Tel. 663 587 Fax. 663 587 E-mail: lbmdoo@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Damir Maredski Kontakt osoba: Damir Maredski Telefon kontakt osobe: 061 175 814 E-mail kontakt osobe: Godina 1992. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

LIBOS d.o.o. Adresa: Branislava Nušića do br.47, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 993 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Adem Bajramović Kontakt osoba: Adem Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

MAL d.o.o. Adresa: Paromlinska 34, 71000 Sarajevo Tel. 710 210 Fax. 710 211 E-mail: maldoo@bih.net.ba Web: www.mal.ba

Direktor: Sead Delihasanović Kontakt osoba: Sead Delihasanović Telefon kontakt osobe: 061 145 380 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 38 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Aluminijske fasade,montaža

MEFAS d.o.o. Adresa: Rudija Alvađa br. 13, 71000 Sarajevo Tel. 627 025 Fax. 627 025 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Fadil Mešanović Kontakt osoba: Fadil Mešanović Telefon kontakt osobe: 061 132 371 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

MOS INŽINJERING d.o.o. Adresa: Bulevar Meše Selimovića 3, 71000 Sarajevo Tel. 270 830 Fax. 270 830 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

Privredna komora Kantona Sarajevo

50

SANSEL d.o.o. Adresa: Trg heroja 17, 71000 Sarajevo Tel. 446 663, 640 405 Fax. 640 405 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Trgovina tekstilom na malo

Direktor: Akif Demir Kontakt osoba: Akif Demir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1983. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

SELMING d.o.o. Adresa: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo Tel. 631 161 Fax. 631 161 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi

Direktor: Nusret Balaš Kontakt osoba: Nusret Balaš Telefon kontakt osobe: 061 130 748 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o. Adresa: Gornji Velešići 70, 71000 Sarajevo Tel. 222 133 Fax. 222 133 E-mail: Web:

Direktor: Ismet Sijerčić Kontakt osoba: Ismet Sijerčić Telefon kontakt osobe: 061 150 232 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi, Polaganje cementnog i suhog estriha kao podne obloge

ŠUMENS d.o.o. Adresa: Hošin brijeg 72, 71000 Sarajevo Tel. 571 120 Fax. 571 121 E-mail: sumens@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mensud Šurković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. osnivanja: Broj zaposlenih: 16

VERTICAL d.o.o. Adresa: Husrefa Redžića 9, 71000 Sarajevo Tel. 223 133 Fax. 223 133 E-mail: mirza-vertical@hotmail.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mirza Mašnić Kontakt osoba: Mirza Mašnić Telefon kontakt osobe: 061 504 177 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

VINITEL d.o.o. Adresa: Kasima Hadžića 67, 71000 Sarajevo Tel. 061 158 230 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Asim Hodžić Kontakt osoba: Asim Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

Privredna komora Kantona Sarajevo

51

WELT GRADNJA d.o.o. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb, 71000 Sarajevo Tel. 766 856 Fax. 766 856 E-mail: adelkopic@yahoo.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Šukrija Ramić Kontakt osoba: Adel Kopić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

AVDIĆ d.o.o. Adresa: Andreja Andrejevića br. 94, 71000 Sarajevo Tel. 455 968 Fax. 455 968 E-mail: magus@lol.ba Web: SKD: 45.530 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Azem Avdić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. osnivanja: Broj zaposlenih: 11

OBI BAU&GARTEN d.o.o. Adresa: Lužansko polje br. 9, 71210 Ilidža Tel. 777 600 Fax. 777 601 E-mail: info@luk.ba Web: www.obi.ba

Direktor: Avdagić Faruk Kontakt osoba: Lejla Hadžić Telefon kontakt osobe: 777 612 E-mail kontakt osobe: lejla.hadzic@luka.ba Godina 2002. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 102 51.000 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.materijalom, projektovanje, istraživanje

DOMES BH d.o.o. Adresa: Zagrebačka 47, 71000 Sarajevo Tel. 653 541 Fax. 653 541 E-mail: domesbh@yahoo.com Web: SKD: 51.102 Djelatnost: Prodaja privrednih vozila

Direktor: Dervo Harbinja Kontakt osoba: Dervo Harbinja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

NEXE d.o.o. Adresa: Zelenih beretki br. 20/II, 71000 Sarajevo Tel. 279 380 Fax. 279 381 E-mail: nexe@nexe.ba Web: www.nexe.ba

Direktor: Admir Eminović Kontakt osoba: Admir Eminović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.130 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.materijalom i građ.drvetom

TIMBER TRADE d.o.o. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 1/a, 71000 Sarajevo Tel. 217 657 Fax. 217 657 E-mail: timbertrade_bih@yahoo.com Web:

Direktor: Goran Brkić Kontakt osoba: Goran Brkić Telefon kontakt osobe: 061 175 816 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.130 Djelatnost: Prodaja sistema uštede električne energije po sistemu "Opremi i projektuj"

Privredna komora Kantona Sarajevo

52

ba Web: Direktor: Saudin Crnčalo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. 2/3. Adresa: Huseina Đoze 22.co. 612 256 Fax.ba Direktor: Behija Pašić Kontakt osoba: Sabina Glušac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 554 631 E-mail: lingopro@bih.o. 115.bramac. crijep.weinig. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. 769 930/470 853 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 769 341/ 061 490 523 Fax.net. Adresa: Patriotske lige br.o.LIGNOPRO d. 296 383 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.domavija.net.190 Djelatnost: Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Direktor: Adnan Bajrović Kontakt osoba: Adnan Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 612 256 E-mail: tink@bih.ba SKD: 51. 41. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.mašinama / crna i obojena metalurgija BRAMAC-KROVNI SISTEMI d.530 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom.weishaupt.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 WEISHAUPT d.ba Direktor: Nedim Kolašinac Kontakt osoba: Hajvazović Sejda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.net.o. 769 342 E-mail: jannik@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 51.o. 71000 Sarajevo Tel. 296 387 E-mail: info@weishaupt.ba Web: SKD: 51. 514 212 E-mail: domavija@bih.ba Web: www.520 Djelatnost: Trgovina na veliko građ.190 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đerkez Rifat Kontakt osoba: Šorlija Mirza Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 554 630 Fax.ba Direktor: Adnan Verem Kontakt osoba: Blaženka Mijatović Telefon kontakt osobe: 710 400 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.o. krovni prozori DOMAVIJA d. 213 211 E-mail: bramacbih@bramac. Adresa: Skenderija 5/3.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. 710 400 Fax.drvetom JANNIK d. Adresa: Ragiba Džinde br. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TINK d.o. Adresa: Marka Marulića br.140 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.530 Djelatnost: Prodaja i uvoz namještaja i bijele tehnike na veliko i malo Privredna komora Kantona Sarajevo 53 .o.ba Web: www.o.o.net.materijalom i građ.

530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.532 Djelatnost: Visokogradnja.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom GRAMAS d.530 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom PERCON d.com Direktor: Amel Begić Kontakt osoba: Amel Begić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o. Adresa: Ivana Brkića 11.ba Web: www. 061 520 923. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 26 51. 777 790 Fax. Završni građevinski radovi Direktor: Mustafa Abazović Kontakt osoba: Mustafa Abazović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 513 884 E-mail: sarajevo@elgrad.Stovarište građ. 452 769 Fax.o.530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADIZ d.ba Direktor: Ramo Bajrić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 334 197 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 628 792 Fax. Adresa: Braće Mulić br. Adresa: Džemala Bijedića 162.o. Adresa: Halida Kajtaza 1. 71000 Sarajevo Tel. 628 792 E-mail: abos@bih. 71000 Sarajevo Tel.530 Djelatnost: Distribucija eger oplemenjenih ploča iverica Direktor: Vjećeslav Blaž Kontakt osoba: Vjećeslav Blaž Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o.ba SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ADAZAL d.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel. 215-569 Fax.ba Web: www. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 54 . 513 884 Fax.net Web: Direktor: Nedžad Sudić Kontakt osoba: Nedžad Sudić Telefon kontakt osobe: 765 587 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.gradiz. 452 701 E-mail: info@adazal.o. 777 796 E-mail: bhpercon@bih. 71210 Ilidža Tel.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 51.adazal. 765 581 E-mail: gramas@lsinter.o.o.o. 765 585/ 765 587 Fax. . 71000 Sarajevo Tel.net.ba Web: SKD: 51. 179. 69. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.ELGRAD d.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ABOS d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51.ba Web: Direktor: Bahrudin Zjajo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.elgrad. 206-594 E-mail: gradiz@bih.o.net. Adresa: Put Famosa 38.o.materijala Adresa: Safeta Zajke br.

776 801 E-mail: info@baumit. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 51.ba Web: Direktor: Adnan Šaković Kontakt osoba: Adnan Šaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 400 445 E-mail: info@arhaz. 776 800 Fax.baumit.ANES d.com Direktor: Hazim Arnaut Kontakt osoba: Senada Hadžimehmedagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Obala Kulina Bana 25.arhaz. Adresa: Osik do br. 71387 Ilijaš Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Ismet Zupčević Kontakt osoba: Evelin Šabanija Telefon kontakt osobe: 776 809 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 400 440 Fax.o.ba Web: SKD: 51.o.ba Web: Direktor: Mirsad Berberović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 061 554 104 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 BELKOS d. 433 960 Fax.o.ba SKD: 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko materijalom i sanitarnom opremom BAUMIT d.532 Djelatnost: Trgovina vodovodne opreme.o.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom Direktor: Mirsad Hodžić Kontakt osoba: Mirsad Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. hidranti za vodu i gas Privredna komora Kantona Sarajevo 55 . 672 623 E-mail: belkos@bih. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Osik 2b. E-mail: Web: SKD: 51. priključne armature. 71210 Ilidža Tel. 202 486.o. 48. Adresa: Gazi Mehmed paše Fidahića 18. zasuni. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ARMEX ARMATURE d.o.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.net.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BIHEXO d. 660 681 E-mail: bihexobh@bih. Adresa: Moševićka 115. spojnice.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom i bojama Direktor: Huso Redžić Kontakt osoba: Huso Redžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Igmanska bb.com Web: www.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ARHAZ d. 665 387 Fax.o. 433 961 E-mail: armex_sa@bih.o. 672 623 Fax. ventili.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 51.ba Direktor: Deović Nerman Kontakt osoba: Uzunović Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Sabahudin Kajević Kontakt osoba: Damir Skopak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Halilovići 7.ba Web: www.net Web: www.o. Adresa: Bojnička 166.o. 475 718 E-mail: Web: www.faridoo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 51.ba Web: SKD: 51. 674 205 Fax.o.elsatrade. 455 860. 71000 Sarajevo Tel.o. 475 711.532 Djelatnost: Trgovina na veliko sanitarnom opremom i kućanskim potrepštinama ELSA TRADE d. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 FABULAS d.domoteh. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Faruk Dizdar Kontakt osoba: Rifet Obradović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 546 377 Fax. Adresa: Džemala Bijedića. boje.o.o.ba Web: www. Igmanska bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.o. 455 837 E-mail: faridoo@lsinter.o. Emerika Bluma 3.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 56 .532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskom opremom. 546 377 E-mail: Web: Direktor: Mirza Đozo Kontakt osoba: Mirza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 203 881 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Hifzi Bjelevca 110.fabulas. 468 124 Fax.ba SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 ERVENA d. 634 386 E-mail: mirela@gnet. 634 386 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51.o. Adresa: Safeta Zajke bb. 455 837 Fax. 71000 Sarajevo. 475 700.net. 71000 Sarajevo Tel. 71320 Vogošća Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom DOMOTEH d. 764 206 E-mail: ervena@bih. 764 216.o. lakovi FARIDOO d. 475 712 Fax.ba Direktor: Mirela Mašala Kontakt osoba: Mirela Mašala Telefon kontakt osobe: 061 811 691 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.CONTI PRO d. 674 205 E-mail: fabulas@fabulas. Adresa: Paromlinska 18.532 Djelatnost: Elektroenergetski materijal i oprema Direktor: Marijan Hrkaš Kontakt osoba: Mladen Hrkaš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 51. Adresa: Radnička bb.jub. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. vodo i elektro materijalom INTERMER d. 781 305 Fax. 71387 Podlugovi Direktor: Elvis Hodžurda Kontakt osoba: Samir Fejzić.net.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 HIMEX-TRGOVINA d.o. 424 680 Fax.ba Web: Direktor: Dedić Halid Kontakt osoba: Sulejmanović Samira Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HERCING d. 71210 Ilidža Tel.ba Direktor: Muhidin Hrapović Kontakt osoba: Muhidin Hrapović Telefon kontakt osobe: 263 010 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom JUB d.o.o.net. boje. 781 306 E-mail: hercing@bih.hercing.o.HELKOS BOJE I LAKOVI d. 71000 Sarajevo Tel.1@bih. fasade. 7.ba Web: SKD: 51.o.ba Web: www.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 468 879 Fax. 401 056 Fax.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom.o. Adresa: Moševićka 5. 424 681 E-mail: opekabh@bih.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim matreijalom. Osman Hodžurda Tel. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom HODŽEKS d.ba Web: www. Adresa: Butmirska cesta bb.o. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Naselje Dvor do br. 661-878 Fax. Adresa: Kolodvorska br.net. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. lakovi. 209 825 E-mail: jub@jub.532 Djelatnost: Veleprodaja za crnu industriju Direktor: Melčija Mulaosmanović Kontakt osoba: Melčija Mulaosmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o. 11/a.ljepila Privredna komora Kantona Sarajevo 57 .com SKD: 51.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Emir Sadžak Kontakt osoba: Emir Sadžak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 401 056 Telefon kontakt osobe: E-mail: E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2000. 716 570 Fax. građ. 661-878 E-mail: info@intermer.ba Web: Direktor: Esad Bezdrob Kontakt osoba: Esad Bezdrob Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Aleja Bosne srebrene 16. 468 879 E-mail: helkos.

557 466 E-mail: karmek@karmek.532 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.o. 432 521/ 424 195/ 424 196 Fax. Adresa: Blažuj br.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ. 626 103 Fax.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 550 850 E-mail: pinjo. 8. Adresa: Igmanska bb.o.ba Web: Direktor: Huseinbegović Hajrudin Kontakt osoba: Huseinbegović Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Nedžad Resulović Kontakt osoba: Jasmina Alagić Telefon kontakt osobe: 432 521 E-mail kontakt osobe: jasmina@kolpa.o.drvetom Privredna komora Kantona Sarajevo 58 .pinjo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SANBIH COMPANY d.materijalom i sanitarnom opremom KERMEK BH d.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.materijalom i građ.com SKD: 51.o. 116.o.ba Direktor: Nedžad Pinjo Kontakt osoba: Nedžad Pinjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.si SKD: 51.karmek. 71000 Sarajevo Tel. 639 209 E-mail: sanbih@bih. 557 466/ 557 467 Fax.u@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 PINEX CO d.KARBON NOVA d.o. 550 851 Fax.ba Web: Direktor: Rafet Radončić Kontakt osoba: Rafet Radončić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 432 521 E-mail: kerrock@kolpa.kolpa. 454 122 E-mail: karbon-nova@epn. 660 253 E-mail: Web: SKD: 51.com Web: www. Adresa: Lukavička cesta br. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KOLPA LINE d. 71215 Blažuj Tel.o. Adresa: Radićeva br.net.ba Godina 2003.o. 766 045 Fax.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51. 230 253.o.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kukuljac Ilda Kontakt osoba: Kukuljac Ilda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. Adresa: Zvornička 41. 71320 Vogošća Tel. Adresa: Jukićeva br.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo podnim oblogama Direktor: Nermana Alispahić Kontakt osoba: Nešad Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 2. 25. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom PLAVO OKO d. 660 523 Fax.

o. 762 685 E-mail: senigor@senigor. 1. Adresa: Tvornička br. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TKK d. 214 988 Fax. 11. Adresa: Osik do br.senigor.ursa. 204 602 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.tondach.532 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 59 .ba Web: www. 9. 457 153 E-mail: tecasisimrad@gmail. 71210 Ilidža Tel. 3.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51. 204 602 E-mail: sarajtas@yahoo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.o.o.ba SKD: 51.com Web: www. Adresa: Tešanjska br. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crijepom / uvoz i tranzit Direktor: Jasmin Hošo Kontakt osoba: Jasmin Hošo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 262 820 Fax. Adresa: Nusreta Šišića Dede br.jasmin@tondach. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SENIGOR d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. Adresa: Ferhadija 19.com Web: Direktor: Anis Uzunović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. 457 153 Fax.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.ba Web: www.com Web: www.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko hemijskim proizvodima i proizvodnja TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 762 685 Fax. Adresa: Halilovići 12. 214 988 E-mail: enver. 468 903 E-mail: tkk@bih.hasagic@uralita.o.ba Direktor: Edin Baručija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.SARAJ-TAŠ d. 768 903 Fax. 262 822 E-mail: hoso.ba Web: Direktor: Mesud Čolić Kontakt osoba: Mesud Čolić Telefon kontakt osobe: 061 208 193 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.o. 71210 Ilidža Tel. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TECASI SIMRAD d.ba Direktor: Enver Hasagić Kontakt osoba: Enver Hasagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.com Direktor: Smajić Mevludin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 URSA NOVOTERM d.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.tecasibh. 71000 Sarajevo Tel.o.

532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 9. Adresa: Džemala Bijedića 295.o.velux.com Web: www.com Web: SKD: 51.VALM d. krovni prozori VEP d. 711 292 Fax.o.o. 711 290.net. Adresa: Nedima Filipovića 2. Adresa: Halilovići br. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom VELUX KROVNI PROZORI d. 711 291 E-mail: albadoo@bih.alba.o.bubic@wienerberger.o.ba Direktor: Šerif Kajević Kontakt osoba: Šerif Kajević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996 osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51.ba Web: Direktor: Amra Marijanović Kontakt osoba: Vojo Marijanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 760 411 E-mail: valmdoo@bih.o.o. Adresa: Behdžeta Mutevelića 61.com Direktor: Sanela Tarančić Kontakt osoba: Dragana Đokić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: www. 626-420/626-493 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ADRIAPROM d.djokic@velux.vep.ba SKD: 51.com Web: www.o.o.net. 232 550 E-mail: edinadria@gmail.532 Djelatnost: Uvoz i prodaja Direktor: Velimir Gojnić Kontakt osoba: Samir Bubić Telefon kontakt osobe: 061 194 850 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 469 039 E-mail: samir. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51. 232 550 Fax. 618 416 Fax.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarom opremom. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ALBA d. 760 412/ 760 410 Fax. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crnom i obojenom metalurgijom Privredna komora Kantona Sarajevo 60 . 781 521 E-mail: info@vep.ba Web: www.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko plastičnim masama Direktor: Edin Kantardžić Kontakt osoba: Edin Kantardžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.532 Djelatnost: Proizvodnja i trgovina podnim oblogama Direktor: Pašaga Vejzović Kontakt osoba: Pašaga Vejzović Telefon kontakt osobe: 061 540 659 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Butmirska cesta 293. 781 520 Fax.ba SKD: 51. Adresa: Envera Čolakovića 6.wieneberger. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 71210 Ilidža Tel. 626-492 E-mail: dragana.

o. 760 425 Fax.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i repromaterijalima Direktor: Amra Sadović Kontakt osoba: Amra Sadović Telefon kontakt osobe: 061 139 366 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i mjernim instrumentima CASH d. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje COMMEWAY d. 760 426 E-mail: divtvik@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. 776 371 E-mail: muhamed@bhtehna. 71000 Sarajevo Tel.ASMT PROMET d. Adresa: Teheranski trg bb.net.o. 451-781 Fax. Adresa: Ferde Hauptmana bb.ba Web: SKD: 51. 776 374 Fax.com Direktor: Sead Ruhotina Kontakt osoba: Sead Ruhotina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 767 231 E-mail: commeway@bih.o. 467 098. Adresa: Trg Heroja 7. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 212 266 E-mail: cash@hs-hkb.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.bhtehna.o.com Web: SKD: 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51. 212 266 Fax.o.com Web: www. divtvik@yahoo.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom Direktor: Hikmet Koš Kontakt osoba: Hikmet Koš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Lužansko polje 7. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 61 .540 Djelatnost: Trgovina na malo spojnim elementima Direktor: Almir Žujo Kontakt osoba: Almir Žujo Telefon kontakt osobe: 061 490130 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 451-781 E-mail: Web: Direktor: Ejub Šatara Kontakt osoba: Fatima Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BH TEHNA d. Adresa: Braće Mulića 20. 767 230 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CREDIBIL COMPANY d.o. 660 751 E-mail: Web: SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Sulejmana Filipovića 2.net. 660 751 Fax.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo i elektro materijalom DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d.ba. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Senad Vejzagić Kontakt osoba: Senad Vejzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.

540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Muzafer Kaljić Kontakt osoba: Nafa Beća Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 767 971 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. 636 884 E-mail: Web: Direktor: Emir Bešić Kontakt osoba: Emir Bešić Telefon kontakt osobe: 061 136 309 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Zaima Šarca 46. 71000 Sarajevo Tel. 205-026 E-mail: ljesa@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 636 883.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Mirela Halilović Kontakt osoba: Jasenko Dizdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 ELEKTROKONTAKT SA d.o. Adresa: Plandište 76. 767 970. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EURO DEMS d. 767 972 E-mail: office@ednil.ba Web: www.o.o. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje DIZDAREL d.o.ba SKD: 51. Adresa: Zvornička bb. Adresa: Paromlinska 68. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 EOSPECIAL d. 639 052 Fax.o.o. 715-630 Fax. 205-026 Fax. 664 841 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51. Adresa: Kurta Schorka 8. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Mesud Rizvo Kontakt osoba: Mesud Rizvo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Alipašina bb.ednil.eksabh.com SKD: 51. 71210 Ilidža Tel. 205 752 Fax.net. 664 841 E-mail: Web: Direktor: Šaćir Smailagić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.DEGE d. 71000 Sarajevo Tel.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 62 .o. 205 752 E-mail: Web: SKD: 51.net.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 EDNIL d. 715-631 E-mail: eksa@bih.ba Web: SKD: 51.ba Web: www.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima Direktor: Šefik Bajrović Kontakt osoba: Šefik Bajrović Telefon kontakt osobe: 061 191 683 E-mail kontakt osobe: Godina 1991.

net.o. 473 955 Fax. 453 666 E-mail: Web: Direktor: Nedžad Šarkić Kontakt osoba: Nedžad Šarkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 556 490/061 132 283 Fax. Adresa: Nikole Šopa br. 457 257 E-mail: Web: Direktor: Kurbegović Dino Kontakt osoba: Sadija Kurbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: SKD: 51.o.o. 71210 Ilidža Tel.net.o.net. Adresa: Rajlovačka bb. radijatori. slavine INELEX d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 IKT d. 638 082 E-mail: hermi@bih.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom FITUS d. Adresa: Lužansko polje 7. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Put života 12. 713 850 Fax. Adresa: Rudija Alvađa br.540 Djelatnost: Trgovina na veliko: materijali od čelika.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Ismet Hasanbegović Kontakt osoba: Zlatko Šarac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 237.o. 71000 Sarajevo Tel.si SKD: 51.EURO M d.fitus@bih. 713 851 E-mail: euro-m@bih. 556 491 E-mail: vildanas. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 63 .o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 HERMI d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.ba Web: www. 453 542 E-mail: Inelex@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 EURODIS d.ba Web: Direktor: Esad Šahbegović Kontakt osoba: Esad Šahbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Vildana Sekavić Kontakt osoba: Vildana Sekavić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71210 Ilidža Tel.ba Web: SKD: 51.o.o. 061 138 173 Fax. 71000 Sarajevo Tel.540 Djelatnost: Inženjering iz oblasti gromobranske instalacije Direktor: Adnan Brajlović Kontakt osoba: Adnan Brajlović Telefon kontakt osobe: 061 838 098 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.hermi. 637 082 Fax.o. 13.net. Adresa: Hakije Kulenovića 24. 71000 Sarajevo Tel. 457 257 Fax.

540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.en Direktor: Lipanović Igor Kontakt osoba: Deniza Šahinagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Safeta Zajke br. 767 075/ 467 919 E-mail: Web: SKD: 51.540 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi / Opremanje enterijera MEGA CENTAR d. 202 544 Fax. 635 888 Fax.o. Adresa: Hifzi Bjelevca 6. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 71000 Sarajevo Tel.en Web: www.ba Web: www.co.o. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 63 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo metalom.com Web: SKD: 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom Direktor: Turković Abdulah Kontakt osoba: Turković Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.o. 767 075/ 767 076 Fax.materijalom i sanitarnom opremom INVEL d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.o. 454 352 E-mail: info@magros-metal.o.o. Adresa: Hiseta 19.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 MAGROS-METAL d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.540 Djelatnost: Prodaja blindiranih vrata Direktor: Damir Boros Kontakt osoba: Damir Boros Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.megacentar. Adresa: Velika Drveta br.net. 496 000 Fax.net.ba Web: Direktor: Amir Žiga Kontakt osoba: Amir Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 454 127 Fax.o. alatima i opremom METALIS d.merkur. 457 305 E-mail: metalis@bih. Adresa: Halilovići bb. 496 019 E-mail: intermerkur@merkur.ba Direktor: Radomir Lozić Kontakt osoba: Radomir Lozić Telefon kontakt osobe: 061 157 204 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.o. 457 305 Fax.INTERMERKUR d. Adresa: Halilovići 6.o.magros-metal. 258 255 E-mail: zeka. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KLIMOTEHNA d.o. građ. 635 666 E-mail: hammer@bih. 71000 Sarajevo Tel. 6.ba Direktor: Asim Omerspahić Kontakt osoba: Asim Omerspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1956/2002transformascija osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 41 51.foto2@gmail. instalacionim materijalom i opremom za grijanje Privredna komora Kantona Sarajevo 64 . 267.

660 380 Fax. 615 455 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 644 355 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 612 578 E-mail: Web: Direktor: Slavica Černi Kontakt osoba: Slavica Černi Telefon kontakt osobe: 061 144 898 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Zmaja od Bosne 58.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom NELMA TRADE d. boje i lakovi PAPILON d.o.o. Adresa: Brčanska 16. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. 128. 615 455 E-mail: Web: Direktor: Enver Nikšić Kontakt osoba: Enver Nikšić Telefon kontakt osobe: 061 219 035 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU Adresa: Kolodvorska 12. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 PRIMUS BALKAN d. Adresa: Grbavička bb. 612 578/ 061 144 578 Fax.metalkatrade.ba Web: SKD: 51. 661 273 E-mail: primblk@smartnet.ba Direktor: Sead Hamzagić Kontakt osoba: Sead Hamzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.primus-balkan. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. 661 271. 714 136/714-137 Fax.o. Adresa: Ferde Hauptmana 7. 061 219 035. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.METALKA TRADE d.com Web: www.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom MIV-TRADE d. 660 380 E-mail: Web: SKD: 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo repromaterijalom/ Prodaja namještaja RIGIPS AUSTRIJA GESMBH .540 Djelatnost: Prodaja repromaterijala Direktor: Alen Alihodžić Kontakt osoba: Dženana Hadžiahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 65 .o.ba Web: www. Adresa: Azize Šaćirbegović br.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo-elektro materijalom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.o. 714 135 E-mail: metalkatrade@metalkatrade.net. 644 355 E-mail: papilon2003@bih.com Direktor: Amir Smječanin Kontakt osoba: Amir Katana / Dina Kordić Telefon kontakt osobe: 717 730 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 661 272 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko metalom Direktor: Mirsad Zeljković Kontakt osoba: Mirsad Zeljković Telefon kontakt osobe: 061 177 713 E-mail kontakt osobe: Godina 2003.

540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo montažnom opremom Direktor: Adnan Topčagić Kontakt osoba: Merima Švrakić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko maaterijalom za grijanje Direktor: Azra Korač Kontakt osoba: Azra Korač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Binježevo bb.ba Web: www.unipromet.ba Web: Direktor: Amina Durmić Kontakt osoba: Senad Durmić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.com Web: Godina www.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom WÜRTH BH d.com 1950. instalacionim materijalom. 470-623 E-mail: smtcompany@bih. 9.1.o. Adresa: Zvornička br.o.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.o.net.vaillant.wurth. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 121 51. 470-623/061-137-855 Fax. 210 407 Fax. 71000 Sarajevo Tel.SMT-COMPANY d. osnivanja: Broj zaposlenih: 120 AALKONTI d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 66 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. 485 471 Fax. Adresa: Marka Marulića 2.com Direktor: Muhamed Pilav Kontakt osoba: Engin Obučić Telefon kontakt osobe: 234 182 E-mail kontakt osobe: int.net. Adresa: Senada Mandića Dende 7. opremom za vodovod i grijanje TERMOVOD d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Novi rezervoar do br. Adresa: Bojnička 105.o. 234 182 E-mail: int.ba SKD: 51.relations@unipromet.ba Web: SKD: 51. 71240 Hadžići Tel.o. 614 433 Fax. 764 020 E-mail: poliko@bih.o.o.ba Direktor: Semir Botić Kontakt osoba: Melisa Tolja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 210 409 E-mail: vaillant@bih. 764 020 Fax.541 Djelatnost: Stovarište građevinskog materijala Direktor: Arif Kodrić Kontakt osoba: Arif Kodrić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 UNIPROMET d.relations@uniprom et. 71210 Ilidža Tel.net.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskog materijala i srodnih proizvoda/ Usluge VAILLANT d. 71320 Vogošća Tel.o.o. 487 471 E-mail: Web: SKD: 51. 775 000 Fax.o. 775 019 E-mail: info@wurth.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.

osnivanja: Broj zaposlenih: 14 LIP-DOM d. 664 911 E-mail: lipdom@bih. 252 463 E-mail: aks.kemos. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 67 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. 651 243 E-mail: goprema@lsinter.materijalom / boje i lakovi Direktor: Adnan Arslanagić Kontakt osoba: Adnan Arslanagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 GRADITELJ-OPREMA d.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.620 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Tarik Kamenjašević Kontakt osoba: Tarik Kamenjašević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71240 Hadžići Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALUKOENIGSTAHL d. 19. 6/I.o. 423 132 E-mail: k.o.com Web: Direktor: Hasna Ljubović Kontakt osoba: Hasna Ljubović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.malesic@terrabih.620 Djelatnost: Trgovina građevinskom opremom i alatima Direktor: Zlatan Rončević Kontakt osoba: Armin Hamidović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: SKD: 51.terra-world. 71000 Sarajevo Tel.o.o. Adresa: Olovska br.com SKD: 51. Adresa: Binježevo 137. 71000 Sarajevo Tel. 206 575 Fax. Adresa: Zvornička br.KEMOS d.700 Djelatnost: Trgovina aluminijskim profilima Direktor: Adnan Velić Kontakt osoba: Sumela Medanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 203 505 E-mail: kemos.ba Web: www. 764 550 E-mail: mas_2001@yahoo.info@alukoenigstahl Web: SKD: 51. 423 131 Fax.graditeljoprema. 664 911/ 664 912 Fax. 764 550 Fax.o. Adresa: Valtera Perića br. 651 243 Fax. 71000 Sarajevo Tel.net Web: www.o. 252 460 Fax.ba SKD: 51.doo@bih.700 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Kranjčevićeva 36. 423 130.o.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Vrelo Bosne a.o.o.550 Djelatnost: Trgovina na malo građ.net.net.700 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Namik Mulahusić Kontakt osoba: Slaviša Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MASMARKT d. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 TERRA BIH d. 26.ba SKD: 51.

71000 Sarajevo Tel. 451 425 E-mail: Web: SKD: 52. 471 018 Fax.460 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom METBOJ d. staklom FORSHER EXPORT-IMPORT d.com Web: Direktor: Šerif Rudanja Kontakt osoba: Šerif Rudanja Telefon kontakt osobe: 061 134 931 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. građ.materijalom.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Faruk Avdagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o. drvetom.o. 451 425 Fax.luk.900 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Tešanjska do br.460 Djelatnost: Trgovina na malo građ. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 52.o. 777 600 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Džemala Bijedića br. 713 811 E-mail: Web: Direktor: Esad Begtašević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Mustafe Latifića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 52.com Web: SKD: 52.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 BAU&GARTEN d. 211 910 Fax.o.460 Djelatnost: Izvođenje građevinskih radova.com Web: Direktor: Jelena Baškarada Kontakt osoba: Ljiljana Baškarada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. 222 974/061 488 056 Fax.materijalom ENERGOREKORD d.materijalom i sanitarnom opremom/ Trgovina na malo građ.MAGNETIC d. staklom i ostalim građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 68 .o. Adresa: Trg heroja 37.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom. 9. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52. 71000 Sarajevo Tel. 713 810 Fax.o. 9. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 766 520 E-mail: magnetic-bih@hotmail.materijalom / boje i lakovi Direktor: Mulović Zufer Kontakt osoba: Mulović Zufer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.442 Djelatnost: dekorativna rasvjeta Direktor: Saliha Pleho Kontakt osoba: Renat Pleho Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. trgovina građ.o. 777 601 E-mail: info@luk. 197. 205 956 E-mail: energorekord@hotmail. Adresa: Lužansko polje br.ba Web: www. 211 910 E-mail: serif-rudanja@yahoo. 3. 71210 Ilidža Tel. bojama. Adresa: Vladslava Škarića 8. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PARTNER d.

656 332 E-mail: warel@lol. 551 610 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSKRAN d.ba Direktor: Mirza Šaković Kontakt osoba: Mirza Šaković Telefon kontakt osobe: 061 217 598 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. staklom i ostalim građevinskim materijalom WOLF KOMERC d.o. 656 332 Fax.o.o.sartus. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 71. 71243 Pazarić Tel.o. staklom i ostalim građevinskim materijalom MAKER ING d. 061 130 523 Fax. 471 285 E-mail: boskran@bih.o.com. Adresa: Nedima Filipovića br.WARELL d.ba Web: Direktor: Krupalija Mirsada Kontakt osoba: Krupalija Mirsada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom.o. 416 150. 713 020/713 030 Fax. 252 331 E-mail: Web: Direktor: Nešad Tinić Kontakt osoba: Čardaklija Ešref Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.320 Djelatnost: Iznajmljivanje građevinske skele Direktor: Alma Rizvo Kontakt osoba: Alma Rizvo Telefon kontakt osobe: 061 130 523 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52.ba Web: Direktor: Jasmin Variz Kontakt osoba: Jasmin Variz Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 432 385 E-mail: interinvest@lol. bojama. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb.o. Adresa: Gornji zovik 1.net SKD: 71.com Web: www.320 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građevinskim materijalom i građevinskim drvetom SARTUS d. 1. Adresa: Trg heroja 41. 471 285 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 70. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Koševo br.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 52.o.net.o. 416 160 E-mail: almasartus@yahoo.boskran. 269. bojama. Adresa: Safeta Zajke br.200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom. 71000 Sarajevo Tel. 713 021 E-mail: wolf@bih.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 69 .o. 27.o. 71000 Sarajevo Tel. 432 384/ 433 387 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 53. investiranje u polju projektovanja i arhitekture INTERINVEST d.ba Web: Direktor: Dino Vuk Kontakt osoba: Dino Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.

ba 1954. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 25 73. Adresa: Stjepana Tomića 1. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Adresa: Edhema Mulabdića 10.gf. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Edin Garaplija Kontakt osoba: Senija Pezo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Hasib Hadžibulić Kontakt osoba: Tranko Tica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama PROVING d. 71000 Sarajevo Tel.102 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 73. 557 296 E-mail: prodaja@eurobit. 538 557 Fax.d. Adresa: Marka Marulića 17.herz-si.com.ba Web: www.dr.fejzibegovic@h eis.EUROBIT d. 663 390 Fax.o.com Direktor: Aldin Tufo Kontakt osoba: Sabrina Srkalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. 538 355 E-mail: jmkelectronic@gmail. Adresa: Milana Preloga bb.ba Web: www.net. Tehničko ispitivanje i analiza INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d. 656 012 Fax.unsa.com Web: www. 522 897 Fax.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO Adresa: Stjepana Tomića 1.207 949 E-mail: heis@heis.heis.ba SKD: 73. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 73. 557 295 Fax.102 Djelatnost: Naučno-istraživački radovi Direktor: Muhamed Madžarević Kontakt osoba: Muhamed Madžarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1961.ba Web: www.net.o.inza. projektovanje informacionih sistema HERZ d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 44 73. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 73.102 Djelatnost: Softverski inžinjering.ba Web: Direktor: Fahrudin Krečo Kontakt osoba: Fahrudin Krečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 71000 Sarajevo Tel. 522 897 E-mail: herzdd@bih.ba Direktor: Prof. Adresa: Nusreta Šišića Dede 14. 663 100 E-mail: proving@bih.o.ba Web: Godina www.eurobit. 71000 Sarajevo Tel. 212 466 Fax. Tarik Kupusović Kontakt osoba: Semra Fejzibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: semra.com.net. 212 467.com. 665 338 E-mail: imkaf@bih.102 Djelatnost: Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Privredna komora Kantona Sarajevo 70 .d.

ba SKD: 73.SARFO d.1929@bih.102 Djelatnost: Električna i optička oprema Direktor: Remzo Lukač Kontakt osoba: Remzo Lukač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948. zaštita od požara. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Crni vrh 4. 440 012 Fax. uslužna djelatnost ZRAK d. projektovanje i proizvodnja kontrolera i aplikacija za industriju TETRA CO d. E-mail: tetra. 440 012 E-mail: sarfo@bih. 3. 22. Adresa: Karpuzova br.ba Web: www.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 73.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 71 .102 Djelatnost: Inžinjering. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 73. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 73.ba Web: www. 619 807 Fax.net.ba SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel.mdcon.140 Djelatnost: Konsalting usmjeren ka stranim investitorima Direktor: Sefo Edin Kontakt osoba: Sefo Edin Telefon kontakt osobe: 061 199 822 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: Direktor: Nedžad Kreso Kontakt osoba: Nedžad Kreso Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 110 OMNITECH d. Adresa: Adema Buće 102.net.o. 212 632 Fax. turizam i ugostiteljstvo ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d. 71000 Sarajevo Tel. 650 724 E-mail: Web: Direktor: Fuad Osmović Kontakt osoba: Fuad Osmović Telefon kontakt osobe: 061 473 188 E-mail kontakt osobe: Godina 1970. 658 472 E-mail: zrak@bih. 537 360 Fax.o.o. Adresa: Zmaja od Bosne 68. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d.o.ba Web: Direktor: Nebojša Perić Kontakt osoba: Nebojša Perić Telefon kontakt osobe: 061 263 923 E-mail kontakt osobe: Godina 1993. Adresa: Edhema Mulabdića br.120 Djelatnost: Prodaja računarskih programa i knjigovodstvo Direktor: Emina Hasanović Kontakt osoba: Ragib Karamehmedović Telefon kontakt osobe: 061 107 574 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.102 Djelatnost: Transfer informacionih tehnologija. 71000 Sarajevo Tel.o. 537 360 E-mail: info@mdcon. Adresa: Zmaja od Bosne 34. 71000 Sarajevo Tel.net. 71000 Sarajevo Tel.zrak.102 Djelatnost: Zaštita na radu.o. zaštita okoline. 061 263 923 Fax.o. 212 632 E-mail: Web: SKD: 74. 650 955 Fax.

o. 401 965 Fax. Adresa: Azize Šaćirbegović bb. 19/ Antuna Hangija 59. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 AKL d.ba ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d. grijanja i ventilacije Direktor: Mirna Ćesović Kontakt osoba: Mirna Ćesović Telefon kontakt osobe: 061 511 706 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: SKD: 74. nadzor i prodaja Couradovih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 72 .200 Djelatnost: Projektovanje.o.ba 1997.o.archdesign. 28.o. 440 930 E-mail: Web: Direktor: Adnan Kukuruzović Kontakt osoba: Adnan Kukuruzović Telefon kontakt osobe: 061 190 219 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 401 491 E-mail: info@aidia.AD PROJEKT d. E-mail: sidransulejman@yahoo.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje građevinskih radova Direktor: Redžep Ukić Kontakt osoba: Mirsad Sidran Telefon kontakt osobe: 061 868 171 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. Adresa: Ilirska br.o. 440 930 Fax. Adresa: Moševićka br.ba Web: www. 661 873 Fax. 22. 259 580 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ADS STUDIO d. 71000 Sarajevo Tel. 71380 Ilijaš Tel.200 Djelatnost: Rekonstrukcija željeznica Direktor: Amir Perviz Kontakt osoba: Azra Ciraj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 259 581 E-mail: info@ads. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Projektovanje i konsalting u oblasti gasa. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. Adresa: Omera Stupca br. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: www.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.o.o.200 Djelatnost: Instalaciono tehnička dokumnetacija i praćenje realizacije AIDIA INŽINJERING d.ads. 712 391 Direktor: Nešad Filipović Kontakt osoba: Dijana Filipović Telefon kontakt osobe: 061 167 377/ 061 167 377 E-mail: ags71arh@bih. 061 245 840 Fax. Adresa: Patriotske lige br. urbanističko projektovanje. 712 390 Fax.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www.courad.com Web: SKD: 74.ba Direktor: Ahmet Kapidžić Kontakt osoba: Faruk Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. Adresa: Hasna Kikića 15. 661 873 E-mail: archdesign@lol. nadzor nad izvođenjem objekata ARCH DESIGN d.o. 14.

200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARTA d. 30. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br./Nermina CrnčaloSekretarica Inst. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74. 238 177 E-mail: arta@bih. Amir Polić-Rukovodilac Inst. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ART-E d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. E-mail: arhing_bih@live.com Web: Direktor: Dželadin Kojić Kontakt osoba: Dželadin Kojić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 664 201 E-mail: art_e@bih. 6. 3. Adresa: Grbavička br.o.200 Djelatnost: Arhitektonsko projektovanje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. 238 177 Fax. 061 912 764 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 664 201 Fax. Tel. Adresa: Mustajpašin mejdan br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 73 . 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Muhamed Karić Kontakt osoba: Muhamed Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. INSTITUT ZA ARHITEKTURU.net.ba Web: Direktor: Elmina Bravić Kontakt osoba: Emina Muminbašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel.net.o. 444 723/ 202 066 Fax.o.ARHING d. Adresa: Terezije bb. 444 723 Telefon kontakt osobe: 444 723 E-mail: iaupp@bih.o. 200 665 Fax.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1962. 664 096 E-mail: arhitektdoo@yahoo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.com Web: Direktor: Dragan Bijedić Kontakt osoba: Dragan Bijedić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953. 14/c. Ahmet Hadrović/dekan Prof.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU .o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKT-USLUGE d. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br.o. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Adresa: Patriotske lige br. 200 667 Fax. 6.net. urbanističko projektovanje i planiranje Kontakt osoba: ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 664 096 E-mail: Web: Direktor: Ranko Bošković Kontakt osoba: Bašić Dijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Direktor: Dr.

715 001 E-mail: Web: www. 71000 Sarajevo Tel. zatupanje i posredovanje u oblasti rudarstva i energije BERSIA d. 71000 Sarajevo Tel.o.o. Adresa: Merhemića trg bb. 654 429 E-mail: bersia@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSMAL d.200 Djelatnost: Konsultantske usluge.o.ba Web: www. 15. 725 196/715 000 Fax. 654 408 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje C&G d.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. Adresa: Gabelina br. 554 905 Fax.ba Direktor: Đemil Berbić Kontakt osoba: Đemil Berbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 668 757 Fax.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje CEDES. 554 906 E-mail: cedes@bih.com Direktor: Mevnun Zečić Kontakt osoba: Mevnun Zečić Telefon kontakt osobe: 062 330 522 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. 203 057 E-mail: basicsa@bih.net.BA d.o.bersia.cg-sa. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Adila Hamzić Kontakt osoba: Salih Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 133 868 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. Adresa: Milana Preloga bb.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 74 . osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CAD PLUS d.cadplus.ba Web: www.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.200 Djelatnost: Inžinjering u oblasti elektroenergetike i trgovine Direktor: Malik Kulender Kontakt osoba: Malik Kulender Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.BAŠIĆ UNIVERSAL d. 668 757 E-mail: cadplus@bih.o. 130. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.bosmal.ba SKD: 74.net.o. Adresa: Jukićeva br.ba Web: Direktor: Ahmet Bašić Kontakt osoba: Ahmet Bašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. 203 057 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 212 352 Fax. 212 352 E-mail: info@cg-sa. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. Adresa: Sime Milutinovića br.ba Direktor: Haris Ćatić Kontakt osoba: Haris Ćatić Telefon kontakt osobe: 061 212 244 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: www.com.o.com. 25/II. Adresa: Grbavička 40 d.cedes.

ba Web: www. Adresa: Dolina 12.divecoenergo.ba Web: Direktor: Ferid Ibrahimović Kontakt osoba: Ferid Ibrahimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 74. Adresa: Avde Smajlovića 37. 71000 Sarajevo Tel.com.ba Web: Direktor: Sead Jahić Kontakt osoba: Sead Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 205 639 E-mail: divecoenergo@bih.200 Djelatnost: Projektovanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 DOM SPI DD Adresa: Butmirska cesta do br. Adresa: Radićeva 10.net. trafostanica i niskonaponskih energetskih objekata CONSULT ING d. montaža.com. 71000 Sarajevo Tel.net. Adresa: Put života bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 75 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o. 061 145 188.ba Web: www. puštanje pod napon dalekovoda.200 Djelatnost: Zastupanje ino.200 Djelatnost: Projekti i konsalting u oblasti zaštite okoliša i povećanja EE. 214 929 Fax. procjena uticaja na okoliš CHEVRON AG d.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Edin Hadžiomerović Kontakt osoba: Edin Hadžiomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: www. 614 448 E-mail: comelsz@bih.ba Web: Direktor: Sead Zeković Kontakt osoba: Sead Zeković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 205 725 E-mail: info@ceteor. 71000 Sarajevo Tel.net.ba SKD: 74.o. mjeriteljstvo.o.ba Direktor: Dragan Ajanović Kontakt osoba: Jasmina Čomić Telefon kontakt osobe: 033 563 580 E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ceteor. 212 709 E-mail: chevron@bih. 71210 Ilidža Tel.kompanija Direktor: Zoran Dujković Kontakt osoba: Goran Dujković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 667 833 Fax. 563 580 Fax.CETEOR d. 214 929 E-mail: consult_ing@bih. ispitivanje. 645 516 Fax. 763 215 Fax. 763 215 E-mail: spi@domspi.domspi.o. edukacija. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje DIVECO-ENERGO d. Adresa: Marka Marulića 2.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje COMEL d.o.o. 45. 71000 Sarajevo Tel. 212 709 Fax.

ba 1999.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 558-001 E-mail: almind@doordesign.o. Adresa: Gabelina 3. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 DOOR-DESIGN d. Adresa: Vrazova 8.o.ba Direktor: Hamdija Torlak Kontakt osoba: Hamdija Torlak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELECTRA d.o. 274-306 Fax.ba SKD: 74. 239-918/061-183-525 Fax. 45.o.o. Adresa: Porodice Ribar 43.net.ba Godina 1996. 646-340 E-mail: electra.ba SKD: 74.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DVOKUT PRO d. 71000 Sarajevo Tel.E.ba Web: www.o Adresa: Avde Hume 11.net Web: www.net.ba. dizajn i modeliranje Direktor: Rijad Drino Kontakt osoba: Jasmin Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.200 Djelatnost: Inžinjering u građevinarstvu Direktor: Zada Džafić Kontakt osoba: Hana Horbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o.sarajevo@bih.ba Direktor: Sabin Babić Kontakt osoba: Rok Kovač.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 76 .200 Djelatnost: Projektovanje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.b a Web: Godina www. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 EG ENERGOGROUP d.ba Web: www. 711 870 Fax.dvokut. 558-000 Fax. 71000 Sarajevo Tel. doxat@lsinter. 274-305 E-mail: info@domoinvest. 723 081 E-mail: info@energogroup. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 74.DOMOINVEST d.200 Djelatnost: 3D. Direktor: Erna Alihodžić Kontakt osoba: Vanja Ćurin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: dvokut@bih.o.ba Web: SKD: 74. 447-875 Fax.net. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Projektovanje zaštite okoliša i povećanja E.electra. 447-881 E-mail: dvokut@bih. izvođenje i nadzor građevinskih objekata DOXAT INŽINJERING d.o. Adresa: Fadila Paše Šerifovića 6/b.doxat.o.energogroup.doordesign. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Durut Almin Kontakt osoba: Admir Šaljaj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Kemala Kapetanovića br. 239-918 E-mail: doxat@lol. 71000 Sarajevo Tel. 723 080/ 723 082 Fax. Edisa Bogilović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: edisa@energogroup.

ba Direktor: Hasan Efendić Abdulah Kontakt osoba: Hasan Efendić Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba SKD: 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 665 834 Fax.ba Web: Direktor: Hodžić Hajrudin Kontakt osoba: Hodžić Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 722 240 Fax. 656 602 Fax. 533 800 E-mail: Web: Direktor: Midhat Memišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: 061 272 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1981.o.el-te3. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 78 74. Adresa: Sumbula Avde br. 535 056 Fax. 1. 656 602 E-mail: Web: Direktor: Muharemović Suada Kontakt osoba: Muharemović Suada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 1. Adresa: Derviša Numića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 77 . 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 19.ELEKTROFORCE d. 209 234 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 EMNA d.o.o. Adresa: Avde Smajlovića br.net. 71000 Sarajevo Tel.o.co. 445-541 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELZAS d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELMONT Adresa: Mali Čurčiluk 26.co. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL-TE 3 d.200 Djelatnost: Projektovanje i montaža u oblasti telekomunikacija Direktor: Mašić Željko Kontakt osoba: Mašić Željko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.ha@bih. Adresa: Ferhadija br.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELTHING d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. Adresa: Silvije Strahimira Kranjčevića 16. 665 835 E-mail: Web: Direktor: Menduh Sahačić Kontakt osoba: Menduh Sahačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 7.o. 722 242 E-mail: elzas@bih. 200-296 E-mail: elte3@el-te3.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.ba Web: www.ba Web: www. 209 234 E-mail: el.elzas.

ENERGO DESIGN d.o. 12. 717 405 E-mail: sami. Adresa: Mehmed paše Sokolovića do br. 619 254 E-mail: eshydro@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ETEL-INŽINJERING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ESHER EZO ARHITEKT d. 619 253 Fax.200 Djelatnost: Projektovanje. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 EXTREM INŽINJERING d. 4. 659 618 E-mail: generalmenager@energoinvest.o. Adresa: Antuna Hangija br.o.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel.energoinvest. Adresa: Hamdije Čemerlića br.200 Djelatnost: telekomunikacijske mreže Direktor: Sokol Gutić Kontakt osoba: Sami Babajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. Adresa: Azize Šaćirbegović br. konsalting Direktor: Emin Gološ Kontakt osoba: Emin Gološ Telefon kontakt osobe: 648 354 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71000 Sarajevo Tel. konsalting i inžinjering Direktor: Esher Sadagić Kontakt osoba: Esher Sadagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ES HYDROTECHNICS d.o. 223 216 Fax.d.com Web: SKD: 74.o.com Web: Direktor: Dragomir Bulajić Kontakt osoba: Dragomir Bulajić Telefon kontakt osobe: 061 169 824 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.ba Web: www. 220 074 E-mail: esheir_arh@yahoo. 2.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 834 74. 613 039 Fax. nadzor.babaic@bih.eshydrotechnics. Adresa: Kolodvorska br.com SKD: 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 78 .ba Direktor: Vlahovljak Džemail Kontakt osoba: Ibrahim Bosto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1951.ba Web: SKD: 74.o. 223 216 E-mail: Web: Direktor: Zdenko Decovski Kontakt osoba: Kenan Cerić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 714 705 Fax. 714 706 E-mail: bulajicdr@yahoo. 703 301 Fax.o.200 Djelatnost: Projektovanje.128. 71000 Sarajevo Tel. nadzor. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.net.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Pofalička 3. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ENERGOINVEST d. 85. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.net. 220 074 Fax.

Adresa: Gabrielle Moreno Locatelli 23. 532 972 Fax.forma77. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o. 61.ba Web: Direktor: Zlatko Huskić Kontakt osoba: Zlatko Huskić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 FORMA 77 d. 535 645 Fax. 761 636 Fax. 16. 71000 Sarajevo Tel. 061 165 955 Fax.o. E-mail: heat-cool@lol.ba Web: Direktor: Muhović Munira Kontakt osoba: Muhović Šefko Telefon kontakt osobe: 061 190 546 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 74. Snabijevanje električnom energijom. 213 840 E-mail: Web: Direktor: Edin Šehbajraktarević Kontakt osoba: Fadil Biberkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.200 Djelatnost: Projektovanje javnih objekata i opremanje exterijera i enterijera GAS-PROCESING d. 444 500 Fax.net. 71000 Sarajevo Tel. 10.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FILLING d. 761 635 E-mail: mufale@bih. Adresa: Uglješe Uzelca br. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Sagrdžije br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FALE d. Adresa: Zelenih beretki br.FABING d.o. Adresa: Envera Šehovića 3. 213 840 Fax.o. gasom. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HEAT & COOL d. 444 543 E-mail: forma77@bih. parom i toplom vodom Privredna komora Kantona Sarajevo 79 .o.net.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.o.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 532 972 E-mail: filling@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 74.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 71000 Sarajevo Tel. E-mail: Web: Direktor: Korin Zoran Kontakt osoba: Korin Zoran Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Edhema Mulabdića br.200 Djelatnost: Sigurnosni konsalting i inžinjering Direktor: Muderizović Fuad Kontakt osoba: Muderizović Fuad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o.o.o. 153.ba Direktor: Omerović Faruk Kontakt osoba: Huzbašić Dubravko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.

264 621 E-mail: Web: Direktor: Omer Puško Kontakt osoba: Omer Puško Telefon kontakt osobe: 061 268 230 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 621 164 Fax. Adresa: Curak br. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INTELS d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.ba Web: Direktor: Dejan Tadić Kontakt osoba: Dejan Tadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.A. 264 620 Fax.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti drvne industrije i industrije namještaja INOCSA d.ingforest. projektovanje I.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.ba Web: www.es Web: www. Adresa: Breka br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.HVAC DESIGN d. 573 101 E-mail: intels@bih.D.o.o.inea. 524 539 E-mail: info@inea.net.o.o.o.es Direktor: Hector Martinez Kontakt osoba: Meliha Krupić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INGFOREST d. 554 121 E-mail: idea@bih.o. 71000 Sarajevo Tel. 573 100 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Grijanje. ventilacija.net.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 614 370 E-mail: hector@inocsa.ba Direktor: Halko Sarajlić Kontakt osoba: Halko Sarajlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. Adresa: Aleja Lipa 56.E.o. 614 394 Fax. 57. 2.inocsa. Adresa: Trampina 10.o. 216 234.o.ba Web: www. Adresa: Derviša Numića 4.200 Djelatnost: Arhitektonsko savjetovanje u oblasti telefonskih instalacija Privredna komora Kantona Sarajevo 80 . 2. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INEA BH d. 222 003 Fax. 71000 Sarajevo Tel. d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 719 910 Fax. Adresa: Marka Marulića br.ba Web: Direktor: Borčak Salem Kontakt osoba: Borčak Salem Telefon kontakt osobe: 061 140 399 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 719 911 E-mail: ingforest@ingforest.ba Direktor: Oglečevac Selver Kontakt osoba: Oglečevac Selver Telefon kontakt osobe: 061 172 958 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel.

Adresa: Marka Marulića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 71 74. 276-320 Fax. 276-355 E-mail: info@ipsa-institut. 651 014 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KGI-KONSTRUKT d.o. 9. Adresa: Ferhadija br. 39.IPSA-INSTITUT d.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.com Direktor: Prof.o.dr. Adresa: Put života bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje JH d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i finansijski inžinjering Privredna komora Kantona Sarajevo 81 .humkic@smartnet.o. Adresa: Bakarevića br.ipsa-institut. 39.itm. 441 694 Fax. 2/X.net. 71000 Sarajevo Tel. 660 545 E-mail: j. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje K BIRO d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ITM CONTROLS d. E-mail: Web: Direktor: Čaušević Omer Kontakt osoba: Čaušević Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: Direktor: Jusuf Humkić Kontakt osoba: Jusuf Humkić Telefon kontakt osobe: 061 167 277 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net. 716 125 Fax.o.ba Direktor: Vedran Salihodžić Kontakt osoba: Nijaz Salihodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 716 126 E-mail: kgidm@bih.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 061 201 112 Fax. Kontakt osoba: Amra Poljak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o.ba Direktor: Remzija Pramenković/ Šerif P. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. 651 014 E-mail: Web: Direktor: Izet Hadžović Kontakt osoba: Izet Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.com ipsage@bih.o.net. 570 681 E-mail: itm. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. HUMKIĆ Adresa: Drinska 78.ba Web: www.ba Web: www.o.cntr@bih. Adresa: Hamdije Čemerlića br.o.Ešref Gačanin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1958.kgikonstrukt. 270 260 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje IZINGPROM d.

Adresa: Nedima Filipovića br.o.net. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 652 671 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti rasvjete Privredna komora Kantona Sarajevo 82 .at Direktor: Mirojević Mersija Kontakt osoba: Mirojević Mersija Telefon kontakt osobe: 061 485 164 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 208 816 Fax.o. 717 161 E-mail: ltvdoo@bih.o.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje/ Hidro termo izolacioni radovi/ Završni građevinski radovi KOLORELIKSIR d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONEXPERT d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LIGHTING TECHNOLOGY d.ba Web: Direktor: Enver Hadžić Kontakt osoba: Enver Hadžić Telefon kontakt osobe: 061 183 873 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 74.o. 71000 Sarajevo Tel. 467 796 E-mail: hadzic@bih. Adresa: Bistrik 22. 208 816 E-mail: kladnik@bih.o. 4/a.o. Adresa: Husrefa Redžića 7.o. 444 720 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LAKE d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 238 154 Fax. 652 671 E-mail: concrete@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 717 160 Fax.net.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONKRIT d. Adresa: Marka Marulića 2/VI. 200-479 E-mail: lake@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.KLADNIK d.net.o. 514 697 E-mail: Web: Direktor: Kupus Suad Kontakt osoba: Kupus Suad Telefon kontakt osobe: 061 133 588 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.ltv. Adresa: Nerkeza Smajlagića br. 6. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Bojan Kladnik Kontakt osoba: Bojan Kladnik Telefon kontakt osobe: 061 244 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ba Web: Direktor: Edhem Hodžić Kontakt osoba: Edhem Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.net. Adresa: Džidžikovac br. 6.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 514 697 Fax.ba Web: Direktor: Nedžad Bubica Kontakt osoba: Nedžad Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.

061 165 092/ 061 218 866 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. 23.200 Djelatnost: Projektovanje i prodaja nekretninama Direktor: Kolašinac Nezir Kontakt osoba: Kolašinac Nezir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.200 Djelatnost: projektovanje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.com Web: Direktor: Eldin Neslan Kontakt osoba: Husein Neslan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: Direktor: Amir Vuk Kontakt osoba: Amir Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Triglavska 4.ba Godina 2006. 208 107 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 26.o.o. E-mail: Web: SKD: 74.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ferhadija br. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 MEDICO INŽINJERING d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NEW DESIGN d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Derebent br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. Adresa: Velikih Drveta br. inženjering.200 Djelatnost: Projektovanje u niskogradnji Direktor: Ljoljić Aleksandar Kontakt osoba: Ljoljić Aleksandar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 452 749 E-mail: nesing_doo@yahoo. 716 971 Fax.normal. 2. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 NEW WAY d. 206 122 E-mail: nml@normal. 206 122/ 061 310 284 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 716 970 E-mail: medico@lol.LJOLJIĆ d. Adresa: Marka Marulića br. 715 611 Fax. konsalting Direktor: Muhamed Serdarević Kontakt osoba: Muhamed Serdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: muhamed@normal.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NORMAL ARHITEKTURA d. 061 210 444 Fax.ba Web: Direktor: Vukmirović Milan Kontakt osoba: Vukmirović Milan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 83 .o. 19/I. 715 611 E-mail: nk@unipromet. 1. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74. Adresa: Hamdije Čemerlića br.com Web: SKD: 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NESING d.o. 208 107 E-mail: newway@gnet.o.o.ba SKD: 74.o.

osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 84 . TRACEST d. 663 829 E-mail: adem@polyplan.o. 213 248 Fax.200 Djelatnost: Prijektovanje elektroinstalacija u objektima visokogranje i niskogradnje OIKOS d. Adresa: Dženetića Čikma br. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Avde Hume br. parom i toplom vodom.o.ba Web: www.B. 522 530 Fax. gasom. 20.net.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o.o. 522 530 E-mail: pb. 663 749 E-mail: aidakapetanovic@yahoo. Adresa: Marka Marulića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PATERS d.o. 6. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 663 828 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 559 570 Fax.ba Web: Direktor: Pavo Čavar Kontakt osoba: Pavo Čavar Telefon kontakt osobe: 061 130 107 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.ba SKD: 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje POLYPLAN BH d.net. 71000 Sarajevo Tel.o.o. usluge / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Tehničko ispitivanje i analiza / Električna i optička oprema / Snabdijevanje električnom energijom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o.opes.ba Web: Direktor: Hadžibegović Senad Kontakt osoba: Hadžibegović Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 712 955 Fax. konsalting. 213 248 E-mail: paters@bih.polyplan. Adresa: Kolodvorska br. Adresa: Hamdije Ćemerlića 2/X.200 Djelatnost: Energetski inžinjering. 71000 Sarajevo Tel.ba P. 663 749 Fax.com Web: Direktor: Kapetanović Aida Kontakt osoba: Dizdarević Jasmina Telefon kontakt osobe: 061 176 134 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: SKD: 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i reciklaža Direktor: Mensud Pekmez Kontakt osoba: Mensud Pekmez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: mensudp@opes.NOX-BIRO d.200 Djelatnost: Projektovanje objekata niskogradnje Direktor: Zdenko Mlikota Kontakt osoba: Zdenko Mlikota Telefon kontakt osobe: 061 303 075 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. OPES d.ba Godina 2006. 2. 10.o.o.tracest@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zagrebačka br. 712 956 E-mail: info@opes.200 Djelatnost: Projektovanje i nadzor mašinskih instalacija Direktor: Adem Hajrović Kontakt osoba: Adem Hajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 554 435 E-mail: noxbiro@bih. 13.o.

24. Adresa: Behdžeta Mutavelića br.com Web: Direktor: Beriz Povlaković Kontakt osoba: Beriz Povlaković Telefon kontakt osobe: 061 171 451 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o.com. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.POSITIVE PARTNERS d.net. E-mail: isnn.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKTNI BIRO BP d. 233 825 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Planinko Puhta Kontakt osoba: Planinko Puhta Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o.o. 667 846 E-mail: prodigdoo@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 71000 Sarajevo Tel. 061 199 167 Fax. 233 825 E-mail: projektnibiro_bp@yahoo. 200 396 E-mail: projekt@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROKLIMA d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT INVEST d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. 646 627 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.kubat@gnet. 71000 Sarajevo Tel. 646 627 E-mail: proklima@lol. Adresa: Ferhadija 11. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PRODIG d.net. Adresa: Aleja Lipa br.o. 200 397 Fax. Adresa: Azize Šaćirbegović bb. E-mail: babovics@bih. 6.o.ba Web: Direktor: Kenan Hadžović Kontakt osoba: Kenan Hadžović Telefon kontakt osobe: 062 332 746 E-mail kontakt osobe: Godina 2001.d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 27.ba Web: Direktor: Sejdo Babović Kontakt osoba: Sejdo Babović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Asima Ferhatovića br. Adresa: Antuna Hangija br.o. 56. 062 257 033 Fax.projekt.net.ba Web: Direktor: Senad Kubat Kontakt osoba: Senad Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.200 Djelatnost: Savjetovanje i inžinjering u oblasti klimatizacije / Grijanje i hlađenje Privredna komora Kantona Sarajevo 85 . 71000 Sarajevo Tel.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 74.ba Direktor: Halid Berhamović Kontakt osoba: Halid Berhamović Telefon kontakt osobe: 200 396 E-mail kontakt osobe: Godina 1956. 667 846 Fax.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.c@bih.200 Djelatnost: Projektovanje i inžinjering u oblasti efernet tehnologije.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REDESIGN d. 19.o.o. 440 407 Fax. 664 770 Fax. 223 189 E-mail: public.net.o. Adresa: Hadži Sulejmanova br. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br.o. 223 387 E-mail: sajting@bih.ba Web: www.o.ric.ba Direktor: Fijad Gabula Kontakt osoba: Fijad Gabula Telefon kontakt osobe: 061 345 559 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. 71000 Sarajevo Tel. telekomunikacija PUBLICUM d.o. 239 030 Fax.200 Djelatnost: Menadžment u investicijama Direktor: Šaćir Šošević Kontakt osoba: Šaćir Šošević Telefon kontakt osobe: 061 150 126 E-mail kontakt osobe: Godina 1986. 222 375 Fax. Adresa: Bjelave br.ba Web: www.o.ba Web: www.o.net.si Direktor: Ahmet Gazija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.sajting. 71000 Sarajevo Tel.PRONET d.ba SKD: 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 86 . 295 170 E-mail: rudis@rudisbih. 31. 4. 71000 Sarajevo Tel. 207 510/ 225 830 Fax. Adresa: Jovana Bijelića br.ba Web: www.rudis.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAJTING d.ba Web: Direktor: Elvedin Bečić Kontakt osoba: Elvedin Bečić Telefon kontakt osobe: 061 390 490 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 225 830 E-mail: ric@lol. 295 167 Fax.net. 239 030 E-mail: redesign@bih.com Direktor: Mirza Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 2.o. 2.pronet.o. Adresa: Toromanova br. radiolinkova. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.ba Web: Direktor: Vesna Karačić Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 664 770 E-mail: info@pronet. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 RUDIS BH d. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REGIONALNI CENTAR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d.

o.ba Web: Direktor: Armin Selimović Kontakt osoba: Armin Selimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. 7.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti energetici SKAPI d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. Adresa: Olimpijska br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAUTEL d.o. 212 236 E-mail: info@sarajcity.o Adresa: Dženetića Čikma br.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 2/a.sarajcity. 223 729 E-mail: sarajing@bih.net Web: Direktor: Dijana Posavac Kontakt osoba: Franjo Posavac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 061 102 282 Fax.ba SKD: 74. 715 430 E-mail: sautel@sautel.SAMOS d. 650 611 Fax.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti sigurnosti Direktor: Zlatko Šaćiragić Kontakt osoba: Zlatko Šaćiragić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SARAJ INŽENJERING d.com Web: www. 715 431. 71000 Sarajevo Tel. 061 173 233 Fax. 656 400 Fax. 656 400/656 110 E-mail: samos@lsinter. 71000 Sarajevo Tel. 223 729 Fax.ba Web: Direktor: Ismail Ajanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.net. prekidača i sl.o.com SKD: 74.o.o. Adresa: Hamdije Čemerlića 33. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.ba Web: www. SIJA d. 42. 212 236 Fax.200 Djelatnost: Nekretnine.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 87 . 650 611 E-mail: sarajevo@skapi. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Envera Šehovića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SARAJ CITY d. consalting i projektovanje Direktor: Mujesira Žiga Kontakt osoba: Mujesira Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Danijela Ozme br.skapi. 453 650 E-mail: armin. Servisiranje visokonaponske opreme.net Web: Direktor: Ognjen Knežević Kontakt osoba: Ognjen Knežević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.sija@bih. Adresa: Topal Osman Paše br. 48. 14/V.

71000 Sarajevo Tel.o. 2.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠUMAPROJEKT d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 88 .com. 233 189 E-mail: public. 226 080 E-mail: taurusdoo@gmail.o.o. 226 080 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Dubrovačka br.ba SKD: 74. Adresa: Sime Milutinovića 10.ba Direktor: Igor Grozdanić Kontakt osoba: Igor Grozdanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: studiononstop@bih.o.sumaprojekt.net.o.200 Djelatnost: Telekomunikacije Direktor: Mirsad Kukuruzović Kontakt osoba: Mirsad Kukuruzović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Hamdije Čemerlića 35.o.ba SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel.ba 1999.o. 222 206 E-mail: stefan_comerce@yahoo. 222 204/ 222 205 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TELENET d. 205 018 E-mail: sales@telenet. 665 095 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Augusta Brauna 6. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.telenet. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.ba Web: Godina www. Adresa: Vilsonovo šetalište 10.com Web: Direktor: Nurija Jusupović Kontakt osoba: Zlatko Jusupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje STUDIO NONSTOP d. Adresa: Kaptol 18. 215 412 E-mail: studiononstop@bih.com Web: Direktor: Karanoć Ninoslav Kontakt osoba: Karanoć Ninoslav Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.ba Web: www.ba Web: Direktor: Mustafa Štukan Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: 061 161 145 E-mail kontakt osobe: Godina 1981.studiononstop.net.d. 215 412 Fax. 536 040 Fax.STEFAN COMERCE d.200 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Mesud Đozić Kontakt osoba: Mesud Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1950 osnivanja: Broj zaposlenih: 12 TAURUS d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.c@bih.n et.o. 440 407. 71000 Sarajevo Tel. 660 891 E-mail: info@sumaprojekt. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. 720 750 Fax. urbanističko projektovanje i planiranje ŠTUKAN d.200 Djelatnost: arhitektonsko projektovanje. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.

o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Inžinjering.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 71000 Sarajevo Tel. 206 541 Fax. 2/II. 661 597 E-mail: info@trimo. 71000 Sarajevo Tel. 769 228 E-mail: tisarajevo@hotmail. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 769 225 / 769 226 Fax. 3.o. 654 514 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TRASA d.o. izvođenje i nadzor TIM lighting sistem d. 21. Adresa: Marka Marulića br.doo@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 89 .o. Adresa: Džemala Bijedića br.200 Djelatnost: Geotehnička i geološka ispitivanja Direktor: Zvonimir Biršl Kontakt osoba: Zvonimir Biršl Telefon kontakt osobe: 061 389 283 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.s.ba Direktor: Marjana Svilan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.net. 205 046 E-mail: Web: SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel. 162.ba Web: www.o.o.d.o. 654 881 E-mail: trasa@bih.trimo.ba Web: Direktor: Predrag Petrović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.net. Adresa: Džemala Bijedića br. 205 046 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TERMORAD d.tim.o. 71000 Sarajevo Tel.net. 2. 5/b.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija Direktor: Zijad Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: SKD: 74. Adresa: Ćemaluša br. 473 543 Fax.l.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.200 Djelatnost: Projektovanje cesta i mostova Direktor: Alen Gabela Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 473 429 E-mail: termorad. 71000 Sarajevo Tel.TERAT d. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 TRIMO BH d.@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.ba Direktor: Ševćet Rahić Kontakt osoba: Ševćet Rahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 206 541 E-mail: tim. 661 596 Fax.com Web: SKD: 74.o. Adresa: Travnička br.

tzi.studio@gmail. 661 473/ 652 566 Fax. 445 537 E-mail: Web: SKD: 74.d.o.net Direktor: Faruk Gabela Kontakt osoba: Faruk Gabela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 652 647 E-mail: unioninvest@unioninvest. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 74. 4.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 90 . Adresa: Zelenih beretki br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TZI-INŽINJERING d. 56. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. Adresa: Banjalučka br. 13. Adresa: Bjelave 8. 649 743 E-mail: sarasit@bih.o.TVRTKOVIĆ . 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBANISTIČKI ZAVOD BIH d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 74. 206 393 E-mail: urbing.o.com Web: Direktor: Nedžad Mulaomerović Kontakt osoba: Smajo Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: Direktor: Mugdim Čukle Kontakt osoba: Zlatan Lazarevski Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONINVEST d. 12/1.o.d. Adresa: Grbavička br.200 Djelatnost: Završne instalacije / Adaptacija Direktor: Mirko Tvrtković Kontakt osoba: Mirko Tvrtković Telefon kontakt osobe: 061 156 397 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONIZGRADNJA-ŠIP d.net. 525 363/ 643 757 Fax. 220 153/ 442 687 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 666 513 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel.o.SANITARIJE I GRIJANJE d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBING d. 661 475 E-mail: tzi@tzi. 445 537 Fax. 14. 668 456 E-mail: uzbih@bih. Adresa: Aleja Lipa br.unioninvest. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 74. 668 937 Fax.net. Adresa: Vrazova br.ba Direktor: Zoran Trobok Kontakt osoba: Zoran Trobok Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Amela Gilić Kontakt osoba: Irfan Selman Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 444 130 E-mail: Web: SKD: 74. ispitivanje i verificiranje geodetske opreme / Trgovina geodetskom opremom KURTAGIĆ-INŽINJERING d. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Selesković Mirza Kontakt osoba: Selesković Mirza Telefon kontakt osobe: 061 157 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.net.VINDI TIP d. Adresa: Balibegovica 4/a. 614 256 E-mail: brkan@bih. Adresa: Patriotske lige br.k-ing.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GEOWILD d.o.o.ba Web: www.ba Web: www.o. Adresa: Trg heroja 30.o.ba Direktor: Karahasan Fuad Kontakt osoba: Aida Čerkez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.300 Djelatnost: Istraživanje.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje radova Direktor: Darko Adrečenko Kontakt osoba: Darko Adrečenko Telefon kontakt osobe: 061 101 020 E-mail kontakt osobe: Godina 1993. Adresa: Patriotske lige br. 14.200 Djelatnost: Projektovanje i izrada enterijera Direktor: Senada Brkan Kontakt osoba: Senada Brkan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 712 015 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZARKA d. 278 465 E-mail: geowild@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o. 440 489 E-mail: Web: Direktor: Zijad Imamović Kontakt osoba: Zijad Imamović Telefon kontakt osobe: 061 133 723 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel. 444 822/638 486 Fax. 659 104 E-mail: aida@k-ing.geowild. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Tepebašina 12. 71000 Sarajevo Tel.o.o.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zagrebačka 53/II.o. 440 489 Fax.300 Djelatnost: Programska rješenja za upravljanje prostornim podacima/ Auto-desk centar Privredna komora Kantona Sarajevo 91 . 444 822 E-mail: vinditip@gnet.net.o. 30. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 WINDOW ARCH DESIGN d. 443 130 Fax.300 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Muminović Nizama Kontakt osoba: Džeko Alija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.ba Web: SKD: 74. 278 465 Fax. 710 435/ 659 104 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL KIK d.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 47 28. 668 184 E-mail: casuisse@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 92 .com Web: SKD: 28.HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" Adresa: Sime Milutinovića 1.300/26. 156. projektovanje Direktor: Ikić Ibrima Kontakt osoba: Ikić Mehmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 421 708 Fax. metalne konstrukcije i metalne stolarije METALIK d.00 Djelatnost: Građevinarstvo. Blažuj.000/28. 87.radovi JONUZ COMPANY d.120 / 45.700/45. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 20.300 Djelatnost: Spomeničarstvo / Instalacioni radovi Direktor: Karović Mustafa Kontakt osoba: Karović Mustafa Telefon kontakt osobe: 061 207 475 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 454 188 Fax. Nijaz Omerhodžić Telefon kontakt osobe: 061 145 666 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.net.o.110/ 45. 210 704 Fax.o.o. 71387 Podlugovi Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Niskogradnja Direktor: Ajnija Omerhodžić Kontakt osoba: Ajnija Omerhodžić. 639 441 E-mail: jonuz-company@gmail.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 KLESARSTVO ZAMAK d. 71000 Sarajevo Tel. proizvodnja. 400 391 E-mail: Web: SKD: 26. 45.net. 431 152 E-mail: Web: SKD: 26.o.o.ba Web: SKD: 85.212 Djelatnost: Proizvodnja svježeg betona. 400 390 Fax.o. 1. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Direktor: Džemal Pljevo Kontakt osoba: Džemal Pljevo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. Adresa: Džemala Bijedića br. 768 475 E-mail: Web: BREZA DOM d.100 Djelatnost: Proizvodnja garđevinske stolarije i elemenata. 640 397 Fax. ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TTO d.o. Adresa: Blažujski drum bb.o.630.430 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i metalne stolarije/ Završni građ. Adresa: Igmanska br. Adresa: Moševačka bb.o. 71320 Vogošća Tel. Adresa: Velikih Drveta br.ba Web: Direktor: Edin Dedović Kontakt osoba: Edin Dedović Telefon kontakt osobe: 061 212 854 E-mail kontakt osobe: Godina 1962. 663 276 E-mail: tto@bih. 434 954 Fax. 668 185.000 Djelatnost: Socijalna i zdravstvena skrb Direktor: Petar Amhof Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.

100 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije/montaža trafo stanica ISKRAEMECO SARAJEVO d.stolarije i elemenata Privredna komora Kantona Sarajevo 93 .o.o. zgradarstvo ZZ GROS-COMP P. 71240 Hadžići Tel. 71000 Sarajevo Tel. 761 100 Fax. hidrotehnički projekti. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45. 71210 Ilidža Tel.o.O. Adresa: Hadželi bb.212.co m Web: Godina www.200 Djelatnost: Građevinarstvo. 74.000/45.ba Web: www. SARAJEVO Adresa: Hamdije Kreševljakovića 19. 71210 Ilidža Tel.HILTI SYSTEMS d. 235 389 E-mail: iskrameco@iskrameco. 521 232 E-mail: Web: Direktor: Dino Muhić Kontakt osoba: Dino Muhić. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 31. Adresa: Hifzi Bjelavca br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1350 45.ba Direktor: Semin Mašić v.com. 420 018 E-mail: zzgros@yahoo.d.000.kamber@hilti.hidrogradnja. 74.000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 29.net.hilti. Adresa: Blažujski drum bb.200 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Josip Franjčić Kontakt osoba: Ivana Bjelan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.ba Direktor: Ismet Kamber Kontakt osoba: Ismet Kamber Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: ismet. 45. 762 720 Fax.ba Web: www.iskrameco. niskogradnja. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 775 260 Fax.200/28.000.ba Godina 1947.net.d. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HIDROGRADNJA d. 13.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2002.com Web: Direktor: Sead Musić Kontakt osoba: Sead Musić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 521 232 Fax.ba 2006. osnivanja: Broj zaposlenih: 36 ADE 5 Adresa: Zagrebačka 47. 214-352 E-mail: hidrogra@bih.200 Djelatnost: Elektro-energetski projekti.ba SKD: 33. 71000 Sarajevo Tel.direktor Kontakt osoba: Silvana Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: hidrogra@bih.211 Djelatnost: Građevinarstvo.net. 71000 Sarajevo Tel.o. 214-352 Fax. 762 722 Direktor: Zlatan Gafić Kontakt osoba: Zijad Islamović Telefon kontakt osobe: 061 473 044/ 061 171 174 E-mail: eldis@bih. 51. proizvodnja građ. Trgovina na veliko građevinskim mašinama ELDIS TEHNIKA d.o. 761 101 E-mail: info@hilti. Hamdija Smajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 420 018/ 061 188 760 Fax.206/33. Adresa: Dobrinjska 7.o.620 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja.

Direktor: Hamza Kazazić Kontakt osoba: Amer Mudželet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: amer.com 1975.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Visokogradnja/Niskogradnja BAGER EXPORT-IMPORT d.211. 74.o. 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 45. E-mail: Web: SKD: 45. 420 030 E-mail: Web: Direktor: Horman Sulejman Kontakt osoba: Fatima Paljanin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 45. 71000 Sarajevo Tel.100/45. 32.d.sipadkomerc.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Dudukić Emsad Kontakt osoba: Dudukić Emsad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 94 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45. 404 444 E-mail: Web: SKD: 45. instalacioni radovi.110/45.o.300.211/45. 062 255 044 Fax.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Zolj Senad Kontakt osoba: Zolj Senad Telefon kontakt osobe: 061 509 154 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel.mudzelet@gmai l. Adresa: Hadželi bb. 614 818 Fax. 468 281 Fax.400. Adresa: Paromlinska br. 71000 Sarajevo Tel.o.com IZOLATER d.200 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu.o.com Web: Godina www. Adresa: Lukavička cesta br. 45. 216 460 Fax. Adresa: Zovik br.o.o. 71000 Sarajevo Tel. 202 330 E-mail: info@sipadkomerc. arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠIPAD KOMERC d.o. završni građevinski radovi.net.110/45.100/ 45.100. Viskogradnja i niskogradnja. Adresa: Bistrički put br.o. 67. 420 030/ 061 150 315 Fax.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. 2.110/45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45. 8. 061 205 657 Fax. završni građevinski radovi DŽEMOTRANS d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DUDUKIĆ d.ba Web: Direktor: Alihodžić Muharem Kontakt osoba: Alihodžić Muharem Telefon kontakt osobe: 061 131 169 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Halid Jamaković Kontakt osoba: Halid Jamaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1980. Adresa: Trampina 12/4. 460 340 E-mail: izolaterdoo@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 GEOLOŠKO BUŠENJE d. 614 242 E-mail: Web: SKD: 45. 71240 Hadžići Tel. 71240 Hadžići Tel.

Adresa: Patriotske lige br. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANJO d.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Šukrija Kulagić Kontakt osoba: Aida Kulagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 71000 Sarajevo Tel. 442 172 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.com Web: SKD: 45. 251 290 Fax. 472 014 E-mail: Web: SKD: 45. 23/a. 061 131 649 Fax.110/45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Višnjik br. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 SA HASAN EXPORT-IMPORT d.o.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Humačkić Mujo Kontakt osoba: Humačkić Mujo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. 618 372/ 061 141 505 Fax.ba Web: SKD: 45. Adresa: Dr. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Gatačka br. 43. 618 372 E-mail: Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Manjić Ibro Kontakt osoba: Jasmina Manjić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TENEX d.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Velić Ismet Kontakt osoba: Velić Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o. 28.GEOTEHNOS d.212 Djelatnost: Proizvodnja betona Direktor: Jusuf Bubica Kontakt osoba: Jusuf Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: jusuf. Adresa: Velešići br.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Senad Sarić Kontakt osoba: Senad Sarić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.o. 222 263 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPINE INVESTMENT Adresa: Skenderija 5. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 HUMAČKIĆ d. 223 636/ 061 167 353 Fax. Fetaha Bećirbegovića br. 71000 Sarajevo Tel.net.o.bubica@alpineinvestment. 65. 223 636 E-mail: geotehnos@gmail.110/45. 11. 222 263/061 202 846 Fax.211. 458 330/061 139 637 Fax.110/45. 45.o.ba Godina 2005. 251 291 E-mail: alpine@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 95 .o.110/45.110/45.o.

dzekos. osnivanja: Broj zaposlenih: 17 DŽEKOS d.ba Direktor: Šemsija Alibegović Kontakt osoba: Alica Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1909.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ŽEPA INŽINJERING d. 71210 Ilidža Tel.net.o.net.211/45.320 Djelatnost: Izolacija / Niskogradnja Direktor: Ramić Hamed Kontakt osoba: Anes Hasečić Telefon kontakt osobe: 061 247 804 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA Adresa: Augusta Brauna br.o. hidroizolacija.chencosarajevo. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. 4. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 16. 716 183/213 254/ 442 015 Fax.211/ 45.213 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Upravljanje i održavanje EURO-ASFALT d. 524 498 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Gladno polje bb.o.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Hasib Memišević Kontakt osoba: Hasib Memišević Telefon kontakt osobe: 061 130 646 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 766-061 /766-062 Fax. Adresa: Rajlovačka cesta bb.com Web: SKD: 45.CHENCO d. niskogradnja. 638 301 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Dr. 200 001.211. 766-061 E-mail: dzekos@bih.212 / 45.ba Web: www.ba Web: www.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Enver Štitkovac Kontakt osoba: Osman Padžić Telefon kontakt osobe: 061 212 632/ 061 228 941 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Avde Hume 19. 442 015 E-mail: info@szz.com Web: www. 1.com Direktor: Anes Memić Kontakt osoba: Dalila Jakupović Memić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: chenco@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 45.com SKD: 45.o. 254 330 Fax.o.ba Godina 1993.211/ 45.o.211/45. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 Privredna komora Kantona Sarajevo 96 .o.o. 638 301 Fax.33 Djelatnost: Visokogradnja. 774 280 Fax. 45.szz. Avde Sućeske br. 254 338 E-mail: kontakt@chencosarajevo. krovni prozori NUMEN d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45.o. 524 498 E-mail: Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Visokogradnja i niskogradnja Direktor: Džemal Hasković Kontakt osoba: Mersiha Husejnović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 465 575 E-mail: anesska@hotmail.

400 Djelatnost: Niskogradnja. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.212/45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45.200 Djelatnost: Niskogradnja / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SANEX d. 154. 200 074 E-mail: info@bosna-s. 061 170 254 Fax. 542 681 Fax.o.bosna-s. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 45.o. Adresa: Nova br. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. Adresa: Azići br. Adresa: Plato Skenderija H-41.310/ 45.220 /74. 2.com Web: www.220 / 74.o.213 / 70. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45. E-mail: info@sigenx.o.o.o.o. 463 849 Fax.ba Direktor: Veledar Maida Kontakt osoba: Veledar Maida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.250/ 74.ba Web: www.o. E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. 278 040 Fax. elektroinstalacioni radovi. 542 681 E-mail: Web: Direktor: Mustafa Drljević Kontakt osoba: Mustafa Drljević Telefon kontakt osobe: 061 203 793 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. 35.sigenx.ba Web: www. E-mail: Web: Direktor: Tafić Izet Kontakt osoba: Tafić Izet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1978.211 Djelatnost: Visokogradnja/ Niskogradnja Direktor: Selman Zukorlić Kontakt osoba: Ćazim Mučić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 Direktor: Spaho Ljaljić Kontakt osoba: Spaho Ljaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Direktor: Ismet Hrnjica Kontakt osoba: Adnan Ibišević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. tehničko ispitivanje i analiza Privredna komora Kantona Sarajevo 97 . završni građevinski radovi MIDDLE POINT ELECTRONIC d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 32 45.200 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova/ inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.212/29. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 12. Adresa: Ive Andrića br. 26.com MONTING d. 214 500/ 661 871 E-mail: info@mpoint.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića br.300 Djelatnost: Ostali građevinski radovi.212/ 45. 214 500/ 661 871 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 061 183 243 Fax.o.300 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova/ Promet nekretninama SIGENX d.ELGRIV d.mpoint.

28.200 Djelatnost: Instalacioni radovi. 542 128. 627-960 E-mail: ndizdar@egw.d. 51.o.o. 514 869 E-mail: Web: Direktor: Azra Selimović Kontakt osoba: Osman Džafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.200/51.ba Web: Direktor: Ferid Dautović Kontakt osoba: Ferid Dautović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 717 670 Fax.330/74. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu.300.egw.ba Direktor: Vahid Tanović Kontakt osoba: Sead Aganović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.400. Ostali nemetalni mineralni proizvodi ERGAS d.o. 208 000 Fax.GP BOSNAPUTEVI d. Adresa: Prnjavorska 2.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi.ba ČENGA d.supereconomic. keramičke pločice Privredna komora Kantona Sarajevo 98 .ba Direktor: Erol Sarvan Kontakt osoba: Ernes Jukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 81 45. 51. 774 222 E-mail: cengadoo@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 45. Adresa: Pehlivanuša 3/III. 71000 Sarajevo Tel.bosnaputevi.ba Direktor: Ahmo Čengić Kontakt osoba: Ahmo Čengić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.300. 71210 Ilidža Tel. grijanje i hlađenje BIKAVAC d.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 45.net.o. Adresa: Kamenolom 10.o. 71210 Ilidža Tel.o. 208 000 E-mail: ergas@bih. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EGW d. 061 130 934 Fax.400.212 Djelatnost: Niskogradnja. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SUPER ECONOMIC GROUP d. Adresa: Hrasnička cesta 94. 232 737 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 45.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 130 45. Instalacioni radovi.ba Web: www.net. 51.400.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom. Adresa: Put Famosa 38. 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.net. gas.o. 71000 Sarajevo Tel.Trgovina na veliko drvetom. Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Džafer Zerem Kontakt osoba: Džafer Zerem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 532 480 E-mail: bosnaput@bih.cenga.o.o.530.ba Web: www. 514 869 Fax.net.ba Web: www. 717 672 E-mail: supereconomic@bih. 627-960 Fax. Adresa: Husrefa Redžića 10. 71210 Ilidža Tel.

opremom za vodovod i grijanje LINDAB Kft Predstavništvo u BiH Adresa: Lužansko polje 40. 71320 Vogošća Tel. Adresa: Antuna Branka Šimića br.ba Web: www.ba Web: Privredna komora Kantona Sarajevo 99 . 71210 Ilidža Tel.450 / 28.200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Amer Hebib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985.o.o.ba Web: www.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Adresa: Igmanska 1. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. Završni građevinski radovi. 663-006 E-mail: dejan@dionix-doo. 51.o. Tehničko ispitivanje i analiza DIONIX d.212 Djelatnost: Niskogradnja PmB.o.400/ 74.com Web: Direktor: Kemal Selman Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. željeznom robom.BITUMENKA d.400/ 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 53.532.net. instalacionim materijalom.luk.net. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje METAL-EXPORT d. 777 800 Fax.com Direktor: Enes Muhić Kontakt osoba: Enes Muhić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. 762 361 E-mail: lindab@bih. 542 954 Fax. Adresa: Aleja Bosne Srebrene br.o. 715 130/ 657 133 Fax. 542 961 E-mail: bitumenk@bih.lindab.532/74.200 Djelatnost: Trgovina na veliko i proizvodnja crne i obojene metalurgije Direktor: Zoran Popović Kontakt osoba: Zoran Popović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi / Građevinska stolarija i elementi LUK d.bitumenka.d. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom. 74.dionix-doo. Adresa: Zagrebačka 4D. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 55 51.ba Web: www. 424 211 Fax.o. 2/a.310/ 45. 71000 Sarajevo Tel. 650-238/650-239 Fax.ba Direktor: Nebeel Alyan Kontakt osoba: Arijana Varešanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. 2. 71000 Sarajevo Tel.com SKD: 45. 762 360 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. 715 130 E-mail: metalex@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 MODUL-INŽINJERING d.net. 777 801 E-mail: info@luk. Hidroizolacija Direktor: Sead Jugo Kontakt osoba: Sead Jugo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1912. Adresa: Džemala Bijedića 60.200 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi.com Web: www.530. 424 212 E-mail: modul2000ba@yahoo.

71000 Sarajevo Tel. 637-015 Fax.422 Djelatnost: Ponuda programske opreme. 71000 Sarajevo Tel. 73.lignum.o. 23/a. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 5/I. Adresa: Hamdije Čemerlića br.teco. 208 428 Fax.ba SKD: 74. 555 966 Fax. 703 803 E-mail: Web: Direktor: Šurković Abudin Kontakt osoba: Šurković Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 610 651 Fax.o.ba Web: www. 261 392 E-mail: tecobih@yahoo.ba Web: SKD: Direktor: Faruk Jakupović Kontakt osoba: Faruk Jakupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ENERGOINVEST SUE d.net.ba Direktor: Nebojša Marijanović Kontakt osoba: Selimir Prašo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 80. 703 803 Fax.o. 71210 Ilidža Tel.120 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata REDING d.net. 74.200/ 45.ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU .200 / 28. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.net.102 Djelatnost: Projektovanje i inženjering u oblasti elektronske energetike Privredna komora Kantona Sarajevo 100 . Adresa: Tvornička 3.ba Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel.130. Adresa: Pruščakova br. Adresa: Alipašina br. 71000 Sarajevo Tel. 208 428 E-mail: reding.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 39 74. 72. 261 392 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 72. 74. 464-054 E-mail: info@sue.ba Web: SKD: 74. 47.300.200/73.400. 555 965 E-mail: lignum@bih. 71000 Sarajevo Tel.o. ispitivanje javnog mnenja. Obrada podataka i izrada baza podataka.o.o.o.300.doo@bih.com Web: www. 610 600.IGT Adresa: Gradačačka 142.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TECHNO CONSULTING BH d. 74.102.200.310 Djelatnost: Elektroinžinjering i Projektovanje Direktor: Edina Velić Kontakt osoba: Šeta Ahmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 72.ba Direktor: Samir Zeničanin Kontakt osoba: Samir Zeničanin Telefon kontakt osobe: 063 891 324 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 2/IX.200 Djelatnost: Konsalting i održavanje naftnih postrojenja Direktor: Kapetanović Jasmina Kontakt osoba: Kapetanović Jasmina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GINKO d. istraživanje i ekperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama. 650 593 E-mail: igt@bih.sue.140.o. Adresa: Josipa Vancaša br. savjetovanje u poslovanju LIGNUM d.

com SKD: Djelatnost: Proizvodnja montažnih kuća Direktor: Adis Mujanović Kontakt osoba: Adis Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 703 230 E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: MEGAKOP d. 555 516 E-mail: azra@elkomont.com. trgovina.o. 222 443 Fax.com Web: www. Adresa: Zavidovići Tel. 032 878 065 E-mail: inzenjering@krivaja-tkm.alumil.ALPRO . 032 878 064.o.ba Web: www. konsalting Direktor: Mustafa Guso Kontakt osoba: Alma Varatanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. inženjering.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Soukbunar 48. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 101 .ALUMIL Adresa: Halilovići 6.krivaja-tmk. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza. 211 497 Fax.ba Web: SKD: Djelatnost: Projektovanje. 714 214 Fax.o.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 TRABUS d. Adresa: Dola 9a. 714 219 E-mail: Web: SKD: Djelatnost: Trgovina Direktor: Joso Oršolić Kontakt osoba: Sadrudin Nezirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 165 ELKOMONT d.com SKD: Djelatnost: Proizvodnja aluminijskih profila Direktor: Miloš Savić Kontakt osoba: Vladan Nastić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1982. 71000 Sarajevo Tel.net. Adresa: Džemala Bijedića 216.alpro-vl. 71000 Sarajevo Tel. Instalacija gasnih uređaja KRIVAJA-TMK d. 766 275 Fax. 222 673 E-mail: trabus@bih. www.com Web: www.elkomont. 766 276 E-mail: office@alpro-vl.o.ba Direktor: Azra Barakovac Kontakt osoba: Azra Barakovac Telefon kontakt osobe: 061 526 190 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.o. 71000 Sarajevo Tel. 032 878 067 Fax.

com.Privredna komora Kantona Sarajevo La Benevolencija 8 71000 Sarajevo Tel: +387 33 250 106 Tel: +387 33 250 159 Fax: +387 33 210 727 www.ba e-mail: cee@pksa.ba .energetska-efikasnost.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful