ODCHODY AUTOBUSOV

SAD Žilina, a.s.
Zo zastávky:

Platí od: 14. 6. 2015

Terchová,Vrátna,Štefanová

Terchová,centrum

»

Nástupište:

1

…»

7:23 12:00 19:48

Terchová,Vrátna,výťah

±»

±»

»

±»

…»

7:08 8:50 8:53 9:51 12:47 14:21 14:21 15:11 15:21 16:00 16:28 19:18

Žilina,AS

±»

»

±»

6:05 7:33 9:40 10:24 12:25 13:24 14:43 16:51 17:01
… -ide v pracovné dni
» -ide v nedeľu a vo sviatok
TransData - software

± -ide v sobotu
… -ide v pracovné dni