P. 1
Copy of Piramida i Kupa

Copy of Piramida i Kupa

|Views: 734|Likes:
Published by Strahinja Petrovic

More info:

Published by: Strahinja Petrovic on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

СЕМИНАРСКИ РАД

тема:

Пирамида и Купа

Predmet:METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 2 Profesor:ZORAN LUČIĆ

Student:Zećirović Hilmija Broj indeksa: 420/06

Piramida i kupa

ПИРАМИДА
Нека je n≥3, полиедар са n+1 страна од коих је jeдна nтроугао а све остале су троуглови назива се n-тострана пирамида (сл.1). Површ пирамиде се састоји од површи nтроугла A1,A2 ... An и дела површи роглја коју сачинјавају поврси троглова A1A2O, A2A3O,... An1AnO.Ова површ и део простора ограничен нјоме је пирамида.Површ пресеченог многоугла je основа или база пирамиде,дeo површи роглја саставлјен из површи троуглова je бочна површ или омотач пирамиде,површ сваког троугла je бочна страна пирамиде.Странице многоугла су ивице основе,троуглова по којима се секу бочне стране су боцне ивице пирамиде.Врх роглјасте површи у којој се сустичу бочне ивице је брх пирамиде. Постоје праве и косе пирамиде.Ако су све бочне ивице једнаких дужина,пирамида је прва,иначе је коса.Висина пирамиде је одстојанје врха од основе ако је пирамида права,око њене основе моње да се опише круг; подножје висине налази се у центру тог круга. ако је основа пирамиде правилан многоугао,пирамида је правилна.На пример,ако je у бази једнакостраничан тоугао пирамида је правилна тространа,ако је у бази квадрат,правилна четворострана,шестоугао правилна шестострана.

Висина бочне стране која полази из врха правилне пирамиде назива се апотема и одговара бочно страни.

2

zaključujemo da omotač takve piramide čine jednakokraki trapezi. Visine odgovarajućih trapeza nazivaju se apoteme zarubljene piramide. Homotetički mnogouglovi jesu osnove zarubljene piramide. Budući da su obe osnove pravilne piramide. III POVRŠINA PIRAMIDE Površinu piramide obrazuju površina njene osnove i površina bočnih strana koje obrazuju omotač piramide. Normala S1 S2 na ravni osnove naziva se visina zarubljena piramide. 3a). Zarubljana piramida je prava ako je nastala od prave piramide a pravilna ako je nastala od pravilne piramide. ЗАРУБЛЈЕНА ПИРАМИДА Ako se n-tostrana piramida preseče sa ravni koja je paralelna ravni osnove dobija se mnogougao homotetičan sa osnovom. dok njen omotač sačinjavaju trapezi (sl. Deo piramide između tih homotetičkih površi jeste n-trostrana zarubljena piramida (sl. Ako sa B označimo površinu baze (osnove) piramide a sa M površinu njenog omotača onda je površina piramide: 3 . 3b). pravilni mnogouglovi.Piramida i kupa Пирамиде чије су основе и бочне стране међусобом подударни једнакостранични троуглови и назива се правилан тетраедар.

a visinu 10 cm.13 ) POVRŠINA ZARUBLJENE PIRAMIDE Ako površine baze.19 sledi P = 16 + ( 2 ⋅ 4 ⋅10 . Izračunati njenu površinu. zarubljene piramide. b merni broj ivice gornje osnove i h merni broj visine bočne strane. njena površina biće: P = 1 + 2 + B B M Da bi smo izračunali omotač zarubljene piramide moramo izračunati pojedinačnu površinu svih bočnih strana.Piramida i kupa P = + B M Primer 1.52 cm 2 ha =10 . Neka je a merni broj ivice donje osnove. a površinu omotača sa M. Izračunati površinu jednakoivične trostrane piramide (pravilnog tetraedra) ako je poznata ivica a Rešenje: biće ah a2 3 i M =3 2 4 a 3 gde je h = prema tome imamo 2 a2 3 a⋅a 3 a2 3 P= +3 =4 4 2 4 B= P = a2 3 Primer 2. M = n⋅ a +b h 2 Primer 1: Data je prava zarubljena piramida čije su osnove kvadrati (sl.4). Rešenje: H =10 cm a=4 cm. označimo sa B1 i B2. Prava pravilna četvorostrana piramida ima dužinu 4cm. odnosno moramo izračunati površine trapeza koji čine njen omotač. Izračunati površinu piramide. 4 . 2 B=a2 i M= 4 ah = 2ah 2 a Gde je ha 2 = H 2 +   2 ha = 100 + 4 P = a 2 + 2ah P = 97 .

6). M = 4 P = B1 + B2 + M Primer 2. Rešenje: Pošto je P = B1 + B2 + M Biće: a2 3 4 2 a 3 B1 = 3 ⋅ 2 3 ⋅16 3 B1 = 2 B1 = 24 3 B1 = 6 ⋅ a2 3 4 2 a 3 B2 = 3 ⋅ 2 3⋅4 3 B2 = 2 B2 = 6 3 B2 = 6 ⋅ M = 6⋅ a +b h 2 M = 3( a + b ) h M = 3 ⋅ 10 ⋅ 5 M = 150 pa je. Odigrao je značajnu ulogu u izračunavanju zapremine geometrijskih tela pomoću svog stava koji je u elementarnoj geometriji poznat kao Kavalijerijev princip i glasi: Ako se dva tela nalaze između paralelnih ravni i ako su jednake površine preseka ovih tela s ma kojom ravni koja je paralelna dvema ravnima. dužinu donje ivice a=8 cm i dužinu gornje ivice osnove b=2 cm. U delu "Geometrija nedeljivih" izložio je tadašnje saznanje matematičke analize. 5 . profesor Bolonjskog univerziteta i Galilejev učenik. dakle P = B1 + B2 + M P = 24 3 + 6 3 +150 P = 30 3 +150 cm 2 P = 30 ( ( 3 + 5 cm 2 ) ) IV KAVALIJERIJEV PRINCIP Bonaventura Kavalijeri (1598-1647) bio je italijanski matematičar. Pravilna šestostrana zarubljena piramida (sl. B2 = b .Piramida i kupa Rešenje površine piramide biće: a +b h 2 pa je dakle P = a 2 + b 2 + 2( a + b ) h 2 2 dalje je B1 = a . tada su zapremine tih tela jednake(sl.5) ima apotemu h=5 cm. geometrijski zasnovane. Izračunati njenu površinu.

.β i γ dobićemo tri jednake piramide...ρ 2.n 6 ..ρ 3.. Piramide α i β su jednake. Njena osnova je poligon koji se može razložiti na n trouglova ∆ 1.2.+ P( ∆ n ) ] H ili V = 1 BH 3 P( ∆ k ) ⋅ H 3 k=1. Prema tome.∆ 2. Pošto je zapremina prizme BH biće: V ( ρ) = BH 3 tako da možemo reći da je zapremina trostrane piramide jednaka trećini proizvoda osnove i visine. V ( ρk ) = to je V ( ρ ) = 13 [ P( ∆ 1 ) + P( ∆ 2 ) + .. da svaku trostranu piramidu ρ možemo.Piramida i kupa V ZAPREMINA PIRAMIDE Ako pravu trostranu piramidu (sl.... dakle.3. jer imaju jednake osnove (trogao MM1Q. V(α )=V(β ). Kako je V ( ρ ) = V ( ρ1 ) + V ( ρ 2 ) + . Neka je piramida ρ n-trostrana. dvema njoj jednakim trostranim piramidama dopuniti do trostrane prizme koa će sa datom piramidom imati jednaku osnovu B i visinu H. a piramida se može razložiti na n trostranih piramida ρ 1.7) presecima MN.Q i MN. sve tri piramide su međusobno jednake: V(α )=V(β )=V(γ ) Očigledno je..∆ n... razložimo na tri trostrane piramide α . + .V ( ρ n ) i B = P( ∆1 ) + ( ∆ 2 ) + ..∆ 3.ρ n sa zajedničkom visinom H. tj. Q1.. je jednak trouglu MQQ1) i jednake visine (duž spuštena normalno na ravan MQQ1M iz temena N1) jednake su takođe i piramide β i γ jer imaju jednake osnove (trouglovi N1Q1Q i NQN1 su jednaki) i zajedničku visinu (duž spuštenu normalno na ravana NQQ1 N1 iz temena M) tako da su i njihove zapremine jednake. + P( ∆ n ) .

Piramida i kupa iz čega zaključujemo da je zapremina svake piramide jednaka trećini proizvoda osnove i visine. Izračunati njenu zapreminu.8). Rešenje:Pošto je B = a 2 biće 16 = a 2 odakle sledi da je a = 4cm M = 4 Da bismo aha ⇒ 40 = 8ha ⇒ ha = 5cm 2 izračunali 2 H koristimo Pitagorinu a 2 teoremu H 2 = ha −   i dobijamo H = 21 2 Prama tome zapremina će biti V = BH = ⋅16 21 1 3 1 3 ZAPREMINA ZARUBLJENE PIRAMIDE Neka je data zarubljena piramida (a) (sl. H = 2a 2 a 2 = 3 3 prema tome zapremina tetraedra će biti V = 1 1 a2 ⋅ 3 a 2 a3 2 BH = ⋅ ⋅ = 3 3 4 12 3 Primer 2. Rešenje: Pošto je trougao MNQ jednakostraničan biće : B= a2 3 4 tačka T je težište tog trougla. Pošto je zapremina zarubljene piramide jednaka razlici zapremina dveju "punih" piramida. visinom H i x odstojanjem vrha O odgovarajuće piramide MNQSO od gornje osnove zarubljene piramide. a druge sa površinom osnove B2 i visinom X tada je: V ( a) = imamo B1 ( H + X ) B2 X B1 H ( B1 − B2 ) X − = − 3 3 3 3 2 2 B1 : B2 = ( H + X ) : X 7 . Primer 1. pa koristeći poznatu osobinu težišta i Pitagorinu teoremu za visinu tetraedra dobijamo H = MS − MT 2 2 2 2 a 3  a2 2a 2  = a2 − = a − ⋅ = 3 2  3 3   2 2 tj.9). sa osnovama B1 i B2 . a površina njenog omotača 40 cm2. Površina osnove prave pravilne četvorostrane piramide je 16cm2. jedne sa površinom osnove B1 i visinom H+X. Izračunati zapreminu pravilnog tetraedra ako je data njegova ivica a (sl.

Primer 1. imaćemo B H ( B − B2 ) H B2 V ( a) = 1 − 1 3 3 B1 − B2 ( odnosno i konačno V ( a) = V = B1 H − 3 ( ) B1 − B2 3 B1 − B2 ( )( B1 + B2 H B2 ) ) H B1 + B1 B2 +B2 3 ( ) Iz toga možemo zaključiti da je zapremina zarubljene piramide jednaka zbiru zapremina triju piramida kojima je visina jednaka visini zarubljene piramide. a njihove osnove su: gornja i donja osnova zarubljene piramide i geometrijska sredine tih osnova. a bočne b. osnovne ivice su dijagonale osnova piramide. h = 5cm Rešenje. a = 8cm c = 2cm . c = 2cm . a bočne ivice su bočne ivice piramide. Izračunaj zapreminu zarubljene piramide ako je a = 8cm . Dužine osnovnih ivica su a i c. 8 . Ako je sledi: B1 = a 2 B1 = 8 2 B1 = 64 V = H B1 + B1 B2 + B2 3 ( ) h = 5cm B2 = C 2 B2 = 2 2 B2 = 4 V=? Da bismo dobili visinu piramide koristimo trapez (osni) presek čija je visina jednaka visini piramide. Pravilna četvorostrana zarubljene piramida ima visinu H i apotemu h.Piramida i kupa ili B1 : B2 = ( H + X ) : X odatle je X = H B2 B1 − B2 Kada ovu vrednost sa X stavimo u obrazac za V ( a ) .

a normalna je na njenu osu.Piramida i kupa d =a 2 d =8 2 d1 = c 2 d1 = 2 2 X1 = d − d1 =3 3 2 sa slike se vidi da je: x= a −c 2 6 x= 2 x =3 Iz osenčenog trougla sledi b2 = h2 + x2 H =b −X 2 2 2 1 b 2 = 25 + 9 b 2 = 34 b = 34 H 2 = 34 − 27 = 7 H = 7 Zapremina zarubljene piramide je 7 ( 64 +16 + 4) 3 7 V = 96 = 32 7 cm 3 3 V = VI KUPA Geometrijsko telo ograničeno pravom konusnom površi i jednom ravni koja ne prolazi kroz vrh površi. a deo konusne površi između vrha i osnove je omotač kupe.10b) Deo presečene ravni ograničen konusnom površi (krug) je osnova kupe. Rastojanje između vrha i ravni osnove kupe je visina kupa. Osa prave kupe je ujedno i njena visina. 10a) Kupa je prava ako je osa normalna na ravan osnove. inače je kosa (sl. 9 . Izvodnice konusne površi koje pripadaju omotaču kupe nazivaju se izvodnice kupe. a duž koja spaja vrh sa središtem osnove osa kupe. naziva se prava kupa (sl.

Može se pokazati da se omotač kupe može uvek razviti u deo ravne površi koja ima oblik kružnog isečka. tzv. tada je: P = + B M Jasno je B = r π . VIII POVRŠINA KUPE Neka je r poluprečnik osnove kupe.13b). površina kupe je zbir površine njene osnove i površine njenog omotača. Zarubljena kupa je prava ako je nastala od prave kupe. a zarubljena kupa obrtanjem pravouglog trapeza oko stranice na koju naležu pravi uglovi (sl.Piramida i kupa VII ZARUBLJENA KUPA Telo koje nastaje presecanjem kupaste površi sa dve ravni naziva se zarubljena kupa (sl. 11) Ona je ograničena dvema kružnim površima. Ako je B površina baze (osnove). Kao obrtna tela. kupa se dobija obrtanjem pravouglog trougla oko jedne njegove katete (sl. a M površina omotača. poluprečnika s. Prava koja spaja središta osnova i koja je ujedno i visina prave zarubljene kupe naziva se osa zarubljene kupe. a s izvodnica (sl. tako da je 2 10 .13a). H visina. 12a). a kome je odgovarajući luk jednak obimu osnove kupe (sl.12b). osnovama i delom konusne površi između njih koja čini omotač zarubljene kupe.

M = ( R + r ) ⋅ πs prema tome P = R 2π + ( R + r )πs + r 2π Odnosno površina zarubljene piramide je: P =π R2 +( R +r ) ⋅ s +r 2 ( ) Primer 1. Visina jednakostranične kupe je H. r poluprečnik gornje osnove. B2 površina gornje osnove i M površina omotača onda je: P = 1 + B M + 2 B 2 2 Jasno je B1 = R π i B2 = r π .15b). Može se pokazati da se omotač zarubljene kupe uvek može razviti u deo ravne površi koji je jednak razlici površina dvaju kružnih isečaka. POVRŠINA ZARUBLJENA KUPE Neka je R poluprečnik donje osnove. tako da je osni presek kupe jednakostranični trougao (sl.15a) površina zarubljene kupe ja zbir površina njenih osnova i površine njenog omotača. Rešenje: Koda jednakostranične kupe S = 2r Po Pitagorinoj teoremi 11 .14) i obično se takva kupa zove jednakostranična kupa. h visina i s izvodnica zarubljene kupe (sl. kao što pokazuje (sl. Odrediti njenu površinu.Piramida i kupa 2rπs = rπs 2 prema tome P = r 2π + rπs M = odnosno površina kupe je P = r π (r + s) U slučaju da je izvodnica s jednaka prečniku osnove S = 2r onda je M = 2r 2π i P = 3r 2π . Ako je B1 površina donje osnove.

s = 9 +16 = 5cm po formuli za površinu P = π ( 6 2 + 8 ⋅ 5 + 2 2 ) = 80π P = 80πcm 2 IX ZAPREMINA KUPE Ako kupu i piramidu sa osnovama jednakih površina koje leže u istoj ravni α i sa jednakim visinama H presečemo sa ravni β koja je paralelna ravni α prema Kavalirijevom principu uvidećemo da kupa i piramida imaju jednake zapremine (sl. Izračunati površinu prave zarubljene kupe visine H=3cm i sa poluprečnicima osnove R=6 i r=2.16). s = H 2 + ( R − r ) 2 tj. Vk = Vpir = 1 BH 3 tj.Piramida i kupa H 2 = ( 2r ) 2 − r 2 H 2 = 4r 2 − r 2 H 2 = 3r 2 odatle je r2 = H2 3 H r= 3 2H 3 pošto je s=2r biće s = P = rπ ( r + s ) H 2H  π +    3  3 3 H2 2H 2 P= π+ π 3 3 3H 2 P= π 3 P = H 2π P= H Primer 2. Iz toga zaključujemo da je zapremina kupe jednaka trećini proizvoda površine osnove i visine. Rešenje: Dužina izvodnice je. V = 1 2 r πH 3 12 .

41 zapremina će biti 1 2 r πH 3 1 V = 9π 7. s=8 prema Pitagorinoj teoremi visina će biti H = s 2 − r 2 = 7. Rešenje: B=9π cm2 prema formuli B=r2π sledi 9π = r2π .Piramida i kupa U slučaju da imamo jednakostraničnu kupu (sl. a poluprečnik gornje osnove 2 r= a . Odrediti zapreminu prave kupe poluprečnika osnove r=12 cm i visine H=18 cm. Odrediti zapreminu prave kupe sa površinom osnove B=9π cm2 i površinom omotača M=24π cm2.3π 3 cm V = Primer 3. r=3 M=24π cm2 prema formuli M= rπ s sledi 24π =3π s.17) zapremina zarubljene kupe biće jednaka razlici zapremina dve kupe – jedne sa poluprečnikom osnove R i visinom (0V)=H+X i druge sa poluprečnikom osnove Vr i visinom (01V)=X.14) s=2r pa je H =r 3 odakle je V = r 3π 3 3 ZAPREMINA ZARUBLJENE KUPE Ako zarubljenu kupu dopunimo do kupe sa vrhom V (sl. Prema formuli za 2 zapreminu 13 . Te kružnice određuju donju i gornju osnovu jedne zarubljene kupe. tako da je zapremina V = 1 2 1 1 R π ( H + X ) − r 2πX = π ( R 2 H + R 2 X − r 2 X ) = 3 3 3 2 1 X r   1  πH  R 2 + R − r 2  = πH  R 2 + (R 2 − r 2 )  3 H r −R   3   ( ) i konačno V = π H 3 (R 2 + Rr + r 2 ) Primer 1. Data je kocka sa ivicom dužine a . Oko donje osnovice kocke opisana je kružnica. Odredi njenu zapreminu.41 3 V = 22 . Rešenje: Visina kupe je H= a poluprečnik donje osnove R= a 2 . Rešenje: Po formuli za zapreminu 1 2 r πH biće 3 1 V = ⋅12 2 π ⋅18 3 V = 864 πcm 3 V = Primer 2. a u gornju osnovu upisana je kružnica.

Kada se broj n stranica upisanog pravilnog mnogougla neograničeno udvostručava njegov obim Pn teži granici koja je jednaka obimu kružnice u koju je mnogougao upisan. a razlika s=hn takođe teži nuli pri tome. a površina P=170π cm2. koji je upisan u osnovu prave kupe. kažemo da je piramida upisana u kupu (sl.6 zapremina će biti πH 2 2 V = 3 (R + Rr + r 6 6 ) = 11. Prema tome. kad n neograničeno raste an teži nuli.17).3 π ⋅ 67 = 259 . a vrh piramide je istovremeno i vrh kupe.Piramida i kupa V = V = π ⋅H 3 (R 2 + Rr + r 2 ) = πa  a 2  + 3  2  a2 2 a2   + 4 4   πa 3  1  2 1 3+ 2 + + = ⋅ πa 3 3 2 4 4 12   Primer 4. Apotema piramide hn teži pri tome granici koja je jednaka dužini izvodnice s=(VB) kupe. Rešenje: Iz formule P = π ( R 2 + ( R + r ) s + r 2 ) 170 π = π ( 49 + 9 s + 4 ) sledi 170 = 53 + 9 s 9 s =117 s =13 prema Pitagorinoj teoremi H =  2R − r  s 2 −   2  2 H = 169 − 36 H = 133 H = 11. Ako temena pravouglog mnogougla ABCDE. Površina Pn hn omotača piramide teži granici koja je jednaka poluproizvodu 2 obima osnove i apoteme kupe. Tu granicu uzimamo za površinu omotača kupe. hn teži svojoj graničnoj vrednosti s.06πcm 3 X UZAJAMNI ODNOS KUPE I PIRAMIDE Ako je osnova piramide mnogougao upisan u osnovu kupe.3 π ( 49 + 14 + 4) = 11. 14 . Odredi zapreminu prave zarubljene kupe ako su poluprečnici njenih osnova R=7cm i r=2cm. spojimo sa vrhom kupe V dobićemo pravilnu piramidu upisanu u kupu.

s = 5cm R = 5cm r = 2cm V zp = ? H B1 + B1 B2 + B2 3 4 V = 5 2 + 20 + 2 2 3 4 V = 7 2 + 20 3 V = ( ) ( ( ) ) 15 . a izvodnica s=10cm izračunati zapreminu tako nastalog tela. H k : H 2k = 3 : 2 2 H k = 3H zk 3 H k = H zk 2 V = Vk +V zk 3 H zk 2 R =10 cm r = 4cm Hk = s =10 cm V zk = V zk X = R −r X =6 H H 2 2 V zk V zk =s −X 2 =100 − 36 (R 2 + R ⋅ r + r 2 ) 3 8π (100 + 40 +16 ) = 3 8π = 156 3 = 416 π πH H 2 = 64 H =8 1 2 R πH 3 1 Vk = ⋅100 π ⋅ 8 3 Vk = 266 . graditeljskim delatnostima.6π Vk = V = 416 π + 266 . Izračunati zapreminu piramide.Piramida i kupa XI PRIMENA KUPE I PIRAMIDE Kombinacija geometrijskih tela obrađena u ovom radu. Ako se visina kupe i zarubljene kupe odnose kao 3:2 i ako su poluprečnici osnova zarubljene kupe R=10cm i r=4cm. a gornja osnova u gornju osnovu kupe. ima praktičnu primenu u arhitekturi. građevinarstvu i dr. Zarubljena kupa i kupa imaju iste osnove kojima se dodiruju. Iz mnoštva takvih kombinacija izdvajam tri koje ću ilustrovati sa tri primera.6π = 682 . a poluprečnici osnova su r=5 cm i r1=2 cm.6πcm 3 Izvodnica prave zarubljene kupe je s=5 cm. U kupu je upisana pravilna zarubljena četvorostrana piramida tako da je donja osnova piramide upisana u donju osnovu kupe.

obrće se oko hipotenuze.Piramida i kupa B1 = a 2 B2 = a12 2R = a 2 10 = a 2 a= 10 2 2 a =5 2 2r = a1 2 4 = a1 2 4 a1 = ⋅ 2 a1 = 2 2 2 2 H 2 = s2 − X 2 H 2 = 25 − 9 H = 16 H =4 2 X = R −r X =3 Pravougli trougao sa katetama dužine a = 3cm . b = 4cm . Odrediti površinu dobijenog tela. M 1 = rπa M1 P = M1 + M 2 P= 36 48 π + π M1 5 5 84 M2 P= πcm 2 5 M2 12 = ⋅ 3π 5 36 = πM 2 = rπb 5 12 = ⋅ 4π 5 48 = π 5 r = MC a 2 = C ⋅ AM AM = a2 9 = C 5 2 2 r 2 = a 2 − AM 144 12 9  r 2 = 32 −   = = 5 25 5  16 .

17 . Izračunaj površinu omotača piramide. aha 2 M = 2aha 3a M = 2a ⋅ 2 2 M = 3a M =4 B =a2 Pdp = a Pdp = 2 a =a Pdp = B M =? dH 2 dH 2 d =a 2 a2 = a2 = a 2H 2 H = a2 a 2 2 2a 2 a 2 2a 2 2 H = H = a ha 2 = H 2 +    2 2 2  2a   a  ha =   +   2   2 a2 ha 2 = 2a 2 + 4 2 8a 2 + a 2 4 2 9a ha 2 = 4 3a ha = 2 ha 2 = 3. Osnovna ivica pravilne četvorostrane piramide ima dužinu a . Dužina ivice kocke a . a bočna 5m P = B +M a = 3m s = 5m 9 3 9 + 91 4 4 9 P= 3 + 91 m 2 4 P= ( ) a2 3 4 2 3 3 B= 4 9 3 B= 4 B= aha 2 4 3 91 M =3 2 2 9 M = 91 4 M =3 a ha 2 = s 2 −   2 3 ha 2 = 25 −   2 9 ha 2 = 25 − 4 2 2 100 − 9 4 91 ha 2 = 4 1 ha = 91 2 ha 2 = 2. Površina dijagonalnog preseka te piramide jednaka je površini baze. a temena donje osnove su osnova temena četvorostrane piramide upisane u koku. Centar gornje osnove kocke je vrh.Piramida i kupa XII ZADACI 1. Izračunaj površinu pravilne trostrane piramide kod koje osnovna ivica ima dužinu 3m. Odrediti površinu omotače piramide.

s =10 cm M =144 cm 2 a =? ha = ? a h2 = a2 +   2 a2 h2 = a2 + 4 2 4a + a 2 h2 = 4 2 5a h2 = 4 a 5 h= 2 2 3aha 2 3aha 144 = 2 M = aha 48 = 2 aha = 96 96 a= ha 96 6 a1 = 16 a1 = 96 8 a 2 = 12 a2 = a  ha 2 = S 2 −   2 a2 ha 2 = 100 − 4 2  96    ha 2 = 100 −  ha   4      9216 ha 2 = 100 − 4ha 2 2 2304 − b ± b 2 − 4ac ha 2 t1. Izračunaj dužinu osnovne ivice i apotemu pravilne trostrane piramide ako je dužina bočne ivice 10 cm. i površina omotača 144 cm2. 2 = 100 ± 784 = 100 ± 28 2 2 ha 1 = 36 ha 2 = 64 t = 36 t = 64 1 2 ha 1 = 6 ha 2 = 8 ha 2 = 100 − 5. 2 = 2 2 t −100 t + 2304 = 0 2 ha 12 = 36 ha 2 = 64 t1. Odredi zapreminu piramide.Piramida i kupa a=a H =a M? 4ah 2 M = 2ah M = M = 2a ⋅ M = a2 a 5 2 5 4. Visina pravilne četvorosrtane piramide je H=12 cm. 2 = 2a ha 4 −100 ha 2 + 2304 = 0 2 2 100 ± 10000 − 9216 ha = t t1. a dijagonala njene osnove ima dužinu 8 cm. 18 .

b = 10 cm i h = 8cm a =13 cm b =10 ca h =8cm P =? V =? P = B1 + B2 + M 2 P = a 2 + a1 + 2( a + a1 ) h P = 13 2 +12 + 2(13 +1)10 P = 169 +1 + 2 ⋅14 ⋅10 P = 170 + 280 P = 450 cm 2 H B1 + B1 B2 + B2 3 2 7 V = 169 + 169 +1 3 2 7 (170 +13 ) V = 3 2 7 V = 183 = 2 7 ⋅ 61 = 112 7cm 3 3 V = ( ) ( ) h2 = s2 − X 2 X 2 = s2 −h2 X 2 = 100 − 64 X 2 = 36 X =6 H 2 = s 2 − X 12 a1 = a − 2 x a1 = 13 −12 a1 = 1 H 2 10 2 − 6 2 H 2 = 28 H =2 7 ( ) X1 = 2 d1 − d 2 2 d1 = 10 2 d2 2 X1 = 6 2 H 2 = 100 − 36 ⋅ 2 8.6m . Izračunaj zapreminu piramide: ako osnovne ivice imaju dužine 6 cm i 8 cm. a dužina bočne ivice je 13 cm. a podnožje visine je u preseku dijagonale osnove. Osnova piramide je pravougaonik. Osnovne ivice pravilne četvorostrane zarubljene piramide imaju dužine a = 4. a = 6cm b =8cm s =13 cm V =?  8  B =   2 64 B= = 32 2 a= a= d 2 8 2 1 BH 3 1 V = ⋅ 32 ⋅12 3 V = 128 cm 3 V = 1 BH 3 B = ab 1 V = ⋅ 48 ⋅12 B = 6 ⋅ 8 3 B = 48 V = 4 ⋅ 48 V = V = 192 cm 3 d  H 2 = s2 −  2 2 H = 169 − 25 H 2 = 144 H = 12 2 d 2 = a2 +b2 d 2 = 36 + 64 d 2 = 100 d = 10 7.6m i a1 = 2. Izračunaj površinu i zapreminu pravilne četvorostrane zarubljene piramide ako je a = 13 cm . Apotema piramide je h=6 cm. Odrediti površinu piramide.Piramida i kupa B = a2 H =12 cm d = 8cm V =? d =a 2 2 6. 19 .

Osni presek prave kupe je jednakokraki trougao sa osnovicom dužine 12 cm i krakom dužine 10 cm.76 + 86 .45 P =54 . a = 12 cm ⇒ a = 2r a r= b = 10 cm 2 V =? r =6 1 2 r πH 3 1 V = 36π ⋅ 8 3 V = 12π ⋅ 8 = 96πcm 3 V = H 2 = b2 −r 2 H 2 = 100 − 36 = 64 H =8 12.Piramida i kupa a = 4. a donja osnove 20m i 10m.32 cm 2 9. a izvodnica je četiri puta veća od poluprečnika osnove.29 =13 .16 ) P =3.29 +13 . Koliko litara vode može da stane u rezervoar. Izračunaj površinu kupe.29 π(3.4 P = 114 . Nađi zapreminu kupe. V =1 dm 45 3 s = 4r P =? P = B +M P = rπ( r +s ) P =3.6m h = 6cm P =? P = B1 + B2 + M 2 P = a 2 + a1 + 2( a + a 2 ) h P = 21. Ivice gornje osnove imaju dužinu 30m i 15m.16 11. 20 .29 π 15 H 2 = s 2 −r 2 H 2 = 4r 2 − r 2 H 2 ( ) =16 r 2 −r 2 H 2 =15 r 2 H = r 15 s = 4 ⋅ 3. Odredi zapreminu prave kupe sa površinom osnove B=9π cm2 i površinom omotača M=24π cm2.6m a1 = 2.76 + 2 ⋅ 7. Zapremina prave kupe je V=145 dm3. Rezervoar dubine 3m ima obli zarubljene piramide čije su osnove pravougaonici. H = 3m a = 20 m b =10 m a1 = 30 m b1 =15 m V =? H B1 + B1 B2 + B2 3 3 V = 200 + 90000 + 450 3 V = 650 + 300 V = ( ) B = ab B = 20 ⋅10 ( ) B = 200 B1 = a1b1 B1 = 30 ⋅15 B1 = 450 V = 950 m = 9500 dm 3 3 10.29 π ⋅16 .16 + 6.16 + 6.1 5 π 2 20 cm 1 BH 3 1 145 = r 2πH 3 1 2 145 = r πr 15 3 435 = r 2πr 15 V = 435 = r 3π 15 435 r3 = ≈ 3.2 ⋅ 6 P = 21.

Odrediti površinu osnog preseka.Piramida i kupa B = 9π cm 2 M = 24 π 2 cm V =? H H 2 2 1 2 r πH 3 1 V = 9π 55 3 V = 3π 55 cm 3 V = B = r 2π 9π = r π 2 M = rπs 24 π = 3πs s= 24 =8 3 r2 =9 r =3 = s −r 2 2 = 64 − 9 H = 55 13. Izvodniva prave zarubljene kupe zaklapa sa osnovom ugao α =600. Odredi zapreminu i površinu kupe.7 2 Pdp = 57 cm Pdp = H 2 = s 2 −( R − r ) H 2 = 49 −16 H = 33 H = 5. Poluprečnici osnove prave zarubljene kupe su 3 cm i 7 cm. r = 3cm R = 7cm s = 2cm P dp =? 2 R + 2r H 2 14 + 6 Pdp = ⋅ 5. a dužina izvodnice je 7cm. Odrediti dužinu izvodnice prave zarubljene kupe sa visinom H=15 cm i poluprečnicima osnove R=13 cm i r=5 cm. R = 9cm r = 3cm V = α = 60 0 V =? R 2 + Rr + r 2 3 12π V = ( 81 + 27 + 9) 3 V = 4π ⋅117 V = 468 πcm 3 πs ( ) α = 60 0 ⇒ β = 2( R − r ) β = 2 ⋅6 β = 12 P = π R2 + r 2 + ( R + r)s P = π ( 81 + 9 + 144 ) P = 234πcm 2 ( ) 21 .7 2 15. H =15 cm R =13 cm r = 5cm s =? s2 = (R −r) + H 2 2 s 2 = 64 + 225 = 289 s = 17 14. Poluprečnici osnove su R=9 cm i r=3 cm.

R = 7 cm r = 2cm P =170 π 2 cm V =? V = R 2 + Rr + r 2 3 12π V = ( 49 + 14 + 4) 3 V = 4π ⋅ 67 V = 268πcm 3 H 2 = B2 −(R −r) H 2 = 13 2 − 5 2 H 2 = 169 − 25 H 2 = 144 H = 12 πH ( ) P = B1 + M + B2 P = π(R 2 + r 2 + ( R + r )s) 107 π = π ( 49 + 4 + 9 s ) 170 = 53 + 9 s 9 s = 170 − 53 9 s = 117 s= 117 = 13 9 P = R 2π + ( R + r )πs + r 2π 2 22 .Piramida i kupa 16. Odredi zapreminu prave zarubljene kupe ako su poluprečnici njenih osnova R=7 cm i r=2 cm. a površina P=170π cm3.

Piramida i kupa SADRŽAJ I Piramida II Zarubljena piramida III Površina piramide Površina zarubljene piramide IV Kavalijerijev princip V Zapremina piramide Zapremina zarubljene piramide VI Kupa VII Zarubljena kupa VIII Površina kupe Površina zarubljene kupe IX Zapremina kupe Zapremina zarubljene kupe X Uzajamni odnos kupe i piramide XI Primena kupe i piramide XII Zadaci 1 2 2 3 4 5 6 8 9 9 10 11 12 13 14 16 23 .

Tošić. G.Beograd 1999. Stipanić.Đ.Matematika (za III i IV razred gimnazije društveno-jezičkog smera). Dr E. godine 2.R.Paunić.Vojvodić.Piramida i kupa LITERATURA 1.Beograd 1969. godine 24 . Matematika (za III razred srednje škole).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->