P. 1
Presovksa univerzita v Presove

Presovksa univerzita v Presove

|Views: 218|Likes:
Published by enikototh

More info:

Published by: enikototh on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2011

pdf

text

original

FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF

)
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, tel.: 051/7570819, 7570830, 7570834, 7570831, fax: 051/7570824, e-mail: philfac@unipo.sk http://www.unipo.sk Termín podania prihlášky do: 28. februára 2011 Termín konania prijímacej skúšky: 13. - 15. júna 2011 Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 34 EUR Číslo účtu: 7000078205/8180 Variabilný symbol: 101000401 Konštantný symbol: 0308 Názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15 Adresa: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY – Bc.
NEUČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

(denná forma štúdia)

(v zátvorke je uvedený predpokladaný počet prijatých študentov)                  andragogika anglistika a amerikanistika archívnictvo dejiny relígií etika estetika etika - estetika etika – sociálna práca filozofia história masmediálne štúdiá politológia psychológia ruský jazyk a kultúra sociálna práca slovenský jazyk a literatúra prekladateľstvo a tlmočníctvo (jednoodborové) francúzsky jazyk a kultúra španielsky jazyk a kultúra prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii) anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra francúzsky jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra nemecký jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra španielsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra španielsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra (20) (20) (10) (10) (10) (15) (5) (15) (15) (25) (25) (25) (30) (15) (25) (15) (25)

(60)

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV A UČITEĽSTVO UMELECKO-VÝCHOVNÝCH A VÝCHOVNÝCH PREDMETOV (predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 185 anglický jazyk a literatúra – etická výchova anglický jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra dejepis – anglický jazyk a literatúra dejepis – estetika dejepis – etická výchova dejepis – filozofia dejepis – francúzsky jazyk a literatúra dejepis – nemecký jazyk a literatúra dejepis – rusínsky jazyk a literatúra dejepis – ruský jazyk a literatúra dejepis – slovenský jazyk a literatúra dejepis – ukrajinský jazyk a literatúra estetika – anglický jazyk a literatúra

ktorá zabezpečuje príslušný odbor/predmet. Predpokladom prijatia na všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a nižšie uvedených študijných programoch jednoodborového neučiteľského štúdia. resp. platia požiadavky a termíny prijímacích skúšok fakulty. – denná forma štúdia) V akademickom roku 2011/2012 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ponúka štúdium týchto študijných programov odboru učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii (predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 50): anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie dejepis – výtvarné umenie dejepis – výchova k občianstvu etická výchova – hudobné umenie etická výchova – výtvarné umenie estetika – hudobné umenie rusínsky jazyk a literatúra – hudobné umenie rusínsky jazyk a literatúra – výtvarné umenie slovenský jazyk a literatúra – hudobné umenie slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie Poznámka: Pre medzifakultné štúdium študijného programu učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov platia požiadavky na prijímacie konanie. PODMIENKY PRIJATIA Bakalársky stupeň štúdia 1. medziodborového neučiteľského štúdia a kombinácií v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je vyhodnotenie .estetika – etická výchova estetika – francúzsky jazyk a literatúra estetika – nemecký jazyk a literatúra estetika – rusínsky jazyk a literatúra estetika – slovenský jazyk a literatúra etická výchova – rusínsky jazyk a literatúra filozofia – anglický jazyk a literatúra filozofia – estetika filozofia – francúzsky jazyk a literatúra filozofia – nemecký jazyk a literatúra filozofia – rusínsky jazyk a literatúra filozofia – ruský jazyk a literatúra filozofia – slovenský jazyk a literatúra filozofia – ukrajinský jazyk a literatúra francúzsky jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra francúzsky jazyk a literatúra – etická výchova francúzsky jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra francúzsky jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra – etická výchova nemecký jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra ruský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra ruský jazyk a literatúra – estetika ruský jazyk a literatúra – etická výchova ruský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra ruský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra ruský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra ruský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra rusínsky jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra – etická výchova ukrajinský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra – estetika ukrajinský jazyk a literatúra – etická výchova ukrajinský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra MEDZIFAKULTNÉ ŠTÚDIUM NA FF (Bc.

filozofia v kombinácii: s dôrazom na predmet náuka o spoločnosti. ktorí nemali možnosť výberu medzi maturitou z úrovne B1. andragogika: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmety slovenský jazyk a náuka o spoločnosti (resp. anglistika a amerikanistika: s dôrazom na predmet anglický jazyk archívnictvo: s dôrazom na predmet dejepis. prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra v kombinácii: s dôrazom na predmet nemecký jazyk. slovenský jazyk. resp. SOČ. etika: s dôrazom na predmet náuka o spoločnosti. výsledok maturitnej skúšky z predmetov. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii: s dôrazom na predmet francúzsky jazyk. nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk) a matematika (ukazovateľom úspešnosti v uvedenom predmete je priemerný školský prospech v jednotlivých ročníkoch na strednej škole). dejepis v kombinácii: s dôrazom na predmet dejepis. resp. resp. 1 Výsledky maturitnej skúšky uchádzačov. 3. anglický jazyk a literatúra v kombinácii: s dôrazom na predmet anglický jazyk. slovenský jazyk a literatúra: s dôrazom na predmet slovenský jazyk. ukrajinský jazyk a literatúra v kombinácii: s dôrazom na predmet ukrajinský jazyk. cudzí jazyk (anglický jazyk. ruský jazyk a literatúra v kombinácii: s dôrazom na predmet ruský jazyk. občianska náuka. Kombinácia posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia s dôrazom na niektoré študijné predmety a talentovej skúšky (resp. slovenský jazyk a cudzí jazyk + talentová skúška pozostávajúca z krátkej písomnej kompozície a z ústneho mediálneho vystúpenia. . študijné výsledky na strednej škole. filozofia: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmet náuka o spoločnosti. resp. V žiadnom z týchto študijných odborov sa nebude realizovať prijímacia skúška s osobnou účasťou. 2. predpokladovej skúšky) s hodnotením 50% talentová skúška a 50% komplexné hodnotenie výsledkov štúdia (podľa bodu 1) bude aplikovaná pri prijímacom konaní na nasledujúce študijné programy jednoodborového neučiteľského štúdia. náuka o spoločnosti. prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra v kombinácii: s dôrazom na predmet anglický jazyk. ktoré zahrňuje: celkový výsledok maturitnej skúšky (pri cudzích jazykov sa bude bonifikovať vykonanie maturitnej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2)1. prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii a jednoodborové: s dôrazom na predmety francúzsky jazyk a slovenský jazyk. prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra v kombinácii a jednoodborové štúdium: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmet španielsky jazyk. tvoriacich zvolený študijný program. etická výchova v kombinácii: s dôrazom na predmet náuka o spoločnosti. prekladateľstvo a tlmočníctvo – ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii a jednoodborové štúdium: s dôrazom na predmet ukrajinský jazyk. vedomostného testu a pohovoru s hodnotením 50% vedomostný test a pohovor a 50% komplexné hodnotenie výsledkov štúdia (podľa bodu 1) bude aplikovaná pri prijímacom konaní na nasledujúce študijné programy jednoodborového neučiteľského štúdia: sociálna práca: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmety slovenský jazyk a náuka o spoločnosti (resp. estetika: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmety slovenský jazyk a záujmovú činnosť na strednej škole + talentová skúška pozostávajúca z umeleckého prednesu. ktoré sú uvedené pri jednotlivých študijných programoch.komplexných výsledkov štúdia na strednej škole. dejiny relígií: s dôrazom na predmet dejepis a náuka o spoločnosti. štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov. estetika v kombinácii: s dôrazom na predmet slovenský jazyk. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii: s dôrazom na predmet slovenský jazyk. Kombinácia posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia s dôrazom na niektoré študijné predmety. občianska náuka + predpokladová skúška pozostávajúca z ústneho pohovoru. Pri posudzovaní predpokladov na štúdium učiteľských študijných programov sa bude klásť dôraz na študijné výsledky z predmetov. resp. ruský jazyk a kultúra: s dôrazom na predmet ruský jazyk. nemecký jazyk a literatúra v kombinácii: s dôrazom na predmet nemecký jazyk. masmediálne štúdiá: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmety náuka o spoločnosti alebo dejepis. občianska náuka) + vedomostný test z náuky o spoločnosti a pohovor. politológia: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmety náuka o spoločnosti a dejepis. občianska náuka) + talentová skúška pozostávajúca z ústneho pohovoru. psychológia: s dôrazom na predmety biológia. účasť a výsledky na olympiáde. počas ktorého uchádzač preukáže potrebnú spôsobilosť pre štúdium. slovenský jazyk. resp. interpretácie umeleckého textu a vlastnej tvorivej dielne. rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii: s dôrazom na predmet rusínsky jazyk. história: s dôrazom na predmet dejepis. B2 sa budú vyhodnocovať ako keby mali maturitu typu B2. slovenský jazyk. prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra v kombinácii: s dôrazom na predmet ruský jazyk.

(resp. Ul.. Ul. občianska náuka) + vedomostný test z náuky o spoločnosti a pohovor. uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou. a 3. ostatní donesú vysvedčenia o maturitnej skúške na prijímaciu skúšku.etika a sociálna práca: pri posudzovaní výsledkov štúdia dôraz na predmety slovenský jazyk a náuka o spoločnosti (resp. nestačí podpis lekára a pečiatka). základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: Swiftová adresa banky: SUBASKBX. Podmienky prijatia zahraničných študentov Zahraniční študenti môžu byť prijatí len na základe splnenia podmienok uvedených v bodoch 1. Všeobecné informácie o prijímacom konaní a. názov banky: Štátna pokladnica. klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku. úradne neoverené kópie vysvedčení a nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl sa nebudú akceptovať. 9. novembra 1. na FF PU si uchádzač môže podať maximálne dve prihlášky na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške. číslo účtu príjemcu platby. overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis.. c. stranu prihlášky. j. 010 05 Bratislava 15. ktorí nebudú konať prijímaciu skúšku). ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2011. aj 4. b. roč. keď sa jedná o 5-ročné štúdium).. d. Radlinského 32. 3. g. vyplňuje v prihláške známky za 1. k. roč. 17. číslo účtu klienta ŠP vo formáte IBAN: SK 87 8180 0000 0070 0007 8205. a za poplatok. uchádzač. ponúkané bakalárske študijné programy a ich úspešné ukončenie je jednou z podmienok pre pokračovanie akreditovaných magisterských študijných programoch. 2009. uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky a dajú príslušnému dorastovému lekárovi potvrdiť na prihlášku spôsobilosť na štúdium (vyjadriť slovom. uchádzač. neskrátený názov a adresa príjemcu platby. 2. účel platby: poplatok VS 101000401. ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. i. . f. ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. h. ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období. dá škole potvrdiť správnosť údajov.. doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie všetkých výročných vysvedčení. resp. doloží životopis a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle fakulte overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške (týka sa to uchádzačov. poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom U. 080 78. e. Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom „Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove“. 2. Prešov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->