Vaš partner za štednju.

Vodomeri

Kućni vodomeri
Kućni vodomeri su višemlazna merila za velike količine protoka. Vrhunska preciznost i stabilnost merenja je dokazana i zagarantovana.

Opis uređaja
Kućni vodomeri dizajnirani su kao su merila sa mokrim rotorom za hladnu vodu sa vrlo niskim padom pritiska, a takođe i kao merila sa suvim rotorom i spojnicama za hladnu i toplu vodu.

Posebne odlike
• Horizontalna i vertikalna instalacija za kol. protoka od Qn 1.5 do Qn 15 m³/h • Visoka preciznost merenja zavaljujući višemlaznoj tehnologiji • EG homologacija i baždarenje

Opcija
Sadrži kontaktni izlaz za integraciju u Techem radio sistem. Tehničke karakteristike Merila sa mokrim rotorom
Model Nominalna temperatura: Tip instalacije Nominalni protok Qn: (m³/h) Protok na 1 bar pada pritiska: Tačka prekida: (l/h) (silazni tip instalacije): Najniži protok: (l/h) (silazni tip instalacije): Nominalni pritisak PN: Opseg prikaza na displeju: Spojnica za kućište (ISO 228/1): AGZ Dužina konstrukcije: L (mm) M-NR and M-NFR         2.5 7 150 250 20 70 16 G1B 190 do 30 °C 6 12 350 600 40 160 16 G11/4B 260   10 24 1000 1000 80 350 16     15 34 1500   80   16   270       2.5 7 150 250 20 70 16 G1B 105 M-NSR up to 30 °C Usponska 6 12 350 600 40 160 16 G11/4B 150       10 24 1000 1000 80 350 16 G2B 200
L

M-NR M-NFR M-TX
AGZ

Horizontalna/silazna    

0.1l do 100.000 m3     300

0.1l do 100.000 m3    

G2B DIN 2501

M-NSR M-TSX M-TFX

AGZ

Tehničke karakteristike Merila sa suvim rotorom
Model Nominalna temperatura: Horizontalna instalacija (M-TX) Nominalni protok: Qn (m³/h) Protok na 1 bar pada pritiska: (m³/h) Horizontalna do 30 °C: Horizontalna do 90 °C: Usponska / silazna do 30 °C: Usponska / silazna do 90 °C: Tačka prekida: (l/h) Najniži protok: (l/h) Nominalni pritisak: PN Opseg displeja: Prelaz: AGZ (ISO 228/1) Dužina horizontalne konstrukcije: L (mm) Dužina usponske/silazne instalacije: L (mm) 190 105 190 105 260 150 300 200 G1B G1B G11/4B G2B   M-TX, M-TSX, M-TFX     1.5   3.8 3.4 3.4 3.2 150 30 16 od 30°C, do 90°C 2.5   7 5,1 6 5 250 50 16   6   12 12 12 12 600 90 16       10   24 20 22 20 1000 160 16  

• Silazna (M-TFX) • Usponska (M-TSX)      

  0.1l do 100.000 m3

L

00 4.20 0.00 15.40 Pad pritiska p (bar) 0.00 Qn 2. Bulevar Oslobođenja 117 • 11000 Beograd • www.30 3.00 25.01 1. • 84211 Merila Tehničke karakteristike Merila sa mokrim rotorom .00 3.03 0.00 1.90 2.5 Qn 6 Qn 10 1.05 0.00 30.04 0.1.50 7 .00 30.20 0.60 3.00 5.00 6.00 2.02 0.0 Qn 10 Qn 15 0.5 Qn 2.30 0.rs Telefon: +381 11 397 80 53 • Fax: +381 11 246 98 41 • E-mail: info@techem.00 10.04 0.00 15.05 0.30 0.03 0.10 0.40 Pad pritiska p (bar) 0.00 25.02 0.00 12.00 10.00 35.00 20.10 0.o.00 M-NSR M-NR + M-NFR Protok Q (m³/h) Merila Tehničke karakteristike Merila sa suvim rotorom Qn 1.00 0.00 Protok Q (m³/h) M-TX Topla voda M-TX Hladna voda M-TFX + M-TSX Topla voda M-TFX + M-TSX Hladna voda Techem d.01 Techem ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu.00 12.50 17 .50 1.00 6.rs 35.00 0.00 5.techem.00 3.5 Qn 6.25 0.50 0.25 0.00 20.00 0.o.50 0.50 0.00 2.