s

e
p
t
e
m
b
e
r

2
0
1
0
RELAX, EXTERIÉR
Záhradné osvetlenie
Bazény
Exteriérové podlahy
Fasády, zateplenie
Sanácia domu a bytu
Nízkoenergetické alternatívy, bývanie
Teplo, vykurovanie
1,33 €
2010
september
UROB SI SÁM
Jesenné inšpirácie
INTERVIEW
Dominik Hrbatý
REKONŠTRUKCIA
DOMU A BYTU
INTERIÉR
Inšpirácie a trendy v bývaní
Kuchyňa
Nábytok a doplnky
Kúpeľňa
Zdravý spánok
3723-10_STYL domu a bytu 3-2010_obalka.indd 1 26.8.2010 16:49
Dekoratívne omietkoviny Den Braven
pre všetky realizácie a rekonštrukcie
Dekoratívne omietkoviny sú určené pre finálnu úpravu fasádnych stierkových
hmôt pri zatepľovaní objektov. Na úpravu omietok, betónových panelov, sad-
rokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov.
Efektívna a estetická úprava všetkých stavebných konštrukcií. Dekoratívne
omietkoviny sú vhodné pre použitie do exteriérov i interiérov. Je možné ich po-
užiť i samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu.
Dekoratívne omietkoviny sú dostupné
v akrylátovej a silikónovej báze v dvoch štruktúrach:
ZATIERANÁ (HLADENÁ) alebo
TRHANÁ (RÝHOVANÁ) so zrnom od 1mm do 2,5 mm.
Q
U
A
LIT
Y

S
Y
S
T
E
M
M
A
N
U
F
A
C
T
U
RED
U
N
D
E
R

A
N
www.denbraven.sk
Den Braven SK s.r.o.,
Sídlo: Polianky 17,
844 31 Bratislava
Poštový kontakt -
prevádzka:
Logistické centrum,
Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur
IČO: 35740141,
tel.: 02/44971010,
fax: 02/44971540,
info@denbraven.sk
2strana_Den Braven_obalkova inzercia.indd 1 23.8.2010 14:14
POKRYJ E VIAC
A STOJÍ MENEJ
NOVÁ ŠKRIDLA
Vďaka najmodernejším výrob-
ným technológiám a jedineč-
ným vlastnostiam pálenej hliny
spĺňa Rumba dokonale všet-
ky vlastnosti ideálnej strešnej
krytiny.
V osvedčenej TONDACH
®
kvali-
te ponúka dlhú životnosť, širo-
kú škálu bezkonkurenčne stá-
lych farieb a ochranu na viac,
ako sto rokov.
www.tondach.sk
O
R
I
G
I
N
Á
L
Z
A
U
V
Á
D
Z
A
C
I
E
C
E
N
Y
interiér
interiér
editorial
Dni sa krátia, sú chladnejšie, vonku
je pochmúrnejšie… Jasné znaky toho, že
jeseň je už tu. Ak sa nechceme spolie-
hať na to, že príde nejaké babie leto, je
načase aby sme naše domovy pripravili
na to nutné, čo nás stretne a neminie.
To, že v nich zrejme budeme tráviť
oveľa viac času ako cez leto a preto by
nám mali poskytovať také pohodlie, aké
je len možné.
Opäť sa na pretras dostávajú otázky
ako: zatepliť, či nezatepliť, čo zrekonštru-
ovať tak, aby to bolo čo najúspornejšie,
aby sme zas cez zimu nemuseli vyhodiť
astronomické čiastky za teplo. Týmito
témami sa v našom časopise zaobe-
ráme aj my. Tentokrát sme sa, okrem
iného, zamerali na tému fasád a zateple-
nia či stavbu nízkoenergetického domu.
Taktiež sa pokúsime Vás inšpirovať
novými trendmi v oblasti vykurovania.
Pre tých, ktorí by sa skôr chceli
venovať zlepšovaniu interiéru, sme pri-
pravili články zaoberajúce sa aktuálnymi
trendmi v interiérovom vybavení, či už
v oblasti nábytku, alebo o novinkách
v dizajne a zariadení  kuchýň a kúpeľ-
ní. Zaujímavé by mohlo, napríklad, byť
namontovanie si do kúpeľne minidýzy,
ktorá slúži na celkovú masáž tela. Veď
kto by odmietol každý deň po namáha-
vej práci a kope stresu, chvíľku relaxu
spojenú s masážami? Navyše doma
vo vlastnej kúpeľni!
Nesmie chýbať ani rozhovor na tému
bývanie so známou osobnosťou – ten-
toraz s tenistom Dominikom Hrbatým,
ktorý nám zaujímavo zodpovedal naše
zvedavé otázky.
Tak hor sa do čítania a peknú jeseň
s babím letom Vám praje
Vaša redakcia
editorial
Interiér – inšpirácie a trendy
Trendy a inšpirácie v bývaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Zimná záhrada – raj po celý rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
S klenotom vo dverách bez kompromisov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Renovácia drevenej podlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Zbavte sa prachu vo vašej domácnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Audio a video rozumne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
S novými jadrami dverných výplní nepustíte teplo von . . . . . . . . . . . . . 106
Inteligentná elektroinštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Spálňa
Uvažujete o kúpe matraca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Zdravotné matrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kuchyňa – inšpirácie a trendy
Zdravá strava prináša viac šťastia do života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Dotyk svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Ucelené varné centrá pre kuchyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Chladiaca zóna vitaFresh udrží potraviny dlhšie čerstvé . . . . . . . . . . . 122
Kávy sveta – Ázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kúpeľna – inšpirácie a trendy
Minidýzy pre maxikúpeľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Splachovanie s eleganciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ekológia
Žiarivku za žiarivku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Najlacnejšie elektrospotrebiče, či dodržiavanie zákona? . . . . . . . . . . . 126
obsah
Rekonštrukcia domu a bytu
Vizitková príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
t
é
m
a
I
I
I
/
2
0
1
0
Nasaďte vášmu bazénu korunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Hra svetiel a tieňov v záhradnom exteriéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Viac ako drevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Nech sa páči, posaďte sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
relax, exteriér
relax, exteriér
urob si sám
urob si sám
Jesenné inšpirácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Fasády
Povrchová úprava fasád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dekoratívne omietkoviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zatepľovacie systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nízkoenergetické alternatívy
VitraHaus – vitajte doma! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bývanie v nízkoenergetickom dome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Montovaný stavebný systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stavba nízkoenergetických domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Energie pod kontrolou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Energia zo Slnka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stavba v roku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Okná v energetickej triede A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Solárne diódové okná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Sanácia domu a bytu
Plesne sú všade okolo nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Máte problém so zavlhnutým murivom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Optimalizace a návrh sanací střešních plášťů průmyslových objektů . 62
Zelená strecha nemusí byť príťažou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Extrémne odolná strecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Teplo, vykurovanie – inšpirácie a trendy
Vykurovanie moderných novostavieb rodinných domov . . . . . . . . . . . . . 68
Kotly na drevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kozubové pece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ekologické a úsporné teplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Dominik Hrbatý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
SERIA CARLA SERIA PAPAGENA
SERIA DRAGON SPIRALO SERIA CARAT
Inlux1209.qxd 12/11/09 21:27 Page 87
• Najrýchlešia montáž
• Čistá technológia
Najtenšie teplovodné podlahové kúrenie na svete
K
o
m
p
le
x
n
é
p
o
is
te
n
ie
d
o
m
o
v
a
Keď leto finišuje a dovoleniek končí čas,
nastáva doba vhodná na opravy a prestavby bývania.
Aby s príchodom zimy náš byt či dom
bol príjemný a krásny pre každého z nás.
rekonštrukcia
domu a bytu
rekonštrukcia domu a bytu
– fasády
10
Na stavebnom trhu je už v súčasnosti nepreberné
množstvo – čo do sortimentovej náplne, ale
aj kvality – fasádnych omietok ako aj náterov
pre povrchovú úpravu fasád. Samozrejme, že to
investori i zhotovitelia ako aj architekti projektanti
s úľavou vítajú, ale na druhej strane je pred všetkými
spomenutými zvýšená zodpovednosť pri rozhodovaní
sa, ktorá omietka, ale aj náter je pre danú fasádu
najvhodnejšia.
Určujúcim kritériom pre výber
môže byť, ale ani nemusí byť, akú
estetickosť pri architektonizácii povr-
chu fasády očakávame od zvoleného
materiálu. Pri výbere treba byť opatrný,
pretože, žiaľ, nie vždy v sebe snúbi
ponúkaný tovar dve rozhodujúce požia-
davky – okrem estetickosti aj trvácnosť
a odolnosť a vôbec kompletnú kvalitu
fasády. Sústredili sme preto niekoľko
odporúčaní odborníkov, ktorí vyjadrujú
svoje rady hlavne z pohľadu, čoho je
potrebné sa držať pri výbere povrcho-
vej úpravy fasády:
Ing. Martin Hriňa, firemný
poradca
Pri výbere konkrétneho druhu povr-
chovej úpravy fasády je potrebné
navzájom zosúladiť podmienky pôso-
benia s materiálovými vlastnosťami
povrchovej úpravy. Jedine tak vznikne
dokonalý, spoľahlivo fungujúci systém
ochrany fasády s dlhodobou životnos-
ťou. Vlastnosti fasádnych materiálov sú
dané ich zložením, pričom rozhodujúci
vplyv má druh použitého spojiva. Určuje
vhodnosť použitia povrchovej úpravy
na konkrétny podklad za konkrétnych
okrajových podmienok (druh podkladu
z hľadiska materiálového zloženia, jeho
vlhkosť a pod.). Zabezpečuje pevné
a trvalé spojenie ostatných zložiek
materiálu a ovplyvňuje prídržnosť povr-
chovej úpravy a podkladu.
Povrchová úprava
fasád
rekonštrukcia domu a bytu
– fasády
11
Pokiaľ ide o použitie konkrétnych
materiálov, prvým kritériom pri výbere
vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne
predstava o budúcej fasáde (člene-
nie, štruktúra a farebnosť povrchovej
úpravy). V zásade máme na výber
medzi hladkou fasádou a povrchovou
úpravou, fasádnym náterom a fasádou
so štruktúrou (hladená, škrabaná,
ryhovaná).
Bez ohľadu na štruktúru fasády je
najdôležitejšie zvoliť takú povrchovú
úpravu, ktorá bude svojím zložením
a vlastnosťami vhodne spolupôso-
biť s podkladom a zároveň bude
schopná odolávať všetkým jestvu-
júcim vonkajším vplyvom (slnečné
žiarenie, hnaný dážď, výfukové plyny,
prach, kyslé dažde, machy, riasy atď.)
Navrhovateľovi aj investorovi vždy ide
o to, uspokojiť najnáročnejšie požia-
davky modernej architektúry a postupo-
vať v záujme vyššej úrovne funkčnosti
a estetického vzhľadu. Pre dosiahnutie
tohto efektu sú dostupné rôzne povr-
chové úpravy fasád,
potrebné je iba správne
sa rozhodnúť a vybrať si.
Ing. Igor Dúbravec, stavebný
poradca
Rád upozorním na jeden fasádny
prvok, ktorý sa začína v súčasnosti,
pre jeho atraktívnosť a dobré mecha-
nické vlastnosti, používať na stavbách
bytových činžových ako aj rodinných
domov. Jedným z takýchto najvýznam-
nejších prvkov je aplikácia medených
pásov v rôznych povrchových úpra-
vách – tradičnej čiernej, tmavohnedej,
pre-oxidovanej, zelenej patinovej, mat-
nej sivej, zinkovej, zlato-červenej alebo
bronzovej. Oxidovaná meď je vhodná
na povrchovú úpravu s prihliadnutím
na danosť prostredia. Mnohí architekti
uprednostňujú zelenú patinovú úpravu,
ktorá svojím prirodzeným vzhľadom
prostredie dotvára a robí fasádu
vskutku noblesnou. Technológia prí-
pravy takéhoto fasádneho materiálu
pozostáva, uvádzam jeden zo spô-
sobov, z použitia medených zvitkov
patinovaných na jednej strane, ktoré
vznikajú na základe špeciálne vyvinu-
tého technologického procesu, umož-
ňujúceho vytvoriť oxidovanú vrstvu
medi. Ide o proces rovnaký ako pri
prirodzenej patinácii počas pôsobenia
času, keď je meď exponovaná atmo-
sférickým vplyvom. Patina je chemický
konverzný proces, kde sú vyššie mole-
kulárne povrchy medi zvýšené a sme-
rujú k vytvoreniu prirodzenej patiny.
Nejde o nijaký umelý proces farbenia.
Patinová úprava umožňuje nečakať
na čas potrebný na zmenu povrchu
do zelena vplyvom počasia. Pretože
špe-
ciálna
výrobná
technológia ponúka
farebné varianty každého panelu od
svetlej zelenej až po modrozelenú.
Každý panel je jedinečný. V priemy-
selných zónach a prímorských atmo-
sférach sa patina vyformuje za päť až
sedem rokov. Vo vidieckej atmosfére
s relatívne čistým vzduchom sa môže
vyskytnúť za desať až štrnásť rokov.
V púštnych podmienkach sa napríklad
nikdy nevyskytuje a medený povrch
sa mení na tmavohnedú až bronzovú
farbu. Patinový efekt sa postupne mení
a vyvíja, keď je vystavený atmosféric-
kým podmienkam. Konečné varianty
Dostatok kvalitných náterových materiálov
na stavebnom trhu umožňuje oku lahodiacu
farebnosť fasád bytových domov.
Lazúrový náter historickej fasády.
rekonštrukcia domu a bytu
– fasády
12
riálovej bázy sa však najdlhšou život-
nosťou vyznačujú minerálne, silikátové
a silikónové materiály.
O spoľahlivom fungovaní povrchovej
úpravy však okrem výberu vhodného
materiálu rozhoduje aj jeho výrobca.
Podobne ako pri iných investíciách
s očakávanou dlhodobou životnos-
ťou je vhodné a rozumné prikloniť
sa k materiálom od renomovaných
a dĺžkou úspešného pôsobenia na trhu
stavebných materiálov overených výrob-
cov.
Ing. arch. Emil Bošiak,
zo stavebnej poradenskej
agentúry
V súčasnosti sú veľkou módou
fasády ošetrené náterom alebo vôbec
prefarbenou omietkou v tmavom
odtieni, v sýtych a žiarivých farbách.
Tento módny trend podporuje a ponúka
mnoho výrobcov farieb. Pripraviť takéto
farby v miešacích centrách nie je
problém. Dôležité a neodmysliteľné je
však správne komunikovať pri takejto
zákazke so zákazníkom. Skúsenosti
z kontaktov s rôznymi zákazníkmi
ako aj poznatky získané z výskumnej
a vedeckej činnosti pomohli určiť
niektoré pravidlá takejto komunikácie.
Mal by ich poznať aj investor, aby
vedel, ako má s dodávateľom komuni-
kovať, čo všetko môže od neho poža-
dovať. Oficiálne i neformálne obecne
platné pravidlá sú:
U zákazníkovi je potrebné vysvetliť,
že vybraný farebný odtieň podľa
vzorkovnice bude na fasáde určite
odlišný – isteže nie rozhodujúco – ale
so zvyšujúcou hrúbkou fasády bude
sa zdať tmavší, pričom efekt svetla
a tieňa tu zohráva významnú úlohu,
U že je potrebné brať do úvahy najmä
skutočnosť, že fasády s tmavými
odtieňmi neodrážajú v priebehu
farby sú testované, kontrolované, aby
bol povrch prirodzene patinový. Použité
elementy na fasádach ponúkajú jedi-
nečnú možnosť na požiadavky dizaj-
nového riešenia modernej architektúry.
Mnoho stavieb konštruovaných týmto
vynikajúcim materiálom potvrdzuje jeho
jedinečný dizajnový potenciál.
Hans Preisatsch, poradca
z rakúskej firmy
Vhodné je, keď si pri výbere
zo súčasných moderných fasádnych
materiálov uvedomujeme ich základné
rozdelenie a rozlíšenie. Podľa druhu
spojiva ich možno rozdeliť na akrylá-
tové, silikátové, silikónové a minerálne,
pričom v menšej miere sa používajú
vápenné, cementové a rôzne rozpúš-
ťadlové farby. Pri výbere vhodného
materiálu treba rešpektovať charakteris-
tické vlastnosti jednotlivých materiálov
a rozhodovať sa hlavne podľa podmie-
nok, v ktorých budú materiály apliko-
vané a podľa požiadaviek, ktoré majú
plniť. Typickým príkladom je požia-
davka na paropriepustnosť. Možno
sa s ňou stretnúť hlavne pri starších
objektoch, ale tiež pri novostavbách
s vyššou stavebnou vlhkosťou (nedo-
statočne vyzreté omietky a potery,
nevyzretý pórobetón a pod.). V takomto
prípade má mať povrchová úprava,
pokiaľ je to možné, čo najnižší difúzny
odpor a pre použitie sú preto vhodné
najmä minerálne, silikátové alebo
silikónové materiály. Akrylátové dis-
perzné povrchové úpravy sú vzhľadom
na vyšší difúzny odpor pre aplikáciu
na týchto objektoch nevhodné. Naopak,
v prípade požiadavky na sýte farebné
odtiene sa odporúča siahnuť po akry-
látových materiáloch, ktoré umožňujú
použiť výraznejšiu pigmentáciu.
Silikónové a najmä silikátové hmoty
nie je možné pigmentovať v príliš
výrazných farebných odtieňoch, fareb-
nosťou sa skôr približujú k prírodným
odtieňom. Silikátové materiály sa
neodporúča aplikovať na vyspravované
fasády, pretože tu hrozí riziko sfľaka-
tenia fasády z dôvodu nerovnomernej
nasiakavosti a vlhkosti podkladu.
Na takéto povrchy je ideálne použiť
materiály na silikónovej báze. Podobne
silikátové omietky a farbenie je vhodné
aplikovať na staré silikónové a dis-
perzné nátery, čiže na hydrofobizované
podklady.
Ing. arch. Silvia Grossová,
vysokoškolská učiteľka
na českej fakulte
architektúry a publicistka
Pri rozhodovaní o najvhodnejšej
povrchovej úprave zohráva rozhodu-
júcu úlohu o. i. aj prostredie, v ktorom
je objekt postavený. Ak je objekt
situovaný v prostredí s vyšším znečis-
tením životného prostredia, je vhodné
orientovať sa pri výbere na materiály
s nízkou náchylnosťou na zašpine-
nie. Spomenuté požiadavky najlepšie
spĺňajú a v danej spojitosti vyhovujú
silikónové, silikátové a minerálne mate-
riály. Disperzné látky naopak statickým
nábojom priťahujú zrnká prachu a sú
teda náchylnejšie na znečistenie.
V exponovaných lokalitách s častými
silnými hnanými dažďami treba zvoliť
materiál s nízkou nasiakavosťou, naprí-
klad silikónové a disperzné materiály.
Prihliadanie na prostredie je hlavne
otázkou životnosti jednotlivých druhov
povrchovej úpravy, pričom samozrejme,
nátery nemôžu konkurovať omietkam,
a to či už tenkovrstvovým alebo mine-
rálnym, ušľachtilým. Z pohľadu mate-
Povrchová úprava fasád medenými pásmi.
rekonštrukcia domu a bytu
– fasády
13
dňa toľko slnečného žiarenia, ale
opačne, dochádza k ich náhlemu
ochladeniu, trebárs po daždi. To
všetko ovplyvňuje nielen okamžitý
tepelný režim stavby, ale vedie to tiež
k neželateľnému pnutiu vo fasádnej
vrstve a dlhodobo k zhoršeniu jej
kvality. Pre tieto dôvody treba zákaz-
níkom odporúčať tmavé a intenzívne
farebné odtiene, ktoré prekračujú
takzvané luminoscenčné referenčné
hodnoty (stupeň, respektíve percento
odrazu slnečného svetla). Čierna
farba žiarenie pohlcuje, takmer nič
neodráža, naopak biela farba odráža
až 100 % žiarenia. Hodnota odrazu by
teda nemala byť menšia ako:
U pri silikátových alebo silikónových
omietkach 30 %,
U a pri omietkach zo syntetických živíc
25 %,
U ten istý problém nastáva, ak zákazník
použije minerálnu omietku, avšak
následne ju pretrie tmavou alebo
veľmi sýtou farbou,
U veľmi tmavé odtiene, ktoré zákazník
výslovne požaduje, nemali by prekra-
čovať 10 % z celkovej plochy fasády,
a preto je vhodné odporúčať ich ako
dekoratívny prvok.
Voľba vhodného farebného odtieňa
je preto jedným z najdôležitejších
nástrojov pre dosiahnutie konečného
efektu, ktorým je vysoká odolnosť
a dlhá životnosť stavby.
Ing. Július Puskajler,
projektant, stavebný poradca
Výhradne náterový materiál dáva
fasádam domov ich príťažlivý vzhľad
a celkový architektonicko-estetický
výzor. Preto si musí investor jeho voľbu
ustrážiť, má požadovať schválenie
použitého materiálu a mal by si najprv
nechať zhotoviť vzorku. Sú fasády,
ktoré vyzerajú ako nové aj po prvom
vykonaní náteru fasády s odstupom
aj desiatok rokov. Prečo to tak je,
možno odpovedať jednoznačne. Je to
vďaka použitiu vysokokvalitných náte-
rových materiálov fasádnych systémov.
Dôležité je mať prehľad o zahranič-
ných firmách, ale aj tuzemských, ktoré
prebrali zahraničné know-how, ktoré
sprístupňujú na trh moderné materiály
a nové technológie naozaj kvalitných
náterových látok. Vyzradím aspoň
niektoré technické riešenia týchto mate-
riálov a poviem, o aké novovyvinuté
náterové látky vysokej kvality vlastne
ide. Sú z výroby výlučne vodou riediteľ-
ných látok, ktorých produkciou sa zao-
berajú na základe získanej licencie aj
viacerí slovenskí producenti. V disperz-
ných farbách ide však aj o tuzemskú
absolútnu špičkovú úroveň vo výrobe
týchto farieb podľa vlastnej navrhnutej
technológie. Disperzné látky, určené
najmä na povrchovú úpravu stien,
omietok, betónových plôch či sadrokar-
tónov, prešli v ostatných rokoch ďalšími
vývojovými zmenami, ktoré výrazne
ovplyvnili ich kvalitu.
Aj moderné farby, ku ktorým dis-
perzné farby jednoznačne patria, pre-
sviedčajú o svojej kvalite svojimi úžitko-
vými vlastnosťami:
U jednoduchou aplikáciou,
U rýchlym zasychaním,
U výbornou adhéziou k podkladu,
U krycími schopnosťami a ďalšími
významnými vlastnosťami.
Pavel Šťastný, stavebný
poradca pre povrchové
úpravy fasád
Chcel by som niečo povedať
o menej často aplikovanej povrchovej
úprave fasád, ale zato stále potreb-
nej. Je ňou lazúrový náter fasády.
Lazúrnosť je polopriehľadná, teda nie
úplne krytá farebná povrchová úprava.
Lazúrového efektu sa dosahuje zvlášt-
nou formuláciou náterovej hmoty, kedy
sa obmedzí alebo úplne vylúči prítom-
nosť krivých belob na báze rutilu a ďal-
ších veľmi krivých pigmentov. Hmota
sa naopak zafarbí menším množstvom
jemne mletého farebného pigmentu
s menšou krivosťou. Lazúrová povr-
chová úprava umožňuje pozorovateľovi
vidieť farebnosť náteru aj farebnosť
a štruktúru podkladu náteru.
Lazúrový náter poskytuje povrchovú
ochranu. Používa sa všade tam, kde
treba chrániť a zvýrazniť ušľachtilý
vzhľad fasády, či už na historických
stavaniach, alebo stále častejšie na
kvalitne urobených novodobých fasá-
dach z ušľachtilých prvkov.
Podklad pre náter sa pripravuje rov-
nako ako pod ktorýkoľvek iný fasádny
náter. Vymenia sa či vyspravia plochy
s nepevným povrchom, vyčistia a vypl-
nia sa spary a praskliny na podklade,
vytmelia sa poškodené a chýbajúce
plochy a tvary. Fasáda sa potom
penetruje systémovým penetračným
náterom, ktorého úlohou je predo-
všetkým zjednotiť savosť podkladu.
V prípade sprašujúceho povrchu omie-
tok použije sa penetrácia so spevňujú-
cim účinkom. Spevnenie hruboporéz-
nych či nasiakajúcejších podkladov sa
robí akrylátovou emulziou. Penetráciou
dochádza k miernemu stmaveniu
nasiaknutejších miest, preto sa používa
iba pre krycie nátery.
Vyschnutá napenetrovaná fasáda je
pripravená pre krycí náter. Prípadné
nerovnosti v drsnosti podkladu možno
korigovať tmelením jemnou stierkou.
Pre lazúrový náter je ešte treba urobiť
farebné korekcie vysprávok, k čomu
sa použije menšie množstvo krycieho
náteru. Zjednotený napenetrovaný náter
a vyspravený povrch je možné natrieť
lazúrovým náterom.
Lazúrový náter poskytuje povrchu
ochranu. Používa sa všade tam, kde
chceme chrániť a zvýrazniť ušľach-
tilý vzhľad fasády. Náter zabraňuje
rýchlemu zatečeniu zrážkovou vodou,
kvapky po ňom stekajú. Pri zahriatí
fasády slnečným žiarením vodná para
uniká cez mikropóry náteru.
Lazúrna technika s vápennou far-
bou je veľmi jednoduchá. Vápenná
farba neobsahuje žiadny oxid titaničný
(pokiaľ nie je umelo pridaný), a tak jej
krivosť je možné jednoducho znížiť
zriedením vodou. Vhodných odtieňov je
možné dosiahnuť primiešaním rôznych
farebných náterov.
Po vykonaní náteru a jeho vyschnutí
je treba navlhčiť vrstvy náteru vodou,
aby došlo k fixácií a stuhnutiu. Keďže
hmoty neobsahujú žiadne organické
prísady, vysychajú veľmi rýchlo.
Bez následného zvlhčenia by nátery
nestuhli, ale iba vyschli na prášok.
Lazúrna technika je oproti kry-
ciemu náteru o niečo náročnejšia
na čistotu vykonania a skúsenosť
maliara či natierača. Náter touto
technikou však dáva veľmi živý
vzhľad, ktorý upúta oko pozorova-
teľa. Lazúrnosť je kvalita, ktorá pri-
náša pôžitok. Navyše je vhodná pre
novostavby aj pre fasády neobnove-
ných historických pamiatok.
Pre kryciu i lazúrovú farebnú úpravu
je vhodné použiť tradičné systémy
náterov a tmelov na silikónovej báze.
Mgr. Jaroslav Bartl
Foto: archív autora a redakcie
5LJƐƚĠŵ ƷƐƉŽƌLJ ĞŶĞƌŐŝĞ Ͳ ĚůŚŽĚŽďĄ ŽĐŚƌĂŶĂ Ͳ ĨĂƌĞďŶŽƐƛ
ÞƌŽĚƵŬƚLJ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ƐƷ ƌŽĚŝŶĂ ŵƵůƟĨƵŶŬēŶljĐŚ ƓƉŝēŬŽǀljĐŚ ƉŽǀƌĐŚŽǀljĐŚ ŶĄƚĞƌŽǀ
ƉŽƵǎşǀĂŶljĐŚ ƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬljŵ ǀ ƐƚĂǀĞďŶşĐƚǀĞ Ă ƚŽ ŶĂ ĨĂƐĄĚLJ͕ ƐƚƌĞĐŚLJ͕ ŝŶƚĞƌŝĠƌLJ Ă ƚĞĐŚŶŝĐͲ
ŬĠ ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ͘
!ĞĚŝŶĞēŶĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƟ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚƵ ƐĂ ƐƚĂƌĂũƷ Ž ƷƚƵůŶƷ͕ ƉŽŚŽĚŽǀƷ ŬůşŵƵ ǀŽ ǀƓĞƚŬljĐŚ
ďƵĚŽǀĄĐŚ͘ ÞŽŵĄŚĂũƷ ƓĞƚƌŝƛ ŶĄŬůĂĚLJ ŶĂ ŬƷƌĞŶŝĞ ŝ ŬůŝŵĂƟnjĄĐŝƵ Ă ǀĞűŵŝ ƷēŝŶŶĞ ĐŚƌĄŶŝĂ
ĨĂƐĄĚLJ Ă ƐƚƌĞĐŚLJ ƉƌĞĚ ƓŬŽĚůŝǀljŵŝ ǀƉůLJǀŵŝ ƌƀnjŶLJĐŚ ƉŽǀĞƚĞƌŶŽƐƚŶljĐŚ ƉŽĚŵŝĞŶŽŬ͘ vljͲ
njŶĂŵŶŽƵ ŵŝĞƌŽƵ njĂďƌĂŸƵũƷ ƐƚĂƌŶƵƟƵ Ă njǀĞƚƌĄǀĂŶŝƵ ƐƚĂǀĞďŶljĐŚ ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝş͘ ÞƌŝƚŽŵ ũĞ
1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ǀ ƉŽŵĞƌĞ ĐĞŶĂͬǀljŬŽŶ ƌŽǀŶĂŬŽ ǀljŚŽĚŶlj ĂŬŽ ŶŽƌŵĄůŶĂ͕ ǀLJƐŽŬŽ ŬǀĂůŝƚŶĄ
ĚŝƐƉĞƌnjŶĄ ĨĂƌďĂ͘
ÞƌŽĚƵŬƚLJ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ƉŽĐŚĄĚnjĂũƷ nj uSA Ă ǀĞűŵŝ ƷƐƉĞƓŶĞ ƐĂ ĂƉůŝŬƵũƷ ƉŽ ĐĞůŽŵ ƐǀĞƚĞ
Ƶǎ ϮϬ ƌŽŬŽǀ͘ nĂ ĞƵƌſƉƐŬŽŵ ŬŽŶƟŶĞŶƚĞ ƐƷ ĚŝƐƚƌŝďƵŽǀĂŶĠ Ă ƉŽƵǎşǀĂŶĠ Ƶǎ ŽĚ ƌŽŬƵ ϭϵϵϳ͘
1ĂŬƟĞǎ ƐĂ ƚƵ ŽĚ ƌŽŬƵ ϮϬϬϮ ǀLJƌĄďĂũƷ͘ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ƉƌĞ ƐǀŽũĞ ǀLJŶŝŬĂũƷĐĞ͕ ǀLJƐŽŬŽ ŶĂĚͲ
ƓƚĂŶĚĂƌĚŶĠ Ă ƉƌĞ ŶĄƚĞƌŽǀĠ ŚŵŽƚLJ ŶĞŽďǀLJŬůĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƟ͕ ǀƓĂĚĞ ƉƷƚĂ ǀĞűŬƷ ƉŽnjŽƌŶŽƐƛ͘
v ŵŝŶƵůljĐŚ ƌŽŬŽĐŚ ďŽůŽ ƉƌŽĚƵŬƚĂŵŝ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ŽƓĞƚƌĞŶljĐŚ ǀ ĐĞůĞũ LƵƌſƉĞ ǀŝĂĐ ŶĞǎ
ϰϬϬϬ ŽďũĞŬƚŽǀ͘
VĞűŬĄ ǀnjŚűĂĚŽǀĄ ƌŽnjŵĂŶŝƚŽƐƛ
1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ƐĂ ƚſŶƵũĞ ǀ ĐĞůĞũ ƌĂĚĞ ĂŬͲ
ƚƵĄůŶLJĐŚ ƚƌĞŶĚŽǀljĐŚ ĨĂƌŝĞď͘ ÞŽŵŽĐŽƵ ƉŽͲ
ēşƚĂēŽǀĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ŶĂ ŵŝĞƓĂŶŝĞ ĨĂƌŝĞď
1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ŵƀǎĞŵĞ ƌĞĂůŝnjŽǀĂƛ ĐĞnj ϰ ϬϬϬ
ƌƀnjŶLJĐŚ ĨĂƌĞďŶljĐŚ ŽĚƟĞŸŽǀ͘ nĄũĚĞƚĞ ƚĂŬ ĨĂƌͲ
ďƵ͕ ŬƚŽƌĄ ƐĂ ǀĄŵ ƉĄēŝ͘
ÞƌŽĚƵŬƚLJ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ƐĂ ƐƉƌĂĐŽǀĄǀĂũƷ ĂŬŽ
ŬŽŶǀĞŶēŶĠ ĨĂƌďLJ͘ uĂũƷ ƐĂ ďĞnj ƉƌŽďůĠŵŽǀ ŶĂͲ
ŶĄƓĂƛ ŶĂ ƉŽĚŬůĂĚLJ ĂŬŽ ŽŵŝĞƚŬĂ͕ ďĞƚſŶ ĂůĞďŽ
ŬŽǀ͕ ƓƉĞĐŝĄůŶĞ ƷƉƌĂǀLJ ĂůĞďŽ njǀůĄƓƚŶĞ ƉƌşƉƌĂǀLJ
ŶŝĞ ƐƷ ƉŽƚƌĞďŶĠ͘ nĂŶĄƓĂŶŝĞ ƐĂ ƉƌĞǀĄĚnjĂ ǀĂůͲ
ēĞŬŽŵ ĂůĞďŽ ƓƚĞƚĐŽŵ͕ Ɖƌŝ ǀćēƓşĐŚ ƉůŽĐŚĄĐŚ
ŵƀǎĞŵĞ ƉŽƵǎŝƛ ƚĂŬƟĞǎ ĂŝƌůĞƐƐ ƐƚƌŝĞŬĂĐŝĞ ƉƌşͲ
ƐƚƌŽũĞ͘ CĐŚƌĂŶŶĄ ŵĞŵďƌĄŶĂ njĂƐLJĐŚĄ ƉůLJŶƵůŽ͘
8ĞŚŽŵ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂ͕ ĂŶŝ ƉŽ ũĞŚŽ ƐŬŽŶēĞŶş ƐĂ
ŶĞƵǀŽűŸƵũƷ ǎŝĂĚŶĞ njĚƌĂǀŝƵ ƓŬŽĚůŝǀĠ ǀljƉĂƌLJ͘
1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ LdžƚĞƌŝĞƵƌ ũĞ njĂůŽǎĞŶlj ŶĂ
ĨƵŶŬĐŝŝ ƚĞƌŵŽŬĞƌĂŵŝĐŬĞũ ŵĞŵďƌĄŶLJ͘ !Ğ
ǀŚŽĚŶlj ƚĂŬŵĞƌ ƉƌĞ ǀƓĞƚŬLJ ƉŽĚŬůĂĚLJ ǀ ĞdžͲ
ƚĞƌŝĠƌŝ͘ ZŽ njǀůĄƓƚŶĞŚŽ njůŽǎĞŶŝĂ Ă ũĞĚŝŶĞēͲ
ŶljĐŚ ǀůĂƐƚŶŽƐơ LdžƚĞƌŝĞƵƌ ǀLJƉůljǀĂ ǀŝĂĐĞƌŽ
ŽďůĂƐơ ĞŶĞƌŐĞƟĐŬĠŚŽ ǀLJƵǎŝƟĂ ĂŬŽ ƉƌĞ ůĞƚͲ
ŶƷ ƚĂŬ ŝ njŝŵŶƷ ƚĞƉĞůŶƷ ŽĐŚƌĂŶƵ͘ AƉůŝŬĄĐŝĂ
1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ LdžƚĞƌŝĞƵƌ ŶĂ ƉůĄƓƛ ďƵĚŽǀLJ
ŶĞƐůƷǎŝ ŝďĂ Ŭ ŽƉƟĐŬĠŵƵ njŚŽĚŶŽƚĞŶŝƵ Ă ĚůͲ
ŚŽĚŽďĞũ ŽĐŚƌĂŶĞ ƐƚĂǀĞďŶĞũ ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ͕
ĂůĞ ƉƌŝƐƉŝĞǀĂ ƚĂŬƟĞǎ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ĂďLJ ƐĂ njŶĂēŶĞ
njŶşǎŝů ƷēĞƚ njĂ ĞŶĞƌŐŝĞ ǀ ĚƀƐůĞĚŬƵ njůĞƉƓĞŶŝĂ
ƚĞƉĞůŶŽͲĞŶĞƌŐĞƟĐŬĞũ ďŝůĂŶĐŝĞ ďƵĚŽǀLJ͘
Ϭ͕ϯ ŵŵ ƚĞƌŵŽŬĞƌĂŵŝĐŬĄ ŵĞŵďƌĄŶĂ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ
1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ LdžƚĞƌŝĞƵƌ ũĞ ŶĂ njĄŬůĂĚĞ ƐǀŽũͲ
ŚŽ ƚĞƌŵŽŬĞƌĂŵŝĐŬĠŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ƌĞnjŝƐƚĞŶƚͲ
ŶĞũƓş ǀŽēŝ ǀLJƚǀĄƌĂŶŝƵ ŵŝŬƌŽƚƌŚůşŶ Ă ǀƉůLJǀŽŵ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͘
1ŚĞƌŵŽ5ŚŝĞůĚ ǀěĂŬĂ ǀLJƐŽŬĠŵƵ ƉŽĚŝĞůƵ ŬĞƌĂŵŝĐŬĞũ njůŽǎŬLJ Ă ďƌĄŶĞŶŝƵ ƚǀŽƌͲ
ďĞ ǀůŚŬŽƐƟ ŶĂ ƉŽǀƌĐŚƵ ƉůĄƓƛĂ ďƵĚŽǀLJ͕ ŶĞƉŽƐŬLJƚƵũĞ 1ŚĞƌŵŽ5ŚŝĞůĚ LdžƚĞƌŝĞƵƌ
ǎŝǀŶƷ ƉƀĚƵ ŚƵďĄŵ͕ ůŝƓĂũŶşŬŽŵ Ă ŵĂĐŚŽŵ͘
7KHUPR6KLHOG
Š
ãHWUt9iãGRPDMSHQLD]H
ďĞǎŶlj ŶĄƚĞƌ
uǎ ƉŽ ŬƌĄƚŬŽŵ ēĂƐĞ ǀLJŬĂnjƵũƷ ŶŽƌŵĄůŶĞ ĨĂƌďLJ
ŵŝŬƌŽƚƌŚůŝŶLJ͕ ĐĞnj ŬƚŽƌĠ ŵƀǎĞ ǀŶŝŬŶƷƛ ǀůŚŬŽƐƛ͘
DůŚŽƚƌǀĂũƷĐĂ ŽĐŚƌĂŶĂ ƉƌĞ ǀĂƓƵ ĨĂƐĄĚƵ
ƉƌĞĚ njĄƛĂǎĂŵŝ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ Ă Ɖƌŝ
ŬĂǎĚŽŵ ƉŽēĂƐş
SůŶŬŽ Ă ƚĞƉůlj ǀnjĚƵĐŚ ƉŽĚƉŽƌƵũƷ 1ŚĞƌͲ
ŵŽSŚŝĞůĚ LdžƚĞƌŝĞƵƌ ƉŽ ŶĂŶĞƐĞŶş ǀ ƚŽŵ͕ ǎĞ
ƌljĐŚůŽ ǀLJďƵĚƵũƷ ƷēŝŶŶƷ ŽĐŚƌĂŶƵ ƉƌŽƟ ƉƌĞͲ
ŶŝŬĂŶŝƵ ĚĂǎěŽǀĞũ ǀŽĚLJ͘ nĂĚŵĞƌŶĄ ǀůŚŬŽƐƛ
ŵƵƌŝǀĂ ƐĂ ǀěĂŬĂ ĨƵŶŬĐŝş ŵĞŵďƌĄŶ 1ŚĞƌͲ
ŵŽSŚŝĞůĚƵ ƌljĐŚůŽ ŽĚƉĂƌş͘
MŶŽǎƐƚǀŽ ŽĚŽůŶljĐŚ ŵŝŬƌŽŬĞƌĂŵŝĐŬljĐŚ ŐƵͲ
ůŝēŝĞŬ͕ ŬƚŽƌĠ ƐĂ ǀ ĞůĂƐƟĐŬŽŵ ƐƉŽũŝǀĞ ƉŽŚLJͲ
ďƵũƷ͕ ďƌĄŶŝĂ ;ƌŽǀŶĂŬŽ ĂŬŽ űƵĚƐŬĄ ŬŽǎĂ Ɖƌŝ
ŬƷƉĂŶş ĂůĞďŽ ƐƉƌĐŚŽǀĂŶşͿ ƉƌĞŶŝŬĂŶŝƵ ǀŽĚLJ
ĚŽ ƉŽĚŬůĂĚƵ͘
1ŚĞƌŵŽ5ŚŝĞůĚ ŵĄ ǀLJƐŽŬƷ ŽĚŽůŶŽƐƛ ƉƌŽƟ
njŶĞēŝƐƚĞŶŝƵ ǀƉůLJǀŽŵ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞͲ
ĚŝĂ ĂŬŽ ũĞ ƐŵŽŐ͕ ŬLJƐĞůŝŶLJ͕ ƐŽůŝ͕ ŽnjſŶ Ă
ƵůƚƌĂĮĂůŽǀĠ ǎŝĂƌĞŶŝĞ͘ LŶŽƌŵŶĄ ĞůĂƐƟĐŝƚĂ
njĂŝƐƛƵũƷĐĂ ĚůŚŽĚŽďƷ ŽĐŚƌĂŶƵ njĂďƌĂŸƵũĞ
ƚǀŽƌďĞ ƚƌŚůşŶ ƐƉƀƐŽďĞŶljĐŚ ŬƌĞŚŶƵơŵ Ă
ƐƚĂƌŶƵơŵ͘ 1ƌŚůŝŶŬLJ ƐƉƀƐŽďĞŶĠ ƉŶƵơŵ ƐĂ
ƐŝůŶŽ njƌĞĚƵŬƵũƷ͕ ƉƌĞƚŽǎĞ ƚĞƉĞůŶĄ ŽĐŚƌĂŶĂ
njŶĂēŶĞ ƌĞĚƵŬƵũĞ ƌƀnjŶĞ ĚŝůĂƚĂēŶĠ ƉŽŚLJďLJ
ƐƚĂǀĞďŶljĐŚ ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ͘
IĂƐĄĚLJ Ă ƐƚĞŶLJ njŽƐƚĂŶƷ ĂŬŽ ŶŽǀĠ Ͳ ƚĂŬƟĞǎ ƉƌĞ ǀĞűĂ ƌŽŬŽǀ
1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ďƌĄŶŝ ǀnjŶŝŬƵ ĞůĞŬƚƌŽƐƚĂƟĐŬĠŚŽ ŶĄďŽũĂ Ă ƚljŵ njŶĞŵŽǎŸƵũĞ ĐŚĞŵŝĐŬĠ ƐƉŽũĞŶŝĞ Ɛ ƉƌĂĐŚŽǀljŵŝ ēĂƐƟĐĂŵŝ͘ AŬ ƐĂ ƉŽ ŶŝĞŬŽűŬljĐŚ
ƌŽŬŽĐŚ ŶĞēŝƐƚŽƚĂ ƉƌĞĚƐĂ ůĞŶ ƵƐĂĚş͕ ƵŵŽǎŸƵũĞ ďĞnjƉƌŽďůĠŵŽǀĠ ēŝƐƚĞŶŝĞ ǀƓĞƚŬljĐŚ ŶĂƚƌĞŶljĐŚ ƉůƀĐŚ ǀŽĚŽƵ Ă ĚŽŬŽŶĐĂ Ăũ ǀLJƐŽŬŽƚůĂŬŽǀljŵŝ ƉƌşͲ
ƐƚƌŽũŵŝ͘ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ LdžƚĞƌŝĞƵƌ ƐĂ ƚĂŬ ƉŽƐƚĂƌĄ Ž ŶĂĚƉƌŝĞŵĞƌŶĞ ĚůŚŽĚŽďƷ ēŝƐƚŽƚƵ ĨĂƐĄĚLJ Ă ũĞũ ƐƚĄůƵ ĨĂƌĞďŶŽƐƛ͘
1ŚĞƌŵŽ5ŚŝĞůĚ ĐŚƌĄŶŝ ǀĄƓ ĚŽŵ͕ ǀĂƓĞ njĚƌĂǀŝĞ ŝ
ǀĂƓƵ ƉĞŸĂǎĞŶŬƵ
AƉůŝŬŽǀĂŶlj 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ƉŽƐƚƵƉŶĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵͲ
ũĞ njŽ ƐƚĂǀĞďŶĞũ ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ ǀůŚŬŽƐƛ͕ ŬƚŽƌƷ ŵƵͲ
ƌŝǀŽ ĂďƐŽƌďŽǀĂůŽ ƉŽ ĐĞůĠ ƌŽŬLJ͘ 1ĂŬƚŽ ŽƓĞƚƌĞŶlj
ƉůĄƓƛ ďƵĚŽǀLJ ƐĂ ƉƌŝƚŽŵ ĐŚŽǀĄ ĂŬŽ űƵĚƐŬĄ ŬŽǎĂ
Ɖƌŝ ƉŽƚĞŶş͘ Þƌŝ ĚŝĨƷnjŶŽŵ ŽĚƉĂƌŽǀĂŶş ũĞ nj ƉŽǀƌͲ
ĐŚƵ ƐƚĞŶLJ ŽĚŽďĞƌĂŶĠ ƚĞƉůŽ͘ vŶƷƚƌŽ ďƵĚŽǀLJ ƐĂ
ƚĂŬ ƷēŝŶŶĞ njďĂǀƵũĞ ŶĂĚďLJƚŽēŶĠŚŽ ƚĞƉůĂ͘ AďLJ
ƚĞŶƚŽ ĚƀůĞǎŝƚlj ƉƌŽĐĞƐ ŵŽŚŽů ƉƌĞďŝĞŚĂƛ ŶĞƌƵƓĞͲ
ŶĞ͕ ŶĄƚĞƌ ũĞ ĐŚƌĄŶĞŶlj ǀůĂƐƚŶŽƵ ƌĞŇĞdžŝŽƵ ƓŬŽĚůŝͲ
ǀĠŚŽ ƉŽĚŝĞůƵ ƐůŶĞēŶĠŚŽ ǎŝĂƌĞŶŝĂ ƉƌĞĚ njŶŝēĞŶşŵ͘
ÞƌŽƟ ŶĞǎŝĂĚƷĐĞŵƵ njĂŚƌŝĞǀĂŶŝƵ ƉŽǀƌĐŚƵ ďƵĚŽǀLJ
ŽƐůŶĞŶşŵ͕ ƉƀƐŽďş 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ǀ ƐƷŚƌĞ Ɛ ƉŽũŝͲ
ǀŽŵ ŶĞnjĄǀŝƐůĞ ŶĂ ƉŽƵǎŝƚŽŵ ĨĂƌĞďŶŽŵ ŽĚƟĞŶŝ͘
vljƐůĞĚŽŬ͗ ǀ ůĞƚŶljĐŚ ŵĞƐŝĂĐŽĐŚ ĚŽĐŚĄĚnjĂ Ŭ ĐŝͲ
ƚĞűŶĠŵƵ ƉŽŬůĞƐƵ ƚĞƉůŽƚLJ ǀ ŝŶƚĞƌŝĠƌŝ Ă njŶşǎĞŶŝƵ
ŶĄŬůĂĚŽǀ ŶĂ ŬůŝŵĂƟnjĄĐŝƵ͘
VljŚƌĂĚŶlj ĚŽǀŽnjĐĂ ƉƌĞ 5k͗
ÞLÞC 5ůŽǀĂŬŝĂ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘
DŽůŶĠ kƵĚŝŶLJ ϭ͕ ϬϭϬ Ϭϭ 2ŝůŝŶĂ
5ůŽǀĞŶƐŬĄ kĞƉƵďůŝŬĂ
ƚĞůͬ͘ĨĂdž͗ нϰϮϭ ϰϭ ϱϬϬϳϱϯϭ
ĞͲŵĂŝů͗ ŝŶĨŽΛƉĞƉŽƐůŽǀĂŬŝĂ͘ƐŬ
ĞͲŵĂŝů͗ ŝŶĨŽΛƚŚĞƌŵŽƐŚŝĞůĚ͘Đnj
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞƌŵŽƐŚŝĞůĚ͘ƐŬ
1ŚĞƌŵŽ5ŚŝĞůĚΠ ũĞ ƓƉŝēŬŽǀlj ĞŬŽůŽŐŝĐŬlj
ƉƌŽĚƵŬƚ͕ ŬƚŽƌlj ƉŽŶƷŬĂ ǀĞűŬĠ ƐƉĞŬƚƌƵŵ
ŵŽǎŶŽƐơ ƷƉƌĂǀLJ͕ ƉŽ ĚůŚƷ ĚŽďƵ ĐŚƌĄŶŝ
ƐƚĂǀĞďŶƷ ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝƵ͕ ǀLJƚǀĄƌĂ njĚƌĂǀlj ǎŝͲ
ǀŽƚŶlj ƉƌŝĞƐƚŽƌ Ă ƉƌşũĞŵŶƷ ŬůşŵƵ ǀ ŵŝĞƐƚͲ
ŶŽƐƟ͘
ÞƌĞ ǀĂƓƵ ŝƐƚŽƚƵ Ͳ ĚŽůŽǎĞŶĄ ƷēŝŶŶŽƐƛ
MĞĐŚĂŶŝnjŵLJ ƷēŝŶŬƵ 1ŚĞƌŵŽSŚŝĞůĚ ƐƷ ĚŽůŽǎĞŶĠ ƉŽēĞƚŶljŵŝ ƐŬƷƓŬĂŵŝ͕ ƚĞƐƚĂŵŝ Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵŝ͘ vĞĚűĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬljĐŚ ƉĂƌĂŵĞƚƌŽǀ ďŽůŝ ƉƌĞǀĞƌŽͲ
ǀĂŶĠ ƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬljŵ ǀůĂƐƚŶŽƐƟ ǀljnjŶĂŵŶĞ ŽǀƉůLJǀŸƵũƷĐĞ ƷƐƉŽƌLJ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ AŬŽ ǀljƐůĞĚŬLJ ƉƌĂŬƟĐŬljĐŚ ĂƉůŝŬĄĐŝş Ɖƌŝ ǀljƐƚĂǀďĞ ŽďLJƚŶljĐŚ ďƵĚŽǀ Ă
ƉƌŝĞŵLJƐĞůŶljĐŚ ŽďũĞŬƚŽǀ ŶĂ ĐĞůŽŵ ƐǀĞƚĞ͕ ƚĂŬ Ăũ ǀĞĚĞĐŬĠ ǀljƐŬƵŵLJ Ă ŵĞƌĂŶŝĂ ƌĞŶŽŵŽǀĂŶljĐŚ ŝŶƓƟƚƷƚŽǀ Ă ƵŶŝǀĞƌnjşƚ͕ ǀŝĞĚůŝ ĚŽŬŽŶĐĂ Ŭ ƉŽĚĂŶŝƵ
ƉĂƚĞŶƚŽǀljĐŚ ƉƌŝŚůĄƓŽŬ͘ vĞűŵŝ ƉŽnjŝơǀŶĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĞ njĂƌƵēƵũƷ ŝƐƚŽƚƵ ĚůŚŽĚŽďĠŚŽ njĂĐŚŽǀĂŶŝĂ ĨƵŶŬĐŝş ŽĐŚƌĂŶLJ ƐƚĂǀŝĞď Ă ƉƌşŶŽƐLJ ƉƌĞ ƷƐƉŽƌƵ
ĞŶĞƌŐŝĞ͘
DŽŵ ƉŽƚƌĞďƵũĞ ƚĂŬƟĞǎ ǀnjĚƵĐŚ ŶĂ ĚljĐŚĂŶŝĞ
8ŽǀŶĂŬŽ ĂŬŽ űƵĚƐŬĄ ŬŽǎĂ͕ ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞ ŶĄƚĞƌ 1ŚĞƌͲ
ŵŽSŚŝĞůĚ njǀćēƓĞŶlj ƉŽǀƌĐŚ Ă ƉŽƐŬLJƚƵũĞ ĚŽƐƛ ǀnjĚƵͲ
ĐŚƵ ŶĂ ĚljĐŚĂŶŝĞ ƚŽŵƵ͕ ēŽ ƐĂ ŶĂĐŚĄĚnjĂ ƉŽĚ Ŷşŵ͘
ͣuŵĞůĠ ĚljĐŚĂŶŝĞ͞ ďƵĚŽǀ ƉŽŵŽĐŽƵ ŬůŝŵĂƟnjĂēŶljĐŚ
njĂƌŝĂĚĞŶş ƐĂ ŵƀǎĞ ŽďŵĞĚnjŝƛ ĂůĞďŽ ƷƉůŶĞ njĂƐƚĂǀŝƛ͘
uƓĞƚƌş ƚŽ ŶŝĞůĞŶ ƉĞŶŝĂnjĞ͕ ĂůĞ ƉƌĞ ŽďLJǀĂƚĞűŽǀ ƚŽ njŶşͲ
ǎŝ Ăũ ƌŝnjŝŬŽ ůĞƚŶĠŚŽ ƉƌĞĐŚůĂĚŶƵƟĂ͘
rekonštrukcia domu a bytu
– fasády
16
Dekoratívne omietkoviny
Den Braven
realizácie
a rekonštrukcie
pre všetky
ZATIERANÁ (HLADENÁ) alebo
TRHANÁ (RÝHOVANÁ) s rôznymi veľ-
kosťami zrna. Dekoratívne omietkoviny
sú tónovateľné podľa farebných vzor-
kovníkov a pri správnom výbere farby
zmenia Vašu stavbu na nepoznanie.
Okrem estetickej funkcie majú omiet-
koviny aj dôležitú ochrannú funkciu.
Chránia stavbu pred nepriaznivými
poveternostnými vplyvmi počasia ako
je dážď, sneh, mráz, mechanickým
narušením muriva a zaisťujú jeho
životnosť. Rozhodujúcim kritériom
výberu pre odporúčanie najvhodnejšej
omietky je podklad, ktorý musí byť
rovný, súdržný, suchý, zbavený prachu,
mastnoty a mechanických nečistôt.
Aby omietka dokonale priľnula na pod-
klad musíme dobre poznať požiadavky
na jednotlivé podklady a rešpektovať
ich. Pred samotnou aplikáciou omiet-
kovín je nutné podklad napenetrovať
penetračným náterom. Omietkoviny sa
nesmú aplikovať za priameho slneč-
ného žiarenia, vysokej teploty podkladu
i vzduchu, dažďa a silného vetra.
Akrylátová omietkovina
Dekoratívna omietkovina zatieraná (hla-
dená) alebo trhaná (ryhovaná) na báze
akrylátovej disperzie. Určená pre finál-
nu úpravu fasádnych stierkových hmôt
pri zatepľovaní objektov. Na úpravu
omietok, betónových panelov, sadrokar-
tónových povrchov a iných ľahčených
stavebných materiálov. Efektívna a este-
tická úprava všetkých stavebných kon-
štrukcií. Je vhodná pre použitie do ex-
teriérov i interiérov. Je možné ju použiť
i samostatne pre spevnenie a zvýšenie
hydrofobity povrchu.
Silikónová omietkovina
Špeciálna šľachtená omietkovina zatie-
raná (hladená) alebo trhaná (ryhovaná)
dekoratívneho typu určená pre finálnu
úpravu fasádnych stierkových hmôt
pri zatepľovaní objektov. Na úpravu
omietok, betónových panelov, sadrokar-
tónových povrchov a iných ľahčených
stavebných materiálov. Ideálna do veľ-
kých aglomerácií a priemyslu so silnou
dopravnou prevádzkou a produkciou
prachu. Je vhodná pre použitie do exte-
riérov i interiérov.
spracoval Gregor Uram,
Den Braven SK
Den Braven SK s. r. o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, poštový kontakt – prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: +421/2/44 97 10 10, fax: +421/2/44 97 15 40
e-mail: info@denbraven.sk, www.denbraven.sk
Dekoratívne omietky sú vhodným
prostriedkom na ochranu fasády
pred nepriaznivými vplyvmi počasia
a zároveň skvelým estetickým riešením
objektu. V súčasnosti sa bez
nich nezaobíde žiadna
realizácia ani
rekon-
štrukcia.
Dekoratívne
omietkoviny
od spoločnosti Den Braven
sú dostupné v akrylátovej a silikó-
novej báze v dvoch štruktúrach:
Viac informácií nájdete na
www.denbraven.sk
CELOX, spol. s r. o., Družstevná 33/A, 900 23 Viničné
tel.: 0903/447 148, tel./fax: 033/647 65 73
http://www.celox.sk, e-mail: celox@celox.sk
Výhradný predajca plastových fólií firmy Monarflex Štúrovo
rekonštrukcia domu a bytu
– fasády
18
Našim cieľom je kvalita a dosahujeme je profesionalitou. Dodávame kontaktné
zatepľovacie systémy, ktoré majú svoje kvality – a už aj svoje meno. Dosiaľ sa
nazývali podľa tepelnoizolačnej dosky, čo nemuselo byť celkom zrozumiteľné pre
konečného odberateľa. Od roku 2010 sú nazývané s ohľadom na zrozumiteľnosť
práve pre investora – podľa situácie pri zatepľovaní.
Základom systému sú Baumit Fasádne izolačné
dosky EPS-F z expandovaného penového polystyrénu.
Novinkou v systéme je lepiaca malta na báze cementu
Baumit ProContact, ako armovacia mriežka je navrhnutá
Baumit Sklotextilná mriežka, na prípravu podkladu pod
povrchovú úpravu je najvhodnejší univerzálny základný
náter Baumit Univerzálny základ.
Systém Baumit Pro uprednostňuje ako povrchovú
úpravu tenkovrstvovú disperznú omietku pre vnútorné
i vonkajšie použitie Baumit Granopor omietku. Ako
Základom zatepľovacieho systému Baumit Star sú
osvedčené Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F
z expandovaného penového polystyrénu. Na lepenie,
vyrovnávanie a stierkovanie je určená Baumit Lepiaca
stierka. Ako armovacia mriežka je navrhnutá Baumit
Sklotextilná mriežka. Na prípravu podkladu pod Baumit
Nanopor omietku, Baumit Artline omietku, Baumit
Silikónovú, Baumit Granopor, Baumit Silikátovú a Baumit
Mozaikovú omietku je najvhodnejší univerzálny základný
(penetračný) náter Baumit Univerzálny základ. Ako povr-
chová úprava Baumit Star je navrhovaná tenkovrstvová
silikónová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie Bau-
mit Silikónová omietka. Systém Star umožňuje v povr-
chovej úprave aj alternatívy – Baumit Nanopor omietku,
Baumit Silikátovú omietku a Baumit Granopor omietku.
Pre architektonické stvárnenie fasády a zvýraznenie
detailov je možné použiť tiež Baumit ArtLine a Baumit
Mozaikovú omietku.
3. Úspora + pohoda = Baumit open
Pri zatepľovaní sa zvyčajne uvažuje s primárnymi
cieľmi, ako sú úspory platenej energie a estetická
kvalita. Ďalším z cieľov náročného zákazníka je pohoda
Baumit Lepiaca stierka open
®

je lepiaca malta na báze bieleho
cementu na lepenie, vyrovnávanie
a stierkovanie Baumit Fasádnych
izolačných dosiek open
®
a open
®

PLUS. Baumit Fasádne izo-
lačné dosky open
®

na báze expando-
vaného penového
polystyrénu sú
optimálne paroprie-
pustné, čo zaručuje
optimálnu vnútornú
klímu. Baumit
sklotextilná
mriežka
open
®
je armo-
vacia mriežka,
určená na použitie
v skladbe kontaktného zatepľovacieho systému Baumit
open
®
. Baumit základný náter open
®
je základný
náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu a zlepšenie
prídržnosti Baumit Štrukturovanej omietky open
®
.
Nové názvy kontaktných zatepľovacích systémov
Baumit sú ústretové. Zákazník sa dokáže jednoduchšie
zorientovať a rozhodovanie nemusí byť komplikované
a zdĺhavé. Nové názvy systémov a ich skladba sú
vyjadrením názoru našich odborníkov na najvhodnejšie
zostavy kontaktných zatepľovacích systémov. Nie sú
však žiadnou dogmou a teda nie sú ani jedinou mož-
nosťou pre rozhodovanie. Produkty Baumit sú i naďalej
rovnako kvalitné a rovnako kompatibilné. V prípade
požiadavky sú naši odborníci pripravení zostaviť kon-
taktný zatepľovací systém Baumit „šitý na mieru“.
alternatíva môžu myť použité Baumit Silikónová omietka
alebo Baumit Silikátová omietka. Pre architektonické
stvárnenie fasády a zvýraznenie detailov je možné použiť
tiež Baumit ArtLine a Baumit Mozaikovú omietku.
2. Úspora + kvalita = Baumit Star
V niektorých je rozhodovanie jednoduchšie a bez
nutnosti kompromisov a ústupkov. V takejto štandardnej
situácii je vhodné prijať kvalitu bez kompromisu a využiť
ešte kvalitnejšie produkty, ako v situácii prvej. Pre druhú
situáciu zatepľovania zostavili naši odborníci špičkový
zatepľovací systém s dlhou životnosťou s osvedčenou
skladbou z našich produktov – systém Baumit Star.
a príjemná klíma v interiéri. Niektoré interiéry, vykúrené
napríklad aj na 23 °C, môžu vplyvom nevhodnej vlhkosti,
a veľkého rozdielu medzi teplotou vzduchu a povrchu
stien, pôsobiť chladne. Tepelná pohoda vyžaduje vlhkosť
vnútorného vzduchu 40 až 60 %, a rozdiel medzi teplo-
tou vzduchu a povrchu steny nižší ako 4 °C. Iný stav tejto
situácie je charakterizovaný v prípadoch, kedy interiér
budovy produkuje väčšie množstvo pár. Sú to prípady
vlhkých prevádzok, ale aj prípady, v ktorých je v stenách
po sanácii väčšie množstvo vody. Pre túto situáciu bol
štandardizovaný kontaktný zatepľovací systém Baumit
open
®
.
Zatepľovacie systémy pre nové desaťročie
V ústrety zákazníkom
Ďalší krok k zákazníkovi
V Baumite sa na Slovensku venujeme zatepľovaniu
budov už od roku 1994 a za takmer šestnásť rokov
sme získali rozsiahle skúsenosti. Vytvorili sme škálu
kvalitných produktov. Pri zatepľovaní je možné využívať
ich kompatibilitu tak, že zatepľovací systém je možné
vyskladať podľa želania. Skúsenosť nám však hovorí
o najčastejších skladbách systémov, ktoré sú pre rôz-
nych užívateľov a rôzne situácie najvhodnejšie, a ktoré
sa veľmi často opakujú. Preto sme v roku 2010 pristúpili
k ustáleniu skladby kontaktných zatepľovacích systémov
Baumit. Je to krok v ústrety zákazníkom – a predo-
všetkým k investorom či koncovým zákazníkom – ktorý
im umožňuje jednoduchšiu orientáciu v zatepľovacích
systémoch Baumit.
1. Úspora + úspora = Baumit Pro
Táto situácia sa dá charakterizovať potrebou kompro-
misu. Treba dosiahnuť vysokú kvalitu, ale nie každý je
ochotný platiť vysokú cenu. Zvyčajne sa začínajú kom-
binovať produkty tak, aby sa dosiahlo cenové optimum,
a riziko, že je to na úkor kvality, je veľké. Preto sme pre
takéto situácie zostavili systém Baumit Pro. Je cenovo
výhodný pri dosiahnutí optimálnej kvality, je založený
na kvalitnej materiálovej báze a zároveň ekonomicky
veľmi dostupný.
Baumit
Zatepľovacie
systémy
Pohodlie, ktoré sa vyplatí
Zatepľovacie systémy Baumit sú ochranným obalom vášho domu. Dokonale izolujú steny, čím zabraňujú
úniku tepla von a rovnako tiež prenikaniu chladu do muriva zvonku. Jednoducho, držia mráz vonku a teplo
vnútri, čím chránia murivo vášho domu. So zatepľovacími systémami Baumit sa zlepšuje klíma v miestnos-
ti a zvyšuje pohodlie. A navyše šetria, pretože účinná izolácia zníži vaše náklady na kúrenie na polovicu.
Baumit open
®
Baumit Star
Baumit Pro
Myšlienky s budúcnosťou.
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51

BAVTE SA FARBAMI
Pod značkou Brillant Creative prináša spoločnosť HET výberovú kolekciu odtieňov a farebných riešení, zohľadňujúcich moderné
trendy v bytovom dizajne. Jednotlivé farby umožňujú vzájomnú kombináciu a dávajú priestor pre kreatívne prístupy. Vhodnou
voľbou sýtych a svetlých tónov je možné v miestnosti vytvoriť jedinečnú a osobitnú atmosféru, modelovať a meniť jej proporcie
tak, aby výsledok čo najlepšie odrážal vašu individualitu a životný štýl.
www.het.sk
Používa sa na nátery najrôznejších podkladov ako klasické či sadrové omietky,
murivo, sadrokartónové, sadrovláknité, drevotrieskové, drevovláknité dosky,
betónové panely a monolity, zdrsnené tapety a ostatné tapety so štruktúrami,
tapety zo sklenených vlákien a pod. Výrobok je vyhovujúci na nátery povrchov,
ktoré môžu prichádzať do nepriameho a priameho náhodného styku s potravinami.
Z hľadiska aplikačno-technických vlastností
sa Brillant Creative vyznačuje veľmi dobrou
spracovateľnosťou a jednoduchou aplikáciou,
vysokou krycou schopnosťou a výbornou paroprie-
pustnosťou, odolnosťou voči oteru a matným
vzhľadom.
Brillant Creative prichádza v 12 farebných odtieňoch
vrátane bielej. Miešaním s bielym odtieňom
v pomere 1:1, možno rozšíriť počet kombinácií
o tzv. „tón v tóne“ a získať tak svetlejšie varianty.
www.het.sk
FIREMNÁ PREZENTÁCIA
sivá Solid béžová Romantic hnedá Elegant falová Nostalgic zelená Spirit
modrá Relax zelená Happy zelená Charismy žltá Vital oranžová Euphory vínová Mystic biela Optimic
ODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE
zelená
Spirit
BC0269 BC0559 BC0559 BC0139 BC0559 BC0559 BC0529
Int eri érová t ónovaná
ot eruvzdorná f arba
Tónovaná matná oteruvzdorná
vysoko paropriepustná rýchlo-
schnúca interiérová disperzná
farba s vysokou krycou schop-
nosċou a roztierateûnosċou na
okamžité použitie, vhodná na
nátery všetkých bežných
podkladov vrátane omietok
sanaéných systémov. Dodáva
sa v 12 základných odtieÿoch.
Moderné past el ové
odt i ene
N
O
V
É
O
D
T
IE
N
E
www.het.sk
VIAC NEZ FARBY
24
Až donedávna si návštevníci pri príchode do areálu spoločnosti Vitra,
teda do tzv. Vitra Campusu vo Weil am Rhein, najprv všimli budovu Vitra Design
Musea, ktorú navrhol Frank Gehry. Teraz s ňou o pozornosť súperí nová, hneď
vedľa stojaca budova VitraHausu od Herzoga a de Meurona. V tesnej blízkosti
hraníc so Švajčiarskom a sídla spoločnosti v Bazileji si tak Vitra v nemeckom
meste Weil am Rhein vytvorila nový domov pre kolekciu Home Collection.
VitraHaus
– vitajte doma!
domov od A po Z
– inšpirácie a trendy
dom od A po Z
– inšpirácie a trendy
VitraHaus pozýva návštevníkov, aby
si tu pestovali, definovali a zušľach-
ťovali svoj dizajnový vkus. Návšteva
vo VitraHause predstavuje výlet
do dejín dizajnu a navyše ponúka
možnosť zoznámenia sa s prácami
popredných súčasných dizajnérov.
Nábytok a predmety z kolekcie Vitra
Home Collection sú naaranžované
hneď v niekoľkých kombináciach
určených pre bývanie aj praco-
visko: klasické kúsky od Charlesa
a Ray Eamesových, Georga Nelsona,
Isamu Noguchiho, Jeana Prouvého
a Vernera Pantona doplňujú súčasné
dizajny od Maartena Van Severena,
Ronana a Erwana Bourou llecových,
Antonia Citteria, Helly Jongerius,
Jaspera Morrisona a ďalších.
Návštevníci tak môžu načerpať inšpi-
ráciu na zariadenie vlastného domova,
zistiť, akému dizajnu dávajú prednosť,
vyskúšať si vystavený nábytok a pred-
mety a priamo na mieste si vybrané
produkty objednať alebo zakúpiť.
25
dom od A po Z
– inšpirácie a trendy
VitraHaus ďalej ponúka pohľad
do výroby a na kontrolu kvality.
Ukazuje, ako spoločnosť Vitra plní
požiadavky udržateľnosti, a objasňuje
svet pracovných a kancelárskych stoli-
čiek. S výberom vhodnej farby pomáha
návštevníkom farebné laboratórium.
Vo „Vitríne“ VitraHausu je vystavený
výber stoličiek z devätnásteho a dvad-
siateho storočia. Vďaka nemu si náv-
števníci urobia predstavu o fondoch
zbierky Vitra Design Musea. Obchod
Vitra Design Musea poskytuje kurá-
torský výber predmetov, doplnkov
a kníh, ktoré sa dajú zakúpiť priamo
na mieste. V kaviarni VitraHausu si náv-
števníci môžu v kľude premyslieť ďalší
program v areáli spoločnosti Vitra.
V roku 1981 zničil značnú časť
výrobných zariadení spoločnosti Vitra
vo Weil am Rhein pochádzajúcich
z 50. rokov minulého storočia roz-
siahly požiar. Po tejto udalosti bol
na pozemku vybudovaný heterogénny
architektonický celok. Svoju prvú rea-
lizáciu tu má napríklad Zaha Hadid.
Vitra Design Museum je prvé architek-
tonické dielo Franka Gehryho posta-
vené mimo územia Severnej Ameriky.
Tadao Ando tu navrhol svoj prvý dom
mimo Japonska. Výrobné budovy tu
navrhli aj Nicholas Grimshaw, Alvaro
Siza a SANAA. V areáli spoločnosti
Vitra sa ďalej nachádzajú budovy
26
dom od A po Z
– inšpirácie a trendy
27
so sedlovou strechou, ktorá sa dá
nájsť v obytných stavbách po celom
svete. Architekti na túto základnú
podobu nadviazali a kombináciou celej
rady „domov“ vytvorili prelínajúce sa
vrstvy jednej budovy. Výsledný interiér
má príjemné rozmery a domácku atmo-
sféru. Skladané objemy vytvárajú dra-
matické uhly a perspektívy. Architektúra
VitraHausu zavedie návštevníkov
na cestu plnú prekvapení a ponúkne
im výhľad na Tüllingerské vinice, areál
spoločnosti Vitra a pohľad smerom
k Bazileju a Alsasku.
Zuzana Bartová
VitraHaus - architektonické štúdio
Herzog & de Meuron
Foto: Leon Chew, © Vitra
Info: www.vitra.com/vitrahaus,
www.vitra.com
Pre viac informácií kontaktujte
české zastúpenie Vitra:
Vitra Koncept, s.r.o.
Jitka Čechurová
telefón: +420/283/061 816
e-mail: jitka.cechurova@vitra.com
Otváracia doba VitraHausu je
od pondelka do nedele
od 10.00 do 18.00 h
Vitra Campus
Charles-Eames-Strasse 2
79576 Weil am Rhein
Nemecko
od Richarda Buckminstera Fullera,
Jeana Prouvého a Jaspera Morrisona.
Výber architektov mal do Weilu pri-
viesť svet a vytvoriť jedinečný priestor
vyznačujúci sa súborom „zahraničnej“
architektúry. Do Weilu tým pádom
prenikla inšpirácia z Los Angeles,
Londýna, Tokia a Porta. Teraz však
nadišla vhodná doba, aby areál spoloč-
nosti Vitra obohatila svetová architek-
túra, ktorú v Bazileji vytvárajú architekti
Herzog a de Meuron. VitraHaus pôsobí
dojmom „návratu domov“ nielen vďaka
jeho architektom, ale aj celou koncep-
ciou stavby. Herzog a de Meuron odka-
zujú na archetypálnu podobu domu
nízkoenergetické alternatívy
28
Nejeden z nás sa zamýšľal nad spotrebou energie
vo vlastnom dome. Myšlienka šetriť energiu
v nízkoenergetických domoch od spoločnosti
ARM-STAV, s. r. o., sa preniesla i do reality, ktorej
výsledkom je energetická náročnosť. Energetická
náročnosť domu je daná celým radom faktorov,
medzi ktoré patria umiestnenie stavby v konkrétnej
lokalite a jej orientácia voči svetovým stranám,
architektonické riešenie, zaistenie vzduchotesnosti
obvodového plášťa, kvalitná realizácia a vyhotovenie
konštrukčných detailov.
Súčasný trend neustáleho rastu cien
energií núti stavebníkov hľadať kon-
štrukčné riešenia, materiálovú základňu
a technologické vybavenie, ktoré umož-
ňujú výstavbu domov s úsporou energií
a s nižšími realizačnými nákladmi.
Energetická náročnosť stavieb, vyjad-
rená v kWh ročnej spotreby energie
na m
2
úžitkovej pôdorysnej plochy, je
hlavným kritériom, podľa ktorého sa
hodnotia stavby z hľadiska spotreby
energie. Pri porovnaní jednotlivých
typov budov zistíme, že energetická
spotreba domov, ktoré sú postavené
ako nízkoenergetické, môže byť jedna
desatina energetickej spotreby starších
stavieb.
Ročná spotreba energie na m
2
:
✢ staršie stavby ... 200 až 300 kWh/m
2

za rok
✢ novostavby ........ okolo 100 kWh/m
2

za rok
✢ nízkoenergetické domy
......... do 50 kWh/m
2
za
rok
Nízka energetická náročnosť stavieb
umožňuje využiť netradičné spôsoby
vykurovania. Uplatnenie nachádzajú
solárne kolektory, tepelné čerpadlá,
zemné výmenníky tepla, rekuperačné
jednotky, veterné generátory alebo kotly
na biomasu. Dôležitým predpokladom
na dosiahnutie čo najnižšej spotreby
tepla na vykurovanie je kvalitná tepelná
izolácia obvodovej konštrukcie budovy
a horizontálnych konštrukcií. Obvodové
steny sendvičových panelov majú
dvakrát vyššiu hodnotu tepelného
odporu ako je stanovené normou. Aj
požiarna odolnosť je štyrikrát vyššia
ako normová. Štruktúra výplne stien
zabezpečuje nie len nehorľavosť, ale
i ochranu proti hlodavcom a dobre
pohlcuje zvuk.
Dôležité parametre sendvičových
stien:
✢ tepelný odpor až R = 6,0 m
2
. K/W
✢ požiarna odolnosť 120 minút
✢ vzduchová nepriezvučnosť
Rw = 44 dB
✢ odolnosť proti mechanickému
poškodeniu
Praktické skúsenosti z viac ako
30 rodinných domov na Slovensku
potvrdzujú veľmi nízku spotrebu
energie na vykurovanie. Zameriam
pozornosť na jeden nízkoenergetický
rodinný dom v Žiline, miestna časť
Budatín, ktorý bol odovzdaný do uží-
vania spoločnosťou ARM-STAV, s. r. o.
Bývanie v nízkoenergetickom dome
nízkoenergetické alternatívy
29
Návrh domu je koncipovaný v dnešnom
duchu, so zámerom poskytnúť kvalitné,
energetický úsporné bývanie v pokoj-
nom prostredí zástavby rodinných
domov.
Ide o dom strednej veľkostnej
kategórie s piatimi obytnými miestnos-
ťami, ktorý svojimi rozmermi uspokojí
nároky 4 až 6 člennej rodiny. Je to
bungalov s obytným podkrovím. Cez
vstupné zádverie prejdeme do chodby,
ktorá oddeľuje dennú a nočnú časť
domu. Vpravo zo zádveria vôjdeme
do samostatného WC. Štýlové scho-
disko do obytného podkrovia nás upúta
priamo pri vstupe do veľkoplošného
priestoru spoločného s kuchyňou,
jedálenskou časťou a obývacou izbou
priechodnou na terasu i záhradu.
Pozdĺž prízemnej časti rodinného domu
sú umiestnené spálne, resp. detské
izby a kúpeľňa. Obývateľné podkrovie
tvorí predsieň, veľká pracovňa a WC.
Dom, nazývaný v katalógu spoločnosti
ARM-STAV, s. r. o. tiež ako MONTÍK 26
je efektívnou, ekonomicky výhodnou
alternatívou zdravého bývania s obvo-
dovým plášťom z drevených monto-
vaných panelov (typ sendvič). Ako
vo všetkých, tak i v tomto prípade pre-
behla výstavba vo veľmi krátkom čase,
čo jednoznačne znižuje počiatočné
náklady. Na začiatku bola iba klientova
skica budúceho domu, tú architekti
po konzultáciách prekreslili do štúdie
a potom do projektu potrebného na zís-
kanie stavebného povolenia. Stavebné
a montážne práce prichádzajú na rad
ihneď po získaní potrebných povolení.
Základy, základová doska a prípojky
inžinierskych sietí sa budujú pod
jedným zastrešením. Nasleduje odizo-
lovanie základovej dosky a osadenie
vrchnej stavby – obvodových stien,
krovu a strešnej krytiny. Pokračuje sa
v realizácii elektroinštalácie, zdravotech-
niky, vykurovania. Posledné v procese
výstavby sú interiérové práce, obklady,
dlažby, maľovanie a osadenie sani-
tárnej techniky. Celý proces od pod-
pisu zmluvy po odovzdanie stavby
na kľúč zvyčajne trvá nie viac ako štyri
mesiace. Výstavba nie je ovplyvňovaná
poveternostnými podmienkami a roč-
nými obdobiami ako pri klasickej muro-
vanej stavbe.
Pri budovaní nízkoenergetického
domu sa hlavná pozornosť kladie
na minimalizáciu tepelných strát.
V prípade nízkoenergetických domov
od spol. ARM-STAV, s. r. o., sa všetko
podriaďuje hlavnému cieľu – mini-
malizácii nákladov na vykurovanie
za pomoci zateplenia a efektívneho
využitia pasívnych tepelných ziskov.
Dôraz nie je kladený len na energe-
tickú bilanciu domu, ale i na komfort
obyvateľov domu. Všetko za použitia
overených a správnych technológii
a materiálov. Jednou z moderných ciest
k úsporám je správny výber okien.
Okná sú oči domu, nemajú len este-
tický cieľ, ich úlohou je izolovanie hluku
z exteriéru, ochladzovanie vnútorného
prostredia v lete a úspor tepla v zime.
Najsledovanejšou hodnotou je pre-
stup tepla U skla a celého okna. Čím
sú hodnoty menšie, tým nižšie budú
aj tepelné straty. Dôležitý je i návrh
a samotný výber druhu a značky okien
so správnou funkciou na dané použitie.
Preto sú uprednostňované okná s níz-
koenergetickým izolačným trojsklom
s vynikajúcimi tepelno-technickými
parametrami. Súčiniteľ prestupu tepla
U je 0,6 až 0,5 W/(m
2
.K).
Ak vás technológia a výber použi-
tých certifikovaných materiálov oslo-
vila a premýšľate o výmene svojho
panelového bytu za útulný domček
podľa vašich predstáv, kontaktujte nás
na e-mail: armstav@armstav.sk alebo
tel.: 0905/743 842.
Bližšie informácie o stavebnej spo-
ločnosti ARM-STAV, s. r. o., nájdete
i na www.armstav.sk.
V budúcom čísle sa budeme veno-
vať ďalšej realizovanej stavbe a priblí-
žime si ďalšie vlastnosti nízkoenergetic-
kých rodinných domov.
ARM-STAV, spol. s r.o.
Slovenských dobrovoľníkov 1439, Čadca
mobil: 0905/743 842, e-mail: armstav@armstav.sk
www.armstav.sk
nízkoenergetické
alternatívy
30
Trendom súčasnej stavebnej praxe je používanie nových stavebných materiálov
a technológií. Zvládnutie týchto technológií v praxi a používanie progresívnych
stavebných materiálov napomáha úsporám energií a znižovaniu nákladov
na bývanie. Stavebné firmy tieto nové materiály a technológie v čoraz väčšej
miere používajú aj pri rekonštrukciách starších objektov.
Aktuálnym trendom je realizácia
stavieb „na kľúč“, kde na trhu uspejú
spoločnosti, ktoré sú svojím personál-
nym a výrobným potenciálom neustále
pripravené sledovať vývoj záujmu
veľkých investorov aj individuálnych
stavebníkov.
Z hľadiska rýchlosti, flexibilnosti
a energetickej úspornosti sa aj u nás
v čaraz väčšej miere realizujú stavby
tzv. suchou cestou. Jednou z možností
je využitie montovaného stavebného
systému PANTER
®
. Ide o modernú
technológiu, ktorá spája rýchlosť
výstavby a prijateľnú cenu s vynikajú-
cimi mechanickými a fyzikálnymi vlast-
nosťami stavebných prvkov.
Pomocou tohto systému je možné
stavať rodinné domy podľa typových
aj individuálnych projektov, radové
rodinné domy, bytové domy, administra-
tívne budovy, výrobné prevádzky, haly
či sklady.
Nosný stenový panel Panter
®
Nosné stenové panely ako kon-
štrukčno-izolačné stenové a predeľo-
vacie dielce s premenlivými výškami
a šírkami sú určené na suchú montáž
nosných a nenosných obvodových
a vnútorných priečkových stien, ako
aj na opláštenie rôznych stavebných
objektov. Panel je zložený z troch
vrstiev, z vonkajšej prvej vrstvy, druhej
vrstvy s nízkou špecifickou hustotou
a z vonkajšej druhej vrstvy. Vonkajšiu
prvú a druhú vrstvu tvorí špeciálna dre-
voštiepková konštrukčná doska. Druhá
vrstva s nízkou špecifickou hustotou je
vytvorená zo stabilizovaného, tvrdeného
polystyrénu, ktorý je samozhášavý
a odolný proti UV žiareniu.
Výhody využitia stavebného
montovaného systému
Panter
®
U ekonomické bývanie: vďaka
výborným tepelnoizolačným
vlastnostiam energeticky vysoko
účinných panelov sú náklady
na vykurovanie domu oproti
klasickým technológiám výrazne
nižšie,
U rýchlosť výstavby: nízka
hmotnosť, veľmi dobrá manipulácia
a jednoduchosť systému umožňuje
výrazne skrátiť čas výstavby oproti
klasickým technológiám,
Montovaný stavebný systém
nízkoenergetické
alternatívy
31
U ekologická výstavba: použitie
dreva ako obnoviteľného zdroja,
bezproblémová recyklácia systému,
minimum odpadu pri výstavbe,
drevený plášť z dosiek MFP
je obnoviteľný na spracovanie
nových drevoštiepkových dosiek,
jadro panela z polystyrénu sa dá
recyklovať,
U celoročná výstavba: systém patrí
medzi suché procesy výstavby, čo
umožňuje celoročnú výstavbu,
U nízke tepelné straty: energeticky
vysoko účinný: R = 4 680 m
²
KW
¯¹
pri
hrúbke termopanela s povrchovými
úpravami 210 mm.
U variabilný systém: termopanely sa
vyrábajú na mieru podľa projektovej
dokumentácie,
U nízka váha termopanela: nižšie
zaťaženie základovej dosky ako
pri výstavbe klasickým spôsobom
(vhodný pre strešné nadstavby),
výstavba bez použitia mechanizácie,
U menej tepelných mostov:
termopanel vďaka svojej jedinečnej
konštrukcii umožňuje spojenie
panelov bez prvkov, ktoré pôsobia
ako tepelné mosty,
U nízka priechodnosť vzduchu
konštrukciou termopanela:
systém bráni kolísaniu teplôt
v konštrukcii, hodnota tepelného
odporu konštrukcie (R) je veľmi
stála, vlhkosť vzduchu v budovách
neovplyvňuje hodnotu tepelného
odporu konštrukcie, v obvodovom
plášti z termopanelu nie sú otvory
a dutiny, preto nedochádza k stratám
tepla (či klimatizovaného vzduchu),
ani k vertikálnemu pohybu vzduchu
vo vnútri konštrukcie (príkladom na
porovnanie je izolácia zo sklenej či
minerálnej vaty alebo sypkých hmôt).
termopanel je odolný voči napadnutiu
hlodavcami a hmyzom, materiály
na výrobu termopanela neobsahujú
CFC, HCFC, HFC a formaldehydy,
významnou výhodou termopanela
je aj mimoriadna presnosť, ktorá
zaručuje presnosť ďalších konštrukcií
a skvelú vizuálnu kvalitu objektov,
premyslená koncepcia tohto systému
umožňuje aj značné urýchlenie
a skrátenie času výstavby
Výstavba na kľúč zahŕňa:
U prípravu a inžiniering stavebného
diela,
U spracovanie projektu podľa
požiadaviek investora,
U dodávku a realizáciu stavby,
U výber, dodávku a montáž zvoleného
stavebného systému,
U poradenstvo pri získavaní podpory
zo ŠFRB a dotácií z MVaRR SR,
U výkon činnosti stavebného dozoru,
U komplexné poradenstvo
v stavebníctve.
Domov Slovakia, a. s.
inžiniersko-stavebná spoločnosť
Račianska 30/a, 831 02 Bratislava
tel./fax: +421/2/49 21 28 11
e-mail: gandi@domslov.sk
www.pantersystem.sk
nízkoenergetické
alternatívy
32
Drevocementové dosky –
– kvalita overená časom
Izolácia podláh
nad suterénom
Drevocementová doska, známa ako
heraklitová doska, sa u nás vyrába pod
názvom Krupinit už viac ako 40 rokov,
vo svete viac ako 80 rokov. Bola to
prvá priemyselne vyrábaná tepelnoizo-
lačná doska na svete. Stavby posta-
vené s jej použitím slúžia až dodnes
bez poškodenia. Je to vďaka jej špe-
cifickým vlastnostiam, z ktorých naj-
významnejšie z hľadiska dlhej životnosti
je odolnosť voči ohňu, drevokaznému
hmyzu, hlodavcom, hubám a plesniam.
Veľmi významná je aj ich zdravotná
nezávadnosť, pretože dosky sú vyro-
bené z dreva a cementu, bez použitia
škodlivých chemických látok.
Dosky sú ľahké, dostatočne pevné,
dobre sa opracúvajú a výborne sa
omietajú.
Okrem tepelnej izolácie sa používajú
aj na zvukovú izoláciu, zlepšovanie
akustiky a ochranu proti ohňu.
Spojením dosky Krupinit s novšími
izolantmi, minerálnou vlnou alebo
polystyrénom, vznikli dosky  Krupi-
Veľmi vhodné sú kombinované
dosky na izoláciu podláh prízemných
bytov nad suterénnymi priestormi. Ich
pevný, ohňu odolný povrch umožňuje
rýchlu a spoľahlivú montáž pomocou
tanierových príchytiek o strop pivníc,
bez lepenia týchto dosiek o podklad
(strop).
Dosky pripevnené rozpernými
kotvami sa nemusia omietať, stačí len
farebná úprava,
ktorá sa môže urobiť pred inšta-
láciou, aby nepredlžovala montáž.
Súkromný priestor pivníc v bytových
domoch je tak počas montáže kratší
čas vystavený tretím osobám.
Pevná pórovitá vrstva dosiek plní
okrem protipožiarnej aj zvukoizolačnú
ochranu.
Jej otvorená štruktúra pohlcuje zvuk
a zároveň aj esteticky dotvára upravený
priestor.
zol a Kombidoska,
s výbornými
tepelnoizolač-
nými paramet-
rami a zároveň
aj s jedineč-
nými vlastnos-
ťami Krupinitu.
Pre zvukovú
izoláciu
boli
vyvi-
nuté
špe-
ciálne
EkoMol
dosky, ako
kombinácia dosiek
Krupinit s Ekomolitanom.
Použitie dosiek Krupinit a ich modi-
fikácií je v súčasnosti aktuálne pri
zatepľovaní starších rodinných domov
a bytových domov, na ich zvukovú izo-
láciu a ochranu proti ohňu.
nízkoenergetické
alternatívy
Stavba
nízkoenergetických domov
Využitím dosiek Krupinit a penového
polystyrénu bol vyvinutý samonosný
stenový panel
OPS 300, vhodný na výstavbu nízko-
energetických domov.
Spojením týchto materiálov vznikol
ľahký panel s vynikajúcimi vlastnos-
ťami, ktoré umožňujú použiť ich pri
stavbe náročných stavieb z hľadiska
energetického, ako aj z hľadiska
mechanickej odolnosti, ochrane proti
hluku a požiarnej bezpečnosti.
Panely sú vhodné i z hľadiska
hygieny, ochrany zdravia, životného
prostredia, ako aj dlhej životnosti.
Ich parametre sú nasledovné:
Q rozmery: 300 x 500 x 2680 mm
Q hmotnosť: 70 kg
Q tepelný odpor: R
min.
= 6,0 W.m
-2
.K
-1
Q zvuková pohltivosť: s omietkou – 0,15
bez
omietky – 0,80
Q požiarna odolnosť steny: 120 minút
Q odolnosť proti nárazu: vyhovuje
európskym
normám
Q vzduchová nepriezvučnosť: 44 dB
Z vlastností, ktoré si zasluhujú mimo-
riadnu pozornosť je to hlavne:
Q veľký tepelný odpor
R
min.
= 6,0.m
2
.K /W – dvojnásobok
odporučenej hodnoty pre obvodové
steny bežných stavieb.
Q požiarna odolnosť: 120 minút, je
4-násobná hod-
nota požadovanej
úrovne pre monto-
vané stavby rodin-
ných domov.
Veľmi významná je jednoduchá
a rýchla montáž obvodových stien
domov pomocou panelov OPS 300.
Malá hmotnosť panelov (70 kg),
umožňuje manipuláciu pri montáži bez
žeriavu a iných prostriedkov a tým zlac-
ňuje výstavbu.
Spájanie panelov pomocou PUR
peny tiež zjednodušuje a zrýchľuje
montáž. Drevená konštrukcia zabezpe-
čuje stabilitu a pevnosť stien.
Najväčšia prednosť domov posta-
vených touto technológiou, je však
ich minimálna energetická náročnosť.
Potreba vykurovacieho výkonu je 3
až 6 kW, čo umožňuje použiť kúrenie
akéhokoľvek druhu s minimálnymi
parametrami.
Takéto stavby majú vysokú úžitkovú
hodnotu a zachovávajú si aj priaznivú
trhovú cenu.
Autor
Ing. Marian Kružliak
VÝROBNÁ ČINNOSŤ
• Tepelnoizolačné dosky – Krupinit, Kombidoska a Krupizol
• Zvukovoizolačné dosky – Ekomol dosky
• Ekologický materiál – Kenaf – tepelná a zvuková izolácia pre
biostavby
• Betonárske výrobky – Studňové skruže, prechodové skruže,
zákrytové dosky, dlažby a žľaby
• Samonosný stenový panel OPS 300
OP-TIM, spol. s r. o.
OP-TIM, spol. s r. o., Priemyselná 963/3, 963 01 Krupina
tel.: 045/55 11 571, 55 19 462, fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk
REALIZÁCIA NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV z panelov OPS 300
Charakteristika panelu OPS 300:
• vynikajúca tepelnoizolačná schopnosť (tepelný odpor Rmin. = 6,0 m
2
. K /W je dvojnásobne vyšší, ako stanovuje
norma),
• nízka hmotnosť umožňuje manipuláciu bez zdvíhacích mechanizmov
• malá hrúbka, ktorá dovoľuje dobre využiť zastavanú plochu
• požiarna odolnosť 120 minút prevyšuje normou stanovenú hodnotu až 4-násobne
STAVEBNÁ ČINNOSŤ
ZATEPLENIE STAVIEB, STROPOV PIVNÍC, VSTUPNÝCH CHODIEB
A GARÁŽÍ
Vhodné je na tento účel použiť KOMBIDOSKY.
• Rýchla, jednoduchá a lacná montáž
• Dobré tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti
• Nehorľavý povrch znižuje riziko požiaru
• Farebne upravené pôsobia esteticky
špecialisti na tepelné izolácie
www.op-tim.sk
stavebné
materiály a systémy
34
O stavebnom systéme TAWAL
Modulárny stavebný systém Tawal predstavuje jeden z najmodernejších systémov sta-
vebných konštrukcií, založený na využití nových materiálov na báze dreva s aplikovaním
poznatkov spoľahlivého statického usporiadania. Jeho typizované stenové a priečkové
panely umožňujú širokú aplikáciu aj v náročných stavbách, pričom montáž na stavenisku
je jednoduchá a rýchla, výhradne suchými procesmi a výsledkom je stavba s vysokým
stupňom tuhosti celku, ktorej životnosť presahuje životnosť klasických stavieb na báze
dreva. Typizované panely sú zhotovené z tzv. OSB dosiek v kombinácii s oceľovou nos-
nou výstužou, čo zaručuje nielen spoľahlivé statické parametre stavby, ale u zákazníka
aj pocit bezpečia v drevostavbe.
Výroba panelových prvkov v primerane malých rozmeroch a mimo stavby umožňuje
rýchle zriadenie staveniska a montáž i kompletizácia panelov nevyžaduje žiadnu ťažkú
stavebnú techniku. Oceľové kotviace pätky s kužeľovým výčnelkom ukotvené v základo-
vej doske stavby, ako i špeciálne montážne skrutky spojenia panelových prvkov zabez-
pečujú vysokú odolnosť stavby nielen voči bežným poveternostným podmienkam, ale aj
voči živelným udalostiam. Preto sú stavby vhodné i pre oblasti s trvalo drsnými klimatic-
kými podmienkami.
TM
tawal_zahrada4 3.8.2010 09:42 Page 1
stavebné
materiály a systémy
35
2 Z&B
Garáže a domčeky TAWAL
Ukážku montáže vzorovej garaže pre sieť Hornbach, Praha, Černý most, Chlumecká 2398 nájdete na našej interneto-
vej stránke www.tawal.sk
Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou a výstavbou nízkoenergetických montovaných drevodomov systémom TAWAL. Máme za
sebou viac ako dve desiatky úspešných projektov doma i v zahraničí. Na základe našich skúseností a zvyšovania produktivity práce
sme znížili čas na výstavbu domu - uzavretá hrubá stavba pod 7 dní. Tým minimalizujeme náklady, ktoré premietame do cien našich
produktov a spokojnosti našich klientov.
Tešíme sa, že sa zoznámite s materiálmi na našich stránkach a v prípade vášho záujmu sa tešíme na budúcu spoluprácu.
Spolupracujeme s
NOVINKA
Naše garáže, nízkoenergetické domy a bungalovy nájdete už čoskoro
v predajniach HORNBACH v Českej a Slovenskej republike
FG
M E T A L
www.tawal.sk
TM
tawal_zahrada4 3.8.2010 09:42 Page 2
nízkoenergetické
alternatívy
36
ATRIUM-SK, s.r.o., Horná 30, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 414 61 87, e-mail: info@atrium-sk.sk
www.atrium-sk.sk
Jedinečná ponuka -
Energie pod kontrolou
$
7
5
, 8
0

(
1
(
5
*
<

& 2
1
7
5
2
/
Ti, ktorí sa rozhodujú o výstavbe domu riešia mnoho otázok. Sa-
mozrejme najdôležitejšia je tá fnančná. V dnešnej dobe už ľudia
pochopili, že na jednej strane sú prvotné náklady na výstavbu domu
a na druhej často spomínané a nemenej dôležité náklady na prevádz-
ku domu. Ostatné otázky pred konečným rozhodnutím sú zamerané
na vzhľad domu, praktickosť a samozrejme v poslednej dobe veľmi
aktuálna úspornosť domu čo sa týka už spomínaných energetických
nárokov na prevádzku. Každý stavebník je iná osobnosť a pomer archi-
tektúra – úspornosť vychádza odlišne. Napriek tomu by takmer každý
stavebník odpovedal, že chce dom pekný, prakticky usporiadaný a do
budúcna čo najviac úsporný.
Spoločnosť ATRIUM SK ponúka svojim zákazníkom výber so svo-
jich typových domov, ktoré sa už realizovali v stách modifkáciách.
Zároveň však chceme uspokojiť aj zákazníkov náročnejších na sa-
motnú architektúru domu a preto ponúkame už od začiatku možnosť
bezplatnej spolupráce s renomovanou architektkou našej spoločnosti,
aby vznikol atypický dom podľa predstáv a zároveň fnančných mož-
ností budúcich stavebníkov. Spojenie zákazník – architekt - realizátor
ATRIUM SK dáva všetky predpoklady k tomu, aby vznikol dom prak-
tický, nepredražený ale zároveň upravený podľa predstáv zákazníka
a architektonicky zaujímavý.
Čo sa týka úspornosti, práve teraz spoločnosť ATRIUM SK prináša
na trh novú ponuku Energie pod kontrolou - Energy Control, ktorá je
vzhľadom ku svojej veľkorysosti ojedinelá a trvá len do konca roka 2010.
Všetky domy ATRIUM štandardnej konštrukcie obsahujú v cene:

decentrálny systém ventilácie s rekuperáciou inVENTer

izolačné trojská v ráme GENEO Rehau

dodávku a montáž solárneho systému na ohrev TUV
V prípade, že by mal zákazník nepriaznivo orientovaný pozemok
čo sa týka efektívneho využitia solárnej energie, a nebolo by možné
použiť solárny systém, ATRIUM SK poskytne svojmu zákazníko-
vi osadenie a montáž tepelného čerpadla vzduch - voda s vysokou
účinnosťou a to so zľavou 4.000,- €. Celá táto akcia Energie pod kon-
trolou v spojení s dokonale zateplenými konštrukciami je koncipova-
ná tak, aby frma ATRIUM SK stavebníkovi odovzdala dom:

nadčasový, moderný i za mnoho rokov

kde je prioritou zdravé a kvalitné bývanie

platbami za energie nezaťažujúci rodinný roz-
počet, čo sa hodí nielen pre Tých, ktorí sa zavia-
žu hypotékou k pravidelným splátkam. Ocenia
to však aj nové generácie, ktoré budú tento dom
v budúcnosti užívať a budú kvitovať inteligent-
né rozhodnutie svojich rodičov či prarodičov

jeho trhová cena sa bude zvyšovať spoločne so
vzrastajúcou cenou energií

ktorý svojim tepelnými parametrami prevyšuje
väčšinu novostavieb Európy za podstatne priaz-
nivejšiu cenu

dom, ktorého samotná výstavba nezaťaží sta-
vebníka ani časovo ani psychicky.
Komfortný, rýchly a bezproblémový spôsob výstavby
Architektúra - praktickosť - zdravé bývanie - energetická úspornosť - nadčasovosť
www.atrium-sk.sk
ATRIUM-SK, s.r.o. - obchodné oddel eni e • Horná 30,
SK-974 01 Banská Bystri ca, tel . : +421 48 414 61 87,
fax: +421 48 414 61 94, e-mai l : i nfo@atri um-sk. sk
ZOSTAVILI SME PRE VÁS
JEDINEČNÚ PONUKU
A
T
R
IU
M
E
N
E
R
G
Y
C
O
N
T
R
O
L
$
7
5
, 8
0

(
1
(
5
*
<
& 2
1
7
5
2
/
ZADARMO inVENTer
ZADARMO izolačné trojsklá Geneo
ZADARMO Solárne kolektory
alebo dotácia 4 000 € na Tepelné
čerpadlo voda – vzduch
ní zkoenerget i cké montované drevost avby
ISO 9001:2009
nízkoenergetické
alternatívy – vykurovanie
38
Celosvetovým problémom je hrozba energetickej krízy, ktorá ako strašiak
obchádza každú vyspelú ekonomiku. Preto každý štát hľadá všetky dostupné
zdroje energie. V posledných rokoch sa najviac diskutuje o elektrárňach
založených na využití obnoviteľných zdrojov. Medzi ne patrí geotermálna
energia, vodné, veterné elektrárne a elektrárne využívajúce biomasu. Najviac
diskutovaným zdrojom je však teraz fotovoltaika. Takúto elektráreň si môžete
nechať postaviť v pokoji aj u vás doma na streche.
Čo to vlastne fotovoltaika je? Je to
premena slnečnej energie dopadajúcej
na fotocitlivú vrstvu článku na rovnako
smerované napätie. Napätie takéhoto
článku je väčšinou stabilné (pri kryš-
talických článkoch je to cca 0,6 V)
a z dôvodu malého napätia sa články
radia do série a celkové napätie celého
modulu je potom cca 34 V. Druhá
hodnota ovplyvňujúca výkon celého
modulu je prúd. Ten je priamo úmerný
intenzite dopadajúceho svetla. Pri pod-
mienkach panujúcich v strednej Európe
je tento prúd až 7 A. Jednoduchým
súčinom 34 V × 7 A dostávame maxi-
málny výkon modulu, ktorý je zhruba
230 Wp.
Hodnota výkonu je charakteristic-
kým znakom popisujúcim fotovoltaický
modul, ktorý je vhodný pre výstavbu
fotovoltaických elektrární. Jednotka
Wp (Wattpeak) popisuje, že modul pri
intenzite svetla 1 000 W/m
2
vyrobí výkon
230 Wattov. Ďalšou dôležitou hodno-
tou modulu sú jeho rozmery. Väčšinou
sa jedná o veľkosť 1,65 × 0,992 m,
tzn. že plocha modulu je 1,637 m
2
.
Pokiaľ vezmeme nominálnu hodnotu
svetelného výkonu 1 000 W/m
2
, na kto-
rom sú moduly testované, tak nám pri
výpočte 230 Wp/1,637 m
2
/1 000 W/m
2

vychádza účinnosť modulu 14 %. To
je teraz štandardná hodnota účinnosti.
Existujú i moduly s vyššou účinnosťou,
ktoré môžu dosahovať až 20 %, tie sú
však pre svoju technologickú nároč-
nosť drahšie. Preto, keď si vyberáme
vhodné moduly pre svoju elektráreň,
musíme sledovať nielen ich výkon, ale
Energia zo Slnka
nízkoenergetické
alternatívy – vykurovanie
39
aj rozmer a cenu. Účinnosť si ľahko
spočítame. Nesmie nás však odradiť
účinnosť, ktorá môže byť napríklad len
7 %. To môže byť dané voľbou úplne
inej technológie. Jedná sa o tzv. tenko-
vrstvé moduly a cena týchto modulov
bude pravdepodobne nižšia, než pri
klasických kryštalických moduloch.
Rozdielne technológie výroby modu-
lov majú svoje opodstatnenie pri
voľbe, kde moduly umiestnime. Pokiaľ
môžeme moduly umiestniť tak, že budú
priamo natočené k juhu a ich sklon
je 35 ° od vodorovna, tak máme naji-
deálnejšie podmienky, ktoré môžeme
dosiahnuť. Pokiaľ miesto netrpí častým
výskytom hmly, tak je najlepšie použiť
monokryštalické moduly. Tieto moduly
majú články tvorené z doštičiek, ktoré
vznikajú rozrezaním jedného kryštálu
kremíku. Z dôvodu náročnosti výroby
a pre minimalizáciu odpadu majú
tieto články najčastejšie tvar štvorca
so šikmými rohami. Tie sú tvorené
pôvodným, guľatým povrchom kryštálu,
ktorý má valcový tvar. Mierne odchýlky
odklonu od juhu (±15°) a sklonu
(±7°) budú stále vhodné pre tento typ
modulu. Pokiaľ je strecha s modulmi
viac odklonená od juhu, či má menej
vhodný uhol, tak je lepšie použiť uni-
verzálnejšie polykryštalické moduly.
Tie sú tvorené pravidelnými štvorcami
článkov a v ich štruktúre je vidieť viacej
kryštálov. Tenkovrstvé moduly sa hodia
na plochy, ktoré sú atypické a neho-
dia sa pre klasické moduly. Jedná sa
napríklad o umiestnenie na fasády
domov alebo dokonca na strechy
s miernou orientáciou na sever. Tento
typ modulov totiž dokáže najlepšie pra-
covať s difúznym (rozptýleným) svetlom
i keď samozrejme má najväčší výkon
pri priamo dopadajúcim lúčom svetla.
Tenkovrstvé moduly je tiež možné
umiestňovať na plochy s ideálnym
sklonom a natočením, ale vďaka väčšej
zabratej ploche, oproti kryštalickým
modulom, je potreba dvojnásobnej
plochy. Výhodou je však vyšší výnos
z týchto modulov. Výkony kryštalických
modulov pri nepriaznivom počasí totiž
rýchlejšie padajú, ale tenkovrstvý modul
si i s týmto nepriamym svetlom poradí.
Pre maximálne získavanie energie
je možné zvoliť moduly s natáča-
júcim mechanizmom hľadajúcim
optimálnu polohu natočenia a sklonu
k slnku, ktoré sa pohybuje behom
dňa po oblohe. Tieto mechanizmy sa
nazývajú trakery. Ich nevýhodou je
potreba veľkých plôch, pretože moduly
si nesmú zacláňať, lebo by rapídne
poklesol ich výkon. Ďalšou nevýhodou
je nutnosť servisných kontrol a údržby.
Výhodou je však až o 30 % vyššia vyťa-
ženosť.
Štáty Európskej únie sa zaviazali
do konca roku 2020 mať 13 % z výroby
elektrickej energie z obnoviteľných
zdrojov. Preto vytvorili podporné
programy pre podporu týchto zdrojov.
Najčastejšie je to formou zvýšenej
výkupnej ceny elektrickej energie
doložiť, že pri ich moduloch poklesol
výkon len o 6 %. Preto je treba zvážiť, či
investovať do lacných modulov s neis-
tým priebehom starnutia a tiež s tým,
že firma za pár rokov nemusí na trhu
vôbec existovať alebo radšej zvoliť
solídnu firmu s dlhoročnou tradíciou.
Investovať na 30 rokov je predsa len
niečo iné, než si kúpiť rýchlovarnú kan-
vicu, pri ktorej počítate, že vám vydrží
len 2—3 roky.
Frankensolar CZ s.r.o.
z týchto zdrojov. Pri súčasných výkup-
ných cenách je návratnosť fotovoltaic-
kej elektrárne 8—10 rokov. Životnosť
elektrárne je približne 30 rokov. O dĺžke
životnosti najlepšie hovorí fakt, že sa
po dobu 25 rokov výrobca zaväzuje,
že jeho výrobky síce budú starnúť
a bude tým klesať ich výkon, ale
že táto hodnota neklesne pod 80 %
pôvodnej hodnoty. Skutočné hodnoty
poklesu sú však často omnoho lepšie.
Renomovaní výrobcovia už dnes môžu
Frankensolar CZ, s. r. o.
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9
tel. +420/2/747 767 44
e-mail: info@frankensolar.cz
www.frankensolar.cz
Radi vás uvítame pri našom stánku
na výstave
ktorá prebieha 21.—25. 9. 2010 v Prahe
vo veľtržnom areáli Letňany.
dom od A po Z
– inšpirácie a trendy
40
Obytný súbor za Brezníkom
Krasňany
Termín začatia a dokončenia:
02/2011 – 12/2011
Územie určené pre plánovanú výstavbu sa nachádza v Kurskej doline
tesne v blízkosti obytného súboru KIA na pravej strane od príjazdovej
cesty. Je to výstavba štyroch obytných domov, každý s dvanástimi bytmi
rôznych veľkostí. Súčasťou výstavby budú inžinierske siete – napojenie
na cestnú sieť, výstavba VN prípojky a samostatnej trafostanice, výstavba
vodovodnej prípojky, kanalizácie a prípojky na zemný plyn. Budúci majitelia
budú mať krásny výhľad naštíty Malej Fatry a nebudú rušení prechádza-
júcimi autami, nakoľko zástavba bude realizovaná asi 700 m od hlavného
ťahu Žilina – Orava a na polceste medzi Žilinou a Terchovou. Za nákupmi
a kultúrou to budú mať majitelia bytov len „na skok“ do Žiliny, kde sa autom
dostanú za 10 minút.
XENEX, s. r. o.,
stavebná spoločnosť
Škultétyho 78
010 01 Žilina
tel.: 0907/818 895
0908/526 849
e-mail: xenex@mail.t-com.sk
internet: www.xenex.sk
dom od A po Z
– inšpirácie a trendy
41
Interiér
Čoraz väčšia atypickosť v stavebníctve a zvýšené nároky
našich klientov nás nútia hľadať čoraz rozmanitejšie materiály
na základnú výstavbu alebo na finalizáciu interiérov. Je to pre
nás výzva k ďalšiemu zdokonaleniu. Pri realizáciách použí-
vame najnovšie technológie a kvalitné osvedčené materiály.
Pracujeme s osvedčenými projektantmi s platnou certifiká-
ciou, ako aj vlastnými pracovníkmi. Stále držíme krok s kva-
litou a tá dáva záruky našim klientom a investorom, že naše
dielo je podľa ich predstáv a je kvalitné. Vždy sa snažíme
vychádzať z našich skúseností a každú realizáciu a zmenu sa
snažíme vždy vopred prekonzultovať s našimi klientmi, aby
výsledný produkt zohľadňoval ich predstavy o bývaní a zaria-
ďovaní interiérov.
Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca
stavebná spoločnosť, ktorá bola
pretransformovaná z fyzickej
na právnickú osobu a v stavebníctve
pôsobíme od roku 1993. Zameriavame
sa na komplexnú bytovú výstavbu
od základov až po strechu. Ak má
náš klient predstavu aj o vnútornej
vybavenosti, vieme zariadiť nábytkom
a doplnkami celý rodinný dom alebo byt
v spolupráci s bytovým architektom.
XENEX, s. r. o., stavebná spoločnosť
Škultétyho 78, 010 01 Žilina
tel.: 0907/818 895, 0908/526 849
e-mail: xenex@mail.t-com.sk • internet: www.xenex.sk
stavebná
pretra
na právnickú
pôsobíme od
sa na kom
od základo
náš klient pr
dom od A po Z
– inšpirácie a trendy
42
Kalibrovaný, alebo
„rektifikovaný“?
Jedným zo základných parametrov
kvalitného obkladu, či dlažby je jeho
kalibrácia, alebo aj „orezanie“. Pri kalib-
rácii hovoríme o presnosti na desatiny
milimetra, kde šírka škáry dosahuje
približne 4 mm. „Rektifikovaný“ obklad
je presný na stotiny milimetra! Je
mimoriadne vhodný na tzv. „bezšká-
rové“ uloženie. V praxi to však nezna-
mená, že budete mať kúpeľňu bez
akýchkoľvek škár, ale ich veľkosť
sa podstatne zmenší
a výsledok je omnoho
presnejší a krajší.
Ideálna škára pri rek-
tifikovanom obklade
je do 2 mm. Uložiť
obklad, alebo veľkofor-
mátovú dlažbu úplne
bez škár neodporúča
žiaden výrobca. Škára
plní funkciu vodotes-
nosti. Ak je veľmi malá,
alebo žiadna, voda sa
dostane pod obklad
a výsledok si môžete
domyslieť. Ďalším dôle-
žitým faktom sú tepelné
zmeny, ktoré majú za
následok „pracovanie“
poškodia aj statiku budovy. Mať doma
rektifikovaný obklad znamená rozmýš-
ľať do budúcnosti. Menej škár – väčšia
hygiena – a ten pohľad…
Vaňa, napusť sa!
Vodovodné batérie, „podomietkové“
telieska, alebo špeciálne sifóny s napúš-
ťaním vane cez prepad? To je niekoľko
spôsobov ako si napustiť horúcu vaňu.
Všetky tieto možnosti však majú spo-
ločnú vlastnosť – hluk. Hluk dopadajú-
cej vody dosahuje desiatky decibelov
a v uzavretej kúpeľni… Ďalší komentár
asi nie je potrebný. Spoločnosť VIEGA
prichádza na trh s ďalším jedinečným
Stavba v roku 2010?
Áno!
Ceny spotrebného
materiálu budú aj v roku
2010 najnižšie od čias
veľkého rozmachu
developerských
projektov. Kríza
preverila silu svetových
a európskych výrobcov
a tí zas prispôsobili svoje
zisky, aby zachránili
výrobu a dobré meno.
Spoločnosť KERAKVET
s.r.o. si buduje svoje
dobré meno už 7 rokov.
V našom portfóliu
nájdete viac ako
150 kvalitných výrobcov
obkladov a dlažieb,
sanity, doplnkov
a kompletný sortiment
vykurovania a riešení.
Navštívte predajňu
z najširším výberom
v Bratislave a nájdite
to, čo skutočne
potrebujete – samo-
zrejme za férovú cenu!
stavby. V praxi to znamená, že dlažba
vo vašom dome sa začne o seba
priamo dotýkať. Pri veľkých formátoch
ide o pomerne veľké sily, ktoré ľahko
dom od A po Z
– inšpirácie a trendy
produktom – vaňovou súpravou Rotaplex
Trio F. Ide o napúšťanie, kde voda prúdi
„zo dna“. Technicky povedané, voda
priteká pod odpadovou rozetou v úplne
samostatnom prítoku v supernízkom
„sifóne“. Zároveň sú dodržané všetky
hygienické smernice na ochranu pitnej
vody, proti spätnému toku odpadu.
Tento spôsob napúšťania je absolútne
bezhlučný, pretože jeho konštrukčná
výška je úplne pod úrovňou hladiny.
Patentovaný „šperk“ určite ocenia predo-
všetkým obyvatelia bytov a ich susedia.
Sólarna technika lacnejšia
a spoľahlivejšia!
Kríza nemá iba negatívny dopad
na obchod, ale zároveň poskytuje
priestor pre profesionálov dodať
kvalitu, za prijateľnú cenu. Maximum
služieb, v nadštandardnej kvalite
a so 100% spoľahlivosťou. V súčas-
nosti je našou úlohou číslo 1 šetriť
a to hlavne v otázke vykurovania.
Je našou povinnosťou pristupovať
k riešeniam ekonomicky, ekologicky
a efektívne! Výber správnej kombinácie
vykurovacej technológie, alebo kom-
fortná tepelná pohoda je prioritou pre
príjemné a útulné bývanie. Kombinácia
kondenzačnej a solárnej technológie
je jedným z najekonomickejších riešení
vôbec. Solárna technológia využíva
slnko na každodenný ohrev vody, alebo
ako podporu pre vykurovanie domu. Je
len na nás, ako dokážeme využiť túto
neobmedzenú a ekologickú energiu,
ktorá je všade okolo nás. Pre rok 2010
pripravili renomované spoločnosti akci-
o vé solárne zostavy, so štátnou dotá-
ciou. Základné solárne sety kúpite už
od 2 990 € a štátna dotácia na vybrané
modely dosahuje až 1 200 €.

KERAKVET s. r. o.
prevádzka:
Šustekova 11, 851 04 Bratislava
0903 77 77 95
kerakvet@kerakvet.sk
www.kerakvet.sk
PREDAJ a REALIZÁCIE
• OBKLADY • DLAŽBY • SANITA
• VANE • SPRCHOVÉ KÚTY
• PARNÉ BOXY • VODOVODNÉ BATÉRIE
• DOPLNKY – KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
• STAVEBNÁ CHÉMIA • VYKUROVANIE
• ÚPRAVA VODY • KLIMATIZÁCIA
nízkoenergetické
alternatívy – okná
44
Energetické štítky charakterizujú
celkové energetické vlastnosti hod-
notených okien, charakterizované
na základe tepelnej bilancie okna,
pozostá-
vajúcej
z kom-
plexného
posu-
dzovania
nasle-
dovných
paramet-
rov:
§ súčiniteľa prechodu tepla rámu/
krídla „U
f
“,
§ súčiniteľa prechodu tepla izolačného
skla „U
g
“ a jeho celkovej priepust-
nosti slnečného žiarenia „g“,
INCON spol. s r. o.
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza
tel.: 046/51 91 230
Fax: 046/51 91 221
e-mail: incon@incon.eu
bezplatná infolinka: 0800 188 188
www.incon.eu
§ parametra tepelno-
izolačných vlast-
ností dištančného
rámika „ψ (psí)“,
§ pomeru priesvitnej
a nepriesvitnej
časti okna
§ škárovej prie-
vzdušnosti okna
„Q“
Na základe
výsledkov hod-
notenia sú okná
zaraďované
do jednotlivých
energetic-
kých tried,
podobne ako
energetické
spotrebiče
(najlepší výsle-
dok – ener-
getická trieda
A).
Plastové okná INCON Luxury
s izolačným trojsklom, rámikom
Chromatech
©
(U
g
 = 0,6 W/m
2
K) sú
zaradené do energetickej triedy A. Tieto
okná dosahujú U
w
 = 0,8 W/m
2
K a teda
sú vhodné aj do nízkoenergetických
budov.
Energetické štítky vydáva pre svojich
členov SLOVENERGOkno, záujmové
združenie slovenských subjektov, pod-
nikajúcich v oblasti výplní stavebných
otvorov.
v energetickej triede A
Okná
Spoločnosť INCON získala možnosť označovať vyrábané plastové okná
energetickými štítkami.
• 100% slovenský výrobca s 19 roènou t radíciou výroby
• predajne, mont áž a servis na celom Slovensku
• okná v energet ickej t riede A s bezkonkurenènou cenou
• výroba okien do 2 t ýždòov (platí pre vybrané farby)
• kapacit a výroby 1000 okenných jednot iek za deò
• 5 alebo 6 komorové nemecké profily Inout ic
• najnovšie nemecké kovanie Winkhaus act ivPilot
Kont akt na najbližšieho predajcu na bezplat nej
inf olinke 0800 188 188 alebo na www.incon.eu
INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, e-mail: incon@incon.eu
Pat ent ované 4 polohové
št rbinové vet ranie
Trojit á f unkcia:
- zdvíhaè krídla
- poist ka
- zacvakávaè
Dva bezpeènost né
uzat váracie diely
Okná pl né nápadov
Bambusové žalúzie sú vyrábané vo farbách rôznych druhov drevín
www.lama-bs.sk
Mierové námestie 16, 903 01 Senec
Tel./fax: 02/45 92 24 34
mobil: 0905/658 378, 0903/151 323
www-lama-bs.sk
Spoločnosť PL Plastic v spolupráci s fir-
mou Lama zaoberajúcou sa projektova-
ním a inštalovaním bambusový žalúzií,
myslí na spokojnosť svojích zákazníkov
nielen pokiaľ ide o kvalitu jej výrobkov.
V snahe uľahčiť čistenie žalúzií prináša
na náš trh vynikajúceho pomocníka – air-
duster – kefu. Táto špeciálna kefa s dlhý-
mi štetinami sa nasadí na tyč vysávača,
takže prach zvírený kefou, sa ihneď odsá-
va. Nepotrebujete žiadnu vodu a handru,
suché čistenie je rýchle a nenáročné.
Bambusové žalúzie, s ktorými sa stretávate, sú prírodným variantom tie-
nenia. Nejde o drevo, veď bambus patrí do čeľade tráv. Zhodnotenie
tohto pre nás netradičného materiálu bolo v oblasti tienenia len otáz-
kou času. LAMA, to sú bambusové žalúzie, ktoré svojím nadšdardným
spôsobom spĺňajú technické požiadavky tiene-
nia. Majú ojedinelý vzhľad a dizajn, o skvelých
úžitkových vlastnostiach ani nehovoriac.
nízkoenergetické
alternatívy – okná
48
KSD Slovakia,
firma, ktorá
sa tento rok
prezentovala
po prvý krát
na 31. veľtrhu
stavebníctva Coneco 2010 so svojim exponátom
Tepelnoizolačné zasklenie KSD a získala zaň aj
ocenenie Zlatá plaketa, sa vám predstavuje so svojim
jedinečným produktom na slovenskom trhu.
KSD okno (Kunertovo solárne
diódové okno), ktoré jednoducho
povedané „v zime hreje a v lete
chladí“, patrilo tento rok určite medzi
najhorúcejšie novinky medzi okennými
systémami na veľtrhu Coneco 2010
a neostalo bez povšimnutia.
V pomerne zložitom názve sa ukrýva
produkt, ktorý je takpovediac geniálne
jednoduchý a jednoducho geniálny.
Kunertovo preto, lebo autorom patentu
okna je nemecký vedec a vynálezca
Dr. Heinz Kunert, ktorý je v našich pod-
mienkach málo známa osobnosť, hoci
jeho patenty používame takmer všetci,
hlavne v automobiloch. Spomeňme len
niektoré z nich: zadné vyhrievané okná,
štruktúra bezpečnostného predného
skla, bezrámová konštrukcia bočných
skiel, strešné okná… Ústrednou život-
nou témou tohto vedca je využívanie
slnečnej energie, čo je možné vidieť
najmä na patente KSD okna, preto sa
okno nazýva solárne.
Názov diódový je spojený s cha-
rakterom izolačného zasklenia, ktoré
sa v KSD oknách používa. Zasklenie
pozostáva z troch rozdielnych druhov
skla, ktoré má v závislosti na polohe
vzhľadom na zdroj žiarenia, odlišné
charakteristiky prenosu energie slneč-
ného žiarenia. Takto môže byť izolačné
zasklenie použité v letnom období ako
tieniaci prvok, ktorý má nízky prenos
energie žiarenia a v zimnom období
ako solárny kolektor s vysokým preno-
som energie slnečného žiarenia.
Takto navrhnutá tabuľa izolačného
zasklenia, ktorá využíva obe strany,
t. j., že izolačné zasklenie môže byť
orientované jednou, alebo druhou stra-
nou smerom dovnútra miestnosti, sa
náklady na klimatizáciu a vyhrievanie
miestností s takto vybavenými zaskle-
niami redukujú vo všetkých ročných
obdobiach.
Premena na „zimnú“ alebo „letnú“
stranu okna sa prevádza otočením
rámu izolačného zasklenia o 180 °
v špeciálne upravenom okennom
krídle vo zvislej osi otáčania. Zmeny
v tepelných funkciách okenných tabúľ
skla sa dosahujú ich nastavením proti
V zime hreje,
nízkoenergetické
alternatívy – okná
49
v lete chladí
prúdu slnečného žiarenia. Preto sa sklo
nazýva diódové, lebo teplo získané
z energie žiarenia sa nachádza vždy
na jednej strane zasklenia a to buď
vnútornej alebo vonkajšej.
V zime hreje
Pri nastavení na zimnú polohu je
sklo pohodlne zahrievané slnečnými
lúčmi a na dotyk nie je chladné, ale
teplé a vyžaruje do miestnosti príjemné
sálavé teplo (princíp kachľovej pece).
Dokonca aj pri nízkej intenzite
difúzneho svetla s približne 100 W⁄m
2

(oblačné dni, hmla), keď je vonkajšia
teplota 0 °C, je vnútorná strana skla
vyhriata na 21,3 °C a tým dosahuje
úroveň teploty vo vnútri miestnosti.
Takto je vytvorená takzvaná „termálna
bariéra“ a sklom nepreniká žiadna
tepelná energia von, čo značí výrazné
úspory nákladov na vykurovanie. Pri
silnejšom svetle dosahuje sklo povr-
chové teploty až 40 °C a tak sa sklo
ako miesto energetických strát cez deň
stáva miestom energetických ziskov.
V lete chladí
Vďaka patentovanému systému
rámu, ktorý je otočný o 180 °, je možné
okno v lete premeniť na vysoko účinný
prostriedok chrániaci pred nadmerným
slnečným žiarením a tak následne
zamedzuje prehrievaniu miestností
(skleníkový efekt). Kým vonkajšia strana
skla sa slnkom ohrieva, vnútorná strana
ostáva chladná, čo prináša úsporu
energie na prevádzku
klimatizačných zariadení, keďže
všeobecne platí, že zníženie teploty
v miestnosti o 1 °C je až 4 krát drah-
šie ako zvýšenie teploty v miestnosti
o 1 °C.

Ostatné prínosy
KSD okná prinášajú okrem vyššie
spomenutých výhod aj ďalšie výhody,
a to:
I lepšiu zvukovú izoláciu (ochrana
pred hlukom až do 38 dB), zvýšenú
bezpečnosť (ochrana proti vláma-
niu – technológia vrstveného skla),
zamedzenie vzniku plesní, ktoré vzni-
kajú kondenzáciou, zvýšenie kom-
fortu bývania, odstránenie chladných
zón v blízkosti okien, jednoduchšie
a bezpečnejšie čistenie okien otoče-
ním rámu o 180 °. S využitím energie
z KSD okien sa môže pri stavbe eli-
minovať centrálne kúrenie a nahradiť
ho lacnejším alternatívnym zdrojom
energie ako je krb s rozvodom tep-
lého vzduchu do miestností, alebo
inými, lacnejšími alternatívnymi
zdrojmi energie. Takto vzniká mož-
nosť plne využívať priestor v blízkosti
okien, napr. v kancelárskych budo-
vách a školách, ako aj v nemocnič-
ných izbách, kde sú tieto priestory
pre trvalé využitie z dôvodu prenika-
nia studeného vzduchu a prievanu
úplne nevyhovujúce. U novostavieb
sa skracuje doba vysušovania stien
vďaka vnútornému „vyžarovaniu
tepla“.
V súčasnosti firma KSD Slovakia
predáva KSD okná v drevených a fiber-
glassových okenných profiloch, ktoré
sa vyrábajú u renomovaných výrobcov
okien v Slovenskej a Českej repub-
like. Prvé rodinné domy osadené KSD
oknami sa nachádzajú v Českej repub-
like a nie je v nich nainštalovaný žiadny
systém centrálneho kúrenia a taktiež
žiadne klimatizačné zariadenie. Ako
alternatívny zdroj tepla, pri extrémne
nízkych teplotách v zime, je využívaný
klasický krb, kde stačí zakúriť raz
za deň a dom si teplotu drží. V prípade
seriózneho záujmu možno dohodnúť
návštevu niektorého referenčného
domu, ktorý je KSD oknami osadený.
Ing. Ľuboš Pavlík
4°C
teplota vonkajšej
strany skla
40°C
teplota vnútornej
strany skla
22°C
izbová
teplota
0°C
teplota
vzduchu
vonku
S
Z
R
n
a
p
ln
e
n
á
a
r
g
ó
n
o
m
55°C
teplota vonkajšej
strany skla
27°C
teplota vnútornej
strany skla
22°C
izbová
teplota
30°C
teplota
vzduchu
vonku
S
Z
R
n
a
p
ln
e
n
á
a
r
g
ó
n
o
m
KSD Slovakia, spol. s r. o.
Kopčianska 82/D
851 01 Bratislava, Slovensko
e-mail: info@ksd-okno.sk
www.ksd-okno.sk
KB – KRAJČA – BEHÚL,
spol. s r. o.
Prechodná 1
917 00 Trnava
tel./fax: 033/544 67 15
mobil: 0903/71 91 02
Stavebná frma realizuje:
– bytové, občianske,
priemyselné a inžinierske
stavby
– výstavba rodinných domov
– rekonštrukcie historických
pamiatok
Presné a ef ekt ívne
Pr i vývoj i kovani a TITAN AF st ál v popr edí maxi mál ny možný úži t ok pr e výr obcu ako aj pr e koneĆného spot r ebi t eęa. To zna-
mená pr edovšet kým vyl epšenú hospodár nosī a opt i mal i zovanú l ogi st i ku. Výsl edkom j e syst ém kovani a, kt or ý pozost áva už
l en z mal ého množst va komponent ov. VĐaka t omu sú znížené nákl ady na skl adovani e a zvýšená hospodár nosī l ogi st i ky. TITAN
AF umožğuj e vyhot oveni e oki en všet kých r ozmer ov v 3. t r i ede odol nost i voĆi vl ámani u.
Výni moĆné kovani e Ti t an AF
Nový Ćl en rodi ny TITAN j e pri pravený.
Z pohęadu zákazníkov, kt orí mohl i nové kovani e TITAN
AF t est ovaī, pri náša revol uĆný pokrok.
Ich názor j e j ednoznaĆný: okrem at rakt ívneho di zaj nu
a t echni ckých výhod pre koneĆného spot rebi t eęa, poskyt uj e i podst at né úspory
nákl adov a Ćasu pri výrobe oki en.
Chyt rý do det ai l u
OsvedĆený komf or t ný hr íbový Ćap zar uĆuj e ęahké, bez-
chybné ovl ádani e, uzat vár a okná a dver e skut oĆne t esne
a v kombi náci i s novou gener áci ou pr ot i kusov r edukuj e
opot r ebeni e. VĐaka svoj mu samoĆi nnému výškovému
nast aveni u zabr ağuj e okr em t oho Ćasovo a nákl adovo
nár oĆným r ekl amáci ám. Tol er anci e v dr ážke na kovani e
v r ozsahu 10 – 15 mm vyr ovnáva ot oĆný
hr íbový Ćap samoĆi nne. To mi ni mal i zuj e
pot r ebu nast avovani a pr i výr obe a mon-
t áži a zvyšuj e dobr ý poci t pr i ovl ádaní.
Nová generáci a rámových di el ov
z pl ast u a ocel e
Okná sú už od zákl adnej úr ovne bezpeĆ-
nost i uzat vár ané pomocou novej gener áci e
r ámových di el ov z pl ast u a ocel e, kt or é sú
opt i mál ne vyvi nut é pr e komf or t né hr íbové
Ćapy.
Nožni ce nového kovani a
TITAN AF zabezpeĆuj ú j ed-
noduchši e a komf ort nej ši e
zat várani e a skl ápani e
Zapínat eęné ar et aĆné nožni ce
pr e ot vár avé a ot vár avo-skl op-
né kr ídl a umožğuj ú ar et ovaī
okenné kr ídl o v ot vor enej
pol ohe j ednoduchým ot oĆením
okennej kęuĆky.
VĐaka br zdi acej vl ožke j e
vedeni e do skl opnej pol ohy
j emné a pl ynul é. V nožni ci -
ach j e i nt egr ovaná poi st ka
pr ot i zabuchnut i u v skl openej
pol ohe.
Nožni cové pánt y zabezpeĆuj ú
t rval e bezpeĆné spoj eni e
Mont áž nožni cových pánt ov sa usku-
t oĆğuj e j ednoduchým zakl apnut ím
do ot vor u nar amene nožníc a umož-
ğuj e bezpr obl émové ot oĆeni e do
požadovaného smer u. Int egr ova-
ná br zda zabr ağuj e samovoęnému
ot áĆani u kr ídl a v ot vor enej pol ohe,
napr. pr i pr i evane.
www.conmat .sk www.mpl.sk www.t ozan.sk www.t wd.sk www.vbhslovakia.sk www.hast a.sk
impor t éri SIEGENIA- AUBI pre SR:
riešenia pre profesionálov
ZdvíhaĆ krídl a
s val Ćekom „ Inl i ner“
Umožğuj e Ći st ý a kom-
f or t ný nábeh kr ídl a do
r ámu. Je dodávaný ako
št andar dný di el al ebo
ako di el pr e dodat oĆné
zabudovani e.
Je vhodný pr e všet ky
t i py a veękost i oki en.
Nová št ul pová prevodovka zabezpeĆuj e vysoký št andard
bezpeĆnost i a komf ort u
Di sponuj e ochr anou pr ot i posunut i u, kt or á úĆi nne zabr ağuj e vl ámani u. Tvar ovo
pekné f unkĆné pr edėženi e páĆky ur Ćené na nasadeni e zar uĆuj e j ednoduchú
ovl ádat eęnosī pr i veękých kr ídl ach a t i ež pr i kr ídl ach s vysokou odol nosīou voĆi
vl ámani u.
Nové pánt y TITAN AF upút aj ú vyni kaj úci m
di zaj nom, vysokou bezpeĆnosīou a mnohými
výhodami :
Vysoko bezpeĆné pánt y TITAN AF svoj i m at r ak-
t ívnym di zaj nom zai sīuj ú dokonal ý vzhęad oki en.
Všet ky skr ut ky sú zakr yt é pánt mi . Pánt y sú ul ožené
v pl ast ových l oži skách, Ćím j e znížené r i zi ko t r eni a.
Pánt y di sponuj ú ochr anou pr ot i vyr azeni u v skl o-
penej pol ohe – Ćap nožni cového pánt u ni e j e možné
vyt i ahnuī.
Povrchová úprava TITAN Si l ber
Povr chová úpr ava Ti t an Si l ber po-
skyt uj e odol nosī voĆi všeobecným
vpl yvom ži vot ného pr ost r edi a
ako j e dážĐ, vi et or, pr ach
al ebo vl hkosī vzduchu.
VĐaka svoj i m 3 vr st vám
dosahuj e odol nosī 480
hod. pr ot i Ćer venej hr dzi
podęa podmi enok t est u v
soęnej komor e podęa
DIN 50021SS.
Ant i kor ózna ochr ana
vĐaka osvedĆenej
nanot echnol ógi i zabezpeĆuj e
vysoko hodnot ný st r i ebor ný l eskl ý
vzhęad.
Veękým úspechom kovani a TITAN AF j e, že na zákl ade
t ýcht o a mnohých Đal ších vl ast nost í bol o nomi nované
v r oku 2009 na InovaĆnú cenu nemeckého hospodár -
st va. Hodnot i ace kr i t ér i á 30 Ćl ennej komi si e: koncepci a
pr oj ekt u, i novaĆný pokr ok a manažment , hospodár nosī,
úspech a šance na t r hu, možné syner gi cké ef ekt y ako
aj úži t ok pr e ži vot né pr ost r edi e a spol oĆnosī. Chyt r á
koncepci a od SIEGENIA-AUBI komi si u pr esvedĆi l a.
Nové kovani e TITAN AF - skr yt ý pot enci ál Vášho okna.
t ext a f ot o: SIEGENIA-AUBI KFV
Vi ac i nf or máci í na: www. si -au. sk
Kvalitné rohože EMCO do každého
prostredia za výhodné ceny vám dodá
TOMMAR Slovakia, s. r. o.
Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava, tel. 02/64 46 16 16, mobil 0903/642 246, www.tommar.sk, e mail: tommar@tommar.sk Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava, tel. 02/64 46 16 16, mobil 090 6, www.tommar.sk, e mail: tommar@tommar.sk
t radièný výrobca st rešnej kryt iny
a st avebných mat eriálov
Zo st rechy sa máš t ešiŎ
dlhé zimy, let á…
A nielen zo st rechy! Vï aka svojej kvalit e spo¾ahlivo
a po dlhé roky vydrží aj sendvièové murivo KMB SENDWIX,
vápennopieskové t ehly, pálené t ehly a ï alšie st avebné mat eriály.
Komplexný a moderný st avebný syst ém KM Bet a
vychádza z t radície overenej generáciami.
Presvedèt e sa sami o vynikajúcej kvalit e širokého sort iment u
st avebných mat eriálov pre celý dom. A t o všet ko za rozumnú cenu!
www.kmbet a.sk 034 664 78 79
nu!
rekonštrukcia domu a bytu
- sanácie
56
Nielen vo vonkajšom prostredí, ale aj v byte či
dome. Najviac sa im darí vo vlhkom prostredí, kde sa
rozmnožujú veľkou rýchlosťou.
Plesne sú problémom súvisiacim
predovšetkým so zimným obdobím.
Najčastejšie sa tvoria na miestach,
kde do domu či bytu vniká vlhkosť. Na
týchto miestach sa množia a vytvárajú
nepekné fľaky a mapy. Ak zistíme, že
aj v našom obydlí sa vyskytujú miesta
náchylné na tvorbu plesní, včas proti
nim zakročíme. Je potrebné dbať
najmä na udržiavanie ideálnej
relatívnej vlhkosti v byte. Vlhkosť
by mala byť okolo 40—50 %, nemala
by prekročiť 60 %. Toto ľahko zistíme
pomocou vlhkomeru.
Ak je vlhkosť väčšia, možnosť
výskytu plesní sa výrazne zväčšuje.
Vtedy je potrebné viac priestory vyku-
rovať a vetrať. Je možné vytvoriť aj
trvalý prúd vzduchu, ktorý plesne
neznášajú. V prípade, ak vonku prší,
vetranie má opačný efekt, pretože
vlhkosť v interiéri nezníži. K vytvoreniu
prievanu je možné použiť aj vetráky.
Ako účinne bojovať
Ak sa pleseň v byte vyskytne, treba
ju čo najrýchlejšie zničiť. Je totiž
zdraviu škodlivá nielen pre alergikov,
ale môže spôsobiť aj kožné mykózy.
Prvým krokom je použitie chemického
postreku takzvanými biocídmi. Medzi
najznámejšie avšak krátko pôsobiace
patrí Savo. Existuje mnoho iných, ktoré
pôsobia na inom chemickom základe,
napríklad Mergal alebo Prevenol. Podľa
odborníkov je táto ochrana účinná, ale
nie trvalá. Prípravky väčšinou fungujú
v obmedzenej miere a len na určitý
druh plesní. Osvedčenou je kombinácia
prípravkov Savo a Pregnolit UNI. Pre
lepšiu účinnosť je potrebné postrek
opakovať.
Stavebný zásah
Pri väčšom alebo opakovanom
výskyte plesní na stenách je nutné
osekať omietku a použiť novú omietku
alebo stierku s prísadou biocídov.
Ak sa aj napriek tomuto pleseň stále
vyskytuje, je potrebné pristúpiť k väč-
ším stavebným úpravám. Ide o vonkaj-
šie zateplenie budovy pridaním ďalšej
izolačnej vrstvy, napríklad polystyrénu
alebo minerálnej vaty, alebo obnovenie
izolácie proti zemnej vlhkosti, ktorá
stúpa smerom od základovej špáry
murivom hore. Takéto úpravy je však
vhodné zveriť stavebnej firme.
Pozor na drevo
Drevo je obľúbeným materiálom
nielen pri tvorbe interiéru. Jeho nevý-
hodou je, že ako materiál organického
pôvodu je často a ľahko napádaný
biologickými škodcami, medzi ktorých
patria aj plesne. Preto je potrebné
venovať maximálnu pozornosť ochrane
dreva zabudovaného v stavbách, ako
sú krovy, trámy, rámy okien a podobne.
Ide najmä o ochranu dreva proti daž-
ďovej a striekajúcej vode (dlhý presah
strechy, ochranné nátery), proti vzlí-
najúcej vode (kvalitné izolácie proti
vlhkosti), proti kondenzovaniu vody
(správna tepelná izolácia objektu)
a správna ochrana proti vlhkosti počas
Plesne…
rekonštrukcia domu a bytu
- sanácie
57
sú všade
okolo nás
stavby (preprava dreva, zostava dreve-
nej konštrukcie).
Nebezpečná voda
Dažďová voda tzv. meteoro-
logická vlhkosť vniká do objektov
viacerými cestami. Nevhodne riešenou
alebo deravou strechou, nekrytým
komínom, obvodovými stenami v mieste
zatekajúcich odkvapov, netesnosťami
v špárovaní okenných konštrukcií.
Ďalšou cestou je obvodová stena
v spodnej časti, ktorá je zvlhčovaná
odstrekujúcou vodou často až do výšky
40 cm. Množstvo dažďovej vody, ktorá
vnikne do objektu závisí nielen od kon-
štrukčného riešenia, ale aj od intenzity
a celkového množstva zrážok, ako aj od
rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu.
Vzlínajúca voda tzv. kapilárna
vlhkosť preniká do objektu iba v prí-
pade zlého odizolovania základov od
základovej pôdy. Zo základov sa potom
šíri vlhkosť do obvodových stien,
podláh a podobne.
Kondenzačná vlhkosť
Ku kondenzácii vody z vlhkého
vzduchu dochádza vtedy, ak sa vlhký
vzduch ochladí pod rosný bod alebo sa
dodatočne presýti vodou, alebo ak sa
vlhký vzduch dostane do kontaktu so
studeným materiálom, ktorého teplota
povrchu je nižšia ako rosný bod. Vodná
para kondenzuje nielen na povrchoch,
ale aj vo vnútri konštrukcií.
Lokálna vlhkosť vzniká najmä pri
poruchách vodovodnej, vykurovacej
alebo kanalizačnej siete.
Aby sme pri likvidácii plesní boli
úspešní, je potrebné odstrániť príčiny
ich vzniku. Najmä tepelné mosty v streš-
ných konštrukciách, nedostatočné von-
kajšie zateplenie objektu, nedostatočne
utesnené špáry medzi panelmi.
Ing. Ivona Partmanová
Foto: Aquapol, archív redakcie
DOBRÉ RADY DOBRÉ RADY
Ako sa chrániť proti plesni
• Správne regulujte teplotu v byte.
• Udržujte ideálnu vlhkosť prostredia. Pozor
na veľké množstvo kvetov a na práce spo-
jené so zvyšovaním vlhkosti.
• Zaistite dostatočné prúdenie vzduchu.
• Zaistite dostatočné odvetrávanie pár, vzni-
kajúcich pri varení.
• Kontrolujte tesnosť ventilov ústredného
kúrenia a vodovodných batérií.
• Čo najrýchlejšie sa zbavujte odpadkov
vznikajúcich v domácnosti.
• Potraviny napadnuté plesňami okamžite
zlikvidujte.
• Pravidelne upratujte aj nedostupné miesta
pomocou vhodných čistiacich prostriedkov.
• Neumiestňujte nábytok tesne k stenám,
aby sa zabezpečilo prúdenie vzduchu.
Vhodná vzdialenosť od steny je 5 cm.
• Skontrolujte tesnosť škár po obvode oken-
ných rámov a balkónových dverí. V prípade
potreby dotesnite polyuretánovou penou.
• Pokiaľ sa pleseň už objavila na konštrukcii,
v mieste výskytu oškrabte maľbu, stierku
alebo tapetu, a to vždy na väčšej ploche
ako sa vyskytuje pleseň.
• Povrch konštrukcie po odstránení plesne je
potrebné ošetriť minimálne dvomi až tromi
nátermi protiplesňového prípravku.
• Po odstránení plesne naneste na stenu
novú vápennú maľbu s prísadou protiples-
ňového prípravku. Bez zabránenia vzniku
plesní sa neodporúča tapetovať.
rekonštrukcia domu a bytu
- sanácie
58
Máte doma až príliš vlhko? Boli ste vytopení susedmi, prasknutým potrubím,
zaplavení rozvodnenou riekou, alebo ste nebodaj vyhoreli?
V takom prípade sú nasledujúce riadky určené práve vám. Do vyššie uvedených
situácií sa nechce dostať nikto z nás a iste ich nik nikomu ani nepraje. Sú vždy
nezávideniahodné a kladú najmä na poškodených nemalé nároky. Ak však už
nastanú…
Dovoľte krátke predstavenie:
Sme spoločnosť MIBAG sanácie,
spol. s r. o., dcéra rakúskej firmy Mibag
Sanierung GmbH a profesionálne
sa zameriavame na sanačné práce
po požiaroch a vytopeniach vodou.
Ďalšie pobočky Mibag sú v Nemecku
a Českej republike. Materská firma sa
touto špecializovanou činnosťou zao-
berá už vyše 25 rokov.
Ponuka našich služieb spočíva
v komplexnom zabezpečení praktic-
kého riešenia škodových udalostí.
Ide o výkon potrebných remeselných
činností vedúcich k uvedeniu poško-
dených stavebných objektov a pre-
vádzok do stavu, v akom boli pred
vytopením, resp. pred požiarom. Zahŕňa
odborné vyčistenie a dekontamináciu
priestorov, elimináciu zápachov, mera-
nie vlhkosti, vysúšanie stien, podláh,
stropov, ako i celých objektov, dezin-
fekčné ošetrenie omietok, manipuláciu
s nábytkom, či zariadeniami, stavebné
rekonštrukčné práce, dodávku nového
vybavenia… a pod. Súčasťou ponuky
sú horizontálne izolácie proti vzlínajú-
cej vlhkosti (systém Vialit MTS-If), ako
i odborné poradenstvo.
Ak teda problémy nastanú, …
je potrebné škody sanovať
odborne a rýchlo. Prečo?
Každé prerušenie chodu prevádzky,
najmä v priemysle, má za následok
„výpadky“ a s tým spojené finančné
straty. „Výpadky“ spôsobené požiarom,
či vytopením patria k tým dlhšie trva-
júcim.
Ďalším dôvodom je snaha o minima-
lizáciu vzniknutej škody. Nie je jedno,
čo horí. Napríklad pri horení umelých
látok (textílií, nábytku, odevov, kober-
cov, domácich spotrebičov…), olejov,
tukov, rozpúšťadiel,... vznikajú zdravie
ohrozujúce a agresívne horľavé plyny,
ako napr. chlorovodík (horenie umelých
látok s podielom PVC – káblová izolá-
cia, držadlá zábradlí, obaly…). K nebez-
pečenstvu však dochádza aj tam, kde
oheň bezprostredne nepôsobí. Z tohto
hľadiska sú ohrozené najviac nechrá-
nené časti kovov a elektronické kompo-
nenty, a to rýchlo sa šíriacou koróziou
po hasení požiarnou vodou (v dôsledku
vzniku a pôsobenia kyseliny chlorovo-
díkovej).
Pri horení pneumatík vznikajú zas
nánosy kyseliny sírovej, ktoré sa usa-
dzujú na studených miestach po kon-
denzácii dymu, ale vyskytujú sa aj
v závetrí (zvírenie po prievane).
V dôsledku usadzovania sadzí
dochádza k elektrickým skratom a blú-
divým prúdom, čo sa prejaví na ploš-
ných spojoch.
Minimalizácia škody je dôsledkom
rýchleho konania odbornej firmy pri apli-
kácii tzv. „okamžitých opatrení“ a ďal-
ších účinných stabilizujúcich krokov.
V oblasti bytovej výstavby je odborná
sanácia škôd nevyhnutná z dôvodu,
aby sa zabránilo následným škodám
(napr. na hnuteľnom majetku), zne-
kvalitneniu životného prostredia poško-
deného, resp. ostaných obyvateľov
(v dôsledku neodbornej eliminácie
splodín horenia), a aby sa v konečnom
dôsledku z dlhodobého hľadiska zabrá-
nilo ohrozeniu ich zdravia (v dôsledku
možného zhoršenia životného prostre-
dia, v ktorom sa nachádzajú).
Mibag sanácie, s. r. o.
Furmanská 3
841 03 Bratislava
Tel: 02/64 36 07 51
Mobil: 0902/96 42 20
www.mibag.at
www.mibag.sk
Bezplatné núdzové volanie:
0800/10 30 90
Tr d á i n v m a a ičn kval ta v o o ob le
-stavebné lepidlá a disperzie
- lepenie drevených konštrukčných spojov
- lepenie parkiet, plávajúcich podláh
- lepenie obkladov, dlažieb, tapiet
- lepenie rolovaných podlahovín
- prísady do mált, betónov a iných zmesí
- penetrácie podkladov
- drevárske lepidlá
- lepidlá pre domácnosť
Vyrába: Duslo, a.s. Šaľa
www.duvilax.sk
www.duslo.sk
duvilax@duslo.sk
+421 31 775 4391
rekonštrukcia domu a bytu
- sanácie
60
Dažďové zrážky, ktoré vsakujú
do pôdy, vyvolávajú stúpanie hladiny
podzemných vôd a vlhkosť vo forme
orosenia je dôkazom vysokého stupňa
zaťaženia vlhkosťou. Pri ochrane
stavby pred poškodením vlhkosťou je
možné prijať niekoľko opatrení. Ich rea-
lizáciu je nutné zvažovať podľa posú-
denia daného stavu, ale najmä zistenia
hlavných príčin vedúcich k poškodeniu.
Základom všetkých izolačných opatrení
je úplné odstránenie príčin pôsobenia
vlhkosti na konštrukciu stavby (vhodnou
drenážou, alebo dodatočnou vrstvou
izolácie a pod.) pred realizáciou vlast-
ných izolačných prác. V opačnom prí-
pade sa všetky opatrenia míňajú účin-
kom, pretože voda si vždy cestu nájde.
Pred začatím prác je dôležitý výber
vhodnosti použitia jednotlivých mate-
riálov (na základe merania vlhkosti
podkladu, skúšok jeho pevnosti a priľ-
navosti jednotlivých vrstiev).
Stierkové izolačné hmoty priľnú
k podkladu vďaka adhézii, ktorú
na podklade docielime iba pomocou
penetračných náterov. Ich odolnosť
proti zaťaženiu vlhkosťou z negatívnej
strany izolovanej konštrukcie je nízka,
preto je i veľmi pravdepodobné ich
oddelenie od podkladu.
Tesniace malty využívajú na dokonalú
priľnavosť k podkladu jeho pórovitú
štruktúru, kde je hlboko do kapilár
a pórov podkladu spolu s vodou
transportovaný cement (pri hydratá-
cii vzniknú kryštáliky, ktoré zaručujú
dokonalú priľnavosť). Odolnosť proti
pôsobeniu vlhkosti z negatívnej strany
je veľmi vysoká.
Na zabezpečenie dokonalej izolácie
je možné oba systémy kombinovať
a tým docieliť ich funkčnosť i v nároč-
ných podmienkach. Stavebná chémia
CERESIT ponúka systémové riešenia
pri utesňovaní základového muriva,
podláh a stien v pivniciach, ale aj bazé-
nov a zásobníkov pitnej vody.
Tešíme sa na vašu návštevu
a veríme, že vám pomôžeme.
ných a hrubých povrchov. Je paroprie-
pustná, odolná proti atmosférickým
vplyvom a prísada trassu umožňuje jej
lepšie spracovanie a zároveň znižuje
možnosť výskytu soľných výkvetov.
Spoločnosť KERAIN je zmluvným
partnerom spoločnosti HENKEL
SLOVENSKO v oblasti stavebnej
chémie. Ponúkame široký sortiment
výrobkov určených na izolovanie,
utesnenie stavieb, ako aj ich sanáciu.
Poradíme vám pri výbere materiálu,
ktorý je vhodný na odstránenie vášho
problému, ako aj použitia vhodnej tech-
nológie.
Máte problém
so zavlhnutým
murivom?
KERAIN, spol. s r.o.
Studená 3 (areál TSÚS)
821 04 Bratislava
tel.: 02/20 86 20 90
fax: 02/20 86 20 91
e-mail: kerain@kerain.sk
www.kerain.sk
Po výdatných dažďoch, ktoré zasiahli naše územie v tomto roku, si mnohí
majitelia domov lámu hlavu nad otázkou, ako odstrániť vlhkosť z múrov ich
obydlia. Nie je to také jednoduché, napriek tomu, že nás po záplavách trápilo
sucho a vysoké teploty.
Na odstránenie
vlhkosti z muriva
(stien) doporuču-
jeme sanačné malty
a omietky – taktiež
z produkcie staveb-
nej chémie CERESIT.
Minerálna sanačná
malta WTA Ceresit
CR 62 je určená
na zhotovenie
sanačnej omietky
špeciálne na vlhké
murivo obsahujúce
soli. Pri je použití
dosiahneme suché
steny a fasády,
je mrazuvzdorná,
paropriepustná, má
vysokú priľnavosť
a uzatvára póry. Je
vhodná i na pod-
klady so zníženou
pevnosťou, preto sa
uplatní i pri rekon-
štrukcii napr. historic-
kých budov.
Tenkovrstvová
sanačná omietka
Ceresit CR 64
sa používa
na celoplošné pre-
stierkovanie nerov-
™LPNQMFUOÏWZCBWFOJF
LÞQFűOÓ
™PCLMBEZBEMBäCZ
™TUBWFCOÈDIÏNJB
KLPA|N, spol. s r. o.
Predaìŵa: Studena 3, 8ratlslava
(areal TSUS - vìazd do arealu cez rampu)
Telefon: 02/20 86 20 90
Pax: 02/20 86 20 9l
L-mall: keraln«slovanet.sk
Otvaracla doba:
pondelok-platok: 8.00-l8.00 hod.
sobota: 8.00-l2.00 hod.
XXXLFSBJOTL
-"6'&/
- Plynových kotlov
- Kotlov na pevné palivo
- Krbov a krbových vložiek
- Inštalačného materiálu
- Regulátorov, čerpadiel
- Solárnych systémov
- Radiátorov
ŠIROKÝ VÝBER
Galanta - Puškinova 1529/15, galanta@metagas.sk, Tel.: 031/780 43 40
Nitra - Rázusova 2 (st. pekáreň), nitra@metagas.sk, Tel.: 037/653 70 01
Ďaľšie pobočky: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Trnava, Komárno, Levice, Košice, Šaľa
PLYN - VODA - ÚK - SANITA
Plynospotrebiče
Veľkoobchod - Maloobchod
Vodoinštalácií, Batérií,
Vaní, Umývadiel, WC,
Kanalizačného potrubia,
a mnoho ďalšieho.
www.metagas.sk O krok bližšie:
rekonštrukcia domu a bytu
- strechy, strešné krytiny
62
Návrh sanace střešního pláště
je vždy individuální otázkou, která je
ovlivněna mnoha faktory (stávající
skladbou konstrukce, vlhkostním reži-
mem ve stávající konstrukci…). Ne
vždy jsou k dispozici potřebné finanční
zdroje pro celkovou sanci střeního
pláště, proto z tohoto důvodu vstupuje
do fáze návrhu technického řešení
prvek optimalizace. Tato optimalizace
pak probíhá na úrovni technicko-tech-
nologického řešení a nákladové kalku-
lace.
Podle skutečného stavu konstrukce,
možností a požadavků investora, jsou
konečným výsledkem různé varianty
řešení – od fixování stávajícího stavu
střechy a provedení nové hydroizolační
vrstvy až po celkovou rekonstrukci
střešního pláště včetně zateplení.
Diagnostika stávajícího stavu
střešního pláště
Součástí návrhu vlastního technic-
kého řešení pro sanaci střešního pláště
je i provedení řádného průzkumu
stávajícího stavu. Protože v praxi bývá
reálná konstrukce často jiná než ta, co
je ve výkresové dokumentaci (pokud
nějaká vůbec existuje) je nutné zmapo-
vat skutečný stav střechy a případně
sondou ověřit skladbu a stav jednotli-
vých vrstev konstrukce.
Při vlastním průzkumu se vizu-
álně hodnotí rovinnost povrchu stře-
chy – tvorba kaluží srážkové vody,
stav povrchu hydroizolační vrstvy, stav
klempířských prvků a řešení detailů.
Sočástí průzkumu skutečného stavu je
také odběr sond. V případě, že známe
z původních podkladů stávající skladbu
střešního pláště postačuje provést
odběr jedné kontrolní sondy k ověření
skladby střechy. Není-li skladba známa
provádí se odběr většího počtu sond
a na jejich základě je pak stanovena
skladba střešního pláště, technický stav
a vlhkost v jednotlivých vrstvách střeš-
ního pláště.
Odběr sond, jejich vyhodnocení
a návrh vhodné skladby pro Vás odborně
Optimalizace a návrh
sanací
PORADENSKÉ STŘEDISKO
Büsscher & Hoffmann, s. r. o.
Brněnská 682
664 42 Modřice u Brna
tel./fax: 547 216 741 - 2
e-mail: bueho@bueho.cz
www.bueho.cz
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc
Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby
Kandidát věd pro obor stavební fyzika
Inženýr pro obor stavební hmoty
IČ: 60737271 • DIČ: CZ60737271
Zápis do OR KOS v Brně:,
oddíl C, vložka 17999
Velká část průmyslových objektů je zpravidla
zastřešena jednoplášťovými plochými střechami.
I v současnosti je stále velká část těchto střech ve
špatném technickém stavu, který je dán vyčerpanou
životností použitých materiálů, zanedbanou údržbou
nebo nevhodně provedenou opravou.
rekonštrukcia domu a bytu
- strechy, strešné krytiny
63
střešních plášťů
průmyslových objektů
zpracují technici poradenského střediska
fy. Büsscher a Hoffmann, s. r. o.
Návrh skladby střešního
pláště
Je-li hlavní příčinou poruchy střeš-
ního pláště pouze selhání hydroizolační
vrstvy v důsledku jejího zestárnutí lze
se zaměřit jen na návrh vhodného způ-
sobu obnovení její funkce.
Další z příčin poruch střešního
pláště jsou nevyhovující tepelně-tech-
nické parametry konstrukce. Tyto pro-
blémy nelze ve většině případů řešit
pouze provedením nové hydroizolační
vrstvy. Na základě tepelně-technic-
kého výpočtu je nutné návrhnout pat-
řičná opatření, která povedou k uve-
dení střešního pláště do vyhovujícího
stavu.
Řádně zpracovaný průzkum
a odborný návrh sanace střešního
pláště však ještě nemusí být zárukou
kvality realizovaného díla. Realizaci
střešního pláště je nutné zadat firmám
s patřičnými zkušenostmi v oboru a se
zárukou odborné způsobilosti. V opač-
ném případě se investor vystavuje riziku,
že za vynaložené prostředky bude dosa-
ženo malého výsledného efektu.
V případě jakýchkoliv dotazů pro-
sím kontaktujte našeho oblastního
zástupce.
bueho@bueho.cz,
poradenství@bueho.cz
Příklady aplikace materiálu Büsscher-Hoffmann v oblasti sanací střešních pláštů plochých
jednoplášťových střech průmyslových objektů
S doplňkovou
hydroizolační vrstvou
z modifikovaného
asfaltového pásu
V Modifikovaný AP s břidličným
posypem KVDE 55 K Büsscher
Baruplan Super alternativně KVD E
45 K
V Lokální vysprávky
(V 40K Büsscher Barutekt)
V Penetrační nátěr BV Büsscherit
V Stávající hydroizolace z asfalt. pásů
S doplňkovou foliovou
hydroizolační vrstvou
mechanicky kotvenou
V Střešní mPVC folie
Büsscherplan 1500
(mechanicky kotvená)
V Separační o ochranná vrstva
(geotextilie, min. 300 g/m
2
)
V Lokální vysprávky
(V 40K Büsscher Barutekt)
V Stávající hydroizolační vrstva
(prořezána, lokálně přespádována)
Sanace střešního
pláště se zateplením
V Modifikovaný AP s břidličným
posypem KVE 45 K Büsscher
Baruplan
V Střešní kašírovaný dílec z EPS
V Lokální vysprávky
(V 40K Büsscher Barutekt)
V Penetrační nátěr BV Büsscherit
V Stávající hydroizolační vrstva
(prořezána, lokálně přespádována)
Vodotesnosť je pre nás samozrejmosť
Firma Büsscher & Hoffmann je 150 rokov kompletným
partnerom vo všetkých otázkach asfaltových izolácií
plochých a ozelenených striech, mostných izolácií pre
investorov, projektantov a realizátorov
Büsscher & Hoffmann, s. r. o.
Kontakt: Igor Zelenský
tel: +421 2 5827 18 05
mobil: +421 911 722 520
Distribučný sklad: Prístav Bratislava
e-mail: zelensky@bueho.sk
web: www.bueho.sk
rekonštrukcia domu a bytu
- strechy, strešné krytiny
64
Jedným z najčastejšie
uvádzaných dôvodov
proti ozeleňovaniu
striech je dodatočné
zaťaženie vegetačným
súvrstvím, ktoré musí
strešná konštrukcia
niesť.
Pri hmotnosti vegetačného súvrstvia
je treba mať na zreteli rôzne aspekty.
Pre statika je pri návrhu a dimenzovaní
konštrukcie vo väčšine prípadov dôle-
žitá hmotnosť kompletného ozelenenia
(vegetačného súvrstvia s rastlinami)
v stave nasýtenom vodou. Zaťaženie
snehom, ktoré sa líši podľa regiónu
a prevádzkové zaťaženie závislé na spô-
sobe využitia je nutné brať do úvahy
ako náhodné zaťaženie vždy; v prípade
ozelenenia k tomu ako „stále zaťaženie“
pristupuje plošné zaťaženie vegetačným
súvrstvím (vlastná hmotnosť).
Zaťaženie zelenou strechou závisí
na type súvrstvia a v niektorých prí-
padoch môže byť pozoruhodne malé.
Norma ONR 121131 (nem.) o ozeleňo-
vaní striech udáva orientačné hodnoty
zaťaženia rôznymi materiálmi a formami
vegetácie. Okrem toho treba brať
do úvahy ďalšie zaťaženie: akumuláciu
vody v drenážnej vrstve, dlažby na tera-
sách, bodové zaťaženie veľkými kríkmi,
stromami, obrubníkmi a ďalšími kon-
štrukciami ako napr. pergolami, jazier-
kami a pod. V závislosti na hmotnosti
vegetačného súvrstvia je nutné správne
navrhnúť stropnú konštrukciu, tepelnú
izoláciu (napr. dostatočne odolnú proti
tlaku) a hydroizoláciu. V priebehu rea-
lizácie zelenej strechy je nutné dbať
na to, aby nedošlo k prekročeniu
dovoleného zaťaženia konštrukcie
v dôsledku skladovania a premiestňo-
vania materiálu.
Hmotnosti rôznych
vegetačných súvrství
Po „ľahkých zelených strechách“
sa hlasno volá predovšetkým pri oze-
leňovaní priemyselných hál s veľkým
rozponom podporných konštrukcií.
Riešenie tu ponúkajú rôzni výrobcovia.
Existuje napríklad systémové riešenie
„Ľahká strecha“, ktorá váži v stave
nasýtenom vodou iba cca 50 kg/m²
(0,50 kN/m²) a predstavuje jednoduché
extenzívne ozelenenie rôznymi druhmi
rozchodníkov a machov. Trvale funkčné
súvrstvie pre vyspádované ploché stre-
chy je tvorené ochrannou a kapilárnou
geotextíliou, 3 cm ľahkého substrátu
typu L a predpestovanou vegetačnou
rohožou. Celková výška súvrstvia je asi
5 cm. Hmotnosť systémového riešenia
„Ľahká strecha“ je tak nízka preto, že
obsahuje substrát vyvinutý špeciálne
k tomuto účelu a je teda možné upustiť
od neprírodných a zrážlivých materiá-
lov, ako napr. penových alebo minerál-
nych rohoží. Ľahký substrát typu L zod-
povedá smerniciam pre zelené strechy
a v porovnaní s inými jednovrstvovými
substrátmi je schopný zadržať až
dvakrát viac vody.
Ľahké vegetačné súvrstvie je možné
realizovať len na takú hydroizoláciu,
ktorá je lepená alebo mechanicky
kotvená; nevykonáva sa na voľne
položenú hydroizoláciu a na inverz-
ných strechách. U ľahkých zelených
striech je nutné brať do úvahy vyššie
obstarávacie náklady a zvýšené nároky
na údržbu a zásobovanie vegetácie
živinami. Je nutné hnojiť častejšie
než napríklad u nasledujúceho ťaž-
šieho systémového riešenia, ktorým je
„Úsporná strecha“. „Úsporná strecha“
má pri nasýtení vodou hmotnosť cca
80—100 kg/m² (0,8—1,0 kN/m²), čo
predstavuje približne toľko, ako 5 cm
vrstva štrku. To znamená, že ak je
vyprojektovaná ochranná vrstva štrku,
možno bez všetkého zmeniť plán
a prejsť k riešeniu zelenej „Úspornej
strechy“. Pre toto systémové riešenie
s jednovrstvovou skladbou a jed-
novrstvovým substrátom typu M je síce
Statika
Rovnako ľahká ako štrk a predsa krajšia – extenzívna vegetácia s rozchodníkmi a bylinami.
Systémové riešenie „Ľahká strecha“ má hmotnosť maximálne 50 kg/m².
zelená strecha nemusí byť príťažou
rekonštrukcia domu a bytu
- strechy, strešné krytiny
65
vždy pre príslušný objekt vo vzťahu
k navrhnutému systému ozelenenia.
Dr. Gunter Mann,
Optigrün international AG
Foto: Optigrün international AG
výhodnejšie, ak je strecha správne
vyspádovaná, pri použití nopových
drenážnych panelov je však možné
eliminovať aj prípadné kaluže v nerov-
nostiach o hĺbke od jedného do troch
centimetrov. Vegetácia na tomto exten-
zívnom nízkoúdržbovom type zelenej
strechy o celkovej výške súvrstvia cca
8 cm je tvorená nenáročnými druhmi
rozchodníkov, bylín a machov.
Zelená strecha sa stáva zaťažením
až v prípade, že sa jedná o úžitkové,
t. j. pochôdzne plochy. Tak napr.
intenzívne ozelenenia podľa systémo-
vého riešenia „Strešná záhrada“ má
v závislosti na sile skladby hmotnosť
cca 320 kg/m² (3,2 kN/m²) a viac.
Pri akumulácii vody v drenážnej vrstve
z minerálneho násypu je hmotnosť
ešte vyššia. Už spomínané bodové
zaťaženie je potrebné zohľadniť predo-
všetkým u intenzívneho ozelenenia. Pri
„Prevádzkovej streche“ jazdenej osob-
nými a nákladnými autami je potrebné
okrem skladby súvrstvia o hmotnosti
cca 700 kg/m² (7 kN/m²) zohľadniť aj
prevádzkové zaťaženie vozidlami.
Minimálna hmotnosť je tiež
dôležitá
Najmenej v troch prípadoch hrá dôle-
žitejšiu úlohu hmotnosť vegetačného
súvrstvia v suchom stave:
E pri inverzných strechách,
E pri voľne pokladaných
hydroizoláciách,
E pri nekotvených bezpečnostných
systémoch na zabezpečenie proti
pádu osôb, zaťažených vegetačným
súvrstvím.
V týchto prípadoch musí aj suché
súvrstvie vegetačnej strechy poskytovať
dostatočnú záťaž, ktorá chráni hyd-
roizoláciu, resp. tepelnú izoláciu proti
účinkom sania vetrom alebo istiace
body, proti vytrhnutiu pri páde človeka
zo strechy. Platí približné pravidlo,
že hmotnosť vegetačného súvrstvia
prídavné zaťaženie. Toto zaťaženie vôbec
nemusí byť vyššie, ako zaťaženie vrstvou
štrku. Avšak nielen maximálna, ale aj
minimálna hmotnosť suchého súvrstvia
hrá v niektorých prípadoch dôležitú úlohu.
Statický výpočet by sa mal vykonávať
www.optigreen.cz
Prehľad zaťaženia pre systémové riešenia (z projektových podkladov Optigrün)
Systémové řešení Výška souvrství Forma vegetace
Hmotnost při max.
nasycení vodou*
Hmotnost v suchém
stavu*
Úsporná střecha 7 cm Mechy-sedum-byliny cca. 90 kg/m²
(0,9 kN/m²)
cca. 65 kg/m²
(0,65 kN/m²)
Lehká střecha 5 cm Mechy-sedum cca. 50 kg/m²
(0,5 kN/m²)
cca. 30 kg/m²
(0,3 kN/m²)
Přírodní střecha 10 cm Sedum-trávy-byliny cca. 120 kg/m²
(1,2 kN/m²)
cca. 90 kg/m²
(0,9 kN/m²)
„Retenční střecha
„„Meandr“„
12 cm Trávy-byliny cca. 180 kg/m²
(1,8 kN/m²)
cca. 60 kg/m²
(0,6 kN/m²)
Šikmá střecha 8 cm Mechy-sedum-byliny cca. 100 kg/m²
(1,0 kN/m²)
cca. 70 kg/m²
(0,7 kN/m²)
Střešní zahrada 30 cm Trvalky-dřeviny-
trávníky
cca. 380 kg/m²
(3,8 kN/m²)
cca. 270 kg/m²
(2,7 kN/m²)
Parková střecha 70 cm Trvalky-dřeviny-stromy cca. 850 kg/m²
(8,5 kN/m²)
cca. 550 kg/m²
(5,5 kN/m²)
Provozní střecha
„osobní auta“
30 cm – cca. 600 kg/m²
(6,0 kN/m²)
cca. 600 kg/m²
(6,0 kN/m²)
* Orientační hodnoty, které se mohou u konkrétních objektů lišit.
Stromy – v tomto prípade nielen bodové zaťaženie.
Intenzívna zelená strecha – strešný park.
Kontakt Česká republika
Ing. Jitka Dostalová
Jahodová 20, 620 00 Brno, CZ
Mobil: +420/606/658 099
Tel.: +420/54/521 04 14
Fax: +420/54/521 04 34
E-mail: de.cs@email.cz, info@optigreen.cz
Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
725 05 Krauchenwies - Göggingen
Bundesrepublik Deutschland
v suchom stave činí cca 60—70% hmot-
nosti pri nasýtení vodou.
Zhrnutie
Zelená strecha nemusí byť príťažou,
ak už v ranej fáze projektu zohľadníme
STRECHA | FASÁDA | SOLÁR WWW.PREFA.COM
ZASTÚPENI E SLOVENSKO
NECH PRÍ DE O 40
ROKOV ĹOKOũVEK,
NA VAŠU PREFA STRECHU
SA MÔŽETE SPOũAHNÚƌ
MY I NOVÁCI U NI ELEN
SũUBUJEME, ALE JU AJ
GARANTUJEME:
! ODOLNÁ VOĹI LOMU
! ODOLNÁ VOĹI HRDZI
! ODOLNÁ VOĹI VÍ CHRI CI
! BEZÚDRŽBOVÁ
! ũAHKÁ
! ODOLNÁ VOĹI DAŽĻU
! EKOLOGI CKÁ
! ODOLNÁ POĹASI U
! FAREBNE STÁLY POVRCH
! 40 ROĹNÁ ZÁRUKA!
V Prefe sme vyvinuli novú perfektnú povrchovú úpravu PREFA P.10, ktorá je ideálnym doplnkom PREFA
hliníkových strešných materiálov a fasád. Povrchová úprava PREFA P.10 robí náš hliník ešte tvrdším
a spoľahlivejším, ako bol doteraz.
Zmeny životného prostredia môžeme pozorovať aj na povrchovej úprave strechy, či fasády. Čím silnejšie
je zaťaženie, ktorému je strecha vystavená, tým väčšie a viditeľnejšie sú výhody povrchovo upraveného
hliníka v porovnaní s tradičnými strešnými materiálmi. Hliníková strecha PREFA P.10 s trvácnym
dvojvrstvovým vypaľovaným lakom tvorí vrstvu odolávajúcu vplyvom počasia. Slnko, vietor, voda a ľad
nemajú šancu ani v extrémnych podmienkach. Strešná krytina, všetky lemovania, žľaby a odpadové rúry
sú zhotovené z rovnakého materiálu. Pri dodržaní montážnych postupov je strešná krytina, alebo fasáda
ako uliata z jedného kusa. Navyše je zhotovená z neuveriteľne ľahkého materiálu, ktorý umožňuje neobme-
dzené riešenia projektov a realizácií.
Darvi & part ners spol . s r.o., Pod Kašt ieŵom 303, 951 35 Veŵké Zál užie
o˲ ce@darvi.sk | www.darvi.sk | t echnické poradenst vo: +421 (0) 917 421905
PREFA P.10
PERFEKTNÁ I NOVÁCI A Z HLI NÍ KA
PRE STRECHU A FASÁDU.
SVETOVÁ NOVI NKA!
ũAHKÁ STRECHA OD PREFY
JE EXTRÉMNE ODOLNÁ
HLINÍK JE MATERIÁLOM
BUDÚCNOSTI
Prefa si vybrala hliník pre jeho vlastnosti.
Osvedčil sa ako ľahký a prakticky nezničiteľný
materiál na čokoľvek. Z  hliníka sú trupy lodí,
ktoré celé desaťročia odolávajú vetru, búrkam
a agresívnej slanej vode bez známok únavy ma-
teriálu alebo korózie. Ani letecký priemysel do-
dnes neobjavil iný, ľahší materiál s porovnateľ-
nou odolnosťou proti tlaku, ťahu, teplotným
zmenám a  korózii. Preto sú moderné lietadlá
vyrobené z 80 % z hliníka. Prečo by potom ne-
mohla byť z hliníka aj strecha alebo fasáda.
VÝHODY:
• pevnosť, pretože hliník nepopraská ani
za extrémneho počasia,
• odolnosť voči korózii, pretože hliník
nehrdzavie,
• odolnosť proti víchrici, pretože krytiny
Prefa sú vymyslené tak, aby odolali víchrici,
• bezúdržbovosť, pretože hliník nepraská
ani nehrdzavie,
• ľahký materiál, preto je ideálny i na
rekonštrukcie (cca 2,5 kg/m
2
),
• odolnosť proti dažďu, pretože strecha, žľaby
a zvody sú z hliníka,
• ekológia, pretože hliník je opakovane 100%
recyklovateľný,
• extrémna 40-ročná záruka
Firma PREFA vyrába svoje strešné materiály
z  hliníkového plechu, ktorý je na falcovanie
predurčený. Základom výroby zvitkov je hliní-
kový plech hrúbky 0,7 mm vo falcovacej kvalite
H41, ktorý je vhodný na viacnásobné ohýbanie
nevyhnutne potrebné pri falcovaní. Zvrchu je
na plech nanášaná polyamid–polyuretánová
povrchová úprava vo viacerých farebných od-
tieňoch, rovnako môže hliník ostať aj v prírod-
nej farbe. Odspodu je aplikovaný bezfarebný
ochranný lak. Na takto upravený základný
materiál a aj na novú povrchovú úpravu P.10
dáva výrobca záruku 40 rokov.
NIE JE HLINÍK AKO HLINÍK
Pri každom úspešnom produkte sa zjavuje kon-
kurencia ťažiaca z jeho predností. Je to tak i pri
hliníkových krytinách. Na výrobu niektorých sa
však používajú materiály nevhodné na falcova-
nie. Majú podstatne nižšiu hrúbku, no sú vydá-
vané za materiály vhodné na falcovanie. Pri ich
použití dochádza k praskaniu falcov a chybné-
mu vyhotoveniu detailov. Takéto nekvalitné
produkty vytvárajú zlý obraz o  hliníkových
krytinách a  môže dochádzať k  zameniteľnosti
výrobkov a žiaľ i k sklamaniu zákazníkov. Prefa
však vyrába vysokokvalitné produkty, ktoré
dlhodobo a  úspešne zastrešili nejednu strechu
v extrémnych podmienkach v Alpách, ba aj na
Mont Blancu. Rovnaký materiál používa Prefa
aj pri výrobe maloformátových strešných kry-
tín. Dôležité je sa venovať návrhu celého streš-
ného plášťa a nielen strešnej krytine. Hlavne pri
sklonoch 15 stupňov a menej je potrebné navrh-
núť správnu skladbu strechy, aby Vás v budúc-
nosti nič neprekvapilo. Prefa Vám rada poskyt-
ne poradenstvo aj v tejto oblasti.
INOVÁCIA POVRCHU P.10
Životné prostredie sa mení, narastá zaťaženie
UV žiarením, veľkými tepelnými výkyvmi, sil-
ným vetrom a  veľkým množstvom zrážok. Na
životnosť a  vzhľad strechy negatívne vplývajú
i  kyslé dažde a  chemicky agresívne ovzdušie.
Následky je vidno najmä na povrchovej úprave
strechy. Aby Prefa strecha bola nielen spoľahli-
vá a  odolná, ale odolávala aj estetickému
znehodnocovaniu, vyvinula Prefa povrchovú
úpravu PREFA P.10. Inovácia spočíva v úprave
škridiel, šindlov a  šablón metódou Coil-Coa-
ting kvalitným a  trvácnym dvojvrstvovým vy-
paľovaným lakom v  20 pracovných krokoch.
Laková vrstva je tvárna, trvalo odoláva teplote
i poveternostným vplyvom a je ekologická, pre-
tože neobsahuje ťažké kovy. Nový povrch pos-
kytuje ešte lepšiu ochranu proti UV žiareniu
a  iným vplyvom životného prostredia. Prefa
Vám ochranu nielen sľubuje, ale ju aj garantuje.
Prefa poskytuje na všetky hliníkové strechy
a  fasády upravené povrchovou úpravou P.10
okrem 40 rokov záruky na materiál aj 40 rokov
záruky na farbu.
Slovo Prefa sa u nás zväčša spája s betónovými prefabrikátmi. Rakúska
spoločnosť PREFA Aluminiumprodukte Ges.m.b.H. má však v logu
býka a firemný slogan Strecha silná ako býk. Sila a kvalita strešných krytín
a fasádnych systémov Prefa má základ vo výbere materiálu a v technológii
konštrukcie strešného plášťa a fasády. eto dva faktory umožňujú Prefe
poskytovať na svoje výrobky 40 ročnú písomnú záruku.
teplo, vykurovanie
– inšpirácie a trendy
68
Správne využitie tohto predpokladu
je ale podmienené kvalifikovaným
výberom zdroja tepla – dnes obvykle
plynového kotla. Na prvý pohľad by sa
mohlo zdať, že to nebude žiadny veľký
problém. Dom s tak malou tepelnou
stratou musí vykúriť praktický každý
kotol, ktorý sa vyskytne na našom trhu.
Áno, to je pravda. Ale iba vtedy, pokiaľ
prevádzkové náklady a tepelná pohoda
nebudú patriť medzi naše priority. Ak
však očakávame ekonomické a kom-
fortné vykurovanie, stáva sa práve malá
tepelná strata domu tým najväčším
problémom. Dôvod je prostý. Tepelná
strata domu uvedená v projekte vykuro-
vania je vypočítaný hraničný parameter
platný len pri najnižších vonkajších
teplotách. V našom klimatickom pásme
je to vtedy, keď tieto hodnoty poklesnú
pod -12 alebo -15 °C. Štatistika, ako
aj osobné skúsenosti však hovoria, že
sú to maximálne 2—3 týždne v roku.
To je menej ako 10 % z obvyklých
32 týždňov bežnej vykurovacej sezóny.
Naopak, zvyčajné vonkajšie teploty
v zimnom období oscilujú okolo 0 °C.
Vtedy pre vykurovanie postačí výkon
menší ako 25% straty daného objektu.
Pre moderné novostavby táto okamžitá
tepelná strata predstavuje hodnotu
púhych 2—4 kW.
Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť
taký kotol, ktorý je schopný znížiť svoj
výkon na túto hodnotu a garantovať tak
neprerušované vykurovanie objektu i pri
vonkajších teplotách okolo 0 °C. Pokiaľ
nie je táto požiadavka splnená a kotol
je prevádzkovaný mimo svoj pracovný
rozsah, začína tzv. cyklovať. Štandardné
kotly so štartovacím výkonom 6—8 kW
absolvujú takýchto cyklov okolo 40 000
ročne. Toto číslo vyzerá značne nevie-
rohodne, ale po prepočte na počet
vykurovacích dní v roku predstavuje
len jeden štart kotla počas desiatich
minút. Z praxe vieme, že ani minútové
intervaly nie sú výnimkou. Dôsledkom
týchto cyklov je výrazná nad spotreba
doprevádzaná skrátením životnosti kotla
a hrubým narušením tepelnej pohody
v dome.
Kotly, ktoré spĺňajú bez výhrad všetky
podmienky pre súčasné novostavby RD
sú výrobky francúzskej firmy GEMINOX.
Firma GEMINOX vyrába kondenzačnú
techniku od roku 1982 a má vedúce
postavenie na trhoch vo Švajčiarsku,
Dánsku a USA. Prvý kotol pre vykurova-
nie nízko energetických domov uviedla
na trh už v roku 1998 a má s touto
problematikou mnohoročné skúsenosti.
Ponuku firmy GEMINOX tvorí cel-
kom 10 modelov kotlov vhodných do
objektov s malými tepelnými stratami,
Do moderných novostavieb rodinných
domov sú štandardne dodávané kotly
radu THRi alebo ZEM v prevedení sólo,
alebo v kombinácii s prípravou teplej
vody, ktoré majú modulačný výkon
0,9—9,7 kw resp. 2,4—17,2 kW .Táto
môže byť pripravovaná v integrovanom
nerezovom zásobníku o objeme 75
alebo 120 litrov (THRi) alebo 50 litrov
(ZEM). Kotly v prevedení sólo (THRi
& ZEM) je možné doplniť o externé
nerezové zásobníky BS (100, 120, 150,
200 a 300 litrov). Všetky kondenzačné
kotly GEMINOX THRi a ZEM je možné
priamo napojiť na podlahové vykuro-
vanie alebo na vykurovacie systémy
do tepelného spádu 75/60 °C, ktoré
predstavujú dnešný štandard. V prí-
pade, že sú na variabilitu vykurovania
objektu kladené ďalšie požiadavky, je
možné kotly THRi doplniť o inteligentné
riadenie jednotlivých vykurovacích
okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca
požiadavka – možnosť riadená druhého
vykurovacieho okruhu pre podlahové
vykurovanie, je vyriešená dvoj okruho-
vými modelmi kotlov THRi DC (double
circuit). Dlhodobú životnosť kotlov THRi
zaručuje minimalizácia počtu spínacích
cyklov, použitie nerezovej ocele triedy
316L na všetky hlavné časti (horák,
výmenník, zachytávač kondenzátu)
a kvalita výroby podľa ISO 9001.
Pokiaľ sú nároky ešte vyššie, je
možné reguláciu rozširovať o okru-
hové regulátory Siemens radu Albatros
a vytvárať tak požadovanú konfiguráciu
vykurovacích okruhov… toto riešenie
napríklad umožňuje vykurovať objekt
s kombináciou klasického a podlaho-
vého vykurovania spolu s vyhrievaním
bazénu, zásobníka TÚV ako aj zimnej
záhrady.
Riadiaca jednotka umožňuje plnú
integráciu kotlov THRi do alternatívnych
sústav a garantuje ich plnohodnotnú
reguláciu v kombinácii s tepelnými čer-
padlami, solárnymi panelmi alebo inými
zdrojmi tepla.
Výhradné zastúpenie firmy
GeminoX pre Slovensko
Procom, spol. s r. o.
Smrečianská 18
831 01 Bratislava
tel.: 02/44 25 56 33, fax: 02/44 25 56 13
e-mail: info@geminox.sk
www.geminox.sk
Vykurovanie
moderných novostavieb
rodinných domov
NORMOVANÝ STUPEŇ
VYUŽITIA AŽ 109 %
VEĽKÝ MODULAČNÝ ROZSAH
20  100 % VÝKONU
INTELIGENTNÁ REGULÁCIA
ÚSPORA PLYNU 25 AŽ 40 %
NAJEXPONOVANEJŠIE DIELY
Z NEREZOVEJ OCELE
ŠIROKÁ PALETA MODELOV
OD 0.9 KW DO 49 KW
UNIKÁTNA DVOJOKRUHOVÁ
VERZIA DC
CELONEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY
TEPLEJ VODY  VRÁTANE
SOLÁRNEJ VERZIE
n
a nere
z
o
v
é

č
a
s
t
i

k
o
t
l
a
záruka komfortnej
a ekonomickej prevádzky
Špi Ākové
kondenzaĀné kot l y
www.geminox.sk
www.kondenzacnekotly.sk
Procom, spol. s r. o.,
Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37
tel.: 02/44 25 56 33, 44 25 66 01
fax: 02/44 25 56 13, info@geminox.sk
Obchodno-technická kancelária — východ:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/772 11 16
frantisek.gondza@geminox.sk
Výhradné zastúpenie
Geminox pre Slovensko:
teplo, vykurovanie
– inšpirácie a trendy
70
Splyňovací kotol ATTACK DPX
vo verzii Standard, Profi a Lambda je
určený pre úsporné a ekologicky šetrné
vykurovanie rodinných domov, chatiek,
malých prevádzok, dielní a podobných
objektov. Predpísaným palivom pre
kotol ATTACK DP je suché drevo. Pri
plnom využití nakladacieho zásobníka
možnosť nepretržitého horenia 8 až
12 hodín.
Hlavné výhody nového radu
kotlov ATTACK DPx
Nová rada kotlov ATTACK DPX je
vybavená účinnejším rúrovým výmenní-
kom spaliny —voda. Vo výmenníku sú
osadené špeciálne pohyblivé turbulá-
tory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytvára-
niu turbulentného prúdenia spalín cez
výmenník, čím sa dosahuje vyššieho
prestupu tepla cez oceľovú stenu
výmenníka do vykurovacej vody.
Turbulátory zároveň slúžia k vyčiste-
niu výmenníka, čím ho udržujú čistý.
ATTACK DPX
Splyňovací kotol ATTACK DPX je
moderný kotol, ktorý svojou technoló-
giou získa z dreva maximum a pritom
svojím ekologickým spaľovaním šetrí
životné prostredie.
Charakteristika kotlov
Základom kotlov ATTACK DPX je
vodou chladené kotlové teleso.
Primárny vzduch je privádzaný
do násypky kotla, sekundárny do spa-
ľovacej dýzy.
Pri verzii ATTACK DPX LAMBDA je
nastavenie vykonávané automaticky
pomocou elektrických servopohonov na
základe vyhodnocovania údajov z Lam-
bda sondy počas prevádzky kotla.
Systém riadenia spaľovania pomo-
cou Lambda sondy zabezpečuje
optimálne prevádzkové podmienky, pri
ktorých kotol dosahuje najvyššiu účin-
nosť a zároveň minimálnu produkciu
škodlivých emisií v spalinách.
Popis kotla
Kotol je konštruovaný pre spaľovanie
dreva, na princípe splyňovania dreva
s použitím odťahového ventilátora,
ktorý odsáva spaliny z kotla a vytvára
v násypke kotla podtlak. Podtlak
zabezpečí, že pri otvorení prikladacích
dvierok je v momente ich otvorenia
nasávaný čistý vzduch z priestoru, čím
je zabránené úletu drobných častíc pra-
chu do jeho okolia.
Kvalitná žiarobetónová dýza je srd-
com kotla a zaručuje mu spoľahlivú
prevádzku pri extrémne vysokých pre-
vádzkových teplotách okolo 1 100 °C.
Žiarobetonové tvarovky odolávajú teplo-
tám až do teploty 1 350 °C.
Na výber materiálu a výrobný proces
žiarobetonových tvaroviek sa kládol
veľmi prísny dôraz. Tvarovky sú pri pre-
vádzke kotla tepelne namáhané a z toho
dôvodu sú vhodne rozdelené do via-
cerých častí.
V dohorievanom priestore pod dýzou
sa nachádza žiaruvzdorný popolník.
V zadnej časti je umiestnený rúrový
výmenník tepla, nad ktorým sa nachá-
dza rozkurovacia klapka. Zároveň sa tu
nachádza odťahové hrdlo na pripojenie
ku komínu, ktoré je možné jednoducho
otočiť vertikálne alebo horizontálne.
Kotly na drevo – ATTACK DPX
Spoločnosť
ATTACK, s. r. o., ako
najväčší slovenský
výrobca tepelnej
techniky, prezentovala
ako jediná spoločnosť
zo Slovenska na výstave MCE MILANO 2010 nové
série výrobkov – splyňovacích kotlov ATTACK DPX
v nadčasovom designe, ktoré sú každým rokom
technicky vyspelejšie.
Ako jednou z noviniek bol predstavený sofistikovaný
produkt vysokej kvality splyňovací kotol
„ATTACK DPX LAMBDA“, ktorý bol na tejto výstave
ocenený za inovatívnosť a efektívnosť.
Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 90 %.
Inštaláciou účinnejšieho kotla dôjde k značnému
zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých
v úspore paliva.
Z celospoločenského hľadiska sa jedná
o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú
biomasu, ktorá je CO
2
neutrálnym palivom.
Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá
klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby
emisií do jednotlivých tried, kotol dosahuje v najlepšej
triede viac ako 25-násobne nižšiu koncentráciu
škodlivých emisií CO spalinách, ako je povolený limit!
Teleso kotla je zvonka tepelne izolo-
vané minerálnou vatou. Vo vrchnej časti
kotla sa nachádza ovládací panel pre
elektromechanickú reguláciu.
Rozkurovacia klapka zabezpečuje
priamy odťah spalín z násypky kotla
do komína a zároveň slúži pre jedno-
duchšie rozkúrenie v kotle.
Kotlový termostat zabezpečuje pre-
vádzku a udržovanie zvolenej teploty
vykurovacej vody bezpečnostným
termostatom, ktorý v havarijnom stave
pri presiahnutí teploty 95°C elektricky
odstaví ventilátor.
Palivo
Predpísané palivo je suché štie-
pané – polenové drevo, s vlhkosťou
12—20 % a s výhrevnosťou 15–17 MJ/kg.
Kotol je konštruovaný výhradne pre
spaľovanie kusového dreva. K spaľova-
niu je možné použiť akékoľvek suché
drevo, najmä drevené polená.
Modifikácie kotlov
Attack DPX
Splyňovací kotol „ATTACK DPX“ je
vybavený tromi typmi regulácie:
ATTACK DPX StandarD – je ovládaný
kotlovým a spalinovým termostatom.
ATTACK DPX PROFI – je ovládaný
elektronickým regulátorom, ktorý je
určený na reguláciu teploty vodných
kotlov na spaľovanie dreva. Prednosť
Profi verzie oproti verzii Standard spo-
číva vo vyššom komforte obsluhy, mož-
nosti modulácie výkonu kotla za účelom
dosiahnutia najoptimálnejších paramet-
rov pri spaľovaní dreva.
Splyňovací kotol – ATTACK DPX
LAMBDA – disponuje najpokročilejšou
technológiou
riadenia procesu
spaľovania. Ria-
denie dokáže
samostatne ovlá-
dať množstvo
privádzaného pri-
márneho a sekun-
dárneho vzduchu
na základe údajov
obsahu kyslíka
z Lambda sondy,
kotlovej teploty
a teploty spalín
a sú zobrazované
na prehľadnom
LCD displeji. Prí-
padné chybové
alebo výstražné
upozornenia sú
signalizované
prostredníctvom
LED diód.
Po spálení
paliva sa kotol
vypína automa-
ticky na základe
teploty spalín
alebo percentuál-
neho obsahu kys-
líka v spalinách.
Všetky modifikácie
kotlov je možné
vybaviť s dodatoč-
ným regulátorom,
ktorý zabezpečí
riadenie akumu-
lačnej nádrže,
solárnych panelov,
či iných zdrojov
tepelnej energie.
Prednosti kotla
= Moderný nadčasový dizajn = Vysokoúčinný rúrový
výmenník „spaliny-voda“ = Vysoká účinnosť spaľovania
až 90% = Nízka spotreba paliva = Nízka produkcia emisií
a popola = Široká výkonová škála vyrábaných kotlov 15–45 kW
v troch modifikáciach = Možnosť riadenia spaľovania pomocou
Lambda sondy = Odťahový ventilátor zaisťuje rovnomerné
a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku = Plynulo
modulované otáčky ventilátora = Spaľovanie mäkkého aj
tvrdého dreva = Objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí
dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva = Možnosť
prikladať veľké kusy dreva = Minimálne množstvo odpadu
= Nenáročná obsluha a jednoduché čistenie = Automatické
odstavenie kotla pri vyhorení paliva = Automatické ovládanie
rozkurovacej klapky spojené s otváraním a zatváraním
prikladacích dvierok = Odťahový ventilátor zaisťuje
rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
= Plynulo modulované otáčky ventilátora = Vybavený
dochladzovacím okruhom proti prehriatiu vody v kotli
= Kvalitná kotlová oceľ o hrúbke 6 mm použitá pri výrobe kotla
= Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350°C = Kotol
spĺňa kritéria najvyššej triedy podľa európskej normy EN303-5
teplo, vykurovanie
– inšpirácie a trendy
72
Firma HAAS+SOHN Rukov, s. r. o., patrí k významným
českým výrobcom kozubových pecí, kozubových pecí
s výmenníkom a kozubových vložiek pre spaľovanie
kusového dreva, brikiet z lisovaného dreveného
odpadu a uhoľných brikiet.
Výrobný závod v Českej republike
je vybudovaný v Jiřetíně pod Jedlovou
v severných Čechách. Moderné tech-
nologické vybavenie a mnohoročné
skusenosti sú zárukou kvality výrobkov,
ktoré vyhovujú náročným podmienkam
certifikácie v evropských skušobniach.
Dizajn kozubových pecí je hrejivým
doplnkom moderne zariadených domác-
ností i rekreačních chalúp a tradične
poňatých interiérov. Všetky typy kozu-
bových kachieľ majú velké presklené
dvierka, ktoré nám prinášajú pohľad
na kúsok živého plameňa.
Tepelný výkon kozubových pecí sa
pohybuje od 2,2 kW do 15 kW podľa
typu, vysoká účinnosť (i cez 80 %)
garantuje ekonomické kúrenie pri malej
spotrebe paliva. Vysokú účinnosť
dosahujú pece predovšetkým vďaka
terciálnemu spaľovaniu, ktoré sa
stáva bežnou súčasťou všetkých nových
modelov. V ponuke máme zaradené aj
modely s externým prívodom vzdu-
chu, či automatickou reguláciou
sekundárneho spaľovania. Všetky
modely našich kozubových pecí sú vyrá-
bané v dvojplášťovom vyhotovení,
s regulovateľným prívodom ako primár-
neho tak aj sekundárneho vzduchu,
kedy sekundárny prívod vzduchu zais-
ťuje i okrem iného oplach žiaruvzdor-
ného skla.
Pre tohoročnú sezónu sme pripravili
pre našich zákazníkov hneď niekoľko
noviniek.
Kozubovú pec LUGANO s kach-
ľovým obkladom ponúkame v troch
farebných vyhotoveniach – zelená,
béžová a hnedá.
Kozubová pec Torsby, Adria mini
II a Grand mini II, si môže zákazník
vybrať z dvoch variant – čierný plášť,
béžová dlažba alebo antracitový plášť,
sivá dlažba.
Všechny uvedené novinky kozubo-
vých pecí majú možnosť zadného alebo
vrchného vývodu dymovodu. Výkon až
8,2 kW, vďaka terciálnemu spaľovaniu
pec dosahuje vysokú účinnosť – až
78 %! Ďalej sú pece vybavené dvojbodo-
vým zatváraním dvierok.
Ďaľšou novinkou je kozubová staveb-
nica AVIGNON s kozubovou vložkou
OPUS. Stavebnica je z ľahčeného
betónu a rímsou z masívneho dubového
dreva. Výstavbu stavebnice zvládne
každý domáci kutil. Jednoplášťová
kozubová vložka OPUS z oceľového
plechu so silnou šamotovou výmurov-
kou má výkon 8,8 kW, vysoká účinnosť
až 82 %! Kozubová vložka má výsuvné
dvierka a externý prívod vzduchu.
Po celom Slovensku máme svojich
predajcov, zoznam nájdete na
www.haassohn-rukov.cz/sk
Kontakt
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353
fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz/sk
LUGANO
AVIGNON
JUVA
LUGANO
DIZAJN (+) INOVÁCIA (+) KVALITA
LUGANO
zelené kachle
NOVINKY 2010/2011
GRAND MINI II
čierna,
béžová dlažba
TORSBY
antracit,
sivá dlažba
Adria mini II
čierna,
béžová dlažba
kozubová vložka
OPUS
s výsuvnými
dvierkami
ožka o
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353, fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz/sk
kozubová
stavebnica
AVIGNON
(+) postavenie zvládne každý domáci „kutil”
(+) kozubová obmurovka z ľahčeného betónu a rímsa
z masivného dubového dreva
(+) výkon 4—8 kW
(+) účinnosť 82%
(+) externý prívod vzduchu
viac informácií na:
Plus pri kúrení
Plus pri kúrení
teplo, vykurovanie
– inšpirácie a trendy
74
Efektívne a cenovo prístupné vykurovanie chaty či
chalupy je pre každého majiteľa zásadnou otázkou.
Ak má na spaľovanie dostupnú drevnú hmotu,
najlepšie riešenie dosiahne moderným, primerane
veľkým splyňovacím kotlom.
Splyňovacie a ekologické kotly sú
určené na spaľovanie suchej drevnej
hmoty od pilín až po polená. Niektoré
sú výhradne len na spaľovanie veľ-
kých polien, iné, napríklad kotly VIGAS,
spaľujú všetky druhy dreva (najlepšie
do vlhkosti 15—20 %). Do kon ca kotol
VIGAS UD 29 spaľuje okrem dreva
a drevného odpadu aj hnedé uhlie
„kocka“.
Princíp spaľovania
Spočíva v tepelnom rozklade or-
ganických a anorganických látok
v uzavre tej komore kotla za mier-
neho pretlaku primárneho vzduchu
vytváraného ventilátorom. Proces
splyňovania pritom prechádza troma
fázami, čo zabezpečuje vysokú účin-
nosť a eko logickosť spaľovacieho
procesu. Kým pri starších systémoch
sa reálna účinnosť pohybuje okolo
70 %, splyňovacie kotly využijú palivo
až na 84—89 %.
Splyňovací a ekologický kotol treba
využívať na plný výkon, nie je vhodný
na trvalú prevádzku pri minimálnom
vý kone (dochádza k tvorbe dechtov
a ky selín). Kotol treba správne zapo-
jiť so 4-cestným ventilom, aby sa
ne pod chladzoval, inak by dochádzalo
k tvorbe dechtov a kyselín. Je tiež
dô ležité správne navrhnúť výkon kotla
na základe tepelných strát objektu.
Novinky medzi spaľovacími
kotla mi
V oblasti spaľovacej techniky patrí
na našom trhu k praktickým novinkám
najmä kombinovaný kotol na spaľo-
vanie uhlia i dreva VIGAS 29 UD.
Menovitý výkon kotla je 29 kW, rozsah
vý ko nu 8—35 kW, spotreba paliva
(pri menovitom výkone) 7,8 kg/hod.,
účinnosť 88 %, pri spaľovaní hnedého
uhlia a 83 % ak sa spaľuje drevo.
Elektronická regulácia
Splyňovacie kotly VIGAS sú vý hod né
nielen pre vysoko účinné a čisté vyu-
žitie paliva a preto, že starosť o pri-
kladanie obmedzujú na maximál ne dva-
krát za 24 hodín, ale aj pre to, lebo sú
vybavené aj elektronickou re guláciou,
ktorá spĺňa požiadavky na nenáročnú
obsluhu. Už v zá kladnom vyhotovení
sa dá kotol pri pojiť na obehové čerpa-
dlo, priestorový regulátor teploty alebo
odťahový re gulátor. Ko tol umožňuje
časovú a te plotnú reguláciu s týžden-
ným programom. Signalizuje vyhorenie
pa li va, odstavenie alebo poruchu s jej
popisom. Po rozšírení o ďalšiu riadiacu
jednotku sa dajú pripojiť a nezávisle
ovládať až tri okruhy ústredného kúre-
nia.
>
>
>
>
>
>
Ekologické
a úsporné teplo
>
>
>
VIMAR
Producent splyňovacích a eko lo gic-
kých kotlov VIGAS pôsobí na na šom
trhu od roku 1993. Pavol Vigaš, zakla-
dateľ firmy VIMAR, začínal s vý ro bou
od malých kotlov. Postupne výrobu
zdo konaľoval i rozširoval. V sú časnosti
vy rába už celý rad mo derných spoľa-
hlivých a vyhľadávaných kotlov, teplo-
vodné kotly na spaľovanie uhlia i dreva
VIGAS UD 29. Vo výrobnom procese
používa atestované materiály a kvalifi-
kovaných pracovníkov a, samozrejme,
zabezpečuje aj odbornú montáž kotlov.
M. Čulena 25, Banská Bystrica
tel.: 048/418 70 22
e-mail: vimar@vimar.sk, www.vimar.sk
prevádzka: Priboj 796, Slovenská Ľupča
tel.: 048/418 71 59
tel./fax: 048/418 70 22
článkové radiátory s vysokým tepelným výkonom
• Estetický vzhľad • Úspora energie
• Priaznivá cena • Dlhá životnosť • Netradičné teplo
CTS Slovakia, s.r.o., Rybárska 3, 911 01 TRENČÍN
tel.: 032-658 65 65, 0915 382 819, 0905 545 431, www.cts.sk, e-mail:cts@cts.sk
Bezplatné poradenstvo, obhliadka,
montáž, servis
Kontakt: Ing. Janette Krutáková, Landis+Gyr, s. r. o., organizačná zložka, Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
e-mail: janette.krutakova@landisgyr.com, tel.: +421/2/58 267 113, fax: +421/2/58 267 119, mobil: +421/903/539 680,
www.landisgyr.com
F Určený pre bytovú sféru
F Batériové napájanie
F Kompaktný ultrazvukový merač
tepla s priaznivou cenou
F Vysoká presnosť, spoľahlivosť
a stabilita merania
F Možnosť kontroly údajov
o spotrebovanom množstve tepla
priamo na displeji meradla pre
15 mesiacov dozadu
F Možnosť montáže meradla
na chodbe – kvôli odpočtu údajov
nie je potrebné vstupovať do bytu
ULTRAHEAT
®
XS 2WR6 = Presné meranie tepla
Platíte za teplo toľko, koľko spotrebujete?
teplo, vykurovanie
– inšpirácie a trendy
77
Spoločnosť QATRO, s. r. o., Spišská Nová Ves prichádza na stavebnícky trh
s novinkou, ktorá môže vyriešiť problémy starých rozpadávajúcich sa a z požiarneho
hľadiska nebezpečných komínov.
Naša spoločnosť ako jediná
na Slovensku ponúka špeciálny šamo-
tový prechodový kus zo štvorcového
prierezu 150 × 150 mm aký má
väčšina starých murovaných komí-
nov, na prierez kruhový s priemerom
180 mm.
Rekonštrukcia starého komína sa
môže urobiť dvoma spôsobmi. Starý
poškodený komín sa zbúra a postaví
sa úplne nový. V prípade, že komínové
Rozpadáva sa vám
komín?
Máme pre vás riešenie
Najlacnejší
komínový segment
iba 3,50 Eur bez DPH.
teleso je až po strechu
zdravé, nepoškodené
a iba nadstrešná časť je
zvetralá je možné použiť
naše nové konštrukčné
riešenie. Riešenie spočíva
v tom, že poškodená časť
komína sa rozoberie a pomocou
špeciálnej prechodovej tvarovky sa
zo štvorcového prierezu plynulé pre-
jde do kruhového a potom až do potreb-
nej výšky sa postaví nová časť komína. Nová časť sa môže
postaviť z komponentov klasického komínového systém
QATRO, alebo komínové tvarovky vonkajšieho plášťa možno
nahradiť segmentmi Qatro plus. Tieto segmenty sú vyrobené
z prefarbeného vysokopevnostného betónu imitujúce tehlové
murivo a zaručujúce životnosť nového komína na dlhé desať-
ročia.
Nepodceňujte bezpečnosť a neriskujte možnosť vzniku
požiaru z poškodeného komína.
Rekonštrukciou vášho starého komína získate okrem bez-
pečnosti aj nový estetický prvok pre vašu stavbu za veľmi
výhodnú cenu. Ďalšie podrobné informácie vám radi poskytnú
pracovníci spoločnosti QATRO, s. r. o., Spišská Nová Ves.
Komínový nadstavec Qatro plus zlepší ťah vášho starého komí-
na, zvýši bezpečnosť proti požiaru a zároveň vylepší vzhľad
nadstrešnej časti komína.
- nový komínový nadstavec Qatro plus
Moderný komín pre vaše bezpečie
Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
Špeciálna prechodová tvárnica
- umožňuje plynulý prechod
zo starej murovanej časti
komína štvorcového prierezu, do
kruhového šamotového prieduchu
s rozmermi 180 a 200 mm.
• NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU • • • NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU •
N a v e l i k o s t i z á l e ž í
ČE SKÝ VÝROBCE NÁBYT KU
www. i kt us. cz
Díly lavic můžete délkově upravovat a libovolně zaměnit typ
stolu, židle, dezénu dřevin a  látek z naší nabídky.
P
o
s
k
l
á
d
ejte
s
i

j
í
d
e
l
n
u
p
o
d
l
e

s
v
ý
c
h př e
d
s
t
a
v
oo
sss
kk
l jjjjjj
ííí
ddd
eeee
dd
lll
ee
s
tttt
aa
vv
D
O
P
O
R
U
ČC
U
J
E
M
E

1
0
0
K
V
A
L
IT
A

0

0

/

0

0

/

systémová lavice Hector
systémová lavice Hector
systémová lavice Helena
systémová lavice Paris
j í d e l n í n á b y t e k p r o v š e c h n y
• působivý design, kvalitní materiály
• per fektní řemeslné zpracování
• harmonie přírodních a moderních materiálů
Iktus, s. r. o.
Zátor-Loučky 100
tel.: 554 637 621
e-mail: info@iktus.cz
S y s t é m T R O J A
interiér
Keď naša myseľ z množstva práce už nenachádza smer,
vyčerpaní vraciame sa do útočiska domova,
kde chopí sa svojej relaxačnej moci
náš príjemný a upokojujúci interiér.
aktuality
80
Po jarnom období, ktoré je ako stvorené na stavby a rekonštrukcie, prichádza
ideálny čas zamyslieť sa nad zariaďovaním a skrášľovaním interiérov. Je to práve
vďaka správnemu výberu nábytku a doplnkov, že sa dom alebo byt premenia
na útulné hniezdočko, ktoré následne nazývame svojím domovom.
V súčasnosti je ťažké presne defi-
novať trendy v zariaďovaní interiérov.
Ponuka na trhu je tak široká, že si
z nej vyberie ten kto sa cíti dobre
v minimalizme a čistých líniách, rov-
nako ako aj zákazníci vyznávajúci
klasiku, či náročnejší fanúšikovia
bohato zdobených nábytkov. Všetky
tieto rôznorodé štýly môžu vzhliadnuť
návštevníci medzinárodného veľtrhu
nábytku, bytových doplnkov a byto-
vého dizajnu Modddom, ktorý sa bude
konať v bratislavskej Inchebe v termíne
20.—24. 10.2010.
MODDOM poskytne priestor pre
porovnanie všetkého čo sa týka inte-
riérov od zariadenia cez dekorácie,
zabezpečenie čistoty a pohodlia. Široká
ponuka domácich aj zahraničných
výrobcov, ulahodí rôznorodým požia-
davkám a ponúkne mnoho nápadov
a estetických zážitkov. Veľtrh je zame-
raný hlavne na koncových spotrebite-
ľov, ktorí aktuálne riešia otázky bývania
a zariaďovania. Na jednom mieste
si vyberú to pravé z rôznych štýlov
nábytku, okien, podláh, dverí, sanity,
sáun, víriviek, doplnkov, svietidiel, či sa
dozvedia ako si uľahčiť domáce práce
a čo najjednoduchšie udržať domov
čistý a útulný. Nebude chýbať ani
nych zahraničných hostí z európskych
krajín. Súčasťou prehliadky DESIGN
SALON 2010 bude reprezentatívna
výstava tvorby interiérov na Slovensku
INTERIOR.SK.08/09, zahraničný dizajn
budú zastupovať práce dizajnérov
z Českej republiky a Poľska.
Na veľtrhu MODDOM predstavia
vystavovatelia aj absolútne novinky,
ktoré sme dosiaľ na slovenskom trhu
nemali možnosť vzhliadnuť. Každému
interiéru dodajú jedinečnosť nápadité
doplnky. Počas paralelne prebiehajú-
cej výstavy výtvarného umenia ART si
návštevníci vyberú z množstva krásnych
obrazov a iných umeleckých skvostov
od umelcov zo Slovenska i zahraničia.
Návšteva veľtrhu MODDOM bude
pre návštevníkov opäť zážitkom a pre-
hliadkou všetkého, čo súvisí s pekným
bývaním a štýlovosťou v zariaďovaní.
Nenechajte si ujsť výlet do sveta býva-
nia pod jednou strechou, ktorý vás
privíta v bratislavskej Inchebe v termíne
20.—24. 10. 2010.
Ako bývať útulne a trendovo sa dozviete
na veľtrhu v Inchebe
ponuka čoraz populárnejšieho nábytku
v koloniálnom štýle z Indonézie a Číny.
Súčasťou MODDOMU je aj výberová
prehliadka slovenského a zahraničného
dizajnu DESIGN SALON, ktorá patrí
každoročne medzi najatraktívnejšie
odborné sprievodné podujatia veľtrhu.
Prezentuje novinky zo slovenskej
dizajnérskej scény, projekty mladých
talentovaných autorov a diela atraktív-
20. - 24. 10. 2010
ART
MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA SLOVENSKÉHO
A ZAHRANIČNÉHO DIZAJNU
DESIGN SALON 2010
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2140 • F +421-2-6727 2055 • E moddom@incheba.sk
www.incheba.sk
!
super
ceny
www.tempo-kondela.sk
Teraz zákaznícka karta s výraznými zlavami pre členov.
Potrebné informácie v sieti 28 predajní Tempo Kondela po celom Slovensku.
ROXI 20
61,1x29,8x68,90cm
ROXI 21
61,1x29,8x68,90cm
ROXI 22
90,8x29,8x68,90 cm
ROXY komody už od 27€
!
super
ceny
novinky !
€ 132
3.976,63 Sk
HASE
Obývacia zostava za neuveritelne nízku cenu
Obývacia stena, DTD laminovaná, prevedenie: javor/biela ,(ŠxHxV): 222x175x52 cm
ˇ
ˇ
interiér
– inšpirácie a trendy
To, čo je pre módu Paríž, je pre nábytok Miláno.
Z hľadiska nových trendov najvýznamnejší
svetový veľtrh nábytkárskeho priemyslu Salone
Internazionale DelMobile, ktorý každoročne
naznačuje smerovanie interiérového dizajnu.
Interiéru dominuje biela farba.
Ďalším dominantným trendom v oblasti
farieb je príklon k vysokému lesku.
V použitých materiáloch prevláda sklo,
ktoré slúži ako oživujúci prvok v sek-
torovom nábytku, kuchyniach, ale aj
v iných segmentoch. Populárny je tiež
chróm v kombinácii s inými lesklými
materiálmi. Výrazným prvkom sedačiek
a posteli sú chrómové lemy po obvode
alebo pochrómovane nožičky.
Naďalej badať snahu dizajnérov po
vzdušnosti tvarov, hoci už pomaly upúš-
ťajú od strohého minimalizmu, ktorý
bol populárny v uplynulých rokoch.
Nábytok oživujú tvarové prvky, ako
sú vlnky a oblúky, ktoré zmäkčujú jeho
celkový vzhľad“, pripomína pán Meier
z firmy Galan. Druhým smerom v úsilí
o zatraktívnenie nábytku je kombinácia
rôznych materiálov, resp. použitie prv-
kov z odlišného materiálu.
Trendy a inšpirácie
v bývaní
84
interiér
– inšpirácie a trendy
85
Prím hrá biela a sklo
V obývačkovom nábytku sú tren-
dové nízke, ale dlhé a široké komody.
„Veľká časť výrobcov ponúka možnosť
ich uchytenia na stenu, čo je veľmi
praktické najmä pri upratovaní, pretože
vysávaču neprekážajú žiadne nožičky“,
pokračuje pán Meier. Tento trend je
podľa neho plne v súlade s úsilím
dizajnérov po väčšej vzdušnosti.
Ďalšou určujúcou líniou v obývač-
kovom nábytku je, že výrobcovia
upúšťajú od úchytiek a začínajú pou-
žívať vyfrézované priehlbinky na prsty,
alebo tzv. push systém, pri ktorom sa
dvierka otvoria po zatlačení. Nábytok
tak pôsobí kompaktnejšie a jeho tvary
a línie nič neruší. Obrovský boom
zaznamenávajú sektorové knižnice
všetkých možných tvarov, materiálov či
farieb, vysoké, dlhé, úzke i malé, samo-
statné, ako aj zabudované do obývač-
kových súprav.
Vzdušné a kompaktné tvary
Pomerne veľa výrobcov ponúka
komplexný sortiment, čiže obývačkový
nábytok, kuchyňu, sedačky a spálňu
v jednotnom štýle. Podľa pána
Meiera je to reakcia na dopyt na trhu.
Koncepty sú v móde – tak ako byty
s otvorenou dispozíciou. Výrobcovia
konceptov pri sedacích súpravách
takmer úplné upustili od kože a použí-
vajú látky zemitých a neutrálnych farieb.
Krikľavým pastelovým farebným tónom,
ktoré v minulosti boli veľmi populárne,
zrejme na istý čas odzvonilo.
Naďalej je v móde hlboký sed
a nízka opierka, ale viacero nábyt-
kárskych výrobcov do opierok začína
pridávať vysúvacie opierky či výklopné
vankúše, aby neboli len dizajnovo
pekné, ale i účelné a spotrebiteľ
mal väčšie pohodlie. Vyššiemu kom-
fortu zodpovedajú tiež „machovité“
epedy – pre mäkšie sedenie a ležanie.
Drevený dekór nie je „in“ už ani
v prípade postelí, pri ktorých dizajnéri
uprednostňujú čalúnené výrobky, v drvi-
vej väčšine prípadov látkové a zriedka-
vejšie tiež kožené. Posteliam dominujú
mimoriadne vysoké hlavové čela,
predné sú naopak nízke.
Do kuchýň sa postupne začínajú vra-
cať plastové stoly, stoličky a jedálenské
kutý. „Nejde ale o materiály, ktoré sa
u nás používajú na záhradný nábytok,
no o kvalitné plasty v pôsobivom dizaj-
nérskom vyhotovení, čomu potom zod-
povedá aj ich cena“, hovorí pán Meier.
Aj v tomto prípade vidieť jasnú tenden-
ciu k prevzdušnenému štýlu. Prevládajú
stoličky s perforovaným sedením
a rôzne povykrajovanými operadlami či
zúženými pasmi.
Taliansky a nemecký dizajn
aj na Slovensku
Slovenskí spotrebitelia viac inklinujú
k nemeckým nábytkárskym trendom,
ktoré vychádzajú z moderných dizajnér-
skych prvkov, ale viac uprednostňujú
tradičné materiály, ako je drevený
masív. „Moderný vzhľad, ale klasický
materiál,“ dodáva pán Meier. Na trendy
z Milána podľa neho slovensky trh
zatiaľ nie je pripravený z dizajnového
ani cenového hľadiska, ale napriek
tomu sa niektoré objavia v novom dizaj-
nérskom centre Design House.
Text a foto: Design House
Info: www.design-house.sk
interiér
– inšpirácie a trendy
Nové dekory Exclusive odrážajú
inšpiráciu prírodou, jej neprekonateľnou
rozmanitosťou a krásou.
Hodia sa pre tvorbu nevšedných inte-
riérov. Nie sú jednoduché. Zaujmú už
na prvý pohľad, ale prekvapia a potešia
vždy znovu a inak. Ako dobrá hudba,
dobré víno…
Dobrý výber. Exclusive.
Brúsený nikel
Brúsne stopy na niklovom povrchu
vytvárajú svojbytné ornamenty, ktoré sa
menia s dopadajúcim svetlom. Tenká
sústava čiar nás sprevádza nekonečným
priestorom fantázie.
Trendy? Exclusive?
TRENDY EXCLUSIVE!
Nový rad dekorov nábytkových dvierok Trachea
nesie príznačný názov TRENDY EXCLUSIVE.
Renomovaný výrobca predstavil pol tucta fólií, ktoré
jeho nábytkovým dvierkam skutočne pristanú,
sú predovšetkým osobité, výnimočné a luxusné.
Papyrus žltý lesk
Na prvý pohľad pripomína kôru mla-
dých osík či briez. Zmena svetla nás
však razom prenesie do bájneho kráľov-
stva elfov a víl, kde stromy hovoria ľud-
skou rečou a môžu byť i strieborné.
Papyrus červený lesk
Striedanie svetlejších a tmavších
pásov medených odtieňov evokuje nále-
zisko vzácnej rudy.
A skutočne! Už pri nepatrnom pohybe
sa v štruktúre zalesknú ložiská ušľachti-
lého kovu.
Papyrus hnedý lesk
Jednota sa skladá z protikladov. Keď
v hlbokých teplých tónoch tu a tam pre-
bleskne svetlejšia žilka, uvedomíme si,
že práve zdanlivé drobnosti dávajú celku
dokonalosť.
Oxygen lesk
Plavíme sa v oceáne kyslíkových
bublín, vznášajú sa všade okolo nás,
vystupujú a prestupujú.
88
Papyrus červený
Cítime niečo celkom unikátne a pri-
tom úplne prirodzené.
Okapia svetlá lesk
Elegantná, jemná a pritom výrazná,
charakteristická je kresba, ktorá sa inšpi-
rovala v dažďových pralesoch Konga.
Práve tam žije okapia, podivuhodná prí-
buzná treťohorných žiráf.
O kolekcii TRENDY EXCLUSIVE i ďal-
ších novinkách v sortimente Trachea sa
dozviete viac na www.trachea.cz
Trachea. Domov za každými dvierkami.
6- 1 canber r a mat
1- 8 vani l ka mat
6- 2 manhat t an mat
721 avol a hnedá
Tr a c h e a , s . r. o . | To v á r n í 1 2 0 9 , 7 6 9 0 1 Ho l e š o v
t e l . : +4 2 0 5 7 3 5 0 2 1 1 1 | e - ma i l : t r a c h e a @t r a c h e a . c z
Nové dekór y f ól i í
HESLO
ŠDB
www. t r a c h e a . c z
d o mo v z a k a ž d ý mi d v i e r k a mi
Rozší r i l i sme sor t i ment f ól i í o šesť
at r akt í vnych dekór ov!
Vi ac i nf or máci í náj det e na www. t rachea. cz
Radi Vám zdarma zašl eme i nf or mačné
mat er i ál y o naši ch výr obkoch.
Obj ednaj t e si i ch na adr ese pr opagace@t r achea. cz
a uveďt e hesl o z t oht o i nzer át u.
Brúsený nikel
Oxygen
interiér
– inšpirácie a trendy
90
Spojenie s prírodou
Pristavenie zimnej záhrady je vážne
rozhodnutie.Môže totiž výrazne zme-
niť nielen vzhľad domu, dodať mu
moderný rozmer a luxusný nádych, ale
aj štýl vášho života. Samozrejme, pri
realizácii zimnej záhrady je len na vás,
či si chcete vytvoriť nádhernú zelenú
oázu na spríjemnenie chvíľ voľna,
alebo atraktívne rozšíriť obytnú plochu
svojho domova. Alebo či uprednostníte
zimnú záhradu plniacu po celý rok
súčasne obe funkcie – obytnú i este-
tickú –, a pojmete ju ako zónu priná-
šajúcu ďalšie plnohodnotné priestory
a zároveň miesto, kde môžete zeleň
pozvať do svojho obydlia.
Nech je však vaša motivácia akákoľ-
vek, výsledkom bude v každom prípade
skvalitnenie spôsobu bývania, spojenie
s prírodou a v neposlednom rade zvý-
šenie hodnoty vašej nehnuteľnosti.
Exkluzívne a kvalitné
Jedným z priekopníkov a v súčas-
nosti popredným dodávateľom a špe-
cialistom na výstavbu estetických
a zároveň nízkonákladových zimných
záhrad je slovenská firma Forvin,
ktorá úzko spolupracuje s anglickými
spoločnosťami Spectus a Ultrafame.
Na našom trhu pôsobí od roku 2003
a pozíciu lídra si vyslúžila vďaka
nekompromisnému prístupu ku kvalita-
tívnym aspektom poskytovania služieb.
Hoci je výroba a montáž zimných
záhrad nosným profilom spoločnosti,
Forvin ponúka aj špičkové plastové
okná a dvere, ako aj širokú škálu
doplnkov od sieťok proti hmyzu, para-
petných dosiek a žalúzií až po okenné
kľučky. Počas uplynulých rokov spo-
ločnosť nadobudla bohaté a neoceni-
teľné skúsenosti v práci s plastovými
a hliníkovými produktmi, ako aj oken-
Zimná záhrada
– raj po celý rok
Kedysi bola zimná
záhrada naozaj iba
zimnou záhradou.
Kvetinovým minisvetom
voňajúcim exotickými
krajinami. Dnes sa
jej funkcia radikálne
zmenila. Stala sa
plnohodnotnou
a zvyčajne aj
najobľúbenejšou
súčasťou rodinného
domu. Priestory celý
rok prežiarené svetlom
a zeleňou sú totiž
ozajstným rajom, kam
sa môžete ukryť pred
celým svetom, a miestom
na dokonalú relaxáciu.
interiér
– inšpirácie a trendy
91
nými a dverovými systémami, vďaka
čomu dnes prináša komplexné riešenie
modernej zimnej záhrady, ktoré spĺňa
nielen vysoké estetické a kvalitatívne
nároky, ale je aj v súlade s technologic-
kými požiadavkami
Sen skutočnosťou
Moderná flexibilná technológia
poskytuje veľkú variabilitu a umožňuje
tak dosiahnuť vysnívaný vzhľad zimnej
záhrady. Kombináciou základných tva-
rov je možné nadobudnúť mnoho indi-
viduálnych a originálnych riešení. Nech
si vyberiete čokoľvek,môžete si byť istí
účinnou izoláciou, tepelnými vlastnos-
ťami a dostatočným vetraním, čím sa
účinne zabraňuje vzniku skleníkového
efektu a zvyšuje
vaše pohod-
lie v budúcich
rokoch.
Rovnako sú
všetky typy striech
dimenzované tak
na snehovú záťaž,
ako aj záťaž vet-
rom a dažďovou
vodou. vybudovať
dokonalú prístavbu
domu znamená
vybrať si v prvom
rade vhodný štýl
korešpondujúci
s pôvodným cha-
rakterom domu
a zároveň rešpek-
tujúci požiadavky
na budúce využitie
priestoru. Použitím
nových materiálov
sa môžu vytvoriť-
moderné línie, ale
aj klasické rieše-
nia. Forvin ponúka
bohatý výber
dekoratívnych
skiel, tieniacej
techniky a dopln-
kov, ktoré dotvá-
rajú jedinečný
vzhľad zimných
záhrad. Okrem
tradičnej bielej
farby si klient
môže vybrať pro-
fil s povrchovou
úpravou imitácie
dreva (zlatý dub
a mahagón štan-
dardne), ako aj
vo všetkých odtie-
ňoch Renolit škály.
Mechanizmus
viacbodového
uzamykania okien
a dverí spolu
s bezpečnostným
sklom zase zaru-
čujú maximálnu
bezpečnosť
a pocit pokoja.
Táňa Pokorná
Foto: Forvin
Vinica
991 28, Cesta Slobody 1658, Slovakia
tel.:+421/47/45 141 22
fax: +421/47/45 141 23
e-mail: forvin@forvin.sk
Showroom
ulica Svornosti 41, Bratislava
mobil: +421/908/70 60 30, +421/904/008 008
e-mail: bk@forvin.sk, rp@forvin.sk
www.forvin.sk
interiér
– inšpirácie a trendy
Vchodové dvere predstavujú jednu z najdôležitejších
súčastí rodinného domu vzhľadom na ich
každodenné používanie. Správny výber materiálu
i dodávateľa by preto mal podliehať dôslednému
výberu. Orientovať sa v neprehľadnej spleti výrobcov a obchodníkov
s drevenými, plastovými alebo hliníkovými dverami je pre konečného užívateľa
veľmi náročné. Významným výplňovým komponentom plastových alebo
hliníkových dverí (krídlo a rám) je tzv.dverná výplň, ktorá má priamy vplyv nielen
na ich estetiku, ale predovšetkým funkčnosť a životnosť.
Spoločnosť PERITO, s. r. o., je
tradičným výrobcom dverných výplní
s bohatrou históriou a dominantným
postavením na českom trhu, ktorá
od roku 2005 úspešne nachádza
dôveru aj u slovenského zákazníka.
Jedným zo sloganov společnosti je
motto „Vytvorte si vlastné dvere“ a nie
je to len reklamná záležitost. Skutočne
dokáže ponuknut takmer neobmezené
množstvo typov, materiálov, farieb
a presklení. Vaše vchodové dvere tak
môžu byť skutočným originálnym „kle-
notom“. Samozrejmosťou je vysoká
kvalita v kontexte európských kritérii,
podporená certifikátom ISO 9001
a ďalšími siedmimi produktovými cer-
tifikátmi. Za priateľskú cenu tak vaše
S klenotom vo dverách
bez kompromisov
vchodové dvere môžu vystúpiť z tieňa
v kvalite, ktorá znesie tie najvyššie
nároky a požiadavky.
Čo by ste pri výbere dvernej výplne
nemali opomenúť, na čo si pri jej
výbere dať pozor a za čo vlastne
za svoje peniaze získať? Tieto riadky
asi neobsiahnu všetky dôležité doporu-
čenia, ale niekoľko základných bodov
predsa len vytýčia.
Kľúčovou sa javí voľba kvalitného
povrchového materiálu výplne. Na trhu
sa stretnete se základnou škálou výplní,
vyrobených z vakuovo lisovaných plas-
tov, ďalej s tzv. HPL materiálom (liso-
vaná živica) a v nejvyššom segmente
s hliníkom. Pre biele prevedenia dverí
nemusíte obmedzovať svoj výber a slo-
bodne voliť naprieč celým spektrom
materiálov. V prípade tak obľúbeného
dekoru dreva je však žiadúce svoj
výber zvažovať. Plastové dverné výplne
vo farebných verziách nepredstavujú
trvalú hodnotu vďaka obmedzeným
užívateľským možnostiam tohto mate-
riálu, ktorý podlieha deformácii vplyvom
poveternostných podmienok. Slnečné
žiarenie, teplotné rozdiely v krátkom
časovom rozpätí, ako aj chlad pôsobí
na ich rozmerové vlastnosti ako „časo-
vaná bomba“ a teda hrozí riziko trvalej
deformácie.
Naopak materiál HPL a hliník prepo-
žičiava dverným výplniam mimoriadne
charakteristické vlastnosti, ktoré sa
v čase nemenia a predurčujú ich tak
pre dlhodobo bezproblémové používa-
nie.
Ide o takmer nulovú rozťažnosť
a teda ich stabilitu voči všetkým pove-
ternostným vplyvom vrátane slnečného
92
interiér
– inšpirácie a trendy
93
žiarenia s neobmedzenou intenzitou
a vysokých teplotných rozdielov.
Nielen zelené úspory sú ďalšou
témou, na ktorú by sme nemali zabud-
núť. Dverné výplne s minimálnou hrúb-
kou a jednoduchými dvojsklami sú už
takmer minulosťou a dnes si môžete
vybrať z produkcie, podporujúcej
technológiu pasivnych domov a to bez
alebo len s minimálnym príplatkom.
Návratnosť vložených investícii je tak
rýchla a preukázateľná.
Spoločnosť PERITO predstavila
na medzinárodných stavebných veľtr-
hoch Fensterbau 2010 v Norimberku
a IBF 2010 v Brne bezkonkurenčné
rozšírenie sortimentu dverných výplní,
porovnateľné s európskou špičkou
v tejto oblasti.
O Štandardná ponuka výplní z plasto-
vých, HPL i ALU materiálov vo viac
ako 60 základných typoch.
O Štandardné vybavenie výplní dvoj-
sklami aj trojsklami s tepelnou úpra-
vou a „teplým rámčekom“.
O Štandardná možnosť voľby
z 35 dekorov dreva dodávaných
v běžných termínoch.
O Štandardná hrubka výplní 24 mm je
aj u nás takmer minulosťou. K dis-
pozícii je ľubovoľný výber – naprí-
klad hrúbka 40 mm s koeficientom
tepelného prestupu, ktorý plní kritériá
pre pasívne domy.
ËØÝäÙäëd•ÙëÚçڕè•äçÞÜÞãYáãîâ•ÙÚèÞÜãäâ•Ö•ëîèäàäê•
àëÖáÞéäêč•ËîéëäçéڕèޕëáÖèéãd•ÙëÚçڕã֕îîî¥çÜéàëæ¥Úñ–
ʗâãÜåæëæä—íæ—ÛíÜé[Úßď
EURÓPSKA ÚNIA – EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ – INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Touto stručnou charakteristikou nie je
možné obsiahnuť všetko a preto vám
doporučujeme informovať sa o ďalších
vlastnostiach a výhodách dverných
výplní PERITO u vašich predajcov okien
a dverí a rovnako aj na našich WEB
stránkach www.peritosk.sk alebo
www.perito.cz, kde nájdete kompletný
sortiment plastových, HPL a hliníkových
dverných výplní PERITO obohatený
o novú kolekciu, ktorá práve prichádza
na slovenský trh.
Vchodové dvere sú kvalitatívne naj-
náročnejším výplňovým prvkom domu
a preto sa pri ich výbere orientujte len
na overených dodávateľov, ktorí vám
poskytnú dôkladné informácie o celej
problematike a predstavia nový produk-
tový katalóg PERITO.
interiér
– inšpirácie a trendy
94
V súčasnosti bohužiaľ stále prevláda názor ľudí, že matrac nie je tou
najdôležitejšou súčasťou spálne. Opak je však pravdou. Ani posteľ, ani skrine, či
podlaha nie sú v samotnej spálni natoľko dôležité a využívané ako matrac. Ak si
uvedomíme, že približne tretinu svojho života prespíme, je argument o dôležitosti
matraca v spálni nie len logický, ale aj opodstatnený a to neberieme do úvahy
vplyv matraca na náš zdravý spánok.
Nechať sa ovplyvniť pri kúpe mat-
raca jeho podozrivo nízkou cenou končí
vo väčšine prípadov nespokojnosťou
zákazníka. Prečo je to tak? Tzv. „lacné“
matrace často nespĺňajú štandardy spá-
jané s kvalitnými materiálmi. Výrobcovia
takýchto matracov neudávajú konkrétne
informácie o  zložení a  pôvode mate-
riálu, z  ktorého je matrac zhotovený.
Aby ste predišli „sklamaniu“ z  kúpy
matraca, skúste sa zamerať pri výbere
matraca na nasledovných pár bodov.
Pokiaľ ich bude Váš „favorit“ spĺňať,
výrazne klesne riziko Vašej nespokoj-
nosti a  naopak budete si istejší, že ten
„váš“ matrac, bude naozaj ten správny!
Základom každého matraca je jadro.
Od kvality jadra sa odvíja celková kva-
lita a  komfort spánku. Pri penových
jadrách je dôležitým údajom hustota
peny, ktorá sa udáva v  kg/m
3
. Platí, že
čím je hustota peny vyššia, tým je pena
kvalitnejšia a  trvácnejšia. Pri penových
matracoch je dôležitá aj ich „zoná-
cia“, čiže rozdelenie jadra do viacerých
zón. Tieto zóny umožňujú našej chrbtici
zotrvávať v  optimálnej polohe počas
spánku. Kvalita spánku nie je v žiadnom
prípade závislá od počtu zón! Človek
sa môže rovnako dobre cítiť na matraci
so siedmimi zónami tvrdosti ako aj na
matraci s tromi zónami tvrdosti. Rozdiel
v komforte spánku je minimálny (hlavne
ak zvykneme spávať na boku s  pokr-
čenými nohami v  kolenách), ale rozdiel
v cene je badateľný už na prvý pohľad.
Pružinové jadrá rozdeľujeme do dvoch
skupín, a  to na pružinové závislé bloky
typu „Bonell“ a  na pružinové nezávislé
bloky tzv. taštičkové pružinové bloky.
Rozdiel medzi týmito dvomi typmi pru-
žinových jadier spočíva v  konštrukcii.
Bonellový pružinový blok je tvorený pru-
žinami, ktoré sú navzájom prepojené
kovovou špirálou. Táto špirála ich spája
do jedného celku, ktorý tvorí jednotný
pružinový blok. Nevýhodou takéhoto
„Bonell“-ového pružinového bloku je
jeho nízky ortopedický efekt.
Taštičkové jadro tvoria malé pružinky,
ktoré nie sú navzájom prepojené. Tieto
pružinky sa individuálne vkladajú do taš-
tičiek z  netkanej textílie. Podľa toho
je odvodený aj ich názov „taštičkové“.
Mnoho ľudí prechováva negatívne pred-
sudky voči pružinovým či taštičkovým
matracom a  to hlavne kvôli zlej skúse-
nosti z  minulosti. Tie sú pri dnešných
kvalitných pružinových jadrách s  ohľa-
dom na ich vinutie a  použité okolité
vrstvy neopodstatnené. „Vyskočenie“
pružiny je v  dnešnej dobe viac menej
mýtom, pretože pri používaní kvalitných
materiálov a poistných medzivrstiev, pru-
žiny necítiť a možnosť ich „vyskočenia“
je vylúčená. Ortopedický efekt závisí
priamo úmerne od počtu taštičiek, ktorý
seriózni výrobcovia či predajcovia udá-
vajú v ks/m
2
. V ostaných prípadoch ide
o zavádzanie zákazníka. Štandardom pri
taštičkových matracoch je počet tašti-
čiek 254—256  ks/m
2
. Taštičkové jadrá
majú špičkový ortopedický efekt, nevŕz-
gajú a ich neprekonateľnou vlastnosťou
je práve ich vzdušnosť.
Matrac sa okrem jadra skladá aj
z  rozličných vrstiev, záleží od typu mat-
raca. Pre zdokonalenie komfortu spánku
a  zvýraznenie ortopedického efektu sa
používajú vrstvy kokosových a  latexo-
vých dosiek. Kokosové dosky sa v mat-
racoch používajú na vytvrdenie matraca.
Matrace s  kokosovou doskou sú tvrd-
šie, záleží od hrúbky kokosovej vrstvy
a  od  jej uloženia v  matraci. Kokosová
doska musí byť napustená latexom,
aby získala potrebnú pružnosť. Touto
úpravou získa kokosová vrstva potrebné
vlastnosti pre dlhú životnosť. Kokosové
vláka impregnované latexom sú pevné
a vytvárajú prostredie nevhodné pre
život roztočov, čo je jedným z  hlavných
dôvodov, prečo sa používajú hlavne
v matracoch.
Poťah matraca je jeho dôležitou súčas-
ťou. Každý matrac by mal byť vybavený
odzipsovateľným poťahom, ktorý sa
dá vyprať. Táto vlastnosť poťahu má
neoceniteľný význam z hľadiska zacho-
vania hygieny a čistoty matraca. Kvalitný
poťah sa ani po viacnásobnom praní
neroztiahne, ale  ani nezrazí. Poťahová
látka musí byť vzdušná a mali by v nej
byť použité materiály, ktoré dobre odvá-
dzajú vlhkosť. Pri poťahoch platí, že
čím vyššia je gramáž tkaniny, z  ktorej
je poťah zhotovený, tým je poťah kva-
litnejší.
Zopár praktických rád na záver: pri
výbere matraca do manželskej postele
uprednostnite skôr dva menšie matrace
ako jeden spoločný. Partneri majú väč-
šinou rozdielne váhy a  postavy, ako aj
predstavy o komfortnom spánku. Obom
vyhovuje iná tvrdosť matraca či zloženie.
Z praktického hľadiska je výhodou mať
dva menšie matrace ako jeden veľký.
Pokiaľ chceme vyprať poťah z jedného
veľkého matraca, môžu nastať hneď
dva problémy. Prvým problémom môže
byť manipulácia s matracom pri zoblie-
kaní a  obliekaní poťahu a  tým druhým
môže byť fakt, že poťah z  veľkého
matraca sa nie vždy podarí vpratať
do bežnej práčky.
Pri výbere matraca dbajte na mate-
riály, z  ktorých je matrac zložený a  žia-
dajte predajcu predložiť certifikáty o ich
nezávadnosti a  pod. Tieto informácie
vám musí poskytnúť odborne zaškolený
predajca.
Uvažujete o kúpe
matraca?
VEGAS Group, s. r. o., Levočská 41, 058 01 Poprad
Telefón: +421/52/47 81 847, E-mail: info@matrace-vegas.sk, www.matrace-vegas.sk
www.matrace-vegas.sk
Neprespite
ponuku!
„Vegas Family”
lôžkový komplet pre mladé
rodiny
ortopedický taštičkový matrac
rošt v oceľovom ráme
dekoratívny poťah
2 vankúše plnené latexom
rozmery: 90 × 200 cm 225 €
140 × 200 cm 339 €
160 × 200 cm 359 €
*platí pre rozmer kompletu od 140 × 200 cm
teraz darček – 2 ks paplónov*
podlahy
– inšpirácie a trendy
96
Stále častejšie sa stretávame s prípadmi, keď sa zákazník rozhodne prekryť staré
drevené parkety laminátovou alebo hotovou drevenou podlahou bez toho,
aby si uvedomil, že stará drevená podlaha sa dá prebrúsiť a zrenovovať. Veľa
zákazníkov ani netuší, akú krásnu drevenú podlahu doma má. Neberie sa pritom
ohľad ani na životné prostredie a v stále väčšej miere sa používajú materiály,
ktoré sa ekologicky obtiažne likvidujú. Snahou parketárov by preto malo byť
informovanie koncového zákazníka o možnostiach renovácie pôvodnej drevenej
podlahy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli zmierniť negatívny dopad
na životné prostredie.
Zvážte svoje úmysly
ešte predtým, než sa
rozhodnete svoju opotre-
bovanú podlahu prekryť
kobercom alebo vymeniť
za plávajúcu podlahu.
Existuje niekoľko dôvodov
prečo uprednostniť dre-
venú podlahu. Súčasné
technológie umožňujú reno-
vovať znečistené a opot-
rebované drevené podlahy
tak, aby vypadali ako nové.
Vedeli ste, že drevená podlaha je hod-
notnejšie pretože sa jedná o prírodný
produkt? Parkety sú priaznivejšou
voľbou z hľadiska zdravia aj životného
prostredia. Na rozdiel od plávajúcich
a iných podláh majú drevené podlahy
dlhšiu životnosť, možnosť renová-
cie v priebehu životnosti a sú ľahké
na údržbu. Vedeli ste, že parkety majú
priaznivý vplyv na klímu v miestnosti?
Radi by sme vám pripomenuli jedno
jednoduché pravidlo, ktoré každý
podlahár síce dobre vie, ale predsa
naň občas zabudne. Môžete používať
tie najlepšie laky na svete a predsa
nedocielite dobrý vzhľad podlahy,
pokiaľ nebola správne a dôkladne
vybrúsená. Platí to aj opačne; môžete
používať najlepšie brúsne prostriedky
na svete, ale pokiaľ lak nebol apliko-
vaný správne alebo je nekvalitný, tak
sa vám dobrý vzhľad
podlahy nepodarí docieliť.
Široká ponuka
povrchových úprav
Skôr ako sa sami pus-
títe do renovácie vašej
drevenej podlahy, potre-
bujete vhodné náradie
a produkty, aby ste mohli
prácu perfektne zvlád-
nuť. Nezabúdajte, že aj
pri pravidelnom čistení
a údržbe bude vaša drevená podlaha
raz vyžadovať renováciu. Tá zahrňuje
prebrúsenie podlahy a nanesenie novej
vrstvy ochranného laku.
Široká ponuka na trhu je neprie-
hľadná. Zákazník stráca prehľad
a nevie akú povrchovú úpravu si zvo-
liť. Pri renovácii drevených podláh si
môžeme vybrať niektorý zo systémov
úpravy povrchu: lakovanie pomocou
lakov na báze vody alebo na báze
rozpúšťadiel, olejovanie, voskovanie
prípadne olejovoskovanie. Pri výbere
lakov na vodnej bázy, olejov a olejo-
voskov existuje aj možnosť tónovania.
Spoločnosť BONA ponúka napr. more-
nie holého dreva, tzv. staining, farebné
tónovanie parkiet. Môžete si však
vybrať aj prírodný vzhľad povrchovej
úpravy, ktorý uchová farebný tón vašej
drevenej podlahy.
Je veľmi dôležité si
uvedomiť, v akých priesto-
roch chcete lakovanie
podlahy použiť.
Záleží na tom, či chcete
lak použiť v byte kde sa
očakáva skôr stredná
záťaž, alebo v priestoroch
školy kde sa predpokladá
silná záťaž, prípadne
vo verejných priestoroch
či reštauráciách kde
sú podlahy vystavené
obzvlášť silnej záťaži.
Môžete si vybrať aj vami
požadovaný lesk podlahy: lesk, polo-
mat alebo mat.
Ako renovovať vašu podlahu
bezprašne?
V súčasnosti na trhu nájdete spo-
ločnosti, ktoré sa snažia uľahčiť prácu
spojenú s pokládkou a renováciou
parkiet vývojom zdravotne neškodných
výrobkov. Napr. účinné ergonomické
brúsky, ktoré zadržia prach vo vnútri
bezšvových vriec a tým umožnia prácu
v čistom a bezprašnom prostredí.
Spoločnosť Bona vyriešila jeden z naj-
väčších problémov pokládky a renovácie
drevených podláh – prach! Bezprašný
systém odsávania DCS ponúka zdravšie
a pohodlnejšie pracovné prostredie
vďaka systému nekonečných vriec, pri
ktorom do ovzdušia neuniká žiaden
prach. Vďaka tomuto systému je zaru-
čené, že po skončení brúsenia nebudete
musieť na následné upratovanie vynalo-
žiť toľko práce ako predtým.
Už ste si vybrali akú
povrchovú úpravu použijete?
Novinkou v ošetrovaní a údržbe
povrchu drevených podláh je BONA
NOVIA – riešenie šité na mieru renová-
cie podláh v domácnostiach.
Výrobky sú špeciálne určené pre
renováciu drevených podláh v domác-
nostiach. Nepotrebujete základný náter,
pekne prekresľuje drevo, je rýchlo
schnúca, odolná voči stopám po pod-
rážkach topánok a naviac je šetrná
k životnému prostrediu.
Podrobnejšie informácie vám radi
poskytneme na našich telefónnych čís-
lach alebo navštívte naše webové stránky.
Renovácia drevenej podlahy: Parkety ako nové
Renovujeme parkety
tel. +421/2/65 457 161
e-mail: redakce@renovujeme-parkety.com
¦OnOV [¯ D¦i¯¯¯O¦ !¯O¦¯nU ¯¦¯DJ DJħ O¯ODi¯Ú
D¯CJħ J !¯O¦V DV nJ¦ DVħ OD¦JZOn nJģ¦O C¦J¦
J!¯¯¦U ·JŀDJ D¦ODnO¯ħ !¯O¦Ú DOĊ D¦in¯¯i¯n¯
OD¦JŀJ nJģU O¯ODnO¯ħ [¯[ V¯DOn¯ i n¯V¯DOn¯
¯¯JVV ¯ÚŀDV i DO¯¦¯DV V J!¯[ ni¯¦¯ DOD¦J¦V J!O
ZJ!¦JD nJ !¯O¦On Vģ¯¯!O O¯¯J¯n¯ ¯¯O[¦ VD¦VVJ[Ú
nJ VV¯VJ¦Jni¯ [¯Din¯Cn¯¦O C¦J¦J!¯¯¦U D¦i¯¯¯O¦U¯
CDDOV¯D [¯ [¯DnOZnJCnJ լ VO V¯Ā!¯[¹
'DO¦OCnO¯ħ AIpod SIovakIa s.r.o. P¦¯ģOV DOD ¯VO
[OU ZnJC!OU FLOOR EXPERTS V¯¯ÚDi¦J DO ¦O!U 20`0
ģD¯CiJ¦nOU !O¦¯!CiOU 3V¦¯¯VOVVC¦ V¯Ā!OD¦OģnVC¦
DJ¦!i¯¯ V [¯DnO¦Jn¯¦OVOn D¦¯V¯D¯n¦ !¯O¦J [¯
ODDOV¯DOU nJ D¦VO¯nÚ ĀUD¯!Ú DO¯¦¯DU UD¦JViħ ¯i
D¦i¯¯¯O¦ DODĀJ ¯¯DJ
¦¦¯Jn ·O¦¦¯C¯iOn [¯ inģDi¦OVJnJ D¦¦¦ODnOU !¦J
¯OU O¯¯¦OVOV ¯V¯¯J ¯¯¯¦¯¯n¯nVC¦ V `2 ¦ÔZnVC¦
D¦U¦OC¦ DJ¦!i¯¯ VV¯VO¦¯nVC¦ Z VVninOCnVC¦
DUDOVVC¦ D¦¯V¦n
lceIand parkety ¯Ú inģDi¦OVJn¯ ¯n¯ŀnVni OD¦J¯ħJni
nJ¦¯¦O O¯¯¦OVJ P¦inJģJ[Ú nJDVC¦ ni¯¦n¯[ ¯¦¯gJn
Ci¯ DO !JŀD¯¦O D¦i¯¯¯O¦U ¯VO[¦n [¯nn¯ D¦Ú¯¯nVn
J Di¯¦O ¦J!OVJnVn DOV¦C¦On ¯J! JDV ¯J ZJC¦O
VJ¦J D¦¦¦ODnJ ģ¯¦U!¯Ú¦J D¦¯VJ ¯VV¦JZn¯n¯ ¦¦JnV
DODCiJ¦!U[Ú D¦¦¦ODnO¯ħ J Uni!J¯nO¯ħ !JŀD¯[ DO¯!V
GreenIand ¯VO[¦n Z[JVOn J¯OCiU[¯ n¯D¦¯¦ĀJDn¯
ĀJDOV¯ D¦i¯¯¯¦Jn¯¯VJ ¯¯V¯¦OJn¯¦iC!¯¦O !On¯in¯n
¯U ¦U¯¯i!J¦nJ ¯¯¦¯!CiJ J ¦UCn¯ ¦ODĀOVJni¯ ¦O¦¯!¯
OD¦J¯¯i li¯¦O O¦¯[OVJnV DOV¦C¦ J[ nJD¦i¯! ¯VO[¯[
¯J¦D¯ nU DJVJ ¯¯D¦O J ¦OD¦ ¦O V¦ODnVn ! DO!
¦JD!¯ DO Vģ¯¯!VC¦ nOD¯¦nVC¦ D¦i¯¯¯O¦OV

V D¦Ú¯¯n¯[ ģ¯¦U!¯Ú¦¯ DJ¦!i¯¯ Creta Di¯¦O D¦Jn¯[ J
nJ¯¦¯Dn¯ D¦¦¦ODn¯ O¦¯[OVJn¯[ ¯J ZD¦UŀU[¯ D¯¦O¯ħ
n¦JnO¦U Jn¯iC!¯¦O ·¦¯C!J ¯O ¯¦n!On [U¦U
·JŀD¯nU D¦i¯¯¯O¦U DO¯!V¯n¯ !¦J¯iC!Ú ¯¦¯gJnCiU
SardInIa CorsIca i Rhodos OD!¦VVJ[Ú ¦ÔZnO¦OD¯
¯VJ¦¯ ¯¦n!On ZJ¦iJ¯¯¦O !¯Di¯¯¦JnU V D¦¦¦ODn¯[
¯J¦D¯ DUDU 'J¦DiniJ ni¯¦nU J ¦¦JD!Ú ¦¦JDinU
nO¦J V D¯ZV¯¯¦¦ ·O¦¯iCJ ¯¯D¦Ú ¯J¦DU n¯DU
ZVV¦JZn¯nÚ D¦Ú¯¯nOU ģ¯¦U!¯Ú¦OU J l¦ODO¯ DOnÚ
!J ZJVJn ¯VO[¯[ DO¦J¯¯[ ¦i¯¯O¦i¯ V ¦U¯¯i!J¦n¯[ ¯¯¦¯
!Cii !OnDinOVJn¯[ ¯ ¦UCnVn ¦ODĀOVJn¦n
Parkety GaIapagos լ DVn¯n¯ ¦UCn¯ ¦ODĀOVJn¯
J Di¯¦O D¦Jn¯ DOnÚ!J[Ú VU¦!JniC!Ú D¦¦¦ODU ¯
n¯ZVVCJ[nVn OD¯i¯ĊOn DODO¦J
Dream CoIIectIon լ ¯¯n !JŀD¯¦O !¯O ¯i ŀ¯¦J DOD¦J¦U ¯ C¦J¦J!¯¯¦On
wwwإOO¦¯XD¯¦¯¯¯!
SHOWROOM PREĢOV | · 'U¦DO!U `lJ | 080 0` P¦¯ģOV | t. 05` 452397 | t. 0948 300 4`b | in¯O@إOO¦¯XD¯¦¯¯¯!
SHOWROOM KOĢlCE | Ŀ¦i¯D¦OVJ 3 | 040 0` ·OģiC¯ | t. 0948 800 5b7 | t. 0948 800 5b8 in¯O@إOO¦¯XD¯¦¯¯¯!
SHOWROOM PRlEVlDZA | lO[niC!J lll`870 | 97` 0` P¦i¯ViDZJ | t. 0903 570 `5` | t. 0903 5b0 `55 !J¯J¦inJ@إOO¦¯XD¯¦¯¯¯!
T¯X¯l¯O¯Og¦Jؤ¯ A¦PC¦
Bermuda J ZanzIbar C¦J¦J!¯¯¦iZU[¯ ¯J¦DJ D¯¯¦O¦¯
[J V ¯Ún¦J!U Z¦¯!JnJ ģD¯CiJ¦nOU ¯¯C¦ni!OU DVn¯
niJ DUDU lUCn¯ ¦ODĀOVJnV DOV¦C¦ l¯¦nÚD O¦¯[O
VJnV D¦¦¦ODnVni O¦¯[ni nJZnJCU[¯ ¯¯D¦¯ Di¯¯!OV¯
D¦Jŀ¯ J DJ¯inOVJn¯ ¦¦JnV ¯JnZiDJ¦U D¦¯VnJ¯O¯ħ
J¯¦iC!¯¦O O¯¯¦OVJ
T¯D¦J ¯J¦DJ !OĊJ!U nJ D¦Ú¯¯nOn DOV¦C¦U DJ¦!i¯¯
Cuba n¯¯i¯ V ¯¯D¯ VJģniVÚ ODOVZDJnO¯ħ Uŀ¦VJniJ
¯i ŀiVO¯J ¦UnDV i DOV¯¯¯nVC¦ CigJ¦ P¦i¯¯¯O¦U !D¯
¯J DO¦Oŀ¦ ·UDJ DODJ DUC¦J ¯¯D¦¯[ ¯XO¯i!V
T¯nn¯ ¯OnV DJ¦!i¯¯ Tonga J Samoa DO¯iJ¦nU¯¯
¦ÔZnVni ¯DÔ¯ODni D¦inJģJ[Ú nV¯¯¯¦iOZnO¯ħ PJCi
ؤ!U ·i Uŀ ¯Ú O¦¯[OVJn¯ O¦¯[ni ¯ Dign¯n¯On (TOn
gJ) J¦¯DO !J¦DOniZOVJn¯ ('JnOJ) D¯ZDOC¦VDV
nÚ!J[Ú ¦¦D!U J nOVÚ D¯¦¯D¯!¯¦VU D¦i¯¯¯O¦OV V
!¯O¦VC¦ ¯J DO!¦JDÚ
V¯Ā!¯ ¯O¦nJ¯V DJ¦!i¯¯ (`8b0X`89X`5l4nn)
VV¯VJ¦J[Ú DOCi¯ nOnUn¯n¯J¦nO¯¯i J ¯¯JDi¦nJ ¯¦O
[V¦¯¯VOVJ ģ¯¦U!¯Ú¦J DOCi¯ D¯ZD¯CiJ
AIpodova Dream CoIIectIon D¦¯DÚDZJ ¯ÚŀDU ZJ
¯XO¯i!OU J C¯¯¯OVJn¦n nO ZJ¦OV¯Ċ [U U¯DO!O[U[¯
VO VJģOn DOnOV¯
Pocíħte mágIu, vykrocte na podIvuhodné parkety
z ceIého sveta!
VIeme, ŀe podIahy sú veĀmI döIeŀItou súcasħou Váģho domova !¯O¦V VV[JD¦U[¯ VJģU O¯ODnO¯ħ P¦¯¯O
¯J ¯nJŀ¦n¯ ¦ODiħ nJXiUn JDV ¯¯¯ ¯i nO¦¦i VVD¦Jħ ¯Ú ¯D¦JVnU DOD¦J¦U ·VJ¦i¯J Vģ¯¯!VC¦ ODV¯nVC¦ J¦¯
J[ !On¯¦CnVC¦ D¦i¯¯¯O¦OV ZJVi¯¦ ¦¦JVn¯ OD ¯D¦JVn¯¦O VVD¯¦U DOD¦J¦V V nJģOn D¦¯DJ[nOn D¦Og¦Jn¯
nÔŀ¯¯¯ nJ[¯ħ ZO Vģ¯¯!¯¦O ¯¦Oģ!U J VO Vģ¯¯!VC¦ յC¦J¦J!¯¯¦OC¦ն DOD¦J¦ լ OD C¦¦JDnVC¦ J DO!O[nVC¦
¯¯D¦VC¦ J ¦¦JVVC¦ ¦JDO¯¯nVC¦ J V¯¯¯¦VC¦ DiVVC¦ J ¯¦Ú¯J¦VC¦ nOD¯¦nVC¦ J ¯¦JDiCnVC¦ ¦U¯¯i!J¦nVC¦ J
Jn¯iC!VC¦ Jŀ DO ViDi¯C!¯ J O[¯Din¯¦¯ Nacúvajte svojIm pocItom a vyberajte s vkusom!
Nádherné parkety z ceIého sveta
podlahy
– inšpirácie a trendy
ZBAVTE SA PRACHU
VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI!
Myslíte si, že klasické upratovanie zbaví vašu domácnosť všetkých nečistôt
vrátane prachu? Ste si istí, že vaša domácnosť je naozaj čistá? Pri tejto otázke
by ma poriadna domáca pani určite hnala, ALE...
Bežnými činnosťami v  domácnosti vznikajú nečistoty v  podobe prachu,
vlákien z textílií. Vo vzduchu, na podlahách a nábytku sa usadzujú nalietané
nečistoty rôzneho pôvodu z exteriérov, roztoče a ich výkaly, časti rozpadnu-
tých tiel hmyzu, časti zoschnutej kože, alebo aj plesne. A celú túto „zbierku“
nečistôt dýchame. A  čo je najhoršie - najviac nám škodí práve prach, ktorý
nevidíme. Poletujúce mikročastice, ktoré rozvírime napríklad len obyčajným
pohybom v domácnosti, sa usadzujú hlboko v našich pľúcach. Takže pocit čis-
tej, vyupratovanej domácnosti nemusí byť v  skutočnosti až taký oprávnený.
Prach musí z domu preč!
interiéru ako pri klasickom vysávači. Takže po
uprataní domácnosti centrálnym vysávačom
si môžete skutočne povedať, že je u vás čisto!
Centrálne vysávanie nie je žiadna novinka.
Systém centrálneho vysávania je na trhu viac
ako 50 rokov. Za tú dobu sa myšlienka odsá-
vania nečistôt mimo obývaných častí domov
stretla s  obrovskou odozvou a „nepriestrelné“
argumenty výhod tohto riešenia presvedčili
státisíce užívateľov po celom svete. A presved-
čia aj vás.
Systém centrálneho vysávania sa dá na-
montovať do akejkoľvek domácnosti, nezáleží
na tom, či ide o novostavbu, alebo starší dom, či
byt. Je to jednoduché. Odborníci vám pripravia
rozvody bez významných stavebných zásahov.
V prvej etape pripravia potrubia, podľa potreby
osadia zásuvky a  v  druhej dokončia inštaláciu
osadením samotného agregátu. To je všetko.
Povysávať už budete musieť sami... no verte,
že všetok prach a nečistoty skončia v zbernom
koši pod agregátom a  mikročastice vyletia cez
výfukovú klapku mimo Vášho domova. Vlastne,
neverte, presvedčte sa sami!
Ako na to.
Klasickým vysávaním zozbierame veľké
častice z  povrchov. Tie najmenšie prejdú fl-
trami a  vrátia sa späť do interiéru. Spôsobujú
alergie, sťažené dýchanie, nepríjemné pocity.
Ak chcete, aby bola vaša domácnosť skutočne
čistá, mali by ste zmeniť spôsob upratovania.
Riešením je centrálny vysávač. Jeho veľká
výhoda je v tom, že všetky nečistoty, aj tie naj-
menšie, ktoré pri upratovaní vysajeme, „vyfúk-
ne“ mimo obývaných častí nášho domu, nie do
Výhradný zástupca v SR
SMART Systems s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
tel./fax: 037/654 23 23 /22
Infolinka: 0911 54 23 22
0904 06 88 77
e-mail: info@electrolux-vac.sk
www.electrolux-vac.sk
centrálne vysávače
NOVINKA
electrolux oxygen
S kúpou centrálneho vysávača som pomer-
ne dlho váhal. Myšlienku resp. samotný princíp
fungovania CV som poznal už dávnejšie, no
stále som k tomu pristupoval pasívne. Dôvodov
bolo viac, hlavne obava pred stavebnými zá-
sahmi pri inštalácií potrubných rozvodov, keď-
že som ho chcel namontovať do nášho domu,
ktorý už bol postavený. Ale povedal som si, keď
už má CV toľko ľudí, vyskúšam ho aj ja. Navyše,
naše dcéry trpia alergiami a problém s prachom
som potreboval skutočne urgentne vyriešiť.
Takže som rozposlal pôdorys nášho domu
frmám, ktoré sa CV zaoberajú. A bolo ich po-
merne dosť. Všetci obchodníci z  oslovených
friem mi do týždňa zaslali cenové ponuky. Sa-
motné riešenie potrubného rozvodu sa viac
menej zhodovalo, návrhy boli podobné a  čo
ma prekvapilo, bol profesionálny prístup pre-
dávajúcich. Čo sa týka cien, tie sa pohybovali
od 1500€ do 2000€ (hotové riešenie pre jed-
nopodlažný už postavený dom so štyrmi zá-
suvkami + VacPan, vrátane práce a  dopravy).
Rozhodoval som sa na základe ceny, kvality,
značky a  komunikácie s  obchodníkmi. Nako-
niec mi vo fnále ostali tri značky: Electrolux,
Beam a  Zanussi. Všetky tri značky resp. agre-
gáty spĺňali moje kritériá a to nízku spotrebu
energie, nízku úroveň hlučnosti a hlavne bez
údržbový systém. Electrolux ma prekvapil
vydareným spracovaním a GORETEXovým sa-
močistiacim fltrom. Beam zasa nadčasovým
dizajnom, kvalitným kovovým spracovaním
a  sacím výkonom. Zanussi mal výborný po-
mer výkon-cena. Samozrejme som nakoniec
skončil na diskusiách na internete a rozhodol
som sa pre Electrolux. Dôvodom bol inova-
tívny prístup výrobcu, kvalita opracovania,
dizajn vysávača, bezpečnostná ochrana
pred poškodením, servisné služby a  hlavne
kvalita hadice resp. celého príslušenstva.
Dôležitým faktom, ktorý ma presvedčil, bola
práve kvalita samotnej vysávacej sady a sku-
točnosť, že práve na hadici sa stráca najviac
sacieho výkonu, práve z  tohto dôvodu na
celej čiare vyhráva 9 metrová hadica OXY-
GEN s  najmenšou stratou výkonu na trhu.
No a  na koniec cena: všetko som to dostal
v  akčnom sete, ponuka bola neodolateľná
a  to aj vzhľadom na výrazne zníženú cenu
čističky vzduchu, ktorá v  kombinácií s  cen-
trálnym vysávačom udržuje stálu čistotu
vzduchu v interiéri.
Po odsúhlasení cenovej ponuky a  ob-
jednaní do dvoch dní prišli inštalatéri, ktorí
celú inštaláciu zvládli bez vážnejších staveb-
ných zásahov za 8 hodín vrátane osadenia
a  inštalácie agregátu OXYGEN. Ten som si
nakoniec nechal v  garáži, nakoľko na sa-
motnom vysávači je aj nasávací otvor, cez
ktorý je možné napojiť hadicu a  bez prob-
lémov povysávať automobil, pôvodne som
totižto rozmýšľal o  technickej miestnosti.
Komfort pri vysávaní, uskladnenie hadice,
sací výkon a  hlučnosť agregátu absolútne
presiahli moje očakávania. V  miestnosti sa
pri vysávaní prach už nevíri, dokonca mô-
žem povysávať aj pred spaním. Dievčatám
sa uľavilo a dýcha sa im lepšie. To je pre mňa
to najdôležitejšie.
Tomáš Z., Nitra
agregát Oxygen
od 699 €
vrátane DPH
PREČÍTAJTE SI PRÍBEH
UŽÍVATEĽA
interiér
– inšpirácie a trendy
102
Colours 100, Metas, Victa, Aleva,
Celan, Statement), Magnat (Quantum
série 1000/700/600/550, Interior),
Bernstein (ITR10, PRA30). Vyššiu
ligu zastupuje napríklad legendárna
škótska audiofilská značka Tannoy.
Umiestnenie a inštalácia
Po výbere komponentov vás budú
čakať dve rovnako náročné etapy.
Umiestnenie komponentov sa už
roky nepodriaďuje pravidlu, že budú
umiestnené tam, kde to napr. obý-
vacia stena alebo nábytok dovolí.
Dnešným trendom je rátať s umiest-
nením audio a video komponentov
už pri návrhu interiéru. Tak sa dá aj
ich (často expresívny) dizajn využiť
a spraviť tak interiér zaujímavejším.
Pravidlom je taktiež to, že menej je
Výber komponentov
Jednou z najpodstatnejších etáp
pri zariaďovaní bytu elektronikou je
výber komponentov. Tu platí jedno-
značne stará pravda o tom, že nie
sme takí bohatí aby sme si kupovali
lacné veci. Pravda, netreba mať veľké
oči, kvalitná elektronika sa dnes už
dá kúpiť za vcelku rozumné peniaze.
Základnú vec, ktorú si však musíme
uvedomiť je to, že kupujeme výrobky,
ktoré by nám mali slúžiť niekoľko
rokov. Odporúčam preto uprednostniť
značkové výrobky s históriou a pre-
verenou servisnou sieťou. Taktiež
sa pri výbere orientujte na strednú
a vyššiu strednú triedu produktov. Pri
ich výrobe sa totiž nemuselo šetriť
za každú cenu a výsledkom je výro-
bok, ktorý bude dobre slúžiť po dlhé
roky. Vhodným príkladom zlého
výberu sú rôzne lacné krabicové sety
„domáceho kina“ všetko-v-jednom,
pri ktorých už pri prvom kontakte
zistíte, že konštrukcia reproduktorov
pripomína skôr kelímok od jogurtu
ako reproduktorovú ozvučnicu a pri-
balený DVD/BR prehrávač s váhou
tabuľky čokolády asi tiež nebude to
pravé orechové. Kvalita sa nedá okla-
mať a technológie i poctivá súčiast-
ková základňa niečo stoja. Cenový
rozdiel medzi kvalitou a brakom je
však dnes menší ako by ste čakali,
preto odporúčam vsadiť na značku
v rozumnej cene. Na slovenskom
trhu je takýchto značiek etablovaných
niekoľko, v oblasti home audia majú
jeden z najlepších pomerov cena/
výkon nemecké značky HECO (Music
Neoddeliteľnou súčasťou moderných bytových interiérov či exteriérov je okrem
vizuálne príjemného priestorového riešenia i množstvo elektroniky. Zvykli sme si
odpočívať pri obľúbenom filme z DVD alebo Blue-Ray disku, pri počúvaní obľúbenej
hudby z CD, rádia alebo iPod-u. Zariadenia pre sprostredkovanie zvuku i obrazu
dnes musia spĺňať okrem estetickej funkcie hlavne náročné kvalitatívne požiadavky.
S tým je spojený zodpovedný výber komponentov a kvalitná montáž.
rozumne
Audio a video
interiér
– inšpirácie a trendy
103
viac. Centrálna denná miestnosť je
síce väčšinou vybavená všetkými
potrebnými A/V komponentami no
v spálňach, detských izbách a pra-
covniach je audio a video riešené
buď len diaľkovou distribúciou
signálu (káblom, wi-fi) z hlavných
komponentov alebo malými integro-
vanými prístrojmi, ktoré združujú viac
funkcií.(Bernstein ITR10, Bernstein
PRA30, Magnat MC2, Magnat VC2)
Rovnako je vo vedľajších zónach
rozšírené použitie reproduktorov
zabudovaných priamo do stropov
a stien alebo reproduktorov s malou
hĺbkou. (HECO INC/INW, Magnat IC,
DLS On-wall/In-wall) Samostatnou
kapitolou je ozvučenie záhrad, terás,
kúpeľní alebo sáun. Tam sú požia-
davky posunuté kvalitatívne ešte
o triedu vyššie a výrobky sa musia
vedieť vyrovnať so zvýšenou vlh-
kosťou a poveternostnými vplyvmi.
(HECO INC/INW, Tannoy SR601T,
Magnat SymbolPro, Alpine Marine)
Inštalácia býva posledným krokom
k funkčnému AV systému. No tu
budem oponovať a rád by som upo-
zornil na rozumný trend – návrh
celého systému a inštalácie by
mal byť ak nie prvým, tak jedným
z prvých krokov už v projektovej fáze
prestavby alebo novostavby. Ušetríte
si tak kopec problémov s ťahaním
dodatočných inštalácií alebo náklad-
nému prerábaniu už existujúcich sietí.
Rovnaké pravidlo o lacných veciach
platí dvojnásobne pri kabeláži. Nie
je nič horšie ako po roku zistiť, že
zvuk a obraz v systéme je degrado-
vaný oxidáciou lacných káblov alebo
neustálym rušením v nekvalitných
zásuvko-zástrčkových spojoch.
Následná oprava často znamená
zdvojnásobenie pôvodných nákladov
na kabeláže a siete. Tu pomáha dať
si poradiť a použiť kabeláž osvedče-
ných výrobcov, ktorí majú v portfóliu
kompletný výber produktov na kom-
plexnú inštaláciu. (Oehlbach) Z rov-
nakého zdroja sa dá riešiť i problém
s neustále sa povaľujúcimi káblami.
Použitím produktov pre skrytú/
zapustenú montáž zo série Oehlbach
Pro-In všetky káble zmiznú pod
omietkami, pri zachovaní ich plnej
funkčnosti.
Riešenia na kľúč?
Z vyššie uvedeného je jasné,
že návrhu systému pre reproduk-
ciu audia a videa je nutné venovať
pozornosť v rozsahu, ktorý nemusí
byť pre niektorých z nás únosný.
Veď nie každý môže byť odborníkom
na všetko. Riešením je využiť pora-
denstvo spoločností zaoberajúcich sa
návrhom a dodávkou týchto systémov
na kľúč. V konečnom dôsledku ide
i o cenovo najrozumnejšie rieše-
nie, ktoré vám umožní vyvarovať sa
množstva chýb. Napríklad spoločnosť
AUDIO International Slovakia svojim
zákazníkom (okrem iných služieb)
ponúka možnosť skombinovať nákup
produktov s poradenstvom a následne
inštaláciou výrobkov v rozsahu poža-
dovanom konečným zákazníkom.
Viac informácií nájdete na webovej
stránke www.audio.sk.
Pavol Serbin
Foto: AIS
interiér
– inšpirácie a trendy
104
cim zdravotníckym zariadením, ktoré
je ako poskytovateľ zdravotnej sta-
rostlivosti oprávnený tieto hodnotenia
vydávať;
6 matrac je označený symbolom „CE“;
6 matrac je vopred určený pre zmier-
nenie konkrétnych zdravotných
ťažkostí (antialergický, antidekubitný
pasívny alebo aktívny, vhodný pre
osoby dlhodobo pripútané na lôžko,
a pod.);
6 matrac spĺňa požiadavky na bez-
pečný výrobok;
6 pri matraci je priložený riadny návod
na používanie a údržbu, všetky
odporučenia sú na ňom naviac uve-
dené v jazyku zeme, kde je uvedený
na trh;
6 predajca je na vyžiadanie schopný
predložiť všetky atesty a certifikáty
výrobcu, ktorého tovar v predajni
ponúka a je označený ako zdravotný.

Rozlíšenie zníženou sadzbou
DPH
V prípade, že si chcete zakúpiť sku-
točný zdravotný matrac, poznáte ho
okrem iného tiež podľa sadzby DPH.
Všetky naozaj zdravotné matrace sú
totiž zaradené do zníženej sadzby DPH
10 % (platí pre ČR). Tým sa tiež líšia
od bežných matracov na trhu, ktoré sú
predávané so štandardne dvadsaťper-
centnou sadzbou.
Bola to práve spoločnosť GUMOTEX,
ktorá ako prvý český výrobca mat-
Čo je to zdravotný matrac?
Označenie „zdravotný“ je v pod-
state prehlásením samotného výrobku
a jeho prospešností. Musíme si však
uvedomiť, že matrac sám o sebe
nelieči – výrazným spôsobom však
môže skvalitniť spánok a prispieť
k lepšej regenerácií organizmu. V prí-
pade choroby by mal vedieť zdravotné
ťažkosti zmierniť alebo ich aspoň ďalej
neprehlbovať.
Školení predajcovia nám dokážu
v kamennom obchode obvykle dopo-
ručiť najvhodnejší matrac, ktorý bude
rešpektovať naše individuálne fyzio-
logické špecifiká – výšku, hmotnosť
alebo požadovanú tuhosť matraca.
Skutočný zdravotný matrac by však
mal mať ešte „niečo“ naviac, nejaké
zdravotný benefit alebo prísľub, ktorý
je daný priamo jeho konštrukčným rie-
šením alebo jedinečným charakterom
použitých materiálov. Len taký matrac
potom môže byť označovaný ako zdra-
votný – musí však byť opatrený certifi-
kátom alebo zvláštnym atestom, ktorý
dokladuje, že použitie výrazu „zdra-
votný“ je skutočne oprávnené a nie je
iba jednou z mnohých foriem klamania
spotrebiteľa.

Ako spoznať „ten pravý“
Existuje hneď niekoľko návodov, ako
odhaliť, či je ponúkaný matrac sku-
točne zdravotný:
6 matrac je certifikovaný, tzn. že má
Klinické hodnotenie zdravotníckeho
prostriedku vystavené zodpovedajú-
Spoznať skutočné kvalitné výrobky je v dnešnej
dobe viac než problematické. Na trhu existuje veľké
množstvo výrobcov a značiek, ktoré sa vzájomne
predbiehajú v tom, ako urobiť čo najlepší dojem
na zákazníka a zároveň tromfnúť konkurentov
„horúcou“ novinkou. Výsledkom je tápajúci zákazník,
ktorý sa bezradne preberá ponukami všetkého
„skvelého“ tovaru za „jedinečnú“ cenu a snaží sa na
trhu aspoň trochu zorientovať. Pokiaľ ide o výrobky
bežnej spotreby, vie si väčšinou poradiť. Čo sa však
stane, keď prídu na radu nákupy, ktoré realizuje iba
raz za niekoľko rokov? Jedným z takýchto prípadov
sú matrace. Obzvlášť tých „zdravotných“ sa na trhu
v poslednej dobe objavilo ako húb po daždi…
Zdravotné matrace
interiér
– inšpirácie a trendy
105
racov dokázala, že jej matrace sú
naozaj zdravotné a v súlade so štátom
predpísanými požiadavkami ich má
právo ponúkať s daňovým zvýhodne-
ním a tiež ich ako „zdravotné“ ozna-
čovať. Matrace GUMOTEX, vrátane
detských, boli klinicky hodnotené
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
(FN Olomouc a FN Brno) a na základe
prehlásenia o zhode klasifikované ako
neinvazívne zdravotnícke prostriedky
triedy I – vybrané matrace boli dokonca
zaradené do zníženej sadzby DPH 10 %
(platí pre ČR).
Matrace pre dospelých i deti
Ako zdravotný si môžete vybrať tiež
latexový matrac GAIA, novinku aktu-
álnej kolekcie GUMOTEX. Predstavuje
patentovanú technologickú inováciu,
ktorá je cielene zameraná na komfort
a podporu tela „od hlavy až po
päty“. Vďaka prirodzene fyzi-
ologickému zónovaniu Physio
Latexu je rozčlenená do 5 ana-
tomických zón, ktoré sú tvorené
tromi odlišnými hustotami materiálu
pre zónu hlavy a ramien, chrbát
a bedrá a oblasť nôh. Zónovanie mat-
raca naviac vzniká zapenením latexov
rôznych hustôt do jediného jadra, nie
lepením. Táto vysoko kvalitná
penová guma sa vyznačuje
zázrak alebo skutočnosť?
výbornou priedušnosťou, vysokou pruž-
nosťou a dlhou životnosťou.
Zdravotný detský matrac MIMI je
potom tým najlepším riešením pre
pokojný spánok a zdravý rast bábätka
už od jeho narodenia. Jeho jadro je
tvorené špeciálnou, vysoko pružnou
HR penou („studená pena“ 40 kg/m
3
),
ktorá vytvára dostatočne pevný a tvrdý
podklad pre správne tvarovanie chrb-
tice. Obe ložné strany matraca sú opat-
rené jemným vlnitým tvarovaním, ktoré
napomáha lepšiemu prekrveniu det-
ského tela a zaručí dostatočne účinné
odvetranie. Detský matrac MIMI bol
naviac vyvinutý v spolupráci s odbor-
níkmi a prešiel náročným testovaním na
II. detskej klinike FN Brno. MIMI bol ako
jeden z mála detských matracov na trhu
testovaný tiež na VOC látky a zodpo-
vedá požiadavkám na zdravotnú nezá-
vadnosť podľa Oeko-Tex Standard 100,
trieda I – vhodný pre deti do 3 rokov.
V prípade, že zvolíte niektorého
zo zavedených a skúsených výrobcov
matracov na trhu, ponuka štandardných
matracov i tých zdravotných je vždy
široká. Dôležité je však nájsť a vybrať
si presne ten, ktorý bude dokonale
kopírovať vaše telo a prispôsobovať sa
mu. Stane sa skrátka vaším druhým ja.
www.matrace-gumotex.cz
rôznych h ôznyc ch h h h
lepe le le
ktorá je orá je
aaa
tt
tromi
pre zón pre
a bedrá a bedrá
raca na aca
GAIA
MIMI
Detské poťahy
interiér
– inšpirácie a trendy
106
GAVAplast, meno, ktoré neodmysliteľne patrí k slovenskému trhu už viac ako
dvanásť rokov, prináša ďalšie novinky v ponuke a spôsobe výroby plastových,
živicových a hliníkových dverných výplní. Produkcia firmy odráža jej snahu
o neustále zdokonaľovanie a približovanie sa k potrebám zákazníkov.
Čo spĺňa ich požiadavky na kvalitu dnes, nemusí platiť o dva či viac rokov.
Tak ako napreduje svet a menia sa potreby ľudí,
tak napreduje a vyvíja sa aj firma GAVAplast.
Ako firma určujúca trendy v dver-
ných výplniach sa GAVAplast začína
v súčasnosti orientovať na jadrá
s hrúbkou 36 mm. Ešte v polovici
90. rokov minulého storočia sa za štan-
dard považovali jadrá s hrúbkou
20 mm. Od konca 90-tych rokov sa
hrúbka posunula na úroveň 24 mm,
ktorá sa používala až do dnešných dní
a poskytovala priemerné tepelnoizo-
lačné vlastnosti.
„V čase, keď je teplo veľmi vzácne,
je dôležité zaviesť nový štandard
v hrúbke dverných výplní. Koeficient
tepelného odporu je pri jadrách s hrúb-
kou 36 mm až o 50 % lepší ako pri
jadrách s hrúbkou 24 mm. V konečnom
dôsledku ide o úsporu energie pre
klienta, čo je pre nás najdôležitejšie“
hovorí pán Gašpárek zo spoločnosti
GAVAplast. Zároveň dodáva: „Väčšina
predajcov okien ponúka čo najhrubšie
sklá, žiaľ, pri ponuke dverí zabúdajú
na to, že dverná výplň je takisto veľká
plocha, cez ktorú dochádza k neza-
nedbateľnému úniku tepla. V praxi
je potom klient spokojný s kvalitnými
oknami, no dvernými výplňami sa
veľmi nezaoberá, berie ich ako samo-
zrejmosť.“
Na súčasné možnosti výroby
dverných jadier s rozličnou hrúbkou
reaguje firma GAVAplast ponukou
jadier s hrúbkou 36 mm, ktoré budú
na slovenskom trhu za cenu jadier
s hrúbkou 24 mm. Zákazníci dostanú
hrubšie dverné výplne zlepšujúce
celkovú izoláciu vchodových dverí,
ktoré sa do dnešných dní považovali
za nadštandard. Napriek neporov-
nateľne vyšším výrobným nákladom
sme sa rozhodli zákazníkom nezmeniť
cenu výrobkov a takýmto spôsobom
im odporučiť nový hrúbkový štandard.
Netreba však zabúdať aj na význam
osadených skiel, pri ktorom možno zvá-
žiť použitie trojskiel.
Samozrejme, na výber dverí vplýva aj
ich povrch a dizajn. Firma GAVAplast
preto ponúka nový druh plastových
výplní na živicovej báze s označením
HPL (High Pressure Laminates). Tieto
výplne sú pevnejšie a stabilnejšie ako
plastové výplne a takisto sú k dispozícii
v širšej škále farebných odtieňov.
HPL materiál má veľmi nízku tepelnú
roztiažnosť, čo umožňuje použitie aj
v tepelne namáhanom prostredí, vzhľa-
dom k takto nízkej tepelnej roztiažnosti
nehrozia problémy so zdeformovaním
výplní v letnom období a nehrozia tak
isto trhliny v zimnom období.
Tepelnoizolačné vlastnosti týchto
živicových dverných výplní sú nepo-
rovnateľne lepšie ako tepelnoizolačné
vlastnosti plastových dverných výplní.
Dôvodom je väčšia pevnosť HPL mate-
riálu a odolnosť proti teplotným zme-
nám. HPL plasty nepodliehajú defor-
máciám, preto ich nie je nevyhnutné
vystužovať studenými jadrami, možno
ich však komponovať na materiály
s lepšími tepelnoizolačnými vlastnos-
ťami. Ďalšou ich výhodou je moderný
dizajn jednotlivých vyhotovení, ktorý sa
S novými jadrami dverných výplní
nepustíte teplo von
interiér
– inšpirácie a trendy
prispôsobí azda každému typu rodin-
ného domu.
Spomenúť treba aj cenovú konkurencie-
schopnosť nových dverných výplní, ktoré
sa finančne pohybujú na rovnakej úrovni
ako dosiaľ používané dverné výplne.
Zároveň by sme vám chceli predstaviť
nové hliníkové materiály, ktoré sa pou-
žívajú pri výrobe dvernej výplne. Jedná
sa o zliatinu hliníku a horčíku čo zabez-
pečuje nízku hmotnosť pri zachovaní
vysokej pevnosti. Hlavnou výhodou hli-
níkových dverných výplní je nadčasový
dizajn a možnosť použitia akejkoľvek
farebnej škály podľa požiadaviek zákaz-
níka. Farebné vyhotovenie nie je ohra-
ničené takmer žiadnym limitom. Každý
povrch možno nastriekať na rôzne farby
podľa stupnice RAL, ktoré sú dnes štan-
dardne dostupné na trhu. Takto vyhoto-
vené hliníkové dvere môžu byť potom
skutočne významným doplnkom, ktorý
dokáže dať zrealizovanej stavbe úplne
iný pohľad. Preto ak máte záujem o to,
aby váš rodinný dom ladil farebne v kaž-
dom detaile, výber hliníkových dverí
patrí k najlepšiemu možnému riešeniu.
Navyše, hliníkové dvere sa dajú osadiť
výplňou s prekrytým krídlom, takže nevi-
dieť samotný rám výplne, čo nie je pri
klasických plastových a HPL výplniach
možné.
Hliníkové dvere garantujú aj vysokú
mieru pohodlia, bezpečnosti, vzhľadu
a elegancie. Náročným požiadavkám
vyhovujú takisto z hľadiska tepelnej
a akustickej izolácie. Vplyv prostredia na
takto vyhotovenú dvernú výplň je sku-
točne minimálny a odráža sa aj v roz-
merovej stálosti a odolnosti proti mecha-
nickému poškodeniu. Aj po mnohých
rokoch budú preto vaše dvere vyzerať
ako nové – a stačí na to len jednoduché
udržiavanie. Vlastnosti hliníkových dverí
ich predurčujú na použitie do rodinných
domov či obchodných priestorov, kance-
lárií, alebo aj skladov a podobne.
Na záver netreba zabudnúť na bez-
pečnosť, ktorá má zásadný význam.
Každú dvernú výplň možno preto osa-
diť oceľovou platňou, ktorá zvyšuje
bezpečnosť domu.
Ak teda máte pred sebou rozhodo-
vanie o kúpe dverí, mali by ste žiadať
najnovší dostupný štandard na trhu,
ktorý predstavuje dverná výplň s hrúb-
kou 36 mm. Pri výbere plastov odporú-
čame HPL. Ak sa k tomu doplní kombi-
nácia s trojsklom a oceľovou platňou,
získate veľmi kvalitné dvere, ktoré
budú mať dobrú bezpečnosť a pre-
dovšetkým výborné tepelnoizolačné
vlastnosti. Ak túžite aby váš dom bol
naozaj jedinečný, tak vám odporúčame
vybrať si niektorú výplň zo série GAVA
aluminium, ktorú je možné prispôsobiť
vašim rozmerovým aj dizajnovým požia-
davkám.
GAVA plast
Priemyselná ulica
931 01 Šamorín
tel.: 031/560 31 47
fax: 031/560 31 48
e-mail: gavaplast@gavaplast.sk
www.gavaplast.sk
interiér
– inšpirácie a trendy
108
Systém inteligentnej elektroinštalácie Ego-n
®
sa tento rok predstavuje už
v treťom dizajnovom rade. K oblúbeným dizajnom Time
®
a Element
®
pribudol
dizajn Neo
®
, minuloročná novinka v portfóliu ABB.
Snímače Ego-n
®
v dizajne Neo
®

vynikajú jednoduchou a modernou
líniou. Odvážne sa upúšťa od veľkej
plochy páčky spínača, je redukovaná
iba na jednoducho lineárne pôso-
biaci prvok. Forma dizajnu snímačov
jednoznačne sleduje jeho funkciu.
Jednoduché, ploché a čisté línie
dizajnu Neo sú v súlade s interiérovými
trendmi a spolu s farebnými kombi-
náciami ich predurčujú na využitie
v súčasných moderných interiéroch
ako v rezidenčných projektoch, tak
v komerčných budovách.
Sortiment spínačov v dizajne Neo
®

zahŕňa rovnako ako v dizajnoch Time
®

a Element
®
jednonásobné tlačidlové
snímače Ego-n
®
, dvojnásobné tla-
čidlové snímače Ego-n
®
, tlačidlové
snímače Ego-n
®
s LCD, jednoná-
sobné tlačidlové snímače s RF
(rádiofrekvenčným) prijímačom,
dvojnásobné tlačidlové snímače
s RF prijímačom. Ďalej sú zastú-
pené: jednonásobný nástenný
vysielač RF, dvojnásobný
nástenný vysielač RF, snímač
pohybu Ego-n
®
; pre riadenie vykuro-
vania sú k dispozícii otočný a progra-
movateľný termostat.
Pripojenie snímačov do primárnej
zbernice systému je rovnaké ako pri
doterajších snímačoch, teda pomo-
cou bezskrutkových svoriek. Spôsob
programovania zostáva takisto rov-
naký. Vykonáva sa v dvoch úrov-
niach – v úrovni Basic (bez počítača
tlačidlami na snímačoch a akčných
členoch) a Plus (počítačom napojeným
na komunikačný modul).
Systém dizajnu Neo
®
je takisto ako
v dizajne Time
®
a Element
®
stavebni-
cový (rámček + prístroj + základňa).
Rámčeky pre snímače sú jedno až päť-
násobné, univerzálne pre vodorovnú aj
zvislú montáž.
Ďalšími novinkami Ego-n
®
v katalógu
2010 sú vstavaný snímač pohybu s RF vy-
sielačom a vstavaný snímač osvetlenia.
Vstavaný snímač pohybu
s RF vysielačom (obr. 2) sa pou-
žíva pre detekciu prítomnosti osôb
a k následnému bezdrôtovému spína-
niu elektrických spotrebičov, prevažne
svietidiel. Montáž snímača je určená
do podhľadov do držiakov bežných
halogénových žiaroviek typu MR16.
Signál zo snímača sa do zbernice
Ego-n
®
prenáša rovnako ako pri
všetkých ostatných bezdrôtových vysie-
lačoch cez tlačidlové snímače s RF pri-
jímačom.
Vstavaný snímač osvetlenia
Ego-n
®
(obr. 3) sa používa na meranie
úrovne intenzity osvetlenia. Po násled-
nom vyhodnotení je možné prostredníc-
tvom akčných členov napr. automaticky
ovládať osvetlenie alebo spúšťanie
žalúzií. V prípade potreby je možné
snímač osvetlenia použiť v spolupráci
so stmievacím modulom alebo modu-
lom analógových výstupov 0/1–10 V,
aj ako regulátor konštantnej úrovne
osvetlenia.
Nové výrobky boli predstavené
na expozí ciách ABB, na výstavách
Ampér 2010 (13. až 16. apríla) a SHK
Brno (13. až 17. apríla).
Ďalšie informácie je možné získať
v on-line katalógu na:
www.abb.sk/vypinace
®®®
®®®
Ego-n
®
je taktiež NEOmylne svoj
Obr. 1. Dizajn Neo
®
– a) dvojnásobný tlačidlový snímač Ego-n
®
, b) programovateľný termostat Ego-n
®
, c) otočný termostat Ego-n
®
a) c) b)
Obr. 2. Vstavaný snímač pohybu
s RF vysielačom
Obr. 3. Vstavaný snímač osvetlenia
Ego-n
®
Št ef ániková 59, 901 01 Mal acky, t el . : 034-7743228, f ax: 034-7743230, e-mail : sviet idl a@f eim. sk
svi et i dl á e- shop
www. f ei m. sk
p
o
m
o
c
n
í
k

m
o
t
o
r
i
s
t
u
p
o

c
e
l
ý

r
o
k
V
š
e
t
k
o

v

j
e
d
n
e
j

p
u
b
l
i
k
á
c
i
i
a
u
t
o
d
i
r
e
c
t
o
r
y

d
i
r
e
c
t
o
r
y
o
f
t
o
u
r
i
s
m
TURIZMUS, RELAX
Historické pamiatky, múzeá
Turistické lokality, služby
Kúpele, wellness, fitness
Relax, šport
AUTOADRESÁR
1 000 aktuálnych autokontaktov
Auto-moto výroba, predaj, servis
Služby, lízing, poistenie
CESTOVNÝ RUCH
Ubytovacie a rekreačné služby
Reštauračné zariadenia
Mestá, obce a turistické regióny
Kultúra a spoločenské akcie
MOTORIZMUS
Vzdialenosti miest
Hraničné priechody
Rebríčky predaja a spoľahlivosti
automobilov
p
ä
t
n
á
s
t
y

r
o
č
n
í
k
2
0
1
0
/
2
0
1
1
pomocník motoristu po celý rok pomocník motoristu po celý rok
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
autoadresár • cestovný ruch autoadresár • cestovný ruch
AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY
AUTOMAPY MIEST
www.ford.sk
ISBN 978-80-89419-04-3
w.ford.sk
ekológia
POSVIETME SI NA EKOLÓGIU
Od novembra minulého roka to máme opäť
jednoduchšie. Pri výmene starých žiariviek
za nové môžeme využiť možnosť spätného
odberu, ktorú nám ponúka novelizovaná
podoba zákona. Predajcovi, od ktorého
si kupujeme nový svetelný zdroj, môžeme
odovzdať starú žiarivku, a on sa postará
o jej ekologickú likvidáciu.Táto služba je bezplatná.
V súčasnosti je platná novela
Zákona o odpadoch, na základe kto-
rej sú predajcovia svetelných zdrojov
povinní zabezpečiť ich spätný odber.
Znamená to možnosť vrátiť starú
nefunkčnú žiarivku pri kúpe novej. Túto
možnosť môže využívať každý občan.
Platí pri tom pravidlo – kus za kus.
Starý výrobok musíme do predajne
priniesť kompletný. V prípade, že
výrobok kompletný nebude, predajca
alebo distribútor môže odmietnuť jeho
prevzatie.
Separovaný zber a ekologická
likvidácia osvetľovacích zariadení
nie je samoúčelnou aktivitou, ale
procesom, do ktorého sa postupne
zapája väčšina krajín sveta. Je to naša
šanca pozitívne ovplyvniť prostredie
v ktorom žijeme, mieru zaťaženia
prírody a ovzdušia. Kvalitu nášho
života môžeme už v blízkej budúcnosti
ovplyvniť predovšetkým vlastným zod-
povedným konaním.
Viac informácií ako aj zoznam zber-
ných miest a miest spätného odberu
nájdete na stránke www.ekolamp.sk.
Žiarivku za žiarivku
POCET
ZBERNÝCH MIEST
STÁLE RASTIE
Žiarivky avýbojky, ktoré používate vo svojich
domovoch ana pracoviskách, obsahujú nebezpecˇ né látky.
Ak ich odhodíte do bežného – komunálneho - odpadu,
poškodzujete svoje (naše spolocˇ né) životné prostredie.
Máte však aj inú možnost’.
Separovaným zberom žiariviek
chránite životné prostredie
viac informácií nájdete na
www.ekolamp.sk
POSVIETME SI NA EKOLÓGIU
osvetlenie
– inšpirácie a trendy
Náš cieľ je spokojný zákazník!
Všetko ostatné je už maličkosť…
hovorí riaditeľ spoločnosti FULGUR, pán Ing. Pavel Koudelka
Môžete nám priblížiť vašu
spoločnosť?
Spoločnosť FULGUR bola založená
v Brne v roku 1994 a od svojho vzniku sa
zaoberá výrobou a distribúciou svietidiel
so širokým využitím na českom a sloven-
skom trhu. Máme výhradné zastúpenie firiem
OPPLE, IVERLUX a TRQ.
Aké druhy svietidiel nájdeme
vo vašej ponuke?
Ponuka je veľmi široká a mala by
uspokojiť väčšinu potrieb. Patria sem
svietidlá interiérové, priemyselné s krytím
IP 53 a IP 65, kancelárske, výbojkové,
máme širokú ponuku núdzových a senzo-
rových svietidiel, žiarivkové zdroje OPPLE
a pohybové senzory. Interiérové svietidlá
sa vyznačujú moderným jednoduchým
dizajnom, jednoduchou montážou a vyso-
kou spoľahlivosťou. Dodávané svietidlá
sú v ucelených dizajnových a veľkost-
ných kompletoch kruhových, štvorcových
a obdĺžnikových tvarov, čo v interiéri umož-
ňuje zladiť ich použitie. Firma FULGUR sa
ďalej zaoberá výrobou vlastných svietidiel
s kovovými ručne ťahanými montúrami,
ktoré vynikajú jedinečnosťou tzv. inverz-
ných tvarov, čo sa veľmi ťažko rieši stro-
jovo. Tieto svietidlá sú zhotovené v bielej,
mosadzi alebo v chróme a tienidlo je
sklo – triplex opál mat.
Ponúkate zákazníkom nejaké
ďalšie služby?
Áno, ponúkame celú radu služieb, ktoré
naši zákazníci aj využívajú. Za zmienku určite
stojí bezplatný svetelný výpočet nielen pre
pro jektantov, montáž núdzových modulov
do zá kazníkom vybraných svietidiel, dodávka
náhradných aku mulátorov do núdzových
svietidiel a pozáruční servis. Ďalšou veľkou
výhodou sú rýchle do dáv ky nášho tovaru
do 24 hodín. Okrem uvedených služieb
ponúkame individuálny a osobný prístup
všetkých našich zamestnancov tak, aby bol
naplnený náš cieľ, ktorým je spokojný zákaz-
ník. Všetko ostatné už je maličkosť.
Ako sa vás dotklo zrušenie
neúsporných 100-wattových
žiaroviek?
Keďže máme v ponuke úsporné svetelné
zdroje, tzv. úsporky, v širokom rozsahu tva-
rov, veľkostí, teploty svetla a výkonov, tak
sa nás toto opatrenie nedotklo. Skôr naopak
– privítali sme ho kladne, pretože napr.
v svietidlách FULGUR – OPPLE sa používajú
moderné, veľmi úsporné T5 žiarivky, ktoré
sa vyznačujú vysokou svietivosťou. Žiarivky
vyžarujú svetlo vždy v troch pásmach
súčasne, takže zaisťujú skutočne kvalitné
osvetlenie s vynikajúcim vykreslením kontúr
a farieb. Novinkou je tiež možnosť použiť
stmievateľnú elektroniku vo vybraných svie-
tidlách, čím sa dá v miestnosti zaistiť nasta-
viteľná svetelná pohoda. Vďaka tomu, že
tieto svietidlá majú vysokú svietivosť, stačí
ich na dobré osvetlenie menej, čo môže byť
aj veľká finančná úspora. Ďalšou novinkou
je osadzovanie našich svietidiel pohybo-
vými senzormi, čím odpadajú vypínače
a zabudnuté rozsvietené svetlá. V rámci
umiestnenia na chodbách a schodiskách
ide tiež o nemalú energetickú úsporu, neroz-
svecuje sa celá chodba, ale iba tá časť, kde
nastane pohyb.
Ďakujeme za rozhovor a vrelé prijatie.
Michal Zmrzlík
interiérová | venkovní průmyslová
nouzová světelné zdroje nouzové moduly
|
| |
Fulgur, spol. s r. o.
www.fulgur.cz
· Svitavská 39, 614 00 Brno
tel.: +420 545 197 213 · fax: +420 545 197 211 · GSM brána: +420 606 722 799
email: fulgur@fulgur.cz ·
interiér
– inšpirácie a trendy
112
GRAND BÝVANIE | 14
Pri výbere nábytku nás limituje niekoľko
faktorov. Najdôležitejším z nich sú rozme-
ry bytu. Aj preto sa mnoho ľudí rozhodne
pre nábytok vyrobený na mieru alebo tzv.
sektorový, ktorého neoceniteľnou výhodou
je možnosť premiestňovania. Častá výmena
jednotlivých skriniek alebo políc síce zmení
pohľad na izbu, ale jej charakter zostane
rovnaký. A to už nehovoríme o rôznorodosti
materiálov. V obchodoch prevláda drevotries-
ka, sklo, kov, ba dokonca plast.
Nie náhodou je drevo
jedným z najpoužívanejších
prírodných materiálov. Človek
ho využíva odpradávna.
Vymenovať všetky odvetvia,
v ktorých sa tento krásny,
mimoriadne účinný a zároveň
nenahraditeľný materiál
používal, je prakticky
nemožné. Od lodiarskeho
a stavebného priemyslu, až
po nábytkársky. Bez dreva
by naši predkovia určite
nedosiahli stupeň vývoja,
akým sa dnes pýši súčasná
generácia.
Prinášame vám možnosť vrátiť sa do čias, keď
sa výrobou nábytku zaoberali ozajstní majstri
na konci 18. storočia. Ide napríklad o bratov
Adamovcov, o svetoznámeho Chippenda-
lea, Sheratona alebo Heppelwhita, ktorý už
v roku 1788 napísal, že v bytovom zariadení
by mala prevládať elegancia spojená s funkč-
nosťou, ktorá dokáže vkusne zladiť príjemné
s užitočným.
Mal na mysli, samozrejme, dre-
vo. Ručné opracovanie dreva je
aj dnes výnimočné. Povrchová
úprava tohto prírodného mate-
riálu je pre súčasníka takmer
nepredstaviteľne široká. Od
farebnosti až po detail, ktorý
nenahradí žiadny iný materiál.
Drevo mnohí považujú za živý
organizmus, ktorý nestratil nič
zo svojej príťažlivosti. Každý
kúsok nábytku vyžaruje veľkú
dávku ľudského umu a ručnej
práce, a práve tá je zárukou
toho, že ak sa rozhodnete pre výrobok od
našej spoločnosti, stanete sa vlastníkom
originálu.
Viac na www.cvr.sk alebo v našej vzor-
kovni na Panenskej 30 v Bratislave.
Tel.: 02 544 364 14
MASÍVNY MAHAGÓNOVÝ
NÁBYTOK
Bezplatné konzultácie • Celoslovenská pôsobnosť • Prispôsobenie dodávky potrebám klienta
ARES spol. s r.o.
Banšelova 4, 821 04 Bratislava, SR, Bezplatné t. č.: 0800 14 19 11, Tel.: +421 2 4341 4664, +421 2 4820 4511
+421 2 4820 4515, Fax: +421 2 4820 4528, e-mail: ares@ares.sk, http://www.ares.sk
Bezbariérové
riešenia
od profesionálov
Šikmá schodisková
plošina SP 150 Omega
Schodolez
Sunwa
Sedačkový výťah
Bison
kuchyňa
– inšpirácie a trendy
114
Keď som o tom chvíľu premýšľal,
hneď na začiatku som zavrhol riešenia
ex post. Jesť všetko, čo mi príde pod
nos a potom sa následkov zbavovať
vo fitness centre a ešte za to platiť,
nebolo mojim cieľom. Rozhodol som
sa preskúmať možnosti zdravej prí-
pravy jedla, pričom som mal na pamäti,
že na varenie nebudem mať príliš veľa
času, ale na druhej strane som pripus-
til, že si počas týždňa určite budem
musieť vyhradiť niekoľko desiatok
minút navyše, ktoré strávim nákupom
kvalitných surovín.
Po preštudovaní zdravého stravova-
nia som si vytýčil šesť základných
zásad. Po prvé – keď mäso, tak
hydinu, ryby a sem-tam hovädzie,
po druhé – viac zeleniny, menej bež-
ných príloh, po tretie – veľmi málo
oleja a na zeleninu používať najmä
olivový, po štvrté jesť častejšie, men-
šie dávky a pridať pravidelný pohyb
v rozumnej miere, po piate – alkohol
iba v podobe vínnych strekov v obme-
dzenom množstve, pričom vynechám
priemyselne sladené nápoje a preorien-
tujem sa na chladenú vodu z vodovodu
s pridaním citrónu alebo iných prírod-
ných ovocných štiav v malom množ-
stve a na koniec – žiadne sladkosti
z obchodu, iba ovocie a nie veľa.
Poslednou otázkou pred výkopom
tohto zápasu s tukmi je vyriešenie
techniky varenia. Keď som preskúmal,
ktoré druhy prípravy jedla najviac zod-
povedajú zdravému stravovaniu, musel
som sa rozhodnúť, či doplním svoju
Mali ste už niekedy ten pocit dokonalého zasýtenia po obede v závodnej
jedálni, či v najbližšej reštaurácii, kde Vám ponúkli obedové menu v cene
asi 3–4 EUR? A stalo sa vám niekedy, že dokonalé zasýtenie prerástlo až
do bolesti žalúdka? Bohužiaľ táto daň za dnešný uponáhľaný životný štýl má
na svedomí aj niektoré novodobé choroby. Nenávratne preč sú doby, kedy
žena doma pripravovala obed pre celú rodinu zo surovín, ktorých kvalitu mala
možnosť posúdiť priamo pri ich nákupe. Pamätám si ešte ten čas. Všade sa šírila
neopakovateľná vôňa nedeľného obeda. Dnešná žena je plne emancipovaná.
Pracuje rovnako ako jej partner a rovnako ako on, nemá čas. Táto zmena sa
premietla aj do štýlu stravovania. Potajomky a nenápadne sa nám do jedla dostali
vo väčšom množstve najmä tuky a to sa začína prejavovať na našom zdraví. Je
možné proti tomuto trendu nejako bojovať?
Odpoveď znie, je. Je to nielen možné, ale priam nevyhnutné.
Zdravá strava prináša
viac šťastia do života
kuchyňa
– inšpirácie a trendy
115
nie? Výrobky pôsobili solídnym doj-
mom, predavač ma uistil, že za cenu,
ktorú platím, dostávam veľmi dobrú
protihodnotu.
Priniesol som si svojich nových
spojencov v boji proti nadváhe domov.
Večer som si preštudoval katalóg
a letáčik, ktorý mi dali v predajni.
Na prvý pohľad to vyzerá veľmi dobre.
Tlakový hrniec uvarí hovädzie mäso
za polovičný čas, pričom zachová
v strave podstatne viac živín a mine-
rálov, gril pripraví hydinu za pár minút
s minimálnou spotrebou oleja a gri-
lovaná zelenina, najmä cuketa, para-
dajka, paprika a cibuľka bude hotová
ešte skôr. Možno vyskúšam aj grilovanú
kukuricu. Nakoniec mi pohľad padol
na panvicu. Svetlomodrý vnútorný
keramický povrch naozaj sľuboval bez-
problémové používanie. Už na pohľad
pôsobil odolne voči poškriabaniu a tým
znehodnoteniu panvice.
Po preštudovaní receptov, som sa
rozhodol, že si musím určiť ešte jednu
zásadu. Nebudem sa príprave jedla
venovať v priemere dlhšie ako hodinu
denne. Ďalšiu hodinu zo svojho času
počas pracovného týždňa rezervujem
pre aktívny pohyb. Verím, že dve hodiny
denne a počiatočná investícia 177 EUR
mi prinesú očakávaný výsledok. Pokiaľ
sa mi podarí do troch mesiacov zhodiť
10 kilogramov, tak aby som sa pri tom
veľmi netrápil, bude táto investícia patriť
k najlepším, aké som za posledné roky
urobil. Aký bude výsledok, vám poviem
na jeseň. Chcel som vás však týmto
článkom inšpirovať. Skúsite to spolu
so mnou? Ako som kdesi počul, či čítal,
úspech chudnutia závisí najmä na tom,
ako ste na to pripravení vo svojom
vnútri, akú silnú motiváciu máte. Dôležitá
je však aj metóda. Tak ako mnohí
biznismeni vravia „business with plea-
sure“ – robte obchody s radosťou, tak
by som túto životnú múdrosť parafrázo-
val aj na stravovanie – „zdravá strava
prináša viac šťastia do života“.
Výrobky sa dajú kúpiť vo všetkých
predajniach TPD.
www.fagor.sk 
Grill BBC-842: odporúčaná MOC:99 €
Tlakový hrniec: CHEF odpor. cena: od 89 €
Panvica: ECOFORZA odpor. cena: od 19,90 €
kuchyňu o niektorých nových pomoc-
níkov. Vyšlo mi, že pokiaľ nechcem
pri hrncoch stráviť celé hodiny, vyskú-
šam tlakový hrniec, elektrický gril
a panvicu s kvalitným povrchom, na
ktorom mi pri použití menšieho množ-
stva oleja, nebudú potraviny prihárať.
Navštívil som známe multi-elektro
v Petržalke, ktoré má širokú ponuku
spotrebičov od rôznych výrobcov.
Po diskusii s vedúcim predajne, som
sa rozhodol, že si všetky tri vytipované
výrobky kúpim od jedného výrobcu.
Nápis nad vchodom do predajne hlá-
sal: „FAGOR – Partner pre Vašu
kuchyňu“. Čo to je vlastne za značku?
Keď mi predavač vysvetlil, že ide
o španielskeho výrobcu, ktorý je lídrom
na trhu v takých kulinárskych krajinách
ako sú Španielsko, Francúzsko, či
Portugalsko, povedal som si, prečo
kuchyňa
– inšprácie a trendy
116
nologickú
prepraco-
vanosť novej
dizajnovej rady
umocňuje integ-
rované, nastaviteľné
farebné osvetlenie a ele-
gantné grafické spracovanie.
Magické svetlo v LED-svetelnom
páse evokuje individuálne precíte-
nie priestoru. Odteraz si môžete voliť
farebné osvetlenie podľa vašej nálady.
Hra farieb, nekonečnej slobody, inšpi-
rácie. Pre zachytenie emócie každého
momentu. Ľahkým dotykom bude
váš svet dotvárať jedna zo siedmich
farieb – na chvíľku, pre okamih…
MoodLite technológia
Dotyk svetla a farby. Sedem farieb
pre sedem nálad. Sedem farieb
na sedem dní. Neprispôsobujte sa
momentu – nechajte aby moment
ovplyvnil vaše túžby. Mystická biela,
cukríkovo ružová, horúca ružová,
hlboká fialová, nebesky modrá,
limetovo zelená, pomarančovo oran-
žová – to sú farby pre váš domov. Pre
každý deň a každý okamih.
Nová kolekcia Gorenje navrh-
nutá svetoznámym dizajnérom
Karimom Rashidom pred-
stavuje minimalistické
spojenie funkčnosti,
technológie,
interaktivity
a čistoty.
Inovatívny
dizajn a tech-
Dotyk svetla
d
i
z
a
j
n
o
v
ý

r
a
d

K
a
r
i
m

R
a
s
h
i
d
M E S l A O O v Ò Ê Í Ã ¹
V
E
L
K
A

L
E
T
N
A

S
U
T
A
Z

O
D

1
S
.

0
S
.

D
O

1
S
.

0
9
.

2
0
1
0
K
Ù
P

A
K
Y
K
O
|
v
E
K

S
P
O
T
R
E
B
l
O

G
O
R
E
N
J
E

A
|
E
B
O

M
O
R
A

N
A
D

2
6
6


£

Z
l
S
K
A
J

6
0

M
E
S
l
A
O
O
v

Z
A
R
Ü
K
Ü

A

v
Y
H
R
A
J

J
E
D
E
N

Z
O

6
0

P
A
R
N
Y
O
H

H
R
N
O
O
v
.
POVEDZTE STOP NEKONEČNÉMU ROZHODOVANIU!
Vyberte si trend jednoduchosti. Postačuje jeden gombík. Logické ovládacie prvky priamo pred vašimi očami!
Premyslený dizajn spája všetky spotrebiče novej línie. Prevádzka je efektívna. Šetrí váš čas, peniaze
a energiu. Zvoľte . Potrebujete spotrebiče, ktoré sa ovládajú jednoducho. Menej zhonu, viac zábavy!
www.gorenje.sk www.kuchyne-gorenje.sk
LÁSKA IDE CEZ KUCHYŇU
KUCHYNE V SEBE SPÁJAJÚ DOKONALÚ FUNKČNOSŤ A JEDINEČNÚ ESTETICKÚ HARMÓNIU
VĎAKA NAJMODERNEJŠEJ TECHNOLÓGII, POUŽITIU ŠPIČKOVÝCH MATERIÁLOV A TRADÍCII VÝROBY KUCHÝŇ.
DOPRAJTE SI ŠIROKÚ ŠKÁLU CHUTÍ A VÔNÍ VO VAŠEJ NOVEJ KUCHYNI A ZISTÍTE, ŽE LÁSKA IDE CEZ KUCHYŇU.
KORYNA nábytok s.r.o., Bratislava, Panenská 34, tel., fax: 02/526 31 708, administrator@koryna.sk, Sklad KORYNA nábytok s.r.o., Bratislava, D. N. Ves, J. Jonáša 13, tel., fax: 02/647 70 487, sklad@koryna.sk,
Firemné predajne: Bratislava, Panenská 34, tel., fax: 02/544 11 200, predajna.ba1@koryna.sk, Bratislava, Einsteinova 11, tel., fax: 02/634 51 487, predajna.ba4@koryna.sk
Externí predajcovia: Bardejov, Námestie SNP 1, tel./fax: 054/472 6820 abon@abon.sk, B. Bystrica, Na Troskách 16, tel., fax: 048/412 57 57 sstudio@mail.t-com.sk, Košice, Vodná č. 2, tel.: 055/622 85 97, fax:
055/729 67 44 koryna-ke@stonline.sk, Martin, Dom nábytku GEKO, M.R.Štefánika 25A, 036 01 Martin, tel.: 043/4309 901, Nitra, Nábytok u Brucknera, Farská 17, tel., fax: 037/651 98 90, kuchyne@bruckner.sk,
Nové Zámky, AM-Dizajn, Výpalisko 15, Areál Mountfire s.r.o., tel/fax: 035/64 28 222, korynanz@mountfire.sk, Piešťany, Bratislavská 130/A, tel.: 033/7743 356, marci-art@azet.sk, Sereď, STAVSTROJ SK, s.r.o.,
Šintavská 27/1, tel.,fax: 031/789 0790, mobil: 0910/999522, sered@stavstroj.sk, Trenčín, Sobl ahovská 4, tel. : 032/649 12 35, kor yna-tn@mai l. t-com. sk, Trnava, Paulínska 20, tel., fax: 033/551 28 49
kastudio@stonline.sk, Žilina, Dom nábytku GEKO, Bajzová 39B, tel.: 041/56 54 411, mob.: 0905/033 341, kuchynaza@geko.sk
dyha
elegancia, moderný
i klasický dizajn, dyhy
aj z exotických
drevín
striekané
luxus, elegancia,
vysoký lesk, najširšia
paleta farieb,
vysoká kvalita spracovania
vášho nápadu
fólia
farebné variácie,
povrchová odolnosť,
jednoduchosť
zosúladenia
s ostatnými materiálmi
masív
dotyk prírody
s vôňou
pravého dreva
SAMARIA CENTRUM | ŠAMORÍN | Bratislavská 100/c
tel. č.: 0917/681 907, e-mail: zarea@azet.sk
Kúpeľňové štúdio ARION, Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina
tel: 041/562 41 89, fax: 041/562 65 14, mobil: 0903/524 520, e-mail: studio@doss.sk, web: www.doss.sk
otváracie hodiny: po—pia: 8.00—17.00, so: 9.00—12.00
ponúkame exkluzívne značky mozaík, obkladov, dlažieb, sanity, …
služby: zameranie priestoru, spracovanie 3D vizualizácie, vypracovanie cenovej ponuky, technických podkladov, pokládkového plánu
kuchyňa
– inšpirácie a trendy
120
Varné centrá z  rady ASCOT, GENESI
alebo SINTESI ponúkajú množstvo vami
žiadaných prvkov vo varnej zóne, ako
aj rúry v týchto varných centrách, ktoré
sú vybavené špičkovou najmodernejšou
elektronikou a  príslušenstvom, bohatosť
ktorého Vás celkom určite veľmi príjemne
prekvapí.
Samozrejme súčasťou týchto varných
centier sú aj digestory a Americké chlad-
ničky, ktoré spoločnosť dodáva v  ucele-
nej rade v rovnakom farebnom prevedení
a dizajnovom spracovaní.
Séria ASCOT kombinuje profesio-
nálne charakteristiky sily a flexibility s ele-
gantným pohľadom a  jednoduchým no
predsa sofistikovaným dizajnom. S  viac
ako 30-mi modelmi a v prevedení 8-mich
farebných variácií si môžete byť istí,
že nájdete riešenia pre Vašu radosť
a potrebu.
Flexibilita, ktorú potrebujete v  kuchyni
kombinuje pri varných centrách od spo-
ločnosti STEEL rôzne prvky varnej plo-
chy (plynové horáky, steak gril, fritézu,
lávový gril, tepanovú panvicu [pečenie,
vyprážanie], sklo keramickú varnú dosku)
s  multi- (viacnásobne) funkčnými rúrami
a  to všetko spolu dáva odpovede na
otázku prečo varné centrum od renomo-
vanej Talianskej spoločnosti Steel, ktorá
je zárukou mimoriadnej kvality vyplýva-
júcej z  tradície skúseností niekoľkých
generácií tejto spoločnosti.
Séria GENESI moderného a neklasic-
kého dizajnu podobne ako v  sérii Ascot
kombinuje profesionálne charakteristiky
sily a  flexibility s  elegantným pohľadom
tiež jednoduchým no predsa výnimočným
dizajnom. Taktiež v 8-mich farebných
variáciách ponúka veľa možností aj pri
zladení spotrebiča s  nábytkom (kuchyn-
skou linkou)
Séria SINTESI má dlhoročnú tradíciu
profesionálnych mimoriadne kvalitných
a  výkonných spotrebičov, avšak teraz
prichádza s dizajnom ako stvoreným pre
modernú domácnosť so zachovaním tra-
dičnej profesionálnej povesti.
Podobne ako rada Genesi je aj línia
Sintesi vyrábaná z  ušľachtilej ocele
(nerez) s  označením AISI 304 čo samo
o  sebe prezrádza exkluzívne a  luxusné
spracovanie.
Americké chladničky Ascot &
Genesi sú určené do jednej línie so spo-
rákmi a  di gestormi podľa Vášho  želania
ako aj samostatne stojace spotrebiče ako
dekoratívny doplnok s  mimoriadne kvalit-
nou technológiou. Ich dizajn ladený k rade
Ascot a  Genesi priam nabáda k  potrebe
využiť tieto prednosti spoločne s  tech-
nológiami, ktoré ponúka tradičná značka
Steel. Výberom farebného odtieňa môžete
dotvoriť štýl a  charakter Vašej kuchyne
a  tieto línie prinášajú viac tradičných
pocitov ktoré objavíte spoločne s  najmo-
dernejšími trendmi v  architektonickom
a dizajnovom riešení súčasných kuchýň.
V  línii Ascot máte rovnako možnosť
výberu podľa Vášho vkusu materiálové
a  farebné riešenie madiel (držadiel)
podobne ako je to v  tejto rade výrobkov
aj u sporákov a digestorov.
Pre moderné kuchyne línia Genesi prináša
ten najmodernejší pohľad na varné centrum,
keďže farebné vyhotovenie dvier chladničiek
a  dvierok sporákov je kombinované s  anti-
korovým opláštením z luxusného a toho naj-
kvalitnejšieho materiálu kde ide o ušľachtilú
oceľ (nerez) AISI 304. Súčasťou varných
centier môžu byť aj mimoriadne kvalitné
digestory ak prejavíte záujem o  ucelený
rad teda sporák (varné centrum) digestor
a  Americká chladnička, to všetko v  rovna-
kom dizajne a farebnom vyhotovení.
Najnovšie svetové trendy,
to sú ucelené varné centrá pre kuchyne
v klasickom, ale aj modernom štýle
Výhradne autorizované obchodné
zastúpenie pre značku STEEL
v Slovenskej a Českej republike
Dušan Urgela
ul. Ľ. Štúra 5150/52, 960 01 Zvolen
T-mobile: 0911/551 272,
Orange: 0918/416 988
www.sporaky-chladnicky.eu
Talianska spoločnosť STEEL S. p. A. prichádza už aj na trhy strednej a východnej
Európy s ponukou, ktorá je vo svete neodmysliteľnou tradíciou. Najnovšie
svetové trendy spájajú domácnosť do veľkých spojených celkov či už z titulu
veľkých spoločných priestorov, alebo okrem iného aj technológiami
v domácnosti, ktoré v jednom ucelenom bloku ponúkajú množstvo variabilných
prvkov. Veľa z nás sa cíti vo svojej kuchyni byť gurmánmi a špičkové varné centrá
do Vašej modernej domácnosti, ktoré ponúkajú nadštandardnú kvalitu spojenú
s veľkou variabilitou, to sú produkty spoločnosti STEEL S. p. A, ktorá v tejto
oblasti predstavuje tradíciu a ten najväčší komfort pri poskytnutí toho pravého,
čo pre Vaše gurmánske chúťky potrebujete.
Mobilný telefón: 0918/41 69 88, 0911/55 12 72
e-mail: info@digestory.eu
Tel./fax: 045/53 21 489
Výhradne autorizované exkluzívne obchodné zastúpenie
pre značku STEEL v Slovenskej a Českej republike
www.digestory.eu
www.sporaky-chladnicky.eu
LUXUSNÉ VARNÉ CENTRUM…
… U VÁS DOMA!
G
Najtichšie digestory na trhu s hlučnosťou už od 25 dbA
G
Materiálové zhotovenie antikoro (nerez), certifikovaný mate-
riál – antikoro potravinárske, resp. chirurgické. Ide o materiál, ktorého
údržba je jednoduchá a zároveň nevyžaduje žiadne agresívne chemické
prípravky.
G
Možná farebná úprava podľa vzorkovníka RAL priamo na antikorový podklad.
G
Vysoké výkony, vo viacerých modifikáciách sú aj ovládacie a osvetľovacie prvky, prí-
padne možnosť napojenia na externú motorovú jednotku, ktorá je mimo kuchynský priestor.
G
Kvalita technológií je hlavnou prioritou značky Sirius.
G
Najnovšie svetové trendy prinášajú už aj do našich
zemepisných šírok inovatívne a exkluzívne prvky vo vy-
bavení našich domácností. Spoločnosť Steel S. p. A. je
výrobcom vysokokvalitných domistifikovaných pôvodne
profesinálnych varných centier pričom ucelená ponuka
obsahuje kompletnú zostavu čo pre vaše gurmánske
chúťky potrebujete, teda kompletné vybavenie v ucelenej
rade sporák, rúru, digestor a chladničku.
tichšie digestory na trhu s hlučnosťou už od 25 dbA
kovaný mate-
o materiál, ktorého
e agresívne chemické
mo na antikorový podklad
mate-
ho
é
TICHÝ LUXUS…
… vo vašej kuchyni!
kuchyňa
– inšpirácie a trendy
122
V chladničkách už dávno nie je len zima. Novým trendom v oblasti chladenia sú
špecializované zóny s rôznou teplotou, ktoré vyhovujú nárokom rôznych typov
potravín. Značka Siemens vybavila svoje spotrebiče dvomi typmi chladiacej zóny
vitaFresh s teplotou okolo 0 °C. Syry v nej vydržia čerstvé 14 dní, jablká dokonca
šesť mesiacov.
Teplota okolo 0 °C spôsobuje
výrazné spomalenie biologických
a chemických procesov v potravinách.
Zelenina, ovocie, mäso alebo syry si
tak dlhšie udržia čerstvosť a svieži
vzhľad aj chuť. Zatiaľ čo pre mäso
a ryby je vhodná skôr nižšia vlhkosť
vzduchu, na skladovanie ovocia a zele-
niny je optimálna vyššia vlhkosť. Nové
kombinácie vitaFresh Siemens sú
preto vybavené hneď dvomi nulovými
zónami – „suchou“ a „orosenou“.
V „suchej“ vitaFresh zóne sa vlhkosť
vzduchu automaticky udržuje na úrovni
týždne. Až týždeň v nej môžete uchová-
vať šampiňony alebo jahody. Životnosť
predĺži aj lesnému ovociu, ako sú naprí-
klad maliny. Vlhkosť vzduchu sa v tejto
zóne udržuje približne na úrovni 95 %.
Regulácia prebieha automaticky vlh-
kostnou membránou, prebytočná voda
sa odvádza do vonkajšieho prostredia.
Dvomi zónami vitaFresh sú vybavené
chladničky s mrazničkou Siemens
KG39FP98 a KG39FS50. Obe sú
200 cm vysoké, disponujú systémom
antiBacteria a patria do triedy spotreby
energie A+.
Viac informácií
o domácich spotrebičoch
značky Siemens nájdete na:
www.siemens-spotrebice.sk
Chladiaca zóna vitaFresh
udrží potraviny dlhšie čerstvé
Siemens domáce spotrebiče
Galvaniho 17/C
821 02 Bratislava
www.siemens-spotrebice.sk
približne okolo 50 %. Vďaka tomu zóna
ponúka ideálne podmienky na skla-
dovanie mäsa, hydiny, jogurtov, suši
a tvrdých syrov. Kuracie prsia v tejto
zóne vydržia čerstvé až päť dní, losos
dva dni. Syry, ako je rokfort alebo gru-
yére, si uchovajú nezmenené chuťové
vlastnosti až 14 dní, gouda dokonca tri
týždne.
Špeciálne na skladovanie ovocia
a zeleniny je určená „orosená“ zóna
vitaFresh. Jablká, hrušky alebo mrkva
sa udržia šťavnaté a chrumkavé celé
mesiace, špargľa alebo šalát dva
Minulosť sa neráta.
Vo svete úspechu platí
iba čerstvý výsledok
Zoznámte sa s budúcnosťou
Nejde o to, aké sú veci na začiatku, ale aké zostávajú na konci. To je podstata
úspechu. To je podstata funkcie vitaFresh. Táto dvojzónová technológia zaistí, že
potraviny zostanú dlhšie čerstvé. Suchá zóna ponúka optimálne skladovanie mäsa
a syrov, orosená zóna je ideálna pre ovocie a zeleninu. Vďaka systému noFrost sa
voda z topiacej sa námrazy vyparí a vy sa tak navždy zbavíte odmrazovania. A pretože
chladničky Siemens patria do triedy spotreby elektrickej energie A+, môžete
zabudnúť aj na zbytočné výdavky. Úspech prináša výsledky. Zoznámte sa s ďalšími
úspešnými a vyhrajte kompletné vybavenie kuchyne na www.zrozeniprouspech.cz.
kuchyňa
– inšpirácie a trendy
124
Tajomstvo pestovania kávy ukradol Arabom indický
mních Baba Budan a priniesol sedem magických
zŕn z Jemenu a začal ich pestovať vo vrchoch
Chandragiri v Karnatake. Z Indie pochádza veľa
kvalitnej kávy. Arabika sa pestuje v nadmorskej výške
od 1 000 do 1 500 m n. m.
Najkvalitnejšia bežne spracovávaná
gurmánska káva z Indie je Mysore
Nuggets Extra Bold. Je pripravovaná
z praných arabík regiónov Chikmagalur,
Coorg, Biligiris, Bababudangiris and
Shevaroys. Zrná sú veľmi veľké, mod-
rozelené s lesklým čistým povrchom.
Káva má plnú arómu, stredné až plné
telo, dobre vyvinutú aciditu, jemnú chuť
a vôňu s náznakmi korenia. India je
známa aj produkciiou pravdepodobne
najkvalitnejšej pranej robusty na svete
ktorá sa nazýva Parchment Robusta.
Najväčšou Indickou špecialitou však
je Indická monzúnovaná káva (monso-
oned Malabar coffee). Je dobre známa
vďaka dobrému telu, veľmi jemnej, až
absentujúcej kyslosti, príjemnej aróme,
sladkastej a vyrovnanej chuti. Špeciálny
proces monzúnovania prebieha
na západnom pobreží regiónu Malabar.
Po zbere je káva spracovávaná tradič-
ným, suchým spôsobom a následne
je v špeciálnych skladoch na pobreží
vystavená monzúnom. Po vyzrení káva
dostane svetlo žltú farbu, je ľahšia
a zrná väčšie ako u tradičnej zelenej
kávy. Procesom zrenia naberá telo kávy
na mohutnosti a je potláčaná acidita.
Je to jedna z najlepších a najzaujíma-
vejších káv sveta.
Ďalším veľkým ázijským producen-
tom kávy je Indonézia. Káva sa pes-
tuje na všetkých veľkých ostrovoch:
Sumatre, Sulawesi aj Jáve. Historicky
najznámejšia a dnes najviac cenená
je kávy z Jávy. Jávska káva má oproti
ostatnej Indonézii trochu tenšie telo,
ale jej chuť je čistejšia a ostrejšia.
Najlepšie z káv sú komplexné, výrazne
sladké, so živou arómou a orieškovými,
korenistými, často vanilkovými tónmi
a zároveň s potlačenou aciditou.
Jávskou špecialitou je takzvaná Stará
(zrená) Jáva, alebo Stará hnedá
(Old Java, Old Brown). Jej chuť bola
v minulosti daná dlhou prepravou v dre-
vených lodiach po mori, keď bola káva
vystavená dlhú dobu slanému vlhkému
vzduchu. V súčasnosti ide o proces
riadeného starnutia kávy v špeciálnych
drevených skladoch, kde sa káva skla-
duje dva až tri roky. Tento proces káve
zvýrazňuje telo a korenistú príchuť,
a zároveň potláča aciditu.
Najznámejšie a najlepšie kávy
zo Sumatry sú Lintong a Mandheling.
Sú považované za kávy s najplnším
telom na svete.
Najväčšou kávovou špecialitou
Indonézie, a zároveň celého sveta je
Kopi Luwak. Ide o najdrahšiu a naje-
xotickejšiu kávu na svete. Táto káva
prechádza cez úplne exotické spraco-
vanie v zažívacom trakte cibetkovitého
zvieratka, domácimi nazývaného luwak,
odborne Paradoxurus hermaphroditus.
Ázia
Kávy sveta
Ide o zvieratko trochu väčšie ako mačka, ktoré si usilovne
vyhľadáva najväčšie a najdozretejšie čerešne kávy. Na tie
po konzumácii pôsobia žalúdočné kyseliny a enzýmy a vytvá-
rajú neopakovateľný proces fermentácie kávy. Enzýmy štiepia
bielkoviny na jednoduchšie bielkoviny a tie reagujú počas pra-
ženia s karbohydrátmi a cukrami, čo vytvára neopakovateľnú
chuť kávy. Po procese fermentácie sú kávové zrná vylúčené
tradičnou cestou von z tela cibetky. Zberači potom zberajú
výtrusy a ručne ich dočisťujú. Zbierajú sa však iba čerstvé
výtrusy, nakoľko staršie môžu byť zničené dažďom, prípadne
napadnuté hnilobou, alebo plesňami. Chuť kávy je výrazná
a odlišná od klasickej kávy. Káva má zemitú vôňu, ťažké,
sirupovité telo a sladkú čokoládovo-karamelovú a zároveň
korenistú chuť s miernym náznakom zatuchnutej chuti, je siru-
povitá s unikátnou arómou.
Mgr. Marek Hudáček PhD.
Kontakt:
BARZZUZ, s. r. o.
Rudohorská 30 | Skuteckého 19, 974 11 Banská Bystrica
tel./fax: 048/416 34 46, mobil: +421/911/206 576
e-mail: info@kafe.sk
www.kafe.sk
www.barzzuz.sk
ekológia
126
Novela zákona o odpadoch,
ktorá je účinná od novembra 2009,
okrem iného upravuje povinnosti
výrobcov, dovozcov či predajcov
elektrozariadení:
✿ Všetci výrobcovia a dovozcovia pre-
dávajúci svoje výrobky na Slovensku,
sú povinní zapísať sa do Registra
výrobcov elektrozariadení na Minis-
terstve životného prostredia SR
(MŽP SR) a nahlasovať množstvo
výrobkov uvedených na trh i údaje
o zbere a zhodnotení vyzbieraného
elektroodpadu. Majú aj ďalšie evi-
denčné povinnosti. Cieľom evidencie
je zmapovať plnenie záväzkov Slo-
venska, ktoré vyplývajú z jeho člen-
stva v EÚ, v rámci zberu a recyklácie
elektroodpadu.
✿ Výrobca či dovozca sa môže stať
členom niektorej z registrovaných
kolektívnych organizácií, ktorá zabez-
pečí jeho registráciu a nahlasovanie
povinných údajov štátnej správe
a aj všetko, čo sa samotného zberu
a recyklácie elektroodpadu týka.
Výrobcovia a dovozcovia elektroza-
riadení určených pre domácnosti
(biela a čierna technika, počítače,
svietidlá, nástroje, hračky a pod.) sú
zo zákona povinní byť registrovaní
v niektorej z kolektívnych organizácií.
✿ Všetky predajne elektro sú povinné
bezplatne uskutočňovať odber
starých spotrebičov (spätný
odber) od svojich zákazníkov. Ak
tak nerobia, hrozí im pokuta až
16 596,95 €. Zákazníci by sa teda
mali zaujímať nielen o cenu výrobku
ale aj o to, či predajňa od nich
prevezme starý spotrebič pri kúpe
nového.
✿ Povinnosti v zbere a recyklácii
elektroodpadu majú aj výrobcovia/
dovozcovia elektrozariadení, ktorí
svoje výrobky predávajú spotrebite-
ľom na Slovensku, ale sídlo majú
mimo územia SR. Je to napríklad
internetový predajca, ktorý má sídlo
v Čechách, ale predáva na sloven-
skom trhu. Elektroodpad z takto
predaného elektrozariadenia sa totiž
stane elektroodpadom na Slovensku.
Preto je potrebné, aby títo predajco-
via zaplatili jeho likvidáciu.
✿ Ak sa výrobca/dovozca nezapíše
do Registra, preberá tieto povin-
nosti predajca, ktorý predáva jeho
výrobky. Ak si ich neplní, hrozí
mu za to pokuta až do výšky
165 969,59 €. Preto by si mali všetci
predajcovia a distribútori skontrolo-
vať, či ich dodávatelia sú zapísaní
v Registri. Ak nie, môžu to oznámiť
Slovenskej obchodnej inšpekcii prí-
padne niektorej z kolektívnych orga-
nizácii výrobcov.
Naozaj super ceny
spotrebičov?
Firmy, ktoré dovážajú spotrebiče
zo zahraničia bez recyklačných poplat-
kov, predávajú ich na Slovensku
a neposkytujú zákazníkom spätný
odber, môžu predávať tovar lacnejšie.
Napriek tomu, že im hrozia vysoké
pokuty, nepodieľajú sa na likvidácii
elektroodpadu z výrobkov, ktoré predá-
vajú. Náklady na jeho likvidáciu znášajú
seriózne firmy (a teda aj ich zákaz-
níci), ktoré tieto služby zabezpečujú aj
za tých, ktorí neprispievajú do systému
zberu a recyklácie elektroodpadu.
Každý výrobca či dovozca sa snaží predávať za čo najvýhodnejšie ceny, na čom
získava kupujúci aj predávajúci. Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení
na Slovensku aj v celej Európe sú zo zákona povinní zabezpečovať zber
a recykláciu starých elektrozariadení.
Najlacnejšie elektrospotrebiče,
či dodržiavanie zákona?
Z jednej
starej chladničky
môžeme získať až:
5 kg polyuretá-
nového prachu,
ktorý sa pridáva
do materiálov
používaných pri
zatepľovaní budov
Starú chladničku preto nerozoberajte ani nevyhadzujte na čierne skládky!
Odovzdajte ju kompletnú do zberu – na zberný dvor alebo naspäť do predajne.
Jedna stará chladnička obsahuje
priemerne 400 gramov freónu.
Ak ju neodborne rozoberáme, môže
z nej freón uniknúť a poškodiť ozónovú
vrstvu. Tá nás chráni pred škodlivým
UV žiarením, ktoré spôsobuje rakovinu
kože. Množstvo freónu z jednej starej
chladničky poškodí ovzdušie rovnako,
akoby ste prešli autom 20 000 km.
17 kg ocele, ktorá sa
používa napríklad na
výrobu stavebnej konštruk-
cie – lešenia, schodiska,
nosných trámov a pod.
1,7 kg hliníka,
z ktorého sa môže
vyrobiť záhradný
nábytok
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
www.envidom.sk
e-mail: info@envidom.sk
tel.: 02/5022 1300
fax: 02/5022 1301
kúpeľňa
– inšpirácie a trendy
130
Masáž je pre každého synonymum relaxácie
a pohodlia. Klasická masáž je sprevádzaná príjemnou,
upokojujúcou hudbou, tlmeným svetlom, príjemnou
teplotou v miestnosti a pohodlným lôžkom.
Rovnako tak ani pri domácej hydro-
masáži vo vani by nás nemalo čokoľ-
vek vyrušovať. Spoločnosť Sapho preto
vyvinula nové dýzy Micro Slim a Nano,
ktoré sú najtenšími dýzami dostupnými
teraz na trhu. „Výška bežných dýz je
päť milimetrov, oproti tomu nové Micro
Slim a Nano dýzy majú iba jeden
milimeter. Napriek svojej subtílnosti
však majú tieto nové dýzy o 40 % vyšší
masážny účinok, nemusíte sa teda obá-
vať, že budete pripravení o dokonalý
pôžitok – naopak, hydromasáž bude
ešte účinnejšia a intenzívnejšia,“ hovorí
Radovan Hruška zo Sapho. Nové dýzy
Micro Slim a Nano sú súčasťou pia-
tich hydromasážnych systémov, ktoré
Sapho na prianie zákazníka nainšta-
luje do ktorejkoľvek akrylátovej vane
zo svojej ponuky, s výnimkou vaní
solitárnych.
Vďaka svojej tenkosti a ergonomicky
riešenému zapusteniu sú dýzy Micro
Slim a Nano vo vani veľmi nená-
padné, nehrozí nepríjemné tlačenie
od vystupujúcich okrajov trysiek, ani
ich zaľahnutie v chrbtovej oblasti. Toto
nebezpečie eliminujú tiež polohova-
teľné otočné guličky, ktoré nadirigujú
prúd vody vždy správnym smerom.
Dýzy Micro Slim s väčším otvorom pre
prúdenie vody sú vhodnejšie k masíro-
vaniu chodidiel alebo pre umiestnenie
v boku vane. Oproti tomu Nano dýzy
zodpovedajú svojmu menu, ich rozmery
sú naozaj miniatúrne. Hodia sa preto
predovšetkým k zabudovaniu do oblasti
chrbta, čím ide zabrániť už uvedené
nežiaduce zaľahnutie trysiek. V ponuke
sú tieto dýzy ako súčasť hydroma-
sážnych systémov Hydro, Hydro Lux,
Kombi a Kombi Lux. Napríklad systém
Hydro Lux ponúka masáž 10 dýzami
Micro Slim a 22 Nano dýzami, systém
Kombi Lux ponúkne okrem rovnakého
počtu dýz ešte dve rady vzduchových
kanálikov na dne vane, ktorá vaše telo
zahalí do závoja jemných bubliniek
a dokonale premasíruje celý povrch
pokožky. Kombináciou všetkých dýz
docielite ideálnu hydromasáž, ktorá
vám dopomôže k dokonale odpočinu-
tému telu aj duchu.
Minidýzy pre maxikúpeľ
Veď pokiaľ strávime nespočetné
hodiny výberom správnej sanity, dlaž-
dičiek a ďalšieho zariadenia, mohlo by
nevhodné zvolenie splachovača toalety
zbytočne celý dojem pokaziť. Preto
teraz svojim zákazníkom ponúka ovláda-
nie tlačidlami Visign for More, ktoré sú
jasným symbolom prepojení funkčného
výrobku s elegantným a pritom jednodu-
chým dizajnom.
Systém Visign for More nie je len
doska s tlačidlami, ktoré sú vidieť
na stene, ide o komplexný modul, ponú-
kajúci niekoľko variant montáže – pred-
stenovom, s tlačidlom zhora, pre bytové
jadrá, či k zamurovaniu a obmurovaniu
modulu. Je vhodný nielen pre WC,
výrobca myslí tiež na toalety či kúpeľne
vybavené bidetom. Do miestnosti vystu-
puje iba ovládací panel s tlačidlami,
ktorý je ponúkaný v širokom spektre
farieb, materiáloch i cien, v troch
základných radoch – lacnejšie Visign
for Life a Visign for Style sú vyro-
bené z plastu s povrchovou úpravou
bielou, chrómu, antikoru alebo oceli,
na luxusnú radu Visign for More použil
výrobca elegantné bezpečnostné sklo či
ušľachtilý kov v rôznych farebných
variantoch.
Všetky skupiny, vrátane najlac-
nejších modelov, ponúkajú jed-
noduchú, ale sviežu eleganciu,
premyslenosť a rozmanitosť
tvarov a predovšetkým funkčné
a pohodlné užívanie. Tlačidlá sa
veľmi komfortne ovládajú, ich
extrémne mäkké a krátke zdvihy
a maximálne presná technika
splachovania každého presvedčí,
že Visign for More je naozaj to
pravé. Ovládacie teleso je naviac
vďaka unifikovanej veľkosti celej
rady 271 × 140 mm možné
kedykoľvek vymeniť za iné,
kúpeľňa či toaleta tak môže čas
od času ľahko zmeniť svoju tvár.
Miroslav Šlechta
Foto: Sapho
Info: www.sapho.sk
Splachovanie s eleganciou
131
kúpeľňa
– inšpirácie a trendy
Splachovacie zariadenie
na toalete je veľmi
prozaickou a rýdzo
praktickou vecou,
od ktorej očakávame
skôr funkčné
zdokonaľovanie
a reguláciu počtu
preliatych litrov
vody, než vylaďovanie
estetického dojmu.
Spoločnosť Sapho chce
ale svojich zákazníkov
presvedčiť, že chcieť viac
i pri kúpe toalety a jej
vybavenia, je na mieste.
kúpeľňa
– inšpirácie a trendy
132
Ako tretí najväčší výrobca obkla-
dov a dlažieb v Taliansku je jedným
z popredných výrobcov s ročnou pro-
dukciu 45 000 000 m² v Európe. Jej
história sa začala písať v roku 1874
spojením tradičného dizajnu s moder-
ným, čo dodnes robí Imolu značkou
medzinárodne uznávanej kvality. Toto
najstaršie družstvo talianskej produk-
cie je lídrom na svetových trhoch od
konca 19. storočia vďaka progresív-
nemu rastu svojich tovární a výrobných
kapacít. Cooperativa d‘Imola sa skladá
z divízií LaFaenza, Monoceram, Arkim
a Imola, ktoré ponúkajú glazované
obklady a dlažby a gresové dlažby.
Obklady sú vyrábané technológiou
bicottura – dva výpaly pri menšej tep-
lote a dlažby sú vyrábané technológiou
monocottura – jeden výpal pri oveľa
vyššej teplote. Katalógy keramiky Imola
sú plné dlažieb a obkladov rôznych
rozmerov a farieb, doplnené o špeci-
fické dekory a listely, ktoré sú typické
svojou harmóniou v spojení krása-úžit-
kovosť. Ceramica Imola ponúka viac
ako 160 dizajnových sérií pre rôzne
použitia – obklady do kúpeľne, veľko-
formátové dlažby, dlažby pre úžitkové
priestory, štrukturované dlažby – pro-
tišmykové. Samozrejmosťou je mini-
málna nasiakavosť (mrazuvzdornosť),
oteruvzdornoť a tvrdosť povrchu.
Veľká časť ponúkaných dlažieb je rek-
tifikovaná (zrezaná na presný rozmer).
Tieto jedinečné produkty sú výsledkom
pravej a nefalšovanej vášne pre kera-
miku.
Pri výrobe svojich produktov Imola
dbá na životné prostredie, a snaží
sa udržiavať ho zdravé a čisté pre
všetkých ľudí na celom svete. Jej P.S.V.
proces (polishing sludge valorisation)
je špecifický výrobný systém, ktorý pou-
žíva a ktorý bol akceptovaný Európskou
úniou. Spočíva v ekologickom procese
upotrebenia odpadu, ktorý vzniká pri
výrobe obkladov a dlažieb a tak vyrába
novú generáciu tovarov, ktoré sú úplne
recyklovateľné (ISO 14001).
Firmu GOODWAY, s. r. o., sme vám predstavili v minulom článku. Keďže dopyt
po obkladoch a dlažbách neustále rastie a my sa snažíme spĺňať požiadavky
našich klientov, rozhodli sme sa pre vás otvoriť novú pobočku
na Vajnorskej ulici 127/E. Showroom bude otvorený od 15. júla a bude ponúkať
obklady a dlažby značiek Paradyz, Cooperativa d‘Imola, Ceramika Color,
StarGres a závesné keramické fasádne plášte. V novootvorenej predajni nájdete
obklady a dlažby za najlepšie ceny v Bratislave.
Tešíme sa na vás
na Vajnorskej 127/E a na Ivánskej
ceste 26 – Design House Galan.
Dovoľte nám predstaviť jednu z ponúkaných značiek:
CERAMICA D‘IMOLA
interiér
134
Jednotlivé èasti sprchových kútov RONAL
sú toti vyrobené výhradne z kvalitných
materiálov a za pouitia moderných
technológií. Stávajú sa tak zárukou skutoènej
radosti zo sprchovania.
Pevné sprchové zásteny vytvárajú nové
dimenzie sprchového prostredia a popierajú
zastaralý výraz – sprchový kút. Ponúkajú
dokonalé riešenie sprchového priestoru
vo vo¾nom a vzdušnom priestore v podobe
Fun
sprchové zásteny
Viac ako sprchový kút
novej generácie
Renomovaný európsky výrobca sprchových kútov,
spoloènos RONAL, vlani svoj výrobný sortiment obohatil
o celú škálu noviniek. Všetky Vám opät spríjemnia chví¾ky
pohody a stanú sa estetickou ozdobou Vašej kúpe¾ne,
v ktorej kadý detail spo¾ahlivo funguje tak, ako sa od
neho oèakáva.
skleneného paravánu uchyteného na
kovových vzperách, ktoré je moné ukotvi
do stropu, alebo do steny. Kvalita, ivotnos
a jednoduchos údrby pevných zástien
Fun je garantovaná pouitými materiálmi
a dokonalou konštrukciou.
a sú moderné dynamické rady
sprchových zástien, ktoré ponúkajú
bezbariérový vstup vo všetkých variantách
Pur Pur Light
pouitia. Impozantné èisté plochy
bezrámových tabulí bezpeènostného skla
s modernými chrómovanými pántami
predstavujú design sprchových zástien bez
kompromisov. Vyrovnávacie profily
umoòujú jednoduchú montá aj u
nerovných stien. V skle integrované pánty so
zdvihovým mechanizmom a èisté sklenené
plochy poskytujú komfortné èistenie.
Design typovej rady vo svojom
poòatí s ostro hranatými profilmi a èistými
plochami bezpeènostného skla odráa
najmodernejšie architektonické trendy
minimalizmu. Sprchové zásteny Pur Light S
tvoria v kúpe¾ni exkluzívny oèistný priestor.
Moderné konštrukèné prvky a hladké
sklenené plochy zaruèujú ¾ahkú údrbu.
Pur Light S
Moderný trend – èíre bezbariérové
zásteny v chróme
www.mvs-slovakia.sk, www.kupelne-ronal.sk
www.e-kupelna.sk, www.web-kupelna.sk
www.mvs-slovakia.sk
www.kupelne-ronal.sk
www.e-kupelna.sk
www.web-kupelna.sk
MVS Slovakia, s. r. o.
Ul. Gagarinova 1263/49, SK-018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 444 20 71-4, fax: +421 42 432 32 74, mobil: +421 903 457 310
e-mail: predaj@mvs-slovakia.sk, info@mvs-slovakia.sk
MVS Slovakia, s. r. o., Ul. Gagarinova 1263/49
SK-018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 4442071-4,
fax: +421 42 4323274
mobil: +421 903 457310
e-mail: predaj@mvs-slovakia.sk,
info@mvs-slovakia.sk
Novootvorené kúpeľňové štúdio
urob si sám
Najväčšiu radosť mám, keď poradím si sám
PRÍLOHA PRE DOMÁCICH MAJSTROV
urob si sám
136
Jesenné slnko nehladí svojimi lúčmi len výsledky
práce záhradkárov, ale aj samotnej prírody. Spolu
s ďalšími živlami napomáha k tvorbe prekrásnych
scenérií.
Každoročný príchod jesene je
ohlásený farebnosťou okolitej prírody.
Svojou pestrofarebnosťou nás zahŕňa
všade navôkol. Pohľady v záhradách
lákajú rôzne odtiene chryzantém,
ozdobných tekvíc a kapusty, farebné
plody machovky, bršlena či výrazné
kvety vresovca.
Aj voľne v prírode nájdeme mnoho
vďačného materiálu ako hlohyňa šar-
látová s oranžovými, červenými alebo
žltými malvicami, šípky, plody jarabiny,
ale aj farebné listy paviniča. Kalina
obyčajná nás očarí nielen farebnými lis-
tami, ale aj lesklými červenými plodmi.
Skalník má na jeseň bohato obsypané
konáriky červenými plodmi a zafarbuje
sa mu taktiež aj olistenie. Sumach
pálkový má práve na jeseň veľmi
atraktívne sfarbené listy. Farebné tóny
jesene najlepšie podčiarkneme tmavým
odtieňom zelenej farby brečtanu.
Mnohé letničky sú počas babieho leta
v plnej kráse. Preto pri výsadbe berieme
do úvahy i tento fakt. Fareb nosťou nás
oslní cínia, nechtík lekársky, slnečnica
alebo aksamietnica, či rudbekia.
Ak sa nám naša záhrada zdá
pochmúrna počas jesenných dní
slnečného babieho leta, práve v tomto
období myslíme na nasledujúcu
jesennú sezónu a vykonáme v nej
výsadbou napr. vhodného kra, zmenu.
Príjemnú jesennú atmosféru si
môže me vytvoriť nielen v našej
136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 3 136 366 11366 36 36 36
Jesenné
inšpirácie
Prírodné materiály sa navzájom dopĺňajú.
Javorové listy sú vsadené spolu s plodmi
jesene a šípkami, gaštanmi a vratičom
v prútenom košíčku, ktorý pozitívne dopĺňa
celkovú kompozíciu.
Javorové listy voľne vložíme do keramickej
vázy. Spoločnosť im robí jablko a šípky.
urob si sám
137
zá hra de, ale aj balkóne či terase, alebo
v interiéri. Naaranžovať si môžeme
rezané kvety vo váze alebo džbáne
spolu s dopestovaným ovocím alebo
zeleninou z vlastnej záhrady. Stálejšiu
jesennú atmosféru si vytvoríme zo sla-
mihy a kláskov obilnín a tráv.
Typickými jesennými plodmi sú plody
pagaštana konského, ktoré môžu
zaujímavo dotvoriť našu jesennú kre-
ativitu. Pri ich zbieraní môžeme spojiť
príjemné s užitočným, keď na jesennej
vychádzke nám budú robiť spoločnosť
naše deti. Určite nám spríjemní popo-
ludnie ich radostný smiech, keď nájdu
gaštan alebo nám podarujú kyticu pes-
trých listov.
Zaujímavé kompozície je možné
vytvoriť spoločnou výsadbou črepníko-
vých rastlín do jednej väčšej nádoby.
Tvorivosti sa medze nekladú. Jesenné
výsadby majú byť pestré ako okolitá
príroda sama. Najčastejšie sú výsadby
vresovcov v bielych, ružových alebo
fialových odtieňoch, brečtanu a drob-
nokvetých chryzantém rôznych farieb,
odtieňov, tvarov kvetov a veľkostí
vzrastu. Chryzantémy sú právom pova-
žované za poslov jesene.
Nemusíme vždy siahnuť len po sa-
motných výtvoroch prírody. Jesennú
atmosféru v nás môžu evokovať rôzne
doplnky ako keramické farebné tek-
vičky, hríbiky, jesenné venčeky, ale
i taká ježibaba. Jednoduchý, ale vkusný
jesenný venček si môžeme zhotoviť
i sami, keď si formu obalíme vrecovi-
nou, niekoľkými konárikmi brečtanu
ho omotáme a pripevníme naň plody
machovky s oranžovo-žltou mašľou.
Jeseň je ročným obdobím, ktoré nám
samo núka svoje plody na spríjemnenie
prostredia. Stačí len trocha predstavi-
vosti, chute niečo vytvoriť a jesenná
atmosféra nás obklopí aj v našej
domácnosti.
Mgr. Hockicková Margaréta
Foto: autorka
Jesennú pokojnú atmosféru si môžeme rozšíriť na parapetné dosky, kde pohľady mnohých
okoloidúcich končia. V kvetináči je naaranžova umelá chryzantémka, tuja a voľne prepája
kompozíciu položená ozdobná tekvička.
Vchodové dvere si môžeme jednoducho
ozdobiť jesenným venčekom.
Plody jesene môžeme voľne naaranžovať.
Aby naše dielko bolo dokonalejšie, doplníme ho farebnou slamou.
uur ur ur uur ur ur ur uur r urob ob ob ob bbbb ob b ob ob ob bb ob ob bbbb sss sssss ss ssssssiii i i i ii i ii sá sá sáá sáá s mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
I sauna
I infrakabína
I parná sauna
I bazén
I vírivka
I soľná inhalácia
I vonný a bylinný
kúpeľ
I všetko pre relax
WELLNESS
www.finskka.sk
… vaša oáza kľudu, pokoja a relaxu…
relax, exteriér
Ako súčasťou života sa stáva stres,
jeho dôležitou protiváhou zase adekvátny relax.
A ten nám počas leta či jesene
poskytne aj rozkvitnutá záhradná kvetena či voňavý les…
relax, interview
140
Tenis je hra, kde prioritné miesto
hrá individualita. Športovec sa
nemôže spoliehať na nič iné, len
na seba samého. Často môžeme
v tomto smere nájsť paralelu aj
s bežným životom. Úspešní ľudia
sú spravidla silné osobnosti
a „ťahúni „ vpred. Dnes vám viac
priblížime dlhoročnú a úspešnú
individualitu slovenského
a svetového tenisu...
Dominika Hrbatého.
V koľkých rokoch
si začínal hrať tenis a za aký klub?
Hral som odmalička v Slovane
Bratislava, kde som prakticky
od začiatku až doteraz. K tenisu ma pri-
viedol otec, ktorý hrával rekreačne. Ako
chlapec som v klube prešiel príprav-
kou, neskôr som sa začal zúčastňovať
turnajov, postupne sa dostavilo aj zlep-
šenie. Najprv to bola pre mňa len hra,
keď som mal päť – šesť rokov, zbieral
som loptičky. Nie vždy ma tréning bavil,
pre menšie dieťa je určite náročné
vedieť sa sústrediť pol druha hodiny
na hocakú činnosť... Keď som mal
okolo osem – deväť, začal som hrávať
turnaje a prišli prvé výhry, s cenami,
diplomami a medailami som získal
ozajstnú motiváciu. Už trinásť- štrnásť-
ročný som začal cestovať po svete, no
a to ma už potom definitívne „chytilo“.
Čo ti dal tenis ako človeku
a športovcovi a čo ti naopak vzal?
Šport prináša mladému človeku
predovšetkým schopnosť koncentro-
vať sa, úctu, rešpekt, vedomie, že nič
nie je v živote zadarmo; úspechy a čo
všetko je za tým…, že tvrdou prácou sa
dá uskutočniť čokoľvek z dosiahnu-
teľných cieľov. Toto sú hodnoty, ktoré
Dominik
V k ľký h k h
Hrbatý
141
neplatia len v športe. Mne osobne
priniesol šport napríklad samostat-
nosť – od pätnástich rokov som totiž
cestoval po svete sám. Naučil som sa
cudzí jazyk (anglicky) – letisko a hotel
som si veľakrát musel vybavovať sám.
Mám základy francúzštiny, taliančiny,
španielčiny (viem si vypýtať jedlo :-)),
po nemecky som sa učil niekoľko
rokov. Naopak mi šport vzal prázdniny,
možnosť ísť kedykoľvek na diskotéku
či párty. Nič však neľutujem a keby
som sa mal znova rozhodnúť, akou
cestou sa v živote vydať, volil by som
to isté. Určite môžem povedať, že šport
mi viac dal ako zobral.
Domino, odohral si množstvo
zápasov so špičkovými hráčmi
(Sampras, Lubičič, Rodick)
na okruhu ATP, Davis Cupe,
Hopman Cupe atď. Sú určite také
zápasy, na ktoré sa nezabúda,
ktoré by si mohol povedať, že ti
najviac utkveli v pamäti, prípadne
aj s ktorým hráčom?
Dôležité zápasy boli všetky, ktoré
ma nejako posunuli dopredu. A tým
nemyslím len také turnaje ako výhru
nad Petom Samprasom na Australia
Open '97. Ako chlapec som dlho
prehrával s jedným súperom, volal
sa Mário Benáček. Keď som mal
štrnásť a konečne som nad ním zví-
ťazil, bol to pre mňa obrovský zvrat,
zrazu sa to otočilo. Ale asi najväčší
zlom nastal, keď som vyhral prvé tur-
naje ako osem- deväťročný…, dá sa
povedať, že to platí o každom období
života a neboli to len tenisové turnaje,
ktoré ma posúvali vpred. V pätnástich
som sa zúčastnil veľkého Grandslamu
v Austrálii. Bol to drahý výlet, utŕžil
som tam zranenie (vytkol som si
členok) a ďalej som už nehral. Išiel
som sa aspoň pozrieť na zápas
Samprasa s inou bývalou svetovou
jednotkou Lendlom a všimol som si,
že tenisové hviezdy sú tiež obyčajní
ľudia, ktorí robia chyby, možno len
menej ako ja, ale v princípe je to
to isté – nie sú žiadni supermani,
či nadľudia. Tak som si uvedomil,
že mám na to, stať sa svetovým
hráčom.
Domino, mal si v mladosti,
prípadne aj neskôr, nejaký
tenisový vzor?
Viete, podľa mňa nie je dobré
mať v tenise vzor. Tak ako
v živote nie je na úžitok sa
po niekom „opičiť“, niekoho
kopírovať. Hra má vychádzať
z charakteristického Ja, z pri-
rodzenosti. Ja som sa vždy
pozeral na seba.
Čo si viacej ceníš
v rebríčku svojich úspe-
chov v teamových tur-
najoch – finále v Davis
Cupe s Chorvátskom,
Federation cup a víťaz-
stvo v ňom alebo víťaz-
stva v Hopman Cupe?
Vždy som sa tešil na pohár mužstiev, s chalanmi
je sranda. Zvlášť som sa tešil na super atmosféru,
to sa potom odrazilo na výsledkoch. Nie vždy
bolo niečo dôležitejšie ako druhé, vždy sa teším
z každého víťazstva ako malý chlapec… na Davisov
pohár je možné sa pripraviť, nakoľko poznáte
meno súpera, trénujete na neho už týždeň dopredu.
ATP turnaje sú prakticky bez prípravy, meno súpera
sa dozviem až pred zápasom. Určite veľa spraví,
(keď viem) že v hľadisku sedia fanúšikovia, ktorí ma
povzbudia, vtedy výkon stúpa. Hľadisko a hráč sú
spojené nádoby – ak cítim, že ma niekto podporuje,
prichádza snaha, potom taký tranz, dostanem sa do
„švungu“ a potom sa už ťažko dá vysvetliť, prečo hrám
práve takto alebo ako zdôvodniť údery…
Atmosféra. Je známe, že sa dokážeš
vypnúť v Davis Cupe k mimoriadnym
výkonom. Čím ti je atmosféra v Davis Cupe
taká blízka, kde si zažil v Davis Cupe
najbúrlivejšie prostredie (atmosféru), ovplyvnili
niekde rozhodcovia kvalitu resp. výsledok
zápasu?
Juhoameričania boli naozaj prekvapení búrlivou atmo-
sférou, ktorú vedeli vytvoriť naši fanúšikovia, aj keď pre
Argentínu je typické spievanie chorálov či popevkov v hľa-
interview
relax, interview
142
disku. Aj mňa naši podporili, hoci
nespievali, dali to svoje a dal som sa
strhnúť.
Hopman Cup v Austrálii si vyhral
najprv s Danielou Hantuchovou
a potom aj s Dominikou
Cibulkovou – s ktorou sa ti hralo
lepšie, prípadne, si lepšie rozu-
miete na dvorci či mimo dvorca?
S oboma sa hrá dobre, ale povedal
by som, že s Domčou (Cibulkovou)
trochu lepšie, máme veľa spoloč-
ného, tiež je rýchla od základnej čiary.
S Danielou to má zase čaro, jej hra je
skutočná elegancia, ona je taká prin-
cezná na kurte. Každý má niečo svoje,
čo zaujme.
V Davis Cupe Slovensko-
Macedónsko (Slovensko vyhralo
a postúpilo ďalej – poznámka
autora) sa vyskytli rušivé prvky
Aký typ bývania preferuješ?
V centre mesta alebo v pokojnom
prostredí mestských priľahlých
častí, v obytnom dome alebo
v rodinnom dome?
Ideálne v centre v rodinnom dome.
Preto bývam na Kolibe, čo je na skok
do mesta a je to pokojná lokalita.
Dvadsať rokov som býval v byte, s bra-
tom sme si delili izbu. Pamätám sa, aký
to vedel byť problém, keď sa jeden
potreboval učiť a druhý chcel pozerať
telku.
Aký pocit v tebe evokuje slovo
bývanie?
Domov. Bezpečné miesto, kde je
niečo blízke, kam sa môžem vrátiť.
Ktorá miestnosť v tvojej domác-
nosti je pre teba najdôležitejšia
a prečo?
Kuchyňa. Rád dobre jem (keď som
hladný, tak som zlý :-)) Neviem variť,
rád sa však naučím, je to môj sen
:-). No a spálňa. Kvalitný odpočinok
(a dobré jedlo) dá celému dňu pozi-
tívny náboj. Ideálne – dobre vyspaný
ísť rovno do kuchyne a dať si niečo
chutné, to mi vie spraviť deň.
Čo vo tvojom dome určite
nesmie chýbať?
Dobre vybavená kuchyňa.
Precestoval som kus sveta a ochutnal
rôzne špeciality. Vyhovujú mi rozmanité
štýly prípravy, a preto viem, že si vyža-
dujú špecifické postupy a aj kuchynské
náradie. Naozaj rád jem a varenie
a dobré jedlo vedia pekne spestriť
život, dokážu vytvoriť pohodu, dať
pocit dobre prežitého dňa, vyrovnanosť.
Ktoré veci by si pri sťaho-
vaní do nového bývania zobral
so sebou?
Všetky suveníry, výhry, trofeje, všetko,
čo súvisí so športom, spomienky, ktoré
mi pripomínajú, čo som zažil. Tieto veci
symbolizujú moje vnútorné Ja, ktoré ide
so mnou, pripomínajú, že som to vytvo-
ril ja a nikto mi to nemôže zobrať.
Aký máš postoj, respektíve
reálne využívaš výdobytky domá-
ceho relaxu – sauna, fitness,
bazén, vírivka?
z obecenstva – fotenie s bleskom,
telefonovanie s mobilmi. Aký je tvoj
názor na takýchto divákov?
Mnohí nepoznajú tenis, treba to
tak brať, aby sa mohol na tenis prísť
pozrieť naozaj každý, nielen tenisoví
znalci, a zabaviť sa, o tom to predo-
všetkým je. Nedá sa ovplyvniť hľadisko,
niekedy je to lepšie, inokedy horšie.
Plánuješ Domino, ešte odo-
hrať nejaké turnaje alebo je
turnaj v Trnave po rozlúčke
s Davis Cupovou reprezentáciou
pre teba posledný, chceš sa tenisu
venovať aj po ukončení kariéry?
Určite chcem pokračovať ďalej kvôli
lige, ak chcem hrať turnaje v zahraničí,
treba mať aj niečo za sebou. Plánujem
ešte tak dva–tri roky hrávať ligu.
Aké sú tvoje hobby či záľuby
vo voľnom čase?
Záľuby? Cestovanie, spoznávanie
nových krajín, rád fotím. Fotografia vie
zachovať pekné spomienky a skutočne
má schopnosť ich oživiť. Zo športu
ešte potápanie, bicyklovanie, rád čítam
knihy, pozerám filmy, občas zájdem
do divadla.
Určite chcem pokračovať ďalej kvôli
lige, ak chcem hrať turnaje v zahraničí,
treba mať aj niečo za sebou...
relax, interview
143
kach s vychladeným šampusom, prípadne ešte
vo dvojici?
Mám rád priestranné sprchové kúty a obrovské
sprchové hlavice. Od detstva neznášam vaňu, lebo
tam treba sedieť alebo kľačať a to nie je pre mňa.
Takže žiadne kúpanie so sviečkami a šampan-
ským, nikdy.
Máš alebo plánuješ mať záhradu?
Oslovuje ťa práca na záhradnom dizajne
alebo skôr záhradu preferuješ ako miesto
na príjemnú grilovačku s priateľmi?
Plánujem obe. Japonskú záhradu i záhradu
na spoločné stretnutia. Mám veľa priateľov,
ktorých som posledných pätnásť rokov
zanedbával. Brat ma často volá na rôzne
gardenpárty, budem sa tešiť, keď sa takéto
akcie uskutočnia aj u mňa. Chcem si to
konečne užiť.
Marián Mečiar
Foto: autor
V novom dome, ktorý sta-
viam na Kolibe určite využijem
rôzny dostupný wellnes.
Oslovila ťa niekedy téma
nízkoenergetického bývania,
ak áno, čím?
Určite áno, všetko, čo šetrí prí-
rodu má zmysel. Hoci si myslím,
že každý človek stavia podľa toho,
čo konkrétne chce v dome mať.
Vysnívaná predstava – to je priorita.
Až potom úspornosť alebo environ-
mentálne zlepšováky… sú sekundárna
záležitosť.

Pri prvkoch zariadenia svojho býva-
nia si skôr zástancom moderných
trendov alebo vyskúšanej klasiky?
Čo vo svojom zariadení máš najradšej
a prečo?
Ja si radšej nechám poradiť. Keby som ja
staval alebo zariaďoval dom, bol by to taký
„mišung“.
Ktoré farby (steny, stropy…) preferuješ
vo svojej domácnosti?
Mám rád pestré farby, bledé aj pastelové,
čierno- bielu kombináciu. Všetko má svoj účel,
viem, že farby ovplyvňujú náladu.
Užívaš si niekedy kúpeľňový relax? Ak áno,
v akej forme? A čo napríklad kúpanie pri svieč-
relax, bazény
144
Správny výber pokrývky bazéna je takmer rovnako dôležitý ako výber samotného
bazéna. Ak sa stále neviete rozhodnúť, či ho zakryjete plachtou, alebo
investujete do pevného zastrešenia nasledujúce riadky vám pomôžu zorientovať
sa v štandardoch vyhotovenia a vo výhodách jednotlivých typov krytia.
Krycie plachty,
alebo šaty pre vaše vody
Krycie plachty majú hneď niekoľko
výhod. V prvom rade sú vynikajúcim
izolátorom tepla, čo majiteľ ocení
najmä počas leta, ktoré nie je veľmi
horúce. Ďalšou nespornou výhodou
je, že plachta zabraňuje únikom vody.
Z bazéna sa bežne odparí… za deň, čo
nie je malá strata. Nezanedbateľnou
devízou krycích plachiet je určite niž-
šia cena oproti pevným zastrešeniam.
Z estetického hľadiska je plachta síce
menej nápadná ako klasické zastreše-
nie, no zároveň je aj zradnejšia. Najmä
ak máte malé deti, mali by ste v prvom
rade pamätať na ich bezpečnosť a eli-
minovať možnosť úrazu a nešťastného
pádu do vody aj výberom bezpečnost-
ných plachiet. Francúzska spoločnosť
Desjoyaux má vo svojej ponuke viacero
druhov plachiet, ktoré sa vyznačujú
vysokou kvalitou a zároveň disponujú aj
užitočnými funkčnými vlastnosťami. Ak
chcete ušetriť, vyberte si model, ktorý
je klasifikovaný ako univerzálny.
Univerzálna bezpečnostná
plachta Desjoyaux na leto aj
zimu
Univerzálna plachta je ľahko použi-
teľná pre všetky tvary bazénov. Plachta
je položená na obrubných kame-
ňoch – bez dotyku s vodnou plochou.
Okrem izolácie poskytuje ochranu proti
pádu malých detí či domácich mazná-
čikov do vody. Bezpečnostné plachta je
vyrobená z PVC fólie zosilnená tkaninou,
ktorá jej zabezpečuje pevnosť. Plachta
je každých 120—150 cm vybavená
zosilňujúcimi tyčami z anodizovaného
hliníka. K vybaveniu ďalej patrí navíjacia
a fixačná tyč, rychloúchyty, antikorové
rozperky a navíjač (kolovrátok).
Pevné zastrešenie alebo aj
bazén potrebuje strechu
Tak ako dom potrebuje strechu, aj
bazén, ktorý nám mám roky slúžiť
k spokojnosti potrebuje zastrešenie,
ktoré ho ochráni pred nežiaducimi
vplyvmi prostredia. Ak sa rozhodnete
doň investovať, nielenže si tak zabez-
pečíte predĺženie kúpacej sezóny, ale
aj ušetríte na chemických čistidlách,
keďže pevné zastrešenie je najlepšou
ochranou proti nečistotám, ako je lístie,
kamienky, hmyz a podobne. V prípade,
že leto nie je ideálne, zastrešenie spo-
ľahlivo zabezpečí možnosť kontinuál-
neho kúpania dlhé mesiace. Najlepšie
typy zastrešení sú také, ktoré sa pohy-
bujú pomocou bez koľajnicového sys-
tému. Koľajničky bývajú často zdrojom
úrazov a neželaných pádov do bazéna.
Snáď jedinou nevýhodou zastrešenia
je, že nechráni bazén pred únikom
vody natoľko ako plachta. Voda sa síce
zachytáva na stenách zastrešenia ako
kondenz, čiastočným stratám sa však
zabrániť nedá.
Nasaďte vášmu
bazénu korunu
relax, bazény
Ideálnym riešením je dvojaká ochrana.
Plachta vám zabezpečí teplo a zabráni
stratám vody a zastrešenie umožní tešiť
sa z domáceho kúpania od jari až do
neskorej jesene. V prípade, že chcete
investovať len do jedného z ochranných
prvkov, nasledujúca tabuľka zhŕňa
výhody a nevýhody jednotlivých typov.
S oblúkovým zastrešením Desjoyaux
s bezkoľajnicovým systémom získate
vďaka skleníkovému efektu, podľa
ročného obdobia, až 10 °C oproti
nezakrytému bazénu, čo je nezane-
dbateľná výhoda pre plné využitie
prvých a posledných slnečných lúčov
v roku.
Krycie plachty Pevné zastrešenie
Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody
Nižšia cena
Nedostatočná ochrana
bazéna pred nečistotami
Pri výbere
podchodového
zastrešenia sa výrazne
predlžuje kúpacia
sezóna
Vyššia cena
Nenápadný vzhľad
Obmedzená kúpacia
sezóna
Perfektná ochrana pred
nečistotami ako je lístie,
hmyz a podobne
Nezabraňuje únikom
vody natoľko ako
plachta
Skvelé termoizolačné
vlastnosti
Bežné typy nechránia
pred pádom do bazéna
Chráni pre pádmi
do bazéna a vniknutiu
drobných živočíchov,
ako sú napríklad žaby
Pri výbere špeciálneho
druhu cháni pred
pádom do bazéna
Text a foto: Bazény Desjoyaux
Info: www.bazenysnov.sk, www.
zastreseniasnov.sk, www.virivkysnov.sk
a www.desjoyaux.cz
Viac informácií sa dozviete na:
www.desjoyaux.cz
Francúzsku spoločnosť Desjoyaux
na Slovensku zastupujú nasledovní
predajcovia:
BRATISLAVA
Bazény SLOVENSKO, spol. s. r. o.
Tomášikova 10G, 821 03 Bratislava
Kontaktná osoba: p. Pavol Kebis
tel.: 0903/731 122
e-mail: info@bazeny-slovensko.sk
www.bazeny-slovensko.sk
MALINOVO, okres SENEC
Kontaktná osoba: Marcel Sabo
tel.: 0905/643 389
PREŠOV
BADEO, s. r. o.
17. novembra 30, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Stanislav Pavelek
tel.: 0905/607 715
e-mail: spavelek@gmail.com
relax, záhrada
146
relax, záhrada
146
Po zotmení sa v neosvetlenej záhrade, ktorá inak cez deň žiari farbami
a architektonickými prvkami, nadnesene povedané, môžeme cítiť ako v tmavej
džungli, v ktorej sú bežné problémy s bezpečnou chôdzou a stratenou
orientáciou. Aby sme sa vyhli podobným pocitom, mali by sme záhradu a jej zákutia
obohatiť o taký skvelý moderný a praktický doplnok, akým je umelé osvetlenie.
Prostredníctvom neho vytvoríme podmienky na účelnejšie a bohatšie využívanie
jednotlivých zložiek záhrady.
Hra svetiel a tieňov
v záhradnom exteriéri
relax, záhrada
147
Pri rozhodovaní sa o zriadení
záhradného osvetlenia musíme mať
na zreteli najmä jeho funkčnú, a teda
praktickú stránku, ktorá nám zabez-
pečí v záhrade dokonalý prehľad – pri
vstupoch do domu, garáže, na terase,
chodníčkoch, aj pri schodoch a stup-
ňoch alebo pri odpočívadle, bazéne,
jazierku či fontánke.
Záhradné osvetlenie tvoria osvetľo-
vacie telesá, ktoré sa svojím tvarom,
rozmermi, spôsobom umiestnenia,
materiálom a farbou aktívne podieľajú
na budovaní architektonickej stránky
záhrady. Dnes už máme k dispozícii
širokú paletu rôznych druhov svietidiel,
ktoré svojimi vlastnosťami a technic-
kými parametrami dokážu uspokojiť
nároky a potreby každej záhrady i jej
užívateľa. Vonkajší vzhľad, proporcie
a estetický výraz svietidiel by však
mal harmonicky korešpondovať, resp.
vhodne kontrastovať s architektúrou
domu i celej záhrady.
Rozmanitosť svetelných
zdrojov
V súčasnosti sa vonkajšie svietidlá
čoraz viac stávajú nevyhnutnosťou
exteriérových priestorov, s využi-
tím rozmanitých svetelných zdrojov.
Na trhu je aj bohatá
ponuka najrôznejších
druhov materiálov
a povrchových úprav
svietidiel – z antikora,
medi, dreva, eloxova-
ného hliníka so špe-
ciálnou povrchovou
úpravou, niektoré
i s nádychom patiny.
Svietidlá z antikora sú
drahšie, veľmi kva-
litné a elegantné, ale
pozor na technológiu
výroby. Hoci sú plasty
na svietidlách už
pomaly na ústupe, ich
výhodou je stále nízka
cena a pestré tvarové
možnosti, nevýho-
dou zasa farebná
nestálosť niektorých
lacných plastov. Preto
odborníci odporúčajú
kupovať záhradné
svietidlá od renomova-
ných výrobcov, posky-
tujúcich zodpoveda-
júcu záruku. Napokon,
veď ide o dlhodobú
investíciu.
relax, záhrada
148
DOBRÉ RADY DOBRÉ RADY
• Na riešenie osvetlenia záhrady by sme
mali začať myslieť už pred jej realizáciou,
pretože funkčnosť svietidiel si vyžaduje
prítomnosť rozvodov elektroinštalácie.
Najbezpečnejšie je uložiť rozvody do zeme.
Neskôr to oceníme, lebo nám nebudú
prekážať napr. pri kosení trávy a nebudú
nebezpečné ani pre hrajúce sa deti. Pri
výbere záhradného osvetlenie treba mys-
lieť aj na to, že aj za denného svetla sa
stáva neodmysliteľnou súčasťou záhrady
a dotvárajú jej charakter. Nepochybne
je rozumné dodržať zásadu, že účelom
inštalácie osvetlenia je v prvom rade svetlo,
nie svietidlá samotné. Aj preto musia cez
deň pôsobiť skôr nenápadne a nevtieravo.
Všeobecne treba venovať pozornosť
radšej jednoduchým tvarom, ktoré tvoria
s rastlinami vhodný kontrast, ako gýčovým
výtvorom. Gule, valce či hranoly odvá-
dzajú pozornosť od hlavnej atrakcie
záhrady – prírodných prvkov, akými sú
kvety, trávnik, voda, stromy a kríky. Rovnaké
pravidlá platia aj pre farby. Osvedčené
sú neutrálne odtiene od bielej cez sivú
až čiernu. Príjemným dojmom pôsobia aj
prirodzené farby kovov, napr. medená. Pri
osvetlení záhrady platí aj ono staré známe,
že menej je niekedy viac. Výnimku tvorí len
záhradné jazierko alebo iná vodná hladina,
kde túto striedmosť nemusíme dodržiavať.
Záhradné svietidlá by mali byť zdro-
jom mäkkého rozptýleného svetla, aby
dotváralo charakter záhrady, a pritom
ostré svetlo neoslňovalo a nerušilo
pozorovateľa. Ľudské oko pocitovo
najpríjemnejšie vníma teplé farby
svetla, ktoré predmety opticky približujú
a zároveň zmenšujú priestor. V záhrade
môžeme kombinovať dva druhy svetla
a ďalšou farbou už len zvýrazniť taký
detail ako napr. fontánku alebo jazierko.
Keď by sme však skombinovali viaceré
farby, záhrada by stratila na svojom
čare.
Možnosti záhradného
osvetlenia
Podľa konkrétneho účelu, akým
je osvetlenie vstupnej časti, odpo-
činkovej či okrasnej zóny záhrady,
rozoznávame viac druhov záhradných
svietidiel. Na osvetlenie vstupu do
záhrady, ale aj do domu a príjazdu
do garáže sa využívajú svietidlá
s jasným svetlom. To musí smerovať
tak, aby dostatočne osvetľovalo cestu
alebo prekážky na nej a súčasne neo-
slepovalo prichádzajúcich. Na tento
účel sa preto najviac hodia stabilné
stojace alebo závesné lampy či svie-
tidlá napevno zabudované do terénu.
Najčastejšie sa používajú klasické stĺ-
pikové lampy, ktorých výška sa pohy-
buje medzi 50 až 120 cm. Nižšie lampy
sú konštruované tak, že osvetľujú celý
polkruh alebo kruh. V tomto prípade
je vhodné, ak sú na svietidlách nain-
štalované i snímače pohybu. Svetlá
sa tak rozsvietia v okamihu, keď zare-
gistrujú pohyb na danom území. Má to
pozitívny dopad na pohodlie, šetrenie,
ako aj bezpečnosť domu. Štandardné
je nastavenie citlivosti na pohyb a veľ-
kosti uhla jeho snímania. Za odpo-
činkové zóny v záhrade sa považujú
najmä terasy a okolie bazénu. Ich
osvetlenie by malo byť dostatočne
funkčné, praktické, ale aj estetické.
Určitú intimitu prostredia sa podarí
zabezpečiť prostredníctvom niekoľkých
nástenných svietidiel. Ak na terase aj
stolujeme, umiestnime nad plochu stola
stropné alebo závesné svietidlo, ktoré
je dostatočne intenzívne. Popri klasic-
kom tu môžeme použiť aj LED diódové
osvetlenie. Výber vhodných svietidiel
však musí ovplyvniť nielen architektúra
domu, ale aj dizajn použitého nábytku.
Zámerom svietidiel v okrasnej časti
záhrady je dokresľovanie pôvodu jej
zákutí, osvetľovanie zaujímavých rastlín
a kríkov či architektonických prvkov.
Na osvetlenie záhradných zákutí by
sme mali použiť bodové osvetlenie
a umiestniť ho tak, aby nenarušovalo
vzhľad záhrady, a pritom vytvárať vizu-
álne efekty, ktoré by mali byť len hrou
svetla a tieňa. Tiene sú dominantou
vonkajšieho osvetlenia. Architektonické
rysy domu najlepšie zvýraznime hĺb-
kovými tieňmi. Svetlo presvitajúce cez
listy stromov a kríkov zasa vytvára
efektné pásy a zaujímavé kombinácie
svetiel s tieňmi. Pri nastavení osvetle-
148
relax, záhrada
149
nia treba určiť hlavné svetelné body
a urobiť z nich stred svetelného efektu.
Na dosiahnutie hry svetla a tieňa sú
vhodné dva typy svietidiel, a to lampy,
ktoré vrhajú svetlo smerom nadol
a lampy s priehľadnými tienidlami,
rozptyľujúce svetlo rovnomerne
do všetkých strán. Lampy so smerova-
ním svetla nadol použijeme na osvetle-
nie kvetinových záhonov alebo skaliek.
Lampy s tienidlami dajú najlepšie
vyniknúť kmeňom stromov a spodných
častí okrasných kríkov. Na osvetlenie
záhradných chodníkov a cestičiek
môžeme použiť rôzne druhy stoja-
nových svietidiel s výškou od 10 cm
do asi 2,5 metra. Čoraz väčšej obľube
sa tešia prenosné solárne lampy.
Ich mobilitu využijeme najmä vtedy,
keď chceme zvýrazniť aktuálny detail,
napr. kvitnúci krík. Solárnymi lam-
pami môžeme osvietiť predovšetkým
záhradné cestičky, len si treba zvoliť
ich výšku a počet.
Gabriela Sekerková
Foto: Elmina, archív redakcie
relax, exteriér
150
Komfortné bývanie si dnes už nevieme predstaviť bez komfortnej terasy. Tá popri
výraznej estetickej funkcii plní aj ďalšiu dôležitú úlohu – zväčšuje obytný,
zvyčajne obývací alebo jedálenský priestor, smerom do exteriéru. Aj preto sa
stala určujúcim prvkom modernej terasy práve podlaha.
Dôraz na komfort a kvalitu
Pri výbere ideálnej exteriérovej
podlahovej krytiny treba brať do úvahy
viacero kritérií: vzhľad, funkčnosť, kom-
fort, trvácnosť, ale aj cenu a náklady
na budúcu údržbu. V prvom rade
si musí budúci majiteľ odpovedať
na otázku, ako bude terasa najčastej-
šie využívaná a čo od nej očakáva.
Výrazným trendom moderného bývania
je možnosť prechádzať z interiéru
do exteriéru bez straty komfortu, hoci
aj bosými nohami. V takom prípade
sa výber materiálov zužuje, keďže
do úvahy neprichádza betónová, kera-
mická a ani kamenná dlažba. Sú príliš
chladivé a nie sú ani natoľko čisté, aby
sa dalo hovoriť o komforte.
Skutočné pohodlie poskytujú podlahy
montované z terasových dosiek.
Trh ponúka množstvo drevín vhod-
ných na tento účel. Vďaka trvácnosti
a schopnosti odolávať vplyvom poča-
sia a navyše v kombinácii s výhodnou
Novootvorený showroom produktov Woodlook nájdete na Galvániho ulici 7/D v budove Aruba (vedľa OD Kika). Kontakt: 0948/501 522.
Viac ako drevo
151
cenou a efektným vzhľadom sú mimo-
riadne obľúbené exotické dreviny. Ich
vhodnou alternatívou je prírodný bam-
bus. Čoraz väčšej popularite sa však
tešia terasy z kompozitných materiálov,
ktoré sa vyrábajú extrudovaním zmesi
drevného prachu a plastu (PVC, PP,
HDPE) do jednoliateho profilu.
A keďže kvalitné bývanie je aj investí-
ciou do budúcnosti, dôraz by sa mal
klásť aj na životnosť materiálov. Tá je
pri drevených a kompozitných terasách
prakticky rovnaká (vyše 25 rokov). Pri
dreve sa však dá dosiahnuť jedine
adekvátnou starostlivosťou a údržbou,
ktorá je mimoriadne náročná na čas
a financie. Kým kompozitné podlahy
stačí len pozametať či umyť. Navyše
si vďaka UV ochrane, odolnosti proti
hmyzu, plesniam a hnilobe zachovávajú
tvar, odolnosť proti poveternostným
podmienkam a farbu, ktorá rokmi
nadobudne len zľahka svetlejší odtieň
(maximálne do 5 percent). V porovnaní
s drevom majú kompozitné podlahy
ešte niekoľko výhod. Ponúkajú doko-
nale rovnú plochu z dosák rovnakej
farby bez viditeľných skrutiek (montáž
pomocou klipov v bočných drážkach),
komfort chôdze naboso bez možnosti
zadretia triesky a za mokra sa nešmý-
kajú, čo ich predurčuje na využitie
okolo bazénov a jazierok.
Woodlook v kurze
Ak by sme mali vyzdvihnúť niektorý
spomedzi kompozitných terasových
materiálov, určite by to boli terasy
značky Woodlook. Obsahujú až 60 per-
cent vlákien z tvrdých exotických drevín,
čo zásadne zvyšuje ich odolnosť proti
vlhkosti. (Väčšina kompozitných materiá-
lov obsahuje 50–60 percent pilín z mäk-
kých drevín.) Woodlook sa líši aj v tvare
drážok, ktoré sú extrudované do plochej
roviny, takže umožňujú maximálny
komfort pri chôdzi naboso, v mäkkom
a teplom „omaku“ pripomínajúcom
drevo, ako aj v cene pohybujúcej sa
na hranici najlacnejších terás z bangki-
rai. Značka Woodlook ponúka aj ďalšie
zjednodušenie života svojim užívateľom.
Napríklad zaujímavú alternatívu pevne
montovaných terás – kazety Woodlook.
Tie sa jednoducho pripevnia na odolný
a trvanlivý plastový základ, ktorého
tvar umožňuje účinné odvodnenie. Ich
najväčšou výhodou je nízka cena, nená-
ročná a rýchla montáž. Navyše môžete
kazetovú podlahu kedykoľvek poskla-
dať a vziať si ju napríklad pri sťahovaní
so sebou do nového obydlia.
Kompozitný materiál Woodlook je
vhodný aj na fasády, keďže svojím
vzhľadom dokonale nahradí drevený
obklad. Popri priaznivej cene je pri
tomto materiáli samozrejmosťou pre-
vádzka bez potreby údržby počas celej
doby životnosti.
Text a foto: WOODLOOK
Partner Group, s. r. o.
Nixbrod 7
934 01 Levice
Tel/fax: 035/77 22 020
Mobil: 0905/943 144
E-mail: woodlook@woodlook.sk
www.woodlook.sk
n,/,1$
Kamenná 4
041 / 777 77 7
za@kinekus sk
58n20%(52.
Bystrická cesta 2159
oproti tehelni)
y
044 / 435 39 10
k@kinekus.sk
%5$7,6/$9$
PETRĺAlKA
Fedinova 14
02 / 638 11 44
ba@kinekus.sk
75(1áª1
Soblahovská 3161
reál COOP Jednoty
032/ 640 12 95
zaa@k @kinekus.sk
5588nn2200%%((5522.. %%55$$77,,66//$$99$$
032/ 640 12 95
n@kinekus.sk
777
kk
55
BB
( oo
00
rrk
$$
477
k
77
SS
arr
00
k
55 $
0
tn
NÁBYTTOOKK ZZÁÁHHRRAADDNÝÝ LAVERRNNAA ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÝÝÝÝÝÝÝ
1+ 1+ 2+ 2+ 1 1 po poly lyratan, stô ôll so so s skl klom om 1122 22 xx 62 x 44 cm, dvojkresl s o 68 x 145 5 x 90 cm, 2- krát
kkreslo 68 x 84 84 x x 9900 cm, kr kres eslá lá s sú ú vrát átan anee po podu dušiek
749,
00

22.564,
37
Sk
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
749,
00

, 22.564,
37
Sk
9
KKRESLO ZÁHRADNÉ RESLO ZÁHRADNÉ KRESLO ZÁHRADNÉ KR KRES ESLO LO ZZÁÁHRA RAD ADNÉ OL OL OOLLIIIIVER VER VER VVVER
pc p |c|c.a .a|e |e|((ĖĖ ((aº aº|| .||eį(Ė cpe( d ad cc ddcc / ppc|c|c. c.a .a| a|e |e|(Ė (aºº|aaa..|||e eį( į(Ė cpe(aad|c dc /
po o ô lôh, h, m mas asív ív ppolôh, mas assív ív
STÔL ZÁHRADNÝ JUSTUS SSTÔLLLLLLL ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAADNÝ JJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSS ST STÔ TÔL ZÁ ZÁH ÁHRA RA ADNÝ NÝ JUST STU TUS
dddddddddrrrrr dr ddddddddddddr ddr dr dr ddddddrrr dr ddddddr dddr dr drrrrrrreeeev ev ev vvvv ev evv e een en en n en n en een eenn en n en nnnnn eeeeeeeennnn enýýýýýýýýýýýýý, ý, ýý, ý, ýýýýýýýýýý, ýýýý mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaat att att aatt aatt aaaaaatt aa er eeer r eer er rr eer rr er r eerrrrrrrr áá iá iáááá iá iáááááá iáá iá iáááá bo bbo bo bo bo bo bo bo bbo bbbbbbbo bbooooo bo bbboooooooooooo bboooooo bo bo bo oro ro ro ro rooo roo roooooo ro ro rrrrro rro ro ro roo ro roooo ro rrrrro rrrrrrro rro ro roovvi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi vvvv ca ca a ca a ca ca a ca cccca ccccccaa cccaa ca a cccca ca c ro rroo ro ro rooooooo rrroooo rrroo ro roo rro rozk zzk zkk zzzk zk zk zkkk zzzkkk zk zzkkk zkk zzk zzzkkkkkkkkkkk aaaaaaaaaaaaada da da da a da dda dddda da ddddda da daaaa dddddddddddddda dddddddddaaaaaaa dddaaaaací cí cí cí cccccí cí cí cí cí cí cccíí cccí cí cccccccíí ccccí cíííí cc ----------- 22 2222 22 22222 22222222222222222 222 2222222222222222200 00 00 00 0 00 00 00 0000 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00000 00 00 00 000 000000 00000 00 00000 0 00 0000000000 00000000 /////////////////////////////////////////////////// //////////////////////// 1111111111 11111 111 1111111111111111440 4444440 4444444444444400 4000 dre rev eve vený ný, ý, mat ate terriál bboro rov ov vicca, ro roz oz zkklad adac ac cí - 200 / 1440
11O O 111O O 1O OOOO 1O 1OO 11O OOOOOOO 1O 1O 11OOOOOO 1111O O 1O OO 1111111111O 1111111OOOO O OOO OOOOO O OOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cr. cd ddddddddddddddddddddddddc| ccccccccccc| cc (Ė ĖĖ (Ė (((ĖĖĖ (Ė ((Ė ( ..................... ...c( ccc( c( c( ( c( cc( ccc( cc(( ccc( cc((( ccccccccc( c(((( cc( cc(||||||||||||||a ||||||||||||||||||||a |a |a |a |a ||a ||a ||a |a |a |a |a |||a a |||||| jŃ jŃ jŃ jjŃ jjŃ jjjjjŃŃŃ jjŃ jŃŃŃŃŃ jŃŃŃŃ jŃŃ jŃŃŃŃŃŃĥĥrrr ĥĥĥr ĥrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr . .....................p| p| pp| pp| ppp| p| pp| ppppppppppppp ]. ]]. ]. ]]. ]. ]. ]. ]. ]]]]. ]. ]. ]. .cr cr cr cr cr cr cr rr cr r cr r crr cr p pp ppppp pp pppp pp pcĐ cĐ cĐ cĐ ccĐ cĐ cĐ ccĐ cĐ cĐ ccĐ cĐ ĐĐĐ cĐaº aº aº aº º aº aº aº aº ºººº aºº aºº 1OO cr. ccdc|(Ė .c .c(|a |aj ajŃŃĥr ĥr .p .p|] |]. ].c .cr ppc cĐĐaº aº
189,
00

5.693,
81
Sk
55,
00

1.656,
93
Sk
RREESLO ZZÁÁH KKKKKKRRRREEESLLLLOO ZZÁÁÁÁHR KRESLO ZÁÁH KKKKKRRES ESLLO ZÁÁÁÁÁHH
55,
00

1.656, 1.656,
93
Sk Sk
//////////////////////(((+ž +ž +ž7.2 777.2 .2 ž žž 3 332/22222222222222222222222222 222/2 /2 2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222299999999999999999999999999999999999$$$$$$$$$$$$$$$$77777777777777777777777777777777777((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////////////////////////////////////////11111111111111111111 229 29$ 9$7 $77(/ (/1 /1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
a. (c/re( 1OO OOOO O OO OO OO OO OOO OOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOO /////////////////// / 555555555555555 51/ 1/ 1/ 11/ 1/ / 1/ / 11/ 1/ 1/ 111//// 111/ 11 oO oO O oO O oO oO OOOOO ooO ccccc ccrrrr. ņc ņc.|( c.|( pc pcccccccccccu cccccccccccccccc rc.a(Ć º e pc pcc pccccc pcc pc pccc pcccu cu cu cc rc.a(Ć º|eņ ppcccurc. c.a .a( a(Ć º|eņ eņc ņc. c. .|(a. (c (c/ c/re( 1OO / 51/o /oO cr.
5 cr | c| ||(| ((| c |||||| .Ć Đaºņ 85 c cc ||||||||||c cc.Ć Đaºņ 85 c cc| c| c ||||||||||||||||||||||||| .Ć Đaºņ 8 c|((|| ||c |c. c.Ć .Ć ĐĐaaºņ ºņ 85 cr
49,
50

1.491,
24
Sk
//////((((((++žž ++žžžžž77..22 7777....22 žžžžžž 3333332/ 2222/ /////((+ž +žžž 2 77.2 .2 žž 33222222/
49,
50

1.491, 1.491,
24
Sk Sk
Vše Vš tk tky y uv d ede dd né ceny ssú v ú vrátane 19 19% % DPH, akciové ceny platia v mesiaci VVše šet ettk ky uv uve veede den ené né cce enny ssú vr vrá rát áta ta ane ne 19% 9% DDPPH, H, aakc kccio iov ové vé cce enny ppla lat attia ia v me me essia iac acci
2010. 10. a eoo do do vv pre p dau aa zásoo. Po éé oor o á k] m ] mòĻ òĻ maĢ i Ģ au aud udu dus ust st 20 201 010. 0. aale le eooo do do v] v]p ]ppre re eda dau au uia ia zá zás ásso oo. o. Po Po ouĻ uĻ Ļit ité té oooorá ráz ázzkk] mò mòĻ òĻu Ļu ma maĢ aĢ iilu lu u-
straóu aóu] c ] c ] c ] char harakter. Ce Ceu] u] p poó a ita é k é k erzu]m u]m ku kurzo st str tra raó aóu óu] u] ch cha ha ara raakt kte ter er. r. Ce Ceu eu] u] ppre re eppo oó óit ita tav ava vaaué ué ko kou ouv uve veerz rzu zu] u]m ]m kkur urz rzo zoom
11111111111111111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%%%%%% $$% $%%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<77777777777777777777722222222222222...................... 72 722. <<<<<<<<<<<<<< ===============žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =ž =ž+ ž+ ........... . 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5$ 5$$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1111111111111111111111111111111111111111111111ºººººººººººººººººººººººººººº(((((((((((((////////////,,,,,,,,, ºº ((/, /,3333333333333666666666666666
ooo o o oooo oo o o dddddddddd eee| eeeee (] (]]]]] (((]]]. . |||||||| ((((((((((((ĥ| ĥ| ĥ| ĥ| ĥ||||| ĥ| ĥ|||| ĥ| . c. . c. c. c. . c. . c. . c.Ŕ. Ŕ. Ŕ. Ŕ. ŔŔ. Ŕ. ŔŔŔŔŔ. Ŕ. Ŕ. ŔŔ. ŔŔ ºººººº ºº|ĸ |ĸ |ĸ ĸĸĸ |ĸ ĸ |ĸ |ĸ ĸ| | ºc ºc ºc ºcc ºccc ºcc ººº ºº º|| || ||| || || ||||| || | ccccr cr rrrrrrrrrrrrrrrr ccrrrrr cccrr crrr crrr crrrrr 11111111111111111111111OO OOO OO OO OO OO OO OO OO OOO /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 //1 /1 /11111 / OO OO OO OO OO OO OO OO OO O OO OO OOOO ccccc cc ccr. r. r. r. r. rrr. r. rr. r. 4444444 44 4 |||| ||||||(e (e (e (e (e e ((eºººººº ĆĆ ĆĆ ĆĆ Ć (a (((a (a (a (a ((a (a (((( º| º| º| º| º| º| º|||a. a. a. a. a. . a.... a. ..|| || || || || || |eį eį eį eį eį eį eį eį eį eeį eį į(Ė (Ė (Ė (Ė (Ė (Ė (Ė (Ė (Ė (ĖĖĖ (Ė ĖĖ (( . o d|e|(] (]. ]. |||((ĥĥ|c |c. c.Ŕ .Ŕ. Ŕ. º| º|ĸ |ĸ| ººc º|||cr 1OO/ O/1 /1OO cr. 4 |( |(e (e eº|Ć (aº aº| º|a |a. a. .|| ||e |eį( į(Ė.
.Ŕ .Ŕ Ŕ .Ŕ ŔŔ .Ŕ .Ŕ .Ŕ Ŕ ..Ŕ ....Ŕ .ŔŔ ..Ŕ ŔŔ .Ŕ ..Ŕ ..ŔŔppppppppppppp| ppppppp IJIJIJ IJ IJIJ pc pc pcc pc ppppccc pc ppc p ccu cuuu cuu ccu cuu cuuu c rrrrc rc rc rcccc rc.a .a ...a .a .a .a aa(Ŕ (Ŕ ((Ŕ (Ŕ (Ŕ (Ŕ (Ŕ (Ŕ (Ŕ (Ŕ (Ŕ (Ŕ ( ||||||e/ e/ e/ e/ e/ e/ / e ||||| |||||||. |. .. |. ºººººººººº ((((((((((((eĐ eĐ eĐ eĐ Đ eĐ ĐĐ eĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐ eeĐ ĐĐĐ eeĐĐ eĐ eĐĐĐĐ eeeĐ ee ((((((((((((((((((((((((((((((( | | || | ||||| || ºº º ºº ºº |į |į |į |į |į |į |į |įu| u| u|| u| u| u| u|| u||ccu cu cu cu cu u cu cu uuuu c ppppp pppppppppppp((((((((((((( er er er er er er r er er r err ee e( e( e( e( e( ee( e( ee( 2 22222222222228O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 888O 8 ccccc ccrrrrrrrrrrrrr .Ŕ .Ŕp Ŕp|IJ ppcccurc. c.a .a(Ŕ (Ŕ |e |e/ e/| /|| |||. º|(eeĐ((ĥĥ| º ||įu įu|c |cu p((|ere( 28O cr
299,
00

9.007,
70
Sk
1$$$$$$$$$$$%%%%<<<< 222 7722222. <<<< žžžžžžžžžžžžžžž =žž .
299,
00

, 9.007,
70
Sk
(ĖĖ. ( º aº|a.||eį(Ė cpe(ad|c dc / (Ė. (aº aº| º|a |a. a..|| ||e |eįį(Ė cppe((ad ad|c dcc /
vvne n vn vne
44,
00

1.325,
54
Sk
44,,
00
€€
1.325, 1.325, 1 325
54 54
Sk Sk Sk
ÔÔ S Ô SSSS SS S S SUS Ô UUUUUU S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUSSSSSSSSSS S S TTÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SSSSSSSSSSUS ST ST STÔ TÔL SUSIII- BBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY - BA BAB ABYY
a e||(ŔŔ ppp aaº| º 5O / 44448888 ccccccccccc || Ŕ |a e (e|( |(Ŕ. Ŕ. ppppppp pppp ppp pppppppppp a |aº| º|. 5O / 4 4444444444444444444444444444444444444444444888 88888888888888 ccr cr rrr ccr rr |a(e (e ||a(e |a |a(e (e|(Ŕ (Ŕ. Ŕ. p|aº aº| º|. 5O / 48 48 cr
#/$+0 55611.. éé--##$$$#/$ $$$$$ $$ ++ 556111.........................+éé--## $$####//$$++00 56 561 61.+ .+éé-# -#$# $##/$+0+
detskkkká kááá kkkkkkkk plastováá, rozne e farby det ets tská ká, plas ast sto tov ová vá, ro roz ozne fa fa arrby by
2,
90

87,
37
Sk
2,
90

87, 87, 87,
37
Sk Sk Sk
6,
70

201,
84
Sk
SSSSSSS SSSSS UUSSSS SS SS SUSSIII BBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBYYYYYYY BBAAAAAABBBYY
6,
70

201, 201,
84
Sk Sk
66666888888kkkkk,,,$... ==ž+ $$. ==ž+ ž+555$ 55$$'''11ºººº
pc pc p /|(|c. c a( a(Ŕ. ŔŔŔ. ŃŃŃ(Ŋ (Ŋ ( (a dd |Ć 8O r 8 8 (aare r (Ć ( . (c/||a ppc/ c/|(|c |c. c.a .a(Ŕ (Ŕ. Ŕ. Ń(Ŋ(a (a d||Ć 8O r. 8 (a (are(Ć. (c (c/ c/ /|||aa-
da da d cĥ cĥ cĥ. dĆ d Řd Řd(| (||c || .Ŕ Ŕ. c| | c| c|cĐ cĐ cĐ cĐ(Ŕ ( dac ac cĥ. ĥ. dĆĆŘd Řd(||c |c. c.Ŕ .Ŕ. Ŕ. c| c|c |c cĐ(Ŕ (Ŕ
11,
00

331,
39
Sk
11,
00

331, 331,
39
Sk Sk
SSSSSSSSSSSSSSSSS
xxxxxxxxxxxxxxx
aaaaaaa |a
SSSSS
xxxxx
aaaaa
189,
00

5.693, 5.693,
81
Sk Sk
77,
00

2.319,
70
Sk
77,
00

2.319, 2.319,
70
Sk Sk
KKRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS KKRES ESLLOO LO LO
pc p |]](a||a(c c.Ė .Ė. (c/re( ( 1185 85 / 58 8 // 1O 1O// cr cr. 185 5 588 1O/ c ppc|] |]( ](a (a| a|a |a(c. c.Ė .Ė. (c (c/ c/re( 185 / 58 / 1O/ cr.
º pcd(cŘ|c cu. u p pcc|c| c|c. c.a| a|eį į(Ė. įa a|| ||Ć Ć Ŋd Ŋd(Ř (Ř|a |a. º ppc cd(cŘ cŘ| Ř|c |cu. ppc|c|c. c.a .a| a|e |eį( į(Ė. įa įaa||Ć |Ć Ŋd(Ř (Ř| Ř||a.
pcĐaº ]. ].cr cr pcĐ p| p ].cr p ( ..p p(c||| ..p (Ė p | cdc|(Ė p ]]] aa ºº aa ĐĐ cc pp ccc ppp cc ppp ĖĖ cc dd cccdc|(Ė p || cĐaº|a ccdc|(Ė p(c (c| c||| .p .p|] |]. ].c .cr ppc cĐĐaº aº|a
1 € = 30, 30 1126 2 Skkk 1 € = 330, 0,1126 26 SSk
6666668888kkkkkk,,,,$$.... ==žž+ $$$. =ž =žž+555$$ 5$ 5$$'''111ºººº
***11,,,&&&&###éééé--##<*4#&0':%%..775+88888888888888888888888888888888888888888888''''''''''''''''''''''''''' *1, 1,&# &#é #éé- -#< <*4# 4##&0 0': ':% :%%.7 .75+8 +8' 8'
ko ko ko o o vo vo vová vá á v k kkkon onšt štru rukcia, text xtiilná pod oduš u ka aa s str trie iešk ška, rozmee mmmee me me meeeeee mmme me mmmme mmmee mme mme mmme mm ry ko kov ovo vov ová vá ko konšt štr tru rukc kcia, te tex ext xti tilná ppo oduška ka a st str tr rieeška ka, ro roz ozmery ry
1/O / 1O OO / 115555555555555555 55 5555555 ccccr c 1/OO / 1OO / 115 cr
167,
00

5.031,
04
Sk
****1111,,,,&###éééé---## < **11,,,&###éééé--### < 11,,,&##ééé-## **1,&#éé-### <
167,
00

5.031, 5.031,
04
Sk Sk
... 6/2 666/2 5( //22 5(6 6 5 6 5 2 5 6 5( 5(6 (66/2 /2 6663 33222''12n288 12 12n 2n2 n2 28
kcia s tex no rrr k n on t kovová cia s tex nou ttru o š o o a s te á tt tt texx k k konšt a kovová s šš a te á c konš kcia s tex á š t š ko kov ovo vov ová vá ko konšt štr tru rukc kcia s te tex ext xttilnou
. (c/rre( 112/ 2/// // / / oo5 / IJc cu .Ŕ .Ŕ Ŕ .Ŕ ŔŔ .Ŕ .Ŕ .Ŕ .Ŕ .Ŕ ...Ŕ ...Ŕ .Ŕ .Ŕ Ŕ .Ŕ .....Ŕ ..Ŕ ..Ŕ ŔŔ || pppppppppppppppppppppppppppp IJcu c ppppppppppp c e( oo5 / 2/ / / 5 ŔŔŔ .ŔŔ ..Ŕ ............... 5 ŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔŔ e o c 5 Ŕp o IJ o .Ŕ .Ŕp Ŕp|IJcu. (c (c/ c/re( 112/ 2/ /// / o5 /
ĖĖ. p| p ]](u|Ė ppc|c|cc.a|eį eį(Ė ppc / ///// // // // //// ///// ////// // // /// /// //// /// /// // ///////// //////// //////// /////////// /////// //// // /// ///// ///// /// // // /////// // //// ///// /// ///// //// //// ////// ////// c ccccc cccc ccccc cccccc cccccccrr. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ]] ///////////////////////////////////////////////////////////////////// c.a e ĖĖ pp ]( ](u Ė pcc c ccccccccccccccccccccc a |c c. |e (Ė (Ė Ė c ||e // cr. ppc|c|c. c.a .a| a|e |eį( į(Ė. p|] |]( ](u|Ė
ppcĐa Đaº º ºe ºede(| .a .a(| ( e ppcĐ ppc pc pc p c |ccccccc||c ||||||||||||||||||| . cĐa Đ º ºede(|a a e p pc pppc cc pc pcc cccccccccccccccccccccccccccc c a º º a a aº ºº .a . (| |||||c ||||||||||||||||||||||| .. e e e Đ d c pc ccccccccc e( ppc|c|c. c.a .a( a(|e ppccĐ Đaº aº ººeede(|a.
ý ý va vannkúšik posuvný s ý o posuvv ý úš aa o po po oo po ppooo pppo o pp s k k š a ssssss š ý k kúš úš ppo osuv uvn vný ný va vankú kúšik
www.kinekus.sk
relax, exteriér
153
Po úspaĞnom pradstavan| záhradnáho nábytku, ktorý spo-
|oónosĢ K|nakus pradáva|a vm|nu|om roku, pr|náĞa aj túto
sazónu nov|nky s|adujúca svatová nábytkárska trandy.
hovú ponuku nábytku zaxot|ckáho akác|ováho drava, drava
marant| aj d|zajnováho po|yratanu pra nároóných k||antov
dop|ća trad|óný sort|mant axtar|árováho nábytku z borov|-
cováho mas|vu, ob|úbaná záhradná hojdaóky amark|zy.
0DODM]LMVNÒGUHYRPHUDQWL
|e(a(|| pa|(ĥ red/| įa||Ė. |.(dĖ aŢ |.a(c.c º|Ć|e d(e.|(]. Pcc|Ćd/a
/Ţju|c.Ŕc|cd(ej A/|e aŢ.]/(aĐuje ºa .eį|cu (ĸ/(c(cdcºņcu |a(|e|. cd
º.e||cŘ||Ŕc| cd||eIJc. aŘ pc |ra.cĐe(.e(Ŋ aŢ|(edŊ |a(|] aŢ||eŘ º|(|eda.c
|cĐ||Ŕr (aº|cr d(e.a. Vēa|a |(e |a(|e| pĸºc|ĥ /Ć|(ad(Ŕ (Ć|]|c| .eįr|
º.|eŘc. Spc|cĐ(cºņ ||(e|uº dcdĆ.a (Ć|]|c| /Ţre(a(|| uŘ cŃe|(e(Ŕ c|e-
jcr. ||c(Ŕ c||||.c /jed(ccuje p(ĥ(cd(Ŋ (ĸ/(c(cdcºņ /a|a(|e(|a. T]p|c|cu
.|aº|(cºņcu d(e.a re(a(|| ºŊ ,p|((|c|eº' - ceº||Đ|] |.Ŕ|e|c.Ė c|.c(]ì
cd |r]/u. ||c(Ė /a(ec|a| .ŢŘ|.cr º|(cre je|c 'c|].a|eį'. ||c(Ŕ . IJcr
ra| º.cj dcrc.. O(c|(Ė c|.c(] .Ţre(a(|| ºŊ .c .Ńec|ec(cº|| a|cep|c-
.a(Ė. p(e|cŘe pcdĐ|a(|ujŊ p(ĥ(cd(Ŕ c|a(a||e( ra|e(|Ć|u aŢ(erajŊ Ř|ad(]
(eca|ĥ.(] .p|]. (a |(.a(||.cºņ Đ| º|a||c|Ė .|aº|(cº|| (Ć|]||u. Spc|cĐ(cºņ
||(e|uº pc(Ŋ|a /Ţ d(e.a re(a(|| ºŊp(a.u /Ć|(ad(Ė|c (Ć|]||u |UC|A
aŢºŊp(a.u S0||A. ||c(Ć .]uŘĥ.a |cr||(Ćc|u d(e.a a|Ćc|e aŢre(a(||.
$NÀFLRYĘ]ÀKUDGQĘQÀE\WRN
A|Ćc|a je |(.a(||.Ė |.(dĖ d(e.c /Ţ|(cp|c|Ŕc| |eºc. .Ŕc|cd(ej A/|e aŢjuŘ(ej
Are(||]. |Ć jer(Ŋ p|are((Ŋ |e/|Ŋ(u. 0||.c.c |(edĖ aŘ Ńedc |(edĖ
cd||e(e ºŢ|ra.Ńĥr| p(u|r| dĆ.ajŊ (Ć|]||u /Ţ|ej|c d(e.|(] |(Ćº(] |ep|Ŕ
./|įad. A|Ćc|c.Ŕ (Ć|]|c| ºa .]/(aĐuje .]ºc|cu cdc|(cºņcu p(c|| º|a(-
(u||u aŢ||c|cc|c|ej dec(adĆc||. 0Ţ.](||ajŊc|c| .|aº|(cº||ac| a|Ćc|c.Ė|c
d(e.a .]pc.edĆ |a||. Ře ºa .Ţ Are(||e pcuŘĥ.a|c (a º|a.|u |cdĥ aŢ .eį-
r| (arĆ|a(Ė d(e.e(Ė ºpcjc.ac|e p(.|]. O(eº ºa a|Ćc|c.Ė d(e.c |eŃĥ
p(ud|c (aº|Ŋceru /Ćujru aj .ŢEu(ķpe. ||(e|uº pc(Ŋ|a |(| (Ć|]||c.Ė
/cº|a.] /Ţa|Ćc|c.Ė|c d(e.a. PREST|0E. ESP|R|T. )AS||\E.
%RURYLFRYĘPDVâYKRMGDËN\PDUNâ]\
Sc(||re(| d(e.e(Ė|c /Ć|(ad(Ė|c (Ć|]||u ºpc|cĐ(cº|| ||(e|uº dcpĮIJajŊ
/cº|a.] aŢºarcº|a|(Ė |(eº|Ć /Ţeu(ķpº|e|c |c(c.|cc.Ė|c raºĥ.u. ||c(Ė
ºa dcdĆ.ajŊ .Ţp(ĥ(cd(ej |a(|e. |e/ pc.(c|c.ej Ŋp(a.]. 0|(er d(e.e(Ė|c
(Ć|]||u rajŊ pe.(Ė r|eº|c .Ţ(aŃ|c| /Ć|(adĆc| aŢ(a |e(aºĆc| e|eca(|(Ė
|cjdaĐ|] ºŢraºĥ.(cu ce|c|c.c.cu |a|c.a(cu |c(Ń|(u|c|cu. SŊ .]|a.e(Ė
||e(|accu º|(|eŃ|cu aŢpc|cd|(cu ºedaccu Đaºņcu. |c| (cº(cºņ dcºa|uje
aŘ 24O |||cc(arc.. |a|Ře pcº|ŊŘ|a (a (e|a/ (|e|e( deņcr. a|e aj dcºpe-
|Ŕr. Cc(a/ .ĉĐŃej c|įu|e ºa |eŃ|a ||e(|ace .Ŕºu.(Ė ra(|ĥ/]. ||(e|uº |c|
pc(Ŋ|a ºŢu(|.e(/Ć|(cu |c(Ń|(u|c|cu (a rc(|ĆŘ dc º|(cpu Đ| (a º|e(u
.ŢŃĥ(|e cd |(cc| dc Ń|](cc| re|(c. aŢra/|rĆ|(]r .Ŕºu.cr 2.5 re|(a.
|a(|pu|Ćc|a ºŢra(|ĥ/cu je .ēa|a |įu|e .eįr| jed(cduc|Ć. V]ºc|Ć |.a||-
|a aŢeº|e||c|cºņ ||e(|ac|c| |Ć|c| uºpc|cjĥ aj (Ć(cĐ(Ŕc| uŘĥ.a|eįc.. \a.]Ńe
ºŊ ||e(|ace |Ć||] |rp(ec(c.a(Ė. |a|Ře (ec|(Ć(|a |e( p(ed º|(|cr. a|e aj
p(ed daŘēcr.
3RO\UDWDQRYĘQÀE\WRN
Pc|](a|a( je rcde((Ŕ |crpc/||(Ŕ ra|e(|Ć| ºŢ.](||ajŊc|r| ŊŘ|||c.Ŕr| aŢd|/aj-
(c.Ŕr| .|aº|(cºņar|. S||adĆ ºa /Ţpc|]eº|e(u ºŢ.|(]|c.cu pc.(c|c.cu .(º|.cu.
ZĆ|(ad(Ŕ (Ć|]|c| /Ţpc|](a|a(u rĆ |c.c.Ŋ |c(Ń|(u|c|u aŢpc(Ŋ|a p(| ºe-
de(ĥ |cr|c(| aŢº|a|||||u. p(e|cŘe pc|](a|a(c.Ć .Ŕp|IJ ºa (e.]ºedĥ a(| (e-
(c/||a|(e. Hcc| ºa pcĐaº /|r(Ŕc| reº|acc. cdpc(ŊĐa (Ć|]|c| uº||ad-
(|ņ .c .(Ŋ|(|. pc|](a|a( .Ŕ|c((e cdc|Ć.a daŘēu aŢ Ńp|(e. .ēa|a Đcru
je |deĆ|(]r /Ć|(ad(Ŕr (Ć|]||cr. \e.]Řaduje Ř|ad(u (Ć(cĐ(Ŋ Ŋd(Ř|u.
)ed(cduc|c ºa Đ|º|ĥ r]d|c.Ŕr (c/|c|cr a|e|c Ńpec|Ć|(]r Đ|º||Đcr.
||(e|uº pc(Ŋ|a (|e|e( /cº|a.] pc|](a|a(c.Ė|c (Ć|]||u ||AVER\A. |A-
|EO|V\. A|AOEUSì. a|e aj (Ć|]||c.Ė ºc|||Ė(] |cdpcĐĥ.ad|c ºc º|(|eŃ|cu
- |A\TAS\. |eŘad|c ºŢ|c||eº|ar| aŢpcd(ŊĐ|ar| . pc|c|c.a|eį(Ė |(eº|cì.

ZZZNLQHNXVVN
...rcc/ su páći, pcsuďtc sul
ZĆ|(ad(Ŕ (Ć|]|c| |a.e((a
IMPRESUM
ROČNÍK 14.
september 2010
Rekonštrukcia domu a bytu
Vydavateľ
Národná 18, 010 01 Žilina
Riaditeľ projektu
Ing. Jozef Marušin • e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotová • e-mail: styl@kj.sk
Mgr. Richard Mokrý • Ing. arch. Jana Fitzová
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na čísle spolupracovali
Mgr. Jaroslav Bartl • Zuzana Bartová
Mgr. Margaréta Hockicková
Diana Marušinová • Marián Mečiar
Ing. Ivona Partmanová • Gabriela Sekerková
Miroslav Šlechta
Jazyková korektúra
Mgr. Iveta Brasová
Sekretariát
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
e-mail: styl@kj.sk
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18 • 010 01 Žilina
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
Vedúci inzercie
Ján Turčan
mobil: 0918/60 67 11
e-mail: jturcan@stonline.sk
Scan, sadzba
Bôrická 103, 010 01 Žilina
Tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
Tlač
GEORG
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Rozširuje
Mediaprint Kapa, PoNS, a. s.
a lokálni distribútori
Adresa pre zasielanie korešpondencie
Redakcia ŠTÝL • KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18, 010 01 Žilina
www.kj.sk
ISSN 1335–8901
Registračné číslo EV 3341/09
Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov
a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom
vydavateľstva a redakcie. Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie. Ne vy žia da né rukopisy
a obrazový materiál nevraciame. Ko pírova nie,
znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek
čas ti časopisu sa povoľuje vý hrad ne s písomným
súhlasom vydavateľa.
Foto na obálke: Róbert Kubala
VOJWFS[ÈMOPTƃTZTUÏNV
st.vobrv svston |o Jc t.cc| pcJ|..| s.ncrcsrv. r|o |o v|...rv r. vvb..ro tvpv
st.v|ob . . v|.u.|ro|c |ű.J|sk. |o st.vb. r.
ro.c.c.r.r|o cJ bo.ro| st.vbv
[WÊŘÝFOJFÞäJULPWFKQMPDIZ
kcnp|otrv vcrk.|s| cbvcJcvv nu. s |.ubkcu
19 cn unc.ŵu|o .vvs|ƃ u.|tkcvu p|cc|u .. c 10 °
WZVäJUJFBMUFSOBUÓWOZDI[ESPKPWFOFSHJF
svston unc.ŵu|o vvu.|t|o topo|rvc| Řo.p.J|o|
v.Juc|/vcJ.. .|.Joro|c vot..r|.. ||t..c|o.
8/ma// s. t. e. - starer ca k/ec
lr|;|a¡|at |tt|at|t;|t - |t1|attat t|tt|att|| - t\tt|¡ ttat
||n.|| s . c \ob ...k|n.||sk
¯cpcűŘ|.rsk. 12 |n.|| |r|c¨k|n.||sk
852 12 b..t|s|.v. ¯o| |421 2 63 53 4 81
S|cvorsk. .opub||k. |.x |421 2 63 53 4 82
1ÙWPEOÈTMPWFOTLÈUFDIOPMØHJB
TWFUPWâÝUBOEBSEWCâWBOÓ
6OJLÈUOZOÓ[LPFOFSHFUJDLâ
TUBWFCOâTZTUÏN
501,*."--
SâDIMPTƃWâTUBWCZ
Jcb. vvst.vbv st.rJ..Jro|c .cJ|r
ro|c .osp r.|cnro|c Jcnu .r.
kűuŘ´ |o 68 tv.Jŵcv
ÞTQPSBQSJWâTUBWCF
p.| .o.||..c|| st.vbv s. p.|ono.ro sot.|
.. 30 ° st.vobrvc| r.k|.Jcv
OÓ[LFQSFWÈE[LPWÏOÈLMBEZ
vvr|k.|uco topo|rc|.c|.Řro v|.strcst| svstonu usot.|. .. 80 ° p.ov.J.kcvvc|
r.k|.Jcv r. vvku.cv.r|o . c|.ov ¯|\
Spc|cŘrcsƃ ||n.|| s . c p.|c|.J.. s pcvcJrvn ur|k.trvn .|osor|n vvst.vbv
.cJ|rrvc| Jcncv .kc .| |rvc| tvpcv st.v|ob r.|.c.ro|s|o|c J.u|u \vv|ru|.
st.vobrv svston. ktc.v J..n.t|ckv .. c rouvo.|toűrvc| 80 ° o||n|ru|o
r.k|.Jv r. vvku.cv.r|o. p.|Řcn nrc.stvc u. .o.||.cv.rvc| st.v|ob Jck..u|o.
.o .J.ŵcu´ .. oxco|ortro v|.strcst| ronus|. bvƃ vvss|o |rvost|Řro r.k|.Jv. .kc
tc bvv. u ncJo.rvc| toc|rc|cc|| .vvkcn. p..vo r.cp.k / ktc bv ror.s|o|
v|cJro vvu.|t|o tvc| 1015 n
2
p|cc|v r.vvso. ktc.o .|sk. .utcn.t|ckv .kc bcrus
v.|ű.Jcn r. subt||rcsƃ co|o| kcrst.ukc|o v pc.cvr.r| s k|.s|ckvn| toc|rc|cc|.n|`
Subt||rcsƃ tu v .|.Jrcn p.|p.Jo ro.r.nor. k.o|kcsƃ .|obc ...r|toűrcsƃ.
voś n.|cktc.. st.vobr. kcrst.ukc|. s. nc.o pcc|v.||ƃ .tostcn r. so|.n|cku
cJc|rcsƃ vvso 8
c
||c|to.cvo| stupr|co Ř| Jck..o cJc|.v.ƃ vot.u s .vc||csƃcu
165 kn/|cJ . v|.c / to.ncv|.ro sr|nkv p.o...J..|u osto v|.c
5
0
-5
7,4 ºC
-7,6 ºC
||n.|| s.c
|..rcv. 10
851 03 b..t|s|.v.
S|cvorsk. .opub||k.
stavby – realizácia, materiály a výrobky
S
T
A
V
B
YR
E
A
L
I
Z
Á
C
I
A
,

M
A
T
E
R
I
Á
L
Y

A

V
Ý
R
O
B
K
Y
• Inštrumentácia a analytika
• Meniče
• Motory a generátory
• Riadiace systémy
• Robotika
• Výrobky nízkeho
a vysokého napätia
• Transformátory
Názov firmy: ABB, s. r. o.
Adresa: Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02/59 41 87 86
Fax: 02/59 41 87 66
E-mail: eva.hipsova@sk.abb.com
Internet: www.abb.com
• Výstavba nízkoenergetických rodinných domov
Adresa: Slovenských dobrovoľníkov 1439
022 01 Čadca
Mobil: 0905/74 38 42
E-mail: armstav@armstav.sk
ARM-STAV, spol. s r. o.
www.armstav.sk
• Výstavba nízkoenergetických montovaných drevostavieb
Názov firmy: ATRIUM SK, s. r. o.
Adresa: Horná 30
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 6187
Fax: 048/414 6194
E-mail: info@atrium-sk.sk
Internet: www.atrium-sk.sk
Názov firmy: ATTACK, s. r. o.
Adresa: Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Tel.: 043/400 31 01
Fax: 043/400 31 06
Infolinka: 0918/62 27 00
E-mail: kotle@attack.sk
Internet: www.attack.sk
VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY
• Splyňovacie – pyrolitické kotly
na drevo ATTACK
®
• Peletizačné kotle ATTACK
®
• Nástenné plynové kondenzačné
kotly ATTACK
®
• Nástenné plynové kotly
ATTACK – MAXIMUS
®
• Nástenné elektrické kotly ATTACK
®
• Stacionárne liatinové plynové kotly
ATTACK
®
• Kotly na tuhé palivo ATTACK
®
• Stacionárne zásobníky ATTACK
®
• Priamoohrevné nástenné plynové
zásobníky ATTACK
®
• Solárna technika ATTACK
®
• Akumulačné nádrže ATTACK
®
• Predpätý stropný systém PM
• Skelety
• Keramické tehly
• Montované betónové garáže
Názov firmy: BAU-IMPEX, s. r. o.
Adresa: Sv. Štefana 10
943 01 Štúrovo
Tel./fax: 036/749 46 11
E-mail: impex@impex.sk,
office@impex.sk
Internet: www.strop.sk
• Zatepľovacie systémy Baumit
Názov firmy: BAUMIT, spol. s r. o.
Adresa: Zrínskeho 13
811 03 Bratislava
Tel.: 02/5930 3311
Fax: 02/5441 1824
E-mail: baumit@baumit.sk
Internet: www.baumit.sk
• Polymérové bitúmenové pásy pre hydroizoláciu plochých
a vegetačných striech, mostov a stavieb
Názov firmy: BÜSSCHER HOFFMANN
Adresa: Husova 593
664 42 Modřice
Tel.: 00421/911/722 520
Fax: 00420/5/47 216 742
E-mail: bueho@bueho.cz
Internet: www.bueho.cz
• Výroba a predaj stavebných profilov – PVC, hliník, mosadz,
zinok
• Výroba a predaj výrobkov z masívneho dreva
• Exteriérové a interiérové dvere, schody, okná, kuchyne
a kúpeľňový nábytok
• Výhradný predajca plastových fólií firmy
Monarflex – Štúrovo
Názov firmy: CELOX, spol. s r. o.
Adresa: Družstevná 33/A
900 23 Viničné
Tel./fax: 033/647 65 73
Mobil: 0903/44 71 48
E-mail: celox@celox.sk
Internet: www.celox.sk
Názov firmy: DEN BRAVEN SK, s. r. o.
Adresa: Polianky 17
844 31 Bratislava
prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur
Tel.: +421/2/44 97 10 10
Fax: +421/2/44 97 15 40
E-mail: info@denbraven.sk
Internet: www.denbraven.sk
• Spodná stavba, základy
a ich hydroizolácie
• Murivo, fasády
• Balkóny, terasy
• Montáže okien, dverí,
výloh
• Strechy
• Protipožiarny program
• Podlahy
• Steny
• Suchá stavba – sadro-
kartóny
• Kúpeľne, sprchovacie
kúty a WC
• Dekoratívne omietkoviny
• Lepidlá na lepenie izo-
lačných materiálov EPS
a XPS
• Kotviaca technika
• Príslušenstvo pre stolá-
rov
• Príslušenstvo pre apli-
káciu silikónov a tmelov
• Bazény, nádrže
• Technické aerosoly
TECTANE pre auto,
priemysel a hobby
S
T
A
V
B
YR
E
A
L
I
Z
Á
C
I
A
,

M
A
T
E
R
I
Á
L
Y

A

V
Ý
R
O
B
K
Y
stavby – realizácia, materiály a výrobky
• Realizácia stavieb na kľúč
• Montovaný stavebný systém PANTER
®
Názov firmy: DOMOV Slovakia, a. s.
Adresa: Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Tel./fax: 02/49 21 28 11, 49 21 28 21
E-mail: gandi@domslov.sk
Internet: www.pantersystem.sk
• Výroba dverných výplní
• Dodávka vitrážnych skiel
Názov firmy: GAVA PLAST
– Ing. Vladislav Gašpárek
Adresa: Priemyselná ulica
931 01 Šamorín
Tel.: 031/560 3147
Fax: 031/560 3148
E-mail: gavaplast@gavaplast.sk
Internet: www.gavaplast.sk
• INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO:
– výber materiálu – zhotovenie vizualizácie
– cenová kalkulácia – realizácia
– obklady, dlažby, parkety, sanita, kozuby
Názov firmy: GOODWAY, s. r. o.
Adresa: Zátišie 12
831 03 Bratislava
Tel.: 0903/40 57 95
Fax: 02/44 45 71 11
E-mail: info@goodway.sk
Internet: www.goodway.sk
• Stavebná firma realizuje:
– bytové, občianske, priemyselné a inžinierske stavby
– výstavba rodinných domov
– rekonštrukcie historických pamiatok
Názov firmy: KB – KRAJČA – BEHÚL,
spol. s r. o.
Adresa: Prechodná 1
917 00 Trnava
Tel./fax: 033/544 67 15
Mobil: 0903/71 91 02
» obklady, dlažby, sanita
» stavebná chémia CERESIT
» armatúry, vane, sprchové kúty
» obkladové a dlažbové profly
» kúpeľňový nábytok a doplnky
Studená 3
(areál TSÚS)
821 04 Bratislava
tel.: 02 - 2086 2090
fax: 02 - 2086 2091
kerain@kerain.sk
www.kerain.sk
veľkoobchod - maloobchod
otváracie hodiny:
Po – Pi: 8.00 – 18.00
So: 8.00 – 12.00
Nazov tìrmy: ,*."--TSP
Adresa: Haanova 10
851 03 Brat|s|ava
Te|.: 02/6353 7481
Fax: 02/6353 7482
E-maì|: |nlo©k|ma||.sk
Internet: www.k|ma||.sk
· montovane domy
· výrobca a dodavateĔ nizkoenergetìckých stavìeb
· rea|ìzacìa stavìeb ,na k|úč"
· výrobca a dodavateĔ termooceĔoveho stavebneho
systemu
Výroba a predaj
• KSD okná v drevených a fiberglassových okenných
profiloch
• Tepelnoizolačné zasklenie ocenené Zlatou plaketou
Coneco 2010, ktoré „v zime hreje a v lete chladí“
Názov firmy: KSD SLOVAKIA,
s. r. o.
Adresa: Kopčianska 82/D
851 01 Bratislava
Mobil: 0903/96 41 92
E-mail: info@ksd-okno.sk
Internet: www.ksd-okno.sk
• Stavebno-obchodná činnosť
• Kompletné služby pre fasádne lešenie LAYHER
• Predaj:
– tehliarskych výrobkov BRITTERM
– zatepľovacieho systému CAPAROL
– thermoizolačného materiálu Q-Therm
– strešnej krytiny BRATEX
Názov firmy: MAČO REAL, s. r. o.
Adresa: 13. januára 716/23
987 01 Poltár
Mobil: 0907/34 73 82, 0948/34 73 82
E-mail: info@macoreal.sk
Internet: www.maco-real.sk
• Plastové okná a dvere
Názov firmy: MADAM, spol. s r. o.
Adresa: Staškov 836
023 53 Staškov
Tel.: 041/434 60 81
Fax: 041/433 36 23
E-mail: madam@madam.sk
Internet: www.madam.sk
stavby – realizácia, materiály a výrobky
S
T
A
V
B
YR
E
A
L
I
Z
Á
C
I
A
,

M
A
T
E
R
I
Á
L
Y

A

V
Ý
R
O
B
K
Y
• Čistenie a čistiace práce po požiari
• Sanácia škôd spôsobených požiarom a vodou
• Stavebné rekonštrukcie objektov poškodených požiarom a vodou
• Vysúšanie stien stropov, podláh, likvidácia plesní, meranie vlhkosti
• Stavebná činnosť
• Údržba priemyselných strojov a zariadení
• Konzultačná a poradenská činnosť
Názov firmy: MIBAG sanácie,
spol. s r.o.
Adresa: Furmanská 3
841 03 Bratislava
Tel./fax: 02/64 36 07 51
Mobil: 0902/96 42 20
E-mail: info@mibag.sk, turcany@mibag.sk
Internet: www.mibag.sk, www.mibag.at
• Systémové riešenie zelených striech produktmi Optigreen
Názov firmy: OPTIGREEN
Adresa: Jahodová 20
620 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420/545/210 414
Fax: +420/545/210 434
E-mail: de.cs@email.cz, info@optigreen.cz
Internet: www.optigreen.cz
• Vyrába:
– tepelno a zvukovo izolačné dosky KRUPINIT, KRUPIZOL,
KOMBIDOSKA, EkoMol doska
– panel pre nízkoenergetické domy – OPS 300
– betónové poklopy, melioračné a priekopové tvárnice
• Vykonáva:
– tepelné izolácie stavieb, stavba nízkoenergetických rodinných
domov
Názov firmy: OPTIM, spol. s r. o.
Adresa: Priemyselná 936/3
963 01 Krupina
Tel.: 045/551 15 71, 551 93 50
551 94 62 (odbyt)
Fax: 045/551 13 47
E-mail: optim@op-tim.sk
Internet: www.op-tim.sk
• Strešné stavebné materiály – veľkoobchod
Názov firmy: DARVI & PARTNERS,
spol. s r. o.
Adresa: Pod Kaštieľom 303
951 35 Veľké Zálužie
Mobil: 0917/421 905
E-mail: office@darvi.sk
Internet: www.prefa.sk, www.darvi.sk
• Energeticky úsporné náterové hmoty ThermoShield
na fasády, strechy a interiéry
Názov firmy: PEPO SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Veľká Okružná 1075/28
010 01 Žilina
Tel.: 041/500 75 31–3
Fax: 041/500 75 31
E-mail: info@peposlovakia.sk
Internet: www.thermoshield.sk
• Výroba dverných výplní, sendvičových panelov
pre plastové a hliníkové dverné systémy
Názov firmy: PERITO, s. r. o.
Adresa: Dyje 163
669 02 Znojmo
Česká republika
Tel.: 0915/424 187
E-mail: slovensko@perito.cz
Internet: www.peritosk.sk
stavebnicový systém drevodomov a garáží
www.tawal.sk
• Interiérové a exteriérové rohože
• Odvodňovacie a drenážne systémy
• Šachtové a kanalizačné poklopy
• Žľaby
• Bazénové plastové rošty
Názov firmy: TOMMAR SLOVAKIA,
s. r. o.
Adresa: Lamačská cesta 111
841 03 Bratislava
Tel.: 02/64 46 16 16
Fax: 02/64 46 15 15
E-mail: tommar@tommar.sk
Internet: www.tommar.sk
• Výroba pálenej krytiny, 33-ročná záruka
• Široká ponuka rezaných a ťahaných škridiel rôznych druhov
pre šikmé strechy
Názov firmy: TONDACH SLOVENSKO,
s. r. o.
Adresa: Železničná 53
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/62 25 06 25
Internet: www.tondach.sk
I
N
T
E
R
I
É
R
S
T
A
V
B
Y


stavby – realizácia, materiály… • interiér
Stavebná firma realizuje:
• Bytové, občianske, inžinierske a priemyselné stavby
• Výstavby rodinných domov
• Rekonštrukcia historických pamiatok
• Zatepľovanie
Názov firmy: XENEX, s. r. o.,
stavebná spoločnosť
Adresa: Škultétyho 78
010 01 Žilina
Mobil: 0908/526 849, 0907/818 895
E-mail: xenex@mail.t-com.sk
Internet: www.xenex.sk
• Gurmánska a plantážna káva
• Kávovary – domáce, profesionálne
• Prenájom kávovarov
Názov firmy: BARZZUZ, s. r. o.
Adresa: Rudohorská 30
974 11 Banská Bystrica
Prevádzka: Skuteckého 19
Tel./fax: 048/416 34 46
Mobil: 0911/20 65 76
Internet: www.barzzuz.sk
• Výroba: Sedačky a všetko okolo toho
• Maloobchod – veľkoobchod – nábytok
• Rustikálny nábytok
Názov firmy: VOJTECH TORNYAI –
BILL MC
Adresa: Kupeľná 60
929 01 Dunajská Streda
Tel./fax: 031/552 71 12
E-mail: info@billmc.sk
Internet: www.billmc.sk
• Kompletný systém produktov pre potreby podlahárov,
výrobcov prelakovaných parkiet, architektov
a koncových zákazníkov
Názov firmy: BONA CR, spol. s r. o.
Adresa: Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: +421/2/65 45 71 61
Fax: +420/236 080 219
E-mail: bonasr@bona.com
Internet: www.bona.cz
• Zber a recyklácia odpadu z veľkých a malých
domácich spotrebičov, tzv. bielej techniky
Názov firmy: ENVIDOM – Združenie
výrobcov elektrospotrebičov
pre recykláciu
Adresa: Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 22 13 00
Fax: 02/50 22 13 01
Internet: www.envidom.sk
Zastúpenie značky FAGOR na Slovensku
• Vstavané domáce spotrebiče
• Voľne stojace domáce spotrebiče
• Malé domáce spotrebiče
• Antikorové kuchynské riady a tlakové hrnce
• Elektrické ohrievače vody
Názov firmy: FAGOR SLOVENSKO,
s. r. o.
Adresa: Jánskeho 11
949 01 Nitra
Tel.: 037/64 25 573
Fax: 037/64 25 575
E-mail: info@fagor.sk
Internet: www.fagor.sk
• Svietidlá
Názov firmy: Vladimír Fedra – FEIM
Adresa: Štefánikova 59
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 57 88
Fax: 034/772 34 66
E-mail: info@feim.sk
Internet: www.feim.sk
• Výrobca jedálenských súprav
Názov firmy: IKTUS, s. r. o.
Adresa: Zátor – Loučky 100
793 16 Loučky
Tel.: 00420/554 637 625
Fax: 00420/ 554 637 646,
554 637 627
E-mail: info@iktus.cz
Internet: www.iktus.cz
• Bytové svietidlá:
KOLARZ, KAAL, BPM LIGHTING,
BRILLIANT, DISEŇO 6, ANOOK,
PERALTA, ALUMBRA, PRECIOSA,
HONSEL, PERENZ, RENDL, GLASS
LPS, EGLO, GLOBO
• Technické svietidlá:
SYLVANIA, CONCORD, LUMIANCE,
THOME LIGHTING, MARECOLUCE
• Svetelné zdroje:
SYLVANIA, OSRAM
• Svetelné dekorácie:
IPB DECORATIONS LIGHTING
• Dovoz, distribúcia, poradenstvo, projekty, veľkoobchod, maloobchod
Názov firmy: INLUX, s. r. o.
Prevádzky: Obchodné centrum TPD – EURONICS
Farského 26, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/44 45 82 41
E-mail: ba@inlux.sk
Obchodný dom CENTRUM
ul. J. Kozačeka 10, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/53 32 432
E-mail: predajna.zv@svietidlainlux.sk
Internet: www.svietidlainlux.sk
• Presné repliky historického nábytku vyrábané ručne
z masívneho dreva
• Doplnky z mramoru a bronzu: kozuby, sochy, fontánky
• Svietidlá
• Textílie
Názov firmy: INTER-PARTNER, s. r. o.
Adresa: Panenská 30
811 03 Bratislava
Tel./fax: 02/54 43 64 14
E-mail: cvr@cvr.sk
Internet: www.cvr.sk
I
N
T
E
R
I
É
R
T
Z
B
interiér • TZB
• Hliníkové radiátory
• Rebríkové a dekoratívne radiátory
Názov firmy: CTS SLOVAKIA,
spol. s r. o.
Adresa: Rybárska 3
911 01 Trenčín
Tel.: 032/658 65 65
Fax: 032/652 10 18
Mobil: 0905/15 33 60
E-mail: cts@cts.sk
Internet: www.cts.sk
• Zdvíhacie zariadenia – výroba a montáž
• Výťahy osobné a nákladné – výroba a montáž
• Šikmé schodišťové plošiny a sedačky – výroba a montáž
• Zdvíhaky pre telesne postihnutých – výroba a montáž
Názov firmy: ARES, spol. s r. o.

Adresa: Banšelova 4
821 04 Bratislava
Tel.: 02/48 20 45 46, 43 41 46 65
Fax: 02/48 20 45 28
E-mail: ares@ares.sk
Internet: www.ares.sk
• Predaj a distribúcia ortopedických matracov a doplnkov
značky VEGAS
Názov firmy: VEGAS Group, s. r. o.
Adresa: Levočská 41
058 01 Poprad
Tel.: +421/52/47 81 847
E-mail: info@matrace-vegas.sk
Internet: www.matrace-vegas.sk
Adresa:
Tel . :
Fax:
E- mai l :
I nt ernet :
Továr ní 1209
769 01 Hol ešov
+420 573 502 111
+420 573 502 113
t r achea@t r achea. cz
www. t r achea. cz
TRACHEA, s.r.o.
Výrobca nábytkových dvi erok a dekoratí vnych panel ov
• Najväčší predajca kuchýň v ČR teraz aj na Slovensku
• Najnižšie možné ceny kuchýň
• Jedinečné zľavy príslušenstva a spotrebičov
• Kvalita garantovaná certifikátmi a predĺženou zárukou
• Grafické návrhy a kalkulácie zadarmo
Názov firmy: ORESI SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: 913 03 Drietoma 939
Tel.: 032/64 99 022
E-mail: info@oresi.sk
Internet: www.oresi.sk
• Kompletné vybavenie kúpeľní
Názov firmy: MVS Slovakia, s. r. o.
Adresa: Gagarinova 1263/49
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042/444 20 71-4
Fax: 042/432 32 74
Mobil: 0903/457 310
E-mail: predaj@mvs-slovakia.sk
info@mvs-slovakia.sk
Internet: www.mvs-slovakia.sk
• Horizontálne bambusové žalúzie
Názov firmy: LAMA
bambusové žalúzie
Adresa: Železničná 1
903 01 Senec
Tel./fax: 02/459 224 34
Mobil: 0905/65 83 78, 0903/15 13 23
E-mail: lama-bs@lama-bs.sk
Internet: www.lama-bs.sk
• Profesionálne tapety
Názov firmy: KARKI, s. r. o.
Adresa: Kvetnica 138/2
058 01 Poprad
Tel.: 052/77 30 759
Fax: 052/77 33 394
Internet: www.karki.sk
TZB • služby • exteriér, relax a hobby
T
Z
B
T
Z
B
/
S
L
U
Ź
B
Y
E
X
T
E
R
I
É
R
,

R
E
L
A
X

Bajzova 11, 010 01 Žilina
Tel.: 041 – 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 – 763 26 77
Mob.: 0905 427 402
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
www.kniharstvogeorg.sk
■ predtlačová príprava CTP do formátu B1
■ tlač do formátu B1
■ plnofarebné časopisy
■ leporelá, brožúry, prospekty, kalendáre
■ slovníky, zloženky, hospod. tlačoviny
■ mäkké a tuhé väzby V1 – V9
■ exkluzívna väzba, ručné šitie
■ vario špirála
■ vysekávanie, dierovanie, znášanie
■ lakovanie, laminovanie
• Výroba a predaj sáun, infrakabín, parných kúpeľov
• Všetko o wellness
• Konzultácie, návrhy, poradenstvo, servis
Názov firmy: FINSKKA, s. r. o.
Adresa: M. R. Štefánika 440/120
911 01 Trenčín
Tel.: 032/74 30 570
Fax: 032/74 30 569
E-mail: finskka@finskka.sk
Internet: www.finskka.sk
Názov firmy: KINEKUS, s. r. o.
Adresa: Rosinská 13
010 08 Žilina
Tel.: 041/555 55 01
Tel./fax: 041/500 50 41
E-mail: za@kinekus.sk
Internet: www.kinekus.sk
• Najväčšia komerčná univerzálna poisťovňa na Slovensku
Názov firmy: Allianz – Slovenská
poisťovňa, a. s.
Adresa: Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800/122 222
Modrý tel.: 0850/122 222
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
Internet: www.allianzsp.sk
Marka Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421/48/418 70 22
fax: +421/48/418 71 59
e-mail: vimar@vimar.sk
http://www.vimar.sk
Prevádzka:
Príboj 796, Slovenská Ľupča
vývoj, výroba a predaj kotlov
ústredného kúrenia
na pyrolitické spaľovanie dreva
a hnedého uhlia
• Kompletné riešenie úsporného zdroja tepla a teplej vody
pre moderné bývanie
Názov firmy: PROCOM, spol. s r. o.
Adresa: Smrečianska 18
831 01 Bratislava
Tel.: 02/442 556 33
Fax: 02/442 556 13
E-mail: info@geminox.sk
Internet: www.geminox.sk
+421 31 780 4340
¬ +421 31 780 4340
e-mail: galanta@metagas.sk
META-GAS spol. s.r.o.
Puškinova 1529/15
924 01 Galanta, SLOVAKIA
www.metagas.sk www.metagas.sk
• Výrobca a dodávateľ zariadení a systémov pre oblasť
merania elektriny a tepla
Názov firmy: LANDIS + GYR, s. r. o.
organizačná zložka
Adresa: Mlynské Nivy 43
Bratislava 821 09
Tel.: 02/58267111
Fax: 02/58267119
E-mail: janette.krutakova@landisgyr.com
Internet: www.landisgyr.cz
• Výroba a predaj kozubových pecí,
kozubových pecí s výmenníkom, kozubových vložiek
a stavebníc
Názov firmy: HAAS+SOHN Rukov,
s. r. o.
Adresa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +420/412 332 353
Fax: +420/412 332 345
E-mail: odbyt@haassohn.com
Internet: www.haassohn-rukov.cz
Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
Tel.: 041/723 44 37, Fax: 041/700 15 23
Reklamnyservis@reklamnyservis.sk
Ego-n
®
. Komfort a úspory začínajú
pri elektroinštalácii. Inteligentná elektroinštalácia.
Od chvíle, odkedy máme doma inteligentnú elektroinštaláciu Ego-n
®
, má celá rodina
o ďalšieho spoločníka naviac. Reaguje na našu prítomnosť i neprítomnosť, stará sa
o naše pohodlie i bezpečnosť, šetrí elektrickou energiou. Keď deťom pred spaním
vetráme, vypne kúrenie, keď sa v noci zobudia, posvieti im na cestu. Keď prší,
v podkroví zatvorí okná. Ráno rozťahuje žalúzie a budí nás slnečnými lúčmi. A vie toho
oveľa viac. Ovláda sa ručne, diaľkovo cez internet alebo mobilom. Vysoký komfort
pre celú rodinu a úspory energie pre našu peňaženku. Inteligentné vypínače, zásuvky
a mnoho ďalších prvkov zrealizuje každý dobrý elektrikár. www.ego-n.cz
ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02 - 594 18 701, 801
Fax: 02 - 594 18 766
3strana_ABB_obalkova inzercia.indd 1 23.8.2010 14:12
Pyrolytické rúry 2.0
Fagor prináša harmóniu do vašej kuchyne.
Nová línia elektrických rúr, varných dosiek, odsávačov pár a mikrovlnných
rúr Fagor je navrhnutá v jednotnom estetickom a funkčnom štýle, aby vám
pomohla vytvoriť jedinečné kuchynské prostredie.
experti
v pyrolytickom
čistení
Prichádza
najlepšia
pyrolýza!
Pyrolýza 2.0
• najúspornejšia
– vďaka
energetickej triede
A-10%
• najbezpečnejšia 
– vďaka extra
chladným dvierkam
so štyrmi sklami
• najúčinnejšia
– vďaka novému
dizajnu vnútorného
priestoru
• ako jediná umožňuje
pyrolytické
čistenie aj plechov
a bočných pojazdov
• najpresnejšia
s najjednoduchším
ovládaním
– vďaka vyspelej
elektronike
4strana_Fagor_obalkova inzercia.indd 1 24.8.2010 13:29