Rok 1991

1. Hanzelová Eva 2. Kučerová Marianna 3. Krajčovič Jozef 4. Konevalíková Oľga 5. Barošová Anna 6. Reháková Katarina 7. bartošová Eva 8. Savková Alena 9. Toth Tibor 10. Oţvaldová Mária 11. Forgáchová Vilma 12. Kozel Ivan 13. Šimočko Jaroslav 14. Pročka Jozef 15. Kochanová Jana 16. Líšková Andrea 17. Gašpierik Ignác 18. Adámyová Daniela 19. Múčková Daniela 20. Lázok Karol 21. Ponyová Edita 22. Babinec Martin 23. Horňáček Anton 24. Valko JOzef 25. Pavlov Peter 26. Vranek Ján 27. Hojnoš Jozef 28. Durec Milan 29. Basielová -Petríková Darina 30. Krajčovič Jaroslav 31. Škoríková Renáta 32. Pastieriková Alena 33. Tokolyová Oľga 34. Malíková Jana 35. Koprešiová Daniela 36. Gajarský Augustín 37. Furgaľáková Mária 38. Bertoková Renáta 39. Gaţovič Vladimír 40. Kmeťo Jozef 41. Kabátová Paulína 42. Sitárová Magda 43. Zálešíková Katarína 44. Szásová Jarmila 45. Kutný Ivan 46. Štefanec Ján 47. chýbas 48. Trantalič Boris 49. Lampert Peter 50. Gulič Ľubomír 51. Šuhajda Peter 52. Blahová Antónia

53. Baláţová Elena 54. Kajan Antonín 55. Vašeková Anna 56. Mazák Štefan 57. Vašková Ann 58. Kovárová Anna 59. Leskovská Naďa 60. Tomaškovič m. 61. JAroš Jozef 62. chýba 63. Jančulová Vasillja 64. Katreniak Vladimír 65. Babic František 66. Lambert Otto 67. Šebo Július 68. Špankova Jana 69. Šinal Eduard .70. ćustáková Dana 71. Gajdulová Ľubica 72. Kasanický Milan 73. Cokhardtový Zuzana 74. Hýrošová Mária 75. Kolarekova Anna 76. Čiţmár Roman 77. Guziová Zuzana 78. Rajčoková Lýdia 79. Jurík Ľubomír 80. Bartek Jaroslav 81. Márer Milan 82. Ševíková Cvetana 83. Kovacs Michal 84. Jeníčková Vlasta 85. Šujanová Oľga 86. Fabian Filip 87. Finka Maroš 88. Hromíková Eva 89. Svoboda Boris 90. Čítek Ivan 91. Vaškovičová Vlasta 92. Fábryová Mária 93. Thurzová Ľudmila 94. Kucharíková Dagmar 95. Javor Peter 96. Pešková Mária 97. Turaza Gustáv 98. Bogdal Viliam 99. chýba 100. lsenek Ján 101. Vegh Zoltán 102. Kmeťová Júlia 103. Holotík Ľubomír 104. Daňková Anna 105. Orichel Štefan 106. Dočolomanský Ján 107. Vizáryová monika 108. Grófová Dana

109. Pulman Jaroslav 110. Kiss Juraj 111. Šafárik Vladimír 112. Babjaková Viera 113. Hozová Zdenka 114. Šuta Július 115. Burianová Jitka 116. Šipošová Irena 117. Koliba Peter 118. Václav Marek 119. Liptáková Anna 119. Szekácsová Anna 120. Štepová Adriena 122. Dvořáková Veronika 123. Fábiková Miriam 124. Oravcová Ibveta 125. Šmikalová Jarmila 126. Kucej Daniel 127. Valášková Dana 128. Grék Ľuboš 129. Lowyová SOňa 130. Vaculčíková Emília 131. Marková Viera 132. Mikuška Peter 133. Grácová Ľubica 134. Vanková Helena 135. Paulen Milan

Rok 1992
1. Fridová Renáta Kúpeľná 3 2. Vanek Jozef Bezručova 10 3. Sabová Mária Lermontova 9 4. Petráš Peter Múzejná 2 5. Kadubcová Ava zapoţičsné na súd 16.6.1992 6. Uličný Ján Dostojevsjého rad 3 7. Pastorek Walter Murgašova 8 8. Martinkovič Michal Vuka KAradţiča 7 9. Tureček Juraj Praţská 13 10. Adrianová Edita Obchodná 9 11. Koščová Eva Palisády 55 12. Ruţičková Mária Belojanisova 1/B 13. Krajčiová Anna Palisády 20 14. Melíšková Bibiana Malinovského 2 15. Starý František Poľská 2 16. Hučko René Karpatská 26 17. Feketeová Eva Panská 35 18. Antalík Dušan Nám.1.mája 3 19. Bjel Juraj Heydukova 31 20. Bielichová Mária Lermontova 13 21. jaroš Jaroslav Konventná 3 22. Tóthová Anna Rovniakova 13 23. Stanek Zdenek Červenej armády 23 24. Torok Jozef Nedbalova 10 25. Mikle Ernest Záhradnícka 11 26. Czetliová VAléria 29. augusta 19

27. Ostruţiar Miroslav Belojanisova 1 28. Kralmárová Helena Hollého 7 29. Petrovič Viktor Palárikova 8 30. Svoboda Dušan Palárikova 8 31. Gyurík Jaroslav Červenej armády 25 32. Barna Juraj Ţelezničiarska 20 33. Krucová Anna Miletičova 70 34. Kuzmová Aurélia V.Karadţiča 31 35. Mizeráková Eva Kozia 28 36 .Tarabová Jozefína 37. Knollmayer Jozef Špitálska 16 38. Mesingerová Irena Šípkova 2 39. Štefancová Oľga Dunajská 66 40. Zacharová Edita Sokolská 41. Zvara Peter Kúpeľná 2 42. Samašová Nadeţda Záhrebská 11 43. Kovalčíková Nadeţda Kýčerského 3 44. Vlková - Vizávriová Tatiana Štefánikova 18 45. Šedivý Peter Holekova 1 46. Botlíková Helena Záhradnícka 33 47. Michaličová Helena Vajanského nábr. 21 48. Malovecká Magdaléna Dostojevského rad 1j 49. Potašová Oľga Mostová 4 50. Fusek Martin Mýtna 40 51. Fakancová Katarína Pošen stred vchod 2 52. Kiripolská Anna Praţská 27 53 Prechtl Alexander Mýtna 38 54. Kudlová Sylvia Mýtna 38 55. Ţarnovič Marian Mýtna 40 56. Paldan Štefan Pošen stred vchod 2 57. Tokoly Gajza Pošeň stred 2 58. Spišiaková Iveta Pošeň stred 2 59. Filipovičová Marica Záhradnícka 29 60. Sobek Zdenek Bartókova 1 61. Bakalík Dušan Dunajská 2 62. Kupka Pavel Pošeň stred 63. Melichárková Jana Murgašova 3 64. Zábudlá Zuzana Pošeň stred 65. Kuceková Darina Panská 8 66. Sýkora Alojz Malinovského 70 67. Ivanová Henrieta a Jozef Obchodná 9 68. Gladišová Danica Šulekova 9 69. Jusko Peter Pošeň stred 70. Štujber Jaromír Klariská 10 71. Hackenberger Vojtech Pošeň stred 72. Viskupičová Alţbeta Pošeň stred 73. Nedelková Margita Heydukova 27 74. Pek Frantušek Gajova 17 75. Jelínková Anna Pošeň stred 76. Mikušová Anna Pošeň stred 77. Gobaľová Dana Bartókova 3 78. Josifoská Eva Suvorovova 9 79. Strus Martin Beblavého 12 80. Skalnický Ján Bartókova 3 81. Gašpar Milan Konventná 17 82. Krúpa Jozef Bartókova 4

83. Nariadenie vypratať byt Fučíkova 13 84. Poláková Mária Toráčová Renáta Ţelezničiarska 5 85. Oršuláková Jana 29. augusta 4 86. Mintálová Katarína Bartókova 4 87. Bednáriková Eva Františkánske nám 7 88. Polák Peter Bartókova 3 89. Kríţ Vladislav Tvaroţkova 10 90. Nečs Pete Bartókova 3 91. Farkaš Ján Dunajská 40 92. Pichlerová Ľudmila Bartókova 4 93. Veselská Dáša Bartókova 4 94. Salaj Imrich Palisády 18 95. Nemec Peter Bartókova 4 96. Gondová Ingrid Bartókova 4 97. Kovácsová Valéria Justičná 98. Krivošíková - Kopasová Iveta Bartókova 3 99. Zimčák Zdeňek 29.augusta 100. Vizváriová Henrieta Pošeň stred ZPB 1992 101 - 130 101. Spál Mikuláš Fučíkova 5 102. Knečná Soňa nám. SNP 17 103. Tehlárová Tatiana Kríţna 3 104. Lindáková Beata Bjornsonova 7 105. Šery Peter V.Karadţiča 39 106. Plaček Štefan Hollého 11 107. Prokeš Jozef Bartókova 6 108. Obertová Elena Sienkiewiczova 2 109. Gál František Grosslingova 32 110. Golsteinová Ruţena Povraznícka 8 111. Fajková Erika Bartókova 4 112. Tóthová Izabela Koreničova 11 113. Danišová Ingeborg Vysoká 8 114. Chratinová Janka Justičná 11 115. Tahotný Jaroslav Jelenia 7 116. Glatzner Peter Hollého 3 117. Turčanová Irena Obchodná 58 118. Ridoš Jozef Bartókova 4 119. Vidová Darina Mýtna 9 120. Škoríková Darina Povraznícka 11 121. Kvetko Martin Bradlianska 13 122. Kováčiková Anna Drobného 20 123. Lečbychová Rita byt odovzdaný ďalšiemu čakateľovi 124. Schillerová Alena Drobného 20 125. Zeman Miroslav Zochova 20 126. Lasica Milan Dostojevského rad 11 127. Kohoutová Pavla Gorkého 6 128. Drinfeldová Myrtil Bartókova 3 129. Hronkovič Dušan Bartókva 4 130. Jurčová Jarmila BArtókova 3 ZPB 1992 131 - 160 131. Albrechtová Slávka Bartókova 4 132. Horínková Mária Šafranova 1 133. Bokorová Emília KOzia 12 134. Novosvetská Jarmila Budatínska 17 135. Támerová Eva Obchodná 41 136. Gašparík Ivan Záhrebská 10

137. Bieliková Monika Bukureštská 2 138. Malachovský Martin Gorkého 13 139. Šujan Juraj Sládkovičova 1 140. Boušová Helena Špitálska 49 141. Rácová Ingrid Šancova 50 142. Mojţitová Anna Šancova 10 143. Morvayová Barbara Šancova 50 144. Galandáková Jarmila Drobného 20 145. Miklovičová Emília Šancova 50 146. Vaculík Ján Šancova 50 147. Mlynarovič Pavel Šancova 50 148. Malináková Alţbeta Šancova 50 149. Sloboda Rudolf Nám. 1.mája 2 150. Staruch Ladislav Šancova 50 151. Varga Ernest Grosslingova 63 152. Laluhová Ivana Šancova 50 153. Košičian Jozef Školská 14 154. Chanová Mariana Špitálska 16 155. Kintly Igor Šancova 50 126. Lackovičová Mária Šancova 50 157. Svoboda Jindra Tobrucká 1 158. Marek Vladimír L.Novomestského 26 159. Hanáková Drahomíra Šancova 50 160. Rajtáková Elena Šancova 50 ZPB 1992 161 - 175 161. Matúš Ernest Dobšinského 30 162. Jedličková Oľga P, Horova 5 163. Dorotovičvá Aurélia Šancova 50 164. Petrovičová Kvetoslava Šancova 50 165. Malacký RUdolf Šancova 50 166. Ţitňanská Lucia Gorkého 10 167. Schmidtová Sidónia Zochova 20 168. Vanda Jaroslav 169. Malík Stanislav Jelenia 7 170. Danihelov Zdenka Palárikova 171. Lakatoš Ondrej 172. Herda Ladislav Sokolská 12 173. Čambalová Helena Šancova 50 174. Takáčová Zdena Hollého 11 175. Bogár Ľudovít Mlynské Nivy 1 Stojková Matildy Dunajská 32

Rok 1993
1.Svida Milan J.Satanislava 45 2. Pařízek Peter Leškova 12 3. Palkovič Ján J. Satanislava 43 4. Levaiová Darina Šancova 50 5. Heger Ladislav J.Stanislôava 45 6. Navrátil Roman Brnianska 25 7. Tóthová Silvia Hollého 7 8. Finta František Nám SNP 17 9. Taracisová Darina Šancova 50 10. Fuchová Mária Svoradova 9

11. Stojka Jozef Baltská 7 12. Jančík Igor Ţelezničiarska 20 13. chýba 14. Ţeníšková Jitka Palárikova 12 15. Kašparová Svatava Dunajská 42 16. Tomko Ján Jelenia 7 17. Horecká Irena Šancova 50 18. Avramová Ľubomíra Grosslingova 10 19. Saliňová Ida Gorkého 6 20. Barényiová Elena Šancova 50 21. Lakatoš Tomáš Hraničná obj. 004 22. Gluch František Palárikova 5 23. Bystrický Juraj nám. SNP 23 24. Probstová Mária Obchodná 10 25. Pešková Jolana Hraničná obj. 004 26. Cicková Lýdia Hraničná oobj. 004 27. Štepancová Anna Blumentálksa 24 28. Kublihová Tatiana Dunajská 29 29. Machata Stacho Šancova 50 30. Knizer Štefan Pánska 39 31. Slivka Maroš Šancova 48 32. Gregorová Gabriel Šancova 50 33. Kaplan Juraj Sokolská 20 34. Ruţička MIroslav Bartókova č 4 35. Ruszó Zoltán Palárikova 10 36. Polák Alojz Jakubovo nám 17 37. Kupka Ján Palárikova 3 38. Pejcha František Kozia 5 39. Jesenský Mila Sputnikova 19 40. Fabšiová Martina Jelenia 7 41. Monošiová Mária Hraničná obj. 004 42. Horváthová Michaela nám. SNP 23 43. Tinková Iveta J. Satnislava 53 44. Oláhová Danka Tolstého 1 45. Bokorová SIlvia Drobného 20 46. chýba 47. Mauerová Irena Senkiewiczova 4 48. Černý Vladimír Sokolská 10 49. Nagyová Adriana 29. augusta 3 50. Paličková Jasna Skalná 3 51. Fratrič Anton Janáčkova 4 52. Demeter Jozef Sinokvetova 25 53 spis pod číslom 138 54. Máleková Blanka Kúpeľná 5 55. Boháček Ľudovít Fraňa Kráľa 12 56. Ingeliová Ľubica Červeňova 8p 57. Vaško Gustáv Belopotockého 3 58. Kmeťo Karol Záhradnícka 4 59. Ševčíková Alena V. Karadţiča 37 60. Kmeťo Jozef Hraničná 11 61. Uhrínová Mária Fazuľova 2 62. Kováčová Viktoria Sasinkova 3 63. Cvečko Ivan Mýtna 38 64. Weiss Juraj Baštova 2 65. Kuţelová Anna Sasinkova 3 66. Opalka Ľubomír Vajnaského nábr 17

67. Šubertová Irena Palárikova 8 68. Bertokyová Elena Obchodná 29 69. Kollárová Zita Štefánikova 33 70. Mauer Miroslav Nám. 1. mája 7 71. Danielová Mária Továrenská 1/a 72. Demovič Juraj Obchodná 10 73. Halas Jozrf Lazaretská 31 74. Gregor Peter Vazovova 20 75. Ševčík Peter Obchodná 22/A 76. Šipošová Helena Svoradova 7 77. Šebestová Darina Dostojevského rad 5 78. Pečo Ján Ţivnostenská 2 79. Naďová Emília Špitálska 47 80. Tóthová Katarína Bartókova 4 81. Makeľ Jaroslav Obchodná 70 82. chýba 83. Oláh Oliver Kopčianska 90 84. Devečka Juraj Sinkiewiczova 2 85. Duchoň Milan Ľudovíta Fullu 3 86. Pavlo Ján Ľudovíta Fullu 3 87. Šesták Alojz Ľudovíta Fullu 3 88. Hešková Ľubomíra Drobného 20 89. Karabová Inéz Obchodná 41 90. Heindlová Ruţena Ľudovíta Fullu 3 91. Darázsová Renáta Ľudovíta Fullu 3 92. Bezdeková Helena Ľudovíta Fullu 3 93. Rozkopalová Beata Ľudovíta Fullu 3 94. Šimkovič Gejza Blumentálska 17 95. Knadlová Mária Štefánikova 33 96. Korbas Pavel Kollárovo nám. 18 97. Horváth Atila Justičná 7 98. Lelkeš Peter Obchodná 7 99. Luptáková Ľudmila Jelenia 7 100. Šestáková Eva Nám, SNP 17 101. Martinkovič Richard Leškova 8 102. Cmarová Jana Leškova 12 103. Ruţovič Peter Grosslingova 6 104. Kabát Dalibor Štefanovičova 6 105. Bokesová Věra Nám. 1. mája 3 106. Fekete František Baštova 3 107. Černá Zlata Ľudovíta Fullu 3 108. Lehoczký Ondrej Tolstého 1 109. Molnár František Klemensova 5 110. chýba 111. Hebelková Ruţena Hečkova 16 112. Malíková Boţena J. Stanislava 49 113. Deáková Silvia Záhrebská 11 114. Fišer Zbynek Jamnická 20 /Návrh na 1 rok 115. Kazimír Róbert Špitálska 43 116. Samec Libor Karpatská 10 117. chýba 118. Filipovičová Marica Štefánikova 24 119. Ondrejka Bernard Dunajská 27 120. Bakai Ľudovít V. Karadţiča 53 121. Buchmanová Oľga Ţivnostenská 2 122. Škorna Peter Panenská 1

123. Burianová Katarína Drotárska cesta 39 124. Boďová Katarína Dunajská 29 125. Jarolínová Marta Továrenská 3 126. Dubrava Martin Gorkého 10 127. Gajdošpová Gabriela Vysoká 4 128. Blaţková Katarína Vazovová 16 129. Zemanová Alena Ţelezničiarska 9 130. Prochádzka Jaroslav Palisády 55 131. Szarková Katarína Šoltésovej 2 132. Vrlík Ján 29. sugusta 13 133. Snopková Renáta Moskovská 17 134. Dobňáková Soňa Kúpeľná 10 135. Slanina Ondrej Medená 9 136. Rebro Peter Panenská 30 137. Radimáková Viera Vazovova 7 138. Sadloňová Tatiana Kafendova 8 139. Beňová Oľga Mýtna 38 140. Bobková Marta Jelenia 11 141. Tulejová Eva Zochova 20 142. Štefanovič Michal Ţupné námesstie 1 143. Burga Ľubomír Jelenia 14 144. Pokojná Silvia Poľná 21 145. Puškár Ján Blumentálska 10 146. Rác Tomáš Blumentálska 10 147. Voborník Karol Nábr. gen Svobodu 56 148. Hrubaničová Ingrid Palárikova 12 149. chýba 150. Zemanová Jana Šoltésovej 10 151. Mráziková Marta Záhrebská 12 152. Čáčány Štefan Paulínyho 1 153. Demčeková Zuzana Hollého 7 154. Porubský Peter Bartókova 6 155. Janík Pavol Záhrebská 5 156. Viskupová Darina Palisády 25 157. Mojţita Miroslav Špitálska 20 158. Berkayová Zuzana Hečkova 16 159. Durjak Gejza Paulínyho 1 160. Weiss Peter Ţelezničiarska 22 161. chýba 162. Bučeková Dagmar Múzejná 4 162. Letašiová Iveta Múzejná 4 163. Kulifajová Alena Poľnohospodárska 24 164. Zemková Miloslava Kozia 20 165. Belicová Ľudmila Dunajská 39 166. Hlaváček Aladár Medená 12 167 .Kuzmický Michal Obchodná 9 168. Lajčák Jozef Beskydská 12 169. Poláček Milan Dunajská 39 170. Barteková Emília V. Karadţiča 1 171. Svoboda Svatopluk V. Karadţiča 1 172.Zacharová Valentína V. Karadţiča 1

Rok 1994

1. Kalina Iva Mýtna č. 21 2. Šípoš Ladislav Ferienčíkova č. 8 3. Moťovský Boris Šancova č.48 4. Hanzelová Jana Vazovova č. 16 5. Pyteľová Melánia Francisciho č. 5 6. Dráfiová Brigita Panenská č. 27 7. Ţákovičová Virgínia Kúpeľná č. 1 8. Suchánek Michal Jasovská č. 31 9. Dychová Ivana Jasovská č .10 10. Strýček Pavol Bartókova č. 4 11. Meszároš Ladislav Jelenia č. 7 12. Polakovičová Mária V. Karadţiča č. 37 13. Tulinská Mária Štúrova č. 1 14. Malík Eduard Kopčianska 86 15. Kindjiová Vlasta Štefánikova 31 16. Šagárová Karolína Palisády 39 17. Takáčová Aurélia Tallerova 2 18. Pročková Ella Štefánikova 18 19. Kilimajer Martin Továrenská 9 20. Špekoňa Marek Dobšinského 30 21. Šebo Ľudovít Murgašova 8 22. Zubčáková Eva Hlavatého 6 23. Horníková Katarína Laurinská 9 24. Lackovič Stanislav Tolstého 4 25. Miklošová Marta Blumentálska 7 26. Adamae Štefan Drotárska 27. Klestincová Gabriela Blumentálska 12 28. Malinová Alexandra Gajova 7 29. Biskupičová Mária Dankovského 10 30. Kmeťová Oľga Bjornsonova 31. Kalnášiová Marta Záhradnícka 11 32. Pinka Miroslav Palárikova 3 33. Oravcová Blanka Nábr gen Svobodu 32 34. Hájek Štafan Palárikova 1 35. Révay Igor Panenská 26 36. Davidovičová - šrámeková Cintorínska 6 37. Staštík Miroslav Kúpeľna 2 38. Polakovičová Ľubica Kopčianska 86 39. Fiala Marián Zochova 1 40. 41. Grossman Ján Lermontova 7 42. Martančík Rudolf Nábr.gen.Svobodu 36 43. chýba 44. Stanek Jozef Ţivnostenská 5 45. Kuš Milan Dunajská 66 46. Králová Klára Konventná 17 47. Vojkovičová Hedviga P. Horova 7 48. Slivová Miroslava Ţivnostenská 5 49. Zajaková Ranáta Ţivnostenská 3 50. Moravčíková Katarína Ţivnostenská 3 51. Danková Eva Ţivnostenská 3 52. Witková Terézia Ţivnostenská 5 53. Nitschneiderová Alena Jedlíkvoa 4 54. Kassa Ján Nedbalova 19 55. Ročiaková Janka Ţivnostenská 3 56. Matichová Tatiana 29.augusta 4 57. Vojčiak Jozef Chorvátska 6

58. Buzinkajová Jacgvelin Ţivnostenská 5 59. Bodnárová Ľubica ţivnostenská 5 60. Šajmírová Mária Grosslingova 34- 36 61. Juračka Filip Blumentálska 7 62. Širý Milan Beskydská 12 a 63. Surmíková Katarína Fraňa Kráľa 31 64. chýba 65. Mitošinka František Blumentálska 10 66. Kočiš Peter Ţivnostenská 2 67. Danielová Mária Medená 5 68. Burská Gizela Medená 18 69. Mrvová Erika Čajkovského 12 70. Karabová Lýdia Nábr.gen Svobodu 20 71. Adamusová Ľubica Ţelezničiarska 5 72. Kušnírová Zdenka Kúpeľná 3 73. Kušlitová Anna Lazaretská 31 74. Langová Katarína Tabakova 8 75. Tekelová Marcela Kopčianska 86 76. Valčeková Dagmar Ţivnostenská 3 77. Kunca Ján Blumentálska 10 78. Valencinová Viera Dostojevského rad 11 79. Vachálková Štefánia Palárikova 9 80. Nvota Juraj Konventná 2 81. Betková Zuzana Povraznícka 15 82. Frackiewiczová Alena Šancova 70 83. Meszároš Ladislav Moskovská 8 84. Derzsi Imrich Sládkovičova 11 85. Szíglová Dáša Jasovská 2 86. Hollý Ján Múzejná 2 87. spis prenesený do roku 1995 číslo 156 88. Štokmanová Anna Ţivnostenská 5 89. Fusková Edita Ţivnostenská 3 90. Kemenyová Školská 14 91. Hahnová Yvetta Bjornsonova 4 92. Bitto Dezider Grosslingova 34 93. Csikos Alexynder Kozia 24 94. Kresánek Peter Palisády 55 95. Vlčková Eva Ţivnostenská 3 96. Marková Monika Povraznícka 7 97. Pribišová Karin Mlynské Nivy 1 98. Hedingerová Katarína Dunajská 27 99. Hrdličová Soňa Vuka Karadţiča 35 100. Poláková Martina Cabanova 34 101. Hlina Alojz Štúrova 1 102. Jozefová Helena J. Stanislava 49 103. Ciulis Miroslav Kríţna 10 104. Blayová Ema Medená 18 105. Fígel Roman Bezručova 9 106 Dobňáková Soňa Kúpeľná 10 í07. Raučinová Dana Vysoká 8 108. Fusek Martin V. Karadţia 7 109. Zatkalíková Jana Hollého 11 110. Bakošová Hemrieta Mlynské NIvy 8 111. Krúpa Ľudovít Dobrovičova 13 112. Bezchlebová Tatiana Medená 16 113. Ambrová Mária Ţabotova 10

114. Klapčeková Vladimíra Ţivnostenská 5 115. Šestinová Ţelmíra Mýtna 40 116. Jelenek Pavol Grosslingova 52 117. Satina Marian Povraznícka 11 118. Benca Milan Poľná 21 119. Dočolomanská Soňa Hviezdoslavovo nám. 6 120. Rapoš Fedor Godorova 2 121. Prechtl Alexander Palisády 14 122. Milošovičová Mariana Gunduličova 14 123. Toráčová Oľga Štefanovičova 6 124. Buzassyová Darina Obchodná 22 a 125. Surovič Miloš Palárikova 12 126. Tomaschek Tomáš Blumentálska 24 127. Miková Mária Grosslingova 17 128. Petrovská Andrea Blumentálska 22 129. Litváková Andrea Blumentálska 7 130. Bakaljarová Helena 29.augusta č. 32 131. Pikályová Jana Kozia 12 132. Michalčík Jozef Bjornsonova 13 133. Pešková Jolana Nábr.gen Svobodu 20 134. chýba 135. chýba 136. Jacz Pavel Bradlianska 9 137. Jankulic Michael Blumentálska 7 138. Máliková Beáta Kozia 22 139. Juriščinová Daniela Jelenia 10 140. Hronkovič Mikuláš Hraničná 11 141. Trokan Juraj Vajanského nábr. 15/a 142. Mikloš Ivan Kozia 28 143. Trnka Vladimír Palisády 39 144. Klucsár Arpád Kopčianska 90 145. Hešterová Oľga Godorova 2 146. Pavlovič Jozef Štefánikova 23 147. Pflieglerová Ľubica Obchodná 37 148. Zachar Zdenek Kríţna 36 149. Gibová Viera Fraňa Kráľa 16 150. Ţák Jaroslav Lermontovova 11 151. Piller Ján Palackého 6 151. Fišer Zbyněk Laurinská 21 152. Lúčanský Tomáš Mýtna 40 153. Jasenák Michal 154. Kamenský Gabriel Mýtna 13 155. Hlinková Daniela Dobrovského 4 156. Jakubec Imrich Ţelezničiarska 9 157. Jančošek Igor Ţelezničiarska 3 158. Repčíková Saskia Podjavorinskej 13 159. Luknár Miloš Bartókova 6 160. Pirošková Iveta Ţivnostenská 3 161. Valková Mariana Paulínyho 1 162. Rottková Antónia Rovniakova 12 163. Šesták Roman Benediktiho 6 164. Brliť Daniel Kozia 12 165. Štefanovič Ján Šoltésovej 8 166. Švantner Ladislav Girkého 11 167. Rudolf Róbert Dankovského 10 168. Šváb Július Mýtna 38

169. Fulop Marko Palisády 55 170. Ujváry Vladimír Kozia 28 171. Šimovič Pavel Nám 1. mája 16 172. Bjel Juraj Nám 1. mája 16 173. Ţiaková Marta Baštova 2 174. Václavíková Silvia Obchodná 37 175. Czucz Štefan Medená 12 176. Hollosy Tibor Pánska 35 177. Šimočková Gabriela Kopčianska 86 178. Caltíková Drahoslava Michalská 6 179. Parádiová Mária Kriţkova 8

Rok 1995
1. Polakovičová Karin Špitálska 9 2. Šimko Ján Rozvodná 17 3 .Frlajs Tibor Kmeťovo nám. 3 4. Morávek Alojz Šoltésovej 22 5. Zagar Peter Blumentálska 7 6. 7. Kohoutová Jan Benediktiho 1 8. Baláţ Peter Paneská 27 9. Jablonická Zuzana Grosslingova 41 10. Gabániová Barbara Bjornsonova 4 11. 12. Valent Juraj MUDr. Kubányho 1 13. Mišenčíková Mária Nám. 1. mája 16/A 14. Baráthová Blanka Nám 1. mája 16/B 15. Galbičková Annabella Ing. Nám. 1. mája 16/A 16. Baráth Viliam Záhradnícka 7 17. Bombara Edmund Heydukova 15 18. Grieger Vladimír Dr. Michalská 6 19. Lovenbergová Gizela Strmá cesta 1 20. Mitzová Eva akad.mal. Grosslingova 49 21. Gunčágová Irena RNDr. Osuského 1/a 22. Manca Marián Nám 1. mája 16/A 23. Pomšárová Anna Nám. mája 16/A 24. Molnárová Zuzana Bulíková 9 25. Vrbovská Marcela Šancova 74 26. Hajdinová Daniela Štúrova 6 27. Monsbergerová Helena Záhrabská 7 28. Káčerová Dana Liščie udolie 71 29. Tóth Boris JUDr. Ţivnostenská 30. Baumannová Ruţena Ţivnostenská 5 31. Šimočková Zdenka Gajova 7 32. Gendiar Ľubomír Palisády 20 Nagy Ernest Ing. Lermontovova 11 Szittayová Edita JUDr. Lermotovova 11 Rapčanová Zuzana JUDr. Lermontovova 11 33. Gabajová Ingrid Dunajská č. 60 34. Ondrejkovičová Dagmar Nám. 1. mája 16/A 35. 36. Hurčík Ľubomír Holekova 1 37. Strelková Viera Ing. Nám. mája 16/B

38. Máleková Ivana Paulínyho 1 39 .Juras Juraj Šulekova 11 40. Waracseková Valéria Poštová 6 41. Harmincová Katarína Kozia 4 41 .Matejka Arpád Kozia 5 spolu v spise 42. Šmíd Ján Sládkovičova 11 43. Rehák Jozef Šancova 32 44. Jurišová Angela 29. augusta 11 45. Slivová Helena Blumentálska 4 46. Vrbenská Andrera Mgr. Gorkého 12 47. Salajová Ruţena Záhrebská 2 48. Pivoňlová Mária Nám 1. mája 16/A 49. Baláţová Patrícia Blumentálska 10 50. Stamová Daniela Vajanského nábr. 17 51. Michonek Peter Blumentálska 7 52. Palkovič Pavel MUDr. Blumentálska 7 53. Lukačková Ţelmíra Tabakova 6 54. Potisk Jozef Ing. 055. Kostolný Ivan Ing. Praţská 27 56 .Dobrovodská Sibyla Ţidovská 19 57. 58. Valiková Mária Nám. 1. mája 16/A 59. Kalna Andrej Mýtna 40 60. Stojková Júlia Palárikova 4 61. Vargová Iveta Šoltésovej 20 62. Podolay Peter Ing. Palackého 6 63. Chamutiová Svetlana Nám.1. mája 16/B 64. Némethová Andrea Ţivnostenská 3 65. Matulová Monika Ţivnostenská 5 66. Šmátrala Ľudovít Nám 1. mája 16/B 67. Miko Pavol Ing, Grosslingova 25 68. Jelínková Helena Palírikova 11 69. Babitzová Eva Kozia 19 70. Kukura Juraj Baštiva 1-3 71. Šobáň Jozef Páričkova 2 72. Dudášová Monika Ing. arch. Dunajská 39 73. Zvara Ján Ing. Zabakova 3 74. Kouřilová Iveta Karpatská 26 75. Danihel Eduard Palárikova 7 /zruš/ 76. Kováč Vojtech Májkova 1 77. Mallý Gorazd Moskovská 21 78. Mikulová Jana Medená 2 79. Jánošková Nataša Nám.1.mája 16/B 80. Kossová Rozália Nám. 1. mája 16/B 81. Brbúch Ladislav Ing. Nám. mája 16/A 81. Šándorová Nataša Záhrebská 4 82. Fedáková Anna Justičná 18 83. Kučerová Vlasta Nám.1. mája 16/ A 84. Červeňáková Ľubica Cintorínska 2 85. Egidyová Monika Mýtna 21 86. Velická Elena Páričkova 2 87. Hlôţka Pavol ak.soch. Ventútsa 6 88. Rybanská Katarína Dorovského 6 89. Rafaj Milan Ing. Medená 10 90. Delič Nikola Nám.SNP 16 na dobu urč. 2000 91. Vrábel Viliam BAštova 1

92. Bzdúch Peter Laurinská 1 93. Kubová Oľga Gajova 7 94. Hrabovský Eduard Kríţna 40 95. Petiachová Boţena Gunduličova 3 96. Rehmová Oľga Kríţna 38 97. Raschmann Štefan Palírikova 5 98. Roman Róbert Záhradnícka 3 99. Kovárová Emília Vysoká 12 100. Tóth Peter Rázusovo nábr. 6 101. Kurthy Vojtech Fraňa Kráľa 16 102. Majchrovič Ivan Ing. Bartókova 4 103. Bandurič Juraj Štefánikova 33 104. Vargová Anna Murgašova 6 105. Probst František Obchodná 10 106. Marinov Stanislav Ing. Vlčkova 20 107. Kvasnica Branislav RNDr. Kríţna 5 108. Zanini Lívia Rybárska brána 9 109. Michalica Peter Štefánikova 7 110. Mihalkovičová Mária Mgr. Medená 12 112. Ondriska Martin Mgr. Dobrovského 5 113. Doubek Peter Ing. Jelenia 1 114. Alexyová Mária Račianska 61 115. Drinková Margita Rybárska brána 1 116. Takáč Henrich Lazaretská 31 117. Formelová Jana Fraňa Kráľa 15 118. Antal Boris Heydukova 31 119. Skalík Marián Vuka Kardaţiča 7 120. Miškov Luboš ing. Kríţna 7 121. Malíčková Eva Ing. Medená 5 122. Botlová Irena Bezručova 9 123. Sedláková Slávka Medená 10 124. Totka Juraj Ing. 29. augusta 4 125. Drapák Jaroslav Dr. Lermontovova 8 126. Mederly Pavol Na Kalvárii 3 127. Závodský Vladimír Záhradnícka 35 128. Bystrická Edita Dobšinského 30 129. Meszárošová Irena Bezručova 6 130. Melkovič Ján Záhradnícka 7 131. Tomanová Věra Brnianska 23 132. Kostka Branislav Blumentálska 24 133. Randa Boris Ing. Grosslingova 59 134. Ţitňanský Peter Ing. Ţabotova 8 135. Vigaš Juraj Lazaretská 11 134. Šipoš Ján Heydukova 29 135. Stroschneider Milan Obchodná 46 136. 137. Lipecká Eva Brnianska 23 138. Orolín Peter Francisciho 5 139. Fuko Maria Ing. Podhorského 3 140. Lintner Anton Ing Beskydská 8 141. Daniš Roman Grosslingova 52 142. Czodor Tibor Bjornsonova 11 143. Szigetiová Katarína Michalská 7 144. Čilíková Viera Tallerova 9 145. Toman Vladimír Grosslingova 73 146. Civáň Dušan Luţická 2

147. Maurery Zuzana Laurinská 9 148. Lauková Alexandra Drorárska 39 149. Suchý Štefan Palárikova 8 150. Kasa Július Ing. Čajakova 15 151. 152. Gregorová Andrea Zrínskeho 9 153. Obertová Zuzana Šancova 58 154. Andrašík Marián Ţabotova 8 155. Tkáč. Marian Ing. Baštova ul. 1 156. Kurinová Elena Praţská 35 157. Čečot Vladimír JUDr. Ţelezničiarska 22 158. Lenčešová Dáša Ing. Praţská 35 159. Čierna Alica Blumentálska 26 160. Jankú Jana Belopotockého 2 161. Dakovová Ivana vystavenie náj.zmluvy BA Ruţinov 162. Hanečka Karol Ing. Obchodná 68 163. Nikodýmová Andrea Kríţna 2 164. Petrvoič Michal Moskovská 12 165. Škodáčková Marta Palárikova 10 166. Sokolová Anna Palárikova 8 167. Mihóková Gizela Palárikova 4 168. Andrejčák Tomáš v druhom obvode Jedľova 3 169. Suchánek Silvester Šoltésovej 2 170. Darnai Štefan Blumentálska 12 Karnok Roman Ing. Floglova 10

Rok 1996
1. Farkas Jozef Školská 14 /dočasna/ 2. Kiripolská Anna Praţská 27 3. Šoltés Milan ing. Dobrovského 4 4. Rudinská Simona Šancova 78 5. Lehuta František Palárikov 5 6. Macháliková Ľubica V.Karadţiča 49 7. Motešická Daniela Medená 35 8. Kovačovský Marián V. Karadţiča 4 9. Šmidekova Alexandra Sienkiewiczova 2 10. Gazdík Kamil ing. Cukrová 12 11. Bako Pavel Ţabotova 6 12. 13. Pichler Tibor PhDr. Špitálska 45 14. Oravec Peter Kozia 24 Ţitňanová Helena 15. Pekarovičová Iveta Šancova 58 Polák Zdeno 16. Ondrejková Jarmila Lazaretská 35 17. Struňáková Denisa Kúpeľná 10 18. Rozsulejová Eva Tabakova 1 19. Štefanovič Michal Ţupné nám. 1 20. Kučerová Stanislava Floglova 8 21. Šimonová Dagmar Gunduličova 14 22. Oravec Vladimír Dunajská 39 23. Škvarna Dušan Janáčkova 24. Toma Július ing. Grosslingova 50

25. Remasová Halina Palárikova 9 26. Štefek Stanislav Sokolská 10 27. Hermanová Milena Šancova 58 28. Marčoková Judita Rázusovo nábr. 4 29. Benedikovičová E.ing. Strakova 3 30. Zelizňáková ľubica PfDr. V. Karadţiča 49 31. Klíma Pavol Rázusovo nábreţie 4 32. Zemko Slavomír Obchodná 10 33. Poprac Miloš MUDr. Palárikova 10 34. Orthová Beata Mýtna 38 35. Vlček Vladfimír Školská 14 37. Černý Tomáš Sládkovičova 11 38. Baričič Štefan Ţidovská 21 39. Schmádl Eduard Baštova 1 - 3 40. Kostolný Ivan Ing.arch. Praţská 27 41. Kozáková Miroslava Čajakova 1 42. Mordavský Mária Štefánikova 29 43. Bezák Viliam Ing. Bartókova 6 44. Ďurčanská Katarína Klemensova 13 45. 46. a 47. Byty pre SND Štetinova č. 7 Náb.g. Svobodu 20 48. Kurucová Helena Ing. Štefánikova 2 51. Hušťava Vladimír Sasinkova 3 52. Kučera Michal Sklaná 3 53. Czuczová Františka Palárikova 1 54. Tomašovičová Terézia Dobrovičova 10 55. Šubjaková Elena Vlčkova 20 56. Bratinka Jozef Ing. Povraznícka 6 57. Mičko Ivan ing. Ţivnostenská 2 58. Sudovská Ingrid ing. Rázusovo nábr. 4 59. Mlynarovič Róbert Dobrovského 8 60. Hošeková Blanka Gorkého 1 61. Deptová Lívia Godorova 2 62. Adame Jaroslav Sokolská 10 63. 64. Hardi Vanesa Wilsonova 1 65. Chochol Juraj Dobrovského 2 66. Vargová Miroslava Bradlianska 9 67. Šípová Júlia MUDr. Ţelezničiarska 22 68. Tašká Edita Ing. Karadţičova 31 69. Benkovičová Eva Ing. Povraznícka 4 70. Csikos Jozef Obchodná 37 71. Cesnaková Eva Beňadická 17 72. Rigová Anna Jasovská 6 73. Baláţ Peter Ing. Tolstého 3 74. Pikarova Margita Mýtna 11 75. Balázsová Angela mgr Štefanovičova 6 76. Kroner Jan Ferienčíkova 6 77. Fečík Roman Ing. Ferienčíkova 6 78. Soukupová Anna Nedbalova 19 79. Štefko Viktor Špitálska 57 80. Hanzel Pavol Dobrovičova 4 81. Dolinská Oľga Vajanského nábr. 15 82. Čierniková Silvia mgr. 29. augusta 28/c 83. Kozák Marián Bartókova 4

84. Valentovič Vladimír Gorkého 10 85. Kemény Roland JUdr. Grosslingova 39 86. Brom Jozef Gorkého 12 87. Štepánková Viera Kríţna 21 Kubej Marek 88. Kelemanová Jana Grosslingova 63 89. Youssifová Lucia Brančská 3 90. Masaryk Pavel Dobrovičova 10 91. Majerníková Marcela Čerešňova 5 92. Karičková Monika Obchodná 33 c 93. Híveš Pavol Ing. Sokolská 18 94. Schmidtová Agnesa ing. Jakubovo nám. 2 95. Besenyeiová Renáta Dobrovičova 13 96. 97. Kordošová Jana Gorkého 6 98. Kučerová Mária ing. Školská 14 99. Cicková Lýdia Dobrovodského 4 100. Gavačová Ingrid Špitálska 47 101. Taliga Gabriel ing. Ţelezničiarska 3 102. Pukančíková Dagmar Palárikova 10 103. Budajová Monika ing. Mýtna 21 104. Ţáčková Agáta PhDr. Dobrovičova 10 105. Šulajová Katarína Gorkého 15 106. Lichnerová Ţšlmíra Lermontovova 2 107. Kutáková Ruţena nám. 1. mája 8 108. Potocká Tatiana Tabakova 10 109. Poláková Soňa Blumentálska 10 110. Šarkkozyová Marina Šancova 84 111. Michalík Pavol Landauova 24 112. Schmuck Karol Nám 1. mája 8 113. Koreňová Klaudia Jesenského 12 114. Melkovičová Barbora Bezručova 6 115. Kriţan Vladimír Dobšinského 30 116. Závracký Martin Ing. arch. Lermontovova 9 117. Verzal Pavol Luţická2 118. Gyoenyoerová Gabriela Hollého 11 119. Štefunko Andrej Ing. Bezručova 10 120. Lazišťanová Marta Tabakova 10 121. Bača marek Kríţna 11 122. Buchelová Ľubica Šoltésova 8 123. Molnár Peter Cintorínska 2 124. Jakupi Renata Vazovova 13 125. Andráš Vladimír ing. Dostojevského rad 1 126. Kovařík Jan Fraňa Kráľa 20 Gregor Pavel 127. Trenčanský Ľudovít mgr. Moskovská 6 128. Baláţová Ľudmila Brnianska 27 129. Korgová Agnesa Mudroňova 87 130. Frida Bartolomej Šancova 50 131. Odzgan Ján Ing. Gunduličova 1 132. Janečková Dana Brnenská 27 133. Mayer Ján Karadţičova 57 134. Augustín Peter Povraznícka 7 135. Šimko Martin MUDr. Továrenská 9 136. Pšenák Silvester Gunduličova 6 137. Šoltés Vladimír Bjornsonova 10

138. Vérffy Karol Ing. Gunduličova 14 139. Antolíková Lýdia Medená 33 140. Feketeová Eva Grosslingova 59 141. Belko Ondrej Ing. Laurinská 15 142. Šurina Igor ing. Ševčenkova 3

Rok 1997
1. Kosso Vladimír JUDr. Paulínyho 1 2. Janščák Stanislav Továrenaská 9 3. 4. Lacho Ivan Dobrovičova 13 5. Hroncová Dagmar Palárikova 4 6. Grešková Monika Novohradská 2 /disp. právo/ 7. Oláh Oliver Obchodná 41 8. Hlava Peter Juraja Hronca 4 9. Dzamba Ivan Štefánikova 33 10. Saladi Tibor Hollého 9 11. Švolík Jozef Moskovská 14 12. Mičatková Brigita Kúpeľná 2 13. Milanidovič Anna Palárikvoa 9 14. Laurinec Ľubomír Jesenského 12 15. Kollárová Darina Sládkovičova 11 16. Pavlík Milan Štefánikova 33 17. Baláţová Elena Jelenia 3 18. Dovala Jaroslav Šustekova 23 19. Denková Eva Štefánikova 31 20. Beňuška Peter Gorkého 15 21. Chlebovič Štefan Gorkého 13 22. Puha Vojtech Sládkovičova 3 23. 24. Kozák Dušan Obchodná 24 25. Trančík Braňo Bukureštská 3 26. Vargicová Angela Palisády 59 27. Fusková Ľudmila Dobšinského 22 28. Donátová Zuzana Laurinská 15 29. Navrátil Miroslav Bartókova 4 30. Galo Vlado Panenská 30 31. 32. Schellingová Blanka Obchodná 24 33. Sulejmani Robert Timravina 3 34. Kučerová Iveta Štefanovičova 20 35. Moravčík Alexander Gunduličova 14 36. Jánoška Ondrej Obchodná 5 37. Hornáček Gabriel Konventná 7 38. Hasáková Katarína Gorkého 1 39. Šimová Milena Hollého 3 41. Roman Ľubomír Grosslingova 63 42. Baran Peter Anenská 1 43. 44. Halás Jozef Lazaretská 31

45. Popovič Ivan Hvietdoslavovo nám 12 46. Šebek Alfréd Kúpeľná 3 47. Špániková Danka Klemensova 13 48. Suja -Ţiaková Blanka Benediktiho 4 49 Špaňúr Michal Pánska 13 50. Šípošová Dorota Palárikova 6 51. Rafajdusová Zuzana Gorkého 1 52. Cako Igor Rázusovo nábr. 6 53. Vavro Tibor Šancova 74 54. Lipa Peter Špitálska 41 55. Mrázik Ľubomír Grosslingova 19 56. Molnárová Anna V. Karadţiča 35 57. Gašpar Milan Palisády 44 58. Bajcsy Belo Nedbalova 19 59. Macko Peter Palárikova 10 60. Tureček Juraj Praţská 13 61. Kováčová Ivona Obchodná 9 62. Mikloš Ivan Kozía 28 63. Holík Pavol Špitálska 45 64. Dubajová Jolana Heydukova 16 65. Čerman František Tabakova 1 66. Rehák Juraj Šoltésovej 2 67. Frešo Viktor Grosslingova 61 68. Stankoci Stanislav Čajakova 10 69. Kondrk Jozef Kopčianska 90 70. Pinkavová Miroslava Šancova 2 71. Hudáková Anna Medená 11 72. Černý Vladimír Sokolská 10 73. Klim ozef Štefanovičova 20 74. 75. Urge Roman Dunajská 37. 76. Bieliková Denisa Grosslingova 30 77. Bieliková Helena Mariánska 14 78. Mišík Rastislav Vlčkova 23 79. 80. Trubiroh Ľubomír Dunajská 20 81. Bielik Róbert Grooslingova 30 82. Lakatošová Ţofia Dunajska 32 83. Jánošková Júlia Strakova 5 84. Tokár Vladimír Okánikova 4 85. Borgula Radomír 29. augusta 4 86. Otruba Albert Moyzesova 1 87. Kotrík Marián Mošovského 10 88. Mesík Andrej Nám SNP 23 89. 90 Zlocha Jozef Bartókova 6 91. Baloghová SlAvomíra Záhradnícka 37 92. Vizváriová Mária Heydukova 6 93. Rabina Daniel Dobšinského 22 94. 95. Michalič Milan Šulekova 6 96. Šáleková Viktória Obchodná 5 97. Bôrik Jozef Blumentálska 26 98. Flimelová Margita Obchodná 41 99. Nikodýmová Andrea Kríţna 2 100. Abrahám Peter Sládkovičova 11

101. Fuko Mária Podhorského 3 102. Tóthová Anna Nám SNP 23 103. Verzal Ivan Budovateľská 23 104. Skurák Tomáš Bjornsonova 8 105. Králik Joaroslav Nám. Slobody 9 106. Sluková Barbora Ţelezničiarska 9 107. Puskásová Jarmila Gorkéh 11 108. Povaţancová Miriam Kríţna 10 109. Čoláková Katarína Šancova 50 110. Hamar Alexander Dobrovského 9 111. Omastová Adriana Wilsonova 5 112. Rebrová Aurélia Povraznícka 11 113. Falath Michal Gorkého 15 114. Vlasatá Zuzana Šancová 84 115. Pecník Milan Ţupné nám. 1 116. Oravcová Soňa Gorkého 1 117. Šarkozyová Viera Palárikova 6 118. Poliačeková Viera Blumnetálska 24 119. Mozolák Ratmír Kríţna 2 120. Fedorová Silvia Zelená 1 121. Bilkovič Marek Lehotského 6 122. Toman Stanislav Medená 33 123. Nagyová Juliana Panenská 30 124. Mračková Martina Obchodná 41 125. Krčmárová Alojzia Dunajská 20 126. Taliga Gabriel Ţelezničiarska 3 127. Chovanec Ladislav Pekníkova cesta 9 128. Špička Tomáš Vysoká 6 129. Zanini Lívia Bybársaka brána 9 130. Šimonovič Jozef Ţivnostenská 2 131. Horníček Viliam Benediktiho 6 132. Gazdík Marián Šancova 58 133. Švecová Tatiana Vazovova 13 134. Hudyová Barbora Palárikova 2 135. Fulmek Alexej Panská 13 136. 137. Haasová Iveta Štúrova 13 138. 139. Kováč Peter Povraznícka 5 140. Mrázková Helena Obchodná 33 141. Ševčíková Zuzana Špitálska 33 142. 143. Tabak Roman Špitálska 41 144. Chromíková Otília Kopčianska 86 145. Kostolányiová Eva Nábr. gen Svobodu20 146. Pala Michal Bybárska brána 1 147. Bombara Edmund Heydukova 15 148. 149. Hasák Peter Jelenia 17 150. Hozová Terézia Sládkovičova 11 151. Bezáková Naďa Bartókova 6 152. Ţárska Viera Dunajská 7 153. Krekáň Ján Grosslingova 33 154. Stano Juraj Vysoká 12 155. Likavec Igor Grosslingova 41 156. Wernerová Ingrid Baštova 10

157. Lakomcová Tatiana Jelenia 17 158. Urge Roman Dunajská 37 159. Sláviková Karin Kríţna 21 160. Zboroň Vladimír Jelenia 10 161. Vizváriová Mária Dunajská 39 162. Magová Iveta Obchodná 15 163. 164. Miškejeová Gunduličova 6 165. Tóthová Alena Obchodná 54 166. Mintal Pavel Wilsonova 3 167. Semeš Michal Špitálska 41

Rok 1998
l. zrušené 2. Kurina Roman V.Karadţiča č. 25 NZ 3.m. 3. Tomčík Peter MUDr. Špitalska č. 57 NZ 5.m. 4. Balogová Mária Konventná č. 7 NZ 8.m. 5. Kunovský Pavol CSc. Grôsslingova č. 28 NZ 3.m. 6. Rovná Iveta Ing. Banskobystrická č.8 NZ 5.m. 7. Hajtáš Vladislav Ing. Karadţičová č. 57 NZ 5.m. 8. 9. Tôrôková Sofia Sládkovičová č.ll NZ bez lO. Bukovčáková Anna Ţilinská č.l4 Nz v spise ll. Kukuliaš František Vajanského nábr.2l NZ 5.m. l2. Funtál Pavol ul.29.augusta č.3 NZ bez l3. Hnátová Marta Lazaretská č. l6 NZ 5.m. l4. Chmel Zozef Ing. Banskobystrická č.8 NZ 5.m. l5. Nedelčeva Tatjana Karadţičova č. 57 NZ 5.m. l6. Rafael Viliam Medená č.lO NZ bez l7. Hyčko Ondrej Mýtna č. 2l NZ 4.m. l8. Grosch Vladimír Ing. Bjôrsonová č. 4 NZ 8.m. l9. Krajčovič Štefan Grôsslingová č. 39 NZ 5.m. 2O. Joríková Ivana Gorkého č. l NZ bez 2l. Modrovichová Anna Karadţičová č. 55 NZ 6.m. 22. Chreňová Mária Karadţičová č. 55 NZ bez 23. Némethová Hedviga Praţská č. 3 NZ 6.m. 24. Duszaová Judita Ing. Sasinková č. 3 NZ 5.m. 25. Ragančík Fr.Kráľa č. 24 NZ 7.m. 26. Rešetková Anna Sienkiewiczová č.4 NZ lO.m. 27. Zimová Viera Obchodná č. 24 NZ 5.m. 28. Dômôtôrová Zita Marianská č.8 NZ 5.m. 29. Hardi Vanesa Wilsovona č. l NZ bez 3O. Pikaly Roman Ţelezničiarska č.5 NZ v spise 3l. Németh Miroslav Továrenská č. 3 Nz v spise 32. Krošlákova Ivica Zámočnícka č. 7 NZ bez 33. Paška Igor Rajská č. l NZ 5.m. 34. Blesák Jozef Ing. Moskovská č. l2 NZ bez 35. Szabó Ladislav JUDr. Obchodná č. 33 NZ bez 36. Peressényi Peter Akad.arch. Zámočnícka č. 7 NZ bez 37. Bušo Michal Ţelezničiarska č. 3 NZ 7.m. 38. Bernát Jozef Holeková č.l NZ bez 39. Lakatošová Mária Mlynské Nivy č. 8 NZ v spise 4O. pričlen.

4l. Hajošová Gizela Medená č. l6 NZ bez 42. Formánek Ján Kríţna č. 7 NZ 8.m. 43. Zálešáková Janka Kríţna č. 7 NZ 7.m. 44. Floch Anton Paláriková č. 9 NZ ll.m. 45. Brull Peter Grôsslingová č.28 NZ 7.m. 46. Lisal Dušan šoltésova č. 28 NZ v spise 47. Petrova Renata Ing. Baštová č.2 NZ v spise 48. Zemanová Ľudmila Bjôrnsonova č. l6 NZ v spise 49. Bombilaj Pavel Hviezdoslavovo nám.l6 NZ lO.m. 5O. Bori Michal Ţivnostenská č. 5 NZ bez 5l. Tomčíková Zuzana Dunajská č. 66 NZ v spise 52. Kukan Vladimír Ing. Dunajská č. 66 NZ v spise 53. Szepeši Anton Kmeťovo nám. č.3 NZ bez 54. Formanko Peter Čerešňová č. 5 NZ v spise 55. Šuleková Zuzana Hlboká č. l NZ bez 56. Marko Ivan Akad.arch. Škovránčia č. 3 NZ bez 57. Rebej Marian Lazaretska č. 3O NZ v spise 58. Danišová Jitka Podjavorinskej č.7 NZ bez 59. Kováč Marek Rázusovo nábr.č.4 NZ v spise 6O. Jánošík Štefan Rázusovo nábr.č.4 NZ v spise 6l. Klečko František Dunajská č. 39 NZ v spise 62. Halás Jozef Lazaretská č. 3l NZ v spise 63. Adamusová Ľubica Bjôrnsonova č. 6 NZ v spise 64. Vitalaj Vladimír Palárikova č. 4 NZ bez 65. Roman Dušan Grôsslingová č. 4l NZ v spise 66. Krämmerová Ingrid ul.29.augusta č.4 NZ v spise 67. Wassermann Otto MUDr. Šoltésovej č. l8 NZ v spise 68. Apfelová Ingrid Dobšinského č. 3O NZ v spise 69. odmietnuté 7O. Palovčík Michal PhDr.CSc. Vysoká č. 6 NZ v spise 7l. Machajová Bohdana Tolstého č. 2 NZ v spise 72. Kajzr Zdeno Laurinská č.l8 NZ v spise 73. Sieber Jaroslav Praţská 37 NZ v spise 74. Kriţan Ján MUDr. Konventná č. l4 NZ v spise 75. Safko Pavol Hviezdoslavovo nám.č.24 NZ v spise 76. Mikláš Andrej Grôsslingová č. ll NZ 9.m 77. Hanáčková Jelena Sokolska č. 3 NZ v spise 78. Miko Pavol Grôsslingova č. 25 NZ v spise 79. Barna Milan Palisády č. l4 NZ ll. m. 8O. Kumanová Zuzana Rázusovo nábr. č. 4 NZ v spise 8l. Cibula Jozef Obchodná č. 72 NZ v spise 82. Chovanová Erika Benediktiho č. 4 NZ v spise 83. Sámelová Anna Mgr. Bjôrnsonova č. l NZ v spise 84. Jančár Marián MUDr. Hviezdoslavovo nám.l6 NZ v spise 85. Krivý Jaroslav Malý trh č. 2 NZ v spise 86. Malina Branislav Ţupné nám č. l NZ v spise 87. Hardi Vanesa Wilsonova č. l NZ v spise 88. Flassik Robert Ing. Dobšinského č. 24 NZ v spise 89. Gajdošová Gabriela Vysoká č. 6 NZ v spise 9O. Jassingerová Helena ul29.augusta č.2l NZ v spise 9l. Baláţ Peter Prof.Ing. Tolstého č. 3 NZ v spise 92. Pindurová Andrea Obchodná č. 39 NZ ll.m. 93. Antalová Ingrid Ing. Ţelezničiarska č. 5 NZ v spise 94. KiKtta Pavol Továrenská č.l NZ v spise 95. Gogová Mária Špitalská č. 57 NZ v spise 96. Herczeg Jozef Františkánske nám.7 NZ v spise

97. Záhradník Peter Kríţna č. 7 NZ ll.m. 98. Obdrţálek Zdenko PhDr. Dostojevského rad č. l NZ v spise 99. omietnuté lOO.Lukačovičová Elena Grôsslingová č. ll NZ v spise lOl. Kozák Miloš JUDr. Sládkovičová č. ll NZ v spise lO2. Kopernická Jana Mgr.Dr. Janáčková č. 5 NZ dodatky lO3. Koledzai Dušan Ing. Vajanského nábr.č.l5 NZ bez lO4. Wolf Branislav Kominárska č. 6 NZ bez lO5. Lehocká Helena Medená č. lO NZ v spise lO6. Lučeničová Viera Holubyho č. 6 NZ v spise lO7. Lackovič Stanislav Tolstého č. 4 NZ v spise lO8. Polakovičová Mária Sládkovičova č. ll NZ v spise lO9. Pritzová Margita JUDr. Nábr.L.Svobodu č.2O NZ bez llO. odmietnuté lll. ll2. Gabura Patrik MUDr. Sládkovičová č.l9 NZ v spise ll3. Urík Mário Ţivnostenska č. 4 NZ v spise ll4. Hanáčková Tatiana Ţivnostenská č. 2 NZ v spise ll5. Gloneková Mária Záhradnícka č. 6 NZ v spise ll6. Ftáčiková Helena Blumentálska č.24 NZ bez ll7. Vajda Marcel Jakubovo nám.č. 3 NZ bez ll8. Assifuah Hana Nám.hraničiarov 6/B NZ bez ll9. Danišová Celestína Školská č.ll NZ ll.m. l2O. odmietnuté l2l. Kreibichová Magdaléna Štefánikova č.l8 NZ bez l22. Bilkovičová Ľudmila Tobrucká č. 2 NZ v spise l23. Hromada Jozef MUDr. Vajanského nábr.č.l5 NZ v spise l24. Trizma Rastislav Lehotského č. 6 NZ v spise l25. Ráczová Michelle Záhradnícka č. 8 NZ v spise l26. Zeljkovičová Alena Moskovská č. 8 NZ v spise l27. Kollár Karol Dunajská č. 27 NZ v spise l28. l29. Peschka Martin Mlynské Nivy č. 4 NZ v spise l3O. Líška Milan Mlynské Nivy č. 4 NZ v spise l3l. Šoková Mária Ing. Radlinského č. 4 NZ v spise l32. Šálek Oldřich Palárikova č.lO NZ v spise l33. Radičová Marta Nedbalova č. l2 NZ bez l34. l35. Horváth Július Hollého č. 9 NZ v spise l36. Szórádová Silvia Ing. Obchodná č. 4l NZ v spise l37. Madluška Roman Múzejná č. 4 NZ v spise l38. Valíková Mária Nám.l.mája č. l6 NZ bez l39. Opršal Michal Škovránčia č. 3 NZ bez l4O. Medzihorský Pavel Ing. Chorvátska č. lO NZ v spise l4l. Halmová Eva Moskovska č. 8 NZ v spise l42. Kačmarský Pavol Kmeťovo nám. č.4 NZ bez l43. Krúpová Ţofia Hollého č. 7 NZ dodatky l44. Šarkôzy Július Palárikova č.4 NZ 3.m. l45. Hakošová Malvína Ing. Špitálska č. 45 NZ v spise l46. Maximová Mária MUDr. Wilsonova č. l NZ v spise l47. Bubáková Ida Palisády č. 44 NZ v spise l48. Saturyová Margita Kozia č. 28 NZ v spise l49. Pukačová Renáta Wilsonová č. l NZ v spise l5O. Halová Anna Benediktiho č.l NZ bez l5l. Repák Dušan Mgr. Konventna č. 7 NZ v spise l52. Farkaš Peter Palisády č.55 NZ bez

l53. Filipová Miroslava l54. Štulc Kamil Vysoká č. 8 NZ v spise l55. Majerský Bohumír Obchodna č. 4l NZ v spise l56. Gaspár Peter Akad.sochár Strelecka č. 2 NZ v spise l57. Bednárová Ľudmila Šancová č. 32 NZ v spise Bednár Martin Šancová č. 32 NZ v spise l58. Halász Zoltán Klemensova č.l NZ bez l59. Uhliarik Jozef Kríţna č. 2 NZ v spise l6O. Siakel Štefan Dunajská č. 39 NZ v spise l6l. Richter Karol Moskovska č.2l NZ v spise l62. Šuplata Rastislav Záhrebska č. 8 NZ v spise l63. Vaneková Zita Ing. Moskovska č. l9 NZ v spise l64. Špoták Marek Štefánikova č. 33 NZ v spise l65. Tóth Marian Bjôrnsonová č. 9 NZ v spise l66. Laurinc Zoroslav Hviezdoslavovo nám.ll NZ v spise l67. Boor Peter Gajová č. l3 NZ v spise l68. Hodasová Monika Palackého č. 8 NZ v spise l69. Ivaničová Alojzia Heydukova č. 4 NZ v spise l7O. Bdţochová Ľubica Kríţna č. 2 NZ v spise l7l. l72. l73. Nobelová č. l2 zvlášť v balíku l74. l75. l76. odmietnuté l77. Állóová Jana Štefanikova č. 33 NZ v spise l78. Gašperík Juraj Mgr. Sasinkova č. 3 NZ v spise l79. Ličková Margaréta Nám. SNP č. 23 NZ v spise

Rok 1999
1/99 Hudecová Pavlína Tolstého č. l NZ v spise 2/99 Molnárová Ľudmila Sienkiewiczová 4 bez NZ 3/99 Javor Jozef Poľna 23 NZ v spise 4/99 Vacvalová Petra Panska l2 NZ v spise 5/99 Filan Boris Palisády 59 NZ v spise 6/99 Múčková Radmila Panská l2 bez NZ 7/99 Bakoš Juraj Mgr. Panska l2 NZ v spise 8/99 Mrázik Marek Sienkiewiczova 2 NZ v spise 9/99 Petreková Marta Ţupné nám. 9 nekompl. 10/99 Schlosserová Klára Kozej 22 NZ v spise 11/99 Hrušková Jana Kozej 22 NZ v spise 12/99 Kniezová Zuzana Studenohorská 4l NZ v spise 13/99 Rybárik Branislav Grosslingova 6O NZ v spise 14/99 Vindišová Dana Špitálska l8 NZ v spise 15/99 16/99 Gertli Jozef Nám.SNP 23 NZ v spise 17/99 Valach Marek Ţivnostenská 4 NZ v spise 18/99 Marczell Gabriel Kúpeľná 7 NZ v spise 19/99 Ţbirková Denisa Strakova 3 NZ v spise 20/99 Adamovičová Andrea Gunduličova 6 NZ v spise 21/99 22/99 Škapík Milan Palárikova 3 NZ v spise 23/99 Hlavačka Jozef Ing. Palisády 59 NZ v spise

24/99 Zvarová Denisa na Fazuľovej 7 NZ v spise 25/99 Zrbcová Jana Obchodna 22 NZ v spise 26/99 Jánošec Róbert na Kúpeľnej 7 bez NZ 27/99 Markusek Roman Klemensova ll NZ v spise 28/99 Meszároš Ladislav Moskovska 8 NZ v spise 29/99 Korec Ctibor Hollého 11 NZ v spise 30/99 Barysz Leo Ing. Beskydska 2 NZ v spise 31/99 Luchsová Gizela Štefánikova 2l NZ v spise 32/99 Hollý Ján Múzejna 2 NZ v spise 33/99 Bistiková Boţena Murgašova 6 NZ v spise 34/99 Dudášik Ľubomír ľ9.augusta l5 NZ v spise 35/99 Gál Bohdan Grosslingovej 54 NZ v spise 36/99 Šterbová Gabriela Grosslingova 59 NZ v spise 37/99 Fraštia Jozef Ţupné nám č. l NZ v spise 38/99 Valent Viktor Obchodná 68 NZ v spise 39/99 Oláh Oliver Obchodná 4l NZ v spise 40/99 Kunder Peter Šoltésovej Z NZ v spise 41/99 Mikušová Denisa Mgr. Klemensová ll NZ v spise 42/99 Luţicová Martina MUDr. Továrenská 8 NZ v spise 43/99 Stehlík Dušan Janáčková 4 NZ v spise 44/99 Bulík Juraj Ing. Palackého l2 NZ v spise 45/99 Kovárová Jarmila Kopčianska 86 NZ v spise 46/99 Hríň Pavol Ing. Štefanikova 7 NZ v spise SPP 47/99 Kinčes Pavol Ing. Štefánikova 7 NZ v spise SPP 48/99 Benkovič Lukáš Záhradnická 6 bez NZ 49/99 Kocianová Mária PhDr. Čelakovského 2 NZ v spise 50/99 Šovčík Sven Štefánikova 2l NZ v spise 51/99 Suchánková Ľudmila Klariska l2 NZ v spise 52/99 Tomašovič Marek Mgr. Gajova č. 7 NZ v spise doba urč. 53/99 Pastierik Ivan JUDr. Továrenska 6 NZ v spise 54/99 Hotárková Vlasta Obchodná 23 NZ v spise 55/99 Salay Ján Obchodna 23 NZ v spise 56/99 Dzurilová Natália Hviezdosl.nám 24 bez NZ 57/99 Varga Marian Obchodná 4l NZ v spise 58/99 Mrázová Zuzana Záhradnícka 6 NZ v spise 59/99 Wassermann Otto Šoltésovej l8 NZ v spise 60/99 Kán Dalibor Konventnej 5 NZ v spise 61/99 Osvaldová Lívia PhDr. Murgašova 5 NZ v spise 62/99 Pikus Branislav Nám. SNP 5 NZ v spise 63/99 Dolník Eduard Jilemnického l5 NZ v spise 64/99 Krechňák Martin Obchodná 22 bez NZ 65/99 Smiščík Jozef Beblavého lO NZ v spise 66/99 Šavlíková Mária Černyševského 5 odmietnutie bytu 67/99 Krafčišin Jaroslav Štefánikova 33 NZ v spise 68/99 Matúšová Oľga Dobšinského 3O NZ v spise 69/99 Kráľová Anna JUDr. Bartóková 2 NZ v spise 70/99 Vaská Henrieta Klemensova l NZ v spise 71/99 Hamar Richard Robotnícka 5 byt na 29ug.ll bez NZ 72/99 Šoltésová Danica Belopotockého l NZ v spise 73/99 Dinková Kristína Šoltésovej l8 NZ v spise 74/99 Klč Richard Baštova 2 NZ v spise 75/99 Cibula Jozef Obchodna 72 NZ v spise 76/99 Fialová Tatiana Šoltésovej 3 NZ v spise 77/99 Smetanová Zora Špitálskej l8 NZ v spise 78/99 79/99 Vachalíková Eva Obchodna 4l NZ v spise

80/99 Šidová Edita Ing. Palárikova lO NZ v spise 81/99 Krajčovič Pavol Belopotockého 3 NZ v spise 82/99 Jančík Igor MUDr. Ţelezničiarska 2O NZ v spise 83/99 Szerbová Mariana akad.výtv. Sládkovičova 11 NZ v spise 84/99 Petrášovič Vladimír Dostojevského 23 bez NZ 85/99 Lacová Magdaléna Fr.Kráľa 24 NZ v spise PN 103/99 86/99 Volovičová Viera Palárikova l NZ v spise 87/99 Vitáloš Jozef Karadţičova 35 bez NZ 88/99 Komeinerová Sidónia Palisády 53 NZ v spise 89/99 Mišejka Pavol Ing. arch. Mýtna 38 bez NZ 90/99 Hupka Peter Lermontovova 10 NZ v spise 91/99 Podoba Ivan Ing.arch. Bezručova 8 NZ v spise 92/99 Hisemová Eva Kopčianska 88 NZ v spise 93/99 Vizváryová Anna Hviezdosl.nám.11 NZ v spise 94/99 Mlyneková Katarína nekompltetné 95/99 Kubová Zita MUDr. Lermontovova 2 NZ v spise 96/99 Kuková Ruţena Šoltésovej 3 NZ v spise 97/99 Bittnerová-Hudecová Lucia Tallerova 5 bez NZ 98/99 Čatlošová Anna Kríţna lO NZ v spise 99/99 Lištiak miroslav MUDr. Sládkovičova 2 NZ v spise 100/99 Faklová Zuzana Ing. Grôsslingova 47 NZ v spise 101/99 Štefulová Magdaléna Ľadova l NZ v spise 102/99 Veselá Karolína Kríţna 5 bez NZ 103/99 Ďurina Ján Šoltésovej 24 bez NZ bez ELVIS s.r.o.- Rajhman Obchodná 27 NZ č.2813/99-321 Schigunov Obchodná 27 NZ č.2812/99-321

Rok 2000
Babala Peter MUDr. Mlynské nivy 8 podla MZ 13967 Babčanová Andrea JUDr. Leškova 7 po Sinai Bartolomej Banhegyi Martin Šoltesovej l6 ţiad.spoluvlastníka Beniač Peter Vazovova 7 MZ 14128 Čanigová Zuzana Moskovská l2 MZ 13238 Figeľ Jan Ing. Grôsslingová 47 MZ 14283 Gašparíková Lucia Medená 35 dcéra spoluvlastníčky Hrdináková Ľudmila Palisády 55 MZ 11595 Hupka Vladimír Krčméryho 3 MZ 13679 Jankovičová Ida Bjôrnsonová 7 súd.sp.02, odovzd bytu Klubal Peter Palárikova l MZ 11834 Kozmon Peter Baštová č. 2 MZ 10290 Madţová Eliška Drotárska cesta 37 ţiad o byt Okruhlica Miroslav Brnianska l9 MZ 14007 Paluchová Viera Lovinského 3O pod.č.l6/00 Pešková Jacquelina Továrenska l/A MZ 10016 Pištek Tomáš Jedlíkova 3 náhr.b.Krčméryová 3 Povaţan Marian Palisády lO MZ 13736 p.č.6/00 Prónayová Tatiana Tabaková lO MZ 14251 Šoral Pavel Špitálska 45 MZ 13571 Valentínová Iveta Paulínyho l PN po Pilovej Vavrečková Jana Mgr. Hollého 3 ţiad o byt Vdovjak Dušan PhDr. Palisády lO p.č.7/00 ţiad.o byt Velický Peter Banskobystrická 8 VB 95 legalizácia

Pridelenie bytu podľa ZoBZ /Zmluva o budúcej zmluvy/ rok 2000 Baštová č.2 Weiss Juraj NZ v spise Fekete Ivan Ing. NZ v spise Braniša Igor Ľadová l NZ v spise Krampl Milan a Jana Dunajská 39 NZ v spise Krekáč Martin Dobšinského 22 NZ v spise Dobrovičová 3 Karásek Peter NZ v spise Loffler Ferdinand NZ v spise Knapková Viola a Vlasáková Katarína Ing. Lermontovova 9 NZ v spise Dunajská 27 Buzeková Mária NZ v spise byt.č.8 Tóth Ladislav NZ v spise byt č.15 Remay Adrián NZ v spise byt č.7 Hromníková Tekla NZ v spise byt č.1 Palkovičová Dana NZ v spise byt č.19 Kollár Karol NZ v spise byt č.10 Krechňák Martin Obchodná 22 NZ v spise Chocholová Mária Fr.Kráľa l2 NZ v spise Šindová Dagmar Dobrovičova 7 NZ v spise 1/00 Opálka Ľubomír Ing. Vajanského nábreţie č. 17 bez NZ 2/00 Grauner Boris Kozia č. 21 NZ v spise 3/00 Turčeková Jana Karadţičova č. 18 bez NZ 4/00 Pacherová Mária 29.augusta č.15 NZ v spise 5/00 Fidluš Michal Rázusovo nábr.č.4 bez NZ 6/00 7/00 Puskailer Július Ing. ul.29 augusta č. 15/f NZ v spise 8/00 Pešková Jacgueline Palisády č.55 bez NZ 9/00 Klempa Ladislav Beskydska č. 15 NZ v spise 10/00 Štrbáková Tamara Beskydská č.11 NZ v spise 11/00 Ondruš Branislav Beskydská č.11 NZ v spise 12/00 Mardiak Jozef MUDr. Beskydska č.11 NZ v spise 13/00 Hebelková Dana Beskydska č.11 NZ v spise 14/00 Šimon Dušan Ing. Beskydska č. 13 NZ v spise 15/00 Jaroš Jaroslav Beskydská č. 13 NZ v spise 16/00 Sládečkova Monika Beskydska č. 13 NZ v spise 17/00 Harsány Ján JUDr. Beskydska č. 15 NZ v spise 18/00 Veselský Daniel Beskydska č.15 NZ v spise 19/00 Abrahámová Darina PhDr. Beskydska č. 15 NZ v spise 20/00 Vladimír Galo Mgr. Panská č. 30 NZ v spise 21/00 Biháryová Ľudmila Kopčianska č. 86 NZ v spise 22/00 Ohrablo Marcel Nobelova č. 12 NZ v spise Pridelenie bytu na Nobelovej č. 12 6502/97 Čajkovičová Anna Nekrasová č. 13 bez NZ Domeny Štefan Nekrasová č. 17 bez NZ len návrh Dráčová Viola Rybárska brána č. 8 bez NZ Dubovská Barbora Biela č. 5 bez NZ len návrh Dzambová Daniela Štefánikova č .38 bez NZ len návrh Fôldy Eduard Beskydská č. 12 bez NZ MZ 11138 5774/96 Gajdoš Stanislav Ţelezničiarska č. 13 bez NZ MZ 13661 Gašparovič Peter Zochová č. 5 bez NZ MZ 8878 11604/98 Grebeň Kamil Kubániho č. 9 bez NZ ZPB č. 175/98

2561/97 Gromová Miluša Muškátova č. 42 bez NZ ZPB č. 174/98 10057/95 Hajzoková Eva Ivánka pri Dunaji bez NZ MZ 13298 8891/95 Haško Jozef Cesta na Červený most 8 bez NZ MZ 11367 3366/95 Hrodek Jiţi Nekrasová č. 17 bez NZ náhradný byt 957/97 Hyksová Ľubica Heyduková č. 12 bez NZ ZPB č. 172/98 Kilimajerová Sylvia Heyduková č. 31 bez NZ ZPB č. 171/98 Kompušová Helena Beskydská č. 10 bez NZ rozsudok r.1995 NZ zvlášť balík č. 8/98 Kučerová Viera Nekrasova č. 11 bez NZ len návrh náhr.byt Michalovič Štefan Palackého č. 8 bez NZ len návrh náhr.byt Potrok Alexander Nekrasova č. 17 bez NZ len návrh náhr.byt Samko Karol Obchodná č. 46 len na dobu určitú Stanislav Milan Kráľová pri Senci bez NZ MZ 13641 13560/95 Suchánková Silvia Šoltésovej č. 2 bez NZ ZPB 173/98 Šoltés Ľubomír Palárikova č. 6 bez NZ odovzdanie bytu 4601/97 Zúbeková Ruţena Beskydská č. 10 bez NZ odovzdanie bytu Ujhelyi Ján Bukureštská č. 3 bez NZ náhradný byt Vašek Peter Beskydská č. 10 bez NZ ZPB č. 94/97

Rok 2001
1/01 Jelenčiaková Zora Rovniankova č. 13 bez NZ 2/01 Martinček Miroslav Bjôrnsonova č. 9 NZ v spise 3/01 Vallo Martin Štefanovičová č. 2 NZ v spise 4/01 Bodorová Renáta Kríţna č. 5 NZ v spise 5/01 Ruţička Roman Zochova č. 22 bez NZ 6/01 Meško Marian Karpatská č. 26 NZ v spise 7/01 Hatalová Ľudmila Františkánske nám.č.7 NZ v spise 8/01 Harvan Juraj Ţivnostenská č. 4 NZ v spise 9/01 Bobál Marek Františkánske nám.č.7 NZ v spise 10/01 Novotná Barbora Grôsslingova č. 47 NZ v spise 11/01 Dunková , Parádi Kopčianska č. 88 NZ v spise 12/01 Horváthová Karin Praţská sč. 37 NZ v spise 13/01 Hudáková Jana Kríţna č. 1 NZ v spise 14/01 Záhorec Ján s manţ. Mýtna č. 38 NZ v spise 15/01 Hercegová Kristína Františkánske nám.č. 7 NZ v spise 16/01 Bahna Samuel Leškova č. 5 NZ v spise 17/01 Soboňová Eva Mlynské nivy č. 4 NZ v spise 18/01 Valová Jana Praţská č. 17 NZ v spise 19/01 Miša Juraj Hlavatého č. 6 NZ v spise 20/01 Bandová Dana Kopčianska č. 90 NZ v spise 21/01 Húska Peter Obchodná č. 7 NZ v spise 22/01 Tomaškin Giovanni Panenska č. 27 NZ v spise 23/01 Medek Viktor zaloţený do roku 2002 24/01 Hubinská Zuzana Šancová č. 46 NZ v spise 25/01 Mózer Martin Mgr. Obchodná č. 7 NZ v spise 26/01 Norková Anna Obchodná č. 7 NZ v spise 27/01 Černý Juraj Mýtna č. 38 NZ v spise 28/01 Šebo Miloš Blumentálska č. 24 NZ v spise 29/01 Malá Mária Kopčianska č. 88 NZ v spise 30/01 Fišerová Anna Grôsslingova č. 22 NZ v spise 31/01 Bogár Michal s manţ. Kozia č. 13 NZ v spise 32/01 Vargová Danica a manţ. Kopčianska č. 88 NZ v spise 33/01 Nagy Štefan a manţ. Beskydska č. 13 NZ v spise 34/01 Pasiarová Anna Panská č. 39 NZ v spise

35/01 Zuzík Emil Rajská č. 3 NZ v spise 36/01 Burian Michal Fr.Kráľa č. 20 NZ v spise 37/01 Mračka Filip Banskobystrická č. 8 NZ v spise 38/01 Kovář Marek Bc. Hollého č. 9 NZ v spise 39/01 Utassyová Helena Kopčianska č. 88 NZ v spise 40/01 Nocarová Eva Šoltésovej č. 5 NZ v spise 41/01 Jankovičová Martina Kopčianska č. 86 NZ v spise 42/01 Gemeranová Pavlína Palisády č. 34 NZ v spise 43/01 Nagy Vladimír Palárikova č. 5 bez NZ 44/01 Kašník Pavol Podhorského č. 5 chýba 45/01 Hlasný Andrej Ing. Grôsslingova č. 47 bez NZ 46/01 Mesková Michaela Paláriková č. 7 NZ v spise 47/01 Groszman, Jurkuliaková Špitálska č. 16 NZ v spise 48/01 Juroleková Daniela Špitálska č. 57 NZ v spise 49/01 Slovák Dušan Mgr. Panenská č. 27 NZ v spise 50/01 Rovsek Eduard zaloţený v r.2002 pod č. 44 51/01 Lackovičová Nadeţda Gorkého č. 11 bez NZ 52/01 Demeterová Helena Kopčianska č. 88 NZ v spise 53/01 Toranová Eva PhDr. Grôsslingova č. 47 NZ v spise

Rok 2002
1/2002 Vagaská Viera Obchodná č. 15 NZ v spise 2/2002 Bertók Roman Baštova č. 2 bez NZ 3/2002 Rušáková Terézia Panenská č. 27 NZ v spise 4/2002 Majda Viliam Kríţna č. 6 je ZPB 7/03 5/2002 Sviteková Mgdeléna Šoltésovej č. 20 NZ v spise 6/2002 Barátiová Blanka Sládkovičova č. 3 NZ v spise 7/2002 Mohler Jozef Kríţna č. 10 NZ v spise 8/2002 Vavrík Martin Benediktiho č. 1 NZ v spise 9/2002 Kubíková Jana Vazovova č. 20 bez NZ 10/2002 Fojt Jozef Kopčianska č. 86 NZ v spise 11/2002 Krempaský Igor Šancová č. 52 NZ v spise 12/2002 Illéš-Hort Peter Nobelová č. 12 chýba 13/2002 Štauberová Ivana Kopčianska č. 86 NZ v spise 14/2002 Glassová Terézia Kopčianska č. 88 NZ v spise 15/2002 Antaličová Alena Kopčianska č. 88 NZ v spise 16/2002 Hladicseková Liliana Vysoká č. 4 NZ v spise 17/2002 Fajnorová Eva Kopčianska č. 88 NZ v spise 18/2002 Šipoš František Drevená č. 10 chýba 19/2002 Fabšo Roman Jelenia č. 7 chýba 20/2002 Deáková Dina Wilsovona č. 1 NZ v spise 21/2002 Bánovský Štefan Mlynské Nivy č. 8 NZ v spise 22/2002 Gabriţová Veronika Justičná č. 9 NZ v spise 23/2002 Medek Viktor Záhradnícka č. 4 NZ v spise 24/2002 Hlinka Andrej Blumentálska č. 1 NZ v spise 25/2002 Špuler Peter Hviezdoslavovo nám.č6 NZ v spise 26/2002 Psárska Jana Dobšinského č. 24 NZ v spise 27/2002 Obracian Dušan Paláriková č. 4 NZ v spise 28/2002 Garčák Ivan Vazovová č. 7 NZ v spise 29/2002 Kovalančíková Jana Povraznícka č. 6 NZ v spise 30/2002 Bílek Ján Drevená č. 10 NZ v spise 31/2002 Baničová Jana Sokolská č. 3 NZ v spise

32/2002 Poliačiková Dana Lazaretská č. 31 NZ v spise 33/2002 Kijovský Martin Šancová č. 32 NZ v spise 34/2002 Nálgelová Erzsébet Drevená č. 10 NZ na dobu urč. 35/2002 Ondrejková Zuzana Palisády č. 10 NZ v spise 36/2002 Lazar Michal Mýtna č. 13 NZ v spise 37/2002 Tabák Jozef Lermontovova č. 3 NZ v spise 38/2002 Grznár Peter Podjavorinskej č. 13 NZ v spise 39/2002 Mika Miroslav Dunajská č. 27 NZ v spise 40/2002 Kucsera Miroslav Dunajska č. 18 NZ v spise 41/2002 Valente Jozef Panenska č. 26 NZ v spise 42/2002 KáčerJán Jelenia č. 14 bez NZ 43/2002 Kuruc Silvester Jelenia č. 19 bez NZ 44/2002 Rousek Eduard Mýtna č. 13 NZ v spise 45/2002 Jušíková Stanislava Mudroţova č. 95 NZ v spise 46/2002 Tóth Štefan Klariská č. 8 NZ v spise 47/2002 Paulický Peter Klariská č. 8 NZ v spise 48/2002 Jamrišková Eva Klariská č. 8 NZ v spise 49/2002 Machová Jana Rázusovo nábr.č.4 bez NZ 50/2002 Mikulová Petra Kúpeľná č. 3 NZ v spise 51/2002 Hrašková Milada nábr.Ľ.Svobodu č.56 NZ v spise 52/2002 Pogány Martin Špitálska č. 57 NZ v spise 53/2002 Jenčo Peter Panenská č. 26 NZ v spise 54/2002 Lehoczký Miroslav Mgr. Drevená č. 10 NZ v spise 55/2002 Turanský Viliam Bjornsonová č. 16 NZ v spise Bez čísla Nemčeková Martina Panenská č. 20 neobsadila Len NZ bez podkladov Dudzíková Dana Vajanského nábr. č. 15 len NZ Kozák Martin Poľná č. 21 len NZ Mangová Iveta Skalná č. 1 len NZ Petrušová Daniela Lazaretská č. 30 len NZ Gejdoš,Rattaj, Kundrát Moyzesová č. 6 len NZ

Rok 2003
1/03 Ţákovicová Zuzana Fr.Kráľa č. 23 NZ v spise 2/03 Kasala Daniel Fr.Kráľa č. 24 NZ v spise 3/03 Bombara Pavol Sasinková č. 3 NZ v spise 4/03 Bakalová Zdena Špitálska č. 18 NZ v spise 5/03 Mikulcová Ţelmíra Hviezdoslavovo nám č. 16 NZ v spise 6/03 Galo Juraj Moyzesova č. 6 NZ v spise 7/03 Majda Viliam Kríţna 6 do 30.6.2005 8/03 Karička Attila Dobšinského č. 30 NZ v spise 9/03 Domináková Viera MUDr. Záhradnícka č. 11 NZ v spise 10/03 Lašán Michal Ing. Vajanského nábr. č. 17 NZ v spise 11/03 Rezek Robert Obchodna č. 70 NZ v spise 12/03 Csákváriová Magdaléna Dostojevského rad č. 1 NZ v spise 13/03 14/03 Kriţan Samuel Záhrebská č. 6 NZ v spise 15/03 Král Peter Gajova 15 NZ v spise aj dod. bez Homolová Kvetoslava Kozia č. 19 NZ v spise bez Leţovičová Halka Zelená č. 1 NZ v spise bez Dzambová Dana Palárikova č. 5 NZ v spise bez Domeová Beáta Medená č. 10 NZ v spise

bez Kostolanská Milota Záhrebská č. 5 NZ v spise bez Bednárová Anna Beskydská 10 NZ č.3481/03/321 bez Trandţíková Eva Karpatská 10 NZ č.3482/03/321 bez Dunajská č.18 a Grosslingová č. 23 nové NZ Šimunová Nadeţda Krajčovičová Dana Blašková Jana Lajda Pavol Ing. Discantiny Imrich Ing. Meszároš Norbert Orešková Soňa Len NZ bez spisových obalov I lleš Hort Peter s manţ. Nobelová č. 12 NZ do 31.3.2004 Miţák Jozef s manţ. Povraznícka č. 6 Gahurová anna Vazovova č. 13 Kuropata Tomáš Mlynské Nivy č. 8

Rok 2004
1/2004 Scheerová Lilla Floglová 6 NZ č. 3489/04/321 2/04 Szaszamová Jolana Štetinová 7 NZ č. 3491/04/321 3/2004 Rausová Veronika Klemensova 5b NZ č. 3492/04/321 4/04 Halušová Magda Dobšinského 22 NZ č. 3493/04/321 5/04 Pytel Pavol Klariská 10 NZ č. 3495/04/321 6/04 Vojkovič Leopold Hlboká cesta 1 NZ č. 3496/04/321 7/04 Heidingerová Zuzana Palárikova 6 NZ č. 3497/04/321 8/04 Cigáneková Claudia Karadţičova 53 NZ č. 3498/04/321 9/04 Lednár Pavol Praţská 23 NZ č. 3504/04/321 10/04 Šujan Marek JUDr. Palárikova 1 NZ č. 3505/04/321 11/04 Baláţ Daniel Brnianska 35 NZ č. 3508/04/321 12/04 Čulen Boris Ing. Jedlíkova 4 NZ č. 3516/04/321 12/04a Malíková Eva Poľná 23 NZ č. 3518/04/321 13/04 Absolonová Anetta-Vlčáková Šancová 80 NZ č. 3521/04/321 14/04 Kumeryová Andrea s manţ. Marianska 9 NZ č. 3522/04/321 15/04 Jakabová Jana Ing. Janáčkova 4 NZ č. 3523/04/321 16/04 Stančeková Zuzana Obchodná 41 NZ č. 3526/04/321 17/04 Petríková Táňa Murgašova 2 NZ č. 3532/04/321 18/04 Povaţan Marián Palisády 10 NZ č. 3533/04/321 19/04 Bachratá Helena Grosslingova 60 NZ č. 3534/04/321 20/04 Balogh Tibor Kradţičova 51 NZ č. 3567/04/321 21/04 Molčan Radim Čajáková 1 NZ č. 3538/04/321 22/04 Šimune Hana Palackého 6 NZ č. 3539/04/321 23/04 Sípos Jozef Nedbalova 19 NZ č. 3541/04/321 24/04 Púčiková Lýgia Karadţičova 39 NZ č. 3543/04/321 25/04 Malík Jozef Kríţna 26 Zml.o bud zmluve NZ chýba 26/04 Jančárová Renata Beskydská 2 NZ č. 3547/04/321 27/04 Michálek Milan Šancova 6 NZ č. 3549/04/321 28/04 Árvayová Zdena Cukrová-ZŠ Lazar. NZ č. 3550/04/321 29/04 Gluch Pavel Jaseňova 8 NZ č. 3552/04/321 30/04 Prátková Mária Tabaková 6 NZ č. 3553/04/321

31/04 Pončár Kamil Čajakova 1 NZ č. 3556/04/321 32/04 Adámková Ivona Ţelezničiarska 9 NZ č. 3557/04/321 33/04 Pákozdyová Anna Palárikova 4 NZ č. 3561/04/321 34/04 Šulková Ivana MUDr.Vajanského nábr.15 a NZ č. 3562/04/321 35/04 Petrek Martin ul.29.augusta 11 NZ č. 3563/04/321 36/04 Haťapka Karol ul.29.augusta 28 NZ č. 3564/04/321 37/04 Drobný Jozef s manţ. Obchdná 23 NZ s Intermontom 38/04 Tollová Dana Karadţičova č. 37 NZ č.3519/04/321

Rok 2005
1/05 Suchán Jozef Lazaretska 3 neobsadil 2/05 Harvanová Monika s manţ. Šancová 50 NZ č.3571/05/321 3/05 Chudík Andrej s manţ. Beskydska 11 NZ č.3572/05/321 4/05 Jasovský Ján Ing. Rázusovo nábr.4 NZ č.3573/05/321 5/05 Blašková Katarína Vazovova 16 NZ č.3575/05/321 6/05 Švecová Iveta PhDr. Grosslingova 23 NZ č.3579/05/321 7/05 Bachratá Helena Grosslingova 60 NZ č.3580/05/321 8/05 Šegula Ľudovít Továrenská 6 NZ č.3582/05/321 9/05 Kovér Robert Mýtna 38 NZ č.3583/05/321 10/05 Olajcová Tatiana Gajova 15 NZ č.3584/05/321 11/05 Szalay Július Moyzesova 1 NZ č.3585/05/321 12/05 Labancová Eva Kríţna 38 NZ č.3587súdné spisy r.1997, r.2000 13/05 Pentek Jozef Šancová 66 NZ č.3592/05/321 14/05 Majer Jozef Nám.l.mája 13 NZ č 3593/05/321 15/05 Quasztler Ervin,Taussigová Iris Šancová č. 2 NZ č.3594/05/321 16/05 Kusalík Jozef Palárikova 4 NZ č.3595/05/321 17/05 Grofčík Miroslav s manţ. Kúpeľná 10 len kópia NZ č.3596/05/321 18/05 Oţďániová Andrea Janáčková 4 NZ č.3597/05/321 19/05 Kurčinka Ivan Dunajská 39 NZ č.3599/05/321 20/05 Kovačič anton Kríţna 19 NZ č.3601/05/321 21/05 Beňo Ladislav Dobrovičová 6 NZ č.3602/05/321 22/05 Šebo Karol Beskydská 10 zruš. NZ č.3606/05/321 23/05 Krajčovič Ján Šancová 32 NZ č.3607/05/321 24/05 Polony Karol s manţ. Červeňová 8 NZ č.3610/05/321 25/05 Krabáč Andrej Obchodná 41 zruš. NZ č.3613/05/321 26/05 Jalovec František Malý Trh 2 NZ č.3615/05/321 276/05 Farská Carmen Karadţičova 49 NZ č.3617/05/321 28/05 Lauko Vladimír Ing. Hollého 9 NZ č.3622/05/321zal.r.2006 29/05 Salayová Helena nám.1.mája 15 len dohoda o ukonč.NZ

Rok 2006
1/06 Lauko Vladimír Hollého č. 9 NZ 3622/2006/321 doba určitá 2/06 Zimčák Zdenek Grosslingová č. 9 NZ 3626/2006/321 3/06 Langerová Tereza Podhorského č. 2 NZ 3629/2006/321 4/06 Suchánková Irma Karpatská 10 NZ 3635/2006/321 5/06 Avnikjan Rafael Štetinova č. 7 NZ 3637/2006/321 6/06 Valo Štefan Staromestská 6 NZ 3638/2006/321 7/06 Kmeťo Ervín Kríţková č. 8 NZ 3639/2006/321 8/06 R.B.I s.r.o. Lazaretska 3 NZ 3641/2006/321 9/06 Hlaváčová Anna Mýtna č. 9 NZ 3642/2006/321

10/06 Novitzký roman Nábr.Ľ.Svobodu 20 NZ 3649/2006/321 11/06 HanneszMiroslav Karpatská č. 10 NZ 3652/2006/321 12/06 Noseková Mária Sokolská č. 20 NZ 3653/2006/321 13/06 Jaška Štefan Obchodná č. 41 NZ 3654/2006/321 14/06 Štefanka Milan Nám.1. mája 13 NZ 3656/2006/321 15/06 Zámocká Anna Timravina 1 NZ 3658/2006/321 16/06 Mauer Miroslav Ing. Palárikova č. 1 NZ 3661/2006/321 17/06 Danihel Anton Ţelezničiarska č. 9 NZ 3662/2006/321 18/06 Vetrík Miroslav Staromestská č. 6/D NZ 3669/2006/321 19/06 Biháry Jozef Heydukova č. 3 NZ 3670/2006/321 20/06 Koroš Ondrej Murgašova č. 3 NZ 3675/2006/321 21/06 Panczová Zuzana Nám.1. mája 8 NZ 3676/2006/321 22/06 Tóth Ladislav Moyzesová č. 8 NZ 3677/2006/321 23/06 Hasáková Eva Sokolská č. 12 NZ 3678/2006/321 24/06 Pokorný Eduard Kozia č. 24 NZ 3679/2006/321 25/06 Ujváriová Katarína Kriţkovej č. 8 NZ 3680/2006/321 26/06 Rusňáková Adriana Šancová č. 78 NZ 3681/2006/321 27/06 Kulichová Lucia Šancova 52 NZ 3682/2006/321 28/06 Tamás Andrej Wilsonova 5 NZ 3683/2006/321 29/06 Sykorová Lenka Vysoká č. 4 NZ 3684/2006/321 30/06 Kuruc Rastislav Štefánikov č. 37 NZ 3685/2006/321 31/06 Ďurinová Anna JUDr. Ţilinskej č. 20 NZ 3686/2006/321 32/06 Glasová Martina Palárikova č. 5 NZ 3687/2006/321