www.chorvatsko.

hr

VIETE, KDE JE SLOVENSKÉ MORE? PREDSA V CHORVÁTSKU!

PODUJATÍ

KALENDÁR

KULTÚRNO-TURISTICKÝCH

2009

Milí hostia, vitajte v Chorvátsku! Teší nás, že ste sa rozhodli navštíviť našu krajinu a spoznať tak časť nášho bohatého kultúrneho dedičstva. V Chorvátsku sa v priebehu roka uskutočňuje veľký počet rozličných kultúrno-turistických podujatí, manifestácií a festivalov. Niektoré z nich sú plodom mnohoročnej tradície a hodnôt jednotlivých regiónov, iné vznikajú ako výsledok revitalizácie zvykov a slávností našich predkov, ďalšie sprevádzajú aj moderné kulturologické podujatia. Mnohé z nich zahrnujú tvorivé dielne, v ktorých v prípade vašej účasti môžete získať zaujímavé skúsenosti, zoznámiť sa s novými ľuďmi, ale aj dobre sa zabaviť. Keďže Chorvátsko je starým obyvateľom Európy, vzájomná spätosť a spolupráca a tiež hosťovania mnohých renomovaných zahraničných interpretov sú veľmi časté. Dúfame, že veselá a dobrodružná atmosféra každého podujatia obohatí Váš pobyt v našej krajine a pohostinnosť chorvátskych ľudí sa zasa postará o to, aby ste sa cítili príjemne a uvoľnene.

OBSAH
VÝBRATÉ PODUJATIA V CHORVÁTSKU ISTRIA KVARNER LIKA - KARLOVAC DALMÁCIA - ZADAR DALMÁCIA - ŠIBENIK DALMÁCIA - SPLIT DALMÁCIA - DUBROVNÍK STREDNÉ CHORVÁTSKO SLAVÓNSKO MESTO ZÁHREB INFORMÁCIE 4. - 5. 6. - 16. 17. - 29. 30. - 34. 35. - 45. 46. - 49. 50. - 58. 59. - 65. 66. - 88. 89. - 105. 106. - 113. 114. - 115.

Vitajte v Chorvátsku! Vaše Chorvátske turistické združenie

16.1. - 1.2.

Majstrovstvá sveta v hádzanej

30.1.

noC MÚzeÍ

Archív: Chorvátsky zväz hádzanej

Archív: Chorvátska muzeálna spoločnosť

Chorvátsko je v tomto roku usporiadateľom Majstrovstiev sveta v hádzanej. Vzhľadom na špičkové výkony chorvátskej mužskej reprezentácie, ktoré dosahuje v ostatných rokoch na medzinárodných súťažiach, bude preň organizácia Majstrovstiev sveta veľká česť. Najsilnejšie svetové reprezentačné výbery si zmerajú sily v siedmych chorvátskych mestách. Tieto zápasy budú určite veľkým športovým predstavením a najlepšou pozvánkou pre vás, aby ste prišli, zabávali sa a stali sa súčasťou hádzanárskeho centra sveta! HOSTÚJÚCE MESTÁ Záhreb, Split, Zadar, Osijek, Varaždin, Pula, Poreč www.croatia2009.com

Štyridsaťpäť chorvátskych múzeí sa spojilo pri organizácii Noci múzeí, noci, počas ktorej múzeá nezatvárajú svoje dvere po obvyklých otváracích hodinách, ale zostávajú otvorené neskoro do noci. Presnejšie, do jednej hodiny po polnoci. Takto sa múzeá ako súčasť nočnej kultúrnej ponuky prispôsobujú novým trendom, modernizujú svoje pôsobenie a popularizujú návštevy múzeí. Okrem toho, vstup do múzeí je voľný, čím sa výstavy távajú prístupnejšími ako kedykoľvek predtým. www.hrmud.hr

V Ý BR ATÉ PODUJATIA V C HORVÁTS K U
VÝBRATÉ PODUJATIA V CHORVÁTSKU www.chorvatsko.hr 5

Fažana 1.5. - 15.9.

Malá rybárska akadéMia sardel

Pula 22. - 24.5.

dni antiky

Archív: TZŽ Istrijská

Archív: TZ mesta Pula

Na prijatie na Akadémiu sardel vo Fažane nemusíte robiť prijímačky. Potrebujete len dobrý apetít a chuť na nové gastronomické poznatky. Prechádzajúc po Ceste sardel, zoznámite sa v reštauráciách a tavernách Fažany s viac než stovkou spôsobov prípravy týchto modrých rýb. V mesiaci máji sa môžete zúčastniť aj na špeciálnej fažanskej Škole solenia sardel a naučiť sa všetko o nakladaní rýb do plechovíc, olejov a marinád. So získanými vedomosťami budete vítaným hosťom na ktorejkoľvek Sardeliáde poriadanej pozdĺž celého jadranského pobrežia. www.istria-fazana.com

Obyvatelia Puly sú s právom hrdí na svoje slávne rímske dejiny. Zachované antické stavby svojou monumentálnosťou fascinujú návštevníkov zo všetkých končín sveta. Obzvlášť atraktívna je však návšteva Puly v čase, keď sa na jej uliciach a pred našimi očami odohrávajú výjavy z veľmi vzdialenej minulosti. Ulice Puly sa totiž na niekoľko dní menia na javiská okúzľujúceho rímskeho teátra – centra antických tragédií a komédií. Aréna si opäť pripomína svoje dni veľkolepej slávy, počas ktorých sa medzi jej kamennými múrmi uskutočňovali súboje chrabrých gladiátorov. Krásky s antickými účesmi nosia antické šaty, na každom rohu nám historické „predstavenie“ zvukov a svetiel vyráža dych, no a pre labužníkov sú určené rímske hostiny a istrijské pôvodné špeciality. V máji všetky cesty vedú do Puly. www.pulainfo.hr

IS TRI A
ISTRIA www.chorvatsko.hr 7

brtonigla 7.6.

slávnosť Malvazije

višnjan 21. - 22.6.

astroFest

Poreč, 28.6. - 4.7.

stredozeMné FolklÓrne stretnUtia zlatna soPela

labin 1.7. - 20.8.

labin art rePUblika

Archív: TZŽ Istrijská

Archív: TZO Višnjan

Archív: TZŽ Istrijská

Archív: TZŽ Istrijská

Už štvrť storočia sa turistická sezóna v Brtonigli začína oslavou na počesť Malvazije, vínnej odrody, ktorej sa na Istrii zvlášť dobre darí. Malvazija síce nie je víno, ktoré sa spája výhradne s istrijským polostrovom, ale vrcholní znalci vína poznajú jej tunajšiu vynikajúcu kvalitu. Istrijská malvázia rozospieva podnebie a srdce od nej zaihrá radosťou. Dôvodom tohto účinku je zvláštny spôsob jej výroby, pri ktorom istrijskí vinári harmonicky spájajú tradičné a moderné metódy pestovania viniča a výroby vína. Doprajte si i vy radosti v spoločnosti tohto prekrásneho nápoja! www.istria-brtonigla.com

V deň letného slnovratu 21. júna sa milovníci astronómie schádzajú na kopci pri svetoznámej višnjanskej hvezdárni. Tento deň, známy najkratšou nocou v roku, na ktorú sa podľa ústneho podania vzťahujú mnohé mystické povery, sa vo Višnjane pripomína osobitným spôsobom: celonočným hudobno-scénickým programom, ktorý sa začína večer vyprevádzaním posledných slnečných lúčov, a končí sa privítaním prvých slnečných lúčov ráno za hypnotických rytmov bubnov. Astrofest predstavuje jedinečnú udalosť, ktorá priťahuje veľkú pozornosť milovníkov neba, hviezd a duchovnej hudby New age. www.astrofestival.com

Poreč na začiatku leta býva hostiteľom folklórnych skupín nielen zo všetkých častí Chorvátska, ale aj z iných krajín Stredozemia, ba aj širšie. Na hlavnom mestskom námestí, Námestí slobody, sa uskutočňuje program, ktorý svojou rozmanitosťou fascinuje svojich návštevníkov. Veselá atmosféra a melódie, z ktorých vyžaruje tradícia vás vtiahnu do neprehľadných hudobných priestorov tejto časti sveta. www.musicistra.org

Mesto Labin sa v júli a auguste stáva skutočnou malou umeleckou republikou. Jeho Malé divadlo, kostol, staré námestie a schody preberajú úlohu javiska. Na ich ‘doskách’ vystupujú rôzne divadelné súbory a hudobníci. Labinskými ulicami zaznievajú zvuky tradičných kapiel, orchestrov vážnej a folklórnej hudby, či rôznych džezových zoskupení. V auguste hudobníkov vystriedajú počas Festivalu vizuálneho divadla herci. Nenechajte si ujsť atmosféru mesta, ktoré dáva divadlu celkom novú vizuálnu identitu. www.istria-rabac.com

8

www.chorvatsko.hr

ISTRIA

ISTRIA

www.chorvatsko.hr

9

rovinj 10.7., 31.7. a 27.8.

večery rybárskej tradÍCie

Pula 18. - 25.7.

Festival hraného FilMU

Motovun 27. - 31.7.

MotovUn FilM Festival

Umag 27.7. - 2.8.

atP stUdena Croatia oPen

Archív: TZŽ Istrijská

Fotografia: Neven Lazarević

Archív: Motovun Film Festival d.o.o.

Fotografia: Neven Gerenčir

Rovinjčania si tradície svojich predkov pripomínajú počas troch podujatí. Život v Rovinji voľakedy nebol možný bez batany, bárky ktorej sláva obišla svet. Batanou rybári vyplávali ráno na more a večer sa vracali s úlovkom, ktorým živili svoje rodiny. Večery rybárskej tradície sú podujatím, ktorým sa prostredníctvom niekdajších obyčají venuje pozornosť aj výrobe tohto plavidla, pričom sa pri jeho spustení na hladinu mora v prístave zhromaždí celé mesto. Buďte i vy svedkami oživenia tejto tradície obyvateľov prekrásneho istrijského mesta. www.istria-rovinj.com

Vďaka projekciám, ktoré sa uskutočňujú v historickom areáli Kaštela a antickej Areny, Festival hraného filmu v Pule patrí medzi celosvetovo atraktívne filmové festivaly pod holým nebom. Málokedy sa totiž svetový festival môže pochváliť prostredím, ktoré umožňuje premietanie filmov v priestore presiaknutom históriou stáročí. Nadväzujúc na bohatú mnohoročnú tradíciu, aj tohtoročný Festival svojim návštevníkom, milovníkom siedmeho umenia, prinesie rôznorodý program medzinárodných a domácich filmových noviniek, a to v niekoľkých programoch. Vyberáme projekcie na Kašteli, kde sa budú premietať filmy z Medzinárodného súťažného programu, ako aj projekcie Národného programu, v rámci ktorého budú v Arene uvedené filmy aktuálnej chorvátskej produkcie. Samozrejme, aj tento rok Pula uvedie celý rad atraktívnych filmových hitov. www.pulafilmfestival.hr

V posledných niekoľkých rokoch platí pravidlo: každý, kto sa považuje za milovníka dobrého filmu, musí koncom júla prísť do Motovunu, pretože vtedy sa istrijské mestečko premieňa na chorvátsku filmovú Mekku. Malebné mestečko, nachádzajúce sa na vrchole strmého kopca, je idylickým prostredím pre Festival, ktorý s vytrvalosťou ignoruje komerčný charakter kinematografie, o ktorom sa stále viac a viac hovorí. Naopak, venuje sa nezávislej filmovej produkcii, teda kinematografii, ktorá dvíha na vyššie úrovne inovatívnosť umeleckého vyjadrenia. V Motovune si v lete môžete pozrieť odborníkmi vybrané filmy z aktuálnej svetovej produkcie, bez ohľadu na žáner. Päťdňový maratón s celodennými projekciami uspokojí aj ten najväčší filmový apetít. Samozrejmosťou Motovun film festivalu je ponuka špičkovej zábavy i vo chvíľach, keď váš pohľad nie je zameraný len na na filmové plátno. www.motovunfilmfestival.com

Špičkoví športovci a ich vzrušujúce športové stretnutia, morské pobrežie a neopakovateľná istrijská atmosféra so starostlivo vybraným večerným zábavným programom – toto všetko na vás čaká v Umagu, hostiteľskom meste prestížneho tenisového turnaja Croatia Open. Najlepší svetoví tenisti sa koncom júla stretávajú v Umagu a umožňujú všetkým návštevníkom sedem dní prvotriednych športových zážitkov. Umag sa svojím turnajom už viackrát úspešne predviedol na medzinárodnej scéne, a to nielen ako viacnásobný víťaz ocenenia Awards of Excellence za organizáciu, ale aj každým rokom stále impresívnejším zoznamom súťažiacich ako sú Thomas Muster, Marcel Rios či Carlos Moya. No, Umag ponúka viac ako len šport, lebo návštevníci si okrem sledovania popoludňajších zápasov môžu vychutnávať krásy Stredozemia, mora a slnka. Večer veselú atmosféru vytvárajú hudobné a spevácke hviezdy na svojich vystúpeniach na javisku mestského námestia. www.croatiaopen.hr

10

www.chorvatsko.hr

ISTRIA

ISTRIA

www.chorvatsko.hr

11

novigrad 1.8.

astro Party lUnasa

Pićan 1. - 2.8.

leGendFest

Umag 3. - 5.8.

sePoMaia viva

rovinj 12.8.

noC sv. vavrinCa

Archív: TZŽ Istrijská

Fotografia: Mladen Sever

Archív: Múzeum mesta Umag

Archív: TZŽ Istrijská

Predstavte si mestskú zvonicu, ako mizne pred Vašimi očami, a namiesto nej sa zrazu zjaví hviezdna nočná obloha. Približne takto bude vyzerať novigradská zvonica počas podujatia Astro Party Lunas, keď ju projektory zmenia na šíre hviezdne nebo. Lunas je staré keltské meno pre prvý letný deň, ktorý sa v keltskej kultúre oslavoval 1. augusta. V tlmenom svetle jedného z novigradských parkov sa bude 1. august oslavovať tak, ako ho slávili starí Kelti. Preto si túto príležitosť nesmú nechať ujsť priaznivci mystiky a romantiky. www.istria-novigrad.com

Stredoveké uličky mestečka Pićan vyžarujú atmosféru, ktorá akoby nebola z tohto sveta, atmosféru pripomínajúcu rozprávky a príbehy, ktorých autora a čas ich vzniku nepoznáme. Istria je plná podobných príbehov, legiend a mýtov, ktorých deje prebiehajú v čarokrásnych istrijských lesoch a kopcoch. Legendfest je príležitosťou zhromaždiť na jednom mieste všetky takéto príbehy a vyrozprávať ich. Do Pićanu na Legendfest prichádzajú mnohé divadelné skupiny a združenia, ktoré svojimi predstaveniami odhaľujú svet literárnych a ľudových príbehov Istrie. Počas konania Festivalu sa celé mestečko sa špeciálne ozdobuje starodávnymi istrijskými látkami a po uliciach sa prechádzajú obry, strigy, piráti, víly a iní rozprávkoví hrdinovia. www.valkulture.hr

Neďaleko Umagu sa nachádza archeologická lokalita antickej Sepomaje s pozostatkami villy rusticy z obdobia 1. až 4. storočia po Kristovi. Samotný pohľad na starobylé antické zrúcaniny v každom človeku vzbudzuje bázeň voči neopísateľnej hodnote tohto kultúrneho dedičstva. Na oslávenie týchto hodnôt sa v Umagu každoročne poriada manifestácia Sepomaia viva, festival antiky, počas ktorého majú všetci návštevníci možnosť bezprostredne zažiť ducha minulých čias. V antických kostýmoch môžu návštevníci ochutnať antické jedlá, spoznať gladiátorov, legionárov, tancovať antické tance a vyskúšať si antické remeslá a umenia. Navštívte v auguste Umag a sľubujeme vám, že na tri dni úplne zabudnete na 21. storočie. www.istria-umag.com

V noci 12. augusta nebo poznamenávajú svojim šľahnutím ohnivé chvosty mnohých komét. Tento deň je zároveň aj sviatkom sv. Lovra, takže národ tento jav nazval slzami svätého Lovra. Zvláštny zážitok, pri ktorom sa dá sledovať nebo pokreslené ‘padajúcimi hviezdami’ sa dá zažiť v Rovinji. V tento deň vypínajú osvetlenie pobrežnej promenády, aby sa zvýraznil dojem z osvetlenia na vyššej úrovni. Aj rovinjské reštaurácie v ten večer zhasínajú svetlá vytvárajúc tak romantickú atmosféru, ktorá napĺňa dušu a ponúka dobrú príležitosť na skutočnú pohodu a relax. www.istria-rovinj.com

12

www.chorvatsko.hr

ISTRIA

ISTRIA

www.chorvatsko.hr

13

soChárska škola „Montraker”
vrsar 31.8. - 12.9.

Poreč 5.9.

PorečskÝ delFÍn

Poreč 10. - 12.9.

Giostra

12.9. - 8.11.

dni hĽUzoviek

Archív: TZŽ Istrijská

Fotografia: EDCAM - Vladimir Bugarin

Archív: TZŽ Istrijská

Archív: TZ Buzet

Starý kameňolom ponúka najčastejšie smutný pohľad. Predstavte si však kameňolom, ktorý navštevujú sochári, aby v ňom popustili voľnosť svojej tvorivosti. Pohľad naň sa celkom iste zmení. Presne to sa deje v kameňolome Montraker vo Vrsare, počas tunajšej sochárskej školy. Kameňolom zrazu ožije a z jeho nevyužitého materiálu sa začnú rodiť sochy. Uverte kúzlu tohto okamihu na tohtoročnej škole, ktorú bude viesť slávny chorvátsky sochár Peruško Bogdanić. www.istria-vrsar.com

Pre všetkých, ktorí obľubujú športové súťaže v prírodných podmienkach, by táto udalosť mala znamenať väčší pôžitok ako hocijaká bazénová súťaž v plávaní. V Poreči sa pláva v mori a súťažiaci bez ohľadu na teplotu, prúdy alebo vlny, na túto súťaž prichádzajú, aby si overili, kto z nich pláva rýchlo ako delfín. Porečský delfín je centrálnou udalosťou plaveckého festivalu na mori a sústreďuje rekreatívnych plavcov, ktorí si svoje schopnosti merajú v niekoľkých disciplínach. Samotný maratón Porečský delfín sa pláva na 1500, 3000 i 5000 metrov, no je tu ešte aj plavecký šprint, turnaj v profesionálnom a rekreatívnom vodnom póle, ako aj regata plachetníc a majstrovstvá Chorvátska v jet ski. Porečania týmto spôsobom oslavujú svoju spätosť s morom, ktoré pre nich znamená život, preto sa k nim pridajte aj vy. www.poreckidelfin.com

Historický festival Giostra pripomína svojim návštevníkom dávnu históriu Poreču. Presnejšie rok 1672, keď sa podľa zápiskov z archívu Vlastivedného múzea porečského kraja a Štátneho archívu v Pazine poriadala na porečských uliciach ľudová slávnosť (fešta) Fiera franca triduana. Jej účastníci sa pretekali v streľbe kušou na cieľ a rôznych tancoch, avšak hlavnou atrakciou bývali konské dostihy Giostra. Nech sa cesta storočiami do histórie Poreča stane aj vašou vlastnou skúsenosťou. www.istria-porec.com

Ten, kto nikdy netúžil ochutnať hľuzovky, tento gurmánsky klenot Istrie, by sa nemal nazývať gurmánom. Hľuzovky, huby rastúce pod zemou, sú poznávacím znakom Istrie, a Istrijčania im svoju vďačnosť prejavujú tak, že prísne utajujú recepty ich prípravy na svojom polostrove. Príležitosť spoznať celé bohatstvo hľuzoviek vo všetkých možných chuťových kombináciách vám poskytujú Dni hľuzoviek, ktoré sa v novembri poriadajú v celej Istrii. Je len málo komínov, z ktorých v týchto dňoch necítiť vôňu hľuzoviek a domácich obyvateľov, ktorí netvrdia, že práve ich jedlo chutí zo všetkých najlepšie. Preto príďte a posúďte sami. www.istria-gourmet.com

14

www.chorvatsko.hr

ISTRIA

ISTRIA

www.chorvatsko.hr

15

buzet 13.9.

sUbotina Po staroM

25. - 27.9.

istria Mtb tartUFi toUr - Parenzana Cannondale

Archív: Foto Festival Buzet

Archív: TZŽ Istrijská

Návšteva mestečka Buzet na začiatku septembra vám umožní cestovať v čase – o sto rokov dozadu. V Buzete sa od dávnych čias začiatkom septembra uskutočňuje slávnosť Subotina. S cieľom oživiť staré mestské ulice Buzetu, sa Subotina vo svojej pôvodnej forme oslavuje ešte i dnes a s úspechom nás vracia do čias a prostredia, v ktorom žili a pracovali starí Buzetčania. V deň slávnosti sa v uliciach šíria vône a zvuky tradície a Buzetčania sa obliekajú do svojich pôvodných národných krojov a ľudových a mestských odevov z benátskych čias. Jedným slovom, celé staré mesto sa mení na múzeum zvykov a tradičných remesiel, hier, muzikantov a starodávnych jedál. www.tz-buzet.hr

Perenzana bývala voľakedy úzkokoľajná železničná trať, zachádzajúca hlboko do vnútra Istrijského polostrova, ktorá spájala 33 istrijských miest od Poreču po Terst. Dnes sa na tejto bývalej železničnej trase konajú maratónske cyklistické preteky, ktoré boli vďaka svojej malebnosti a kráse zaradené aj do kalendára Svetovej cyklistickej asociácie 1. kategórie. Keďže účasť na pretekoch Istra MTB Tartufi Tour prinesie cyklistom body do Svetového pohára, očakáva sa príchod najlepších svetových pretekárov, takže by ju milovníci vrcholovej cyklistiky nemali v žiadnom prípade vynechať. www.istria-bike.com

K VAR N ER
16 www.chorvatsko.hr ISTRIA

rijeka 17.1. - 25.2.

riječskÝ karneval

lokve 25. - 26.4.

Žabiarska noC

Mali lošinj 25. - 27.4.

dni aPoXyoMena

rijeka , 3. - 11.5.

MedzinárodnÝ Festival MalÝCh sCén

Fotografia: Sergio Gobbo

Fotografia: Bojan Grgurić

Fotografia: Sergio Gobbo

Fotografia: Petar Fabijan

Vďaka tradícii, ktorá siaha do dávnych čias, v ktorých podľa ľudového podania tzv. škaredé masky bujarým smiechom vyháňali zlé sily, sa z Rijeky stalo hlavné mesto karnevalov v Chorvátsku. V týchto dňoch sú brány mesta zatvorené pre všetky vážne veci a otvárajú sa pestrofarebnosti a bezstarostnej radosti. Tak to bude aj tohto roku, po odovzdaní mestských kľúčov. Karnevalová nálada strhne všetkých, ktorí sa ocitnú v meste. Neprehľadné množstvo masiek, pod ktorými každý okamžite zabúda na smútok, bude dlhé dni šíriť dobrú náladu v uliciach mesta. Vyvrcholením Karnevalu bude jeho záver, kedy cez mesto prejde veľký a aj vo svete známy Medzinárodný karnevalový sprievod. www.ri-karneval.com.hr

Obyvatelia okolitých dedín obyvateľov maličkej dedinky v Gorskom kotari, nachádzajúcej sa vo vlhkej oblasti plnej barín, zo žartu nazvali Žabiarmi. V minulosti si kvôli tomuto posmechu mnohí mladíci vybavovali účty a nezriedka sa i pobili, ale časom sa Lokvania naučili prijímať tento žart na vlastný účet a obrátiť ho na svoj poznávací znak. Preto začali každú jar organizovať slávnosť, na ktorej oslavujú nielen žaby, ale aj všetkých ľudí svojho kraja. Okrem bohatej ponuky jedál zo žiab sú vrcholom večera dnes už preslávené žabie preteky. Majitelia žiab privádzajú svojich zvieracích miláčikov a na všeobecnú radosť prítomných, nahovárajú ich na čo najdlhší skok. Zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete. www.tz-lokve.hr

Na svete existuje len sedem zachovaných sôch starogréckeho atléta Apoxyomena, z ktorých jednu objavili práve v Chorvátsku a to v morskej hĺbke 45 metrov. Totiž, v roku 1999 sa v blízkosti ostrova Lošinj našla bronzová socha, ktorá bola uviaznutá medzi dvoma morskými skalami. Atléta starého vyše dvetisíc rokov vytiahli z morských hlbín a dôkladne zreštaurovali. Po navrátení niekdajšieho lesku bude Apoxyomenos vrátený do Malého Lošinja a umiestnený v priestoroch Paláca Kvarner, akonáhle na to budú vytvorené podmienky. Pri príležitosti tohto významného archeologického objavu Lošinjčania organizujú Dni Apoxyomena, počas ktorých si návštevníci môžu pozrieť výstavu fotografií spojených s tajomnou sochou a dosvedčiť tak význam tohto objavu pre chorvátske kultúrne dedičstvo. www.tz-malilosinj.hr

Tento rijecký festival je jedným z obľúbených miest, na ktorých sa stretávajú európski divadelníci, rozvíjajúci nekonvenčný prístup k scénickému rozmýšľaniu. Jeho meno je na medzinárodnej scéne znakom provokatívnosti a kladenia otázok. Nezávislá divadelná produkcia prekvitá už dlhé roky, čo oceňuje aj publikum, preto nie je zvláštne, že práve z kreatívnych rúk malých divadelných scén dnes vychádzajú niektoré z najpôsobivejších divadelných predstavení. Okrem divadiel zo všetkých susedných krajín v Rijeke doteraz hosťovali aj divadlá z Veľkej Británie, Švajčiarska, Belgicka, Nemecka a ďalších európskych krajín. Spomedzi slávnych mien, ktoré tu doteraz vystupovali, jednoznačne treba spomenúť primadonu talianskeho divadla Emmu Danteovú a laureáta európskej ceny za Nové Divadelné reality Alvisa Hermanisa. Veríme, že nás rovnako aj tohtoročné vydanie Festivalu príjemne prekvapí svojimi hosťami a rozličnými predstaveniami. www.theatrefestival-rijeka.hr

18

www.chorvatsko.hr

KVARNER

KVARNER

www.chorvatsko.hr

19

rijeka 12. - 13.6.

FiUManka

opatija 12. - 14.6.

Mea Festival

Fužine 13.6. - 22.8.

leto vo FUŽináCh

Malinska 15.6. - 30.8.

kUltÚrne leto

Fotografia: St. Valter

Fotografia: David Kurti - Foto Luigi

Fotografia: Marinko Jakovljević

Fotografia: Nediljko Vučetić

Pohľad, ktorý nám s istotou vyráža dych, je pohľad na rijecký prístav pretkaný množstvom bielych plachiet. Plachtári zo všetkých končín sveta sa raz do roka sústreďujú na regate plachetníc Velika Fiumanka, ktorá sa uskutočňuje na trase od Rijeky do Omišalju a späť. Aj tí najšikovnejší plachtári na nej prídu o posledné zvyšky síl. Tento rok sa v rámci veľkej regaty uskutoční aj regata pre médiá pod názvom NCPress Fiumanka. Výnimočná udalosť pre všetkých milovníkov športového adrenalínu. www.fiumanka.hr

Vznešená architektúra a nádherné parky klenotov Jadranu vás môžu zaviesť do nejakého iného sveta, do sveta rozprávok, v ktorom sa princovia ešte vždy na bielych koňoch uchádzajú o svoje princezné. Je to preto, že Opatija je dedičstvom Rakúskouhorskej Monarchie a pre jej dvor bola najobľúbenejším miestom na oddych. Toto kráľovské letovisko odnepamäti priťahovalo mnohých kráľov, cárov, princov, grófov a barónky, častými hosťami boli aj umelci hľadajúci inšpiráciu. Všetkých sa dá v júni opäť stretnúť v uliciach Opatije. S cieľom oživiť túto atmosféru, si obyvatelia Opatije totiž každý rok v júni obliekajú dvorné kostýmy a zúčastňujú sa na manifestácii, ktorá celé mesto vracia o niekoľko storočí do minulosti. www.opatija-tourism.hr

Brehy malebného jazera Bajer sa v lete stávajú dejiskom zábavných udalostí, akými sú hudobné koncerty či športové podujatia. Sú to udalosti, ktorými domáci obyvatelia z Fužín spestrujú svojim návštevníkom pobyt v tomto nádhernom horskom prostredí. Zatiaľ čo vám príjemné teplo sobotňajších horských večerov pohládza pokožku a hudobné hviezdy sa snažia lahodiť uchu, o maškrtný jazýček sa postará pestrá ponuka nezvyčajných a tajomných jedál chorvátskych hôr. www.tz-fuzine.hr

Malinska na ostrove Krk svojim návštevníkom ponúka impresívny kultúrny program, obohacujúci letnú dovolenku, ktorá nadobúda na hodnote a význame. V priebehu júna, júla a augusta totiž z kláštora Sv. Márie Magdalény znejú zvuky klasických hudobných nástrojov. Niektorí z najtalentovanejších chorvátskych hudobníkov si volia Malinsku ako miesto, na ktorom chcú predstaviť svoje umenie. Rovnako tak sa v Galérii sv. Mikuláša môžete pokochať vo výtvarných dielach mnohých známych umelcov, napr. Aleksandra Forenbahera, Maura Stipanova alebo Antuna Hallera. Nedovoľte, aby vaša dovolenka v Malinskej prešla bez toho, aby ste si dušu osviežili dúškom kultúry. www.tz-malinska.hr

20

www.chorvatsko.hr

KVARNER

KVARNER

www.chorvatsko.hr

21

delnice 19.6. - 19.7.

leto na lUjziane a karolÍne

rijeka 19.6. - 12.9.

leto na hrade

rijeka 30.6. - 24.7.

riječské letné noCi

novi vinodolski 3. - 4.7.

letnÝ karneval

Fotografia: Ninoslav Pleša

Fotografia: St. Valter

Fotografia: Dražen Šokčević

Archív: TZ mesta Novi Vinodolski

Cez Gorski kotar kedysi viedli dôležité medzinárodné karavánové cesty. Na začiatku 18. storočia bola vybudovaná Karolínska cesta, dôležitá dopravná tepna, ktorá spájala Karlovac s mestom Bakar. Kvôli nepriaznivému terénu, ktorým prechádzala, začiatkom 19. storočia vybudovali novú dopravnú tepnu, nazvanú Lujziana podľa Napoleonovej manželky Márie Lujzy. Lujziana bola v tom čase jednou z najmodernejších tepien v Európe, čo znamenalo významný prínos pre obyvateľov regiónu Gorski kotar. Dnes už tieto dve cesty nemajú niekdajší kľúčový význam, ale spomienky na ich zlaté časy ešte stále prežívajú v tejto letnej manifestácii. Po Lujziane a Karolíne v týchto dňoch prechádzajú karavány cestujúcich, oblečených do dobových kostýmov, hudba znie spoza každej zákruty a domáci obyvatelia využívajú každú príležitosť, aby vám mohli ponúknuť domáce jedlá a zákusky. Pridajte sa aj vy k zástupu šľachticov, kniežat a ich oslnivých záprahov. www.lujzijana.com

Počas všetkých troch letných mesiacov majú návštevníci Rijeky možnosť zúčastniť sa na rozmanitom kultúrnom programe, ktorý sa uskutočňuje na Trsatskom hrade, postavenom za účelom obrany od tureckého vojska na mieste niekdajšej rímskej pozorovateľne. Za hradbami tejto historickej stavby sa uskutočňuje kultúrno-zábavný program, v ktorom vystupujú mnohé známe chorvátske herecké a estrádne mená. Pohodlne sa usaďte, osviežte sa v letných horúčavách medzi múrmi hradu a vychutnajte si predstavenia a koncerty. www.bascinskiglasi.hr

Počas letných mesiacov sa námestia, ulice a terasy Rijeky menia na divadelné javiská. Populárne mestské lokality, ale tiež miesta, ktoré by si ani samotní Riječania nedokázali predstaviť ako javiská pre hercov a divadelné rekvizity, sa na niekoľko týždňov odovzdávajú do rúk umelcov najrozmanitejších hudobno-scénických prejavov. Program Festivalu zahŕňa uvedenia klasických drám, premiéry novších dramatických textov a koncertov klasickej hudby, ale tiež vystúpenia pouličných divadiel a koncerty estrádnych hviezd. K festivalu neodmysliteľne patrí časť, v ktorej sa prehodnocujú súčasné vzťahy priemyselnej architektúry a divadla, a tak sa niektoré predstavenia uskutočňujú v priestoroch niekdajších priemyselných zariadení. www.rijeckeljetnenoci.com

Počas letných mesiacov niektorými mestami Kvarneru prechádzajú maskované sprievody. Ani Novi Vinodolski v tomto nie je výnimkou, A tak je júl mesiacom, v ktorom Novi Vinodolski otvára svoje mestské brány maškarám a dočasne prenecháva vládu Letnému karnevalu. Už tradične v týchto dňoch niet miesta pre vážne tváre a zachmúrené pohľady, úsmev sa nákazlivo šíri po celom meste. Odhoďte starosti, ukryte sa za masku a pripomeňte si, aký je život krásny. www.tz-novi-vinodolski.hr

22

www.chorvatsko.hr

KVARNER

KVARNER

www.chorvatsko.hr

23

kastav 4.7. - 30.8.

kastavské kUltÚrne leto

opatija 3. - 5.7.

libUrnia jazz Festival

osor 12.7. - 22.8.

osorské hUdobné večery

bribir, Grižane, tribalj a drivenik 14.7. - 23.8.

vinodolské letné večery

Fotografia: Vjekoslav Šabarić

Fotografia: Davor Hrvoj

Fotografia: Bojan Purić

Fotografia: Dino Lovrić

Na kopci povyše Rijeky sa nachádza mestečko Kastav, mestečko kultúry a osvety. Rozvíjajúc túto tradíciu, v Kastave v lete prebieha bohatý a kvalitný kultúrny program. Návštevníci sa môžu stretnúť so širokou škálou udalostí dramatického, hudobného a výtvarného charakteru. Početné predstavenia, koncerty domácich a zahraničných hudobníkov a rôzne výstavy prispievajú k romantickej atmosfére, ktorou si Kastavské kultúrne leto získava svojich hostí. www.kkl.hr

Ak ste vášnivým milovníkom džezu, Opatija v lete je tým správnym miestom pre vás. Ak džez nepovažujete za komplexnú a uzavretú hudobnú formu, určenú predovšetkým hudobníkom a nie širšiemu obecenstvu, Liburnia jazz festival vás osloví viac ako nenapraviteľných milovníkov džezu. Myšlienkou je totiž priblížiť jazzovú hudbu širšiemu okruhu hudobného obecenstva. Preto si v rámci tohto festivalu môžete vychutnať hudobnícke umenie niektorých z najtalentovanejších jazzových virtuózov, ale aj aktívne sa zúčastňovať na jazzových dielňach, na ktorých zistíte, že džez je jedným z hudobných štýlov, ktorý dokáže pritiahnuť každého. Príďte do Opatije a staňte sa súčasťou medzinárodného Jazzového spoločenstva. www.liburniajazz.hr

Ako tú najprirodzenejšiu vec na svete počas prechádzok v uličkách malebných mestečiek ostrovov Lošinj a Cres, môžete počuť hudbu ktorá k vám preniká spoza zatvorených dverí. Mestečko Osor, ktoré medzi domami ukrýva aj starobylé antické divadlo, vyžaruje zvláštnu umeleckú atmosféru. Ak na chvíľku zastanete pred osorským renesančným kostolom Nanebovzatia Panny Márie, budete počuť hudbu, ktorá akoby bola zložená práve pre toto miesto a túto chvíľu. Táto hudba však nebude výplodom vašej fantázie, v kostole sa naozaj uskutočňuje koncert, a to len jeden z celej série letných koncertov našich špičkových inštrumentalistov, ktorí sa zúčastňujú na hudobných večeroch v Osore. www.osor-festival.hr

Letní návštevníci Vinodolskej riviéry sa môžu tešiť na dovolenku, ktorá im okrem vychutnávania slnka a blahodarného pôsobenia jadranského pobrežia prinesie aj skutočné hudobné zážitky. V lete sa totiž na historických lokalitách v okolí mesta Novi Vinodolski, v starých frankopanských hradoch Bribir a Drivenik uskutočňujú koncerty, ktoré svojou rôznorodosťou rozširujú naše hudobné horizonty. Vinodolské letné večery ponúkajú špičkové interpretácie diel klasickej hudby, ktoré podčiarkujú prostredie starodávnych stavieb, zaliatych mesačným svitom. Jednotlivé večery sú rezervované pre chorvátsku etno hudbu, ktorá odhaľuje samotné korene našej kultúry. Nebuďte však prekvapení, keď sa namiesto hudobníkov pred vami objavia herci. Od tohto roku Vinodolčania totiž pripravujú aj mnohé divadelné prekvapenia, ktorými obohatia vašu ozajstnú kultúrnu dovolenku. www.tz-vinodol.hr

24

www.chorvatsko.hr

KVARNER

KVARNER

www.chorvatsko.hr

25

rab 25. - 27.7.

rabské hody

Grižane, bribir, novi vinodolski 7. - 8.8., 13. - 15.8.

rUŽiCa vinodolU

rijeka, trsat, 15.8.

PÚť na sviatok nanebovzatia Panny Márie

ičići 27. - 30.8.

libUrnia FilM Festival

Fotografia: Goran Novotny

Archív: TZ mesta Novi Vinodolski

Archív: TZŽ Prímorsko-goranská

Fotografia: Dino

Na sviatky troch svätcov, Sv. Jakuba, sv. Antona a sv. Krištofa sa Rab vracia ďaleko do svojej stredovekej minulosti. Súťaže v starodávnych rytierskych hrách sa predvádzajú na veľkolepom Turnaji rabských lukostrelcov, kde rytieri súťažia a bojujú o cenu, ktorú im už tradične slávnostne odovzdáva rabské knieža. O dobrú náladu sa starajú hudobníci, zástavníci a všetci účastníci, oblečení do stredovekých kostýmov, ktorí sa môžu pridať k veľkému sprievodu v uliciach mesta. Rabskými hodmi Rabania oživujú spomienky na niekdajší vzhľad ich mesta, keď oslavovalo svoju slobodu a samosprávu – municípium. www.fjera.hr

Jeden príbeh sa medzi obyvateľmi mesta Novi Vinodolski vďaka ústnemu podaniu zachoval až dodnes. Počas oberania hrozna, na ktorom sa každoročne zúčastňovali všetci mládežníci z tejto oblasti, dôkladne sledovali, ktoré dievča je najusilovnejšie. Po skončení oberania sa spomedzi oberačiek volila najkrajšia a najusilovnejšia a tá dostala korunu z viniča. Oslavu úspešného oberania venovali práve tomuto dievčaťu. Vinodolčania sa rozhodli obnoviť túto tradíciu a modernejším spôsobom si pripomenúť minulosť svojho kraja. Hostia si na slávnosti môžu pochutnať na pôvodných vinodolských špecialitách, potešiť sa ekologickými výrobkami, rôznymi ľudovými hrami a tamburášskou hudbou. www.tz-novi-vinodolski.hr

Jedného rána v dávnom roku 1291. trsatskí drevorubači pred sebou zbadali v lese domček, ktorý tam predtým nebol. Vyľakaní a udivení oznámili tento zázrak farárovi Jurjevićovi, ktorý ich upokojil a povedal, že vie, o čo ide. Išlo totiž o nazaretský domček Blahoslavenej Panny Márie, ktorú zo strachu pred tureckými dobyvateľmi anjeli preniesli na Trsat, kde stála celé tri roky a sedem mesiacov. No po uplynutí tejto doby prišiel čas, aby domček pokračoval vo svojej ceste do Lorreta, kam pôvodne smeroval. Knieža Martin Frankopan dal na rovnakom mieste postaviť františkánsky kláštor, aby utešil Trsatčanov. Dnes je Trsat mariánskym pútnickým miestom, známym mnohými vyslyšaniami a púťami veriacich, hlavne v sviatok Nanebovzatia Panny Márie. www.rijeka-nadbiskupija.com

Pohodlne sa usaďte a pod jasným hviezdnym nebom nad Ičićami si vychutnávajte súčasnú tvorbu chorvátskeho dokumentárneho filmu. Umožní vám to program Liburnia Film Festivalu, v ktorom sa okrem niekoľkých premiérových predstavení pravidelne premietajú všetky chorvátske dokumentárne filmy, ktoré boli ocenené na domácich i zahraničných filmových festivaloch v uplynulom roku. Takýmto výberom tento filmový festival zabezpečuje svojim návštevníkom najkvalitnejší výber domácich dokumentárnych filmov. Po projekcii sa podeľte o vaše dojmy v družnej debate za zvukov vystúpení špičkových hudobných hostí Festivalu. www.liburniafilmfestival.com

26

www.chorvatsko.hr

KVARNER

KVARNER

www.chorvatsko.hr

27

vrbnik 28. - 29.8.

dni vÍna ostrova krk

lovran 9. - 25.10.

MarUnáda

Punat 10. - 19.10.

dni olÍv

Mali lošinj, 28. - 30.12.

novoročnÝ Pohár v PodvodnoM rybolove

Fotografia: Rino Gropuzzo

Fotografia: Ana Slamek

Fotografia: Ernest Bonifačić

Fotografia: Miro Andrić

Medzi vína, na ktoré sme hrdí, keď vo svete predstavujeme bohatú tradíciu chorvátskeho vinárstva, patria aj vína vrbnických vinárov. Vrbnickí vinári srdečne privítali túto česť. Každoročne v auguste priťahujú všetkých milovníkov vína, ako výrobcov, tak aj tých, ktorí si jednoducho radi vychutnajú dúšok kvalitného vína. Na vrbnických Dňoch vína sa môžu návštevníci zabaviť na celodenných prezentáciách a ochutnávkach, majú príležitosť z prvej ruky, od originálnych výrobcov kúpiť fľašky ich kvalitného vína a ochutnať ostatné pôvodné krčské gastronomické výrobky. Okrem ochutnávok kvalitného vínka a jedál sú pozoruhodné i výstavy, na ktorých Krčania vystavujú svoje vinárske a vinohradnícke náradie a prezentujú pôvab výroby, aký nenájdeme v modernej priemyselnej výrobe. www.vrbnik.hr

Lovranské „maruni“ patria medzi najkvalitnejšie druhy gaštanov na svete. Ide o sortu, ktorá je endemická v kvarnerskej oblasti, lebo vznikla krížením gaštanov z ďalekého východu – ktoré zo svojich ciest prinášali lovranskí námorníci – a tamojších pôvodných druhov. Lovrančania sú na svoje maruni mimoriadne hrdí a tak im venovali tri víkendy v októbri kedy sa uskutočňuje slávnosť Marunada: prvý víkend v Lovrane a ďalšie dva v blízkych dedinkách Liganj a Dobreć. Na tejto slávnosti sa ponúkajú výrobky z gaštanov, tradičných pečených marunov a ďalšie jedlá, ktoré ich obsahujú, rôzne sladkosti, koláče a torty. Nie všetky pripravené lahôdky však obsahujú gaštany a tak si návštevníci môžu vychutnať aj domácu „medicu“, pálenku na báze medu, ako aj mladé domáce víno. www.tz-lovran.hr

Je ťažké predstaviť si Jadranské more a nespomenúť si pritom na vôňu olív a chuť olivového oleja. Olivy sú v našej kuchyni veľmi cenené, a preto nie je ničím zvláštnym, že sa v Punte na ostrove Krk uskutočňujú Dni olív. Podujatie, na ktorom sa krčským návštevníkom prezentuje tento liečivý plod v celej jeho kráse. Je to jedinečná príležitosť zúčastniť sa oberania olív a skúsiť, ako chutí každodenný ostrovný život. Kým oberáte, domáci vám za zvukov tradičného nástroja sopile budú servírovať sedliacku desiatu. Nebude to však pre vás ťažké, keďže večer na vás čaká bohatá hostina. Najlepší kuchári z celého Chorvátska totiž súťažia v príprave jedál z olív, na ktorých si budete môcť pochutiť aj vy. www.tzpunat.hr

Pamätník podvodnému lovcovi rýb na jednom z mestských námestí je dôkazom toho, aký dôležitý je pre Lošinjčanov tento šport. Vďaka miernemu mediteránskemu podnebiu majú Lošinjčania každoročne príležitosť podvodným lovcom rýb poskytnúť nezabudnuteľné zážitky tesne pred Novým rokom. Novoročný pohár zahŕňa dva poháre: Novoročný pohár miest a Európsky pohár národov, no obidva Poháre sú rovnako atraktívne, lebo každé ponorenie vyráža dych a vyvoláva horlivé povzbudzovanie obecenstva. Je to príležitosť ako privítať Nový rok v športovej atmosfére a v spoločnosti výnimočne odvážnych ľudí. www.cres-losinj.net/udica

28

www.chorvatsko.hr

KVARNER

KVARNER

www.chorvatsko.hr

29

dubovac 11.5. - 5.6.

stredovekÝ jarMok

ogulin 11. - 14.6.

oGUlinskÝ Festival rozPrávok

Fotografia: Igor Čepurkovski

Fotografia: Ankica Puškarić

Na celé dva týždne v roku sa Dubovac mení na stredoveké mestečko. Oslavujúc dlhú a bohatú históriu mesta, ktoré žilo búrlivým obchodným životom dávno predtým ako bol založený Karlovac, obyvatelia tejto oblasti organizujú veľký trh. Prechádzajúc ulicami trhu, zoznamujete sa so stredovekými zvykmi, remeslami, zbraňami, hrami a jedlami. Zabávajú vás herci v kostýmoch a hudobníci, obchodníci a remeselníci vás ako stredovekí šašovia mámia k svojim stánkom, zatiaľ čo rytieri v brneniach a vojaci z historických jednotiek odvážne bojujú o vašu pozornosť. Ktovie, možno sa vám pošťastí a budete môcť vysadnúť na bieleho koňa a vyslobodiť vašu devu uväznenú vo vysokej veži. www.karlovac-touristinfo.hr

Vždy, keď sa spomenie meno Ivany Brlićovej Mažuranićovej, sa deťom rozsvietia svetielka v očiach. Jej meno im pripomína nekonečné dobrodružstvá postáv chorvátskych rozprávok, ako Striborov les, nezbedných Tintilinićov a zvedavého Potjeha, hľadajúceho pravdu. Ivana Brlićová Mažuranićová je najpopulárnejšou a najprekladanejšou chorvátskou autorkou rozprávok, ktoré deti fascinujú a dospelým ich fantázia berie dych. Ogulinčania preto každoročne na počesť svojej slávnej rodáčky organizujú Festival, ktorý ich mesto premieňa na rozprávkový svet. Do Ogulinu prichádzajú divadelné skupiny, spisovatelia a hudobníci, uskutočňujú sa tu predstavenia, projekcie kreslených filmov a detské dielne, ktoré rozvíjajú tvorivosť a dávajú krídla detskej fantázii. Zabudnite počas niekoľko dní na realitu a vydajte sa na cestu, na ktorej vám spoločnosťou budú víly, trpaslíci, ale aj zlé, úkladné ježibaby. www.ogfb.hr

LIK A - K ARLOVAC
LIKA - KARLOVAC www.chorvatsko.hr 31

banija a Gaza brehy rieky kupy 23.6.

svÄtojánsky oheŇ

slunj júl - august (víkendy)

leto v slUnji

karlovac 13.7.

karlstadt Festival

otočac 25.7.

eko-etno GaCka

Fotografia: Vedran Skukan

Fotografia: Ivančica Cindrić

Archív: TZŽ Karlovacká

Archív: TZ mesta Otočac

V predvečer slávnosti, na ktorej sa oslavuje Narodenie sv. Jána Krstiteľa sa na brehoch rieky Kupy odohráva čarovné svetelné predstavenie. Akoby sa pretekali čí oheň bude veľkolepejší, Banijčania a Gazania, jedni na jednom a druhí na druhom brehu rieky, pália ohne, ktorých svetlo osvetľuje nočné nebo a všetkých prítomných napĺňa pocitom Božej prítomnosti. Medzi obecenstvom sa šíria hlasy obdivu a ohne nesené vánkom posielajú iskry vysoko do noci. www.karlovac-touristinfo.hr

Dlhé letné dni obyvatelia Slunja trávia aj popri zábave. V júli a auguste v Slunji prebieha množstvo akcií športovo-rekreačného charakteru. Leto v Slunji sa začne tradičnými vodnými hrami na rieke Korane, a pokračuje vo všetkých smeroch počas víkendov, ktoré nasledujú – od obvyklých športov, akými sú futbal, plážový volejbal alebo kolky, až po tie menej obvyklé, ako je paintball, vzpieranie alebo „brdjanijada“, populárna olympiáda starých športov. No, okrem týchto športových akcií Slunjčanov zaujíma aj kultúra a tak organizujú celý rad výstav, večery mladých hudobných skupín, promócie kníh a výtvarné kolónie. Vychutnajte si Leto v Slunji! www.tz-slunj.hr

Karlstadt festival spája všetky kultúrne podujatia, ktoré sa v Karlovci konajú počas júna a júla. 13. júl je však medzi nimi mimoriadny, a aj preto si ho zvolili za ústredný deň Festivalu. Je to totiž deň zrodu mesta Karlovac. V tomto roku slávia Karlovčania práve 430. výročie vzniku svojho mesta. Túto príležitosť sprevádza skutočná narodeninová oslava, doplnená pestrým zábavným i gastronomickým programom. Príďte aj vy zablahoželať k narodeninám mestu na štyroch riekach! www.karlovac-touristinfo.hr

Gacká dolina je skutočnou prírodnou liečebňou. Čistý horský vzduch, priezračná voda a bohatstvo liečivých rastlín, ktoré si doslova môžete odtrhnúť pri ceste, sú hodnotami, na ktorých tamojší obyvatelia stavajú už po stáročia. Každá návšteva tohto kraja je odmenou ducha a tela a tradičný trh v Otočaci je príležitosťou odniesť si niečo z týchto hodnôt aj domov. Totiž, podľa receptov, ktoré najlepšie poznajú práve ľudia z tohto kraja, sa pripravujú mnohé výrobky z medu, liečivých byliniek, rôzne lekváre a pálenky, výrobky z vlny a dreva a gackanský trh je príležitosťou, ktorá vám toto všetko ponúka na jednom mieste. www.tz-otocac.hr

32

www.chorvatsko.hr

LIKA - KARLOVAC

LIKA - KARLOVAC

www.chorvatsko.hr

33

senj, 3. - 8.8.

MedzinárodnÝ senjskÝ letnÝ karneval

Gospić 3. - 4.10.

jeseŇ v like

Fotografia: Foto Kebar

Fotografia: Ivica Šubarić

O Senjčanoch a Senjčankách sa dá povedať, že žijú pre svoj karneval. Niekoľko mesiacov pred jeho uskutočnením sa začínajú prípravy sprievodu, ktorý bude prechádzať stredom mesta. Vymýšľajú masky, pričom nie je dôležité, či budú jednotlivé alebo skupinové, dôležité je len to, aby boli pestré a veselé. Celé dni pred karnevalom alebo bálom, ako ho volajú domáci obyvatelia, prežíva Senj v napätom očakávaní, ktoré v momente otvorenia vybuchne ako ohňostroj smerujúci do neba. www.tz-senj.hr

Krása ličských kopcov môže zapríčiniť, že zabudneme odkiaľ sme prišli a kam ideme a svojou rozprávkovosťou nás často môže navrátiť do nejakých iných čias. Takýto zážitok nám však môže dať aj podujatie Jeseň v Like, ktoré sa organizuje v meste Gospić. Jeho ústrednou udalosťou je výstava, na ktorej sú návštevníci svedkami schopností ličských malých hospodárstiev a podnikateľov. Výstava taktiež predstavuje niektoré tradičné prvky tejto oblasti, ako sú napr. potravinárske, úžitkové a dekoračné predmety, ktoré obyvatelia Liky vyrábajú od nepamäti. Výstavu dopĺňajú kultúrnoumelecké spolky, ktorých hudba dotvára autentický ličský zážitok. www.licko-senjska.hr

DAL MÁC I A - Z A DA R
34 www.chorvatsko.hr LIKA - KARLOVAC

sv.Filip a jakov 24. - 26.4.

dni kvetov

biograd, 27. - 28.6.

Festival kráĽovskÝCh Miest

zadar 29.6. - 3.8.

zadarské divadelné leto

zadar, 30.6.

Festival Morského orGana - Mitra zonata

Archív: TZO Sv.Filip a Jakov

Archív: TZ mesta Biograd n/m

Fotografia: Željko Karavida

Fotografia: Stjepan Felber

Už deviaty rok za radom prebieha apríl v osade Sv. Filip a Jakov v znamení kvetov. Oddajte sa aj vy na tri dni opojným vôňam kvetných polí a obdivujte pestrú koláž farieb. Hlboko sa nadýchnite a dovoľte, aby vás ovládla neskromná krása prírody v ľudskom prevedení. Festival kvetov zadarskej župy vám umožňuje zapojiť sa do tvorivých ekodielní, prezentácií, rôznych príležitostných poradenských služieb a prednášok, ďalej súťaží aranžérov, výstav a módnych revue. Kvet vždy býval a je duši najmilším darom. www.sv-filipjakov.hr

Biograd v minulom roku získal prestížne ocenenie Strieborný kvet Európy, čím sa úspešne predstavil ako jedna z najatraktívnejších turistických destinácií starého kontinentu. Na súťaži o toto ocenenie sa Biograd zúčastnil so svojím letným festivalom, ktorý sa uskutočňuje v uliciach nádherného biogradského mestského jadra. Festival kráľovských miest je totiž jedinečnou prezentáciou udržateľného rozvoja. Účastníci predstavujú starodávne remeslá, ekologické výrobky či suveníry. Udalosť skrášľujú aj kvetové aranžmány vystavené na výstave kvetov a krajinnej úpravy. www.biogradnamoru.hr

V prostredí zadarských historických stavieb, ktoré svojimi krásami už po stáročia uchvacujú návštevníkov jadranského pobrežia, sa uskutočňuje program, ktorý vašej dovolenke počas letných mesiacov dodá osobitný kultúrny tón. Tento program je venovaný vo všeobecnosti scénickému umeniu, čo znamená, že jeho návštevníci v jeden večer môžu s napätím sledovať dej nejakého divadelného predstavenia a už na druhý deň si môžu vychutnávať tanečné choreografie. Zadarské divadelné leto je rovnako otvorené aj pre hudbu a tak si môžete byť istí, že budete mať príležitosť vychutnať špičkové interpretácie chorvátskych a zahraničných hudobníkov. www.hkk-zadar.hr

Zadarský morský organ je vynikajúcim architektonickým dielom, ktoré sa už preslávilo v celom svete. Ide o organ, na ktorom nehrá človek harmonickými pohybmi prstov, lež more. Každá vlna, ktorá udrie o zadarské nábrežie, produkuje iný zvuk, skladajúc tak nekonečnú prírodnú symfóniu, večné hudobné dielo, ktoré vašu dovolenku premení na hudbu. Raz do roka akordy, vychádzajúce z tohto organa sprevádzajú vystúpenia najväčších chorvátskych hudobných hviezd. Hudobníci a speváci, ktorí namiesto na koncertnom pódiu vystupujú na plachetniciach, sa v neopakovateľnej stredozemnej atmosfére plavia pozdĺž zadarského nábrežia a spievajú svoje najväčšie hity za sprievodu hudby morských vĺn. www.tzzadar.hr

36

www.chorvatsko.hr

DALMÁCIA - ZADAR

DALMÁCIA - ZADAR

www.chorvatsko.hr

37

zadar, 2.7. - 5.8.

hUdobné večery v kostole sv. donáta

nin 19.7.

ninská šokoliáda

Preko, Ugljan, kali, kukljica 20.7. - 20.8.

kUltÚrne leto ostrova UGljan

sv. Filip a jakov 23.7. a 6.8.

ako Žili a PraCovali naši Predkovia

Fotografia: Vladimir Ivanov

Archív: TZ mesta Nin

Fotografia: Valentin Bakota

Fotografia: Klara Eškinja Glavan

Kostol sv. Donáta je najznámejšou zadarskou kultúrnou pamiatkou. Jeho majestátnosť a impresívna akustika sú príčinou, pre ktorú sa v jeho priestoroch organizuje tento festival vážnej hudby. Totiž v rámci Hudobných večerov sa v kostole sv. Donáta uskutočňujú koncerty stredovekej, renesančnej a ranobarokovej hudby. Týmto spôsobom večery dokážu návštevníkov urobiť vnímavými voči hodnotám takejto hudby. Koncerty v tomto posvätnom prostredí poslucháčov nasýtia aj duchovnými skúsenosťami. Melódie prenikajú hlboko do nášho vnútra a svojou harmóniou predstavujú iný svet. Zatvorte oči, zhlboka sa nadýchnite a odovzdajte sa hudbe, jej uvoľňujúcej sile. www.donat-festival.com

Tradícia prípravy údeného jedla „šokol“ v ninskej oblasti siaha až do ďalekého 17. storočia. Aj dnes sa tvrdí, že každá rodina svoj recept na prípravu tohto chutného pokrmu z krkovičky chráni ako tajomstvo. Z jedného domu do druhého je každý šokol iný a práve táto tradícia znamená príležitosť raz do roka v Nine uskutočňovať podujatie, ktorého hlavnou myšlienkou je súťaž v pripravovaní šokolu. Prípravy súťaže každoročne trvajú už od januára, kedy súťažiaci začínajú so spracovaním mäsa. Samotnú súťaž sprevádza mimoriadne rušná atmosféra, pripomínajúca najväčšie športové podujatia a vrcholiaca vyhlásením Naj šokoliara roka a tiež degustáciou pripravených jedál. Prísne utajená pred vonkajším svetom, Šokoliáda je jedinečnou príležitosťou ochutnať toto autochtónne jedlo. www.nin.hr

Ak sa rozhodnete stráviť dovolenku na ostrove Ugljan, jedno je takmer isté, strávite ju aktívne. Vo všetkých obciach sa uskutočňujú rôzne podujatia, ktoré vám každý deň umožnia návštevu nejakej inej obce. Okrem iného sa na Brižićevom dvore organizujú poetické večery, v Ugljane sa uskutočňuje regata plachetníc, Čeprdljenská noc rybárskych lámp, defilé lodí a trh starožitností, zatiaľ čo brudety (rybí guláš) a všetky možné ostatné rybie špeciality tejto oblasti budete môcť ochutnať na Kualjských rybárskych nociach v obci Kali. V Kukljici sa usporadúvajú Hody Panny Márie Snežnej, na ktorej sa pravidelne zúčastňuje aj stovka lodí v tradičnej procesii, a prečské hody Priješka legrica sú slávnosťou, o ktorej sa dopočujete už na trajekte, ktorý odchádza zo Zadaru. Zábavné pokušenia, do ktorých vás uvádza ostrov Ugljan nie sú pre tých, ktorí vyhľadávajú samotársky oddych, ale rajom pre tých, ktorí chcú spoznávať hostiteľskú kultúru. www.preko.hr www.ugljan.hr www.kali.hr www.kukljica.hr

Kultúrno-umelecké spolky pôsobiace v oblasti obce Sv. Filip i Jakov piesňou a tancom predstavujú návštevníkom život a zvyky ľudí filipjakovskej oblasti. Prvotriedny zážitok garantujú vystúpenia aj širšie známych kultúrno-umeleckých spolkov, akými sú napr. Sv. Ivan Glavosijeka z obce Raštane Donje a Maslina z Turanja a tiež domáci mužský dalmatínsky súbor Cantus. Talent mladšej generácie medzi Filipjakovčanmi vám ukážu členovia Žiackeho družstva Djardin, a celá udalosť bude okorenená domácou kuchyňou. www.sv-filipjakov.hr

38

www.chorvatsko.hr

DALMÁCIA - ZADAR

DALMÁCIA - ZADAR

www.chorvatsko.hr

39

nin, 25.7.

Predstavenie Chorvátska korUna

Festival PoUličnÝCh UMelCov „kalelarGart”
zadar, 29. - 31.7.

Pag 1. - 13.8.

Pašské leto

biograd 4.8.

bioGradská noC

Fotografia: Željko Mršić

Archív: TZ mesta Zadra

Fotografia: Josip Fabijanić

Archív: TZ mesta Biograd n/m

Predstavenie, ktoré ukazuje korunováciu významného chorvátskeho kniežaťa Branimira je príležitosťou zoznámiť sa s kráľovskou históriou Chorvátska. Nin, ako hlavné mesto chorvátskych panovníkov je historickou kulisou predstavenia a okolie predrománskeho kostola sv. Kríža z 9. storočia, ktorý je známy ako najmenšia katedrála na svete, vás zavedie do dávnych čias kráľovskej slávy. Práve knieža Branimir totiž v roku 879. od pápeža Jána VII. prijal list, ktorý v tom čase znamenal uznanie chorvátskeho štátu ako legálneho štátu kresťanského západu. Toto predstavenie vás teda bezprostredne oboznámi s dôležitými dňami chorvátskych dejín a bude pre vás zážitkom, na ktorý budete dlho spomínať. www.nin.hr

Renesančné mestečko býva v auguste hostiteľom Festivalu vážnej hudby pod vedením chorvátskeho pianistu so svetovou reputáciou Lovra Pogorelića. Myšlienka kvalitným obsahom obohatiť a zveľadiť život obyvateľov a oddych ich hostí, viedla Pogorelića k založeniu Festivalu, počas ktorého do Pagu pozýva najlepších hudobníkov. Aj v tomto roku tak návštevníkom Pagu pripraví podobný zážitok. Už teraz ohlasuje hosťovania Julliard Quarteta zo Spojených štátov amerických, violončelistky Kajany Pačkovej, moskovského Brahms Tria a bratislavského orchestra Capella Istropolitana. www.rmc-zadar.com

Renesančné mestečko býva v auguste hostiteľom Festivalu vážnej hudby pod vedením chorvátskeho pianistu so svetovou reputáciou Lovra Pogorelića. Myšlienka kvalitným obsahom obohatiť a zveľadiť život obyvateľov a oddych ich hostí, viedla Pogorelića k založeniu Festivalu, počas ktorého do Pagu pozýva najlepších hudobníkov. Aj v tomto roku tak návštevníkom Pagu pripraví podobný zážitok. Už teraz ohlasuje hosťovania Julliard Quarteta zo Spojených štátov amerických, violončelistky Kajany Pačkovej, moskovského Brahms Tria a bratislavského orchestra Capella Istropolitana. www.pag-tourism.hr

Nech sa uskutočňujú kdekoľvek, letné hody pozdĺž jadranského pobrežia sú udalosťami, ktoré si v nijakom prípade nesmiete nechať ujsť. Atmosféru, ktorá vládne na našich hodoch nemôžete pocítiť nikde inde na svete a biogradské hody to plne potvrdzujú. Príďte do Biogradu a tancujte do rána pri hudbe, ktorú pre vás hrajú kultúrno-umelecké spolky, spevácke súbory a hudobné skupiny. Ponúknu vám taktiež široký výber rozličných jedál, ktoré vám priblížia pôvodnú chuť a vôňu dalmatínskej kuchyne. Na Biogradských hodoch sa vám zaručene podarí uvoľniť, najesť a bezstarostne zabaviť. www.biogradnamoru.hr

40

www.chorvatsko.hr

DALMÁCIA - ZADAR

DALMÁCIA - ZADAR

www.chorvatsko.hr

41

zadar 6.8.

noC sPlnU MesiaCa

sali, dugi otok 7. - 9.8.

salijské zvyky

Pakoštane 8. - 9.8.

Pakoštanské letné hry

starigrad-Paklenica, 15.8.

PÚť na sviatok nanebovzatia Panny Márie

Archív: TZ mesta Zadra

Fotografia: German Grbin

Fotografia: Jakov Đinatić

Fotografia: Šime Strikoman

Počas splnu sa na zadarskom nábreží oslavuje šťastné spolužitie kultúr ostrovanov a obyvateľov pobrežnej oblasti. Harmonické spolužitie týchto dvoch kultúr je niečím, na čo sú obyvatelia zadarského kraja mimoriadne hrdí. Celé stáročia totiž mestskí a ostrovní obyvatelia nažívali v šťastnej symbióze; jedni i druhí žili zo vzájomného obchodovania. Dnes touto slávnosťou pozývajú všetkých návštevníkov, aby zakúsili, ako sa žilo kedysi. Na nábreží zhasnú verejné osvetlenie a zapália lampy a sviečky. Pri splne mesiaca sa ľudia stretávajú, zhovárajú a pochutnávajú si na neodolateľných miestnych špecialitách a kvalitných vínach. Čarovná hra tieňov, ktorá sa pritom odohráva vytvára atmosféru, na ktorú nikdy nezabudnete. www.tzzadar.hr

Keď salijské lode vplávajú do zadarského prístavu a ozýva sa z nich veselý hluk „somárskej muziky“, je to znamenie, že sa začali Salijské hody, známe široko-ďaleko na Jadrane. Počas žartovania na zadarských uliciach, „somárska muzika“ pozýva všetkých na tri dni osláv a uvoľnenej atmosféry. Už nasledujúci večer vône Rybárskej noci budú pokúšať váš maškrtný jazýček. Z toľkých špecialít, brudetu (rybí guláš), sardeliek a jedál z tuniaka nebudete vedieť, čo máte ochutnať skôr, a príjemnú atmosféru dalmatínskej noci budú dotvárať piesne domácich speváckych súborov. Návštevníci so športovým duchom, ktorí si budú chcieť vyskúšať neobvyklé športy, si prídu na svoje na tretí deň hodov. Tento deň sa končí populárnou Salijskou nocou a vystúpeniami estrádnych hviezd. Slávnosť sa končí v nedeľu tradičnými Somárskymi pretekmi, nevšednými pretekmi somárov, ktoré vždy prinášajú nezabudnuteľnú zábavu. www.dugiotok.hr

Pakoštane sa chvejú od radosti a nadšeného povzbudzovania keď na terén – či už na zemi alebo na mori – nastúpi prvý súťažiaci, hoci občas s nie práve športovou konštitúciou a začne sa tak turnaj v dávnych hrách. Hry, ako sú ťahanie povrazu, somárske preteky, vyťahovanie morských uhoriek alebo skákanie vo vreciach sú vždy príčinou veľkého smiechu. Zvlášť zaujímavé je to, že súťažiaci sú zväčša turisti, návštevníci obce Pakoštane, ktorí sa rozhodli na vlastnej koži pocítiť legendárneho dalmatínskeho súťažného ducha. Samozrejme, víťazný tím býva vždy odmenený a o svoju odmenu sa mnohokrát podelí so všetkými prítomnými. www.pakostane.hr

Majestátne prostredie Velebitu a bezprostredný dotyk s prírodou všetkým veriacim na tejto púti spôsobuje duchovný zážitok, ktorý sa neskôr dá len ťažko opísať slovami. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie veriaci idú na púť do kostolíka Matky Božej, pútnického miesta podvelebitských obyvateľov a horolezcov. Kostolík Matky Božej, bezpečne vzdialený od znakov civilizácie sa nachádza na Velikom Rujne, najväčšej velebitskej náhornej plošine. Po návrate z púte veriacich v Starigrade privítajú hody, ktoré sa už tradične uskutočňujú na hlavnom nábreží. Po duchovnom pokrme je to dokonalá príležitosť chutnými domácimi jedlami a tancom do rána nakŕmiť aj telo. www.rivijera-paklenica.hr

42

www.chorvatsko.hr

DALMÁCIA - ZADAR

DALMÁCIA - ZADAR

www.chorvatsko.hr

43

Pag 24. - 26.8.

PašskÝ letnÝ karneval

zadar september/október

zadar More

biograd 23. - 26.10.

bioGrad boat and Charter shoW

Fotografia: Josip Fabijanić

Fotografia: Filip Brala

Archív: TZ mesta Biograd n/m

Treba zdôrazniť, že letný karneval na ostrove Pag je najstarším karnevalom na Jadrane. Už táto tradícia je pre všetkých návštevníkov garanciou, že účasť na ňom im prinesie nezvyčajnú skúsenosť. Karneval trvá dva dni, pričom v prvý deň sa do ulíc vydáva slávnostný sprievod a 26. auguste najatraktívnejšie masky získavajú bohaté odmeny. O dobrú náladu sa budú po celý čas starať kultúrno-umelecké spolky a detské zbory. Návštevníci, ktorých radosti karnevalu úplne opanujú, sa môžu pridať k tradičnému Pašskému kolu, ktoré sa tancuje za zvukov Mestskej dychovej hudby. Záver Karnevalu je však zároveň jeho najatraktívnejšou časťou. Ide pravdaže o upaľovanie mäsopustu Marka na mestskom námestí čím sa podľa ľudovej povery vyháňajú zlé sily na celý budúci rok. www.pag-tourism.hr

Aké to je, žiť pri mori, v cykloch prílivov a odlivov a byť vystavený rôznym vetrom? Možno to znie nevľúdne, ale ľudia, ktorí pri mori žijú si nič viac ako toto ani neželajú. More je ich životom, ich najväčšou láskou a najlepším priateľom. Toto sa nám snaží ukázať podujatie, ktorým sa oslavuje tradícia života pri mori. Oslavuje sa obrazom – výstavami makiet starých lodí; veršami a hudbou – poetickými aj zborovými večermi. Oslavuje sa vôňami a chuťami – prípravou rybích špecialít na hlavnom mestskom námestí a tiež starými remeslami a zabudnutými zručnosťami, akými sú upchávanie štrbín medzi doskami lode, pletenie sietí, pletenie povrazov, výroba tmelu a viazanie uzlov. No a samozrejme dobýjaním morských diaľav, čo môžete zažiť, ak sa pridáte k regate Zadarska koka, v ktorej je vítaný každý, kto má dostatok odvahy. www.tzzadar.hr

Biogradský jesenný lodiarsky trh je miesto, na ktorom môžete získať veľký počet významných informácií spojených s plavbou, uzatvoriť dobrú a výnosnú obchodnú zmluvu, ale takisto sa aj dobre zabaviť. Rozvrh podujatí na Trhu je upravený tak, aby bol vyčlenený čas na prácu, ale aj na zábavu. Cez deň sa Trh orientuje na odborné stretnutia a schôdzky združení jachtárskej turistiky. No keď vystavovatelia zatvoria svoje stany, na všetkých využiteľných priestoroch v meste sa začínajú koncerty a podobné akcie, ktorých úlohou je, aby sa na konci náročného pracovného dňa návštevníci uvoľnili. www.marinakornati.com

44

www.chorvatsko.hr

DALMÁCIA - ZADAR

DALMÁCIA - ZADAR

www.chorvatsko.hr

45

skradin 1.5.

eko-etno trh

šibenik 20.6. - 5.7.

MedzinárodnÝ detskÝ Festival

Fotografia: Duško Jaramaz

Fotografia: Ante Baranić

Na mieste, kde sa rieka Krka vlieva do Jadranského mora sa nachádza mestečko Skradin, rázovité a romantické dalmatínske mestečko, s prístupnými a otvorenými obyvateľmi. O ich pohostinnosti sa môžete presvedčiť aj sami, ak navštívite skradinský eko-etno trh, na ktorom sa môžete naučiť všetko, čo ste kedy chceli vedieť o kultúre a histórii tohto regiónu. Na trhu budú predstavené tradičné skradinské remeslá, výroba šperkov, ľudových krojov a ručných prác a tiež potravinárske výrobky. www.skradin.hr

Počas mesiacov jún a júl sa Šibenik stáva Mestom detí, oslavujúcim detskú fantáziu a tvorivosť. Aj tohto roku bude hostiteľom detí z celého sveta. Svoje ulice poskytne detskej tvorbe a takisto ako každý rok za posledné štyri desaťročia, pripomenie svojím návštevníkom, aký vzácny je svet detských hier, radosti a dobra. Popri bohatej tradícii tohto mesta poznávacím znakom Šibeniku sú totiž deti ako aj tradičný Medzinárodný detský festival. Je to jedinečná kultúrna manifestácia svetových rozmerov, počas ktorej sa námestia mesta požičiavajú detskej tvorivosti a odovzdávajú rozvíjaniu všetkých umeleckých foriem detskej kreativity. Festival sa realizuje v troch základných zložkách: prehliadke domácich a zahraničných detských súborov, časti zahrnujúcej tvorivé dielne programu, kde sa deti bezprostredne a verejne zapájajú do tvorivých činností a vzdelávacej časti, ktorou sa vo forme sympózia problematizujú otázky ako estetická výchova detí. Pre tých, ktorí nikdy nezabúdajú na svoju detskú, hravú stránku, ale ešte viac pre tých, ktorí na ňu už úplne zabudli, by Šibenik počas týchto dvoch týždňov mal byť destináciou, ktorú nesmú obísť. www.mdf-si.org

DA LMÁCIA - ŠIB ENI K

DALMÁCIA - ŠIBENIK www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

47 47

tribunj 1.8.

tradičné soMárske Preteky

knin, rape 15. - 17.8.

Festival rUrálnej kUltÚry

šibenik 21. - 22.8.

večery dalMatÍnskeho šansÓnU

šibenik, 19. - 21.9.

jarMok v stredovekoM šibenikU

Fotografia: Šime Strikoman

Fotografia: Damir Mijakovac

Fotografia: Jozica Krnić

Fotografia: Ante Baranić

Každá obec má svoje hody. Práve tak majú každé hody má niečo svojské, niečo, čím každá chorvátska obec vyniká. Pre Tribunjčanov a ich hostí sú to somárske preteky, zdroj všeobecnej zábavy a radosti. Práve somárske preteky sú tým, čo do Tribunja v prvý augustový deň priťahuje toľko ľudí. Na prvý pohľad úloha nie je ťažká, stačí len prísť do cieľa na somárovi prvý. No, už na začiatku sa ukáže, že je ťažké vôbec prinútiť ho k pohybu a cesta do cieľa znamená vždy ohromnú zábavu pre všetkých návštevníkov. www.tz-tribunj.hr

Tento festival je ideálny pre všetkých, ktorí sú presýtení mestským spôsobom života, všetkých, ktorí milujú prírodné prostredie a majú vzťah k tradičnej vidieckej kultúre. Festival je otvoreného charakteru, zameraný na život bez stresu a prísneho časového rozvrhu. Počas neho sa môžete oboznámiť s dedinskými prácami a plodmi, ktorými príroda odmeňuje ľudské úsilie, môžete sa zúčastňovať tvorivých dielní a naučiť sa tradičné spevy, hrať a tancovať, alebo sa môžete pripojiť k obyvateľom dedinky Rape v ich každodenných dedinských prácach. Takisto, ak vám to viac vyhovuje, môžete po celý čas aj oddychovať pod starými dubmi alebo sa prechádzať po rozsiahlych kvetnatých lúkach. Dôležité je len to, aby vás príroda oslovila a upokojila vašu dušu. www.eu-krka-knin.hr

Nikde inde na svete sa nedá počuť hudba, ktorá by bola aspoň trochu podobná chorvátskej dalmatínskej piesni. Je to jeden z dôvodov, prečo je taká cenená, nielen medzi hudobníkmi, ale aj širšie. Melódie Dalmácie sú jedným z poznávacích znamení Jadranu. Pripomínajú nám vlny, ktoré sa hádžu o skaly, slnko, ktoré hreje naše telá a cvrčkov, ktorí neúnavne cvrlikajú svoju symfóniu. Pre Dalmatíncov pieseň symbolizuje život, históriu a tradíciu. Zvuky tradičnej zborovej piesne ich sprevádzajú v každodennom živote, ale práve tak sa Dalmatínci nezdráhajú modernizovať svoje nápevy a prispôsobiť ich súčasnému popovému prejavu. Ako to robia, si môžete vypočuť na Večeroch dalmatínskeho šansónu, ktoré boli v Šibeniku založené na počesť 700. výročia Šibenickej diecézy a oficiálneho vyhlásenia Šibeniku za mesto. www.sansona-sibenik.hr

Slávne delá na šibenickom nábreží opäť strieľajú, z ich hlavní sa opäť dymí, tentokrát však nie preto, aby sa mesto obránilo pred nepriateľom zo strany mora, ale ako súčasť manifestácie Jarmok v stredovekom Šibeniku, prostredníctvom ktorej obyvatelia Šibeniku svojim návštevníkom v uliciach a na námestiach starého mestského jadra predvedú celú krásu kultúrno-historického dedičstva svojho mesta. Svojím programom tento trh ponúka jedinečnú ukážku života, práce a gastronomického umenia z čias, keď bol Šibenik najväčším chorvátskym mestom. Osobitná pozornosť je preto venovaná prvkom tradičnej šibenickej kultúry a prezentácii starých remesiel. Mnohí domáci a hosťujúci herci počas scénických vystúpení rozprávajú príbehy o stredovekom Šibeniku; tradičné spevácke zbory a tanečné skupiny piesňami a tancom sprevádzajú chodcov v tradičných odevoch a uniformách. Žongléri, klauni, lukostrelci a rytieri za zvukov fanfár svojimi kúskami znázorňujú atmosféru vtedajších jarmokov. www.sibenik.hr

48 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - ŠIBENIK 48 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

DALMÁCIA - ŠIBENIK www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

49 49

split 28.3. - 5.4.

Croatia boat shoW

veĽkonočná ProCesia „za kriŽeM”
jelsa, 9.4.

Fotografia: Ante Verzotti

Fotografia: Paulo Bunčuga

Pre všetkých, ktorí majú zo všetkých dopravných prostriedkov najradšej lode a plavba je ich neskrývanou vášňou, je Croatia Boat Show udalosťou, ktorá sa nesmie vynechať. Každoročne priťahuje domácich aj zahraničných výrobcov lodí, ktorí tu vystavujú svoje výrobky – plavidlá všetkých druhov a veľkostí, ako aj vybavenie pre pobyt na mori. Na výstave však môžete získať aj celkový prehľad o plavbe a plavidlách, môžete sa tu zoznámiť s rôznymi možnosťami a ponukou plavebnoturistického charakteru. Veríme, že bude najzaujímavejším podujatím tohto druhu v Stredomorí. www.croatiaboatshow.com

Ak sa rozhodnete osláviť Veľkú noc na ostrove Hvar, zúčastníte sa oslavy, ktorá sa tu koná už plných päť storočí. Skutočne, procesia Veľkého štvrtka a piatku Za Križem, na ktorú sa každoročne vydávajú obyvatelia osád z vnútrozemia ostrova, má už 500 rokov dlhú tradíciu. Tento náboženský obrad s dlhou tradíciou napĺňa každého, kto sa na ňom zúčastní neopísateľnou duchovnou skúsenosťou. Preto niet divu, že sa dobrá povesť procesie obyvateľov Jelsy, Pitvy, Vrisnika, Svirča, Vrbanja a Vrboskej rozšírila široko – ďaleko a priťahuje početných veriacich. Pútnický sprievod sa v rovnakom čase začína vo všetkých šiestich osadách na ostrove a pohne sa rovnakým smerom, takže sa jeho skupiny nikdy navzájom nestretnú. Ak sa pridáte k jednému zo sprievodov, ani v jednom okamihu sa nebudete môcť presvedčiť, že ste súčasťou veľmi početného podujatia, no jasne to budete cítiť vo svojom srdci. www.tzjelsa.hr

DA L MÁC IA - SP LI T
DALMÁCIA - SPLIT www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 51 51

hvar 1. - 3.5.

dni hvarského divadla

hvar máj - október

hvarské letné Predstavenia

Makarska jún - september

Makarské kUltÚrne leto

trogir 21.6. - 6.9.

troGirské kUltÚrne leto

Fotografia: Ivan Lepen - Lupino

Fotografia: Boris Kragić

Fotografia: Željko Fistanić

Fotografia: Sergio Gobbo

Chorvátska literatúra našla jedno zo svojich útočísk aj na ostrove Hvar. V samotnom meste Hvar sa totiž konajú každoročne Dni hvarského divadla, ktoré sú venované výhradne chorvátskej dramatickej tvorbe. Počas týchto niekoľkých dní sa Hvar stáva miestom dosiek, ktoré znamenajú svet. Na javisku starého hvarského divadla a vo viacerých ďalších lokalitách mesta sa hrajú mnohé predstavenia, pričom ich spoločným znakom je práve adaptácia diel chorvátskych autorov. Ba čo viac, Dni hvarského divadla majú okrem umeleckého aj svoj vedecký rozmer, ktorým je vedecká konferencia, kde sa rozoberajú témy chorvátskej literatúry – v skutočnosti ústredná udalosť celého podujatia. Závery konferencie sa uverejňujú v zvlášť vydávanom zborníku, pričom sa na rozpravách zúčastňujú aj mnohí svetoví odborníci. Slnko a mierna klíma sú dodatočným podnetom, aby ste sa naučili niečo viac o literatúre národa, ktorý má stále o čom písať. www.tzhvar.hr

Mesto Hvar je hrdé na svoje umelecké dedičstvo. Malebné prostredie tohto ostrovného mesta s tisícročnou históriou a bohatou kultúrou pridáva podujatiu zvláštne čaro, takže sa na ňom všetci umelci radi zúčastňujú. To je dôvod, prečo je Hvar v letných mesiacoch hostiteľom mnohých hudobníkov, divadelných a folklórnych súborov z Chorvátska aj zo sveta. Pestrý kultúrny program Hvarských letných predstavení obohacuje pobyt pod jasným nebom tohto slnečného ostrova mnohým jeho návštevníkom. www.tzhvar.hr

Makarská riviéra je skutočne čarovnou časťou chorvátskeho pobrežia. Jej obyvatelia nepripravujú pre svojich hostí len prekrásne pláže a čisté more. Dovolenku v Makarskej môžete stráviť aj aktívne, účasťou na jej kultúrnych programoch. Môžete sa napríklad zoznámiť s kapelovým (klapským) spevom na Festivale klapských slávností popri mandolínach a gitarách a navštíviť aj divadelné predstavenia a výstavy. Ak vás viac zaujímajú športové podujatia, môžete držať palce svojim favoritom v basketbalovom streetball turnaji, plaveckom maratóne, či zábavnom zápase Tučných proti Chudým. A nakoniec, keď uspokojíte svoje nadšenie pre šport a kultúru, môžete sa zabaviť na jednej z ľudových slávností ako je Rybárska noc, na ktorej každý ujko v meste tvrdí, že práve jeho rybársky paprikáš (brudet) je ten najlepší v meste, Noci Kalelargy či makarský letný karneval. www.makarska-info.hr

Počas celého leta sa trogirské ulice otriasajú pod množstvom kultúrnych podujatí. Všetci návštevníci Trogiru tu môžu nájsť niečo pre seba. Milovníci vážneho umenia si vychutnávajú koncerty klasických a komorných súborov, výstavy v priestoroch Modernej galérie a divadelné vystúpenia priamo v historickom jadre mesta. Hostí, ktorým je bližší zábavný program, zabávajú po celé leto hviezdy šoubiznisu z Chorvátska aj zo zahraničia, a skutočne neviazanú zábavu možno zažiť na ľudových veseliciach ako je Rybárska noc, počas ktorej sa v uliciach mesta pripravujú rybacie špeciality, alebo fešta spojená s oslavou Dňa Trogiru. www.tztrogir.hr

52 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - SPLIT 52 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

DALMÁCIA - SPLIT www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

53 53

vis 21.6. - 12.9.

visské kUltÚrne leto

kaštela, 1.7. - 31.8.

kaštelanské kUltÚrno zábavné leto

omiš, 3. - 25.7.

Festival dalMatÍnskyCh kaPiel

split 14.7. - 14.8.

sPlitské leto

Fotografia: Damil Kalogjera

Fotografia: Mario Alajbeg

Fotografia: Vlado Zemunik

Fotografia: Ante Verzotti

Ostrov Vis dýcha zvláštnou mediteránskou atmosférou. Kvôli svojej špecifickej polohe v Jadranskom mori má tento ostrov zaujímavú históriu i tradíciu. Ako jeden z najvzdialenejších ostrovov od pobrežia na Jadrane, býval Vis divákom i dejiskom mnohých historických bitiek. Dobrá strategická poloha ho robila zaujímavým v mnohých vojnách. Popri bohatej histórii sa tu rozvinula aj jedinečná kultúra, ktorá je popri nedotknutej prírode a čistom mori skutočným lákadlom dnešných turistov. Visské kultúrne leto je spojením všetkého: hudby, divadla, histórie i architektúry. Dejiskom sú atraktívne priestory ako Kut, Bateria, kostol sv. Mikuláša... Ostrovné prostredie popretkávané storočnou kultúrou poskytuje jedinečné miesto na atraktívnu dovolenku. www.tz-vis.hr

Svojou letnou ponukou je mesto Kaštela otvorené každému kultúrnemu vkusu. Pre milovníkov vážnej hudby sa v paláci Vitturi konajú po celé leto koncerty klasickej hudby a výstavy; priaznivci tradičnej dalmatínskej kultúry si nájdu svoje miesto v mestských centrách a Večeroch dalmatínskej piesne obdivujúc spev miestnych kláp. Pre tých, čo sa vždy potešia zábave Kaštela privíta v júli a auguste najväčšie hviezdy chorvátskeho neba populárnej hudby. Pre každého niečo! www.kastela-info.hr

Klapské piesne zažívajú v posledných rokoch skutočnú malú renesanciu. Vďaka mnohým festivalom zameraným na autochtónnu dalmatínsku hudbu sa jej popularita rozšírila aj ďaleko za hranice Dalmácie. Jedným z podujatí, ktoré na tom majú zásluhu, je omišský Festival dalmatínskych kláp, ktorý už po tri desaťročia stráži tradičný zvuk nášho pobrežia a ostrovov. V Omiši sa každoročne zhromažďujú najlepšie klapské skupiny, aby zachovávali a propagovali dalmatínske piesne, alebo ich modernizovali pre potreby mladých, talentovaných hudobníkov, ktorí aj do tohto hudobného smeru vnášajú sviežu mladícku energiu. www.fdk.hr

Split sa v lete mení na mesto scénického umenia. Splitské leto sa už tradične zameriava najviac na operné predstavenia, predstavujúc tunajšiemu publiku prominentné operné kúsky vyberaných operných divadiel celého sveta. Slávne vokály predstupujú pred poslucháčov nadchnutí antickou atmosférou starého mestského centra, pričom im ulice Dioklecánovho paláca vytvárajú dokonalú zvukovú kulisu. Popri operách ponúka Splitské leto svojim poslucháčom aj početné dramatické predstavenia, ako aj balety a výstavy, pričom v posledných rokoch organizátori rozšírili ponuku a zastávajú aj určité formy moderného umenia ako sú džezové koncerty, filmové predstavenia ako aj pouličné divadelné a estrádne vystúpenia. Ideálny výber pre všetkých, čo si rovnakou mierou vychutnávajú more i vrcholné umenie. www.splitsko-ljeto.hr

54 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - SPLIT 54 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

DALMÁCIA - SPLIT www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

55 55

omiš 25.7. - 22.8.

oMišské kUltÚrne leto

sinj 9.8.

sinjská alka

sinj 15.8.

PÚť na sviatok Panny Márie

split 15. - 25.8.

desať dnÍ diokleCiána

Fotografia: Vlado Zemunik

Fotografia: Sergio Gobbo

Archív: TZ mesta Sinj

Fotografia: Ante Verzotti

Omiš je v lete plný kultúrnych udalostí. Od vážneho programu, ako sú koncerty a recitály v omišských kostoloch a klaustre františkánskeho kláštora, činohry na mestských námestiach a rozmanitých výstav a literárnych večerov až po ľudové slávnosti a zábavné podujatia, ako sú Pirátske večery, Bláznivé skoky, plavecký maratón, karneval a Medzinárodný sviatok práce - ponúka mesto Omiš svojim návštevníkom v lete širokú paletu zaujímavých podujatí. Najznámejším spomedzi nich je však Festival dalmatínskych kapiel (klapa). Omišská prehliadka kláp je vysoko hodnotená na celom jadranskom pobreží, pričom sa jej víťazi spravidla dokážu vynikajúco presadiť aj za hranicami Chorvátska. Ak si chcete vypočuť hudbu v podaní smotánky klapskej hudby, potom je omišský festival pre vás tým pravým miestom. www.tz-omis.hr

Tradičné rytierske zápolenie sinjských alkárov Sinjska alka je živou spomienkou, ktorou si obyvatelia mesta Sinj už od roku 1715 pripomínajú víťazstvo národov cetinského kraja nad tureckým vojskom. Na počesť tejto udalosti vymysleli hru, v ktorej sa každoročne v deň víťazstva pretekali víťazi, ktorí sa sami zúčastnili spomenutej bitky. Neskoršie sa na Alke stretávali ich potomkovia a dedičia ich hrdinstva, pričom sa slávnosť zachovala až do súčasnosti. Hra sa koná v autentických lokalitách - starobylá sinjská pevnosť Grad, pomocná pevnosť Kamičak, Alkárske dvory a Alkárske závodisko. Mnohí alkári a ich dorast s hrdosťou udržujú tristoročnú tradíciu, symbolizujúcu hrdinstvo a vôľu po slobode. Vyvrcholením tohto trojdňového podujatia je známy boj hrdinov o alku. Súťažiaci sa však medzi sebou nezdolávajú fyzicky, usilujú sa z chrbta uháňajúcich koní trafiť kopijou stred alky. Ten kto dosiahne najviac bodov sa stáva víťazom a dostane sa mu všetkej cti jeho hrdinských predkov. Ako spomienka na jeden z najslávnejších okamihov chorvátskej histórie zastáva Sinjská alka významné miesto v našej kultúrnej tradícii. www.alka.hr

Stotisíce veriacich sa zhromažďujú na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Sinji, kde sa nachádza najväčšie domáce mariánske posvätné miesto, svätyňa Matky Božej Sinjskej. Táto sa stala centrom všetkých veriacich Dalmácie, ktorí putujú hodiny zo svojich domovov do Sinju, mesta, ktoré písalo chorvátske dejiny v obrane proti tureckému vojsku. Pridajte sa aj vy k celonočnému bdeniu, rannej omši a veľkolepej procesii po uliciach Sinju. Vypočujte si spolu s nami slová Svätej omše a odneste si so sebou duchovné bohatstvo, ktoré tu spočíva už tri storočia. www.gospa-sinjska.htnet.hr

Hoci je Diokleciánov palác sám o sebe znakom veľkolepej splitskej histórie, Splitčania si touto, na podujatia bohatou príležitosťou stanovili cieľ ukázať návštevníkom svojho mesta ešte názornejšie 1700 ročnú históriu svojho mesta. Na desať dní sa vracajú do svojej antickej histórie. Po uličkách niekdajšieho cisárskeho paláca prechádzajú ľudia v tógach a tunikách, po nábreží sa vezie rad starých kočov, prepravujúcich Diokleciána s družinou na Peristil, odkiaľ sa cisár tak ako voľakedy prihovorí občanom. V úzkych priechodoch sa šíria lákavé vône mediteránskej váry, a vy máte pocit, akoby ste ani nikdy nevkročili do 21. storočia. www.visitsplit.com

56 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - SPLIT 56 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

DALMÁCIA - SPLIT www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

57 57

omiš 18.8.

Pirátska bitka

stari Grad 30.8.

Faros – PlaveCkÝ MaratÓn

Archív: TZŽ Splitsko-dalmatínska

Archív: TZ mesta Stari Grad

Omišskí piráti na vrchole svojej slávy ovládali Jadranské more. Ich útokov sa obávala každá flotila. Zvlášť ‘obľubovali’ benátske lode, ktorým často zahatávali cestu k ich obchodným cieľom. Omiš býval tŕňom v oku benátskej svetovej dominancie. Dokumenty ukazujú, že omišskí piráti stavali lode, ktoré sú aj dnes jedinečným zjavom v svetovom lodiarstve. Omišania sú na ne zvlášť hrdí. Týmto predstavením, v ktorom hosťuje korčulanský divadelný spolok Sv. Cecilije „Moreška” a klišskí „Uskoci”, vzdávajú počesť svojej histórii a vyrážajú dych všetkým divákom. www.tz-omis.hr

Všetci plaveckí maratónci sveta určite poznajú Stari Grad. Farosský - plavecký maratón dlhý šestnásť kilometrov sa koná v starigradskom zálive a má svetovú reputáciu. Už roky je lákadlom pre najlepších svetových plavcov. Dôvodov prečo všetci títo vrcholoví športovci navštevujú Stari Grad je neúrekom – kvalita trate a prekrásna okolitá príroda, ako aj zanietenosť domácich obyvateľov, ktorých pohostinnosť je ťažko porovnateľná. Jednou z dôležitých príčin je však aj množstvo horlivých fanúšikov, ktorí sa tu stretávajú a nadšene povzbudzujú všetkých účastníkov pretekov, tvoriac tak veľkolepú športovú atmosféru. www.hsdp.hr

DAL MÁC I A DU BROV N Í K
58 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - SPLIT 58 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

dubrovnik 3.2.

slávnosť sv. vlaha

FolklÓrna Prehliadka „na neretvU Misečina Pala”
Metković, 14. - 17.5.

korčula 25. - 30.5.

návrat do čias Marka Pola

dubrovnik 26.6. - 1.7.

libertas FilM Festival

Fotografia: Sergio Gobbo

Fotografia: Ivica Puljan

Fotografia: Ivan Grbin

Fotografia: Željko Tutnjević

Svätý Vlaho je patrónom mesta Dubrovník. Jeho obyvatelia už po tisíc rokov usporadúvajú na jeho sviatok veľkú oslavu, ktorá sa šíri ulicami mesta ako explózia. Dubrovnícke brány sa naširoko otvoria a pozývajú všetkých, aby sa k nim pridali. Stretnutie začína už počas predchádzajúcej noci, na Sv. Pannu Kandeloru, keď sa pri modlitbách vypúšťajú biele holubice a pokračuje sa ráno svätou omšou v kostole sv. Vlaha, po ktorej ulicami mesta prechádza svätá procesia. Mnohé príležitostné koncerty a špeciálna gastronomická ponuka sú ďalšími dôvodmi, prečo navštíviť túto dubrovnícku feštu, a odniesť si z nej spomienky na zábavu uprostred starých dubrovníckych hradieb. www.tzdubrovnik.hr

Keď mesiac ožiari deltu rieky Neretvy, hra tieňov a svetla odohrávajúca sa pod jasným nebom sa nedá porovnať ani s najúchvatnejším divadelným scenárom. Príroda akoby sa pohrávala s našimi citmi, ukazujúc nám, koľko málo treba na dokonalý súlad a harmóniu. Najlepšie to vedia obyvatelia tohto kraja, ktorí si toto prírodné osvetlenie vybrali za východiskový motív svojho Festivalu dopĺňaceho nádheru chorvátskej prírody krásou chorvátskej hudby. V Metkovići sa totiž stretávajú folklórne súbory z celého Chorvátska i zo zahraničia a piesňou a tancom skladajú ódu na mesiac nad milovanou Neretvou. www.metkovic.hr www.neretva.info

Korčula má bohatú históriu a mnohé symboly, ktoré ju reprezentujú. Jednou z historických postáv, ktorá sa svojím cestovaním preslávila v celom svete je Marko Polo – svetobežník, prieskumník a rodený Korčulan. Pri oslavách jeho návratu z Číny sa toto mesto mení na rozprávkové ostrovné mestečko z 13. storočia. Kvôli tomuto podujatiu sa mesto totiž zvlášť vyzdobuje, aby lepšie vystihovalo vtedajšie prostredie. Ulice a priečelia sa zdobia kvetmi a pouličné osvetlenie vystriedajú fakle. Neskoro popoludní vítajú Korčulania Marka Pola, ktorého loď sa vplaví do mestského prístavu. Vo sviatočnej atmosfére privíta jeho návrat karnevalový sprievod, a mestské stráže ho sprevádzajú k mestským bránam. Podujatie sa končí veľkou oslavou feštou na uliciach a trhmi, na ktorých sa predvádzajú staré remeslá ako je kamenárstvo a razenie mincí. Príďte na Korčulu privítať spolu s nami Marka Pola. www.korcula.net

Kultúrna ponuka mesta Dubrovník je mimoriadne široká. Miesto si v ňom pod názvom Libertas film festival našlo aj filmové umenie. Tento festival, privádza pred dubrovnícke publikum a jeho hostí najzaujímavejšie filmové predstavenia z nezávislej filmovej produkcie. Programom dlhometrážnych hraných, dokumentárnych a krátkych filmov propaguje Festival posolstvo slobody, pričom už aj v rozmanitosť programu potvrdzuje, že je univerzálne pre celé ľudské pokolenie, bez ohľadu na stranu sveta, ku ktorej jednotlivec prináleží. K pocitu ľudskosti prispieva pri sledovaní týchto filmov aj prostredie – dubrovnícke mestské hradby – pretože festival prebieha pod holým nebom, ako aj oduševňujúce priateľské vzťahy, ktoré sa môžu začať napríklad v prestávke medzi premietaním, rozhovorom s niektorým z vážených hostí Festivalu alebo filmovými odborníkmi, ktorí radi prijímajú pozvanie na túto kultúrnu udalosť Dubrovníku. www.libertasfilmfestival.com

60 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - DUBROVNÍK 60 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

DALMÁCIA - DUBROVNÍK www.chorvatsko.hr 61 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 61

korčula 1.7.

Festival rytierskyCh hier

ostrov Mljet 10.7. - 16.8.

Mljetské kUltÚrne leto

dubrovnik 10.7. - 25.8.

dUbrovnÍCke letné hry

Fotografia: Sergio Gobbo

Fotografia: Đelo Jusić jr.

Fotografia: Sergio Gobbo

Obyvatelia Korčule už po stáročia udržiavajú tradíciu rytierskych tancov. Jeden z nich je Moreška, bojový tanec s mečmi, ktorá bývala voľakedy v Stredomorí veľmi obľúbená, no dnes sa zachovala a pravidelne sa udržiava iba na jednom mieste na svete – v meste Korčula. Z toho dôvodu sa Moreška stala vo svete najcharakteristickejším symbolom Korčule. Spestrený stredovekou atmosférou korčulanských ulíc vás tento tanec vráti do slávnych čias epických rytierskych príbehov. Moreška však nie je jediná rytierska hra, ktorá sa na ostrove zachovala. V ďalších miestach na Korčule: Vela Luka, Smokvice či Blato, môžete byť svedkom ďalších, rovnako príťažlivých tancov - Kumpanija a Moštra, ktoré vám pripomenú časy, keď odvaha a česť bývali najcennejšími ľudskými vlastnosťami. www.korcula.net

Národný park ostrova Mljet je dôvodom, prečo je tento ostrov pokladaný za jeden z najkrajších ostrovov na Jadrane. Popri prírodných krásach môžu však jeho hostia potešiť svoju dušu aj účasťou na Mljetskom kultúrnom lete. Toto podujatie trvá 40 dní uprostred hlavnej turistickej sezóny, pričom spestruje svojim návštevníkom pobyt na ostrove mnohými vystúpeniami známych hudobníkov, výstavami akademických umelcov, divadelnými predstaveniami a folklórnymi vystúpeniami, no má aj svoje nezanedbateľné humanitárne posolstvo. Všetky príjmy z podujatia sa totiž venujú nadácii Sv. Marija, na obnovenie starobylého benediktínskeho kláštora Panny Márie, pamiatky najvyššej kategórie, ktorá sa nachádza na Veľkom jazere na ostrove Mljet. Svojou návštevou preto aj priamo prispievate k zachovávaniu nášho kultúrneho dedičstva. www.mklj.net

Dubrovnícke letné hry sú najstarším a najznámejším chorvátskym festivalom. Už od roku 1956 si hry začínajú vytvárať svoju charizmu, a prostredníctvom prestížnej asociácie európskych festivalov sa stávajú súčasťou eurointegrácie. Predstavte si, že sa zúčastňujete na koncertoch s najlepšími dielami klasickej hudby a vrcholných dramatických predstaveniach sediac v pohodlnom kresle uprostred starobylých mestských hradieb. Práve toto vám Dubrovník v lete ponúka v rámci Dubrovníckych letných hier, počas ktorých sa drámy a balety klasikov predvádzajú na uliciach a námestiach tohto hrdého, renesančno-barokového mesta. Len skutočne veľké umenie môže vydržať konkurenciu takej architektonickej krásy, vytvorenej z kameňa a svetla, akú ponúka Dubrovník. V tomto umení budú početní herci, tanečníci a hudobníci inšpirovať samých seba, ale aj divákov počas celého leta. Dubrovnícke letné hry hostia každoročne známe mená spomedzi špičky svetových hudobných skladateľov, sólistov a orchestrov, pričom aj ich dejisko v starých budovách s mimoriadnou akustikou ako je napríklad átrium Kniežacieho dvora, dodáva týmto hrám mimoriadne čaro. Samozrejme, aj tohto roku sa Dubrovník stane mestom veľkého umenia, ktoré bude viac než mesiac rezonovať vo vnútri jeho hradieb dlhej histórie. Dubrovnícke letné

hry, už 60. v poradí, sa tohto roku konajú od 10. júla do 25. augusta 2009, pričom do jedného z najkrajších svetových miest privedú opäť elitu svetového umenia. Neopakovateľná krása dubrovníckych ulíc, námestí, parkov, palácov, ostrovov a stredovekých pevností sa stane ešte raz hrdým a rovnoprávnym spoluautorom umenia v podaní najväčších svetových interpretov. www.dubrovnik-festival.hr

62 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - DUBROVNÍK 62 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

DALMÁCIA - DUBROVNÍK www.chorvatsko.hr 63 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 63

ston 18.7. - 29.8.

stonské leto

Metković 8.8.

MaratÓn lodiek

Cavtat 29.8. - 29.9.

ePidaUrUs Festival

dubrovnik 2. - 13.9.

Festival jUlian raChlin & Friends

Archív: TZ mesta Ston

Fotografia: Ivica Puljan

Archív: Epidaurus festival

Fotografia: Željko Tutnjević

Stonské biskupstvo je najstarším biskupstvom v Chorvátsku. Návšteva mesta Ston predstavuje preto vždy priamy kontakt s prastarými časmi a udalosťami. Ležiac na prekrásnom polostrove Pelješac, ktorý býval častým cieľom dobyvateľov, podáva Ston svojimi hradbami svedectvo storočných bojov o udržanie autochtónnej kultúry, pričom sa jej výsledky najlepšie dajú sledovať počas podujatí v rámci Stonského leta. Počas letných mesiacov vystupujú na stonských uliciach klapy, organizujú sa koncerty a módne prehliadky. Vzhľadom na tradíciu chovu mušlí a výrobu soli, je to tiež mimoriadna príležitosť na návštevu stonských reštaurácií a taverien. Môžete v nich ochutnať exotickú kuchyňu chorvátskeho Jadranu. www.ston.hr

Neretvianska loďka (ladja) je plavidlo, ktoré malo v dejinách pre obyvateľov tohto kraja kľúčovú, dopravne – hospodársku úlohu. Po storočia bývala ich hlavným dopravným prostriedkom, preto sa aj každoročne poriadajú preteky týchto tradičných plavidiel. Ich účastníci sa pretekajú po rieke Neretve, a to od Metkovića, kde majú štart pri mestskom moste, až do cieľa v meste Ploče, vzdialenom 22,5 kilometra. Na pretekoch sa zúčastňuje niekoľko tímov, celkovo aj tristo veslárov, ktorí súťažia s maximálnym úsilím. No v týchto závodoch, hoci sú veľmi prestížnou záležitosťou, víťazstvo predsa nie je najdôležitejšie. Najpodstatnejšia je odvaha a vôľa po udržiavaní tradície, pripomínanie si života a namáhavej práce svojich predkov. www.maraton-ladja.hr www.neretva.info

Hudobníci zo všetkých končín sveta sa v septembri stretávajú v meste Cavtat, aby sa tu zúčastnili na Festivale Epidaurus – ktorého obsahom býva klasická i džezová hudba. Popri koncertoch renomovaných hudobníkov ponúka však Epidaurus aj príležitosť mladým hudobníkom, ktorí sa ešte nepresadili na hudobnej scéne a poriadajú svoje prvé samostatné koncerty. Môžu tu svoje umenie zdokonaliť na kurzoch s názvom Scuola Epidaurus, ktoré vedú starší, skúsenejší kolegovia. Keď horúce augustové slnko trochu poľaví, Cavtat sa stáva hudobným rajom na zemi. www.epidaurusfestival.com

Určite si viete predstaviť akou poctou počastoval obyvateľov Dubrovníka jeden z najslávnejších violistov Julian Rachlin, keď pri svojom hosťovaní na Dubrovníckych letných hrách v roku 2000 vyslovil želanie zorganizovať festival komornej hudby práve v tomto meste. To samozrejme nemohlo ostať len pri nápade. Maestro Rachlin odvtedy priviedol do Dubrovníku mnohých svojich priateľov hudobníkov, pričom niektorí z nich patria k najváženejším menách klasickej hudby vôbec. Spomeňme napríklad violončelistu Mischu Maiského alebo violistku Janine Jansen, pianistu Itamara Golana, či hráča na lovecký roh Radovana Vlatkovića. V atmosfére historického centra mesta, na najkrajšom hudobnom pódiu, svojimi vystúpeniami umelci rok čo rok tvoria Festival, ktorý je pre svojich návštevníkov vrcholným hudobným podujatím, ťažko porovnateľný s hociktorým iným hudobným podujatím sveta. www.rachlinandfriends.com

64 www.chorvatsko.hr DALMÁCIA - DUBROVNÍK 64 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

DALMÁCIA - DUBROVNÍK www.chorvatsko.hr 65 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 65

bjelovar, 2. - 4.1.

MedzinárodnÝ tÝŽdeŇ PerkUsÍvnyCh nástrojov

Medjimurská vínna cesta 18.1.

vinCekovo

Fotografia: Foto video Pal

Fotografia: Rudi Grula

Rytmus je základom každého hudobného diela. V súlade s tým sú bicie nástroje najčastejšie používanou skupinou nástrojov, ktorými sólisti udržiavajú rytmický sprievod, sú však niekedy využívané aj na tvorbu samostatného celku diela. Súbory bicích nástrojov sú mimoriadne atraktívne a dynamické, preto nie div, že vystúpenia hudby v podaní perkusií získavajú na obľube a návštevnosti. Jedným z nich je aj bjelovarský Medzinárodný týždeň perkusívnych nástrojov, ktorý hostí hudobníkov najzvučnejšieho mena tohto druhu svetovej hudby, a to z Chorvátska i zo sveta. Prostredníctvom týchto vrcholných umelcov rytmu sa stanete súčasťou podstaty hudby – rytmu. www.tzbbz.hr

Aj Medjimurci majú svoje obyčaje a tradície, spojené s úrodou hrozna, z ktorých niektoré siahajú až do predkresťanských čias. Jedným z nich je aj Vincekovo, ktoré sa oslavuje koncom januára, v časti roka, ktorá je v Medjimurí začiatkom vinohradníckych prác. Vincekovo ľudia tradične oslavujú vo viere, že si tým v nadchádzajúcom roku zaistia dobrú úrodnosť vínnej révy, avšak táto udalosť sa dnes prispôsobuje početným návštevníkom, milovníkom vína a prírody. Snehom pokryté medjimurské briežky vytvárajú jedinečné podmienky pre celodennú prechádzku, počas ktorej vám zo všetkých strán ponúkajú vyberané vína, tradičné medjimurské jedlá a zabávajú vás vždy hlasní a veselí domáci muzikanti. www.tzm.hr

S TRE D NÉ CHORVÁTS KO
STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 67 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 67

Gornja stubica, 31.1.

vÝročie sedliaCkeho Povstania

samobor 13. - 24.2.

saMoborskÝ FašianG

záhreb - čazma 27. - 29.3.

od kaPtolU Po kaPtol

ludbreg 1.4.

deŇ stredU sveta

Fotografia: Mladen Kukas

Fotografia: Goran Ternjej

Fotografia: Davor Kirin

Fotografia: Darko Gorenak

V dávnom roku 1573 povstali proti šľachtickému útlaku sedliaci z Chorvátskeho zagorja vedení hrdinským veliteľom Matijom Gupcom. Keďže tak zapísali jednu z najdôležitejších udalostí do dejín tohto kraja, jeho ľud si ju dodnes pripomína organizovaním mnohých podujatí. Jedno z nich sa koná v Múzeu Chorvátskeho zagorja, nachádzajúcom sa v priestoroch zámku Oršićovcov, vybudovanom v roku 1756. Tento priestor voňajúci starými časmi je ideálnym miestom pre inscenáciu slávnej bitky. Návštevníci môžu obdivovať pôvodné kostýmy, tvorivé dielne a miestá na hru a zábavu, a zúčastniť sa na prezentáciách zručnosti v narábaní so zbraňami typickými pre toto obdobie, ako boli budzogáň alebo luk a šípy. www.mhz.hr

Najočakávanejším podujatím v meste Samobor je definitívne tamojší fašnik, nádherný karneval, ktorým Samoborčania vyháňajú zlé sily z predošlého roku, lúčia sa so zimou a otvárajú svoje srdcia v nádeji spojenej s nadchádzajúcou jarou. Samobor je karnevalová metropola tejto časti Chorvátska. Počas týchto desiatich dní vládne v jeho uliciach celkom bezstarostná veselosť, pod tisícmi masiek sa skrýva smiech a radostná pieseň, tancom sa vzýva nový život. No nie všetko je také ľahučké, neistota vládne až do odsúdenia Fašnika, ústrednej udalosti karnevalu. Na hlavnom mestskom námestí sa totiž koná súd s Fašnikom, hlavným vinníkom za nedostatky minulého roku. Ľudia si na ňom vylievajú všetok svoj hnev, smútok a nešťastie. Bábku Fašnika slávnostne zapália na fašiangový utorok, čím sa podľa prastarej povery zbavujú nepriaznivých vplyvov predchádzajúceho roka. Po potrestaní Fašnika začína všeobecné veselie, ktoré by malo poznamenať celý nadchádzajúci rok. www.samoborski-fasnik.com

Počas prvej jarnej nedele vyjdite von na slnko a podporte neúnavných bežcov, ktorí svojím behom spájajú dve katedrály. Ich pretek sa začína na záhrebskom Kaptole, a účastníci tohto medzinárodného atletického maratónu preverujú svoju výdrž na trati dlhej dokonca viac než 61 kilometrov. Pre tých najvytrvalejších je cieľovou rovinkou plocha pred katedrálou v meste Čazma. Tieto závody sú kvôli svojej dĺžke mimoriadne náročné, a divákom poskytujú vzácnu príležitosť sledovať výkony vrcholových športovcov. Povzbuďte i vy pretekárov bežiacich prekrásnym prostredím na trati medzi Záhrebom a Čazmou. www.cazma.hr

Keď si na stole rozložíte zemepisnú mapu sveta, čo myslíte, ktoré mesto bude najbližšie jeho stredu. Nie, to nie je aprílový žart! V Ludbregu už od dávna veria, že práve z tohto chorvátskeho mesta boli opísané staré zemské kružnice, po obvode ktorých vznikli všetky väčšie európske metropoly. Taktiež sa tu verí, že na opačnej strane zemegule leží ludbregský protipól – juhopacifický ostrovček Antipodes, pozostatok starobylého Antipodrávska. Podľa tohto príbehu pridávajú Ludbrežania každý rok do dlažby svojho hlavného námestia po jednu dlaždicu nesúcu meno jedného zo svetových miest. Týmto dňom obvykle býva deň narodenín Ludbregu, Deň mesta, pričom sa oslávenecká torta rozdelí medzi všetkých návštevníkov oslavy, narodených práve v tento deň. Domáce podravské víno sa čapuje priamo z mestskej fontány. Všetci, ktorí sa pokladajú za kozmopolitov, jednoducho musia tento stred sveta navštíviť. www.tz-ludbreg.hr

68 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 68 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 69 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 69

koprivnica 4. - 5.4.

rybári svojMU MestU

velika Gorica 26.4.

tUroPoljské jUrjevo

varaždinske toplice máj

rÍMske hry aQUae isae

samobor 9. - 11.5.

dni saMoborskÝCh kréMešov

Archív: ŠRK Koprivnica

Fotografia: Drago Kolarec

Fotografia: Sergio Gobbo

Fotografia: Petra Zrinka, Foto Juranček

Pokrmy zo sladkovodných rýb sú skutočnou lahôdkou, pričom s riečnym rybolovom sa viažu aj romantické asociácie. Sedíte si pohodlne na brehu rieky a čakáte, kým zaberie tá pravá – takto si mnohí obyvatelia Koprivnicko-križevackej župy predstavujú relax a zábavu. Aj preto sú jedlá zhotovené z ich úlovkov mimoriadne chutné. Príležitosť ochutnať ich sa vám naskytne počas podujatia Rybári svojmu mestu. Varí sa tu totiž v obrovských hrncoch celých 600 litrov tradičného rybacieho paprikášu. Najzručnejší kuchári sa tu pretekajú koho fišpaprikaš je najchutnejší, pričom výsledky ich umenia môžete ochutnať a ohodnotiť aj vy sami. Nejedzte však iba to, čo ulovili iní. Aj vy vezmite do rúk rybársky prút a ulovte si naň svoju večeru. www.koprivnicatourism.com

Deň svätého Juraja, ochrancu zeme, osevov, zelene a dobytka, je podľa mnohých skutočným začiatkom jari. V celom kontinentálnom Chorvátsku sa konajú 26. apríla slávnosti založené na starých ľudových zvykoch. Zvlášť impresívne je známe podujatie Jurjevski krijesovi, veľké vatry, ktorých svetlo ožiaruje nočné nebo nad lúkami a horami. Okolo nich sa zhromažďuje mládež. Dievčatá a mládenci tancujú a spievajú príležitostné piesne, pričom najudatnejší sa pretekajú v preskakovaní vatry. Zažite aj vy radosť zo začatia jari. www.tzvg.hr

Staré antické hry ožívajú opäť vo Varaždínskych Tepliciach. Potom čo cisár obklopený nymfami zvolá Salve! Salve!, začnú sa hry, na ktorých sa môžu zúčastniť všetci návštevníci. No nemyslite si, že vám tu veľmi pomôže skvelá loptová technika. Väčšina rímskych hier, ako sú troppa, ludus sa hrajú pomocou orechov. Áno, neklame Vás zrak – orechov! Pred vami stoja úlohy ako triafanie orechmi do pohára či rúcanie pyramídy. Tí, čo majú radi trochu viac pohybu majú príležitosť na orientačný beh. V každom prípade, energiu vydanú v hociktorej zo zvolených aktivít môžete znovu rýchlo nabrať, ak sa ponúknete jedlami podľa rímskych receptúr, ako sú rímske knedličky, pagáče alebo šunka zapečená v chlebe. www.toplice-vz.hr

Okrem Fašniku je Samobor známy aj medzi maškrtníkmi, a to svojimi domácimi krémešmi, lahodnými zákuskami plnenými penovým krémom. Samoborské krémeše sú zvláštne aj tým, že sa jedia teplé, kým všade inde sa podávajú výhradne ako chladená pochúťka. Počas slávnosti Dní krémešov sa v najznámejších samoborských cukrárňach podáva tento koláč, ktorý podľa tamojšej obyčaje otvára každé dvere. Keď máte totiž nejaký problém či spor, darujte krémeš, hovoria Samoborčania a verte či nie, všetko vám bude odpustené. Dvere Samoboru sú vám doširoka otvorené. Príďte vyskúšať krémeše a dobre sa zabavte na kultúrno-zábavných podujatiach, dejiskom ktorých je hlavné mestské námestie. www.samoborske-kremsnite.com

70 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 70 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 71 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 71

donja stubica 16.5.

slávnosť kosatCov

sveti ivan zelina, 16. - 17.5.

MedzinárodnÝ rytiersky tUrnaj svÄtej heleny

kotoriba, 18.5.

deŇ šibi – ryby (PrÚtia a rÝb)

veliki Grđevac 5. - 7.6.

lovrakove dni kUltÚry

Fotografia: Nikola Sinković

Fotografia: Mario Dukarić

Fotografia: Rudi Grula

Fotografia: Dragutin Olvitz

Kosatec svojou krásou nadchýnal už národy dávnej antiky. S ním spojené mýty šírili starí Gréci, ale aj v našich krajoch o ňom v priebehu storočí vzniklo množstvo mýtických príbehov. Kosatec (iris) je chorvátskou národnou rastlinou a Slávnosť kosatcov, ktorá sa poriada na Chorvátskom námestí kosatcov, je príkladom, ako si vážime svoje prírodné bohatstvo. Obdivujte rôzne druhy tohto prekrásneho kvetu, vo všetkých možných farbách, ktorými nás odmeňuje, a samozrejme aj jeho kúzelnú vôňu. Toto zábavné podujatie je mekkou všetkých milovníkov kvetov, pričom ho obohacujú aj koncerty klasickej hudby, romantické kvetinové tance, tradičné jedlá a prírodné ovocné šťavy. www.tz-zagorje.hr

Odvážni rytieri bojujú o vašu pozornosť. Ich boje sú len súčasťou rytierskych hier, takže sa nemusíte obávať, že by sa niektorý zranil. Ale i tak dokážu vyčariť atmosféru stredovekých rytierskych turnajov. Iskry sršia pod údermi meča, dámam, štítonosičom a pážatám sa zastavuje dych pri každom náprahu paže zvierajúcej zbraň. V rytierskych táboroch môžete obdivovať celý arzenál stredovekých zbraní, pestré štíty a plechové kostýmy. Ak vyhladnete, vzpruží vás horúca kaša pripravená zo zabudnutých druhov obilia, alebo hus ochutená medom podľa stredovekého receptu. Pred vašimi očami sa bude odohrávať obliehanie mesta, katapulty budú vrhať ohromné kamene a baranidlá narážať na mocné mestské brány. Na rytierskom turnaji Svätej Heleny však nemusíte byť len divákom, ale sa i vy môžete pridať k rytierskym hrám, vyskúšať si streľbu lukom na cieľ, previezť sa na koči alebo si zajazdiť na koni. www.tz-zelina.hr www.vitezovi-zelingradski.hr

Jedným podujatím slávia Medjimurci z Kotoríb dve tradície. Oslavou Dňa prútia predstavujú totiž návštevníkom Kotoriby starý zvyk pletenia košíkov z prútia. Košikárstvo je užitočná a atraktívna činnosť, ktorej výsledkom sú úžitkové predmety z prútia. Zaujímavosťou je, že sa návštevníci môžu aj sami zapojiť do vyrábania košíkov, ktoré sa im tu prezentuje. Kotoribania sa však zároveň rozhodli poukázať aj na potrebu ochrany našich riek a sladkovodných druhov rýb, takže sa z Dňa prútia stal v Korotibe zároveň aj Deň rýb. Podujatie preto dopĺňa aj bohatá gastronomická ponuka riečnych rýb. Samozrejme, nemožno zabudnúť na sprievodné zvuky folklórnej a zábavnej hudby. www.kotoriba.hr

Mate Lovrak je obľúbený detský spisovateľ, na dielach ktorého odrástli celé generácie najmladších čitateľov, ktorý si určite zaslúži, aby mu bolo venované vlastné podujatie. Takýto darček mu venovali obyvatelia Velikého Grdjevca, ktorí mu na počesť organizujú vo svojom meste kultúrny program. Toto podujatie je venované predovšetkým deťom, takže sa Veliki Grdjevac stáva na niekoľko dní mestom detí, ktoré sa zhromažďujú v Lovrakovom centre, navrhnutom podľa pokynov zo spisovateľových diel. V centre Kukavica (Kukučka) sa organizujú rozličné stretnutia pre deti základných škôl, odovzdávanie ocenení a vyznamenaní školákom za účasť na akcii Mám rád Chorvátsko, a tvorivé dielne výroby tradičných suvenírov a predmetov inšpirovaných Lovrakovými rozprávkami. Príďte a priveďte svoje deti, aby sa zoznámili s rozprávkami tohto obľúbeného chorvátskeho detského autora. www.tzbbz.hr

72 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 72 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 73 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 73

križevci 12. - 14.6.

kriŽevačko veliko sPravišĆe

bjelovar 13.6.

terezijana

sisak 20.6.

sisaCkÝ rytiersky tUrnaj

sv. Martin na Muri 26. - 28.6.

Mlynárske dni

Fotografia: Sergio Gobbo

Fotografia: Franjo Jagatić

Fotografia: Željko Rakarić

Fotografia: Rudi Grula

V dávnom roku 1242 sa kráľ Belo IV. ukryl pred prenasledovaním tatárskych vojsk so svojím vojskom pod ochranu kalnických hradieb, do mesta ležiaceho na stráňach pohoria Kalnik. Úpornosť tatárskeho vojska, ktoré chcelo za každú cenu preniknúť za hradby a poraziť kráľovo vojsko, prekazili kalnickí sedliaci, ktorí chovali chrabrých vojakov domácimi slivkami. Výživné ovocie dodalo kráľovým vojakom silu odraziť tatárske útoky. Kráľ potom všetkým sedliakom, ktorí mu pomohli, venoval šľachtické tituly. Týmto veľmi rozhneval križevčanských mešťanov, pričom ich hnev trval celé roky, až do svadby jedného kalnického slivkára s meštianskym dievčaťom. Ich svadba bola kľúčovým okamihom zmierenia. Križevčania dodnes predvádzajú scénické stvárnenie tejto udalosti. V predstavení sa kľúče od mesta odovzdávajú do rúk mestského sudcu a začínajú sa tri dni osláv. www.krizevci.net

Terezijana je viacdenným kultúrnym podujatím, ktoré podáva svedectvo o dávnych časoch z 18. storočia, kedy chorvátskym krajom vládla Habsburská monarchia. Cisárovná tejto monarchie Mária Terézia zaviedla počas svojho života mnohé zmeny a reformy. Zastavila prenasledovanie čarodejníc, zaviedla povinnú školskú dochádzku a dekrétom z roku 1756 založila aj mesto Bjelovar. Svoje založenie dnes oslavujú obyvatelia mesta viacdennými slávnosťami, počas ktorých na uliciach mesta vystupujú mnohí hudobní, divadelní i športoví hostia. Najatraktívnejšou scénou Terezijany je však divadelné predstavenie zobrazujúce vstup cisárovnej do mesta. Táto scéna zobrazuje dejiny mesta v časoch, keď Chorvátsku vládol najväčší kráľovský rod v Európe. www.tzbbz.hr

Sisačania si často pripomínajú udalosti zo svojej dlhej histórie, siahajúcej až do 4. storočia pred naším letopočtom, keď tento kraj obývali keltsko – ilýrske kmene. No rytierskym turnajom pod starou sisackou pevnosťou sa oslavuje jeden mimoriadny, kľúčový výjav histórie mesta Sisak. Reč je o udalosti, keď statoční sisackí rytieri dokázali zastaviť mocné turecké vojsko na jeho ťažení na západ. Dnešní rytieri sa pred očami publika uchádzajú v boji o priazeň diev, pričom hradby pevnosti poskytujú ich zápoleniu primeranú stredovekú kulisu. V prechodoch vo vnútri pevnosti zabávajú návštevníkov interpreti renesančnej hudby, kým pre najmenších bojovníkov je tu detský turnaj. Aj vy máte možnosť zabudnúť na chvíľu na vymoženosti modernej éry a preniesť sa do sveta, keď rytierstvo a česť bývali najvzácnejšími cnosťami. www.sisakturist.com

Mlyny bývali voľakedy častým zjavom. Chlieb prichádzal na stôl práve vďaka mlynom a šikovným mlynárom. Dnes je iná doba, mlynov je oveľa menej. Sú dnes len spomienkou na staré časy, keď človek žil vo väčšom súlade s prírodou. Na rieke Mura, najsevernejšom bode krásneho Chorvátska, stojí mlyn známy ako jedinečný príklad tradičného architektonického dedičstva, ktorý je okrem toho aj stredom mlynárskeho náučného chodníka, nápadito upravenej turistickej trasy vedúcej okolitým lesom. Počas Mlynárskych dní je prechádzka po chodníku mimoriadnym zážitkom, pretože vás na každom úseku čakajú nové prekvapenia, prezentácie starých remesiel, tradičná architektúra atď. A aby ste nevyhladli, ponúka sa vám aj široký výber medjimurských jedál. Mlynárske dni sú ideálnym výberom pre milovníkov prírody. www.tzm.hr www.eol.hr

74 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 74 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 75 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 75

Đurđevac, 26. - 28.6.

PiCokiáda

krapje, 28.6.

deŇ eUrÓPskej dediny boCianov v čiGoĆi

čakovec 28.6. - 5.8.

leto v Meste zrÍnskyCh

koprivnica 3. - 5.7.

Podravské MotÍvy

Fotografia: Siniša Milašinović

Fotografia: Edvard Bogović

Fotografia: Rudi Grula

Archív: TZ mesta Koprivnica

Po neúspechu vojsk Ulama – bega pri pokuse obsadiť jedným útokom djurdjevackú pevnosť, rozhodol sa vojvodca použiť strategický plán trpezlivého obliehania, aby obrancov prinútil vzdať sa vyhladovaním. V čase, keď v pevnosti neostala okrem jediného kohúta už žiadna potrava, ukuli Djurdjevčania zúfalý plán. Svoje posledné sústo vypálili z dela smerom na turecké vojsko. Ulama - beg naletel na ich lišiacky plán. Keďže Djurdjevčania vystreľujú kohúty z dela, majú určite nedozierne zásoby potravín, pomyslel si a sklamaný odtiahol s vojskom preč. Na ústupe Djurdjevčanov preklial, nazývajúc ich picokmi (kurencami). Jedinečným scénickým predstavením pod holým nebom si Djudjevčania koncom júna túto legendu pripomínajú. Predstavenie sa odohráva na jedinečnej lokalite, na mieste, kde sa legenda skutočne odohrala, a vystupujú v ňom stovky štatistov, jazdcov amatérskych i profesionálnych hercov. www.tz-djurdjevac.hr

Možno je to ťažko uveriteľné, ale v dedinke Krapje býva viac okrídlených obyvateľov ako ľudských. V Krapji totiž žije okolo 120 dedinčanov a spoločnosť im robí približne dvesto bocianov, ktoré pokladáme za stálych obyvateľov tejto dediny. S ohľadom na ich bezproblémové spolužitie, bolo Krapje vyhlásené za prvú európsku dedinu bocianov. Na počesť toho tu zorganizovali podujatie, v rámci ktorého sa môžu návštevníci previezť na turistickej lodi alebo konskom záprahu, zúčastniť sa na bicykliáde alebo si spraviť turistickú vychádzku okolo Lonjského polja. Pre tých, ktorí si chcú oddýchnuť skôr na jednom mieste, sú tu aj koncerty a ponuka autochtónnych jedál z tohto kraja. Zžite sa aj vy s dedinou, ktorú si bociany vybrali za svoj domov. www.pp-lonjsko-polje.hr

Čakovčania sú vďační šľachtickému rodu Zrínskych, ktorých vláda predstavovala pre tento región významný hospodársky a kultúrny vzostup. Preto sa v Čakovci na počesť tejto rodiny organizuje Letný kultúrny program. Popri koncertoch, predstaveniach a výstavách, ktoré môžete v lete v meste Čakovec navštíviť, je najatraktívnejším výjavom výmena stráží Zrínskeho gardy, ktorá sa každú sobotu deje pred orlom – pamiatkou Mikuláša Zrínskeho. Po lete plnom kultúrnych podujatí sa Čakovecké kultúrne leto končí v deň Nepoškvrnenej panny Anjelskej Porcijunkulou, hlavným čakoveckým jarmokom, keď sa tu zhromaždia všetci obyvatelia a ich hostia, aby sa spoločne zabávali na koncertoch, prevádzaní starých remesiel, umeleckých kolóniách a na streleckých a jazdeckých súťažiach. www.tourism-cakovec.hr

Naivné maliarstvo je autochtónny chorvátsky umelecký žáner, ktorý sa zaoberá motívmi života na dedine v súlade s prírodou a všetkými jej krásami. Jeho námetom je život podravských dedín, priestranných polí, lesov a lúk. To je hlavný dôvod, prečo sa počas prvého víkendu v mesiaci júli stáva Koprivnica veľkým výstavným priestorom venovaným výhradne naivnému maliarstvu. Stovka známych maliarov tu vystavuje pod jasným podravským nebom a priamo na mieste vytvára svoje obrazy, oslavujúc veľkosť a umeleckú dôležitosť Hlebinskej maliarskej školy. www.koprivnicatourism.com

76 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 76 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 77 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 77

Miklouš 12.7.

kázanie Pod liPoU

krapina, 2. - 30.8. (každá nedeľa)

leto U kraPinského Pračloveka

Gornja rijeka 14. - 16.8.

dni šĽaChty

Marija bistrica, 15.8.

PÚť na nanebovziatie Panny Márie

Fotografia: Krunoslav Fučkor

Fotografia: Sergio Gobbo

Fotografia: Antun Premelč

Fotografia: Sergio Gobbo

Júl je mesiacom keď obyvatelia Miklouša a okolitých obcí slávia svoje prastaré obyčaje a kultúrnu tradíciu. Vyťahujú starostlivo uschované staré predmety a odevy, vyzdobujú domy a ulice tradičnými ozdobami a veselo v dedine očakávajú hostí, ktorí k nim prichádzajú na celodennú zábavu. Muži predvádzajú zaobchádzanie so starými nástrojmi a ženy ponúkajú gibanice a ostatné slané i sladké koláče. V slávnostnom sprievode odchádzajú všetci pod storočnú lipu, kde dedinský staršina prečíta humornú kázeň. V nej mimochodom komentuje aj všetky aktuálne problémy, ale tradičným spôsobom, poukazujúc na to, ako ľudia pristupovali k problémom, ktoré ich trápili voľakedy. Kázanie sa vždy končí pozvaním mladých, aby sa radovali a piesňou a tancom zaháňali chmúrne myšlienky. Takáto nálada prechádza ako nákaza na všetkých návštevníkov slávnosti. www.cazma.hr

Jedným z najvýraznejších symbolov Krapiny je určite krapinský pračlovek, pýcha i dôkaz krapinskej dávnej a bohatej histórie. Návšteva Krapiny nie je preto len obyčajnou návštevou jedného mesta, ale aj návštevou slávneho archeologického náleziska z kolísky ľudstva tohto regiónu. Pri oslavách tejto vzácnosti sa na krapinských uliciach odohráva rozmanitý program pod súhrnným názvom Leto u krapinského pračloveka. Pre všetkých návštevníkov udalostí v rámci Leta je zaistená doprava populárnym cugom (vlakom) zo Záhrebu. Pri príchode do Krapiny majú návštevníci zabezpečenú prehliadku mesta s miestnym vlastivedným sprievodcom, jarmok na Trškom vrchu alebo výlet na blízky kopec Strahinjčicu. Počas piatich augustových nedieľ sa poriada na Hušnjakove aj rozmanitý tematický program: Purgerská nedeľa, Voľakedy a dnes, Nedeľa krapinského pračloveka, Etno nedeľa a Festivalová nedeľa. www.krapina.hr

S pojmom šľachty, niekedy najvyššej spoločenskej vrstvy sa vždy spájala uhladenosť a jemný vkus. Život gornjorijeckých šľachticov a šľachtičných sa vyznačoval dôstojnosťou, pričom ich charakterizoval vyberaný cit pre krásu a spravodlivosť. Presvedčte sa o tom sami pri návšteve obce Gornja Rijeka na stráňach Kalniku, ktorá i dnes vyžaruje aristokratický lesk. Prepychové šaty sa vznášajú pri zvukoch valčíku na šľachtickom bále, a mladíci a dievčatá priťahujú pohľady, pretože sa tu, vnútri gornjorijeckého zámku, volia najšľachtic a najšľachtičná podkalnického kraja. Pocíťte čaro niekdajších dvorov, napravte držanie tela a vžite sa do čias, keď modrá krv otvárala všetky dvere. www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

Pútnická slávnosť v Marija Bistrica je veľkolepou náboženskou udalosťou. Posvätné miesto Marija Bistrica je najznámejšou chorvátskou mariánskou svätyňou. Počas 50 stálych pútí, trvajúcich od Bielej nedele začiatkom apríla do Vďakyvzdania na konci októbra, ho navštívi vyše 500 tisíc veriacich. Jednou z týchto pútí je aj táto na sviatok Nanebovzatia, pričom ide o hodnotný náboženský zážitok – Chorvátske zagorje si veľmi váži svedectvo viery. www.svetiste-mbb.hr

78 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 78 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 79 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 79

varaždin 21. - 30.8.

šPanCirFest

sv. križ začretje 22. - 29.8.

PrvÝ hlas zaGorja

vrbovec 28. - 30.8.

čo jedávali naši starkÍ

Fotografia: Siniša Sović

Archív: TZŽ Krapinsko-zagorská

Fotografia: Dražen Breitenfeld

Z roka na rok sa stále viac návštevníkov pridáva k Varaždínčanom pri, dalo by sa povedať, pre nás tradičnej forme trávenia voľného času – ležérnom prechádzaní sa po mestských uliciach, ktoré Varaždínčania populárne nazývajú španciranje. Na 10 dní v roku sa Varaždín zmení na pestré miesto pouličnej zábavy a umenia, miesto smiechu a radosti. Do ulíc mesta vychádzajú mnohí interpreti, hudobníci, iluzionisti, herci a zabávači, pričom celé mesto slúži ako verejný priestor propagácie tejto novodobej chorvátskej tradície. Stánky sú plné výrobkov tradičných remesiel, artefaktov, úžitkového umenia, jedla a nápojov pripravených tradičným spôsobom ako aj rozličných suvenírov. Počas Špancirfestu sa vo Varaždíne dá ľahko stratiť. Plávajúc v neprehľadnom mori fantázie vašu pozornosť priťahuje každú chvíľu iné vystúpenie, takže ani nevnímate plynutie času. Môžete sa tu prechádzať celé dni, a na konci dňa si pokladáte otázku, prečo prišla noc a musíte si ísť odpočinúť. Buďte však bez starosti, vzrušujúce predstavenia vás očakávajú aj zajtra a pozajtra, pretože veselí Varaždínčania nikdy neostanú bez nálady a energie. Preto veríme, že všetci, ktorí majú chuť vzdať hold ležérnosti a dobrej

nálade, a takých je určite veľa, navštívia koncom augusta Varaždín. Špancirfest je udalosťou, ktorá sa nesmie vynechať. www.spancirfest.com www.tourism-varazdin.com

Festival amatérskych spevákov Prvý hlas Zagorja predstavuje najmladšie zagorské spevácke talenty. Zagorje je totiž kraj, v ktorom z každého kopca zaznieva tradičný zagorský popevok, vždy sa tu dajú nájsť nové generácie hudobných talentov. Preto určite nevynechajte príležitosť na účasť na tomto podujatí, ktoré zaujme každého neodolateľnými detskými piesňami. Samotný Festival bude sprevádzaný bohatým programom, takže si jeho návštevníci môžu vypočuť koncerty zábavnej, vážnej i sakrálnej hudby, obdivovať výstavy akademických i amatérskych umelcov a zúčastniť sa na športových turnajoch a stretnutiach. A že nik neostane hladný ani smädný, o to sa postarajú miestni hoteliéri so svojou gastronomickou ponukou. www.sveti-kriz-zacretje.hr

Vnútrozemské Chorvátsko je známe bohatstvom svojej kuchyne. Každé mestečko má svoje tradičné recepty a zvláštne spôsoby prípravy jednotlivých jedál. Vrbovčania svoju tradičnú gastronomickú ponuku prevádzajú koncom augusta v rámci podujatia Čo jedávali naši starkí. V tomto období celé mesto vonia starými jedlami, ktoré sa pripravujú s množstvom lásky, aby si ich návštevníci navždy zapamätali. Navyše sa Vrbovčania aj navzájom pretekajú v príprave tradičných jedál a celú hostinu sprevádzajú aj športové súťaže a hudobný program. www.vrbovec.hr

80 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 80 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 81 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 81

sisak 5.9.

keltská noC

koprivnica 5. - 7.9.

renesančnÝ Festival

krapina 6. - 13.9.

tÝŽdeŇ kajkavskej kUltÚry

Popovača 11. - 13.9.

voloderské jesene

Fotografia: Igor Palotay

Archív: TZ mesta Koprivnica

Fotografia: Željko Frankol

Fotografia: Zdenko Cvetko

Keď septembrový mesiac vstúpi do fázy novu a spustí sa nad mesto Sisak, nezasvätení návštevníci by si v dôsledku neznámych vnemov mohli pomyslieť, že spadli do časovej diery a vrátili sa o mnoho storočí späť do minulosti. Ďalekej minulosti, keď sa po rieke Kupe plavili plte a ulicami Sisaku sa prechádzali rytieri a víly. No, nemusíte sa hneď preľaknúť, je to len predstavenie. Sisačania sa totiž v tomto hodinu trvajúcom predstavení, ktorej javiskom je rieka Kupa, pokúšajú navodiť obraz ich mesta z dávnych dôb. Po Kupe sa v rade za sebou plaví päť pltí, dvadsať riečnych člnov a tristo plávajúcich faklí. Na plavidlách sa pred očami divákov odohrávajú scény zo života Keltov a Rimanov. Všetky plavidlá sú bohato zdobené fakľami a podobnými dekoráciami, pričom divákov vystúpením sprevádza hlas z reproduktorov rozmiestnených po brehu rieky Kupy, na ktorej voľakedy dávno žili starí Kelti. www.sisakturist.com

Na obranných valoch starého mesta Koprivnica sa v septembri odohráva skutočné historické divadlo. Pod rytierskymi šiatormi si hrdinovia brúsia meče, aby si nimi vybojovali ruku svojej vyvolenej, lovecké sokoly krúžia vo vzduchu poslúchajúc rozkazy sokoliarov, obchodníci a remeselníci na plné hrdlo volajú kupujúcich, lákajúc ich k svojim stánkom plných kadejakých ručných výrobkov typických pre dávnu minulosť. Ulicami sa šíria príťažlivé vône renesančnej kuchyne, dochutenej dávno zabudnutými exotickými koreniami. Jediným pravidlom platiacim na Renesančnom festivale je snaha neprezradiť, že sa v skutočnosti nachádzame v 21. storočí. www.koprivnicatourism.com

Počas týchto siedmych dní sa návštevníci Krapiny budú môcť presvedčiť, aká je kajkavská kultúra aj v súčasnosti živá a aktuálna. Budú to môcť dosvedčiť všetci, ktorí sa zúčastnia na výstave Kaj u riječi, slici, pjesmi i plesu a Kaj najmlajši je najslajši. Tieto výstavy sú vzorovým príkladom toho, akou je kajkavčina podstatnou súčasťou chorvátskej písomnej kultúry a jazyka poézie a mnohých poučných príbehov. Krapina bude v tých dňoch aj dejiskom trhu Gde se još to kupiti more, a slávnostnú atmosféru spestrí určite aj koncert 20 nových kajkavských piesní. To je len jedna malá časť programu, ktorý sa bude konať na Námestí Ljudevita Gaja, v Galérii mesta Krapina, v Múzeu evolúcie Hušnjakovo a festivalovej sále. Avšak aj prechádzka ulicami mesta vás iste osloví a pri srdci zohreje známa zagorská pohostinnosť. www.kajkavske-popevke.hr

Keď sa vo voloderských vinohradoch oberú prvé strapce hrozna, začínajú sa Voloderské jesene. Obyvatelia Sisacko-moslavackej župy už 40 rokov pravidelne oslavujú začiatok oberačky hrozna vo svojom kraji. Aj v tomto roku sa tu koná bohaté vinobranie, na ktorom vystúpia aj folklórne súbory z celého Chorvátska, otvoria sa výstavy obrazov, vinohradníckeho a ovocinárskeho náradia a nástrojov, ako aj rozličné ručné výrobky, ľudové kroje a predstavovanie rôznych tradičných remesiel. Vo večerných hodinách sa program prispôsobí mladým, pre ktorých vystúpia mnohí speváci zábavnej hudby a podujatie sa skončí veľkým ohňostrojom. Všetkým skutočným priaznivcom vína srdečne odporúčame navštíviť v polovici septembra Voloder a zúčastniť sa na skutočnom koncerte pre ich chuťové bunky. www.popovaca.hr

82 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 82 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 83 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 83

desinić - dvor veliki tabor 12.9.

stredovekÝ tábor

lepoglava 17. - 20.9.

MedzinárodnÝ Festival čiPiek

varaždin 18. - 27.9.

varaŽdÍnske barokové večery

hrvatska kostajnica 2. - 4.10.

Gaštaniáda

Fotografia: Miljenko Hegedić

Fotografia: B. Težak

Fotografia: Helena Huet

Fotografia: Antun Pavičić

V stredoveku na zámku Veliki Tabor sídlil šľachtický rod Rattkayovcov. Toto podujatie nás vráti do doby ich pobytu na zámku, keď sa po ňom prechádzali rytieri a ich sluhovia. Stredoveký tábor je príležitosťou na stretnutie všetkých chorvátskych združení, ktorých náplňou je pestovanie stredovekých zvykov a umení. Návštevníci sa preto môžu tešiť na príťažlivý program plný stredovekých hudobných vystúpení, žonglovania, veštenia, bojových umení (lukostreľba, streľba z kuše, dela, katapultu, šermovanie mečmi a fakľami, hod kyjakom...). Zabávať vás bude aj stredoveké bábkové divadlo a predstavenia so stredovekou tematikou. Presvedčte sa ako vyzerala zábava v oných dávnych časoch a odneste si so sebou kúsok stredoveku. www.srednjovjekovni-tabor.net

Podľa legendy priniesli čipku do chorvátskych krajov ešte pred niekoľkými storočiami bieli mnísi pavlíni. Vidiecke obyvateľstvo tak objavilo jej krásu a prijalo toto umenie za súčasť svojej tradície. Na zvlášť úrodnú pôdu padla táto tradícia v Lepoglave, meste, ktoré sa stalo známym mimoriadne vysokou úrovňou výroby čipiek. Aj sami Lepoglavčania sú hrdí na svoju zručnosť a organizujú v mesiaci september Medzinárodný festival čipiek, ktorým úspešne propagujú vzácnosť čipky ako svojho etnografického pokladu. A hoci sa na Festivale dajú obdivovať aj bohaté čipkárske práce z rôznych európskych krajín, návštevníci venujú zvláštnu pozornosť domácim prácam z chorvátskych tradičných čipkárskych centier, ako sú Lepoglava, Pag, Sv. Marija a Hvar. www.lepoglava-info.hr

Koncerty v rámci Varaždínskych barokových večerov vás zavedú o niekoľko storočí späť do histórie, do obdobia v ktorom bývala hudba vysoko estetickým umením. Množstvo koncertov, ktorými renomované chorvátske a zahraničné súbory predstavujú moderné interpretácie barokových diel, vytvárajú romantickú atmosféru barokového mesta. Večery majú veľmi vážny charakter z muzikálneho hľadiska, pretože sa na nich často uvádzajú aj diela, ktoré sa doteraz ešte verejne nehrali a skutočný lesk zažívajú až dnes. Predstavujúc tieto diela ako aj moderné interpretácie už známych diel, dosahujú Barokové večery závideniahodné výsledky v profesionálnom prístupe k barokovej hudbe. Nech sa chvejú struny violín aj vašou fantáziou a nesú vás ich dlhou hudobnou cestou z minulosti až po dnešok. www.vbv.hr

Niet takej časti gaštana, ktorú by ste nenašli na podujatí Kostajnická gaštaniáda. Okrem ochutnávky rôznych jedál z pečených a varených gaštanov a zákuskov z gaštanového pyré, sú všetci účastníci pozvaní aj na oberačku gaštanov. Je to príležitosť na prechádzku po gaštanových lesoch so zábavou, piesňou a všetkým čo vytvára dobrú náladu. www.hrvatska-kostajnica.hr

84 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 84 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 85 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 85

zaprešić 4. - 18.10.

jelačiĆove dni

stubičke toplice 10.10.

hUbárska slávnosť v stUbakoCh

čakovec 12. - 18.10.

assitej

dugo selo, samobor, sv. ivan zelina, v. Gorica, jastrebarsko, 11.11.

sv. Martin v záhrebskej ŽUPe

Fotografia: Dražen Breitenfeld

Fotografia: Zrinka Košić

Fotografia: Mario Jakšić

Fotografia: Nada Kozić

Josip Jelačić je chorvátsky bán, ktorého meno symbolizuje túžbu chorvátskeho národa po slobode a nezávislosti od imperialistických dobyvateľov. Po búrlivom živote strávenom bojom za chorvátske národné záujmy ho pochovali v roku 1859 v kaplnke Sv. Josipa v Zaprešići. Zaprešićania preto oslavujú v Deň svojho mesta zároveň aj život a dielo tohto velikána našich dejín. V rámci podujatia, ktorým si v máji pripomíname výročie smrti a v októbri výročie narodenia bána Josipa Jelačića koná sa Jelačićov bál, turnaj v jazde cez prekážky Pohár bána Josipa Jelačića i hospodársky veľtrh. Návštevníci si môžu obísť aj Nové Jelačićove dvory ako cenný príklad zachovávania kultúrno-historického dedičstva. www.zapresic.hr

Dnes už tradičné stretnutie hubárov je Hubárska slávnosť v Stubakoch. Návštevníci majú zaručený pobyt v prírode na čerstvom vzduchu a uvoľnenú priateľskú zábavu s piesňou. Výletníci na miesto stretnutia v Pile prichádzajú zvlášť organizovaným turistickým vlakom a vo veselej atmosfére odchádzajú na zber húb. Výsledky celodenného hľadania sa večer odovzdávajú na determináciu a celé podujatie sa končí odbornou prednáškou Mladena Strižaka a veselou zábavou pri ochutnávaní obsahu hubárskeho kotlíka. www.stubicketoplice.hr

Raz ročne sa Čakovec stáva hostiteľom divadelných hercov, ktorí svoj profesionálny život venovali najvďačnejšiemu ale i najnáročnejšiemu publiku – deťom. Sledujúc predstavenie v podaní našich najtalentovanejších detských hercov, deti na hodinu-dve jednoducho zabúdajú na to, čo trápi ich malé hlavičky. Preto počas týchto piatich dní, venovaných výhradne im, vládne v Čakovci veľmi veselá atmosféra plná detského smiechu a hravosti, ktorá veľmi často nakazí aj dospelých. Doveďte svoje detváky nech sa rozveselia na vrcholnom divadelnom podujatí spolu s mnohými deťmi z oblasti Medjimurje. www.assitej.hr

V novembri na Deň sv. Martina sa mušt mení na víno. Populárny sviatok Martinje, je preto sviatkom vína a obyčajou, ktorá je hlboko zakorenená v tradícii severozápadných krajoch Chorvátska, kde sa aj dnes slávi zvlášť intenzívne. V Záhrebskej župe sa Martinje slávi v mnohých mestách a obciach. Medzi nimi vyniká touto tradíciou Dugo Selo, ktorého ochrancom je práve Sv. Martin, ďalej Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica a Jastrebarsko. www.tz-samobor.hr www.tzvg.hr www.dugoselo.hr www.tz-zelina.hr www.tzgj.hr

86 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 86 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

STREDNÉ CHORVÁTSKO www.chorvatsko.hr 87 DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 87

ivanec 4. - 5.12.

ivaneCké banÍCke dni

Grabovnica 21.12. - 6.1.

vianočná rozPrávka v čazMe

Archív: XMEDIA d.o.o.

Fotografia: Davor Kirin

Ivanecké banícke dni svojím programom poukazujú na dôležitosť zachovávania tradičných foriem spoločenského a kultúrneho života ako aj dôležitosť vzdelávania mladých generácií o kultúrno-historickom dedičstve Ivanjčanov. Vo svetle tohto poslania majú návštevníci výnimočnú možnosť pozrieť si výstavu starých baníckych predmetov, a presvedčiť sa tak, aký ťažký býval život našich predkov. Výstavu doplnia aj detské práce na tému baníctva a banícke sochy. No najatraktívnejšou súčasťou podujatia bude určite pochod historického sprievodu Ivanecká banícka čata, ktorá má na starosti privítanie návštevníkov ako aj to, aby sa na podujatí všetci dobre cítili. www.ivanec-turizam.hr

Všetky vianočné rozprávky sú romantické a poučné, zvlášť keď ste hosťom rodiny Salajovcov v Grabovnici. Rodina Salajovcov totiž pripravila na vianočný čas skutočnú maškrtu pre milovníkov pravej sviatočnej atmosféry. Vtedy sa v ich predzáhradke rozsvietia státisíce farebných svetielok, ktoré vytvoria nádherný svetelný zážitok a idylu pre každého diváka. Vianočná stajňa a jasličky a výzdoba celej predzáhradky vianočnými svetielkami a inou výzdobou sľubujú nezabudnuteľný zážitok hlbokého sna a prebúdzania vo svete rozprávok, svete skutočnej chorvátskej vianočnej rozprávky. www.tzbbz.hr www.cazma.hr

S L AVÓ N S KO
88 www.chorvatsko.hr STREDNÉ CHORVÁTSKO 88 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

Županja 13. - 24.2.

šokaCká dedina

vinkovci, 5. - 8.3.

Festival dokUMentárneho roCkového FilMU „dorF”

slavonski brod, 13. - 18.4.

vo svete rozPrávok ivany brliĆovej MaŽUraniĆovej

kutjevo, máj

Po CestáCh trenkovyCh PandÚrov

Fotografia: Franjo Andrašević

Archív: TZŽ Vukovarsko-srijemská

Fotografia: Josip Perčević

Fotografia: Zlatko Burivoda

Celá námaha Županjčanov venovaná zachovaniu neoceniteľného kultúrneho dedičstva Šokcov sa stáva viditeľná počas tejto slávnosti, založenej na kráse a bohatstve slavónskej tradície. Ako vynesené z múzea sa ulicami mesta premávajú nádherne vyzdobené koče a kone, ktoré riadia hrdí kočiši oblečení do najkrajších slavónskych krojov. Fašiangový sprievod, atraktívny hosťom z ktoréhokoľvek kúta sveta, nevyhnutne sprevádzajú ďalšie zvyky – pálenie pálenky a slavónska zabíjačka. V tomto roku bude všetka táto rozmanitosť doplnená naviac aj hosťovaním folklórnych súborov z ostatných končín Chorvátska i zahraničia. www.tz-zupanja.hr

Ak niektoré dokumentárne filmy spájajú obraz a zvuk v ideálnej forme, potom je DORF pre milovníkov hudby a filmu tou najlepšou príležitosťou. V inšpiratívnom prostredí mesta Vinkovci sa môžete zúčastniť na nekonvenčnom Festivale dokumentárneho rockových filmov z Chorvátska a ďalších krajín. Rôznorodé žánre, inovatívne filmové príbehy o hudobných idoloch, zaujmú nielen milovníkov dokumentárnych filmov, ale aj filmových laikov, ktorí si budú môcť aj v tomto roku vychutnávať rôzne tvorivé dielne, výstavy, literárne promócie a samozrejme koncerty. www.dorf-vk.com

Ivana Brlićová Mažuranićová, chorvátska spisovateľka a autorka jedných z najkrajších detských rozprávok, strávila časť svojho života v Slavónskom Brode. Obyvatelia Brodu si preto každoročne pripomínajú jej narodeniny a odovzdávajú sa jej hravej fantázii. Podujatie trvá týždeň, pričom je celé mesto dejiskom detských stretnutí a podujatí ako sú literárne, divadelné, výtvarné a fotografické tvorivé dielne. Toto detské podujatie sa začína predstavením na Ivaninom námestí, pred domom, v ktorom spisovateľka žila. Končí sa vrátením kľúčov primátorovi a slávnostným predstavením na Základnej škole Ivany Brlićovej Mažuranićovej. Škola je po celom Chorvátsku známa ako pestrofarebná škola, pretože je zvonku i zvnútra pomaľovaná postavami z Ivaniných rozprávok. www.slavonski-brod.hr

Kutjevčania si nenechajú ujsť príležitosť na zábavu so svojimi hosťami. V tomto duchu oslavujú aj návštevu Márie Terézie, ktorá prebývala v Kutjeve v dávnom roku 1741. Kutjevčania nezabudli na česť, ktorú týmto ich mestu spravila, a preto si udalosť pripomínajú veľkým predstavením, ktoré nás ľahko zvádza a vracia o tri storočia nazad. Mestom prechádza veľký sprievod historických kostýmov, dychovej hudby a rôznych združení, a nakoniec sa pred zámkom Kutjevo koná divadelné predstavenie, ktoré nám podrobne priblíži vtedajšie časy. www.tz-kutjevo.com

90 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 90 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

91 91

Pakrac 9.5. - 20.6.

PakraCké leto

ilok 16. - 25.5.

Festival herCov

Požega, 29. - 30.5.

Chorvátsky Festival jednoMinÚtovÝCh FilMov

slavónsky brod 30.5. - 21.6.

brodské kolo

Archív: TZ mesta Pakrac

Fotografia: Dražen Bota

Fotografia: D. Mirković

Fotografia: Darko Janković

Svoje stredoveké dedičstvo oslavujú Pakračania podujatím Pakracké leto, ktoré je multimediálne svojim obsahom i charakterom. Okrem divadelných predstavení a koncertov rôznych žánrov, môžu návštevníci sledovať aj rôzne športové stretnutia ako sú bicykliáda, turnaj v malom futbale, horsko-cyklistický maratón alebo seminár o bojových umeniach. Všetky tieto podujatia sa nesú v znamení stredoveku, keď v Pakraci bývali templári a Ivanovci, pričom mesto zohrávalo aj vážnu hospodársku funkciu razením mincí, v tom čase v prvej raziarni podobného druhu v celom Chorvátsku. www.pakrac.hr www.tz-pakrac.hr

Hercov vždy veľmi obdivujeme: niekedy v nás prebúdzajú smiech, inokedy plač a niekedy nás jednoducho nechávajú bez dychu. No okrem potlesku po skončení posledného dejstva, bývajú zriedkakedy za svoj výkon patrične odmenení. Našťastie, všetko to mení Festival hercov. Celý týždeň sa vo Vukovarsko - srijemskej župe hrajú predstavenia, ktoré boli takým či onakým spôsobom odmenené v uplynulom roku za mimoriadne herecké výkony. Celý kraj dýcha umeleckými pľúcami, publikum rozcítene očakáva vystúpenie hercov na dosky javiska a ešte emotívnejšie ich vyprevádza po predstavení. Aplauzy sa nesú rovinou. Umelecké oduševnenie a bohémsky duch zastavuje čas a ako tornádo rozháňa každodenné problémy návštevníkov. Namiesto epilógu herci odmeňujú hercov. Festival sa totiž končí vyhlasovaním ocenení, ktoré odovzdáva trojčlenná komisia zložená výhradne z hercov. www.hddu.hr

Zvláštnou výzvou pre filmárov je formát jednominútového filmu. Takýto formát si vyžaduje značné prispôsobenie zámeru a ideovej realizácie. V jednej minúte filmu musia byť obsiahnuté hlavné prvky príbehu: zápletka, vyvrcholenie a rozuzlenie deja. Jednominútové filmy často priťahujú aj filmových amatérov, ktorí často nemajú možnosť realizácie nejakých veľkých projektov, čo však nemusí nutne znamenať, že nemajú potrebnú kvalitu. Zbierka filmov všetkých žánrov, tematikou je jediný spoločný znak - jednominútové trvanie filmu. Sledujte ich na požegskom Festivale jednominútových filmov, festivale, ktorý si v posledných rokoch mimoriadne cenia aj vo svete. www.crominute.hr

Slavónsky Brod je známy svojimi tradičnými podujatiami, z ktorých najslávnejšie je práve Brodské kolo. Voľakedy sa pri príležitosti osláv sv. Štefana Brodania stretávali na hlavnom námestí svojho mesta a hrávali veľké Brodské kolo, ktoré často tvorilo aj niekoľko stoviek spojených rúk prepychovo vystrojených šokackých mládencov a dievčeniec. Aj dnes srdce celého mesta bije pre Kolo, ktoré sa však v súvislosti s týmto zvykom trochu zmenilo. Návštevníci dnes môžu navštíviť rôzne etnografické a výtvarné výstavy, zúčastniť sa na detských predstaveniach, trhu koláčov, prehliadke konských záprahov, na prekážkových dostihoch a závodoch dvojzáprahov. Celé mesto zaznieva aj hudbou, ktorá sa hrá na prehliadkach pôvodného spevu a vystúpeniach folklórnych súborov, no najviac pozornosti si pravidelne získava výber najkrajšej Chorvátky v ľudovom kroji. Uvoľnite sa a nastavte ruku, pevne sa pochytajte a nedovoľte Brodskému kolu prasknúť. www.brodsko-kolo.com www.fa-broda.hr

92 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 92 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

93 93

orahovica 1. - 7.6.

orahovaCká jar

kutjevo jún

Grand PriX kUtjevo

draž 5. - 7.6.

baranjskÝ beťár

hUdobnÝ Festival „PjesMe Podravine i Podravlja“
Pitomača, 12. - 13.6.

Fotografia: Vladimir Grgurić

Fotografia: Zlatko Burivoda

Fotografia: Antonio Sobol

Fotografia: Gordana Jakupec

Viacdňovým podujatím Orahovacká jar otvára mesto Orahovica svoje dvere návštevníkom z celého sveta. Toto predstavenie oficiálne otvára začiatok letnej turistickej sezóny v Orahovici. Program je rôznorodý, pre každého niečo. Priaznivcov športu určite potešia športové súťaže v malom futbale, či turnaj v petangu. Tým, ktorým je bližší kultúrny program nájdu viac pokoja na niektorom z divadelných predstavení. Hudobné publikum sa bude môcť tešiť na vystúpenia folklórnych súborov ako aj domácich popových a rockových hviezd. www.orahovica.hr

Grand Prix Kutjevo sú medzinárodné konské dostihy v jazde cez prekážky. Mnohoročná tradícia chovu ušľachtilých koní a vrcholní jazdci robia tento turnaj veľmi populárnym a mimoriadne navštevovaným. O turnaji v Kutjeve hovoria jazdci z Rakúska, Nemecka, Slovenska, Slovinska a Maďarska, že ho majú veľmi radi a zodpovedajúco tomu ho aj vždy radi navštevujú. Práve preto sa, popri domácich súťažiacich, pokúšajú získať sympatie rozhodcov a publika, aby si práve ich zručnosť v jazde cez prekážky zaslúžila najvyššie uznanie. Grandióznosťou pohybu a súladom medzi koňom a jazdcom hraničí táto disciplína v mnohom s umením. Kutjevská Grand Prix ideálnou príležitosťou sa o tom presvedčiť! www.tz-kutjevo.com

Baranjci sú známi tým, že každé ich zhromaždenie sprevádza všeobecná veselosť. Niet v Baranji oslavy, na ktorej by ste sa mohli nudiť. Dôkazom je aj Baranjský beťár v Draži. Popri vystúpeniach početných folklórnych súborov, ľudového kola a krásnej hostiny z miestnych jedál a nápojov, môžete v Draži voliť aj najkrajšiu dievčinu a ženu, môžete sa zúčastniť na revue zaujímavých pracovných odevov a výstavách ručných prác, starého nábytku, náradia a záhadných predmetov z babičkinej almary. Trefa do čierneho, ak vás zaujímajú tradície baranjského kraja. A samozrejme aj veselie a zábava! www.draz.hr

Prekrásne podravské krajiny a láska tamojších ľudí k svojej zemi sú často ospevované vo veršoch podravských básnikov. Rovnako tak, aj niektoré z najkrajších chorvátskych ľudových melódií nám zanechali práve podravskí autori. Tento hudobný festival predstavuje vzácnu príležitosť zoznámiť sa s bohatým hudobným a básnickým dedičstvom tohto kraja. Dva večery v júni privedú na javisko v Pitomači najväčšie hudobné talenty tohto kraja. Prvý večer môžete obdivovať vystúpenia menej známych interpretov, kým druhý večer ponúka, už podľa zaužívaného scenára hostí z radov početných hudobných zoskupení a sólistov, ktorí majú za sebou závideniahodnú umeleckú kariéru. www.pitomaca.hr

94 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 94 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

95 95

Županja 20.6. - 4.7.

Žatva i Mlátenie v MinUlosti

valpovo 23. - 28.6.

leto valPoveCké

osijek, 26. - 27.6., 24. - 25.7., 28. - 29.8.

osijeCké letné noCi

Đakovo 30.6. - 7.7.

djakovské vÝšivky

Fotografia: Zvonimir Tanocki

Fotografia: Predrag Matijanić

Archív: TZ mesta Osijek

Fotografia: Saša Pjanić

Práce spojené so žatvou sa natoľko votkali do spoločenského a kultúrneho života Slavóncov, že sa časom stali nielen existenčnou potrebou, ale i symbolom pracovitosti ľudí tohto kraja. Preto sa vždy atraktívne podieľali na podujatiach, ktoré okrem ťažkej práce ospevovali aj krásu žatevných obyčají. Návštevníci mesta Županja tak majú napr. v júli možnosť obdivovať kroje venované výhradne tejto činnosti a ochutnať jedlá a nápoje charakteristické pre túto časť roka. Popri obyčajoch spojených so samotnou žatvou sa počas podujatia vystavujú aj ručné práce, od bosniackej šlingy po graištanske tekvice, no návštevníkov iste poteší aj jazda na zapriahnutom koči. Navštívte Županju a nechajte sa inšpirovať duchom týchto usilovných ľudí. www.tz-zupanja.hr

V lete celé Slavónsko hýri veselosťou a oslavami. Posledný týždeň mesiaca júna vo Valpove nie je výnimkou. Vo Valpove sa totiž počas siedmych júnových dní už posledných 41 rokov za sebou predstavujú návštevníkom rôzne amatérske umelecké združenia. Tak sa aj v tomto jubilejnom roku budú konať prehliadky folklóru, konských záprahov, speváckych zborov a spevákov amatérov. No slavónska veselica by nebola úplná, keby sa Valpovčania nepostarali o bohatú ponuku tradičných jedál a nápojov. Všetko uvedené zaručuje euforické rozpoloženie návštevníkov otvoreného ducha, ktorí v tých dňoch prídu do Valpova zabaviť sa a vychutnať si bohatú valpoveckú tradíciu. www.valpovo.hr www.tz-valpovo.com

Letné mesiace v Osijeku končia radosťou pre všetky vekové kategórie. V meste sa koná rad predstavení, scénických i hudobných, venovaných zábave detí i dospelých. V reštauračných objektoch sa pripravujú známe slavónske špeciality, a zvláštnym zážitkom je v týchto dňoch aj prechádzka po brehu Drávy. Navštívte Osijek a presvedčte sa o slavónskej pohostinnosti, o ktorej sa tak veľa hovorí! www.tzosijek.hr

Aj mesto Djakovo oslavuje v lete svoju dlhú a bohatú tradíciu. Spojené v jednom júlovom podujatí sa v Djakove predstavujú tri rôzne aspekty kultúrnej tradície Slavónie: folklór, ktorý môžu návštevníci obdivovať v rámci mnohých hudobných programov, gastronómia, v ktorej rôznorodosti hrajú hlavné úlohy slávny rybací paprikáš, čobanac a djakovská saláma zvaná kulen, a nakoniec tradícia chovu koní, ktorých nádhera sa prezentuje počas rôznych jazdeckých súťaží na djakovskom hipodróme. Aj tohto roku budú môcť mnohí návštevníci Slavónie a Baranje obdivovať tisícky ľudových krojov, hudbu, tance a obyčaje, ktorými sa tento kraj zvlášť pýši. To všetko sa bude podieľať na pestrom a veselom slávnostnom sprievode. www.tz-djakovo.hr

96 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 96 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

97 97

osijek koniec júna - koniec júla

osijeCké leto kUltÚry

vukovar 1. - 5.7.

vUkovar FilM Festival

donji Miholjac 9. - 12.7.

MiholjaCká dedina

Požega 15.7. - 15.8.

PoŽeGské kUltÚrne leto

Fotografia: Marin Franov

Archív: Vukovar film festival

Fotografia: Melia Vidaković

Fotografia: D. Mirković

Osijecká Tvrdza, voľakedy dávno dejisko mnohých pohnutých historických udalostí, sa v lete mení na javisko vrcholného umeleckého programu. Podujatie Osijecké leto kultúry sa totiž koná práve na jej námestiach a uliciach. Jej barokový štýl tak dotvára mnohé divadelné predstavenia, umelecké vystúpenia, výstavy, koncerty, literárne a filmové večery. Hlavnú úlohu pritom hrajú samozrejme vystúpenia domácich umelcov z Osijeka. No v programe nájdete aj prihlásených hostí z iných častí Chorvátska a zo zahraničia. ljetokulture.osijek.hr

Rieka filmov znovu prichádza! Rieka Dunaj symbolicky spája všetky krajiny, ktorými preteká, ako aj tie, v blízkosti ktorých sa vlieva do mora. Takto sa aj Vukovar film festival stáva vplyvným festivalom jednej z najvitálnejších kinematografií sveta - kinematografii podunajských krajín. Premietanie filmov na nábreží rieky na tzv. dunajskom šlepe alebo v sále domu nositeľa Nobelovej ceny L. Ružićku, pohostinnosť domáceho obyvateľstva a príjemná atmosféra, doplnená autochtónnymi gurmánskymi špecialitami vyzývajú na priateľské stretnutie a rozhovory. Vukovar a Dunaj majú “niečo“, čo sa nedá opísať slovami. Dá sa to iba zažiť. www.vukovarfilmfestival.com

Donji Miholjac sa stáva na štyri dni javiskom tradičnej prehliadky slavónskeho folklóru. Na miholjackých uliciach sa stretávajú kultúrno-umelecké spolky Slavónie, ale aj ostatných končín Chorvátska. Ponúkajú zriedkavú príležitosť, keď sa na jednom mieste sústredí toľko rozličných folklórnych skupín. Ich sprievod a vystúpenia vás prilákajú svojou veselosťou, tancom a hudbou, ale aj výstavou obrazov a etnologickými expozíciami, dokazujúcimi krásu všedného dňa minulosti. Treba spomenúť aj vône, šíriace sa lákavo ovzduším, ktoré vám nedovolia neochutnať známe gastronomické špeciality Slavónska. www.tz-donjimiholjac.hr

Promenáda Stari grad je obľúbeným miestom požegských korzujúcich. Zvlášť v júli a auguste, keď miestne pešie zóny ponúkajú množstvo kultúrnych podujatí ako sú koncerty a divadelné predstavenia. Počas prechádzky môžete vychutnávať zvuky vážnej hudby, zúčastniť sa na koncertoch domácich popových interpretov, navštíviť niektorú z výstav alebo si pozrieť divadelné predstavenie. Vrcholom Požegského kultúrneho leta je Festival modernej chorvátskej literatúry, na ktorom desiatka významných domácich autorov predstavuje svoje diela a vytvára z nich zbierku, na ktorej sa spolupodieľa aj prítomné publikum. www.pozega-tz.hr

98 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 98 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO www.chorvatsko.hr DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr

99 99

virovitica 31.7. - 23.8.

rokovo

slavónsky brod august

Gloria FestUnG

slatina 5. - 30.8.

slatinské kUltÚrne leto

aljmaš, 14. - 15.8.

PÚtniCká slávnosť nanebovziatia Panny Márie

Fotografia: Ivan Šemper

Archív: Foto Breza

Fotografia: Željko Juras

Fotografia: Antonio Sobol

Sveti Rok je patrónom mesta Virovitice. Preto nie div, že sa Virovitičania rozhodli oslavovať svoj Deň mesta práve na sviatok sv. Roka, 16. augusta. Tento dátum je aj hlavnou udalosťou viacdenného podujatia s názvom Rokovo. Sami Virovitičania o Rokove hovoria, že rastie z roka na rok. Pred časom bývalo o niečo skromnejšie, no dnes prerástlo do skutočnej maratónskej oslavy. V týchto dňoch celá Virovitica žije v znamení všeobecnej veselosti, ale aj kultúrnym programom a napínavými športovými stretnutiami, ktoré tejto atmosfére dodávajú tú správnu náplň. Rokovo spája atraktívnym spôsobom nové a staré. Spoznajte virovitické tradičné bohatstvo, a zabavte sa pri vystúpeniach estrádnych hviezd. www.virovitica.hr

Stará pevnosť Brod zažíva znovu niektoré zo svojich najslávnejších historických okamihov, keď po jej hradbách prechádzali udatní rytieri a vojaci. Zásluhu na tom má podujatie Gloria festung, veľké predstavenie svetla, hudby a veľkolepých kostýmov. Na predstavení sa podieľa veľké množstvo štatistov, členov historických vojenských oddielov, hercov a spevákov. Všetko je sprevádzané svetelnými efektami, ktoré dodávajú brodskej pevnosti nový život, akým doteraz ešte nežila, život plný famóznej atmosféry a hereckého nadšenia. www.tzgsb.hr

Letných návštevníkov mesta Slatina iste príjemne prekvapí rozmanitosť kultúrnych podujatí, ktoré zmenia v tomto čase Slatinu na skutočnú klenotnicu kultúry. Na uliciach a v parkoch mesta sa bude odohrávať program, dodávajúci svojmu mestu nový vzhľad a všetkým, ktorí sa na ňom budú podieľať, otvorí nový pohľad na kultúru a umenie. Kľúčom k takémuto úspechu je rôznorodosť. V Slatine budete môcť v týchto dňoch nájsť druh kultúrneho prejavu, ktorý máte najradšej: divadelné predstavenia, hudobné koncerty, premietanie filmov, výstavy, predstavovanie starých remesiel, kulinárske umenie, cez ktoré vás bude sprevádzať aj kultúrno-turistický sprievodca, ktorý práve vychádza. www.tz-slatina.hr

Tisícky veriacich sa na sviatok Nanebovzatia Panny Márie vyberajú do Aljmašu, najznámejšieho mariánskeho posvätného miesta v Osijecko-baranjskej župe. V posledných rokoch zažíva táto svätyňa jeden z najsvetlejších okamihov svojej štyri storočia dlhej histórie. Nový kostol Putovania Panny Márie so soškou Matky Božej bol postavený na mieste, kde voľakedy stával starý kostol. Podľa názoru mnohých veriacich je nových kostol ešte veľkolepejší ako niekdajší. Nenechajte si ujsť neopísateľnú duchovnú skúsenosť, ktorá vás na tomto posvätnom pútnickom mieste očakáva. www.svetiste-aljmas.hr

100 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 100 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO DALMACIJA - ZADAR

www.chorvatsko.hr 101 www.hrvatska.hr 101

Papuk 28.8.

Medzinárodná noC netoPierov

brođanci 30.8.

olyMPiáda starÝCh šPortov

otrovanec 30.8.

na návšteve starÝCh čias

beli Manastir september

jeseŇ v baranji

Fotografia: Vlatka Dumbović

Fotografia: Marin Janković

Fotografia: Josip Mikolčić

Fotografia: Ivica Bela

Netopiere, cicavce poletujúce nad našimi hlavami, krúžia nočným nebom a bývajú vítaným motívom rôznych hororových príbehov. Zohrávajú však aj významnú ekologickú úlohu a sú najlepším ukazovateľom čistoty životného prostredia. Vzhľadom na to, že Chorvátsko obýva 35 z celkových 45 netopierích druhov, známych na území Európy, dokazujú netopiere, že vzduch tejto krajiny patrí k najčistejším na svetadiele. Zvlášť veľký počet netopierov sa vyskytuje v Parku prírody Papuk, v ktorom sa oslavuje aj Medzinárodná noc netopierov. Navštívte Papuk a presvedčte sa o jeho kráse a vypočujte si niektoré z prednášok našich známych odborníkov v oblasti zaujímavej časti živočíšnej ríše, ríše netopierov. www.pp-papuk.hr

V akých športoch si svoje schopnosti merali naši predkovia? To je otázka mimo záujmu našej písanej histórie. Ich opisy nenájdete v historických knihách. Aby ste získali odpoveď, musíte si vypočuť, čo hovoria naši starí rodičia. Alebo sa zúčastniť na Olympiáde starých športov. V Brodjanciach sa totiž koná práve súťaženie v rozličných starých športoch, ktorými sa zaoberali pastieri pri strážení dobytka, poľnohospodári vo chvíľach oddychu a deti pri svojich dávnych hrách. To sú športy, pri ktorých sa mladíci voľakedy pokúšali očariť svoje vyvolené, alebo sa v nich pretekali s mladíkmi zo susednej dediny. Dnes sú športové disciplíny ako preťahovanie lanom, hod kameňom z ramena, vrh podkovou alebo beh vo vreci mimo akéhokoľvek súťažného záujmu, ale zaisťujú výbornú zábavu tak účastníkom ako aj divákom. www.tzobizovac.hr

Hoci oslavujú staré remeslá a obyčaje, robia Podravci toto podujatie veľmi moderným spôsobom. Pod názvom Na návšteve starých čias, ktorou tamojší obyvatelia pestujú svoje podravské tradície, sa skrýva podujatie podobajúce sa viac na interaktívne múzeum pod holým nebom. Pred návštevníkmi sa odvíjajú staré príbehy, v ktorých aj sami môžu účinkovať. Každý môže tiež vyskúšať ako sa voľakedy miesilo chlebové cesto, ako sa zapaľovalo v chlebovej peci, či ako sa v mažiari drvili tekvicové jadrá. Podravskí naivní maliari maľujú priamo na mieste na sklo okolité krajiny, fiakre krúžia a pozývajú na okružnú jazdu a zvuky tambúr a cimbalov vás vyzývajú, aby ste si pri nich skočili do šantivého kola. Sú tu aj mnohí výrobcovia medu, kováči, hrnčiari, ale aby sme vám neodhalili všetko čo vás v Pitomači čaká, príďte a presvedčte sa o tom sami. www.pitomaca.hr

Baranja je na jeseň vyzdobená kolážou farby jesenných plodov. Kamkoľvek vám padne zrak, obraz sa pohybuje v odtieňoch červenej, žltej a hnedej. Je to čas, keď sa z baranjských komínov šíria opojné vône domácej kuchyne, páli sa pálenka a pripravujú zásoby na zimu. No celá nádhera tradičných baranjských jedál sa dá stretnúť na jednom mieste – v Belom Manastire. A kým si vyberáte, z čieho hrnca najskôr vyskúšať, pozrite sa na niektorý zo stánkov, v ktorých domáci prezentujú staré cechy a remeslá. Príjemnú atmosféru doplnia aj početné folklórne súbory vystúpeniami na tému pôvodných baranjských piesní. tzg-belimanastir.baranja.biz

102 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 102 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO DALMACIJA - ZADAR

www.chorvatsko.hr 103 www.hrvatska.hr 103

Festival „zlaté strUny slavÓnie”
Požega, 3. - 6.9.

Podvinje 7.9.

hodváb šUštÍ, šlinGeraj sa šÍri

vinkovci 18. - 20.9.

vinkoveCké jesene

belišće, 6., 13., 20. a 27.11.

roMberGove hUdobné večery

Fotografia: Foto Knajs

Fotografia: Josip Perčević

Fotografia: Darko Puharić

Fotografia: Darko Jančikić

Ak chcete spoznať pravú slavónsku hudbu, potom je tento festival cieľom vášho hľadania. Zlaté struny Slavónie sú totiž festivalom, pestujúcim hudbu nedoziernych rovín, zvuk tambury a milostné verše o rodine, milovaných osobách a domovine. Program Festivalu vám dopraje nezabudnuteľné putovanie po hudobnej tradícii Slavónska, no zároveň vám ponúkne príležitosť zoznámiť sa s modernou hudbou, piesňami, ktoré pevne kotvia na vrcholkoch rádiohitparád. Zlaté struny Slavónie sú úspešným spojením tradície a zábavného podujatia, a takýmto spôsobom zabezpečujú každému návštevníkovi zábavu, ktorú hľadá. www.pozeskifestival.hr

Výroba hodvábu v Podvinjí prežívala svoje zlaté roky v 19. storočí. Na pamiatku vtedajšej obyčaje tkania hodvábu, s ktorým sú Podvinjania spojený i dnes, je tu podujatie, na ktorom sa návštevníci môžu presvedčiť, ako tu voľakedy prebiehalo spracovanie hodvábu. Ženy oblečené do hodvábnych šiat so šatkami na hlave až oslepujú zrak svojou krásou a ten, kto sa k nim nepridá do tanca v kolečku, ktoré veselo tancujú všetci Podvinjania, vynechá jedinečnú príležitosť precítiť naplno úprimnú radosť ľudí tohto kraja. No okrem hodvábu je toto podujatie zamerané aj na ďalšie zvyklosti, spríjemňujúce život obyvateľov Podvinja. Z veľkej točky sa neprestajne čapuje práve destilovaná slivovica, a pre tých, čo si chcú trochu osladiť život sa tu varí domáci lekvár podľa starých receptov. Podvinjania vedia skutočne spojiť v živote veci zdravé i zábavné. www.tzgsb.hr

Vinkovčania často hovoria: Kto raz zažije čaro Vinkoveckých jesení, už sa sem nikdy nedokáže nevrátiť! A naozaj, ťažko sa vzoprieť čaru, ktorým vás neúnavní Vinkovčania počas desiatich jesenných dní zahŕňajú zo všetkých strán. Celé mesto spolu so svojimi návštevníkmi sa nesie na vlnách tanca a piesne. Vinkovecké jesene je totiž folklórna prehliadka, ktorá pestuje nielen slavónsku tradíciu, ale aj obyčaje zo všetkých končín Chorvátska, oslavujúc tak obdobie roku, keď nás príroda odmeňuje za našu celoročnú prácu. A čím je pieseň rezkejšia a smiech prenikavejší, tým väčšia je vďačnosť Vinkovčanov za dobrú úrodu, takže sa k nim môžete aj vy pridať a zažiť atmosféru minulých čias v súčasnosti. www.vk-jeseni.hr

Sigmund Romberg je jeden z významných hudobných skladateľov začiatku 20. storočia. Počas svojho pobytu v Amerike zložil mnohé operety a filmovú hudbu, z ktorých niektoré zožali aj svetovú slávu, ako napr. Biely orgován. Na zozname jeho hudobných spolupracovníkov sa nachádza aj George Gershwin. No Romberg strávil časť svojho detstva v meste Belišće, takže si ho Belišćania aj dnes ako svojho najznámejšieho rodáka radi pripomínajú. Ako to robia, o tom sa presvedčte sami, návštevou hudobného podujatia Rombergove hudobné večery, venovanému propagácii amatérskeho divadla. www.belisce.net

104 www.chorvatsko.hr SLAVÓNSKO 104 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

SLAVÓNSKO DALMACIJA - ZADAR

www.chorvatsko.hr 105 www.hrvatska.hr 105

záhreb 4. a 6.1.

viP snoW QUeen troPhy

záhreb 17. - 26.4.

hUdobné bienále

Archív: Chorvátsky lyžiarsky zväz

Archív: TZ mesta Záhreb

TZ Međimurska Ruđera Boškovića 3, 40000 Čakovec; tel./fax: +385 40 390 191, e-mail: info@tzm.hr, www.tzm.hr TZ Varaždinska Stanka Vraza 4/VIII, 42000 Varaždin; tel.: +385 42 394 100, fax: +385 42 394 230, e-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr, www.turizam-vzz.hr TZ Sisačko-moslavačka S. i A. Radića 28/II, 44000 Sisak; tel.: +385 44 540 163, fax: +385 44 540 164, e-mail: tzsmz@email.t-com.hr, www.turizam-smz.hr

TZ Bjelovarsko-bilogorska Trg Eugena Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar; tel.: +385 43 243 944, fax: +385 43 241 229, e-mail: info@tzbbz.hr, www.tzbbz.hr TZ Koprivničko-križevačka Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica; tel.: +385 48 624 408, fax: +385 48 624 407, e-mail: tz-kk-zupanije@kc.t-com.hr, www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr TZ Krapinsko-zagorska Zagrebačka 6, 49217 Krapinske Toplice; tel./fax: +385 49 233 653, e-mail: tzkzz@kr.t-com.hr, www.tz-zagorje.hr

Pretekári a pretekárky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní často hovoria, že práve Záhrebské preteky patria k ich najmilším, sčasti kvôli kvalite slijemenských tratí, sčasti aj kvôli nezabudnuteľnej atmosfére. Počas tých pár dní totiž celý Záhreb žije lyžovaním. Niekoľkodňový zábavný program na Námestí bána Jelačića a niekoľkých miestach záhrebskej hory robí z týchto pretekov Svetového pohára vzrušujúce a zábavné podujatie. Väčšina pozornosti však predsa patrí samým pretekom, a to tak ženskej ako aj mužskej časti, kde sa vedie boj plný nasadenia a športového ducha. www.vipsnowqueentrophy.com

Ešte raz, presnejšie po dvadsiatyprvýkrát, sa mesto Záhreb stane centrom nového zvuku a hudobných koncepcií. Témou tohoročného Bienále – medzinárodného festivalu súčasnej hudby je - „Hudba a politika”. O možných reláciách v rámci koexistencie politiky a hudby sa účastníci budú môcť presvedčiť na mnohých moderných realizáciách klasických foriem, ako sú opera a balet, no samozrejme aj formách, ktoré skúmajú krajné hranice hudobného výrazu – multimediálnych projektoch, elektronickej hudbe a choreodráme. www.mbz.hr

S REDI ŠNJA HR VATSKA M ESTO Z ÁHREB
MESTO ZÁHREB DALMACIJA - ZADAR www.chorvatsko.hr 107 www.hrvatska.hr 107

záhreb 18.4. - 26.9.

záhrebskÝ stroj časU

záhreb 25.4. - 19.5.

Festival sv. Marka

záhreb 25.5. - 3.6.

tÝŽdeŇ Moderného tanCa

záhreb 27. - 31.5.

Floraart

Archív: TZ mesta Záhreb

Fotografia: Luka Gusić

Archív: Festival Týždeň moderného tanca

Archív: Floraart

Len čo sa aprílové slnko poprebíja cez zvyšky zimných oblakov, začne sa v záhrebských uliciach celý rad akcií, ktoré nás sprevádzajú až do nového jesenného ochladenia vracajúc nás do minulosti tohto mesta. Na uliciach Horného mesta budete často stretať osobnosti, ktorými je Záhreb známy – spevákov staromestských piesní, bohémov, babičký z trhu, a zo zrinjevackého pavilónu sa budú opäť šíriť tóny valčíku a tanga. Presne ako v starých filmoch či na sentimentálnych fotografiách! www.zagreb-touristinfo.hr

Záhrebské Horné mesto, jeho historické centrum a politické a administratívne centrum Chorvátska, ako aj Dolné mesto, predstavujúce širšie centrum Záhrebu, oplývajú stáročnými lokalitami, ktorých tep stále bije rušným kultúrnym životom. Nachádzajú sa tu mnohé priestory, ktoré akoby boli stvorené, aby sa v nich odohrávalo veľké umenie, zvlášť hudobné. Majúc to na pamäti, organizátori festivalu sv. Marka sa rozhodli využiť všetky tieto cirkevné i koncertné priestory, aby svojim hosťom ponúkli niekoľko dní virtuózneho hudobníctva. Tak sú aj pre tento rok ohlásené vystúpenia domácich a zahraničných sólistov a súborov, ktorí vás svojimi vystúpeniami uvedú do vytrženia. www.festivalsvmarka.hr

Festival moderného tanca je jedným z tých festivalov, o ktorých nikdy neviete čím sa vás chystá prekvapiť. Taký je totiž moderný tanec, plný výrazu a otvorený pre kreativitu a inovatívnosť. Tanec je umenie, ktorým nemôžete sledovať trendy, tanečníci vždy konajú tak, ako oni prežívajú hudbu, na ktorú tancujú. Preto je tento festival príležitosťou pre vás, aby ste sa celkom otvorili všetkým možným prekvapeniam, skrývajúcim slobodný umelecký výraz a neobmedzené možnosti ľudského tela. Jedno je však isté, a to je práve faktor prekvapenia a vrcholová forma, ktorou sa obsah interpretuje, pretože Dni moderného tanca vždy hostia mimoriadnych umelcov. Preto, ak máte radi tanec a súlad ľudských tiel, ich program je práve to, čo si nesmiete nechať ujsť. www.danceweekfestival.com

Pozdĺž nábrežia rieky Sávy sa rozprestiera mestská časť, ktorú Záhrebčania volajú Nový Záhreb. Túto mestskú časť zdobí bohatá mestská zeleň. Jednou z jej oáz je aj Bundek, jazero okolo ktorého sa nachádzajú chodníky na prechádzky a detské ihriská. Svojou krásou je Bundek dokonalou lokalitou pre medzinárodnú výstavu kvetov FloraArt, výstavu, na ktorej sa šíria opojné vône rozmanitých a zaujímavo dekorovaných kvetín. www.floraart.net

108 www.chorvatsko.hr MESTO ZÁHREB 108 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

MESTO ZÁHREB DALMACIJA - ZADAR

www.chorvatsko.hr 109 www.hrvatska.hr 109

záhreb 4. - 14.6.

Cest is d’best

záhreb, 20. - 28.6.

eUrokaz - MedzinárodnÝ Festival nového divadla

záhreb 1. - 31.7.

záhrebské letné večery

záhreb, 15. - 19.7.

Medzinárodná Prehliadka FolklÓrU

Archív: Cest is d’best

Archív: Eurokaz

Archív: Management koncertov Záhreb

Fotografia: Vido Bagur

V centre, ktoré môže slúžiť pouličným zabávačom, veselým a krásnym ľuďom, ktorí využijú každú príležitosť na osvetlenie každodenného sivého záhrebského dňa okoloidúcim náhlivo vybavujúcim svoje povinnosti. Zastavte sa tu na chvíľu i vy a nechajte šantiaceho klauna, aby vás rozosmial k slzám, odmeňte smiechom úsilie človeka, ktorý svoj život venuje šíreniu dobrých vibrácií. Alebo len zatvorte oči a vžite sa do hudby pouličných hudobníkov a nechajte akrobata predviesť, že je ľudské telo ohybnejšie ako ste si kedykoľvek predtým dokázali predstaviť. Nechajte žonglérov a hltačov ohňa zhypnotizovať vás svojimi kúskami, mímov a mágov rozšíriť vám hranice fantázie, za čo ich nebude ťažké odmeniť potleskom a nejakou tou mincou do klobúka. Sú tu totiž pre vás počas festivalu Cest is d’best, ktorý na 10 dní ulice záhrebského centra mení na pestrý svet cirkusu a pouličného divadla. Mesto nie je nikdy zaujímavejšie ako keď sa po ňom prechádzajú klauni a zabávači, ktorí sem, verte či nie, prichádzajú z najvzdialenejších končín sveta. www.kraljeviulice.com

Divadlá všetkých kútov sveta sa už roky zúčastňujú na záhrebskom festivale divadla populárnom Eurokaze. Hosťom metropoly umožňuje tento festival orientáciu v súčasných tendenciách súčasného divadelného umenia. Nádherná produkcia, vrcholné výkony a medzinárodná spolupráca sú len niektoré z faktorov, ktoré robia tento festival medzinárodne významným. Pri výbere, ktoré predstavenie navštívite, však dlho neváhajte, pretože na predstavenia Eurokazu sa často ťažko hľadá lístok naviac. www.eurokaz.hr

Od klasickej hudby cez džez a folk – milovníci vážnejších hudobných žánrov si v lete prichádzajú v Záhrebe na svoje. Počas prechádzky Horným i Dolným mestom doliehajú spoza každého rohu zvuky romantiky. Večery sa po svojej štvrťstoročnej histórii nepýšia iba vystúpeniami uznávaných hudobníkov, ale aj predstavovaním mladých, vždy entuziastických hudobníkov, ktorí svojou sviežosťou prispievajú k aktuálnosti programu. www.kdz.hr

Aj mesto Záhreb má svoju folklórnu prehliadku tradičnej kultúry, ktorej hodnoty sú v Chorvátsku veľmi cenené a generačne sa dedia z pokolenia na pokolenie. Inšpiráciu čerpá z podobných prehliadok z 30. rokov minulého storočia, keď bola záhrebská prehliadka folklóru tematicky koncipovaná. Konkrétne, môžete na nej spoznať tradície spojené s istými dátumami a obyčajami, ako sú svadobné zvyky, fašiangy a tradície typické výhradne pre niektorý z chorvátskych regiónov. Takýmto spôsobom môžu návštevníci Záhrebu vidieť a naučiť sa mnoho aj o vzácnych obyčajoch iných krajov Chorvátska. www.msf.hr

110 www.chorvatsko.hr MESTO ZÁHREB 110 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

MESTO ZÁHREB DALMACIJA - ZADAR

www.chorvatsko.hr 111 www.hrvatska.hr 111

záhreb, 28.8. - 4.9.

PiF - MedzinárodnÝ Festival bábkového divadla

záhreb, 31.8.

MedzinárodnÝ atletiCkÝ MÍtinG iaaF

P.P. Medvednica 27.9.

sredoveké dni na MedvedniCi

záhreb 18. - 24.10.

záhrebskÝ FilMovÝ Festival

Fotografia: Ivan Špoljarec

Archív: TZ mesta Záhreb

Archív: JUPP Medvednica

Archív: Záhrebský filmový festival

Možno je pravda, že bábky najviac potešia deti, ale program tohto festivalu ukazuje, že bábky môžu zabaviť aj dospelých. Hoci je venovaný predovšetkým najmladším divákom, krása bábok a zručnosť bábkarských majstrov hosťujúcich na PIF-e môžu zaujať pozornosť každého priaznivca umenia. Na PIF-e sa môžete tiež presvedčiť, že je to tak na všetkých kontinentoch, lebo na festival prichádzajú bábkové divadlá skutočne z celého sveta. www.mcuk.hr

Mesto Záhreb navštívia v tomto roku mnohí známi atléti – majstri sveta, držitelia olympijských medailí a svetových rekordov. Záhrebský míting má viac než polstoročnú tradíciu a vysoký rating vo svete atletiky. To sú len dodatočné dôvody, prečo by na ňom priaznivci športových podujatí nemali chýbať. Ďalšie dôvody poskytnú sami športovci svojím športovým duchom a výkonmi. www.zagrebhanzek.com

Život baníkov sa často chápe ako metafora ťažkého života plného namáhavej driny a odriekania. Na druhej strane, návšteva starých baní predstavuje viac než len vstup do temných hĺbok. Znamená vzdávanie pocty najnáročnejšej a najväčšej ľudskej námahe. Počas stredoveku na Medvednici vo výške 830 metrov nadmorskej výšky vykopali baníci oloveno-zinkovú baňu. Zbytky tejto bane sa zachovali dodnes, pričom boli upravené a zmenené na atraktívnu turistickú lokalitu. Navštívte túto starú baňu, a pocíťte ako sa žilo voľakedy, potom sa uvoľnite a vychutnávajte prírodné krásy Medvednice a kuchyňu turistickej chaty Grafičar. www.pp-medvednica.hr

Záhrebský filmový festival je miesto, kde sa stretávajú nielen priaznivci filmu, ale aj mnohí ďalší návštevníci, ktorým festivalový program otvára nové obzory na poli filmového umenia. V programe Festivalu si môžete nájsť filmy, ktoré nie sú komerčného charakteru, ale majú blízko k čistému filmovému umeniu. Avšak filmy predstavené na Zagreb Film Festivale, neskôr často zaznamenajú bohatú festivalovú kariéru a stanú sa hitmi medzi vážnejšou časťou filmového publika. A keďže ide často o filmy, ktoré nejdú cestou klasickej filmovej distribúcie, slúži tento festival ako jedinečná príležitosť, aby ste mohli tieto filmy vôbec zhliadnuť. Projekcie filmov sú sprevádzané vynikajúcimi koncertmi, takže vám okrem rozšírenia filmových horizontov festival zaručuje aj špičkovú zábavu. www.zagrebfilmfestival.com

112 www.chorvatsko.hr MESTO ZÁHREB 112 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

MESTO ZÁHREB DALMACIJA - ZADAR

www.chorvatsko.hr 113 www.hrvatska.hr 113

ZASTUPITEĽSTVÁ A POBOČKY TURISTICKÉHO ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ
Kroatische Zentrale für Tourismus, 1010 Wien, Am Hof 13, Österreich tel.: +43 1 585 38 84; fax: +43 1 585 38 84 20 e-mail: office@kroatien.at Kroatische Zentrale für Tourismus, 60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23, Deutschland tel.: +49 69 23 85 350; fax: +49 69 23 85 35 20 e-mail: info@visitkroatien.de Kroatische Zentrale für Tourismus, 80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland tel.: +49 89 22 33 44; fax: +49 89 22 33 77 e-mail: kroatien-tourismus@t-online.de Ente Nazionale Croato per il Turismo, 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia tel.: +39 02 86 45 44 97; fax: +39 02 86 45 45 74 e-mail: info@enteturismocroato.it Ente Nazionale Croato per il Turismo, 00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia tel.: +39 06 32 11 0396; fax: +39 06 32 11 1462 e-mail: officeroma@enteturismocroato.it Chorvatské Turistcké Sdružení, 110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika tel.: +420 2 2221 1812; fax: +420 2 2221 0793 e-mail: infohtz@iol.cz info@htz.cz Chorvátske Turistické Združenie, 821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika tel.: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415; fax: +421 2 55 422 619 e-mail: infohtz@chello.sk Horvát Idegenforgalmi Közösség, 1053 Budapest, Magyar u. 36, Magyarország tel.: +36 1 266 65 05; fax: +36 1 267 55 99 e-mail: info@htz.hu Office National Croate de Tourisme, 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France tel.: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57; fax: +33 1 45 00 99 56 e-mail: infos.croatie@wanadoo.fr Croatian National Tourist Office, London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162164 Fulham Palace Road, United Kingdom tel.: +44 208 563 79 79; fax: +44 208 563 26 16 e-mail: info@croatia-london.co.uk Croatian National Tourist Office, New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A. tel.: +1 212 279 8672; fax: + 1 212 279 8683 e-mail: cntony@earthlink.net Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska tel.: +48 22 828 51 93; fax: +48 22 828 51 90 e-mail: info@chorwacja.home.pl Kroatiska turistbyrån, 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige, tel.: +46 8 53 482 080; fax: +46 8 20 24 60 e-mail: croinfo@telia.com Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme, 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands tel.: +31 20 661 64 22; fax: +31 20 661 64 27 e-mail: kroatie-info@planet.nl Office National Croate du Tourisme, 000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique, tel.: +32 2 55 018 88; fax: +32 2 51 381 60 e-mail: info-croatia@scarlet.be
с о щ с в , 123610 Moscow, о б ето Х р асо тр сиек е о втк е у итчсо

Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia tel.: +7 495 258 15 07; fax: +7 495 258 15 08 e-mail: HTZ@wtt.ru

VYDAVATEĽ: Chorvátske turistické združenie ZA VYDAVATEĽA: mr. sc. Niko Bulić, riaditeľ REDAKTORI: Milo Sršen, Andrea Petrov PROJEKČNÁ RADA: Stipe Maleš, Slavija Jačan-Obratov KONCEPCIA A TEXT: K&K Promotion PREKLAD: Abis LEKTÚRA-KOREKTÚRA: Petra Juhásová FOTOGRAFIE: Ďakujeme všetkým kultúrnym a turistickým inštitúciám a všetkým oddeleniam HTZ za spoluprácu a dodanie fotografických materiálov. DIZAJN A GRAFICKÁ PRÍPRAVA: K&K Promotion TLAČ: Meić d.o.o. ROK: 2009. Vydavateľ neručí za absolútnu presnosť uverejnených informácií a nenesie zodpovednosť za ich prípadnú nesprávnosť či zmenu. Distribúcia tejto publikácie je bezplatná.

Hrvaška turistična skupnost, 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija tel.:+ 386 1 23 07 400; fax:+386 1 23 07 404 e-mail: hrinfo@siol.net Kroatische Zentrale für Tourismus, 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland tel.: +41 43 336 2030; fax: +41 43 336 2039, e-mail: info@kroatien-tourismus.ch Oficina de Turismo de Croacia, 28001 MADRID, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, Espana tel.: +3491 781 5514; fax: +3491 431 8443 e-mail: info@visitacroacia.es Danska, 3460 Birkerod Činnosť vykonáva agencia VAGABOND Bregenrodvej 132 tel.: +45 70 266 860; fax: + 45 48 131 507 e-mail: info@altomkroatien.dk
クロアチア政府観光局

Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan tel.: +81 (0)3 6234 0711 fax: + 81 (0)3 6234 0712 e-mail: info@visitcroatia.jp

114 www.chorvatsko.hr INFORMÁCIE 114 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR

INFORMÁCIE

www.chorvatsko.hr

115

Chorvátske turistické združenie Iblerov trg 10/4, 10000 Zagreb Chorvátsko tel.: +385 1 4699 333 fax: +385 1 4557 827 e-mail: info@htz.hr www.chorvatsko.hr

GRATIS