PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA POLJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

ADRESAR

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu

Projekt finansira Evropska unija

Izdavač: Privredna komora Kantona Sarajevo Centar za energetsku efikasnost Za izdavača: Munevera Pahor Urednik: Rusmira Mandić Saradnik: Šemso Šurković Tehnički urednik: Elvira Baždar

DTP: Privredna komora Kantona Sarajevo Štampa: Bemust, Sarajevo Tiraž: 600 Sarajevo, juni 2009.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj adresara je isključiva odgovornost Privredne komore Kantona Sarajevo i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Privredna komora Kantona Sarajevo

UVOD Ova publikacija je dio aktivnosti Komore u realizaciji projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti". Projekat pruža podršku sektoru MSP-a, doprinosi regionalom razvoju i razvoju politike okoliša i njene integracije u sektorsku politiku. Sredstva za realizaciju projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti" obezbijedila je Evropska unija. Partner Privredne komore Kantona Sarajevo u realizaciji projekta je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu - REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE). U okviru projekta pri Komori je formiran Centar za energetsku efikasnost (www.energetska-efikasnost.ba), koji uvezuje i stvara mrežu firmi i eksperata, pruža usluge konsaltinga, informisanja i educiranja, s ciljem povećanja konkurentnosti, odnosno poboljišanja kvaliteta usluga i proizvoda malih i srednjih preduzeća (MSP). Privredna komora Kantona Sarajevo pripremila je adresar firmi s ciljem da omogući brže uspostavljanje kontakata među kompanijama i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) na polju povećanja energetske efikasnosti, što je jedan od glavnih dugoročnih ciljeva ekonomskih reformi i strategije integriranja Bosne i Hercegovine u EU. Adresar sadrži podatke za 605 privrednih subjekata sa Kantona Sarajevo; projektantske i građevinske firme, proizvođače građevinskog materijala i opreme, firme koje se bave trgovinom građevinskih materijala i opreme i ostale firme čija je djelatnost vezana za oblast građevinarstva. Svi podaci o firmama su sakupljeni direktnim kontaktom sa svakom pojedinom firmom i obuhvataju: naziv firme, adresu, telefon, fax, e-mail adresu, ime direktora firme, kontakt osobu, godinu osnivanja, broj zaposlenih, standardnu klasifikaciju djelatnosti firme i detaljniji opis aktuelnog proizvoda/usluge. Adresar je koncipiran po standardnoj klasifikaciji djelatnosti, sa dva indexa na početku: po SKD-u i po abecednom redu. Rusmira Mandić,dipl.ing. vođa tima Komore za implementaciju Projekta *** EU u svom sastavu ima 27 država članica, s više od 450 miliona građana i čini četvrtinu svjetskog BNP. U EU govori se više od 20 jezika, povezanih u želji za podršku miru, demokratiji, napretku, stabilnosti i vladavini prava. EU obuhvata temeljne vrijednosti koje dijele njene države članice širom raznih kultura, jezika i tradicija. Države članice slažu se da je demokratija najbolji oblik vladavine. One vjeruju u društva koja potiču pluralističku političku misao i podupiru slobodu govora i vjere. One podržavaju ekonomiju sa slobodnim tržištem – u kojima su privredni razvitak i rast podstaknuti privatnim sektorom i olakšani radom vlada. One vjeruju da napredne države imaju obavezu pomagati siromašnijima te manje razvijenim regijama i narodima. One vrednuju zajednički život u miru, kao i podsticanje tih načela uopšte.

Privredna komora Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo .

212 45.240 26.330 24.211 45.820 28.810 26.400 26.640 26.200 25. distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom Snabdjevanje parom i toplom vodom GRAĐEVINARSTVO Pripremni radovi na gradilištu Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju Visokogradnja i niskogradnja. osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja alata Proizvodnja žičanih proizvoda PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA Proizvodnja pumpi i kompresora Proizvodnja slavina i ventila Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. aerodromskih pista i sportskih terena Stranica 1 1 2 2 2 2 3 4 92 4 5 5 6 6 6 7 7 92 7 9 11 11 12 11 93 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 21 24 25 25 Privredna komora Kantona Sarajevo .220 28. d.120 28. kontrolu.100 31.500 32.230 Naziv Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Hladno oblikovanje profila Proizvodnja industrijskih gasova Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa Proizvodnja ploča. ispitivanje.700 26. izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje Visokogradnja Niskogradnja Održavanje objekata visokogradnje. generatora i transformatora Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki PROIZVODNJA RADIOTELEVIZIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH APARATA I OPREME Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje.000 45. crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo Proizvodnja gotove betonske smjese Proizvodnja maltera Sječenje.120 45.110 28.210 45.230 31. Proizvodnja metalnih konstrukcija Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Proizvodnja metalne građevinske stolarije Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.000 26.200 40.620 28.300 45. listova.200 40.610 26. niskogradnje i njihovih dijelova Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica.730 29.300 28.630 26.100 45.000 33.120 26.200 31.220 45.n.200 45.220 29.213 45. oblikovanje i obrada kamena Proizvodnja brusnih proizvoda Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda.000 29.100 40.300 23.220 25.130 29.230 25.110 25.INDEX KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI FIRMI SKD 20. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu Proizvodnja i distribucija električne energije Proizvodnja gasa. cijevi i profila od plastičnih masa Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA Oblikovanje i obrada ravnog stakla Proizvodnja cigle. osim za domaćinstvo Proizvodnja elektromotora. za upravljanje i druge namjene.210 25.120 29.100 28.

uz naplatu ili po ugovoru Upravljanje nekretninama.460 70.130 51.550 51.320 45.241 45.340 45.n. industrijskom opremom.430 45.520 51.200 72.300 72. knjigovodstveni i kontrolni poslovi. bojama.300 80. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko željeznom robom.300 71. brodovima i avionima Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Trgovina na veliko metalima i rudama metala Trgovina na veliko drvetom.120 74.102 74.n. d. uz naplatu ili po ugovoru Savjetovanje i ponuda programske opreme (software) Obrada podataka Izrada i upravljanje bazama podataka Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Računovodstveni. staklom i ostalim građevinskim materijalom Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Poslovanje nekretninama.620 51.700 51.130 74.532 51.420 45.300 45.200 74.190 51. ventilaciju i hlađenje Ostali instalacioni radovi Završni građevinski radovi Fasaderski i štukaturni radovi Ugradnja stolarije Postavljanje podnih i zidnih obloga Farbarski i staklarski radovi Ostali završni radovi TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Trgovina na veliko građevinskim mašinama Ostala trgovina na veliko Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo.540 51.45.450 51.250 45.000 Izgradnja hidrograđevinskih objekata Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu Instalacioni radovi Elektroinstalacioni radovi Izolacioni radovi Postavljanje instalacija za vodu. grijanje. d.400 45. Trgovina na malo željeznom robom.310 45.330 45. savjetodavni poslovi u vezi poreza Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Tehničko ispitivanje i analiza Obrazovanje odraslih.440 45. OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA Prodaja privrednih vozila Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom Posredništvo u trgovini mašinama.530 51. gas.410 45.422 85.140 74.320 72.900 52. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 26 27 27 28 32 33 41 41 43 44 44 47 47 52 52 52 53 53 53 53 54 60 67 67 67 68 68 68 69 97 69 100 100 100 100 71 100 100 100 91 100 91 Privredna komora Kantona Sarajevo .442 52.200 70.102 51.400 73.140 51.000 51.

o. 4. 86.o. ARHAZ d. 83. BITUMENKA d. 43. 7.o.o. 60. CEDES. CHENCO d. 90.o. BULJŠAĆ d.o. ARHING d.o.o. 75. 42.o. ALBAT d. AKI d.o. AVDIĆ d.o. 27. ALUFINAL d.o.o.o.ALUMIL ALPROM d. CETEOR d.o.o.o.o.o. 54. ANS DRIVE d.o.o. 3. BAHEN GRADNJA d.o. 62. 33 66 54 16 72 54 93 60 72 15 72 41 72 41 6 60 9 41 9 33 95 101 43 9 7 67 55 9 72 72 28 25 55 73 73 45.o. BAU&GARTEN d.o. 61. CARGO INTERNATIONAL d.o. BAU BETON d. BAUFINAL d. BOGER d. 40. CET BAH d.o.o. 22.o.o. BALLIAN d.o. 10. 73. ART-E d.BA d. BUTMIR d.o.o.o. 80.o.o.o. ARCUS AUTOMATIKA d. BELKOS d.o.o.o.o. BAGER EXPORT-IMPORT d. 18. 32. CHEVRON AG d.o.o.o.o. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d. 31.o. 24. BOSKRAN d.o. ALBERA d. BE&HA STAN d. ASMT PROMET d.o.o. 47. CGP d.o.o. 12. 82.o.o.o.o.o. ALIANS 3A COMPANY ALPINE INVESTMENT ALPRO .o. 8.o.o. BOSNAPLAST d. ARENA RIVERNE d.o.d. 41.o. BAŠIĆ UNIVERSAL d. 51. CANBOS d. 72.o.o. CASH d.o.o. AIDIA INŽINJERING d. AS-DUGA SISTEM d.o.o. BELVE-HAN d. AALKONTI d. BIHOVO d. ABOS d.o.o.o. C&G d.o. BH TEHNA d.o.o. 20. 85.o. ACING d. BBM d. 29.o.o.o. ALTERNATIVA d.o. BERSIA d. 70.o.o.o.o. ADE 5 ADRIAPROM d.o. 2.o. ADAZAL d.d.o. ANES d.o. ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d. 65.o. 89.o. 44.o. 69. 57. 21. 81. BEN-BAU d. 71.o.o. 28. 68.o.o.o. AD PROJEKT d.o. 66.o. 48. 78.SPISAK FIRMI PO ABECEDI Br. 38.o.o.o.o. CAD PLUS d.o. 35. 84.o. AKL d.o. BAUMIT d.o. 79. 48 94 16 32 21 33 74 6 52 48 55 21 17 55 41 5 74 12 61 55 15 98 99 48 69 74 22 2 97 53 92 1 4 17 74 74 25 6 12 61 74 17 75 26 96 75 17 Privredna komora Kantona Sarajevo .o. 33. 74. BALKAN COMPANY d. AKTER d. 56. 87.o. 39. 11.o.o. 64. ALUKOENIGSTAHL d.o. 50.o.o.o. BAGS ENERGOTEHNIKA d. 52.o.o.o.o. ALADŽA KOMERC d.o.o.o. BOSMAN d. ARTA d.o.o. ARHITEKT-USLUGE d.o.o.o. 34.o.o. BAUUNTERNEHMUNGS d.o. 5. 53.o.o.o. ADS STUDIO d.o.o.o.o.o. 67. Naziv firme 2M INŽINJERING d. BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.o. 6.o. 37. INSTITUT ZA ARHITEKTURU. BREZA DOM d. 14.o.o.o. 77.o.o.o.o. 19. 59.H. 46. BIHEXO d. ALBA UNIPROM d. BRAMAC-KROVNI SISTEMI d. 26.o.o.o. ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU . 25.o. 58.o. 23. CITADELA d. BUTIL-PROM d. 1. 91. 30. 16. 13.o.o.o. BIKAVAC d.o. ARMEX ARMATURE d.o.o. 88. 15. 76. CARKOPRODUKT d. 55.o. ASSA d.o.o.o.o. 36. ALBA d. AHYDRON GRAĐENJE d. ARCH DESIGN d.o. 63. Str.o.o.o.o.o.o. BH LIFT d.o. 73 73 55 73 73 47 61 2 52 B. 9. 17.o. BOSMAL d. 49.

d.o.COMET d. 123.o. 134. 113. EURO DEMS d. EKO TEH d.o. ENERGOINVEST-TDI d. 189. 162. 143.o. 166. ELING-S d. EDNIL d.o.o. ES HYDROTECHNICS d.o.o. FABULAS d. EURODIS d. ETEL-INŽINJERING d.o. ENERGO DESIGN d. 138. 153. ELEKTROFORCE d. FABING d. ČENGA d.o. 195. 139.o. 146. 148.o. ELEKTING d. 116.o.o.o.92.o.o. 137.o.o.o. EPTA d. ELOX BH d. 147. ELZAS d.o.o. 109.o. 163. 161. 188.o.o. 120.o.o.o. 140. E+E+E .o.o.o. 98.o.o. 141.o.o.o.o. DOXAT INŽINJERING d.o.o. 77 62 29 29 54 97 34 101 14 77 34 8 10 10 56 77 77 77 77 78 30 41 18 78 100 14 34 68 1 62 24 30 30 98 45 30 56 78 78 18 11 78 62 63 3 96 70 63 78 79 7 56 Privredna komora Kantona Sarajevo .o.o. ERVENA d.o.o.o. EKOVENT d. DEGE d.o. EURO M d.o.o.o.o. ENTERING d. 124. FABRA d. DOOR-DESIGN d. 155.DVI d.o.o.o. ELEKTROKONTAKT SA d. EL KIK d. 186. 176.o.LEX-ELEKTRON d.o.o.o.o.o. ELMAX INŽINJERING d. ELNET d.o. 131. ELDIS TEHNIKA d.o.o. CLIMA TRADE d.KOMERC d.o.o.o.o.o.o. 102. DIONIX d.o. EG ENERGOGROUP d. DIVECO-ENERGO d.o.o.o. EGW d. ENERGOINVEST .o. ESHER EZO ARHITEKT d.o. DVG ALM COMPANY d. 151. 127. DULJEVIĆ d.o. EUROAL d. DOMOTEH d.o.o. 168. ELMONT ELMUOM d.o. 119. CONTI PRO d.SISTEMI d. DVOKUT PRO d.o. ELECTRA d.o. DUDUKIĆ d. EXTREM INŽINJERING d. ELEKTRO-PRAKTIKER d. 172. DOMOINVEST d.o.o.o. CRONIX d. 185. 122. ČIP . 121.o. CONDOR TOOLS CONSULT ING d.o.o. DIZDAREL d.o.o. 114.o. 97.o. DŽEMOTRANS d. 104. EURO-ASFALT d. DŽENEMI d.o.o. DOMES BH d.o. ELGRIV d.o.o.o.o.o. ENERGOINVEST .o. 128. 99.o.o. 118. 126.o. 160.o.o.o.o. ERLANG d.o. ELEKTROUNION ELEKTROKOVINA d.o.o. 181. EMNA d.d.o.o. E-TAT d.o. 132.o. 94. 105.o. 192. 180. DIODA . DIZALO d. 156.d.o. 159. 193.o. 103. EL-TE 3 d.o.o.o. 190.o. ELGRAD d. 149.o DŽEKOS d. 154.o.o. 115.o. 174. ELTHING d. 133. 108. COMMEWAY d. 145. 184.o. 169. 165. ELKOMONT d.o.o. 111. ENERGOINVEST d.o. 167.o.o. 182. 191. DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d. 170.o.o.o.o.o. 129.o. 130.o. 158.o. 93.o.o.o. 164.o. 194.o.o.o.o.o. ENERGOINVEST SUE d.o. DOMINO d. DŽEN-ING d. 110. 142. ELOKSIR d.o. 106.o.o. 112. ELDING d. ERGAS d. 171.o.o. 173. DEKORAD d.o.o. 101. EUROBIT d.o.o.o.o.d.o.d.o. ERDGAS & INŽINJERING d.o.o.o. COSMOS CREDIBIL COMPANY d. ERING d. ENERGOCENTAR d.o. ELSA TRADE d.o. DOM SPI DD DOMAVIJA d.o. 187.o. EĐA d. DŽINDO COMPANY d. COLOR PALETA d.o. 95. 175. 152.o.o. DEPOLIS d.o. COMEL d. 183. 125. 150. 100. EPIS MONT d.o. ETA ENG COMPANY d. DIMONT d.o.o. 117. 107.o.o.o. 177.o.o.o. 178. ENERGOMONT . 33 42 75 61 48 75 56 17 61 3 98 28 15 61 62 48 29 12 13 99 75 29 62 75 53 52 48 76 56 76 76 94 43 29 76 96 94 9 17 49 44 62 44 76 98 49 13 91 45 93 76 29 144.o.o.o.o. 96.o. ENERGOREKORD d.o. 135. 157. 179. EOSPECIAL d.ENERGY d. 136.o.o.

HAEMES d.o.d.o. 220. HAKE d. 287.o. 208.o. INTERINVEST d.o. INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d.o. HEAT & COOL d.o.I.o. ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU IGT 289.o. 288. 245.o.o. GEOLOŠKO BUŠENJE d.o. 286. HIBOR d.o. GP GRADNJA d. INEA BH d. HELKOS BOJE I LAKOVI d.o.o. 235.o.o.o. 249.o.o. 267. 200. HVAC DESIGN d. FARIDOO d.o. FILLING d.o. INTAS d.o.E. HERCING d.o. 222. 210.o.o.d.o.o.o. FINEPORT d. FAMOS GRADNJA d. 241.A. HANO d.o. INTERMERKUR d. 223. 227. 217. 243.o.o. GP BOSNA d.o. INOCSA d.o. 239. HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.o.o.d.o.o. HIDROMONTAŽA d.o. 258. 273. GRADNJA UNION RADOVI d. 278. ICE . 280. GRADEN d. 284.o. INTELS d.o.o. 230. 275.o. 197. 260.o.o.o. FORMA 77 d.o.d. 255. d.o. ING PROJEKT MONTAŽA d.o. 268.o.d.o. 233. FERBA INTERNATIONAL d.INŽENJERING d. 271. GREEN PROJEKT d.o.o. 279. HARYSCO d. 244.o. GEOTEHNOS d. ITM CONTROLS d. 250. GALBOLS d.o. HM TENAX d.o.o.o. 35 35 26 93 57 35 6 57 26 95 92 80 80 35 35 19 63 27 80 63 43 36 80 19 80 70 70 70 25 80 14 3 69 57 64 36 64 81 93 100 13 81 . HIDROGRADNJA d.d. GP BOSNAPUTEVI d.o.o. . GIPSAL d.o. INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE 277. 269. 240. 214.o. 225.o.o. H.o. INOTEHNA d.o. F-PROMEX d. 251. GRADBENIK d. GRADIZ d. GP ŽGP d. 231. GAS-PROCESING d.o. HERZ d. 232.o. 247. 205.materijala 229.NET d.d. GOLDING d. INTERENERGO d.o.o. 263. FLOORING d. 246. 211.o. 283. I.D. HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d.o.o. ISKRAEMECO SARAJEVO d.o. 18 79 18 56 8 79 10 63 32 79 68 34 45 79 94 95 91 100 43 27 24 58 98 18 19 26 22 24 34 67 54 42 54 34 6 45 16 35 19 49 49 4 10 22 3 79 57 57 63 70 12 93 SARAJEVO 248. 281. 252.o.o. 234. HALKOMEX d. 207. ICCO .o. 216.o.o.M.o. FALE d. IPSA-INSTITUT d. 264. GEOWILD d. INŽENJERING d.o. 221. 219.o. HUMAČKIĆ d.o.Stovarište građ.o.o.d. 201. 198. GMC . 257.o. HIMEX-TRGOVINA d. INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO 276. INVEL d.o.o. 285. ING KAKTUS INŽINJERINGKONSALTING d.o. HILTI SYSTEMS d.d. HDI d.o.d.o.o. 262.o.o.o. GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o.o.o.d. 254.d.o.o.o.o. 242.o.o.o.o. 282. INTERGEOSS d.o.o.o.o. FORSHER EXPORT-IMPORT d. ITG d.o.o.o.o. 212. HODŽEKS d. INTERMER d. GINKO d.o.o.o. INELEX d.o. GP PUT d. 199.KAPA d.o.o. 274.o. HIDROMETAL d. GP HERCEGOVINA d.o. 224.o. 202.o.o. HERMI d. 236. IGMAN d. 218. GVG INŽINJERING d. 266. 203.o.o. 253.FAIN INŽEINJERING d. GRAMEL d. 226. HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" 259. INTERMING d. IKT d.o.o. INGRAP d.o.o. 204.o. 215.o. 265.o.o. FITUS d.o. GRAMAS d.o.o.o.o. 238.o. 261. 290.o.o.d. HING d.o. Privredna komora Kantona Sarajevo 196.o.o. 256.o.o.o.o.o. 270. 272. 237.o.o.o.o. IN d. 228. GRADITELJ-OPREMA d. GRAMER-STUP d.o. 209. INGFOREST d. 213. 206.

MEDICO INŽINJERING d. IZOOPTIK d.o.o. MEFA-BALKAN / EUROGRAND MEFAS d. 335.o. NELMA TRADE d.O. MAGNETIC d. MASMARKT d.o.o.o.o. 336. 292. 331.o. 339.o. LIGO-ING d. KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO 323. 366.o. 380. 359. 354.o. KOTA d.o. 371.o.o.o. LIMAS TRADE d. LINDAB Kft Predstavništvo u BiH 342. 388. 384. 316. MARMEX d. 81 94 36 53 45 81 92 57 81 30 58 36 67 49 58 81 26 15 15 82 7 92 36 13 64 49 82 58 36 82 82 15 37 101 50 91 14 30 82 50 37 31 50 42 31 82 53 100 10 31 99 67 343. 365.o. JANNIK d.o. MAKER ING d.o. 318. 393. 373. MAHER d.o. Tarčin NEIMAR d.o.o.o.o.o.o.o. 295. LIP-DOM d.o. LABOR d. 306.o. LIFTOVI d.o. LBM d.o.o. 381. 311. 334. 353.o.o. MAL d. 338. 356.o.o. KONEXPERT d.o.o.o. 348. LUK d.o. 326. NEW DESIGN d.o. MLAZ d. KAMENICA-COM d.o.o. MIDDLE POINT ELECTRONIC d.o. LAKE d. IZOLATER d.o. M.o. 385.o. 322. 301. 302. JUB d.o.o.o.o. MAGROS-METAL d.o. 330. 357. 321. LEAF CONSULTING d.o. NEXE d. HUMKIĆ JONUZ COMPANY d.o. 369.o. 313.o.o.o. 307.o. MEDMARK d. 377.o. 329.o.o.o. NEIMARI d. 383. MEDIXON d.o.o. METBOJ d. LIGHTING TECHNOLOGY d.o.o. 363. MONTING d. 333. LIGNOPRO d. MIBRAL d.o.o.o. KJKP SARAJEVO-GAS 309.o. MINERSKO d.o. 382.o. LIGNUM d. MISSAL INŽINJERING d.o. KSS CORTEGA INŽINJERING d. 379.o. NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.o. 376.D.o.o. KOLPA LINE d.o. NEDIMA d.o.o. 293.o.o. 358. 337. KLIMA .o. 319.o.o. 312. 305.o.o.o. MIV-TRADE d.ŽUPA d.o. KLADNIK d.o.o. 99 83 1 45 68 64 46 69 50 71 95 7 67 83 5 46 37 50 64 101 2 99 92 64 65 68 46 22 97 16 25 65 37 99 42 97 50 37 12 19 11 11 27 11 42 19 65 83 83 83 52 22 .o.o. KOLORELIKSIR d. MZT PUMPI d.o.o.o.o.o.o.o. KIG. KARBON NOVA d. METAL-EXPORT d. 368.o.o.o.o. 345.o. 314. KONKRIT d. LIBRAG d.o.o. KURTAGIĆ-INŽINJERING d. MODUL-INŽINJERING d.o. 341.o.o. 298. LJOLJIĆ d. 362.o.o. KLIMOTEHNA d.o.o. 372. 391.o. KARIĆ d.o. 387.o.o. NESING d.o.o. 349.o. MONT GRADNJA d.o.o.o.o. METRIK d.o. 364.I. 315.o.O. NISKOGRADNJA d.o.o.d.o.o.o. KLIMAVENT d. 350.o.o.o. 296. 370.o.o.o. KLESAR HADŽIĆI D. 394.o. 347. METALKA TRADE d. KLESARSTVO ZAMAK d.o.o.o. 367. 308. 299.o. MEGA CENTAR d.o.o. KOMPAKT d.o. 374. KJKP TOPLANE-SARAJEVO 310. 300. 375.o.o. 328.o. 340. 344.o.o. KOLINVEST d. 352. KEMOS d.o.o.o. KERMEK BH d.o.o.o.o.o. KENDŽI d.o. MOUNTAIN d.o. MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d.o.o.o. 346.o. NEW WAY d.o.o. 386. 324. 360. 378.o.o.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d. NEBI d. 389. LIBOS d. 294. 325.o. 392.o.o. M -STEEL d.o. MOS INŽINJERING d.o.IZINGPROM d.o. KV TEAM d. JH d.o. KRIVAJA-TMK d.o.o. NARODNO GRIJANJE d.o. KGI-KONSTRUKT d. d. MANJO d.o.o.o. 303. METALIS d.o. 320. MEGAKOP d. 390.o.o.o. 317. 297. 327. 304. JELKOMERC d.o.o.o.o. K BIRO d. MESSER SARAJEVO PLIN d. 355. Privredna komora Kantona Sarajevo 291.o. LD GROUP d. 361. METALIK d. 351.o. NAPREDAK-INŽINJERING d. 332.o.o.

o. 439.o. 445.o. PRODIG d. RICOINVEST d.o. PARTNER d. 408.o. POZDER-NEKROPOLING d.o.o. PANIS-KA d. 492. OKI d. PROJEKT d. RUDIS BH d.o SARAJ INŽENJERING d. PRIMA-T-INŽINJERING d. 436.o. 442. PODORAD d.o. 488. 444. SARAJ CITY d. 411.o.o. 458. 410.o.o.o.R.o.o.o. SEGMENT d. 396.o. 401.o.o. 434.o.o.Z. RIGIPS AUSTRIJA GESMBH PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU ROFIX ROLLING d.o.o. SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d. PARKET PAKET d.o.o. 421. 472.GRADNJA d. REDING d. 413.o.o.o. SELA d. OBI BAU&GARTEN d. PAPILON d. REDESIGN d.o. 463.o. 464.o.o. GRADNJA d.o. PROJEKT INVEST d. ROLL-STAR d.o. 433.o. POROVIĆ GROUP d.o.o.o. 440. TRACEST d.HIDROSTAN d. 398.o. 461.o.o.o.o. SENIGOR d.o.o.o. 466. 471. 441.o. 432. 476. PERCON d. NOBILIS d.o. 485. PLAVO OKO d. SAMOS d.o.o.MAXIMUM d. 467. R. 443.o. REMONT PRUGA d.o. SABOSS d. 490. 497.o. 412. 448. SAJTING d. 468. 446. SIGENX d. 483. 457.o.o. SALIX d.o. SIMETRAL d. PROJEKTNI BIRO BP d. 426.o.o.o.o. 423.o. RASNO-MEKA COMPANY d. 478. 489. 454.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. SKALA d. PRAXIS ENGINEERING d. PARKET ŠLJIVO d.o. 429. NOX-BIRO d.o.o. PRONET d.o. SARFO d. PROVEN d.o.o.o.o. SKAPI d.o.o.o. SIKRA d.o.o.o.o. 487.o. 494. NUMEN d. 438. REXOM d.o. PRUNUS d. REJTING INŽINJERING d.o.o.o.o. SARAJ-TAŠ d. OMNITECH d.o.o. SAGRIT d. PLAVING d. 416. 495.o.o.o. SINTAL d. 399. SB-TEHNIKA d.o. 437. 409.o.o.o. 452. 424. POWER TEAM d. RENING d.o. PLASTAL d.o.o.o. 455.o. SELMING d. PORR d. 474. SARAJEVOPUTEVI d. 435. 420.o. 493.o. 405.o. 403.o. SPOEL d. 427.o. 473.o.o. POLYPLAN BH d.o. 450. 404. 479.o. 422.o.o. OSDIN d. 407. PATERS d.o. POSITIVE PARTNERS d. 465.o. 428. 456. STAMBENA ZADRUGA 46 26 47 20 42 65 7 20 8 86 24 95 1 47 86 8 87 58 97 51 3 87 87 23 59 71 69 28 87 1 8 1 16 51 59 24 28 97 87 51 21 38 38 4 87 66 4 39 96 Privredna komora Kantona Sarajevo .o. 480. S.o.o. 425. 402. SA HASAN EXPORT-IMPORT d. 414. PROVING d. SAUTEL d.o. PARKET . PET .o. SBM d.o. 406. 481.o.o. PLASTIFAS d. 469.o. SAPLAST d.o. SANSEL d.o.o.o.o.o. 431.o.o. 484. 496.o.o.o.o.o.d. SARTUS d. PENNY PLUS d. OPES d.o. 447. 459. NORMAL ARHITEKTURA d.o.o.o.o.o.o. SANEX d.o.o. RAMSEN .o.o.o.d. 417.o. REGIONALNI CENTAR ZA 27 37 83 84 96 52 84 20 71 84 25 84 38 65 46 46 44 68 84 31 54 38 58 3 43 20 58 38 84 20 20 85 31 7 44 5 65 85 85 85 85 85 86 2 70 38 86 22 4 44 24 86 86 449.o. NIVAL d.o.o.o.d.o. SET INVEST d.B. SATELIT d.o.S. 486.o. STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d. 475.o.o.o. PRIMUS BALKAN d.o.o. 430. RAMA-GLAS d.o. SANBIH COMPANY d. PROKLIMA d. 400.o.o.o.o. 451. SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o.o. 477. 418. 460. PUBLICUM d.o. OIKOS d.o.o. SMT-COMPANY d. 482. 397.o.o.PROM d. PINEX CO d.o. SOREA d.o. 462. 415.o. 419.o.o.395. SIJA d.o. 470. 491.o. 453. P.o.o.

538.d. 595.o. 499.o. TEHNOPOLIS d.o. STUDIO NONSTOP d.o. STILLES d. 510.o. 518.o. TERRA BIH d. TRIMO BH d.o. 500.o. WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d. 511.o.o.o. VOLTA d. 505.o.o.o.o. TERMOELEKTRO d.o.o. W&P MILOS WARELL d.o. VALM d.o. 569.d. TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d. SVJETLICA M d. UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d.o.o.o. ŠTUKAN d. TRASA d. WINDOW ARCH DESIGN d. 551. 542.o. 524. TKK d. 554.o.o.o. UNIONŽEP d. 565. TINK d.o. 574.o. STROJAL d. 534. TERMO-GAS d.o. TOPLOTNI SISTEMI d.o.o.o.o. 537.o. 586.o. 515. 545. TINMEN d. 559.o. 531.o. 558. VINDI TIP d. VERTICAL d. VINITEL d. TERMORAD d.o. 584. 557. TELENET d.o.o.o. 522.o. ŠENN d. 585.o.o. STOGAS d.o.o. 507. 568.o. TIP-ELVOD d.o.o. 516.o.o. 533. ŠUMAPROJEKT d.o.o.d. 535.o. 581. URBING d.o. 539. 577.o.d. TRGOPLASTIK d. 101 89 2 89 92 5 5 90 90 21 13 32 90 9 2 27 90 40 66 28 14 90 90 59 66 60 40 27 16 60 60 51 13 91 51 33 11 21 40 6 69 25 53 52 60 91 69 66 11 4 . 530. TELEFONGRADNJA d.o. 560. 572. TVRTKOVIĆ . UNIKLIMA d. SUBA d.o.o.o. 570. 583.o.o.o. URBANISTIČKI ZAVOD BIH d.o.o. 509.o. VELUX KROVNI PROZORI d. VIKLER PROMET d. W RTH BH d.o.o. TEHNOMOBIL d. 525. ŠUMENS d. 521. 590. 582.o. TOPLOTING d.SANITARIJE I GRIJANJE d. 571. 506.o.o.o.o. URSA NOVOTERM d.o. STAN PRODUKTINTERNATIONAL d.o.o. UNIGRADNJA d.o. UNIS ENERGETIKA d. TRABUS d. STEFAN COMERCE d.o. WOLF KOMERC d.o 502. VARINGS d.o. ŠIPAD KOMERC d.o.o.o. 546. 596.o.o. TERMIKA d. 587.o. 532.o.o. VYKON d.o. TAURUS d. 564. 589.d. 513. TIM lighting sistem d.d. 504. TERMOVOD d.o.o.o. TESTIGELEKTRO d. VD BOSNA d. 593. 549. 553.o. 543. UNIONIZGRADNJA-ŠIP d. WELT GRADNJA d.o. UNIONINVEST.d. TECASI SIMRAD d.o. VEP d.d. UNIONINVEST PLASTIKA d. WEISHAUPT d.o.d.o. SUDEL d.o.o. 536.o.o. 594. 580.o.o. 591.o. 517.o.o. 523.d. 579.o.o. 552.o.o.o. 567.IZGRADNJA OBJEKATA d.o.o. 573.o. TTO d. TVORNICA OPEKE d.o. WASP d.o.o. UNIPROMET d. 527.o.o. 514.o. VEDDI INVEST d. VAILLANT d.o. 548.o.d.o.o.o. TVRĐAVA COMMERCE d.o.o.o. STRABAG d. 561.o.o. 520. STROPING d. TENEX d. 566.o. UNIMONT d. 578.d. 508.o. SUPER ECONOMIC GROUP d. TERAT d. TETRA CO d.o. 556. STEP d. 555.d. TBG EUROBETON d.o. TECHNO CONSULTING BH d. 575. 541. TEO d.o.o.o.o.o. 519.o. 529. TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.o. 550.o.o. Privredna komora Kantona Sarajevo 23 88 23 44 39 21 8 47 88 43 23 98 39 39 94 88 88 51 88 5 59 100 31 39 23 88 23 95 14 39 89 33 32 40 89 66 67 32 71 89 52 53 40 32 89 59 59 28 40 547. ZAK d. 540.d. 512.o.o.o.o. TZI-INŽINJERING d.o. XYLON CORPORATION d. 528. 501. UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.ŽELJEZNIČARA 498. 588.o.o.o.o.o.o. VMS GROUP d. 576. UNIONINVEST d.o. TEPI INŽINJERING d.d.d.o.o. TELINVEST d. 562.o.o. TIMBER TRADE d. 503. 526. VRANICA d.o. 563.o. 544. 592.o.o.o.

ŽEPA INŽINJERING d. 91 71 47 47 71 41 93 96 12 Privredna komora Kantona Sarajevo .597. ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d. ZISTEN INS d. ZUKAE d.o. ZARKA d.o. 605. 603. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM 600. ZRAK d.o. ZZ GROS-COMP P.d.o.o.o. 599. 602.o. ŽICA d. 598.o.O. 601. 604.d.o.o.

71000 Sarajevo Tel. 061 132 043 Fax. E-mail: Web: SKD: 20. E-mail: Web: SKD: 20.net. Adresa: Magistrala br. Adresa: Rakovička cesta br. 235 062 E-mail: muriadi@bih.o.o. 250 094 E-mail: saboss@bih.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mirsad Šišić Kontakt osoba: Mirsad Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. 514 056 Fax.o.o.net.330 Djelatnost: Hladno oblikovanje limova i pratećih elemenata i galanterije Privredna komora Kantona Sarajevo 1 . 71210 Ilidža Direktor: Igbala Gudžević Kontakt osoba: Igbala Gudžević. 235 062. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 ENTERING d.o.ba Web: www.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Hasagić Sabahudin Kontakt osoba: Hasagić Sabahudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 102.o. 250 080 Fax.ba SKD: 20. Adresa: Maršala Tita br. 71000 Sarajevo Tel.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www.o.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Amira Bošković Kontakt osoba: Senad Bošković Telefon kontakt osobe: 061 137 877 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.net.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Ismar Galijašević Kontakt osoba: Hasena Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 18. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 M -STEEL d. 29/IV.o. 514 058 Telefon kontakt osobe: E-mail: m-profil@bih. 691 447 E-mail: Web: SKD: 20.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 SABOSS d. Fadil Ćatović Tel.300 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Šaćir Buljubašić Kontakt osoba: Šaćir Buljubašić Telefon kontakt osobe: 061 133 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 35.m-steel. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Put Famosa 38. Adresa: Patriotske lige br.ba Web: SKD: 20. 691 447 Fax.BULJŠAĆ d.o. 71000 Sarajevo Tel. 061 215 503 Fax. Adresa: Skenderija-Terezije bb. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 SBM d. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 SEGMENT d.sabos. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 23. 71210 Ilidža Tel.ba 1999. 061 268 584 Fax.

453 562. 645 366 Fax. gasom. 642 031. 452 406 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 667 220 E-mail: assadoo@lol. 71000 Sarajevo Tel. 718 671 E-mail: proven@bih. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Reljevo bb. 71000 Sarajevo Tel.pl. 7. 84.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 80 24. Adresa: Fetaha Bećirbegovića br.sa@bih.messer.o.ba SKD: 25. 667 220 Fax. 711 305 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 Privredna komora Kantona Sarajevo 2 . 435 563. 642 031 E-mail: info@messersarajevo.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Asim Hadžović Kontakt osoba: Asim Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 450 517 Fax.bosnaplast.ba Web: www. Adresa: Kranjčevićeva br.o.net.ba Web: www. 450 517 E-mail: bosnaplast.d. 61. 475 251 E-mail: unioninvestplastika.110 Djelatnost: Snadbijevanje električnom energijom.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Semir Prguda Kontakt osoba: Semir Prguda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.proven. Adresa: Safeta Zajke br.220 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: JasminTerović Kontakt osoba: JasminTerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 34 TRGOPLASTIK d.assa.info@union.o. Adresa: Azize Šaćirbegović br. osnivanja: Broj zaposlenih: 45 UNIONINVEST PLASTIKA d.ba Web: www.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 210 PROVEN d.o. 475 250 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BOSNAPLAST d. 71320 Vogošća Tel. 651 407.o.200 Djelatnost: Proizvodnja plastičnih masa za elektriku Direktor: Muamir Sirbubalo Kontakt osoba: Hazim Saračević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: www. parom i toplom vodom ASSA d.ba SKD: 25.ba SKD: 25. Adresa: Semizovac bb.ba Web: SKD: 25. 8.lol. 71000 Sarajevo Tel. 452 406 E-mail: Web: SKD: 25.ba Direktor: Andrej Dremelj Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.MESSER SARAJEVO PLIN d.o.o.210 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Huso Ćesir Kontakt osoba: Huso Ćesir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.

760 840 Fax.net. 061 170 391 Fax. 489 139 E-mail: info@hdi-bh.CRONIX d. 71330 Ilijaš Tel. 71000 Sarajevo Tel.intergeoss. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 EUROAL d. 460 113 E-mail: saplast@saplast. 546.hdi-bh. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INTERGEOSS d.com Direktor: Bahtijarević Samir Kontakt osoba: Ivana Ramekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Humska br. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 HDI d. 14. 638 366 E-mail: info@intergeoss. 489 139. 71210 Ilidža Tel.ba Direktor: Senad Preljević Kontakt osoba: Sanela Šišić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 25. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 40 25. 650 735 E-mail: senad_cronix@hotmail.o.o.230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Privredna komora Kantona Sarajevo 3 .230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Senad Bajrović Kontakt osoba: Senad Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o.com Web: SKD: 25. Adresa: Kovačevac br.ba Web: www. 629 494 E-mail: euroals@gmail. Adresa: Srednje bb.230 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Raza Bikić Kontakt osoba: Haris Djana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 629 494 Fax.o.o. 637 961 Fax.230 Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo SAPLAST d.o.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije Direktor: Mirsad Mešić Kontakt osoba: Mešić Jadranka Telefon kontakt osobe: 061 182 771 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.com Web: www. Adresa: Nikole Šopa 245. 766 210 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 25. 3. Adresa: Dobroševićka 7a.ba Web: www.saplast.230 Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije za građevinarstvo PLASTAL d. 71000 Sarajevo Tel. 637 941 E-mail: plastal@bih.o.com SKD: 25.ba Direktor: Amir Kadić Kontakt osoba: Amir Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.o. 760 841. Adresa: Tvornička br.plastal.o. 457 744.o.com Web: SKD: 25.com Web: www. 664 200 Fax.o.

com Web: www.o.com SKD: 25. 497 448. 20. Adresa: Put Famosa br. 526 072 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 210 585.zaksarajevo.com Web: www. Dinka Delić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.230 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske i PVC bravarije Direktor: Halil Muratović Kontakt osoba: Halil Muratović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.120 Djelatnost: Oblikovanje i obrada ravnog stakla. 401 770 Fax. 061 470 538 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 HALKOMEX d. 727 311 E-mail: info@rama-glas. proizvodnja raljenog i termoizolacionog stakla Privredna komora Kantona Sarajevo 4 .rama-glas.SKALA d. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www.com Direktor: Jasmin Avdagić. 71380 Ilijaš Tel.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Adem Zajko Kontakt osoba: Adem Zajko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 26.ba SKD: 25. 12/b. Kontakt osoba: Jasmin Avdagić. 637 421 E-mail: Web: Direktor: Srpko Plakalović Kontakt osoba: Srpko Plakalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 526 072 E-mail: zaksarajevo@gmail.o.120 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda RAMA-GLAS d. Adresa: Paromlinska 25/8. 222 391 Fax.o.ba Web: www. Adresa: Kolodvorska br. 281.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SOREA d. 727 310 Fax. 222 391 E-mail: osman@sorea. 29. Adresa: Lješevo br. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZAK d.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Nihad Halilbegović Kontakt osoba: Nihad Halilbegović Telefon kontakt osobe: 061 899 214 E-mail kontakt osobe: Godina 1975.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BUTIL-PROM d.com SKD: 25.240 Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo Direktor: Samra Kučuk Kontakt osoba: Osman Kučuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 101 26. Adresa: Tvornička br.o.5u. 38.o. Adresa: Avde Jabučice br. 71000 Sarajevo Tel.o. 637 421 Fax.sorea.o. 401 881 E-mail: skaladoo@hotmail. 511 470 E-mail: Web: SKD: 25.o.skaladoo.

Adresa: Put Famosa br. 061 266 944 Fax.610 Djelatnost: Transport betona Direktor: Željko Ćurćić Kontakt osoba: Slađana Bajkuša Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.bhizlog.o.doo@bih.aganovic@tos. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 26.o. 623 944 E-mail: g. 71380 Ilijaš Tel. Adresa: Vlakovo br. 772 681 E-mail: adnan. 55. 511 263 Fax.com Web: Direktor: Goran Todić Kontakt osoba: Goran Todić Telefon kontakt osobe: 061 500 682 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 772 680 Fax. 401 569 E-mail: Web: Direktor: Adil Kubat Kontakt osoba: Adil Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 76 BEN-BAU d. 764 860 Fax.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda TBG EUROBETON d.ba Web: www.ba Web: www.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 5 . Adresa: Rajlovačka cesta br. 159.mervan@bih. 623 388 E-mail: prima_t@hotmail. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 26.net. 71215 Ilidža Tel. 310.o. 511 266 E-mail: medixon.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TVRĐAVA COMMERCE d.o. 401 569 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 26.o. 38.610 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda PRIMA-T-INŽINJERING d.net.ba Web: Direktor: Šepo Ismet Kontakt osoba: Šepo Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 194. Adresa: Moševićka br. 71210 Ilidža Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MEDIXON d.hr SKD: 26. 71210 Ilidža Tel.o.o.400 Djelatnost: Proizvodnja cigle i crijepa Direktor: Adnan Aganović Kontakt osoba: Aida Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 764 861 E-mail: Web: SKD: 26. 71210 Sarajevo Tel.610 Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja betonske galanterije Direktor: Mervan Grbović Kontakt osoba: Mervan Grbović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 511 266. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Ibrahima Ljubovića br.com SKD: 26.o. 623 388 Fax. Adresa: Doglodi bb.TVORNICA OPEKE d.nexe.o.

638 109. Adresa: Dobroševići br.net.640 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ALADŽA KOMERC d. 620 222 Fax.o. trgovina i transport Direktor: Kirlić Arijana Kontakt osoba: Kirlić Arijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića br.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 26. 71210 Ilidža Tel.700 Djelatnost: Prerada i ugradnja mermera i granita Direktor: Amela Durmišević Kontakt osoba: Mirsada Drljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Juraja Najhorta br.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.630 Djelatnost: Proizvodnja i isporuka betona Direktor: Esad Omerbašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.ba SKD: 26. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 GRAMER-STUP d.wpmilos. 762 640 Fax.o. 15. 770 555 E-mail: m. 638 110 Fax.o. 71210 Ilidža Tel. 638 020 E-mail: Web: SKD: 26. 463 300 Fax. Adresa: Doglodi bb.ba Web: SKD: 26. 636 440.630 Djelatnost: Proizvodnja gotovog betona. 234 443. 121. 71210 Ilidža Tel. 12-14.ba Web: www.o.o.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 HM TENAX d.co. 457 639 E-mail: Web: SKD: 26.o. 212 104 E-mail: cargo@bih.ba Direktor: Hubert Cicerbaher Kontakt osoba: Merima Ljubas.cargobeton.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 26. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 CARGO INTERNATIONAL d. 234 443 E-mail: aladza@bih. 71000 Sarajevo Tel.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena/ unutrašnja i spoljna trgovina i usluge Privredna komora Kantona Sarajevo 6 .BAU BETON d. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 W&P MILOS Adresa: Rudnik br. 061 131 812 Fax. 212 104.700 Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena Direktor: Sadiković Muharem Kontakt osoba: Sadiković Muharem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 251. 770 550 Fax. 158. Luka Ilak Telefon kontakt osobe: 061 890 381 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Vlakovo br.o.ljubas@wpmilos. 762 641 E-mail: Web: Direktor: Hodžić Mirsad Kontakt osoba: Hodžić Mirsad Telefon kontakt osobe: 061 130 724 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.

420 303 Fax.810 Djelatnost: Konfencioniranje brusnog materijala Direktor: Jaganjac Safet Kontakt osoba: Pehilj Amir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 26.700 Djelatnost: Sječenje. 776 942 E-mail: alufinal@lol. 2.o. Adresa: Trešnje br. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Zahir Zukić Kontakt osoba: Zahir Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71000 Sarajevo Tel. 7. 764 031 E-mail: info@marmex. 71000 Sarajevo Tel.KLESAR HADŽIĆI D. 420 303 E-mail: Web: SKD: 26.net.marmex.820 Djelatnost: Ostali nemetalni mineralni proizvodi Direktor: Damir Petninić Kontakt osoba: Namik Musić Telefon kontakt osobe: 062 330 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 302.O. 71210 Ilidža Tel. 444 588 Fax. Adresa: Brezanička br.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ROFIX Adresa: Stupska bb. 776 940 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 28. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MARMEX d.O. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 ALUFINAL d. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 FABRA d. Adresa: Vlakovo br. 674 203 E-mail: Web: SKD: 26.762 095 Fax.o. Adresa: Jukićeva br.ba Web: www.110 Djelatnost: Proizvodnja aluminijske bravarije i protupožarnih vrata Privredna komora Kantona Sarajevo 7 .o. 43.ba Web: www.ba Direktor: Katica Senad Kontakt osoba: Katica Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. promet i usluge Direktor: Ramo Pozder Kontakt osoba: Ramo Pozder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71210 Ilidža Tel. 674 203 Fax.pozder.700 Djelatnost: Obrada kamena. 638 574 E-mail: Web: SKD: 26.o.700 Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda POZDER-NEKROPOLING d.o. 61. Adresa: Adema Buće br. oblikovanje i obrada kamena Direktor: Krčalo Elbedina Kontakt osoba: Krčalo Elbedina Telefon kontakt osobe: 061 107 823 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net SKD: 26. 764 030 Fax. 71240 Hadžići Tel. 444 588 E-mail: pozder@bih.o.

660 963 E-mail: ferba@bih. 489 157 E-mail: Web: Direktor: Mališević Elmedin Kontakt osoba: Mališević Elmedin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hadžići PC Zujevina bb. osnivanja: Broj zaposlenih: 41 Privredna komora Kantona Sarajevo 8 . 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 28.o. 38. Adresa: Srednje bb.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SALIX d. Adresa: Kolodvorska 11. 424 665 Fax.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije FERBA INTERNATIONAL d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 28.o. 71240 Hadžići Tel. Adresa: Antuna Hangija br.o.o. 71320 Vogošća Tel. 418 906. 424 665 E-mail: Web: Direktor: Sabit Beširović Kontakt osoba: Ruzmira Numić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 28.com Web: Direktor: Armin Žutić Kontakt osoba: Armin Žutić Telefon kontakt osobe: 061 241 888 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova ROLL-STAR d.ba Web: SKD: 28.o. 422 966 Fax.110 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova STROJAL d.o. Adresa: Put Famosa br. Adresa: Igmanska bb.net.net.ELNET d.110 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije SB-TEHNIKA d.110 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja i alata Direktor: Ćamil Alić Kontakt osoba: Ćamil Alić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71210 Ilidža Tel.ba Web: Direktor: Ferid Bajrović Kontakt osoba: Dženita Bijelonja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 203 324 Fax. 660 962 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 28. 422 966 E-mail: Web: Direktor: Amel Jadalek Kontakt osoba: Amel Jadalek Telefon kontakt osobe: 061 214 637 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 515 810 Fax. 515 810 E-mail: strojaldoo@bih.o. 120. 203 324 E-mail: rollstarbih@hotmail. 061 500 099 Fax.o.o. 71380 Ilijaš Tel.

71212 Hrasnica Tel.d.UNIONINVEST.net.ba Web: Direktor: Ibrahim Jusufranić Kontakt osoba: Hamdija Zvrko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973. 71000 Sarajevo Tel. oblaganje i krovopokrivački radovi na objektima. čelična zaštitna odbojna ograda za puteve. Limarija-montaža ALTERNATIVA d.ba Direktor: Salih Lemeš Kontakt osoba: Salih Lemeš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. antenski stubovi. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 200 DŽENEMI d.o.com SKD: 28.nadstrešnice.com Web: www. metalna stolarija. 541 932 E-mail: info@alternativa. 514 931 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 Privredna komora Kantona Sarajevo 9 .dzenemi.ba Web: Direktor: Reuf Smajlović Kontakt osoba: Reuf Smajlović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 627 690 E-mail: ansdrive@bih. 626 326 Fax.120 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja krovnih i fasadnih limova i termoizolacionih panela ANS DRIVE d. 762 915 Fax. metalna stolarija Direktor: Samir Sitnić.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 28. Adresa: Put Famosa 38.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Alija Gadžo Kontakt osoba: Kenan Gadžo Telefon kontakt osobe: 061 143 536 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Butmirska cesta 24.o.ba Web: www. hladno oblikovanje materijala ALBA UNIPROM d. 71215 Blažuj Tel. 650 307 E-mail: uinizgob@bih. Adresa: Mratnjevače 2.110 Djelatnost: Montažni objekti. Kontakt osoba: Samir Sitnić Telefon kontakt osobe: 061 263 263 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 626 298 E-mail: albaunip@bih. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Zmaja od Bosne 13.net. 650 227 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 27 28.ba Web: Direktor: Muhamed Obhodžaš Kontakt osoba: Muhamed Obhodžaš Telefon kontakt osobe: 061 132 049 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Trgovina na veliko drvetom ALBERA d.IZGRADNJA OBJEKATA d.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi.120 Djelatnost: Prerada drveta: krovna konstrukcija-grede. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 45 28.alternativa. Adresa: Put Famosa 38. 71210 Ilidža Tel.120 Djelatnost: Metalne kontrukcije. 515 502 E-mail: albera@bih.net. kontejneri. crna i aluminijska bravarija. Metalne konstrukcije.o.o. skladišta.o. hale. 777 770 Fax.ba Web: SKD: 28. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 23 28. Adresa: Dobroševićka do broja 7.o.o.net. 762 916 E-mail: samirsitnic82@yahoo. 511 876 Fax.o.

120 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Adem Ligata Kontakt osoba: Adem Ligata Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. metalne stolarije. 537 281 Fax.o. bravarija INOTEHNA d. 767 171 E-mail: inotehna@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 LIGO-ING d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 91 28.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije HANO d.o. Adresa: Kolodvorska br.o. 12/a. 727 333 Fax.o.o.ba Web: www. Adresa: Put famosa br. 666 994 E-mail: Web: SKD: 28. 767 170 Fax. 3.o.ELOKSIR d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 28.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ELOX BH d.120 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije. 28.o.o. 38. Adresa: Briješće brdo br. al fasade.120 Djelatnost: Proizvodnja i montaža automackih vrata Direktor: Držac Branko Kontakt osoba: Cokoja Ćerim Telefon kontakt osobe: 061 207 501 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.hano-bih. Adresa: Tvornička br. 061 205 107 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 FINEPORT d. 107. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 10 . 672 254 E-mail: Web: SKD: 28. 71210 Ilidža Tel.com Web: www. Adresa: Mehmedagina br. 672 254. crne bravarije Direktor: Amila Ćutuk Kontakt osoba: Nazif Ćutuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. 71210 Ilidža Tel. 727 312 E-mail: info@hano-bih. 7.net. 71000 Sarajevo Tel. 061 183 579 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 28. 767 171.120 Djelatnost: Proizvodnja kovane. 510 619 E-mail: Web: SKD: 28. 71000 Sarajevo Tel.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Direktor: Mulaosmanović Hamid Kontakt osoba: Ćemo Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.inotehna. 513 860 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ferde Hauptmana br.com Direktor: Hasanbegović Nahid Kontakt osoba: Avdić Razija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 537 281 E-mail: Web: Direktor: Muris Kupusović Kontakt osoba: Muris Kupusović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.

o. 446 540 Fax.com SKD: 28.com Direktor: Amer Šabić Kontakt osoba: Amer Šabić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Mustajpašin mejdan 15. masivni-hrastovi podovi NARODNO GRIJANJE d. Adresa: Podlugovi bb.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VOLTA d.NEDIMA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 XYLON CORPORATION d. 763 901 E-mail: Web: www. 418 234 E-mail: nermin83@hih.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Enisa Grozdanić Kontakt osoba: Enisa Grozdanić Telefon kontakt osobe: 061 106 846 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 E-TAT d. Adresa: Tvornička br.300 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja/procesna oprema Direktor: Nijaz Ćustović Kontakt osoba: Nijaz Ćustović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nijazcustovic@tat. 446 540 E-mail: Web: SKD: 28. 419 010 Fax.ba Web: SKD: 28.o.narodnogrijanje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 28.tat. Marta bb/Remontni zavod.com SKD: 28.o. 401 001 Fax. 422 162 E-mail: Web: www. 71380 Podlugovi Tel.o.o. Tarčin Adresa: Duranovići 15.com Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Muharem Mehremić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.xyloncorp. 401 002 E-mail: info@xyloncorp. Adresa: 6.narodnogrijanje.220 Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu Direktor: Besim Grozdanić Kontakt osoba: Besim Grozdanić Telefon kontakt osobe: 066 266 244 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Godina 1968.ba Web: www. 3. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 11 .120 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi Direktor: Sead Nikšić Kontakt osoba: Sead Nikšić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979.o. 234 755 Fax. 71240 Hadžići Tel. 71240 Hadžići Tel.net. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.d. 234 745 E-mail: info@tat. 71240 Tarčin Tel. Marta bb/Remontni zavod.o. 763 901 Fax. Adresa: 6. 763 900 Fax.ba SKD: 28.120 Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata. 234 745.o.

ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 29.mk SKD: 29. E-mail: Web: www. 710 340 E-mail: hibor@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 HIBOR d.120 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Zehra Obarčanin Kontakt osoba: Adnan Kreso Telefon kontakt osobe: 061 352 786 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Kolodvorska br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 250 28.dimont.žica svih profila MZT PUMPI d. 061 192 098 Fax.730 Djelatnost: Proizvodnja iz oblasti metalne industrije . Adresa: Milana Preloga br. 71240 Hadžići Tel.620 Djelatnost: Proizvodnja alata za obradu drveta Direktor: Esad Hadžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 716 251 E-mail: dimont@bih.o.220 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja Direktor: Sead Dupovac Kontakt osoba: Sead Dupovac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o.com Web: www.130 Djelatnost: Proizvodnja dijelova za mašine i uređaje / Hidrotehnika BH LIFT d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 28. 71000 Sarajevo Tel.o.de Direktor: Dejan Martić Kontakt osoba: Dejan Martić Telefon kontakt osobe: 061 483 082 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.CARKOPRODUKT d.o. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Sarajevo Tel.net.ba Direktor: Hrusto Tupeković Kontakt osoba: Hrusto Tupeković Telefon kontakt osobe: 033 461 905 E-mail kontakt osobe: Godina 1950. Adresa: 6.o.zica. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 Privredna komora Kantona Sarajevo 12 .o.ba Web: www.ba SKD: 29. Adresa: Džemala Bijedića 160.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DIMONT d. 9.o.d. 703 683 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ŽICA d.ba Web: www. 2. 703 683 E-mail: mztpumpisa@hotmail.net.pumpi. 716 250 Fax. Adresa: Aleja Bosne Srebrene 129.220 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mihajlo Čizmić Kontakt osoba: Balhodžić Vernes Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.boschrexroth. marta bb.net. 468 988 E-mail: carkoprodukt@bih. 10. 611 094 Fax.ba SKD: 29.co. 775 100 Fax.o. 461 905 E-mail: arif@zica. 468 988 Fax.bhlift. Adresa: Hamdije Čemerlića br.

663 528 E-mail: info@uniklima. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 DIODA .230 Djelatnost: Proizvodnja ventilatora i silosa Direktor: Emir Kapidžić Kontakt osoba: Emir Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.com Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel.o. 461 358 E-mail: dioda.com Web: www.com Direktor: Dijana Kozadra Kontakt osoba: Nermin Osmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974.LEX-ELEKTRON d.com Web: Direktor: Jusuf Mujkić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 71000 Sarajevo Tel.lexelektron@gmail.71240 Hadžići Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 31. osnivanja: Broj zaposlenih: 53 UNIKLIMA d. Adresa: Francuske revolucije br. 456 166 Fax. Adresa: Hamdije Čemerlića 37/a.itgkotao. i mjerna oprema Privredna komora Kantona Sarajevo 13 . uniklima@hidria.o.200 Djelatnost: Metalne konstrukcije i metalna stolarija / elektr. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ITG d. Adresa: Hadžići br. 639 320 Fax.ba SKD: 29. 468 267 Fax.2.o. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 71000 Sarajevo Tel. 513 019 Fax. 061-147-045 Fax. 624-914 E-mail: ekovent66@hotmail. Adresa: Tvornička 3.com SKD: 31.110 Djelatnost: Proizvodnja termo-energetske opreme Direktor: Tomislav Grizelj Kontakt osoba: Krumić Nina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71210 Ilidža Tel.ba.hidria. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 KLIMAVENT d. 513 019 E-mail: Web: SKD: 31. osim za domaćinstvo VIKLER PROMET d.d.EKOVENT d. 544 080 Fax. 639 319 E-mail: Web: SKD: 29.Mostarsko raskršće bb. Adresa: Džemala Bijedića 129.100 Djelatnost: Viklovanje i remont motora i elektroaparata Direktor: Hilmija Nalović Kontakt osoba: Hilmija Nalović Telefon kontakt osobe: 061 205 647 E-mail kontakt osobe: Godina 1991.230 Djelatnost: Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.o. 3. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 97 29.o.ekovent. 468 269 E-mail: itg@itgkotao.230 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Hedija Čaušević Kontakt osoba: Hedija Čaušević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.d.com. 57.com Web: www.o. 624-914.

614 333 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 223 TEO d.com Web: SKD: 32. Adresa: Pavla Lukača 5. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 40.hadzijusufovic@interenergo.130 Djelatnost: Trgovina električnom energijom. 69/a.o. Adresa: S.d. Adresa: Rajlovačka bb.ba Web: www. 235 395 Fax.com SKD: 31.000 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Kenan Lipa Kontakt osoba: Kenan Lipa Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 541 295 Fax. 71000 Sarajevo Tel.Bašagića br.ba Web: SKD: 31.poteza. 468 475 E-mail: info@energoinvest-tds.com.fagas.kvteam@gmail. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 33.o.o.200 Djelatnost: Proizvodnja dalekovodnih stubova Direktor: Sead Kečo Kontakt osoba: Sead Kečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953. ispitivanje za upravljanje. kontrolu. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ELMAX INŽINJERING d.com. 629 115 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KV TEAM d. 441 999 Fax. 296 559 E-mail: midhat.ba Web: www.200 Djelatnost: Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje. 164. 235 397 E-mail: info@fagas. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.o. 296 613 Fax.200 Djelatnost: Proizvodnja i promet električne i optičke opreme Direktor: Miroslav Janjić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1977.si Web: www. 614 333 E-mail: kenan.com Web: www.d. 71240 Blažuj Tel.B.ENERGOINVEST-TDI d. investiranje u energetske objekte Privredna komora Kantona Sarajevo 14 .o. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d. 061 170 461. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu INTERENERGO d. Adresa: Binježevo bb.com SKD: 31.ba Direktor: Sead Gradaščević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 629 114.o.500 Djelatnost: Proizvodnja i projektovanje svjetlećih reklama Direktor: Mehmed Karadža Kontakt osoba: Mehmed Karadža Telefon kontakt osobe: 061 836 915 E-mail kontakt osobe: Godina 1986.energoinvest-tds. 71000 Sarajevo Tel.o.teo-sarajevo.si Direktor: Midhat Hadžijusufović Kontakt osoba: Midhat Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.net. 441 933 E-mail: reklama_elmax@gnet. Adresa: Džemala Bijedića br.o. 629 119 E-mail: teo-sa@bih.

ba.300 Djelatnost: Proizvodnja toplotnih kotlova i infragasnih grijalica Direktor: Samir Džomba Kontakt osoba: Samir Džomba Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: samir. 355 AHYDRON GRAĐENJE d. 638 111. 638 020 E-mail: jasminaahydron@gmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 214 DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH Adresa: ĆamilaSijarića 45.toplane-sa. 638 109.dzomba@danfoss.ba SKD: 40.danfoss. 450-527 E-mail: toplspin@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 KJKP TOPLANE-SARAJEVO Adresa: Semira Frašte 22. 466 256 E-mail: busuladzicsafet@yahoo.com Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45.com Godina 2006.co.sarajevogas. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO Adresa: Azize Šaćirbegović 8.com SKD: 40.300 Djelatnost: Snadbjevanje parom i toplom vodom Direktor: Suad Zeljković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1977.200 Djelatnost: Distribucija gasa Direktor: Selmanović Salih Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1975. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 BIHOVO d. 061 106 585 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 15 . 638 110 Fax.KJKP SARAJEVO-GAS Adresa: Muhameda ef. 211 230 E-mail: samir.000 Djelatnost: Građevinarstvo Direktor: Safet Busuladžić Kontakt osoba: Safet Busuladžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net. toplane-sop@pksa. Adresa: Bosanska br.dzomba@danf oss. info@toplane-sa.net.o.com Web: http://grijanje.com Web: SKD: 45. 657 109 Fax.o.100 Djelatnost: Specijalni građevinski radovi Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1949. Adresa: Doglodi bb. 445 120 Fax. Pandže br. 71000 Sarajevo Tel. 211 230 Fax. 644 463 E-mail: infokig@bih.ba SKD: 40.ba Web: www.ba Web: www.000 Djelatnost: Društvo za građevinsko zanatske djelatnosti Direktor: Zijad Dučić Kontakt osoba: Jasmina Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 71000 Sarajevo Tel.com.o.ba . 466 258.co. 450-047 Fax. 445 525 E-mail: sarajevogas@sarajevogas. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. 6. 4. 71210 Ilidža Tel.

o.o.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 776 898 E-mail: info@sela.o. 432 632 Fax.minersko.o. 2.o. Adresa: Orahovička br.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 VEDDI INVEST d. 71000 Sarajevo Tel. 651 587 E-mail: minersko@hs-hkb.ba Web: SKD: 45.o.com Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 55 MINERSKO d. 639 701 Fax.210 Djelatnost: Adaptacija Direktor: Fadil Budnjo Kontakt osoba: Fadil Budnjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o. Adresa: Nedima Filipovića br. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.SELA d. 650 421 Fax.o. 71210 Ilidža Tel.ba Web: SKD: 45. Adresa: Šefika Durića br. 712 156 E-mail: acing@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ACING d. Adresa: Ustanička bb.100 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu Direktor: Sead Tutić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.net. 71320 Vogošća Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Raifa Turko Kontakt osoba: Raifa Turko Telefon kontakt osobe: 061 183 784 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 112. 712 155 Fax.net. Adresa: Igmanska bb. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Visokogradnja / Niskogradnja Direktor: Avdo Bostandžija Kontakt osoba: Avdo Bostandžija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 Privredna komora Kantona Sarajevo 16 . 432 611 E-mail: bagseta@lsinter.net Web: SKD: 45. 659 588 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BAGS ENERGOTEHNIKA d.com SKD: 45. 776 897 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 GREEN PROJEKT d. 659 588 E-mail: amela_bostandzija@hotmail.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Kemo Mangafić Kontakt osoba: Kemo Mangafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1974.120 Djelatnost: Bušenje i miniranje u građevinarstvu i rudarstvu Direktor: Božić Dragica Kontakt osoba: Božić Dragica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 8.d. 639 701 E-mail: greenp@bih. 4.

Azra Bajraktarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 1990.com SKD: 45. viskogradnja.o. 774 153 Fax. 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Zijad Ćosić Kontakt osoba: Zijad Ćosić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.com@bih.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Sadiković Refik Kontakt osoba: Sadiković Refik Telefon kontakt osobe: 061 565 256 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 512 882 E-mail: Web: SKD: 45.ba butmir@smartnet.net.211 Djelatnost: Visokogradnja i inžinjering Direktor: Hamed Ademović Kontakt osoba: Hamed Ademović Telefon kontakt osobe: 061 130 433 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 164 CET BAH d. Adresa: Igmanska cesta br.o.ba. Adresa: Butmirska cesta br.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 17 . 763 126 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 BUTMIR d. 17.net.211 Djelatnost: Izgradnja poslovnih i privatnih zgrada Direktor: Besim Duljević Kontakt osoba: Sanin Dautbegović Telefon kontakt osobe: 066 614 182. Adresa: Vreoca br. 71210 Ilidža Tel.ba Direktor: Muhidin Zelić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 59.ba Web: www. 763 125 Fax.ba Web: SKD: 45. ferabeton.cosmos. 71210 Ilidža Tel. c. 71210 Ilidža Tel. 710 312 E-mail: cetbah@epn. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Azize Šaćirbegović bb. 061 320 195 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71210 Ilidža Tel.o. 614 106 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 45. 512 882 Fax.com Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 COSMOS Adresa: Lužansko polje 7. 614 106 E-mail: armin_1979@hotmail. Adresa: Trg Heroja 8.o. 774 150. krovna izolacija DŽEN-ING d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Abdulah Potogija Kontakt osoba: Abdulah Potogija.butmir.211 Djelatnost: Proizvodnja i prodaja građevinskog materijala.BE&HA STAN d.ba Web: www.o. 776 950 Fax.group@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 58 CITADELA d.o.o. 776 960 E-mail: info@cosmos. 710 310 Fax. 774 158 E-mail: but.

660 773 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 91 ETA ENG COMPANY d. 514 001.ba SKD: 45. Adresa: Zujevinska 6.d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Uglješa Kisić Kontakt osoba: Jadranka Turbić Telefon kontakt osobe: 440 610 E-mail kontakt osobe: turbic@gpbosna.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 GP BOSNA d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Muhidin Behlulović Kontakt osoba: Nermina Spasojević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: nermina. Adresa: Ferde Hauptmana bb.211 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Edin Delalić Kontakt osoba: Edin Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 71000 Sarajevo Tel.d. 660 773 Fax. 206 524. 209 770. osnivanja: Broj zaposlenih: 339 GP GRADNJA d.spasojevic @gmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 Privredna komora Kantona Sarajevo 18 .o. 440 879 Fax.ba Web: SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.o. Adresa: Pavla Lukača br.net.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šahman Dževad Kontakt osoba: Šahman Dževad Telefon kontakt osobe: 061 486 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 71000 Sarajevo Tel. 206 523. 651 019 E-mail: etaeng@gmail.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 FAIN INŽEINJERING d. 514 001 E-mail: Web: SKD: 45.ENERGOINVEST .o.o. Adresa: 6.apr.ba Web: www.com. 444 424 E-mail: faindoo@bih. Adresa: Mehmeda Spahe 3. 512 554 Fax.com Godina 1999.o.ba Godina 1947.com. 216 786 E-mail: marketing@gpbosna.03. 761 385 Fax.DVI d. 654 666 Fax.ba SKD: 45. Adresa: Behdžeta Mutevelića 2b.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Tarakčija Esad Kontakt osoba: Tarakčija Esad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 664 093 Fax.com Web: SKD: 45.o. 636 168 E-mail: jasenkot@bihnet.fain.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Enver Muharemović Kontakt osoba: Jasmina Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. 440 611. 16/b. 71000 Sarajevo Tel.gpbosna. osnivanja: Broj zaposlenih: 43 FAMOS GRADNJA d.

211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Djedović Adisa Kontakt osoba: Ramiz Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 661 028 Fax. Adresa: Hadželi 118. Adresa: Hamdije Čemerlića 37. 71000 Sarajevo Tel. 523 205 E-mail: Web: SKD: 45.I.o. 061 130 595 IGMAN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 138 INGRAP d. 772 499 E-mail: hmi@bih.o. 420 126 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 12a. 71210 Ilidža Tel.o.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 71 NAPREDAK-INŽINJERING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 NEIMARI d.ba Web: SKD: 45. 772 490 Fax.o. 71240 Hadžići Tel. 70. osnivanja: Broj zaposlenih: 38 H. 629 180.neimari. Adresa: Butmirska cesta br. Adresa: Pijačna br.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Eniz Skejić Kontakt osoba: Eniz Skejić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963. osnivanja: Broj zaposlenih: 56 Privredna komora Kantona Sarajevo 19 .o. 71210 Ilidža Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Šemso Imamović Kontakt osoba: Šemso Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.M. 661 822.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Ibro Hodžić Kontakt osoba: Ibro Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 139 388 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.o.net. 45.ba Web: www. 661 802 E-mail: gphercsa@bih. 523 205 Fax.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 64 772 499. INŽENJERING d.d.net. 622 853 E-mail: Web: SKD: 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vlado Zubac Kontakt osoba: 661 028 Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1946. 420 127 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Malta br. 420 137. 420 157.ba SKD: 45.d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Goran Dizdar Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 622 853 Fax. 661 822.GP HERCEGOVINA d. 626 204 Fax. 23/d. 626 204 E-mail: info@neimari.

Adresa: Hifzi Bjelavca br. osnivanja: Broj zaposlenih: 160 PLAVING d. 629 918 E-mail: jasmin_lalic@hotmail. 71210 Ilidža Tel. 663 613 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 ROLLING d.porr.o. Adresa: Radenka Abazovića 18.com Web: SKD: 45.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Hamdo Hasanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.o.o. 469 054 E-mail: rexom@bih. 711 725 E-mail: oki@bih. 711 700 Fax.net. Adresa: Alipašina 11. 659 858 E-mail: porrbh@porrbih.com Web: www.o.o.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 PORR d.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Mirsad Solak Kontakt osoba: Emina Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. 71000 Sarajevo Tel.net.o. 71000 Sarajevo Tel.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Avdo Drkić Kontakt osoba: Avdo Drkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71210 Ilidža Tel.o.ba Web: www.o.ba SKD: 45. 16. 259 140 Fax.OKISarajevo. 5.o.OKI d.ba SKD: 45. 469 054 Fax. 71000 Sarajevo Tel.ba Godina 2004.ba Web: www.ba SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 REXOM d.211 Djelatnost: Projektovanje i izgradnja u visokogradnji Direktor: Fazlija Lalić Kontakt osoba: Fazlija Lalić Telefon kontakt osobe: 061 157 772 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Saudin Porović Kontakt osoba: Mersad Porović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: podrska@porovicgro up.o.rolling. Adresa: Olovska 38. Adresa: Jahijela Fincija br.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edhem Okerić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.com.ba SKD: 45. 259 141 E-mail: info@rolling.porovic. 71000 Sarajevo Tel. 611 210 Fax. info@porovic. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 POROVIĆ GROUP d. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/XV.ba Web: www. 663 613 E-mail: info@porovic. 629 918 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 Privredna komora Kantona Sarajevo 20 .

net.ba Web: www.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sefedin Hasanović Kontakt osoba: Sefedin Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 378 229 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Barska do br.net. 638 113 Fax.bih@strabag.com. osnivanja: Broj zaposlenih: 423 Privredna komora Kantona Sarajevo 21 . 45.o. Adresa: Antuna Branka Šimića 8. Adresa: Hamdije Čemerlića 2/14.o.ba Web: SKD: 45. Adresa: Kalemova br.unigradnja. 6. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 550 45.o.com. 715 220 Fax.d. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 BBM d.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 STRABAG d.vranica.ba Web: SKD: 45. 211 118 E-mail: sikra@bih. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 10.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Vehid Adilović Kontakt osoba: Jasmina Kurto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1973.o.o. 253 300 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 40. Adresa: Branislava Đurđeva br. 715 221 E-mail: vranicag@bih.com SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 UNIGRADNJA d.o.ba Web: www. 211 118 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 270 VRANICA d. 563 051 E-mail: opertabbm@bih. 212 827 E-mail: uniggr@unigradnja.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Nedim Stambol Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.ba Direktor: Naser Daca Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948.o.strabag. 703 840 Fax. 71000 Sarajevo Tel.SIKRA d.ba SKD: 45.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sead Operta Kontakt osoba: Lutvija Softić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com.211 Djelatnost: Visokogradnja Direktor: Edin Zekić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 638 113 E-mail: Web: SKD: 45. 563 050 Fax.d.211 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BALKAN COMPANY d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel.net. 659 036 E-mail: strabag.

652 435 E-mail: Web: SKD: 45. 652 363 Fax.212 Djelatnost: Visokogradnja/Niskogradnja Direktor: Šahzudin Jahaefendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947.o. Adresa: Ferde Hauptmana br. osnivanja: Broj zaposlenih: 34 MIBRAL d. Adresa: Halida Kajtaza br. 652 436 Fax. Adresa: Srebrenička br.ba Web: SKD: 45. 762 061 E-mail: bosman@lsinter.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Nusuf Grebović Kontakt osoba: Nusuf Grebović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1957.o. 205 826 E-mail: zgp@bih.net.ba SKD: 45.ba Web: SKD: 45. 200 517 E-mail: Web: SKD: 45. 18.R.o. 7. 656 680.o. Adresa: Rakovička cesta br.net. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 50 GP ŽGP d. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 Privredna komora Kantona Sarajevo 22 . 651 604 Fax. 656 680 E-mail: mibral@bih. 71000 Sarajevo Tel. 200 517 Fax.ba Web: SKD: 45.bosman. 461 855 E-mail: haryscoi@bih. GRADNJA d. 664 285.o.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zećo Mujo Kontakt osoba: Zećo Nermina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 762 061 Fax.BOSMAN d. 11. osnivanja: Broj zaposlenih: 394 HARYSCO d.o.net Web: www. 1.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 R.S. osnivanja: Broj zaposlenih: 48 NISKOGRADNJA d.d.net. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Bralović Milan Kontakt osoba: Vujkovac Nada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Sunija Jahić Kontakt osoba: Alihodžić Mevludin Telefon kontakt osobe: 061 145 541 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 1. 664 595 Fax. Adresa: Bihaćka br. 71000 Sarajevo Tel.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ramiz Dervišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Dolina 11.

Adresa: Azize Šaćirbegović br. Adresa: Halilovići 2.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Mirza Čelik Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 471 390 Fax.net. 664 522 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TELINVEST d. 471 390 E-mail: telinv@bih.sa@bih.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zeynel Turkouglu Kontakt osoba: Midhat Hinić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 12.o.d. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel.SARAJEVOPUTEVI d.ba Web: www. 128.ba Web: SKD: 45.com Web: SKD: 45. 3.ba SKD: 45. 776 850 Fax.telinvest.o.net. 642 871 E-mail: Web: SKD: 45. 667 500 E-mail: info@saputevi. Adresa: Rizaha Štetića 2. 622 741 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 STEP d. 542 377 E-mail: step. Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 23 .o.ba Web: SKD: 45. Adresa: Zdenka Markulja br. 71000 Sarajevo Tel.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Dragan Trebović Kontakt osoba: Nataša Fazlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Omladinskih radnih brigada br.o. 667 599 E-mail: mirzacelik@yahoo. osnivanja: Broj zaposlenih: 123 STAN PRODUKT.d. 622 741 E-mail: Web: SKD: 45. 617 757 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Midhat Hajrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.INTERNATIONAL d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Suvad Hasanbegović Kontakt osoba: Suvad Hasanbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TELEFONGRADNJA d.212 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Kenan Fazlić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 667 499 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 135 SUDEL d.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova RASNO-MEKA COMPANY d.o. 71000 Sarajevo Tel. 15.Z.o. 710786 Fax. 556 701 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45.golding. 556 700. Adresa: Esada Pašalića br. 650 263 Fax.o. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 19. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 45. 71000 Sarajevo Tel.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova Privredna komora Kantona Sarajevo 24 . 710 785. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 67 45.EPIS MONT d. 71000 Sarajevo Tel.o.net.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova S.ba Web: www. 19.com Direktor: Suljević Munib Kontakt osoba: Suljević Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 610 940 Fax. Adresa: Topal Osman Paše br. 556 701 E-mail: sud@bih.sud. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. 20.o.o. 450 258 E-mail: Web: Direktor: Ramiz Zahirović Kontakt osoba: Ramiz Zahirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Glasnička br.o. 710 786 E-mail: gradbenik@bih.o.net.ba Direktor: Vojislavka Lizdek Pivljaković Kontakt osoba: Senada Fazlinović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ferde Hauptmana br. 458 196 E-mail: Web: Direktor: Pršeš Nusret Kontakt osoba: Hota Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.HIDROSTAN d. 610 940 E-mail: Web: Direktor: Faruk Hasanović Kontakt osoba: Esad Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 597 722 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Branilaca Sarajeva br.o.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GOLDING d.o.o. 450 258 Fax. 458 196 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 10. 650 263 E-mail: Web: www. 7.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova GRADBENIK d.co. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Štrafela Andrej Kontakt osoba: Štrafela Andrej Telefon kontakt osobe: 061 130 522 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.

o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. 649 043 E-mail: wasp@bih. E-mail: canbos@bih. 12. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Franjevačka br. 061 109 236 Fax. 761 586 Fax.ba Web: SKD: 45. Adresa: Azize Šaćirbegović br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 45.o. Adresa: Lužansko polje bb.o.o.ba Web: Direktor: Faruk Strojil Kontakt osoba: Faruk Strojil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.vrtoviriverine.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova OSDIN d. 2.213 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova CANBOS d.WASP d.net. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Herceg Stjepana 4.220 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ARENA RIVERNE d.ba Web: www.net. Adresa: Put famosa br.220 Djelatnost: Izolacije i obloge Direktor: Želimir Šatni Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. 71210 Ilidža Tel. 537 454 Fax.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Mustafa Gujić Kontakt osoba: Melisa Ćurevac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 38. 649 043 Fax.o.o.ba Web: Direktor: Hadžimuratović Senad Kontakt osoba: Hadžimuratović Senad Telefon kontakt osobe: 061 181 375 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o.o.ba Web: Direktor: Nekšibedin Memišević Kontakt osoba: Sabiha Gušić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 MISSAL INŽINJERING d. 638-301 E-mail: osdin@bih. 638 301 Fax.o. 537 454 E-mail: missal@lol. Avde Sućeske 1. 656 240 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45. Adresa: Dr. 761 775 E-mail: info@vrtoviriverine.net.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 INTAS d. 71000 Sarajevo Tel. 761 585. 71210 Ilidža Tel. 668 076 Fax.220 Djelatnost: Krovne konstrukcije i pokrivanje krovova Direktor: Zakir Jamak Kontakt osoba: Zakir Jamak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. aerodromskih pista i sportskih terena Privredna komora Kantona Sarajevo 25 .

CGP d.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 REMONT PRUGA d. Adresa: Azize Šaćirbegović br. Adresa: Maršala Tita 30/1.d. 667 716 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 667 714 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 263 HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d.241 Djelatnost: Hidrograđevinski objekti.ba Web: www. 061 171 198 Fax.nexegrupa.d. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 644 463 E-mail: infokig@bih. 655 109. 71000 Sarajevo Tel.net.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Zlatan Selesković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. E-mail: Web: Direktor: Aleksandar Špilar Kontakt osoba: Aleksandar Špilar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 2.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: v. Jusuf Tirović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1962. Adresa: Put života 4/c.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.ba SKD: 45.d. 580 141 E-mail: uprava@put.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Admir Ibrić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 580 140 Fax.230 Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica. 8/b. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45. 654 031 Fax. 655 109 Fax. 659 116 Fax. 654 031 E-mail: Web: SKD: 45. Specijalni građevinski radovi Privredna komora Kantona Sarajevo 26 . 71000 sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. aerodromskih pista i sportskih terena GP PUT d.net.d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hamdije Čemerlića br. Adresa: Topal Osman Pašina 32/b. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 KIG. 655 958 E-mail: rempruga@bih.KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d.ba Web: Direktor: Fadila Kulovac-Avdić Kontakt osoba: Fadila Kulovac-Avdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.230 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Ademir Eminović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1952. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.o.o. Adresa: Franjevačka 6/e.

663 278 E-mail: Web: SKD: 45.o.o.doo@bih.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Goran Žagovec Kontakt osoba: Goran Žagovec Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.ba Web: SKD: 45.o.241 Djelatnost: Niskogradnja Direktor: Jasmin Omerbegović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.in.241 Djelatnost: Izgradnja hidrograđevinskih objekata Direktor: Izeta Hrvat Kontakt osoba: Izeta Hrvat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1963. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 VD BOSNA d.o.net. 637 719 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 20 IN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.doo@bih. 71000 Sarajevo Tel.com.241 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kenan Čengić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.net. Adresa: Zagrebačka br. 637 718 E-mail: vdbosna@bih.250 Djelatnost: Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu GMC . Adresa: Put života 16.o. Adresa: Džemala Bijedića 160.INŽENJERING d.net. 450 484 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 NEBI d. 278 500 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: cca 100 45. 71210 Ilidža Tel.net. 619 999 E-mail: sanebi@bih.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mustafa Džonlagić Kontakt osoba: Nedžad Mulahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 27 . 641 969 Fax.d.net. 71000 Sarajevo Tel. 51.d. 459 412 Fax. 205-463 E-mail: in. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Velika Drveta 2. Adresa: Radićeva 14.ba Direktor: Nedim Ćehajić Kontakt osoba: Nedim Ćehajić Amra Ćehajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: in.ba Godina 1991.o. 205-457 Fax. 651 075 E-mail: gmc@bih. 6. 619 999 Fax.NIVAL d. Adresa: Vitomira Lukića br.

prodaja interfonskih sistema Privredna komora Kantona Sarajevo 28 . 619 471 Fax.net. 71000 Sarajevo Tel. 216 076 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 UNIS ENERGETIKA d.com Web: SKD: 45.ba Web: www. 651-058 E-mail: cip-sis@bih.300 Djelatnost: Proizvodnja i distribucija toplotne energije Direktor: Adil Pašić Kontakt osoba: Senad Sofić Telefon kontakt osobe: 033 216 076 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 619 471 E-mail: Web: SKD: 45. 9. grijanje ČIP . 1. Adresa: Nedima Filipovića br.300 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Vlado Zirojević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. klimatizacija.ba Web: SKD: 45.o. 14.net.310 Djelatnost: Sistemi automatike i upravljanja u zgradarstvu.SATELIT d. Adresa: Milinkladska br.SISTEMI d. 71000 Sarajevo Tel.net.o.cipsistemi. 25/e.o. Adresa: Zmaja od Bosne br. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 SET INVEST d. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TOPLOTING d.o. 714-900 Fax. Adresa: Trg heroja br.o. 81. 71000 Sarajevo Tel. 713 345 Fax.o. ventilacija.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Oraščka br.300 Djelatnost: Grijanje i gasna instalacija. 718 350 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 ARCUS AUTOMATIKA d.o. 713 346 E-mail: arcusautomatika@bih.o.ba Direktor: Fuad Tufo Kontakt osoba: Fuad Tufo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 216 075 E-mail: enering@bih. 71000 Sarajevo Tel.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 45. Adresa: Kolodvorska 3.300 Djelatnost: Izvođenje telekomunikacijskih instalacija Direktor: Mustafa Burtović Kontakt osoba: Jasmin Goralija Telefon kontakt osobe: 063 883 196 E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba Web: SKD: 45.co. montažerske usluge Direktor: Hasan Džihanić Kontakt osoba: Džihanić Hasan Telefon kontakt osobe: 061 131 095 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 467 366 Fax.ba Web: Direktor: Adnan Rapa Kontakt osoba: Adnan Rapa Telefon kontakt osobe: 061 173 300 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 718 350 E-mail: setinvest@smartnet.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi. 467 366 E-mail: satelit_doo@yahoo.

osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ELEKTROUNION . Adresa: Put famosa bb. 715 816 E-mail: dvgalmcompany@bih. Adresa: Azize Šaćirbegović bb/II.ELEKTROKOVINA d. Adresa: Paromlinska 23.o.com Direktor: Ahmet Suljević Kontakt osoba: Izudin Suljević Telefon kontakt osobe: 062 331 009 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. servis i prodaja elektro motora Privredna komora Kantona Sarajevo 29 .o.DEPOLIS d. 71000 Sarajevo Tel.o.dizalo. 211 334 E-mail: dizalo@yahoo. 644 228 E-mail: depolis@lol. 429 575 Fax.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 ELEKTING d.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1982. Adresa: Topal Osman Paše br.o. 71000 Sarajevo Tel. prodaja i sevisiranje liftova Direktor: Fetahović Nihad Kontakt osoba: Podrug Ahmed Telefon kontakt osobe: 061 132 427 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. proizvodnja i montaža liftova i pokretnih stepenica DVG ALM COMPANY d. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 ELEKTRO-PRAKTIKER d.310 Djelatnost: Montaža.o. 71210 Ilidža Tel.com Web: www. 207-653 E-mail: elekting@bih. 429 576 E-mail: elektro-hasanovic@hotmail. 18/a.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 DIZALO d.net. 200 677 Fax. 652 080 / 061 147 432 Fax.o.com Web: SKD: 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45.ba Web: SKD: 45.310 Djelatnost: Projektovanje.o. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje liftova Direktor: Rotgiser Dinko Kontakt osoba: Rotgiser Dinko Telefon kontakt osobe: 061 145 530 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Nedima Filipovića bb. 71000 Sarajevo Tel.o. 651 262 Direktor: Hazim Džinalija Kontakt osoba: Medina Melica Telefon kontakt osobe: 061 130 116/ 061 337 056 E-mail: el-el@lol.310 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje elektro instalacija slabe i jake struje. 660 136/ 660 137 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Zlatko Hasanović Kontakt osoba: Zlatko Hasanović Telefon kontakt osobe: 061 101 996 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 715 815 Fax.o.net. Adresa: Nova 2.o.o.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Hamid Merdžanić Kontakt osoba: Hamid Merdžanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 644 228 Fax.ba Web: SKD: 45.

Adresa: Edhema Eke Džubura 13.o. 716 001 E-mail: erlang@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 KAMENICA-COM d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ERLANG d.net. Adresa: Kolodvorska 5.doo@gmail.ENERGOCENTAR d. 622 840 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Dola br. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 30 .o. 773 350 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 EPTA d. gas.310 Djelatnost: Mašinsko-energetske instalacije.ba Web: www. 61. 626 391/ 062 334 944 Fax.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.o.ba Web: SKD: 45.ba SKD: 45. 208 580 Fax.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kamenica Edin Kontakt osoba: Kamenica Edin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.com Web: SKD: 45.o.net. 6. 221 567 Fax. grijanje Direktor: Adilagić Darko Kontakt osoba: Adilagić Darko Telefon kontakt osobe: 061 147 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.o. Adresa: Zujevinska br.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Salem Hadžiahmetović Kontakt osoba: Halim Husković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.com Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 LABOR d. 656 284 E-mail: labor. 2.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Šatara Sanela Kontakt osoba: Šatara Sanela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel.o. 625 467 E-mail: kamenicae@lol.o. 622 840 Fax.epta.Mart br. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 656 284 Fax. 71000 Sarajevo Tel.310 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Mulahmetović Ibrahim Kontakt osoba: Memić Aida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 208 580 E-mail: erdg-ing@hotmail. 20. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 ERDGAS & INŽINJERING d. Adresa: 12.o. 71210 Ilidža Tel. 773 355 E-mail: epta@bih.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / Završni građevinski radovi Direktor: Enes Kadić Kontakt osoba: Enes Kadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71210 Ilidža Tel.

71000 Sarajevo Tel. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića br.310 Djelatnost: Instalacioni radovi / elektroizolacioni radovi Direktor: Rabija Kozinc Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 216 703 Fax.o.ba SKD: 45. prodaja i sevisiranje liftova. 160. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 658 744 Fax.310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Brankica Ibrišimović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 658 744 E-mail: Web: SKD: 45.o.o. pokretnih traka i pokretnih stepenica PENNY PLUS d.com SKD: 45.o. Adresa: Gornjevakufska 44. 27. 7.o.o.ba Web: www.ba Web: SKD: 45.net. 1. Adresa: Kupreška br.ba Web: SKD: 45.o.com Web: Direktor: Primož Juvan Kontakt osoba: Ražanica Samira Telefon kontakt osobe: 061 925 461 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.310 Djelatnost: Instaliranje video nadzora Direktor: Šabanović Ćamil Kontakt osoba: Šabanović Ćamil Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.310 Djelatnost: Montaža.tehnomobil. 467-918 Fax.ba Web: www.LEAF CONSULTING d. 295 210 Fax. 218 644 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Munira Gavrankapetanovića 1. 471 758 Fax. 471 758 E-mail: powerteam@bih. Adresa: Zagrebačka br.o.net. Adresa: Džemala Bijedića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 LIMAS TRADE d.o.310 Djelatnost: Održavanje i servisiranje i montaža liftova Direktor: Mersad Kovačević Kontakt osoba: Mersad Kovačević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 467-820 E-mail: penny997@bih.o. 218 645 E-mail: brankica. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TEHNOMOBIL d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 45.pennyplus. 216 704 E-mail: info@tehnomobil. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 Privredna komora Kantona Sarajevo 31 . osnivanja: Broj zaposlenih: 80 POWER TEAM d. 71000 Sarajevo Tel.hcleaf@epn.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi Direktor: Mesud Hrbat Kontakt osoba: Sanin Hrbat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 71210 Ilidža Tel. 295 209 E-mail: primozjuvan@gmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 LIFTOVI d.

net. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 TIP-ELVOD d.320 Djelatnost: Izolaconi radovi Direktor: Dragan Ćerić Kontakt osoba: Marija Đekić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 2005.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45. Adresa: Mali kiseljak br. 654 073 Fax.o.o.o. reformatori.o. 618 090/061 489 525 Fax. 71215 Blažuj Tel.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Taib Bujak Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: 1996. Adresa: Marka Marulića br. Adresa: Senada Poturka Senčija 131.310 Djelatnost: Instalacioni i elektroinstalacioni radovi Direktor: Sead Berbić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.o. Adresa: Dobrinjske bolnice br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 UNIMONT d.o.net. 764 300 Fax. 1.310 Djelatnost: Elektroinstalacije Direktor: Nevzeta Kujović Kontakt osoba: Sead Kujović Telefon kontakt osobe: 061 207 392 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 618 090 E-mail: flooringsa@bih. 71000 Sarajevo Tel. Broj zaposlenih: 16 Privredna komora Kantona Sarajevo 32 . 71000 Sarajevo Tel.o. 2.d. Broj zaposlenih: 25 FLOORING d. 210 938 Fax. transformatori TESTIGELEKTRO d.ba Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45. 467 641 E-mail: Web: Direktor: Izet Kapa Kontakt osoba: Izet Kapa Telefon kontakt osobe: 061 148 162 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 764 301 E-mail: berina@bih. 71000 Sarajevo Tel.com Web: SKD: 45.310 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sadija Polimac Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1947.o.ba Web: SKD: 45. Adresa: Adila Grebe 6.310 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi/ elektromotori. 654 072 E-mail: tipelvod@hotmail. Adresa: Kolodvorska 12. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 102 BAHEN GRADNJA d. 465 109 Fax.TERMOELEKTRO d. 18.o. 210 938 E-mail: unimont@bih. 467 641 Fax. 465 109 E-mail: azembujak@hotmail.com Web: SKD: 45.

610 979 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 45. 71210 Ilidža Tel.o. Adresa: Trebinjska 6. servisiranje opreme.ba Web: 2M INŽINJERING d. 717 170 Fax. 717 170 E-mail: vmsgroup@bih. 12. Ušteda toplotne energije.ba Web: SKD: 45.320 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Selma Efendić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Fra Matije Divkovića 57a.net. 71000 Sarajevo Tel. 634 454 Fax.330 Djelatnost: Instalacija grijanja Direktor: Taib Ćorović Kontakt osoba: Taib Ćorović Telefon kontakt osobe: 061 100 322 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o. 71000 Sarajevo Tel.net. centralnog grijanja. Limarski i bravarski radovi Direktor: Halim Mujkić Kontakt osoba: Halim Mujkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. Adresa: Topal Osman Paše 18/a. 761 490 Fax. izrada atestne dokumentacije CLIMA TRADE d. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 BALLIAN d. oderžavanje vitalne opreme.o.com Web: SKD: 45. 628 199 E-mail: climat@bih.o. Adresa: Nedima Filipovića br. vode.net.o.ballian.330 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje gasnih kotlovnica i kombinovanih kotlovnica velikih snaga. 526 660 Fax.com Web: SKD: 45.o. 524 352 E-mail: info@ballian. 640 820 Fax.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Direktor: Muhamed Ajanović Kontakt osoba: Muhamed Ajanović Telefon kontakt osobe: 061 131 468 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.o.330 Djelatnost: Klima uređaji Direktor: Akif Gačanović Kontakt osoba: Nihad Cepić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 634 454 E-mail: alians3a@yahoo.TERMIKA d. osnivanja: Broj zaposlenih: 17 Privredna komora Kantona Sarajevo 33 .com Direktor: Ivan Ballian Kontakt osoba: Vedran Ballian Telefon kontakt osobe: 061 147 168 E-mail kontakt osobe: Godina 1991. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 ALIANS 3A COMPANY Adresa: Hifzi Bjelevca 98. 71000 Sarajevo Tel. 611 404 E-mail: 2minzinjering@bih. Adresa: Džemala Bijedića 301. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 45.o. 614 057. softversko.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 610 979 E-mail: termika_sarajevo@. radijsko očitavanje potrošnje protokola VMS GROUP d. 71210 Ilidža Tel.ba Web: SKD: 45.320 Djelatnost: Prodaja i ugradnja vodomjera.330 Djelatnost: Instalacije gasa.

o. ventilacije i klimatizacije Direktor: Kemal Ramić Kontakt osoba: Kemal Ramić Telefon kontakt osobe: 061 143 024 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Jaroslava Černija 1/1. 485 130 Fax. Instalacioni radovi. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ELMUOM d.o. Visokogradnja.o.330 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. 445 910 E-mail: Web: SKD: 45.KOMERC d. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ENERGOMONT . 485 130 E-mail: Web: SKD: 45.o. 470 185 Fax.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Pašić Kontakt osoba: Abid Pašić Telefon kontakt osobe: 061 218 967 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Azići do broja 85.o. Vodovod i kanalizacija Direktor: Nedžad Hodžić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 215 240 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. Niskogradnja. 71320 Vogošća Tel. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Elvedin Habul Kontakt osoba: Elvedin Habul Telefon kontakt osobe: 062 925 361 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 441 262 E-mail: habulel@hotmail.o.com Web: Direktor: Emir Nikočević Kontakt osoba: Emir Nikočević Telefon kontakt osobe: 061 841 411 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Hajrudina Šabanije 31. Adresa: Samira Ćatovića Kobre 7. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADEN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 F-PROMEX d. 441 262 Fax.o. 474 126 Fax. Adresa: Paromlinska 55.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fatima Đapo Kontakt osoba: Fatima Đapo Telefon kontakt osobe: 061 162 677 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.o. 71000 Sarajevo Tel. grijanja.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 34 . 445 910 Fax.o. 470 185 E-mail: gradendoo@gmail. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.o. 71210 Ilidža Tel. 656 097 Fax.o.o. 656 097 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Novi rezervoar 30.ELING-S d. 474 126 E-mail: Web: SKD: 45. Završni radovi u građevinarstvu GRAMEL d.330 Djelatnost: Instalacije gasa.

ba Web: SKD: 45. Održavanje Direktor: Hamza Đozo Kontakt osoba: Hamza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 210 171 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 556 165 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Akifa Šeremeta 19. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ICE .d.ba.330 Djelatnost: Instalacioni radovi HIDROMONTAŽA d. 71000 Sarajevo Tel.kapa@bih.com Web: SKD: 45.o. Adresa: Igmanska b8.o.330 Djelatnost: Plinske i elektro instalacije.ba Web: www. 235 555 E-mail: abdulah@icenet. 468 888 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HIDROMETAL d.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Huzeir Prašović Kontakt osoba: Lejla Karagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: 40 ICCO . 655 913.net. 655 358 E-mail: hidrometal@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 25 HING d.ba Direktor: Abdulah Hajrić.net. info@icenet.ba Web: www. Adresa: Dobrinjske bolnice 16. 213 456 Fax.NET d.GVG INŽINJERING d. osnivanja: Broj zaposlenih: 16 Direktor: Suada Polan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. Pandže 15. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Ferde Hauptmana 7.d. 652 815 Fax.o.o.o. 556 167 E-mail: info@hing. Dino Hajrić Kontakt osoba: Abdulah Hajrić Telefon kontakt osobe: 061 803 700 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Mehmeda ef.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Josipa Stadlera 6. 71000 Sarajevo Tel. 655 843.o.icenet.hing. 455 944 Fax. 455 944 E-mail: Web: SKD: 45. 650 655 E-mail: icco. 655 913 E-mail: hidromontaza_upravitelj@yahoo. 71000 Sarajevo Tel.KAPA d. instalacija i održavanje Privredna komora Kantona Sarajevo 35 .330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Omerović Amra Kontakt osoba: Omerović Amra Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.ba SKD: 45.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đana Kabahija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.330 Djelatnost: Klimatizacija i rashladna tehnika. 650 655 Fax.

71000 Sarajevo Tel. Adresa: Velešići 104. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Slobodan Alagić Kontakt osoba: Slobodan Alagić Telefon kontakt osobe: 061 146 147 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71000 Sarajevo Tel. 26/II. Adresa: Džemala Bijedića 60.ŽUPA d. gas.o. 213 160 E-mail: Web: SKD: 45. grijanje.o. 226 883 Fax.o. 523 101 Fax.o.ba Web: Direktor: Senada Karić Kontakt osoba: Ramiz Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KARIĆ d. 452 480 Fax.o.o.o. 226 883 E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Instalacioni radovi.com Web: SKD: 45. Adresa: Envera Šehovića 16/IV.o. E-mail: Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu. ventilaciju KLIMA .o. 461 413. 631 228 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 KOMPAKT d. 461 413. Adresa: Safeta Zajke 554.330 Djelatnost: Ventilacija i klimatizacija Direktor: Muhamed Bešlija Kontakt osoba: Muhamed Bešlija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.330 Djelatnost: Limarski radovi u građevinarstvu Direktor: Bavčić Omer Kontakt osoba: Bavčić Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Braće Mulić 183. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 INTERMING d. Adresa: Josipa Slavenskog br. 061 248 171 Fax. 523 101 E-mail: ljubicazubica@hotmail. Završni građevinski radovi Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: 061 170 897 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 452 480 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 IZOOPTIK d. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 36 . 213 160 Fax.net. klimatizaciju. 71000 Sarajevo Tel. 631 228 E-mail: korado@bih.ING PROJEKT MONTAŽA d.o.o.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Abid Kukan Kontakt osoba: Abid Kukan Telefon kontakt osobe: 061 150 570 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.

o.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 MEFA-BALKAN / EUROGRAND Adresa: Sakiba Nišića br.mountain.o. 7. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 MLAZ d. Adresa: Ferde Hauptmana br. Adresa: Tvornička 3. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MOUNTAIN d. 710 935/ 710 936 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. 061 203 536 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 84 NOBILIS d. 770 320 Fax. Adresa: Džemala Bijedića br. Adresa: Bare kod Stupa 89. Rashladni sistemi.net.kota.o. 770 321 E-mail: info@mountain. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Samir Masulji Kontakt osoba: Nikočević Nusera Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Korjenić Sead Kontakt osoba: Korjenić Sead Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 710 936 E-mail: Idgroup@bih. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zekerijah Čurtić Kontakt osoba: Zekerijah Čurtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.330 Djelatnost: Instalacioni radovi opreme i tehnologija prečišćavanja voda Privredna komora Kantona Sarajevo 37 . 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 45.o. 767 625 E-mail: Web: SKD: 45. 627 658 E-mail: nobilis@bih.o. 71000 Sarajevo Tel.mefa.ba SKD: 45. 767 625 Fax.com Web: SKD: 45.KOTA d. E-mail: kota@lsinter. Adresa: Omladinskih radnih brigada 5.net Web: www.o.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 LD GROUP d. 10. 162. 627 220 Fax.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Bego Begić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.si SKD: 45. hlađenje Direktor: Elvedin Mišković Kontakt osoba: Elvedin Mišković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: www.o.ba Web: Direktor: Murat Džinić Kontakt osoba: Murat Džinić Telefon kontakt osobe: 061 219 544 E-mail kontakt osobe: Godina 1989. 71210 Ilidža Tel.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 444 491 E-mail: info@mefa. 217 276 Fax.o.

627 440 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 7/b. 219 828 Fax.ba SKD: 45. 445 463 Fax.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mumin Lučkin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.ba Web: SKD: 45. Adresa: Kolodvorska 12.o.doo.net. Adresa: Kasindolska 87/ Nikole Kolumbića Šake 125. 71000 Sarajevo Tel.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šefika Mahmutović Kontakt osoba: Hajrudin Mahmutović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 762 965 E-mail: prunus.o.ba Web: SKD: 45.330 Djelatnost: Instalacija i održavanje gasnih postrojenja Direktor: Almir Čengić Kontakt osoba: Almir Čengić Telefon kontakt osobe: 061 160 128 E-mail kontakt osobe: almircengic@petprom. 469 226 Fax. 71000 Sarajevo Tel.PANIS-KA d.com SKD: 45. 71210 Ilidža Tel.@bih.d@bih.o.net.com Web: www.ba Web: SKD: 45.sa@bih.o. ventilacija i klimatizacija Direktor: Mugdim Škaljić Kontakt osoba: Mugdim Škaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1986.ba Godina 2002.PROM d. 71210 Ilidža Tel. E-mail: Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SINTAL d.o.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Kemal Bijelić Kontakt osoba: Kemal Bijelić Telefon kontakt osobe: 061 175 082 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. Adresa: Džemala Bijedića 164. 636 307 E-mail: podorad@yahoo.330 Djelatnost: Instalacija. Adresa: Fadila Hadžića 4. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br.petprom. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 PODORAD d. 629 144 Fax. Adresa: Željeznička bb do broja 20. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PRUNUS d. 762 966. 71210 Ilidža Tel.o.o. 470 650 E-mail: simetral. osnivanja: Broj zaposlenih: 24 SIMETRAL d. 220 110 E-mail: sintal.o.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 PET .o.o.podorad. 445 463 E-mail: petprom@petprom.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Tale Sinanović Kontakt osoba: Tale Sinanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 Privredna komora Kantona Sarajevo 38 . 636 307 Fax.net.

o. 441-306 E-mail: senn@bih.o.330 Djelatnost: Konsultantske usluge u oblasti energetike Direktor: Nijaz Delalić Kontakt osoba: Nijaz Delalić Telefon kontakt osobe: 061 137 812 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45. Adresa: Hifzi Bjelavca 11a.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ŠENN d. 226 899 Fax.ba Web: Direktor: Nermina Zoronjić Kontakt osoba: Esad Šabanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 236 039 Fax. 061 107 499 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o. grijanje i hlađenje TEHNOPOLIS d.330 Djelatnost: Termoinstalacije. E-mail: Web: SKD: 45. 452 739. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 TEPI INŽINJERING d.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ramiz Murtić Kontakt osoba: Ramiz Murtić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. 236 039 E-mail: delalic@nes.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Eniz Spahić Kontakt osoba: Eniz Spahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o. Adresa: Hrvatin 12.ba Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 SVJETLICA M d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Milana Preloga 27. 453 739 Fax.net.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 39 .330 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Zrinko Sigel Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.o. 637 690 E-mail: tehnopolis@bih. 226 899 E-mail: Web: SKD: 45. 441-306 Fax.330 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu. 523 535 E-mail: tepi@bih. gas.SPOEL d. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Velešići 18. 71000 Sarajevo Tel. 523 535 Fax.ba Web: SKD: 45. projektovanje i izvođenje Direktor: Stovrag Munib Kontakt osoba: Stovrag Munib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.net. Adresa: Trg zlatnih ljiljana 31. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 STOGAS d.net. Adresa: Hošin brijeg 82.o. 71000 Sarajevo Tel.unsa.

groma. Adresa: Bana Borića 38. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 40 .o. 71000 Sarajevo Tel.o. 234 994 Fax.o.330 Djelatnost: Instalacija i sevisiranje gasa i centralnog grijanja Direktor: Asmir Hamzić Kontakt osoba: Asmir Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 167 727 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 VYKON d. 625 423 E-mail: mujanovic. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.haris@gmail.ba Web: www. 25. 71000 Sarajevo Tel. 625 423 Fax.330 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Šaban Avdagić Kontakt osoba: Edin Salihspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Braće Mulić 75. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 TINMEN d. 061 247 356 Fax.o.330 Djelatnost: Geodetska uslužna djelatnost Direktor: Izudin Fehimović Kontakt osoba: Izudin Fehimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. E-mail: varings@lol.330 Djelatnost: Instalacija grijanja (termo i vodo instalacije) Direktor: Ejub Čavčić Kontakt osoba: Ejub Čavčić Telefon kontakt osobe: 061 210 312 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 467 201 E-mail: Web: SKD: 45. 234 994 E-mail: Web: SKD: 45. 208 722 E-mail: Web: SKD: 45. 445 547 Fax.330 Djelatnost: Instalacija grijanja i hlađenja Direktor: Amer Džanko Kontakt osoba: Amer Džanko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. 061 147 959 Fax. 445 547 E-mail: vykon@lol. Adresa: Envera Šehovića 54. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 TOPLOTNI SISTEMI d. Adresa: Jukićeva br.o. Adresa: Bojnička 132.ba Web: SKD: 45.o.o.com Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 VARINGS d. 061 210 312 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 UNIONŽEP d.ba SKD: 45.o.330 Djelatnost: Instalacioni radovi.o.TERMO-GAS d.o.o. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. Završni građevinski radovi Direktor: Haris Mujanović Kontakt osoba: Haris Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 132 584 E-mail kontakt osobe: Godina 1994. Adresa: Drinska 28.

albat.COMET d. 672 506 E-mail: Web: SKD: 45.340 Djelatnost: Instalacioni radovi Direktor: Erol Redžepović Kontakt osoba: Enis Begović Telefon kontakt osobe: enis@energoinvestcomet.330 Djelatnost: Projektovanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 40 AKI d.o. 71000 Sarajevo Tel.d. Adresa: Lužansko polje 7.ba Web: www. 473 058. 767 181 E-mail: info@energoinvest-comet. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BELVE-HAN d.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Završni građ.co.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Tvornička 3.energoinvest. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. 618 576 Fax.ba Direktor: Jasmin Đozić Kontakt osoba: Jasmin Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.comet.340 Djelatnost: Instalacije vode i kanalizacije Direktor: Senad Palić Kontakt osoba: Senad Palić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.co.ba E-mail kontakt osobe: Godina 1992. Adresa: Fadila Jahića Španca br.340 Djelatnost: Prodaja i servis rezervnih izvora napajanja el. 71210 Ilidža Tel.o. 71210 Ilidža Tel.ZUKAE d.energije ENERGOINVEST . 473 058 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALBAT d. 672 506 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. 648 778 E-mail: Web: Direktor: Edin Zukić Kontakt osoba: Edin Zukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 41 . 648 778 Fax. Adresa: Tvornička 3.o.o. 062 139 771 Fax. 63.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Alma Kapmann Kontakt osoba: Hasna Sinanović Telefon kontakt osobe: 061 504 735 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. prodaja i izvođenje instalacija grijanja AKTER d.ba Web: www.o. 764 075 Fax. 618 576 E-mail: Web: SKD: 45. 767 180 Fax.radovi Direktor: Vehid Mujagić Kontakt osoba: Vehid Mujagić Telefon kontakt osobe: 061 137 806 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 13. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.o. Adresa: Nazifa Hadžovića 26. 764 076 E-mail: albat@albat.o. Adresa: Briješće brdo br.

446 165/ 225 763 Fax. Adresa: Ismeta Mujezinovića bb. Adresa: Rajlovačka 55.o. 137/a. 73. 234 299 Fax.o. 473 037 E-mail: gradnjaunionradovi@bih. 486 236 E-mail: nemar@smartnet. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 42 .o. 551 755 Fax. 71000 Sarajevo Tel.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Ahmed Tanković Kontakt osoba: Ahmed Tanković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 664 357 E-mail: cpaleta@gmail. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: SKD: 45. 486 243/ 061 191 759 Fax.o.net. Adresa: Alipašina br. Adresa: Sagrdžije br.ba Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Mustafa Hećo Kontakt osoba: Vesna Pijević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 9.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 RICOINVEST d. 664 357 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45.o. Adresa: Kolodvorska 11.o. Završni radovi u građevinarstvu LIBRAG d.o. 551 756 E-mail: rikovic@bih. 543 011 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 GRADNJA UNION RADOVI d. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 MONT GRADNJA d.net.com Web: SKD: 45. Adresa: Trg nezavisnosti br. 71000 Sarajevo Tel. Niskogradnja. 543 011 E-mail: montgradnja@bih. Visokogradnja. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 NEIMAR d.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kovržan Snježana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sinanović Selver Kontakt osoba: Mirsad Guska Telefon kontakt osobe: 061 148 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 466 165 E-mail: Web: SKD: 45.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Jasminka Karahasanović Kontakt osoba: Jasminka Karahasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.400 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Riković Kontakt osoba: Sead Riković Telefon kontakt osobe: 061 106 424 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.COLOR PALETA d. Instalacioni radovi.o.o.

o.400 Djelatnost: Završni zanatski radovi Direktor: Bakir Muharemović Kontakt osoba: Bakir Muharemović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 GIPSAL d.net.com Web: www. 761-515 Fax. 18. Adresa: Safeta Hadžića 37.SUBA d.o. 207 839 E-mail: Web: SKD: 45.ba Web: SKD: 45. 649 682 E-mail: Web: SKD: 45. 458 480 Fax. Adresa: Paromlinska br. 719 251.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi/ Fasaderski radovi Direktor: Medisa Abaz Kontakt osoba: Huso Tucak/Vlasnik Telefon kontakt osobe: 061 160 253 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Vreoca 59. 623-414 E-mail: info@duljevic.o. 458 480 E-mail: gipsal@bih. 207 839 Fax. 649 682 Fax. 214 060 Fax.o. Adresa: Ljubljanska br.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hasnija Alić Kontakt osoba: Nermina Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o.com SKD: 45.bih. 71000 Sarajevo Tel. 061 199 890 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPROM d.o.o.o. 71210 Ilidža Tel. 45.410 Djelatnost: Fasaderni i štrukturni radovi Direktor: Hako Duljević Kontakt osoba: Elvir Duljević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 160. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 43 .410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Esma Pavica Kontakt osoba: Esma Pavica Telefon kontakt osobe: 061 512 646 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Alipašina br.duljevic.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ING KAKTUS INŽINJERING-KONSALTING d.410 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Smajović Zaim Kontakt osoba: Smajović Zaim Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 214 060 E-mail: Web: SKD: 45.o. 719 250 E-mail: suba-ba@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 DULJEVIĆ d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 PLASTIFAS d. 2/a.net. Adresa: Džemala Bijedića br.o.

RAMSEN - GRADNJA d.o.o. Adresa: Alipašina br. 225, 71000 Sarajevo Tel. 426 870/ 061 156 908 Fax. 766 681 E-mail: Web: SKD: 45.410 Djelatnost: Fasaderski i štrukaturni radovi

Direktor: Ramiz Pekmez Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

PARKET ŠLJIVO d.o.o. Adresa: Trg Heroja do br. 32, 71000 Sarajevo Tel. 663 502 Fax. 663 502 E-mail: parketsljivo@yahoo.com Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Idriz Šljivo Kontakt osoba: Idriz Šljivo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PRAXIS ENGINEERING d.o.o. Adresa: Koste Hermana br. 5, 71000 Sarajevo Tel. 258 261 Fax. 258 260 E-mail: praxiseng@bih.net.ba Web: SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Majid Rudić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

STILLES d.o.o Adresa: Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo Tel. 461-189 Fax. 461-189 E-mail: stilles@lsinter.net Web: www.sogal.com SKD: 45.420 Djelatnost: Ugradnja stolarije

Direktor: Miroslav Rojs Kontakt osoba: Miroslav Rojs Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: miroslav@lol.ba Godina 2000. osnivanja: Broj zaposlenih: 21

E+E+E - ENERGY d.o.o. Adresa: Hamida Svrze 8, 71000 Sarajevo Tel. 535-778 Fax. 535-778 E-mail: firma-3e@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga

Direktor: Anes Hadžijusufović Kontakt osoba: Anes Hadžijusufović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

EĐA d.o.o. Adresa: Geteova 2, 71000 Sarajevo Tel. 358 536, 061 131 213 Fax. 658 536 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Visokogradnja

Direktor: Halida Đozić Kontakt osoba: Ešref Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 1

Privredna komora Kantona Sarajevo

44

ELDING d.o.o. Adresa: Mišćina 34, 71000 Sarajevo Tel. 061 262 815 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Tarik Hadžibegović Kontakt osoba: Tarik Hadžibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Kamenarsko završni radovi

ERING d.o.o. Adresa: Tuzlanska 16, 71000 Sarajevo Tel. 617 183, 061 141 890 Fax. 617 183 E-mail: ering-arh@yahoo.com Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Ismair Imamović Kontakt osoba: Ismair Imamović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

GALBOLS d.o.o. Adresa: Milana Preloga 19, 71000 Sarajevo Tel. 061 130 904, 653 000 Fax. 653 000 E-mail: galbols@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Visokogradnja

Direktor: Džemo Karačić Kontakt osoba: Džemo Karačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 20

GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o.o. Adresa: Adema Buće 56, 71000 Sarajevo Tel. 642 968, 061 136 134 Fax. 642 968 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi; Podne obloge

Direktor: Fehim Voloder Kontakt osoba: Fehim Voloder Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

JELKOMERC d.o.o. Adresa: Džamijska 4, 71000 Sarajevo Tel. 061 107 931 Fax. 717 595 E-mail: Web:

Direktor: Ensar Jelko Kontakt osoba: Muamer Jelko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Projektovanje enterijera banaka

M.D.I. d.o.o. Adresa: Trg 22. Aprila 114, 71210 Ilidža Tel. 429 770 Fax. 429 771 E-mail: mdi@bih.net.ba Web: www.mdibih.com SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Eso Bajramović Kontakt osoba: Hamdija Ovčina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 42

Privredna komora Kantona Sarajevo

45

MAHER d.o.o. Adresa: Koševo 2, 71000 Sarajevo Tel. 659 396, 218 373, 061 147 550 Fax. 218 374 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Nađa Talić Kontakt osoba: MirzaTalić, Rašid Talić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 17

MEDMARK d.o.o. Adresa: Danijela Ozme 13, 71000 Sarajevo Tel. 209 016 Fax. 209 016 E-mail: medmark@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Suad Pašić Kontakt osoba: Suad Pašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

METRIK d.o.o. Adresa: Muse Ćazima Ćatića br. 4, 71000 Sarajevo Tel. 273 150 Fax. 273 151 E-mail: Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Zubača Džemo Kontakt osoba: Zubača Džemo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

PARKET - MAXIMUM d.o.o. Adresa: Kolodvorska br. 12, 71000 Sarajevo Tel. 712 395 Fax. 712 396 E-mail: parketmaximum@bih.net.ba Web: www.parketmaximum.com.ba SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Vukomir Šarović Kontakt osoba: Ajla Hajrović / Mirela Sokolović Telefon kontakt osobe: 061 540 661 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. osnivanja: Broj zaposlenih: 7

PARKET PAKET d.o.o. Adresa: Trg heroja do br. 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 106 556 Fax. E-mail: Web:

Direktor: Rasim Kabahija Kontakt osoba: Rasim Kabahija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 45.430 Djelatnost: Veleprodaja i ugradnja vlastitim materijalima svih vrsta podnih obloga, posebno parketa

REJTING INŽINJERING d.o.o. Adresa: Paromlinska 30, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 540, 652 995 Fax. 652 787 E-mail: rejting@bih.net.ba Web: SKD: 45.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Jasminka Ganović Kontakt osoba: Jasminka Ganović Telefon kontakt osobe: 061 893 540 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

Privredna komora Kantona Sarajevo

46

71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Kakanjska 17.o. 259 450 Fax. 71210 Ilidža Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 47 .com Web: SKD: 45. 714 235 E-mail: sagrit@bih. 762-055 E-mail: stroping@bih.o.ba Web: SKD: 45. 061 202 582 Fax.o.ba Web: SKD: 45.o. 259 451 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Alipašina 8.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Refik Ademović Kontakt osoba: Refik Ademović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 400 984 E-mail: Web: SKD: 45. rigips Direktor: Azem Svraka Kontakt osoba: Azem Svraka Telefon kontakt osobe: 061 246 107 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.430 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Sead Alagić Kontakt osoba: Sead Alagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.o.430 Djelatnost: Mašinski radovi Direktor: Zijad Brodić Kontakt osoba: Zijad Brodić Telefon kontakt osobe: 061 188 280 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 SAGRIT d. Termofasade. Adresa: Aleja lipa 59. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 AS-DUGA SISTEM d. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ZISTEN INS d. 400 984 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM Adresa: Omera Šabića 19. 436 364 E-mail: rening2002@gmail. Adresa: Topal Osman Paše 20.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi.net.430 Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga Direktor: Zijad Pašić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o.o. 71380 Vogošća Tel. 71380 Ilijaš Tel.RENING d. 672 136 E-mail: Web: SKD: 45. 672 136 / 061 170 459 Fax. 436 364. Adresa: Jošanička 39.440 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Mirsad Kadić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 STROPING d. 71000 Sarajevo Tel. 716-070 Fax. 714 235 Fax.net.o.

Adresa: Kasima Hadžića 13. 403 977. osnivanja: Broj zaposlenih: 35 BAUFINAL d.o. Adresa: Osik do br.o. 71000 Sarajevo Tel.450 Djelatnost: Visokogrdanja. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 48 .o.bh-bauu. 71000 Sarajevo Tel.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 BOGER d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 DEKORAD d. 627-627/061 147-546 Fax. hidroizolacija. 061 184 954 Fax.450 Djelatnost: Završni garđevinski radovi. Adresa: Bosanski put bb. epoxidi CONDOR TOOLS Adresa: Mekote 28.com Web: SKD: 45. 95.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Hajrudin Andelija Kontakt osoba: Hajrudin Andelija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.ba SKD: 45.B.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Senad Jašarević Kontakt osoba: Senad Jašarević Telefon kontakt osobe: 061 593 239 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.B 8. 061 161 645 Fax. 403 977 E-mail: bh-bau@hotmail.o. Aida Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71380 Ilijaš Tel. 619 810 E-mail: bogerbh@bih.H. 71210 Ilidža Tel. 627-627 E-mail: condor_bih@yahoo. 061 138 093 Fax.o.o. tremoizolacija. 71000 Sarajevo Tel.o.net. kermaički radovi.o. 210 868 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Ćemaluša. 716-215 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 DOMINO d.ba Web: Direktor: Ljerka Germović Kontakt osoba: Anesa Hadžić. Niskogradnja Direktor: Juso Hasanović Kontakt osoba: Bedro Hasanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 71210 Ilidža Tel.450 Djelatnost: Ukrasni radovi Direktor: Erol Šehavdić Kontakt osoba: Erol Šehavdić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. tapetarija Direktor: Adil Žiga Kontakt osoba: Fadil Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. BAUUNTERNEHMUNGS d.ba Web: www.o. Adresa: Paromlinska 34 . E-mail: Web: SKD: 45. 464 470 E-mail: Web: SKD: 45. 210 868 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 70 45.com. info@bh-bauu.

Iljaške brigade 92.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Haso Nezirović Kontakt osoba: Haso Nezirović Telefon kontakt osobe: 061 131 200 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 456 471 Fax. Bravarija i limarija Direktor: Kenan Džanko Kontakt osoba: Kenan Džanko Telefon kontakt osobe: 061 130 951 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Grubi i fini radovi Direktor: Jasminka Pindžo Kontakt osoba: Jasminka Pindžo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008.o.DŽINDO COMPANY d. 061 143 958. Adresa: 126. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KENDŽI d. 559 741 E-mail: kolinvest@hotmail. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 HAEMES d.o.o. 71000 Sarajevo Tel.450 Djelatnost: Ostali završni radovi Direktor: Latif Kolak Kontakt osoba: Latif Kolak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 661 063. 559 740 Fax.com Web: SKD: 45. 673 992 Fax. Adresa: Safeta Zajke 360. 673 992 E-mail: Web: SKD: 45.o. 401 702 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. Adresa: Adema Buće 168.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hakije Kulenovića 5.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Fahrudin Buza Kontakt osoba: Fahrudin Buza Telefon kontakt osobe: 061 227 866 E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 661 063 E-mail: Web: SKD: 45. Adresa: Bjelave 36. 209 491 E-mail: Web: SKD: 45. 456 471 E-mail: Web: SKD: 45.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Igmanska 36. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EKO TEH d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HAKE d.o. 71320 Vogošća Tel.o. 209 491 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 22 Privredna komora Kantona Sarajevo 49 .450 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Nenad Džindo Kontakt osoba: Nenad Džindo Telefon kontakt osobe: 061 210 933 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 71000 Sarajevo Tel.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 401 702 Fax.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 KOLINVEST d. 661 374 Fax.o. 71380 Ilijaš Tel.

KSS CORTEGA INŽINJERING d.o.o. Adresa: Željeznička 25 – Pejton, 71210 Ilidža Tel. 638 184 Fax. 638 184 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Muzaferović Arijana Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 4

LBM d.o.o. Adresa: Safeta Hadžića bb, 71000 Sarajevo Tel. 663 587 Fax. 663 587 E-mail: lbmdoo@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Damir Maredski Kontakt osoba: Damir Maredski Telefon kontakt osobe: 061 175 814 E-mail kontakt osobe: Godina 1992. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

LIBOS d.o.o. Adresa: Branislava Nušića do br.47, 71000 Sarajevo Tel. 061 893 993 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Adem Bajramović Kontakt osoba: Adem Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

MAL d.o.o. Adresa: Paromlinska 34, 71000 Sarajevo Tel. 710 210 Fax. 710 211 E-mail: maldoo@bih.net.ba Web: www.mal.ba

Direktor: Sead Delihasanović Kontakt osoba: Sead Delihasanović Telefon kontakt osobe: 061 145 380 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 38 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi, Aluminijske fasade,montaža

MEFAS d.o.o. Adresa: Rudija Alvađa br. 13, 71000 Sarajevo Tel. 627 025 Fax. 627 025 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Fadil Mešanović Kontakt osoba: Fadil Mešanović Telefon kontakt osobe: 061 132 371 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

MOS INŽINJERING d.o.o. Adresa: Bulevar Meše Selimovića 3, 71000 Sarajevo Tel. 270 830 Fax. 270 830 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Izet Bajramović Kontakt osoba: Izet Bajramović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: Broj zaposlenih: 8

Privredna komora Kantona Sarajevo

50

SANSEL d.o.o. Adresa: Trg heroja 17, 71000 Sarajevo Tel. 446 663, 640 405 Fax. 640 405 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Trgovina tekstilom na malo

Direktor: Akif Demir Kontakt osoba: Akif Demir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1983. osnivanja: Broj zaposlenih: 5

SELMING d.o.o. Adresa: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo Tel. 631 161 Fax. 631 161 E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi

Direktor: Nusret Balaš Kontakt osoba: Nusret Balaš Telefon kontakt osobe: 061 130 748 E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: Broj zaposlenih: 15

SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o. Adresa: Gornji Velešići 70, 71000 Sarajevo Tel. 222 133 Fax. 222 133 E-mail: Web:

Direktor: Ismet Sijerčić Kontakt osoba: Ismet Sijerčić Telefon kontakt osobe: 061 150 232 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.450 Djelatnost: Završni zanatski radovi, Polaganje cementnog i suhog estriha kao podne obloge

ŠUMENS d.o.o. Adresa: Hošin brijeg 72, 71000 Sarajevo Tel. 571 120 Fax. 571 121 E-mail: sumens@bih.net.ba Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mensud Šurković Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. osnivanja: Broj zaposlenih: 16

VERTICAL d.o.o. Adresa: Husrefa Redžića 9, 71000 Sarajevo Tel. 223 133 Fax. 223 133 E-mail: mirza-vertical@hotmail.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Mirza Mašnić Kontakt osoba: Mirza Mašnić Telefon kontakt osobe: 061 504 177 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 2

VINITEL d.o.o. Adresa: Kasima Hadžića 67, 71000 Sarajevo Tel. 061 158 230 Fax. E-mail: Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Asim Hodžić Kontakt osoba: Asim Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

Privredna komora Kantona Sarajevo

51

WELT GRADNJA d.o.o. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb, 71000 Sarajevo Tel. 766 856 Fax. 766 856 E-mail: adelkopic@yahoo.com Web: SKD: 45.450 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Šukrija Ramić Kontakt osoba: Adel Kopić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: Broj zaposlenih: 10

AVDIĆ d.o.o. Adresa: Andreja Andrejevića br. 94, 71000 Sarajevo Tel. 455 968 Fax. 455 968 E-mail: magus@lol.ba Web: SKD: 45.530 Djelatnost: Završni građevinski radovi

Direktor: Azem Avdić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. osnivanja: Broj zaposlenih: 11

OBI BAU&GARTEN d.o.o. Adresa: Lužansko polje br. 9, 71210 Ilidža Tel. 777 600 Fax. 777 601 E-mail: info@luk.ba Web: www.obi.ba

Direktor: Avdagić Faruk Kontakt osoba: Lejla Hadžić Telefon kontakt osobe: 777 612 E-mail kontakt osobe: lejla.hadzic@luka.ba Godina 2002. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 102 51.000 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.materijalom, projektovanje, istraživanje

DOMES BH d.o.o. Adresa: Zagrebačka 47, 71000 Sarajevo Tel. 653 541 Fax. 653 541 E-mail: domesbh@yahoo.com Web: SKD: 51.102 Djelatnost: Prodaja privrednih vozila

Direktor: Dervo Harbinja Kontakt osoba: Dervo Harbinja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: Broj zaposlenih: 3

NEXE d.o.o. Adresa: Zelenih beretki br. 20/II, 71000 Sarajevo Tel. 279 380 Fax. 279 381 E-mail: nexe@nexe.ba Web: www.nexe.ba

Direktor: Admir Eminović Kontakt osoba: Admir Eminović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51.130 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.materijalom i građ.drvetom

TIMBER TRADE d.o.o. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 1/a, 71000 Sarajevo Tel. 217 657 Fax. 217 657 E-mail: timbertrade_bih@yahoo.com Web:

Direktor: Goran Brkić Kontakt osoba: Goran Brkić Telefon kontakt osobe: 061 175 816 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.130 Djelatnost: Prodaja sistema uštede električne energije po sistemu "Opremi i projektuj"

Privredna komora Kantona Sarajevo

52

2/3. crijep. 41.net. 554 631 E-mail: lingopro@bih.530 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom.o.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 36 51.weinig.ba Direktor: Behija Pašić Kontakt osoba: Sabina Glušac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 115. 71000 Sarajevo Tel.net.ba Web: www.o. 71210 Ilidža Tel. 71000 Sarajevo Tel. 769 930/470 853 Fax.ba Direktor: Adnan Verem Kontakt osoba: Blaženka Mijatović Telefon kontakt osobe: 710 400 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 296 383 Fax.weishaupt. 612 256 E-mail: tink@bih. 769 341/ 061 490 523 Fax.ba Web: www.ba Web: www.o. Adresa: Skenderija 5/3. 612 256 Fax. 554 630 Fax. Adresa: Patriotske lige br. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TINK d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51.LIGNOPRO d.domavija.140 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.o.190 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Đerkez Rifat Kontakt osoba: Šorlija Mirza Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.o. 213 211 E-mail: bramacbih@bramac. 710 400 Fax.520 Djelatnost: Trgovina na veliko građ.190 Djelatnost: Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima Direktor: Adnan Bajrović Kontakt osoba: Adnan Bajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. Adresa: Ragiba Džinde br.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.bramac. 71000 Sarajevo Tel.530 Djelatnost: Prodaja i uvoz namještaja i bijele tehnike na veliko i malo Privredna komora Kantona Sarajevo 53 .ba Web: Direktor: Saudin Crnčalo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. Adresa: Marka Marulića br. 769 342 E-mail: jannik@bih.o.ba SKD: 51. 71000 Sarajevo Tel.net.mašinama / crna i obojena metalurgija BRAMAC-KROVNI SISTEMI d. krovni prozori DOMAVIJA d.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 12 WEISHAUPT d.o.com Web: www. 296 387 E-mail: info@weishaupt. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.co. Adresa: Huseina Đoze 22.o.ba Web: SKD: 51.ba Direktor: Nedim Kolašinac Kontakt osoba: Hajvazović Sejda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.materijalom i građ. 514 212 E-mail: domavija@bih.net.drvetom JANNIK d.o.

777 796 E-mail: bhpercon@bih.o.com Direktor: Amel Begić Kontakt osoba: Amel Begić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.gradiz. Završni građevinski radovi Direktor: Mustafa Abazović Kontakt osoba: Mustafa Abazović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Halida Kajtaza 1. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 54 .ELGRAD d. 452 701 E-mail: info@adazal.o.ba Web: www. Adresa: Džemala Bijedića 162. 71000 Sarajevo Tel. 513 884 Fax.o.530 Djelatnost: Distribucija eger oplemenjenih ploča iverica Direktor: Vjećeslav Blaž Kontakt osoba: Vjećeslav Blaž Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 777 790 Fax. 513 884 E-mail: sarajevo@elgrad. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom GRAMAS d. 71000 Sarajevo Tel.net.o.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ABOS d.net Web: Direktor: Nedžad Sudić Kontakt osoba: Nedžad Sudić Telefon kontakt osobe: 765 587 E-mail kontakt osobe: Godina 1999.o. 71000 Sarajevo Tel.Stovarište građ.ba Web: www.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 206-594 E-mail: gradiz@bih. Adresa: Ivana Brkića 11.o.adazal.o. 765 581 E-mail: gramas@lsinter.o. Adresa: Braće Mulić br. .net. 215-569 Fax.ba Web: Direktor: Bahrudin Zjajo Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 765 585/ 765 587 Fax.532 Djelatnost: Visokogradnja.530 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom PERCON d. 71210 Ilidža Tel. 452 769 Fax.o. 061 520 923.ba Web: SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GRADIZ d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.ba SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ADAZAL d. 628 792 E-mail: abos@bih.ba Direktor: Ramo Bajrić Kontakt osoba: Nedžad Hodžić Telefon kontakt osobe: 061 334 197 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 26 51. 71210 Ilidža Tel.net.materijala Adresa: Safeta Zajke br. Adresa: Put Famosa 38.o. 69. 628 792 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 51. 179. 71000 Sarajevo Tel.530 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.o.elgrad.

71000 Sarajevo Tel. Adresa: Obala Kulina Bana 25.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.o.o.o.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom i bojama Direktor: Huso Redžić Kontakt osoba: Huso Redžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 51.arhaz. 71387 Ilijaš Tel.o. 776 800 Fax. 665 387 Fax.ba Web: www.532 Djelatnost: Trgovina na veliko materijalom i sanitarnom opremom BAUMIT d.o. Adresa: Osik 2b. hidranti za vodu i gas Privredna komora Kantona Sarajevo 55 .o. osnivanja: Broj zaposlenih: 19 BELKOS d.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Ismet Zupčević Kontakt osoba: Evelin Šabanija Telefon kontakt osobe: 776 809 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.532 Djelatnost: Trgovina vodovodne opreme.ba Web: Direktor: Mirsad Berberović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 660 681 E-mail: bihexobh@bih. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 BIHEXO d.o.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom Direktor: Mirsad Hodžić Kontakt osoba: Mirsad Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ARHAZ d.net.o. 400 445 E-mail: info@arhaz.ba SKD: 51. E-mail: Web: SKD: 51. 400 440 Fax.o.ANES d. priključne armature. ventili. 672 623 E-mail: belkos@bih. 672 623 Fax. Adresa: Gazi Mehmed paše Fidahića 18. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.net. 061 554 104 Fax. Adresa: Osik do br. spojnice.o. 71210 Ilidža Tel.baumit. 776 801 E-mail: info@baumit. 433 961 E-mail: armex_sa@bih. zasuni.ba Web: SKD: 51. 202 486. 71210 Ilidža Tel.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom ARMEX ARMATURE d. 433 960 Fax. Adresa: Igmanska bb. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www.com Direktor: Hazim Arnaut Kontakt osoba: Senada Hadžimehmedagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: Direktor: Adnan Šaković Kontakt osoba: Adnan Šaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel. 48.o. Adresa: Moševićka 115.

532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskom opremom.532 Djelatnost: Elektroenergetski materijal i oprema Direktor: Marijan Hrkaš Kontakt osoba: Mladen Hrkaš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. Emerika Bluma 3.o.ba Direktor: Mirela Mašala Kontakt osoba: Mirela Mašala Telefon kontakt osobe: 061 811 691 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel.o. 475 711. 546 377 E-mail: Web: Direktor: Mirza Đozo Kontakt osoba: Mirza Đozo Telefon kontakt osobe: 061 203 881 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom DOMOTEH d. 455 837 E-mail: faridoo@lsinter.faridoo.domoteh.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 56 . Adresa: Safeta Zajke bb. 71000 Sarajevo. 475 712 Fax.ba Web: www. 634 386 Fax.o. 674 205 Fax. 455 837 Fax. 546 377 Fax.CONTI PRO d. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 FABULAS d.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom Direktor: Sabahudin Kajević Kontakt osoba: Damir Skopak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 764 216. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 51. Adresa: Paromlinska 18.ba Web: www. Adresa: Halilovići 7.ba Direktor: Deović Nerman Kontakt osoba: Uzunović Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 ERVENA d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.fabulas.o. 764 206 E-mail: ervena@bih.net.o.o.net Web: www. 674 205 E-mail: fabulas@fabulas. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića. 71320 Vogošća Tel.o.elsatrade. 475 700. 455 860.ba Direktor: Faruk Dizdar Kontakt osoba: Rifet Obradović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: SKD: 51.o. 475 718 E-mail: Web: www. boje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 51.o. Adresa: Hifzi Bjelevca 110. 468 124 Fax.532 Djelatnost: Trgovina na veliko sanitarnom opremom i kućanskim potrepštinama ELSA TRADE d. 71000 Sarajevo Tel. Igmanska bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 51. Adresa: Bojnička 166. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51.o. lakovi FARIDOO d. 634 386 E-mail: mirela@gnet.

71000 Sarajevo Tel.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 661-878 Fax.o.HELKOS BOJE I LAKOVI d.ba Direktor: Muhidin Hrapović Kontakt osoba: Muhidin Hrapović Telefon kontakt osobe: 263 010 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 209 825 E-mail: jub@jub.jub. 71000 Sarajevo Tel.1@bih.net. 468 879 Fax.o.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 HERCING d. Adresa: Naselje Dvor do br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51.ba Web: Direktor: Esad Bezdrob Kontakt osoba: Esad Bezdrob Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 781 305 Fax. 71000 Sarajevo Tel.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim matreijalom. Adresa: Radnička bb.ba Web: www. Adresa: Butmirska cesta bb.o.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom. lakovi. 401 056 Telefon kontakt osobe: E-mail: E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2000. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 28 51. Adresa: Aleja Bosne srebrene 16. 11/a. 71210 Ilidža Tel. Osman Hodžurda Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51.o. Adresa: Kolodvorska br.net.o. 401 056 Fax. 71210 Ilidža Tel. 424 681 E-mail: opekabh@bih.ba Web: www.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Emir Sadžak Kontakt osoba: Emir Sadžak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.com SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 HIMEX-TRGOVINA d. 661-878 E-mail: info@intermer.net. Adresa: Moševićka 5.o. 7. 468 879 E-mail: helkos.o. fasade. 71387 Podlugovi Direktor: Elvis Hodžurda Kontakt osoba: Samir Fejzić.o.532 Djelatnost: Veleprodaja za crnu industriju Direktor: Melčija Mulaosmanović Kontakt osoba: Melčija Mulaosmanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. boje. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51. 716 570 Fax.ba Web: SKD: 51. 781 306 E-mail: hercing@bih. 424 680 Fax.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom JUB d. građ.ba Web: Direktor: Dedić Halid Kontakt osoba: Sulejmanović Samira Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.hercing. vodo i elektro materijalom INTERMER d.ljepila Privredna komora Kantona Sarajevo 57 . građevinskim materijalom i sanitarnom opremom HODŽEKS d.

com SKD: 51.532 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.o.com Web: www. 557 466/ 557 467 Fax. 660 523 Fax. 639 209 E-mail: sanbih@bih.o.KARBON NOVA d. 454 122 E-mail: karbon-nova@epn. 557 466 E-mail: karmek@karmek. 25. 550 850 E-mail: pinjo.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom PLAVO OKO d.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51.ba Web: www.o.o. 71000 Sarajevo Tel.u@bih.o. Adresa: Blažuj br. Adresa: Jukićeva br.532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Nedžad Resulović Kontakt osoba: Jasmina Alagić Telefon kontakt osobe: 432 521 E-mail kontakt osobe: jasmina@kolpa.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo podnim oblogama Direktor: Nermana Alispahić Kontakt osoba: Nešad Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.pinjo. 626 103 Fax. 8. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 PINEX CO d. 71320 Vogošća Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51. 71000 Sarajevo Tel. 230 253.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 KOLPA LINE d. 71215 Blažuj Tel. 432 521 E-mail: kerrock@kolpa.drvetom Privredna komora Kantona Sarajevo 58 .o.karmek.materijalom i sanitarnom opremom KERMEK BH d. 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Radićeva br. Adresa: Lukavička cesta br. osnivanja: Broj zaposlenih: 13 SANBIH COMPANY d.net. 550 851 Fax. 71000 Sarajevo Tel.si SKD: 51.o. 432 521/ 424 195/ 424 196 Fax.ba Godina 2003. 766 045 Fax.kolpa. 660 253 E-mail: Web: SKD: 51.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi Direktor: Kukuljac Ilda Kontakt osoba: Kukuljac Ilda Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Igmanska bb. Adresa: Zvornička 41.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.ba Web: Direktor: Huseinbegović Hajrudin Kontakt osoba: Huseinbegović Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.ba Web: Direktor: Rafet Radončić Kontakt osoba: Rafet Radončić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.materijalom i građ.net.ba Web: www. 2. 116.ba Direktor: Nedžad Pinjo Kontakt osoba: Nedžad Pinjo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.

com Direktor: Smajić Mevludin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.senigor.532 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crijepom / uvoz i tranzit Direktor: Jasmin Hošo Kontakt osoba: Jasmin Hošo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 51.o. 71210 Ilidža Tel.o.o.ba SKD: 51. Adresa: Ferhadija 19.ba Web: Direktor: Mesud Čolić Kontakt osoba: Mesud Čolić Telefon kontakt osobe: 061 208 193 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 51.ba Direktor: Enver Hasagić Kontakt osoba: Enver Hasagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 762 685 E-mail: senigor@senigor. 468 903 E-mail: tkk@bih.ursa. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 URSA NOVOTERM d. 11.ba Web: www.com Web: Direktor: Anis Uzunović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 762 685 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51.o.com Web: www. 262 820 Fax. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SENIGOR d.SARAJ-TAŠ d.532 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 59 .532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 71000 Sarajevo Tel. 214 988 E-mail: enver. 71000 Sarajevo Tel.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51. 457 153 E-mail: tecasisimrad@gmail.tondach. Adresa: Osik do br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 9.o. 71000 Sarajevo Tel.jasmin@tondach.hasagic@uralita.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel.com Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 3.o. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TECASI SIMRAD d.ba Direktor: Edin Baručija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom TKK d. 204 602 E-mail: sarajtas@yahoo. Adresa: Tvornička br.tecasibh. 1. 214 988 Fax.net. Adresa: Nusreta Šišića Dede br. 457 153 Fax. Adresa: Halilovići 12.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko hemijskim proizvodima i proizvodnja TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d. 768 903 Fax. 204 602 Fax.o.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 262 822 E-mail: hoso. Adresa: Tešanjska br.

532 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarom opremom.o.532 Djelatnost: Proizvodnja i trgovina podnim oblogama Direktor: Pašaga Vejzović Kontakt osoba: Pašaga Vejzović Telefon kontakt osobe: 061 540 659 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 781 520 Fax.com Web: www. Adresa: Envera Čolakovića 6.ba SKD: 51.wieneberger. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ALBA d. 9.VALM d.532 Djelatnost: Uvoz i prodaja Direktor: Velimir Gojnić Kontakt osoba: Samir Bubić Telefon kontakt osobe: 061 194 850 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.ba SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. 469 039 E-mail: samir.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51. Adresa: Behdžeta Mutevelića 61.alba. 71000 Sarajevo Tel.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 51.djokic@velux. 711 291 E-mail: albadoo@bih. 232 550 E-mail: edinadria@gmail. 71210 Ilidža Tel.o. krovni prozori VEP d.o.com Direktor: Sanela Tarančić Kontakt osoba: Dragana Đokić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 626-492 E-mail: dragana. 71210 Ilidža Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko plastičnim masama Direktor: Edin Kantardžić Kontakt osoba: Edin Kantardžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Nedima Filipovića 2.ba Web: www.ba Web: Direktor: Amra Marijanović Kontakt osoba: Vojo Marijanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 711 290. 618 416 Fax. Adresa: Halilovići br. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ADRIAPROM d. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom VELUX KROVNI PROZORI d.net.o. Adresa: Džemala Bijedića 295.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crnom i obojenom metalurgijom Privredna komora Kantona Sarajevo 60 . 781 521 E-mail: info@vep. 760 411 E-mail: valmdoo@bih. 626-420/626-493 Fax.o. 711 292 Fax.velux.o.ba Direktor: Šerif Kajević Kontakt osoba: Šerif Kajević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996 osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 51.com Web: www.o.o. 232 550 Fax. Adresa: Butmirska cesta 293.532 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.vep.o.com Web: SKD: 51.bubic@wienerberger. 760 412/ 760 410 Fax.

212 266 Fax. 776 374 Fax.o.net.ASMT PROMET d.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.ba.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i repromaterijalima Direktor: Amra Sadović Kontakt osoba: Amra Sadović Telefon kontakt osobe: 061 139 366 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 760 426 E-mail: divtvik@bih.com Web: www.o. 451-781 Fax. Adresa: Braće Mulića 20. divtvik@yahoo.ba Web: Direktor: Senad Vejzagić Kontakt osoba: Senad Vejzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. Adresa: Teheranski trg bb. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: SKD: 51. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. Adresa: Sulejmana Filipovića 2. 212 266 E-mail: cash@hs-hkb. 71000 Sarajevo Tel.bhtehna.o. 71000 Sarajevo Tel. 660 751 Fax. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Lužansko polje 7. 760 425 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo i elektro materijalom DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d. Adresa: Ferde Hauptmana bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 11 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 61 .o.o. 767 230 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CREDIBIL COMPANY d.com Web: SKD: 51.o. 660 751 E-mail: Web: SKD: 51.com Direktor: Sead Ruhotina Kontakt osoba: Sead Ruhotina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 776 371 E-mail: muhamed@bhtehna. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje COMMEWAY d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i mjernim instrumentima CASH d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.o. Adresa: Trg Heroja 7. 451-781 E-mail: Web: Direktor: Ejub Šatara Kontakt osoba: Fatima Delalić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 BH TEHNA d.540 Djelatnost: Trgovina na malo spojnim elementima Direktor: Almir Žujo Kontakt osoba: Almir Žujo Telefon kontakt osobe: 061 490130 E-mail kontakt osobe: Godina 2004.net. 71000 Sarajevo Tel. 767 231 E-mail: commeway@bih.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom Direktor: Hikmet Koš Kontakt osoba: Hikmet Koš Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 467 098.o.o.

o. 205-026 E-mail: ljesa@bih. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Plandište 76. 767 972 E-mail: office@ednil. instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje DIZDAREL d. Adresa: Alipašina bb.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Mirela Halilović Kontakt osoba: Jasenko Dizdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 62 . 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 639 052 Fax. 664 841 E-mail: Web: Direktor: Šaćir Smailagić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 205 752 E-mail: Web: SKD: 51.eksabh. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 EURO DEMS d. 71000 Sarajevo Tel. 664 841 Fax.o. Adresa: Zvornička bb.o. Adresa: Paromlinska 68.o.o.o.ba Web: SKD: 51. 767 971 Fax. Adresa: Zaima Šarca 46. 636 884 E-mail: Web: Direktor: Emir Bešić Kontakt osoba: Emir Bešić Telefon kontakt osobe: 061 136 309 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o.ba SKD: 51.o.ba Web: www.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Muzafer Kaljić Kontakt osoba: Nafa Beća Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 636 883. 71210 Ilidža Tel.540 Djelatnost: Trgovina na veliko alatima Direktor: Šefik Bajrović Kontakt osoba: Šefik Bajrović Telefon kontakt osobe: 061 191 683 E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 ELEKTROKONTAKT SA d.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Mesud Rizvo Kontakt osoba: Mesud Rizvo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel.DEGE d.net. 205-026 Fax. 715-631 E-mail: eksa@bih.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 EDNIL d.com SKD: 51.o. 205 752 Fax.o. 767 970. 715-630 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 EOSPECIAL d. Adresa: Kurta Schorka 8.ednil.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.

061 138 173 Fax.hermi. 556 490/061 132 283 Fax.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Vildana Sekavić Kontakt osoba: Vildana Sekavić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 IKT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. Adresa: Hakije Kulenovića 24.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom FITUS d.540 Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala Direktor: Ismet Hasanbegović Kontakt osoba: Zlatko Šarac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.si SKD: 51.o.o. 71210 Ilidža Tel. Adresa: Rajlovačka bb. slavine INELEX d.o. 457 257 Fax.ba Web: SKD: 51. Adresa: Nikole Šopa br.o.net. 453 542 E-mail: Inelex@bih.o.o.o. Adresa: Rudija Alvađa br. Adresa: Lužansko polje 7.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 637 082 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko: materijali od čelika. Adresa: Put života 12. 473 955 Fax.540 Djelatnost: Inženjering iz oblasti gromobranske instalacije Direktor: Adnan Brajlović Kontakt osoba: Adnan Brajlović Telefon kontakt osobe: 061 838 098 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 713 850 Fax.o.EURO M d.o. 13. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 EURODIS d.ba Web: Direktor: Esad Šahbegović Kontakt osoba: Esad Šahbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.net. radijatori.net. 556 491 E-mail: vildanas. 457 257 E-mail: Web: Direktor: Kurbegović Dino Kontakt osoba: Sadija Kurbegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.fitus@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. 638 082 E-mail: hermi@bih. 713 851 E-mail: euro-m@bih.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 63 .o.net. 237. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 HERMI d. 453 666 E-mail: Web: Direktor: Nedžad Šarkić Kontakt osoba: Nedžad Šarkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel.o.ba Web: SKD: 51.

magros-metal. građ.540 Djelatnost: Prodaja blindiranih vrata Direktor: Damir Boros Kontakt osoba: Damir Boros Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 258 255 E-mail: zeka.ba Web: Direktor: Amir Žiga Kontakt osoba: Amir Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. Adresa: Halilovići bb.en Direktor: Lipanović Igor Kontakt osoba: Deniza Šahinagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Halilovići 6.o. 454 352 E-mail: info@magros-metal.o.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Asim Omerspahić Kontakt osoba: Asim Omerspahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1956/2002transformascija osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 41 51. Adresa: Safeta Zajke br.o.foto2@gmail. 767 075/ 467 919 E-mail: Web: SKD: 51.o.o.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom. Adresa: Hiseta 19. 202 544 Fax. 454 127 Fax.net.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo metalom. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 KLIMOTEHNA d. Adresa: Velika Drveta br.net.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom Direktor: Turković Abdulah Kontakt osoba: Turković Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel.INTERMERKUR d. alatima i opremom METALIS d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51.en Web: www.o.o.co. 457 305 E-mail: metalis@bih. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel. 496 019 E-mail: intermerkur@merkur. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 63 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 MAGROS-METAL d.merkur. Adresa: Hifzi Bjelevca 6.o.materijalom i sanitarnom opremom INVEL d.ba Direktor: Radomir Lozić Kontakt osoba: Radomir Lozić Telefon kontakt osobe: 061 157 204 E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.o.o. 267.com Web: SKD: 51.megacentar.540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.540 Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi / Opremanje enterijera MEGA CENTAR d. instalacionim materijalom i opremom za grijanje Privredna komora Kantona Sarajevo 64 . 6. 496 000 Fax. 635 666 E-mail: hammer@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 457 305 Fax. 71000 Sarajevo Tel. 635 888 Fax. 767 075/ 767 076 Fax.

o. 128.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 51.540 Djelatnost: Prodaja repromaterijala Direktor: Alen Alihodžić Kontakt osoba: Dženana Hadžiahmetović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. Adresa: Ferde Hauptmana 7. 661 273 E-mail: primblk@smartnet. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Privredna komora Kantona Sarajevo 65 . Adresa: Grbavička bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom NELMA TRADE d. 661 271. 660 380 E-mail: Web: SKD: 51.com Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51. 71000 Sarajevo Tel. 615 455 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zmaja od Bosne 58. 644 355 Fax. 644 355 E-mail: papilon2003@bih.ba Web: SKD: 51.PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU Adresa: Kolodvorska 12.o.primus-balkan.o.net. boje i lakovi PAPILON d.com Direktor: Amir Smječanin Kontakt osoba: Amir Katana / Dina Kordić Telefon kontakt osobe: 717 730 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 714 135 E-mail: metalkatrade@metalkatrade. 714 136/714-137 Fax.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo-elektro materijalom.o.o. 660 380 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 51. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 PRIMUS BALKAN d. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Sead Hamzagić Kontakt osoba: Sead Hamzagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.METALKA TRADE d. 061 219 035. 612 578 E-mail: Web: Direktor: Slavica Černi Kontakt osoba: Slavica Černi Telefon kontakt osobe: 061 144 898 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo repromaterijalom/ Prodaja namještaja RIGIPS AUSTRIJA GESMBH . 661 272 Fax. Adresa: Brčanska 16. Adresa: Azize Šaćirbegović br.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom MIV-TRADE d.o.540 Djelatnost: Trgovina na veliko metalom Direktor: Mirsad Zeljković Kontakt osoba: Mirsad Zeljković Telefon kontakt osobe: 061 177 713 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.metalkatrade.o. 615 455 E-mail: Web: Direktor: Enver Nikšić Kontakt osoba: Enver Nikšić Telefon kontakt osobe: 061 219 035 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 612 578/ 061 144 578 Fax.

com 1950.o. 614 433 Fax. 210 407 Fax. 234 182 E-mail: int.ba Web: Direktor: Amina Durmić Kontakt osoba: Senad Durmić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.relations@unipromet.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 120 AALKONTI d. 775 000 Fax. Adresa: Zvornička br.unipromet.ba Web: SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 7 Privredna komora Kantona Sarajevo 66 .o.o. Adresa: Binježevo bb. 764 020 Fax. Adresa: Marka Marulića 2. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 UNIPROMET d.com Web: Godina www.net.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 51. 775 019 E-mail: info@wurth. 9. 487 471 E-mail: Web: SKD: 51. 470-623/061-137-855 Fax.o.d. 485 471 Fax.wurth.o.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel.com Direktor: Muhamed Pilav Kontakt osoba: Engin Obučić Telefon kontakt osobe: 234 182 E-mail kontakt osobe: int. opremom za vodovod i grijanje TERMOVOD d.ba Web: www.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo montažnom opremom Direktor: Adnan Topčagić Kontakt osoba: Merima Švrakić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.SMT-COMPANY d. Adresa: Bojnička 105. 71320 Vogošća Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 121 51.540 Djelatnost: Trgovina na veliko maaterijalom za grijanje Direktor: Azra Korač Kontakt osoba: Azra Korač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.540 Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 51.ba Direktor: Semir Botić Kontakt osoba: Melisa Tolja Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.vaillant.1.540 Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom WÜRTH BH d.o.relations@uniprom et. 71000 Sarajevo Tel.net. 71000 Sarajevo Tel.net. Adresa: Senada Mandića Dende 7. Adresa: Novi rezervoar do br. 764 020 E-mail: poliko@bih.541 Djelatnost: Stovarište građevinskog materijala Direktor: Arif Kodrić Kontakt osoba: Arif Kodrić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 210 409 E-mail: vaillant@bih. instalacionim materijalom. 71000 Sarajevo Tel. 71240 Hadžići Tel. 470-623 E-mail: smtcompany@bih.540 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskog materijala i srodnih proizvoda/ Usluge VAILLANT d.ba SKD: 51.

KEMOS d. 651 243 E-mail: goprema@lsinter. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 MASMARKT d. 252 460 Fax. 664 911/ 664 912 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 51.o.ba SKD: 51.ba Web: www.o. 19.doo@bih. Adresa: Kranjčevićeva 36. 252 463 E-mail: aks. 764 550 Fax.620 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Tarik Kamenjašević Kontakt osoba: Tarik Kamenjašević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Privredna komora Kantona Sarajevo 67 .net. Adresa: Binježevo 137. 71000 Sarajevo Tel. 423 132 E-mail: k. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 TERRA BIH d. 651 243 Fax.o. 423 130.700 Djelatnost: Trgovina aluminijskim profilima Direktor: Adnan Velić Kontakt osoba: Sumela Medanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. Adresa: Vrelo Bosne a.info@alukoenigstahl Web: SKD: 51. 764 550 E-mail: mas_2001@yahoo.620 Djelatnost: Trgovina građevinskom opremom i alatima Direktor: Zlatan Rončević Kontakt osoba: Armin Hamidović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.materijalom / boje i lakovi Direktor: Adnan Arslanagić Kontakt osoba: Adnan Arslanagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 LIP-DOM d. 203 505 E-mail: kemos.o.700 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. 71240 Hadžići Tel. Adresa: Olovska br.o. Adresa: Valtera Perića br.graditeljoprema.com Web: Direktor: Hasna Ljubović Kontakt osoba: Hasna Ljubović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. Adresa: Zvornička br. 71000 Sarajevo Tel.net Web: www.ba SKD: 51. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 ALUKOENIGSTAHL d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 23 GRADITELJ-OPREMA d.o.ba Web: SKD: 51.o. 206 575 Fax.com SKD: 51.kemos.550 Djelatnost: Trgovina na malo građ.o. 423 131 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.net. 26.malesic@terrabih.o. 6/I.ba Web: www.o.700 Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama Direktor: Namik Mulahusić Kontakt osoba: Slaviša Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 71210 Ilidža Tel.terra-world. 664 911 E-mail: lipdom@bih.

o. trgovina građ.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 777 601 E-mail: info@luk.o. 211 910 E-mail: serif-rudanja@yahoo.materijalom / boje i lakovi Direktor: Mulović Zufer Kontakt osoba: Mulović Zufer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 766 520 E-mail: magnetic-bih@hotmail. drvetom.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 BAU&GARTEN d. 205 956 E-mail: energorekord@hotmail.o. 713 810 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PARTNER d.o.materijalom ENERGOREKORD d.materijalom i sanitarnom opremom/ Trgovina na malo građ.o.442 Djelatnost: dekorativna rasvjeta Direktor: Saliha Pleho Kontakt osoba: Renat Pleho Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991.460 Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom METBOJ d. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Faruk Avdagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 211 910 Fax.MAGNETIC d.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 100 52. Adresa: Tešanjska do br.460 Djelatnost: Trgovina na malo građ. 9. staklom i ostalim građevinskim materijalom Privredna komora Kantona Sarajevo 68 .o. 777 600 Fax. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Mustafe Latifića br.o.com Web: Direktor: Jelena Baškarada Kontakt osoba: Ljiljana Baškarada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. Adresa: Lužansko polje br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 51.460 Djelatnost: Izvođenje građevinskih radova. 451 425 E-mail: Web: SKD: 52. 71000 Sarajevo Tel.com Web: Direktor: Šerif Rudanja Kontakt osoba: Šerif Rudanja Telefon kontakt osobe: 061 134 931 E-mail kontakt osobe: Godina 2005. Adresa: Džemala Bijedića br.materijalom.o. građ. Adresa: Vladslava Škarića 8. 71210 Ilidža Tel.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52. Adresa: Trg heroja 37. 9. 197. bojama.o. 471 018 Fax. staklom FORSHER EXPORT-IMPORT d. 713 811 E-mail: Web: Direktor: Esad Begtašević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.luk. 222 974/061 488 056 Fax. 451 425 Fax.900 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 52.com Web: SKD: 52. 3.

bojama. 713 020/713 030 Fax. Adresa: Gornji zovik 1. 416 160 E-mail: almasartus@yahoo.sartus.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 70.o.o.o. 471 285 Fax.ba Web: Direktor: Jasmin Variz Kontakt osoba: Jasmin Variz Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 52. 27. 061 130 523 Fax. 416 150. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 53.net SKD: 71. 656 332 Fax.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom. 471 285 E-mail: boskran@bih. Adresa: Nedima Filipovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 52.com Web: www. 713 021 E-mail: wolf@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 71.o.ba Web: Direktor: Krupalija Mirsada Kontakt osoba: Krupalija Mirsada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.com. investiranje u polju projektovanja i arhitekture INTERINVEST d. Adresa: Safeta Zajke br.ba Direktor: Mirza Šaković Kontakt osoba: Mirza Šaković Telefon kontakt osobe: 061 217 598 E-mail kontakt osobe: Godina 2007.net.WARELL d. 71000 Sarajevo Tel. 1.boskran. 71000 Sarajevo Tel. staklom i ostalim građevinskim materijalom WOLF KOMERC d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Koševo br.net. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 Privredna komora Kantona Sarajevo 69 . Adresa: Trg heroja 41. 252 331 E-mail: Web: Direktor: Nešad Tinić Kontakt osoba: Čardaklija Ešref Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004. Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb. 656 332 E-mail: warel@lol.ba Web: Direktor: Dino Vuk Kontakt osoba: Dino Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 71243 Pazarić Tel.o. 269.o.o. 432 385 E-mail: interinvest@lol. 71000 Sarajevo Tel. staklom i ostalim građevinskim materijalom MAKER ING d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSKRAN d.200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom.460 Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom. bojama.ba Web: www.o. 432 384/ 433 387 Fax. 551 610 Fax.320 Djelatnost: Iznajmljivanje građevinske skele Direktor: Alma Rizvo Kontakt osoba: Alma Rizvo Telefon kontakt osobe: 061 130 523 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel.320 Djelatnost: Posredništvo u trgovini građevinskim materijalom i građevinskim drvetom SARTUS d.o.o.o.

eurobit.ba SKD: 73.ba Direktor: Prof. 557 295 Fax. 212 467.inza. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Adresa: Edhema Mulabdića 10.ba Direktor: Edin Garaplija Kontakt osoba: Senija Pezo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.net. 663 100 E-mail: proving@bih.herz-si. 656 012 Fax.ba Direktor: Hasib Hadžibulić Kontakt osoba: Tranko Tica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. projektovanje informacionih sistema HERZ d.gf.dr.102 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. Tehničko ispitivanje i analiza INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d.unsa.102 Djelatnost: Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Privredna komora Kantona Sarajevo 70 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 73.ba Web: Direktor: Fahrudin Krečo Kontakt osoba: Fahrudin Krečo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.ba Web: www.heis. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 25 73. 538 355 E-mail: jmkelectronic@gmail.com. 665 338 E-mail: imkaf@bih. Adresa: Nusreta Šišića Dede 14.net.fejzibegovic@h eis.207 949 E-mail: heis@heis.o. 522 897 Fax.o.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 44 73. Adresa: Marka Marulića 17.d. 522 897 E-mail: herzdd@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 73.com.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO Adresa: Stjepana Tomića 1.102 Djelatnost: Naučno-istraživački radovi Direktor: Muhamed Madžarević Kontakt osoba: Muhamed Madžarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1961.102 Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama PROVING d. 538 557 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.com Direktor: Aldin Tufo Kontakt osoba: Sabrina Srkalović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel. 663 390 Fax.ba 1954. 71000 Sarajevo Tel. 557 296 E-mail: prodaja@eurobit.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 73.ba Web: Godina www.net. 71000 Sarajevo Tel.102 Djelatnost: Softverski inžinjering.EUROBIT d. Adresa: Milana Preloga bb.ba Web: www. Adresa: Stjepana Tomića 1.com Web: www. 212 466 Fax. Tarik Kupusović Kontakt osoba: Semra Fejzibegović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: semra.d.com.

osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 71 . 650 724 E-mail: Web: Direktor: Fuad Osmović Kontakt osoba: Fuad Osmović Telefon kontakt osobe: 061 473 188 E-mail kontakt osobe: Godina 1970. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Nebojša Perić Kontakt osoba: Nebojša Perić Telefon kontakt osobe: 061 263 923 E-mail kontakt osobe: Godina 1993. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d. 537 360 Fax.d.1929@bih. 440 012 E-mail: sarfo@bih.o.o.102 Djelatnost: Električna i optička oprema Direktor: Remzo Lukač Kontakt osoba: Remzo Lukač Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948. 658 472 E-mail: zrak@bih. 440 012 Fax. 3. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 73.o. Adresa: Adema Buće 102.o.120 Djelatnost: Prodaja računarskih programa i knjigovodstvo Direktor: Emina Hasanović Kontakt osoba: Ragib Karamehmedović Telefon kontakt osobe: 061 107 574 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. E-mail: tetra.140 Djelatnost: Konsalting usmjeren ka stranim investitorima Direktor: Sefo Edin Kontakt osoba: Sefo Edin Telefon kontakt osobe: 061 199 822 E-mail kontakt osobe: Godina 2006.net. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. 061 263 923 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 73.ba SKD: 73.net.zrak.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 110 OMNITECH d. Adresa: Zmaja od Bosne 68.SARFO d. 619 807 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel. uslužna djelatnost ZRAK d. 212 632 E-mail: Web: SKD: 74. Adresa: Zmaja od Bosne 34. turizam i ugostiteljstvo ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d. zaštita od požara.ba SKD: 74. 22.o. projektovanje i proizvodnja kontrolera i aplikacija za industriju TETRA CO d. Adresa: Crni vrh 4. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 12 73.mdcon. 212 632 Fax.102 Djelatnost: Inžinjering.ba Web: www.ba Web: www. Adresa: Karpuzova br.o.net. zaštita okoline. 537 360 E-mail: info@mdcon. Adresa: Edhema Mulabdića br.102 Djelatnost: Zaštita na radu.ba Web: Direktor: Nedžad Kreso Kontakt osoba: Nedžad Kreso Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.102 Djelatnost: Transfer informacionih tehnologija. 71000 Sarajevo Tel. 650 955 Fax.o. 71000 Sarajevo Tel.

courad.o. Adresa: Moševićka br. 712 391 Direktor: Nešad Filipović Kontakt osoba: Dijana Filipović Telefon kontakt osobe: 061 167 377/ 061 167 377 E-mail: ags71arh@bih.ba ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje građevinskih radova Direktor: Redžep Ukić Kontakt osoba: Mirsad Sidran Telefon kontakt osobe: 061 868 171 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.200 Djelatnost: Projektovanje i konsalting u oblasti gasa.ba Direktor: Ahmet Kapidžić Kontakt osoba: Faruk Kapidžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 259 581 E-mail: info@ads.ba 1997. grijanja i ventilacije Direktor: Mirna Ćesović Kontakt osoba: Mirna Ćesović Telefon kontakt osobe: 061 511 706 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina www.o.o. Adresa: Ilirska br.ba Web: www.200 Djelatnost: Rekonstrukcija željeznica Direktor: Amir Perviz Kontakt osoba: Azra Ciraj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Omera Stupca br. urbanističko projektovanje. osnivanja: Broj zaposlenih: 11 AKL d. 19/ Antuna Hangija 59. Adresa: Hasna Kikića 15. 14. 440 930 E-mail: Web: Direktor: Adnan Kukuruzović Kontakt osoba: Adnan Kukuruzović Telefon kontakt osobe: 061 190 219 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. E-mail: sidransulejman@yahoo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 ADS STUDIO d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.net.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 22. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 71380 Ilijaš Tel.o.archdesign. 259 580 Fax.ba Web: www. 401 491 E-mail: info@aidia.200 Djelatnost: Instalaciono tehnička dokumnetacija i praćenje realizacije AIDIA INŽINJERING d.ba Web: SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel.o. 71210 Ilidža Tel. nadzor nad izvođenjem objekata ARCH DESIGN d.com Web: SKD: 74.o. 71000 Sarajevo Tel. 401 965 Fax. nadzor i prodaja Couradovih proizvoda Privredna komora Kantona Sarajevo 72 .o. 661 873 E-mail: archdesign@lol.o. 440 930 Fax. 661 873 Fax. 28.AD PROJEKT d.o.o. 061 245 840 Fax. Adresa: Azize Šaćirbegović bb. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 712 390 Fax.o.200 Djelatnost: Projektovanje. Adresa: Patriotske lige br.ads.

o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. 664 201 E-mail: art_e@bih.net. 3. urbanističko projektovanje i planiranje Kontakt osoba: ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d.o. 664 201 Fax./Nermina CrnčaloSekretarica Inst. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 061 912 764 Fax. 664 096 E-mail: Web: Direktor: Ranko Bošković Kontakt osoba: Bašić Dijana Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 71000 Sarajevo Tel.com Web: Direktor: Dželadin Kojić Kontakt osoba: Dželadin Kojić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba Web: Direktor: Elmina Bravić Kontakt osoba: Emina Muminbašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.net. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 238 177 E-mail: arta@bih. 71000 Sarajevo Direktor: Dr. 200 665 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU .o. INSTITUT ZA ARHITEKTURU.ba Web: Direktor: Muhamed Karić Kontakt osoba: Muhamed Karić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74. 6. 664 096 E-mail: arhitektdoo@yahoo. 238 177 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. Tel. Adresa: Terezije bb.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARTA d.o. Amir Polić-Rukovodilac Inst. 200 667 Fax. Ahmet Hadrović/dekan Prof. E-mail: arhing_bih@live.ARHING d. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Adresa: Patriotske lige br. Adresa: Grbavička br.com Web: Direktor: Dragan Bijedić Kontakt osoba: Dragan Bijedić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1953. Adresa: Mustajpašin mejdan br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ART-E d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 73 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 1962. 14/c.o.o.net. 30.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ARHITEKT-USLUGE d.o. 444 723 Telefon kontakt osobe: 444 723 E-mail: iaupp@bih. 6.200 Djelatnost: Arhitektonsko projektovanje. 71000 Sarajevo Tel. 444 723/ 202 066 Fax.o.

o. 71000 Sarajevo Tel.ba Direktor: Đemil Berbić Kontakt osoba: Đemil Berbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 74 . 725 196/715 000 Fax. 212 352 E-mail: info@cg-sa. Adresa: Gabelina br.o.o.200 Djelatnost: Inžinjering u oblasti elektroenergetike i trgovine Direktor: Malik Kulender Kontakt osoba: Malik Kulender Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSMAL d. 212 352 Fax.cg-sa.ba Web: Direktor: Ahmet Bašić Kontakt osoba: Ahmet Bašić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.cedes. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. Adresa: Sime Milutinovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 668 757 E-mail: cadplus@bih. 554 906 E-mail: cedes@bih.ba Direktor: Haris Ćatić Kontakt osoba: Haris Ćatić Telefon kontakt osobe: 061 212 244 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel.o.BAŠIĆ UNIVERSAL d.ba Direktor: Adila Hamzić Kontakt osoba: Salih Hamzić Telefon kontakt osobe: 061 133 868 E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.o.ba SKD: 74.net. zatupanje i posredovanje u oblasti rudarstva i energije BERSIA d.200 Djelatnost: Konsultantske usluge. 554 905 Fax. 71000 Sarajevo Tel.bersia. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Jukićeva br.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje CEDES.bosmal.com.o. 654 429 E-mail: bersia@bih.com. 203 057 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje C&G d.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.cadplus. 715 001 E-mail: Web: www.ba Web: www. Adresa: Merhemića trg bb.com Direktor: Mevnun Zečić Kontakt osoba: Mevnun Zečić Telefon kontakt osobe: 062 330 522 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.BA d. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 CAD PLUS d. 668 757 Fax. 654 408 Fax. Adresa: Milana Preloga bb.net. 15. 203 057 E-mail: basicsa@bih.net. 25/II.o.o. 130.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. Adresa: Grbavička 40 d.

osnivanja: Broj zaposlenih: 3 DOM SPI DD Adresa: Butmirska cesta do br. 205 639 E-mail: divecoenergo@bih. 614 448 E-mail: comelsz@bih. 763 215 Fax. Adresa: Put života bb.CETEOR d.divecoenergo.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 75 . Adresa: Dolina 12. 212 709 E-mail: chevron@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje COMEL d. Adresa: Radićeva 10.com. procjena uticaja na okoliš CHEVRON AG d.ba Direktor: Edin Hadžiomerović Kontakt osoba: Edin Hadžiomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel. 061 145 188. 212 709 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.200 Djelatnost: Projekti i konsalting u oblasti zaštite okoliša i povećanja EE.200 Djelatnost: Projektovanje. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Zastupanje ino.o. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 13 74. 763 215 E-mail: spi@domspi. montaža.ceteor. 45.net. 667 833 Fax. 205 725 E-mail: info@ceteor.o.ba Direktor: Dragan Ajanović Kontakt osoba: Jasmina Čomić Telefon kontakt osobe: 033 563 580 E-mail kontakt osobe: Godina 1992.ba Web: www. 71210 Ilidža Tel. 563 580 Fax. 214 929 E-mail: consult_ing@bih.net.ba Web: Direktor: Sead Jahić Kontakt osoba: Sead Jahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Marka Marulića 2. mjeriteljstvo.kompanija Direktor: Zoran Dujković Kontakt osoba: Goran Dujković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.net.ba SKD: 74.net. 71000 Sarajevo Tel.o. edukacija. puštanje pod napon dalekovoda.com.ba Web: Direktor: Ferid Ibrahimović Kontakt osoba: Ferid Ibrahimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995.o.ba Web: Direktor: Sead Zeković Kontakt osoba: Sead Zeković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. trafostanica i niskonaponskih energetskih objekata CONSULT ING d. Adresa: Avde Smajlovića 37. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o.domspi. 645 516 Fax. ispitivanje.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje DIVECO-ENERGO d.o. 214 929 Fax.

net.ba Direktor: Sabin Babić Kontakt osoba: Rok Kovač.dvokut. 646-340 E-mail: electra. dizajn i modeliranje Direktor: Rijad Drino Kontakt osoba: Jasmin Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 274-305 E-mail: info@domoinvest.doxat. 447-875 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.ba Direktor: Durut Almin Kontakt osoba: Admir Šaljaj Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.ba Web: www. 723 080/ 723 082 Fax. 711 870 Fax.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELECTRA d. 274-306 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 EG ENERGOGROUP d.200 Djelatnost: 3D.doordesign. 71000 Sarajevo Tel. 239-918/061-183-525 Fax.o.o.ba Web: SKD: 74.200 Djelatnost: Projektovanje zaštite okoliša i povećanja E.electra.o. 71000 Sarajevo Tel. Direktor: Erna Alihodžić Kontakt osoba: Vanja Ćurin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: dvokut@bih. Edisa Bogilović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: edisa@energogroup. doxat@lsinter. osnivanja: Broj zaposlenih: 15 DOOR-DESIGN d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 16 74. Adresa: Vrazova 8.ba.o. izvođenje i nadzor građevinskih objekata DOXAT INŽINJERING d. 71000 Sarajevo Tel.o.200 Djelatnost: Inžinjering u građevinarstvu Direktor: Zada Džafić Kontakt osoba: Hana Horbić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.ba Direktor: Hamdija Torlak Kontakt osoba: Hamdija Torlak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.sarajevo@bih.o. 558-000 Fax.ba 1999.ba Web: www. 723 081 E-mail: info@energogroup. 71000 Sarajevo Tel.E. 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DVOKUT PRO d.ba Web: www.ba Godina 1996.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.o.net Web: www. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Kemala Kapetanovića br. 447-881 E-mail: dvokut@bih.o. Adresa: Porodice Ribar 43.200 Djelatnost: Projektovanje.o. 239-918 E-mail: doxat@lol.ba SKD: 74.net.energogroup. Adresa: Fadila Paše Šerifovića 6/b.DOMOINVEST d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 76 . 558-001 E-mail: almind@doordesign.b a Web: Godina www. 71000 Sarajevo Tel.o Adresa: Avde Hume 11.net.ba SKD: 74. Adresa: Gabelina 3.

656 602 Fax.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELZAS d. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: Direktor: Hodžić Hajrudin Kontakt osoba: Hodžić Hajrudin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELMONT Adresa: Mali Čurčiluk 26.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 722 240 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 78 74.o.co.co. Adresa: Ferhadija br. 656 602 E-mail: Web: Direktor: Muharemović Suada Kontakt osoba: Muharemović Suada Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 6 EMNA d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ELTHING d. 209 234 E-mail: el. 665 835 E-mail: Web: Direktor: Menduh Sahačić Kontakt osoba: Menduh Sahačić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 445-541 Fax.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 77 . 7.ha@bih. 665 834 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 533 800 E-mail: Web: Direktor: Midhat Memišević Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: 061 272 062 E-mail kontakt osobe: Godina 1981.elzas. 535 056 Fax. 1. Adresa: Sumbula Avde br.o. Adresa: Silvije Strahimira Kranjčevića 16. 200-296 E-mail: elte3@el-te3.o. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: www.ELEKTROFORCE d.ba Direktor: Hasan Efendić Abdulah Kontakt osoba: Hasan Efendić Abdulah Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.net.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Projektovanje i montaža u oblasti telekomunikacija Direktor: Mašić Željko Kontakt osoba: Mašić Željko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.ba SKD: 74. 722 242 E-mail: elzas@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.o. Adresa: Avde Smajlovića br. Adresa: Derviša Numića br. 19. 209 234 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL-TE 3 d.net. 1.el-te3.

osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ETEL-INŽINJERING d.ENERGO DESIGN d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ES HYDROTECHNICS d.net.d. Adresa: Azize Šaćirbegović br. 613 039 Fax.com Web: Direktor: Dragomir Bulajić Kontakt osoba: Dragomir Bulajić Telefon kontakt osobe: 061 169 824 E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o.o. 703 301 Fax. 223 216 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o.200 Djelatnost: telekomunikacijske mreže Direktor: Sokol Gutić Kontakt osoba: Sami Babajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. Adresa: Kolodvorska br.128. 71000 Sarajevo Tel. 220 074 E-mail: esheir_arh@yahoo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 834 74.o. nadzor. 220 074 Fax. nadzor.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 EXTREM INŽINJERING d.energoinvest.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ENERGOINVEST d. konsalting i inžinjering Direktor: Esher Sadagić Kontakt osoba: Esher Sadagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.o.ba Direktor: Vlahovljak Džemail Kontakt osoba: Ibrahim Bosto Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1951. 4.com Web: www.eshydrotechnics.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 78 . 71000 Sarajevo Tel. 619 253 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 ESHER EZO ARHITEKT d. Adresa: Antuna Hangija br. 714 705 Fax. 2. Adresa: Hamdije Čemerlića br. 619 254 E-mail: eshydro@bih.o.200 Djelatnost: Projektovanje. konsalting Direktor: Emin Gološ Kontakt osoba: Emin Gološ Telefon kontakt osobe: 648 354 E-mail kontakt osobe: Godina 2002.com SKD: 74.o. 71000 Sarajevo Tel. 12.200 Djelatnost: Projektovanje. 714 706 E-mail: bulajicdr@yahoo. 71000 Sarajevo Tel. 223 216 E-mail: Web: Direktor: Zdenko Decovski Kontakt osoba: Kenan Cerić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 717 405 E-mail: sami. 71000 Sarajevo Tel. 85.o. 71000 Sarajevo Tel.net. Adresa: Mehmed paše Sokolovića do br.ba Web: SKD: 74.ba Web: www.com Web: SKD: 74.o. Adresa: Pofalička 3.babaic@bih. 659 618 E-mail: generalmenager@energoinvest.

444 500 Fax. parom i toplom vodom Privredna komora Kantona Sarajevo 79 . 71000 Sarajevo Tel.o. Adresa: Gabrielle Moreno Locatelli 23. 61. 535 645 Fax.ba Direktor: Omerović Faruk Kontakt osoba: Huzbašić Dubravko Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Sagrdžije br. 444 543 E-mail: forma77@bih.o. 71000 Sarajevo Tel.o.o.net. 213 840 E-mail: Web: Direktor: Edin Šehbajraktarević Kontakt osoba: Fadil Biberkić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. gasom. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zelenih beretki br.ba Web: SKD: 74.o.o.o.ba Web: Direktor: Muhović Munira Kontakt osoba: Muhović Šefko Telefon kontakt osobe: 061 190 546 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 FORMA 77 d.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FILLING d. E-mail: Web: Direktor: Korin Zoran Kontakt osoba: Korin Zoran Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Edhema Mulabdića br. 213 840 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje FALE d.o.200 Djelatnost: Projektovanje javnih objekata i opremanje exterijera i enterijera GAS-PROCESING d. 761 636 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o. Adresa: Envera Šehovića 3.o. 10. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 74.ba Web: Direktor: Zlatko Huskić Kontakt osoba: Zlatko Huskić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HEAT & COOL d. Adresa: Uglješe Uzelca br. 16. E-mail: heat-cool@lol.FABING d.o.ba Web: www. 761 635 E-mail: mufale@bih. Snabijevanje električnom energijom. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 532 972 Fax.net.200 Djelatnost: Sigurnosni konsalting i inžinjering Direktor: Muderizović Fuad Kontakt osoba: Muderizović Fuad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 061 165 955 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 532 972 E-mail: filling@bih. 71000 Sarajevo Tel. 153.forma77.

d. 2. 719 910 Fax. 2.E.o. Adresa: Marka Marulića br.o. 71000 Sarajevo Tel.es Web: www. Adresa: Trampina 10.ba Web: Direktor: Borčak Salem Kontakt osoba: Borčak Salem Telefon kontakt osobe: 061 140 399 E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Grijanje.HVAC DESIGN d. 57. 524 539 E-mail: info@inea. ventilacija.ba Direktor: Oglečevac Selver Kontakt osoba: Oglečevac Selver Telefon kontakt osobe: 061 172 958 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 573 100 Fax.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.inocsa. 719 911 E-mail: ingforest@ingforest. Adresa: Curak br. 573 101 E-mail: intels@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INTELS d.ba Web: www.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INGFOREST d.D. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o. 554 121 E-mail: idea@bih.o. 71000 Sarajevo Tel.es Direktor: Hector Martinez Kontakt osoba: Meliha Krupić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.o. 264 621 E-mail: Web: Direktor: Omer Puško Kontakt osoba: Omer Puško Telefon kontakt osobe: 061 268 230 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 71000 Sarajevo Tel.net.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti drvne industrije i industrije namještaja INOCSA d.o. 222 003 Fax.ba Web: www. Adresa: Aleja Lipa 56.inea. 614 370 E-mail: hector@inocsa. 71000 Sarajevo Tel.ingforest. Adresa: Breka br. 264 620 Fax. Adresa: Derviša Numića 4. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.A. 621 164 Fax. 614 394 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonsko savjetovanje u oblasti telefonskih instalacija Privredna komora Kantona Sarajevo 80 . 216 234.ba Web: Direktor: Dejan Tadić Kontakt osoba: Dejan Tadić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002.net.o. 71000 Sarajevo Tel. projektovanje I.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje INEA BH d. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Direktor: Halko Sarajlić Kontakt osoba: Halko Sarajlić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.

570 681 E-mail: itm.o.com ipsage@bih. 660 545 E-mail: j.o. 716 125 Fax.o. 061 201 112 Fax.Ešref Gačanin Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1958.cntr@bih. Adresa: Put života bb.itm.com Direktor: Prof. 276-320 Fax. Kontakt osoba: Amra Poljak Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003.o. 9.dr.o.ba Web: Direktor: Jusuf Humkić Kontakt osoba: Jusuf Humkić Telefon kontakt osobe: 061 167 277 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje JH d. E-mail: Web: Direktor: Čaušević Omer Kontakt osoba: Čaušević Omer Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KGI-KONSTRUKT d. Adresa: Hamdije Čemerlića br.o. 276-355 E-mail: info@ipsa-institut. Adresa: Bakarevića br.o. 39. 71000 Sarajevo Tel.humkic@smartnet.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Ferhadija br.ba Direktor: Remzija Pramenković/ Šerif P. 71000 Sarajevo Tel. HUMKIĆ Adresa: Drinska 78. 651 014 Fax.ba Direktor: Vedran Salihodžić Kontakt osoba: Nijaz Salihodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 2/X. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje IZINGPROM d. 39. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i finansijski inžinjering Privredna komora Kantona Sarajevo 81 . 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74. 716 126 E-mail: kgidm@bih.ipsa-institut.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje K BIRO d.ba Web: www.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ITM CONTROLS d. 441 694 Fax.IPSA-INSTITUT d. 651 014 E-mail: Web: Direktor: Izet Hadžović Kontakt osoba: Izet Hadžović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 71 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. 270 260 Fax.net.kgikonstrukt.o. Adresa: Marka Marulića br.o.

71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti rasvjete Privredna komora Kantona Sarajevo 82 . 514 697 Fax.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONKRIT d. 200-479 E-mail: lake@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LAKE d.ltv.ba Web: Direktor: Nedžad Bubica Kontakt osoba: Nedžad Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1991. 717 160 Fax.o. 717 161 E-mail: ltvdoo@bih. 71000 Sarajevo Tel. 6.net. 467 796 E-mail: hadzic@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 6.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. 4/a.net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje/ Hidro termo izolacioni radovi/ Završni građevinski radovi KOLORELIKSIR d.ba Web: www.at Direktor: Mirojević Mersija Kontakt osoba: Mirojević Mersija Telefon kontakt osobe: 061 485 164 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 208 816 Fax.ba Web: Direktor: Edhem Hodžić Kontakt osoba: Edhem Hodžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.o.o.net. 208 816 E-mail: kladnik@bih.o. Adresa: Nerkeza Smajlagića br.KLADNIK d.ba Web: Direktor: Bojan Kladnik Kontakt osoba: Bojan Kladnik Telefon kontakt osobe: 061 244 966 E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Bistrik 22. 71000 Sarajevo Tel.o. 514 697 E-mail: Web: Direktor: Kupus Suad Kontakt osoba: Kupus Suad Telefon kontakt osobe: 061 133 588 E-mail kontakt osobe: Godina 1994.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje LIGHTING TECHNOLOGY d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džidžikovac br.net. 652 671 Fax. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje KONEXPERT d.ba Web: Direktor: Enver Hadžić Kontakt osoba: Enver Hadžić Telefon kontakt osobe: 061 183 873 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. 71000 Sarajevo Tel. 652 671 E-mail: concrete@bih. Adresa: Nedima Filipovića br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 74.o.o. 444 720 Fax. 238 154 Fax. Adresa: Husrefa Redžića 7. Adresa: Marka Marulića 2/VI.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NESING d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NORMAL ARHITEKTURA d.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Projektovanje i prodaja nekretninama Direktor: Kolašinac Nezir Kontakt osoba: Kolašinac Nezir Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006. 71000 Sarajevo Tel. 1. 452 749 E-mail: nesing_doo@yahoo.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. 716 970 E-mail: medico@lol.200 Djelatnost: Projektovanje u niskogradnji Direktor: Ljoljić Aleksandar Kontakt osoba: Ljoljić Aleksandar Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 23.o.LJOLJIĆ d. 71000 Sarajevo Tel.o.ba Web: Direktor: Amir Vuk Kontakt osoba: Amir Vuk Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.200 Djelatnost: projektovanje.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 NEW WAY d. 061 210 444 Fax. Adresa: Marka Marulića br. konsalting Direktor: Muhamed Serdarević Kontakt osoba: Muhamed Serdarević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: muhamed@normal.normal. 2. 715 611 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje NEW DESIGN d. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 MEDICO INŽINJERING d. 19/I. Adresa: Hamdije Čemerlića br.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 10 74.ba SKD: 74.ba Godina 2006.com Web: Direktor: Eldin Neslan Kontakt osoba: Husein Neslan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.ba Web: Direktor: Vukmirović Milan Kontakt osoba: Vukmirović Milan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Adresa: Derebent br. Adresa: Velikih Drveta br. Adresa: Ferhadija br.o. 208 107 E-mail: newway@gnet.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 83 . 71000 Sarajevo Tel. 26. 716 971 Fax. E-mail: Web: SKD: 74. 061 165 092/ 061 218 866 Fax.ba Web: www. inženjering. Adresa: Triglavska 4.o. 206 122 E-mail: nml@normal. 208 107 Fax. 71000 Sarajevo Tel.o.o. 206 122/ 061 310 284 Fax.com Web: SKD: 74. 715 611 E-mail: nk@unipromet.o.

712 956 E-mail: info@opes. 71000 Sarajevo Tel. 213 248 Fax. 13.o. TRACEST d.ba Web: Direktor: Hadžibegović Senad Kontakt osoba: Hadžibegović Senad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.200 Djelatnost: Energetski inžinjering. 522 530 E-mail: pb. 663 829 E-mail: adem@polyplan.ba Web: SKD: 74.o.o. Adresa: Kolodvorska br. 71000 Sarajevo Tel. 10. 20.200 Djelatnost: Projektovanje objekata niskogradnje Direktor: Zdenko Mlikota Kontakt osoba: Zdenko Mlikota Telefon kontakt osobe: 061 303 075 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. Adresa: Zagrebačka br. 71000 Sarajevo Tel. 554 435 E-mail: noxbiro@bih.o.ba Godina 2006.NOX-BIRO d.o. usluge / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Tehničko ispitivanje i analiza / Električna i optička oprema / Snabdijevanje električnom energijom.ba Web: Direktor: Pavo Čavar Kontakt osoba: Pavo Čavar Telefon kontakt osobe: 061 130 107 E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 663 749 Fax. 559 570 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 PATERS d. 71000 Sarajevo Tel.tracest@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.o. 71000 Sarajevo Tel. konsalting. OPES d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i reciklaža Direktor: Mensud Pekmez Kontakt osoba: Mensud Pekmez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: mensudp@opes. 712 955 Fax. Adresa: Marka Marulića br.com Web: Direktor: Kapetanović Aida Kontakt osoba: Dizdarević Jasmina Telefon kontakt osobe: 061 176 134 E-mail kontakt osobe: Godina 2006. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 213 248 E-mail: paters@bih.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.net.B.o. Adresa: Hamdije Ćemerlića 2/X.o. 71000 Sarajevo Tel. 663 749 E-mail: aidakapetanovic@yahoo.o.o. parom i toplom vodom. 663 828 Fax. 2.ba Web: www. 522 530 Fax.200 Djelatnost: Prijektovanje elektroinstalacija u objektima visokogranje i niskogradnje OIKOS d.net. Adresa: Avde Hume br.ba SKD: 74. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 84 .200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje POLYPLAN BH d.ba Web: www.opes.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.200 Djelatnost: Projektovanje i nadzor mašinskih instalacija Direktor: Adem Hajrović Kontakt osoba: Adem Hajrović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba P.polyplan. gasom. 6.o. Adresa: Dženetića Čikma br.

Adresa: Behdžeta Mutavelića br.ba Web: Direktor: Kenan Hadžović Kontakt osoba: Kenan Hadžović Telefon kontakt osobe: 062 332 746 E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o. 71000 Sarajevo Tel.d. E-mail: isnn.net. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Senad Kubat Kontakt osoba: Senad Kubat Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007.o. Adresa: Antuna Hangija br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.net. 6. 71000 Sarajevo Tel.com. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT INVEST d. 646 627 E-mail: proklima@lol. 667 846 E-mail: prodigdoo@bih. 646 627 Fax. 233 825 E-mail: projektnibiro_bp@yahoo.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKT d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Azize Šaćirbegović bb.ba Web: Direktor: Sejdo Babović Kontakt osoba: Sejdo Babović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.o. 061 199 167 Fax.o.o.ba Direktor: Halid Berhamović Kontakt osoba: Halid Berhamović Telefon kontakt osobe: 200 396 E-mail kontakt osobe: Godina 1956. 667 846 Fax.POSITIVE PARTNERS d.kubat@gnet. 200 396 E-mail: projekt@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROKLIMA d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PROJEKTNI BIRO BP d. E-mail: babovics@bih.projekt.net.ba Web: Direktor: Planinko Puhta Kontakt osoba: Planinko Puhta Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.200 Djelatnost: Savjetovanje i inžinjering u oblasti klimatizacije / Grijanje i hlađenje Privredna komora Kantona Sarajevo 85 . 062 257 033 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje PRODIG d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74. 24. Adresa: Ferhadija 11.o.com Web: Direktor: Beriz Povlaković Kontakt osoba: Beriz Povlaković Telefon kontakt osobe: 061 171 451 E-mail kontakt osobe: Godina 2004. 27. 200 397 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 74.o. Adresa: Asima Ferhatovića br. 56. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 233 825 Fax. Adresa: Aleja Lipa br.o.ba Web: www.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.

ba Web: www.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REGIONALNI CENTAR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d.200 Djelatnost: Menadžment u investicijama Direktor: Šaćir Šošević Kontakt osoba: Šaćir Šošević Telefon kontakt osobe: 061 150 126 E-mail kontakt osobe: Godina 1986.ba Web: www. 207 510/ 225 830 Fax.com Direktor: Mirza Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990. 71000 Sarajevo Tel. telekomunikacija PUBLICUM d.ba Web: www. Adresa: Hadži Sulejmanova br. 71000 Sarajevo Tel.o. 664 770 E-mail: info@pronet. 19. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 2. Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje REDESIGN d. radiolinkova. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 RUDIS BH d.o.PRONET d. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Elvedin Bečić Kontakt osoba: Elvedin Bečić Telefon kontakt osobe: 061 390 490 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. 295 170 E-mail: rudis@rudisbih. 71000 Sarajevo Tel. 239 030 E-mail: redesign@bih. 223 189 E-mail: public.si Direktor: Ahmet Gazija Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2003. Adresa: Bjelave br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.net.ba Direktor: Fijad Gabula Kontakt osoba: Fijad Gabula Telefon kontakt osobe: 061 345 559 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 664 770 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 74.o.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 86 . 4.sajting.net. Adresa: Toromanova br.ba Web: www.pronet. 295 167 Fax.c@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 74.o.net. Adresa: Jovana Bijelića br. 225 830 E-mail: ric@lol. 222 375 Fax. 31.200 Djelatnost: Projektovanje i inžinjering u oblasti efernet tehnologije.o.ba Web: Direktor: Vesna Karačić Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993. 2.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAJTING d.ba SKD: 74.ric. 440 407 Fax.rudis. 239 030 Fax. 223 387 E-mail: sajting@bih. 71000 Sarajevo Tel.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 74.o.

o. 71000 Sarajevo Tel.sija@bih.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SARAJ CITY d. 656 400 Fax. Adresa: Envera Šehovića br.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.net Web: Direktor: Ognjen Knežević Kontakt osoba: Ognjen Knežević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti energetici SKAPI d. 715 430 E-mail: sautel@sautel. consalting i projektovanje Direktor: Mujesira Žiga Kontakt osoba: Mujesira Žiga Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 650 611 Fax.com Web: www. Adresa: Topal Osman Paše br. 650 611 E-mail: sarajevo@skapi.o. 42.o.o. 212 236 Fax. SIJA d.200 Djelatnost: Nekretnine.com SKD: 74. prekidača i sl.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 SARAJ INŽENJERING d.o. 71000 Sarajevo Tel.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.net Web: Direktor: Dijana Posavac Kontakt osoba: Franjo Posavac Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 223 729 E-mail: sarajing@bih.o. 061 173 233 Fax.sarajcity. 061 102 282 Fax. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 223 729 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 Privredna komora Kantona Sarajevo 87 .200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SAUTEL d. Adresa: Olimpijska br. 212 236 E-mail: info@sarajcity.ba Web: Direktor: Armin Selimović Kontakt osoba: Armin Selimović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 715 431. 48. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74.o.o.ba Web: Direktor: Ismail Ajanović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 453 650 E-mail: armin. 14/V.SAMOS d.net. 2/a.o.o. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Danijela Ozme br. 656 400/656 110 E-mail: samos@lsinter.ba SKD: 74.o Adresa: Dženetića Čikma br. 7.200 Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti sigurnosti Direktor: Zlatko Šaćiragić Kontakt osoba: Zlatko Šaćiragić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.o.skapi. Servisiranje visokonaponske opreme. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hamdije Čemerlića 33.

Adresa: Augusta Brauna 6. Adresa: Vilsonovo šetalište 10. 222 206 E-mail: stefan_comerce@yahoo.ba SKD: 74.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TELENET d. 226 080 E-mail: taurusdoo@gmail. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.o. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠUMAPROJEKT d. 226 080 Fax.o.o.ba Web: Direktor: Mustafa Štukan Kontakt osoba: Mustafa Štukan Telefon kontakt osobe: 061 161 145 E-mail kontakt osobe: Godina 1981.com.ba Web: Godina www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74.200 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Mesud Đozić Kontakt osoba: Mesud Đozić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1950 osnivanja: Broj zaposlenih: 12 TAURUS d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 74.STEFAN COMERCE d. 222 204/ 222 205 Fax.ba Web: www. urbanističko projektovanje i planiranje ŠTUKAN d. 665 095 Fax. Adresa: Dubrovačka br.ba SKD: 74.c@bih. 2.o.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje STUDIO NONSTOP d. Adresa: Hamdije Čemerlića 35.ba Direktor: Igor Grozdanić Kontakt osoba: Igor Grozdanić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: studiononstop@bih.ba 1999. 536 040 Fax. 215 412 E-mail: studiononstop@bih.o.o.ba Web: www.com Web: Direktor: Nurija Jusupović Kontakt osoba: Zlatko Jusupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.d.com Web: Direktor: Karanoć Ninoslav Kontakt osoba: Karanoć Ninoslav Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.sumaprojekt. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Telekomunikacije Direktor: Mirsad Kukuruzović Kontakt osoba: Mirsad Kukuruzović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. osnivanja: Broj zaposlenih: 10 Privredna komora Kantona Sarajevo 88 . 440 407.o. 71000 Sarajevo Tel.studiononstop. 660 891 E-mail: info@sumaprojekt. 71000 Sarajevo Tel. 233 189 E-mail: public. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. 720 750 Fax. Adresa: Sime Milutinovića 10.o.telenet.net.o. 205 018 E-mail: sales@telenet.o. 215 412 Fax.n et.200 Djelatnost: arhitektonsko projektovanje. Adresa: Kaptol 18.

2/II.200 Djelatnost: Projektovanje cesta i mostova Direktor: Alen Gabela Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: Direktor: Predrag Petrović Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 206 541 E-mail: tim.d. 162.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 89 .ba Direktor: Marjana Svilan Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005.trimo. Adresa: Marka Marulića br. Adresa: Travnička br.com Web: SKD: 74. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića br.200 Djelatnost: Geotehnička i geološka ispitivanja Direktor: Zvonimir Biršl Kontakt osoba: Zvonimir Biršl Telefon kontakt osobe: 061 389 283 E-mail kontakt osobe: Godina 2007. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 74. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 205 046 E-mail: Web: SKD: 74.net.o. 206 541 Fax.o.ba Web: www. 473 429 E-mail: termorad. 205 046 Fax. 473 543 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 30 TRASA d. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TERMORAD d. 654 881 E-mail: trasa@bih.TERAT d. 5/b. Adresa: Džemala Bijedića br.net.o. 21.ba Web: SKD: 74. 661 596 Fax. 3.o.ba Web: www. 2. 769 225 / 769 226 Fax.doo@bih.o.s.o.tim.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija Direktor: Zijad Hodžić Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000.o.l. 71000 Sarajevo Tel.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.ba Direktor: Ševćet Rahić Kontakt osoba: Ševćet Rahić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.o. 661 597 E-mail: info@trimo. Adresa: Ćemaluša br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 9 TRIMO BH d.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Inžinjering.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 19 74. izvođenje i nadzor TIM lighting sistem d. 769 228 E-mail: tisarajevo@hotmail. 71000 Sarajevo Tel. 654 514 Fax.o.@bih.

200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBING d.ba Direktor: Zoran Trobok Kontakt osoba: Zoran Trobok Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.200 Djelatnost: Završne instalacije / Adaptacija Direktor: Mirko Tvrtković Kontakt osoba: Mirko Tvrtković Telefon kontakt osobe: 061 156 397 E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o. Adresa: Banjalučka br. 445 537 E-mail: Web: SKD: 74.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 74. 668 937 Fax. Adresa: Aleja Lipa br. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TZI-INŽINJERING d. 220 153/ 442 687 Fax.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje URBANISTIČKI ZAVOD BIH d. Adresa: Bjelave 8.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Privredna komora Kantona Sarajevo 90 .net.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONINVEST d.ba Web: www.o. 56. 4. 13. 71000 Sarajevo Tel.SANITARIJE I GRIJANJE d. 649 743 E-mail: sarasit@bih. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 14 74.o. 71000 Sarajevo Tel.unioninvest.TVRTKOVIĆ .o.ba Web: Direktor: Mugdim Čukle Kontakt osoba: Zlatan Lazarevski Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1948. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 74. 668 456 E-mail: uzbih@bih. 445 537 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 74.d. 666 513 Fax.o. 525 363/ 643 757 Fax. 652 647 E-mail: unioninvest@unioninvest. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. Adresa: Grbavička br.o. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.d. 71000 Sarajevo Tel. 12/1.ba Web: www.com Web: Direktor: Nedžad Mulaomerović Kontakt osoba: Smajo Mulaomerović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Vrazova br.o. 206 393 E-mail: urbing. 661 473/ 652 566 Fax. 14.ba Web: Direktor: Amela Gilić Kontakt osoba: Irfan Selman Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1979.net Direktor: Faruk Gabela Kontakt osoba: Faruk Gabela Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968.studio@gmail.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje UNIONIZGRADNJA-ŠIP d. 661 475 E-mail: tzi@tzi.tzi.o. Adresa: Zelenih beretki br.

30. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GEOWILD d. osnivanja: Broj zaposlenih: 32 WINDOW ARCH DESIGN d.o. ispitivanje i verificiranje geodetske opreme / Trgovina geodetskom opremom KURTAGIĆ-INŽINJERING d.VINDI TIP d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. Adresa: Trg heroja 30. Adresa: Patriotske lige br.o.200 Djelatnost: Projektovanje i izvođenje radova Direktor: Darko Adrečenko Kontakt osoba: Darko Adrečenko Telefon kontakt osobe: 061 101 020 E-mail kontakt osobe: Godina 1993.ba Web: www. 444 822/638 486 Fax. 614 256 E-mail: brkan@bih.o.200 Djelatnost: Projektovanje i izrada enterijera Direktor: Senada Brkan Kontakt osoba: Senada Brkan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1993.ba Web: SKD: 74. 444 130 E-mail: Web: SKD: 74.o.o. Adresa: Patriotske lige br. 71000 Sarajevo Tel.net. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Zagrebačka 53/II. 440 489 E-mail: Web: Direktor: Zijad Imamović Kontakt osoba: Zijad Imamović Telefon kontakt osobe: 061 133 723 E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 712 015 Fax.ba Web: SKD: 74.o. 71000 Sarajevo Tel.o.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74.ba Direktor: Selesković Mirza Kontakt osoba: Selesković Mirza Telefon kontakt osobe: 061 157 775 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.ba Web: www. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 74. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 ZARKA d. 278 465 Fax.o. 278 465 E-mail: geowild@bih.net. Adresa: Balibegovica 4/a. 71000 Sarajevo Tel.300 Djelatnost: Programska rješenja za upravljanje prostornim podacima/ Auto-desk centar Privredna komora Kantona Sarajevo 91 . 440 489 Fax. 443 130 Fax. 659 104 E-mail: aida@k-ing. Adresa: Tepebašina 12.o. 14.o.geowild. 71000 Sarajevo Tel.300 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza Direktor: Muminović Nizama Kontakt osoba: Džeko Alija Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 710 435/ 659 104 Fax.k-ing.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EL KIK d.ba Direktor: Karahasan Fuad Kontakt osoba: Aida Čerkez Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1995. 444 822 E-mail: vinditip@gnet.o.300 Djelatnost: Istraživanje.

ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda. 71210 Ilidža Tel.120 / 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 21 20. 668 184 E-mail: casuisse@bih.o. 454 188 Fax. Adresa: Igmanska br.net.HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE" Adresa: Sime Milutinovića 1.300 Djelatnost: Spomeničarstvo / Instalacioni radovi Direktor: Karović Mustafa Kontakt osoba: Karović Mustafa Telefon kontakt osobe: 061 207 475 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 47 28.700/45. proizvodnja. 210 704 Fax.630. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 Privredna komora Kantona Sarajevo 92 . 400 390 Fax.o.o.o.o.300/26. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Moševačka bb. 400 391 E-mail: Web: SKD: 26. 768 475 E-mail: Web: BREZA DOM d. 668 185. 71387 Podlugovi Tel.o.000/28.o. 421 708 Fax. 156. Adresa: Džemala Bijedića br.o.ba Web: Direktor: Edin Dedović Kontakt osoba: Edin Dedović Telefon kontakt osobe: 061 212 854 E-mail kontakt osobe: Godina 1962.212 Djelatnost: Proizvodnja svježeg betona. 434 954 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 8 Direktor: Džemal Pljevo Kontakt osoba: Džemal Pljevo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.net. metalne konstrukcije i metalne stolarije METALIK d.ba Web: SKD: 85. Adresa: Blažujski drum bb. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 KLESARSTVO ZAMAK d. Adresa: Velikih Drveta br. 1. Niskogradnja Direktor: Ajnija Omerhodžić Kontakt osoba: Ajnija Omerhodžić.110/ 45. 71320 Vogošća Tel. Nijaz Omerhodžić Telefon kontakt osobe: 061 145 666 E-mail kontakt osobe: Godina 1997. 45.o. 663 276 E-mail: tto@bih.o. 87.430 Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i metalne stolarije/ Završni građ. 71000 Sarajevo Tel.000 Djelatnost: Socijalna i zdravstvena skrb Direktor: Petar Amhof Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 TTO d.00 Djelatnost: Građevinarstvo. Blažuj. 71000 Sarajevo Tel. 431 152 E-mail: Web: SKD: 26. 639 441 E-mail: jonuz-company@gmail. 640 397 Fax.100 Djelatnost: Proizvodnja garđevinske stolarije i elemenata.radovi JONUZ COMPANY d. projektovanje Direktor: Ikić Ibrima Kontakt osoba: Ikić Mehmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.com Web: SKD: 28.

osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45. 74.net.212.000.ba E-mail kontakt osobe: Web: Godina 2002.211 Djelatnost: Građevinarstvo. 71000 Sarajevo Tel. 74.d. zgradarstvo ZZ GROS-COMP P.hilti. 214-352 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. Trgovina na veliko građevinskim mašinama ELDIS TEHNIKA d.ba SKD: 33. 761 101 E-mail: info@hilti. 762 722 Direktor: Zlatan Gafić Kontakt osoba: Zijad Islamović Telefon kontakt osobe: 061 473 044/ 061 171 174 E-mail: eldis@bih. 420 018/ 061 188 760 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 36 ADE 5 Adresa: Zagrebačka 47. 521 232 Fax.200 Djelatnost: Elektro-energetski projekti.200 Djelatnost: Građevinarstvo. SARAJEVO Adresa: Hamdije Kreševljakovića 19.ba Godina 1947.net. Adresa: Dobrinjska 7.o. 762 720 Fax.200 Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme Direktor: Josip Franjčić Kontakt osoba: Ivana Bjelan Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Hadželi bb. 235 389 E-mail: iskrameco@iskrameco.ba Web: www. 51.200/28.o. Adresa: Blažujski drum bb. 521 232 E-mail: Web: Direktor: Dino Muhić Kontakt osoba: Dino Muhić.100 Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije/montaža trafo stanica ISKRAEMECO SARAJEVO d. 13.com Web: Direktor: Sead Musić Kontakt osoba: Sead Musić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996.kamber@hilti. 214-352 E-mail: hidrogra@bih.iskrameco. niskogradnja. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1350 45. hidrotehnički projekti. Hamdija Smajić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2006.ba 2006. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.000.206/33.net.o.co m Web: Godina www.ba Direktor: Ismet Kamber Kontakt osoba: Ismet Kamber Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: ismet. 71210 Ilidža Tel. 45. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HIDROGRADNJA d. Adresa: Hifzi Bjelavca br. 420 018 E-mail: zzgros@yahoo.stolarije i elemenata Privredna komora Kantona Sarajevo 93 .000. 775 260 Fax.O.d. proizvodnja građ. 71210 Ilidža Tel.HILTI SYSTEMS d.direktor Kontakt osoba: Silvana Marić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: hidrogra@bih.ba Direktor: Semin Mašić v. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 9 29.hidrogradnja. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 31. 761 100 Fax. 71240 Hadžići Tel.620 Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja.com.o.000/45.o.o.

završni građevinski radovi DŽEMOTRANS d. 062 255 044 Fax.o.o. završni građevinski radovi. 202 330 E-mail: info@sipadkomerc.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Halid Jamaković Kontakt osoba: Halid Jamaković Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1980. 460 340 E-mail: izolaterdoo@bih. 45. 061 205 657 Fax.110/45. Adresa: Bistrički put br. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 GEOLOŠKO BUŠENJE d. 614 818 Fax.com Web: Godina www. 216 460 Fax. 71240 Hadžići Tel. 420 030/ 061 150 315 Fax.ba Web: Direktor: Alihodžić Muharem Kontakt osoba: Alihodžić Muharem Telefon kontakt osobe: 061 131 169 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.400 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu.211. 71000 Sarajevo Tel. 45. Adresa: Hadželi bb.110/45.400. 468 281 Fax.o.net.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 18 45.mudzelet@gmai l.Direktor: Hamza Kazazić Kontakt osoba: Amer Mudželet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: amer.200 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu. 614 242 E-mail: Web: SKD: 45. 404 444 E-mail: Web: SKD: 45.o.o.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Zolj Senad Kontakt osoba: Zolj Senad Telefon kontakt osobe: 061 509 154 E-mail kontakt osobe: Godina 2003. 71000 Sarajevo Tel.d. 420 030 E-mail: Web: Direktor: Horman Sulejman Kontakt osoba: Fatima Paljanin Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999.110/45.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 108 45.100/45.o.300. E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45. 71240 Hadžići Tel.sipadkomerc. Adresa: Paromlinska br. instalacioni radovi. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 94 . 74.211/45. Adresa: Zovik br. 8. arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje ŠIPAD KOMERC d.com 1975. Viskogradnja i niskogradnja.o. 71000 Sarajevo Tel.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Dudukić Emsad Kontakt osoba: Dudukić Emsad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2004.100/ 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 DUDUKIĆ d. 32. Adresa: Trampina 12/4. 71000 Sarajevo Tel. 2.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Visokogradnja/Niskogradnja BAGER EXPORT-IMPORT d.com IZOLATER d.o.100. 45. 67. Adresa: Lukavička cesta br.

222 263/061 202 846 Fax.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Senad Sarić Kontakt osoba: Senad Sarić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: Broj zaposlenih: 18 SA HASAN EXPORT-IMPORT d.o. 11. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 ALPINE INVESTMENT Adresa: Skenderija 5. 472 014 E-mail: Web: SKD: 45. 71000 Sarajevo Tel.212 Djelatnost: Proizvodnja betona Direktor: Jusuf Bubica Kontakt osoba: Jusuf Bubica Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: jusuf. 43.o. 618 372/ 061 141 505 Fax.ba Godina 2005. 618 372 E-mail: Web: SKD: 45. Fetaha Bećirbegovića br. Adresa: Gatačka br. Adresa: Dr. osnivanja: Broj zaposlenih: Privredna komora Kantona Sarajevo 95 . 65. 45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Humačkić Mujo Kontakt osoba: Humačkić Mujo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. 061 131 649 Fax. 251 290 Fax. osnivanja: Broj zaposlenih: 5 HUMAČKIĆ d. 251 291 E-mail: alpine@bih. 71000 Sarajevo Tel.o.110/45.net. Adresa: Velešići br. 28. 442 172 E-mail: Web: SKD: 45.211.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Šukrija Kulagić Kontakt osoba: Aida Kulagić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Manjić Ibro Kontakt osoba: Jasmina Manjić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.o.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 TENEX d.o. 71000 Sarajevo Tel.o.o.ba Web: SKD: 45.110/45. Adresa: Patriotske lige br. 71000 Sarajevo Tel.bubica@alpineinvestment. 23/a.GEOTEHNOS d.com Web: SKD: 45.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 MANJO d.o.110/45.212 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja Direktor: Velić Ismet Kontakt osoba: Velić Ismet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. Adresa: Višnjik br. 223 636 E-mail: geotehnos@gmail. 458 330/061 139 637 Fax.110/45.110/45. 222 263 E-mail: Web: SKD: 45. 223 636/ 061 167 353 Fax. 71000 Sarajevo Tel.

320 Djelatnost: Izolacija / Niskogradnja Direktor: Ramić Hamed Kontakt osoba: Anes Hasečić Telefon kontakt osobe: 061 247 804 E-mail kontakt osobe: Godina 2000.dzekos. 774 280 Fax.CHENCO d.o.o.211/45.o.o. Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 16. 71210 Ilidža Tel.o.chencosarajevo. 524 498 E-mail: Web: SKD: 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 ŽEPA INŽINJERING d. 638 301 E-mail: Web: SKD: 45.o. krovni prozori NUMEN d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Rajlovačka cesta bb. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 7 45. niskogradnja.com Web: SKD: 45.212 Djelatnost: Visokogradnja i niskogradnja Direktor: Džemal Hasković Kontakt osoba: Mersiha Husejnović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994. 766-061 E-mail: dzekos@bih.szz. 465 575 E-mail: anesska@hotmail. hidroizolacija. osnivanja: Broj zaposlenih: 140 Privredna komora Kantona Sarajevo 96 . 45. 4.o. 200 001. 638 301 Fax.211/ 45. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.o. Adresa: Gladno polje bb. 71000 Sarajevo Tel.211/45. Avde Sućeske br. 1. osnivanja: Broj zaposlenih: 150 STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA Adresa: Augusta Brauna br. 442 015 E-mail: info@szz. 254 330 Fax. 254 338 E-mail: kontakt@chencosarajevo. 524 498 Fax.o.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Hasib Memišević Kontakt osoba: Hasib Memišević Telefon kontakt osobe: 061 130 646 E-mail kontakt osobe: Godina 1995.ba Direktor: Šemsija Alibegović Kontakt osoba: Alica Hadžić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1909. 716 183/213 254/ 442 015 Fax.net. Adresa: Dr.com SKD: 45.net.211/ 45.com Web: www. 766-061 /766-062 Fax.211.212 / 45.ba Web: www. 71000 Sarajevo Tel.o.212 Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja Direktor: Enver Štitkovac Kontakt osoba: Osman Padžić Telefon kontakt osobe: 061 212 632/ 061 228 941 E-mail kontakt osobe: Godina 1996.33 Djelatnost: Visokogradnja. osnivanja: Broj zaposlenih: 17 DŽEKOS d.ba Godina 1993. Adresa: Avde Hume 19.213 Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Upravljanje i održavanje EURO-ASFALT d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 60 45.com Direktor: Anes Memić Kontakt osoba: Dalila Jakupović Memić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: chenco@bih. 71210 Ilidža Tel.

tehničko ispitivanje i analiza Privredna komora Kantona Sarajevo 97 . 542 681 Fax.ba Direktor: Ismet Hrnjica Kontakt osoba: Adnan Ibišević Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1990.o.250/ 74.o. završni građevinski radovi MIDDLE POINT ELECTRONIC d.o.o.o. E-mail: Web: Direktor: Tafić Izet Kontakt osoba: Tafić Izet Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1978.212/ 45. osnivanja: Broj zaposlenih: 1 Direktor: Spaho Ljaljić Kontakt osoba: Spaho Ljaljić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1997.mpoint. 214 500/ 661 871 Fax.o. E-mail: Web: SKD: 45.212/29. 061 170 254 Fax.200 Djelatnost: Niskogradnja / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje SANEX d.sigenx.o.213 / 70.o.ba Web: www.com Web: www. Adresa: Nova br. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45. 71000 Sarajevo Tel. 463 849 Fax. Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. E-mail: info@sigenx. 71000 Sarajevo Tel. 154.com MONTING d. 214 500/ 661 871 E-mail: info@mpoint.400 Djelatnost: Niskogradnja. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 32 45. 061 183 243 Fax.220 /74.o. 278 040 Fax.ELGRIV d. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 45. elektroinstalacioni radovi. 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 26. 2.o.211 Djelatnost: Visokogradnja/ Niskogradnja Direktor: Selman Zukorlić Kontakt osoba: Ćazim Mučić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2007. Adresa: Ive Andrića br.300 Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova/ Promet nekretninama SIGENX d. 35.bosna-s. 71000 Sarajevo Tel.310/ 45.200 Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova/ inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.212/45. Adresa: Azići br.ba Direktor: Veledar Maida Kontakt osoba: Veledar Maida Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 200 074 E-mail: info@bosna-s.300 Djelatnost: Ostali građevinski radovi.o. Adresa: Džemala Bijedića br. 71210 Ilidža Tel. 12. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 45.220 / 74. 542 681 E-mail: Web: Direktor: Mustafa Drljević Kontakt osoba: Mustafa Drljević Telefon kontakt osobe: 061 203 793 E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Plato Skenderija H-41.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 20 45.

532 Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu.400. 717 670 Fax.ba Web: www.300.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 81 45. Adresa: Kamenolom 10.200 Djelatnost: Instalacioni radovi.532 Djelatnost: Završni građevinski radovi. 51.o.net. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 130 45.bosnaputevi.ba Direktor: Ahmo Čengić Kontakt osoba: Ahmo Čengić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 15 45. 51. Instalacioni radovi.net. 532 480 E-mail: bosnaput@bih. 514 869 Fax.cenga. keramičke pločice Privredna komora Kantona Sarajevo 98 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 3 45.ba ČENGA d. Adresa: Pehlivanuša 3/III.ba Direktor: Vahid Tanović Kontakt osoba: Sead Aganović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. Proizvodnja metalne građevinske stolarije Direktor: Džafer Zerem Kontakt osoba: Džafer Zerem Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001.o. 514 869 E-mail: Web: Direktor: Azra Selimović Kontakt osoba: Osman Džafić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2001. 627-960 E-mail: ndizdar@egw.egw. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 8 45.ba Web: Direktor: Ferid Dautović Kontakt osoba: Ferid Dautović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1996. 51. 71000 Sarajevo Tel. 71210 Ilidža Tel. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom SUPER ECONOMIC GROUP d.ba Direktor: Erol Sarvan Kontakt osoba: Ernes Jukić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1968. 232 737 Fax.212 Djelatnost: Niskogradnja.o.o. 74. 542 128.GP BOSNAPUTEVI d.o.330/74. 717 672 E-mail: supereconomic@bih. Adresa: Prnjavorska 2.net. grijanje i hlađenje BIKAVAC d.o. 71000 Sarajevo Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 30 45.o.400. Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje EGW d. 627-960 Fax.o.530.d.200/51.Trgovina na veliko drvetom. 71000 Sarajevo Tel. 208 000 Fax.ba Web: www.ba Web: www. Adresa: Put Famosa 38. gas.ba Web: www. Adresa: Husrefa Redžića 10.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi.supereconomic.532 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom.net.400. 45. 061 130 934 Fax. 71210 Ilidža Tel. 208 000 E-mail: ergas@bih.300.o. Adresa: Hrasnička cesta 94. Ostali nemetalni mineralni proizvodi ERGAS d. 28. 71210 Ilidža Tel. 774 222 E-mail: cengadoo@bih.

Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje METAL-EXPORT d.net.com Direktor: Enes Muhić Kontakt osoba: Enes Muhić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2000. Adresa: Aleja Bosne Srebrene br. 2.532/74.ba Direktor: Faruk Avdagić Kontakt osoba: Amer Hebib Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1985. 542 961 E-mail: bitumenk@bih.200 Djelatnost: Trgovina na veliko i proizvodnja crne i obojene metalurgije Direktor: Zoran Popović Kontakt osoba: Zoran Popović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1992.200 Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi.212 Djelatnost: Niskogradnja PmB. Adresa: Igmanska 1.o.ba Web: www.o.310/ 45. opremom za vodovod i grijanje LINDAB Kft Predstavništvo u BiH Adresa: Lužansko polje 40. 542 954 Fax.o.o. 71210 Ilidža Tel.bitumenka. 663-006 E-mail: dejan@dionix-doo. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 45.ba Direktor: Nebeel Alyan Kontakt osoba: Arijana Varešanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2008. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 50 53. Hidroizolacija Direktor: Sead Jugo Kontakt osoba: Sead Jugo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1912.com SKD: 45.530. 71320 Vogošća Tel. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 1 51. Adresa: Džemala Bijedića 60. Adresa: Zagrebačka 4D. instalacionim materijalom.dionix-doo.net.ba Web: www.200 Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom.400/ 45. 777 801 E-mail: info@luk. 650-238/650-239 Fax. građevinskim materijalom i sanitarnom opremom. 2/a.ba Web: Privredna komora Kantona Sarajevo 99 . 762 360 Fax.com Web: Direktor: Kemal Selman Kontakt osoba: Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 4 51. 715 130 E-mail: metalex@bih. 777 800 Fax. 424 211 Fax. 71000 Sarajevo Tel.120 Djelatnost: Završni građevinski radovi / Građevinska stolarija i elementi LUK d.lindab.400/ 74. 74.luk. 71000 Sarajevo Tel.BITUMENKA d. Adresa: Antuna Branka Šimića br. osnivanja: Broj zaposlenih: 60 MODUL-INŽINJERING d. Tehničko ispitivanje i analiza DIONIX d.d.540 Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom. Završni građevinski radovi.net. 424 212 E-mail: modul2000ba@yahoo. željeznom robom. 51.532. 762 361 E-mail: lindab@bih.o. 71000 Sarajevo Tel. 715 130/ 657 133 Fax. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 55 51.o.o. 71000 Sarajevo Tel.com Web: www.ba Web: www.450 / 28.o.

ba Direktor: Nebojša Marijanović Kontakt osoba: Selimir Prašo Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1994.200/ 45. istraživanje i ekperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama. 74. Adresa: Tvornička 3. 71210 Ilidža Tel. 650 593 E-mail: igt@bih. 73.120 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata REDING d.ba Web: SKD: 74.200 / 28.o. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 2 74. 208 428 Fax.doo@bih.400. 71000 Sarajevo Tel.sue. 2/IX. 23/a.lignum.200/73.com Web: www.o.ba Web: SKD: Direktor: Faruk Jakupović Kontakt osoba: Faruk Jakupović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1989.ba Direktor: Samir Zeničanin Kontakt osoba: Samir Zeničanin Telefon kontakt osobe: 063 891 324 E-mail kontakt osobe: Godina 1989.200 Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje TECHNO CONSULTING BH d.o.200 Djelatnost: Konsalting i održavanje naftnih postrojenja Direktor: Kapetanović Jasmina Kontakt osoba: Kapetanović Jasmina Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1999. 208 428 E-mail: reding. 610 651 Fax.200. 72. 47.IGT Adresa: Gradačačka 142.102 Djelatnost: Projektovanje i inženjering u oblasti elektronske energetike Privredna komora Kantona Sarajevo 100 . 703 803 E-mail: Web: Direktor: Šurković Abudin Kontakt osoba: Šurković Nedžad Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. Adresa: Hamdije Čemerlića br.net. savjetovanje u poslovanju LIGNUM d. 555 966 Fax.o.o.ba Web: www.ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU . 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Pruščakova br.o. 464-054 E-mail: info@sue. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 5 74. 610 600. 71000 Sarajevo Tel.130. ispitivanje javnog mnenja.o.net. 5/I. osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 39 74. 72. 637-015 Fax.422 Djelatnost: Ponuda programske opreme.teco.ba SKD: 74. 261 392 E-mail: tecobih@yahoo.300.o. osnivanja: Broj zaposlenih: 3 ENERGOINVEST SUE d. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Alipašina br. 74.140. 703 803 Fax. 74. 80. 261 392 Fax.310 Djelatnost: Elektroinžinjering i Projektovanje Direktor: Edina Velić Kontakt osoba: Šeta Ahmed Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1998.300. osnivanja: Broj zaposlenih: 14 72. Obrada podataka i izrada baza podataka. osnivanja: Broj zaposlenih: 2 GINKO d. Adresa: Josipa Vancaša br. 555 965 E-mail: lignum@bih.ba Web: www.net.o.102.o.

ALPRO .o. 555 516 E-mail: azra@elkomont.ba Web: www.o. 71000 Sarajevo Tel. 032 878 067 Fax.alpro-vl.o. 032 878 065 E-mail: inzenjering@krivaja-tkm. Adresa: Soukbunar 48. www. osnivanja: Broj zaposlenih: 165 ELKOMONT d. 71000 Sarajevo Tel.net. 222 443 Fax.krivaja-tmk.com Web: www.com.o. inženjering. 714 214 Fax.o.ALUMIL Adresa: Halilovići 6. 714 219 E-mail: Web: SKD: Djelatnost: Trgovina Direktor: Joso Oršolić Kontakt osoba: Sadrudin Nezirović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2002. 766 276 E-mail: office@alpro-vl. trgovina.com SKD: Djelatnost: Proizvodnja montažnih kuća Direktor: Adis Mujanović Kontakt osoba: Adis Mujanović Telefon kontakt osobe: 061 703 230 E-mail kontakt osobe: Godina osnivanja: Broj zaposlenih: MEGAKOP d.com SKD: Djelatnost: Proizvodnja aluminijskih profila Direktor: Miloš Savić Kontakt osoba: Vladan Nastić Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 1982. 222 673 E-mail: trabus@bih. Adresa: Dola 9a. 766 275 Fax. konsalting Direktor: Mustafa Guso Kontakt osoba: Alma Varatanović Telefon kontakt osobe: E-mail kontakt osobe: Godina 2005. 71000 Sarajevo Tel. Adresa: Džemala Bijedića 216.alumil. osnivanja: Broj zaposlenih: 4 Privredna komora Kantona Sarajevo 101 . osnivanja: SKD: Broj zaposlenih: 6 Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza. osnivanja: Broj zaposlenih: 26 TRABUS d. 71000 Sarajevo Tel. 032 878 064. 211 497 Fax. Instalacija gasnih uređaja KRIVAJA-TMK d.elkomont.com Web: www.ba Direktor: Azra Barakovac Kontakt osoba: Azra Barakovac Telefon kontakt osobe: 061 526 190 E-mail kontakt osobe: Godina 1990.o.o.ba Web: SKD: Djelatnost: Projektovanje.o. Adresa: Zavidovići Tel.

energetska-efikasnost.Privredna komora Kantona Sarajevo La Benevolencija 8 71000 Sarajevo Tel: +387 33 250 106 Tel: +387 33 250 159 Fax: +387 33 210 727 www.ba e-mail: cee@pksa.ba .com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful