AKTIVNI SOLARNI SISTEMI

Opste karakteristike:
Radni fluid cirkulise kroz solarne kolektore Upotreba:dobijanje tople higijenske vode(do 100stepeni);redje za zagrevanje prostorija

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

2

Solarni bojleri
Podela:
sa prirodnom cirkulacijom radnog fluida; sa prinudnom cirkulacijom radnog fluida. Bojleri sa prirodnom cirkulacijom fluida mogu biti: direktni(protocni,otvoreni) indirektni(cirkulacioni,zatvoreni)
06/07/08 Jovana Dobricic, 80/2004 3

Direkrni solarni bojler sa prirodnom cirkulacijom fluida

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

4

Indirektni solarni bojler sa prirodnom cirkulacijom fluida

Precnik cevi: d=30mm Najpovoljniji koeficijent korisnog dejstva je za h=30~60cm

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

5

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

6

Solarni bojler sa prinudnom cirkulacijom fluida

Precnik cevi: d=15~20mm
06/07/08 Jovana Dobricic, 80/2004 7

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

8

Solarni bojleri sa dopunskim grejanjem

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

9

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

10

Šema složene  termotehničke  instalacije: 
1-Dovod hladne vode,  2-Solarni kolektori,  3-Solarni bojler,  4-Cirkulaciono  sigurnosni solarni set,  5-Gasni kotao,  6- Akumulacioni bojler,  7-Radijatorsko grejanje,  8- Bazen za kupanje,  9-Razmenjivač toplote.
 

 

06/07/08

Jovana Dobricic, 80/2004

11