P. 1
Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija - zbirka zadataka

|Views: 2,077|Likes:

More info:

Published by: Mediteran SandwichBar on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

MAKROEKONOMIJA

By Marija Čolak

Zbirka je prema zadacima Tine Vuko…

2006
Marija Čolak
Za sve kolege s EFST :) :)
1/2/2006
Makroekonomija – zbirka zadataka
2Gdje znanost zaspe, probudi se tama!
Ruska poslovicaMakroekonomija – zbirka zadataka
3
KAZALO

POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJI...................................4

1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija.....................6

2. AS-AD MODEL uz endogeno tretiranje investicija....................41

3. IS-LM MODEL...........................................................76

4. MODEL OTVORENE PRIVREDE (UVOZ – IZVOZ)............................128

POPIS FORMULA...........................................................149

LITERATURA...............................................................151
Makroekonomija – zbirka zadataka
4
POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJI
ND = NARODNI DOHODAK
Y = F = FINALNA (KONAČNA) POTROŠNJA
C = OSOBNA POTROŠNJA
I = INVESTICIONA POTROŠNJA
O = AMORTIZACIJA
D = DRUŠTVENI PROIZVOD
S = ŠTEDNJA
In = NETO INVESTICIJE
G = OPĆA POTROŠNJA
BS = SALDO BUDŽETA
T = POREZI
T
ind
= POREZI INDIREKTNI
T
dir
= POREZI DIREKTNI
Ta

= AUTONOMNI POREZI
TR = TRANSFERNA PLAĆANJA
W = OSOBNI DOHOCI
M = UVOZ PROIZVODNOG SEKTORA (intermedijari)
Cⁿ, Iⁿ, Gⁿ = UVOZ SEKTORA POTROŠNJE = Yⁿ
Makroekonomija – zbirka zadataka
5
Tri = TRANSFERI OSOBNE POTROŠNJE IZ INOZEMSTVA
TRg = TRANSFERI KOJE DRŽAVA PRIMA IZ INOZEMSTVA
L = ZAJMOVI SEKTORA AKUMULACIJE
Y
d
= RASPOLOŽIVI DOHODAK
Y = DOHODAK
t = POREZNA STOPA
r = KAMATNA STOPA
β = GRANIČNA SKLONOST POTROŠNJI
α = AUTONOMNA POTROŠNJA
1 – β = GRANIČNA SKLONOST ŠTEDNJI
Ia = AUTONOMNE INVESTICIJE

r
= GRANIČNA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA KAMATU (u zadaku
se I΄
r
množi još sa r ,ali bez npr. 0,05 , kako kod t = 0,22, nego samo puta 5!!!!!)

Y
Y = GRANIČNA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA DOHODAK
I′
Y
= GRANIČNA SKLONOST INVESTIRANJU DOHOTKA
Ty = INDUCIRANI POREZI
Y
max
= POTENCIJALNI, PROCIJENJENI BDP
Y
N
= NOMINALNI BDP
Y
R
= REALNI BDP
Makroekonomija – zbirka zadataka
6
Y
PC
= BDP per capita
M = REALNA NOVČANA MASA
a = AUTONOMNA ŠPEKULACIJSKA POTRAŽNJA ZA NOVCEM
k = PROSJEČNA DUŽINA DRŽANJA NOVCA OD STRANE EK. SUBJEKATA
l = GRANIČNA SKLONOST LIKVIDNOSTI
V = BRZINA NOVČANOG OPTICAJA
SVTB = SALDO VANJSKO-TRGOVINSKE BILANCE
m = GRANIČNA SKLONOST UVOZU
U
O
= AUTONOMNI UVOZ,
U = UVOZ
E = IZVOZ
P.P. = POSTOTNI POENI
∆ p% = STOPA INFLACIJE

Makroekonomija – zbirka zadataka
7

Riječ Makroekonomija dolazi od grčke riječi
„makros“, što znači veliko, agregatno. Prvi puta je tu
riječ upotrijebio 1948. godine teoretičar Howns!


1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija

3. Za prognoziranje ekonomske situacije u RH ekonomski odjel Natwest
banke u kojem vi radite koristi sljedeći model:
Y = C + I + G
C = α + ß Yd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty

Na temelju prethodnih procjena i podataka dobivenih od državne uprave
privreda
RH očekujete da će varijable i parametri vašeg modela u 2005. god. Imati
sljedeće vrijednosti:
α = 2 000,
ß = 0.65,
Ta = 1100,
t = 22%, => 0,22
TR = 1000,
I = 3500,
G = 6 000 (u milijunima $).

Upravni odbor banke je od vašeg odjela tražio sljedeće informacije:

Ivođenje formule:

Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G

Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G

Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G

Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /:.(1 –ß + ßt)
Makroekonomija – zbirka zadataka
8

Y = •
+ − t β β 1
1
(α – ßTa + ßtr + I + G)Nominalni BDP koji će se ostvariti u 2005. godini.


Y
N
=
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)

715 650
Y
N
= 6000 3500 1000 65 , 0 1100 65 , 0 2000 (
22 , 0 65 , 0 65 , 0 1
1
+ + • + • − •
• + −

0,143

Y
N
= ) 11435 (
493 , 0
1


Y
N05
= 23 194,726b) Ako je potencijalni BDP za 2005. god. Procijenjen na 22 000$ koliki se
realni BDP, te stopa inflacije može očekivati u RH u 2005?
I.
Y
N05
= 23 194,726 > 22 000; Y
N
> Ymax; Y
R
= Ymax

Y
R
= 22 000 $, Inflacija je prisutna!


II. Izračun stope inflacije!

∆ p% = 100 * 1
maxY
YnMakroekonomija – zbirka zadataka
9
∆ p% = 100 * 1
22000
726 , 23194
∆ p% = 5,430 %


c) Ako u 2005. god. Uslijed povećanja porodiljinih naknada, izdataka za
branitelje, te povećanja mirovina dođe do rasta transfernih davanja za 200$
kako će to utjecati na gospodarske pokazatelje u RH (BDP i inflaciju)?


TR = 1000 + 200
TR' = 1200

BDP' = 23458,417

∆BDP= 23 458,418 – 23 194,726 = 263,691 - porast transfernih plačanja
stanovništvu za 200 jedinica uzrokovati će rast BDP-a za 263,691


Izračun stope inflacije

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


∆ p% = 100 * 1
22000
417 , 23458
∆ p% = 6,629%p% = ∆ p'% - ∆ p%

p% = 6,629% - 5,430 %
p% = 1,199 p.p. – za ovaj iznos bi rasla inflacija!

Makroekonomija – zbirka zadataka
10

4. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y = C + I + G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004. i 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. 18000 mil.$
Potencijalni BDP za 2004. 17000 mil. $
Državna potrošnja 5500 mil.$
Transferi (TR) 1200 mil.$
Autonomni porezi 1300 mil.$
Granična porezna stopa 22%
Investicije 1000 mil.$
Autonomna potrošnja 1800 mil.$
Granična sklonost potrošnji 0,68

U 2005. je došlo do porasta porezne stope za jedan postotni poen u odnosu
na 2004. godinu.

Izvođenje formule:

Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G

Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G

Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G

Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /: 1 –ß + ßt

Y = •
+ − t β β 1
1
(α – ßTa + ßtr + I + G) Reducirani oblik!
Makroekonomija – zbirka zadataka
11

a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

Porezna stopa u 2005. = 23% - 0,23
Izračun BDP-a!


Y
N05
= •
+ − t β β 1
1
(α – ßTa + ßtr + I + G)
884 816
Y
N05
= •
• + − 23 , 0 68 , 0 68 , 0 1
1
(1800 – 0,68• 1300 + 0,68• 1200 + 1000 + 5500)
0,156

Y
N05
= •
476 , 0
1
(8232)


Y
N05
= 17 294,117 < 18 000; Y
N
< Y
max
; Y
R
= Y
N


Y
R05
=17 294,117

Δp
05
% = 0 inflacija nije prisutna!Makroekonomija – zbirka zadataka
12
b) Odredite za koliko je potrebno promijeniti transfere da bi privreda
funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije.

I.

∆Y = Ymax – Y
N


∆Y = 18 000 – 17 294,117

∆Y = 705,883


II.

∆ TR
∆Y =
( ) t β β
β
+ − 1
• ∆ TR


705,883 =
476 , 0
68 , 0
• ∆ TR /• 0,476

336 = 0,68 • ∆ TR /:0,68

∆ TR = 494,117

Da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije,
trebalo bi transfere povećati za 494,117!

Makroekonomija – zbirka zadataka
13
c) Za koliko je potrebno promijeniti: poreznu stopu(t), autonomne poreze
(Ta) i državnu potrošnju (G), da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune
zaposlenosti i bez inflacije, ceteris paribus.


.t
I.
Y
max =
( ) ' 1
1
t β β + −
• ( ) G I TR Ta + + + − β β α

18 000
=
( ) ' 68 , 0 68 , 0 1
1
t • + −
• (8232)/• 0,32 + 0,68t'

5760 + 12 240t' = 8232

12 240t' = 8232 – 5760

12 240t' = 2472 /: 12 240

t' = 0,201%


II.

Δt = t' – t

Δt = 20,1% - 23% = - 2,9 P.P. Da bi se postigla puna zaposlenost bez
inflacije, trebalo bi smanjiti poreznu stopu
za 2,9 P.P.!Makroekonomija – zbirka zadataka
14
∆Y = Ymax – Y
N


∆Y = 18 000 – 17 294,117

∆Y = 705,883


∆ Ta


∆Y=
( ) t β β
β
+ −

1
• ∆ Ta

705,883 =
( ) 476 , 0
68 , 0 −
• ∆ Ta /• 0,476

336= - 0,68 • ∆ Ta /: (-0,68)

∆ Ta = - 494,117 za ovaj iznos bi trebalo smanjiti Ta, da bi bila puna
zaposlenost bez inflacije!
∆G
∆Y=
( ) t β β + − 1
1
• ∆ G
705,883 =
476 , 0
1
• ∆ G /• 0,476

∆ G = 336 - za ovaj iznos treba povećati državnu potrošnju!Makroekonomija – zbirka zadataka
15
d) Izračunati proračunski saldo u slučaju pod b). Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu. Izračunati, također, udio budžetskog salda u BDP-u.


∆TR = 494,117 - iznos iz zadatka b)!
TR = 1200


TR'= TR +∆ TR

TR'= 1200 + 494,177
TR'= 1694,177BS'= Ta + tYmax – G – TR'

BS'= 1300 + 0,23• 18 000 – 5500 – 1694,177

BS'= - 1754,177 - deficit!Udio BS-a u BDP-u!

100 •
Y
BS
= 9,745 %


Makroekonomija – zbirka zadataka
16
e) Prikazati strukturu BDP-a u 2005. godini.

Y= C + I + G C = α + ß (Y – Ta – tY + TR)

I.
C = Y
N
– I – G

C= 17 294,117 – 1000 – 5500 = 10 794,117

= •100
Y
C
= •100
117 , 17294
117 , 10794
62,414%

II.
= • = • 100
117 , 17294
1000
100
Y
I
5,782%

III.

= • = • 100
117 , 17294
5500
100
Y
G
31,802%


Struktura BDP-a u 2005. godini
6%
32%
62%
C I G

Napomena : u ovom grafičkom prikazu nije korišteno zaokruživanje na tri decimale, iz
tog razloga su odstupanja u odnosu na zadatak!Makroekonomija – zbirka zadataka
17
f) Izračunati stopu rasta nominalnog i realnog BDP-a u 2005.

-prethodno nisu izračutaniti podaci za 2004, pa moramo sada, također treba
napomenuti kako su sve promjene bile u 2005, pa koristimo zadane
vrijednosti iz tabele!

I.
Y
N04
= •
+ − t β β 1
1
(α – ßTa + ßtr + I + G)

Y
N04
= •
• + − 22 , 0 68 , 0 68 , 0 1
1
(8232)
0,149

Y
N04
= •
469 , 0
1
(8232)

Y
N04
= 17 552,238 > 17 000; Y
N
> Ymax ; Y
R
= Ymax

Y
R04
= 17 000


II.
Formula za stopu rasta nominalnog BDP-a!


∆Y
N
% = 100 1
2004
2005
• 


YN
YN


∆Y
N
% = 100 1
238 , 17552
117 , 17294
• ∆Y
N
% = -1,470% - Nominalni BDP je u 2005. u odnosu na 2004. pao za
1,470%!


Makroekonomija – zbirka zadataka
18
III.
Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a!
∆Y
R
% = 100 1
2004
2005
• 


YR
YR

∆Y
R
% = 100 1
17000
117 , 17294
• 


∆Y
R
% = 1,730% - Realni BDP je rastao po stopi od 1,730%!
g) Izračunati promjenu stope inflacije u 2005. u odnosu na 2004. u postotnim
poenima.

Formula za izračun stope inflacije

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


I.
∆ p
04
% = 100 * 1
17000
238 , 17552
∆ p
04
% = 3,248%


∆ p
05
% = 0 – u 2005. nije bilo inflacije!
Makroekonomija – zbirka zadataka
19
II.

Izračun stope promjene inflacije
∆ p

= ∆ p'% - ∆ p%

∆ p

= 0 – 3,248%

∆ p

= -3,248 P.P. – inflacija se smanjila za 3,248 P.P.!

h) Izračunati apsolutnu promjenu budžetskog salda u 2005. u odnosu na
budžetski saldo u 2004.


BS
04
= Ta + Ty – G – TR

BS
04
= 1300 + 0,22• 17 552,238 – 5500 – 1200 = - 1545,108 - deficit!


BS
05
= Ta + Ty – G – TR

BS
05
= 1300 + 0,23• 17 294,117 – 5500 – 1200 = - 1422,354 – deficit!


ΔBS = BS'
05
– BS'
04
= -1422,354 – (-1545,108)

ΔBS = 122,754 - deficit se smanjio za ovaj iznos!
Makroekonomija – zbirka zadataka
20
5. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu HSBC banke i na raspolaganju vam
stoje sljedeći podaci i model:
Y = C + I + G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty

Procijenjeni ekonomski pokazatelji (2004, 2005.)
Potencijalni BDP za 2004 (Ymax04) 19000 mil.$
Potencijalni BDP za 2005 (Ymax05) 19500 mil.$
Državna potrošnja (G) 6 900 mil.$
Transferi (TR) 1 000 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1 500 mil.$
Granična porezna stopa (t) 22%
Investicije (I) 1 200 mil.$ - 2005 = 1500
Autonomna potrošnja (α) 2 300 mil.$
Granična sklonost potrošnji (β) 0,6


Ako u 2005. dođe do povećanja investicija za 300 mil. $ u odnosu na 2004.,
izračunajte:


Izvođenje formule:

Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G

Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G

Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G

Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /: .(1 –ß + ßt)

Y = •
+ − t β β 1
1
(α – ßTa + ßtr + I + G)Makroekonomija – zbirka zadataka
21
a) Izračunajte stopu rasta realnog BDP.

I.
Y
N04
= •
+ − t β β 1
1
(α – ßTa + ßtr + I + G)
900 600
Y
N04
= •
• + − 22 , 0 6 , 0 6 , 0 1
1
(2300 – 0,6• 1500 + 0,6• 1000 + 1200 + 6900)
0,132


Y
N04
= •
532 , 0
1
(10 100)

Y
N04
= 18 984,962 <19 000 ; Y
N
< Y
max
; Y
R
= Y
N


Y
R04
= 18 984,962 inflacija nije prisutna!


II.
Y
N05
= •
532 , 0
1
(2300 – 900 + 600 + 1500 + 6900)

Y
N05
= •
532 , 0
1
(10 400)

Y
N05
= 19 548,872 >19 500 ; Y
N
> Y
max
; Y
R
= Y
max


Y
R05
= 19 500 inflacija je prisutna!

Makroekonomija – zbirka zadataka
22
III.
Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a?
∆Y
R
% = 100 1
2004
2005
• 


YR
YR

∆Y
R
% = 100 1
962 , 18984
19500
• 


∆Y
R
% = 2,712 % - Realni BDP je rastao po stopi od 2,712%!


b) Stopu inflacije u 2005.
Formula za izračun stope inflacije!

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


∆ p% = 100 * 1
19500
872 , 19548
∆ p% = 0,250 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
23
c) Izračunajte nominalni BDP i inflaciju koji bi se mogli očekivati u 2005.
Godini ako se PDV poveća na 24%.
I.
Y'
N05
= •
+ − t β β 1
1
(α – ßTa + ßtr + I + G)

Y'
N05
= •
• + − 24 , 0 6 , 0 6 , 0 1
1
(10 400)
0,144

Y'
N05
= •
544 , 0
1
(10 400)

Y'
N05
= 19 117,647 < 19 500; Y
R
= Y
N
i inflacija nije prisutna!

Y'
R05
= 19 117,647


II.
ΔY
N05
= Y'
N05
-Y
N05


ΔY
N05
= 19 117,647 – 19 548,872


ΔY
N05
= -431,255 , iz ovoga je vidljivo da ako vlada donese odluku o povećanju
porezne stope sa 22% na 24%, da će ta promjena porezne stope dovesti do pada
raspoloživog dohotka i potrošnje i time će uzrokovati pad domaćeg proizvoda za
431,255!Makroekonomija – zbirka zadataka
24
III.
Izračun inflacije!
U ovome slučaju nije prisutna inflacija; ∆ p% = 0

d) Za koliko se postotnih poena promijenio udio investicijske potrošnje
u BDP-u u 2005. u odnosu na 2004. godinu?


Y = C + I. + G

I.

100
871 , 19548
1500
100
05
05
• = •
Yn
I
= 7,673%

II.

100
962 , 18984
1200
100
04
04
• = •
Yn
I
= 6,321%


III.


Δ
Y
I
= 7,673% - 6,321% = 1,352 P.P. Udio investiciske potrošnje u BDP-u u
2005. u odnosu na 2004. se povećao za 1,352 P.P.
Makroekonomija – zbirka zadataka
25
6. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:

Y=C+ I + G
C= α + ßYd
Yd=Y- T+ TR
T=Ta + ty

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 17000 mil.$
Državna potrošnja (G) 5500 mil.$
Transferi (TR) 1200 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1300 mil.$
Granična porezna stopa (t) 21%
Investicije (I) 1000 mil.$
Autonomna potrošnja (α) 1800 mil.$
Granična sklonost potrošnji (ß) 0,65


Izvođenje formule:

Y= α + ß (Y-Ta –ty +TR) + I + G

Y= α + ßy – βTa – ßtY + ßtr + I + G (PREBACIM LIJEVO, IZA ZNAKA JEDNAKOSTI! )

Y – ßy + ßtY = α – βTa + ßtr + I + G

y (1 - ß + ßt) = α – βTa + ßtr + I + G /: (1 - ß + ßt)

Y
N
=
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G) Reducirani oblik!Makroekonomija – zbirka zadataka
26
a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

I.
Y
N05
=
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
845 780
Y
N05
=
21 , 0 65 , 0 65 , 0 1
1
• + −
• (1800 – 0,65• 1300 + 0,65• 1200 + 1000 + 5500)
0,136
Y
N05
= •
486 , 0
1
(8235)

Y
N05
= 16 944,444 < 17 000 ; Y
N
<Ymax ; Y
N
= Y
R


Y
R
= 16 944,444 , inflacija nije prisutna!
II.
Izračun stope inflacije!

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


Kada je Ymax>Yn =>∆ p% =0!!!
Makroekonomija – zbirka zadataka
27
b) Odrediti za koliko postotnih poena je potrebno promijeniti poreznu stopu
da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije.
Odgovoriti riječima!


.t
I.
Y
max =
( ) ' 1
1
t β β + −
• ( ) G I TR Ta + + + − β β α


17 000 =
( ) ' 65 , 0 65 , 0 1
1
t + −
• (8 235) /• 0,35 + 0,65t'

5 950 + 11050t' = 8 235

11 050t' = 8 235 – 5 950

11 050t' = 2 285/: 11 050

t' = 0,206 => 20,60%


II.

∆t = t' – t

Δt = 20,60% - 21% = - 0,4 P.P.

Da bi postigli punu zaposlenost i odsutnost iniflacije, trebali bi smanjiti
poreznu stopu za 0,4 P.P.!

Makroekonomija – zbirka zadataka
28
c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu.

BS'= Ta + t'Y
max
– G – TR

BS'= 1300 + 0,206 x 17000 – 5500 – 1200

BS'= - 1.898 - deficit!d) Ako je osobna potrošnja (C) 2004. godine činila 70% BDP-a te godine,
izračunajte za koliko će se postotnih poena promijeniti taj udio u 2005.
godini?

2004 2005
100 •
Y
C
= 70% 100 •
Y
C
= ?


I.

C= Y
N
– I – G

C
05
= 16 944,444 – 1 000 – 5 500

C
05
= 10 444,444

II.

100 •
Y
C
= 100
444 , 16944
444 , 10444


2005
100 •
Y
C
= 61,639%Makroekonomija – zbirka zadataka
29
III.

Δ
Y
C
= 61,639% - 70%

Δ
Y
C
= - 8,361 P.P.


Odgovor: udio osobne potrošnje u BDP-u u 2005. godini se smanjio za 8,361
P.P. u odnosu na 2004. godinu!
7. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:

Y=C+I+G
C= α +ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta+ty

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004 i 2005. godinu:

Stopa inflacije u 2005. (∆ p%) 7.484%
Državna potrošnja (G) 5800 mil.$
Transferi (TR) 800 mil.$ ------ 600
Autonomni porezi (Ta) 1200 mil.$ --------1320
Granična porezna stopa (t) 22 % ----0,22
Investicije (I) 1000 mil.$
Autonomna potrošnja (α) 1100 mil.$
Granična sklonost potrošnji (ß) 0,75


Ako se u 2005. godini vlada odluči za restriktivnu fiskalnu politiku u vidu
povećanja autonomnih poreza za 10% u odnosu na 2004. godinu, te
istovremenog smanjenja transfera na 600 mil.$:

Makroekonomija – zbirka zadataka
30
Y = C + I + G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + ty

Izvođenje formule:

Y= α + ß (Y-Ta –ty +TR) + I + G
Y= α + ßy – βTa – ßtY + ßtr + I + G (PREBACIM LIJEVO, IZA ZNAKA JEDNAKOSTI! )
Y – ßy + ßtY = α – βTa + ßtr + I + G
y (1 - ß + ßt) = α – βTa + ßtr + I + G /: (1 - ß + ßt)

Y
N
=
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
(Sada uvrštavamo vrijednosti iz tabele)!!!!!
a) Procijenite realni BDP u 2005. godini.

Y
N 05
=
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)

Y
N 05
=
( ) 22 , 0 75 , 0 75 , 0 1
1
• + −
• ( 1100 – (0,75• 1320) + (0,75• 600) + 1000 + 5800)
Novi Ta Novi TR

Y
N 05
=
415 , 0
7360
= 17 734,939

Y
N 2005
= 17 734,939


Makroekonomija – zbirka zadataka
31
• Iako se ne traži izračun inflacije, moramo preko njene formule doći do
iznosa Ymax koji nije zadan, ali iznos inflacije jest i na taj način dobili
smo koliki je Y
R
ili REALNI BDP!!!!


Y
N
> Y
max
; Y
R
= Y
max ( inflacija je prisutna!)


Y
N
< Y
max
; Y
R
= Y
N (inflacija nije prisutna!)Formula za izračun stope inflacije!
∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn7.484 = 100 1
max
939 , 17734
• 


Y
/: (100)

0,07484 =
max
939 , 17734
Y
- 1 ( sada -1 prebacujem na lijevu stranu)

0,07484 + 1 =
max
939 , 17734
Y


1,07484 =
max
939 , 17734
Y
/• Ymax

1,07484 Ymax = 17 734,939 /: (1,07484)

Ymax =
07484 , 1
939 , 17734
= 16 500,073


Y
N 2005
= 17 734,939 > Ymax = 16 500,073 ; Y
R
= Y
max


Y
R
= 16 500,073 Y
N
> Y
max
; Y
R
= Y
max


Makroekonomija – zbirka zadataka
32
b) Izračunajte budžetski saldo. Objasnite je li se radi o suficitu ili deficitu.
Izračunajte, također, apsolutnu promjenu budžetskog salda koji se može
očekivati kao posljedica nastalih promjena u 2005. u odnosu na 2004.?

Formula za izračun budžetskog salda!

BS=T
a
+ TY
N
– G – TR formula koja se koristi pri 'starim', zadanim
podacima!BS'= Ta + tYmax – G – TR - ovdje možemo uvrstiti bilo koju
izmijenjenu varijablu, bilo Ta, G,
ili TR ili sve skupa, ovisno o zadatku!

BS
05
= Ta +Ty
N
– G – TR
BS = 1320 + (0,22• 17734,939) – 5800 – 800
BS = 1320 + 3901,686 – 5800 – 800
BS = - 1178,313

BS
04
= Ta +Ty
N
– G – TR
BS = 1200 + (0,22• 18313,253) – 5800 – 800
BS = 1200 + 3901,686 – 5800 – 800
BS = -1371,084Δ BS = BS' – BS - apsolutna promjena BS!

ΔBS = - 1178,313- (-1371,084)
ΔBS = 192,771

Odgovor: Budžetski saldo će se povećati za 192,771, što je i logično, jer je
vlada povećala autonomne poreze, a porezima se financira budžet, dok je
istovremeno smanjila transferna davanja i time smanjila budžetske rashode.
Ps. Ali i postaje sve manje socijalna država!
Makroekonomija – zbirka zadataka
33
c) Odredite kakav bi utjecaj na makroekonomske pokazatelje (BDP i inflaciju)
imalo smanjenje investicija u 2005 za 200 mil.$. Odgovoriti riječima!.

I= 1000
I' = 1000 – 200 = 800


Y
N05
' =
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
990 450
Y
N05
'= ( ) 5800 800 600 75 , 0 1320 75 , 0 1100
415 , 0
1
+ + • + • − •

Y
N05
'=
415 , 0
7160
= 17 253,012

Y
N05
'= 17 253,012


Izračun inflacije

∆ p'% = 100 1
max
• 


Y
Yn∆ p'% = 100 1
073 , 16500
012 , 17253
• ∆ p'% = 4,563%


Apsolutna promjena inflacije

∆ p = ∆ p'% - ∆ p%

∆ p = 4,563% - 7.484% = -2,921 P.P.


Makroekonomija – zbirka zadataka
34
Apsolutna promjena Y, BDP-a!

ΔY = Y' – Y
ΔY = 17 253,012 – 17 734,939 = -481,927


Odgovor: Smanjenje investicija u 2005. u odnosu na 2004., imalo je za
posljedicu smanjenje BDP-a za 481,927, te smanjenje inflacije za 2,921 P.P.
d) Izračunajte stopu rasta nominalnog BDP-a.

Ako prethodno nemamo izračunat BDP 2004, moram prvo njega, ali ne
uvrštavam izmijenjene vrijednosti, jer su one mijenjane samo za 2005. I tek
tada vrijednosti uvrštavamo u formulu za izračun stope rasta nominalnog
BDP-a!

Y
N04
=
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
Y
N04
=
415 , 0
1
• (1100 – 0,75• 1200 + 0,75• 800 + 1000 + 5800)
Y
N04
=
415 , 0
7600
= 18 313,253
Y
N04
= 18 313,253Makroekonomija – zbirka zadataka
35
Formula za izračun stopu rasta nominalnog BDP-a!
∆Y
N
% = 100 1
2004
2005
Yn
Yn


∆Y
N
% = 100 1
253 , 18313
939 , 17734
• ∆Y
N
% = -3,157%
e) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja
pune zaposlenosti u 2005. godini. Odgovoriti riječima!

(ΔTa, ΔG, Δt, ΔTR) – ovo su mjere fiskalne politike koje dovode do pune
zaposlenosti!

-prvo se računa ΔY

I.
ΔY = Y
max
– Y
N


ΔY = 16 500,073 – 17 734,939

ΔY = - 1 234,866


Makroekonomija – zbirka zadataka
36
II.
Δta

ΔY =
( )

+ −

t β β
β
1
Δta

-1234,866 =
415 , 0
75 , 0 −
• Δta /• 0,415

- 512,469 = - 0,75 • Δta

0,75 • Δta = - 512,469 /: (- 0,75)

Δta = 683,292
III.
ΔTR

ΔY =
( )

+ − t β β
β
1
ΔTR

-1 234,866 = •
415 , 0
75 , 0
ΔTR /• (0,415)

- 512,469 = 0,75 • ΔTR

0,75 • ΔTR = - 512,469/: (0,75)

ΔTR = - 683,292

Makroekonomija – zbirka zadataka
37
IV.
ΔG

ΔY =
( )

+ − t β β 1
1
ΔG

- 1 234,866 = •
415 , 0
1
ΔG/• (0,415)
- 512,469 = ΔG

ΔG = - 512,469


V.
Δt

Ymax =
( )

+ − t β β 1
1
(α – βTa + ßtr + I + G) = (iznos od 2005, iz zadatka!)

16500 = •
+ − t 75 , 0 75 , 0 1
1
(7360) /• 0,25 + 0,75t

(6500 • 0,25)+ (6500 • ⋅ 0,75t') =7360

4125 + 12375t' = 7360

12375t' = 7360 – 4125

t' = 0,2614 => 26,14%Δt = t' – t apsolutna promjena t!

Δt = 26,14% - 22% = 4,14 P.P.


Makroekonomija – zbirka zadataka
38
f) Dobili ste zadatak da za sljedeći koordinacijski sastanak guvernera HNB i
novog ministra financija pripremite analizu posljedica povećanja državne
potrošnje za 300 mil. $ na:

ΔG = 300
G = 5800
G'= 6100


Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu rasta nominalnog BDP-a;

Y''
N05
=
t β β + − 1
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
990 450
Y''
N05
=
22 , 0 75 , 0 75 , 0 1
1
• + −
• (1100 – 0,75• 1320 + 0,75• 600 + 1000 + 6100)
0,165

Y''
N05
=
415 , 0
1
• (7660)

Y''
N05
= 18 457,831


Ili na drugi način:

ΔG = 300
Y
N05
= 17 734,939

ΔY =
415 , 0
1
• 300 = 722,891

Y''= Y + ΔY

Y''= 17 734,939 + 722,891

Y''= 18 457,83


Makroekonomija – zbirka zadataka
39

Formula za izračun stopu rasta nominalnog BDP-a!
∆Y
N
% = 100 1
2004
2005
Yn
Yn


∆Y
N
% = 100 1
253 , 18313
831 , 18457
• 


∆Y
N
% = 0,789 % , Nominalni BDP je rastao po stopi od 0,789%
utjecaj na stopu inflacije u 2005;

Izračun inflacije

∆ p''% = 100 1
max
• 


Y
Yn


∆ p''% = 100 1
16500
831 , 18457
• ∆ p''% = 11,865 %


II. stopa promjene inflacije

∆ p = ∆ p'% - ∆ p%

∆ p =11,865 % - 7,484%

∆ p = 4,381 P.P.Makroekonomija – zbirka zadataka
40

Utjecaj povećanja državne potrošnje na strukturu BDP-a u 2005.

Y = C + I+ G
C = Y – I – G

I.
C = 17 734,939 – 1000 – 5800

C = 10 934,939

= • = • 100
939 , 17734
939 , 10934
100
Y
C
61,657%


C' = 18 457,831 – 1000 – 6100

C' = 11 357,831

= • = • 100
831 , 18457
831 , 11357
100
'
Y
C
61,533%

II.

Δ
Y
C
=
Y
C'
-
Y
C


Δ
Y
C
= 61,533% - 61,657% = - 0,124 P.P. – udio osobne potrošnje (C) u BDP-u
se smanjio za 0,124 P.P. u 2005. u odnosu na prethodnu godinu!

Makroekonomija – zbirka zadataka
41
III.

= • = • 100
939 , 17734
1000
100
Y
I
5,638 %


= • = • 100
831 , 18457
1000
100
'
Y
I
5, 417 %

Δ
Y
I
=
Y
I '
-
Y
I


Δ
Y
I
= 5, 417 % - 5,638 % = - 0,221 P.P.

Udio investicija u BDP-u 2005. se smanjio za – 0,221 P.P. u odnosu na udio
investicija u BDP-u 2004.


IV.

= • = • 100
939 , 17734
5800
100
Y
G
32,703 %


= • = • 100
831 , 18457
6100
100
'
Y
G
33,048%

Δ
Y
G
=
Y
G'
-
Y
GΔ
Y
G
= 33,048% - 32,703 % = 0,345 P. P u 2005. udio državne potrošnje u
BDP-u se povećao za 0,345 P.P. u odnosu na udio iste u 2004.
Makroekonomija – zbirka zadataka
42
„Praksa uvijek mora biti građena na dobroj teoriji“
Leonardo da Vinci

2. AS-AD MODEL (uz endogeno tretiranje investicija)


8. Zaposleni ste u HSBC banci i na raspolaganju su Vam ovi podaci:

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004 i 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2004. (Ymax) 23 000 mil.$
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 24 000 mil.$
Državna potrošnja (G) 6 200 mil.$
Transferi (TR) 800 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1 200 mil.$
Granična porezna stopa (t) 22%
Autonomne investicije (Ia) 1 400 mil.$
Kamatna stopa (r) 7%
Autonomna potrošnja (α) 2 400 mil.$
Granična sklonost potrošnji (β) 0,57
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 120
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,15

Na temelju podataka consumer confidence index-a procjenjujete da će
autonomna potrošnja u 2005. rasti za 20%, dok će veličina svih ostalih
ekonomskih varijabli i parametara ostati na razini iz 2004. godine.


Model koji koristite u svom radu je:
Y = C + I + G
C = α + βYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty
I = Ia – I
r
'
r + I
y
'
Y

Makroekonomija – zbirka zadataka
43Izvođenje formule!

Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – I
r
'
r + I
y
'
Y + G

Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – I
r
'
r + I
y
'
Y + G

Y – Βy+ βtY-I
y
'
Y = α– βTa+ Βtr + Ia – I
r
'
r + G

Y(1- β + βt-I
y
) = α– βTa+ Βtr + Ia – I
r
'
r + G /: (1-β + βt-I
y
)

Y=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1
Reducirani oblik!


a) Procjenu rasta realnog BDP u 2005.

684 456 840
Y
N2004
=
15 , 0 22 , 0 57 , 0 57 , 0 1
6200 7 120 1400 800 57 , 0 1200 57 , 0 2400
− • + −
+ • − + • + • −

0,125
Y
N2004
=
4054 , 0
8932


Y
N 2004
= 22 032,560

Y
N
< Y
max
; Y
R
= Y
N
Y
R 2004
= 22 032,560


2005 – autonomna potrošnja raste za 20%!!!!
Α = 2400 x 20% = 2400 + 480 = 2880 iznosi u 2005.

Y
N 2005
= ( ) 6200 840 1400 456 684 2880
4054 , 0
1
+ − + + − •
Y
N 2005
= ( ) 9412
4054 , 0
1

Makroekonomija – zbirka zadataka
44
Y
N 2005
= 23 216,576 < 24 000

Y
R 2005
= 23 216,576 Y
N
< Y
max
; Y
R
= Y
N

Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a!

ΔY
R
% = 100 1
2004
2005
• 


YR
YR


ΔY
R
% = 100 1
56 , 22032
576 , 23216
• ΔY
R
% = 5,373% BDP je rastao po stopi od 5,373%
b) Procjenu stope inflacije u 2005.

Inflacija nije prisutna, što je vidljivo i iz toga što je nominalni BDP manji od
potencijalnog BDP-a, ali potkrijepiti ćemo to izračunom!

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


∆ p% = 100 * 1
24000
576 , 23216
∆ p% = -3,264%

∆ p% = 0%


c) Procjena budžetskog salda u 2005.

BS = Ta + Ty
N
– G – TR

BS = 1200 + 0,22 x 23 216,576 – 6200 – 800
Makroekonomija – zbirka zadataka
45

BS = - 692,353 , DEFICIT BUDŽETSKOG SALDA!

9. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y=C + I + G
C= α + ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta + ty
I=Ia- Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 25000 mil.$
Državna potrošnja (G) 5500 mil.$
Transferi (TR) 1200 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1300 mil.$
Granična porezna stopa (t) 22%
Autonomne investicije (Ia) 1000 mil.$
Kamatna stopa (r) 5%
Autonomna potrošnja (α) 1800 mil.$
Granična sklonost potrošnji (β) 0,65
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,2


Vaš zadatak je:

a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

b) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja
pune zaposlenosti (bez inflacije) u 2005. godini.

c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu.
Makroekonomija – zbirka zadataka
46Izvođenje formule:

Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – I
r
'
r + I
y
'
Y + G

Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – I
r
'
r + I
y
'
Y + G

Y – Βy+ βtY-I
y
'
Y = α– βTa+ Βtr + Ia – I
r
'
r + G

Y(1- β + βt-I
y
) = α– βTa+ Βtr + Ia – I
r
'
r + G /: (1-β + βt-I
y
)

Y=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1
Reducirani oblik!


a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.


Y=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1


845 780 800
Y=
2 , 0 22 , 0 65 , 0 65 , 0 1
5500 5 160 1000 1200 65 , 0 1300 65 , 0 1800
− • + −
+ • − + • + • −


Y=
293 , 0
7435


Y
N 2005
= 25 375,426 > 25 000 , Y
N
> Ymax; Y
R 2005 =
Ymax

Y
R 2005
= 25 000

Makroekonomija – zbirka zadataka
47Formula za izračun stope inflacije!
∆p% = 100 1
max
• 


Y
Yn


∆ p% = 100 1
25000
426 , 25375
• ∆ p% = 1,502 %
b) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja
pune zaposlenosti (bez inflacije) u 2005. godini.
(∆Ta, ∆TR, ∆t, ∆G)

I.
∆Y = Y
max
– Y
N


∆Y = 25000 – 25 375,426

∆Y = - 375,426II.
ΔTR

ΔY =
( )

− + − Iy t β β
β
1
ΔTR


-375,426 = •
− • + − 2 , 0 22 , 0 65 , 0 65 , 0 1
65 , 0
ΔTR

Makroekonomija – zbirka zadataka
48
-375,426 = •
293 , 0
65 , 0
ΔTR /• (0,293)
-109,999 = 0,65 • ΔTR /: (- 109,999)

ΔTR =
65 , 0
999 , 109 −


ΔTR = - 169,229
III.
ΔTa

ΔY =
( )

− + −

Iy t β β
β
1
ΔTa

-375,426 = •
− • + −

2 , 0 22 , 0 65 , 0 65 , 0 1
65 , 0
ΔTa

-375,426 = •

293 , 0
65 , 0
ΔTa /• (0,293)

-109,999 = - 0,65 • ΔTa /: (- 109,999)

ΔTa =
65 , 0
999 , 109
ΔTa = 169,229


Makroekonomija – zbirka zadataka
49IV.

ΔG

ΔY =
( )

− + − Iy t β β 1
1
ΔG

-375,426 = •
293 , 0
1
ΔG/• (0,293)

-109,999 = ΔG

ΔG = - 109,999V.
Δt

Ymax =
( )

− + − Iy t β β 1
1
(α – βTa + ßtr + I + G) (iznos od 2005, iz zadatka)

25 000 =
( )

− • + − 2 , 0 65 , 0 65 , 0 1
1
t
(7435)

25 000 =
( )

• + t 65 , 0 15 , 0
1
(7435) /• (0,15 + 0,65t')


3 750 + 16 250t' = 7 435

16 250t' = 7 435 – 3 750

16 250t' = 3 685 /:16 250

Makroekonomija – zbirka zadataka
50
t' = 0,22676 = 22,676%


Δt = t'- t

Δt = 22,676% - 22%

Δt = 0,676 P.P.

Napomena:
Nije nužno, ali bolje je t' pisati sa 5 decimala (iznimno) jer kad se pretvori u
postotak dobijemo 3 decimale, pa je konačni rezultat točniji i smisleniji (ako
uzemmo mali broj decimala može se dogoditi da zaključimo kako nema
promjene!)
c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu.

BS' = Ta + t'Y
max
– G – TR

BS' = 1 300 + 0,22677• 25 000 – 5 500 – 1 200

BS' = 269,25 , ostvaren je suficit!Makroekonomija – zbirka zadataka
51

10. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia -Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 24000 mil.$
Državna potrošnja (G) 4000 mil.$
Transferi (TR) 1050 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1200 mil.$
Granična porezna stopa (t) 23%
Autonomne investicije (Ia) 1600 mil.$
Kamatna stopa (r) 6%
Autonomna potrošnja (α) 1700 mil.$
Granična sklonost potrošnji (β) 0,68
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 140
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,22

a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

b) Odrediti za koliko postotnih poena bi bilo potrebno promijeniti PDV da bi
privreda funkcionirala uz inflaciju od 1%.

c) Kolika promjena proračunskog salda uvjetovana promjenom javne potrošnje
bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu?

d) Kakav bi utjecaj na BDP imalo povećanje granične sklonosti potrošnji za
15%?

Izvođenje formule!

Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – I
r
'
r + I
y
'
Y + G

Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – I
r
'
r + I
y
'
Y + G
Makroekonomija – zbirka zadataka
52

Y – Βy+ βtY-I
y
'
Y = α– βTa+ Βtr + Ia – I
r
'
r + G

Y(1- β + βt-I
y
) = α– βTa+ Βtr + Ia – I
r
'
r + G /: (1-β + βt-I
y
)


Y=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1
Reducirani oblik!


a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

Y
N 2005
=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1


816 714 840
Y
N 2005
=
22 , 0 23 , 0 68 , 0 68 , 0 1
4000 6 140 1600 1050 68 , 0 1200 68 , 0 1700
− • + −
+ • − + • + • −

0,1564

Y
N 2005
=
2564 , 0
6358

Y
N 2005
= 24 797,191 > 24 000 ; Y
N
> Ymax; Y
R
= Ymax

Y
R 2005
= 24 000


II. izračun stope inflacije

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


∆ p% = 100 * 1
24000
191 , 24797
∆ p% = 3,322%Makroekonomija – zbirka zadataka
53

b) Odredite za koliko postotnih poena bi bilo potrebno promijeniti PDV da bi
privreda funkcionirala uz inflaciju od 1%.

∆ p% = 1%

Formula za izračun stope inflacije!

I.
∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn1 = 100 * 1
24000Yn
/ : 100

0,01 = 1
24000

Yn
/• 24000

240 = Y
N
– 24000

Y'
N
– 24000 = 240

Y'
N
= 240 + 24000

Y'
N
= 24 240


Makroekonomija – zbirka zadataka
54
II.


Y'
N
=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1
, sada unosim novu vrijednost Y'
N
-a, te
tražim vrijednos t'!


24 240 =
22 , 0 68 , 0 68 , 0 1
6358
− + − t
/• 0,1 + 0,68t'

2424 + 16483,2 t' = 6358

16483,2 t' = 6358 – 2424

16483,2 t' = 3934 /:16483,2

t' = 0,2386 x 100 = 23,87%


III.
Δt = t' – t

Δt = 23,87% - 23% = 0,87 P.P. Odgovor: privreda bi funkcionirala uz stopu
inflacije od 1% kada bi se PDV
povećao sa postojećih 23% za 0,87 P.P.!


Makroekonomija – zbirka zadataka
55
c) Kolika promjena proračunskog salda(BS) uvjetovana promjenom javne
potrošnje (G) bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu?

I.
ΔY = Y
max
– Y
N


ΔY = 24 000 – 24 797,191

ΔY = -797,191


II.
ΔG

ΔY =
( )

− + − Iy t β β 1
1
ΔG

-797,191 = •
2564 , 0
1
ΔG /• 0,2564

-204,399 = ΔG

ΔG = - 204,399

III.

BS= Ta + Ty
N
– G –TR

BS= 1200 + 0,23 • 24 797,191 – 4000 – 1050
BS = 1853,353

(G'=ΔG + G; G'= – 204,399 + 4000 =3795,601!)
BS' = Ta + tYmax – G' – TR

BS' = 1 200 + 0,23• 24 000 – 3 795,601 -1 050
BS' = 1 874,399 – suficit!

Makroekonomija – zbirka zadataka
56
ΔBS = BS' – BS

ΔBS = 1874,41 – 1853,353
ΔBS = 21,057


11. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu HNB-a dan vam je model i podaci:
Y = C + I + G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty
I = Ia – Ir' r + Iy'Y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za (2005.):
Broj stanovnika 3 196 383
Potencijalni BDP za 2005 (Ymax) 23 000 mil.$
Državna potrošnja (G) 6 500 mil.$
Transferi (TR) 1 000 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1 200 mil.$
Prosječna porezna stopa (t) 22 %
Autonomne investicije (Ia) 1 100 mil.$
Kamatna stopa (r) 7 %
Autonomna potrošnja (α) 2 300 mil.$
Granična sklonost potrošnji (β) 0,6
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 130
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,15

Izvođenje formule:

Y= α + ß (Y – Ta – Ty +TR) + Ia – Ir'r + Iy'Y + G

Y= α + ßy- ßTa- ßtY + ßTR + Ia – Ir'r + Iy'Y + G

Y – ßy+ ßtY- Iy'Y = α – ßTa + ßTR + Ia – Ir'r + G

Y(1- ß + ßt- Iy) = α – ßTa + ßTR + Ia – Ir'r + G /:.(1- ß + ßt- Iy)

Makroekonomija – zbirka zadataka
57
Y=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1
REDUCIRANI OBLIK !!!!
a) Izračunajte BDP per capita (u procjeni koristite realni BDP):


Y
N
=
Iy t
G Irr Ia TR Ta
− + −
+ − + + −
β β
β β α
1


720 600 910
Y
N
=
15 , 0 22 , 0 6 , 0 6 , 0 1
6500 7 130 1100 1000 6 , 0 1200 6 , 0 2300
− • + −
+ • − + • + • −

0,132


Y
N
=
382 , 0
8870


Y
N
= 23 219,895 > 23 000; Y
N
> Y
max
; Y
R
= Y
maxY
R
=

23 000


Y
PC
=
ovnika s Br
YR
tan .Y
PC
=
3196383
23000


Y
PC
= 0,0072 mil.$ P.C.= 7.2 tisuća $ = 7200$ p.c.Makroekonomija – zbirka zadataka
58

b) Izračunajte relativnu promjenu nominalnog BDP-a u 2005 do koje će doći
kao posljedica smanjenja granične porezne stope u 2005. za 2 postotna
poena na:
• stopu rasta nominalnog BDP u 2005.
• stopu inflacije


učinak na stopu rasta nominalnog BDP-a

* t'= 22% - 2% = 20%

* t'= 0,22 – 0,02 = 0,20

I.
720 600 910
Y'
N
=
15 , 0 20 , 0 6 , 0 6 , 0 1
6500 7 130 1100 1000 6 , 0 1200 6 , 0 2300
− • + −
+ • − + • + • −

0,12

Y'
N
=
37 , 0
8870


Y'
N
= 23 972,972


II. apsolutna promjena nom.BDP-a!

ΔY
N
% = 100 1
'
• 


Yn
Yn


ΔY
N
% = 100 1
895 , 23219
972 , 23972
• 
ΔY
N
% = 3,243 % , Smanjenje porezne stope za 2 postotna poena dovelo bi
do rasta nominalnog BDP-a za 3,243%

Makroekonomija – zbirka zadataka
59

III. učinak na stopu inflacije!

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


∆ p% = 100 * 1
23000
895 , 23219
∆ p% = 0,956 %∆ p'% = 100 * 1
max
'Y
Yn


∆ p'% = 100 * 1
23000
972 , 23972
∆ p'% = 4,230 %
∆ p = ∆ p'% - ∆ p%

∆ p = 4,230% - 0,956%

∆ p = 3,274 P.P.

Makroekonomija – zbirka zadataka
60
c) Ako se vlada odluči za povećanje izdvajanja za branitelje i umirovljenike
koje bi dovelo do povećanja transfera na 1800 mil. $, kakav bi bio utjecaj
ove vladine mjere na realni BDP i inflaciju?

TR= 1 000, TR' = 1800

∆TR = TR'-TR

∆TR = 1800 – 1000
∆TR = 800

I.

∆TR

∆Y'' =
( )

− + − Iy t β β
β
1
ΔTR

∆Y''= •
382 , 0
6 , 0
800

∆Y''= 1256,544


II.

Y
N''
= Y
N
+ ∆Y''

Y
N''
= 23 219,895 + 1256,544

Y
N''
= 24 476,439 > Ymax

Pošto je nominalni BDP i dalje veći od potencijalnog, realni ostaje
nepromjenjen!


Makroekonomija – zbirka zadataka
61
Utjecaj na inflaciju!

I.
∆ p''% = 100 * 1
max
' 'Y
Yn


∆ p''% = 100 * 1
23000
439 , 24476

∆ p''% = 6,419 %


II.

∆ p = ∆ p''% - ∆ p%


∆ p= 6,419% - 0,956%

∆ p= 5,463 % , inflacija bi se povećala za ovaj iznos!
d) Kolika promjena proračunskog salda (BS) uvjetovana promjenom
autonomnih poreza (Ta) bi dovela sustav u stanje pune zaposlenosti i bez
inflacije?

I.

∆Y= Y
max
– Y
N


∆Y= 23000 – 23 219,895

∆Y= -219,895

Makroekonomija – zbirka zadataka
62
II.

Δta

ΔY =
( )

− + −

Iy t β β
β
1
Δta

- 219,895 = •

382 , 0
6 , 0
Δta /• (0,382)

- 83,999 = - 06 • Δta /: -0,6

Δta = 139,998
III.

Δta = Ta'-Ta

Ta'= Δta + Ta

Ta'= 139,998 + 1200 = 1339,998


IV.

BS = Ta + Ty
N
– G –TR

BS = 1200 + 0,22 • 23 219,895 – 6500 – 1000
BS = -1 191,623Makroekonomija – zbirka zadataka
63
BS'= Ta' + tYmax – G – TR , u ovome slučaju je Ta', jer se samo
ta varijabla mijenjala!

BS'= 1339,998 + 0,22 • 23000 – 6500 – 1000
BS'= - 1100,002

Δ BS= BS'-BS

Δ BS= - 1 100,002 – ( - 1191,623)

Δ BS= 91,621 , promjena, u ovome iznosu bi dovela do pune
zaposlenosti, uz uvjet promjene Ta!
Makroekonomija – zbirka zadataka
64
12. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:

Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia -Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2006. godinu:
Nominalni BDP za 2005. (Y
N05
) 46 000 mil.$
Potencijalni BDP za 2006. (Ymax) 47 000 mil.$
Državna potrošnja (G) 5 000 mil.$
Transferi (TR) 890 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1 300 mil.$
Granična porezna stopa (t) 21 %
Autonomne investicije (Ia) 1 400 mil.$
Kamatna stopa (r) 5,4%
Autonomna potrošnja (α) 1 700 mil.$
Granična sklonost potrošnji (β) 0,80
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 150
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,22

Izvođenje formule:

Y = α + ß( Y- Ta – tY
N
+ TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y = α + ßY – βTa – ßtY
N
+ βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – ßY + ßtY
N
-

Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y(1 – ß + ßt –

Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) - reducirani oblik!

Makroekonomija – zbirka zadataka
65

a) Izračunati stopu rasta nominalnog BDP-a i stopu inflacije u 2006. godini.

Y
N
= •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1040 712
Y
N
= •
− • + − 22 , 0 21 , 0 80 , 0 80 , 0 1
1
(1700 – 0,80• 1300 + 0,80• 890 + 1440 –
0,168 150• 5,4 + 5000)
810

Y
N
= •
148 , 0
1
(7002)

Y
N 2006
= 47 310,810 > 47 000; Y
N
>Ymax; Y
N
=

Y
R
;

Y
R
=

Ymax

Y
R
= 47 000 , inflacija je prisutna!I.
Stopa rasta nominalnog BDP-a


Y
N
% = 100 1
05
06
• 


YN
YN


Y
N
% = 100 1
46000
81 , 47310
• Y
N
% = 2,849 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
66


II.
Izračun stope inflacije

Δp% = 100 1
max
• 


Y
YN


Δp% = 100 1
47000
81 , 47310
• Δp% = 0,661 %b) prikazati strukturu BDP-a u 2006. godini

Y = C + I + G

C = Y – I - G


I = Ia - Ir'r + Iy'y

I = 1 400 – 150• 5,4 + 0,22• 47 310,81

I = 1 400 – 810 + 10 408,378

I = 10 998,378

100 •
Y
I
= 100
810 , 47310
378 , 10998
• = 23,247 %G = 5 000

100 •
Y
G
= 100
810 , 47310
5000
• = 10,568 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
67

C = Y – I – G

C = 47 310,810 - 10 998,378 – 5 000

C = 31 312,432


100 •
Y
C
= 100
810 , 47310
432 , 31312
• = 66,184 %
c) odredite kakav će utjecaj na makroekonomske pokazatelje (BDP i inflaciju)
imati porast transfera u 2006. za 13%.

TR + 13%
TR = 890
TR' = 1 005,7
ΔTR = 1 005,7 – 890 = 115,7


I.

ΔTR

ΔY = •
− + − Iy t β β
β
1
ΔTR


ΔY = •
148 , 0
80 , 0
115,7

ΔY = 625,405


Makroekonomija – zbirka zadataka
68

Y
N
' = ΔY + Y
N


Y
N
' = 625,405 + 47 310,810

Y
N
' = 47 936,215 > 47 000 ; Y
N
'> Y
max
inflacija je prisutna!- Pošto je nominalni i dalje veći od potencijalnog, realni ostaje isti!II.

Utjecaj na stopu inflacije!

Δp% = 100 1
max
'
• 


Y
YN


Δp% = 100 1
47000
215 , 47936
• Δp% = 1,991 %


Δp = Δp'% - Δp%

Δp = 1,991 % - 0,661 %

Δp = 1,33Makroekonomija – zbirka zadataka
69
13. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svome
radu koristite sljedeći model:

Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia -Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2006. godinu:
Realni BDP za 2005. (Y
R05
) 30 000 mil.$
Stopa rasta realnog BDP-a (ΔY
R
%) 6,06 %
Državna potrošnja (G) 3 000 mil.$
Transferi (TR) 1 700 mil.$
Autonomni porezi (Ta) 1 200 mil.$
Granična porezna stopa (t) 21 %
Autonomne investicije (Ia) 1 300 mil.$
Kamatna stopa (r) 6 %
Autonomna potrošnja (α) 1 800 mil.$
Granična sklonost potrošnji (β) 0,80
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,20

Izvođenje formule:

Y = α + ß( Y- Ta – tY
N
+ TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y = α + ßY – βTa – ßtY
N
+ βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – ßY + ßtY
N
-

Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y(1 – ß + ßt –

Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) - reducirani oblik!

Makroekonomija – zbirka zadataka
70


a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2006. godini.

I.
Y
N 2006
= •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
960 1360
Y
N 2006
= •
− • + − 20 , 0 21 , 0 80 , 0 80 , 0 1
1
(1800 – 0,80• 1200 + 0,80• 1700 + 1300 –
0,168 160• 6 +3000)
960

Y
N 2006
= •
168 , 0
1
(5 540)

Y
N 2006
= 32 976,190
Makroekonomija – zbirka zadataka
71

II.

Pošto nije poznat iznos Y
R
, a imamo iznos stope rasta Y
R
, preko te formule
ćemo doći do njega!

ΔY
R
% = 100 1
05
06
• 


YR
YR


6,06 = 100 1
30000
06
• 


YR
/: 100

0,0606 =


−1
30000
06 YR


0,0606 =30000
30000
30000
06 YR
- radi lakšeg izračuna 1 pišemo kao 30 000/30 000!


0,0606 =

 −
30000
30000 06 YR
/• 30 000 - svodimo pod isti nazivnik i uklanjamo isti!

1 818 = Y
R 2006
– 30 000

Y
R 2006
– 30 000 = 1 818

Y
R 2006
= 1 818 + 30 000

Y
R 2006
= 31 818


Makroekonomija – zbirka zadataka
72
III.

Izračun stope inflacije!

Nemamo zadani iznos Ymax, njega dobijamo pomoću ovog pravila:

Y
N
> Ymax → Y
R
= Ymax


Y
N 2006
= 32 976,190 Y
R 2006
= 31 818 - iz ovoga je vidljivo da je YN bio
veći od Ymax, pa je i iznos Ymax = Y
R
!!!!!!
Formula za izračun stope inflacije:

Δp% = 100 1
max
• 


Y
YN


Δp% = 100 1
31818
190 , 32976
• Δp% = 3,640%
Makroekonomija – zbirka zadataka
73
b) Odredite za koliko je potrebno promijeniti transfere (TR), da bi privreda
funkcionirala uz inflaciju od 3%?

Δp'% = 3%

Δp% = 3,640%

Δp = 3% - 3,640%

Δp = - 0,64 P.P.


I.

Δp% = 100 1
max
• 


Y
YN


3 = 100 1
31818
• 


YN
/: 100

0,03 =


−1
31818
YN
/• 31 818

954,54 = Y
N
– 31 818

954,54 + 31 818 = Y
N


Y'
N
= 32 772,54


Makroekonomija – zbirka zadataka
74
II.

ΔY = Y' - Y
ΔY = 32 772,54 - 32 976,190

ΔTR

ΔY = •
+ + − Iy t β β
β
1
ΔTR

- 203,65 = •
168 , 0
80 , 0
ΔTR / 168 , 0 •

- 34,213 = 0,80 ΔTR

0,80 ΔTR = - 34,213/: 0,80

ΔTR = - 42,766


TR' = ΔTR + TR = - 42,766 + 1 700

TR' = 1 657,234


c) koliki bi bio proračunski saldo (BS) u slučaju pod b)?

BS = Ta + tY
N
- G - TRBS = 1200 + 0,21• 32 772,54 – 3 000 – 1 657,234

BS = 3 424,999
Makroekonomija – zbirka zadataka
75
14. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu OPQ banke i na raspolaganju Vam
stoje sljedeći podaci i model:

Y=C + I +G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia - Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji (2004.,2005.)

Potencijalni BDP za 2004 (Ymax) 27 500 mil.$.
Potencijalni BDP za 2005 (Ymax) 28 000 mil.$.
Državna potrošnja (G) 6 900 mil. $.
Transferi (TR) 1 000 mil. $.
Autonomni porezi (Ta) 1 500 mil.$.
Prosječna porezna stopa (t) 0,22 %
Autonomne investicije (Ia) 1 200 mil.$.
Kamatna stopa (r) 8 %
Autonomna potrošnja (α) 2 300 mil. $
Granična sklonost potrošnji (β) 0,6
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 130 mil.$.
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,2

Izvođenje formule:

Y = α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G – izlučujemo Y!

Y ( 1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y =
( )
( ) G r Ir Ia TR Ta
Iy t
+ − + + − •
− + −
'
1
1
β β α
β β
Reducirani oblik!

Makroekonomija – zbirka zadataka
76
Izračunajte učinak smanjenja autonomnih investicija u 2005. za 300 mil.$
na:

a) stopu rasta realnog BDP-a

Y =
( )
( ) G r Ir Ia TR Ta + − + + − •
− • + −
' 6 , 0
2 , 0 22 , 0 6 , 0 6 , 0 1
1
β αMakroekonomija – zbirka zadataka
77
3. IS-LM MODEL


15. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Natwest banke. Za izradu
makroekonomskih prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:

Y=C + I +G M/p=L
C= α + ßYd L1=Ky
Yd=Y-T+TR L2=a-lr
T=Ta + ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 22000
Realni BDP za 2004. (Y
R
) 20500
Državna potrošnja (G) 2000
Transferi (TR) 900
Autonomni porezi (Ta) 1300
Granična porezna stopa (t) 21%
Realna novčana masa (M) 8700
Autonomne investicije (Ia) 1500
Autonomna potrošnja (α) 4200
Granična sklonost potrošnji (β) 0,72
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 170
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,16
Granična sklonost likvidnosti (l) 140
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1600
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,4


Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:


Makroekonomija – zbirka zadataka
78
Izvođenje formule:

Y = α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G – izlučujemo Y!

Y ( 1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y =
( )
( ) G r Ir Ia TR Ta
Iy t
+ − + + − •
− + −
'
1
1
β β α
β β
Reducirani oblik!
a) Stopu rasta realnog BDP-a i kamatnu stopu koja se može očekivati u 2005.

I.
IS ≡ Y =
( )
( ) G r Ir Ia TR Ta
Iy t
+ − + + − •
− + −
'
1
1
β β α
β β936 648
IS
1
≡ Y =
( )

− • + − 16 , 0 21 , 0 72 , 0 72 , 0 1
1
(4200-0,72• 1300 + 0,72• 900+1500
0,1512 - 170• r +2000)

IS
1
≡ Y =
( )

2712 , 0
1
(7412 – 170r)
Makroekonomija – zbirka zadataka
79
II.

LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1LM ≡ Y = ( ) r 140 1600 8700
4 , 0
1
+ − •

LM ≡ Y = ( ) r 140 7100
4 , 0
1
+ •


III.

IS = LM

( )

2712 , 0
1
(7412 – 170r) = •
4 , 0
1
(7100 + 140r) – svaki br. Iz zagrade
dijelimo sa nazivnikom!

27 330,383 – 626,843r = 17 750 + 350r

27 330,383 – 17 750 = 350r + 626,843r

9 580,383 = 976,843r

976,843r = 9 580,383 /: 976,843

r = 9,807 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
80
I.
LM
1
≡ Y = ( ) 807 , 9 140 7100
4 , 0
1
• + • - da bi smo dobili BDP u formulu LM uvrštavamo
iznos kamate (r)
LM
1
≡ Y = ( ) 98 , 8472
4 , 0
1
• /: 0,4

Y
N05
= 21 182,45 < 22 000; Y
N
<Ymax ; Y
R
= Y
N


Y
R05
= 21 182,45


Izračunajte stopu rasta realnog BDP-a u 2005. godini.

ΔY
R
% = 100 1
04
05
• 


YR
YR


ΔY
R
% = 100 1
20500
45 , 21182
• ΔY
R
% = 3,329 % - u 2005. godini realni BDP-e je rastao po stopi od 3,329%

b) Grafički prikažite istodobnu ravnotežu na tržištu roba i tržištu usluga.Makroekonomija – zbirka zadataka
81
c) Stopa inflacije koja se može očekivati u 2005.

∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn


∆ p% = 0
U 2005. godini inflacija nije prisutna jer je Y
N
< Ymax

d) Postotni udio budžetskog salda u BDP-u u 2005.

I.
Formula za izračun budžetskog salda

BS = Ta + Ty
N
– G – TR

4448,314
BS = 1 300 + 0,21• 21 182,45 – 2000 – 900

BS = 2 848,314

II.
Formula za postotni udio BS-a u BDP-a

? 100 = •
YN
BS


= •100
45 , 21182
314 , 2848
13,446% - u 2005. udio BS- a u BDP-u iznosio je 13,446%


Makroekonomija – zbirka zadataka
82
e) Ako se zna da je 2004. osobna potrošnja činila 70% BDP-a, za koliko će se
postotnih poena promijeniti taj udio u 2005?

2004

% 70 100 = •
Y
C2005

I.
C = α+ β (Y
N
- Ta – Ty + TR)
4448,314
C = 4200 + 0,72 (21 182,45 – 1300 – 0,21• 21 182,45 + 900)

C = 4200 + 11 760,577

C = 15 960,577


II.

= • = • 100
45 , 21182
577 , 15960
100
Y
C
75,348 %


III.

Δ
Y
C
=
Y
C'
-
Y
C


Δ
Y
C
= 75,348 % - 70%

Δ
Y
C
= 5,348 P.P. Udio osobne potrošnje u BDP-u 2005. se povećao za 5,348
P.P u odnosu na 2004. godinu.


Makroekonomija – zbirka zadataka
83
15. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Barclays banke. Za izradu
makroekonomskih prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:
Y=C+I+G M/p=L
C= α +ßYd L1=Ky
Yd=Y-T+TR L2=a-lr
T=Ta+ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:

Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 3000
Državna potrošnja (G) 300
Transferi (TR) 50
Autonomni porezi (Ta) 100
Granična porezna stopa (t) 20%
Realna novčana masa (M) 1000
Autonomne investicije (Ia) 100
Autonomna potrošnja (α) 600
Granična sklonost potrošnji (β) 0,80
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 20
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,10
Granična sklonost likvidnosti (l) 10
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 200
Prosječna duž. Držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,3


Izvođenje formule:

Y= α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y= α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y=
( )
( ) G r Ir Ia TR Ta
Iy t
+ − + + − •
− + −
'
1
1
β β α
β β

Makroekonomija – zbirka zadataka
84
a) Formirajte IS krivulju te je grafički prikažite. Što će se dogoditi s IS
krivuljom ako se autonomna potrošnja poveća za 20% u odnosu na svoju
inicijalnu vrijednost. Prikažite rezultat na prethodnom grafikonu.

80 40
Y=
( )
( ) 300 20 100 50 80 , 0 100 80 , 0 600
10 , 0 20 , 0 80 , 0 80 , 0 1
1
+ − + • + • − •
− • + −
r
0,16


Y=
( )
( ) r 20 960
26 , 0
1
− •

IS
1
≡ Y =
( )
( ) r 20 960
26 , 0
1
− •


r 5% 10%
IS1 : 3 307,669 2 923,076
IS2 : 3 769,23 3 384,61


GRAFIČKI PRIKAZ
.___________________________ Y
100 200 300


IS
1
≡ Y =
( )
( ) 5 20 960
26 , 0
1
• − • = 3 307,669
IS
1
≡ Y =
( )
( ) 10 20 960
26 , 0
1
• − • = 2 923,076
Makroekonomija – zbirka zadataka
85
Što će se dogoditi s IS krivuljom ako se autonomna potrošnja poveća za
20% u odnosu na svoju inicijalnu vrijednost.

α = 600
α'= 600 x 20% =600 + 120 = 720
α'= 720

IS
2
≡ Y =
( )
( ) r • − • 20 960
26 , 0
1
(sve ostaje isto, samo dodajem + 120)
+ 120
1080


IS
2
≡ Y =
( )
( ) 5 20 1080
26 , 0
1
• − • = 3769,08


IS
2
≡ Y =
( )
( ) 10 20 1080
26 , 0
1
• − • = 3384,48


b) Procijenite realni BDP i kamatnjak uz istodobnu ravnotežu na robnom i
novčanom tržištu. Istodobnu ravnotežu prikažite na odgovarajućem
grafikonu.


I.

LM ≡
+ − • lr a
p
M
k
1


LM ≡ Y = ( ) r 10 200 1000
3 , 0
1
+ − •

LM ≡ Y = ( ) r 10 800
3 , 0
1
+ •Makroekonomija – zbirka zadataka
86
II.
IS = LM

( )
( ) r • − • 20 960
26 , 0
1
= ( ) r 10 800
3 , 0
1
+ • * Svaki broj iz zagrade
Podijelim sa nazivnikom!
3692,307 – 76,923r = 2666,666 + 33,333r


3692,307 – 2666,666 = 33,333r + 76,923r * Istovrsni na istu stranu
jednakosti!
1025,641 = 110,256r

110,256r = 1025,641 /: 110,256

r = 9,302 % - iznos kamatnjaka!


III.
- procijeni realni BDP!
* Uvrštavam dobiveni iznos r-a u
početnu formulu LM i tako
dolazim do Y
R
!

LM ≡
+ − • lr a
p
M
k
1


LM ≡ Y = ( ) r 10 800
3 , 0
1
+ •
93,02
LM ≡ Y = ( ) 302 , 9 10 800
3 , 0
1
• + •

LM ≡ Y = 2976,733 < 3 000; Y
N
< Ymax ; Y
R
= Y
N


Y
R
= 2976,733, inflacija nije prisutna!


Makroekonomija – zbirka zadataka
87
c) Kolika promjena novčane mase (M) će dovesti sustav u ravnotežu kod pune
zaposlenosti. Do kakve promjene na prethodnom grafu će doći u tom slučaju.

I.
IS
1
≡ Ymax =
( )
( ) r • − • 20 960
26 , 0
1


IS
1
≡ 3 000 =
( )
( ) r • − • 20 960
26 , 0
1
/• 0,26

IS
1
≡ 780 =
( )
( ) r • − • 20 960
26 , 0
1


20r = 960 – 780

20r = 180/:20

r = 9%II.
LM
1
≡ Ymax =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM
1
≡ 3 000 =
• + − • 9 10 200
3 , 0
1
p
M


3 000 =
− • 110
3 , 0
1
p
M
/• 0,3

900 =
p
M
- 110
900 + 110 =
p
M

p
M
= 1 010

Makroekonomija – zbirka zadataka
88
III.
LM
2
≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM
2
≡ Y = ( ) r 10 200 1010
3 , 0
1
+ − •

LM
2
≡ Y = ( ) r 10 810
3 , 0
1
+ • NOVA LM KRIVULJA!


IV.


Δ
p
M
=
p
M
'
-
p
MΔ
p
M
= 1 010 – 1 000 = 10 povećanje novčane mase od 10 jedinica će
dovesti sustav u ravnotežu kod pune zaposlenosti!


Makroekonomija – zbirka zadataka
89
16. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC
banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:

Y=C+I+G M/p=L
C=α +ßYd L1=Ky
Yd=Y-T+TR L2=a-lr
T=Ta+ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 22000
Nominalni BDP za 2004. (Y
N
) 21800
Državna potrošnja (G) 2300
Transferi (TR) 1100
Autonomni porezi (Ta) 1450
Granična porezna stopa (t) 20%
Realna novčana masa (M) 8200
Autonomne investicije (Ia) 1400
Autonomna potrošnja (α) 3700
Granična sklonost potrošnji (β) 0,73
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 165
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,18
Granična sklonost likvidnosti (l) 120
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1200
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,35

Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:

Izvođenje formule:

Y= α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y= α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G
Makroekonomija – zbirka zadataka
90

Y=
( )
( ) G r Ir Ia TR Ta
Iy t
+ − + + − •
− + −
'
1
1
β β α
β β

a) Stopu rasta nominalnog BDP-a i kamatnu stopu koji se mogu očekivati u
2005. godini.


1058,5 803
Y=
( )
( ) 2300 165 1400 1100 73 , 0 1450 73 , 0 3700
18 , 0 20 , 0 73 , 0 73 , 0 1
1
+ − + • + • − •
− • + −
r
0,146

IS
1
≡ Y = ( ) r 165 5 , 7144
236 , 0
1
− •II.

LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM ≡ ( ) r 120 1200 8200
35 , 0
1
+ − •


LM
1
≡ Y = ( ) r 120 7000
35 , 0
1
+ •Makroekonomija – zbirka zadataka
91
III.

IS
1
= LM
1( ) r 165 5 , 7144
236 , 0
1
− • = ( ) r 120 7000
35 , 0
1
+ •

30 273,305 – 699,152r = 20 000 + 342,857r


30 273,305 – 20 000 = 342,857r + 699,152r

10 273,305 = 1 042,009 r

1 042,009 r = 10 273,305 /: 10 42,009

.r = 9,859 %
IV.

LM ≡ Y = ( ) 859 , 9 120 7000
35 , 0
1
• + •

LM ≡ Y
N05
= 23 380,228 > 22 000 (Ymax); Y
N
> Ymax; Y
R
= Ymax

Y
R05
= 22 000 ; inflacija je prisutna!
Makroekonomija – zbirka zadataka
92
V.
izračun stope rasta nominalnog BDP-a!

ΔY
N
% = 100 1
04
05
• 


Yn
Yn


ΔY
N
% = 100 1
21800
228 , 23380
• ΔY
N
% = 7,248 %


b) Grafički prikažite istodobnu ravnotežu na tržištu roba i tržištu usluga.c) Stopu inflacije koja se može očekivati u 2005.


∆ p% = 100 * 1
maxY
Yn∆ p% = 100 * 1
22000
228 , 23380
∆ p% = 6,273 % - stopa inflacije u 2005.Makroekonomija – zbirka zadataka
93
d) Postotni udio budžetskog salda u BDP-u u 2005.

? 100 = •
Yn
BSBS = Ta + Ty
N
– G – TR

BS = 1450 + 0,20• 23 380,228 – 2300 – 1100

BS = 2726,045


%BS u BDP-u

? 100 = •
Yn
BS


= •100
228 , 23380
045 , 2726
11,659 % , iznos postotnog udjela BS-a u BDP-u!e) Struktura BDP-a u 2005. godini.

Y = C + I + G
% % %

? 100 = •
Y
C
? 100 = •
Y
I
? 100 = •
Y
G*C = α+ β (Y
N
- Ta – Ty
N
+ TR)

C = α + βY
N
– βTa – βtY + ΒTR

C = 3 700 + 0,73• (23 380,228 – 1 450 – 0,2• 23 380,228 + 1 100)
Makroekonomija – zbirka zadataka
94

C = 3 700 + 17 067,566 – 1 058,5 – 3 413,512 + 803

C = 17 098,554


= •100
Y
C
= •100
228 , 23380
554 , 17098
73,132 %*I = Ia – Ir'r + Iy'Y
1626,735 4208,441
I = 1400 – 165 • 9,859 + 0,18 • 23 380,228

I = 3981,706


= •100
Y
I
= •100
228 , 23380
706 , 3981
17,030 %


*G

= •100
Y
G
= •100
228 , 23380
2300
9,837 %Makroekonomija – zbirka zadataka
95

Grafički prikaz zadatka e

Struktura BDP-a u 2005.
C=73,132%
G=9,837%
I=17,030%
C I G


Makroekonomija – zbirka zadataka
96
f) Kakva bi bila posljedica povećanja realne novčane mase za: 1) 500 mil$ i
2) povećanja državne potrošnje za 400 mil.$ (svaka mjera se zasebno
provodi, a ne paralelna promjena obje varijable) na:

• stopu rasta nominalnog BDP-a;
• kamatnu stopu;
• stopu inflacije;
• strukturu BDP-a?

I.
ΔG = 400,

IS
1
≡ Y = ( ) r 165 5 , 7144
236 , 0
1
− •

IS
2
≡ Y = ( ) r 165 5 , 7544
236 , 0
1
− • - prvome broju iz zagrade-IS
1
, pribrojili smo 400!
II.
IS
2
= LM
1


( ) r 165 5 , 7544
236 , 0
1
− • = ( ) r 120 7000
35 , 0
1
+ •

31 968,22 – 699,152r = 20 000 + 342,857r


31 968,22 - 20 000 = 342,857r + 699,152r

11 968,22 = 1 042,009 r

1 042,009 r = 11 968,22 /: 1042,009

.r' = 11,485 %


Makroekonomija – zbirka zadataka
97
III.
LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM
1
≡ Y = ( ) r 120 7000
35 , 0
1
+ •

LM
1
≡ Y = ( ) 485 , 11 120 7000
35 , 0
1
• + •
1378,2

LM
1
≡ Y = ( ) 2 , 8378
35 , 0
1
• /: 0,35


Y'
N
= 23 937,714 > 22 000 (Ymax); Y
N
> Ymax; Y
R
= Ymax

Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu rasta nominalnog BDP-a!

ΔY
N
% = 100 1
04
05 '
• 


YN
N YΔY
N
% = 100 1
21800
714 , 23937
• 
ΔY
N
% = 9,806 %ΔY
N
= ΔY'
N
% - ΔY
N
%

ΔY
N
= 9,806% - 7,248%

ΔY
N
= 2,558 P.P.
Makroekonomija – zbirka zadataka
98
Utjecaj porasta državne potrošnje na kamatnu stopu

Δr = r' – r

Δr = 11,485 % - 9,859 %

Δr = 1,626 P.P.

Pod utjecajem porasta državne potrošnje od 400 mil.$, kamata je rasla za
1,626 P.P.

Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu inflacije

∆ p'% = 100 * 1
max
'Y
n Y


∆ p'% = 100 * 1
22000
714 , 23937
∆ p'% = 8,807%
∆ p = ∆ p'% - ∆ p%

∆ p = 8,807% - 6,273 %

∆ p = 2,534 P.P. Inflacija bi u datim uvijetima porasla za 2,534 P.P.


Makroekonomija – zbirka zadataka
99
Utjecaj porasta državne potrošnje na strukturu BDP-a

Y = C + I + G , C = Y – I – GI' = Ia – Ir'r + Iy'Y

I' = 1400 – 165• 11,485 + 0,18• 23 937,714
1895,025 4308,788
I' = 3 813,763

= • = • 100
714 , 23937
763 , 3813
100
Y
I
15,932 %


G' = 2 700

= • = • 100
714 , 23937
2700
100
Y
G
11,279 %Y' = 23 937,714C = Y – I – G

C = 23 937,714 – 3 813,763 – 2700

C' = 17 423,951

= • = • 100
714 , 23937
951 , 17423
100
Y
C
72,788 %Makroekonomija – zbirka zadataka
100

Grafički prikaz:


Strukrura BDP-a nakon povećanja državne
potrošnje za 400 mil.$
I=15,932%
G=11,279%
C=72,788%
C I G

Komentar:
povećanje budžetske potrošnje (G), za 400 mil.$. dovelo je do povećanja
domaćeg proizvoda i paralelno s time povećao se i kamatnjak sa r na r', a to
je rezultiralo smanjenjem investicijske potrošnje.
Makroekonomija – zbirka zadataka
101

Grafička i računska usporedba utjecaja povećanja budžetske potrošnje.

Struktura BDP-a u 2005.
C=73,132%
G=9,837%
I=17,030%
C I GStrukrura BDP-a nakon povećanja državne
potrošnje za 400 mil.$
I=15,932%
G=11,279%
C=72,788%
C I GΔ
Y
C
Y
C
Y
C
− =
'
= 72,788 % - 73,132 % = - 0,344 P.P.

Δ
Y
I
Y
I
Y
I
− =
'
= 15,932 % - 17,030 % = - 1,098 P.P.

Δ
Y
G
Y
G
Y
G
− =
'
= 11,279 % - 9,837 % = 1,46 P.P.
Makroekonomija – zbirka zadataka
102

f-2) Promjena novčane mase za 500 mil.$.

ΔM = 500

LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1I.
LM
1
≡ Y = ( ) r 120 7000
35 , 0
1
+ •

LM
2
≡ Y = ( ) r 120 7500
35 , 0
1
+ • - prvome broju iz zagrade-LM
1
pribrojili smo 500!

II.
IS
1
= LM
2


( ) r 165 5 , 7144
236 , 0
1
− • = ( ) r 120 7500
35 , 0
1
+ •

30 273,309 – 699,152r = 21 428,571 + 342,857r


30 273,309 - 21 428,571 = 342,857r + 699,152r

8 844,738 = 1 042,009 r

1 042,009 r = 8 844,738 /: 1 042,009

.r'' = 8,488 %


Makroekonomija – zbirka zadataka
103

III.
LM
2
≡ Y = ( ) 488 , 8 120 7500
35 , 0
1
• + •

LM
2
≡ Y''
N05
= 24 338,742> 22 000 (Ymax); Y
N
> Ymax; Y
R
= Ymax

Y
R05
= 22 000 ; inflacija je prisutna!
Utjecaj porasta novčane mase (M) na 500 mil.$. na stopu rasta nominalnog
BDP-a!

ΔY
N
% = 100 1
04
05 '
• 


YN
N Y


ΔY
N
% = 100 1
21800
742 , 24338
• ΔY
N
% = 11,645 %


ΔY = ΔY'
N
% - ΔY
N
%

ΔY = 11,645 – 7,248 % = 4,397 P.P.Makroekonomija – zbirka zadataka
104

Utjecaj porasta novčane mase na stopu inflacije

∆ p% = 100 * 1
max
'Y
n Y


∆ p% = 100 * 1
22000
742 , 24338
∆ p% = 10,630 %


∆ p = ∆ p'% - ∆ p%

∆ p = 10,630 % - 6,273 % = 4,357 P.P.


Inflacija je porasla za 4,357 P.P, jer je monetarna politika bila ekspanzivna!
Utjecaj porasta novčane mase na kamatnu stopu

Δr = r'' – r

Δr = 8,488 % - 9,859% = - 1,371 P.P.


Povećanje novčane mase za 500 mil. $ uzrokovalo je smanjenje kamatne
stope za 1,371 P.P.


Makroekonomija – zbirka zadataka
105

Utjecaj porasta novčane mase na strukturu BDP-a

Y = C + I + G , C = Y – I – GC = α+ β (Y
N
– Ta – Ty
N
+ TR)
4867,748
C = 3 700 + 0,73(24 338,742 – 1 450 – 0,20• 24 338,742 + 1 100)

C = 17 658,325

= • = • 100
742 , 24338
325 , 17658
100
Y
C
72,552 %
I = Ia – Ir'r + Iy'Y

1400,52 4380,973
I = 1 400 – 165• 8,488 + 0,18• 24 338,742

I = 4 380,453

= • = • 100
742 , 24338
453 , 4380
100
'
'
Y
I
17,997%G = 2300

= • = • 100
742 , 24338
2300
100
'
'
Y
G
9,449 %Makroekonomija – zbirka zadataka
106

Struktura BDP-a u 2005.
C=73,132%
G=9,837%
I=17,030%
C I G


Δ = − =
Y
C
Y
C
Y
C '
72,552 % - 73,132 % = - 0,58 P.P.

Δ = − =
Y
I
Y
I
Y
I '
17,997% - 17,030 % = 0,967 P.P.

Δ = − =
Y
G
Y
G
Y
G '
9,449 % - 9,837% = - 0,388 P.P.

Strukrura BDP-a nakon povećanja novčane
mase za 500 mil.$
C=72,552%
G=9,449%
I=17,997%
C I G
Makroekonomija – zbirka zadataka
107
Struktura BDP-a u 2005.
C=73,132%
G=9,837%
I=17,030%
C I G

Komentar:
Nako što je donesena mjera o
povećanju državne potrošnje
za 400 mil. $. S povećanjem
domaćeg proizvoda povećavao se
i kamatnjak, a to je dovelo do
smanjenja investicijske potrošnje
i rezultat je bio preraspodjela
domaćeg proizvoda u korist
budžetske potrošnje,dok se u povećanju ponude novca
povećanje domaćeg proizvoda
ostvaruje uz istodobno smanjenje
kamatnjaka, dakle nema smanjenja
investicija.Zbog toga je osnovna razlika
između stimuliranja privrede
mjerama fiskalne politike ili
mjerama monetarne politike.

Iz tog razloga često se obje vrste mjera kombiniraju, kako bi se ostvarilo
povećanje domaćeg proizvoda uz istodobnu kontrolu kamatnjaka!
(Babić,M.: Makroekonomija, Mate, Zagreb,1995., str.344.)


Strukrura BDP-a nakon povećanja novčane
mase za 500 mil.$
C=72,552%
G=9,449%
I=17,997%
C I G
Strukrura BDP-a nakon povećanja državne
potrošnje za 400 mil.$
I=15,932%
G=11,279%
C=72,788%
C I G
Makroekonomija – zbirka zadataka
108

g) Kolika promjena proračunskog salda uvjetovana promjenom autonomnih
poreza bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu?

I.

ΔY= Ymax – Y
N


ΔY= 22 000 – 23 380,228

ΔY= - 1 380,228


II.

∆Ta

∆Y=
( ) Iy t − + −

β β
β
1
• ∆Ta


- 1 380,228 = •

236 , 0
73 , 0
∆Ta /• 0,236

- 325,733 = -0,73• ∆Ta


0,73• ∆Ta = 325,733 /: 0,73

Δ Ta = 446,209


Makroekonomija – zbirka zadataka
109

III.

BS= Ta – Ty
N
– G – TR

BS'= Ta' – tYmax – G – TR

Δ BS = BS' – BS


h) Ako poraste efikasnost platnog sustava u zemlji za 10% kako će se to
odraziti na LM krivulju? Formirajte novu LM krivulju, te je grafički
prikažite.

M= 8200 + 10%

V= brzina novčanog opticaja – što je opticaj brži, brzina kolanja novca, to je
novčani sustav efikasniji!

.k =
V
1
→ V =
k
1


I.
V =
35 , 0
1
= 2,857 + 10%

V' =
35 , 0
1
= 2,857 + 10%

V' =3,142II.
k' =
'
1
V


k' =
142 , 3
1
= 0,318
Makroekonomija – zbirka zadataka
110
III.
LM
3
≡ Y = ( ) r 120 7000
318 , 0
1
+ • - nova LM krivulja!

i)
Izračunajte novu razinu ravnotežnog dohotka koja će se ostvariti ako se
granična sklonost investiranju dohotka smanji za 15 % u odnosu na svoju
inicijalnu vrijednost!

I.

Iy = 0,18
Iy' = 0,18 – 15% = 0,153

Promjena samo u multiplikatoru!


II.
IS
3
≡ Y = ( ) r 165 5 , 7144
153 , 0 20 , 0 73 , 0 73 , 0 1
1
− •
− • + −


IS
3
≡ Y = ( ) r 165 5 , 7144
263 , 0
1
− •III.
IS
3
= LM
1


( ) r 165 5 , 7144
263 , 0
1
− • = ( ) r 120 7000
35 , 0
1
+ •

27 165,399 – 627,376r = 20 000 + 342,857r

27 165,399 – 20 000 = 342,857r + 627,376r

7165,399 = 970,233r

r = 7,385 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
111
IV.

LM ≡ Y''' = ( ) 385 , 7 120 7000
35 , 0
1
• + •

LM ≡ Y''' = 22 532 Novi BDP!j)
Izaberite i kvantificirajte odgovarajuću mjeru monetarne politike koja bi
najbrže vodila sustav u stanje istodobne ravnoteže na oba tržišta – robe i
novca, uz punu zaposlenost! Formirajte novu LM krivulju.

I.
* trebam za IS krivulju izračunati r u odnosu na potencijalni BDP (Ymax)!


22 000 = ) 165 5 , 7144 (
236 , 0
1
r − • /• 0,236

5192 = 7144,5 – 165r

165r = 7144,5 – 5192

165r = 1952,5 /: 165

r = 11,833 %


Makroekonomija – zbirka zadataka
112
II.
*sada u LM krivulji izračunati M/p u odnosu na potencijalni BDP (Ymax)!

LM ≡ Ymax =
+ − • lr a
p
M
k
1


1419,96
22 000 =
• + − • 833 , 11 120 1200
35 , 0
1
p
M
/• 0,35


7 700 =
p
M
+ 219, 96

-
p
M
= 219, 96 – 7 700

-
p
M
= - 7 480,04 /• (-1)

p
M
= 7 480,04

Δ
p
M
=
p
M
' -
p
MΔ
p
M
= 7 480,04 – 8 200 = - 719,96


Makroekonomija – zbirka zadataka
113
17. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC
banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:

Y= C + I + G M/p=L
C= α + ßYd L1=Ky
Yd= Y-T+TR L2=a-lr
T= Ta + ty
I= Ia - Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 21 300
Realni BDP za 2004. (Y
R
) 21 000
Državna potrošnja (G) 2 700
Transferi (TR) 800
Autonomni porezi (Ta) 1 300
Granična porezna stopa (t) 20%
Realna novčana masa (M) 8 800
Autonomne investicije (Ia) 1 200
Autonomna potrošnja (α) 3 000
Granična sklonost potrošnji (β) 0,71
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,18
Granična sklonost likvidnosti (l) 120
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1 550
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,36

Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:


Izvođenje formule:

Y = α + β(Y – Ta – tY
N
+ TR) + Ia - Ir'r + Iy'y + G

Y = α + βY – βTa – βtY
N
+ βTR + Ia - Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!

Y – βY + βtY
N
- Iy'y = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

Makroekonomija – zbirka zadataka
114
Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G


Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G) Reducirani oblik modela!a) izračunajte stopu rasta realnog BDP-a i kamatnu stopu u 2005.

I.
Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G)
923 568
Y = •
− • + − 18 , 0 2 , 0 71 , 0 71 , 0 1
1
(3000–0,71• 1300+ 0,71• 800 +1200–160r + 2700)
0,142


IS
1
≡ Y = •
252 , 0
1
(6 545 – 160• r)II.

LM
1
≡ Y = •
k
1

+ − lr a
p
M


LM
1
≡ Y = •
36 , 0
1
(8 800 – 1 550 + 120r)

LM
1
≡ Y = •
36 , 0
1
(8 800 – 1 550 + 120r)

LM
1
≡ Y = •
36 , 0
1
(7 250 + 120r)


Makroekonomija – zbirka zadataka
115
III.

IS
1
= LM
1
252 , 0
1
(6 545 – 160• r) = •
36 , 0
1
(7 250 + 120r)

25 972,222 – 634,920r = 20 138,888 + 333,333r

25 972,222 - 20 138,888 = 333,333r + 634,920r

5 833,334 = 968,253r

968,253r = 5 833,334 /: 968,253

.r = 6,024%IV.

LM
1
≡ Y = •
36 , 0
1
(7 250 + 120• 6,024)

LM
1
≡ Y = •
36 , 0
1
(7 972,88) /: 0,36

Y
N
= 22 146,888 >21 300 ; Y
N
>Ymax ; Y
R
= Ymax

Y
R
= 21 300 , inflacija je prisutna!


Makroekonomija – zbirka zadataka
116
V.

Stopa rasta realnog BDP-a!

ΔY
R
% = 100 1
04
05
• 


YR
YR


ΔY
R
% = 100 1
21000
21300
• ΔY
R
% = 1,428 % - realni BDP je rastao po ovoj stopi!


b) stopa inflacije koja se može očekivati u 2005.

Δp% = 100 1
max
• 


Y
YN


Δp% = 100 1
21300
888 , 22146
• Δp% = 3,976 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
117
c) Kolika promjena državne potrošnje (G) bi dovela sustav u ravnotežu na oba
tržišta kod pune zaposlenosti?


- uvrštavamo u formulu za LM i IS iznos Ymax-a, preko LM-a dobijemo
novu kamatnu stopu, a kroz IS tražimo novi G!I.
LM ≡ Ymax = •
k
1

+ − lr a
p
M


LM
2
≡ 21 300 = •
36 , 0
1
(7 250 + 120• r)/• 0,36

7 668 = 7 250 + 120r

7 668 – 7 250 = 120r

418 = 120r

120r = 418/: 120

.r = 3,483%

Makroekonomija – zbirka zadataka
118
II.

IS ≡ Ymax = •
− + − Iy t β β 1
1
(α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
uvrštavamo dobivneni r!

IS ≡ 21 300 = •
252 , 0
1
(3 845 + G – 160• 3,483) /• 0,252


5 367,6 = 3 845 + G – 557,28


5 367,6 - 3 845 + 557,28 = G

G' = 2 079,88
III.

ΔG = G' - G

ΔG = 2 079,88 – 2 700

ΔG = - 620,12


Da bi se ostvarila ravnoteža na oba tržišta pri punoj zaposlenosti, trebalo bi
državnu potrošnju smanjiti za 620,12!
Makroekonomija – zbirka zadataka
119
d) izračunajte udio proračunskog salda u BDP-u?

BS = Ta + tY
N
– G - TR

I.
BS = 1 300 + 0,2• 22 146,888 – 2 700 – 800

BS = 2 229,377II.

? 100 = •
YN
BS100
888 , 22146
377 , 2229
• = 10,066% - Udio budžetskog salda u BDP-u iznosi 10,066%.
Makroekonomija – zbirka zadataka
120
18. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC
banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:

Y= C + I + G M/p=L
C= α + ßYd L1=Ky
Yd= Y-T+TR L2=a-lr
T= Ta + ty
I= Ia - Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 31 000
Potencijalni BDP za 2004. ( Ymax) 30 000
Državna potrošnja (G) 2 500
Transferi (TR) 700
Autonomni porezi (Ta) 1 050
Granična porezna stopa (t) 22%
Realna novčana masa (M) 12 000
Autonomne investicije (Ia) 1 400
Autonomna potrošnja (α) 3 000
Granična sklonost potrošnji (β) 0,76
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,24
Granična sklonost likvidnosti (l) 140
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1000
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. subjekata (k) 0,4

Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:


U 2005.g. porezna stopa se smanjila za 2 p.p.!Makroekonomija – zbirka zadataka
121
Izvođenje formule:

Y = α + β(Y – Ta – tY
N
+ TR) + Ia - Ir'r + Iy'y + G

Y = α + βY – βTa – βtY
N
+ βTR + Ia - Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!

Y – βY + βtY
N
- Iy'y = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G) Reducirani oblik modela!
a) Izračunajte realni BDP i kamatnu stopu u 2005.

(napomena: t
05
= 0,2)


I.

IS ≡ Y = •
− + − Iy t β β 1
1
(α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G)
798 532
IS ≡ Y = •
− • + − 24 , 0 2 , 0 76 , 0 76 , 0 1
1
(3000 –0,76• 1050+0,76• 700+1400-160r+2500)
0,152


IS ≡ Y = •
152 , 0
1
(6 634 – 160r)Makroekonomija – zbirka zadataka
122
II.

LM ≡ Y =
+ − lr a
p
M
k
1


LM ≡ Y = ( ) r 140 1000 12000
4 , 0
1
+ −

LM ≡ Y =
4 , 0
1
(11 000 + 140r)


III.


IS = LM


152 , 0
1
(6 634 – 160r) =
4 , 0
1
(11 000 + 140r)

43 644,736 – 1 052,631r = 27 500 + 350r

43 644,736 – 27 500 = 350r + 1 052,631r

16 144,736 = 1 402,631r

1 402,631r = 16 144,736/: 1 402,631

.r
05
= 11,51 %Makroekonomija – zbirka zadataka
123
IV.

LM ≡ Y =
4 , 0
1
(11 000 + 140r) – uvrštavamo dobiveni iznos r i dobijemo Y
N
!

LM ≡ Y =
4 , 0
1
(11 000 + 140• 11,51)

LM ≡ Y =
4 , 0
1
(12 611,4)/: 0,44

Y
N05
= 31 528,5 >31 000 ; Y
N
>Ymax → Y
R
= Ymax

Y
R05
= 31 000b) izračunajte stopu rasta realnog i nominalnog BDP-a?


ΔY
R
% = 100 1
04
05
• 


YR
YR


ΔY
R
% = 100 1
30000
31000
• ΔY
R
% = 3,333 %Makroekonomija – zbirka zadataka
124
I.
IS
04
≡ Y = •
− • + − 24 , 0 22 , 0 76 , 0 76 , 0 1
1
(6 634 - 160r)

IS
04
≡ Y = •
− • + − 24 , 0 22 , 0 76 , 0 76 , 0 1
1
(6 634 - 160r)
0,1672

IS
04
≡ Y = •
1672 , 0
1
(6 634 - 160r)
II.
LM
04
≡ Y =
4 , 0
1
(11 000 + 140r) – preuzeli smo podatke, jer su isti i za 04.
III.

IS
04
= LM


1672 , 0
1
(6 634 - 160r) =
4 , 0
1
(11 000 + 140r)

39 677,033 – 956,937r = 27 500 + 350r

39 677,033 – 27 500 = 350r + 956,937r

12 177,033 = 1 306,937r

1 306,937r = 12 177,033/: 1 306,937

.r
04
= 9,317%

Makroekonomija – zbirka zadataka
125
Izračun nominalnog BDP-a za 2004.g.

LM
04
≡ Y =
4 , 0
1
(11 000 + 140r) - uvrštavamo dobiveni iznos r!

LM
04
≡ Y =
4 , 0
1
(11 000 + 140• 9,317)

LM
04
≡ Y =
4 , 0
1
(12 304,38) /:0,4

Y
N04
= 30 760,95Stopa rasta nominalnog BDP-a!

ΔY
N
% = 100 1
04
05
• 


YN
YN


ΔY
N
% = 100 1
95 , 30760
5 , 31528
• ΔY
N
% = 2,495%


Makroekonomija – zbirka zadataka
126
C) Izračunajte promjenu stope inflacije u 2005. u odnosu na 2004.g.

I.
Δ p% = 100 1
max
• 


Y
YNΔ p%
05
= 100 1
31000
5 , 31528
• 

− Δ p%
04
= 100 1
30000
95 , 30760
• 
Δ p%
05
= 1,704% Δ p%
04
= 2,536 %II.

Δ p = Δ p'% - Δ p%

Δ p = 1,704% - 2,536 %

Δ p = - 0,832 P.P. - u 2005.g. inflacija se smanjila za 0,832 P.P. u odnosu
na 2004.g.d) kolika je bila promjena kamatne stope u 2005. u odnosu na prethodnu
godinu?

Δr = r' - r

Δr = 11,51 % - 9,317%

Δr = 2,193 P.P. – u 2005. kamatna stopa je rasla za 2,139 P.P. u odnosu na
2004.g.
Makroekonomija – zbirka zadataka
127
e) za koliko će se P.P. promijeniti udio osobne potrošnje (C) u BDP-u 2005 –e,
u odnosu na 2004-u!

C = α + β(Y
N
– Ta – tY
N
+ TR)


I. 6 767,409
C
04
= 3 000 + 0,76 (30 760,95 – 1 050 – 0,22• 30 760,95 + 700)

C
04
= 3 000 + 0,76 (23 643,46)

C
04
= 3 000 + 17 969,029

C
04
= 20 969,091


100 •
YN
C
= 100
95 , 30760
091 , 20969
• = 68,167% - udio C
04
u BDP-u!II. 6305,7
C
05
= 3 000 + 0,76 (31 528,5 – 1 050 – 0,2• 31 528,5 + 700)

C
05
= 3 000 + 0,76 (24 872,8)

C
05
= 3 000 + 18 903,328

C
05
= 21 903,328


100 •
YN
C
= 100
5 , 31528
328 , 21903
• = 69,471% - udio C
05
u BDP-u!

IV.

Δ
YN
C
YN
C
YN
C
− =
'
= 69,471% - 68,167% = 1,304 P.P.
Makroekonomija – zbirka zadataka
128
4. MODEL OTVORENE PRIVREDE

19. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze Credit-
max banke. U svome radu koristite sljedeći model:

Y= C + I+ G M/p = L
C=α + ßYd L
1
= ky
Yd =Y-T+TR L
2
= a - lr
T=Ta + ty
I =Ia - Ir'r + Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 21000
Realni BDP za 2004. (Y
R
) 21500
Državna potrošnja (G) 1700
Transferi (TR) 800
Autonomni porezi (Ta) 1250
Granična porezna stopa (t) 23%
Realna novčana masa (M) 7900
Autonomne investicije (Ia) 1100
Autonomna potrošnja (α) 3600
Granična sklonost potrošnji (β) 0,73
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 165
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,18
Granična sklonost likvidnosti (l) 120
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 900
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,35

Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:


Izvođenje formule:

Y = α + β (Y – Ta - tY
N
+ TR) +

Ia- Ir'r + Iy'y + G

Y = α + βY – βTa - βtY
N
+ βTR +

Ia- Ir'r + Iy'y + G - sve sa y na lijevu stranu
znaka jednakosti!
Makroekonomija – zbirka zadataka
129
Y - βY+ βtY
N
– Iy'y = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y(1 - β + βt – Iy) = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G - izlučili smo Y!

Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) Reducirani oblik!!!!a) Stopu rasta realnog BDP-a, stopu inflacije i kamatnu stopu koja se može
očekivati u 2005.godini.

I.
Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
912,5 584
Y = •
− • + − 18 , 0 23 , 0 73 , 0 73 , 0 1
1
( 3600 – 0,73• 1250 + 0,73• 800 + 1100 –
0,1679 165 • r + 1700)


IS
1
≡ Y = •
2579 , 0
1
( 6071,5 – 165r)


II.

LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM
1
≡ Y = •
35 , 0
1
( 7900 – 900 + 120r)

LM
1
≡ Y = •
35 , 0
1
( 7000 + 120r)
Makroekonomija – zbirka zadataka
130
III.

IS
1
= LM
12579 , 0
1
( 6071,5 – 165r) = •
35 , 0
1
( 7000 + 120r) – svaki br.iz zagrade
dijelimo sa nazivnikom!

23 542,070 – 639,782r = 20 000 + 342,857r - istovjetne zajedno!

- 639,782r – 342,857r = 20 000 – 23 542,070

- 982, 639r = - 3 542,07/: (-982,639)

.r = 3,604 %IV.

Izračun BDP-a!

Y
N
= •
35 , 0
1
( 7000 + 120• 3,604)

Y
N
= •
35 , 0
1
( 7000 + 120• 3,604)

Y
N
= 21 235,657 > 21 000; Y
N
>Ymax; Y
R
=

Y
max


Y
R
= 21 000 – inflacija je prisutna!Makroekonomija – zbirka zadataka
131
V.

Stopa rasta realnog BDP-a

ΔY
R
% = 100 1
04
05
• 


YR
YR


ΔY
R
% = 100 1
21500
21000
• ΔY
R
% = - 2,325 %


IV.

Izračun stope inflacije

∆ p% = 100 1
max
'
• 


Y
N Y


∆ p% = 100 1
21000
657 , 21235
• ∆ p% = 1,122 %


Makroekonomija – zbirka zadataka
132
b) ako modelu robnih tokova iz (a) dodamo sektor vanjske trgovine s
Funkcijom U = 1300 + 0,2Y, te ako izvoz iznosi 5 000 jedinica, odredite
ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP!

E= IZVOZ
U = UVOZ
Uo = AUTONOMNI UVOZ
.m = GRANIČNA SKLONOST UVOZU
SVTB = SALDO VANJSKOTRGOVINSKE BILANCE

U = Uo – mY, SVTB = E - U
U = 1 300 + 0,2Y

E = 5 000

Model koji koristimo pri zadacima koji sadržavaju uvoz i izvoz:
Y = C + I + G + E – U
C= α + ßYd
Yd =Y-T+TR
T=Ta + ty
I =Ia - Ir'r + Iy'y
U = Uo - mY

Izvođenje formule:

Y = α + β (Y – Ta - tY
N
+ TR) +

Ia- Ir'r + Iy'y + G + E – Uo - mY

Y = α + βY – βTa - βtY
N
+ βTR +

Ia- Ir'r + Iy'y + G + E – Uo - mY

Y - βY+ βtY
N
– Iy'y + mY = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E - Uo

Y(1 - β + βt – Iy + m) = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E - Uo


Y = •
+ − + − m Iy t β β 1
1
( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo) Reducirani oblik!Makroekonomija – zbirka zadataka
133
I.
Odredite ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP!

Y = •
+ − + − m Iy t β β 1
1
( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo)

IS
2
≡ Y = •
4579 , 0
1
(9 771,5 – 165r)II.
IS
2
= LM
1
4579 , 0
1
(9 771,5 – 165r) = •
35 , 0
1
( 7000 + 120r)

21 339,812 – 360,340r = 20 000 + 342,857r

21 339,812 – 20 000 = 342,857r + 360,340r

1339,812 = 703,197r

.r = 1,905 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
134
LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM ≡ Y = •
35 , 0
1
( 7000 + 120• 1,905)

LM ≡ Y = •
35 , 0
1
(7228,69) /: 0,35

Y'
N
= 20 653,142


III.

ΔY
N
= Y'
N
- Y
N


ΔY
N
= 20 653,142 - 21 235,657

ΔY
N
= - 582,515
Makroekonomija – zbirka zadataka
135
c) Izračunajte kako bi smanjenje granične sklonosti uvozu za 10% utjecalo na
SVTB?

.m = 0,2 – 10%

.m = 0,18I.
IS
3
≡ Y = •
+ 18 , 0 2579 , 0
1
(9 771,5 – 165r)

IS
3
≡ Y = •
4379 , 0
1
(9 771,5 – 165r)IS
3
= LM
14379 , 0
1
(9 771,5 – 165r) = •
35 , 0
1
( 7000 + 120r)

22 314,455 – 376,798r = 20 000 + 342,857r

22 314,455 - 20 000 = 342,857r + 376,798r

2 314,455 = 719,655r

719,655r = 2 314,455/: 719,655

. r = 3,216 %
Makroekonomija – zbirka zadataka
136
II.
LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM
3
≡ Y = ( ) 216 , 3 120 7000
35 , 0
1
• + •

LM
3
≡ Y = ( ) 216 , 3 120 7000
35 , 0
1
• + •

LM
3
≡ Y = ( ) 92 , 7385
35 , 0
1
• /: 0,35

Y
N
''= 21 102,628


III.

SVTB = E – U → U = Uo - mY

SVTB = 5 000 – 1 300 – 0,2• 20 653,142

SVTB = - 430,628


SVTB' = 5 000 – 1 300 – 0,18• 21 102,628

SVTB' = - 98,473


Δ SVTB = SVTB' - SVTB

Δ SVTB = - 98,473 – (- 430,628)

Δ SVTB = 332,155
Makroekonomija – zbirka zadataka
137
d) pokažite na primjeru pod b) promjenu multiplikatora, koja je posljedica
otvaranja privrede.

=
− + −

− + − Iy t Iy t β β β β 1
1
1
1
= −
2579 , 0
1
4579 , 0
1
2,1838 – 3,8774 = - 1,6936

multiplikator

e) Kolika promjena autonomnih poreza (Ta) će dovesti sustav u ravnotežu kod
pune zaposlenosti (u modelu otvorene privrede)?

I.
LM ≡ Ymax =
+ − • lr a
p
M
k
1


LM ≡ 21 000 = ( ) r 120 7000
35 , 0
1
+ • /• 0,35

7 350 = 7000 + 120• r

7 350 – 7000 = 120r

350 = 120r

120r = 350/: 120

.r = 2,916 %Makroekonomija – zbirka zadataka
138
II.
481,305
IS
3
≡ 21 000 = •
4579 , 0
1
(3600-0,73• Ta +584 +1100- 165• 2,916+1700+5000-
1300)

21 000 = •
4579 , 0
1
(10 202,695 – 0,73• Ta)/• 0,4579

9615,9 = 10 202,695 – 0,73• Ta

0,73• Ta = 10 202,695 – 9 615,9

0,73• Ta = 586,795 /: 0,73

Ta' = 803,828

III.

ΔTa = Ta' – Ta

ΔTa = 803,828 – 1 250

ΔTa = - 446,172


Makroekonomija – zbirka zadataka
139
f) Kako će smanjenje efikasnosti bankarskog sustava (V) za 15% utjecati na
saldo vanjsko-trgovinske bilance i na BDP (u odnosu na zadatakb.)?

V =
k
1
.k =
V
1I.
V =
35 , 0
1
= 2,857

V' = 2,857 -15%

V'= 2,428


II.
.k' =
'
1
V


.k' =
428 , 2
1
= 0,411


IV.

LM
3
≡ Y =
k
1

• + − • r l a
p
M


LM
3
≡ Y =
411 , 0
1
( ) r • + • 120 7000Makroekonomija – zbirka zadataka
140


V.
IS
2
= LM
34579 , 0
1
(9 771,5 – 165r) =
411 , 0
1
• (7000 + 120r)

21 339,812 – 360,340r = 17 031,630 + 291,970r

21 339,812 - 17 031,630 = 291,970r + 360,340r

4 308,182 = 652,31r

652,31r = 4 308,182/: 652,31

.r = 6,604VI.

LM ≡ Y =


• + − • r l a
P
M
k
1


LM ≡ Y =
411 , 0
1
( ) 604 , 6 120 7000 • + •

LM ≡ Y =
411 , 0
1
( ) 48 , 7792 • /: 0,411

Y
N
=18 959,805Makroekonomija – zbirka zadataka
141
VII.

ΔY
N
= Y
N
' - Y
N


ΔY
N
= 18 959,805 - 20 653,142

ΔY
N
= - 1 693,337


VIII.

SVTB = E – Uo - mY

SVTB = 5 000 – 1 300 – 0,2 • 18 959,805Makroekonomija – zbirka zadataka
142
20. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Barclays banke. Za izradu
makroekonomskih prognoza za 2006. godinu koristite sljedeći model:

Y=C + I +G M/p=L
C= α + ßYd L1=Ky
Yd=Y-T+TR L2=a-lr
T=Ta + ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2006. (Ymax) 32 000
Realni BDP za 2005. (Y
R
) 29 850
Državna potrošnja (G) 4 800
Transferi (TR) 1 060
Autonomni porezi (Ta) 2 000
Granična porezna stopa (t) 22%
Realna novčana masa (M) 9 700
Autonomne investicije (Ia) 1 320
Autonomna potrošnja (α) 2 200
Granična sklonost potrošnji (β) 0,78
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 159
Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,20
Granična sklonost likvidnosti (l) 176
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 900
Brzina novčanog opticaja (V) 2,85

Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:


Makroekonomija – zbirka zadataka
143
Izvođenje formule:

Y = α + ß( Y- Ta – tY
N
+ TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y = α + ßY – βTa – ßtY
N
+ βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – ßY + ßtY
N
-

Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y(1 – ß + ßt –

Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)


a) Stopu rasta realnog BDP-a, kamatnu stopu i stopu inflacije koja se može
očekivati u 2006. godini.


I.
IS ≡ Y = •
− + − Iy t β β 1
1
( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1560 826,8
IS ≡ Y = •
− • + − 20 , 0 22 , 0 78 , 0 78 , 0 1
1
(2200–0,78• 2000+0,78• 1060+1320– 159r
0,1716 + 4800)

IS
1
≡ Y = •
1916 , 0
1
(7 586,8 – 159r)


Makroekonomija – zbirka zadataka
144

II.
- kako (k) ovaj puta nije zadan, do njega dolazimo pomoću V.

.k =
V
1


.k =
85 , 2
1
= 0,35


LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1LM ≡ Y = ( ) r • + − • 176 900 9700
35 , 0
1


LM ≡ Y = •
35 , 0
1
(8800 + 176r)

III.

IS = LM


1916 , 0
1
(7 586,8 – 159r) = •
35 , 0
1
(8800 + 176r)

39 597,077 – 829,853r = 25 142,857 + 502,857r

39 597,077 - 25 142,857 = 502,857r + 829,853r

14 454,22 = 1 332,71 r

1 332,71 r = 14 454,22 /: 1 332,71

.r = 10,845

Makroekonomija – zbirka zadataka
145

IV.

LM ≡ Y = •
35 , 0
1
(8800 + 176• 10,845)

LM ≡ Y = •
35 , 0
1
(10 708,72) /: 0,35

Y
N 2006
= 30 596,342 < 32 000 ; Y
N
< Y
max
; Y
N
= Y
R


Y
R 2006
= 30 596,342V.
Stopa rasta realnog BDP-a

ΔY
R
%

=
100 1
05
06
• 


YR
YR


ΔY
R
%

=
100 1
29850
342 , 30596
• 
ΔY
R
%

= 2,5003 %


VI.
Stopa inflacije, Δp% = 0

Makroekonomija – zbirka zadataka
146
b) Ako modelu robnih tokova iz (a) dodamo sektor vanjske trgovine s
funkcijom uvoza U=1400+0.1Y, te ako izvoz iznosi 4200 jedinica,
odredite ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP.


Y = C + I + G + E – U


Y = •
+ − + − m Iy t β β 1
1
( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo)

E Uo
IS
2
≡ Y = •
+ 1 , 0 1916 , 0
1
(7 586,8 + 4200 - 1400 – 159r)


IS
2
≡ Y = •
2916 , 0
1
(10 386,8 – 159r)

IS
2
= LM
12916 , 0
1
(10 386,8 – 159r) = •
35 , 0
1
(8800 + 176r)

35 620,027 – 545,267r = 25 142,857 + 502,857r

35 620,027 - 25 142,857 = 502,857r + 545,267r

10 477,17 = 1 048,124r

. r = 9,996%


Makroekonomija – zbirka zadataka
147
Izračun BDP-a


Y
N
= •
2916 , 0
1
(10 386,8 – 159• 9,996)


Y
N
= •
2916 , 0
1
(10 386,8 – 1 589,364)

Y
N
= •
2916 , 0
1
(10 386,8 – 1 589,364)

Y
N
= 30 169,533ΔY
N
= Y
N
' - Y
NΔY
N
= 30 169,533 - 30 596,342

ΔY
N
= - 426,809Makroekonomija – zbirka zadataka
148
C) Pretpostavka je da su cijene u sustavu pale za 3%. Odredite promjenu
nominalne ponude novca koja bi dovela sustav u istodobnu ravnotežu pri
punoj zaposlenosti (u odnosu na zadatak pod a)?

p
M
= 9 700

I.
IS
3
≡ Ymax = •
1916 , 0
1
(7 586,8 – 159r)

IS
3
≡ 32 000 = •
1916 , 0
1
(7 586,8 – 159r)/• 0,1916

6 131,2 = 7 586,8 – 159r

159r = 7 586,8 – 6 131,2

159r = 1 455,6/: 159

. r = 9,154 %


II.

LM ≡ 32 000 =
• + − • 154 , 9 176 900
'
35 , 0
1
p
M
/• 0,35

11 200 = −
p
M'
900 + 1 611,104

11 200 =
p
M'
+ 711,104

p
M'
= 11 200 – 711,104

Makroekonomija – zbirka zadataka
149
p
M'
= 10 488,896Nas zanima nominalni M te:

(M/p)'= M'/0,97

ΔM = M' - M

Pri čemu pretpostavljamo da je M = M/p = 9 700 jer nismo ni prije znali
razinu cijena ali smo pretpostavili da je 1.


ΔM = 10 174,229 - 9 700

ΔM = 474, 229

Makroekonomija – zbirka zadataka
150
POPIS FORMULAIzračun BDP-a per capita Stopa rasta nominalnog BDP-a
Y
PC
=
ovnika s Br
YR
tan .
ΔY
N
% 100 1
04
05
• 


YN
YNStopa rasta realnog BDP-a Izračun stope inflacije
ΔY
R
% = 100 1
04
05
• 


YR
YR
∆ p% = 100 1
max
'
• 


Y
n YApsolutna promjena inflacije Izračun osobne potrošnje
∆ p = ∆ p'% - ∆ p% C = α + β(Y
N
– Ta – tY
N
+ TR)


Izračun investicijske potrošnje Struktura BDP-a
I = Ia – Ir'r + Iy'y ? 100 = •
Y
C
? 100 = •
Y
I


? 100 = •
Y
G


Dobivanje realnog BDP-a

Y
N
> Y
max
; Y
R
= Y
max ( inflacija je prisutna!).


Y
N
< Y
max
; Y
R
= Y
N (inflacija nije prisutna!)..
Izračun i promjena budžetskog salda
BS = Ta + tY
N
– G - TR

BS' = Ta + tYmax – G - TR

Δ BS = BS' - BS

Makroekonomija – zbirka zadataka
151
Set mjera koje dovode do pune zaposlenosti

ΔY = Ymax - Y
N


ΔTa
ΔY =
( )
Ta
Iy t
∆ •
− + −

β β
β
1


ΔTR
ΔY =
( )
TR
Iy t
∆ •
− + − β β
β
1


ΔG
ΔY =
( )
G
Iy t
∆ •
− + − β β 1
1.t
Y
max =
( ) ' 1
1
t β β + −
• ( ) G I TR Ta + + + − β β α

Δt = t' - t
Novčano tržište
LM ≡ Y =
+ − • lr a
p
M
k
1


Robno tržište

IS ≡ Y = ( ) G r Ir Ia TR Ta
Iy t
+ − + + − •
− + −
'
1
1
β β α
β β
Brzina novčanog opticaja
V=
k
1
→ k =
V
1


Makroekonomija – zbirka zadataka
152

SALDO VANJSKOTRGOVINSKE BILANCE
SVTB = E - U

Uvoz
U = Uo + mY


LITERATURA


1. Petar Filipić: Folije s predavanja, Ekonomski fakultet
Split,Split,2002/2003.

2. Lena Malešević: Zadaci sa kolegija , Ekonomski fakultet Split,Split, 2005.

3. Bruno Čorić: Zadaci sa kolegija , Ekonomski fakultet Split,Split, 2005.

4. Mate Babić: Makroekonomija, Mate, Zagreb, 1995.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->