Cenník pre koncové zariadenia - časť B

(predaj koncových zariadení)

Č.j. 31052/2010
Účinnosť od1.8.2010
OBSAH
0. Všeobecné ustanovenia ................................................................................... 1
1. Analógové telefóny šnúrové ............................................................................. 1
2. Analógové telefóny bezšnúrové a príslušenstvo ............................................. 1
3. IP telefóny ......................................................................................................... 1
4. Analógové faxy.................................................................................................. 2
5. Tlačiarne a multifunkčné zariadenia ............................................................... 2
0.
0.1.
0.2.

0.3.

1.
P.č.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
P.č.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
3.
P.č.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ISDN telefóny .................................................................................................... 2
DSL KZ a príslušenstvo..................................................................................... 2
LCD Televízory a domáce kiná ........................................................................ 2
Herné konzoly + príslušenstvo ......................................................................... 3
Počítače a LCD monitory.................................................................................. 3
Príslušenstvo ..................................................................................................... 3

Všeobecné ustanovenia
V zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a v súlade s
Metodikou obstarávania a predaja koncových telekomunikačných zariadení ST, š.p., účinnou od 1.5.1998 bod 9.1., 9.2., 9.3. Slovak Telekom, a.s. vydáva tento cenník, ktorý
stanovuje predajnú cenu koncových zariadení zákazníkom pre všetky miesta predaja, T-Centrá Slovak Telekom, a.s.
ST predáva KZ v miestach predaja, prostredníctvom predajcov ST alebo obchodných zástupcov ST, prostredníctvom call centier ST (predaj sa riadi Obchodnými podmienkami
na predaj a nájom koncových zariadení a iných telekomunikačných zariadení) alebo prostredníctvom služby e-shop (predaj sa riadi Podmienkami predaja a kúpy tovaru
prostredníctvom Služby e-shop spoločnosti Slovak Telekom, a.s.). Zariadenie bude doručené zákazníkovi prostredníctvom kuriéra, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Pokiaľ sa
nedohodne inak, kupujúci uhradí kúpnu cenu do rúk kuriéra pri preberaní KZ.
Na predávané KZ sa vzťahuje minimálne 2-ročná záručná lehota odo dňa jeho predaja kupujúcemu, resp. záručná lehota stanovená v záručnom liste (záručnú lehotu určuje
výrobca alebo dodávateľ, minimálne však 2 roky odo dňa predaja kupujúcemu). Záručný servis sa riadi príslušným Reklamačným poriadkom určeným pre reklamácie daných
typov KZ. Pozáručný servis je zabezpečovaný výrobcom, resp. dodávateľom daného druhu KZ.
Analógové telefóny šnúrové
Kód
SAP
Siebel
FLEX
T5550911
TEL.PA.TS500
T5551268 ST4872 TEL.PA.KXTS520
T5550874 ST4872 TEL.GL.GT219
T5550924 ST4872 TEL.AE.RIO30
T5550990 ST4872 TEL.TL.PH860ID
T5551293 ST4872
T5550954 ST4872 TEL.SE.5020
T5551212 ST4872 TEL.GS

Popis
Základný telefónny prístroj
Základný telefónny prístroj
Telefónny prístroj s displejom, CLIP
Telefónny prístroj s displejom, CLIP
Telefónny prístroj s podsvieteným displejom, CLIP
Telefónny prístroj s podsvieteným displejom, CLIP
Telefónny prístroj s displejom, CLIP
Písací telefón pre sluchovo postihnutých

Analógové telefóny bezšnúrové a príslušenstvo
Kód
Popis
SAP
Siebel
FLEX
T5550955
PRI.SI.C45
Bezšnúrové slúchadlo + nabíjačka
T5551279 ST4872 PRI.SI.C38H
Bezšnúrové slúchadlo + nabíjačka
T5551013 ST4872 PRI.SI.C47H
Bezšnúrové slúchadlo + nabíjačka
T5551262 ST4872 PRI.SI.C59H
Bezšnúrové slúchadlo + nabíjačka
Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb T-Com

Názov KZ
Panasonic KX-TS 500
Panasonic KX-TS 520
Glitel GT-219
AEG Rio 30
Telco PH-860 ID
Topcom Fidelity 1100
Siemens Euroset 5020
Geemarc Screen Phone
Názov KZ

Siemens Gigaset C45
Siemens Gigaset C38H
Siemens Gigaset C47H
Siemens Gigaset C59H
Siemens Gigaset C59H akcia
T5551247 ST4872 TEL.SI.AS180
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP
Siemens Gigaset AS180
T5551226 ST4872 TEL.SI.C380
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset C380
displej
T5551214
TEL.GR.ILLION1
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Grundig Illion 1
displej
T5550930
TEL.SI.C450
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset C450
displej
T5551006
TEL.SI.C470
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset C470
displej
T5550974
TEL.PA.KXTG8120 Bezšnúrový tel. CLIP, SMS, farebný displej,
Panasonic KX-TG8120
záznamník
T5550928
TEL.SI.S440
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset S440
displej
T5550969
TEL.SI.S450
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset S450
displej
T5551012
TEL.SI.S670
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset S670
displej
T5551261 ST4872 TEL.SI.590
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset C590
displej
T5551292 ST4872 TEL.SI.S790
Bezšnúrový telefónny prístroj CLIP, SMS, farebný Siemens Gigaset S790
displej

P
V

P
V

V
V
V
V
V
V
V

Predaj
bez DPH DPH 19 %
s DPH
13,67 €
2,60 €
16,27 € 490,20 Sk
13,87 €
2,64 €
16,51 € 497,40 Sk
10,84 €
2,06 €
12,90 € 388,60 Sk
10,84 €
2,06 €
12,90 € 388,60 Sk
21,01 €
3,99 €
25,00 € 753,20 Sk
22,68 €
4,31 €
26,99 € 813,10 Sk
33,53 €
6,37 €
39,90 € 1 202,00 Sk
334,73 €
63,60 € 398,33 € 12 000,10 Sk

bez DPH
8,32 €
42,02 €
37,73 €
50,42 €
37,73 €

Predaj
DPH 19 %
s DPH
1,58 €
9,90 €
298,20 Sk
7,98 €
50,00 € 1 506,30 Sk
7,17 €
44,90 € 1 352,70 Sk
9,58 €
60,00 € 1 807,60 Sk
7,17 € 44,90 € 1 352,70 Sk

33,61 €
42,02 €

6,39 €
7,98 €

40,00 € 1 205,00 Sk
50,00 € 1 506,30 Sk

8,32 €

1,58 €

9,90 €

298,20 Sk

8,32 €

1,58 €

9,90 €

298,20 Sk

16,72 €

3,18 €

19,90 €

599,50 Sk

16,72 €

3,18 €

19,90 €

599,50 Sk

16,72 €

3,18 €

19,90 €

599,50 Sk

24,37 €

4,63 €

29,00 €

873,70 Sk

16,72 €

3,18 €

19,90 €

599,50 Sk

50,42 €

9,58 €

60,00 € 1 807,60 Sk

58,74 €

11,16 €

69,90 € 2 105,80 Sk

IP telefóny

SAP
3.1. T5550923
3.2. T5550932

Kód
Siebel
FLEX
IPT.TC.PH800
IPT.TS.IPC200

CNN_KZ_ B_ 01_08_2010

Popis
IP Telefón šnúrový
IP Telefón šnúrový

Názov KZ

P

Telco PH-800VoIP
Tesla IPC 200

V
V

Predaj
bez DPH DPH 19 %
s DPH
61,26 €
11,64 €
72,90 € 2 196,20 Sk
67,14 €
12,76 €
79,90 € 2 407,10 Sk
1

95 € 2. T7091916 ST5155 DOP.90 € 1 382.KX-FA 52 Film k faxu Panasonic KX-FC 258.34 € 87.2641RI WLAN DSL router T5550958 ST4873 RTR.51 € 379.99 € 14 731.50 € 78.PH.90 Sk 5.66 € 30.39 € 12.58 € 49.SI.90 € 599.60 Sk 14.č.PA. T7091915 ST5155 DOP.81 € 115.13 € 339.76 € 107.7.8.99 € 16 538.KX. T5731805 7.TP. skener.8.KX-FC258 Fax na kanc.3.2700VGST WLAN VoIP DSL router T7091821 ST4873 AD.KX-FP Film k faxu Panasonic KX-FP343/363 4.52 € 16. T6510362 ST4952 HD Ready LCD televízor s uhlopriečkou 94 cm ST5721 Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb Magio TV.SX303 Bezšnúrový ISDN telefónny systém s TA 6.17 € 12.5.41 € 2 994. telefón P.00 Sk Toner PFA 822 100.PH. 7.20 Sk 159.N WLAN router LCD Televízory a domáce kiná Kód P.90 € 2 407.ZY.SI.77 € 27. T6130240 ST4872 FAX.3.33 € 45.11.49 € 60.10 Sk 673. ISDN telefón .07 € 68.PRESTIGE WLAN router 320 7.30 Sk 9.00 € 5 693.18 € 189. P ISDN telefóny P.59 € 590.9.č.91 € 690.87 € 54.DL.61 € 79.00 € 12 924.2.KX-FA54 Film k faxu Panasonic KX-FC 248 4.4.č.76 € 9.87 € 99.90 € 5 118.10 Sk 99. kopírka Multifunkčná laserová tlačiareň. T5732049 ST4873 RTR.00 Sk Názov KZ Siemens Gigaset SX 205 isdn Siemens Gigaset SX303 ISDN Gigaset DX600A ISDN Názov KZ DSL Ethernet modem DSL Ethernet modem Glitel GT-318RI Topcom Webr@cer 821 VoIP DSL modem + router aDSL do IP VPN modem + router Draytek Vigor 2700 VoIP Smerovač Cisco 876 –SECK9 Smerovač Cisco 876 –SECI-K9 7.80 Sk 284.7. SAP Siebel FLEX 5.4.40 Sk KX-FA 54 KX-FA 52 KX-FA 57 Panasonic KX-FL 613 KX-FA 83A 19.21 € 23.46 € 200.00 € 5 723.90 € 2 407.13 € 38.PA.38 € 3.GL.33 € 3 594.PA.72 € 12.613 Fax na kanc. 4.79 € 149. T6130241 FLM.86 € 1 050.PA.č.00 € 19.SI. T7091917 ST5155 DOP. 7.3. Magio TV Optik a Magio Sat 8.50 € 488.60 € 17.kapacita do 4 200 strán Toner kit pre Philips LFF 6xxx .2.14 € 565.20 Sk KX-FA 84A 100.80 Sk D-link DSL-2641R Vigor 2700VGST TP LINK TL-WN321G Microcom Mini Switch 8 ports ZyXEL Prestige 320 W 67.876SECIK9 DSL do IP VPN modem+router s možnosťou ISDN zálohy WLAN prístupové zariadenia a príslušenstvo T5732039 ST4873 RTR.WC821 DSL routre * T5550959 ST4873 RTR. Názov KZ RTR. KX-FP207 4.aj pre pevnú linku Glitel GT-101 Siemens Gigaset C470 IP Siemens Gigaset A580 IP Siemens Gigaset C450 IP V 37.00 Sk Zyxel P320W + USB Wifi klient Belkin N+ router 38.LFF6020 5.VI. laserový 4.PFA822 6. 7.876SECK9 Popis Popis Philips LFF 6020 Philips LFF 6050 Philips LFF 6080 Predaj bez DPH DPH 19 % s DPH 91.97 € 12.6.40 € 109.90 € 2 407.50 Sk 38.65 € 548. T5551265 ST4873 ISD. T6130247 ST4872 FAX.1. T6130244 ST4872 FAX.56 € 3.C450 IP Telefón šnúrový IP Telefón bezšnúrový .10 Sk 59.MI. Magio TV Optik a Magio Sat 8.25 € 16.77 € 7. 4.16 € 5.90 € 1 503.48 € 723.29 € 3.WIRELLESS USB WLAN klient T5550927 ST4873 DOP.72 € 7.97 € 1.92 € 360.76 € 15. T6130226 ST4872 FLM. T6130230 ST4872 TON.37 € 46.80 Sk 142.29 € 21 789.10 Sk 461.90 € 298.GL.KX-FT938 Fax na termo pap.5.34 € 16.20 Sk 22.kapacita do 7 700 strán Kód SAP Siebel FLEX 6.74 € 11.66 € 3.50 Sk 83.5.SI.50 € 20 289.14 € 83.tel.10.SWITCH 8 portový mini switch 7.TO.A580 T5550962 IPT. T5550963 ST5529 IPT.57 € 7.81 € 99.28 € 19.90 € 599.1.54 € 15. pap.90 Sk bez DPH Predaj DPH 19 % s DPH 41. 7.66 € 3.SI. T6130231 ST4872 VAL.66 € 30.TA / modem / bezšn.90 Sk 159.1.34 € 190. pap.84 € 29. a záznam.12. kopírka.CI.90 Sk 2 .PA.aj pre pevnú linku IP Telefón bezšnúrový .25 € 19.00 € 5 723.00 € 3 283. sieťové funkcie – LAN konektivita Toner kit pre Philips LFF 6xxx .2. s DECT/GAP bezšn.53 € 79.70 Sk 410.16 € 69. Popis Multifunkčná laserová tlačiareň.FP207 Fax na kanc.VI. s telef.GT318 T5550999 MOD.1.35 € 38. skener.00 € 7 200.80 Sk 158.90 € 1 352.18 € 79. 7.14 € 1 390.93 € 8.90 € 2 105.19 € 15.91 € 690. 3. kopírka.3.č.PFA821 5.57 € 22.70 Sk 125.6.99 € 7 290. 7.10 Sk 34. T5551289 ST4872 ISD.C470 T5551257 ST5529 IPT.LFF6080 5.05 € 119.PA.82 € 30. 3.80 Sk 58.80 Sk V 8.95 € 12. T5540232 ST4873 RTR. Popis SAP Siebel FLEX 8. 3.70 Sk 79.00 € 119.DX600A DSL KZ a príslušenstvo Kód SAP Siebel FLEX DSL modemy T5540221 ST4873 MOD.50 Sk 19.PA.27000VOIP T5731806 RTR.KX.83A Toner pre KX-FL513/613 (2.TO.20 Sk 19.13 € 169.BE.aj pre pevnú linku IP Telefón bezšnúrový . 5.LFF6050 Názov KZ P Panasonic KX-FT 938 Panasonic KX-FP207 Panasonic KX-FC 258 Predaj bez DPH DPH 19 % s DPH 83.20 Sk 239.00 € 2 982.90 € 448.PA.50 Sk Analógové faxy Kód Popis SAP Siebel FLEX 4.9.4. fax.90 Sk 607.32 € 7. T6130250 ST5155 DOP.CI.PH. T6130246 ST4872 FLM.3.00 € 2 380. Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Kód P.80 Sk Toner PFA 821 66. T6510361 ST4952 Full HD LCD televízor s uhlopriečkou 107 cm P V P Predaj bez DPH DPH 19 % s DPH 203. CNN_KZ_ B_ 01_08_2010 Názov KZ LCD TV LG 32LD320 LCD TV LG 32LD320 akcia LCD TV LG 37LG2100 LCD TV LG 37LG2100 akcia LCD TV LG 42LD420 P Predaj bez DPH DPH 19 % s DPH 318.5. T6130249 ST5155 DOP.18 € 44.64 € 241. T5550910 ST4873 ISD.4.90 € 3 009.30 Sk 429.73 € 67. s telefónom 4.00 € 4 488.00 € 11 417.SX205 Bezšnúrový ISDN telefónny systém s TA 6.GT219 T5551011 ST5529 IPT.1.34 € 190. skener.20 Sk 67.2.00 € 10 212. T6130234 ST4872 FAX.3.FA84A Fotovalec pre KX-FL513/613 (10000strán pri 5%pokrytí) P.BELKIN.2. a záznamníkom 4. 7.90 € 1 804. pap.90 Sk 19. fax Multifunkčná laserová tlačiareň.TO.6.3.500 strán pri 5% pokrytí) 4. ST5338 Akcia!!! WLAN router + USB Wifi klient ST5339 7.SI. 7.14 € 50. T6510359 ST4952 HD Ready LCD televízor s uhlopriečkou 82 cm ST5721 Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb Magio TV.00 € 3 585.

30 Sk 50.00 € 92.90 € 900.2.00 € 5 693.PREPOBELKIN Prepäťová ochrana Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb T-Com 11. T7091749 ST4873 DOP.HRHALOWARS 9.6.16.58 € 0. 10 Mpix Prepäťová ochrana – Infosec PFS6 11.37€ 39.2.PREPOPFS6 Digitálny fotoaparát.10. 10.8P 11.90 € 49.90 € 5.ZAS.39 € 2 000.70 € 6.71 € 83.8.90 € 448.akcia Gembird BTHS-004 Gembird BTHS-004 .96 € 15.57 € 49.AG. pripojenie cez RJ konektor 11.HRNINJAGAID EN2 9.00 € 1 807.00 € 12 020.30 Sk 55.40 Sk 335.32 € 4.90 € 1 202.38 € 14. T6510344 ST4954 DOP.38 € 2.90 Sk 3 .90 Sk 16.29 € 448.BUS 10.AG.71 € 10. T6510336 ST4954 DOP.4P ISDN 4 .AG.60 € 1.60 Sk 50.DVD Interaktívne DVD Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb T-Com 11.60 Sk 116.AG.32 € 14.00 € 6 477.56 € 5. T6510341 ST4954 DOP.AG.NE.86 € 46.00 Sk 50.42 € 9.33 € 29.95 € 99.93 € 29.5.4P4 CNN_KZ_ B_ 01_08_2010 Názov KZ Futbalový dres .13 € 4.9.10 Sk 11.34 € 27.KON.65 € 9.94 € 3.10 Sk 41.1.19 € 19. T6510337 ST4954 DOP.76 € 49.57 € 5.13 € 9.Halo wars Hra pre Xbox .HOXBOX360 Bezdrôtový herný ovládač k Xbox 360 9. T6510346 ST4954 DOP.AG.57 € 3.DMXBOX360 Dobíjací modul na batérie k Xbox 360 9.PDXBOX360 Pevný disk 250 GB k Xbox 360 427.80 Sk 180.akcia GPS navigácia MIO Moov 200 GPS navigácia MIO Moov 200 Benq C1035 Prepäťová ochrana – Infosec PFS7 Belkin SurgeCube Belkin SurgeCube .72 € 323.Fable 2 Hra pre Xbox . T5732254 ST4873 ADP.80 Sk 12.60 Sk 29.4.tričko Corinex HomeNet PowerPlug Lea Netsocket 200V+ Samsung D760 Diaľkový ovládač k STB Motorola Diaľkový ovládač k STB Kiss Diaľkový ovládač k Magio Sat STB Kurz AJ na DVD Kurz AJ na DVD .00 € 298.90 € 1 051.DST. Názov KZ P Malý elegantný netbook s dlhou výdržou na batériu Notebook vhodný na každodenné použitie Profesionálny notebook pre náročných užívateľov 19" LCD monitor pre bežné použitie Netbook .40 Sk 1 051.MIO200 GPS navigácia Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb T-Com 11.93 € 67.Asus eeePC 1001HA Notebook .90 € 1 955.konektor.10 Sk 8.33 € 5.DO.50 Sk Príslušenstvo Kód Siebel FLEX 11.90 Sk 12.MAGIOSAT Diaľkový ovládač k Magio Boxu Motorola Diaľkový ovládač k Magio Sat boxom ADB 11.40 Sk 12.81 € 22.20 Sk 41.42 € 25.MOTOROLA 2x Power Line Adapter (jeden pár) Digitálny fotoaparát Samsung D760 11.50 Sk 109.TR.90 € 358.55 € 14.4.zásuvka /multipoint/ 1 DP 588 P 11.79 € 10.č.90 € 448.Forza 2 Hra pre Xbox .27 € 509.57 € 34.BENQ22 11.90 € 29. Popis SAP Popis Oficiálny dres futbalovej reprezentácie SR 2x Power Line Adapter (jeden pár) 11. T7091840 FOT. Magio TV Optik LCD TV LG 42LD420 a Magio Sat akcia Herné konzoly + príslušenstvo Kód P.90 € 3 009.Fable 2 Hra pre Xbox .82 € 30.35 € 10.30 Sk 41.AV200 11.4.01 € 1.90 € 1 503.5.3.DO. T6030452 DOP.AG. bráni skrúcaniu mikrotel.97 € 12. T7091907 ST4913 NTB.Forza 2 Hra pre Xbox .80 Sk 1 503.HP ProBook 4510s 19 LCD monitor BENQ G922HDAL LED 22" LCD monitor pre náročnejšieho užívateľa LCD 22" BENQ 22" G2220HDA Predaj bez DPH DPH 19 % s DPH 242.2.5.00 Sk 2.FUTTBAL 11. T7091906 ST4913 NTB.97 € 2. T5601120 ST5210 DOP.Gears of War 2 Hra pre Xbox .73 € 81.36 € 64.38 € 14.00 € 15 334. T7091935 ST5735 11.20 Sk 83.40 Sk 10.30 Sk 1 503.Halo wars Hra pre Xbox .LG19 10.HRGEARSofW AR2 9.19 € 139.30 Sk 79.96 € 601.70 Sk 9.33 € 215.Ninja Gaiden 2 Hra pre Xbox .58 € 60. 9.68 € 8.30 Sk 1 051.25 € 59.98 € 1.70 Sk 572.AG.00 € 8 706.82 € 399.tel.AG.HKNINTENDO Herná konzola s pohybovým senzorom s balíkom hier 9. T5600491 ST4874 DOP.č.BTHS004 Bluetooth náhlavná súprava k mobilným telefónom Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb T-Com 11.14 € 7.80 Sk 249.AG.77 € 54.52 € 2.80 Sk 75. Herná konzola s HD rozlíšením s 3 hrami 9.00 € 15 816.13.HRFABLE2 9.53 € 6.98 € 0.90 € 18.77 € 3.90 € 1 804.40 Sk 29.ST5721 Akciová cena pre všetkých užívateľov služieb Magio TV.XAV101 P.90 € 991. ST5809 DOP.10 Sk 9.14. T4960208 DOP. T6510342 ST4954 DOP.90 € 3 310.HKXBOX360.50 Sk 32. T5600492 ST4874 DOP.9.77 € 60.č.AJ. Popis SAP Siebel FLEX 9.zvonček PTZ 1 ISDN 4zásuvka/multipoint/1DP58 8P ISDN 8 .90 € 17.00 € 4 187.ZV. T65110332 ST4873 DOP.AG.AG.90 € 34.1.15. T6510350 ST5156 DOP.14 € 289.30 Sk 525.1. T6510335 ST4954 DOP.ASUSX5D 10.KISS Diaľkový ovládač k Magio Boxu Kiss 11.Ninja Gaiden 2 Hra pre Xbox .akcia Príd.Asus X5D Business Notebook . sieťový adaptér k Xbox 360 Hra pre Xbox .97 € 49.AG.90 € 1 503.33 € 7.55 € 106. T4750035 DOP.10 Sk 25.03 € 9.SI.6.12.šnúry Otočný konektor 4p4c pre P V Predaj bez DPH DPH 19 % s DPH 33.8.17. T6510338 ST4954 DOP.zvonček.55 € 66.20 Sk 177.AG. T6510345 ST4954 DOP.90 € 900.7.90 € 2 708.11.54 € 10. T6510343 ST4954 DOP.90 Sk 562. T7091838 ST5156 DOP.ASUS1000 Hra pre Xbox .93 € 7.10.AG.97 € 1.Too Human Sk Názov KZ P Xbox 360 Arcade + 3 hry Nintendo Wii Sports pack Herný ovládač k Xbox 360 Pevný disk 250 GB k Xbox 360 Dobíjací modul na bat.zásuvka /multipoint/ 1 DP 988 P ISDN 8zásuvka/multipoint/1DP98 8P Otoč.D760 T7091839 11.90 € 34.11.29 € 441. SAP Siebel FLEX 10.35 € 89.AG. T6510339 ST4954 DOP.12.AG.Gears of War 2 Počítače a LCD monitory Kód P.58 € 4. T7091910 ST5005 LCD.AG.3. T5732255 ST4873 ADP.ADXBOX360 Bezdrôtový sieťový adaptér k Xbox 360 9. T7091911 ST5005 LCD.PTZ1 Príd.00 € 1 807.18 € 189.3. T7091905 ST4913 NTB.93 € 41.7.Too Human Sk Predaj bez DPH DPH 19 % s DPH 158.90 € 19.HRFORZA2 9.ZAS.97 € 7.97 € 5.67 € 34.AG.SA.90 € 2 407.95 € 15.DO.52 € 15. k Xbox 360 Bezdr. T6510347 ST4954 DOP. T4960207 DOP.AG.HRTOOHUMA NSK Hra pre Xbox .18 € 63.52 € 2. T6510330 ST5156 GPS.

26 € 22. T4960357 11. T2360459 DOP.šnúra s RJ konekt. predaj do vypredania zásob * .30 € 9.20.60 € 0.ROZ.6P2C DOP.pre paral.07 € 0. T6030297 DOP.10 € 2.90 Sk 101.8V 11.26 € 38.10 € 1. v.73 € 1.HDMI2M Poznámka: V .21.24.11.68 € 4.4MC 11.4p4c 4m-B Prep.UTP DOP.KON.10 Sk 118.27.8P8C DOP.ZAS.22.25 € 0. zásuvka „holá“ so zárezom KRONE 1 DGA 501.s RJ zás. T4960343 11.57 € 0.29.33.RJ.10 Sk 3.SVO DOP.98 € 0.ukončený nákup.UTP 11.4V 11.00 Sk 1.08 € 0.59 € 2.89 € 3. Dušan Švalek.28 € 128.58 € 9.30.50 € 0.00 Sk 38.10 Sk 75.28.05 € 0.00 Sk 0.6P4C DOP.06 € 0.80 Sk 106.40 € 3.14 € 0.80 Sk 12. v.KAB. T2360358 DOP. T7090535 11. T4960356 11. T6030430 DOP.r.63 € 0.06 € 0.60 € 0.RJ 11. Igor Matejov.6P4C DOP.KAB. zásuvka „holá“ so svorkovnicou 1 DGA 501.90 Sk 2. T5600483 ST4874 DOP. T5731947 11.50 € 198.ETH15 DOP.34.ETH.38 € 3.19.31.30 € 0.29 € 2.ZAS. v.10 Sk 5.26.KON.12 € 0.30 Sk 8.10 Sk 5.KAB.90 € 298.23.šnúra s RJ konekt.25. T6030420 11. dňa 26.07 € 0.ZAR DOP.20 Sk Konverzný kurz: 30. Juraj Andráš.05 € 0. T6030274 11. Riaditeľ marketingu CNN_KZ_ B_ 01_08_2010 Ing.18.41 Tel.linku(nový presmykač) Prepínač stanicový RJ/2xRJ Telefónny konektor RJ 11 6p4c Telefónny konektor RJ 45 8p8c Telefónny kábel 4-vodič plochý Telefónny kábel 4-vodic plochý Telefónny kábel 8-vodič plochý Telefónny kábel 8-vodic plochý Telefónna zásuvka N/S (adaptér) Zásuvka N/S 1DGA 509 Tel.02 € 0. T4930050 DOP.06 € 0.PRE.8P8C MT snúru 2F1M 6p4c Mikrot. UTP lanko Kábel ethernet Kábel ethernet 5m Rozdvojka Rozdvojka 1xM8p8c 2xF8p8c HDMI kábel dlžka 2 m HDMI kábel 2 m Telefónna rozdvojka Mikrotelefónna šnúra 4 m čierna 11.40 € 6.34 € 3.03 € 0.20 € 0.60 € 56.61 € 1.1260 Sk/€ V Bratislave. Riaditeľ predaja Ing. Riaditeľ kontrolingu 4 .91 Konektor RJ11 6p2c Kábel ethernet 8-žilový UTP netienený lanko Kábel ethernet 15m Ethernetový kábel 15m Konektor RJ45 8p8c.smerovače CISCO rady vyššej ako 8XX sú zostavované individuálnymi riešeniami na základe požiadaviek zákazníka Analógové a ISDN PBX sú zostavované individuálnymi riešeniami na základe požiadaviek zákazníka 0.54 € 0.8ZIL. T2360361 DOP.r.01 € 0.01 € 0.06 € 0.92 € 2.7. T6030365 11.10 Sk 18.00 Sk 1. T6030068 11.4MC 11.32 € 1.4p4c 4m-C Mikrotelefónna šnúra 4 m biela Mikrot.17 € 0.55 € 0. T6030297 DOP.KAB.90 Sk 0.10 € 1.ROZ.ETH.KON.NS DOP.2010 Ing.r.5M DOP.00 Sk 3. T6030602 11.06 € 0.ZAS.55 € 0.KON.84 € 2.RJ.32.35.20 € 1.RJ458.